STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele a zájemce o sociální službu v LDN Carvac s. r. o. Pobytová sociální služba poskytovaná ve zdravotnických zařízeních Sociální služby poskytujeme na základě: Zákona 108/2006 Standardů kvality sociálních služeb Vnitřních pravidel a směrnic Etických kodexů

2 STANDARD Č. 1 POSLÁNÍ, ZÁSADY, CÍLE A CÍLOVÁ SKUPINA KDO: registrovaná sociální služba Sociální lůžka ve zdravotnickém zařízení LDN Carvac KDE: Nemocniční 52, Aš PRO KOHO: pro osoby, které již nepotřebují lékařskou péči v naší léčebně, ale nemohou být propuštěni domů, protože potřebují trvalou pomoc a podporu druhé osoby. Umístění je možné jen na dobu než se zlepší zdravotní stav nebo než se uvolní místo, kam má klient podanou žádost o přijetí. KDO O KLIENTY PEČUJE: tým zkušených pracovníků různých profesí (praktický lékař, zdravotní sestry, sociální pracovnice, pracovníci v přímé péči) JAK SE O KLIENTY PEČUJE: Osobitý přístup, důstojnost, uplatnění vlastní vůle uživatele, zachování mlčenlivosti, týmová spolupráce, partnerství, předcházení rizik CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Na základě našich sociálních služeb získá uživatel tyto dovednosti: pečovat o sebe samostatně nebo s naší pomocí rozhodovat se a prosazovat vlastní vůli a přání sám nebo s naší pomocí obhajovat svá práva a osobní svobodu sám nebo s naší pomocí žít se svou nemocí a dodržovat léčebný režim samostatně nebo s naší pomocí udržovat vztahy s rodinou, blízkými a známými samostatně nebo s naší pomocí navazovat nová přátelství a kontakt se svým okolím samostatně nebo s naší pomocí 2

3 CO VÁM NABÍZÍME (SOCIÁLNÍ SLUŽBY): Přímá péče Lékařská péče Hygiena Spánek a odpočinek Bydlení Péče o prádlo 3

4 Stravování Kontakty s rodinou a blízkými Pomoc při uplatňování práv Aktivizační činnosti 4

5 STANDARD Č. 2 OCHRANA PRÁV A ZÁJMŮ UŽIVATELŮ VAŠE PRÁVA: Máte stejná práva, jako kdybyste žili ve svém domácím prostředí. Naše společnost ochraňuje Vaše lidská práva a oprávněné zájmy. Zaručujeme Vám svobodu, slušné zacházení, právo rozhodovat sám o sobě, právo na soukromí, svobodu pohybu, na podání stížnosti. VAŠE POVINNOSTI: Každý člověk má práva, ale i povinnosti. Je důležité dodržovat pravidla (domácí řád oddělení) a nedělat věci, které vadí ostatním. Za své činy nesete odpovědnost, a proto je důležité chovat se slušně k personálu i ostatním uživatelům. VAŠE PRÁVA: Svoboda pohybu V budově a v okolí se můžete volně pohybovat. Nikdo Vás nemůže zavírat na pokoji. Pokud to dovoluje Váš zdravotní stav, máte možnost chodit na vycházky. Když půjdete mimo areál, oznamte to předem personálu. 5

6 Bydlení Prostory na pokoji si můžete zpříjemnit výzdobou vlastními obrázky, fotografiemi, květinami a jinými drobnými osobními předměty. Máte právo na soukromí. Když jde někdo k Vám na pokoj, musí zaklepat a zeptat se zda může vejít. V době, kdy nejste na pokoji, nikdo na Vaše věci nesahá. Stravování Můžete jíst a pít na co máte chuť. Můžete si nechat koupit, na co máte chuť. Stravu můžete u personálu odhlásit. Lékař Vám doporučuje, jaká strava nevyhovuje Vašemu zdraví. Oblékání Máte právo se rozhodnout, co si oblečete, jaký budete mít účes a jaké budete nosit šperky. Váš vzhled je Vaším rozhodnutím Důstojnost Můžete si vybrat, jak Vás budou lidé oslovovat. Zda jménem nebo příjmením, zda Vám mají vykat nebo tykat. 6

7 Kontakt s rodinou a přáteli Příbuzní, přátelé a známí mohou přijít za Vámi na návštěvu. Můžete jim psát dopisy, telefonovat. Mohou si pro Vás přijet. Léčba Máte právo, aby Vám lékař řekl, jakou máte nemoc, jaké budete užívat léky a jak na Vás budou působit. Volný čas Nikdo Vás nesmí omezovat v tom, jak budete trávit volný čas. Aktivizačních programů na oddělení se nemusíte zúčastňovat, pokud nemáte zájem. Alkohol a kouření Kouření a pití alkoholu Vám škodí. Kouřit a pít alkohol na oddělení je v domovním řádu zakázáno. Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech. Z důvodu porušování tohoto nařízení s Vámi může být ukončena smlouva. 7

8 Způsobilost k právním úkonům Pokud jste zbaveni způsobnosti, nemůžete podepisovat smlouvy a hospodařit s penězi. Tyto věci za Vás vyřizuje opatrovník. Můžete požádat o navrácení způsobilosti a požádat o pomoc. Riziko Když budete dělat něco nebezpečného, můžete si ublížit. Pokud si nejste jist/á, že něco zvládnete, požádejte o pomoc druhé. Není potřeba riskovat. Stížnosti Pokud se Vám něco nelíbí, s něčím nejste spokojeni nebo se k Vám někdo špatně chová, můžete si stěžovat. Pokud nevíte jak to udělat, požádejte o pomoc. 8

9 STANDARD Č. 3 JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Pokud Váš ošetřující lékař v LDN ukončil léčení, dostaví se za Vámi sociální pracovnice, která s Vámi provede tzv. jednání se zájemcem o službu. Je to jednání, při kterém Vám budou srozumitelně vysvětleny všechny potřebné informace o nabízené službě, včetně sdělení, jak si můžete podat žádost, jaká jsou Vaše práva. Máte možnost si prohlédnout sociální oddělení, seznámit se s personálem a uživateli oddělení. Zjistíme Vaše potřeby, co od nás očekáváte a podle Vašich potřeb vytvoříme nabídku služeb přímo pro Vás. O tom, jakou nabídku si vyberete, budeme společně vyjednávat - Vy, jako zájemce (je možná přítomnost člena rodiny) a sociální pracovnice. Zda máte zájem o umístění na sociálním oddělení, se můžete v klidu rozhodnout, popřípadě domluvit s rodinou. Se sociální pracovnicí si dohodnete datum dalšího setkání. Odmítneme-li Vám poskytnout službu, o kterou žádáte, jsme povinni Vám sdělit důvody odmítnutí. V tomto případě Vás budeme informovat o jiných sociálních službách, které byste mohl/a využít. 9

10 STANDARD Č. 4 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Na základě Vašeho svobodného rozhodnutí přistoupíme k podpisu smlouvy o poskytování sociálních služeb. Smlouva popisuje, jak bude služba vypadat, jak za službu budete platit. 10

11 STANDARD Č. 5 INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ O tom, jak a co Vám bude poskytováno, si naplánujete společně s klíčovým pracovníkem (zaměstnanec oddělení, který bude Vašim důvěrníkem) a ostatními pracovníky sociálního oddělení. Způsob provedení jak závisí na Vašich schopnostech a zdravotním stavu, tak i na možnostech zařízení. Vše, co si společně naplánujete, bude průběžně hodnoceno. Pokud se rozhodnete, můžete své naplánované cíle změnit. Tento postup Vám dává možnost samostatně se rozhodovat, uplatňovat svá práva a zároveň přijímat povinnosti, které z těchto práv plynou. Klíčový pracovník Vám bude pomáhat ne cestě k dosažení Vašich cílů. Budete si povídat a hledat způsob potřebné pomoci a podpory tak, abyste byl spokojen/a. 11

12 STANDARD Č. 6 DOKUMENTACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ Budeme od Vás vyžadovat konkrétní informace, které bude dále zpracovávat a evidovat. Požadujeme vždy jen ty informace, které jsou nezbytně nutné pro bezpečné, odborné a kvalitní poskytování sociální služby. Informace a důležitá data budeme zpracovávat s Vaším souhlasem. Dokumentace, která bude o Vás ve službě vedena, Vám bude k dispozici a budete mít možnost do ní kdykoli nahlédnout. Všichni zaměstnanci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit Vaše osobní data. 12

13 STANDARD Č. 7 STÍŽNOSTI NA KVALITU NEBO ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Pokud budete nespokojeni s poskytováním služby, máte možnost si stěžovat. Zaručujeme Vám, že podání stížnosti bude pro Vás bezpečné a nijak Vás nepoškodí. Stížnost máte možnost podat i bez Vašeho podpisu. Můžete ji podat buď vědění zařízení, nebo k nezávislému orgánu. O tom, že si můžete stěžovat, jak, komu a jakým způsobem bude Vaše stížnost vyřízena, Vás budeme podrobně informovat. Naše společnost se řídí zásadou, že každá stížnost je pobídkou pro zlepšení služby. Své připomínky můžete vhodit do schránky na stížnosti. Schránka je umístěná u hlavního vchodu v budově nebo přímo u vchodu na sociálním oddělení. Kam můžete podat stížnost Hlavní sestra, Dana Konšalová, Carvac s. r. o. Nemocniční 52, Aš Jednatel společnosti, Václav Hlaváč, Carvac s. r. o. Nemocniční 52, Aš Veřejný ochránce práv Údolní 39, Brno 13

14 STANDARD Č. 8 NÁVAZNOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA DALŠÍ ZDROJE Je naší povinností vytvářet příležitosti a podporovat Vás v kontaktech a vztazích s rodinou, přáteli, sousedy a známými. V případě vašeho zájmu budeme spolupracovat s těmi, se kterými si budete přát. Můžete navštěvovat kulturní, společenské a sportovní akce, které naše zařízení pořádá. Můžete využít ordinací lékařů, kteří se nacházejí přímo v budově (interní lékař, ortoped). Pokud budete chtít navštívit lékaře mimo naše zařízení, zajistíme Vám odvoz, případně Vás k lékaři doprovodíme. Pokud je pěkné počasí, máte možnost se zúčastnit společných výletů po okolí, kam Vás dovezeme naším autobusem. Na oddělení můžete oslavit svoje narozeniny a jiné pro Vás významné dny. Ve společenské místnosti se konají pravidelné Bohoslužby, kterých se můžete kdykoli zúčastnit. Na oddělení dochází děti z mateřských, základních a uměleckých škol, aby Vám předvedly svá nacvičená vystoupení. 14

15 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Budete seznámeni s tím, kteří pracovníci, Vám budou k dispozici. Vysvětlíme Vám, jaké mají povinnosti, zkušenosti, dovednosti a vzdělání. Společnost se Vám zaručuje, že všichni noví pracovníci budou zaškoleni a budou znát, jak a co Vám mohou a mají poskytnout. Počet pracovníků a jejich pracovní zařazení máme přizpůsoben druhu poskytované služby, počtu a konkrétních potřeb vás, uživatelů služeb. 15

16 STANDARD Č. 10 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Naše společnost se stará o odborný růst pracovníků. Pracovníci jsou lidé, kteří se o Vás starají. Vzdělávají se tak, aby o Vás mohli kvalitně pečovat. Aby s Vámi mohli správně naplňovat stanovené cíle a plnit veřejný závazek služby. 16

17 STANDARD Č. 11 DOSTUPNOST SOCIÁLNÍ SLUŽBY Službu poskytujeme celoročně, nepřetržitě po celých 24 hodin denně ve druhém patře budovy LDN Carvac s. r. o. Nemocniční 52, Aš. Místní a časová dostupnost odpovídá, jak druhu a cílům služby, tak i Vašim potřebám. Celá budova je bezbariérová. K dispozici máte výtah. 17

18 STANDARD Č. 12 INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ O naší službě Vás budeme srozumitelně informovat. Máme zpracované informační letáky. Veškeré informace zveřejňujeme na internetu a nástěnkách na oddělení. Informace Vám řeknou vše podstatné o poskytované službě. Informace pravidelně aktualizujeme. 18

19 STANDARD Č. 13 PROSTŘEDÍ A PODMÍNKY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Místo, kde je Vám služba poskytována, její materiální, technické a hygienické podmínky, zajišťuje poskytovatel. Vy byste se měli vždy setkat se sociální službou poskytovanou v důstojném prostředí, které bude vyhovovat Vašim potřebám. Soukromé prostory: máte k dispozici 2 a 3 lůžkové pokoje s WC a koupelnou na pokoji jsou polohovatelná lůžka, uzamykatelné noční stolky, skříně, křesla, stoly a židle pokud budete mít zájem, můžete si po domluvě se spolubydlícím zařídit pokoj drobnými osobními předměty (fotky, obrázky, květiny) Pracovníci jsou povinni dodržovat Vaše soukromí na pokojích 19

20 Společné prostory: Jídelna, společenská místnost, park, chodby Společné prostory jsou vybaveny tak, aby sloužily k tomu, k čemu jsou určené Všechny společné prostory jsou pro zútulnění barevně vymalovány a doplněny výrobky uživatelů, květinami, fotkami ze společných akcí s uživateli Našim přáním je, abyste se v našem zařízení cítili příjemně, pokud možno, jako doma 20

21 STANDARD Č. 14 MIMOŘÁDNÉ A HAVARIJNÍ SITUACE Sociální služba Vám musí být poskytována odborně, kvalitně a bezpečně. Naše společnost zná mimořádné situace, ke kterým může náhle dojít při poskytované služby. Např. požár, náhlé zdravotní obtíže uživatele a jiné. Pro rychlé a správné řešení takových situací máme vypracovány postupy, jak se v těchto situacích zachovat anebo jak jim předcházet. Pracovníci jsou povinni podle nich postupovat a tak Vás chránit. Vy si jen pamatujte, že každou mimořádnou situaci musíte okamžitě nahlásit personálu a řídit se jejími pokyny. 21

22 STANDARD Č. 15 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB Pro zlepšování sociální služby naše společnost Carvac zjišťuje od uživatelů, jak jsou spokojeni se službou. Zda služby nejsou v rozporu s osobními cíli a zda jsou respektována Vaše práva. Průběžně se Vás budeme ptát, jak jste se službou spokojeni, co se Vám líbí a nelíbí a co byste chtěli změnit. Každá Vaše stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služby ukazuje, jak pro Vás můžeme službu zlepšit. Našim přáním je to, abyste se u nás cítil/a co nejlépe. Pokud požádáte kteréhokoli zaměstnance, můžete se seznámit s podrobněji vypracovanými standardy kvality sociálních služeb. Které jsou uložené v místnosti sester. 22