Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=memo/06/465&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=cs"

Transkript

1 NEWS from Brussels Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu 01/ Prosinec 2006 Editorial EK pro odstranění kapitálového zdanění 1 European Enterprise Awards znají své vítěze ve všech 6 kategoriích. Přehled vítězů najdete na straně 2. Nepřímé zdanění: EK navrhuje odstranit zdanění kapitálu při jeho zvyšování Hlavní témata a události z EU European Enterprise Awards Nové EU programy PROGRESS nový program pro zaměstnanost a sociální solidaritu Erasmus Mundus Okno vnější spolupráce Stručně z Bruselu Upozornění na výzvy Anonce volných pracovních míst Agenda událostí EU Evropská komise navrhuje naplánovat zdanění kapitálu do roku 2010, a to za účelem podpory rozvoje společností podnikajících v EU. Zdanění kapitálu je nepřímou daní uvalenou na příspěvky zvyšování kapitálu pro kapitálové společnosti a restrukturační operace v kapitálových společnostech. S ohledem na nepříznivý ekonomický dopad je toto daňové zatížení brzdou pro hospodářský růst. V dnešní době je tato daň uvalena pouze 7 členskými státy EU (Řecko, Španělsko, Kypr, Lucembursko, rakousko, Polsko a Portugalsko). Cílem návrhu je: odstranění kapitálového zdanění a zesílení prohibice tvorby resp. uvalení jiných podobných daní. Návrh předkládá plán ve dvou fázích. Do roku 2008 navrhuje limit 0,5 % sazby kapitálového zdanění a do roku 2010 počítá s jeho úplným odstraněním. Pro další informace o daňové politice: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu The Rose House 46 Boulevard de la Cambre B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32) Nové EU programy: Nový program pro sousedské státy EU Erasmus Mundus Okno vnější spolupráce Dočtete se na str. 5 Nové EU programy: PROGRESS nový ucelený program zaměřený na zaměstnanost a sociální solidaritu Dočtete se na str. 4

2 Hlavní témata a události z EU European Enterprise Awards (EEA) vyhodnocení Během slavnostní ceremonie prvního ročníku udělování Evropských cen za podnikatelského ducha (EEA) bylo v Bruselu oceněno 6 iniciativ místních orgánů na podporu podnikání, a to v konkrétně v 6 kategoriích: Podpora podnikání, Omezování byrokracie, Investování do obyvatel, Odpovědné podnikání, Průkopník v podnikání a Velká cena poroty. Cena za podporu podnikání byla udělena za podporování obchodu. Vítězem této kategorie se stalo Lienz-Městská část v Rakousku. Město předložilo nový druh programu rozvoje městské části, ve které proces nabývání vlastnictví spočívá na bedrech místních obyvatel a podnikatelů. Ve středu tohoto procesu stojí marketingové oddělení Městské části Lienz Městský marketing jako zprostředkovatel vize tohoto rozvoje městské části a aktivní článek mezi investory, od politických a administrativnách reprezentatnů po místní obyvatele. Výsledky této iniciativy, která zahrňuje 42 vlastníků domů, 27 podnikatelů a 34 poskytovatelů veřejných služeb, lze již pozorovat ve výstavbě nového nákupního centra bez umělé střechy a marketingové iniciativě pro podnikání ve starobylé části města. V konkurenci s venkovem se Lienz městská část posunula na úspěšnější příčku, město zvýšilo obrat o 7,5 % a o 15 % frekvenci a délku pobytu návštěvníků v centru města. Cena za snižování byrokracie byla udělena za nástroje vedoucí ke sjednodušení administrativních procedur. Vítězem této kategorie se stala Iniciativa Firmy On-the-Spot, Coimbra, Portugalsko. Firma On-the-Spot v Coimbrii (Portugalsko) se stala novým speciálním režimem, který umožňuje založit společnost za méně než hodinu. Iniciativa Firmy On-the-Spot, poskytovana Radou podnikatelského centra (CEC) ve spolupráci s UMCA (Unidata koordinace modernizace administrativy), rozvinula způsob podpory nových podnikatelských iniciativ tím, že umožnila založit obchodní společnost za méně než hodinu, a za přiměřené náklady podnikatele a také jednotlivých kanceláří. Tato iniciativa byla vyvinuta za pouhé 4 měsíce ve spolupráci s ministerstvy. Po úspěšném snížení doby nezbytné k založení společnosti na jednu hodinu byla iniciativa rozšířena do celé krajiny s efektivními výsledky: bylo ušetřeno více než eur a dní, a také bylo vytvořeno nových pracovních míst. Na základě úspěchu tohoto projektu se plánují nové iniciativy včetně Členství On-the-Spot v Arbitrážním centru a Ochranná známka On-the-Spot. Cena za Investování do obyvatel byla udělena za vzdělávání v podnikání a vítězem se v této katerii stala Nadace pro výzkum a školení podnikatelského ducha, Valony, Belgie. FREE (Nadace pro výzkum a školení podnikatelského ducha) je nezisková organizace, která používá vzdělávácí a komunikační aktivity na to, aby podnítila mladé lidi k odstartování inovačních projektů v mnohých obchodních sférách. V kontextu Marshallova plánu Valonskému regionu, byl FREE pověřen koordinací a šírením programu podnikatelského ducha mezi frankofonním obyvatelstvem Belgie a především, aby zvýšil počet společností založených ve Valonech. FREE pracuje s různymi vzdělávacími sítěmi, za účelem spuštění velkého počtu akcí ve školách a také informování o podnikání prostřednictvím médií pro větší zviditelnění. V základních školách již FREE propagovali mini-společnosti, organizovali návštěvy žáků do různych společností a pomáhali více než 20,000 žákům základních škol realizovat jejich osobní projekty. Cena za odpovědné podnikání byla udělena za udržitelné obchodní praktiky. V této kategorii se vítězem stal Autopromozione Sociale, Řím, Itálie. Autopromozione Sociale je inspirativní projekt, který byl založen městem Řím k propagaci alternativních hospodářských aktivit. Vytvořil stálý prostor na předměstích Říma, kde 750 obchodních společností pracuje v sociálních sférách či oblastech životního prostředí jako např. ve vzájemně výhodném obchodě, biodynamickém zemědělství, etických financích, recyklaci, úsporách energie, odpovědného cestovního ruchu a volně dostupného softwaru. Zatímco tato podpora vedla k tvorbě více než pracovních míst, počátečným bodem projektu byla skupina koordinátorů tvořena podnikately a iniciatívnimi jednotlivci s vizemi jak zlepšit kvalitu života na předměstích města. Základem se stal princip, že hospodářský růst je tvořen pozitivní kulturní atmosférou a řadou nových podniků vzájemně působících spíš s komplexností udržitelného rozvoje než izolovanými individuálními iniciativami. Cena za průkupníka v podnikání byla udělena za propagaci podnikatelské kultury a vítězem v této kategorii se stal Ifex: Iniciativa pro nastartování podniků a business transfer, Bade-Wuerttemberg, Neměcko. Iniciativa IFEX je velká regionální iniciativa pro podporu podniků v jejich počátečném stádiu a také prodej podniků se zvláštním důrazem na ženy a mládež. Prostřednictvím svého online portálu, poskytuje agentura Ifex komplexní informace o politikách zakládání podniků a o podnikových transferech, přičemž poskytuje přístup k široké síti více než poskytovatelů podpůrných služeb. Smyslem úspěchu tohoto projektu je jeho závazek, že bude poskytovat na míru šité vzdělávací a podpůrné služby pro specifické cílové skupiny, včetně škol, univerzit, žen, etnických a menšinových skupin. Specializovaná síť Ifex, pozůstavající ze veřejných a soukromých činitelů, pomohla za poslední 2 roky zajistit pracovních míst podporujících obchodních transefů. Velká cena poroty byla nakonec udělena za nápad, který je považován za nejvíce kreativní a inspirující podnikatelskou iniciativou v Evropě. Vítězem se stala Komise Y4: střední Finsko jako světově nejvíce přátelský region pro podnikatele. Kulturní změna rozšířená prostřednictvím podnikatelského myšlení do všech vrstev společnosti byla zpuštěna Komisí Y4 ve středním Finsku, která se stala vítězem Velké ceny poroty na EEA. Ideologie Y4 se zaměřila na zvýšení rozsahu zohledňování obchodní perspektivy v rozhodovacím procesu. Projekt dal impulz kulturní přeměně středního Finska, zvýšením poměru podnikatelů v regionu, dříve typického pro zavedenou kulturu placeného zaměstnání. V současné době zahrnuje Y4 širokou škálu investorů, včetně místních podnikatelů, volených úředníků, státních zaměstnanců, vzdělávacích institucí, studentských rozvojových společností a jiných podpůrných organizací. Region má vlastního podnikatelského delegáta, který projekt Y4 koordinuje. Do projektu se zapojilo celkem 36 veřejných organizací z celého středního Finska. Proces je výjimečným příkladem podpory setrvačnosti podnikatelské změny na regionální úrovni. Pro více informací o EEA:

3 PROGRESS - Nový program zaměstnanosti a sociální solidarity Nový ucelený evropský program pro zaměstnanost a sociální solidaritu s celkovým rozpočtem více než 700 milionů eur na období bude podporovat cíle stanovené Sociální Agendou a přispívat ke strategii Unie pro tvorbu pracovních míst a hospodářského růstu. Program bude financovat studie, vzájemné učení, kampaně na zvyšování povědomí a podporovat klíčové činitele v 5 oblastech: zaměstnanost, sociální začlenění, pracovní podmínky, rovnost žen a mužů, boj proti diskriminaci. Program se také zaměřuje na zdůraznění výdajů EU na sociální a zaměstnaneckou politiku, zároveň se zlepšením jeji viditelnosti a účelnosti jako celku. Iniciativa je zacílena na aktivity se silnou evropskou dimenzí, která zajistí pro EU jistou přidanou hodnotu, jako např.: Evropské studie na rozšíření obzoru ve věcech zaměstnanosti a sociálních věcí; Školení odborníků v právu a politice nebo monitorování implementace politik EU a práva k podpoře koherentní aplikace; Výstavba sítí národních expertů k podpoře vzájemných vědomostí a výměně dobrých praktik; Podpora klíčových sítí nevládních organizací na evropské úrovni, které jsou aktivní v boji proti diskriminaci a propagaci rovnosti mezi muži a ženami; Šíření informací o politikách a legislativě EK ve sféře sociálních věcí a zaměstnanosti mezi širokou veřejnost. Klíčovým faktorem programu PROGRESS bude spolupráce národních orgánů, organizací zaměstnavatelů a pracovníků a nevládních organizací. Výbor složený z národních zástupců bude pomáhat Komisi program vést a poprvé zasedne 12. prosince Program je zaměřen i na národní, regionální a místní orgány, provozovatele veřejných zaměstnaneckých služeb, společnosti a organizace zaměstnanců, NGO, univerzity, výzkumné instituty a odborníky jako statističtí úředníci a znalci práva, kteří budou také jeho účastníky. Aktivity budou poskytnuty všem 27 členským zemím EU, EFTA, kandidátským a také přístupovým zemím. Tento program nám má pomoci realizovat ambice EU při poskytování přístupu k práci a rovnému zacházení pro všechny, nechal se slyšet Vladmír Špidla, EU komisář pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. PROGRESS nám dává nástroje, které potřebujeme, aby jsme lépe předvídali a odpovídali na kolektívní výzvy, kterým EU čelí, tím, že budeme spolupracovat ruka v ruce s národními vládami a našimi partnery ve veřejné společnosti. Současnou výzvou je prostřednictvím tohoto programu přinést konkrétni výsledky distribucí reálné přidané hodnoty Evropanům,. Pro více informací, navštívte prosím stránku:

4 Politiky a programy EU Vzdělání a školení Nový stipendijní program vzdělání vně EU Evropská komise spustila nový program «Erasmus Mundus Okno vnější spolupráce». Evropská unie se otevírá svým sousedům, a to zejména Rusku, Střední Asii a Íránu, Iráku a Jemenu. První výzva pro předkládání návrhů se uskuteční před koncem roku 2006 a bude poskytovat celkem 1300 stipendií, z nichž 110 bude věnovaných Íránu, Iráku a Jemenu. Tato stipendia ulehčí studentům bakalářského a magisterského studia VŠ, doktorandům a postgraduálům mobilitu mezi těmito zeměmii a EU, a také výměnu akademického personálu pro potřeby výuky, školení a výzkumu. Stipendijní pobyty začnou akademickým rokem a jejich trvání se bude pohybovat od 3 měsíců do 3 let. Projekt se opírá o spolupráci evropských univerzit a univerzit ze 3. zemí, propragujíc trvalé institucionální vazby. Ján Figel, Evropský komisař pro vzdělání a kulturu prohlásil: Jelikož Evropa oslavuje již dvacáté výročí svého programu Erasmus, jsem potěšen stále rostoucí expanzí programu Erasmus Mundus, který šíří naši politiku akademické výměny a mezikulturního dialogu do mnohých zemí světa. S touto novou iniciativou okno vnější spolupráce potvrdila Evropská unie své závazky vůči vyššímu vzdělání pro následný hospodářský a sociální rozvoj. Vyšší vzdělání hraje významnou roli ve tvorbě vysoce kvalitní pracovní síly, v šíření vědeckých objevů a pokrokovém vzdělávání. V souvislosti s dnešní globální ekonomikou a se zvyšující se vzdělanostní společností, propagace mezinárodní spolupráce a mobility mezi institucemi vyššího vzdělání v Evropské unii a ostatních zemích je tím nejlepším řešením: přispívá ke vzájemnému obohacení národů a lepšímu pochopení mezi lidmi. Program nové okno vnější spolupráce staví na všeobecném programu EU Erasmus Mundus: Erasmus Mundus propaguje Evropu jako centrum dokonalosti ve vyšším vzdělání a dává záruky studentům třetích zemí a badatelům získat magisterský titul v Evropě. Také podporuje spolupráci mezi evropskými a mimo-evropskými univerzitami a povzbuzuje k mobilitě evropské studenty a badatele ke studiu na univerzitách v třetích zemích. Od roku 2004 získalo v rámci programu Erasmus Mundu grant již 26 občanů Íránu a Jemenu. Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldner řekla : Stipendia tohoto typu přispívají k rozvoji partnerských zemí a jsou dokonalou cestou k podpoře lepšího porozumění mezi lidmi. Při pohledu na napjaté vztahy v Iránu s mezinárodní komunitou, zůstává proto v zájmu EU pokračovat v podpoře akademických výměn s touto zemí. Více informací o programu Erasmus Mundus můžeze získat na stránkách: dex_en.html Výzvy pro předkládání návrhů a žádostí pro nový program Erasmus Mundus Okno vnější spolupráce lze stáhnout na stránkách:

5 Stručně z Bruselu Legislativa EU EK přijala nové nařízení upravující limity de minimis osvobozující státní podporu pod eur EK příjala nařízení, které osvobozuje oznamovací povinnosti drobných finančních podpor předem, jež mají být prověřené Komisí na základě pravidel pro státní pomoc. Podle ustanovení nového nařízení, státní pomoci nad eur udělené na období 3 let nebudou považovány za státní pomoc. Záruky půjček budou kryty do rozsahu, který garantuje část půjčky nepřesahující 1,5 milionu eur. Aby se zamezilo zneužívání, formy pomoci, pro kteru inherentní částka pomoci nemůže být přesně kalkulováná v předstihu (tzv. netransparentní pomoci) a pomoci společnostem v potížích byly z nařízení vyloučeny. Nařízení bere také v úvahu připomínky obdržené z řady veřejných konzultacích z roku Konstatuje, že jeden ze základů Akčního plánu státní pomoci (viz IP/05/680 a MEMO/05/195) navrhuje zjednodušení pravidel poskytování státní pomoci, vylepšení hospodářských analýz podpory a připouští, aby se Komise více soustředila na vymáhání distorzních případů. Nařízení bude publikováno v Úředním věstníku do konce roku 2006 a vstoupí v platnost 1. ledna Pro bližší informace viz: Legislativa EU Hodnotící zpráva EU o pokroku reforem pro zvýšení hospodářského růstu a pracovních míst v ČR Komise učinila závěr, že pokrok ve vztahu k výzvám, jenž ČR čelí, je opožděn. V některých sférách není zcela jasně pochopen. Mnohé reformy tak byly odloženy, zatímco jiné ještě nebyly ani navrženy. Silný hospodářský růst by měl být živnou půdou pro reformy. Existují jistá rizika v makroekonomické sféře, především pro střednědobé úpravy rozpočtu a dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v souvislosti se stárnoucí populací. Přesto, že Česká republika obecně se posouvá kupředu relativně rychle v mikroekonomické sféře, pokrok ve výzkumu a rozvoji je slabý. V oblasti zaměstnanosti je požadováno větší úsilí, aby se vyhovělo zásadním výzvám zlepšujícím flexibilitu pracovního trhu. Pokrok v rámci splnění závazků učiněných na Jarním zasedání Evropské rady v roce 2006 byl neurčitý. Komise doporučuje České republice zejména: 1. učinit kroky k implementaci reforem v penzijním a zdravotním systému, především na základě prohlášení o penzijním systému z roku 2005, ke kterímu se zavázaly všechny strany a stanovit si přesný časový harmonogram pro jejich implementaci; 2. zesílit úsilí na zlepšení spolupráce mezi obchodními a veřejnými institucemi zaměřenými na výzkum a rozvoj, a také udržet krok ve zvyšování veřejných investic do výzkumu a rozvoje; 3. modernizovat ochranu zaměstanců a zaměstnavatelů, včetně legislativního, daňového a příspěvkového systému, zlepšit systém vzdělání a školení, a poskytnout podněty pro investice do školení, především starších pracovníků a těch s nižší kvalifikací. Pro více informací:

6 Upozornění na výzvy Kultura Výzvy pro předkládání návrhů: v rámci nového programu EVROPA PRO OBČANY, pro setkání občanů v rámci Town twinningu EACEA 12/06 Uzávěrka: Ref.: n.html Média mladí umělci Výzvy pro předkládání návrhů: Cena UNESCO za digitalní umění 2007 Mladí umělci z celého světa jsou vyzváni k předkládání tvůrčích projektů na téma DigiArts 2007 Městské prostředí a komunity Uzávěrka: Ref.: oj/2006/c_236 Výzvy pro předkládání návrhů: EURIMAGES 2007 Spuštěn Radou Evropy pro výrobu, distribuci a katalogizaci projektů kinematografie Uzávěrka: Ref.: Informační společnost a média Výzvy pro předkládání návrhů: Media 2007 Rozvoj, distribuce a propagace podmíněná výzva pro předkládání návrhů EACEA/11/06 Nástroje pro podporu propagace a přístupu na trh Uzávěrka: 15. ledna 2007 Viz: OJ/2006/C292/08 Inovace a politika SME Výzvy pro předkládání návrhů: CIP Program pro konkurenceschopnost a inovaci Služby pro podporu obchodu a inovací Uzávěrka: 2. dubna 2007 Vzdělání Youth in Action Programme (Program Mládež v akci) Iniciativa pro internacionalizaci mladé generace Podmíněná výzva 2007 Zájem regionů a jejich měst : Místní školy a neziskové organizace spolupracující s mladou generací můžohou prezentovat projekty na realizaci spolupráce mezi ostatními kolegy z Evropy : viz příležitosti na boční straně. OJ je zkratou pro Úřední věstník EU. Je k dispozici v bezplatné elektronické formě na stránkách: ve všech oficiálních jazycích EU. Řada C obsahuje odkazy pro výzvy k předkládání návrhů a výzvy k veřejným soutěžím publikovaným institucemi EU. Každý hyperlink u výše zmíněných nabídek a příležitostí odkazuje přímo na příslušné vydání v Úředním věstníku. Youth in Action je novým programem EU v oblasti mládeže, který bude implementován od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 s celkovým rozpočtem 885 milionů eur. Je pokračovatelem Programu Youth Za účelem dosažení svých cílů, program Youth in Action vytvořilo 5 operačních akcí: Akce 1 Mládež pro Evropu: je určen k podpoře výměny a iniciativ mládeže a je výzvou pro mladé lidi k účasti na demokratickém životě Akce 2 Evropská služba dobrovolníků: vyzývá mladé lidi k účasti na dobrovolných aktivitách v zahraničí, které přinášejí obecný prospěch Akce 3 Mládež ve světě: vyzývá ke spolupráci s partnerskými zeměmi při výstavbě sítí, podpoře výměny informací a asistence při přeshraničních aktivitách Akce 4 Systém podpory mládeže: je určen k podpoře rozvoje výměn, školení a informačních schémat. Akce 5 Evropská spolupráce na poli mládeže přispívá k rozvoji politiky spolupráce v oblasti mládeže. Nové výzvy pro předkládání návrhů

7 Anonce volných pracovních míst Evropská investiční banka Evropská investiční banka hledá právníky specializované na financování projektů a kapitílové účasti Pozice : JU06WWW11 Místo : Luxembourg Datum uzávěrky: 1. ledna 2007 Kontakt: ib.org/jobs/job.asp?job=504&lc=1 EuroMed Info Centre Pozice : Náměstek projektového manažera Místo : Brusel Datum uzávěrky: 1. ledna 2007 Kontakt: urobrussels.com/ourjobs/agc.htm Evropská agentura pro rekonstrukci Pozice: Vedoucí administrativního úseku Ref.No: THE 074/TA Kontakt: s ref.č. a životopisem v evropském formátu Místo: Thessaloniki Datum uzávěrky: 2. ledna 2007 Pozice IT Systémový analytik Ref.No: THE 073/TA Kontakt: s ref.č. a životopisem v evropském formátu Místo: Thessaloniki Datum uzávěrky: 2. ledna 2007 European Aviation Safety Agency Pozice: Účetní Ref.No: EASA/AS/2006/115 Kontakt: pouze prostřednictvím poštovních služeb: European Aviation Safety Agency Human Resources Recruitment Sector Ref.:EASA/AD/2006/115 Postfach D Cologne, Germany Kurýrem: European Aviation Safety Agency Human Resources Recruitment Sector Ref. : EASA/AD/2006/115 Ottoplatz 1 D Koln, Germany Místo: Kolín, Neměcko Uzávěrka: 15. ledna 2007 Prosinec 2006 Agenda událostí EU Evropský hospodářský a sociální výbor Schůzka pracovníků jednotky vnějších vztahů Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel Evropský hospodářský a sociální výbor Schůzka pracovníků jednotky pro zaměstnanost, sociální věci a občanství Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel Kulturní dědictví online Výzva k dostupnosti a ochraně. Semináře jsou zaměřeny na odborníky, kteří by si chtěly rozšířit své osobní znalosti detailnějším rozborem specifických předmětů. Florencie, Itálie /01/ Konference o politice obnovitelných zdrojů energie (European Renewable Energy Policy Conference) Konference se koná v rámci neměckého předsednictví Rady EU se zaměřením na: prezentaci a zhodnocení nejdůležitějšího rozvoje politik obnovitelné energie a přínos nových iniciativ a zjednodušení networkingu mezi osobami s rozhodující pravomocí a vedoucími hráčmi v průmyslu. Flagey Convention Centre, Brusel Leden ICT výzkum a standardizace 7. rámcový program COPRAS, spolu s konzorciem firem CEN, CENELEC, ETSI, W3C & The Open Group, zorganizovala hlavní konference ICT výzkumu a standardizace, v rámci spuštění 7. rámcového programu. Bedford Hotel, Brusel Open Days 2007 Kandidatury Výbor regionů začne přijímat kandidatury na Open Days Open Days 2007 Kandidatury Výbor regionů uzavře registraci pro Open Days 2007 V příštím vydání: Vánoční atmosféra Bruselu!