Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví"

Transkript

1 Činnost Občanského sdružení Abertamy v oblasti péče o kulturní dědictví Příspěvek v rámci konference MONUMENTA VIVA - PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET Chomutov,

2 Kulturní dědictví Peter Howard rozlišuje několik částečně se prolínajících kategorií kulturního dědictví, jimiž jsou jednak památky (stavby, archeologické nálezy, sochy), místa (s památníky důležitých událostí), artefakty (sbírkové předměty, umělecká díla), lidé (významní rodáci, světci) a aktivity (folklorní, náboženské, jazykové) a vedle hmotného, méně viditelnou součást, nehmotné kulturní dědictví, a to zejména folklor, ústní tradici, jazyk, tradiční zvyky a rituály, znalosti přírody a vesmíru, tradiční řemesla, kolektivní paměť apod.

3 Občanské sdružení Abertamy (OSA) založeno v roce 2000 v současné době má 34 členů nemá žádné zaměstnance všichni členové pracují bezplatně partneři: o Město Abertamy o Erzgebirgszweigverein Breitenbrunn e. V. o Gruppe Abertham o Německo-český kulturní spolek Potok (Potok - Deutsch-Tschechischer Kulturverein e. V.)

4 Cíle OSA podporovat Abertamy na cestě k prosperující obci, dobrovolně a čestně se podílet na projektech, které slouží všeobecnému blahu, zúčastňovat se kulturního, sociálního, sportovního a společenského života, vytvářet přátelské vztahy a udržovat spolupráci s ostatními spolky, zejména s bývalými spoluobčany obce, spolupracovat s obecním zastupitelstvem, přebývající výnosy využívat pro obecně prospěšné účely, na bázi dobrovolnosti přibližovat mládeži spolupráci se sdružením tak, aby se probouzel zájem o obec.

5 Cíle Krušnohorského spolku Abertamy podporovat Abertamy na cestě k prosperujícímu městu, dobrovolně a čestně se podílet na projektech, které slouží všeobecnému blahu, zúčastňovat se kulturního, sociálního, sportovního a společenského života, vytvářet přátelské vztahy a udržovat spolupráci s ostatními spolky, zejména s bývalými spoluobčany obce, spolupracovat s městským zastupitelstvem, přebývající výnosy využívat pro obecně prospěšné účely, přibližovat a vést mládež ke spolupráci se spolkem tak, aby se probouzel zájem o město a Krušnohoří, udržovat rukavičkářskou tradici formou stálých expozic, putovních výstav, seminářů, přednášek, studijních cest a pobytů, publikační činnosti, dílen a ukázek řemesla, podporovat vzdělávání všech věkových skupin obyvatelstva, podporovat a pořádat sportovní a volnočasové aktivity zejména dětí a mládeže, podporovat cestovní ruch a další aktivity vedoucí k zatraktivnění města Abertamy jako turistického cíle.

6 Vybrané projekty OSA Zřízení pamětního místa kostela sv. Václava na Ryžovně (2007) Vydání knihy 25 veselých historek z Abertam (2007) Vydání DVD s abertamským nářečím (2009) Výstava o abertamském rukavičkářství (2011) Znovuvýstavba kaple sv. Jana Nepomuckého na Mílově/Halbmeil (2014) Vila Zenker

7 Zřízení pamětního místa kostela sv. Václava na Ryžovně (2007)

8 Osada Ryžovna leží na hřebeni Krušných hor v nadmořské výšce okolo metrů vznikla kolem roku 1530 jako hornická osada střetávání českého a německého živlu (Schwarzenbergské panství, rod Šliků) Odsun německého obyvatelstva a srovnání většiny domů se zemí od roku 1955 patří pod Boží Dar

9 Kostel sv. Václava dostaven v roce 1807 jednoduchá bezeslohová budova ušetřil věřícím cestu na Boží Dar ještě po druhé světové válce v něm byly slouženy mše spolu s přilehlým hřbitovem byly v 50. letech 20. století také srovnány se zemí

10 Projekt Domov bez hranic společně s partnerským spolkem z Breitenbrunnu vybudování kamenné mohyly na místě původního oltáře a posezení pro turisty oslovení Dětského domova Karlovy Vary a Dětského domova Markersbach pravidelná setkání nejen na Ryžovně (hry, diskuze, jiné společné aktivity, úprava pamětního místa) slavnostní odhalení informační tabule a předání turistické posezení

11 Pamětní místo a jeho proměny slavnostní vysvěcení mohyly (symbolicky po 200 letech od dostavby a vysvěcení kostela) tradice Svatováclavského setkání (bohoslužba, přednáška, krušnohorská hudba, prezentace typických řemesel) zmenšená replika kostela a v roce 2011 kamenný pomník (pochází z ryžovnického hřbitova, hřbitov v Horní Blatné, prakticky původní místo - nová deska se jmény ryžovnických obětí první světové války)

12 Vydání knihy 25 veselých historek z Abertam (2007)

13 reedice knihy 25 heitere Geschichten aus Abertham v abertamském dialektu napsal a v roce 1937 vlastním nákladem vydal abertamský rodák a fotograf Alexander Wüst kniha popisuje formou humorných historek život obyvatel Abertam od 2. poloviny 19. století do roku 1937 Příběhy dokresleny spoustou historických a geografických reálií původní text doplněn o český překlad a převod do spisovné němčiny ilustrace pana Pavla Raka a příloha s autorovými fotografiemi kniha vyšla v roce 2007 v nákladu 1000 kusů

14 Vydání DVD s abertamským nářečím (2009)

15 Cílem projektu záchrana abertamského dialektu pro budoucí pokolení všech 25 veselých historek od Alexandra Wüsta na DVD pro širší veřejnost CD s deseti vybranými historkami v původním německém dialektu a v češtině (Český rozhlas Plzeň, režie Zdeněk Bartoš, namluvil herec Kamil Prachař - oba ze Západočeského divadla v Chebu) prezentace nahrávek na

16 Výstava o abertamském rukavičkářství (2011)

17 Historie výroby rukavic výrobu přinesl Adalbert Eberhardt 1850 pokračovali tovaryši Alois Chiba, Johann Grimm a Karl Heinrich postupný rozvoj s vrcholem před druhou světovou válkou znárodnění výroben a omezení domácké práce uzavření Rukavičkářských závodů několik málo drobných výrobců, dnes jen 2

18 Stálá expozice více jak 300 exponátů zahrnujících rukavičkářské stroje, nástroje či materiály, fotografie, časopisy, knihy atd., pochází z nejrůznějších zdrojů výstava zpřístupněna v červenci 2011 u příležitosti semináře Abertamy město rukavičkářské tradice film popisující výrobu od zvířecí kožešiny až po hotovou rukavici (plná verze a verze pro děti) ukázky ručního výseku a strojního šití (otevírací doba a data ukázek více jak 3500 návštěvníků přesun do prostor připravovaného abertamského muzea

19 Znovuvýstavba kaple sv. Jana Nepomuckého na Mílově/Halbmeil (2014)

20 OSA pouze jako partner (funkce organizačně-propagační) původní kaple postavena okolo roku 1830, stržena 1953 kaple sloužila obyvatelům osad Mílov a Halbmeil a poutníkům putujícím po staré jáchymovské cestě Krušnohorský pobočný spolek Breitenbrunn pod vedením pana Klause Frankeho nová kaple byla slavnostně vysvěcena v roce 2014 u příležitosti svátku patrona Fotografie: a

21 Vila Zenker

22 klubovna sdružení vila továrníka Alberta Zenkera z roku 1927 jedna ze dvou kulturních památek v Abertamech zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR v publikaci Slavné vily Karlovarského kraje vilu užívalo Střední odborné učiliště lesnické

23 DĚKUJI VŠEM ZA POZORNOST! PAUL KRAKL