VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ"

Transkript

1 VODNÍ RECYKLACE VODNÍ RECYKLACE PRO PRACÍ STROJ S JEDNÍM VYPOUŠTĚCÍM VENTILEM PŮVODNÍ MANUÁL K INSTALACI A ÚDRŽBĚ Datum vydání:

2

3 1. OBSAH 1. OBSAH DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE BĚHEM PŘEPRAVY A SKLADOVÁNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE INSTALACE STROJE POŽADAVKY NA PROSTOR POŽADOVANÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY POŽADOVANÉ INSTALAČNÍ ROZMĚRY INSTALACE STROJE ROZBALENÍ UMÍSTĚNÍ STROJE NASTAVENÍ VÝŠKY SYSTÉMU RECYKLACE VODY INSTALACE NA PRYŽOVÝCH PATKÁCH MECHANICKÉ SPOJENÍ MEZI STROJEM A RECYKLAČNÍM SYSTÉMEM ELEKTRICKÁ INSTALACE NAPOJENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY PŘÍVOD RECYKLOVANÉ VODY NAPOJENÍ ODTOKU VODY ZPRACOVÁNÍ RECYKLOVANÉ VODY VLASTNOSTI NÁDRŽE NA RECYKLACI VODY ÚDRŽBA PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA VODNÍ FILTRY PROGRAMOVÁNÍ RECYKLACE VODY PŘÍVOD RECYKLOVANÉ VODY VÝBĚR VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU POUŽITÍ PLOVÁKU V RECYKLAČNÍ NÁDRŽI VLIV RECYKLAČNÍHO SYSTÉMU NA MNOŽSTVÍ SIGNÁLŮ TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU PŘÍKLAD PROGRAMU PRANÍ S RECYKLACÍ VODY _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 3

4 2. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VÝSTRAHA - UCHOVEJTE TYTO INSTRUKCE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. Nedodržení pokynů muže vést k nesprávnému použití stroje, může způsobit požár, zranění nebo smrt a/nebo škody na zařízení prádelny a/nebo stroje. VÝSTRAHA - Před použitím stroje si pozorně přečtěte DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE. Nesprávné používání stroje může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo vážná poranění osob nebo smrt, stejně jako vážné poškození stroje. Tato verze manuálu je překlad originální anglické verze. Bez originální verze nejsou tyto instrukce kompletní (neplatí pro českou verzi). Před instalací, provozem a údržbou stroje si důkladně prostudujte kompletní instrukce, tj. Manuál k instalaci, údržbě a obsluze stroje, Programovací manuál a Katalog náhradních dílů. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů nejsou standardně dodávány se strojem. Programovací manuál a Katalog náhradních dílů si vyžádejte u dodavatele / výrobce. Postupujte podle instrukcí uvedených v manuálech a mějte je na vhodném místě u stroje pro pozdější použití. Pokud se objeví jakýkoliv problém či závada, se kterými si nevíte rady, ihned kontaktujte vašeho dealera, servisního technika nebo výrobce. Dodržujte všechny základní a platné bezpečnostní předpisy a zákony. Neobcházejte předpisy uvedené v manuálu a výstražné nápisy na štítcích. Štítky musí zůstat na stroji a musí být čitelné. Přístroj musí být připojen ke zdroji elektrické energie a uzemnění podle instalačního manuálu a v souladu s místními normami. Toto musí provést osoba s řádným oprávněním. Dodavatel nebo výrobce musí schválit jakékoliv změny týkající se instalace, které nejsou popsány v tomto instalačním manuálu. V opačném případě dodavatel ani výrobce nejsou zodpovědní za potenciální zranění obsluhy nebo za jakoukoli škodu. Zásahy do provedení stroje nebo jeho funkcí nejsou dovoleny a výrobce v takovýchto případech odmítá jakoukoli zodpovědnost. Vymezte nebezpečné plochy v prádelně a zamezte přístupu k nim během provozu stroje. Není dovoleno provozovat stroje se závadami, chybějícími částmi či otevřenými kryty. Ujistěte se, že nelze dosáhnout končetinami do prostoru vypouštěcích otvorů. Neskladujte hořlavé materiály v blízkosti stroje. Udržujte povrch stroje čistý, bez přítomnosti hořlavých materiálů. Neumývejte ani nestříkejte stroj tekoucí vodou. Pravidelně jednou za tři měsíce zkontrolujte správnou funkci uzemnění. Před provedením jakéhokoli zásahu do stroje odpojte přívod elektrické energie. Neprovádějte opravy jestliže je stroj v provozu. Při opravě nebo údržbě vždy proveďte odpojení stroje. Neopravujte ani nevyměňujte jakoukoli část v systému recyklace vody, nepokoušejte se o provádění servisu, pokud to není konkrétně doporučeno v instrukcích o údržbě. Každý jiný servis by měl být proveden kvalifikovaným servisním technikem. Instrukce a upozornění uvedená v tomto manuálu nezahrnují všechny podmínky a situace, ke kterým může dojít v průběhu instalace, údržby nebo provozu vašeho stroje. Toto musí být obecně srozumitelné. Opatrnost a péče jsou faktory, které nejsou zahrnuty v designu tohoto stroje. Je třeba, aby všechny osoby, které instalují, provozují nebo provádějí údržbu stroje měly řádnou kvalifikaci a byly obeznámeny s provozními předpisy. INSTALACE A SERVIS MOHOU BÝT PROVEDENY POUZE SERVISNÍ ORGANIZACÍ S ŘÁDNÝM OPRÁVNĚNÍM BĚHEM PŘEPRAVY A SKLADOVÁNÍ Jestliže zákazník zajišťuje dopravu nebo skladování, pak je nezbytné, aby se řídil předpisy výrobce, které se týkají dopravy, manipulace a skladování. V takovém případě není výrobce zodpovědný za jakékoli poškození stroje během přepravy. Stroj je před přepravou zabalen do dvojvrstvé kartónové bedny. Předpisy, týkající se přepravy, manipulace a skladování: - Pokud je stroj uskladněn ve volném prostoru, musí být chráněn proti mechanickému poškození a vlivům počasí. - Stroj musí být uskladněn tak, aby horní část směřovala vzhůru a stroj neležel na boku. - Z bezpečnostních důvodů nelze na sebe naskládat více než 4 recyklační systémy. - Maximální hmotnost, která může být naložena na recyklační systém je 50 kg / 110 lb. - Zamezte vlivu nepříznivých klimatických podmínek a nadměrné vlhkosti. Jestliže se teplota změní a to způsobí vlhkost, musíte zabránit pronikání vody pod a v okolí stroje, a také působení vody na kryty stroje. - Nestříkejte vodu přímo na stroj. 4 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

5 3. TECHNICKÉ ÚDAJE ROZMĚRY BALENÍ: Šířka: Hloubka: Výška: ROZMĚRY STROJE: Šířka: Hloubka: Výška: ROZMĚRY 500 mm / 19,7 400 mm / 15,7 300 mm / 11,8 370 mm / 14,6 365 mm / 14,4 270 mm / 10,6 Minimální vzdálenost mezi stěnou a strojem 900 mm / 35,4 Netto Brutto Recyklační box: Elektrický systém stroje: Povolená odchylka napětí: Povolená odchylka frekvence: PŘÍPOJKA VODY: Přívod vody: Maximální teplota vody: Průměrná průtoková rychlost jednoho ventilu: HMOTNOST 14 kg / 31 lb 16 kg / 35 lb PROVEDENÍ STROJE Nerezová ocel / Galvanizovaná ocel ELEKTROTECHNICKÉ ÚDAJE 1x V AC 50/60Hz 10% nominálního napětí 1% Hz PŘIPOJENÍ 75 mm / 2,95 90 C / 194 F 180 l/min PŘIPOJENÍ ODTOKU VODY: odtok vody: 76,2 mm / 3 Okolní teplota Relativní vlhkost PROVOZNÍ PODMÍNKY Tab.3 Od + 5 C (41 F) to + 45 C (113 F) 30 % 90 % bez kondenzace _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 5

6 4. INSTALACE STROJE 4.1. POŽADAVKY NA PROSTOR POŽADOVANÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY Konstrukce stroje nedovoluje, aby byl stroj umístěn v prostředí, ve kterém by mohl přijít do styku se stříkající vodou. Neinstalujte stroj tam, kde by mohl být vystaven vlivům prostředí nebo nadměrné vlhkosti POŽADOVANÉ INSTALAČNÍ ROZMĚRY Jestliže nejsou požadavky týkající se instalačních rozměrů splněny, výrobce nemůže nést zodpovědnost za problémy spojené s přístupem ke stroji. Ponechejte volné místo o rozměru nejméně 0,9 m / 35,4 mezi zadním krytem stroje a stěnou. Nad strojem musí zůstat volný prostor z důvodu provádění údržby. A. Stroj B. Recyklační systém C. Přívod recyklačního systému D. Vypouštěcí hadice E. Odtok ze stroje F. Ochranná deska Obr Požadované instalační rozměry Popis k obr. výše: G. Odtok do odpadu H. Odtok do recyklační nádrže I. Odtok do kanálu J. Odtok do recyklační nádrže K. Vypouštěcí potrubí L. Stěna X1: Minimální vzdálenost 120 mm / 4,7 X2: Vzdálenost mezi vypouštěcím kanálem nebo potrubím musí být určena zřizovatelem odtokového systému. 6 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

7 4.2. INSTALACE STROJE ROZBALENÍ Po rozbalení zkontrolujte, zda není stroj poškozen a zda balení obsahuje veškeré příslušenství UMÍSTĚNÍ STROJE Systém recyklace vody musí být umístěn takovým způsobem, aby se střední linie odtoku ze stroje kryla se střední linií přívodního ventilu stroje pro recyklaci vody, jak je znázorněno na výše uvedeném obrázku. Výrobce není zodpovědný za důsledky nesprávné instalace NASTAVENÍ VÝŠKY SYSTÉMU RECYKLACE VODY Dejte dvě zbývající svorky přes pryžovou hadici a umístěte pryžovou hadici přes vypouštěcí odtok ze stroje a přívod do systému recyklace vody. Systém recyklace vody můžete umístit několika způsoby v závislosti na typu pracího stroje, ke kterému bude systém recyklace vody připojen. První způsob je umístit stroj pouze na jeho čtyřech nastavitelných pryžových patkách na podlaze nebo na zvýšeném podkladu. Druhý způsob je upevnit stroj přímo na podlaze nebo na zvýšeném podkladu bez pryžových patek. V tabulce poskytuje výrobce způsoby instalace pro všechny typy pracích strojů. Výška uvedená v tabulce je zobrazena na obrázku pod tabulkou. PRACÍ STROJE VÝŠKA INSTALACE VYVÝŠENÍ Odpružené stroje Pevně ukotvené stroje 7 kg / 15 lb 106 / / kg / 18 lb 11 kg / 25 lb 14 kg / 30 lb 112 / / kg / 40 lb 132,5 / 5.21 Umístěte recyklační systém s pryžovými 24 kg / 50 lb patkami na vyvýšenou plochu 52,5 / kg / 18 lb 88 / / kg / 25 lb 14 kg / 30 lb 98 / / 0.7 Tab (rozměry jsou uvedeny v mm / inch) Obr Nastavení výšky _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 7

8 INSTALACE NA PRYŽOVÝCH PATKÁCH RECYKLAČNÍ SYSTÉM BUDE PEVNĚ UMÍSTĚN NA PODLAHU NEBO VYVÝŠENÍ A MUSÍ SPOLEHLIVĚ STÁT NA VŠECH ČTYŘECH PATKÁCH STROJE A JEHO UMÍSTĚNÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO POMOCÍ VODNÍ VÁHY! - Pro nastavení pryžových patek: - Uvolněte pojistnou matici nad pryžovou patkou - Zašroubujte nebo odšroubujte patky do požadované polohy - Utáhněte pojistnou matici MECHANICKÉ SPOJENÍ MEZI STROJEM A RECYKLAČNÍM SYSTÉMEM - Odšroubujte šrouby, které upevňují umělohmotný vypouštěcí vývod k rámu stroje. - Umístěte ochrannou desku přes vypouštěcí otvor z pracího stroje. Připevněte ji k rámu pracího stroje pomocí šroubů, které jste předtím odšroubovali. - Upevněte druhou stranu ochranné desky k boční desce recyklačního systému pomocí dvou šroubů M6 a podložek. - Nakonec upevněte svorky hadice, které jsou umístěny na pryžové hadici na odtoku z pracího stroje a přívodu do stroje. - Umístění vstupů a výstupu s rozměry pro připojení recyklu jsou uvedeny v Manuálu k instalaci, údržbě a obsluze stroje - viz obr.1, tabulka ELEKTRICKÁ INSTALACE PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ELEKTRICKÉHO PROUDU A UZEMNĚNÍ STROJE MŮŽE PROVÉST POUZE OPRÁVNĚNÝ PRACOVNÍK, KTERÝ MÁ PLATNOU KVALIFIKACI, V SOULADU S PLATNÝMI MÍSTNÍMI NORMAMI. Systém recyklace vody je konstruován pro připojení k elektrické instalaci pracího stroje PŘIPOJENÍ PŘÍVODNÍHO KABELU PŘED INSTALACÍ VYPNĚTE HLAVNÍ PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. PŘÍVODNÍ SVORKY JSOU POD NAPĚTÍM, I KDYŽ JE HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNUTÝ. Pro připojení použijte kabel s měděnými vodiči, který je součástí dodávky (3 x 0.75 mm²) a je již připojen k cívkám vypouštěcích ventilů v recyklačním boxu. Postup: 1. Otevřete horní kryt pracího stroje. 2. Ze zadní strany stroje prorazte předcvaknutý otvor v zadním dolním panelu viz obrázek Do otvoru namontujte kabelovou průchodku, která je v příbalu stroje. 3. Kabel recyklačního boxu protáhněte do stroje touto průchodkou v dolní části stroje a připojte podle schématu: - hnědý vodič na konektor R - pin 2 - modrý vodič na svorku A2 stykače CFI případně na svorku A2 stykače CHT podle provedení stroje - zelenožlutý vodič na ochrannou svorku PE panelu přístrojů 4. Kabel připevněte pomocí vázacích pásků k stávajícím svazkům. 5. Propojte svorky R1 - DL13 pomocí dodaného oranžového vodiče. Připojení ventilu napouštění recyklované vody: - odpojte vodiče z napouštěcího ventilu I5 resp. I7 podle konfigurace stroje - na tyto vodiče napojte pomocí dodaných spojek kabel pro ovládání ventilu recyklované vody (3x0,75mm²) modrý - šedý hnědý - bílý č. 5(7) zeleno-žlutý - svorka PE - ze zadní strany stroje prorazte předcvaknutý otvor (poz.1) v zadním panelu viz obrázek Do otvoru namontujte kabelovou průchodku, která je v příbalu stroje. - kabel protáhněte touto průchodkou v horní části zadního panelu. - připojte cívku ventilu ovládání napouštění recyklované vody (není součásti dodávky, ovládací napětí V 50/60Hz) - Kabel zajistěte vhodným způsobem proti vytržení ze stroje nebo napouštěcího ventilu 8 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

9 4.4. PŘIPOJENÍ PŘÍVODU VODY PŘÍVOD RECYKLOVANÉ VODY PŘED INSTALACÍ STROJ VYPNĚTE. PŘÍVODNÍ SVORKY JSOU POD NAPĚTÍM I KDYŽ JE HLAVNÍ VYPÍNAČ VYPNUTÝ. 1 Obr Vstup kabelu pro ovládání ventilu (čerpadla) vody z recyklu 2 - Přívod vody z recyklu (vnější ø 19mm) - Odvrtejte vrtákem ø 15mm clonky do přívodu vody z recyklu (poz.2). Nedoporučujeme prorážení těchto clonek - může dojít k ucpání vodní cesty. Elektrické zapojení napouštění vody z recyklu do stoje: - Ovládání Vašeho recyklačního ventilu nebo recyklačního čerpadla napojte na vodič "našeho" napouštěcího ventilu (I5) nebo (I7). Tím pádem odpojíte od standardní funkce patřičný ventil. VÝROBCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠPATNOU FUNKCI PRACÍHO STROJE, POKUD JE PRO VENTIL RECYKLACE VODY POUŽIT JINÝ VENTIL NEŽ (I5) NEBO (I7). - Rozsah teploty: -10 C až 90 C - Tlak: 8 bar / 116 PSI - Přípojka: vnější průměr 19mm - Hadice i přípojka musí být odolná proti pracím chemikáliím. Je také možné použít hadici s lepšími vlastnostmi. Například: může být použita pryžová hadice EPDM _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 9

10 NAPOJENÍ ODTOKU VODY Odtok může být proveden několika způsoby, např.: Vypouštěcí kanál Vypouštěcí potrubí Vstup kabelu pro vypouštění do recyklu Obr VŠECHNY VYPOUŠTĚCÍ KANÁLY / POTRUBÍ MUSÍ BÝT ODVZDUŠNĚNÉ, ABY BYLO ZAJIŠTĚNO ŘÁDNÉ VYPOUŠTĚNÍ. KANÁL / POTRUBÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO NÍŽE NEŽ ODTOKY Z RECYKLAČNÍHO BOXU. NEZMENŠUJTE PRŮMĚR ODTOKU VODY NA PŘÍSTROJI. Vypouštěcí potrubí/vypouštěcí kanál musí mít kapacitu dostatečnou pro celkový výkon všech připojených strojů. Vždy, když je stroj připojen na vypouštěcí potrubí, musí být průměr trubice nebo šířka odpadového kanálu větší. Vypouštěcí kanál nebo potrubí musí mít minimální průřez 35 cm² / 5,4 čtverečních palců na instalovaný prací stroj, který je připojen na toto potrubí nebo kanál. Výpustě jsou umístěny na zadní straně recyklačního boxu. Jedna výpusť musí být napojena na odpadový kanál nebo potrubí. To je nejnižší výpusť na zadní straně stroje. Nejvyšší výpusť musí být napojena na vypouštěcí kanál nebo potrubí, které vede k recyklační nádrži vody. Abyste napojili výpusť na kanál nebo potrubí, můžete použít koleno, které je součástí dodávky. Koleno zajistěte svorkou. Požadované vzdálenosti pro instalaci vypouštěcího potrubí nebo kanálů najdete na obr ZPRACOVÁNÍ RECYKLOVANÉ VODY Recyklovaná voda musí být přefiltrovaná dříve než vstupuje do recyklační nádrže. Je nutno nainstalovat mechanický filtr, který filtruje drobné části (žmolky, knoflíky, papír, atd.) o velikosti 0,2 mm nebo větší. Vždy je lepší, aby sítko filtru bylo co nejhustší. Také zde musí být filtr na tlakové straně čerpadla. Je rovněž možné k mechanickému filtru instalovat přídavný chemický filtr. Výrobce doporučuje konzultovat instalaci filtru s odborníkem VLASTNOSTI NÁDRŽE NA RECYKLACI VODY INSTALACI RECYKLAČNÍ NÁDRŽE MOHOU PROVÁDĚT POUZE OPRÁVNĚNÉ OSOBY S PŘÍSLUŠNOU KVALIFIKACÍ A TO V SOULADU S MÍSTNÍMI NORMAMI. Nádrž na recyklaci vody musí vyhovovat minimálně následujícím požadavkům: Nádrž musí být vyrobena v souladu se státními normami. Kapacita nádrže: kapacita se liší v závislosti na různých faktorech, je tedy nutno, aby její objem vypočítal oprávněný technický pracovník. Tyto faktory jsou: -počet kroků praní na prací stroj, ve které bude voda recyklována - programovatelné množství vody, která bude recyklovaná v kroku praní (toto množství je možno vyhledat v manuálu k instalaci a údržbě, nebo v programovacím manuálu pracího stroje) - počet pracích strojů, které budou přivádět vodu do recyklační nádrže - použití recyklované vody na prací stroj Nádrž musí mít přepadovou trubku do kanálu. Voda z kanálu nesmí téci zpět do recyklační nádrže. Systém potrubí a hadic, vodní čerpadlo a recyklační nádrž musí být z nerezavějícího materiálu. Musí být odolné proti vodě a chemikáliím, které se používají při praní. Nádrž musí být vybavena systémem, který plní nádrž čistou vodou minimálně na úroveň pracovní hladiny, v případě, že voda klesne pod minimum. Pokud tento požadavek není splněn a prací stroj není naplněný dostatečným množstvím recyklované vody, prací stroj nebude správně fungovat. Čerpadlo musí zajistit přepravu recyklované vody z nádrže do pracího stroje. Požadavky na čerpadlo závisí na počtu a typu pracích strojů, které budou připojeny k recyklačnímu systému. Maximální tlak čerpadla je 8 bar / 116 PSI. Vlastnosti čerpadla musí být vypočítány oprávněným technickým pracovníkem. 10 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

11 ! VÝSTRAHA! OHŘÍVÁNÍ VODY V RECYKLAČNÍ NÁDRŽI JE ZAKÁZÁNO. TOTO BY PORUŠILO ROVNOVÁHU TEPLOTY PRACÍHO STROJE A ZVÝŠILO PŮSOBENÍ ZBYTKOVÝCH CHEMIKÁLIÍ V RECYKLOVANÉ VODĚ, COŽ BY ZPŮSOBILO KOROZI CELÉ INSTALACE. 5. ÚDRŽBA! VÝSTRAHA! VŽDY DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE! JE ZAKÁZÁNO JAKKOLI ZASAHOVAT DO FUNKCÍ STROJE A JEHO KONSTRUKCE. PŘED PROVÁDĚNÍM ÚDRŽBY VŽDY ODPOJTE PŘÍVOD ELEKTRICKÉ ENERGIE. V případě vážných poruch kontaktujte technický servis vašeho dodavatele. Pokud vyměňujete jakoukoli část stroje, nahraďte ji originálním dílem od vašeho dealera nebo objednaným prostřednictvím katalogu náhradních dílů PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA! VÝSTRAHA! HORKÉ ČÁSTI JE NUTNO NECHAT NEJPRVE VYCHLADNOUT! 1. Vizuálně zkontrolujte, zda vypouštěcí ventily, hadice a spoje nepropouští během procesu praní. 2. Je také důležité, aby se ventily řádně otevíraly a zavíraly. Hmatem se ujistěte, že voda nevytéká z ventilů do kanálu během kroku recyklace, tedy že hadice, která vede do kanálu, není mokrá. Pokud by k tomu došlo, kontaktujte kvalifikovaného technika. 3. Jestliže voda neodtéká plynule, vyčistěte odtok. Poznámka: vypouštěcí ventil do kanálu se otevírá a vypouštěcí ventil do recyklační nádrže se zavírá, jestliže dojde k přerušení přívodu elektrické energie VODNÍ FILTRY Recyklační instalace by měla být vybavena filtrem, což zajistí osoba, která provádí instalaci systému. Filtr je potřeba řádně čistit a tím předejít prodloužení plnění stroje vodou nebo špatné funkci vodních ventilů. V jakých intervalech se bude čištění provádět závisí na kvalitě vody, například na množství cizích částic ve vodovodním potrubí. 6. PROGRAMOVÁNÍ RECYKLACE VODY 6.1. PŘÍVOD RECYKLOVANÉ VODY Pro recyklaci vody vyberte přívody I5 nebo I7 (podle provedeného elektrického zapojení napouštění vody z recyklu do stoje). Výběr ventilu bude záviset na naprogramované teplotě v pracím kroku (I5-horká voda, I7-studená voda). Ventily I5 a I7 nesplachují prací prášek v násypkách. Pokud má být spláchnut prášek v násypce, musí se recyklový ventil v daném kroku kombinovat s přímými ventily do násypky. Způsob programování pracích programů je možno najít v programovacím manuálu pracího stroje VÝBĚR VYPOUŠTĚCÍHO VENTILU Je nutné naprogramovat krok, který bude použit pro recyklaci vypouštěné vody. Vypouštěná voda může být recyklována pouze v kroku vypouštění a ždímání. Postupujte následovně: Vyberte konfigurační menu a nastavte parametr Vypouštěcí ventil 2 na ANO. Toto umožňuje programátoru výběr recyklačního ventilu. V kroku vypouštění nebo odstředění, musí být výpusť 2 naprogramovaná za účelem odtékání vypouštěné vody do recyklační nádrže. Pokud je naprogramována výpusť 1, bude vypouštěná voda vytékat do kanálu. Programování nebo úpravu kroku vypouštění nebo odstředění najdete v programovacím manuálu. Objednací kódy: Vypouštěcí ventil (normálně otevřený), PRI Vypouštěcí recyklační ventil (normálně uzavřený), PRI _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 11

12 6.3. POUŽITÍ PLOVÁKU V RECYKLAČNÍ NÁDRŽI Tato volba není povinná, ale doporučuje se instalovat hladinový spínač. Tento hladinový spínač musí být připojen k programátoru pomocí bezpotenciálového kontaktu. Viz obr Obr Reléový kontakt K1 musí být uzavřen, pokud je hladina vody příliš nízká. Svorka B je umístěna na levé straně, ve spodní části programátoru. Svorka A je umístěna přímo nad svorkou B. Programátor je umístěn uvnitř pracího stroje, přesněji uvnitř předního panelu (druhá strana displeje). Jestliže je parametr Check signal recycle v konfiguračním menu umístěn na yes, pak dá programátor signál, jakmile je hladina vody v recyklační nádrži příliš nízká VLIV RECYKLAČNÍHO SYSTÉMU NA MNOŽSTVÍ SIGNÁLŮ TEKUTÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU Výsledkem použití svorky běžně používané pro čerpadlo tekutého pracího prostředku pro řízení systému recyklace vody, je, že není již možné použít tuto svorku pro řízení čerpadla pro tekutý prací prostředek. Takže je možno použít o jedno čerpadlo méně. Omezenou svorku je možno uvést v elektrickém schématu pracího stroje PŘÍKLAD PROGRAMU PRANÍ S RECYKLACÍ VODY Informace: - I5 je připojena na recyklační ventil Požadavky: - Voda z druhého máchání musí být recyklována. - Použijte co nejvíce recyklované vody na předepírku, praní a první máchání. 12 MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ _Datum_vydani_ DOC

13 ČÍSLO POSTUPU ČÍSLO KROKU NÁZEV KROKU FUNKCE PROGRAMÁTORU P01 St01 Předepírka P01 St02 Odstředění P01 St03 Praní P01 St04 Vypouštění P01 St05 1 máchání P01 St06 Odstředění P01 St07 2 máchání P01 St08 Odstředění P01 St09 3 máchání P01 St10 Odstředění Tab.6.5. PŘEDEPÍRKA TEPLOTA 40 C (104 F) HLADINA XX PŘÍVODY 5 (recyklovaná voda), 1 ČAS 04.0 MIN ODSTŘEDĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 1 ČAS 00.5 MIN PRANÍ TEPLOTA 60 C (140 F) HLADINA XX PŘÍVODY 5 (recyklovaná voda), 6 ČAS 09.0 MIN VYPOUŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 1 ČAS 00.5 MIN MÁCHÁNÍ HLADINA XX PŘÍVODY 7 (recyklovaná voda), 2 ČAS 01.5 MIN VYPOUŠTĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 1 ČAS 00.5 MIN MÁCHÁNÍ HLADINA XX PŘÍVODY 1, 2 ČAS 01.5 MIN ODSTŘEDĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 2 ČAS 00.5 MIN MÁCHÁNÍ HLADINA XX PŘÍVODY 4 [použití aviváže] ČAS 02.0 MIN ODSTŘEDĚNÍ VYPOUŠTĚNÍ: 1 ČAS 04.5 MIN XX - Tato hodnota se u jednotlivých typů strojů liší. Hodnoty pro jednotlivé typy jsou uvedeny v programovacím manuálu pracího stroje. Výsledek následujících výběrů je: VYPOUŠTĚNÍ: 1 Vypouštěná voda vytéká do kanálu. VYPOUŠTĚNÍ: 2 Vypouštěná voda vytéká do recyklační nádrže _Datum_vydani_ doc MANUÁL K INSTALACI A K ÚDRŽBĚ 13

14

15

16 TYP STROJE: DŮLEŽITÉ! PROGRAMÁTOR: ELEKTRONICKÝ PROGRAMÁTOR DATUM INSTALACE: INSTALACI PROVEDL: VÝROBNÍ ČÍSLO: ELEKTRICKÉ ÚDAJE:...VOLT...FÁZE...Hz POZNÁMKA: JAKÝKOLI KONTAKT S VAŠÍM DEALEREM, TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI STROJE NEBO NÁHRADNÍCH DÍLU, MUSÍ OBSAHOVAT VÝŠE UVEDENOU IDENTIFIKACI. DBEJTE, ABY BYL TENTO MANUÁL ULOŽEN NA BEZPEČNÉM MÍSTĚ K POZDĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ. DEALER:

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE ČEŠTINA Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtěte celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 31 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 31 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 32 4. SPRÁVA... 32 4.1 Skladování... 32 4.2 Přeprava... 32 4.3 Hmotnost

Více

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG)

STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) STAVEBNÍ VRÁTEK MINOR DUPLO (NOSNOST 80 KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK

BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK BAZÉNOVÉ ČERPADLO BLACK SHARK INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami. 1. Použití Čerpadlo

Více

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91

Pro servisního technika. Návod k montáži. geotherm. Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ. VWL 7C/9C a VWL 71/91 geotherm CZ, HU Pro servisního technika Návod k montáži geotherm Vzduchové kanály a příslušenství pro tepelná čerpadla VWZ VWL 7C/9C a VWL 7/9 CZ Obsah Obsah Informace k dokumentaci... 3. Uložení podkladů...3.

Více

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S

Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Návod k obsluze ventilátoru VC 40 S Tento návod k obsluze je určen k tomu, aby bezpečné a správné manipulace a provoz chladicího ventilátoru. Přečtěte si prosím tento návod k obsluze před použitím zařízení.

Více

Invertorová svářečka BWIG180

Invertorová svářečka BWIG180 berlan Verze 1.1 Invertorová svářečka BWIG180 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 101 69 Označení výrobku: BWIG180 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3

Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 N Návod pro instalaci obsluhu a údržbu N - mini / N 1 / N 2 / N 3 CZ 1 OBSAH Úvod 3 Komu je návod určen 3 Symboly 3 Platné normy 3 Důležité poznámky 3 Uživatelská příručka 4 Použití kotle 4 Bezpečné nastavení

Více

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD

KLIMATIZACE MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD KLIMATIZACE Před montáží výrobku si prosím přečtete celý tento montážní návod. Montáž je třeba provádět v souladu s národními normami elektroinstalací a smí jí vykonávat pouze oprávněné

Více

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC

Návod k použití. Rekuperační jednotka. VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC Návod k použití Rekuperační jednotka VUT 300 EVK mini EC VUT 300 EV mini EC VUT 301 EVK mini EC VUT 301 EV mini EC 2 OBSAH Úvod Použití Obsah dodávky Struktura kódu produktu Technická data Bezpečnostní

Více

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ A INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA BAZÉNOVÉ ČERPADLO BOXER 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Při instalaci a užívání tohoto elektrického zařízení by měly být dodržovány základní bezpečnostní pravidla /

Více

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce

Sirocco. automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači. autorizovaný prodejce Sirocco automatický pohon pro křídlová vrata s koncovými mikrospínači autorizovaný prodejce AUTOMATIZOVANÝ SYSTÉM SIROCCO 2. POPIS Automatizovaný systém SIROCCO pro křídlové brány je elektromechanický

Více

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S

BAZÉNOVÉ ČERPADLO FCP-S BAZÉNOVÉ ČERPADLO -S INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i Přečtěte si návod k použití ! Před zahájením instalačního procesu si prosím pozorně přečtěte návod. Instalace musí být v souladu s místními normami.

Více

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo

Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo Uživatelská příručka a údržba centrálních vysávacích jednotek Duo 1 2 1 5 6 2 3 4 7 9 10 8 2 3 3 4 4 5 6 7 5 8 Pro výrobek Duo od firmy Allaway vždy používejte mikrofiltr. 9 6 Instalace a používání kvalitního

Více

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ)

NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) NÁVOD K INSTALACI A ÚDRŽBĚ (CZ) OBSAH ČESKY 1. APLIKACE... 35 2. ČERPATELNÉ KAPALINY... 35 3. TECHNICKÉ PARAMETRY A OMEZENÍ POUŽITÍ... 36 4. SPRÁVA... 36 4.1 Skladování... 36 4.2 Přeprava... 36 4.3 Hmotnost

Více

ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL ZAHRADNÍ KOVOVÝ DOMEK SH 2570 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Pro instalaci produktu jsou nutné dvě osoby a 2-3 hodiny práce. PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE Z DOSAHU DĚTÍ, HROZÍ NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ! Upozornění: Pře užitím tohoto

Více

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR

CP1 6 720 645 612 (2010/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR CP 6 70 65 6 (00/08) DE/AT/CH/FR/ GB/IT/NL/PO/PT/RO/ES/CZ/TR Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny.. 67. Použité symboly................... 67. Bezpečnostní pokyny............... 67 Údaje

Více

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě

Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě CZ Ponorné čerpadlo Překlad původního návodu k použití a údržbě [v1_2011 12 15] Réf. / Art. Nr. : PRPVC249/1 / 511306 Dovozce: Ribimex SA; F 77340 Pontault Combault VAROVÁNÍ: Pečlivě si přečtěte tento

Více

NÁVOD K INSTALACI. Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y OBCHOD S. www.marimex.cz

NÁVOD K INSTALACI. Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y OBCHOD S. www.marimex.cz NÁVOD K INSTALACI Písková filtrace Sand INTERNETOVÝ A Y INTERNETOVÝ ETOV OBCHOD S BAZÉNY Pro pískové filtrace Sand4, Sand6, Sand8 082012 1 OBSAH 1. Důležité bezpečnostní zásady... str. 2 2. Všeobecné informace...

Více

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz

INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY. www.kovopolotovary.cz INSTRUKCE A UPOZORNĚNÍ PRO MONTÉRY PŘEVODOVÝ MOTOR PRO KŘÍDLOVÉ BRÁNY www.kovopolotovary.cz Obsah: strana 1 Popis výrobku 2 2 Instalace 2 2.1 Předběžná kontrola 2 2.2 Omezení pro použití 2 2.3 Montáž 3

Více

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze

APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení. Návod k obsluze APY-09CL Mobilní klimatizační zařízení Návod k obsluze Děkujeme, že jste si vybrali toto špičkové klimatizační zařízení. Před jeho použitím si pečlivě přečtěte tento návod. 24 BEZPEČNOST PŘED POUŽITÍM

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY MINOR MILLENNIUM PORTICO 35/500 KG Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE

OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE UPOZORNĚNÍ ČESKY OBECNÉ INSTALAČNÍ INSTRUKCE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1- Pro úspěšnou instalaci si nejprve přečtěte celý návod a projděte si všechny nákresy. 2- Abyste se vyvarovali možného zásahu elektrickým

Více

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05

Ve r z e 1.2 česká. Čerpadl o do s udu BRFP350. Návod k obsl uze. Čísl o artiklu: 105 05 Ve r z e 1.2 česká Čerpadl o do s udu BRFP350 Návod k obsl uze Čísl o artiklu: 105 05 OBSAH POZNÁMKY Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Popis

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 00 63 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 51 00 63 Všude tam, kde potřebujete k napájení velké proudy, vysokou účinnost, nízkou hmotnost napájecího přístroje s malými rozměry a s vysokou spolehlivostí, Vám

Více

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace

VENUS Recover HRV. Návod: Instalace CZ VENUS Recover HRV Návod: Instalace 1 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení a význam:

Více

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE

ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05. Návod CZ INSTALACE CZ ISIS RECOVER HR-A-03, HR-A-05 Návod CZ INSTALACE 3 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ 1. NEŽ ZAČNETE 2. VYBALENÍ Pro lepší orientaci v návodu jsou v textu použity symboly. Následující tabulka uvádí jejich vyobrazení

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci!

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 10/04. Úvod Vážení zákazníci! NÁVOD K OBSLUZE Úvod Vážení zákazníci! Verze 10/04 Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našeho výkonného, kompaktního a spolehlivého napájecího zdroje v této přístrojové třídě. Věnujte prosím několik

Více

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-02 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 SVENSKA 8 9 X Z S Y W V 10 ČEŠTINA CZ SYMBOLY Na stroji jsou umístěny následující symboly. Informují vás, kdy je při jeho používání třeba dbát

Více

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU

NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU NÁVOD PRO INSTALACI, OBSLUHU A ÚDRŽBU HRs 321-601 - 800-1000 321-601 DUPLEX JUMBO 800-1000 OBSAH OBECNÁ DOPORUČENÍ......4 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA...5 Termostat... 5 POPIS ZAŘÍZENÍ......6 Modely - Typy HRs

Více

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310

Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 tepelná čerpadla Systémová jednotka HBX PREMIUM 310 06. 2015 verze 1.00 PZP HEATING a.s, Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629 720 IČ : 28820614 Společnost zapsaná v obchodním

Více

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50

Pohon bran SGS 501. Obj. č. 62 04 50 Pohon bran SGS 501 Obj. č. 62 04 50 Bezpečnostní pokyny Před instalací výrobku si prosím pozorně přečtěte tento návod. Postupujte podle pokynů a uchovejte tento návod po celou dobu životnosti produktu.

Více

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL

Česká republika cs MW-4000052-1. Návod k montáži, obsluze a údržbě. Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL MW-4000052-1 Česká republika cs Návod k montáži, obsluze a údržbě Solární zásobník teplé užitkové vody 200GSHL Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil/a toto zařízení. Před použitím výrobku

Více

Návod k obsluze/montáži

Návod k obsluze/montáži Magnetický plovákový spínač Kontaktní čidlo alarmu M 1 (K) M 1 pro AS 0, 2, 4, 5, AS W4, AS W8 M 1 K pro AS 1-M a stop ventil pračky GEWAS 191 AN GL Návod k obsluze/montáži Impressum Návod k obsluze/montáži

Více

Kalové čerpadlo BSTP400

Kalové čerpadlo BSTP400 Version 1.2 česky Kalové čerpadlo BSTP400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 105 06 Art.-Bez.: BSTP400 OBSAH POZNÁMKY Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Více

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit.

Uvádí zakázaný úkon či postup. Uvnitř nebo u kruhu je znázorněna konkrétní situace z praxe, které je nutno zamezit. Děkujeme Vám za výběr měchového čerpadla typu KBR. Tento návod slouží k zajištění správné a bezpečné obsluhy a údržby čerpadla. K maximálnímu využití čerpadla a zajištění jeho bezpečného, dlouhodobého

Více

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG)

STAVEBNÍ VRÁTKY P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) P-150 (NOSNOST 150KG) P-200 (NOSNOST 200KG) (POUZE PRO ZVEDÁNÍ MATERIÁLU) PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

St ol ní kot oučová pila

St ol ní kot oučová pila 1.1 St ol ní kot oučová pila Pr ovozní návod Čísl o artiklu: 276 02 OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 3 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Popis stroje

Více

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE

ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE ELEKTRICKÉ BEZOLEJOVÉ PÍSTOVÉ KOMPRESORY NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PRESTIGE Upozornění: Před spuštěním kompresoru prostudujte pozorně tento návod k obsluze a údrţbě. 1/9 OBSAH OBSAH... 2 TECHNICKÁ DATA...

Více

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic CAN52.3ME 52 cm CAN75.3SS 75 cm Podstavný odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje DŮLEŽITÉ

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu TUNELOVÁ KOŠOVÁ ELEKTRICKÁ MYČKA MODELY FI - 160 FI - 200 FI - 200 H Obr. 1 A1: přívod vody do myčky A2: přívod vody do plynového bojleru D1: odpad myčky

Více

Upozornění pro instalaci. Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ:

Upozornění pro instalaci. Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ: Upozornění pro instalaci Všeobecná bezpečnostní opatření. UPOZORNĚNÍ: 1. Bezpečnost pracovníků zajistíte tím, že budete postupovat dle následujícího návodu. Nesprávnou montáži nebo zneužitím výrobku Může

Více

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu

Solární systém do jezírka Palermo LED. Obj. č.: 57 75 64. Účel použití. Sestavení a uvedení do provozu Solární systém do jezírka Palermo LED Obj. č.: 57 75 64 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup solárního systému do jezírka Palermo LED. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS

NÁVOD K OBSLUZE. Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS NÁVOD K OBSLUZE Verze 04/03 Bezdrátové ovládaní markýz, rolet a žaluzií (868 MHz) FS20 MS Komfortní zařízení na stahování a vytahování elektricky ovládaných markýz a rolet (žaluzií). Obj. č.: 61 81 03

Více

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799

DrainLift S. Přečerpávací zařízení odpadních vod. Návod na montáž a obsluhu 1/18. Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 1/18 Přečerpávací zařízení odpadních vod DrainLift S Technické změny vyhrazeny! Typové číslo: 251 27 72 / 0799 Návod na montáž a obsluhu 2/18 Obsah 1 Všeobecně 3 1.1 Účel použití

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití

EURONAKUPY.CZ. Návod k použití Návod k použití Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM červená Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Superior BEEM černá Kávovar Fresh-Aroma-Perfect Deluxe BEEM stříbrná www.euronakupy.cz Strana 1 (celkem 1) www.euronakupy.cz

Více

Originál návodu. www.metabo.cz

Originál návodu. www.metabo.cz Originál návodu www.metabo.cz Vážený zákazníku, dekujeme Vám za důvěru, kterou jste nám svěřil při nákupu nového stroje značky METABO. Všechny výrobky jsou řádně testovány a podléhají přísným kontrolám

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký)

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88

Montážní návod Solární ohřívač vody SEM-1 Strana 81-88 CZ Montážní návod Solární ohřívač vody Strana 81-88 Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 Fax 08751/741600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Art.-Nr.: 3043754_201312 Bezpečnostní pokyny/

Více

Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení)

Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení) Závěsná nástěnná konzola (Svislé montážní provedení) Instalační příručka Model TY-WK42PV3W Podle zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1993 S., platných vyhlášek a novel tohoto zákona Vám doporučujeme,

Více

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150

Uživatelská příručka a Instalační příručka. Pro instalatéra a uživatele. Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 150 Uživatelská příručka a Instalační příručka Pro instalatéra a uživatele Uživatelská příručka a Instalační příručka VWZ MWT 50 CZ OBSH Bezpečnost... 2. Kvalifi kace uživatele...2.2 Použité symboly...2.3

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM PŘÍRUČKA PRO INSTALACI A POUŽITÍ PRO ELEKTRICKÉ PÁNVE S PODSTAVCEM 16.8.2009 1 z 8 ZSL2508 OBSAH 1. INSTALACE... 2 1.1 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 2 1.2 UMÍSTĚNÍ... 3 1.3 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉMU PROUDU A UZEMNĚNÍ...

Více

(CS) Překlad původního návodu k používání

(CS) Překlad původního návodu k používání (CS) Překlad původního návodu k používání XK0054D1.fm Betriebsanleitung DEUTSCH DEUTSCH 1. Das Gerät im Überblick 9 10 1 8 7 6 2 5 4 3 1 Verdichter 2 Druckbehälter 3 Ablass-Schraube für Kondenswasser 4

Více

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900

PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 PŘÍRUČKA PRO INSTALACI, ÚDRŽBUA POUŽITÍ ELEKTRICKÉ SKLOPNÉ VARNÉ PÁNVE SÉRIE 900_S900 BERTO S 1 OBSAH Část 1: Obecné pokyny a poznámky 1.1. Obecné pokyny 1.2. Technická data 1.3. Konstrukční vlastnosti

Více

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol

OBECNÁ VAROVÁNÍ. ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ NORMY Č. Varování Riziko Symbol 2 OBECNÁ VAROVÁNÍ 1. Tento návod je důležitou a nedílnou součástí spotřebiče. Je třeba jej pečlivě uschovat spolu se spotřebičem, i když bude spotřebič převeden na jiného vlastníka nebo uživatele a/nebo

Více

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60

Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Benzínové vodní čerpadlo BWP80-60 Návod k obsluze Č.artiklu. 10087 Ozn.artiklu: BWP80-60 OBSAH Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Použití podle účelu určení 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze

Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40. Návod k montáži a obsluze Ponorné tlakové čerpadlo P 5400/40 Návod k montáži a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru k našemu výrobku. Byl vyvinut a vyroben na základě nejnovějších poznatků v oboru. Než začnete zařízení

Více

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2

Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Verze 1.1 česká Čerpadlo pro hluboké studny BTBP100-4-2.2 Provozní návod Číslo artiklu: 27805 OBSAH VÝKONOVÝ DIAGRAM Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ

Vzduchový kompresor. Návod k použití. Bezolejový typ Vzduchový kompresor Návod k použití Bezolejový typ Důležité!! Pozorně pročtěte tento návod před začátkem instalace. Informace platí pro všechny obdobné modely. El. napájení Model č. Výrobní číslo Datum

Více

REFLEKTORY STANDARD 300 W DO BAZÉNŮ NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU

REFLEKTORY STANDARD 300 W DO BAZÉNŮ NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU REFLEKTORY STANDARD 300 W DO BAZÉNŮ NÁVOD NA MONTÁŽ A ÚDRŽBU - 1 - Tento návod obsahuje důležité informace k zajištění bezpečnosti při montáži i provozování tohoto výrobku. Proto je nezbytné, abyste se

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY /00 KG TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení si tuto příručku důkladně prostudujte. Všechny činnosti se vztahem k zařízení včetně

Více

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ

NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ TIMER POWER SLEEP TEMP HIGH MED LOW COOL MODE DRY NÁVOD K OBSLUZE Okenní typ model KWF1-09CRN1 ERP KWF1-12CRN1ERP UCHOVEJTE TENTO NÁVOD PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBSAH BEZPEČNOSTÍ INFORMACE... 1 POPIS ČÁSTÍ...

Více

SmartFan X. Návod k montáži a použití

SmartFan X. Návod k montáži a použití SmartFan X getair GmbH & Co. KG Krefelder Straße 670 41066 Mönchengladbach Německo E-mail: info@getair.eu Web: www.getair.eu V 1.1 Obsah Český 1. Všeobecné pokyny... 4 2. Příprava k montáži... 5 3. Montáž...

Více

BMW i. Radost z jízdy. Wallbox Pure

BMW i. Radost z jízdy. Wallbox Pure BMW i Radost z jízdy Wallbox Pure 2 Wallbox Pure Montážní návod Obsah Tiráž 5 Piktogramy 6 Obecné bezpečnostní informace / Zamýšlené použití 7 Záruka / Rozsah dodávky 9 Technické údaje 10 Popis 12 Montážní

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY

BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY BAZÉNOVÝ OHŘÍVAČ VODY CZ návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení produktu. Prosím přečtěte si pečlivě následující návod k použití a řiďte se jeho pokyny. Návod uschovejte pro pozdější použití. CZ 1 VAROVÁNÍ:

Více

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu.

Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Bezpečnostní pokyny Pouze pro použití ve vnitřním prostředí. Všechny elektropřístroje, které se nacházejí ve vodě, je při provádění údržby třeba odpojit od proudu. Síťová vedení tohoto přístroje nelze

Více

Bezpečnostní symboly použité na stroji

Bezpečnostní symboly použité na stroji Bezpečnostní symboly použité na stroji DŮLEŽITÉ: Následující značky se nacházejí na Vašem zařízení nebo v přiloženém prospektu výrobku. Před použitím zařízení je důležité seznámit se s významem každé značky.

Více

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG

ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Návod k obsluze ODVLHČOVAČ VZDUCHU ADDH-10 ADDH-12 ADDH-20 ADDH 10 DIG Čtěte prosím tento návod pozorně a uchovejte jej pro další použití. Umístění Dbejte na to, aby byl přístroj zapojen do správného zdroje

Více

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ

POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ POKYNY A NÁVOD K POUŽITÍ PRŮMYSLOVÉ POLYESTEROVÉ FILTRY OBSAH 1. Obecné 2 1.1 Filtry 2 1.2 Filtry 2 1.3 Volba filtrů a druhu zařízení 2 1.3.1 Charakteristiky filtrů 3 1.3.2 Charakteristiky zařízení 3 2.

Více

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ

Návod k instalaci a údržbě. Neutralizační zařízení NE 2.0 6 720 801 566-00.1T 6 720 802 066 (2011/12) CZ Návod k instalaci a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 6 70 80 566-00.T 6 70 80 066 (0/) CZ Obsah Obsah Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny... 3. Použité symboly.................... 3. Bezpečnostní

Více

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze)

Návod k obsluze (Překlad originálního návodu k obsluze) UNIPLAN E Leister Process Technologies Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel. +41-41662 74 74 Fax +41-41662 74 16 www.leister.com sales@leister.com Návod k obsluze (Překlad originálního

Více

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ

FRIATOOLS Návod k použití FRIATOOLS. Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL. Obsah Strana NEBEZPEČÍ FRIATOOLS Návod k použití Podtlakové přítlačné zařízení VACUSET-XL pro montáž sedlových tvarovek SA-XL a RS-XL FRIATOOLS Obsah Strana 1. Úvod 1.1 Bezpečnostní pokyny 2 1.2 Účel použití 3 2. Bezpečnost

Více

Návod k montáži a údržbě

Návod k montáži a údržbě 7 747 000 4 /000 CZ Pro odbornou firmu Návod k montáži a údržbě Neutralizační zařízení NE.0 Před zahájením montáže a údržby pozorně pročtěte Úvodem Přístroj odpovídá základním požadavkům příslušných norem

Více

Zahradní čerpadlo BGP1000

Zahradní čerpadlo BGP1000 Verze 1.1 Zahradní čerpadlo BGP1000 Návod k obsluze CE Číslo výrobku: 105 15 Označení výrobku: BGP1000 OBSAH Důležité pokyny 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné používání 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Více

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec

Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Ruční kotoučová pila MKS 185 Ec Návod k obsluze 924801 UPOZORNĚNÍ! Tento návod k použití obsahuje pokyny k bezpečné práci s tímto strojem. Proto si jej pečlivě přečtěte! ES Prohlášení o shodě Tímto prohlašujeme,

Více

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320

Návod na obsluhu a údržbu kompresoru. Dr. Sonic 320 Návod na obsluhu a údržbu kompresoru Dr. Sonic 320 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Dříve než začnete s kompresorem pracovat, přečtěte si pozorně tento návod, neboť obsahuje

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

SITRANS LVL100 je bodový hladinový senzor s ladičkou určený k detekci hladiny.

SITRANS LVL100 je bodový hladinový senzor s ladičkou určený k detekci hladiny. Návod k obsluze Popis výrobku Provedení Obsah balení Balení výrobku obsahuje: Bodový senzor hladiny SITRANS LVL100 Zkušební magnet Dokumentaci - tento návod k obsluze - certifikáty v případě potřeby Komponenty

Více

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Multilift. Čerpací stanice. 50 Hz

TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS. Multilift. Čerpací stanice. 50 Hz TECHNICKÝ KATALOG GRUNDFOS Čerpací stanice 50 Hz Obsah 1. Přehled výrobků 3, čerpací stanice s jedním čerpadlem 3, čerpací stanice s dvěma čerpadly 3, velké čerpací stanice 4 Použití 5 Osvědčení 5 Funkce

Více

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu)

Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Návod k obsluze (překlad z originálního návodu) Technické parametry VB25/1300 VB25/1500 VB25/1300 Typ VB25/900 VB25/1300B VB25/1500B INOX Napětí 230V Frekvence 50 Hz Výkon 900W 1300W 1500W 1300W Třída

Více

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Bazénové tepelné čerpadlo INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální využití a údržbu.

Více

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky

Překlad původního návodu k použítí. Protiproudové jednotky Překlad původního návodu k použítí Protiproudové jednotky Předmluva Děkujeme za důvěru, kterou jste nám vyjádřili tím, že jste se rozhodli pro BADU Jet vogue nebo BADU Jet wave. Tyto hloubkové protiproudové

Více

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška

Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška Návod k použití Pohoří u Dobrušky 222 518 01 Dobruška www.vorcz.cz Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s odčerpávací stanicí, nejprve si důkladně přečtěte pokyny a návod k obsluze. 1. Se zařízením

Více

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů

PROVOZNÍ INSTRUKCE. Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů PROVOZNÍ INSTRUKCE Zařízení na ostření břitů pilových kotoučů OBSAH 1. Bezpečnostní instrukce 2. Uspořádání 3. Dodávané díly 4. Správné použití 5. Technické údaje 6. Před zapnutím zařízení 7. Start

Více

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611

Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 Deli Plus 305.053 / 305054 V2/0611 CZ 1. Obecné informace 134 1.1 Informace týkající se návodu k obsluze 134 1.2 Vysvětlivky symbolů 134 1.3 Zodpovědnost výrobce a záruka 135 1.4 Ochrana autorských práv

Více

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE

PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE PEW 9742 A PEW 6742 A ODSAVAČ PAR NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

125 MICRO MAX evo. pro motory ROTAX typu 125 MAX evo 125 JUNIOR MAX evo 125 MINI MAX evo

125 MICRO MAX evo. pro motory ROTAX typu 125 MAX evo 125 JUNIOR MAX evo 125 MINI MAX evo pro motory ROTAX typu 125 MAX evo 125 JUNIOR MAX evo 125 MINI MAX evo 125 MICRO MAX evo Výroba 2015 Konfigurace 125 MAX / 35.0125.130 125 Junior MAX / 35.0125.130 125 Micro MAX / 35.0125.137 Č.: 01 Vydání:

Více

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština

Všeobecná bezpečnostní opatření čeština Všeobecná bezpečnostní opatření Všeobecná bezpečnostní opatření čeština 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1 Všeobecná bezpečnostní opatření 1.1 O této dokumentaci Původní dokumentace je napsána v angličtině.

Více

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE

10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE 10200165CZ.fm Page 9 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INSTALACE PŘED INSTALACÍ CHLADNIČKY...10 VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ...10 VODOVODNÍ PŘÍPOJKA...11 PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI...11 VYROVNÁNÍ CHLADNIČKY...12

Více

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT)

Nabíječka olověných akumulátorů. Obj. č. 20 15 40 (BC-012-15AT) Obj. č. 20 15 41 (BC-012-30AT) Obj. č. 20 15 42 (BC-012-40AT) ÚČEL POUŽITÍ Výrobek lze použít pro nabíjení následujících typů akumulátorů: Olověné akumulátory s tekutým elektrolytem Olověné akumulátory s vápníkovou deskou (PbCa) SLA (Sealed Lead Acid), nabité ve

Více

ABFRÄSFIX. Stolní odizolovací zařízení pro odizolování lakovaných vodičů a lanek. Návod k obsluze:

ABFRÄSFIX. Stolní odizolovací zařízení pro odizolování lakovaných vodičů a lanek. Návod k obsluze: ABFRÄSFIX Stolní odizolovací zařízení pro odizolování lakovaných vodičů a lanek Návod k obsluze: 1 Elektrický odizolovací přístroj pro lakované dráty: - o průměru od 0,8 do 5,0 mm - speciální provedení

Více

Agregáty pro násobení tlaku (pro automatický provoz) Calpeda MXSU, MXV, MXV-B

Agregáty pro násobení tlaku (pro automatický provoz) Calpeda MXSU, MXV, MXV-B Vyskladněno z velkoobchodního skladu PUMPA Brno, a.s. ZÁRUČNÍ LIST NÁVOD K OBSLUZE Agregáty pro násobení tlaku (pro automatický provoz) Calpeda MXSU, MXV, MXV-B Typ (štítkový údaj) Výrobní číslo (štítkový

Více

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria

Provozní návod *D1110284-1001* Bruska za mokra D1110284 - - 1001. Česky. Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Provozní návod Bruska za mokra D111084 - - 1001 *D111084-1001* Česky Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Výrobce Výrobce POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Více

Návod k obsluze. Vysavač MC-E9001, MC-E9003. Panasonic

Návod k obsluze. Vysavač MC-E9001, MC-E9003. Panasonic Návod k obsluze Vysavač MC-E9001, MC-E9003 Panasonic Doporučujeme, abyste před použitím spotřebiče pečlivě prostudovali tento Návod k obsluze a věnovali pozornost důležitým bezpečnostním pokynům. Tento

Více