Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4"

Transkript

1 Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012

2 Tiráž Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4 Texty: Matěj Lejsal, Miroslava Rovná, Klára Pojslová, Erika Barochová, Jana Hrachová, Kateřina Grušová, Natálie Lupienská, Petr Krbec, Jan Dominik, Hana Kušková, Velena Obstová, Jana Havlenová, Michaela Tichá, Jaroslav Pšenička, Petra Milsimerová, Radka Kulhánková, Pavla Bajerová, Lada Pallová. Grafická úprava a sazba: Petr Zetek Grafiq Fotografie: archiv Domova Sue Ryder Odpovědná redakce: Radka Kulhánková Tisk: Zdarma pro Domov Sue Ryder vytiskla tiskárna F&F Náklad: 100 ks Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Tel.: (vrátnice, služba 24 hodin denně) IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /0800 Číslo účtu veřejné sbírky: /0100 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 192

3 Úvodní slovo 4 O Domově Sue Ryder 5 Obsah Sociální a zdravotní služby - Poradenství 9 Sociální a zdravotní služby - Osobní asistence 10 Sociální a zdravotní služby - Domov pro seniory 11 Sociální a zdravotní služby - Denní stacionář 16 Sociální a zdravotní služby - Půjčovna kompenzačních pomůcek 17 Sociální podnikání Domova Sue Ryder - Dobročinné obchody 18 Sociální podnikání Domova Sue Ryder - Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz 19 Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder 20 Poděkování 23 Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder 26 Komunikace a PR Domova Sue Ryder 27 Sdružení Sue Ryder 28 Investiční aktivity Domova výstavba centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou 28 Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců Domova Sue Ryder, o.p.s. 29 Zpráva o hospodaření 30 Výrok auditora 31 Přehled o stavu majetku k Náklady, výnosy, hospodářské výsledky za uplynulých pět let 33 Lidé v Domově 34

4 Úvodní slovo Důstojné prožití stáří se netýká jen dříve narozených. Johann Wolfgang von Goethe prý řekl: Zestárnout není umění, umění je to snést. V Domově Sue Ryder máme velké štěstí, že se setkáváme s těmi, kdo své stárnutí snášejí s mimořádnou pokorou, ale i s půvabem, šarmem a důstojností. Zároveň se setkáváme i s tím, jak je těžké snést stárnutí blízkého člověka. V tu chvíli je velkou inspirací otevřenost, se kterou těžké životní události a okamžiky přijímají děti. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou na rodičovské dovolené téměř dvě desítky kolegyň, můžeme zažít i onu dětskou lehkost a bezprostřednost tváří v tvář stáří. Jedna z kolegyň po návštěvě Domova se svou čtyřletou dcerkou napsala: Děkujeme, že jsme Vás mohly navštívit. Dcerka vyčerpáním usnula v autě, což se normálně nestává. Po příjezdu domů mi řekla, že si budeme hrát na Sue Ryder. Ať si prý vyberu, jestli chci být Katka nebo Natálka, což jsou naše šikovné ergoterapeutky v Denním centru. Pak si vybrala sama. Byla Natálka a vítala virtuálního harmonikáře, vzala si notýsek a šla na: Mami, jak se to jmenuje?... Na poradu. Dnes se u nás sešli babičky a děda. Budeme si hrát na Sue Ryder. Děda bude harmonikář, babička Katka... Pak vyprávěla. Ty starý lidi, babičko, měli pomuchlaný obličej. Nejspíš myslela vrásky. Vypadá to, že i zítra si budeme hrát na Sue Ryder. Doufejme, že hra na Sue Ryder může být lehkou předzvěstí toho, že si my sami i naši blízcí společně osvojíme umění stáří snášet. A možná se děti hrou na Sue Ryder začínají pomalu učit stárnout. Ing. Mgr. Matěj Lejsal Ředitel Domova Sue Ryder 4

5 Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Usilujeme o to, aby naši klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Chceme být prvním místem, kam se obrací senior či jeho rodina v nové či mimořádné životní situaci, která je spojena se změnami, jež přináší stáří. Věříme, že nutnou podmínkou pro to, abychom mohli být modelem kvalitní péče a vícezdrojového financování, je spokojený a stabilní tým zaměstnanců. Potřebujeme Domovu zajistit dlouhodobě stabilní a vyrovnané hospodaření a co nejvíce zdrojů využívat na zajištění našeho hlavního úkolu - poskytování podpory a pomoci stárnoucímu člověku a jeho blízkým. Budeme rozvíjet poradenství, službu Osobní asistence, přinášet nové přístupy v Domově pro seniory a hledat nové cesty pomoci a podpory formou center odlehčovací péče či podporovaného bydlení. O D omově Sue Ryder Příběh paní Boženky, klientky Domova Sue Ryder Drobná, přívětivá dáma s laskavýma očima a plachým úsměvem. Pro lidi, kteří se pohybují v Domově, známá tvář již několik let. Možná ne úplně typický klient Domova pro seniory Sue Ryder. Přesto sem paní Boženka patří. Obývá zde jednu ze čtyř garsoniér. Po ránu ji můžete zahlédnout roznášet noviny svým spolubydlícím v Domově pro seniory, kteří nejsou tak soběstační jako ona, a kvůli svému zdravotnímu stavu si sami nemohou dojít na recepci. Paní Božence dělá tahle činnost velkou radost. Nemohu si přes den jen tak lehnout do postele. Ráda něco dělám. Pokud můžu, účastním se různých skupinových aktivit v Domově, když mě nezlobí můj tlak. Paní Boženka je stálicí Michle. Narodila se zde a strávila na Praze 4 celý svůj život. Jak sama říká: Michle se mě drží jako klíště. Chodila jsem v ulici Baarova do měšťanky, navštěvovali jsme kino JAS, které bývalo naproti statku Michelský dvůr. Ve dvoře, kde je dnes opravený Domov Sue Ryder, bývala i výčepna, kterou provozoval majitel našeho domu, kde jsme v Michli bydleli. Chodila jsem sem na limonádu a dnes tady bydlím. Trochu hodně životních náhod na jeden obyčejný život, nemyslíte? Paní Boženka má jednoho syna. A právě on jí před několika lety našel Domov Sue Ryder. Zemřel jí manžel a její syn ji nechtěl nechávat samotnou. Navíc se u ní projevily zdravotní problémy, které přišly v podobě depresivního onemocnění. Stala se pravidelnou klientkou a návštěvnicí Denního stacionáře Domova Sue Ryder. Syn ji vždy ráno přivezl a odpoledne vyzvedl. Někdy paní Boženka cestovala i sama autobusem. Pobyt ve stacionáři, čas strávený s ostatními klienty a hlavně probíhající aktivity ji velmi těšily, strukturovaly její dny, nutily jí k činnosti, i když třeba ráno neměla chuť vstát z postele. Časem se stala klientkou Domova pro seniory a po několika přechodných pobytech získala trvalý pobyt v Domově, kam ji chodí navštěvovat její syn s rodinou a třemi vnoučaty. Domov je pro paní Boženku velkou oporou a jistotou v týdnech, kdy o sobě dává vědět její onemocnění, navíc je pod stálým dohledem ošetřujícího personálu, který dává pozor na její vysoký krevní tlak. Stejně jako dříve v Denním stacionáři i dnes se nejraději účastním tréninků paměti, které máme s hodnou paní Naďou. Někdy to mám nabité, ve stejný den, vždy jednou za 14 dní, ještě stihnu diskusní klub se studentkami z Gymnázia Budějovická. Probíráme různá témata, např. cestování. Velmi ráda mám pečení. Však si také výsledky našeho snažení ochutnáme při kavárničce. A nemohu ani vynechat čtení z knížek s panem ředitelem. Naopak nemusím chodit na výtvarné aktivity. Přece jenom, celý život jsem rýsovala, pracovala v projektovém ústavu, tak to teď nevyhledávám. To raději jedu s ostatními z Domova na výlet do Průhonického parku nebo se jdu projít na zadní zahradu Domova. Už aby tady zase bylo jaro! Třeba letos zase vyhraji medaili, jako loni při Nakrm tygra. Dříve jsem v Michli chodila do skautu a starala se o Světlušky, dnes tady soutěžím sama a pomáhají mi ti mladší. 5

6 Domov Sue Ryder představuje jeden z nejlepších modelů péče o seniory v České republice. V čem je tato péče jedinečná? Základní filozofie péče Základní filozofie péče v Domově Sue Ryder vychází z celostního pojetí člověka člověka jako jedinečné lidské bytosti s biologickými, psychologickými, sociálními a spirituálními potřebami. Rehabilitace V Domově působí tým rehabilitačních pracovníků. Tvoří ho fyzioterapeut a asistenti rehabilitace, kteří zajišťují individuální i skupinovou rehabilitaci, mají na starosti Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Podařilo se nám rozpohybovat klienty, kterým už lékaři nedávali žádnou šanci. Přesto nyní chodí, i když s pomocí chodítka. Ergoterapie V Domově působí tým ergoterapeutů, kteří podporují prostřednictvím smysluplných aktivit soběstačnost klientů a zajišťují individuální aktivizaci. Při sestavování individuálního plánu paní Jarmily jsme zjistili, že tato dáma celý svůj život milovala zahrádku a ráda na ní pracovala. A tak má nyní v Domově Sue Ryder na starosti zalévání kytiček u sebe v pokoji, ale také na chodbách oddělení. K této činnosti sice potřebuje dopomoc pečovatele, ale s jeho asistencí úkol zvládá skvěle. Procvičuje jemnou motoriku rukou a cítí se potřebná. Její záliba se promítla i do dalších oblastí péče. Při procvičování hmatu dostává voňavý pytlíček s levandulí, trénink paměti je založen na povídání o květinách. Bohatá nabídka skupinových i individuálních aktivizačních programů Pro klienty Domova nabízíme velký výběr skupinových a individuálních aktivizačních programů. Programy jsou koncipovány tak, aby je mohli navštěvovat orientovaní klienti i klienti s demencí či s pohybovým omezením. Nikdy bych nevěřila, že se budu v 80 letech učit péct!, říká klientka, která navštěvuje jednu ze skupinových aktivit. Nutriční péče Součástí týmu Domova je i nutriční terapeutka, prošli jsme nutriční standardizací. Kvalitní výživa je nedílnou součástí komplexní péče o lidské zdraví. V péči o naše klienty jí věnujeme zvláštní pozornost. Správně načasovaná nutriční podpora může totiž významně pomoci v udržení kvality života a soběstačnosti. Předchází rozvoji komplikací mnohých onemocnění, podílí se na úspěšné léčbě a hojení, pokud již nastává situace, kdy se zdravotní stav člověka zhoršuje. Větší počet zaměstnanců v přímé péči Díky většímu počtu zaměstnanců, kteří působí na lůžkovém oddělení Domova pro seniory, můžeme o klienty lépe pečovat (nacvičovat chůzi, pomáhat jim, aby se najedli sami apod.). Klient může na pečovatele zazvonit, kdykoliv potřebuje. Na úrovni uspokojování těch nejzákladnějších potřeb to například znamená, že klientovi pomůžeme na toaletní křeslo tak často, jak potřebuje. Nebo jej pečovatel doprovodí na toaletu tolikrát, kolikrát je nutné. Dokážeme tak oddálit nutnost používání inkontinenčních pomůcek. A to je pro člověka obrovská věc. 6

7 Dobrovolníci v přímé péči Ve všech činnostech, které Domov Sue Ryder dělá, najdete dobrovolníky. Po absolvování povinného výcviku a psychologického screeningu pomáhají i v přímé péči o klienty vedou některé ze skupinových aktivit, docházejí za klienty individuálně a působí jako jejich společníci. V přímé péči jich působí 40. Spolupráce s rodinou Do péče se snažíme zapojit i rodinu či blízké klienta. Po prvním měsíci v Domově vyhodnocujeme společně s klientem a jeho rodinou dosavadní pobyt a navrhujeme změny a vylepšení, aby se klient u nás cítil co nejlépe. V roce 2012 probíhala v Domově také svépomocná setkání rodin klientů. Domov jako otevřené místo Domov Sue Ryder je živé místo, kde se konají výstavy, kulturní a vzdělávací akce pro děti i dospělé. Najdete tu dobročinný obchod, knihovnu. Vše je přímo v areálu Domova, naši klienti tak nejsou odříznuti od společenského dění. V Domově najdete i restauraci Michelský dvůr, kde naši klienti mohou obědvat nebo zde čas od času pořádají vlastní akce. Konala se tu například diamantová svatba nebo třídní sraz jedné naší klientky. Pobyt v historickém Michelském dvoře Domov Sue Ryder sídlí ve zrekonstruovaném areálu Michelského dvora. Objekt byl v roce 1964 zapsán na seznam kulturních nemovitých památek s označením zemědělská usedlost Univerzitní dvůr. Klienti mají k dispozici terasu, zahradu, Kapli, Galerii, kde se pravidelně konají výstavy, a mnoho dalších krásných míst a zákoutí. 7

8 Financování Domova Sue Ryder Díky vícezdrojovému systému financování může Domov Sue Ryder poskytovat své služby v rozsahu a kvalitě, která odpovídá naší představě o důstojně prožitém stáří. Tento systém financování nám má i v budoucnu umožnit další rozvoj péče o seniory. Domov Sue Ryder zajišťuje finanční prostředky na svůj provoz z několika zdrojů z příjmů od klientů, z dotací a grantů, z darů od jednotlivců, společností, nadací a nadačních fondů, z benefičních akcí a také z vlastních obchodních aktivit (např. provozování dobročinných obchodů, pronájem prostor atd). Sociální a zdravotní služby Domova Sue Ryder V roce 2012 poskytoval Domov Sue Ryder tři registrované sociální služby a dvě služby související: Registrované sociální služby: Osobní asistence terénní služba Domov pro seniory dlouhodobé a přechodné pobyty Denní stacionář denní pobyty s asistencí, klubová setkání (poskytování této služby bylo ukončeno ) Související služby: Poradenství Půjčovna kompenzačních pomůcek 8

9 Sociální pracovnice v Domově Sue Ryder poskytují poradenství napříč celým spektrem sociálních a zdravotních služeb, které Domov Sue Ryder nabízí svým klientům. Představují první kontakt pro seniory či jejich blízké ve chvíli, kdy začnou hledat řešení pro životní změny, která přináší stáří. Sociální pracovnice pak mapují aktuální potřeby klienta či žadatele a hledají optimální východisko z nastalé situace. Prověřují možnosti péče v rámci nabídky a kapacity Domova Sue Ryder, nabízejí kontakty na další poskytovatele sociálních služeb (např. osobní asistence, odlehčovací služby, domovy pro seniory) nebo zařízení zdravotnická (např. centra následné péče, LDN). Dále zajišťují poradenství v oblasti dávek, které je možné získat od státu. Dotazy se týkají zejména příspěvku na péči - jak o něj zažádat, jak probíhá proces schvalování atd. Poradenství je poskytováno také sociálním pracovníkům z ambulantních sociálních služeb či z úřadů v podobě informací o aktuální situaci v oblasti sociálních služeb určených seniorům. Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky, písemně, em nebo prostřednictvím webových stránek Sue Ryder. Sociální pracovnice jsou též zodpovědné za administrativní agendu, která souvisí s pobytem klienta v Domově pro seniory Sue Ryder, částečně mají na starosti také administrativu spojenou s poskytováním Osobní asistence. Sociální a zdravotní služby - Poradenství Klára Pojslová, vedoucí sociální pracovnice 9

10 Sociální a zdravotní služby - Osobní asistence Osobní asistence je terénní sociální služba. Je určena klientům, kteří bydlí ve své domácnosti a potřebují během dne pomoc jiné osoby při každodenních činnostech. Těmi, kdo chodí pomáhat, jsou osobní asistentky a asistenti. Náplň a rozsah Osobni asistence vychází z individuálních potřeb a přání klienta a je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách, který je pro nás závazný. V březnu 2012 jsme začali poskytovat Osobní asistenci i během víkendů a státních svátků. Organizační zajištění je v tyto dny náročné, ale z důvodu velkého zájmu klientů toto nastavení zachováme. S čím nejčastěji klientům pomáháme: - S péčí o vlastní osobu (hygiena, použití WC, oblékání), při přípravě jídla i při běžné péči o domácnost Dokážeme také doporučit vhodnou kompenzační pomůcku nebo úpravy bytu, aby se zvýšilo bezpečí klienta a jeho samostatnost. - Procvičování kognitivních funkcí i fyzických schopností Pro trénování paměti máme sadu profesionálních pomůcek, kterou využívají osobní asistenti při péči o klienty. Naši klienti mají možnost zdarma využít konzultaci s fyzioterapeutem, který doporučí vhodné cvičení. To může klient cvičit sám nebo s osobním asistentem. - Doprovody při nákupech, pochůzkách (k lékařům, na úřady apod.) Osobní asistent za klienta jeho záležitosti nevyřizuje, ale pomáhá s orientací a překonáním bariér. - Doprovody při procházkách, na kulturní akce, možnost popovídat si Někteří naši klienti využívají pomoc osobního asistenta při procházce po okolí nebo na místo, kde už dlouho nebyli, nebo například do divadla. Osobní asistenti často plní funkci naslouchajícího ucha. Berou to jako součást své práce s naprostým zachováním mlčenlivosti. Pár čísel za rok 2012: V roce 2012 jsme poskytli hodiny Osobní asistence 57 klientům, což představuje 44,3 % nárůst v porovnání s rokem Poskytujeme tedy službu potřebnou, o kterou je zájem, proto v roce 2013 počítáme s jejím dalším rozšířením pro více klientů. Na konci roku 2012 jsme provedli šetření spokojenosti klientů s naší službou. Obstáli jsme na výbornou! Petr Krbec, vedoucí Osobní asistence 10

11 Domov pro seniory je pobytová sociální služba, v rámci které poskytujeme péči klientům, kteří již nemohou žít v domácím prostředí z důvodu snížené soběstačnosti nebo změny zdravotního stavu a nemají nikoho, kdo by o ně pečoval. Naší snahou je podporovat stávající dovednosti klientů v péči o sebe sama a udržovat všechny jejich dřívější sociální kontakty tak, aby mohli prožívat plnohodnotně a bezpečně své seniorské životní období. Prioritou Domova pro seniory je poskytovat služby podle individuálních potřeb klientů, za pomoci odborného a empatického přístupu všech členů multidisciplinárního týmu, který se skládá nejen z pečovatelů a zdravotních sester, ale i z ergoterapeutů, nutričního terapeuta, fyzioterapeuta, logopeda a dalších profesionálů. Sociální a zdravotní služby - Domov pro seniory Domov pro seniory je prostorově rozdělen na tři oddělení, kde poskytujeme přechodné i dlouhodobé pobyty. Kapacita Domova je 52 lůžek. V roce 2012 jsme poskytli službu 69 klientům. Mentální stav klientů Soběstačnost klientů 26% 23% 32% 12% 26% 25% 56% dobrý lehká demence střední demence těžká demence soběstačnost soběstačnost s asistencí nesoběstačnost Mobilita klientů Věková struktura klientů 13% 32% 2% 1% 0% 6% 52% 35% 30% 29% mobilní mobilní s asistencí imobilní 65 let a mladší let let let let let 91 let a starší 11

12 Jak probíhala v roce 2012 činnost v jednotlivých oblastech Domova pro seniory? Ošetřovatelská a zdravotní péče Ošetřovatelskou péči poskytují v Domově pro seniory pracovníci v sociálních službách. Jejich pracovní činnosti jsou zaměřeny jak na základní péči o seniory, tak na zajištění ošetřovatelských úkonů, péči o psychiku klientů a jejich aktivizaci a kvalitní vedení sociální i ošetřovatelské dokumentace. Ošetřovatelská základní péče je poskytována dle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Všeobecné sestry pracují metodou ošetřovatelského procesu, pracovníci v sociálních službách pak pracují s individuálním plánem klienta. Součástí poskytované ošetřovatelské péče je i rehabilitace. Zdravotní péče je v Domově pro seniory poskytována praktickou lékařkou MUDr. Adrianou Vokřálovou a dalšími praktickými lékaři klientů formou návštěvní služby. Každý klient má možnost zvolit si svého ošetřujícího lékaře. Zdravotní péče přímo v Domově je zajišťována zdravotními sestrami bez odborného dohledu a fyzioterapeuty. Odborná léčba a péče pro naše klienty je realizována, s výjimkou péče psychiatrického lékaře MUDr. Tomáše Turka a lékařky pro řešení nutričního stavu klientů MUDr. Dagmar Čermákové, u ostatních specialistů po předchozím doporučení. Klienti docházejí do příslušných ambulancí, v případě potřeby a s ohledem na aktuální stav, jsou klienti doprovázeni pečovateli do odborných zdravotnických zařízení. Klienti mohou využít k přepravě náš vůz nebo sanitku, kterou jim předepíše daný lékař. Poskytované odborné výkony dle odbornosti 913 jsou vykazované zdravotním pojišťovnám, se kterými máme uzavřenou Zvláštní smlouvu, podle níž je uskutečňována zvláštní ambulantní péče, poskytovaná podle 22 písm. e) platného znění zákona č. 48/1997 Sb. v pobytových zařízeních sociálních služeb a těmi jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Oborová zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna. Personální zabezpečení péče Složení a počet zaměstnanců v Domově pro seniory odpovídá potřebám klientů Domova pro seniory. Níže uvádíme počet zaměstnanců v HPP, v případě potřeby uzavíráme i jiné formy pracovního poměru. Vedoucí Domova pro seniory 1 Staniční sestry 3 Zdravotní sestry 8 Nutriční terapeutka 1 Pečovatelé 12 Sanitáři 11 Pracovnice kuchyňky 3 Pracovnice úklidu 3 Od léta jsme v maximální míře využívali pracovníky veřejné služby přidělené Úřadem práce. Ve většině případů se jednalo o velmi dobrou spolupráci a dámy se zapojily do aktivizace klientů na všech odděleních. V průběhu roku 2012 docházelo k výrazným personálním obměnám. Ať již na pozici vedoucí Domova pro seniory, tak na pozici vedoucí sociální pracovnice či nutriční terapeutky. V závěru roku se tým personálně stabilizoval. Nutriční terapie Nutriční péče v Domově Sue Ryder je nedílnou součástí péče o každého z klientů. Její kvalita je určována tzv. nutričním standardem. U klientů seniorského věku hrozí podvýživa více než u jiných věkových skupin a její důsledky mohou být fatální. Dochází k oslabení imunitního systému, úbytku svaloviny a mnoha dalším změnám, které vedou ke snížení mobility a soběstačnosti, zhoršení prognózy v případě onemocnění nebo operace apod. Prostřednictvím kvalitní nutriční péče dokážeme rozvoji podvýživy účinně předcházet, a pokud už k jejímu rozvoji z jakéhokoliv důvodu dojde, nebo klient již podvyživený přichází, provádíme opatření k tomu, aby byly její důsledky co nejmenší a pokud je to možné, snažíme 12

13 se o brzké zlepšení výživového stavu. V roce 2012 se na pozici nutričních terapeutů vystřídaly dvě kolegyně a ke konci roku byla přijata další nová nutriční terapeutka. Navzdory nestabilitě na této pozici se podařilo vytvořit několik edukačních materiálů, které ocenily především rodiny našich klientů, jak se ukázalo i v hodnocení kvality péče. Klienti se zapojili do stravovací komise a získali tak možnost aktivně se podílet na jídelníčku a vznášet další podněty na téma stravování. V roce 2012 jsme revidovali dodavatele doplňků stravy a dalších nutričních doplňků a získali nové dodavatele, kteří více vyhovují filozofii organizace ve smyslu kvalitní péče. Na tato opatření jsme získali finanční prostředky i z benefiční akce Čtyři dohody. Ergoterapie Hlavním cílem ergoterapie v Domově Sue Ryder je prostřednictvím smysluplných činností a celé řady aktivizačních programů zachovat co nejdéle soběstačnost našich klientů. V roce 2012 probíhaly následující aktivity: Výtvarné techniky, Trénování paměti (4 různé skupiny, dle potřeb klientů), Smyslová stimulace, Pečení, Kavárna a kulturní odpoledne, Práce s knihou, Reminiscenční terapie, Muzikoterapie a Canisterapie. Nově byl zaveden také program Posezení s ředitelem, kde mají klienti možnost se na cokoliv pana ředitele zeptat a zároveň jsou seznamování s novinkami, které se v Domově chystají. Unikátním projektem byl Divadelní kroužek pod vedením herců z Divadla v Dlouhé (Lucie Nebeská Trmíková, Ivana Lokajová a David Prachař), který vyvrcholil představením za účasti klientů s názvem Kabaret vzpomínek. Nadále probíhala a rozvíjela se i individuální ergoterapie, která byla v roce 2012 poskytována 22 klientům. Získali jsme i pomůcky k podpoře soběstačnosti a aktivizaci, ať se již jednalo o speciálně upravené příbory a pomůcky pro stravování, zvětšovací zařízení pro čtení či univerzální pomůcku pro nedoslýchavé. Tým ergoterapie se také podílí na interním vzdělávání kolegů z přímé péče a dobrovolníků. Několik čísel za rok 2012: V roce 2012 se uskutečnilo 464 setkání při individuální ergoterapii, 545krát se klienti setkali s canisterapeutickými psy v rámci oficiální canisterapie a minimálně jednou tolikrát v rámci neformálního setkávání. Zajímavostí snad může být i 957 účastí klientů na trénování paměti, které dokážeme přizpůsobovat potřebám a schopnostem skoro všech našich klientů. Rehabilitace Tým rehabilitace poskytuje klientům Domova pro seniory Sue Ryder kromě individuální rehabilitace (každému minimálně 1 až 5x týdně) také 4 typy skupinových aktivit: - skupinové kondiční cvičení (3x týdně) - taneční terapie pro klienty s těžkým stupněm demence (1x týdně) - taneční terapie pro klienty s lehkým až středně těžkým stupněm demence (1x týdně) - zpívání pro všechny, kteří mají rádi hudbu a zpěv (1x týdně) U mnoha klientů se nám díky rehabilitaci podařilo zlepšit jejich zdravotní stav a soběstačnost. Znovu se naučili sedět, chodit, lépe se hýbat. U jiných jsme se zaměřili na udržení stávajícího zdravotního stavu nebo zpomalení jeho zhoršování. Rehabilitační tým spolupracoval s několika dobrovolnicemi, které pravidelně docházely za našimi klientkami a prováděly jim základní kosmetické ošetření pleti. V roce 2012 jsme služby fyzioterapeuta poskytli také klientům Osobní asistence. Fyzioterapeut přišel přímo za klientem, vyšetřil ho, sestavil rehabilitační plán s cvičební jednotkou, který sloužil jako podklad při cvičení s klientem a doporučil správnou kompenzační pomůcku. 13

14 Sportovní a společenské události v Domově, které v roce 2012 připravil tým rehabilitace: - Šestý ročník sportovně zábavného odpoledne Nakrm tygra - Osmý ročník Geriolympijských her, kterých se zúčastnili jak klienti Domova, tak klienti Osobní asistence - Jarní a Vánoční koncert našich klientů Několik čísel za rok 2012: V roce 2012 jsme poskytli jednotek individuální rehabilitace a 280 skupinových rehabilitací. Investice v Domově pro seniory I v roce 2012 jsme pokračovali díky pomoci našich dárců a podporovatelů v renovování některých prostor a v obnově vybavení Domova pro seniory. Například jsme nakoupili zdravotní matrace do lůžek, pomůcky pro polohování a zajištění bezpečnosti klientů. Co dalšího se podařilo vylepšit? Nové vybavení jídelen zakoupili jsme stoly vhodnější pro klienty, kteří jsou na vozíčku. Na jídelnách vznikly díky zakoupení nových křesel oddechové koutky, kde se začali setkávat klienti na odpolední kávě, nebo zde odpočívají či sledují TV. Přestavba sesterny nyní má sestra z každého oddělení své pracovní zázemí. PC pro zaměstnance na oddělení Zlepšení zaměstnaneckých prostor odd. B + C vymalovali jsme, zakoupili nové nádobí, upravili oddechové prostory zaměstnanců na oddělení. Renovace internetové kavárny, kterou pronajímáme veřejnosti, ale zároveň je místem multidisciplinárních setkání a dalších porad týmu. Co dalšího se povedlo v roce 2012 v Domově pro seniory Sue Ryder? - Větší zapojení pracovníků v sociálních službách do přímé každodenní aktivizace klientů, včetně vytvoření pomůcek pro tuto aktivizaci Desky aktivit. - Zavedení tabulek aktivizace, které pomáhají personálu i rodinám lépe se orientovat v aktivitách, které každý klient navštěvuje. Jsou též návodem, jaké aktivity lze s klientem provádět ve volných chvílích (pomocník pro nové zaměstnance, brigádníky a studenty, kteří klienty tak dobře neznají). - Nástěnky na pokoje klientů, kam si klienti mohou umístit, co si přejí většinou to jsou fotografie blízkých, oblíbení zpěváci, známé osobnosti apod. - Dokončení nástěnek pro jednotlivá oddělení Domova pro seniory, které mají klientům a jejich rodinám napovědět, kdo o ně daný den pečuje, na koho se mohou obracet. Poprvé jsme použili místo většinou nic neříkajícího jména, fotky zaměstnanců. Každý tým si zvolil vlastní formu nástěnky (odd. A strom, odd. B ryba, odd. C autobus). - Získání kadeřnice dobrovolnice, která dochází pečovat o vlasy klientů každých 14 dní zvláště u klientek měla tato novinka velmi pozitivní ohlas a naše dámy jakoby mávnutím kouzelného proutku omládly. - Podpořili jsme propagaci ergoterapie jako oboru nejen uvnitř Domova, ale i pomocí posteru, který reprezentoval Českou republiku v soutěži Rady ergoterapeutů evropských zemí (COTEC). - Začali jsme více využívat možnosti programu Cygnus. - Rozšířily se možnosti skupinových setkání klientů vedené dobrovolníky o Hrátky s angličtinou, Diskusní klub či cyklus setkání s psycholožkou Karolínou Pospíšilovou. - Pracovníci se více seznámili s reminiscenčními technikami, například vzpomínkovými kufry, které pomáhají i při práci s biografií klienta. Vzdělávání V průběhu roku 2012 bylo vzdělávání pracovníků uskutečňováno interně i externě pomocí projektu OPPA Profík, v jehož rámci byl personál vyškolen v péči o imobilního klienta, v komunikačních a manažerských dovednostech, tréninku paměti či ošetřovatelských činnostech (např. péče o rány, bazální stimulace, farmakoterapie, nutriční péče, první pomoc apod.). 14

15 V závěru roku se staniční sestry začaly vzdělávat v poskytování péče dle nové koncepce, která nese prvky psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma. Jeho základní myšlenkou je aktivizace seniora s využitím biografie, tedy s jeho životním příběhem a individuální historií. Uplatnění prvků tohoto modelu se bude prolínat veškerými činnostmi v Domově pro seniory i v letech následujících a vzdělávání se rozšíří i na další osoby poskytující péči. Nedílnou součástí naší činnosti je účast a spolupráce v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání studentů a stážistů a to jak sociálních, tak i zdravotnických oborů v rámci vyššího i vysokoškolského typu studia. Vloni jsme spolupracovali s nejméně šesti školami a stáží nebo praxí v Domově prošlo více než 50 studentů. Jana Hrachová, vedoucí Domova pro seniory Sue Ryder; Klára Pojslová, vedoucí sociální pracovnice; Erika Barochová, vedoucí rehabilitace; Natálie Lupienská, ergoterapeutka a koordinátorka aktivizačních programů pro klienty Domova pro seniory 15

16 Sociální a zdravotní služby - Denní stacionář Denní stacionář poskytoval od roku 1998 služby seniorům, kteří žili ve vlastní domácnosti nebo s rodinou a do stacionáře docházeli, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Posláním stacionáře bylo zajistit pro klienty péči a aktivity, které zpestřily den a zároveň vedly k udržení či zlepšení jejich fyzického a psychického stavu. Pomáhal také rodinám seniorů, které nemohly zajistit celodenní péči o svého blízkého. Co ještě nabízel Denní stacionář? Příležitost, jak nebýt sám, společný program a zážitky s vrstevníky, udržování duševní kondice, potřebnou podporu, ergoterapeutické a sociální poradenství (informace o vhodných kompenzačních pomůckách, informace o dalších sociálních službách). Zajišťoval stravu, dopomoc při sebeobsluze, asistenci při programech. Nabízel skupinové i individuální programy pro své klienty. V roce 2012 Denní stacionář nově vyprofiloval své služby a začal nabízet dva typy pobytů: - Pobyty s asistencí pro seniory se sníženou soběstačností, v rámci kterých se procvičovaly běžné denní činnosti, trénovala se paměť atd. - Klubová setkání pro soběstačné seniory - Kulturní klub nabízel interaktivní přednášky spojené s promítáním a tématy z oblasti kultury, Páteční klub byl zaměřen na trénování paměti. Na konci roku 2012 byla bohužel činnost Denního stacionáře ukončena. Správní rada Domova na svém zasedání schválila ukončení poskytování této registrované sociální služby k Důvodem byla především nepříznivá finanční situace způsobená poklesem finančních prostředků, které dostáváme z veřejných zdrojů. Výše poskytnutých dotací - Magistrát hl. m. Prahy Denní stacionář Výše poskytnutých dotací - Ministerstvo práce a sociálních věcí Denní stacionář Roční náklady na provoz Denního stacionáře v roce 2012 činily téměř tis. Kč. Dalšími důvody pro ukončení činnosti Denního stacionáře byl malý zájem o tuto službu ze strany klientů a dále nedostatek návazných služeb (např. bezbariérová doprava do stacionáře apod.). Prostory Denního stacionáře jsou nyní využívány pro individuální a především skupinové aktivity klientů Domova pro seniory Sue Ryder. Kateřina Grušová, vedoucí Denního stacionáře do roku 2012, nyní ergoterapeutka v Domově Sue Ryder 16

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ

DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ DOMOV DŮCHODCŮ ÚSTÍ NAD ORLICÍ Domov důchodců Ústí nad Orlicí poskytuje komplex sociálních služeb, které si kladou za cíl umožnit seniorům a osobám s demencí plnohodnotný život s přihlédnutím k individualitě

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 pobytové služby:

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Domova pro seniory. Číslo střediska 01/11 01/11 06/60. Funkce Garant kvality péče Garant kvality péče ředitel

Standard č. 1. Veřejný závazek Domova pro seniory. Číslo střediska 01/11 01/11 06/60. Funkce Garant kvality péče Garant kvality péče ředitel Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_14 Výtisk č.: 01 Datum vydání: 10. 3. 2014 Účinnost od: 10. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/11 01/11

Více

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum.

V rámci města Brna provozujeme dvě zařízení - Domov Slunce a Senior Centrum. Výroční zpráva 2015 Slovo úvodem Právo na život je nestátní nezisková organizace, která působí jako registrovaný poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům přinášíme pobytové služby Domov pro

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Adresa Právní forma IČ Zřizovatel. Orlicí Mírové náměstí 90. Příspěvková organizace. 42 88 61 98 Město Týniště nad VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Adresa Právní forma IČ Zřizovatel Geriatrické centrum Turkova čp. 785 Týniště nad Orlicí 517 21 /adresa Geriatrického centra je shodná s místem poskytování služeb / Příspěvková organizace

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové

Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové Centrum péče o duševní zdraví Hradec Králové jsme nestátní, nezdravotnické zařízení denních aktivit provozované Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s. Adresa

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka

ANNA ČESKÝ BROD. sociální služby pro seniory. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015. ředitelka ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Český Brod 19.2.2016 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Základní údaje 2. Historie 3. Domov pro seniory 3.1 Popis služby 3.2

Více

Středisko ve Dvoře Králové n. L.

Středisko ve Dvoře Králové n. L. Středisko ve Dvoře Králové n. L. Poslání Posláním Diakonie ČCE - střediska ve Dvoře Králové nad Labem je pomáhat seniorům a lidem se zdravotním postižením naplňovat jejich základní lidské potřeby a podporovat

Více

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E

S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E S O C I Á L N Í R E H A B I L I T A C E bydlení hospodaření finance volný čas samostatnost získání dovedností poradenství nácviky vztahy práce PRO KOHO TU JSME osoby, které vedou rizikový způsob života

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. Vznik fondu 28. 8. 2006 Zapsaný v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s.

Výroční zpráva 2013. Centrum pro seniory Kolín, o.s. 1 Výroční zpráva 2013 Centrum pro seniory Kolín, o.s. 2 Vážení přátelé, dárci a příznivci, nejprve mi dovolte několik slov úvodem. Centrum pro seniory Kolín, o.s. vzniklo v r.2006 registrací na Ministerstvu

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ

VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ VESELÝ SENIOR, NADAČNÍ FOND STÁŘÍ JE ETAPOU ŽIVOTA, KTERÁ ČEKÁ KAŽDÉHO Z NÁS A PROTO BYCHOM JI NEMĚLI IGNOROVAT. VYBRANÉ AKTIVITY, AKCE VESELÉHO SENIORA 2006-2010 MALOVÁNÍ NA PALMOVCE 28. 10. 2006 Charitativní

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA. Sociální služba pro 21. století Sociální služba pro 21. století DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM JEVIŠOVKA Domov se zvláštním režimem, Jevišovka 169, 691 83 Drnholec (zkráceně DZR Jevišovka) poskytuje v Jihomoravském kraji zázemí a sociální

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace

INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace INFORMAČNÍ BROŽURA zjednodušená forma Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Obyvatelé areálu Domova Naším posláním je poskytování komplexních celodenních sociálních služeb

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal

Standard č. 1. Veřejný závazek Osobní asistence. Číslo střediska 01/13 01/11 06/60. Jméno Petr Krbec Jana Linhartová Matěj Lejsal Strana č.:/celkem stran: 1/7 Standard č. 1 Veřejný Označení dokumentu: STND DSR_28 Verze: 4 Výtisk č.: 2 Datum vydání: 3. 3. 2014 Účinnost od: 3. 3. 2014 Zpracoval Ověřil Schválil Číslo střediska 01/13

Více

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009

Diakonie ČCE středisko ve Dvoře Králové Výroční zpráva 2009 Obsah strana 1. Úvodní slovo... 3 2. Poslání a cíle organizace... 4 3. Stručná historie... 4 4. Struktura organizace... 5 4.1. Správní rada střediska... 5 4.2. Pracovníci střediska... 5 4.3. Dozorčí rada

Více

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011

Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Výroční zpráva pečovatelské služby Města Rtyně v Podkrkonoší za rok 2011 Obsah : 1. Základní údaje 2. Organizační struktura 3. Klienti a věková struktura 4. Poskytované služby 5. Přehled příjmů a výdajů

Více

Konference ČAS Kvalita v oblasti péče o seniory, zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy

Konference ČAS Kvalita v oblasti péče o seniory, zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy www.fnplzen.cz Konference ČAS Kvalita v oblasti péče o seniory, zlepšení výživy pacientů a prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy Jak vznikal Denní stacionář pro seniory FN

Více

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost

Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Duševní zdraví, Obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2008 Obsah Obsah...2 I. Sídlo organizace...3 II. Vznik a postavení organizace...3 III. Veřejný závazek, zaměření

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1

2014 Diana Šurková a Lucie Soukupová, SOŠ a SOU Sušice 1 Sušice 1 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Sušice 2 V rámci spolupráce partnerských

Více

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.

Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice. Domov pro seniory Sokolnice, p. o. Zámecká 57, 664 52 Sokolnice tel.: 544 423 150, fax 544224438, e-mail: reditel@domovsokolnice.cz STANDARD 1 CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Domov pro seniory

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Registrováno u Ministerstva kultury ČR, datum evidence 1.1.2013, evidenční číslo 4-068/2013; IČO: 00445215; číslo transparentního účtu: 2400386976/2010 Fio banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Pobočka

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas?

Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční. DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? DOBROVOLNÍCI V DOBRODUŠI Chcete pomáhat? Máte čas? Chcete nahlédnout do života lidí s duševním onemocněním? Tento materiál vznikl za finanční podpory Operačního programu Praha Adaptabilita, který je spolufinancován

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Sue Ryder Charity Cup

Sue Ryder Charity Cup Benefiční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder III. roèník Pořadatel: Domov Sue Ryder, o.p.s. za podpory AC Sparta Praha fotbal, a.s. a Britské obchodní komory v ČR Vstup volný. Za vaše dary

Více

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000

TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB BALÍČEK SLUŽEB NABÍZÍME VE TŘECH VARIANTÁCH JISTOTA 12 ASISTENCE PÉČE 1 200 7 200 11 000 TYPY BALÍČKŮ SLUŽEB Balíček služeb je soubor předem vymezených a sjednaných služeb, za který ubytovaný klient platí měsíční paušální platbu. Jedná se zejména o pomoc se zajišťováním chodu domácnosti včetně

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PORTUS PRAHA Vážení přátelé, rok 2002 pro je již druhým rokem, kdy díky pochopení mnoha a mnoha lidí všech možných zájmů, profesí a zaměření funguje na Slapech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ZA ROK 2015 Obsah: Poslání pečovatelské služby Z činnosti pečovatelské služby za rok 2015 Zvyšování kvality poskytovaných služeb Hodnocení spokojenosti

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Chvalkovice na Hané Ivanovice na Hané Slovo úvodem Domov u zámku, o.s. je neziskový poskytovatel sociálních služeb pro seniory. Seniorům v roce 2014 nabízel tři druhy registrovaných

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Hradecké centrum pro osoby se sluchovým postižením o. p. s. SLUCH VÁM SICE NEVRÁTÍME, ALE POMŮŽEME VÁM SE SLUCHOVOU VADOU ŽÍT KVALITNĚJI SLOVO ÚVODEM Vážení přátelé, je nám ctí, že

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb

Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Projekt Podpora procesů v sociálních službách Aktivita 3 Popis intervencí/činností sociálních služeb Úkol 2 Druhým dílčím úkolem aktivity je zmapovat charakter intervencí (činností) vykonávaných sociálními

Více

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost)

Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Cítíte se osaměle? Váš zdravotní stav Vám znemožňuje se o sebe dobře postarat? Rodina se Vám nemůže věnovat během dne či týdne? (pracovní povinnosti, vzdálenost) Potřebujete zajistit teplé jídlo? Potřebujete

Více

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa.

Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. IČO 26839857 DIČ CZ26839857 Sídlo organizace: 747 61 Raduň, Poštovní 239, telefon 553796226 www.agentura-oasa. Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno

Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Centrum denních služeb pro sluchově postižené Brno Ředitelka v roce 2008: Simona Šumberová Bankovní spojení : 1341721329/0800 Česká spořitelna Brno Adresa: Vodova 35, 612 00 Brno Telefon: 541 212 401 Fax:

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015.

Úvodní slovo. Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Výroční zpráva 2015 Úvodní slovo Vážení dárci, podporovatelé, vážení přátelé, dovolte mi, abych poděkovala Vám všem za spolupráci a přízeň v roce 2015. Předkládám před Vás Výroční zprávu Domovinky Němčičky

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec

Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Závěrečná zpráva o realizaci projektu DobroDuch aneb Dobrovolníci v Domově důchodců Humpolec Grantový program: Pro klienty, zaměření: Pro klienty Příjemce grantu a realizátor projektu: FOKUS Vysočina I.

Více

CRM pro neziskovky, o. s.

CRM pro neziskovky, o. s. CRM pro neziskovky, o. s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 Struktura organizace... 5 Řídící orgány... 5 Zaměstnanci:... 5 Konzultanti - Dobrovolníci... 5 Kontaktní Údaje...... 6 Sídlo a zasílací adresa:... 6 Kancelář:...

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Scénář rozhovoru se seniorem

Scénář rozhovoru se seniorem Příloha č. 1 Scénář rozhovorů se seniory vybraných zařízení. Scénář rozhovoru se seniorem Úvod anonymita drobný dárek možnost seznámení s výsledkem výzkumu Charakteristika seniora respondenta navázání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 Vypracovala: Ing. Bc. Hana Vojtová, ředitelka Podklady připravila: Marcela Herbstová, vedoucí ekonomka Marie Švecová, vedoucí sociální pracovnice V Prachaticích dne 15.6.2009

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Sue Ryder. Charity Cup. IV. roèník. Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově. Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme.

Sue Ryder. Charity Cup. IV. roèník. Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově. Vstup volný. Za Vaše dary předem děkujeme. Sue Ryder IV. roèník Charity Cup Benefiční turnaj v malé kopané na podporu Domova Sue Ryder Čtvrtek 13. 9. 2012 PRE tréninkové centrum mládeže v Praze na Strahově Pořadatel: Domov Sue Ryder, o.p.s za podpory

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Hodonín, 6. listopadu 2013 www.zdravamesta.cz/ps Akce je součástí projektu NSZM ČR Dobrovolnictví a veřejná služba v obci - jak na to? podpořeného finančními

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více