Mezinárodní setkání Vzájemná komunikace=lepší integrace. Kde: Radniční klub Staroměstské radnice, Staroměstské nám. 3/1, Praha 1 Staré Město

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mezinárodní setkání Vzájemná komunikace=lepší integrace. Kde: Radniční klub Staroměstské radnice, Staroměstské nám. 3/1, Praha 1 Staré Město"

Transkript

1 Mezinárodní setkání Vzájemná komunikace=lepší integrace Pořadatel: o.s. Slovo 21 Kdy: , Kde: Radniční klub Staroměstské radnice, Staroměstské nám. 3/1, Praha 1 Staré Město Mezinárodního setkání se vedle zástupců českého nevládního sektoru, státní správy a samosprávy zúčastnili zástupci z několika evropských zemí, a to Německa, Španělska, Maďarska a Itálie. Cílem setkání byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, jež vyplynula z projektů realizovaných jednotlivými organizacemi. Mezinárodní setkání bylo třídenní, přičemž první den byl věnován českým aktivitám státního i nestátního sektoru, druhý den prezentovali své aktivity zahraniční hosté, den třetí účastníci navštívili vietnamskou tržnici Sapa, kde třídenní setkání zakončili pracovním jednáním. První blok mezinárodního setkání byl věnován Aktuální situaci v oblasti integrace cizinců v ČR na úrovni státní správy a samosprávy, ve kterém vystoupili Tomáš Haišman (ředitel odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra), Jiří Vesecký (vedoucí Odboru centra na podporu integrace cizinců Správy uprchlických zařízení) a Ilona Baklíková (vedoucí Centra na podporu integrace cizinců Pardubický kraj), Pavla Jedličková (předsedkyně Výboru pro multikulturní soužití Zastupitelstva městské části Praha Libuš), Zuzana Slezáková (projektový manažer, garant sekce Služby pro cizince, Odbor sociálních služeb, Magistrát města Plzně), Tomáš Hermann (uvolněný člen rady města Havlíčkův Brod) a David Beňák (vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví, Úřad městské části Prahy 14). Tomáš Hajšman přítomné informoval o diskusi, která probíhá v rámci Evropské unie k akčnímu plánu Stockholmského programu. Dále hovořil o nutnosti přenosu integrace cizinců především na lokální úroveň, zmínil již probíhající tzv. emergentní projekty, které mají motivovat města k řešení problémů na lokální úrovni. Tyto emergentní projekty budou i nadále pokračovat. Tomáš Hajšman také zmínil zřizování integračních center v jednotlivých krajích. Následně vystoupil Jiří Vesecký, který představil aktivity integračních center. Správa uprchlických zařízení má již nyní integrační centra v 8 krajích, přičemž počet jejich klientů neustále vzrůstá. Ilona Baklíková informovala o konkrétních aktivitách Centra na podporu integrace cizinců zřízeného v Pardubickém kraji.

2 V návaznosti na úvodní příspěvky, představili účastníci jednotlivé emergentní projekty. Pavla Jedličková ve svém příspěvku hovořila o problémech soužití, mezi majoritou a Vietnamci v městské části Praha Libuš, kde se nachází vietnamská tržnice Sapa. Zuzana Slezáková ve svém příspěvku hovořila o projektu na řešení problematiky osob migrujících za prací na území města Plzně. Projekt zahrnoval nejprve monitoring týkající se aktuálních počtů cizinců na území města Plzně, národnostní a věkové složení, typ pobytového oprávnění atp., počet personálních agentur a počty jejich zaměstnanců, monitoring ubytovacích zařízení a také Analýzu sociální situace a potřeb cizinců žijících na území města Plzně. Přímá práce následně zahrnuje kontaktní centrum pro cizince, které poskytuje asistenční služby cizincům terénní služby, dále programy pro rodiny s dětmi. V rámci projektu jsou také realizovány kurzy českého jazyka, vzdělávací kurzy pro cizince či workshopy pro úředníky a příslušníky policie. Tomáš Hermann hovořil o situaci v Havlíčkově Brodě (rasistické projevy, problémy s dorozumíváním ve školách), která vedla k podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra ČR, odboru azylové a imigrační politiky. Od září 2009 začali projekt realizovat a uskutečnili několik aktivit zaměřených zejména na školní děti, případně jejich rodiče. Dále zdůraznil nutnost spolupráce se všemi účastníky na poli integrace ve městě a nutnost pomoci magistrátu při vytváření finančních záloh na první měsíce roku tak, aby projekt kontinuálně probíhal po celý rok. David Beňák představil emergentní projekt realizovaný Prahou 14. V rámci projektu se podařilo zaktivizovat školy a sblížit děti místních obyvatel a cizinců, a také zvýšit odborné kompetence učitelů. Z jeho pohledu pak vzbudilo neočekávaný zájem poskytování psychologického poradenství pro vztahy dětí a rodičů. Druhý blok byl také věnován Aktuální situaci v oblasti integrace cizinců v ČR, avšak tentokrát z pohledu mezivládního a nevládního sektoru. Účast v tomto bloku přijali Lucie Sládková (IOM Praha), Jiří Kocourek a Nguyen Thi Minh Trang (Klub Hanoi, o. s.), Elšan Nazarov (Sdružení AZER-ČECH, o. s.), Vasilij Stahniv (Ukrajinská iniciativa v ČR) a Batbajar Gongoržav (Svaz Mongolů v Havlíčkově Brodě). Lucie Sládková představila IOM, následně hovořila o otázkách integrace cizinců z hlediska jazykového vybavení, vzdělávání, sociálních indikátorů a zdravotnictví, významu práce pro migranty. Zdůraznila také nutnost příchodu migrantů do České republiky vzhledem ke stárnoucí české společnosti a potřebě udržitelnosti solidárního penzijního systému v České republice. Zdůraznila také politický aspekt a dosud neřešenou otázku politických práv migrantů. Migranti žijící v České republice nemají volební právo ani v komunálních volbách, a přestože zde žijí dlouhé roky, nezískají-li české občanství, nemohou se ani na lokální úrovni

3 voleb účastnit. Zmínila také ztížené podmínky migrantů při vstupu na trh s byty. V neposlední řadě hovořila i o problému, kdy v České republice navštěvují školu děti neregulérních migrantů a zůstává zde zcela neřešená otázka, zda jsou tyto děti integrovány či ne. Jiří Kocourek upozornil na problémy související s integrací příslušníků ze třetích zemí, problémy, které si majorita a úřady obvykle ani neuvědomují, jako příklad uvedl povinnost mít zdravotní pojištění, které cizinci nerozumí, neboť ji v zemi původu neměli. Podle něj také nejsou reálně dostupné pro všechny Vietnamce žijící v ČR kurzy češtiny pro cizince. Nguyen Thi Minh Trang má zkušenosti s poskytováním poradenství na SAPĚ. Podle jejích zkušeností mají i podnikatelé žijící v ČR delší dobu problémy s jazykovou bariérou. Navíc zprostředkovatelský servis v rámci vietnamské komunity je nabízen za přemrštěné poplatky. Vasilij Stachniv naopak hovořil o tom, že kurzy češtiny nejsou pro ukrajinské migranty tak důležité. Podle něj je potřeba zlepšit přístup státu vůči příslušníkům třetích zemí, neboť je velmi těžké se integrovat v zemi, když neví, zda jim bude každoročně prodlouženo povolení k pobytu. Následně se také připojil k Lucii Sládkové, sám žije České republice již 14 let a nemůže volit ani v komunálních volbách. Elšan Nazarov a Batbajar Gongoržav hovořili o jejich zkušenosti s integrací v ČR a o zkušenosti ázerbájdžánských a mongolských migrantů v ČR. Druhý den mezinárodního setkání dostali prostor prezentovat své aktivity a projekty organizace zabývající se problematikou cizinců ve vybraných členských státech EU Anaitze Agirre, Mikel Mazkiaran - MUGAK/SOS Rasismo (Španělsko), Claudia Tscheliessnig - Austrian Integration Fund (Rakousko), Yvonne Schmiedeberg OASE Berlin (Německo), Stefano Bini - Tuscany Region Institution (Itálie), Silvia Roscini - ENFAP (Itálie), Emöke Takács - MENEDEK (Maďarsko). MUGAK poskytuje právní poradenství cizincům, pomáhá nezletilým bez doprovodu. Vede informační databázi o projevech rasismu v médiích (články o cizincích od roku 2004) a provádí analýzu, která umožňuje poskytovat poradenství novinářům o tom jak o cizincích psát pozitivně. MUGAK vytvořila soupis expertů, kteří se problematikou integrace cizinců zabývají a na které se mohou novináři obrátit. To má pomoci vzájemné aktuální komunikaci mezi experty, nevládními organizacemi a novináři. Dále MUGAK spolupracuje se sportovními federacemi a s odbory.

4 Austrian Integration Fund, které působí s podporou rakouského ministerstva vnitra a UNHCR, se věnuje uprchlíkům, cizincům i majoritě. Mimo jiné pořádá schůzky všech zainteresovaných o principech integrace. Zástupce IOM informoval o tom, že na Slovensku čerpá mimo jiné také prostředky z EIF, a to na financování Poradenského centra pre migrantov, které má pobočky v Bratislavě a Košicích. IOM podporuje zástupce cizineckých komunit, kteří získávají mandát jako tzv. kulturní mediatóři komunit a organizují kulturní život komunit a setkávají se IOM a dalšími aktéry v oblasti integrace. IOM komunikuje s velkými zaměstnavateli, provádí průzkum veřejného mínění o migrantech atd. OASE Berlin poskytuje péči mladým uprchlíkům žijícími v Berlíně bez ohledu na udělení azylu. Na pražském setkání promítli dokumentární film, který mladí uprchlíci natočili sami o sobě (co mají rádi, co dělají v Německu, vzájemné vztahy, veřejný průzkum o postojích Němců k cizincům). Zástupce Tuscany region institution hovořil o prosazování integrace prostřednictvím práce ( ekonomické občanství ), Itálie proto uděluje pobytové povolení v souvislosti s podnikáním. Největších výdělků dosahuje čínská komunita. V rámci společného projektu italských, britských a francouzských organizací EBBE (Ethnic Beauty Business Exchange) došlo k transferu inovací s cílem podpořit podnikání žen cizinek (21% z celkového počtu podnikajících cizinců). ENFAP Toscana je regionální agenturou Trade Union UIL a provádí mimo jiné projekty MEDEA a SCEGLI. Projekt MEDEA zahrnuje práci s migranty zaměřenou na pomoc cizincům v souvislosti se zdravím, diskriminací v práci, ve věznicích. Projekt SCEGLI zahrnuje kulturní aktivity, slučování rodin, pobyt, občanství, přístup ke službám atd. V závěru vystoupila zástupkyně maďarské organizace MENEDEK, která poskytuje poradenství uprchlíkům, organizuje pro ně tvůrčí akce (malování, film), učí samotné uprchlíky jak připravit a vytvořit projekt, trénuje média v oblasti migrace a integrace atd. Třetí den setkání se konal ve vietnamské tržnici SAPA v městské části Praha Libuš, a to za účasti zástupců českých NNO (Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, SOZE, META a Slovo 21) a zahraničních hostů setkání (MUGAK/SOS Rasismo-Španělsko), (Austrian Integration Fund-Rakousko), (OASE Berlin-Německo), (Tuscany Region Institution- Itálie),(ENFAP-Itálie), (MENEDEK-Maďarsko). Účastníci měli možnost si prohlédnout tržnici a seznámit se se službami, které jsou v rámci tržnice pracujícím migrantům poskytovány (např. jesle pro vietnamské děti). Následně se účastníci setkání vzájemně seznámili s aktivitami, které jejich jednotlivé organizace realizují a dostali prostor pro výměnu zkušeností a konkrétních aktivit a hledání styčných bodů pro navázání budoucí spolupráce a případně i konkrétních projektů.

5 Pracovní cesta do Budapešti, Maďarsko Kdy: dubna 2010 Kde: Budapešť, Maďarsko Hostitelská organizace: MENEDEK - Maďarské sdružení pro migranty Účastníci: Martina Štěpánková (Poradna pro občanství/občanská a lidská práva), Bulgan O. Rico (Slovo 21), Lída Matásková (Slovo 21), Monika Kutilová (META), Martin Bažant (Centrum na podporu integrace cizinců, Pardubice) Dne v dopoledních hodinách proběhlo v prostorách organizace Menedek v Budapešti setkání představitelů maďarských neziskových organizací Reform Church s Mission for Refugees a Hungarian Interchurch Aid a českého občasného sdružení META - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů. Organizace si vzájemně představily své aktivity a oblasti své působnosti. Následně si organizace vyměnily zkušenosti a dále hovořily o příkladech dobré praxe. Obě maďarské organizace popsaly způsob svého fungování, financování, práci s cílovými skupinami a také problémy, se kterými se organizace pracující s migranty v Maďarsku potýkají. Vzhledem k tomu, že pracovníci Reform Church s Mission for Refugees již českou organizaci META v minulosti navštívili, seznámila je zástupkyně této organizace především s nejnovějšími aktivitami organizace. Pracovníky Reform Church s Mission for Refugees nejvíce zaujaly kurzy pro pedagogické pracovníky a internetový portál pro pedagogy, který má pomáhat učitelům při práci se žáky-cizinci. Velký prostor byl věnován způsobu výuky češtiny/maďarštiny jako cizích jazyků, práce s dětmi-cizinci na státních školách atd. Na konci tohoto inspirativního setkání proběhla ještě výměna kontaktů. Představitelé Reform Church přislíbili zaslat organizaci META zprávu o jejich cestě po Evropě, kde sbírali inspiraci a příklady dobré praxe u rozličných neziskových organizací pracujících s migranty. Ve stejném termínu proběhla také schůzka s ředitelem organizace MENEDEK Maďarské sdružení pro migranty Kovátsem Andrasem. Zástupkyně Slova 21 mu představila projekt Rodina Odvedle realizovaný od roku 2004 touto organizací. Obě organizace projednávaly možnost uskutečnit projekt Rodina Odvedle také v Maďarsku. V závěru setkání bylo dohodnuto, že se v roce 2011 organizace Menedek připojí k projektu Rodina odvedle a uskuteční aktivity projektu v Maďarsku, a to ve spolupráci s organizací Slovo 21.

6 Dne v odpoledních hodinách proběhlo v prostorách organizace Menedek setkání zástupkyně Poradny pro občanství/občanská a lidská práva a zástupci Centra na podporu integrace cizinců se zástupci státní správy a to se zástupcem Ředitelství pro uprchlíky z Úřadu pro migraci a se zástupkyní Odboru pro sociální věci z Obvodního úřadu 11. distriktu v Budapešti. Účastníci hovořili o podmínkách pro integraci cizinců v České republice a v Maďarsku, o sociální práci zaměřené na cizince ze třetích zemí, zejména poradenství, a také o různých možnostech jejího financování. Dne v dopoledních hodinách proběhlo v prostorách organizace Menedek setkání pracovníků této organizace se všemi zástupci zúčastněných českých organizací. Zástupci jednotlivých organizací stručně představily své aktivity, následně proběhla diskuse o postavení migrantů v České republice a Maďarsku, o pracovních podmínkách migrantů v ČR (zejména migrantů z Vietnamu a Mongolska). Zároveň diskutovali o vlivu ekonomické krize na postavení migrantů v obou zemích a také o extremismu a jeho narůstající tendenci, která je obzvláště silně patrná v Maďarsku.

7 Zpráva k pracovní cestě do Toskánska Kdy: května 2010 Kde: Florencie, Toskánsko (Itálie) Hostitelská organizace: ENFAP Toscana Účastníci: Jelena Silajdžid, Bulgan O. Rico, Lída Matásková (všichni Slovo 21), Helena Černá (specialistka národnostních menšin MHMP), Martin Rozumek (OPU), Miroslav Dvořák (Poradna pro občanství/občanská a lidská práva). Všeobecná informace k migrační situaci v Itálii a ve městě Florencie Počet obyvatel Itálie přesáhl již v roce 2008 cifru 60 milionů (k tak v Itálii žilo na obyvatel). Podíl cizinců na celkové populaci činil na konci roku 2009 rovných 7%. Státní příslušníci ze třetích zemí představují podíl ve výši 46,4% na celkové cizinecké populaci žijící v Itálii. Podle údajů Národního statistického ústav ISTAT (www.istat.it) k byli vedle dnes již komunitárních rumunských státních příslušníků (20,5% osob) druhou nejpočetnější komunitou občané Albánie (11,3% osob), dále následují Maroko (10,4% osob), Čína (4,4% osob), Ukrajina (4% osob), Filipíny (2,9% osob) a Tunisko (2,6% osob). Typickou migrantskou skupinou s výraznou převahou žen jsou příslušníci/e Ukrajiny (79,9% v rámci této skupiny tvoří ženy), Polsko (70% ž), Moldávie (66,4% ž), Peru (60,2% ž) a Filipíny (58% ž). Ve florentské provincii představují cizinci 9,5% populace (tj osob), v samotném hlavním městě provincie Florencii pak jejich podíl k celkové populaci ještě roste na 11,2% ( osob) z celkových obyvatel Florencie (všechny údaje jsou k ). Ve městě, které bylo hlavním cílem naší návštěvy, v zastoupení převažují Albánci (14,3%), Rumuni (11,4%), Číňané (9%) tito jsou koncentrováni především na předměstí Prato, Maročané (8,9%) a Filipínci (7,9%). V první pětici tak ve Florencii zcela chybí státní příslušníci Ukrajiny, kteří jsou jinak 5. nejsilnější cizineckou komunitou v Itálii, ale tito směřují téměř výlučně do 3 velkých měst : Říma, Milána a Neapole.

8 Hlavní nástroj integrační politiky města Florencie Integrační centrum pro cizince (Sportello Unico Comunale d Immigrazione) Sportello (v českém překladu doslova okénková přepážka ) bylo zřízeno ve Florencii po sedmiletém nátlaku neziskových organizací teprve v roce Sportello funguje jako regionální informační centrum pro cizince ve všech záležitostech jejich denního života : vedle pomoci s doklady (platnost víz, prodlužování pobytu, změna údajů v žádostech, pomoc při zajišťování slučování rodin on-line komunikace s italským ministerstvem vnitra), pomáhá při sjednávání zaměstnání (on-line propojení na úřady práce a obchodní komoru florentské provincie), bydlení (má on-line komunikaci s místními ubytovnami Centri di accoglienza), zajišťování lékařské péče a pestré nabídky kurzů italského jazyka pro děti i dospělé. Současně poskytuje důležité informace poskytovatelům místních sociálních služeb a identifikuje a objednává konkrétní zakázky. Centrum funguje prozatím se 7 zaměstnanci, kteří pracují ve dvousměnném provozu; je financováno dílem z prostředků EU a italské vlády. Vedle tohoto městského centra existuje jen v samotné Florencii na dalších několik desítek informační center pro cizince založených odbory, sdružením florentských advokátů, nevládními organizacemi a ostatními asociacemi. Jejich kapacita je mnohdy nezřídka větší než u městského sportella, ale logicky postrádají ono propojení na státní instituce, které nabízí městské informační centrum, což je současně jeho zásadní komparativní výhodou. Jejich vztahy však nejsou konkurenční, ale partnerské. Nejvýznamnější florentské NNO v oblasti integrace cizinců Organizace PerMicro (www.permicro.it) - mimobankovní úvěry pro cizince, kteří z důvodu nedostatku v zajištění a vlastní bankovní historie nedosáhnou na standardní bankovní úvěr; - úvěry je možné poskytnout na základě předloženého byznys plánu až do výše 15000, zejména pak na zisk nejrůznější licencí a povolení (sloužících k pozdější výdělečné činnosti), ale i na opravu bytu, karavanu či např. zřízení přípojky pitné vody; - úvěr je rovněž možné použít na nákup nového vozu nebo pro účely výkonu náročnější lékařské operace pro rodinné příslušníky; - PerMicro poskytuje klientům rovněž pomoc při tvorbě jejich byznys plánů, zajišťuje přijetí klientů u zástupců místních obchodních komor a veškerý právně-poradenský servis před sjednáním úvěru i po dobu jeho trvání (včetně dluhového poradenství)

9 - úvěry se klientům poskytují za srovnatelných podmínek jako pro italské státní příslušníky u komerčních bank. Organizace Progetto Arcobaleno (www.progettoarcobaleno.it) - jedna z největších florentských asociací pro práci s cizinci poskytující své služby v 6 oblastech : 1) Přijímací centrum (Centro di accoglienza) organizace má k dispozici vlastní prostory v nichž nabízí vždy na období 3-6 měsíců řádově desítky míst pro osoby bez přístřeší z řad cizinecké komunity; 2) Právní servis organizace poskytuje od roku 1986 bezplatné právní služby pro osoby socioekonomicky a kulturně znevýhodněné; poskytování tohoto právního servisu je založeno na dobrovolné participaci ze strany florentských advokátů (organizace poskytne ročně na 500 právních konzultací); 3) Vzdělávání v základních dovednostech od roku 1989 organizace poskytuje ročně 400 migrantům základní kurzy italského jazyka, psaní a základů italské kultury. Tyto kurzy jsou prakticky výlučně určeny zletilým cizincům ze třetích zemí. 4) Pomoc ženám organizace se zaměřuje na problematiku marginalizace a (ne)zaměstnanosti žen a to jak v migrantských komunitách, tak i v samotné italské společnosti. Progetto Arcobaleno je od roku 1995 zakladatelem a součásti italské sítě CIP (Collegamento Interventi Prostituzione), která ve spolupráci s jednotlivými italskými městy poskytuje pouličním prostitutkám základní zdravotní poradenství (prevence přenosu pohlavních chorob), doprovod do zdravotnických zařízení a anonymizované zázemí a ochranu pro případ, kdy se klientka rozhodne skoncovat s dosavadní profesí. 5) Studijní centrum soustavně sleduje nejrůznější postoje většinové italské společnosti a proměny fenoménu vnímání znevýhodnění v Itálii. Vydává ročně několik studií a časopis. 6) Vzdělávací akreditované centrum od roku 2002 poskytuje Progetto Arcobaleno vzdělávání v oblasti aktivizace znevýhodněných rodin, pracovního poradenství cizincům, jazykové a interkulturní výchovy pro cizince, sociokulturní kurzy pro azylanty a přípravné kurzy pro nejrůznější povolání.

10 Evaluace a zápis z pracovní cesty do Španělska Kdy: Června 2010 Kde: San Sebastián, Baskicko Hostitelská organizace: MUGAK: Centro de Estudios y Documentación sobre racismo y xenofobia de SOS Racismo (www.mugak.eu) Účastníci: Jelena Silajdžid, Džemil Silajdžid, Bulgan O. Rico, Lída Matásková (všichni Slovo 21), Zuzana Slezáková (odbor sociálních služeb magistrátu města Plzně), Miroslav Dvořák (Poradna pro občanství/občanská a lidská práva) Španělsko je regionálním státem tvořeným 19 autonomními oblastmi, z nichž vlády některých tzv. historických autonomních oblastí (zejména Katalánsko, Baskicko a Andalusie) mají specifické pravomoci v oblasti cizinecké agendy : především co do sociálního zabezpečení cizinců a co do pobytových povolovacích režimů. Proto hostitelská organizace rozdělila program mezinárodního setkání do 3 oblastí : I) migrační situace ve Španělsku, II) regionální situace v autonomní oblasti Baskicko a integrační programy a zkušenosti na úrovni municipalit (příklad Getxa). I. Stručný popis migrační situace ve Španělsku (zpracováno zejména na základě příspěvku Mikela Mazkiarana, MUGAK) Hovoříme-li o problematice migrace ve Španělsku, je třeba mít neustále na paměti, že se jedná v historickém kontextu této země o relativně nový a moderní fenomén. Nezapomínejme, že Španělsko ostatně jako ostatní středomořské státy, bylo dlouho především vystěhovaleckou zemí. Teprve až od 90. let 20. století se dá hovořit o Španělsku jako o zemi imigrantů (dále jen cizinců ); migrační proud je od tohoto období nezastavitelný. Podle zprávy OSN bylo Španělsko v roce 2005 na desátém místě na světě mezi zeměmi s největším počtem cizinců; přírůstek počtu cizinců za období ( ) vyjádřený v absolutních číslech řadil Španělsko na třetí místo na světě (za USA a Německo), v relativním vyjádření pak Španělsko tomuto žebříčku dominovalo. Abychom lépe ilustrovali toto pořadí, zmiňme, že jen mezi lednem 1998 a lednem 2007 se počet cizinců ve Španělsku zvýšil téměř sedminásobně (z k téměř 4,5 milionu). Podíl cizinců k celkové populaci

11 se za posledních deset let zvýšil ze 2% na 12%. Podle údajů Ministerstva práce Španělského království k se na území státu nacházelo celkem cizinců s určitým typem povolení k pobytu. Největší zastoupení mají státní příslušníci Maroka ( ), Rumunska ( ), Ekvádoru ( ), Kolumbie ( ) a Spojeného království ( ) blíže viz tabulka: Maroko Rumunsko Ekvádor Kolumbie Spojené království Čína Itálie Bulharsko Peru Portugalsko Bolívie Německo Argentina Dominikánská republika Polsko Ostatní země

12 Z hlediska teritoriálního zastoupení cizinců ve Španělsku lze konstatovat, že 65,47 % všech cizinců se nachází pouze ve 4 autonomních oblastech 1 : v Katalánsku, Madridu, Valencijské oblasti a Andaluzii. Podíváme-li se na rozložení podle provincií 2, pak nalezneme tradičně největší zastoupení cizinců v obou španělských nejlidnatějších provinciích : v Madridu ( ) a v Barceloně ( ) 3, které následují pobřežní středomořské provincie Alicante, Valencie, Murcia, Málaga a Baleárské ostrovy (v každé z těchto provincií je vždy přítomno nejméně cizinců). Podle typu povolení k pobytu lze uvést následující : 18,57 % ( ) cizinců obdrželo přechodné povolení k pobytu za účelem zaměstnání; 11,70% ( ) cizinců obdrželo přechodný pobyt z jiného účelu než je zaměstnání; 23,21 % ( ) cizinců obdrželo od španělských orgánů trvalý pobyt (a mohou tak pracovat za zcela rovných podmínek jako španělští občané) a 46,53% ( ) jsou komunitární cizinci nebo jejich rodinní příslušníci. Lze tak celkově shrnout, že téměř 70% všech cizinců pobývajících legálně ve Španělsku, má buď trvalý pobyt anebo průkaz/kartu komunitárního rezidenta (tarjeta de residente comunitario); obojí jim zaručuje pobyt na území Španělského království na neurčito. II. Baskický regionální institucionální rámec v oblasti integrace cizinců V roce 2009 se v baskické autonomní oblasti (provincie Araba, Bizkaia, Gipuzkoa) nacházelo na cizinců (6,1% obyvatel Baskicka). K 30. září 2009 mělo více jak 60% z těchto cizinců povolen dlouhodobý pobyt, který není podmíněn periodickým prokazováním existence výdělečné činnosti. Baskický parlament přijal první národní plán v oblasti integrace cizinců v roce 2003, ten druhý pak v roce Jedním z nejdůležitějších přínosů těchto přijatých koncepčních materiálů bylo i zřízení 4 baskických institucí pro oblast inkluzivní migrační politiky : Vznik celobaskické sítě poboček poskytujících sociálně-právní poradenství v rámci programu HELDU pro cizince nacházejících se na území Baskicka bez platného povolení k pobytu (musí však prokázat registraci v tzv. padrónu 4 zřízeného při jakékoli baskické obci). Síť HELDU 1 Španělsko je vysoce decentralizovaná země složená ze 19 autonomních oblastí (včetně 2 afrických exklávautonomních měst (Ceuta a Melilla). Každá autonomní oblast (Comunidad Autónoma) disponuje vlastní vládou, parlamentem a v taxativně vymezených oblastech i rozdílnou zákonnou úpravou ; některé autonomie mají vlastní soudní systém nebo bezpečnostní policejní sbory (Baskicko a Katalánsko). 2 Španělsko je administrativně rozděleno do 50 provincií + 2 africká města Ceuta a Melilla, které můžeme z hlediska správního uspořádání chápat jako obdobu českých okresů. 3 V obou těchto provinciích žije téměř 12 milionů obyvatel, což je cca čtvrtina španělské populace. Madrid je současně provincií i jednou ze 19 autonomních španělských oblastí; Barcelona je nejlidnatější ze 4 provincií, které společně tvoří autonomní oblasti Katalánsko. 4 Jedná se o administrativní registr občanů v jednotlivých španělských obcích. Evidují se v něm občané dle pohlaví, věku, státní příslušnosti, faktického pobytu a místa narození. Nelegální pobyt není překážkou registrace

13 poskytuje svou právní pomoc i některým vybraným ohroženým skupinám s platným povolením k pobytu (nezletilí bez doprovodu, zneužívané nebo jinak pronásledované ženy, drogově závislí cizinci s omezenou právní způsobilostí). Vznik baskického střediska pro integraci a mezikulturní soužití Biltzen cílem střediska je napomoci dialogu mezi jednotlivými kulturními skupinami zastoupenými v Baskicku, jakož i mezi nimi a baskickými úřady. V Biltzenu pracuje mimo jiné i na 20 vyškolených a certifikovaných mediátorů. Vznik baskického sociologického a výzkumného střediska pro záležitosti cizinců Ikuspegi (http://www.ikuspegi.org/) Vznik Baskického fóra pro participaci cizinců (Foro Vasco de participación de inmigrantes) jako neformální poradního orgánu baskické autonomní vlády pro řešení problematiky migrace a integrace cizinců v této autonomní oblasti. III. Zkušenosti na úrovni municipalit: případ Getxa (zejména na základě příspěvku Ekaina Larrinagy, městský úřad Getxo) Getxo je přímořským residenčním předměstím největšího baskického města Bilbaa. Podíl migrantů ze třetích zemí se v Getxu za posledních 10 let zvýšil pětinásobně, dnes tvoří 7% populace. Z hlediska věkové a genderové struktury migrantů dominuje skupina let (53%) a ženy (59%). 65% všech migrantů v Getxu pochází ze zemí Latinské Ameriky s převahů státních příslušníků Bolívie. Předpokládaný percentuální rozsah nelegální migrace se v této lokalitě odhaduje na 28% (Paraguay, Bolívie), 29% cizinců nemá práci a 34% cizinců je klienty sociálních služeb (tj. z 66% tyto služby využívají v Getxu Španělé). Z hlediska nástrojů, které město Getxo využívá v rámci vlastních integračních politik se jedná především o: Již vytvořenou přijímací síť pro cizince ve vybraných baskických municipalitách (Red de Acogida Municipal a Personas Extranjeras), kterou je město Getxo součástí; součástí této sítě jsou profesionální pracovníci vyškolení pro kontakt s cizinci ze třetích zemí, kteří působí na úrovni zasíťovaných členských měst a obcí; finanční personální náklady související se vznikem a existencí těchto pozic nese baskická autonomní vláda. v padrónu, ba naopak v případech, kdy se nelegálně pobývající cizinec zaregistruje v padrónu nastupují sociální povinnosti obce nebo autonomní oblasti (zajištění bydlení, vzdělávání pro nezletilé děti, výplata základní renty - v Baskicku ve výši cca 650 /měsíčně, a přístup ke zdravotní péči). Neodůvodněný přístup policejních orgánů do padrónu je vyloučen; policie smí tento registr používat jen ve velice specifických situacích za splnění podmínek organického zákona č. 4/2000, o právech a svobodách cizinců ve Spanělsku a jejich sociální integraci.

14 Speciální tým pro záležitosti migrantů a interkulturního soužití (Unidad de Inmigración e Interculturalidad), který vedle pomoci konkrétním migrantům je jakýmsi koordinačním bodem na úrovni radnice v oblasti tvorby lokálních inkluzivních politik; současně dbá na to, aby plány města Getxo pro jednotlivé oblasti nacházející se v jeho kompetenci (výstavba bytů, základní vzdělávání atd.) reflektovaly přítomnost a nesnáze cizinecké komunity žijící ve městě. Existující městský plán pro roky v oblasti integrace cizinců (přijatý zastupitelstvem města Getxo), jenž v sobě zahrnuje následující priority: podpora solidarity a mírového soužití mezi autoktonní populací a migranty; rozvoj volnočasových kulturních i sportovních aktivit; podpora a rozvoj ekonomické soběstačnosti migrantů; prosazování generové rovnosti a podpora výuky baskičtiny, podpora informačního městského portálu pro cizince (http://www.getxo.net/kaixo/). Stručná evaluace : Existence obecního padrónu (padrón municipal) je institutem, který zásadně odlišuje Španělsko od zbytku kontinentu. Rovněž tak zákonná limitovaná dispozice v přístupu k těmto údajům mimo orgány obcí/měst a národního statistického ústavu INE (www.ine.es), několikrát potvrzená judikaturou španělských soudů zejména ve vztahu k možnostem policejních složek, činí z padrónu mimořádný zdroj detailních informací o rozsahu cizinecké populace nacházející se v intravilánech jednotlivých obcí/měst. Vzhledem k tomu, že cizinec ze třetích zemí, i přes svoji případnou pobytovou nelegalitu, se zapsáním do padrónu bezprostředně nevystavuje riziku kontaktu s policejními orgány, a na straně druhé, jeho registrací v padrónu mu vzniká např. nárok na některé sociální dávky (tzv. základní renta) a bezplatnou lékařskou péči, jen absolutní minimum cizinců zůstává mimo padrón. Díky existenci tohoto institutu má tak Španělsko (prostřednictvím údajů zveřejňovaných INE) ve srovnání s většinou ostatních států EU-27, detailní přehled o stavu legální i nelegální migrace na svém území. Státní moc tak může na základě existence těchto (jinde nedostupných) údajů aktualizovat svoji migrační a pobytovou politiku, včetně plánování programů regularizace. Regionalizace Španělska provedená demokratickou ústavou z roku 1978, která nakonec postupně vedla k rozčlenění země do 19 autonomních oblastí s vysokou mírou transferu kompetencí a vznikem jednotlivých autonomních vlád a parlamentů, měla zásadní vliv i na vertikální systém španělských integračních politik. Španělská legislativa až do počátku 21. století termín integrace cizinců neznala, této iniciativy se naopak chopily některé migrací zasažené regiony (autonomní oblasti) jako např. Katalánsko a Andalusie a již koncem 90. let zde byly přijaty první regionální plány pro integraci cizinců; od roku 2001 začínají tyto

15 plány přijímat i ostatní regiony. V případě španělského Baskicka, které bylo předmětem naší služební cesty, se integrační politika koordinuje již na úrovni baskické autonomní vlády. Personálně tuto agendu řídí vládní delegát baskické autonomní vlády a finanční realizace baskického integračního plánu je garantována prostředky z rozpočtu Baskicka. Finanční prostředky na systém bezplatného právního servisu (HELDU) pro cizince plynou ze 100% z baskického rozpočtu, totéž se děje i v případě mediačního centra (BILTZEN). Místní nevládní organizace, na rozdíl od České republiky, tak v Baskicku nenahrazují nedostatek regionálních politik, ale pouze doplňují a vhodně naplňují systém již existujících regionálních a obecních integračních plánů. Jejich aktivity jsou především koncentrovány do přípravných jazykových kurzů pro děti i dospělé, volnočasových aktivit (nejrůznější dílny řemesel, sport a kultura) a odborných vzdělávacích kurzů pro profese, po nichž je na pracovním trhu poptávka. Jiná situace je ale například v Katalánsku, kde existují některé nevládní organizace, které se věnují legislativním lobbingu a právnímu zastupování vybraných klientů. Nicméně například metoda situačního testingu (díky níž bylo právníky Poradny pro občanství/občanská a lidská práva dosaženo 80% všech rozsudků na diskriminaci v ČR) pro úspěšné prokázání rasové diskriminace v přístupu např. ke službám či bydlení, je ve Španělsku zcela neznámá, přestože organizace MUGAK monitoruje desítky takovýchto incidentů na celém území Španělska. Obecně lze situaci baskických nevládních organizací pracujících v oblasti integrace cizinců označit za stabilní (díky štědrému systému financování zejména z regionálního, ale i obecních rozpočtů), na straně druhé je jejich náplň práce převážně v soft aktivitách a dosahování systémových změn se pokouší realizovat převážně skrze svoji účast v poradních orgánech nejrůznějších státních institucí (skrze iniciativu) a litigaci případů se věnují jen zcela výjimečně.

InBáze Berkat, o.s. programy organizace

InBáze Berkat, o.s. programy organizace InBáze Berkat, o.s. programy organizace Činnost kulturních mediátorů Mgr. Eva Dohnalová Vedoucí sociálního oddělení dohnalová@inbaze.cz www.inbaze.cz Informace o organizaci Vznik 2001 pod názvem Občanské

Více

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže

Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Projekt iyouth Modely integrace a prevence sociálního vyloučení: podpora migrantské mládeže Partneři projektu iyouth Koordinátor evropského projektu IOM International Organization for Migration (Mezinárodní

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI O CENTRU Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji (dále jen CC) bylo zřízeno za finanční podpory Evropského fondu pro integraci státních

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy

Formování profese interkulturní pracovník. možnosti zapojení v institucích veřejné správy Formování profese interkulturní pracovník možnosti zapojení v institucích veřejné správy 3. poradní platformu zástupců městských částí a MHMP pro oblast integrace cizinců 15.10.2013 Doba trvání projektu:

Více

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14

Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 Emergentní projekt Ministerstva vnitra ČR Podpora integrace cizinců na území m. č. Praha 14 MĚSTSKÁ PRAHA PRAHA 14 14 Představení městské části Praha 14 Městská část Praha 14 je jednou z 57 městských části

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci

NAŠE POSLÁNÍ. respektování práv cizinců a uprchlíků. poskytování nezávislé a bezplatné pomoci NAŠE POSLÁNÍ respektování práv cizinců a uprchlíků poskytování nezávislé a bezplatné pomoci neselektivní poradenství, podpora integrace cizinců, prevence kriminality NAŠE AKTIVITY právní a sociální poradenství

Více

Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací)

Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací) Zápis z expertní pracovní skupiny na sociální poradenství (rodiče cizinci, předávání informací) 14. 1. 2014 Účastníci pracovní skupiny: David Beňák - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví - Úřad

Více

Odborná praxe základní východiska

Odborná praxe základní východiska Odborná praxe základní východiska Součástí kurzu bude odborná praxe v rozsahu 40 hodin (32 hodin práce v organizaci, 8 hodin praxe v tlumočení). Účastníci kurzu budou pracovat tzv. metodou portfolia. Portfolio

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela

Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti. PhDr. Miloslav Macela Komunitní služby v kontextu transformace péče o ohrožené děti PhDr. Miloslav Macela OPZ 2014 2020, jeho investiční priority a konkrétní výzvy Investiční priority 2. 1. - 2. 3. (sociální začleňování), ale

Více

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR

CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR CIZINCI Z TŘETÍCH ZEMÍ DETAILNĚJŠÍ POHLED NA TUTO SKUPINU CIZINCŮ V ČR Jarmila Marešová Abstrakt: Cizinci z třetích zemí, tzn. cizinci pocházející ze zemí mimo EU, tvoří více než polovinu (58 % v roce

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY

SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY SETKÁNÍ MĚSTSKÝCH ČÁSTÍ PRAHY Praha, 13. března 2014 www.zdravamesta.cz/setkani-mc Akce je součástí projektu NSZM ČR STRATEG-2: Strategické řízení v obcích o stupeň výše podpořeného finančními prostředky

Více

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU

INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONU DCH Brno Oblastní charita Blansko Mgr. Blanka Bendová Charita Česká republika Nestátní nezisková církevní organizace Předmětem hlavní činnosti charity je zejména zajišťování

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Nezletilý bez doprovodu na území ČR

Nezletilý bez doprovodu na území ČR Nezletilý bez doprovodu na území ČR Mgr. Anna Strádalová (ÚMČ Praha 5) Nezletilý bez doprovodu (NBD) nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje na území bez doprovodu

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Snímka 1 www.migration4media.net. Snímka 2. Snímka 3 PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI. aktivity Člověka v tísni. Program migrace PROČ?

Snímka 1 www.migration4media.net. Snímka 2. Snímka 3 PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI. aktivity Člověka v tísni. Program migrace PROČ? Snímka 1 www.migration4media.net PROGRAM MIGRACE ČLOVĚK V TÍSNI Migration Awareness Programme Poeple in Need Fórum integrácie platforma pre otvorený dialóg o migrácii a integrácii cudzincov 1. října 2013

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR

vedoucími zaměstnanci a zaměstnankyněmi MV dle předmětu činnosti útvarů, policejním prezidentem a generálním ředitelem HZS ČR PRIORITY A POSTUPY MINISTERSTVA VNITRA PŘI PROSAZOVÁNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ŽENY A MUŽE NA ROK 2016 (Akční plán k resortní strategii podpory rovnosti žen a mužů na rok 2016) 1. Vyhodnocení plnění za

Více

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ

JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ JIHOMORAVSKÉ REGIONÁLNÍ CENTRUM NA PODPORU INTEGRACE CIZINCŮ Vznik Centra zahájení činnosti duben 2009 financování: 1. 4. 2009-30. 6. 2015 Evropský

Více

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince CÍLOVÉ SKUPINY Národnostní menšiny = společenství osob, které mají státní občanství ČR a projevují

Více

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha

Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost. Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Celostátní síť pro venkov-vize a skutečnost Ing. Jana Bačkovská metodik vzdělávání Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha (do 30.6.2008 Ústav zemědělských a potravinářských informací) 9. září 2010

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ

KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ KOLIK U NÁS PRACUJE CIZINCŮ Daniel Chytil Tisková konference, 12. ledna 2017, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Na úvod Zdroje dat Ministerstvo vnitra, Ministerstvo

Více

Zápis ze zahraniční pracovní cesty

Zápis ze zahraniční pracovní cesty Zápis ze zahraniční pracovní cesty Vídeň 3. 4.6.2013 Účastníci: Mgr. Eva Dohnalová, hlavní metodička projektu Mgr. Nguy Giang Linh, koordinátorka tematické sítě Mgr. Chima Youssefová, konzultantka vzdělávacího

Více

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí

Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Je to na Vás? Role neziskového sektoru v systému ochrany práv dětí Odbor rodiny a ochrany práv dětí Proces změn aktuální informace Změna systému práce orgánů sociálně-právní ochrany a soudů Vytváření sítě

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012

Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko. ze dne 19. 9. 2012 Zápis ze setkání pracovní skupiny KPSS Blansko ze dne 19. 9. 2012 v rámci projektu Komunitního plánování sociálních služeb města Blansko Registrační číslo CZ.1.04/3.1.03/78.00036 Místo konání: Blansko,

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj

Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Centrum na podporu integrace cizinců Pardubický kraj Projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. Poskytované služby poradenská a informační činnost právní

Více

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007

MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MULTIKLUB POD MOSTEM CZ 1.07/01.2.29/02.0007 MOST PRO o. p. s. Obecně prospěšná společnost 2013 (o. s. Most pro lidská práva 1998 ) odborné sociální poradenství (2007) CÍLOVÁ SKUPINA PORADNA PRO CIZINCE

Více

CZECH MADE? Proti dvojím standardům a vykořisťování na českém pracovním trhu Multikulturní centrum Praha 1/2008 4/2009 Vytvořeno dne 1.října 2008 Pracovní migrace v České republice Negativní aspekty pracovní

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1).

Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Postup při zpracování Pro každý termín setkání jsou určeny dvě kazuistiky se seznamem úkolů (výjimku tvoří úkol číslo 1). Studenti ve dvojici zpracují otázky, které budou ostatním prezentovat v powerpointu

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE

KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE PRAVIDLA PRO ZAPOJENÍ DOTČENÉ VEŘEJNOSTI SO ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze 1 Září 2016 Město Bystřice nad Pernštejnem

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014

Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha, o.p.s. a nabídka spolupráce s ŠMP 12. 11. 2014 Integrační centrum Praha (ICP) - 11. integrační centrum z 13 v ČR - založeno Magistrátem hl. m. Prahy k 14. 3. 2012 - financování:

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Národní poradenské fórum

Národní poradenské fórum Národní poradenské fórum Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy VIP Kariéra -II Strategie celoživotního učení ČR Poradenství v ČR Národní poradenské fórum (NPF) Uskupení subjektů působících

Více

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ)

Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Situace žáků s odlišným mateřským jazykem (OMJ) Projekt Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči komunitní. Řízeně

Více

Občanské sdružení D.R.A.K.

Občanské sdružení D.R.A.K. Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

PERSEFONA, o.s. Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz PERSEFONA, o.s. Komplexní služby obětem domácího násilí sexuálního zneužívání znásilnění Vzdělávání laické i odborné veřejnosti Analytická a publikační činnost Tel.: 737 834 345 545 245 996 E-mail: domacinasili@persefona.cz

Více

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013

20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová. Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 20/03/2008 Praha Mgr. Petra Vašátová Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy 2007 2013 Prioritní osy ROP Prioritní osy a oblasti podpory ROP NUTS 2 Střední Čechy Prioritní osa 1 Doprava Prioritní

Více

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ

ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ ZÁKLADNÍ KROKY K INTEGRACI CIZINCŮ PORADNA PRO INTEGRACI Poradna pro integraci, občanské sdružení již 11 let pomáhá uprchlíkům s přiznaným azylem a dalším cizincům, kteří na území ČR dlouhodobě žijí, s

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

Indikátory sociálního podniku.

Indikátory sociálního podniku. Indikátory sociálního podniku http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory Podpora sociálního podnikání Nutné zkontrolovat, jestli náš podnák je sociálním podnikem: http://www.ceske-socialnipodnikani.cz/cz/socialni-podnikani/indikatory

Více

Metodický pokyn č. 4

Metodický pokyn č. 4 Metodický pokyn č. 4 Poradna pro cizince a uprchlíky DIECÉZNÍ KATOLICKÁ CHARITA HRADEC KRÁLOVÉ Velké náměstí 37/46, 500 01 Hradec Králové, IČO: 42197449 Název: Poslání, cíle a principy poradny pro cizince

Více

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008

Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 Komentář k Monitorovacím indikátorům Programu Iniciativy Společenství EQUAL 2004-2008 28. července 2005 Úvod Komentář k monitorovacím indikátorům slouží jako doplněk k materiálu Monitorovací indikátory

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR

Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR Chcete pomoci dítěti? Pomozte rodině! aneb služby pro rodiny v ČR PhDr.Hana Pazlarová, Ph.D. Katedra sociální práce, FF UK, Praha Kontakt: hana.pazlarova@ff.cuni.cz Katedra sociální práce provedla v letech

Více

Záznam z kulatého stolu: Zahraniční zaměstnanci pracovníci druhé třídy? Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci

Záznam z kulatého stolu: Zahraniční zaměstnanci pracovníci druhé třídy? Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci Záznam z kulatého stolu: Zahraniční zaměstnanci pracovníci druhé třídy? Marie Jelínková, Sdružení pro integraci a migraci Dne 10. dubna 2014 se na velvyslanectví České republiky v Berlíně konal kulatý

Více

Formování profese interkulturní pracovník inspirace portugalským modelem

Formování profese interkulturní pracovník inspirace portugalským modelem Formování profese interkulturní pracovník inspirace portugalským modelem 9. setkání regionální platformy 15.10.2013 Doba trvání projektu: 01.12.2012 30.11.2014 Zahraniční partner: ACIDI, I.P.(Vysoký komisariát

Více

Strategie migrační politiky České republiky

Strategie migrační politiky České republiky Strategie migrační politiky České republiky ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁSADY MIGRAČNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Předkládané zásady migrační politiky formulují priority České republiky v

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225)

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Příkaz ministryně č. 30/2016. Vypracoval: Oddělení sociálního bydlení a sociálního začleňování (225) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Příkaz ministryně č. 30/2016 Věc: Zřízení Komise pro sociální začleňování Určeno pro: MPSV Účinnost: dnem podpisu paní ministryně Zrušovaný řídící akt MPSV: příkaz

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí

Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. pomoc cizincům a osobám z odlišného kulturního a sociálního prostředí Výroční zpráva 2009 Centrum multikulturního vzdělávání, o.s. Centrum multikulturního vzdělávání,

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

Významní zaměstnavatelé cizinců

Významní zaměstnavatelé cizinců Vzájemné setkání = lepší integrace Integrace cizinců na úrovni samosprávy - situace v Havlíčkově Brodě Praha 17. - 18. března 2010 Město Havlíčkův Brod původní osada při Haberské obchodní stezce spojená

Více

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2

MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 Příloha č. 1 MONITOROVACÍ INDIKÁTORY JPD 3 PRO OPATŘENÍ 2.2 VÝSTUPY Kód Název Definice Celkem Muži Ženy 1.05 Počet podpořených osob klientů služeb zaměstnanci sebezaměstnaní dlouhodobě nezaměstnaní nezaměstnaní

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků

- vysílající projekty: hostitelské projekty: 589 zahraničních účastníků, 521 domácích účastníků PROGRAM MLÁDEŽ V ČR HODNOCENÍ 2002 AKCE 1 MEZINÁRODNÍ VÝMĚNY MLÁDEŽE Priority ČNA pro podávané v rámci Akce 1 byly pro rok 2002 stanoveny následovně: 1. podpora multilaterálních mládežnických výměn, propagace

Více

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012

CRM pro neziskovky, o. s. Zpráva o činnosti 2012 Zpráva o činnosti 2012 CRM pro neziskovky, o. s. www.crmproneziskovky.cz Obsah 1. Organizace... 2 2. Poslání... 2 3. Historie... 2 4. Organizační struktura... 2 5. Vznik sdružení 2012... 2 6. Činnost sdružení...

Více

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí

ŽIVOT CIZINCŮ V ČR. Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ŽIVOT CIZINCŮ V ČR 2015 Cizinci Praha, prosinec 2015 Kód publikace: 290026-15 Č. j.: 02449 / 2015-64 Zpracoval: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí Ředitel odboru: Mgr. Dalibor Holý Kontaktní

Více

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR

Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Součastnost a budoucnost interkulturní práce v ČR Marina Pojmanová, Jana Vlastníková Jeronýmovy dny 2014, 8. 11. 2014 Co je interkulturní práce? Interkulturní práce vychází především ze sociální práce

Více

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: ,

MAS Dolní Morava Náměstí 177, , Lanžhot, IČ: tel: , STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNÝCH AKTIVIT A TYPOVÝCH PROJEKTŮ PODPOROVANÝCH V RÁMCI SCLLD MAS DOLNÍ MORAVA PRO OBDOBÍ 2014-2020 INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM CÍRKVE CÍRKEVNÍ ORGANIZACE (Výčet aktivit je

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 334/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 301 ze dne 13.05.2015 Doporučení komise pro sociální politiku a zdravotnictví Rady městské části Praha 3 Rada městské části I.

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví

Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Problematika dětí cizinců, legislativa Druhy opatrovnictví Mgr. Zuzana Jeřábková (OPU) Kdo je nezletilý bez doprovodu (NBD)? nezletilou osobou bez doprovodu se rozumí osoba mladší 18 let, která přicestuje

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí Soupis projektů na podporu integrace cizinců v ČR, podpořených resorty, kraji a obcemi a projektů spolufinancovaných ze zdrojů EU a dalších zahraničních zdrojů v roce

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více