PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701"

Transkript

1 PUPPJOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701

2 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Historie Grandhotelu Pupp začíná jako pohádkový příběh o chudém chlapci, jenž se výhodným sňatkem se zámožnou nevěstou stal boháčem. Příběh Puppu je však pravdivý. Podívejme se do mlžného zrcadla času, jak všechno začalo... Johann Georg Pupp Josef Pupp Johann Baptist Peter Pupp Heinrich Josef Wilhelm Pupp Postavena první z budov Grandhotelu Pupp Salle de l'assemblée (Saský sál) 1728 Vystavěn Český sál a vysazeno dvanáct řad lip (později Puppova alej) 1743 Johann Georg Pupp (také Popp či Pop) se narodil ve Veltrusech. Pracoval jako cukrář ve službách hraběte Rudolfa Chotka na jeho zámku ve Veltrusech Johann Georg Pupp přicestoval do Karlových Varů a začal pracovat u místního cukráře Mitterbachera Johann Georg Pupp se oženil s Franziskou Mitterbacherovou Prvorozený syn Josef Pupp stal se také cukrářem Druhý Puppův syn, Johann Baptist Peter Pupp - byl úspěšným obchodníkem a karlovarským městským radním Johann Georg Pupp zakoupil Český sál Po smrti Johanna Georga Puppa zdědil Český sál prvorozený Josef Pupp Vdova po Josefovi Puppovi prodává Český sál navzdory závěti Johanna Georga Puppa cizím společníkům Až Heinrich Pupp, vnuk J. G. Puppa, syn Johanna Puppa, získává podíly na Českém a Saském sále zpět a otevírá slavný Café-Salon (dnes Slavnostní sál). Pokračování příště. Anton Pupp Historische Augenblicke Die Geschichte vom Grandhotel Pupp beginnt wie ein Märchen über einen armen Jungen, der durch vorteilhafte Heirat mit einer wohlhabenden Braut, zu einem reichen Mann wurde. Die Geschichte vom Pupp ist aber kein Märchen und so blicken wir in den nebeligen Spiegel der Zeit, wie alles begann 1701 Das erste der Gebäude des Grandhotel Pupp Salle de l'assemblée (Sächsischer Saal) wurde errichtet Der Böhmische Saal wurde errichtet und zwölf Reihen Lindenbäume (die spätere Pupp-Allee) wurden angepflanzt. Julius Pupp Johann Georg Pupp (auch Popp oder Pop) wurde in Weltrus geboren. Er war Konditor beim Grafen Rudolf Chotek auf seinem Schloss in Weltrus Johann Georg Pupp reiste nach Karlsbad an und fand hier Einstellung bei dem geehrten Karlsbader Konditor Mitterbacher Johann Georg Pupp heiratete Mitterbachers einzige Tochter Franziska Erstgeborener Sohn Josef Pupp wurde auch Konditor Der zweite Sohn von Pupp, Johann Baptist Peter Pupp wurde ein erfolgreicher Händler und Karlsbader Stadtrat Johann Georg Pupp kaufte den Böhmischen Saal Nach dem Johanns Georg Pupp Tod erbte der erstgeborene Josef Pupp den Böhmischen Saal. Heinrich Pupp Die Witwe von Josef Pupp verkaufte den Böhmischen Saal trotz dem Johanns Georg Pupp Willen den fremden Teilhabern Erst Heinrich Pupp, der Enkel von J. G. Pupp, Sohn von Johann Pupp, kaufte die Anteile an den Böhmischen und Sächsischen Sälen zurück und öffnete den berühmten Café-Salon (heute Festsaal). Fortsetzung folgt.

3 3 Editorial Vážené dámy, vážení pánové V květnu letošního roku jsme zahájili sezónu otevřením nového náměstí slávy před hotelem. Zároveň jsme oslavili první narozeniny Pupp Royal Spa a služby Pupp Royal Clinic rozšířili o laserové centrum Esthé. Děkujeme za přízeň, kterou jste nám přes dva roky dostavby a rekonstrukce zachovali a která nás motivuje k dalšímu zlepšování našich služeb, ke vzdělávání spolupracovníků. Jsme tu pro Vás, naše hosty, 365 dní v roce. V odkazu Johanna Georga Puppa pokračujeme tradicí Grandhotelu Pupp coby multikulturního hotelu, hotelu, v němž se píšou dějiny. Přeji nám všem, abychom se těšili stejně pevnému zdraví 313 let je úctyhodné číslo, opěvné kráse - jíž uhranul nejen Johanna Wolfganga Goetha a respektu generací, které do Grandhotelu Pupp opakovaně přijíždějí. Andrea Pfeffer-Ferklová Generální ředitelka Generaldirektorin Pupp. Jediná správná atmosféra pro hotel! Adolf Branald, 1963 Pupp. Die einzige richtige Atmosphäre fürs Hotel! Adolf Branald, 1963 Sehr geehrte Damen und Herren, im Mai dieses Jahres haben wir die Saison durch die Einweihung eines neuen Ruhmesplatzes vor dem Hotel eröffnet. Gleichzeitig haben wir den ersten Geburtstag des Pupp Royal Spa gefeiert und die Dienstleistungen der Pupp Royal Clinic um das Laserzentrum Esthé erweitert. Wir danken für die Gunst, die Sie uns über die zwei Jahre der Fertigstellung und der Rekonstruktion aufrechterhalten haben und die uns zur weiteren Verbesserung unserer Dienstleistungen, zur Fortbildung unserer Mitarbeiter motiviert. Wir sind für Sie, unsere Gäste, 365 Tage im Jahr da. Das Erbe des Johann Georg Pupp setzen wir in der Tradition des Grandhotels Pupp als multikulturelles Hotel fort, als Hotel, in dem Geschichte geschrieben wird. Mögen wir alle uns einer ebenso festen Gesundheit erfreuen Jahre ist eine ansehnliche Zahl, weiter jener gepriesenen Schönheit, von der nicht nur Johann Wolfgang Goethe bezaubert worden ist, sowie des Respekts von Generationen, die wiederholt das Grandhotel Pupp aufsuchen. Nadace AHR ČR děkuje za Vaše příspěvky 25,- Kč za pobyt, díky nimž mohou děti z dětských domovů absolvovat studium v některém z oborů cestovního ruchu. Jen za Grandhotel Pupp činí průměrná podpora ,- Kč měsíčně. Die Stiftung der Hotels und Restaurants der Tschechischen Republik (AHR ČR) bedankt sich für Ihre Beiträge in Höhe von 25,- CZK pro Aufenthalt, dank denen Zöglinge aus Kinderheimen ein Studium in einem der Bereiche des Fremdenverkehrs absolvieren können. Allein für das Grandhotel Pupp beträgt die durchschnittliche Unterstützung CZK monatlich. PUPP JOURNAL 2014/2015 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, a. s. Mírové náměstí Karlovy Vary Czech Republic Tel.: Fax: Foto: archiv Grandhotelu Pupp, CzechTourism foto David Marvan Vydavatel: Laverna Romana s.r.o., nám. 5 května 28, Bečov nad Teplou, IČ: , náklad 8000 ks, povoleno MK ČR E

4 4 PUPPJOURNAL Víte, že se v Saském sále roku 1787 konal ples princezny Amalie Augusty, pozdější královny saské a princezny Marianny. Když vzácní hosté vstoupili do sálu, seděl v jeho středu na blyštivém trůnu sedmiletý baron von Bjomstirna oblečený za Amora. Na stupních k trůnu stály jako Grácie dvě malé dcerušky saského poručíka Engela, jež držely v rukou koše s květinami. Když začala hrát hudba, Amor povstal a důstojně kráčel za doprovodu Grácií k sedadlu kněžny, které předal báseň otištěnou na atlasovém šátku. Grácie zasypaly kněžnu květinami. Poté z vedlejší místnosti do sálu vtančilo dvanáct stejně oděných párů s květinovými girlandami a předvedly umělecký tanec. Publikum bylo nadšené, show byla dokonalá, ovace nebraly konce. Wissen Sie, dass im Sächsischen Saal fand im Jahre 1787 ein Ball der Prinzessin Amalie Augusta, der späteren Königin von Sachsen und der Prinzessin Marianna statt. Als die edlen Gäste in den Saal eintraten, saß in seiner Mitte am glänzenden Thron der siebenjährige Baron von Bjomstirn, als Amor verkleidet. Auf den Stufen zum Thron standen als Grazien zwei kleine Töchter des sächsischen Leutnants Engel, die in den Händen Blumenkörbe hielten. Als die Musik anfing, stand der Amor auf und schritt würdig in Begleitung der Grazien zum Sessel der Fürstin. Er übergab ihr ein, am Atlastuch gedrucktes, Gedicht. Die Grazien überschütteten die Fürstin mit Blumen. Danach tanzten aus dem Nebenzimmer in den Saal zwölf gleich gekleidete Paare mit Blumengirlanden und stellten einen künstlerischen Tanz vor. Das Publikum war begeistert, die Show war vollkommen, der Beifall nahm kein Ende.

5 5 SVÁTEČNÍ ZIMNÍ DNY Nechť se Vaše sny o Vánocích a Silvestru stanou u nás v Grandhotelu Pupp skutečností. Oslavte s námi nejkrásnější tradiční svátky roku. Těšíme se na Vaši návštěvu! ADVENTNÍ PROGRAM :00-17:00 Pod vánočním stromem před Grandhotelem Pupp. Sváteční program, tradiční zimní speciality a nápoje z regionu. Vstup volný. ZLATÁ ADVENTNÍ NEDĚLE Přijďte se podívat na náš Vánoční bazar a svým nákupem přispějte Krajskému dětskému domovu pro děti do 3 let. Program již od 15:00 hodin. Pro nejmenší návštěvníky bude připraveno malování perníčků, ale také svezení na kolotoči. KONCERTY VE SLAVNOSTNÍM SÁLE Vánoční koncert Tichá noc, svatá noc od 14:30 Sváteční koncert Tři tenoři od 15:00 Vstupné od 15 EUR / osoba ŠTĚDRÝ VEČER Ve Slavnostním sále Vás pohostíme 5-chodovým vánočním menu. K poslechu hraje živá hudba. Večer začíná uvítacím přípitkem v 18:00 hod. Cena 100 EUR / osoba Doporučujeme Vám 5-denní POBYT VÁNOCE v ceně od 516 EUR / osoba. Více informací na straně 7. FESTLICHE WINTERTAGE Im Grandhotel Pupp lassen wir an Weihnachten und Silvester Ihre Träume Wirklichkeit werden. Feiern Sie mit uns die schönsten Feste des Jahres. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! ADVENTSPROGRAMM :00-17:00 Bei dem Weihnachtsbaum vor dem Grandhotel Pupp. Festliches Programm, traditionelle Winterspezialitäten und Getränke von Region. Eintritt frei. GOLDENER ADVENTSSONNTAG Besuchen Sie unseren Weihnachtsbasar und unterstützen Sie mit Ihrem Einkauf das Kreiskinderheim für Kinder bis 3 Jahre. Das Programm beginnt schon um 15:00 Uhr. Die kleinsten Besucher können die Lebkuchen malen, aber auch auf einem Karussell fahren. KONZERTE IM FESTSAAL Weihnachtskonzert Stille Nacht, heilige Nacht am um 14:30 Uhr Festliches Konzert Drei Tenöre am um 15:00 Uhr Eintritt ab 15 EUR pro Person HEILIGABEND Wir servieren Ihnen unser 5-Gang-Weihnachtsmenü im Festsaal. Auf der Bühne spielt die Live-Musik. Der Abend beginnt mit einem Begrüßungsgetränk um 18:00 Uhr. Preis 100 EUR / Person Wir empfehlen Ihnen den 5-tägigen AUFENTHALT WEIHNACHTEN ab 516 EUR / Person. Mehr Informationen auf der Seite 7. VÁNOČNÍ PŘÁNÍČKA Napište své vánoční přání, pověste jej na náš stromeček a vychutnejte si dobrý pocit z pomoci druhým. Částkou 25,- Kč přispějete společně s námi Krajskému dětskému domovu. Děkujeme Vám. Více informací na recepci hotelu. Přejeme Vám krásne svátky. WEIHNACHTSWÜNSCHE Schreiben Sie Ihren Weihnachtswunsch, hängen Sie ihn auf unseren Baum und genießen Sie das Wohlgefühl von der Hilfe den anderen. Mit einem Betrag von 25 CZK werden Sie zusammen mit uns das Kreiskinderheim unterstützen. Wir danken Ihnen. Mehr Informationen an der Hotelrezeption. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage.

6 6 PUPPJOURNAL Dárkové vouchery Hledáte nezapomenutelný dárek vhodný pro každou příležitost? Věnujte svým blízkým, přátelům, kolegům nebo obchodním partnerům dárkový voucher Grandhotelu Pupp. Dárkové šeky mohou být uplatněny na lázeňské procedury nebo gastronomické služby. Vouchery musí být realizovány v době své platnosti a předloženy při příchodu do hotelu. Pro výjimečné příležitosti, jako je svatební dar, jubileum, narozeniny, Vám připravíme speciální dárkový voucher, kterým obdarovanému vyjádříte svoji lásku a obdiv k němu. Dárkový voucher si můžete vybírat na některý z pobytů z naší aktuální nabídky, nebo aranžmá pobytu sestavíme dle Vašich představ. Napovězte nám, které služby mají být zahrnuty, např. večeře v jednom z našich restaurantů, procedury v Pupp Royal Spa nebo láhev vína. Geschenkvoucher Kontaktujte nás Sprechen Sie uns an: Tel.: Sind Sie auf der Suche nach einem aussergewöhnlichen Geschenk für jede Angelegenheit? Schenken Sie Ihren Liebsten, Freunden, Kollegen oder Geschäftspartnern den Voucher vom Grandhotel Pupp. Sie können Geschenkgutscheine für Kuranwendungen oder gastronomische Leistungen kaufen. Gutscheine sind immer nur für einen bestimmten Zeitraum gültig und müssen beim Eintritt vorgelegt werden. Für besondere Anlässe, wie zum Beispiel Hochzeit, Jubiläum, Geburtstag, werden wir Ihnen einen individuellen Geschenkvoucher vorbereiten, der dem Beschenkten von Ihrer Sorge erzählen wird. Für den Geschenkvoucher können Sie ein von unseren aktuellen Arrangements auswählen oder wir werden einen Aufenthalt gemäß Ihren Wünschen arrangieren. Bitte lassen Sie uns wissen, welche Leistungen nicht fehlen sollten, z.b. Abendessen in einem von unseren Restaurants, Kuranwendungen im Pupp Royal Spa oder eine Flasche Wein. PUPP SHOP Grandhotel Pupp otevřel pro své hosty i návštěvníky Karlových Varů vlastní prodejnu se suvenýry, lázeňskou kosmetikou a dárkovými předměty. Nechybí ani tradiční karlovarské a regionální výrobky, zajímavé publikace a jedinečné dárky s logem Grandhotelu Pupp. Inspirujte se návštěvou našeho obchodu a potěšte skvělým dárkem sebe nebo své blízké. Příjemná obsluha Vám s výběrem ráda pomůže. Pupp Shop najdete ve vstupní hale recepce Park Side. Das Grandhotel Pupp eröffnete für seine Gäste und die Besucher von Karlsbad eine eigene Verkaufsstelle mit Andenken, der Kurkosmetik und den Geschenkartikeln. Man bekommt hier auch die traditionellen Karlsbader und lokalen Produkte, interessante Bücher und einmalige Geschenke mit dem Firmenzeichen vom Grandhotel Pupp. Lassen Sie sich inspirieren, besuchen Sie unser Geschäft und machen Sie mit einem tollen Geschenk sich selbst oder Ihren Liebsten eine Freude. Die angenehme Bedienung wird Ihnen bei der Auswahl gern behilflich sein. Den Pupp Shop findet man in der Park Side Empfangshalle. Otevřeno denně Geöffnet täglich 7:00 17:00 NOVINKA NEU Lázeňský pohárek v limitované sérii tří vzorů z produkce porcelánky Thun speciálně designovaný pro Grandhotel Pupp akad. sochařem Jiřím Laštovičkou. Kurbecher in limitierter Serie dreier Vorlagen aus der Produktion der Porzellanfabrik Thun vom Bildhauer Jiří Laštovička speziell für das Grandhotel Pupp designiert.

7 7 Specials for You VÁNOCE V GRANDHOTELU PUPP Vánoční pobyt ve svátečním Grandhotelu Pupp bude nezapomenutelným dárkem. ubytování se snídaní na čtyři noci ve vybraném typu pokoje vánoční koncert a štědrovečerní večeře ve Slavnostním sále vánoční dárek od hotelu sváteční setkání u vánočního stromu s vánočními specialitami slavnostní menu v jednom z našich restaurantů vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher's Baru s živou hudbou a kasina přímo v hotelu WEIHNACHTEN IM GRANDHOTEL PUPP Weihnachten im festlichen Grandhotel Pupp wird zu einem unvergesslichen Geschenk. Übernachtung mit Frühstück für vier Nächte Weihnachtskonzert und Abendessen am Heiligabend im Festsaal Weihnachtsgeschenk vom Hotel festliche Begegnung am Christbaum mit Weihnachtsdelikatessen ein festliches Menü in einem unserer Restaurants Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch der Becher's Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel Ceny za osobu a pobyt Preise pro Person und Aufenthalt Junior Suite Double Room Superior Double Room Comfort Single Room 688 EUR 580 EUR 516 EUR 748 EUR Nabídka platná v období / Angebot gültig im Zeitraum Tel.: Fax: ON-LINE BOOKING:

8 8 PUPPJOURNAL OSLAVY PŘÍCHODU NOVÉHO ROKU GALAVEČER Slavnostní večeře a taneční program ve Slavnostním sále. Cena 150 EUR / osoba ČESKÝ A MEZINÁRODNÍ BUFET Slavnostní večeře s hudbou. Cena 56 EUR / osoba SILVESTROVSKÁ SHOW Silvestrovský galaprogram ve Slavnostním sále představí přední české a zahraniční artisty a tanečníky. K poslechu a tanci hraje živá kapela, servíruje se slavnostní silvestrovské menu s půlnočním přípitkem a půlnoční bufet. Vstup do Nového roku rozzáří velkolepý ohňostroj před Grandhotelem Pupp. NOVOROČNÍ KONCERT Slavnostní koncert ve Slavnostním sále od 15:00 hod. Vstupné od 15 EUR / osoba Vstup na akce není podmíněn ubytováním v Grandhotelu Pupp. Společenský oděv nutný. Vstup na akce do Slavnostního sálu pro děti od 10 let. Kapacita akcí je omezena, rezervace míst probíhá dle termínu přijetí objednávky. Místa jsou rezervována do 19:30 hod., poté usazení negarantujeme. Právo změn termínů a cen vyhrazeno. NEUJAHRSFEIER :00 Slavnostní sál Festsaal Děti od 10 let. Kinder ab 10 Jahre. Přízemí parket Parterre Parquet Přízemí Parterre Balkón lóže Balkon Loge Balkón Balkon Becher's Bar 20:00 Becher's Bar Dětský Kinder 3-10 let Jahre Salon Bohemia 18:30-24:00 Salon Bohemia 400 EUR / os. / Pers. 250 EUR / os. / Pers. 250 EUR / os. / Pers. 200 EUR / os. / Pers. 150 EUR / os. / Pers. 100 EUR / dítě / Kind GALAABEND Festabendessen und Tanzprogramm im Festsaal. Preis 150 EUR / Person BÖHMISCHES UND INTERNATIONALES BÜFFET Festabendessen mit Musik. Preis 56 EUR / Person SILVESTER-SHOW Während des Galaprogramms treten im Festsaal die tschechischen und ausländischen Artisten und Tänzer auf. Zum Tanzen und Zuhören spielt eine Liveband, man wird ein festliches Silvestermenü, ein Prosit zu Mitternacht und Mitternachtsbüffet servieren. Den Beginn des neuen Jahres erleuchtet ein großartiges Feuerwerk vor dem Hotel. NEUJAHRSKONZERT Festkonzert im Festsaal um 15:00 Uhr. Eintritt ab 15 EUR / Person Die Teilnahme an Veranstaltungen ist nicht nur für die Hotelgäste begrenzt. Festliche Abendgarderobe ist erwünscht. Teilnahme an Veranstaltungen im Festsaal ist den Kindern erst ab 10 Jahre erlaubt. Kapazität von Plätzen ist begrenzt, die Platzreservierung läuft angesichts der Bestellungsannahme ab. Die Plätze sind immer bis 19:30 Uhr garantiert. Preis-, Termin- und weitere Änderungen vorbehalten.

9 9 Specials for You SILVESTROVSKÝ POBYT Oslavte příchod nového roku spolu s námi v Grandhotelu Pupp. Z velkolepé silvestrovské oslavy budete nadšeni. ubytování s bohatou snídaní formou bufetu galavečer s tanečním programem a servírovanou večeří podvečerní program pro hosty Pupp Exclusive Clubu slavnostní večeře formou bufetu v předvečer novoročních oslav silvestrovský galaprogram s večeří, půlnočním přípitkem a velkolepým ohňostrojem novoroční brunch vstup do fitness centra a wellness centra s bazénem a saunami denně jsou Vám k dispozici další restaurace, bary a boutique zóna v přízemí Grandhotelu Pupp pro večerní zábavu doporučujeme návštěvu Becher's Baru s živou hudbou a kasina přímo v hotelu SILVESTERAUFENTHALT Feiern Sie den Rutsch ins neue Jahr zusammen mit uns im Grandhotel Pupp. Die großartige Silvesterfeier wird Sie begeistern. Übernachtung mit reichhaltigem Frühstück in Form eines Büffets Galaabend mit Tanzprogramm um serviertem Menü Abendprogramm für Pupp Exclusive Club Gäste festliches Büffet-Abendessen am Vorabend der Neujahrsfeierlichkeiten Silvester-Galaprogramm mit Abendessen, Mitternachtsbüffet und großartigem Feuerwerk Neujahrs-Brunch Eintritt in das Fitnesszentrum und Wellnesszentrum mit Pool und Saunen täglich stehen Ihnen weitere Restaurants, Bars und die Boutiquezone im Erdgeschoss des Grandhotels Pupp zur Verfügung für die Unterhaltung am Abend empfehlen wir Ihnen den Besuch der Becher's Bar Livemusik und Casino direkt im Hotel Ceny za osobu a pobyt Preise pro Person und Aufenthalt 3 noci Nächte 5 nocí Nächte Junior Suite 855 EUR 1210 EUR Double Room Superior 765 EUR 1060 EUR Double Room Comfort 675 EUR 900 EUR Single Room 960 EUR 1390 EUR Nabídka platná v období / Angebot gültig im Zeitraum Tel.: Fax: ON-LINE BOOKING:

10 10 PUPPJOURNAL Jedinečné a osobité Pupp Royal Spa nenajdete jinde na světě. Pupp Royal Spa se rozprostírá na ploše 1300 m 2. Ve spodní části se ukrývá sauna, páry, ledová kašna, zážitkové sprchy a relaxační místnost. O poschodí výše se na celé ploše rozprostírá relaxační bazén s rohovými tématickými bazénky a odpočinkové molo. Vedle hlavního vchodu do Pupp Royal Spa se nachází moderní fitness centrum s kardio trenažéry Life Fitness a solná jeskyně. Součástí je exkluzivní Royal Spa Suite s vlastní saunou, whirlpoolem, suchou masážní vanou a dalším masážním lůžkem. Do wellness centra je umožněn vstup dětem od 15 let. Dopřejte si chvíle relaxace, nechte odplynout stres a napětí. Zavřete oči a koncentrujte se na příjemné působení procedur. Léčba světlem a teplem pro Vaše zdraví Bioptron biolampa využívá světelné energie k lokálnímu biostimulačnímu působení s urychlením regeneračních a hojivých pochodů organismu. Díky vlivu na imunitní aparát dochází ke zkrácení doby hojení. Infraterapie využívá vlivu infračerveného záření, které proniká intenzivně do kůže a podkožních struktur a vede k hloubkovému prohřátí organismu. Má příznivý vliv na chronické degenerativní i poúrazové afekce pohybového aparátu, na dýchací cesty, celkově vede k posílení imunitního systému a zlepšení vitality. Subjektivně je tato procedura lépe snášena než sauna či pára. Parafín na ruce slouží k prokrvení a prohřátí rukou. Uvolňuje ztuhlé a bolestivé klouby, změkčuje ztvrdlou kůži. Jeho účinky jsou estetické, ale také zdravotní na revma, klouby, nízký tlak, studené ruce. Bahenní koupel spojuje účinky teplé koupele a příměsi peloidu (bahna) s výrazným účinkem na všechny chronické patologické stavy pohybového aparátu, především kloubů. Rašelinové koupele se vzácnými příměsemi jsou jedinečné díky svým léčebným, regeneračním a omlazujícím účinkům. Bahenní obklady / parafango působí protizánětlivě, regenerují poškozené tkáně, zvyšují prokrvení, působí proti bolestem a křečím, je dosaženo efektu příjemného prohřátí a uvolnění svalů. Zanedbatelný není ani jejich pozitivní účinek proti celulitidě. Celotělový zábal se základem z tradičních surovin dodá pokožce hydrataci a maximum výživných látek. Ve velmi krátké době je obnovena optimální rovnováha pokožky, zvýší se její pružnost a zpevní se kontury těla. Markantní revitalizační účinek se projeví především na nejexponovanějších místech, kde je pokožka často suchá a citlivá např. na kolenou, loktech, dekoltu a pažích.

11 11 Ein derart einzigartiges Pupp Royal Spa finden Sie nirgendwo anders auf der Welt. Das Pupp Royal Spa erstreckt sich auf eine Fläche von m2. In der unteren Etage findet man Sauna, Dampfbäder, Eisbrunnen, Erlebnisduschen und Erholungsraum. Eine Etage höher befindet sich ein Relaxpool in der ganzen Fläche, das eine Erholungsmole und thematische kleinere Schwimmbecken bietet. Neben dem Haupteingang in das Pupp Royal Spa gibt es ein modernes Fitnesszentrum mit Kardiotrainingsgeräten Life Fitness und die Salzgrotte. Zum Spa gehört auch eine exklusive Royal Spa Suite mit eigener Sauna, Whirlpool, trockener Massagewanne und einer weiteren Massageliege. Das Wellnesszentrum dürfen auch Jugendliche ab 15 Jahren betreten. Gönnen Sie sich eine Weile der Entspannung, schütteln Sie Stress und Spannung von sich ab. SchlieSSen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf das angenehme Wirken der Anwendungen. Licht und Wärme Therapie für Ihre Gesundheit Die Bioptron Biolampe nutzt die Lichtenergie zur lokalen biostimulierenden Wirkung unter Beschleunigung der Regenerierungs- und Heilprozesse des Organismus. Dank dem Einfluss auf das Immunsystem erfolgt eine Verkürzung des Heilungsdauer. Infratherapie nutzt den Einfluss infraroter Strahlung, die intensiv in die Haut und in die Unterhautstrukturen eindringt und zu einer in die Tiefe gehenden Erwärmung des Organismus führt. Sie hat einen günstigen Einfluss auf chronische degenerative und unfallbedingte Affektionen des Bewegungsapparates, auf die Atemwege, führt insgesamt zur Stärkung des Immunsystems und zur Verbesserung der Vitalität. Subjektiv ist diese Anwendung verträglicher als die Sauna oder Dampf. Handparaffin dient der Durchblutung und Durchwärmung der Hände. Lockert verkrampfte und schmerzende Gelenke, macht verhärtete Haut weicher. Seine Wirkungen sind ästhetisch, jedoch auch medizinisch auf Rheuma, Gelenke, zu niedrigen Blutdruck, kalte Hände. Moorbad verbindet die Wirkungen eines warmen Bades und der Beimengung des Peloids (Schlamm) mit der erheblichen Wirkung auf alle chronischen pathologischen Zustände des Bewegungsapparates, vor allem der Gelenke. Moorbäder mit wertvollen Zusätzen wirken heilend, regenerierend und verjüngernd. Moorumschläge / Parafango wirken entzündungshemmend, regenerieren das geschädigte Gewebe, fördern die Durchblutung, wirken schmerzlindernd und krampflösend, erreicht wird der Effekt des angenehmen Erwärmens und der Lockerung der Muskeln. Nicht zu vernachlässigen ist auch seine positive Wirkung gegen Cellulitis. Ganzkörperpackung aus grundlegenden, traditionellen Rohstoffen verleiht der Haut die Hydratation und ein Maximum an Nährstoffen. In sehr kurzer Zeit wird das optimale Gleichgewicht der Haut wiederhergestellt, ihre Elastizität erhöht und es werden die Konturen des Körpers stabilisiert. Die markante Wirkung der Revitalisierung tritt vor allem an den exponiertesten Orten in Erscheinung, wo die Haut oft trocken und sensibel ist, z.b. an den Knien, Ellenbogen, am Décolleté und an den Armen. Bioptron Infratherapie Handparaffin 10 Min. 450 CZK 10 Min. 300 CZK 20 Min. 550 CZK Moorbad Moorumschlag Parafango Moorbad und Gesichtsmaske mit kolloidalem Gold Moorbad und Gesichtsmaske mit Hanföl 20 Min. 700 CZK 20 Min. 700 CZK 20 Min. 800 CZK 20 Min CZK 20 Min CZK Ganzkörperpackung 90 Min CZK Bioptron Infraterapie Parafín na ruce 10 min. 450 Kč 10 min. 300 Kč 20 min. 550 Kč Bahenní koupel Bahenní obklad Parafango Rašelinová koupel a obličejová maska s koloidním zlatem Rašelinová koupel a obličejová maska s konopným olejem 20 min. 700 Kč 20 min. 700 Kč 20 min. 800 Kč 20 min Kč 20 min Kč Celotělový zábal 90 min Kč

12 12 PUPPJOURNAL Užijte si thajskou masáž Důležitým cílem thajské masáže je harmonizace mysli a těla, celková tělesná i psychická úleva. Přijďte proto do salonu thajských masáží Sansei v Grandhotelu Pupp a dopřejte svému tělu zasloužený odpočinek. V příjemných, stylově zařízených prostorech Sansei na Vás čeká milý personál včetně kvalifikovaných thajských masérek. O pohodlí klientů před i po masáži se stará personál na recepci, který poskytne potřebné informace, zarezervuje termíny masáží a nabídne něco k osvěžení. Sansei Vám nabízí 12 druhů thajských masáží v délce od 30 do 150 minut, ze kterých Vám velmi rádi pomůžeme vybrat tu nejvhodnější právě pro Vás. Denně 9:00 21:00 Täglich 9:00 21:00 Tel.: GenieSSen Sie die Thai-Massage Ein wichtiges Ziel der Thai-Massage ist die Harmonisierung von Körper und Psyche, eine allgemeine körperliche und seelische Entspannung. Folgen Sie daher unserer Einladung in den Salon der Thai-Massagen Sansei im Grandhotel Pupp und gönnen Sie Ihrem Körper die verdiente Erholung. In den angenehmen, stilvoll eingerichteten Räumlichkeiten des Salons Sansei erwartet Sie ein freundliches Personal, einschließlich qualifizierter, thailändischer Masseurinnen. Um den Komfort der Klienten vor und nach der Massage sorgt das Personal an der Rezeption, das Ihnen die erforderlichen Informationen erteilt, Massagetermine reserviert und etwas zur Erfrischung anbietet. Kadeřnický a kosmetický salon Franck Provost v Grandhotelu Pupp je místem, které každoročně vítá hvězdy filmového festivalu a vypraví je na červený koberec, chystá dámy i pány na plesy, večírky, ale také je zkrášluje pro jejich každodenní život. To vše v duchu nových účesových trendů přímo z Paříže. Kromě vlasových přípravků Franck Provost pracují kadeřníci se značkami L'Oréal Professionnel a Kérastase Paris. Franck Provost v Grandhotelu Pupp nabízí kadeřnické služby pro dámy i pány, ale také kosmetická ošetření, manikúru a pedikúru. Der Friseur- und Kosmetiksalon Franck Provost im Grandhotel Pupp ist ein Ort, der alljährlich die Stars des Filmfestivals willkommen heißt und sie auf den roten Teppich schickt. Hier werden Damen und Herren fur Bälle und Partys hergerichtet, allerdings auch für das alltägliche Leben schöngemacht. All dies im Geiste neuer Frisurentrends direkt aus Paris. Außer den Haarpräparaten Franck Provost arbeiten die Friseure mit den Marken L'Oréal Professionnel und Kérastase Paris. Franck Provost bietet im Grandhotel Pupp Friseurdienstleistungen für Damen und Herren, aber auch kosmetische Behandlungen, Maniküre und Pediküre. Otevřeno PO SO 8:00 18:00 Geöffnet Mo Sa 8:00 18:00 Tel.:

13 13 Privátní klinika plastické chirurgie Esthé pod vedením docenta Jana Měšťáka poskytuje vysoce specializované služby v oboru estetické chirurgie. Za dobu své existence získala klinika výsadní postavení mezi pracovišti estetické medicíny. Garanty vysoké odborné úrovně v oboru plastické chirurgie a estetické medicíny jsou kromě jiných plastických chirurgů také MUDr. Libor Kment, MUDr. Karel Urban a MUDr. Ondřej Měšťák, lékaři s dlouhodobou zkušeností a zahraniční praxí. Die Privatklinik für Plastische Chirurgie Esthé unter der Leitung des Dozenten Jan Měšťák bietet hoch spezialisierte Leistungen im Bereich der ästhetischen Chirurgie. Für die Dauer ihres Bestehens hat die Klinik eine privilegierte Position unter den Arbeitsstätten der ästhetischen Medizin erlangt. Garanten des hohen Fachniveaus im Bereich der plastischen Chirurgie und ästhetischen Medizin sind neben anderen plastischen Chirurgen auch Dr. med. Libor Kment, Dr. med. Karel Urban und Dr. med. Ondřej Měšťák, Ärzte mit langjährigen Erfahrungen und Praxis im Ausland. Klinika Esthé Royal Pupp je vybavena špičkovými lékařskými přístroji a nejmodernější technikou. Postará se o Vás vysoce erudovaný tým lékařů s dlouholetou zkušeností a zahraniční praxí v oboru estetické, laserové dermatologie a vlasového poradenství. Filosofií týmu kliniky je diskrétní a osobní přístup ke každému klientovi a zdravý pohled na estetickou medicínu. Die Klinik Esthé Royal Pupp ist mit High-Tech Lasern ausgestattet und wir verfügen über ein hervorragendes Equipment modernster technischer Gerätschaften. Unsere Spitzendienstleistungen werden von einem professionellen Expertenteam mit langjährigen Erfahrungen im In- und Ausland im Bereich der Laser-, ästhetischen Dermatologie und Haarberatung erbracht. Unsere Philosophie ist hohe Professionalität des Fachpersonals. Selbstverständlich bevorzugen wir Qualität vor Quantität und wir bieten allen unseren Kunden eine individuelle Betreuung. Kardiospa Česká kardiologie patří v mezinárodním kontextu mezi přední ve světě, a to jak charakterem své organizace péče, tak erudicí lékařů a sester. Péče o pacienty je koncentrována do sítě kardiocenter tak, aby zajišťovala dostupnost péče a aby současně splňovala podmínku dostatečně velkého počtu prováděných výkonů zajišťující nadstandardní technickou zdatnost a zkušenost personálu. Páteří týmu Kardiospa jsou tři vysoce erudovaní lékaři: MUDr. Michal Paďour, MUDr. Roman Ondrejčák, MUDr. Alexandr Schee. Die tschechische Kardiologie gehört im internationalen Kontext zu den führenden in der Welt, und zwar sowohl im Hinblick auf den Charakter ihrer Pflegeorganisation, als auch auf die Erudition der Ärzte und Schwestern. Die Behandlung der Patienten erfolgt in einem Netz von Kardiozentren so, dass die Zugänglichkeit der Behandlung gewährleistet und zugleich die Bedingung einer ausreichend großen Menge an durchgeführten Leistungen erfüllt wird, die einen das Standardlimit überschreitende technische Befähigung und Erfahrung des Personals gewährleisten. Das Rückgrat des Teams Kardiospa sind drei höchst erudierte Ärzte: Dr. med. Michal Paďour, Dr. med. Roman Ondrejčák, Dr. med. Alexandr Schee. Informace a objednávky konzultací Informationen und Bestellungen: Tel.:

14 14 PUPPJOURNAL Grandrestaurant Pupp Gastronomickým srdcem Grandhotelu Pupp je Grandrestaurant. V neoklasicistním interiéru se vyjímají štukem zdobené stěny a velká okna vybízejí k výhledu na lázeňskou promenádu. Á-la-carte restaurant s francouzským stylem obsluhy dopřeje potěšení Vaší chuti. Ochutnejte nové sezónní menu Grandrestaurantu sestavené hostujícím šéfkuchařem Janem Punčochářem a připravované kuchařským týmem pod vedením šéfkuchaře Grandhotelu Pupp Radka Kotlána. Vyberte si z našich specialit, postaráme se, abyste odcházeli bohatší o nevšední zážitek. Das gastronomische Herz des Grandhotels Pupp ist das Grandrestaurant. In dem neoklassizistischen Interieur stechen die mit Stuck dekorierten Wände hervor und die großen Fenster bieten einen Ausblick auf die Kurpromenade. Das Á-la-carte Restaurant mit französischem Bedienungsstil gönnt Ihrem Geschmack eine Freude. Probieren Sie das neue Saisonmenü des Grandrestaurants, das vom gastierenden Chefkoch Jan Punčochář zusammengestellt und vom Kochteam unter der Leitung des Chefkochs des Grandhotels Pupp Radek Kotlán zubereitet worden ist. Denně Täglich 12:00 15:00 & 18:00 22:00 Nekuřácký prostor Nichtraucherraum Vstup se zvířaty není povolen Tiere müssen draußen bleiben Dress code: smart casual Wählen Sie unter unseren Spezialitäten und wir sorgen dafür, dass Sie uns um ein ungewöhnliches Erlebnis reicher verlassen werden.

15 15 Ve všech restaurantech a barech Grandhotelu Pupp si můžete vybrat z pestrého jídelního a nápojového lístku a kromě gastronomického zážitku se nechte hýčkat prvotřídním servisem v jedinečných hotelových prostorech s více než třísetletou tradicí. In allen Restaurants und Bars des Grandhotels Pupp können Sie aus einer abwechslungsreiche Speise- und Getränkekarte wählen. Außer dem gastronomischen Erlebnis lassen Sie sich durch erstklassigen Service in den einzigartigen Hotelräumlichkeiten mit einer mehr als dreihundertjährigen Tradition verwöhnen. Přijďte ochutnat Kommen und probieren Sie: Listopad November Prosinec December Svatomartinské víno St.-Martins-Wein Beaujolais Nouveau Vánoční menu Weihnachtsmenü Leden Januar Grand Restaurant Festival Únor Februar Valentýnské menu Valentinsmenü

16 16 PUPPJOURNAL Denně Täglich 9:00 19:00 Nekuřácký prostor Nichtraucherraum Denně Täglich 12:00 23:00 C M Y CM MY CY CMY K Denně Täglich 19:00 03:00 Příprava koktejlu MIDNIGHT PUPP není na rozdíl od receptury na dort Pupp tajemstvím. Proto Vám nabízíme návod, jak si umíchat tento vyhlášený koktejl ve složení Becherovka, Amaretto, Apricot Brandy, pomerančový džus a střik grenadiny. Všechny ingredience jsou promíchány s kostkami ledu v bostonském shakeru a koktejl je servírován ve sklenici na long drink. Přejeme Vám skvělý koktejlový zážitek. Die Zubereitung des Cocktails MIDNIGHT PUPP ist im Gegensatz zur Herstellung von Pupp Torte kein Geheimnis. Deshalb bieten wir Ihnen das Rezept, wie diesen berühmten Cocktail mit Becherovka, Amaretto, Apricot Brandy, Orangensaft und einem Schuss Grenadine vorzubereiten. Alle Zutaten werden zusammen mit Eiswürfeln in einem Boston Shaker vermischt, danach wird der Cocktail in einem Longdrinkglas serviert. Wir wünschen Ihnen ein großartiges Cocktailerlebnis.

17 17 KARLOVY VARY REGION THE IDEAL MICE DESTINATION MEETINGS & CONFERENCES SPA & WELLNESS A UNIQUE COMBINATION IN A UNIQUE PLACE CARLSBAD CONVENTION BUREAU

18 18 PUPPJOURNAL EMMEGI Za velkého zájmu proběhla v Grandhotelu Pupp přehlídka a prodejní výstava zimního oblečení EMMEGI. Salcburská firma obléká všechny vášnivé příznivce zimy, vyžadující maximum stylu a pohodlí. Italský design, rozmanité střihy, použití jedinečných barev a materiály, ve kterých je Vám zaručeně teplo i v nejtužších mrazech. Každý kus oblečení umožní vyniknout osobnosti zákazníka. Luxusní styl podtrhnou kvalitní kožešiny, jež jsou nedílnou součástí oblečení. Nechte se obléknout italským návrhářem a nechte vyniknout svou osobnost v zimním oblečení EMMEGI. Unter großem Interesse ist im Grandhotel Pupp die EMMEGI Winterbekleidungsshow und -verkaufsausstellung über die Bühne gelaufen. Die Salzburger Firma kleidet alle leidenschaftlichen Winterfans mit Anspruch auf ein Maximum an Stil und Komfort ein. Italienisches Design, mannigfaltige Schnitte, das Anwenden einzigartiger Farben und Materialien, in denen Ihnen auch beim starksten Frost garantiert warm sein wird. Jedes Kleidungsstück lässt die Persönlichkeit des Kunden hervorragen. Der luxuriöse Stil wird von hochwertigen Rauchwaren unterstrichen, die einen untrennbaren Bestandteil der Bekleidung bilden. Lassen Sie sich von einem italienischen Designer einkleiden und heben Sie Ihre Persönlichkeit durch Winterkleidung der Marke EMMEGI hervor. Pupp Golf Cup 2014 Již 9. ročník Pupp Golf Cupu se konal v sobotu na hřišti Golf Resortu Karlovy Vary. Vyhlašovatelka turnaje Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA vyzdvihla každoroční motto turnaje, aby byl nejen zážitkem z dobré hry, ale také z pomoci druhým. Celkový výtěžek ze startovného a tomboly v hodnotě téměř ,- Kč byl předán Krajskému dětskému domovu pro děti do 3 let na nákup potřebných věcí. Partnery letošního Pupp Golf Cupu se staly společnosti Golf Resort Karlovy Vary, Carpoint, Sansei, Franck Provost, Moët & Chandon, Pilsner Urquell, Red Bull, Pfanner, Illy a Česká umělecká agentura. Mediálním partnerem turnaje je časopis Travel Fever. Titul absolutního vítěze turnaje si odnesl Jaroslav Procházka s 33 brutto body. Gratulujeme. Bereits zum 9. Mal fand am Samstag, dem , auf dem Platz des Golf Resorts Karlovy Vary Karlsbad der Pupp Golf Cup statt. Die Verkünderin des Turniers, Ing. Andrea Pfeffer-Ferklová, MBA, hob das alljährige Motto des Turniers hervor, es möge nicht nur ein gutes Spielerlebnis werden, sondern auch zur Hilfe für unsere Nächsten beitragen. Der Gesamterlös aus Startgebühr und Tombola im Werte von nahezu ,- CZK wurde dem Bezirkskinderheim für Kinder bis zu 3 Jahren zum Einkauf von Bedarfsartikeln überreicht. Partner des diesjährigen Pupp Golf Cups wurden die Gesellschaften Golf Resort Karlovy Vary, Carpoint, Sansei, Franck Provost, Moët & Chandon, Pilsner Urquell, Red Bull, Pfanner, Illy und die Tschechische künstlerische Agentur. Medienpartner des Turniers ist die Zeitschrift Travel Fever. Den Titel des absoluten Turniersiegers konnte Jaroslav Procházka mit 33 Brutto-Punkten davontragen. Wir gratulieren. World Luxury Spa Awards S potěšením oznamujeme, že nové Pupp Royal Spa v Grandhotelu Pupp bylo oficiálně nominováno na získání ocenění v rámci World Luxury Spa Awards Na začátku roku 2015 se tak budete moci zúčastnit hlasovací kampaně a stát se součástí poroty jednoho z nejprestižnějších světových ocenění pro luxusní lázně. Wir teilen Ihnen erfreut mit, dass das neue Pupp Royal Spa im Grandhotel Pupp für die Erringung der Würdigung im Rahmen der World Luxury Spa Awards 2015 offiziell nominiert worden ist. Zu Beginn des Jahres 2015 können Sie somit an der Stimmkampagne teilnehmen und Bestandteil der Jury einer der prestigevollsten weltweiten Anerkennungen für luxuriöse Kurorte werden.

19 19

20 20 PUPPJOURNAL Kulturní akce Kulturveranstaltungen 10., 16., 17., 24., :30 Říjen Koncert k roku české hudby 2014 LÁZNĚ III. Oktober Konzert zum Jahr tschechischer Musik 2014 BAD III :30 Irská taneční show KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO Irische Tanzshow KARLSBADER STADTTHEATER :00 Karel Gott THERMAL Karel Gott THERMAL :30 Gala Opereta Strauss, Labitzký, Lehár LÁZNĚ III. Gala-Operette Strauss, Labitzký, Lehár BAD III :00 James Blunt: Moon Landing Tour KV ARENA James Blunt: Moon Landing Tour KV ARENA :30 Giuseppe Verdi: La Traviata KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO Giuseppe Verdi: La Traviata KARLSBADER STADTTHEATER Listopad November 4. 19:30 Gala Opereta Strauss, Labitzký, Lehár LÁZNĚ III. Gala-Operette Strauss, Labitzký, Lehár BAD III. 7., :30 Koncert k roku české hudby 2014 LÁZNĚ III. Konzert zum Jahr tschechischer Musik 2014 BAD III :00 Svatomartinské víno GRANDHOTEL PUPP St.-Martins-Wein GRANDHOTEL PUPP :01 Beaujolais Nouveau GRANDHOTEL PUPP Beaujolais Nouveau GRANDHOTEL PUPP :30 Koncert Prokofjev, Čajkovskij, Bartholdy LÁZNĚ III. Konzert Prokofiev, Tschaikowski, Bartholdy BAD III :00-17:00 Adventní neděle TERASA PŘED GRANDHOTELEM PUPP Adventsonntag TERRASSE VOR DEM GRANDHOTEL PUPP 7., 14., :00-17:00 Prosinec Adventní neděle TERASA PŘED GRANDHOTELEM PUPP Dezember Adventsonntag TERRASSE VOR DEM GRANDHOTEL PUPP 5. 19:00 Vánoční benefiční koncert KV ARENA Weihnachtsbenefizkonzert KV ARENA 9. 19:30 Gala Opereta Strauss, Labitzký, Lehár LÁZNĚ III. Gala-Operette Strauss, Labitzký, Lehár BAD III :30 Adventní koncert LÁZNĚ III. Adventskonzert BAD III :30 Adventní koncert GRANDHOTEL PUPP Adventskonzert GRANDHOTEL PUPP :30 Vánoční koncert GRANDHOTEL PUPP SLAVNOSTNÍ SÁL Weihnachtskonzert GRANDHOTEL PUPP FESTSAAL :00 Štědrovečerní menu GRANDHOTEL PUPP SLAVNOSTNÍ SÁL Heiligabendmenü GRANDHOTEL PUPP FESTSAAL :00 Sváteční koncert GRANDHOTEL PUPP SLAVNOSTNÍ SÁL Festkonzert GRANDHOTEL PUPP FESTSAAL :00 Galavečer GRANDHOTEL PUPP SLAVNOSTNÍ SÁL Galaabend GRANDHOTEL PUPP FESTSAAL :00 Silvestrovská show GRANDHOTEL PUPP SLAVNOSTNÍ SÁL Silvestershow GRANDHOTEL PUPP FESTSAAL Leden Januar 1. 15:00 Slavnostní novoroční koncert GRANDHOTEL PUPP SLAVNOSTNÍ SÁL Festliches Neujahrskonzert GRANDHOTEL PUPP FESTSAAL 5. 19:30 Novoroční koncert KARLOVARSKÉ MĚSTSKÉ DIVADLO Neujahrskonzert KARLSBADER STADTTHEATER :30 Koncert Bel Canto Gala LÁZNĚ III. Konzert Bel Canto Gala BAD III :30 Gala Opereta Strauss, Labitzký, Lehár LÁZNĚ III. Gala-Operette Strauss, Labitzký, Lehár BAD III :30 Slavnostní koncert k výročí J. Sibelia LÁZNĚ III. Festkonzert zum Jubiläum J. Sibelius BAD III. Únor Februar 5. 19:30 Symfonický koncert LÁZNĚ III. Sinfoniekonzert BAD III :00 Pupp Bál Festival GRANDHOTEL PUPP SLAVNOSTNÍ SÁL Pupp Festival-Ball GRANDHOTEL PUPP FESTSAAL :01 Valentýnský svátek pobyt Romantika od 620 EUR GRANDHOTEL PUPP Valentinstag Aufenthalt Romantik ab 620 EUR GRANDHOTEL PUPP :30 Gala Opereta Strauss, Labitzký, Lehár LÁZNĚ III. Gala-Operette Strauss, Labitzký, Lehár BAD III. 20., :30 Symfonický koncert LÁZNĚ III. Sinfoniekonzert BAD III. Březen März 19., :30 Symfonický koncert LÁZNĚ III. Sinfoniekonzert BAD III. Pondělí Montag 19:00 Meeting ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2240 Rotary Club Karlovy Vary GRANDHOTEL PUPP

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz

WELLNESS & RELAX. v Mariánských Lázních. marienbad.danubiushotels.cz WELLNESS & RELAX v Mariánských Lázních marienbad.danubiushotels.cz CÍSAŘSKÉ DNY 3 noci v hotelu Nové Lázně ***** Cena od 9 270 Kč dárek na pokoji 1x minerální koupel v historické Císařské nebo Královské

Více

Výjimečný hotel pro výjimečné zážitky Ein besonderes Hotel für besondere Erlebnisse

Výjimečný hotel pro výjimečné zážitky Ein besonderes Hotel für besondere Erlebnisse Výjimečný hotel pro výjimečné zážitky Ein besonderes Hotel für besondere Erlebnisse PŘEDSTAVENÍ HOTELU / VORSTELLUNG DES HOTELS Spa & Kur Hotel Harvey**** je místem, které právem budí pozornost. Das Spa

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013

Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Největším bohatstvím je zdraví (Virgil. 70 př. n. l.) CENÍK 2013 Hotel SwissHouse Apartments & Spa Zeyerova 87, 353 01 Mariánské Lázně, Česká republika Tel +420 354 602 200 GSM +420 777 602 213 www.swisshouse.cz

Více

NEOPAKOVATELNÁ SVATBA v Grandhotelu Pupp!

NEOPAKOVATELNÁ SVATBA v Grandhotelu Pupp! NEOPAKOVATELNÁ SVATBA v Grandhotelu Pupp! Vaše vysněná svatba v Grandhotelu Pupp Uvažujete uskutečnit Váš výjimečný den v Grandhotelu Pupp? Vaše svatba bude individuálně plánována podle Vašich přání. Kontaktujte

Více

Cristal Palace Léčebné pobyty ( )

Cristal Palace Léčebné pobyty ( ) Cristal Palace Léčebné pobyty (1. 1. 2017 31. 12. 2017) Klasický léčebný pobyt (min. 6 nocí) lehký oběd (polévka, salát a pečivo) 24 léčebných procedur na týden (7 nocí) dle předpisu lékaře výstupní lékařská

Více

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik

SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN. Autoklub der Tschechische Republik SPORTOVNÍ CENTRUM MLÁDEŽE JINÍN Autoklub der Tschechische Republik - Länge: 1880m - minimal Breite: 6m - Höhendifferenz: 22m - Tunnels für Fussgänger: 5 - Elektrizitätsverteilung: 220V - FIM Homologation:

Více

Cristal Palace Léčebné pobyty ( )

Cristal Palace Léčebné pobyty ( ) Cristal Palace Léčebné pobyty (1. 1. 2018 31. 12. 2018) Klasický léčebný pobyt (min. 6 nocí) lehký oběd (polévka, salát a pečivo) 24 léčebných procedur na 7 nocí dle předpisu lékaře (na 6 nocí 20 procedur)

Více

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL ****

ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** ZELL AM ZEE - GRAND HOTEL **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Komfortní hotel s vyhlášenou kuchyní a fantastickou polohou. Poloha: hotel leží na poloostrově přímo u jezera. V blízkosti pěší zóny. Vybavení:

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2015 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2015 LÁZEŇSKÉ

Více

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA

ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA ZELL AM SEE/KAPRUN - HOTEL TAUERN SPA KAPRUN, NOVINKA 3 - denní zájezd Luxusní 4* lázeňský komplex. Fascinující Vodní a Saunový svět pro relaxaci návštěvníků všech věkových kategorií - v županu přímo k

Více

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent

Projekt EU peníze středním školám. Wir leben und sprechen Deutsch II. die Adventszeit. Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Wir leben und sprechen Deutsch II die Adventszeit Předmět Německý jazyk Ročník a obor 3. a 4. ročník, Zdravotnický asistent Kód sady NJ/ZA/03+04/02 Kód DUM NJ/ZA/03+04/02/16-20 Autor Mgr. Eva Gapková Datum

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG

ČTENÍ. Německý jazyk. Mgr. Jitka Svobodová. Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Jitka Svobodová nj9-kap-svo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t : MEINE TRAUMWOHNUNG Ich möchte auf einer Insel leben. Die Insel hat ihren

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT

DIESES LERNTAGEBUCH GEHÖRT Learning Diaries at the Österreich Institut Learning diaries help to reflect and record the individual growth in language proficiency, special learning strategies and interests. Thus, autonomous learning

Více

Německý jazyk. Jaroslav Černý

Německý jazyk. Jaroslav Černý P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-psa-02 rbeitsagentur Unsere gentur sucht für einen ausländisch 1 Klienten neu 1 rbeitskräfte auf dem tschechisch

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1..00/34.09 Šablona: II/ č. materiálu: VY INOVACE_37 Jméno autora: Mgr. Michaela Václavíková Třída/ročník:

Více

SSOS_NJ_2.12 Die Feste

SSOS_NJ_2.12 Die Feste Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL

UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL UNTERKUNFT IN EINEM HOTEL MATERIÁLY PRO UČITELE A: Hallo B: Guten Tag. A: Haben Sie ein freies Zimmer, bitte? B: Ja, hätten Sie gerne ein Ein-, Zwei- oder Mehrbettzimmer? A: Ein Einbettzimmer, bitte. B:

Více

Czech version 2015 / 2016

Czech version 2015 / 2016 Czech version 2015 / 2016 Room Directory obsah Pokoje Economy Standard Comfort Superior Superior Connected Superior Plus Superior Plus Connected Barrier-free Apartmány a suity Junior Suite Apartment Suite

Více

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci.

Pracovní list slouží k procvičování a upevnění slovní zásoby na téma V restauraci. Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: VY_ 32_INOVACE_NEMCINA3_06 V restauraci Německý jazyk 3.ročník Pracovní list slouží k procvičování

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI

LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI LÁZNĚ KEHIDAKUSTÁNY - KEHIDA THERMAL HOTEL, ČERSTVÁ NOVINKA 2015, 2, 3 NEBO 4 NOCI 3,4,5 - denní zájezd Moderní lázeňský areál s komfortním hotelovým wellness blízko Balatonu a Hévízu. Vnitřní a venkovní

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

Komplexní lázeňská péče Premium

Komplexní lázeňská péče Premium Komplexní lázeňská péče Premium Minimální délka pobytu 12 nocí, doporučeno nejméně 14 nocí ubytování plná penze uvítací nápoj vstupní vyšetření u lékaře laboratorní vyšetření dle indikace lékaře pitná

Více

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/

POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/ POMOC PRO TEBE CZ.1.07/1.5.00/34.0339 Soukromá SOŠ manažerská a zdravotnická s. r. o., Břeclav Označení Název Anotace Autor VY_32_INOVACE_NJ-06 Pracovní list Přivlastňovací zájmena Pracovní list pomáhá

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_TEST 11-12 LEKCE_ET3 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2017 BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO ŽENY BÁJEČNÝ - WELLNESS - RELAX PRO MUŽE BÁJEČNÝ - WELLNESS - VÍKEND PRO DVA BÁJEČNÝ - ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA BÁJEČNÝ - POBYT PRO SENIORY

Více

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd

Číslo pokoje. Jméno. Příjezd. Odjezd Číslo pokoje Jméno Příjezd Odjezd Vážení hosté, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji uvítal ve Spa Resortu Sanssouci. Naším přáním je, abyste si nejkouzelnější dobu roku strávenou u nás užili co nejlépe.

Více

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Mgr. Jakub Lukeš. Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ Autor: Mgr. Jakub Lukeš Předmět/vzdělávací oblast: Německý jazyk Tematická oblast: Téma: Poznatky o zemích Praha (pracovní list) Ročník: 1. 4. Datum vytvoření: listopad 2013 Název: VY_32_INOVACE_09.2.16.NEJ

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 1

Berlin Sehenswürdigkeiten 1 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 1 VY_32_INOVACE_CJX.1.04 3.

Více

Mezinárodní závody Zpívající fontány

Mezinárodní závody Zpívající fontány Plavecký klub Mariánské Lázně Vás srdečně zve na Mezinárodní závody Zpívající fontány Internationales Jugendwettschwimmen VI. ročník / V. Jahrgang Memoriál Jiřího Urbance Datum konání / Datum: 01.10. 2011

Více

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka

Clarion Grandhotel Zlatý Lev**** Liberec Konferenční nabídka Liberec Konferenční nabídka Kategorie Mezinárodní čtyřhvězdičkový hotel s konferenčními prostory pro 400 osob, člen skupiny Choice Hotels International. Poloha hotelu Liberec 1, v klidné parkové části

Více

Czech version 2013 / 2014

Czech version 2013 / 2014 Czech version 2013 / 2014 Room Directory obsah Pokoje Economy Standard Comfort Superior Superior Connected Superior Plus Superior Plus Connected Barrier-free Apartmány a suity Junior Suite Apartment Suite

Více

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen

Reisen Unterkunft. Unterkunft - Finden. Unterkunft - Buchen. Nach dem Weg zur Unterkunft fragen - Finden Wo kann ich finden? Nach dem Weg zur fragen Kde můžu najít?... ein Zimmer zu vermieten?... pokoj k pronájmu? Art der... ein Hostel?... hostel? Art der... ein Hotel?... hotel? Art der... eine Frühstückspension?...

Více

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260

REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 REZERVACE provoz@hoteluprince.com +420 602 462 260 Proč právě u nás a s námi? Naše rodinná společnost vždy kladla a klade velký důraz na spokojenost našich zákazníků. Díky tomu jsme byli schopni vytvořit

Více

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/

Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/ Využití ICT pro rozvoj klíčových kompetencí CZ.1.07/1.5.00/34.0448 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tématický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0448 CZJ - NJ - 1_19 Briefe schreiben Střední

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ Platnost od 1. 1. 2015 ČTYŘDENNÍ REHABILITAČNÍ POBYT

Více

Stammesheimat Sudetenland

Stammesheimat Sudetenland Stammesheimat Sudetenland Pán Bůh buď pozdraven, vážení čeští vystavovatelé Buďte vítáni; Vystavovatelé z České republiky, těší nás, že zde v Augsburgu ukazujete krásy našeho domova na Sudetoněmeckém dnu.

Více

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017

VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 VELKÉ LOSINY - WELLNESS HOTEL DIANA, TERMÁLY NAPLNO 2017 4 - denní zájezd Oblíbený wellness hotel. Bazén v budově + whirpool + sauna + fitness = zdarma. Poznejte sílu losinské termální vody. Široká nabídka

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Předmět. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Mendelova 9.

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

Harrachov - Hotel Pytloun ****

Harrachov - Hotel Pytloun **** Harrachov - Hotel Pytloun **** 3,4,5,6,7,8,11 - denní zájezd Nově zrekonstruovaný hotel v klidné části Harrachova. Poloha: klidná, v části Rýžoviště, na slunečném svahu s panoramatickým výhledem na sjezdovky

Více

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP

München. Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP München Autor: Mgr. Jana Zachrlová SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_94_München_PWP Název školy: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů Ceník lázeňských a wellness pobytů 2014 1. 5. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. 2. 1. - 30. 4. 1. 11. - 28. 12. Platnost ceníku od 2. 1. 2014 LÁZEŇSKÉ POBYTY Lázeňský pobyt KLASIK Dvoulůžkový pokoj SU* 2 380,-

Více

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30.

CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA: OD 1. ČERVNA DO 30. BESKYDSKÉ REHABILITAČNÍ CENTRUM 739 12 Čeladná 42; info@brc.cz; www.brc.cz CENÍK POBYTŮ REHABILITAČNÍ LÉČEBNĚ REKREAČNÍ WELLNESS REKREAČNÍ HOTELOVÉ MIMOSEZÓNA: OD 1. ŘÍJNA DO 31. KVĚTNA HLAVNÍ SEZÓNA:

Více

ROYAL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MIRAMARE LUHAČOVICE VILA ANTOANETA LUHAČOVICE VILA VALAŠKA LUHAČOVICE SIRNATÉ LÁZNĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ROYAL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MIRAMARE LUHAČOVICE VILA ANTOANETA LUHAČOVICE VILA VALAŠKA LUHAČOVICE SIRNATÉ LÁZNĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ZIMNÍ NABÍDKA ROYAL MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MIRAMARE LUHAČOVICE VILA ANTOANETA LUHAČOVICE VILA VALAŠKA LUHAČOVICE SIRNATÉ LÁZNĚ OSTROŽSKÁ NOVÁ VES TERMÁLNÍ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY SILVESTR DIANA VELKÉ LOSINY VÁNOCE

Více

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná.

Jak bude testování probíhat? Úplně jednoduše. Z nabízených variant vyberete tu, která je podle Vás gramaticky správná. TEST 1 Milí přátelé, řada z Vás nám píše, že vlastně neví, jak na tom objektivně s němčinou je. Proto jsme pro Vás připravili tento Velký test německé gramatiky. Jedná se o test základní německé gramatiky.

Více

Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Digitální učební materiály  III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení

Více

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112

Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 CK TURISTA Slovinské Alpy - hotel **** Park, superskipas a bazén v ceně, dítě zdarma / č.2112 3,4,5,6,7 - denní zájezd Lyžování ve slovinských Alpách je znamenité. V Julských Alpách sice nejsou gigantická

Více

CENÍK WELLNESS POBYTŮ A PROCEDUR

CENÍK WELLNESS POBYTŮ A PROCEDUR 2017 CENÍK WELLNESS POBYTŮ A PROCEDUR Zima 16. 1. 19. 3. 2017 30. 10. 17. 12. 2017 Jaro/Podzim 20. 3. 25. 6. 2017 4. 9. 29. 10. 2017 26. 6. 3. 9. 2017 ceník wellness pobytů V ceně je zahrnuto ubytování,

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA NĚKTERÁ ZPŮSOBOVÁ SLOVESA MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_37_20 Tématický celek: Gramatika

Více

WELLNESS SPA. Ceník lázeňských a wellness pobytů PODĚBRADY

WELLNESS SPA. Ceník lázeňských a wellness pobytů PODĚBRADY WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2018 PODĚBRADY Darujte zdraví, darujte odpočinek v lázních Dárkový poukaz Vám vystavíme na Vaše přání: na jakýkoli konkrétní pobyt z naší nabídky na samostatné

Více

PUPPJOURNAL 2013/2014 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2013/2014 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2013/2014 PODZIM-ZIMA HERBST-WINTER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL www.pupp.cz 3 Historické okamžiky Editorial 1701 Postavena první z budov Grandhotelu Pupp Salle de l Assemblée

Více

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY

ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY ŽELEZNÁ RUDA, HORIZONT H233 - WELLNESS BEAUTY 3 - denní zájezd Wellness hotel se nachází na jižním svahu vrchu Pancíř, v nadmořské výšce 1100m v chráněné krajinné oblasti Šumava. Je umístěn uprostřed lesů

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) ZŠ Majakovského

Více

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA

Studánka 2016. POBYTOVÉ - Balíčky WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYTOVÉ - Balíčky Studánka 2016 WELLNESS - RELAX PRO ŽENY WELLNESS - RELAX PRO MUŽE WELLNESS - VÍKEND PRO DVA ROMANTICKÝ POBYT PRO DVA POBYT PRO SENIORY 55 + POHÁDKOVÁ DOVOLENÁ Hotel STUDÁNKA **** Letovisko

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary

PACKAGE 2010. Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary PACKAGE 2010 Wellness & Spa Hotel Ambiente****, Karlovy Vary BEAUTY JEDNODENNÍ BALÍČKY bez ubytování 1. Den pro sebe (1 den) welcome drink 1x oběd formou bufetu 1x bylinná koupel s přísadou 1x masáž šíje

Více

PUPPJOURNAL 2015 JARO-LÉTO FRÜHLING-SOMMER. Tradition and Hospitality since 1701

PUPPJOURNAL 2015 JARO-LÉTO FRÜHLING-SOMMER. Tradition and Hospitality since 1701 PUPPJOURNAL 2015 JARO-LÉTO FRÜHLING-SOMMER Tradition and Hospitality since 1701 2 PUPPJOURNAL Historické okamžiky Konec 19. století je označován jako Zlatý věk (Belle Epoque) Grandhotelu Pupp. V duchu

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná

TRADICE OD 1701. Den, na který se nezapomíná Den, na který se nezapomíná Svatební obřady a obnovení svatebního slibu patří k těm nejkrásnějším okamžikům, které lze v životě zažít. K jejich nezapomenutelnosti již po celá staletí přispívá Grandhotel

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131

Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 CK TURISTA Julské Alpy - Vogel - hotel **** Jezero - skipas, bazén a wellness v ceně /č.2131 4,5,6,8 - denní zájezd Lyžování ve Slovinsku, v nádherných Julských Alpách. Ubytování v luxusním hotelu****

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu. Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Základní škola Sokolov, Běžecká 2055 pracoviště Boženy Němcové 1784 Název a číslo projektu: Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21.3331 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Soňa Novotná Název materiálu: VY_32_INOVACE_08_NĚMECKÝ JAZYK_P1 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava).

Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Im 11. und 12. Jahrhundert, wohnten nur wenige Menschen in Böhmen (Čechy) und Mähren (Morava). Es gab viele Sümpfe (der Sumpf - močál) und wilde Tiere und keine festen Straßen. Die Premysliden schickten

Více

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt.

NABÍDKA POBYTŮ 2015. Hotely kategorie *** Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. NABÍDKA POBYTŮ 2015 Hotely kategorie *** 02. 01. 31. 03. 2015 01. 11. - 19. 12. 2015 01. 04. 31. 10. 2015 Sezonu a cenu určuje datum nástupu na pobyt. Víkend pro ženu a muže (Pá - Ne) Stravování : plná

Více

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE:

CITACE: POUŽITÉ ZDROJE: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: Markéta Volková Název materiálu: VY_32_INOVACE_ 04_TEST 7 LEKCE_E2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Ceník lázeňských a wellness pobytů

Ceník lázeňských a wellness pobytů WELLNESS SPA Ceník lázeňských a wellness pobytů 2017 1. 4. - 31. 10. 29. 12. - 1. 1. Ceník lázeňských a wellness pobytů 2017 2. 1. - 31. 3. 1. 11. - 28. 12. PODĚBRADY Platnost ceníku od 2. 1. 2017 LÁZEŇSKÉ

Více

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** +

Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Spa Boutique Hotel LÖWENSTEIN **** + Nabízíme celkem 16 komfortně vybavených apartmánů ve 4 kategoriích. V designu interiéru hotelu upřednostňujeme čisté linie, u vybavení apartmánů kombinujeme moderní

Více

Berlin Sehenswürdigkeiten 2

Berlin Sehenswürdigkeiten 2 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Berlin Sehenswürdigkeiten 2 VY_32_INOVACE_CJX.1.05 3.

Více

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM

KTS - SCHORNSTEINZUGSYSTEM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM KTS - KOMÍNOVÝ TAHOVÝ SYSTÉM První český tahový systém Ve spolupráci s kamnářskou firmou Janča krby byl vyvinut nový tahový systém. Všechny tvarovky tohoto systému jsou vyrobeny z certifikovaného materiálu

Více

Konference Semináře Firemní akce

Konference Semináře Firemní akce Konference Semináře Firemní akce Hotel Gastronomie Kongres & Events Wellnes & Spa Kontakty Orea Spa Hotel Monty **** Mariánské Lázně Lokalita Orea Spa Hotel Monty - jedinečný historický hotel s unikátním

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora.

SVATEBNÍ NABÍDKA. Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. SVATEBNÍ NABÍDKA Ideální řešení pro Vaši jedinečnou a romantickou svatbu. Svěřte svůj důležitý den do rukou našeho svatebního koordinátora. Hotel GOLD****, Táborská 68, Chotoviny * www.hotelchotoviny.cz

Více

AKTUÁLNÍ CENÍK PROGRAMŮ A BALÍČKŮ

AKTUÁLNÍ CENÍK PROGRAMŮ A BALÍČKŮ AKTUÁLNÍ CENÍK PROGRAMŮ A BALÍČKŮ platný k 1. lednu 2015 COMFORT Bohatý program určený pro terapii pohybového aparátu 4 procedury denně PROGRAM OBSAHUJE ubytování ve 4* hotelu strava plná penze formou

Více

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014

Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige Schulung von bayerischen Lehrern in Sušice 9. 6. 2014 13. 6. 2014 Projekt č. 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Týdenní školení bavorských učitelů v Sušici Einwöchige

Více

Mariánské lázn Marienbad eská Republika Czech republic MARIASPA

Mariánské lázn Marienbad eská Republika Czech republic MARIASPA Mariánské lázn Marienbad eská Republika Czech republic MRISP c o u r t y a r d Maria Spa Courtyard history of Marienbad Hotel Maria Spa svou jedinečností odráží historii Mariánských Lázní. Lázeňský resort

Více

ZIMNÍ NABÍDKA. Pa ner pro vaši ha и a zdraví. Výhodné zimní pobyty Dovolená na horách Vánoční pobyty Netradiční Silvestr

ZIMNÍ NABÍDKA. Pa ner pro vaši ha и a zdraví. Výhodné zimní pobyty Dovolená na horách Vánoční pobyty Netradiční Silvestr Pa ner pro vaši ha и a zdraví Výhodné zimní pobyty Dovolená na horách Vánoční pobyty Netradiční Silvestr 2017 2018 MARIÁNSKÉ LÁZNĚ VELKÉ LOSINY LUHAČOVICE OSTROŽSKÁ NOVÁ VES MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Objevte kouzlo

Více

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY

MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY VÁNOCE / SILVESTR 2009 / 2010 HUNGARY MAĎARSKO RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY / 2009 / 2010 HUNGARY Sárvár hotel Park Inn**** RELAXAČNÍ VÍKENDOVÉ POBYTY 14.11. 17.11. (3 noci) TRASA A, C 4 990,- 27.11. 29.11. (2 noci) TRASA B 3 790,- 26.12. 28.12.

Více

Číslo pokoje Zimmer-Nr. Jméno Name. Příjezd Anreise. Odjezd Abreise. Member of Imperial Karlovy Vary Group

Číslo pokoje Zimmer-Nr. Jméno Name. Příjezd Anreise. Odjezd Abreise. Member of Imperial Karlovy Vary Group Číslo pokoje Zimmer-Nr. Jméno Name Příjezd Anreise Odjezd Abreise Member of Imperial Karlovy Vary Group ČAS SANS SOUCI ČAS BEZ STAROSTI Concierge Otevřeno / Geöffnet Po - Ne / Mo - So........... 08:00-20:00

Více

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum:

Výukový materiál VY_32_INOVACE_63. Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: Výukový materiál Název projektu: Číslo projektu: Šablona: Sada: Škola pro život CZ.1.07/1.4.00/21.2701 III/2 VY_32_INOVACE_63 Ověření ve výuce: Třída: 9. Datum: 20.6.2012 Předmět: Německý jazyk Ročník:

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012

Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Čtvrtek 27.9. 2012 Donnerstag 27.9. 2012 Co jsme dělali ve čtvrtek? Was wir am Donnerstag gemacht haben? Poznávací hry Prezentace Nástěnku na chodbě Výuku češtiny Viděli jsme převoz lebky do kostela a

Více

Hotel Mesit. Ubytování. Wellness balíčky. Služby. pultové ceny 2017

Hotel Mesit. Ubytování. Wellness balíčky. Služby. pultové ceny 2017 Hotel Mesit pultové ceny 2017 Ubytování Wellness balíčky Služby CENÍK UBYTOVÁNÍ ZIMA 2017 HOTEL MESIT *** OD 1.1. DO 26.3.2017 CHECK - IN: od 14:00 CHECK - OUT: do 11:00 Ubytování v klasických pokojích

Více

Hřejivé tóny klidu. Bylinné wellness poklady. Cena od 3 290,- Kč/osoba/2 noci. Cena od 3 790,- Kč/osoba/2 noci. Balíček zahrnuje:

Hřejivé tóny klidu. Bylinné wellness poklady. Cena od 3 290,- Kč/osoba/2 noci. Cena od 3 790,- Kč/osoba/2 noci. Balíček zahrnuje: Hřejivé tóny klidu Kolštejn*** Superior - 2x polopenze (tříchodová večeře v hotelové restauraci a bohatá bufetová snídaně v hotelové snídárně) - 25 minutový parafinový zábal - 25 minutová klasická masáž

Více

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER SIE WOLLEN EXPANDIEREN MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Sie wollen expandieren... A: Also, haben Sie schon mal ein bisschen den Markt sondiert, oder? B: Ich habe den Markt ein wenig

Více

VY_22_INOVACE_0231 Komunikační strategie a jazykové prostředky Ivana Kotasová VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

VY_22_INOVACE_0231 Komunikační strategie a jazykové prostředky Ivana Kotasová VOŠPS a SPgŠ Kroměříž Název DUMu Tematická oblast Autor Škola Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Cílová skupina Anotace Klíčová slova Komunikační strategie a jazykové prostředky

Více

NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS POBYTŮ. pro členy ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS POBYTŮ. pro členy ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ NABÍDKA LÁZEŇSKÝCH A WELLNESS POBYTŮ pro členy ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ SLOVENSKO - 2017 Portál Spa.cz již od roku 2008 poskytuje svým klientům nejsnadnější cestu k rezervaci prověřených

Více

Ceník ubytování. Malý dvoulůžkový pokoj detail kategorie Délka pobytu 1 osoba 2 osoby 1-4 noci 899 Kč 999 Kč 5 a více nocí 799 Kč 899 Kč

Ceník ubytování. Malý dvoulůžkový pokoj detail kategorie Délka pobytu 1 osoba 2 osoby 1-4 noci 899 Kč 999 Kč 5 a více nocí 799 Kč 899 Kč Ceník ubytování Malý dvoulůžkový pokoj detail kategorie Délka pobytu 1 osoba 2 osoby 1-4 noci 899 Kč 999 Kč 5 a více nocí 799 Kč 899 Kč Malý dvoulůžkový Deluxe + bezbariérový pokoj detail kategorie Délka

Více

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC

PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC PRŮVODCE PO LIBERCI DER STADTFÜHRER DURCH LIBEREC 1. JEŠTĚD Dominantou města Liberce je Ještěd, vysoký 1012 m. Na vrcholku hory stojí hotel s restaurací, jenž byl navržen architektem Karlem Hubáčkem a

Více