Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc květen a červen 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka Dynamická kresba II :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Květuše Belanová Genetika chování 1. část :30 16:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Petra Rauferová ŠVP pro MŠ :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Škola online program KATEDRA (uživatelé -administrátoři) :00 12: Škola online program KATEDRA (uživatelé -pedagogové) :00-17:00 SOŠ stavební K. Vary, Sabinovo nám. 16 IT učebna, ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary ŠVP pro MŠ :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Ing. Ondřej Helar Ing. Ondřej Helar Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Školní preventivní program a jeho tvorba :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Michaela Veselá Jak již v MŠ a v 1. ročníku ZŠ rozpoznat možné dys. potíže - práce s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky Základní školení hygienického minima se zaměřením na školy a školská zařízení :00-17:00 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 PhDr. Zdeňka Baranniková :00-13:15 Karlovy Vary, Západní 15 Eva Bartoňová Nové pojetí výuky vlastivědy na 1.stupni ZŠ - Proč ne jinak? :00-16:45 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Zdeňka Rašková ŠVP a výtvarná výchova :00-16:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jaroslav Kotal ŠVP a hudební výchova :00-16:30 ZŠ M. Lázně, Školní nám. 472 Mgr. Jaroslav Kotal Hrajeme si v matematice :30-16:45 Karlovy Vary, Západní 15 Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc Jak se modernizovala česká společnost :00-16:30 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc Povinná četba, ano či ne? :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jaroslava Šamatová Ekoateliér - Melodie domova :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Jitka Horová Uplatňování ČÚS v účetnictví příspěvkových organizací- Účetní aktuality :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Ing. Olga Hanzlová Ekoateliér - Melodie domova :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Jitka Horová Setkání metodiků a ředitelek MŠ :00-17:00 Cheb, MŠ 26.dubna Mgr. Ludmila Mračková Country tance II :30 17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Miroslav Procházka

2 Astronomické pohádky pro nejmenší :00-16:45 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Miroslav Spurný Sluneční soustava a nové objevy v ní :00-18:45 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Miroslav Spurný Setkání se spisovatelem Zdeňkem Šmídem :00-16:15 Karlovy Vary Zdeněk Šmíd Ekoateliér - Melodie domova :00-17:00 Cheb, ZŠ Obětí nacismu Jitka Horová Co se děje v trávě (a nejen tam): zajímavé chování a strategie hmyzu, základní metody terénního moderního studia Zkušenosti z práce s RVP PV, aneb upravujeme svůj školní vzdělávací program :00-17:00 Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 Mgr. Oldřich Čížek :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Šárka Gabrielová Výuka Čj podle záměrů RVP- Rady z praxe Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Vladimíra Neužilová Výuka Čj podle záměrů RVP Karlovy Vary, Západní 15 PaedDr. Hana Mühlhauserová Ekoateliér - Galerie nápadů :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Jitka Horová Direkter Weg sicherer Weg. Mit Direkt zum Abitur und nicht nur :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Dana Hrušková Prevence šikany II :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jiří Maléř Krátkodobé tetování henou :00-12:00 Karlovy Vary, Západní 15 Lenka Kohoutová Textilní tvorba batika za studena nebo v mikrovlnné troubě :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Lenka Kohoutová Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ - cíle a pojetí RVP ZV rozpracované v ŠVP :00-16: Hlodavci :30-14: ŠVP = škola v pohybu aneb porodní bolesti zavádění školního vzdělávacího programu :30 12: Slovní hodnocení a sebehodnocení na 1. stupni ZŠ :00 17:00 ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 ZŠ JIH M. Lázně, Komenského 459 ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 PaedDr. Marie Hanzová, CSc. RNDr. Libor Weiter, Ph.D. Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Pavel Škramlík Právní vědomí v prostředí školských zařízení :00 17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Michaela Veselá Květinový ateliér :00-17:00 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Jitka Horová Proč je poušť na Sahaře- Fyzika v počasí a podnebí :00-17: Evaluace a autoevaluace výchovné a vzdělávací činnosti středních škol Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 RNDr. Martin Macháček CSc :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 RNDr. Jaroslav Kočvara Projektové vyučování :00-16:00 Chomutov, ZŠ Školní Mgr. Jaroslava Šamatová Jak na pracovněprávní vztahy ve škole :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jan Musil Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte!

3 Anotace akcí na měsíc květen a červen 2007 Přihlášky zasílejte na mail.adresu poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář Dynamická kresba II / 13:00-16:00- Karlovy Vary, Západní 15 Volné pokračování prac.dílny - výtvarná technika vycházející z lineární kresby podporuje dětskou fantazii a umožňuje lépe pochopit prostor. Zároveň lze dynamickou kresbu využít pro uvolnění ruky a k rozvoji jemné motoriky. Lektorka objasní zákonitosti dynamické kresby a povede její nácvik. Témata - Květiny, Strom, Postavy a zvířata. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD Lektor: Květuše Belanová Kč S sebou: Bílé čtvrtky formát A3, obyčejná měkká tužka /ač.1/ pastely Giocondy v co nejširší škále barev. Vodové barvy, štětec silnější, kelímek na vodu, hadřík Genetika chování 1. část / 12:30 16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Tento seminář vychází z behaviorální genetiky, která se zabývá souvislostmi mezi vzhledem člověka a jeho chováním (způsobem myšlení, typem reakcí, druhem emocionálního prožívání, způsobem vyjadřování a vnímání, druhem zaměření ). Během programu se naučíme identifikovat hlavní způsoby dětského chování. Jejich pochopení nám usnadní nejen komunikaci s dětmi, ale zejména nám umožní výchovné a vzdělávací působení na každé dítě současně s co největší podporou rozvoje jeho osobní originality. Na seminář možno přinést fotografie za účelem identifikace konkrétních rysů a tedy i způsobů chování. pracovníkům všech typů a stupňů školských zařízení Lektor: Mgr. Petra Rauferová Kč Pokud zájem přesáhne kapacitu, semináře stanovíme další termín jeho konání ŠVP pro MŠ /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Učitelky se seznámí s požadavky dnešní doby na práci učitelek mateřských škol. Bude jim nabídnut náhled na filozofii a zpracování ŠVP, návaznost TVP a školní program. Plánovaná je otevřená diskuze o problémech v oblasti práce učitelky MŠ. Lektor: učitelkám MŠ Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Kč Škola online program KATEDRA (uživatelé -administrátoři) /8:00-12:00 - SOŠ stavební K. Vary, Sabinovo nám. 16 Na základě skutečnosti postupného zavedení programu KATEDRA do každodenní práce pedagogických pracovníků všech středních škol zřizovaných Karlovarským krajem je připraven praktický seminář, jehož cílem je nejen získat informace o tomto programu a jeho možnostech, ale zároveň vytvořit základy dovedností v práci s ním. pedagogickým pracovníkům SŠ (administrátoři) a dalším zájemcům Lektor: Ing. Ondřej Helar Kč

4 Škola online program KATEDRA (uživatelé -pedagogové) /13:00-17:00 - učebna, ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary Na základě skutečnosti postupného zavedení programu KATEDRA do každodenní práce pedagogických pracovníků všech středních škol zřizovaných Karlovarským krajem je připraven praktický seminář, jehož cílem je nejen získat informace o tomto programu a jeho možnostech, ale zároveň vytvořit základy dovedností v práci s ním. pedagogickým pracovníkům SŠ a dalším zájemcům Lektor: Ing. Ondřej Helar Kč ŠVP pro MŠ /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Učitelky se seznámí s požadavky dnešní doby na práci učitelek mateřských škol. Bude jim nabídnut náhled na filozofii a zpracování ŠVP, návaznost TVP a školní program. Plánovaná je otevřená diskuze o problémech v oblasti práce učitelky MŠ. Lektor: učitelkám MŠ Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Kč Školní preventivní program a jeho tvorba /9:00-15:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Účastníci se seznámí s přímými praktickými metodami tvorby programu, způsoby jak jej lze financovat a realizovat tak, aby škola byla jeho autorem, ale rozhodně ne jediným realizátorem. pedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě školního prev.programu a všem ostatním zájemcům Lektor: Mgr. Michaela Veselá Kč Jak již v MŠ a v 1. ročníku ZŠ rozpoznat možné dys. potíže - práce s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky / 12:00-17:00 Kadaň, ZŠ Na Podlesí 1480 Teoretická část: školní zralost (složka psychologická, sociální, emocionální a neurologická), odklad školní docházky, seznámení s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praktická část: praktický nácvik práce s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. "Test rizika..." započítán v ceně semináře (150,-). učitelkám MŠ, pedagogům 1.stupně ZŠ Lektor: PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Základní školení hygienického minima se zaměřením na školy a školská zařízení / 10:00-13:15 - Karlovy Vary, Západní 15 V poslední době prodělala legislativa, týkající se potravin a potažmo i stravovacích služeb výrazné změny, díky legislativě EU. Dost závažně se změnil přístup k provozování stravovacích služeb a výrobě pokrmů. Bylo vydáno množství nových legislativních norem, které jsou často nepřehledné, navíc samozřejmě platí i národní legislativa, která byla novelizována.školení osvětlí posluchačům současnou platnou legislativu, jak ČR, tak EU, v příkladech budou prezentovány novinky, vyplývající z nové legislativy. Jednou z novinek je i povinnost provozovatele zajistit v pravidelných intervalech školení pro všechny své zaměstnance.dále školení pokračuje v bodech tak,aby posluchači získali znalosti, nutné k ochraně veřejného zdraví v rozsahu požadavků vyhl.č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Závěrem bude posluchačům vysvětlena problematika systému kritických bodů. pracovníkům školních jídelen (i MŠ), zejména pak hospodářkám, vedoucím kuchařkám a kuchařkám Lektor: Eva Bartoňová Kč

5 Nové pojetí výuky vlastivědy na 1.stupni ZŠ - Proč ne jinak? / 14:00-16:45 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktický seminář- dílna inspiruje účastníky k začlenění učiva do vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a jeho svět ( Lidé a čas) do dalších vzdělávacích oblastí a oborů (ITV ).Vlastivědné učivo v tematickém vyučování, práce s naučným textem, tvořivé psaní aj. Zásobník aktivit a činností pro výuku hlavních historických reálií naší země na 1.stupni ZŠ. učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Zdeňka Rašková ŠVP a výtvarná výchova /12:00-16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Výtvarná výchova je v dokumentu RVP ZV postavena velmi tvrdě, a co s tím? Seminář se zaměří na problematiku aplikace Vv do ŠVP a vysvětlí její pojetí v rámci RVP ZV. Poskytne návod jak lze změnit teorii v praxi - vnímání světa okolo nás a jeho ztvárnění, rozvíjení fantazie, představivosti v souladu s očekávanými výstupy. Poukáže na problémy a úskalí zařazení Vv do ŠVP a současně poskytne i dobré (ověřené) nápady. učitelům Vv na ZŠ a nižším stupni G Lektor: Mgr. Jaroslav Kotal Kč ŠVP a hudební výchova /12:00-16:30 - ZŠ M. Lázně, Školní nám. 472 Seminář se zaměří na seznámení s možnostmi obsahového zpracování předmětu hudební výchova a její aplikace ve ŠVP v souladu s RVP. Konkretizuje podíl učitele Hv na zpracování ŠVP s ohledem na rozvíjení kompetencí nezbytných pro praktickou vzdělanostní vybavenost každého žáka. Nabídne praxí ověřené nápady a upozorní na úskalí. učitelům Hv na ZŠ a nižším stupni G Lektor: Mgr. Jaroslav Kotal Hrajeme si v matematice /13:30-16:45 - Karlovy Vary, Západní 15 Jedním z hlavních témat, která jsou diskutována v souvislosti se změnami v českém školství, jsou aktivity, které nabídnou žákovi možnost autonomního rozvoje jeho schopností a dovedností a současně budou dostatečně motivující. Takovými aktivitami jsou např. didaktické hry a aktivity herního a soutěžního typu. Diskutována budou hlavně tato témata: Zařazení didaktických her do vyučování, Funkce herních aktivit ve vyučování matematice, Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice, Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků. učitelům ZŠ a SŠ Lektor: Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc Kč Jak se modernizovala česká společnost /13:00-16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Přednáška se věnuje prosazování a projevům nových zkušeností a životních potřeb ve výše uvedeném období. Soustředí se především na nový životní styl zejména ve městech, ve kterých byly podmínky ke změnám příznivější a naléhavější než na venkově. Prosazování moderních životních návyků bylo spojeno s některými sociálně profesními skupinami městského obyvatelstva ( např. úředníky, zaměstnanci, dělníky, představiteli svobodných povolání), které se pro ostatní stávaly vzorem a výrazně ovlivňovaly běžné životní potřeby v oblasti bydlení, stravování, oblékání, odpočinku, reprezentace apod. Meziválečnou éru je možno v rámci ČSR ( zejména ve městech) považovat za dobu, kdy se životní styl plně modernizoval. Přednáška se dotkne i zvláštností českého životního stylu, které se projevovaly mj. specifickým hodnotovým žebříčkem v oblasti životních potřeb. Poutavý výklad bude doprovázen dobovými ilustracemi a fotografiemi. učitelům ZŠ ( 2. stupeň), nižších ročníků víceletých gymnázií, středních škol a gymnázií Lektor: PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc Kč

6 Povinná četba, ano či ne? /12:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Význam vlastní četby žáka pro rozvoj jeho kompetencí. Systém povinné a doplňkové četby v českém jazyce na 2. stupni ZŠ. Vedení čtenářských denníků. Konkrétní ukázky zpracování přečtených textů. Využití četby pro začlenění průřezových témat. Propojení četby s filmovou tvorbou. Způsoby hodnocení a prověřování. Výměna zkušeností. učitelům 2.stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jaroslava Šamatová Kč Ekoateliér - Melodie domova /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář nabídne účastníkům přehlídku plnou originálních modelů v překvapivém pojetí(stříkané plastiky z odstřižků,rámování odpadovými materiály...). Dekorativní kolekce - jednoduché a efektní, snadné a rychlé, dostupné všem. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky a jednu prázdnou, vymytou a vysušenou krabici od mléka (nejlépe se čtvercovou základnou Uplatňování ČÚS v účetnictví příspěvkových organizací- Účetní aktuality /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 1.Struktura nákladů a výnosů v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti ČÚS 219 a Kalkulace ceny výkonů a rozdělování společných nákladů na jednotlivé činnosti 3. Sledování nákladů a výnosů pro finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001Sb. a podle prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb. 4. Složitější případy a jejich řešení podle ČÚS 512, 516 pohledávky a závazky 5. Složitější případy a jejich řešení podle ČÚS 521 Fondy majetkové a peněžní fondy, tvorba a použití. 6. Diskuze vedoucím a ekonomickým pracovníkům školských zařízení Lektor: Ing. Olga Hanzlová Kč Dotazy je možno poslat předem Ekoateliér - Melodie domova /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Seminář nabídne účastníkům přehlídku plnou originálních modelů v překvapivém pojetí(stříkané plastiky z odstřižků,rámování odpadovými materiály...). Dekorativní kolekce - jednoduché a efektní, snadné a rychlé, dostupné všem. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky a jednu prázdnou, vymytou a vysušenou krabici od mléka (nejlépe se čtvercovou základnou

7 Setkání metodiků a ředitelek MŠ /13:00-17:00 - Cheb, MŠ 26.dubna Pracovní setkání, na kterém se budou účastníci vzájemně informovat o problémech v oblasti řízení MŠ a jejich řešení v praxi. Okruh témat bude závislý na signálech z mateřských škol i požadavcích a potřebách účastníků. ředitelky a metodičky MŠ Lektor: Mgr. Ludmila Mračková Kč Country tance II / 12:30 17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Jedná se o cyklus volných, na sebe nenavazujících dílů. Cíl semináře je přiblížit možnosti použití country tanců ve školských zařízení. Seminář je složen z teoretické části: použití hudby v country tancích; práce s tanečními materiály; tvorba vlastních choreografií pro vystoupení; přehlídky a soutěže; videoukázky jako doplněk teoret.části; a praktické části: základní taneční figury; základní taneční formace; výuka tradičních amerických country tanců se zaměřením na jejich použití při výuce i mimoškolní činnosti výuka cca tanců. pracovníkům všech typů školských zařízení Lektor: Miroslav Procházka Kč S sebou: psací potřeby a pohodlnou obuv. Pro dámy je vhodná (nikoli nezbytná) široká sukně Astronomické pohádky pro nejmenší / 15:00-16:45 - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Popularizace nebeské oblohy pro nejmenší. Ukázky pohádkových pořadů vhodných pro děti do 8 let (krátké filmy) recept pro učitele, jak složité úkazy vesmíru jednoduše vysvětlit i malým dětem. učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálních škol, vychovatelkám ŠD Lektor: Miroslav Spurný Kč Sluneční soustava a nové objevy v ní / 17:00-18:45 - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 učitelům ZŠ a SŠ Lektor: Miroslav Spurný Kč Setkání se spisovatelem Zdeňkem Šmídem /14:00-16:15 - Karlovy Vary Tentokrát mezi nás zavítá spisovatel, jehož vztah ke Karlovým Varům nejlépe odráží kniha "Mé staré dobré Vary aneb Váš žoviální průvodce pitím i žitím", Zdeněk Šmíd. Známý prozaik a autor knih z vodáckého a turistického prostředí, který je oblíben zejména pro svůj laskavý humor, se proslavil především díly: "Proč bychom se netopili, aneb vodácký průvodce pro Ofélii", "Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách", "Proč bychom se netěšili, aneb jak se držet nad vodou"... Povídat si budeme nejen o jeho literární tvorbě, ale třeba i o vzpomínkách na pobyt v Karlových Varech. pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Zdeněk Šmíd Kč

8 Ekoateliér - Melodie domova /13:00-17:00 - Cheb, ZŠ Obětí nacismu Seminář nabídne účastníkům přehlídku plnou originálních modelů v překvapivém pojetí(stříkané plastiky z odstřižků,rámování odpadovými materiály...). Dekorativní kolekce - jednoduché a efektní, snadné a rychlé, dostupné všem. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky a jednu prázdnou, vymytou a vysušenou krabici od mléka (nejlépe se čtvercovou základnou Co se děje v trávě (a nejen tam): zajímavé chování a strategie hmyzu, základní metody terénního moderního studia /13:00-17:00 - Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 Účastníci semináře se seznámí s některými zajímavými typy chovaní a anatomickými či morfologickými strukturami u hmyzu. Blíže rozebrána bude například haplodiploidie, tedy velmi zajímavý a na první pohled podivný jev, ve kterém jedinci jedné kolonie pomáhají s rozmnožováním jiným členům na úkor sebe. Dále zmíníme zajímavé strategie v péči o potomstvo a probereme druhy, u kterých bychom tuto činnost nepředpokládali. Fotografiemi bude doplněno vyprávění o kuriózních i obvyklých způsobech "lovu". Další připravená témata: fluorescence, katatonie, polymorfizmus, mutualismus, myrmekofile. U jednotlivých témat bude nastíněn princip a uvedeny skupiny hmyzu, u kterých se daný jev vyskytuje, a to ať již vznikl závisle či nezávisle na systému. Část semináře bude věnována různým způsobům studia hmyzu ve volné přírodě nejen v mírném pásu, ale třeba i v tropech. Budou představeny běžné i méně známé metody výzkumu, které jsou pro poznávání této skupiny klíčové. Posluchači získají komplexnější představu nejen o systému tohoto řádu, ale dozvědí se o pozoruhodnostech a zvláštnostech v rámci této skupiny. 2. stupeň ZŠ, SŠ Lektor: Mgr. Oldřich Čížek Kč Zkušenosti z práce s RVP PV, aneb upravujeme svůj školní vzdělávací program /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktická dílna, ve které si účastníci přiblíží zásady, možnosti a doporučení pro zpracování ŠVP vycházející z praxe na mateřských školách. Ujasní si strukturu programu školy, povinné součásti ŠVP, funkci a výhody příloh.budou se zabývat východisky a prioritami školy, hodnocením podmínek a rizik vzdělávání, návazností RVP ŠVP TVP. učitelkám MŠ Lektor: Šárka Gabrielová Kč S sebou: RVP a svůj ŠVP v jakékoli fázi rozpracování Výuka Čj podle záměrů RVP- Rady z praxe / Karlovy Vary, Západní 15 Seminář se zaměří na cíle výuky, utváření kompetencí a ukázky inovativních metod výuky vedoucích k naplnění kompetencí i výstupů daných RVP. Účastníkům budou poskytnuty ukázky ŠVP pro výuku ČJ zpracované lektorkou a konkrétní texty pro výuku žáků (pracovní listy?). učitelům 2.stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií Lektor: PhDr. Vladimíra Neužilová Kč

9 Výuka Čj podle záměrů RVP / Karlovy Vary, Západní 15 Seminář se zaměří na cíle výuky, utváření kompetencí a ukázky inovativních metod výuky vedoucích k naplnění kompetencí i výstupů daných RVP. Účastníkům budou poskytnuty ukázky ŠVP pro výuku ČJ zpracované lektorkou a konkrétní texty pro výuku žáků. učitelům 1.stupně ZŠ Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová Kč Ekoateliér - Galerie nápadů /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktická environmentalistika, tvořivá recyklace krok za krokem. Úvod do EVVO, třídění odpadu, výtvarné proměny odpadových materiálů.pestrá inspirační lekce plná nápadů,odpadový materiál ve výtvarné praxi, moderní pojetí.více než 100 ukázek, nácvik základních technik.papír, plasty, dřevo, přírodniny, obalový materiál. Běžný odpad z domácností, odpad z výroby, vyřazované předměty Bezpečnost práce a hygiena při přetváření odpadových materiálů a přírodnin.motivace, organizace sběru a třídění, techniky pro přetváření.význam a cíle tvořivé recyklace. pedagogům SŠ, SOU Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky Direkter Weg sicherer Weg. Mit Direkt zum Abitur und nicht nur /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V současnosti dochází k velkým změnám na všech stupních škol. Na SŠ je a bude hlavním tématem nová koncepce maturitní zkoušky a také zkoušky Zertifikat Deutsch, již mohou zájemci složit na GI a jejíž úroveň také odpovídá úrovni maturitní zkoušky. Seminář seznámí učitele s cílovými požadavky jazykové úrovně A1 - B1 podle SERR pro všechny jaz.dovednosti: poslech, ústní projev, čtení i psaní. Ukáže učitelům, jaké konkrétní znalosti a dovednosti mají mít žáci s touto úrovní. Pomůže jim uvědomit si, co vše by tito žáci měli zvládnout a co už patří do vyšší jazykové úrovně. V didakticky zaměřeném semináři se účastníci formou workshopu seznámí s příklady receptivních (Lesen, Hören) a produktivních (Schreiben, Sprechen) dovedností a budou analyzovat typy úloh vyskytujících se při nácviku těchto dovedností. Příklady budou čerpány z nové, moderně koncipované učebnice Direkt (Klett) i z jiných výukových materiálů, připravujících studenty optimálně k nové maturitě a ke zkoušce Zertifikat Deutsch. Učitelům bude ukázáno mnoho metodických námětů, které mohou uplatnit při výuce německého jazyka na středních školách, seznámí se také s ukázkou zařazení průřezových témat do výuky německého jazyka. Na semináři si učitelé tuto učebnici budou moci zakoupit s 50% slevou. učitelům SŠ Lektor: Mgr. Dana Hrušková Kč Poznámka: Seminář bude probíhat v němčině Prevence šikany II /9:00-15:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Cílem semináře je rozšířit praktické znalosti, dovednosti a poskytnout účastníkům nástroje potřebné pro řešení šikany a její prevenci.vzdělávací, modelový seminář zahrnuje metody práce se skupinou, nenásilné způsoby řešení konfliktů, práce s agresorem a obětí, rozměry šikanování, vymezení definice šikany, sociometrie a její využití, nabídka praktických intervencí, strategií, modelových situací, psychoher. Seminář je volným pokračováním (lze se účastnit bez absolvování 1. části). učitelům, vychovatelům, ostatním zájemcům z oblasti pomáhajících profesí Lektor: Mgr. Jiří Maléř Kč

10 Krátkodobé tetování henou / 9:00-12:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V rámci semináře se účastníci seznámí s možnostmi krátkodobého tetování - henou, japonským krátkodobým tetováním a tetovacími fixy. Součástí semináře je seznámení s historií tetování, praktická ukázka malby na tělo a jednotlivých technik přímo na vlastní kůži. učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám a dalším zájemcům Lektor: Lenka Kohoutová Kč Doporučujeme si obléci tričko (tílko) s krátkým rukávem Textilní tvorba batika za studena nebo v mikrovlnné troubě /13:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V rámci semináře si účastníci osvojí netradiční metodu barvení triček. Tato metoda je vhodná a použitelná pro práci s dětmi ve všech zařízeních.výsledný efekt je vždy pěkným překvapením. učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám a dalším zájemcům Lektor: Lenka Kohoutová Kč S sebou: 2 až 3 hladká bavlněná trika( pokud možno bílá, případně světlé barvy - světle žluté, krémové,bleděmodré... bez aplikací), nůžky, tenký bavlněný provázek Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ - cíle a pojetí RVP ZV rozpracované v ŠVP /13:00-16:30 - ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Praktický seminář je rozdělen na dvě části. Obsahem 1. části je interpretace vybraných ukázek z děl české a světové literatury. Jeho cílem je především inspirovat učitele k hledání témat, využití metod a forem práce, které vedou k aktivnějšímu vztahu žáků k literatuře a kultuře všeobecně. Důraz je kladen nejen na složku výchovnou, ale i ( v nezbytné míře) na vzdělávací, a to s ohledem na požadavky vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace, jak to vyžadují RVP ZV a tvorba ŠVP. Druhá část semináře se věnuje názorným a konkrétním příkladům a ukázkám komunikativních situací i tvořivé práci s textem v hodinách češtiny. Pozornost se soustředí na klíčové kompetence žáků především komunikativní a ty, které pomáhají řešit problémy. Tato podnětná přednáška se může stát dobrým pomocníkem při tvorbě ŠVP na každé škole. Rovněž budou podány informace o organizační struktuře Olympiády z českého jazyka, zkušenostech z její přípravy a jejím přínosu. pro učitele ZŠ ( 2. stupeň) a nižších ročníků víceletých gymnázií Lektor: PaedDr. Marie Hanzová, CSc Kč Hlodavci /8:30-14:30 - Karlovy Vary, 1. České gymnázium v Karlových Varech Lektor účastníky blíže seznámí s následujícími tématy: Aktuální rozšíření druhů v ČR,tendence v rozšíření druhů, stav ochrany podle vyhlášky. Hlodavci ve světě, skupiny, zvláštnosti, vývojové vztahy. Životní strategie hlodavců, populační cykly, příjem potravy. Anatomie, určování pohlaví. Párovací systémy, sociální kontakty, určování příbuznosti. 2. stupeň ZŠ, SŠ Lektor: Libor Weiter, Ph.D Kč

11 ŠVP = škola v pohybu aneb porodní bolesti zavádění školního vzdělávacího programu / 8:30 12:30 - ZŠ JIH M. Lázně, Komenského 459 Seminář je postaven na vzájemné komunikaci lektora a posluchačů. Východiskem je předpoklad, že školní vzdělávací program není jen napsaný dokument, ale celková proměna školy. Cílem je nabídnout, co se osvědčilo při zavádění změn (na podmínkách konkrétní školy). Okruhy se dají shrnout do těchto bodů:předpoklady pro úspěšnou tvorbu ŠVP - Z pohledu vedení školy, z pohledu učitelů. Řízení a komunikace se sborem - vedení porad, spolupráce ve sboru - vzájemné hospitace, schůzky učitelů v ročníku, nápadníky (portfolio učitele), dotazníky, ankety, systém plánování, výjezdy.tvorba ŠVP jak začít (a pokračovat) - metodika tvorby na konkrétní škole, tahák ke tvorbě ŠVP, tabulky výstupů, příklady z praxe.změny ve výuce: otevřené formy výuky, aktivity školy-akce, tradice, týdenní plán jako účinný a pravidelný způsob komunikace, sebehodnocení žáků, rodiče a jejich zájem o znalosti a prospěch žáka, další výhody TP. ředitelům škol a jejich zástupcům, koordinátorům ŠVP, příznivcům změn učitelé ZŠ Lektor: Mgr. Pavel Škramlík Slovní hodnocení a sebehodnocení na 1. stupni ZŠ / 13:00 17:00 - ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Dílna je rozdělena na teoretickou a praktickou část.první část je zaměřena na charakteristiku slovního hodnocení a sebehodnocení žáků: Rozdíly hodnocení klasifikace.proč slovně hodnotíme.co je slovní hodnocení, co funkci slovního hodnocení neplní.jak slovně hodnotíme - hodnocení průběžné (hodnotící výrok). Hodnocení závěrečné-obsah a forma vysvědčení. Portfolio a jeho využití.jak vést žáky k sebehodnocení, týdenní plán jako pomůcka k sebehodnocení. Druhá část je podložena ukázkami týdenních plánů, portfolií a ukázkami písemného průběžného hodnocení. Pokusíme se vyvodit, jaký dopad má slovní hodnocení na žáky, na učitele i na rodiče. Budeme diskutovat o nutnosti změny pojetí výuky v závislosti na hodnocení, o otázkách, kdy se pro slovní hodnocení rozhodnout, jak žáky sledovat v průběhu školního roku, jak žáky motivovat bez známek, jak informovat rodiče bez využití známek. Podle zájmu posluchačů můžeme hovořit i o tvorbě vysvědčení a kompetencích žáků, které slovní hodnocení umožňuje hodnotit. učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Pavel Škramlík Právní vědomí v prostředí školských zařízení / 9:00 17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Cílem programu je seznámit ředitele školských zařízení, jejich zástupce, případně další školské pracovníky, s platnými normami, které se vztahují na děti a mládež a s jejich aplikací přímo na školní praxi. Výsledkem by měla být orientace absolventa v tom, co může, musí a nesmí ve vztahu ke svěřené osobě mladší 18 let ( v případě SŠ pak srovnání s osobou starší 18 let, která je studentem školy). pracovníkům všech typů školských zařízení Lektor: Mgr. Michaela Veselá Kč Květinový ateliér /13:00-17:00 - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Modelování a tvarování květin z papíru,textilu, kartonu,dřeva,plastů a dalších odpadových materiálů, náměty pro jarní a velikonoční výzdobu a svátek matek. Jednoduché květinové variace,květinová aranžmá,květinové dárky,květinové dekorace, kaktusárium. Květina je tradičním a elegantním dárkem,vhodným pro většinu svátečních příležitostí. Prostřednictvím originální, vlastnoručně vytvořené květiny, můžeme přinést radost svým nejmilejším.kromě svátků a narozenin myslíme každoročně v den vysvědčení také na paní učitelky. Květiny jsou, díky velkému množství rozličných tvarů,barev a vůní,stálou výtvarnou inspirací. učitelkám MŠ,učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky

12 Proč je poušť na Sahaře- Fyzika v počasí a podnebí /13:00-17:00 - Karlovy Vary, 1. České gymnázium v Karlových Varech V 1. odborné části seznámení s tím, jak pomocí fyzikálních zákonů, demonstrovaných jednoduchými pokusy, můžeme vysvětlit různé a zdánlivě nesouvisející jevy v počasí a podnebí; uvidíme při tom, jak lze propojit témata společná různým vzdělávacím oborům a posilovat nadpředmětový přístup ke vzdělávání. V 2. didaktické části se účastníci seznámí s konkrétním návrhem, který mohou použít při přípravě ŠVP, jmenovitě těch jeho částí, které popisují výchovné a vzdělávací strategie a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu fyzika. učitelům fyziky a zeměpisu 2. stupně ZŠ, SŠ Lektor: RNDr. Martin Macháček CSc Kč Evaluace a autoevaluace výchovné a vzdělávací činnosti středních škol / 13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V souvislosti se zákonnou povinností všech škol zpracovat a vyhodnotit plán evaluace a autoevaluace vlastní činnosti je užitečné vědět, jak se s tímto úkolem vyrovnat. Zkušenosti a poznatky z různých škol mohou pomoci při jeho řešení všem, kteří se na něm mohou podílet. vedoucím pracovníkům SŠ a ŠZ a ostatním pedagogickým pracovníkům Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara Kč Projektové vyučování / 12:00-16:00 - Chomutov, ZŠ Školní Projektové vyučování je založeno na integraci jednotlivých vyučovacích předmětů, rozvíjí kompetence žáků a vychází z propojení procesu učení s běžným životem. Jedná se o velmi úspěšnou formu práce, kterou doporučuje RVP ZV. Seminář objasní metodiku a zásady projektového vyučování. Předloží možnosti výběru témat projektů, postupy při jejich tvorbě a realizaci, upozorní na úskalí projektového vyučování. Budou představeny konkrétní projekty včetně evaulace a autoevaulace žáků. Lektorka vychází z bohatých zkušeností získaných během svého působení na jedné z pilotních základních škol, která od šk. roku 2004/2005 využívá vlastní ŠVP ZV. pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, nižších ročníků G Lektor: Mgr. Jaroslava Šamatová Kč Jak na pracovněprávní vztahy ve škole / 9:00 14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Osnova semináře: Pracovněprávní vztahy a založení pracovního poměru; Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; Změna pracovního poměru; Skončení pracovního poměru; Pracovní doba a doba odpočinku; Dovolená na zotavenou; Odpovědnost za škodu; Odměňování; Péče o zaměstnance. vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Jan Musil Kč

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017

MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 MAP PLÁN VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT, ÚNOR ČERVEN 2017 TERMÍN a MÍSTO NÁZEV KURZU LEKTOR STRUČNÝ OBSAH 21. 2. 2017 27. 2. 2017 15:30 17:30 28. 2. 2017 8. 3. 2017 14:30 16:00 14. 3. 2017 Mentor začínajících pedagogů

Více

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV

Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Dodatek č. 3 ke Školnímu vzdělávacímu programu J.A.K. pro základní vzdělávání ZŠ, vytvořeného podle RVP ZV Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského nám. 198, okres Mělník, příspěvková organizace

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY

17.dubna 2013 MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY MODERNÍ VENOVSKÉ MÁLOTŘÍDNÍ ŠKOLY LOGO Moderní málotřídky Předkladatel grantového projektu Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Obsah přednášky: Koncepce kurikula v sekundárním vzdělávání: dvoustupňové kurikulum RVP - ŠVP Střední vzdělávání

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2012/2013 Oddíl A Přehled úkolů podle 174 odst. 2 písm. b) až e) a odst. 5 školského zákona A 1 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení

Více

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009

Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc prosinec 2008 a leden 2009 č. akce ázev den čas místo lektor - poznámka 101-01-16 Novely zákoníku práce v roce 2008 v praxi

Více

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU?

PROČ PRÁVĚ ZAČÍT SPOLU? ZAČÍT SPOLU ZÁKLADNÍ INFORMACE program Začít spolu (Step by Step) je realizován ve více než 30 zemích v ČR od 1994 v MŠ, 1996 v ZŠ pedagogický přístup orientovaný na dítě spojuje v sobě moderní poznatky

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ??

VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? VELETRH JAK NA SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ?? Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané. Jan Ámos Komenský Místo konání : Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, prostory Krajského úřadu Ústeckého

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h

UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA. O b s a h UČITELSTVÍ PRO 3. STUPEŇ SŠ ČESKÝ JAZYK A LITERATURA O b s a h DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 1 2 DIDAKTIKA ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2 4 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE 6 PRŮBĚŽNÁ PEDAGOGICKÁ PRAXE

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ

leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Nabídka projektů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků leden - červen 2017 v PROSTĚJOVĚ Akce jsou akreditovány MŠMT ČR. PŘIHLÁŠKY POSÍLEJTE do 11. ledna 2017 Informace k seminářům na telefonu: 777

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

RVP v širších souvislostech

RVP v širších souvislostech RVP v širších souvislostech Bílá kniha Národní program rozvoje vzdělávání základní koncepční materiál, na kterém byla nalezena společenská shoda popisuje vztah kurikulárních dokumentů mezi sebou, jejich

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ)

I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) I. 7 PČ Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Předmět: Praktické činnosti (PČ) Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět PČ postihuje široké spektrum pracovních činností

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty pro školní rok 2015/ 2016 Mgr. Kateřina Čiháková ZŠ Pečky, okr. Kolín Tř. Jana Švermy 342 Pečky 289 11 1 ÚVOD Environmentální výchovu chápeme jako výchovu

Více

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia

Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP. Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia Dodatek č.3 k III. dílu ŠVP Doplnění osnov předmětu Literární dílna Úprava učebního plánu pro osmiletý obor studia 1 Platnost dokumentu : do 30. 6. 2014 Dodatek Školního vzdělávacího programu Gymnázia

Více

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání

Tvorba ŠVP. Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Tvorba ŠVP Podklad: RVP příslušného oboru vzdělání Struktura ŠVP ŠVP má obsahovat tyto časti: úvodní identifikačni údaje, charakteristika školy profil absolventa, klíčové a odborné kompetence charakteristiku

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP

Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Příloha 4 Oblasti hodnocení stanovené v ŠVP Oblasti hodnocení podmínky vzdělávání, průběh vzdělávání, podpora školy žákům, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků, rodičů a dalších osob

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko

Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Konkurenceschopnost pro Třeboňsko Personální zabezpečení manažer: Jana Coufalová metodik: Jaroslava Lhotská, Anna Kohoutová ICT technik: Ivana Kubínová, Martin Rosocha Partnerské školy Základní škola a

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016

TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 TÉMATA KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ 2015/2016 Doc. PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Diplomové, bakalářské práce a závěrečné práce: Příprava dětí k zahájení školní docházky Sociální dovednosti dítěte předškolního věku

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

5. 11. Pracovní činnosti

5. 11. Pracovní činnosti 5. 11. Pracovní činnosti Obsah stránka 5.11.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.11.2. Začlenění průřezových témat 2 5.11.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.11.4. Formy a metody práce 3 5.11.5.

Více

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání

KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání KLÍČ Klíčové kompetence v počátečním vzdělávání Anotace Projekt se zaměřuje na oblast klíčových kompetencí, jejichž utváření a rozvíjení u žáků všech stupňů a typů škol se stalo významnou součástí kurikulární

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim. Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vlašim, Zámek 1, 25801 Vlašim Školní plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Obsah Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Vymezení

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice

Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce. v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l. České Budějovice Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova ul. Oblasti k získávání údajů k hodnocení školní práce v MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Riegrova l České

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ

Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ Výuka k rozvoji tvořivosti učitelek MŠ TU.MŠ CZ 1.07/1.3.07/04.0005 v rámci grantového projektu OPVK podpořeného v globálním grantu - oblast podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Více

Čj / V Praze dne 26.června 2007

Čj / V Praze dne 26.června 2007 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Čj. 15523/2007-22 V Praze dne 26.června 2007 Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro základní Čl.

Více

Rámcové vzdělávací programy

Rámcové vzdělávací programy Rámcové vzdělávací programy Školní vzdělávací programy QUO VADIS? Katedra pedagogiky PF UJEP Scientistický model -Striktní rigidní osnovy -Hromadná výuka -Transmisivně-instruktivní vzdělávací postupy -Kognitivní

Více

si Vás dovoluje pozvat na seminář:

si Vás dovoluje pozvat na seminář: Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Jihlava si Vás dovoluje pozvat na seminář: číslo programu: F22-02-24-131 Již tradiční celostátní třídenní vzdělávací program je určen pedagogům

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH

PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH Základní škola JIH, Mariánské Lázně, Komenského 459, příspěvková organizace PROJEKT SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY JIH S MATEŘSKÝMI ŠKOLAMI V MARIÁNSKÝCH LÁZNÍCH 2013 / 2014 0 1. CÍL PROJEKTU Předškolní vzdělávání

Více

Didaktika odborných předmětů- testové otázky

Didaktika odborných předmětů- testové otázky Didaktika odborných předmětů- testové otázky 1. Které výukové metody patří mezi aktivizující: A) Vysvětlování, přednáška, popis B) Didaktické hry, diskuse, inscenační a situační metody C) Uvědomělost,

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 7 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Organizace školního roku 2012/2013

Organizace školního roku 2012/2013 Organizace školního roku 2012/2013 Časový plán zahájení školního roku pondělí 3. září 2012 podzimní prázdniny čtvrtek 25. října a pátek 26. října 2012 vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2012 až středa

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ KURIKULÁRNÍ DOKUMENTY RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co nás čeká? Obsah vzdělávání (vědomosti, dovednosti, hodnoty, vlastnosti) Kurikulum (charakteristika, typy) Kurikulární dokumenty Standardy

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

ŠVP pro ZV Za poznáním

ŠVP pro ZV Za poznáním školní vzdělávací program ŠVP pro základní vzdělávání - Za poznáním Pojďme se učit pro život ŠVP pro ZV Za poznáním Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, Voletiny 1, Trutnov 3 HIDDEN

Více

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV

1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV 1. DOKUMENTY ŠKOLY ŠVP TVP SOULAD ŠVP RVP PV Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV. 1.1 Evaluace podtémat integrovaných bloků Vyhodnotit naplnění

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Významné akce NIDV do konce roku 2014

Významné akce NIDV do konce roku 2014 Významné akce NIDV do konce roku Významné akce NIDV do konce roku Název akce Kulatý stůl k uznávání neformálního vzdělávání Motivační setkání vyučujících němčiny, francouzštiny a ruštiny XV. ročník Motivační

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015 Základní škola praktická azákladní škola speciální Králíky Nábřežní 130, Králíky 561 69 www.zspkraliky.cz IČO 61235105 zspkraliky@zspkraliky.cz tel., fax: 465 631 186 PROVÁDĚCÍ PLÁN pro školní rok 2014-2015

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/01 PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Preventivní program realizuje školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní preventivní strategie: Škola se zaměřuje na celou řadu aktivit v rámci primární prevence

Více

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady Příbram II. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 261 01 Příbram II Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola, Příbram II, Jiráskovy sady 273 Moje škola Třídy nebo třídy se skupinami

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více