PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, 306 13 Plzeň"

Transkript

1 PLZEŇSKÝ KRAJ KRAJSKÝ ÚŘAD Škroupova 18, Plzeň VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: DATUM: Oznámení o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje V souladu s 42 zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, informujeme o konání 11. zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje. Místo konání: Krajský úřad Plzeňského kraje, jednací sál Zastupitelstva Plzeňského kraje, 1. patro, č. dveří 174, Škroupova 18, Plzeň. Doba konání: 8. prosince 2014 od hod. Program: Zahájení, úvodní formality 1. Volba přísedících Krajského soudu v Plzni - Václav Šlajs 2. Zpráva o činnosti Rady Plzeňského kraje - Václav Šlajs 3. Změna usnesení ZPK č. 575/14 - Stanovení počtu uvolněných členů ZPK - Václav Šlajs 4. Rezignace člena RPK - Václav Šlajs 5. Volby do orgánů Plzeňského kraje - Václav Šlajs - 6. Návrhy rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2015 a rozpočtových výhledů na roky 2016 a Václav Šlajs 7. Stanovení výše náhrady neuvolněným členům ZPK a stanovení výše odměn členům komisí, výborů, kteří nejsou členy ZPK, na rok 2015 a do konce vol. období r Václav Šlajs 8. Úprava odměny členovi ZPK, který řádně nevykonává funkci člena zastupitelstva - Václav Šlajs IČO: bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Plzeň č.ú /5500

2 9. Poskytnutí finančních prostředků z Fondu hejtmana - Václav Šlajs 10. Žádost města Tachov o prodloužení termínu pro čerpání dotace - Václav Šlajs 11. Dotace na nákup přenosného motorového čerpadla pro Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Krajské sdružení hasičů Plzeňského kraje - Václav Šlajs 12. Poskytnutí dotací z dotačního programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2014 z navýšené dotace ze státního rozpočtu - Václav Šlajs 13. Odůvodnění významných veřejných zakázek dle 156 zákona č. 137/2006 Sb. Posypová sůl pro SÚS PK, p.o.( ) a Asfaltové emulze pro SÚS PK, p.o. (2015) - Jaroslav Bauer 14. Žádost obce Kamenný Újezd o poskytnutí dotace na projekt Bezpečně s pravidly silničního provozu pro cyklisty - Jaroslav Bauer 15. Žádost města Domažlice o poskytnutí dotace na rekonstrukci dopravního hřiště - Jaroslav Bauer 16. Žádost obce Břasy o poskytnutí dotace na projekt zajištění fungování přívozu Darová - Jaroslav Bauer 17. Dodatek č. 12 ke zřizovací listině SÚS PK - Jaroslav Bauer 18. Rozsah základní dopravní obslužnosti ve veřejné linkové dopravě v roce Jaroslav Bauer 19. Rozsah základní dopravní obslužnosti v drážní dopravě v roce Jaroslav Bauer 20. Výhledový rozsah železniční dopravy na tratích Pňovany Bezdružice (177) a Chrást u Plzně Radnice (176) - Jaroslav Bauer 21. Změna usnesení ZPK č. 200/13 ze dne Jaroslav Bauer 22. Rozdělení dotací z DT Úprava lyžařských běžeckých tras 2014/ Ivo Grüner 23. Poskytnutí dotace obci Dolní Lukavice na řešení mimořádné situace - Ivo Grüner

3 24. Prodloužení termínu pro závěrečné vyhodnocení akce Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje Ivo Grüner 25. Poskytnutí dotací z dotačního titulu Pomoc obcím, jejichž obecní úřad je stavebním úřadem v Plzeňském kraji pro rok 2014 část 2 - Ivo Grüner 26. Poskytnutí neinvestiční účelové dotace Tělovýchovné jednotě Jiskra Domažlice, o.s. a Techmanii Science Center o.p.s. - Jiří Struček 27. Prominutí úhrady penále za porušení rozpočtové kázně dle ust. 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Jiří Struček 28. Sloučení Střediska volného času dětí a mládeže, Plzeň, Pallova 19 s Domem dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou Jiří Struček 29. Mikroregion Radnicko, město Domažlice a obec Hrádek dotace z programu Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji - prodloužení termínu pro realizaci projektu, změna projektu, schválení poskytnutí dotace náhradnímu žadateli - Jiří Struček 30. Město Horažďovice, město Spálené Poříčí a město Kdyně - prominutí porušení smlouvy o poskytnutí účelové dotace a uzavření dodatku ke smlouvě nad rámec pravidel dotačního programu - Jiří Struček 31. Bezúplatný převod pozemku v k. ú. Záchlumí u Stříbra - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Tachov) x obec Záchlumí - JUDr. Zdeňka 32. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Svojšín - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Tachov x obec Svojšín - JUDr. Zdeňka 33. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Strážov na Šumavě - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Oblastní správa JIH, Středisko výroby Klatovy x město Strážov - JUDr. Zdeňka 34. Bezúplatné nabytí pozemků, k. ú. Ejpovice SÚS Plzeňského kraje (OS SEVER, Středisko výroby Rokycany) x obec Ejpovice - JUDr. Zdeňka 35. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Kokořov PK Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, OS JIH, SV Plzeň jih x ČR Státní pozemkový úřad - JUDr. Zdeňka

4 36. Bezúplatné nabytí pozemků - PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje - OS JIH, SV Plzeň - jih, SV Klatovy, OS SEVER, SV Plzeň sever x ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - JUDr. Zdeňka 37. Bezúplatné nabytí pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Tachov) x obec Rozvadov - JUDr. Zdeňka 38. Nabytí nemovitostí k.ú. Oselce v dražbě nedobrovolné Helena Farkašová x Dětský domov Nepomuk - JUDr. Zdeňka 39. Majetkoprávní vypořádání stavby Přeložka silnice II/184 Obchvat Hájek - výkup pozemků v k. ú. Hájek u Všerub - SÚS PK (OS JIH, SV Domažlice x Vladislava Matlochová, Anna Matlochová - JUDr. Zdeňka 40. Výkup pozemků k.ú. Domaslav rekonstrukce mostu PK x MVDr. Petr Kotas, Ľubomír Hrivnák, Marie Hrivnáková - JUDr. Zdeňka 41. Výkup pozemků, k. ú. Ejpovice - SÚS Plzeňského kraje (OS SEVER, Středisko výroby Rokycany) x Josef Stupka, SJM Václav Ženíšek a Jaroslava Ženíšková, Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., Jana Ženíšková, Geis CZ s.r.o., Marta Martínková - JUDr. Zdeňka 42. Výkup pozemku v k. ú. Chválenice - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Plzeň-jih) x Lenka Šimlingerová - JUDr. Zdeňka 43. Výkup pozemků, k. ú. Skařez, k. ú. Štěnovice, k. ú. Šťáhlavy, k. ú. Kokořov, k. ú. Štěnovický Borek, k. ú. Čižice, k. ú. Žilov - SÚS PK x V. Charvátová, Ing. K. Nedvěd, Ing. V. Kovářík, H. Nováková, Ing. K. Hladíková, A. Kašparová, Ing. L. Tégl - JUDr. Zdeňka 44. Výkup pozemku Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa SEVER, Středisko výroby Plzeň-sever) x manželé Želinských - JUDr. Zdeňka 45. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS SEVER, SV Tachov) x město Bor - Bezúplatný převod, bezúplatné nabytí pozemků, k.ú. Bor u Tachova, k.ú. Vysočany u Boru - JUDr. Zdeňka 46. Plzeňský kraj - Základní škola a Mateřská škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995, příspěvková organizace x město Tachov - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tachov - JUDr. Zdeňka

5 47. Plzeňský kraj Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (Oblastní správa JIH, Středisko výroby Plzeň-jih) x obec Předenice, bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků - JUDr. Zdeňka 48. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS SEVER, SV Tachov) x obec Tisová - Bezúplatné nabytí, bezúplatný převod pozemků v k. ú. Tisová u Tachova - JUDr. Zdeňka 49. Plzeňský kraj - SÚS PK (OS JIH, SV Klatovy) x město Klatovy Majetkoprávní vypořádání pozemků stavby III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy), změna usnesení ZPK č. 533/14 - JUDr. Zdeňka 50. Prodej pozemku v k. ú. Hradiště u Blovic - Plzeňský kraj x Jan Sýkora - JUDr. Zdeňka 51. Prodej pozemku v k. ú. Horšov PK x manželé Petra a Pavel Škampovi - JUDr. Zdeňka 52. Prodej pozemku v k. ú. Luby PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, OS JIH, SV Klatovy x Vlastimil Lagron - JUDr. Zdeňka 53. Prodej pozemku v k. ú. Stříbro - PK (Střední odborná škola, Stříbro, Benešova 508, příspěvková organizace) x Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. - JUDr. Zdeňka 54. Prodej pozemku v k. ú. Kamenný Újezd u Rokycan PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, OS SEVER, SV Rokycany x obec Kamenný Újezd - JUDr. Zdeňka 55. Prodej pozemků v k. ú. Blatnice u Nýřan a k. ú. Předenice PK - Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, OS SEVER, SV Plzeň sever, OS JIH, SV Plzeň - jih x ČR - Povodí Vltavy, s. p., Praha - JUDr. Zdeňka 56. Prodej nemovitostí v k. ú. Stříbro - Plzeňský kraj (SÚS PK, OS Sever, SV Tachov, příspěvková organizace) x Milan Valenta, Karel Coufal - JUDr. Zdeňka 57. Pozemková úprava SÚS PK, OS JIH, SV Klatovy, k. ú. Obytce - JUDr. Zdeňka

6 58. Uzavření Dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve věci výstavby nové galerijní budovy pro prezentaci sbírek Západočeské galerie v Plzni - JUDr. Zdeňka 59. Koupě rekreačního zařízení pro potřeby zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje, zaměstnanců zřizovaných a zakládaných organizací Plzeňského kraje - JUDr. Zdeňka 60. Dodatky ke zřizovacím listinám - Jiří Struček 61. Výkon regionálních funkcí knihoven v Plzeňském kraji na rok poskytnutí neinvestičních dotací obcím - Mgr. Jaroslav Šobr 62. Sloučení Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech, p. o., se Západočeským muzeem v Plzni, p. o., a dodatky zřizovacích listin Západočeského muzea v Plzni, p. o., a Muzea Šumavy Sušice, p. o. - Mgr. Jaroslav Šobr 63. Finanční dotace - Diecézní Charita Plzeň - Mgr. Zdeněk Honz 64. Finanční dotace - TOTEM - regionální dobrovolnické centrum - Mgr. Zdeněk Honz 65. Dodatek ke zřizovací listině příspěvkové organizace Plzeňského kraje - Centrum sociálních služeb Domažlice, příspěvková organizace - Mgr. Zdeněk Honz 66. Aktualizace Koncepce v oblasti rodinné politiky z hlediska sociálních věcí na území Plzeňského kraje pro rok Mgr. Zdeněk Honz 67. Poskytnutí dotací z Dotačního programu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2014, třetí a čtvrtá část - Ing. Václav Štekl 68. Podpora hospodaření v lesích Ing. Václav Štekl 69. Obec Úněšov - prominutí vrácení dotace a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č o poskytnutí účelové dotace - Ing. Václav Štekl 70. Mimoprogramová dotace na studii - Ing. Václav Štekl 71. Mimoprogramová dotace na akci Obec Černovice, zásobení pitnou vodou Nemněnice - odstranění havarijního stavu, I. etapa - Ing. Václav Štekl 72. Mimoprogramová dotace na akci Průtah obcí Mrtník, splašková kanalizace - Ing. Václav Štekl

7 73. Změna usnesení ZPK č. 634/14 ze dne ve věci veřejné zakázky Dodávka sanitních vozů a technologického vybavení výjezdových skupin pro ZZS Plzeňského kraje - Václav Šlajs 74. Zvýšení základního kapitálu Stodské nemocnice, a.s. a Rokycanské nemocnice, a.s. - schválení peněžitých vkladů - Václav Šlajs 75. Projednání žádostí o investiční dotace a o uzavření smlouvy na zajištění poskytování služeb obecného hospodářského zájmu - Václav Šlajs 76. Služby obecného hospodářského zájmu (SOHZ) předběžné kalkulace - Václav Šlajs 77. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Jan Šašek 78. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok Mgr. Jan Šašek 79. Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Václav Votava 80. Plán práce Finančního výboru Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok Ing. Václav Votava 81. Zpráva o činnosti Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje - Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 82. Plán práce Výboru pro zdravotnictví a sociální věci Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok Mgr. Ing. Pavel Karpíšek 83. Zpráva o činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje - Iva Hořanová 84. Plán práce Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok Iva Hořanová 85. Zpráva o činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje - Ing. Věstislav Křenek 86. Plán práce Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok Ing. Věstislav Křenek

8 87. Plán kontrolní činnosti Výboru pro veřejné zakázky Zastupitelstva Plzeňského kraje na rok Ing. Věstislav Křenek Blok informativních zpráv: 88. Informativní zpráva ekonomického odboru - plnění rozpočtu k 31. říjnu Václav Šlajs 89. Přehled financování, stavebních akcí na silnicích II. a III. třídy, přípravy staveb a informace o vybraných činnostech střediska specializovaných technologií - Jaroslav Bauer 90. Informace o činnosti zastoupení Plzeňského kraje v Bruselu - Ivo Grüner 91. Aktuální vývoj přípravy operačních programů ČR pro programové období Ivo Grüner 92. Informativní zpráva o financování škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem a obcemi v Plzeňském kraji za rok Jiří Struček 93. Dotazy, podněty a připomínky členů ZPK 94. Diskuse, různé Závěr Mgr. Jiří Leščinský v.r. ředitel Krajského úřadu Plzeňského kraje

9