I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na II. CÍL HRY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. PŘEDMLUVA. Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na www.trickerion.com! II. CÍL HRY"

Transkript

1 I. PŘEDMLUVA Hlavní město iluzionistů bývalo před desetiletími rušnou metropolí, z jejíž někdejší slávy však zbyly jen trosky. Zlaté časy skončily záhadným zmizením Dahlgaarda Velikého, mecenáše města Magorie a slavného kouzelníka, jenž beze stopy zmizel po provedení svého mistrovského vystoupení. A dlouho po něm nebylo ani vidu, ani slechu. Až jedné noci dostali čtyři nadaní iluzionisté, mistři rozličných druhů magie, podivnou pozvánku. Samotný Dahlgaard je svolal po návratu z neznáma, aby jim odhalil tajemství, které ochraňoval po celý život: zářivý klenot, kámen nazývaný Trickerion. Ač mnozí byli přesvědčeni o opaku, tento kámen je víc než jen Dahlgaardův talisman. Svému majiteli propůjčuje nadpřirozenou inteligenci, rychlost a vnímavost - vlastnosti, jež mistru kouzelnického umění nesmí chybět. Toto tajemství bylo součástí Dahlgaardova plánu na obnovu slávy Magorie, která po jeho smrti opět bude vzkvétat pod vládou jeho nástupce, toho, jenž získá kámen Trickerion a jeho dědictví. Tento nástupce bude vybrán ze čtyř iluzionistů, kteří budou po dobu šesti týdnů soupeřit o slávu a bohatství. V sázce je tolik, že se žádný z nich nezastaví před ničím, aby dosáhl vítězství. Kdo z nich se stane příštím legendárním kouzelníkem? Více si o Dahlgaardovi a kámenu Trickerion přečtěte na II. CÍL HRY Ve hře Trickerion - Legendy iluze se hráči vžijí do role kouzelníků v tajuplném městě Magoria. Jejich cílem je získat nejvíc slávy v průběhu šesti kol hry, a vyhrát tak soutěž o kámen Trickerion. Hráči se během hry budou učit nová dechberoucí kouzla, budou získávat potřebný materiál a budou rozšiřovat svůj tým, aby mohli v každém kole provádět více akcí. Příprava kouzel probíhá v kouzelnických dílnách, kde je uskladňován materiál a rekvizity. Na konci každého kola má každý iluzionista možnost předvést svá kouzla a získat za své vystoupení slávu, štěstí a úlomky Trickerionu. Hráč, jenž získá během šesti kol hry nejvíc slávy, se stává vítězem. 1x hrací deska 4x deska hráče 12x rozšířující hrací deska specialisty 32x dřevěná figurka (8 v barvách každého hráče) 8x figurka hráče (barevný kužel ze dřeva) II. HRA OBSAHUJE 1.Přehled

2 6x hrací kostka 40x karty s kouzly (4+3+3 v každé kategorii) 40x karty se zadáním úlohy (10 pro každého hráče) 60x karty se speciálními úlohami (15 v každé lokalitě) 90x karty energie (30 v každé barvě) 28x karty s představením 4x dvoustranná karta kouzelníka 4x plakát kouzelníka 64x žeton kouzla 16x žeton symbolu 96x materiál (40 pro základní, 32 pro náročná a 24 pro mistrovská kouzla) 28x mince o hodnotě 1 16x mince o hodnotě 5 20x žeton proroctví 50x úlomky Trickerionu 1x krystal Trickerion - označuje herní kolo 4x příručka hráče 1x pravidla hry KARTY S KOUZLY 2. HERNÍ KOMPONENTY Kouzla jsou ve hře zastoupeny kartami, na nichž je popis kouzel. Kouzla dělíme do čtyř kategorií: mechanická, spirituální, zmizení, optická. Kouzla jsou hlavní podstatou hry Trickerion. Základním principem hry je naučit se kouzlo, získat materiál nebo rekvizity potřebné pro jeho provedení, připravit kouzlo a následně ho provést na představení v divadle. Popis karty s kouzlem -druh kouzla -název kouzla -potřebný materiál -políčko pro žeton kouzla -práh slávy (Fame Threshold): číslo v hvězdičce na políčku vpravo dole určuje minimální úroveň slávy jíž hráč musel dosáhnout, aby se mohl naučit toto kouzlo -zisk za předvedení kouzla -políčko pro žeton symbolu -akční body nutné k přípravě Podrobný popis karet s kouzly najdete v oddílech Jak se naučit kouzlo, Příprava kouzel, Přichystání kouzla v divadle a Představení. MATERIÁL

3 K přípravě a provedení kouzel je nezbytný určitý materiál a rekvizity. Ve hře existují tři kategorie materiálu, který stojí 1 až 3 mince. Kouzelník si zakoupený materiál ukládá ve své magické dílně. Podrobná pravidla naleznete v oddílech Tržnice, Dílna, Příprava kouzel. ÚLOHY Pomocí karet s úlohami hráč připravuje svůj tah ve fázi Zadání úloh. Každá karta určuje místo, kam hráč umístí jednu ze svých postav. Základní hra obsahuje čtyři lokality: Město, Tržnice, Dílna a Divadlo. Pátá lokalita, Temná ulička, je rozšířením základní hry. Karty s úlohami se dělí do dvou kategorií: permanentní, ty každý hráč obdrží na začátku hry, a speciální, které jsou součástí rozšíření hry Temná ulička. Podrobná pravidla týkající se úloh najdete v oddílu Fáze zadání úloh. POSTAVY Postavy ve hře představují dřevěné žetony, které hráči umisťují na hrací desku. Hráči své postavy umisťují na místa udaná karty s úlohami, zde mohou postavy provádět akce, dokud nevyčerpají své akční body (akční body jsou označeny symbolem blesku). Ve hře jsou tři typy postav: učedník, specialista a kouzelník, každá z těchto postav má k dispozici různý počet akčních bodů. Dále jsou ve hře tři podtypy specialistů: manažer, inženýr a asistent. HRACÍ DESKA Většina lokalit je umístěna na základní hrací desce. Všechny lokality mají políčka, na něž hráči mohou umisťovat postavy. Sláva, kterou hráči během hry získají, se započítává na škále v divadle. HRACÍ KOSTKY Na začátku každého kola tyto kostky určí, jaké možnosti hráči ve městě budou mít. DESKA PRO HRÁČE Tato hrací deska je základnou každého hráče. Hráči zde umisťují své úlohy během fáze zadání úloh, ukládají zde získané materiály a kouzla. Tato deska také slouží jako kouzelnická dílna. Hráči si svou základnu mohou rozšířit najmutím specialisty, jehož karta se poté přiloží k hráčově desce po její pravé straně. SPECIALISTÉ A JEJICH DESKY Tyto mini desky slouží k rozšíření kouzelnické dílny. Každý specialista má příslušnou hrací desku. -inženýr: s touto deskou hráč získá navíc jedno políčko s kouzlem. Jakmile je kouzlo připraveno k provedení, hráč dostane žeton kouzla, který umístí na toto políčko. -manažer: deska obsahuje zvláštní políčko, pokud na něj hráč uložil materiál, automaticky se počet tohoto materiálu zvyšuje o +1. -krásná asistentka: hráč tímto získává možnost najmout si dalšího učedníka a nemusí mu dávat výplatu. Na konci kola, v němž hráč najal do svých služeb specialistu, obdrží hráč příslušnou figurku specialisty a jeho hrací desku, kterou příloží ke své hrací desce.

4 Podrobná pravidla týkající se specialistů naleznete v oddílech Najmutí pomocníka a Konec kola. KOUZELNÍK Ve hře je 8 iluzionistů, každý z nich má svou kartu s podrobným popisem. Nad jménem kouzelníka je uvedena jeho magická specializace v určité kategorii kouzel, z níž si kouzelník může vybírat nová kouzla. V základní hře se nepoužívá rub karty, na němž je vyobrazena černá kočka. PLAKÁTY Plakáty používají hráči jako reklamu k vlastní propagaci ve fázi určení pořadí hráčů - viz příslušný oddíl pravidel. FIGURKY Pořadí barevných figurek určují herní pořadí hráčů a zároveň se na políčcích, po nichž se figurky pohybují, započítávají body (t.j. sláva), které hráči získali. ŽETONY KOUZEL Kouzla jsou ve hře zastoupeny kouzelnými žetony. Každý hráč obdrží čtyři sady těchto žetonů. Na žetonu jsou vyobrazeny symboly kategorií kouzel (optická, zmizení, mechanická a spirituální) a uprostřed se nachází jeden ze symbolů: srdce, piky, kříže, kára. Každý žeton zastupuje určité kouzlo a k němu příslušející kartu s popisem. Jakmile se hráč naučil kouzlo, umístí na kartu s tímto kouzlem žeton, jehož symbol mu tímto přiřadí. Během hry hráč žetony kouzel přemisťuje z karet s kouzlem na karty s představením. Podrobná pravidla naleznete v oddílech Příprava kouzla a Příprava představení v divadle. KARTY PŘEDSTAVENÍ NEBOLI KARTY VYSTOUPENÍ Kouzelnické představení v divadle je ve hře zastoupeno kartou představení. Tyto karty se nacházejí v divadle. Karta vystoupení zastupuje jedno nebo více kouzel, a to podle žetonů, jež na ní leží. Hráči umisťují žetony na karty vystoupení za použití akčních bodů, které mají k dispozici. Tím vzniká na kartě představení, které hráčům přináší slávu a peníze. S postupem hry se do ní přidávají složitější karty představení, která zastupují prestižnější divadla. Karty Magnus Pantheon se nepoužívají v základní verzi hry. MINCE Peníze jsou ve hře zastoupeny mincemi o hodnotě 1 (stříbrné) a 5 (zlaté). Hlavním zdrojem peněz je kouzelnické vystoupení, za nějž jsou hráči odměněni mincemi. Dále mohou hráči mince získat v bance ve městě nebo vytvořením propojení kouzel na kartě představení. Hráči mincemi platí za nákup materiálu a rekvizit v tržnici, vydávají je na plat svým pomocníkům a mohou si jimi připlatit, pokud nedosáhli požadovaného prahu slávy. ÚLOMKY KAMENE TRICKERION

5 Tyto úlomky bájného kamene jsou dalším zdrojem slávy a peněz. Hráči je získávají za předvedení určitých kouzel, vytvoření spojení specifických políček na kartě vystoupení a za přítomnost inženýra v divadle. V základní hře je možné za tyto úlomky zakoupit další akční body (). Veškeré nepoužité úlomky jsou na konci hry oceněny jedním bodem slávy. KÁMEN TRICKERION Tento legendární krystal označuje průběh hry a jednotlivá kola. Na konci každého kola se krystal posune o jedno políčko vpřed na škále nalézající se pod divadlem (I až VII). Základní hra se sestává pouze ze šesti kol, sedmé kolo se hraje jen v rozšíření hry Temná ulička (Dark Alley). PROROCTVÍ Proroctí jsou součástí rozšíření hry Temná ulička, v základní hře se nepoužívají. Účelem žetonů s proroctvími je pozměnit v daném kole určitá pravidla hry. Proroctví nacházející se proti škále pod divadlem je v tu chvíli aktivní. Další tři žetony s proroctvím, nacházející se ve skleněné kouli, jsou tzv. očekáváná proroctví a stanou se postupně aktivními v následujících kolech hry. Podrobná pravidla týkající se proroctví naleznete v Příručce kouzelníka. KOUZELNÉ SÍLY Kouzelné síly (Magician Powers) nejsou používány v základní hře. Jsou součástí rozšíření hry Magician Powers. Každý iluzionista je jedinečným mistrem kouzel a může se naučit využívat nové kouzelné síly, které mu pomohou stát se největším a nejslavnějším kouzelníkem. IV. PŘÍPRAVA HRY 1. ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA Umístěte hrací desku doprostřed stolu. 1. Rozdělte karty s kouzly podle požadovaného množství bodů slávy. Karty s prahem slávy 1 až 16 (číslo v symbolu hvězdy na kartách s kouzly) rozdělte na čtyři balíčky podle kategorií a položte tyto lícem nahoru k příslušným okénkům v Dahlgaardově sídle ve Městě. Karty s kouzly, jejichž práh slávy čítá 36 bodů, nejsou používány v základní verzi hry. 2. Stánky v tržnici naplňte žetony s dřevem, kovem, sklem a látkou. Materiál nalézající se na políčcích nákupní prostor (Buy area) představuje počáteční zásoby v tržnici. 3. Vytvořte balíček karet vystoupení ze tří karet Riverside Theater a dvou karet Grand Magorian, a to náhodně vybraných a v uvedeném pořadí (vrchní karty jsou Riverside Theater, pod nimi karty Grand Magorian). Karty uložte do balíčku rubem nahoru a umístěte balíček vedle divadla. Nakonec rozložte karty vystoupení zleva doprava na příslušná políčka v Divadle. Tyto karty vyberte náhodně z karet zbývajících v balíčku Riverside Theater, nikoliv z balíčku karet vystoupení (Performance cards), a to o jednu kartu méně, než kolik je hráčů. Karty Magnus Pantheon a karty vystoupení (Performance cards) nejsou v základní hře používány.

6 4. Položte veškeré materiály a všechny mince vedle hrací desky tak, aby na ně všichni hráči dosáhli. 5. Nakonec položte krystal Trickerion na políčko označené římskou číslicí I na škále pod divadlem (pod škálou slávy). Důležité: Sedmé políčko (VII) je používáno pouze v rozšíření hry Temná ulička, základní hra má pouze šest kol. Hra dvou nebo tří hráčů: Ve hře tří hráčů nebo dvou hráčů se nepoužívají jedno (tři hráči) nebo dvě (dva hráči) políčka označená " +1 akční bod" v lokalitách Město, Tržnice a Temná ulička. K zablokování těchto políček můžete použít přebytečné dřevěné žetony, umístěte je na tato pole lícem dolů. 2. PŘÍPRAVA HRÁČŮ Přípravu začíná hráč, jenž na sobě měl jako poslední cylindr. Po něm následují další hráči v pořadí ve směru hodinových ručiček. V tomto pořadí si hráči před začátkem hry vyberou postavu kouzelníka se specializací, která ještě nebyla předcházejícím hráčem zvolena. Každý hráč následně obdrží: 1. Všechny žetony kouzel ve své barvě (4 různé symboly, 4+1 celkem) 2. Desku příslušného kouzelníka položenou lícem (Base game) nahoru 3. Příslušný plakát kouzelníka 4. Devět karet Permanentních úloh (Permanent Assignment) (3 Divadlo, 2 Dílna, 2 Tržnice, 2 Město) 5. Libovolný materiál v hodnotě 2 mince, následně uložený do dílny 6. Žeton kouzelníka a žeton učedníka v barvě hráče, následně položené na příslušná políčka na hráčově desce 7. Libovolného specialistu s příslušnou deskou a bonusem -manažer: hráč obdrží navíc 1 základní materiál a uloží tento na desku manažera -inženýr: hráč obdrží libovolné kouzlo s prahem slávy 1 (hráč si toto kouzlo vybere po tom, co všichni hráči obdrželi základní kouzla), uloží toto kouzlo na desku inženýra a označí je symbolem -asistent: hráč získává nového učedníka, jehož položí na desku asistenta 8. Kartu s kouzlem z kategoerie, v níž se kouzelník specializuje. Tato karta musí mít práh slávy 1, hráč tuto kartu položí do své magické dílny a označí kouzlo na ní žetonem se symbolem. Pokud hráč v tomto okamžiku má materiál potřebný k přípravě tohoto kouzla, obdrží hráč kouzlo a 2 kouzelné žetony k němu příslušící mincí úlomek Trickerionu ZJEDNODUŠENÁ PŘÍPRAVA PRO PRVNÍ HRU

7 Pokud hru Trickerion hrajete poprvé, doporučujeme vám na začátek zjednodušenou přípravu namísto výběru kouzel, materiálu a specialistů. Hráč na začátku hry dostává vybavení podle toho, v jaké kategorii kouzel se jeho kouzelník specializuje: - kategorie optická kouzla: kouzlo začarovaní motýli (Enchanted Butterflies), 2 kouzelné žetony a 1 žeton s příslušným symbolem, 2x látky a manažera s 1 kovem - kategorie mechanická kouzla: kouzlo spojené kruhy (Linking Rings), 2 kouzelné žetony a 1 žeton s příslušným symbolem, 2x kov a krásnou asistentku a 1 učedníka - kategorie zmizení: kouzlo zapečetěné sudy (Barricaded Barrels), 2 kouzelné žetony a 1 žeton s příslušným symbolem, 2x dřevo a inženýra s kouzlem Stocks Escape - kategorie spirituální kouzla: kouzlo čtení myšlenek (Mind Reading), 2 kouzelné žetony a 1 žeton se symbolem, 2x sklo a manažera s 1 látkou. POČÁTEČNÍ BODY SLÁVY A HERNÍ POŘADÍ Na začátku hry umístěte figurky hráčů v libovolném pořadí na kulatá políčka označená římskými číslicemi I až IV na levém okraji hrací desky. Toto je startovní pozice každého hráče v prvním kole. V dalších kolech hry se hrací pořadí mění v závislosti na tom, kolik mají bodů slávy (viz Počáteční herní pořadí). Umístěte dřevěné figurky hráčů na škálu Fame track v divadle. Podle počtu hráčů by nyní měla být obsazena první 2 až 4 políčka, a to v pořadí podle počátečního herního pořadí tak, že poslední hráč je umístěn na políčko 1. Každý hráč obdrží bonus mincí podle herního pořadí. První hráč obdrží 1 minci, druhý 2 mince atd. V. FÁZE HRY 1. SHRNUTÍ VRHNĚTE KOSTKAMI Hoďte kostkami a umístěte je na pole město. URČETE HERNÍ POŘADÍ Pozměňte herní pořadí podle bodů slávy, jež hráči získali. Hráč s nejnižší hodnotou bodů slávy se dostává na první místo. Každý hráč má následně možnost použít reklamu. Tato fáze se v prvním kole přeskakuje. FÁZE ZADÁNÍ ÚLOH V této fázi všichni hráči současně připravují umisťování svých figurek tak, že položí karty s úlohami rubem nahoru pod karty svých postav.

8 FÁZE UMISŤOVÁNÍ POSTAV Karty se zadáním jsou otočeny lícem nahoru, nato hráči podle hracího pořadí začínají umisťovat své postavy na pole určená kartou se zadáním, a to střídavě po jedné postavě. Hráč může své postavy umisťovat v libovolném požadí. FÁZE VYSTOUPENÍ V pořadí za sebou počínaje čtvrtkem a konče nedělí, každý kouzelník nalézající se na políčku jeviště může předvést všechna kouzla na kartě s představením podle jeho výběru, na níž leží alespoň jeden z jeho kouzelných žetonů. Majitel každého kouzelného žetonu získá příslušnou odměnu za kouzlo. Kouzelník, který provedl představení, získává navíc další bonus (viz Fáze vystoupení). KONEC KOLA 1. vraťte postavy 2. vraťte plakáty 3. zaplaťte výplaty 4. objednávky jsou doručeny 5. přesuňte karty vystoupení 6. posuňte krystal Trickerion na následující políčko Po skončení šestého kola hry získají hráči body slávy podle dosažených úspěchů (viz Konec hry). Hráč, který získal nejvíce slávy, se stává vítězem hry. HOD KOSTKAMI 2. DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ HRY Na začátku každého kola hodí začínající hráč všemi šesti kostkami. Hodem se určí: kategorie kouzel, která se hráči budou moci naučit které postavy si hráči budou moci najmout kolik mincí mohou hráči získat v bance Po vrhu kostkami se každá kostka umístí na příslušné barevné políčko ve Městě. Je-li na kostce vrženo X, pak není v tomto kole této kostce přiřazena žádná akce. URČENÍ HERNÍHO POŘADÍ HRÁČŮ Pořadí hráčů se vede v patrnosti za pomoci barevných dřevěných cylindrů. Na začátku každého kola se pořadí mění v závislosti na získaných bodech slávy. Pořadí, v němž jsou hráči na tahu, je vždy obrácené vzhledem k pořadí na škále slávy, t.j. hráč s nejnižším počtem bodů slávy je na tahu jako první.

9 DŮLEŽITÉ: V případě, že dva hráči skončí na stejném počtu bodů slávy, se v příštím kole jejich pořadí zamění. PROPAGACE Po tom, co je určeno herní pořadí, mohou hráči použít své plakáty, a to jednou v každém kole. Pokud se rozhodnou tak učinit, zaplatí tolik mincí, na jakém místě v herním pořadí se nacházejí. Pak hráči umístí své plakáty na políčko nad jejich dřevěným cylindrem vlevo no hrací desce a obdrží 3 body slávy. Plakáty se odstraní během fáze Konec kola. DŮLEŽITÉ: V prvním kole se fáze Určení herního pořadí přeskakuje. FÁZE ULOŽENÍ ZADÁNÍ V této fázi si hráči připravují akce svých postav pro fázi Umisťování postav, a to za pomoci karet s úlohami. Akce se plánují uložením karet s úlohami lícem dolů pod postavy na své hrací desce. Tyto postavy jsou v následující fázi umístěny na lokality určené kartami s úlohami. Všichni hráči tuto fázi provádějí najednou, a to až do okamžiku, kdy všichni hráči použili karty se zadáním nebo se rozhodli tak neučinit. Postavy, pod nimiž nebyla umístěna žádná zadání, nesmějí být v následující fázi umístěna na žádnou lokalitu, a jsou tak postaveny mimo hru (viz Postavy mimo hru níže). FÁZE UMISŤOVÁNÍ POSTAV Na začátku této fáze jsou všechna zadání najednou odhalena. Začínaje prvním hráčem podle herního pořadí, každý hráč umístí jednu postavu na volné políčko na jedné lokalitě, a to buď na hlavní hrací desce, nebo v hráčově dílně. Postava smí být umístěna jedině na políčko určené zadáním. Hráči takto umisťují své postavy, dokud jsou všechny umístěny nebo mimo hru. POSTAVY MIMO HRU Postavy mimo hru jsou ty postavy, které ve fázi Umisťování postav nebyly umístěny na žádnou lokalitu. Tyto postavy zůstávají na hrací desce hráče. Postavy mimo hru nedostávají na konci kola výplatu. Hráč se také může rozhodnout otočit kartu se zadáním lícem dolů namísto toho, aby postavu umístil na hrací plochu. V tom případě pokračuje v umisťování postav následující hráč. Akce, které hráči mohou v různých lokalitách provádět, závisí na: Počtu akčních bodů, které hráč má v okamžiku umístění postavy Akce proveditelné v příslušné lokalitě Lokality a akční body k nim příslušící jsou detailně popsány v následujícím oddílu. V dalším oddílu pravidel se dočtete podrobnosti o Systému akčních bodů. SYSTÉM AKČNÍCH BODŮ Jakmile je postava umístěna v lokalitě, obdrží akční body, které v této lokalitě může použít. Počet akčních bodů je založen na:

10 Typ postavy: určuje základní počet akčních bodů po umístění postavy na zvolenou lokalitu. Učedníci: 1 Specialisté: 2 Kouzelník: 3 Modifikátor políček: Políčka, na něž jsou postavy v příslušné lokalitě umisťovány, mají pod sebou vytištěnou hodnotu, která upravuje počet akčních bodů postavy. Jakmile je postava umístěna na příslušné políčko, počet jejích akčních bodů se zvýší, nebo sníží o hodnotu udanou modifikátorem. ÚLOMKY TRICKERIONU Hráči si mohou přikoupit +1 akční bod zaplacením jednoho úlomku Trickerionu. Toto mohou kráči učinit ve všech lokalitách s výjimkou divadla. V rozšířených verzích hry Temná ulička a Kouzelné síly jsou další pravidla, jež ovlivňují počet akčních bodů. Akční body jsou okamžitě použity k provedení jedné nebo více akcí v dané lokalitě. Počet akčních bodů potřebný k provedení akce je vytištěn v polokruhu pod symbolem akce. Jakmile hráčova postava provedla všechny zamýšlené akce, pokračuje fáze hry Umisťování postav následujícím hráčem. LOKALITY Hráči mohou rozšířit svůj repertoár kouzel návštěvou rezidence Dahlgaarda Velikého. Při návštěvě hostince mohou hráči najmout nové postavy, a rozšířit tak svůj tým. Pokud hráči potřebují více mincí, mohou je získat v bance. Akční body potřebné k provedení jsou uvedeny v závorkách. Ve městě mohou hráči provádět tyto akce: NAUČIT SE NOVÉ KOUZLO (3): Touto akcí hráč získá nové kouzlo do své dílny. Hráč si vybere kouzlo z Dahlgaardovy rezidence, umístí ho na volné políčko ve své dílně a umístí na něj dosud nepoužitý symbol. Nové kouzlo musí být z kategorie, která je určená kostkou umístěnou v Dahlgaardově rezidenci. Po tom, co se hráč nové kouzlo naučil, otočí tuto kostku nahoru symbolem X. Pokud hráč nemá k dispozici volná políčka, musí vrátit jedno ze svých stávajících kouzel do Dahlgaardovy residence a k němu přiřazený symbol je pak navrácen do hráčových zásob. DŮLEŽITÉ: Pro naučení se nového kouzla, t.j. jeho získání, NENÍ potřeba materiál. Materiál je potřeba až později, při přípravě provedení kouzla. Práh slávy (Fame Threshold): Na kartě každého kouzla je zobrazena hvězdička s hodnotou prahu slávy. Tato hodnota určuje minimální počet bodů slávy, které musí hráč mít, aby se mohl toto kouzlo naučit. Kouzelné síly mají také minimální hranici slávy. Dosažení požadované hranice slávy: Pokud se hráč chce naučit nové kouzlo, ale nedosáhl hranice slávy požadované tímto kouzlem, může rozdíl doplatit v mincích. Specializace kouzelníka: Každý kouzelník se specializuje na určitou kategorii kouzel, tato je vyobrazena nad jeho jménem na jeho kartě. Hráč se může rozhodnout naučit se kouzlo z této kategorie namísto kouzla z kategorie určené kostkou. Pokud hráč takto učiní, je i tak nutné otočit kostku symbolem X nahoru. NAJMUTÍ POSTAVY (3): Hráč umístí jednu se svých dosud nepoužitých postav do hostince. Tato postava musí být z kategorie určené kostkou v hostinci. Tato kostka je následně otočena symbolem X nahoru. Ve fázi

11 Návrat postav jsou najmuté postavy přidány do hráčova týmu. Hráč si může najmout pouze jednu postavu z každé kategorie specialistů, t.j. jednu krásnou asistentku, jednoho inženýra, jednoho manažera. DOPLNĚNÍ MINCÍ (3): Hráč se rozhodne získat mince z banky. Hráč obdrží tolik mincí, kolik je určeno kostkou v bance. následně je tato kostka otočena symbolem X nahoru. NOVÝ VRH KOSTKOU (1): Hráč může znovu hodit jednou z kostek (kostka v Dahlgaardově rezidenci, kostka v bance, kostka v hostinci). Tím může hráč ovlivnit kouzla, postavy a počet mincí, které budou k dispozici ve městě. OTOČENÍ KOSTKY (2): Hráč si vybere jednu libovolnou kostku a otočí ji nahoru libovolným symbolem. Např: Kostka v hostinci je na hodnotě X, hráč tuto kostku otočí na hodnotu manažer, aby si tuto postavu mohl později najmout. Každé kouzlo vyžaduje určitý materiál. Dokud není tento materiál shromážděn, nemůže hráč toto kouzlo připravit a ani předvést v divadle. Materiál hráči nakupují v tržnici. V Tržnici mohou hráči provést následující akce: NÁKUP (1): Hráč může za jeden akční bod provést nákup jednoho kusu materiálu. Dále hráč musí zaplatit příslušnou cenu materiálu (1 až 3 mince). Tímto způsobem může hráč získat pouze zboží nalézající se v nákupní zóně (Buy area) tržnice. DŮLEŽITÉ: Zakoupený materiál je hráči vydán z herních zásob, NIKOLI z nákupní zóny tržnice. Získaný materiál je uložen na políčka označená "Component slots" na hráčově desce. Každý druh materiálu je umístěn na zvláštní políčko, stejný materiál se hromadí na sebe. Hráč může určitý materiál vrátit do herní zásoby, pokud chce získat prostor pro nový. DŮLEŽITÉ: Na desce manažera se nacházejí dvě zvláštní políčka. Materiál umístěný na tato políčka se automaticky rozšiřuje o +1. SMLOUVÁNÍ (1): Tuto akci lze provést pouze současně s akcí nákup. Hráč může snížit cenu požadovaného zboží o 1 minci za každý akční bod. Cenu nelze snížit na hodnotu 0. O BJEDNÁNÍ (1): Pokud hráč potřebuje materiál, který není v tržnici k dispozici, může si hráč tento materiál objednat. Za 1 akční bod může hráč umístit jakýkoli druh materiálu na volné políčko v sekci Order area (a to pouze, pokud se tam tento materiál již nenachází). Tento materiál bude ve fázi Příjem objednávek přemístěn do nákupní sekce tržnice a bude hráčům k dispozici v příštím kole. Podrobnosti naleznete v oddílu Fáze konec kola. EXPRESNÍ OBJEDNÁVKA (3): V určitých situacích hráč nechce, či nemůže čekat na materiál do příštího kola. V tom případě může hráč za 2 akční body přemístit materiál na políčko Quick Order (expresní objednávka). Tento materiál je okamžitě k dispozici k nákupu všem hráčům. Během fáze Konec kola je materiál v sekci Quick Order navrácen do herních zásob. PŘÍKLADY AKCÍ V TRŽNICI Hráč umístil postavu inženýr (2) na políčko +2 v tržnici. Hráč tímto získal celkem 2+2=4 akční body. Následně hráč zaplatil 2 akční body za objednání petroleje (-1) a visacího zámku (-1) a další dva akční body za nákup zvířete (-1) a kovu (-1). Za nákup hráč také zaplatil 3 mince (2+1).

12 Hráč umístil postavu Kouzelník (3) na políčko +2 v tržnici. Tímto hráč získal celkem 3+2=5 akčních bodů. Hráč potřebuje koupit zrcadlo, ale zrcadlo není v tomto kole k dispozici v nákupní zóně. Hráč se rozhodne za 3 akční body provést expresní objednávku zrcadla. Další dva akční body stojí hráče nákup zrcadla (-1) a usmlouvání ceny (-1) na 2 mince z původních 3 mincí. Dílna se od předchozích dvou lokalit odlišuje dvěma pravidly: 1. Každý hráč má vlastní dílnu, pouze majitel dílny do ní může umisťovat postavy. 2. Akční body potřebné k přípravě kouzel se liší podle toho, která kouzla se hráč již naučil. V dílně mohou hráči provádět následující akce: P ŘÍPRAVA KOUZLA (1-3): Počet akčních bodů potřebných k přípravě kouzla je vytištěn na polokruhu pod spodním políčkem vlevo na kartě kouzla. Příprava kouzla probíhá tak, že hráč položí na kartu kouzla tolik žetonů, kolik na sobě ležících čtverců je na ní v levém dolním rohu zobrazeno. K tomu použije hráč žetony kouzel se stejným symbolem, jaký hráč kouzlu přiřadil po jeho naučení. DŮLEŽITÉ: Pokud hráč nemá potřebný materíál, nebo už na toto kouzlo položil jeden nebo více žetonů, nemuže hráč toto kouzlo připravit. Hráč může s jednou postavou připravit více kouzel, pokud má k tomu potřebný počet akčních bodů. DŮLEŽITÉ: Materiál potřebný k přípravě kouzla není po provedení přípravy hráči odebrán. PŘIKLADY AKCE PŘÍPRAVA KOUZLA Hráč má 2 pily, 2 látky a 2 kovy, tudíž může připravit kouzlo Self Decapitation (2). Hráč toto kouzlo po naučení označil symbolem piky, tudíž nyní obdrží 2 žetony se symbolem piky. DŮLEŽITÉ:Ke kouzlům umístěným na desce inženýra získává hráč po dokončení přípravy kouzla 1 žeton kouzla navíc. Následující akce dostanou hráči k dispozici po najmutí specialisty. Tyto akce mohou být prováděny jakoukoli postavu, ne jen specialistou. PŘEMÍSTĚNÍ KOUZEL (1): Hráč může přemístit kouzlo na políčko na desce inženýra, nebo může zaměnit kouzlo ležící na desce inženýra za kouzlo na hráčově desce. PŘEMÍSTĚNÍ MATERIÁLU (1): Hráč může přemístit jednu hromádku materiálu na políčko na desce manažera, nebo může zaměnit hromádku materiálu na desce manažera za hromádku materiálu nacházející se na hráčově desce. PŘEMÍSTĚNÍ UČEDNÍKŮ (1): Hráč může přemístit jednoho učedníka a pod ním umístěnou kartu se zadáním (pokud zde nějaká leží) na volné políčko pro učedníka na desce krásné asistentky. Tato změna je trvalá. Divadlo je místem, kde se naučená a k dokonalosti vybroušená kouzla stávají úžasným představením, které na konci kola hráči přinese velké množství slávy a mincí. Co se týče umisťování postav, divadlo se odlišuje od ostatních lokalit třemi pravidly:

13 1. Omezení podle dne v týdnu: Políčka postav v divadle jsou rozdělena na čtyři dny v týdnu: čtvrtek, pátek, sobota a neděle. Hráč smí v každém kole své postavy umístit pouze na jeden den, a to pouze na políčka, která nejsou obsazena jiným hráčem. 2. Úlomky Trickerionu: Hráč nemůže v divadle koupit akční body za úlomky Trickerionu. 3. Políčka Představení: Nejníže umístěná políčka jsou políčka jeviště a ta mohou být obsazena pouze postavou kouzelníkem. Hráči mohou v divadle provádět následující akce: PŘÍPRAVA PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE (1): Hráč může přemístit jeden z žetonů kouzla z karty kouzla ve své magické dílně na volné políčko na libovolné kartě představení. Toto kouzlo bude zastoupeno tímto žetonem do té doby, než bude předvedeno, nebo dokud nebude karta představení odstraněna na konci kola. Pravidla umisťování žetonů kouzel na karty představení: Roh žetonu, v němž se nachází symbol příslušící kategorii kouzla, musí ležet uvnitř kruhu, jenž propojuje dvě políčka na kartě představení.. V jednom představení se nesmí nacházet dva žetony v téže barvě a s týmtéž symbolem (např. dvě modré piky). PROPOJOVÁNÍ KOUZEL Spojení kouzel vzniká po přípravě představení tak, že se na kartě představení uvnitř kruhu nacházejí dva shodné symboly kategorie kouzel (viz obrázek). Hráč, který toto spojení vytvořil, dostává bonus podle karty představení. Navíc, pokud se spojení nachází v kruhu, v jehož středu je symbol krystalu, pak každý hráč, jehož žeton je součástí tohoto spojení, obdrží úlomek Trickerionu. Hráči mohou vytvářet různá spojení kouzel, není to však povinné. ODMĚNA ZA VYTVOŘENÉ SPOJENÍ KOUZEL NA KARTĚ: Riverside Theater: 1 bod slávy nebo 1 mince Grand Magorian: 2 body slávy nebo 2 mince Magnus Pantheon: 3 body slávy nebo 3 mince (nepoužívá se v základní hře) ODLOŽENÍ (1): Hráč smí přemístit jeden ze svých žetonů kouzla z karty představení na libovolné volné políčko na téže kartě. Při tom platí obecná pravidla umisťování žetonů. Pokud hráč tímto tahem vytvoří spojení kouzel, nedostává za něj bonus. P ŘEDVEDENÍ KOUZLA (pouze pro postavu kouzelník): Toto je zvláštní akce, jež smí být provedena pouze kouzelníkem ve fázi představení. V průběhu fáze umisťování postav umístí hráč kouzelníka na jedno z volných políček vystoupení (Performance slots) za pomoci karty s úlohou divadlo (Theater). Toto nemá přímý efekt ve fázi umisťování postav (akční body kouzelníka jsou ztraceny). Akce Předvedení kouzla bude vykonána až v následující fázi Představení. UPOZORNĚNÍ: Kouzelník může být použit k akcím Příprava představení a Odložení kouzla, tak jako jakákoli jiná postava, ovšem v tom případě musí být umístěn na políčka v zákulisí (Backstage), takže nemůže v daním kole předvádět kouzla.

14 Podrobný výklad a příklad fáze Umisťování postav do divadla naleznete v dodatku. FÁZE PŘEDSTAVENÍ Jakmile všichni hráči umístili své postavy na požadovaná políčka, začíná fáze Představení. Hráči, kteří umístili kouzelníka na políčko vystoupení, mohou nyní předvést kouzla během představení. Představení je štědře odměněno slávou a mincemi, případně i úlomky Trickerionu. PŘEDSTAVENÍ: Hráči, jejichž kouzelník se nachází v divadle na políčku jeviště, si v chronologickém pořadí (podle dnů v týdnu, t.j. první na tahu je hráč na poli čtvrtek) vyberou kartu představení, na níž leží alespoň jeden z jeho žetonů a následně předvede všechna kouzla, jež se na této kartě nacházejí. Na kartě představení mohou ležet i žetony jiných hráčů, v tomto případě tito hráči hostují na onom představení a jejich kouzla jsou také předvedena. Po skončení představení jsou všechny žetony z karty představení navráceny do zásoby jejich majitele, načež hráči mohou pokračovat v dalším představení. VYPLACENÍ ODMĚNY: Všichni hráči, jejichž kouzla byla součástí představení, obdrží odměnu (slávu, mince a úlomky) za všechna jejich kouzla, jež byly zastoupena žetony na kartě představení. Č T VRTEK A NEDĚLE Odměna ve čtvrtek a v neděli je odlišná od páteční a sobotní odměny. Pokud má hráč alespoň jednu postavu na políčku čtvrtek, odměna za každé kouzlo se hráči sníží o 1 bod slávy a 1 minci. Pokud má hráč alespoň jednu postavu na políčku neděle, odměna za každé předvedené kouzlo se mu zvýší o 1 bod slávy a 1 minci. Toto pravidlo platí i v případě, že kdy hráč hostuje na představení jiného hráče a případě, že hráčův kouzelník není přítomen v divadle. Pokud se žádná z hráčových postav nenachází v divadle v okamžiku, kdy jsou jeho kouzla předváděna, vypočítává se odměna hráče stejně jako odměna vystupujícího kouzelníka. Odměna (a to jak sláva, tak mince), nikdy nemůže být nižší než 0. BONUS VYSTUPUJÍCÍHO KOUZELNÍKA: Vystupující kouzelník získá kromě odměn za předvedená kouzla následující bonusy: Bonus za propojená kouzla: 1 bod slávy za každé spojení mezi kouzly. Bonus specialisty: Vystupující kouzelník také získá následující bonusy, pokud se jeho specialista nacházel v zákulisí za kouzelníkem během představení:» 2 body slávy za krásnou asistentku» 2 mince za manažera» 1 úlomek Trickerionu za inženýra Jakmile všichni hráči provedli představení (nebo ho přeskočili, protože se jejich kouzelník nenacházel na jevišti) a obdrželi své odměny, končí fáze představení a začíná fáze konec kola. PŘEDSTAVENÍ (SHRNUTÍ) :

15 Hráči, kteří umístili kouzelníka na políčko jeviště, si vyberou jednu karty představení na níž leží alespoň jeden jejich žeton s kouzlem a předvedou všechna kouzla na této kartě, a to v pořadí za sebou podle dne v týdnu (žetony jsou pak navráceny do hráčovy zásoby). Všichni hráči obdrží odměny za svá kouzla Vystupující kouzelník obdrží bonus 1 bod slávy za každé spojení kouzel v představení Vystupující kouzelník obdrží bonus slávy, mincí a úlomků podle jejich specialisty FÁZE KONEC KOLA Tato fáze se sestává z šesti krátkých podfází, v nichž se jedno herní kolo ukončí a hráči se připraví na následující kolo. Návrat postav: Všechny postavy (včetně postav najmutých v tomto kole) se vrací na desku hráče. Pokud si hráč najal specialistu, hrací deska specialisty se přiloží k hrací desce hráče. Vrácení plakátů: Všechny plakáty jsou navráceny hráčům. Zaplacení výplat:» Každý zaměstnaný učedník dostává výplatu ve výši jedné mince (s výjimkou učedníků na hrací desce asistenta).» Každý zaměstnaný specialista obdrží 2 mince.» Hráč, který nemůže -či nechce- zaplatit výplaty, ztrácí 2 body slávy za každou nevyplacenou minci. Příjem objednávek: Přemístěte všechen materiál ze sekce Order area na příslušná políčka v sekci Buy area. Materiál nacházející se na tomto políčku je nahrazen objednaným materiálem a navrácen do herních zásob. Materiál z expresní objednávky je také navrácen do herních zásob. Přemístěte karty představení: Všechny karty představení jsou přesunuty o jedno políčko ve směru hodinových ručiček. Počínaje třetím kolem je poslední karta představení (včetně žetonů na ní umístěných) odstraněna ze hry. Poté je vrchní karta z balíčku karet představení umístěna na volné pole nejvíc vlevo. Toto znamená, že 2/3/4 hráči budou mít během třetího až šestého kola k dispozici 3/4/5 karet představení. Posuňte krystal Trickerion o jedno políčko vpřed. Tím končí herní kolo, po posunutí Trickerionu vpřed začíná další kolo. KONEC HRY Po skončení šestého kola hra končí. Následuje závěrečné skórování, hráči obdrží body slávy v závislosti na tom, čeho během hry dosáhli. V herním pořadí obdrží každý hráč: 1 bod slávy za každý úlomek Trickerionu, který má po skončení hry 1 bod slávy za každé 3 mince, které má po skončení hry 2 body slávy za každého učedníka 3 body slávy za každého specialistu Po skončení závěrečného skórování hra končí a hráč, který získal nejvíce slávy, se stává vítězem hry. Pokud dva hráči získali stejný počet bodů slávy, pak vítězí ten z nich, jenž se nacházel na vyšším místě v herním pořadí.

16 Toto rozšíření přináší do hry nové prvky: VI. ROZŠÍŘENÍ HRY 1. TEMNÁ ULIČKA Nová lokalita: Temná ulička Jedno herní kolo navíc, hra trvá 7 kol Nová úroveň kouzel a představení, s prahem slávy 36 bodů Proroctví mění pravidla hry po dobu trvání kola V pravidlech hry se provedou následující změny: OBECNÁ PŘÍPRAVA Otočte hrací desku a desky včech hráčů nahoru stranou Dark Alley označenou symbolem černé kočky. Rozdělte všechny karty kouzel do čtyř balíčků podle kategorie a položte je lícem nahoru k příslušným polím v Dahlgaardově residenci (každý balíček obsahuje 10 karet s kouzly namísto sedmi ze základní hry). Zamíchejte karty ve čtyřech balíčcích zvláštních úkolů a položte je rubem nahoru k příslušným polím v Temné uličce. Vytvořte balíček představení ze dvou karet Magnus Pantheon, dvou karet Grand Magorian a dvou karet Riverside Theater, vybraných náhodně a položených rubem nahoru na sebe v tomto pořadí (vespodu Magnus Pantheon, uprostřed Grand Magorian, na vrchu Riverside Theater). Po ukončení obecné přípravy a přípravy hráčů vyberte náhodně 3 očekávaná proroctví a umístěte je na příslušná políčka v magické kouli. Zbývající proroctví umístěte rubem nahoru na hromádku vedle hrací desky (v prvním kole není aktivní proroctví). PŘÍPRAVA HRÁČŮ Hráči používají kartu kouzelníka otočenou nahoru symbolem černé kočky. V této variantě hry má každý kouzelník významnou zvláštní schopnost, která může značně ovlivnit hru. Podrobný popis najdete v dodatku. Každý hráč obdrží 6 karet s permanentními úlohami (2 Divadlo, 1 Dílna, 1 Tržnice, 1 Město, 1 Temná ulička). FÁZE UMISŤOVÁNÍ POSTAV Hráči mohou umisťovat postavy do Temné uličky ve fázích Zadávání úloh a Umisťování postav. Pro kouzelníky, kteří se nebojí vyhrnout si rukávy a pustit se do perného souboje, je Temná ulička jako stvořená. Hráči se zde mohou naučit špinavé triky, a dokonce mohou ovlivnit budoucnost návštěvou věštce. KARTY ZVLÁŠTNÍCH ÚLOH V Temné uličce mohou hráči získat zvláštní úlohy pro každou ze zbývajících lokalit. Tyto karty jsou přidány k hráčovým kartám s úlohami a jsou používány ve fázi zadávání úloh tak, jako karty permanentních úloh (jsou umístěny pod postavy, které jsou později umístěny na lokality udané na kartě) Mezi zvláštními úlohami a permanentními úlohami jsou dva rozdíly:

17 1. Zvláštní úlohy mohou být použity pouze jednou a na konci kola jsou uloženy dospodu balíčku karet Temná ulička. 2. Každá zvláštní úloha může hráči přinést významný bonus. Tento bonus zpravidla vylepšuje určitou akci (zobrazenou v rámečku) v lokalitě karty a platí pouze pro jednu takovou akci, a to i případě, že hráč jednou postavou provede více stejných akcí (s výjimkou karty Cestující obchodník). Po umístění postavy za pomoci zvláštní úlohy si může hráč v příslušné lokalitě zvolit jakoukoli akci, ovšem pokud si hráč zvolí jinou akci, než tu, které přísluší bonus, hráč o bonus přijde. Některé karty mají v rámečku vytištěno slovo ANY ; v případě těchto karet se bonus vztahuje na jednu libovolnou akci v příslušné lokalitě. Hráč může v temné uličce provést následující akce: TAŽENÍ PRVNÍ KARTY (1): Hráč si vytáhne vrchní kartu z libovolného balíčku zvláštních úloh v Temné uličce. TAŽENÍ DALŠÍCH KARET (2): Pokud si hráč po tom, co si vytáhl jednu kartu, chce vytáhnout druhou kartu, potřebuje k tomu 2 akční body na každou kartu. VĚŠTĚNÍ OSUDU (1): Hráč smí posunout každé očekávané proroctví o jedno políčko ve směru hodinových ručiček. ÚLOMKY TRICKERIONU Hráč může kdykoli během svého tahu koupit zvláštní úlohu (vrchní kartu z libovolného balíčku v temné uličce) za 2 úlomky Trickerionu. Hráč takto může učinit aniž by musel umisťovat postavy. FÁZE KONEC KOLA Následující podfáze jsou přidány do fáze konec kola: Přemístěte proroctví: Aktivní proroctví je odstraněno a očekávané proroctví na políčku nejvíc vlevo se přesune na políčko aktivního proroctví, které je připojené ke škále kola pod divadlem. Toto proroctví se stává aktivním v následujícím kole a ovlivní pravidla hry. Posuňte zbývající proroctví ve směru hodinových ručiček, pak vytáhněte další proroctví z herních zásob a položte jej na políčko ležící úplně vpravo. Odložte karty úloh: Všechny použité karty zvláštních úloh jsou navráceny dospodu příslušného balíčku v Temné uličce. Karty ležící rubem nahoru pod postavami, které jsou mimo hru, nejsou považovány za použité. Po tom, co byly všechny použité karty odstraněny, je vrchní karta z každého balíčku karet zvláštních úloh také přesunuta dospodu balíčku. KONEC HRY Hra končí po skončení sedého kola namísto šestého. Konečné skórování probíhá jinak než v základní hře. Všichni hráči obdrží: 1 bod slávy za každý úlomek Trickerionu, který jim na konci hry zbyl 1 bod slávy za každé 3 mince, které jim na konci hry zbyly 1 bod slávy za každou nepoužitou kartu se zvláštní úlohou, která hráči zbyla v ruce

18 Hráči také mohou získat body slávy za kouzla s prahem slávy 36. Na každé z těchto karet jsou vespod uvedeny zvláštní podmínky. Pokud hráč splnil tyto podmínku a získal materiál potřebný pro přípravu tohoto kouzla, získá hráč body slávy určené v podmínce. PŘÍKLAD Hráč má ve své dílně kouzlo Asistentova pomsta (Assistant s Revenge) a také shromáždil materiál potřebný k přípravě tohoto kouzla. Pokud má na konci hry také krásnou asistentku, získává v závěrečném skórování dalších 7 bodů slávy. 2. K OUZELNÉ SÍLY Toto rozšíření hry přínáší nový prvek: kouzelné síly. Ty umožňují hráčům další modifikace jejich kouzelníka, a přinášejí tak do hry novou strategickou úroveň. Rozšíření Kouzelné síly je možné hrát pouze současně s Temnou uličkou. Kouzelné síly přinášejí následující změny pravidel: ZÁKLADNÍ PŘÍPRAVA Zamíchejte každý ze tří balíčků karet Power (žluté, oranžové a červené), pak je umístěte rubem nahoru vedle hrací desky tak, aby na ně všichni hráči dosáhli. Podobně jako karty kouzel, i karty Kouzelných sil požadují určitou úroveň slávy, aby je hráč mohl použít, tzv práh slávy. Tato hodnota je vytištěna ve hvězdičce na každé kartě a může mít hodnotu 1, 16 nebo 32. PŘÍPRAVA HRÁČŮ Kromě základních herních potřeb obdrží každý hráč 4 karty Kouzelných sil v každé barvě (12 karet celkem). Hráči si následně z těchto karet vyberou 8 karet, které mohou během hry použít. FÁZE ZADÁVÁNÍ ÚLOH Na začátku této fáze se každý hráč může naučit jednu novou sílu. Hráč se sílu naučí tak, že položí příslušnou kartu vedle pole na levé straně hráčovy desky. Karta může k tomuto poli být přiložena pouze tehdy, pokud je toto pole povoleno kartou. Pole je zpřístupněno úlomky Trickerionu (viz níže úlomku Trickerionu). Hráč musí splnit požadavek udaný prahem slávy (nebo doplatit rozdíl mincemi). Pokud je pole obsazeno jinou kouzelnou silou, musí hráč tuto vrátit mezi karty, které drží v ruce a pak teprve může umístit jinou kouzelnou sílu.. ÚLOMKY TRICKERIONU Úlomky Trickerionu jsou shromažďovány na polích Power slots na levém okraji desky hráče. Úlomku musí být pokládány nejdříve na spodní pole (počínaje polem pro 1 úlomek) a používány od shora dolů. Pole, na němž leží tolik úlomků, kolik je na něm zobrazeno symbolů Trickerionu, je považováno za zpřístupněné a je možné na něj položit Kouzelnou sílu. Jakmile hráč utratí úlomek z tohoto pole, musí okamžitě vrátit kouzelnou sílu mezi karty, které drží v ruce.

19 Pokud hráč zaplnil všechna čtyři pole úlomky a má stále přebytečné úlomky, jsou ty přebytečné spotřebovány jako první. VII. DODATEK 1. POPIS SCHOPNOSTÍ KOUZELNÍKŮ MECHANIK (mechanická vylepšení): Jeden z učedníků obdrží v každém kole 1 akční bod navíc, je-li umístěn na jinou lokalitu než divadlo. KNĚŽKA TAJEMNA (spřádání osudu). Hráč smí odstranit aktivní proroctví a nahradit ho jedním z očekáváných proroctví v Temné uličce, a to za dva akční body. Na místo očekávaného proroctví je položeno další. MISTR ŘETĚZŮ (únik): Hráč smí provést zvláštní akci Odložení kouzla aniž by musel umístit postavu, a to před začátkem fáze představení. Narozdíl od běžně provedené akce odložení, hráč obdrží bonus za spojení kouzel, pokud je odložením vytvořil. VELKÝ OPTICO (imitace): Hráč smí jednou v každém kole použít jednu ze svých karet permanentních úloh za použití efektu karty se zvláštní úlohou protihráče, a to pouze pokud jsou tyto dvě karty ze stejné kategorie. 2. VOLITELNÁ PRAVIDLA NEPRAVÉ ŽETONY KOUZEL VE HŘE DVOU HRÁČŮ Jakmile je odhalena nová karta představení, položte jeden žeton kouzla v barvě, kterou žádný hráč nepoužívá, na náhodně vybrané políčko s dvěma nebo více spojeními, a to v náhodném směru. Hráči mohou vytvářet spojení s tímto žetonem, po skončení tohoto představení je žeton odstraněn aniž by hráči obdrželi bonus (žeton totiž žádnému hráči nepatří). Toto pravidlo umožňuje vytvořit více spojení kouzel ve hře dvou hráčů. ALTERNATIVNÍ PRÁH SLÁVY Trickerion lze hrát s různými úrovněmi prahu slávy namísto standardního 16/36. 14/30 - začátečník 16/36 - pokročilý neomezený - expert PŘÍKLAD A: UMISŤOVÁNÍ POSTAV A ŽETONŮ KOUZEL V DIVADLE Zelený hráč umístil kouzelníka na políčko nedělní představení, což mu v následující fázi umožní předvést představení (1). Žádný jiný hráč již v tomto kole nemůže umístit svou postavu na políčko neděle. Zelený hráč

20 by nadále mohl umístit postavu na nedělní políčko v zákulisí, ale tento hráč již má několik žetonů kouzel z předešlých kol (na kartě prvního vystoupení). Žlutý hráč umístil manažera na políčko pátečního představení (2). Páteční představení se koná před sobotním a hráč za něj získá stejnou odměnu jako za sobotní, žlutý hráč má tudíž větší šanci provést představení s kartou představení dle jeho výběru. Žlutý hráč má 2 akční body a rozhodne se sestavit 2 kouzla (2a a 2b). Tímto vytvořil hráč spojení kouzel, které mu přináší 1 bod slávy a 1 minci. Modrý hráč umístil krásnou asistentku na políčko čtvrtečního představení (3). Tímto tahem získal 1 akční bod, má tedy celkem 3, ale z odměny za každé provedené kouzlo se mu odečítá -1 bod slávy a -1 mince. Za cenu dvou akčních bodů umístil modrý hráč 2 žetony (3a a 3b), čímž vytvořil spojení a může si svolit odměnu buď 2 body slávy, nebo 2 mince. Za třetí akční bod uložil modrý hráč žeton kouzla na druhou kartu, vytvořil tím spojení se žlutým hráčem a získal za něj bud 1 minci, nebo 1 bod slávy (3c). Žlutý hráč umístil na zbývající políčko pítečního vystoupení učedníka. Za cenu 1 akčního bodu uložil žlutý hráč žeton kouzla na první kartu, ale protože jeho kouzlo patří do kategorie mechanická kouzla, nemůže vytvořit spojení (4). V tomto kole použil červený hráč kouzelníka k přípravě představení místo toho, aby ho nechal vystupovat (5). Záměrem červeného hráče je nechat ostatní hráče předvést jeho kouzla. Tímto přichází červený hráč o bonus vystupujícího kouzelníka, ale má také 3 akční body, jimiž jeho kouzelník disponuje. Hráč použije tyto akční body k přípravě tří kouzel, každé z nich na jiné kartě představení, tudíž má jistotu, že všechna jeho kouzla budou předvedena (5a, 5b a 5c). Také se mu podařilo vytvořit spojení kouzel všemi svými žetony. Modrý hráč umístil kouzelníka na políčko čtvrtečního představení (6). Tímto tahem se stává prvním vystupujícím kouzelníkem ve fázi představení. A konečně, žlutý hráč umístil kouzelníka na políčko pátečního vystoupení (7). Pokud hráči hrají rozšířenou hru Temná ulička, může hráč toto učinit pouze, pokud získal v divadle kartu zvláštního zadání v jednom z předešlých kol, jelikož toto je jeho třetí postava, kterou v tomto kole umístil do divadla. 3. PŘÍKLAD B: FÁZE PŘEDSTAVENÍ Modrý, žlutý a červený hráč budou v této fázi vystupovat na představení. Modrý hráč si jako první vybere, které představení chce provést, protože si vybral čtvrteční představení. Hráč se rozhodl pro třetí kartu, na níž leží 2 jeho žetony a jeden červený žeton. Za to obdrží odměnu vytištěnou na kartách kouzel příslušících k modrým žetonům, ale odečte se mu 1 mince a 1 bod slávy z každé odměny (-2/- 2 celkem), protože vystupoval ve čtvrtek. Dále obdrží bonus 2 body slávy za 2 spojení kouzel a další 2 body slávy za přítomnost krásné asistentky v divadle během představení. Červený hráč získává odměnu za kouzlo zastoupené červeným žetonem. Odečtení -1/-1 pro něj neplatí, protože si k vystoupení vybral sobotu. Žlutý hráč si vybral druhé představení. Za provedení kouzel obdrží příslušné odměny, bonus 3 bodu slávy za 3 spojení kouzel na kartě a bonus 2 mince za přítomnost manažera v divadle. Modrý a červený hráč dále získávají odměny za svá kouzla (bez propojení), přičemž se modrému hráči odečte -1/-1 za to, že si pro představení zvolil čtvrtek. Na zeleného hráče jako posledního v pořadí zbyla první karta. Zelený hráč obdrží odměny za svá dvě kouzla a bonus +1/+1 ke každému kouzlu za to, že si k představení vybral neděli. Dále obdrží 2 body slávy za dvě platná spojení kouzel na první kartě (zelený a žlutý žeton nejsou propojeny). Žlutý a červený hráč dále

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl:

BANG! OBSAH 103 karty tří různých typů (odlišitelných podle zadní strany): CÍL HRY Každý hráč má svůj vlastní cíl: BANG! 3. vydání Emiliano Sciarra Hra pro 4-7 hráčů od 10 let. BANG! je hra popisující přestřelku ve stylu spaghetti westernů mezi skupinou psanců a šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci šerifa

Více

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o.

Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Český překlad: Ing. Petr Šmerák 2008 7 runebound@gmail.com 7 ICQ: 213033024 Exkluzivně pro ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. CÍL HRY Je srpen 1942 a Japonsko okupuje velkou část Šalamounových ostrovů.

Více

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc

Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc Jubilejní vydání k 20. vyrocí, navíc s novymi variantami hry 6 bere. Hra pro 2-10 hráčů od 10 let. Délka hry: cca 45 minut Autor Wolfgang Kramer Není to hra pro krávy! Obsah: 104 hracích karet 10 karet

Více

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let

BANG! Emiliano Sciarra. Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let BANG! Emiliano Sciarra Hra pro 4 7 hráčů ve věku od 10 let Bang! je hra střelecký souboj ve stylu Spaghetti Western, se skupinou Zločinců a Šerifem, který je jejich primárním cílem. Zástupci pomáhají inkognito

Více

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice

Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Zkušební řád & pravidla «OBEDIENCE» v České republice Červenec 2012 OBSAH Část I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 3 1 Definice vybraných pojmů...3 2 Podmínky účasti ve třídách obedience...4 3 Zdravotní stav...5

Více

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T

PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Č A S T 2012-2013 OBSAH PRAVIDLA STOLNÍHO TENISU Stůl 2.1 Síťka 2.2 Míček 2.3 Pálka 2.4 Definice některých pojmů 2.5 Správné podání 2.6 Správné vrácení míčku 2.7 Postup hry 2.8

Více

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6

Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 Asterion Aplikace pravidel Dračího doupěte verze 1.6 ALTAR 2004, 2006 Obsah Obsah Tvorba postavy....................................3 Rasy 3 Povolání 3 Přesvědčení 4 Úroveň 4 Povolání..........................................

Více

MRP Základ vizuálního systému

MRP Základ vizuálního systému MRP - Soubor účetních agend MRP Základ vizuálního systému P. O. BOX 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: http://www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více

Základy MS Excelu 2007 jednoduše

Základy MS Excelu 2007 jednoduše Základy MS Excelu 2007 jednoduše Učební texty jsou určeny pro všechny, kteří nechtějí studovat tlusté příručky a přitom se chtějí snadněji orientovat v tabulkovém editoru MS Excel. Právě stručný text,

Více

Jana Miháliková Do Evropy hrou

Jana Miháliková Do Evropy hrou Jana Miháliková Do Evropy hrou 1 2 3 4 Jana Miháliková Do Evropy hrou 5 6 Česká národní agentura Mládež spravuje v České republice největší grantový program Evropské unie Mládež v akci, který je určen

Více

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20

Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Referenční příručka pro zařízení TomTom Start řady 20 Obsah Obsah balení 6 Obsah balení... 6 Přečtěte si jako první 7 Instalace do automobilu... 7 Zapnutí a vypnutí... 7 Nastavení... 7 Příjem signálu GPS...

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí

Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Využití aplikace NetSupport School pro školní prostředí Vytvořeno v rámci projektu Dotkněte se inspirace Registrační číslo: CZ.1.0.7./1.3.00/51.0046 Autoři: Ludmila Klatovská Petr Kofroň Lenka Mandryszová

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL

Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Řízení projektů zavádění IS do organizací TUTORIAL Zdenko STANÍČEK 1, Josef HAJKR 2 1 etrium Corporation, a.s. U Vodárny 2,616 00 Brno zdenko.stanicek@etriumgroup.com a Katedra programových a komunikačních

Více

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda.

Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118. Školní agenda. Projekt OP VK Inovace studijních oborů zajišťovaných katedrami PřF UHK Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0118 Libor Jelínek Hradec Králové 2014 Úvod Tento studijní text je určen pro studenty pedagogických

Více

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program

GNU Image Manipulation Program 1 / 317. GNU Image Manipulation Program 1 / 317 GNU Image Manipulation Program Uživatelská příručka 2 / 317 Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 The GIMP Documentation Team Právní upozornění Permission is granted to copy, distribute

Více

Všeobecné podmínky. Obsah:

Všeobecné podmínky. Obsah: Všeobecné podmínky Tuto hru provozuje společnost Travian Games GmbH, Wilhelm-Wagenfeld Straße 22, 80807 Mnichov, Německo, dále jen TRAVIAN GAMES. Služby poskytované v rámci této hry jsou poskytovány výhradně

Více

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera

Dan Merta galerista Galerie Jaroslava Fragnera ARCHINEWS 2 2011 Polyfunkční dům Ostrava-Vítkovice dynamický výraz objektu reaguje na své okolí. Pilová střecha budovy se zakusuje do panoramatu vítkovických Hradčan POSTŘEH > REALIZACE > Nejlepším kritériem

Více

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce)

Rozšířený obchod. Náhrada za slabý list (karty v ruce) Tato alternativní pravidla jsou určena hráčům, kteří již mají s hrou World of Tanks: Rush určité zkušenosti a chtěli by svůj zážitek ze hry prohloubit, a také obecně zkušeným hráčům moderních společenských

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS

SIMPLY CLEVER. ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS SIMPLY CLEVER ŠkodaOctavia RADIONAVIGAČNÍ SYSTÉM NEXUS O tomto návodu Tento návod obsahuje důležité informace, tipy, rady a varovné pokyny pro obsluhu radionavigačního systému. Další důležité informace,

Více

SMART Průřezové metody

SMART Průřezové metody 1-01 SMART Průřezové metody Využití metody: Téměř ve všech oblastech Facilitátor: Ne Ideální počet účastníků: Není určen Základní pomůcky: Flipchart, fl ipové papíry, lektorský kufřík Vhodná aplikace:

Více

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře

Českomoravská kynologická unie ZKUŠEBNÍ ŘÁD. pro. mezinárodní zkoušky pracovních psů. mezinárodní zkoušku psa stopaře Českomoravská kynologická unie M e z i n á r o d n í k y n o l o g i c k á f e d e r a c e FCI ZKUŠEBNÍ ŘÁD pro mezinárodní zkoušky pracovních psů a mezinárodní zkoušku psa stopaře Z pověření FCI komise

Více

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková

JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ. Eva Juláková JAK ŘEŠIT PROBLÉMY PŘI PSANÍ ODBORNÝCH TEXTŮ Eva Juláková Praha 2007 Tento text vznikl pro potřeby projektu Pražské analytické centrum inovací CZ.04.3.07/4.2.01.1/0002 v grantovém schématu JPD3 Spolupráce

Více

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU

SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU Česká asociace stolního tenisu SOUTĚŽNÍ ŘÁD STOLNÍHO TENISU (včetně Registračního, Přestupního a Disciplinárního řádu) platný od 15. května 2012 1 Česká asociace stolního tenisu vydává novelizovaný Soutěžní

Více

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky

Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Barbora Tichavová - Rozárka a kol. Jak získat nováčky Úvod Právě dnes jsem měla telefonát od Křečka. Prý jestli mám v červnu čas, že dělají seminář o náborech a chtěl by mě tam pozvat na nějaké povídání.

Více

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077

Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Výukový materiál pro projekt Podpora multimediální výuky reg. č. CZ.1.07/1.1.07/02.0077 Obsah Úprava a správa fotografií...5 1 Úvod...5 1.1 Obrazové formáty...5 1.2 Rozlišení...7 1.3 Tisk...8 2 Popis prostředí

Více