Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc květen a červen 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka Dynamická kresba II :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Květuše Belanová Genetika chování 1. část :30 16:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Petra Rauferová ŠVP pro MŠ :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Škola online program KATEDRA (uživatelé -administrátoři) :00 12: Škola online program KATEDRA (uživatelé -pedagogové) :00-17:00 SOŠ stavební K. Vary, Sabinovo nám. 16 IT učebna, ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary ŠVP pro MŠ :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Ing. Ondřej Helar Ing. Ondřej Helar Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Školní preventivní program a jeho tvorba :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Michaela Veselá Jak již v MŠ a v 1. ročníku ZŠ rozpoznat možné dys. potíže - práce s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky Základní školení hygienického minima se zaměřením na školy a školská zařízení :00-17:00 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 PhDr. Zdeňka Baranniková :00-13:15 Karlovy Vary, Západní 15 Eva Bartoňová Nové pojetí výuky vlastivědy na 1.stupni ZŠ - Proč ne jinak? :00-16:45 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Zdeňka Rašková ŠVP a výtvarná výchova :00-16:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jaroslav Kotal ŠVP a hudební výchova :00-16:30 ZŠ M. Lázně, Školní nám. 472 Mgr. Jaroslav Kotal Hrajeme si v matematice :30-16:45 Karlovy Vary, Západní 15 Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc Jak se modernizovala česká společnost :00-16:30 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc Povinná četba, ano či ne? :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jaroslava Šamatová Ekoateliér - Melodie domova :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Jitka Horová Uplatňování ČÚS v účetnictví příspěvkových organizací- Účetní aktuality :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Ing. Olga Hanzlová Ekoateliér - Melodie domova :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Jitka Horová Setkání metodiků a ředitelek MŠ :00-17:00 Cheb, MŠ 26.dubna Mgr. Ludmila Mračková Country tance II :30 17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Miroslav Procházka

2 Astronomické pohádky pro nejmenší :00-16:45 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Miroslav Spurný Sluneční soustava a nové objevy v ní :00-18:45 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Miroslav Spurný Setkání se spisovatelem Zdeňkem Šmídem :00-16:15 Karlovy Vary Zdeněk Šmíd Ekoateliér - Melodie domova :00-17:00 Cheb, ZŠ Obětí nacismu Jitka Horová Co se děje v trávě (a nejen tam): zajímavé chování a strategie hmyzu, základní metody terénního moderního studia Zkušenosti z práce s RVP PV, aneb upravujeme svůj školní vzdělávací program :00-17:00 Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 Mgr. Oldřich Čížek :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Šárka Gabrielová Výuka Čj podle záměrů RVP- Rady z praxe Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Vladimíra Neužilová Výuka Čj podle záměrů RVP Karlovy Vary, Západní 15 PaedDr. Hana Mühlhauserová Ekoateliér - Galerie nápadů :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Jitka Horová Direkter Weg sicherer Weg. Mit Direkt zum Abitur und nicht nur :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Dana Hrušková Prevence šikany II :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jiří Maléř Krátkodobé tetování henou :00-12:00 Karlovy Vary, Západní 15 Lenka Kohoutová Textilní tvorba batika za studena nebo v mikrovlnné troubě :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Lenka Kohoutová Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ - cíle a pojetí RVP ZV rozpracované v ŠVP :00-16: Hlodavci :30-14: ŠVP = škola v pohybu aneb porodní bolesti zavádění školního vzdělávacího programu :30 12: Slovní hodnocení a sebehodnocení na 1. stupni ZŠ :00 17:00 ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 ZŠ JIH M. Lázně, Komenského 459 ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 PaedDr. Marie Hanzová, CSc. RNDr. Libor Weiter, Ph.D. Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Pavel Škramlík Právní vědomí v prostředí školských zařízení :00 17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Michaela Veselá Květinový ateliér :00-17:00 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Jitka Horová Proč je poušť na Sahaře- Fyzika v počasí a podnebí :00-17: Evaluace a autoevaluace výchovné a vzdělávací činnosti středních škol Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 RNDr. Martin Macháček CSc :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 RNDr. Jaroslav Kočvara Projektové vyučování :00-16:00 Chomutov, ZŠ Školní Mgr. Jaroslava Šamatová Jak na pracovněprávní vztahy ve škole :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jan Musil Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte!

3 Anotace akcí na měsíc květen a červen 2007 Přihlášky zasílejte na mail.adresu poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář Dynamická kresba II / 13:00-16:00- Karlovy Vary, Západní 15 Volné pokračování prac.dílny - výtvarná technika vycházející z lineární kresby podporuje dětskou fantazii a umožňuje lépe pochopit prostor. Zároveň lze dynamickou kresbu využít pro uvolnění ruky a k rozvoji jemné motoriky. Lektorka objasní zákonitosti dynamické kresby a povede její nácvik. Témata - Květiny, Strom, Postavy a zvířata. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD Lektor: Květuše Belanová Kč S sebou: Bílé čtvrtky formát A3, obyčejná měkká tužka /ač.1/ pastely Giocondy v co nejširší škále barev. Vodové barvy, štětec silnější, kelímek na vodu, hadřík Genetika chování 1. část / 12:30 16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Tento seminář vychází z behaviorální genetiky, která se zabývá souvislostmi mezi vzhledem člověka a jeho chováním (způsobem myšlení, typem reakcí, druhem emocionálního prožívání, způsobem vyjadřování a vnímání, druhem zaměření ). Během programu se naučíme identifikovat hlavní způsoby dětského chování. Jejich pochopení nám usnadní nejen komunikaci s dětmi, ale zejména nám umožní výchovné a vzdělávací působení na každé dítě současně s co největší podporou rozvoje jeho osobní originality. Na seminář možno přinést fotografie za účelem identifikace konkrétních rysů a tedy i způsobů chování. pracovníkům všech typů a stupňů školských zařízení Lektor: Mgr. Petra Rauferová Kč Pokud zájem přesáhne kapacitu, semináře stanovíme další termín jeho konání ŠVP pro MŠ /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Učitelky se seznámí s požadavky dnešní doby na práci učitelek mateřských škol. Bude jim nabídnut náhled na filozofii a zpracování ŠVP, návaznost TVP a školní program. Plánovaná je otevřená diskuze o problémech v oblasti práce učitelky MŠ. Lektor: učitelkám MŠ Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Kč Škola online program KATEDRA (uživatelé -administrátoři) /8:00-12:00 - SOŠ stavební K. Vary, Sabinovo nám. 16 Na základě skutečnosti postupného zavedení programu KATEDRA do každodenní práce pedagogických pracovníků všech středních škol zřizovaných Karlovarským krajem je připraven praktický seminář, jehož cílem je nejen získat informace o tomto programu a jeho možnostech, ale zároveň vytvořit základy dovedností v práci s ním. pedagogickým pracovníkům SŠ (administrátoři) a dalším zájemcům Lektor: Ing. Ondřej Helar Kč

4 Škola online program KATEDRA (uživatelé -pedagogové) /13:00-17:00 - učebna, ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary Na základě skutečnosti postupného zavedení programu KATEDRA do každodenní práce pedagogických pracovníků všech středních škol zřizovaných Karlovarským krajem je připraven praktický seminář, jehož cílem je nejen získat informace o tomto programu a jeho možnostech, ale zároveň vytvořit základy dovedností v práci s ním. pedagogickým pracovníkům SŠ a dalším zájemcům Lektor: Ing. Ondřej Helar Kč ŠVP pro MŠ /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Učitelky se seznámí s požadavky dnešní doby na práci učitelek mateřských škol. Bude jim nabídnut náhled na filozofii a zpracování ŠVP, návaznost TVP a školní program. Plánovaná je otevřená diskuze o problémech v oblasti práce učitelky MŠ. Lektor: učitelkám MŠ Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Kč Školní preventivní program a jeho tvorba /9:00-15:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Účastníci se seznámí s přímými praktickými metodami tvorby programu, způsoby jak jej lze financovat a realizovat tak, aby škola byla jeho autorem, ale rozhodně ne jediným realizátorem. pedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě školního prev.programu a všem ostatním zájemcům Lektor: Mgr. Michaela Veselá Kč Jak již v MŠ a v 1. ročníku ZŠ rozpoznat možné dys. potíže - práce s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky / 12:00-17:00 Kadaň, ZŠ Na Podlesí 1480 Teoretická část: školní zralost (složka psychologická, sociální, emocionální a neurologická), odklad školní docházky, seznámení s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praktická část: praktický nácvik práce s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. "Test rizika..." započítán v ceně semináře (150,-). učitelkám MŠ, pedagogům 1.stupně ZŠ Lektor: PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Základní školení hygienického minima se zaměřením na školy a školská zařízení / 10:00-13:15 - Karlovy Vary, Západní 15 V poslední době prodělala legislativa, týkající se potravin a potažmo i stravovacích služeb výrazné změny, díky legislativě EU. Dost závažně se změnil přístup k provozování stravovacích služeb a výrobě pokrmů. Bylo vydáno množství nových legislativních norem, které jsou často nepřehledné, navíc samozřejmě platí i národní legislativa, která byla novelizována.školení osvětlí posluchačům současnou platnou legislativu, jak ČR, tak EU, v příkladech budou prezentovány novinky, vyplývající z nové legislativy. Jednou z novinek je i povinnost provozovatele zajistit v pravidelných intervalech školení pro všechny své zaměstnance.dále školení pokračuje v bodech tak,aby posluchači získali znalosti, nutné k ochraně veřejného zdraví v rozsahu požadavků vyhl.č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Závěrem bude posluchačům vysvětlena problematika systému kritických bodů. pracovníkům školních jídelen (i MŠ), zejména pak hospodářkám, vedoucím kuchařkám a kuchařkám Lektor: Eva Bartoňová Kč

5 Nové pojetí výuky vlastivědy na 1.stupni ZŠ - Proč ne jinak? / 14:00-16:45 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktický seminář- dílna inspiruje účastníky k začlenění učiva do vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a jeho svět ( Lidé a čas) do dalších vzdělávacích oblastí a oborů (ITV ).Vlastivědné učivo v tematickém vyučování, práce s naučným textem, tvořivé psaní aj. Zásobník aktivit a činností pro výuku hlavních historických reálií naší země na 1.stupni ZŠ. učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Zdeňka Rašková ŠVP a výtvarná výchova /12:00-16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Výtvarná výchova je v dokumentu RVP ZV postavena velmi tvrdě, a co s tím? Seminář se zaměří na problematiku aplikace Vv do ŠVP a vysvětlí její pojetí v rámci RVP ZV. Poskytne návod jak lze změnit teorii v praxi - vnímání světa okolo nás a jeho ztvárnění, rozvíjení fantazie, představivosti v souladu s očekávanými výstupy. Poukáže na problémy a úskalí zařazení Vv do ŠVP a současně poskytne i dobré (ověřené) nápady. učitelům Vv na ZŠ a nižším stupni G Lektor: Mgr. Jaroslav Kotal Kč ŠVP a hudební výchova /12:00-16:30 - ZŠ M. Lázně, Školní nám. 472 Seminář se zaměří na seznámení s možnostmi obsahového zpracování předmětu hudební výchova a její aplikace ve ŠVP v souladu s RVP. Konkretizuje podíl učitele Hv na zpracování ŠVP s ohledem na rozvíjení kompetencí nezbytných pro praktickou vzdělanostní vybavenost každého žáka. Nabídne praxí ověřené nápady a upozorní na úskalí. učitelům Hv na ZŠ a nižším stupni G Lektor: Mgr. Jaroslav Kotal Hrajeme si v matematice /13:30-16:45 - Karlovy Vary, Západní 15 Jedním z hlavních témat, která jsou diskutována v souvislosti se změnami v českém školství, jsou aktivity, které nabídnou žákovi možnost autonomního rozvoje jeho schopností a dovedností a současně budou dostatečně motivující. Takovými aktivitami jsou např. didaktické hry a aktivity herního a soutěžního typu. Diskutována budou hlavně tato témata: Zařazení didaktických her do vyučování, Funkce herních aktivit ve vyučování matematice, Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice, Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků. učitelům ZŠ a SŠ Lektor: Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc Kč Jak se modernizovala česká společnost /13:00-16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Přednáška se věnuje prosazování a projevům nových zkušeností a životních potřeb ve výše uvedeném období. Soustředí se především na nový životní styl zejména ve městech, ve kterých byly podmínky ke změnám příznivější a naléhavější než na venkově. Prosazování moderních životních návyků bylo spojeno s některými sociálně profesními skupinami městského obyvatelstva ( např. úředníky, zaměstnanci, dělníky, představiteli svobodných povolání), které se pro ostatní stávaly vzorem a výrazně ovlivňovaly běžné životní potřeby v oblasti bydlení, stravování, oblékání, odpočinku, reprezentace apod. Meziválečnou éru je možno v rámci ČSR ( zejména ve městech) považovat za dobu, kdy se životní styl plně modernizoval. Přednáška se dotkne i zvláštností českého životního stylu, které se projevovaly mj. specifickým hodnotovým žebříčkem v oblasti životních potřeb. Poutavý výklad bude doprovázen dobovými ilustracemi a fotografiemi. učitelům ZŠ ( 2. stupeň), nižších ročníků víceletých gymnázií, středních škol a gymnázií Lektor: PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc Kč

6 Povinná četba, ano či ne? /12:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Význam vlastní četby žáka pro rozvoj jeho kompetencí. Systém povinné a doplňkové četby v českém jazyce na 2. stupni ZŠ. Vedení čtenářských denníků. Konkrétní ukázky zpracování přečtených textů. Využití četby pro začlenění průřezových témat. Propojení četby s filmovou tvorbou. Způsoby hodnocení a prověřování. Výměna zkušeností. učitelům 2.stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jaroslava Šamatová Kč Ekoateliér - Melodie domova /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář nabídne účastníkům přehlídku plnou originálních modelů v překvapivém pojetí(stříkané plastiky z odstřižků,rámování odpadovými materiály...). Dekorativní kolekce - jednoduché a efektní, snadné a rychlé, dostupné všem. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky a jednu prázdnou, vymytou a vysušenou krabici od mléka (nejlépe se čtvercovou základnou Uplatňování ČÚS v účetnictví příspěvkových organizací- Účetní aktuality /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 1.Struktura nákladů a výnosů v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti ČÚS 219 a Kalkulace ceny výkonů a rozdělování společných nákladů na jednotlivé činnosti 3. Sledování nákladů a výnosů pro finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001Sb. a podle prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb. 4. Složitější případy a jejich řešení podle ČÚS 512, 516 pohledávky a závazky 5. Složitější případy a jejich řešení podle ČÚS 521 Fondy majetkové a peněžní fondy, tvorba a použití. 6. Diskuze vedoucím a ekonomickým pracovníkům školských zařízení Lektor: Ing. Olga Hanzlová Kč Dotazy je možno poslat předem Ekoateliér - Melodie domova /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Seminář nabídne účastníkům přehlídku plnou originálních modelů v překvapivém pojetí(stříkané plastiky z odstřižků,rámování odpadovými materiály...). Dekorativní kolekce - jednoduché a efektní, snadné a rychlé, dostupné všem. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky a jednu prázdnou, vymytou a vysušenou krabici od mléka (nejlépe se čtvercovou základnou

7 Setkání metodiků a ředitelek MŠ /13:00-17:00 - Cheb, MŠ 26.dubna Pracovní setkání, na kterém se budou účastníci vzájemně informovat o problémech v oblasti řízení MŠ a jejich řešení v praxi. Okruh témat bude závislý na signálech z mateřských škol i požadavcích a potřebách účastníků. ředitelky a metodičky MŠ Lektor: Mgr. Ludmila Mračková Kč Country tance II / 12:30 17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Jedná se o cyklus volných, na sebe nenavazujících dílů. Cíl semináře je přiblížit možnosti použití country tanců ve školských zařízení. Seminář je složen z teoretické části: použití hudby v country tancích; práce s tanečními materiály; tvorba vlastních choreografií pro vystoupení; přehlídky a soutěže; videoukázky jako doplněk teoret.části; a praktické části: základní taneční figury; základní taneční formace; výuka tradičních amerických country tanců se zaměřením na jejich použití při výuce i mimoškolní činnosti výuka cca tanců. pracovníkům všech typů školských zařízení Lektor: Miroslav Procházka Kč S sebou: psací potřeby a pohodlnou obuv. Pro dámy je vhodná (nikoli nezbytná) široká sukně Astronomické pohádky pro nejmenší / 15:00-16:45 - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Popularizace nebeské oblohy pro nejmenší. Ukázky pohádkových pořadů vhodných pro děti do 8 let (krátké filmy) recept pro učitele, jak složité úkazy vesmíru jednoduše vysvětlit i malým dětem. učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálních škol, vychovatelkám ŠD Lektor: Miroslav Spurný Kč Sluneční soustava a nové objevy v ní / 17:00-18:45 - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 učitelům ZŠ a SŠ Lektor: Miroslav Spurný Kč Setkání se spisovatelem Zdeňkem Šmídem /14:00-16:15 - Karlovy Vary Tentokrát mezi nás zavítá spisovatel, jehož vztah ke Karlovým Varům nejlépe odráží kniha "Mé staré dobré Vary aneb Váš žoviální průvodce pitím i žitím", Zdeněk Šmíd. Známý prozaik a autor knih z vodáckého a turistického prostředí, který je oblíben zejména pro svůj laskavý humor, se proslavil především díly: "Proč bychom se netopili, aneb vodácký průvodce pro Ofélii", "Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách", "Proč bychom se netěšili, aneb jak se držet nad vodou"... Povídat si budeme nejen o jeho literární tvorbě, ale třeba i o vzpomínkách na pobyt v Karlových Varech. pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Zdeněk Šmíd Kč

8 Ekoateliér - Melodie domova /13:00-17:00 - Cheb, ZŠ Obětí nacismu Seminář nabídne účastníkům přehlídku plnou originálních modelů v překvapivém pojetí(stříkané plastiky z odstřižků,rámování odpadovými materiály...). Dekorativní kolekce - jednoduché a efektní, snadné a rychlé, dostupné všem. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky a jednu prázdnou, vymytou a vysušenou krabici od mléka (nejlépe se čtvercovou základnou Co se děje v trávě (a nejen tam): zajímavé chování a strategie hmyzu, základní metody terénního moderního studia /13:00-17:00 - Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 Účastníci semináře se seznámí s některými zajímavými typy chovaní a anatomickými či morfologickými strukturami u hmyzu. Blíže rozebrána bude například haplodiploidie, tedy velmi zajímavý a na první pohled podivný jev, ve kterém jedinci jedné kolonie pomáhají s rozmnožováním jiným členům na úkor sebe. Dále zmíníme zajímavé strategie v péči o potomstvo a probereme druhy, u kterých bychom tuto činnost nepředpokládali. Fotografiemi bude doplněno vyprávění o kuriózních i obvyklých způsobech "lovu". Další připravená témata: fluorescence, katatonie, polymorfizmus, mutualismus, myrmekofile. U jednotlivých témat bude nastíněn princip a uvedeny skupiny hmyzu, u kterých se daný jev vyskytuje, a to ať již vznikl závisle či nezávisle na systému. Část semináře bude věnována různým způsobům studia hmyzu ve volné přírodě nejen v mírném pásu, ale třeba i v tropech. Budou představeny běžné i méně známé metody výzkumu, které jsou pro poznávání této skupiny klíčové. Posluchači získají komplexnější představu nejen o systému tohoto řádu, ale dozvědí se o pozoruhodnostech a zvláštnostech v rámci této skupiny. 2. stupeň ZŠ, SŠ Lektor: Mgr. Oldřich Čížek Kč Zkušenosti z práce s RVP PV, aneb upravujeme svůj školní vzdělávací program /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktická dílna, ve které si účastníci přiblíží zásady, možnosti a doporučení pro zpracování ŠVP vycházející z praxe na mateřských školách. Ujasní si strukturu programu školy, povinné součásti ŠVP, funkci a výhody příloh.budou se zabývat východisky a prioritami školy, hodnocením podmínek a rizik vzdělávání, návazností RVP ŠVP TVP. učitelkám MŠ Lektor: Šárka Gabrielová Kč S sebou: RVP a svůj ŠVP v jakékoli fázi rozpracování Výuka Čj podle záměrů RVP- Rady z praxe / Karlovy Vary, Západní 15 Seminář se zaměří na cíle výuky, utváření kompetencí a ukázky inovativních metod výuky vedoucích k naplnění kompetencí i výstupů daných RVP. Účastníkům budou poskytnuty ukázky ŠVP pro výuku ČJ zpracované lektorkou a konkrétní texty pro výuku žáků (pracovní listy?). učitelům 2.stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií Lektor: PhDr. Vladimíra Neužilová Kč

9 Výuka Čj podle záměrů RVP / Karlovy Vary, Západní 15 Seminář se zaměří na cíle výuky, utváření kompetencí a ukázky inovativních metod výuky vedoucích k naplnění kompetencí i výstupů daných RVP. Účastníkům budou poskytnuty ukázky ŠVP pro výuku ČJ zpracované lektorkou a konkrétní texty pro výuku žáků. učitelům 1.stupně ZŠ Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová Kč Ekoateliér - Galerie nápadů /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktická environmentalistika, tvořivá recyklace krok za krokem. Úvod do EVVO, třídění odpadu, výtvarné proměny odpadových materiálů.pestrá inspirační lekce plná nápadů,odpadový materiál ve výtvarné praxi, moderní pojetí.více než 100 ukázek, nácvik základních technik.papír, plasty, dřevo, přírodniny, obalový materiál. Běžný odpad z domácností, odpad z výroby, vyřazované předměty Bezpečnost práce a hygiena při přetváření odpadových materiálů a přírodnin.motivace, organizace sběru a třídění, techniky pro přetváření.význam a cíle tvořivé recyklace. pedagogům SŠ, SOU Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky Direkter Weg sicherer Weg. Mit Direkt zum Abitur und nicht nur /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V současnosti dochází k velkým změnám na všech stupních škol. Na SŠ je a bude hlavním tématem nová koncepce maturitní zkoušky a také zkoušky Zertifikat Deutsch, již mohou zájemci složit na GI a jejíž úroveň také odpovídá úrovni maturitní zkoušky. Seminář seznámí učitele s cílovými požadavky jazykové úrovně A1 - B1 podle SERR pro všechny jaz.dovednosti: poslech, ústní projev, čtení i psaní. Ukáže učitelům, jaké konkrétní znalosti a dovednosti mají mít žáci s touto úrovní. Pomůže jim uvědomit si, co vše by tito žáci měli zvládnout a co už patří do vyšší jazykové úrovně. V didakticky zaměřeném semináři se účastníci formou workshopu seznámí s příklady receptivních (Lesen, Hören) a produktivních (Schreiben, Sprechen) dovedností a budou analyzovat typy úloh vyskytujících se při nácviku těchto dovedností. Příklady budou čerpány z nové, moderně koncipované učebnice Direkt (Klett) i z jiných výukových materiálů, připravujících studenty optimálně k nové maturitě a ke zkoušce Zertifikat Deutsch. Učitelům bude ukázáno mnoho metodických námětů, které mohou uplatnit při výuce německého jazyka na středních školách, seznámí se také s ukázkou zařazení průřezových témat do výuky německého jazyka. Na semináři si učitelé tuto učebnici budou moci zakoupit s 50% slevou. učitelům SŠ Lektor: Mgr. Dana Hrušková Kč Poznámka: Seminář bude probíhat v němčině Prevence šikany II /9:00-15:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Cílem semináře je rozšířit praktické znalosti, dovednosti a poskytnout účastníkům nástroje potřebné pro řešení šikany a její prevenci.vzdělávací, modelový seminář zahrnuje metody práce se skupinou, nenásilné způsoby řešení konfliktů, práce s agresorem a obětí, rozměry šikanování, vymezení definice šikany, sociometrie a její využití, nabídka praktických intervencí, strategií, modelových situací, psychoher. Seminář je volným pokračováním (lze se účastnit bez absolvování 1. části). učitelům, vychovatelům, ostatním zájemcům z oblasti pomáhajících profesí Lektor: Mgr. Jiří Maléř Kč

10 Krátkodobé tetování henou / 9:00-12:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V rámci semináře se účastníci seznámí s možnostmi krátkodobého tetování - henou, japonským krátkodobým tetováním a tetovacími fixy. Součástí semináře je seznámení s historií tetování, praktická ukázka malby na tělo a jednotlivých technik přímo na vlastní kůži. učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám a dalším zájemcům Lektor: Lenka Kohoutová Kč Doporučujeme si obléci tričko (tílko) s krátkým rukávem Textilní tvorba batika za studena nebo v mikrovlnné troubě /13:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V rámci semináře si účastníci osvojí netradiční metodu barvení triček. Tato metoda je vhodná a použitelná pro práci s dětmi ve všech zařízeních.výsledný efekt je vždy pěkným překvapením. učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám a dalším zájemcům Lektor: Lenka Kohoutová Kč S sebou: 2 až 3 hladká bavlněná trika( pokud možno bílá, případně světlé barvy - světle žluté, krémové,bleděmodré... bez aplikací), nůžky, tenký bavlněný provázek Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ - cíle a pojetí RVP ZV rozpracované v ŠVP /13:00-16:30 - ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Praktický seminář je rozdělen na dvě části. Obsahem 1. části je interpretace vybraných ukázek z děl české a světové literatury. Jeho cílem je především inspirovat učitele k hledání témat, využití metod a forem práce, které vedou k aktivnějšímu vztahu žáků k literatuře a kultuře všeobecně. Důraz je kladen nejen na složku výchovnou, ale i ( v nezbytné míře) na vzdělávací, a to s ohledem na požadavky vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace, jak to vyžadují RVP ZV a tvorba ŠVP. Druhá část semináře se věnuje názorným a konkrétním příkladům a ukázkám komunikativních situací i tvořivé práci s textem v hodinách češtiny. Pozornost se soustředí na klíčové kompetence žáků především komunikativní a ty, které pomáhají řešit problémy. Tato podnětná přednáška se může stát dobrým pomocníkem při tvorbě ŠVP na každé škole. Rovněž budou podány informace o organizační struktuře Olympiády z českého jazyka, zkušenostech z její přípravy a jejím přínosu. pro učitele ZŠ ( 2. stupeň) a nižších ročníků víceletých gymnázií Lektor: PaedDr. Marie Hanzová, CSc Kč Hlodavci /8:30-14:30 - Karlovy Vary, 1. České gymnázium v Karlových Varech Lektor účastníky blíže seznámí s následujícími tématy: Aktuální rozšíření druhů v ČR,tendence v rozšíření druhů, stav ochrany podle vyhlášky. Hlodavci ve světě, skupiny, zvláštnosti, vývojové vztahy. Životní strategie hlodavců, populační cykly, příjem potravy. Anatomie, určování pohlaví. Párovací systémy, sociální kontakty, určování příbuznosti. 2. stupeň ZŠ, SŠ Lektor: Libor Weiter, Ph.D Kč

11 ŠVP = škola v pohybu aneb porodní bolesti zavádění školního vzdělávacího programu / 8:30 12:30 - ZŠ JIH M. Lázně, Komenského 459 Seminář je postaven na vzájemné komunikaci lektora a posluchačů. Východiskem je předpoklad, že školní vzdělávací program není jen napsaný dokument, ale celková proměna školy. Cílem je nabídnout, co se osvědčilo při zavádění změn (na podmínkách konkrétní školy). Okruhy se dají shrnout do těchto bodů:předpoklady pro úspěšnou tvorbu ŠVP - Z pohledu vedení školy, z pohledu učitelů. Řízení a komunikace se sborem - vedení porad, spolupráce ve sboru - vzájemné hospitace, schůzky učitelů v ročníku, nápadníky (portfolio učitele), dotazníky, ankety, systém plánování, výjezdy.tvorba ŠVP jak začít (a pokračovat) - metodika tvorby na konkrétní škole, tahák ke tvorbě ŠVP, tabulky výstupů, příklady z praxe.změny ve výuce: otevřené formy výuky, aktivity školy-akce, tradice, týdenní plán jako účinný a pravidelný způsob komunikace, sebehodnocení žáků, rodiče a jejich zájem o znalosti a prospěch žáka, další výhody TP. ředitelům škol a jejich zástupcům, koordinátorům ŠVP, příznivcům změn učitelé ZŠ Lektor: Mgr. Pavel Škramlík Slovní hodnocení a sebehodnocení na 1. stupni ZŠ / 13:00 17:00 - ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Dílna je rozdělena na teoretickou a praktickou část.první část je zaměřena na charakteristiku slovního hodnocení a sebehodnocení žáků: Rozdíly hodnocení klasifikace.proč slovně hodnotíme.co je slovní hodnocení, co funkci slovního hodnocení neplní.jak slovně hodnotíme - hodnocení průběžné (hodnotící výrok). Hodnocení závěrečné-obsah a forma vysvědčení. Portfolio a jeho využití.jak vést žáky k sebehodnocení, týdenní plán jako pomůcka k sebehodnocení. Druhá část je podložena ukázkami týdenních plánů, portfolií a ukázkami písemného průběžného hodnocení. Pokusíme se vyvodit, jaký dopad má slovní hodnocení na žáky, na učitele i na rodiče. Budeme diskutovat o nutnosti změny pojetí výuky v závislosti na hodnocení, o otázkách, kdy se pro slovní hodnocení rozhodnout, jak žáky sledovat v průběhu školního roku, jak žáky motivovat bez známek, jak informovat rodiče bez využití známek. Podle zájmu posluchačů můžeme hovořit i o tvorbě vysvědčení a kompetencích žáků, které slovní hodnocení umožňuje hodnotit. učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Pavel Škramlík Právní vědomí v prostředí školských zařízení / 9:00 17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Cílem programu je seznámit ředitele školských zařízení, jejich zástupce, případně další školské pracovníky, s platnými normami, které se vztahují na děti a mládež a s jejich aplikací přímo na školní praxi. Výsledkem by měla být orientace absolventa v tom, co může, musí a nesmí ve vztahu ke svěřené osobě mladší 18 let ( v případě SŠ pak srovnání s osobou starší 18 let, která je studentem školy). pracovníkům všech typů školských zařízení Lektor: Mgr. Michaela Veselá Kč Květinový ateliér /13:00-17:00 - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Modelování a tvarování květin z papíru,textilu, kartonu,dřeva,plastů a dalších odpadových materiálů, náměty pro jarní a velikonoční výzdobu a svátek matek. Jednoduché květinové variace,květinová aranžmá,květinové dárky,květinové dekorace, kaktusárium. Květina je tradičním a elegantním dárkem,vhodným pro většinu svátečních příležitostí. Prostřednictvím originální, vlastnoručně vytvořené květiny, můžeme přinést radost svým nejmilejším.kromě svátků a narozenin myslíme každoročně v den vysvědčení také na paní učitelky. Květiny jsou, díky velkému množství rozličných tvarů,barev a vůní,stálou výtvarnou inspirací. učitelkám MŠ,učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky

12 Proč je poušť na Sahaře- Fyzika v počasí a podnebí /13:00-17:00 - Karlovy Vary, 1. České gymnázium v Karlových Varech V 1. odborné části seznámení s tím, jak pomocí fyzikálních zákonů, demonstrovaných jednoduchými pokusy, můžeme vysvětlit různé a zdánlivě nesouvisející jevy v počasí a podnebí; uvidíme při tom, jak lze propojit témata společná různým vzdělávacím oborům a posilovat nadpředmětový přístup ke vzdělávání. V 2. didaktické části se účastníci seznámí s konkrétním návrhem, který mohou použít při přípravě ŠVP, jmenovitě těch jeho částí, které popisují výchovné a vzdělávací strategie a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu fyzika. učitelům fyziky a zeměpisu 2. stupně ZŠ, SŠ Lektor: RNDr. Martin Macháček CSc Kč Evaluace a autoevaluace výchovné a vzdělávací činnosti středních škol / 13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V souvislosti se zákonnou povinností všech škol zpracovat a vyhodnotit plán evaluace a autoevaluace vlastní činnosti je užitečné vědět, jak se s tímto úkolem vyrovnat. Zkušenosti a poznatky z různých škol mohou pomoci při jeho řešení všem, kteří se na něm mohou podílet. vedoucím pracovníkům SŠ a ŠZ a ostatním pedagogickým pracovníkům Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara Kč Projektové vyučování / 12:00-16:00 - Chomutov, ZŠ Školní Projektové vyučování je založeno na integraci jednotlivých vyučovacích předmětů, rozvíjí kompetence žáků a vychází z propojení procesu učení s běžným životem. Jedná se o velmi úspěšnou formu práce, kterou doporučuje RVP ZV. Seminář objasní metodiku a zásady projektového vyučování. Předloží možnosti výběru témat projektů, postupy při jejich tvorbě a realizaci, upozorní na úskalí projektového vyučování. Budou představeny konkrétní projekty včetně evaulace a autoevaulace žáků. Lektorka vychází z bohatých zkušeností získaných během svého působení na jedné z pilotních základních škol, která od šk. roku 2004/2005 využívá vlastní ŠVP ZV. pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, nižších ročníků G Lektor: Mgr. Jaroslava Šamatová Kč Jak na pracovněprávní vztahy ve škole / 9:00 14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Osnova semináře: Pracovněprávní vztahy a založení pracovního poměru; Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; Změna pracovního poměru; Skončení pracovního poměru; Pracovní doba a doba odpočinku; Dovolená na zotavenou; Odpovědnost za škodu; Odměňování; Péče o zaměstnance. vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Jan Musil Kč

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Hodnocení žáků a autoevaluace školy

Hodnocení žáků a autoevaluace školy Hodnocení žáků a autoevaluace školy Pravidla pro hodnocení žáků Základní východiska pro hodnocení a klasifikace Cílem hodnocení je zpětná vazba, prostřednictvím které žák získává informace o tom, jak danou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 101-01-16 Novely zákoníku práce v roce 2008 v praxi

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty

ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání integrace vzdělávacího obsahu integrace žáků klíčové kompetence kurikulární dokumenty ZÁKLADNÍ POJMY etapy vzdělávání legislativně vymezené, obsahově stanovené a časově ohraničené úseky vzdělávání, které odpovídají vzdělávání podle daného rámcového vzdělávacího programu integrace vzdělávacího

Více

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah

Obsah. Školní učební plán Školní učební plán pro 6. až 9. ročník 1/8. Identifikační údaje Autorský tým. Obsah 1/8 Identifikační údaje Autorský tým I. Charakteristika školy I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7. II. II1. II.2. II.3. II.4. II.5. II.6. II.7. II.8. III. III.1. III.2. III.3. III.4. Umístění školy a její

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU CHEMIE (pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium) 1. Obsahové vymezení obor vedoucí k poznání a pochopení podstaty dějů v živé a neživé přírodě člověka seznamuje

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami:

V rámci gymnaziálního vzdělávání v předmětu Environmentální výchova vede učitel žáka k osvojení klíčových kompetencí těmito metodami: 5.13 Environmentální výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Environmentální výchova integruje všechny tematické okruhy

Více

Náš projekt Centrum integrované podpory

Náš projekt Centrum integrované podpory Kliknutím lze upravit styl. Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy. Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Projekt Vzdělávání k udržitelnému rozvoji pro střední školy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Cíle projektu Podpořit výuku témat vzdělávání k udržitelnému rozvoji na SŠ Skrze příklady

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.1.4 FRANCOUZSKÝ JAZYK 5.1.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Další cizí jazyk. Ruský jazyk je předmět nabízený

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Anotace IPn. Individuální projekt národní

Anotace IPn. Individuální projekt národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo P: CZ.1.07 Název P: Číslo výzvy: Název výzvy: Prioritní osa: blast podpory: Typ Kód a název oblasti intervence: Název Předpokládané datum zahájení a ukončení

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015

Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 SEMINÁŘ - ÚVOD DO KRITICKÉHO MYŠLENÍ Krajská konference k environmentální výchově v mateřských školách Liberecká MRKVIČKA 2015 Konference je podporována Libereckým krajem. Téma: Tvoříme, bádáme a učíme

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky

Matematika. 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky 11.4. Výzkumný přístup při výuce matematiky Matematika 25.4. Využití informačních technologií ve výuce matematiky 16.5. Konstruktivistické pojetí výuky matematiky 30.5. Aplikace ve výuce matematiky a rozvoj

Více

Práce s rodičovskou skupinou

Práce s rodičovskou skupinou Zkvalitnění a rozšíření speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, registrační číslo projektu: CZ. 1.07/1.2.08/04.0006 Práce s rodičovskou skupinou

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více