STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

2 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA V LETECH KOMENTÁŘ K PŘÍJMŮM DAŇOVÉ PŘÍJMY... 7 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Investiční odbor - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo KOMENTÁŘ K VÝDAJŮM BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo Obor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Odbor sociálních věcí - odpovědné místo Útvar hlavního architekta odpovědné místo

3 Matriční úřad - odpovědné místo Správní odbor - odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Stavební úřad - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor památkové péče - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Program prevence kriminality - odpovědné místo Fond zaměstnanců města - odpovědné místo Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo Příspěvkové organizace - odpovědné místo Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo Finanční odbor - odpovědné místo Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo Útvar hlavního architekta odpovědné místo Odbor územního plánování - odpovědné místo Investiční odbor - odpovědné místo Majetkový odbor - odpovědné místo Správa veřejných statků - odpovědné místo Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo Kancelář primátora - odpovědné místo Kancelář tajemníka - odpovědné místo Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo Mateřská škola Větrná - odpovědné místo Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo Mateřská škola Pražská - odpovědné místo Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo Základní škola Máj I odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo Základní škola Nerudova - odpovědné místo Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo Sportovní zařízení města České Budějovice odpovědné místo Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo Domov pro seniory Máj - odpovědné místo Jihočeské divadlo - odpovědné místo Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo KOMENTÁŘ K FINANCOVÁNÍ

4 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2014 byl schválený rozpočet výdajů ve výši ,00 tis. Kč upraven až na ,53 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o ,53 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl celkově zvýšen o ,83 tis. Kč. Financování bylo navýšeno o ,70 tis. Kč zapojením finančních prostředků z minulého roku a úpravou zapojení části přijatého úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí. Skutečné příjmy pak činily ,58 tis. Kč a skutečné výdaje ,46 tis. Kč. Saldo příjmů a výdajů dosáhlo výše ,88 tis. Kč. Provozní rozpočet Rozpočet provozních příjmů zahrnoval především snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013 o výši 4.060,91 tis. Kč, zapojení příjmů z finančního vypořádání roku 2013 ve výši 1.963,19 tis. Kč, zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a. s. pro investiční odbor na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) ve výši 8.000,00 tis. Kč. Dále došlo k zapojení navýšených daňových a nedaňových příjmů v rámci hromadné úpravy rozpočtu v červnu a září 2014 a přijatých neinvestičních dotací v průběhu roku. Celkový upravený rozpočet provozních příjmů (včetně neinvestičních dotací) činil ,25 tis. Kč, skutečné plnění těchto příjmů pak bylo ,74 tis. Kč tj. 103,88 %. Z toho činily celkové daňové příjmy ,14 tis. Kč (tj. 104,76 % upraveného rozpočtu UR), z nichž odvod daní od Finančního úřadu bez daně z příjmů právnických osob za obce činil ,03 tis. Kč (nárůst oproti roku 2013 o ,94 tis. Kč, tj. o 4,06 %), na nedaňových příjmech město obdrželo ,35 tis. Kč (tj. 102,22 % UR) a neinvestičních dotací celkem ,25 tis. Kč. Úpravu rozpočtu běžných výdajů tvořilo především zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014, zapojení příspěvku od IGY 2 CB, a. s. pro investiční odbor na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě (úsek Pekárenská - Strakonická) ve výši 8.000,00 tis. Kč a snížení zapojené daně z příjmů právnických osob za obce za rok 2013, kterou platí město samo sobě. Dále byl navýšen rozpočet na poskytnutí příspěvku na úhradu ztráty z minulých let pro příspěvkové organizace Jihočeské divadlo ve výši 5.967,84 tis. Kč a Pohřební ústav ve výši 2.000,00 tis. Kč a došlo k navýšení výdajů pro Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. na úhradu přiměřeného zisku ve výši 5.000,00 tis. Kč. Takto upravený rozpočet běžných výdajů činil ,78 tis. Kč, skutečné čerpání běžných výdajů bylo ,44 tis. Kč tj. 94,02 %. Do provozních výdajů je dále třeba přičíst splátky úvěrů a půjček ve výši ,46 tis. Kč. Kapitálový rozpočet Rozpočet kapitálových příjmů ve výši ,00 tis. Kč byl v průběhu roku 2014 upraven na ,00 tis. Kč, a to především snížením příjmů z prodeje ostatních nemovitostí z důvodu neuskutečněného prodeje KD Vltava, bytového domu Fr. Ondříčka 22, 24, 26 a garážového objektu Hvízdal. Dalším zdrojem příjmů kapitálového rozpočtu je zapojení části prostředků z hospodářské činnosti od SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. za hospodaření s byty a nebytovými prostory za rok 2013 a rok 2014 ve výši ,00 tis. Kč, která byla zapojena do rozpočtu kapitálových výdajů SPRÁVY DOMŮ, s. r. o. Přijaté investiční dotace činily ,74 tis. Kč. Rozpočet kapitálových výdajů byl v průběhu roku 2014 navýšen o ,75 tis. Kč na ,75 tis. Kč, a to zapojením prostředků minulých let do rozpočtu roku 2014 především pro investiční odbor, majetkový odbor a odbor správy veřejných statků a ve prospěch rezerv kapitálových výdajů finančního odboru. Dále došlo k zapojení nevyčerpaného úvěru na předfinancování a spolufinancování dotačních akcí pro investiční odbor. Skutečné čerpání bylo ,02 tis. Kč, tj. 63,91 % UR. Na výši čerpání kapitálových výdajů mělo vliv zejména postupné dokončování investičních dotačních akcí v rámci programovacího období 2007 až Nedočerpané prostředky jsou znovu zapojovány do schváleného, resp. upraveného rozpočtu roku Zůstatek úvěrů a půjček k činil ,49 tis. Kč. Stav peněžních účtů ke konci roku na základním běžném účtu města byl ve výši ,88 tis. Kč a zůstatek účtů peněžních fondů činil ,40 tis. Kč. Portfolio ve správě u společnosti ČSOB Asset Management, a. s. dosáhlo ke konci roku tržní hodnoty ,07 tis. Kč. Statutární město České Budějovice dále průběžně zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím spořících účtů s jednoměsíční a tříměsíční výpovědní dobou u peněžních ústavů J&T Banka a UniCredit Bank CR, a. s. 1

5 2. Hodnocení provozní části rozpočtu Pro hodnocení hospodaření města je vhodné rozdělit si celkový rozpočet na dvě části: na část provozní a část kapitálovou. Provozní (či běžný ) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové: daňové příjmy (odvod daní od FÚ a správní, místní a ostatní poplatky) nedaňové příjmy (z pronájmů, poskytovaných služeb, pokut, úroků, dividend, splátek půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) apod.) neinvestiční přijaté transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu) a na straně výdajové všechny výdaje, které slouží k zabezpečení běžného provozu města (bez investic), tzn. především výdaje na zabezpečení úkolů magistrátu města, Městské policie, příspěvkových organizací (energie, opravy, údržba, mzdy, nákup materiálu a služeb atd.), na provoz městské hromadné dopravy, na provoz Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. a na splátky jistin půjček a úvěrů. v tis. Kč PROVOZNÍ PŘÍJMY Daňové ,14 (+1,8%) Výdaje magistrátu a Městské policie PROVOZNÍ VÝDAJE ,12 (-2,2%) Nedaňové ,35 (-1,0%) Příspěvkové organizace ,32 (+20,4%) Neinvestiční přijaté transfery ,25 (-1,6%) DPM ČB, a.s ,00 (+0%) Jihočeské letiště ČB, a.s ,00 (-3,1%) Splátky úvěrů a půjček ,46 (+32,3%) CELKEM ,74 (+1,0%) CELKEM ,90 (+3,6%) Provozní příjmy vzrostly oproti roku 2013 celkem o 1 %, a to především díky vyšším odvodům daní od Finančního úřadu v rámci rozpočtového určení daní bez daně z příjmů právnických osob za obce (meziroční nárůst o ,94 tis. Kč, tj. o 4,06 %). Naopak u příjmů z odvodu z loterií a výherních hracích přístrojů došlo k propadu oproti předchozímu roku o ,46 tis. Kč. Pokles nedaňových příjmů oproti roku 2013 o 1 % byl způsoben zejména organizační změnou (zřízení příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice a ukončení činnosti odboru sportovní zařízení k ). Provozní výdaje (včetně splátky úvěrů a půjček) se oproti roku 2013 zvýšily o 3,6 % zvláště navýšením neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, a to v souvislosti se zřízením p. o. Sportovní zařízení města České Budějovice, dále v souvislosti s rozšířením DpS Máj a došlo k navýšení příspěvku pro Jihočeské divadlo. Je třeba konstatovat, že výše provozních výdajů závisí vždy na schváleném objemu oprav např. komunikací, školských zařízení apod., na výši regulovaných cen energií a na výši poskytovaných dotací v rámci dotačního programu města. Přestože byl ve schváleném rozpočtu provozní rozpočet sestaven jako přebytkový o ,00 tis. Kč, dosáhl konečný přebytek výše ,84 tis. Kč (loni ,45 tis. Kč a předloni ,62 tis. Kč). Provoz města tedy nebylo třeba dotovat z prodeje majetku města, naopak tento přebytek provozního rozpočtu mohl být zapojen do kapitálových výdajů (investic). Výši přebytku provozního rozpočtu používaného na kapitálové výdaje lze označit za pozitivní. Tento trend vývoje provozního rozpočtu pokračuje i v roce 2015, kdy byl provozní rozpočet pro tento rok sestaven s přebytkem ,00 tis. Kč. 3. Hodnocení kapitálové části rozpočtu Kapitálový (či investiční ) rozpočet v sobě zahrnuje na straně příjmové: příjmy z prodeje investičního majetku (budov, pozemků, atd.) přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) přijaté investiční transfery (od obcí, regionů, regionálních rad a státního rozpočtu) úvěry čerpané na investiční akce zapojení prostředků FPKB na investiční akce prostředky minulých let a přebytek provozního rozpočtu běžného roku 2

6 a na straně výdajové všechny výdaje na pořízení investičního majetku města, zřízených příspěvkových organizací a poskytnuté půjčky z FPKB na zvelebení bytů, bytových a rodinných domů. v tis. Kč KAPITÁLOVÉ ZDROJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Prodej budov a jejich částí 8 628,45 (-31,2%) Investice MM a PO ,35 (+99,9%) Prodej pozemků 6 961,07 Jihočeské letiště ČB, (-40,2%) a.s. 500,00 (-66,7%) Prodej ostatního HDM 18,00 (-90,0%) SPRÁVA DOMŮ, s.r.o ,67 (-27,2%) Přijaté dary na pořízení DHM 1 014,58 (-70,3%) Investiční půjčky FPKB 2 069,00 (+1 969%) Zapojení prostředků z hospodářské činnosti (bytové hospodářství) ,00 (+170,8%) Přijaté investiční transfery ,74 (+53,8%) Čerpané úvěry ,00 (+192,3%) Zapojení FPKB na investiční akce 4 000,00 (-57,6%) Přebytek roku ,41 (+61,4%) Přebytek provozního rozpočtu ,84 (-15,2%) CELKEM ,09 (+43,5%) CELKEM ,02 (+89,3%) Pro rok 2014 byly vytvořeny, i přes nižší příjem z prodeje nemovitostí a pozemků, dostatečné zdroje pro krytí kapitálových výdajů, a to především díky zapojení prostředků z roku 2013, které vznikly převážně nedokončením plánovaných akcí v roce Dalším významným zdrojem je čerpání dlouhodobého úvěru na financování dotačních investičních akcí. Kapitálové výdaje činily ve schváleném rozpočtu ,00 tis. Kč a po postupných úpravách rozpočtu byly zvýšeny na ,75 tis. Kč (loni ,79 tis. Kč). Skutečné čerpání kapitálových výdajů dosáhlo výše ,02 tis. Kč a došlo k navýšení oproti minulému roku o 89,27 %, zejména z důvodu dokončování investičních dotačních akcí v rámci programovacího období 2007 až Nečerpaná zůstala částka ,73 tis. Kč (loni ,70 tis. Kč), tj. cca 36 % rozpočtovaných kapitálových výdajů. Kapitálové výdaje v roce 2014 představovaly podíl 28 % na celkových výdajích (loni 18 %, předloni 25 %). V posledních šesti letech tak město proinvestovalo cca 3,4 miliardy Kč. 4. Vývoj příjmů a výdajů města v letech Vývoj rozpočtu za rok je zachycen v tabulkové části na konci přehledu hospodaření. Pro objektivní hodnocení hospodaření města je vhodnější vzít kratší časový úsek, ve kterém je srovnatelná makroekonomická situace. v tis. Kč PŘÍJMY SR 2015 Daňové příjmy , , , , , , Nedaňové příjmy , , , , , , Přijaté neinvestiční transfery , , , , , , Převody fondů HČ 0, ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Běžné příjmy celkem , , , , , , Kapitálové příjmy , , , , , , Přijaté investiční transfery , , , , , ,74 0 Převody fondů HČ 7 922, , , , , , Kapitálové příjmy celkem , , , , , , Příjmy celkem , , , , , ,

7 VÝDAJE SR 2015 Běžné výdaje , , , , , , Kapitálové výdaje , , , , , , Výdaje celkem , , , , , , Podíl investic 0,35 0,31 0,24 0,25 0,18 0,28 0,13 Pokrytí běžných výdajů běžnými příjmy 128,11% 126,79% 125,17% 127,34% 126,38% 126,24% 113,84% ROK Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k daného roku Graf č. 1 : Vývoj běžných příjmů v tis. Kč SR 2015 Daňové příjmy Nedaňové příjmy Přijaté neinv. transfery Převody fondů HČ Komentář: Vývoj daňových příjmů, které tvoří nejvýznamnější část běžných příjmů, zaznamenal v roce 2009 velký meziroční pokles o 12,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1%), v roce 2010 činil nárůst 4,61 % a překročil roční inflaci 1,5 %, v roce 2011 došlo k poklesu o 3,8 % (přičemž roční míra inflace byla 1,9 %), v roce 2012 činil nárůst 6,3 % (roční míra inflace byla 3,3 %), v roce 2013 byl zaznamenán nárůst 5,8 % (roční míra inflace byla 1,4 %). V roce 2014 činil nárůst 1,82 % a překročil roční inflaci 0,4 %. U nedaňových příjmů došlo v roce 2009 k navýšení o ,96 tis. Kč tj. 13,4 %, což bylo způsobeno nárůstem příjmů z nájmu vodohospodářského majetku. V roce 2010 došlo k poklesu nedaňových příjmů o ,41 tis. Kč tj. 3,83 %, ten byl způsoben částečně nižšími přijatými vratkami transferů a nižšími příjmy z úroků, v roce 2011 byl stav nedaňových příjmů ve stejné výši jako v roce 2010, v roce 2012 došlo ke snížení nedaňových příjmů o 4,6 % především nižší výší vyplacené dividendy Teplárny České Budějovice, a. s. V roce 2013 došlo k navýšení o 1.108,32 tis. Kč vlivem vyššího příjmu z dividendy od společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., snížením příjmů z nájmu vodohospodářského majetku a přesunem části rozpočtu odboru sportovní zařízení ve prospěch příspěvku na 2. pololetí 2013 pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Sportovní zařízení města České Budějovice. Tento přesun rozpočtu v roce 2013 měl vliv i na meziroční pokles nedaňových příjmů o 1 % v roce

8 Graf č. 2 : Vývoj celkových výdajů v tis. Kč SR 2015 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Komentář: Podíl běžných výdajů vždy tvoří větší část celkových výdajů. V roce 2009 vlivem úsporných opatření poklesly meziročně o ,91 tis. Kč, tj. o 3,04 %, v roce 2010 došlo k nárůstu o ,06 tis. Kč tj. o 3,02 %. V roce 2011 byla přijata úsporná opatření, v jejichž důsledku se meziročně snížily běžné výdaje o ,75 tis. Kč, tj. o 1,64 %. V roce 2012 došlo především vlivem změny vyplácení sociálních dávek ke snížení výdajů o ,27 tis. Kč, tj. o 16,72 %. V roce 2013 byl meziroční nárůst běžných výdajů o ,17 tis. Kč, tj. o 3,18 % částečně z důvodu navýšení prostředků na poskytování dotací v rámci dotačního programu z rozpočtu města. V roce 2014 byl meziroční nárůst běžných výdajů ,20 tis. Kč, tj. o 1,11 % zvláště navýšením neinvestičních příspěvků zřízeným příspěvkovým organizacím, a to v souvislosti s rozšířením DpS Máj a navýšení příspěvku pro Jihočeské divadlo. Objem kapitálových výdajů se v roce 2014 meziročně zvýšil o ,93 tis. Kč tj. o 89,27 % z důvodu dokončování dotačních investičních akcí. Nevyčerpané prostředky na financování kapitálových výdajů jsou znovu zapojovány do schváleného, resp. upraveného rozpočtu roku Graf č.3 : Vývoj úvěrového zatížení města v tis. Kč Celkový zůstatek dlouhodobých úvěrů a půjček k daného roku 5

9 Komentář: V roce 2009 byl využit zapojený kontokorentní úvěr na financování provozních potřeb města ve výši ,13 tis. Kč. V roce 2010 byl přijat úvěr od České spořitelny, a. s. v celkové výši ,00 tis. Kč, z toho ,00 tis. Kč na financování nebo refinancování investičních akcí města a ,00 tis. Kč na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města. Tento úvěr byl čerpán ve výši ,10 tis. Kč. Dále statutární město České Budějovice převzalo úvěr od Městských kulturních domů, a. s., v likvidaci, ve výši 1.968,26 tis. Kč. V roce 2011 nepřijalo statutární město České Budějovice žádný nový úvěr. Pokračovalo pouze v čerpání stávajícího úvěru od České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních dotačních projektů města ve výši ,98 tis. Kč. V roce 2012 byl přijat za výhodnějších úrokových podmínek nový úvěr u Komerční banky, a. s. na předčasné splacení stávajícího úvěru přijatého v roce 2008 na investiční akci Úpravna vody České Budějovice ve výši ,00 Kč. Stejně jako v předchozích letech pokračovalo čerpání přijatého úvěru od České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních dotačních projektů města ve výši ,12 tis. Kč. V roce 2013 pokračovalo statutární město České Budějovice dále v čerpání stávajícího revolvingového úvěru u České spořitelny, a. s. z roku 2010 na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních dotačních projektů města ve výši ,14 tis. Kč. V roce 2014 byl do rozpočtu města zapojen a zároveň vyčerpán úvěr u České spořitelny, a. s. z roku 2010 na dotační akce ve výši ,00 tis. Kč. Celkový zůstatek tohoto úvěru k činil ,82 tis. Kč a bude splácen od roku 2015 pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 1/44 zůstatku úvěru do VÝVOJ UKAZATELE DLUHOVÉ SLUŽBY (dle monitoringu hospodaření obcí) Č. ř. 2 Název položky Skutečnost / předpoklad k v tis. Kč SR 2015 Příjmy celkem (po konsolidaci) Dluhová základna Úroky Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků Dluhová služba UKAZATEL DLUHOVÉ SLUŽBY 7,25% 24,73% 6,94% 17,25% 7,01% 8,89% 6,54% 1 Počet obyvatel (údaj k 1.1.) Zadluženost obce Zadluženost obce na 1 obyvatele (Kč)

10 5. Komentář k příjmům 5.1. DAŇOVÉ PŘÍJMY Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Poplatky za uložení odpadů vyplývají ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a jsou příjmem za uložení popílku Teplárnou České Budějovice a.s. na odkališti v Hodějovicích na části katastru města České Budějovice. V roce 2014 činily tyto poplatky celkem 7,18 tis. Kč. Správní poplatky při stavebním řízení (povolování staveb studní, vodovodů a kanalizací, staveb rybníků, čistíren odpadních vod), za vydávání osvědčení zemědělským podnikatelům a žadatelům o souhlas k netřídění odpadů, licence pro výkon činností odborných lesních hospodářů, zápis do rejstříků honebních společenstev. Jsou určovány na základě správních přepisů dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Na těchto správních poplatcích bylo v roce 2014 přijato 277,02 tis. Kč. Správní poplatky rybářské lístky za vydávání rybářských lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2014 byly tyto poplatky ve výši 431,25 tis. Kč. Správní poplatky lovecké lístky za vydávání loveckých lístků dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V roce 2014 byly tyto poplatky ve výši 68,58 tis. Kč. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků příjem ve výši ,19 tis. Kč byl o 4.161,47 tis. Kč vyšší než v roce Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti skutečný příjem 9.611,11 tis. Kč byl o ,41 tis. Kč nižší než v roce Příčinou poklesu je i skutečnost, že starobní důchodci mohou zpětně uplatňovat základní slevu na dani za rok Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů skutečný příjem ,07 tis. Kč byl o 2.898,78 tis. Kč vyšší než v roce Daň z příjmu právnických osob (DPPO) skutečný příjem ve výši ,71 tis. Kč byl o ,26 tis. Kč vyšší než v roce Oproti předchozímu roku došlo ke změně trendu, který se projevil zejména růstem inkasa DPPO z přiznání vlivem ekonomického oživení a také mírným nárůstem inkasa DPPO vybírané srážkou u zdroje (např. dividendy). Daň z příjmu právnických osob za obce zaúčtovaná daň ve výši ,90 tis. Kč, kterou město hradí samo sobě, včetně 3.961,78 tis. Kč z hospodářské činnosti. Daň z přidané hodnoty (DPH) výnos této daně ve výši ,63 tis. Kč je plněn na 107,56 % UR a je o 4,93 % vyšší než v loňském roce. Toto navýšení je částečně dáno vyšší mírou spotřeby, nevyplacením části nadměrných odpočtů DPH za listopad a prosinec 2013 a zavedením opatření pro boj s daňovými úniky. Odvody za odnětí zemědělské půdy ze ZPF odvod od Finančního úřadu (FÚ) za dočasně a trvale odnímanou půdu. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro kalendářní rok 2014 činila sazba poplatku 680 Kč za fyzickou osobu mající na území města České Budějovice trvalý pobyt nebo vlastnící zde stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Poplatek byl splatný ve dvou splátkách, a to do 31. května 2014 a do 30. listopadu Plánovaný příjem z tohoto poplatku pro rok 2014 byl naplněn. Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba mající trvalý pobyt nebo sídlo na území města České Budějovice, a to ze psů starších 3 měsíců. Poplatek je splatný vždy nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku. S účinností od jsou od poplatku ze psů zcela osvobozeni držitelé psa označeného elektronickým čipem nebo tetováním za podmínky, že splní ve vztahu k tomuto psovi svou ohlašovací povinnost. S ohledem na tuto skutečnost dosáhl v roce 2014 příjem z poplatku ze psů pouze 89,86 % své plánované roční výše. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území města za účelem rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu. Charakter ubytovacího zařízení zde není rozhodný. Poplatek vybírají a odvádějí ubytovatelé na účet správce poplatku vždy pololetně, a to nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého 7

11 pololetí. Ke dni činí příjem z tohoto poplatku celkem 144,77 % jeho plánované roční částky. Nárůst příjmů způsobilo obnovení provozu nově zrekonstruovaného hotelu, jež patří k největším ubytovacím zařízením ve městě. Poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek se vybírá za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje na veřejném prostranství Piaristického náměstí v Českých Budějovicích. Sazba poplatku činí 20 Kč za každý i započatý m 2 užívaného veřejného prostranství a den. Za období roku 2014 dosáhl příjem z tohoto poplatku 155,02 % jeho plánované roční výše. Poplatek ze vstupného sazba poplatku činí 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného z diskoték a 15 % z vybraného vstupného z výstav, přičemž většinu příjmu z tohoto poplatku tvoří každoročně vstupné z výstav. Za rok 2014 dosáhl příjem z tohoto poplatku 112,73 % jeho plánované roční výše. Poplatek z ubytovací kapacity vybírá se v zařízeních určených k přechodnému pobytu za úplatu. Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den, a je splatný vždy nejpozději do 15 dnů po uplynutí každého pololetí. Příjem z tohoto poplatku za rok 2014 činil celkem 136,06 % jeho plánované výše. Zrušené místní poplatky výběr nedoplatků na poplatku za jiná technická herní zařízení (JTHZ) vzniklých v roce 2011, kdy bylo zpoplatnění JTHZ zákonem zavedeno. Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP položka, která od nahradila na základě novely zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, dříve zrušenou položku výtěžek z provozování loterií. Obsahuje prostředky z výnosů z loterií mimo herních zařízení, a to ve výši 30% výnosů v členění RUD, jejichž roční výši lze s ohledem na aktivní celoplošnou regulaci hazardu v ČR jen velmi těžce naplánovat. Za rok 2014 dosáhl příjem z odvodu z loterií 145,90 % předpokládaného ročního příjmu. Odvod z VHP příjmy z dílčího odvodu z VHP a jiných technických herních zařízení, jež jsou na základě 41i odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od , příjmem města. S ohledem na zákonem nově nastavené ekonomické podmínky provozu VHP a JTHZ a probíhající rozsáhlou celoplošnou regulaci hazardu, je výše této rozpočtové položky jen velmi těžko plánovatelná. Skutečný příjem z odvodu z VHP a JTHZ za rok 2014 činí 105,19 % UR. Správní poplatky VHP příjem ze správních poplatků za vydání potvrzení o bezdlužnosti provozovatelům, kteří dříve provozovali VHP na území města. Správní poplatky příjem města ze správního poplatku za povolení uspořádání tomboly. Novelou zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, podléhají od tomboly rovněž odvodové povinnosti. Díky tomuto zpřísnění pravidel volí nyní organizátoři společenských akcí častěji namísto tomboly různé formy soutěže, ankety, akce o ceny, případně slosovatelné vstupenky. Daň z nemovitých věcí skutečný příjem ,32 tis. Kč byl o 2.001,92 tis. Kč vyšší než v roce U této daně se potvrdil, dle Ministerstva financí ČR, mírný meziroční růst inkasa vlivem celoročního dopadu zvýšení sazby daně o jeden procentní bod, které je účinné už od roku Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 5 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy za zkoušky a přezkušování z odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění podle 39a, 45a a 45 zákona č. 247/2000 Sb. (změna číslo 411/2005 Sb.), o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. V roce 2014 byly tyto příjmy plněny ve výši 2.573,20 tis. Kč. Sazby správních poplatků: Zkouška z odborné způsobilosti žadatele o řidičské oprávnění 700 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z předpisů o provozu na pozem. komunikacích 100 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200 Kč Opakovaná zkouška z odborné způsobilosti z praktické jízdy 400 Kč Doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 700 Kč Opakovaná doplňovací zkouška podle zvláštního zákona pro získání řidičského oprávnění skupiny A nebo pro zrušení omezení řidičského oprávnění omezeného podle zvláštního zákona 400 Kč Přijetí žádosti o vykonání zkoušky na závěr vstupního školení 700 Kč 8

12 Správní poplatky poplatky vybírané oddělením evidence motorových vozidel - zahájení správního řízení pro silniční vozidla z dovozu, přestavby silničních vozidel, zápisy a změny držitele vozidla, výměny registračních značek, vydání technického průkazu a osvědčení o technickém průkazu, změny oprávnění a osvědčení stanice měření emisí. Dále se jedná o poplatky silničního správního úřadu a poplatky vybírané oddělením dopravního inženýrství státní správy - připojení nemovitostí na místní komunikace a silnice, zvláštní užívání místních komunikací a silnic, stavební povolení, prodloužení platnosti stavebního povolení, protlak a překop silnice, podélný výkop s osou silnice, změna stavby před dokončením, povolení užívání a předčasného užívání stavby, povolení zkušebního provozu, změny v užívání stavby, odstranění stavby, registrace k provozování autoškoly, změna rozsahu registrace k provozování autoškoly, schválení užití vozidla k výcviku v autoškole, průkaz taxi, výpis z evidence vozidel taxi, průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla a jeho duplikát, oprávnění udělení licence k provozování městské autobusové dopravy, změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové. V roce 2014 byly tyto správní poplatky ve výši ,65 tis. Kč. Oddělení evidence motorových vozidel - sazby správních poplatků: Změna držitele OA, NA historického a sportovního vozidla 800 Kč Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) do 50 cm Kč Změna držitele motocyklu (platí i pro historické a sportovní motocykly) nad 50 cm Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) do 750 kg 500 Kč Změna držitele přívěsu (platí i pro historické a sportovní přívěsy) nad 750 kg 700 Kč Výměna registrační značky 200 Kč/ks Zápisy a změny v TP 50 Kč (za každou změnu) Přestavba Kč Dovoz, stavba Kč nebo Kč (pokud má vozidlo homologaci) Výdej dat z registru motorových vozidel 50 Kč/vozidlo Dočasné vyřazení motorového vozidla z registru 100 Kč Duplikát technického průkazu nebo osvědčení motorového vozidla 100 Kč Zvláštní registrační značky 500 Kč/ks Změna oprávnění a osvědčení stanice měření emisí 200 Kč Oddělení silničního správního úřadu a oddělení dopravního inženýrství státní správy - sazby správních poplatků: Připojení nemovitosti na místní komunikaci a silnici 500 Kč Zvláštní užívání místní komunikace a silnice 100/500/1.000 Kč Stavební povolení Kč Prodloužení platnosti stavebního povolení 1000 Kč Protlak silnice 100/500/1.000 Kč Překop silnice 100/500/1.000 Kč Podélný výkop s osou silnice 100/500/1.000 Kč Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením 500 Kč Rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč Rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč Rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč Rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč Souhlas se změnou v užívání stavby 500 Kč Rozhodnutí o povolení odstranění stavby 500 Kč Souhlas s odstraněním stavby 500 Kč Vydání registrace k provozování autoškoly Kč Změna rozsahu registrace k provozování autoškoly Kč Schválení užití vozidla k výcviku v autoškole Kč Průkaz taxi 500 Kč Výpis z evidence vozidel taxi 50 Kč Průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Duplikát průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla 100 Kč Změna licence na provozování drážní dopravy dráhy trolejbusové Kč Udělení licence k provozování městské autobusové dopravy 300 Kč. 9

13 Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky správní poplatky vybírané za ověřování listin, vystavení stejnopisů matričních dokladů, vystavení potvrzení pro použití v cizině, potvrzení z matričních knih a ze sbírky listin, provedení identifikace a sepsání listiny, povolení změny jmen a příjmení, uzavření manželství, vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, přihlášení k trvalému pobytu, potvrzení o pobytu, vystavení cestovních dokladů, občanských průkazů, řidičských průkazů, paměťových karet, profesních průkazů řidičů, vydání výpisů z Rejstříku trestů a výpisů z informačního systému. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky vybírány na základě rozhodnutí správního orgánu o povolení zaplacení pokuty uložené v přestupkovém řízení ve splátkách. Upravuje zákon č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v platném znění a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. V uplynulém roce 2014 došlo ke snížení počtu žadatelů o zřízení splátek dlužných pokut a nákladů řízení. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky byly vybrány dle skutečného počtu vydaných správních rozhodnutí, zpoplatněných podle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb., v platném znění. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky správní poplatky byly rozpočtovány s ohledem na novelu Živnostenského zákona č. 130/2008 Sb. V souvislosti s touto novelou došlo k výraznému snížení správních poplatků. Skutečný příjem činil 2.166,93 tis. Kč, tj. 86,68 % rozpočtované částky. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 5 Správní poplatky poplatky za služby CZECH POINT v městském informačním centru byly splněny na 81,36 % NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 5 Příjmy z poskytování služeb a výrobků odtahy vozidel příjem za odtahy vozidel ve výši 1.937,05 tis Kč (v této částce je zahrnuta i část tržeb z provozování parkovacích systémů ve městě za prosinec 2014 ve výši 1 024,26 tis. Kč). Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjem ve výši 6,06 tis Kč za převoz občanů na záchytnou stanici. Příjmy z poskytování služeb a výrobků manipulační poplatek za nasazení TPZOV poplatky za manipulaci s TPZOV (botičky) nasazení a sejmutí celkem ve výši 672,42 tis. Kč. Přijaté sankční platby vybrané v hotovosti příjem z blokových pokut vybraných v hotovosti činí 2.955,30 tis. Kč. Přijaté sankční platby na místě nezaplacené příjem z blokových pokut na místě nezaplacených činí 1.667,90 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka nevyčerpaných mezd roku 2013 a přeplatky energií za minulá léta v celkové výši 1.070,67 tis. Kč. 10

14 Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 5 Sankční platby přijaté od jiných subjektů jedná se o sankce fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám s oprávněním k podnikání uložené za porušení zákonů, ukládány sankce dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, sankce za porušení zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů (zejména správní delikty - nezalesnění), sankce dle zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, v platném znění (přestupky i delikty) - sankce za porušení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. V roce 2014 bylo na sankčních platbách přijato celkem 539,87 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady nákladů řízení dle 79 odstavce 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, za porušení právní povinnosti na úseku lesního hospodářství, vodního hospodářství a ochrany přírody a krajiny, dále náhrady nákladů řízení dle 79 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, v případě vedeného přestupkového řízení. V roce 2014 byly náhrady ve výši 9,00 tis. Kč. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 5 a 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy s 3412 (Sportovní zařízení v majetku obce), které dobíhají v souvislosti se zrušením odboru sportovní zařízení ke dni , kdy došlo k přesunu části rozpočtu nedaňových příjmů z odboru sportovní zařízení ve prospěch finančního odboru. Příjem v celkové výši 383,53 tis. Kč. Odvody příspěvkových organizací v celkové výši 5.490,21 tis. Kč, z toho odvod peněžních prostředků z investičního fondu příspěvkové organizace: MŠ U Pramene na pořízení pergoly (stínidla) nad 5 kusů dětských pískovišť 180,00 tis. Kč, MŠ Zeyerova na stavební investici (náhrada prosklené stěny za stěnu z luxferů) 115,00 tis. Kč, ZŠ Pohůrecká na pořízení školní knihovny přestavbou stávajícího archivu 117,37 tis. Kč, Jihočeské divadlo odvod do rozpočtu města na úhradu ztráty z roku 2013 v částce 3.967,84 tis. Kč, Sportovní zařízení města České Budějovice na realizaci akce "Úprava odvětrávání bufetu II. LP" 60,00 tis. Kč, Domov pro seniory Hvízdal na oplocení pozemku okolo pergoly 330,00 tis. Kč, Centrum sociálních služeb Staroměstská na vybudování samootevíracích protipožárních dveří 530,00 tis. Kč, Domov pro seniory Máj na stavební investice (připojení klientů na WiFi a klíčový a informační systém) 190,00 tis. Kč. Příjmy z úroků příjem ve výši 9.055,87 tis. Kč ze zhodnocování volných finančních prostředků na spořících účtech. Příjmy z úroků Masné krámy úhrada podílů spoluvlastníků na provedených opravách a rekonstrukci objektu Masných krámů dle dohodnutých splátek. Příjmy z podílů na zisku a dividend portfolio příjem 8,29 tis. Kč vznikl realizováním účetního zisku prodejem cenných papírů v portfoliu. Příjmy z podílů na zisku a dividend Teplárna valnou hromadou byla schválena dividenda za rok 2013 ve výši 43 Kč na akcii, což tvoří po zdanění příjem města ve výši ,03 tis. Kč. Příjmy z podílů na zisku a dividend.a. S. A., s. r. o. příjem ve výši 3.329,82 tis. Kč jako podíl na zisku za rok 2013 odsouhlasený řádnou valnou hromadou společnosti. Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi příjem ve výši 1.963,19 tis. Kč na dokrytí nákladů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za rok Ostatní přijaté vratky transferů příjem celkem ve výši 57,27 tis. Kč, z toho vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VK na projekt 1.4 EU peníze školám ZŠ Máj I ve výši 55,16 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2,11 tis. Kč (prostředky přeposlány na účet Krajského úřadu Jihočeského kraje). Ostatní přijaté vratky transferů příjem ve výši 2.818,11 tis. Kč od Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. za nevyčerpanou provozní a investiční dotaci poskytnutou v roce Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady vratka nevyčerpaných půjček FPKB zůstatek nedočerpaných půjček z Fondu podpory kvality bydlení v roce 2013 na účtu u České spořitelny, a. s. ve výši 8,55 tis. Kč (převod zpět na účet fondu proveden až v roce 2014). 11

15 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrada od Státní plavební správy Praha za poskytnutí zázemí při organizaci zkoušek vůdců plavidel 2,00 tis. Kč, vratka přeplatku DPH od FÚ za období 6-12/2013 ve výši 113,85 tis. Kč, náhrada za padělanou bankovku 0,50 tis. Kč a dále náhrady nákladů řízení spojených s vymáháním pokut finančním odborem udělených Městskou policií. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené náhrady při ztrátě psích známek 0,86 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků FPKB v celkové výši 2.392,20 tis. Kč tvoří splátky půjček z Fondu podpory kvality bydlení (FPKB) dle smluvních splátkových kalendářů od obecně prospěšných společností a od obyvatelstva. Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy za kopírovací služby. V roce 2014 přijato 0,18 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů sankce za nevyžádání si povolení ke zvláštnímu užívání komunikace dle 3 zákona č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle 42a, 42b zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, sankce za neuposlechnutí výzvy k odstranění vozidla z veřejné komunikace a porušení ustanovení 25 odst. 8 silničního zákona, sankce za porušení ustanovení 21 odst. 6 písm. b) zákona o silniční dopravě za nezajištění odznačení vozidla taxislužby střešní svítilnou. V roce 2014 byly přijaty sankční platby ve výši 33,50 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náklady správního řízení. V roce 2014 přijaty náhrady ve výši 5,00 tis. Kč. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků příjmy z poskytování služeb v Turistickém informačním centru na základě smluv o poskytování informačních služeb, zprostředkování průvodcovských služeb, příjmy z provádění prohlídek radnice, příjmy z provozování Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice. Příjmy z poskytování služeb a výrobků CBsystem příjmy z prodeje vstupenek v městském rezervačním sytému, příjmy z poplatků a refundací poplatků za realizované transakce v rámci evstupenky v průběhu roku Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Ticketpro příjmy z provize za prodej vstupenek v síti TICKETPRO. Příjmy z poskytování služeb a výrobků MHD příjmy z provize za prodej jízdenek, kupónů a ostatního doplňkového zboží Dopravního podniku města České Budějovic, a. s. na základě mandátní smlouvy. Příjmy z poskytování služeb a výrobků výtvarné ateliéry příjmy z realizace výtvarných ateliérů v Domu umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38. Příjmy z poskytování služeb a výrobků KD Vltava příjmy z provizí za prodej vstupenek cizích pořadatelů v KD Vltava (statutární město České Budějovice je provozovatelem objektu KD Vltava od ). Příjmy z poskytování služeb a výrobků radniční bál příjmy z prodeje vstupenek na Radniční bál Příjmy z poskytování služeb a výrobků příjmy z prodeje vstupenek na akce organizované odborem kultury a cestovního ruchu (činoherně loutkové interaktivní představení Červeňkrál a Žltovláska v rámci akce Dny slovenské kultury 2014, z představení Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská v rámci oslav 25 let svobody, z vánočního Gospelového koncertu 2014 v Klášterním kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, z vánočního koncertu Budvarka v KD Vltava). Příjmy z prodeje zboží příjmy za prodané zboží v Turistickém informačním centru. Příjmy z pronájmu pozemků poplatek z obratu k od společnosti DARUMA spol. s r.o. za využívání prezentační části ilustračních displejů zvukových informačních nosičů k reklamním účelům (dle smlouvy), příjem z pronájmu pozemků, na kterých jsou umístěny a provozovány 4 velkoplošné turistické mapy nájemcem Vydavatelství MCU, s. r. o. (dle smlouvy). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Slavie příjmy z krátkodobých pronájmů v KD Slavie jiným subjektům. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjem za pronájem vnitřní části náměstí Přemysla Otakara II. při pořádání sezónních trhů - Jarní trhy, Podzimní trhy (dle smlouvy). 12

16 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí KD Vltava, příjmy z pronájmů KD Vltava jiným subjektům (statutární město České Budějovice je provozovatelem objektu KD Vltava od ). Ostatní přijaté vratky transferů vrácené finanční prostředky za neúplně doložené vyúčtování transferů v rámci Dotačního programu na podporu kultury a cestovního ruchu v roce 2013 a 2014 v celkové výši 127,06 tis. Kč, tj.: Jihočeská univerzita České Budějovice Ochutnejte České Budějovice Kč Budějovice kulturní o. s. Kurzy řízení kulturních projektů v ČB Kč Francouzská aliance Jižní Čechy Projekt mezikulturní spolupráce Kč SUD studentské universitní divadlo ČB Literární šleh Kč CB Architektura Kč Velký dechový orchestr České Budějovice, o. s. 443 Kč Kredance, o. s Kč Přijaté neinvestiční dary finanční prostředky poskytnuté cizími subjekty v roce 2014 pro Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 v celkové výši 116,25 tis. Kč, tj.: Prohelvetia švýcarská kulturní nadace, Zürich Kč Česko-německý fond budoucnosti, Praha (dle smlouvy) Kč Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy minulých let refundace poplatků za platby evstupenky přes internet za prosinec Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 6 Ostatní přijaté vratky transferů vrácené finanční prostředky z poskytnuté dotace ve výši 3,76 tis. Kč od TJ Lokomotiva (neuznané náklady). Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků recepty příjmy za prodej lékařských receptů (tiskopisy) na omamné látky lékařům ve výši 15,22 tis. KČ. Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování příjem od obyvatelstva za kopírování dokladů ze spisů klienta oddělení sociálně právní ochrany dětí ve výši 0,51 tis. Kč. Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za záškoláctví ve výši 27,18 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů vratky sociálních dávek z minulých let, které se odvádějí na Krajský úřad, Úřad práce a Ministerstvo financí ve výši 33,75 tis. Kč. Ostatní přijaté vratky transferů vrácená nevyčerpaná dotace za rok 2013 neziskové organizace FOKUS o. s. Č. Budějovice z projektu Zajištění zdravotní péče o lidi s duševním onemocněním v jejich přirozeném prostředí ve výši 3,52 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky za elektrickou energii, zemní plyn a studenou vodu v klubech důchodců za rok 2013 ve výši 13,52 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva vratky finančních prostředků od obyvatelstva formou splátek ve výši 6,00 tis. Kč. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů vybrané blokové pokuty za přestupky na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 6 Sankční platby přijaté od jiných subjektů kontrolní vážení 15% podíl z pokuty uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení. Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty uložené v přestupkovém řízení a příjmy z vymožených pohledávek (pokut) v rámci exekučního řízení prováděného správním odborem. Při výběru pokut se projevila nižší platební schopnosti dlužníků, především z důvodu jejich nemajetnosti. 13

17 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady kontrolní vážení náhrady nákladů řízení uložené ve správním řízení za nízkorychlostní kontrolní vážení. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady nákladů řízení uložené správním orgánem v rámci přestupkového řízení na základě 79 odst. 1 přestupkového zákona. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 6 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené prodej map Územního plánu města Českých Budějovic. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 6 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ČEVAK nájemné předepsané pro rok 2014 bylo navýšeno o doplatek za hospodářský rok Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada penalizační faktury za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla na 1. etapě úprav západní tribuny fotbalového stadionu v Českých Budějovicích (100,33 tis. Kč), úhrada penalizační faktury pozdní předání projektové dokumentace na rozšíření výukových prostor ZŠ J. Š. Baara (212,62 tis. Kč), úhrada penalizační faktury za pozdní dodání projektové dokumentace na akci Komunitní centrum v Českých Budějovicích zpracování projektové dokumentace (12,12 tis. Kč), úhrada penalizační faktury za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků na akci Komunitní centrum v Českých Budějovicích stavební práce (70,00 tis. Kč). Přijaté neinvestiční dary na základě uzavřené Darovací smlouvy č s firmou IGY 2 CB, a. s. byl statutárnímu městu České Budějovice převeden na účet příspěvek ve výši 8.000,00 tis. Kč. Tyto prostředky jsou určeny na úhradu nákladů za opravu komunikace na Pražské třídě v úseku mezi ulicemi Pekárenská a Strakonická. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady pohledávka u soudu (dlužník: Mareš a spol. s r. o.), částečná úhrada ve výši 3,29 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady na základě upřesnění podílu zákazníka na oprávněných nákladech na přeložení zařízení distribuční soustavy došlo k vrácení části uhrazených nákladů zpět na účet města (akce Parkoviště parkovacích stání na sídlišti Máj ve výši 28,19 tis. Kč; akce Regenerace části panel. sídliště Máj - úsek 01b ve výši 3,81 tis. Kč; akce Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b ve výši 395,81 tis. Kč; akce Komunitní centrum ve výši 92,86 tis. Kč a akce Regenerace sídliště Máj ve výši 5,00 tis. Kč). Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 6 Příjmy z poskytování služeb a výrobků kopírování za kopírování archivní dokumentace z archivu stavebního úřadu. Sankční platby přijaté od jiných subjektů objem přijatých sankčních plateb zahrnuje skutečně zaplacené sankce na základě vydaných pravomocných rozhodnutí. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přijaté náhrady nákladů správního řízení u zaplacených pokut za porušení stavebního zákona. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 6 Ostatní příjmy z vlastní činnosti věcná břemena přijaté úhrady za zřízení věcného břemene dle Zásad projednávání a schvalování smluv o zřízení věcných břemen uložení sítí, vstup a vjezd na pozemky, (O2 Czech Republic a.s., E.ON Distribuce a. s., E.ON Česká republika, s. r. o., Teplárna České Budějovice a. s., T Mobile Czech Republic a. s., ČD Telematika a. s., Vydis a. s., AQUA ENERGIE s. r. o., Povodí Vltavy, s. p.). Významnou část této položky tvoří zřízení věcného břemene služebnosti výhledu a služebnosti hlediště na Zimním stadionu CITY CENTER CB s. r. o. (1.191, 85 tis. Kč) a budoucí zřízení věcného břemene služebnosti - spočívající v umístění přesahu a nadchodů nad ulicí Pekárenská propojení IGY1 a IGY 2 (3.630 tis. Kč) IGY2 CB a. s. 14

18 Příjmy z pronájmu pozemků pronájem pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Plnění této položky odpovídá stávajícím nájemním smlouvám a nově uzavřeným nájemním smlouvám v průběhu rok 2015 (AUTO FUTURE s. r. o. - vjezd, Mansfeldová Jana pozemek pod stánkem PNS, euroawk s. r. o. pozemek za účelem umístění a provozování autobusových čekáren MHD a umístění 8 ks reklamních vitrín City Light, Hašek Josef umístění prodejního stánku Plzeňská ul.). Významnou část tvoří stávající nájemní smlouvy za účelem umístění velkoplošných reklamních panelů (WIP Reklama s. r. o., RAILREKLAMA s. r. o., AVENIR Praha s. r. o., euroawk s. r. o.) a pronájem pozemků za účelem umístění nadzemních komunikačních vedení elektronických sítí optické kabely (STARNET s. r. o.). Příjem této položky tvoří také pronájem pozemků za účelem užívání jako zahrádky (255 smluv). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí nebytové prostory pronájem nebytového prostoru lékárny sídliště Máj (čtvrtletní splátky). Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady jedná se o úhradu nákladů spojených s prodejem pozemků (Město České Budějovice uhradilo vyhotovení znaleckých posudků, geometrických plánů v roce 2013 a tyto náklady byly následně přeúčtovány druhé straně v roce 2014) a dále poplatky z dohod o zřízení stavby přesahy střech, balkónů, lodžií aj. nad pozemky ve vlastnictví statutárního města České Budějovice. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené žádost o přenechání bytů do nájmu žadatel uhradí do fondu rozvoje bydlení při přijetí žádosti o přenechání bytu do nájmu v domech v majetku statutárního města České Budějovice nevratný příspěvek ve výši 500 Kč + zákonná sazba DPH. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 6 a 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací karty příjmy z poplatků hrazených rezidenty a abonenty za parkovací karty. Příjmy z poskytování služeb a výrobků úklid komunikací SÚS příjem za provádění úklidu silnic II. a III. třídy ve vlastnictví Jihočeského kraje. Příjmy z poskytování služeb a výrobků parkovací automaty příjmy z provozování parkovacích systémů ve městě. Sskutečná výše příjmů za r činí ,32 tis. Kč (část tržeb za prosinec 2014 ve výši 1 024,26 tis. Kč byla zahrnuta do příjmů Městské policie za odtahy vozidel). Příjmy z pronájmu pozemků příjmy za pronájem ploch veřejné zeleně při výkopových a stavebních pracích. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí komunikace finanční náhrady za pronájem a znehodnocování povrchů místních komunikací vzniklých při výkopových pracích a za užívání místních komunikací pro účely předzahrádek, stánků a reklamních stojek. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí rezervé příjmy z nájmů za vyhrazené parkování. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí neziskové objekty příjmy z pronájmu nebytových prostor dle platných nájemních smluv (ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí veřejné osvětlení příjmy za umístění a provozování reklamních a informačních nosičů na sloupech veřejného osvětlení dle nově uzavřené smlouvy s Dopravním podnikem města České Budějovice. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Lesy a rybníky města příjmy jsou plněny v souladu s dodatkem číslo 11 platné nájemní smlouvy uzavřené se společností Lesy a rybníky města České Budějovice, s. r. o., 3. splátka zahrnuta do pronájmů ostatních nemovitostí. Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy z pronájmu nebytových prostor dle uzavřených nájemních smluv, zahrnuta část nájemného společnosti Lesy a rybníky města. Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada smluvních pokut za porušení podmínek zvláštního užívání místních komunikací (dle dohod o zvláštním užívání, uzavřených na provozování restauračních předzahrádek a kulturní akce konané na nám. Přemysla Otakara II. a Piaristickém náměstí), dále úhrada smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení stavby zastřešení podchodu CB-067 u hřbitova sv. Otýlie. Sankční platby přijaté od jiných subjektů úhrada smluvní pokuty za prodlení s termínem dodávky a montáže herních prvků dětských hřišť U Lesa, Lipenská, Sokolovská, Jungmannova, Roudenská a Mánesova, úhrada smluvní pokuty za porušení technologického postupu prací při údržbě ploch veřejné zeleně na sídlišti Máj. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje zbytkového materiálu uloženého v areálu Pekárenská (kamenné kostky, obrubníky). Přijaté pojistné náhrady příjmy z pojistného plnění za škody způsobené na majetku města. 15

19 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Budvar aréna propagace obchodní firmy Budějovický Budvar n. p. na zimním stadionu. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedených opravách objektu Masných krámů. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjmy vztahující se věcně k minulým letům (přeplatky za energie, vratky uhrazeného pojištění, vratka dvakrát uhrazeného inkasa za elektrickou energii, úhrada faktury za přefakturaci údržby veřejné zeleně, úhrada faktury za opravy místních komunikací poškozených vlivem zásahu mechanizace zimní údržby) a náhrady škod za poškozený majetek. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady separace KO příjmy z provádění separace komunálního odpadu na území města České Budějovice od společnosti EKO KOM, a. s. na základě uzavřené dlouhodobé smlouvy o spolupráci, dále příjmy od společností Elektrowin, a. s., firmy Asekol, s. r. o. a Ekolamp, s. r. o. za zajištění zpětného odběru elektrozařízení. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené úhrady pojistného od spoluvlastníků, příjmy za prodej dřeva a za prodej šrotu vzniklého při provádění oprav majetku města, příjmy z vystavování souhlasu k vjezdu vozidel nad 6 tun do zóny s dopravním omezením. Odbor informačních a komunikačních technologií odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 7 Příjmy s poskytování služeb a výrobků příjmy za vydaná grafická data polohopisu a výškopisu DTMM za vybrané území na žádost právnické. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku příjmy z prodeje výpočetní techniky formou přímého prodeje. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů byl plánován příjem ve výši 300 tis. Kč. V průběhu roku 2014 byly provedeny mimo plán kontrolní činnosti mimořádné kontroly právnických i fyzických osob provozujících živnosti, které jsou v souladu se Živnostenským zákonem 455/1991 Sb. v platném znění, zajišťovány fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost pro výkon těchto činností. Skutečný příjem činil 348 tis. Kč tj. 116 % rozpočtované částky. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady náhrady spojené s uloženými sankčními platbami ve výši 63,20 tis. Kč. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady vratka za spotřebu studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice poradenské centrum Máj. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků tiskárna příjmy za provedené tiskařské práce v Copy centru pro veřejnost (především tiskařské práce pro potřeby stavebníků). Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí od firmy T-Mobile za pronájem půdy a střechy, za pronájem závodní jídelny firmě EUREST Praha a dále pronájmy obřadní síně, zasedací místnosti zastupitelstva, výstavní síně a nádvoří. V objektu Kněžská za pronájem plochy k umístění 2 ks nápojových automatů, a dále úhrada za umístění automatu na prodej chlazených nápojů, pronájem místnosti v rámci organizace zkoušek vůdců plavidel a fotoateliéru v objektu Jeronýmova. Příjmy z pronájmu movitých věcí za pronájmy rozvaděče a vysoušeče cizím subjektům. Sankční platby přijaté od jiných subjektů příjem za porušení smluvních povinností v rámci distribuce adresných listovních zásilek. Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku za odprodej opotřebovaného majetku a drobného majetku ze ztrát a nálezů fotoaparát, meteostanice, stativ, jízdní kola a další. 16

20 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady přeplatky za vyúčtování ročních množstevních slev za listovní a balíkové zásilky z roku 2013, vratka za neuskutečněný seminář, přijatá náhrada škody za ztrátu poštovní zásilky a rozbité okno, náhrada škody způsobená zaměstnanci, přeplatky za energie. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady příjem za neuskutečněné školení v rámci přípravy na ZOZ v roce 2014 a převod z depozitního účtu objemu mzdových prostředků na platy včetně odvodů na pojištění ve výši 4.812,63 tis. Kč. Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené tvoří příjmy za nalezené finanční hotovosti a příjem za prodaný majetek osob zesnulých bez dědiců. Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 7 Sankční platby přijaté od jiných subjektů pokuty za porušení ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a souvisejících vyhlášek, v platném znění, ve výši 46,01 tis. Kč. Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady úhrada nákladů správního řízení, které účastník vyvolal porušením své povinnosti, dle vyhlášky č. 520/2005 Sb., v platném znění a dle vyhlášky č. 340/2003 Sb., v platném znění, ve výši 10 tis. Kč. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 7 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Nová Pec rozpočet na rok 2014 činil 200 tis. Kč a skutečný příjem za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec činí 196,25 tis. Kč. Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva roční rozpočet činil 300 tis. Kč a skutečné splátky činily 403,12 tis. Kč. Půjčky na pořízení bytu nebo jeho zařízení se splácejí od měsíce následujícího po uzavření smlouvy srážkami ze mzdy zaměstnance KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 7 Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku na základě Smlouvy o spolupráci a poskytnutí účelového investičního příspěvku s firmou 4 DVORY a. s. byl statutárnímu městu České Budějovice převeden na účet příspěvek ve výši 150,00 tis. Kč a 455.,00 tis. Kč. Příspěvek byl určen na vybudování křižovatky ulice Husova do areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Nadace Partnerství na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku na akci Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor, České Budějovice firmou Nadace Jihočeské cyklostezky byl statutárnímu městu České Budějovice převeden na účet příspěvek ve výši 409,59 tis. Kč. Příspěvek je určen na realizaci projektové dokumentace Cyklolávky přes Vltavu u TJ Meteor České Budějovice. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje pozemků příjem této položky tvoří prodeje a finanční vypořádání při směnách pozemků ve vlastnictví statutárního města České Budějovice např.: k. ú. České Budějovice 2, 4 úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (Bc. Bicek Tomáš), k. ú. České Budějovice 3, 4 úhrada rozdílu v hodnotách směňovaných nemovitostí (Provod František), k. ú. České Budějovice 2 prodej pozemku pod rozestavěným bytovým domem U Lučního jezu (VLTAVAPARK s. r. o.), k. ú. České Budějovice 4 prodej příjezdové části pozemku do společnosti AUTO FUTURE s. r. o., k. ú. České Budějovice 2 majetkové vypořádání pozemků pod přístavbou lodžií Dr. Bureše čp. 1211/13, České Budějovice, 17

21 k. ú. České Budějovice 3 prodej pozemku pod trafostanicí (E.ON Distribuce a.s.), k. ú. České Budějovice 2 prodej podílu pozemku pod bytovým domem Větrná 72 (p. Kadlecová, p. Klement), k. ú. České Budějovice 2 prodej pozemků v okolí Kavárny LANNA Jiráskovo nábřeží (A stav Bohemia s.r.o.), k. ú. České Budějovice 2 prodej pozemku v areálu lesopark Stromovka přiléhající k pozemkům ve vlastnictví kupujícího - dokoupení pozemku z důvodu předepsané výměry pro toto území (Ing. Šebestík Miroslav). Příjmy z prodeje pozemků za rok 2014 činí celkem 6.961,07 tis. Kč. Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí příjmy této položky tvoří prodej 2 bytových jednotek v domě tř. 28. října 1482/7, České Budějovice (Nucovi Lubomír a Ivana, Nováček Jakub) a prodej objektu Radniční čp. 135/5, ČB (ÚDO spol. s. r. o.) v celkové výši 8.130,62 tis. Kč. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Masné krámy úhrady podílů spoluvlastníků na provedené rekonstrukci objektu Masných krámů. Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 7 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku prodej automobilu Škoda Felicia PŘIJATÉ TRANSFERY Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 7 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu (VPS SR) ve výši 3.820,00 tis. Kč, z toho: dotace ve výši 1.910,00 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Evropského parlamentu, dotace ve výši 1.910,00 tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky a do zastupitelstev obcí. Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu ve výši ,12 tis. Kč jako příspěvek na výkon státní správy. Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu ve výši ,58 tis. Kč, z toho: státní příspěvek na výkon pěstounské péče 5.404,00 tis. Kč, na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí za rok 2014 v částce 9.182,15 tis. Kč, doplatek dotace za rok 2013 na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 1.524,73 tis. Kč, v rámci Programu prevence kriminality v celkové výši 1.147,00 tis. Kč, z toho: na projekt "Asistent prevence kriminality ,00 tis. Kč, na projekt "Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích" 179,00 tis. Kč, na projekt "Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním" 77,00 tis. Kč, na projekt Prevence kriminality - Okružní 51,00 tis. Kč a na projekt Prevence kriminality Palackého náměstí 24,00 tis. Kč, na výkon činnosti Jednotných kontaktních míst 600,00 tis. Kč, na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin 158,00 tis. Kč, na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře (za 4. čtvrtletí 2013 a 1. až 3. čtvrtletí 2014) v celkové výši 2.984,89 tis. Kč, příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky základní školy č. p. 62 pro p. o. Základní škola Matice školské ve výši 600,00 tis. Kč, příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky základní školy č. p. 258 pro p. o. Základní škola Dukelská ve výši 400,00 tis. Kč, 18

22 příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky Socha sv. Jana Nepomuckého na p. p. č. 23 v Českých Budějovicích ve výši 50,00 tis. Kč, příspěvek na obnovu nemovité kulturní památky Socha Panny Marie Budějovické na p. p. č. 34 v Českých Budějovicích ve výši 50,00 tis. Kč, na program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 200,00 tis. Kč, na celoroční výstavní činnost Domu umění 800,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na projekt "Queen Choral Festival and Competition Cattolica, Itálie - Rimini" 30,00 tis. Kč, pro Jihočeské divadlo na vlastní uměleckou činnost 6.490,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci Základní škola Dukelská v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) oblast 1.4 EU peníze školám 1.275,82 tis. Kč, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice" 703,64 tis. Kč, v rámci OP Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" 2.535,10 tis. Kč, v rámci OP Technická pomoc na projekt "IPRÚ - České Budějovice 608,25 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery od obcí ve výši 113,00 tis. Kč za veřejnoprávní smlouvy uzavřené s obcemi správního obvodu ve věci výkonu státní správy na úseku přestupkového řízení. Neinvestiční přijaté transfery od krajů ve výši 4.300,59 tis. Kč, z toho: pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na projekt Jihočeské divadlo - divadlo na venkově 1.500,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na "Dětský pěvecký sbor Carmina - pravidelné mimoškolní vzdělávání v oblasti hudby, sborového zpěvu" 20,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo záloha na projekt "Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska - reprezentace" 21,00 tis. Kč (z důvodu zrušení smlouvy záloha v prosinci vrácena zpět na účet Jihočeského kraje), pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo záloha na projekt "Kampus teátr - divadelní festival na půdě univerzity" 28,00 tis. Kč (z důvodu zrušení smlouvy záloha v prosinci vrácena zpět na účet Jihočeského kraje), grant na projekt "Výstava Kateřiny Šedé" 20,00 tis. Kč, grant na projekt "Činnost divadelního souboru ZŠ Matice školské - Šroubek 2014" 20,00 tis. Kč, grant na projekt "Propagace motocyklového muzea 2014" 20,00 tis. Kč, na administraci "Programu obnovy venkova obcím s rozšířenou působností 197,09 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci Jihočeské divadlo na realizaci divadelních představení se zaměřením na původní tvorbu a tvorbu dětí, podporu mladých umělců a posílení prestiže české kultury v zahraničí 2.000,00 tis. Kč, pro příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ J. Š. Baara na akci "Reprezentace Jihočeského kraje pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii ve dnech " ve výši 24,50 tis. Kč, v rámci Fondu solidarity EU na refundaci výdajů na realizaci opatření v důsledků povodní v období června 2013 v částce 499,00 tis. Kč. Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad z Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad na částečné pokrytí osobních nákladů v souvislosti s nově vytvořeným pracovním místem na administraci projektů financovaných z ROP Jihozápad ve výši 57,96 tis. Kč (dle skutečně čerpaných prostředků). Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti zapojení prostředků z finančního vypořádání hospodářské činnosti města bytového hospodářství ve schválené výši ,00 tis. Kč. Investiční přijaté transfery ze státních fondů v celkové výši 674,42 tis. Kč, z toho: v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice" 287,46 tis. Kč, v rámci OPŽP na projekt "Zateplení objektů ZŠ a MŠ Nerudova - areál ZŠ Čéčova" 386,96 tis. Kč. Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v celkové výši ,80 tis. Kč, z toho: v rámci OPŽP na projekt "Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice" 4.886,76 tis. Kč, v rámci OPŽP na projekt "Zateplení objektů ZŠ a MŠ Nerudova - areál ZŠ Čéčova" ve výši 6.578,40 tis. Kč, v rámci OPŽP na projekt "Přírodní zahrada v Mateřské škole Papírenská 23, ČB" 727,95 tis. Kč, v rámci Integrovaného operačního programu na "Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02" v částce ,85 tis. Kč, 19

23 na úhradu nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov 130,84 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od obcí v celkové výši 778,89 tis. Kč, z toho: 3. část dotace od obce Srubec na akci "Vodojem Staré Hodějovice - zkapacitnění ATS" ve výši 326,16 tis. Kč, dotace od obcí Borovnice, Doubravice, Heřmaň, Nedabyle a Nová Ves na akci "VDJ Hůrka - stavební a technologické úpravy" 452,73 tis. Kč. Investiční přijaté transfery od regionálních rad z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad ve výši ,63 tis. Kč, z toho: na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká)" 3.712,36 tis. Kč, na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Generála Svobody (úsek Pivovarská - L. B. Schneidera) 2.779,72 tis. Kč, na projekt "Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty" 5.920,77 tis. Kč, na projekt "Revitalizace brownfields 4D - volnočasové aktivity" ,54 tis. Kč, na projekt Hrajeme si každý den 2.975,24 tis. Kč. 6. Komentář k výdajům 6.1. BĚŽNÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 8 Platy zaměstnanců v pracovním poměru stanoveny na 135 pracovníků, k činil skutečný stav 130 pracovníků. Výdaje na platy byly čerpány rovnoměrně k počtu pracovníků. Z částky vyplacené na platy se odvíjí i ostatní odvody povinné pojistné na sociální zabezpečení, veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem. Ostatní osobní výdaje mzdy pro dobrovolníky z řad seniorů a studentů pro zajišťování bezpečnosti na přechodech před školami. Potraviny ochranné nápoje zajištění pitného režimu pro strážníky. Ochranné pomůcky nákup ochranných pomůcek pro civilní zaměstnance (technici, uklízečky apod.) Léky a zdravotnický materiál doplnění lékáren v budově, vakcína proti žloutence. Prádlo, oděv a obuv výstroj pracovníků nákup a obnova výstroje dle potřeby strážníků MP, čerpáno rovnoměrně. Knihy, učební pomůcky a tisk platby periodik (Sbírky zákonů apod.) a odborných knih. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krátká kulová zbraň pořízeno 10 nových pistolí. Drobný hmotný dlouhodobý majetek zařízení kanceláří, šaten a jídelny drobným nábytkem, PC, LCD monitory, fotoaparáty pro strážníky, informační cedule, jízdní kola, mobilní telefony, vysoušeče obuvi, přepínače KW, kotec pro psy, svítilny apod. Nákup materiálu jinde nezařazený náboje náboje pro výcvik střelby a cvičení služebních psů. Nákup materiálu jinde nezařazený foto, baterie nákup baterií do fotoaparátů a radiostanic. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly zakoupeny náhradní díly do služebních vozidel a pro ostatní používanou techniku (žárovky, hard disky, zdroje). Nákup materiálu jinde nezařazený krmivo pro služební psy spotřeba pro 4 služební psy. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářský materiál nákup kancelářských potřeb včetně papíru do tiskáren, diářů, rychlovazačů, záznamových sešitů, výdajových dokladů apod. Nákup materiálu jinde nezařazený čistící, úklidové a desinfekční prostředky, postroje pro služební psy, spotřební elektromateriál, nářadí pro techniky, barva do tiskáren, pokutové bloky, náústky k alkotestu apod. Studená voda, Teplo, Elektrická energie vyúčtování služeb odběru energií za rok 2013 a zálohy na spotřebu energií v roce 2014, zálohy na odběry v pronajatých prostorech (služebna U Lesa., areál MP ul. Jar. Haška, Komunitní centrum). Elektrická energie kamerový systém MKDS odběr elektrické energie pro městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot a olejů pro služební automobily. 20

24 Poštovní služby použití poštovného při posílání poškozených komponentů do oprav, na kalibraci, servis apod. Služby telekomunikací a radiokomunikací hovorné a poplatky za radioprovoz dle platných smluv s Českým telekomunikačním úřadem. Služby telekomunikací a radiokomunikací frekvence jednorázová platba na převaděč radiové sítě dle platné smlouvy - frekvence, kmitočty. Nájemné za pronájem kanceláře v ulici U Lesa, pronájem střelnice, nájem provozu komunikační sítě (radiostanice) a nájemné za psinec v areálu Dopravního podniku. Nájemné kamerový systém MKDS nájemné za umístění retranslačních bodů městského kamerového dohlížecího systému. Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky. Služby školení a vzdělávání POLIS rekvalifikační a prolongační kurzy pro strážníky. Služby školení a vzdělávání veterinární, referentské úhrada školení řidičů referentských vozidel, požární ochrana, mzdová školení, IT školení a jiné. Nákup ostatních služeb tisk tiskopisů pořízení tiskopisů potřebných pro činnost strážníků (kontrola osoby, výzva, botička). Nákup ostatních služeb označení služebních aut polepení služebních vozidel. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování čerpáno v souladu s vnitřní směrnicí a stavem pracovníků v daném měsíci. Nákup ostatních služeb lékařská vyšetření nutná pro vydání popřípadě prodloužení platnosti zbrojních průkazů, preventivní lékařská péče, vstupní prohlídky nových strážníků apod. Nákup ostatních služeb odchyt psů nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb poplatek za používání CCS karet na nákup pohonných hmot, poplatky za TV přijímače a rádia, STK služebních vozidel, servis klimatizační jednotky, svoz odpadu, softwarové služby, zajištění BOZP a PO, vedení databáze účastníků linky 156, profylaktická kontrola dieselagregátu, kalibrace alkotestu, uskladnění odtažených vozidel, servis tiskáren, výcvik psů, služby spojené s odtahy vozidel, mytí vozidel, poplatky za přístupy do registrů apod. Nákup ostatních služeb vyšetření biologického materiálu nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kamerový systém MKDS servisní služby na městském kamerovém dohlížecím systému. Opravy a udržování služebních vozidel platby za opravy údržbu služebních vozidel. Opravy a udržování oděvů, obuvi a OOP opravy výstrojových součástí dle potřeb strážníků. Opravy a udržování drobné opravy vybavení, technického zařízení (např. radaru, kopírovacího přístroje), jízdních kol, sociálních zařízení, vstupních dveří, hasicích přístrojů apod. Opravy a udržování kamerový systém MKDS údržba městského kamerového dohlížecího systému. Programové vybavení pořízen ovládací SW k MKDS. Cestovné cestovní náhrady (kolegium Ostrava, školení). Pohoštění pro oficiální návštěvy a školení dle potřeb městské policie. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náhrady škod a vrácení neoprávněných pokut. Věcné dary odměny při střelecké soutěži. Nákup kolků na vydání zbrojních průkazů, profesních průkazů řidičů a osvědčení pro nové strážníky, prolongace. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky dálniční známky pro sl. vozidla. Úhrady sankcí jiným rozpočtům úhrada pokuty Ministerstvu vnitra ČR za porušení ve způsobu označení výstroje (čepic) strážníků MP. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům nebylo čerpáno. Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd zaměstnancům v době pracovní neschopnosti hrazené zaměstnavatelem. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky minulých let vratky za neoprávněné odtahy vozidel. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 8 a 9 Drobný hmotný dlouhodobý majetek pořízeno 10 dřevěných stojanů pro instalaci označení památných stromů, které je povinně stanoveno zákonem. Nájemné uložení trofejí pronájem prostor na chovatelskou přehlídku trofejí, která se koná každoročně pro hodnocení kvality chované zvěře a kontroly lovené zvěře. Konzultační, poradenské a právní služby vodní hospodářství nebylo čerpáno. 21

25 Konzultační, poradenské a právní služby zpracování znaleckého posudku. Konzultační poradenské a právní služby Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Rada města na svém jednání dne schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty statutárního města České Budějovice" ve výši 63,80 tis. Kč včetně DPH. Na základě tohoto usnesení č. 903/2014 byla uzavřena smlouva o dílo na zpracování výše uvedené koncepce se spolkem Krasec, o. s. - Krajská Síť Environmentálních Center. Zpracovaná koncepce byla v termínu odevzdána. Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče zajištění odchytu, odběru a ošetření týraných zvířat asistenční službou. Nákup ostatních služeb lesy a myslivost nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb vodní hospodářství nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb monitoring ochrany ovzduší Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí nad Labem, Zkušební laboratoř Plzeň, pracoviště České Budějovice byl proveden cyklus měření imisí mobilní měřící jednotkou na čtyřech dopravou exponovaných místech v Českých Budějovicích a měření imisí na náměstí Přemysla Otakara II. v rámci akce Evropský den bez aut" včetně srovnávacího měření při běžném provozu. Nákup ostatních služeb druhová ochrana - proběhlo mapování zvláště chráněných druhů (rorýs obecný a netopýří) na území města České Budějovice pro zajištění jejích ochrany. Byl zajištěn úklid exkrementů po chráněných druzích ptáků v parku Háječek a Na Sadech. Pro chod oddělení dále zajištěny stálé konzultační služby entomologa. Nákup ostatních služeb dřeviny a krajina nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb přechodně chráněné plochy nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb ochrana a provoz rezervací aktualizace potisků naučné stezky, odstranění invazívních druhů bylin a dřevin, údržba hráze rybníků Domin, Nový Vrbenský a Bažina. Nákup ostatních služeb údržba památných stromů a významných krajinných prvků (VKP) - proběhl ořez hlavových vrb, odstranění dřevin z biotopové louky, likvidace invazivních druhů rostlin a ruční sečení genofondové plochy v prostoru registrovaného významného krajinného prvku Stromovka. Dále vypracován projekt na posouzení registrovaného významného krajinného prvku Alej přes Soudný potok", provedeno ošetření a revize 15 památných stromů v naší správě na základě kontroly MŽP ČR, odstraněna stařina z registrovaného významného krajinného prvku (dále jen RVKP) Prameništní louka západně od Hlincovy Hory" a RVKP Louky u Škodovky". Nákup ostatních služeb územní systém ekologické stability (ŮSES) nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb vyhlášení památných stromů a VKP zpracování podkladů a biotopové mapování pro vyhlášení významných krajinných prvků a zpracování popisových karet pro prvky tzv. ze zákona na v k. ú. Hlinsko u Vrata, Ohrazení, Ledenice, Zaliny, Zborov, Mokrý Lom, Kosov u Opalic, Opalice, Krasejovka a Závraty. Dále proveden soudně znalecký posudek pro potřeby řízení ve věci ochrany památného stromu a RVKP. Nákup ostatních služeb ekologická výchova - v rámci ekologické výchovy zajištěny besedy a jednorázové výchovné akce a programy jak pro dětské zastupitele, tak pro širokou veřejnost. Dále proveden dotisk ekologických výchovných materiálů dle aktuální potřeby (např. pracovních materiálů k ochraně životního prostředí; edice pohádek pro udržitelný život - Budějovické pohádky, dětské kalendáře pro rok 2015 a pohlednice s ekologickou tématikou). Nákup ostatních služeb Terminál terminálem je zajišťována školní i mimoškolní ekologická výchova dětí ve městě České Budějovice prostřednictvím nevládní organizace Cassiopeia, která si klade za cíl ukázat dětem, jak lze i mezi paneláky" kvalitně trávit svůj volný čas, hledat kladný vztah k lidem a přírodě. Jde o ojedinělou a léty prověřenou komplexní kvalitní péči o děti města České Budějovice všech věkových kategorií. Nákup ostatních služeb Robinson vydáno bylo 5 čísel časopisu Robinson, která byla využita při ekologické výchově na základních a mateřských školách. Finanční prostředky použity pouze na vlastní tisk (tvorba a distribuce hrazena sponzorsky). Nákup ostatních služeb Evropský týden mobility a Den bez aut v termínu proběhly aktivity k Evropskému týdnu mobility a vlastní Evropský den bez aut (finanční prostředky použity na pořádání soutěží a her pro pozvané děti, dny otevřených dveří, realizaci uzavření náměstí a dopravního značení odbornou firmou, vystoupení zúčastněných organizací a konferenciéra). Opravy a udržování nebylo čerpáno. Pohoštění - akce ekologické výchovy zajištění občerstvení při akci ekologické výchovy konané odborem a pro děti pracující na organizaci Dne bez aut. Věcné dary zakoupeny dárkové balíčky pro Dětské zastupitelstvo jako poděkování za jejich celoroční činnost v zastupitelstvu ve školním roce 2013/

26 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkcí odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2013 a I., II. a III. čtvrtletí roku Příjemci: Ing. Vojtěch Kopkáně, Josef Soukup, a Ing. Jan Mrázek. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Ing. Aleš Mikšátko Příjemce Účel Částka Soubor vzdělávacích a prezentačních přednášek pro žáky ZŠ v Českých Budějovicích Marie Syrovátková Bez včel to nejde Mgr. Marek Otípka Modernizace včelařského provozu na farmě MEDKALIŠTĚ.COM Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkci odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2013 a I., II. a III. čtvrtletí roku Příjemci: LČR LS Hluboká nad Vltavou, LČR LS Vodňany, LČR LS Nové Hrady, LČR LS Tábor, LČR LS Český Krumlov a LČR LS Třeboň. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám výsadba melioračních dřevin jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na poskytování podpory na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin. Úhrada byla provedena za II. pol. roku 2013 a I. pol. roku Neinvestiční transfery spolkům - čerpáno na základě uzavření smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Český svaz včelařů, os. ZO České Budějovice Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Podpora včelaření na Českobudějovicku O přírodě a v přírodě PRO ŽIVOU KRAJINU o.s. Chceme motýly v Českých Budějovicích Základní článek hnutí brontosaurus - Forest Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Nové Hodějovice Živá zahrada na sídlišti Vltava - Cassiopeia má otevřené dveře i srdce Chraňme přírodu společnými silami - dospělí i děti Pohodáří VSKH Aristoteles" Celkem v Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Mateřská škola Čečova Čéčováčci recyklují Mateřská škola Dlouhá 35 Den Země v Mateřinkové zahradě Celkem v Kč

27 Neinvestiční příspěvky cizím PO čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Gymnázium Česká a Olympijských nadějí Gymnázium, Jírovcova 8, České Budějovice Výuková ekologická loučka v městském parku Stromovka Práce kroužku základy ekologie - inspirace k pozitivnímu a aktivnímu přístupu k životnímu prostředí Celkem v Kč Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám činnost odborného lesního hospodáře jedná se o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem zemědělství prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje na úhradu nákladů pro osoby vykonávající funkcí odborného lesního hospodáře. Úhrada byla provedena za IV. čtvrtletí roku 2013 a I., II. a III. čtvrtletí roku Příjemci: Ing. Václav Tourek a Jiří Bárta. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 8/2013 dotační program města České Budějovice na podporu ochrany životního prostředí v roce 2014 byl usnesením rady města č. 473/2014 naplněn schválením rozdělení finančních prostředků na poskytnutí dotací třinácti příjemcům. Dotace byly přiděleny v plné výši. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené - škody pří výkony myslivecké stráže nebylo čerpáno Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka pokut vratka pokuty minulého období, kterou dotyčný omylem uhradil dvakrát. Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 9 Úroky vlastní úvěr KB a. s. Úpravna vody ČB úroky z úvěru na financování akce Úpravna vody České Budějovice 1.921,60 tis. Kč. Úroky vlastní úvěr HVB Bank a. s. zimní stadion úroky z úvěru na rekonstrukci zimního stadionu 1.327,88 tis. Kč. Úroky vlastní úvěr ŽB a. s. přeúvěrování hypotečních úvěrů úroky z úvěru, poskytnutého na přeúvěrování úvěrů z ČMHB, na financování výstavby 146 b. j., 54 b. j. a na Dlouhý most ve výši 169,96 tis. Kč Úroky vlastní kontokorentní úvěr Úroky vlastní úvěr ČS a. s. úroky z úvěru na předfinancování a spolufinancování výdajů dotačních akcí a na refinancování investičních akcí města 4.018,61 tis. Kč. Kurzové rozdíly ve výdajích účetní ztráty vyvolané změnami směnných kurzů při nákupech a zpětném prodeji valut (zahraniční pracovní cesty). Služby peněžních ústavů poplatky za vedení účtů u České spořitelny, a. s. a poplatky za platby platebními kartami v pokladně magistrátu města. Konzultační, poradenské a právní služby ČOV úhrada ve výši 145,00 tis. Kč České společnosti vodohospodářské za poradenskou a konzultační činnost spojenou s hodnocením provozu ČOV České Budějovice. Konzultační, poradenské a právní služby výdaje za poradenskou činnost v oblasti daní (daň z přidané hodnoty a daň z příjmu právnických osob za obce), v oblasti účetnictví (příprava dat při vymezení konsolidačních jednotek). Dále za ostatní právní služby, např. za vypracování Studie finanční proveditelnosti Centra halových sportů (posouzení možnosti financování projektu Centrum halových sportů a jeho dopadu do rozpočtu města) v částce 121,00 tis. Kč, za Analýzu finanční udržitelnosti projektu Hokejového centra Pouzar ve výši 225,06 tis. Kč, za zajištění poradenských a konzultačních prací (hodnocení návrhu vodného a stočného na hospodářský rok 2014/2015 a prověření výsledku hospodaření za hospodářský rok 2013/2014) v částce 181,50 tis. Kč a za vypracování analýzy přínosů rozvoje controllingu společnosti Lesy a rybníky města České Budějovice ve výši 48,40 tis. Kč. Konzultační, poradenské a právní služby portfolio zahrnuje odměnu pro ČSOB Asset Management, a. s. za správu portfolia města. Nákup ostatních služeb poplatek Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s. Praha za přidělení pre-lei. 24

28 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náklady soudního exekutora náhrady nákladů řízení soudní exekuce exekutorským úřadům, které jsou uplatňovány v rámci vymáhání pohledávek, nebyly čerpány. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu DPH souhrn daňové povinnosti a nároku na odpočet v roce 2014 v celkové výši ,32 tis. Kč. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu soudní poplatky pro vymáhání samosprávných pohledávek prostřednictvím soudu. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z příjmů právnických osob za obce daň z příjmů z hlavní činnosti města za rok 2013, kterou město platí samo sobě ve výši ,12 tis. Kč. Úhrada sankcí jiným rozpočtům odvod za porušení rozpočtové kázně uložen ROP NUTS II Jihozápad ve výši 1.293,13 tis. Kč. za porušení zákona o veřejných zakázkách u zakázky na zpracování projektové dokumentace v rámci dotační akce Regenerace části panelového sídliště Máj jižní část. Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích vratka části nevyčerpané dotace poskytnuté v roce 2013 na regeneraci městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 16,81 tis. Kč. Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi vrácení části dotace na podporu rodiny vítězné obci v soutěži Obec přátelská rodině roku ,75 tis. Kč, dotace v rámci Programu prevence kriminality na projekt ČB asistenti prevence kriminality 167,78 tis. Kč a vrácení neinvestiční dotace v rámci OP VK na projekt 1.4 EU peníze školám ZŠ Máj I ve výši 55,17 tis. Kč a ZŠ a MŠ J. Š. Baara ve výši 2,11 tis. Kč. Nespecifikované rezervy tato položka slouží jen pro dočasné držení volných finančních prostředků určených na budoucí výdaje města. Zůstatek k ve výši ,64 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené dobropis za výkon transformátoru za odběrné místo plavecký stadion a sportovní hala (úhrada v r. 2013). Odbor dopravy a silničního hospodářství - odpovědné místo 103 V tabulkové části str. 10 Konzultační, poradenské a právní služby přeložka silnice III/ nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zajištění provozu a výuky na dětském dopravním hřišti včetně soutěže mladých cyklistů, propagace a pořádání seminářů na téma BESIP zejména pro pracovníky silniční správy a pro pracovníky zabývající se správou a údržbou komunikací, zabezpečení kurzu bezpečné jízdy, zajištění samolepek - výzva pro majitele vozidla pro potřeby odboru dopravy Magistrátu města ČB a Městské policie ČB při odstraňování vozidel nesplňujících podmínky dle zákona č. 56/2001Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, pořádání porad vedoucích odborů dopravy magistrátních měst a pracovníků odboru dopravy. Věcné dary BESIP nákup propagačních podmětů na téma bezpečnost silničního provozu a cen pro účastníky dětských soutěží mladých cyklistů (reflexní pásky, blikačky, publikace). Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu nebylo čerpáno. Odbor kultury a cestovního ruchu - odpovědné místo 104 V tabulkové části str. 10 až 12 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA, Intergram platby Ochrannému svazu autorskému a jiným kolektivním správcům práv podle autorského zákona za užití záznamu uměleckého výkonu a živé užití hudebních děl na akcích Dobrá hodinka 2013 a Gospely 2013, Přílet anděla 2013 a Vánoční řemeslné trhy 2013, Dny slovenské kultury 2014, Radniční bál 2014, diskotéka na Radničním bále 2014, na vernisáži k výstavě Umění ve městě, v rámci festivalu Múzy na vodě, Hudební večery, na akci pro seniory Odpoledne s vůní máty, v rámci oslav 25 let svobody (Silent disco, Orchestr jihočeského divadla, Katapult, Hudba Praha), na akci Přílet anděla 2014 a Vánoční řemeslné trhy 2014, na koncertu kapely Budvarka v KD Vltava. Odměny za užití duševního vlastnictví Dny slovenské kultury platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Dny slovenské kultury (honoráře za vystoupení hudebního seskupení R Jazz na vernisáži ke Dnům slovenské kultury, za vystoupení umělců na operetním večeru v KD Slavie, za vystoupení M. Zimkové v monodramatu v KD Slavie, za účinkování umělců v loutkovém interaktivním představení Červeňkrál a Žltovláska). Odměny za užití duševního vlastnictví Múzy na vodě platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci festivalu Múzy na vodě (honoráře 25

29 za vystoupení Michala Horáčka na představení Mezi námi, Leony Machálkové s kapelou, swingového orchestru Václava Marka a jeho Blue Star, vystoupení Jihočeského divadla na 2 představeních). Odměny za užití duševního vlastnictví Masopust platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Masopust (honorář za vystoupení DFS Malý Furiant, JSPT Úsvit, Doudleban a Šumavanka na 24. Masopustní koledě). Odměny za užití duševního vlastnictví Kulturní léto platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akcí realizovaných v průběhu Kulturního léta 2014, tj. honoráře za vystoupení hudebního seskupení "R Jazz" v rámci vernisáže výstavy "Umění ve městě 2014", taneční skupiny IYASA, za vystoupení hudebních skupin v rámci akce Hudební večery (skupina Mariel Martinez & Perfume de Tango, jazz-swingový kvintet Groovin High, hudební skupina Tarapaca jazz, hudební těleso Bonsai č. 3, jazíkaspol, country kapela Weekend, hardrocková kapela Fellows, hudební skupina Black Tower, skupina Flám). Odměny za užití duševního vlastnictví významná výročí platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony (honorář za vystoupení pěveckého sboru Rozmarýn a DPS Carmína při přiležitosti květnových oslav ukončení II. světové války a oslav Dne vzniku samostatného československého státu). Odměny za užití duševního vlastnictví Den seniorů platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony, tj. honoráře za vystoupení umělců na setkání pro seniory na akcích Odpoledne s vůní máty (vystoupení kapely Nouze, taneční skupiny Blue Berry) a Dobrá hodinka (vystoupení kapely Dudlajda a DFS Úsviťáček). Odměna za užití duševního vlastnictví tradiční svátky platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v rámci tradičních svátků, tj. vystoupení umělců na andělské pochůzce v rámci akce Přílet anděla, vystoupení Mikuláše, čerta a anděla v rámci Mikulášské obchůzky, vystoupení v rámci akce Vránkovy koledy, adventní zpívání v Galerii Pod kamennou žábou, vystoupení Roderic Giles a Grace na Gospelovém koncertu Odměna za užití duševního vlastnictví kultura platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na mimořádné akci v rámci oslav 25 let svobody v listopadu 2014 (vystoupení skupiny Katapult, kapely Hudba Praha, divadelní představení Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská). Odměna za užití duševního vlastnictví Dům umění platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony na akcích pořádaných v Galerii současného umění v Domě umění na náměstí Přemysla Otakara II. č. 38 (autorské honoráře). Odměna za užití duševního vlastnictví KD Vltava platba výkonným umělcům za jejich umělecké výkony (jako honorář za vystoupení kapely Budvarka v KD Vltava). Odměny za užití duševního vlastnictví Radniční bál platby výkonným umělcům nebo jejich společným zástupcům za jejich umělecké výkony v rámci akce Radniční bál 2014 (honorář za vystoupení cimbálové kapely Javorník, Petra Koláře, tanečního orchestru Big Band, za akrobatické vystoupení DUO ALIS, za světelnou show umělecké skupiny ILUSIAS, artistické vystoupení Boba Divílka, za vystoupení kapely Black Tower). Ochranné pomůcky včely ochranné pomůcky k zajištění městského včelstva (blůza, klobouk, rukavice, kuřák). Knihy, učební pomůcky a tisk Dům umění 2 ks publikací DOMEK pro edukační činnost Domu umění. Drobný hmotný dlouhodobý majetek cestovní ruch v roce 2014 nečerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek CBsystem 4 ks banneru pro CBsystem. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Motocyklové muzeum venkovní oboustranný poutač umíštěný před Motocyklovým muzeem (objekt Malé Solnice). Na jeho realizaci byla Jihočeským krajským úřadem poskytnuta dotace ve výši 20 tis. Kč. Drobný hmotný dlouhodobý majetek kultura v rámci akce Umění ve městě obyvateli města v průběhu workshopu vytvořená mozaiková koule jako umělecké dílo pro město. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Dům umění multimediální přehrávač pro Dům umění k výstavě Manuel Knapp, 5 ks figurín k zajištění workshopu Architektura v oděvu v rámci akce Galerijní noc 2014 realizovaného v Domě umění. Nákup zboží Turistické informační centrum nákup zboží určeného k prodeji na TIC např. mapy, brožury, pohlednice, leporela, pexesa, turistické vizitky, lněné tašky, trička s potiskem, svíčky Černá věž, hrnky s potiskem, průvodce Českobudějovicko sever, Česko všemi smysly (Jižní Čechy), sklenice Goblet, Minimoldau, Tankard, otvíráky kov, odznaky "B" a jiné upomínkové předměty. 26

30 Nákup materiálu jinde nezařazený Malá solnice nákup bločkových vstupenek, úklidových, čistících, hygienických potřeb a žárovek pro potřeby Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice, rámečky k popiskám historických motocyklů. Nákup materiálu jinde nezařazený cestovní ruch oboustranné reklamní plachty bannery k propagačním účelům cestovního ruchu, smaltované destičky formátu A5 s potiskem znaku města a QR kódu objektu, papírové bílé sáčky pro potřeby TIC. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace průvodce České Budějovice a Jižní Čechy (Aj, Nj, Rj) k prezentačním účelům města. Na základě usnesení RM byly v dubnu 2014 zbylé finanční prostředky ve výši 50,15 tis. Kč převedeny odboru kanceláře primátora. Nákup materiálu jinde nezařazený CBsystem propagační předměty pro CBsystem (1.200 ks - igelitová taška, 500 ks - reflexní páska žlutá, 300 ks - bloček, 500 ks - roller, 300 ks otvírák - kytara, 400 ks - dětská tužka, 250 ks - stužka na krk, 203 ks - porcelánový hrnek). Nákup materiálu jinde nezařazený včely materiál k zajištění městského včelstva (mezistěny, rozpěrák, smetáček, včelařské rámky, cukr, skleničky na plnění medem, vázací materiál na skleničky s medem). Nákup materiálu jinde nezařazený kultura spotřební materiál pro potřeby výtvarných ateliérů a k zajištění akcí pořádaných odborem, tj. k zajištění akcí Dny slovenské kultury a Radniční bál, kytice živých květů ve vazbě s trikolórou a nápisem ke květnovým oslavám II. světové války, materiál k zajištění akcí Múzy na vodě a Umění ve městě (instalační a kotvící materiál, materiál k zajištění workshopu), k zajištění akcí pro seniory Odpoledne s vůní máty a Dobrá hodinka (papírové tácky, ubrousky), Rozkvetlé město (barevné obálky a stuhy k předání šeků oceněným účastníkům), k zajištění akce Přílet anděla (vánoční konfety, lamely). Nákup materiálu jinde nezařazený Dům umění materiál k zajištění činnosti a výstav Galerie současného umění v Domě umění (např. pytle, bublinkové fólie, balící papír, barvy). Nákup materiálu jinde nezařazený KD Vltava spotřební materiál k zajištění akcí pořádaných v KD Vltava (bločkové vstupenky na koncert Budvarky, čajové svíčky a dekorace k zajištění koncertu kapely Budvarka). Studená voda Malá solnice vyúčtování za rok 2013 a čtvrtletní zálohy za rok 2014 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Studená voda Kulturní léto úhrada za dodávku vody v rámci akce Umění ve městě (mlžící socha ryby Big-Toy na náměstí Přemysla Otakara II.). Teplo Malá solnice vyúčtování za rok 2013 a čtvrtletní zálohy za rok 2014 za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Elektrická energie Malá solnice vyúčtování za rok 2013 a čtvrtletní zálohy za služby spojené s užíváním nebytových prostor v objektu Malé solnice (Expozice historických motocyklů) dle smlouvy. Pohonné hmoty a maziva pohonné hmoty do dieselagregátu zabezpečujícího akci Múzy na vodě. Poštovní služby poštovné pro potřeby výtvarných ateliérů v Domě umění, za odeslání dopisů dětí napsaných v rámci výtvarných ateliérů autorce výstavy Kateřině Šedé realizované v Domě umění. Poštovní služby Dům umění úhrada poštovních poplatků k zajištění činnosti Galerie současného umění v Domě umění. Služby telekomunikací a radiokomunikací Dům umění úhrada pevné telefonní linky a internetu v Galerii současného umění v Domě umění. Služby peněžních ústavů pojištění výstav pojištění exponátů Expozice historických motocyklů v objektu Malé Solnice (živelní pojištění, pojištění pro případ odcizení a pojištění pro případ vandalismu), pojištění exponátů výstavy Umění ve městě. Služby peněžních ústavů pojištění výstav Dům umění připojištění uměleckých předmětů v Domě umění v průběhu konání výstav bylo sjednáno a současně jednorázově uhrazeno v roce 2013 z rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu s tím, že toto připojištění bude ve všech dalších pojistných rocích zahrnuto v ročním předpisu celkového pojištění majetku statutárního města, a tudíž nebude již samostatně hrazeno z rozpočtu odboru kultury a cestovního ruchu. Z tohoto důvodu byly rozpočtované prostředky ve výši 5 tis. Kč přesunuty a použity na zajištění celoroční činnosti Galerie současného umění v Domě umění. Nájemné cestovní ruch úhrada nájmu reklamních ploch na prezentaci města v mapovém informačním systému jižních Čech (Vydavatelství MCU). Nájemné kultura pronájem dieselgenerátoru na advent 2013 (Rozsvícení vánočního stromu, Přílet anděla, Vránkovy koledy, Živý Betlém), pronájem reklamního banneru na Radniční bál 2014, pronájmy k zajištění akce Dny slovenské kultury (salónek v restauraci Masné krámy, divadelní sál v divadle U Kapličky), pronájmy k zajištění akce Múzy na vodě (výlepové válce, billboardové plochy 27

31 a mobilky, střechy pódia, betonové pontony, dieselagregátor, sedací nábytek pro účinkující), pronájem mobilních WC na akci Múzy na vodě a Kinematograf bratří Čadíků, pronájem billboardové plochy na propagaci programu Letního kina Háječek, pronájem střechy pódia na radničním nádvoří v rámci akce Radniční léto, pronájmy k zajištění oslav 25 let svobody (dieselgenerátor, pódium, mobilní WC, stan Party Cube), pronájmy k zajištění akcí v rámci tradičních svátků 2014 (pronájem nahrávacího studia pro výrobu spotu k akci Přílet anděla, oplocení na akci Přílet anděla, Klášterního kostela Obětování Panny Marie ke konání Gospelového koncertu, dieselgenerátoru na advent - Rozsvícení vánočního stromu, Přílet Anděla, Živý Betlém). Nájemné radniční bál pronájmy prostor DK Metropol pro akci Radniční bál Konzultační, poradenské a právní služby cestovní ruch právní služby v oblasti cestovního ruchu, každoroční provedení certifikačního auditu systému managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 v Turistickém informačním centru, audit Asociace turistických informačních center A.T.I.C. Konzultační, poradenské a právní služby studie potřeb kultury úhrada oponentního posudku a konzultačních právních služeb k dílu Strategie rozvoje kultury v Českých Budějovicích. Konzultační, poradenské a právní služby kultura poradenská činnost, průzkum trhu a odhad finančních nároků spojených s vykonáváním funkce projektového manažera KD Slavie, zpracování návrhu smlouvy na krátkodobé pronájmy prostor. Konzultační, poradenské a právní služby z důvodu správného zařazení konzultačních, poradenských a právních služeb z oblasti kultury dle specifikace rozpočtové skladby, byly finanční prostředky rozpočtovým opatřením převedeny na akci/účel 3617 Konzultační, poradenské a právní služby kultura. Nákup ostatních služeb výstavy a prezentace vyúčtování zajištění výstavního prostoru na veletrhu CR Ferienmess Vídeň, zajištění výstavního prostoru na veletrhu ITF Slovakiatour Bratislava a veletrhu ITB Berlín včetně doplňkových služeb, grafika stánku Českých Budějovic na výstavě cestovního ruchu Jihočeský kompas 2014, zajištění výstavního prostoru na veletrhu CR ERFURT Německo. Nákup ostatních služeb Malá Solnice monitorovací poplatek placený čtvrtletně a provedení pravidelné revize (funkční zkoušky) systému EZS v objektu Malé Solnice (Expozice historických motocyklů). Nákup ostatních služeb propagační tiskoviny tiskoviny k propagačním účelům města (dotisk skládačky cestovního ruchu "Expozice jihočeských motocyklů", knižní záložka "Volnočasový portál", dotisk brožury Turistické atraktivity města a okolí v Čj a Nj, tisk ks panoramatické mapy České Budějovice s okruhy po městě, tisk plánu centra města ČB s vyznačením ulic, značením zadaných pozic a s grafikonem MHD, zpracování fotografických a textových podkladů, grafické práce a předtisková příprava pro stolní kalendář na rok 2015, dotisk brožury Turistické atraktivity v Čj, Nj a Aj, grafické práce, copywriting a předtisková příprava a tisk série 4 nových propagačních materiálů cestovního ruchu - Za poznáním, Aktivně, Inspirující, Za brány města, dotisk stolního kalendáře 2015). Nákup ostatních služeb inzerce a propagace inzerce ve slovenské publikaci Cestovní informátor, prezentace a zalistování TIC na portále Jihočeský kalendář, inzerce Českých Budějovic - Turistického informačního centra v průvodcích cestovního ruchu České Budějovice a Jižní Čechy, prezentace Českých Budějovic na hlavní straně portálu inzerce Českých Budějovic v MF Dnes v příloze pro Prahu a Střední Čechy, inzerce v časopisu COT business 5/2014, inzerce v odborném časopise cestovního ruchu Welcome to Prague na období červen - září 2014, inzerce Volnočasového portálu na mobilním billboardu na Mariánském náměstí v období od května do června 2014, inzerce akce Rozkvetlé město a InBudějovice.cz na oboustranných plachtách, inzerce v letním a zimním dvojčísle odborného časopisu cestovního ruchu TIM, internetová kampaň portálu "inbudejovice.cz", umístění PR článku na hlavní straně a v obsahu portálu Turistika.cz, realizace videoprůvodce pěší okruh po městě s umístěním na portálu Turistika.cz, inzerce v týdeníku Prager Zeitung, inzerce v časopise Revue50+. Nákup ostatních služeb CBsystem výroba vstupenek pro CBsystem, překlad e-vstupenky do Nj a Aj, grafické návrhy evstupenek pro kmenové pořadatele CBsystemu (Jihočeská filharmonie, Cafe Klub Slavie, SK Dynamo, Jihočeské divadlo, Centrální rezervační kancelář CBsystem), výroba 2000 ks obálek na vstupenky CBsystem, inzerce v katalogu Cestovka Pohoda, dotáčka rádiového spotu k 25 letům svobody, vysílání rádiových spotu (Gospelové Vánoce, k oslavám 25 let svobody), grafický návrh vstupenky Budvar arény a Radničního bálu. Nákup ostatních služeb cestovní ruch měsíční paušální poplatek za transakce obchodníka v systému GP WebPlay, distribuce bezbariérové mapy města a umístění mapy na webu MCU media, zhotovení propagačního 1 minutového filmu s námětem aktivní život ve městě, překlad bezbariérové mapy do Nj a Aj, zajištění služeb týkajících se propagace Českých Budějovic v rámci konání fam tripu pro české touroperátory v termínu , grafický návrh a tisk na prezentační roll-up 28

32 pro expozici historických motocyklů, grafický návrh a tisk "Radniční med s rakytníkem" a "Radniční med s hruškou", grafické práce a předtisková příprava pro prezentaci Volnočasového portálu a soutěže Rozkvetlé město, zhotovení propagačního filmu Jihočeského jazzového festivalu na DVD nosiči, monitoring cestovního ruchu v Českých Budějovicích za období červen - září 2014, předtisková příprava série čtyř druhů propagačních materiálů CR v Nj a Aj, prohlídka města s průvodcem v rámci press tripu. Nákup ostatních služeb CBsystem provize provize za prodej vstupenek evstupenky CBsystemu, provize prodejce za prodej vstupenek CBsystem na základě mandátní smlouvy. Nákup ostatních služeb Kinematograf bratří Čadíků zajištění akce Kinematograf bratří Čadíků - promítání filmů na nám. Přemysla Otakara II. ve dnech Nákup ostatních služeb kino Háječek grafický návrh a tisk billboardu s programem Letního kina Háječek, realizace filmových představení v Letním kině Háječek v měsíci červenci a srpnu Nákup ostatních služeb Masopust zajištění akce Masopust 2014, tj. zhotovení a výlep plakátů, zprostředkování účinkujících na tradiční masopustní koledu, zajištění pořadatelské služby, zajištění dopravy hostů masopustní koledy z Doudleb do Českých Budějovic a zpět, ozvučení akce. Nákup ostatních služeb Překročme bariéry v 2014 akce nebyla realizována. Nákup ostatních služeb Čarodějnice kompletní realizace akce Slet čarodějnic dne (dle smlouvy). Nákup ostatních služeb Den plný her Den dětí realizace akce Den pro děti a dospělé u Sportovní haly v Českých Budějovicích dne Akce Den plný her nebyla realizována. Nákup ostatních služeb Den seniorů zajištění a realizace akcí pro seniory Odpoledne s vůní máty dne a Dobrá hodinka dne (technické a organizační zajištění, ozvučení). Nákup ostatních služeb tradiční svátky zajištění a realizace akcí v prosinci 2013 (fotodokumentace, moderování, ozvučení, osvětlení, technické zajištění, vyblokování veřejného osvětlení, zajištění ostrahy, dopravního značení, koncertu, ubytování pro účinkující, dodání, postavení a odvoz vánočního stromu na náměstí Př. Otakara II.); tj. Mikulášská obchůzka 2013, Přílet anděla 2013, Vránkovy koledy 2013, Rozsvícení vánočního stromu 2013, Gospely 2013, Advent 2013, organizace Vánočních tvůrčích dílen 2013 v radniční výstavní síni, organizační zajištění akce Vánoce na starém městě a Staročeská ulička v Panské Zabezpečení a realizace akce Vynášení Morany 2014 dne , zajištění a realizace akcí v prosinci 2014, tj. organizační zajištění akce Vánoce na starém městě a Staročeská vánoční ulička v Panské 2014, zajištění a realizace akce Přílet anděla 2014 (fotodokumentace a literární příprava básně, zajištění výškových prací pro zabezpečení akce, tisk jízdenek na Mikulášskou jízdu v rámci akce, technické zabezpečení, ozvučení, osvětlení, realizace sletu anděla z Černé věže), grafický návrh a tisk plakátů a brožury Vánoce ve městě 2014, kompletní zajištění Vánočního zvonkového průvodu včetně propagace a organizačního zabezpečení, dodání a postavení vánočního stromu, ozvučení, osvětlení a moderování akce Rozsvícení vánočního stromu a Vránkovy koledy 2014, zajištění kompletní realizace akce Živý Betlém 2014 a výlep plakátů Gospelové Vánoce Nákup ostatních služeb významná výročí zajištění ozvučení a moderování akcí u příležitosti květnových oslav ukončení II. světové války a oslav Dne samostatného československého státu. Nákup ostatních služeb kultura likvidace sochy Paní Müllerová ve Stromovce u rybníku Bagr z důvodu špatného technického stavu, doprava a kopírování pro potřeby výtvarných ateliérů, moderování slavnostního předávání ocenění talentů v oblasti kultury za rok 2014; zajištění a realizace oslav 25 let svobody, tj. grafická příprava, návrh, tisk a výlep plakátů, moderování akce, technické zabezpečení, ozvučení a osvětlení, doprava, montáž, demontáž pódia, vyblokování veřejného osvětlení, technické zajištění vyhřívání stanu na Silent disco, kompletní zajištění videomappingu v rámci Silent disco, zajištění provozování LED obrazovky, úprava notových partitur na koncert Orchestru opery Jihočeského divadla a Josefa Fojty, zpracování a úprava fotografií z akce, zajištění dopravního přeznačení, zorganizování komponovaného programu akce, technické zabezpečení (ozvučení, osvětlení a pořadatelská služba) divadelního představení Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská v divadle U Kapličky, zajištění výstav Den po dni a Osobnosti disentu, organizační zajištění Vintage retro módní přehlídky, zajištění promítání filmu Gottland v otevřeném kulturním prostoru Kredance, zajištění ostrahy v rámci akce, úklid náměstí po akci. Nákup ostatních služeb kronika města grafická úprava a tisk kroniky města za rok 2012 a Nákup ostatních služeb výstavy výlep plakátů A2 na výstavu Muzejní skvosty v radniční výstavní síni. 29

33 Nákup ostatních služeb Kulturní léto grafický návrh a tisk ks letáčků Kulturní akce Zajištění a realizace akce Umění ve městě 2014 (jeřábnické práce při umístění skulptury Big- Toy na náměstí Přemysla Otakara II., ubytování autorů uměleckých děl výstavy, krytí přívodu vody k soše Big Toy, deinstalace krycích plechů vodovodního elektro-připojení k soše Big-Toy, tisk brožur "Umění ve městě 2014", výškové práce s plošinou na Zlatém mostě, kurátorské a organizační služby, organizační zajištění workshopu, zajištění ostrahy artefaktu "Koule" na Sokolském ostrově, zpracování statického posudku k uchycení a osazení mozaikové koule vytvořené v rámci workshopu), vyblokování veřejného osvětlení na náměstí Př. Otakara II. v rámci promítání filmů kinematografem bratří Čadíků, zajištění a realizace akce Radniční léto 2014 (zhotovení 40 ks samolepících fólií s kulturním programem na poutač Pierot, realizace osvětlení pódia na radničním nádvoří, montáž, demontáž a zastřešení pódia), osvětlovací servis na sérii 11 večerů v rámci akce Hudební večery Nákup ostatních služeb Dny slovenské kultury zajištění a realizace akcí v rámci Dnů slovenské kultury 2014: zajištění propagace a fotodokumentace akcí, zhotovení katalogů, pozvánek, výlep plakátů, údržba a ladění piána v KD Slavie k zajištění koncertu, organizace transportu, instalace uměleckých děl a kurátorské služby na výstavě v Galerii Nahoře, organizační a technické zajištění operetního programu v KD Slavie, zajištění pořadatelské služby v DK Metropol k představení Mandarinková izba, ubytování pro účastníky a hosty akcí od , zajištění květinové výzdoby, organizační zajištění setkání slovenských a jihočeských spisovatelů, zorganizování setkání slovenských a českobudějovických seniorů, organizační zajištění design marketu a módní show Boutique MATA HARI s názvem "Viva CZ - SK alternativa!", autodoprava k deponování výstavních exponátů z radniční výstavní síně na Slovenský institut v Praze v rámci akce Dny slovenské kultury. Nákup ostatních služeb vánoční trhy zajištění a realizace akce Radniční vánoční trhy 2013 (zajištění kulturního programu a předvádění lidových řemesel, zajištění osvětlení, úklid a ostraha Radničního nádvoří). Zajištění kulturního programu v rámci Radničního vánočního trhu 2014, zajištění tvůrčích dílen v rámci Radničního vánočního trhu Nákup ostatních služeb Múzy na vodě ubytování pro účinkující akce Múzy na vodě 2013, zhotovení plakátů Múzy na vodě 2014 (plakáty A2 v počtu 250 ks, letáky 10 x 21 cm v počtu ks), aktualizace grafiky plakátu, reklamních bannerů, letáku, přenosky a billboardu akce, zajištění fotodokumentace a pořadatelské služby, technické a organizační zajištění festivalu (ozvučení, zajištění osvětlení stage a okolního venkovního prostoru, vyblokování veřejného osvětlení, organizační a technické zabezpečení představení a koncertů, truhlářské práce na palubové desce a opravy nosných trámů, montáž, vyvázání, kotvení a stabilizace pontonů včetně demontáže po ukončení akce, zdravotnické zajištění festivalu, zajištění úklidu a ostrahy v rámci festivalu). Nákup ostatních služeb Dům umění dle mandátní smlouvy na zajištění výstavní činnosti Galerie současného umění v Domě umění poskytování měsíčních odměn mandatáři M. Škodovi, dle mandátní smlouvy na zajištění provozu výtvarného ateliéru ve výstavních prostorách města v Domě umění poskytování měsíčních odměn Mgr. Š. Kosové. Z finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu magistrátu města, z MK ČR (neinvestiční dotace na projekt Celoroční výstavní činnost 2014 Dům umění) postupně hrazeny náklady na zajištění a realizaci výstavní činnosti (inzerce a propagace, výlep plakátů, fotopráce, honoráře, transport výstav, ubytování vystavujících umělců, překlady a tlumočnické služby, úprava výstavních prostor, úklid galerie). V 1. pololetí roku 2014 realizace výstav Manuela Knappa, Viktora Kopasze, MCA Aterier, Giona Caminady, Václava Kopeckého, ve 2. pololetí výstava Franze Lesáka, Kateřiny Šedé, Christiana Helwinga. Nákup ostatních služeb propagace kulturních akcí grafický návrh a tisk brožury k propagaci akce Léto ve městě 2014, tisk a grafická úprava plakátů na akci Múzy na vodě 2014, kompletní sestřih, menu, potisk a dodání jedné masterverze a čtyř kopií videoklipu Advent 2012 a Advent 2013, grafická příprava a tisk plakátů Gospelové Vánoce 2014, výlep plakátů Advent 2014, grafické práce a aktualizace propagačních materiálů pro kulturní akce města. Nákup ostatních služeb KD Slavie z celkové rozpočtované částky ve výši 100,00 tis. Kč, byly převedeny finanční prostředky v celkové výši 84,50 tis. Kč na zajištění koncertu kapely Budvarka uskutečněného v KD Vltava (18,50 tis. Kč) a úpravu parket společenského sálu KD Vltava (66,00 tis. Kč). Statutární město České Budějovice se stalo provozovatelem objektu KD Vltava od a tudíž v návrhu rozpočtu roku 2014 nebylo s finančními prostředky pro tento objekt počítáno. Nákup ostatních služeb realizace strategie rozvoje kultury rozpočtované finanční prostředky byly převedeny a použity k finančnímu krytí oslav 25 let svobody. Nákup ostatních služeb Rozkvetlé město zhotovení grafického návrhu loga na projekt Rozkvetlé město. 30

34 Nákup ostatních služeb KD Vltava finanční prostředky na zajištění výlepu plakátů na koncert kapely Budvarka uskutečněného dne v KD Vltava byly uhrazeny v lednu Nákup ostatních služeb úklid a úprava okolí památníků úklid pomníků v Suchém Vrbném, v Mladém, v Rožnově a v Nových Hodějovicích před kladením věnců a kytic u příležitosti květnových oslav ukončení II. světové války, úklid okolí pomníku v Rožnově, v Suchém Vrbném a v Mladém před kladením věnců rámci oslav Dne samostatného československého státu. Nákup ostatních služeb informační měsíčník zveřejnění informací v informačním měsíčníku KAM vydávaného G. Váchovou o kulturním dění ve městě (leden až prosinec 2014). Nákup ostatních služeb radniční bál zajištění a realizace akce Radniční bál 2014, tj. propagace a technické zajištění (výlep plakátů, ozvučení, moderování, příprava, zajištění a realizace fotoateliéru, doprava a manipulace historických vozidel k fotoateliéru, instalace dekorativních horizontů v DK Metropol, aranžování vstupní a pódiové květinové výzdoby, pořadatelské služby v DK Metropol a inspice, zajištění diskotéky, zprostředkování hostesek). Nákup ostatních služeb odvoz odpadu při akcích města odvoz a likvidace odpadu při akci Radniční vánoční trhy 2013 a oslav 25 let svobody realizovaných v listopadu Opravy a udržování pomníků a pamětních desek oprava a očištění pomníku padlých v Mladém, oprava sousoší Alej ve Stromovce. Opravy a udržování KD Vltava úprava parket ve společenském sále KD Vltava byla realizovaná v prosinci 2014, tudíž se platba posunula do následujícího roku. Pohoštění výstavy, kulturní akce zajištění občerstvení a večeře pro účastníky Gospelového koncertu 2013, pohoštění pro účastníky akce Živý Betlém 2013, občerstvení a pohoštění v rámci akce Dny slovenské kultury 2014 (na vernisáži v radniční výstavní síni, na zahájení akce ve 3. patře Domu umění, pohoštění při setkání spisovatelů, pohoštění na vernisáž výstavy v Galerii Nahoře v DK Metropol, občerstvení na vernisáži výstavy fotografií Mariána Béreše), občerstvení pro účinkující Mariel Martinéz & Perfume de Tango v rámci akce Hudební večery 2014, pohoštění pro seniory v rámci akce Odpoledne s vůní máty 2014, zajištění občerstvení pro účinkující v rámci oslav 25 let svobody, pohoštění na tiskové konferenci k Adventu Pohoštění Dům umění občerstvení v rámci vernisáží k výstavám realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Pohoštění radniční bál pohoštění pro vystupující na plese a večeře pro hlavní hosty večera na akci Radniční bál Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady autorské odměny OSA, Intergram poplatky za užití hudebních děl při kulturních akcích roku 2014 pro Ochranný svaz autorský a Intergram jsou z důvodu účinnosti vyhlášky č. 464/2013 Sb., o rozpočtové skladbě, od , hrazeny z rozpočtové položky Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady v roce 2014 nečerpáno. Věcné dary prezentační předměty reklamní a prezentační předměty s logem města k prezentačním účelům včetně vánočních dárků pro vedení města (odznáčky, pišingry, čepice, trika, ručníky, pera, pastelky, bloky, medovec, čokolády, medy, deštníky). Věcné dary kytice živých květů pro účinkující na akci Dny slovenské kultury, Múzy na vodě, Hudební večery, Odpoledne s vůní máty, dárky do vánoční nadílky pro handicapované děti. Věcné dary Dům umění květinové dary umělcům při vernisážích výstav realizovaných v Galerii současného umění v Domě umění. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 298,60 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Tůma Vladimír Příjemce Účel Částka Pozvánka do ČB na akci Gastrofest - reklamní kampaň v celé ČR - 70 % Marie Žvaková DVOJKOLA.CZ % Miroslav Mareš Vycházky za historií % Tůma Vladimír Pozvánka do ČB na akci Gastrofest - reklamní kampaň v celé ČR - 30 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům kino Kotva poskytnutí neinvestiční dotace v celkové výši 1.450,00 tis. Kč za účelem zajištění provozu kina Kotva v roce

35 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 285,00 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Příjemce Účel Částka Čarvašová Alena Štěstí s překážkou - 70 % Alena Schelová Výstava Jiří Anderle % Švarcová Jana Kulturní léto % Binder Milan Když století městem proletí - exteriérová výstava - 70 % Švarcová Jana Kulturní léto % Čarvašová Alena Štěstí s překážkou - 30 % Binder Milan Když století městem proletí - exteriérová výstava - 30 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 131,40 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Příjemce Účel Částka Verbson s. r. o. Propagační materiály společného projektu Hřiště BezBot a dalších subjektů % KNOWCOMM s. r. o. GASTROTOUR % KNOWCOMM s. r. o. GASTROTOUR % Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 681,00 tis. Kč, z toho vyplaceno 645,00 tis. Kč. Z důvodu termínu předložení vyúčtování příjemce dotace METROPOL spol. s r. o. do , bude zbývající část dotace ve výši 36,00 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování. Příjemce Účel Částka Metropol, spol. s r. o. Přehlídka divadel malých forem - 30 % z DP Agentura Grif, spol. s r. o. Regionální ozvěny FEBIOFESTu České Budějovice Metropol, spol. s r. o. Přehlídka divadel malých forem - 70 % LiStOVáNí s. r. o. LiStOVáNí - cyklus scénických čtení % TRIMA CB s. r. o. Maturantka roku % AKAI KIKU s. r. o. Japonské kulturní dny % Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. Produkční agentura Art 4 Promotion, s. r. o. OUTDOOR FILMS s. r. o. Jihočeský jazzový festival dny v ČB - 70 % Audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE - 70 % Mezinárodní festival outdoorových filmů ročník % mcfabrika s. r. o. Česká hudební legenda v ČB % secado1 s. r. o. Blues pod Černou věží VI % TRIMA CB s. r. o. Maturantka roku % Produkční agentura Art 4 Promotion, s. r. o. Jihočeský Jazzový Festival s. r. o. Audiovizuální festival na vodě VLTAVA ŽIJE - 30 % Jihočeský jazzový festival dny v ČB - 30 % Celkem v Kč

36 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 137,28 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Příjemce Účel Částka Metropol CB o. p. s. Jihočeský kompas 70 % Metropol CB o.p.s Jihočeský kompas 30 % Řemesla v odrazu zrcadel o. p. s. Zrcadla na náměstí % Rozcestí o. p. s. CB město outdoorových zážitků 30 % DP Celkem v Kč Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 340,60 tis. Kč, vyplaceno v plné výši, tj.: Příjemce Účel Částka Hudební škola Vojtěch o. p. s. Provedení muzikálu O dvanácti měsíčkách % Hrát2Objevovat o. p. s. Objevárium: Bzukot - 70 % Metropol CB o. p. s. Galerie Nahoře - centrum fotografie % Člověk v tísni o. p. s. Jeden svět 2014 v Českých Budějovicích % Metropol CB o. p. s. OPTO IUVENTARS Hrát2Objevovat o. p. s. Objevárium: Bzukot 30 % Soukromá základní umělecká škola Zavadilka Svátek hudby v Českých Budějovicích % Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 820,84 tis. Kč, z toho vyplaceno 617,07 tis. Kč. Z důvodu termínu předložení vyúčtování příjemců dotací Jůzit o. s. a České Budějovice V. A. Lanny do , bude zbývající část dotace v celkové výši 203,77 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování, tedy v roce Příjemce Účel Částka Jůzit o. s. USE-IT Č. Budějovice a Č. Krumlov - první vydání mapy a její distribuce - 30% Česká asociace akademických technických sportů - vysokoškolský akademický klub - kynologický Mezinárodní flyballový turnaj % Ars klub České Budějovice Staročeské Velikonoce aneb jaro už je tu % České Budějovice V. A. Lanny Lannova půjčovna loděk - 70 % Jůzit o. s. Prozkoumej město jako Budějčák - 70 % České Budějovice V. A. Lanny InfoPointVltava.cz - 70 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 2.667,90 tis. Kč, z toho vyplaceno 2.609,26 tis. Kč. Z důvodu termínu předložení vyúčtování příjemců dotací Ars klub České Budějovice, Nová Solnice a České Budějovice V. A. Lanny do a , bude zbývající část dotace v celkové výši 58,20 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování, tedy v roce

37 Příjemce Účel Částka ŽESTĚ DVĚSTĚ BRASS SESSION % Mažoretkový klub Panenky Celoroční činnost Panenky % Mažoretkový klub Panenky Reprezentace Mažoretkový klub Panenky - Mistrovství ČR a Evropy % Divadlo Za rohem Divadélko Růžek % České Budějovice Vojtěcha Adalberta Lanny Ars klub České Budějovice Hra královská o Lannův pohár v šachu - 70 % Město seniorům - žánrově pestré pořady pro českobudějovické seniory a střední generaci - 70 % Kulteko o. s. Odpad fest % SUD - studentské univerzitní divadlo SUD - studentské univerzitní divadlo Literární šleh % SUD % Hukot o. s. Buskers fest % Občanské sdružení TAM-TAM Beránkův rok % Občanské sdružení TAM-TAM Galerie U Beránka % Taneční centrum MOVE 21 Účast TC Move 21 na MČR formací % Taneční centrum MOVE 21 Dance Life tour % Kredance o. s. Kdo si tančí, nezlobí aneb prevence tancem % Kredance o. s. Tanec Praha v ulicích města % ÚSVIT - sdružení jihočeského souboru písní a tanců ÚSVIT - sdružení jihočeského souboru písní a tanců Velký dechový orchestr České Budějovice o. s. Velký dechový orchestr České Budějovice o. s. Velký dechový orchestr České Budějovice o. s. Svaz důchodců ČR Celoroční činnost, opatření č % Folklórní odpoledne Hrály dudy, opatření č % Vejvodova Zbraslav % Promenádní koncerty % Celoroční činnost VDO ČB % Kulturní program SD, 6. ročník Seniorská píseň, % Svaz důchodců ČR Zájmová umělecká činnost seniorů % Jihočeské pěvecké sdružení o. s. Celoroční koncertní činnost % Nová Solnice o. s. Pohádky ve Vaně % Nová Solnice o. s. Hudba da Vana % Taneční studio Dancing Qeens o. s. TS Dancing Qeens reprezentuje město České Budějovice % Občanské sdružení Kyvadlo Divadelní žabka % TJ Sokol České Budějovice Šibřinky staročeská pouť % DS J. K. Tyl České Budějovice o. s. Divadelní aktivity DS J. K. Tyl České Budějovice o. s. ve městě % Prostor pro všechny o. s. Město lidem, lidé městu - Krajinské korzo - 70 % Sportovní klub Vodní slalom ČB Wave festival kulturní program - 70 % Akademický klub třetího věku Aktiv o. s. Stromy a člověk %

38 Akademický klub třetího věku Aktiv o. s. Kulturní Akademie třetího věku % SUBKULTURA o. s. Hodně muziky za málo peněz % Collegium musicum Budvicense Občanské sdružení VERBARIUM Občanské sdružení Kultura pro mládež Celoroční činnost orchestru Collegium musicum Budvicense % VERBARIUM na každý den % Zkusebny.com - volnočasové kulturní centrum pro děti a mládež % TVOR o. s. Sochařina není (jen) dřina % Budějcká Benefice o. s. Benefice pro centrum Bazalka % Občanské sdružení Brčko Ve středu města ve středu - 70 % Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s. Budějcká Thálie ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 70 % INCOGNITI o. s. Central park Slavie % Budside o. s. Bud Wars (Budějovické taneční souboje) % Kredance o. s. Mimo mísu % TVOR o. s. Žába vánoční % SUD - studentské univerzitní divadlo Vítání prváků % SUD - studentské univerzitní divadlo OBJEKTIVně v SUDu % Ars klub České Budějovice Rozmarné léto % Svaz důchodců ČR Kulturní program SD, 3. ročník Předvánoční Seniorské písně % Budějovický Manifest, o. s. Budějovický Manifest % SUBKULTURA o. s. REGGAE BASHMENT % Deadend o. s. Deadend festival % Nová Solnice o. s. Raz dva tři herci % Arte della Tlampač o. s. Hledání Lorenzo Lamase % příspěvek na zajištění transportu uměleckých děl Asociace jihočeských pro výstavu "Vít Pavlík - obrazy, kresby a fotografie a výtvarníků Ladislav Hodný - umělecká knižní vazba" Kulterko o. s. Odpad fest kráceno dle předl. vyúčtování INCOGNITI o. s. Central park Slavie % Občanské sdružení Brčko Ve středu města ve středu - 30 % Prostor pro všechny o. s. Město lidem, lidé městu - Krajinské korzo - 30 % Sportovní klub Vodní slalom ČB Wave festival kulturní program - 30 % Divadelní soubor J. K. Tyl České Budějovice o. s. Budějcká Thálie ročník přehlídky amatérských divadelních souborů - 30 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 28,80 tis. Kč: Příjemce Účel Částka Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola Zpěv spojuje % Celkem v Kč

39 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím z Dotačního programu města České Budějovice na podporu cestovního ruchu byla příjemci dotace Nadace pro Jihočeské cyklostezky, na projekt Reedice propagačního materiálu Na kole krajinou Českobudějovicka v roce 2013 vyplacena částka ve výši 133,28 tis. Kč, jako 70 % z celkové dotace. Termín realizace projektu byl stanoven do , termín předložení vyúčtování do , a tudíž zbývající část dotace ve výši 57,12 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, byla dle smlouvy proplacena do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování uznatelných nákladů projektu. Příjemce Účel Částka Nadace pro Jihočeské cyklostezky Reedice propagačního materiálu Na kole krajinou Českobudějovicka, 30% Celkem v Kč Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 169 tis. Kč, vyplaceno v plné výši: Příjemce Účel Částka ZŠ a MŠ J. Š. Baara Rozšíření folklórního zaměření sboru. Veřejná vystoupení sboru. Rozšíření výuky zpěvu, rozvoj a obnova vybavení % ZŠ a MŠ J. Š. Baara Celoroční činnost DFS Bárováček % ZŠ a MŠ J. Š. Baara Reprezentace českobudějovického regionu na mezinárodním pěveckém festivalu Makarské kulturní léto - Chorvatsko přípravným sborem Carmínek % ZŠ a MŠ J. Š. Baara Reprezentace českobudějovického regionu pěveckým sborem Carmina na mezinárodním pěveckém festivalu sborového zpěvu Královny Jadranu v Itálii v Rimini % ZŠ a ZUŠ Bezdrevská ZŠ a ZUŠ Bezdrevská Pořizování a úpravy sborových krojů, triček a ponč pro nové členy Canzonetty % Účast DPS Canzonetta a ženského sboru Vox novus na festival sborového zpěvu Cracovia Cantat v Krakově (Polsko) % Celkem v Kč Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu cestovního ruchu, z nespecifikovaných rezerv převedeno 96,00 tis. Kč, vyplaceno 88,00 tis. Kč, tj.: Příjemce Účel Částka Střední škola obchodní Vítejte u nás - V. ročník - 70 % SŠ obchodu, služeb a podnikání a Budějovické mlsání % VOŠ Střední škola obchodní Vítejte u nás V. ročník 30 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery cizím PO knihovna knižní novinky na základě 11, odst. 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) dotace na nákup knižních novinek do poboček Jihočeské vědecké knihovny ve výši 50,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury. Z nespecifikovaných rezerv bylo převedeno a vyplaceno 482,60 tis. Kč: 36

40 Příjemce Účel Částka Jihočeská vědecká knihovna Poslechový pořad Antidiskotéka Jiřího Černého % Alšova jihočeská galerie Galerijní noc % Dům dětí a mládeže České Budějovice Dům dětí a mládeže České Budějovice Dům dětí a mládeže České Budějovice Dům dětí a mládeže České Budějovice Pořízení sborových šatů pro mládežnický sbor Puellae Budvicienses % Doprava DPS Jitřenka na světovou sborovou soutěž World Choir Games 2014, Riga % Doprava mládežnického pěveckého sboru Puellae Budvicienses na sborovou soutěž World Choir Games 2014 v Rize % Obnova materiálního vybavení DFS Úsviťáček 100 % Gymnázium J. V. Jirsíka Mendík z Prahy do Brna % Gymnázium J. V. Jirsíka Mendík s doprovodem % Gymnázium Česká a Olympijských nadějí Podpora činnosti pěveckého sboru Sbor se Z a divadelních kroužků gymnázia v České % Jihočeská vědecká knihovna Knihovna - živé místo - 100% Gymnázium J. V. Jirsíka Mendík slaví čtvrtstoletí % Alšova jihočeská galerie Galerijní noc % Celkem v Kč Úhrady sankcí jiným rozpočtům nebylo čerpáno. Dary obyvatelstvu ocenění talentů ocenění talentů v oblasti kultury za rok Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu kultury, z nespecifikovaných rezerv převedeno 261,10 tis. Kč, z toho vyplaceno 240,10 tis. Kč. Z důvodu termínu předložení vyúčtování příjemce dotace Milana Plevy do , bude zbývající část dotace ve výši 21,00 tis. Kč, jako 30 % z celkové dotace, vyplacena dle smlouvy do 21 dnů od odsouhlasení předloženého vyúčtování, tedy v roce Příjemce Účel Částka Zdeněk Kult JAZZ OPEN % Vít Podroužek Cantus Firmus - hudba renesanční Evropy, písně z českých kancionálů % Ludmila Dvořáková Festival duchovní sborové hudby % Ludmila Dvořáková Celoroční činnost Komorního pěveckého sdružení absolventů Gymnázia J. V. Jirsíka % Vítězslav Marčík Velikonoční hrkání % Anna Voříšková Činnost PSJU při Biskupském gymnáziu v ČB % Steffal Pavel Festival Na dvanácti strunách - 70 % Milan Pleva Jaroslav Boxan 4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů Černá věž - 70 % Studentský elektronický festival/student Electronic Fest % Steffal Pavel Festival Na dvanácti strunách - 30 % Celkem v Kč Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru Rozkvetlé město ocenění vítězů soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu okna nebo balkónu města. 37

41 Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 z přidělených finančních prostředků na podporu cestovního ruchu na rok 2014 byla rozpočtovaná částka 1.400,00 tis. Kč. Opatřením č. 1 a č. 2 v první výzvě byla žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplacena částka v celkové výši 1.329,47 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 z přidělených finančních prostředků na podporu kultury na rok 2014 byla celková rozpočtovaná částka 4.850,00 tis. Kč. Opatřením č. 1 až č. 6 v první výzvě a Opatřením č. 2 až č. 4 ve druhé výzvě, byla žadatelům dle jejich právní subjektivity vyplacena částka v celkové výši 4.800,37 tis. Kč. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky finančních prostředků subjektům, které v předchozím účetním období nesprávně poukázaly prostředky na příjmový účet statutárního města (Klub českých turistů částku 1,02 tis. Kč, Akademický klub třetího věku Aktiv částku 1,56 tis. Kč). Obor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 12 Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení hřišť pro provozování volnočasové aktivity - tenisové školy pro děti a mládež ze sídliště Máj nakoupena tenisová síť, tenisové sloupky, rakety, bedna na sportovní nářadí, dále nákup basketbalových košů pro dosud nevybavená hřiště Plzeňská I, Jiráskovo nábřeží, A. Barcala, volejbalové sloupky pro sportoviště Bezdrevská. Nákup materiálu jinde nezařazený servis a regulace vytápění PO nedošlo k žádné havarijní situaci na školách a z tohoto důvodu nebyla tato položka čerpána. Nákup materiálu jinde nezařazený MŠ papírové tácky pro pohoštění ředitelek/lů příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ při školení na nový občanský zákoník. Nákup materiálu údržba hřišť pásky na upevnění sítí na branky na hřištích, visací zámky pro uzamčení veřejných sportovišť. Nájemné pronájem sálu na výjezdním zasedání ředitelek/lů mateřských a základních škol, pronájem dataprojektu. Nájemné pronájem mobilních toalet u sportovního areálu Základní školy Máj I v rámci zpřístupnění hřiště veřejnosti na sídlišti Máj v období od května do září. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání školení pro ředitele zřizovaných školských organizací - Nový občanský zákoník a jeho promítnutí do oblasti školství, pro vedoucí školních jídelen Úvod do dietního stravování, Manažerské minimum a Jak na dietu ve školní kuchyni, dále Správní řízení ve škole a školském zařízení a pro ekonomické pracovníky příspěvkových organizací Daňová povinnost příspěvkových organizací. Nákup ostatních služeb České Budějovice město sportu zhotovení grafických úprav a aktualizace webových stránek k projektu České Budějovice město sportu pro potřebu udržitelnosti projektu po dobu 5 let (do roku 2016) financovaného ROP NUTS II Jihozápad. Nákup ostatních služeb servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ, a ŠJ servis ústředního vytápění a zařízení měření a regulace v mateřských, základních školách a školní jídelně zřizovaných statutárním městem České Budějovice. Nákup ostatních služeb odborné zabezpečení a provozování tenisové školy volnočasové aktivity pro děti a mládež ze sídliště Máj. Nákup ostatních služeb přemístění skateboardových překážek, dovoz a montáž výstavních panelů na ZŠ a MŠ J. Š. Baara pro výstavu k 50. výročí školního stravování, technické kontroly a sečení trávy na hřištích ve správě odboru, ubytování ředitelek/lů příspěvkových organizací (MŠ a ZŠ) na výjezdním zasedání, výroba sportovního řádu na hřiště Zachariášova, zpracování projektové dokumentace na discgolfové hřiště. Opravy a udržování hřiště odstranění závad zjištěných při odborné technické kontrole a při kontrole odpovědným pracovníkem magistrátu na veřejných sportovištích, která jsou v majetku města oprava oplocení a povrchu hřiště na Jiráskově nábřeží, povrchu sportoviště Větrná II a Branišovská, oplocení hřišť Staroměstská, Dubenská, Větrná I, J. Bendy a Fr. Ondříčka I, oprava basketbalových košů, volejbalových sloupků, doplnění provozních řádů. Pohoštění porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ pohoštění při školení pro ředitele zřizovaných školských organizací o novém občanském zákoníku a jeho promítnutí do oblasti školství. Pohoštění při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ pohoštění při vyhodnocení projektu Stravujeme se společně, pohoštění komise při hodnocení ředitelů škol a školských zařízení (funkční období ředitelů dle zákona) a u příležitosti rozloučení s pedagogickými a nepedagogickými pracovníky. 38

42 Ostatní nákupy jinde nezařazené projekty rozšiřující služby škol k poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na podporu výukového programu v oblasti zdravé výživy na projekt Zdraví dětem a pro realizaci mezinárodního projektu Edison v Základní škole Matice školská, dále dovoz stravy (bezlepkové diety) do školských organizací (ZŠ, MŠ a ŠJ) v rámci projektu Stravujeme se společně a na částečnou úhradu nákladů spojených s účastí žáků na sportovní akci Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů (ZŠ a MŠ Kubatova, ZŠ Dukelská, ZŠ Máj I). Věcné dary dary pro účastníky literární a výtvarné soutěže pod názvem Stravování očima dětí, dárkový balíček k životnímu jubileu ředitele ZŠ O. Nedbala, květinová vazba k životnímu jubileu ředitelky MŠ Dlouhá, k 50. výročí založení MŠ E. Pittera, rozloučení se se školskými důchodci, dárkové knižní poukázky pro úspěšné žáky ze základních škol, kteří se zúčastnili různých soutěží. Věcné dary soutěže ceny pro děti a mládež poskytované pořadatelům různých soutěží ve sportovních disciplínách i volnočasových aktivitách (poháry, knihy). Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, právnickým osobám, obecně prospěšným společnostem, spolkům a církvím a náboženským společnostem podpora rodin s předškolními dětmi v souladu s Pravidly pro přidělování finanční podpory rodinám s předškolními dětmi, které navštěvují soukromá předškolní zařízení v Českých Budějovicích, poskytnuto 271,00 tis. Kč, z toho: Mgr. Dominika Průchová Dětské centrum Mláďátka 16,00 tis. Kč Bc. Linda Konrádová Školička LVÍČEK 43,00 tis. Kč Žaneta Frantálová hlídání dětí 13,00, tis. Kč Dětské centrum BARBORKA, s. r. o. 71,00 tis. Kč Billingua, s. r. o. 12,00 tis. Kč Gimi line, s. r. o. Strom života 3,00 tis. Kč KinderGarten One Mateřská škola, s. r. o. 37,00 tis. Kč FORMELO, s. r. o. 17,00 tis. Kč Mateřská škola Vysoké školy technické a ekonomické, s. r. o. 12,00 tis. Kč Doma v lese lesní školka, o. s. 12,00 tis. Kč 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech, o. s. 7,00 tis. Kč Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice, o. p. s. 26,00 tis. Kč Městská charita Dětské centrum Beruška 2,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám, právnickým osobám, spolkům, církvím a náboženským společnostem a veřejným výzkumným institucím děti ve věku do 6 let dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 500 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Dominika Průchová Dětské centrum Mláďátka Bc. Lindě Konrádové Školička lvíček Soukromá základní škola a mateřská škola Viva Bambini Viva Bambini s. r. o. Bilingua s. r. o. Německo-česká školka Deutscher Kindergarten Bei den Zwergen Školka Barborka s. r. o. Školka Barborka KinderGarten One Mateřská škola s. r. o. Zajištění režijních nákladů mateřské školky FORMELO s. r. o. Formelo s. r. o. soukromá školka Slavíček-hudební mateřská škola s angličtinou s. r. o. Celodenní hlídání a péče o děti Doma v lese -lesní školka o. s. Lesní školka DOMA V LESE Občanské sdružení rodičů a přátel ohrožených a postižených dětí - Poznáváme svět s Pomněnkou POMNĚNKA Salesiánské středisko mládeže Předškoláci na Máji dům dětí a mládeže Č. Budějovice Městská charita České Budějovice Dětské centrum Beruška

43 Biologické centrum AV ČR, v.v.i. Dětská skupina Motýl Celkem v Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,84 tis. Kč, z toho: Ivana Ježková Letní příměstský tábor pro děti 10,24 tis. Kč Mgr. Simona Ježová - zajištění příměstského tábora Městem s tužkou či štětcem 15,60 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům fyzickým osobám mimo dotační směrnici byla poskytnuta dotace ve výši 30 tis. Kč Aleši Dvořákovi na turnaj v ledním hokeji pod názvem Memoriál Miroslava Dvořáka. Neinvestiční transfery nefinančním podnikajícím subjektům právnickým osobám dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu (opatření č. 4) z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 51,60 tis. Kč, dále poskytnuta dotace mimo dotační směrnici ve výši 20,00 tis. Kč: DECARO RMG s. r. o. Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů 21,60 tis. Kč DECARO RMG s. r. o. Halový Pětiboj Všestrannosti 30,00 tis. Kč mimo dotační směrnici udělena dotace: EVENT Media s. r. o. Night run České Budějovice a Avon běh 20,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 30 tis. Kč společnosti FORMELO s. r. o. na Letní příměstský tábor. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem - využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno Koníčku o. p. s. na celoroční činnost 35,91 tis. Kč a 21,00 tis. Kč na jednorázovou akci Cestujeme za zvířátky. Neinvestiční transfery spolkům sport mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na činnost výkonnostních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 1), dotace na podporu mládežnických preferovaných klubů (opatření č. 2), dotace na činnost ostatních mládežnických sportovních klubů (opatření č. 3), dotace na sportovní akce (opatření č. 4) a mimořádně udělené dotace na základě dodatečného rozpočtového opatření (185 tis. Kč). Celkem převedeno a vyplaceno ,40 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice PLAVÁNÍ České Budějovice o. s. Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR Sportovní klub policie České Budějovice TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA Sportovní klub moderní gymnastika Máj HC ČESKOBUDĚJOVIČTÍ LVI SK Mladé SKI TEAM BUDWEIS Alpské disciplíny Tělovýchovná jednota Merkur České Budějovice SK Vodní Slalom České Budějovice Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce

44 SK Čtyři Dvory - servisport České Budějovice Basketbalový sportovní Klub České Budějovice Bruslařský klub České Budějovice Sportovní klub Třebín SK Slavia České Budějovice TJ Motor o. s. Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice TJ METEOR Taekwondo klub WTF České Budějovice Vysokoškolský sportovní klub Slavia PF České Budějovice SK JUDO České Budějovice BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČESKÉ BUDĚJOVICE o. s. Triatlonový sportovní klub České Budějovice o. s. FC Nové Hodějovice, o. s. Jihočeská fotbalová akademie Karla Poborského z. s. HC České Budějovice, o. s. Volejbalový klub České Budějovice Taneční centrum Move 21 FIGHT CLUB TJ KARATE České Budějovice FBC UNITED České Budějovice FBC Štíři České Budějovice, o. s. TAEKWON-DO FIGHT CLUB Sportovní klub Pedagog České Budějovice Taneční studio No Limit Astros České Budějovice Taekwon-do ITF škola Tong-il Klub sportovních potápěčů Jihočeské univerzity v Č. B. Shirokan Dojo Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost výkonnostních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů v roce 2014 Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů v roce 2014 Příspěvek na podporu mládežnických preferovaných klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce 2014 Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce

45 SK Meťák o. s. Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Baseballový oddíl "ANGELS" Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce SPORT KLUB RB Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Sportovní klub BOXING České Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Budějovice sport. klubů v roce Sportovní klub CB SPORT POINT Příspěvek na činnost ostatních mládežnických o. s. sport. klubů v roce Aktivity České Budějovice o. s. Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Sportovní klub ELIM TEAM Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Sdružení sportovních zájmových Příspěvek na činnost ostatních mládežnických útvarů a klubů DDM ČB sport. klubů v roce Vsport klub Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce TJ DYNAMO České Budějovice Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Potápěčský klub NEPTUN České Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Budějovice sport. klubů v roce TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Čtyři Dvory sport. klubů v roce TJ OB České Budějovice o. s. Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce Hokejový klub HC DDM České Příspěvek na činnost ostatních mládežnických Budějovice sport. klubů v roce Tělovýchovná jednota Chatař Příspěvek na činnost ostatních mládežnických sport. klubů v roce SK Vodní Slalom ČB Příspěvek na sportovní akce: Wave festival Příspěvek na sportovní akce: Velká cena Tělovýchovná jednota Jihočeského kraje a Českých Budějovic - KOH-I-NOOR 43.ročník a 1.kolo ČP v plavání PLAVÁNÍ České Budějovice o. s. Příspěvek na sportovní akce: Plavecké závody Sportovní klub moderní gymnastika Máj České Budějovice žactva "ČESKÉ BUDĚJOVICE 2014" Příspěvek na sportovní akce: Hyundai-Fischer cup mezinárodní turnaj v moderní gymnastice Volejbalový klub České Budějovice Příspěvek na sportovní akce: VC města Č.Budějovice volejbal juniorky FIGHT CLUB Příspěvek na sportovní akce: Bohemia open mezinárodní turnaj v karate SPORT KLUB RB Příspěvek na sportovní akce: FISAF AEROBIC SK Vodní Slalom ČB Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Jarní slalomy SK Meťák o. s. Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní florbalový turnaj - INNEBANDY "České Budějovice Vojtěcha Příspěvek na sportovní akce: Přírodní kluziště Adalberta Lanny" náplavka Podvodní ragby PF České Příspěvek na sportovní akce: Mezinárodní turnaj Budějovice v podvodním ragby v Č. Budějovicích Občanské sdružení Jihočeský Příspěvek na sportovní akce: Sportovní dny fotbal pro mateřské školy

46 Klub podvodního hokeje Příspěvek na sportovní akce: 7. mezinárodní SERRASALMUS ročník UWH BUD PIG CUP TJ Motor o. s. Příspěvek na sportovní akce: VÁNOČNÍ OBŘÁK Příspěvek na sportovní akce: 4. ročník Velké Tělovýchovná jednota SK Čéčova Ceny SK Čéčova pro dorost, ml. a st. žactvo a České Budějovice přípravku ve Sportovní hale Č. B Tělovýchovná jednota Lokomotiva Příspěvek na sportovní akce: 42. ročníku MEMORIÁLU Podhradského - žáků v kopané Tělovýchovná jednota Lokomotiva Příspěvek na sportovní akce: ČESKOBUDĚJOVICKÝ POHÁR mladších žáků v házené Příspěvek na sportovní akce: Letní celostátní Českobudějovický klub futsalu,o. s. turnaj ve futsalu FIFA - Gambrinus Cup Tělocvičná jednota SOKOL České Příspěvek na sportovní akce: otevřený přebor Budějovice Tělocvičná jednota SOKOL České Budějovice Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace SPMP ČR České Budějovice ČOS družstev - U13, U15 a junioři Příspěvek na sportovní akce: Běh kolem Sokolského ostrova 2014 Příspěvek na sportovní akce: Sportovní hry mentálně postižených SK SLAVIA České Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Hynkův memoriál ročník Triatlonový sportovní klub ČB o. s. Příspěvek na sportovní akce: Aquatlon ČB Sportovní klub ELIM TEAM Příspěvek na sportovní akce: ELIM CUP FBC UNITED České Budějovice Příspěvek na sportovní akce: Vánoční turnaj starších žáků TJ OB České Budějovice o. s. Příspěvek na sportovní akce: Budějovický pohár Budějce na kola i dvojkola! Příspěvek na sportovní akce: 3. jihočeské dvojkolodění OUTDOOR CLUB HANACE, o. s. Příspěvek na sportovní akce: HanMan Jihočeský klub maratonců Příspěvek na sportovní akce: Jihočeský běžecký pohár Shirokan Dojo Příspěvek na sportovní akce: Sportovní turnaj KARATE pro děti a mládež TJ METEOR Příspěvek na sportovní akce: METEOR CUP série závodů Klub českých turistů Příspěvek na sportovní akce: Pochod Osvobození a Švejkovo českobudějovické kolo Celkem v Kč Mimo dotační směrnici byly poskytnuty dotace: Příjemce Účel Částka SK HLINCOVKA, o. s. FBC UNITED České Budějovice TJ METEOR QCC České Budějovice, občanské sdružení Příspěvek na uhrazení nákladů spojených s účastí starších žákyň ve finálových kolech Českého poháru a Mistrovství ČR ve volejbale v roce 2014 Příspěvek na 1. ligu žen ve floorbale v sezóně 2014/2015 Příspěvek na celorepublikovou soutěž v pozemním hokeji mládeže Příspěvek na uhrazení nákladů spojených s realizací šachového turnaje FIDE Open České Budějovice

47 TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA Příspěvek na zajištění účasti mužstva mladších dorostenců na mezinárodním fotbalovém turnaji v bavorském Moosburgu v roce Příspěvek na I. ligu ČR v házené žen v sezóně 2014/ Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům Volejbalový klub ČB volejbalovému klubu poskytnuta dotace za reprezentaci města České Budějovice ve volejbale mužů v soutěžním ročníku 2013/2014 ve výši 1.150,00 tis. Kč a na reprezentaci města České Budějovice ve VOLLEYBALL CHAMPIONS LEAGUE 2014/2015 v částce 600,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery spolkům reprezentace dotace dle Směrnice č. 6/2013 pro děti a mládež do 18 let za reprezentaci města na MČR, ME nebo MS vyplaceno 250,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Angels České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice B&H Triatlon Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice BOX CLUB TÁTY NĚMCE ČB o. s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Bruslařský klub České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice FIGHT CLUB Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice OUTDOOR CLUB HANACE o. s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Plavání České Budějovice o. s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice QCC České Budějovice, o. s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 718 SK Čtyři Dvory servisport Č. B. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice 299 Sportovní klub JUDO Č.Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Sportovní klub policie Č.Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Sportovně střelecký klub Stromovka České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Sportovní klub Moderní gymnastika Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Máj Sportovní klub vodní slalom Č. B. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Taekwondo klub WTF Č. B. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Tělovýchovná jednota DYNAMO České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Tělovýchovná jednota SK Čéčova České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice TJ Karate České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice TJ Meteor České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice TJ Sokol České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Triatlonový sportovní klub České Budějovice o.s. Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Volejbalový klub České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR České Budějovice Příspěvek za reprezentaci města Č. Budějovice Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům dětské a mládežnice organizace dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce Z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 2.524,78 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Walden

48 Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Útěk z Teutoburského lesa Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Poznávání Plzně a okolí Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Walden Jamboree střediska Walden Junák svaz skautů a skautek ČR Krajinská Centrum Krajinská Junák svaz skautů a skautek ČR Krajinská Velikonoční workshop Junák svaz skautů a skautek ČR Krajinská Letní řádění Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Celoroční činnost střediska VAVÉHA Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Skautská pouť Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Závody vlčat a světlušek Junák svaz skautů a skautek ČR, středisko Vavéha Jamboree českobudějovických skautů Pohodáři VSKH Společně se nenudíme Občanské sdružení DÁLKY Husitští skauti celoroční činnost středisko Zálesák Propagace a oprava stanů 1. střediska Zálesák TIB občanské sdružení Praha Tvořivá informatika TIB občanské sdružení Praha Regionální kolo Mladý programátor Občanské sdružení Život se psem Život se psem Pionýrská skupina DRACI České Budějovice Nezamykáme přístav Pionýrská skupina DRACI České Mezinárodní den dětí dětský smích a radost nic Budějovice nenahradí Česká tábornická unie T.K.Toulavý vítr České Budějovice Podpora celoroční činnosti T. K. Toulavý vítr Česká tábornická unice Velká rada oblasti Jihočeské Celoroční činnost tábornických klubů ČTU T.O.Nová Dvojka Nová Dvojka Oblastní spolek Českého Podpora činnosti a provozu klubovny MS Mládež červeného kříže ČČK Oblastní spolek Českého červeného kříže Oblastní studijní středisko Oblastní spolek Českého červeného kříže Příměstský tábor ČČK zábavou k poučení QCC České Budějovice, o. s. Celoroční činnost Radambuk My se volného času nebojíme Taneční studio Dancing Queens Příspěvek na celoroční činnost TS Dancing o. s. Queens Česká tábornická unie T.K.Robinsoni České Budějovice Příspěvek na celoroční činnost Česká tábornická unie T.K.Čtveráci České Budějovice Celoroční činnost Česká tábornická unie T.K.Čtveráci České Budějovice Hry v Novohradských horách Česká tábornická unie T.K.Čtveráci České Budějovice Akce LUCO Česká tábornická unie T.K.ČASSIOPEIA Č. Budějovice Podpora celoroční činnosti T.K.Cassiopeia OUTDOOR CLUB HANACE o. s. Do pohádky s králíky

49 Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Základní článek hnutí Brontosaurus Forest - CEGV Cassiopeia Cesta do Narnie jarní příměstský tábor Srdce plné slunce den dětí akce věnovaná i dětem s handicepem Léto s Cassiopeiou Život ve větvích TVOR o.s. Rok s Tvorem TVOR o.s. Nekonečný příběh Příměstský tábor s ateliérem Tvor Přední hlídka Royal Rangers v ČR Celoroční činnost 52. Přední hlídky Royal Rangers Přední hlídka Royal Rangers v ČR Příměstský rytířský tábor v Nedabyli I. turnus Rodinné centrum Emanuel, o. s. Probouzení broučků Rodinné centrum Emanuel, o. s. Ukládání broučků k zimnímu spánku AKTIVITY České Budějovice Příměstský olympijský tábor Jihoč. krajská organizace Pionýra Volnočasové kroužky klub Pavučina Jihoč. krajská organizace Pionýra Příměstské tábory Jihoč. krajská organizace Pionýra Příměstské tábory M-tes Klub volného času dětí a mládeže Doma v lese Lesní příměstský tábor Rodinné centrum ROZÁRKA Kdo si hraje, nezlobí Kamarádi otevřených srdcí Kamarádi, průvodci volným časem Kamarádi otevřených srdcí Léto s koňmi M-centrum pro mladou rodinu, o. s. Příměstský tábor - Výletníci ACTIVE time Volnočasové aktivity na ZŠ, DD a víkendové akce VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s. Opatření 1 Příspěvek na celoroční činnost VICTORY sdružení dětí a maminek, o. s Týden plný aktivit Kredance o. s. Bez tance nejsou koláče Tanečky pro předškoláky Kredance o. s. Příměstské tábory Baby club Šikulka, o. s. Příměstský tábor ŠIKULKA II. běh (děti 6-8let) Baby club Šikulka, o. s. Příměstský tábor ŠIKULKA III. běh (děti 9-12let) Cesta hudby, o. s. Opatření č. 1 Příspěvek na celoroční činnost Cesta hudby, o. s. 17. Letní hudební tábor Jemčina Český svaz včelařů, o. s., základní Seznámení dětí a mládeže s prací včelaře organizace České Budějovice při ošetřování včelstev Volnočasový klub ALFA, o. s. Vybavení klubovny a prostor pro volnočas. činnost Stáj na Dobré Vodě OS Pony kroužek Stáj na Dobré Vodě OS Příměstský tábor s koňmi Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům Bambiriáda poskytnuto 35,00 tis. Kč Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje jako hlavnímu organizátorovi Bambiriády (dvoudenní akce, která propaguje činnost jednotlivých mládežnických organizací). Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem využití volného času mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu volnočasových aktivit v roce 2014 (174,57 tis. Kč) a mimořádně udělená dotace na základě dodatečného rozpočtového opatření (20,00 tis. Kč). Celkem převedeno a vyplaceno 194,57 tis. Kč, z toho: 46

50 Příjemce Účel Částka Salesiánské středisko mládeže DDM Salesiánské středisko mládeže - DDM Městská charita České Budějovice Římskokatolická farnost děkanství u kostela sv.mikuláše, České Budějovice Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež Výpravou za vzděláním Letní tábor pro uživatele služeb NZDM V.I.P. a SRDÍČKO-JIROLO Celoroční činnost studentského kostela sv.rodiny Celkem v Kč Mimo dotační směrnici vyplacena dotace ve výši 20,00 tis. Kč Biskupskému gymnáziu J. N. Neumanna na osobní asistenci při volnočasových aktivitách dětí s postižením. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nadace města na základě rozhodnutí správní rady nadace byla poskytnuta stipendia středoškolským a vysokoškolským studentům, kteří jsou občany města České Budějovice na podporu vzdělávání a vědy v celkové výši 200,00 tis. Kč. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Nadace a nadační fondy dotace Nadačnímu fondu jihočeských olympioniků poskytnuta dotace ve výši 40,00 tis. Kč na humanitární podporu fyzických osob, které se zúčastnily olympijských her jako reprezentanti, nebo které reprezentovaly stát na jiných světových nebo evropských soutěžích. Neinvestiční transfery vysokým školám využití volného času dětí a mládeže poskytnuta dotace dle Směrnice č. 6/2013 ve výši 30,00 tis. Kč na podporu volnočasových aktivit v roce 2014 Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích na jednorázovou akci Fyzika na Lanovce. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím sport mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 25,00 tis. Kč (opatření č. 4), mimo dotační směrnici vyplaceno 30,00 tis. Kč, z toho: Gymnázium Česká a Olympijských nadějí na sportovní akce: Olympijský den ,00 tis. Kč Dům dětí a mládeže na sportovní akce: Softballové a teeballové školní turnaje 5,00 tis. Kč Mimo dotační směrnici byly poskytnuty dotace: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu uhrazení nákladů spojených se světovou finálovou účastí chlapců ve volejbale v Lisabonu v r ,00 tis. Kč Gymnázium J.V. Jirsíka uhrazení nákladů spojených se světovou finálovou účastí děvčat ve volejbale v Lisabonu v r ,00 tis. Kč Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím využití volného času dětí a mládeže mimo dotační směrnici byla poskytnuta dotace ve výši 20,00 tis. Kč Základní umělecké škole B. Jeremiáše na pokrytí části nákladů na dopravu při výměnném zájezdu žáků do Francie. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím Pohár primátora města poskytnuto 30,00 tis. Kč Domu dětí a mládeže hlavnímu organizátorovi 12. ročníku sportovních soutěží smíšených družstev dětí z českobudějovických základních škol. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám využití volného času dětí a mládeže dotace dle Směrnice č. 6/2013, z nespecifikovaných rezerv převedeno a vyplaceno 57,90 tis. Kč, z toho: Mgr. Karlu Kotlíkovi na technický příměstský tábor 27,90 tis. Kč Mgr. Tomáš Skolka na příměstský tábor Sportuj, bav se a ukaž, co je v tobě 30,00 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rok ve Francii mimo dotační směrnici byla poskytnuta dotace ve výši 50,00 tis. Kč Anně Dvořákové na pokrytí nákladů spojených se studiem Lycée La Presentation v Saint-Flour ve Francii v roce 2014/2015. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 děti ve věku do 6 let v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu a rozvoj péče o děti do 6 let věku v roce 2014 byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 500,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 sport v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014 byly přidělené finanční prostředky rozděleny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši ,00 tis. Kč. 47

51 Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 volnočasové aktivity v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu volnočasových aktivit byly přidělené finanční prostředky rozděleny a vyplaceny mezi žadatele dle jejich právní subjektivity ve výši 2.900,00 tis. Kč. Nespecifikované rezervy odpisy PO na pokrytí odpisů nově pořízené investice předané ZŠ a MŠ L. Kuby (zateplení). Odbor sociálních věcí - odpovědné místo 106 V tabulkové části str. 12 až 14 Ostatní osobní výdaje Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice odměny pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice. Ostatní osobní výdaje úklid klubů důchodců zajištění pravidelného úklidu v pěti klubech důchodců dohodou o pracovní činnosti a vedení samosprávy v klubech důchodců. Povinné pojistné za sociální pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice sociální pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice. Povinné pojistné za veřejné zdravotní pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice zdravotní pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění nebylo čerpáno. Povinné pojistné za úrazové pojištění Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice čerpáno na úrazové pojištění pracovníků, kteří se podílejí na realizaci projektu Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice. Odměny za užití duševního vlastnictví čerpáno na autorská práva za hudbu, která byla uváděna při slavnostním otevření Komunitního centra Máj. Knihy, učební pomůcky a tisk protidrogová prevence nebylo čerpáno. Knihy, učební pomůcky, tisk výkon pěstounské péče nákup odborné literatury v rámci výkonu pěstounské péče. Knihy, učební pomůcky a tisk předplatné novin roční předplatné časopisů Paní domu a časopisu Vital pro seniory v klubech důchodců. Knihy, učební pomůcky, tisk Komunitní centrum nákup odborné literatury pro nově otevřené Poradenské centrum v Komunitním centru Máj. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup tiskáren, počítačů, klávesnic, diktafonů, termosek apod. v rámci projektu. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB nebylo čerpáno. Drobný hmotný dlouhodobý majetek vybavení nákup televizního přijímače pro seniory v klubu důchodců J. Plachty, varná konvice pro KD Rožnov a nástěnka pro KD Plzeňská. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Komunitní centrum - vybavení nového klubu důchodců a Poradenského centra v Komunitním centru Máj. Pořízen drobný nábytek, 2 tiskárny, elektronika a spotřebiče (radiomagnetofony, televize, DVD přehrávače, mikrovlnné trouby, varné konvice, ledničky apod.). Nákup materiálu jinde nezařazený protidrogová prevence nákup žádanek a receptů na omamné látky. Nákup materiálu jinde nezařazený Podpora standardizace OSPOD České Budějovice v rámci projektu pořízeny kartotéky a rozřazovače, hračky a omalovánky pro nezletilé děti v dětských domovech a sady kuličkových per s potiskem k zajištění povinné publicity projektu. Nákup materiálu jinde nezařazený rozvojový plán města zakoupeny kancelářské potřeby a papírové tácky. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup čisticích prostředků, úklidových potřeb, hygienických rukavic a kalendářů do jednotlivých klubů důchodců. Nákup materiálu jinde nezařazený Komunitní centrum drobné vybavení nového klubu důchodců a Poradenského centra v Komunitním centru Máj (čisticí prostředky, hrnečky, skleničky a jiné). Studená voda zálohy na spotřebu vody v klubech důchodců na rok 2014, doplatky za rok Teplo zálohy na úhradu tepla v klubech důchodců na rok 2014, doplatky za rok Plyn zálohy na vytápění v klubech důchodců na rok 2014, doplatek za rok

52 Elektrická energie záloha na spotřebu elektrické energie v roce 2014, doplatek roku 2013 v klubech důchodců. Teplá voda záloha na spotřebu teplé vody v klubech důchodců na rok 2014, doplatek za rok Služby telekomunikací a radiokomunikací Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup telekomunikačních služeb v rámci projektu. Služby telekomunikací a radiokomunikací Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb České Budějovice nákup telekomunikačních služeb v rámci projektu pro členy realizačního týmu. Služby telekomunikací a radiokomunikací čerpáno na pronájem telefonního automatu v klubu důchodců Plzeňská. Nájemné výkon pěstounské péče nebylo čerpáno. Nájemné kluby důchodců nájem pro TJ Rožnov za pronájem klubu důchodců Rožnov v objektu Sokolovny a objektu v Kulturním domě Vltava. Prostředky jsou čerpány dle uzavřené smlouvy na rok Nájemné plavání pro ZTP nájem dětského bazénu v rámci rehabilitace zdravotně postižených. Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Služby, školení a vzdělávání Podpora standardizace OSPOD České Budějovice zajištění vzdělávacího kurzu v rámci projektu Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice. Služby, školení a vzdělávání čerpáno na odbornou přednášku v rámci nového občanského zákoníku pro pracovníky OSV, proplacení vzdělávacího kurzu správní řízení na úseku SPOD a školení pracovníků Standardizace Nákup ostatních služeb zhotovení publikace čerpáno na předtiskovou a tiskovou přípravu a brožur Průvodce sociální oblastí a Průvodce pro rodinu rok Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb výkon pěstounské péče čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle 47d zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, na zajištění dětských táborů, studijních pobytů v Anglii pro děti v pěstounské péči, zajištění celodenní péče o svěřené dítě po dobu návštěvy lékaře, školení pečujícího, zajištění vzdělávací činnosti pro osoby pečující o svěřené dítě a úhrada nákladů na pracovníky, kteří zajišťují přípravu osob pečujících o svěřené děti. Nákup ostatních služeb Podpora standardizace OSPOD České Budějovice poskytování služby Supervizních setkání v rámci realizace projektu a zajištění přednášek. Nákup ostatních služeb rozvojový plán města čerpáno na reklamní videospot k sociálním službám v rámci plánování sociálních služeb. Nákup ostatních služeb Implementace Rozvojového plánu sociálních služeb ČB zajištění přednášky k problematice nového občanského zákoníku, přednášky na kulaté stoly, propagační přehlídky v tištěném i elektronickém Českobudějovickém deníku a předtisková příprava Průvodce sociální oblastí pro rok Zapůjčení regálů na výstavu v rámci projektu, zhotovení letáků, plakátů a pozvánek v rámci projektu Implementace RPSS České Budějovice. Nákup ostatních služeb sociální hospitalizace zajištění odborného vyšetření nezletilých dětí na dětském oddělení v Nemocnici České Budějovice na 24 hodin před nástupem do dětského domova. Nákup ostatních služeb vstupné a zájezdy důchodců vstupenky na kulturní akce pro seniory (filmová představení, koncerty vážné hudby a vstupenky na vánoční koncert) a zajištění průvodce zájezdu do Jindřichova Hradce a Červené Lhoty pro seniory z klubů důchodců. Nákup ostatních služeb poplatky za odvoz odpadů, zajištění úklidu v klubech důchodců v Domech pečovatelské služby SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. v Českých Budějovicích a platba ročního poplatku České televizi. Nákup ostatních služeb plavání pro ZTP zajištění dozoru při rehabilitačním plavání zdravotně postižených. Nákup ostatních služeb udržitelnost projektů čerpáno na grafickou úpravu, zpracování odborných podkladů a tisk bulletinu Město pro rodinu. Nákup ostatních služeb Komunitní centrum tisk informačních letáčků v rámci prezentace a zpracování projektu strategie pro Komunitní centrum Máj, zhotovení klíčů ke schránkám, zajištění úklidu před zahájením provozu klubu důchodců a Poradenského centra v Komunitním centru Máj. Nákup ostatních služeb lékařské prohlídky úhrady lékařům za výpisy ze zdravotní dokumentace potřebné k umisťování nezletilých dětí do diagnostických ústavů a dětských domovů. Opravy a udržování kluby důchodců čerpáno na opravu vodovodního odpadu (provedena Správou domů Č. Budějovice) v KD Nerudova ul. 49

53 Pohoštění Podpora standardizace OSPOD České Budějovice nákup pohoštění na setkání Týmu pro mládež a občerstvení na kulaté stoly v rámci projektu. Pohoštění setkání pracovních skupin rozvojového plánu čerpáno na zajištění pohoštění pracovních skupin. Pohoštění setkání důchodců drobné občerstvení při oslavě Dne matek v klubu důchodců Nerudova a Roháče z Dubé, pohoštění pro seniory na večerním představení Dobrá hodinka, nákup vánočního cukroví pro seniory v klubech důchodců a cukrovinek pro děti základních škol při vánočních besídkách. Věcné dary dětské domovy nákup drobných předmětů a cukrovinek pro děti v dětských domovech a diagnostických ústavech, které jsou předávány při návštěvách sociálními pracovnicemi pro ústavní výchovu. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem osobní asistence finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Ledaxem o.p.s. České Budějovice a Jihočeským centrem pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. Prachatice v celkové výši 503,70 tis. Kč. Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka THEIA krizové centrum o. p. s. Projekt THEIA prevence tak trochu jinak THEIA krizové centrum o. p. s. Projekt THEIA pomoc v krizi Tyflokabinet o. p. s. Projekt Sociální rehabilitace Koníček, o. p. s. Projekt Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích Mezi proudy, o. p. s. Projekt Sociální bydlení mezi proudy Ledax o. p. s. Tyflokabinet o. p. s. Podpora pečovatelské služby poskytované na území města České Budějovice Projekt Arteterapie nevidomých, těžce zrakově postižených a seniorů Mezi proudy o. p. s. Projekt Bezvady divadlo ADRA o. p. s. ADRA o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Koníček o. p. s. Hospic sv. Jana N. Neumanna Projekt Dobrovolnictví pro seniory v našem městě Projekt Dobrovolnictví pro lidi s postižením v našem městě Projekt Bezplatné mediace v SO ORP České Budějovice Projekt Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích Projekt Odlehčovací služba pro občany města Č. Budějovice v roce Koníček o. p. s. Projekt Podpora vstupu na trh práce Jihočeská rozvojová o. p. s. I MY, o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. Projekt Bezplatné právní poradenství a aktivní pomoc klientům s porušením práv Projekt Středisko rané péče pro jihočeský region Projekt Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob

54 Jihočeská rozvojová o. p. s. Projekt Řešení platební neschopnosti za pomoci dluhového experta v Občanské poradně Tyfloservis, o. p. s. Projekt Cesta ze tmy Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry České Budějovice o. p. s. Ledax o. p. s. Jihočeská rozvojová o. p. s. Projekt Skupinová terapie pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt Rozšíření a podpoření aktivit Klubu R51 plus při Ledax o. p. s. Projekt Nový občanský zákoník poradenství pro osoby v obtížné životní situaci Jihočeská rozvojová o. p. s. Projekt Poradenské centrum RODINA Jihočeská rozvojová o. p. s. Temperi, o. p. s. Temperi o. p. s. Ledax o. p. s. Projekt Dluhové poradenství pro osoby v dluhové pasti Projekt Temperi sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Projekt Temperi sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi Projekt Vytvoření nabídky volnočasových aktivit pro uživatele Ledax o. p. s Jihočeská sociální výpomoc o. p. s. Projekt Osobní asistence Česká maltézská pomoc o. p. s. Česká maltézská pomoc o. p. s. TYFLOKABINET Č. B., o. p. s. Projekt Jednorázové akce pro děti a mládež s postižením a seniory Projekt Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích Projekt Průvodcovské a předčitatelské služby THEIA krizové centrum o. p. s. Projekt THEIA terénní pomoc v krizi Koníček o. p. s. Koníček o. p. s. Centrum BAZALKA, o. p. s. Projekt Sociální rehabilitace v Českých Budějovicích Projekt Sociálně aktivizační služba v Českých Budějovicích Projekt Centrum Bazalka denní a týdenní stacionář pro zdravotně postižené děti a mládež Mezi proudy o. p. s. Projekt Sociální rehabilitace mezi proudy Mezi proudy o. p. s. Projekt Work Academy Mezi proudy o. p. s. Projekt Sociální bydlení mezi proudy TYFLOKABINET o. p. s. Středisko pro rodinu a mezilidské vztahy a Linka důvěry o. p. s. Projekt Odborné sociální poradenství pro osoby s těžkým zrakovým postižením Projekt Sociálně odborné poradenství psychologické poradenství

55 Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého o. p. s Česká maltézská pomoc Suverénního řádu maltézských rytířů, pod patronátem Velkopřevorství českého o. p. s Ledax o. p. s. Tichý svět, o. p. s. Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. p. s. Ledax o. p. s. Projekt Doprovázení dětí a mládeže s postižením do speciálních škol a školských zařízení v Českých Budějovicích Projekt Alternativní doprovázení seniorů a imobilních osob Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Dotace na zajištění činnosti českobudějovické pobočky Tichý svět o. p. s. Dotace na zajištění sociálních služeb pro děti ve věku 0-7 let se sluchovým postižením z Českých Budějovic Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Celkem v Kč Neinvestiční transfery spolkům čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka PREVALCO o. s. Projekt Poradna v oblasti závislosti (adiktologie) a www server prevence a léčba závislosti na alkoholu Celkem v Kč Neinvestiční transfery občanským spolkům Prevent - čerpáno na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Občanskému sdružení Prevent Strakonice (1.000,00 tis. Kč) a na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Prevent o. s. Podpora adiktologických služeb poskytovaných na území města České Budějovice Prevent o. s. Projekt Jihočeský streetwork Prevent Prevent o. s. Projekt Železný adiktolog Celkem v Kč Neinvestiční transfery tísňová péče poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 211,20 tis. Kč na využívání sociální služby Tísňová péče AREION poskytované uživatelům na území města České Budějovice. Neinvestiční transfery spolkům - čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice číslo 6/2013. Příjemce Účel Částka Akademický klub třetího věku Aktiv, o. s. Bílý Kruh bezpečí o. s. Kolpingova rodina Smečno Projekt Pohyb je život Projekt Poradenství Bílého kruhu bezpečí v Českých Budějovicích Projekt Středisko rané péče regionální pracoviště Č. Budějovice Občanské sdružení Přeslice Projekt Mateřské centrum LEPORELO

56 FOKUS o. s. Projekt "Informační kampaň mlčeti stříbro, mluviti zlato! Společnost Parkinson, o. s. Projekt Život s Parkinsonem Svaz diabetiků ČR FOKUS České Budějovice o. s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s. okr. org. SPMP Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, o. s. Projekt Zkvalitnění života osob postižených diabetem Projekt Podpora zdravotnického zařízení FOKUS ČB Projekt Příspěvek na celoroční činnost SPMP České Budějovice Projekt Sociální služba centra Arpida v roce 2014 osobní asistence M - centrum pro mladou rodinu, o. s. Projekt Mateřské centrum Máj Arpida, centrum pro rehabilitaci osob Projekt Sociální služba centra Arpida v roce se zdravotním postižením, o. s denní stacionář ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Projekt Prevence HIV AIDS pro širokou veřejnost v Českých Budějovicích Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní Projekt Aktivní život rodin pečujících Čechy, o. s. JAU o osoby s autismem Rodiče a přátelé lidí s autismem Jižní Čechy, o. s. JAU Projekt Prázdninový tábor Buková Kontakt bb o. s. pro studium Projekt Kontakt bb České Budějovice rehabilitaci a sport bez bariér oblast: celoroční výuka plavání Jihočeská Lambda, o. s. Projekt Program LGBTI osob a prevence HIV AIDS v roce ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Projekt Terénní program Rozkoš bez Rizika v Českých Budějovicích STŘEP o. s. Projekt STŘEP tlumočnická služba České Budějovice ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Projekt Preventivně edukační činnost u studentů středních škol v Českých Budějovicích Výcvikové canisterapeutické sdružení HAFÍK, o. s. FOKUS Č. Budějovice o. s. Sdružení jihočeských celiaků o. s. FOKUS o. s. Arpida, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením o. s. Projekt Dobrovolnický program canisterapie jako prostředek sociální intervence Projekt Sociálně terapeutická dílna FOKUS České Budějovice Projekt Edukace a podpora pacientů s bezlepkovou dietou Projekt Second hand Second help (podpora rozvoje sociálního podnikání na Českobudějovicku Projekt Letní ozdravný pobyt (RS Albrechtice nad Vltavou) centra Arpida, o. s. v roce Svaz neslyšících a nedoslýchavých Zajištění elektrospotřebičů do klubu v ČR ZO neslyšících Č. Budějovice Budějovického spolku neslyšících Asociace pomáhající lidem Projekt Podpora sociálně aktivizační služby s autismem Jižní Čechy pro občany Č. Budějovic trpící autismem Nová Solnice o. s. Projekt Májské přástky aneb Pletací báby v akci DialogCB, z. s. Projekt Market neziskovek EVOLUCE Jihočeské centrum českého znakového jazyka o. s. Projekt Český znakový jazyk ČB Sdružení obrany spotřebitelů Jihočeského kraje Asociace na pomoc a poradenství osobám, které se dostali do tíživé osobní situace v oblasti spotřebitelského práva

57 Středisko rané péče SPRP České Budějovice Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO neslyšících EVOLUCE Jihočeské centrum českého znakového jazyka o. s. Projekt Provázení Projekt Neslyšící Podpora činnosti EVOLUCE Jihočeského centra českého znakového jazyka Bílý kruh bezpečí o. s. Projekt Vzdělávání dobrovolníků BK Středisko rané péče SPRP Projekt Provázení dofinancování projektu Fokus o. s. Projekt Sociální rehabilitace FOKUS České Budějovice Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji o. s. ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. (R-R) ROZKOŠ bez RIZIKA, o. s. Krizové centrum pro děti a rodinu v Jč. kraji o. s. Mamma HELP, z. s. Seniorská občanská společnost, o. s. 1. Centrum zdravotně postižených jižních Čech Autisté jihu, spolek Projekt Návazná psychosociální pomoc pro děti a rodiny Projekt Prevence HIV/AIDS v Českých Budějovicích Projekt Terénní program Rozkoš bez rizika v Českých Budějovicích Projekt Krizová pomoc Dotace na pokrytí nákladů spojených s rekonstrukcí nově vznikajícího Mamma HELP centra v Č. Budějovicích Finanční podpora II. ročníku soutěže Obchod přátelský k seniorům a osobám se zdravotním postižením Dotace na zakoupení vybavení pro veslaře, kajakáře a paracanoisty Finanční podpora na pořízení harmonizačního lůžka pro autistické děti Celkem v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem hospicová péče finanční podpora Městské charitě České Budějovice v celkové výši 600,00 tis. Kč na terénní hospicovou péči poskytovanou na území města České Budějovice v souladu se zákonem č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Diecézní charita Projekt Poradna Eva sociální poradenství Diecézní charita Projekt Pomoc z dluhové pasti Diecézní charita Diecézní charita Diecézní charita Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Projekt Charitní dobrovolníci v českobudějovické nemocnici Projekt Poradna Eva sociální poradenství na Máji Projekt Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení Šance všem Projekt Dobrovolnictví v SaSM DDM ČB Projekt Sousedé na Máji Projekt Péče o zaměstnance

58 Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Projekt NZDM Bosko Projekt Komunitní centrum Máj Diecézní charita Projekt Poradna pro cizince a migranty Městská charita Finanční podpora Pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Městská charita Projekt Týden s Městskou charitou Diecézní charita Projekt Komunitní práce Novohradská Městská charita Projekt Tranzitní program Městská charita Projekt Domino Diecézní charita Diecézní charita Diecézní charita Projekt Pomoc dobrovolníků v zázemí projektů Diecézní a Městské charity ČB Vincent Projekt Pomoc dobrovolníků dětem a dospělým, kteří žijí v sociálním vyloučení Šance všem Projekt Pomoc charitních dobrovolníků seniorům Paleta života Městská charita Projekt Dům sv. Pavla noclehárna Městská charita Projekt Dům sv. Pavla nízkoprahové denní centrum Městská charita Projekt NZDM V.I.P Městská charita Projekt Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Srdíčko - Jiloro Městská charita Projekt Dům sv. Pavla ošetřovna Městská charita Salesiánské středisko mládeže - dům dětí a mládeže Městská charita Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Neinvestiční dotace na zajištění Dne otevřených dveří Komunitního centra Máj Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Celkem v Kč Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem osobní asistence finanční podpora osobní asistence ve výši 496,10 tis. Kč poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., poskytnuta Městskou charitou České Budějovice. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK, Svaz důchodců čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Oblastní spolek ČČK Provozní náklady na ošacovací středisko pro sociálně slabší občany Oblastní spolek ČČK Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Svaz důchodců ČR Projekt Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti

59 Svaz důchodců ČR Oblastní spolek ČČK Oblastní spolek ČČK Projekt Celoroční činnost Svazu důchodců v sociální oblasti Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Finanční podpora pečovatelské služby poskytované na území města Č. Budějovice Celkem v Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím ČČK dárcovství krve finanční podpora Českému červenému kříži ve výši 100,00 tis. Kč na zajištění ocenění a různých akcí pro dobrovolné dárce krve na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím čerpáno na základě uzavřených smluv o poskytnutí neinvestiční dotace dle Směrnice č. 6/2013. Příjemce Účel Částka Na půl cesty Projekt Kavárna po tmě Čeněk Lukáš, Č. Budějovice Projekt Kavárna Fér Kafé Celkem v Kč Nespecifikované rezervy hospicová péče dotace na hospicovou péči, prostředky určené na dotace hospicové péče převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy osobní asistence finanční podpora osobní asistence poskytované na území města České Budějovice dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a příslušné vyhlášky č. 505/2006 Sb., prostředky určené na dotace osobní asistence převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 prostředky určené na dotace poskytované na podporu sociální oblasti v roce 2014 dle Směrnice č. 6/2013 převedeny rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Nespecifikované rezervy dotace pečovatelské službě prostředky určené na dotace pečovatelské službě převedeny dle uzavřených smluv rozpočtovými opatřeními na položky odpovídající jeho druhovému třídění. Ostatní neinvestiční výdaje vratky sociálních dávek vratky sociálních dávek z minulého období (prosinec 2013), které se vrací na Krajský úřad Jihočeského kraje a Úřad práce ČR. Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 14 Ostatní osobní údaje veřejná soutěž vyplaceny odměny za vítězné návrhy v ideové jednokolové veřejné urbanistické a architektonické soutěži Víceúčelové kulturní centrum Háječek. Nájemné nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj cyklistiky řešení cyklistů v křižovatce Nádražní x Průmyslová, zpracování Cyklogenerelu, zamezení jízdy aut v podjezdu pod Mánesovou ul., napojení cyklostezky na komunikaci v areálu Čtyři Dvory, řešení kolizního místa u Dlouhého mostu (fa Hoch). Konzultační, poradenské a právní služby dopravní podklady studie křižovatky Rudolfovská x Hlinská jako součást přeložky silnice III/00341, dopravní studie ul. Štítného (zklidněná zóna), kapacitní posouzení neřízené křižovatky Novohradská x Vidovská; cyklopruhy v ul. O. Nedbala; DI posouzení ulic H. Malířové a K Dolíčku v S. Vrbném, zklidnění dopravy v Mladém (ul. K. V. Reise a J. Masaryka, přechod pro chodce v ul. Vrbenská, umístění zastávek v ul. Na Sádkách. Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc technická pomoc zpracovatele Integrovaného plánu organizace dopravy, např. dopravně inženýrská opatření (DIO) modelování uzavírek komunikací na území města ČB Plavská, Novohradská, Pražská, Mariánské náměstí, kartogramy pro křižovatky v Jírovcově ul., úprava modelu na přechod k verzi VISUM 13. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost zastupování vyhlašovatele v rozhodčím výboru při rozhodčím řízení ČKA (Česká komora architektů) ve věci stížnosti účastníka 56

60 soutěže Víceúčelové kulturní centrum Háječek, analytické práce a konzultační služby pro zpracování Strategického plánu mobility (SUMP). Konzultační, poradenské a právní služby rozvoj území řešení území bývalého vojenského cvičiště Čtyři Dvory pasport manuál území, zpracování analýzy veřejných prostranství v širším centru města. Nákup ostatních služeb dopravní průzkum podklad pro zajištění intenzit dopravy na komunikační síti po otevření Zanádražní komunikace, průzkum současného zatížení přechodů pro chodce v nejbližším okolí centra města chodci a cyklisty. Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace maketa sochy Přemysla Otakara II., textová a obrazová část na festival architektury a urbanismu Architecture Week Praha 2014 o práci architekta Böhma, videoprezentace o realizovaných stavbách architekta Böhma pro potřeby Architecture Week. Nákup ostatních služeb grafické výstupy dat aj.; Nákup ostatních služeb inzerce; Nákup ostatních služeb sociologie, statistika nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb soutěže rešerše archivních zdrojů a podkladů k čp. 243 k. ú. České Budějovice. Nákup ostatních služeb výstavy, propagace moderování první veřejné diskuse a besedy s hlavním architektem pro zastupitele a odbornou veřejnost, účast města na 8. ročníku festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Jirském klášteře na Pražském hradě, příprava a realizace výstavy architektura ve městě po roce 1945 se zaměřením na projekty architekta Bohumila Böhma, realizace výstavy 750 let českobudějovické architektury, aneb jak šel čas Českými Budějovicemi. Nákup ostatních služeb výkon hlavního architekta na základě mandátní smlouvy hrazen výkon hlavního architekta - odborné posuzování investičních záměrů právnických i fyzických osob, vyjadřování se k nové výstavbě, rekonstrukcím a přestavbám budov z hlediska architektonického řešení, vyjadřování ke stavebním záměrům města, dávání podnětů k úpravám veřejných prostranství a objektů v majetku, servis odborných služeb a poradenství v oblasti územního plánování, urbanismu a architektury bytové domy v ul. Čajkovského, K. Šafáře, změna územního plánu lokalita Loděnice; řešení veřejného prostoru podél ul. Pražská; KD Slavie veřejné projednání + rada města; OC IGY fasády; areál kasáren Čtyři Dvory bytový dům MANE; umístění sochy Přemysla Otakara II.; Územní studie Čtyři Dvory připomínky k návrhu;.senovážné náměstí; změna územního plánu - Centes ve Čtyřech Dvorech; mateřská školka v Kněžských Dvorech; Průběžná koncept; Památník letcům; ZŠ O. Nedbala dostavba; Lidická Lékařský dům; spolupráce s ČVUT studenti pro ČB; výstava architektury; Projekt Regenerace Městské památkové rezervace, a jiné. Pohoštění výstavy, vernisáže nebylo čerpáno. Matriční úřad - odpovědné místo 109 V tabulkové části str. 14 Nákup materiálu jinde nezařazený pro občanské obřady květinová výzdoba obřadní síně při občanských obřadech svatbách a vítání občánků. Pohoštění při obřadech nákup vína pro slavnostní přípitek oddávajících při uzavírání sňatků a občerstvení pro účinkující při obřadech vítání občánků. Věcné dary dárkové balíčky pro zlatou a diamantovou svatbu, květiny pro rodiče při obřadu vítání občánků. Správní odbor - odpovědné místo 110 V tabulkové části str. 14 až 15 Nákup ostatních služeb výdaje za zpracování znaleckých posudků v rámci správního (přestupkového) řízení. Znalci jsou usnesením správního orgánu přijímáni v průběhu roku k individuálním kauzám, a to jak z úřední povinnosti, tak na návrh účastníka řízení ( 56 správního řádu). V průběhu roku 2014 bylo zpracováno celkem 23 znaleckých posudků v oboru doprava, u jednoho případu byla vyplácena náhrada za tlumočení a překlad textu. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náhrady nákladů, které svým rozhodnutím přiznává správní orgán svědkům v rámci správního řízení. V roce 2014 byly poskytnuty náhrady za cestovní výlohy v 5 případech, u jednoho případu se jednalo o náhradu ušlé mzdy. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené kontrolní vážení odvod podílů z pokut za kontrolní vážení uhrazených v roce 2013 Jihočeskému kraji a SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury.) 57

61 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratky přeplatků z pokut a nákladů řízení uhrazené v minulých letech. Jedná se o zrušení rozhodnutí, zastavení řízení apod. V roce 2014 byly přeplatky vraceny celkem ve 4 případech, ve 3 případech se jednalo o zrušení rozhodnutí a v jednom případě pachatel zaplatil 2x. Výdaje spojené s konáním voleb do Evropského parlamentu, konaných ve dnech 23. a Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok Nákup materiálu jinde nezařazený nákup základních kancelářských potřeb psací potřeby, pravítka, spinky, kancelářský papír, motouz, desky na spisy, obálky apod. Služby pošt doručování hlasovacích lístků. Služby telekomunikací a radiokomunikací zajištění hlasového spojení do volebních místností aktivace mobilních telefonů. Nájemné pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky. Nákup ostatních služeb zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce a další služby. Pohoštění stravné stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách. Dále byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů a povinné pojistné osob, které se spolupodílely na přípravě a konání voleb. Výdaje spojené s konáním Voleb do Zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a Na výdaje byla poskytnuta záloha dotace ze státního rozpočtu, rozdíl bude požadován při finančním vypořádání za rok Nákup materiálu jinde nezařazený nákup základních kancelářských potřeb psací potřeby, kancelářský papír, obálky, popisovače, bloky apod. Služby pošt doručování hlasovacích lístků. Služby telekomunikací a radiokomunikací zajištění hlasového spojení do volebních místností aktivace mobilních telefonů. Nájemné pronájem volebních místností, kopírovacího stroje a výpočetní techniky. Nákup ostatních služeb zajištění vlajkové výzdoby, stěhování volebních materiálů, tisk volebních vyhlášek, tiskařské práce a další služby. Pohoštění stravné stravenky pro členy volebních komisí v hodnotě stanovené ve výši dolní hranice podle předpisů o cestovních náhradách. Dále byly hrazeny platy zaměstnanců v pracovním poměru, ostatní osobní výdaje, refundace platů a povinné pojistné osob, které se spolupodílely na přípravě a koná. Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek; Nákup materiálu jinde nezařazený; Nájemné nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby technická pomoc odborná pomoc zpracovatele Územního plánu města České Budějovice, a to formou písemných posouzení jednotlivých návrhů na pořízení změny územního plánu, popř. výslovně vyžádaných a oboustranně odsouhlasených konzultací nezbytných pro získání podkladů pro písemná posouzení. Písemná posouzení autora územního plánu jsou nezbytným podkladem pro vydání stanoviska pořizovatele (odbor územního plánování). Jedná se o písemná posouzení pro nové změny územního plánu, a to jak ze strany jednotlivých žadatelů, tak ze strany města České Budějovice např. pořízení změny územního plánu lokalita Stromovka, lokalita Třebotovice, lokalita Suchomel Bosch, technická pomoc při přípravě a realizaci projektů veřejné infrastruktury v koordinaci s Územním plánem města České Budějovice, vypracování koordinačních výkresů typů zástavby a regulací vymezeného území Husovy kolonie ve dvou vyhotoveních a ve formátu PDF pro videoprezentaci. Konzultační, poradenské a právní služby expertní činnost expertní porada ve věci právního posouzení a rozboru protokolu č. 10 Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne a výzvy Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne , právní služby ve formě revizí návrhů smluv dle nového občanského zákoníku pro odbor územního plánování, vyhotovení stanoviska k výzvě Krajského úřadu Jihočeského kraje ze dne a ve znění opakované výzvy ze dne týkající se územní studie Čtyři Dvory domky a k dalším souvisejícím otázkám územních studií. 58

62 Nákup ostatních služeb kopírování, fotodokumentace vyhotovení výkresů z Územního plánu města České Budějovice výkres č Komunikační skelet města, výkres č Schéma vedené hromadné dopravy, vyhotovení textového a fotografického materiálu o historickém a stavebním vývoji Senovážného náměstí. Nákup ostatních služeb výstavy, propagace realizace výstavy Historické slohy FUNKCIONALISMUS zpracování mapového podkladu, realizace výstavních panelů. Nákup ostatních služeb grafické výstupy dat, aj.; Nákup ostatních služeb inzerce nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb územně analytické podklady vypracování analýzy souladu prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability) na společných správních hranicích a také v návaznosti na přilehlé obce s rozšířenou působností, 3. úplná aktualizace územně analytických podkladů včetně Rozboru udržitelného rozvoje území ORP (obec s rozšířenou působností) České Budějovice. Pohoštění výstavy, vernisáže pohoštění na vernisáži výstavy Historické slohy FUNKCIONALISMUS. Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 15 Drobný hmotný dlouhodobý majetek mateřské školy v MŠ Větrná proběhla výměna okna za vstupní dveře. Drobný hmotný dlouhodobý majetek základní školy v ZŠ Máj II byl vybudován umělý povrch hřiště a osazeny 2 sady na volejbal; v ZŠ Pohůrecká - část knihovna byl dodán hasicí přístroj včetně revize. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Jihočeské divadlo v rámci stavebních úprav bylo divadlo vybaveno mobiliářem. Drobný hmotný dlouhodobý majetek osazení sady na basketbal na hřišti na sídlišti Máj, realizováno v rámci regenerace části sídliště Máj 01b. Drobný hmotný dlouhodobý majetek revitalizace 4D v rámci revitalizace parku 4D bylo dodáno a namontováno čerpadlo, mobiliář, zhotoveny informační cedule. Studená voda - přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Teplo přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Elektrická energie přefakturace energií za prostory v objektu Ant. Barcala 4, kde probíhá rozšíření prostor DpS Máj. Nájemné montáž a pronájem mobilního oplocení na akci "Park Čtyři Dvory". Konzultační, poradenské a právní služby právní služby ve věci uplatnění škody ze zatížení ZŠ Máj I,II azbestovými vlákny při zateplení objektu školy, právní služby k vyjádření pro ÚHOS k akci "Odstranění azbestové zátěže v ZŠ Máj I a Máj II České Budějovice, výkon koordinátora investičních akcí v prostoru bývalých kasáren 4D, revize smluv na nový občanský zákoník Regenerace sídlišti Vltava Sever část 03, II. etepa - 2. stavba + akce Nové Roudné - 1. etapa, část 2, právní služby ve věci "Poskytnutí příspěvku k IGY 2; inženýrská činnost u stavebních úprav ulice M.Vydrové a na nábřeží za účelem změny v užívání Modrého mostu (č.ev. CB-009) pro automobilovou dopravu. Konzultační, poradenské a právní služby studie architektonická studie nové truhlárny Střední škola polytechnická v Českých Budějovicích. Konzultační, poradenské a právní služby technické posudky statické posudky pro objekty v Havlíčkově kolonii, návrh a zdůvodnění úprav u solárního systému CSS Staroměstská, fotbalový stadion - statické posouzení stavu venkovních schodišť, zpracování monitoringu sedimentu a vyhotovení laboratorní zkoušky vzorků z rybníka Bagr, Kašna v Háječku přezkoušení vodoměru, technický posudek na garáže fotbalového stadionu - východní tribuna. Nákup ostatních služeb zpracování projektové dokumentace a plánu BOZP pro opravu Pražské třídy v úseku Pekárenská Strakonická; zpracování podkladů ve věci objízdných tras a uzavírek jako veřejnou informaci a autorský dozor na akci "Stavební úpravy kanalizace Husova ul., úsek E. Rošického Rybniční. Nákup ostatních služeb energetické audity zpracování energetického auditu po dokončení zateplení ZŠ Máj I, II., vypracování stanoviska energetického auditora k realizované akci a dosaženým přínosům u CSS Staroměstská. Nákup ostatních služeb hřiště ZŠ Bezdrevská sadové úpravy v rámci úprav školního hřiště byly pokáceny stromy a zároveň provedena náhradní výsadba stromů. 59

63 Nákup ostatních služeb kopírování dokumentace kopírování dokumentace pro zadávací řízení na připravované stavby. Nákup ostatních služeb příprava a realizace odstranění stavby sokolovny v Nových Hodějovicích na parcele č. 3342; odvodnění veřejných ploch sídliště Máj - ul. V. Volfa; byly vyhodnoceny skutečné plochy indikátorů pro přiznání dotace akce "Revitalizace areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, ZTV 1. etapa - přístupové komunikace k parku"; byla vyhotovena dokumentace a zpracován prezentační materiál akce "Park Čtyři Dvory" park 4D; doprava zeminy na pozemky č.25/3, 25/4, 25/6 v k. ú. České Budějovice 3 Nemanice. Nákup ostatních služeb geometrické zaměření zhotovení geometrického plánu na regeneraci panelového sídliště Vltava část 03, II. etapa 1. stavba a přechod v Dobrovodské ulici; zpracování geometrického plánu pro přeložku stožárů trakčního vedení na Husově ulici; zpracování výkazu výměr na akci "Výměna mostních zábradlí, cyklostezka Nemanice Borek; geodetické zaměření stávajícího terénu a zpevněných ploch na akci "České Budějovice 3, Lipenská ul. 27 a 31, parc. 4118/5"; vyhotovení geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene (vodovod a kanalizace) na parcele 4725/27 v k. ú. České Budějovice 3. Nákup ostatních služeb demolice v areálu bývalých kasáren 4D proběhla sanace úložiště nádrží bývalé čerpací stanice PHM, bylo provedeno zaměření kubatury deponie stavební suti v prostoru bývalých kasáren 4D po demolici 2. etapy, odběr vzorků a chemické analýzy vzorků stavebních odpadů z lokality 4D, byla odstraněna stavba na parcele č. 726/22 trafostanice; zpracování projektové dokumentace na zemní práce ve Čtyřech Dvorech včetně zpracování výkazu výměr a rozpočtu; zaměření mapového podkladu pro projektovou dokumentaci a pro zaměření kubatur stavební suti. Nákup ostatních služeb veřejná zeleň finanční prostředky rezervované na provádění náhradních výsadeb za dřeviny vykácené při realizaci staveb nebyly čerpány. Byly provedeny sadové úpravy v ulici N. Frýda na sídlišti Máj, byla přesazeny stromy v prostoru archivu stavebního úřadu "Regenerace sídliště Vltava sever - část 03, II. et stavba". Nákup ostatních služeb protihluková opatření; Nákup ostatních služeb monitoring úrovně hluku a vibrací; Nákup ostatních služeb nebylo čerpáno. Opravy a udržování Pražská třída byla realizována oprava povrchu vozovky. Opravy a udržování Sportovní zařízení města ČB sanace venkovních schodišť západní tribuny fotbalového stadionu. Opravy a udržování odstranění závad bytovky v ul. M. Horákové, J. Bendy, U lesa a Dubenská neproběhlo čerpání finančních prostředků. Opravy a udržování proběhla oprava chodníku v ulice Dr. Bureše. Stavební úřad - odpovědné místo 113 V tabulkové části str. 15 Konzultační, poradenské a právní služby výdaje za odborné posudky, které jsou potřebné pro spolehlivé zjištění stavu posuzované věci a slouží jako podklady pro vydání rozhodnutí stavebního úřadu. V roce 2014 nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb byly hrazeny odborné posudky o stanovení výše náhrady za vyvlastněné pozemky. Pohoštění úhrada konzumace pohoštění při stavebních dohledech a kontrolách provozoven stavebním úřadem. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 15 až 16 Nájemné úhrada sjednaného nájemného jiným subjektům, např.: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod ubytovnou Jihočeského divadla sídliště Vltava, pozemky pod bytovými domy Loucká 4, 6, 8, U Lesa 2, J. Bendy 38, 40, 42, modernizace křižovatky E. Rošického M. Horákové), SBD České Budějovice umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, Teplárna České Budějovice a. s. - umístění chodníku a parkovacích stání Regenerace sídliště Máj, TETRAGON AL spol. s. r. o. umístění stavby zpevněné plochy Regenerace sídliště Máj, SAINT-GOBAIN Abrasive s. r. o. část stavby cyklistické stezky a chodníku k. ú. České Budějovice 2, 60

64 Pozemkový fond ČR - pozemky určené k výstavbě bytových domů na sídlišti Máj, uložení sítí k obytným domům Máj, E.ON Distribuce a. s. nebytový prostor trafostanice Sportovní hala, Moučkovi - nájem pozemku p.č. 1887/4 v k. ú. České Budějovice 2 za účelem zachování tras místní komunikační sítě stezek pro pěší a cyklisty propojení jednotlivých lokalit lesoparku Stromovka, Ing. Arch. Zavadilová, Mgr. Hrouda nájemné za lesopark Stromovka čtvrtletní splátky, ČR-ÚZSVM pozemek p.č. 1529/1 k. ú. České Budějovice 2 parkoviště U Výstaviště, czimmobilien s. r. o. umístění řadiče ke světelné křižovatce Strakonická Pražská Jírovcova, SPRÁVA DOMŮ s. r. o. rozšíření DPS Máj A. Barcala čp. 1252, České dráhy a.s., ČD Cargo, a. s. zábor po dobu stavby Technické vybavení ulic Dobrovodská U Lávky, Plynárenská - Družstevní, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (pozemek pod bytovými domy Dubenská 2,4) včetně úhrady za bezesmluvní užívání od do Konzultační, poradenské a právní služby znalecké posudky nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby konzultační, poradenské, právní služby a vedení soudních sporů (právní zastupování prodej domu Nová 24, určení vlastnictví k pozemkům ČR Ministerstvo obrany, právní služby související s odstoupením od smluv premium house s. r. o., konzultace při přípravě nájemní smlouvy Koncertní a kongresové centrum Antonína Dvořáka o. p. s. Rejnok). Konzultační, poradenské a právní služby daňové poradenství zpracování daně z nemovitostí pro rok 2014 (BEST daňová a účetní spol. s. r. o.). Nákup ostatních služeb geometrický plán zpracování geometrických plánů nutných k realizaci majetkových dispozic oddělování pozemků. Nákup ostatních služeb inzerce zajištění informovanosti občanů o plánovaných majetkových dispozicích, zejména informace o vyhlášených výběrových řízeních na prodej (pronájem) nemovitostí z majetku statutárního města České Budějovice (Radniční 5, prodej 3 bytových jednotek v domě tř. 28. října 1482/7, prodej objektu KD Vltava, pronájem a budoucí prodej pozemků v k. ú. České Budějovice 2 areál bývalých kasáren Čtyři Dvory). Nákup ostatních služeb realitní kanceláře zprostředkování odkoupení pozemku v k. ú. České Budějovice 4 formou dražby. Nákup ostatních služeb věcná břemena náklady spojené se zřízením věcných břemen ve prospěch města České Budějovice (Povodí Vltavy s. p., PHP Placek v. o. s., Družstvo Vltava 12, Bytové družstvo BEZDREVSKÁ 10, Bytové družstvo Osmička). Nákup ostatních služeb znalecké posudky nutné ke zjištění cen nemovitostí pro realizaci majetkových dispozic (prodejů, směn, darování, výkupů nemovitostí) a za účelem zavedení do účetnictví. Nákup ostatních služeb zpracování návrhu smluv (směnná smlouva TJ Dynamo, vypracování návrhu dohody o zajištění převodu nároků z odpovědnosti za vady od zhotovitele, vypracování smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti výhledu a zřízení služebnosti hlediště na Zimním stadionu, vyhotovení notářského zápisu - prohlášení o vlastnickém právu k drobným stavbám nezapisovaným do katastru nemovitostí - litinový kříž s postavou Ježíše na pozemku p. č. 23 v k. ú. České Budějovice 7 před budovou Krajského soudu v Českých Budějovicích). Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny smluvní jistota - nájemné ve výši čtvrtletí platby jako jistina - smlouva č Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady náklady soudního řízení úhrada nákladů soudního řízení ve věci určení vlastnictví k pozemku p. č. 2099/158 a 2099/187 v k. ú. České Budějovice 2 ČR - Ministerstvo obrany. Nákup kolků správní poplatky ve formě kolků, od jejichž placení není obec osvobozena, např. soudní poplatky, poplatky z návrhu na vklad do katastru nemovitostí atd. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu převod nemovitostí daň z nabytí nemovitých věcí je stanovena zákonem ve výši 4% ze sjednané kupní ceny. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu daň z nemovitých věcí daň z nemovitých věcí ve vlastnictví města České Budějovice nacházející se v katastrálních územích mimo správní obvod města České Budějovice. Čerpání odpovídá platebnímu kalendáři na daň z nemovitých věcí pro rok Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu úhrada soudních poplatků (soudní poplatek za dovolání proti rozsudku Krajského soudu ČR - Generální ředitelství cel). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vrácení části jednorázové úhrady za přesah umístěného železného boxu nad část pozemku p. č. 2061/489 v k. ú. České Budějovice 2. 61

65 Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 16 až 17 Drobný hmotný dlouhodobý majetek kolostavy byl osazen 1 kolostav v blízkosti katedrály, 4 kolostavy u Jihočeského divadla a 4 kolostavy u Základní školy Pohůrecká. Drobný hmotný dlouhodobý majetek vodoměry čerpáno na nákup nových vodoměrů (osazeno 66 vodoměrů). Drobný hmotný dlouhodobý majetek mobiliář prostředky čerpány na nákup a osazení city bloků a dopravního značení pro zamezení vjezdu vozidel do areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Drobný hmotný dlouhodobý majetek lavičky, herní prvky, mobiliář prostředky čerpány na nákup a osazení laviček v lokalitách Roudenská, Větrná, Staroměstský park, cyklostezka u Vltavy, dětské hřiště Komenského, U Hvízdala u Domova pro seniory, Prachatická, podél cyklostezky u Vltavy, podél Malše, na dětském hřišti Sokolovská a v ul. F. Šrámka, na točně v Suchém Vrbném, dále herní prvky na hřišti Roudenská a Jungmannova, nákup keramických květináčů do okolí katedrály a na Lannovu tř. (prozatím uskladněny na skladě). Nákup materiálu jinde neuvedený chodníky hrazen nákup posypového materiálu pro zajištění schůdnosti lávek a chodníků. Nákup materiálu jinde neuvedený nákup sáčků na psí exkrementy ke speciálním košům. Studená voda kašny a pítka čerpáno na základě skutečné spotřeby vody ve všech kašnách a pítkách a fakturace společnosti ČEVAK, a. s. Studená voda stočné Švábův Hrádek prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. za odvod odpadních vod ze zrekultivované skládky komunálního odpadu Švábův Hrádek. Studená voda stočné prostředky jsou čerpány v souladu se smlouvou uzavřenou se společností ČEVAK, a. s. na odvádění srážkových odpadních vod z dešťového sběrače v areálu Akademie věd ČR Branišovská. Studená voda neziskové objekty hrazeno vodné, stočné a odvod srážkové vody v neziskových objektech. Studená voda teplo hrazena spotřeba tepla v Komunitním centru (část objektu spadající do hlavní činnosti, ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Elektrická energie vodohospodářský majetek spotřeba elektrické energie u kašen a pítek hrazena na základě fakturace ČEVAK, a. s. vyúčtování za rok Elektrická energie veřejné osvětlení na základě smluv uzavřených se společností E.ON Energie, a. s. (platnost sml. do konce r vyúčtování za uplynulé období) a společností Amper Market, a.s. (od ) je hrazena elektrická energie pro veřejné osvětlení a světelná signalizační zařízení, fakturace dle odečtů na jednotlivých odběrných místech. Elektrická energie neziskové objekty hrazena spotřeba elektrické energie v neziskových objektech ve správě Správy domů, vč. vyúčtování za uplynulé období. Elektrická energie sklad CO spotřeba elektrické energie v krytu civilní obrany ve Vodní ulici Služby telekomunikací a radiokomunikací meteostanice hrazen provoz mobilního telefonu (operátor Vodafone), který je zabudován do silničních meteostanic a informuje formou SMS o povětrnostní situaci. Služby peněžních ústavů pojištění vozidel hrazeno zákonné a havarijní pojištění služebních vozidel. Služby peněžních ústavů pojistné majetku hrazeno pojištění majetku a odpovědnosti za škodu dle uzavřených pojistných smluv vč. dodatků, rozsah pojištěného majetku je průběžně aktualizován. Nájemné hrazeno nájemné za pozemky pod zastávkami MHD a náhrady za umístění osvětlení Černé věže, dále hrazen pronájem části komunikace na Pražské tř. v souvislosti s opravou podchodu u sv. Otýlie. Nájemné neziskové objekty hrazeno nájemné za veřejné toalety na Sokolském ostrově (majetek společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o.). Konzultační, poradenské a právní služby hrazeno posouzení stavu vozovek místních komunikací (zastávka MHD Rudolfovská, vozovka Rudolfovská, S. K. Neumana, O. Nedbala), posouzení dopravního řešení v ul. K. Štěcha, posouzení betonových vývrtů podchodu u sv. Otýlie. Konzultační, poradenské a právní služby čerpáno na právní služby zastupování statutárního města v soudním sporu, příprava smluv o dílo, vypracování posudku pro audit dopravního řídícího systému, dále na posouzení stavu stromů a majetku města, na posouzení technických řešení pro kompenzaci účiníků v objektech zimního stadionu, sportovní haly, plaveckého stadionu a Jihočeského divadla, posouzení odstavených vozidel. 62

66 Konzultační, poradenské a právní služby Švábův Hrádek a Žákův lom hrazen monitoring podzemních, povrchových a průsakových vod na zrekultivovaných skládkách Švábův Hrádek a Žákův lom. Nákup ostatních služeb energetické audity hrazeno vypracování energetického auditu areálu ZŠ Grünwaldova. Nákup ostatních služeb poplatky za nákup energie na burze úhrada poplatků za realizovaný nákup elektřiny a plynu na burze. Nákup ostatních služeb prohlídky mostů hrazeno provedení zákonných prohlídek všech mostů a lávek za rok 2013, jak to vyplývá ze zákonné povinnosti vlastníka. Nákup ostatních služeb ruční úklid hrazen smluvně zajištěný ruční úklid tří vybraných lokalit - centrum, Palackého náměstí a sídliště Máj, dále ruční úklid v lokalitě ulic Nádražní, Chelčického, Lannova tř. a Suchovrbenské nám. a také vývoz a likvidace uličních smetků. Nákup ostatních služeb SSZ čerpáno na zajištění správy a provozu světelného signalizačního zařízení dle smlouvy uzavřené s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o., dále vyhodnocení údajů z radarů v lokalitě Modrý most a úpravy signálních plánů na křižovatkách. Nákup ostatních služeb letní a zimní údržba komunikací z prostředků zajišťována zimní a letní údržba místních komunikací včetně úklidu podchodů a zastávek MHD a dále provedení jarního komplexního úklidu komunikací. Nákup ostatních služeb údržba komunikační zeleně údržba stanovených lokalit dle uzavřené smlouvy. Nákup ostatních služeb komunikace, mosty hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k plánovaným opravám místních komunikací a mostů, technický dozor a koordinace BOZP u prováděných oprav komunikací a mostů, autorský dozor při opravě vozovky A. Barcala a opravě podchodu u sv. Otýlie, dále provedení aktualizace videozáznamů místních komunikací. Nákup ostatních služeb parkovací systémy z prostředků je hrazeno zajištění správy, provozu, údržby a rozvoje systému parkování ve městě na základě smlouvy uzavřené s akciovou společností Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. Nákup ostatních služeb chodníky, parkoviště, cyklostezky hrazen nákup projektové dokumentace a vypracování rozpočtů k připravovaným opravám chodníků a parkovišť, technický dozor a koordinace BOZP u prováděných oprav, zpracování projektové dokumentace dopravy v klidu. Nákup ostatních služeb čištění kašen, pítek čerpáno na zprovoznění kašen po zimním období a běžné čištění kašen a pítek v průběhu roku. Nákup ostatních služeb poplatek za vodoměry úhrada poplatků za vodoměry v nebytových prostorách spadajících do hlavní činnosti. Nákup ostatních služeb čištění kanalizačních vpustí bylo provedeno plánované i havarijní čištění kanalizačních vpustí na celém území města. Nákup ostatních služeb Letní kino a kino Kotva hrazen úklid před zahájením provozu letního kina Háječek, sečení trávy a čištění kanalizace v Háječku, servisní práce a revize v kině Kotva. Nákup ostatních služeb neziskové objekty nebytové prostory hrazeny revize elektrozařízení a hasicích přístrojů, odečty energií, ostraha objektů, pravidelné úklidy veřejných WC, nově služby správce Komunitního centra a další služby prováděné v nebytových prostorách. Nákup ostatních služeb správa veřejného osvětlení financováno zajištění správy a provozu veřejného osvětlení vyplývající ze smluv uzavřených s firmou ELTODO-CITELUM, s. r. o., dále pořízení projektové dokumentace k plánované opravě veřejného osvětlení v Heydukově ul., demontáž starých trakčních stožárů Na Sadech, provedení revize slavnostního osvětlení, montáž vánočního osvětlení, provedení Rochovy zkoušky pevnosti u 55 stožárů veřejného osvětlení. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna SD zajišťování správy bytového hospodářství probíhá v souladu s obstaravatelskou smlouvou uzavřenou se SPRÁVOU DOMŮ, s. r. o. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna NO zajišťování správy neziskových objektů je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou a mandátní smlouvou na obstarání správy areálu Pekárenská. Nákup ostatních služeb obstaravatelská odměna PO zajišťování správy příspěvkových organizací je prováděno v souladu s obstaravatelskou smlouvou, nově je hrazena odměna za obstarání nové příspěvkové organizace Sportovní zařízení města. Nákup ostatních služeb areál Malý jez provedeno čištění sociálních zařízení, odvoz odpadu, provoz chemického WC, dále hrazeny služby prováděné správcem areálu u Malého jezu. Nákup ostatních služeb vyvážení odpadkových košů vychází z uzavřené smlouvy, prováděno dle harmonogramu vývozů v jednotlivých lokalitách města. 63

67 Nákup ostatních služeb separovaný sběr čerpáno v rámci stanovené výše svozu separovaného komunálního odpadu včetně nádobového sběru bioodpadu ve vybraných lokalitách. Nákup ostatních služeb sběrné dvory čerpáno v rámci likvidace odpadů ze sběrného dvora v Dolní ulici, Plynárenské ulici a na Švábově Hrádku a na mobilní sběrné dvory. Nákup ostatních služeb likvidace a svoz komunálního odpadu čerpáno v souladu s dodatkem č. 11 smlouvy s firmou A.S.A., dále hrazeno vyúčtování poplatku za ukládání komunálního odpadu za rok 2013 dle skutečně uloženého množství odpadu. Nákup ostatních služeb zpracování biologického odpadu zpracování biologického odpadu vzniklého při provádění údržby ploch veřejné zeleně (zpracovává kompostárna Koroseky). Nákup ostatních služeb likvidace černých skládek čerpání odpovídá počtu a rozsahu likvidovaných černých skládek. Nákup ostatních služeb revize dětských prvků byla provedena revize všech funkčních dětských hřišť, včetně nově vybudovaných hřišť (celkem 485 herních prvků). Nákup ostatních služeb zeleň Vltava, Máj, Šumava, Pražské předměstí, Pekárenská, Rožnov, Stromovka, Suché Vrbné, Centrální park, Třebotovice, Kaliště, Malý jez běžná údržba zeleně je i nadále zajišťována dodavatelsky. Finanční prostředky jsou čerpány v souladu se sjednaným harmonogramem prací. Údržba zeleně zahrnuje odplevelení keřových výsadeb, jarní vyhrabání trávníků, sečení s četností 5-10, jedno až dvě podzimní hrabání listí, údržbu keřových pater a 2x řez živých plotů. Údržba zeleně v centrálních parcích je prováděna ve vyšším intenzitním stupni, je zde zahrnuta péče o květinové záhony, růže a žardiniéry, trávníky jsou sečeny dle standardů údržby zeleně 15 20x, hrabání listí je prováděno 2-4x. Součástí běžné údržby v sektorech je i denní úklid travnatých ploch. Vzhledem k probíhajícímu výběrovému řízení na údržbu zeleně ve vybraných sektorech nebyly běžné jarní práce provedeny v úplném rozsahu. Nákup ostatních služeb výměna písku pískovišť výměna písku v pískovištích na sídlišti Máj, Vltava a u Malého jezu, ostatní pískoviště jsou ošetřována v rámci smlouvy na údržbu zeleně v dané lokalitě. Nákup ostatních služeb kácení, prořezávky a frézování v zimních měsících bylo provedeno kácení stromů dle rozhodnutí odboru ochrany životního prostředí, dále byly provedeny bezpečnostní a zdravotní řezy stromů ve všech lokalitách a další práce dle požadavků Policie ČR a odboru dopravy (odstranění porostů v rozhledových trojúhelnících křižovatek a přechodů, odstranění větví zasahujících do dopravního značení), odstranění větví zasahujících do elektrického vedení apod. Nákup ostatních služeb nové výsadby byla provedena výsadba 36 závěsných nádob a pyramid na centrálním náměstí včetně instalace na stožáry veřejného osvětlení, jarní výsadba a výsadba letniček na centrálním náměstí, výsadba 122 kusů stromů, 166 běžných metrů keřů a 43 metrů solitérních keřů dle požadavků občanů, dále výsadba dřevin na sídlišti Vltava, přesazení a dosadba dřevin na sídlišti Máj, výsadba stromů za uhynulé na Piaristickém nám. a na Lannově tř. Nákup ostatních služeb terénní úpravy neudržovaných pozemků byla provedena povýsadbová údržba v okolí kašny v Háječku, údržba keřů na zrekultivované skládce Žákův lom, úprava terénu v lokalitě U Hada, úprava korun platanů na Lannově tř. III. etapa, odstranění ruderálního porostu u cyklostezky Vrbenská Rudolfovská, mulčování ploch v okolí Vrbenských rybníků, regenerace trávníků v parku Na Sadech, celoroční údržba kruhových objezdů Rošického, Na Dlouhé louce, Neplachova, U Globusu, údržba výsadbových mis u stromů a údržba zanádražní komunikace v úseku Pekárenská - Rudolfovská. Nákup ostatních služeb chemická likvidace škůdců nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb deratizace byla provedena plošná deratizace ve 2 etapách, dále kontrola výskytu potkana obecného v lokalitě Pražské předměstí. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Máj prováděna následná péče na plochách veřejné zeleně sídliště, kde byla provedena celková regenerace. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Čsl. legií a E. Beneše nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb povýsadbová údržba Vltava provedení následné péče na plochách po provedené regeneraci sídliště. Nákup ostatních služeb platby za vedení majetkového účtu v České spořitelně, a. s. a za úhradu 3 sociálních pohřbů. Opravy a udržování trafostanice VN nebylo čerpáno. Opravy a udržování komunikací byla provedena drobná oprava zálivu zastávky MHD Lidická U Soudu, oprava příkopu komunikace Hlinecká, oprava části komunikace Neklanova, oprava komunikace vnitrobloku v ul. G. Svobody, oprava vozovky ul. A. Barcala, O. Nedbala, oprava zálivu zastávky MHD A. Trägera, dále regenerace živičných povrchů a tlaková vysprávka na vybraných místních komunikacích a oprava překopů po plynařích v ulicích Na Zlaté stoce, Zahradní, K. Šafáře a Branišovská. 64

68 Opravy a udržování mostů realizována plánovaná oprava podchodu u sv. Otýlie. Opravy a udržování vodorovného značení provedeny drobné i celoplošné opravy a doplnění vodorovného značení ve všech lokalitách města. Opravy a udržování světelná signalizační zařízení provedeny nutné opravy světelných signalizačních zařízení poškozených při dopravních nehodách, opravy kabelů, videodetekce a klepátek, opravy chodeckých tlačítek po revizi, dále po uzavření nové smlouvy na správu a údržbu zařízení SSZ hrazeny nutné opravy nad rámec paušálních prací jak na zařízení dopravní ústředny, tak na venkovní výstroji světelné signalizace. Opravy a udržování svislého dopravního značení provedeny nutné opravy svislého dopravního značení ve všech lokalitách města. Opravy a udržování komunikací ostatní prostředky čerpány na provádění údržby a oprav místních komunikací, zejména opravy výtluků, zádlažeb, obrub, trhlin a kaveren ve všech lokalitách města. Opravy a udržování orientační systém prováděna údržba orientačního systému a odstraňováním škod způsobených vandaly na směrovkách, sloupech orientačního a informačního systému i tabulích s názvy ulic a čísel popisných a orientačních na domech. Opravy a udržování chodníky, parkoviště, cyklistické stezky byla provedena oprava chodníků v ul. Novohradská, Sokolovská, Krumlovská, J. Dietricha, Karla IV., K. Šafáře, J. Opletala, Jeremiášova, B. Smetany, J. Štursy, H. Malířové, Beránkovo nábř., Zátkovo nábř., Krajinská, J. Milíče, Branišovská a Pražská, výměna poškozených parkovacích sloupků na Piaristickém nám. a odstranění graffiti v parku Na Sadech. Opravy a udržování kašen a pítek prováděna běžná údržba a opravy kašen a pítek na území města, dále plánovaná oprava kašny Žena u vody na Lidické tř. Opravy a udržování kanalizačních vpustí prováděny nutné opravy kanalizačních vpustí ve všech lokalitách města. Opravy a udržování stoky je prováděna běžná údržba Zlaté stoky. Opravy a udržování Letní kino a kino Kotva byla provedena oprava vzduchotechniky, topení a zesilovače, oprava střechy, výměna dveří a zámků v kině Kotva, opravy plátna, okenic a instalací v letním kině Háječek. Opravy a udržování kulturní památky byla provedena oprava sochy Mateřství a Bílkovy stély v parku Na Sadech, oprava pěti barokních soch v Piaristické zahradě, oprava sochy V. Lanny v parku Na Sadech, byly zrestaurovány sochy p. Marie Budějovické a sv. Jana Nepomuckého na Zátkově nábř. (částečně z dotace poskytnuté Ministerstvem kultury České republiky) a meteorologický sloupek u pošty na Senovážném nám. Opravy a udržování neziskové objekty nebytové prostory provedeny nutné opravy kontejneřišť a veřejných WC, opravy podlah, rozvaděče a oprava fasády objektu Městské policie v Haškově ul., opravy elektroinstalace, omítek a střechy v objektu Novohradská, oprava kapličky v Kalištích, oprava střechy, plotu, výtahu a rozvodů v archivu ve Vodňanské, oprava elektroinstalace v azylovém domě Riegrova, opravy v klubech důchodců a další nutné opravy v nebytových prostorách ve správě společnosti SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. Opravy a udržování veřejné osvětlení bylo provedeno doplnění 1 svítidla v Haklových Dvorech, servis a repase přijímačů HDO, oprava rozvodné skříně ve Skuherského ul., dále oprava slavnostního osvětlení budovy radnice, výměna výložníků na Mariánském nám., oprava veřejného osvětlení v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, oprava vánočních řetězů. Opravy a udržování ostatní provedeny opravy poškozených přístřešků MHD Pohůrka, Okružní, Žerotínova, Poliklinika Jih, Pekárny, dále oprava uličních hodin na Lannově tř. Opravy a udržování areál Malý jez provedeny nutné opravy v areálu Malý jez (brouzdaliště, objekty ve správě SPRÁVY DOMŮ, s. r. o.). Opravy a udržování lavičky, herní prvky, mobiliář byly provedeny četné opravy laviček a herních prvků ve všech lokalitách města včetně nátěrů, opravy zábradlí, opravy vstupních branek a oplocení psího parku, dále výměny cedulí na dětských hřištích, cedulí na zákaz vjezdu či vstupu se psy, opravy sušáků, výměna sloupků v zeleni z důvodu najíždění vozidel, opravy jsou prováděny průběžně dle požadavků. Opravy a udržování sklad CO provedeny opravy stěn, stropů a vzduchotechniky v objektu, který slouží pro potřeby civilní ochrany. Opravy a udržování varovný a informační systém obyvatelstva hrazen pravidelný servis zařízení, dále opravy po provedených revizích, opravy hlásičů vč. oprav po haváriích. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady sociální pohřby úhrada 34 sociálních pohřbů uskutečněných v roce 2014 Pohřebním ústavem města České Budějovice dle smlouvy o provádění pohřebních a kremačních služeb pro sociální účely. 65

69 Neinvestiční transfery nefinančním podnik. subjektům fyzickým osobám úhrada finančního příspěvku společnosti Ing. Miloš Kačenka BUILDING České Budějovice na provedení opravy nežádoucího stavu lávky pro pěší a cyklisty CB-001 přes řeku Vltavu u OMV dle uzavřené dohody o narovnání, povrch lávky byl opraven. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu finanční odvod za dočasné odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu v souvislosti s provozováním III. sběrného dvora v Plynárenské ulici. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vratka části příjmů za zvláštní užívání místních komunikací a za vyhrazené parkování, uhrazených v roce Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 17 a 18 Odměny za užití počítačových programů roční provoz virtuální aukční síně pro elektronické aukce. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení nákup tiskárny Ricoh. Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika nákup nového HW: tiskárny, projektory, monitory, počítače, kamery, tablety, notebooky, brašny k notebookům, switche, odkup VT dle smlouvy dod. č. 3/2014, diskové pole, záložní zdroje, aj. Nákup materiálu jinde nezařazený na údržbu náhradní díly na údržbu prováděnou vlastními pracovníky, např. paměti, klávesnice, myši, adaptéry, kabely, baterie k notebookům, zálohovací pásky a další drobný spotřební materiál na údržbu. Služby telekomunikací a radiotelekomunikací připojení k síti Internet připojení Evropského informačního centra k síti Internet (povinnost vyplývající pro město ze smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice, Jihočeským krajem a Jihočeskou univerzitou), připojení zimního stadionu, archivu ve Vodňanské ulici. Dále jsou z prostředků hrazeny internetové připojení na rekreačním zařízení Nová Pec a SMS infokanál pro krizové řízení. Nájemné umístění optického kabelu pravidelné měsíční platby za pronájem prostoru pro umístění optického kabelu pro propojení objektů magistrátu (radnice, Kněžská, Jeronýmova) a pracoviště městské policie v ulici Jar. Haška a služebny MP na sídlišti Máj. Nájemné měsíční platby za pronájem technického zařízení na pořizování a zpracování dat pro e- pasy/eop vč. programového vybavení (cestovní doklady s biometrickými prvky, roční licence Player Premium na pro přehrávání videa ze zasedání zastupitelstva města na web města. Konzultační, poradenské a právní služby monitoring návštěvnosti webových stránek města, analýza současného stavu a návrh budoucí strategie zajištění provozu IT infrastruktury, vypracování znaleckých posudků na pokládku trubky HDPE, k likvidaci výpočetní techniky, konzultace k programům. Služby školení a vzdělávání školení pro odborné a technické zvyšování úrovně pracovníků: školení k programu Ginis, příprava a zajištění voleb do EP k programu Vera, školení v oblasti přestupků, a správních deliktů a vymáhání. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi technická podpora služby technické podpory nad rámec smluv o údržbě, správě a provozu informačního systému magistrátu, např. migrace dat, evidence majetku, otevření a uzavření ročního účetnictví, úpravy programu E-dotace, šablony DDP pohledávky, vytváření sestav v majetku a jiné drobné práce spojené s ekonomickým SW. Dále práce spojené s novými aplikacemi na serverech, které jsou nad rámec stávající smlouvy o outsourcingu, práce na zvýšení bezpečnosti informačního systému proti vnějším a vnitřním narušitelům apod. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi služby spojené s rozšířením právní aplikace ASPI o komentář k novému občanskému zákoníku, proměření kabeláže, diagnostika datové sítě, zprovoznění mikrovlnného, proměření datové sítě, spoje aj. drobné služby. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora SW smluvně zakotvené služby systémové podpory stávajícího programového vybavení poskytovaného v rámci supportu (podpora, maintenance, help-desk, hot-line apod.) jednotlivých aplikací. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi údržba SW údržba a drobné úpravy Aplikace Clix, konfigurace dat pro příspěvkové organizace. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi aktualizace DTMM aktualizace Digitální technické mapy města České Budějovice a její doplňování o území, která jsou geodeticky zaměřena z důvodu plánovaných investic, územně plánovací činnosti 66

70 nebo z důvodu již realizované rozsáhlé výstavby: doplnění a kontroly polohopisů, budovy, stavby, přístavby, souřadnice vedení plynu, nízkého napětí, vedení O 2, ČEVAKu, zpevněné plochy aj. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi - projekt GIS drobné úpravy nebylo čerpáno. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi outsourcing pravidelné platby za služby a servis spojený s pronajatým HW serverové farmy a jeho provozem, za správu klíčových systémů města. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi mapové podklady GIS aktualizace a vložení nových dat na základě požadavků odborů, např. vložení dat do nově vydaných územních plánů obcí, aktualizace jevů územně analytických podkladů (ÚAP), vytvoření nových volebních okrsků. Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi podpora Microsoft uživatelské licence operačních systémů Windows na serverech a pracovních stanicích uživatelů, kancelářského balíku Office a uživatelské přístupové licence k serverovým službám a poštovním službám Exchange serveru, přístupové licence k redakčnímu systému Internetových stránek atd. Nákup ostatních služeb atestace IS/IT - nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb zajištění živých přenosů ze zasedání ZM do sítě Internet, správa a registrace webových domén, zřizování a obnova elektronických podpisových certifikátů a přístupy k ČTN prostřednictvím on line. Nákup ostatních služeb likvidace výpočetní techniky - nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb revize výpočetní techniky revize spotřebičů a přístrojů vedených v majetkové evidenci města. Nákup ostatních služeb Internet a intranet úpravy webových stránek města, re-design webových stránek, grafické zpracování aplikace Meteo (meteorologické data), poplatek za umístění vyhledávání na webových stránkách města od Google, webová aplikace atlasu vč. aplikace německé a anglické verze. Nákup ostatních služeb volnočasový portál pravidelný provoz a správa volnočasového portálu InBudejovice.cz (komplexní nabídka turistických možností a volnočasových aktivit města). Opravy a udržování HW veškeré opravy HW realizované dodavatelsky, např. opravy tiskáren, notebooků, záložních zdrojů, dataprojektoru, ozvučení v zasedací místnosti a čištění kamerových krytů. Programové vybavení - vč. upgrade SW navýšení licencí na SW Vera, pokladna FO a ODSHA a upgrade programových systémů z verzí GINIS a ECM (sledování spotřeby energií odečty s EAN kódy), SW Tagra vyhodnocování kotoučků a dat z digitálních tachografů, upgrade SE AutoCAD a SW pro videopřenosy). Nájemné s právem koupě poslední splátka dle platné smlouvy o outsourcingu. Obecní živnostenský úřad - odpovědné místo 117 V tabulkové části str. 18 Pohoštění nebylo čerpáno. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 18 až 20 Odměny za užití duševního vlastnictví odměna za vítězné návrhy konceptu oslav 750 let založení města České Budějovice, hudební vystoupení CM Javorník v průběhu slavnostní večeře primátora pro účastníky Mistrovství republiky v požárním sportu v Českých Budějovicích a hudební vystoupení při slavnostním zahájení Hudebních slavností E. Destinnové. Ochranné pomůcky cvičení krizového štábu zakoupení reflexních vest, ochranných přileb, pracovních blůz a holínek pro aktivní účastníky a řídící výstavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Drobný hmotný dlouhodobý majetek krizové řízení nákup nářadí, LED svítilen, kabelů a měřících přístrojů pro pracoviště krizového řízení. Nákup materiálu jinde nezařazený publikace kniha o Českých Budějovicích od autora Jiřího Sváčka. Nákup materiálu jinde nezařazený protipovodňové pytle s pískem nákup ks dvoukomorových protipovodňových pytlů. 67

71 Nákup materiálu jinde nezařazený krizové řízení zakoupení palet náhradou za poškozené palety při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží, materiál na zpevnění palet, nákup drobného materiálu, potřebného k zaskladnění této bariéry (lepicí páska, popisovače, šroubováky, kladiva) a nákup dalšího materiálu potřebného pro řešení krizových stavů svítilny čelovky, difuzer světla, baterie pro svítilny, redukce, prodlužovací přívody, datové kabely, boxy na nářadí. Nákup materiálu jinde nezařazený cvičení krizového štábu nákup rukavic a drobného materiálu potřebného na zajištění cvičné stavby mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží a pro pracoviště krizového štábu. Nákup materiálu jinde nezařazený ubrousky, květinová výzdoba při oficiální návštěvě prezidenta republiky v Českých Budějovicích, kytice a věnce k státním svátkům a významným událostem, např. Den osvobození, Den památky obětí komunistického režimu, uctění památky biskupa J. V. Jirsíka, Den válečných veteránů, Den boje za svobodu a demokracii a nákup smutečních kytic a věnců. Studená voda poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na odběr studené vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Teplo poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na dodávku tepla v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Elektrická energie poradenské centrum Máj úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Elektrická energie krizové řízení úhrada elektrické energie v pronajatém prostoru v areálu Jihočeského letiště České Budějovice, kde je uložena mobilní protipovodňová bariéra. Teplá voda poradenské centrum Máj čtvrtletní zálohy na odběr teplé vody v pronajatém prostoru V. Volfa 10, České Budějovice. Poštovní služby zajištění distribuce informačního letáku o zahájení provozu Komunitního centra na sídlišti Máj a distribuce informačního letáku k dopravním opatřením při konání ½Maratonu v Českých Budějovicích. Služby peněžních ústavů krizové řízení pojištění majetku na základě smlouvy o výpůjčce protipovodňová ochrana Jiráskova nábřeží. Služby peněžních ústavů pojištění při pracovní cestě pojištění řidiče při služební cestě do Francie. Nájemné poradenské centrum Máj čtvrtletní platby nájemného v pronajatém prostoru V. Volfa 10. Nájemné krizové řízení nájemné za uložení mobilní protipovodňové bariéry na Jihočeském letišti České Budějovice, a. s. Nájemné cvičení krizového štábu pronájem stanu na zajištění zázemí při cvičné stavbě mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Nájemné zapůjčení stolků při slavnostním zahájení Hudebních slavností E. Destinnové, pronájem sálu při besedě s občany na téma ZTV Plavská. Konzultační, poradenské a právní služby sledování ochranné známky Novin českobudějovické radnice, zpracování a podání ročního přiznání k německé a rakouské DPH za rok 2013, přezkum hospodaření statutárního města za rok 2013 auditorskou firmou, zastupování statutárního města České Budějovice při mimosoudním jednání a jednání o meziakcionářských dohodách s minoritními akcionáři obchodní společnosti Teplárna České Budějovice, a. s., právní služby ve věci veřejné zakázky Outsourcing serverové farmy, vyjádření k žalobě a právní zastoupení města ve věci sporu sp. zn. 27 C 201/2014 před Okresním soudem v Českých Budějovicích. Nákup ostatních služeb dny zahraniční kultury zajištění Týdnu frankofonie a festivalu Francouzský podzim v Českých Budějovicích prostřednictvím Francouzské aliance workshopy, přednáška, orientační hra, koncert, promítání filmu a turnaj v pétangue, dny francouzské kuchyně, promítání francouzských filmů. Nákup ostatních služeb spolupráce s partnerskými městy nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb ostatní zahraniční spolupráce zajištění prohlídky města při návštěvě konzulky z dánského velvyslanectví. Nákup ostatních služeb inzerce a propagace propagace města na základě smluv o reklamě se sportovními kluby CBH2013 a. s., SK Dynamo České Budějovice a. s. a VOLEJBAL SPORT CB s. r. o., inzerce projektu Město na dlani v Deníku jižní Čechy v měsíci květnu a září. Nákup ostatních služeb překlady a tlumočení překlad odborného textu do anglického jazyka pro odbor památkové péče přihláška projektu do mezinárodní soutěže, překlad oficiální korespondence, tlumočení při přijetí velvyslance Izraele, Francie a velvyslankyně Belgie v Českých Budějovicích a tlumočení při pracovním obědě s José Curou. 68

72 Nákup ostatních služeb krizové řízení základní údržba a servis systému digitálního povodňového plánu. Nákup ostatních služeb cvičení krizového štábu služby spojené s cvičnou stavbou mobilní protipovodňové bariéry dopravně inženýrská opatření, doprava, práce vysokozdvižné nakládací techniky, zabezpečení stavby, demontáže, revize a zaskladnění. Nákup ostatních služeb fotodokumentace zhotovení videoreportáží z akcí (Velikonoční hrkání, Slet čarodějnic, Run Tour, Cyklojízda, Budějovický Majáles, Múzy na vodě, Město lidem, lidé městu) a zhotovení společného fota zastupitelů města při příležitosti ukončení volebního období. Nákup ostatních služeb ověření jazykových znalostí při výběrovém řízení na ředitele Dopravního podniku města České Budějovice, a. s., tisk doprovodného materiálu, instalace a ostraha výstavy Muzejní skvosty v radniční výstavní síni, služby spojené se slavnostním zahájením Hudebních slavností Emy Destinnové (tisk pozvánek, zajištění osvětlení), tisk publikace Doteky minulosti IV a vytvoření a odvysílání pořadů Tamtamy statutárního města České Budějovice a Budějovice v kostce. Nákup ostatních služeb 750 let založení města České Budějovice přípravné práce k oslavám 750 let založení města. Cestovné nebylo čerpáno. Pohoštění při mezinárodních akcích pohoštění při oficiální návštěvě z velvyslanectví Izraele, velvyslance Švýcarska, Mexika, Francie, velvyslankyně Belgie, při přijetí José Cury a účastníků Mistrovství Evropy parketářů. Pohoštění krizový štáb zajištění pohoštění pro účastníky cvičení - stavba mobilní protipovodňové bariéry na Jiráskově nábřeží. Pohoštění zajištění pohoštění v rámci kanceláře primátora, sekretariátů náměstků primátora, tajemníka magistrátu, rady města, zastupitelstva města, při ukončení volebního období a při oficiálních akcích města - masopustní koleda, radniční bál, vzpomínkové setkání spojené s vernisáží k 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína, přijetí zástupců klubů utkání legend Česko&Německo, slavnostní večeře pro účastníky Mistrovství republiky v požárním sportu, slavnostní zahájení hudebních slavností Emy Destinnové. Ostatní nákupy jinde nezařazené odměna za vítězný návrh soutěže Vytvoření loga k výročí 750 let města České Budějovice. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady vyplacení skicovného za postup do druhého kola v soutěži Vytvoření loga k výročí 750 let města České Budějovice. Věcné dary dárkové poukázky pro prvního občánka narozeného v Českých Budějovicích v roce 2014 (dokoupení poukázek dvojčata) a 2015, nákup květinových darů a věcných darů při životních jubileích, dále pak pro oficiální návštěvy města, při příležitosti různých slavnostních akcí, např. otevření poslanecké kanceláře R. Maxové, uvítací dárek při radničním bálu, návštěva z velvyslanectví Izraele, dánské konzulky, velvyslance Mexika, Francie, velvyslankyně Belgie, vzpomínkové setkání k 72. výročí transportu Akb z Českých Budějovic do Terezína, zahájení školního roku, při vernisáži výstavy B. Sedláčkové (pusopis), 50. výročí MŠ E. Pittera. Věcné dary 750 let města ČB stolní kalendáře k výročí 750 let města České Budějovice. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce dotace ve výši 200 tis. Kč na 24. Hudební slavnosti Emy Destinnové ve dnech 21. srpna 10. září v Českých Budějovicích poskytnutá Festivalové kanceláři Emy Destinnové České Budějovice koncertní agentura. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám dotace ve výši 20,00 tis. Kč na Light show v Českých Budějovicích poskytnutá Studenta Media s. r. o. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám významné akce dotace ve výši 550,00 tis. Kč na 3. ročník ½Maratonu poskytnutá Tempo Team Prague s. r. o. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuté neinvestiční dotace v celkové výši 36,00 tis. Kč, z toho: VERBSON s. r. o. II. ročník benefičního závodu Grand Prix Kachničky ,00 tis. Kč GRIF Line, s. r. o. 21. ročník Mezin.film. festivalu Febiofest, Regionální ozvěny 10,00 tis. Kč D.I.E.C. s. r. o. X. Mistrovství Evropy parketářů ,00 tis. Kč TALENT, s. r. o. koncert významného amerického pianisty Davida Syma 10,00 tis. Kč ČK motorsport 5. ročník setinové rallye historických vozidel South Bohemia classic 7,00 tis. Kč Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám akce pod záštitou RM poskytnuté dotace v celkové výši 20,00 tis. Kč, z toho: CONREL Marketing, s. r. o. exhibiční hokejové utkání legend Česko&Německo 10,00 tis. Kč CHILLI PRODUCTION Expedice Mt. Abi ,00 tis. Kč 69

73 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem akce pod záštitou primátora dotace v celkové výši 11,00 tis. Kč, z toho: RODIČE V AKCI o. p. s. 1. ročník závodu kočárků v Českých Budějovicích 6,00 tis. Kč ARS IUVENUM, o. p. s. 3. ročník Mezinárodních letních hudebních kurzů 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům Občanské sdružení České Budějovice Pasov dotace ve výši 10,00 tis. Kč na celoroční činnost. Neinvestiční transfery spolkům spolupráce s partnerskými městy poskytnuty dotace v celkové výši 45,50 tis Kč, z toho: Asociace Jihočeských výtvarníků výstava z partnerského města Pasov 10,00 tis. Kč Malý furiant návštěva dětského hudebního souboru z partnerského města Lorient 10,00 tis. Kč Občanské sdružení České Budějovice Pasov mezinárodní volejbalový kemp děvčat U 18 z Pasova v Českých Budějovicích 3,50 tis. Kč Unie katolických žen návštěva v partnerské organizaci v Pasově 12,00 tis. Kč Občanské sdružení České Budějovice Pasov návštěva partnerské společnosti Bayerisch Böhmische Gesellschaft, Freunderies Passau-Budweis v Českých Budějovicích 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům významné akce poskytnuty dotace ve výši 630,00 tis. Kč, z toho: Studentské kulturní sdružení České Budějovice Budějovický Majáles ,00 tis. Kč Fotojatka o. s. Festival tvůrčí fotografie Fotojatka ,00 tis. Kč Český Volejbalový svaz FIVB World League ve volejbale mužů 200,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům ČČK Vodní záchranné službě ČČK, MS České Budějovice poskytnuta dotace ve výši 43,39 tis. Kč na odbornou a technickou přípravu členů. Neinvestiční transfery spolkům Sbor dobrovolných hasičů dle uzavřených smluv byly poskytnuty dotace na činnost v celkové výši 135,00 tis. Kč: Sbor dobrovolných hasičů České Budějovice 50,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Nové Hodějovice 35,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Haklovy Dvory 10,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Mladé 15,00 tis. Kč Sbor dobrovolných hasičů Nové Vráto 25,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 133,50 tis. Kč, z toho: BOX CLUB TÁTY NĚMCE Č. B. Mistrovství ČR v boxu školní mládež a kadeti 7,00 tis. Kč Jihočeský klub maratonců 7. ročník Budějovického Mercury maratónu 4,00 tis. Kč Kredance, o. s. festival Malá inventura 10,00 tis. Kč Kynologické sdružení Oblastní výstava psů 5,00 tis. Kč Svaz důchodců České republiky Městská organizace ČB výroční členská schůze 2,00 tis. Kč Aeroklub České Budějovice Otevřené plachtařské mistrovství ČR s mezin. účastí 10,00 tis. Kč TAEKWON-DO FIGHT CLUB Mistrovství České republiky v thajském boxu 10,00 tis. Kč Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém česká pobočka vzpomínkové setkání spojené s vernisáží k 72. výročí transportu AKB z Českých Budějovic do Terezína 5,00 tis. Kč Český svaz tanečního sportu Mistrovství jižních Čech 2014 ve sportovním tanci 7,50 tis. Kč Budějovický sportovní klub neslyšících ČB mezinárodní soutěž neslyšících rybářů Carp deaf maraton ,00 tis. Kč ROSKA České Budějovice benefiční akce Den roztroušené sklerózy v ČB aneb Benefiční koncert k Celosvětovému a Národnímu dni roztroušené sklerózy 3,00 tis. Kč Budějovický Manifest, o. s. Evropský den akcí proti rasismu ,00 tis. Kč Svaz letců ČR, odb. v ČB oslavy 70. výročí založení 1. Stíhacího leteckého pluku 10,00 tis. Kč CykloBudějovice závěrečný večer projektu Do práce na kole 5,00 tis. Kč Svaz diabetiků ČR, územní organizace České Budějovice Den zdraví 5,00 tis. Kč QCC, České Budějovice, obč. sdružení letní šachové soustředění Šachové školy 7,00 tis. Kč Sportovní klub Vodní slalom, ČB 7. ročník Festivalu vodních sportů Wave 5,00 tis. Kč Mensa International Mensa ČR krajské kolo soutěže, logická olympiáda 5,00 tis. Kč Na půl cesty o. s. sousedská slavnost/pouliční festival Nová nově 5,00 tis. Kč Občanské sdružení Pohádkové království 3. ročník Dne věží a rozhleden ČR 5,00 tis. Kč Volejbalový klub, ČB mezinárodní repre turnaj Olympijských nadějí, kategorie kadetů 10,00 tis. Kč Oblastní spolek ČČK Štědrý den v předstihu 5,00 tis. Kč 70

74 Neinvestiční transfery spolkům akce pod záštitou RM poskytnuty dotace v celkové výši 27,00 tis. Kč, z toho: CykloBudějovice projekt Do práce na kole 5,00 tis. Kč Unie katolických žen 15. výročí vzniku českob. pobočky Unie katolických žen 3,00 tis. Kč Nevo dživipen (Nový život) Fotbalový turnaj Romů 5,00 tis. Kč Občanské sdružení VERBARIUM kulturní akce Na slovíčko - bazar mluveného slova 5,00 tis. Kč Tělovýchovná jednota KOH-I-NOOR 23. ročník Plavecké soutěže měst 1,00 tis. Kč Coworking Center ČB 3. Budějovický Business kotel na téma Women in Business 8,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům Český svaz bojovníků za svobodu, VSR, KPV, PTP poskytnuty dotace na celoroční činnost v celkové výši 40,00 tis. Kč, z toho: Český svaz bojovníků za svobodu 10,00 tis. Kč Jihočeské Vojenské sdružení rehabilitovaných 10,00 tis. Kč Konfederace politických vězňů, pobočka 07 České Budějovice 10,00 tis. Kč Český svaz PTP VTNP Okresní klub České Budějovice 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery spolkům poskytnuta dotace ve výši 5,00 tis. Kč Oblastnímu sdružení chovatelů poštovních holubů na závodní sezónu poštovních holubů. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem akce pod záštitou primátora neinvestiční dotace v celkové výši 13,00 tis. Kč, z toho: Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní ZŠ Memoriál Josefa Cepáka 3,00 tis. Kč Diecézní charita České Budějovice koncert pro dobrovolníky a dárce 5,00 tis. Kč Městská charita České Budějovice Štědrý den v předstihu 5,00 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím členské příspěvky ve výši 646,07 tis. Kč, z toho: Sdružení správců městských komunikací 30,00 tis. Kč Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska 93,47 tis. Kč Svaz měst a obcí 174,76 tis. Kč Jihočeská Silva Nortica 92,54 tis. Kč Nadace Jihočeské cyklostezky 95,00 tis. Kč Asociace měst pro cyklisty 15,00 tis. Kč Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení 4,00 tis. Kč Svaz měst a obcí Jihočeského kraje 141,30 tis. Kč Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím akce pod záštitou primátora nebylo čerpáno. Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru poskytnuto 1.942,00 tis. Kč. Dále bylo poskytnuto 50,00 tis. Kč na 43. Mistrovství České republiky v požárním sportu družstev HZS ČR a na 61. Mistrovství Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v požárním sportu. Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 10,00 tis. Kč Základní škole a Mateřské škole J. Š. Baara, České Budějovice za vzornou reprezentaci Dětského pěveckého sboru Carmína na Hudebním festivalu dětských pěveckých sborů Malta Neinvestiční transfery vysokým školám akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 13,00 tis. Kč, z toho: Jihočeská univerzita 2. ročník Miss Jihočeské univerzity 8,00 tis. Kč Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta Seriál zdraví 5,00 tis. Kč Neinvestiční transfery vysokým školám akce pod záštitou RM poskytnuty dotace v celkové výši 20,00 tis. Kč, z toho: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta akce Den pro psa 10,00 tis. Kč Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích projekt Cesta ke svobodě 10,00 tis. Kč Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace Střední škole obchodní, České Budějovice ve výši 5,00 tis. Kč na V. ročník soutěže Vítejte u nás. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím akce pod RM poskytnuta dotace Střední škole obchodní, České Budějovice ve výši 7,00 tis. Kč na 1. ročník Veletrhu fiktivních firem žáků středních škol. Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám akce pod záštitou primátora poskytnuty dotace v celkové výši 17,00 tis. Kč, z toho: Mgr. Jaroslav Boxan Studentský elektronický festival v Českých Budějovicích 7,00 tis. Kč Milan Pleva 4. ročník Festivalu amatérských a studentských filmů ČERNÁ VĚŽ 5,00 tis. Kč 71

75 Tomáš Binter účast na Mistrovství světa ve sportovním lezení Nespecifikované rezervy krizové stavy nebylo čerpáno. 5,00 tis. Kč Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 20 a 21 upravený rozpočet na platy zaměstnanců v pracovním poměru upravený rozpočet ostatních osobních výdajů upravený rozpočet na odměny členů zastupitelstva ,93 tis. Kč 3.201,80 tis. Kč 9.056,00 tis. Kč Čerpání MP v tis. Kč limit rok 2014 skutečnost % čerpání mzdové prostředky na platy , ,05 97,29 OON (ostatní osobní výdaje) 3.201, ,09 78,49 odměny členů zastupitelstva 9.056, ,74 95,32 Čerpání mezd podle jednotlivých složek platu (v tis. Kč): plán roku 2014 skutečnost % čerpání základní platový tarif ,45 zvláštní příplatky ,95 příplatky za vedení a zastupování ,95 osobní příplatky ,86 svátky ,82 ostatní složky platu ,00 náhrady ,24 dovolená ,28 odměny ,02 Celkem čerpání rok ,29 Celkem čerpání rok ,35 Celkem čerpání rok ,76 Celkem čerpání rok ,88 Nad rámec shora uvedených mzdových prostředků na platy byly ještě vypláceny v rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje města) prostředky takto: UZ ,32 328,32 100,00 UZ ,53 318,36 96,03 U obou uvedených UZ se jedná o prostředky na platy vyplacené pro zaměstnance ORVZ, kteří se zabývají projekty Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM a Personální a technické zajištění managementu IPRM. Dále byly v rámci IPRÚ (Integrovaný plán rozvoje území) čerpány prostředky na platy ve výši 316,74 tis. Kč, při stejném rozpočtu, tedy čerpání na 100 %. Posledním z projektů bylo čerpání v rámci projektu Podpora standardizace OSPOD, když plán na platy byl v rozpočtu 2014 ve výši 1.413,25 tis. Kč a skutečnost byla vykázána ve výši 1.133,44 tis. Kč, tj. čerpání na 80,20 %. Celková platová, ale i personální politika byla v roce 2014 ovlivněna stávajícím zákoníkem práce č. 262/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souvztažnosti na zákoník práce bylo postupováno podle řady dalších zákonů a nařízení vlády, které na něj úzce navazují a souvisí s aplikací mzdové a personální agendy ve veřejných službách a správě. Jednalo se především o tyto právní normy: nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 452/2009 Sb., u kterého došlo ke změně NV č. 204/2014 Sb. o minimální mzdě, nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým došlo ke změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev (účinnost od ), zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění, zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění. 72

76 Při tvorbě plánu rozpočtu prostředků na platy zaměstnanců pro rok 2014 se vycházelo z dosažené skutečnosti rozpočtu roku 2013 a především z nařízení vlády č. 564/2006 Sb., přílohy č. 2 stupnice platových tříd a stupňů pro zaměstnance samosprávních celků (nařízením vlády č. 224/2014 Sb. došlo od k jejich poslední úpravě). S ohledem na tuto skutečnost, došlo v roce 2014 k navýšení tarifních platů o 3,5 % a toto bylo zohledněno v plánu pro rok 2015 a taktéž došlo k navýšení od měsíce listopadu 2014 v položce tarifního platu a to v celkové částce 623,00 tis. Kč (upraveno RO č. 205/2014). K dalšímu navýšení došlo oproti původnímu rozpisu prostředků na platy zaměstnanců v pracovním poměru o Kč 705,42 tis. ( RO č. 144/2014), když tyto prostředky byly navýšeny z důvodu navýšení tabulkových míst na některých odborech MMČB v rámci schválených změn organizačního řádu v průběhu celého roku Naopak ke snížení v celkové výši Kč 501,13 tis. došlo v průběhu celého roku 2014 vlivem převodu prostředků na platy v rámci probíhajících IPRM a IPRÚ a vlivem převedení prostředků na položku odstupné ve výši 253,90 tis. Kč. Tato snížení byla všechna provedena v rámci vnitřních rozpočtových opatření. U členů zastupitelstva a uvolněných funkcionářů bylo striktně postupováno podle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. ve znění poslední novely z roku 2014 (NV č. 459/2013 Sb.). Všichni z uvolněných funkcionářů v roce 2014 skončili své funkční období v měsíci listopadu, tudíž jim byly vypláceny mimořádné odměny z důvodu ukončení funkčního období. Ty jsou vypláceny na základě schválení v RM postupně, tedy s přechodem do roku Ve vlastní kalkulaci návrhu se předpokládalo: u tarifních platů došlo oproti roku 2013 k poklesu čerpání, kromě automatických platových postupů v souladu s přílohou č. 4 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.(v platném znění) ve vztahu k délce započitatelné odborné praxe a přiznávání tarifních platů nastupujícím zaměstnancům, došlo k navýšení o 3,5 % s účinností od Ale z důvodu pozdějšího nástupu některých zaměstnanců na volná tabulková místa oproti předpokladu a vlivem, že některá nebyla v průběhu roku 2014 obsazena, došlo u tarifní složky platu k velmi mírnému nedočerpání v absolutní hodnotě a to o 1.410,00 tis. Kč, což představuje pouhých 1,55 %. Tak jako každým rokem, byla i v roce 2014 hlavní pozornost věnována dodržování plánu zaměstnanců v souladu se schváleným Organizačním řádem a tarifních tříd tak, aby byl dodržen celkový plán mzdových prostředků, neboť tarifní složka je jeho rozhodující podíl. zvláštní příplatky přiznány na základě nařízení vlády č. 567/2006 Sb. v platném znění, na základě jejich skutečného čerpání 1.014,00 tis. Kč lze konstatovat, že byly vyplaceny ve stejné výši jako v roce příplatky za vedení a zastupování došlo k jejich přehodnocení v měsících květnu a listopadu 2014 na základě návrhů vedoucích odborů a po schválení tajemníkem magistrátu města, a to především z důvodu neměnného znění zákoníku práce, konkrétně 124, který určuje výši příplatků za vedení v % z platového tarifu nejvyššího platového stupně. I nadále zůstávají v platnosti celkem 3 úrovně (vedoucí oddělení, vedoucí odboru, tajemník). Taktéž v interní směrnici (vnitřní platový předpis) nedošlo v kapitole týkající se uvedeného příplatku k žádné změně. V čerpání došlo v porovnání s rokem 2013 k jejich nižšímu čerpání a to o 89,00 tis. Kč, když na tomto stavu měla hlavní podíl ta skutečnost, že dočasně nebyly dle Organizačního řádu obsazeny některé pozice vedoucích na jednotlivých odborech MMČB. Vyčerpáno celkem 2.174,00 tis. Kč. osobní příplatky jejich vyplacená výše jako mimotarifní složky platu se zvýšila v porovnání s předchozím rokem 2013 o 789,00 tis. Kč, když důvodem tohoto zvýšení bylo, že došlo s účinností od k jejich navýšení. Jednalo se o plošné navýšení ve výši 2,3 % u všech zaměstnanců MMČB a navíc tato položka byla čerpána více z důvodu vyššího počtu nových zaměstnanců na neobsazená tabulková místa, která byla obsazena v průběhu roku 2014 obsazena ve větším počtu, než v roce předchozím. Čerpání oproti plánu pro rok 2014 bylo ve výši 94,86 %. Osobní příplatky byly v souladu s vnitřním platovým předpisem 2x ročně přehodnocovány na základě návrhů jednotlivých vedoucích odborů. svátky propočet zkalkulován podle počtu státem uznaných svátků v roce ostatní složky platu příplatky za soboty, neděle, noční směny atd. poměrně výrazný pokles oproti skutečnosti v roce 2013 o 577,00 tis. Kč byl dosažen především v omezení přesčasové práce, která byla zaměstnancům proplácena. Jedná se o pokles 52 % oproti roku 2013 na celkových 630,00 tis. Kč. odměny oproti roku 2013 došlo k jejich mírnému snížení o 109 tis. Kč na celkových tis. Kč, jednalo se o odměny za mimořádné pracovní úkoly zaměstnanců na jednotlivých 73

77 odborech MM, i nadále probíhalo vyplácení jubilejních a pracovních výročí u zaměstnanců MMČB v souladu s uzavřenou kolektivní smlouvou. Mzdový záměr pro rok 2014 tak řešil dva základní okruhy otázek racionálnosti vyplacených mezd a struktury jednotlivých složek platu, a to: zabezpečení vyplacení objemu tarifních i mimotarifních složek platu všem zaměstnancům úřadu ve stanovených lhůtách včetně jubilejních a pracovních odměn v rámci celého roku 2014 tak, aby zůstala zachována výše průměrné mzdy dosažená v minulých letech a nedošlo tak k výraznému poklesu reálné mzdy zaměstnanců ve vztahu k dosažené inflaci v roce 2014, když ta byla dosažena na úrovni 0,4 %. stanovení odměn s konkretizací úkolů na 1. pololetí ve výši 49 % a na 2. pololetí ve výši 51 % plánu včetně cílových úkolů jednotlivých vedoucích odborů. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo v roce 2014 v porovnání s rokem předchozím k nárůstu tabulkových míst v organizačním řádu (+ 6), došlo i k nárůstu pracovníků ve fyzickém počtu (+ 10) na konečný stav 463. Od byly navýšeny u všech zaměstnanců MM prostředky na platy ve výši 2,3 %. Toto navýšení bylo zakomponováno do nenárokové složky platu v rámci přehodnocení osobních příplatků. Vzhledem k této skutečnosti došlo proto poprvé od roku 2010 u zaměstnanců MMČB ke zvýšení průměrného platu ze základního mzdového fondu o 4,56 %. U ukazatele průměrného platu celkem došlo potom k nárůstu o 5,85 % v porovnání s rokem Oproti předchozím rokům se tedy jednalo o pozitivní vývoj, když poprvé od roku 2010 došlo na MM k navýšení průměrné mzdy nad 2 %. Na základě dosažených skutečností za rok 2014 došlo tedy na magistrátu k nárůstu reálného platu ve vztahu k dosaženému koeficientu inflačního vlivu, resp. průměrného ročního indexu spotřebitelských cen z hlediska průměrného platu ze základního mzdového fondu o 4,16 %, a u průměrného platu celkem o 5,45 %. ČSÚ za rok 2014 vykázal míru inflace ve výši 0,4 %. S ohledem na skutečnost, že v odvětví veřejné správy je vykázán průměrný plat Kč, dochází tak při porovnání průměrného platu ze základního mzdového fondu v roce 2014 na MMČB ve vztahu k odvětví k jeho nižší úrovni o Kč (tj. o - 5,96 %), naopak při srovnání průměrného platu celkem (tedy součtu všech složek platu zaměstnanců) je na MMČB vyšší o Kč (tj. + 4,05 %). Na základě uvedených skutečností tak lze konstatovat, že vlivem navýšení prostředků na platy o 2,3 % od došlo z hlediska průměrných hodnot v porovnání s předchozím rokem o poměrně významné zvýšení a to i po započtení inflačního vlivu. Nezanedbatelný vliv na tento dosažený stav měla i novela nařízení vlády č. 564/2006 Sb. ze dne , kdy NV č. 224/2014 došlo k navýšení tarifních platů u všech zaměstnanců o 3,5 % s účinností od Přehled vybraných ukazatelů ze mzdové inventury k : Průměrný tarifní plat Kč Průměrný osobní příplatek Kč Procento osobních příplatků z tarifních platů 30,12 % Průměrný příplatek za vedení v přepočtu na 1 zaměstnance 400 Kč Průměrný platový výměr Kč Průměrné nadstavbové složky platu - příplatky za So + Ne, noc, svátek, ztížené prostředí, osobní, přesčasy, pohotovost, odměny Kč Průměrný plat za rok 2013 ze základního mzdového fondu Kč Průměrný plat za rok 2014 ze základního mzdového fondu (nárůst o 4,56 %) Kč Průměrný plat celkem Kč Průměrný plat celkem 2014 (zvýšení o 5,85 %) Kč Přesčasové hodiny za rok 2014 (2013 = hodin, tj. snížení o 43,20 %) hod % přesčasové práce 0,19 % Průměrné měsíční platy zaměstnanců: Ukazatel Rok 2012 Rok 2013 Index Index Rok /12 14/13 Průměrný měsíční plat ze ZMF , ,56 Průměrný přepočtený počet zaměstnanců 484,67 465,06 95,95 453,17 97,44 74

78 Pracovní doba: U k a z a t e l e rok 2013 rok Použitelný fond dny Neodpracované dny celkem z toho: nemoc a úraz ošetřování člena rodiny ostatní překážky neplacené volno Procento využití fondu pracovní doby 94,82% 95,62% 4. Procento neodpracovaných dnů 5,18% 4,38% z toho: pro nemoc a úraz 4,36% 3,30% ošetřování člena rodiny 0,37% 0,76% ostatní překážky 0,78% 0,14% neplacené volno 0,03% 0,18% 5. % práce přesčas z celkového fondu pracovní doby 0,72% 0,18% Stavy zaměstnanců: Ukazatel Rok 2012 Rok 2013 Index Index Rok /12 14/13 Stav k ve fyzických osobách , ,21 Plánovaný stav dle organizačního řádu , ,29 Stav k v přepočtených počtech 484,67 465,06 95,96 453,17 97,44 z toho počet žen 335,98 330,11 98,25 329,67 99,87 Odstupné bylo vyplaceno v celkové výši 252,62 tis. Kč. Jednalo se o změny organizačního řádu, kdy byly rušeny na MMČB některé pozice a následně bylo dle zákoníku práce vypláceno zákonné odstupné. Konkrétně se jednalo o zrušení 1 tabulkového místa na podatelně na odboru kancelář tajemníka (doplněk k organizačnímu řádu č. 3 s účinností od usnesení RM č. 577/2014) a dále se jednalo o zrušení 1 tabulkového místa na matričním úřadě. Jednalo se o místo vedoucího oddělení cestovních dokladů a řidičských průkazů (doplněk k organizačnímu řádu č. 2 ze dne usnesení RM č. 1905/2013). Ochranné pomůcky a prádlo, oděv a obuv nákup ochranných pomůcek pro pracovníky údržby a řidiče, dále pro pracovníky životního prostředí ochranná obuv. Nákup služebních stejnokrojů pro tři pracovníky oddělení správy lesů odboru ochrany životního prostředí, každý pracovník má stanovený limit na nákup ošacení v hodnotě Kč. V rámci Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV) byly zakoupeny ochranné pomůcky, jako např. návleky na obuv, holínky a rukavice. Léky a zdravotnický materiál doplnění lékáren zdravotnickým materiálem. Knihy, učební pomůcky a tisk nákup odborných publikací, komentovaných zákonů, elektronických nosičů, tisku a odborných časopisů dle potřeb pracovníků magistrátu. Také byly zakoupeny odborné publikace pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. Drobný hmotný dlouhodobý majetek byly pořízeny skartovací stroje (investiční odbor, matriční úřad, živnostenský úřad, kancelář tajemníka, kancelář primátora a odbor dopravy), lednice (matriční úřad a sekretariát náměstka), mikrovlnná trouba (matriční úřad a podatelna), plošinový vozík, rudl a archivační regály (spisovna), skříň (památková péče) nabíječka baterií (matriční úřad), 2x Car Control a čtečky do služebních vozidel, čerpadlo pro potřeby údržby, nábytek pro nové pracovníky odboru sociálních věcí pracoviště Kněžská a skříň pro odbor památkové péče, laminátor, stůl s kontejnerem a kávovar pro odbor životního prostředí, vlajky Filipín, Izraele, ČB a SRN, kronika pro odbor kultury, 3x pracovní taška a stolní lampa pro pracovníky stavebního úřadu, pokladna pro finanční odbor, mobilní telefony, 12 x kancelářské židle pro nové pracovníky, 3x mobilní klimatizace, nástěnky a varné konve. V rámci dotace na administraci Programu obnovy venkova ORVZ byla zakoupena chladnička a varná konev. Nákup materiálu jinde nezařazený centrum pro ochranu zvířat výdaje na krmivo pro zatoulané kočky a ostatní zvířata umístěná v centru pro ochranu zvířat. Dále nákup sáčků na psí exkrementy a známek pro identifikaci psů. Nákup materiálu jinde nezařazený skleničky byly pořízeny skleničky pro matriční úřad, které obdrží novomanželé ke slavnostnímu přípitku s oddávajícím na památku při příležitosti uzavření manželství. Nákup materiálu jinde nezařazený kancelářské a jiné potřeby kancelářský papír, obálky, bloky, psací potřeby, rychlovazače, pořadače, sešity, razítkové barvy, hygienické a čisticí prostředky 75

79 a další. Spotřeba je řízena daným limitem jednotlivých odpovědných míst. Dále byly zakoupeny kancelářské potřeby pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst a v rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV). Nákup materiálu jinde nezařazený tonery nákup tonerů do tiskáren všech odborů probíhá dle potřeby jednotlivých pracovišť, s ohledem na požadavek nákupu značkových originálů je čerpání vyšší než původní rozpočet. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za tonery. Nákup materiálu jinde nezařazený pro údržbu pro potřeby pracovníků údržby v budovách magistrátu nákup spotřebního materiálu a náhradních dílů na realizaci oprav a údržby ve vlastní režii (zářivky, barvy, štětce, zámky, elektromateriál a další spotřební materiál). V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na materiál pro údržbu budov. Nákup materiálu jinde nezařazený nákup razítek, datumovek a štočků, klíčů, baterií a baterií do MT, frankovacích etiket a barvicích patron do frankovacího stroje, čistící tablety a odvápňovač do kávovarů, lepící štítky, 20 pístů k židlím, 20 rohoží před vstup do kanceláří, stolní vody do zásobníků jednotlivých odborů, laminovací fólie, plomby pro označení ulovené zvěře dle zákona o myslivosti (odbor životního prostředí), nahrávací kazety a CD, čipy pro GPS, tašky pro přenášení pošty, 3 x adventní věnec ke vstupům do radnice a další. V rámci dotace na výkon agendy sociálněprávní ochrany dětí (OSV) byla zakoupena kalkulačka, nástěnka a odpadkový koš. Nákup materiálu jinde nezařazený tiskopisy tiskopisy pro potřeby životního prostředí žádost o vydání rybářského a loveckého lístku, tiskopisy pro potřeby matričního úřadu, pro finanční odbor tiskopisy pokladních stvrzenek, poplatek za psa, dále pokutové bloky a výplatní lístky pro personální oddělení. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za tiskopisy. Nákup materiálu jinde nezařazený náhradní díly na auta byly pořízeny žárovky, baterie, stěrače, letní a zimní pneumatiky pro referentská vozidla. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na náhradní díly. Nákup materiálu jinde nezařazený Copy centrum nákup spotřebního materiálu např. barevný papír, vázací desky, vazbové hřbety a kroužky. Studená voda, teplo a elektrická energie výdaje jsou hrazeny dle platného splátkového kalendáře dodavatelů za odběr energií v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za vodu, teplo a elektrickou energii. Plyn vyúčtování za odběr plynu na vytápění městského bytu v objektu náměstí Přemysla Otakara II. č. 31. Pohonné hmoty a maziva nákup pohonných hmot a olejů pro zabezpečení provozu služebních vozidel magistrátu. Pohonné hmoty na provoz služebního vozidla 2C v rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV). Poštovní služby za poštovné a distribuci adresných listovních zásilek poplatek za komunální odpad a poplatek ze psů. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za poštovné. Služby telekomunikací a radiokomunikací pravidelné platby za mobilní telefony krizového řízení. Služby telekomunikací a radiokomunikací za pevné telefonní linky a za mobilní telefony včetně příplatku na soukromé telefony využívané v rámci pracovní činnosti. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za služby telekomunikací a radiokomunikací. Nájemné pravidelné platby dle smlouvy o pronájmu 3 garáží v objektu Jeronýmova a objektu Staroměstská, dále pronájem přihrádky na poště a pronájem 40 židlí na slavnostní akci v obřadní síni. Konzultační, poradenské a právní služby správa radnice znalecké ocenění odprodávaného majetku, zpracování posudků na vyřazovaný majetek a grafická studie variantního řešení na úpravu vstupu radnice. Konzultační, poradenské a právní služby nečerpáno, v roce 2014 nevznikla potřeba platby externí právní či poradenské kanceláři. Služby školení a vzdělávání řidiči, BOZP nečerpáno. Služby školení a vzdělávání byla proplacena standardní školení jednotlivých odborů magistrátu a přípravné kurzy před zkouškou z odborné způsobilosti u nově přijatých zaměstnanců vykonávajících správní činnosti. V oblasti školení byly upřednostňovány, stejně tak jako v minulých obdobích, a také i realizovány akce hromadného charakteru, kdy na specializovaná školení za účasti lektora zabezpečeného prostřednictvím odboru kanceláře tajemníka byli přímo na MM školeni zaměstnanci dle návrhů příslušných vedoucích odborů, což se i v roce 2014 příznivě odrazilo v úspoře finančních prostředků. Jednalo se především o školení k novému občanskému zákoníku, archivní a spisové službě, písemnostech atd. Na tato školení byli přizváni taktéž zástupci příspěvkových organizací MM. 76

80 Služby školení a vzdělávání jazykové kurzy v roce 2014 bylo zřízeno celkem 6 jazykových kurzů na různých stupních znalostí v anglickém a německém jazyce. Upravený rozpočet 71 tis. Kč, byl vyčerpán na 84,96 %, skutečnost tedy ve výši 60,32 tis. Kč. Nižší čerpání bylo ovlivněno menším počtem otevřených kurzů dle zájmu zaměstnanců. Služby školení a vzdělávání personalistika, řízení, mzdy prostředky byly čerpány na minimum školení z důvodu úspory prostředků. Rozpočet ve výši 60,00 tis. Kč byl vyčerpán ve výši 9,44 tis. Kč na 15,73 %. Nákup ostatních služeb centrum pro ochranu zvířat výdaje na základě smlouvy o provozování útulku pro zvířata (veterinární služby, krmení zvířat, úklid a odvoz exkrementů). Nákup ostatních služeb dodavatelský úklid dle harmonogramu prací dané smlouvy dodavatelský úklid provádí v objektech radnice, Kněžská, Jeronýmova a Vodňanská firma Kvalita. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za úklid. Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu za odvoz odpadu dle uzavřené smlouvy s firmou.a.s.a České Budějovice, s. r. o. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za odvoz odpadu. Nákup ostatních služeb vazba tiskopisů uhrazena vazba sbírek zákonů ročníku Nákup ostatních služeb servis kopírek dle platných servisních a materiálových smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o., a Impromat CZ, spol. s r. o. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za servis kopírek. Nákup ostatních služeb tiskařské práce za vytištění jmenovek, vizitek, změny v infosystému radnice a objektů, tisk evidenčních karet řidiče, karet pro vjezd nad 6 tun, blahopřání a slavnostní desky, tisk rodných listů, pamětních listů pro matriční úřad a novoročenek. Z důvodu změny vedení města byly vytištěny nové vizitky, hlavičkové papíry a následné změny v orientačním systému radnice. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za tiskařské práce. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování úhrada faktur za stravovací služby a stravovací kupony poskytované zaměstnancům. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za stravování. Nákup ostatních služeb nákladní přeprava, stěhování za přepravu a stěhování jednotlivých pracovišť, přeprava 60 přepravek ze spisovny do pracoviště Vodňanská, stěhování vyřazeného nábytku z pracoviště Kněžská, stěhování regálů z pracoviště Vodňanská a vyklízení bytů osob zesnulých bez dědiců. Z důvodu změny vedení města došlo ke stěhování v rámci přesunů jednotlivých pracovišť. Nákup ostatních služeb hrazeny renovace tonerů, zhotovení razítek a klíčů, úpravy a přemístění telefonních rozvodů, výroba a montáž orientačního značení v budovách magistrátu, inzerce - zveřejnění telefonních čísel ve Zlatých stránkách, skartace písemností, poplatky za rozhlasy a televize v objektech magistrátu, čistění žaluzií, servis a střežení objektu (zařízení pro přenos požárního poplachu), výpisy z katastru nemovitostí, výměna pneumatik, mytí a technická kontrola referentských vozidel, obnova aktivace dálkových ovládání karet a čipů v objektu Jeronýmova, servis frankovacího stroje na podatelně, servis výtahů, vzduchotechniky a klimatizačních jednotek, sanitace výdejníků na pitnou vodu, revize dle harmonogramu správy radnice, praní prádla a vlajek, zaměření podkladů pro projekt v areálu kasáren Jana Žižky, služby za výpis z katastru nemovitostí pro odbor památkové péče, servis a vyčištění 4 kamer, zpracování návrhu novoročenek, různé elektroinstalační a další práce. Dále byly vytištěny letáky pro živnostenský úřad z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na výkon činnosti jednotných kontaktních míst. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje za ostatní služby. Nákup ostatních služeb překlady, tlumočení položka nebyla čerpána, nevyplynula v průběhu celého roku 2014 žádná potřeba překladu ani tlumočení. Jedná se o úsporu ve výši 5,00 tis. Kč. Nákup ostatních služeb inzerce v průběhu roku 2014 byl rozpočet snížen na 11 tis. Kč, čerpána tato položka nebyla. Prostředky z původních 40,00 tis. Kč byly ke konci roku 2014 převedeny na položku školení zaměstnanců. Nákup ostatních služeb lékařské vstupní prohlídky byly hrazeny preventivní prohlídky zaměstnanců u odborů, kde je to požadováno dle zákona, a vstupní prohlídky nových zaměstnanců. Opravy a udržování malování a nátěry bylo provedeno malování pracoviště matričního úřadu Jeronýmova, malování chodeb objektu D radnice, malování na odboru sociálních věcí pracoviště Kněžská, nátěr oken objektu B2 radnice, nátěr dřevěné pavlače objektu C2, kanceláře č. 214 a 215 objektu C1 a 218 objektu C3 radnice. Dále byly provedeny opravy maleb po zatečení v objektu B1 radnice. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na malování. Opravy a udržování dopravních prostředků výdaje na opravy referentských vozidel. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na opravu dopravních prostředků. 77

81 Opravy a udržování podlah byly provedeny opravy podlahové krytiny v objektu Jeronýmova, v objektu Kněžská na odboru sociálních věcí, v objektu radnice na finančním odboru a v kanceláři primátora. Z důvodu změny vedení města došlo ke stavebním úpravám a současně s tím došlo k výměně podlah v rámci přesunů jednotlivých pracovišť. Opravy a udržování kancelářské techniky opravy skartovače, faxu, kalkulaček, presovače, laminátoru a kopírek. V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na opravu kancelářské techniky. Opravy a udržování ostatní byly provedeny tyto opravy: Objekt Kněžská: oprava výtahu oprava elektronického zabezpečovacího systému a klimatizační jednotky oprava kuchyňské desky oprava protipožárních dveří oprava vertikálních žaluzií Objekt Jeronýmova: oprava výtahu oprava prosklené přepážky oprava nájezdu šikmé schodišťové plošiny opravy ve sklepě vybourání železobetonového koryta oprava kolejnice u žaluzií oprava WC muži 3. patro a pisoárů v přízemí oprava odpadu v kuchyňce č. 217 oprava zabezpečovacího zařízení EZS Objekt radnice: oprava elektronického požárního systému čidla (ústředna) oprava výtahů oprava vadné klimatizační jednotky CARRIER 3. patro B1 oprava dveří a okna B1,B2, B4 oprava dřevěných roštů na střeše oprava zvonkohry a telefonních linek oprava myčky v jídelně oprava dřezové baterie výměnou kuchyňka 1. patro B1 oprava držáku a napájecího zdroje kamery v obřadní síni oprava vadné řídící desky kondenzační jednotky DAIKIN pro vzduchotechniku oprava kompresoru vzduchotechniky pro větrání v kanceláři primátora oprava WC 2. patro, omítek ve sklepě a střechy v objektu B3 a F oprava zámků oprava kompresoru pro dochlazení atria chladícího zařízení klimatizace B3 a B1 oprava dvorní fasády, cimbuří, soklu a benátské malby fasády oprava dřevěné předokenní rolety oprava kopírovacích strojů živnostenský úřad a životní prostředí oprava poškozených varhan v obřadní síni oprava elektronického požárního systému po úniku páry a čidla EPS v objektu D oprava čalouněného nábytku křesla, židle oprava parapetu objekt C a oplechování římsy oprava marmolea B2 a přístupového zařízení B4 oprava radiátorového tělesa vchod č. 1 oprava nepojízdné schodišťové plošiny V rámci dotace na administraci Programu obnovy venkova ORVZ byly opraveny žaluzie v kanceláři č V rámci dotace na výkon agendy pěstounské péče (OSV) výdaje na ostatní opravy. Cestovné výdaje na tuzemské a zahraniční služební cesty. Vyúčtování služebních cest v rámci dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (OSV). Cestovné školení a porady VO cestovní náhrady při účasti na poradách a školeních vedoucích odborů. Rozpočet 230,00 tis. Kč, čerpání 151,82 tis. Kč, tj. 66,01%. K nedočerpání došlo především z důvodu, že nebylo uskutečněno každoroční výjezdní zasedání vedoucí odborů. Pohoštění pohoštění při jednáních a pracovních poradách. 78

82 Účastnické poplatky na konference poplatky za účast na konferencích, které navazovaly na problematiku některých odborů. Nájemné za nájem s právem koupě pronájmy se znaky leasingu (kopírky), dle platných smluv s firmou Konica Minolta, s. r. o., a Impromat CZ, spol. s. r. o. Ostatní nákupy jinde nezařazené ošatné pro pracovnice provádějící obřady a matrikářky v souladu s čl. 15 Sdělení č. 2/2010 (kolektivní smlouva). Ostatní nákupy jinde nezařazené platby za zahraniční dálniční známky v rámci provozu služebních cest. Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady úhrada škody autorovi za poškozený model Památník letcům vzniklé při přepravě na výstavu pořádanou odborem rozvoje a veřejných zakázek. Věcné dary nákup věcných darů předávaných při životních jubileí a mimořádných příležitostí zaměstnanců. Neinvestiční transfery občanským sdružením Svaz tajemníků městských a obecních úřadů byl uhrazen členský příspěvek svazu. Nákup kolků zakoupen kolek pro potřeby odboru kultury v rámci pořádání akce múzy na vodě. Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu dálniční známky nákup tuzemských dálničních známek v rámci provozu tuzemských služebních cest. Náhrady mezd v době nemoci náhrady mezd vyplacené zaměstnavatelem zaměstnancům v prvních třech týdnech nemoci. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené vyplacení nalezené hotovosti, která byla odevzdána městskou policií na magistrát města do ztrát a nálezů spolu s peněženkou (doklad č. 177/2013). Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené rozdíl nevyplacených mezd a zákonných odvodů za měsíc prosinec. Odbor památkové péče - odpovědné místo 121 V tabulkové části str. 21 a 22 Konzultační, poradenské a právní služby nebylo čerpáno. Nákup ostatních služeb kopírování, grafické služby čerpáno na grafické zpracování propagačních materiálů k soutěži pro děti a mládež Jak vzniká město. Nákup ostatních služeb Den památek a kulturního dědictví organizační zajištění konání Mezinárodního dne památek 12. dubna 2014 v Českých Budějovicích s doprovodným programem; organizační zajištění konání Dnů evropského dědictví (dále jen EHD ) v Českých Budějovicích dne 13. září 2014 s doprovodným programem včetně zpracování grafiky tiskovin, jejich tisk a výlep plakátů; uhrazen poplatek Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska za zveřejnění zpřístupněných památek a doprovodného programu během EHD. Nákup ostatních služeb tisková a publikační činnost dotisk didaktických brožur Renesance pod Černou věží (1.000 kusů barevné brožury). Opravy a udržování opatření pro zabezpečení kulturní památky nebylo čerpáno. Pohoštění výstavy a semináře zajištění pohoštění při vyhodnocení výsledků soutěže pro děti a mládež České Budějovice v proměnách staletí s výletem do 19. století. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům právnickým osobám nebylo čerpáno. Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům regenerace MPR částka 422,00 tis. Kč byla určena k pokrytí povinného spolupodílu města České Budějovice v Programu regenerace městské památkové rezervace České Budějovice 2014 finanční prostředky převedeny rozpočtovým opatřením na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění. Neinvestiční transfery spolkům poskytnutý finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace pro rok 2014, dle usnesení zastupitelstva města č. 91/2014, Územnímu sdružení Českého zahrádkářského svazu v Českých Budějovicích na obnovu kulturní památky č.p. 86 v Kněžské ulici v Českých Budějovicích ve výši 74,00 tis. Kč. Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2014 dle Směrnice č. 6/2013 poskytnuty dotace Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského 200,00 tis. Kč na opravu fasády a 250,00 tis. Kč na výměnu střešní krytiny Domova mládeže Biskupského gymnázia J. N. Neumanna a dále poskytnut finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace pro rok 2014, dle usnesení zastupitelstva města č. 91/2014, Biskupství českobudějovickému na obnovu kulturní památky č.p. 410 v Kněžské ulici v Českých Budějovicích ve výši 389,00 tis. Kč. 79

83 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím poskytnutá dotace (doplatek pozastávky 30%) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012 SŠ a VOŠ cestovního ruchu na celkovou opravu fasády na budově Senovážné nám. 12 ve výši 73,57 tis. Kč dle smlouvy č Dále poskytnuta dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2014 dle Směrnice č. 6/2013 Obchodní akademii, Husova 1 na opravu historické fasády (dvůr) ve výši 200,00 tis. Kč. Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám poskytnuté dotace (doplatek pozastávky 30 %) v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče rok 2013 dle Směrnice č. 5/2012 paní Marii Šotolové na opravu fasády domu Hradební 11 ve výši 18,17 tis. Kč dle smlouvy č Dále poskytnuté dotace v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2014 dle Směrnice č. 6/2013: Příjemce Účel Částka Tomáš Urban Oprava uliční fasády domu v Biskupské č Tomáš Urban Oprava střechy domu v Biskupské č Tomáš Pour Jan Cibuzar Marie Šotolová Výměna oken v 1. NP a ve 2. NP domu Na Mlýnské stoce č. 353/8 ve fasádě do ulice Na Mlýnské stoce Oprava fasády v ul. Karla IV. u objektu čp. 412/5 Oprava fasády Hradební 333/11 směrem k Černé věži Norbert Landspersky Výměna uličních oken, Krajinská 34/ Celkem v Kč A poskytnutý finanční příspěvek v rámci Programu regenerace městské památkové rezervace pro rok 2014, dle usnesení zastupitelstva města č. 91/2014, Vladimírovi Stecherovi na obnovu kulturní památky č.p. 110 v ulici Dr. Stejskala v Českých Budějovicích ve výši 66 tis. Kč. Nespecifikované rezervy dotace dle Směrnice č. 6/2013 finanční prostředky určené na dotace poskytované v rámci dotačního programu města České Budějovice v oblasti památkové péče pro rok 2014 dle Směrnice číslo 6/2013; 1 585,53 tis. Kč převedeno rozpočtovými opatřeními na položky rozpočtu odpovídající jeho druhovému třídění v rámci výzvy 1 a 2. Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 22 Nákup materiálu jinde nezařazený nákup materiálu čistící tablety a odvápňovač do kávovaru, nůž a ostřič nožů, nádobí (šálky, podšálky, skleničky a lžičky) pro potřeby administrace Programu na obnovu venkova (na jednání a konzultace se starosty obcí). Konzultační, poradenské a právní služby sledování ochranných známek Jihočeského letiště za 2. pololetí 2013 a 1. pololetí 2014, právní služby zpracování jednotné metodiky (kroky při zadávání stavebních víceprací od výzvy až po podpis dodatku na vícepráce), konzultační a právní služby ke správnímu řízení u projektu Regenerace sídliště Máj jižní část, konzultační a právní služby v souvislosti s přípravou zadávacích podmínek na veřejnou zakázku Zajištění služeb správy IT a související obnova klíčové infrastruktury. Konzultační, poradenské a právní služby plán rozvoje města poradenské služby zatřídění majetku akce Regenerace sídliště Máj část 01a, finanční prostředky ve výši 242,00 tis. byly převedeny na nově vytvořenou A/Ú 3660 (Konzultační, poradenské a právní služby IPRÚ). Konzultační, poradenské a právní služby - Personální a technické zajištění managementu IPRM nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM nebylo čerpáno. Konzultační, poradenské a právní služby IPRÚ zpracování 1. části Integrovaného plánu rozvoje území České Budějovice

84 Služby školení a vzdělávání školení zaměřené na problematiku víceprací podle zákona o veřejných zakázkách. Služby školení a vzdělávání Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM nebylo čerpáno. Služby školení a vzdělávání Personální a technické zajištění managementu IPRM poplatek na školení Uplatňování daně z přidané hodnoty se zaměřením na činnost měst a obcí nejen pro nové plátce, ostatní uvažovaná účast na školení nebyla realizována z důvodu zrušení plánovaného školení. Nákup ostatních služeb pořízení ověřených kopií katastrálních map z Katastru nemovitostí k podání žádostí o dotace na projekty: Regenerace sídliště Máj část 01a, Hřiště ZŠ Bezdrevská, Zanádražní komunikace 1. etapa, část 1.1 a Regenerace sídliště Máj úsek 02. Nákup ostatních služeb publicita IPRM zhotovení razítek pro administraci projektu z IPRM Regenerace sídliště Máj část 01a. Nákup ostatních služeb Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM výroba razítek souvisejících s projektem Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM 02349, publicita projektu Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM v Českobudějovickém deníku dne Nákup ostatních služeb Personální a technické zajištění managementu IPRM výroba razítek souvisejících s projektem Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348, publicita projektu Personální a technické zajištění managementu IPRM v Českobudějovickém deníku dne Nákup ostatních služeb zveřejňování veřejných zakázek zveřejňování veřejných zakázek v ISVZUS (Informačním systému veřejných zakázek uveřejňovacím subsystému) dle povinnosti ze zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., v platném znění. Pohoštění audity projektů pohoštění pro pracovníky auditorských firem v rámci povinných účetních auditů a kontrol k projektům: Regenerace sídliště Máj úsek 05 sever, Rekultivace skládky Žákův lom, Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, 1. a 2. část auditu k projektu Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti 28. října, K. Weise, Skuherského, Kostelní, Baara, Nerudova a Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská L. B. Schneidera). Pohoštění veřejné zakázky pohoštění pro členy komisí k veřejným zakázkám (při otevírání obálek, posuzování a hodnocení nabídek atd.) a pohoštění přednášejícího a účastníků školení Vícepráce dle 23 odst. 7 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách. Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům Jihočeská hospodářská komora neinvestiční dotace na činnost Oblastní kanceláře Jihočeské hospodářské komory České Budějovice v roce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu poplatky za ověření daňových přiznání pro potřebu závěrečných monitorovacích zpráv k projektům: Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty, Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická Pohůrecká), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Gen. Svobody (úsek Pivovarská L. B. Schneidera), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti F. Šrámka (úsek Lipenská Nádražní), Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti Žerotínova (Trocnovská Libničská), Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory a Komunitní centrum. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům úhrada správního poplatku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k projektu Regenerace části panelového sídliště Máj jižní část za žádost ze dne ve věci posečkání odvodu za porušení rozpočtové kázně ve výši ,-- Kč vyměřeného platebním výměrem č. 11/2014 ze dne a úhrada správního poplatku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad k projektu Regenerace části panelového sídliště Máj jižní část za žádost ze dne ve věci posečkání penále ve výši ,-- Kč za porušení rozpočtové kázně vyměřeného platebním výměrem č. 11a/2014 ze dne

85 Program prevence kriminality - odpovědné místo 194 V tabulkové části str. 22 Platy zaměstnanců v pracovním poměru v rámci projektu České Budějovice asistent prevence kriminality 2014 čerpáno na platy 4 asistentů prevence kriminality, 90% hrazeno z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, 10% hrazeno z vlastních prostředků. Prádlo, oděv a obuv výstroj pracovníků APK - v rámci projektu České Budějovice asistent prevence kriminality 2014 čerpáno na kompletní výstroj pro 2 asistenty prevence kriminality (dle podmínek dotace), 90% hrazeno z neinvestiční dotace ze státního rozpočtu, 10% hrazeno z vlastních prostředků. Drobný hmotný dlouhodobý majetek nebylo čerpáno. Nákup materiálu jinde nezařazený nakoupeny reflexní pásky pro zajištění bezpečnosti. Nájemné nájemné stánku na výstavě Mobil salon Služby, školení a vzdělávání školení asistentů prevence kriminality. Nákup ostatních služeb z položky hrazeny služby spojené s realizací výstavy Mobil salon 2014 a dále služby zajišťující projekty České Budějovice Prevence kriminality na sídlišti Máj v Českých Budějovicích, České Budějovice Tábor pro děti ohrožené rizikovým chováním, České Budějovice Prevence kriminality Okružní a České Budějovice Prevence kriminality Palackého náměstí. Pohoštění cukrovinky pro děti pohoštění při výstavě Mobil salon Věcné dary hračky, ceny, odměny reklamní předměty rozdávané při konaných besedách a soutěžích s dětmi a seniory. Fond zaměstnanců města - odpovědné místo 195 V tabulkové části str. 22 a 23 Odměny za užití duševního vlastnictví OSA byl uhrazen poplatek ochrannému svazu autorskému za rekreační středisko Nová Pec. Léky a zdravotnický materiál byla zakoupena lékárnička na rekreační středisko Nová Pec. Drobný hmotný dlouhodobý majetek byla zakoupena varná konvice pro rekreační středisko v Nové Peci. Nákup materiálu jinde nezařazený byly zakoupeny hygienické potřeby, úklidové a čisticí prostředky pro údržbu a provoz rekreačního zařízení v Nové Peci. Studená voda, teplo, elektrická energie, palivo výdaje spojené s provozováním rekreačního střediska. Pohonné hmoty a maziva bylo zakoupeno palivo do sekačky. Poštovní služby nebylo čerpáno. Služby telekomunikací a radiokomunikací nebylo čerpáno. Nájemné byl uhrazen pronájem sálu pro sportovce a sálu na setkání zaměstnanců. Nákup ostatních služeb čištění a praní prádla, odvoz odpadků a poplatky za televizní přijímače a rádia v rekreačním zařízení Nová Pec. Nákup ostatních služeb kultura a sport byl uhrazen lyžařský zájezd do Rakouska, do termálních lázní v Bad Füssingu, uhrazeno startovné na sportovní hry měst ve Strakonicích, vstupné do divadel, permanentky do sauny a na plovárnu, zájezd do Švýcarska a do Ikei. Nákup ostatních služeb příspěvek na stravování příspěvek z fondu zaměstnanců na jedno jídlo pro zaměstnance činí 15 Kč. Opravy a udržování byla provedena oprava hromosvodu, výměna ohřívače vody, dodávka a montáž předávací stanice ústředního topení, výměna ohřívače vody. Pohoštění bylo uhrazeno pohoštění na setkání zaměstnanců které se konalo na konci roku. Věcné dary byly zakoupeny dárky pro zaměstnance na setkání zaměstnanců. Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům byl uhrazen rekreační poplatek obci Nová Pec za rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity v rekreačním středisku. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu penzijní připojištění byl uhrazen příspěvek na penzijní připojištění byl poskytnut 457 zaměstnancům ve výši 500 Kč měsíčně. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu rekreace příspěvek na rekreaci byl poskytnut 108 zaměstnancům (do maximální výše Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu dětská rekreace příspěvek na dětskou rekreaci byl poskytnut 73 dětem zaměstnanců (do maximální výše Kč). Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu zdravotní péče příspěvek na zdravotní péči byl poskytnut zaměstnancům ve výši Kč formou nepeněžního plnění. 82

86 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu půjčky zaměstnancům byly poskytnuty půjčky 16 zaměstnancům na nákup bytového zařízení nebo na pořízení či stavební úpravy bytu a na překlenutí tíživé životní situace. Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené nebyly provedeny vratky za ubytování v rekreačním zařízení Nová Pec. Příspěvkové organizace MŠ, ZŠ, ŠJ - odpovědné místo V tabulkové části str. 23 a 24 Schválené rozpočty pro rok 2014 pro mateřské školy, základní školy a školní jídelnu s právní subjektivitou byly sestaveny pro 30 příspěvkových organizací v tomto složení: 15 mateřských škol (součástí všech je školní jídelna) 14 základních škol (součástí 12 z nich je školní jídelna a 6 z nich mateřská škola) 1 samostatná školní jídelna Schválený rozpočet běžných výdajů škol a školských zařízení v roce 2014 činil ,00 tis. Kč a upravený rozpočet byl ve výši ,22 tis. Kč. Základní školy obdržely navíc do rozpočtů běžných výdajů prostředky na účely: (v tis. Kč): Doplňk. Odznak programy Učebnice všestran Školní ZŠ Zdraví škol na Přípravné a učební nosti psycholog Celkem ZŠ a MŠ dětem sídl. Máj a třídy pomůcky Olympij. ové Pražském vítězů předměstí Grünwaldova 32,00 35, ,00 129,45 Bezdrevská 20,00 39, ,00 122,69 Máj I 8,00 36,80 3,00 148,05 29,70-229,93 Máj II 8,00 28,80-76,00 62,10-174,90 Kubatova 20,00 30,00 3, ,00 113,00 Matice školské 16,00 27, ,00 104,62 L. Kuby 32,00 33, ,00 125,20 Nedbala 24,00 36, ,00 J.Š.Baara 20,00 26,40-66, ,40 Nerudova 24,00 46, ,00 130,68 Dukelská 20,00 40,80 3, ,00 123,80 Pohůrecká 20,00 37, ,32 T.G.Masaryka 8,00 8, ,00 Vl. Rady 8,00 9, ,60 Celkem 260,00 435,60 9,00 290,05 91,80 420, ,59 Základní školy byly podpořeny ve financování projektu Zdraví dětem, který obsahoval série přednášek o zdravé výživě. Zřizovatel opětovně pomohl školám financovat nákup nových učebnic a učebních pomůcek ke snížení finanční zátěže mladých rodin s dětmi. Na základě postupu žáků základních škol do vyšších kol sportovní soutěže byly poskytnuty prostředky na částečnou úhradu cestovních nákladů sportovců do Prahy. V souvislosti s patologickými jevy na sídlišti Máj byly vyčleněny prostředky na Doplňkové programy základních škol v oblasti patologických jevů pro žáky z této lokality (pořádání adaptačních a zážitkových kurzů, projektu Děti dětem, prevence šikany a kyberšikany, školení pro pedagogy na téma agrese). V rámci prevence a akutních řešení vztahových konfliktů město podpořilo psychology či speciální pedagogy ve školách. Na podporu vzniku nových přípravných tříd v základních školách na sídlišti Máj byly vyčleněny mzdové prostředky pro pedagogy připravující děti pro školní docházku z lokality sídliště Máj. Kromě uvedených prostředků obdržela ZŠ Máj I částku 44,00 tis. Kč na refundaci nákladů školy na otevření sportovišť veřejnosti v době letních prázdnin. ZŠ Matice školské získala na podporu programu Edison prostředky ve výši 10,80 tis. Kč. Tento program podpořil působení zahraničních lektorů ve škole a prezentace o zemích původu lektorů v angličtině. 83

87 Na podporu projektu Stravujeme se společně byly vyčleněny prostředky na zajištění bezlepkové diety ve školních jídelnách základních a mateřských škol a samostatné školní jídelně. ZŠ a MŠ L. Kuby byla navýšena položka odpisů o 43,00 tis. Kč z důvodu převzetí stavby - zateplení budov školy. ZŠ a ZUŠ Bezdrevská obdržela 180,00 tis. Kč k posílení položky oprav u služebního bytu, který byl pronajat sdružení Rodiče a přátelé dětí s autismem jižní Čechy k podpoře jejich aktivit. Vyhodnocení závazných ukazatelů a finanční vypořádání jednotlivých škol a školských zařízení bylo projednáno s odpovědnými pracovníky statutárního města za osobní účasti ředitelů příspěvkových organizací. Výdaje MŠ, ZŠ a ŠJ byly čerpány v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění. Nejvyšší náklady se týkaly závazných ukazatelů. Spotřeba energií elektrická energie, voda, pára, plyn. Vzhledem k mírné zimě byly vráceny prostředky z energií do rozpočtu zřizovatele dvěma hromadnými rozpočtovými opatřeními. Opravy a udržování byly prováděny výměny oken a dveří, radiátorů ústředního topení, rozvodů vody, opravy střech a okapů, opravy a nátěry fasád a plotů, opravy a výměna podlahových krytin, opravy sociálních zařízení, elektroinstalace, osvětlení ve třídách apod. Mzdové prostředky od zřizovatele byly vyplaceny pradlenám a pracovníkům na základě dohod o provedení práce (úklid sněhu, výběr školného) a ředitelům škol a školských zařízení (odměny). Dále byly finanční prostředky použity na nábytek, pomůcky, čistící, mycí a hygienické prostředky, ložní prádlo pro mateřské školy, další vybavení pro základní a mateřské školy, byly hrazeny služby pravidelné revize, telefony, internet, odvoz odpadu, aj. Příspěvkovými organizacemi byly prováděny odpisy movitého a nemovitého dlouhodobého majetku, který byl zřizovatelem svěřen k hospodaření. Z grantových programů Jihočeského kraje bylo poskytnuto na projekt podpory činnosti divadelního kroužku v ZŠ Matice školské dotace ve výši 20,00 tis Kč, na podporu pěveckého sboru Carmína obdržela ZŠ a MŠ J. Š. Baara dotaci v celkové výši 74,50 tis. Kč. Od Ministerstva kultury ČR obdržela ZŠ Dukelská dotaci ve výši 400,00 tis. Kč na údržbu historických budov a zachování kulturních památek - na další etapu výměny oken. ZŠ Matice školské obdržela dotaci na obnovu památkově chráněných budov ve výši 600,00 tis. Kč na I. etapu opravy budovy s renovací sgrafit. Z evropských fondů z operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost - oblast podpory 1.4. na rozvoj škol obdržela ZŠ Dukelská poslední splátku dotace ve výši 1 275,82 tis. Kč. Celkový projekt bude vyhodnocen v r Z grantových programů statutárního města České Budějovice byly poskytnuty granty na podporu ochrany životního prostředí MŠ Čéčova 44,60 tis. Kč na projekt Čéčováčci recyklují a MŠ Dlouhé 50,00 tis. Kč na projekt Mateřinková zahrada Den země. Veškeré položky byly použity rovnoměrně v souladu s rozpočtovými pravidly. Výnosy příspěvkových organizací ve formě stravného, školného, úroků a nájemného byly zapojovány do hospodaření těchto organizací. Prostředky ze státního rozpočtu byly poskytovány přímo právnickým osobám vykonávajícím činnost škol na základě zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 160 a 161 (v platném znění) a v termínu byly řádně vyúčtovány. náklady v tis. Kč Příspěvková organizace Spotřeba energií Opravy a udržování Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvky a dotace na provoz celkem z toho dotace ze SR a KÚ HV MŠ Papírenská 1 199,92 132, , ,28 293, , , ,44 106,03 MŠ Větrná 933,08 282, , ,26 149, , , ,98 146,69 MŠ Jizerská 1 098, , , ,51 279, , , ,15 8,14 MŠ Dlouhá 1 176,12 849, , ,93 232, , , ,31 41,45 MŠ Špálova 990, , , ,00 193, , , ,47 192,13 MŠ Zeyerova 723,67 795, , ,43 184, , , ,42 32,55 MŠ Pražská 169,20 102,63 769, ,66 88,41 701, , ,61 147,11 MŠ J. Opletala 916, , , ,66 322, , , ,83 14,11 MŠ U Pramene 507,43 430, , ,16 511, , , ,66 81,28 MŠ Vrchlického 1 000, , , ,44 695, , , ,00 0,13 84

88 MŠ K. Štěcha 1 344, , , ,78 478, , , ,61 120,12 MŠ Čéčova 850,00 411, , ,55 88, , , ,26 48,23 MŠ Neplachova 561,54 772, , ,76 68, , , ,20 19,79 MŠ Nerudova 720,23 921, , ,59 178, , ,11 599,11 32,11 MŠ E. Pittera 425,95 694, , ,68 142, , , ,60 5,77 ZŠ Grünwaldova 2 000,00 949, , , , , , ,34 0,98 ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 2 575, , , , , , , ,79 24,81 ZŠ Máj I 3 004, , , , , , , ,41 28,97 ZŠ Máj II 1 380, , , , , , , ,14 0,00 ZŠ a MŠ Kubatova 2 230, , , , , , , ,42 71,01 ZŠ Matice školské 1 508, , , ,18 961, , , ,13 281,66 ZŠ a MŠ L. Kuby 1 630, , , ,28 516, , , ,74 9,00 ZŠ O. Nedbala 2 566, , , ,22 956, , , ,22 52,65 ZŠ a MŠ J. Š. Baara 2 850, , , , , , , ,63 0,00 ZŠ a MŠ Nerudova 3 366, , , ,22 882, , , ,93 94,30 ZŠ Dukelská 2 250, , , ,23 220, , , ,08 39,16 ZŠ Pohůrecká 1 869, , , ,94 954, , , ,44 147,55 ZŠ a MS Rudolfovská 399,62 353, , ,43 84,57 713, , ,29 6,54 ZS a MS Vl. Rady 782,00 563, , ,34 569, , , ,85 0,00 ŠJ U Tří lvů 635,81 345, , ,51 709, , , ,00 125,30 Příspěvkové organizace - odpovědné místo V tabulkové části str. 24 Příspěvková organizace Spotřeba energií Opravy a udržování náklady Spotřeba materiálu, služby a ostatní náklady Osobní náklady Odpisy Výnosy Příspěvky z toho a dotace dotace ze na provoz SR a KÚ celkem v tis. Kč Sportovní zařízení města ČB , , , , , , , ,15 679,83 Jeslová a azylová zařízení 1 554,21 678, , ,44 266, , ,10 610,10 10,46 Domov pro seniory Hvízdal 6 409, , , , , , , ,40 189,32 CSS Staroměstská 3 230,17 418, , , , , , ,20 263,61 Domov pro seniory Máj 3 820,22 719, , , , , , ,70 25,16 Jihočeské divadlo 4 498, , , , , , , ,00 894,84 Pohřební ústav 1 805, , , , , ,95 0,00 0,00 4,30 HV Sportovní zařízení města České Budějovice odpovědné místo 250 Příspěvková organizace hospodařila pouze s příspěvkem z rozpočtu města České Budějovice a za rok 2014 vykázala zisk ve výši 679,83 tis. Kč, z toho 257,70 tis. Kč z hlavní činnosti a 422,13 tis. Kč z doplňkové činnosti. Důvodem byla drobná úspora na mzdových prostředcích a spotřebě energie, nedočerpání některých dalších nákladových položek jako například spotřeba materiálu, ostatní služby, náklady z drobného hmotného dlouhodobého majetku a zejména zvýšené výnosy z prodeje služeb. Náklady a výnosy sleduje příspěvková organizace zvlášť pro jednotlivé úseky, kterými jsou plavecký stadion, sportovní hala a zimní stadion. Celkové náklady organizace, které byly po úpravách plánovány ve výši tis. Kč tis. Kč, dosáhly výše ,00 tis. Kč tj. 99,55%. Úspora činí 383,00 tis. Kč. Mezi nákladové položky patří spotřeba materiálu zejména materiálu určeného pro údržbu a drobné opravy, a to rovnoměrně dle potřeb jednotlivých úseků. Další významnou nákladovou položkou je spotřeba energie, kde 49% 85

89 z celkové spotřeby energie spadá pod zimní stadion, 42% spotřebuje plavecký stadion a 9% sportovní hala. Z hlediska oprav a udržování se na nákladech podílely jednotlivá sportoviště v poměru 68% plavecký stadion, 23% zimní stadion a 9% sportovní hala. Nejnákladnějšími opravami v roce 2014 byla oprava dlažeb v prostoru dětského bazénu, oprava střechy dětského bazénu, výměna osvětlení bazénu na plaveckém stadionu a oprava kompresorů a související technologie na zimním stadionu. Významnou část nákladů tvoří dále položka ostatní služby, zejména Obstaravatelská smlouva SK Dynamo ve výši 5.400,00 tis. Kč, úhrada závazků dle smlouvy o systému odvodnění, vytápění a závlahy hrací plochy fotbalového stadionu s jeho následnou koupí ve výši 1.656,00 tis. Kč, dále stočné, ostraha objektů, úklid, povinné revize a jiné. Z 19% se na celkových nákladech organizace podílejí mzdy, kdy 92% všech mzdových nákladů tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a 8% náklady na odměny z dohod o provedení práce a o pracovní činnosti. Celkové výnosy organizace, které byly plánovány ve výši ,00 tis. Kč, dosáhly výše ,00 tis. Kč tj. 100,35%. Zvýšení činí 297,00 tis. Kč a je způsobeno zejména zvýšenými výnosy z prodeje služeb. Ty byly i přes propad návštěvnosti letní plovárny zvýšeny z důvodu vyšší návštěvnosti sportovišť v závěru roku a také zahájením provozu sauny dne , kterou organizace převzala po původním nájemci. Součástí uvedených výnosů je příspěvek od zřizovatele, který po konečných úpravách činil ,48 tis. Kč, z toho ,00 tis. na běžný provoz a 219,48 tis. na tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb. Jeslová a azylová zařízení odpovědné místo 261 Příspěvková organizace, která provozuje jesle v ul. E. Pittera, K. Štěcha a v Čéčově ul. dále azylový dům v Žerotínově ulici a azylový dům Filia v Nerudově ulici, dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 10,46 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření tvoří nedočerpané závazné ukazatele (spotřeba energií, opravy a udržování a mzdy). Nárůst oproti rozpočtu byl u ostatních služeb a odpisů naopak v jiných nákladech došlo k mírnému nedočerpání. Rada města 14. května 2014 schválila zapojení navýšené dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí o 180,00 tis. Kč na zvýšení závazného ukazatele spotřeba energií. Nakonec z důvodu příznivých klimatických podmínek na konci roku bylo radou města schváleno snížení příspěvku na provoz o 200,00 tis. Kč ve spotřebě energií. Žádostí pak organizace ještě přesunula 80,00 tis. Kč ze spotřeby energií na ostatní služby (provedení mimořádné deratizace a hubení štěnic v Azylovém domě Filia). V rámci závazného ukazatele mzdové náklady, bylo částečně přesunuto čerpání z ostatních osobních nákladů na mzdy (dlouhodobá pracovní neschopnost v jeslích i azylových domech). Organizace pokračovala z roku 2013 v individuálním projektu Jihočeského kraje Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II a z tohoto programu byly financovány služby v azylových domech částkou 3.536,12 tis. Kč a služby v Domě na půl cesty částkou 327,51 tis. Kč. Na rok 2014 byla na provoz noclehárny poskytována dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí, a to v celkové výši 610,10 tis. Kč. Domov pro seniory Hvízdal odpovědné místo 264 Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2014 byl předpoklad dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši ,00 tis. Kč, skutečná dotace však činila ,40 tis. Kč, což je o 3.247,40 tis. Kč více, než předpokládal původní plán. Z důvodu poskytnutí vyšší dotace z MPSV o 3.114,00 tis. Kč schválilo zastupitelstvo města dne rozpočtovou změnu snížení příspěvku na provoz o 2.314,00 tis. Kč. Zbývající částka 800,00 tis. Kč byla ponechána v rozpočtu organizace na pokrytí nákupů dlouhodobého majetku. Současně došlo k navýšení závazného ukazatele oprav o 200,00 tis. Kč. V měsíci listopadu byla snížena částka závazného ukazatele energií o 1.300,00 tis. Kč z důvodu úspor v tepelné i elektrické energii a spotřebě studené vody. Z důvodu nižších tržeb od zdravotních pojišťoven bylo čerpání některých položek oproti rozpočtu sníženo (nákup drobného dlouhodobého majetku a některých služeb). Veškeré opravy v celkové výši 1.408,68 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu. Organizace dosáhla za rok 2014 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 189,32 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazného ukazatele (spotřeba energií) a částečně byl vytvořen vyšším ziskem z doplňkové činnosti (ubytovací služby a hostinská činnost). 86

90 Centrum sociálních služeb Staroměstská odpovědné místo 265 Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2014 byl předpoklad přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9.048,00 tis. Kč, skutečná dotace však činila 9.691,20 tis. Kč, což je o 643,20 tis. Kč více, než předpokládal původní plán. Na základě této skutečnosti rada města dne 14. května 2014 schválila snížení provozního příspěvku o 517,00 tis. Kč. I v roce 2014 pokračovala transformace zařízení z bývalého penzionu pro důchodce na domov pro seniory. Tato transformace se promítla do hospodaření organizace v nákladové i ve výnosové části. Celkové náklady byly vyšší oproti původnímu plánu, a to především z důvodu rozšíření péče pro obyvatele domova, což se projevilo především ve spotřebě materiálu, a to v nákupu hygienických, úklidových a čisticích prostředků, zdravotnického materiálu, potravin, kuchyňských potřeb, prádla, a také v nákladech na dovybavení nového oddělení v 2. a 3. patře. Veškeré opravy v celkové výši 417,26 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu (opravy v kuchyni, prádelně aj.). Rezervní fond, který je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, byl čerpán ve výši 10,07 tis. Kč z důvodu daňové úspory z roku 2011 na pořízení elektrického polohovatelného lůžka. Ve 2. polovině roku byl organizací přehodnocen rozpočet. Rada města dne 3. prosince schválila snížení provozního příspěvku o 1.700,00 tis. Kč na základě zvýšených výnosů od zdravotních pojišťoven za zdravotní úkony poskytovaném klientům v domově pro seniory. Dále byla v prosinci ve III. kole financování sociálních služeb navýšena dotace z MPSV o 126,20 tis. Kč a byla použita na navýšení závazného ukazatele mzdové náklady. Příspěvková organizace za rok 2014 dosáhla zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 263,61 tis. Kč. Tento výsledek hospodaření byl vytvořen úsporou závazného ukazatele (spotřeba energií) a částečně byl vytvořen vyšším ziskem z doplňkové činnosti. Domov pro seniory Máj odpovědné místo 266 Příspěvková organizace Domov pro seniory Máj poskytuje služby nejen v objektu na sídlišti Máj, ale také v detašovaném pracovišti Na Zlaté stoce a v Tylově ulici. Ve schváleném rozpočtu organizace pro rok 2014 byl předpoklad přijetí dotace od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 9.086,00 tis. Kč, skutečná dotace však činila 9.146,70 tis. Kč, což je o 60,70 tis. Kč více, než předpokládal původní plán (rozdíl vznikl ve III. kole financování sociálních služeb, kdy tyto finanční prostředky použila organizace na mzdové náklady). Z důvodu pozdějšího uvedení nového střediska (32 lůžek) do provozu došlo k velké úspoře ve mzdových nákladech a ve spotřebě energií (zde se projevil i výběr centrálního dodavatele). Nedočerpané závazné ukazatele byly naopak použity na zvýšené náklady ve spotřebě materiálu, z důvodu prvotního vybavení nové lůžkové kapacity. Výnosy byl ze stejného důvodu nenaplněny. Ve 2. polovině roku byl organizací přehodnocen rozpočet. Rada města dne 18. prosince schválila snížení provozního příspěvku o 500,00 tis. Kč (úspora ve spotřebě energií z důvodu pozdějšího uvedení nového střediska do provozu). Veškeré opravy v celkové výši 719,81 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu. Rezervní fond, který je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku, byl čerpán ve výši 1,14 tis. Kč z důvodu daňové úspory z roku 2011 na spotřební materiál. Za rok 2014 vykázala příspěvková organizace Domov pro seniory Máj zlepšený výsledek hospodaření ve výši 25,16 tis. Kč. Jihočeské divadlo odpovědné místo 271 Jihočeské divadlo vykázalo za rok 2014 zisk ve výši 894,84 tis. Kč. Z rozpočtu zřizovatele organizace obdržela na provoz ,00 tis. Kč a na pokrytí účetní ztráty z roku 2013 schválilo zastupitelstvo města dne 11. září 2014 poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 5.967,84 tis. Kč a současně byl schválen odvod z investičního fondu ve výši 3.967,84 tis. Kč. Z Ministerstva kultury ČR byla obdržena dotace na vlastní uměleckou činnost v roce 2014 ve výši 6.490,00 tis. Kč, tj. o 810,00 tis. Kč více než se původně plánovalo. Z rozpočtu Jihočeského kraje obdržela organizace 3.500,00 tis. Kč, z toho 1.500,00 tis. Kč na pokračující projekt Divadlo na venkově, 2.000,00 tis. Kč na projekt Realizace divadelních představení se zaměřením na původní tvorbu pro děti. Dále byly poskytnuty granty z Jihočeského kraje ve výši 30,00 tis. Kč Výjezd Malého divadla na festival do Slovinska - reprezentace (tato akce byla zrušena organizátorem) a ve výši 40,00 tis. Kč Kampus teátr divadelní festival na půdě univerzity (nepodařilo se zajistit vícezdrojové financování). Oba projekty nebyly z těchto důvodů realizovány a finanční prostředky byly vráceny Jihočeskému kraji. Dále se organizaci podařilo získat v roce 2014 finanční dary ve výši 1.380,00 tis. Kč. 87

91 Zisk ve výši 894,84 tis. Kč tvoří nedočerpané závazné ukazatele (mzdové náklady a opravy a udržování. Dále došlo k vyššímu plnění oproti rozpočtu ve výnosové části, zejména v tržbách za představení na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Celkově došlo ke zvýšení návštěvnosti oproti předchozímu roku a bylo realizováno více představení (o 28 představení více než v roce 2013). Veškeré opravy v celkové výši 1.244,80 tis. Kč hradila organizace ze svého investičního fondu. V roce 2014 zaznamenalo divadlo v personální oblasti mnoho změn. Nejvýznamnější z nich je abdikace dosavadního ředitele Mgr. Jiřího Šestáka, Ph.D. k a jmenování nového ředitele MgA. Lukáše Průdka. V oblasti umělecké činnosti získalo opět divadlo za svou činnost spoustu nominací a ocenění. Činohra uvedla dvě světové premiéry her, které byly napsány přímo pro soubor divadla inscenace Blackout a Job Interviews. Operní soubor připravil několik významných projektů, z nichž je možno na prvním místě jmenovat inscenaci Rusalka, která byla uvedena před Otáčivým hledištěm. Baletní soubor nastudoval choreografii Six Dancec, kterou uvádí v rámci inscenace Moz Art. Malé divadlo se stalo partnerem projektu Platform Shift, který se zabývá využitím digitálních technologií v divadle pro mladého diváka. Pohřební ústav města České Budějovice odpovědné místo 276 Příspěvková organizace Pohřební ústav města České Budějovice hospodaří bez příspěvku z rozpočtu zřizovatele, vykonává hlavní i doplňkovou činnost a za rok 2014 vykázala zlepšený výsledek hospodaření ve výši 4,30 tis. Kč. Zastupitelstvo města dne 11. září 2014 schválilo poskytnutí neinvestičního příspěvku na částečnou úhradu ztráty z minulých let ve výši 2.000,00 tis. Kč. Ztráta po proúčtování tohoto příspěvku činní 7.157,14 Kč. V celkových nákladech došlo k úspoře oproti rozpočtu. U závazných ukazatelů v hlavní činnosti činila úspora především ve spotřebě energií, a to částku 88,56 tis. Kč. Překročeny byly plánované náklady na opravy v doplňkové činnosti. Rozpracované nebo dokončené stavební práce: hřbitov Mladé oprava zdi vč. oplechování, hřbitov sv. Otýlie oprava zpevněných ploch (malé kontejnery), oprava zpevněných ploch pod kontejnery, oprava vnitřní zdi Mladé, oprava kanalizační vpusti hřbitov sv. Otýlie, oprava střech hřbitov sv. Otýlie (3 objekty), odvodnění hřbitova sv. Otýlie, oprava kanalizačních vpustí, napojení na kanalizaci a oprava ploch, oprava oken a okenní rámů v márnici na hřbitově v Třebotovicích. Celkové výnosy se nepodařilo zcela splnit, a to především u vlastních výnosů z důvodu, že byl zaznamenán pokles počtu kremací oproti roku Snižující se výnosy jsou ovlivňovány jednak konkurencí Pohřebního a kremačního ústavu Tábor a dále snižující se koupěschopností obyvatel. V roce byly náklady na sociální pohřby za rok 2014 vyfakturovány dle smlouvy se statutárním městem České Budějovice. Zlepšený výsledek hospodaření bude převeden do rezervního fondu a bude z něho částečně pokryta ztráta z minulých let. Neuhrazená ztráta minulých let však bude i nadále činit částku 7.152,84 tis. Kč. 88

92 Celkový přehled hospodaření zřízených příspěvkových organizací a rozdělení jejich zlepšených výsledků hospodaření za rok 2014 v Kč v Kč Výsledek hospodaření OM PO ztráta z minulých let úhrada ztráty v roce 2014 celkem statutární město ČB ztráta do roku 2015 zisk ztráta 201 MŠ Papírenská * * , ,31 0,00 0, MŠ Větrná * * , ,95 0,00 0, MŠ Jizerská * * 8 136, ,61 0,00 0, MŠ Dlouhá * * , ,12 0,00 0, MŠ V. Špály * * , ,46 0,00 0, MŠ Zeyerova * * , ,60 0,00 0, MŠ Pražská * * , ,61 0,00 0, MŠ J. Opletala * * , ,57 0,00 0, MŠ U Pramene, Pohůrka * * , ,68 0,00 0, ZŠ Grünwaldova * * 983,37 983,37 0,00 0, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská * * , ,36 0,00 0, ZŠ Máj I * * , ,40 0,00 0, ZŠ Máj II * * 0,00 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ Kubatova * * , ,32 0,00 0, ZŠ Matice školské * * , ,27 0,00 0, ZŠ a MŠ L. Kuby * * 9 003, ,07 0,00 0, ZŠ O. Nedbala * * , ,29 0,00 0, ZŠ a MŠ J. Š. Baara * * 0,40 0,40 0,00 0, ZŠ a MŠ Nerudova * * , ,83 0,00 0, ZŠ Dukelská * * , ,97 0,00 0, ZŠ Pohůrecká * * , ,07 0,00 0, ŠJ U Tří lvů * * , ,26 0,00 0, MŠ Vrchlického * * 133,53 133,53 0,00 0, MŠ K. Štěcha * * , ,91 0,00 0, MŠ Čéčova * * , ,88 0,00 0, MŠ Neplachova * * , ,00 0,00 0, MŠ Nerudova * * , ,39 0,00 0, MŠ E. Pittera * * 5 772, ,26 0,00 0, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka * * 6 538, ,59 0,00 0, ZŠ a MŠ Vl. Rady * * 0,07 0,07 0,00 0, Sportovní zařízení města * * , ,04 0,00 0, Jeslová a azylová zařízení * * , ,72 0,00 0, Domov pro seniory Hvízdal * * , ,79 0,00 0, CSS Staroměstská ,41 * , ,55 0,00 0, Domov pro seniory Máj * * , ,84 0,00 0, Jihočeské divadlo , , , ,86 0,00 0, Pohřební ústav , , , ,32 0, ,48 c e l k e m , , , ,27 0, ,48 89

93 OM PO rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření z prostředků statutárního města České Budějovice v Kč fond odměn rezervní fond rezervní fond - úhrada ztráty z minulých let vypořádání investiční dotace z rozpočtu města v Kč odvod zřizovateli převod dotace do investičního fondu k využití v roce MŠ Papírenská , ,45 0,00 0,00 0, MŠ Větrná , ,95 0,00 0,00 0, MŠ Jizerská 1 627, ,29 0,00 0,00 0, MŠ Dlouhá 8 289, ,50 0,00 0,00 0, MŠ V. Špály , ,77 0,00 0,00 0, MŠ Zeyerova 6 509, ,28 0,00 0,00 0, MŠ Pražská , ,61 0,00 0,00 0, MŠ J. Opletala 2 822, ,26 0,00 0,00 0, MŠ U Pramene, Pohůrka , ,68 0,00 0,00 0, ZŠ Grünwaldova 196,67 786,70 0,00 0,00 0, ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 4 961, ,29 0,00 0,00 0, ZŠ Máj I 5 794, ,52 0,00 0,00 0, ZŠ Máj II 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ Kubatova , ,46 0,00 0,00 0, ZŠ Matice školské , ,27 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ L. Kuby 1 800, ,46 0,00 0,00 0, ZŠ O. Nedbala , ,03 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ J. Š. Baara 0,08 0,32 0, ,77 0, ZŠ a MŠ Nerudova , ,66 0,00 0,00 0, ZŠ Dukelská 7 832, ,78 0,00 0,00 0, ZŠ Pohůrecká , ,07 0,00 0, , ŠJ U Tří lvů , ,26 0,00 0,00 0, MŠ Vrchlického 26,71 106,82 0,00 0,00 0, MŠ K. Štěcha , ,73 0,00 0,00 0, MŠ Čéčova 9 646, ,50 0,00 0,00 0, MŠ Neplachova 3 958, ,00 0,00 0,00 0, MŠ Nerudova 6 422, ,91 0,00 0,00 0, MŠ E. Pittera 1 154, ,81 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ T. G. Masaryka 1 307, ,87 0,00 0,00 0, ZŠ a MŠ Vl. Rady 0,01 0,06 0,00 0,00 0, Sportovní zařízení města , ,43 0,00 0, , Jeslová a azylová zařízení 2 091, ,78 0,00 0,00 0,00 Domov pro seniory 264 Hvízdal , ,23 0,00 0,00 0, CSS Staroměstská , , ,41 0,00 0, Domov pro seniory Máj 5 031, ,47 0,00 0,00 0, Jihočeské divadlo , ,29 0,00 0, , Pohřební ústav 0,00 0, ,32 0,00 0,00 c e l k e m , , , , ,00 90

94 Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 403 V tabulkové části str. 24 Provozní ztráta akciové společnosti Dopravní podnik města České Budějovice byla na rok 2014 plánována ve výši tis. Kč. Skutečná ztráta dosáhla výše tis. Kč, tj. plnění na 97,9 %, provozní ztráta tak byla nižní o tis. Kč oproti původnímu plánu. Celkové výnosy byly plánovány ve výši tis. Kč, skutečně výnosy dosáhly výše tis. Kč, tj. plnění na 98,0 %. Nejvýraznějšími položkami ovlivňujícími plnění výnosů byly: tržby z jízdného MHD plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 95,8 % tržby středisek plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 95,0 % reklama plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 90,6 % ostatní provozní výnosy plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 127,0 % tržby za prodej zboží nafta- plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 89,8 % Celkové náklady byly plánovány ve výši tis. Kč a byly čerpány na 98,0 %, skutečná výše tak činila tis. Kč, z toho: spotřebované nákupy plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 94,8 % spotřebované služby plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 97,4 % osobní náklady plán tis. Kč, plnění tis. Kč, tj. 99,8 % odpisy investičního majetku plán tis. Kč, skutečnost tis. Kč, tj. 104,2 % Dosaženou provozní ztrátu společnosti ve výši tis. Kč hradí jednotliví objednatelé přepravy dle ujetých km jako tzv. Úhradu prokazatelné ztráty. Statutární město České Budějovice uhradilo část ve výši tis. Kč (Dodatek č. 8) a tis. Kč na úhradu přiměřeného zisku (ZM Dodatek č. 9). Celkově byla v roce 2014 provozní ztráta pokryta ve výši tis. Kč. Rozdíl činí účetní hospodářský výsledek, tj. zisk ve výši tis. Kč. Organizace plánovala pro rok 2014 ztrátu ve výši tis. Kč, bylo však dosaženo kladného hospodářského výsledku ve výši tis. Kč. Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 24 Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. zajišťuje plnění závazku veřejné služby v oblasti provozování letiště a činností s tím spojených. V roce 2014 byla pravidla hospodaření společnosti standardně nastavena na zajištění letecké činnosti a na správu celého více jak 300 hektarového areálu letiště, který zahrnuje nejen pozemky, ale také téměř 120 budov. Veškeré položky zpracovaného finančního plánu roku 2014 byly kalkulovány s maximální snahou o přesnost. Jejich skutečné naplňování bylo odvislé od předpokládaného zahájení a průběhu dalšího rozvoje letiště. V roce 2014 bylo dokončeno a předáno společnosti do užívání oplocení neveřejné zóny areálu letiště. Oddělení veřejného a zabezpečení neveřejného prostorů patří k základním požadavkům pro zajištění bezpečnosti leteckého provozu, který je podmínkou k udělení licence pro veřejný mezinárodní provoz. Výstavbu investoval Jihočeský kraj jako vlastník areálu ve výši 18 milionů korun. Jihočeský kraj rovněž zahájil výstavbu nové budovy určené jako zázemí zdravotní záchranné služby, jejíž součástí je hangár pro záchranářský vrtulník a heliport. Stavba bude dokončena v roce 2015 a z Hosína se bude moci přestěhovat letecká záchranná služba. Pro sanitní vozy, které budou vyjíždět z letiště se díky napojení na E55 sníží dojezdové časy směrem na Křemži a Brloh. Také byla dokončena rekonstrukce budovy, která nyní slouží jako zázemí pro letištní hasiče. Obytná část budovy byla zateplena, byla vyměněna okna, střecha dostala novou krytinu, do budovy byl zaveden plyn a napojen na ústřední topení. Nově se objekt rovněž oblékl do šedočervených firemních barev. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo zlepšení izolačních vlastností budovy, což povede ke značným úsporám energie. Rekonstrukci budovy ve výši necelých dvou milionů korun financoval Jihočeský kraj. Rok 2014 byl zaměřen na přípravu projektové dokumentace pro realizaci modernizace letiště v následujících letech. Jihočeský kraj jako investor akce na základě výběrového řízení zadal projektové kanceláři AGA-Letiště s. r. o., vypracování projektové dokumentace pro realizaci dostavby letiště. Firma AGA v úzké spolupráci se zaměstnanci společnosti Jihočeského letiště České Budějovice, a. s. zpracovala projektovou dokumentaci pro provádění stavby a tuto předala zadavateli v prosinci Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém prosincovém jednání schválilo odůvodnění veřejné zakázky na projekt Modernizace Letiště České Budějovice, II. etapa, který rozděluje dostavbu letiště do dvou fází stavby, přičemž termín dokončení celé stavby je plánován na konec roku Rozpočet na projekt modernizace letiště je kalkulován na 400 milionů Kč. 91

95 Společnost Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. standardně po celý rok fungovala tak, jako v ostatních letech, i nadále naplňovala přísná kritéria pro provozování mezinárodního letiště, které je otevřenou branou do schengenského prostoru i mimo něj. Statistické údaje z roku 2014 téměř přesně o jeden tisíc převyšují počet pohybů (vzletů a přistání) z loňského roku, to prakticky znamená, že jsme v roce 2014 zaznamenali pohybů, což je nárůst o 16%. Na toto navýšení počtu pohybů mělo významný vliv počasí, které v první čtvrtině roku 2014 létání bez světelného a radionavigačního vybavení velmi přálo. V následujících měsících počet pohybů v podstatě kopíruje statistické údaje z předchozích let a je ovlivněn konkrétními klimatickými podmínkami daného měsíce. Stále platí, že sportovní a aeroklubové létání zaznamenává setrvalý, či spíše stagnující stav, naopak mírný, nicméně stabilní vzestup lze pozorovat v případě obchodních letů. Významný podíl na počtu pohybů má pak letecká škola FTC, která v areálu letiště provozuje svoji činnost. Potěšující je fakt, že rozmary počasí a absence navigačních systémů neodradily klienty ze zahraniční, naopak počet mezinárodních pohybů stále roste, oproti roku předchozímu vzrostl o 100 pohybů. Mírně se zvyšuje počet větších letadel, která letiště využívají k obchodním letům. Do té doby, než bude mít Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. k dispozici navigační technologii a technologii pro řízení letového provozu, nelze předpokládat výrazný nárůst zisku přicházejícího z letecké činnosti. Pořízení těchto technologií je nezbytnou podmínkou otevření veřejného provozu. Odložení výstavby letiště v praxi ovlivnilo i přístup k personálním otázkám, nedošlo k nárůstu počtu zaměstnanců a jejich stav zůstává i v roce 2014 stabilní, odpovídající požadavkům stávajícího provozu letiště. Lze předpokládat, že k výraznějším změnám nedojede ani v nadcházejícím období, kdy by měla být realizována redukovaná varianta modernizace a rekonstrukce letiště tak, aby bylo možné co nejdříve zahájit veřejný mezinárodní provoz. Potřeba přijímat nové zaměstnance do specifických profesí spojených s letovou činností závisí na postupu rozvoje letiště. Celkové náklady společnosti činily tis. Kč což je 86% z plánovaných nákladů (úspora 14% tis. Kč). Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájem areálu (3.564 tis. Kč), služby spojené s provozem letiště (3.746 tis. Kč), energie (1.974 tis. Kč), kde došlo, díky úpravě výkonů trafostanic, k úspoře 550 tis. Kč a mzdy. Celkové výnosy včetně poskytnutých dotací činí tis. Kč. Výnosy z vlastní činnosti činí tis. Kč což je o 1% méně oproti plánu. Významnějším zdrojem pro společnost jsou výnosy z pronájmů objektů, ať už přímo souvisejících s létáním, nebo objektů určených k jiným komerčním či logistickým účelům. Díky účinné obchodní politice celkové tržby společnosti pokrývají podle předběžných výsledků 28 % provozních nákladů. Celkové náklady při plnění závazku veřejné služby činily ,08 tis. Kč a celkové výnosy tis. Kč. Ztráta z výkonu závazku veřejné služby je financována provozními dotacemi akcionářů společnosti, Jihočeského kraje a města České Budějovice. Město České Budějovice poskytlo ze svého rozpočtu provozní dotaci na běžné výdaje ve výši tis. Kč. Použitá výše provozní dotace na veřejnou službu činila ,32 tis. Kč. Na základě analýzy činnosti a přehledu o použití poskytnutých provozních a investičních dotací vyhotovených společností, vrátí tato do rozpočtu města 2.622,68 tis. Kč z důvodu nevyužití těchto finančních prostředků. Dále byla na základě rozpočtového opatření č. 15/14 z pro společnost v rozpočtu města připravena neinvestiční účelová dotace na úhradu nákladů spojených s odlesněním vzletových rovin na letišti, a to ve výši maximálně 1.376,01 tis. Kč. Jedná se o část nevyčerpané dotace, která byla na základě smlouvy mezi statutárním městem České Budějovice a akciovou společností Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. schválena usnesením zastupitelstva č. 144/2010 dne v celkové maximální výši 2.100,00 tis. Kč. Dle předloženého vyúčtování skutečných nákladů spojených s odlesněním bylo v roce 2010 vyplaceno společnosti z účelové dotace 723,99 tis. Kč, nevyčerpaná část byla převáděná na základě žádostí společnosti do následujících let. V roce 2014 bylo čerpáno 4,00 tis. Kč s tím, že nevyčerpaná část ve výši 1.372,01 tis. Kč bude na základě žádosti převedena do rozpočtu roku Důvodem žádosti o převedení finančních prostředků do roku 2015 jsou skutečnosti, že řešený právní spor a procesní řízení vedené KÚ Kraje Vysočina byly ukončeny v době, kdy již nemohly být zrealizovány úkony, spojené s provedením odlesnění vzletových rovin letiště do konce roku V současné době probíhá realizace odlesnění vzletových rovin letiště s termínem dokončení v měsíci březnu

96 6.2. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Městská policie - odpovědné místo 100 V tabulkové části str. 25 Programové vybavení informační systém rozšíření SW o mapovou analýzu událostí, přestupkový modul a integrace SOS funkce radiostanice do ECC. Stroje, přístroje a zařízení kamerový systém MKDS rozšíření městského kamerového dohlížecího systému (zřízení nového bodu KB33). Stroje, přístroje a zařízení bezpečnostní kamery - rozšíření vnitřního zabezpečovacího kamerového systému v objektu MP. Stroje, přístroje a zařízení základna pro radiostanice do služebny v Komunitním centru Máj. Dopravní prostředky; Výpočetní technika nebylo čerpáno. Odbor ochrany životního prostředí - odpovědné místo 101 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákup DNM - lesní hospodářské osnovy - jedná se o finanční prostředky poskytnuté Krajským úřadem Jihočeského kraje na vyhotovení lesních hospodářských osnov - Nové Hrady s platností Úhrada byla provedena za rok Finanční odbor - odpovědné místo 102 V tabulkové části str. 25 Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu FPKB ve výši 2.069,00 tis. Kč tvoří půjčky poskytnuté z fondu podpory kvality bydlení na zvelebení obytných domů dle vyhlášky města. Rezervy kapitálových výdajů kofinancování dotačních akcí prostředky přijaté z dotačních titulů nad rámec schváleného rozpočtu 2014, určené na financování budoucích dotačních akcí. Zůstatek k ve výši 3.833,43 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů držení volných finančních prostředků určených především na financování investic v roce Zůstatek k ve výši 1.719,30 tis. Kč. Rezervy kapitálových výdajů rok 2015 držení volných prostředků ve výši ,00 tis. Kč, určených na financování budoucích investic, zapojených již do schváleného rozpočtu Odbor školství a tělovýchovy - odpovědné místo 105 V tabulkové části str. 25 Investiční transfery spolkům investiční dotace dle Směrnice č. 6/2013 na podporu sportu příspěvek na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů, z rezervy kapitálových výdajů převedeno a vyplaceno 400,00 tis. Kč, z toho: Příjemce Účel Částka TJ METEOR Rekonstrukce sociálního zázemí - muži FIGHT CLUB Tréninkový boxerský ring SK JUDO Č.Budějovice Běhací pás Finnlo Endurance Tělocvičná jednota SOKOL ČB Sprchy Suché Vrbné SK Nemanice Nákup sekačky Golf Klub České Budějovice o. s. Pořízení rotační sekačky pro údržbu travnatých ploch Golf Klubu České Budějovice TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA Výměna starých dřevěných oken za plastová Celkem v Kč Rezervy kapitálových výdajů dotace dle Směrnice č. 6/2013 sport v souladu s Pravidly dotačního programu města České Budějovice na podporu sportu v roce 2014 bylo z přidělených finančních prostředků rozděleno a vyplaceno mezi žadatele dle jejich právní subjektivity 400,00 tis. Kč na nové pořízení nebo zhodnocení investičního majetku sportovních klubů. 93

97 Útvar hlavního architekta odpovědné místo 107 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku dopravně-telematické systémy doplnění vzdálených strategických detektorů pro řízení dopravy v rámci podrobnějšího dopracování Projektu řízení dopravy v Č. Budějovicích. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie zóna 30 zpracování projektu Zóny 30 na území města Č. Budějovic - lokality s omezení rychlosti vozidel na max. rychlost 30 km/hod. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie dopravy v klidu nebylo čerpáno odložilo se. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku příprava nového územního plánu příprava nového územního plánu v oblasti dopravní problematiky čerpání posunuto do roku Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch čerpání posunuto do roku Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku studie Definování základního technického vybavení ve vybraných rozvojových lokalitách studie pro určení minimálních požadavků na technickou a dopravní infrastrukturu, jejíž realizace je podmínkou pro případnou budoucí výstavbu rodinných domů, zejména v zahrádkářských koloniích. Tato studie bude sloužit jako podklad pro vyjadřování k záměru výstavby jednotlivých investorů v předmětných lokalitách. (vytipování lokalit bude vycházet zejména z urbanistických studií) čerpání posunuto do roku Odbor územního plánování - odpovědné místo 111 V tabulkové části str. 25 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku RP Pražské předměstí změna č. 3 regulačního plánu Pražská čtvrť a lokalita Lannova zpracování etapy 1 - návrh pro společné jednání. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku územní plán města (ÚPnM) změny změna Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na severní spojku, k. ú. České Budějovice 2, České Budějovice 3 a České Vrbné studie proveditelnosti místní obslužné komunikace v prostoru bývalého areálu společnosti ACAMP, s.r.o. pro koordinaci řešení návrhu změny územního plánu a záměrů nového vlastníka pozemků a nemovitostí tohoto areálu zpracování etapy 3 návrh upravený dle 53 zákona před předložením na jednání zastupitelstvu města, zpracování etapy 4 návrh upravený po vydání zastupitelstvem města do formy opatření obecné povahy, změna územního plánu v lokalitě Kaliště II fáze 1 návrh pro jednání, aktualizace výkresu č Hlavní výkres funkční regulace území z Územního plánu města České Budějovice se zapracováním schválených změn územního plánu se zachycením právního stavu k Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku nový územní plán města nebylo čerpáno. S ohledem na probíhající proces pořizování změny Územního plánu města České Budějovice ve vazbě na ZÚR (zásady územního rozvoje) se v současné době nepokračuje na pořizování úpravy územního plánu. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Pražská parter pokračování prací na návrhu územní studie - fáze 1, fáze 2 návrh pro projednání. Jedná se o lokalitu mezi Perlou a obchodním domem Družba jedná se o zajištění regulativů pro možné dotvoření komerčně obchodního parteru Za Perlou ve vazbě na Pražskou třídu. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Husova kolonie vypracování studie k záměru realizace bytového domu v území Husova kolonie u Pilmanova rybníka. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US Nové Hodějovice zpracování územní studie Nové Hodějovice Za potokem fáze 1 návrh pro jednání. Řešené území zahrnuje podstatnou část plochy stávajících zahrádek bez malé západní části v sousedství slepého ramene řeky Malše. Ze severní strany sousedí s nezastavěným územím orné půdy, na východní straně navazuje na území s postupně se realizující zástavbou rodinných domů s dopravní vazbou na ul. J. Hurta, z jižní strany sousedí s hranicí katastrálního území obce Staré Hodějovice. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku US U Vávrovských rybníků zpracování fáze 1 návrh pro jednání. Jedná se o zhotovení návrhu územní studie u Vávrovských rybníků aktualizace úpravy urbanistické studie Vojenské cvičiště v části území řešeného úpravou US Vojenské cvičiště z roku Územní studie v této části nahradí a upřesní podmínky pro rozhodování stanovené úpravou US na nové skutečnosti v předmětném území, zejména vydanou změnou č. 41 Územního plánu města Č. Budějovice v lokalitě U Vávrovských rybníků II. 94

98 Investiční odbor - odpovědné místo 112 V tabulkové části str. 25 až 27 Skladba realizovaných investičních akcí: Komunikace a základní technická vybavenost V rámci projektové přípravy akce přeložka silnic II/156 a II/157 dofinancovány projekty křižovatky ulic Pekárenská Jírovcova, projekt propojení 2. a 4. etapy (technické vybavení ulice Dobrovodská v úseku Plynárenská Družstevní) + zřízení nového odběrného místa pro E. ON., provedena aktualizace projektu a posouzení vlivu na životní prostředí na 5. etapu. Přeložka silnic II/156 a II/157 související objekty - probíhá výstavba 2. etapy části realizace stavby společně s Jihočeským krajem, provedena nosná konstrukce mostu včetně podchodu pro pěší přes Dobrovodský potok, nová konstrukce vodovodu v úseku Vrbenská, Lipenská a v úseku podél ulice Plynárenská, připravena ulice Plynárenská pro předčasné užívání jako objízdná trasa pro realizaci stavby Technické vybavení ulice Dobrovodská, úsek Plynárenská Družstevní, České Budějovice; provedeno posouzení kontaminace zemin v Dobrovodském potoce; zpracování projektové dokumentace na akci Protihlukové opatření; provedena sanace pozemku pod stavbou zanádražní komunikace 2.2. Dokončena a dofinancována Křižovatka Husova areál bývalých kasáren Čtyři Dvory (nově vybudovaná křižovatka včetně chodníku, kanalizačních a vodovodních řad, veřejného osvětlení, přeložky trolejových stožárů, osazení city bloků). Realizována akce ZTV Nové Roudné I. etapa č. 2 odkanalizování části města Nové Roudné včetně vybudování další infrastruktury (komunikací, chodníků, veřejného osvětlení a sadových úprav). Před samotnou rekonstrukcí byla zpracována hluková studie. Technické vybavení ul. Dobrovodská, úsek Plynárenská Družstevní, zpracování projektové dokumentace na dočasné světelné signalizační zařízení v křižovatkách Dobrovodská x Plynárenská a Dobrovodská x Hlinecká, které budou v provozu po dobu stavby, zpracována úprava projektové dokumentace - přechod v ul. Dobrovodská x U Lávky a místo pro přecházení v ul. Družstevní. Zahájena inženýrská činnost vedoucí k vydání stavebního povolení na realizaci stavebních úprav křižovatky Větrná Rošického, včetně úprav chodníku k hokejové hale Pouzar. Stavební úpravy křižovatky Na Dlouhé louce (I/3) x Husova České Budějovice včetně světelného signalizačního zařízení provedena studie projektové dokumentace. V rámci příprav realizace ulice O. Ostrčila zpracována projektová dokumentace k akci Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti O. Ostrčila (úsek O. Nedbala - E. Rošického) - soukromé přípojky vody a kanalizace. Přeložka silnic II/156 a II/ etapa č etapa - a technické vybavení ul. Dobrovodská, úsek Plynárenská Družstevní zhotovena projektová dokumentace - koordinační DIO staveb (prověření tras automobilové dopravy, linek MHD, objízdné trasy, koordinace vedení nákladní dopravy apod.). Otavská ulice vyjádření k existenci stávajících inženýrských sítí. Zahájena stavba Zanádražní komunikace - 1. etapa část 1.1 v úseku propojení okruhů Pekárenská. Jde o výstavbu chodníků, cyklostezek, veřejného osvětlení a sadových úprav. Realizována a dofinancována Zanádražní komunikace 4. etapa + Cyklostezka 4. etapa stavební objekty ve vlastnictví města České Budějovice, které byly prováděny souběžně se stavbou jednotlivých úseků přeložky silnic II/156 a II/157 financovanou Jihočeským krajem. Probíhaly zemní práce pro stavební objekty cyklostezky, chodníků a parkoviště u hřbitova, odvodnění parkoviště u hřbitova, provedení podkladních a konstrukčních vrstev cyklostezky + místní komunikace (ul. J. Masaryka), veřejné osvětlení u okresní křižovatky v Nových Hodějovicích. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Dofinancována Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v oblasti ulice E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Dofinancována Rekonstrukce ulice Generála Svobody (úsek Pivovarská - Schneidera). Jednalo se o celkovou rekonstrukci zahrnující veškeré sítě včetně jejich přípojek, komunikaci, chodníky, veřejné osvětlení. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Dofinancovány Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty zahrnující chodníky, parkovací plochy a komunikace včetně úpravy části vodovodu. Součástí akce byly i sadové úpravy. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. 95

99 Zahájena a realizována Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v ulici Fr. Šrámka. Součástí rekonstrukce bylo vybudování vodohospodářských sítí, komunikace, chodníků, parkovacích ploch a veřejného osvětlení. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Provedena celková Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch v ulici Žerotínova zahrnující vodohospodářské sítě, komunikace, chodníky a veřejné osvětlení. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. V rámci drobných staveb proběhla úprava obrubníků v ulici N. Frýda, byly provedeny stavební úpravy chodníků v ul. J. Kolářové, dále byly zrealizovány autobusové zastávky v Nemanické ulici (dvě protilehlé zastávky pro MHD). Zastávky řešeny jako provizorní do vyhotovení severní spojky v Nemanické ulici. Došlo k výstavbě chodníku a ostrůvku u křižovatky Husova z areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Bylo vybudováno nové oplocení po odstranění stavby Sokolovna. V rámci drobných staveb dofinancován přechod pro pěší, chodník a zastávka MHD na Plavské ulici a přechod přes Dobrovodskou ulici u zastávky MHD. Dále bylo provedeno 18 parkovacích stání u Penny Marketu, parkovací plochy a zóna 30 u MŠ Kubatova, dofinancování výstavby chodníku v Husově ulici (U Hvízdala) a výškové úpravy komunikace v ulici K. Chocholy. Po dokončení stavebních úprav návsi v Českém Vrbném byla dofinancována činnost koordinátora BOZP a technického dozoru stavby. Světelná signalizační zařízení finanční prostředky nebyly v roce 2014 čerpány. Občanské stavby Dokončena a dofinancována výstavba Komunitního centra. Komunitní centrum je multifunkční budova pro volnočasové aktivity a sociální služby. V budově je dislokováno mateřské centrum, služebna Městské policie České Budějovice, středisko primární prevence, terénní služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Rekonstrukce půdních prostor domu č. 424/425 Jihočeského divadla pokračuje realizace stavby (úpravy stávajících prostor, nový experimentální sál v podkroví včetně knihovny a zázemí, bufet a didaktické centrum). Dále bylo nutné rekonstruovat EPS ve stávající budově z důvodu provedení nové EPS v přístavbě, aby bylo dosaženo jednotnosti systému. V rámci připravované rekonstrukce KD Slavia byly hrazeny náklady za činnost projektového manažera. Jedná se o přípravné práce před zadáním soutěže na projektovou dokumentaci. V součinnosti s projektovým manažerem, odborem útvaru hlavního architekta a zástupci statutárního města jsou připravovány varianty na možnosti rekonstrukce a upřesnění zadání pro výběr projektanta (architekta) včetně přizvaných znalců na kulturní objekty. Byly vypracovány podklady pro přípravu architektonické soutěže. V rámci akce sportovní zařízení města stavby byly provedeny stavební práce na fotbalovém stadionu jednalo se o realizaci etapy č. 3 západní tribuny. V rámci třetí etapy probíhaly stavební úpravy navazující na 1. etapu. Jednalo se o šatnu domácích, místnosti pro rehabilitaci, sociální zázemí, výměnu nového nerezového bazénu, zázemí kustoda, skladů sportovních potřeb. Dále byla provedena úprava elektroinstalace, EPS, vodoinstalace, kanalizace, ústředního vytápění, vzduchotechniky. Byla zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby na etapu č. 2, která bude realizována v roce Došlo k úpravě odvětrání bufetu v Budvar aréně. Vodohospodářské objekty V rámci VH strojních investic bylo dokončeno strojní vybavení vodovodních armaturních šachet Litvínovská, Borek a Nové Roudné. Dokončeny stavební a technologické úpravy u vodojemu Hůrka. Zpracována projektová dokumentace pro instalaci čtvrtého povodňového čerpadla ČOV ČB Hrdějovice, povodňové čerpadlo bylo dodáno. Započata realizace stavby pro část II, 1. etapu kanalizace a vodovodu v rámci ZTV Třebotovice, Kaliště. Dokončeny stavební úpravy pro změnu technologie Samsonovy kašny. V rámci rekonstrukcí kanalizací probíhala sanace kanalizačního sběrače na Husově třídě v úseku mezi ulicemi E. Rošického a Rybniční. Proběhla rekonstrukce kanalizace Pražská ulice. Započaty stavební práce na odkanalizování do sběrače v ulici Vl. Rady Mladé. Realizováno a dofinancováno odvedení dešťových vod v ul. Branišovská Větrná. 96

100 V rámci příprav na vybudování nového vodovodu v ul. Ke Studánce byla zadána projektová dokumentace pro výběr zhotovitele; zároveň byla provedena nová shybka na vodovodu v ulici A. Trägera. Zpracována projektová dokumentace Fügnerova ulice obnova kanalizace a přepojení kanalizační přípojky. Ostatní V rámci cyklistických tras byla zpracována projektová dokumentace pro akci Páteřní cyklostezka Č.B. - trasa E - 1. část, úsek ul. Dukelská - Suché Vrbné; dále byla dokončena projektová dokumentace pro stavbu Stezka pro pěší a cyklisty po levém břehu Vltavy u bývalé sodovkárny, jejíž stavba byla koncem roku započata (nové povrchy - část asfaltu, u stromů zámková dlažba, nově provedeno veřejné osvětlení, zábradlí a dopravní značení). Provedena úprava projektové dokumentace Cyklostezky Jírovcova a přejezdu pro cyklisty v ul. Na Sadech. Zrealizovány stavební práce na přejezdu pro cyklisty v Čéčově ulici. Zpracován návrh trasy a záborového elaborátu na akci Cyklostezka Č. Budějovice, směr Včelná, I. a II. etapa - prostor podél zahrad. Dokončena Regenerace části panelového sídliště Máj úsek 01b 1. a 2. stavba, která zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnova povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce byla spolufinancována z integrovaného operačního programu (IOP). Dokončena Regenerace panelového sídliště Máj úsek 01a, jež zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnovu povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce byla spolufinancována z integrovaného operačního programu (IOP). Revitalizace Háječku byly dofinancovány stavební práce týkající se rekonstrukce kašny v parku Háječek. Na sídlišti Vltava bylo obnoveno oplocení archivu Stavebního úřadu. Dofinancována Regenerace panelového sídliště Vltava sever, 2. etapa 1. stavba. Tato akce byla realizována v roce Zrealizována a dofinancována Regenerace panelového sídliště Vltava sever 2. etapa 2. stavba, která navazovala na část realizovanou v roce Tato akce zahrnovala stavební úpravy chodníků, obnovu povrchů a výstavbu parkovišť, dětská hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Započata realizace akce Regenerace sídliště Máj úsek 02. Tato akce zahrnuje stavební úpravy chodníků, obnovu povrchů, dětské hřiště a městský mobiliář, výsadbu nové zeleně (obnova trávníků, výsadba keřových skupin a výsadba nových stromů). Akce je spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Pokračovala realizace Revitalizace 4D hřiště pro volnočasové aktivity práce zahrnovaly kácení, skrývku terénních nerovností, terénní modelace, navážení zahradnické zeminy, výsadbu stromů, montáž herních a cvičebních prvků, pokládku travních koberců, přípojku NN a VO, přípojky vodovodu a kanalizace, zemní vrt, stavební práce na všech zpevněných plochách mlatových i asfaltových, práce na skateparku a objektu sociálního zázemí. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Akce koncem roku 2014 dofinancována. Revitalizace 4D přístupové komunikace zajištění přístupu k plánovanému parku Čtyři Dvory a vytvoření nových parkovacích míst pro návštěvníky tohoto parku. Dále byl stavbou zajištěn přívod pitné vody a bylo provedeno odkanalizování, stavební práce byly zejména na komunikacích. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. Akce koncem roku 2014 dofinancována. Zpracován projekt na výstavbu Koridoru linky MHD č.3 I. etapa, 2. část Husovy třídy (úsek Mariánské náměstí a Husova Jaroslava Haška). Jednalo se o úpravu části stavebního objektu světelné signalizační zařízení). Památník letcům prostředky nebyly v roce 2014 čerpány. Byla provedena kontrola rozpočtů nabídek na akci Rekonstrukce kanalizace na hřbitově Sv. Otýlie a byly započaty stavební práce. Jedná se zejména o odvodnění hřbitova. Rekonstrukce Mostu CB 032 v Čechově ulici zahrnující kompletní rekonstrukci spočívající v zachování stávající nosné konstrukce a výměně mostního svršku a vybavení. Na mostě byl proveden nový spádový beton, izolace, obrubníky, vozovka, inženýrské sítě. Nový povrch chodníků včetně izolace, nové zábradlí). 97

101 Dofinancovány stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města (TS plovárna, divadlo, sportovní hala, zimní stadion). Dofinancovány nové kanalizační vpusti na sídlišti Máj a v Plavské ulici, odvodnění přechodu na sídlišti Vltava. Projektová dokumentace Byly zpracovány projekty na akce: Hlinský přivaděč - 1. etapa, propojení Hlinská Hraniční; Žižkova II. etapa (Čechova - nám. Žižkova, Novohradská, Jeronýmova); Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice; Nové Roudné - 3. etapa (ulice O. Březiny a Římovská); Okružní křižovatka Nové Roudné vč. ulice Na děkanských polích (2. etapa Roudného); Rekonstrukce ul. Nerudova, České Budějovice - geodetické zaměření a dokumentace pro územní řízení); ul. Gen. Svobody, II. etapa (úsek Pivovarská - Matice školské); křižovatka Mánesova X B. Němcové (zřízení samostatného odbočovacího pruhu); Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova; Dopravní řešení lokality ulic Štítného, Lannova a Dvořákova. Započata projektová dokumentace na akci Přeložka silnic II/156 a II/ etapa. Přeložka silnic II/156 a II/ etapa před aktualizací projektové dokumentace na územní řízení stavby byl posouzen vliv záměru na ŽP včetně zjišťovacího řízení a předání dokumentace. Pokračují práce na projektové dokumentaci na akci Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní). Zpracována projektová dokumentace pro úpravu kanceláří v budově radnice. V rámci protipovodňových opatření byly zpracovány projekty retenční nádrž pod Švajcemi; ČOV - hrazení odtoku Dobrovodské stoky na ČOV; byla aktualizována projektová dokumentace na obnovu průtočnosti stoky JIH - 1. etapa. Most Pražská inženýrsko-geologický průzkum a projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení. Mateřské školy - stavby MŠ K. Štěcha byly dodány a namontovány klimatizační jednotky do dvou tříd kontejnerové školky; dodán venkovní sanitární kontejner včetně skladu venkovních hraček. MŠ Zeyerova postavena nová sklobetonová stěna (stavební úpravy po havárii rozdělovače - doplnění zdiva, odvětrání a uvedení do provozuschopného stavu). MŠ U Pramene provedena dodávka, montáž a kompletní instalace včetně ukotvení dřevěných pergol pro zastínění pěti pískovišť. MŠ v Kněžských Dvorech - (nová místa ve spolupráci se společností Robert Bosch) byla zpracována projektová dokumentace na stavební úpravy MŠ, zahrnující přestavbu stávajícího objektu, venkovní úniková schodiště, zpevněné plochy, oplocení, veřejné osvětlení a přípojky na inženýrské sítě. MŠ Papírenská přírodní zahrada provedena výstavba přírodní víceúčelové zahrady včetně herních prvků a informačního a orientačního systému. Akce byla spolufinancována z operačního programu životní prostředí (OPŽP). MŠ Papírenská došlo k zazdění dveří včetně výmalby (drobná stavební úprava 1. pavilonu). Základní školy - stavby ZŠ a ZUŠ Bezdrevská byla provedena revitalizace stávajícího povrchu fotbalového hřiště + nové plochy pro atletické disciplíny, hřiště pro plážový volejbal, oplocení - úprava stávajícího, část nového včetně 2 nových bran a jedné branky. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. ZŠ Máj I byla realizována rekonstrukce rekuperačního větrání kuchyně 2. etapa. ZŠ Matice školské bylo provedeno sanační opatření kolem objektu školy 1. etapa (dle posudku v části vnitrobloku ZŠ Matice školské zahrnující sanační opatření ve dvorním traktu a spojovací chodbě u šaten ZŠ). Hřiště u ZŠ (zbývají ZŠ a MŠ Matice Školské, ZŠ a MŠ L. Kuby, ZŠ O. Nedbala) dokončena projektová dokumentace k ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, dokončena projektové dokumentace ZŠ O. Nedbala, podána žádost o územní rozhodnutí. ZŠ Pohůrecká pokračovaly stavební úpravy školní kuchyně 1. etapa; byla pořízena školní knihovna přestavbou stávajícího archivu. ZŠ a MŠ J. Š. Baara byla dokončena a dofinancována přístavba ZŠ, která bude sloužit jako výdejna jídel pro žáky ZŠ Baarova a ZŠ Nová. ZŠ a MŠ Kubatova byla provedena rekonstrukce a zateplení pavilonu D. 98

102 ZŠ Oskara Nedbala zpracována projektová dokumentace na víceúčelové hřiště s umělým povrchem. ZŠ Dukelská probíhá projektová příprava na přístavbu víceúčelové haly pro ZŠ Nové Hodějovice (Novohradská 115) včetně vytvoření mapového podkladu pro projekt. ZŠ a MŠ Vl. Rady provedena izolace a drenáž obvodových stěn 4 pavilonů MŠ Kališnická. ZŠ a MŠ Nerudova bylo provedeno zateplení tří objektů základní školy Čéčova. V řešených objektech jsou umístěny třídy, kabinety a dílny, v hlavní budově je v části 1.NP umístěn výměník a trafostanice. ZŠ L. Kuby bylo realizováno zateplení objektů školní jídelny, staré budovy a střešního pláště hlavního pavilonu. Akce byla spolufinancována z operačního programu životní prostředí (OPŽP). Základní školy stroje a zařízení ZŠ J. Š. Baara rozšíření výukových prostor (strojní část gastro zařízení). Sociální zařízení - stavby DPS Máj provedeny stavební úpravy a přístavba Domova pro seniory Máj jedná se o přestavbu původního objektu mateřského centra, expozitury SPRÁVY DOMŮ s. r. o. a služebny městské policie. Stavební úpravy zahrnují kompletní obnovu střešního pláště, změny dispozice, výměny rozvodů ZI, ÚT, EI a VZT, zateplení obvodového pláště a komunikační propojení se stávajícím objektem DPS Máj. V rámci přestavby došlo k připojení klientů na Wi-Fi a klíčový a informační systém. Akce byla spolufinancována z ROP NUTS II Jihozápad. DPS Hvízdal vybudování centrálních koupelen v objektu prováděny stavební úpravy 6-ti prostor na samostatné centrální koupelny dle potřeb DPS Hvízdal zahrnující změny dispozice, bezbariérové úpravy, výměna rozvodů (změnový list, elektroinstalace) a osazení prvků pro pohyb tělesně postižených osob. Dále byly namontovány vnitřní celostínící žaluzie a byla vybudována krytá pergola pro venkovní aktivity včetně oplocení. CSS Staroměstská byl proveden energetický audit na solární kolektory a byla zpracována projektová dokumentace na instalaci přídržných magnetů systému EPS a na instalaci samo otevíracích protipožárních dveří. Jeslová a azylová zařízení - stavby Jesle E. Pittera zřízena zpevněná parkovací stání pro vozidla v areálu jeslí v ulici E. Pittera. Součástí stavby bylo rovněž zřízení nové vjezdové brány. Azylový dům Filia zřízena zpevněná parkovací stání pro vozidla v areálu azylového domu Filia. Součástí stavby bylo rovněž zřízení nové vjezdové brány. Majetkový odbor - odpovědné místo 114 V tabulkové části str. 27 Výkupy staveb ZTV výkupy dle schválených Pravidel pro převod staveb ZTV do vlastnictví statutárního města České Budějovice: Huniovský Petr - odkoupení ZTV v ul. Mikuláše Faulfiše k. ú. České Budějovice 4 (vodovodní řad, kanalizace), Stavební bytové družstvo České Budějovice, Vláškovi - vodovodní řad na pozemku p.č. 3882/2 k. ú. České Budějovice 3 - prodloužení vodovodního řadu pro bytový dům Kubatova 5, MANE STAVEBNÍ, s. r. o. odkoupení vodovodního řadu na pozemku p.č v k. ú. České Budějovice 2, AZ-REA s. r. o. odkoupení ZTV v rámci stavby ZTV U Hvízdala I, 4 DVORY a. s. připojení vodovodního řadu pro bytové doby A + C v k. ú. České Budějovice 2, INVY s. r. o. odkoupení ZTV v rámci stavby ZTV Zahradní město k. ú. České Budějovice 7. Budovy stavby a haly z této položky bylo hrazeno odkoupení budovy č.p. 432 v k. ú. České Budějovice 3 (severní spojka) p. Jindra. Pozemky výkupy pozemků: odkoupení pozemku p.č. 21/2 k. ú. České Budějovice 3 část pozemku pod chodníkem (Jandovi), odkoupení pozemku p.č. 2/5 k. ú. České Budějovice 5 v rámci stavby Technické vybavení ulic Dobrovodská, úsek Plynárenská - Družstevní, České Budějovice, odkoupení pozemků v rámci stavby Propojení Hlinská Hraniční, Hlinský přivaděč (Erhart Jan, J.F.C. zastřešení bazénů v. o. s.), 99

103 odkoupení pozemku pod novou trafostanicí v k. ú. České Budějovice 1 Sokolský ostrov E.ON Distribuce a. s., k. ú. České Budějovice 3 úhrada 15. splátky odkoupení komunikace Robert Bosch s. r. o., odkoupení pozemku p.č. 1763/29 v k. ú. České Budějovice 4 propojení Hlinská Hraniční a Hlinský přivaděč I. etapa SPRÁVA DOMŮ s. r. o., majetkové vypořádání pozemků pod částí stavby cyklostezky a částí komunikace E. Beneše k. ú. České Budějovice 5 p. Kopřiva, odkoupení pozemku pod komunikací a chodníkem ul. Kozinova Ing. Nováček Josef, odkoupení pozemku p.č. 263/3 v k. ú. České Budějovice 4 Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, část 1.1 ZO Český zahrádkářský svaz, odkoupení pozemků v k. ú. České Budějovice 3 v souvislosti s odkoupením budovy čp. 432 p. Jindra, odkoupení pozemku p.č v k. ú. České Budějovice 2 (parkoviště u PENNY MARKETU) A+R s. r. o. Správa veřejných statků - odpovědné místo 115 V tabulkové části str. 27 Budovy, haly a stavby rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou hrazena rekonstrukce napájení elektrickou energií pro fontánu v parku Na Sadech. Budovy, haly a stavby světelná signalizační zařízení realizováno osazení LED návěstidel přechodů pro chodce na křižovatkách Nádražní Lannova, Lidická Chmelenského, B. Němcové Grünwaldova, Na Sadech - Jírovcova, Mánesova, Pražská u Perly, Na Sadech Beseda,, Rudolfovská Dobrovodská, Husova Strakonická, dále na základě uzavřené smlouvy o dílo s firmou SWARCO TRAFFIC CZ, s. r. o. byly hrazeny splátky investičního vkladu. Budovy, haly a stavby komunikace realizována výstavba dočasného rozšíření komunikace pro vyhýbání vozidel podél komunikace Na Děkanských polích v souvislosti se zahájením investiční akce Nové Roudné 1. etapa, část 2. Budovy, haly a stavby mosty realizováno osazení zábradlí na dřevěné lávce pro pěší a cyklisty přes slepé rameno Malše. Budovy, haly a stavby chodníky, parkoviště a cyklostezky realizována výstavba nového chodníku k Pekárenské ul. vnitroblok Puklicova ul., dokončena výstavba parkovacích stání v ul. V. Talicha a E. Destinové. Budovy, haly a stavby závory parkoviště realizováno zastřešení automatu vjezdového a výjezdového terminálu parkoviště na Mariánském náměstí. Budovy, haly a stavby přístřešky MHD realizována výstavba přístřešku MHD na Litvínovické a na Senovážném náměstí u Metropolu. Budovy, haly a stavby multifunkční hřiště realizována výstavba oplocení dětských hřišť Sokolovská a Lipenská a vypracování projektové dokumentace výstavby sáňkařského svahu na Plzeňské ulici. Budovy, haly a stavby veřejné osvětlení na základě uzavřené smlouvy s firmou ELTODO- CITELUM, s. r. o. byly z prostředků hrazeny splátky investičního vkladu, dále bylo realizováno doplnění stožárů veřejného osvětlení v Třebotovicích, 1 svítidla na Rudolfovské tř. a 2 svítidel U Koněspřežky u letního kina, doplnění veřejného osvětlení Nemanice u Čertíka, Úsilné, Březová Mladé, Nové Hodějovice, Pekárenská, přisvětlení přechodu u Komunitního centra, doplnění svítidel Pekárenská, J. Štursy, Hosínská. Budovy, haly a stavby IV. sběrný dvůr; Budovy, haly a stavby podzemní kontejnery na separovaný odpad nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení světelná signalizační zařízení hrazeno pořízení ukazatele rychlosti se statistickým modulem a jeho osazení v lokalitě Za Stromovkou Trnková. Stroje, přístroje a zařízení multifunkční hřiště hrazena dodávka a montáž herních prvků v lokalitách ulic Mánesova, Roudenská, Jungmannova, Sokolovská, Lipenská, U Lesa, sídliště Vltava, Nové Vráto za školou. 100

104 Odbor informačních a komunikačních technologií - odpovědné místo 116 V tabulkové části str. 27 Programové vybavení ekonomický SW navýšení počtu licencí k modulům ekonomického systému GINIS. Programové vybavení - upgrade SW upgrade SW GINIS - rozšíření o modul funkcionality IČ x ARES, upgrade na GIS server 4 - jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Výsledkem požadavku např. GIS softwaru na WMS server jsou primárně obrazová data v nejrůznějších formátech (JPEG, TIFF, PNG, aj.), které zobrazují tematické geografické informace (tematickou mapu - vrstvu), nebo mohou být výsledkem překrytu více vrstev (mapová kompozice). Programové vybavení prostředky čerpány na plánované projekty např. SW pro zpracování procesu přijímání dětí do MŠ, Centrální evidence pohledávek, Docházkový systém IKOS. Programové vybavení Dokument management systém; Programové vybavení Internet nebylo čerpáno. Programové vybavení splátky SW z outsourcingu poslední splátka za zálohovací SW Tivoli Storage Manager a SW VMware pro virtualizaci serverů. Programové vybavení nové etapy GIS implementace centrální databáze RUIAN do prostředí IS města ČB. Programové vybavení CBsystem nákup dvou licencí Full pro rezervační systém Colosseum. Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku rozšíření DTMM aktualizace metadatového profilu geoprostorových dat. Budovy, haly, stavby datové propojení budov upgrade projektu optických tras. Stroje, přístroje a zařízení zpracování hlukové studie dieselagregátu. Výpočetní technika řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM; Výpočetní technika personální a technické zajištění managementu IPRM nebylo čerpáno. Výpočetní technika včetně upgrade HW nákup síťového úložiště typ Synology RackStation a nákup síťových kamer Axis, které využívají obrazy z Černé věže. Kancelář primátora - odpovědné místo 119 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku digitalizace Encyklopedie ČB platba za digitalizaci Encyklopedie ČB. Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku záloha na zhotovení videoprezentace města České Budějovice pro webové rozhraní. Stroje, přístroje, zařízení varovný a informační systém města rozšíření varovného a informačního systému obyvatelstva o 2 ks bezdrátových obousměrných hlásičů včetně příslušenství na nepokrytém území nová výstavba ul. Lidická Sokolovská a na sídlišti Máj, ul. U Rozvodny náhradou za odcizenou jednotku. Investiční transfery církvím a náboženským společnostem na podporu projektu Studentského kostela obnova kostela Svaté Rodiny poskytnuta dotace ve výši 300,00 tis. Kč Římskokatolické farnosti děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice. Investiční transfery státnímu rozpočtu HZS Jihočeského kraje dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, poskytnuto 591,55 tis. Kč (povinnost obcí v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zabezpečit ochranu občanů a majetku ve svém katastru). Kancelář tajemníka - odpovědné místo 120 V tabulkové části str. 27 Ostatní nákupy DNM pořízení objemové ověřovací studie k rekonverzi části areálu bývalých kasáren v ulici Žižkova. Budovy, haly a stavby byla provedena rekonstrukce pracovišť oddělení sociálně právní ochrany dětí kancelář č. 214, 206 a 208 z důvodu navýšení pracovních míst. V rámci reorganizace pracovišť náměstků a tajemníka Magistrátu města České Budějovice došlo ke stavebním úpravám kanceláří č. 120, NP radnice a vybourání dveří. Vybouráním sádrokartonové příčky v kanceláři č. 401 (Odbor územního plánování) došlo z důvodu rozšíření pracoviště. 101

105 Stroje, přístroje a zařízení byl pořízen kamerový systém v objektech Kněžská 19 vchod, Jeronýmova 1 vchod a náměstí Přemysla Otakara II. vchod č. 2. Dále byla pořízena ústředna EZS GALAXY a frankovací stroj na podatelnu v objektu Kněžská 19. Dopravní prostředky nákup vozidel osobní vůz Dacia pro potřeby údržby radnice. Odbor rozvoje a veřejných zakázek - odpovědné místo 122 V tabulkové části str. 27 a 28 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku povinné přílohy k žádosti o transfery z položky byly přesunuty finanční prostředky na konkrétní projekty (nově vzniklé akce/účel). Budovy, haly a stavby Zateplení ZŠ Čéčova zpracování žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Zateplení ZŠ a MŠ Nerudova areál ZŠ Čéčova. Budovy, haly a stavby Revitalizace brownfields Čtyři Dvory zpracování auditu k projektu Revitalizace brownfields volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory. Budovy, haly a stavby Domov pro seniory Máj zpracování auditu k projektu Domov pro seniory Máj. Budovy, haly a stavby Komunitní centrum zpracování auditu k projektu Komunitní centrum. Mateřská škola Větrná - odpovědné místo 203 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup varného kotle do školní kuchyně ve výši 126,02 tis. Kč. Mateřská škola Dlouhá - odpovědné místo 206 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup varného kotle do školní kuchyně ve výši 108,79 tis. Kč. Mateřská škola Zeyerova - odpovědné místo 209 V tabulkové části str. 28 Z investičního transferu ve výši 135,52 tis. Kč byla pořízena pračka Electrolux. Mateřská škola Pražská - odpovědné místo 210 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup herních prvků (197,19 tis. Kč) a konvektomatu (205,95 tis. Kč). Mateřská škola J. Opletala - odpovědné místo 211 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu (převod ve výši 213 tis. Kč) byl financován nákup multifunkční pánve Cucimix v celkové výši 240,61 tis. Kč (z IF dofinancováno 27,61 tis. Kč). Mateřská škola U Pramene - odpovědné místo 212 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup herních prvků (90,99 tis. Kč) a elektrické sklopné pánve (113,85 tis. Kč). Z investičního fondu byla pořízena průchozí myčka ve výši 75,50 tis. Kč. Základní škola Grünwaldova - odpovědné místo 213 V tabulkové části neuvedeno Z investičního fondu financováno pořízení konvektomatu (432,12 tis. Kč) a univerzálního robota do školní jídelny (199,99 tis. Kč). 102

106 Základní škola a základní umělecká škola Bezdrevská - odpovědné místo 214 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu financováno pořízení konvektomatu (263,43 tis. Kč), elektrické sklopné pánve do školní jídelny (104,06 tis. Kč) a podlahového čistícího stroje (117,85 tis. Kč). Základní škola Máj I odpovědné místo 215 V tabulkové části str. 28 Z investičního transferu pořízen mycí pásový stroj (1.485,88 tis. Kč) a převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu financován nákup elektrického varného kotle (143,68 tis. Kč) a 2 ks podlahových mycích strojů (211,74 tis. Kč). Základní škola a Mateřská škola L. Kuby - odpovědné místo 220 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření a z rezervního fondu z ostatních titulů do investičního fondu financováno pořízení učební pomůcky SMART Table interaktivní stůl pro skupinovou práci dětí mateřské školy (84,80 tis. Kč). Základní škola O. Nedbala - odpovědné místo 221 V tabulkové části neuvedeno Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu financován nákup smažící pánve do školní jídelny (226,78 tis. Kč). Základní škola a Mateřská škola J. Š. Baara - odpovědné místo 223 V tabulkové části neuvedeno Z investičního transferu z roku 2013 pořízeno čerpáním investičního fondu vybavení školní jídelny v celkové hodnotě 1.150,94 tis. Kč, z toho 4 x tabletový vyhřívaný vozík na převoz stravy (336,68 tis. Kč), myčka nádobí (195,42 tis. Kč), zdvižná plošina (228,19 tis. Kč), přepravní vozík nevyhřívaný (72,36 tis. Kč), kopírovací stroj (80,89 tis. Kč), pojízdný PC stůl (43,32 tis. Kč) a audiovizuální vybavení sálu školní jídelny projektor, plátno, ozvučení (194,08 tis. Kč). Základní škola Nerudova - odpovědné místo 224 V tabulkové části neuvedeno Z investičního fondu financováno pořízení hracího prvku na školní zahradu šplhací věž (81,10 tis. Kč). Základní škola Pohůrecká - odpovědné místo 227 V tabulkové části str. 28 Investiční transfer ve výši 9.000,00 tis. Kč poskytnut na rekonstrukci technologické části školní jídelny k čerpání v roce Z prostředků investičního fondu pořízena keramická pec pro potřeby keramického kroužku (46,95 tis. Kč) a školní rozhlasová ústředna (126,76 tis. Kč). Převodem z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření do investičního fondu financována nová telefonní ústředna (62,41 tis. Kč), stravovací systém V.I.S. (140,20 tis. Kč), server PC DELL (59,29 tis. Kč) a zajištěn odvod investičnímu odboru (117,37 tis. Kč), jehož prostřednictvím byla provedena přestavba stávajícího archivu na školní knihovnu. Školní jídelna U Tří lvů - odpovědné místo 229 V tabulkové části str. 28 Z poskytnutého investičního transferu pořízen plynový kotel (388,40 tis. Kč) a z prostředků investičního fondu financován nákup hydraulické plošiny (210,12 tis. Kč). 103

107 Mateřská škola K. Štěcha - odpovědné místo 231 V tabulkové části neuvedeno Z investičního fondu financován nákup herního prvku (110,00 tis. Kč). Mateřská škola Neplachova - odpovědné místo 233 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup konvektomatu (319,52 tis. Kč). Mateřská škola Nerudova - odpovědné místo 234 V tabulkové části neuvedeno Z rezervního fondu prostřednictvím investičního fondu byl financován nákup sušičky (98,01 tis. Kč). Sportovní zařízení města České Budějovice odpovědné místo 250 V tabulkové části str. 28 Investiční transfer ve výši 2.500,00 tis. byl organizaci poskytnut na pořízení multimediálního zařízení (kostky) do Budvar Arény, realizace je plánována na rok 2015, na dofinancování schváleno čerpání investičního fondu až do výše 4.000,00 tis. Kč. V roce 2014 byly čerpány prostředky investičního fondu organizace na pořízení podvodního vysavače včetně pračky kartuší (648,32 tis. Kč), doplnění kamerového systému na zimním stadionu (296,00 tis. Kč), dále byla z fondu financována rekonstrukce odbavovacího systému na plaveckém stadionu (5.647,83 tis. Kč) a prostřednictvím investičního odboru byla z prostředků investičního fondu organizace provedena úprava odvětrání bufetu na II. ledové ploše zimního stadionu (60,00 tis. Kč). Jeslová a azylová zařízení - odpovědné místo 261 V tabulkové části str. 28 Z poskytnutého investičního transferu pořízen plynový kotel (117,37 tis. Kč). Domov pro seniory Hvízdal - odpovědné místo 264 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků investičního fondu organizace pořízena průmyslová pračka (67,85 tis. Kč), pojízdná sprchovací lůžka (105,04 tis. Kč) a robot (178,37 tis. Kč). Centrum sociálních služeb Staroměstská - odpovědné místo 265 V tabulkové části neuvedeno Z poskytnutého investičního transferu z roku 2013 pořízena čerpáním investičního fondu elektrická multifunkční tlaková pánev a konvektomat (1.073,17 tis. Kč) Z prostředků investičního fondu dále pořízeno sprchovací lůžko (88,96 tis. Kč), elektrický celoplošný sporák ( tis. Kč), elektrický varný kotel (190,48 tis. Kč), mlýnek na maso (91,29 tis. Kč), stolní Blixer (97,80 tis. Kč) a finesa (68,69 tis. Kč). Domov pro seniory Máj - odpovědné místo 266 V tabulkové části neuvedeno Z prostředků investičního fondu organizace pořízeny pračky 4 ks (635,95 tis. Kč), zvedací židle 4ks (575,76 tis Kč), technologie do kuchyně (604,90 tis. Kč), sedací vana (54,50 tis. Kč), likvidátor podložních mís ( tis. Kč), signalizace sestra pacient (70,48 tis. Kč), ústředna EPS (141,87 tis. Kč) a ústředna EZS (92,58 tis. Kč). 104

108 Jihočeské divadlo - odpovědné místo 271 V tabulkové části str. 28 Organizaci byl poskytnut investiční transfer ve výši 6.861,65 tis. Kč, ze kterého byla v roce 2014 pořízena projektová dokumentace (245,03 tis. Kč), zvuková a projekční technika, kamerový systém CCTV a systém vnitřní komunikace záloha (857,59 tis. Kč), vybavení pro gastro provoz a vnitřní vybavení záloha (345,88 tis. Kč), scénické osvětlení a divadelní zdvihací zařízení (2.620,42 tis. Kč). Nevyčerpanou část investičního transferu ve výši 2.792,73 má organizace zaúčtovanou v investičním fondu k čerpání v roce Z prostředků investičního fondu si organizace dále pořídila objektiv Panasonic (159,60 tis. Kč), osobní auto Dacia (284,69 tis. Kč) a fagot Yamaha ( tis. Kč). Jihočeské letiště České Budějovice, a. s. - odpovědné místo 404 V tabulkové části str. 28 Investiční plán pro rok 2014 byl naplněn téměř v celém rozsahu, výše celkových investic do zařízení letiště dosáhla 999,45 tis. Kč. Z rozpočtu města byla společnosti poskytnuta investiční dotace ve výši 500,00 tis. Kč, z toho bude vrácena v roce 2015 na účet města nevyčerpaná část dotace ve výši 0,27 tis. Kč. SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. - odpovědné místo 410 V tabulkové části str. 28 Budovy, haly a stavby Šrámkova 14 - parkovací stání bylo vydáno územní rozhodnutí o změně využití území, po výběrovém řízení zahájena vlastní stavba s termínem dokončení Budovy, haly a stavby Husova 9 - ISŠ zhotoven výkaz výměr včetně položkového rozpočtu finančního objemu stavby výměna stávajících oken budovy za okna s izolačními trojskly. Stavba nebyla zahájena pro nedostatek finančních prostředků. Budovy, haly a stavby rekonstrukce bytového fondu v roce 2014 bylo provedeno: Krajinská 34 byt pí. Tibitanzlová, modernizace plynového etážového topení, Krajinská 2 byt č. 4 nová kuchyňská linka, Rudolfovská 154 rekonstrukce dvou bytů v 1. n. p., zkolaudováno , Vrbenská 4 - projektové práce rekonstrukce uzavřených pavlačí a zateplení bytového domu, studie výstavby výtahu, Rudolfovská 128 celková rekonstrukce bytu č. 2, Biskupská 6 - projektové práce modernizace bytu č. 5, Krajinská 33 rozdělení bytu č. 1 na dvě samostatné bytové jednotky, Plachého 11 - technická příprava a provedení celkové modernizace bytu č. 3, Krajinská 26 - technická příprava a provedení celkové modernizace bytu č. 2, Česká 7 modernizace bytu č. 11 nové plynové etážové vytápění, Na Mlýnské stoce 11 - projektové práce na rekonstrukci bytu č. 6 (technická příprava, zaměření, rozpočet), Česká 7 projektové práce a provedení zateplení podkrovního bytu č. 14, Na Mlýnské stoce 4 modernizace plynového vytápění bytu č. 11 (odvod spalinové cesty), Panská 5 modernizace bytu č. 4, nové plynové etážové vytápění, Nám. Přemysla Otakara II, 14 výměna stávajících oken bytu č. 4, Dr. Stejskala 14 celková modernizace bytu č. 4, Vrbenská 4 zahájeny práce na rekonstrukci uzavřených pavlačí a zateplení bytového domu, včetně technického dozoru a koordinátora BOZP, Jirsíkova 3 celková rekonstrukce bytu č. 6, Lannova 20 projektové práce modernizace bytu č. 4, Lannova 20 - projektové práce modernizace bytu č. 7, Krajinská 34 - projektové práce rekonstrukce bytu č. 3, rozdělení na dvě samostatné bytové jednotky, Krajinská 21 - modernizace bytu č. 8, nové plynové etážové vytápění, K. Weise 16 modernizace koupelny bytu č. 11, Fr. Šrámka 12 modernizace bytu č. 2, nové plynové topidlo včetně připojení, Zátkovo nábřeží. 5 rozšíření dálkového vytápění bytu č. 4, 105

109 Rudolfovská 154, klub důchodců modernizace, nové plynové etážové vytápění, Krajinská 23 projektové práce, zaměření stávajících stavů Nám. Přemysla Otakara II. 20 modernizace plynového etážového topení bytu č. 2, (odvod spalinové cesty). Budovy, haly a stavby Okružní 1a modernizace 22 bytových buněk a rekonstrukce společných sprchových místností na 3 nové garsonky a 3 sušárny, dokončeno Dále provedena výměna stávajících ocelových oken a dveří v prostoru charity, dokončeno a zkolaudováno Budovy, haly a stavby Náměstí Přemysla Otakara II. 38 Dům umění nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby E. Destinové 46 nebylo čerpáno. Budovy, haly a stavby Jirsíkova 2 KD Slávie pro zajištění provozu vytápění areálu byla realizována rekonstrukce výměníkové stanice (dokončeno ), s níž souvisela následující výměna topných systémů pro přechod z parního na teplovodní vytápění, dokončeno Budovy, haly a stavby Hroznová 8 zhotovení a montáž dřevěné dělící stěny a dvoukřídlých dveří ve vestibulu objektu (oddělení chodby od nebytového prostoru). Budovy, haly a stavby Rudolfovská 154 plynová přípojka realizovány přípojky dvou nově rekonstruovaných bytů v prvním nadzemním podlaží objektu a připojení plynového vytápění místního klubu důchodců na novou plynovou přípojku objektu, která byla realizována v roce Tato přípojka bude v roce 2015 jako stavba převedena s vyrovnáním do majetku E.ON Česká republika s.r.o. Budovy, haly a stavby rekonstrukce - veřejné WC, Na Sádkách č. 1620/3 projektové práce, zaměření stávajícího stavu, návrh oprav a nákladů s tím spojených. Stavba zatím nebyla zahájena pro nedostatek finančních prostředků. Stroje, přístroje a zařízení Vrbenská 4 kamerový systém nebylo čerpáno. Stroje, přístroje a zařízení M. Horákové 72, 74, 76, 78 - kamerový systém - na bytovém objektu byly dokončeny práce na zabezpečení objektu formou kamerového systému. 7. Komentář k financování V tabulkové části str. 29 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - obsahuje změnu stavů veškerých bankovních účtů města. Rozdíl skutečnosti oproti upravenému rozpočtu je ovlivněn především čerpáním kapitálových výdajů pouze na 63,91 % a splnění příjmů na 103,58 %. Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky Česká spořitelna, a. s. nevyčerpaný úvěr na předfinancování a spolufinancování výdajů investičních projektů města, které budou následně uhrazeny z prostředků Evropské unie, případně státního rozpočtu a prostředků města, byl zapojen do rozpočtu města v roce 2014 ve výši ,00 tis. Kč a zároveň byl v této výši vyčerpán. Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - v celkové výši ,46 tis. Kč tvoří: splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na rekonstrukci Zimního stadionu) ,33 tis. Kč splátky nájemného Dubenská ul. 112,94 tis. Kč splátka úvěru UniCredit Bank, a. s. (na Dlouhý most a výstavbu 146 b.j. a 54 b.j.) ,72 tis. Kč splátka návratné finanční výpomoci Ministerstvu financí ČOV ,00 tis. Kč splátka úvěru KB, a. s. (na financování výstavby Úpravny vody České Budějovice) 7.000,00 tis. Kč splátka úvěru ČS, a. s. investiční projekty ve výši ,47 tis. Kč z toho splátka z dotace ROP NUTS II Jihozápad (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru): o Regenerace části panelového sídliště Máj východní část ,54 tis. Kč, o Rekonstrukce veř. prostranství a ploch komunikací v oblasti J. Plachty 5.920,77 tis. Kč, o Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací v oblasti E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) 3.712,36 tis. Kč, o Rekonstrukce veřejných prostranství a ploch komunikací oblast G. Svobody (úsek o Pivovarská - L. B. Schneidera) 2.779,72 tis. Kč, Revitalizace brownfields - volnočasové a rekreační aktivity v areálu bývalých kasáren Čtyři Dvory ,54 tis. Kč, z toho splátka z dotace v rámci OP Životní prostředí (do výše čerpaných výdajů na akci z úvěru): o Zateplení ZŠ a MŠ L. Kuby ve výši 5.873,56 tis. Kč, o Zateplení objektů ZŠ a MŠ Nerudova - areál ZŠ Čéčova v částce 6.835,13 tis. Kč, z toho splátka z dotace v rámci Integrovaného operačního programu: o Regenerace sídliště Máj - část 01b - stavba 01 a stavba 02 ve výši ,85 tis. Kč. 106

110 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity příjmy a výdaje prostředky v souhrnné výši ,64 tis. Kč tvoří účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a. s. Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru položka, která se využívá při proúčtování DPH, které vyplývá z dodavatelských faktur podléhající režimu přenesení daňové povinnosti. Dále se používá při převodu částek DPH na depozitní účet města, ze kterého se posílají nashromážděné částky DPH příslušnému správci daně. Zůstatek položky je závislý na proplácení dodavatelských faktur. V případě, že budou provedeny veškeré převody DPH na depozitní účet a následně budou proplaceny všechny faktury týkající se režimu přenesení daňové povinnosti, bude stav této položky nulový. 107

111 Obsah tabulkové části: Sumář příjmů str. 1-2 Sumář výdajů str. 3-4 Rozbor příjmů str. 5-7 Rozbor běžných výdajů str Rozbor kapitálových výdajů str Rozbor financování str. 29 Skutečné příjmy dle paragrafů str Skutečné výdaje dle paragrafů str Příjmy dle položek str. 36 Výdaje dle položek str Financování dle položek str. 40 Vývoj příjmů a výdajů za období str

112 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za rok 2013 Schválený rozpočet 2014 Rozbor příjmů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 101 Odbor ochrany životního prostředí 819, ,00 784,03 101,82 101, Finanční odbor , , ,15 106,37 104, Odbor dopravy a silničního hospodářství , , ,85 96,64 96, Matriční úřad 8 337, , ,08 105,54 105, Správní odbor 27, ,00 30,00 60,00 60, Stavební úřad 5 436, , ,90 215,71 215, Obecní živnostenský úřad 2 171, , ,93 86,68 86, Kancelář tajemníka 730, ,00 610,20 81,36 81,36 Daňové příjmy , , ,14 106,42 104, Městská policie 4 994, , ,40 151,08 113, Odbor ochrany životního prostředí 409, ,00 548,87 99,79 99, Finanční odbor , , ,51 204,10 100, Odbor dopravy a silničního hospodářství 47, ,00 38,68 70,33 70, Odbor kultury a cestovního ruchu 3 261, , ,03 132,42 122, Odbor školství a tělovýchovy 46,91 0 0,00 3,76 x x 106 Odbor sociálních věcí 199, ,52 99,70 398,80 362, Matriční úřad 39, ,00 23,10 57,75 57, Správní odbor 5 978, , ,93 72,67 72, Odbor územního plánování 1,47 0 0,00 0,74 x x 112 Investiční odbor , , ,12 116,09 100, Stavební úřad 523, ,00 764,65 100,61 88, Majetkový odbor , , ,63 148,80 108, Odbor správy veřejných statků , , ,31 120,07 113, Odbor informačních a komunikačních technologií 100,00 2 2,00 3,91 195,50 195, Obecní živnostenský úřad 370, ,00 411,20 117,49 117, Kancelář primátora 261,05 5 5,00 6,26 125,20 125, Kancelář tajemníka 3 872, , , ,70 110, Odbor památkové péče 231, ,00 56,01 27,19 27, Odbor sportovní zařízení do ,37 0 0,00 0,00 x x 195 Fond zaměstnanců města 578, ,00 599,37 119,87 119,87 Nedaňové příjmy , , ,35 125,93 102, Městská policie 179, ,00 0,00 0,00 0, Investiční odbor 3 420, , ,58 x 167, Majetkový odbor , , ,69 17,72 93, Odbor správy veřejných statků 545, ,00 497,83 101,18 101, Kancelář tajemníka 0,00 0 0,00 18,00 x x Kapitálové příjmy , , ,10 19,37 95,55 Vlastní příjmy celkem , , ,59 105,38 104, Neinv.přijaté transfery ze SR (dotační vztah) , , ,12 100,39 100, Neinvestiční přijaté transfery , , ,13 x 99, Převody z vlastních fondů HČ 7 710, , ,00 208,77 100, Investiční přijaté transfery , , , ,72 100,00 Přijaté transfery , , ,99 269,38 99,99 Příjmy úhrnem , , ,58 113,45 103,58 % plnění SR % plnění UR 1 Sumář příjmů

113 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y Odpovědné místo Věcný obsah Skutečnost za rok 2013 FINANCOVÁNÍ Schválený rozpočet 2014 Rozbor financování Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostředků na 102 bankovních účtech , , ,34 14,72 4, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , ,00 144,85 100, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , , ,46 277,66 100, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 2 241,11 0 0, ,64 x x 102 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru -206,15 0 0, ,36 x x Financování celkem , , ,88 25,81 12,51 Úhrn zdrojů , , ,46 101,63 82,91 % plnění SR % plnění UR 2 Sumář příjmů

114 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK V Ý D A J E Skutečnost za rok 2013 Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 100 Městská policie , , ,93 97,98 97, Odbor ochrany životního prostředí 5 393, , ,43 241,93 98, Finanční odbor , , ,96 93,51 76, Odbor dopravy a silničního hospodářství 561, ,00 127,31 19,44 19, Odbor kultury a cestovního ruchu , , ,89 101,66 89, Odbor školství a tělovýchovy , , ,29 93,67 90, Odbor sociálních věcí , , ,64 112,42 67, Útvar hlavního architekta 757, , ,62 78,15 62, Matriční úřad 50, ,00 50,29 71,84 71, Správní odbor 8 295, , ,20 262,15 96, Odbor územního plánování 358, ,00 645,35 49,34 53, Investiční odbor , , ,15 x 63, Stavební úřad 152, ,00 223,30 74,19 55, Majetkový odbor 3 711, , ,60 62,65 86, Odbor správy veřejných statků , , ,58 103,73 96, Odbor informačních a komunikačních technologií , , ,51 104,99 87, Obecní živnostenský úřad 0,00 3 3,00 0,00 0,00 0, Kancelář primátora 6 508, , ,85 351,67 90, Kancelář tajemníka , , ,55 101,87 98, Odbor památkové péče 4 757, , ,56 68,20 70, Odbor rozvoje a veřejných zakázek 972, ,74 705,97 27,49 65, Odbor sportovní zařízení do ,66 0 0,00 0,00 x x 194 Program prevence kriminality 736, , ,48 589,80 99, Fond zaměstnanců města 6 901, , ,66 91,42 91, , , ,12 104,18 90, a Mateřské školy , , ,82 92,59 100, a Základní školy , , ,66 100,78 100, a 238 Školní jídelny 1 447, , ,74 100,13 100, , , ,22 98,50 100, Sportovní zařízení města České Budějovice , , ,48 92,45 100, , , ,48 92,45 100, Jeslová a azylová zařízení , , ,00 98,63 100, Domov pro seniory Hvízdal 6 478, , ,00 63,93 100, Centrum sociálních služeb Staroměstská 9 741, , ,00 81,71 100, Domov pro seniory Máj , , ,00 97,67 100,00 PO - sociální , , ,00 88,79 100, Jihočeské divadlo , , ,62 118,44 100,00 PO - kulturní O d p o v ě d n é m í s t o Odbory Magistrátu města PO - školství PO - sportovní , , ,62 118,44 100, Pohřební ústav města České Budějovice 2 000, , ,00 x 100,00 PO - ostatní 2 000, , ,00 x 100, Dopravní podnik města, a.s , , ,00 102,87 100, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , , ,00 100,03 91,87 Podnikatelské subjekty Běžné výdaje celkem Rozbor výdajů , , ,00 102,64 99, , , ,44 103,37 94, Městská policie 708, ,00 915,66 32,70 30, Odbor ochrany životního prostředí 625, ,84 130,84 x 100, Finanční odbor 100, , ,00 89,41 4, Odbor kultury a cestovního ruchu 60,00 0 0,00 0,00 x x 105 Odbor školství a tělovýchovy 400, ,00 400,00 100,00 100, Útvar hlavního architekta 104, ,00 348,48 23,23 23, Odbor územního plánování 315, ,00 809,99 53,78 55, Investiční odbor , , ,66 104,96 68, Majetkový odbor , , ,26 47,39 41,40 % plnění SR % plnění UR 3 Sumář výdajů

115 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK V Ý D A J E O d p o v ě d n é m í s t o Skutečnost za rok 2013 Schválený rozpočet 2014 Rozbor výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 115 Odbor správy veřejných statků , , ,17 81,09 78, Odbor informačních a komunikačních technologií 2 425, , ,21 41,86 36, Kancelář primátora 1 941, , ,36 66,64 81, Kancelář tajemníka 753, ,11 822,76 205,69 99, Odbor rozvoje a veřejných zakázek 572, ,35 162,14 28,45 26, Odbor sportovní zařízení do ,51 0 0,00 0,00 x x Odbory Magistrátu města , , ,53 96,14 62, a Mateřské školy 5 284, ,52 135,52 x 100, a Základní školy 6 505, , ,88 96,20 100, a 238 Školní jídelny 1 214, ,40 388,40 x 100,00 PO - školství , , ,80 101,01 100, Sportovní zařízení města České Budějovice 1 719, , ,00 x 100,00 PO - sportovní 1 719, , ,00 x 100, Jeslová a azylová zařízení 217, ,37 117,37 78,25 100, Centrum sociálních služeb Staroměstská 1 395,97 0 0,00 0,00 x x PO - sociální 1 613, ,37 117,37 78,25 100, Jihočeské divadlo 1 046, , ,65 98,02 100,00 PO - kulturní 1 046, , ,65 98,02 100, Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , ,00 500,00 100,00 100, Správa domů, s.r.o , , ,67 130,48 72,02 Podnikatelské subjekty Kapitálové výdaje celkem , , ,67 129,39 72, , , ,02 97,51 63,91 % plnění SR % plnění UR V Ý D A J E C E L K E M , , ,46 101,63 82,91 4 Sumář výdajů

116 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor příjmů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč OOŽP 1333 Poplatky za uložení odpadů 10 10,00 7,18 71,80 71, OOŽP 1361 Správní poplatky ,00 277,02 69,26 69, OOŽP 1361 Správní poplatky - rybářské lístky ,00 431,25 134,77 134, OOŽP 1361 Správní poplatky - lovecké lístky 40 40,00 68,58 171,45 171, FO 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků , ,19 95,75 93, FO 1112 Daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti , ,11 49,17 61, FO 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů , ,07 113,88 113, FO 1121 Daň z příjmů právnických osob , ,71 118,03 116, FO 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,90 95,49 100, FO 1211 Daň z přidané hodnoty , ,63 110,28 107, FO 1334 Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00 7,99 5,33 5,33 Poplatek za provoz systému shromažď., sběru, přepravy, třídění, využívání a odstr. komunál. 102,93 102, FO 1340 odpadů , , FO 1341 Poplatek ze psů , ,71 89,86 89, FO 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , ,67 144,77 144, FO 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 155,02 155,02 155, FO 1344 Poplatek ze vstupného , ,28 112,73 112, FO 1345 Poplatek z ubytovací kapacity , ,62 136,06 136, FO 1349 Zrušené místní poplatky 0 0,00 10,97 x x FO 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z VHP , ,59 145,90 145, FO 1355 Odvod z VHP , ,32 161,30 105, FO 1361 Správní poplatky - VHP 0 0,00 0,20 x x FO 1361 Správní poplatky 60 60,00 7,10 11,83 11, FO 1511 Daň z nemovitých věcí , ,32 102,50 102, ODSH 1353 Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řidičské oprávnění , ,20 102,93 102, ODSH 1361 Správní poplatky , ,65 95,96 95, MÚ 1361 Správní poplatky , ,08 105,54 105, SO 1361 Správní poplatky 50 50,00 30,00 60,00 60, SÚ 1361 Správní poplatky , ,90 215,71 215, ObŽÚ 1361 Správní poplatky , ,93 86,68 86, KT 1361 Správní poplatky ,00 610,20 81,36 81,36 D a ň o v é p ř í j m y , ,14 106,42 104, MP Příjmy z poskytování služeb a výr. - odtahy vozidel 0 840, ,05 x 230, MP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 6,06 x x Příjmy z poskytování služeb a výrobků MP manipulační poplatek za nasazení TPZOV ,00 672,42 67,24 67, MP Sankční platby - vybrané v hotovosti , ,30 84,44 84, MP Sankční platby - na místě nezaplacené , ,90 166,79 166, MP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 993, ,67 x 107, OOŽP Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 539,87 98,16 98, OOŽP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 9,00 x x FO Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - plavecký bazén 0 80,00 240,00 x 300, FO Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - PS 0 0,00 0,53 x x FO Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - ZS 0 55,00 143,00 x 260, FO Odvody příspěvkových organizací - mateřské školy 0 295,00 295,00 x 100, FO Odvody příspěvkových organizací - základní školy 0 117,37 117,37 x 100, FO Odvody příspěvkových organizací - Jihočeské divadlo , ,84 x 100, FO Odvody příspěvkových org. - Sportovní zařízení města ČB 0 60,00 60,00 x 100, FO Odvody příspěvkových organizací - sociální zařízení , ,00 198,11 100, FO Příjmy z úroků , ,87 129,37 100, FO Příjmy z úroků - Masné krámy 45 45,00 36,55 81,22 81, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - portfolio 0 0,00 8,29 x x FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - Teplárna , ,03 202,88 100, FO Příjmy z podílů na zisku a dividend - A.S.A., s.r.o , ,82 133,19 100, FO Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 0,44 x x FO Příjmy z FV minulých let mezi krajem a obcemi , ,19 x 100, FO Ostatní přijaté vratky transferů 0 57,27 57,27 x 100,00 5 Příjmy % plnění SR % plnění UR

117 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč FO Ostatní přijaté vratky transferů , ,11 x 100,00 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - vratka x x FO nevyčerpaných půjček - FPKB 0 0,00 8, FO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 189,59 x x FO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20,00 0,86 4,30 4, FO 2420 Splátky půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.subj.- FPKB ,00 11,23 8,26 8, FO 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva - FPKB , ,97 102,72 102, ODSH Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 0,18 x x ODSH Sankční platby přijaté od jiných subjektů 50 50,00 33,50 67,00 67, ODSH Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 5 5,00 5,00 100,00 100, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 269,01 224,18 224, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - CBsystem , ,49 101,85 101, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - Ticketpro 20 20,00 10,76 53,80 53, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků - MHD ,00 304,23 152,12 152, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - výtvarné ateliéry 30 30,00 40,80 136,00 136, OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - KD Vltava 0 0,00 6,02 x x OKCR Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - radniční bál ,00 118,56 55,66 55, OKCR Příjmy z poskytování služeb a výrobků 40 40,00 123,47 308,68 308, OKCR Příjmy z prodeje zboží ,00 473,65 157,88 157, OKCR Příjmy z pronájmu pozemků 14 14,00 23,66 169,00 169, OKCR Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Slávie ,00 627,97 104,66 104, OKCR Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 100,00 100,00 100, OKCR Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - KD Vltava 0 0,00 130,75 x x OKCR Ostatní přijaté vratky transferů 0 91,42 127,06 x 138, OKCR Přijaté neinvestiční dary 0 116,26 116,26 x 100, OKCR Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 1,34 x x OŠT Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 3,76 x x OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - recepty 10 10,00 15,22 152,20 152, OSV Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 0 0,00 0,51 x x OSV Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 27,18 x x OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 2,52 33,75 x 1 339, OSV Ostatní přijaté vratky transferů 0 0,00 3,52 x x OSV Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 13,52 x x OSV 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 15 15,00 6,00 40,00 40, MÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů 40 40,00 23,10 57,75 57, SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů - kontrolní vážení 80 80,00 170,30 212,88 212, SO Sankční platby přijaté od jiných subjektů , ,19 69,35 69, SO Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - kontrolní vážení 20 20,00 53,00 265,00 265, SO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 445,44 89,09 89, OÚP Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 0,74 x x IO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - ČEVAK, a.s , ,39 111,75 100, IO Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 394,77 x x IO Přijaté neinvestiční dary , ,00 x 100, IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 3,29 x x IO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 488,67 525,67 x 107, SÚ Příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování 10 10,00 9,48 94,80 94, SÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 499,56 76,86 76, SÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,00 255,61 255,61 127, MO Ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena , ,54 204,65 107, MO Příjmy z pronájmu pozemků , ,88 107,98 107, MO Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - nebytové prostory ,00 168,26 120,19 120, MO Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 96,23 x x MO Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 20 20,00 38,72 193,60 193, SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací karty , ,18 115,77 115, SVS Příjmy z poskytování služeb a výrobků - SÚS 0 0,00 363,00 x x SVS Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - parkovací automaty , ,06 97,65 95, SVS Příjmy z pronájmu pozemků ,00 913,80 114,23 114, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - komunikace , ,11 130,89 130,89 % plnění SR % plnění UR 6 Příjmy

118 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK P Ř Í J M Y Rozbor příjmů Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - rezervé , ,80 164,99 164, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - neziskové objekty 50 50,00 158,19 316,38 316, SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - veřejné osvětlení 0 0,00 45,37 x x SVS Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - Lesy a rybníky města ,00 200,00 11,49 11, SVS Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , ,65 402,81 402, SVS Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 222,63 x x SVS Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 26,78 x x SVS Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 5 5, ,95 x x SVS Přijaté pojistné náhrady 0 400,09 832,64 x 208, SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - Budvar aréna , ,00 100,00 100, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - Masné krámy ,00 92,35 87,12 87, SVS Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,77 x 120, SVS Přij. nekapitálové příspěvky a náhrady - separace KO , ,68 125,58 125, SVS Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 218,35 x x OICT Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0 0,00 1,60 x x OICT Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 2 2,00 2,31 115,50 115, ObŽÚ Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 348,00 116,00 116, ObŽÚ Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 50,00 63,20 126,40 126, KP Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 5,00 6,20 124,00 124, KP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 0,06 x x KT Příjmy z poskytování služeb a výrobků - tiskárna 15 15,00 13,56 90,40 90, KT Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ,00 623,07 124,61 124, KT Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 210,41 x x KT Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0 0,00 10,00 x x KT Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM 10 10,00 4,23 42,30 42, KT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0 0,00 106,17 x x KT Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,53 x 100, KT Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0 0,00 83,20 x x OPP Sankční platby přijaté od jiných subjektů ,00 46,01 23,01 23, OPP Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 6,00 10,00 166,67 166, FZM Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - Nová Pec ,00 196,25 98,13 98, FZM 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,00 403,12 134,37 134,37 N e d a ň o v é p ř í j m y , ,35 125,93 102, MP Příjmy z prodeje ostatního HDM ,00 0,00 0,00 0, IO Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 605,00 605,00 x 100, IO Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 0,00 409,58 x x MO Příjmy z prodeje pozemků , ,07 126,56 107, MO Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , ,62 10,21 84, SVS Příjmy z prodeje ost.nem. a jejich částí - Masné krámy ,00 497,83 101,18 101, KT Příjmy z prodeje ostatního HDM 0 0,00 18,00 x x K a p i t á l o v é p ř í j m y , ,10 19,37 95,55 V l a s t n í p ř í j m y , ,59 105,38 104, FO 4111 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR , ,00 x 100, FO 4112 Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci dotačního vztahu , ,12 100,39 100, FO 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR , ,58 x 100, FO 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 113,00 113,00 x 100, FO 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,59 x 100, FO 4123 Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 75,00 57,96 x 77, FO 4131 Převody z vlastních fondů HČ , ,00 208,77 100, FO 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 674,42 674,42 x 100, FO 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , ,80 x 100, FO 4221 Investiční přijaté transfery od obcí ,73 778,89 238,92 100, FO 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,63 x 100,00 P ř i j a t é t r a n s f e r y , ,99 269,38 99,99 P ř í j m y c e l k e m % plnění SR % plnění UR , ,58 113,45 103,58 7 Příjmy

119 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,23 98,21 97, Ostatní osobní výdaje ,00 379,31 71,57 71, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam , ,76 100,73 100, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,29 100,72 99, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,00 171,68 68,67 68, Potraviny - ochranné nápoje 15 15,00 0,67 4,47 4, Ochranné pomůcky 20 23,00 22,29 111,45 96, Léky a zdravotnický materiál ,50 92,87 46,44 77, Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků , ,93 107,99 75, Knihy, učební pomůcky a tisk 20 20,00 13,77 68,85 68, DHDM - krátká kulová zbraň ,50 109,99 73,33 83, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,00 864,95 133,07 96, Nákup materiálu jinde nezařazený - náboje 50 53,00 52,64 105,28 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - foto, baterie 30 30,00 15,88 52,93 52, Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly ,00 199,92 90,87 90, Nákup materiálu jinde nezař. - krmivo pro služební psy ,00 94,30 94,30 94, Nákup materiálu jinde nezař. - kancelářský materiál 70 70,00 55,57 79,39 79, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 261,52 130,76 98, Studená voda 85 85,00 64,86 76,31 76, Teplo ,00 454,33 100,96 99, Elektrická energie ,00 579,05 71,49 94, Elektrická energie - kamerový systém MKDS 70 70,00 45,28 64,69 64, Pohonné hmoty a maziva , ,53 96,12 95, Poštovní služby 5 5,00 1,46 29,20 29, Služby telekomunikací a radiokomunikací ,00 247,81 99,12 99, Služby telekomunikací a radiokomunikací - frekvence 50 40,00 36,19 72,38 90, Nájemné , ,48 77,46 77, Nájemné - kamerový systém MKDS ,00 113,60 56,80 56, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 30,25 15,13 36, Služby školení a vzdělávání - POLIS ,00 162,50 60,19 60, Služby školení a vzdělávání - veterinární, referentské ,00 77,31 70,28 70, Nákup ostatních služeb - tisk tiskopisů ,00 132,30 88,20 88, Nákup ostatních služeb - označení služebních aut 50 50,00 15,44 30,88 30, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování , ,44 90,62 90, Nákup ostatních služeb - lékařská vyšetření ,00 99,09 66,06 73, Nákup ostatních služeb - odchyt psů 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , ,70 103,39 99, Nákup ostatních služeb - vyšetření biologického materiálu 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kamerový systém MKDS ,00 217,12 108,56 95, Opravy a udržování - služebních vozidel ,00 633,37 70,37 93, Opravy a udržování - oděvů, obuvi a OOP 10 10,00 8,76 87,60 87, Opravy a udržování ,00 470,64 94,13 94, Opravy a udržování - kamerový systém MKDS , ,82 113,65 99, Programové vybavení 60 60,00 57,14 95,23 95, Cestovné 30 30,00 3,87 12,90 12, Pohoštění 15 15,00 10,44 69,60 69, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 10,00 2,37 23,70 23, Věcné dary 30 30,00 4,07 13,57 13, Nákup kolků 50 50,00 42,30 84,60 84, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - dálniční známky 5 5,00 3,62 72,40 72, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0 15,00 15,00 x 100, Platba daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 10 10,00 0,00 0,00 0, Náhrady mezd v době nemoci ,00 252,69 76,57 76, Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - vratky minulých let 5 5,00 2,11 42,20 42, Ostatní neinvestiční výdaje j.n. - nevyplacené mzdy za prosinec 0 0,00 866,42 x x 100 celkem Městská policie , ,93 97,98 97, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 15,00 11,00 110,00 73, Nájemné - uložení trofejí 25 25,00 25,00 100,00 100,00 8 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

120 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby - vodní hospodářství 15 10,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby 15 14,00 5,25 35,00 37,50 Konzultační, poradenské a právní služby - Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 0 63,80 63,80 x 100, Nákup ostatních služeb - veterinární a rostlinolékařská péče 5 5,00 5,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - lesy, myslivost 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - vodní hospodářství 35 15,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - monitoring ochrany ovzduší ,00 195,54 97,77 97, Nákup ostatních služeb - druhová ochrana 50 72,00 71,61 143,22 99, Nákup ostatních služeb - dřeviny a krajina 30 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - přechodně chráněné plochy 10 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - ochrana a provoz rezervací 50 65,00 64,89 129,78 99, Nákup ostatních služeb - údržba památných stromů a VKP ,00 358,56 179,28 99, Nákup ostatních služeb - ÚSES 60 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - vyhlášení památných stromů a VKP ,00 108,92 54,46 99, Nákup ostatních služeb - ekologická výchova ,00 276,00 120,00 100, Nákup ostatních služeb - Terminál ,00 240,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - Robinson ,00 150,00 100,00 100, Nákup ost.služeb - Evropský týden mobility a Den bez aut 80 71,00 70,35 87,94 99, Opravy a udržování 30 0,00 0,00 0,00 x Pohoštění - akce ekologické výchovy 5 5,00 2,68 53,60 53, Věcné dary 9 14,00 13,94 154,89 99, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyz.os. - činnost OLH 0 642,04 642,03 x 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 111,05 111,05 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - činnost OLH , ,10 x 100,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj. - práv.osob. - výsadba melioračních dřevin 0 158,00 158,00 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 249,35 249,35 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 94,60 94,60 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 95,00 95,00 x 100, Účelové neinv.transf.fyz. osob. - činnost OLH 0 68,76 68,76 x 100, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 x Ost.neinv.výdaje j.n. - škody při výkonu myslivecké stráže 5 5,00 0,00 0,00 0, Ost.neinv.výdaje j.n. - vratka pokut 0 1,00 1,00 x 100, celkem Odbor ochrany životního prostředí , ,43 241,93 98, Úroky vlastní - úvěr KB a.s. - Úpravna vody ČB , ,60 99,98 99, Úroky vlastní - úvěr HVB Bank a.s. - zimní stadion , ,88 99,99 99, Úroky vlastní - úvěr ŽB a.s.- přeúvěrování hypotečních úvěrů ,00 169,96 69,66 69, Úroky vlastní - kontokorentní úvěr 20 20,00 0,00 0,00 0, Úroky vlastní - úvěr ČS a.s , ,61 44,65 66, Kurzové rozdíly ve výdajích 1 9,34 9,34 934,00 100, Služby peněžních ústavů ,96 281,58 62,85 62, Konzultační, poradenské a právní služby - ČOV ,00 145,00 96,67 96, Konzultační, poradenské a právní služby ,89 827,86 165,57 93, Konzultační, poradenské a právní služby - portfolio 10 3,73 3,73 37,30 100, Nákup ostatních služeb 0 1,88 1,88 x 100, Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - náklady soud.exekutora 10 10,00 0,00 0,00 0, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - DPH , ,32 122,22 83, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - soudní poplatky 15 15,00 2,10 14,00 14, Platby daní a poplatků SR - daň z příjmů práv.osob za obce , ,12 94,23 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,13 431,04 81, Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transf.poskytnutých v min. 0rozp.obd. 16,81 16,81 x 100, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 347,81 347,81 x 100, Nespecifikované rezervy ,64 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 10,23 10,23 x 100, celkem Finanční odbor , ,96 93,51 76, Konzultační, porad. a právní služby - přeložka silnice III/ ,00 0,00 x 0,00 % plnění SR % plnění UR 9 Běžné výdaje

121 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 77,33 77,33 77, Věcné dary - BESIP 50 50,00 49,98 99,96 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 5,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor dopravy a silničního hospodářství ,00 127,31 19,44 19, Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA, Intergram 0 72,78 51,94 x 71, Odměny za užití duševního vlastnictví - Dny slovenské kultury 0 43,38 43,38 x 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Múzy na vodě 0 228,57 228,57 x 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Masopust 0 22,00 22,00 x 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Kulturní léto 0 68,00 68,00 x 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - významná výročí 0 4,80 4,80 x 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - Den seniorů 0 15,50 12,00 x 77, Odměny za užití duševního vlastnictví - tradiční svátky 0 248,60 80,60 x 32, Odměny za užití duševního vlastnictví - kultura 0 190,00 169,15 x 89, Odměny za užití duševního vlastnictví - Dům umění 0 151,72 151,72 x 100, Odměny za užití duševního vlastnictví - KD Vltava 0 11,00 0,00 x 0, Odměny za užití duševního vlastnictví - radniční bál 0 146,30 146,30 x 100, Ochranné pomůcky - včely 2 1,85 1,85 92,50 100, Knihy, učební pomůcky a tisk - Dům umění 0 1,96 0,69 x 35, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - cestovní ruch ,35 0,00 0,00 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - CBsystem 25 5,06 5,06 20,24 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Motocyklové muzeum 0 29,65 29,65 x 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kultura 10 19,97 19,97 199,70 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Dům umění 0 9,81 9,74 x 99, Nákup zboží - Turistické informační centrum ,00 198,51 99,26 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - Malá solnice 4 4,00 3,95 98,75 98, Nákup materiálu jinde nezařazený - cestovní ruch 50 50,00 28,91 57,82 57, Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace ,85 49,85 49,85 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - CBsystem 55 55,00 54,96 99,93 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - včely 30 32,10 32,07 106,90 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - kultura ,00 51,05 36,46 36, Nákup materiálu jinde nezařazený - Dům umění 48 62,60 60,50 126,04 96, Nákup materiálu jinde nezařazený - KD Vltava 0 0,50 0,46 x 92, Studená voda - Malá solnice 3 3,00 1,78 59,33 59, Studená voda - Kulturní léto 0 6,00 5,05 x 84, Teplo - Malá solnice 67 54,74 39,40 58,81 71, Elektrická energie - Malá solnice 20 32,26 32,26 161,30 100, Pohonné hmoty a maziva 26 26,00 23,98 92,23 92, Poštovní služby 3 3,00 1,43 47,67 47, Poštovní služby - Dům umění 44 44,00 41,13 93,48 93, Služby telekomunikací a radiokomunikací - Dům umění 36 36,00 20,71 57,53 57, Služby peněžních ústavů - pojištění výstav 70 68,54 68,54 97,91 100, Služby peněžních ústavů - pojištění výstav - Dům umění 5 0,00 0,00 0,00 x Nájemné - cestovní ruch 30 15,00 14,40 48,00 96, Nájemné - kultura ,29 421,00 112,27 91, Nájemné - radniční bál 63 62,40 62,40 99,05 100, Konzultační, poradenské a právní služby - cestovní ruch 25 25,00 19,80 79,20 79, Konzultační, poradenské a právní služby - studie potřeb kultury 0 72,30 72,30 x 100, Konzultační, poradenské a právní služby - kultura 0 128,50 77,44 x 60, Konzultační, poradenské a právní služby 100 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace ,00 90,52 90,52 90, Nákup ostatních služeb - Malá solnice 10 10,00 7,11 71,10 71, Nákup ostatních služeb - propagační tiskoviny ,00 448,85 128,24 69, Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace ,00 199,00 99,50 99, Nákup ostatních služeb - CBsystem ,00 200,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - cestovní ruch ,83 253,12 210,93 92, Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize ,00 293,34 73,34 73, Nákup ostatních služeb - Kinematograf bratří Čadíků 15 18,00 18,00 120,00 100,00 10 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

122 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - kino Háječek ,40 248,40 99,36 100, Nákup ostatních služeb - Masopust 45 14,21 14,21 31,58 100, Nákup ostatních služeb - Překročme bariéry 55 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - Čarodějnice 70 70,00 70,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - Den plný her - Den dětí, První den po škole ,60 72,60 48,40 100, Nákup ostatních služeb - Den seniorů 70 54,50 50,10 71,57 91, Nákup ostatních služeb - tradiční svátky ,98 642,54 98,85 88, Nákup ostatních služeb - významná výročí 20 15,20 7,53 37,65 49, Nákup ostatních služeb - kultura ,90 223,77 559,43 86, Nákup ostatních služeb - kronika města ,44 60,44 63,62 48, Nákup ostatních služeb - výstavy 10 2,83 2,83 28,30 100, Nákup ostatních služeb - Kulturní léto ,00 279,79 59,53 93, Nákup ostatních služeb - Dny slovenské kultury ,32 168,32 62,34 100, Nákup ostatních služeb - vánoční trhy ,46 225,10 86,58 61, Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě ,82 364,83 45,60 100, Nákup ostatních služeb - Dům umění , ,61 169,79 98, Nákup ostatních služeb - propagace kulturních akcí ,00 101,02 50,51 54, Nákup ostatních služeb - KD Slávie ,50 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - realizace strateg. rozvoje kultury 50 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - Rozkvetlé město 0 12,00 12,00 x 100, Nákup ostatních služeb - KD Vltava 0 4,50 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - úklid a úprava okolí památníků 30 30,00 10,48 34,93 34, Nákup ostatních služeb - informační měsíčník ,00 258,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - radniční bál ,58 122,58 40,86 100, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města 10 11,67 2,53 25,30 21, Opravy a udržování - pomníků a pamětních desek 35 35,00 9,79 27,97 27, Opravy a udržování - KD Vltava 0 66,00 0,00 x 0, Pohoštění - výstavy, kulturní akce 35 44,85 36,13 103,23 80, Pohoštění - Dům umění 40 60,00 54,13 135,33 90, Pohoštění - radniční bál 10 10,00 10,00 100,00 100, Poskyt.neinv.příspěvky a náhrady - autor.odměny OSA, Intergram 60 0,00 0,00 0,00 x Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 5 5,00 0,00 0,00 0, Věcné dary - prezentační předměty ,90 279,19 93,06 89, Věcné dary 20 20,00 7,96 39,80 39, Věcné dary - Dům umění 3 3,00 0,35 11,67 11, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 298,60 298,60 x 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Kino Kotva , ,00 120,83 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - fyzickým osobám 0 285,00 285,00 x 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 131,40 131,40 x 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 681,00 645,00 x 94, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 137,28 137,28 x 100, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem 0 340,60 340,60 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 820,84 617,07 x 75, Neinvestiční transfery spolkům , ,27 x 97, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 28,80 28,80 x 100, Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím 0 57,12 57,12 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 169,00 169,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 96,00 88,00 x 91, Neinvestiční transfery cizím PO - knihovna - knižní novinky 50 50,00 50,00 100,00 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 482,60 482,60 x 100, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 10 10,00 0,00 0,00 0, Dary obyvatelstvu - ocenění talentů 60 60,00 24,00 40,00 40, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám 0 261,10 240,10 x 91, Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Rozkvetlé město 50 16,00 16,00 32,00 100, Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ cestovní ruch ,76 0,00 0,00 0, Nespec. rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ kultura ,00 0,00 0,00 x Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 2,58 2,58 x 100, celkem Odbor kultury a cestovního ruchu , ,89 101,66 89,67 11 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

123 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení hřišť ,00 123,07 246,14 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - servis a regulace vytápění PO 70 70,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený - MŠ 0 0,06 0,06 x 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - údržba hřišť 2 2,00 1,79 89,50 89, Nájemné 10 10,00 4,60 46,00 46, Nájemné 0 10,00 9,44 x 94, Konzultační, poradenské a právní služby 20 20,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání 80 80,00 76,82 96,03 96, Nákup ostatních služeb - ČB - město sportu 37 37,00 36,30 98,11 98, Nákup ostatních služeb - servis a regulace vytápění MŠ, ZŠ a ŠJ ,00 211,14 99,59 99, Nákup ostatních služeb 0 60,00 42,70 x 71, Nákup ostatních služeb ,80 95,37 47,69 83, Opravy a udržování - hřiště ,00 469,65 85,39 98, Pohoštění - porada ředitelek/lů ZŠ a MŠ 30 50,03 47,30 157,67 94, Pohoštění - při mimořádných akcích MŠ, ZŠ a ŠJ 20 14,91 14,91 74,55 100, Ostatní nákupy jinde nezař. - projekty rozšiřující služby škol ,55 81,08 20,27 79, Věcné dary 20 20,20 20,14 100,70 99, Věcné dary - soutěže 20 20,00 19,92 99,60 99, Neinv.transf.nefin.podnik.subj. fyzickým osobám - podpora rodin s předškolními 0 dětmi 140,00 72,00 x 51, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-fyz.os. - děti ve věku do 6 let 0 90,10 90,10 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-fyz.os. - využ.voln.času dětí a mládeže 0 25,84 25,84 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj. - fyzickým osobám 0 30,00 30,00 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - děti ve věku do 6 let 0 183,00 183,00 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - podpora rodin s předškolními 2 dětmi ,00 152,00 6,33 13, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-právnickým osobám 0 71,60 71,60 x 100, Neinv.transf.nefin.pod.subj.-práv.os. - využití volného času dětí a mládeže 0 30,00 30,00 x 100, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - podpora rodin s předškolními dětmi 0 80,00 26,00 x 32, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - využití volného času dětí a mládeže 0 56,91 56,91 x 100, Neinv.transfery spolkům - podpora rodin s předškolními dětmi 0 50,00 19,00 x 38, Neinv.transfery spolkům - děti ve věku do 6 let 0 100,00 100,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - sport mládeže , ,40 x 96, Neinv.transfery spolkům - Volejbalový klub ČB , ,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - reprezentace ,00 250,00 100,00 100, Neinv.transfery spolkům - dětské a mlád. org , ,78 x 100, Neinv.transfery spolkům - Bambiriáda 35 35,00 35,00 100,00 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ.-podpora rodin s předškolními dětmi 0 10,00 2,00 x 20, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - děti ve věku do 6 let 0 96,90 96,90 x 100, Neinv.transf.církvím a nábož.společ. - využití vol.času mládeže 0 194,57 194,57 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace města ,00 200,00 100,00 100, Ost.neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace a nadační fondy 0 40,00 40,00 x 100, Neinv.transf.vysokým školám - využ.vol.času dětí a mlád. 0 30,00 30,00 x 100, Neinv.transf.veřejným výzkumným institucím 0 30,00 30,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO - sport mládeže 0 55,00 55,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 20,00 20,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO - Pohár primátora města 30 30,00 30,00 100,00 100, Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám - využití volného času dětí a 0mládeže 57,90 57,90 x 100, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - Rok ve Francii 0 50,00 50,00 x 100, Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ děti ve věku do 6 let 500 0,00 0,00 0,00 x Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ sport ,00 0,00 0,00 x Nespec.rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ volnočasové aktivity ,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - odpisy PO ,00 0,00 0,00 0, celkem Odbor školství a tělovýchovy , ,29 93,67 90, Ostatní osobní výdaje - Implementace RPSS ČB 0 776,65 549,44 x 70, Ostatní osobní výdaje - úklid klubů důchodců 60 60,00 59,26 98,77 98, Povinné pojistné na soc.zab. - Implementace RPSS ČB 0 38,24 24,74 x 64, Povinné pojistné na veřejné zdrav. poj. - Implementace RPSS ČB 0 14,82 8,90 x 60, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 1,00 0,00 0,00 0, Povinné pojistné na úraz.pojištění - Implementace RPSS ČB 0 0,69 0,42 x 60,87 12 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

124 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Odměny za užití duševního vlastnictví 0 0,70 0,63 x 90, Knihy, učební pomůcky a tisk - protidrogová prevence 2 0,00 0,00 0,00 x Knihy, učební pomůcky a tisk - výkon pěstounské péče 0 20,00 14,92 x 74, Knihy, učební pomůcky a tisk - předplatné novin 15 7,00 6,97 46,47 99, Knihy, učební pomůcky a tisk - Komunitní centrum 0 4,00 3,26 x 81, DHDM - Podpora standardizace OSPOD Č. Budějovice 0 285,00 223,72 x 78, DHDM - Implementace RPSS ČB 0 1,22 0,00 x 0, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vybavení 5 7,00 6,59 131,80 94, DHDM - Komunitní centrum 0 396,53 356,86 x 90, Nákup materiálu jinde nezařazený - protidrogová prevence 25 24,60 24,58 98,32 99, Nákup materiálu jinde nezař - Podpora standard. OSPOD ČB 0 40,00 18,24 x 45, Nákup materiálu jinde nezařazený - rozvojový plán města 0 7,00 5,05 x 72, Nákup materiálu jinde nezařazený 5 7,00 5,88 117,60 84, Nákup materiálu jinde nezařazený - Komunitní centrum 0 28,47 22,81 x 80, Studená voda 32 51,50 30,80 96,25 59, Teplo ,10 189,67 84,67 80, Plyn 94 94,00 87,62 93,21 93, Elektrická energie 49 67,50 59,65 121,73 88, Teplá voda 12 12,00 9,55 79,58 79, Služby telekom.a radiokom. - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 3,00 0,30 x 10, Služby telekom.a radiokom. - Implementace RPSS ČB 0 5,00 2,00 x 40, Služby telekomunikací a radiokomunikací 8 8,00 6,31 78,88 78, Nájemné - výkon pěstounské péče 0 50,00 0,00 x 0, Nájemné - kluby důchodců ,00 66,02 66,02 90, Nájemné - plavání pro ZTP 50 50,00 48,00 96,00 96, Konzultační, poradenské a právní služby 10 10,00 0,00 0,00 0, Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 30,00 17,83 x 59, Služby školení a vzdělávání 20 15,00 10,29 51,45 68, Nákup ostatních služeb - zhotovení publikace ,00 94,59 72,76 96, Nákup ostatních služeb 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - výkon pěstounské péče ,96 619,72 x 8, Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 140,98 45,17 x 32, Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města 0 214,49 40,00 x 18, Nákup ostatních služeb - Implementace RPSS ČB 0 232,37 76,35 x 32, Nákup ostatních služeb - sociální hospitalizace 60 53,00 20,90 34,83 39, Nákup ostatních služeb - vstupné a zájezdy důchodců ,00 96,52 128,69 96, Nákup ostatních služeb ,00 121,96 119,57 99, Nákup ostatních služeb - plavání pro ZTP 10 10,00 10,00 100,00 100, Nákup ostatních služeb - udržitelnost projektů ,00 79,72 72,47 99, Nákup ostatních služeb - Komunitní centrum 0 72,00 58,89 x 81, Nákup ostatních služeb - lékařské prohlídky 30 30,00 6,84 22,80 22, Opravy a udržování - kluby důchodců 15 0,30 0,15 1,00 50, Pohoštění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 2,00 1,00 x 50, Pohoštění - setkání pracovních skupin rozvojového plánu 5 5,00 4,45 89,00 89, Pohoštění - setkání důchodců 20 25,00 24,86 124,30 99, Věcné dary - dětské domovy 35 44,40 44,32 126,63 99, Neinv.transf.obec.prosp.společ. - osobní asistence 0 503,70 503,70 x 100, Neinv.transfery obecně prospěšným společnostem , ,00 x 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 25,00 25,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - Prevent , ,00 123,00 100, Neinv.transfery spolkům - tísňová péče ,00 211,20 81,23 99, Neinvestiční transfery spolkům , , ,00 100, Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- hospicová péče 0 600,00 600,00 x 100, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem , ,75 x 100, Neinv.transfery církvím a nábož.společ.- osobní asistence 0 496,10 496,10 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK, Svaz důchodců , ,25 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - ČČK dárcovství krve ,00 100,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a podobným organizacím 0 76,50 76,50 x 100,00 13 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

125 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nespecifikované rezervy - hospicová péče ,00 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - osobní asistence ,20 0,00 0,00 0, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - dotace pečovatelské službě ,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař. - vratky sociálních dávek 0 0,90 0,89 x 98, celkem Odbor sociálních věcí , ,64 112,42 67, Ostatní osobní výdaje - veřejná soutěž 0 180,00 180,00 x 100, Nájemné 10 10,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj cyklistiky ,00 548,13 548,13 91, Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady ,00 380,94 63,49 44, Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc ,00 177,75 88,88 88, Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost ,00 96,32 64,21 64, Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území 0 210,00 197,15 x 93, Nákup ostatních služeb - dopravní průzkum ,00 67,00 67,00 67, Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace ,00 79,86 798,60 60, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - sociologie, statistika 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - soutěže ,00 24,30 2,43 6, Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace ,70 302,37 60,47 42, Nákup ostatních služeb - výkon hlavního architekta ,00 626,80 87,06 87, Pohoštění - výstavy, vernisáže 10 10,00 0,00 0,00 0, celkem Útvar hlavního architekta , ,62 78,15 62, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro občanské obřady 25 25,00 21,90 87,60 87, Pohoštění - při obřadech 7 7,00 3,79 54,14 54, Věcné dary 38 38,00 24,60 64,74 64, celkem Matriční úřad 70 70,00 50,29 71,84 71, Nákup ostatních služeb ,45 154,90 55,32 55, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 10 10,00 4,78 47,80 47, Ostatní neinv.výdaje jinde nezařazené - kontrolní vážení 0 144,34 144,34 x 100, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 15 15,00 9,80 65,33 65, Ostatní platy - refundace - volby do Parlamentu 0 0,41 0,41 x 100, Ost.povin.pojistné hraz.zaměstnavatelem-ref.-volby do Parlamentu 0 0,14 0,14 x 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do ZO 80 80,00 48,73 60,91 60, Ostatní platy - refundace - volby do ZO 20 25,23 25,23 126,15 100, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do ZO ,29 893,29 893,29 100, Ostatní osobní výdaje - volby do ZO , ,48 573,39 94, Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do ZO ,00 159,68 362,91 89, Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do ZO 60 75,00 57,48 95,80 76, Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do ZO 6 11,00 8,81 146,83 80, Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do ZO 35 35,00 18,17 51,91 51, Poštovní služby - volby do ZO ,00 456,35 142,61 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do ZO 25 25,00 22,87 91,48 91, Nájemné - volby do ZO ,35 958,35 319,45 100, Nákup ostatních služeb - volby do ZO ,71 139,96 99,97 94, Pohoštění - volby do ZO ,94 137,94 114,95 100, Platy zaměstnanců v pracovním poměru - volby do EP 80 49,21 49,21 61,51 100, Ostatní platy - refundace - volby do EP 20 15,07 15,07 75,35 100, Ostatní osobní výdaje - volby do EP , ,71 493,88 100, Ostatní osobní výdaje - dohody - volby do EP ,81 807,81 807,81 100, Povinné pojistné na soc.zabezp. - volby do EP ,73 137,73 313,02 100, Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění - volby do EP 60 49,58 49,58 82,63 100, Povinné pojistné hrazené zaměstn. - volby do EP 6 5,15 5,15 85,83 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - volby do EP 35 20,74 20,74 59,26 100, Poštovní služby - volby do EP ,47 458,47 143,27 100, Služby telekomunikací a radiokomunikací - volby do EP 25 22,88 22,88 91,52 100, Nájemné - volby do EP ,42 908,42 302,81 100,00 % plnění SR % plnění UR 14 Běžné výdaje

126 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - volby do EP ,00 162,00 115,71 100, Pohoštění - volby do EP ,72 117,72 98,10 100, celkem Správní odbor , ,20 262,15 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 2,00 0,00 0,00 0, Nákup materiálu jinde nezařazený 2 2,00 0,00 0,00 0, Nájemné 2 2,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a práv.služby - technická pomoc ,00 294,00 55,16 55, Konzultační, poradenské a práv.služby - expertní činnost ,00 126,00 50,40 50, Nákup ostatních služeb - kopírování, fotodokumentace 30 30,00 26,48 88,27 88, Nákup ostatních služeb - výstavy, propagace ,00 98,37 98,37 98, Nákup ostatních služeb - grafické výstupy dat, aj ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 10 10,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - územně analytické podklady ,00 98,08 26,80 36, Pohoštění - výstavy, vernisáže 3 3,00 2,42 80,67 80, celkem Odbor územního plánování ,00 645,35 49,34 53, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - mateřské školy 0 62,00 26,74 x 43, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - základní školy 0 31,30 30,25 x 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - Jihočeské divadlo 0 400,00 86,35 x 21, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 20,00 19,37 x 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - revitalizace 4D 0 250,00 237,58 x 95, Studená voda 0 106,00 105,58 x 99, Teplo 0 37,80 37,74 x 99, Elektrická energie 0 4,70 4,67 x 99, Nájemné 0 65,80 51,32 x 77, Konzultační, poradenské a právní služby ,21 754,21 251,40 100, Konzultační, poradenské a právní služby - studie 50 72,00 54,40 108,80 75, Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky ,00 151,63 151,63 93, Nákup ostatních služeb 0 666,00 299,52 x 44, Nákup ostatních služeb 0 3,70 0,00 x 0, Nákup ostatních služeb - energetické audity ,00 22,25 22,25 22, Nákup ostatních služeb - ZŠ Bezdrevská - sadové úpravy 0 278,00 211,69 x 76, Nákup ostatních služeb - kopírování dokumentace 25 20,17 14,19 56,76 70, Nákup ostatních služeb 0 869,00 771,25 x 88, Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření ,00 29,70 19,80 19, Nákup ostatních služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4D , ,96 x 63, Nákup ostatních služeb - veřejná zeleň ,00 90,26 180,52 66, Nákup ostatních služeb - protihluková opatření ,00 0,00 x 0, Nákup ost.služeb - monitoring úrovně hluku a vibrací ,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb 0 42,00 0,00 x 0, Opravy a udržování - Pražská třída , ,32 x 100, Opravy a udržování - Sportovní zařízení města ČB 0 236,41 236,41 x 100,00 Opravy a udržování - odstranění závad - bytovky v ul M.Horákové, J.Bendy, U lesa a Dubenská ,00 0,00 x 0, Opravy a udržování 0 31,00 30,76 x 99, celkem Investiční odbor , , ,65 63, Konzultační, poradenské a právní služby ,23 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 222,53 111,27 74, Pohoštění 1 1,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 0,77 0,77 x 100, celkem Stavební úřad ,00 223,30 74,19 55, Nájemné , ,09 97,75 98, Konzultační, poradenské a práv.služby - znalecké posudky 10 3,95 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 128,23 256,46 91, Konzultační, poradenské a právní služby 37 37,00 36,30 98,11 98, Nákup ostatních služeb - geometrický plán ,00 188,79 94,40 94, Nákup ostatních služeb - inzerce ,00 96,93 96,93 96, Nákup ostatních služeb - realitní kanceláře 0 6,05 6,05 x 100, Nákup ostatních služeb - věcná břemena ,00 61,03 30,52 38,14 15 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

127 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - znalecké posudky ,00 154,81 103,21 81, Nákup ostatních služeb 50 50,00 19,58 39,16 39, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0 1,90 1,90 x 100, Poskytnuté neinv.příspěvky a náhrady - náklady soudního řízení 0 0,26 0,26 x 100, Nákup kolků 70 70,00 45,50 65,00 65, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - převod nemovitostí , ,23 36,44 78, Platby daní a poplatků stát.rozpočtu - daň z nemovitosti ,00 281,90 93,97 93, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 15,00 11,00 73,33 73, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 5,00 5,00 x 100, celkem Majetkový odbor , ,60 62,65 86, DHDM - kolostavy 50 50,00 35,38 70,76 70, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - vodoměry ,00 235,28 294,10 99, DHDM - mobiliář 0 95,00 94,39 x 99, DHDM - lavičky, herní prvky, mobiliář ,46 298,57 99,52 72, Nákup materiálu jinde nezařazený - chodníky ,00 103,80 86,50 86, Nákup materiálu jinde nezařazený 30 43,20 41,58 138,60 96, Studená voda - kašny a pítka ,20 299,32 76,75 89, Studená voda - stočné Švábův Hrádek ,70 136,63 101,21 99, Studená voda - stočné ,10 604,04 128,52 99, Studená voda - neziskové objekty ,00 356,27 118,76 99, Teplo 0 1,00 0,49 x 49, Elektrická energie - vodohospodářský majetek ,00 321,36 94,52 94, Elektrická energie - veřejné osvětlení , ,00 102,11 96, Elektrická energie - neziskové objekty ,80 100,57 111,74 95, Elektrická energie - sklad CO 50 50,00 5,88 11,76 11, Služby telekomunikací a radiokomunikací - meteostanice 3 3,00 2,45 81,67 81, Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel ,00 328,86 93,96 93, Služby peněžních ústavů - pojistné majetku , ,02 92,79 92, Nájemné 12 61,00 58,46 487,17 95, Nájemné - neziskové objekty ,00 235,80 94,32 94, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 198,05 99,03 99, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 523,63 209,45 96,08 Konzultační, poradenské a právní služby - Šv.Hrádek a Žákův lom ,00 80,25 61,73 61, Nákup ostatních služeb - energetické audity 30 30,00 29,04 96,80 96, Nákup ostatních služeb - poplatky za nákup energie na burze ,20 736,86 368,43 91, Nákup ostatních služeb - prohlídky mostů ,00 59,70 44,22 99, Nákup ostatních služeb - ruční úklid , ,74 90,64 99, Nákup ostatních služeb - SSZ , ,26 85,01 96, Nákup ostatních služeb - letní a zimní údržba komunikací , ,58 110,21 99, Nákup ostatních služeb - údržba komunikační zeleně , ,39 93,26 99, Nákup ostatních služeb - komunikace, mosty ,00 746,27 106,61 89, Nákup ostatních služeb - parkovací systémy , ,59 102,22 98, Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky ,75 933,59 133,37 71, Nákup ostatních služeb - čištění kašen, pítek ,00 517,20 68,96 83, Nákup ostatních služeb - poplatek za vodoměry 3 3,10 3,04 101,33 98, Nákup ostatních služeb - čištění kanalizačních vpustí , ,15 95,73 98, Nákup ostatních služeb - Letní kino a kino Kotva ,50 121,86 39,31 45, Nákup ostatních služeb - nezisk.objekty - nebytové prostory , ,87 166,98 99, Nákup ostatních služeb - správa veřejného osvětlení , ,96 106,44 98, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna SD ,80 731,73 101,21 99, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna NO , ,79 107,56 93, Nákup ostatních služeb - obstaravatelská odměna PO , ,79 101,23 100, Nákup ostatních služeb - areál Malý jez ,00 142,44 83,79 83, Nákup ostatních služeb - vyvážení odpadkových košů , ,54 106,15 99, Nákup ostatních služeb - separovaný sběr , ,03 118,90 100, Nákup ostatních služeb - sběrné dvory , ,86 106,04 99, Nákup ostatních služeb - likvidace a svoz komunálního odpadu , ,54 98,92 100,00 16 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

128 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup ostatních služeb - zpracování biologického odpadu ,00 384,51 64,09 64, Nákup ostatních služeb - likvidace černých skládek , ,90 80,26 96, Nákup ostatních služeb - revize dětských prvků ,00 99,06 123,83 99, Nákup ostatních služeb - zeleň Vltava , ,29 98,89 99, Nákup ostatních služeb - zeleň Máj , ,92 99,16 99, Nákup ostatních služeb - zeleň Šumava , ,62 103,28 100, Nákup ostatních služeb - zeleň Pražské předměstí , ,31 100,59 100, Nákup ostatních služeb - zeleň Pekárenská , ,98 99,00 99, Nákup ostatních služeb - zeleň Rožnov , ,46 98,32 98, Nákup ostatních služeb - zeleň Stromovka , ,67 100,13 100, Nákup ostatních služeb - zeleň Suché Vrbné , ,86 89,28 92, Nákup ostatních služeb - Centrální park , ,65 98,22 98, Nákup ostatních služeb - výměna písku pískovišť ,00 78,41 78,41 98, Nákup ostatních služeb - kácení, prořezávky a frézování , ,67 81,89 77, Nákup ostatních služeb - nové výsadby ,00 984,63 89,51 89, Nákup ostatních služeb - terénní úpravy neudrž.pozemků ,00 886,02 118,14 99, Nákup ostatních služeb - chemická likvidace škůdců 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - deratizace ,00 162,16 70,50 70, Nákup ostatních služeb - zeleň Malý jez ,60 294,55 107,50 99, Nákup ostatních služeb - zeleň Třebotovice, Kaliště ,00 120,05 91,64 91, Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Máj , ,78 109,13 96, Nákup ost.služeb - povýsadbová údržba Čsl. legií a E.Beneše 94 94,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - povýsadbová údržba Vltava ,00 6,66 2,14 1, Nákup ostatních služeb ,80 205,13 97,68 98, Opravy a udržování - trafostanice VN ,00 0,00 0,00 0, Opravy a udržování - komunikací , ,51 165,68 97, Opravy a udržování - mostů , ,10 62,36 68, Opravy a udržování - vodorovného značení ,00 789,60 60,74 60, Opravy a udržování - světelná signalizační zařízení , ,07 143,30 78, Opravy a udržování - svislého dopravního značení ,00 736,79 56,68 56, Opravy a udržování - komunikací - ostatní , ,73 108,11 99, Opravy a udržování - orientační systém ,00 64,73 32,37 32, Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezky , ,20 100,30 90, Opravy a udržování - kašen a pítek ,00 247,56 123,78 75, Opravy a udržování - kanalizačních vpustí , ,67 116,26 99, Opravy a udržování - stoky ,00 354,13 118,04 93, Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva ,50 232,00 122,11 99, Opravy a udržování - kulturní památky ,00 443,81 295,87 69, Opravy a udržování - neziskové objekty - nebyt.prostory , ,58 75,50 85, Opravy a udržování - veřejné osvětlení ,00 214,40 13,07 13, Opravy a udržování - ostatní 50 50,00 14,78 29,56 29, Opravy a udržování - areál Malý Jez ,00 29,66 9,89 74, Opravy a udržování - lavičky, herní prvky, mobiliář , ,29 106,59 98, Opravy a udržování - sklad CO 60 60,00 8,93 14,88 14, Opravy a udržování - varovný a informační systém obyvatelstva ,00 469,41 99,87 99, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady - sociální pohřby 0 295,00 280,09 x 94, Neinvestiční transfery nefin. podnik. subj.- fyzickým osobám 0 188,40 188,38 x 99, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0 0,20 0,04 x 20, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 58,93 58,93 x 100, celkem Odbor správy veřejných statků , ,58 103,73 96, Odměny za užití počítačových programů 0 131,30 131,29 x 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - krizové řízení 30 30,00 28,47 94,90 94, Drobný hmotný dlouhodobý majetek - výpočetní technika , ,24 97,85 98, Nákup materiálu jinde nezařazený - na údržbu ,00 180,56 90,28 90, Služby telekomunikací a radiokom. - připojení k síti internet ,00 102,79 76,14 76, Nájemné - umístění optického kabelu ,00 130,70 93,36 93, Nájemné ,00 430,34 76,85 93,55 % plnění SR % plnění UR 17 Běžné výdaje

129 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Konzultační, poradenské a právní služby ,00 459,32 167,03 75, Služby školení a vzdělávání ,00 114,67 114,67 95,56 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik technolog. - technická podpora 0 618,00 538,63 x 87, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog ,00 58,60 x 17,98 Zprac.dat a služby související s inform. a komunik technolog. - podpora SW , ,30 x 97, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - údržba SW 0 18,50 12,92 x 69, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - aktualizace DTMM 0 800,00 599,79 x 74, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. -projekt GIS drobné úpravy 0 164,00 0,00 x 0, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - outsourcing , ,49 x 100, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - mapové podklady pro GIS 0 350,00 263,81 x 75, Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft , ,89 x 89, Nákup ostatních služeb - technická podpora 590 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - atestace IS/IT 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb ,00 597,10 59,95 99, Nákup ostatních služeb - podpora SW ,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - likvidace VT 20 20,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - údržba SW 28 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - revize výpočetní techniky ,00 62,80 41,87 81, Nákup ostatních služeb - aktualizace DTMM 800 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - projekt GIS drobné úpravy 164 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - outsourcing ,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - Intranet a Internet ,00 340,19 91,94 91, Nákup ostatních služeb - volnočasový portál ,00 758,06 174,27 76, Nákup ostatních služeb - mapové podklady pro GIS 350 0,00 0,00 0,00 x Nákup ostatních služeb - podpora Microsoft ,00 0,00 0,00 x Opravy a udržování - HW ,00 83,03 46,13 46, Programové vybavení - včetně upgrade SW ,00 282,66 188,44 96, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 557,86 25,95 27, celkem Odbor informačních a komunikačních technologií , ,51 104,99 87, Pohoštění 3 3,00 0,00 0,00 0, celkem Obecní živnostenský úřad 3 3,00 0,00 0,00 0, Odměny za užití duševního vlastnictví 0 49,00 49,00 x 100, Ochranné pomůcky - cvičení krizového štábu 0 25,41 25,32 x 99, DHDM - krizové řízení 90 26,94 26,94 29,93 100, Nákup materiálu jinde nezařazený - publikace 0 50,15 49,86 x 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - protipovodňové pytle s pískem 60 60,00 59,89 99,82 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - krizové řízení 30 34,76 34,75 115,83 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - cvičení krizového štábu 0 5,89 4,84 x 82, Nákup materiálu jinde nezařazený 20 20,00 18,91 94,55 94, Studená voda - poradenské centrum Máj 1 1,00 0,50 50,00 50, Teplo - poradenské centrum Máj 13 14,94 14,94 114,92 100, Elektrická energie - poradenské centrum Máj 18 14,88 0,15 0,83 1, Elektrická energie - krizové řízení 0 3,35 3,35 x 100, Teplá voda - poradenské centrum Máj 2 3,18 3,18 159,00 100, Poštovní služby 0 11,09 11,09 x 100, Služby peněžních ústavů - krizové řízení 42 46,39 46,39 110,45 100, Služby peněžních ústavů - pojištění při pracovní cestě 5 5,00 0,14 2,80 2, Nájemné - poradenské centrum Máj 39 39,00 38,18 97,90 97, Nájemné - krizové řízení 86 86,00 85,67 99,62 99,62 % plnění SR % plnění UR 18 Běžné výdaje

130 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nájemné - cvičení krizového štábu 0 16,94 16,94 x 100, Nájemné 10 10,00 4,69 46,90 46, Konzultační, poradenské a právní služby ,00 732,73 73,27 80, Nákup ostatních služeb - dny zahraniční kultury 80 80,00 65,00 81,25 81, Nákup ostatních služeb - spolupráce s partnerskými městy 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - ostatní zahraniční spolupráce 25 25,00 0,48 1,92 1, Nákup ostatních služeb - inzerce a propagace , ,80 x 100, Nákup ostatních služeb - překlady a tlumočení 25 25,00 8,21 32,84 32, Nákup ostatních služeb - krizové řízení 50 24,29 9,68 19,36 39, Nákup ostatních služeb - cvičení krizového štábu ,64 118,64 593,20 85, Nákup ostatních služeb - fotodokumentace 40 74,42 55,79 139,48 74, Nákup ostatních služeb ,69 645,11 184,32 43, Nákup ostatních služeb let založení města ČB ,36 75,00 37,50 16, Nákup ostatních služeb - významné akce ,00 0,00 0,00 x Cestovné 20 20,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - při mezinárodních akcích 50 50,00 12,73 25,46 25, Pohoštění - krizový štáb 10 22,58 13,12 131,20 58, Pohoštění ,00 310,36 94,05 94, Ostatní nákupy jinde nezařazené 5 0,00 0,00 0,00 x Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 30,00 30,00 x 100, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 25,00 25,00 x 100, Věcné dary ,00 49,77 49,77 49, Věcné dary let založení města ČB 0 183,64 53,24 x 28, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - pojízdná prodejna 20 0,00 0,00 0,00 x Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 200,00 200,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj. - právnickým osobám 0 20,00 20,00 x 100, Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - významné akce 0 550,00 550,00 x 100,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou primátora 50 40,00 36,00 72,00 90,00 Neinv.transfery nefin.pod.subj.-práv.osob. - akce pod záštitou RM 0 20,00 20,00 x 100,00 Neinv.transf.obec.prosp.společ. - akce pod záštitou primátora 0 11,00 11,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - o. s. Č. Budějovice - Pasov 0 10,00 10,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - spolupr.s partner.městy 60 50,00 45,50 75,83 91, Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 430,00 430,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - významné akce 0 200,00 200,00 x 100, Neinv.transfery spolkům - ČČK 0 43,39 43,39 x 100, Neinv.transfery spolkům - Sbor dobrovolných hasičů ,00 135,00 100,00 100, Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou primátora ,00 133,50 89,00 89, Neinv.transfery spolkům - akce pod záštitou RM 50 53,00 27,00 54,00 50, Neinv.transfery spolkům - Český svaz bojovníků za svobodu 40 40,00 40,00 100,00 100, Neinvestiční transfery spolkům 0 5,00 5,00 x 100, Neinv.transfery církvím a nábož.společ. - akce pod záštitou primátora 0 13,00 13,00 x 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMK 30 30,00 30,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SHS ČMS 95 93,47 93,47 98,39 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Silva Nortica 95 92,54 92,54 97,41 100,00 Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Nadace pro jihočeské cyklostezky, Asociace měst pro cyklisty ,00 110,00 115,79 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - Spol.pro rozvoj VO 4 4,00 4,00 100,00 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - akce pod záštitou primátora 50 1,00 0,00 0,00 0, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO ,76 174,76 97,09 100, Ostatní neinv.transf.nezisk.a pod.org. - SMO Jč. Kraje ,30 141,30 97,45 100, Neinv.transfery státnímu rozpočtu - HZS Jihočeského kraje , ,00 367,53 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO 0 10,00 10,00 x 100, Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou primátora 0 13,00 13,00 x 100, Neinv.transfery vysokým školám - akce pod záštitou RM 0 20,00 20,00 x 100,00 % plnění SR % plnění UR 19 Běžné výdaje

131 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinv.transfery cizím PO - akce pod záštitou primátora 0 5,00 5,00 x 100, Neinv.transfery cizím PO - akce pod záštitou RM 0 7,00 7,00 x 100, Účelové neinv.transf.fyz. osob. - akce pod záštitou primátora 0 17,00 17,00 x 100, Neinv.transf.obyv.nemající charakter daru - Cena města 50 0,00 0,00 0,00 x Nespecifikované rezervy - krizové stavy ,00 0,00 0,00 0, celkem Kancelář primátora , ,85 351,67 90,80 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,32 328,32 101,65 100,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,53 318,36 208,08 96, Platy zaměstnanců v prac.poměru - IPRÚ České Budějovice 0 316,74 316,74 x 100,00 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - Podpora standardizace OSPOD ČB , ,44 x 80, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,05 97,66 97, Ostatní platy - refundace ,00 183,42 91,71 91, Ostatní osobní výdaje - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 100,00 72,34 x 72, Ostatní osobní výdaje , ,09 81,20 78, Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , ,74 116,52 95, Odstupné 0 253,90 252,62 x 99,50 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,08 82,08 101,33 100,00 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na zaměstnanost Personální a tech. zajištění managementu IPRM ,88 79,59 204,08 94,89 Povinné pojistné na soc.zab.a přísp.na státní politiku zam IPRÚ České Budějovice 0 78,44 78,44 x 100,00 Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam. - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 378,32 283,36 x 74, Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku zam , ,05 97,63 96,47 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 29,55 98,50 98,50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Personální a tech. zajištění managementu IPRM ,55 28,65 204,64 93,78 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - IPRÚ České Budějovice 0 27,73 27,73 x 100,00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 136,20 102,01 x 74, Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,38 99,56 98,01 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 1,38 69,00 69,00 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Personální a tech zajištění managementu IPRM ,77 1,34 134,00 75,71 Povinné pojistné na úrazové pojištění - IPRÚ České Budějovice 0 0,91 0,89 x 97,80 Povinné pojistné na úrazové pojištění - Podpora standardizace OSPOD ČB 0 6,35 4,76 x 74, Povinné pojistné na úrazové pojištění ,13 620,45 91,65 91, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 69 69,00 62,40 90,43 90, Ochranné pomůcky 30 33,00 18,68 62,27 56, Léky a zdravotnický materiál 2 2,00 1,98 99,00 99, Prádlo, oděv a obuv 27 27,00 22,79 84,41 84, Knihy, učební pomůcky a tisk ,00 196,11 108,95 72, Drobný hmotný dlouhodobý majetek ,12 683,87 170,97 96, Nákup materiálu jinde nezařazený - centrum pro ochranu zvířat ,00 253,80 133,58 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - skleničky 70 70,00 69,99 99,99 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - kancel.a jiné potřeby , ,52 132,44 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - tonery , ,36 144,92 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - pro údržbu ,59 148,11 98,74 95, Nákup materiálu jinde nezařazený ,00 265,77 59,06 80, Nákup materiálu jinde nezařazený - tiskopisy ,38 187,05 124,70 98,77 20 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

132 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Nákup materiálu jinde nezařazený - náhradní díly na auta 60 60,52 60,08 100,13 99, Nákup materiálu jinde nezařazený - Copy centrum 30 30,00 11,60 38,67 38, Studená voda ,68 559,00 111,80 87, Teplo , ,60 95,85 96, Plyn 15 15,00 1,19 7,93 7, Elektrická energie , ,03 133,17 98, Pohonné hmoty a maziva ,00 659,46 96,98 95, Poštovní služby , ,64 112,02 98, Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 20,00 10,62 53,10 53, Služby telekomunikací a radiokomunikací , ,47 77,31 97, Nájemné ,00 115,66 82,61 82, Konzultační, poradenské a právní služby - správa radnice 15 15,00 14,07 93,80 93, Konzultační, poradenské a právní služby 22 0,00 0,00 0,00 x Služby školení a vzdělávání - řidiči, BOZP 15 0,00 0,00 0,00 x Služby školení a vzdělávání ,95 968,00 104,09 97, Služby školení a vzdělávání - jazykové kurzy 75 71,00 60,32 80,43 84, Služby školení a vzdělávání - personalistika,řízení,mzdy 60 60,00 9,44 15,73 15, Nákup ostatních služeb - centrum pro ochranu zvířat , ,24 104,02 99, Nákup ostatních služeb - dodavatelský úklid , ,28 100,90 98, Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu ,14 154,90 103,27 99, Nákup ostatních služeb - vazba tiskopisů 10 10,00 9,08 90,80 90, Nákup ostatních služeb - servis kopírek , ,44 106,84 98, Nákup ostatních služeb - tiskařské práce ,58 452,24 180,90 99, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování , ,33 107,37 93, Nákup ostatních služeb - nákladní přeprava, stěhování 80 80,00 52,30 65,38 65, Nákup ostatních služeb , ,27 98,74 97, Nákup ostatních služeb - překlady, tlumočení 5 5,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - inzerce 40 11,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - lékařské vstupní prohlídky 40 40,00 24,20 60,50 60, Opravy a udržování - malování a nátěry ,57 95,00 95,00 87, Opravy a udržování - dopravních prostředků ,71 359,14 143,66 85, Opravy a udržování - podlah ,10 182,03 182,03 93, Opravy a udržování - kancelářské techniky 50 50,37 48,53 97,06 96, Opravy a udržování - ostatní , ,39 73,43 83, Cestovné ,00 461,19 131,77 98, Cestovné - školení a porady VO ,00 151,82 66,01 66, Pohoštění 40 40,00 39,24 98,10 98, Účastnické poplatky na konference 80 80,00 63,10 78,88 78, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 203,25 58,07 82, Ostatní nákupy jinde nezařazené - ošatné 28 28,00 16,00 57,14 57, Ostatní nákupy jinde nezařazené 10 7,00 1,50 15,00 21, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 4,50 4,50 x 100, Věcné dary 30 30,00 28,25 94,17 94, Neinv.transfery spolkům - Svaz tajemníků MOÚ ČR 2 2,00 1,50 75,00 75, Nákup kolků 10 10,00 0,50 5,00 5, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - dálniční známky 30 33,00 32,38 107,93 98, Náhrady mezd v době nemoci - IPRÚ České Budějovice 0 2,95 2,95 x 100, Náhrady mezd v době nemoci ,05 677,72 75,30 75, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 0 3,14 3,14 x 100, Ostatní neinvestiční výdaje - rozdíl nevyplac. mezd za prosinec 0 0, ,75 x x 120 celkem Kancelář tajemníka , ,55 101,87 98, Konzultační, poradenské a právní služby 50 50,00 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb - kopírování, grafické služby 50 50,00 1,25 2,50 2, Nákup ostatních služeb - Den památek a kulturního dědictví ,00 143,18 79,54 79, Nákup ostatních služeb - tisková a publikační činnost 40 40,00 34,36 85,90 85, Opravy a udržování - opatření pro zabezp.kulturní památky ,00 0,00 0,00 0, Pohoštění - výstavy a semináře 8 8,00 4,50 56,25 56, Neinvestiční transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám 0 120,00 0,00 x 0,00 21 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

133 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Ostatní neinv.transf.podnik.subjektům - regenerace MPR ,00 0,00 0,00 0, Neinvestiční transfery spolkům 0 74,00 74,00 x 100, Neinv.transfery církvím a náboženským společnostem 0 839,00 839,00 x 100, Neinvestiční transfery cizím PO 0 273,57 273,57 x 100, Účelové neinv.transfery fyz.osobám 0 992,70 899,70 x 90, Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/ ,00 0,00 0,00 x 121 celkem Odbor památkové péče , ,56 68,20 70, Nákup materiálu jinde nezařazený 20 14,90 2,71 13,55 18, Konzultační, poradenské a právní služby ,85 280,16 80,05 84, Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje města ,34 16,34 1,68 14,05 Konzultační, poradenské a právní služby - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,00 0,00 0,00 x Konzultační, poradenské a právní služby - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 0,00 0,00 0, Konzultační, poradenské a právní služby - IPRÚ 0 242,00 181,50 x 75, Služby školení a vzdělávání 0 18,15 18,15 x 100,00 Služby školení a vzdělávání - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,00 0,00 0,00 0,00 Služby školení a vzdělávání - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,00 1,70 5,67 5, Nákup ostatních služeb 10 9,20 0,55 5,50 5, Nákup ostatních služeb - publicita IPRM 10 10,00 0,45 4,50 4,50 Nákup ostatních služeb - Řízení, monitorování, hodnocení a publicita IPRM ,43 9,65 64,33 77,63 Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM ,57 17,57 117,13 100, Nákup ostatních služeb - zveřejňování veřejných zakázek 50 50,00 16,52 33,04 33, Pohoštění - audity projektů 3 3,00 1,82 60,67 60, Pohoštění - veřejné zakázky 3 3,00 2,03 67,67 67, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - Jihočeská hosp.komora ,00 150,00 100,00 100, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 2 8,50 6,02 301,00 70, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 0 0,80 0,80 x 100, celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek ,74 705,97 27,49 65, Platy zaměstnanců v pracovním poměru 0 895,55 895,55 x 100, Prádlo, oděv a obuv - výstroj pracovníků APK 0 11,11 11,11 x 100, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 0,00 0,00 0,00 x Nákup materiálu jinde nezařazený 65 25,00 24,49 37,68 97, Nájemné 10 15,00 14,52 145,20 96, Služby školení a vzdělávání 10 24,00 24,00 240,00 100, Nákup ostatních služeb ,00 410,22 586,03 99, Pohoštění - cukrovinky pro děti 10 3,00 2,61 26,10 87, Věcné dary - hračky, ceny, odměny ,00 150,98 335,51 99, celkem Program prevence kriminality , ,48 589,80 99, Odměny za užití duševního vlastnictví - OSA 0 10,00 9,88 x 98, Léky a zdravotnický materiál 0 0,20 0,11 x 55, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 4,00 1,00 5,00 25, Nákup materiálu jinde nezařazený 15 14,80 8,11 54,07 54, Studená voda 10 10,00 4,93 49,30 49, Teplo ,00 118,54 188,16 96, Elektrická energie 30 30,40 30,40 101,33 100, Pevná paliva 3 3,00 2,40 80,00 80, Pohonné hmoty a maziva 1 1,00 0,19 19,00 19, Poštovní služby 1 1,00 0,00 0,00 0, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 3,00 0,00 0,00 0, Nájemné 50 50,00 49,97 99,94 99, Nákup ostatních služeb 35 35,00 31,35 89,57 89, Nákup ostatních služeb - kultura a sport ,15 266,15 106,46 100, Nákup ostatních služeb - příspěvek na stravování , ,82 84,70 90,55 22 Běžné výdaje % plnění SR % plnění UR

134 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Opravy a udržování ,00 136,30 649,05 96, Pohoštění ,00 199,89 99,95 99, Věcné dary 3 9,00 6,29 209,67 69, Platby daní a popl.krajům,obcím a SF - rekreační poplatek obci 20 13,85 10,98 54,90 79, Ostatní neinv.transf.obyvatelstvu - penzijní připojištění , ,00 89,31 89, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - rekreace ,53 400,18 100,05 99, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - dětská rekreace ,07 130,07 65,04 98, Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu - zdravotní péče ,00 681,70 94,68 94, Neinv.půjč.prostř.obyvatelstvu - půjčky zaměstnancům ,00 326,40 81,60 81, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 1 1,00 0,00 0,00 0, celkem Fond zaměstnanců města , ,66 91,42 91, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 94,28 100, celkem MŠ Papírenská , ,00 94,28 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,14 100,07 100, celkem MŠ Větrná , ,14 100,07 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 91,61 100, celkem MŠ Jizerská , ,00 91,61 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,45 100,02 100, celkem MŠ Dlouhá , ,45 100,02 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 81,99 100, celkem MŠ V. Špály , ,00 81,99 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,65 94,68 100, celkem MŠ Zeyerova , ,65 94,68 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO ,00 594,00 118,09 100, celkem MŠ Pražská ,00 594,00 118,09 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 90,15 100, celkem MŠ J. Opletala , ,00 90,15 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,58 100,04 100, celkem MŠ U Pramene - Pohůrka , ,58 100,04 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,46 92,68 100, celkem ZŠ Grünwaldova , ,46 92,68 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,63 102,32 100, celkem ZŠ a ZUŠ Bezdrevská , ,63 102,32 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,93 91,34 100, celkem ZŠ Máj I , ,93 91,34 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,90 95,10 100, celkem ZŠ Máj II , ,90 95,10 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 95,58 100, celkem ZŠ a MŠ Kubatova , ,00 95,58 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,42 93,81 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 20,00 20,00 x 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 600,00 600,00 x 100, celkem ZŠ Matice školské , ,42 102,40 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,20 106,38 100, celkem ZŠ a MŠ L. Kuby , ,20 106,38 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 95,98 100, celkem ZŠ O. Nedbala , ,00 95,98 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,40 105,89 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 54,50 54,50 x 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 20,00 20,00 x 100, celkem ZŠ a MŠ J.Š. Baara , ,90 106,74 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,68 94,67 100, celkem ZŠ a MŠ Nerudova , ,68 94,67 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,80 102,12 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,82 x 100,00 % plnění SR % plnění UR 23 Běžné výdaje

135 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK BĚŽNÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Rozbor běžných výdajů Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neinvestiční transfery zřízeným PO 0 400,00 400,00 x 100, celkem ZŠ Dukelská , ,62 130,80 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,32 97,63 100, celkem ZŠ Pohůrecká , ,32 97,63 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,74 100,13 100, celkem ŠJ U Tří lvů , ,74 100,13 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 79,21 100, celkem MŠ Vrchlického , ,00 79,21 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 92,03 100, celkem MŠ K. Štěcha , ,00 92,03 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 94,17 100, celkem MŠ Čéčova , ,00 94,17 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 100,00 100, celkem MŠ Neplachova , ,00 100,00 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 94,21 100, celkem MŠ Nerudova , ,00 94,21 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 109,42 100, celkem MŠ E. Pittera , ,00 109,42 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 101,46 100, celkem ZŠ a MŠ T. G. Masaryka, Rudolfovská , ,00 101,46 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,60 96,08 100, celkem ZŠ a MŠ Vl. Rady , ,60 96,08 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,48 x 100, celkem Sportovní zařízení města České Budějovice , ,48 x 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 98,63 100, celkem Jeslová a azylová zařízení , ,00 98,63 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 63,93 100, celkem Domov pro seniory Hvízdal , ,00 63,93 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 81,71 100, celkem Centrum sociálních služeb Staroměstská , ,00 81,71 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 97,67 100, celkem Domov pro seniory Máj , ,00 97,67 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,62 106,98 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,00 x 100, Neinvestiční transfery zřízeným PO , ,00 x 100, celkem Jihočeské divadlo , ,62 118,44 100, Neinvestiční příspěvky zřízeným PO , ,00 x 100, celkem Pohřební ústav města České Budějovice , ,00 x 100, Výdaje na dopravní územní obslužnost - MHD , ,00 102,87 100, celkem Dopravní podnik města, a.s , ,00 102,87 100, Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - právnickým osobám , ,00 100,03 91, celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s , ,00 100,03 91,87 B ě ž n é v ý d a j e c e l k e m % plnění SR % plnění UR , ,44 103,37 94,02 24 Běžné výdaje

136 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Programové vybavení - informační systém ,00 373,78 149,51 99, Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS ,00 368,50 20,47 18, Stroje, přístroje a zařízení - bezpečnostní kamery ,00 118,40 118,40 98, Stroje, přístroje a zařízení 50 60,00 54,98 109,96 91, Dopravní prostředky ,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika 100 6,00 0,00 0,00 0, celkem Městská policie ,00 915,66 32,70 30, Ostatní nákupy DNM - lesní hospodářské osnovy 0 130,84 130,84 x 100, celkem Odbor ochrany životního prostředí 0 130,84 130,84 x 100, Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu - FPKB , ,00 89,41 89, Rezervy kapitálových výdajů - kofinancování dotačních akcí ,43 0,00 x 0, Rezervy kapitálových výdajů ,30 0,00 x 0, Rezervy kapitálových výdajů - rok ,00 0,00 x 0, celkem Finanční odbor , ,00 89,41 4, Investiční transfery spolkům 0 400,00 400,00 x 100, Rezervy kapitál.výdajů - dotace dle Směrnice č. 6/ sport 400 0,00 0,00 0,00 x 105 celkem Odbor školství a tělovýchovy ,00 400,00 100,00 100, Ostatní nákupy DNM - dopravně-telematické systémy ,00 204,49 58,43 58, Ostatní nákupy DNM - Studie zóna "30" ,00 143,99 72,00 72, Ostatní nákupy DNM - studie dopravy v klidu ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - příprava nového územního plánu ,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní nákupy DNM - Studie definování zákl. technického vybavení ve vybraných rozvoj. lokalitách ,00 0,00 0,00 0, Ostatní nákupy DNM - Studie využití potenciálu kulturního dědictví pro cestovní ruch ,00 0,00 0,00 0, celkem Útvar hlavního architekta ,00 348,48 23,23 23, Ostatní nákupy DNM - RP Pražské předměstí ,00 110,00 289,47 74, Ostatní nákupy DNM - ÚPnM - změny ,51 229,30 31,50 34, Ostatní nákupy DNM - nový územní plán města 313 0,00 0,00 0,00 x Ostatní nákupy DNM - US U Otýlie 65 0,00 0,00 0,00 x Ostatní nákupy DNM - US Pražská parter ,20 145,20 129,64 100, Ostatní nákupy DNM - US Husova kolonie 0 59,29 59,29 x 100, Ostatní nákupy DNM - US Nové Hodějovice ,00 96,80 38,72 38, Ostatní nákupy DNM - US U Vávrovských rybníků 0 206,00 169,40 x 82, celkem Odbor územního plánování ,00 809,99 53,78 55, Mateřské školy - stavby , ,58 17,55 11, Mateřské školy - stroje a zařízení 0 288,00 287,31 x 99, Základní školy - stavby , ,50 90,55 77, Základní školy - stroje a zařízení , ,62 x 99, Jeslová a azylová zařízení - stavby ,00 531,70 99,38 99, Sociální zařízení - stavby , ,68 208,42 77, Jihočeské divadlo - stavby , ,60 141,09 68, Jihočeské divadlo - stroje a zařízení , ,16 x 57, Sportovní zařízení města - stavby , ,21 138,47 95, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 68,97 0,00 x 0, Protipovodňová opatření ,00 511,68 x 12, Samsonova kašna - stavební úpravy pro změnu technologie , ,37 x 96, Samsonova kašna - změny technologie 0 820,00 805,38 x 98, Most Pražská ,00 653,40 6,53 65, Rekonstrukce mostu CB v Čechově ul , ,01 50,24 72, PD na připravované stavby , ,27 34,48 19, PD na připravované stavby 0 10,00 4,90 x 49, PD na připravované stavby 0 20,00 19,66 x 98, Varovný informační systém obyvatelstva ,00 0,00 0,00 0, Vodohospodářské strojní investice ,00 35,38 3,54 3, Vodohospodářské strojní investice , ,23 141,52 94,35 % plnění SR % plnění UR 25 Kapitálové výdaje

137 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč ZTV Husova kolonie 0 235,00 0,00 x 0, Světelná signalizační zařízení 0 205,00 0,00 x 0, Drobné stavby , ,39 x 98, Drobné stavby , ,80 104,63 79, Drobné stavby 0 158,00 67,51 x 42, Rekonstrukce kanalizací , ,82 335,57 68, Rekonstrukce vodovodů ,73 292,83 5,86 19, Cyklistické trasy , ,30 64,18 25, Zřízení nových kanalizačních vpustí ,00 120,12 24,02 19, Přeložka silnic II/156 a II/ ,00 309,45 x 6, Stavební úpravy ulic , ,16 61,17 41, Regenerace panelových sídlišť ,00 622,71 41,51 35, ZTV Třebotovice a Kaliště , ,09 64,47 43, ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení ,00 519,99 x 17, Freetime park Stromovka 0 15,00 0,00 x 0, Propojení ulic M. Horákové - Strakonická ,00 0,00 x 0, Regenerace sídliště Máj 0 10,00 0,00 x 0, Město a voda ,00 0,00 0,00 x Přeložka silnic II/156 a II/157 - související objekty , ,24 62,83 69, Rekonstrukce KD Slavia - PD ,00 116,63 7,78 12, Koridor linky č ,00 753,02 7,53 62, Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace ,00 920,19 15,34 11, Stavební úpravy návsi v Českém Vrbném 0 85,00 81,19 x 95, Revitalizace Háječku 0 675,00 364,40 x 53, Památník letcům 0 150,00 50,00 x 33, Novohradská ulice - stavební úpravy v lokalitě Mladé 0 50,00 0,00 x 0, Stavební úpravy trafostanic ve vlastnictví města 0 313,00 311,92 x 99, Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, PD ,00 930,01 77,50 77, Hlinský přivaděč - 1. etapa, PD ,00 496,68 90,31 26, Přeložka silnic II/156 a II/ etapa, PD ,00 547,23 45,60 43, Komunitní centrum , ,50 171,65 99, ZŠ J.Š. Baara , ,00 x 100, ZŠ L. Kuby - zateplení , ,01 246,19 98, Rekonstrukce E. Beneše (úsek Ledenická - Pohůrecká) , ,46 x 99, DpS Máj - rozšíření kapacity , ,04 68,85 100, Žižkova III. etapa (Chelčického - Nádražní 0 460,00 84,70 x 18, Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku , ,75 124,56 99, Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01b , ,13 153,64 99, Revitalizace 4D - přístupová komunikace , ,33 110,78 99, Cyklostezka 4. etapa - zanádražní komunikace , ,73 179,93 90, Rekonstrukce ulice Generála Svobody 0 765,12 763,11 x 99, Stavební úpravy vnitrobloku J. Plachty , ,01 48,86 99, Rek.veř.ploch a prostr. - Žerotínova ul. (Trocnovská - Libničská) , ,19 53,36 99, Rek.veř.ploch a prostr. - Fr. Šrámka (Lipenská - Nádražní) , ,07 55,97 99,68 Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 01b zařízení hřiště 0 19,00 0,00 x 0, Regenerace sídliště Vltava - 3. část, 2. et. 2. stavba , ,59 78,69 98, Zanádražní komunikace - 4. etapa , ,36 113,38 94, MŠ Papírenská - přírodní zahrada ,00 432,58 43,26 99, Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01a , ,41 463,91 92, ZŠ a MŠ Nerudova - zateplení objektu ZŠ Čéčova , ,69 x 100, Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek , ,79 x 19, Hřiště ZŠ Bezdrevská , ,53 x 100, DPS Máj - rozšíření kapacity - stroje a zařízení 0 273,75 260,25 x 95, Komunitní centrum - stroje a zařízení , ,60 x 100, MŠ Papírenská - přírodní zahrada - stroje a zařízení 0 360,00 359,34 x 99, Zanádražní komunikace - 1. etapa, část , ,71 x 33,81 % plnění SR % plnění UR 26 Kapitálové výdaje

138 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Revitalizace 4D - hřiště pro volnoč.aktivity vč. skateparku , ,07 x 98, Regenerace sídliště Vltava-3.část, 2.et.2. stavba-vybavení hřišť , ,70 x 100, Regenerace části panel.sídliště Máj - úsek 01a - vybavení hřiště 0 164,00 163,35 x 99, Hřiště ZŠ Bezdrevská - vybavení 0 89,34 89,34 x 100, Regenerace části panelového sídliště Máj - úsek 02 - vybavení hřiště 0 860,00 0,00 x 0, celkem Investiční odbor , ,66 104,96 68, Výkupy staveb ZTV ,00 43,20 9,56 3, Budovy, haly a stavby , ,04 8,75 8, Pozemky , ,02 68,79 57, celkem Majetkový odbor , ,26 47,39 41,40 Budovy, haly a stavby - rekonstrukce napájení kašny Chlapec se žábou ,00 139,13 139,13 99, Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení , ,66 94,95 96, Budovy, haly a stavby - komunikace 0 711,50 711,42 x 99, Budovy, haly a stavby - mosty 0 90,00 89,54 x 99, Budovy, haly a stavby - chodníky, parkoviště a cyklostezky , ,28 76,31 50, Budovy, haly a stavby - závory parkoviště ,00 36,83 x 3, Budovy, haly a stavby - přístřešky MHD ,00 317,02 176,12 99, Budovy, haly a stavby - multifunkční hřiště ,00 135,52 6,78 29, Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení , ,71 97,09 97, Budovy, haly a stavby - IV. sběrný dvůr 80 80,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - podzemní kontejnery na separovaný odpad 0 38,00 0,00 x 0, Stroje, přístroje a zařízení - světelná signalizační zařízení 0 69,00 68,20 x 98, Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště ,00 878,86 43,94 87, celkem Správa veřejných statků , ,17 81,09 78, Programové vybavení - ekonomický SW ,60 422,53 100,60 99, Programové vybavení - upgrade SW ,40 66,55 8,99 8, Programové vybavení , ,52 134,19 42, Programové vybavení - document management system ,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení - Internet ,00 0,00 0,00 0, Programové vybavení - splátky SW z outsourcingu 35 35,00 33,40 95,43 95, Programové vybavení - nové etapy GIS ,00 302,50 60,50 60, Programové vybavení - CBsystem ,00 70,47 70,47 70, Ostatní nákupy DNM - rozšíření DTMM ,00 225,86 23,77 23, Budovy, haly, stavby - datové propojení budov 0 300,00 296,45 x 98, Stroje, přístroje a zařízení ,00 18,15 1,01 9, Výpočetní technika - řízení, monitorování, hodnocení a publicitu IPRM50 50,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika - personální a technické zajištění managementu IPRM 50 50,00 0,00 0,00 0, Výpočetní technika - včetně upgrade HW ,00 308,78 140,35 95, Výpočetní technika - datové propojení budov 300 0,00 0,00 0,00 x 116 celkem Odbor informačních a komunikačních technologií , ,21 41,86 36, Ostatní nákupy DNM - digitalizace Encyklopedie ČB ,83 520,83 130,21 58, Ostatní nákupy DNM 0 115,00 114,95 x 99, Stroje, přístroje, zařízení - varovný a informační systém města 0 72,03 72,03 x 100, Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 300,00 300,00 x 100, Investiční transf.stát.rozpočtu - HZS Jihočeského kraje ,00 591,55 29,58 98, celkem Kancelář primátora , ,36 66,64 81, Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0 118,73 118,73 x 100, Budovy, haly a stavby 0 313,73 311,75 x 99, Stroje, přístroje a zařízení ,65 161,43 107,62 99, Dopravní prostředky ,00 230,85 92,34 99, celkem Kancelář tajemníka ,11 822,76 205,69 99, Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery ,46 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - zateplení ZŠ Čéčova 0 42,35 42,35 x 100, Budovy, haly a stavby - Revitalizace brownfields 4D - volnočasové a rekreační 40 aktivity 47,19 47,19 117,98 100, Budovy, haly a stavby - Domov pro seniory Máj 40 40,00 30,25 75,63 75, Budovy, haly a stavby - Komunitní centrum 40 42,35 42,35 105,88 100,00 27 Kapitálové výdaje % plnění SR % plnění UR

139 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Věcný obsah Schválený rozpočet 2014 Rozbor kapitálových výdajů Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč 122 celkem Odbor rozvoje a veřejných zakázek ,35 162,14 28,45 26, Investiční transfery zřízeným PO 0 135,52 135,52 x 100, celkem MŠ Zeyerova 0 135,52 135,52 x 100, Investiční transfery zřízeným PO , ,88 78,20 100, celkem ZŠ Máj I , ,88 78,20 100, Investiční transfery zřízeným PO , ,00 100,00 100, celkem ZŠ Pohůrecká , ,00 100,00 100, Investiční transfery zřízeným PO 0 388,40 388,40 x 100, celkem ŠJ U Tří lvů 0 388,40 388,40 x 100, Investiční transfery zřízeným PO , ,00 x 100, celkem Sportovní zařízení města České Budějovice , ,00 x 100, Investiční transfery zřízeným PO ,37 117,37 78,25 100, celkem Jeslová a azylová zařízení ,37 117,37 78,25 100, Investiční transfery zřízeným PO , ,65 98,02 100, celkem Jihočeské divadlo , ,65 98,02 100, Investiční transf.nefin.podnik.subj. - právnickým osobám ,00 500,00 100,00 100, celkem Jihočeské letiště České Budějovice, a.s ,00 500,00 100,00 100, Budovy, haly a stavby - Šrámkova 14 - parkovací stání 0 500,00 287,88 x 57, Budovy, haly a stavby - Husova 9 - ISŠ 0 5,00 4,84 x 96, Budovy, haly a stavby - rekonstrukce bytového fondu , ,34 114,96 63, Budovy, haly a stavby - Okružní 1a , ,13 377,91 99, Budovy, haly a stavby - Nám. Př. Otakara II Dům umění 0 195,00 0,00 x 0, Budovy, haly a stavby - E. Destinové ,00 0,00 0,00 0, Budovy, haly a stavby - Jirsíkova 2 - KD Slávie , ,08 x 99, Budovy, haly a stavby - Hroznova ,00 106,94 x 99, Budovy, haly a stavby - Rudolfovská plynová přípojka 0 5,00 4,72 x 94, Budovy, haly a stavby - rekonstr.- veřejné WC, Na Sádkách 0 30,00 29,65 x 98, Stroje, přístroje a zař. - Vrbenská 4 - kamer.systém ,00 0,00 0,00 0, Stroje, přístroje a zař. - M.Horákové 72,74,76,78 - kamer. syst ,00 572,09 x 95, celkem Správa domů, s.r.o , ,67 130,48 72,02 K a p i t á l o v é v ý d a j e c e l k e m % plnění SR % plnění UR , ,02 97,51 63,91 28 Kapitálové výdaje

140 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK FINANCOVÁNÍ Rozbor financování Akce/účel Odpovědné místo Položka Paragraf Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FPKB , Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech , Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - FZM , ,34 14,72 4, Změna stavu krátkodobých prostř.na bk.účtech - Fond financování a obnovy vodohospodářského majetku , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy 0 0, ,43 x x Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje 0 0, ,07 x x Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky - Česká spořitelna, a.s , ,00 144,85 100, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s. - zimní stadion , ,33 100,00 100, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - náj. Dubenská ,00-112,94 98,21 98, Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - UniCredit Bank a.s b.j., 54 b.j. a Dlouhý most , ,72 100,00 100, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - MFČR - ČOV , ,00 161,62 100, Uhrazené splátky dl.přijatých půjčených prostředků - Komerční banka a.s. - Úpravna vody ČB , ,00 28,93 100, Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty , ,47 x 100, Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0 0, ,36 x x F i n a n c o v á n í c e l k e m Věcný obsah % plnění SR % plnění UR , ,88 25,81 12,51 29 Financování

141 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % * Daňové příjmy daňové , ,113,117, ,14 67,47 * Přijaté transfery transfery ,99 11,69 * Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM nedaňové 102, 106, ,32 0, Vnitřní obchod nedaňové ,65 0, Cestovní ruch nedaňové ,00 0, Ostatní služby nedaňové ,26 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách nedaňové ,04 0,03 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x x 2 305,95 0, Silnice nedaňové 112, ,72 0, Silnice kapitálové ,00 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací nedaňové 110, ,36 1, Ostatní záležitosti pozemních komunikací kapitálové ,58 0, Provoz veřejné silniční dopravy nedaňové ,23 0, Ostatní záležitosti v dopravě nedaňové ,68 0, Doprava x x ,57 2,13 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x x ,52 2, Předškolní zařízení nedaňové ,00 0, Základní školy nedaňové ,37 0, a 32 Vzdělávání a školské služby x x 412,37 0, Divadelní činnost nedaňové ,84 0, Ostatní záležitosti kultury nedaňové ,08 0, Zachování a obnova kulturních památek nedaňové ,01 0, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků nedaňové ,03 0,01 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x x 4 418,96 0, Sportovní zařízení v majetku obce nedaňové 102, ,53 0,15 34 Tělovýchova a zájmová činnost x x 2 863,53 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví nedaňové ,22 0, Zdravotnictví x x 15,22 0, Podpora individuální bytové výstavby nedaňové 102 8,55 0, Bytové hospodářství nedaňové ,72 0, Nebytové hospodářství nedaňové 114, ,80 0, Nebytové hospodářství kapitálové ,83 0, Veřejné osvětlení nedaňové ,37 0, Územní plánování nedaňové 111,112 4,03 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené nedaňové 102,104,112,114, ,02 13, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené kapitálové ,69 0,80 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x x ,01 14, Sběr a svoz komunálních odpadů nedaňové ,68 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň nedaňové ,80 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí nedaňové ,87 0,03 37 Ochrana životního prostředí x x 8 737,35 0,46 3 Služby pro obyvatelstvo x x ,44 15, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím nedaňové 119 0,06 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství nedaňové ,26 0, Domovy pro seniory nedaňové ,00 0,06 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky 4399 zaměstnanosti nedaňové ,70 0, Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x x 1 125,02 0,06 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x x 1 125,02 0, Bezpečnost a veřejný pořádek nedaňové ,40 0, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku nedaňové ,19 0,26 53 Bezpečnost a veřejný pořádek x x ,59 0,70 30 Skutečné příjmy dle paragrafů

142 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ PŘÍJMY DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina N Á Z E V DRUH PŘÍJMU ODPOVĚDNÉ MÍSTO Podíl na PŘÍJMY celkových příjmech tis. Kč % 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x x ,59 0, Činnost místní správy nedaňové , 109,110,112,113,116,117, , ,94 0, Činnost místní správy kapitálové ,00 0, Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x x 7 659,94 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací nedaňové ,71 1,74 63 Finanční operace x x ,71 1, Finanční vypořádání minulých let nedaňové ,46 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené nedaňové 102,104,105, ,45 0,16 64 Ostatní činnosti x x 4 972,91 0,26 6 Všeobecná veřejná správa a služby x x ,56 2,41 P Ř Í J M Y C E L K E M x x ,58 100,00 Služby pro obyvatelstvo skupina 3 15,28% Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 0,06% Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 0,70% Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 2,41% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupina 2 2,25% Splátky půjček z FPKB, OSV, FZM 0,15% Přijaté transfery 11,69% Daňové příjmy 67,47% 31 Skutečné příjmy dle paragrafů

143 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 1014 Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče 101, ,04 0, ,04 0, Správa v lesním hospodářství ,89 0, ,89 0, Celospolečenské funkce lesů ,00 130,84 313,84 0,02 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 4 882,93 130, ,77 0,26 1 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství x 4 882,93 130, ,77 0, Úspora energie a obnovitelné zdroje 112, ,29 0,00 51,29 0, Elektrická energie 112, ,86 451, ,91 0, Vnitřní obchod 104, 119, ,22 0,00 783,22 0, Ubytování a stravování ,73 0,00 12,73 0, Cestovní ruch 104,105,112, ,01 0, ,01 0, Ostatní služby 104, 119, ,40 0,00 953,40 0, Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách ,30 0,00 223,30 0,01 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby x ,81 451, ,86 0, Silnice 103,112, 115, , , ,21 8, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 107,110,112,115, , , ,81 5, Provoz veřejné silniční dopravy 107,115, ,94 521, ,45 9, Bezpečnost silničního provozu 103, ,31 143,99 271,30 0, Letiště ,00 500, ,00 0,82 22 Doprava x , , ,77 23, Pitná voda 102, 112, , , ,17 0, Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 102, 112, , , ,08 1, Úpravy drobných vodních toků ,13 0,00 354,13 0,02 23 Vodní hospodářství x 8 135, , ,38 1,51 2 Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství x , , ,01 26, Předškolní zařízení 105,112, , , ,55 1, Základní školy 105,112,122,PO , , ,70 7, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání ,93 0,00 802,93 0, Střední odborné školy 410 0,00 4,84 4,84 0,0002 Školní stravování při předškolním a základním 3141 vzdělávání 105, ,82 388, ,22 0, Ostatní záležitosti vzdělávání 105, ,82 0, ,82 0,08 31 a 32 Vzdělávání a školské služby x , , ,06 9, Divadelní činnost 112, JD , , ,38 6, Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 104, ,26 0, ,26 0, Činnosti knihovnické ,00 0,00 50,00 0, Činnosti muzeí a galerií ,65 0,00 29,65 0, Ostatní záležitosti kultury 104,119, ,41 0, ,41 0, Zachování a obnova kulturních památek 115,119,121,219, ,84 0, ,84 0, Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 104, ,27 50,00 70,27 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností 119 0,00 300,00 300,00 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 104, ,00 0,00 258,00 0, Zájmová činnost v kultuře ,37 0, ,37 0,25 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 104, 109, ,56 0,00 461,56 0,02 32 Skutečné výdaje dle paragrafů

144 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky x , , ,74 7, Sportovní zařízení v majetku obce 102,112, , , ,98 3, Ostatní tělovýchovná činnost 105, ,00 400, ,00 0, Využití volného času dětí a mládeže 105, 115, , , ,51 0,24 34 Tělovýchova a zájmová činnost x , , ,49 4, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví 112, ,00 649, ,07 0, Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ,58 0, ,58 0, Programy paliativní péče ,00 0,00 600,00 0, Ostatní speciální zdravotnická péče 194, ,18 0, ,18 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,39 0,00 43,39 0, Zdravotnictví x ,15 649, ,22 0, Podpora individuální bytové výstavby 102 0, , ,00 0, Bytové hospodářství 102, 112, , , ,52 0, Nebytové hospodářství 115, , , ,47 0, Veřejné osvětlení , , ,07 1, Pohřebnictví 115, ,09 0, ,09 0, Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 410 0,00 4,72 4,72 0, Územní plánování 107, 111, ,76 809, ,75 0, Územní rozvoj 107,111,120, , 1 410,44 0, ,44 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 112,114,115, 119, , , ,16 7, Mezinárodní spolupráce v obalsti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ,25 0,00 608,25 0,03 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj x , , ,47 10, Monitoring ochrany ovzduší ,54 0,00 195,54 0, Sběr a svoz komunálních odpadů 104, ,75 0, ,75 5, Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů ,51 0,00 384,51 0, Ostatní nakládání s odpady ,90 0, ,90 0, Ochrana druhů a stanovišť ,61 0,00 71,61 0, Chráněné části přírody ,45 0,00 434,45 0, Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 112 0,00 511,68 511,68 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 112, ,87 0, ,87 1, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny ,85 0,00 116,85 0, Ostatní správa v ochraně životního prostředí 101 1,00 0,00 1,00 0, Ekologická výchova a osvěta ,09 0, ,09 0,07 37 Ochrana životního prostředí x ,57 511, ,25 7,27 3 Služby pro obyvatelstvo x , , ,23 40, Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím 106, ,54 0,00 151,54 0, Ústavy péče pro mládež ,32 0,00 44,32 0, Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 106, ,81 0, ,81 0, Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým ,75 0, ,75 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva ,64 0,00 721,64 0, Domovy pro seniory 112,122,264,265, , , ,22 3, Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení ,80 0,00 999,80 0, Tísňová péče ,20 0,00 211,20 0,01 33 Skutečné výdaje dle paragrafů

145 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče ,90 0,00 20,90 0,001 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence ,23 0, ,23 0,40 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 106, 112, 122 7, , ,18 2,90 Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti x , , ,59 7,01 4 Sociální věci a politika zaměstnanosti x , , ,59 7, Ochrana obyvatelstva 115, ,89 72,03 822,92 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení 116, 119, ,95 0,00 217,95 0,01 52 Civilní připravenost na krizové stavy x 968,84 72, ,87 0, Bezpečnost a veřejný pořádek ,93 915, ,59 3, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 110 9,80 0,00 9,80 0, Bezpečnost a veřejný pořádek x ,73 915, ,39 3, Požární ochrana - profesionální část ,00 591, ,55 0, Požární ochrana - dobrovolná část ,00 0,00 135,00 0,01 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém x 2 127,00 591, ,55 0,14 5 Bezpečnost státu a právní ochrana x , , ,81 3, Zastupitelstva obcí ,74 0, ,74 0, Volby do zastupitelstev ÚSC ,34 0, ,34 0, Volby do Evropského parlamentu ,49 0, ,49 0, Činnost místní správy 102,104,107, , ,119,120, , , ,19 14,15 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany x , , ,76 15, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,53 0, ,53 0, Pojištění funkčně nespecifikované ,02 0, ,02 0, Ostatní finanční operace ,32 0, ,32 1,67 63 Finanční operace x ,87 0, ,87 1, Finanční vypořádání minulých let ,62 0,00 364,62 0, Ostatní činnosti jinde nezařazené 102,103,105,109, 112,114,115,116, 119,120, ,80 0, ,80 4,61 64 Ostatní činnosti x ,42 0, ,42 4,63 6 Všeobecná veřejná správa a služby x , , ,05 21,63 Výdaje úhrnem x , , ,46 100,00 34 Skutečné výdaje dle paragrafů

146 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK SKUTEČNÉ VÝDAJE DLE PARAGRAFŮ, podsk., skupina NÁZEV ODPOVĚDNÉ MÍSTO BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Podíl na celkových výdajích tis. Kč tis. Kč tis. Kč % Všeobecná veřejná správa a služby skupina 6 21,63% Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství skupina 1 0,26% Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství skupina 2 26,43% Bezpečnost státu a právní ochrana skupina 5 3,77% Sociální věci a politika zaměstnanosti skupina 4 7,01% Služby pro obyvatelstvo skupina 3 40,90% 35 Skutečné výdaje dle paragrafů

147 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK PŘÍJMY DLE POLOŽEK položka Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Daňové příjmy , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z prodeje zboží ,00 473, Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , Odvody příspěvkových organizací , , Příjmy z pronájmu pozemků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z pronájmu movitých věcí 0 0,00 210, Příjmy z úroků , , Příjmy z podílů na zisku a dividend , , Kursové rozdíly v příjmech 0 0,00 0, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , , Ostatní přijaté vratky transferů , , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 17 17, , Přijaté neinvestiční dary , , Přijaté pojistné náhrady 0 400,09 832, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 40 40,00 341, Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných spol. apod.subjektů ,00 11, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva , ,09 Nedaňové příjmy , , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ,00 18, Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku 0 605, ,58 Kapitálové příjmy , , Neinv.přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu , , Neinv.přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu , , Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0 113,00 113, Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 0 75,00 57, Převody z vlastních fondů hospodářské (podnikatelské) činnosti , , Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0 674,42 674, Ostatní investiční přijaté transfery ze SR , , Investiční přijaté transfery od obcí ,73 778, Investiční přijaté transfery od regionálních rad , ,63 Přijaté transfery , ,99 Příjmy úhrnem NÁZEV P Ř Í J M Y , ,58 Přijaté transfery 11,69% SKLADBA PŘÍJMŮ Kapitálové příjmy 0,88% Nedaňové příjmy 19,96% Daňové příjmy 67,47% 36 Příjmy dle položek

148 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , Ostatní platy ,71 224, Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , Odstupné 0 253,90 252,62 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 5031 zaměstnanosti , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , Povinné pojistné na úrazové pojištění ,85 800, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 81 85,29 76, Odměny za užití duševního vlastnictví , , Odměny za užití počítačových programů 0 131,30 131,29 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné , , Potraviny 15 15,00 0, Ochranné pomůcky 52 83,26 68, Léky a zdravotnický materiál ,70 94, Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk ,96 235, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , Nákup zboží ,00 198, Nákup materiálu jinde nezařazený , , Úroky vlastní , , Kurzové rozdíly ve výdajích 1 9,34 9, Studená voda , , Teplo , , Plyn ,00 88, Elektrická energie , , Pevná paliva 3 3,00 2, Pohonné hmoty a maziva , , Teplá voda 14 15,18 12, Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Služby peněžních ústavů , , Nájemné , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , ,03 Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními 5168 technologiemi , , Nákup ostatních služeb , , Opravy a udržování , , Programové vybavení ,00 339, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ,00 616, Pohoštění , , Účastnické poplatky na konference 80 80,00 63, Nájemné za nájem s právem koupě ,00 761, Ostatní nákupy jinde nezařazené ,55 128, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0 0,00 0, Ostatní poskytnuté zálohy a jistiny 0 1,90 1, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady ,76 317, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , Věcné dary ,14 753,00 37 Výdaje dle položek

149 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám , , Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým osobám , , Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům ,00 0, Neinvestiční transfery obecné prospěšným společnostem , , Neinvestiční transfery spolkům , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem , , Ostatní neinv.transfery neziskovým a podobným organizacím , ,94 52 Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům , , Neinvestiční transfery státnímu rozpočtu , , Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery vysokým školám 0 63,00 63, Neinvestiční transfery veřejným výzkumným institucím 0 30,00 30, Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , , Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím , , Nákup kolků ,00 88, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Úhrada sankcí jiným rozpočtům , ,13 Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně transferů poskytnutých v 5364 minulých rozpočtových obdobích ,81 16, Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům 30 24,65 11, Výdaje z FV minulých let mezi krajem a obcemi 0 347,81 347,81 Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi 53 peněžními fondy téhož subjektu , , Náhrady mezd v době nemoci ,00 933, Dary obyvatelstvu 60 60,00 24, Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám , , Neinvestiční transfery obyvatelstvu nemající charakter daru ,00 16, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,95 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu , , Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 326,40 56 Neinvestiční půjčené prostředky ,00 326, Nespecifikované rezervy ,60 0, Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené , ,96 59 Ostatní neinvestiční výdaje , ,96 x Běžné výdaje , , Programové vybavení , , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , Budovy, haly a stavby , , Stroje, přístroje a zařízení , , Dopravní prostředky ,00 230, Výpočetní technika ,00 308, Pozemky , ,02 61 Investiční nákupy a související výdaje , ,65 Investiční transf.nefinančním podnikatelským subjektům - právnickým 6313 osobám ,00 500,00 38 Výdaje dle položek

150 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝDAJE DLE POLOŽEK VÝDAJE položka NÁZEV Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis. Kč tis. Kč tis. Kč 6322 Investiční transfery spolkům 0 400,00 400, Investiční transfery církvím a náboženským společnostem 0 300,00 300, Investiční transfery státnímu rozpočtu ,00 591, Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím , ,82 63 Investiční transfery , , Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu , ,00 64 Investiční půjčené prostředky , , Rezervy kapitálových výdajů ,73 0,00 69 Ostatní kapitálové výdaje ,73 0,00 x Kapitálové výdaje , ,02 Výdaje úhrnem , ,46 SKLADBA BĚŽNÝCH VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,45% Neinvestiční půjčené prostředky 0,02% Ostatní neinvestiční výdaje 0,40% Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu 32,36% Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 19,83% Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům 4,55% Neinvestiční nákupy a související výdaje 42,39% SKLADBA KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ Investiční transfery 4,01% Investiční půjčené prostředky 0,37% Investiční nákupy a související výdaje 95,61% 39 Výdaje dle položek

151 PŘEHLED HOSPODAŘENÍ ZA ROK FINANCOVÁNÍ DLE POLOŽEK FINANCOVÁNÍ položka NÁZEV Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost za rok 2014 tis.kč tis.kč tis.kč 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech , , Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 0 0, , Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky , , Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků , ,46 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a 8901 výdajů vládního sektoru 0 0, ,36 Financování úhrnem , ,88 SKLADBA FINANCOVÁNÍ Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků 34,13% Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru 0,24% Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 4,60% Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity 8,51% Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 52,52% 40 Financování dle položek

152 VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ PŘÍJMY s k u t e č n o s t Daňové příjmy , , , , , , , , , , , , ,1 Nedaňové příjmy , , , , , , , , , , , , ,4 Přijaté transfery + HČ (neinvestiční) , , , , , , , , , , , , ,3 Běžné příjmy , , , , , , , , , , , , ,7 Kapitálové příjmy , , , , , , , , , , , , ,1 Přijaté transfery + HČ (investiční) , , , , , , , , , , , , ,7 Kapitálové příjmy , , , , , , , , , , , , ,8 Příjmy celkem , , , , , , , , , , , , ,6 Financování , , , , , , , , , , , , ,9 v tis. Kč VÝDAJE s k u t e č n o s t Běžné výdaje , , , , , , , , , , , , ,4 Kapitálové výdaje , , , , , , , , , , , , ,0 Výdaje celkem , , , , , , , , , , , , ,5 podíl investic na celkových výdajích (%) 26,90% 29,73% 25,52% 27,31% 26,40% 23,11% 27,94% 34,63% 31,44% 24,37% 24,87% 17,52% 28,46% saldo příjmů a výdajů , , , , , , , , , , , , ,9 Rozdíl běžných příjmů a běžných výdajů na financování kapitálových výdajů (investic) , , , , , , , , , , , , ,3 41 Vývoj příjmů a výdajů

153 VÝVOJ PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ ZA OBDOBÍ Běžné příjmy Kapitálové příjmy Běžné výdaje Kapitálové výdaje 42 Vývoj příjmů a výdajů

Obsah. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část. oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací

Obsah. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část. oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 Obsah I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele příspěvkových organizací NÁVRH ROZPOČTU

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2010 byl schválený rozpočet výdajů 2.152.124 tis. Kč upraven na 2.642.977,13 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 490.853.13 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 159.123,57

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2009 byl schválený rozpočet výdajů 2.224.312 tis. Kč upraven na 2.557.667,85 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 333.355,85 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl snížen

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. KOMENTÁŘ

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ Statutární město Přehled finančního hospodaření města za 1. pololetí Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. KOMENTÁŘ

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Obsah. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část

Obsah. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2016 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč)

Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Příjmová část rozpočtu (v tis. Kč) Kapitola č. 1 - Ekonomický odbor 1111 Daň z příjmů fyzických osob 27 753,00 ze závislé činnosti a funkčních požitků - daň sdílená 1112 Daň z příjmů fyzických osob 7 320,00

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obsah. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část

Obsah. Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice. I. oddíl textová část. oddíl tabulková část. oddíl souhrnná část STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2017 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013

Rozpočtový výhled. statutárního města. České Budějovice. na roky 2011 až 2013 Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2011 až 2013 ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2011-2013 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany

Obsah: Střednědobý výhled rozpočtu města Vodňany STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2017-2019 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 12. prosince 2016 aktualizovaný na zasedání zastupitelstva města dne 26.6.2017 aktualizovaný na

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice

Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČET NA ROK 2015 Obsah Usnesení Zastupitelstva města České Budějovice I. oddíl textová část II. III. IV. oddíl tabulková část oddíl souhrnná část oddíl vybrané ukazatele

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

136 Správní poplatky Ověřování Rybářské lístky Příjmy matrika-úřad c e l k e m

136 Správní poplatky Ověřování Rybářské lístky Příjmy matrika-úřad c e l k e m položkaparag. ORG Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs 136 Správní poplatky 1361 1101 Ověřování 300 000 1361 1102 Rybářské lístky 300 000 1361 1120 Příjmy matrika-úřad 1 800 000 c e l k e m

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2011 Vyvěšeno na úřední desce dne 07.12.2010, sejmuto 22.12.2010. Mgr. Pavel Mráček, starosta města Sumář rozpočtu na rok 2011 Schválený rozpočet na

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin:

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: A) Daňové příjmy inkasované ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů Výše

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD

Obsah: Rozpočtový výhled města Vodňany 1. ÚVOD ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA VODŇANY NA ROKY 2014-2016 schválený na zasedání zastupitelstva města dne 9. prosince 2013 1. MÍSTOSTAROSTA STAROSTA KAREL BURDA ING. VIKTOR BLAŠČÁK Obsah: 1. ÚVOD -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov

Závěrečný účet za rok 2012 MČ Praha Šeberov 2012 2012 2012 2012 2012 pozn. rozpočet Kč úpravy rozpočtu upravený rozpočet skutečnost Kč % UR Hlavní činnost - příjmy 0000 1341 Poplatek ze psů 87 000 0 87 000 88 819 102,09% 0000 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

136 Správní poplatky Ověřování Rybářské lístky Příjmy matrika-úřad c e l k e m

136 Správní poplatky Ověřování Rybářské lístky Příjmy matrika-úřad c e l k e m položkaparag. ORG Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs 136 Správní poplatky 1361 1101 Ověřování 350 000 1361 1102 Rybářské lístky 100 000 1361 1120 Příjmy matrika-úřad 1 000 000 c e l k e m

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012. Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Sválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2012 Vyvěšeno na úřední desce dne 29.11.2011 Sejmuto 16.12.2011 Sumář rozpočtu na rok 2012 Návrh sumáře rozpočtu Schválený sumář rozpočtu na rok 2012 na

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016

OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 OBEC BANTICE ROZPOČET OBCE BANTICE NA ROK 2016 Zpracoval: Ing. Šprencl Josef - starosta Předkládá: Ing. Šprencl Josef starosta Vyvěšeno dne: Sňato dne: Zveřejněno přístupem umožňující dálkový přístup dne:

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Pro rok 2010 je navržený rozpočet ve výši 2.119.702 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 2.053.768 tis. Kč a financování 65.934 tis. Kč.

Pro rok 2010 je navržený rozpočet ve výši 2.119.702 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 2.053.768 tis. Kč a financování 65.934 tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2010 je navržený rozpočet ve výši 2.119.702 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 2.053.768 tis. Kč a financování 65.934 tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.139.254

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2009 byl schválený rozpočet výdajů 2.224.312 tis. Kč upraven na 2.558.620,49 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 334.308,49 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl snížen o 42.897,60

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Rozpočtové opatření č. 1/2016

Rozpočtové opatření č. 1/2016 Rozpočtové opatření č. 1/2016 1. Úprava rozpočtu v návaznosti na schválený státní a v návaznosti na změny ve finančních vztazích k jiným rozpočtům povinná rozpočtová opatření: - příspěvek ze státního rozpočtu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin:

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy. Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: Komentář k plnění rozpočtu Příjmy za rok Třída 1. Daňové příjmy Tyto příjmy lze rozdělit do dvou základních skupin: A) Daňové příjmy inkasované ze státního rozpočtu prostřednictvím finančních úřadů Výše

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/5 schválené v rámci programu 2. zasedání zastupitelstva obce dne 19. prosince 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 RO 2014/3 RO 2014/4 Změna Příjmy

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2008. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2008 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2008 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ

STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE PŘEHLED FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011 Obsah textové části: 1. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ... 1 2. HODNOCENÍ PROVOZNÍ ČÁSTI ROZPOČTU... 2 3. HODNOCENÍ KAPITÁLOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU...

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD HOŠŤÁLKOVICE Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Hošťálkovice za rok 2013 závěrečný účet Květen 2014 1 Zpráva o hospodaření městského obvodu Hošťálkovice

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0

C - kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků ,0 Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 6/2016 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 600 1 981 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 15 1113 daň srážková 270 140 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/2 schválené v rámci programu 26. zasedání zastupitelstva obce dne 27. června 2014 SOUHRN Schválený rozpočet Rozpočet obce po Změna Příjmy 4 133 109,88 4 459

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-9/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 958 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 232 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014

Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 Rozpočet Obce Staňkovice na rok 2014 v tis. Kč PŘÍJMY ÚZ Pol. Text Částka 1111 DPFO ze závislé činnosti 2 270 1112 DPFO ze závislé činnosti 50 1113 DPFO vybírané srážkou 190 1121 DPPO 1 800 1122 DPPO za

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016

MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU, IČ: 00278181, ROZPOČET 2016 Příjmy schválený rozpočet 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 700 000 Kč 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 80 000 Kč 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 190 000 Kč

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství

Obec Bučí Návrh rozpočtu 2015 Paragraf Položka Název Rozpočet v tis. Kč Celkem příjmy z daní 1 266 Celkem za poplatky 106 3613 Nebytové hospodářství Příjmy 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 285 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 102 0 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 29 0 1121

Více

starosta obce Svatá Maří

starosta obce Svatá Maří Rozpočet obce Svatá Maří na rok 215 dle níže uvedeného členění Příjmy: 5 8 Kč Výdaje: 5 8 Kč starosta obce Svatá Maří František Linha Vyvěšeno: 16.1.215 Sejmuto: 6.2.215 Na úřední desce a v elektronické

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

( v Kč ) Schválený Upravený Plnění k položkaparag. ORG rozpočet rozpočet

( v Kč ) Schválený Upravený Plnění k položkaparag. ORG rozpočet rozpočet položkaparag. ORG rozpočet rozpočet 31.12.2014 Odbor vnitřní správy ORJ 11 - pracoviště Brandýs 136 Správní poplatky 1361 1101 Ověřování 500 000 321 659,00 1361 1102 Rybářské lístky 60 000 62 850,00 1361

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4 133

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více