Mluvený komentář VNR AGRI Cap REFORM 13 = MODRÉ Mluvený komentář B-ROLL AGRI CAP reform = MODRÉ + ČERNÉ. Úvod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mluvený komentář VNR AGRI Cap REFORM 13 = MODRÉ Mluvený komentář B-ROLL AGRI CAP reform = MODRÉ + ČERNÉ. Úvod"

Transkript

1 Mluvený komentář VNR AGRI Cap REFORM 13 = MODRÉ Mluvený komentář B-ROLL AGRI CAP reform = MODRÉ + ČERNÉ Úvod Během posledních 50 let je díky společné zemědělské politice Evropa schopna pro svých 500 milionů obyvatel zajistit potraviny a 46 milionů pracovních příležitostí v zemědělskopotravinářském sektoru, který v současnosti poskytuje nejvíce pracovních míst v Evropě. Nedávno se Evropská unie dohodla na několika důležitých změnách společné zemědělské politiky. Cílem těchto změn je pokračovat v zajišťování potravin pro rozšířenou Evropskou unii, znovu vyvážit podporu poskytovanou zemědělství v různých částech Evropy tak, aby byla spravedlivější, a ekologizovat společnou zemědělskou politiku, což znamená propojit významnou část plateb s trvale udržitelnými zemědělskými postupy, které prospívají biodiverzitě, kvalitě půdy a životnímu prostředí obecně. Tyto změny mají také chránit velkou různorodost evropského zemědělství tím, že poskytnou podporu různým typům zemědělských podniků a zemědělských aktivit. V tomto filmu se vydáme na výlet okolo Evropy, podíváme se do některých z těchto podniků a přímo na místě zjistíme, co se tam děje Na pozemcích Montemor-o-Novo, Portugalsko Když jsme zde začínali s farmařením, zkusili jsme se přidržet stávajícího místního modelu monokultury, který tvořila pšenice, duby korkové a chov ovcí. Bylo velmi těžké získat dojem, že to byl ve skutečnosti odpovědný přístup, a to nás přimělo podívat se do minulosti, abychom zjistili, co se zde za dlouhá léta událo, Tak jsme objevili nádherný příběh zvaný montado. Herdade do Freixo do Meio Alfredo Sendim Co vlastně montado znamená? Je to koncepce skládající se z mnoha činností, která je zavedena do zemědělsko-lesnického systému nejméně na třech úrovních: na úrovni stromů, keřů a pastvin. Do tohoto rámce jsme zasadili řadu různých zemědělských činností, které když jsou dobře vyváženy spíše spolupracují, místo aby si konkurovaly. Takové spolupráce lze dosáhnout propojením jednotlivých činností: například krocani pomohou vyčistit vinice od plevele, vinice zase poskytne krocanům potravu, přičemž tento koloběh nikdy neskončí. Existují miliony příkladů spolupráce, která se již v přírodě vyskytuje. Tato mozaika činností je rovněž podstatou jídelníčku středomořských národů. Produkujeme více než tři sta různých druhů potravin, samozřejmě ve velmi malém měřítku. Jsme v podstatě farmáři. Abychom ale byli schopni produkovat pomocí modelu montado, museli jsme do spektra svých činností začlenit ještě čtyři další funkce: zpracovatelské služby, velkoobchodní distribuci, maloobchodní distribuci a turistické služby. Informovanost v Evropě se postupně zvyšuje, a proto je třeba provést reformu společné zemědělské politiky a dát těmto modelům prostor: produkují sice méně a jsou na trhu méně konkurenceschopné, na druhou stranu však respektují jiné základní otázky. Existuje celá řada veřejných statků, které tento systém vytváří. V současnosti je problémem to, že kromě vlastního produktu nejsou tyto veřejné statky ekonomicky výnosné. 1

2 David BALDOCK, ředitel Ústavu pro evropskou politiku v oblasti životního prostředí (IEEP) Myšlenka veřejných statků nabývá ve společné zemědělské politice na významu a existuje heslo: Veřejné peníze na veřejné statky. To znamená, že zemědělcům neplatíme jen za to, že produkují věci, které jim přinesou peníze, ale ve skutečnosti i za to, co dělají pro společnost. Na řadě míst Evropy jsou absolutně nejdůležitější zemědělci, kteří produkují v malém měřítku, ale jsou to právě oni, kteří v současnosti nedostávají moc peněz; a ne sice vždy, ale velmi často poskytují mnoho veřejných statků Rumunsko Předměstí Sighisoary v Transylvánii My jsme Dan a Tincuta Cismasovi, žijeme ve vesnici Topa v župě Mures a realizujeme projekt zvaný Ekologická farma v Topě. Tincuta o projektu řekne více. Dan a Tincuta CISMAS Nebylo jednoduché tento projekt rozběhnout, byli jsme ale v tomto ohledu sebevědomí. S tímto projektem pro mladé zemědělce jsme začínali v roce Už v roce 2010 jsme dostali první finanční částku. Název projektu je Zlepšení zemědělského využití. V rámci našeho projektu jsme postavili dva skleníky, v nichž střídavě pěstujeme rajčata, papriky a různé druhy zeleniny. Prodáváme je jako čerstvou zeleninu nebo je sušíme. Snažíme se využít všechno, co vyprodukujeme. Rovněž prodáváme mouku. Ani mouky nemáme velké množství, snažíme se však najít co nejlepší využití pro to, co máme. A to je náš plán co nejlépe využít naše produkty zejména je prodávat přímo tady v naší vesnici a také ve městě Sighisoara. Snažíme se rozvíjet tuto strategii, abychom si vytvořili vazby s místní komunitou. Myslím, že nelze úspěšně provozovat zemědělství, ať již ekologické nebo konvenční, pokud takové vazby nemáte. Ve skutečnosti jsme projektoví manažeři. Řada z nás si myslí, že tyto projekty vlastníme, my jsme však pouze jejich správci. Spravujeme půdu. Biodiverzita znamená rozmanitost života a zemědělci stojí v přední linii biodiverzity. Jsou to lidé, kteří si vybírají, jak budou spravovat půdu, které rostliny budou pěstovat, a které nikoli. Jsou to správci biodiverzity v Evropě. Ben MEHEDIN, ředitel komunikace, nadace Adept Foundation V rámci nadace Adept Foundation jsme vytvořili poradenské centrum pro zemědělce, kde diskutujeme o významu biodiverzity. Pokud dosáhneme toho, aby tito drobní zemědělci pochopili, že existuje spojitost mezi oblastí, biodiverzitou v této oblasti a jejich vysoce kvalitními produkty, a tyto produkty bude možné prodávat tak, aby si lidé vydělali více peněz, a pokud se nám podaří začlenit turistické aktivity, jsme přesvědčeni, že tento zemědělský systém bude životaschopný. Dan CISMAS Něco postavit a dále rozvíjet bez pomoci druhých by bylo nemožné. Ale s pomocí sítě tohoto typu člověk může vytvořit trvale udržitelnou farmu. Doufám, že společná zemědělská politika poskytne peníze těm, kteří půdu, která je obecným statkem, dobře spravují. 2

3 Ekologizace musí být přesvědčivá a důvěryhodná. Je třeba ji provádět řádně a se vší vážností, a nikoli jenom povrchně, abyste si mohli odškrtnout políčko a říci, že došlo ke změně, i když u půdy žádná změna nenastala. Venlo, NIZOZEMSKO, Wijnen Square Crops Jmenuji se Pieter Wijnen. Spolu se svým bratrem vlastním společnost. Na 50 hektarech půdy pěstujeme papriku a okurky. Naši zákazníci nepocházejí jen z Nizozemska, dodáváme také do Německa, ostatních zemí Evropy, Spojených států a Japonska. Pieter WIJNEN, spolumajitel společnosti Wijnen Square Crops To, co děláme, není ekologické, ale integrované zemědělství. To znamená, že se co nejvíce snažíme o trvale udržitelné hospodaření, pokud jde o elektrickou energii, vodu a umělé pesticidy. Spotřebitel se čím dál více zajímá o bezpečnost potravin, trvalou udržitelnost a životní prostředí. Naše společnost se snaží pokud možno co nejvíc brát tyto zájmy v úvahu. V současné době používáme k vytápění skleníku plyn, spotřeba plynu je však velká. Existuje nová technologie vytápění využívající geotermální energie. Udělá se vrt do hloubky 2 km, kde má voda teplotu 80 C. Poté se horká voda čerpá z hloubky nahoru k vytápění skleníku. To vede ke snížení emisí oxidu uhličitého o 90 %. Od EU jsme dostali na náš projekt geotermální energie dotaci ve výši 15 %, což nám usnadnilo získávání půjček od bank na financování projektu. Podstatou je jediná věc: spotřebitel čím dál více vyžaduje, abychom pečovali o přírodu. Všichni se podílíme na znečišťování, avšak způsob, kterým pracujeme nyní, je mnohem šetrnější k životnímu prostředí, než tomu bylo v minulosti, a to právě díky velikosti našeho podniku. Díky tomu, že jsme velkou společností, můžeme používat alternativní technologické postupy, jako je například využití geotermální energie. Jmenuji se Pieter Wijnen. Spolu se svým bratrem vlastním společnost. Jsme rodinná firma. Má dvě pobočky v Egchelu a ve Venlo. Ve Venlo se nacházíme dnes. Jsme majiteli zahradnické společnosti, na 50 hektarech půdy pěstujeme papriku a okurky. Naši zákazníci nepocházejí jen z Nizozemska, dodáváme také do Německa, ostatních zemí Evropy, Spojených států a Japonska. Pieter WIJNEN, spolumajitel společnosti Wijnen Square Crops To, co děláme, není ekologické, ale integrované zemědělství. V Holandsku tomu říkáme biologické zemědělství. To znamená, že se co nejvíce snažíme o trvale udržitelné hospodaření, pokud jde o elektrickou energii, vodu a umělé pesticidy. Spotřebitel se čím dál více zajímá o bezpečnost potravin, trvalou udržitelnost a životní prostředí. Naše společnost se snaží pokud možno co nejvíc brát tyto zájmy v úvahu. Podíváme-li se na emise oxidu uhličitého při použití plynu k vytápění tohoto skleníku, který ze stavebního hlediska není moc dobře izolovaný, je spotřeba plynu velká, i když jako tepelnou izolaci používáme speciální závěsy, díky nimž dochází při spotřebě plynu k úspoře energie o 40 %. Zkoušíme i jiné technologické postupy, které budou efektivnější, co se týče úspor energie, zejména využíváme geotermální energie. Nechali jsme udělat vrt do hloubky 2 km, kde má voda teplotu 80 C. Odtud čerpáme horkou vodu k vytápění skleníku. Jakmile se voda ochladí, vrací se zpátky do země. To vede ke snížení emisí oxidu uhličitého o 90 %. Tento technologický postup je velmi drahý; lze jej provádět pouze ve velkém. 3

4 Od EU jsme dostali na náš projekt využití geotermální energie dotaci ve výši 15 % EU (1,5 milionu EUR z projektu za 10 milionů EUR). To nám usnadnilo získávání půjček od bank na financování projektu. LAPPTRÄSK, Švédsko (polární kruh) Tandfors Lantbruk Přestože se nacházíme daleko na severu Evropy, máme zde i tak velice dobré možnosti k úspěšnému provozování zemědělské činnosti opírající se o produkci zemědělských plodin. Máme farmu zaměřenou na produkci mléka se sedmdesáti sedmi kravami a automat na dojení mléka. Pokud jde o plodiny, produkujeme pouze potravu pro krávy. Na této zemědělské usedlosti pracujeme tři. Já jako majitelka a mé dvě nejstarší dcery. Pracovat s dcerami je velmi zábavné a podnětné. Jelikož zde vyrostly, znají všechno okolo mléčné produkce nazpaměť. Informace o investiční podpoře z EU jsme dostali od regionální rady v Norrbottenu. V tomto regionu činí podpora 50 %. Díky podpoře, kterou jsme obdrželi, jsme mohli postavit novou stáj s volným ustájením krav pro mléko a investovat do automatu na dojení mléka, a nadále tak pokračovat jako producenti mléka. Bez této investice bychom se museli poohlédnout po jiných pracovních místech, protože moje tělo už to jednoduše nezvládalo. V porovnání s předchozím stavem se změnil celý náš způsob nahlížení na mléčnou produkci. Mimo jiné máme o mnoho více materiálu, s nímž pracujeme, vše se uchovává v počítači a k informacím, které potřebujeme, se můžeme kdykoli vrátit. Vzhledem k tomu, že jsme krávy přesunuli do nových stájí, je prostředí pro ně i pro nás mnohem lepší, což vedlo ke zvýšení produkce přibližně o 10 %. Zvířata jsou zdravější a my také; jsme zdravější a v lepší kondici. To dokazuje, že v případě zvířat lze s novými technologickými postupy a etickým myšlením dosáhnout dobré úrovně produkce s vysokou kvalitou a ještě pečovat jak o zvířata, tak i o životní prostředí, a to je pro nás nejdůležitější: že můžeme zvířatům poskytovat náležitou péči a tak dlouhodobě vydělávat peníze na tom, co děláme. Změnit zemědělství neznamená, že změníme jenom pár slov na stránce; je to velmi významný plán v oblasti kultury a politiky. Je to velký projekt Evropy. Dacian CIOLOS EU Komisařka pro zemědělství a rozvoj venkova Tyto druhy reforem se v EU provádějí jednou za 7 až 10 let. Je důležité vzít v úvahu různý vývoj, zejména skutečnost, že se EU v poslední době rozšířila. Zemědělství EU je v současnosti mnohem rozmanitější a společná zemědělská politika by měla tuto skutečnost odrážet. Obyvatelé Evropy zároveň od zemědělství EU očekávají stále více. To se týká nejen kvality, rozmanitosti a bezpečnosti potravin, ale také dopadu zemědělství na naše přírodní zdroje, biodiverzitu a životní prostředí. Zemědělci se musí rovněž vypořádat s klimatickými změnami a právě společná zemědělská politika by jim měla nabídnout mechanismy, které jim pomohou zvládnout problémy, jež tyto změny představují. Nedávné rozšíření EU zcela změnilo systémy zemědělské produkce v Evropě. Dnes tvoří malé a středně velké zemědělské podniky jednu třetinu z těch, kterým přináší společná zemědělská politika užitek. Proto chceme mít poprvé v historii společné zemědělské politiky konkrétní nástroje pro malé zemědělské podniky, které nejenže zajišťují práci v méně preferovaných venkovských oblastech, kde nelze provádět žádnou jinou hospodářskou činnost, ale rovněž se podílejí na rozmanitosti produkce potravin a zachování biodiverzity. Společná zemědělská politika má nyní konkrétní nástroje na 4

5 podporu úlohy, již mohou malé zemědělské podniky hrát v zemědělském a potravinářském sektoru EU. Ekologizací se snažíme společnou zemědělskou politiku více přizpůsobit očekáváním obyvatel zemí Evropské unie a ukázat, že zemědělci mohou v Evropské unii spravovat naše přírodní zdroje s trvalou udržitelností, aniž by byla nějak ovlivněna výrobní kapacita nebo kvalita výroby. Zemědělství je v prvé řadě o půdě. Zemědělská půda má pro farmáře ekonomickou hodnotu a představuje jejich hlavní výrobní prostředek. Půda však má pro Evropskou unii význam také sama o sobě, jako veřejný statek. A tuto dvojí úlohu chceme zachovat. Dokud bude finanční podpora zemědělství pocházet od daňových poplatníků, chceme, aby se díky společné zemědělské politice mohli spotřebitelé těšit ze zdravých, rozmanitých a vysoce kvalitních produktů za férovou cenu a aby byla rovněž zachována biodiverzita a chráněno životní prostředí, a to i v těch oblastech, kde se půda využívá pro zemědělství. Cílem společné zemědělské politiky je získat nástroj pro celou Evropskou unii, který pomůže zastavit odliv mladých zemědělců z venkova. Nejde o problém, který se omezuje na konkrétní členské státy, ale o problém v celé Evropské unii. Pouze zhruba 6 procent evropských zemědělců je mladších 35 let. 5