Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 Základní umělecká škola v Tachově VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012

2 Výroční zpráva ZUŠ Tachov za školní rok 2011/2012 Obsah : Charakteristika školy 2. Učební plány 3. Údaje o výsledcích vzdělávání 4. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 5. Hospodaření školy 6. Všeobecné údaje 7. Soutěže 8. Absolventi 9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

3 ad.1: Charakteristika školy Škola je umístěna v levém křídle tachovského zámku. 1. podlaží: šatny, sociální zařízení, modelovna VO, učebna LDO, byt v soukromém vlastnictví 2. podlaží: ateliér a kabinet VO, koncertní sál, učebny TO, 1 učebna HO 3. podlaží: ředitelna, kancelář zástupce a ekonomky školy, videoprojekce, souhry, učebna HN, sociální zařízení 4. podlaží: učebny hudebního oboru, kancelář školy, sociální zařízení Další místa poskytování vzdělávání: Bor (v budově MŠ, Borská ulice a v budově ZŠ, Školní ulice) Přimda (v budově ZŠ) Zámecký mlýn Tachovský dětský sbor Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Zřizovací listina školy Právní subjektivita - od Ředitelkou školy k jmenována Mgr. Jana Válová Statutárním zástupcem školy k jmenován Josef K a d l e c. Nájemní smlouva o pronájmu prostor a hmotného investičního majetku k Majitelem hlavní budovy školy je Město Tachov.

4 Počet žáků ZUŠ Tachov - školní rok 2011/2012 Tachov Bor Přimda Celkem H O TO VO LDO Součty : Úplata na ZUŠ Tachov ve školním roce 2011/2012 Hudební obor přípravné oddělení Hudební obor individuální výuka / nástroj Hudební obor skupinová výuka / nástroj Hudební obor individuální v. / sólový zpěv Hudební obor skupinová v. / sólový zpěv TDS Hlavní sbor TDS Sluníčko TDS přípravná odd. Cvrčci Plamínek Taneční obor přípravná oddělení Taneční obor Taneční obor - mažoretky Literárně dramatický obor přípr. Literárně dramatický obor Výtvarný obor přípravná oddělení Výtvarný obor Keramika Bor / Výtvarný obor přípravná oddělení Bor / Výtvarný obor * Dospělí % žákovské platby. * Úplata se hradí složenkou nebo převodním příkazem za celé pololetí do 10 dnů po obdržení. 400,- Kč 1650,- Kč 1000,- Kč 1650,- Kč 1000,- Kč 400,- Kč 400,- Kč 300,- Kč 350,- Kč 400,- Kč 800,- Kč 800,- Kč 400,- Kč 700,- Kč 550,- Kč 800,- Kč 800,- Kč 220,- Kč 500,- Kč

5 ad. 2: Učební plány HO 1, 2a, 2b, 3, 5a, 5b, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 TO 1, 2, 4 VO 1, 2, 3, 4 LDO 1, 3, 11

6 ad.3: Údaje o výsledcích vzdělávání Údaje o výsledcích vzdělávání žáků (stav ke dni ) počet žáků celkem prospělo s vyznamenáním prospělo neprospělo neklasifikováno přípravné studium z toho v HO VO TO LDO Další vzdělávání pedagogických pracovníků počet navštívených akcí 33 počet zúčastněných pedagogických pracovníků 68 Vzdělávání ředitelů F 1 F 2 Školský management Vzdělávací instituce ano ne ne NIDV Plzeň */ ukončeno 05 / 2006

7 ad. 4: Rámcový popis personálního zabezpečení školy Seznam pracovníků ZUŠ Tachov školní rok 2011/2012 stav k Poř. čís. Jméno Kvalif. Nekvalif. Praxe Roků Úvazek hod. Přepočtený Úvazek 1. André Irena N , Baxa Daniel K 4 16,5 0, Bečvářová Kristýna N 0 9 0, Boušová Lada K , Brabenec Josef K , Durkáč Miroslav K , Francová Antonie K , Humlová Ilona K , Janatová Ludmila K , Kadlec Josef K , Kováčiková Jaroslava K , Kovanda Václav K , Králová Radka K , Kubíčková Iva N 12 6,5 0, Langr Vítězslav K , Lebedová Simona K 1 9 0, Moravcová Michaela K , Nekvapil Václav K , Novohradský Pavel N , Pour Jan N , Poustková Miroslava K , Roubal Václav K , Slámová Irina K , Sokolová Hana K , Tyralík Pavel K , Válová Jana K , Vokatá Jana K ,522 CELKEM 19,965 PEDAG.PRAC. 1. Dědová Libuše , Wágner Václav 49 22,5 0, Krasanovská Jana 37 4,5 0, Pendlová Lenka ,500 CELKEM SPR.PRAC. 2, Jančová Jana K , Charvátová Iveta F. K ,500 CELK.PROV.PR.-THP 1,500

8 C e l k o v ý p ř e h l e d o p r a c o v n í c í c h Školní rok 2011/2012 stav k Pracovníci Fyzic. počet Přep. počet Kvalifik. pracovníci Nekvalifik. pracovníci Pedagogičtí 27 19, pracovníci Správní 4 2, pracovníci Provozní 2 1, pracovníci CELKEM 33 23, Přehled kvalifikovanosti Pedagogičtí pracovníci Počet pracovníků V % Celkový počet 27 Kvalifikovaní % Nekvalifikovaní 5 19 %

9 ad. 5: Hospodaření školy k Příjmy v tis.kč 1. Celkové příjmy 5 523,12 z toho úplata za vzdělání 772,78 Výdaje v tis. Kč Neinvestiční výdaje celkem 5 240,71 z toho mzdy 3 501,34 OON 5,00 náhrada nemoci 12,28 odvody 1 195,86 FKSP 35,14 Ostatní 491,09

10 Přehled nákladů za rok 2011 Položka Kč Platy zaměstnanců ,-- OPPP ,-- Náhrada nemoci ,-- Sociální pojištění ,-- Zdravotní pojištění ,-- Zákonné pojištění ,57 Pojištění Kooperativa, popl. Z BÚ ,80 Spotřeba materiálu ,30 Knihy, učebnice, učební pomůcky ,70 Předplatné časopisy ,-- DHIM ,-- El. energie ,-- Plyn ,81 Voda ,-- Opravy a udržování ,-- Cestovné ,-- Nájemné ,-- Revize ,40 Náklady na stravování ,-- Ostatní služby 4 146,60 Přepravné 4 370,-- Telefon ,74 Poštovné 5 155,-- Školení ,-- Programové vybavení ,40 Služby zpracování dat 1 179,-- FKSP ,-- Odpisy ,-- =================================================== C e l k e m ,32 ===================================================

11 ad. 6: Všeobecné údaje Přijímání nových žáků Žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky v souladu s vyhláškou č. 71/2005 Sb. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím počet podaných žádostí o informace 0 počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 počet stížností na postup při vyřizování žádostí o informace 0 Řešení stížností z toho počet stížností celkem oprávněných částečně oprávněných neoprávněných

12 ad. 7: Soutěže Dechové nástroje dřevěné Soutěže ZUŠ 2011/2012 VÝSLEDKOVÁ LISTINA SOUTĚŽÍ 2011/2012 ZUŠ TACHOV jméno nástroj kategorie učitel okresní kolo krajské kolo Moravcová Zdenka zobc.flétna IV. Baxa D. 1. místo-postup 3. místo Chejnovská Natálie zobc.flétna V. Novohradský P. 3. místo Moravcová Tereza zobc.flétna VI. Baxa D. 1. místo-postup 2. místo Marková Eva příčná flétna I. Janatová L. 3. místo Aubrechtová Kateřina příčná flétna III. Janatová L. 3. místo Prexlová Tereza příčná flétna III. Janatová L. 2. místo Šatra Erik příčná flétna IV. Janatová L. 2. místo Šimková Lucie příčná flétna IV. Janatová L. 3. místo Volková Radka příčná flétna VIII. Janatová L. 2. místo Synek Jaroslav klarinet II. Roubal V. 2. místo Bartoš Štěpán klarinet III. Roubal V. 1. místo-postup 3. místo Starcová Dominika klarinet III. Roubal V. 1. místo-postup 1. místo Janda Robert klarinet IV. Roubal V. 1. místo-postup 2. místo Prexlová Kateřina klarinet VII. Roubal V. 1. místo-postup 3. místo Planá, Plzeň, Dechové nástroje žesťové jméno nástroj kategorie učitel okresní kolo krajské kolo Beneš Václav trubka II. Durkáč M. 1. místo-postup čestné uznání Květ Richard tenor I. Baxa D. 1. místo-postup 1. místo Zádamský Tomáš tenor I. Baxa D. 1. místo-postup 3. místo Lovčí Marek pozoun VII. Durkáč M. 1. místo -P. Abs.v. 2. místo Stříbro, Plzeň, Bicí nástroje jméno nástroj kategorie učitel krajské kolo Gonová Andrea bicí III. Novohradský P. 1. místo Plzeň,

13 Sólový a komorní zpěv jméno kategorie učitel okresní kolo krajské kolo Fuksová Pavla 0. Bečvářová K. 3. místo Hejduková Lucie 0. Válová J. 1. místo-p. Abs.v. 3. místo Roubalová Sabina 0. Válová J. 2. místo Milbachová Magdaléna I. Lebedová S. 1. místo-postup 3. místo Bureš Jakub III. Lebedová S. 2. místo Gajdošová Tereza III. Lebedová S. 1. místo-postup čestné uznání Kropáčová Johana III. Bečvářová K. 2. místo Dráždilová Veronika V. Lebedová S. 1. místo-postup Hánová Veronika V. Bečvářová K. 1. místo-postup Burkytová Šárka VI. Bečvářová K. 2. místo Tachov, Plzeň, V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A o k r e s n í h o k o l a Taneční oddělení ZUŠ pro okres TACHOV Pořadí Choreografie Kategorie Název a adresa školy Postup Já mám koně 1 ZUŠ Tachov Postup Vydrž výdrž 2 ZUŠ Tachov Postup Kam doletí? 2 ZUŠ Tachov Postup Dřív než 4 ZUŠ Tachov Postup 2 x Mejpl 4 ZUŠ Tachov Postup Dejte si pozor na jazyk 5 a ZUŠ Tachov O. Na svatého 1 ZUŠ Tachov O. Zimní 2 ZUŠ Tachov O. Studánky 4 ZUŠ Tachov O. Zrcadlení 4 ZUŠ Tachov P. = postup O. = ocenění

14 V Ý S L E D K O V Á L I S T I N A k r a j s k é h o k o l a - za ZUŠ Tachov Soutěže žáků ZUŠ Přehlídka tanečního oboru Divadlo Alfa Plzeň Ocenění Choreografie Název a adresa školy Okres 2. kategorie Návrh na postup Kam doletí? ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 TC 4. kategorie Přímý postup 2 x Mejpl ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 TC Přímý postup Dříve než ZUŠ, Tachov, Rokycanova 1 TC Ústřední kolo soutěžní přehlídky tanečního oboru Kroměříž Choreografie Dříve než ocenění za účast Choreografie 2x Mejpl ocenění za soulad pohybu s hudbou

15 Ostatní soutěže - nevyhlašované MŠMT název soutěže Oblastní šampionát mažoretek Kladno Jablonec n.nisou NIPOS ARTAMA / TO scénický tanec Klatovy Kraj.postup.přehl.mládeže a dosp. Karlovy Vary Mezinárodní VO přehlídka Lidice 2012 Výtvarná soutěž Podaná ruka Kaznějov Výtvarná soutěž Města Boru Mistr Theodorik Malířská soutěž Muzea Č. lesa Tachov Podmořský svět očima dětí Cestou necestou DDM Planá Mezinárodní soutěž Dětská ilustrace Brno 2012 počet účastníků umístění -Zlatíčka / 3. místo Šmoulinky / 7. m. Kopretinky / 8.m. 11 účastníků Podzimní fantazie Choreografie Vydrž výdrž Zrcadlení 2 x Mejpl Karolína Sládková Jakub Janča 15 prací ocenění za využití prostoru za vytv.scén. obrazu za osobitost choreografie a interpretaci postup na národní přehlídku v Kutné Hoře postup na nár. přehlídku Jablonec n. Nisou ocenění Lidická růže Hrušeň pro Lidice 3 II.kat. 2x 1. místo III. kat. 3. místo Veronika Šmichová Kateřina Aubrechtová Matěj Bureš Ema Pražáková Kolektivní práce 1. místo 3. místo 2. místo 1. místo / Cesta do historie 3. místo / Cesta do přírody 4 práce 2. místo Jakub Janča 2. místo - Kateřina Havránková

16 Absolventi ZUŠ Tachov /2012 HO Baxa D. Moravcová Tereza flétna 7/I - Bor Brechličkuk Daniel keyboard 4/II- Bor Durkáč M. Podlena Jindřich keyboard 4/I Janatová L. Aubrechtová Kateřina příčná flétna 4/I Benešová Kateřina příčná flétna 4/I Prexlová Tereza příčná flétna 4/I Šatra Erik příčná flétna 4/I Kovanda V. Štěpánová Anna keyboard 4/I Muchová Helena keyboard 4/I Zezula Antonín keyboard 4/I Králová R. Zacpalová Denisa klavír 7/I Lebedvá S. Turnerová Kateřina sólový zpěv 7/I Roubal V. Starcová Dominika klarinet 4/I Dvorníková Zuzana klarinet 4/I Bartoš Štěpán klarinet 4/I Běhal Luboš saxofon 4/II Tyralík P. Moravec Jan housle 7/I Dobiášová Sára housle 7/I Vokatá J. Hovězáková Šárka klavír 4/II Turner Matěj klavír 7/I VO Boušová L. Hovězáková Markéta 7/I Hrušková Pavla 7/I Slámová I. Aubrechtová Kateřina 7/I Matějková Michaela 7/I Křížková Barbora 7/I TO André I. Křížková Barbora 7/I Nová Kateřina 4/II Francová T. Turnervá Kateřina Dokoupilová Eliška Drtinová Tereza Dombrovská Ester LDO Sokolová H. Gomoláková Iva 6/I Kosturová Lucie 6/I Šatra Mark 6/I Benešová Kateřina 6/I 4/II

17 Umělecké školy - přijetí žáků ZUŠ Tachov : VO - Michaela Braunová / VŠ Design ZPČU Plzeň Tomáš Veřtat / SŠ Umělecké řezbářství Plzeň Dominika Husová / SŠ UMPRUM Nerudova, Plzeň Nikola Vysloužilová / UM Zámeček Plzeň Claudie Veselá / UM Zámeček Plzeň 9: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti celkem akce pro veřejnost akce pro žáky ZUŠ akce pro ostatní školy počet akcí Údaje o mezinárodní spolupráci a o účasti v rozvojových a mezinárodních programech 1) Spolupráce Dechového orchestru mladých ZUŠ Tachov se zahraničními partnery: Řecko Chalkidiki Kassandra - Fourka 2) Spolupráce Tachovského dětského sboru ZUŠ Tachov se zahraničními pěveckými sbory : Brazílie - Chlapecký sbor z Petrópolis 3) Spolupráce ZUŠ Tachov místo poskytování vzdělávání Bor - HO se žáky ze školy: Německo - Musikverein Waidhaus

18 Údaje o vzájemné spolupráci s jinými školami, organizacemi 1. Spolupráce se ZUŠ Červený Kostelec, ZUŠ B. Smetany,Plzeň sborové koncerty : Červený Kostelec Tachov Plzeň Tachov Spolupráce DOM a Mažoretek se ZUŠ Kynšperk nad Ohří vystoupení: Regionální přehlídka dechových orchestrů Kynšperk nad Ohří Spolupráce se ZUŠ Stříbro, ZUŠ Domažlice, Musikverein Waidhaus Koncert žáků : Bor Tachov Spolupráce s DDM Klatovy, se Soukromým tanečním studiem Magdalena - Jablonec nad Nisou, se ZUŠ a ZŠ K.Vary, ZUŠ Chodov, ZUŠ Dobřany a ZUŠ Zbiroh taneční vystoupení : Jablonec nad Nisou Klatovy Karlovy Vary Dobřany Zbiroh Spolupráce s Domovem pro osoby se zdravotním postižením Milíře charitativní koncert: Milíře Další spolupráce - spolupráce s MŠ a ZŠ Každoroční a pravidelná spolupráce se ZŠ Hornická, ZŠ Zárečná, ZŠ Kostelní, ZŠ Praktická v Tachově, se ZŠ Halže, ZŠ Bor, ZŠ Přimda a MŠ Tyršova, MŠ Sadová, MŠ Pošumavská, MŠ P.Velikého, MŠ Stadtrodská v Tachově a MŠ Studánka, MŠ Halže, MŠ Bor hudební koncerty, divadelní a taneční vystoupení, workshopy VO pro žáky.

19 Plán akcí - ŠKOLNÍ ROK 2011/ 2012 ZÁŘÍ SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011 / 2012 Tachov, ZUŠ - nádvoří zámku od 14 hodin Program: vystoupení TDS a žáků žesťového oddělení HO Den otevřených dveří -koncerty pro žáky I.st. ZŠ a MŠ Bor, ZUŠ od hodin HO Den otevřených dveří -koncerty pro žáky I.st. ZŠ a MŠ Přimda, ZŠ od hodin TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) kolonáda M. Lázně od hodin DEN EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, ZÁMEK ZUŠ komentované prohlídky ZUŠ každou půlhodinu a program žáků: DOM a Mažoretky -koncert na nádvoří zámku hodin Žáci žesťového oddělení - slavnostní fanfáry na zahájení DEKD nádvoří zámku od hodin TDS -vystoupení v kostele Sv. M. Magdalény od hodin a Sv. Václava - od hodin TDS - chrámový koncert Host: Chlapecký sbor z Petrópolis Brazílie Tachov, kostel N.P.M. od hodin Vystoupení žáků HO na vernisáži výstavy keramiky Tachov, Městská galerie od hodin - kytary TO taneční vystoupení žáků u příležitosti akce Italské dny Tachov, OC Kaskády od hodin ŘÍJEN TO vystoupení na vernisáži výstavy grafiky ze sbírek muzea Tachov, Muzeum Českého lesa od hodin TO, Mažoretky vystoupení na Dnu otevřených dveří Tachov, Penzion v Panenské ul. od hodin TDS -Sluníčko vystoupení na Dnu otevřených dveří Tachov, Penzion Ve Vilkách od hodin Vystoupení žáků žesťového oddělení u příležitosti vzdělávání pedagogů ZUŠ Tachov Tvorba a monitoring vlastního ŠVP TDS - Zahajovací koncert festivalu sakrální hudby vystoupení hlavního sboru Kozel, Jízdárna od hodin DOM a Mažoretky vystoupení a koncert u příležitosti hudebního pořadu Zlaté trumpety Praha, Tesla Arena TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) kolonáda M. Lázně od hodin

20 Tvořivé setkání žáků a rodičů VO v Boru Bor, zámek od hodin TO Taneční festival Podzimní fantazie 2011 Jablonec n. Nisou TDS a žáci žesťového oddělení- vystoupení u příležitosti vzpomínkového aktu - Den vzniku samostat. československého státu Tachov, zadní nádvoří zámku od hod HO vystoupení na Setkání důchodců flétny Staré Sedliště, KD od hodin LISTOPAD TDS - podzimní soustředění - hlavní sbor, vystoupení v ZŠ 2011 ZŠ St. Sedliště, vystoupení v ZŠ LDO -vystoupení žáků u příležitosti akce Muzejní noc Muzeum Českého lesa od hodin HO vystoupení na vernisáži výstavy housle a klavír Tachov, Městská galerie od hodin HO vystoupení na Setkání důchodců flétny Chodová Planá, KD od hodin TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) kolonáda M. Lázně, od hodin VO podzimní vernisáž výstavy prací žáků Program : žáci HO flétny, keyboard, akordeon Tachov, ZUŠ výstavní chodba a ateliér od hodin Žákovský komorní koncert sál ZUŠ od 18. Hodin HO - koncert žáků a vernisáž prací žáků VO Bor, kino od hodin HO návštěva koncertu Západočeského orchestru žáci HO ZUŠ v Boru Mariánské Lázně, Casino od hodin Rozvícení vánočního stromu - vystoupení žáků ZUŠ HO vystoupení žáků žesťového oddělení TDS - přípravný sbor Sluníčko VO Betlém městu Tachov - instalace Tachov, náměstí hodin PROSINEC Rozsvícení vánočního stromu vystoupení žáků žesťového oddělen Tachov a žáků HO, Bor Bor, náměstí od hodin Mikulášské hodiny pro děti ZUŠ - Bor Bor, ZUŠ - harmonogram dle výuky TDS - vystoupení na Vánočním trhu Mariánské Lázně, kolonáda od hodin HO vystoupení na Vánočním setkání seniorů flétny Rozvadov, KD od hodin DOM - Vánoční koncert Tachov, spol. sál Mže od 18 hodin

21 HO vystoupení žáků ZUŠ na Vánočním posezení seniorů (housle, klavír) Bor, zámek Hodovní síň od hodin HO vystoupení žáků na Setkání důchodců, MPV Bor Vysočany od hodin LDO vystoupení divadelního souboru žáků ZUŠ Za stínem Tachov, sál MKS od hodin TDS - Vánoční koncert -všechna přípravná oddělení a hl. sbor, vystoupení žáků TO II. stupeň Tachov, spol. sál Mže od hodin HO flétny, vystoupení na Vánočním setkání důchodců Tachov, Baileys od hodin HO- vystoupení žáků ZUŠ -MPV Bor pro MŠ a ZŠ St. Sedliště od hodin (4 vystoupení) TO -Vánoční hodiny s rodiči Tachov, taneční sál ZUŠ od do16.30 hodin Školní kolo soutěže žáků ZUŠ sólový zpěv a vánoční vystoupení žáků sólového zpěvu pro rodiče Tachov, koncertní sál ZUŠ od a od hodin LDO vánoční představení pro žáky ZŠ Tachov, divadelní sál ZUŠ dopoledne od hodin TDS - Zpívání u vánočního stromu - Cvrčci, Plamínek, Sluníčko a hlavní sbor Tachov, náměstí od hodin Koledování před ZŠ Přimda- vystoupení žáků žesťového oddělení v Tachově Přimda, ZŠ od hodin TO -Vánoční hodiny s rodiči 2011 Tachov, taneční sál ZUŠ od do16.15 hodin Vánoční hodiny pro žáky ZUŠ Bor 2011 ZUŠ, Bor - harmonogram dle výuky HO- Vánoční vystoupení pro rodiče keyboard, akordeon, bicí, flétny Tachov, koncertní sál ZUŠ od hodin Vánoční soutěžení všichni žáci ZUŠ, MPV Bor Bor, kino od hodin DOM žáci žesťového oddělení, koledování na MěÚ Tachov od 9.00 hodin DOM -Vánoční koledování Přimda, Bor, Tachov od hodin Vánoční koledování u stromečku vystoupení žáků dechového TDS -hlavní sbor a DOM - Půlnoční mše Tachov, kostel N.P.M. od hodin HO - žáci ZUŠ - vánoční zpívání koled Bor, kostel sv. Mikuláše od 9.00 hodin oddělení a část DOM Tachov, náměstí od hodin LEDEN Žákovský komorní koncert Tachov, koncertní sál ZUŠ od 18 hodin

22 HO -vystoupení žáků ZUŠ při slavnostním zápisu dětí do školy ZŠ Přimda od hodin TO okresní kolo soutěže tanečních oborů ZUŠ Tachov, kino Mže od 9.00 hodin ÚNOR HO - vystoupení na vernisáži výstavy výtvarníků Borska- žáci ZUŠ Tachov Bor ( Trio : flétny a housle, klavír ) Muzeum Č. Lesa od hodin Mažoretky soustředění Kopretinky ZUŠ Tachov taneční sál od hodin TO -ukázkové hodiny pro rodiče 2012 taneční sál ZUŠ Tachov hodin Okresní kolo soutěže ZUŠ dřevěné dechové nástroje ZUŠ Planá od hodin TO vystoupení na plese, choreografie Studánky, Vydrž, výdrž KD Halže od hodin Okresní kolo soutěže ZUŠ sólový zpěv ZUŠ Tachov, koncertní sál od hodin Žákovský komorní koncert ZUŠ, koncertní sál od hodin Okresní kolo soutěže ZUŠ žesťové dechové nástroje ZUŠ Stříbro od 9.30 hodin BŘEZEN Klub sbormistrů ukázkové hodiny práce přípravného sboru Plamínek a koncert hlavního sboru TDS Tachov, zámecký mlýn od hod. a společenský sál MŽE od hod Školní kolo soutěže ZUŠ taneční obor Tachov, koncertní sál ZUŠ od hodin HO, LDO vystoupení pro speciální školy Milíře a Tachov od 8.30 a hodin HO Krajská soutěž dřevěných dechových nástrojů Plzeň ZUŠ B. Smetany Okresní kolo soutěže ZUŠ taneční obor Tachov, kino Mže od hodin HO- vystoupení pro seniory kytary Tachov hotel Club od hodin Velikonoční machrovinky - prezentace prací a dílny žáků VO, LDO 2012 a HO ZUŠ Tachov a MPV Bor HO vystoupení pro zdravotně postižené akordeon, keyboard a flétny Tachov, kino Mže od hodin Koncert ZUŠ Bor a jejich hostů Bor, kinosál od hodin TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) kolonáda M. Lázně, od hodin Žákovský komorní koncert Tachov, koncertní sál od hodin

23 DUBEN TO krajská soutěž Plzeň, Divadlo Alfa LDO den vzájemných výstupů Tachov divadelní sál ZUŠ od 9.00 do hodin TO - Soustředění žáků Tachov, taneční sál ZUŠ od 9.00 do hodin Mažoretky soustředění Tachov tělocvična ZŠ Hornická od 9.00 do hodin TO Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, Klatovy MKS a ZUŠ Inspirace Japonskem - koncert pro žáky a veřejnost Účinkující : Japonské duo- Julia OKAJI a Seizan Osako Tachov, koncertní sál ZUŠ od hodin LDO vystoupení ročníků pro MŠ Tachov divadelní sál ZUŠ od 8.30 do hodin Jarní koncert TDS přípravné sbory Cvrčci, Plamínek, Sluníčko a hlavní sbor host: DS Červánek, Červený Kostelec Tachov, sál kina Mže od hodin HO - Komorní koncert žáků ZUŠ Bor, kinosál od hodin Vystoupení DOM, Mažoretek a lampionový průvod Tachov, MěÚ T.G.M. od hodin pietní akt Mohyla od hodin TDS vystoupení u příležitosti pietního aktu Tachov urnový háj od hodin TDS - kolonádní koncert -hl. sbor kolonáda M. Lázně, od hodin Žákovský komorní koncert Tachov, koncertní sál od hodin LDO vystoupení jednotlivých ročníků pro ZŠ Tachov, divadelní sál ZUŠ od 8.30 do hodin Mažoretky vystoupení Tachov, Dům seniorů Panenská od hodin DOM Koncert - zahájení sezony Chodovaru koulení sudů Tachov, náměstí od hodin TO vystoupení u příležitosti Mezinárodního dne tance Tachov, nádvoří zámku od hodin KVĚTEN Mažoretky vystoupení na Oblastním šampionátu, Kladno TDS vystoupení - Pietní akt u památníku osvobození města americkou armádou hlavní sbor Tachov, od hodin HO vystoupení žáků na Setkání důchodců Rozvadov, Baileys od hodin

24 TDS koncertní zájezd do Červeného Kostelce (hlavní sbor) HO- vystoupení žáků ZUŠ na vernisáži výstavy,,borští výtvarníci Konstantinovy Lázně TO vystoupení na krajské postupové přehlídce scénického tance mládeže a dospělých Karlovy Vary HO vystoupení na Setkání abiturientů po 60ti letech kytarové duo Tachov - zámek, obřadní síň od hodin TDS- koncertní zájezd Plamínku do Plzně Plzeň, sál SOU elektrotechnického od hodin LDO - divadelní vystoupení souborů pro MŠ a ZŠ Tachov, ZUŠ - divadelní sál od 8.00 do hodin, pro rodiče a veřejnost od do hodin VO vernisáž Jarní výstavy prací žáků HO vystoupení žáků na vernisáži, keyboard a flétna Tachov, ZUŠ - chodba v přízemí a učebna od hodin HO - vystoupení na vernisáži výstavy fotografií A. Hříbala,,,Klenoty noční oblohy Tachov, KAT od hodin HO vystoupení žáků ZUŠ - kytarové duo Vernisáž výstavy japonské ilustrátorky dětských knih Iku Dekune Tachv, Městská galerie Tachov od hodin TO Ústřední kolo soutěže ZUŠ 2012 Kroměříž TDS - kolonádní koncert - hlavní sbor M. Lázně - kolonáda od hodin Žákovský komorní koncert Tachov - sál ZUŠ od hodin VO ztvárnění lidické hrušně u příležitosti projektu města Tachov Den pro Lidice ve spolupráci Genové sady, město Tachov a ZUŠ Tachov LDO - divadelní představení pro žáky MŠ a ZŠ Tachov, ZUŠ - divadelní sál od 8.00 do hodin, pro rodiče (veřejnost) hodin ČERVEN TDS Koncert přípravných sborů (Cvrčci, Plamínek, Sluníčko) host pěvecký sbor Notičky Plzeň Tachov, kinosál Mže od hodin HO, LDO, TO, VO - ukázkové koncerty a prezentace práce oborů ZUŠ pro žáky MŠ a ZŠ Tachov, koncertní sál a učebny hodin Mažoretky -Večer mažoretek, všechna oddělení Tachov, spol. sál kina Mže od hodin

25 Mažoretky + DOM Regionální přehlídka dechových orchestrů Kynšperk nad Ohří Slavnostní setkání úspěšných účastníků soutěží Tachov, ZUŠ- ředitelna školy od hodin LDO vystoupení žáků ZUŠ pro dětský domov - Tachov Tachov, divadelní sál ZUŠ hodin TO vystoupení na závěrečném koncetu Zbiroh, ZUŠ od hodin Festival Hudební léto Borska 2012 koncert žáků ZUŠ - Bor Stráž, kostel sv. Václava od hodin HO - Absolventský koncert koncertní sál ZUŠ od hodin Mažoretky vystoupení Tachov - hřiště ZŠ Hornická, od hodin TO vystoupení u příležitosti Mezinárodního festivalu,,tanec Praha Plzeň Jižní nádraží od hodin HO Absolventský koncert žáků Bor Bor, kinosál od hodin Charitativní koncert žáků ZUŠ Milíře, Domov pro osoby se zdravotním postižením od hodin Program HO, LDO, TDS Sluníčko Mažoretky - vystoupení v Penzionu Tachov, Penzion od hodin TDS - Plamínek, loučení s MŠ (6x vystoupení) MěÚ Tachov od hodin Den otevřených dveří v ZUŠ Tachov, ZUŠ od do hodin TO vystoupení na závěrečném koncertu 2012 Dobřany, sál ZUŠ TDS - Kolonádní koncert ( hl. sbor ) M. Lázně, kolonáda od hodin LDO vystoupení pro veřejnost,soubor Za stínem a jeho hosté Tachov, divadelní sál ZUŠ, od hodin Loučení mažoretek se školním rokem Tachov, nádvoří zámku od hodin TO vystoupení na akci,,svatojánský den Tachov, Muzeum Českého lesa od hodin TO závěrečný koncert Tachov, sál kina Mže od hodin LDO vystoupení pro ZŠ Bělá nad Radbůzou Tachov, divadelní sál ZUŠ od do hodin LDO ukázková hodina pro rodiče PDV Tachov, divadelní sál ZUŠ, od do hodin Zápis do ZUŠ Tachov na školní rok 2012/2013 Tachov, ZUŠ od do hodin HO Závěrečný koncert žáků ZUŠ Přimda a Bor Přimda, ZŠ od 8.40 hodin

26 ČERVENEC Letní tábor TDS Kořen, hlavní sbor TDS vystoupení Černošín kostel od hodin TDS - vystoupení Kořen kaple od hodin Mažoretky + DOM Planá u M.Lázní Hornický den SRPEN DOM koncertní zájezd - Chalkidiki Kassandra, Fourka Řecko Mažoretky vystoupení u příležitosti pouti Svojšín