Evropská investiční banka - RSFF: dluhové financování výzkumu, vývoje a inovací

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropská investiční banka - RSFF: dluhové financování výzkumu, vývoje a inovací"

Transkript

1 Evropská investiční banka - RSFF: dluhové financování výzkumu, vývoje a inovací Lenka Lepičová NCP pro právní a finanční záležitosti, TC AV ČR 23. říjen 2007, Praha Risk Sharing Finance Facility 1

2 Poskytnuté úvěry EIB v ČR (zdroj: seminář, Praha, 16. říjen 2007, prezentace J. Vrla, EIB) Od roku 1990 poskytla EIB v ČR úvěry ve výši okolo 8 mld. Významná spolupráce s národními bankami: global loans úvěry ve výši 800 mil. pro MSP a malé projekty týkající se infrastruktury Úvěry EIB v ČR podle sektorů ( ) Úvěry EIB v SVE ( ): 40 mld. composite infra. 9% global loans 10% urban infra. 2% waterservices 8% 1% industry 19% health, education 2% energy 5% transports 40% telecoms 4% Slovakia 5% Rom ania 12% Lithuania 1% Slovenia 6% Poland 34% Bulgaria 3% Czech Rep 19% Latvia 2% Estonia 1% Hungary 17% Risk Sharing Finance Facility 2

3 Cíle EU a vznik i2i 2000 Lisabon :...aby se Unie do roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější ekonomikou světa založenou na znalostech, schopnostech, schopnou udržitelného růstu s více a lepšími pracovními místy a více posílenou sociální soudržností červen Barcelona: úroveň celkových výdajů na VaV musí vzrůst do roku 2010 na 3 % HDP členských států, přičemž dvě třetiny těchto investic by měly pocházet ze soukromého sektoru EIB představuje novou strategii i2i (Inovation 2010 Initiative) 3 pilíře: 1) Vzdělávání 2) Podpora VaVaI 3) ICT networks Risk Sharing Finance Facility 3

4 Úvěry EIB do oblasti VaVaI v 90. letech: úvěry EIB na VaVaI zanedbatelné r. 2004: 4,1 mld. r. 2005: 6,1 mld : EIB uvolnila v rámci i2i 44 mld. z toho úvěry VaVaI představují téměř 50 % Risk Sharing Finance Facility 4

5 Vznik nástroje EIB tzv. RSFF březen 2005: Evropská rada doporučila EIB rozšířit možnosti pro podporu VaVaI v rámci i2i ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) K tomu účelu je v návrhu 7.RP připravena podpora Risk Sharing Finance Facility (RSFF) 5. června 2007: podepsána smlouva o spolupráci mezi EIB a Evropskou komisí ustavující nový nástroj na sdílení rizik (RSFF) na podporu evropského výzkumu a inovací. Risk Sharing Finance Facility 5

6 RSFF: Nástroj na sdílení úvěrového rizika Nový nástroj EIB a EK založený na principu sdílení úvěrového rizika mezi EIB a EK Možnost poskytovat větší množství rizikových úvěrů na financování investic do výzkumu, vývoje a inovací EIB i EK vyčlení v období každá 1mld (na krytí zvýšeného úvěrového rizika) - umožní EIB částečně pokrýt: riziko spojené s poskytnutím úvěru garance poskytnuté zprostředkovatelským bankám v souvislosti s poskytováním úvěrů konečným příjemcům úvěry a garance EIB v celkové výši 10 mld. Risk Sharing Finance Facility 6

7 RSFF: Výše půjček Výše půjčky až 50 % předpokládaných nákladů projektu Pokud půjčka > 7,5 mil. (celkové náklady projektu 15 mil. ) - žádost vyřizuje přímo EIB Pokud nižší úvěr posuzován/poskytován zprostředkovatelskými institucemi v jednotlivých členských státech EIB příjemce úvěru EIB zprostředkovatelská instituce (banka) v ČR příjemce úvěru Risk Sharing Finance Facility 7

8 RSFF: Kde žádat o úvěr? Projekty s celkovými náklady 15 mil. a více - přímo u EIB prostřednictvím centrály v Luxembourgu: 100, bvd Konrad Adenauer L-2950 Luxembourg prostřednictvím evropských poboček v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Řecku, Itálii, Polsku, Portugalsku, Španělsku a Británii Projekty s nižšími náklady u partnerské banky EIB v ČR Zatím nejsou známy. Risk Sharing Finance Facility 8

9 RSFF: Co lze financovat? RSFF může podporovat velký rozsah VaVaI aktivit obsahujících: Základní výzkum Aplikovaný či průmyslový výzkum Experimentální vývoj Studie proveditelnosti Pilotní a demonstrační aktivity Způsobilost projektu k financování Projekty, které uspěly v evaluaci 7.RP EU pro VaV (všechny tématické priority kromě SSH) nebo programu Eureka Na dofinancování Protože neobdržel financování ze 7.RP kvůli nedostatku prostředků Jakékoliv jiné výzkumně, vývojově a inovačně orientované projekty nesouvisející s RP Risk Sharing Finance Facility 9

10 RSFF: Co lze financovat? - preferované sektory RSFF je mechanismus na sdílení úvěrového rizika, nejedná se o konečný produkt - EIB připravuje různé bankovní produkty pro různé klienty (tj. konečné příjemce nebo zprostředkovatelské banky) EIB pracuje v současné době na vytvoření strategie (specifických produktů) pro vybrané sektory Žádat o úvěr v rámci RSFF však mohou společnosti činné (téměř) v jakémkoliv oboru automobilový průmysl energie ICT živé vědy 5 VaVaI infrastruktury Risk Sharing Finance Facility 10

11 RSFF: Kdo může žádat o úvěr? Jakýkoliv úvěruschopný právní subjekt se sídlem v členském popřípadě asociovaném státě EU (bez ohledu na velikost a formu vlastnictví) malé a střední podniky i velké společnosti soukromé i veřejné subjekty (včetně univerzit a výzkumných institucí, pokud jim zákon umožňuje se zadlužit) joint ventures, výzkumné parky, technologické platformy, výzkumné infrastruktury, Risk Sharing Finance Facility 11

12 RSFF: Kdo může žádat o úvěr? - rating (zdroj: meeting, Brussels, 10 July 2007, presentation of Thomas C.Barrett, EIB) Hl. subjekty s ratingem na pomezí investičního a spekulativního kapitálu Externí rating není vyžadován, EIB provádí pro potřeby RSFF rating sama Pro představu: RSFF Risk Coverage Range Moody's S&P and Fitch A1 A+ A2 A A3 A- Baa1 BBB+ Baa2 BBB Baa3 BBB- Ba1 BB+ Ba2 BB Ba3 BB- B1 B+ B2 B B3 B- Risk Sharing Finance Facility 12

13 RSFF: dluhové financování, ne subvence Jedná se o dluhové financování ne grant Nejedná se o subvenční mechanismus EIB vyhodnotí riziko úvěru a nastaví úrokovou sazbu tak, aby pokrývala veškeré náklady na zapůjčené peníze Úvěry v rámci RSFF budou poskytovány pouze zdravým a silným projektům a institucím, které jsou schopné prokázat své kapacity pro splácení úvěru na základě věrohodného obchodního plánu Risk Sharing Finance Facility 13

14 RSFF: výhody EIB má značné zkušenosti s hodnocením projektových záměrů u výzkumně/vývojově/inovačně zaměřených projektů Věnování pozornosti subjektům a projektům o které nemají jiné instituce poskytující úvěry zájem Vysoký rating EIB (AAA) na peněžních trzích může získat velmi vysoké částky za velmi výhodných podmínek EIB je neziskovou organizací neúčtuje si ziskovou marži Risk Sharing Finance Facility 14

15 RSFF: První smlouva o úvěru Podepsána první smlouva o úvěru v rámci nového mechanismu RSFF mezi EIB a rakouskou firmou AVL List GmbH. Úvěr ve výši 30 mil. bude využit na financování výzkumněvývojových aktivit v oblasti automobilového průmyslu (powertrain technologies, hydrogen fuel cell technology etc.); celková investice dosáhne 130 mil.. Ačkoliv je AVL List GmbH špičkovou firmou ve svém oboru, společnost měla problémy se získáním klasických úvěrů. Dalších sedm úvěrů je ve fázi přípravy smlouvy (stav k červenci 2007) Risk Sharing Finance Facility 15

16 RSFF: First Transactions Pipeline (zdroj: meeting, Brussels, 10 July 2007, presentation of Thomas C. Barrett, EIB) Sector Country Investment RSFF Renewable Energy / Photovoltaic Germany 238m 75m Automotive Engineering Austria 130m 30m Automotive Components Germany 140m 30m Renewable Energy / Solar Spain 296m 60m Renewable Energy / Solar Spain 298m 60m Renewable Energy / Solar Spain 174m 50m Pharmaceutical Spain 120m 30m Automotive Components SMEs and MidCaps Germany 300m 50m Risk Sharing Finance Facility 16

17 RSFF: Kontaktní osoby EK: DG RTD RSFF Sector EIB Jean-David MALO, Head of RSFF Sector Martin KOCH Anna KRZYZANOWSKA Aurore GYBELS Telephone: J. Vrla, Head of Division - Lending in the Czech and Slovak Republics, homas C. BARRETT, Director Kim KREILGAARD Dietmar DUMLICH Risk Sharing Finance Facility 17

18 RSFF: Zdroje informací EIB Informace a novinky v češtině: Risk Sharing Finance Facility 18

19 Dotazy Děkuji za pozornost Lenka Lepičová Technologické centrum AV ČR Rozvojová 135, Praha 6 Risk Sharing Finance Facility 19