PROSPEKT KBC CLICK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015"

Transkript

1 PROSPEKT veřejné investiční společnosti s proměnným základním kapitálem dle belgického práva a investiční politikou nepodléhající podmínkám Směrnice 2009/65/ES AIF KBC CLICK

2 Prospekt tvoří následující dokumenty: Informace týkající se investiční společnosti Informace týkající se podfondu V případě rozporů mezi nizozemskou verzí a jinými jazykovými verzemi prospektu je rozhodující text v nizozemštině. Tento subjekt kolektivního investování ani jeho podfondy nemohou být nabízeny nebo prodávány v zemích, v nichž nedošlo k oznámení u místních úřadů. 2

3 Údaje o investiční společnosti 1. Název: KBC Click (zkráceně Click ) 2. Právní forma: Naamloze Vennootschap (akciová společnost) 3. Datum vzniku: 8. dubna Doba trvání: Neomezená 5. Registrované sídlo společnosti: Havenlaan 2, B-1080 Brusel, BELGIE 6. Statut společnosti: Investiční společnost s více podfondy zaměřená na investice, které nepodléhají podmínkám stanoveným Směrnicí 2009/65/ES, a jejíž fungování a investování podléhá zákonu ze dne 19. dubna 2014 o alternativních investičních fondech a jejich správcích. Ve vztazích mezi investory je každý podfond pokládán za oddělenou entitu. Investor má právo pouze na majetek a výnos podfondu, do kterého investoval. Závazky sjednané z titulu podfondu jsou pokryty pouze aktivy téhož podfondu. 7. Seznam podfondů nabízených investiční společností: 1 CSOB Asijske Investice 1 2 CSOB Asijske Investice 2 3 CSOB Duo Bonus 4 4 CSOB Duo Bonus 5 5 CSOB Energie a Distribuce 3 6 CSOB Private Banking Consumer Trends 1 7 CSOB Private Banking Global Leaders 1 8 CSOB Private Banking New Multinationals 1 9 CSOB Private Banking Steepener 1 10 CSOB Private Banking Strong European Economies 1 11 CSOB Spotrebni Trendy 1 12 Europe Best Of Europe Index Coupon 1 14 Europe Index Coupon 2 15 Europe Index Coupon 3 16 Europe Index Coupon 4 17 Exclusive Interest 1 18 Exclusive Interest 2 19 Exclusive USD Interest 1 20 Interest 3 21 Interest 4 22 Interest 5 23 Interest 6 24 Interest 7 25 Interest 8 26 Interest 9 27 Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest 23 3

4 37 Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest 53 V souladu s článkem 302, 1, zákona z 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičních portfolií, podléhají investice následujících podfondů i nadále omezením a podmínkám stanoveným zákonem ze 4. prosince 1990 o finančních transakcích a finančních trzích a jeho prováděcími vyhláškami a nařízeními. Podle zákona ze 4. prosince 1990 je v případě termínovaných účtů v produktu s ochranou kapitálu dostačující rozložení mezi minimálně 3 protistrany s maximálním podílem 60% na jednu protistranu, zatímco podle zákona z 3. srpna 2012 není možné, aby podfond v případě termínovaných účtů investoval více než 20 % svých aktiv do jediné protistrany. Navíc podle zákona ze 4. prosince 1990 je riziko protistran instituce kolektivního investování v případě transakcí s deriváty neomezené. Podle zákona z 3. srpna 2012 je riziko protistran v rámci jedné transakce s deriváty oproti tomu omezeno na maximálně 10 % (pokud je protistranou úvěrová instituce) nebo na 5 % aktiv (pokud protistrana není úvěrovou institucí). Více informací týkajících se povoleného investování podle zákona ze 4. prosince 1990 lze získat v královském výnosu ze 4. března 1991 o některých institucích kolektivního investování. V souladu s článkem 302, odstavec 3 zákona z 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičních portfolií není od 9. prosince 2005 možné vstupovat do podfondů označených *. Odkupy, změny podfondů a případnou výplatu kupónů zajišťují i nadále instituce pověřené finančními službami. Výstupní poplatky jsou uplatňovány v souladu s prospektem dotčených podfondů. CSOB Private Banking Steepener 1 * Exclusive Interest 1 * Exclusive Interest 2 * Exclusive USD Interest 1 * Interest 3 * Interest 4 * Interest 5 * Interest 6 * Interest 7 * Interest 8 * Interest 9 * Interest 11 * Interest 13 * Interest 15 * Interest 17 * Interest 19 Interest 21 Interest 23 Interest 25 Interest 27 Interest 29 Interest 31 Interest 33 Interest 35 4

5 Interest 37 Interest 39 Interest 41 Interest 45 Interest 47 Interest 49 Interest 51 Interest 53 * North America Best Of 14 V souladu s článkem 305, 4 zákona z 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičních portfolií již od 30. listopadu 2012 není možno upsat akcie následujících podfondů. Instituce poskytující finanční obsluhu budou nadále zajišťovat přechod mezi podfondy i zpětný odkup a výplatu kupónů. Výstupní poplatky stanovené v prospektu zůstávají u příslušných podfondů nadále v platnosti. CSOB Asijske Investice 1 CSOB Asijske Investice 2 CSOB Commodities 2 CSOB Duo Bonus 4 CSOB Duo Bonus 5 CSOB Energy & Utilities 2 CSOB Private Banking Steepener 1 CSOB Private Banking Strong European Economies 1 CSOB Spotrebni Trendy 1 Europe Best Of 35 Europe Index Coupon 1 Europe Index Coupon 2 Europe Index Coupon 3 Europe Index Coupon 4 Interest 21 Interest 23 Interest 25 Interest 27 Interest 29 Interest 31 Interest 33 Interest 35 Interest 37 Interest 39 Interest 41 Interest 45 Interest 47 Interest 49 Interest 51 Interest Představenstvo investiční společnosti: Wouter Vanden Eynde, zástupce společnosti KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel Erwin Bastiaens, ředitel oddělení Rozvoj produktů a portfolia společnosti KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel. Jean-Louis Claessens, nezávislý člen představenstva Theo Peeters, nezávislý člen představenstva Olivier Morel, finanční ředitel CBC Banque SA, Grand Place 5, B-1000 Brusel Předseda: Erik Gillis, generální ředitel oddělení privátního bankovnictví, KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel. Fyzické osoby pověřené řízením společnosti: Wouter Vanden Eynde, zástupce společnosti KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel. 5

6 Erwin Bastiaens, ředitel oddělení Rozvoj produktů a portfolia společnosti KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel. 9. Typ správy: Investiční společnost určí správcovskou společnost alternativních investičních fondů. Určenou společností je KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel, Belgie. Podle zákona ze dne 19. dubna 2014 bude správcovská společnost vykonávat úlohy správy alternativních investičních fondů (AIF). To zahrnuje správu investičního portfolia AIF, administrativní úkony (včetně ocenění portfolia, nastavení hodnoty podílových jednotek AIF, vedení seznamu podílníků), obchodování podílových jednotek AIF a kde je to vhodné také činnosti týkající se aktiv AIF. Práva a povinnosti správcovské společnosti se řídí zákonem ze dne 19. dubna 2014 a na základě dohody o řízení uzavřené s investiční společností. Případné spory budou řešeny u bruselských soudů. Rozhodnutí těchto soudů jsou vymahatelná (kde je to možné, tam i okamžitě) Datum založení správcovské společnosti: 30. prosince Doba trvání správcovské společnosti: Neomezená 9.3. Seznam fondů a investičních společností, pro které byla správcovská společnost stanovena správcem: CBC Fonds, Centea Fund, Fivest, Horizon, IN.flanders Index Fund, Index Fund, KBC Click, KBC ClickPlus, KBC Eco Fund, KBC EquiMax, KBC EquiPlus, KBC Equisafe, KBC Equiselect, KBC Equity Fund, KBC Exposure, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Maxisafe, KBC Multi Interest, KBC Multi Track, KBC Multisafe, KBC Obli, KBC Participation, KBC Select Immo, Optimum Fund, Perspective, Plato Institutional Index Fund, Privileged Portfolio Fund, Sivek, Celest, Dollar Obligatiedepot, EOD Corporate Clients, Europees Obligatiedepot (EOD), Flexible, Generation Plan, High Interest Obligatiedepot (HOD), IN.focus, Internationaal Obligatiedepot (IOD), KBC Eurobonds A(ctive), KBC Spectrum Currencies, Managed Portfolio, Pionier I, Pricos, Pricos Defensive, Privileged Portfolio a Strategisch Obligatiedepot (SOD) Jména a funkce členů představenstva správcovské společnosti: Předseda: L. Gijsens Členové představenstva: D. Mampaey, předseda výkonného výboru J. Peeters, nezávislý člen představenstva J. Daemen, člen představenstva bez výkonné moci P. Konings, člen představenstva bez výkonné moci J. Verschaeve, pověřený člen představenstva G. Rammeloo, pověřený člen představenstva O. Morel, člen představenstva bez výkonné moci K. Mattelaer, člen představenstva bez výkonné moci K. Van Eeckhoutte, člen představenstva bez výkonné moci C. Sterckx, pověřený člen představenstva D. Cuypers, pověřený člen představenstva L. Demunter, pověřený člen představenstva 9.5. Jména a funkce fyzických osob, kterým je svěřeno řízení správcovské společnosti: D. Mampaey, předseda výkonného výboru J. Verschaeve, pověřený člen představenstva G. Rammeloo, pověřený člen představenstva C. Sterckx, pověřený člen představenstva D. Cuypers, pověřený člen představenstva L. Demunter, pověřený člen představenstva Tyto osoby mohou být zároveň členy představenstva různých jiných investičních společností Totožnost auditora správcovské společnosti nebo název schválené auditorské firmy a totožnost 6

7 schváleného auditora, který tuto firmu zastupuje: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, zastoupená p. Christelem Weymeerschem, auditor společnosti a řádný auditor Výše upsaného kapitálu správcovské společnosti s uvedením podílu splaceného správcovskou společností: Upsaný základní kapitál činí eur. Základní kapitál je plně splacený Pokrytí možných rizik profesní odpovědnosti Správcovská společnost zřizuje dodatečnou kapitálovou rezervu k pokrytí rizik profesní odpovědnosti vyplývajících z možného profesního opomenutí při výkonu povinností správcovské společnosti. Dodatečný kapitál k tomuto účelu vyčleněný bude vždy činit nejméně 0,01% z celkové hodnoty portfolií, která správcovská společnost ve své funkci spravuje. Dodatečný kapitál vyčleněný ke krytí rizik profesní odpovědnosti bude vždy investován do hotovosti nebo majetku, který může být na hotovost rychle převeden, a nebude zaujímat žádné spekulativní pozice. 10. Delegování správy ve věci investičního portfólia: Viz Informace týkající se podfondu. 11. Poskytovatelé finanční obsluhy: Poskytovateli finanční obsluhy v Belgii jsou: KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel CBC Banque SA, Grand Place 5, B-1000 Brusel Hlavní činnosti institucí poskytujících finanční obsluhu: Instituce poskytující finanční obsluhu jsou odpovědné za platby podílníkům a za vydávání a odkupování podílových listů. 12. Distributor: KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk. Hlavní činnosti distributora: Distributor je oprávněn zpracovávat příkazy k úpisu a odkupu podílů. 13. Depozitář: KBC Bank N.V., Havenlaan 2, 1080 Brusel. Hlavní činnosti depozitáře: Depozitář je odpovědný za následující úkoly: - úschova aktiv otevřené investiční společnosti a dodržování standardních povinností v této oblasti. - provádění transakcí (na pokyn otevřené investiční společnosti) týkajících se aktiv investiční společnosti a zajištění toho, že ekvivalentní hodnota je poukázána ve standardních lhůtách, výběr dividend a úroků z aktiv a výkon s tím práv spojených s jejich úpisem a rozdělením; - kontrola cashflow otevřené investiční společnosti - určité úkoly v oblasti dozoru, včetně: zajištění toho, že prodej, emise, nákup, vyplacení a zrušení podílových jednotek v otevřené investiční společnosti dochází v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a stanovamy společnosti; zajištění toho, že čistá hodnota obchodního jmění se vypočítá v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo stanovami investiční společnosti; zajištění toho, že příjem investiční společnosti je rozdělen v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo stanovami společnosti; - vykonání jakékoliv jiného pokynu investiční společnosti, pokud to není v rozporu se zákonem, prováděcími vyhláškami, stanovami nebo prospektem. Depozitář podléhá ustanovením článku 58 1 a 2 zákona ze dne 19. dubna 2014, ale může se odpovědnosti zprostit za podmínek stanovených v článku 58 2 odstavce 2 zákona ze dne 19. dubna Statutární auditor investiční společnosti: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, zastoupená panem Frankem Verhaegenem, auditorem společnosti a řádným auditorem. Hlavní činnosti statutárního auditora: 7

8 Statutární auditor kontroluje, zda je účetní závěrka investiční společnosti pravdivá, zda věrně zobrazuje finanční situaci investiční společnosti a zda je výroční zpráva v souladu s účetní závěrkou. Pokud jde o sestavování účetní závěrky a zajištění toho, že je pravdivá a řádná, bere statutární auditor k určení správné pracovní metody v úvahu stávající interní audit investiční společnosti. 15. Zakladatel: KBC Hlavní činnosti zakladatele: Zakladatel propaguje a podporuje investiční společnost a její podfondy na trhu. 16. Osoba(y) přejímající náklady v situacích popsaných v článcích 115, 3, odst. 3, 149, 152, odst. 2, 156, 1, odst. 1, 157, 1, odst. 3, 165, 179, odst. 3 a 180, odst. 3 královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012 o některých veřejných společnostech kolektivního investování: KBC Asset Management N.V. a jedna či více společností, které jsou členy Skupiny KBC a/nebo osoba či osoby uvedené v bodě Kapitál: Základní kapitál se vždy rovná hodnotě čistého jmění. Nemůže být nižší než eur. 18. Pravidla pro valorizací aktiv: V tomto bodě odkazujeme na článek 9 stanov investiční společnosti. Stanovy investiční společnosti budou součástí přílohy prospektu. 19. Datum účetní závěrky: 31. března 20. Pravidla pro přiznání čistých příjmů: V tomto bodě odkazujeme na článek 17 stanov investiční společnosti. 21. Daňový režim: Daňový režim vztahující se na investiční společnost: Bez ohledu na případné jiné informace v informacích týkajících se podfondů: Roční sazba 0,0925 % (0,01 % za institucionální třídy akcií), vybíraná na základě čistých částek investovaných v Belgii k 31. prosinci předchozího roku. Srážková daň ze zahraničních příjmů je investiční společností vrácena (v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění). Daňový režim vztahující se na investora: Investor podléhající zdanění fyzických a právnických osob: Daň z dividendy (distribuční cenné papíry): srážková daň z dividend 25 %. V případě investora podléhajícího zdanění fyzických osob a právnických osob, který tyto příjmy obdržel v rámci běžného hospodaření se svým majetkem, se srážková daň z výnosu cenných papírů stává automaticky konečnou daní z těchto příjmů. Investor podléhající zdanění právnických osob: Srážková daň z výnosu cenných papírů není konečnou daní z těchto příjmů. Příjmy (dividendy a výnosy) podléhají zdanění podle belgické daně z příjmu právnických osob. Režim zdanění příjmů a zisků připsaných investorovi závisí na příslušné legislativě platné pro tento zvláštní statut. V případě pochybností o platném daňovém režimu je investor povinen se osobně informovat u odborníků nebo kompetentních poradců. Evropská směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a daň z výnosu z pohledávek v případě zpětného odkupu vlastních podílů nebo úplného či částečného rozdělení majetku společnosti nebo při převodu za úplatu. Následující informace jsou obecné a není jejich cílem uvést všechny aspekty investování do investiční společnosti. V některých případech se mohou použít i další pravidla. Mimo jiné se může změnit daňová legislativa a její interpretace. Investoři, kteří si přejí více informací o daňových důsledcích (jak v Belgii, tak v zahraničí) co se týče nabytí, vlastnictví a převodu podílnických práv, se musí informovat u daňového a finančního poradce. Tento subjekt kolektivního investování může svůj majetek zcela nebo částečně, přímo nebo nepřímo investovat do pohledávek, jak je uvedeno v Evropské směrnici o zdanění příjmů z úspor. Procento pohledávek se stanovuje na základě pravidelného testu přínosů: pololetně se kontroluje složení portfolia, vypočítá se procento pohledávek a z takto získaných údajů se použije průměr. Takto získané procento pohledávek zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců, počítáno od první dne pátého měsíce, který následuje po uzavření účetního roku. Informace o výsledku testu a konkrétním vlivu na daňovou povinnost naleznete na 8

9 A. Evropská směrnice o zdanění příjmů z úspor (směrnice 2003/48/EHS). Příjmy tohoto subjektu kolektivního investování nespadají do platnosti evropské směrnice o zdanění zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (směrnice 2003/48/EHS), implementované v Belgii příslušnými zákony. B. Daň z výnosu z pohledávek v případě zpětného odkupu vlastních podílů (článek 19a CIR 92). U daně z výnosu z pohledávek vyšší než 25 % se článek 19a CIR 92 týká jak kapitalizačních tak dividendových akcií subjektu kolektivního investování při nákupu, celkovém nebo částečném rozdělení vlastního majetku a při převodu za úplatu. Článek 19a CIR 92 platí pouze pro akcionáře, kteří podléhají dani z příjmů fyzických osob v Belgii. Na základě tohoto článku dojde k danění výnosu z pohledávek, který je součástí nákupní, převodní nebo výkupní ceny za období, kdy byl investor držitelem akcií. Tarif je 25 %. Odchylně od ustanovení uvedených v předchozích odstavcích nespadají akcie dávající nárok na dividendu u podfondů Europe Index kupónu 1, Europe Index Kupon 2, Europe Index kupón 3 a Europe Index kupón 4 podfondů do oblasti působnosti článku 19bis z 1992 o daních z příjmů, neboť tyto podfondy vyplácejí každoročně veškeré obdržené příjmy po odečtení příslušných poplatků, provizí a nákladů. 22. Doplňující informace: Zdroje informací: Prospekt, dokument Klíčové informace pro investory, stanovy společnosti, výroční i pololetní zprávy, jakož i úplné informace o ostatních podfondech lze na požádání zdarma obdržet před upsáním podílů nebo po něm u institucí zajišťujících finanční obsluhu. Celkovou výši výdajů na neuhrazené pohledávky a míru rotace portfolia za předchozí období lze získat v sídle investiční společnosti, avenue du Port 2, 1080 Brusel, Belgie. Do uvedených dokumentů lze také nahlížet na internetových stránkách Klíčové informace pro investory, zjednodušený prospekt, poslední zveřejněná výroční nebo pololetní zpráva. Ve výroční zprávě mohou investoři zjistit následující údaje: procentní podíl aktiv, na která se vztahují zvláštní pravidla kvůli jejich nelikvidní povaze, veškerá nová pravidla týkající se řízení likvidních aktiv, současný rizikový profil a systémy řízení rizik používané správcovskou společností k řízení rizik, veškeré změny týkající se maximálního povoleného pákového efektu, veškerá práva týkající se opětovného použití záruk vydaných s ohledem na pákový efekt a celková výše použitého pákového efektu. Investiční společnost uzavřela smlouvu s poskytovateli finanční obsluhy, podle níž tito poskytovatelé zajistí výplaty akcionářům, odkup nebo úhradu nároků na podíl ze zisku a šíření informací o investiční společnosti. Střet zájmů Správcovská společnost přijme veškerá přiměřená opatření, aby včas rozpoznal střet zájmů, který může během správy AIF vzniknout mezi - Správcovskou společností a AIF jí spravovaným nebo investory do AIF - AIF nebo investory do něj a jiným AIF či investory do tohoto druhého fondu - AIF nebo investory do něj a jiným klientem správcovské společnosti AIF - AIF nebo investory do něj a některým investičním fondem investujícím do převoditelných cenných papírů (UCITS) spravovaným správcovskou společností AIF nebo investory do tohoto investičního fondu (UCITS) - dvěma klienty správcovské společnosti AIF Správcovská společnost alternativního investičního fondu zavede a bude udržovat v účinnosti organizační a administrativní postupy, aby přijal veškerá přiměřená opatření k rozpoznání, předcházení, řízení nebo kontroly jakéhokoli střetu zájmů takovým způsobem, aby tyto střety zájmů neměly nepříznivý vliv na zájmy výše uvedených stran. Pakliže tato organizační a administrativní opatření nebudou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že riziko poškození zájmů výše uvedených stran bude zcela vyloučeno, budou investoři správcovskou společností řádně informováni o obecné povaze střetu zájmů prostřednictvím internetové stránky (About us > Compliance > Code of Conduct for Conflicts of Interest) Investoři, kteří chtějí být o těchto střetech zájmů informováni osobně, by se měli obrátit na poskytovatele finanční obsluhy. Správcovská společnost AIF může tyto postupy v případě nutnosti upravovat Výroční valná hromada akcionářů: Výroční valná hromada se sejde předposlední pracovní bankovní den měsíce června ve 14:00 v sídle Společnosti nebo na jakémkoliv jiném místě v Belgii uvedeném v pozvánce. 9

10 22.3. Kompetentní orgán: Komise pro dohled na finančními službami a trhy - Financial Services and Markets Authority (FSMA) Congresstraat 12-14, 1000 Brusel. Prospekt a Klíčové informace pro investora (*) budou vydány po schválení FSMA. Toto schválení nezahrnuje žádné hodnocení vhodnosti nebo kvality nabídky, ani situace subjektu, který nabídku realizuje. Oficiální znění stanov je uloženo v registratuře obchodního soudu Kontaktní místo, kde lze v případě potřeby obdržet doplňující informace: Product and Knowledge Management Department- APC KBC Asset Management NV Havenlaan Brusel Belgie Tel. KBC-Fund Phone (N) (F) (pondělí až pátek od 8:00 do 22:00, v sobotu od 9:00 do 17:00.) Osoba(-y) odpovědná(-é) za obsah prospektu a zjednodušeného prospektu a Klíčových informací pro investora(*): Představenstvo společnosti. Podle nejlepší znalosti představenstva společnosti jsou informace obsažené v prospektu a Klíčových informacích pro investora (*) pravdivé a správné a nechybí v nich žádná informace, která by mohla změnit jejich význam Omezení prodeje určitým osobám: Subjekt kolektivního investování a podfondy tohoto subjektu nebudou zaregistrovány podle zákona United States Securities Act z roku 1933 ve znění jeho pozdějších úprav. Podíly nemohou být nabízeny, prodávány, převáděny nebo vydávány, přímo nebo nepřímo, do Spojených států amerických nebo do některého z jejich území nebo držav nebo do všech oblastí, ve kterých platí jejich jurisdikce, nebo jakýmkoliv osobám Spojených států, jak je definováno v zákoně United States Securities Act z roku Subjekt kolektivního investování a podfondy tohoto subjektu nebyly zaregistrovány podle zákona United Investment Company Act z roku 1940 ve znění jeho pozdějších úprav. Podíly také nemohou být nabízeny, prodávány nebo převáděny a nemohou přímo či nepřímo přinést profit investorům, pokud by byl do transakce zahrnut americký účet s ohlašovací povinností, jak je definováno v US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). (*) Klíčové informace pro investora jsou k dispozici pouze u těch podfondů, u nichž nebylo pozastaveno právo volného vstupu v souladu s článkem 302, odst. 3 nebo čl. 305, 4 zákona ze 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičního portfólia. U podfondů, u nichž bylo právo volného vstupu pozastaveno 9. prosince 2005 podle článku 302, odst. 3 zákona z 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičního portfólia, je k dispozici zkrácený prospekt. U podfondů, u nichž bylo právo volného vstupu pozastaveno 30. listopadu 2012 v souladu s čl. 305, 4 zákona ze 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičního portfólia, je k dispozici zjednodušený prospekt. 23. Změny investiční politiky V souladu s článkem 10.3 stanov investiční společnosti a s výhradou požadavků daných zákonem je představenstvo oprávněno stanovit investiční politiku každého podfondu. Investiční politiku uvedenou v prospektu a v dokumentu Klíčové informace pro investora může představenstvo změnit. 24. Rovný přístup ke všem investorům Správce alternativního investičního fondu (AIFM) zajistí trvalý rovný přístup vůči všem investorům. Žádný akcionář nebude nikdy upřednostňován na úkor druhých. 1

11 Informace o podfondech Obsah: CSOB Energie a Distribuce 3 CSOB Private Banking Consumer Trends 1 CSOB Private Banking Global Leaders 1 10

12 KBC Click Ref Informace o podfondu CSOB Energie a Distribuce 3 Informace o podfondu CSOB Energie a Distribuce 3 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Energie a Distribuce Datum založení: 26. března Doba trvání: Omezena do 30. prosince Zplnomocnění ve věci správy investičního portfolia: Správcovská společnost deleguje odbornou správu portfolia, s výjimkou vytvoření a aktualizace podfondu z technického, produktového a právního hlediska, na společnost KBC Fund Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRSKO. Uvedená společnost je správcovskou společností pro subjekty kolektivního investování v souladu se směrnicí 2009/65/ES. O jakýchkoli střetech zájmů, které by mohly vzniknout v důsledku tohoto zplnomocnění, jakož i o zásadách pro řízení střetů zájmů, se můžete informovat na webových stránkách Kotace na burze: Nevztahuje se. 2 Informace o investicích 2.1. Cíl podfondu Popis investičního cíle podfondu Podfond má dva investiční cíle (před poplatky a zdaněním): (1) Vyplatit k datu splatnosti počáteční upisovací cenu za akcii ve výši 10 CZK (ochrana kapitálu). Tato ochrana kapitálu je zajišťována ustavením finančního mechanismu popsaného v odstavci Ochrana kapitálu. Tato ochrana kapitálu se nicméně nevztahuje na podílníky, kteří své akcie prodají před datem splatnosti. (2) Poskytnout k datu splatnosti možný výnos prostřednictvím swapových smluv. Typy swapových smluv, do nichž smí podfond investovat, jsou uvedeny v odstavci Možný výnos Ochrana kapitálu Finanční mechanismus ochrany kapitálu Finanční mechanismus určený k zajištění ochrany kapitálu ke splatnosti spočívá v investování veškerého upsaného jmění do dluhopisů a dalších dluhových nástrojů, vkladů a/nebo likvidních aktiv (včetně peněz uložených na termínovaných vkladech nebo vkladech na viděnou). Tyto investice mohou mít různé lhůty splatnosti a data výplaty kupónu podle dob splatnosti závazků podfondu ze swapů, které jsou podrobně popsány v bodě Povolené transakce se swapy (2) Povinná kritéria investic Investice musí odpovídat jednomu z následujících kritérií: (1) Investice do vkladů a/nebo dluhových nástrojů registrovaných nebo emitovaných finančními institucemi podléhajícími obezřetné kontrole se sídlem v členské zemi Evropského hospodářského prostoru. (2) Investice do dluhových nástrojů emitovaných nebo garantovaných členskou zemí Evropského hospodářského prostoru. (3) Investice představující analogickou strukturu a identické riziko protistrany jako u přímých investic do vkladů a/nebo dluhových nástrojů podle bodů (1) a (2) výše. 11

13 Investice pod bodem (3) mohou být tvořeny: (A) Investicemi do dluhopisů kotovaných na burzách a emitovaných společnostmi typu Special Purpose Vehicles (SPV). Tyto SPV spravuje společnost KBC Asset Management NV nebo některá z jejích podřízených společností. Podkladovým aktivem obligací emitovaných SPV je diverzifikované portfolio vkladů emitovaných finančními institucemi, dluhopisů a dalších dluhových nástrojů a derivátů. Aby bylo omezeno riziko protistrany, výběr těchto podkladových aktiv spočívá v kritériích týkajících se rozložení a likvidity (viz Povolené třídy aktiv a Charakteristika dluhopisů a jiných dluhových nástrojů). Další detaily, které musí splňovat tyto vklady, dluhopisy, ostatní dluhové nástroje a derivované produkty (finanční deriváty) v podřízeném portfoliu, jsou uvedeny v základních prospektech SPV. Tyto základní prospekty lze nalézt na adrese Další informace k investicím jak podfondu, tak SPV, investor nalezne ve výroční a pololetní zprávě investiční společnosti, jíž je podfond součástí. Tyto výroční a pololetní zprávy lze nalézt na adrese (B) Investicemi do: - vkladů u finančních institucí pod přísnou kontrolou ve Spojených státech amerických, Japonsku, Kanadě nebo Austrálii, a/nebo - dluhových nástrojů emitovaných finančními institucemi pod přísnou kontrolou ve Spojených státech amerických, Japonsku, Kanadě nebo Austrálii, případně - dluhových nástrojů emitovaných nebo garantovaných Spojenými státy americkými, Japonskem, Kanadou nebo Austrálií. Přísná kontrola finančních institucí ve Spojených státech amerických, Japonsku, Kanadě a Austrálii může být považována za ekvivalent přísné kontroly finančních institucí v členských zemích Evropského hospodářského prostoru. Investice do dluhových nástrojů emitovaných finančními institucemi pod přísnou kontrolou ve Spojených státech amerických, Japonsku, Kanadě nebo Austrálii nebo emitovaných nebo garantovaných Spojenými státy, Japonskem, Kanadou nebo Austrálií, mají minimální míru likvidity odpovídající údajům v bodě Charakteristika dluhopisů a jiných dluhových nástrojů. (C) Investice se mohou také skládat z kombinace investic uvedených v bodech (A) a (B) Žádná formální záruka Neexistuje formální záruka vyplacení počáteční upisovací ceny ani ve prospěch podfondu, ani ve prospěch akcionářů. Jinak řečeno, ochrana kapitálu není závazkem výkonnosti podfondu, ačkoliv dosažení tohoto cíle prostřednictvím finančního mechanismu zůstává absolutní prioritou. Jestliže z důvodu nedostatečnosti finančního mechanismu částka k vyplacení na akcii ke splatnosti (před zdaněním a poplatky) poklesne pod počáteční upisovací cenu, může společnost KBC Asset Management NV rozhodnout (aniž by tím byla povinna) o použití správcovského poplatku za podfond obdrženého během účetního roku, případně za jiné podfondy investiční společnosti, na pokrytí tohoto deficitu. Toto není ze strany KBC Asset Management NV záruka a tato společnost se může o vlastní vůli rozhodnout, zda se správcovským poplatkem naloží s tímto cílem či nikoliv. Tato kapitálová ochrana se však nevztahuje na ty akcionáře, kteří své akcie prodají před splatností Možný výnos Za účelem dosažení možného výnosu podfond uzavírá tzv. swapy s jednou nebo více bonitními protistranami. To je důvod, proč podfond převádí část budoucího zisku ze svých investic určenou na ochranu kapitálu během existence podfondu této protistraně (protistranám). Jako protislužbu se protistrany zavazují poskytnout výnos podle postupu popsaného v kapitole Stanovená strategie. 12

14 2.2. Investiční politika podfondu Povolené třídy aktiv V souladu s ustanoveními královského výnosu z 12. listopadu 2012 o některých institucích kolektivního investování mohou investice podfondu tvořit převoditelné cenné papíry (zejména obligace a jiné dluhové nástroje), nástroje peněžního trhu, podíly v institucích kolektivního investování, vklady, derivované produkty (finanční deriváty), likvidní nástroje a všechny ostatní instrumenty povolené příslušnou legislativou. Vždy budou respektována omezení a investiční limity podle Královského výnosu z 12. listopadu 2012 ve vztahu k určitým veřejným institucím kolektivního investování Charakteristika dluhopisů a jiných dluhových nástrojů Investice do obligací a dluhových nástrojů po dobu trvání podfondu budou mít průměrný rating likvidity minimálně A- od Standard & Poor s nebo ekvivalentní rating od Moody s nebo Fitch, nebo pokud se rating nehodnotí, musí mít investice v průměru profil úvěrového rizika nejméně ekvivalentní hodnocení správcovské společnosti. Rating likvidity obligací a dalších dlouhodobých dluhových nástrojů při uvedení investice je minimálně A- od Standard & Poor s nebo ekvivalentní rating od Moody s nebo Fitch, nebo pokud se rating nehodnotí, musí mít investice v průměru profil úvěrového rizika nejméně ekvivalentní hodnocení správcovské společnosti. Rating likvidity obligací a dalších krátkodobých dluhových nástrojů při uvedení investice je minimálně A-1 od Standard & Poor s nebo ekvivalentní rating od Moody s nebo Fitch, nebo pokud se rating nehodnotí, musí mít investice v průměru profil úvěrového rizika nejméně ekvivalentní hodnocení správcovské společnosti. Při výběru dluhopisů a jiných dluhových nástrojů úpisů se bere ohled na všechny splatnosti Povolené transakce se swapy Níže popsané swapy se uzavírají v rámci zákonem povolených omezení, a protistranou/ami. to s prvotřídní/ími (1) Za účelem dosažení možného výnosu podfond uzavírá tzv. swapy. V rámci těchto swapů poskytuje podfondu část budoucích zisků investic, které jsou realizovány s ohledem na ochranu kapitálu, protistraně/protistranám během existence podfondu. Jako protislužbu se protistrana zavazuje/protistrany zavazují poskytnout výnos podle postupu popsaného v kapitole Stanovená strategie. Swapy uvedené pod bodem (1) jsou nezbytné k dosažení investičních cílů podfondu, protože prostřednictvím této techniky lze realizovat cíl dosažení možného výnosu. Rizikový profil podfondu není využitím těchto swapů ovlivněn. (2) Je-li to nutné, uzavírá podfond swapy tak, aby se trvání závazků podfondu shodovalo s hotovostními toky generovanými z vkladů, dluhopisů a dalších dluhových nástrojů popsaných v bodě Povinná kritéria investic. Tyto swapy jsou nepostradatelné k realizaci investičních cílů podfondu, vzhledem k tomu, že na trhu není k dispozici dostatek dluhopisů a jiných dluhových nástrojů, jejichž splatnost kupónů a data splatnosti vždy zcela souhlasí s daty splatnosti závazků podfondu. Rizikový profil podfondu není použitím těchto swapů ovlivněn. (3) Podfond může uzavírat swapy i za účelem zajištění úvěrového rizika emitentů dluhopisů a dalších dluhových nástrojů. Jedna nebo více protistran prostřednictvím těchto swapů výměnou za odměnu splatnou na vrub podfondu přebírá riziko emitenta dluhopisu nebo jiného dluhového nástroje zahrnutého v portfoliu podfondu. Swapy uvedené v odstavci (3) slouží ke krytí úvěrového rizika. Rizikový profil podfondu není využitím těchto swapů ovlivněn. 13

15 Omezení investiční politiky Investiční politika je vedena v rámci hranic stanovených zákonem a nařízeními. Podfond může uzavírat půjčky do 10 % svých čistých aktiv, pokud jde o krátkodobé půjčky s cílem vyřešit krátkodobé problémy s likviditou Stanovená strategie INVESTIČNÍ CÍLE A STRATEGIE : Podfond usiluje o splnění dvou investičních cílů: jednak zachování 100 % počáteční upisovací hodnoty ke dni splatnosti a jednak dosáhnout případného zhodnocení v závislosti na případném nárůstu koše 20 akcií podniků, které jsou aktivní v sektoru energií nebo distribučních sítí. Ke splatnosti bude vyplaceno 75 % případného zhodnocení koše 20 akcií (= (Konečná hodnota minus Počáteční hodnota) děleno Počáteční hodnotou) spolu se 100 % počáteční upisovací hodnoty. Splatnost: středa 30. prosince 2015 (platba v den D + 1 bankovní pracovní den) Měna: CZK, přičemž vývoj směnného kurzu místní měny akcií v koši vzhledem k CZK není relevantní. Počáteční hodnota: Hodnota koše akcií na základě průměrné hodnoty akcií v koši během prvních deseti Rozhodných dnů, počínaje středou 2. června 2010 včetně. Konečná hodnota: Hodnota koše akcií na základě průměrné hodnoty akcií v koši k poslednímu Rozhodnému dni v měsíci za 18 měsíců před splatností, přesněji od června 2014 do listopadu 2015 (včetně) Kurs: Závěrečný kurs pro všechny akcie, s výjimkou akcií kotovaných na Milánské burze, a zejména kurs jedné akcie v rámci koše podle výpočtu a vyhlášení při ukončení obchodování odpovědnou agenturou burzy, na které je daný titul kotovaný (nebo jejím zákonným nástupcem). Referenční kurs pro akcie kotované na Milánské burze. Rozhodný den: U každé akcie v koši se jedná o obchodovací den na burze, kde je akcie kótována, a zároveň na nejdůležitější burze, na níž se obchoduje s opcemi k této akcii, pokud ovšem tento den nedojde z hlediska této akcie k události narušující trh (pozastavení nebo omezení směn týkajících se této akcie) nebo k předčasnému uzavření burzy (odpovědný orgán oznámí, že v tento obchodovací den bude obchodování ukončeno dříve než v ostatní obchodovací dny). Pokud z hlediska dané akcie dojde k události narušující trh nebo k předčasnému uzavření burzy, původní Rozhodný den pro tuto akcii bude nahrazen prvním následujícím obchodovacím dnem, během něhož k události narušující trh ani k předčasnému uzavření burzy nedojde a kterým sám již není některým z původních Rozhodných dní a který dosud žádný z původních Rozhodných dnů kvůli události narušující trh nebo kvůli předčasnému uzavření burzy nenahrazuje. Pokud ovšem v průběhu každého z osmi burzovních dnů, které následují po původním Rozhodném dnu, dojde k události narušující trh nebo k předčasnému uzavření, (i) osmý burzovní den bude pokládán za původní Rozhodný den a (ii) investiční společnost v dobré víře, po dohodě s prvotřídní protistranou (protistranami), s níž (nimiž) byla swapová dohoda uzavřena, ocení kurz akcie, jak by byla kotována tento osmý burzovní den a (iii) investiční společnost bude informovat akcionáře o (a) události narušující trh nebo o předčasném uzavření burzy, k nimž/němuž došlo ve vztahu k jedné či více akciím v koši, (b) o změnách týkajících se stanovení Počáteční hodnoty a/nebo Konečné hodnoty a (c) způsobech výplaty částek dosažených v souladu s investičními cíli. Sledovaný koš akcií: V následující tabulce najdete ve sloupcích zleva doprava postupně pořadové číslo akcie, název akcie, kód Bloomberg, burzu, na které je akcie kotována a její počáteční váhu akcie v koši. 14

16 1 AMERICAN ELECTRIC POWER AEP UN EQUITY NYSE 5.00% 2 BP PLC BP/ LN EQUITY London 5.00% 3 CONSOLIDATED EDISON INC ED UN EQUITY NYSE 5.00% 4 DOMINION RESOURCES INC/VA D UN EQUITY NYSE 5.00% 5 DUKE ENERGY CORP DUK UN EQUITY NYSE 5.00% 6 E.ON AG EOAN GY Frankfurt 5.00% 7 ENEL SPA ENEL IM EQUITY Milan 5.00% 8 ENI SPA ENI IM EQUITY Milan 5.00% 9 EXXON MOBIL CORP XOM UN EQUITY NYSE 5.00% 10 FIRSTENERGY CORP FE UN EQUITY NYSE 5.00% 11 GDF SUEZ GSZ FP EQUITY Paris 5.00% 12 NATIONAL GRID PLC NG/ LN EQUITY London 5.00% 13 P G & E CORP PCG UN EQUITY NYSE 5.00% 14 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP PEG UN EQUITY NYSE 5.00% 15 REPSOL YPF SA REP SM EQUITY Madrid 5.00% 16 RWE AG RWE GY EQUITY Frankfurt 5.00% 17 SEVERN TRENT PLC SVT LN EQUITY London 5.00% 18 SOUTHERN CO SO UN EQUITY NYSE 5.00% 19 TERNA SPA TRN IM EQUITY Milan 5.00% 20 TOTAL SA FP FP EQUITY Paris 5.00% Kritéria výběru akcií do sledovaného koše: Akcie/emitent smí být součástí koše pouze, pokud (i) kotována na burze, (ii) je podnik aktivní v sektoru energií nebo distribučních sítí a (iii) představenstvo investiční společnosti s proměnným základním kapitálem schválilo zařazení akcie do koše ( Kritéria výběru ) Přizpůsobení v rámci sledovaného koše v důsledku fúze, akvizice, odštěpení, zestátnění, úpadku nebo diskvalifikace. Fúze nebo akvizice V případě, že se v průběhu trvání podfondu jeden nebo více emitentů akcií obsažených ve Sledovaném koši účastní fúze či akvizice, bude akciím emitentů účastnících se operace, kteří i po uskutečnění této operace splňují Kritéria výběru, přiřazena váha v koši odpovídající součtu váhy akcií všech emitentů účastnících se operace. Pokud po uskutečnění dané operace již žádný z emitentů nesplňuje Kritéria výběru, uplatní se pravidla uvedená v oddíle Zestátnění, úpadek či diskvalifikace. Odštěpení V případě, že emitent některé akcie ze Sledovaného koše uskuteční odštěpení, může být akcie příslušného emitenta nahrazena jednou z akcií, která vznikla z odštěpení a které splňují Kritéria výběru, nebo košem, který se skládá z akcií, které vznikly z tohoto štěpení, který splňuje Kritéria výběru. Tento koš akcií bude pro výpočet počtu akcií v koši považován za jednu akcii. Pokud po uskutečnění dané operace žádný z emitentů vzniklých z odštěpení nesplňuje Kritéria výběru, uplatní se pravidla uvedená v oddíle Zestátnění, úpadek či diskvalifikace. Zestátnění, úpadek nebo diskvalifikace V případě, že u některého z emitentů akcií ze Sledovaného koše dojde k zestátnění, vyhlášení úpadku nebo tento emitent již nesplňuje Kritéria výběru ( Diskvalifikace ), je tato akcie z koše odstraněna a realizována v posledním známém kurzu před vyloučením. Tato částka je následně investována až do doby splatnosti podkladové swapové transakce podfondu v právě platném tržním kurzu na peněžním či obligačním trhu, a to po dobu rovnající se období, které zbývá do splatnosti podfondu. Částka navýšená o úroky je připsána na účet podfondu ke Splatnosti jako výnos akcie pro výpočet konečného navýšení hodnoty Sledovaného koše ke dni Splatnosti. 15

17 Půjčky finančních nástrojů: - Podfond může zapůjčit finanční nástroje v mezích stanovených platnými předpisy. Tyto půjčky jsou realizovány v rámci systému půjček cenných papírů, spravovaného hlavním správcem nebo agentem. V prvním případě je podfond výhradně ve vztahu s hlavním správcem, který vystupuje jako protistrana, na kterou je převedeno vlastnictví cenných papírů. V druhém případě má podfond vztah jednak s agentem (jako správcem systému) a na druhé straně s jednou nebo více protistranami, na které je převedeno vlastnictví vypůjčených cenných papírů. Agent sám vystupuje jako mezičlánek mezi podfondem a protistranou/protistranami. - Půjčky cenných papírů nemají za následek změnu rizikového profilu podfondu vzhledem k tomu, že: - Výběr jak hlavního správce, tak i agenta a každé protistrany podléhá přísným kritériím výběru. - O vrácení cenných papírů ekvivalentních zapůjčeným cenným papírům je možné požádat kdykoli. Tím je zaručeno, že půjčky cenných papírů nebudou mít vliv na správu aktiv podfondu. - Hlavní správce, resp. agent garantuje vrácení cenných papírů ekvivalentních k zapůjčeným papírům. Pomocí systému řízení marže je vždy zaručeno, že podfond využívá finanční záruku v podobě hotovosti nebo jiných stanovených kategorií cenných papírů s nízkým rizikovým profilem, jako jsou vládní dluhopisy, a to pro případ, že by hlavní správce nebo protistrana při půjčkách cenných papírů uzavřených prostřednictvím agenta nevrátili ekvivalentní cenné papíry. Reálná hodnota záruky v podobě cenných papírů s nízkým rizikovým profilem musí být stále o 5 % vyšší než skutečná hodnota zapůjčených cenných papírů. Kromě toho se při stanovení hodnoty cenných papírů s nízkým rizikovým profilem, které se poskytují jako záruka, uplatňuje marže 3%, která má zabránit tomu, že by negativní vývoj kurzu mohl mít za následek, že by skutečná hodnota cenných papírů s nízkým rizikovým profilem již nepřevyšovala skutečnou hodnotu vypůjčených cenných papírů. Hodnota záruky v podobě hotovosti musí být stále vyšší než skutečná hodnota vypůjčených cenných papírů. Pokud podfond obdrží finanční záruku v podobě hotovosti, může tuto hotovost znovuinvestovat do - vkladů u úvěrových institucí, které jsou neprodleně vymahatelné a jejichž lhůta splatnosti nepřekračuje dvanáct měsíců, pokud je statutární sídlo této úvěrové instituce v členské zemi EHP nebo pokud je statutární sídlo úvěrové instituce ve třetí zemi, přičemž tato institce podléhá podnikově-ekonomickým předpisům, které podle názoru FSMA odpovídají předpisům stanoveným v právu EU. - fondů peněžního trhu, jak je popsáno v pravidlech ESMA CESR/ z 19. května 2010, které se týkají společné definice evropských fondů peněžního trhu. - státních dluhopisů ve stejné měně, jako je přijatá hotovost, a které splňují podmínky uvedené v královském výnosu ze 7. března 2006 týkajícího se půjček cenných papírů určitými subjekty kolektivního investování. Toto opětovné investování může mít za následek, že podfond ve vztahu k finanční záruce již nepodstupuje úvěrové riziko vůči finanční instituci, kde je veden hotovostní účet, ale např. vůči emitentovi/emitentům dluhového nástroje/dluhových nástrojů. Správcovská společnost může realizací politiky opětovného investování pověřit třetí stranu, včetně agenta, který spravuje systém půjček cenných papírů. Půjčování cenných papírů podfondu umožňuje získat výnos navíc. Tento výnos se může skládat na jedné straně z odměny, kterou platí hlavní správce nebo protistrana, u půjček cenných papírů uzavřených prostřednictvím agenta, a na druhé straně z příjmů z opětovného investování. Z tohoto výnosu se odečítají přímé a nepřímé náklady. Tyto náklady se paušálně stanovují na 35% přijaté odměny a skládají se z nákladů na clearingové služby KBC Bank, nákladů správcovské společnosti na vytvoření a sledování systému pro půjčky cenných papírů, nákladů na správu marže, nákladů spojených s hotovostními účty a účty cenných papírů a pohybem na těchto účtech, odměny za případnou správu opětovných investic a, pokud se využívá služeb agenta, odměny poskytnuté agentovi. Vztah s protistranou/protistranami je upravován na základě mezinárodních standardních smluv. Další informace o podmínkách ve vztahu k půjčkám cenných papírů naleznete v pololetní/výroční zprávě o podfondu Obecná strategie krytí směnného rizika: Na ochranu svých aktiv proti kolísání úrokových sazeb a pouze v mezích stanovených ve stanovách může podfond uskutečňovat prodejní transakce termínovaných devizových smluv, jakož i opčních prodejních call smluv nebo nákupních devizových opcí. Příslušné transakce může podfond uskutečňovat pouze na regulovaném, řádném trhu, schváleném a otevřeném pro veřejnost, nebo na základě smluv uzavřených s některou prvotřídní finanční institucí, která se na tento typ transakcí specializuje, a která rovněž provádí svou činnost na opčním trhu zvaném over the counter (OTC). Se stejným cílem může podfond rovněž prodávat termínované devizy nebo je měnit v rámci transakcí po oboustranné dohodě s prvotřídními finančními institucemi, které se specializují na tento typ transakcí Sociální, etické a environmentální dopady: U investic popsaných v kapitole Charakteristika dluhopisů a jiných dluhových nástrojů platí následující pravidla. Nelze investovat do finančních nástrojů vydaných výrobci kontroverzních zbraní, u kterých se mezinárodní společenství již pět posledních desetiletí shoduje na tom, že jejich používání způsobuje neúměrné utrpení civilnímu obyvatelstvu. Jedná se o výrobce protipěchotních min, tříštivých pum a munice a zbraní obsahujících ochuzený uran. Kromě toho od 31. března 2014 nemohou být uskutečněny žádné nové investice do finančních nástrojů vydaných společnostmi, které nemají protikorupční politiku a které v posledních dvou letech obdržely negativní ohodnocení při hloubkové antikorupční kontrole. Pokud společnost nemůže prokázat, že má přijatelné firemní zásady v oblasti boje proti korupci, je považována za společnost, která nemá žádné protikorupční firemní zásady. Přijatelné firemní zásady by měly být zveřejněny a musí přinejmenším uvádět, že daná společnost nebude úplatkářství tolerovat a že bude v tomto ohledu dodržovat zákon. Kontrola bude založena na obecně uznávané a nezávislé databázi sociálních, etických a environmentálních faktorů". 16

18 2.3. Rizikový profil podfondu: Hodnota podílu se může zvyšovat nebo snižovat a investor nemusí získat zpět celou investovanou částku. V souladu s Nařízením komise (EU) č. 583/2010 byl vypočten syntetický ukazatel rizika a výnosu. Tento ukazatel poskytuje kvantitativní měřítko případného výnosu podfondu a s ním spojeného rizika a je vypočten v měně, v níž je podfond denominován. Je vyjádřen číslem na stupnici od 1 do 7. Čím je toto číslo vyšší, tím vyšší je i případný výnos, ovšem tím náročnější je i odhadnout jeho výši. Možné jsou i ztráty. Ohodnocení nejnižším číslem neznamená, že by investice nenesla žádná rizika. Nicméně určuje, že v porovnání s vyššími číselnými ohodnoceními tento produkt celkově poskytuje nižší, ovšem mnohem odhadnutelnější výnos. Syntetický ukazatel rizika a výnosu je hodnocen pravidelně, a může se tedy na základě údajů z předchozích období zvyšovat či snižovat. Údaje z předchozích období však nejsou vždy úplně spolehlivý ukazatel budoucího rizika a výnosu. Poslední číselné ohodnocení ukazatele můžete nalézt pod bodem Rizikový a výnosový profil v dokumentu Klíčové informace pro investora. Hodnocení rizikového profilu subjektu kolektivního investování je založeno na doporučeních belgické Association belge des Asset Managers, se kterými je možné se seznámit na internetu Shrnující tabulka rizik, jak jsou hodnocena podfondem: Druh rizika Stručná definice rizika Tržní riziko Riziko pádu trhu od určité kategorie aktiv, které může ovlivnit ceny a hodnotu Střední aktiv v portfoliu. Úvěrové riziko Riziko selhání emitenta nebo protistrany Nízké Riziko vyrovnání Riziko, že vyrovnání operace nebude ve stanoveném systému převodu Nízké provedeno, jak bylo plánováno Likvidní riziko Riziko, že určitou pozici není možné zlikvidovat ve vhodný čas za rozumnou Nízké cenu Měnové riziko Riziko, že investiční hodnota bude postižena kolísáním směnného kursu Žádné Depozitní riziko Riziko ztráty aktiv vlastněných depozitářem nebo poddepozitářem Nízké Riziko spojené s vysokou koncentrací investic do jedné kategorie aktiv nebo na Střední Riziko koncentrace určitý trh Výnosové riziko Riziko pro výnos Střední Kapitálové riziko Riziko pro kapitál Žádné Nedostatek flexibility vlastního produktu a omezení ohledně možnosti přejít Nízké Riziko flexibility k jiným dodavatelům Riziko inflační Riziko spojené s inflací Střední Riziko spojené Nejistota ohledně trvanlivosti některých součástí prostředí, jako je daňový režim Nízké s externími faktory Ohodnocení měnového rizika nebere žádným způsobem v úvahu kolísání různých měn, v nichž jsou aktiva portfolia denominována, vůči referenční měně subjektu kolektivního investování. Podrobnější upřesnění rizik, která jsou pokládána za významná a relevantní, jak byla oceněna podfondem: Tržní riziko: Riziko poklesu trhu u určité kategorie aktiv, které může ovlivnit ceny a hodnotu aktiv v portfoliu. Například akciový fond podstupuje riziko poklesu trhu u příslušných akcií; u obligačního fondu je to riziko poklesu trhu obligací. Toto riziko se zvyšuje s kolísáním trhu, na kterém subjekt kolektivního investování investuje. Takový trh představuje významné kolísání příjmů. Tržní riziko u tohoto podfondu je Střední z důvodu volatility akciového trhu. Úvěrové riziko: Riziko selhání emitenta nebo protistrany a nedodržení jejich závazků vůči podfondu. Toto riziko je reálné, pokud podfond investuje do dluhopisů. Kvalita dlužníků má rovněž dopad na úvěrové riziko (ve skutečnosti investice u dlužníka, který má vysoký rating jako "investment grade" ukrývá méně významné úvěrové riziko než investice u dlužníka, který má pouze nízký rating, například "speculative grade"). Kolísání kvality dlužníků může mít dopad na úvěrové riziko. Riziko vyrovnání: Riziko, že vyrovnání platebním systémem neproběhlo, jak bylo plánováno, protože platba nebo dodávka od protistrany se neuskutečnila nebo nebyla provedena podle původních podmínek. Toto riziko existuje, když subjekt kolektivního investování investuje v regionech, kde nejsou finanční trhy příliš rozvinuté. V regionech, kde jsou finanční trhy dobře vyvinuté, je toto riziko omezené. 17

19 Likvidní riziko: Riziko, že určitou pozici nebude možné zlikvidovat ve vhodný čas za rozumnou cenu. To znamená, že subjekt kolektivního investování může likvidovat svá aktiva jen za méně výhodnou cenu nebo po uplynutí určité lhůty. Toto riziko existuje, když subjekt kolektivního investování investuje do nástrojů, pro které je trh omezený nebo neexistující. To je především případ podílů nekotovaných na burze a přímých investic do nemovitostí. I deriváty OTC mohou být méně likvidní. Měnové riziko: Riziko, že investiční hodnota bude postižena kolísáním směnného kursu Toto riziko existuje pouze tehdy, pokud subjekt kolektivního investování investuje do aktiv vyjádřených v měně, jejíž vývoj se může lišit od vývoje referenční měny podfondu. Podfond denominovaný v USD se tak nevystavuje žádnému měnovému riziku, pokud investuje do obligací nebo akcií v USD, ale vystavuje se měnovému riziku, pokud investuje do obligací nebo akcií denominovaných v EUR. Riziko směnného kurzu tohoto podfondu je Žádné z následujícího důvodu: možné investice vyjádřené v měně jiné, než je referenční měna podfondu (dluhopisy Spojených států, Japonska, Kanady nebo Austrálie, jak je formulováno v bodě Povinná kritéria investic), jsou plně kryty. Depozitní riziko: Riziko ztráty aktiv držených depozitářem v důsledku nesolventnosti, nedbalosti nebo podvodu depozitáře nebo poddepozitáře. Riziko koncentrace: Riziko spojené s vysokou koncentrací investic do jedné kategorie aktiv nebo na určitý trh. To znamená, že vývoj těchto aktiv nebo trhů má silný dopad na hodnotu portfolia subjektu kolektivního investování. Čím lépe je portfolio subjektu kolektivního investování diverzifikované, tím je riziko koncentrace nižší. Toto riziko je například rovněž větší na specifičtějších trzích (některé regiony, sektory nebo témata) než na široce diverzifikovaných trzích (celosvětové rozdělení). Riziko koncentrace u tohoto podfondu je Střední, neboť jeho investiční politika se soustředí na trh s akciemi podniků působících v sektoru energií a distribučních sítí. Výnosové riziko: Výnosové riziko, včetně skutečnosti, že riziko se může měnit podle výběru každého subjektu kolektivního investování a podle přítomnosti či absence případných záruk třetích osob nebo omezení těchto záruk. Toto riziko je rovněž určeno tržním rizikem a stupněm aktivního řízení správce. Výnosové riziko u tohoto podfondu je Střední z důvodu volatility akciového trhu. Kapitálové riziko: Riziko pro kapitál, včetně potenciálního rizika eroze v důsledku odkupu podílových cenných papírů a výplaty zisků vyšší než výkon. Toto riziko je možné například snížit technikami omezení ztrát, ochranou nebo krytím kapitálu. Riziko flexibility: Nedostatek flexibility daný samotným produktem, včetně rizika předčasného odkupu, a omezení přechodu na jiné nabízející. Toto riziko může mít jako účinek, že zabrání v určitých momentech subjektu kolektivního investování podniknout požadované úkony. Může být významnější pro subjekty kolektivního investování nebo pro investice podléhající omezujícím předpisům. Riziko inflační: Riziko spojené s inflací. Toto riziko se například týká dlouhodobých obligací s fixním příjmem. Inflační riziko tohoto podfondu je Střední z důvodu citlivosti podfondu na úrokové sazby. Riziko spojené s externími faktory: Nejistota co se týče trvanlivosti některých externích faktorů prostředí (jako je daňový režim nebo změny předpisů), které mohou mít vliv na fungování subjektu kolektivního investování Rizikový profil typického investora: Profil typického investora, pro něhož byl podfond vytvořen: dynamický. Tento rizikový profil je vypočten pro investora pocházejícího z eurozóny a může se lišit od profilu investora z jiné měnové zóny. Další informace ohledně rizikových profilů je možné získat na internetové adrese pod bodem Úspory a investice / Investice šité na míru Pákový efekt: Pákový efekt je definován jako technika, kterou správce fondu zvýší svou expozici vůči rizikovým aktivům, a to reinvestováním finančních nástrojů nebo vypůjčených prostředků, investováním do derivátů nebo prostřednictvím investic do nástrojů, na které jsou deriváty napojeny. Angažovanost podfondu či podfondů v pákovém efektu bude vypočítávána každý den jak podle hrubé metody, tak podle metody angažovanosti, jak jsou uvedeny v článku 7 a 8 Nařízení Komise v přenesené pravomoci ze dne 19. prosince 2012 nahrazující Směrnici 2011/61/EU Evropského parlamentu a Rady s ohledem na osvobození od daně, všeobecné provozní podmínky, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled. Maximální pákový efekt, který je správce oprávněn jménem podfondu použít, je 100 % z celkových čistých aktiv podle metody angažovanosti a 200 % podle hrubé metody. Když se však přiblíží splatnost fondu, může být úroveň pákového efektu vyšší, pokud se hodnota podkladového koše blíží hodnotě, která by fondu přinesla prudké zvýšení výnosu. 18

20 3. Informace o společnosti 3.1. Provize a poplatky: Jednorázové poplatky a náklady, které hradí investor (není-li uvedeno jinak, v měně podfondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního jmění na akcii) Nákup Odkup Změna podfondu Poplatek za uvedení na trh Během počátečního upisovacího období: 2% Po počátečním upisovacím období: 2% - Pokud poplatek za uvedení nového podfondu na trh převyšuje poplatek u předchozího podfondu: rozdíl mezi dvěma poplatky Administrativní náklady Částka určená na pokrytí nákladů Během počátečního Při splatnosti: 0% na nákup/ prodej aktiv upisovacího období: 0% Po počátečním upisovacím období: 1% pro podfond. Před: Příkazy <= EUR: 1% Příkazy > EUR: 0,5% pro podfond. Odpovídající částka určená na pokrytí nákladů na nákup nebo prodej pro příslušné podfondy Částka určená k redukci - Maximálně 5 % Maximálně 5 % odprodeje během měsíce pro podfond pro podfond Poplatek za operace na burze - CAP (kapitalizační akcie): Při splatnosti: 0% CAP -> CAP/DIS : 1,32% (max EUR) Jinak: 1,32% (max DIS => CAP/DIS : 0% EUR) DIS (distribuční akcie): 0% Pravidelné poplatky a náklady, které hradí podfond (není-li uvedeno jinak, v měně podfondu nebo v procentuálním podílu z hodnoty čistého obchodního jmění na akcii) Odměna za správu investičního Maximálně 0,2 Kč za akcii na ročním základě, jak je popsáno dále. portfolia Administrativní poplatek Maximálně 0,01 Kč na akcii na ročním základě, na základě počtu akcií emitovaných na začátku každého pololetí. Odměna za finanční služby - Odměna depozitáře Odměna pro nezávislého auditora investiční společnosti Roční daň Ostatní náklady (odhad) Maximálně 0,05 % ročně z čistých aktiv podfondu. Tento poplatek je splatný ročně na začátku každého kalendářního roku a vypočítává se ze stavu majetku na konci předchozího kalendářního roku. Podfond platí odměnu 1050 eur ročně (bez DPH). Tato částka může být v souladu s rozhodnutím valné hromady ročně indexována. 0,0925 % z čistých hodnot investovaných v Belgii k 31. prosinci předcházejícího roku. Částky již započtené do daňového základu podkladových investičních fondů již nejsou do daňového základu zahrnovány. *Během prvního roku po počátečním upisovacím období : 0,3 % ročně z čistých aktiv podfondu. *Poté 0,1 % ročně z čistých aktiv podfondu. Pravidelné poplatky a náklady, které hradí investiční společnost Odměna nezávislým členům 250 eur za každou valnou hromadu, které se zúčastní, spojeno s účastí na zasedání představenstva představenstva. Tento poplatek je rozdělen mezi všechny obchodované podfondy investiční společnosti. Odměna za správu investičního portfólia KBC Asset Management NV obdrží provizi za správu investic podfondu. Tato je tvořena variabilní částkou maximálně 0,2 Kč na akcii na ročním základě (z toho maximálně 0,01 Kč za akcii za rok za správu rizika). Tato provize, vypočtená na pololetním základě, se vyplácí měsíčně, poslední pracovní bankovní den v měsíci. Provize se může podle pololetí pohybovat v níže uvedeném rozsahu a je založena na počtu akcií vydaných na začátku každého pololetí. Pro výpočet je třeba brát v úvahu rozdíl mezi: - jednak výnosem investic do obligací a jiných dluhových nástrojů, vkladů a/nebo likvidit s cílem dosáhnout při Splatnosti ochrany kapitálu (viz Finanční mechanismus určený k ochraně kapitálu), a 19

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK

Více

Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1

Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1 Informace o Podfondu World Selection USD 1 Informace týkající se podfondu World Selection USD 1 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1 1.2. Datum vzniku: 21. prosince 2012 1.3. Doba trvání: Omezená

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

PROSPEKT PODFOND ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9

PROSPEKT PODFOND ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9 PROSPEKT PODFOND ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem podílů směřujících do investic, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS Kategorie kolektivního

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 07/02/2011

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB MEGA CAPS 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB MEGA CAPS 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB MEGA CAPS 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK Prospekt

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND Prospekt

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED belgické investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií, volící investice vyhovující podmínkám Směrnice 85/611/EHS ICBE (=Instituce pro kolektivní investice

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 24 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 PROSPEKT PODFONDU ČSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB EMERGING FOREX 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2012O0018 CS 09.11.2012 001.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 2. srpna

Více

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND

OBSAH. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND I OBSAH III. návrh nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1 ČÁST DRUHÁ STANDARDNÍ FOND Hlava I Obecná ustanovení 2 3 Hlava II

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7

HORIZON PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 PROSPEKT PODFONDU ČSOB SHORT TERM GROWTH 7 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON

PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 belgické veřejné investiční společností s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující dokumenty:

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB BONUSOVÝ FOND 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB BONUSOVÝ FOND 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB BONUSOVÝ FOND 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.7.2015 COM(2015) 343 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O ZÁRUČNÍM FONDU A JEHO ŘÍZENÍ V ROCE 2014 CS CS Obsah 1. Úvod... 3 2. Finanční stav fondu k 31. prosinci

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva

P R O S P E K T. CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva P R O S P E K T CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem Otevřená investiční společnost dle lucemburského práva Prospekt Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748)

Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748) Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus EUR 1 (ref. 300748) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1

Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 Informace týkající se pod-fondu CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Fixovaneho Rustu Plus 1 b) Datum úpisu: Od 1. srpna 2012 do 12. září 2012 (včetně) c) Doba trvání: Do 31.

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB REVERSE SPREAD 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS pro

Více

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 247/38 Úřední věstník Evropské unie 18.9.2013 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 30. července 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2011/23 o statistické zpravodajské povinnosti

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Investiční produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Investiční produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro

Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Sdělení Ministerstva financí ze dne 13. 5. 2013, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013 2020, CPI % Ministerstvo financí (dále jen ministerstvo

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

KBC INTEREST FUND OPC

KBC INTEREST FUND OPC PROSPEKT KBC INTEREST FUND Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem LUCEMBURSKO OPC Upisování je platné pouze tehdy, pokud je provedeno na základě platného prospektu doprovázeného nejnovější

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1

Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1 Informace týkající se podílového fondu CSOB Exclusive Headstart 1 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Exclusive Headstart 1 1.2. Datum úpisu: Od 4. června 2012 do 13. července 2012 (včetně) 1.3. Doba trvání:

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 PARWORLD STEP 90 US podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV ), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PROSINEC 2011 Tento zjednodušený

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 PARWORLD STEP 90 COMMODITIES (EUR) podfond PARWORLD, lucemburské investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen SICAV), založené dne 11. srpna 2000 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT ZÁŘÍ 2010 Tento

Více

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu

Kategorie rizika a výnosu CLEAN ENERGY 2016 1 2 3 4 5 6 7 11/11 05/12 11/12 05/13 11/13 05/14 11/14. Allianz ENERGYinvest. Charakteristika produktu CLEAN ENERGY 2016 Produkt jednorázového investičního životního pojištění, který investuje do cenného papíru s kapitálovou ochranou vložené investice. Výnos je odvozen od vývoje dynamicky spravovaného indexu

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS

(5) Náklady a výdaje společnosti FUND PARTNERS Zjednodušený prospekt: Fund Partners CSOB World Growth Plus 14 (ref. 300779) i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS (1) Stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10.

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s.

Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. Opatření k omezení střetu zájmů Patria Finance, a.s. 1. Rozsah a definice Patria, člen skupiny KBC, poskytuje hlavní i doplňkové investiční služby ve vztahu k různým finančním nástrojům. Pro zjišťování

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU Platný od 27. 6. 2012 ČR statut 5.ZajF Poslední aktualizace 27. 6. 2012 STATUT 5.Zajištěný otevřený podílový fond ČP INVEST investiční společnost, a. s. (dále jen Statut ) I. OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více