Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://www.europa.eu/rapid/pressreleasesaction.do?reference=memo/06/465&format=html&aged=0&language=en&guilanguage=cs"

Transkript

1 NEWS from Brussels Informační čtrnáctideník Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu 01/ Prosinec 2006 Editorial EK pro odstranění kapitálového zdanění 1 European Enterprise Awards znají své vítěze ve všech 6 kategoriích. Přehled vítězů najdete na straně 2. Nepřímé zdanění: EK navrhuje odstranit zdanění kapitálu při jeho zvyšování Hlavní témata a události z EU European Enterprise Awards Nové EU programy PROGRESS nový program pro zaměstnanost a sociální solidaritu Erasmus Mundus Okno vnější spolupráce Stručně z Bruselu Upozornění na výzvy Anonce volných pracovních míst Agenda událostí EU Evropská komise navrhuje naplánovat zdanění kapitálu do roku 2010, a to za účelem podpory rozvoje společností podnikajících v EU. Zdanění kapitálu je nepřímou daní uvalenou na příspěvky zvyšování kapitálu pro kapitálové společnosti a restrukturační operace v kapitálových společnostech. S ohledem na nepříznivý ekonomický dopad je toto daňové zatížení brzdou pro hospodářský růst. V dnešní době je tato daň uvalena pouze 7 členskými státy EU (Řecko, Španělsko, Kypr, Lucembursko, rakousko, Polsko a Portugalsko). Cílem návrhu je: odstranění kapitálového zdanění a zesílení prohibice tvorby resp. uvalení jiných podobných daní. Návrh předkládá plán ve dvou fázích. Do roku 2008 navrhuje limit 0,5 % sazby kapitálového zdanění a do roku 2010 počítá s jeho úplným odstraněním. Pro další informace o daňové politice: Zastoupení Olomouckého kraje v Bruselu The Rose House 46 Boulevard de la Cambre B1000 Brussels Tel. (32) Fax (32) Nové EU programy: Nový program pro sousedské státy EU Erasmus Mundus Okno vnější spolupráce Dočtete se na str. 5 Nové EU programy: PROGRESS nový ucelený program zaměřený na zaměstnanost a sociální solidaritu Dočtete se na str. 4

2 Hlavní témata a události z EU European Enterprise Awards (EEA) vyhodnocení Během slavnostní ceremonie prvního ročníku udělování Evropských cen za podnikatelského ducha (EEA) bylo v Bruselu oceněno 6 iniciativ místních orgánů na podporu podnikání, a to v konkrétně v 6 kategoriích: Podpora podnikání, Omezování byrokracie, Investování do obyvatel, Odpovědné podnikání, Průkopník v podnikání a Velká cena poroty. Cena za podporu podnikání byla udělena za podporování obchodu. Vítězem této kategorie se stalo Lienz-Městská část v Rakousku. Město předložilo nový druh programu rozvoje městské části, ve které proces nabývání vlastnictví spočívá na bedrech místních obyvatel a podnikatelů. Ve středu tohoto procesu stojí marketingové oddělení Městské části Lienz Městský marketing jako zprostředkovatel vize tohoto rozvoje městské části a aktivní článek mezi investory, od politických a administrativnách reprezentatnů po místní obyvatele. Výsledky této iniciativy, která zahrňuje 42 vlastníků domů, 27 podnikatelů a 34 poskytovatelů veřejných služeb, lze již pozorovat ve výstavbě nového nákupního centra bez umělé střechy a marketingové iniciativě pro podnikání ve starobylé části města. V konkurenci s venkovem se Lienz městská část posunula na úspěšnější příčku, město zvýšilo obrat o 7,5 % a o 15 % frekvenci a délku pobytu návštěvníků v centru města. Cena za snižování byrokracie byla udělena za nástroje vedoucí ke sjednodušení administrativních procedur. Vítězem této kategorie se stala Iniciativa Firmy On-the-Spot, Coimbra, Portugalsko. Firma On-the-Spot v Coimbrii (Portugalsko) se stala novým speciálním režimem, který umožňuje založit společnost za méně než hodinu. Iniciativa Firmy On-the-Spot, poskytovana Radou podnikatelského centra (CEC) ve spolupráci s UMCA (Unidata koordinace modernizace administrativy), rozvinula způsob podpory nových podnikatelských iniciativ tím, že umožnila založit obchodní společnost za méně než hodinu, a za přiměřené náklady podnikatele a také jednotlivých kanceláří. Tato iniciativa byla vyvinuta za pouhé 4 měsíce ve spolupráci s ministerstvy. Po úspěšném snížení doby nezbytné k založení společnosti na jednu hodinu byla iniciativa rozšířena do celé krajiny s efektivními výsledky: bylo ušetřeno více než eur a dní, a také bylo vytvořeno nových pracovních míst. Na základě úspěchu tohoto projektu se plánují nové iniciativy včetně Členství On-the-Spot v Arbitrážním centru a Ochranná známka On-the-Spot. Cena za Investování do obyvatel byla udělena za vzdělávání v podnikání a vítězem se v této katerii stala Nadace pro výzkum a školení podnikatelského ducha, Valony, Belgie. FREE (Nadace pro výzkum a školení podnikatelského ducha) je nezisková organizace, která používá vzdělávácí a komunikační aktivity na to, aby podnítila mladé lidi k odstartování inovačních projektů v mnohých obchodních sférách. V kontextu Marshallova plánu Valonskému regionu, byl FREE pověřen koordinací a šírením programu podnikatelského ducha mezi frankofonním obyvatelstvem Belgie a především, aby zvýšil počet společností založených ve Valonech. FREE pracuje s různymi vzdělávacími sítěmi, za účelem spuštění velkého počtu akcí ve školách a také informování o podnikání prostřednictvím médií pro větší zviditelnění. V základních školách již FREE propagovali mini-společnosti, organizovali návštěvy žáků do různych společností a pomáhali více než 20,000 žákům základních škol realizovat jejich osobní projekty. Cena za odpovědné podnikání byla udělena za udržitelné obchodní praktiky. V této kategorii se vítězem stal Autopromozione Sociale, Řím, Itálie. Autopromozione Sociale je inspirativní projekt, který byl založen městem Řím k propagaci alternativních hospodářských aktivit. Vytvořil stálý prostor na předměstích Říma, kde 750 obchodních společností pracuje v sociálních sférách či oblastech životního prostředí jako např. ve vzájemně výhodném obchodě, biodynamickém zemědělství, etických financích, recyklaci, úsporách energie, odpovědného cestovního ruchu a volně dostupného softwaru. Zatímco tato podpora vedla k tvorbě více než pracovních míst, počátečným bodem projektu byla skupina koordinátorů tvořena podnikately a iniciatívnimi jednotlivci s vizemi jak zlepšit kvalitu života na předměstích města. Základem se stal princip, že hospodářský růst je tvořen pozitivní kulturní atmosférou a řadou nových podniků vzájemně působících spíš s komplexností udržitelného rozvoje než izolovanými individuálními iniciativami. Cena za průkupníka v podnikání byla udělena za propagaci podnikatelské kultury a vítězem v této kategorii se stal Ifex: Iniciativa pro nastartování podniků a business transfer, Bade-Wuerttemberg, Neměcko. Iniciativa IFEX je velká regionální iniciativa pro podporu podniků v jejich počátečném stádiu a také prodej podniků se zvláštním důrazem na ženy a mládež. Prostřednictvím svého online portálu, poskytuje agentura Ifex komplexní informace o politikách zakládání podniků a o podnikových transferech, přičemž poskytuje přístup k široké síti více než poskytovatelů podpůrných služeb. Smyslem úspěchu tohoto projektu je jeho závazek, že bude poskytovat na míru šité vzdělávací a podpůrné služby pro specifické cílové skupiny, včetně škol, univerzit, žen, etnických a menšinových skupin. Specializovaná síť Ifex, pozůstavající ze veřejných a soukromých činitelů, pomohla za poslední 2 roky zajistit pracovních míst podporujících obchodních transefů. Velká cena poroty byla nakonec udělena za nápad, který je považován za nejvíce kreativní a inspirující podnikatelskou iniciativou v Evropě. Vítězem se stala Komise Y4: střední Finsko jako světově nejvíce přátelský region pro podnikatele. Kulturní změna rozšířená prostřednictvím podnikatelského myšlení do všech vrstev společnosti byla zpuštěna Komisí Y4 ve středním Finsku, která se stala vítězem Velké ceny poroty na EEA. Ideologie Y4 se zaměřila na zvýšení rozsahu zohledňování obchodní perspektivy v rozhodovacím procesu. Projekt dal impulz kulturní přeměně středního Finska, zvýšením poměru podnikatelů v regionu, dříve typického pro zavedenou kulturu placeného zaměstnání. V současné době zahrnuje Y4 širokou škálu investorů, včetně místních podnikatelů, volených úředníků, státních zaměstnanců, vzdělávacích institucí, studentských rozvojových společností a jiných podpůrných organizací. Region má vlastního podnikatelského delegáta, který projekt Y4 koordinuje. Do projektu se zapojilo celkem 36 veřejných organizací z celého středního Finska. Proces je výjimečným příkladem podpory setrvačnosti podnikatelské změny na regionální úrovni. Pro více informací o EEA:

3 PROGRESS - Nový program zaměstnanosti a sociální solidarity Nový ucelený evropský program pro zaměstnanost a sociální solidaritu s celkovým rozpočtem více než 700 milionů eur na období bude podporovat cíle stanovené Sociální Agendou a přispívat ke strategii Unie pro tvorbu pracovních míst a hospodářského růstu. Program bude financovat studie, vzájemné učení, kampaně na zvyšování povědomí a podporovat klíčové činitele v 5 oblastech: zaměstnanost, sociální začlenění, pracovní podmínky, rovnost žen a mužů, boj proti diskriminaci. Program se také zaměřuje na zdůraznění výdajů EU na sociální a zaměstnaneckou politiku, zároveň se zlepšením jeji viditelnosti a účelnosti jako celku. Iniciativa je zacílena na aktivity se silnou evropskou dimenzí, která zajistí pro EU jistou přidanou hodnotu, jako např.: Evropské studie na rozšíření obzoru ve věcech zaměstnanosti a sociálních věcí; Školení odborníků v právu a politice nebo monitorování implementace politik EU a práva k podpoře koherentní aplikace; Výstavba sítí národních expertů k podpoře vzájemných vědomostí a výměně dobrých praktik; Podpora klíčových sítí nevládních organizací na evropské úrovni, které jsou aktivní v boji proti diskriminaci a propagaci rovnosti mezi muži a ženami; Šíření informací o politikách a legislativě EK ve sféře sociálních věcí a zaměstnanosti mezi širokou veřejnost. Klíčovým faktorem programu PROGRESS bude spolupráce národních orgánů, organizací zaměstnavatelů a pracovníků a nevládních organizací. Výbor složený z národních zástupců bude pomáhat Komisi program vést a poprvé zasedne 12. prosince Program je zaměřen i na národní, regionální a místní orgány, provozovatele veřejných zaměstnaneckých služeb, společnosti a organizace zaměstnanců, NGO, univerzity, výzkumné instituty a odborníky jako statističtí úředníci a znalci práva, kteří budou také jeho účastníky. Aktivity budou poskytnuty všem 27 členským zemím EU, EFTA, kandidátským a také přístupovým zemím. Tento program nám má pomoci realizovat ambice EU při poskytování přístupu k práci a rovnému zacházení pro všechny, nechal se slyšet Vladmír Špidla, EU komisář pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. PROGRESS nám dává nástroje, které potřebujeme, aby jsme lépe předvídali a odpovídali na kolektívní výzvy, kterým EU čelí, tím, že budeme spolupracovat ruka v ruce s národními vládami a našimi partnery ve veřejné společnosti. Současnou výzvou je prostřednictvím tohoto programu přinést konkrétni výsledky distribucí reálné přidané hodnoty Evropanům,. Pro více informací, navštívte prosím stránku:

4 Politiky a programy EU Vzdělání a školení Nový stipendijní program vzdělání vně EU Evropská komise spustila nový program «Erasmus Mundus Okno vnější spolupráce». Evropská unie se otevírá svým sousedům, a to zejména Rusku, Střední Asii a Íránu, Iráku a Jemenu. První výzva pro předkládání návrhů se uskuteční před koncem roku 2006 a bude poskytovat celkem 1300 stipendií, z nichž 110 bude věnovaných Íránu, Iráku a Jemenu. Tato stipendia ulehčí studentům bakalářského a magisterského studia VŠ, doktorandům a postgraduálům mobilitu mezi těmito zeměmii a EU, a také výměnu akademického personálu pro potřeby výuky, školení a výzkumu. Stipendijní pobyty začnou akademickým rokem a jejich trvání se bude pohybovat od 3 měsíců do 3 let. Projekt se opírá o spolupráci evropských univerzit a univerzit ze 3. zemí, propragujíc trvalé institucionální vazby. Ján Figel, Evropský komisař pro vzdělání a kulturu prohlásil: Jelikož Evropa oslavuje již dvacáté výročí svého programu Erasmus, jsem potěšen stále rostoucí expanzí programu Erasmus Mundus, který šíří naši politiku akademické výměny a mezikulturního dialogu do mnohých zemí světa. S touto novou iniciativou okno vnější spolupráce potvrdila Evropská unie své závazky vůči vyššímu vzdělání pro následný hospodářský a sociální rozvoj. Vyšší vzdělání hraje významnou roli ve tvorbě vysoce kvalitní pracovní síly, v šíření vědeckých objevů a pokrokovém vzdělávání. V souvislosti s dnešní globální ekonomikou a se zvyšující se vzdělanostní společností, propagace mezinárodní spolupráce a mobility mezi institucemi vyššího vzdělání v Evropské unii a ostatních zemích je tím nejlepším řešením: přispívá ke vzájemnému obohacení národů a lepšímu pochopení mezi lidmi. Program nové okno vnější spolupráce staví na všeobecném programu EU Erasmus Mundus: Erasmus Mundus propaguje Evropu jako centrum dokonalosti ve vyšším vzdělání a dává záruky studentům třetích zemí a badatelům získat magisterský titul v Evropě. Také podporuje spolupráci mezi evropskými a mimo-evropskými univerzitami a povzbuzuje k mobilitě evropské studenty a badatele ke studiu na univerzitách v třetích zemích. Od roku 2004 získalo v rámci programu Erasmus Mundu grant již 26 občanů Íránu a Jemenu. Komisařka pro vnější vztahy a evropskou politiku sousedství Benita Ferrero-Waldner řekla : Stipendia tohoto typu přispívají k rozvoji partnerských zemí a jsou dokonalou cestou k podpoře lepšího porozumění mezi lidmi. Při pohledu na napjaté vztahy v Iránu s mezinárodní komunitou, zůstává proto v zájmu EU pokračovat v podpoře akademických výměn s touto zemí. Více informací o programu Erasmus Mundus můžeze získat na stránkách: dex_en.html Výzvy pro předkládání návrhů a žádostí pro nový program Erasmus Mundus Okno vnější spolupráce lze stáhnout na stránkách:

5 Stručně z Bruselu Legislativa EU EK přijala nové nařízení upravující limity de minimis osvobozující státní podporu pod eur EK příjala nařízení, které osvobozuje oznamovací povinnosti drobných finančních podpor předem, jež mají být prověřené Komisí na základě pravidel pro státní pomoc. Podle ustanovení nového nařízení, státní pomoci nad eur udělené na období 3 let nebudou považovány za státní pomoc. Záruky půjček budou kryty do rozsahu, který garantuje část půjčky nepřesahující 1,5 milionu eur. Aby se zamezilo zneužívání, formy pomoci, pro kteru inherentní částka pomoci nemůže být přesně kalkulováná v předstihu (tzv. netransparentní pomoci) a pomoci společnostem v potížích byly z nařízení vyloučeny. Nařízení bere také v úvahu připomínky obdržené z řady veřejných konzultacích z roku Konstatuje, že jeden ze základů Akčního plánu státní pomoci (viz IP/05/680 a MEMO/05/195) navrhuje zjednodušení pravidel poskytování státní pomoci, vylepšení hospodářských analýz podpory a připouští, aby se Komise více soustředila na vymáhání distorzních případů. Nařízení bude publikováno v Úředním věstníku do konce roku 2006 a vstoupí v platnost 1. ledna Pro bližší informace viz: Legislativa EU Hodnotící zpráva EU o pokroku reforem pro zvýšení hospodářského růstu a pracovních míst v ČR Komise učinila závěr, že pokrok ve vztahu k výzvám, jenž ČR čelí, je opožděn. V některých sférách není zcela jasně pochopen. Mnohé reformy tak byly odloženy, zatímco jiné ještě nebyly ani navrženy. Silný hospodářský růst by měl být živnou půdou pro reformy. Existují jistá rizika v makroekonomické sféře, především pro střednědobé úpravy rozpočtu a dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v souvislosti se stárnoucí populací. Přesto, že Česká republika obecně se posouvá kupředu relativně rychle v mikroekonomické sféře, pokrok ve výzkumu a rozvoji je slabý. V oblasti zaměstnanosti je požadováno větší úsilí, aby se vyhovělo zásadním výzvám zlepšujícím flexibilitu pracovního trhu. Pokrok v rámci splnění závazků učiněných na Jarním zasedání Evropské rady v roce 2006 byl neurčitý. Komise doporučuje České republice zejména: 1. učinit kroky k implementaci reforem v penzijním a zdravotním systému, především na základě prohlášení o penzijním systému z roku 2005, ke kterímu se zavázaly všechny strany a stanovit si přesný časový harmonogram pro jejich implementaci; 2. zesílit úsilí na zlepšení spolupráce mezi obchodními a veřejnými institucemi zaměřenými na výzkum a rozvoj, a také udržet krok ve zvyšování veřejných investic do výzkumu a rozvoje; 3. modernizovat ochranu zaměstanců a zaměstnavatelů, včetně legislativního, daňového a příspěvkového systému, zlepšit systém vzdělání a školení, a poskytnout podněty pro investice do školení, především starších pracovníků a těch s nižší kvalifikací. Pro více informací:

6 Upozornění na výzvy Kultura Výzvy pro předkládání návrhů: v rámci nového programu EVROPA PRO OBČANY, pro setkání občanů v rámci Town twinningu EACEA 12/06 Uzávěrka: Ref.: n.html Média mladí umělci Výzvy pro předkládání návrhů: Cena UNESCO za digitalní umění 2007 Mladí umělci z celého světa jsou vyzváni k předkládání tvůrčích projektů na téma DigiArts 2007 Městské prostředí a komunity Uzávěrka: Ref.: oj/2006/c_236 Výzvy pro předkládání návrhů: EURIMAGES 2007 Spuštěn Radou Evropy pro výrobu, distribuci a katalogizaci projektů kinematografie Uzávěrka: Ref.: Informační společnost a média Výzvy pro předkládání návrhů: Media 2007 Rozvoj, distribuce a propagace podmíněná výzva pro předkládání návrhů EACEA/11/06 Nástroje pro podporu propagace a přístupu na trh Uzávěrka: 15. ledna 2007 Viz: OJ/2006/C292/08 Inovace a politika SME Výzvy pro předkládání návrhů: CIP Program pro konkurenceschopnost a inovaci Služby pro podporu obchodu a inovací Uzávěrka: 2. dubna 2007 Vzdělání Youth in Action Programme (Program Mládež v akci) Iniciativa pro internacionalizaci mladé generace Podmíněná výzva 2007 Zájem regionů a jejich měst : Místní školy a neziskové organizace spolupracující s mladou generací můžohou prezentovat projekty na realizaci spolupráce mezi ostatními kolegy z Evropy : viz příležitosti na boční straně. OJ je zkratou pro Úřední věstník EU. Je k dispozici v bezplatné elektronické formě na stránkách: ve všech oficiálních jazycích EU. Řada C obsahuje odkazy pro výzvy k předkládání návrhů a výzvy k veřejným soutěžím publikovaným institucemi EU. Každý hyperlink u výše zmíněných nabídek a příležitostí odkazuje přímo na příslušné vydání v Úředním věstníku. Youth in Action je novým programem EU v oblasti mládeže, který bude implementován od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2013 s celkovým rozpočtem 885 milionů eur. Je pokračovatelem Programu Youth Za účelem dosažení svých cílů, program Youth in Action vytvořilo 5 operačních akcí: Akce 1 Mládež pro Evropu: je určen k podpoře výměny a iniciativ mládeže a je výzvou pro mladé lidi k účasti na demokratickém životě Akce 2 Evropská služba dobrovolníků: vyzývá mladé lidi k účasti na dobrovolných aktivitách v zahraničí, které přinášejí obecný prospěch Akce 3 Mládež ve světě: vyzývá ke spolupráci s partnerskými zeměmi při výstavbě sítí, podpoře výměny informací a asistence při přeshraničních aktivitách Akce 4 Systém podpory mládeže: je určen k podpoře rozvoje výměn, školení a informačních schémat. Akce 5 Evropská spolupráce na poli mládeže přispívá k rozvoji politiky spolupráce v oblasti mládeže. Nové výzvy pro předkládání návrhů

7 Anonce volných pracovních míst Evropská investiční banka Evropská investiční banka hledá právníky specializované na financování projektů a kapitílové účasti Pozice : JU06WWW11 Místo : Luxembourg Datum uzávěrky: 1. ledna 2007 Kontakt: ib.org/jobs/job.asp?job=504&lc=1 EuroMed Info Centre Pozice : Náměstek projektového manažera Místo : Brusel Datum uzávěrky: 1. ledna 2007 Kontakt: urobrussels.com/ourjobs/agc.htm Evropská agentura pro rekonstrukci Pozice: Vedoucí administrativního úseku Ref.No: THE 074/TA Kontakt: s ref.č. a životopisem v evropském formátu Místo: Thessaloniki Datum uzávěrky: 2. ledna 2007 Pozice IT Systémový analytik Ref.No: THE 073/TA Kontakt: s ref.č. a životopisem v evropském formátu Místo: Thessaloniki Datum uzávěrky: 2. ledna 2007 European Aviation Safety Agency Pozice: Účetní Ref.No: EASA/AS/2006/115 Kontakt: pouze prostřednictvím poštovních služeb: European Aviation Safety Agency Human Resources Recruitment Sector Ref.:EASA/AD/2006/115 Postfach D Cologne, Germany Kurýrem: European Aviation Safety Agency Human Resources Recruitment Sector Ref. : EASA/AD/2006/115 Ottoplatz 1 D Koln, Germany Místo: Kolín, Neměcko Uzávěrka: 15. ledna 2007 Prosinec 2006 Agenda událostí EU Evropský hospodářský a sociální výbor Schůzka pracovníků jednotky vnějších vztahů Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel Evropský hospodářský a sociální výbor Schůzka pracovníků jednotky pro zaměstnanost, sociální věci a občanství Evropský hospodářský a sociální výbor, Brusel Kulturní dědictví online Výzva k dostupnosti a ochraně. Semináře jsou zaměřeny na odborníky, kteří by si chtěly rozšířit své osobní znalosti detailnějším rozborem specifických předmětů. Florencie, Itálie /01/ Konference o politice obnovitelných zdrojů energie (European Renewable Energy Policy Conference) Konference se koná v rámci neměckého předsednictví Rady EU se zaměřením na: prezentaci a zhodnocení nejdůležitějšího rozvoje politik obnovitelné energie a přínos nových iniciativ a zjednodušení networkingu mezi osobami s rozhodující pravomocí a vedoucími hráčmi v průmyslu. Flagey Convention Centre, Brusel Leden ICT výzkum a standardizace 7. rámcový program COPRAS, spolu s konzorciem firem CEN, CENELEC, ETSI, W3C & The Open Group, zorganizovala hlavní konference ICT výzkumu a standardizace, v rámci spuštění 7. rámcového programu. Bedford Hotel, Brusel Open Days 2007 Kandidatury Výbor regionů začne přijímat kandidatury na Open Days Open Days 2007 Kandidatury Výbor regionů uzavře registraci pro Open Days 2007 V příštím vydání: Vánoční atmosféra Bruselu!

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková

Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly. Eva Žáková Podpora kultury na úrovni EU Kulturní a kreativní průmysly Eva Žáková EU a kultura čl. 167 Lisabonské smlouvy podpora kultury do agendy EU začleněna v rámci Maastrichtské smlouvy (1992) podpora kultury

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Evropská politika soudržnosti 2014 2020

Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Evropská politika soudržnosti 2014 2020 Návrhy Evropské komise Politika soudržnosti Struktura prezentace 1. Proč Komise navrhuje změny pro roky 2014-2020? 2. Jaké jsou hlavní zmeny? 3. Jaké bude financování

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva ( AIA

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Vlastimil Outlý, Národní vzdělávací fond Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu,

Více

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU

ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU ERASMUS+ CENTRALIZOVANÉ AKTIVITY A PŘÍLEŽITOSTI VE SPORTU Erasmus+ decentralizované a centralizované aktivity KA1 MOBILITY 63 % učitelé MŠ, ZŠ, SŠ pracovníci a studenti v odborném vzdělávání pracovníci

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy konkurenceschopnosti Karlovarského kraje Problémy konkurenceschopnosti KVK Investiční priority podle návrhů nařízení ke strukturálním

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 XVII. celostátní finanční konference Mgr. Lenka Kaucká, MPSV Praha 4. prosince 2014 Obsah prezentace Věcné zaměření OP Zaměstnanost

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.3.2015 COM(2015) 98 final 2015/0051 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA Smlouva o fungování Evropské

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT

Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Vlastimil Vaněk Oddělení pro záležitosti Evropské unie, MŠMT Struktura prezentace Úvod Struktura programu Erasmus+ Priority programu Erasmus+ Rozpočet Aktuální vývoj/předpokládaný harmonogram Erasmus+

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora

...Budiž světlo! Světlo či tma? Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Strategická podpora Strategická podpora a potřeby KKP Budoucnost kulturních a kreativních odvětví v ČR: Světlo či tma?...budiž světlo! Praha, 26. 6. 2013 Eva Žáková Institut umění Divadelní ústav Účet kultury Trojsektorová

Více

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Zaměření Cílem je podpořit zaměstnanost a sociální ochranu, bojovat proti sociálnímu vyloučení a chudobě

Více

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje

Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje Strategie programu rozvoje Karlovarského kraje RNDr. Jan Vozáb, PhD Problémy v oblasti životního prostředí Nedostatečné využití potenciálu obnovitelných zdrojů v kraji pro výrobu energie Zvýšená energetická

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ NA ROK 2016 BRNO,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016

HARMONOGRAM VÝZEV. Ministerstvo zdravotnictví (MZ) VES 2016 Poskytovatel Nazev aktivity Cil aktivity Termín podání návrhu projektu Malé granty (Small Grants): 1. června, 1. září a 1. prosince; Visegradský fond Standardní granty (Standard Grants): 15. září Visegrádský

Více

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje,

Příprava na kohezní politiku EU nadnárodní, národní a krajská úroveň. Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, Příprava na kohezní politiku EU 2014+ - nadnárodní, národní a krajská úroveň Workshop pro zástupce ORP Olomouckého kraje, 26. 4. 2012, Přerov Hlavní milníky Strategie Evropa 2020 3/2010 5. kohezní zpráva

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE CESTA K INFORMACÍM O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Úřad vlády ČR Odbor informování o evropských záležitostech (OEZ) Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Národní orgán pro koordinaci (NOK), Odbor publicity

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

N. Witzanyová

N. Witzanyová N. Witzanyová witzanyovan@msmt.cz Kvalitní výzkum a investice do výzkumu mají pozitivní vliv na růst ekonomiky. Internacionalizace výzkumu má pozitivní vliv na jeho kvalitu. 4,0 3,5 FI SE Average R&D investment,

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE

CS Jednotná v rozmanitosti CS B8-0286/23. Pozměňovací návrh. Julia Reda, Michel Reimon za skupinu Verts/ALE 25.11.2014 B8-0286/23 23 Bod odůvodnění I I. vzhledem k tomu, že neomezená hospodářská soutěž a rovné podmínky pro společnosti, které podpoří investice, jsou pro toto hospodářské odvětví klíčové, protože

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP

Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP Evropská síť - komunitární programy pro podporu rozvoje MSP 27. 4. 2014 Osnova prezentace 1. Enterprise Europe Network 2. COSME 3. HORIZONT 2020 O nás - Enterprise Europe Network Mezinárodní síť financována

Více

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR

Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Nezaměstnanost v EU, koordinace politik zaměstnanosti, situace v ČR Vývoj nezaměstnanosti v říjnu 2014 30 25 20 15 10 5 0 DE AT MT CZ UK LU DK NL RO HU EE SE PL BE SI FI LT EU28 FR LV IE BG EA18 SK IT

Více

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství

Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Na cestě k Aktu o jednotném trhu Pro vysoce konkurenceschopné sociálně tržní hospodářství Ing. Michal Minčev, MBA Ministerstvo průmyslu a obchodu Nová strategie pro jednotný trh V politických směrech pro

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm

Internetové stránky o EU. Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Internetové stránky o EU Oficiální informace o EU Portál EUROPA: http://europa.eu/index_cs.htm Řídící instituce Evropské unie Evropská komise: http://ec.europa.eu/index_cs.htm Evropský parlament: http://www.europarl.europa.eu/portal/cs

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Jak na úřad a partnery města?

Jak na úřad a partnery města? PODZIMNÍ ŠKOLA NSZM ČR 5. 7. listopadu 2008, Hodonín ŠKOLA ZDRAVÝCH MĚST INSPIRACE PRO VÁS finance, osvědčená praxe, novinky 5. 11. 2008 diskusní workshop Jak na úřad a partnery města? Podnikatelé ukázky

Více

Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP. Boris 2013

Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP. Boris 2013 Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP Boris 2013 Centrum pro podporu a rozvoj občanských iniciativ PISOP Konzultace Informace Trénink Nevládní organizace Začátek Centrum PISOP bylo založeno

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava,

Strategická příprava regionu. Setkání s regionálními partnery Ostrava, Strategická příprava regionu Setkání s regionálními partnery Ostrava, 22. 11. 2011 Obsah Stávající priority kraje - Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 a Regionální inovační strategie

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.7.2006 KOM(2006) 386 v konečném znění 2006/0131 (AVC) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o strategických obecných zásadách Společenství pro soudržnost {SEK(2006) 929}

Více

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016

BUSINESS SNÍDANĚ. Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 BUSINESS SNÍDANĚ Clarion Congress Hotel České Budějovice 18. května 2016 PROGRAM 8:45 9:00 Registrace účastníků 9:00 10:00 Představení plánovaných výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

Operační program Zaměstnanost

Operační program Zaměstnanost Operační program Zaměstnanost 2014-2020 Jan Havránek vrchní ředitel sekce fondů EU, MPSV ČR Praha, 10. dubna 2014 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření OPZ Finanční

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Sociální politika EU - finanční podpora v období Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie

Sociální politika EU - finanční podpora v období Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie Sociální politika EU - finanční podpora v období 2014-2020 Jitka Zukalová, MPSV, oddělení Evropské unie 1 Kde získat informace 2 Výzvy 3 Výzvy 4 Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace - EaSI Zaměření

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Evropské fondy na MPSV ČR

Evropské fondy na MPSV ČR Evropské fondy na MPSV ČR Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. vrchní ředitel sekce fondů EU Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Olomouc 25.7.2012 MPSV a evropské fondy 2007-2013 MPSV je v období 2007 2013:

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci NÁVRH STANOVISKA. Výboru pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 19. 6. 2012 2011/0177(APP) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zaměstnanost a sociální věci pro Rozpočtový výbor k návrhu nařízení Rady, kterým

Více

Vaše budoucnost začíná zde

Vaše budoucnost začíná zde Vaše budoucnost začíná zde Proč Mexiko? Mexiko aktuálně spolupracuje s 44 zeměmi (včetně zemí Evropské unie) a disponuje 12. dohodami o volném obchodu. Mexiko je 14. největší ekonomika světa. Ve světě

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI

POLITIKA SOUDRŽNOSTI JEDNOTNÝ UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti

Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Možnosti využití programů a fondů EU pro rozvoj informační společnosti Praha, 21.1. 2004 Východiska Lisabonský proces eeurope+ 2003 eeurope 2005 Státní informační a komunikační politika ČR eeurope+ 2003

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje

Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF. Fond soudržnosti. Finanční nástroje Cesta vpřed s pomocí finančních nástrojů ESIF Fond soudržnosti 2 spolufinancované ze zdrojů Fondu soudržnosti jsou udržitelným a efektivním způsobem investic do posilování hospodářské, sociální a územní

Více