Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)"

Transkript

1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a kreativním přístupu, ekonomickou a celoživotní aktivitu. Praha dokáže flexibilně a fundovaně reagovat na demografickou a sociální dynamiku a nerovnováhy, vyrovnávat kvalitu života v rámci území a revitalizovat své centrum jako přirozený prostor ( středobod ) aktivit, setkávání a posilování celoměstské identity a soudržnosti.

2 Navržené politiky 1.1 Demografický potenciál a adaptace města na demografické změny 1.2 Sociální soudržnost, fluidita a otevřenost města 1.3 Sociální revitalizace centrální Prahy a posílení kvality života v okrajových částech 1.4 Kreativní a participující lokální společenství a udržitelnost kvality života 1.5 Rozvoj kreativity a inovativního vzdělávání 1.6 Kvalitní správa kultury a sportu 1.7 Současné umění jako iniciátor živé metropole 1.8 Veřejný prostor jako dějiště města

3 Politika č.1 Demografický potenciál a adaptace města na demografické změny Cíl politiky Využít demografického potenciálu města prostřednictvím přirozené reprodukce a imigrace a adaptovat město na probíhající demografický vývoj (růst délky života, podílu cizinců atd.) Schopnost reagovat na dynamiku, diversitu a územní specifika demografických změn Orientace na pronatalitní klima, prodloužení celoživotní aktivity a integrace cizinců jako předpoklad zachování soudržnosti města a reprodukce

4 Hlavní strategické směry Aktivní posun směrem k prodloužení celoživotní ekonomické a sociální aktivity, flexibility a adaptability na trhu práce Posílit zdraví a zdravotní kondici obyvatel Podporovat setrvání a bezpečný život seniorů v přirozeném prostředí Zvyšovat fyzickou dostupnost a prostupnost města, služeb a sdílení aktivit a dění ve městě Využití potenciálu přirozené reprodukce a možnosti souladu rodičovství, péče a zaměstnání Posílit služby zacílené na integraci cizinců, včetně podmínek ve školních a předškolních zařízeních

5 Politika č.2 Sociální soudržnost, fluidita a otevřenost města Cíl politiky Udržení sociální otevřenosti, různorodosti a soudržnosti města Vytvoření mechanismů pro řízení sociálních, územních a demografických aspektů vývoje sociální struktury města Vyrovnávání kvality života a zabránění vzniku sociálně nebo kulturně nepropustných, uzavřených lokalit a zón.

6 Hlavní strategické směry Zachování sociální otevřenosti a fluidity a nízké nezaměstnanosti (dlouhodobé, mladých, cizinců atd.) ve srovnání s jinými západoevropskými metropolemi Udržovat sociální rovnováhu a promíšenost města a městských částí a čtvrtí Redukovat sociální tlak a nebezpečí propadu do sociální exkluze Řešení narůstajících sociálních nerovností ve školství a zvýšení sociální prostupnosti a otevřenosti školského systému Posílení sociálních a životních kompetencí a znalostí napříč životními fázemi a zvyšování sociální odpovědnosti a sociálních inovací Flexibilita, dynamika a otevřenost trhu práce

7 Politika č.3 Sociální revitalizace centrální Prahy a posílení kvality života v okrajových částech Cíl politiky Udržení rovnováhy sociálního vývoje města a kvality života ve všech jeho částech Zabránění fragmentarizaci města, rozpojení okrajových a centrálních částí a jednotlivých životních funkcí Zastavit odliv lidí, bydlení a komunitního života z centra a zvýšit jeho obyvatelnost, atraktivitu a bezpečnost Zabránění vzniku území s koncentrací sociálně patologických jevů a osob

8 Hlavní strategické směry Podpořit oživení zájmu o bydlení v centrálních částech Prahy a revitalizovat funkce města především v centru Zastavit degradaci veřejného prostoru v centrálních lokalitách a vyrovnávat kvalitu života napříč územím Prahy (zastavení decentralizace a desurbanizace ) Vytvářet cílenou protiváhu vůči exploataci a komercionalizaci historického jádra a zmírnit tvorbu turistického ghetta Zajistit dostupnost kulturní, sportovní a volnočasové nabídky v periferních částech města Řešit sociální problémy na celoměstské úrovni, posilovat rovnoměrnost služeb a synergie městských částí a celoměstské správy

9 Politika č.4 Kreativní a participující lokální společenství a udržitelnost kvality života Cíl politiky Využít potenciál a kreativitu obyvatel Prahy a jejich klíčového přínosu pro kvalitu života a rozvoj města Podpořit rozvoj výkonného a kreativního systému vzdělávání Směřovat k zapojení obyvatel lokalit do utváření vzhledu, služeb a residenční kvality v místě bydliště Prohloubení identifikace a místní identity jako nástroje sociální soudržnosti a vzájemné důvěry Místní kvalita a participace jako zdroj spokojenosti a životní úrovně obyvatel

10 Hlavní strategické směry Ukončit jednostrannou orientaci na infrastrukturu a navýšit investice do oblastí školství, vědy a výzkumu (lidského a znalostního potenciálu) Leadership a potenciál Prahy v reformě a kvalitě vzdělávání Posílit místní komunity a využití veřejného prostoru v lokalitách a lokálních centrech Podporovat aktivity zdola s pozitivním dopadem na rozvoj lokalit, vytvářet zázemí pro realizaci vlastních kulturních, sportovních, vzdělávacích a volnočasových aktivit v lokalitách Podporovat interakce a sociální kontakt různých skupin obyvatel Rozšířit spolupráci a otevřenost vzdělávacích, kulturních a vědeckých institucí vůči zahraničí

11 1.5. Rozvoj kreativity a inovativního vzdělávání Pražské školství je pilotem a lokomotivou přechodu ke vzdělání založeném na inovativním a kreativním přístupu Prosazovat nový systém vzdělávání žáků středních a základních škol v oblasti kultury a umění Využít vysoké koncentrace kulturních institucí a iniciovat nová propojení a spolupráci mezi institucemi a školami

12 1.6. Kvalitní správa kultury a sportu Vytvářet a udržovat systémové nástroje zajišťující dlouhodobý a koncepční rozvoj Město je lídrem a moderátorem spolupráce mezi státní správou, samosprávou, městskými částmi a dalšími aktéry

13 1.7. Tradice a současnost Podporovat dialog hmotného historického dědictví s živou kulturou a aktuálními trendy životního stylu Podporovat rozvoj aktuálních, současných forem kultury a živého umění Vytvářet cílenou protiváhu vůči exploataci a komercionalizaci historického jádra a zmírnit tvorbu turistického ghetta Podporovat výrazné kulturní a umělecké počiny mezinárodního významu a dosahu

14 1.8. Veřejný prostor jako dějiště města Vytvořit transparentní pravidla pro využívání veřejného prostoru, která rozlišují veřejný a soukromý zájem Stimulovat vyšší estetickou kvalitu a vizuální kulturu města Snížit bariérovou pro spontánní jednání a konání kulturních, uměleckých a sportovních aktivit ve veřejném prostoru Stimulovat kulturní a vzdělávací instituce k využívání a oživení přilehlého veřejného prostoru

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1

Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 OP VVV Prioritní osa 1 Indikativní Harmonogram výzev na rok 2015 O VVV rioritní osa 1 Identifikace výzvy Základní plánované údaje o výzvě Zacílení výzvy Synergie a komplementarita výzvy Číslo výzvy Název výzvy rioritní osa Investiční

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY Praha Listopad 2004 OBSAH I. Úvod... 3 II. Situace České republiky... 6 II.1 Ekonomický pilíř... 6 II.2 Environmentální pilíř... 12 II.3 Sociální pilíř...

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část

Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část 2011 Strategický plán udržitelného rozvoje Sokolova na roky 2011 2025 část B Návrhová část Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Mgr. David Rucki a

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část

Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část Integrovaný plán rozvoje území města Jihlavy Návrhová část MEPCO, s.r.o. a Centrum investic, rozvoje a inovací PRACOVNÍ VERZE 1 Srpen 2014 Obsah 1 Úvod... 3 2 Metodika a struktura návrhové části... 4 3

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÝCH ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH ZMĚN ČÁSTI C F NÁVRHY ZMĚN ÚZEMNÍHO PLÁNU DHV CR,

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Školství, věda, výzkum POLITIKA MLÁDEŽE A REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ Vzdělanost občanů je zásadní podmínkou rozvoje demokratické společnosti. Bez dobré vzdělanostní struktury si nelze představit dlouhodobě

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024

STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 STRATEGIE PRO KULTURU, UMĚNÍ, SPORT A VOLNÝ ČAS NA PRAZE 14 pro léta 2014-2024 Zadavatel: Praha 14 kulturní pro ÚMČ Praha 14 Zpracovatel: Kvas o. s., MgA. Olga Škochová a MgA. Jakub Deml Spolupráce na

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem

INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST. Masarykova 129/106. 400 01 Ústí nad Labem INTEGROVANÁ STRATEGIE ROZVOJE REGIONU KRKONOŠE D. NÁVRHOVÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: únor 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod a metodika... 4 1.1 Strategická

Více

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti

Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti Integrovaná strategie pro ITI Pražské metropolitní oblasti pracovní verze 1 srpen 2014 Nositel: Magistrát hlavního města Prahy Zpracovatel: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy Úvod... 4 1

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program ESPON VYBRANÉ PROJEKTY EVROPSKÁ UNIE ČÁSTEČNĚ FINANCOVÁNO EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI 1. vydání Ústav územního rozvoje 2014 ISBN 978-80-87318-32-4 Program

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více