Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

2 Výroční zpráva ZUŠ Tachov za školní rok 2011/2012 Obsah : Charakteristika školy 2. Učební plány 3. Údaje o výsledcích vzdělávání 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 5. Hospodaření školy 6. Všeobecné údaje 7. Soutěže 8. Absolventi 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

3 ad.1: Charakteristika školy Škola je umístěna v levém křídle tachovského zámku. 1. podlaží: šatny, sociální zařízení, modelovna VO, učebna LDO, byt v soukromém vlastnictví 2. podlaží: ateliér a kabinet VO, koncertní sál, učebny TO, 1 učebna HO 3. podlaží: ředitelna, kancelář zástupce a ekonomky školy, videoprojekce, souhry, učebna HN, sociální zařízení 4. podlaží: učebny hudebního oboru, kancelář školy, sociální zařízení Další místa poskytování vzdělávání: Bor (v budově MŠ, Borská ulice a v budově ZŠ, Školní ulice) Přimda (v budově ZŠ) Zámecký mlýn Tachovský dětský sbor Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Zřizovací listina školy Právní subjektivita - od Ředitelkou školy k jmenována Mgr. Jana Válová Statutárním zástupcem školy k jmenován Josef K a d l e c. Nájemní smlouva o pronájmu prostor a hmotného investičního majetku k Majitelem hlavní budovy školy je Město Tachov.

4 Počet žáků ZUŠ Tachov - školní rok 2011/2012 Tachov Bor Přimda Celkem H O TO VO LDO Součty : Úplata na ZUŠ Tachov ve školním roce 2011/2012 Hudební obor přípravné oddělení Hudební obor individuální výuka / nástroj Hudební obor skupinová výuka / nástroj Hudební obor individuální v. / sólový zpěv Hudební obor skupinová v. / sólový zpěv TDS Hlavní sbor TDS Sluníčko TDS přípravná odd. Cvrčci Plamínek Taneční obor přípravná oddělení Taneční obor Taneční obor - mažoretky Literárně dramatický obor přípr. Literárně dramatický obor Výtvarný obor přípravná oddělení Výtvarný obor Keramika Bor / Výtvarný obor přípravná oddělení Bor / Výtvarný obor * Dospělí % žákovské platby. * Úplata se hradí složenkou nebo převodním příkazem za celé pololetí do 10 dnů po obdržení. 400,- Kč 1650,- Kč 1000,- Kč 1650,- Kč 1000,- Kč 400,- Kč 400,- Kč 300,- Kč 350,- Kč 400,- Kč 800,- Kč 800,- Kč 400,- Kč 700,- Kč 550,- Kč 800,- Kč 800,- Kč 220,- Kč 500,- Kč

5 ad. 2: Učební plány HO 1, 2a, 2b, 3, 5a, 5b, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 TO 1, 2, 4 VO 1, 2, 3, 4 LDO 1, 3, 11

6 ad.3: Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni ) počet žáků celkem prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno přípravné studium z toho v HO VO TO LDO Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet navštívených akcí 33 počet zúčastněných pedagogických pracovníků 68 Vzdělávání ředitelů F 1 F 2 Školský management Vzdělávací instituce ano ne ne NIDV Plzeň */ ukončeno 05 / 2006

7 ad. 4: Rámcový popis personálního zabezpečení školy Seznam pracovníků ZUŠ Tachov školní rok 2011/2012 stav k Poř. čís. Jméno Kvalif. Nekvalif. Praxe Roků Úvazek hod. Přepočtený Úvazek 1. André Irena N , Baxa Daniel K 4 16,5 0, Bečvářová Kristýna N 0 9 0, Boušová Lada K , Brabenec Josef K , Durkáč Miroslav K , Francová Antonie K , Humlová Ilona K , Janatová Ludmila K , Kadlec Josef K , Kováčiková Jaroslava K , Kovanda Václav K , Králová Radka K , Kubíčková Iva N 12 6,5 0, Langr Vítězslav K , Lebedová Simona K 1 9 0, Moravcová Michaela K , Nekvapil Václav K , Novohradský Pavel N , Pour Jan N , Poustková Miroslava K , Roubal Václav K , Slámová Irina K , Sokolová Hana K , Tyralík Pavel K , Válová Jana K , Vokatá Jana K ,522 CELKEM 19,965 PEDAG.PRAC. 1. Dědová Libuše , Wágner Václav 49 22,5 0, Krasanovská Jana 37 4,5 0, Pendlová Lenka ,500 CELKEM SPR.PRAC. 2, Jančová Jana K , Charvátová Iveta F. K ,500 CELK.PROV.PR.-THP 1,500

8 C e l k o v ý p ř e h l e d o p r a c o v n í c í c h Školní rok 2011/2012 stav k Pracovníci Fyzic. počet Přep. počet Kvalifik. pracovníci Nekvalifik. pracovníci Pedagogičtí 27 19, pracovníci Správní 4 2, pracovníci Provozní 2 1, pracovníci CELKEM 33 23, Přehled kvalifikovanosti Pedagogičtí pracovníci Počet pracovníků V % Celkový počet 27 Kvalifikovaní % Nekvalifikovaní 5 19 %

9 ad. 5: Hospodaření školy k Příjmy v tis.kč 1. Celkové příjmy 5 523,12 z toho úplata za vzdělání 772,78 Výdaje v tis. Kč Neinvestiční výdaje celkem 5 240,71 z toho mzdy 3 501,34 OON 5,00 náhrada nemoci 12,28 odvody 1 195,86 FKSP 35,14 Ostatní 491,09

10 Přehled nákladů za rok 2011 Položka Kč Platy zaměstnanců ,-- OPPP ,-- Náhrada nemoci ,-- Sociální pojištění ,-- Zdravotní pojištění ,-- Zákonné pojištění ,57 Pojištění Kooperativa, popl. Z BÚ ,80 Spotřeba materiálu ,30 Knihy, učebnice, učební pomůcky ,70 Předplatné časopisy ,-- DHIM ,-- El. energie ,-- Plyn ,81 Voda ,-- Opravy a udržování ,-- Cestovné ,-- Nájemné ,-- Revize ,40 Náklady na stravování ,-- Ostatní služby 4 146,60 Přepravné 4 370,-- Telefon ,74 Poštovné 5 155,-- Školení ,-- Programové vybavení ,40 Služby zpracování dat 1 179,-- FKSP ,-- Odpisy ,-- =================================================== C e l k e m ,32 ===================================================

11 ad. 6: Všeobecné údaje Přijímání nových žáků Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím počet podaných žádostí o informace 0 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 počet stížností na postup při vyřizování žádostí o informace 0 Řešení stížností z toho počet stížností celkem oprávněných částečně oprávněných neoprávněných

12 ad. 7: Soutěže Dechové nástroje dřevěné Soutěže ZUŠ 2011/2012 VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽÍ 2011/2012 ZUŠ TACHOV jméno nástroj kategorie učitel okresní kolo krajské kolo Moravcová Zdenka zobc.flétna IV. Baxa D. 1. místo-postup 3. místo Chejnovská Natálie zobc.flétna V. Novohradský P. 3. místo Moravcová Tereza zobc.flétna VI. Baxa D. 1. místo-postup 2. místo Marková Eva příčná flétna I. Janatová L. 3. místo Aubrechtová Kateřina příčná flétna III. Janatová L. 3. místo Prexlová Tereza příčná flétna III. Janatová L. 2. místo Šatra Erik příčná flétna IV. Janatová L. 2. místo Šimková Lucie příčná flétna IV. Janatová L. 3. místo Volková Radka příčná flétna VIII. Janatová L. 2. místo Synek Jaroslav klarinet II. Roubal V. 2. místo Bartoš Štěpán klarinet III. Roubal V. 1. místo-postup 3. místo Starcová Dominika klarinet III. Roubal V. 1. místo-postup 1. místo Janda Robert klarinet IV. Roubal V. 1. místo-postup 2. místo Prexlová Kateřina klarinet VII. Roubal V. 1. místo-postup 3. místo Planá, Plzeň, Dechové nástroje žesťové jméno nástroj kategorie učitel okresní kolo krajské kolo Beneš Václav trubka II. Durkáč M. 1. místo-postup čestné uznání Květ Richard tenor I. Baxa D. 1. místo-postup 1. místo Zádamský Tomáš tenor I. Baxa D. 1. místo-postup 3. místo Lovčí Marek pozoun VII. Durkáč M. 1. místo -P. Abs.v. 2. místo Stříbro, Plzeň, Bicí nástroje jméno nástroj kategorie učitel krajské kolo Gonová Andrea bicí III. Novohradský P. 1. místo Plzeň,

13 Sólový a komorní zpěv jméno kategorie učitel okresní kolo krajské kolo Fuksová Pavla 0. Bečvářová K. 3. místo Hejduková Lucie 0. Válová J. 1. místo-p. Abs.v. 3. místo Roubalová Sabina 0. Válová J. 2. místo Milbachová Magdaléna I. Lebedová S. 1. místo-postup 3. místo Bureš Jakub III. Lebedová S. 2. místo Gajdošová Tereza III. Lebedová S. 1. místo-postup čestné uznání Kropáčová Johana III. Bečvářová K. 2. místo Dráždilová Veronika V. Lebedová S. 1. místo-postup Hánová Veronika V. Bečvářová K. 1. místo-postup Burkytová Šárka VI. Bečvářová K. 2. místo Tachov, Plzeň, V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A o k r e s n í h o k o l a Taneční oddělení ZUŠ pro okres TACHOV Pořadí Choreografie Kategorie Název a adresa školy Postup Já mám koně 1 ZUŠ Tachov Postup Vydrž výdrž 2 ZUŠ Tachov Postup Kam doletí? 2 ZUŠ Tachov Postup Dřív než 4 ZUŠ Tachov Postup 2 x Mejpl 4 ZUŠ Tachov Postup Dejte si pozor na jazyk 5 a ZUŠ Tachov O. Na svatého 1 ZUŠ Tachov O. Zimní 2 ZUŠ Tachov O. Studánky 4 ZUŠ Tachov O. Zrcadlení 4 ZUŠ Tachov P. = postup O. = ocenění

14 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A k r a j s k é h o k o l a - za ZUŠ Tachov Soutěže žáků ZUŠ Přehlídka tanečního oboru Divadlo Alfa Plzeň Ocenění Choreografie Název a adresa školy Okres 2. kategorie Návrh na postup Kam doletí? ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 TC 4. kategorie Přímý postup 2 x Mejpl ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 TC Přímý postup Dříve než ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 TC Ústřední kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru Kroměříž Choreografie Dříve než ocenění za účast Choreografie 2x Mejpl ocenění za soulad pohybu s hudbou

15 Ostatní soutěže - nevyhlašované MŠMT název soutěže Oblastní šampionát mažoretek Kladno Jablonec n.nisou NIPOS ARTAMA / TO scénický tanec Klatovy Kraj.postup.přehl.mládeže a dosp. Karlovy Vary Mezinárodní VO přehlídka Lidice 2012 Výtvarná soutěž Podaná ruka Kaznějov Výtvarná soutěž Města Boru Mistr Theodorik Malířská soutěž Muzea Č. lesa Tachov Podmořský svět očima dětí Cestou necestou DDM Planá Mezinárodní soutěž Dětská ilustrace Brno 2012 počet účastníků umístění -Zlatíčka / 3. místo Šmoulinky / 7. m. Kopretinky / 8.m. 11 účastníků Podzimní fantazie Choreografie Vydrž výdrž Zrcadlení 2 x Mejpl Karolína Sládková Jakub Janča 15 prací ocenění za využití prostoru za vytv.scén. obrazu za osobitost choreografie a interpretaci postup na národní přehlídku v Kutné Hoře postup na nár. přehlídku Jablonec n. Nisou ocenění Lidická růže Hrušeň pro Lidice 3 II.kat. 2x 1. místo III. kat. 3. místo Veronika Šmichová Kateřina Aubrechtová Matěj Bureš Ema Pražáková Kolektivní práce 1. místo 3. místo 2. místo 1. místo / Cesta do historie 3. místo / Cesta do přírody 4 práce 2. místo Jakub Janča 2. místo - Kateřina Havránková

16 Absolventi ZUŠ Tachov /2012 HO Baxa D. Moravcová Tereza flétna 7/I - Bor Brechličkuk Daniel keyboard 4/II- Bor Durkáč M. Podlena Jindřich keyboard 4/I Janatová L. Aubrechtová Kateřina příčná flétna 4/I Benešová Kateřina příčná flétna 4/I Prexlová Tereza příčná flétna 4/I Šatra Erik příčná flétna 4/I Kovanda V. Štěpánová Anna keyboard 4/I Muchová Helena keyboard 4/I Zezula Antonín keyboard 4/I Králová R. Zacpalová Denisa klavír 7/I Lebedvá S. Turnerová Kateřina sólový zpěv 7/I Roubal V. Starcová Dominika klarinet 4/I Dvorníková Zuzana klarinet 4/I Bartoš Štěpán klarinet 4/I Běhal Luboš saxofon 4/II Tyralík P. Moravec Jan housle 7/I Dobiášová Sára housle 7/I Vokatá J. Hovězáková Šárka klavír 4/II Turner Matěj klavír 7/I VO Boušová L. Hovězáková Markéta 7/I Hrušková Pavla 7/I Slámová I. Aubrechtová Kateřina 7/I Matějková Michaela 7/I Křížková Barbora 7/I TO André I. Křížková Barbora 7/I Nová Kateřina 4/II Francová T. Turnervá Kateřina Dokoupilová Eliška Drtinová Tereza Dombrovská Ester LDO Sokolová H. Gomoláková Iva 6/I Kosturová Lucie 6/I Šatra Mark 6/I Benešová Kateřina 6/I 4/II

17 Umělecké školy - přijetí žáků ZUŠ Tachov : VO - Michaela Braunová / VŠ Design ZPČU Plzeň Tomáš Veřtat / SŠ Umělecké řezbářství Plzeň Dominika Husová / SŠ UMPRUM Nerudova, Plzeň Nikola Vysloužilová / UM Zámeček Plzeň Claudie Veselá / UM Zámeček Plzeň 9: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti celkem akce pro veřejnost akce pro žáky ZUŠ akce pro ostatní školy počet akcí Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v rozvojových a mezinárodních programech 1) Spolupráce Dechového orchestru mladých ZUŠ Tachov se zahraničními partnery: Řecko Chalkidiki Kassandra - Fourka 2) Spolupráce Tachovského dětského sboru ZUŠ Tachov se zahraničními pěveckými sbory : Brazílie - Chlapecký sbor z Petrópolis 3) Spolupráce ZUŠ Tachov místo poskytování vzdělávání Bor - HO se žáky ze školy: Německo - Musikverein Waidhaus

18 Údaje o vzájemné spolupráci s jinými školami, organizacemi 1. Spolupráce se ZUŠ Červený Kostelec, ZUŠ B. Smetany,Plzeň sborové koncerty : Červený Kostelec Tachov Plzeň Tachov Spolupráce DOM a Mažoretek se ZUŠ Kynšperk nad Ohří vystoupení: Regionální přehlídka dechových orchestrů Kynšperk nad Ohří Spolupráce se ZUŠ Stříbro, ZUŠ Domažlice, Musikverein Waidhaus Koncert žáků : Bor Tachov Spolupráce s DDM Klatovy, se Soukromým tanečním studiem Magdalena - Jablonec nad Nisou, se ZUŠ a ZŠ K.Vary, ZUŠ Chodov, ZUŠ Dobřany a ZUŠ Zbiroh taneční vystoupení : Jablonec nad Nisou Klatovy Karlovy Vary Dobřany Zbiroh Spolupráce s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře charitativní koncert: Milíře Další spolupráce - spolupráce s MŠ a ZŠ Každoroční a pravidelná spolupráce se ZŠ Hornická, ZŠ Zárečná, ZŠ Kostelní, ZŠ Praktická v Tachově, se ZŠ Halže, ZŠ Bor, ZŠ Přimda a MŠ Tyršova, MŠ Sadová, MŠ Pošumavská, MŠ P.Velikého, MŠ Stadtrodská v Tachově a MŠ Studánka, MŠ Halže, MŠ Bor hudební koncerty, divadelní a taneční vystoupení, workshopy VO pro žáky.

19 Plán akcí - ŠKOLNÍ ROK 2011/ 2012 ZÁŘÍ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011 / 2012 Tachov, ZUŠ - nádvoří zámku od 14 hodin Program: vystoupení TDS a žáků žesťového oddělení HO Den otevřených dveří -koncerty pro žáky I.st. ZŠ a MŠ Bor, ZUŠ od hodin HO Den otevřených dveří -koncerty pro žáky I.st. ZŠ a MŠ Přimda, ZŠ od hodin TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) kolonáda M. Lázně od hodin DEN EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, ZÁMEK ZUŠ komentované prohlídky ZUŠ každou půlhodinu a program žáků: DOM a Mažoretky -koncert na nádvoří zámku hodin Žáci žesťového oddělení - slavnostní fanfáry na zahájení DEKD nádvoří zámku od hodin TDS -vystoupení v kostele Sv. M. Magdalény od hodin a Sv. Václava - od hodin TDS - chrámový koncert Host: Chlapecký sbor z Petrópolis Brazílie Tachov, kostel N.P.M. od hodin Vystoupení žáků HO na vernisáži výstavy keramiky Tachov, Městská galerie od hodin - kytary TO taneční vystoupení žáků u příležitosti akce Italské dny Tachov, OC Kaskády od hodin ŘÍJEN TO vystoupení na vernisáži výstavy grafiky ze sbírek muzea Tachov, Muzeum Českého lesa od hodin TO, Mažoretky vystoupení na Dnu otevřených dveří Tachov, Penzion v Panenské ul. od hodin TDS -Sluníčko vystoupení na Dnu otevřených dveří Tachov, Penzion Ve Vilkách od hodin Vystoupení žáků žesťového oddělení u příležitosti vzdělávání pedagogů ZUŠ Tachov Tvorba a monitoring vlastního ŠVP TDS - Zahajovací koncert festivalu sakrální hudby vystoupení hlavního sboru Kozel, Jízdárna od hodin DOM a Mažoretky vystoupení a koncert u příležitosti hudebního pořadu Zlaté trumpety Praha, Tesla Arena TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) kolonáda M. Lázně od hodin

20 Tvořivé setkání žáků a rodičů VO v Boru Bor, zámek od hodin TO Taneční festival Podzimní fantazie 2011 Jablonec n. Nisou TDS a žáci žesťového oddělení- vystoupení u příležitosti vzpomínkového aktu - Den vzniku samostat. československého státu Tachov, zadní nádvoří zámku od hod HO vystoupení na Setkání důchodců flétny Staré Sedliště, KD od hodin LISTOPAD TDS - podzimní soustředění - hlavní sbor, vystoupení v ZŠ 2011 ZŠ St. Sedliště, vystoupení v ZŠ LDO -vystoupení žáků u příležitosti akce Muzejní noc Muzeum Českého lesa od hodin HO vystoupení na vernisáži výstavy housle a klavír Tachov, Městská galerie od hodin HO vystoupení na Setkání důchodců flétny Chodová Planá, KD od hodin TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) kolonáda M. Lázně, od hodin VO podzimní vernisáž výstavy prací žáků Program : žáci HO flétny, keyboard, akordeon Tachov, ZUŠ výstavní chodba a ateliér od hodin Žákovský komorní koncert sál ZUŠ od 18. Hodin HO - koncert žáků a vernisáž prací žáků VO Bor, kino od hodin HO návštěva koncertu Západočeského orchestru žáci HO ZUŠ v Boru Mariánské Lázně, Casino od hodin Rozvícení vánočního stromu - vystoupení žáků ZUŠ HO vystoupení žáků žesťového oddělení TDS - přípravný sbor Sluníčko VO Betlém městu Tachov - instalace Tachov, náměstí hodin PROSINEC Rozsvícení vánočního stromu vystoupení žáků žesťového oddělen Tachov a žáků HO, Bor Bor, náměstí od hodin Mikulášské hodiny pro děti ZUŠ - Bor Bor, ZUŠ - harmonogram dle výuky TDS - vystoupení na Vánočním trhu Mariánské Lázně, kolonáda od hodin HO vystoupení na Vánočním setkání seniorů flétny Rozvadov, KD od hodin DOM - Vánoční koncert Tachov, spol. sál Mže od 18 hodin

21 HO vystoupení žáků ZUŠ na Vánočním posezení seniorů (housle, klavír) Bor, zámek Hodovní síň od hodin HO vystoupení žáků na Setkání důchodců, MPV Bor Vysočany od hodin LDO vystoupení divadelního souboru žáků ZUŠ Za stínem Tachov, sál MKS od hodin TDS - Vánoční koncert -všechna přípravná oddělení a hl. sbor, vystoupení žáků TO II. stupeň Tachov, spol. sál Mže od hodin HO flétny, vystoupení na Vánočním setkání důchodců Tachov, Baileys od hodin HO- vystoupení žáků ZUŠ -MPV Bor pro MŠ a ZŠ St. Sedliště od hodin (4 vystoupení) TO -Vánoční hodiny s rodiči Tachov, taneční sál ZUŠ od do16.30 hodin Školní kolo soutěže žáků ZUŠ sólový zpěv a vánoční vystoupení žáků sólového zpěvu pro rodiče Tachov, koncertní sál ZUŠ od a od hodin LDO vánoční představení pro žáky ZŠ Tachov, divadelní sál ZUŠ dopoledne od hodin TDS - Zpívání u vánočního stromu - Cvrčci, Plamínek, Sluníčko a hlavní sbor Tachov, náměstí od hodin Koledování před ZŠ Přimda- vystoupení žáků žesťového oddělení v Tachově Přimda, ZŠ od hodin TO -Vánoční hodiny s rodiči 2011 Tachov, taneční sál ZUŠ od do16.15 hodin Vánoční hodiny pro žáky ZUŠ Bor 2011 ZUŠ, Bor - harmonogram dle výuky HO- Vánoční vystoupení pro rodiče keyboard, akordeon, bicí, flétny Tachov, koncertní sál ZUŠ od hodin Vánoční soutěžení všichni žáci ZUŠ, MPV Bor Bor, kino od hodin DOM žáci žesťového oddělení, koledování na MěÚ Tachov od 9.00 hodin DOM -Vánoční koledování Přimda, Bor, Tachov od hodin Vánoční koledování u stromečku vystoupení žáků dechového TDS -hlavní sbor a DOM - Půlnoční mše Tachov, kostel N.P.M. od hodin HO - žáci ZUŠ - vánoční zpívání koled Bor, kostel sv. Mikuláše od 9.00 hodin oddělení a část DOM Tachov, náměstí od hodin LEDEN Žákovský komorní koncert Tachov, koncertní sál ZUŠ od 18 hodin

22 HO -vystoupení žáků ZUŠ při slavnostním zápisu dětí do školy ZŠ Přimda od hodin TO okresní kolo soutěže tanečních oborů ZUŠ Tachov, kino Mže od 9.00 hodin ÚNOR HO - vystoupení na vernisáži výstavy výtvarníků Borska- žáci ZUŠ Tachov Bor ( Trio : flétny a housle, klavír ) Muzeum Č. Lesa od hodin Mažoretky soustředění Kopretinky ZUŠ Tachov taneční sál od hodin TO -ukázkové hodiny pro rodiče 2012 taneční sál ZUŠ Tachov hodin Okresní kolo soutěže ZUŠ dřevěné dechové nástroje ZUŠ Planá od hodin TO vystoupení na plese, choreografie Studánky, Vydrž, výdrž KD Halže od hodin Okresní kolo soutěže ZUŠ sólový zpěv ZUŠ Tachov, koncertní sál od hodin Žákovský komorní koncert ZUŠ, koncertní sál od hodin Okresní kolo soutěže ZUŠ žesťové dechové nástroje ZUŠ Stříbro od 9.30 hodin BŘEZEN Klub sbormistrů ukázkové hodiny práce přípravného sboru Plamínek a koncert hlavního sboru TDS Tachov, zámecký mlýn od hod. a společenský sál MŽE od hod Školní kolo soutěže ZUŠ taneční obor Tachov, koncertní sál ZUŠ od hodin HO, LDO vystoupení pro speciální školy Milíře a Tachov od 8.30 a hodin HO Krajská soutěž dřevěných dechových nástrojů Plzeň ZUŠ B. Smetany Okresní kolo soutěže ZUŠ taneční obor Tachov, kino Mže od hodin HO- vystoupení pro seniory kytary Tachov hotel Club od hodin Velikonoční machrovinky - prezentace prací a dílny žáků VO, LDO 2012 a HO ZUŠ Tachov a MPV Bor HO vystoupení pro zdravotně postižené akordeon, keyboard a flétny Tachov, kino Mže od hodin Koncert ZUŠ Bor a jejich hostů Bor, kinosál od hodin TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) kolonáda M. Lázně, od hodin Žákovský komorní koncert Tachov, koncertní sál od hodin

23 DUBEN TO krajská soutěž Plzeň, Divadlo Alfa LDO den vzájemných výstupů Tachov divadelní sál ZUŠ od 9.00 do hodin TO - Soustředění žáků Tachov, taneční sál ZUŠ od 9.00 do hodin Mažoretky soustředění Tachov tělocvična ZŠ Hornická od 9.00 do hodin TO Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, Klatovy MKS a ZUŠ Inspirace Japonskem - koncert pro žáky a veřejnost Účinkující : Japonské duo- Julia OKAJI a Seizan Osako Tachov, koncertní sál ZUŠ od hodin LDO vystoupení ročníků pro MŠ Tachov divadelní sál ZUŠ od 8.30 do hodin Jarní koncert TDS přípravné sbory Cvrčci, Plamínek, Sluníčko a hlavní sbor host: DS Červánek, Červený Kostelec Tachov, sál kina Mže od hodin HO - Komorní koncert žáků ZUŠ Bor, kinosál od hodin Vystoupení DOM, Mažoretek a lampionový průvod Tachov, MěÚ T.G.M. od hodin pietní akt Mohyla od hodin TDS vystoupení u příležitosti pietního aktu Tachov urnový háj od hodin TDS - kolonádní koncert -hl. sbor kolonáda M. Lázně, od hodin Žákovský komorní koncert Tachov, koncertní sál od hodin LDO vystoupení jednotlivých ročníků pro ZŠ Tachov, divadelní sál ZUŠ od 8.30 do hodin Mažoretky vystoupení Tachov, Dům seniorů Panenská od hodin DOM Koncert - zahájení sezony Chodovaru koulení sudů Tachov, náměstí od hodin TO vystoupení u příležitosti Mezinárodního dne tance Tachov, nádvoří zámku od hodin KVĚTEN Mažoretky vystoupení na Oblastním šampionátu, Kladno TDS vystoupení - Pietní akt u památníku osvobození města americkou armádou hlavní sbor Tachov, od hodin HO vystoupení žáků na Setkání důchodců Rozvadov, Baileys od hodin

24 TDS koncertní zájezd do Červeného Kostelce (hlavní sbor) HO- vystoupení žáků ZUŠ na vernisáži výstavy,,borští výtvarníci Konstantinovy Lázně TO vystoupení na krajské postupové přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Karlovy Vary HO vystoupení na Setkání abiturientů po 60ti letech kytarové duo Tachov - zámek, obřadní síň od hodin TDS- koncertní zájezd Plamínku do Plzně Plzeň, sál SOU elektrotechnického od hodin LDO - divadelní vystoupení souborů pro MŠ a ZŠ Tachov, ZUŠ - divadelní sál od 8.00 do hodin, pro rodiče a veřejnost od do hodin VO vernisáž Jarní výstavy prací žáků HO vystoupení žáků na vernisáži, keyboard a flétna Tachov, ZUŠ - chodba v přízemí a učebna od hodin HO - vystoupení na vernisáži výstavy fotografií A. Hříbala,,,Klenoty noční oblohy Tachov, KAT od hodin HO vystoupení žáků ZUŠ - kytarové duo Vernisáž výstavy japonské ilustrátorky dětských knih Iku Dekune Tachv, Městská galerie Tachov od hodin TO Ústřední kolo soutěže ZUŠ 2012 Kroměříž TDS - kolonádní koncert - hlavní sbor M. Lázně - kolonáda od hodin Žákovský komorní koncert Tachov - sál ZUŠ od hodin VO ztvárnění lidické hrušně u příležitosti projektu města Tachov Den pro Lidice ve spolupráci Genové sady, město Tachov a ZUŠ Tachov LDO - divadelní představení pro žáky MŠ a ZŠ Tachov, ZUŠ - divadelní sál od 8.00 do hodin, pro rodiče (veřejnost) hodin ČERVEN TDS Koncert přípravných sborů (Cvrčci, Plamínek, Sluníčko) host pěvecký sbor Notičky Plzeň Tachov, kinosál Mže od hodin HO, LDO, TO, VO - ukázkové koncerty a prezentace práce oborů ZUŠ pro žáky MŠ a ZŠ Tachov, koncertní sál a učebny hodin Mažoretky -Večer mažoretek, všechna oddělení Tachov, spol. sál kina Mže od hodin

25 Mažoretky + DOM Regionální přehlídka dechových orchestrů Kynšperk nad Ohří Slavnostní setkání úspěšných účastníků soutěží Tachov, ZUŠ- ředitelna školy od hodin LDO vystoupení žáků ZUŠ pro dětský domov - Tachov Tachov, divadelní sál ZUŠ hodin TO vystoupení na závěrečném koncetu Zbiroh, ZUŠ od hodin Festival Hudební léto Borska 2012 koncert žáků ZUŠ - Bor Stráž, kostel sv. Václava od hodin HO - Absolventský koncert koncertní sál ZUŠ od hodin Mažoretky vystoupení Tachov - hřiště ZŠ Hornická, od hodin TO vystoupení u příležitosti Mezinárodního festivalu,,tanec Praha Plzeň Jižní nádraží od hodin HO Absolventský koncert žáků Bor Bor, kinosál od hodin Charitativní koncert žáků ZUŠ Milíře, Domov pro osoby se zdravotním postižením od hodin Program HO, LDO, TDS Sluníčko Mažoretky - vystoupení v Penzionu Tachov, Penzion od hodin TDS - Plamínek, loučení s MŠ (6x vystoupení) MěÚ Tachov od hodin Den otevřených dveří v ZUŠ Tachov, ZUŠ od do hodin TO vystoupení na závěrečném koncertu 2012 Dobřany, sál ZUŠ TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) M. Lázně, kolonáda od hodin LDO vystoupení pro veřejnost,soubor Za stínem a jeho hosté Tachov, divadelní sál ZUŠ, od hodin Loučení mažoretek se školním rokem Tachov, nádvoří zámku od hodin TO vystoupení na akci,,svatojánský den Tachov, Muzeum Českého lesa od hodin TO závěrečný koncert Tachov, sál kina Mže od hodin LDO vystoupení pro ZŠ Bělá nad Radbůzou Tachov, divadelní sál ZUŠ od do hodin LDO ukázková hodina pro rodiče PDV Tachov, divadelní sál ZUŠ, od do hodin Zápis do ZUŠ Tachov na školní rok 2012/2013 Tachov, ZUŠ od do hodin HO Závěrečný koncert žáků ZUŠ Přimda a Bor Přimda, ZŠ od 8.40 hodin

26 ČERVENEC Letní tábor TDS Kořen, hlavní sbor TDS vystoupení Černošín kostel od hodin TDS - vystoupení Kořen kaple od hodin Mažoretky + DOM Planá u M.Lázní Hornický den SRPEN DOM koncertní zájezd - Chalkidiki Kassandra, Fourka Řecko Mažoretky vystoupení u příležitosti pouti Svojšín

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZUŠ Tachov ------------------------------------- za školní rok 2013/2014 Obsah : --------- 1. Charakteristika školy

Více

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZUŠ Tachov ------------------------------------- za školní rok 2014/2015 Obsah : --------- 1. Charakteristika školy

Více

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2015/2016 Výroční zpráva ZUŠ Tachov ------------------------------------- za školní rok 2015/2016 Obsah : --------- 1. Charakteristika školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2005 / 2006 Základní škola,mateřská škola a Základní umělecká škola Jablonec nad Jizerou Odloučené pracoviště : Základní umělecká škola Jablonec n.jiz. 512 43 Jablonec nad Jizerou, Letná 439 481 591 338, e-mail zus-jablonecnj@netair.cz

Více

Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za rok 2013 1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Zpracování je uloženo 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZUŠ Tachov ------------------------------------- za školní rok 2009/2010 Obsah : --------- 1. Charakteristika školy

Více

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova

Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova Koncepce rozvoje ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 2012-2017 A. ÚVOD Charakteristika školy Hlavní předmět činnosti Místa poskytování vzdělávání Kapacita školy, nabídka oborů, stav žáků Současnost školy Úspěchy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní umělecká škola, Tachov, Rokycanova 1 ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za rok 2015 1 Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Zpracování je uloženo 59, odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích,

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016

Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Základní umělecká škola Habartov, okres Sokolov, příspěvková organizace Výroční zpráva Školní rok 2015/2016 Zpracovala: Mgr. Anna Pataková Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 2. Přehled učebních plánů

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail:

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, Slavičín, tel./fax 577 / E mail: Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2014 / 2015 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 V Praze dne: 01. 09. 2014 Petr Drešer Ředitel ZUŠ Adolfa Voborského I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Základní umělecká škola Adolfa Voborského, Praha 4, Botevova 3114

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2014/2015 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2015 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2016-2017 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013

Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Přehled kulturních akcí ZUŠ Zlín Malenovice ve školním roce 2012/2013 Září 24.9.2012 Zájezd VO na výstavu J. Lady do Holešova Říjen 13.10.2012 Vystoupení cimbálové muziky Malina Mysločovice 23.10.2012

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou.

Den Zlínského kraje od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a výtvarný obor dílny za 21. Budovou. Akce - školní rok 2015/2016 Září Výstava absolventů výtvarného oboru - vestibul VO ZUŠ Říjen Den Zlínského kraje 3.10.2015 od 9 hod. do 13 hod. - cimbálová muzika Malina, Bigband ZUŠ Zlín-Malenovice a

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2008/09 zpracováno 24. 8. 2009 PODZIM 2008 6. 9. 2008 Vystoupení na zámku v Rudolticích 11. 9. 2008 Koncert

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2015 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2015-2016 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2008/2009 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2008/2009 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Základní umělecká škola Vítězslava Nováka, Skuteč, okres Chrudim V ý r o č n í z p r á v a o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2013/2014 O b s a h 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY POLNÁ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 ZÁŘÍ 2011 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010-2011 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2009/10 zpracováno 29. 8. 2010 PODZIM 2009 7. 9. 2009 Vystoupení Komorního sboru KOKOS pro MÚ Litomyšl,

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2014/2015 Základní umělecká škola Velké Popovice Husova 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Mobil: 724304692 777602352 e-mail: zusvp@cmail.cz skola@zus-popo.net

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 20/204 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68

Více

ROK 2012 --------------------

ROK 2012 -------------------- Základní umělecká škola Gustava.Mahlera Humpolec,Školní 701, PSČ 396 01 PŮDNÍ VESTAVBA koncertní sál ZUŠ G.Mahlera- udrţitelnost projektu ROP - Jihovýchod ROK 2012 -------------------- POČET PREZENTACÍ

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2014 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013-2014 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok

PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DONÍN, příspěvková organizace ZÁŘÍ Horní Valy 2, 695 01 Hodonín telefon 702 018 098 e-mail: zus.hodonin@wordonline.cz PŘIPRAVOVANÉ AKCE školní rok 2015-2016 22. 9. Domov pro seniory

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2011/2012 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198, 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax: 323665847 Mobil: 724304692 777602352 e-mail:

Více

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín

Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín Klub rodičů a přátel Základní umělecké školy, Bohumín Nový Bohumín, Žižkova 620 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 KRPŠ při ZUŠ Bohumín OBSAH Základní údaje... 3 Charakteristika a členství KRPŠ...

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

Strana 1 (celkem 11)

Strana 1 (celkem 11) 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Pečky, Barákova 700 Zřizovatel: Středočeský kraj IČO: 70836299 IZO ředitelství školy: 002962781 Kontakty: číslo telefonu:321785390,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2009/2010 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Základní umělecká škola Gustava Waltera Mírové náměstí 21/16, Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Základní umělecká škola Gustava Waltera Mírové náměstí 21/16, Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Základní umělecká škola Gustava Waltera Mírové náměstí 21/16, 418 01 Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Zpracoval: Bc. Jiří Kopa ředitel školy 1. Základní údaje o škole Název

Více

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže

KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa film Broučkova rodina kino Mže KALENDÁŘ AKCÍ 2017 den datum akce místo čas středa 4.1. Doba ledová: Mamutí drcnutí kino Mže 17,30 hod. středa 11.1. film Broučkova rodina kino Mže 17,30 hod. film Listopad kino Mže 19,00 hod. 12.1. 13.1.

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více