MASTERTOP. Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASTERTOP. Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení"

Transkript

1 MASTERTOP Podlahové systémy pro zdravotnická a sociální zařízení

2 Obsah Splnění všech požadavků Řešení pro každý prostor Přehled použití systémů Pro každou výzvu to správné řešení Aplikace Operační sály / Jednotky intenzivní péče / Ambulance / Pohotovosti Pokoje pro pacienty Chodby (prostory pro pacienty, vstupní haly, administrativa) Laboratoře / Lékárny / Sterilizační místnosti Vstupní haly / Jídelny, bufety / Čekárny / Administrativa Technické místnosti / Zásobovací chodby Řešení detailů Sanace / Opravy Kuchyně / Střechy / Parkoviště

3 Splnění všech požadavků Proč je tak důležité, aby se pacienti v nemocnici cítili příjemně? Příjemné prostředí navozuje pohodu. Lidé, kteří se ve svém prostředí cítí příjemně, se uzdraví dříve. Obzvláště na klinikách je výrazný kontrast mezi požadavky na útulnou atmosféru a nevyhnutelným zdravotnickým zařízením místností. Lékaři a ošetřující personál požadují v první řadě komplexní prostory s moderním technickým vybavením a funkčností. Pacienti si naopak přejí útulnou atmosféru. O to víc by zařízení nemocnic nemělo být jen funkční a sloužit terapeutickým účelům, ale i zprostředkovávat pocit bezpečí a pohody. Pokud jsou tyto požadavky splněny, aktivně se tím podporuje léčba a nejen pacienti, ale i návštěvníci a personál profitují z příjemné atmosféry. Podlahové systémy MASTERTOP nejenže excelentně splňují požadavky na hygienu, bezpečnost, čištění a údržbu, ale poskytují i mnoho možností ztvárnění a designu. Kromě toho jsou i hospodárným a maximálně ekologickým řešením. 3

4 Řešení pro každý prostor Infrastruktura v nemocnicích a zdravotnických zařízeních je vystavována vysoce specifickým a rozdílným zatížením. Prakticky v žádné jiné oblasti nejsou kladeny tak vysoké užitkové požadavky na podlahy, jako ve zdravotnických zařízeních. Od vysoce frekventovaného hlavního vchodu, přes kolečky namáhané chodby a diagnostické místnosti, až po operační sály, oddělení intenzivní péče a pokoje pacientů. Podlahy musí mít různé vlastnosti a vyhovovat individuálním nárokům. S podlahovými systémy od firmy BASF budou tyto požadavky splněny Operační sály, jednotky intenzivní péče, ambulance, pohotovost 2. Pokoje pacientů 3. Chodby (pokoje pro pacienty, vstupní haly, administrativa) 4. Laboratoře, lékárny, sterilizační místnosti 5. Vstupní haly, jídelny-bufety, čekárny, administrativa 6. Technické místnosti, zásobovací chodby 7. Parkoviště, kuchyně, střechy 4

5 Přehled použití systémů Použití systému v nemocnici MASTERTOP 1324 MASTERTOP 1324 AB MASTERTOP 1324 R/1324 NB MASTERTOP 1325/1326 MASTERTOP 1325 R/1326 R MASTERTOP 1325 AB/1325 REG AB MASTERTOP 1325 REG/1326 REG MASTERTOP 1270 AS/1278 AS MASTERTOP DCT UCRETE CONIDECK CONIROOF Ambulance/ Pohotovosti Čekárny Pokoje pacientů/ Chodby Ošetřovny Bufety/Jídelny Vstup. haly/ Přijím. prostory Sádrovny + JIP Kuchyňky na odděleních + + Operační sály + Rentgen. místnosti + Laboratoře Lekárny + + Administrativa Techn. místnosti Zásob. chodby + Fyzioterapie/ Tělocvičny ++ Sterilizační místnosti + + Mokré prostory Ploché střechy a balkóny ++ Park. domy a podzemní garáže ++ Velké kuchyně ++ Prádelny ++ + vhodný ++ obzvlášť vhodný o omezené použití 5

6 Pro každou výzvu to správné řešení Bakteriostatický účinek V tomto případě se používají naše systémy MASTERTOP s přívlastkem AB (antibakteriální). Jejich bakteriostatický účinek, který byl prokázaný řadou vědeckých zkoušek (ITECH Certifikace 1 podle JIS Z 2801:2000/ ISO 22196:2007), přetrvává i po delší době a je i po pravidelných cyklech čištění a dezinfekce ještě spolehlivě aktivní (ITECH Certifikace 2 podle EN 13697). V praxi to znamená, že kontaminace, příp. rozšiřování zárodků prostřednictvím podlahy, je stejně tak eliminované jako růst bakterií. Antibakteriální účinek může být obnoven pomocí opětovného nátěru novým krycím (uzavíracím) lakem. Krycí lak má velmi nízké emise (podle AgBB a LGA). Tímto systémem mohou být dodatečně ošetřeny i již existující lité podlahy nebo i obdobné typy podlah. Hygiena Samonivelizační lité podlahy vytvrzují beze spár. Vzniká tak povrch bez pórů, který je lehce čistitelný, kde skutečně zbytky špíny v pravém slova smyslu nemají žádné místo. Tímto se počet bakterií na povrchu minimalizuje. To samé platí i pro oblasti pod podlahou, nakolik je podlaha monoliticky spojená s podkladem. Toto vylučuje zatečení čisticích tekutin do spojů, spár a napojení mezi různými typy podlah. Též napojení na svislé povrchy je možné udělat beze spár a beze spojů díky hotovým fabiónovým soklům. Tím je možné splnit standardní hygienické požadavky ve zdravotnických a ošetřovatelských zařízeních. Společnost BASF dodává k jednotlivým podlahám návody na čištění a ošetřování, přesně odpovídající skutečnému rozsahu použití systému v daném objektu. Tím zůstávají natrvalo zachovány specifické vlastnosti podlah a současně nízké náklady na údržbu, bez nutnosti použití agresivních a životnímu prostředí škodlivých čisticích prostředků. Růst bakterií po kontaminaci podlahy Množství bakterií (počet), (logaritmicky) S S 1 S 2 S 3 S 4 Čas po kontaminaci T 1 = 0 T 2 = 24 hodin T 1 = 0 hodin: podlaha je kontaminovaná kmenem bakterií T 2 = 24 hodin: čas počítání množství bakterií Vzorek S 1 : standard (nechráněné): růst bakterií Vzorek S 2 : antibakteriální účinek, tj. pomalejší růst jako při vzorku S1, ale bakterie přesto rostou Vzorek S 3 : bakteriostatická aktivita, znemožněný růst bakterií Vzorek S 4 : bakteriocidní účinek, všechny bakterie byly zničeny 6

7 Odolnost Všechny podlahy MASTERTOP 1300 jsou odolné proti mechanickému zatížení jako jsou otěr, zatížení kolečky, tlakové bodové zatížení, kromě toho odolávají množství chemikálií, krvi, čisticím a dezinfekčním prostředkům. Systémy se dají bez problémů kombinovat s podlahovým vytápěním. Systémy MASTERTOP 1300 splňují požadavky protipožární ochrany podle normy ČSN EN Bezpečnost V oblastech, kde se používají narkotizační (anestetické) plyny a citlivá elektronika, existují speciální systémy s antistatickými vlastnostmi na ochranu při zápalných směsích vzduchu a plynů a nebo při zabránění poruch citlivých elektronických přístrojů. Minimální izolační odpory navíc chrání operující personál a pacienty. Po přidání jemných přísad do krycích laků může být optimalizována i kluzkost (např. ve vlhkých prostorech nebo vstupech). Estetičnost Podlahy jsou k dispozici v široké škále barevných odstínů a jsou UV stabilní. Volbou krycích laků, způsobem jejich nanášení nebo dodatečným zapracováním skleněných kuliček či barevných čipsů je možné vytvořit nekonečně mnoho individuálních kombinací podlah. Světlé barvy a velká designová flexibilita vysoce kvalitní podlahové vrstvy najde uplatnění všude tam, kde je požadována estetika a individualita. Čištění a dezinfekce Návody na čištění a údržbu pro systémy MASTERTOP 1300 byly vypracované ve spolupráci s renomovanými výrobci čistících a ošetřujících přípravků, s přihlédnutím k efektivnosti a hospodárnosti čištění. Specifikace se odvíjí od širokých požadavků v různých oblastech zdravotnictví a ošetřovatelství s minimálním středním a vysokým hygienickým, resp. infekčním rizikem. Všechny typy podlah mohou být efektivně čištěny ručně, stejně tak i strojově, širokým spektrem čisticích prostředků. Specifické vlastnosti podlah Odolnost proti dezinfekčním prostředkům Druh dezinfekce minut 8 hodin 24 hodin Izopropylalkohol 70 %, voda 30 % Dezinfekce rukou na bázi N-propanolu, izopropanolu a vody Dezinfekce na bázi peroxidu Dezinfekční prostředky na bázi QUAT Dezinfekce s jódem na bázi alkoholu (směs etanol / izopropanol), silné Jód obsahující dezinfekci na bázi vody, silné Žádné Žádné Žádné Žádné Žádné skvrny Žádné skvrny zůstávají trvale zachované při současných nízkých nákladech na údržbu bez použití agresivních, případně životnímu prostředí škodlivých čisticích prostředků. Podlahy jsou odolné proti dezinfekčním prostředkům používaným při plošné dezinfekci v nemocnicích a ošetřovatelských zařízeních. Prostředky na dezinfekci rukou nezanechávají při přiměřené manipulaci žádné skvrny. Dezinfekční prostředky s jódem mohou být jednoduše odstraněny. Při krátkodobém působení se dají odstranit beze zbytku. Žádné Žádné Žádné Žádné Velmi světlé skvrny Velmi světlé skvrny Žádné Velmi malé Žádné Velmi malé Tmavé skvrny Tmavé skvrny Viditelnost skvrn na podlaze závisí především na výběru barevného odstínu podlahy. Stav po dezinfekci Žádné Žádné Žádné Žádné Velmi světlé skvrny Velmi světlé skvrny 7

8 Pro každou výzvu to správné řešení Hospodárnost Systémy MASTERTOP jsou vhodné do novostaveb i do renovovaných budov. Při existujících podlahách je možné dosáhnout požadované vlastnosti pomocí jednoduché aplikace systému MASTERTOP. Díky jednoduché a rychlé aplikaci může být zachován provoz, tj. nevznikají žádné odstávky, dočasné uzavření nebo komplikace pro personál či pacienty. Pro systémy MASTERTOP 1300 na polyuretanové bázi má firma BASF od externích odborníků vypracované analýzy cyklu životnosti. Ve studii byly porovnávané konvenční podlahové krytiny se systémem MASTERTOP. Pořizovací náklady byly při obou typech stejné. Náklady na údržbu, jako např. čištění, jsou skoro totožné. Avšak při životnosti podlah se situace vyvine následovně: V průměru musí být po letech, případně i dříve, podlahová krytina úplně vyměněna. Podlahy na bázi polyuretanových pryskyřic mohou mít životnost až 40 let což enormě sníží náklady týkající se cyklu celkové životnosti. V porovnání s konvenčními lepenými podlahovými krytinami je podlaha z polyuretanu nejhospodárnější. Ekologie Systémy MASTERTOP 1300 jsou ve vytvrdnutém stavu fyziologicky nezávadné. Vyloučením látek VOC a NMP splňují i standardy pro uvolňování těkavých látek podle LGA a AgBB. Jsou bez změkčovadel, takže jsou též vyloučeny dlouhodobé škodlivé emise do prostředí. V eko-bilanci jsou systémy MASTERTOP jasnými lídry. V tomto porovnaní byly pečlivě zvažovány vybrané suroviny a výrobní procesy šetřící energie, doprava, hospodárné zhotovení, dlouhodobé používání, (většinou nepotřebná) demontáž, likvidace a recyklace. Hodnocení podle metody eko-indikátoru 99 (EI 99) toto potvrdila. Porovnání vlivu na životní prostředí (eko-indikátor) různých podlahových krytin v závislosti od délky užívání Zátěž na životní prostředí Mastertop 1300 PVC Linoleum Porovnání různých podlahových systémů a jejich doby životnosti BMG metoda: eko-indikátor podle bodů. Byly určovány na základě použitých surovin, dopravy, procesu výroby, použití, demontáže a likvidace. Doba užívání (roky)

9 9

10 Aplikace Podlahy MASTERTOP 1300 jsou složeny z penetrace, nosné vrstvy a krycího laku. Penetrace zabezpečuje monolitické spojení s podkladem. Nosná vrstva z polyuretanové pryskyřice tvoří mechanické vlastnosti podlahy. Nanesením krycího laku dosáhneme specifického povrchu. MASTERTOP 1300 je různě nakom- ponován podle oblasti použití. Je to podlaha aplikovaná v tekuté formě a vytváří bezesparý povrch. Toto umožňuje i při složité geometrii budovy vytvoření povrchu beze spár, spojů a pórů, zkrátka se jedná o snadno čistitelný povrch, který v pravém slova smyslu nedá šanci žádné zbytkové špíně. Pro tyto v oblasti zdravotnictví důležité požadavky jsou k dispozici speciální krycí laky, které zabraňují množení bakterií na povrchu. To samé platí díky monolitickému spojení s podkladem i pro oblasti pod podlahou. Tímto je splněn vysoký standard nároků na hygienu ve zdravotnických a ošetřovatelských zařízeních. Krycí lak poskytuje atraktivní, proti poškrábání odolný povrch a zlepšuje celkové vlastnosti Nosná vrstva vytváří mechanické vlastnosti díky lité polyuretanové pryskyřici Penetrace vytváří monolitické spojení s podkladem 10

11 První den: Příprava podkladu pomocí bezprašného otryskání ocelovými kuličkami nebo broušením a odstraněním cementového mléka pro vytvoření nosného a čistého podkladu. Druhý den: Vyplnění smršťovacích trhlin a pracovních spár. Nanesení penetrace na podklad. Tato vytvoří monolitické spojení mezi např. cementovým podkladem a nanášenými vrstvami. Třetí den: Aplikace samonivelační nosné vrstvy pro vytvoření nadefinovaných vlastností systému, jako je např. elektrická vodivost, útlum kročejového hluku atd. Aplikuje se bez spár a bez spojů v tekuté formě. Podlahová vrstva se přizpůsobí celkové geometrii budovy. Čtvrtý den: Nanesení krycího laku. Lak dodá podlaze konečné optické i technické vlastnosti, jako např. bakteriostatický účinek. 11

12 Operační sály / Jednotky intenzivní péče / Ambulance / Pohotovosti Splnění hygienických požadavků má na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče a ambulancích s lékařskými odborníky a experty na hygienu, absolutní přednost. V úzké spolupráci s lékárnami a hygienami proto vytvořila firma BASF novou generaci speciálních podlahových systémů pro zdravotnické a sociální zařízení. Díky inovativnímu krycímu laku MASTERTOP TC 465 AB s bakteriostatickým účinkem vyhovují systémy MASTERTOP 1300 nejvyšším hygienickým požadavkům. Kromě toho navíc splňují mezinárodní uznávané normy: JIS Z 2801:2000 a ISO 22196:2007. Certifikáty od nezávislých zkušebních institucí dokazují bakteriostatické aktivity i po dlouhodobém používání a čištění. Pro prostory s citlivými elektronickými přístroji nabízíme patřičný antistatický systém MASTERTOP 1328 AS. Splňuje požadavky IEC a 4-5 a normu EN 1081, stejně jako normu DIN VDE (Německo). 12

13 Antibakteriální systémy: Antistatické/Vodivé systémy: MASTERTOP 1324 AB MASTERTOP 1325 AB MASTERTOP 1325 REG AB* MASTERTOP 1270 AS MASTERTOP 1278 AS Vlastnosti bakteriostatické povrch bez pórů, žádná absorpce špíny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, krvi, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu, peroxidu, QUAT a jódu překlenují statické trhliny volba mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením jednoduše čistitelné antistatické, vodivé povrch bez pórů, žádná absorpce špíny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, krvi, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu, peroxidu, QUAT a jódu prřeklenují statické trhliny jednoduše čistitelné Vaše výhody snížená kontaminace, příp. roznášení mikrobů skrze podlahu žádný růst bakterií mezi čištěním žádný růst bakerií pod prvrchem díky mnolitickému spojení s podkladem, žádné zatékání tekutin *systémy šetrné ke kloubům s vysokým komfortem při chůzi vysoce zatížitelné, např. pojizdnými operačními stoly odolný proti deformacím žádný růst bakerií pod prvrchem díky mnolitickému spojení s podkladem, žádné zatékání tekutin 13

14 Pokoje pro pacienty Systémy MASTERTOP 1300 jsou odolné a vysoce komfortní. Vyznačují se vysokou odolností proti otěru, bodovému zatížení, deformacím (hrnutí) od koleček židlí a postelí, stejně jako proti nárazům. Vyhovují požadavkům AgBB a LGA na zabezpečení zdravého prostředí a mají výjimečně malé emise. Nekluzné povrchy splňují bezpečnostní standardy pro práci ve vlhkých prostorech a v místech, kde se chodí naboso. Bezesparý povrch se velmi snadno čistí a dezinfikuje. Množství barevných odstínů a jejich možnosti kombinace otevírá neomezené designové možnosti pro barevné řešení prostorů. Pokoje působí méně sterilně a mohou podpořit léčbu díky jejich individuální barevnosti. 14

15 Antibakteriální systémy: Komfortní systémy: Dekorativní systémy: MASTERTOP 1324 AB MASTERTOP 1325 AB MASTERTOP 1325 REG AB* MASTERTOP 1325 MASTERTOP 1325 REG** MASTERTOP 1325 R MASTERTOP 1326 MASTERTOP 1326 REG** MASTERTOP 1326 R Vlastnosti bakteriostatické bez pórů, proto žádná absorbce špíny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu a peroxidu překlenující statické trhliny snižují kročejový hluk a utlumují zvuky volba mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením jednoduše čistitelné MASTERTOP DCT velký výběr atraktivních barev široké možnosti kombinací individuální design, jedinečnost bez pórů, proto žádná absorbce špíny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu a peroxidu překlenující statické trhliny snižují kročejový hluk a utlumují zvuky Vaše výhody snížená kontaminace a roznášení mikrobů prostřednictvím podlahy žádný růst bakterií mezi čištěním žádný růst bakterií pod povrchem díky monolitickému spojení s podkladem, žádné zatékání tekutin *systémy šetrné ke kloubům s vysokým komfortem při chůzi jednoduše čistitelné odolné proti deformacím (hrnutí) žádný růst bakterií pod povrchem díky monolitickému spojení s podkladem, žádné zatékání tekutin systémy šetrné ke kloubům s vysokým komfortem při chůzi **vysoký útlum kročejového hluku až do 20 db 15

16 Chodby (prostory pro pacienty, vstupní haly, administrativa) Nemocniční chodby musí mít podle použití různé vlastnosti a plnit speciální požadavky. Povrchy musí být hygienicky bezproblémové (vysoká frekvence pohybu personálu, pacientů, návštěvníků) a stejně tak i odolné a trvanlivé (každodenní zatížení postelemi, invalidními vozíky, apod.). Aby se tvorba hluku udržela na nejnižší možné úrovni, je nutná kročejová izolace s vysokým komfortem při chůzi. Systémy MASTERTOP 1300 spojují všechny tyto přednosti. Povrchy beze spár a spojů zjednodušují čištění. Podle požadavků je možné vytvořit pomocí prefabrikovaných fabionů pro tekutiny nepropustné přechody na stěny a na ostatní svislé plochy. Tyto vlastnosti, významné právě pro prostředí nemocnic, snižují množství bakterií na povrchu. To samé platí i pro oblasti pod podlahou a pro napojení na stěnu. 16

17 Komfortní systémy: Dekorativní systémy: MASTERTOP 1325 MASTERTOP 1325 REG** MASTERTOP 1325 R* MASTERTOP 1326 MASTERTOP 1326 REG** MASTERTOP 1326 R* MASTERTOP DCT Vlastnosti bez pórů, proto žádná absorpce špíny beze spár a spojů překlenují statické trhliny snižují kročejový hluk a tlumí ostatní zvuky výběr mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením jednoduše čistitelné velký výběr atraktivních barev široké možnosti kombinací individuální design vynikající odolnost proti UV záření a barevná stálost bez pórů, proto žádná absorpce špíny beze spár a spojů snižují kročejový hluk a tlumí ostatní zvuky překlenují statické trhliny jednoduše čistitelné Výhody snížená kontaminace příp. roznášení mikrobů prostřednictvím podlahy vysoká odolnost dlouhá životnost (až do 40 let) **vysoký útlum kročejového hluku do 20 db jednoduše obnovitelné pomocí krycích laků nízké náklady vzhledem k životnosti systémy šetrné k ohybům s vysokým komfortem při chůzi *nekluzné provedení odolné proti deformacím nízke náklady vzhledem k životnosti systémy šetrné k ohybům s vysokým komfortem při chůzi **vysoký útlum kročejového hluku do 20 db žádné dodatečné zvyšování hluku ve frekventovaných prostorech *nekluzné provedení 17

18 Laboratoře / Lékárny / Sterilizační místnosti Laboratoře, lékárny a sterilizační místnosti kladou vysoké požadavky obzvláště na podlahy. Ty jsou denně vystaveny chemickým a mechanickým zatížením. Systémy MASTERTOP byly speciálně vyvinuté pro použití v těchto prostorech. Tyto povrchy bez pórů splňují normy na ochranu podzemních vod. Přidáním jemných příměsí do krycích laků mohou mít jednotlivé prostory nekluzný povrch. Pro prostory laboratoří s citlivými elektronickými přístroji anebo speciálními požadavky na ochranu před explozemi nabízí firma BASF antistatické varianty. 18

19 Tvrdoelastické systémy: Antistatické / vodivé systémy: MASTERTOP 1324 MASTERTOP 1325 MASTERTOP 1270 AS MASTERTOP 1278 AS Vlastnosti bez pórů a nepropustné pro tekutiny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, krvi, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu, peroxidu, QUAT a jódu překlenují statické trhliny volba mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením jednoduše čistitelné antistatické/vodivé bez pórů a nepropustné pro tekutiny beze spár a spojů odolné proti chemikáliím, krvi, čistícím a dezinfekčním prostředkům na bázi alkoholu, peroxidu, QUAT a jódu překlenují statické trhliny jednoduše čistitelné Výhody žádné zatékání tekutin poškozené plochy (např. skvrny) možno lokálně přelakovat bez odstraňování stávajících podlah žádné zatékání tekutin dobrá opravitelnost vodivých podlah dlouhodobá vodivost a funkční spolehlivost 19

20 Vstupní haly / Jídelny, bufety / Čekárny / Administrativa První moment je důležitý! S neomezeným počtem barev a flexibilitou při tvorbě najdou vysoce kvalitní systémy MASTERTROP využití všude tam, kde se vyžaduje estetika a individualita od vstupních hal až po kanceláře managementu. Protože se materiál nepokládá, ale vylévá, vznikají homogenní a bezesparé povrchy, které jsou robustní a lehko čistitelné což je velmi důležitá vlastnost právě v často navštěvovaných veřejných budovách. Monolitickým spojením s podkladem se zabrání problémům a škodám vznikajícím při vydutí, deformaci anebo zatékáním tekutin. Jednotlivé prostory je možné odlišit změnou barvy. Do povrchu mohou být také integrované firemní barvy, mohou tvořit loga i různé umělecké vzory. Použitím krycího laku dostává materiál podle přání matný nebo lesklý povrch. Podlahové systémy MASTERTROP mohou být zhotoveny jako nekluzné. Jsou odolné a po nalakování i vysoce odolné UV záření a zachovávají stálou barevnost. I v tomto případě je po dlouhodobém používání možná jednoduchá obnova nanesením krycího laku. V praxi to umožňuje životnost podlahy až 40 let. 20

21 Komfortní systémy: Dekorativní systémy: MASTERTOP 1325 MASTERTOP 1325 REG** MASTERTOP 1325 R MASTERTOP 1326 MASTERTOP 1326 REG** MASTERTOP 1326 R MASTERTOP DCT Vlastnosti bez pórů žádná absorbce nečistot beze spár a spojů snižují kročejový hluk a utlmují zvuky volba mezi tvrdoelastickým a elastickým vyhotovením vysoká otěruvzdornost a odolnost proti opotřebení vysokopřilnavé a nekluzné jednoduše čistitelné velký výběr atraktivních barev různe možnosti kombinací možnost individuálního designu znamenitá odolnost proti UV záření a barevná stálost bez pórů žádná absorbce nečistot beze spár a spojů minimalizuje kročejový hluk a izoluje zvuky jednoduše čistitelné Výhody individuální designové možnosti dlouhá životnost (až 40 let) jednoduše obnovitelné přelakováním nízké náklady vzhledem na životnost žádné zatékání tekutin, např. čistící tekutiny žádné dodatečné zvyšování hluku ve frekventovaných prostorech bezpečnost pro návštěvy i zaměstnance jednoduché odstraňování zbytků jídel a nápojů 21

22 Technické místonsti / Zásobovací chodby I přes rozdílné požadavky mají různé technické prostory jedno společné: volba vhodného podlahového systému tvoří základ pro bezproblémový a bezpečný provoz. Protože jen správný podlahový systém garantuje dlouholeté používání, bezpečné pracovní prostředí a minimalizuje riziko úrazu. Ušité přímo na míru podle specifických požadavků různých prostředí nabízí společnost BASF různá povrchová řešení s velkou variabilitou. Vlastnosti, jako je vysoká chemická a mechanická odolnost nebo i elektrická vodivost, kombinované s různými stupni nekluznosti, barevností nebo stupněm lesku, vám nabízejí komplexní nabídku řešení pro různorodé požadavky. V technických místonstech, jako např. elektrocentrály, je požadovaná vodivost podlahy. Prostředí, ve kterém se využívají automatické transportní systémy bez vodičů, vyžaduje specifické vlastnosti podlah. Dále uvedené systémy MASTERTOP splňují požadavky i vzhledem k rovnosti, pevnosti v tlaku, vodivosti a valivému odporu. 22

23 Tvrdoelastické systémy: Antistatické / vodivé systémy: MASTERTOP 1324 MASTERTOP 1270 AS MASTERTOP 1278 AS Vlastnosti beze spár a spojů překlenují statické trhliny tvrdoelastické dobrá mechanická odolnost samonivelizační povrchy nekluzné a vysokopřilnavé povrchy antistatické/vodivé beze spár a spojů překlenují statické trhliny Výhody žádné zatekání tekutin dobrá opravitelnost vodivých podlah dlouhodobá vodivost a funkční spolehlivost dlouhá životnost i při vysoké frekvenci používání možné použití i na plochách ve styku s terénem hospodárné systémové řešení 23

24 Řešení detailů V nemocnicích je potřeba vždy zvládnout kritický přechod mezi podlahou a stěnou. Bakterie se mohou v těchto místech velmi rychle množit, protože čištění a dezinfekce je tu velmi obtížná. Problém je možný odstranit rychle a efektivně použitím fabionových lišt při realizaci podlahy. Výsledek: bezesparý a bezespojový přechod mezi podlahou a stěnou. Tímto dosáhneme jednoduchého a bezpečného čištění a dezinfekce celého povrchu. Podlaha už více nepatří do kontaminačního řetězce podlaha-člověk-stěna. Na zvýšení nekluzných vlastností v mokrých prostorech nebo v prostorech s možným výskytem vlhkosti (např. sprchy pacientů, WC, šatny a umývárny), mohou být při systémech MASTERTOP přidané do krycího laku příměsi se skleněnými kuličkami. Výsledná povrchová úprava potom splňuje požadavky třídy kluznosti R 9 a R 10. Pro vyšší požadavky na nekluzné vlastnosti nabízí společnost BASF systém MASTERTOP 1324 R pro třídy kluznosti R 11 R 12. Jsou splněny požadavky na podlahy v mokrých a na boso používaných prostorech (třída B), např. systémem MASTERTOP 1324 NB. Nevyhnutelností v nemocnicích jsou bezbariérové přístupy pro invalidní vozíky a transportní vozíky. Bezesparé a bezespojové systémy firmy BASF řeší i toto. Bez problémů je možné vyhotovit i pro tekutiny nepřístupné napojení na existující podlahy nebo příslušenství, jako i dilatační profily a podlahové vpustě. Výhody dlouhodobá ochrana žádné hygienické riziko růstu bakterií žádné zatekání tekutin bezesparé přechody podlaha-stěna možné aplikovat i na nestálé podklady 24

25 Sanace / Opravy Opravitelnost Systémy MASTERTOP 1300 jsou v případě poškození lehce opravitelné. Pokud vzniknou poruchy na podlaze, je možné je opravit nanesením nového krycího laku. Toto se může udělat lokálně, bez nutnosti velkoplošného uzavírání úseků a výpadků používání, anebo i plošně, s relativně krátkými odstávkami a přerušeními denního provozu nemocnice. Takto je možné bez větších nároků na čas a finance pomocí nového krycího laku anebo rekonstrukcí existujících ploch přizpůsobit, případně změnit barevný koncept. Oprava je bez hluku a těžkých strojů. Za nízkou cenu tak může vzniknout podlaha jako nová. Sanace a oprava Podlahy MASTERTOP se lehce renovují, dokonce i barevné přechody jsou realizovatelné beze spojů, což umožňuje i malé opravy. Po dlouholetém používání se doporučuje renovace povrchu, při kterém se podlaha přebrousí a nanovo nalakuje. Přitom se na požádání může realizovat nový barevný koncept anebo antibakteriální povrch. Tímto zůstávají podlahy i po změně účelu budovy dále použitelné výrobce vychází z délky životnosti minimálně 40 let. Oprava poškozených míst Poškozená místa přebrousit pomocí brusné síťky nebo abrazivním PAD-em, případně vyčistit alkoholovým čistícím prostředkem a nechat vyschnout. Při lokálních opravách poškozená místa ohraničit oblepením. Nanesení nového krycího laku na připravené plochy. Vytvrdnutý krycí lak v porovnání se starým povrchem. 25

26 Kuchyně / Střechy / Parkoviště Kuchyně I v oblasti potravin je hygiena na prvním místě. Použité podlahové vrstvy musí mít povrch bez pórů a vydržet bez poškození čištění chemikáliemi a odolávat vysokým teplotám, jako je čištění parou a vysokým tlakem. Navíc při tom musí i v mokrém stavu zůstat nekluzné a drsné. Naše systémy UCRETE jsou odolné vůči teplotám od -40 C do +130 C, vyznačují se extrémní odolností proti rázům jako i vysokou otěruvzdorností a mohou být díky individuálně přizpůsobitelnému povrchu nastaveny tak, aby i v mokrém stavu poskytovaly optimální nekluznost. Pokud si přejete další informace nebo radu k tématu, doporučujeme obsáhlý prospekt UCRETE nejodolnější podlahy. UCRETE UCRETE nejodolnější podlahy Střecha (plochá střecha, terasy, balkóny) Střecha budovy je jedna z nejdůležitějších komponentů. Nefunkční izolace působení znečištěného ovzduší, např. kyselým zatížení změn teplot a zároveň odolávají střechy může narušit a omezit nejen dešťům. Možno použít i na zelené střechy. uživatelskou bezpečnost budovy, ale Pokud si přejete další informace nebo radu i masivně zvýšit náklady na údržbu. Už k tématu, doporučujeme obsáhlý prospekt i nejmenší netěsné místo způsobí značné CONIROOF řešení Vašich střech na míru. škody a náklady. Tady nabízíme bezešvé horizontálně aplikovatelné hydroizolační systémy, které odolávají dynamickému Parkovací domy a podzemní garáže Parkoviště jsou, právě tak jako pokrývají celé spektrum požadavků od střechy, ve velké míře vystaveny trhlin překlenujících hydroizolaci až vnějším povětrnostním vlivům. k otěruvzdorným a odolným povrchovým Nepříznivě navíc působí i zatížení úpravám do interiéru i exteriéru. používáním, jako jsou vylité oleje, Pokud si přejete další informace nebo radu benzín nebo brzdové kapaliny při k tématu, doporučujeme obsáhlý prospekt malých netěsnostech, splodiny, zatížení posypovými solemi nebo mecha- CONIDECK Vaše správná volba. nické zatížení. Všechny tyto faktory vyžadují systémy, které vykazují efektivní ochranu. Naše různá řešení 26

27 Použité obrázky: Klinik Lindberg, Švýcarsko, Výměra 2600 m 2, použitý systém MASTERTOP 1326 a 1328 AS Rehabilitationszentrum Medbase, Švýcarsko, Service d'ophtalmologie de la clinique de l'union, Francie, Výměra 500 m 2, použitý systém MASTERTOP 1325 Centre médico-chirurgical du Mans, Francie,, Výměra 1800 m 2, použitý systém MASTERTOP 1325 a 1326, Experimental OP und Ergomonie: der Opertionssaal für die Zukunft, Německo, Výměra 1000 m 2, použitý systém MASTERTOP 1325 / 1325 REG / 1325 AB / 1328 AS / MASTERTOP DCT, Výměra 400 m 2, použitý systém MASTERTOP 1325 AB 27

28 MASTERTOP To nejlepší řešení pro Vás od BASF Construction Chemicals Na stavbách i v průmyslu se denně setkáváte s našimi produkty a špičkovými technologiemi: Sídlo firmy BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. K Májovu Chrudim tel.: fax: internet: Zákaznický servis (příjem objednávek) tel.: fax: Emaco sanace a oprava betonových a železobetonových konstrukcí Masterseal stěrkové izolace proti vodě, povrchová úprava konstrukcí Masterflex těsnicí tmely, injektáže proti vodě Masterflow přesné zálivkové hmoty, montážní a fi xační hmoty Mastertop podlahové systémy do průmyslu a občanské vybavenosti MBrace zesilování konstrukcí uhlíkovými lamelami a tkaninami PCI lepidla na obklady a dlažby, vodotěsné izolace, správkové hmoty, komplexní technologie bazénů Conideck přímopojížděné a pochůzné hydroizolační systémy na bázi strojně nebo ručně aplikované polyuretanové membrány Coniroof strojně stříkané polyuretanové membrány na střechy všech tvarů Conipur strojně aplikované polyuretanové membrány k izolaci mostovek a chodníků Ucrete podlahy pro potravinářský a farmaceutický průmysl Glenium přísady do betonu pro prefabrikaci a transportbeton Prince Color zdicí malty, stuky, lepidla, zateplovací systémy, spárovací hmoty Technicko-poradenský servis PRŮMYSLOVÉ PODLAHY Střední a Jižní Čechy, Vysočina Severní a Východní Čechy Západní Čechy Severní Morava Jižní Morava Nadzemní a podzemní parkoviště, střechy Ucrete speciální podlahy do potravinářství Průmyslové podlahy BASF je největší chemickou společností na světě. Výrobní škála sahá od chemikálií, plastů, přes příslušenství, zemědělské výrobky a čisté chemikálie až po ropu a zemní plyn. Jako spolehlivý partner pro takřka veškerý průmysl představují vysoce kvalitní výrobky a inteligentní komplexní řešení koncernu BASF účinnou pomoc pro snahu zákazníků být úspěšnější. BASF vyvíjí nové technologie a využívá je k otevření dalších nových možností trhu. Vzájemnou kombinací společenské odpovědnosti, ochrany životního prostředí a hospodářského úspěchu přispívá k tvorbě lepší budoucnosti. Více informací naleznete na Vydáno: červenec 2010 Novým vydáním pozbývá staré platnost.

Snadná renovace problematických podkladů s PCI. Jedinečný a bezpečný systém na renovaci nevyhovujících podkladů

Snadná renovace problematických podkladů s PCI. Jedinečný a bezpečný systém na renovaci nevyhovujících podkladů Snadná renovace problematických podkladů s PCI Jedinečný a bezpečný systém na renovaci nevyhovujících podkladů Praktické příklady nevyhovujících podkladů, které lze jednoduše zpevnit pomocí vyztužovacího

Více

Základ Vašeho úspěchu. Průmyslové podlahy

Základ Vašeho úspěchu. Průmyslové podlahy Základ Vašeho úspěchu Průmyslové podlahy Obsah 3 4 5 9 10 Důležitá je správná volba podlahového systému Přehled podlahových systémů Příprava podkladu penetrace, vyrovnávací vrstva Průmyslové podlahy mechanicky

Více

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o.

Váš spolehlivý partner. BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Váš spolehlivý partner BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. Představení společnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE,

Více

MultiTherm NEO. Zateplení budoucnosti

MultiTherm NEO. Zateplení budoucnosti MultiTherm NEO Zateplení budoucnosti BASF Stavební hmoty Česká republika s. r. o. je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu. BASF je největší chemickou

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

Komplexní revitalizace panelových domů

Komplexní revitalizace panelových domů Komplexní revitalizace panelových domů Společnost BASF Stavební hmoty Česká republika s.r.o. se sídlem v Chrudimi, je stoprocentní dceřinou společností akciové společnosti BASF SE, sídlící v německém Ludwigshafenu.

Více

MASTERTOP. Okouzlení podlahou. Vše co podlaha potřebuje. BASF Brochure Fascination of Flo1 1 14.2.2007 8:21:20

MASTERTOP. Okouzlení podlahou. Vše co podlaha potřebuje. BASF Brochure Fascination of Flo1 1 14.2.2007 8:21:20 Okouzlení podlahou Vše co podlaha potřebuje BASF Brochure Fascination of Flo1 1 14.2.2007 8:21:20 Obsah 3 4 6 8 10 12 13 14 Hlava plná nápadů... Jedinečný a bez spár Pohodlí na každém kroku Ochrana životního

Více

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy. Sika CZ, s.r.o. Construction Sikafloor Průrmyslové podlahové systémy Sika CZ, s.r.o. Úpravy betonových podkladů PŘÍPRAVA PODKLADU PRO APLIKACI EPOXIDOVÝCH (EP) A POLYURETANOVÝCH (PU) MATERIÁLŮ SIKAFLOOR odstranění starých

Více

MASTERFLOW 920 SF. Speciální chemická kotva pro lepení a fixace

MASTERFLOW 920 SF. Speciální chemická kotva pro lepení a fixace MASTERFLOW 920 SF Speciální chemická kotva pro lepení a fixace MASTERFLOW 920 SF MASTERFLOW 920 SF je dvousložková, vysoce účinná tixotropní malta na bázi metakrylátové pryskyřice, bez styrenu. MASTERFLOW

Více

Elektrostaticky vodivá podlaha s drsným, protiskluzným povrchem, (dle OS 8) Elektrostaticky vodivá podlaha, s hladkým povrchem, polyuretanová

Elektrostaticky vodivá podlaha s drsným, protiskluzným povrchem, (dle OS 8) Elektrostaticky vodivá podlaha, s hladkým povrchem, polyuretanová Průmyslové podlahy Přehled podlahových systémů firmy CONICA CONIFLOOR AS-EP Elektrostaticky vodivá podlaha, s hladkým povrchem, (dle OS 8) CONIFLOOR AS-EP/R CONIFLOOR AS-PUR Elektrostaticky vodivá podlaha

Více

Unikátní spárovací hmota s excelentním zpracováním

Unikátní spárovací hmota s excelentním zpracováním Unikátní spárovací hmota s excelentním zpracováním velmi jemný povrch 18 brilantních odstínů easytoclean vynikající ochrana proti plísním vysoká odolnost proti kyselým čističům SMARTMORTAR SOLUTIONS Inteligentní

Více

Systémové řešení pro terasy

Systémové řešení pro terasy Systémové řešení pro terasy Tři spolehlivé PCI systémy Trvalá ochrana Variabilita Dlouhodobá životnost 1 2 Tři systémy odolávající nepřízni počasí PCI volba s mnoha výhodami Slunce, vlhkost a mráz jsou

Více

odstín tmavě šedý dle vzorku předloženého při výběrovém řízení Litý potěr cementový

odstín tmavě šedý dle vzorku předloženého při výběrovém řízení Litý potěr cementový 2.NP P10-Z2 KERAMICKÁ DLAŽBA vlhký provoz Keramická dlažba 200x200, R12 (+skup. B pro chůzi naboso), spárovaná vodotěsným tmelem po obvodu s požlábkem včetně rohových profilů Lepící tmel na keramickou

Více

Firma & Kanceláře. Lékaři & Nemocnice. Domovy seniorů. Školy & Mateřské školy. Obchody & Sklady. Hotely & Restaurace. Kadeřnictví. Autosalony.

Firma & Kanceláře. Lékaři & Nemocnice. Domovy seniorů. Školy & Mateřské školy. Obchody & Sklady. Hotely & Restaurace. Kadeřnictví. Autosalony. Firma & Kanceláře Lékaři & Nemocnice Domovy seniorů Školy & Mateřské školy Obchody & Sklady Hotely & Restaurace Kadeřnictví Autosalony Sport Zertifikate Mimořádně vhodné pro: PVC podlahy, Design-vinyl,

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK

PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PRO VÁS! SPECIÁLNÍ NABÍDKA SIKA VE STAVEBNINÁCH DEK PLATÍ V OBDOBÍ 5. 9. 2016 27. 10. 2016 V RÁMCI VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU ŠTĚDRÁ SEZÓNA 2016 PŘEHLED PRODUKTŮ Zařazených do věrnostního programu Štědrá sezóna

Více

SYSTÉMY PRO MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB. Revoluční technické parametry kombinované s vysokou estetikou

SYSTÉMY PRO MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB. Revoluční technické parametry kombinované s vysokou estetikou SYSTÉMY PRO MONTÁŽ OBKLADŮ A DLAŽEB Revoluční technické parametry kombinované s vysokou estetikou 2 Systémy pro montáž obkladů a dlažeb HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA POD OBKLAD A DLAŽBU Bezpečnost již při startu

Více

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě

Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě Izolování proti vlhkosti HAHNE specialista na kompletní ochranu budov proti vodě IMBERAL INTRASIT HADALAN DAKORIT základy, sklepy, balkony a terasy, bazény, koupelny, střechy HAHNE specialista na kompletní

Více

Podobný vzhled, rozdílné materiály

Podobný vzhled, rozdílné materiály 14 povlakové krytiny Foto DLW-Armstrong Podobný vzhled, rozdílné materiály Linoleum Jak název napovídá (linum len, oleum olej), jde o materiál vyrobený z přírodních surovin. Na počátku 20. století bylo

Více

vinyl pro v rolích PODLAHA, KTERÁ UMÍ VÍC... Novilon Viva 5919 Novilon Viva 5911

vinyl pro v rolích PODLAHA, KTERÁ UMÍ VÍC... Novilon Viva 5919 Novilon Viva 5911 vinyl pro v rolích Novilon Viva 5919 PODLAHA, KTERÁ UMÍ VÍC... Novilon Viva 5911 měkká rubová pěna s tvarovou pamětí a dlouhotrvající flexibilitou Inteligentní vinyl Novilon v rolích Žijte svůj život s

Více

Primer pro bezesparé polymerní a epoxidové podlahy. V souladu s EN13813 SR-B2,0

Primer pro bezesparé polymerní a epoxidové podlahy. V souladu s EN13813 SR-B2,0 TRE-MLI s.r.o. Jankovcova 1055/13 budova C2, 170 00 Praha 7 E-mail: prodejna@tre-mli.cz, tel.: 220 561 139; mobil: 602 961 461; 774 432 211www.tre-mli.cz Přijímáme všechny druhy platebních karet, zasíláme

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

Linoleová podlaha. 60 Přírodní podlahy

Linoleová podlaha. 60 Přírodní podlahy Linoleová podlaha Vnímání prostoru s podlahou pokrytou linoleem je velmi speciální a kdo jednou bydlel v takto vybavených místnostech, ten již nechce jinak. Uvolněná atmosféra vzniká hravým střídáním dynamického,

Více

NOVÝ EPOSTYL GRANIT Dekorativní podlahový potěr s mramorovou strukturou

NOVÝ EPOSTYL GRANIT Dekorativní podlahový potěr s mramorovou strukturou Přinášíme Vám nový pohled na dekorativní úpravy funkčních podlah NOVÝ EPOSTYL GRANIT Dekorativní podlahový potěr s mramorovou strukturou Mnohonásobně zvětšeno NAŠE EPOXY SYSTÉMY, VAŠE ŘEŠENÍ EPOSTYL GRANIT

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Práce v zimě. Spolehlivá řešení až do 20 C. PantherMedia/A.M. Perez Leal

Práce v zimě. Spolehlivá řešení až do 20 C. PantherMedia/A.M. Perez Leal Práce v zimě Spolehlivá řešení až do 20 C PantherMedia/A.M. Perez Leal Úvod Nízké teploty, rychlý nástup zimy a chladné noci mohou znamenat konec stavebních prací na mnoha stavebních projektech. Často

Více

SPECIALISTA NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ŘEŠENÍ PRO PODLAHY, STĚNY A KONEČNÉ ÚPRAVY. gerflor.com

SPECIALISTA NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ŘEŠENÍ PRO PODLAHY, STĚNY A KONEČNÉ ÚPRAVY. gerflor.com SPECIALISTA NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ŘEŠENÍ PRO PODLAHY, STĚNY A KONEČNÉ ÚPRAVY gerflor.com SPECIALISTA NA ZDRAVOTNÍ PÉČI ŘEŠENÍ PRO PODLAHY, STĚNY A KONEČNÉ ÚPRAVY PRESTIŽNÍ REFERENCE PO CELÉM SVĚTĚ VĚŘÍ NÁM:

Více

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE

PODLAHOVÉ KONSTRUKCE PODLAHOVÉ KONSTRUKCE Zásady provádění konstrukcí podlah (v souladu s ČSN 744505): - konstrukce podlah tl. 3 mm, 48 mm, 120 mm a 130 mm na stropních konstrukcích - nášlapné vrstvy budou prováděny na stávající

Více

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance

Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance Ambiente Contract-SL Contract-Lock Elegance 2015-2016 Luxusní vinylové dílce Volně kladené dlaždice a lamely Tkané vinylové čtverce Vytváříme atmosféru Architekti, interiéroví designéři a firmy zabývající

Více

Zálivkové a montážní hmoty

Zálivkové a montážní hmoty Zálivkové a montážní hmoty Podlévání ocelových konstrukcí nebo konstrukčních prvků z betonu je nedílnou součástí stavební praxe, obzvláště v oblastech těžkého strojírenství v energetice. Na zálivkové hmoty

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 549 duben 2015

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. Technický list 549 duben 2015 549 duben 2015 Izolační a oddělovací pás pod keramické a mozaikové dlažby jako i povrchy z přírodního kamene Rozsah použití Pro použití v interiéru a exteriéru. Na podlahy. Pro třídy zatížení A podlahy

Více

DRYSTAR - KONSTRUKCE DO VLHKÝCH A MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ

DRYSTAR - KONSTRUKCE DO VLHKÝCH A MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ DRYSTAR - KONSTRUKCE DO VLHKÝCH A MOKRÝCH MÍSTNOSTÍ DRYSTAR - IDEÁLNÍ SYSTÉM DO VLHKÉHO PROSTŘEDÍ PROSTORY WELLNESS PROSTORY BAZÉNŮ KOUPELNY A WC Knauf DRYSTAR je spolehlivým řešením pro vlhké a mokré

Více

PVC. kolekce 2013. Supreme Plus Texstyle 280 Texstyle 220

PVC. kolekce 2013. Supreme Plus Texstyle 280 Texstyle 220 PVC kolekce 2013 Supreme Plus Texstyle 280 Texstyle 220 Authentic 300 Supreme Plus třída zátěže celková tloušťka: 2,5 mm tl. nášlapné vrstvy: 0,7 mm délka role: 24 m šíře role: 4 a 2 m g s 3 t hmotnost:

Více

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem

Spotřeba: 3 4 kg předpřipraveného nátěru / m² na dvě vrstvy, nanáší se štětcem nebo ocelovým hladítkem HIDROSTOP FLEX Jednosložkový pružný vodotěsný nátěr Jednosložkový vysoce pružný vodotěsný (při kladném a záporném tlaku vody) nátěr na cementové bázi, který propouští vodní páry a je mrazuvzdorný. Na utěsňování

Více

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním

Více

Ardex spojuje materiály s lidmi

Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex spojuje materiály s lidmi Ardex tvoří pevné vazby v oblastech: 1. Stavební chemie 1. Systémy pro terasy a balkony Watec 2. 2. 3. PanDOMO - kreativní povrchy podlah a stěn 3. Nejlepší spojení pro:

Více

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou

GRANISOL. Dekorativní vymývané betonové plochy.... inspirace přírodou GRANISOL Dekorativní vymývané betonové plochy... inspirace přírodou GraniSol je unikátní systém provádění dekorativních betonových ploch s vymývaným povrchem, který zvýrazní přírodní charakter použitého

Více

Hygienické ochrany stěn

Hygienické ochrany stěn VODU ODPOZUJÍCÍ ŠETŘÍ ČAS ODOLNÉ PROTI NÁRAZU PREFABRIKOVANÝ SYSTÉM BEZPEČNÉ PRO POTRAVINY HACCP Hygienické ochrany stěn VHOdné PrO POTraVInářské VýrOby, čisté PrOsTOry, supermarkety, CaTerIngOVé společnosti,

Více

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové.

STYL. KVALITA. FUNKČNOST. SENDVIČOVÉ PANELY. Střešní. Stěnové. SENDVIČOVÉ PANELY Střešní Stěnové Sendvičové panely Rozvoj průmyslu a konkurence, jakož i zvýšení ekologických požadavků na stavby, vyžaduje od investorů používání moderních materiálů při realizaci svých

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

Ochranné systémy pro podlahy

Ochranné systémy pro podlahy Ochranné systémy pro podlahy Ochranné podlahové systémy MC-Bauchemie Je to právě podlaha, která je nejpoužívanější částí každé budovy. Nároky na podlahu jsou stejně rozmanité jako průmyslové a obchodní

Více

vinyl pro Inspirativní brožura pro každý interér vinyl v rolích

vinyl pro Inspirativní brožura pro každý interér vinyl v rolích vinyl pro Inspirativní brožura pro každý interér vinyl v rolích měkká rubová pěna s tvarovou pamětí a dlouhotrvající flexibilitou Inteligentní vinyl Novilon v rolích Žijte svůj život s podlahou vytvořenou

Více

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry

Průmyslové podlahové systémy. penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Průmyslové podlahové systémy penetrační nátěry samonivelační hmoty vrchní nátěry Ceresit-flooring brochure-cz_v5.indd 1 30.4.2009 13:56:02 EPOXIDOVÝ ZÁKLADNÍ NÁTĚR Dvousložková pryskyřice k penetraci cementem

Více

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.

Více

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky

Příprava před zateplením fasády. 3. výběr typu fasádní omítky Příprava před zateplením fasády 3. výběr typu fasádní omítky Výběr vhodné omítky závisí na požadovaných vlastnostech materiálu, podmínkách aplikace, požadavcích vyplývajících z konkrétního typu budovy,

Více

Prezentace společnosti

Prezentace společnosti Prezentace společnosti Zastoupení v Evropě Poslání Ochrana a obnova stavebních materiálů Respektování přírody a člověka jsme ECO Nepřetržitý výzkum Naplňování pojmů: kvalita, efektivita, záruka a spolehlivost

Více

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 Deklarace použití výrobku: 1. Metakrylátové pryskyřice UMAFLOR P, UMAFLOR PN, UMAFLOR V, UMAFLOR VN, Deklarace použití výrobků: UMAFLOR P je dvousložková, středně

Více

RONN MEA DRAIN. www.ronn.cz ŘEŠENÍ PRO ODVODŇOVÁNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ. > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300

RONN MEA DRAIN. www.ronn.cz ŘEŠENÍ PRO ODVODŇOVÁNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ. > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODŇOVÁNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ RONN MEA DRAIN Kvalita Elegance Nízká hlučnost www.ronn.cz > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 MEA DRAIN Systémové řešení PG Zlepšovat

Více

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky

Centrum stavebního inženýrství a.s. Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín K Cihelně 304, Zlín Louky Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Laboratoř stavební tepelné techniky K Cihelně 304, Zlín - Louky Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř poskytuje odborná

Více

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah Anhydritové lité potěry Spolehlivé řešení podlah Podlahový litý potěr na bázi anhydritu s výraznou samonivelační schopností. Více než 40 let zkušeností s použitím anhydritu přináší jednu z nejspolehlivějších

Více

PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY

PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY PERFEKTNÍ SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ PRO VAŠE KOUPELNY REKONSTRUKCE VAŠÍ KOUPELNY V REKORDNÍM ČASE Koupelna je místem, které využívame denně. Její rekonstrukce by tak měla být tak rychlá, jak jen to je možné. Nepřekonatelně

Více

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty

St řechy chráněné zásypem. Chráníme hodnoty Chráníme hodnoty St řechy chráněné zásypem Střechy tohoto typu sourhně označujeme též jako užitné nebo zasypávané, ať už např. kamenivem, nebo zeminou. V poslední době je kladen stále větší důraz na tzv.

Více

MARIS POLYMERS CENÍK 2011

MARIS POLYMERS CENÍK 2011 MARIS POLYMERS CENÍ TEUTÉ HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNY odstín balení / FLASH Elastická, tekutá, jednosložková, Spotřeba při 3 vrstvách,, kg/m Elastická, tekutá, tixotropní, jednosložková, polyuretanová, vodě

Více

changing the face Nová scéna Národního divadla

changing the face Nová scéna Národního divadla Produkty DuPont Corian DuPont Corian, exkluzivní produkt společnosti DuPont, je kompozitní materiál, který dokonale kombinuje funkčnost s estetickými vlastnostmi a je určen pro povrchové interiérové i

Více

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl

posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl posuvně-zdvihací dveře REHAU brillant-design mimořádný komfort bydlení www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl krásný výhled posuvně-zdvihací dveře REHAU Brillant-Design Vysokojakostní zpracování

Více

Podlahové systémy na bázi cementu. Kde trvanlivost je výzvou

Podlahové systémy na bázi cementu. Kde trvanlivost je výzvou Podlahové systémy na bázi cementu Kde trvanlivost je výzvou Obsah 3 Úvod 4 Úspěšný postup 5 Pravé řešení pro průmyslové podlahy 6 Úspora nákladů po dobu životnosti podlahy 7 8 Mechanické vlastnosti podlah

Více

Více pohodlí pro Váš domov

Více pohodlí pro Váš domov Více pohodlí pro Váš domov Profilový systém 5komorový systém se stavební hloubkou 70 mm elegantní, lehce zaoblené hrany provedení: s odsazeným nebo částečně odsazeným křídlem pohledová šířka 99 176 mm

Více

Inovační technologie lepení pro Vaše okna

Inovační technologie lepení pro Vaše okna Inovační technologie lepení pro Vaše okna Technologie lepení oken nejnovější generace Používání inovačních technologií zlepšuje mnoho oblastí našeho života. Nové postupy a pokrok se nezastaví ani před

Více

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota

Vulmkoriz-Pur OIL. Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmkoriz-Pur OIL ROPOVODY, PLYNOVODY Popis výrobku: Vulmkoriz-Pur OIL je jednosložková, vzduchem vytvrzovaná polyuretanová antikorozní nátěrová hmota pigmentovaná zinkofosfátem.

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní

Polymer beton. Použití Přírodní nebo dekorativní Polymer beton TF - PB Možnost aplikace v interiérech. Vysoká odolnost proti vlhku, vodě, ropným produktům a jiným chemickým mediím, Vyniká dlouhou životností. 18,25 KG 1m2/ 10 mm tloušťky 16+1,5+0,75 KG

Více

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM

FATRAFOL TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM 1 FATRAFOL HYDROIZOLAČNÍ FÓLIOVÉ SYSTÉMY ZEMNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM STŘEŠNÍ HYDROIZOLAČNÍ SYSTÉM HYDROIZOLACE PRO PLAVECKÉ BAZÉNY a FÓLIE PRO ZAHRADNÍ JEZÍRKA TRADICE - KVALITA - ZKUŠENOSTI 2 TRADICE -

Více

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY

SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY SPÁROVÁNÍ KAMENNÉ KAŠNY BENEŠ Filip, 2.S 7.1.2015 Hlavní kritéria spárovacích tmelů rychlost tuhnutí paropropustnost nasákavost obsah vodorozpustných solí ultrazvuková transmise-měřena rychlost průniku

Více

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz

tato trubka vám zajistí klidný spánek www.rehau.cz tato trubka vám zajistí klidný spánek raupiano PLUS - PRÉMIOVÁ PROTIHLUKOVÁ OCHRANA PRO VÁŠ DOMOV www.rehau.cz výrobek: RAUPIANO PLUS Prémiová protihluková ochrana pro velké objekty RAUPIANO PLUS je systém

Více

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl

prostor pro život www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl prostor pro život relazzo. VAŠE PRAVÁ TERASA. www.rehau.com/relazzo Stavebnictví Automotive Průmysl RELAZZO NA ČEM OPRAVDU ZÁLEŽÍ Vlastní terasa je místem pro příjemné posezení u grilu, veselé dětské

Více

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH

NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH NOVINKA 2015 SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 679 KČ * * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy

Více

Silikátové vnitřní barvy

Silikátové vnitřní barvy KEIM systém Silikátové vnitřní barvy KEIM systém je řada vysoce krycích minerálních silikátových vnitřních barev. Tvoří příjemnou matovou povrchovou úpravu s odstíny od bílé a jemné pastelové barvy až

Více

Moderní metody úklidu v nemocnicích

Moderní metody úklidu v nemocnicích Moderní metody úklidu v nemocnicích 111249_Prospekt_Krankenhaus_2011_EN-RU-CZ_RZ.indd 1 22.08.11 16:05 Moderní metody úklidu v nemocnicích Tímto prospektem bychom Vám rádi představili naši různorodou řadu

Více

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014

Rozsah použití. Vlastnosti produktu. meets requirements of C2TE S1 in accordance with 0801-11 / 0098-11. Technický list 207 srpen 2014 207 srpen 2014 Vylehčené variabilní flexibilní lepidlo pro všechny druhy keramických obkladů a dlažeb Rozsah použití Pro vnitřní a vnější použití. Na stěny a podlahy. Pro všechny typy podkladů: Cementové

Více

Technické parametry plastových oken

Technické parametry plastových oken Technické parametry plastových oken Schüco Corona CT 70 Nadčasový, bezpečný, efektivní systém Okenní systém Corona CT 70 je univerzálem v oblasti plastových okenních systémů s vysokou tepelnou izolací

Více

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce

6.1 Schlüter -DITRA. Použití a funkce ROHOŽ PRO OBKLÁDÁNÍ SEPARACE, IZOLACE, A VYROVNÁVÁNÍ TLAKU VODNÍ PÁRY Použití a funkce Schlüter -DITRA je polyetylénový pás s rybinovitě tvarovanými čtvercovými výlisky. Tkanina, nakašírovaná na rubové

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU

POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE POPIS SYSTÉMU POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO TECHNICKÉ INFORMACE Technické změny vyhrazeny www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl POSUVNĚ-ZDVIHACÍ DVEŘNÍ SYSTÉM GENEO Popis, technické údaje Funkce otevírání

Více

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování

Spárovací hmoty do vody, kyselého prostředí v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby. Zásady. Dlažba. Přírodní kámen příklady spárování v průmyslu, pro keramické a kamenné dlažby Zásady Výběr správné spárovací hmoty je rozhodující pro životnost keramické nebo kamenné dlažby. Spárovací hmota je ovlivňována zatížením užívané podlahové plochy,

Více

Technický list. Ochranný profil (nerez)

Technický list. Ochranný profil (nerez) www.havos.cz Technický list Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou. e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Ochranný profil (nerez) Základní materiálové složení Technologie výroby: tváření

Více

Podlahy na terasy a balkóny

Podlahy na terasy a balkóny Podlahy na terasy a balkóny Inovativní Univerzální Variabilní design Příjemný, teplý a bezpečný povrch Vysoká odolnost Vyrobeno v Německu Pryžové čtverce Kraitec step nabízejí elegantní a praktické řešení

Více

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A

Vulmproepox CS. Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A Technický list Datum vydání 04/2014 Vulmproepox CS BETONOVÉ KONSTRUKCE Popis výrobku: Vulmproepox CS je dvousložková nátěrová hmota založená na bázi vody, která se skládá ze složky A (vodní disperze, epoxidové

Více

Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44

Sonar db. Sonar db 35. Sonar db 40. Sonar db 42. Sonar db 44 18 Sonar db Sonar db 35 Sonar db 40 Sonar db 42 Sonar db 44 Podhledové kazety, které nabízejí vysokou hladinu neprůzvučnosti a zvukové pohltivosti. Jsou doporučeny všude tam, kde hraje důležitou roli důvěrnost

Více

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE, MODŘÍNU A JASANU

MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE, MODŘÍNU A JASANU MASIVNÍ PODLAHY OSMO Z BOROVICE, MODŘÍNU A JASANU ČERVENEC 2014 Severská borovice 15 x 111 mm s povrchovou úpravou OSMO Tvrdým voskovým olejem, odstín Stone Severská borovice POLOMAT Severská borovice

Více

Funkční podlaha ve skutečném světě Marmoleum a Topshield2

Funkční podlaha ve skutečném světě Marmoleum a Topshield2 invalidní vozíky vysoké podpatky sportovní boty šlápoty vozíky Funkční podlaha ve skutečném světě Marmoleum a Topshield2 Funkční podlaha ve skutečném světě Realitou každodenního života podlahové krytiny

Více

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM

S 9000 zdvižně posuvné dveře S 9000. + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii INOVACE SE SYSTÉMEM S 9000 zdvižně posuvné dveře + + funkční + + orientované na design + + mnohostranné + + šetřící energii S 9000 INOVACE SE SYSTÉMEM Všestranně použitelné Moderní vzhled bez omezení Posuvné elementy jsou

Více

MEA DRAIN. > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ

MEA DRAIN.  > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ MEA WATER MANAGEMENT MEA DRAIN > PG 1000 / 1500 / 3000 Šířky > 100 > 150 > 300 ŘEŠENÍ PRO ODVODNĚNÍ PATROVÝCH PARKOVIŠŤ A PODZEMNÍCH GARÁŽÍ KVALITA ELEGANCE NÍZKÁ HLUČNOST www.mea-odvodneni.cz MEA DRAIN

Více

IVC GROUP DOPORUČUJE. DESIGN Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost.

IVC GROUP DOPORUČUJE. DESIGN Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost. IVC GROUP DOPORUČUJE DESIGN Přinášíme celosvětové trendy do Vašich domovů a řešení pro každou místnost. POKLÁDKA Všeobecně známá snadnost pokládky je zde umocňována mottem Polož a choď. ÚDRŽBA Jedinečná

Více

ZERO. ekologické ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V ROLÍCH bez obsahu pvc. Bez obsahu PVC

ZERO. ekologické ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V ROLÍCH bez obsahu pvc. Bez obsahu PVC ZERO ekologické ELASTICKÉ PODLAHOVÉ KRYTINY V ROLÍCH bez obsahu pvc Bez obsahu PVC ELASTICKÉ PODLAHY V ROLÍCH PRO KOMERČNÍ PROSTORY Neobsahuje PVC (polyvinylchlorid), chlor a plastifikátory Neobsahuje

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Použití výrobku Profil se používá jako dekorační prvek do obkladových ploch za použití keramických obkladů a dlažeb.

Použití výrobku Profil se používá jako dekorační prvek do obkladových ploch za použití keramických obkladů a dlažeb. www.havos.cz Technický list Výrobce: HAVOS s.r.o. Kateřinská 495 463 03, Stráž nad Nisou. e-mail: havos@havos.cz IČO: 25046110 Listela ACERO Základní materiálové složení Technologie výroby: tváření za

Více

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz

SCHÖNOX BALTERRA SCHÖNOX BALTERRA. Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras. Let s stick together www.schonox.cz SCHÖNOX BALTERRA Foto: Ströher GmbH SCHÖNOX BALTERRA Komplexní jedinečné systémové řešení balkonů a teras Unikátní systém pro atraktivní a dlouhodobě funkční řešení dlažeb z keramiky a přírodního kamene

Více

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl

Unlimited Polymer Solutions. vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou. Stavebnictví Automotive Průmysl Unlimited Polymer Solutions vchodové DVeře REHAU Brillant-Design Atraktivní výrobek se stabilní hodnotou www.rehau.cz Stavebnictví Automotive Průmysl dlouhodobě v nejlepší formě Vchodové dveře REHAU Brillant-Design

Více

Funkční řešení fasádního a interiérového obložení

Funkční řešení fasádního a interiérového obložení Funkční řešení fasádního a interiérového obložení Dnešní doba klade vysoké nároky na kvalitu, funkčnost a užitné vlastnosti materiálů, které jsou použité pří výstavbě moderních domů nebo při rekonstrukci

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

energeto Vyjímečné okno

energeto Vyjímečné okno 1 energeto Vyjímečné okno Podstatné pro energetickou účinnost okna je Uw hodnota. Čím je tato hodnota koeficientu tepelného prostupu (Uw) nižší, tím je energetická účinnost okna vyšší. Zlepšením (snížením)

Více

Ploché střechy konstrukce a řešení. Sika-Trocal

Ploché střechy konstrukce a řešení. Sika-Trocal Ploché střechy konstrukce a řešení Sika-Trocal Sika-Trocal: materiály řešení reference Sikaplan Typ G Střešní fólie s volným uložením mechanicky kotvená. Nosná konstrukce trapézový plech Sikaplan G (světle

Více

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost

Bez PTFE a silikonu iglidur C. Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost Bez PTFE a silikonu iglidur Suchý provoz Pokud požadujete dobrou otěruvzdornost Bezúdržbovost HENNLIH s.r.o. Tel. 416 711 338 Fax 416 711 999 lin-tech@hennlich.cz www.hennlich.cz 613 iglidur Bez PTFE a

Více

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění

2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem. mírný zápach dobrá odolnost vůči UV záření, nežloutne snadné čištění Technický list Vydání 01/2012 Identifikační č.: 02 08 01 04 004 0 000001 Sikafloor -302 W 2komponentní transparentní pečeticí vrstva s matným vzhledem Popis výrobku Sikafloor -302 W je 2komponentní polyuretanová

Více

PCI Geofug Komfortní spárovací hmota pro všechny druhy keramických obkladů.

PCI Geofug Komfortní spárovací hmota pro všechny druhy keramických obkladů. PCI Geofug Komfortní spárovací hmota pro všechny druhy keramických obkladů. Oblasti použití Pro použití v interiérech. Pro stěny a podlahy. Pro šířky spár od 1 do 6 mm. Pro obklady z jemné kameniny, deskové

Více

SYSTÉMY VEKA PRO VCHODOVÉ DVERE

SYSTÉMY VEKA PRO VCHODOVÉ DVERE Tady se cítíme opravdu dobre. SYSTÉMY VEKA PRO VCHODOVÉ DVERE Vítejte doma! Moderní vchodové dveře jsou reprezentativní vizitkou každého domu. Zajišťují bezpečnost a šetří energii. Vaše nové vchodové dveře

Více

Parador Titel der Vinyl Präsentation 01.11.2012 1 Elastické krytiny nabízí solidní výhody. Elastické podlahové krytiny jsou hygienicky čisté a při pravidelné údržbě zůstanou hygienicky čisté mnoho

Více

Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy.

Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy. Hladký odtok. Řešení pro sprchy v úrovni podlahy. Sprchy v úrovni podlahy zažívají boom. Stále více zákazníků si přeje mít sprchový kout, který otevřeně a plynule navazuje na interiér koupelny. Menší překážky

Více