Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení"

Transkript

1 2013/10 Prosinec Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení... 1 Hranice kompromisů... 3 Vidina právního státu... 4 Třídní boj, třídní pohled... 5 Volba poslanců většinovým způsobem?... 6 Kapitalismus = bezohledné plýtvání... 6 Měli bychom více využívat Guerilla marketing... 7 Vážení soudruzi, vážené soudružky,... 8 Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení V sobotu 23. listopadu 2013 se v budově OV KSČM Vyškov sešlo 35 delegátů a 7 hostů, aby zvolilo nové vedení a zhodnotilo společenský i stranický vývoj od poslední konference, která se konala 11. února Hostem letošní okresní konference byl bývalý předseda KSČM a v letošních volbách znovuzvolený poslanec Parlamentu ČR Miroslav Grebeníček. Komunistická strana má v okrese Vyškov více než 600 členů sdružených ve 40 základních organizací, z nichž jsou některé z různých důvodů (zejména věkových a zdravotních) málo akceschopné. Referát hodnotící období mezi konferencemi se zastavoval u úkolů VIII. sjezdu KSČM konaného v květnu Na tomto sjezdu také jasně zaznělo, že neoliberální model nejen zkrachoval, ale tento krach po celém světě připravil miliony lidí o práci a uvrhl je do kritických podmínek. Dále se referát zabýval volbami, společenskou situací i činností KSČM na okrese (viz níže).

2 V současnosti hledá v okrese Vyškov práci více než nezaměstnaných, z nichž je téměř jedna desetina tvořena čerstvými absolventy škol. Průměrná mzda se pohybuje okolo 23 tis. Kč, avšak většina pracujících na ni nedosahuje. Stejně tak je to i v případě průměrného důchodu, který činí Kč. Zejména mezi těmito lidmi by měla KSČM hledat podporu, protože program, který nabízí je určen zejména pro zkvalitnění života nízko a středněpříjmových skupin. Jedním z nejvýznamnějších bodů jednání byly volby. KSČM byla první parlamentní strana, která měla hotové kandidátní listiny. Naše vedoucí kandidátka Věra Křivánková obsadila třetí místo jihomoravské kandidátky. I přes celospolečenské posílení výsledků KSČM však byla o několik desítek hlasů předstižena kandidátem z okresu Hodonín Ivem Pojezným. Někteří delegáti (Věra Křivánková, Jaroslava Hrozková, Zdeněk Koudelka a Josef Bouda) se k volbám v diskuzi aktivně vyjadřovali. Shoda panovala zejména v tom smyslu, že by se KSČM více měla zaměřit na sebeprezentaci v internetovém prostoru. Jedním z hlavních úkolů bude postavit kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev měst a obcí v roce 2014, na což upozornila i úspěšná starostka za KSČM v Lovčičkách Jaroslava Hrozková. Všem kandidátům kandidujícím z Vyškovska i těm, kteří se na kampani podíleli, vyslovila okresní konference poděkování. Pozitivním bodem voleb bylo obsazení více než 130 okrskových komisí našimi členy a sympatizanty často z řad mladých. Zprávu okresní revizní komise přednesla její znovuzvolená předsedkyně Dana Franková. V letošním roce OV KSČM Vyškov hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, ale finanční situace není stále nijak růžová. Nedostatky se opětovně vyskytují ve vybírání členských příspěvků, jelikož ne všude se dodržují stanovy, které stanovují výši příspěvku na 0,5 % z příjmu. Velmi dobré zprávy naopak obsahovalo hodnocení okresní rozhodčí komise, která, jak prozradila její předsedkyně Marcela Jašíčková, nemusela řešit žádný případ. Ukazuje se, že mezi komunisty na okrese panují dobré vztahy a ty se pak odrážejí v dobrých (nejen) volebních výsledcích. Atmosféru konference i vztahy na Vyškovsku obecně ocenil i host poslanec Miroslav Grebeníček. Ten uvedl, že se do Vyškova vždy těší. Zhodnotil také výsledky voleb, které jsou z hlediska výsledku pro KSČM druhé nejlepší od jejího vzniku. Označil KSČM za jedinou skutečně levicovou stranu, přičemž vzpomněl chování ČSSD zejména po volbách v roce 2002, kdy mohla vzniknout levicová vláda, ale Vladimír Špidla dal tehdy přednost Unii svobody a KDU ČSL.

3 Úkolem konference bylo též zvolit předsedu OV, členy OV (14 členů), členy JmKV KSČM, člena ÚV KSČM a delegáty na Krajskou konferenci KSČM v Brně, která se bude konat v lednu Orgány byly zvoleny následovně:předseda OV KSČM Vyškov: Filip Zachariaš. Členové OV KSČM Vyškov: Marta Grecová, Pavel Herman, Jan Heroudek, Věra Křivánková, Rudolf Maďarec, Josef Malaník, David Pavlín, Jan Procházka, Jaroslav Sláma, Miloslav Strnad, Alena Večerková, Alois Zabloudil, Filip Zachariaš, Miloslav Zachoval. Členové JmKV KSČM: Marta Grecová, Filip Zachariaš. Člen ÚV KSČM: Filip Zachariaš. Delegáti Krajské konf. KSČM v Brně: Marta Grecová, Pavel Herman, Jaroslav Sláma, Filip Zachariaš. Okresní konference zvolila též kandidáta do Senátu za obvod Vyškovsko, a to Zdeňka Koudelku. Pro volby do Evropského parlamentu nevzešly z okresní konference žádné personální návrhy. Celá okresní konference i nově zvolený předseda Filip Zachariaš poděkovali s. Slámovi za jeho práci a činnost, která přinášela Okresnímu výboru KSČM ve Vyškově své plody. Hranice kompromisů Je tvorba vládní koalice víc než rozhodnutí voličů? Tak se ptám, když kompromisně vytvářená vláda do svého prohlášení nezahrne většinou občanů (vyjádřenou v různých volebních uskupeních) určitý požadavek např. na prověrku tzv. církevních restitucí. Lidovci řeknou: Ne! a tím je voličský názor přehlasován, jen aby se sestavila vláda? Koalice by se tedy měly tvořit ne na základě protilidového dohovoru, bez ohledu na názory většiny vyjádřené postojem voličů k volebním slibům, ale jako skutečný kompromis. Ne jako kšeft. Podle mne by taková koalice měla srovnat své volební programy a společně se rozhodnout řešit především to, co v nich bylo shodné. Problémové otázky nezahrnovat do společného prohlášení, ale po předložení sněmovně rozhodnout v celém zastupitelském spektru. Tedy ne kšeft typu: My vám nesáhneme na dar církvím, vy podpoříte zrušení druhého důchodového pilíře, ale jako pro voličskou většinu a vůbec většinu občanů přijatelné řešení. Jistě to není snadné. Ale k čemu by byly jinak volby? Jen k tomu, aby se rozhodlo, kdo si bude moci dělat, co chce, bez ohledu na názory voličů? U těch církevních restitucí by to mělo a mohlo mít např. tvar: Církvím vrátit vše, co v únoru 1948 vlastnily, nejen užívaly. Nezahrnovat do restitucí církve, které vznikly až později, dokonce až po roce 1990, takže o žádný majetek nemohly být připraveny. Naopak, všechno, co kterákoliv církev prokazatelně vlastnila, vydat či zaplatit bez odkladu.

4 Vidina právního státu Co svět světem stojí a stát jako organizace zajišťující nadvládu jedné skupiny občanů nad zbytkem byl zformován, ohání se kdekdo požadavky právního státu. Ten předlistopadový v mnoha věcech nebyl ideální. Když přijal zákon, kterým byly celé společenské třídy poškozeny (znárodněním a podobně), bylo to sice podle práva, ale v řadě případů nemoudré. Pak zvítězila láska (k majetkům) nad lží (o nezaměstnanosti) a nenávistí (k podvodníkům) a lidem byla předhozena mimo jiné návnada právního státu. A jak to funguje? Tak třeba v tom, že po značném nátlaku (včetně zbavení se nesouhlasících poslanců nabídkou jiného korýtka) se proti prokazatelné vůli 80 % občanů schválí tzv. církevní restituce. Zaplatí je obyčejní občané svými daněmi, někdy snížením životní úrovně, ale vydělají na tom zcela nezaslouženě mnozí v menšinové části společnosti. Pokud by stát vracel to, co církev prokazatelně vlastnila, bylo by to v pořádku. Jenže stát vrací i to, co církev jen obhospodařovala, aby mohla krýt náklady třeba na domovy pečující o staré či o nemocnice. Jenže tyto funkce svěřené ještě v době pozdního rakouského feudalismu náboženským organizacím dnes již církev katolická či evangelická nezajišťuje. Ty převzal podle Ústavy a zákonů stát. Je také divné, když obrovské částky jako restituci získá církev, která vznikla v polistopadovém období a nikdy žádný majetek nevlastnila. Jiný případ. V právním státě by se nesmělo přihodit třeba to, že podvodník za zády majitele nemovitosti prodá jeho dům. Nepřijdeš-li na to, občánku, včas, měl jsi smůlu. Neuměl jsi se postarat sám o sebe, dům vlastní ten, kdo jej podvodníkovi zaplatil. Ty se můžeš máš-li na to dost peněz soudit. Jistotu vítězství nemáš, peníze nemáš, právní stát také ne. Ještě jiný příklad. Občan ztratil průkazku. Ihned to ohlásil a byla mu vystavena nová. Leč na tu starou, tedy již neplatnou, nálezce (možná i zloděj) uzavře statisícový podvodný kšeft a vyfasuje kupu peněz. Pak se podvod odhalí. Škodu soud přiřkl k náhradě občanovi, kterému se občanka ztratila, ačkoli může prokázat, že dotyčný podvodný obchod ani uzavřít nemohl. Nic mu nepomůže. Ba ani když je dopaden a soudem odsouzen skutečný podvodník. Náš kapitalistický stát nejen že nedokáže správně nastavit zákony, on je v zajišťování práv bdělejší u odsouzených lumpů víc než u okradených nevinných občanů. Právní stát? K smíchu!

5 Třídní boj, třídní pohled Česká pravice se snaží přesvědčit občany, že takové pojmy jako společenské třídy a jejich vzájemné potýkání třídní boj jsou jednak zastaralé a překonané, jednak v rozporu se zákony. Tak předně. Snaha zrušit takový pohled na společenské dění, který je zpodobňuje z pozice jedné třídy, třídy zaměstnanecké, nejen že není zastaralý či překonaný, ale je nezbytný, mají-li se občané ve volebním rozhodování správně orientovat. Kapitalisté prosazují své zájmy naprosto bezohledně, jak nám prokázalo uplynulých dvacet roků. Je-li podnik málo ziskový, zavře se. Nesou-li investice do výroby málo, investuje se do půjček, tam se procentíky dají dosáhnout, protože nouze potřebného (budoucího dlužníka) se finančníkům vyplatí. Kapitalisté vedou hezké řeči o podpoře zaměstnanosti, ale jakmile je jejich investice málo zisková, klidně finanční prostředky vyvezou třeba i do zahraničí. Kdo bude hájit životní zájmy dělníků, pracovníků ve službách a podobně? Zase jen zaměstnanci sami. Nu a pokud je jim vnucován názor, že oni zvláštní zájmy nemají, že máme jen a jen společné jakoby celospolečenské zájmy, vždy v kapitalismu se prosadí plány těch, kteří mají dost na zaplacení reklamy, propagandy volební. Jen se podívejme na ANO. Podle neúplných údajů stála volební kampaň Babiše sto milionů korun, aniž by do ní byl zahrnut (jistě ne levný) nákup několika celostátních novin, které pak zdarma babišovce a hlavně jejich sliby propagovaly. Pokud se zaměstnanecká třída vzdá boje za orientaci státu v zájmu většiny národa, vzdává se naděje na respektování potřeb většiny. Jen se podívejme. ANO se striktně staví proti zvyšování přímých daní bohatým. Přitom je ze statistik známo, že v posledních desetiletích na celém kapitalistickém světě bohatství těch nejprachatějších vzrostlo mnohem víc než bohatství celé společnosti. To znamená, že se obohatili na úkor většiny společnosti. A kam své zvýšené vykořisťováním i pracujících v rozvojových zemí získané bohatství investují? Především do módních bankovních spekulací, které nejen že nepřinesou občanům valný užitek, ale často je přímo ožebračují (viz americké i jiné hypotéční skandály). Třídní boj je neoddělitelnou součástí života společnosti, ve které různé třídy s neshodnými zájmy existují. Třídní boj neznamená zbraně a násilí, alespoň ne pro většinu společnosti (kapitalisté ovšem neváhají ke zbraním sáhnout, kdykoli jsou někde jejich sobecké zájmy ohroženy). Třídní boj znamená především každodenní úsilí obhajovat oprávněné zájmy a potřeby té většiny společnosti, která se podílí na tvorbě nových hodnot.

6 Volba poslanců většinovým způsobem? Dost často se ozývají hlasy, že by změna způsobu volby poslanců na většinový (tedy stejný, jak volíme senát) prospěla stabilitě země a demokracii. Tuto tezi propaguje i miliardář pan Babiš. Je pravděpodobné, že by se danou změnou způsobu volby potlačil vliv tradičních stran a ve volbách by občané podpořili osobnosti nezavázané nějaké politické straně? Hned ze dvou důvodů to není pravděpodobné. Tím prvním je obraz situace ve Velké Británii či USA. Tam se volí většinově, ale volby vlastně tradičně rozhoduje poměr dvou hlavních, rozhodujících vlivem politických stran. Nějaký sám voják v poli bez podpory stranického aparátu konzervativců či lejberistů v GB nebo demokratů a republikánů v USA nemá valnou šanci na zvolení, a pokud se mu to podaří, nic bez podpory zmíněných dvou rozhodujících stran nedokáže. Tím druhým důvodem nepravděpodobnosti kladného důsledky změny volby je skutečnost, že volební kampaň (opět odkažme na GB a USA) je čím dál nákladnější, složitější nebo - jak se módně říká - sofistikovanější. Zkrátka jednotlivec nemá šanci bez podpory vlivných sil. A které síly jsou ve společnosti pomineme-li politické strany vlivné? Ty, které vládnou obrovským bohatstvím. Takže Babiš touží po tom, aby mohl konkurenci demokraticky zlikvidovat svými miliardami? Většinová volba by vlastně demokraticky zlikvidovala vliv různých skupin občanů, jejichž zájmy nejsou totožné s vládnoucími elitami. Cesta k účinnějšímu prosazení demokracie, tedy vlivu občanů na reálnou politiku, vede vytvořením podmínek pro přímé formy demokracie a zákonnou závazností volebních programů a zákonů obecně. Kapitalismus = bezohledné plýtvání Celosvětové výdaje na zbrojení dosáhly v roce 2010 nového rekordu. Jedná se o výši jeden tisíc a šest set miliard amerických dolarů (číslo s 12 nulami). Spojené státy s nákladnými operacemi v Afghánistánu a Iráku zvýšily vojenské rozpočty o 2,8 % na 698 mlrd. - tedy přibližně šestinásobek Číny. V roce 2012 Spojené státy vynaložily 4,8 % svého HDP na vojenské výdaje. Jiné státy v roce 2012 vynaložily ze svého HDP - Čína - 2,0 % (143 až 166 mlrd.), Velká Británie 2,7 %, Francie 2,3 %, Rusko 3,9 %, Japonsko 1,0 %, Německo 1,3 % HDP. Jedná-li se o celkové světové výdaje z let USA vynaloží kolem 41 % (682 až 711 mlrd.), Čína 8 %, VB - 3,6 %, F - 3,6 %, Japonsko - 3,7 % Německo - 2,7 % světových výdajů na armádu.

7 Zatím co celkové náklady na zbrojení byly v roce 2010 kolem miliard, tak v případě Spojených států se jednalo o výdaje ve výši 687 miliard dolarů. V plánovaném rozpočtu na rok 2012 dokonce USA vydaly na bezpečnost a obranu 1,2 bilionu dolarů (rozpočet Pentagonu mlrd., operace v Iráku a Afghánistánu mlrd. = 676 mlrd.). V těchto výdajích dokonce nejsou ani započteny žádné pozemní nebo vesmírné operace NASA. Dalších 19,3 mlrd. na udržování a zabezpečování jaderných zbraní, 53,1 mlrd. za zpravodajské služby (CIA, NSA, NIP, MIP), programy pro veterány 129,3 mlrd., důchody vojenských i civilních zaměstnanců armády a obrany - 68,5 mld., splátky dluhů spojených s útratami Pentagonu mlrd. dolarů, aj. Celkově tedy každý Američan přispěje v průměru 4 tisíci dolarů. Existuje také teorie, že peníze potřebné k vymýcení hladu jsou odhadovány na 30 miliard dolarů ročně. Zhruba tolik se totiž na světě vydá na zbrojení za 8 dní. Jiná teze uvádí, že svět utratil v roce 2012 kolem miliard za války. Stačilo by přibližně 135 miliard dolarů na úplné vymýcení chudoby. Ačkoliv USA a státy západní Evropy mohou vynakládat na války a armádu značné výdaje, tak doprava přebytečných potravin už pro státy NATO či OSN představuje značný logistický a finanční problém. Pavel Herman Měli bychom více využívat Guerilla marketing Guerilla marketing má za úkol pomoci malým a středním podnikatelům bojovat se svou konkurencí při mnohem nižších nákladech. Tuto nekonvenční marketingovou praktiku je v podstatě možné realizovat v politických uskupeních, která se musejí potýkat se svou finančně zaopatřenou konkurencí na volebním trhu. Koncepcí uvedeného marketingu nejsou peníze, ale nápady a osobní angažovanost. Ve své podstatě je název uvedené formy marketingu odvozen od partyzánského boje, kde partyzánské jednotky čelily přesile, která byla technicky lépe vybavená. Osobnost guerilla marketera usiluje o naplnění svých cílů a radosti z akce, kterou provádí nekonvenčními prostředky. Osobnost využívající tuto netradiční formu marketingu využívá stejně jako guerilly znalost svého území a chytrost, s kterou protivníka překvapí a porazí. Guerilla marketeři tedy nespoléhají na bezedný marketingový rozpočet, ale na místo toho se spoléhají na osobní sílu, čas, energii, kreativitu, informace a pracovitost. Je-li osoba ve své propagaci úspěšná, tak za pomocí omezeného rozpočtu může ve svém okolí vzbudit značný zájem. Klíčem k úspěchu v oblasti guerilla marketingu je umění věnovat pozornost svému okolí, protože musíte stále sledovat sdělovací

8 prostředky, konkurenci, zákazníky. Dalším krokem je vaše schopnost přizpůsobovat se novým podmínkám a technologiím. Úkolem této propagace je dosažení maximálního efektu s minimem finančních zdrojů. V případě využití guerilla marketingu máte možnost zvolit si celkem z 200 nástrojů, které vám mohou pomoci vylepšit a zjednodušit vaši propagaci a vzhledem k tomu vzbudit zájem o vaši firmu nebo politickou stranu. Mnohé z nejčastěji praktikovaných metod guerilla marketingu je virtuální marketing, ve kterém se využívají sociální sítě. Dále astrosurfing, kde se zadavatel reklamy snaží vyvolat dojem pozitivní reakce či politický názor. Vedle tvorby internetových stránek je také možné s rozumem využívat chat, internetová fóra, hromadné rozesílání ů, elektronické brožury, blogy, podcasting (audio RSS). Mnohé politické strany, ač ne zrovna morálním způsobem, již guerilla marketing prakticky provádějí. Například Věci veřejné založily internetovou guerillu. Jednalo se o buňku placených nájemných diskutérů, kteří na sociálních sítích v diskuzích organizovaně vychvalovali Věci veřejné. V současnosti jednu z praktik guerilla marketingu využívá strana TOP 09, která si na internetu kupuje fanoušky až z vzdálené jihovýchodní Asie. Tato až podivně zavádějící praktika spočívá v tom, že takto zakoupený fanoušek získá za stisknutí tlačítka Líbí se mi dva až pět eurocentů. Je zřejmé, že si některé podniky a politické strany takto vytvářejí umělou prestiž. Doporučujeme: Pavel Herman Vážení soudruzi, vážené soudružky, Rok 2013 se s námi pomalu loučí a o slovo se hlásí rok následující. Spolu s koncem roku obvykle přichází zhodnocení. Vzpomínáme na to, co se nám podařilo, doháníme, co jsme nestihli a mnozí z nás si též dávají nová předsevzetí. /Pro KSČM závěrečné hodnocení tohoto roku nevyznívá negativně. Podařilo se sesadit vládu nečase a Kalouska, což je z politického hlediska snad nejpozitivnější moment končícího roku. Okresní výbor KSČM ve Vyškově si může připsat jeden úspěch, a to významné posíslení ve volbách i když se naše kandidátka do Parlamentu ČR nedostala jen o pár desítek preferenčních hlasů. Soudruzi a soudružky, vážení spoluobčané, v roce 2014 náš okres čekají troje volby. V květnu do Evropského parlamentu, na podzim do obecních zastupitelstev a část okresu bude volit i do Senátu. Jak vidíte, máme před sebou spoustu práce, ale věřím, že ji společnými silami zvládneme. Na závěr mi dovolte, abych vám všem co nejsrdečněji popřál pohodou a

9 klidem naplněné vánoční svátky a do nového roku 2014 spoustu zdraví, štěstí, sil a optimismem naplněných dnů. Budu se s vámi těšit na shledanou při práci v roce 2014 Filip Zachariaš Vše nejlepší, zdraví, spokojenost v roce 2014 všem členům a sympatizantům přeje OV KSČM Vyškov Telefon , , ,

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu konaného dne 9. 9. 2009

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Volební právo v ČR je jedním ze základních principů výstavby státu. V České republice je volební právo všeobecné: právo volit mají všechny osoby, které

Více

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s.

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2009/2010 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, ač před letošní sezonou zřejmě nikdo z nás neměl velká očekávání, naší Slavii se povedlo nás všechny

Více

V lednu by volby vyhrála s převahou ČSSD, ODS by těsně uspěla pouze v Liberci

V lednu by volby vyhrála s převahou ČSSD, ODS by těsně uspěla pouze v Liberci V lednu by volby vyhrála s převahou ČSSD, ODS by těsně uspěla pouze v Liberci Aktuální výsledky voleb do zastupitelstev krajů podle průzkumu, který v lednu provedla společnost SANEP ve třinácti územně

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz

Stát a církve. -prospěšné partnerství. JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010. www.cevroinstitut.cz Stát a církve -prospěšné partnerství JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. 2010 Vztah státu a církví v České republice Stát je založen na demokratických hodnotách a nesmí se vázat ani na výlučnou ideologii, ani

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie

Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky do Evropské unie TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Hodnocení ekonomického vývoje po vstupu České republiky

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA

Popularita politiků TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOVÁ ZPRÁVA Popularita politiků Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 84 129, 13 E-mail: glasova@soc.cas.cz Technické parametry Výzkum:

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie.

PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. PODOBY DEMOKRACIE Přímá a nepřímá demokracie. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PODOBY DEMOKRACIE PŘÍMÁ DEMOKRACIE = možnost občanů bezprostředně rozhodovat

Více

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014

STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 2014 STEM VOLEBNÍ PREFERENCE ČERVEN 201 V červnovém volebním modelu STEM by se do Poslanecké sněmovny nedostalo hnutí Úsvit, sněmovna by tak byla složena ze šesti stran. Poslední tři měsíce před prázdninami

Více

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o.

Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o. SOUČASNÝ STAV VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 rozpo čet 2010 návrh 2011 Příjmy SR celkem 586

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015

GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 15.4.2015 BRANNÁ LEGISLATIVA OBRANA ČESKÉ REPUBLIKY ZNAMENÁ DOSÁHNOUT SCHOPNOSTI DŘÍVE, NEŽ NASTANE KRIZE A BÝT PŘIPRAVEN JI ŘEŠIT BRANNÁ POVINNOST NENÍ NOVINKA 1781

Více

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování

1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti. občané se podílejí na politickém rozhodování Otázka: Občan v demokratické společnosti Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): LucieK 1) Práva, povinnosti a odpovědnost občana v demokratické společnosti občané se podílejí na politickém rozhodování

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO. Mgr. Vladimír Černý Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 PRÁVO Mgr. Vladimír Černý Základní právní pojmy III/2 VY_32_INOVACE_184 3 Název školy Registrační číslo projektu Název

Více

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala

Z á p i s. dle prezenční listiny. Ing. Miroslav Uchytil, Ing. Jan Chaloupka, Mgr. Zdeněk Jonáš. Neomluveni: Rudolf Fiala Z á p i s z 23. jednání výboru pro dopravu Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 3. 11. 2011 od 9hod. v zasedací místnosti Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje, a.s. Přítomni:

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.05 Integrovaná střední škola

Více

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat

Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat Projekt 4P (osobní etika v podnikatelské sféře) Cílem našeho projektu je poskytovat kvalitní a účinnou právní a psychologickou pomoc občanům, kteří byli napadeni ze strany podvodných firem. Naše občanské

Více

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018

K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 K O A L I Č N Í S M L O U V A 2014-2018 Volební strany: Politické hnutí ANO Semily (ANO) Volba pro město hnutí SPOLU Česká strana sociálně demokratická Semily (ČSSD) SEMILÁCI + KDU-ČSL (dále jen účastníci

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav pv9 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29, 3 6 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu květen 4

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Výchova k občanství 9. ročník Zpracovala: Mgr. Romana Křížová Člověk, stát a právo Rozlišuje a porovnává úkoly jednotlivých složek státní moci ČR i jejich orgánů a

Více

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled

ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled ROZDĚLENÍ MOCI V ČR Moc zákonodárná, výkonná a soudní základní přehled Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. PRINCIP DĚLBY MOCI moc ve státě je rozdělena

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce?

Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce? Kam mizí bohatství vytvořené vyšší produktivitou práce? Václav Umlauf( více o autorovi > ) 3.12.2014 Komu prospěla vyšší produktivita práce nastartovaná od 50. let? V 60. a 70. letech prospěla všem a navíc

Více

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ

CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ CESTOVNÍ RUCH OČIMA STATISTIKŮ Pavel Vančura Zdeněk Lejsek Tisková konference, 23. dubna 2015, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kapacity hromadných ubytovacích

Více

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer

Filip Jakš Zuzana Roithová Jan Fischer V lednu proběhly v České republice první přímé prezidentské volby. Předvolební přípravy i průběh voleb pečlivě sledovali také žáci naší školy. Přečtěte si, co o tom všem napsali: Filip Jakš: V pátek 11.

Více

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují

Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Socioekonomická a politická charakteristika Nového Města nad Metují Jan Čopík Radek Kopřiva Úvod Nové Město nad Metují je administrativně součástí okresu Náchod a Královéhradeckého kraje. Podle sčítání

Více

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D.

Bezpečnostní systém státu. Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Bezpečnostní systém státu Ing. Vilém ADAMEC,Ph.D. Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky Ústavní zákon č. 110/1998 Sb. Čl.1 Zajištění svrchovanosti a územní celistvosti ČR, ochrana

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Anežka Mičková, těší mě.

Anežka Mičková, těší mě. Anežka Mičková, těší mě. Profese finančního poradce je v České republice ještě v plenkách. Vždyť finanční poradci začali mít u nás význam až po revoluci v 89 roce, kdy se otevřel trh a lidé si měli z čeho

Více

Popis volebního systému - schéma: volební systém -

Popis volebního systému - schéma: volební systém - Popis volebního systému - schéma: volební systém - Navrhovaný volební systém vychází z postulátu, že všechny moc patří lidu. Státní moc je rozdělena na 4 samostatné pilíře státní moci, které jsou na sobě

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014

Občané o volbách do Evropského parlamentu březen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o volbách do Evropského parlamentu

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010

Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Zápis č. 8 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 14. 4. 2010 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Ing. Jiří Kropáč Věra Kocianová Mgr. Helena Kulinová

Více

Regionální sdružení ODS Zlínského kraje. Zpráva předsedy. Libor Lukáš

Regionální sdružení ODS Zlínského kraje. Zpráva předsedy. Libor Lukáš Regionální sdružení ODS Zlínského kraje Zpráva předsedy Libor Lukáš Regionální sněm - Zlín 11. 1. 2014 Vážení kolegové, milé dámy Vážení pánové. Dnešní Zprávu předsedy uslyšíte z úst Libora Lukáše naposled,

Více

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47

Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 Stanovy Název : Klub přátel školy při mateřské škole Havířov Sídlo : MŠ Havířov Podlesí Čelakovského 1240/47 1.Cíl činnosti : Klub přátel školy (dále jen KPŠ) prosazuje oprávněné zájmy dětí as jejich zákonných

Více

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089

OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 OBEC BOHUSLAVICE IČ: 00302384, DIČ: CZ00302384 OKRES ŠUMPERK PSČ 789 72 583 444 334, 606 055 089 Směrnice č. 2/2014 Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Bohuslavice subjektům, které nejsou založeny

Více

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti

Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Úvodní přednáška hostitele 14 let praxe se setkáváním a vzděláváním politiků, praktické informace a zkušenosti Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 11. března 2015, Karlovy Vary OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha 12.11.2013 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Každá koruna se počítá Shrnutí www.vseosporeni.cz 2 Co je ING

Více

Výsledky. Sociologicko-politologický průzkum. Filip Žáček a Philip Ridgill sexta

Výsledky. Sociologicko-politologický průzkum. Filip Žáček a Philip Ridgill sexta Výsledky Sociologicko-politologický průzkum Filip Žáček a Philip Ridgill sexta Základní informace o výzkumu Výzkum probíhal v době předčasných Parlamentních voleb do Poslacké sněmovny ČR (-. Říjen, 0)

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům

Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Postoje populace ČR k ekonomické krizi a k předvolebním tématům Vybrané výsledky aktuálního výzkumu Ipsos Tambor pro Zlatou korunu u příležitosti konání VII. Finančního fóra Zlaté koruny Květen 2010 Nobody

Více

Reformy v globálním kontextu. Vítězové a poražení

Reformy v globálním kontextu. Vítězové a poražení Reformy v globálním kontextu. Vítězové a poražení Děkuji, že tady mohu být a říci něco ke kontextu, v jakém se pohybuje globální ekonomika a jakým způsobem se to dotýká České republiky. Dosavadní postoje

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více