Pod Čerťákem se točily kolotoče

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pod Čerťákem se točily kolotoče"

Transkript

1 2006 červenec Pod Čerťákem se točily kolotoče Ve sváteční dny prvního červencového víkendu bylo na travnaté ploše běžeckého areálu, rozkládajícího se mezi dolní stanicí lanové dráhy a hotelem Skicentrum, pořádně rušno. Nejprve zde na svátek Cyrila a Metoděje proběhl druhý ročník Letecké show a den poté až do neděle 9. července tu pro návštěvníky byla přichystána historicky první letní Krakonošova pouť. Více o průběhu těchto dvou zábavných letních akcí se dočtete uvnitř tohoto periodika. Vážení a milí čtenáři, letní sezóna je v plném proudu, sluníčko nás zatím svým příjemným svitem příliš nešetří a mnozí z nás v této době prchají ještě za větším teplem do nejrůznějších světových přímořských letovisek na svoji zaslouženou dovolenou. Pro ty, kdo již své odpočinkové dny někde u moře, či jihočeského rybníka, absolvovali nebo tak hodlají učinit později anebo vůbec, přinášíme i tentokrát jistě nemalou porci informací a příspěvků o dění v našem horském středisku. Na následujících stránkách například reflektujeme na průběh nedávné letecké show a po ní navazující historicky první Krakonošovy pouti. S výsledky svých umístění na tradičních červnových soutěžích vás seznámí harrachovští dobrovolní hasiči. Nechybí zprávy o dění v mateřské školce, sportovních oddílech a opět můžete zabrouzdat do historie jedné místní známé budovy. Pohodově strávené léto a příjemné čtení červencového harrachovského periodika vám za redakci přeje: Martin Soukup redaktor

2 Změna v agendě vydávání cestovních pasů!! Novelou zákona o cestovních dokladech dochází k podstatným změnám při jejich vydávání. Od 1. září 2006 se budou vydávat cestovní pasy s biometrickými prvky pas bude mít digitálně zpracovanou fotografii, podpis a elektronický čip, který bude zabudován přímo do dokladu. Časem přibudou i otisky prstů. Jde tedy o nezaměnitelné identifikační údaje o majiteli, snímané z částí těla. K těmto opatřením se přistupuje vzhledem k potřebě zkvalitnit ochranné prvky proti jejich zneužití. Zpracování je technicky i finančně náročné, a proto dojde k omezení počtu míst, kde lze žádost o pas podat. Dnes je možné takto učinit na kterémkoliv matričním úřadě (například i Harrachově), navíc bez ohledu na místo trvalého pobytu. Od 1. září se budou žádosti přijímat pouze na pověřených úřadech s rozšířenou působností (v našem případě v Tanvaldě). Také již nebude možné, aby si občané podávali žádosti jinde než na pověřeném úřadě, pod nějž spadá místo jejich trvalého pobytu. Pouze na zmíněných úřadech bude možno nové doklady také vyzvedávat. Už při podání žádosti bude v kabině pořízen digitální snímek obličeje žadatele, který tak žádnou fotografii již předkládat nemusí. Další výrazná změna se týká zápisu dětí do pasu rodičů. Od 1. září možnost zapsat dítě do pasu rodičů zaniká. Každé dítě bude muset mít svůj doklad a pasy se tak budou vystavovat i pro miminka. Dochází také ke změnám v délce platnosti jednotlivých dokladů a ve výši správních poplatků. U pasů se strojově čitelnými údaji a nosičem dat: dítě ve věku 5 15 let: správní poplatek 100,- Kč, platnost pasu 5 let dospělý: správní poplatek 600,- Kč, platnost pasu 10 let I nadále bude možné žádat o pas bez biometrických prvků. Vyhotovuje se ve lhůtě 15 dnů od podaní žádosti za následujících podmínek: Dítě do 5 let: správní poplatek 50 Kč, platnost pasu jeden rok, dítě ve věku 5 15 let, tzv. blesk : správní poplatek 1.000,- Kč, platnost šest měsíců. U dospělého pak ve stejném případě činí správní poplatek částku 1.500,- Kč a platnost pasu je stejná šest měsíců. Zákonem je poslední den pro převzetí žádosti o pas bez biometrických údajů stanoven 21. srpen. Vzhledem k tomu, že z matričních úřadů je třeba žádosti svážet, kontrolovat a následně zpracovat, je pondělí 14. srpna posledním dnem, kdy bude možné podat žádost o cestovní pas bez biometrických údajů na matričním úřadě. První žádosti o nové pasy s biometrickými údaji se pak budou přijímat prvního září. V období mezi 21. a 28 srpnem bude možné podat žádost o pas ve zkrácené lhůtě bez strojově čitelných údajů, ale pouze na obecních úřadech s rozšířenou působností, již ne na matrikách. V období od 29. do 31. srpna se žádné žádosti z technických důvodů přijímat nebudou. Ze zasedání zastupitelů Nedávné veřejné zasedání zastupitelstva Města Harrachova se uskutečnilo ve středu sedmého června a již v minulém vydání místostarosta Josef Slavík čtenáře HZ seznámil s jedním z důležitých bodů tohoto zasedání, jímž bylo odsouhlasení zadání územního plánu města. Vedle již zmíněného harrachovští zastupitelé dále projednali a schválili Závěrečný účet města za rok 2005, rozhodli o prodeji několika pozemků ve vlastnictví města a schválili zřízení věcného břemene na pěti pozemcích v lokalitě U Mumlavy, které jsou majetkem města a to smluvně s Českým Telecomem, jenž na nich loňském roce realizoval výstavbu vedení veřejné telekomunikační sítě. Jistě velmi důležitým bodem se stal návrh na odsouhlasení čtyř nových obecně závazných vyhlášek (1. o zavedení místního poplatku ze psů, 2. o zavedení místního poplatku ze vstupného, 3. o zavedení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, 4. o zavedení místního poplatku z ubytovací kapacity). Všechny čtyři uvedené vyhlášky byly ZM schváleny a svoji účinnost započaly k letošnímu prvnímu červenci. V praxi to mimo jiné znamená, že majitelé psa drženého v bytovém domě od nynějška zaplatí poplatek ve výši Kč 1.200,- (doposud 600,-), majitelé rodinných domů pak za svého čtyřnohého miláčka vydají roční poplatek ve výši Kč 800,- (doposud 300,-). Majitele penzionů i jiných forem ubytovacích služeb bude jistě zajímat, že u lázeňského a rekreačního poplatku byla zastupiteli schválena sazba ve výši Kč 15,- za osobu a za každý i započatý den a v případě místního poplatku z ubytovací kapacity byla ZM odsouhlasena sazba ve výši Kč 2,- za každé využité lůžko a den. V závěrečném bodě různé například vedle schválení odměn za výkon funkce člena ZM, zastupitelé schválili početní podobu příštího nejvyššího samosprávného orgánu města, jenž bude mít na další čtyři roky opět patnáct členů. S celým obsahem nově přijatých vyhlášek i úplným zněním zápisu z tohoto zasedání městského zastupitelstva se můžete seznámit na webových stránkách města, či přímo na harrachovské radnici. ms Na borůvky s omezením Správa Krkonošského národního parku od 20. července 2006 do poloviny října 2006 omezuje vstup do některých lokalit v našich nejvyšších horách. Cílem tohoto nařízení je uchránit porosty i zvířata před příliš náruživými sběrači borůvek. Zmíněný zákaz se bude především týkat pohybu ve třetí ochranné zóně parku, kde jinak turisté mohou chodit volně. Opatření neomezí běžné návštěvníky, kteří se nadále budou moci pohybovat po turistických cestách a cyklotrasách. Nařízení se vztahuje na tyto krkonošské lokality: okolí Vosecké boudy, Lysá hora, Kotel, kolem pramene Labe, Luční bouda, Liščí hora, Studniční hora, okolí Sněžky, Obří a Dlouhý důl. Turisté se o těchto opatřeních dozvědí z instalovaných informačních cedulí, jež budou v češtině, němčině a polštině. Fyzickým osobám, které poruší zákaz, hrozí pokuta až deset tisíc korun českých. Tento zákaz již byl vydáván též v předchozích letech a bude platit i pro následující dva roky. Největší potíže s respektováním tohoto nařízení působí strážcům národního parku profesionální sběrači borůvčí z Polska a Ukrajiny, kteří podnikají značně necitlivé nájezdy do těchto porostů hlavně v blízkosti hraničních přechodů. ms Kalendář očekávaných událostí a akcí v roce 2006 Harrachov Nohejbalový pivní turnaj Nohejbalový turnaj O pohár města II. Letní táborák MČR ve skoku na lyžích (na umělé hmotě) Volby do zastupitelstva města První adventní podvečer Kontinentální pohár ve skocích na lyžích Světový pohár ve skocích na lyžích Chystáte nějakou zajímavou akci v Harrachově. Dejte vědět redakci!!! Harrachovský zpravodaj 2006/07 2

3 Základní informace o registrovaném partnerství Dnem nabývá účinnosti zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, (dále jen zákon o RP), který byl publikován ve Sbírce zákonů České republiky v částce 38, která byla rozeslána dne Dnem nabývá účinnosti prováděcí vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon o RP, která vyšla ve Sbírce zákonů České republiky v částce 94, která byla rozeslána dne Registrované partnerství je trvalé společenství dvou osob stejného pohlaví vzniklé způsobem stanoveným zákonem. Registrované partnerství vzniká projevem vůle dvou osob stejného pohlaví činěným formou jejich souhlasného svobodného a úplného prohlášení o tom, že spolu do partnerství vstupují. Toto prohlášení činí osoby, které do partnerství vstupují osobně před matričním úřadem v kraji, který je podle místa trvalého pobytu alespoň jedné z těchto osob příslušný k přijetí prohlášení. V Libereckém kraji je tímto příslušným matričním úřadem Magistrát města Liberec. Kontakt: Magistrát města Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, , Liberec 1 Správní odbor, vedoucí oddělení matrik paní Ivana Jadrná tel.: mail: Informace Magistrátu města Liberec k registrovanému partnerství a seznam podkladů: informace_mml_6a043552d4.rtf Dotazník k registrovanému partnerství: Dotazn_k_k_registrovan_mu_partnerstv_.rtf Delegace: Jsou-li pro to závažné důvody, příslušný matriční úřad může na žádost osob vstupujících do partnerství povolit, aby prohlášení přijal jiný příslušný matriční úřad. Příslušné matriční úřady, před kterými lze učinit prohlášení: 1. Hlavní město Praha Úřad městské části Praha 1 2. Středočeský kraj Magistrát města Kladno 3. Jihočeský kraj Magistrát města České Budějovice 4. Plzeňský kraj Úřad městského obvodu Plzeň 3 5. Karlovarský kraj Magistrát města Karlovy Vary 6. Ústecký kraj Úřad městského obvodu Ústí n. Labem - město 7. Liberecký kraj Magistrát města Liberec 8. Královéhradecký kraj Magistrát města Hradec Králové 9. Pardubický kraj Magistrát města Pardubice 10. Vysočina Magistrát města Jihlava 11. Jihomoravský kraj Úřad městské části Brno-střed 12. Olomoucký kraj Magistrát města Olomouc 13. Moravskoslezský kraj Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 14. Zlínský kraj Magistrát města Zlín Příslušný matriční úřad přijímá prohlášení na místě, které k tomu určí. Prohlášení se činí před matrikářem na základě otázky, položené osobám vstupujícím do partnerství, zda chtějí spolu vstoupit do partnerství. Dříve, než učiní toto prohlášení, musí výslovně uvést, že jim nejsou známy okolnosti vylučující vstup do partnerství. O prohlášení se sepisuje protokol, který podepisují obě osoby vstupující do partnerství, matrikář, případně tlumočník. Matrikář zapisuje partnerství do knihy registrovaného partnerství. Kdo může vstoupit do partnerství: Každý, komu to zákon nezakazuje. Podmínkou vstupu do partnerství je, aby alespoň jedna z osob vstupujících do partnerství byla státním občanem České republiky. Žádost o vydání osvědčení o státním občanství ČR: a33d6dd66e.rtf Do partnerství nemohou vstoupit: 1. osoby navzájem příbuzné v linii přímé a sourozenci, 2. osoba, která nedosáhla věku 18 let, 3. osoba, která nemá způsobilost k právním úkonům, nebo 4. již dříve uzavřela manželství nebo která již dříve vstoupila do partnerství anebo do obdobného svazku osob stejného pohlaví v zahraničí, a její manželství nebo partnerství anebo obdobný svazek trvá Zánik partnerství: Partnerství zaniká smrtí jednoho z partnerů nebo prohlášením jednoho partnera za mrtvého, zrušením rozhodnutím soudu. Zpracovala: Mgr. Jaroslava Balounová, vedoucí odd. matrik a státního občanství, Krajský úřad Libereckého kraje Tel.: Harrachovský zpravodaj 2006/07

4 Prognóza: Postupně klesá množství vody v přírodě. Podstatně se snižuje hladina vodních toků na území České republiky. Jak nahradit úbytek vody? Ministerstvo zemědělství ČR se snahou zadržet vodu v území, nejlépe v horách, schválilo Plán hlavních povodí v němž je na území republiky navrženo celkem 205 vodních nádrží. V krkonošském regionu to jsou vodní nádrž Vilémov, Labská soutěska, Dolní Štěpanice, Lata a Vestřev s největší rozlohou hektarů. Vodní nádrž Vilémov je třetí nejdůležitější z 205 plánovaných. Nejasný časový horizont nutnosti staveb se pohybuje v rozmezí do 50 let. Dle odborných analýz však lze předpokládat, že potřeba vzniku vodních děl může vyvstat již za let. Stavby takového kalibru jsou zásadní změnou pro regionální Liberecký kraj informuje Nekompromisní Plán hlavních povodí rozvoj území, prosperitu obcí a podnikatelských aktivit. Podle Václava Cajthamla, místopředsedy Svazku Krkonoše a starosty Harrachova, je zásadním problém, že nikdo neví, kdy a jak by měly přehrady vlastně vznikat. Proto je snahou města Harrachova i všech okolních obcí hledat možnosti, jak přimět odpovědné státní a krajské orgány k rozumnému přístupu. Přesvědčit především Ministerstvo zemědělství ČR neprojednávat nové přehrady plošně, ale jednat o každé zvlášť. Stát by měl řešit záležitost výstavby každého konkrétního vodního díla vždy v těch místech, kde to bude aktuálně potřebné, doplnil předseda Svazku Krkonoše a vrchlabský starosta Jan Sobotka. Svazek Krkonoše, který sdružuje osmatřicet měst a obcí na ploše více jak 80 tisíc hektarů na území Libereckého a Královéhradeckého kraje, se obyvateli, chce zastavit stávající proces přípravy vodních děl. Valná hromada Krkonoš svazku měst a obcí přijala následující usnesení: Valná hromada vyjadřuje podporu obcím usilujícím na státní a krajské úrovni o zastavení příprav na vybudování vodních nádrží v Krkonoších a z toho plynoucích omezujících podmínek rozvoje. Valná hromada dále souhlasí s obsahem dopisu měst Harrachov, Rokytnice nad Jizerou a obcí Paseky nad Jizerou a Kořenov adresovaným Ministerstvu zemědělství ČR. Valná hromada pověřila předsedu Svazku měst a obcí Krkonoše Jana Sobotku zasláním dopisu Ministerstvu zemědělství vyjadřujícím podporu obcím protestujícím proti budování vodních nádrží v Krkonoších. Liberecký kraj ve svém sídle opět zpřístupnil vyhlídku Vyhlídkovou terasu v 17. poschodí opět ve svém sídle, v budově čp. 642 v ulici U Jezu, zpřístupnil veřejnosti Liberecký kraj. Zájemci tak mohou až do konce září využít jedinečnou šanci rozhlédnout se po okolí z nejvyšší výškové budovy v kraji. Vyhlídková terasa je stejně jako vloni v provozu každý všední den. Do konce letních prázdnin je její provozní doba od 9:00 do 16:00 hod a od 1. do 30. září od 10:00 do 14:00 hodin. Cirka půlhodinové prohlídky vedené proškoleným průvodcem probíhají po skupinách v každou celou hodinu s výjimkou 12. hodiny. Poslední se konají vždy hodinu před koncem provozní doby. Na terasu jsou návštěvníci přepraveni výtahem a mohou se na ní pohybovat ve vymezeném prostoru. Čas návštěvy je pak nezbytné si předem na KÚ rezervovat, buď telefonem na čísle nebo em na adrese (v tomto případě je dobré vyčkat i na zpětnou odpověď oddělení kontaktního centra Libereckého kraje). Vloni se naše nabídka setkala s velkým zájmem, a proto je letos vyhlídka zpřístupněna až do září. Využijte toho a přijďte se rozhlédnout po našem okolí, stojí to za to, zve návštěvníky hejtman Petr Skokan. Zlato pro Liberecký kraj Významného ocenění se dostalo Libereckému kraji na nedávné celostátní konferenci Geoinformatika ve veřejné správě, konané v Brně. Právě na této konferenci pracovníků geografických informačních systémů (GIS) udělila porota první místo posteru nazvanému Ochrana přírody v Libereckém kraj, který vytvořili pracovníci životního prostředí Krajského úřadu Libereckého kraje. Jedná se o velkorozměrový poster ve formátu 2xA0, kde je na podrobné mapě Libereckého kraje v měřítku 1: zobrazena síť prvků ochrany přírody, vysvětluje autorka díla Irena Košková, správce GIS odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí. Jsou tu zobrazena jak maloplošná tak velkoplošná zvláště chráněná území a prvky soustavy NATURA - ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Na doprovodných kartogramech jsou zobrazeny i různé analytické úlohy z oblasti ochrany přírody, například porovnání ploch obcí k velikosti plochy se zvláštní ochranou přírody, nebo k počtu památných stromů na území dané obce. Kromě podrobné mapy ochrany přírody je zde také přehledná geologická mapa a zobrazen reliéf Libereckého kraje a atraktivní doprovodné fotografie. Jak dále zdůrazňuje ředitel krajského úřadu Bohdan Tomáš, podobnou soutěž nevyhrál Liberecký kraj poprvé. Tahle tradice vznikla již v roce 2004, kdy jsme zvítězili s posterem Mapový server životního prostředí Libereckého kraje a první místo jsme obsadili i vloni se dvěma postery na téma Soustava Natura v Libereckém kraji, vše z dílny stejného odboru. Více informací najdete na krajských stránkách Informačního systému životního prostředí (http://www.kraj-lbc.cz/iszp) a na mapovém serveru životního prostředí (http://maps.kraj-lbc.cz) Harrachovský zpravodaj 2006/07 4

5 KRKONOŠE SVAZEK MĚST A OBCÍ INFORMUJE TZ Valná hromada Svazku Červnová valná hromada Svazku Krkonoše byla možná poslední ve stávajícím složení. Řada starostů a zastupitelů osmatřiceti členských měst a obcí se, po čtyřech letech práce po říjnových komunálních volbách, s největší pravděpodobností vymění. Pro manažery Svazku Krkonoše to znamená navazování nových pracovních kontaktů a utvrzování všech, že členství ve sdružení je pro to které město či tu kterou obec, přínosné. Situaci mají manažeři v současné době poněkud lehčí. Po pěti letech usilovné práce ve prospěch Svazku za ně hovoří celokrkonošské projekty, do nichž je zapojena většina členských i řada nečlenských krkonošských a podkrkonošských měst a obcí. Valná hromada přijala nové znění platných stanov. Nejpodstatnější změnou je nová funkce, resp. pozice výkonného ředitele Svazku Krkonoše. Měl by pracovat kontinuálně, bez návaznosti na čtyřleté komunální volební období. Představitelé měst a obcí byli dále seznámeni se závěrečným účtem hospodaření, výší příspěvků zaslaných od jednotlivých obcí i stavem účtu Fondu cestovního ruchu. Hovořilo se o jednotlivých grantech a dotacích v roce 2006 i systému financování ze zdrojů Evropské unie v novém rozpočtovém období. Podle vyjádření auditorů je dosavadní účetnictví bez závad. Závěrečný účet Svazku Krkonoše činí na straně příjmů 7, korun, na straně výdajů 5, korun. Přebytek 2, korun. Důležitým tématem setkání byl neutěšený stav krkonošských komunikací. Podle Ing. Jana Sobotky, předsedy Svazku Krkonoše, jsou vozovky v oblasti Mrklov, Horní Štěpanice, Strážné a v mnoha dalších lokalitách tak příšerné, že po nich nemohou jezdit místní lidé, natož cizinci. Stav vozovek je nedůstojný. Prosperita krkonošského regionu je přímo závislá na jejich kvalitě. Nejenom z pohledu turistického ruchu. Vrchlabí je sídlem továrny Škoda Auto. Dává práci dvěma tisícům lidí z velké spádové oblasti. Denně po silnici přepraví 400 kamionů naložených novými automobily. Víme, že Královéhradecký i Liberecký kraj schválil finanční prostředky na opravy komunikací. Záleží však na tom, kam je přidělí. Proto budeme apelovat ve snaze získat financí co nejvíce. Jak už bylo řečeno kvalitní vozovka souvisí s rozvojem celé oblasti. Podle starostů krkonošských měst a obcí si turistický region Krkonoše zaslouží celkově lepší dopravní systém. Všudypřítomné kamiony naložené mnohatunovou zátěží v prostředí pojizerské silnice také nejsou tím pravým ořechovým. Usilovné snahy představitelů Svazku se ubírají ke zjištění, jak mnohatunové náklaďáky vyčlenit z komunikace sloužící cestovnímu ruchu i jak a kam jízdy velkotonážních vozů z lokality odklonit. Starostové usnesením vyjádřili jednotné stanovisko ke kritickému stavu veřejných komunikací. Program jednání valné hromady zahrnoval prezentaci jednotlivých aktivit Svazku a celokrkonošských projektů na podporu cestovního ruchu v turistickém regionu Krkonoše, včetně financování. Patří sem více než 600 kilometrů upravovaných tratí Krkonoše lyžařský běžecký ráj, projekt v celkovém rozsahu cca 15 milionů korun, Krkonoše ze sedla kola projekt cyklotras a cykloznačení v Krkonoších a Podkrkonoší včetně propagace, v rozsahu 2 miliony korun, Krkonošské cyklobusy - za cca 600 tisíc korun, které, podle statistik jednotlivých dopravců, v letošním roce zaznamenávají ještě větší oblibu než v předchozích letech. Dále monitoring názorů návštěvníků Krkonoš, financovaný státní agenturou CzechTourism, i společná propagace turistického regionu. Do této kapitoly patří jednotný grafický manuál a logo, společná prezentace na veletrzích cestovního ruchu v České republice i v zahraničí, turistické noviny Krkonošská sezóna a například i webové stránky Nedílnou součástí je koordinace spolupráce informačních center v rámci Pracovní skupiny pro marketing Krkonoš. Hosté byli seznámeni s krkonošskými rozvojovými dokumenty, mezi které patří například VIZE Krkonoše 2050, Generel rozvojového potenciálu obcí v Krkonošském národním parku a aktualizace akčního plánu Program rozvoje turistického regionu Krkonoše. VIZE Krkonoše 2050 MOTTO: Chceme svobodně žít, tvořit, podnikat a úspěšně rozvíjet své lidské možnosti. Nedopustíme, abychom tak činili na úkor jiných lidí nebo na úkor přírody a krajiny. Požadujeme, aby rozvojové aktivity v území byly srozumitelné, koordinované a aby ve svém souhrnu směřovaly k naplnění vize harmonického vztahu mezi člověkem a přírodou. Vyžadujeme otevřené a kontrolovatelné rozhodování o veřejné správě území. Upřednostňujeme veřejnou dohodu, odmítáme zákulisní rozhodování. Podporujeme spolupráci mezi sousedy. Platnost zásad nekončí na hranicích. Podporujeme samosprávné rozhodování, dialog a toleranci. Podporujeme úctu k hodnotám, zachování hodnotných tradic a dědictví z minulosti. Budeme podporovat vzdělání a tvořivost lidí. Podnikání v Krkonoších musí být užitečné, efektivní, stabilní, přátelské vůči přírodě. Záměr Předejít diskusím o nových záměrech v krkonošském regionu dosažením shody všech významných místních subjektů na budoucí podobě Krkonoš, to je VIZE Krkonoše Dokument o budoucnosti Krkonoš, na kterém se shodli obyvatelé, zástupci místních obcí i správy obou národních parků na české a polské straně hor, dozrála. Přede více než dvěma roky Rada Krkonošského národního parku a Krkonoše - svazek měst a obcí sestavily pracovní skupinu a pověřily ji přípravou Vize Krkonoše Vizi tvoří tři nedílné části: úvod výstižně a srozumitelně charakterizující Vizi, vlastní Vize text, popisující cestu k budoucí podobě Krkonoš (jakási ústava ) příloha rozsáhlejší text s rozborem konkrétních detailů. Text Vize Krkonoše 2050 naleznete na Jaké bude pokračování? Na základě vašich podnětů bude do konce srpna připraveno definitivní znění Vize. Následovat bude rozhodující krok výzva k jejímu přijetí všemi městy a obcemi v Krkonoších, nejbližším podhůří a správami českého i polského národního parku. Zvolena byla forma memoranda, ke kterému se jednotlivé subjekty budou postupně přihlašovat. Při dosažení určité hranice (polovina potenciálních signatářů) - vstoupí v platnost. Vize nebude právně závazným dokumentem, její přijetí a dlouhodobé dodržování bude považováno za závazek morální. Vaše připomínky uvítáme do 31. července 2006 na kontaktní adrese: Člověk a Krkonoše, Dobrovského 3, Vrchlabí Harrachovský zpravodaj 2006/07 5

6 Zimní monitoring návštěvníků v Krkonoších Hlavním cílem dotazníkové akce Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR, zadané státní agenturou CzechTourism, bylo zjistit skladbu návštěvníků a důvody jejich příchodu do jednotlivých turistických regionů. Zjistit jací hosté zde tráví svou dovolenou, v kterých místech, jak jsou spokojeni s vybavením turistických lokalit a nabídkou a kvalitou poskytovaných služeb. Právě uveřejněné výsledky pocházejí z druhé etapy, která byla realizovaná v období od prosince 2005 do března 2006, a během které bylo osloveno nahodilým výběrem respondentů v celých Krkonoších. Hlavním důvodem návštěvy dotázaných je turistika a sport (71%) a relaxace (13%). Pro 92% zahraničních návštěvníků jsou v regionu nejlákavější aktivitou zimní sporty (Češi 90%). Dalšími lákavými aktivitami jsou pěší turistika a cykloturistika a horská cyklistika. 58% domácích návštěvníků přijelo do cílového místa ze vzdálenosti větší než 100 km. 42% zahraničních návštěvníků bylo v regionu poprvé, 57% Čechů více než třikrát. 55% Čechů uvažuje o opakované návštěvě do 1/2 roku, zahraničních návštěvníků 26% (50% zahraničních návštěvníků jich hodlá region opět navštívit v delším časovém horizontu). Většina (70%) respondentů odhadla své denní náklady v rozmezí 201 až 1000 Kč. Většina (56%) zahraničních návštěvníků utratila více než 1000 Kč za den. 11% Čechů utratilo méně než 200 Kč denně. Nejčastěji využívaným zdrojem informací jsou příbuzní a známí (65%) a Internet (64%). Zahraniční hosté využívali více než domácí hosté cestovní kanceláře a agentury (43%, Češi 22%), propagační materiály (66%, Češi 55%) a turistická a informační centra (66%, Češi 54%). Krkonoše mezi ostatními regiony je hodnocena jako nejlepší ve službách pro lyžaře. Nejhůře ze všech regionů si však Krkonoše vedou ve službách pro motoristy, v cenové úrovni služeb, v úrovni personálu ve službách cest. ruchu a v nákupních možnostech. Neveselé výsledky zimního průzkumu mínění návštěvníků Krkonoš vedou k zamyšlení. Získané poznatky bychom měli využít ve prospěch regionu a vyvodit z nich náležité opatření do budoucna. Jak změnit úroveň služeb a ochotu personálu? Jak ovlivnit cenotvorbu v cestovním ruchu? Krkonoše svazek měst a obcí se na tuto problematiku zaměří ve svých různorodých marketingových aktivitách (např. v turistických novinách Krkonošská sezóna). Již v průběhu jara 2006 v celorepublikové Mediální kampani Svazek použil v celostátním tisku slogan: Bouráme pověst nejdražších českých hor, spojte se s námi. Poradíme Vám!. Snažil se sdělit, že mýtus o drahých Krkonoších je už pasé a snadno si lze vybrat ze široké palety služeb i cen. Nad úrovní služeb a ochotou personálu se musí zamyslet každý podnikatel a pracovník ve službách cestovního ruchu, který je živ z přijíždějících turistů a sám musí zvážit, jak dlouho ještě můžeme hazardovat s trpělivostí návštěvníků! , Klára Kroupová EKOsklady v Českém Dubu Harrachov spolu s dalšími jedenácti obcemi získal od Libereckého kraje speciální mobilní EKOsklad V r připravil Liberecký kraj ve spolupráci se společností ARR-Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., projekt Infrastruktura pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu v Libereckém kraji. Projekt vycházel ze provedené analýzy stavu odpadového hospodářství v obcích Libereckého kraje, která konstatovala, že v některých obcích Libereckého kraje chybí zařízení sběrného dvora pro oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu, jako jsou například barvy, ředidla a jiné chemikálie, drobný i objemný elektro-odpad (drobné domácí spotřebiče, televize, ledničky), zářivky, akumulátory a baterie, atd. Vzhledem k cílům, stanoveným Plánem odpadového hospodářství Libereckého kraje (2004) se Liberecký kraj prostřednictvím odboru ŽP rozhodl pomoci dotčeným obcím a těmto obcím pořídit zařízení k provozování sběrných dvorů speciální mobilní EKOsklady s vybavením (kontejnery a nádoby na jednotlivé druhy nebezpečných složek komunálního odpadu) a kancelářské buňky jako zázemí pro obsluhu sběrného dvoru. Liberecký kraj společně s ARR připravil projekt, studii proveditelnosti a žádost o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie, OP Infrastruktura, opatření 3.4. Projekt byl úspěšný a Liberecký kraj získal na pořízení zařízení sběrných dvorů dotaci ve výši Kč, z toho příspěvek ERDF ve výši Kč, příspěvek ze SFŽP ve výši Kč. Na základě výběrového řízení byla jako dodavatel zařízení vybrána společnost REO AMOS, spol. s r.o., Ostrava, která v průběhu dubna a května provedla návoz zařízení do příslušných obcí. Obce budou předané zařízení provozovat většinou prostřednictvím odborných firem, zařízení je obcím poskytnuto bezúplatně na základě smlouvy o výpůjčce. Po ukončení projektu bude zařízení za symbolickou cenu převedeno do majetku obcí. Vybavení k provozování sběrného dvora tak z iniciativy Libereckého kraje a za přispění strukturálních fondů EU a SFŽP obdržela města Česká Lípa, Doksy, Dubá, Raspenava, Nové Město pod Smrkem, Český Dub, Jilemnice, Desná, Smržovka, Železný Brod a Harrachov (zde již také jsou ve sběrném dvoře v areálu a.s. ADOS CZ připravena potřebná zařízení). Nově pořízené zařízení zjednoduší provoz sběrných dvorů v dotčených obcích a obsluze usnadní manipulaci s přebíraným odpadem. Liberecký kraj si od realizace projektu slibuje kromě jiného zvýšení objemu odděleného sběru nebezpečných složek komunálního odpadu. 6 Harrachovský zpravodaj 2006/07

7 I Pán hor neodolal kouzlu letních šortek Teplé dny červencových svátečních dní se v našem horském středisku nesly ve znamení prvního ročníku Krakonošovy pouti. Na travnaté ploše běžeckého areálu byly v těch dnech pro návštěvníky k dispozici různé pouťové atrakce (nafukovadlo, houpačky, kolotoče, střelnice ), jízdy na ponících i stánkový prodej pouťových suvenýrů a pochutin. Velkou událostí se stal příjezd vládce hor, jenž zavítal na svoji pouť v sobotu 8. června 2006 odpoledne. K úžasu mnohých však dorazil ve svém letním džípu Krakomobilu, na kterém přijel v doprovodu svého generála a navíc poprvé stanul před širokou veřejností v šortkách. Sám pak při besedě s přítomnými projevil zájem vyzkoušet nejednu z přichystaných atrakcí. První ročník dle sdělení pořadatelů ze společnosti Ceremony navštívila zhruba tisícovka lidí a jest zde velký zájem o pokračování této pouti i příštím roce. ms Ve středu dne 5. července uspořádala Ceremony s. r. o. na počest slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, již druhý ročník Letecké modelářské show. Místo konání zůstalo stejné jako loni běžecký areál u Skicentra ale deštivé počasí vystřídalo letos vedro a velmi silné poryvy větru. Ty způsobily pád několika letadel, přičemž ty největší modely ani raději jejich stavitelé do vzduchu vůbec nepustili. Mimoř ádný úspěch sklidil tentokrát čtrnáctiletý modelář Pavel Bruni z Mladé Boleslavi, který se svým vrtulníkem předváděl v nepříznivém povětří naprosto nepředstavitelné kousky. Jeho vystoupení muselo být pro velký zájem několikrát opakováno. Show se za značného diváckého zájmu zúčastnilo se svými Atraktivní letecká show akrobatickými i válečnými stroji na 35 nadšenců z celé republiky; útočnými jednokřídly zaujala i trojice harrachovských modelářů pod vedením p. Krajčoviče. Nechyběly ani jízdy modelů bugin a ukázky těžké bojové techniky v akci likvidace skladu pohonných hmot což je taková kratochvíle semilského tankisty p. Mehra. Poděkování patří předsedovi RC Model Clubu z Jablonce nad Nisou p. Bohumilu Malému, který na přímém slunci celý letecký den odmoderoval při plném vědomí. Vzhledem ke stoupající úrovni podniku v Harrachově a zájmu modelářů o účast v tomto atraktivním prostředí bude již III. ročník v příštím roce zařazen do oficiálního kalendáře leteckých modelářů České republiky, prohlásil na závěr. Zdeněk Novotný (Foto: Miloš Uher) Harrachovský zpravodaj 2006/07 7

8 Červnové soutěže SDH V průběhu měsíce června se harrachovští dobrovolní hasiči zúčastnili dvou různých tradičních soutěží v hasičském sportu. Tou první byla pravidelná okrsková soutěž a druhou také neméně tradiční Jizerský pohár. Jizerský pohár Okrsková soutěž Letošním kláním okrskové soutěže dobrovolných hasičů byl pověřen SDH Jablonec nad Jizerou, kde se v sobotu 10. června 2006 na travnatém prostoru před tamním nádražím sešli účastníci zmíněné soutěže. Počasí soutěži přálo a tak se zde nejprve uskutečnil závod 100 m překážek žen (pouze mezi družstvy Rokytnice a Vysokého nad Jizerou) a následně i mužů. Na ty pak také čekalo soupeření v tradičním požárním útoku. Harrachovákům se, bohužel, nepodařilo obhájit loňské páté místo a celkově skončili o dvě příčky hůře. Z prvních dvou míst se radovala družstva Vilémova, bronz patří rokytnickým hasičům. Soutěžní družstvo SDH Harrachov tvořili: Lukeš Jaroslav, Lukeš Petr, Lukeš Roman, Kušnír Pavel, Polívka Roman, Jeník David a Jeník Tomáš. V roli rozhodčích se představili za náš sbor: Michal Bartoš (hlavní rozhodčí soutěže), Josef Slavík a David Tulka. poř. st.č. družstvo 100m vez stafeta útok celkem ztráta SDH Vilémov II. 1: ,00 0, : SDH Vilémov I 1: ,00 0, : SDH Rokytnice 1: ,00 0, : SDH Vysoké A 1: ,00 0,00 1: : SDH Blansko 1: ,00 0,00 1: : SDH Vysoké B 1: ,00 0,00 1: : SDH Harrachov 2: ,00 0, : SDH Tříč 1: ,00 0,00 1: : : SDH Sklenařice 2: ,00 0,00 1: : :19.49 Jizerský pohár Sobota 24. června 2006 patřila v Desné v Jizerských horách devatenáctému ročníku Jizerského poháru - soutěže v požárním útoku, která slouží jako prověrka připravenosti zásahových jednotek. Místem konání bylo asfaltové parkoviště na sídlišti Desná II. Harrachovští hasiči v konkurenci devíti družstev obsadili šesté místo. I tomuto soutěžnímu podniku po celou dobu konání přálo slunečné počasí. Mezinárodní punc tomuto klání dodali dobrovolní hasiči ze saského města Malschwitz (pozvaní hasiči z polského Podgorzynu na soutěž nakonec nedorazili). Soutěžní družstvo SDH Harrachov tvořili: Lukeš Jaroslav, Lukeš Petr, Polívka Roman, Jeník David, Jeník Tomáš, Janek Michal a Tulka David. Celkové výsledky Jizerského poháru muži: 1. Tanvald Šumburk A 28,56 sek. 2. Albrechtice 39,56 sek. 3. Jistebsko 39,88 sek. 4. Desná III 41,78 sek. 5. Tanvald Šumburk B 44,71 sek. 6. Harrachov 47,17 sek. 7. Desná II 51,57 sek. 8. Desná I 57,61 sek. 9. Malschwitz 1,02,30 sek. MS (fotky ms a L. Tulach) Jizerský pohár Okrsková soutěž v Jablonečku - Pavel Kušnír v akci 8 Harrachovský zpravodaj 2006/07

9 A už je zase rok za námi a my si můžeme trošku zavzpomínat, jaký byl. V září jsme přivítaly nové děti a hned druhý týden uskutečnily dva výlety. Nejdříve vláčkem do Tanvaldu a pak do Šindelky, tam nás dovezl náš harrachovský vláček. Některé děti jely vlakem poprvé v životě, takže to byl pro ně veliký zážitek. Pak jsme již přivítaly podzim, sbíraly podzimní plody a děti si samy upekly štrúdl. V listopadu jsme dvakrát jely na divadelní představení do Jablonce nad Jizerou. Potom už začaly veliké přípravy Mikulášského plesu, na který se těší nejen děti, ale i rodiče. Letos byl jako obvykle na Rýžovišti. Děti měly krásné masky, Mikuláš a Čert všechny odměnil, všichni si zatančili, zasoutěžili a kdo měl štěstí, vyhrál i v tombole. Třináctého prosince bylo ve školce sváteční dopoledne s nadílkou, zpívaly se koledy a jedlo se cukroví, které děti samy napekly. Třetí týden v lednu nám lyžařská škola Clasic (p. Poledno) připravila pro děti sjezdařský výcvik. Děti byly nadšené a i ty, které měly zpočátku obavy vše zvládly a lyžování se jim moc zalíbilo. Každý den byl jiný zábavný program a největší radost měly děti z tučňáka Tůtů, který je tam každý den navštěvoval. Jako dárek dostaly maskota Tůtů plyšového na památku. Až do konce března děti lyžovaly na běžkách (vždy dva dny v týdnu) a na závěr zimy byly běžecké závody. Protože zima byla opravdu dlouhá, už jsme se všichni těšily na jaro. Od 24. dubna byl v MŠ Čarodějnický týden. Děti vyráběly čarodějnice, naučily se Čarodějnickou píseň, kterou složily paní učitelky. Vše vyvrcholilo ve čtvrtek, kdy všechny děti, ale i učitelky a všechen personál měly čarodějnické převleky. Celý den se soutěžilo, byl čarodějnický jídelníček a pak jsme se za krásného počasí prošly Harrachovem. Den se nám opravdu vydařil. Sedmnáctého května se uskutečnil výlet do liberecké ZOO. Prvního června jsme společně oslavily Mezinárodní den dětí. K mateřské škole v ten den přijel náš již známý vláček a okružní jízdou jsme dojely na vodopády a pak zase zpět. Poté jsme se také byly podívat ve sklárně. Šestého června učitelky s pomocí dětí ze ZŠ uspořádaly Pohádkový les. Na trase již tradičně čekaly pohádkové postavy, od kterých děti dostaly odměny za splněné úkoly. Na zahradě MŠ pak proběhl táborák a soutěže pro rodiče. Dva dny nato se uskutečnilo Rozloučení se školáky. Program pro rodiče i ostatní diváky si připravil sboreček Tralaláček a všechna tři oddělení naší MŠ. Patnáctý červen patřil dopravnímu dopoledni s dětmi a s policií a poslední akcí byla návštěva naší družební MŠ ze Sklářské Poruby, a to v pondělí 19. června. Děkujeme všem sponzorům a rodičům za pomoc, s níž se nám daří všechny naplánované akce zdárně uspořádat. Přejeme všem hezké prázdniny a hodně sluníčka. Kolektiv MŠ Kamínek Harrachov Harrachovský zpravodaj 2006/07 9 Letní táborák se vydařil V předvečer svátku dne slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje uspořádal sbor dobrovolných hasičů tradiční letní táborák. Ten přitom měl být vzplanut již o posledním červnovém podvečeru, ale pro nepřízeň počasí byl zvolen náhradní termín úterý čtvrtého července. Počasí hasičům tentokrát přálo a tak se kolem táborového ohně vytvořila příjemná letní atmosféra, a to i díky poměrně slušné návštěvě. Ostatně prodávaná teplá uzenina s pivem šly velmi dobře na odbyt. S největší pravděpodobností se však jednalo nejspíše o poslední takovouto akci pořádanou po léta na známém travnatém plácku za budovou hasičské zbrojnice, neboť nynější soukromý vlastník zmíněného pozemku zde hodlá v blízké době započít s výstavbou rodinného domku. Představitelé SDH již s Městem Harrachov jednají o variantách náhradní lokality pro pořádání veřejností tolik oblíbených hasičských táboráků. ms Rok v Mateřské škole Kamínek Foto R. Blomerová (z akce Pohádkový les) Pomáhají nám: Vláček Harrachov, Sporthotel Rýžoviště, Zelenina Štýfl, Moravcovi, p. Horáček, p. Poledno, p. Lisičan, p. Dostalík, EMBA Paseky (p. Michálko), p. Vodrážka, Sportovní komise Města, p. Hudeček, Policie Harrachov (p. Šír), p. Nemeškalová, p. Řehořková, Pekařství Vokřínek, p. Fanta, p. Denke, p. Polyak, p. Morávek, Sklárna Novosad a syn, p. Kobrová, Lékárna Harrachov, p. Podaná

10 Ve dnech června 2006 se v Harrachově uskutečnila Výroční schůze KOP sdružení majitelů můstků pro lety na lyžích. Většina programu se odehrávala v hotelu Fit & Fun, kde také byli všichni účastníci ubytováni. Již na slavnostní zahajovací večeři byli přítomni všichni partneři z Kulmu, Oberstdorfu, Planice, Vikersundu i Harrachova, včetně čestných členů M. Bělonožníka a L. Šablatury. Výroční schůze KOP KOP bylo zakončeno tradičním KOP Abendem, který se uskutečnil v Blue Cafe. Tradičně skvělé jídlo bylo doplněno i výborným programem a hudbou. V oficiální části večera došlo i k několika oceněním. Za dlouholetou obětavou práci pro lety na lyžích obdrželi čestný odznak KOP Horst a Wolfgang Slavíkovi. Hlavní schůzovní program proběhl v sobotu dopoledne. Nejdůležitějšími body bylo schválení nového statutu sdružení a volba nového vedení. Předsednictví od Planice na další dva roky přebírá Vikersund a novým předsedou byl zvolen Ole Fuhre. Velice důležitým programem bylo projednávání dalšího pořadatelství letů na Kombiňáci trénovali v Harrachově Na počátku měsíce července trénovali v Harrachově všichni naši reprezentanti v severské kombinaci. Probíhal tu totiž jeden z četných letních výcvikových kempů, zaměřených zejména na zdokonalení techniky skoku a zvýšení funkční zdatnosti. Harrachov je pro soustředění naše domovské sídlo. Sem se vždycky vracíme z cest a kluci si tu i při tréninku psychicky odpočinou. Na zdejší Dukle máme skvělé podmínky nejen co se týče ubytování, ale hlavně posilování a regenerace. Říká reprezentační trenér Bohuslav Rázl. Sdruženáři pilovali skoky na můstku HS 100, kde by se v lednu měl uskutečnit jeden ze závodů kombiňáckého světového poháru, ale nešidili ani běžeckou část své disciplíny: Pro běžeckou přípravu využíváme silnici Souš Smědava. Pro trénink na kolečkových lyžích je tu výborný terén a není zde prakticky žádný provoz. Doplňuje Rázl. Po skončení harrachovského kempu měli reprezentanti do konce prvního červencového týdne volno. Již od pondělí ale v přípravě znovu naplno pokračovali, a to na soustředění ve Frenštátě pod Radhoštěm. Redakčně upraveno z TZ Lenky Vrátné lyžích. Zde Harrachov potvrdil svoji připravenost pořádat SP v letech v lednu 2008 i kandidovat na Mistrovství světa v roce Obě tyto žádosti byly potvrzeny i zástupci Svazu lyžařů. Vedle schůzovního programu byl výborně zorganizován i doprovodný program. V pátek večer proběhl týmový turnaj v bowlingu, v sobotu dopoledne pak byla pro rodinné příslušníky připravena prohlídka hornického muzea a Šindelky. V poledne se všichni účastníci sešli na prohlídce sklárny spojené s ochutnávkou piva. Po obědě v Panském domě následovala prohlídka mu zea skla a lyžařského muzea a výlet vláčkem k vodopádu Mumlavy. Od sedmnácti hodin pak byla dokončena schůze. Výroční jednání Volejbalový turnaj V neděli ráno se spokojení účastníci vydali na cestu domů. St. Slavík V sobotu uspořádal volejbalový oddíl 6.ročník mezinárodního turnaje smíšených družstev O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA HARRACHOVA. Již tradičně se ho zúčastnili kromě harrachovských milovníků volejbalu, družstvo z Prahy, Janova, Polska, Německa a také prvně z Rokycan. Mělník a Liblice pro nemoc letos účast zrušili. VÝSLEDKY: 1. ČD Bubny Praha 2. Jeleni Gora-Orle 3. Topíci Janov n.n. 4. Erwin-Reichenberg 5. ELD Rokycany 6. Harrachov B 7. Harrachov A 8. Mix ČR/SRN Ceny sponz. dodali: Zelenina u Štýflů, Pekařství Vokřínek, Vinotéka Victoria, Nápoje-Juska, Bobová dráha Harrachov, Sport Čermák, L.Horáček - a spolu s putovním pohárem je vítězům i poraženým předal starosta Harrachova, pan V.Cajhaml. Děkujeme. Převzato z webových stránek TJ Jiskra 10 Harrachovský zpravodaj 2006/07

11 Lyžaři běžci po sedmnácté na Nebákově Od 17. do 25. června 2006 se uskutečnilo tradiční letní soustředění na Nebákově v Českém ráji. Den začínal v sedm hodin ráno rozcvičkou a končil večerkou o desáté hodině večerní. I letos jsme měli mezi sebou nováčky, a to Natálii Moravcovou, Mílu Chlupovou, Zdeňka Moravce a Ondřeje Biemana. Všichni se dobře znali, chodili spolu do první třídy, spali na jednom pokoji a nebyly s nimi žádné problémy, i když rodiče měli obavy, že to nezvládnou. Celkem se tohoto soustředění zúčastnilo jedenáct dětí. Počasí bylo ideální, přesně takové, jaké jsme si přáli. Tak došlo i na koupání v rybníku Věžák. Program byl stejný jako každý rok: Neděle běžecký test 1200m (mladší 4, starší 6 ), středa kolo 30km, čtvrtek triatlon (mladší 20m plavaní, 4km kolo a 2km běh. Starší 50m plavání, 12km kolo a 4km běh). V pátek vytrvalost (Nebák Kost Nebák 16 km). Mladší děti v doprovodu Ivany Veverkové a Radky Plocové, kontroly a občerstvení Soňa Černá a Tereza Čuříková. Jinak každý den probíhala sportovní příprava. Dopoledne i odpoledne večer hry + posilování, zábava. Na závěr se uskutečnilo zhodnocení výcviku, vyhlášení nejlepších. Následovala volná zábava, kterou si děti režírovaly. Scénky, písničky a spousta srandy. Nechyběla stezka odvahy a opékání buřtíků. Po celou dobu pobytu dobrovolně pomáhaly bývalé závodnice Ivana Veverková, Radka Plocová, Soňa Černá a Tereza Čuříková. Cestu z Harrachova i zpět absolvovaly na kolech, což mě potěšily a za dobrovolnou pomoc při výcviku jim i touto cestou patří velký dík! Davidu Soldátovi děkuji za transport všech kol dětí tam i zpět. Rodičům, kteří nás navštívili díky za domácí pochoutky, byly bezva. Po celý týden nás, naštěstí, nepotkaly žádné zdravotní problémy. Fotografie z tohoto campu budou vystaveny na tabuli běžců umístěné na bývalém Horalu. Tréninky o prázdninách přípravka: Pondělí středa pátek (10-12 hod) v areálu autokempu Jiskry u rybníka. V měsíci srpnu se uskuteční soustředění přípravky v Sedmihorkách pod stany. Účastníci soustředění: Zdeněk Moravec ročník 1999 Ondřej Bieman ročník 1998 Natálie Moravcová ročník 1998 Míla Chlupová ročník 1998 Eliška Krčková ročník 1997 Veronika Soldátová ročník 1997 Martina Haasová ročník 1997 Kristýna Háčková ročník 1997 Denisa Balcarová ročník 1997 Bára Moravcová ročník 1996 Alena Benešová ročník 1995 V minulé zprávě pro HZ jsem zapomněl na Lenku Palánovou, která také začínala s lyžováním ve Ski klubu ( ) a stále aktivně závodí (momentálně v USA). Tímto se omlouvám a na úplný závěr tohoto příspěvku přináším pár informací (za přispění jejího otce Z. Palána) o Lenčině pobytu ve Spojených státech a jejích dosažených výsledcích v sezoně Za úsek běhu Venca Lenka Palánová (ročník 1983) Škola: University of Colorada at Boulder, stát Colorado, USA Sportovní tým: Colorado Buffalos (Buffs) Boulder: město ve Skalistých horách (Rocky Mountain) Průměrná nadmořská výška 1.700m.n. Tréninkové středisko ELDORA: průměrná nadmořská výška m. n. m.!!! Běžně se závodí ve výškách od m do m. n. m. (kromě Aljašky) Sezona Systém lyžařské soutěže je podobný jako zdejší Český pohár, ale důraz je kladen na soutěž týmů (soutěží běžci a sjezdaři a body se sčítají). Základní program se odehrává v oblastech. (jako NHL) Pro CU Buffs oblast zahrnuje prostor od Nového Mexika po část Aljašky (státy: Nové Mexico, Nevada, Idaho, Wisconcin, Montana, Colorado, část Aljašky, ). Následuje finále = kvalifikace na celonárodní mistrovství (NCAA). Vítězné týmy se utkají v celoamerickém mistrovství, což by zde znamenalo akademické mistrovství republiky, ale na univerzitách jsou v individuálních sportech nejlepší sportovci (viz atletika) proto významem je to jako mistrovství republiky zde. Výsledky: Asi pět dnů po příletu 1. závod (mistrovský), Salt Lake City, Utah (olympijské tratě) 5 km C 7. místo 5 km F 9. místo Bozemann, Montana 5 km C 4. místo 10 km F 1. místo Steamboat Springs, Colorado 5 km C 4. místo 16 km F 1. místo (43 před 2.) Crested Bute, Western State 5 km F 5. místo 5 km C 9. místo Doner Summit, Kalifornie (kvalifikace) 5 km C 10. místo 15 km F 9. místo Steamboat Springs, Colorado (NCAA šampionát USA) 5. km C 7. místo 15 km F 6. místo Lenka pokaždé bodovala pro tým (bodují tři nejlepší z týmu) Tým CU Buffs se stal mistrem USA (přičemž neměl plný počet členů jeden sjezdař si zlomil nohu). Tým byl pozván do Bílého domu k au dienci prezidentem G. W. Bushem. Členové jím byli přijati 6. dubna 2006 (viz. foto Lenka v 1. řadě zcela vlevo) Více na stránkách univerzity (pouze v angličtině) 11 Harrachovský zpravodaj 2006/07

12 Historické okénko Masarykův dětský domov Milí čtenáři harrachovského zpravodaje, v dnešním pokračování povídání o historii harrachovských budov bych se rád zmínil o stavbě, která byla dokončena v roce 1926, tedy právě před 80 lety. Jedná se o současný Dům seniorů. V roce 1923, kdy byl proveden státní zábor pohraničního pásma, podařilo se odboru Národní Jednoty Severočeské v Bubenči od ministerstva zemědělství pro místní odbor NJS koupit pozemek při silnici ke státní hranici. Většina pozemku byla určena pro stavbu Masarykova dětského domova, zbytek byl ponechán pro klubové účely a vzniklo zde hřiště pro místní volejbalový kroužek a cvičiště sokolské župy. Návrh na stavbu z roku 1923 (téměř se neliší od realizovaného) je na prvním obrázku. Po výběru projektu (zvítězil původní návrh V. Frýdy z Jilemnice, kterému byla zadána i realizace) a získání potřebných povolení se začalo v roce 1925 se stavbou. Ve dnech srpna 1925 pořádá Sdružení české okresní péče o mládež Slavnost kladení základního kamene k Masarykovu dětskému domovu v Novém Světě. Tato slavnost měla bohatý program včetně průvodu i divadelního představení, jak je zřejmé z poutače. Záštitu nad celou akcí převzal čestný předseda profesor Dr. Jedlička. Masarykův dětský domov, jenž v prvních letech sloužil jako útočiště pro sirotky z Harrachova a okolních obcí, později sem začaly jezdit na ozdravné pobyty nemocné či slabé děti z vnitrozemí, zde působil až do obsazení pohraničí v říjnu Podoba budovy z roku 1931 na druhém obrázku je téměř shodná se současnou. Po válce se využití téměř nezměnilo. Opět sem jezdily na zdravotní pobyty na čerstvý vzduch děti z průmyslových oblastí. Dětská ozdravovna, na posledním obrázku z roku 1956, měla vedle této budovy ještě další v Anenském údolí a pravidelně se zde střídaly jak dívčí tak chlapecké skupiny na zdravotních pobytech. Jelikož byly pobyty většinou několikatýdenní, byla zajišťována i pravidelná školní výuka. Dětská ozdravovna, kterou provozoval Ústav národního zdraví zde sídlila až do počátku 90. let minulého století, kdy od OÚNZ získalo budovu Město Harrachov. Tehdejším rozhodnutím Zastupitelstva byla budova zrekonstruována a přestavěna na dům s pečovatelskou službou. Vzniklo zde několik bytových jednotek jak pro jednotlivce tak pro manželské páry a tím i možnost pro místní babičky a dědečky strávit i zbytek svého života v Harrachově (nejbližší domov důchodců byl v Rokytnici). V přízemí po několik let existoval i klub důchodců, kde se scházeli k pravidelným schůzkám i další harrachovští důchodci. Jelikož se kompletní pečovatelskou službu nedařilo zajistit, byl název změněn na současný Dům seniorů. St. Slavík 12 Harrachovský zpravodaj 2006/07

13 KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY červen září 2006 Juni September 2006 / June September 2006 TANVALD Královec 6 Trasa / Strecke / Line 1 Trasa / Strecke / Line 3 Trasa / Strecke / Line 4 Trasa / Strecke / Line 5 Trasa / Strecke / Line 6 Trasa / Strecke / Line 67 Spojení železnicí Trasa / Strecke / Line Bahnverbindungen / Railway connection 2 Provoz / Betrieb / Operation Jede v červnu každou So a Ne, v červenci a srpnu denně a v září Čt, So a Ne Fahrt im Juni jeden Sa und So, im Juli und August taglich, im September Do, Sa und So. Goes every Saturday and Sunday in June, daily in July and August and in September every Thursday, Saturday and Sunday. 13 Harrachovský zpravodaj 2006/07

14 Nové knihy a DVD v Městské knihovně červenec 2006 Romány detektivní: Kuťák J. Schwarz hraje birdie; Fairsteinová L.- Předčasný pohřeb; Konrath J. Whisky s ledem. Romány společenské: Šmaus M. Děvčátko, rozdělej ohníček; Zweig S. Karibu znamená vítej. Romány pro ženy: McKinley T. Vzdálený přístav; Nguyen K. Srdce motýla. Román katastrofický: Racina T. Smrtelný mráz. Thrillery: Khoury R. Poslední templář; Kalla D. Pandemie; Mcfadyen C. Vládce stínů. Romány napínavé: Frýbort P. Agentura; Kostova E. Historička; Grisham J. Lobbista. Společenská kronika Informace o zveřejňování jubilantů V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Haklová Bohuslava Škodová Marie Pampelová Ivanka Ryplová Marie Zajíčková Daniela Čeřovský Zdeněk Nüsser Josef Martínek Luboš Pilařová Marie Heller Jaromír Rojik František Blahopřejeme Nový občánek: 87 let 70 let 60 let 60 let 60 let 65 let 75 let 65 let 65 let 65 let 60 let 4.7. Martin Slavík Nechť roste ve zdraví a pokoji Román milostný: Jehlíková B. Sfinga čeká na lásku. Povídky: Kubátová M. Arcidědkové; Hercíková I. Možná ho najdeš na ulici. Historická romance: Jeffries S. V princově loži. Životopis: Kalniete S. V plesových střevíčkách sibiřským sněhem. Knihy populárně naučné: McKeithová G. Jste to, co jíte; Kamler K. Doktor v extrémních podmínkách; Česal A. Toulky českým tajemnem. Skutečný příběh: Glück D. Umlčená. Příručka: Krýsl Z. Rukověť politikova. Fantasy: Thorpe G. Nositel zášti. Cestopis: Koláček L. Hawaii. Romány pro dívky: Mlynowska S. Šprndy a košťata; Lanczová L. Zašeptej do vlasů; Harrison L. Dívčí parta. DVD: Pýcha a předsudek (romantický); V moci ďábla ( horor); Zathura:Vesmírné dobrodružství ( rodinný). Upozorňujeme návštěvníky, že od do z důvodu čerpání dovolené bude knihovna uzavřena. Tel.: Harrachov,Sport hotel-centrum-harrachov,žel.st./-kořenov,žel.st. Platí od do Přepravu zajišt uje : ČSAD Semily, a.s., stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel km Tč od př Harrachov,Sport hotel Harrachov,aut.nádr Harrachov,u Ducha hor Harrachov,centrum Harrachov,sklárna Harrachov,Hábův most Harrachov,Diana Harrachov,žel.st Harrachov,Nový Svět,u Motejlků Harrachov,Nový Svět,Na mýtě Kořenov,odb Kořenov,Martinské údolí Kořenov,žel.st Harrachovský zpravodaj 2006/07

15 Městské KINO Jablonec nad Jizerou sobota v h., neděle v h. X MEN: POSLEDNÍ VZDOR Americká akční sci-fi (104 min.). Závěrečná kapitola úspěšné filmové trilogie.komedie Opět velkolepý a akcí nabitý příběh. Světí účel prostředek? Je velká moc požehnáním nebo prokletím? Vstupné 60,- Kč, přístupný. středa v h. V JAKO VENDETA Americký širokoúhlý thriller (132 min.). Svoboda navždy! Vstupné 65,- Kč, přístupný (12). sobota v h., neděle v h. VŠECHNO NEJLEPŠÍ! Nová česká komedie (93 min.). Každý dostane, co si zaslouží. O tom, co všechno se může stát, když si chcete pořádně užít narozeniny. Vstupné 60,- Kč, přístupný. středa 2.8. v h. UNIVERZÁLNÍ UKLÍZEČKA Britská komedie s Rowanem Atkinsonem v hl. roli (103 min.). Uklidím dům, uklidím zahradu, odklidím souseda, zabiji psa, Vstupné 60,- Kč, přístupný (12). sobota 5.8. v h., neděle 6.8. v h. ZKROCENÁ HORA Americké drama (134 min.). Největší silou přírody je láska. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15). středa 9.8. v h. PRIME Americká komedie (105 min.). Když už i terapeut potřebuje terapii Herecký koncert Umy Thurman a Meryl Streep. Vstupné 60,- Kč, přístupný (15). sobota v h., neděle v h. ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU Nová česká komedie podle bestselleru Michala Viewegha (113 min.). Příběh plný humoru a jemné vieweghovské ironie navazuje na úspěch filmu Román pro ženy. Vstupné 70,- Kč, přístupný. středa v h. ODVAHA MILOVAT Francouzská širokoúhlá dramatická komedie (103 min.). Neobyčejné příběhy o obyčejných lidech. O nevěře, vraždě, sebevraždě, ale především o lásce. Vstupné 65,- Kč, přístupný (15). Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, ) jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 let jsou však nevhodné. Změna programu a výše vstupného vyhrazena. Telefon: , Program KINA též na adresách: Mobil: Rekonstrukce hotelu Sklář Dne 18. června 2006 začala naplno rekonstrukce OREA Hotelu Sklář. Hotel je součástí největšího českého řetězce OREA HOTELS. Postaven byl v roce 1991 jako tříhvězdičkový, a svou kapacitou 370 je jedním z největších ve středisku. Modernizace hotelu Sklář je jednou z největších investičních akcí za dobu existence OREA Hotels. Nároky hostů neustále rostou, a proto bylo rozhodnuto přebudovat hotel Sklář na čtyřhvězdičkový hotel s ubytováním a doprovodnými službami vysoké kvality. Rekonstrukcí projde polovina pokojů, restaurace, wellness centrum s bazénem, lobby a recepce. Součástí hotelu bude též zcela nové kongresové centrum s kapacitou až 400 osob. Zvýší se pohodlí handicapovaných návštěvníků, neboť většina hotelových služeb bude vybavena bezbariérovým přístupem. Změna bude patrná i navenek, hotel dostane nový plášť, balkony a okna. Tím se dosáhne znatelných úspor energií a zlepšení komfortu hostů. Stavební práce na části pokojů probíhají až do konce září za provozu, poté bude hotel až do prosince zcela uzavřen, aby bylo možné dokončit rekonstrukci restaurací a dalších prostor hotelu, kterou nelze za provozu uskutečnit. Hotel by měl být začátkem zimní sezóny návštěvníkům již plně k dispozici. Na podzim roku 2007 pak proběhne rekonstrukce zbývající části pokojů. 15 Harrachovský zpravodaj 2006/07

16 Nohejbalový oddíl TJ Jiskra Harrachov Na přelomu měsíců července a srpna se uskuteční tradiční nohejbalové turnaje na asfaltových hřištích u kina v Harrachově. 1. turnaj sobota PIVNÍ TURNAJ určený pro harrachovské borce (prezentace do 9:00 hod) 2. turnaj sobota O POHÁR MĚSTA HARRACHOVA 24. ročník - za účasti nohejbalistů z celé republiky (prezentace do 9:00 hod) Na obou turnajích bude zajištěno občerstvení všeho druhu. Přijďte povzbudit naše nohejbalové borce!! Více informací na inzerce Daruji 3 vodní želvy s vybavením (nebo bez). Informace na čísle Hana Menglerová -Jacíková- Poradenství a servis v oblasti životního a rizikového pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, finanční investice. Tel: e- mail: Pronajmu byt 3+1 v Kořenově (včetně služeb + možnost garáže) cena 5.500,- Kč. Tel: Prodám byt 3+1 v Harrachově. Možnost nastěhování od září či října Cena Kč ,-. Informace na tel: Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Připravuje a řídí redakční rada. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa tel.: ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s.r.o.