SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA. Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2"

Transkript

1 SOCIÁLNÍ CENTRU MĚSTA SVĚTLÁ nad SÁZAVOU PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Pravidla poskytování pečovatelské služby vnitřní předpis č. 2 Poslání pečovatelské služby Posláním pečovatelské služby je poskytovat přiměřenou míru pomoci klientům tak, aby mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Prostřednictvím svých služeb chce pečovatelská služba podporovat vztahy s jejich rodinnými příslušníky a přáteli a napomáhat tak v jejich sociálním začleňování. Pečovatelská služba, jako součást Sociálního centra města Světlá nad Sázavou, poskytuje sociální služby v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zájemcům, kteří jsou obyvateli města Světlá nad Sázavou a mikroregionu Světelska (Benetice, Dolní a Horní Bohušice, Dolní a Horní Březinka, Dolní a Horní Dlužiny, Dolní Město, Druhanov, Josefodol, Kochánov, Kunemil, Leštinka, Lipnička, Mrzkovice, Nová Ves u Světlé, Opatovice, Příseka, Radostovice, Vlkanov, Závidkovice, Žebrákov). Pečovatelská služba je určena osobám, které dosáhli věku rozhodného pro vznik nároku na přiznání starobního důchodu, a které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nebo jejichž zdravotní situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a osobám starších 18 let se zdravotním postižením. Pečovatelská služba je poskytována jako terénní služba - v domácnostech klientů a ambulantní služba - ve Středisku osobní hygieny na adrese: Pečovatelská služba, U Rybníčků 1044, Světlá nad Sázavou. Poskytovaná služba je zajištěna v pracovních dnech hod. Poskytování pečovatelské služby Pečovatelská služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytnutí sociálních služeb uzavřené mezi uživatelem (klientem) a poskytovatelem (Sociální centrum města Světlá nad Sázavou). Zájemce vyplní Žádost o poskytnutí pečovatelské služby, kterou si vyzvedne ve středisku PS. V žádosti zájemce specifikuje své požadavky na uspokojení svých osobních potřeb a cílů v rozsahu nabízených pečovatelských služeb. Způsob, doba, místo a čas provedení jednotlivých smluvených úkonů je uveden v individuálním plánu klienta. Individuální plán je sestavován ve spolupráci klienta a klíčového pracovníka. Klient má právo požádat o spoluúčast na sestavování individuálního plánu osobu blízkou či příbuznou. Při poskytování pečovatelské služby se vychází z osobních potřeb klienta a provozních možností pečovatelské služby. Pečovatelská služba zajišťuje tyto služby: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při zajištění stravy pomoc při zajištění chodu domácnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím základní poradenství Práva klientů právo určit rozsah poskytované služby právo spolupodílet se na sestavování individuálního plánu -1-

2 právo na informace o způsobech realizace služby právo na podání stížnosti i anonymní V rámci poskytované služby má klient právo na maximální míru soukromí na ochranu důstojnosti vlastní volby na služby poskytované na profesionální úrovni (př. bezpečná služba) Pomoc při zajištění stravy Poskytované úkony pečovatelskou službou Donáška a rozvoz oběda dodavatelem obědů je Sociální centrum města Světlá nad Sázavou Domov pro seniory (DpS) pečovatelská služba zajišťuje stravu diabetickou (č.9), žlučníkovou (č.4), šetřící (č.4/6) a racionální (č.3 bez diety) obědy jsou rozváženy v pracovní dny Po-Pá v čase od hod. do hod. dovoz nebo donáška oběda se provádí v termojídlonosičích pečovatelské služby, které jsou v majetku Sociálního centra, dvěma možnými způsoby: - klientovi jsou zapůjčeny dva jídlonosiče; při předání jídlonosiče s obědem, vrátí klient jídlonosič z předchozího dne, prázdný, umytý a utřený (čistý) - pečovatelka podá jídlo uživateli na talíř (za úhradu) a jídlonosič odnese (neumytý) v případě zničení nebo ztráty termoobalu a jídlonosiče, je klient povinen vzniklou škodu uhradit (termoobal: 250,- Kč, jídlonosič: 250,- Kč). klient je povinen jídlonosiče po ukončení služby vrátit pečovatelské službě klient je povinen oznámit nepřítomnost nebo odhlášení oběda nejpozději předcházející den do 8.00 hodin; v případě neodhlášeného oběda musí klient tento oběd uhradit je-li klient hospitalizován a rodina, známí nebo sám klient oznámí tuto skutečnost, oběd odhlásíme telefonicky u dodavatele do hodin tento den pracovníci PS denně umývají všechny přivezené jídlonosiče od klientů v myčkách určených pro domácnost klient si sám určuje, jak mu bude oběd předáván (záznam v individuálním plánu klienta) frekvence, způsob a čas dovážky obědů jsou uvedeny v individuálním plánu klienta záloha na obědy je vybírána koncem měsíce na následující měsíc určeným pracovníkem PS a je předána dodavateli (Sociální centrum); klient je o platbě informován min. 3 dny předem (obdrží informační stvrzenku s určenou částkou) platba za poskytovanou službu (dovoz obědů) probíhá zpětně, dle počtu skutečně odebraných obědů, vždy počátkem následujícího měsíce (zaznamenáno v Evidenci úkonů klienta); platba probíhá způsobem uvedeným v individuálním plánu klienta Pomoc při přípravě a podání jídla poskytovaná služba zahrnuje: ohřev jídla, uvaření nápojů, servírování stravy doneseného oběda na talíř, příprava studené stravy (př. příprava snídaně apod.) služba probíhá v domácnosti klienta frekvence, způsob a čas jsou zaznamenány v individuálním plánu klienta při realizaci této služby dodržuje určený pracovník PS tyto zásady: - dodržuje důstojné stolování - stravu připravuje vždy na talíř - používá příbor - dodržuje klientovy návyky (př. pokud chce klient jíst lžící apod.) -2-

3 - nezvládá-li klient najíst se sám, připravené jídlo podáváme příborem či lžičkou do úst, nespěcháme, dáváme zapíjet dostatečným množstvím tekutin - klientovi nedává bryndáky - jídlo nepodává přehřáté - provedený úkon a čas zaznamená do Deníčku klienta, záznam je podepsán klientem - provádí záznam do výkazu Evidence úkonů klienta Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Koupel, sprchování, ranní a večerní toaleta poskytovaná služba se poskytuje v domácnosti klienta nebo ve Středisku osobní hygieny (SOH), které se nachází v domě s pečovatelskou službou do SOH klient dochází nebo je dopraven autem pečovatelské služby; bydlí-li klient v DPS a špatně se pohybuje, je přivezen na vozíku klient používá své vlastní hygienické pomůcky (mýdlo, šampon, žínku, kartáč, ručník, hřeben) dle schopností klienta používáme zvedák do vany, sedačku před vanou, ve vaně, sprše jsou protiskluzové podložky (předcházíme uklouznutí a poranění klienta) podporujeme klienta v soběstačnosti (pokud klient zvládá svlékání oděvů, utírání těla, apod., nepomáháme mu) zachováváme lidskou důstojnost a intimitu, vždy zavřené dveře na přání klienta pracovník PS čeká v odpočinkové místnosti nebo za dveřmi, zbytečně klienta při koupání nevyrušujeme v dohodnutou dobu jdeme zajistit bezpečnost klienta při výstupu z vany, sprchy, než vejdeme do koupelny, klepeme (zaznamenáno v individuálním plánu klienta) při koupání, sprchování neotvíráme okno, teplotu vody si určuje klient, je-li zima, zapneme pomocné radiátory dle časových možností pečovatelské služby se snažíme vyjít vstříc klientovi v určení doby koupání při ranní toaletě pracovník PS pomáhá klientovi při osobní hygieně (mytí obličeje, rukou, čištění zubů, česání vlasů, apod.) potřebuje-li klient pomoc s oblékáním, nejprve oblékneme postiženou končetinu, pak zdravou končetinu, u svlékání je postup obrácen koupání, sprchování neposkytujeme klientům, kteří jsou zjevně v podnapilém stavu, zjevně pod vlivem návykových látek, s nakažlivými a plísňovými onemocněními Péče o vlasy a nehty mytí vlasů - klient používá vlastní hygienické pomůcky - dáváme pozor, aby nenatekla pěna do očí (možnost použít žínku na zakrytí očí) - po domluvě s klientem je možné vysušit vlasy fénem stříhání nehtů - klient si donese vlastní nůžky (pozor u diabetiků na špatné zastřižení nehtů) Pomoc při použití WC služba se poskytuje klientovi v domácnosti klienta doprovodíme na toaletu a čekáme za zavřenými dveřmi při používání přenosného křesla v domácnosti, čekáme za dveřmi v jiné místnosti -3-

4 Pomoc při zajištění chodu domácnosti Nákupy Zahrnuty jsou tyto úkony: běžné nákupy do 5 kg běžné nákupy nad 5 kg - tato služba zahrnuje nákup potravin k rychlé a běžné spotřebě (máslo, sýr, uzenina, pečivo, ovoce, atd.) - klient si dohodne nákup minimálně den předem velký nákup - tato služba zahrnuje velký týdenní nákup jako je např. celá balení vody, mléka, ošacení, atd. nebo nákup ve více obchodech - klient si dohodne nákup minimálně tři dny předem služba probíhá v domácnosti klienta při realizaci této služby dodržuje určený pracovník PS tyto zásady: - od klienta převezme seznam požadovaného zboží s finanční zálohou je proveden záznam do Deníčku klienta, včetně podpisů klienta a pracovníka PS - domluví s klientem předání nákupu - při předání nákupu klientovi předá pracovník PS veškeré pokladní doklady, provede vyúčtování nákupu a zbylé peníze vrátí klientovi; klient a pracovník PS potvrdí předání a převzetí nákupu i finanční hotovosti podpisem v Deníčku klienta - zboží, které podléhá rychlé zkáze, bude uloženo do ledničky v pečovatelské službě Praní, žehlení a mandlování ložního a osobního prádla prádlo klientů se pere ve Středisku osobní hygieny v prádelně pečovatelské služby v automatických pračkách určených pro domácnost prádlo klientů se pere samostatně, nelze míchat prádlo několika klientů klient si dodává vlastní prací prostředky (prací prášek, aviváž, škrob, atd.) klient si prádlo donese sám nebo si prádlo u klienta vyzvedne pracovník PS prádlo převezme pracovník PS od klienta v tašce, v koši (po předchozí domluvě); společně s prádlem převezme seznam prádla připravený klientem úhrada za službu je stanovena dle váhy prádla; prádlo je váženo při příjmu nebo při výdeji dle přání klienta termín předání je domluven s klientem při příjmu prádla při předání prádla klient podepisuje převzetí prádla do sešitu Praní a žehlení prádla, kde jsou uvedeny bližší údaje o hmotnosti prádla provedený úkon zaznamená pracovník PS do výkazu Evidence úkonů klienta v nezbytných případech je prádlo dovezeno automobilem pečovatelské služby a rovněž stejným způsobem předáno Povlečení ložního prádla, úprava lůžka poskytovaná služba zahrnuje převlečení povlečení, přestlání lůžka, výměna podložky, atd. služba je poskytována v domácnosti klienta klient si o tyto služby žádá dle potřeby klient si dodá vlastní povlečení, podložky špinavé prádlo nepokládáme na zem, ale na předem určené místo do pytlů na přání klienta po převlečení lůžkovin vyvětráme místnost -4-

5 Úklid Zahrnuty jsou tyto úkony: běžný úklid - zahrnuje zejména tyto činnosti: stírání podlahy, vysávání, úklid sociálního zařízení velký úklid - zahrnuje zejména tyto činnosti: mytí oken, nábytku, kuchyňské linky, dveří v bytě, věšení záclon, pomoc při úklidu po malování údržba domácích spotřebičů - zahrnuje zejména tyto činnosti: mytí sporáku, vařiče, trouby, vyčištění vysavače služba probíhá v domácnosti klienta, v místnostech, které klient obývá klient umožní přístup do bytu, domu klient dodá vlastní úklidové prostředky úklid se provádí za spolupráce klienta (př. klient utře prach, pečovatelka vytře podlahu, klient umožní přístup k oknu, ke kuchyňské lince, sociálnímu zařízení) pracovníci PS nesmí dělat žádné prohlídky osobních věcí či korespondence Donáška vody služba se poskytuje klientům, kteří nemají v domácnosti rozvod vody klient dodá vlastní nádoby na vodu v dostatečném množství a objemu služba je poskytována maximálně 1x denně Topení v kamnech poskytovaná služba zahrnuje: donášku a přípravu topiva, údržbu topných zařízení (vynesení popela, vyčištění kamen) klient musí mít vlastní pomůcky v dostatečném množství služba je poskytována maximálně 1x denně Pochůzky různého druhu poskytovaná služba zahrnuje pochůzky např. do lékárny, na poštu, úřad, do banky, knihovny, apod. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Doprovod poskytovaná služba zahrnuje doprovod k lékaři, do obchodu, na úřad, apod. klient si dohodne doprovod minimálně týden předem doprovod je poskytován pouze v mikroregionu Světlá n. Sáz. v případě potřeby je doprovod realizován formou dovozu -5-

6 akutní potřeba klienta je řešena v rámci možností služby (je-li k dispozici auto pečovatelské služby) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek poskytovaná služba zahrnuje např. břišní pás, protetické pomůcky, bandáž, navlečení elastických punčoch, apod. poskytovaná služba probíhá v domácnosti klienta, v SOH zachováváme lidskou důstojnost a intimitu Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu ve vnitřním prostoru poskytovaná služba probíhá v domácnosti klienta služba je poskytována po dobu nezbytně nutnou (např. je-li pečující osoba klienta u lékaře, na úřadě) bude-li pečující osoba déle než jednu hodinu nepřítomna, je třeba týden předem informovat vedoucího pracovníka PS, aby mohl uvolnit pracovníka PS z běžného provozu pečovatelské služby Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík poskytovaná služba probíhá v domácnosti klienta při přesunu musí být vozík vždy zajištěn, zkontroluje pracovník PS nespolupracuje-li klient při přesunu, zajistí koordinátorka PS více personálu Vyúčtování služeb Cena za poskytované služby je stanovena v Ceníku služeb PS, který je schválen Radou města Světlá nad Sázavou. Vyúčtování služeb je prováděno na základě záznamu ve výkazu Evidence úkonů klienta za uplynulý měsíc na počátku následujícího měsíce. Vyúčtování služeb je realizováno způsobem uvedeným v individuálním plánu klienta. Klient má právo si zvolit způsob úhrady složenkou převodem na účet hotovostní platbou oproti dokladu Platba v hotovosti Klient je o konkrétním dnu platby upozorněn min. 3 dny před uskutečněním platby upozorní pracovník PS (pečovatel/ka). V daný den se dostaví pracovník PS a oproti stvrzence a podpisu klienta inkasuje vyúčtovanou částku. Klienti, kteří bydlí v budově DPS mohou provést platbu v kanceláři koordinátorky PS. Na stvrzence jsou provedené úkony vyčísleny. -6-

7 Platba převodem na účet Klient obdrží stvrzenku s vyčíslenými úkony s datem splatnosti oproti podpisu. Číslo účtu poskytovatele: /0100, variabilní symbol: Platba poštovní poukázkou Klient obdrží poštovní poukázku s uvedenou částkou s přiloženým dokladem s rozpisem provedených úkonů. Platba poukázky je možná prostřednictvím pracovníka PS v rámci poskytované služby pochůzky různého druhu. Zánik pečovatelské služby klient je oprávněn Smlouvu o poskytnutí sociálních služeb vypovědět písemně kdykoli bez udání důvodu. poskytovatel je oprávněn Smlouvu o poskytnutí sociální služby vypovědět písemně doručením výpovědi klientovi z těchto důvodů: a) jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby za dobu delší než 40 dnů, b) jestliže klient i přes písemné napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování sociálních služeb, c) jestliže klient vyžaduje zajištění úkonů, které nejsou činnostmi pečovatelské služby Kontakt na osobu Klient může dodat kontakt na rodinného příslušníka nebo osobu blízkou, z důvodu možnosti informovat tuto osobu v těchto případech, kdy není vyžadován souhlas klienta: při náhlém zhoršení zdravotního stavu při nutnosti otevření bytu či domu (nereaguje-li klient na opakované zvonění, bouchání, volání, ani na případné telefonické vyzvánění, kdy je nutno volat hasiče, Policii ČR, RZLS) při úmrtí klienta Kontakty pečovatelské služby Telefonické spojení: pečovatelská služba vedoucí PS koordinátorka PS fax Webové stránky: dps.svetlaseznam.cz dpssvetla .cz

8 -7-