INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů. www.eumayors.eu 1"

Transkript

1 INSPIRATIVNÍ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ Podněty k zamyšlení pro signatáře Paktu starostů a primátorů 1

2 RE JSTŘÍK NENECHTE SI UJÍT ŽÁDNOU MOŽNOST FINANCOVÁNÍ VLASTNÍ ZDROJE MÍSTNÍHO ORGÁNU 2. PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU 3. MOBILIZACE ZDROJŮ MÍSTNÍCH PARTNERŮ PROSTŘEDNICTVÍM DOTACÍ MĚST A REGIONŮ 4. STÁTNÍ FINANCE A PROGRAMY 5. EVROPSKÉ FINANCE A PROGRAMY Publikaci vydala Kancelář pro Pakt starostů a primátorů Grafická úprava: Diane Morel / Fotografie na obálce a zadní straně: Shutterstock Printed by Imprimerie Simon, Besançon (France) Kancelář pro Pakt starostů a primátorů má podporu programu Inteligentní energie pro Evropu a zajišťuje ji konsorcium sítí místních a regionálních orgánů v čele s Energy Cities, které se skládá z organizací Rady obcí a regionů Evropy (CEMR), Climate Alliance, EUROCITIES a Fedarene. Evropská komise ani jakákoli osoba jednající jejím jménem není odpovědná za případné používání informací obsažených v této publikaci za nebo jakékoli chyby, jež by v textech mohly zůstat navzdory péči, která byla vypracování textů věnována.... K ZAJIŠTĚNÍ RŮZNÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI VAŠEHO AKČNÍHO PLÁNU UDRŽITELNÉ ENERGIE: Stavby, vybavení / zařízení, odvětví Doprava Místní výroba elektřiny Dálkové vytápění/ chlazení, kombinovaná výroba elektřiny a tepla Plánování využití půdy Veřejné zakázky na výrobky a služby Spolupráce s občany a zainteresovanými stranami Ostatní sektory Možnosti financování představené na následujících stranách mají výrazný inspirační potenciál a mohly by velmi dobře motivovat signatáře Paktu, kteří hledají novátorské způsoby financování akčních plánů udržitelné energie. 2 3

3 Ú V O D Signatáři Paktu, Signatáři Paktu, kteří jsou odhodláni plnit a překračovat cíl EU snížit do roku 2020 emise CO 2 o 20 %, pátrají po nových možnostech financování, jež jsou zásadní pro vypracování jejich akčních plánů udržitelné energie a financování opatření s nimi spojených. Ve spolupráci s místními partnery, bankami, soukromými firmami a občanskou společností vymýšlejí novátorské systémy financování, které rozhodujícím způsobem nastartují plánované investice. Tyto průkopnické myšlenky a postupy zvýší efektivitu řízení veřejných financí a budou mít výrazný pákový efekt. Evropská komise přijímá a vytváří zvláštní finanční nástroje a programy (např. strukturální fondy a Fond soudržnosti, ELENA, JESSICA, Smart Cities) financované z evropského rozpočtu, které slouží k podpoře plnění závazků místních orgánů a k osvojení si strategie EU spojené s energetikou a klimatem na místní úrovni. Členské státy EU nezávisle rozhodují, do jaké míry budou upřednostňovat a pověřovat místní orgány k podporování místních řešení pro udržitelnou energii. Státní podpora se různí v závislosti na zemi, nicméně témata jako energetická účinnost nebo obnovitelné energie patří k politickým prioritám jen vzácně. Absence priorit spojených s energetikou se odráží v přidělování prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, jež jsou řízeny na státní a regionální úrovni. Probíhají jednání ohledně budoucího rozpočtu EU v programovém období Neměli bychom opomíjet skutečnost, že s přibližnou hodnotou 130 miliard EUR ročně se jedná o pouhé 1,13 % hrubého národního důchodu EU27. Efektivní a novátorské řízení místních veřejných financí společně s mobilizací financí z partnerství veřejného a soukromého sektoru a státního či regionálního rozpočtu tedy budou mít ještě větší význam pro dosažení cílů Paktu. Tyto místní, regionální a státní zdroje doplněné financemi EU vyčleněnými pro místní opatření udržitelné energie představují pevný finanční základ, který je zásadní pro urychlení přechodu na nízkoenergetická města, tvorbu pracovních míst na místní úrovni a vysokou kvalitu života každého z nás. Rozhodují činy, ne slova. Cílem této publikace je v tomto duchu představit čtenářům soubor konkrétních napodobitelných systémů financování, které realizují signatáři Paktu, namísto rozsáhlého popisu finančního prostředí EU. Doufáme, že publikace inspiruje místní orgány a regiony, jejichž investiční plány jsou v pohotovostním režimu, k využití těchto příkladů a nastartování realizace jejich projektů. Obdobně chceme povzbudit veřejné instituce na všech úrovních k vytvoření nebo podpoře již úspěšných systémů, dalšímu podnícení technické podpory a motivaci rozvoje průkopnického finančního řízení. 4 5

4 VLASTNÍ ZDROJE MÍSTNÍHO ORGÁNU LONDÝN (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ): Poplatky za vjezd do centra Stále více místních a regionálních orgánů vyhrazuje trvalé rozpočtové položky nebo příjmy ze zvláštních místních daní k financování opatření k úspoře energie. Hannoverský Uhlíkový fond, revolvingový fond ve Stuttgartu, poplatek za vjezd do londýnského centra a jiná průkopnická opatření představují mobilizaci vlastních zdrojů měst za tímto konkrétním účelem. Pokud existuje pevné politické odhodlání, jedná se o nejdostupnější a nejudržitelnější finanční zdroje které jsou na místní úrovni k dispozici. HANNOVER (NĚMECKO): proklima Der enercity-fonds Založit speciální fond k financování opatření k ochraně klimatu přesahujících minimální zákonné požadavky či běžnou praxi. Každý rok je k dispozici přibližně 5 milionů EUR k podpoře opatření na ochranu klimatu v domácnostech, podnicích a veřejných institucích. Do fondu přispívají místní partneři takto: Stadtwerke Hannover AG společnost poskytující veřejné služby (cca. 77 % aktiv fondu): obrat pochází z prodeje plynu domácnostem a částečně také ze zisků Stadtwerke. Město Hannover (cca. 20 % aktiv fondu): 3,25 % zisků Stadtwerke se odesílá do Veřejného holdingu pro dodávky energie a dopravu (VV GmbH). Města Hemmingen, Laatzen, Langenhagen, Ronnenberg a Seelze (cca. 3 % aktiv fondu): 2,5 % licenčních poplatků na elektřinu nebo plyn. Schválené financování v období : více než 45 milionů EUR. Finanční politika fondu proklima je progresivní a podněcuje k inovacím. Další informace (DE): Omezit počet vozidel a zácp v Londýně prostřednictvím silničního poplatku. Každý den se musí za veškerá vozidla projíždějící zónou mezi 7:00 a 18:00 (pouze od pondělí do pátku) zaplatit poplatek 10 liber (12 liber, pokud se zaplatí následující den do půlnoci). Za nezaplacení se ukládá pokuta ve výši 120 GBP (může vzrůst až na 180 GBP, pokud se částka neuhradí do 28 dnů; v případě platby do 14 dnů činí pokuta 60 GBP) Veškeré čisté příjmy pramenící z tohoto poplatku (za finanční rok se jednalo o 158,1 mil. GBP) musí být ze zákona investovány do zlepšování londýnské dopravy. Nedávno byla provedena řada vylepšení tohoto systému: automatický systém plateb, nová sleva za zelenější vozidla pro auta splňující normu Euro 5 s max. emisemi CO g/km a 100% sleva pro elektrická vozidla. Jeden z nejrozsáhlejších systémů tohoto druhu v celém světě omezila se doprava, přispělo se ke zlepšení dopravních služeb a silniční bezpečnosti. V posledních měsících roku 2008 a v průběhu roku 2009 se zácpy v centru Londýna v porovnání s předchozími průzkumy v odpovídajících měsících předešlých let nepatrně omezily. Další informace (EN): Shutterstock 6 7

5 STUTTGART (NĚMECKO): Intracting interní uzavírání smluv ve městech Vytvořit finanční systém pro krátkodobou realizaci hospodárných opatření k úspoře energie. Odbor pro ochranu životního prostředí ve Stuttgartu v úzké spolupráci s finančním odborem vypracoval metodu interního uzavírání smluv k financování projektů spořících energii. Tento postup vychází z myšlenky uzavírání smluv o energetické náročnosti, ale funguje zcela v kompetenci měst. Odbor pro životní prostředí uděluje účelově vázané neúročené půjčky hostujícímu odboru nebo podnikům vlastněným městem. Výše půjčky závisí stejně jako v případě klasického uzavírání smluv na tom, jaký potenciál úspory energie a nákladů mají prováděná opatření. Náklady ušetřené prostřednictvím těchto opatření míří do zvláštní rozpočtové položky, revolvingového fondu, a to až do splacení investic. Hodnota fondu: 8,8 milionů EUR 273 udělených zakázek Průměrná doba návratnosti: 7,2 let Intracting se stal vzorem pro celou řadu místních orgánů v Německu a Rakousku. Další informace (DE, EN, FR, HU, PL, SK): Investice (mil. EUR/r.) obecní firmy obecní úřady celkové investice (mil. EUR/r.) 3,0 11 2,5 9 2,0 7 1,5 5 1,0 4 0,5 2 0, VÝHODY Žádné další náklady spojené s rizikem. Žádné úroky z investovaného kapitálu. Podstatné snížení transakčních a administrativních nákladů spojených s řízením smluv. Možnost financovat malé projekty, které by nebyly atraktivní pro externí dodavatele. Možnost částečně financovat projekty. Maximální zkrácení přípravné fáze: opatření k úspoře energie lze provést rychleji. DIJON A BREST (FRANCIE): Společné zadávání veřejných zakázek Snížit investiční náklady prostřednictvím společného zadávání veřejných zakázek na tramvaje. Skupinová objednávka 52 tramvají v hodnotě 106 milionů EUR umožnila racionalizovat investici a sladit potřeby. Finanční úspory: 24 % Brest: 14,3 km tramvajových linek, 20 vozů Dijon: 18,9 km tramvajových linek, 32 vozů VÝHODY Lepší vyjednávací pozice, především díky úsporám z rozsahu. Sdílené a omezené zadávání veřejných zakázek. Další informace (EN): Shutterstock 8 9

6 PARTNERSTVÍ VEŘEJNÉHO A SOUKROMÉHO SEKTORU PARDUBICKÝ KRAJ (ČESKÁ REPUBLIKA): Energetické služby se zárukou Zmenšit spotřebu energie v 51 veřejných budovách: školách, nemocnicích, sociálních a zdravotních centrech. CO JSOU ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU? Energetické služby se zárukou (Energy Performance Contracting, EPC) je druh dlouhodobé smluvní dohody, kdy zákazník může využívat nové nebo modernizované energetické vybavení a odměna poskytovateli energetických služeb (Energy Service Company, ESCO) je přímo spjata s úsporami díky nižší spotřebě energie. Z těchto úspor se proplácejí náklady na investici a v případě, že ESCO úspor nedosáhne, musí pokrýt rozdíl mezi skutečnými a zaručenými náklady. Další informace o EPC (EN): BERLÍN (NĚMECKO): Výroba solární energie prostřednictvím financování třetí stranou Kritéria výběru Pardubického kraje: Rekonstrukce systémů vytápění Zlepšení tepelného komfortu ve veřejných budovách Nulové investice z vlastních finančních zdrojů kraje Dlouhodobé řízení energie Smlouva: Na 13 let: zavedení 1 rok (v roce 2007 ve 3 fázích) a 12letá návratnost investice Náklady na investici: 5,4 milionů EUR Garantované roční úspory (provozní náklady): EUR Poskytnuté služby: návrh koncepce a projektu, financování, dodávka a realizace, školení uživatelů staveb, řízení a zajištění energie Úspory energie: 24 % Snížení emisí CO 2 : 23 % Úspory spojené s provozními náklady: EUR Přebytečné úspory po odečtení poplatku pro firmu převedeny na klienty Další informace (CS): Photo: Wikimedia Commons Pronajímat střechy obecních staveb soukromým investorům a zvýšit místní produkci obnovitelné energie ve městě. V roce 2020 byla spuštěna Solardachbörse, projekt výměny střech se solárními panely k podpoře stavby solárních elektráren soukromými investory. Do roku 2009 město pronajalo 25 investorům střech (škol, administrativních budov, sportovních komplexů). Prostřednictvím systému financování třetími stranami mohlo město převést financování solárních technologií a technických znalostí na soukromé investory. Od ledna 2004 se v Německu zvýšily výkupní ceny obnovitelných energií. Díky tomu začala být elektřina vyrobená solárními elektrárnami ekonomicky dostupnější a vzrostl zájem soukromých investorů. Nájemné odpovídá 3 až 7 % příjmů z výkupní ceny za výrobu solární energie. Do roku 2009 bylo v 10 čtvrtích rozmístěno 64 instalací o celkovém výkonu 4 MWp. Projekt financovaný z vlastních zdrojů zcela závislý na soukromých investorech (včetně občanů), kteří mohou využít výkupních cen. Čistý přínos pro město po odečtení poplatku za nájem střech. Další informace (DE):

7 CO JE TO VÝKUPNÍ CENA? DELFT (NIZOZEMSKO): CSpolupráce s místním veřejným dodavatelem energie Výkupní cena je politický nástroj, který ukládá energetickým společnostem nebo podnikům veřejných služeb provozujícím státní rozvodnou síť povinnost nakupovat elektřinu z obnovitelných zdrojů energie za předem stanovenou cenu, jež je dostatečně atraktivní ke stimulaci investic do odvětví obnovitelných zdrojů. Tak se výrobcům elektřiny z určených obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární, větrné a jiné obnovitelné zdroje, zajistí trh a atraktivní návratnost investic do vyráběné elektřiny. K aspektům výkupních cen se řadí přístup do rozvodné sítě, dohody o dlouhodobém nákupu energie a pevně daná cena za kilowatthodinu (kwh). Splnit náročné cíle spojené s klimatem prostřednictvím vybudování nové sítě místního dálkového vytápění. Společnost pro dálkové vytápění, Eneco Delft Ltd, je nová speciální společnost, která vybudovala, provozuje a udržuje nový systém dálkového vytápění, jejž iniciovalo město Delft. Tato společnost poskytuje prostorové vytápění a dodává teplou vodu přibližně do domácností. Teplo se vyrábí kombinovaně a s využitím průmyslového zbytkového tepla o nízké teplotě. Mateřskou společností této společnosti pro místní vytápění je dodavatel energie Eneco New Energy, který vlastní 97 % akcií. Eneco tento systém vybuduje a bude provozovat. K akcionářům, kteří vlastní 3 % prioritních akcií, se řadí město Delft, město Midden Delfland, Eneco a tři bytová družstva. Náklady na investici: přibližně 120 milionů EUR (výroba a distribuce). Očekávané snížení emisí CO 2 v porovnání s rokem 2008: min t. Návratnost investic pro společnost pro místní vytápění: min. 7,4 % včetně daní a státního grantu na čerpací stanici využívající zbytkové teplo. Tento projekt byl realizován v rámci evropského projektu SESAC a spolufinancuje jej program CONCERTO. Další informace (EN): Photo: Municipality of Delft 12 13

8 MOBILIZACE ZDROJŮ MÍSTNÍCH PARTNERŮ PROSTŘEDNICTVÍM DOTACÍ MĚSTŮM A REGIONŮM Signatáři Paktu starostů a primátorů se dobrovolně zavazují snížit na svém území emise CO 2 s pomocí veřejného i soukromého sektoru. Pro dosažení cílů Paktu je tedy zásadní motivace a aktivní zapojení místních zainteresovaných subjektů a občanů. Místní subjekty mají své představy a strategie. Každý den přijímají rozhodnutí a investují. Domácnosti investují do izolace domu nebo si kupují vozidla, soukromé společnosti investují do staveb, vybavení či procesů... Je naprosto zásadní tyto činnosti sladit, aby přispívaly k cílům Paktu na místní úrovni. Místní orgány a regiony se ocitly v jedinečné silné pozici a mohou pomocí různých iniciativ, jako jsou například dotace, měnit chování a výrazně mobilizovat lidské a finanční zdroje. COMMUNAUTÉ URBAINE DE DUNKERQUE (FRANCIE): Městské dotace podněcují občany k investicím 1 2 Město provádí vzdušnou termografii všech budov: výsledky se zveřejňují na internetových stránkách města. Město zavádí bezplatné zelené číslo (telefonní linku) pro domácnosti, které chtějí konzultovat výsledky termografie spojené s energetickou účinností jejich domu osob se setkalo s poradcem pro energetické otázky Přijato žádostí (296 žádostí o izolaci, 23 o solární panely, 703 žádostí o vlastní kondenzační kotel) 372 případů udělení finanční dotace (77 na izolaci, 8 na solární panely, 280 na kondenzační kotle) Zaměstnáni dva manažeři pro energetiku a jeden projektový koordinátor Další informace (FR): energie/index.html Doplnit energeticky účinné vybavení do obytných budov a více využívat obnovitelnou energii. Na období založilo město ve spolupráci s největším dodavatelem elektřiny, Electricité de France, zvláštní fond v hodnotě 1,1 milionu EUR a tato společnost do něj přispěla celkem EUR. Plánovaný rozpočet na období : 2,5 milionů EUR. Město poskytuje domácnostem přímé dotace: izolace střech (10 12 EUR / m 2 ), izolace zdí (6 8 EUR / m 2 ), kombinovaný systém solárního vytápění (1 400 EUR), individuální systém solárního ohřevu vody (400 EUR) a individuální kondenzační kotel ( EUR). 3 4 Všem domácnostem se poskytuje bezplatné poradenství ohledně: opatření k úspoře energie vztahujících se na jejich dům způsobů, jak získat městské dotace Město zveřejňuje seznam certifikovaných společností, které v domácnostech provádějí opatření k úspoře energie. Photo: Communauté Urbaine de Dunkerque Celková částka přidělená domácnosti závisí na jejích příjmech

9 PROVINCIE LIMBURG (BELGIE): Poskytování technické a finanční podpory městům REGION PIKARDIE (FRANCIE): Regionální dotace v podobě bankovních půjček s nulovým úrokem Zapojit místní orgány do Paktu starostů a primátorů a dostat se do roku 2020 na klimaticky neutrální úroveň. Zapojení hlavních místních partnerů: Dubolimburg: Centrum podpory pro udržitelné stavby: na plný úvazek byli zaměstnáni dva odborníci, kteří poskytují technickou podporu při vypracovávání místních akčních plánů. Jejich platy se financují ze zvláštního grantu na iniciativy v Limburgu, Limburg Sterk Merk. Infrax: Provozovatel rozvodné sítě: poskytuje finanční podporu na smlouvy ESCO, bezplatné energetické audity pro obecní budovy, granty na investice do úspor energie obyvatelům a obcím (2 4 EUR/m 2 tepelné izolace) a systém pro monitorování spotřeby energie ve stavbách. Odborníky spolufinancuje program Inteligentní energie v Evropě v rámci projektu Come2CoM. BBL: Vlámská zastřešovací organizace, která zastupuje přibližně 140 místních hnutí pro životní prostředí ve Flandrech: propaguje Pakt, pořádá osvětové kampaně se zainteresovanými subjekty a poskytuje technickou podporu. Provincie: poskytuje granty malým projektům pro udržitelnost ( EUR ročně) a zkoumá možnost vytvoření klimatického fondu k financování větších projektů pro obnovitelnou energii. V roce 2011 se všechny obce chystají přijmout politický závazek k přijetí politiky pro klima. Další informace (NL,EN): Shutterstock Poskytnout půjčky s nulovým úrokem domácnostem v průběhu pěti let (počínaje rokem 2006) a dosáhnout úspor energie v celkové výši 20 milionů EUR. Opětovně spustit trh s izolací v Pikardii tím, že se pro řemeslníky a stavební firmy vytvoří zakázky v hodnotě 100 milionů EUR, které během pěti let přinesou pracovních míst. Zapojit bankovní a finanční sektor do investic k financování energetické účinnosti. Partneři: Region Pikardie, GDF Suez, banka Solfea, EDF, Domofinance a Crédit Agricole. Pro každou domácnost je na izolaci vyhrazeno až EUR, půjčka není podmíněna výší příjmů a je splatná až do sedmi let. Na obnovitelné tepelné technologie (tepelná čerpadla, dřevo, solární energie) je přiděleno EUR s až desetiletou splatností. Soukromá osoba zašle bance žádost o půjčku s razítkem stavební firmy, která provede práce. Banka odpoví do 48 hodin. Banka platí přímo stavební firmě po dokončení prací a po přijetí potvrzení o pracích podepsaného zákazníkem i společností. Soukromá osoba bance neplatí žádný úrok. Úroky zaplatí region Pikardie. V průběhu 3 let vyřízeno přes žádostí. V období : financováno případů izolačních prací (přibližně EUR na každý případ). V roce 2009: spolufinancováno případů izolačních prací a obnovitelných technologií (10 milionů EUR z regionálního spolufinancování). Objem stavebních prací: EUR 100 milionů s pákovým efektem rovnajícím se 10. Další informace (FR):

10 LAUSANNE (ŠVÝCARSKO): Solární výměnný program BÍLSKO-BĚLÁ (POLSKO): Granty občanům Umožnit občanům, aby nakupovali zelenou energii, a přispívat k financování fotovoltaických (FV) elektráren. V roce 1999 město Lausanne provedlo marketingový průzkum ekologických poplatků. Odběratelé elektřiny byli ochotni platit vyšší ceny za kwh energie vyrobené z obnovitelných zdrojů energie. Cena byla stanovena na 0,90 CHF (0,57 EUR) za kwh, což odpovídá nákladům na fotovoltaické zařízení na základě anuity vypočítané za předpokladu 20leté životnosti. Výrobci obnovitelné elektřiny financují, navrhují a instalují fotovoltaické jednotky na soukromé budovy zákazníků představujících přibližně 4 % odběratelů elektřiny od společnosti se přihlásilo k odběru celkem kwh, které FV stanice vyrobily v období V lednu 2011 se Solární výměnný program přeměnil v Nativa Plus, produkt certifikovaný fondem WWF. Tato společnost poskytující veřejné služby nyní dodává všem klientům automaticky 100% obnovitelnou energii a ceny se od roku 2010 nezvýšily. Další informace (FR): Podporovat občany ve výměně kotlů na uhlí za ekologičtější. Finanční pobídky se nabízejí v podobě grantů na výměnu topných zařízení. Podíl grantů se během programu měnil a pohyboval se v průběhu let od 65 do 72,5 %. Výměna cca 450 kotlů na uhlí Snížení emisí CO 2 v Bílsku-Bělé o více než t ročně Zmenšení znečištění plynem a prachem o více než 350 t ročně Modernizace provedená do konce roku 2009 Rok Celkem Počet kotlů Ekologický dopad CO 2 (tun/rok) 344,6 1546,9 667, ,6 Další snížení, např. SO 2 (tun/rok) 65,9 202,2 89,8 357,9 Další informace (EN): en.pdf Společnost poskytující veřejné služby v Lausanne vyjednává s výrobci dohody o výkupu veškeré jejich produkce solární elektřiny na dobu 20 let, a to rovněž za 0,90 CHF (0,57 EUR) na kwh. Shutterstock Photo: Municipality of Bielsko Biala 18 19

11 STÁTNÍ FONDY A PROGRAMY FINANCE A PROGRAMY EU ČESKÁ REPUBLIKA: Program Zelená úsporám Podnítit investice veřejného sektoru a občanů do energetické účinnosti a technologií obnovitelných energií. Podpora na vypracování projektu: až 800 EUR Žadatelé obdrží seznam certifikovaných projektantských/ stavebních společností. Na programové období se přiděluje do strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, řízených státními či regionálními řídícími orgány jmenovanými členskými státy, přibližně 36 % rozpočtu EU. Zhruba 22 % rozpočtu EU přispívá na programy centrálně řízené Evropskou komisí. V energetice se jedná například o program Inteligentní energie pro Evropu. Rozpočet programu ve výši 1 miliardy EUR získané z obchodu s emisemi s Japonskem. Finance se přidělují v podobě přímých dotací způsobilým příjemcům domácnostem, družstvům vlastníků bytových jednotek, bytovým družstvům, obcím (včetně městských čtvrtí), obchodním subjektům a jiným právním subjektům. Občané žádají o grant v jednom z krajských pracovišť programu ( infocentra ) nebo na místních pobočkách 9 pověřených komerčních bank. Možnost změnit podmínky programu, pokud mají příjemci skutečný zájem. Kvalitní izolace rodinných domů a nepanelových bytových domů. Výměna ekologicky nešetrných systémů vytápění za nízkoemisní kotle na biomasu a efektivní tepelná čerpadla v nových nízkoenergetických budovách. Stavba nových domů v souladu se standardy pasivní energie. ČLENSKÉ STÁTY A REGIONY EU ROZHODUJÍ O VYUŽÍVÁNÍ: STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI TECHNICKÉ PODPORY JESSICA TECHNICKÉ PODPORY JASPERS PROGRAMŮ SPOLUPRÁCE INTERREG IV A A INTERREG IV B E V R O P S K É F O N DY Ř Í Z E N É C E N T R Á L N Ě EVROPSKOU KOMISÍ PROGRAMY SPOLUPRÁCE INTERREG IV C A URBACT PROGRAM INTELIGENTNÍ ENERGIE PRO EVROPU (IEE) NÁSTROJ ELENA (FINANCOVÁN Z IEE) SMART CITIES Schválení projektu závisí na energetickém výkonu před renovací nebo po ní. Instalace technologií obnovitelné energie (např. solárních panelů). Rychlý postup: 10 týdnů od předložení žádosti do podpisu smlouvy Další informace (CS, EN): about-the-green-savings-programme/ 20 21

12 STRUKTURÁLNÍ FONDY A FOND SOUDRŽNOSTI REGION FRANCHE-COMTÉ (FRANCIE): Nízkoenergetické sociální bydlení Renovace 36 jednotek sociálního bydlení ve městě Dole. OPERAČNÍ PROGRAM Region Franche-Comté FOND Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) CELKOVÉ NÁKLADY EUR FINANCOVÁNÍ Spolufinancování EFRR: 14 % Financování z vlastních zdrojů: 82 % Bonus za modernizaci najímané nemovitosti: 4 % Další informace (FR): Mission%20 ope-%c3%a9nergie-150ppi_0.pdf MĚSTO KAUNAS (LITVA): Modernizace dálkového vytápění Modernizace rozvodné sítě dálkového vytápění v Kaunasu s využitím moderních technologií. Rozvoj sociální a ekonomické infras- OPERAČNÍ PROGRAM truktury FOND Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) CELKOVÉ NÁKLADY EUR SPOLUFINANCOVÁNÍ EFRR 70 % Další informace (LT, EN): map_of_projects/?prior=1&aps=1040 Shutterstock KARLOVARSKÝ KRAJ (ČESKÁ REPUBLIKA): Profesionální školení montérů solárních panelů Photo: ISSTE Sokolov-Pavel Janus Solární škola, Solarteur profesionální školení pro pracovníky s technologiemi obnovitelných energií OPERAČNÍ PROGRAM Rozvoj lidských zdrojů FOND Evropský sociální fond (ESF) CELKOVÉ NÁKLADY EUR SPOLUFINANCOVÁNÍ ESF 80 % Další informace (CS, DE): EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR) pro zlepšení energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie ve stávajícím bydlení V každém členském státě se na výdaje na zlepšení energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie ve stávajícím bydlení vztahuje částka ve výši až 4 % celkové přidělené částky EFRR.* Členské státy musí pozměnit stávající priority a přerozdělit obdržené prostředky (EFRR) na opatření k úspoře energie ve stávajícím bydlení. Není třeba žádné formální schválení operačních programů ze strany Evropské komise. Členské státy nemusí s provedením potřebných změn čekat až do konce roku * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 397/2009 ze dne 6. května 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost investic do energetické účinnosti a obnovitelné energie v oblasti bydlení

13 TECHNICKÁ PODPORA JESSICA JESSICA: Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí) JINÍ INVESTOŘI (soukromí a z veřejného sektoru) MĚSTO Včetně příspěvků z půjček a staveb Granty ze strukturálních fondů ROZVOJ MĚST Investice (vlastní kapitál, záruka na půjčku) Shutterstock EVROPSKÁ KOMISE ČLENSKÝ STÁT NEBO REGION prostřednictvím určeného řídícího orgánu Holdingový fond volitelný Půjčky Mezinárodní finanční instituce a banky Projekty, které jsou součástí Integrovaného plánu pro udržitelný rozvoj měst LITVA: Holdingový fond ke zlepšení energetické účinnosti panelových domů Zlepšit energetickou účinnost panelových domů prostřednictvím výhodných půjček majitelům. Litevské ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí založily v červnu roku 2009 holdingový fond s prostředky ve výši 227 milionů EUR, který spravuje Evropská investiční banka (EIB). Financované projekty: investice do energetické účinnosti panelových domů. Dohody o půjčkách podepsané mezi EIB, jakožto správcem litevského holdingového fondu JESSICA, a bankami Šiaulių bank a Swedbank. Obě banky poskytnou jednotlivým majitelům bytů půjčky na modernizaci energetické účinnosti v celkové výši 12 milionů EUR. Majitelé mohou požádat o 20letou půjčku s pevnou, nízkou úrokovou sazbou, která se musí použít k investicím do energetické účinnosti s cílem výrazných úspor účtů za energie. Shutterstock LONDÝN (SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ): Fond JESSICA s prostředky ve výši 100 milionů GBP k financování projektů udržitelné energie Londýnský fond Jessica tvoří 50 milionů GBP z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 32 milionů GBP z Londýnské agentury pro rozvoj (London Development Agency) a 18 milionů GBP z Londýnské rady pro odpad a recyklaci (London Waste and Recycling Board). Financované projekty: decentralizovaná energetická infrastruktura s efektivnější produkcí elektřiny a tepla blíže odběrateli (se zmenšením ztrát při přenosu); infrastruktura odpadů s větší recyklační kapacitou; využívání zařízení spalujících odpad na energii a výroba obnovitelné energie, při níž se zmenšuje objem zavážky a stimulují se investice do životního prostředí. Financování projektu se soustředí na regenerační oblasti s velkou nouzí. VÝHODY VYUŽÍVÁNÍ FONDŮ JESSICA Recyklace fondů: Prostředky investované do vyhovujících projektů lze znovu využít na nové investice, čímž se výrazně zvětší jejich efektivita. Pákový efekt: Prostřednictvím fondů JESSICA lze zapojit soukromý sektor, čímž se podnítí další investice a využije se kompetencí externích subjektů na poli projektového managementu. Pružnost: JESSICA nabízí pružnější přístup, protože nabízí vlastní kapitál, dluhové produkty či záruky dalších investic do udržitelného rozvoje měst. Odbornost: Členské státy, města a regionální orgány těží z odborné kvalifikace bankovního a soukromého sektoru. Další informace o JESSICA a dosud založených fondech: Další fondy Jessica byly založeny v Itálii, Moravskoslezském kraji (ČR), Andalusii (Španělsko), Řecku, Portugalsku, Velkopolském vojvodství a v jiných zemích a regionech

14 TECHNICKÁ PODPORA JASPERS JASPERS: Joint Assistance to Support Projects in European Regions (Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech) PROGRAMY SPOLUPRÁCE INTERREG IV A A INTERREG IV B Interreg IV A: Přeshraniční spolupráce: Interreg IV B: Mezinárodní spolupráce: Jaspers pomáhá 12 středoevropským a východoevropským členským státům EU v přípravách rozsáhlých projektů předkládaných k financování z grantů v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu projektů předkládaných ke schválení útvarům Komise. Podpora JASPERS, která je bezplatná, se zaměřuje na zrychlení začleňování dostupných fondů. PŘÍKLADY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ Geotermální zdroj vytápění v Litoměřicích Modernizace železnice mezi Novým Mestem a Zlatovcemi (Slovensko) Nákup moderních nízkopodlažních tramvají v Poznani (Polsko) Další informace (EN): Shutterstock FRANCOUZSKO-ŠVÝCARSKÝ PROJEKT: Rêve d Avenir Vytvořit území-laboratoře, která se zavážou, že překročí evropské energetické a klimatické cíle do roku místních orgánů, signatářů Paktu zastupujících 3,5 milionu obyvatel, testuje různé nástroje a metody, které povzbudí občany a zainteresované strany v tom, aby přispěli ke společnému cíli Paktu. OČEKÁVANÉ Všechny činnosti šetrné k životnímu prostředí, které zrealizují místní partneři (MSP, sdružení, občané atd.), jako např. jízda na kole do práce, používání žárovek s nízkou spotřebou elektřiny nebo energeticky účinné kotle, budou zveřejněny na internetovém portálu. Tato platforma 3x2O, napojená na Mapy Google, počítá úspory energie a CO 2 v rámci jednotlivých činností, lokalizuje je v mapě a umožňuje výměnu nápadů mezi členy komunity. Platforma bude otevřena všem evropským místním orgánům v roce Další informace (FR):

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting

Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU. Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting Finanční nástroje alternativní forma financování městského rozvoje z prostředků EU Daniel Foltýnek, PPF Financial Consulting 4J neboli iniciativy Evropské komise Evropská komise připravila v rámci přípravy

Více

ENVIROS - Company presentation

ENVIROS - Company presentation ENVIROS - Company presentation Kreditní linky podporující energeticky úsporné projekty Róbert Máček - ENVIROS O nás ENVIROS, s. r. o. je jednou z předních poradenských společností poskytující své služby

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011

Nabídka zajištění dotací z EU. XXIV.výzva OPŽP. Březen 2011 Nabídka zajištění dotací z EU XXIV.výzva OPŽP Březen 2011 Operační program životního prostředí 2007 2013 OPŽP je financován ze dvou fondů Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti Druhý

Více

Efektivní využití energie

Efektivní využití energie Internetový portál www.tzb-info.cz Efektivní využití energie Ing. Bronislav Bechník, Ph.D. odborný garant oboru Obnovitelná energie a úspory energie energie.tzb-info.cz www.tzb-info.cz Obsah Optimalizace

Více

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy

Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Energy Performace Contracting a Strukturální fondy Vladimír Sochor SEVEn, o.p.s. mezinárodní konference ENEF 2012, Banská Bystrica, 17. 10. 2012 1 Dokumenty o energetické účinnosti Dokument o energetické

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015

Energetická politika a rozvoj města Litoměřice. Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Energetická politika a rozvoj města Litoměřice Podnikatelské Fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem, 21. září 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany

Více

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko

JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko JESSICA holdingový fond Moravskoslezsko Datum: Místo: Prezentuje: 11. 6. 2012 Ostrava David Sventek Iniciativa JESSICA Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas (Společná evropská

Více

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020

Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Představení OPŽP: Nový Program 2014-2020 Konference Biomasa & Energetika, Třebíč, 9. a 10. prosince 2014 Ing. Vojtěch Beneš vedoucí metodického odboru SFŽP ČR Návaznost OPŽP 2007-13 a 2014-2020 OPŽP 2014-2020

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015

Energetický management města Litoměřice. Praha, 12. května 2015 Energetický management města Litoměřice Praha, 12. května 2015 Strategický plán rozvoje Strat města Litoměřice Činnosti energetického managementu a ochrany klimatu A Energetický plán města Geotermální

Více

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP

Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Jak dosáhnout povinného požadavku na budovy s téměř nulovou spotřebou energie s pomocí dotačních titulů NZÚ a OPŽP Nová zelená úsporám Program Ministerstva životního prostředí zaměřený na úspory energie

Více

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE

FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V ENERGETICE OBSAH: 1. Úvod představení společnosti SEVEn 2. Způsoby financování projektů v energetice 1. Vlastní zdroje 2. Dotační prostředky 3. Energetické služby se zárukou EPC

Více

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti

Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Rozvoj energetických služeb v kontextu evropské směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference o energetických úsporách Úspory energie a metoda EPC hotel Diplomat, 27. 11. 2012 Praha Obsah Postoj

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Energetické služby se zárukou

Energetické služby se zárukou Energetické služby se zárukou BANKA BUSINESS CENTRUM Poskytovatel komplexních energetických služeb a spolehlivý dodavatel elektřiny Skupina Enel 40 98 1,9 61 73 42 zemí GW milionu milionu tisíc % na ctyrech

Více

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015

Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 Zpráva o provádění finančních nástrojů v Integrovaném regionálním operačním programu v roce 2015 ŘO IROP, jak uvádí Programový dokument IROP, plánuje využití finančního nástroje ve specifickém cíli 2.5

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020

Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Ondřej Pašek Podpora komunitních obnovitelných zdrojů v připravovaných operačních programech 2014-2020 Dohoda o partnerství Schválena Vládou ČR 9. 4. 2014, odeslána k formálním vyjednáváním s Evropskou

Více

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

(SEAP) SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Michal Staša SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. 1 Obsah Pakt starostů a primátorů Akční plán pro udržitelnou energii (SEAP) Co je potřeba

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje V Písku dne: 05.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 25.02.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Společná deklarace o spolupráci na rozvoji a implementaci konceptu

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

Státní fond rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení Státní fond rozvoje bydlení Realizace finančního nástroje JESSICA 11. září 2012 BYTOVÝ FOND ČR kde jsme výchozí situace ZANEDBANOST BYTOVÉHO FONDU CELKOVÁ INVESTIČNÍ POTŘEBA PRO SEKTOR BYDLENÍ NUTNÁ ROČNÍ

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 16. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH Identifikace výzvy

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

Pakt starostů a primátorů

Pakt starostů a primátorů Pakt starostů a primátorů Města a klimatická změna, Svitavy, 12.7.2012 Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D. 11.7. 2012 Úvod 2 Co je to Pakt starostů a primátorů? Iniciativa Evropské komise podporující lokální

Více

Globální úvěr Zelená energie

Globální úvěr Zelená energie Globální úvěr Zelená energie Program Zaměření na úspory energií Kombinace bankovního financování s dotačními granty Vyřízení úvěru i grantu se odehrává na jednom místě Veškerá administrativa s vyřízením

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 37. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ENERGETICKÉ ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH II Identifikace

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

klimatu & energetiky

klimatu & energetiky Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu & energetiky CZ Jedinečné hnutí vycházející zdola Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky sdružuje místní a regionální orgány, které se dobrovolně

Více

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC?

EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? EPC a EC EPC (Energy Performance Contracting) Co je to EPC? Energy Performance Contracting, v česku někdy taktéž nazývaný financování z energetických úspor, patří společně s EC (Energy Contracting) mezi

Více

Vize udržitelné energetiky pro Brno

Vize udržitelné energetiky pro Brno Vize udržitelné energetiky pro Brno Smart City strategie Martin ANDER Náměstek primátora města Brna Smart City přístup Zlepšování životního prostředí a zvyšování kvality života při současném snižování

Více

Dotace na navrhovaná opatření

Dotace na navrhovaná opatření Dotace na navrhovaná opatření 1. Dotační programy, podporující opatření ke zlepšené tepelně - energetických vlastností obálky budov Obecně lze říci, že opatření, která řeší zlepšení energetických vlastností

Více

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI

POŽADAVKY A IMPLEMENTACE SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ Aquatherm Praha 2014 4. března 2014 Energetická účinnost (EE) v rámci strategie Evropa 2020, jeden z cílů klimaticko-energetické politiky 20-20-20: snížení emisí x zvýšení

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Definice European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Prosinec 2010 Berliner Energieagentur GmbH Disclaimer: The sole responsibility for the content of this paper

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR

EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR EPC DLOUHODOBÁ GARANCE ENERGETICKÝCH A FINANČNÍCH ÚSPOR EPC je partnerství mezi poskytovatelem energetických služeb a subjekty ve veřejném či soukromém sektoru. Cílem je prokazatelné zvýšení energetické

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova spolufinancované ze zdrojů Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova jsou udržitelným a efektivním způsobem

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

Inteligentní města a obce

Inteligentní města a obce aktuální stav a výhled do budoucna Evropská inovační partnerství v rámci inteligentních měst a obcí Sdělení Komise: evropské inovační partnerství (červenec 2012) vznik inovativních řešení v rámci tzv.

Více

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti

Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Hlavní rysy y směrnice o energetické účinnosti Mezinárodní konference CombinES komplexní renovace budov kombinace metody EPC s dotacemi na zateplení Městská knihovna v Praze, Mariánské nám. 1, Praha 1,

Více

OP Podnikání a inovace

OP Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace Ing. Tomáš Severa Regionální projektový manažer České Budějovice 2.4.2009 Obsah -- Představení Agentury CzechInvest -- Program -- přijatelné projekty -- zkušenosti

Více

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná. Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná Ostrava -16.2.2011 Bc. David Ćmiel, starosta obce Písečná Poloha obce geografická poloha Moravskoslezský kraj, 15 km východně

Více

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o.

Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. www. jscom m.cz Nová zelená úsporám Projekční kancelář - JS Communication s.r.o. Od 23. ledna přijímá naše projekční kancelář nabídky na zpracování žádosti do programu Nová zelená úsporám. Projekční kancelář

Více

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP

Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Setkání představitelů měst a obcí Středočeského kraje a hl. m. Prahy Praha, 28. 3. 2011 Řešení problematiky Zelená úsporám a SFŽP Tomáš Chalupa Ministr životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM background Program

Více

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky?

3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 3. panel: Jaký vliv budou mít aktivity na zvýšení energetické účinnosti na budoucí povahu evropské energetiky? 2. 4. 2015, Pražské evropské energetické fórum 1 Vliv různých faktorů na celkovou spotřebu

Více

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč

Financování projektů na využití biomasy. Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Financování projektů na využití biomasy Martin Dykast 9.12.2014, Třebíč Co chápeme jako projekty na biomasu - Bioplynové stanice - Výroba tepla, bez a s kombinací výroby elektřiny - Projekty zpracovávají

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY

PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY PŘÍPADOVÁ STUDIE CASE STUDY červenec 2014 ZERO-CARBON AREA BRONX, BRNO CÍL STUDIE Shrnutí Cíl = nalezení směru - strategie rozvoje lokality jak z pohledu rekonstrukce stávajících budov, tak výstavby nových

Více

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace

3. výzva pro rodinné domy - obecné informace 3. výzva pro rodinné domy - obecné Třetí výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ rodinné domy (dále jen výzva") zahrnuje následující oblasti podpory: A. Snižování energetické náročnosti stávajících

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

CHARAKTERISTIKA METODY EPC

CHARAKTERISTIKA METODY EPC ÚVOD DO PROBLEMATIKY CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou energie, kdy celková výše plateb závisí na výši

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 INTEGROVANÉ TERITORIÁLNÍ INVESTICE POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla a právní předpisy upravující další kolo investic v rámci politiky soudržnosti

Více

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016

Územní energetická koncepce Pardubického kraje. Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Územní energetická koncepce Pardubického kraje Ludmila Navrátilová, předsedkyně výkonné rady ETIK 03/2016 Energetická koncepce Povinnost zpracování energetické koncepce zavádí pro Českou republiku, resp.

Více

PŘÍLOHA Č. 4 ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ ÚEK LK

PŘÍLOHA Č. 4 ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ ÚEK LK PŘÍLOHA Č. 4 ZDROJE PRO FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ ÚEK LK LIBERECKÝ KRAJ 1 OBSAH 1 PŘEHLED FINANČNÍCH ZDROJŮ PRO FINANCOVÁNÍ OPATŘENÍ VČ. VYUŽITÍ DOTAČNÍCH TITULŮ...3 1.1 Možné zdroje financování...3 1.2 Strukturální

Více

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty)

Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Uživatelsky příjemnější program Zelená úsporám (aktuality, novinky, kontakty) Oblast A: Úspora energie na vytápění V oblasti A podporuje program Zelená úsporám opatření vedoucí k úsporám energií na vytápění

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji

Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Podpora energetického využívání biomasy v Moravskoslezském kraji Zpracovala: Ing. Petra Koudelková Datum: 28-29.2.2008, Biomasa jako zdroj energie II Koncepční strategie (1) Územní energetická koncepce

Více

Koncept Smart Cities z pohledu MŽP

Koncept Smart Cities z pohledu MŽP Koncept Smart Cities z pohledu MŽP Pavla Vidanová Ministerstvo životního prostředí ISSS 2017 Hradec Králové, 3. dubna 2017 Environmentální aspekty Smart Cities Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV

SOUČ SOU ASNÝ ASNÝ STAV SOUČASNÝ STAV V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ ENERGETICKÝCH SLUŽEB METODOU EPC CHARAKTERISTIKA METODY EPC Energy Performance Contracting (EPC): smlouva na poskytování konkrétních služeb souvisejících se spotřebou

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO ČESKÝCH PODMÍNEK VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU Sdělení EK z 11/2010 Energie 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou

Více

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY

V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY 1,52 milionu bytů V OHROŽENÍ POTŘEBUJE OPRAVY za 680 miliard korun Státní fond rozvoje bydlení Ministerstvo pro místní rozvoj JESSICA 2013 Nový start pro české bydlení! BYTOVÝ FOND ČR KDE JSME VÝCHOZÍ

Více

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města

Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města 5/3/2013 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. Evropské fondy v období 2014-2020 obce a města Kolik zbývá čerpat prostředků ERDF v ROP SČ ERDF (kurz: 24,50 Kč/Euro) Doprava Cestovní ruch Integrovaný rozvoj území

Více

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM

Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Program Ministerstva životního prostředí ZELENÁ ÚSPORÁM Zelená úsporám je název nového Programu, který vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí ČR. Cílem programu je podpořit vybraná opatření úspor energie

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Jak financovat projekty zahrnuté v SEAP?

Jak financovat projekty zahrnuté v SEAP? TÉMA 4 Financování Obsah prezentace 1. Rozhodovací strom financování 2. Vlastní zdroje 3. Partnerství veřejné a soukromé sféry 4. Municipální dotace/dotační programy 5. Státní fondy/programy 6. Fondy/programy

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017

Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika. prosinec 2017 Dotace a investiční pobídky Deloitte Česká republika prosinec 2017 Výzva III programu Úspory 2 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo III. výzvu programu Úspory. Program je určen všem podnikům, které

Více

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1

Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 Kategorizace kód intervence (dimenze 1 oblast intervence a další dimenze) programy podpory metodika pro žadatele 1 /Intervence = jedná se pouze o částku z ERDF (Evropský fond pro regionální rozvoj)/ Tato

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV

VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Ing. Jiří Cihlář VÝVOJ LEGISLATIVY A NAVRHOVÁNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÝCH BUDOV Konference Energie pro budoucnost XV 23. dubna 2015, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme mluvit? - LEGISLATIVA A JEJÍ NÁVAZNOST NA

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013

Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru. Egon Čierný 23.5.2013 Financování projektů OZE a úspor energií ve veřejném sektoru Egon Čierný 23.5.2013 Obsah 1. Kam investovat - do jakých typů projektů? 2. Co banka nabízí pro financování projektů úspor energií a OZE? 3.

Více

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU

PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU PODPORA OBNOVY BYTOVÉHO FONDU Financování oprav bytového fondu pro období 2012-2020 Ing. Jiří Koliba, ředitel Státního fondu rozvoje bydlení 11. září 2012 Koncepce bydlení České republiky do roku 2020

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro. technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně ě šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov 1 EPC principy py a příklady Možnosti financování a příklady projektů Ing. Vladimír Sochor

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.6.2016 COM(2016) 414 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ obsahující posouzení požadované podle čl. 24 odst. 3 a čl. 120 odst. 3 třetího pododstavce nařízení

Více