PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI"

Transkript

1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Vypracováno ČEZ Teplárenská, a.s., pro Společenství vlastníků - Trnovanská , Teplice Adresa objektu: Trnovanská 1320/47, Trnovany, Teplice Vypracoval: Vít Klein, Ph.D. Dne:

2 Obsah Průkaz energetické náročnosti dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Grafické znázornění Průkazu energetické náročnosti dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. Přehled konstrukcí obálky budovy dle ČSN : Vit Klein, Ph.D. M: /34

3 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 SB. A GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI DLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 SB. BYTOVÉHO DOMU TRNOVANSKÁ TEPLICE Vit Klein, Ph.D. M: /34

4 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Dle zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů Základní informace o hodnocené budově Identifikační údaje budovy Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Trnovanská 1320/ / Teplice Katastrální území: Teplice-Trnovany [766259] Parcelní číslo: p.č. 2250/10 Datum uvedení do provozu Nezjištěno. (nebo předpokládané uvedení do provozu): Vlastník nebo stavebník: Společenství vlastníků - Trnovanská , Teplice Adresa: Trnovanská 1320/47, Trnovany Teplice IČ: Telefon: Vit Klein, Ph.D. M: /34

5 Typ budovy Rodinný dům Bytový dům Budova pro ubytování a stravování Administrativní budova Budova pro zdravotnictví Budova pro vzdělávání Budova pro sport Budova pro obchodní účely Budova pro kulturu Jiné druhy budovy: Geometrické charakteristiky budovy Parametr jednotky hodnota Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený [m 3 ] ,6 vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) Celková plocha obálky A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) [m 2 ] ,7 Objemový faktor tvaru budovy A/V [m 2 /m 3 ] 0,254 Celková energeticky vztažná plocha A c [m 2 ] ,0 Druhy (energonositelé) užívané v budově Hnědé uhlí Černé uhlí Topný olej Propan - butan Kusové dřevo, dřevní štěpka Dřevěné peletky Zemní plyn Elektřina Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 % do 80 %, nad 80 % Energie okolního prostředí : účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické Druhy dodávané mimo budovu Elektřina Teplo Žádné Vit Klein, Ph.D. M: /34

6 Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech A) stavební prvky a konstrukce a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla Konstrukce obálky budovy Plocha A j Vypočtená hodnota U j Součinitel prostupu tepla Referenční hodnota U N,rq,j Splněno Činitel teplotní redukce b j Měrná ztráta prostupem tepla H T,j SO5 SO5 - I.-VIII. NP stěna obvodová průčelí [m 2 ] [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) [-] [W/K] 4 175,9 0,28 0,30 / 0,25-1, ,1 OZ1 Okno plast 240/ ,8 1,40 1,50 / 1,20-1,00 946,2 OZ2 Okno plast 180/ ,9 1,40 1,50 / 1,20-1,00 709,6 OZ2 Okno plast 180/ ,8 1,40 1,50 / 1,20-1,00 310,5 OZ4 Okno plast 210/ ,6 1,40 1,50 / 1,20-1,00 887,0 OZ4 Okno plast 210/ ,7 1,40 1,50 / 1,20-1, ,4 OZ5 Okno plast chodba 90/ ,9 1,40 1,50 / 1,20-1,00 155,2 DO1 Dveře plast 100/245 27,0 1,50 3,50 / 2,30-1,00 40,4 OZ3 Okno plast 150/ ,8 1,40 1,50 / 1,20-1,00 258,7 DB1 Dveře balkon 90/ ,9 1,40 1,70 / 1,20-1,00 781,0 SSO1 Skleněné výkladce 380/245 DO2 Dveře ocel zadní vchod 100/245 SO6 SO6- I.-VIII. NP stěna obvodová štít SO7 SO7 - I.-VIII. NP meziokenní vložky 102,4 3,60 3,50 / 2,30-1,00 368,7 27,0 3,60 3,50 / 2,30-1,00 97,0 580,6 0,38 0,30 / 0,25-1,00 221,8 633,5 0,31 0,30 / 0,25-1,00 197,3 SCH1 SCH1 - střecha plochá 2 492,0 0,26 0,24 / 0,16-1,00 651,4 PDL2 PDL2 - podlaha nad sklepem Tepelné vazby mezi konstrukcemi 2 492,0 0,93 0,75 / 0,50-0,39 900, ,7 0, ,00 295,5 Celkem , ,7 Poznámka Hodnocení splnění požadavku ve sloupci Splněno je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle 6 odst. 2 písm. c). Vit Klein, Ph.D. M: /34

7 a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla Zóna Převažující návrhová vnitřní teplota im,j Objem zóny V j Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny U em,r,j [ C] [m 3 ] [W/(m 2 K)] Zóna 1 - I-byty, chodby I.-VIII.NP 19, ,6 0,70 Budova Vypočtená hodnota U em (U em = H T /A) Průměrný součinitel prostupu tepla budovy Referenční hodnota U em,r (U em,r = (V i U em,r,j )/V) Splněno [W/(m 2 K)] [W/(m 2 K)] (ano/ne) 0,670 0,701 ANO Vit Klein, Ph.D. M: /34

8 B) technické systémy b.1.a) vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na vytápění Jmenovitý tepelný výkon Účinnost výroby zdrojem tepla H,gen Účinnost distribuce na vytápění Účinnost sdílení na vytápění H,em H,dis [-] [-] [%] [kw] [%] [%] [%] Referenční budova x x x x 80,0 85,0 80,0 I-byty, chodby I.-VIII.NP Dodávka tepla ÚT z CZT Soustava CZT do 50 % 100 0,0 99,0 85,0 87,0 b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění Hodnocená budova / zóna Typ zdroje Účinnost výroby zdrojem tepla H,gen nebo COP H,gen Účinnost výroby referenčního zdroje tepla H,gen,rq nebo COP H,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] I-byty, chodby I.-VIII.NP Dodávka tepla ÚT z CZT 99,0 80,0 ANO b.5.a) příprava teplé vody (TV) Hodnocená budova / zóna Systém přípravy TV v budově Energonositel Pokrytí dílčí potřeby na přípravu teplé vody Jmenovitý příkon pro ohřev TV Objem zásobníku TV Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody W,gen Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody Q W,st Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody Q W,dis [-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [Wh/(l den)] [Wh/(m den)] Referenční budova x x x x x Dodávka tepla pro TV z CZT centrální Soustava CZT do 50 % 100,0 0, ,0 150,0 Vit Klein, Ph.D. M: /34

9 b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody Hodnocená budova / zóna Dodávka tepla pro TV z CZT Typ systému k přípravě teplé vody Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody W,gen nebo COP W,gen Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody W,gen,rq nebo COP W,gen Požadavek splněn [-] [%] [%] [ano/ne] centrální ANO b.6) osvětlení Hodnocená budova / zóna Typ osvětlovací soustavy Pokrytí dílčí potřeby na osvětlení Celkový elektrický příkon osvětlení budovy Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny p L,lx [-] [%] [kw] [W/(m 2 lx)] Referenční budova x x x 0,05 I-byty, chodby I.-VIII.NP žárovková, zářivková ,078 0,05 Budova celkem 30,078 Vit Klein, Ph.D. M: /34

10 Energetická náročnost hodnocené budovy a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané v budově Hodnocená budova zóna Vytápění EP H Chlazení EP C Nucené větrání EP F Příprava teplé vody EP W Osvětlení EP L Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla NV1 NV2 OZE I OZE E Zóna 1 b) dílčí dodané Vytápění Chlazení Větrání Úprava vzduchu Příprava TV Osvětlení Budova Potřeba Vypočtená spotřeba Pomocná Dílčí dodaná Měrná dílčí dodaná ener. na celkovou energeticky vztažnou plochu AE [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/rok] [kwh/(m 2 rok)] Hodnocená ,9 Referenční ,9 Hodnocená ,0 Referenční ,0 Hodnocená 0 0 0,0 Referenční 0 0 0,0 Hodnocená 0 0 0,0 Referenční 0 0 0,0 Hodnocená ,8 Referenční ,6 Hodnocená ,2 Referenční ,3 Vit Klein, Ph.D. M: /34

11 c) výroba umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech Typ výroby Využitelnost vyrobené Vyrobená Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární jednotky [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Kogenerační jednotka EP CHP - teplo Kogenerační jednotka EP CHP - elektřina Fotovoltaické panely EP PV - elektřina Solární termické systémy Q H,sc,sys - teplo Jiné Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu Budova Dodávka mimo budovu d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární a neobnovitelné primární podle energonositelů Energonositel Dílčí vypočtená spotřeba / Pomocná Faktor celkové primární Faktor neobnovitelné primární Celková primární Neobnovitelná primární [kwh/rok] [-] [-] [kwh/rok] [kwh/rok] Elektřina ze sítě ,2 3, Soustava CZT do 50 % ,1 1, Celkem x x Vit Klein, Ph.D. M: /34

12 e) požadavek na celkovou dodanou energii (6) Referenční budova ,6 [kwh/rok] (7) Hodnocená budova ,3 (8) Referenční budova [kwh/(m 2 rok)] 85,8 (9) Hodnocená budova 79,9 Splněno (ano/ne) ANO f) požadavek na neobnovitelnou primární energii (10) Referenční budova ,2 [kwh/rok] (11) Hodnocená budova ,4 (12) Referenční budova [kwh/(m 2 rok)] 92,3 (13) Hodnocená budova 88,3 Splněno (ano/ne) ANO g) primární hodnocené budovy (14) Celková primární [kwh/rok] ,7 (15) Obnovitelná primární [kwh/rok] ,3 (16) Využití obnovitelných zdrojů z hlediska primární [%] 8,7 Vit Klein, Ph.D. M: /34

13 Závěrečné hodnocení energetického specialisty Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou Splňuje požadavek podle 6 odst. 1 Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. a) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. b) Splňuje požadavek podle 6 odst. 2 písm. c) Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Budova užívaná orgánem veřejné moci Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Prodej nebo pronájem budovy nebo její části Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii Jiný účel zpracování průkazu Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii D D Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz Jméno a příjmení Číslo oprávnění MPO 0023 Podpis energetického specialisty Ing. Vít Klein, Ph.D. Datum vypracování průkazu Datum vypracování průkazu Vit Klein, Ph.D. M: /34

14 Vit Klein, Ph.D. M: /34

15 Vit Klein, Ph.D. M: /34

16 PŘEHLED OBVODOVÝCH KONSTRUKCÍ DLE ČSN : BYTOVÉHO DOMU TRNOVANSKÁ TEPLICE Vit Klein, Ph.D. M: /34

17 Tepelný odpor, teplota rosného bodu a průběh kondenzace. Stavba: Bytový panelový dům T08B Místo: Trnovanská 1320/ /67, Teplice Zadavatel: Společenství vlastníků - Trnovanská , Teplice Zpracovatel: Ing. Vít Klein, Ph. D. Zakázka: PEN BD Trnovanská , Teplice Archiv: Ing. Vít Klein, Ph.D. Projektant: Ing. Vít Klein, Ph. D. Datum: Telefon: Výpočet je proveden podle ČSN :2011 a ČSN EN ISO 6946: SO1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna - temperovaného prostoru, přilehlá k zemině Poznámka: SO1- I. PP pod zemí průčelí 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 10,0 + 1,0 = 11,0 C ai = 11,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = 723 Pa p" di = Pa gr = 5,0 C R gr = 0,000 m 2 K/W Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, e 168 polystyrén ,0 62,7 1,000 0,040 0,040 0,35 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, Asfaltové pásy a lepenky , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,880 0,880 0,011 10,6 19,0 1, železobeton Z vr. 90,00 1,220 1,220 0,074 10,5 23,5 11, e polystyrén Z vr. 80,00 0,040 0,054 1,481 10,3 62,7 26, železobeton Z vr. 60,00 1,220 1,220 0,049 5,3 23,5 7, Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 5,1 19,0 1, Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 5,00 0,210 0,210 0,024 5, ,0 265, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Vit Klein, Ph.D. M: /34

18 SO1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,617 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 403,8 kg/m 2 Tepelný odpor R = 1,633 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 2,3 C Odpor při prostupu tepla R T = 1,763 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 313, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci si 10,6 C 1. 10,5 C 2. 10,3 C 3. 5,3 C 4. 5,1 C 5. 5,1 C se 5,0 C Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,61727 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,617 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,850 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,600 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = -0,147; f Rsi = 0,926 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci, určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Vit Klein, Ph.D. M: /34

19 1 SO2 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna - z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí Poznámka: SO2- I. PP nad zemí průčelí 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 10,0 + 1,0 = 11,0 C ai = 11,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = 723 Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, e 168 polystyrén ,0 62,7 1,000 0,040 0,040 0,35 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, Si silikátová omítka ,0 23,0 1,000 0,700 0,700 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,990 0,990 0,010 9,1 19,0 1, železobeton Z vr. 90,00 1,430 1,430 0,063 9,0 23,5 11, e polystyrén Z vr. 80,00 0,040 0,054 1,481 8,0 62,7 26, železobeton Z vr. 60,00 1,430 1,430 0,042-13,5 23,5 7, Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015-14,1 19,0 1, Si silikátová omítka Z vr. 3,00 0,700 0,700 0,004-14,4 23,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Vit Klein, Ph.D. M: /34

20 SO2 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,610 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 401,3 kg/m 2 Tepelný odpor R = 1,616 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 2,3 C Odpor při prostupu tepla R T = 1,786 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 48, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci si 9,1 C 1. 9,0 C 2. 8,0 C ,5 C ,1 C ,4 C se -14,4 C 1.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par A B 1100 Pa 550 Pa 275 Pa Zp p d p" d Z pa = 37, m/s Z pb = 38, m/s A = 177 mm B = 180 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,60994 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,610 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,750 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,500 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,735; f Rsi = 0,927 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,009 < 0,176 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -1,443 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci, určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Vit Klein, Ph.D. M: /34

21 1 SO3 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna - temperovaného prostoru, přilehlá k zemině Poznámka: SO3- I. PP pod zemí štít 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 10,0 + 1,0 = 11,0 C ai = 11,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = 723 Pa p" di = Pa gr = 5,0 C R gr = 0,000 m 2 K/W Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0, e 168 polystyrén ,0 62,7 1,000 0,040 0,040 0, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0, Asfaltové pásy a lepenky , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,880 0,880 0,011 10,6 19,0 1, železobeton Z vr. 160,00 1,220 1,220 0,131 10,6 23,5 19, e polystyrén Z vr. 80,00 0,040 0,052 1,538 10,1 62,7 26, železobeton Z vr. 60,00 1,220 1,220 0,049 5,3 23,5 7, Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 5,1 19,0 1, Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 5,00 0,210 0,210 0,024 5, ,0 265, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Vit Klein, Ph.D. M: /34

22 SO3 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,583 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 564,8 kg/m 2 Tepelný odpor R = 1,747 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 2,3 C Odpor při prostupu tepla R T = 1,877 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 322, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci si 10,6 C 1. 10,6 C 2. 10,1 C 3. 5,3 C 4. 5,1 C 5. 5,1 C se 5,0 C Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a U rec U = 0,58271 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,583 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,850 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,600 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = -0,147; f Rsi = 0,931 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci, určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Vit Klein, Ph.D. M: /34

23 1 SO4 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna - z temperovaného prostoru k venkovnímu prostředí Poznámka: SO4- I. PP nad zemí štít 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 10,0 + 1,0 = 11,0 C ai = 11,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = 723 Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, e 168 polystyrén ,0 62,7 1,000 0,040 0,040 0,30 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,990 0,990 0,010 9,2 19,0 1, železobeton Z vr. 160,00 1,430 1,430 0,112 9,1 23,5 19, e polystyrén Z vr. 80,00 0,040 0,052 1,538 7,5 62,7 26, železobeton Z vr. 60,00 1,430 1,430 0,042-13,7 23,5 7, Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015-14,2 19,0 1, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Vit Klein, Ph.D. M: /34

24 SO4 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,580 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 557,8 kg/m 2 Tepelný odpor R = 1,718 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 2,3 C Odpor při prostupu tepla R T = 1,888 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 56, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci si 9,2 C 1. 9,1 C 2. 7,5 C ,7 C ,2 C se -14,4 C 1.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par AB 1100 Pa 550 Pa 275 Pa Zp p d p" d Z pa = 47, m/s Z pb = 47, m/s A = 250 mm B = 250 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,57978 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,580 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,750 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,500 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,735; f Rsi = 0,931 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,005 < 0,176 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -1,417 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci, určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Vit Klein, Ph.D. M: /34

25 1 SO5 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: SO5 - I.-VIII. NP stěna obvodová průčelí 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, e 168 polystyrén ,0 62,7 1,000 0,040 0,040 0,35 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, Asfaltové pásy a lepenky , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 1,0 2, M, lepení desek ,0 45,0 1,000 0,800 0,800 0,00 1,0 2, Polystyren EPS 70 F ,0 10,0 1,000 0,039 0,039 0,05 1,0 2, M, armovací tmel ,0 50,0 1,000 0,800 0,800 0,00 1,0 2, armovací tkanina ,0 5,0 1,000 0,800 0,800 0,00 1,0 2, Si silikátová omítka ,0 23,0 1,000 0,700 0,700 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,990 0,990 0,010 19,8 19,0 1, železobeton Z vr. 90,00 1,430 1,430 0,063 19,7 23,5 11, e polystyrén Z vr. 80,00 0,040 0,054 1,481 19,1 62,7 26, železobeton Z vr. 60,00 1,430 1,430 0,042 4,9 23,5 7, Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015 4,5 19,0 1, Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 5,00 0,210 0,210 0,024 4, ,0 265, M, lepení desek Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 4,2 45,0 1, Polystyren EPS 70 F Z vr. 80,00 0,039 0,041 1,954 4,1 10,0 4, M, armovací tmel Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006-14,5 50,0 1, armovací tkanina Z vr. 1,00 0,800 0,800 0,001-14,6 5,0 0, Si silikátová omítka Z vr. 3,00 0,700 0,700 0,004-14,6 23,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Vit Klein, Ph.D. M: /34

26 SO5 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,285 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 424,5 kg/m 2 Tepelný odpor R = 3,607 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 3,777 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 320, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci si 19,8 C 1. 19,7 C 2. 19,1 C 3. 4,9 C 4. 4,5 C 5. 4,4 C 6. 4,2 C 7. 4,1 C ,5 C ,6 C ,6 C se -14,6 C 1.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par A B 2200 Pa 1100 Pa 550 Pa Zp p d p" d Z pa = 38, m/s Z pb = 47, m/s A = 180 mm B = 255 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce splňuje požadavek na U N a nesplňuje U rec U = 0,28476 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,285 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,250 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,966 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,021 < 0,500 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -0,315 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci, určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Vit Klein, Ph.D. M: /34

27 1 SO6 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: SO6- I.-VIII. NP stěna obvodová štít 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 0, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 0, e 168 polystyrén ,0 62,7 1,000 0,040 0,040 0,30 1,0 0, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 0, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 0, M, lepení desek ,0 45,0 1,000 0,800 0,800 0,00 1,0 0, Minerální vlna MVV (200) ,0 3,0 1,000 0,048 0,064 0,08 0,075 1,0 0, Hliník ,0 1, , ,000 0,00 0,000 1,0 0,5 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,990 0,990 0,010 19,3 19,0 1, železobeton Z vr. 160,00 1,430 1,430 0,112 19,2 23,5 19, e polystyrén Z vr. 80,00 0,040 0,052 1,538 17,7 62,7 26, železobeton Z vr. 60,00 1,430 1,430 0,042-2,3 23,5 7, Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015-2,9 19,0 1, M, lepení desek Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006-3,1 45,0 1, Minerální vlna MVV (200) Z vr. 60,00 0,064 0,069 0,868-3,2 3,0 0, Hliník Z vr. 1,00 204, ,000 0,000-14,5 0,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Vit Klein, Ph.D. M: /34

28 SO6 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,382 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 579,0 kg/m 2 Tepelný odpor R = 2,592 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 2,762 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 58, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci si 19,3 C 1. 19,2 C 2. 17,7 C 3. -2,3 C 4. -2,9 C 5. -3,1 C 6. -3,2 C ,5 C se -14,5 C 1.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par 2100 Pa 1050 Pa 525 Pa Zp p d p" d Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 0,38207 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,382 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,250 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,953 vyhovuje V konstrukci je použit neúplně zadaný materiál. Roční bilanci kondenzátu není možné určit. Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci, určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Vit Klein, Ph.D. M: /34

29 1 SO7 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Stěna - vnější Poznámka: SO7 - I.-VIII. NP meziokenní vložky 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,130 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, Polystyren pěnový EPS (10) ,0 40,0 1,000 0,050 0,051 0,20 0,002 1,0 2, železobeton ,0 23,5 1,000 1,220 1,430 0,00 1,0 2, Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 2, M, lepení desek ,0 45,0 1,000 0,800 0,800 0,00 1,0 2, Polystyren EPS 70 F ,0 10,0 1,000 0,039 0,039 0,05 1,0 2, M, armovací tmel ,0 50,0 1,000 0,800 0,800 0,00 1,0 2, armovací tkanina ,0 5,0 1,000 0,800 0,800 0,00 1,0 2, Si silikátová omítka ,0 23,0 1,000 0,700 0,700 0,00 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,990 0,990 0,010 19,6 19,0 1, železobeton Z vr. 130,00 1,430 1,430 0,091 19,5 23,5 16, Polystyren pěnový EPS (10) Z vr. 40,00 0,051 0,061 0,654 18,6 40,0 8, železobeton Z vr. 50,00 1,430 1,430 0,035 11,7 23,5 6, Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015 11,4 19,0 1, M, lepení desek Z vr. 5,00 0,800 0,800 0,006 11,2 45,0 1, Polystyren EPS 70 F Z vr. 100,00 0,039 0,041 2,442 11,1 10,0 5, M, armovací tmel Z vr. 3,00 0,800 0,800 0,004-14,5 50,0 0, armovací tkanina Z vr. 1,00 0,800 0,800 0,001-14,5 5,0 0, Si silikátová omítka Z vr. 2,00 0,700 0,700 0,003-14,6 23,0 0, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Vit Klein, Ph.D. M: /34

30 SO7 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,311 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 481,4 kg/m 2 Tepelný odpor R = 3,261 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 3,431 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 41, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci si 19,6 C 1. 19,5 C 2. 18,6 C 3. 11,7 C 4. 11,4 C 5. 11,2 C 6. 11,1 C ,5 C ,5 C ,6 C se -14,6 C 1.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par AB 2200 Pa 1100 Pa 550 Pa Zp p d p" d Z pa = 40, m/s Z pb = 40, m/s A = 350 mm B = 350 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 0,31147 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,311 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,300 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,250 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,962 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,000 < 0,180 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = -9,559 kg/m 2 - konstrukce vyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci, určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Vit Klein, Ph.D. M: /34

31 1 PDL1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Podlaha - temperovaného prostoru, přilehlá k zemině Poznámka: PDL1 - podlaha na zemině 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 10,0 + 1,0 = 11,0 C ai = 11,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,170 m 2 K/W p di = 723 Pa p" di = Pa gr = 5,0 C R gr = 0,000 m 2 K/W Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Keram. dlažba ,0 200,0 1,000 1,010 1,010 0, Beton hutný (2300) ,0 23,0 1,000 1,160 1,360 0,00 0, Asfaltové pásy a lepenky , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Keram. dlažba Z vr. 12,00 1,010 1,010 0,012 7,1 200,0 12, Beton hutný (2300) Z vr. 50,00 1,160 1,160 0,043 6,9 23,0 6, Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 8,00 0,210 0,210 0,038 5, ,0 424, Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Vit Klein, Ph.D. M: /34

32 PDL1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 4,495 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 150,2 kg/m 2 Tepelný odpor R = 0,055 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 2,3 C Odpor při prostupu tepla R T = 0,225 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 443, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci si 7,1 C 1. 6,9 C 2. 5,9 C se 5,0 C Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 4,49475 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 4,495 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,850 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,600 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,050 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = -0,147; f Rsi = 0,244 vyhovuje U přilehlých konstrukcí se bilance zkondenzované páry neurčuje. Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci, určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Vit Klein, Ph.D. M: /34

33 1 SCH1 - skladba pro variantu 1 - stávající stav Střecha - plochá a šikmá se sklonem do 45 včetně Poznámka: SCH1 - střecha plochá 1.1 Podmínky pro hodnocení konstrukce: Výpočet je proveden pro ai = i + ai = 20,0 + 1,0 = 21,0 C ai = 21,0 C i,r = 55,0 % R si = 0,100 m 2 K/W p di = Pa p" di = Pa se = -15,0 C se = 84,0 % R se = 0,040 m 2 K/W p dse = 139 Pa p" dse = 165 Pa Pro výpočet šíření vlhkosti je R si = 0,250 m 2 K/W 1.2 Normové a charakteristické hodnoty fyzikálních veličin materiálů a č.v. Položka Položka Materiál c k k p Z TM Z w z 1 z 3 KC ČSN kg/m 3 J/(kg K) W/(m K) W/(m K) Omítka vápenocement ,0 19,0 1,000 0,880 0,990 0,00 0,070 1,0 3, Železobeton (2400) ,0 29,0 1,000 1,340 1,580 0,00 0,080 1,0 3, plynosilikát ,0 3,0 1,000 0,210 0,210 0,00 1,0 3, mazanina 1, ,0 18,8 1,000 1,200 1,200 0,00 0,080 1,0 3, Asfaltové pásy a lepenky , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 1,0 3, EPS ,0 40,0 1,000 0,039 0,039 0,10 1,0 3, Asfaltové pásy a lepenky , ,0 1,000 0,210 0,210 0,00 0,000 1,0 3, Minerální vlna MVV lis. (350) ,0 12,0 1,000 0,052 0,054 0,10 0,008 1,0 3, Fólie z PE , ,0 1,000 0,350 0,350 0,00 0,000 1,0 3,0 ZTM - činitel tepelných mostů; koriguje součinitel teplené vodivosti o vliv kotvení, přerušení izolační vrstvy krokvemi, rámovou konstrukcí atp. 1.3 Vypočítané hodnoty a b č.v. Položka Materiál Vr d ekv R s vyp Z p 10-9 p d KC mm W/(m K) W/(m K) m 2 K/W C m/s Pa Omítka vápenocement. Z vr. 10,00 0,990 0,990 0,010 20,1 19,0 1, Železobeton (2400) Z vr. 200,00 1,580 1,580 0,127 20,0 29,0 30, plynosilikát Z vr. 250,00 0,210 0,210 1,190 18,9 3,0 3, mazanina 1,2 Z vr. 105,00 1,200 1,200 0,087 8,6 18,8 10, Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 30,00 0,210 0,210 0,143 7, , , EPS 100 Z vr. 50,00 0,039 0,043 1,166 6,6 40,0 10, Asfaltové pásy a lepenky Z vr. 20,00 0,210 0,210 0,095-3, , , Minerální vlna MVV lis. (350) Z vr. 70,00 0,054 0,059 1,178-4,4 12,0 4, Fólie z PE Z vr. 2,00 0,350 0,350 0,006-14, , , Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Z vr. - základní vrstvy - vrstvy stávajícího stavu konstrukce P vr. - přidané vrstvy - vrstvy přidané ke stávající konstrukci U materiálů vybraných z ČSN :2005, je tepelná vodivost vrstev přepočítávána na vliv vlhkosti podle článku uvedené normy. To může způsobit, že po zaizolování konstrukce se změní hodnota ekv u vrstev na vnitřním líci konstrukce. Vit Klein, Ph.D. M: /34

34 SCH1 - stávající stav Součinitel prostupu tepla U = 0,261 W/(m 2 K) Celková měrná hmotnost m = 968,9 kg/m 2 Tepelný odpor R = 4,002 m 2 K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 C Odpor při prostupu tepla R T = 4,142 m 2 K/W Difuzní odpor Z p = 4 460, m/s 1.4 Průběh teploty v konstrukci si 20,1 C 1. 20,0 C 2. 18,9 C 3. 8,6 C 4. 7,8 C 5. 6,6 C 6. -3,5 C 7. -4,4 C ,6 C se -14,7 C 1.5 Průběh tlaku vodních par p dx a p" dx v konstrukci Tlak par A B 2200 Pa 1100 Pa 550 Pa Zp p d p" d Z pa = 35, m/s Z pb = 2717, m/s A = 460 mm B = 735 mm Závěr Součinitel prostupu tepla konstrukce nesplňuje požadavek na U N a U rec U = 0,26140 W/(m 2 K); Zaokrouhleno: U = 0,261 W/(m 2 K); požadovaný U N = 0,240 W/(m 2 K); doporučený U rec = 0,160 W/(m 2 K) Korekce součinitele prostupu tepla (podle ČSN , TNI a 30) U = 0,020 W/(m 2 K) Teplotní faktor vnitřního povrchu: f Rsi,cr = 0,793; f Rsi = 0,976 vyhovuje Roční množství zkondenzované páry (kg/m 2 ) M c = 0,015 < 0,500 - konstrukce vyhovuje Roční bilance zkondenzované páry M c - M ev = 0,008 kg/m 2 - konstrukce nevyhovuje Konstrukce nevyhovuje. Poznámka k vyhodnocení kondenzace: Zda smí v konstrukci docházet ke kondenzaci, určuje projektant. Ke kondenzaci vodní páry (Mc > 0) smí docházet jen u konstrukcí, u kterých zkondenzovaná pára neohrozí požadovanou funkci, tj. zkrácení životnosti, snížení povrchové teploty, objemové změny, nepřiměřené zatížení souvisejících konstrukcí, atp. Vit Klein, Ph.D. M: /34

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb.

Vít KLEIN, Ph.D. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVANÝ PODLE VYHLÁŠKY Č. 78/2013 Sb. Vít KLEIN, Ph.D. energetický specialista zapsaný v Seznamu energetických specialistů MPO pod číslem 023 Resslova 1754/3, 400 01 Ústí nad Labem E-mail: vit.klein@volny.cz Mobil: 777 784 900 PRŮKAZ ENERGETICKÉ

Více

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871]

Identifikační údaje budovy Ústí nad Labem. Katastrální území: Ústí nad Labem [774871] PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než větší změna dokončené budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy

Bytový dům Pekařská 6 Blansko. Průkaz energetické náročnosti budovy Pekařská 6 Blansko Průkaz energetické náročnosti budovy Vypracoval: Bc. Jan Hvězda Kontroloval: Ing. Jiří Reitknecht BRES spol. s r.o. nám. Republiky 1, 614 Brno Brno, Duben 215 Průkaz ENB podle vyhlášky

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Kotlářská 664/24, Brno Zadavatel: Kotlářská 24, bytové družstvo Kotlářská 24; 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: Zakázka: BD Chmelnice Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02

Průkaz 2013 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 026840 - Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.2014 Zakázka: BD Chmelnice SO 02 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.8 PROTECH spol. s r.o. 2684 Krajská energetická agentura s.r.o. Datum tisku: 11.9.214 Zakázka: BD Chmelnice SO 2 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 298/8, Praha 5 - Košíře PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/3 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Pod Kavalírkou 98/8, Praha 5 - Košíře Investor: Společenství pro dům Pod Kavalírkou 98/8 Pod

Více

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 005490 - Satrapa Jiří - Praha Datum tisku: 1.11.2013. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 549 Satrapa Jiří Praha Datum tisku: 1.11.213 Zakázka: Mobilhomes 213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům C1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů RD Frenštát pod Radhoštěm, Bezručova 1231 Zadavatel: Adresa objektu: Zpracovatel:

Více

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,3 28,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: p.č. 976,109/14,k.ú. Polevsko PSČ, místo: 471 16 Polevsko Typ budovy:

Více

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko

Průkaz 2013 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 008490 - Ing.Govoruchinová - Český Brod Datum tisku: 1.12.2015 Zakázka: Byt Přeštěnice 37 Milevsko Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 849 Ing.Govoruchinová Český Brod Datum tisku: 1.12.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3263 Atelier HALVA Žďár n.sázavou Datum tisku: 3.1.215 Archiv: H19/215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům A1 Zadavatel: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

172,2 207,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ul. Křivatcová, Praha Zličín PSČ, místo: 155 21 Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU DLOUHÁ 1810, TIŠNOV UMÍSTĚNÍ: parcela č.st.2327; k.ú. Tišnov (767379) OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský MAJITEL: Bytové družstvo Dubina

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb.

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.7 PROTECH spol. s r.o. 32631 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 16.11.215 Zakázka: Hlinsko Čerpací stanice.stv Archiv: H966/215 PROTOKOL

Více

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu:

1,0 6,3 34,8. Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kwh(m 2 rok) U em W/(m 2 K) Hodnoty pro celou budovu MWh/rok. Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Opatření pro Vnější stěny: Okna a dveře: Střechu: Podlahu: Vytápění: Chlazení / klimatizaci: Větrání: Přípravu teplé vody: Osvětlení: Jiné: Stanovena Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 1.12.214 Zakázka: penb1411282 Archiv: 1723 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Jiří Hněvkovský - Mladá Boleslav Datum tisku: Zakázka: Chýně TČ,ytong 4,vnitřní sekce Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3.3 PROTECH spol. s r.o. 2867 Jiří Hněvkovský Mladá Boleslav Datum tisku: 7.3.216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ

Průkaz 2013 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 029450 - Ing.Tomáš Brückner - Kopřivnice Datum tisku: 24.11.2014 Zakázka: BD ZELENOHORSKÁ Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.4 PROTECH spol. s r.o. 2945 Ing.Tomáš Brückner Kopřivnice Datum tisku: 24.11.214 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. Bytový dům Poděbradova 56, Brno Zadavatel: Šťastný Ondřej Optátova 737/15 637 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40; 634 00 Brno

Více

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 001891 - Ing.František Lesina - Pardubice Datum tisku: 15.12.2013 Zakázka: PENB. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.2.1 PROTECH spol. s r.o. 1891 Ing.František Lesina Pardubice Datum tisku: 15.12.213 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/2013 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV. BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 - Letňany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (PENB) DLE VYHLÁŠKY 78/213 Sb. O ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV BYTOVÝ DŮM Křivoklátská ul., Praha 18 Letňany Investor: BPT DEVELOPMENT, a.s. Václavské nám.161/147 Vypracoval:

Více

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

768,5 1005,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: par.č.1616, k.ú. Česká Třebová PSČ, místo: 56 1 Česká Třebová Typ budovy:

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Atelier HALVA - Žďár nad Sázavou Datum tisku: Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.2.9 PROTECH spol. s r.o. 32632 Atelier HALVA Žďár nad Sázavou Datum tisku: 12.5.216 Archiv: H86/216 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RODINNÝ DŮM LYSÁ NAD LABEM P.Č. 2175/10 Libor Zbojan, Kpt. Stránského 988/20, Praha 9, 198 00 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky 78/2013 sb. PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová

Více

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

15,7 16,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: V Brance č.parc. 215/41 PSČ, místo: 252 19 Rudná Typ budovy: A1.1 Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o EGF spol. s r.o. - Sušice Datum tisku: Zakázka: BD Na Hrázi PENB PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná než

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY STÁVAJÍCÍ ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2136; Líšeň (612405) OKRES: KRAJ: Brno - město Jihomoravský MAJITEL : Česká republika, Národní památkový ústav,

Více

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v.3.3.0 PROTECH spol. s r.o. 019510 - Petr Bareš - Krakovany Datum tisku: 2.5.2014 Zakázka: VELKÝ OSEK 690_33. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.3. PROTECH spol. s r.o. 1951 Petr Bareš Krakovany Datum tisku: 2.5.214 Zakázka: VELKÝ OSEK 69_33 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova

Více

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová

Průkaz 2013 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 032860 - Ing.Jaroslav Heliš - Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.2015 Zakázka: penb_melicharová Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4.6 PROTECH spol. s r.o. 3286 Ing.Jaroslav Heliš Dolní Břežany Datum tisku: 16.7.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu ţ Nová budova Prodej

Více

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

684,1 824,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Beníškové 1285 PSČ, místo: 15 Praha 5 Typ budovy: Bytový dům Plocha obálky

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

126,2 155,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 157 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 13

Více

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

30,6 38,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Žihle, č.p. 16 PSČ, místo: 331 65, Žihle Typ budovy: rodinný dům Plocha obálky

Více

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084

Průkaz 2013 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 029260 - Ing.Milan Olszar - Bystřice Datum tisku: 24. 7. 2015 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 2015/084 Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.1 PROTECH spol. s r.o. 2926 Ing.Milan Olszar Bystřice Datum tisku: 24. 7. 215 Zakázka: Brázdimská 935 Archiv: 215/84 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

103,7 125,7. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1399 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 364 Ing.František Švadleňák Vlčnov Datum tisku: 1. 1. 215 Zakázka: RD Drnholec p.č. 17656 Šraga Archiv: 148/215 PROTOKOL PRŮKAZU

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013 Sb. Rodinný dům Staré nám. 24/25, Brno Přízřenice Vlastník: František Janíček a Dagmar Janíčková Staré náměstí 24/25, 619 00 Brno Zpracovatel:

Více

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

196,0 244,2. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 151 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 12

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

257,4 317,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Františka Diviše 1438 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový

Více

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

110,7 134,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 156 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům 14

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům B. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům B PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

148,4 179,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Sušilova 1471/21 PSČ, místo: PSČ 14, Praha Uhříněves Typ budovy: Bytový dům

Více

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy

Průkaz 2013 v PROTECH spol. s r.o Ladislav Míka - Liberec Datum tisku: Zakázka: PENB 2013 dům A. Identifikační údaje budovy Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.2.1.3 PROTECH spol. s r.o. 225 Ladislav Míka Liberec Datum tisku: 4.9.213 Zakázka: PENB 213 dům A PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům E1 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.3.4. PROTECH spol. s r.o. 314 Ing.Viktor Kouřílek Praha 5 Datum tisku: 26.9.214 Zakázka: 914 KOSTKY PB PENB finál PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

108,2 121,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kociánka objekt D PSČ, místo: 612 00 Brno- Královo pole Typ budovy: Bytový

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Jiná

Více

Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy Průkaz energetické náročnosti budovy Podle vyhlášky č.78/2013sb. BD Panorama Kociánka I Bytový dům F2 Stavebník: UNISTAV Development, s.r.o. Příkop 838/6 602 00 Brno Zpracovatel: Ing. Aleš Novák Oblá 40;

Více

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

309,5 358,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Mojmírova 301/3 PSČ, místo: Praha Nusle, 140 00 Typ budovy: Bytový dům

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1.3 PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 3.9.215 Zakázka: penb158123 Archiv: 5436 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

268,6 309,9. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Kamýcká 243/4 PSČ, místo: 16 Praha 6 Typ budovy: bytový dům A (1) Plocha obálky

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Žádost o poskytnutí dotace PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování : Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Více

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A

ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 - Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A ALFATHERM Martin Plecitý Pětidomí 238/2, 16 Praha 6 KOTI HYACINT, Praha 12 Modřany PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY OBJEKT A Datum: Vypracoval: duben 215 Zbyněk Ulbrich kopie: vydaný podle zákona č.

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU UMÍSTĚNÍ: parcela č. 2466/194, k.ú. Tišnov [767379] OKRES: Brno venkov KRAJ: Jihomoravský STAVEBNÍK: Němec Jiří stavitel s.r.o., Vídeňská 149/125A,

Více

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

18,7 24,3. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Bohatice 9 PSČ, místo: 47 2 Bohatice Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

Identifikační údaje budovy. Typ budovy

Identifikační údaje budovy. Typ budovy PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova užívaná orgánem veřejné moci Prodej budovy nebo její části Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiná než větší změna dokončené

Více

381,5 163,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

381,5 163,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Labská louka 656 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části

Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Průkaz energetické náročnosti budovy 213 Průkaz 213 v.1..9 PROTECH spol. s r.o. 366 Prometheus, energetické služby a.s. Datum tisku: 3.5.213 Zakázka: Rezidence U Muzea Archiv: 18 PROTOKOL PRŮKAZU Účel

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Dle vyhlášky č. 78/213 Sb. Osadní 2/1474, 17 Praha, Holešovice Investor: SVJ Osadní 2/1474 IČ: 2854152 Osadní 2/1474 17 Praha 7 Arch.č.: 213121 Zpracovatel: Ing. David

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

162,0 217,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

162,0 217,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle záko č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: k.ú. 649864, p.č. 62 PSČ, místo: 693 1 Hustopeče Typ budovy: polyfunkční dům

Více

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Zakázka: 21518PENB Datum tisku: 29.7.215 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování

Více

750,3 1214,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

750,3 1214,4. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Hloubětín PSČ, místo: 198 Praha 14 Hloubětín Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

17,0 19,8. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: SO 37.1 RD 64 PSČ, místo: 31 Plzeň Lhota Typ budovy: Rodinný dům Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Havlíčkova 2209 PSČ, místo: 39002

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Budova

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov evid. č.: 9719.0 Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Základní

Více

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ

BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/ KROMĚŘÍŽ PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM TALICHOVA 3273/35 767 01 KROMĚŘÍŽ PARC. Č. ST. 7759 Průkaz energetické náročnosti budovy zpracovaný na základě 7a zákona č. 318/2012 Sb. v pozdějším znění

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

22,3 25,6. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: ppč. 1751/12, k.ú. Ruprechtice PSČ, místo: Liberec 14, 416 14 Typ budovy:

Více

Průkaz Energetické Náročnosti Budov

Průkaz Energetické Náročnosti Budov ENVIRONMENTAL ENGINEERING Průkaz Energetické Náročnosti Budov (dle vyhlášky 78/2013 Sb.) Prodej, pronájem budovy nebo její části Bytový dům Rezidence Strašnice Strančická č.p. 3339, Praha 10 Strašnice,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 19 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová budova Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování:

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více