Znovuotevření staré budovy základní školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znovuotevření staré budovy základní školy"

Transkript

1 červenec, srpen, září ,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na Znovuotevření staré budovy základní školy Od roku 2007 byla stará budova školy uzavřená statikem z důvodu nebezpečí zřícení stropů. Celých šest let se v pyšelské škole učilo ve stísněných podmínkách, žáci měli šatny na chodbách i v učebnách, odborné pracovny se změnily v kmenové, využil se i půdní a suterénní prostor. Toto provizorium skončilo letošním létem. Díky finančnímu daru Nadace Agrofert Holding pana Ing. Andreje Babiše se stará školní budova na jaře roku 2013 dočkala rekonstrukce krovů, a tím se odstartovala série dalších stavebních a jiných úprav nejen staré budovy školy. Myslím, že se toho udělalo opravdu hodně, ale bohužel to nestačí. Ale o tom později. Co se tedy na škole změnilo nebo přibylo. Nejprve to byly zbrusu nové vstupní dveře do staré budovy a hned vedle nově vytvořené okno do šatny prvňáčků. Následovala výměna podlahové krytiny v 1. A a na schodišti v celé škole. Dále je vybetonovaná a vydlážděná chodba ve staré budově namísto ošklivě zvlněného linolea. Stejné úpravy byly provedeny i u obou zádveří nové budovy. Byla položena zámková dlažba na školním dvoře a oba zadní vchody do budov jsou kryté elegantními přístřešky. Nové vstupní dubové dveře, které vyrobil pan Jaroslav Chalupa, vystřídaly původní, již časem velmi unavené a netěsnící dveře ze dvora. Toto všechno, co jsem uvedla, má na svědomí pan starosta Stanislav Vosický jako organizátor a zadavatel a práce realizovali firma Sládek Group, a.s., dále páni Mojmír Ošťádal, Václav Janecký, Jiří Kadraba, Milan Doležal a Oldřich Pěkný. Velký dík patří všem, kdo se jakkoli podíleli na těchto pracích včetně paní uklízeček. Je to velká změna k lepšímu a hlavně škola získala znovu prostory, které byly šest let uzavřené. Mohli jsme tedy letos otevřít dvě první třídy a nemuseli jsme odmítat žádné žáky jako v některých jiných školách. Z chodeb zmizely provizorní šatny a vrátily se do míst k tomu určených. V provozu je opět školní dílna, takže se žáci budou moci rozvíjet i v praktických činnostech a keramický kroužek má pro svoji činnost více prostoru. A protože nám ve škole stále přibývají žáci, jsme moc rádi, že od září je v provozu i samostatná místnost pro školní družinu. Všichni, kdo se byli ve škole podívat, jsou mile překvapeni a drží nám palce, aby škola dostala časem i nový, barevný kabát. Ing. Andrej Babiš Ač se toho udělalo opravdu mnoho, přesto škola ještě potřebuje další opravy. Vše závisí na finančních prostředcích. Jsem si jistá, že tímto počinem rekonstrukce školy nekončí. Soudím tak z činů a rozhovorů s panem starostou a výbornou spoluprací s ním a Městským úřadem v Pyšelích. Děkujeme. Mgr. Iva Niklesová, ředitelka ZŠ Pyšely Nová střecha na staré budově ZŠ, přístřešky a chodník Třída 1. A Opravená schodiště Drakiáda se bude konat v neděli, ve na Loretě. Pro příchozí děti bude zajištěna nějaká malá dobrota, na závěr bude létání letadel rozhazujících bonbony. V případě špatného počasí se akce ruší. Lucie Barešová 1

2 Z městského úřadu Zastupitelstvo města Pyšely schválilo záměr města zapojit se do soutěže vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí s názvem Obec přátelská rodině. V této soutěži jsou hodnocena města v 5 ti velikostních kategoriích, Pyšely spadají do kategorie obcí od do obyvatel. Smyslem tohoto projektu je jednak zmapovat všechny aktivity podporující rodinný život, které na území města probíhají, jednak navrhnout plán města na podporu a rozšiřování těchto aktivit. Nejedná se pouze o aktivity provozované či organizované městem, ale zejména o aktivity občanských či sportovních sdružení. A v Pyšelích je jich opravdu hodně. Není to jen Sokol a Klub seniorů, ale např. centra Cvrček či Zajíček či různé aktivity pořádané hasiči, KRPŠ, školou, školkou či fungující kolem galerie. Obec přátelská rodině Nové možnosti může přinést areál golfového hřiště s naučnou stezkou, dětským hřištěm a tratěmi pro běžecké lyžování v zimě. Byli bychom rádi, kdyby se na zmapování aktivit podílelo co nejvíce lidí a aby zaslali své náměty, jak by se dalo lepšímu rodinnému životu ve městě a zapojení všech generací pomoci. Pokud se nám podaří zpracovat kvalitní projekt a soutěž vyhrát, můžeme obdržet dotaci pro vítěze ve výši 900 tis. Kč na realizaci plánovaných projektů prorodinné politiky. Už teď se objevují první nápady, jako např. kursy keramiky pro matky s dětmi. Osobně by se mi líbilo, kdyby se podařilo vymyslet projekt, na kterém by se mohly podílet všechny generace. Vždyť v tradiční rodině bylo běžné, že babičky či dědečci učili děti dovednostem. Případnou výhru lze samozřejmě investovat i do jiných opatření, nejen do zlepšení či výstavby dalších dětských hřišť či sportovišť, ale třeba i pro zaplacení dozoru na hřišti či v tělocvičně či pro vznik nových kroužků. Moji spolužáci na nedávném srazu po letech třeba vzpomínali, jak jsme místo do téměř povinného pionýra chodili do včelařského kroužku. Přijímání podnětů a zpracování červenec, srpen, září 2013 projektu se ujala Štěpánka Bednářová, proto, prosím, své návrhy, náměty a nabídky pomoci zasílejte na e mail Děkuji za vaše podněty a spolupráci. Marian Klásek, zastupitel Po k u d n ě k o h o z a j í m a j í b l i ž š í p o d m í n k y s o u t ě ž e, m ů ž e je n a l é z t n a n á s l e d u j í c í c h s t r á n k á c h: cz/cz/pro-soutezici/podminkysouteze/ Drobné elektro patří do červených kontejnerů Tento kontejner byl v minulém týdnu umístěn mezi městským úřadem a hasičskou zbrojnicí. Měl by zde být umístěn do konce října a poté opět za rok. Se společností Asekol byla podepsána smlouva na dobu pěti let s tím, že vždy dva měsíce (září, říjen) v roce bude tzv. rotující kontejner umístěn u nás v Pyšelích. Rotující z toho důvodu, že je kontejner každé dva měsíce umístěn v jiné obci našeho okresu. Do kontejneru vhazujte: drobné počítačové příslušenství, mobilní telefony, audiopřehrávače, herní konzole, baterie a další. Nevhazujte: monitory, televize, žárovky, zbytky jídla, oblečení nebo nebezpečný odpad. SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v sobotu a to v tomto časovém pořadí : od 8,30-9,00 hodin na návsi v Zaječicích od 9,30 10,00 hodin náves Borová Lhota od 10,15 11,00 hodin Pyšely - ČOV Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech k jednotlivým svozovým místům, bude ihned nakládán na přistavené vozidlo. Nebezpečným odpadem se rozumí: lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné baterie, rtuťnaté teploměry, lepidla, tmely, barvy, laky, rozpouštědla, ředidla, fotochemikálie, prostředky pro deratizaci, zbytky motor.olejů, brzdových kapalin, čisticích prostředků. Za tento nebezpečný odpad se neplatí poplatky (jsou zahrnuty v celkových poplatcích na likvidaci odpadu). Evropské peníze: nazmar už nesmí přijít ani koruna! Ing. Věra Kovářová Život v menším městě či vesnici má své kouzlo. Stále více lidí se stěhuje do obcí a měst v okolí Prahy a snaží se zapojovat do tamního společenského a kulturního života. Rozvíjejí místní tradice, zkrášlují veřejná prostranství a vylepšují vše tak, aby se v místě dobře žilo jim i jejich dětem. Obce díky tomu začínají vzkvétat. Toto úsilí nicméně často probíhá v kulisách rozbitých silnic, neopravených domů, úbytku pracovních míst, mizejících obchodů, vlakových a autobusových spojů či nefungujících veřejných služeb. Většinou jde o pozůstatky předlistopadového režimu, někdy však o důsledky nerozumných kroků učiněných v posledních dvou desetiletích. Dobrá vůle a angažovanost bohužel nestačí - náprava si vyžádá hodně peněz. A ty (nejen v malých obcích) chybí. I poté, co letos konečně dostanou navíc přibližně 12 miliard, které se nám podařilo vybojovat v dlouhém a náročném zápase proti diskriminačnímu rozpočtovému určení daní. Nespravedlivá disproporce mezi občany největších měst a obyvateli menších obcí a měst byla výrazným způsobem umenšena. Oněch dvanáct miliard umožní uspokojivější rozvoj měst a obcí. Ten může být ale ještě rychlejší - kdybychom byli schopni efektivněji čerpat prostředky z fondů Evropské unie. Naše republika vyčerpala dosud jen třetinu možných prostředků, což považuji za neomluvitelné. Už dnes je jasné, že přijdeme přinejmenším o desítky miliard, které měly a mohly sloužit dobré věci. Místo toho často neprošly sítí zbytečné byrokracie nebo nebyly využity kvůli pouhé neinformovanosti. Čerpání evropských dotací v období se musí řídit zdravým rozumem. Jedině tak se peníze dostanou k lidem v obcích a městech a budou podpořeny rozumné projekty. Pak prostředky určené pro rozvoj země mohou rozvoji opravdu pomoci. Tyto požadavky se zdají být samozřejmé, jak jsme ale viděli, jejich plnění tak samozřejmé není. Stovky miliard nesmí uniknout A čeho bude možné díky důslednému čerpání evropských fondů dosáhnout? Můžeme opravovat silnice, budovat kanalizace, parky, školy a školky, zdravotní střediska či kulturní centra nebo podporovat vznik pracovních míst. Lidé, kteří mají kde pracovat a nemusí za prací jezdit daleko, mají více chuti a času na společenský život. Kde jsou lidé, tam se daří i živnostníkům. Život obcí se zas dostává do rozumných kolejí. A to je důležité. Jako bývalá vrcholová sportovkyně umím zabrat. Do zápasu o evropské peníze se hlásím a jdu do něj naplno! Po zkušenostech z minulosti vím, že bez zastoupení v parlamentní politice je zajištění dostatku prostředků pro regionální rozvoj téměř nemožné. K reformě rozpočtového určení daní by bez našeho úspěchu ve volbách před třemi lety došlo jen těžko. V případě čerpání evropských peněz je tomu podobně. Jako regionální politici si musíme ohlídat, aby peníze směřovaly ve prospěch rozvoje venkova a aby nezůstaly nevyčerpány. Bez vás, spoluobčanů ve Středočeském kraji, však tato snaha bude marná. Proto prosím: pojďte do toho se mnou! Ing. Věra Kovářová bývalá starostka obce Chýně, krajská zastupitelka kandidátka do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2

3 červenec, srpen, září 2013 společenská kronika V září oslavili svá významná životní jubilea paní Jarmila Šiňorová, paní Jana Veverková a paní Zdeňka Srnská všechny z Pyšel a paní Jaroslava Voláková z Domova seniorů v Pyšelích. Připojujeme se k jistě dlouhé řadě gratulantů s přáním pevného zdraví, hodně štěstí, pohody a spokojenosti do dalších let jejich života. Vítáme nové občánky Jakub Marinov, tak se jmenuje nový občánek Pyšel, který se narodil 20. května Radost z chlapečka mají rodiče Lucie Čermáková a Petr Marinov z Pyšel. Blahopřejeme k této radostné události. Novým občánkem Zaječic je od 14. června 2013 Markéta Holanová. Radost z holčičky mají rodiče Stanislava a Vladimír Holanovi. Ze srdce blahopřejeme. Dalším miminkem je Jakub Macháček, který se narodil 20. května 2013 rodičům Monice a Josefu Macháčkovým ze Zaječic. Přejeme hodně štěstí, zdraví a radosti z kloučka. Zuzanka Zvěřinová se narodila 3. července Radost z holčičky mají rodiče Zuzana Chalupová a Vladislav Zvěřina z Pyšel. Gratulujeme k narození holčičky a přejeme celé rodině hodně lásky, zdraví a pohody. Jakub Matoušek se narodil 5. července 2013 rodičům Markétě a Pavlu Matouškovým z Pyšel. Přejeme hodně štěstí celé rodině. 23. července 2013 se narodil Ondřej Perman z Pyšel. Šťastnými rodiči jsou Martina Hladíková a Ondřej Perman. Celé rodině gratulujeme a přejeme hodně štěstí. Karolínka Hrubešová se narodila 19. srpna 2013 rodičům Lence a Petru Hrubešovým z Pyšel. Radost ze sestřičky má i brzy pětiletá Kačenka. Celé rodině gratulujeme. Ondřej Páša, tak se jmenuje chlapeček, který se narodil 22.září 2013 rodičům Jiřině Novákové a Miroslavu Pášovi z Pyšel. Gratulujeme k narození chlapečka a přejeme celé rodině hodně lásky, zdraví a pohody. Ve středu 25. září 2013 se narodil Albert Tulach. Velkou radost z chlapečka mají rodiče Jana a Petr Tulachovi a také sourozenci Linda a Matyáš. Blahopřejeme celé rodině k této radostné události. Za blahopřání k 70. narozeninám svým pyšelským přátelům srdečně děkuji PhDr. Jiří Chvojka Kdo by hádal, že ta drobná nenápadná osůbka, kterou vídáme na pyšelském náměstí se svou charakteristickou chůzí, drobnými kroky, s mírně skloněnou hlavou a s malou nákupní taškou, má za sebou už poctivé tři čtvrtiny století? A kdo by hádal, že ta drobná, nenápadná paní toho za ten jeden život stihla tolik, že by se to tak tak vešlo do dvou a možná i více životů? Začala v porcelánce ve Staré Roli u Karlových Varů. Pak absolvovala několikaletý kurs historie výtvarných umění, designu a architektury v Praze. V Ars Clubu se učila umělecké malbě, aktivně se zajímala a vzdělávala v historii a archeologii. Přitom všem malovala a své obrazy vystavovala na několika samostatných výstavách a to i v Pyšelích. Z toho, co bylo právě řečeno, není pro zasvěcence zas tak těžké uhádnout, že mluvíme o naší pyšelské spoluobčance, paní Zdeňce Srnské. Ano, paní Srnská se 17. září dožila 75 let! Není zdejší rodačkou. Přistěhovala se do Pyšel se svojí rodinou v roce 1967 ze Čtyřkol. Rozhodla se tak, když se jí u nás zalíbilo na procházkách s dětmi. Při svém zaměstnání ve zdejším Domově důchodců se potkávala se sochařem M. Vitanovským a nám všem dobře Blahopřání a poděkování známým naším rodákem, historikem Dr. Chvojkou. Oba probouzeli a rozvíjeli její zájem o historii a všechny věci související. A tak při stavebních pracích na zahradě pyšelského zámku společně nacházeli a shromažďovali archeologické vykopávky a na jejich identifikaci spolupracovali s odborníky Archeologického ústavu v Praze. Pro paní Zdeňku to byly jistě neocenitelné zážitky a zkušenosti. Pro nečekaně velké množství archeologických nálezů vyčlenil tehdejší starosta Mgr. Paclík prostory pro jejich uskladnění a to právě v místnostech dnešního muzea. A tak byl v roce 1993 položen základ nynějšího městského muzea. Jednalo se spíše o jeho obnovu, neboť založeno bylo již v roce 1937 panem Arnoštem Chvojkou, otcem Dr. Chvojky, o němž jsme se už zmínili. A nemohlo býti ani jinak, než že obnovené muzeum připadlo paní Srnské až do dnešních dnů. Zpočátku byly jedinými jeho exponáty. Marná byla snaha o vrácení památek, které byly v padesátých letech odvezeny do okolních muzeí do Říčan a Jílového. Podařilo se získat zpět jen nepatrnou část, naposledy několik knih z fary v roce Ale poloprázdné prostory muzea se přesto začaly plnit. Vytrvalou a trpělivou propagací a výstavami se dařilo paní Srnské získávat nové objevy. Hlavním zdrojem byly půdy, stodoly a domácnosti občanů Pyšel a okolí. A tak po 20 letech jsou prostory muzea zcela zaplněny. Jen knih je na tři sta historické, dokumenty, ale i beletrie, např. jedno z prvních vydání Babičky Boženy Němcové! Dále jsou tu exponáty národopisné, výšivky, kroje a bohatá sbírka pohlednic a fotografií ze života obce počínaje 19. stoletím. Celkový počet exponátů je odhadován na tisíce položek. Mluvíme-li dnes s oslavenkyní o její práci a také o návštěvnosti, čteme na její tváři i smutek nad skutečností, že návštěvníky jsou ve velké většině turisté, kteří se o našem muzeu dozvěděli na internetu. Z našich spoluobčanů je to jen několik stálých příznivců, kteří pomáhají příležitostně při provozu a opravách nebo při výstavách. Největší bolestí je nedostatek finančních prostředků na údržbu a opravy staré budovy muzea a nedostatečné prostory. Ale přes všechny tyto problémy nacházíme při návštěvě muzea paní Zdeňku vždy za stolem zaujatou doslova mravenčí a nikdy nekončící prací na evidenci a popisu nových exponátů, ochotnou vypovídat o historii každé položky, nebo při psaní článků do Pyšelských listů, jimž je pravidelným přispěvatelem. Poděkujme ji tedy za to, že obětavou prací v muzeu vytváří pro budoucí pokolení obyvatel našeho města obraz časů už dávno minulých. Je to její velká zásluha, že při porovnání s obcemi téže velikosti a společenského významu je to počin zcela výjimečný a obdivuhodný! Přejme paní Zdeňce Srnské pevné zdraví, ale také pocit radosti a uspokojení z práce, kterou pro nás, občany Pyšel, vykonává. 3

4 Z městského ůřadu červenec, srpen, září 2013 Nové děti do pyšelské školky byly přijímány sice už na jaře a od začátku září do školky pravidelně chodí, i tak bych si dovolil stručně připomenout, kolik dětí je aktuálně do školky přijímáno a jaká je poptávka. Ve školním roce je celková kapacita školky 71 dětí, z toho nově přijato bylo 32 dětí, tj. 45% celkové kapacity školky. Je to proto, že přednost mají předškoláci, tedy děti v posledním roce před nástupem do školy, kteří navíc neplatí školné a mají školku zadarmo. Oproti minulým letům se počet míst ve školce zvýšil a počet zájemců klesl. Přihlášku podali rodiče celkem 57 dětí, přičemž 2 přihlášky byly v průběhu přijímacího řízení staženy. Zájem tak přesáhl kapacitu jen 1,7 krát. Slovo jen používám proto, že ještě v loňském roce bylo přihlášených dětí 2,6 krát výše než počet volných míst. Přijímací řízení do školky v Pyšelích Pro tento školní rok bylo přijato 6 nových předškoláků, celkový počet předškoláků je 31, tedy o jednoho méně než v roce předchozím. Děti byly přijímány podle věku. Kromě předškoláků byly přijaty 2 děti narozené v roce 2008 a 24 dětí narozených v roce Mladší děti přijaty nebyly. Nepřijato bylo celkem 23 dětí, z toho 18 s trvalým pobytem v Pyšelích. Z těchto dětí bylo 5 mladších 3 let k začátku školního roku, tedy září Oproti minulému roku se sice situace výrazně zlepšila, přesto nemají reálnou šanci na místo ve školce děti mladší 4 let. Ke zlepšení stavu jistě přispěly i dvě mateřské centra, které v našem městě působí, konkrétně Zajíček v Zaječicích a Cvrček v budově městského úřadu v Pyšelích, když někteří rodiče své děti přihlásili přímo do těchto center a ani se nepokoušeli nejdříve je přihlásit do městské, a tudíž výrazně levnější, školky. Pokud srovnáme situaci s Německem, kde musí obce zajistit místa pro všechny děti dokonce už v jeslích, tak je situace v Pyšelích špatná, pokud však budeme srovnávat s podobnými městy ve Středočeském kraji, je stav v Pyšelích výrazně lepší. Míst v levné městské školce je sice stále málo, v dalších obecně prospěšných školkách je však dostatek kapacity pro všechny nepřijaté děti. Jen kapacita Cvrčku, který nově vznikl v loňském roce, je 23 dětí. Nezbývá než poděkovat všem, kteří se na činnosti těchto zařízení podílejí. Není to lehké a i když se školné kolem 3 tis. Kč měsíčně může řadě lidem zdát vysoké, je velmi výrazně nižší, než je u takových zařízení obvyklé. I proto je těžké pokrýt veškeré náklady. Systém přijímaní do školky v Pyšelích, kdy po splnění podmínky trvalého pobytu rozhoduje věk dítěte, je spravedlivý, kontrolovatelný a neumožňující žádnou osobní preferenci či protekční rozhodování. Přesto mě mrzí, že paní ředitelka s obavy o konflikt se zákonem na ochranu osobních údajů nepřistoupila na můj návrh, aby 1 či 2 místa ve školce byly ponechány pro přijetí mladších dětí z rodin, které si nemohou dovolit platit vyšší školné a ani si nemůžou dovolit, aby rodiče nepracovali. Jedná se často o matky samoživitelky, které mají už tak složitou situaci a dle mého názoru si zaslouží pomoc. Nebylo by to sice tak spravedlivé jako stávající systém, kdy jediným kritériem je datum narození, podle mého názoru by to ale bylo správné a při dobře nastavených pravidlech by nemohlo docházet k nežádoucímu ovlivňování či podezřením na protekci. Jediný, kdo podle zákona o podmínkách přijímacího řízení rozhoduje a kdo rozhoduje o přijetí či nepřijetí do školky, je její ředitel. Marian Klásek, zastupitel Mateřská škola Loučení s předškoláky - červen 2013 Byl téměř konec školního roku, všichni se určitě těší na prázdniny, ale my se ještě museli rozloučit s našimi předškoláky. Od září už z nich budou školáci. Počasí nám nepřálo- a tak letošní Rozloučení s předškoláky proběhlo ve školce. Naši budoucí školáci se vydali, společně se svými rodiči, na Dobrodružnou cestu - museli prolézt strachovým pytlem, převézt správně kostky a postavit z nich hrad, pověsit prádlo se zavázanýma očima tam kde má být,bezpečně přejít po kladince, Nastala chvíle nejdůležitější- pasování na školáky- s předáním keramických medailí s logem školky( opět nám je vyrobila maminka Barušky Vrabcové), diplomem a drobnými dárky. Po malém občerstvení a s blížícím se večerem, rodiče odešli domů a děti, letos již podruhé, zůstaly ve školce i přes noc Milí budoucí školáci, přejeme Vám hodně štěstí a spokojených dnů.. Ilona Kryzánková 4

5 červenec, srpen, září 2013 Prvňáčkové zasedli do lavic škola Je pondělí druhého září a k pyšelské škole míří ze svých prázdninových cest děti, které školu opustily před dvěma měsíci volna s vysvědčením v ruce, aby si od školního života odpočaly. Zkušeně zdraví své učitelky a učitele a povídají si se svými kamarády. Mezi nimi je také 38 nových tvářiček našich prvňáčků. Mají trochu vylekaná očka a pevně svírají ruce svých rodičů, ve tvářích očekávání. Obhlíží tu velkou školu, do které budou chodit, a ve které hodlají svým učitelům a rodičům dělat jen radost. Už na hřišti za školou si procvičí písmenka A a B, protože poprvé v historii pyšelské školy se otevírají dvě první třídy. Prohlíží si své paní učitelky, zdraví je a opatrně svěřují své dlaně rukám žáků devátých tříd, kteří je odvádějí do jejich první třídy s vítací kytičkou v ruce. Ve třídách se s velkými spolužáky rozloučí a slíbí, že je zase oni z té školy vyprovodí na konci školního roku. Toť tradice. Třídy jsou slavnostně vyzdobeny a vybaveny, paní učitelky je vítají, je zde první povídání, hry, slabikář, kreslení a hádanky. A najednou zvoní! Cože? Už konec? Pro dnešek ano, pro další dny nás čeká spousta krásné a radostné práce. Naučit se číst, psát a počítat. Jestli nám to půjde tak, jako ten první den, máme vyhráno. PaedDr. Ilona Vaculíková Zahájili jsme výuku dětí na golfovém hřišti Loreta Pyšely Vážení rodiče, milé děti, děkuji za příležitost, že mohu napsat pár slov o zahájení spolupráce s Golfovým rezortem Loreta Pyšely. Když jsme letos v lednu zahájili jednání s majiteli golfového resortu v Pyšelích, kdy ještě nebylo hřiště ani v provozu, ani jsme nevěřili, že se nám podaří tak brzy zahájit pravidelné tréninky dětí z Pyšel i z okolí. Mohu s klidným svědomím říci, že spolupráce Slavíček Golf Academy s rezortem nám přináší první ovoce. Přes prázdniny proběhlo 6 prázdninových kurzů na hřišti pro děti a k dnešnímu dni máme asi 25 dětí, které se přihlásili do pravidelné výuky jednou nebo 2 x týdně. Nějak jsme si odvykli v poslední době děkovat a vše bereme jako samozřejmost. Já však musím, a rád, kromě majitelů, managerů hřiště i trenérů poděkovat paní ředitelce ZŠ Mgr.Ivě Niklesové, ředitelce MŠ paní Iloně Kryzánkové a paní Lucce Zaradičkové, že se nám tak brzy podařilo navázat kontakty a spolupráci. Od budou děti z MŠ pravidelně každý pátek (září a říjen a duben až červen) chodit v dopoledních hodinách na výuku golfu. Pro všechny děti ze základky uspořádáme golfovou ochutnávku formou Dne otevřených dveří. Chceme, aby všechny děti a jejich rodiče věděli, že v Pyšelích je krásné golfové hřiště, že zde děti naleznou nové kamarády a že budou vždy mezi námi vítáni. Vážení rodiče, milé děti, každé golfové hřiště potřebuje žít klubovým životem. Musí to být místo, kde se členové klubu i ostatní cítí dobře. Není lepší cesta k tzv. polidštění golfu a odstranění neblahé nálepky, kterou golf dosud má, než právě přes děti a jejich rodiče. Za sebe Vám všem mohu slíbit, že uděláme s trenéry vše pro to, aby byl golf v Pyšelích brán zcela samozřejmě jako součást nabídky pro děti i jejich rodiče, jak trávit volný čas, jak začít chodit pravidelně na tréninky do kolektivu svých vrstevníků. Přejeme si všichni společně, aby děti trávily svůj volný čas zdravě, aby na hřišti nacházely nové kamarády a také, aby se pomalu dostávaly golfu na chuť. Věřte, že to stojí za to. Těšíme se na Vás v centru Slavíček Golf Academy na hřišti Loreta Pyšely. Tomáš Slavíček, 5

6 domov pro seniory červenec, srpen, září 2013 Ve starých kronikách najdeme věčné vzpomínky. Pamětníci si možná nostalgicky pokývají hlavou a možná přidají pár hřejivých vět. A ti, kteří historii neznají, budou třeba se zvědavostí naslouchat. Dne 1. listopadu 1953 se otevřel Domov důchodců Pyšely se sídlem ve zdejším zámku. Zřizovací listinou Hlavního města Prahy byl pak od 1. června 2007 ustanoven jako Domov pro seniory Pyšely. Zatímco původní Domov důchodců při svém otevření poskytoval péči pro 20 osob, v nynějším Domově pro seniory se poskytuje pobytová sociální služba 60ti klientům. Historie zámku je velmi bohatá, první záznamy jsou už z roku 1295 od Vladyků z Pyšel. Celkem se na zámku vystřídalo 14 majitelů (např. Mračtí z Dubé, Valdštejnové, Voračičtí z Paběnic, rod Hohenthalů, rod Ringhofferů), jejichž erby zdobí schodiště zámku. Celá zámecká budova se postupně technicky upravuje tak, aby plně vyhovovala současnému využívání a splňovala moderní trendy ubytování. 60. výročí založení Domova pro seniory Pyšely Od 4. do 8. listopadu 2013 budou v domově probíhat oslavy 60. výročí vzniku domova. Pro naše klienty máme připravený bohatý kulturní program, který s nimi mohou sdílet i jejich rodinní příslušníci a přátelé. Též širší veřejnosti rádi umožníme shlédnutí výstavky ručních prací našich klientů. Zároveň Vás všechny zveme na vernisáž malířské tvorby našich klientů. Připravena bude také výstavka fotodokumentace, kde můžete shlédnout rozvoj domova od jeho vzniku po současnost. Šedesát let trvání organizace oslavíme též při taneční zábavě a dalších kulturních a společenských či sportovních aktivitách jako například tančíme s radostí, sportovní hry, vědomostní kvíz, tematická setkání apod. Při Vaší návštěvě Vás rádi provedeme po zámku, abychom Vám ukázali nejenom historické interiéry, ale i změny vlivem celkové modernizace. Na společné setkání s Vámi se těší PhDr. Jitka Plíšková, ředitelka Domova pro seniory Pyšely se svým kolektivem pracovníků. PhDr. Jitka Plíšková, ředitelka DS Pyšely Domov pro seniory Pyšely zve veřejnost na Dny otevřených dveří. Dovolujeme si Vás informovat, že Domov pro seniory Pyšely se připojuje k celorepublikově vyhlášené akci: Týden sociálních služeb, který bude probíhat ve dnech října V rámci této akce pořádáme Dny otevřených dveří ve dnech října v našem zařízení a tímto bychom chtěli pozvat širokou veřejnost na prohlídku našeho domova. Shlédnout můžete stylové interiéry našeho zámku i zámecký park. Rádi Vám též poskytneme informace o modernizaci zařízení. Naším dalším cílem je poskytnout Vám náhled do běžného života našich seniorů. Nabídneme Vám vernisáž malířské tvorby našich klientů a dále výstavku výrobků klientů. Seznámíme Vás s aktivizačními programy, ze kterých si Dny otevřených dveří naši klienti mohou vybírat v rámci svých individuálních potřeb. V úterý můžete spolu s námi shlédnout hudební vystoupení pořádané pro naše klienty uměleckou agenturou. V tento den pořádáme společenské setkání našich klientům, kdy společně oslavujeme životní výročí a též jmeniny. Připraven máme také vědomostní kvíz pro zábavu. Pokud nás navštívíte ve středu , můžete spolu s námi vdechnout atmostéru sportovních her. Další ukázkou aktivizace jsou arteterapeutické činnosti nebo setkání našich klientů při hledání zajímavostí ze světa. Budeme potěšeni pokud splní Dny otevřených dveří Vaše očekávání o provozu našeho zařízení. Odměnou nám bude Váš zápis či pozdrav v naší kronice. PhDr. Jitka Plíšková, ředitelka DS 6

7 červenec, srpen, září 2013 zaječice Co se děje v Zaječicích aneb Z deníčku jedné maminky S příchodem podzimního počasí se stojí za to ohlédnout za dobou, kdy nejen v Zaječicích vládly tropické teploty. To je totiž nejlepší čas na oslavu Vánoc! Letos tato již sedmá letní oslava vyšla na 22. června. Již tradičně se závodilo na sjezdovce, hrál hokej, klouzalo po ledě, jedl kapr a cukroví, zpívaly se koledy a s přicházejícím večerem přiletěl i Ježíšek a dětem nadělil dárky. Děkujeme Sokolu za poskytnutí hřiště, lidem ze Zajíčka za přípravu a organizaci, hospodskému Romanovi za zajištění občerstvení, svalnatým zaječickým hochům za přípravu sjezdovky, stanu a dalších atrakcí, městu Pyšely za finanční podporu a všem ostatním, kteří pomohli Vánoce uspořádat. A taky děkujeme vám všem, kteří jste se se svými dětmi přišli pobavit. A na co se můžeme těšit? přesně ve 14 hodin se uskuteční slavnostní výkop exhibičního fotbalového utkání Stará garda Zaječice vs. Mladé holubice Zaječice. Po tomto nezapomenutelném sportovním zážitku nastoupí změřit síly družstva mladých talentů. A večer nás čeká diskotéka. Jste srdečně zváni k aktivní i pasivní účasti! Další připravované podzimní akce jsou již tradiční Drakiáda (okolo ), Hejhoudýň (konec října), Lampiónový průvod (okolo ). Krásný podzim vám přeje, Petra Krupičková Na konci minulého roku vyšla v nakladatelství Novela bohemika kniha Václava Cílka s názvem Tři svíce za budoucnost. Autor dal dohromady několik desítek příspěvků autorů s kterými se věnoval tématu, jak přežít konec světa. Ekonomicko politický marasmus a nezodpovědné vedení evropské centrální banky způsobující kolaps západní civilizace vede sice k pomalé regeneraci, ale v měřítku let. Několik českých sociologů, Tři svíce za budoucnost psychologů, historiků a přírodovědců se zabývá vyhlídkami v dnešním chaosu. Řada krátkých i delších příspěvků se nám snaží odpovědět na otázky, jak a kdy ke kolapsu dojde. Bude způsoben nedostatkem zdrojů, technickou nebo přírodní katastrofou, demografickou situací (přelidnění), klimatologickou změnou či kumulací všech těchto příčin. V knize je i příspěvek Dany Drábové, jež nám nastiňuje důležitost energie a její perspektivy. Vedle obnovitelných zdrojů zůstává jaderná energetika i přes všechny připomínky nejdůležitějším zdrojem. Nové knihy Řada velice praktických návodů, jak se chovat v čase katastrofy zpestřují tuto knihu. Autor v závěru prohlašuje, že změny budou sice velké, ale rozložené do delší doby. Za přiměřené v této situaci považuje nedělat dluhy, nepropadat stresu, spoléhat se hlavně na sebe a být milý k ostatním i když nám iluze bezstarostného blahobytu končí. Čtenářům doporučuji ke čtení. L.Kostrhoun 7

8 dopisovatelé červenec, srpen, září 2013 Kapela Please The Trees pokřtí novou pyšelskou alej Pyšelská sokolovna se připravuje na koncert indie-rockové kapely Please The Trees, která zde vystoupí na počest vysazení nové aleje Na Košíku v Pyšelích. Do Pyšel tak dorazí hudební hvězda, která úspěšně vystupovala na Colours of Ostrava, holandském Eurosonicu nebo po boku americké legendy Woven Hand. Na počátku celé akce pojmenované Máme rádi stromy byl nápad vysadit novou alej mezi poli podél cyklostezky vedoucí do Popovic, hned u sjezdu ze silnice na Zaječice. S tímto záměrem PLEASE THE TREES Sokolovna Pyšely 26. října přišli do občanského sdružení Fara Pyšely manželé Olmrovi, kteří začali vše domlouvat s majiteli pozemku, manželi Jelínkovými. To byl první krok k oslovení pražsko-táborské kapely Please The Trees v čele s legendárním Václavem Havelkou. Hudební formace proslula nejen úspěchy v zahraničí a skvělým současným soundem, ale také filozofií svých koncertů. Vždy na místě, kde vystoupí, zasadí kapela strom. Václavovi Havelkovi se nápad zasadit rovnou celou alej pochopitelně ihned zalíbil a Fara Pyšely začala připravovat program. Termín akce padl na volební sobotu 26. října. Dopoledne zasadí členové kapely se všemi přítomnými zájemci alej sedmnácti listnatých a ovocných stromů, večer pak pro Pyšeláky i pro obyvatele dalších obcí regionu vystoupí v pyšelské Sokolovně. Během sázení stromů bude připraven doprovodný program pro děti a mnohé další. V těchto dnech ještě probíhají jednání s partnery akce, všechny informace budou včas plakátovány. Již dnes je však jisté, že po filmovém setkání s režisérem Filipem Remundou, letním Silvestru a sladkém Jam Sessionu bude koncert Please The Trees jednou z vrcholných akcí farní kulturní sezóny, a že Na Košíku vznikne nové stromořadí. Richard Augustin, předseda občanského sdružení Fara Pyšely Kdo byla hraběnka Karolina z Hohenthalu, která měla jak se nyní ukázalo pro Pyšely velký význam? Hraběnka Karolina byla druhou ženou kurfiřta Viléma II. z Hesen-Kasselu. Ten koupil pro svoji ženu Karolinu v roce 1846 pyšelské panství. Byla to tenkrát v Pyšelích velká sláva, jak to popisuje Pokorný ve své kronice. Byl při tom zasazen i dub na jižní zahradě, kde roste dodnes a jmenuje se Vilémův dub. V Pyšelích se manželé mnoho nezdržovali. Vše se změnilo když Karolina ovdověla a zanedlouho se provdala, v roce 1851, za hraběte von Adolfa Hohenthal. Pocházela původně z rodu německých rytířů von Berlepsch, kteří měli velmi zvláštní rodový erb šest zelených papoušků ve zlatém poli. Ve štítu pyšelského zámku se nachází znak Hohenthal-Berlepsch. Nedávno mi přišly do ruky kopie Pražských novin, Národních listů, Národní politiky, Posla z Prahy, Učitelské besedy atd. Pocházejí z 19.století. Jsou zde velmi zajímavé články vztahující se k životním příběhům panstva na zámku i obyvatel té doby v Pyšelích. Přinesl mi je pan Petr Šikl z Prahy, který sestavuje rodokmen svého rodu a v muzeu nachází ve starých církevních knihách zápisy, které použije do svého rodokmenu. Nejvíce mě zaujaly v těchto novinách zprávy, které se týkají hraběnky Karoliny z Hohenthalu, protože minulého roku při prohlídce archiválií z pyšelské 8 fary objevil pan doktor Chvojka kopii zprávy (originál je uložen v malé báňce pod křížem na věži pyšelského kostela) ve které se píše, že v roce 1861 majitelka panství, urozená hraběnka Karolina z Hohenthalu, věnovala velký obnos peněz na vnější i vnitřní opravu chrámové budovy a zvýšené věže a spolu i hodinami opatřena byla. Pod tím byli podepsáni všichni, kdo se na této akci podíleli. Článek z Národních listů z roku 1864 ohlašuje další velké zásluhy paní hraběnky. V roce 1863 darovala kostelu nové varhany a krásný pluviál, nepočítaje četné menší dary. Rovněž štědře podarovala školu. Položila základ ku školní knihovně a podporuje ji ročně 20ti zlatými. Zaopatřila školu nejpotřebnějšími prostředky k názornému vyučování. Občané zdejší chtějíce osvědčiti svou vděčnost za tolikeré dobrodiní, uspořádali dne 18. t.m. na počest svých dobrodinců slavnostní osvětlení města. Jaké to osvětlení asi bylo? V Pyšelích nebyla ještě v té době zavedena elektřina. Asi rozžatými loučemi a to bylo jistě moc krásné. Jaký panoval pěkný vztah mezi vrchností a obyvateli Pyšel ukazuje další článek v Pražských novinách z roku Osobní prožitek redaktora P.N. Předevčírem jsem byl svědkem slavnosti jejíž popis tuto podávám. Urozená paní hraběnka Karolina, choť jeho Excelence pana hr. saského vyslance na pruském dvoře, majitelka pyšelského Hraběnka Karolina z Hohenthalu panství a patronka chrámu a školy, dala zmíněného dne uspořádat veškeré školní mládeži merendu. Nejdříve šly všechny děti do kostela na požehnání, pak se shromáždily před kostelem a s hudbou se odebraly k zámku. Pak se vrátily před faru, kde byly pro ně připraveny stoly. Dostalo se každému velký šálek kávy a pletenec, který pro nasycení byl dostatečný. Toto občerstvení trvalo dvě hodiny, neboť dětí bylo přes sedm set. Obsluhovaly je ruce vznešené hraběcí rodiny. Po druhé hodině, když byly děti nasyceny, přišel důstojný pan farář Křížkokostelecký, hraběcí rodina, veleb. pan Jan Kotrba místní farář a někteří duchovní z vůkolí a dav lidu tady shromážděný. Tu místní pan farář školní knihovnu, nejvíce dary (úhrnem 140 zl.) dobromyslné patronky a ještě jiných dobrodinců zřízenou, do ochrany mladšího syna paní patronky Adolfa, odevzdal. Poukázal nejdříve na účet veřejných knihoven a čítáren. Pak pan okresní školdozorce urozené rodině díky vyjevil za vše co dobrého učinila a též rodiče dítek oslovil. Obě řeči srdečně dojaly. Na to shromáždění provolali třikrát Ať žije a šli s hudbou za město, kde na louce je čekaly jiné radovánky. Provozovaly se tu různé hry, při kterých byly děti odměňovány dárky. Paní hraběnka darovala na občerstvení tři sudy piva. Tak se příjemně celé odpůldne strávilo. Občané opět za radost dítkám prokázanou, svou vděčnost ukázali a osvítili večer ke cti velkomyslné dárkyně město. A je také lásky hodna, neboť ačkoliv nekatolička, obmyslila chrám již mnohým darem. Za ní dostalo se také Pyšelům nového hřbitova s umrlčí komorou. Ještě se však jiného daru město nadíti může, o čemž svým časem zprávu podám. Tolik redaktor Pražských novin r Z historie je známo, že v době kdy vlastnila paní hraběnka pyšelské panství, přibylo v Pyšelích ještě několik staveb. Je to monumentální stavba hospodářských budov z roku 1848, které krásně doplňují starší dominanty kostela a zámku. Dnes bohužel tento objekt značně zchátral, snad je v jednání jeho přestavba. V těchto letech byla také postavena věž u zámku jako už zmiňovaná kostelní věž. Byl také obnoven pivovar a hlavně byla pro všechny pracovní příležitost. Je s podivem, že hrabě Adolf a hraběnka Karolina, ačkoliv Němci starali se o kulturní a hospodářský rozvoj panství. Co se asi přihodilo, že roku 1872 musili panství prodat baronu Františku Ringhofferovi. V Národních listech proběhla téhož roku zpráva, že se v Pyšelském zámku bude odbývat dražba na drahocenné starožitnosti. Skříně, postele, skleněné a porcelánové nádobí, vzácné vázy a zrcadla. Tím skončilo prosperující období pyšelského panství. Srnská Zd.

9 červenec, srpen, září 2013 dopisovatelé Koncert Již po 12. se v sobotu uskutečnil koncert v kostele Povýšení sv. Kříže v Pyšelích. Zazněly skladby světoznámých mistrů v podání znamenitých umělců. Přítomní byli jistě zaujati výkonem mladé sopranistky Adély Škopkové, avšak ocenili i nezapomenutelný baryton Vratislava Kříže. Zcela osobité bylo klavírní vystoupení Petra Maláska. Letošní koncert potvrdil, že o kvalitní živou produkci vážné hudby, je mezi posluchači stále zájem. Byl to vskutku jedinečný zážitek. M.S. Pramen v Haltýři V. Pyšelské prameny a studánky Tento pyšelský pramen je většině místních lidí skryt a to je velká škoda. Zajímavé místo a hlavně zajímavý pramen historicky pevně spojený s naší obcí, doposud s mnoha otazníky. Nalézá se v úžlabině v rohu lesa nedaleko cesty z Košíku na hřbitov, v rohu lesa pod silným dubem je zarostlý prostor, kde ze tří stran vytékají vodní prameny. Tím nejsilnějším je středový. Pokud si návštěvník nechá více času a na tomto místě je v období podzimu a zimy určitě si jej všimne. Je to vlastně prohlubeň, která je ve své spodní části přehrazena dnes protrženou hrází. Dříve zde asi tvořila tůň nebo malý rybníček. Voda z ní protéká divokou roklí až do Křivoveského potoka. V suších dobách se již ztrácí v údolí a do potoka ani nedoteče. Ve své horní části se v této rokli v zimním období tvoří bizardní ledopády, některé i poměrně rozměrné a ve spojení s divočejším okolím vytváří tajemné místo. Nedaleko od něj se na hraně staršího lesa nalézá několik menších lomů na kámen. Na mapovém listu číslo Císařského stabilního katastru z roku 1845 je nedaleko od tohoto pramene u cesty hospodářské stavení samota s názvem Wobluha. Dnes je na jejím místě pouze les. Z Haltýře se pomocí dřevěného potrubí položeného po vrstevnicích samospádem zásobovala vodou vinopalna. Velkým obloukem po poli do Zakout k Šimonovým a dále Husovou ulicí do vinopalny. (Kronika ; Josef Vejmelka str.212) Na toto potrubí se narazilo i při stavbě nového vodovodu a kanalizace. Ve vinopalně se již v roce 1788 zahříváním a ochlazováním lihových par z vína nebo piva vyráběla kořalka, původně zvaná pálené víno. Vinopalna stojí ještě dnes v uličce pod náměstím, byla v minulosti v majetku vrchnosti, která ji pronajímala většinou Židům (tak z knihy Pyšely autora PhDr. Jiřího Chvojky str.21). Tato činnost spotřebovala velké množství vody a ta se někde musela získat. Ještě dnes je ve sklepě tohoto domu pramen, který vlastně může být zakončením starého vodovodu. Voda pak z vinopalny vytéká a poté, co proteče zahradami vtéká do rybníka Debrný. Je možné, že v minulosti v Haltýři, díky silným pramenům, byla vybudována nádrž, z které se voda vedla potrubím, až do středu naší obce. Zbytky tohoto potrubí je možné si ještě dnes prohlédnout v Pyšelském muzeu. Po ukončení činnosti vinopalny již nebylo potřeba takové množství vody a tak bylo toto dílo zničeno nebo jej již nikdo neudržoval a poškodil jej čas. V nedávné minulosti tuto studánku v Haltýři čistili mladí skauti z Prahy. Dnes jsem pod několika kameny nalezl zbytek hrníčku. Místo je rájem pro zvěř, která zde má své kaliště. Bylo by zajímavé odstranit náletové dřeviny a pokusit se lépe prostor prozkoumat. Voda z něj pochází z okolních polí od Lorety, až po les Ve Slatinách. Co se můžeme dozvědět z názvu tohoto místa Haltýř. Byla to menší dřevěná schránka z latí, ponořená do proudící vody. Používala se ke krátkodobému uchování živých ryb nebo raků. Ottův slovník naučný ještě říká haltéř, haltýř (z němčiny) nádrž na vodu vůbec, zvláště pak schránka na ryby ze dřeva Honza Kostrhoun 9

10 dopisovatelé Konec sezóny v Pyšelském muzeu se blíží a návštěvníků přichází rok od roku méně. Do 9. listopadu ještě pár dní zbývá a tak doufám, že ještě přijdou. Naopak nových exponátů přibývá hlavně od dárců, kteří mají o muzeum zájem a k Pyšelům mají nějaký vztah. Velmi zajímavé exponáty přinesl do muzea pan Zdeněk Vávra ze Senohrab. A to porcelánové zakončení dýmek. Řeknete si asi co na nich může být zajímavého, ale ony jsou skutečně neobyčejné, když se po důkladném očištění zaleskly v plné kráse. Čtyři porcelánové kusy jsou malované neobvyklými náměty. Husité s Janem Žižkou, věrné milování z Prodané nevěsty, blahopřání k svátku Josefovi a na čtvrté je znázorněn prchající dobytek z hořícího statku, pátá dýmka je vyřezávaná ze mě neznámého materiálu (jen mě tak napadá povídka Jan Nerudy Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku ). Přestavuje pádícího koně, je to pozoruhodné dílko. Pak je tu ještě keramická dýmka a ještě jedna i s troubelem. V této dýmce byl zmuchlaný útržek novin, na kterém bylo oznámeno, že se bude konat zápas Gustava Frištenského. Z toho jsem usoudila, že Pyšelské muzeum ku konci sezóny se jedná o dýmku a zprávu z novin asi ze začátku 20.století, kdy Frištenský žil a působil jako úspěšný zápasník. Také paní Marie Volfová Sedláčková přinesla do sbírek muzea pár fotografií Pyšel asi tak z 60tých let min. století a k ofocení malované obrázky od pana Rödla z Pyšel. Paní Marie Fanfrlíková darovala muzeu pamětní knihy Sokolských sletů. Čtvrtý z let 1901, Šestý z let 1912, Sedmý z roku 1920 a Devátý z roku V knihách jsou podrobné popisy sokolských slavností, cvičenců, skladeb, nářadí, doplněné spoustou fotografií, kreseb a plánů. Velkou a záslužnou práci vykonala pro muzeum paní Karla Kailová ze Zaječic. Všechny historické pyšelské pohlednice a fotografie z pyšelského muzea uspořádala přehledně do šanonů a rozdělila do jednotlivých okruhů. Škola, zámek, synagoga, Loreta, kostel, pyšelská stavení, kulturní události. Paní Kailová je sama velkou obdivovatelkou a sběratelkou historických pohlednic Pyšel a okolí, takže k muzejním pohlednicím přidala ještě kopie svých pohlednic. Za tuto velkou práci pro muzeum paní Kailové patří velké poděkování. Radost mi působí opětovné návštěvy pyšelských rodáků. Až z Liberce přijeli potomci rodiny Karla Brůny, který působil v Pyšelích jako učitel a ředitel školy ve 30tých letech m.st. a Brůnova kapela, ta byla známa nejen v Pyšelích, ale i v celém okolí. Dále se přijeli do muzea podívat a více se dovědět potomci rodiny Kalfařovy. Kořeny jejich rodu podle dochovaných záznamů sahají až do 18tého století. Vždyť Jan Kalfař se podepsal jako primas pod Privilegium císaře Leopolda I. pro Pyšely už v roce Rozvětvená rodina Kalfařů žila v Pyšelích až do začátku 20tého století. Už delší dobu dochází za účelem bádání a sestavování rodokmenu svého rodu pan Petr Šikl z Prahy. Rod Šiklů zapustil v Pyšelích hluboko kořeny až do 17tého století a potomci tohoto rodu tu žijí dodnes. Když se blíží čas dušiček, zastaví se také někteří rodáci v muzeu po návštěvě na Loretě u hrobu svých blízkých. Dovídám se pak, že tady v Pyšelích žili kdysi jejich prarodiče a že tu prožili krásné a šťastné chvíle na návštěvách nebo školních prázdninách. červenec, srpen, září 2013 Ve sbírkách našeho muzea máme již velké množství knih, na 350 kusů. Jsou to knihy historické i ty novější z dvacátého století. Tyto knihy je možné v muzeu pročíst i prostudovat. Je zde také k prohlédnutí fotokniha věnovaná k 70tým narozeninám pana doktora Chvojky s fotografiemi jeho přednášek, zájezdů a setkání s pyšelskými občany a také pohledů na nejhezčí místa v Pyšelích. V muzeu jsou také k prohlédnutí fotografie z natáčení televizního seriálu Doktoři z Počátků, kde také účinkují pyšelští občané. Dále jsou v muzeu ještě k prodeji knihy: Jiří Chvojka Krajem domova Ivo Koudelka Zimní král Fridrich Falcký monografie Michal Vitanovský Sto let Dětského domova Sokol Pyšely listopadu se muzeum uzavře k zimní přestávce, přijďte se ještě podívat. Je otevřeno v pátek a v sobotu v obvyklých časech. Těším se na Vaši návštěvu. Srnská Z. Když v květnu 1945 končila druhá světová válka, byly mi necelé dva roky. Takže válku jsem sice ještě zažil, ale přímými vzpomínkami nemohu posloužit. Nicméně z vyprávění rodičů vím pár zajímavostí, které snad zaujmou i čtenáře tohoto listu. První se vztahuje k roku Otec mě tehdy uložil do kočárku a vyjel se mnou po silnici směrem ke Čtyřkolům. Pyšely byly tehdy výrazně menší než dnes. Na tuto stranu končily starým pivovarem, kde se sice už dávno nevařilo pivo, ale kde ještě žilo několik rodin. (Vzpomínám si už jen na Moravcovy a Kapustovy). Když už byl otec se mnou někde v polích, začalo na nás nalétávat zřejmě americké letadlo. O tyto letce nebyla v té době žádná nouze. Říkalo se jim hloubkoví letci nebo také kotláři, protože se zaměřovali na kotle lokomotiv, které rozstříleli. Většinou nechali lidi vystoupit a rozprchnout se po okolí, ale i tak bývaly ztráty na životech. Navíc byl ve zdejším kraji v živé paměti případ, kdy letec zcela bezdůvodně zahájil palbu na rolníka, který oral poblíž Mrače. Rolník ani jeho spřežení to nepřežili. Takže otci Pyšely po druhé světové válce (Pár vzpomínek) Povšiměte si benzínové pumpy uprostřed fotografie jistě nebylo do smíchu, ale věděl si rady. Vyndal mě z kočárku a zasunul mě do kanálku ve vjezdu pole. Sám si lehl do příkopu a čekal, jestli letadlo ještě přiletí. Přiletělo, naštěstí pilot nestřílel a pak už nepřiletěl. Takže jsme si tam chvíli poleželi, načež jsme se vrátili domů. Sice poněkud ušpinění, ale hlavně živí a zdraví. Druhá vzpomínka se váže ke květnu V našem domě (č.207 v Nádražní ulici) si zřídili svoji kuchyni sovětští důstojníci. Podle maminčiných vzpomínek jejich zásoby nevynikaly pestrostí klobásy, špek, zelí a početné zásoby vodky. Mě prý měli velice rádi a chtěli si se mnou hrát, ale já se radši držel máminy sukně. A že jsem si mohl pěkně vyhrát s takovými kulatými vajíčky, která měli položená mezi okny. Byla kovová a říkali jim granáty Z toho, že jsem živ a celý je patrné, že ani s nimi jsem si nehrál. První událost, na kterou si sám pamatuji, byl pohřeb prezidenta E. Beneše. Šli jsme pozdravit zesnulého na jeho poslední cestě, která vedla z Prahy do Sezimova Ústí. Pamatuji si, že mě tatínek nesl na zádech a že při staré silnici od borovice na rozcestí až ke Křiváčku stály davy lidí. Mnozí plakali. A jak vypadaly a žily Pyšely po válce? Pamatuji si je jako úhledné, čisté a živé městečko, ještě s řadou soukromých živností. Pyšely za války spadaly do okresu Praha venkov-jih, po válce do okresu Říčany, od r.1960 na dlouhá léta do okresu Praha východ. Ten měl státní poznávací značky PH a PY, takže jsem před známými žertoval, že Pyšely mají svoji espézetku. Po válce stál v čele městečka jako na dlouhou dobu poslední starosta František Smutný, povoláním obuvník. Pak už následovali předsedové Místního národního výboru. První byla Marie Koubová, následovali Josef Javůrek, Karel Laštovička a od r Jaroslav Bárta. Ve škole bylo třeba nejprve zvládnout Národní školu (ředitel J.Houska), 10

11 červenec, srpen, září 2013 dopisovatelé po ní následovala Osmiletá střední škola, které vládl Jaroslav Kouba, po něm Josef Klobouček, než ho vystřídala Marie Koubová. Hovoříme-li o škole, pamětníci si možná ještě vzpomenou na dlouhé dřevěné lavice s otvorem pro skleničku s inkoustem. Občas ho tam z velké láhve doplňoval školník. První propisovací tužky se tu objevily až kolem r Podle žákovských knížek je jako první používal pan učitel K. Hašek. O duše těch, kdo byli věřící, pečoval farář Oldřich Koza. Pamatuji si ho už jako menšího kulatého starého pána. Když v roce 1955 zemřel, šla mu na pohřeb celá pyšelská škola. Je pravda, že zde působil bezmála 50 let, přesto mi to na tehdejší dobu připadá dost odvážné. Troufám si říci, že po roce 1968 by to bylo zcela nemyslitelné. Pyšelská fara byla tedy ještě obsazená a obydlená i přilehlá tzv. kaplanka, ve které bydlela rodina Markova. Hlava této rodiny patřila k nejstatečnějším bojovníkům našich legií. Dva synové této rodiny se stali obětí Němců v květnu 1945, další syn se stal letcem. Občas obletěl Pyšely, takže každému bylo jasné, kdo to letadlo pilotuje. O naše těla pečoval MUDr. Bohumil Vinš. Proslul jako vynikající diagnostik. Říkalo se o něm, že dokáže podle očí poznat těhotenství ženy dřív, než to ví ona sama. Za to, že pomáhal mladým lidem, aby nemuseli na totální nasazení, ho čekal velmi nepříjemný pohovor na pražském Gestapu, uvězněn však nebyl. To obstarali až komunisté v roce Spolu s ním byla zatčena a uvězněna řada dalších lidí. Pyšelská škola tehdy přišla o oblíbenou učitelku Marii Babickou. Méně je známo, že Pyšely měly po válce i zubního lékaře. Jmenoval se Kohl a byl to Němec. Nebyl po válce odsunut, protože pocházel z antifašistické rodiny. Podle naší rodinné tradice nacisté popravili jeho bratra, protože odmítl sloužit v jejich armádě. Pokud se pamatuji, dlouho zde nepobyl, brzy odešel jinam. Za uvězněného MUDr. B.Vinše sem pak zajížděl lékař ze Strančic. Pokračování v příštím čísle. PhDr. Jiří Chvojka Bylo to patrně někdy v květnu nebo v červnu roku Pátá třída pyšelské školy byla na vlastivědné vycházce, z čehož jsme měli upřímnou radost. Bylo hezky, my jsme nemuseli sedět ve škole, ani zkoušení nehrozilo co víc si přát? Prošli jsme po hrázi kolem rybníka Prádla a pokračovali jsme dál k Oboře. V tom někdo vykřikl: BALON! Měl pravdu, i když to byl hodně malý balon. Přes všechna varování se kluci hned rozběhli tam, kde se balon snášel, k plotu Koubovy zahrady. Takovýchto balonů tehdy do Čech přilétaly stovky. Přilétaly ze západního Německa a přinášely různý protikomunistický tisk a letáky. To platilo i o našem balonu, který nakonec skončil na Místním národním výboru. Některé z těchto balonů přinášely kromě časopisů a letáků Ještě k měnové reformě v r také jednu numismatickou zajímavost: Jedná se o upravenou 1 Kč z r.1953, která má místo pravého horního rohu vysazen následující text: HLADOVÁ KORUNA DAR SOVĚTSKÉHO SVAZU Je to důkaz vládní bezradnosti a bankrotu pětiletky, památka na to, oč Vás vláda okradla. Je to výzva k boji, povel, abyste proti slabosti režimu postavili sílu lidu a kladli odpor jak nejlépe můžete. Lid ostatních zemí, zotročených Sovětským svazem, se sjednocuje a připojí se k Vám ve Vašem zápase. Svobodný svět je s Vámi. Všechna moc náleží lidu! Na druhé straně pokračuje: ČEŠI A SLOVÁCI! Režim slábne a bojí se Vás. Moc je v lidu a lid stojí proti režimu. Sjednocujte a mobilizujte svoje síly! Pryč s kolchozy! Trvejte na právech dělnictva! Dnes si vymahejte ústupky, zítra svobodu! Tyto tzv. hladové koruny lidé opatrovali jako oko v hlavě a hlavně o nich mlčeli. Každý věděl, že za jejich držení nebo dokonce rozšiřování by hrozil pořádný malér. Dnes jsou pro nás zajímavou památkou tehdejší doby. Nejsou vysloveně vzácné, přesto se na numismatickém trhu vyskytují nepříliš často. PhDr. Jiří Chvojka t.j. sokol pyšely příloha Památný sokolský den Výbor České obce sokolské na svém zasedání v prosinci minulého roku schválil návrh vzdělavatelského odboru ČOS a vyhlásil 8. říjen Památným sokolským dnem. Následně pak 10. sjezd ČOS v červnu 2013 uložil předsednictvu ČOS podat zákonodárným orgánům ČR v souladu s obecně závaznými předpisy návrh na vyhlášení 8. října Památným dnem sokolského hnutí. Tento den si chceme každoročně připomínat tragické události, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Výnosem zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha z 8. října 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. Při tzv. sokolské akci v noci ze 7. na 8. října 1941 gestapo zatklo, takřka naráz, všechny sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří ještě byli na svobodě. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních táborů. Téměř 93% vedoucích sokolských pracovníků se již na svá místa po skončení války nevrátilo. Památným sokolským dnem bychom chtěli uctít památku všech sokolů, kteří ve více než 150tileté dramatické historii sokolského hnutí v boji za demokracii, národní samostatnost a svobodu přinesli oběti nejvyšší. Proto pořádáme v pro nás historicky významných říjnových dnech hned dvě sokolské akce: Vzpomínkový pietní akt u pomníku na pyšelském náměstí T. G. Masaryka se uskuteční v neděli 6. října od 11 hodin. Pro vzájemné seznámení a přátelské posezení pořádá naše tělocvičná jednota nejen pro své členy, ale i pro širokou veřejnost ve středu 23. října zájezd do Tyršova domu v Praze, kde se nás ujme PhDr. Zdeněk Bartůněk, CSc. a provede nás centrem České obce sokolské. Odjezd ve 13 hodin od sokolovny, předpokládaný příjezd kolem 17. hodiny. Zájemci se mohou hlásit u místostarostky T. J. Sokol Pyšely sestry Martiny Linhartové ( ) nebo u předsedkyně kontrolní komise T. J. Sokol Pyšely sestry Aleny Sládkové ( ). Poplatek pro členy T. J. Sokol Pyšely je 100,- Kč a pro nečleny 180,- Kč. V ceně je zahrnuta doprava, exkurze i následné občerstvení. Na Vaši účast se těší výbor T. J. Sokol Pyšely 11

12 příloha T.J. Sokol pyšely červenec, srpen, září

13 červenec, srpen, září 2013 t.j. sokol pyšely příloha Tělocvičná jednota Sokol Pyšely pořádá pro své členy VE STŘEDU zájezd do Prahy do samého srdce České obce sokolské Tyršovým domem nás provede PhDr. Zdeněk Bartůněk, CSc. člen předsednictva vzdělavatelského odboru ČOS Po příjezdu bude pro účastníky zájezdu připraveno malé občerstvení. Odjezd 13:00 hod od pyšelské sokolovny Předpokládaný příjezd 17:00 hod Cena pro členy T. J. Sokola Pyšely 100,- Kč Cena pro nečleny 180,- Kč 13

14 kultura červenec, srpen, září 2013 PYšelský KULturní KAlendář :00 středa KLUB SENIORŮ pravidelné setkání první středu v měsíci v hasičské zbrojnici :00 čtvrtek ČTVRTEČNÍ PŘEDNÁŠKY VE CVRČKU Karla Kailová - "Vliv návykových látek na lidský organismus" přednáška + diskuse pořádá: Centrum volného času Pyšely ve Cvrčku v budově MěÚ v Pyšelích pátek PODZIMNÍ BAZÁREK VE CVRČKU příjem a následný prodej dětského oblečení pořádá: Centrum volného času Pyšely ve Cvrčku v budově MěÚ v Pyšelích :00 neděle UCTĚNÍ PAMÁTKY OBĚTÍ ČESKOSLOVENSKÝCH VLASTENCŮ významný den Sokolů pietní akt na pyšelském náměstí pořádá: TJ Sokol Pyšely :30 neděle DRAKIÁDA Pouštění draků na Loretě. Pro děti bude zajištěna malá dobrota, na závěr létání letadel rozhazujících bonbony. V případě nepřízně počasí akce zrušena. ŘÍJEN :30 sobota "LOS QUEMADOS" jazzový koncert pyšelského rodáka Filipa Spáleného vstupné: Kč 120,- pořádá: TJ Sokol Pyšely :00 úterý DÝŃODLABÁNÍ na pyšelském náměstí proběhne již tradiční soutěž o největší vypěstovanou dýni každé dítě obdrží sladkou odměnu a na závěr se dýně rozsvítí pořádá: Pro Pyšely o.s středa ZÁJEZD DO TYRŠOVA DOMU v PRAZE zájezd s prohlídkou Tyršova domu pořádá TJ Sokol Pyšely odjezd ve 13:00, předpokládaný návrat v 17 hod. 100,- Kč/členové TJ Sokol Pyšely, 180,- Kč/nečlenové :00 neděle HUBERTSKÁ MŠE v pyšelském kostele :30 pondělí LAMPIONOVÝ PRŮVOD v rámci rozeznění zvonů na pyšelském kostele sraz u kapličky na Nové Vsi pořádá: SDH Pyšely :00 pondělí PŘI PŘÍLEŽITOSTI VZNIKU NAŠEHO STÁTU se rozezní dva zvony na věži pyšelského kostela již jedenáctým rokem se tímto Pyšely připojují k akci ZVON MÍRU V roveretu pořádá: SDH Pyšely po akci je pro Vás připraveno svařené víno v pyšelské hasičské zbrojnici LISTOPAD :30 sobota "ROZPUŠTĚNÝ A VYPUŠTĚNÝ" divadelní představení sdružení HROB z Ohrobce vstupné: 120,- Kč Pořádá: TJ Sokol Pyšely 14

15 červenec, srpen, září 2013 kultura PYšelský KULturní KAlendář :00 středa KLUB SENIORŮ pravidelné setkání první středu v měsíci v hasičské zbrojnici :00 čtvrtek ČTVRTEČNÍ PŘEDNÁŠKA VE CVRČKU Andrea Jonášová - "Posílení imunitního systému pomocí homeopatie/bylinek v zimním období" pořádá: Centrum volného času Pyšely ve Cvrčku v budově MěÚ Pyšely :00 sobota "POD OBRAZ..." vernisáž výstavy obrazů Marie Kolářové v Galerii u Marie :00 neděle PRVNÍ PYŠELSKÝ ADVENT pořádá TJ Sokol Pyšely, SDH Pyšely, ZŠ TGM Pyšely přesný program adventních nedělí bude zveřejněn v průběhu listopadu na stránkách města a městských vývěskách :00 středa KLUB SENIORŮ pravidelné setkání první středu v měsíci v hasičské zbrojnici :00 sobota MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA v pyšelské sokolovně odpoledne plné her, zábavy a hudby pořádá: OS pro zvelebování Zaječic, Kovářovic a okolí PROSINEC pátek DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V DĚTSKÉM DOMOVĚ PYŠELY Pořádá: Dětský domov Pyšely :00 neděle CHARITATIVNÍ KONCERT PRO DĚTSKÝ DOMOV PYŠELY Jako každoročně hraje BRASS FIVE, zpívá dětský sbor ZŠ TGM Pyšely v pyšelské sokolovně pořádá: Dětský domov Pyšely??? MIKULÁŠSKÉ POSEZENÍ S HUDBOU pořádá: Klub seniorů??? VÁNOČNÍ PŘEDSTAVENÍ OCHOTNICKÉHO SOUBORU TJ SOKOL PYŠELY k 10. výročí jeho obnoveného působení v Pyšelích Každé pondělí od do vždy od 20:45 hod. - "Taneční pro dospělé v pyšelské sokolovně"- cena za taneční pár (12 večerů) 3.200,- Kč - NOVÉ Každé úterý od 19:00 hod. probíhají lekce ZUMBY s Bárou Janatovou v pyšelské sokolovně Každou středu (od 25.9.) 17: probíhá cvičení mladších žákyň v sokolovně Pyšely, Pořádá TJ Sokol Pyšely. Cena za školní rok - 300,- Kč Každou neděli od 19:00 hod. aerobic a bodystyling s Dagmar Filipovou - NOVÉ Změna program vyhrazena. Neuvedená data budou s dalšími inoformacemi o akcích včas plakátována. Výtisk zdarma; k dostání v pyšelských obchodech, na poště a městském úřadě. Změna programu vyhrazena; neuvedená data budou s dalšími info o akcích včas plakátována. PRO PŘÍPADNÉ DOTAZY, PROSÍM, KONTAKTUJTE KULTURNÍ VÝBOR NA MAILU: 15

16 sport červenec, srpen, září 2013 SK Pyšely informuje Jaro 2013 V jarní části fotbalové sezóny 2012/2013 se mužstvo dospělých pod vedením trenéra Jiřího Maršouna umístilo na 3. místě s 44 body a skórem 50:49(III. třída, odd.a) Nejlepším střelcem klubu se stal Jarda Šimeček se 17 brankami. Kapitánem mužstva byl Luděk Rezek. Starší žáci pod vedením Katky Sládkové a Lukáše Maršouna skončili na skvělém 1. místě s 55 body a výtečným skórem 176:45. Starší přípravka skončila v okresní soutěži na hezkém 4. místě s 32 body a skórem 137:92. Tento oddíl trénoval Antonín Páša. Mladší přípravka hrála pod vedením Milana Kulhávého, Pavla Šiňora a Petra Duráka a ve své skupině skončila na suverénním 1. místě! BLAHOPŘEJEME VŠEM DRUŽSTVŮM K TĚMTO ÚSPĚCHŮM. Letní přestávka Letní přestávka byla především pracovního rázu. Na hřišti se obnovovaly výplně zábradlí kolem hřiště a natíralo se do modro-bílých klubových barev. Největší změnou byla výměna střešní krytiny, jelikož střecha na několika místech značně protékala a situace byla již neúnosná. Dále byly v prostorách klubovny předělány elektrorozvody. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na těchto akcích podíleli, ať již finančně, poskytnutím materiálu anebo vlastní prací. Letní příprava A Dne 27. července 2013 se SK Pyšely A zúčastnilo turnaje v Zaječicích spolu s týmy Přestavlk a Hrusic a tento turnaj vyhrálo. Dne 3. srpna 2013, se konal XV. ročník Memoriálu Vladimíra Havelky. Na turnaji startovala tato mužstva: Slavoj Čerčany, Sokol Nespeky, Sokol Zaječice a SK Pyšely. pyšelské mužstvo obsadilo na turnaji 1. místo. Podzim 2013 V nové sezóně 2013/2014 byla za SK Pyšely přihlášena 3 družstva: mladší přípravka, starší přípravka a mužstvo dospělých. Mladší přípravku pro tuto sezónu trénují Antonín Páša a Martin Vaner. Tým hraje turnajově v okresní soutěži mladších přípravek 5+1, odd.b. Děti trénují ve středu a pátek od 16:30 do 18:00 na pyšelském hřišti. Velmi nás těší zájem rodičů a dětí o fotbal, především také stálé rozšiřování kádru nejmladších fotbalistů, kdy se na fotbal přihlašují děti kolem 6 let věku. Starší přípravku vede Milan Kulhavý a Pavel Šiňor. Tým hraje okresní soutěž starších přípravek 5+1 odd.a. Tréninky probíhají stejně jako u mladší přípravky každou středu a pátek od 16:30 do 18:00 na hřišti. U obou mládežnických týmů věříme v navázání na úspěšnou minulou sezónu a fotbalovým nadějím přejeme spoustu skvělých sportovních zážitků. Cílem pyšelského fotbalu je vytáhnout děti od počítačů a televizorů a dát jim možnost vybít energii na fotbalovém hřišti. Družstvo dospělých začal pro novou sezónu trénovat Richard Páša namísto odcházejícího Jiřího Maršouna. Do týmu přišli noví hráči, kteří omladili pyšelský kolektiv. Jsou jimi Martin Snopek, Vladyslav Sheshin, Jan Jelínek, Jakub Brabenec, Matěj Rezek a Vojtěch Páša. Cílem pro tuto sezónu není za každou cenu postup ze III.třídy, ale především ustálení hráčského kádru, který tvoří zejména hráči žijící v Pyšelích nebo v nejbližším okolí (Řehenice, Čtyřkoly, Zaječice, Pětihosty) přál bych si, aby si do pyšelského fotbalového areálu našlo cestu co nejvíce diváků, kteří budou všem pyšelským týmům náležitě fandit, přičemž hráči se je pokusí svou hrou maximálně potěšit. Závěrem bych moc rád poděkoval všem, kteří pyšelskému fotbalu fandí a jakkoliv mu pomáhají a věnují se mu. Všem VELKÝ dík! Richard Páša 16

17 červenec, srpen, září 2013 sport Prozatímní výsledky pyšelských týmů v sezóně 2013/2014 Mužstvo dospělých III.tř. odd.a 1. SK Pyšely - olbramovice :3(2:0) Šimeček J., Rezek L., Shesin V., 2. Netvořice - SK Pyšely :6(0:1) Šimeček J. 3,Hruška M. 2, Somr T. 3. SK Pyšely Václavice :0 4. Týnec n/s. B - SK Pyšely :3(2:0) Schubert J., Snopek M., Páša R. 5. SK Pyšely Teplýšovice B :2(2:0) Hruška M. 2, Turek M. 2, Šimeček J. Úspěchem A týmů je postup do 3. kola poháru OFS. Starší přípravka 5+1, odd.a okresní soutěž 3. SK Pyšely - Mezno :4(5:4) 1. Maršovice - SK Pyšely :7 7:2 5. Sk Pyšely Struhařov :3(4:2) Mladší přípravka 5+1, odd.d okresní soutěž 1. turnaj v Pořící výhry, 1 remíza a 1 prohra 2. turnaj v peceradech výhry, 2 prohry ROZLOSOVÁNÍ PODZIM 2013 SK PYŠELY Mladší přípravka 5+1 Turnaje - odd.b Neděle 29. září :30 hod. SK Pyšely Neděle 6. října :30 hod. TJ Sokol Nespeky Neděle 13. října :30 hod. TJ Sokol Senohraby SK PYŠELY Starší přípravka 5+1 odd. A 11. kolo SK Pyšely Krhanice :30!Středa! předehrávka 6. kolo Soběhrdy SK Pyšely :30 Sobota 7. kolo SK Pyšely Bystřice :15 Sobota 8. kolo Ostředek SK Pyšely :00 Neděle 9. kolo SK Pyšely Lešany :15 Sobota 10. kolo Václavice SK Pyšely :15 Neděle SK PYŠELY A 5. kolo SK Pyšely Teplýšovice B :30 Sobota 6. kolo Bystřice SK Pyšely :30 Neděle 7. kolo SK Pyšely Ostředek :00 Sobota 8. kolo Lešany SK Pyšely :00 Neděle 9. kolo SK Pyšely Votice B :30 Sobota 10. kolo Krhanice SK Pyšely :30 Sobota 11. kolo SK Pyšely Soběhrdy :00 Sobota 12. kolo SK Pyšely Křečovice :00 Sobota 13. kolo Myslič SK Pyšely :30 Neděle inzerce 17

18 inzerce červenec, srpen, září 2013 E ektro Provedu odborně elektroinstalační práce. Montáž nových el. rozvodů rodinných domků. Rekonstrukce výměna starého el. vedení. Různé opravy el. instalace včetně začištění. Montáž hromosvodů. Prosím volejte: Milan Doležal Pyšely LAKUJEME OKNA, DVEŘE, ZÁRUBNĚ, PLOTY, STŘEŠNÍ PODBITÍ, STŘECHY apod. SÍDLO: MICHOVICE TEL Pyšelské listy - Vydává Městský úřad v Pyšelích pod registračním číslem OkÚ RR 39; vydávání listu povoleno rozhodnutím Okresního úřadu v Benešově pod č. j. RR 779/96, ze dne tel , fax , redakční rada: B. Dauthová, I. Křížová, M. Pášová, A. Sládková, Z. Srnská, L. Zaradičková; administrace listu: M. Kulhavá, M. Svobodová; odpovědný redaktor: P. Slavík nevyžádané rukopisy se nevracejí za původnost a obsahovou správnost ručí autor tisk městský úřad pyšely 18

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice

Duha. časopis žáků ZŠ Huštěnovice Duha časopis žáků ZŠ Huštěnovice První číslo Podzim 2013 Obsah: 1. Slovo úvodem 2. Krátká historie školy 3. Jaké byly školy dříve? 4. Co děláme ve škole 5. Paní učitelka 6. Básničky o škole Milí čtenáři,

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H

Obecní úřad Chodouň 4 6/2007 ANEB O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 4 6/2007 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. OZNÁMENÍ OÚ 1.1. Informace o povolení k nakládání s vodami a jejich platnost od 1.1.2008 2.

Více

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013

Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 2013 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 213 Zpráva o činnosti Husovy knihovny v Polné za rok 213 1) Knihovní fond - k 31. 12. 213 vlastnila knihovna 2.989 svazků knih. Z toho 5.152 svazků

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně.

SOKOL - 1945 OPIS. Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. OPIS SOKOL - 1945 Dne 10. června 1945 konala se ustavující valná hromada naší TJ.S. v Bohumíně. Tak zahájena znovu činnost naší jednoty po čtyřleté nucené přestávce za doby německé okupace, strašného utrpení

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725

533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 RC CHVALETICE, U Stadionu 240 (naproti poště) 533 12 Chvaletice, IČO: 22829725 HNÍZDEČKOVÝ ZPRAVODAJ 4/2011 web: rc-chvaletice.wz.cz tel.: 608 240 368 e-mail: rc-chvaletice@seznam.cz HLEDÁME NOVÉ LIDI...

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK

ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK ŠKOLNÍČEK MŠ NOVÝ HRÁDEK PODZIM Vážení rodiče, v letošním školním roce Vám nabízíme, pro naši školku novou formu, předávání informací Vám, rodičům. K nástěnkám v šatně, informacím ve vývěsce na náměstí,

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013

Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 MILETÍN nám. Karla Jaromíra Erbena č.p 99 507 71, e-mail:nosek@miletin.cz č.j. 529/2013 Zpracoval : Nosek M. Dne: 5.9. 2013 Věc : Zápis z pracovní schůzky ze dne 4.9.2013 Přítomni : Nosek Miroslav,Hlavatý

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

Svijanská jedenáctka

Svijanská jedenáctka Námět turistického pochodu Svijanská jedenáctka Turistický výlet na místa, kam se často pěšky nechodí. Přesto i zde se dá najít řada zajímavostí: vesnické kostelíky, údolí Jizery s mohutnými stromy, jezera

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 6/2015. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 6/2015 Vážení přátelé slánského muzea, v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní

Více

Celkový kulturní přehled říjen 2013

Celkový kulturní přehled říjen 2013 Celkový kulturní přehled říjen 2013 - od 1. října 2013 Zahájení pravidelného cvičení(dle rozpisu) Sokolovna TJ Sokol - od 1. října 2013 Burza knih nákup až se 100 % slevou Kurfürstův dům KZM Přibyslav

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce

SDH Žamberk. Údaje o stříkačce Údaje o stříkačce SDH Žamberk Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto se jeho občané snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu. Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo

Více

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011

ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 ZŠ Rudná ŠvP Rokytnice n. Jizerou 2011 Můj milý deníčku... 8. A na horách Autoři: Žactvo Korektor: Martin Isoz 8. června 2011 1 Pondělí 6. 6. 2011 1.1 MI & VI Pondělní den byl dnem úvodním. V osm hodin

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2011 Z 3. zasedání Zastupitelstva obce Ludgeřovice Konalo se 16. března 2011 v restauraci Na Vrablovci. Přítomno

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

SDH LIPŮVKA 1879-2009

SDH LIPŮVKA 1879-2009 OBEC LIPŮVKA Z historie obce První písemnou zmínku o Lipůvce nalézáme roku 1371 v Moravských zemských deskách. Z archeologických nálezů však víme, že zde žili lidé již mnohem dříve. Dá se předpokládat,

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce.

Blahopřejeme Všem, kteří se narodili v srpnu, přejeme vše nejlepší a splnění přání v dalším roce. Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332 251,

Více

Vítání Občánků. 100. výročí školy

Vítání Občánků. 100. výročí školy Vítání Občánků 100. výročí školy Drazí občané, 20. 6. 2014 v 16.00 hodin na OÚ jsme přivítali další 4 malé občánky, ze 3 rodin, do naší Obce. Často se to nestává, ale měli jsme tu čest přivítat na našem

Více

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI EUSTACH 2011 Rekreační středisko ZSMV EUSTACH Těmice, okres Pelhřimov, kraj Vysočina Termín tábora: 16. 07. 30. 07. 2011 Cena: 4 300 Kč Kapacita: 100 120 dětí Ubytování: dřevěné chatky,

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

o činnosti a hospodaření v roce 2014

o činnosti a hospodaření v roce 2014 o činnosti a hospodaření v roce 2014 spolek SÍDLO: Chomutov 3, Pod lesem 4939, 430 03 IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 22832734 E-MAIL: sancezit@seznam.cz WEBOVÉ STRÁNKY: www.hennlichova.cz/sance_zit ČÍSLO ÚČTU: KB

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2015

V Ř E S K O V Á K březen 2015 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K březen 2015 Vážení spoluobčané, v jarních měsících nás čeká oprava komunikace od silnice na Borovy kolem kostela ke kaštanům a u autobusové garáže. Přesný termín zatím nevím,

Více

Jeřmanická drbna č.2/2010

Jeřmanická drbna č.2/2010 Jeřmanická drbna č.2/2010 www.jermanice.cz SDH Jeřmanice pořádá 17.4.2010 již 19. ročník Hasičského víceboje. Po celé obci se opět budou pohybovat hlídky malých hasičů, počítáme s účastí cca 200 dětí.

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě

Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Usnesení č. 1/XII/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Říčky v Orlických horách konaného dne 20. 12. 2011 na obecním úřadě Obecní zastupitelstvo po projednání: Schvaluje: - Rozpočtový výhled pro rok 2012-2014

Více

Hostivické pamětní knihy a kroniky

Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivické pamětní knihy a kroniky Hostivice, březen 2009 Pamětní knihy a kroniky představují zajímavý zdroj informací o historii Hostivice, i když k některým tvrzením je třeba přistupovat obezřetně. V

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii

Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii Č.P. 15 - bývalá hospoda. Bývalý hostinec s tanečním sálem a jevištěm svoji dlouholetou historii ukončil roku 1993. Fotografie z r.1996. Dnešní pamětníci ještě stále pamatují na tři zde existující hostinské

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

NEWSLETTER - ÚNOR 2014

NEWSLETTER - ÚNOR 2014 NEWSLETTER - ÚNOR 2014 Drazí přátelé, jak už jistě víte, v Latinském kulturním centru se děje mnoho zajímavých akcí, rozhodli jsme se tedy vytvořit pro Vás tento informační newsletter, kde můžete najít

Více

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce

Zvonek. 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Zvonek 2. číslo školního roku 2012/2013 Školní časopis OU Kunice (Občasník) Redakční rada: žáci oboru vzdělání Cukrářské práce Oboz. tohle slovo mi jeden čas znělo jako tajemné zaklínadlo. Tenkrát jsem

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

Dotazník pro občany obce Kosořice

Dotazník pro občany obce Kosořice Dotazník pro občany obce Kosořice Vážení občané, v současné době probíhají práce na zpracování dokumentu Strategický plán obce Kosořice pro období 2007 2013 (dále jen Strategie ). Zpracování Strategie

Více

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce.

Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Projekt Auto*mat Na Zelenou je a není u konce. Celoškolní projekt dotovaný Nadací PARTNERSTVÍ, na kterém žáci ZŠ Chomutov, Školní pracovali po celý rok, se nachýlil ke konci. Jak jsme již dříve informovali,

Více

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého.

Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. Již v roce 1881 dala královna Saská Karola postavit na počest své matky Louisy, princezny z Vasů, chudobinec pro 12 chudých panství moraveckého. K ošetřování chudých a nemocných a k vedení chudobince povolala

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 3. 2. 2014 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: 6 - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři

ČTĚTE NÁS!! ...a další články... Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři !! ČASOPIS NIŽŠÍHO STUPNĚ WICHTERLOVA GYMNÁZIA ČTĚTE NÁS!! Do kin přichází Čtyřlístek, k nám všem Vánoce a zvyky s nimi svázané. Představí se hned dva redaktoři a my vám odhalíme další literární a výtvarné

Více

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85

Domanínský zpravodaj září - říjen 2013, číslo 85 září - říjen 2013, číslo 85 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 2 Příspěvky od občanů... 3 Domanínské zajímavosti... 4 Víte, že... 5 Kultura a sport... 7 Co

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více