MASTERTOP. Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASTERTOP. Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení"

Transkript

1 MASTERTOP Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení

2 Obsah Splnění všech požadavků Řešení pro každý prostor Přehled použití systémů Pro každou výzvu to správné řešení Aplikace Operační sály / Jednotky intenzivní péče / Ambulance / Pohotovosti Pokoje pro pacienty Chodby (prostory pro pacienty, vstupní haly, administrativa) Laboratoře / Lékárny / Sterilizační místnosti Vstupní haly / Jídelny, bufety / Čekárny / Administrativa Technické místnosti / Zásobovací chodby Řešení detailů Sanace / Opravy Kuchyně / Střechy / Parkoviště

3 Splnění všech požadavků Proč je tak důležité, aby se pacienti v nemocnici cítili příjemně? Příjemné prostředí navozuje pohodu. Lidé, kteří se ve svém prostředí cítí příjemně, se uzdraví dříve. Obzvláště na klinikách je výrazný kontrast mezi požadavky na útulnou atmosféru a nevyhnutelným zdravotnickým zařízením místností. Lékaři a ošetřující personál požadují v první řadě komplexní prostory s moderním technickým vybavením a funkčností. Pacienti si naopak přejí útulnou atmosféru. O to víc by zařízení nemocnic nemělo být jen funkční a sloužit terapeutickým účelům, ale i zprostředkovávat pocit bezpečí a pohody. Pokud jsou tyto požadavky splněny, aktivně se tím podporuje léčba a nejen pacienti, ale i návštěvníci a personál profitují z příjemné atmosféry. Podlahové systémy MASTERTOP nejenže excelentně splňují požadavky na hygienu, bezpečnost, čištění a údržbu, ale poskytují i mnoho možností ztvárnění a designu. Kromě toho jsou i hospodárným a maximálně ekologickým řešením. 3

4 Řešení pro každý prostor Infrastruktura v nemocnicích a zdravotnických zařízeních je vystavována vysoce specifickým a rozdílným zatížením. Prakticky v žádné jiné oblasti nejsou kladeny tak vysoké užitkové požadavky na podlahy, jako ve zdravotnických zařízeních. Od vysoce frekventovaného hlavního vchodu, přes kolečky namáhané chodby a diagnostické místnosti, až po operační sály, oddělení intenzivní péče a pokoje pacientů. Podlahy musí mít různé vlastnosti a vyhovovat individuálním nárokům. S podlahovými systémy od firmy BASF budou tyto požadavky splněny Operační sály, jednotky intenzivní péče, ambulance, pohotovost 2. Pokoje pacientů 3. Chodby (pokoje pro pacienty, vstupní haly, administrativa) 4. Laboratoře, lékárny, sterilizační místnosti 5. Vstupní haly, jídelny-bufety, čekárny, administrativa 6. Technické místnosti, zásobovací chodby 7. Parkoviště, kuchyně, střechy 4

5 Přehled použití systémů Použití systému v nemocnici MASTERTOP 1324 MASTERTOP 1324 AB MASTERTOP 1324 R/1324 NB MASTERTOP 1325/1326 MASTERTOP 1325 R/1326 R MASTERTOP 1325 AB/1325 REG AB MASTERTOP 1325 REG/1326 REG MASTERTOP 1270 AS/1278 AS MASTERTOP DCT UCRETE CONIDECK CONIROOF Ambulance/ Pohotovosti Čekárny Pokoje pacientů/ Chodby Ošetřovny Bufety/Jídelny Vstup. haly/ Přijím. prostory Sádrovny + JIP Kuchyňky na odděleních + + Operační sály + Rentgen. místnosti + Laboratoře Lekárny + + Administrativa Techn. místnosti Zásob. chodby + Fyzioterapie/ Tělocvičny ++ Sterilizační místnosti + + Mokré prostory Ploché střechy a balkóny ++ Park. domy a podzemní garáže ++ Velké kuchyně ++ Prádelny ++ + vhodný ++ obzvlášť vhodný o omezené použití 5

6 Pro každou výzvu to správné řešení Bakteriostatický účinek V tomto případě se používají naše systémy MASTERTOP s přívlastkem AB (antibakteriální). Jejich bakteriostatický účinek, který byl prokázaný řadou vědeckých zkoušek (ITECH Certifikace 1 podle JIS Z 2801:2000/ ISO 22196:2007), přetrvává i po delší době a je i po pravidelných cyklech čištění a dezinfekce ještě spolehlivě aktivní (ITECH Certifikace 2 podle EN 13697). V praxi to znamená, že kontaminace, příp. rozšiřování zárodků prostřednictvím podlahy, je stejně tak eliminované jako růst bakterií. Antibakteriální účinek může být obnoven pomocí opětovného nátěru novým krycím (uzavíracím) lakem. Krycí lak má velmi nízké emise (podle AgBB a LGA). Tímto systémem mohou být dodatečně ošetřeny i již existující lité podlahy nebo i obdobné typy podlah. Hygiena Samonivelizační lité podlahy vytvrzují beze spár. Vzniká tak povrch bez pórů, který je lehce čistitelný, kde skutečně zbytky špíny v pravém slova smyslu nemají žádné místo. Tímto se počet bakterií na povrchu minimalizuje. To samé platí i pro oblasti pod podlahou, nakolik je podlaha monoliticky spojená s podkladem. Toto vylučuje zatečení čisticích tekutin do spojů, spár a napojení mezi různými typy podlah. Též napojení na svislé povrchy je možné udělat beze spár a beze spojů díky hotovým fabiónovým soklům. Tím je možné splnit standardní hygienické požadavky ve zdravotnických a ošetřovatelských zařízeních. Společnost BASF dodává k jednotlivým podlahám návody na čištění a ošetřování, přesně odpovídající skutečnému rozsahu použití systému v daném objektu. Tím zůstávají natrvalo zachovány specifické vlastnosti podlah a současně nízké náklady na údržbu, bez nutnosti použití agresivních a životnímu prostředí škodlivých čisticích prostředků. Růst bakterií po kontaminaci podlahy Množství bakterií (počet), (logaritmicky) S S 1 S 2 S 3 S 4 Čas po kontaminaci T 1 = 0 T 2 = 24 hodin T 1 = 0 hodin: podlaha je kontaminovaná kmenem bakterií T 2 = 24 hodin: čas počítání množství bakterií Vzorek S 1 : standard (nechráněné): růst bakterií Vzorek S 2 : antibakteriální účinek, tj. pomalejší růst jako při vzorku S1, ale bakterie přesto rostou Vzorek S 3 : bakteriostatická aktivita, znemožněný růst bakterií Vzorek S 4 : bakteriocidní účinek, všechny bakterie byly zničeny 6

7 Odolnost Všechny podlahy MASTERTOP 1300 jsou odolné proti mechanickému zatížení jako jsou otěr, zatížení kolečky, tlakové bodové zatížení, kromě toho odolávají množství chemikálií, krvi, čisticím a dezinfekčním prostředkům. Systémy se dají bez problémů kombinovat s podlahovým vytápěním. Systémy MASTERTOP 1300 splňují požadavky protipožární ochrany podle normy ČSN EN Bezpečnost V oblastech, kde se používají narkotizační (anestetické) plyny a citlivá elektronika, existují speciální systémy s antistatickými vlastnostmi na ochranu při zápalných směsích vzduchu a plynů a nebo při zabránění poruch citlivých elektronických přístrojů. Minimální izolační odpory navíc chrání operující personál a pacienty. Po přidání jemných přísad do krycích laků může být optimalizována i kluzkost (např. ve vlhkých prostorech nebo vstupech). Estetičnost Podlahy jsou k dispozici v široké škále barevných odstínů a jsou UV stabilní. Volbou krycích laků, způsobem jejich nanášení nebo dodatečným zapracováním skleněných kuliček či barevných čipsů je možné vytvořit nekonečně mnoho individuálních kombinací podlah. Světlé barvy a velká designová flexibilita vysoce kvalitní podlahové vrstvy najde uplatnění všude tam, kde je požadována estetika a individualita. Čištění a dezinfekce Návody na čištění a údržbu pro systémy MASTERTOP 1300 byly vypracované ve spolupráci s renomovanými výrobci čistících a ošetřujících přípravků, s přihlédnutím k efektivnosti a hospodárnosti čištění. Specifikace se odvíjí od širokých požadavků v různých oblastech zdravotnictví a ošetřovatelství s minimálním středním a vysokým hygienickým, resp. infekčním rizikem. Všechny typy podlah mohou být efektivně čištěny ručně, stejně tak i strojově, širokým spektrem čisticích prostředků. Specifické vlastnosti podlah Odolnost proti dezinfekčním prostředkům Druh dezinfekce minut 8 hodin 24 hodin Izopropylalkohol 70 %, voda 30 % Dezinfekce rukou na bázi N-propanolu, izopropanolu a vody Dezinfekce na bázi peroxidu Dezinfekční prostředky na bázi QUAT Dezinfekce s jódem na bázi alkoholu (směs etanol / izopropanol), silné Jód obsahující dezinfekci na bázi vody, silné Žádné Žádné Žádné Žádné Žádné skvrny Žádné skvrny zůstávají trvale zachované při současných nízkých nákladech na údržbu bez použití agresivních, případně životnímu prostředí škodlivých čisticích prostředků. Podlahy jsou odolné proti dezinfekčním prostředkům používaným při plošné dezinfekci v nemocnicích a ošetřovatelských zařízeních. Prostředky na dezinfekci rukou nezanechávají při přiměřené manipulaci žádné skvrny. Dezinfekční prostředky s jódem mohou být jednoduše odstraněny. Při krátkodobém působení se dají odstranit beze zbytku. Žádné Žádné Žádné Žádné Velmi světlé skvrny Velmi světlé skvrny Žádné Velmi malé Žádné Velmi malé Tmavé skvrny Tmavé skvrny Viditelnost skvrn na podlaze závisí především na výběru barevného odstínu podlahy. Stav po dezinfekci Žádné Žádné Žádné Žádné Velmi světlé skvrny Velmi světlé skvrny 7

8 Pro každou výzvu to správné řešení Hospodárnost Systémy MASTERTOP jsou vhodné do novostaveb i do renovovaných budov. Při existujících podlahách je možné dosáhnout požadované vlastnosti pomocí jednoduché aplikace systému MASTERTOP. Díky jednoduché a rychlé aplikaci může být zachován provoz, tj. nevznikají žádné odstávky, dočasné uzavření nebo komplikace pro personál či pacienty. Pro systémy MASTERTOP 1300 na polyuretanové bázi má firma BASF od externích odborníků vypracované analýzy cyklu životnosti. Ve studii byly porovnávané konvenční podlahové krytiny se systémem MASTERTOP. Pořizovací náklady byly při obou typech stejné. Náklady na údržbu, jako např. čištění, jsou skoro totožné. Avšak při životnosti podlah se situace vyvine následovně: V průměru musí být po letech, případně i dříve, podlahová krytina úplně vyměněna. Podlahy na bázi polyuretanových pryskyřic mohou mít životnost až 40 let což enormě sníží náklady týkající se cyklu celkové životnosti. V porovnání s konvenčními lepenými podlahovými krytinami je podlaha z polyuretanu nejhospodárnější. Ekologie Systémy MASTERTOP 1300 jsou ve vytvrdnutém stavu fyziologicky nezávadné. Vyloučením látek VOC a NMP splňují i standardy pro uvolňování těkavých látek podle LGA a AgBB. Jsou bez změkčovadel, takže jsou též vyloučeny dlouhodobé škodlivé emise do prostředí. V eko-bilanci jsou systémy MASTERTOP jasnými lídry. V tomto porovnaní byly pečlivě zvažovány vybrané suroviny a výrobní procesy šetřící energie, doprava, hospodárné zhotovení, dlouhodobé používání, (většinou nepotřebná) demontáž, likvidace a recyklace. Hodnocení podle metody eko-indikátoru 99 (EI 99) toto potvrdila. Porovnání vlivu na životní prostředí (eko-indikátor) různých podlahových krytin v závislosti od délky užívání Zátěž na životní prostředí Mastertop 1300 PVC Linoleum Porovnání různých podlahových systémů a jejich doby životnosti BMG metoda: eko-indikátor podle bodů. Byly určovány na základě použitých surovin, dopravy, procesu výroby, použití, demontáže a likvidace. Doba užívání (roky)

9 9

10 Aplikace Podlahy MASTERTOP 1300 jsou složeny z penetrace, nosné vrstvy a krycího laku. Penetrace zabezpečuje monolitické spojení s podkladem. Nosná vrstva z polyuretanové pryskyřice tvoří mechanické vlastnosti podlahy. Nanesením krycího laku dosáhneme specifického povrchu. MASTERTOP 1300 je různě nakom- ponován podle oblasti použití. Je to podlaha aplikovaná v tekuté formě a vytváří bezesparý povrch. Toto umožňuje i při složité geometrii budovy vytvoření povrchu beze spár, spojů a pórů, zkrátka se jedná o snadno čistitelný povrch, který v pravém slova smyslu nedá šanci žádné zbytkové špíně. Pro tyto v oblasti zdravotnictví důležité požadavky jsou k dispozici speciální krycí laky, které zabraňují množení bakterií na povrchu. To samé platí díky monolitickému spojení s podkladem i pro oblasti pod podlahou. Tímto je splněn vysoký standard nároků na hygienu ve zdravotnických a ošetřovatelských zařízeních. Krycí lak poskytuje atraktivní, proti poškrábání odolný povrch a zlepšuje celkové vlastnosti Nosná vrstva vytváří mechanické vlastnosti díky lité polyuretanové pryskyřici Penetrace vytváří monolitické spojení s podkladem 10

11 První den: Příprava podkladu pomocí bezprašného otryskání ocelovými kuličkami nebo broušením a odstraněním cementového mléka pro vytvoření nosného a čistého podkladu. Druhý den: Vyplnění smršťovacích trhlin a pracovních spár. Nanesení penetrace na podklad. Tato vytvoří monolitické spojení mezi např. cementovým podkladem a nanášenými vrstvami. Třetí den: Aplikace samonivelační nosné vrstvy pro vytvoření nadefinovaných vlastností systému, jako je např. elektrická vodivost, útlum kročejového hluku atd. Aplikuje se bez spár a bez spojů v tekuté formě. Podlahová vrstva se přizpůsobí celkové geometrii budovy. Čtvrtý den: Nanesení krycího laku. Lak dodá podlaze konečné optické i technické vlastnosti, jako např. bakteriostatický účinek. 11

12 Operační sály / Jednotky intenzivní péče / Ambulance / Pohotovosti Splnění hygienických požadavků má na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče a ambulancích s lékařskými odborníky a experty na hygienu, absolutní přednost. V úzké spolupráci s lékárnami a hygienami proto vytvořila firma BASF novou generaci speciálních podlahových systémů pro zdravotnické a sociální zařízení. Díky inovativnímu krycímu laku MASTERTOP TC 465 AB s bakteriostatickým účinkem vyhovují systémy MASTERTOP 1300 nejvyšším hygienickým požadavkům. Kromě toho navíc splňují mezinárodní uznávané normy: JIS Z 2801:2000 a ISO 22196:2007. Certifikáty od nezávislých zkušebních institucí dokazují bakteriostatické aktivity i po dlouhodobém používání a čištění. Pro prostory s citlivými elektronickými přístroji nabízíme patřičný antistatický systém MASTERTOP 1328 AS. Splňuje požadavky IEC a 4-5 a normu EN 1081, stejně jako normu DIN VDE (Německo). 12

13 Antibakteriální systémy: Antistatické/Vodivé systémy: MASTERTOP 1324 AB MASTERTOP 1325 AB MASTERTOP 1325 REG AB* MASTERTOP 1270 AS MASTERTOP 1278 AS Vlastnosti bakteriostatické povrch bez pórů, žádná absorpce špíny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, krvi, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu, peroxidu, QUAT a jódu překlenují statické trhliny volba mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením jednoduše čistitelné antistatické, vodivé povrch bez pórů, žádná absorpce špíny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, krvi, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu, peroxidu, QUAT a jódu prřeklenují statické trhliny jednoduše čistitelné Vaše výhody snížená kontaminace, příp. roznášení mikrobů skrze podlahu žádný růst bakterií mezi čištěním žádný růst bakerií pod prvrchem díky mnolitickému spojení s podkladem, žádné zatékání tekutin *systémy šetrné ke kloubům s vysokým komfortem při chůzi vysoce zatížitelné, např. pojizdnými operačními stoly odolný proti deformacím žádný růst bakerií pod prvrchem díky mnolitickému spojení s podkladem, žádné zatékání tekutin 13

14 Pokoje pro pacienty Systémy MASTERTOP 1300 jsou odolné a vysoce komfortní. Vyznačují se vysokou odolností proti otěru, bodovému zatížení, deformacím (hrnutí) od koleček židlí a postelí, stejně jako proti nárazům. Vyhovují požadavkům AgBB a LGA na zabezpečení zdravého prostředí a mají výjimečně malé emise. Nekluzné povrchy splňují bezpečnostní standardy pro práci ve vlhkých prostorech a v místech, kde se chodí naboso. Bezesparý povrch se velmi snadno čistí a dezinfikuje. Množství barevných odstínů a jejich možnosti kombinace otevírá neomezené designové možnosti pro barevné řešení prostorů. Pokoje působí méně sterilně a mohou podpořit léčbu díky jejich individuální barevnosti. 14

15 Antibakteriální systémy: Komfortní systémy: Dekorativní systémy: MASTERTOP 1324 AB MASTERTOP 1325 AB MASTERTOP 1325 REG AB* MASTERTOP 1325 MASTERTOP 1325 REG** MASTERTOP 1325 R MASTERTOP 1326 MASTERTOP 1326 REG** MASTERTOP 1326 R Vlastnosti bakteriostatické bez pórů, proto žádná absorbce špíny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu a peroxidu překlenující statické trhliny snižují kročejový hluk a utlumují zvuky volba mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením jednoduše čistitelné MASTERTOP DCT velký výběr atraktivních barev široké možnosti kombinací individuální design, jedinečnost bez pórů, proto žádná absorbce špíny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu a peroxidu překlenující statické trhliny snižují kročejový hluk a utlumují zvuky Vaše výhody snížená kontaminace a roznášení mikrobů prostřednictvím podlahy žádný růst bakterií mezi čištěním žádný růst bakterií pod povrchem díky monolitickému spojení s podkladem, žádné zatékání tekutin *systémy šetrné ke kloubům s vysokým komfortem při chůzi jednoduše čistitelné odolné proti deformacím (hrnutí) žádný růst bakterií pod povrchem díky monolitickému spojení s podkladem, žádné zatékání tekutin systémy šetrné ke kloubům s vysokým komfortem při chůzi **vysoký útlum kročejového hluku až do 20 db 15

16 Chodby (prostory pro pacienty, vstupní haly, administrativa) Nemocniční chodby musí mít podle použití různé vlastnosti a plnit speciální požadavky. Povrchy musí být hygienicky bezproblémové (vysoká frekvence pohybu personálu, pacientů, návštěvníků) a stejně tak i odolné a trvanlivé (každodenní zatížení postelemi, invalidními vozíky, apod.). Aby se tvorba hluku udržela na nejnižší možné úrovni, je nutná kročejová izolace s vysokým komfortem při chůzi. Systémy MASTERTOP 1300 spojují všechny tyto přednosti. Povrchy beze spár a spojů zjednodušují čištění. Podle požadavků je možné vytvořit pomocí prefabrikovaných fabionů pro tekutiny nepropustné přechody na stěny a na ostatní svislé plochy. Tyto vlastnosti, významné právě pro prostředí nemocnic, snižují množství bakterií na povrchu. To samé platí i pro oblasti pod podlahou a pro napojení na stěnu. 16

17 Komfortní systémy: Dekorativní systémy: MASTERTOP 1325 MASTERTOP 1325 REG** MASTERTOP 1325 R* MASTERTOP 1326 MASTERTOP 1326 REG** MASTERTOP 1326 R* MASTERTOP DCT Vlastnosti bez pórů, proto žádná absorpce špíny beze spár a spojů překlenují statické trhliny snižují kročejový hluk a tlumí ostatní zvuky výběr mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením jednoduše čistitelné velký výběr atraktivních barev široké možnosti kombinací individuální design vynikající odolnost proti UV záření a barevná stálost bez pórů, proto žádná absorpce špíny beze spár a spojů snižují kročejový hluk a tlumí ostatní zvuky překlenují statické trhliny jednoduše čistitelné Výhody snížená kontaminace příp. roznášení mikrobů prostřednictvím podlahy vysoká odolnost dlouhá životnost (až do 40 let) **vysoký útlum kročejového hluku do 20 db jednoduše obnovitelné pomocí krycích laků nízké náklady vzhledem k životnosti systémy šetrné k ohybům s vysokým komfortem při chůzi *nekluzné provedení odolné proti deformacím nízke náklady vzhledem k životnosti systémy šetrné k ohybům s vysokým komfortem při chůzi **vysoký útlum kročejového hluku do 20 db žádné dodatečné zvyšování hluku ve frekventovaných prostorech *nekluzné provedení 17

18 Laboratoře / Lékárny / Sterilizační místnosti Laboratoře, lékárny a sterilizační místnosti kladou vysoké požadavky obzvláště na podlahy. Ty jsou denně vystaveny chemickým a mechanickým zatížením. Systémy MASTERTOP byly speciálně vyvinuté pro použití v těchto prostorech. Tyto povrchy bez pórů splňují normy na ochranu podzemních vod. Přidáním jemných příměsí do krycích laků mohou mít jednotlivé prostory nekluzný povrch. Pro prostory laboratoří s citlivými elektronickými přístroji anebo speciálními požadavky na ochranu před explozemi nabízí firma BASF antistatické varianty. 18

19 Tvrdoelastické systémy: Antistatické / vodivé systémy: MASTERTOP 1324 MASTERTOP 1325 MASTERTOP 1270 AS MASTERTOP 1278 AS Vlastnosti bez pórů a nepropustné pro tekutiny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, krvi, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu, peroxidu, QUAT a jódu překlenují statické trhliny volba mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením jednoduše čistitelné antistatické/vodivé bez pórů a nepropustné pro tekutiny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, krvi, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu, peroxidu, QUAT a jódu překlenují statické trhliny jednoduše čistitelné Výhody žádné zatékání tekutin poškozené plochy (např. skvrny) možno lokálně přelakovat bez odstraňování stávajících podlah žádné zatékání tekutin dobrá opravitelnost vodivých podlah dlouhodobá vodivost a funkční spolehlivost 19

20 Vstupní haly / Jídelny, bufety / Čekárny / Administrativa První moment je důležitý! S neomezeným počtem barev a flexibilitou při tvorbě najdou vysoce kvalitní systémy MASTERTROP využití všude tam, kde se vyžaduje estetika a individualita od vstupních hal až po kanceláře managementu. Protože se materiál nepokládá, ale vylévá, vznikají homogenní a bezesparé povrchy, které jsou robustní a lehko čistitelné což je velmi důležitá vlastnost právě v často navštěvovaných veřejných budovách. Monolitickým spojením s podkladem se zabrání problémům a škodám vznikajícím při vydutí, deformaci anebo zatékáním tekutin. Jednotlivé prostory je možné odlišit změnou barvy. Do povrchu mohou být také integrované firemní barvy, mohou tvořit loga i různé umělecké vzory. Použitím krycího laku dostává materiál podle přání matný nebo lesklý povrch. Podlahové systémy MASTERTROP mohou být zhotoveny jako nekluzné. Jsou odolné a po nalakování i vysoce odolné UV záření a zachovávají stálou barevnost. I v tomto případě je po dlouhodobém používání možná jednoduchá obnova nanesením krycího laku. V praxi to umožňuje životnost podlahy až 40 let. 20

21 Komfortní systémy: Dekorativní systémy: MASTERTOP 1325 MASTERTOP 1325 REG** MASTERTOP 1325 R MASTERTOP 1326 MASTERTOP 1326 REG** MASTERTOP 1326 R MASTERTOP DCT Vlastnosti bez pórů žádná absorbce nečistot beze spár a spojů snižují kročejový hluk a utlmují zvuky volba mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením vysoká otěruvzdornost a odolnost proti opotřebení vysokopřilnavé a nekluzné jednoduše čistitelné velký výběr atraktivních barev různe možnosti kombinací možnost individuálního designu znamenitá odolnost proti UV záření a barevná stálost bez pórů žádná absorbce nečistot beze spár a spojů minimalizuje kročejový hluk a izoluje zvuky jednoduše čistitelné Výhody individuální designové možnosti dlouhá životnost (až 40 let) jednoduše obnovitelné přelakováním nízké náklady vzhledem na životnost žádné zatékání tekutin, např. čistící tekutiny žádné dodatečné zvyšování hluku ve frekventovaných prostorech bezpečnost pro návštěvy i zaměstnance jednoduché odstraňování zbytků jídel a nápojů 21

22 Technické místonsti / Zásobovací chodby I přes rozdílné požadavky mají různé technické prostory jedno společné: volba vhodného podlahového systému tvoří základ pro bezproblémový a bezpečný provoz. Protože jen správný podlahový systém garantuje dlouholeté používání, bezpečné pracovní prostředí a minimalizuje riziko úrazu. Ušité přímo na míru podle specifických požadavků různých prostředí nabízí společnost BASF různá povrchová řešení s velkou variabilitou. Vlastnosti, jako je vysoká chemická a mechanická odolnost nebo i elektrická vodivost, kombinované s různými stupni nekluznosti, barevností nebo stupněm lesku, vám nabízejí komplexní nabídku řešení pro různorodé požadavky. V technických místonstech, jako např. elektrocentrály, je požadovaná vodivost podlahy. Prostředí, ve kterém se využívají automatické transportní systémy bez vodičů, vyžaduje specifické vlastnosti podlah. Dále uvedené systémy MASTERTOP splňují požadavky i vzhledem k rovnosti, pevnosti v tlaku, vodivosti a valivému odporu. 22

23 Tvrdoelastické systémy: Antistatické / vodivé systémy: MASTERTOP 1324 MASTERTOP 1270 AS MASTERTOP 1278 AS Vlastnosti beze spár a spojů překlenují statické trhliny tvrdoelastické dobrá mechanická odolnost samonivelizační povrchy nekluzné a vysokopřilnavé povrchy antistatické/vodivé beze spár a spojů překlenují statické trhliny Výhody žádné zatekání tekutin dobrá opravitelnost vodivých podlah dlouhodobá vodivost a funkční spolehlivost dlouhá životnost i při vysoké frekvenci používání možné použití i na plochách ve styku s terénem hospodárné systémové řešení 23

24 Řešení detailů V nemocnicích je potřeba vždy zvládnout kritický přechod mezi podlahou a stěnou. Bakterie se mohou v těchto místech velmi rychle množit, protože čištění a dezinfekce je tu velmi obtížná. Problém je možný odstranit rychle a efektivně použitím fabionových lišt při realizaci podlahy. Výsledek: bezesparý a bezespojový přechod mezi podlahou a stěnou. Tímto dosáhneme jednoduchého a bezpečného čištění a dezinfekce celého povrchu. Podlaha už více nepatří do kontaminačního řetězce podlaha-člověk-stěna. Na zvýšení nekluzných vlastností v mokrých prostorech nebo v prostorech s možným výskytem vlhkosti (např. sprchy pacientů, WC, šatny a umývárny), mohou být při systémech MASTERTOP přidané do krycího laku příměsi se skleněnými kuličkami. Výsledná povrchová úprava potom splňuje požadavky třídy kluznosti R 9 a R 10. Pro vyšší požadavky na nekluzné vlastnosti nabízí společnost BASF systém MASTERTOP 1324 R pro třídy kluznosti R 11 R 12. Jsou splněny požadavky na podlahy v mokrých a na boso používaných prostorech (třída B), např. systémem MASTERTOP 1324 NB. Nevyhnutelností v nemocnicích jsou bezbariérové přístupy pro invalidní vozíky a transportní vozíky. Bezesparé a bezespojové systémy firmy BASF řeší i toto. Bez problémů je možné vyhotovit i pro tekutiny nepřístupné napojení na existující podlahy nebo příslušenství, jako i dilatační profily a podlahové vpustě. Výhody dlouhodobá ochrana žádné hygienické riziko růstu bakterií žádné zatekání tekutin bezesparé přechody podlaha-stěna možné aplikovat i na nestálé podklady 24

25 Sanace / Opravy Opravitelnost Systémy MASTERTOP 1300 jsou v případě poškození lehce opravitelné. Pokud vzniknou poruchy na podlaze, je možné je opravit nanesením nového krycího laku. Toto se může udělat lokálně, bez nutnosti velkoplošného uzavírání úseků a výpadků používání, anebo i plošně, s relativně krátkými odstávkami a přerušeními denního provozu nemocnice. Takto je možné bez větších nároků na čas a finance pomocí nového krycího laku anebo rekonstrukcí existujících ploch přizpůsobit, případně změnit barevný koncept. Oprava je bez hluku a těžkých strojů. Za nízkou cenu tak může vzniknout podlaha jako nová. Sanace a oprava Podlahy MASTERTOP se lehce renovují, dokonce i barevné přechody jsou realizovatelné beze spojů, což umožňuje i malé opravy. Po dlouholetém používání se doporučuje renovace povrchu, při kterém se podlaha přebrousí a nanovo nalakuje. Přitom se na požádání může realizovat nový barevný koncept anebo antibakteriální povrch. Tímto zůstávají podlahy i po změně účelu budovy dále použitelné výrobce vychází z délky životnosti minimálně 40 let. Oprava poškozených míst Poškozená místa přebrousit pomocí brusné síťky nebo abrazivním PAD-em, případně vyčistit alkoholovým čistícím prostředkem a nechat vyschnout. Při lokálních opravách poškozená místa ohraničit oblepením. Nanesení nového krycího laku na připravené plochy. Vytvrdnutý krycí lak v porovnání se starým povrchem. 25

26 Kuchyně / Střechy / Parkoviště Kuchyně I v oblasti potravin je hygiena na prvním místě. Použité podlahové vrstvy musí mít povrch bez pórů a vydržet bez poškození čištění chemikáliemi a odolávat vysokým teplotám, jako je čištění parou a vysokým tlakem. Navíc při tom musí i v mokrém stavu zůstat nekluzné a drsné. Naše systémy UCRETE jsou odolné vůči teplotám od -40 C do +130 C, vyznačují se extrémní odolností proti rázům jako i vysokou otěruvzdorností a mohou být díky individuálně přizpůsobitelnému povrchu nastaveny tak, aby i v mokrém stavu poskytovaly optimální nekluznost. Pokud si přejete další informace nebo radu k tématu, doporučujeme obsáhlý prospekt UCRETE nejodolnější podlahy. UCRETE UCRETE nejodolnější podlahy Střecha (plochá střecha, terasy, balkóny) Střecha budovy je jedna z nejdůležitějších komponentů. Nefunkční izolace působení znečištěného ovzduší, např. kyselým zatížení změn teplot a zároveň odolávají střechy může narušit a omezit nejen dešťům. Možno použít i na zelené střechy. uživatelskou bezpečnost budovy, ale Pokud si přejete další informace nebo radu i masivně zvýšit náklady na údržbu. Už k tématu, doporučujeme obsáhlý prospekt i nejmenší netěsné místo způsobí značné CONIROOF řešení Vašich střech na míru. škody a náklady. Tady nabízíme bezešvé horizontálně aplikovatelné hydroizolační systémy, které odolávají dynamickému Parkovací domy a podzemní garáže Parkoviště jsou, právě tak jako pokrývají celé spektrum požadavků od střechy, ve velké míře vystaveny trhlin překlenujících hydroizolaci až vnějším povětrnostním vlivům. k otěruvzdorným a odolným povrchovým Nepříznivě navíc působí i zatížení úpravám do interiéru i exteriéru. používáním, jako jsou vylité oleje, Pokud si přejete další informace nebo radu benzín nebo brzdové kapaliny při k tématu, doporučujeme obsáhlý prospekt malých netěsnostech, splodiny, zatížení posypovými solemi nebo mecha- CONIDECK Vaše správná volba. nické zatížení. Všechny tyto faktory vyžadují systémy, které vykazují efektivní ochranu. Naše různá řešení 26

27 Použité obrázky: Klinik Lindberg, Švýcarsko, Výměra 2600 m 2, použitý systém MASTERTOP 1326 a 1328 AS Rehabilitationszentrum Medbase, Švýcarsko, Service d'ophtalmologie de la clinique de l'union, Francie, Výměra 500 m 2, použitý systém MASTERTOP 1325 Centre médico-chirurgical du Mans, Francie,, Výměra 1800 m 2, použitý systém MASTERTOP 1325 a 1326, Experimental OP und Ergomonie: der Opertionssaal für die Zukunft, Německo, Výměra 1000 m 2, použitý systém MASTERTOP 1325 / 1325 REG / 1325 AB / 1328 AS / MASTERTOP DCT, Výměra 400 m 2, použitý systém MASTERTOP 1325 AB 27

28 MASTERTOP To nejlepší řešení pro Vás od BASF Construction Chemicals Na stavbách i v průmyslu se denně setkáváte s našimi produkty a špičkovými technologiemi: Sídlo firmy BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu Chrudim tel.: fax: internet: Zákaznický servis (příjem objednávek) tel.: fax: Emaco sanace a oprava betonových a železobetonových konstrukcí Masterseal stěrkové izolace proti vodě, povrchová úprava konstrukcí Masterflex těsnicí tmely, injektáže proti vodě Masterflow přesné zálivkové hmoty, montážní a fi xační hmoty Mastertop podlahové systémy do průmyslu a občanské vybavenosti MBrace zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami a tkaninami PCI lepidla na obklady a dlažby, vodotěsné izolace, správkové hmoty, komplexní technologie bazénů Conideck přímopojížděné a pochůzné hydroizolační systémy na bázi strojně nebo ručně aplikované polyuretanové membrány Coniroof strojně stříkané polyuretanové membrány na střechy všech tvarů Conipur strojně aplikované polyuretanové membrány k izolaci mostovek a chodníků Ucrete podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl Glenium přísady do betonu pro prefabrikaci a transportbeton Prince Color zdicí malty, stuky, lepidla, zateplovací systémy, spárovací hmoty Technicko-poradenský servis PRŮMYSLOVÉ PODLAHY Střední a Jižní Čechy, Vysočina Severní a Východní Čechy Západní Čechy Severní Morava Jižní Morava Nadzemní a podzemní parkoviště, střechy Ucrete speciální podlahy do potravinářství Průmyslové podlahy BASF je největší chemickou společností na světě. Výrobní škála sahá od chemikálií, plastů, přes příslušenství, zemědělské výrobky a čisté chemikálie až po ropu a zemní plyn. Jako spolehlivý partner pro takřka veškerý průmysl představují vysoce kvalitní výrobky a inteligentní komplexní řešení koncernu BASF účinnou pomoc pro snahu zákazníků být úspěšnější. BASF vyvíjí nové technologie a využívá je k otevření dalších nových možností trhu. Vzájemnou kombinací společenské odpovědnosti, ochrany životního prostředí a hospodářského úspěchu přispívá k tvorbě lepší budoucnosti. Více informací naleznete na Vydáno: červenec 2010 Novým vydáním pozbývá staré platnost.