INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. www.eumayors.eu 1"

Transkript

1 INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů 1

2 RE JSTŘÍK NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNOU MOŽNOST FINANCOVÁNÍ VLASTNÍ ZDROJE MÍSTNÍHO ORGÁNU 2. PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU 3. MOBILIZACE ZDROJŮ MÍSTNÍCH PARTNERŮ PROSTŘEDNICTVÍM DOTACÍ MĚST A REGIONŮ 4. STÁTNÍ FINANCE A PROGRAMY 5. EVROPSKÉ FINANCE A PROGRAMY Publikaci vydala Kancelář pro Pakt starostů a primátorů Grafická úprava: Diane Morel / Fotografie na obálce a zadní straně: Shutterstock Printed by Imprimerie Simon, Besançon (France) Kancelář pro Pakt starostů a primátorů má podporu programu Inteligentní energie pro Evropu a zajišťuje ji konsorcium sítí místních a regionálních orgánů v čele s Energy Cities, které se skládá z organizací Rady obcí a regionů Evropy (CEMR), Climate Alliance, EUROCITIES a Fedarene. Evropská komise ani jakákoli osoba jednající jejím jménem není odpovědná za případné používání informací obsažených v této publikaci za nebo jakékoli chyby, jež by v textech mohly zůstat navzdory péči, která byla vypracování textů věnována.... K ZAJIŠTĚNÍ RŮZNÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI VAŠEHO AKČNÍHO PLÁNU UDRŽITELNÉ ENERGIE: Stavby, vybavení / zařízení, odvětví Doprava Místní výroba elektřiny Dálkové vytápění/ chlazení, kombinovaná výroba elektřiny a tepla Plánování využití půdy Veřejné zakázky na výrobky a služby Spolupráce s občany a zainteresovanými stranami Ostatní sektory Možnosti financování představené na následujících stranách mají výrazný inspirační potenciál a mohly by velmi dobře motivovat signatáře Paktu, kteří hledají novátorské způsoby financování akčních plánů udržitelné energie. 2 3

3 Ú V O D Signatáři Paktu, Signatáři Paktu, kteří jsou odhodláni plnit a překračovat cíl EU snížit do roku 2020 emise CO 2 o 20 %, pátrají po nových možnostech financování, jež jsou zásadní pro vypracování jejich akčních plánů udržitelné energie a financování opatření s nimi spojených. Ve spolupráci s místními partnery, bankami, soukromými firmami a občanskou společností vymýšlejí novátorské systémy financování, které rozhodujícím způsobem nastartují plánované investice. Tyto průkopnické myšlenky a postupy zvýší efektivitu řízení veřejných financí a budou mít výrazný pákový efekt. Evropská komise přijímá a vytváří zvláštní finanční nástroje a programy (např. strukturální fondy a Fond soudržnosti, ELENA, JESSICA, Smart Cities) financované z evropského rozpočtu, které slouží k podpoře plnění závazků místních orgánů a k osvojení si strategie EU spojené s energetikou a klimatem na místní úrovni. Členské státy EU nezávisle rozhodují, do jaké míry budou upřednostňovat a pověřovat místní orgány k podporování místních řešení pro udržitelnou energii. Státní podpora se různí v závislosti na zemi, nicméně témata jako energetická účinnost nebo obnovitelné energie patří k politickým prioritám jen vzácně. Absence priorit spojených s energetikou se odráží v přidělování prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jež jsou řízeny na státní a regionální úrovni. Probíhají jednání ohledně budoucího rozpočtu EU v programovém období Neměli bychom opomíjet skutečnost, že s přibližnou hodnotou 130 miliard EUR ročně se jedná o pouhé 1,13 % hrubého národního důchodu EU27. Efektivní a novátorské řízení místních veřejných financí společně s mobilizací financí z partnerství veřejného a soukromého sektoru a státního či regionálního rozpočtu tedy budou mít ještě větší význam pro dosažení cílů Paktu. Tyto místní, regionální a státní zdroje doplněné financemi EU vyčleněnými pro místní opatření udržitelné energie představují pevný finanční základ, který je zásadní pro urychlení přechodu na nízkoenergetická města, tvorbu pracovních míst na místní úrovni a vysokou kvalitu života každého z nás. Rozhodují činy, ne slova. Cílem této publikace je v tomto duchu představit čtenářům soubor konkrétních napodobitelných systémů financování, které realizují signatáři Paktu, namísto rozsáhlého popisu finančního prostředí EU. Doufáme, že publikace inspiruje místní orgány a regiony, jejichž investiční plány jsou v pohotovostním režimu, k využití těchto příkladů a nastartování realizace jejich projektů. Obdobně chceme povzbudit veřejné instituce na všech úrovních k vytvoření nebo podpoře již úspěšných systémů, dalšímu podnícení technické podpory a motivaci rozvoje průkopnického finančního řízení. 4 5

4 VLASTNÍ ZDROJE MÍSTNÍHO ORGÁNU LONDÝN (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ): Poplatky za vjezd do centra Stále více místních a regionálních orgánů vyhrazuje trvalé rozpočtové položky nebo příjmy ze zvláštních místních daní k financování opatření k úspoře energie. Hannoverský Uhlíkový fond, revolvingový fond ve Stuttgartu, poplatek za vjezd do londýnského centra a jiná průkopnická opatření představují mobilizaci vlastních zdrojů měst za tímto konkrétním účelem. Pokud existuje pevné politické odhodlání, jedná se o nejdostupnější a nejudržitelnější finanční zdroje které jsou na místní úrovni k dispozici. HANNOVER (NĚMECKO): proklima Der enercity-fonds Založit speciální fond k financování opatření k ochraně klimatu přesahujících minimální zákonné požadavky či běžnou praxi. Každý rok je k dispozici přibližně 5 milionů EUR k podpoře opatření na ochranu klimatu v domácnostech, podnicích a veřejných institucích. Do fondu přispívají místní partneři takto: Stadtwerke Hannover AG společnost poskytující veřejné služby (cca. 77 % aktiv fondu): obrat pochází z prodeje plynu domácnostem a částečně také ze zisků Stadtwerke. Město Hannover (cca. 20 % aktiv fondu): 3,25 % zisků Stadtwerke se odesílá do Veřejného holdingu pro dodávky energie a dopravu (VV GmbH). Města Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg a Seelze (cca. 3 % aktiv fondu): 2,5 % licenčních poplatků na elektřinu nebo plyn. Schválené financování v období : více než 45 milionů EUR. Finanční politika fondu proklima je progresivní a podněcuje k inovacím. Další informace (DE): Omezit počet vozidel a zácp v Londýně prostřednictvím silničního poplatku. Každý den se musí za veškerá vozidla projíždějící zónou mezi 7:00 a 18:00 (pouze od pondělí do pátku) zaplatit poplatek 10 liber (12 liber, pokud se zaplatí následující den do půlnoci). Za nezaplacení se ukládá pokuta ve výši 120 GBP (může vzrůst až na 180 GBP, pokud se částka neuhradí do 28 dnů; v případě platby do 14 dnů činí pokuta 60 GBP) Veškeré čisté příjmy pramenící z tohoto poplatku (za finanční rok se jednalo o 158,1 mil. GBP) musí být ze zákona investovány do zlepšování londýnské dopravy. Nedávno byla provedena řada vylepšení tohoto systému: automatický systém plateb, nová sleva za zelenější vozidla pro auta splňující normu Euro 5 s max. emisemi CO g/km a 100% sleva pro elektrická vozidla. Jeden z nejrozsáhlejších systémů tohoto druhu v celém světě omezila se doprava, přispělo se ke zlepšení dopravních služeb a silniční bezpečnosti. V posledních měsících roku 2008 a v průběhu roku 2009 se zácpy v centru Londýna v porovnání s předchozími průzkumy v odpovídajících měsících předešlých let nepatrně omezily. Další informace (EN): Shutterstock 6 7

5 STUTTGART (NĚMECKO): Intracting interní uzavírání smluv ve městech Vytvořit finanční systém pro krátkodobou realizaci hospodárných opatření k úspoře energie. Odbor pro ochranu životního prostředí ve Stuttgartu v úzké spolupráci s finančním odborem vypracoval metodu interního uzavírání smluv k financování projektů spořících energii. Tento postup vychází z myšlenky uzavírání smluv o energetické náročnosti, ale funguje zcela v kompetenci měst. Odbor pro životní prostředí uděluje účelově vázané neúročené půjčky hostujícímu odboru nebo podnikům vlastněným městem. Výše půjčky závisí stejně jako v případě klasického uzavírání smluv na tom, jaký potenciál úspory energie a nákladů mají prováděná opatření. Náklady ušetřené prostřednictvím těchto opatření míří do zvláštní rozpočtové položky, revolvingového fondu, a to až do splacení investic. Hodnota fondu: 8,8 milionů EUR 273 udělených zakázek Průměrná doba návratnosti: 7,2 let Intracting se stal vzorem pro celou řadu místních orgánů v Německu a Rakousku. Další informace (DE, EN, FR, HU, PL, SK): Investice (mil. EUR/r.) obecní firmy obecní úřady celkové investice (mil. EUR/r.) 3,0 11 2,5 9 2,0 7 1,5 5 1,0 4 0,5 2 0, VÝHODY Žádné další náklady spojené s rizikem. Žádné úroky z investovaného kapitálu. Podstatné snížení transakčních a administrativních nákladů spojených s řízením smluv. Možnost financovat malé projekty, které by nebyly atraktivní pro externí dodavatele. Možnost částečně financovat projekty. Maximální zkrácení přípravné fáze: opatření k úspoře energie lze provést rychleji. DIJON A BREST (FRANCIE): Společné zadávání veřejných zakázek Snížit investiční náklady prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek na tramvaje. Skupinová objednávka 52 tramvají v hodnotě 106 milionů EUR umožnila racionalizovat investici a sladit potřeby. Finanční úspory: 24 % Brest: 14,3 km tramvajových linek, 20 vozů Dijon: 18,9 km tramvajových linek, 32 vozů VÝHODY Lepší vyjednávací pozice, především díky úsporám z rozsahu. Sdílené a omezené zadávání veřejných zakázek. Další informace (EN): Shutterstock 8 9

6 PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU PARDUBICKÝ KRAJ (ČESKÁ REPUBLIKA): Energetické služby se zárukou Zmenšit spotřebu energie v 51 veřejných budovách: školách, nemocnicích, sociálních a zdravotních centrech. CO JSOU ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU? Energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting, EPC) je druh dlouhodobé smluvní dohody, kdy zákazník může využívat nové nebo modernizované energetické vybavení a odměna poskytovateli energetických služeb (Energy Service Company, ESCO) je přímo spjata s úsporami díky nižší spotřebě energie. Z těchto úspor se proplácejí náklady na investici a v případě, že ESCO úspor nedosáhne, musí pokrýt rozdíl mezi skutečnými a zaručenými náklady. Další informace o EPC (EN): BERLÍN (NĚMECKO): Výroba solární energie prostřednictvím financování třetí stranou Kritéria výběru Pardubického kraje: Rekonstrukce systémů vytápění Zlepšení tepelného komfortu ve veřejných budovách Nulové investice z vlastních finančních zdrojů kraje Dlouhodobé řízení energie Smlouva: Na 13 let: zavedení 1 rok (v roce 2007 ve 3 fázích) a 12letá návratnost investice Náklady na investici: 5,4 milionů EUR Garantované roční úspory (provozní náklady): EUR Poskytnuté služby: návrh koncepce a projektu, financování, dodávka a realizace, školení uživatelů staveb, řízení a zajištění energie Úspory energie: 24 % Snížení emisí CO 2 : 23 % Úspory spojené s provozními náklady: EUR Přebytečné úspory po odečtení poplatku pro firmu převedeny na klienty Další informace (CS): Photo: Wikimedia Commons Pronajímat střechy obecních staveb soukromým investorům a zvýšit místní produkci obnovitelné energie ve městě. V roce 2020 byla spuštěna Solardachbörse, projekt výměny střech se solárními panely k podpoře stavby solárních elektráren soukromými investory. Do roku 2009 město pronajalo 25 investorům střech (škol, administrativních budov, sportovních komplexů). Prostřednictvím systému financování třetími stranami mohlo město převést financování solárních technologií a technických znalostí na soukromé investory. Od ledna 2004 se v Německu zvýšily výkupní ceny obnovitelných energií. Díky tomu začala být elektřina vyrobená solárními elektrárnami ekonomicky dostupnější a vzrostl zájem soukromých investorů. Nájemné odpovídá 3 až 7 % příjmů z výkupní ceny za výrobu solární energie. Do roku 2009 bylo v 10 čtvrtích rozmístěno 64 instalací o celkovém výkonu 4 MWp. Projekt financovaný z vlastních zdrojů zcela závislý na soukromých investorech (včetně občanů), kteří mohou využít výkupních cen. Čistý přínos pro město po odečtení poplatku za nájem střech. Další informace (DE):

7 CO JE TO VÝKUPNÍ CENA? DELFT (NIZOZEMSKO): CSpolupráce s místním veřejným dodavatelem energie Výkupní cena je politický nástroj, který ukládá energetickým společnostem nebo podnikům veřejných služeb provozujícím státní rozvodnou síť povinnost nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů energie za předem stanovenou cenu, jež je dostatečně atraktivní ke stimulaci investic do odvětví obnovitelných zdrojů. Tak se výrobcům elektřiny z určených obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární, větrné a jiné obnovitelné zdroje, zajistí trh a atraktivní návratnost investic do vyráběné elektřiny. K aspektům výkupních cen se řadí přístup do rozvodné sítě, dohody o dlouhodobém nákupu energie a pevně daná cena za kilowatthodinu (kwh). Splnit náročné cíle spojené s klimatem prostřednictvím vybudování nové sítě místního dálkového vytápění. Společnost pro dálkové vytápění, Eneco Delft Ltd, je nová speciální společnost, která vybudovala, provozuje a udržuje nový systém dálkového vytápění, jejž iniciovalo město Delft. Tato společnost poskytuje prostorové vytápění a dodává teplou vodu přibližně do domácností. Teplo se vyrábí kombinovaně a s využitím průmyslového zbytkového tepla o nízké teplotě. Mateřskou společností této společnosti pro místní vytápění je dodavatel energie Eneco New Energy, který vlastní 97 % akcií. Eneco tento systém vybuduje a bude provozovat. K akcionářům, kteří vlastní 3 % prioritních akcií, se řadí město Delft, město Midden Delfland, Eneco a tři bytová družstva. Náklady na investici: přibližně 120 milionů EUR (výroba a distribuce). Očekávané snížení emisí CO 2 v porovnání s rokem 2008: min t. Návratnost investic pro společnost pro místní vytápění: min. 7,4 % včetně daní a státního grantu na čerpací stanici využívající zbytkové teplo. Tento projekt byl realizován v rámci evropského projektu SESAC a spolufinancuje jej program CONCERTO. Další informace (EN): Photo: Municipality of Delft 12 13

8 MOBILIZACE ZDROJŮ MÍSTNÍCH PARTNERŮ PROSTŘEDNICTVÍM DOTACÍ MĚSTŮM A REGIONŮM Signatáři Paktu starostů a primátorů se dobrovolně zavazují snížit na svém území emise CO 2 s pomocí veřejného i soukromého sektoru. Pro dosažení cílů Paktu je tedy zásadní motivace a aktivní zapojení místních zainteresovaných subjektů a občanů. Místní subjekty mají své představy a strategie. Každý den přijímají rozhodnutí a investují. Domácnosti investují do izolace domu nebo si kupují vozidla, soukromé společnosti investují do staveb, vybavení či procesů... Je naprosto zásadní tyto činnosti sladit, aby přispívaly k cílům Paktu na místní úrovni. Místní orgány a regiony se ocitly v jedinečné silné pozici a mohou pomocí různých iniciativ, jako jsou například dotace, měnit chování a výrazně mobilizovat lidské a finanční zdroje. COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (FRANCIE): Městské dotace podněcují občany k investicím 1 2 Město provádí vzdušnou termografii všech budov: výsledky se zveřejňují na internetových stránkách města. Město zavádí bezplatné zelené číslo (telefonní linku) pro domácnosti, které chtějí konzultovat výsledky termografie spojené s energetickou účinností jejich domu osob se setkalo s poradcem pro energetické otázky Přijato žádostí (296 žádostí o izolaci, 23 o solární panely, 703 žádostí o vlastní kondenzační kotel) 372 případů udělení finanční dotace (77 na izolaci, 8 na solární panely, 280 na kondenzační kotle) Zaměstnáni dva manažeři pro energetiku a jeden projektový koordinátor Další informace (FR): energie/index.html Doplnit energeticky účinné vybavení do obytných budov a více využívat obnovitelnou energii. Na období založilo město ve spolupráci s největším dodavatelem elektřiny, Electricité de France, zvláštní fond v hodnotě 1,1 milionu EUR a tato společnost do něj přispěla celkem EUR. Plánovaný rozpočet na období : 2,5 milionů EUR. Město poskytuje domácnostem přímé dotace: izolace střech (10 12 EUR / m 2 ), izolace zdí (6 8 EUR / m 2 ), kombinovaný systém solárního vytápění (1 400 EUR), individuální systém solárního ohřevu vody (400 EUR) a individuální kondenzační kotel ( EUR). 3 4 Všem domácnostem se poskytuje bezplatné poradenství ohledně: opatření k úspoře energie vztahujících se na jejich dům způsobů, jak získat městské dotace Město zveřejňuje seznam certifikovaných společností, které v domácnostech provádějí opatření k úspoře energie. Photo: Communauté Urbaine de Dunkerque Celková částka přidělená domácnosti závisí na jejích příjmech

9 PROVINCIE LIMBURG (BELGIE): Poskytování technické a finanční podpory městům REGION PIKARDIE (FRANCIE): Regionální dotace v podobě bankovních půjček s nulovým úrokem Zapojit místní orgány do Paktu starostů a primátorů a dostat se do roku 2020 na klimaticky neutrální úroveň. Zapojení hlavních místních partnerů: Dubolimburg: Centrum podpory pro udržitelné stavby: na plný úvazek byli zaměstnáni dva odborníci, kteří poskytují technickou podporu při vypracovávání místních akčních plánů. Jejich platy se financují ze zvláštního grantu na iniciativy v Limburgu, Limburg Sterk Merk. Infrax: Provozovatel rozvodné sítě: poskytuje finanční podporu na smlouvy ESCO, bezplatné energetické audity pro obecní budovy, granty na investice do úspor energie obyvatelům a obcím (2 4 EUR/m 2 tepelné izolace) a systém pro monitorování spotřeby energie ve stavbách. Odborníky spolufinancuje program Inteligentní energie v Evropě v rámci projektu Come2CoM. BBL: Vlámská zastřešovací organizace, která zastupuje přibližně 140 místních hnutí pro životní prostředí ve Flandrech: propaguje Pakt, pořádá osvětové kampaně se zainteresovanými subjekty a poskytuje technickou podporu. Provincie: poskytuje granty malým projektům pro udržitelnost ( EUR ročně) a zkoumá možnost vytvoření klimatického fondu k financování větších projektů pro obnovitelnou energii. V roce 2011 se všechny obce chystají přijmout politický závazek k přijetí politiky pro klima. Další informace (NL,EN): Shutterstock Poskytnout půjčky s nulovým úrokem domácnostem v průběhu pěti let (počínaje rokem 2006) a dosáhnout úspor energie v celkové výši 20 milionů EUR. Opětovně spustit trh s izolací v Pikardii tím, že se pro řemeslníky a stavební firmy vytvoří zakázky v hodnotě 100 milionů EUR, které během pěti let přinesou pracovních míst. Zapojit bankovní a finanční sektor do investic k financování energetické účinnosti. Partneři: Region Pikardie, GDF Suez, banka Solfea, EDF, Domofinance a Crédit Agricole. Pro každou domácnost je na izolaci vyhrazeno až EUR, půjčka není podmíněna výší příjmů a je splatná až do sedmi let. Na obnovitelné tepelné technologie (tepelná čerpadla, dřevo, solární energie) je přiděleno EUR s až desetiletou splatností. Soukromá osoba zašle bance žádost o půjčku s razítkem stavební firmy, která provede práce. Banka odpoví do 48 hodin. Banka platí přímo stavební firmě po dokončení prací a po přijetí potvrzení o pracích podepsaného zákazníkem i společností. Soukromá osoba bance neplatí žádný úrok. Úroky zaplatí region Pikardie. V průběhu 3 let vyřízeno přes žádostí. V období : financováno případů izolačních prací (přibližně EUR na každý případ). V roce 2009: spolufinancováno případů izolačních prací a obnovitelných technologií (10 milionů EUR z regionálního spolufinancování). Objem stavebních prací: EUR 100 milionů s pákovým efektem rovnajícím se 10. Další informace (FR):

10 LAUSANNE (ŠVÝCARSKO): Solární výměnný program BÍLSKO-BĚLÁ (POLSKO): Granty občanům Umožnit občanům, aby nakupovali zelenou energii, a přispívat k financování fotovoltaických (FV) elektráren. V roce 1999 město Lausanne provedlo marketingový průzkum ekologických poplatků. Odběratelé elektřiny byli ochotni platit vyšší ceny za kwh energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Cena byla stanovena na 0,90 CHF (0,57 EUR) za kwh, což odpovídá nákladům na fotovoltaické zařízení na základě anuity vypočítané za předpokladu 20leté životnosti. Výrobci obnovitelné elektřiny financují, navrhují a instalují fotovoltaické jednotky na soukromé budovy zákazníků představujících přibližně 4 % odběratelů elektřiny od společnosti se přihlásilo k odběru celkem kwh, které FV stanice vyrobily v období V lednu 2011 se Solární výměnný program přeměnil v Nativa Plus, produkt certifikovaný fondem WWF. Tato společnost poskytující veřejné služby nyní dodává všem klientům automaticky 100% obnovitelnou energii a ceny se od roku 2010 nezvýšily. Další informace (FR): Podporovat občany ve výměně kotlů na uhlí za ekologičtější. Finanční pobídky se nabízejí v podobě grantů na výměnu topných zařízení. Podíl grantů se během programu měnil a pohyboval se v průběhu let od 65 do 72,5 %. Výměna cca 450 kotlů na uhlí Snížení emisí CO 2 v Bílsku-Bělé o více než t ročně Zmenšení znečištění plynem a prachem o více než 350 t ročně Modernizace provedená do konce roku 2009 Rok Celkem Počet kotlů Ekologický dopad CO 2 (tun/rok) 344,6 1546,9 667, ,6 Další snížení, např. SO 2 (tun/rok) 65,9 202,2 89,8 357,9 Další informace (EN): en.pdf Společnost poskytující veřejné služby v Lausanne vyjednává s výrobci dohody o výkupu veškeré jejich produkce solární elektřiny na dobu 20 let, a to rovněž za 0,90 CHF (0,57 EUR) na kwh. Shutterstock Photo: Municipality of Bielsko Biala 18 19

11 STÁTNÍ FONDY A PROGRAMY FINANCE A PROGRAMY EU ČESKÁ REPUBLIKA: Program Zelená úsporám Podnítit investice veřejného sektoru a občanů do energetické účinnosti a technologií obnovitelných energií. Podpora na vypracování projektu: až 800 EUR Žadatelé obdrží seznam certifikovaných projektantských/ stavebních společností. Na programové období se přiděluje do strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, řízených státními či regionálními řídícími orgány jmenovanými členskými státy, přibližně 36 % rozpočtu EU. Zhruba 22 % rozpočtu EU přispívá na programy centrálně řízené Evropskou komisí. V energetice se jedná například o program Inteligentní energie pro Evropu. Rozpočet programu ve výši 1 miliardy EUR získané z obchodu s emisemi s Japonskem. Finance se přidělují v podobě přímých dotací způsobilým příjemcům domácnostem, družstvům vlastníků bytových jednotek, bytovým družstvům, obcím (včetně městských čtvrtí), obchodním subjektům a jiným právním subjektům. Občané žádají o grant v jednom z krajských pracovišť programu ( infocentra ) nebo na místních pobočkách 9 pověřených komerčních bank. Možnost změnit podmínky programu, pokud mají příjemci skutečný zájem. Kvalitní izolace rodinných domů a nepanelových bytových domů. Výměna ekologicky nešetrných systémů vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a efektivní tepelná čerpadla v nových nízkoenergetických budovách. Stavba nových domů v souladu se standardy pasivní energie. ČLENSKÉ STÁTY A REGIONY EU ROZHODUJÍ O VYUŽÍVÁNÍ: STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI TECHNICKÉ PODPORY JESSICA TECHNICKÉ PODPORY JASPERS PROGRAMŮ SPOLUPRÁCE INTERREG IV A A INTERREG IV B E V R O P S K É F O N DY Ř Í Z E N É C E N T R Á L N Ě EVROPSKOU KOMISÍ PROGRAMY SPOLUPRÁCE INTERREG IV C A URBACT PROGRAM INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU (IEE) NÁSTROJ ELENA (FINANCOVÁN Z IEE) SMART CITIES Schválení projektu závisí na energetickém výkonu před renovací nebo po ní. Instalace technologií obnovitelné energie (např. solárních panelů). Rychlý postup: 10 týdnů od předložení žádosti do podpisu smlouvy Další informace (CS, EN): about-the-green-savings-programme/ 20 21

12 STRUKTURÁLNÍ FONDY A FOND SOUDRŽNOSTI REGION FRANCHE-COMTÉ (FRANCIE): Nízkoenergetické sociální bydlení Renovace 36 jednotek sociálního bydlení ve městě Dole. OPERAČNÍ PROGRAM Region Franche-Comté FOND Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) CELKOVÉ NÁKLADY EUR FINANCOVÁNÍ Spolufinancování EFRR: 14 % Financování z vlastních zdrojů: 82 % Bonus za modernizaci najímané nemovitosti: 4 % Další informace (FR): Mission%20 ope-%c3%a9nergie-150ppi_0.pdf MĚSTO KAUNAS (LITVA): Modernizace dálkového vytápění Modernizace rozvodné sítě dálkového vytápění v Kaunasu s využitím moderních technologií. Rozvoj sociální a ekonomické infras- OPERAČNÍ PROGRAM truktury FOND Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) CELKOVÉ NÁKLADY EUR SPOLUFINANCOVÁNÍ EFRR 70 % Další informace (LT, EN): map_of_projects/?prior=1&aps=1040 Shutterstock KARLOVARSKÝ KRAJ (ČESKÁ REPUBLIKA): Profesionální školení montérů solárních panelů Photo: ISSTE Sokolov-Pavel Janus Solární škola, Solarteur profesionální školení pro pracovníky s technologiemi obnovitelných energií OPERAČNÍ PROGRAM Rozvoj lidských zdrojů FOND Evropský sociální fond (ESF) CELKOVÉ NÁKLADY EUR SPOLUFINANCOVÁNÍ ESF 80 % Další informace (CS, DE): EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) pro zlepšení energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie ve stávajícím bydlení V každém členském státě se na výdaje na zlepšení energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie ve stávajícím bydlení vztahuje částka ve výši až 4 % celkové přidělené částky EFRR.* Členské státy musí pozměnit stávající priority a přerozdělit obdržené prostředky (EFRR) na opatření k úspoře energie ve stávajícím bydlení. Není třeba žádné formální schválení operačních programů ze strany Evropské komise. Členské státy nemusí s provedením potřebných změn čekat až do konce roku * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 397/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení

13 TECHNICKÁ PODPORA JESSICA JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) JINÍ INVESTOŘI (soukromí a z veřejného sektoru) MĚSTO Včetně příspěvků z půjček a staveb Granty ze strukturálních fondů ROZVOJ MĚST Investice (vlastní kapitál, záruka na půjčku) Shutterstock EVROPSKÁ KOMISE ČLENSKÝ STÁT NEBO REGION prostřednictvím určeného řídícího orgánu Holdingový fond volitelný Půjčky Mezinárodní finanční instituce a banky Projekty, které jsou součástí Integrovaného plánu pro udržitelný rozvoj měst LITVA: Holdingový fond ke zlepšení energetické účinnosti panelových domů Zlepšit energetickou účinnost panelových domů prostřednictvím výhodných půjček majitelům. Litevské ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí založily v červnu roku 2009 holdingový fond s prostředky ve výši 227 milionů EUR, který spravuje Evropská investiční banka (EIB). Financované projekty: investice do energetické účinnosti panelových domů. Dohody o půjčkách podepsané mezi EIB, jakožto správcem litevského holdingového fondu JESSICA, a bankami Šiaulių bank a Swedbank. Obě banky poskytnou jednotlivým majitelům bytů půjčky na modernizaci energetické účinnosti v celkové výši 12 milionů EUR. Majitelé mohou požádat o 20letou půjčku s pevnou, nízkou úrokovou sazbou, která se musí použít k investicím do energetické účinnosti s cílem výrazných úspor účtů za energie. Shutterstock LONDÝN (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ): Fond JESSICA s prostředky ve výši 100 milionů GBP k financování projektů udržitelné energie Londýnský fond Jessica tvoří 50 milionů GBP z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 32 milionů GBP z Londýnské agentury pro rozvoj (London Development Agency) a 18 milionů GBP z Londýnské rady pro odpad a recyklaci (London Waste and Recycling Board). Financované projekty: decentralizovaná energetická infrastruktura s efektivnější produkcí elektřiny a tepla blíže odběrateli (se zmenšením ztrát při přenosu); infrastruktura odpadů s větší recyklační kapacitou; využívání zařízení spalujících odpad na energii a výroba obnovitelné energie, při níž se zmenšuje objem zavážky a stimulují se investice do životního prostředí. Financování projektu se soustředí na regenerační oblasti s velkou nouzí. VÝHODY VYUŽÍVÁNÍ FONDŮ JESSICA Recyklace fondů: Prostředky investované do vyhovujících projektů lze znovu využít na nové investice, čímž se výrazně zvětší jejich efektivita. Pákový efekt: Prostřednictvím fondů JESSICA lze zapojit soukromý sektor, čímž se podnítí další investice a využije se kompetencí externích subjektů na poli projektového managementu. Pružnost: JESSICA nabízí pružnější přístup, protože nabízí vlastní kapitál, dluhové produkty či záruky dalších investic do udržitelného rozvoje měst. Odbornost: Členské státy, města a regionální orgány těží z odborné kvalifikace bankovního a soukromého sektoru. Další informace o JESSICA a dosud založených fondech: Další fondy Jessica byly založeny v Itálii, Moravskoslezském kraji (ČR), Andalusii (Španělsko), Řecku, Portugalsku, Velkopolském vojvodství a v jiných zemích a regionech

14 TECHNICKÁ PODPORA JASPERS JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) PROGRAMY SPOLUPRÁCE INTERREG IV A A INTERREG IV B Interreg IV A: Přeshraniční spolupráce: Interreg IV B: Mezinárodní spolupráce: Jaspers pomáhá 12 středoevropským a východoevropským členským státům EU v přípravách rozsáhlých projektů předkládaných k financování z grantů v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu projektů předkládaných ke schválení útvarům Komise. Podpora JASPERS, která je bezplatná, se zaměřuje na zrychlení začleňování dostupných fondů. PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ Geotermální zdroj vytápění v Litoměřicích Modernizace železnice mezi Novým Mestem a Zlatovcemi (Slovensko) Nákup moderních nízkopodlažních tramvají v Poznani (Polsko) Další informace (EN): Shutterstock FRANCOUZSKO-ŠVÝCARSKÝ PROJEKT: Rêve d Avenir Vytvořit území-laboratoře, která se zavážou, že překročí evropské energetické a klimatické cíle do roku místních orgánů, signatářů Paktu zastupujících 3,5 milionu obyvatel, testuje různé nástroje a metody, které povzbudí občany a zainteresované strany v tom, aby přispěli ke společnému cíli Paktu. OČEKÁVANÉ Všechny činnosti šetrné k životnímu prostředí, které zrealizují místní partneři (MSP, sdružení, občané atd.), jako např. jízda na kole do práce, používání žárovek s nízkou spotřebou elektřiny nebo energeticky účinné kotle, budou zveřejněny na internetovém portálu. Tato platforma 3x2O, napojená na Mapy Google, počítá úspory energie a CO 2 v rámci jednotlivých činností, lokalizuje je v mapě a umožňuje výměnu nápadů mezi členy komunity. Platforma bude otevřena všem evropským místním orgánům v roce Další informace (FR):