Popis realizace sociální služby

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Popis realizace sociální služby"

Transkript

1 Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k organizace zřizovaná Jihočeským krajem

2 Základní údaje Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Sídlo: Česká 1175, Jindřichův Hradec II Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice IČO: Telefon: Web: Statutární orgán ředitel: Ing. Jiří Blížil Sociální služba: Domov Pístina Sídlo: Pístina 59, Stráž nad Nežárkou Telefon: Web: Vedoucí zařízení: Mgr. Aleš Adamec Poskytovaná sociální služba Registrovaná sociální služba Domov Pístina poskytuje pobytovou sociální službu pro dospělé lidi s mentálním, případně kombinovaným postižením a jeho základní činnosti vychází z příslušných zákonných předpisů a zřizovací listiny Centra sociálních služeb Jindřichův Hradec. Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec má v Domově Pístina zaregistrovanou jednu sociální službu, a to domov pro osoby se zdravotním postižením, podle ustanovení 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Na základě toho zajišťuje služba klientům tyto základní činnosti: poskytnutí ubytování, (1-3 lůžkové pokoje nebo apartmány s vlastním sociálním příslušenstvím) 1

3 poskytnutí stravy, (celodenní strava 5x denně z vlastní kuchyně) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, (pomoc s oblékáním, přemisťováním, správou osobních věcí atd.) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, (pomoc s umýváním, koupáním, zajištění důstojných podmínek pro hygienu) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, (především terapeutické a volnočasové aktivity) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, (využívání dostupných veřejných služeb, kultura, výlety a rekreace, společenské akce) sociálně terapeutické činnosti, (tréninky dovedností pro samostatný život, pracovní uplatnění klientek) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při jednání na úřadech, vyřizování osobních záležitostí, zastupování) Zajištění zdravotní péče Kromě výše uvedených činností zajišťuje sociální služba také nezbytnou ošetřovatelskou péči vlastními kvalifikovanými pracovníky všeobecnými sestrami a potřebnou lékařskou péči poskytnutím doprovodu klientům k praktickým a odborným lékařům, případně umožněním návštěvy těchto lékařů přímo v zařízení. Místo poskytování sociální služby Sociální služba je poskytována na adrese zařízení: Pístina 59, Stráž nad Nežárkou. Některé výše uvedené základní činnosti probíhají pochopitelně i mimo sídlo zařízení. Cílová skupina klientů Klienty sociální služby jsou osoby s mentálním, případně kombinovaným postižením ve věku od 18 let, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Přednostně jsou uspokojovány žádosti osob s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje. Sociální služba není určena pro osoby nadužívající alkoholické nápoje a pro osoby závislé na zákonem zakázaných návykových látkách. 2

4 Aktuálně využívají sociální službu pouze ženy, ale dlouhodobým záměrem je postupná koedukace tedy umožnění společného soužití mužů i žen. Sociální služba není poskytována osobám: které nespadají do cílové skupiny klientů (především s ohledem na výše uvedený věk a druh postižení); které žádají o jinou sociální službu, než kterou zařízení poskytuje; jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby, tzn.: vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení, jedná se o akutní infekční nemoc, jedná se o takovou duševní chorobu, kdy chování osoby závažným způsobem narušuje kolektivní soužití, kterým byla v době kratší než 6 měsíců vypovězena předchozí smlouva z důvodu porušování povinností. Bližší charakteristika sociální služby popis místa Domov Pístina se nachází v Jihočeském kraji v malé obci Pístina, asi 2 km od Stráže nad Nežárkou. Krajina kolem nabízí aktivní využití volného času. Okolí je součástí chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Mezi další větší města v okolí patří Jindřichův Hradec a Třeboň jsou zajímavá svými pamětihodnostmi i možnostmi využití pro volnočasový program Domov pro osoby se zdravotním postižením sídlí v Pístině již od roku V současnosti ho tvoří komplex dvou propojených obytných budov s přilehlou velkou zahradou se skleníky, sadem, vlastním rybníčkem a s chovem hospodářských zvířat (kozy, králíci, morčata). K tomu patří i související technické zázemí (garáže, parkoviště, dílny apod.). V Domově může bydlet až 60 dospělých osob s mentálním, případně kombinovaným postižením. Aktuálně zde žijí pouze ženy. Jejich věkový průměr je kolem 50 let (věkové rozmezí let). Většina klientů obývá jedno až třílůžkové pokoje, některé komfortnější apartmány s vlastním sociálním příslušenstvím. Klienti mají běžně k dispozici i společenské denní místnosti, dvě kuchyňky, prostory pro výtvarné a pracovní terapie. Ke stravování, které zajišťuje vlastní kuchyně Domova, využívají klienti nejčastěji společnou jídelnu. Ta je současně prostorem pro větší společenská setkávání a kulturní akce. V Domově nechybí ani vlastní moderně vybavená prádelna 3

5 a pochopitelně také kancelářské zázemí pro administrativu nebo další provozní pracovníky. Venkovní prostory a okolí Domova nabízí dostatek možností pro relaxaci a odpočinek. Klienti mají k dispozici zahradu, mohou svůj čas trávit v altánech nebo u bazénku. Protože je Pístina klidnou obcí, poskytuje i bezpečný prostor pro samostatné vycházky po okolí po obci či do přírody. Do nejbližšího města Stráže nad Nežárkou je možné dojít pěšky, případně využít dopravu autobusem, který zajíždí do Pístiny několikrát za den. Přímo v obci je obchod se smíšeným zbožím, který má ale otevřeno jen v omezenou dobu několikrát za týden. Většinu běžných služeb tedy využívají klienti buď ve Stráži nad Nežárkou nebo v dalších blízkých městech v Třeboni či Jindřichově Hradci. Nezbytnou podporu a péči v každodenních běžných činnostech zajišťuje klientům Domova tým odborných pracovníků (pracovníci v sociálních službách, všeobecné sestry a sociální pracovníci) i nezbytných provozních pracovníků (účetní, kuchařky, údržbáři, uklízečka, pradlena atd.). Klienti žijí v Domově v menších skupinách (domácnostech). Společnou snahou je, aby se zdejší život podobal co nejvíce běžnému životu v domácnosti. Klienti se tedy, pokud to dokážou, zapojují do péče o svůj pokoj i společné prostory své domácnosti. I denní program se má podobat životu vrstevníků. Obyvatelé v produktivním věku tedy často tráví dopoledne a část odpoledne pracovními činnostmi jsou zaměstnaní buď přímo v Domově nebo u některého ze spolupracujících zaměstnavatelů. Klienty, jejichž věk a nebo postižení to již neumožňuje, se snaží pracovníci alespoň částečně aktivizovat a obstarat jejich život tak, aby se cítili pohodlně a spokojeně. Jsou zde vytvářeny podmínky k tomu, aby klienti mohli využívat běžné veřejné služby. Často tedy společně či individuálně jezdí nakupovat, za kulturou, posedět si do restaurace, kavárny a nebo prostě jen tak mezi lidi. 4

6 Veřejný závazek služby Poslání Domov v Pístině poskytuje lidem s mentálním postižením bydlení, stravování a každodenní osobní podporu tak, aby mohli žít co nejvíce samostatně a využívat své schopnosti a dovednosti i mimo sociální službu. Obecné cíle Podporovat klienty při plánování vlastního života, při stanovování osobních cílů a umožnit jim zažívat pocit úspěchu při jejich dosahování. Podporovat klienty v samostatném rozhodování, uplatňování běžných občanských práv a plnění povinností, které z těchto práv vyplývají. Podporovat klienty v rozvíjení a udržení pracovních návyků a dovedností pro samostatnější život. Podporovat vztahy klientů s rodinami a přáteli. Principy Při vlastní práci - při naplňování poslání a cílů služby - vycházíme mimo jiné i z následujících zásad (principů), které se snažíme důsledně dodržovat: Do středu zájmu stavíme vždy klienty, jejich možnosti, potřeby, zájmy, důstojnost a práva. Při poskytování sociální služby uplatňujeme individuální přístup. Klienty bereme jako partnery, jejich spolurozhodování o průběhu služby vnímáme jako důležité. Vůči klientům přistupujeme bez předsudků, negativního hodnocení a diskriminace. Klientům poskytujeme jen takovou míru podpory, jakou nezbytně potřebují. Věříme v možnosti a schopnosti našich klientů a snažíme se na nich stavět. 5

7 Nepřipravujeme klienty na život teoreticky, ale upřednostňujeme praxi a osvojování si dovedností vlastní prožitou zkušeností. Respektujeme, že rodina a blízcí lidé našich klientů jsou pro poskytování sociálních služeb důležitými partnery. Při poskytování služeb zachováváme diskrétnost a mlčenlivost o citlivých a osobních informacích našich klientů. Podporujeme každodenní využívání běžně dostupných veřejných služeb a rozvíjení otevřených vztahů v místní komunitě. Poskytování služeb stavíme na týmové práci a nezapomínáme na odborný růst našich zaměstnanců. Chceme vytvářet domov a ne instituci. 6

8