Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tiráž. Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, 140 00 Praha 4"

Transkript

1 Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012

2 Tiráž Výroční zpráva Domova Sue Ryder za rok 2012 Vydal Domov Sue Ryder, o.p.s., Michelská 1/7, Praha 4 Texty: Matěj Lejsal, Miroslava Rovná, Klára Pojslová, Erika Barochová, Jana Hrachová, Kateřina Grušová, Natálie Lupienská, Petr Krbec, Jan Dominik, Hana Kušková, Velena Obstová, Jana Havlenová, Michaela Tichá, Jaroslav Pšenička, Petra Milsimerová, Radka Kulhánková, Pavla Bajerová, Lada Pallová. Grafická úprava a sazba: Petr Zetek Grafiq Fotografie: archiv Domova Sue Ryder Odpovědná redakce: Radka Kulhánková Tisk: Zdarma pro Domov Sue Ryder vytiskla tiskárna F&F Náklad: 100 ks Domov Sue Ryder, o.p.s. Michelská 1/7, Praha 4 Tel.: (vrátnice, služba 24 hodin denně) IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /0800 Číslo účtu veřejné sbírky: /0100 Registrace u Městského soudu v Praze, oddíl O, vložka 192

3 Úvodní slovo 4 O Domově Sue Ryder 5 Obsah Sociální a zdravotní služby - Poradenství 9 Sociální a zdravotní služby - Osobní asistence 10 Sociální a zdravotní služby - Domov pro seniory 11 Sociální a zdravotní služby - Denní stacionář 16 Sociální a zdravotní služby - Půjčovna kompenzačních pomůcek 17 Sociální podnikání Domova Sue Ryder - Dobročinné obchody 18 Sociální podnikání Domova Sue Ryder - Restaurace Michelský dvůr a gastroprovoz 19 Fundraisingové aktivity Domova Sue Ryder 20 Poděkování 23 Dobrovolnictví v Domově Sue Ryder 26 Komunikace a PR Domova Sue Ryder 27 Sdružení Sue Ryder 28 Investiční aktivity Domova výstavba centra pro seniory trpící Alzheimerovou chorobou 28 Projekt Další profesní vzdělávání zaměstnanců Domova Sue Ryder, o.p.s. 29 Zpráva o hospodaření 30 Výrok auditora 31 Přehled o stavu majetku k Náklady, výnosy, hospodářské výsledky za uplynulých pět let 33 Lidé v Domově 34

4 Úvodní slovo Důstojné prožití stáří se netýká jen dříve narozených. Johann Wolfgang von Goethe prý řekl: Zestárnout není umění, umění je to snést. V Domově Sue Ryder máme velké štěstí, že se setkáváme s těmi, kdo své stárnutí snášejí s mimořádnou pokorou, ale i s půvabem, šarmem a důstojností. Zároveň se setkáváme i s tím, jak je těžké snést stárnutí blízkého člověka. V tu chvíli je velkou inspirací otevřenost, se kterou těžké životní události a okamžiky přijímají děti. Vzhledem k tomu, že v současné době jsou na rodičovské dovolené téměř dvě desítky kolegyň, můžeme zažít i onu dětskou lehkost a bezprostřednost tváří v tvář stáří. Jedna z kolegyň po návštěvě Domova se svou čtyřletou dcerkou napsala: Děkujeme, že jsme Vás mohly navštívit. Dcerka vyčerpáním usnula v autě, což se normálně nestává. Po příjezdu domů mi řekla, že si budeme hrát na Sue Ryder. Ať si prý vyberu, jestli chci být Katka nebo Natálka, což jsou naše šikovné ergoterapeutky v Denním centru. Pak si vybrala sama. Byla Natálka a vítala virtuálního harmonikáře, vzala si notýsek a šla na: Mami, jak se to jmenuje?... Na poradu. Dnes se u nás sešli babičky a děda. Budeme si hrát na Sue Ryder. Děda bude harmonikář, babička Katka... Pak vyprávěla. Ty starý lidi, babičko, měli pomuchlaný obličej. Nejspíš myslela vrásky. Vypadá to, že i zítra si budeme hrát na Sue Ryder. Doufejme, že hra na Sue Ryder může být lehkou předzvěstí toho, že si my sami i naši blízcí společně osvojíme umění stáří snášet. A možná se děti hrou na Sue Ryder začínají pomalu učit stárnout. Ing. Mgr. Matěj Lejsal Ředitel Domova Sue Ryder 4

5 Domov Sue Ryder pečuje od roku 1998 o seniory, kteří potřebují v důsledku nemoci či vysokého věku pomoc druhých. Usilujeme o to, aby naši klienti a jejich blízcí prožívali důstojné stáří, zůstávali součástí přirozeného společenství a objevovali drobné radosti života. Chceme být prvním místem, kam se obrací senior či jeho rodina v nové či mimořádné životní situaci, která je spojena se změnami, jež přináší stáří. Věříme, že nutnou podmínkou pro to, abychom mohli být modelem kvalitní péče a vícezdrojového financování, je spokojený a stabilní tým zaměstnanců. Potřebujeme Domovu zajistit dlouhodobě stabilní a vyrovnané hospodaření a co nejvíce zdrojů využívat na zajištění našeho hlavního úkolu - poskytování podpory a pomoci stárnoucímu člověku a jeho blízkým. Budeme rozvíjet poradenství, službu Osobní asistence, přinášet nové přístupy v Domově pro seniory a hledat nové cesty pomoci a podpory formou center odlehčovací péče či podporovaného bydlení. O D omově Sue Ryder Příběh paní Boženky, klientky Domova Sue Ryder Drobná, přívětivá dáma s laskavýma očima a plachým úsměvem. Pro lidi, kteří se pohybují v Domově, známá tvář již několik let. Možná ne úplně typický klient Domova pro seniory Sue Ryder. Přesto sem paní Boženka patří. Obývá zde jednu ze čtyř garsoniér. Po ránu ji můžete zahlédnout roznášet noviny svým spolubydlícím v Domově pro seniory, kteří nejsou tak soběstační jako ona, a kvůli svému zdravotnímu stavu si sami nemohou dojít na recepci. Paní Božence dělá tahle činnost velkou radost. Nemohu si přes den jen tak lehnout do postele. Ráda něco dělám. Pokud můžu, účastním se různých skupinových aktivit v Domově, když mě nezlobí můj tlak. Paní Boženka je stálicí Michle. Narodila se zde a strávila na Praze 4 celý svůj život. Jak sama říká: Michle se mě drží jako klíště. Chodila jsem v ulici Baarova do měšťanky, navštěvovali jsme kino JAS, které bývalo naproti statku Michelský dvůr. Ve dvoře, kde je dnes opravený Domov Sue Ryder, bývala i výčepna, kterou provozoval majitel našeho domu, kde jsme v Michli bydleli. Chodila jsem sem na limonádu a dnes tady bydlím. Trochu hodně životních náhod na jeden obyčejný život, nemyslíte? Paní Boženka má jednoho syna. A právě on jí před několika lety našel Domov Sue Ryder. Zemřel jí manžel a její syn ji nechtěl nechávat samotnou. Navíc se u ní projevily zdravotní problémy, které přišly v podobě depresivního onemocnění. Stala se pravidelnou klientkou a návštěvnicí Denního stacionáře Domova Sue Ryder. Syn ji vždy ráno přivezl a odpoledne vyzvedl. Někdy paní Boženka cestovala i sama autobusem. Pobyt ve stacionáři, čas strávený s ostatními klienty a hlavně probíhající aktivity ji velmi těšily, strukturovaly její dny, nutily jí k činnosti, i když třeba ráno neměla chuť vstát z postele. Časem se stala klientkou Domova pro seniory a po několika přechodných pobytech získala trvalý pobyt v Domově, kam ji chodí navštěvovat její syn s rodinou a třemi vnoučaty. Domov je pro paní Boženku velkou oporou a jistotou v týdnech, kdy o sobě dává vědět její onemocnění, navíc je pod stálým dohledem ošetřujícího personálu, který dává pozor na její vysoký krevní tlak. Stejně jako dříve v Denním stacionáři i dnes se nejraději účastním tréninků paměti, které máme s hodnou paní Naďou. Někdy to mám nabité, ve stejný den, vždy jednou za 14 dní, ještě stihnu diskusní klub se studentkami z Gymnázia Budějovická. Probíráme různá témata, např. cestování. Velmi ráda mám pečení. Však si také výsledky našeho snažení ochutnáme při kavárničce. A nemohu ani vynechat čtení z knížek s panem ředitelem. Naopak nemusím chodit na výtvarné aktivity. Přece jenom, celý život jsem rýsovala, pracovala v projektovém ústavu, tak to teď nevyhledávám. To raději jedu s ostatními z Domova na výlet do Průhonického parku nebo se jdu projít na zadní zahradu Domova. Už aby tady zase bylo jaro! Třeba letos zase vyhraji medaili, jako loni při Nakrm tygra. Dříve jsem v Michli chodila do skautu a starala se o Světlušky, dnes tady soutěžím sama a pomáhají mi ti mladší. 5

6 Domov Sue Ryder představuje jeden z nejlepších modelů péče o seniory v České republice. V čem je tato péče jedinečná? Základní filozofie péče Základní filozofie péče v Domově Sue Ryder vychází z celostního pojetí člověka člověka jako jedinečné lidské bytosti s biologickými, psychologickými, sociálními a spirituálními potřebami. Rehabilitace V Domově působí tým rehabilitačních pracovníků. Tvoří ho fyzioterapeut a asistenti rehabilitace, kteří zajišťují individuální i skupinovou rehabilitaci, mají na starosti Půjčovnu kompenzačních pomůcek. Podařilo se nám rozpohybovat klienty, kterým už lékaři nedávali žádnou šanci. Přesto nyní chodí, i když s pomocí chodítka. Ergoterapie V Domově působí tým ergoterapeutů, kteří podporují prostřednictvím smysluplných aktivit soběstačnost klientů a zajišťují individuální aktivizaci. Při sestavování individuálního plánu paní Jarmily jsme zjistili, že tato dáma celý svůj život milovala zahrádku a ráda na ní pracovala. A tak má nyní v Domově Sue Ryder na starosti zalévání kytiček u sebe v pokoji, ale také na chodbách oddělení. K této činnosti sice potřebuje dopomoc pečovatele, ale s jeho asistencí úkol zvládá skvěle. Procvičuje jemnou motoriku rukou a cítí se potřebná. Její záliba se promítla i do dalších oblastí péče. Při procvičování hmatu dostává voňavý pytlíček s levandulí, trénink paměti je založen na povídání o květinách. Bohatá nabídka skupinových i individuálních aktivizačních programů Pro klienty Domova nabízíme velký výběr skupinových a individuálních aktivizačních programů. Programy jsou koncipovány tak, aby je mohli navštěvovat orientovaní klienti i klienti s demencí či s pohybovým omezením. Nikdy bych nevěřila, že se budu v 80 letech učit péct!, říká klientka, která navštěvuje jednu ze skupinových aktivit. Nutriční péče Součástí týmu Domova je i nutriční terapeutka, prošli jsme nutriční standardizací. Kvalitní výživa je nedílnou součástí komplexní péče o lidské zdraví. V péči o naše klienty jí věnujeme zvláštní pozornost. Správně načasovaná nutriční podpora může totiž významně pomoci v udržení kvality života a soběstačnosti. Předchází rozvoji komplikací mnohých onemocnění, podílí se na úspěšné léčbě a hojení, pokud již nastává situace, kdy se zdravotní stav člověka zhoršuje. Větší počet zaměstnanců v přímé péči Díky většímu počtu zaměstnanců, kteří působí na lůžkovém oddělení Domova pro seniory, můžeme o klienty lépe pečovat (nacvičovat chůzi, pomáhat jim, aby se najedli sami apod.). Klient může na pečovatele zazvonit, kdykoliv potřebuje. Na úrovni uspokojování těch nejzákladnějších potřeb to například znamená, že klientovi pomůžeme na toaletní křeslo tak často, jak potřebuje. Nebo jej pečovatel doprovodí na toaletu tolikrát, kolikrát je nutné. Dokážeme tak oddálit nutnost používání inkontinenčních pomůcek. A to je pro člověka obrovská věc. 6

7 Dobrovolníci v přímé péči Ve všech činnostech, které Domov Sue Ryder dělá, najdete dobrovolníky. Po absolvování povinného výcviku a psychologického screeningu pomáhají i v přímé péči o klienty vedou některé ze skupinových aktivit, docházejí za klienty individuálně a působí jako jejich společníci. V přímé péči jich působí 40. Spolupráce s rodinou Do péče se snažíme zapojit i rodinu či blízké klienta. Po prvním měsíci v Domově vyhodnocujeme společně s klientem a jeho rodinou dosavadní pobyt a navrhujeme změny a vylepšení, aby se klient u nás cítil co nejlépe. V roce 2012 probíhala v Domově také svépomocná setkání rodin klientů. Domov jako otevřené místo Domov Sue Ryder je živé místo, kde se konají výstavy, kulturní a vzdělávací akce pro děti i dospělé. Najdete tu dobročinný obchod, knihovnu. Vše je přímo v areálu Domova, naši klienti tak nejsou odříznuti od společenského dění. V Domově najdete i restauraci Michelský dvůr, kde naši klienti mohou obědvat nebo zde čas od času pořádají vlastní akce. Konala se tu například diamantová svatba nebo třídní sraz jedné naší klientky. Pobyt v historickém Michelském dvoře Domov Sue Ryder sídlí ve zrekonstruovaném areálu Michelského dvora. Objekt byl v roce 1964 zapsán na seznam kulturních nemovitých památek s označením zemědělská usedlost Univerzitní dvůr. Klienti mají k dispozici terasu, zahradu, Kapli, Galerii, kde se pravidelně konají výstavy, a mnoho dalších krásných míst a zákoutí. 7

8 Financování Domova Sue Ryder Díky vícezdrojovému systému financování může Domov Sue Ryder poskytovat své služby v rozsahu a kvalitě, která odpovídá naší představě o důstojně prožitém stáří. Tento systém financování nám má i v budoucnu umožnit další rozvoj péče o seniory. Domov Sue Ryder zajišťuje finanční prostředky na svůj provoz z několika zdrojů z příjmů od klientů, z dotací a grantů, z darů od jednotlivců, společností, nadací a nadačních fondů, z benefičních akcí a také z vlastních obchodních aktivit (např. provozování dobročinných obchodů, pronájem prostor atd). Sociální a zdravotní služby Domova Sue Ryder V roce 2012 poskytoval Domov Sue Ryder tři registrované sociální služby a dvě služby související: Registrované sociální služby: Osobní asistence terénní služba Domov pro seniory dlouhodobé a přechodné pobyty Denní stacionář denní pobyty s asistencí, klubová setkání (poskytování této služby bylo ukončeno ) Související služby: Poradenství Půjčovna kompenzačních pomůcek 8

9 Sociální pracovnice v Domově Sue Ryder poskytují poradenství napříč celým spektrem sociálních a zdravotních služeb, které Domov Sue Ryder nabízí svým klientům. Představují první kontakt pro seniory či jejich blízké ve chvíli, kdy začnou hledat řešení pro životní změny, která přináší stáří. Sociální pracovnice pak mapují aktuální potřeby klienta či žadatele a hledají optimální východisko z nastalé situace. Prověřují možnosti péče v rámci nabídky a kapacity Domova Sue Ryder, nabízejí kontakty na další poskytovatele sociálních služeb (např. osobní asistence, odlehčovací služby, domovy pro seniory) nebo zařízení zdravotnická (např. centra následné péče, LDN). Dále zajišťují poradenství v oblasti dávek, které je možné získat od státu. Dotazy se týkají zejména příspěvku na péči - jak o něj zažádat, jak probíhá proces schvalování atd. Poradenství je poskytováno také sociálním pracovníkům z ambulantních sociálních služeb či z úřadů v podobě informací o aktuální situaci v oblasti sociálních služeb určených seniorům. Poradenství poskytujeme osobně, telefonicky, písemně, em nebo prostřednictvím webových stránek Sue Ryder. Sociální pracovnice jsou též zodpovědné za administrativní agendu, která souvisí s pobytem klienta v Domově pro seniory Sue Ryder, částečně mají na starosti také administrativu spojenou s poskytováním Osobní asistence. Sociální a zdravotní služby - Poradenství Klára Pojslová, vedoucí sociální pracovnice 9

10 Sociální a zdravotní služby - Osobní asistence Osobní asistence je terénní sociální služba. Je určena klientům, kteří bydlí ve své domácnosti a potřebují během dne pomoc jiné osoby při každodenních činnostech. Těmi, kdo chodí pomáhat, jsou osobní asistentky a asistenti. Náplň a rozsah Osobni asistence vychází z individuálních potřeb a přání klienta a je poskytována v souladu se zákonem o sociálních službách, který je pro nás závazný. V březnu 2012 jsme začali poskytovat Osobní asistenci i během víkendů a státních svátků. Organizační zajištění je v tyto dny náročné, ale z důvodu velkého zájmu klientů toto nastavení zachováme. S čím nejčastěji klientům pomáháme: - S péčí o vlastní osobu (hygiena, použití WC, oblékání), při přípravě jídla i při běžné péči o domácnost Dokážeme také doporučit vhodnou kompenzační pomůcku nebo úpravy bytu, aby se zvýšilo bezpečí klienta a jeho samostatnost. - Procvičování kognitivních funkcí i fyzických schopností Pro trénování paměti máme sadu profesionálních pomůcek, kterou využívají osobní asistenti při péči o klienty. Naši klienti mají možnost zdarma využít konzultaci s fyzioterapeutem, který doporučí vhodné cvičení. To může klient cvičit sám nebo s osobním asistentem. - Doprovody při nákupech, pochůzkách (k lékařům, na úřady apod.) Osobní asistent za klienta jeho záležitosti nevyřizuje, ale pomáhá s orientací a překonáním bariér. - Doprovody při procházkách, na kulturní akce, možnost popovídat si Někteří naši klienti využívají pomoc osobního asistenta při procházce po okolí nebo na místo, kde už dlouho nebyli, nebo například do divadla. Osobní asistenti často plní funkci naslouchajícího ucha. Berou to jako součást své práce s naprostým zachováním mlčenlivosti. Pár čísel za rok 2012: V roce 2012 jsme poskytli hodiny Osobní asistence 57 klientům, což představuje 44,3 % nárůst v porovnání s rokem Poskytujeme tedy službu potřebnou, o kterou je zájem, proto v roce 2013 počítáme s jejím dalším rozšířením pro více klientů. Na konci roku 2012 jsme provedli šetření spokojenosti klientů s naší službou. Obstáli jsme na výbornou! Petr Krbec, vedoucí Osobní asistence 10

11 Domov pro seniory je pobytová sociální služba, v rámci které poskytujeme péči klientům, kteří již nemohou žít v domácím prostředí z důvodu snížené soběstačnosti nebo změny zdravotního stavu a nemají nikoho, kdo by o ně pečoval. Naší snahou je podporovat stávající dovednosti klientů v péči o sebe sama a udržovat všechny jejich dřívější sociální kontakty tak, aby mohli prožívat plnohodnotně a bezpečně své seniorské životní období. Prioritou Domova pro seniory je poskytovat služby podle individuálních potřeb klientů, za pomoci odborného a empatického přístupu všech členů multidisciplinárního týmu, který se skládá nejen z pečovatelů a zdravotních sester, ale i z ergoterapeutů, nutričního terapeuta, fyzioterapeuta, logopeda a dalších profesionálů. Sociální a zdravotní služby - Domov pro seniory Domov pro seniory je prostorově rozdělen na tři oddělení, kde poskytujeme přechodné i dlouhodobé pobyty. Kapacita Domova je 52 lůžek. V roce 2012 jsme poskytli službu 69 klientům. Mentální stav klientů Soběstačnost klientů 26% 23% 32% 12% 26% 25% 56% dobrý lehká demence střední demence těžká demence soběstačnost soběstačnost s asistencí nesoběstačnost Mobilita klientů Věková struktura klientů 13% 32% 2% 1% 0% 6% 52% 35% 30% 29% mobilní mobilní s asistencí imobilní 65 let a mladší let let let let let 91 let a starší 11

12 Jak probíhala v roce 2012 činnost v jednotlivých oblastech Domova pro seniory? Ošetřovatelská a zdravotní péče Ošetřovatelskou péči poskytují v Domově pro seniory pracovníci v sociálních službách. Jejich pracovní činnosti jsou zaměřeny jak na základní péči o seniory, tak na zajištění ošetřovatelských úkonů, péči o psychiku klientů a jejich aktivizaci a kvalitní vedení sociální i ošetřovatelské dokumentace. Ošetřovatelská základní péče je poskytována dle individuálních potřeb jednotlivých klientů. Všeobecné sestry pracují metodou ošetřovatelského procesu, pracovníci v sociálních službách pak pracují s individuálním plánem klienta. Součástí poskytované ošetřovatelské péče je i rehabilitace. Zdravotní péče je v Domově pro seniory poskytována praktickou lékařkou MUDr. Adrianou Vokřálovou a dalšími praktickými lékaři klientů formou návštěvní služby. Každý klient má možnost zvolit si svého ošetřujícího lékaře. Zdravotní péče přímo v Domově je zajišťována zdravotními sestrami bez odborného dohledu a fyzioterapeuty. Odborná léčba a péče pro naše klienty je realizována, s výjimkou péče psychiatrického lékaře MUDr. Tomáše Turka a lékařky pro řešení nutričního stavu klientů MUDr. Dagmar Čermákové, u ostatních specialistů po předchozím doporučení. Klienti docházejí do příslušných ambulancí, v případě potřeby a s ohledem na aktuální stav, jsou klienti doprovázeni pečovateli do odborných zdravotnických zařízení. Klienti mohou využít k přepravě náš vůz nebo sanitku, kterou jim předepíše daný lékař. Poskytované odborné výkony dle odbornosti 913 jsou vykazované zdravotním pojišťovnám, se kterými máme uzavřenou Zvláštní smlouvu, podle níž je uskutečňována zvláštní ambulantní péče, poskytovaná podle 22 písm. e) platného znění zákona č. 48/1997 Sb. v pobytových zařízeních sociálních služeb a těmi jsou: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Oborová zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna. Personální zabezpečení péče Složení a počet zaměstnanců v Domově pro seniory odpovídá potřebám klientů Domova pro seniory. Níže uvádíme počet zaměstnanců v HPP, v případě potřeby uzavíráme i jiné formy pracovního poměru. Vedoucí Domova pro seniory 1 Staniční sestry 3 Zdravotní sestry 8 Nutriční terapeutka 1 Pečovatelé 12 Sanitáři 11 Pracovnice kuchyňky 3 Pracovnice úklidu 3 Od léta jsme v maximální míře využívali pracovníky veřejné služby přidělené Úřadem práce. Ve většině případů se jednalo o velmi dobrou spolupráci a dámy se zapojily do aktivizace klientů na všech odděleních. V průběhu roku 2012 docházelo k výrazným personálním obměnám. Ať již na pozici vedoucí Domova pro seniory, tak na pozici vedoucí sociální pracovnice či nutriční terapeutky. V závěru roku se tým personálně stabilizoval. Nutriční terapie Nutriční péče v Domově Sue Ryder je nedílnou součástí péče o každého z klientů. Její kvalita je určována tzv. nutričním standardem. U klientů seniorského věku hrozí podvýživa více než u jiných věkových skupin a její důsledky mohou být fatální. Dochází k oslabení imunitního systému, úbytku svaloviny a mnoha dalším změnám, které vedou ke snížení mobility a soběstačnosti, zhoršení prognózy v případě onemocnění nebo operace apod. Prostřednictvím kvalitní nutriční péče dokážeme rozvoji podvýživy účinně předcházet, a pokud už k jejímu rozvoji z jakéhokoliv důvodu dojde, nebo klient již podvyživený přichází, provádíme opatření k tomu, aby byly její důsledky co nejmenší a pokud je to možné, snažíme 12

13 se o brzké zlepšení výživového stavu. V roce 2012 se na pozici nutričních terapeutů vystřídaly dvě kolegyně a ke konci roku byla přijata další nová nutriční terapeutka. Navzdory nestabilitě na této pozici se podařilo vytvořit několik edukačních materiálů, které ocenily především rodiny našich klientů, jak se ukázalo i v hodnocení kvality péče. Klienti se zapojili do stravovací komise a získali tak možnost aktivně se podílet na jídelníčku a vznášet další podněty na téma stravování. V roce 2012 jsme revidovali dodavatele doplňků stravy a dalších nutričních doplňků a získali nové dodavatele, kteří více vyhovují filozofii organizace ve smyslu kvalitní péče. Na tato opatření jsme získali finanční prostředky i z benefiční akce Čtyři dohody. Ergoterapie Hlavním cílem ergoterapie v Domově Sue Ryder je prostřednictvím smysluplných činností a celé řady aktivizačních programů zachovat co nejdéle soběstačnost našich klientů. V roce 2012 probíhaly následující aktivity: Výtvarné techniky, Trénování paměti (4 různé skupiny, dle potřeb klientů), Smyslová stimulace, Pečení, Kavárna a kulturní odpoledne, Práce s knihou, Reminiscenční terapie, Muzikoterapie a Canisterapie. Nově byl zaveden také program Posezení s ředitelem, kde mají klienti možnost se na cokoliv pana ředitele zeptat a zároveň jsou seznamování s novinkami, které se v Domově chystají. Unikátním projektem byl Divadelní kroužek pod vedením herců z Divadla v Dlouhé (Lucie Nebeská Trmíková, Ivana Lokajová a David Prachař), který vyvrcholil představením za účasti klientů s názvem Kabaret vzpomínek. Nadále probíhala a rozvíjela se i individuální ergoterapie, která byla v roce 2012 poskytována 22 klientům. Získali jsme i pomůcky k podpoře soběstačnosti a aktivizaci, ať se již jednalo o speciálně upravené příbory a pomůcky pro stravování, zvětšovací zařízení pro čtení či univerzální pomůcku pro nedoslýchavé. Tým ergoterapie se také podílí na interním vzdělávání kolegů z přímé péče a dobrovolníků. Několik čísel za rok 2012: V roce 2012 se uskutečnilo 464 setkání při individuální ergoterapii, 545krát se klienti setkali s canisterapeutickými psy v rámci oficiální canisterapie a minimálně jednou tolikrát v rámci neformálního setkávání. Zajímavostí snad může být i 957 účastí klientů na trénování paměti, které dokážeme přizpůsobovat potřebám a schopnostem skoro všech našich klientů. Rehabilitace Tým rehabilitace poskytuje klientům Domova pro seniory Sue Ryder kromě individuální rehabilitace (každému minimálně 1 až 5x týdně) také 4 typy skupinových aktivit: - skupinové kondiční cvičení (3x týdně) - taneční terapie pro klienty s těžkým stupněm demence (1x týdně) - taneční terapie pro klienty s lehkým až středně těžkým stupněm demence (1x týdně) - zpívání pro všechny, kteří mají rádi hudbu a zpěv (1x týdně) U mnoha klientů se nám díky rehabilitaci podařilo zlepšit jejich zdravotní stav a soběstačnost. Znovu se naučili sedět, chodit, lépe se hýbat. U jiných jsme se zaměřili na udržení stávajícího zdravotního stavu nebo zpomalení jeho zhoršování. Rehabilitační tým spolupracoval s několika dobrovolnicemi, které pravidelně docházely za našimi klientkami a prováděly jim základní kosmetické ošetření pleti. V roce 2012 jsme služby fyzioterapeuta poskytli také klientům Osobní asistence. Fyzioterapeut přišel přímo za klientem, vyšetřil ho, sestavil rehabilitační plán s cvičební jednotkou, který sloužil jako podklad při cvičení s klientem a doporučil správnou kompenzační pomůcku. 13

14 Sportovní a společenské události v Domově, které v roce 2012 připravil tým rehabilitace: - Šestý ročník sportovně zábavného odpoledne Nakrm tygra - Osmý ročník Geriolympijských her, kterých se zúčastnili jak klienti Domova, tak klienti Osobní asistence - Jarní a Vánoční koncert našich klientů Několik čísel za rok 2012: V roce 2012 jsme poskytli jednotek individuální rehabilitace a 280 skupinových rehabilitací. Investice v Domově pro seniory I v roce 2012 jsme pokračovali díky pomoci našich dárců a podporovatelů v renovování některých prostor a v obnově vybavení Domova pro seniory. Například jsme nakoupili zdravotní matrace do lůžek, pomůcky pro polohování a zajištění bezpečnosti klientů. Co dalšího se podařilo vylepšit? Nové vybavení jídelen zakoupili jsme stoly vhodnější pro klienty, kteří jsou na vozíčku. Na jídelnách vznikly díky zakoupení nových křesel oddechové koutky, kde se začali setkávat klienti na odpolední kávě, nebo zde odpočívají či sledují TV. Přestavba sesterny nyní má sestra z každého oddělení své pracovní zázemí. PC pro zaměstnance na oddělení Zlepšení zaměstnaneckých prostor odd. B + C vymalovali jsme, zakoupili nové nádobí, upravili oddechové prostory zaměstnanců na oddělení. Renovace internetové kavárny, kterou pronajímáme veřejnosti, ale zároveň je místem multidisciplinárních setkání a dalších porad týmu. Co dalšího se povedlo v roce 2012 v Domově pro seniory Sue Ryder? - Větší zapojení pracovníků v sociálních službách do přímé každodenní aktivizace klientů, včetně vytvoření pomůcek pro tuto aktivizaci Desky aktivit. - Zavedení tabulek aktivizace, které pomáhají personálu i rodinám lépe se orientovat v aktivitách, které každý klient navštěvuje. Jsou též návodem, jaké aktivity lze s klientem provádět ve volných chvílích (pomocník pro nové zaměstnance, brigádníky a studenty, kteří klienty tak dobře neznají). - Nástěnky na pokoje klientů, kam si klienti mohou umístit, co si přejí většinou to jsou fotografie blízkých, oblíbení zpěváci, známé osobnosti apod. - Dokončení nástěnek pro jednotlivá oddělení Domova pro seniory, které mají klientům a jejich rodinám napovědět, kdo o ně daný den pečuje, na koho se mohou obracet. Poprvé jsme použili místo většinou nic neříkajícího jména, fotky zaměstnanců. Každý tým si zvolil vlastní formu nástěnky (odd. A strom, odd. B ryba, odd. C autobus). - Získání kadeřnice dobrovolnice, která dochází pečovat o vlasy klientů každých 14 dní zvláště u klientek měla tato novinka velmi pozitivní ohlas a naše dámy jakoby mávnutím kouzelného proutku omládly. - Podpořili jsme propagaci ergoterapie jako oboru nejen uvnitř Domova, ale i pomocí posteru, který reprezentoval Českou republiku v soutěži Rady ergoterapeutů evropských zemí (COTEC). - Začali jsme více využívat možnosti programu Cygnus. - Rozšířily se možnosti skupinových setkání klientů vedené dobrovolníky o Hrátky s angličtinou, Diskusní klub či cyklus setkání s psycholožkou Karolínou Pospíšilovou. - Pracovníci se více seznámili s reminiscenčními technikami, například vzpomínkovými kufry, které pomáhají i při práci s biografií klienta. Vzdělávání V průběhu roku 2012 bylo vzdělávání pracovníků uskutečňováno interně i externě pomocí projektu OPPA Profík, v jehož rámci byl personál vyškolen v péči o imobilního klienta, v komunikačních a manažerských dovednostech, tréninku paměti či ošetřovatelských činnostech (např. péče o rány, bazální stimulace, farmakoterapie, nutriční péče, první pomoc apod.). 14

15 V závěru roku se staniční sestry začaly vzdělávat v poskytování péče dle nové koncepce, která nese prvky psychobiografického modelu péče prof. Erwina Böhma. Jeho základní myšlenkou je aktivizace seniora s využitím biografie, tedy s jeho životním příběhem a individuální historií. Uplatnění prvků tohoto modelu se bude prolínat veškerými činnostmi v Domově pro seniory i v letech následujících a vzdělávání se rozšíří i na další osoby poskytující péči. Nedílnou součástí naší činnosti je účast a spolupráce v pregraduálním i postgraduálním vzdělávání studentů a stážistů a to jak sociálních, tak i zdravotnických oborů v rámci vyššího i vysokoškolského typu studia. Vloni jsme spolupracovali s nejméně šesti školami a stáží nebo praxí v Domově prošlo více než 50 studentů. Jana Hrachová, vedoucí Domova pro seniory Sue Ryder; Klára Pojslová, vedoucí sociální pracovnice; Erika Barochová, vedoucí rehabilitace; Natálie Lupienská, ergoterapeutka a koordinátorka aktivizačních programů pro klienty Domova pro seniory 15

16 Sociální a zdravotní služby - Denní stacionář Denní stacionář poskytoval od roku 1998 služby seniorům, kteří žili ve vlastní domácnosti nebo s rodinou a do stacionáře docházeli, aby zde strávili část dne ve společnosti svých vrstevníků. Posláním stacionáře bylo zajistit pro klienty péči a aktivity, které zpestřily den a zároveň vedly k udržení či zlepšení jejich fyzického a psychického stavu. Pomáhal také rodinám seniorů, které nemohly zajistit celodenní péči o svého blízkého. Co ještě nabízel Denní stacionář? Příležitost, jak nebýt sám, společný program a zážitky s vrstevníky, udržování duševní kondice, potřebnou podporu, ergoterapeutické a sociální poradenství (informace o vhodných kompenzačních pomůckách, informace o dalších sociálních službách). Zajišťoval stravu, dopomoc při sebeobsluze, asistenci při programech. Nabízel skupinové i individuální programy pro své klienty. V roce 2012 Denní stacionář nově vyprofiloval své služby a začal nabízet dva typy pobytů: - Pobyty s asistencí pro seniory se sníženou soběstačností, v rámci kterých se procvičovaly běžné denní činnosti, trénovala se paměť atd. - Klubová setkání pro soběstačné seniory - Kulturní klub nabízel interaktivní přednášky spojené s promítáním a tématy z oblasti kultury, Páteční klub byl zaměřen na trénování paměti. Na konci roku 2012 byla bohužel činnost Denního stacionáře ukončena. Správní rada Domova na svém zasedání schválila ukončení poskytování této registrované sociální služby k Důvodem byla především nepříznivá finanční situace způsobená poklesem finančních prostředků, které dostáváme z veřejných zdrojů. Výše poskytnutých dotací - Magistrát hl. m. Prahy Denní stacionář Výše poskytnutých dotací - Ministerstvo práce a sociálních věcí Denní stacionář Roční náklady na provoz Denního stacionáře v roce 2012 činily téměř tis. Kč. Dalšími důvody pro ukončení činnosti Denního stacionáře byl malý zájem o tuto službu ze strany klientů a dále nedostatek návazných služeb (např. bezbariérová doprava do stacionáře apod.). Prostory Denního stacionáře jsou nyní využívány pro individuální a především skupinové aktivity klientů Domova pro seniory Sue Ryder. Kateřina Grušová, vedoucí Denního stacionáře do roku 2012, nyní ergoterapeutka v Domově Sue Ryder 16