Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje"

Transkript

1 Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Předkládané informace jsou o nemocnosti spojené s pracovní neschopností v roce 2003 v Moravskoslezském kraji. Úvodní tabulky o počtu případů pracovní neschopnosti, prostonaných dnech a průměrném procentu pracovní neschopnosti byly převzaty z podkladů Českého statistického úřadu. Další tabulky byly zpracovány z údajů o ukončené pracovní neschopnosti dodaných od okresních správ sociálního zabezpečení kraje. Průměrné procento pracovní neschopnosti činilo v roce 2003 v Moravskoslezském kraji 8,067 a je vyšší než v roce 2002 (7,863). Největší procento 8,684 vykazoval okres Karviná a nejmenší okres Opava 6,899. Průměr za Českou republiku byl 6,814 %. Krajský průměr pracovní neschopnosti pro nemoc činil 7,181 % (ČR 6,186 %), pracovní úrazy 0,254 % (ČR 0,222 %) a ostatní 0,631 % (ČR 0,405 %). V roce 2003 bylo v kraji nově hlášeno celkem případů pracovní neschopnosti, což představovalo 85,20 (rok 2002: 82,05) případů na 100 pojištěnců celkem (ČR 81,66). Z celkového počtu nově hlášených případů pracovní neschopnosti tvořili 54 % muži a 46 % ženy. U nově hlášených případů bylo prostonáno dní a průměrné trvání jednoho případu činilo 34,56 dnů (ČR 30,45). V Moravskoslezském kraji připadlo v průměru na 100 pojištěnců celkem 86,63 případů ukončené pracovní neschopnosti. Nejvyšší počet ukončených případů pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz na 100 pojištěnců zaznamenal okres Karviná (116,88) a nejnižší okres Ostrava (61,99). Struktura ukončených případů pracovní neschopnosti podle kapitol MKN-10 ukazuje, že nejvíce byli pojištěnci v Moravskoslezském kraji v pracovní neschopnosti pro nemoci dýchací soustavy J00-J99 (44 %), absolutně případů. Na pojištěnců připadlo 3 787,18 případů této kapitoly diagnóz, z toho nejvíce 2 251,55 případů ostatních akutních infekcí dýchacích cest, absolutně za kraj důvodů pracovní neschopnosti. Druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti v kraji byly nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně M00-M99. V průměru za kraj představovaly 21 %, což činilo 1 813,51 ukončených případů na pojištěnců, absolutně případů. Z nich nejčastější příčinou byla dorzopatie (71 %), tj ,80 na pojištěnců, absolutně případů pracovní neschopnosti. Třetí nejčastější příčinou pracovní neschopnosti v kraji byla poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin S00-T98, absolutně případů. Jejich podíl v kraji činil 9 % a na pojištěnců připadlo 821,96 ukončených případů, z toho nejvíce ostatních ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 1

2 poranění, otrav a některých jiných následků vnějších příčin, 404,05 ukončených případů na pojištěnců. Ve srovnání podle věkových skupin bylo nejvíce ukončených případů pracovní neschopnosti celkem ve věkové skupině let (26,1 %), následovala věková skupina let (25,0 %) a let (24,9 %). V rozdělení ukončených případů pracovní neschopnosti podle věkových skupin a pohlaví bylo nejvíce mužů práce neschopných ve věku let (27,7 %) a žen nejvíce ve věku let (28,0 %). ÚZIS ČR Moravskoslezský krajský odbor 17. listopadu 1790, Ostrava - Poruba tel.: ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 2

3 Průměrné procento pracovní neschopnosti Území celkem Průměrné procento pracovní neschopnosti nemoc z toho pro pracovní úrazy ostatní úrazy Průměrný počet nemocensky pojištěných Bruntál 8,467 7,638 0,256 0, Frýdek-Místek 8,278 7,293 0,257 0, Karviná 8,684 7,529 0,426 0, Nový Jičín 8,122 7,232 0,188 0, Opava 6,899 6,251 0,170 0, Ostrava 8,028 7,208 0,227 0, Moravskoslezský kraj 8,067 7,181 0,254 0, ČR 6,814 6,186 0,222 0, Nově hlášené případy pracovní neschopnosti a prostonané dny pro nemoc a úraz pojištěnců v okresech Moravskoslezského kraje Území Počet případů pracovní neschopnosti Počet prostonaných dnů celkem ženy muži celkem ženy muži Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Moravskoslezský kraj ČR ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 3

4 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a vybrané nejčetnější skupiny diagnóz (absolutně) 1/2 Skupiny diagnóz dle MKN-10 BR FM KA NJ OP OV MSK A00 - B99 Některé infekční a parazitární nemoci Střevní infekční nemoci Ostatní inf. a parazitár. nemoci (mimo mykózy) C00 - D48 Novotvary Zhoubné novotvary Nezhoubné novotvary D50 - D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 09 Nemoci krve a krvetvorných orgánů Některé poruchy mechanismu imunity E00 - E90 Nem. endokrinní, výživy a přeměny látek Diabetes mellitus - cukrovka Ostatní nemoci žláz s vnitřní sekrecí, výživy a přeměny látek F00 - F99 Poruchy duševní a poruchy chování Neurotické, stresové a somatoformní poruchy Ostatní duševní poruchy G00 - G99 Nemoci nervové soustavy Nemoci centrální nervové soustavy Nemoci periferní nervové soust., mozkových nervů, myoneurálního spojení a svalů H00 - H59 Nemoci oka a očních adnex Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice, onemocnění spojivky 19 Ostatní nemoci oka a očních adnex H60 - H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku Zánět středního ucha a onemocnění Eustachovy trubice 21 Ostatní nemoci ucha a bradavkového výběžku I00 - I99 Nemoci oběhové soustavy Hypertenzní nemoci Jiné formy ischemické nemoci srdeční Nemoci žil J00 - J99 Nemoci dýchací soustavy Akutní zánět mandlí Chřipka Ostatní akutní infekce dýchacích cest ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 4

5 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz a vybrané nejčetnější skupiny diagnóz (absolutně) 2/2 Skupiny diagnóz dle MKN-10 BR FM KA NJ OP OV MSK K00 - K93 Nemoci trávicí soustavy Vředová choroba žaludku a dvanáctníku, peptický vřed, gastrojejunální vřed 39 Ostatní choroby žaludku a dvanáctníku Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida než Crohnova nemoc a colitis ulcerosa 44 Ostatní nemoci trávicí soustavy L00 - L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva Infekce kůže a podkožního vaziva Dermatitis a ekzém Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva M00 - M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 48 Artropatie a systémová onem. pojivové tkáně Dorzopatie Onemocnění měkké tkáně N00 - N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy Ostatní nemoci močové soustavy Jiné nemoci ženského pohlavního ústrojí, nemoci prsů a onemoc. močové a pohlavní soustavy po výkonech, nezařazené jinde O00 - O48 Těhotenství Onemoc. matky v souvislosti s těhotenstvím Ostatní komplikace těhotenství S00 - T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 62 Zlomeniny Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů Ostatní poranění a otravy a některé jiné následky vnějších příčin Ostatní diagnózy jinde neuvedené Ostatní Celkem ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 5

6 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz - na pojištěnců Skupiny diagnóz dle MKN-10 A00 - B99 Některé inf. a parazitární nemoci C00 - D48 Novotvary D50 - D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé por. týkající se mechanismu imunity E00 - E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek F00 - F99 Poruchy duševní a poruchy chování G00 - G99 Nemoci nervové soustavy H00 - H59 Nemoci oka a očních adnex H60 - H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku I00 - I99 Nemoci oběhové soustavy J00 - J99 Nemoci dýchací soustavy K00 - K93 Nemoci trávicí soustavy L00 - L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva M00 - M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně N00 - N99 Nemoci močové a pohlav. soustavy O00 - O48 Těhotenství S00 - T98 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin Ostatní diagnózy jinde neuvedené Celkem BR FM KA NJ OP OV MSK 171,62 131,63 199,90 166,28 177,05 128,18 153,84 113,52 85,95 105,22 134,05 71,01 60,45 84,75 12,58 8,86 8,73 10,43 8,92 4,78 7,74 27,56 24,22 40,24 32,04 27,08 18,35 26,06 75,78 147,68 153,54 105,42 111,22 105,04 118,11 97,34 147,13 145,85 116,23 82,36 91,47 110,64 47,92 86,92 130,88 77,36 80,58 58,89 78,82 54,21 63,67 109,00 60,67 38,10 37,92 56,96 348,34 284,85 382,73 300,34 272,38 208,03 276, , , , , , , ,18 707,76 627,69 947,39 645,04 491,74 415,00 588,89 162,04 189,35 268,52 189,61 137,32 116,78 166, , , , , , , ,51 395,06 265,89 368,80 350,20 248,06 175,00 264,25 74,58 90,24 79,44 69,21 74,90 60,06 71,70 979, , , ,10 859,13 523,94 821,96 209,06 321,11 210,70 271,33 234,44 207,81 236, , , , , , , ,70 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 6

7 Ukončené případy pracovní neschopnosti v okresech podle věkových skupin Území Věková skupina 0-19 let let let let let 60 a více let Celkem Ženy Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Moravskoslezský kraj Muži Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Moravskoslezský kraj Celkem Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Moravskoslezský kraj ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 7

8 Číselník MKN-10 pro nemocnost spojenou s pracovní neschopností v Moravskoslezském kraji A00 - B99 Některé infekční a parazitární nemoci 27 I60 - I69 Cévní nemoci mozku 01 A00 - A09 Střevní infekční nemoci 28 I70 - I79 Nemoci tepen, tepének a vlásečnic 02 A15 - A19 Tuberkulóza a následky tuberkulózy 29 I80 - I87 Nemoci žil B90 30 I26 - I28 Ostatní nemoci oběhové soustavy 03 B15 - B19 Virová hepatitida (virový - infekční zánět jater) I88 - I99 04 A20 - A99 Ostatní infekční a parazitární nemoci J00 - J99 Nemoci dýchací soustavy B00 - B09 (mimo mykózy) 31 J03 Akutní zánět mandlí B20 - B34 32 J10 - J11 Chřipka B50 - B89 33 J12 - J18 Zánět plic B91 - B99 34 J00 - J02 Ostatní akutní infekce dýchacích cest C00 - D48 Novotvary J04 - J06 05 C00 - C97 Zhoubné novotvary J20 - J22 06 D00 - D09 Novotvary in situ 35 J45 - J46 Astma a astmatický stav 07 D37 - D48 Novotvary nejistého nebo neznámého chování 36 J40 - J44 Chronické nemoci dolních částí dých. ústrojí 08 D10 - D36 Nezhoubné novotvary J60 - J70 (mimo astma a bronchiektazie) D50 - D89 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé 37 J30 - J39 Ostatní nemoci dýchací soustavy poruchy týkající se mechanismu imunity J47 09 D50 - D77 Nemoci krve a krvetvorných orgánů J80 - J99 10 D80 - D89 Některé poruchy mechanismu imunity K00 - K93 Nemoci trávicí soustavy E00 - E90 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38 K25 - K28 Vředová choroba žaludku a dvanáctníku, 11 E10 - E14 Diabetes mellitus - cukrovka peptický vřed, gastrojejunální vřed 12 E00 - E07 Ostatní nemoci žláz s vnitřní sekrecí, výživy 39 K29 - K31 Ostatní choroby žaludku a dvanáctníku E15 - E90 a přeměny látek 40 K35 - K38 Nemoci apendixu F00 - F99 Poruchy duševní a poruchy chování 41 K52 Jiná neinfekční gastroenteritida a kolitida než 13 F40 - F48 Neurotické, stresové a somatoformní poruchy Crohnova nemoc a colitis ulcerosa 14 F10 - F19 Poruchy duševní a poruchy chování způsobené 42 K80 Žlučové kameny užíváním psychoaktivních látek 43 K81 - K83 Jiné nemoci žlučníku a žlučových cest 15 F00 - F09 Ostatní duševní poruchy 44 K00 - K23 Ostatní nemoci trávicí soustavy F20 - F39 K40 - K51 F50 - F99 K55 - K77 G00 - G99 Nemoci nervové soustavy K85 - K93 16 G00 - G47 Nemoci centrální nervové soustavy L00 - L99 Nemoci kůže a podkožního vaziva G80 - G83 45 L00 - L08 Infekce kůže a podkožního vaziva G91 - G93 46 L20 - L27, Dermatitis a ekzém 17 G50 - G59 Nemoci periferní nervové soustavy, mozkových L30 G61 - G64 nervů, myoneurálního spojení a svalů 47 L10 - L14 Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva G60, G90 L28, L29 G70 - G73 L40 - L99 H00 - H59 Nemoci oka a očních adnex M00 - M99 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové 18 H00 - H13 Nemoci očního víčka, slzného ústrojí a očnice, tkáně onemocnění spojivky 48 M00 - M19 Artropatie a systémová onemocnění pojivové 19 H15 - H59 Ostatní nemoci oka a očních adnex M20 - M25 tkáně H60 - H95 Nemoci ucha a bradavkového výběžku M30 - M36 20 H65 - H69 Zánět středního ucha a onemocnění Eustachovy 49 M40 - M43 Dorzopatie trubice M45 - M49 21 H60 - H62 Ostatní nemoci ucha a bradavkového výběžku M50 - M54 H70 - H95 50 M60 - M79 Onemocnění měkké tkáně I00 - I99 Nemoci oběhové soustavy 51 M80 - M99 Ostatní nemoci svalové a kosterní soustavy 22 I00 - I09 Akutní revmatická horečka a chronické a pojivové tkáně revmatické choroby srdeční N00 - N99 Nemoci močové a pohlavní soustavy 23 I10 - I15 Hypertenzní nemoci 52 N20 - N23 Kameny v močovém ústrojí 24 I21 - I22 Akutní a pokračující infarkt myokardu 53 N00 - N19 Ostatní nemoci močové soustavy 25 I20, Jiné formy ischemické nemoci srdeční N25 - N39 I23 - I25 54 N40 - N51 Nemoci mužských pohlavních orgánů 26 I30 - I52 Jiné formy srdečního onemocnění 55 N70 - N77 Zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 8

9 56 N91 - N93 Poruchy menstruace, jiné abnormální děložní 64 S00 - S01, Ostatní poranění a otravy a některé jiné a poševní krvácení S04 - S05, následky vnějších příčin 57 N60 - N64 Jiné nemoci ženského pohl. ústrojí a nemoci prsů S07 - S11, N80 - N90 a onemocnění močové a pohlavní soustavy S14 - S21, N94 - N99 po výkonech, nezařazené jinde S24 - S31, O00 - O48 Těhotenství S34 - S41, 58 O04 Lékařský potrat S44 - S51, 59 O02 - O03 Jiný potrat S54 - S61, O05 - O06 S64 - S71, 60 O10 - O29 Onemocnění matky v souvislosti s těhotenstvím S74 - S81, O40 - O48 S84 - S91, 61 O00 - O01 Ostatní komplikace v těhotenství S94 - S99, O07 - O08 T00 - T01, O30 - O38 T04 - T07, S00 - T98, Poranění otravy a některé jiné následky vnějších T09, T11, příčin T13 - T19, 62 S02 Zlomeniny T33 - T98 S12, S22, 65 S06 Nitrolební poranění S32, S42, 66 T20 - T32 Popáleniny a poleptání S52, S62, Ostatní diagnózy jinde neuvedené S72, S82, 67 Ostatní S,92 T02, T08 T10, T12 63 S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93, T03 ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 9

10 95 90 Počet nově hlášených případů v roce na 100 pojištěnců celkem z toho pro nemoc Bruntál Frýdek - Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava MSK kraj ČR 40 Počet dnů pracovní neschopnosti na 1 nově hlášený případ v roce 2003 muži ženy Bruntál Frýdek - Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava MSK kraj ČR ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 10

11 Struktura ukončených případů pracovní neschopnosti podle (vybraných) skupin diagnóz S00 - T98 10,03% Ostatní 10,42% I00 - I99 3,22% N00 - N99 3,02% J00 - J99 43,68% M00 - M99 20,87% L00 - L99 1,94% K00 - K93 6,81% Struktura ukončených případů pracovní neschopnosti podle věkových skupin muži ženy let let let let let 60 a více let ÚZIS ČR, Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje č. 21/2004 strana 11

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8 5.11.2002 Činnost odborných léčebných ústavů v roce 2001 K 31.12.2001 existovalo

Více

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky

Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2002 40 Činnost oboru dětského a dorostového v ambulantní péči v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Zdravotnictví. ve statistických údajích. Červenec 2006 Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví České republiky 2005 ve statistických údajích Červenec 2006 Pokud není uvedeno jinak, uvedené údaje jsou za Českou republiku za

Více

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ANALYTICKÝ PODKLAD PRO KONCEPCI ZDRAVOTNICTVÍ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Obsah 1 Demografické východiska... 3 1.1 Demografická východiska... 3 1.2 Obyvatelstvo... 5 1.2.1 VÝVOJ POČTU OBYVATEL... 5 1.2.2 PŘÍRŮSTEK

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 6 9. 8. 2007 Dětská a dorostová péče - činnost v Hlavním městě Praze v roce

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 20 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2013 (data: Česká

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 7. 2013 29 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2012 (data:

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 20 24.11.2003 Nemoci oběhové soustavy v Moravskoslezském kraji v roce 2002 Podkladem

Více

Zdravotní plány měst a jejich indikátory

Zdravotní plány měst a jejich indikátory Seminář Jak dostat Zdraví 21 na úroveň místních a regionálních politik Zdravotní plány měst a jejich indikátory 22. dubna 2009 Zdravotní plány měst a jejich indikátory Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2008 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 1. 29 59 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 28 (data: Česká správa

Více

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM

00090 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 1008 HODIN (43-75 DNÍ) DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE > 504 HODIN (22-42 DNÍ) S EKONOMICKY NÁROČNÝM IRDRG název 00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 00022 TRANSPLANTACE JATER

Více

ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Konference o kvalitě ovzduší Ostrava 14.4.2008 MUDr. Helena Šebáková Ing. Jaroslav Kubina MUDr. Helena Kazmarová SZÚ Praha Blažena Kozlíková ÚZIS ČR Ostrava telefon:

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení)

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká správa sociálního zabezpečení) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 9. 8. 2011 43 Souhrn Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz v České republice v roce 2010 (data: Česká

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2010

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2010 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2010 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz/ Ukončené případy

Více

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 01 interna Průměrný věk Průměrná oš.doba Přeložení do zařízení 1 I25 Chronická isch.choroba 1 320 18 65,5 79,4 4,6 7,2 136 174 2 2-2 I21 Akutní infarkt myokardu 724 24 66,6 75,4 5,8 4,8 143 188 1 2-3 I48

Více

Přenosné nemoci v České republice v roce 2005. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005

Přenosné nemoci v České republice v roce 2005. Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2006 54 Přenosné nemoci v České republice v roce 2005 Infectious diseases in the Czech Republic in the year 2005

Více

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb. o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel ve znění Vyhlášek Ministerstva dopravy č. 295/2005 Sb. a 333/2008 Sb. Ministerstvo dopravy stanoví podle 52

Více

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení

OCEŇOVACÍ TABULKA I. pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení pro pojistné plnění za dobu nezbytného léčení 06/2012 Zásady pro stanovení pojistného plnění za tělesná poškození způsobená úrazem a pracovní neschopnosti z důvodu úrazu i nemoci Tabulka I. stanoví počet

Více

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA

MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA MANUÁL PRO ZDRAVOTNÍ PLÁN MĚSTA metodický materiál Pracovní skupiny pro zdravotní plány a politiky při Ministerstvu zdravotnictví Obsah: 1. Úvod do problematiky 2. Indikátory zdravotního stavu 3. Postup

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5)

Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Základní charakteristiky zdraví, nemocnosti a úmrtnosti (Tabulka 5) Zdroj: Úmrtnostní tabulky a demografická statistika ČSÚ, SILC; ÚZIS ČR, EUROSTAT Střední délka života ve zdraví při narození data z Eurostatu

Více

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje

Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Informace ze zdravotnictví Zlínského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 5 11. 7. 2012 Souhrn Dětská a dorostová péče ve Zlínském kraji v roce 2011 Children and Adolescents

Více

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NIMED 100 mg tablety (nimesulidum)

Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. NIMED 100 mg tablety (nimesulidum) Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls26704/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE NIMED 100 mg tablety (nimesulidum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELE. 1. kolo přijímacího řízení

PŘÍKAZ ŘEDITELE. 1. kolo přijímacího řízení PŘÍKAZ ŘEDITELE V souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, 60, odst. 1, 2 a 165 odst. 2, písm.

Více

Úvod...11 Co je homeopatie?...12 Jakou léčbu zvolit?...13 Tři pilíře homeopatie...14 Homeopatie léčí příčiny potíží...15 Podávání homeopatických přípravků...16 Krátkodobé zhoršení...17 Podávání homeopatik

Více

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ

Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ. Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ Muskuloskeletární onemocnění z pohledu ČSSZ Bc. Jitka Pirochová Úsek lékařské posudkové služby ČSSZ 1) Co to je muskuloskeletární onemocnění V 10. revizi MKN WHO je soubor těchto onemocnění v XIII. kap.

Více

ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY VE VYÚČTOVÁNÍ (VYKÁZÁNÍ) PÉČE. Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY VE VYÚČTOVÁNÍ (VYKÁZÁNÍ) PÉČE. Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. ZJIŠŤOVANÉ NEDOSTATKY VE VYÚČTOVÁNÍ (VYKÁZÁNÍ) PÉČE Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. AD) PŘÍPRAVA REVIZE DRG DÉLKA HOSPITALIZACÍ Jednodenní hospitalizace, Jednodenní hospitalizace + 1 den, UKON=01: často bez

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2007 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz/ Ukončené případy

Více

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK

ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK ANAMNESTICKÝ ZDRAVOTNÍ DOTAZNÍK Pro účely preventivní sportovně-kardiologické prohlídky ve zdravotnickém zařízení ProCorde s.r.o. v Chomutově. Příjmení, jméno:............................... Rodné číslo:.....................

Více

tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 210 Kč

tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 300 Kč tablety 100 ks 210 Kč f) Na trávicí obtíže 014 Pilulka hořce LONG DAN XIE GAN WAN 015 Obnova spálené země ZUO JIN WAN migréna opary (na rtech, pásové, genitální) záněty jater, žloutenka pálení žáhy kyselé říhání zánět žaludeční

Více

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21

Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11. 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12. 6. Artróza 21 Obsah Slovo úvodem 10 Co byste měli vědět 11 100 nejčastějších onemocnění od A do Z 12 1. AIDS 12 2. Absolutní (trvalá) arytmie 14 3. Akné 16 4. Alzheimerova choroba 18 5. Arterioskleróza 19 6. Artróza

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. Asacol Enema 4 g Rektální suspenze. Mesalazinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE. Asacol Enema 4 g Rektální suspenze. Mesalazinum sp.zn.sukls161075/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE- INFORMACE PRO UŽIVATELE Asacol Enema 4 g Rektální suspenze Mesalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006

20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 Nemocnice na Homolce 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 1 strana z 11 20 nejčetnějších diagnóz dle odborností - 1. pololetí 2006 CÉVNÍ CHIRURGIE Všechny diagnózy 1 350 28 64 let

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2004

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2004 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2004 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ukončené případy pracovní neschopnosti

Více

sp.zn. sukls242408/2010

sp.zn. sukls242408/2010 sp.zn. sukls242408/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BRUFEN 600 mg, šumivé granule (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 2 20. 9. 2010 Souhrn Dětská a dorostová péče v Olomouckém kraji v roce 2009 Children and

Více

Příjmení a jméno. Zdravotní dotazník. Datum: 200 Poznámka. Adresa včetně města a PSČ. Povolání. Datum a místo narození

Příjmení a jméno. Zdravotní dotazník. Datum: 200 Poznámka. Adresa včetně města a PSČ. Povolání. Datum a místo narození Datum: 200 Poznámka Příjmení a jméno Adresa včetně města a PSČ Povolání Datum a místo narození Zdravotní dotazník Email Tel: Znamení v horoskopu Jak jste se o nás dozvěděli Návyky Kouření Ano / Ne Kdy

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

Demografický vývoj, indikátory stárnutí

Demografický vývoj, indikátory stárnutí Demografický vývoj, indikátory stárnutí Ing.M.Chudobová, Mgr.V.Mazánková Lékařský dům Praha 19.listopad 2008 Hlavní rysy demografického vývoje (1) Počet obyvatel roste Podle prognózy ČSÚ do roku 2015 poroste,

Více

Analýzy zdravotního stavu

Analýzy zdravotního stavu Analýzy zdravotního stavu zkušenosti, možnosti, výhled spolupráce MUDr. Stanislav Wasserbauer MUDr. Miloslav Kodl Státní zdravotní ústav Analýzy zdravotního stavu souhrnný pohled na veřejné zdraví v daném

Více

Nespecifické střevní záněty u dětí

Nespecifické střevní záněty u dětí Nespecifické střevní záněty u dětí Autor: Filipová V., Školitel: Mihál V., Prof. MUDr. CSc. Nespecifické střevní záněty (NSZ, anglicky IBD Inflammatory Bowel Disease) jsou onemocnění, která postihují především

Více

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH

VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 2 Souhrn Činnost oboru alergologie a klinická imunologie v Moravskoslezském

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003

Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.7.2004 45 Přenosné nemoci v ČR v roce 2003 V této Aktuální informaci jsou zpracována data Státního zdravotního ústavu

Více

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ)

OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) OBECNÁ PATOLOGIE - RIGOROSNÍ OTÁZKY (VŠEOBECNÉ LÉKAŘSTVÍ) REGRESIVNÍ ZMĚNY 1. Obecné mechanismy buněčného poškození 2. Zánik buňky: nekróza, apoptóza 3. Adaptace tkání a orgánů - definice, příklady 4.

Více

HOSPITALIZOVANÍ 2005

HOSPITALIZOVANÍ 2005 HOSPITALIZOVANÍ 2005 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní Řada: Zdravotnická statistika

Více

Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová

Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová Mikroregion České Velenice tržní potenciál (zdravotnictví) Mgr. P. Zimmelová, Ph. D., Mgr.I.Šímová Metodika Cíl 1: zjistit faktické údaje o ošetřených pacientech z mikroregionu Získaná data: údaje o hospitalizacích

Více

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu

Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Základní charakteristiky demografie a zdravotního stavu Mgr.Vlasta Mazánková mazankova@uzis.cz Obsah sdělení Základní demografické ukazatele, vývoj Zdravotní stav, nejčastější příčiny nemocnosti a úmrtnosti

Více

Vývoj pracovní neschopnosti

Vývoj pracovní neschopnosti VÝVOJ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI A STRUKTURY PRÁCE NESCHOPNÝCH Statistické podklady pro sledování pracovní neschopnosti Statistika pracovní neschopnosti využívá 3 základní zdroje: Český statistický úřad (ČSÚ),

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 20.6.2005 Gynekologická péče - činnost v Moravskoslezském kraji v roce 2004 Gynaecologic

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009

HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009 HOSPITALIZOVANÍ V NEMOCNICÍCH ČR 2009 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Hospitalizovaní v nemocnicích

Více

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu

Základní škola Náchod Plhov: ŠVP Klíče k životu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A PŘÍRODA PŘÍRODOPIS PŘÍRODOPIS 8.ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky Úvod, opakování učiva ue

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM

DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM DETOXIKAČNÍ MEDICÍNA A PENTAGRAM Ing. Vladimír Jelínek 1 Čínská medicína rozeznává pět základních (mateřských) orgánů. Mozek (CNS), který je řídí, stojí uprostřed. 2 1. okruh SRDCE preparáty CorDren, CorHelp

Více

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS

Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Seminář Zdravotní stav obyvatel ČR, Lékařský dům, 19. října 211 Zdravotní stav obyvatel z pohledu rutinních statistik NZIS Miloslava Chudobová, Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 2 18 16 14

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI ZDRAVÍ A OVZDUŠÍ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Čeladná 20.11.2008 MUDr. Helena Šebáková Ing. Jaroslav Kubina telefon: 695 138 111 podatelna@khsova.cz Na Bělidle 7, 702 00 Moravská Ostrava, www.khsova.cz Definice

Více

Město Kolín Městská policie Kolín Kutnohorská 23, 280 02 Kolín IV. tel.: +420 321 727 485, fax: +420 321 720 011 e-mail: podatelna@mpkolin.

Město Kolín Městská policie Kolín Kutnohorská 23, 280 02 Kolín IV. tel.: +420 321 727 485, fax: +420 321 720 011 e-mail: podatelna@mpkolin. Město Kolín Městská policie Kolín Kutnohorská 23, 280 02 Kolín IV. tel.: +420 321 727 485, fax: +420 321 720 011 e-mail: podatelna@mpkolin.cz Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Ředitel městské policie

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE BRUFEN sirup (Ibuprofenum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento přípravek je dostupný bez lékařského

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka

AURA Medical Clinic BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník. / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka BIOIDENTICKÁ HORMONÁLNÍ TERAPIE Dotazník Datum: PŘÍJMENÍ KŘESTNÍ JMÉNO Datum narození VĚK Muž/Žena / / Praktický lékař: Tel. Číslo: Poslední preventivní prohlídka Výška Váha Pro pacienty s nadváhou: Cílová

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety. amiloridum/hydrochlorothiazidum

Příbalová informace: informace pro uživatele. APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety. amiloridum/hydrochlorothiazidum sp.zn. sukls196441/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele APO-AMILZIDE 5/50 mg Tablety amiloridum/hydrochlorothiazidum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 14 10.10.2003 Moravskoslezského kraje v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o

Více

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000

Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000 Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných oborech léčebně preventivní péče 2000 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám.

Více

Tematická oblast: Anatomie 2 (VY_32_INOVACE_02_3)

Tematická oblast: Anatomie 2 (VY_32_INOVACE_02_3) Tematická oblast: Anatomie 2 (VY_32_INOVACE_02_3) Autor: Mgr. Šárka Vopěnková Vytvořeno: leden až duben 2013 Anotace: Digitální učební materiály popisují anatomii a fyziologii člověka, seznamují žáky s

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls221098/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal tvrdé tobolky ketoprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve,

Více

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Gabapentin Sandoz 100 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 300 mg, tvrdé tobolky Gabapentin Sandoz 400 mg, tvrdé tobolky Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele VAQTA Adult 50 U/ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Očkovací látka proti hepatitidě typu A, inaktivovaná, adsorbovaná Pro dospělé Přečtěte

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. MELOVIS 15 mg Tablety Meloxicamum

Příbalová informace: informace pro pacienta. MELOVIS 15 mg Tablety Meloxicamum Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls185256/2012 Příbalová informace: informace pro pacienta MELOVIS 15 mg Tablety Meloxicamum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví

59/1997 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva zdravotnictví 59/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 13. března 1997, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách Změna: 350/2008 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Brufen 400 mg šumivé granule Ibuprofenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Brufen 400 mg šumivé granule Ibuprofenum Sp.zn. sukls201779/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Brufen 400 mg šumivé granule Ibuprofenum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Tento

Více

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003

Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003 Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky Královéhradeckého kraje 2003 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Vybrané ukazatele zdravotnické statistiky kraje Publikace obsahuje

Více

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY

STRES STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES VŠEOBECNÝ ADAPTAČNÍ SYNDROM PSYCHOSOMATICKÉ CHOROBY STRES Reakce organismu: Vysoce specifické tvorba protilátek Všeobecné horečka, kašel, zánět Nejvšeobecnější stres všeobecný adaptační syndrom soubor

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls135945/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sudroc 75 mg, potahované tablety Clopidogrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

Příbalová informace-informace pro uživatele. ROSUCARD 10 mg potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg potahované tablety

Příbalová informace-informace pro uživatele. ROSUCARD 10 mg potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls256954/2012. Příbalová informace-informace pro uživatele ROSUCARD 10 mg potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg potahované

Více

sp.zn.: sukls244138/2011

sp.zn.: sukls244138/2011 sp.zn.: sukls244138/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE VAQTA Adult 50 U/ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Očkovací látka proti hepatitidě typu A, inaktivovaná, adsorbovaná

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum sp.zn. sukls272322/2012 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SALAZOPYRIN EN enterosolventní tablety sulfasalazinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG

Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Metodika kódování diagnóz pro využití v IR-DRG Verze 013 Autor / Autoři: autoři: tým DRG Restart Verze: 013 Datum: 18. 12. 2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Palackého náměstí 4, P. O.

Více

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli?

TÉMA MùSÍCE. A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? A jak je to u vás doma? Kočka v posteli? Pro jednoho je to symbolem útulného poleïení, druhému z takové pfiedstavy vstávají v echny vlasy na hlavû. Koãky v posteli? V této otázce se názory rozcházejí.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Diclofenac AL retard tablety s prodlouženým uvolňováním (Diclofenacum natricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Diclofenac AL retard tablety s prodlouženým uvolňováním (Diclofenacum natricum) sp.zn. sukls201314/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Diclofenac AL retard tablety s prodlouženým uvolňováním (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Diclofenac AL 50 enterosolventní tablety (Diclofenacum natricum)

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Diclofenac AL 50 enterosolventní tablety (Diclofenacum natricum) sp.zn. sukls201314/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Diclofenac AL 50 enterosolventní tablety (Diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Svědění kůže. Část I: Proč kůže svědí. Co je svědění? Čím je způsobeno? » Svědí, pálí, pne, bolí...

Svědění kůže. Část I: Proč kůže svědí. Co je svědění? Čím je způsobeno? » Svědí, pálí, pne, bolí... » Svědí, pálí, pne, bolí... anetlanda/fotky&foto Svědění kůže Část I: Proč kůže svědí Co je svědění? Svědění je nepříjemný pocit nutící k poškrábání kůže. Je blízký pocitu vnímání bolesti. Chronické silné

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 5 19.9.22 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí Moravskoslezského kraje v roce

Více

sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele

sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele sp.zn. sukls66229/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Iomeron 150, injekční roztok Iomeron 200, injekční roztok Iomeron 250, injekční roztok Iomeron 300, injekční roztok Iomeron 350, injekční

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ketonal forte 100 mg, potahované tablety ketoprofenum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Ketonal forte 100 mg, potahované tablety ketoprofenum sp.zn. sukls68964/2010 a sp.zn. sukls97192/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Ketonal forte 100 mg, potahované tablety ketoprofenum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ

ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ ILUSTRAČNÍ PŘÍKLADY OCENĚNÍ PRO POJISTNÉ PLNĚNÍ PRACOVNÍ NESCHOPNOST NÁSLEDKEM ÚRAZU HLAVA Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku s hospitalizací Zlomenina kostí nosních bez

Více

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009

Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009. Activity of branch of tuberculosis and diseases of the respiratory system in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 24 Činnost oboru tuberkulózy a respiračních nemocí v roce 2009 Activity of branch of tuberculosis and diseases

Více

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha

Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha Jitka Rychtaříková Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta University Karlovy v Praze Albertov 6, 128 43 Praha rychta@natur.cuni.cz +420 221951420 Struktura Zdraví a vzdělání v České

Více

ACYLPYRIN tablety (Acidum acetylsalicylicum)

ACYLPYRIN tablety (Acidum acetylsalicylicum) sp. zn. sukls67700/2015 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE ACYLPYRIN tablety (Acidum acetylsalicylicum) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům

Více

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG, technická asistence

Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG, technická asistence Program Evropské Unie Transition Facility (Přechodový nástroj) pro Českou republiku Vypracování národních norem kódování pro český systém DRG, technická asistence CZ2005/017/518.05.03.02.0002 VZ60008837

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 3 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls2006/2007 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PANADOL Rapide potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tematická Nervová soustava Společná pro celou sadu oblast

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2012

Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2012 Ukončené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz/ Ukončené případy

Více