PROSPEKT KBC CLICK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROSPEKT KBC CLICK 30. 3. 2015"

Transkript

1 PROSPEKT veřejné investiční společnosti s proměnným základním kapitálem dle belgického práva a investiční politikou nepodléhající podmínkám Směrnice 2009/65/ES AIF KBC CLICK

2 Prospekt tvoří následující dokumenty: Informace týkající se investiční společnosti Informace týkající se podfondu V případě rozporů mezi nizozemskou verzí a jinými jazykovými verzemi prospektu je rozhodující text v nizozemštině. Tento subjekt kolektivního investování ani jeho podfondy nemohou být nabízeny nebo prodávány v zemích, v nichž nedošlo k oznámení u místních úřadů. 2

3 Údaje o investiční společnosti 1. Název: KBC Click (zkráceně Click ) 2. Právní forma: Naamloze Vennootschap (akciová společnost) 3. Datum vzniku: 8. dubna Doba trvání: Neomezená 5. Registrované sídlo společnosti: Havenlaan 2, B-1080 Brusel, BELGIE 6. Statut společnosti: Investiční společnost s více podfondy zaměřená na investice, které nepodléhají podmínkám stanoveným Směrnicí 2009/65/ES, a jejíž fungování a investování podléhá zákonu ze dne 19. dubna 2014 o alternativních investičních fondech a jejich správcích. Ve vztazích mezi investory je každý podfond pokládán za oddělenou entitu. Investor má právo pouze na majetek a výnos podfondu, do kterého investoval. Závazky sjednané z titulu podfondu jsou pokryty pouze aktivy téhož podfondu. 7. Seznam podfondů nabízených investiční společností: 1 CSOB Asijske Investice 1 2 CSOB Asijske Investice 2 3 CSOB Duo Bonus 4 4 CSOB Duo Bonus 5 5 CSOB Energie a Distribuce 3 6 CSOB Private Banking Consumer Trends 1 7 CSOB Private Banking Global Leaders 1 8 CSOB Private Banking New Multinationals 1 9 CSOB Private Banking Steepener 1 10 CSOB Private Banking Strong European Economies 1 11 CSOB Spotrebni Trendy 1 12 Europe Best Of Europe Index Coupon 1 14 Europe Index Coupon 2 15 Europe Index Coupon 3 16 Europe Index Coupon 4 17 Exclusive Interest 1 18 Exclusive Interest 2 19 Exclusive USD Interest 1 20 Interest 3 21 Interest 4 22 Interest 5 23 Interest 6 24 Interest 7 25 Interest 8 26 Interest 9 27 Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest 23 3

4 37 Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest Interest 53 V souladu s článkem 302, 1, zákona z 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičních portfolií, podléhají investice následujících podfondů i nadále omezením a podmínkám stanoveným zákonem ze 4. prosince 1990 o finančních transakcích a finančních trzích a jeho prováděcími vyhláškami a nařízeními. Podle zákona ze 4. prosince 1990 je v případě termínovaných účtů v produktu s ochranou kapitálu dostačující rozložení mezi minimálně 3 protistrany s maximálním podílem 60% na jednu protistranu, zatímco podle zákona z 3. srpna 2012 není možné, aby podfond v případě termínovaných účtů investoval více než 20 % svých aktiv do jediné protistrany. Navíc podle zákona ze 4. prosince 1990 je riziko protistran instituce kolektivního investování v případě transakcí s deriváty neomezené. Podle zákona z 3. srpna 2012 je riziko protistran v rámci jedné transakce s deriváty oproti tomu omezeno na maximálně 10 % (pokud je protistranou úvěrová instituce) nebo na 5 % aktiv (pokud protistrana není úvěrovou institucí). Více informací týkajících se povoleného investování podle zákona ze 4. prosince 1990 lze získat v královském výnosu ze 4. března 1991 o některých institucích kolektivního investování. V souladu s článkem 302, odstavec 3 zákona z 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičních portfolií není od 9. prosince 2005 možné vstupovat do podfondů označených *. Odkupy, změny podfondů a případnou výplatu kupónů zajišťují i nadále instituce pověřené finančními službami. Výstupní poplatky jsou uplatňovány v souladu s prospektem dotčených podfondů. CSOB Private Banking Steepener 1 * Exclusive Interest 1 * Exclusive Interest 2 * Exclusive USD Interest 1 * Interest 3 * Interest 4 * Interest 5 * Interest 6 * Interest 7 * Interest 8 * Interest 9 * Interest 11 * Interest 13 * Interest 15 * Interest 17 * Interest 19 Interest 21 Interest 23 Interest 25 Interest 27 Interest 29 Interest 31 Interest 33 Interest 35 4

5 Interest 37 Interest 39 Interest 41 Interest 45 Interest 47 Interest 49 Interest 51 Interest 53 * North America Best Of 14 V souladu s článkem 305, 4 zákona z 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičních portfolií již od 30. listopadu 2012 není možno upsat akcie následujících podfondů. Instituce poskytující finanční obsluhu budou nadále zajišťovat přechod mezi podfondy i zpětný odkup a výplatu kupónů. Výstupní poplatky stanovené v prospektu zůstávají u příslušných podfondů nadále v platnosti. CSOB Asijske Investice 1 CSOB Asijske Investice 2 CSOB Commodities 2 CSOB Duo Bonus 4 CSOB Duo Bonus 5 CSOB Energy & Utilities 2 CSOB Private Banking Steepener 1 CSOB Private Banking Strong European Economies 1 CSOB Spotrebni Trendy 1 Europe Best Of 35 Europe Index Coupon 1 Europe Index Coupon 2 Europe Index Coupon 3 Europe Index Coupon 4 Interest 21 Interest 23 Interest 25 Interest 27 Interest 29 Interest 31 Interest 33 Interest 35 Interest 37 Interest 39 Interest 41 Interest 45 Interest 47 Interest 49 Interest 51 Interest Představenstvo investiční společnosti: Wouter Vanden Eynde, zástupce společnosti KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel Erwin Bastiaens, ředitel oddělení Rozvoj produktů a portfolia společnosti KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel. Jean-Louis Claessens, nezávislý člen představenstva Theo Peeters, nezávislý člen představenstva Olivier Morel, finanční ředitel CBC Banque SA, Grand Place 5, B-1000 Brusel Předseda: Erik Gillis, generální ředitel oddělení privátního bankovnictví, KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel. Fyzické osoby pověřené řízením společnosti: Wouter Vanden Eynde, zástupce společnosti KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel. 5

6 Erwin Bastiaens, ředitel oddělení Rozvoj produktů a portfolia společnosti KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel. 9. Typ správy: Investiční společnost určí správcovskou společnost alternativních investičních fondů. Určenou společností je KBC Asset Management NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel, Belgie. Podle zákona ze dne 19. dubna 2014 bude správcovská společnost vykonávat úlohy správy alternativních investičních fondů (AIF). To zahrnuje správu investičního portfolia AIF, administrativní úkony (včetně ocenění portfolia, nastavení hodnoty podílových jednotek AIF, vedení seznamu podílníků), obchodování podílových jednotek AIF a kde je to vhodné také činnosti týkající se aktiv AIF. Práva a povinnosti správcovské společnosti se řídí zákonem ze dne 19. dubna 2014 a na základě dohody o řízení uzavřené s investiční společností. Případné spory budou řešeny u bruselských soudů. Rozhodnutí těchto soudů jsou vymahatelná (kde je to možné, tam i okamžitě) Datum založení správcovské společnosti: 30. prosince Doba trvání správcovské společnosti: Neomezená 9.3. Seznam fondů a investičních společností, pro které byla správcovská společnost stanovena správcem: CBC Fonds, Centea Fund, Fivest, Horizon, IN.flanders Index Fund, Index Fund, KBC Click, KBC ClickPlus, KBC Eco Fund, KBC EquiMax, KBC EquiPlus, KBC Equisafe, KBC Equiselect, KBC Equity Fund, KBC Exposure, KBC Institutional Fund, KBC Master Fund, KBC Maxisafe, KBC Multi Interest, KBC Multi Track, KBC Multisafe, KBC Obli, KBC Participation, KBC Select Immo, Optimum Fund, Perspective, Plato Institutional Index Fund, Privileged Portfolio Fund, Sivek, Celest, Dollar Obligatiedepot, EOD Corporate Clients, Europees Obligatiedepot (EOD), Flexible, Generation Plan, High Interest Obligatiedepot (HOD), IN.focus, Internationaal Obligatiedepot (IOD), KBC Eurobonds A(ctive), KBC Spectrum Currencies, Managed Portfolio, Pionier I, Pricos, Pricos Defensive, Privileged Portfolio a Strategisch Obligatiedepot (SOD) Jména a funkce členů představenstva správcovské společnosti: Předseda: L. Gijsens Členové představenstva: D. Mampaey, předseda výkonného výboru J. Peeters, nezávislý člen představenstva J. Daemen, člen představenstva bez výkonné moci P. Konings, člen představenstva bez výkonné moci J. Verschaeve, pověřený člen představenstva G. Rammeloo, pověřený člen představenstva O. Morel, člen představenstva bez výkonné moci K. Mattelaer, člen představenstva bez výkonné moci K. Van Eeckhoutte, člen představenstva bez výkonné moci C. Sterckx, pověřený člen představenstva D. Cuypers, pověřený člen představenstva L. Demunter, pověřený člen představenstva 9.5. Jména a funkce fyzických osob, kterým je svěřeno řízení správcovské společnosti: D. Mampaey, předseda výkonného výboru J. Verschaeve, pověřený člen představenstva G. Rammeloo, pověřený člen představenstva C. Sterckx, pověřený člen představenstva D. Cuypers, pověřený člen představenstva L. Demunter, pověřený člen představenstva Tyto osoby mohou být zároveň členy představenstva různých jiných investičních společností Totožnost auditora správcovské společnosti nebo název schválené auditorské firmy a totožnost 6

7 schváleného auditora, který tuto firmu zastupuje: Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, De Kleetlaan 2, 1831 Diegem, zastoupená p. Christelem Weymeerschem, auditor společnosti a řádný auditor Výše upsaného kapitálu správcovské společnosti s uvedením podílu splaceného správcovskou společností: Upsaný základní kapitál činí eur. Základní kapitál je plně splacený Pokrytí možných rizik profesní odpovědnosti Správcovská společnost zřizuje dodatečnou kapitálovou rezervu k pokrytí rizik profesní odpovědnosti vyplývajících z možného profesního opomenutí při výkonu povinností správcovské společnosti. Dodatečný kapitál k tomuto účelu vyčleněný bude vždy činit nejméně 0,01% z celkové hodnoty portfolií, která správcovská společnost ve své funkci spravuje. Dodatečný kapitál vyčleněný ke krytí rizik profesní odpovědnosti bude vždy investován do hotovosti nebo majetku, který může být na hotovost rychle převeden, a nebude zaujímat žádné spekulativní pozice. 10. Delegování správy ve věci investičního portfólia: Viz Informace týkající se podfondu. 11. Poskytovatelé finanční obsluhy: Poskytovateli finanční obsluhy v Belgii jsou: KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brusel CBC Banque SA, Grand Place 5, B-1000 Brusel Hlavní činnosti institucí poskytujících finanční obsluhu: Instituce poskytující finanční obsluhu jsou odpovědné za platby podílníkům a za vydávání a odkupování podílových listů. 12. Distributor: KBC Asset Management S.A., 5, Place de la Gare, L-1616 Lucemburk. Hlavní činnosti distributora: Distributor je oprávněn zpracovávat příkazy k úpisu a odkupu podílů. 13. Depozitář: KBC Bank N.V., Havenlaan 2, 1080 Brusel. Hlavní činnosti depozitáře: Depozitář je odpovědný za následující úkoly: - úschova aktiv otevřené investiční společnosti a dodržování standardních povinností v této oblasti. - provádění transakcí (na pokyn otevřené investiční společnosti) týkajících se aktiv investiční společnosti a zajištění toho, že ekvivalentní hodnota je poukázána ve standardních lhůtách, výběr dividend a úroků z aktiv a výkon s tím práv spojených s jejich úpisem a rozdělením; - kontrola cashflow otevřené investiční společnosti - určité úkoly v oblasti dozoru, včetně: zajištění toho, že prodej, emise, nákup, vyplacení a zrušení podílových jednotek v otevřené investiční společnosti dochází v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy a stanovamy společnosti; zajištění toho, že čistá hodnota obchodního jmění se vypočítá v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo stanovami investiční společnosti; zajištění toho, že příjem investiční společnosti je rozdělen v souladu s platnými vnitrostátními právními předpisy nebo stanovami společnosti; - vykonání jakékoliv jiného pokynu investiční společnosti, pokud to není v rozporu se zákonem, prováděcími vyhláškami, stanovami nebo prospektem. Depozitář podléhá ustanovením článku 58 1 a 2 zákona ze dne 19. dubna 2014, ale může se odpovědnosti zprostit za podmínek stanovených v článku 58 2 odstavce 2 zákona ze dne 19. dubna Statutární auditor investiční společnosti: Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA, Berkenlaan 8b, B-1831 Diegem, zastoupená panem Frankem Verhaegenem, auditorem společnosti a řádným auditorem. Hlavní činnosti statutárního auditora: 7

8 Statutární auditor kontroluje, zda je účetní závěrka investiční společnosti pravdivá, zda věrně zobrazuje finanční situaci investiční společnosti a zda je výroční zpráva v souladu s účetní závěrkou. Pokud jde o sestavování účetní závěrky a zajištění toho, že je pravdivá a řádná, bere statutární auditor k určení správné pracovní metody v úvahu stávající interní audit investiční společnosti. 15. Zakladatel: KBC Hlavní činnosti zakladatele: Zakladatel propaguje a podporuje investiční společnost a její podfondy na trhu. 16. Osoba(y) přejímající náklady v situacích popsaných v článcích 115, 3, odst. 3, 149, 152, odst. 2, 156, 1, odst. 1, 157, 1, odst. 3, 165, 179, odst. 3 a 180, odst. 3 královského výnosu ze dne 12. listopadu 2012 o některých veřejných společnostech kolektivního investování: KBC Asset Management N.V. a jedna či více společností, které jsou členy Skupiny KBC a/nebo osoba či osoby uvedené v bodě Kapitál: Základní kapitál se vždy rovná hodnotě čistého jmění. Nemůže být nižší než eur. 18. Pravidla pro valorizací aktiv: V tomto bodě odkazujeme na článek 9 stanov investiční společnosti. Stanovy investiční společnosti budou součástí přílohy prospektu. 19. Datum účetní závěrky: 31. března 20. Pravidla pro přiznání čistých příjmů: V tomto bodě odkazujeme na článek 17 stanov investiční společnosti. 21. Daňový režim: Daňový režim vztahující se na investiční společnost: Bez ohledu na případné jiné informace v informacích týkajících se podfondů: Roční sazba 0,0925 % (0,01 % za institucionální třídy akcií), vybíraná na základě čistých částek investovaných v Belgii k 31. prosinci předchozího roku. Srážková daň ze zahraničních příjmů je investiční společností vrácena (v souladu s dohodami o zamezení dvojího zdanění). Daňový režim vztahující se na investora: Investor podléhající zdanění fyzických a právnických osob: Daň z dividendy (distribuční cenné papíry): srážková daň z dividend 25 %. V případě investora podléhajícího zdanění fyzických osob a právnických osob, který tyto příjmy obdržel v rámci běžného hospodaření se svým majetkem, se srážková daň z výnosu cenných papírů stává automaticky konečnou daní z těchto příjmů. Investor podléhající zdanění právnických osob: Srážková daň z výnosu cenných papírů není konečnou daní z těchto příjmů. Příjmy (dividendy a výnosy) podléhají zdanění podle belgické daně z příjmu právnických osob. Režim zdanění příjmů a zisků připsaných investorovi závisí na příslušné legislativě platné pro tento zvláštní statut. V případě pochybností o platném daňovém režimu je investor povinen se osobně informovat u odborníků nebo kompetentních poradců. Evropská směrnice o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a daň z výnosu z pohledávek v případě zpětného odkupu vlastních podílů nebo úplného či částečného rozdělení majetku společnosti nebo při převodu za úplatu. Následující informace jsou obecné a není jejich cílem uvést všechny aspekty investování do investiční společnosti. V některých případech se mohou použít i další pravidla. Mimo jiné se může změnit daňová legislativa a její interpretace. Investoři, kteří si přejí více informací o daňových důsledcích (jak v Belgii, tak v zahraničí) co se týče nabytí, vlastnictví a převodu podílnických práv, se musí informovat u daňového a finančního poradce. Tento subjekt kolektivního investování může svůj majetek zcela nebo částečně, přímo nebo nepřímo investovat do pohledávek, jak je uvedeno v Evropské směrnici o zdanění příjmů z úspor. Procento pohledávek se stanovuje na základě pravidelného testu přínosů: pololetně se kontroluje složení portfolia, vypočítá se procento pohledávek a z takto získaných údajů se použije průměr. Takto získané procento pohledávek zůstává v platnosti po dobu 12 měsíců, počítáno od první dne pátého měsíce, který následuje po uzavření účetního roku. Informace o výsledku testu a konkrétním vlivu na daňovou povinnost naleznete na 8

9 A. Evropská směrnice o zdanění příjmů z úspor (směrnice 2003/48/EHS). Příjmy tohoto subjektu kolektivního investování nespadají do platnosti evropské směrnice o zdanění zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb (směrnice 2003/48/EHS), implementované v Belgii příslušnými zákony. B. Daň z výnosu z pohledávek v případě zpětného odkupu vlastních podílů (článek 19a CIR 92). U daně z výnosu z pohledávek vyšší než 25 % se článek 19a CIR 92 týká jak kapitalizačních tak dividendových akcií subjektu kolektivního investování při nákupu, celkovém nebo částečném rozdělení vlastního majetku a při převodu za úplatu. Článek 19a CIR 92 platí pouze pro akcionáře, kteří podléhají dani z příjmů fyzických osob v Belgii. Na základě tohoto článku dojde k danění výnosu z pohledávek, který je součástí nákupní, převodní nebo výkupní ceny za období, kdy byl investor držitelem akcií. Tarif je 25 %. Odchylně od ustanovení uvedených v předchozích odstavcích nespadají akcie dávající nárok na dividendu u podfondů Europe Index kupónu 1, Europe Index Kupon 2, Europe Index kupón 3 a Europe Index kupón 4 podfondů do oblasti působnosti článku 19bis z 1992 o daních z příjmů, neboť tyto podfondy vyplácejí každoročně veškeré obdržené příjmy po odečtení příslušných poplatků, provizí a nákladů. 22. Doplňující informace: Zdroje informací: Prospekt, dokument Klíčové informace pro investory, stanovy společnosti, výroční i pololetní zprávy, jakož i úplné informace o ostatních podfondech lze na požádání zdarma obdržet před upsáním podílů nebo po něm u institucí zajišťujících finanční obsluhu. Celkovou výši výdajů na neuhrazené pohledávky a míru rotace portfolia za předchozí období lze získat v sídle investiční společnosti, avenue du Port 2, 1080 Brusel, Belgie. Do uvedených dokumentů lze také nahlížet na internetových stránkách Klíčové informace pro investory, zjednodušený prospekt, poslední zveřejněná výroční nebo pololetní zpráva. Ve výroční zprávě mohou investoři zjistit následující údaje: procentní podíl aktiv, na která se vztahují zvláštní pravidla kvůli jejich nelikvidní povaze, veškerá nová pravidla týkající se řízení likvidních aktiv, současný rizikový profil a systémy řízení rizik používané správcovskou společností k řízení rizik, veškeré změny týkající se maximálního povoleného pákového efektu, veškerá práva týkající se opětovného použití záruk vydaných s ohledem na pákový efekt a celková výše použitého pákového efektu. Investiční společnost uzavřela smlouvu s poskytovateli finanční obsluhy, podle níž tito poskytovatelé zajistí výplaty akcionářům, odkup nebo úhradu nároků na podíl ze zisku a šíření informací o investiční společnosti. Střet zájmů Správcovská společnost přijme veškerá přiměřená opatření, aby včas rozpoznal střet zájmů, který může během správy AIF vzniknout mezi - Správcovskou společností a AIF jí spravovaným nebo investory do AIF - AIF nebo investory do něj a jiným AIF či investory do tohoto druhého fondu - AIF nebo investory do něj a jiným klientem správcovské společnosti AIF - AIF nebo investory do něj a některým investičním fondem investujícím do převoditelných cenných papírů (UCITS) spravovaným správcovskou společností AIF nebo investory do tohoto investičního fondu (UCITS) - dvěma klienty správcovské společnosti AIF Správcovská společnost alternativního investičního fondu zavede a bude udržovat v účinnosti organizační a administrativní postupy, aby přijal veškerá přiměřená opatření k rozpoznání, předcházení, řízení nebo kontroly jakéhokoli střetu zájmů takovým způsobem, aby tyto střety zájmů neměly nepříznivý vliv na zájmy výše uvedených stran. Pakliže tato organizační a administrativní opatření nebudou dostatečná k tomu, aby s přiměřenou jistotou zajistila, že riziko poškození zájmů výše uvedených stran bude zcela vyloučeno, budou investoři správcovskou společností řádně informováni o obecné povaze střetu zájmů prostřednictvím internetové stránky (About us > Compliance > Code of Conduct for Conflicts of Interest) Investoři, kteří chtějí být o těchto střetech zájmů informováni osobně, by se měli obrátit na poskytovatele finanční obsluhy. Správcovská společnost AIF může tyto postupy v případě nutnosti upravovat Výroční valná hromada akcionářů: Výroční valná hromada se sejde předposlední pracovní bankovní den měsíce června ve 14:00 v sídle Společnosti nebo na jakémkoliv jiném místě v Belgii uvedeném v pozvánce. 9

10 22.3. Kompetentní orgán: Komise pro dohled na finančními službami a trhy - Financial Services and Markets Authority (FSMA) Congresstraat 12-14, 1000 Brusel. Prospekt a Klíčové informace pro investora (*) budou vydány po schválení FSMA. Toto schválení nezahrnuje žádné hodnocení vhodnosti nebo kvality nabídky, ani situace subjektu, který nabídku realizuje. Oficiální znění stanov je uloženo v registratuře obchodního soudu Kontaktní místo, kde lze v případě potřeby obdržet doplňující informace: Product and Knowledge Management Department- APC KBC Asset Management NV Havenlaan Brusel Belgie Tel. KBC-Fund Phone (N) (F) (pondělí až pátek od 8:00 do 22:00, v sobotu od 9:00 do 17:00.) Osoba(-y) odpovědná(-é) za obsah prospektu a zjednodušeného prospektu a Klíčových informací pro investora(*): Představenstvo společnosti. Podle nejlepší znalosti představenstva společnosti jsou informace obsažené v prospektu a Klíčových informacích pro investora (*) pravdivé a správné a nechybí v nich žádná informace, která by mohla změnit jejich význam Omezení prodeje určitým osobám: Subjekt kolektivního investování a podfondy tohoto subjektu nebudou zaregistrovány podle zákona United States Securities Act z roku 1933 ve znění jeho pozdějších úprav. Podíly nemohou být nabízeny, prodávány, převáděny nebo vydávány, přímo nebo nepřímo, do Spojených států amerických nebo do některého z jejich území nebo držav nebo do všech oblastí, ve kterých platí jejich jurisdikce, nebo jakýmkoliv osobám Spojených států, jak je definováno v zákoně United States Securities Act z roku Subjekt kolektivního investování a podfondy tohoto subjektu nebyly zaregistrovány podle zákona United Investment Company Act z roku 1940 ve znění jeho pozdějších úprav. Podíly také nemohou být nabízeny, prodávány nebo převáděny a nemohou přímo či nepřímo přinést profit investorům, pokud by byl do transakce zahrnut americký účet s ohlašovací povinností, jak je definováno v US Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). (*) Klíčové informace pro investora jsou k dispozici pouze u těch podfondů, u nichž nebylo pozastaveno právo volného vstupu v souladu s článkem 302, odst. 3 nebo čl. 305, 4 zákona ze 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičního portfólia. U podfondů, u nichž bylo právo volného vstupu pozastaveno 9. prosince 2005 podle článku 302, odst. 3 zákona z 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičního portfólia, je k dispozici zkrácený prospekt. U podfondů, u nichž bylo právo volného vstupu pozastaveno 30. listopadu 2012 v souladu s čl. 305, 4 zákona ze 3. srpna 2012 o některých formách kolektivní správy investičního portfólia, je k dispozici zjednodušený prospekt. 23. Změny investiční politiky V souladu s článkem 10.3 stanov investiční společnosti a s výhradou požadavků daných zákonem je představenstvo oprávněno stanovit investiční politiku každého podfondu. Investiční politiku uvedenou v prospektu a v dokumentu Klíčové informace pro investora může představenstvo změnit. 24. Rovný přístup ke všem investorům Správce alternativního investičního fondu (AIFM) zajistí trvalý rovný přístup vůči všem investorům. Žádný akcionář nebude nikdy upřednostňován na úkor druhých. 1

11 Informace o podfondech Obsah: CSOB Energie a Distribuce 3 CSOB Private Banking Consumer Trends 1 CSOB Private Banking Global Leaders 1 10

12 KBC Click Ref Informace o podfondu CSOB Energie a Distribuce 3 Informace o podfondu CSOB Energie a Distribuce 3 1. Základní údaje 1.1. Název: CSOB Energie a Distribuce Datum založení: 26. března Doba trvání: Omezena do 30. prosince Zplnomocnění ve věci správy investičního portfolia: Správcovská společnost deleguje odbornou správu portfolia, s výjimkou vytvoření a aktualizace podfondu z technického, produktového a právního hlediska, na společnost KBC Fund Management Limited, Joshua Dawson House, Dawson Street, Dublin 2, IRSKO. Uvedená společnost je správcovskou společností pro subjekty kolektivního investování v souladu se směrnicí 2009/65/ES. O jakýchkoli střetech zájmů, které by mohly vzniknout v důsledku tohoto zplnomocnění, jakož i o zásadách pro řízení střetů zájmů, se můžete informovat na webových stránkách Kotace na burze: Nevztahuje se. 2 Informace o investicích 2.1. Cíl podfondu Popis investičního cíle podfondu Podfond má dva investiční cíle (před poplatky a zdaněním): (1) Vyplatit k datu splatnosti počáteční upisovací cenu za akcii ve výši 10 CZK (ochrana kapitálu). Tato ochrana kapitálu je zajišťována ustavením finančního mechanismu popsaného v odstavci Ochrana kapitálu. Tato ochrana kapitálu se nicméně nevztahuje na podílníky, kteří své akcie prodají před datem splatnosti. (2) Poskytnout k datu splatnosti možný výnos prostřednictvím swapových smluv. Typy swapových smluv, do nichž smí podfond investovat, jsou uvedeny v odstavci Možný výnos Ochrana kapitálu Finanční mechanismus ochrany kapitálu Finanční mechanismus určený k zajištění ochrany kapitálu ke splatnosti spočívá v investování veškerého upsaného jmění do dluhopisů a dalších dluhových nástrojů, vkladů a/nebo likvidních aktiv (včetně peněz uložených na termínovaných vkladech nebo vkladech na viděnou). Tyto investice mohou mít různé lhůty splatnosti a data výplaty kupónu podle dob splatnosti závazků podfondu ze swapů, které jsou podrobně popsány v bodě Povolené transakce se swapy (2) Povinná kritéria investic Investice musí odpovídat jednomu z následujících kritérií: (1) Investice do vkladů a/nebo dluhových nástrojů registrovaných nebo emitovaných finančními institucemi podléhajícími obezřetné kontrole se sídlem v členské zemi Evropského hospodářského prostoru. (2) Investice do dluhových nástrojů emitovaných nebo garantovaných členskou zemí Evropského hospodářského prostoru. (3) Investice představující analogickou strukturu a identické riziko protistrany jako u přímých investic do vkladů a/nebo dluhových nástrojů podle bodů (1) a (2) výše. 11

13 Investice pod bodem (3) mohou být tvořeny: (A) Investicemi do dluhopisů kotovaných na burzách a emitovaných společnostmi typu Special Purpose Vehicles (SPV). Tyto SPV spravuje společnost KBC Asset Management NV nebo některá z jejích podřízených společností. Podkladovým aktivem obligací emitovaných SPV je diverzifikované portfolio vkladů emitovaných finančními institucemi, dluhopisů a dalších dluhových nástrojů a derivátů. Aby bylo omezeno riziko protistrany, výběr těchto podkladových aktiv spočívá v kritériích týkajících se rozložení a likvidity (viz Povolené třídy aktiv a Charakteristika dluhopisů a jiných dluhových nástrojů). Další detaily, které musí splňovat tyto vklady, dluhopisy, ostatní dluhové nástroje a derivované produkty (finanční deriváty) v podřízeném portfoliu, jsou uvedeny v základních prospektech SPV. Tyto základní prospekty lze nalézt na adrese Další informace k investicím jak podfondu, tak SPV, investor nalezne ve výroční a pololetní zprávě investiční společnosti, jíž je podfond součástí. Tyto výroční a pololetní zprávy lze nalézt na adrese (B) Investicemi do: - vkladů u finančních institucí pod přísnou kontrolou ve Spojených státech amerických, Japonsku, Kanadě nebo Austrálii, a/nebo - dluhových nástrojů emitovaných finančními institucemi pod přísnou kontrolou ve Spojených státech amerických, Japonsku, Kanadě nebo Austrálii, případně - dluhových nástrojů emitovaných nebo garantovaných Spojenými státy americkými, Japonskem, Kanadou nebo Austrálií. Přísná kontrola finančních institucí ve Spojených státech amerických, Japonsku, Kanadě a Austrálii může být považována za ekvivalent přísné kontroly finančních institucí v členských zemích Evropského hospodářského prostoru. Investice do dluhových nástrojů emitovaných finančními institucemi pod přísnou kontrolou ve Spojených státech amerických, Japonsku, Kanadě nebo Austrálii nebo emitovaných nebo garantovaných Spojenými státy, Japonskem, Kanadou nebo Austrálií, mají minimální míru likvidity odpovídající údajům v bodě Charakteristika dluhopisů a jiných dluhových nástrojů. (C) Investice se mohou také skládat z kombinace investic uvedených v bodech (A) a (B) Žádná formální záruka Neexistuje formální záruka vyplacení počáteční upisovací ceny ani ve prospěch podfondu, ani ve prospěch akcionářů. Jinak řečeno, ochrana kapitálu není závazkem výkonnosti podfondu, ačkoliv dosažení tohoto cíle prostřednictvím finančního mechanismu zůstává absolutní prioritou. Jestliže z důvodu nedostatečnosti finančního mechanismu částka k vyplacení na akcii ke splatnosti (před zdaněním a poplatky) poklesne pod počáteční upisovací cenu, může společnost KBC Asset Management NV rozhodnout (aniž by tím byla povinna) o použití správcovského poplatku za podfond obdrženého během účetního roku, případně za jiné podfondy investiční společnosti, na pokrytí tohoto deficitu. Toto není ze strany KBC Asset Management NV záruka a tato společnost se může o vlastní vůli rozhodnout, zda se správcovským poplatkem naloží s tímto cílem či nikoliv. Tato kapitálová ochrana se však nevztahuje na ty akcionáře, kteří své akcie prodají před splatností Možný výnos Za účelem dosažení možného výnosu podfond uzavírá tzv. swapy s jednou nebo více bonitními protistranami. To je důvod, proč podfond převádí část budoucího zisku ze svých investic určenou na ochranu kapitálu během existence podfondu této protistraně (protistranám). Jako protislužbu se protistrany zavazují poskytnout výnos podle postupu popsaného v kapitole Stanovená strategie. 12

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh:

1. Seznam podfondů uvedených společností na trh: DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE O INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE ZJEDNODUŠENÉM PROSPEKTU 21.12.2006 V případě odlišností mezi holandskou verzí a jinými verzemi prospektu rozhoduje holandský text.

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB STÁTNÍCH DLUHOPISŮ 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPEAN CURRENCIES 2 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPEAN CURRENCIES 2 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPEAN CURRENCIES 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB KRÁTKODOBÝ GLOBÁLNÍ INVEST 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB KRÁTKODOBÝ GLOBÁLNÍ INVEST 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB KRÁTKODOBÝ GLOBÁLNÍ INVEST 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB COMMODITY 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 01/07/2011 2005COMMODITYBASKET

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB ASIAN GROWTH 5

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB ASIAN GROWTH 5 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB ASIAN GROWTH 5 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB CZK belgické investiční společnosti s proměnlivým základním jměním, s proměnlivým počtem akcií podfondu, který si volí investice vyhovující podmínkám Směrnice Rady 85/611/EHS

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB GLOBAL GROWTH PLUS 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1

Informace o Podfondu World Selection USD 1. Informace týkající se podfondu World Selection USD 1. 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1 Informace o Podfondu World Selection USD 1 Informace týkající se podfondu World Selection USD 1 1. Představení. 1.1.Název: World Selection USD 1 1.2. Datum vzniku: 21. prosince 2012 1.3. Doba trvání: Omezená

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB DUO BONUS 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND 1.3.2011

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY

Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY Srovnání zákonných požadavků VYBRANÉ ZMĚNY (Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech vs. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování) původní Obsah změněné pasáže

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB KRÁTKODOBÉHO RŮSTU 8 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7

PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 PROSPEKT PODFONDU CSOB FIXOVANÉHO RŮSTU 7 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND Prospekt

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 HORIZON

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 HORIZON ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU CSOB CENTRAL EUROPE FRONTIER 1 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním jměním a investiční politikou podle Směrnice 85/611/CEE UCITS HORIZON 07/02/2011

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond

Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Zjednodušený prospekt Constantia Special Bond Podílový fond podle 20 Zákona o investičních fondech. ISIN: AT0000A00EC3 / AT0000815022/ AT0000859418. Povolen Úřadem pro dohled na finančním trhem podle ustanovení

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Informace o podfondu ČSOB Premium 12

Informace o podfondu ČSOB Premium 12 Informace o podfondu ČSOB Premium 12 1. Základní detaily 1.1. Název: ČSOB Premium 12 1.2. Datum otevření: Od 7. listopadu 2011 do 4. ledna 2012 (včetně) 1.3. Trvání: Omezena do 31. ledna 2017 1.4. Kotace

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB WORLD JUMPER 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří následující

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB MEGA CAPS 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB MEGA CAPS 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB MEGA CAPS 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK Prospekt

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

PROSPEKT PODFOND ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9

PROSPEKT PODFOND ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9 PROSPEKT PODFOND ČSOB SVĚTOVÉHO RŮSTU 9 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem podílů směřujících do investic, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS Kategorie kolektivního

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Europe Real Estate Growth Plus 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku :

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ IZ GLOBAL MARKETS AS PRAVIDLA PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ V SOULADU S POŽADAVKY ČL. 142, ODST. 3 A 4 ČL. 150 VZHÁŠKY Č. 35 O KAPITÁLOVÉ PŘIMĚŘENOSTI A LIKVIDITĚ INVESTIČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Tato pravidla

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen - Český akciový fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 5 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu

Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA-BoS-14/171 CS Obecné pokyny k tzv. look-through přístupu EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB World Click Plus 18 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od

Ceník služeb Roklen360 účinný od Měnové konverze a platební služby A. Měnové konverze Měnová konverze (směna měn) Zrušení měnové konverze 950 Kč + náklady třetích stran (kurzové rozdíly) B. Platební služby provedené v přímé návaznosti

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB BONUSOVÝ FOND 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB BONUSOVÝ FOND 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB BONUSOVÝ FOND 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS HORIZON Prospekt tvoří

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFONDU ČSOB SECURED belgické investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií, volící investice vyhovující podmínkám Směrnice 85/611/EHS ICBE (=Instituce pro kolektivní investice

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci

Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA-BoS-14/174 CS Obecné pokyny k zacházení s expozicemi vůči tržnímu riziku a riziku protistrany ve standardním vzorci EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015

Ceník služeb Roklen360 účinný od 1. 8. 2015 Vedení majetkového účtu, peněžní a evidenční služby Vedení majetkového účtu A. Peněžní služby Kreditní úročení peněžních prostředků Debetní úročení záporného zůstatku peněžních prostředků Připsání úroků

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST

STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST STATUT J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond Statut otevřeného podílového fondu s názvem J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., Druhý fond KSIO otevřený podílový fond (dále jen

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 12. 11. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) Pro klienty privátního bankovnictví mohou platit jiné parametry než zde uvedené (viz dokument Parametry trhů cenných papírů a investičních

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen Český balancovaný fond podílového fondu podle 20 rakouského zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR %

Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Sdělení Ministerstva financí ze dne 15. 9. 2011, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011 2016, VAR % Ministerstvo financí vydává státní dluhopisy v souladu

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva

CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Výroční zpráva za období od 12. července 2013 (datum založení společnosti) do 31. března 2014 CONTRIBUTE PARTNERS Investiční společnost s proměnným základním kapitálem dle lucemburského práva Společnost

Více

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU

DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU DODATEK Č. 1 K PROSPEKTU CENNÉHO PAPÍRU Arca Capital Slovakia, a.s. 10 500 000 EUR Dluhopisy splatné v roce 2017 Tento Dodatek č. 1 k Prospektu cenného papíru byl vyhotoven dne 6. června 2013. Arca Capital

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 2

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 2 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT PODFOND ČSOB WATER 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií provádějící investice, které nejsou v souladu s podmínkami směrnice 85/611/EHS UCITS KBC CLICK

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více