Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Pedagogické a vzdělávací centrum Karlovarského kraje, o.p.s. Plán akcí na měsíc květen a červen 2007 č. akce Název den čas místo lektor - poznámka Dynamická kresba II :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Květuše Belanová Genetika chování 1. část :30 16:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Petra Rauferová ŠVP pro MŠ :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Škola online program KATEDRA (uživatelé -administrátoři) :00 12: Škola online program KATEDRA (uživatelé -pedagogové) :00-17:00 SOŠ stavební K. Vary, Sabinovo nám. 16 IT učebna, ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary ŠVP pro MŠ :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Ing. Ondřej Helar Ing. Ondřej Helar Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Školní preventivní program a jeho tvorba :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Michaela Veselá Jak již v MŠ a v 1. ročníku ZŠ rozpoznat možné dys. potíže - práce s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky Základní školení hygienického minima se zaměřením na školy a školská zařízení :00-17:00 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 PhDr. Zdeňka Baranniková :00-13:15 Karlovy Vary, Západní 15 Eva Bartoňová Nové pojetí výuky vlastivědy na 1.stupni ZŠ - Proč ne jinak? :00-16:45 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Zdeňka Rašková ŠVP a výtvarná výchova :00-16:30 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jaroslav Kotal ŠVP a hudební výchova :00-16:30 ZŠ M. Lázně, Školní nám. 472 Mgr. Jaroslav Kotal Hrajeme si v matematice :30-16:45 Karlovy Vary, Západní 15 Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc Jak se modernizovala česká společnost :00-16:30 Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc Povinná četba, ano či ne? :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jaroslava Šamatová Ekoateliér - Melodie domova :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Jitka Horová Uplatňování ČÚS v účetnictví příspěvkových organizací- Účetní aktuality :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Ing. Olga Hanzlová Ekoateliér - Melodie domova :00-17:00 Sokolov, MŠ Vítězná Jitka Horová Setkání metodiků a ředitelek MŠ :00-17:00 Cheb, MŠ 26.dubna Mgr. Ludmila Mračková Country tance II :30 17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Miroslav Procházka

2 Astronomické pohádky pro nejmenší :00-16:45 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Miroslav Spurný Sluneční soustava a nové objevy v ní :00-18:45 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Miroslav Spurný Setkání se spisovatelem Zdeňkem Šmídem :00-16:15 Karlovy Vary Zdeněk Šmíd Ekoateliér - Melodie domova :00-17:00 Cheb, ZŠ Obětí nacismu Jitka Horová Co se děje v trávě (a nejen tam): zajímavé chování a strategie hmyzu, základní metody terénního moderního studia Zkušenosti z práce s RVP PV, aneb upravujeme svůj školní vzdělávací program :00-17:00 Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 Mgr. Oldřich Čížek :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Šárka Gabrielová Výuka Čj podle záměrů RVP- Rady z praxe Karlovy Vary, Západní 15 PhDr. Vladimíra Neužilová Výuka Čj podle záměrů RVP Karlovy Vary, Západní 15 PaedDr. Hana Mühlhauserová Ekoateliér - Galerie nápadů :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Jitka Horová Direkter Weg sicherer Weg. Mit Direkt zum Abitur und nicht nur :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Dana Hrušková Prevence šikany II :00-15:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jiří Maléř Krátkodobé tetování henou :00-12:00 Karlovy Vary, Západní 15 Lenka Kohoutová Textilní tvorba batika za studena nebo v mikrovlnné troubě :00-16:00 Karlovy Vary, Západní 15 Lenka Kohoutová Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ - cíle a pojetí RVP ZV rozpracované v ŠVP :00-16: Hlodavci :30-14: ŠVP = škola v pohybu aneb porodní bolesti zavádění školního vzdělávacího programu :30 12: Slovní hodnocení a sebehodnocení na 1. stupni ZŠ :00 17:00 ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 ZŠ JIH M. Lázně, Komenského 459 ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 PaedDr. Marie Hanzová, CSc. RNDr. Libor Weiter, Ph.D. Mgr. Pavel Škramlík Mgr. Pavel Škramlík Právní vědomí v prostředí školských zařízení :00 17:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Michaela Veselá Květinový ateliér :00-17:00 ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Jitka Horová Proč je poušť na Sahaře- Fyzika v počasí a podnebí :00-17: Evaluace a autoevaluace výchovné a vzdělávací činnosti středních škol Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 RNDr. Martin Macháček CSc :00-17:00 Karlovy Vary, Západní 15 RNDr. Jaroslav Kočvara Projektové vyučování :00-16:00 Chomutov, ZŠ Školní Mgr. Jaroslava Šamatová Jak na pracovněprávní vztahy ve škole :00-14:00 Karlovy Vary, Západní 15 Mgr. Jan Musil Naše společnost si vyhrazuje právo upravit výše uvedená data s povinností zpravit o změnách klienta v době, kdy bude možné se z akce odhlásit. O případném zrušení akcí budete vyrozuměni telefonicky nebo mailem, který nabude platnosti v momentě, kdy jeho příjem potvrdíte!

3 Anotace akcí na měsíc květen a červen 2007 Přihlášky zasílejte na mail.adresu poštou na adresu společnosti. Vaše žádost je vyřízena v momentě, kdy Vám přijde vyrozumění o jejím přijetí. Pokud se tak nestane do druhého dne, kontaktujte naši kancelář Dynamická kresba II / 13:00-16:00- Karlovy Vary, Západní 15 Volné pokračování prac.dílny - výtvarná technika vycházející z lineární kresby podporuje dětskou fantazii a umožňuje lépe pochopit prostor. Zároveň lze dynamickou kresbu využít pro uvolnění ruky a k rozvoji jemné motoriky. Lektorka objasní zákonitosti dynamické kresby a povede její nácvik. Témata - Květiny, Strom, Postavy a zvířata. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD Lektor: Květuše Belanová Kč S sebou: Bílé čtvrtky formát A3, obyčejná měkká tužka /ač.1/ pastely Giocondy v co nejširší škále barev. Vodové barvy, štětec silnější, kelímek na vodu, hadřík Genetika chování 1. část / 12:30 16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Tento seminář vychází z behaviorální genetiky, která se zabývá souvislostmi mezi vzhledem člověka a jeho chováním (způsobem myšlení, typem reakcí, druhem emocionálního prožívání, způsobem vyjadřování a vnímání, druhem zaměření ). Během programu se naučíme identifikovat hlavní způsoby dětského chování. Jejich pochopení nám usnadní nejen komunikaci s dětmi, ale zejména nám umožní výchovné a vzdělávací působení na každé dítě současně s co největší podporou rozvoje jeho osobní originality. Na seminář možno přinést fotografie za účelem identifikace konkrétních rysů a tedy i způsobů chování. pracovníkům všech typů a stupňů školských zařízení Lektor: Mgr. Petra Rauferová Kč Pokud zájem přesáhne kapacitu, semináře stanovíme další termín jeho konání ŠVP pro MŠ /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Učitelky se seznámí s požadavky dnešní doby na práci učitelek mateřských škol. Bude jim nabídnut náhled na filozofii a zpracování ŠVP, návaznost TVP a školní program. Plánovaná je otevřená diskuze o problémech v oblasti práce učitelky MŠ. Lektor: učitelkám MŠ Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Kč Škola online program KATEDRA (uživatelé -administrátoři) /8:00-12:00 - SOŠ stavební K. Vary, Sabinovo nám. 16 Na základě skutečnosti postupného zavedení programu KATEDRA do každodenní práce pedagogických pracovníků všech středních škol zřizovaných Karlovarským krajem je připraven praktický seminář, jehož cílem je nejen získat informace o tomto programu a jeho možnostech, ale zároveň vytvořit základy dovedností v práci s ním. pedagogickým pracovníkům SŠ (administrátoři) a dalším zájemcům Lektor: Ing. Ondřej Helar Kč

4 Škola online program KATEDRA (uživatelé -pedagogové) /13:00-17:00 - učebna, ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, K.Vary Na základě skutečnosti postupného zavedení programu KATEDRA do každodenní práce pedagogických pracovníků všech středních škol zřizovaných Karlovarským krajem je připraven praktický seminář, jehož cílem je nejen získat informace o tomto programu a jeho možnostech, ale zároveň vytvořit základy dovedností v práci s ním. pedagogickým pracovníkům SŠ a dalším zájemcům Lektor: Ing. Ondřej Helar Kč ŠVP pro MŠ /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Učitelky se seznámí s požadavky dnešní doby na práci učitelek mateřských škol. Bude jim nabídnut náhled na filozofii a zpracování ŠVP, návaznost TVP a školní program. Plánovaná je otevřená diskuze o problémech v oblasti práce učitelky MŠ. Lektor: učitelkám MŠ Mgr. Marie Vrátníková Mgr. Alena Nováková Kč Školní preventivní program a jeho tvorba /9:00-15:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Účastníci se seznámí s přímými praktickými metodami tvorby programu, způsoby jak jej lze financovat a realizovat tak, aby škola byla jeho autorem, ale rozhodně ne jediným realizátorem. pedagogickým pracovníkům, kteří se podílejí na tvorbě školního prev.programu a všem ostatním zájemcům Lektor: Mgr. Michaela Veselá Kč Jak již v MŠ a v 1. ročníku ZŠ rozpoznat možné dys. potíže - práce s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky / 12:00-17:00 Kadaň, ZŠ Na Podlesí 1480 Teoretická část: školní zralost (složka psychologická, sociální, emocionální a neurologická), odklad školní docházky, seznámení s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. Praktická část: praktický nácvik práce s Testem rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky. "Test rizika..." započítán v ceně semináře (150,-). učitelkám MŠ, pedagogům 1.stupně ZŠ Lektor: PhDr. Zdeňka Baranniková Kč Základní školení hygienického minima se zaměřením na školy a školská zařízení / 10:00-13:15 - Karlovy Vary, Západní 15 V poslední době prodělala legislativa, týkající se potravin a potažmo i stravovacích služeb výrazné změny, díky legislativě EU. Dost závažně se změnil přístup k provozování stravovacích služeb a výrobě pokrmů. Bylo vydáno množství nových legislativních norem, které jsou často nepřehledné, navíc samozřejmě platí i národní legislativa, která byla novelizována.školení osvětlí posluchačům současnou platnou legislativu, jak ČR, tak EU, v příkladech budou prezentovány novinky, vyplývající z nové legislativy. Jednou z novinek je i povinnost provozovatele zajistit v pravidelných intervalech školení pro všechny své zaměstnance.dále školení pokračuje v bodech tak,aby posluchači získali znalosti, nutné k ochraně veřejného zdraví v rozsahu požadavků vyhl.č. 490/2000 Sb. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví. Závěrem bude posluchačům vysvětlena problematika systému kritických bodů. pracovníkům školních jídelen (i MŠ), zejména pak hospodářkám, vedoucím kuchařkám a kuchařkám Lektor: Eva Bartoňová Kč

5 Nové pojetí výuky vlastivědy na 1.stupni ZŠ - Proč ne jinak? / 14:00-16:45 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktický seminář- dílna inspiruje účastníky k začlenění učiva do vzdělávací oblasti RVP ZV Člověk a jeho svět ( Lidé a čas) do dalších vzdělávacích oblastí a oborů (ITV ).Vlastivědné učivo v tematickém vyučování, práce s naučným textem, tvořivé psaní aj. Zásobník aktivit a činností pro výuku hlavních historických reálií naší země na 1.stupni ZŠ. učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Zdeňka Rašková ŠVP a výtvarná výchova /12:00-16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Výtvarná výchova je v dokumentu RVP ZV postavena velmi tvrdě, a co s tím? Seminář se zaměří na problematiku aplikace Vv do ŠVP a vysvětlí její pojetí v rámci RVP ZV. Poskytne návod jak lze změnit teorii v praxi - vnímání světa okolo nás a jeho ztvárnění, rozvíjení fantazie, představivosti v souladu s očekávanými výstupy. Poukáže na problémy a úskalí zařazení Vv do ŠVP a současně poskytne i dobré (ověřené) nápady. učitelům Vv na ZŠ a nižším stupni G Lektor: Mgr. Jaroslav Kotal Kč ŠVP a hudební výchova /12:00-16:30 - ZŠ M. Lázně, Školní nám. 472 Seminář se zaměří na seznámení s možnostmi obsahového zpracování předmětu hudební výchova a její aplikace ve ŠVP v souladu s RVP. Konkretizuje podíl učitele Hv na zpracování ŠVP s ohledem na rozvíjení kompetencí nezbytných pro praktickou vzdělanostní vybavenost každého žáka. Nabídne praxí ověřené nápady a upozorní na úskalí. učitelům Hv na ZŠ a nižším stupni G Lektor: Mgr. Jaroslav Kotal Hrajeme si v matematice /13:30-16:45 - Karlovy Vary, Západní 15 Jedním z hlavních témat, která jsou diskutována v souvislosti se změnami v českém školství, jsou aktivity, které nabídnou žákovi možnost autonomního rozvoje jeho schopností a dovedností a současně budou dostatečně motivující. Takovými aktivitami jsou např. didaktické hry a aktivity herního a soutěžního typu. Diskutována budou hlavně tato témata: Zařazení didaktických her do vyučování, Funkce herních aktivit ve vyučování matematice, Ukázky konkrétních her vhodných pro vyučování matematice, Diskuse o možnostech zařazení her do vyučování jak v závislosti na věku, tak i na úrovni matematických znalostí a dovedností žáků. učitelům ZŠ a SŠ Lektor: Doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc Kč Jak se modernizovala česká společnost /13:00-16:30 - Karlovy Vary, Západní 15 Přednáška se věnuje prosazování a projevům nových zkušeností a životních potřeb ve výše uvedeném období. Soustředí se především na nový životní styl zejména ve městech, ve kterých byly podmínky ke změnám příznivější a naléhavější než na venkově. Prosazování moderních životních návyků bylo spojeno s některými sociálně profesními skupinami městského obyvatelstva ( např. úředníky, zaměstnanci, dělníky, představiteli svobodných povolání), které se pro ostatní stávaly vzorem a výrazně ovlivňovaly běžné životní potřeby v oblasti bydlení, stravování, oblékání, odpočinku, reprezentace apod. Meziválečnou éru je možno v rámci ČSR ( zejména ve městech) považovat za dobu, kdy se životní styl plně modernizoval. Přednáška se dotkne i zvláštností českého životního stylu, které se projevovaly mj. specifickým hodnotovým žebříčkem v oblasti životních potřeb. Poutavý výklad bude doprovázen dobovými ilustracemi a fotografiemi. učitelům ZŠ ( 2. stupeň), nižších ročníků víceletých gymnázií, středních škol a gymnázií Lektor: PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc Kč

6 Povinná četba, ano či ne? /12:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Význam vlastní četby žáka pro rozvoj jeho kompetencí. Systém povinné a doplňkové četby v českém jazyce na 2. stupni ZŠ. Vedení čtenářských denníků. Konkrétní ukázky zpracování přečtených textů. Využití četby pro začlenění průřezových témat. Propojení četby s filmovou tvorbou. Způsoby hodnocení a prověřování. Výměna zkušeností. učitelům 2.stupně ZŠ Lektor: Mgr. Jaroslava Šamatová Kč Ekoateliér - Melodie domova /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Seminář nabídne účastníkům přehlídku plnou originálních modelů v překvapivém pojetí(stříkané plastiky z odstřižků,rámování odpadovými materiály...). Dekorativní kolekce - jednoduché a efektní, snadné a rychlé, dostupné všem. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky a jednu prázdnou, vymytou a vysušenou krabici od mléka (nejlépe se čtvercovou základnou Uplatňování ČÚS v účetnictví příspěvkových organizací- Účetní aktuality /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 1.Struktura nákladů a výnosů v hlavní činnosti a v doplňkové činnosti ČÚS 219 a Kalkulace ceny výkonů a rozdělování společných nákladů na jednotlivé činnosti 3. Sledování nákladů a výnosů pro finanční kontrolu podle zákona č. 320/2001Sb. a podle prováděcí vyhlášky 416/2004 Sb. 4. Složitější případy a jejich řešení podle ČÚS 512, 516 pohledávky a závazky 5. Složitější případy a jejich řešení podle ČÚS 521 Fondy majetkové a peněžní fondy, tvorba a použití. 6. Diskuze vedoucím a ekonomickým pracovníkům školských zařízení Lektor: Ing. Olga Hanzlová Kč Dotazy je možno poslat předem Ekoateliér - Melodie domova /13:00-17:00 - Sokolov, MŠ Vítězná Seminář nabídne účastníkům přehlídku plnou originálních modelů v překvapivém pojetí(stříkané plastiky z odstřižků,rámování odpadovými materiály...). Dekorativní kolekce - jednoduché a efektní, snadné a rychlé, dostupné všem. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky a jednu prázdnou, vymytou a vysušenou krabici od mléka (nejlépe se čtvercovou základnou

7 Setkání metodiků a ředitelek MŠ /13:00-17:00 - Cheb, MŠ 26.dubna Pracovní setkání, na kterém se budou účastníci vzájemně informovat o problémech v oblasti řízení MŠ a jejich řešení v praxi. Okruh témat bude závislý na signálech z mateřských škol i požadavcích a potřebách účastníků. ředitelky a metodičky MŠ Lektor: Mgr. Ludmila Mračková Kč Country tance II / 12:30 17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Jedná se o cyklus volných, na sebe nenavazujících dílů. Cíl semináře je přiblížit možnosti použití country tanců ve školských zařízení. Seminář je složen z teoretické části: použití hudby v country tancích; práce s tanečními materiály; tvorba vlastních choreografií pro vystoupení; přehlídky a soutěže; videoukázky jako doplněk teoret.části; a praktické části: základní taneční figury; základní taneční formace; výuka tradičních amerických country tanců se zaměřením na jejich použití při výuce i mimoškolní činnosti výuka cca tanců. pracovníkům všech typů školských zařízení Lektor: Miroslav Procházka Kč S sebou: psací potřeby a pohodlnou obuv. Pro dámy je vhodná (nikoli nezbytná) široká sukně Astronomické pohádky pro nejmenší / 15:00-16:45 - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Popularizace nebeské oblohy pro nejmenší. Ukázky pohádkových pořadů vhodných pro děti do 8 let (krátké filmy) recept pro učitele, jak složité úkazy vesmíru jednoduše vysvětlit i malým dětem. učitelkám MŠ, 1. stupně ZŠ, speciálních škol, vychovatelkám ŠD Lektor: Miroslav Spurný Kč Sluneční soustava a nové objevy v ní / 17:00-18:45 - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 učitelům ZŠ a SŠ Lektor: Miroslav Spurný Kč Setkání se spisovatelem Zdeňkem Šmídem /14:00-16:15 - Karlovy Vary Tentokrát mezi nás zavítá spisovatel, jehož vztah ke Karlovým Varům nejlépe odráží kniha "Mé staré dobré Vary aneb Váš žoviální průvodce pitím i žitím", Zdeněk Šmíd. Známý prozaik a autor knih z vodáckého a turistického prostředí, který je oblíben zejména pro svůj laskavý humor, se proslavil především díly: "Proč bychom se netopili, aneb vodácký průvodce pro Ofélii", "Proč bychom se nepotili, aneb jak se chodí po horách", "Proč bychom se netěšili, aneb jak se držet nad vodou"... Povídat si budeme nejen o jeho literární tvorbě, ale třeba i o vzpomínkách na pobyt v Karlových Varech. pedagogickým pracovníkům všech typů a stupňů škol Lektor: Zdeněk Šmíd Kč

8 Ekoateliér - Melodie domova /13:00-17:00 - Cheb, ZŠ Obětí nacismu Seminář nabídne účastníkům přehlídku plnou originálních modelů v překvapivém pojetí(stříkané plastiky z odstřižků,rámování odpadovými materiály...). Dekorativní kolekce - jednoduché a efektní, snadné a rychlé, dostupné všem. učitelům všech typů a stupňů škol, učitelkám MŠ, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky a jednu prázdnou, vymytou a vysušenou krabici od mléka (nejlépe se čtvercovou základnou Co se děje v trávě (a nejen tam): zajímavé chování a strategie hmyzu, základní metody terénního moderního studia /13:00-17:00 - Karlovy Vary, 1. České gymnázium, Národní 25 Účastníci semináře se seznámí s některými zajímavými typy chovaní a anatomickými či morfologickými strukturami u hmyzu. Blíže rozebrána bude například haplodiploidie, tedy velmi zajímavý a na první pohled podivný jev, ve kterém jedinci jedné kolonie pomáhají s rozmnožováním jiným členům na úkor sebe. Dále zmíníme zajímavé strategie v péči o potomstvo a probereme druhy, u kterých bychom tuto činnost nepředpokládali. Fotografiemi bude doplněno vyprávění o kuriózních i obvyklých způsobech "lovu". Další připravená témata: fluorescence, katatonie, polymorfizmus, mutualismus, myrmekofile. U jednotlivých témat bude nastíněn princip a uvedeny skupiny hmyzu, u kterých se daný jev vyskytuje, a to ať již vznikl závisle či nezávisle na systému. Část semináře bude věnována různým způsobům studia hmyzu ve volné přírodě nejen v mírném pásu, ale třeba i v tropech. Budou představeny běžné i méně známé metody výzkumu, které jsou pro poznávání této skupiny klíčové. Posluchači získají komplexnější představu nejen o systému tohoto řádu, ale dozvědí se o pozoruhodnostech a zvláštnostech v rámci této skupiny. 2. stupeň ZŠ, SŠ Lektor: Mgr. Oldřich Čížek Kč Zkušenosti z práce s RVP PV, aneb upravujeme svůj školní vzdělávací program /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktická dílna, ve které si účastníci přiblíží zásady, možnosti a doporučení pro zpracování ŠVP vycházející z praxe na mateřských školách. Ujasní si strukturu programu školy, povinné součásti ŠVP, funkci a výhody příloh.budou se zabývat východisky a prioritami školy, hodnocením podmínek a rizik vzdělávání, návazností RVP ŠVP TVP. učitelkám MŠ Lektor: Šárka Gabrielová Kč S sebou: RVP a svůj ŠVP v jakékoli fázi rozpracování Výuka Čj podle záměrů RVP- Rady z praxe / Karlovy Vary, Západní 15 Seminář se zaměří na cíle výuky, utváření kompetencí a ukázky inovativních metod výuky vedoucích k naplnění kompetencí i výstupů daných RVP. Účastníkům budou poskytnuty ukázky ŠVP pro výuku ČJ zpracované lektorkou a konkrétní texty pro výuku žáků (pracovní listy?). učitelům 2.stupně ZŠ a nižších ročníků gymnázií Lektor: PhDr. Vladimíra Neužilová Kč

9 Výuka Čj podle záměrů RVP / Karlovy Vary, Západní 15 Seminář se zaměří na cíle výuky, utváření kompetencí a ukázky inovativních metod výuky vedoucích k naplnění kompetencí i výstupů daných RVP. Účastníkům budou poskytnuty ukázky ŠVP pro výuku ČJ zpracované lektorkou a konkrétní texty pro výuku žáků. učitelům 1.stupně ZŠ Lektor: PaedDr. Hana Mühlhauserová Kč Ekoateliér - Galerie nápadů /13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Praktická environmentalistika, tvořivá recyklace krok za krokem. Úvod do EVVO, třídění odpadu, výtvarné proměny odpadových materiálů.pestrá inspirační lekce plná nápadů,odpadový materiál ve výtvarné praxi, moderní pojetí.více než 100 ukázek, nácvik základních technik.papír, plasty, dřevo, přírodniny, obalový materiál. Běžný odpad z domácností, odpad z výroby, vyřazované předměty Bezpečnost práce a hygiena při přetváření odpadových materiálů a přírodnin.motivace, organizace sběru a třídění, techniky pro přetváření.význam a cíle tvořivé recyklace. pedagogům SŠ, SOU Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky Direkter Weg sicherer Weg. Mit Direkt zum Abitur und nicht nur /9:00-14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V současnosti dochází k velkým změnám na všech stupních škol. Na SŠ je a bude hlavním tématem nová koncepce maturitní zkoušky a také zkoušky Zertifikat Deutsch, již mohou zájemci složit na GI a jejíž úroveň také odpovídá úrovni maturitní zkoušky. Seminář seznámí učitele s cílovými požadavky jazykové úrovně A1 - B1 podle SERR pro všechny jaz.dovednosti: poslech, ústní projev, čtení i psaní. Ukáže učitelům, jaké konkrétní znalosti a dovednosti mají mít žáci s touto úrovní. Pomůže jim uvědomit si, co vše by tito žáci měli zvládnout a co už patří do vyšší jazykové úrovně. V didakticky zaměřeném semináři se účastníci formou workshopu seznámí s příklady receptivních (Lesen, Hören) a produktivních (Schreiben, Sprechen) dovedností a budou analyzovat typy úloh vyskytujících se při nácviku těchto dovedností. Příklady budou čerpány z nové, moderně koncipované učebnice Direkt (Klett) i z jiných výukových materiálů, připravujících studenty optimálně k nové maturitě a ke zkoušce Zertifikat Deutsch. Učitelům bude ukázáno mnoho metodických námětů, které mohou uplatnit při výuce německého jazyka na středních školách, seznámí se také s ukázkou zařazení průřezových témat do výuky německého jazyka. Na semináři si učitelé tuto učebnici budou moci zakoupit s 50% slevou. učitelům SŠ Lektor: Mgr. Dana Hrušková Kč Poznámka: Seminář bude probíhat v němčině Prevence šikany II /9:00-15:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Cílem semináře je rozšířit praktické znalosti, dovednosti a poskytnout účastníkům nástroje potřebné pro řešení šikany a její prevenci.vzdělávací, modelový seminář zahrnuje metody práce se skupinou, nenásilné způsoby řešení konfliktů, práce s agresorem a obětí, rozměry šikanování, vymezení definice šikany, sociometrie a její využití, nabídka praktických intervencí, strategií, modelových situací, psychoher. Seminář je volným pokračováním (lze se účastnit bez absolvování 1. části). učitelům, vychovatelům, ostatním zájemcům z oblasti pomáhajících profesí Lektor: Mgr. Jiří Maléř Kč

10 Krátkodobé tetování henou / 9:00-12:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V rámci semináře se účastníci seznámí s možnostmi krátkodobého tetování - henou, japonským krátkodobým tetováním a tetovacími fixy. Součástí semináře je seznámení s historií tetování, praktická ukázka malby na tělo a jednotlivých technik přímo na vlastní kůži. učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám a dalším zájemcům Lektor: Lenka Kohoutová Kč Doporučujeme si obléci tričko (tílko) s krátkým rukávem Textilní tvorba batika za studena nebo v mikrovlnné troubě /13:00-16:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V rámci semináře si účastníci osvojí netradiční metodu barvení triček. Tato metoda je vhodná a použitelná pro práci s dětmi ve všech zařízeních.výsledný efekt je vždy pěkným překvapením. učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám a dalším zájemcům Lektor: Lenka Kohoutová Kč S sebou: 2 až 3 hladká bavlněná trika( pokud možno bílá, případně světlé barvy - světle žluté, krémové,bleděmodré... bez aplikací), nůžky, tenký bavlněný provázek Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ - cíle a pojetí RVP ZV rozpracované v ŠVP /13:00-16:30 - ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Praktický seminář je rozdělen na dvě části. Obsahem 1. části je interpretace vybraných ukázek z děl české a světové literatury. Jeho cílem je především inspirovat učitele k hledání témat, využití metod a forem práce, které vedou k aktivnějšímu vztahu žáků k literatuře a kultuře všeobecně. Důraz je kladen nejen na složku výchovnou, ale i ( v nezbytné míře) na vzdělávací, a to s ohledem na požadavky vzdělávacího oboru Jazyk a jazyková komunikace, jak to vyžadují RVP ZV a tvorba ŠVP. Druhá část semináře se věnuje názorným a konkrétním příkladům a ukázkám komunikativních situací i tvořivé práci s textem v hodinách češtiny. Pozornost se soustředí na klíčové kompetence žáků především komunikativní a ty, které pomáhají řešit problémy. Tato podnětná přednáška se může stát dobrým pomocníkem při tvorbě ŠVP na každé škole. Rovněž budou podány informace o organizační struktuře Olympiády z českého jazyka, zkušenostech z její přípravy a jejím přínosu. pro učitele ZŠ ( 2. stupeň) a nižších ročníků víceletých gymnázií Lektor: PaedDr. Marie Hanzová, CSc Kč Hlodavci /8:30-14:30 - Karlovy Vary, 1. České gymnázium v Karlových Varech Lektor účastníky blíže seznámí s následujícími tématy: Aktuální rozšíření druhů v ČR,tendence v rozšíření druhů, stav ochrany podle vyhlášky. Hlodavci ve světě, skupiny, zvláštnosti, vývojové vztahy. Životní strategie hlodavců, populační cykly, příjem potravy. Anatomie, určování pohlaví. Párovací systémy, sociální kontakty, určování příbuznosti. 2. stupeň ZŠ, SŠ Lektor: Libor Weiter, Ph.D Kč

11 ŠVP = škola v pohybu aneb porodní bolesti zavádění školního vzdělávacího programu / 8:30 12:30 - ZŠ JIH M. Lázně, Komenského 459 Seminář je postaven na vzájemné komunikaci lektora a posluchačů. Východiskem je předpoklad, že školní vzdělávací program není jen napsaný dokument, ale celková proměna školy. Cílem je nabídnout, co se osvědčilo při zavádění změn (na podmínkách konkrétní školy). Okruhy se dají shrnout do těchto bodů:předpoklady pro úspěšnou tvorbu ŠVP - Z pohledu vedení školy, z pohledu učitelů. Řízení a komunikace se sborem - vedení porad, spolupráce ve sboru - vzájemné hospitace, schůzky učitelů v ročníku, nápadníky (portfolio učitele), dotazníky, ankety, systém plánování, výjezdy.tvorba ŠVP jak začít (a pokračovat) - metodika tvorby na konkrétní škole, tahák ke tvorbě ŠVP, tabulky výstupů, příklady z praxe.změny ve výuce: otevřené formy výuky, aktivity školy-akce, tradice, týdenní plán jako účinný a pravidelný způsob komunikace, sebehodnocení žáků, rodiče a jejich zájem o znalosti a prospěch žáka, další výhody TP. ředitelům škol a jejich zástupcům, koordinátorům ŠVP, příznivcům změn učitelé ZŠ Lektor: Mgr. Pavel Škramlík Slovní hodnocení a sebehodnocení na 1. stupni ZŠ / 13:00 17:00 - ZŠ M. Lázně, Školní náměstí 472 Dílna je rozdělena na teoretickou a praktickou část.první část je zaměřena na charakteristiku slovního hodnocení a sebehodnocení žáků: Rozdíly hodnocení klasifikace.proč slovně hodnotíme.co je slovní hodnocení, co funkci slovního hodnocení neplní.jak slovně hodnotíme - hodnocení průběžné (hodnotící výrok). Hodnocení závěrečné-obsah a forma vysvědčení. Portfolio a jeho využití.jak vést žáky k sebehodnocení, týdenní plán jako pomůcka k sebehodnocení. Druhá část je podložena ukázkami týdenních plánů, portfolií a ukázkami písemného průběžného hodnocení. Pokusíme se vyvodit, jaký dopad má slovní hodnocení na žáky, na učitele i na rodiče. Budeme diskutovat o nutnosti změny pojetí výuky v závislosti na hodnocení, o otázkách, kdy se pro slovní hodnocení rozhodnout, jak žáky sledovat v průběhu školního roku, jak žáky motivovat bez známek, jak informovat rodiče bez využití známek. Podle zájmu posluchačů můžeme hovořit i o tvorbě vysvědčení a kompetencích žáků, které slovní hodnocení umožňuje hodnotit. učitelům 1. stupně ZŠ Lektor: Mgr. Pavel Škramlík Právní vědomí v prostředí školských zařízení / 9:00 17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Cílem programu je seznámit ředitele školských zařízení, jejich zástupce, případně další školské pracovníky, s platnými normami, které se vztahují na děti a mládež a s jejich aplikací přímo na školní praxi. Výsledkem by měla být orientace absolventa v tom, co může, musí a nesmí ve vztahu ke svěřené osobě mladší 18 let ( v případě SŠ pak srovnání s osobou starší 18 let, která je studentem školy). pracovníkům všech typů školských zařízení Lektor: Mgr. Michaela Veselá Kč Květinový ateliér /13:00-17:00 - ZŠ Kadaň, Na Podlesí 1480 Modelování a tvarování květin z papíru,textilu, kartonu,dřeva,plastů a dalších odpadových materiálů, náměty pro jarní a velikonoční výzdobu a svátek matek. Jednoduché květinové variace,květinová aranžmá,květinové dárky,květinové dekorace, kaktusárium. Květina je tradičním a elegantním dárkem,vhodným pro většinu svátečních příležitostí. Prostřednictvím originální, vlastnoručně vytvořené květiny, můžeme přinést radost svým nejmilejším.kromě svátků a narozenin myslíme každoročně v den vysvědčení také na paní učitelky. Květiny jsou, díky velkému množství rozličných tvarů,barev a vůní,stálou výtvarnou inspirací. učitelkám MŠ,učitelům všech typů a stupňů škol, vychovatelkám ŠD a DD a dalším zájemcům o moderní ruční práce a netradiční výtvarné techniky Lektor: Jitka Horová S sebou: nůžky

12 Proč je poušť na Sahaře- Fyzika v počasí a podnebí /13:00-17:00 - Karlovy Vary, 1. České gymnázium v Karlových Varech V 1. odborné části seznámení s tím, jak pomocí fyzikálních zákonů, demonstrovaných jednoduchými pokusy, můžeme vysvětlit různé a zdánlivě nesouvisející jevy v počasí a podnebí; uvidíme při tom, jak lze propojit témata společná různým vzdělávacím oborům a posilovat nadpředmětový přístup ke vzdělávání. V 2. didaktické části se účastníci seznámí s konkrétním návrhem, který mohou použít při přípravě ŠVP, jmenovitě těch jeho částí, které popisují výchovné a vzdělávací strategie a vzdělávací obsah vyučovacího předmětu fyzika. učitelům fyziky a zeměpisu 2. stupně ZŠ, SŠ Lektor: RNDr. Martin Macháček CSc Kč Evaluace a autoevaluace výchovné a vzdělávací činnosti středních škol / 13:00-17:00 - Karlovy Vary, Západní 15 V souvislosti se zákonnou povinností všech škol zpracovat a vyhodnotit plán evaluace a autoevaluace vlastní činnosti je užitečné vědět, jak se s tímto úkolem vyrovnat. Zkušenosti a poznatky z různých škol mohou pomoci při jeho řešení všem, kteří se na něm mohou podílet. vedoucím pracovníkům SŠ a ŠZ a ostatním pedagogickým pracovníkům Lektor: RNDr. Jaroslav Kočvara Kč Projektové vyučování / 12:00-16:00 - Chomutov, ZŠ Školní Projektové vyučování je založeno na integraci jednotlivých vyučovacích předmětů, rozvíjí kompetence žáků a vychází z propojení procesu učení s běžným životem. Jedná se o velmi úspěšnou formu práce, kterou doporučuje RVP ZV. Seminář objasní metodiku a zásady projektového vyučování. Předloží možnosti výběru témat projektů, postupy při jejich tvorbě a realizaci, upozorní na úskalí projektového vyučování. Budou představeny konkrétní projekty včetně evaulace a autoevaulace žáků. Lektorka vychází z bohatých zkušeností získaných během svého působení na jedné z pilotních základních škol, která od šk. roku 2004/2005 využívá vlastní ŠVP ZV. pedagogům 1. a 2. stupně ZŠ, nižších ročníků G Lektor: Mgr. Jaroslava Šamatová Kč Jak na pracovněprávní vztahy ve škole / 9:00 14:00 - Karlovy Vary, Západní 15 Osnova semináře: Pracovněprávní vztahy a založení pracovního poměru; Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; Změna pracovního poměru; Skončení pracovního poměru; Pracovní doba a doba odpočinku; Dovolená na zotavenou; Odpovědnost za škodu; Odměňování; Péče o zaměstnance. vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení Lektor: Mgr. Jan Musil Kč