Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení"

Transkript

1 2013/10 Prosinec Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení... 1 Hranice kompromisů... 3 Vidina právního státu... 4 Třídní boj, třídní pohled... 5 Volba poslanců většinovým způsobem?... 6 Kapitalismus = bezohledné plýtvání... 6 Měli bychom více využívat Guerilla marketing... 7 Vážení soudruzi, vážené soudružky,... 8 Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení V sobotu 23. listopadu 2013 se v budově OV KSČM Vyškov sešlo 35 delegátů a 7 hostů, aby zvolilo nové vedení a zhodnotilo společenský i stranický vývoj od poslední konference, která se konala 11. února Hostem letošní okresní konference byl bývalý předseda KSČM a v letošních volbách znovuzvolený poslanec Parlamentu ČR Miroslav Grebeníček. Komunistická strana má v okrese Vyškov více než 600 členů sdružených ve 40 základních organizací, z nichž jsou některé z různých důvodů (zejména věkových a zdravotních) málo akceschopné. Referát hodnotící období mezi konferencemi se zastavoval u úkolů VIII. sjezdu KSČM konaného v květnu Na tomto sjezdu také jasně zaznělo, že neoliberální model nejen zkrachoval, ale tento krach po celém světě připravil miliony lidí o práci a uvrhl je do kritických podmínek. Dále se referát zabýval volbami, společenskou situací i činností KSČM na okrese (viz níže).

2 V současnosti hledá v okrese Vyškov práci více než nezaměstnaných, z nichž je téměř jedna desetina tvořena čerstvými absolventy škol. Průměrná mzda se pohybuje okolo 23 tis. Kč, avšak většina pracujících na ni nedosahuje. Stejně tak je to i v případě průměrného důchodu, který činí Kč. Zejména mezi těmito lidmi by měla KSČM hledat podporu, protože program, který nabízí je určen zejména pro zkvalitnění života nízko a středněpříjmových skupin. Jedním z nejvýznamnějších bodů jednání byly volby. KSČM byla první parlamentní strana, která měla hotové kandidátní listiny. Naše vedoucí kandidátka Věra Křivánková obsadila třetí místo jihomoravské kandidátky. I přes celospolečenské posílení výsledků KSČM však byla o několik desítek hlasů předstižena kandidátem z okresu Hodonín Ivem Pojezným. Někteří delegáti (Věra Křivánková, Jaroslava Hrozková, Zdeněk Koudelka a Josef Bouda) se k volbám v diskuzi aktivně vyjadřovali. Shoda panovala zejména v tom smyslu, že by se KSČM více měla zaměřit na sebeprezentaci v internetovém prostoru. Jedním z hlavních úkolů bude postavit kandidátní listiny ve volbách do zastupitelstev měst a obcí v roce 2014, na což upozornila i úspěšná starostka za KSČM v Lovčičkách Jaroslava Hrozková. Všem kandidátům kandidujícím z Vyškovska i těm, kteří se na kampani podíleli, vyslovila okresní konference poděkování. Pozitivním bodem voleb bylo obsazení více než 130 okrskových komisí našimi členy a sympatizanty často z řad mladých. Zprávu okresní revizní komise přednesla její znovuzvolená předsedkyně Dana Franková. V letošním roce OV KSČM Vyškov hospodaří s vyrovnaným rozpočtem, ale finanční situace není stále nijak růžová. Nedostatky se opětovně vyskytují ve vybírání členských příspěvků, jelikož ne všude se dodržují stanovy, které stanovují výši příspěvku na 0,5 % z příjmu. Velmi dobré zprávy naopak obsahovalo hodnocení okresní rozhodčí komise, která, jak prozradila její předsedkyně Marcela Jašíčková, nemusela řešit žádný případ. Ukazuje se, že mezi komunisty na okrese panují dobré vztahy a ty se pak odrážejí v dobrých (nejen) volebních výsledcích. Atmosféru konference i vztahy na Vyškovsku obecně ocenil i host poslanec Miroslav Grebeníček. Ten uvedl, že se do Vyškova vždy těší. Zhodnotil také výsledky voleb, které jsou z hlediska výsledku pro KSČM druhé nejlepší od jejího vzniku. Označil KSČM za jedinou skutečně levicovou stranu, přičemž vzpomněl chování ČSSD zejména po volbách v roce 2002, kdy mohla vzniknout levicová vláda, ale Vladimír Špidla dal tehdy přednost Unii svobody a KDU ČSL.

3 Úkolem konference bylo též zvolit předsedu OV, členy OV (14 členů), členy JmKV KSČM, člena ÚV KSČM a delegáty na Krajskou konferenci KSČM v Brně, která se bude konat v lednu Orgány byly zvoleny následovně:předseda OV KSČM Vyškov: Filip Zachariaš. Členové OV KSČM Vyškov: Marta Grecová, Pavel Herman, Jan Heroudek, Věra Křivánková, Rudolf Maďarec, Josef Malaník, David Pavlín, Jan Procházka, Jaroslav Sláma, Miloslav Strnad, Alena Večerková, Alois Zabloudil, Filip Zachariaš, Miloslav Zachoval. Členové JmKV KSČM: Marta Grecová, Filip Zachariaš. Člen ÚV KSČM: Filip Zachariaš. Delegáti Krajské konf. KSČM v Brně: Marta Grecová, Pavel Herman, Jaroslav Sláma, Filip Zachariaš. Okresní konference zvolila též kandidáta do Senátu za obvod Vyškovsko, a to Zdeňka Koudelku. Pro volby do Evropského parlamentu nevzešly z okresní konference žádné personální návrhy. Celá okresní konference i nově zvolený předseda Filip Zachariaš poděkovali s. Slámovi za jeho práci a činnost, která přinášela Okresnímu výboru KSČM ve Vyškově své plody. Hranice kompromisů Je tvorba vládní koalice víc než rozhodnutí voličů? Tak se ptám, když kompromisně vytvářená vláda do svého prohlášení nezahrne většinou občanů (vyjádřenou v různých volebních uskupeních) určitý požadavek např. na prověrku tzv. církevních restitucí. Lidovci řeknou: Ne! a tím je voličský názor přehlasován, jen aby se sestavila vláda? Koalice by se tedy měly tvořit ne na základě protilidového dohovoru, bez ohledu na názory většiny vyjádřené postojem voličů k volebním slibům, ale jako skutečný kompromis. Ne jako kšeft. Podle mne by taková koalice měla srovnat své volební programy a společně se rozhodnout řešit především to, co v nich bylo shodné. Problémové otázky nezahrnovat do společného prohlášení, ale po předložení sněmovně rozhodnout v celém zastupitelském spektru. Tedy ne kšeft typu: My vám nesáhneme na dar církvím, vy podpoříte zrušení druhého důchodového pilíře, ale jako pro voličskou většinu a vůbec většinu občanů přijatelné řešení. Jistě to není snadné. Ale k čemu by byly jinak volby? Jen k tomu, aby se rozhodlo, kdo si bude moci dělat, co chce, bez ohledu na názory voličů? U těch církevních restitucí by to mělo a mohlo mít např. tvar: Církvím vrátit vše, co v únoru 1948 vlastnily, nejen užívaly. Nezahrnovat do restitucí církve, které vznikly až později, dokonce až po roce 1990, takže o žádný majetek nemohly být připraveny. Naopak, všechno, co kterákoliv církev prokazatelně vlastnila, vydat či zaplatit bez odkladu.

4 Vidina právního státu Co svět světem stojí a stát jako organizace zajišťující nadvládu jedné skupiny občanů nad zbytkem byl zformován, ohání se kdekdo požadavky právního státu. Ten předlistopadový v mnoha věcech nebyl ideální. Když přijal zákon, kterým byly celé společenské třídy poškozeny (znárodněním a podobně), bylo to sice podle práva, ale v řadě případů nemoudré. Pak zvítězila láska (k majetkům) nad lží (o nezaměstnanosti) a nenávistí (k podvodníkům) a lidem byla předhozena mimo jiné návnada právního státu. A jak to funguje? Tak třeba v tom, že po značném nátlaku (včetně zbavení se nesouhlasících poslanců nabídkou jiného korýtka) se proti prokazatelné vůli 80 % občanů schválí tzv. církevní restituce. Zaplatí je obyčejní občané svými daněmi, někdy snížením životní úrovně, ale vydělají na tom zcela nezaslouženě mnozí v menšinové části společnosti. Pokud by stát vracel to, co církev prokazatelně vlastnila, bylo by to v pořádku. Jenže stát vrací i to, co církev jen obhospodařovala, aby mohla krýt náklady třeba na domovy pečující o staré či o nemocnice. Jenže tyto funkce svěřené ještě v době pozdního rakouského feudalismu náboženským organizacím dnes již církev katolická či evangelická nezajišťuje. Ty převzal podle Ústavy a zákonů stát. Je také divné, když obrovské částky jako restituci získá církev, která vznikla v polistopadovém období a nikdy žádný majetek nevlastnila. Jiný případ. V právním státě by se nesmělo přihodit třeba to, že podvodník za zády majitele nemovitosti prodá jeho dům. Nepřijdeš-li na to, občánku, včas, měl jsi smůlu. Neuměl jsi se postarat sám o sebe, dům vlastní ten, kdo jej podvodníkovi zaplatil. Ty se můžeš máš-li na to dost peněz soudit. Jistotu vítězství nemáš, peníze nemáš, právní stát také ne. Ještě jiný příklad. Občan ztratil průkazku. Ihned to ohlásil a byla mu vystavena nová. Leč na tu starou, tedy již neplatnou, nálezce (možná i zloděj) uzavře statisícový podvodný kšeft a vyfasuje kupu peněz. Pak se podvod odhalí. Škodu soud přiřkl k náhradě občanovi, kterému se občanka ztratila, ačkoli může prokázat, že dotyčný podvodný obchod ani uzavřít nemohl. Nic mu nepomůže. Ba ani když je dopaden a soudem odsouzen skutečný podvodník. Náš kapitalistický stát nejen že nedokáže správně nastavit zákony, on je v zajišťování práv bdělejší u odsouzených lumpů víc než u okradených nevinných občanů. Právní stát? K smíchu!

5 Třídní boj, třídní pohled Česká pravice se snaží přesvědčit občany, že takové pojmy jako společenské třídy a jejich vzájemné potýkání třídní boj jsou jednak zastaralé a překonané, jednak v rozporu se zákony. Tak předně. Snaha zrušit takový pohled na společenské dění, který je zpodobňuje z pozice jedné třídy, třídy zaměstnanecké, nejen že není zastaralý či překonaný, ale je nezbytný, mají-li se občané ve volebním rozhodování správně orientovat. Kapitalisté prosazují své zájmy naprosto bezohledně, jak nám prokázalo uplynulých dvacet roků. Je-li podnik málo ziskový, zavře se. Nesou-li investice do výroby málo, investuje se do půjček, tam se procentíky dají dosáhnout, protože nouze potřebného (budoucího dlužníka) se finančníkům vyplatí. Kapitalisté vedou hezké řeči o podpoře zaměstnanosti, ale jakmile je jejich investice málo zisková, klidně finanční prostředky vyvezou třeba i do zahraničí. Kdo bude hájit životní zájmy dělníků, pracovníků ve službách a podobně? Zase jen zaměstnanci sami. Nu a pokud je jim vnucován názor, že oni zvláštní zájmy nemají, že máme jen a jen společné jakoby celospolečenské zájmy, vždy v kapitalismu se prosadí plány těch, kteří mají dost na zaplacení reklamy, propagandy volební. Jen se podívejme na ANO. Podle neúplných údajů stála volební kampaň Babiše sto milionů korun, aniž by do ní byl zahrnut (jistě ne levný) nákup několika celostátních novin, které pak zdarma babišovce a hlavně jejich sliby propagovaly. Pokud se zaměstnanecká třída vzdá boje za orientaci státu v zájmu většiny národa, vzdává se naděje na respektování potřeb většiny. Jen se podívejme. ANO se striktně staví proti zvyšování přímých daní bohatým. Přitom je ze statistik známo, že v posledních desetiletích na celém kapitalistickém světě bohatství těch nejprachatějších vzrostlo mnohem víc než bohatství celé společnosti. To znamená, že se obohatili na úkor většiny společnosti. A kam své zvýšené vykořisťováním i pracujících v rozvojových zemí získané bohatství investují? Především do módních bankovních spekulací, které nejen že nepřinesou občanům valný užitek, ale často je přímo ožebračují (viz americké i jiné hypotéční skandály). Třídní boj je neoddělitelnou součástí života společnosti, ve které různé třídy s neshodnými zájmy existují. Třídní boj neznamená zbraně a násilí, alespoň ne pro většinu společnosti (kapitalisté ovšem neváhají ke zbraním sáhnout, kdykoli jsou někde jejich sobecké zájmy ohroženy). Třídní boj znamená především každodenní úsilí obhajovat oprávněné zájmy a potřeby té většiny společnosti, která se podílí na tvorbě nových hodnot.

6 Volba poslanců většinovým způsobem? Dost často se ozývají hlasy, že by změna způsobu volby poslanců na většinový (tedy stejný, jak volíme senát) prospěla stabilitě země a demokracii. Tuto tezi propaguje i miliardář pan Babiš. Je pravděpodobné, že by se danou změnou způsobu volby potlačil vliv tradičních stran a ve volbách by občané podpořili osobnosti nezavázané nějaké politické straně? Hned ze dvou důvodů to není pravděpodobné. Tím prvním je obraz situace ve Velké Británii či USA. Tam se volí většinově, ale volby vlastně tradičně rozhoduje poměr dvou hlavních, rozhodujících vlivem politických stran. Nějaký sám voják v poli bez podpory stranického aparátu konzervativců či lejberistů v GB nebo demokratů a republikánů v USA nemá valnou šanci na zvolení, a pokud se mu to podaří, nic bez podpory zmíněných dvou rozhodujících stran nedokáže. Tím druhým důvodem nepravděpodobnosti kladného důsledky změny volby je skutečnost, že volební kampaň (opět odkažme na GB a USA) je čím dál nákladnější, složitější nebo - jak se módně říká - sofistikovanější. Zkrátka jednotlivec nemá šanci bez podpory vlivných sil. A které síly jsou ve společnosti pomineme-li politické strany vlivné? Ty, které vládnou obrovským bohatstvím. Takže Babiš touží po tom, aby mohl konkurenci demokraticky zlikvidovat svými miliardami? Většinová volba by vlastně demokraticky zlikvidovala vliv různých skupin občanů, jejichž zájmy nejsou totožné s vládnoucími elitami. Cesta k účinnějšímu prosazení demokracie, tedy vlivu občanů na reálnou politiku, vede vytvořením podmínek pro přímé formy demokracie a zákonnou závazností volebních programů a zákonů obecně. Kapitalismus = bezohledné plýtvání Celosvětové výdaje na zbrojení dosáhly v roce 2010 nového rekordu. Jedná se o výši jeden tisíc a šest set miliard amerických dolarů (číslo s 12 nulami). Spojené státy s nákladnými operacemi v Afghánistánu a Iráku zvýšily vojenské rozpočty o 2,8 % na 698 mlrd. - tedy přibližně šestinásobek Číny. V roce 2012 Spojené státy vynaložily 4,8 % svého HDP na vojenské výdaje. Jiné státy v roce 2012 vynaložily ze svého HDP - Čína - 2,0 % (143 až 166 mlrd.), Velká Británie 2,7 %, Francie 2,3 %, Rusko 3,9 %, Japonsko 1,0 %, Německo 1,3 % HDP. Jedná-li se o celkové světové výdaje z let USA vynaloží kolem 41 % (682 až 711 mlrd.), Čína 8 %, VB - 3,6 %, F - 3,6 %, Japonsko - 3,7 % Německo - 2,7 % světových výdajů na armádu.

7 Zatím co celkové náklady na zbrojení byly v roce 2010 kolem miliard, tak v případě Spojených států se jednalo o výdaje ve výši 687 miliard dolarů. V plánovaném rozpočtu na rok 2012 dokonce USA vydaly na bezpečnost a obranu 1,2 bilionu dolarů (rozpočet Pentagonu mlrd., operace v Iráku a Afghánistánu mlrd. = 676 mlrd.). V těchto výdajích dokonce nejsou ani započteny žádné pozemní nebo vesmírné operace NASA. Dalších 19,3 mlrd. na udržování a zabezpečování jaderných zbraní, 53,1 mlrd. za zpravodajské služby (CIA, NSA, NIP, MIP), programy pro veterány 129,3 mlrd., důchody vojenských i civilních zaměstnanců armády a obrany - 68,5 mld., splátky dluhů spojených s útratami Pentagonu mlrd. dolarů, aj. Celkově tedy každý Američan přispěje v průměru 4 tisíci dolarů. Existuje také teorie, že peníze potřebné k vymýcení hladu jsou odhadovány na 30 miliard dolarů ročně. Zhruba tolik se totiž na světě vydá na zbrojení za 8 dní. Jiná teze uvádí, že svět utratil v roce 2012 kolem miliard za války. Stačilo by přibližně 135 miliard dolarů na úplné vymýcení chudoby. Ačkoliv USA a státy západní Evropy mohou vynakládat na války a armádu značné výdaje, tak doprava přebytečných potravin už pro státy NATO či OSN představuje značný logistický a finanční problém. Pavel Herman Měli bychom více využívat Guerilla marketing Guerilla marketing má za úkol pomoci malým a středním podnikatelům bojovat se svou konkurencí při mnohem nižších nákladech. Tuto nekonvenční marketingovou praktiku je v podstatě možné realizovat v politických uskupeních, která se musejí potýkat se svou finančně zaopatřenou konkurencí na volebním trhu. Koncepcí uvedeného marketingu nejsou peníze, ale nápady a osobní angažovanost. Ve své podstatě je název uvedené formy marketingu odvozen od partyzánského boje, kde partyzánské jednotky čelily přesile, která byla technicky lépe vybavená. Osobnost guerilla marketera usiluje o naplnění svých cílů a radosti z akce, kterou provádí nekonvenčními prostředky. Osobnost využívající tuto netradiční formu marketingu využívá stejně jako guerilly znalost svého území a chytrost, s kterou protivníka překvapí a porazí. Guerilla marketeři tedy nespoléhají na bezedný marketingový rozpočet, ale na místo toho se spoléhají na osobní sílu, čas, energii, kreativitu, informace a pracovitost. Je-li osoba ve své propagaci úspěšná, tak za pomocí omezeného rozpočtu může ve svém okolí vzbudit značný zájem. Klíčem k úspěchu v oblasti guerilla marketingu je umění věnovat pozornost svému okolí, protože musíte stále sledovat sdělovací

8 prostředky, konkurenci, zákazníky. Dalším krokem je vaše schopnost přizpůsobovat se novým podmínkám a technologiím. Úkolem této propagace je dosažení maximálního efektu s minimem finančních zdrojů. V případě využití guerilla marketingu máte možnost zvolit si celkem z 200 nástrojů, které vám mohou pomoci vylepšit a zjednodušit vaši propagaci a vzhledem k tomu vzbudit zájem o vaši firmu nebo politickou stranu. Mnohé z nejčastěji praktikovaných metod guerilla marketingu je virtuální marketing, ve kterém se využívají sociální sítě. Dále astrosurfing, kde se zadavatel reklamy snaží vyvolat dojem pozitivní reakce či politický názor. Vedle tvorby internetových stránek je také možné s rozumem využívat chat, internetová fóra, hromadné rozesílání ů, elektronické brožury, blogy, podcasting (audio RSS). Mnohé politické strany, ač ne zrovna morálním způsobem, již guerilla marketing prakticky provádějí. Například Věci veřejné založily internetovou guerillu. Jednalo se o buňku placených nájemných diskutérů, kteří na sociálních sítích v diskuzích organizovaně vychvalovali Věci veřejné. V současnosti jednu z praktik guerilla marketingu využívá strana TOP 09, která si na internetu kupuje fanoušky až z vzdálené jihovýchodní Asie. Tato až podivně zavádějící praktika spočívá v tom, že takto zakoupený fanoušek získá za stisknutí tlačítka Líbí se mi dva až pět eurocentů. Je zřejmé, že si některé podniky a politické strany takto vytvářejí umělou prestiž. Doporučujeme: Pavel Herman Vážení soudruzi, vážené soudružky, Rok 2013 se s námi pomalu loučí a o slovo se hlásí rok následující. Spolu s koncem roku obvykle přichází zhodnocení. Vzpomínáme na to, co se nám podařilo, doháníme, co jsme nestihli a mnozí z nás si též dávají nová předsevzetí. /Pro KSČM závěrečné hodnocení tohoto roku nevyznívá negativně. Podařilo se sesadit vládu nečase a Kalouska, což je z politického hlediska snad nejpozitivnější moment končícího roku. Okresní výbor KSČM ve Vyškově si může připsat jeden úspěch, a to významné posíslení ve volbách i když se naše kandidátka do Parlamentu ČR nedostala jen o pár desítek preferenčních hlasů. Soudruzi a soudružky, vážení spoluobčané, v roce 2014 náš okres čekají troje volby. V květnu do Evropského parlamentu, na podzim do obecních zastupitelstev a část okresu bude volit i do Senátu. Jak vidíte, máme před sebou spoustu práce, ale věřím, že ji společnými silami zvládneme. Na závěr mi dovolte, abych vám všem co nejsrdečněji popřál pohodou a

9 klidem naplněné vánoční svátky a do nového roku 2014 spoustu zdraví, štěstí, sil a optimismem naplněných dnů. Budu se s vámi těšit na shledanou při práci v roce 2014 Filip Zachariaš Vše nejlepší, zdraví, spokojenost v roce 2014 všem členům a sympatizantům přeje OV KSČM Vyškov Telefon , , ,

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených

1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených OFICIÁLNÍ ZÁZNAM 1. programový seminář pražských Mladých sociálních demokratů, Mladých lidovců a Mladých zelených konaný v Lidovém domě (Steinerově sále), ulici Hybernská 1033/7, 110 00 Praha 1 dne 4.

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á.

U S N E S E N Í. t a k t o : I. Návrh na neplatnost volby kandidátů ve volebním kraji Hlavní město Praha s e z a m í t á. č. j. Vol 59/2006-31 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Brigity Chrastilové, JUDr.

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ V ROCE 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy mají

Více

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému

Tschechisch. Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby. Základy dolnosaského komunálního volebního systému Tschechisch Informace dolnosaského zemského zmocněnce pro volby Základy dolnosaského komunálního volebního systému Základy dolnosaského komunálního volebního systému V Dolním Sasku se každých pět let volí

Více

OBČASNÍK. Okresního výboru KSČM Blansko Mimořádné volební vydání Září Úvodní slovo předsedy Okresního výboru

OBČASNÍK. Okresního výboru KSČM Blansko Mimořádné volební vydání Září Úvodní slovo předsedy Okresního výboru OBČASNÍK Okresního výboru KSČM Blansko Mimořádné volební vydání Září 2016 Určeno pro vnitrostranickou potřebu. Úvodní slovo předsedy Okresního výboru Vážené soudružky, vážení soudruzi, milí přátelé, léto

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje

10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje 10. Volební podpora ostatních politických subjektů v Zastupitelstvu Pardubického kraje V předchozích kapitolách byla věnována pozornost těm politickým subjektům, které patřily k nejúspěšnějším ve všech

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.]

VÝSLEDKŮ VOLEB DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU [Zadejte podtitul dokumentu.] GENDEROVÁ [Zadejte podtitul dokumentu.] ANALÝZA VÝSLEDKŮ VOLEB [Vyberte datum.] [Zadejte název společnosti.] jana Kavková DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ A DO SENÁTU 2012 Analýza vznikla v rámci projektu Dámy

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 9.6. a 20.6. 998 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. 0 Volební

Více

VOLBY DO POSLANECKÉ a

VOLBY DO POSLANECKÉ a VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR 31.5 a 1.6.1996 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 3 Porovnání místních výsledků s celostátními str. Volební

Více

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE

Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů za rok 2012 REVIDOVANÁ VERZE 1 Výroční zpráva předsedkyně olomouckého krajského sdružení Strany svobodných občanů. - revidovaná

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013 Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám Srpen 01 Hlavní zjištění Těsná většina (56 %) věří, že se najde potřebných 10 poslanců k rozpuštění sněmovny, výrazněji levicoví voliči a senioři. Pokud by měly

Více

Kandidující a zvolení do PSP ČR 2013

Kandidující a zvolení do PSP ČR 2013 Kandidující a zvolení do PSP ČR 213 Počet kandidujících do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se zvyšuje. V roce 26 kandidovalo v parlamentních volbách 4 985 osob, z toho 1 383 žen, v roce 21 se jednalo

Více

Preference politických subjektů - leden celkový přehled. cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů % 35+

Preference politických subjektů - leden celkový přehled. cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů % 35+ 5 5 SOŠ 1 1/9 Preference politických subjektů - leden 2016 celkový přehled 30% 244% 20% 18 10% 105% 102% 89% 62% 52% 50% 50% 0% 16% 12% 12% 10% 18+ 35+ 45+ 55+ 35% 35% 16% ZŠ 16% OU VŠ 2 2/9 Preference

Více

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu Regionální rada OS ČMKOS Moravskoslezského kraje U Tiskárny 1, 702 00 Ostrava-Přívoz ZÁPIS + DEKLARACE Z JEDNÁNÍ XX. KULATÉHO STOLU v rámci projektu Posilování sociálního dialogu konaného dne 9. 9. 2009

Více

Volby do zastupitelstva města 1998

Volby do zastupitelstva města 1998 Volby do zastupitelstva města 1998 volených členů ZM vol. obvodů Okrsky 17 1 3 2 354 1 164 49.45 1 164 17 977 Kandidátní listina Hlasy abs. kandidátů mandátů 1 ČSSD 6 249 34.76 17 6 2 Koalice KDU-ČSL,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Návrh PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 953 Návrh poslanců Robina Böhnische, Zdeňka Koudelky a Oldřicha Němce na vydání zákona, kterým se mění zákon 491/2001 Sb., o volbách

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

2. Kandidáti a zvolení poslanci

2. Kandidáti a zvolení poslanci 2. Kandidáti a zvolení poslanci Kandidátní listiny pro volby do PS PČR mohou podávat politické strany a hnutí a jejich koalice; pro každý volební kraj mohou tato politická uskupení vystupovat pouze na

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO

TYP NÁZEV POLITICKÉ STRANY, POLITICKÉHO HNUTÍ A KOALICE VYLOSOVANÉ ČÍSLO Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev krajů, které se uskuteční ve dnech 12. a 13. října 2012 I. podle

Více

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické

Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Místní organizace Nymburk České strany sociálně demokratické Zápis ze členské schůze ze dne 22. června 2010 Přítomno: dle prezenční listiny Hlas rozhodující: 26 Hosté: dle prezenční listiny Omluveni: dle

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 599/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 599/0 Návrh poslanců Stanislava Polčáka, Petra Gazdíka, Heleny Langšádlové, Jana Chvojky, Jiřího Petrů, Stanislava Křečka, Milady Halíkové,

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Zpráva o činnosti S E N Á T N Í H O K L U B U O D S Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Jiří Liška, předseda Valdštejnské náměstí 4 118 01 Praha 1 Tel.: 257072340, 257072324

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í

R O Z H O D N U T Í. O d ů v o d n ě n í čj.:mh/11916/2014 Horažďovice 22.08.2014 strany SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ VOLBA 2010 pro volby do zastupitelstva obce HORAŽĎOVICE konané ve dnech 10. a 11. října 2014, a rozhodl takto: kandidátní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 164/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 164/0 Návrh Zastupitelstva hlavního města Prahy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí

Více

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice

1) Název koalice. Název koalice je Otevřený kraj: Strana zelených a Piráti. 2) Rada koalice KOALIČNÍ SMLOUVA PRO KRAJSKÉ VOLBY 2016 uzavřená mezi Politická strana: Strana zelených Se sídlem: Senovažné náměstí 2, 110 00 Praha 1 IČ: 00409740 Zastoupená statutárními zástupci a krajskou předsedkyní

Více

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST

PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST PROGRAM KSČM PRO BUDOUCNOST Poctivost se musí vyplácet! Budoucnost mládí, jistoty stáří! Odpovědnost k prostředí, ve kterém žijeme! Práci, ne sociální dávky! Více rozhodovacích pravomocí lidem! Ano míru

Více

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617)

Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) Pozměňovací návrh poslance Jana Bartoška k návrhu Zákona ze dne. 2015 o Státním rozpočtu České republiky na rok 2016 (sněmovní tisk 617) 1. Vládní návrh Zákona ze dne... 2015 o státním rozpočtu České republiky

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

ZÁKONODÁRNÁ VÝKONNÁ Parlament Prezident Porušování zákonů

ZÁKONODÁRNÁ VÝKONNÁ Parlament Prezident Porušování zákonů PIV4 JÁ JAKO OBČAN 1 Česká republika důležité pojmy a jejich definice Parlamentní demokratický stát Republika je stát, ve kterém je hlava státu (obvykle prezident) volena buď přímo, nebo nepřímo parlamentem

Více

ANALÝZA NOMINACÍ ŽEN A MUŽŮ DO SENÁTNÍCH VOLEB V ROCE 2016

ANALÝZA NOMINACÍ ŽEN A MUŽŮ DO SENÁTNÍCH VOLEB V ROCE 2016 ANALÝZA NOMINACÍ ŽEN A MUŽŮ DO SENÁTNÍCH VOLEB V ROCE 2016 Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů. Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Stanovy Sdružení nájemníků ČR

Stanovy Sdružení nájemníků ČR Stanovy Sdružení nájemníků ČR Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Sdružení nájemníků České republiky (dále jen SON ) je dobrovolné sdružení občanů České republiky, založené podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

NA ÚZEMÍ ČR a

NA ÚZEMÍ ČR a VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU KONANÉ NA ÚZEMÍ ČR 11.6. a 12.6. 2004 Obsah materiálu: Výsledky hlasování celkem str. 2 Výsledky hlasování v okrscích str. 4 Porovnání místních výsledků s celostátními str.

Více

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ÚSTAVNÍ PRÁVO. Demokracie reprezentativní a přímá v ČR. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ÚSTAVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.Cechak@mail.vsfs.cz Prvky demokracie garantované v Ústavě Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran respektujících

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 188/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 188/0 Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Zuzky Bebarové-Rujbrové a Zdeňka Ondráčka na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní

Více

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek-

Výsledky volebních stran se ziskem mandátů krajského zastupitelstva v roce v tom okres Moravskoslezský Frýdek- Historie voleb do zastupitelstva Moravskoslezského kraje V průběhu 1. pololetí 2000 přijal Parlament ČR nový zákon o volbách do zastupitelstev krajů a dne 12. listopadu 2000 se tak v ČR uskutečnily první

Více

Hodnocení výsledků voleb a vnímání povolební situace voliči

Hodnocení výsledků voleb a vnímání povolební situace voliči Hodnocení výsledků voleb a vnímání povolební situace voliči. 10. 017 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 7, 0 1 Praha 9, tel.: 01 1, fax: 01 101 e-mail: median@median.cz

Více

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1.

Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. Zpráva o hospodaření Strany zelených za období 2012/2013 vč. výhledu na rok 2014 pro účely Sjezdu SZ v Praze ve dnech 25. - 26. 1. 2014 Abychom širokou stranickou veřejnost, delegátky a delegáty lépe seznámili

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk

Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk Zápis z členské schůze ZO Strany zelených Nepomuk konané dne 14.12.2014 od 17.30 v Nepomuku, U Zeleného stromu (Haškův salonek) Přítomni: Karel Baroch (do 18.05), Jana Barochová (do 18.38), Pavel Kroupa,

Více

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu?

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Informace z výzkumu Trendy 1/ Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech

Více

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014

ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 ANALÝZA ZASTOUPENÍ ŽEN NA KANDIDÁTNÍCH LISTINÁCH DO VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014 Finančně podpořeno z programu Evropské unie Základní práva a občanství Mgr. Veronika Šprincová Fórum 50 %, o.p.s

Více

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální

VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Pracovní list 03 25 VOLBY parlamentní, prezidentské, komunální Úkol č. 1: Doplňování A. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají co... roky podle zásad... volebního systému ve 14 volebních

Více

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry

Transparentní financování jako faktor stranické důvěry Transparentní financování jako faktor stranické důvěry 24. 6. 2016 VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9, tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail:

Více

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s.

Výroční zpráva. Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. Výroční zpráva Fanklubu HC Slavia Praha, o. s. za sezónu 2009/2010 SLOVO ÚVODEM Vážení sešívaní přátelé, ač před letošní sezonou zřejmě nikdo z nás neměl velká očekávání, naší Slavii se povedlo nás všechny

Více

Rezerva = 1. zadní vrátka

Rezerva = 1. zadní vrátka Rezerva = 1. zadní vrátka Mnoha lidmi podceňovaná, mnoha přeceňovaná, ale všeobecně se ví, že je potřebná. Rezerva. Troufám si říct, že bez kvalitně vybudované rezervy není možné tvořit mnohem větší a

Více

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY

ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY ZÁPIS Č.5/2010 Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LÁNY Den konání: 10. 11. 2010 Místo konání: Hotel Classic Lány Jednání probíhalo od - do: 18.00 18.55 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 Z toho:

Více

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016

Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Příloha k usnesení Státní volební komise č. 182 ze dne 23. srpna 2016 Výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do zastupitelstev

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Veselice za rok 2013 4. 1. 2014 Vážení bratři hasiči, vážení hosté. Dovolte, abych Vás seznámil se zprávou o činnosti SDH Veselice za rok 2013. K dnešnímu dni má náš sbor 45 členů.

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk jako občan Cílová skupina 2. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Materiál je možnou doplňkovou aktivitou hodin občanské nauky. Má podobu pracovního

Více

15,4 2,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0. cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů % 19% % 19%

15,4 2,4 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0. cílová skupina pohlaví respondentů věk respondentů vzdělání respondentů % 19% % 19% 5 5 volební výzkum PRAHA 1.9.2014-30.9.2014 S 1 1/ preference a potenciál Demokraté Jana Kasla Domov SVOBODNÍ Úsvit přímé demokracie Restart 2014 ostatní Česká pirátská strana prefepotenciál TOP ### 59

Více

V lednu by volby vyhrála s převahou ČSSD, ODS by těsně uspěla pouze v Liberci

V lednu by volby vyhrála s převahou ČSSD, ODS by těsně uspěla pouze v Liberci V lednu by volby vyhrála s převahou ČSSD, ODS by těsně uspěla pouze v Liberci Aktuální výsledky voleb do zastupitelstev krajů podle průzkumu, který v lednu provedla společnost SANEP ve třinácti územně

Více

B/ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU TOP 09

B/ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU TOP 09 B/ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝKONNÉHO VÝBORU TOP 09 Výkonný výbor zejména: a) schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu strany, b) navrhuje kandidáty pro volby dle příslušné vnitrostranické normy,

Více

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne

Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne Přítomni: Zápis z jednání Finančního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 1/2012 konaného dne 31. 1. 2012 1. Stanislav Hanuš 7. Oldřich Sedlák 2. Rudolf Chloupek 8. Zdeněk Dobrý (předseda) 3. Jaroslav

Více

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod)

ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) ÚVODNÍ SLOVO Jiřího Paroubka na 8. kongresu PES (pondělí 7. 12. 2009, 9.00 hod) Vážení přátelé, Dámy a pánové, soudružky a soudruzi, vážení hosté, nejprve mi dovolte, abych vás, delegáty kongresu, představitele

Více

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava

Statistika. hospodaření. a financování veřejných. rozpočtů. Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava Statistika hospodaření a financování veřejných rozpočtů Autor : Lukáš Tesař, Regionservis s.r.o., 29. května 2014, Jihlava OBSAH PŘEDNÁŠKY PŘEHLED HOSPODAŘENÍ A FINANCOVÁNÍ OBCÍ A MĚST ČR PŘEHLED HOSPODAŘENÍ

Více

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09

STANOVY. Stránka 1 z 6. Nezávislého spolku. Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách. Lonkova 510, Pardubice 530 09 STANOVY Nezávislého spolku Přátelé Základní umělecké školy v Pardubicích-Polabinách Lonkova 510, Pardubice 530 09 Stránka 1 z 6 Část I. Název a sídlo spolku Článek 1 Název spolku zní: Nezávislý spolek

Více

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI

EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU SPOLEČENSKÝCH POTŘEB EKONOMIKA VNĚJŠÍ BEZPEČNOSTI Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014

Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Výsledky losování čísel pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014 Státní volební komise na svém zasedání dne 8. dubna

Více

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba

Ekonomika III. ročník. 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Ekonomika III. ročník 006_Rozdělování, přerozdělování, směna a spotřeba Znovu si připomeňme: Tzv. hospodářský proces má 4 fáze: 1. Výroba 2. Rozdělování peněz (zaměstnanec x podnikatel) a přerozdělování

Více

Politická reklama. omezená zákonná omezení

Politická reklama. omezená zákonná omezení Konference Regulace českých médií II. 27. 28. listopadu 2014 4. Politika, volební kampaně a politický marketing Politická reklama vs. omezená zákonná omezení Milan Bouška Pro potřeby Evropského soudu

Více

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice

OBČASNÍK KŘINICE VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? Vydává OÚ Křinice OBČASNÍK KŘINICE listopad 2004 Vydává OÚ Křinice VOLIT NEVOLIT? NEVOLIT VOLIT? 5. a 6. listopadu 2004 už budeme zase volit. Jistě stojí za to, vzít do úvahy, co pro nás jako pro lidi obyčejné opravdu tyto

Více

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1

CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ. Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 CHCEME SPRAVEDLIVÉ DANĚ Co chcete Vy? 26. dubna 2006 Strana 1 Rovnost mezi lidmi nikdy neexistovala a existovat nebude. Mirek Topolánek, předseda ODS, www.aktualne.cz, 10.04.2006 Bohatým je jasné, že na

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi zí

Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi zí Irsko Obecné informace Irsko přistoupilo k Evropskému společenství v roce 1973 společně s Velkou Británií a Dánskem. Patří ke státům, které vstupem velmi získali, zejména díky štědré regionální politice.

Více

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz

číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz číslo 4 2010 V čísle naleznete... TOULKY LONDÝNEM POLITICI URÁŽEJÍ POLITICKÉ VĚZNĚ! www.politicti-vezni.cz 2010 TOULKY LONDÝNEM Členové SBPV se konečně vydali na cestu do světa. Better late than never

Více

Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal

Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal TISKOVÁ ZPRÁVA 1. dubna 2016 Souboj ANO a ČSSD se vyrovnal Pokud by se předčasné volby do PSP ČR konaly nyní, do poslanecké sněmovny by se dostalo šest stran. Současná vládní koalice by získala ústavní

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona,

Parlament České republiky. Senát. 10. funkční období. N á v r h senátního návrhu zákona, 213 10. funkční období 213 Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Krajské volby 2012 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Krajské volby 2012 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajské volby 2012 zpráva z předvolebního výzkumu veřejného mínění pro MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ období sběru dat: 27. 9. 2012 30. 9. 2012 SC & C a STEM/MARK pro Českou televizi září 2012 Strana 1 ZÁKLADNÍ

Více

Základy státoprávní teorie 2

Základy státoprávní teorie 2 Základy státoprávní teorie 2 Otázka číslo: 1 Soudce: je jmenován do funkce prezidentem republiky na dobu časově omezenou je jmenován na dobu časově neomezenou může jím být jmenován kterýkoliv občan, který

Více

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ

SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ SENÁT PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 10. FUNKČNÍ OBDOBÍ 513. USNESENÍ SENÁTU z 27. schůze, konané dne 24. srpna 2016 k návrhu zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony /senátní

Více

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II.

REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. REGULACE C ESKY CH ME DIÍ II. Panel 2. Kontrolní orgány médií Mediální rady optikou politických stran Volební programy Volební programy koaličních stran: ANO ČSSD KDU-ČSL - části týkající se Rady České

Více

Bytové družstvo Tři Kříže

Bytové družstvo Tři Kříže Úplné znění stanov ke dni. Bytové družstvo Tři Kříže jak vyplývá ze změn schválených na členské schůzi, jejíž konání je osvědčeno notářským zápisem sepsaným dne.. Mgr. Ivanou Schovánkovou..., notářkou

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn

Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Text částí zákonů v platném znění s vyznačením navrhovaných změn Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Více

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Členství České republiky v Evropské unii očima veřejnosti

Více

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří,

STANOVY. nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy. při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, STANOVY nezávislého spolku ARTE spolek rodičů a přátel školy při Základní umělecké škole Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, 431 51, Klášterec nad Ohří Čl. I Název a sídlo Článek 1 Nezávislý spolek

Více

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova.

Vaše náměty. Počasí. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz. Přihlášení» Registrace» reklama. zpravy@nova. TN.cz Prásk.tv Nova.cz Novaplus.cz Voyo.cz FANDA.tv Krásná.cz Doma.cz Blog.cz Přihlášení» Registrace» reklama Vaše náměty 606 09 09 09 zpravy@nova.cz Hledat článek, osobnost Hledat článek, osobnost Hledat

Více

Zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM

Zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM Zkvalitnění řízení organizační struktury a úpravy Stanov KSČM Ú v o d Podmínky, ve kterých KSČM pracuje, se za poslední léta natolik změnily, že pokud budeme chtít i nadále nejen udržet, ale hlavně posílit

Více