Představují PROMĚNY JEDNOHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představují PROMĚNY JEDNOHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE"

Transkript

1 Představují se PROMĚNY JEDNOHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE Od Ústavu sociální péče k Centru integrovaných služeb Martina Pokorná Několik desítek kilometrů od Prahy, ve Středočeském kraji, stojí budova bývalého mlýna. V moderní stavbě by ovšem dnes mlýn hledal asi jen málokdo. Stavení se nachází na okraji malé vísky, je obklopeno lesy a loukami. Je tu přímo božský klid a přesto se tady stále něco děje. Nikdy tu není prázdno a všude se nese hovor a smích obyvatel. Bývalý mlýn totiž dnes slouží jako Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy a muže. Od počátků do dnešní podoby Do roku 1977 mlýn patřil tehdejší Československé televizi a měl sloužit jako rekreační zařízení pro její zaměstnance. Ve zmíněném roce jej však bezúplatně převedla na Správu sociálních služeb hlavního města Prahy. Následovalo deset let bourání a budování, po kterých se mlýn v novém lesku měl stát rekreačním zařízením pro pražské školy, které by jezdily především na školy v přírodě. Přes veškerou snahu však takto koncipované zařízení zůstávalo naprosto nevyužito; proto se v roce 1988 zrodil nápad vybudovat zde týdenní stacionář pro mentálně postižené chlapce. Prvního září 1988 sem tedy nastoupilo čtrnáct chlapců ve věku 14 let. Tehdejší systém počítal s tím, že chlapci zůstanou ve stacionáři do svých 26 let a pak budou umístěni do některého domova důchodců. Nepočítalo se tedy s tím, že chovanci (tehdejší výraz) budou v zařízení žít dlouhodobě. O chlapce se staral především zdravotnický personál, který nad pedagogickým převažoval velmi výrazně. Péče se také v té době zaměřovala spíše na zdravotní stav, vzdělávání stálo na vzdáleném druhém místě. Zásadní změny přišly v roce 1991, kdy prvotné došlo k reorganizaci celého sociálního systému. Zanikla Správa sociálních služeb hlavního města Prahy. Vznikly ústavy s vlastní právní subjektivitou, rozpočtové organizace se svým vedením; naše zařízení dostalo název Ústav sociální péče. V témže roce byla kapacita ústavu zvýšena na 20 chlapců. Program, který byl v té době realizován, bychom mohli nazvat jako zdravotně výchovný. Objevila se myšlenka zřízení jakési třídy, kde by probíhalo vyučování. Třída skutečně v roce 1994 vznikla a vyučování probíhalo individuálně, dle potřeb a možností jednotlivých chovanců. Tato vzdělávací činnost nebyla posvěcena ministerstvem školství (v tom smyslu, že se vyučovalo, ale chovanci nechodili do školy jako instituce, tedy neplnili školní docház-

2 ku). Podotkněme, že chovanci byli v té době již ve věku, který neodpovídá věku školní docházky, takže můžeme o tomto kroku směle hovořit jako o záblesku současného moderního trendu ve vzdělávání (obecně - nejen pokud mluvíme o lidech s mentálním postižením), kterým je celoživotní vzdělávání. Vedle toho se chovanci spolu s personálem starali o chod celého areálu a podíleli se významně na současném vzhledu hlavní budovy i okolí. Vzhledem k intenzivnímu využití byla nezbytná kompletní rekonstrukce celého objektu. Především bylo přistavěno třetí patro s pokoji a tělocvičnou. Kapacita 20 chlapců zůstává ale i nadále beze změny a pobyt je stále možný pouze týdenní. K velkým změnám došlo ve složení zaměstnanců. Postupně začal převažovat pedagogický personál s nutným vzděláním. Jako pracovníci výchovy nastoupili lidé (především ženy) velmi tvořiví, kteří se nebáli zkoušet nové věci. V letech 1997 a 1998 byly postaveny keramická dílna s kruhem a pecí a domek, který slouží jako místo pro práci se sušenými květinami. V té době se začínalo uvažovat o možnosti celoročního pobytu a také o umístění děvčat do ústavu. V roce 1999 proto proběhla zatím poslední velká rekonstrukce, při které se částečně zmodernizovala jihovýchodní část budovy - kuchyně a pracovna vedoucího, a částečně vznikly zcela nové prostory - dvě moderní ložnice a samostatná koupelna a sociální zařízení pro dívky. Kapacita zařízení se tak zvýšila na dvacet osm klientů, což je horní hranice, která se nadále nebude zvedat. Vzhledem k prostorovým a finančním možnostem není realizovatelné, aby měl každý klient svůj vlastní pokoj. Přesto je vyvíjena veškerá snaha, aby bylo bydlení útulné, účelně ale přitom hezky zařízené, a aby spolu klienti bydlící v jednom pokoji vycházeli. Například kamarádi bydlí spolu a také dva bratři, kteří jsou klienty ústavu, mají společný pokoj. V roce 2001 do ústavu nastoupilo šest děvčat, všechna na celoroční pobyt. Někteří ze stávajících klientů přešli z týdenního pobytu na celoroční. V současnosti má ústav 28 klientů, 22 mužů a 6 žen, z toho celkem 15 klientů v celoročním pobytu. V blízké budoucnosti se počítá s postupným navýšením počtu celoročních klientů, a to z důvodů jednak ekonomických, tak i vzhledem k postupně se zhoršujícímu zdravotnímu stavu některých klientů, kteří stále více vyžadují soustavný zdravotnický dohled, případně přímo péči. V roce 2002 se ústav změnil z rozpočtové organizace na organizaci příspěvkovou v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Zřizovatelem zařízení je Magistrát hlavního města Prahy. Denní program Každý nový den je zahájen ne vždy vítaným budíčkem kolem púl osmé, po němž následuje oblékání a ranní hygiena. Někteří klienti tyto činnosti zvládají zcela samostatně, jiní potřebují asistenci zdravotní sestry nebo vychovatele. Velmi

3 oblíbenou ranní činností je společná snídaně ve velké jídelně. Za léta fungování ústavu se stal ze společné snídaně zvyk, příležitost pozdravit se, popovídat si, a nikoho by ani nenapadlo, že by to mělo být jinak. Klienti pomáhají při prostírání stolů, nalévání čaje, ale také při sklízení ze stolů a umývání a uklízení nádobí. Každý den je také nutné podle aktuální potřeby rozdělit úkoly na dopoledne, takže se po snídani obvykle rozhoří boj o to, kdo půjde pomáhat do kuchyně, do prádelny, s úklidem, na kom je řada pečovat o koně, který je miláčkem ústavu, kdo půjde zahradničit, komu se chce pracovat v keramické dílné a tak dál. Možností je mnoho. Klienti chodí cvičit do tělocvičny, pracují se suchými květinami, s kůží, zdobí hotovou keramiku speciálními barvami, mohou se podílet na úpravách okolí ústavu. Po dopolední práci je nutné opět prostřít jídelnu ke společnému obědu a po něm znovu vše sklidit ze stolů, nádobí umýt a uklidit. Doba po obědě je ve znamení odpoledního klidu. Klienti mohou být ve svých pokojích, mají možnost si číst nebo poslouchat rádio. Kolem třetí hodiny odpolední klienti svačí, na přání se vaří káva. Zbytek odpoledne je určen nenáročným činnostem jako jsou procházky po vesnici a okolí, v létě sbírání hub, výlety do blízkých i vzdálenějších měst nebo jen osobní zájmové činnosti klientů (malování, vyšívání, sledování televize, kulečník...). Někdy se zorganizuje pěší výlet do blízké restaurace na dobré jídlo, jindy se pořádá táborák spojený s opékáním špekáčků. Novinkou je hudební těleso, které utvořili klienti a hudebně nadaná vychovatelka. V repertoáru jsou písničky všech možných hudebních žánrů. Kapela disponuje moderním zvukovým vybavením a po právu sklízí slávu na všech svých vystoupeních. Klienti se také účastní prodejních akcí, kde jsou nabízeny jejich vlastní výrobky, pravidelně například velikonočních a vánočních trhů v Kolíně, několikrát i v Praze. Prodejní akce jsou chápány jednak jako propagace ústavu jako takového, jednak jako zprostředkování kontaktu lidí bez postižení a klientů ústavu. V neposlední řadě slouží vydělané peníze jako vítané přilepšení. Ti nejlepší soutěží na abilympiádách v Praze v disciplínách: práce s kůží, s keramickou hlínou, aranžování květin, příprava obloženého talíře, volná výtvarná technika a moderní tanec. S pohádkou O dvanácti měsíčkách" sklidili klienti úspěch v Mladé Boleslavi na festivalu divadelních skupin mentálně postižených Slunce svítí všem". Sportovně talentovaní klienti soutěží na speciálních olympiádách především v atletických disciplínách a také na sportovních trenažérech Concept II. Všichni klienti jsou v rámci svých možností samostatní a mohou spolurozhodovat o věcech, které se jich týkají. Za své peníze si mohou koupit co chtějí, například sladkosti, časopisy nebo kazety s hudbou, přičemž ale opět vstupuje do hry ona výchovná složka, kdy se klienti učí hospodařit s penězi.

4 Všemi zaměstnanci ústavu jsou klienti vedeni k soběstačnosti, důraz je kladen na jejich aktivitu a jejich pomoc při běžných každodenních činnostech. I v dospělosti jsou vedeni k učení nových věcí a k upevňování nově nabytých dovedností. Cílem je co nejvíce minimalizovat nudu a nicnedělání, vypěstovat pozitivní vztahy a komunikaci s ostatními a v neposlední řadě také naučit klienty vzájemné spolupráci. Spokojenost se současným stavem mohu dokumentovat rozhovorem vedeným s jedním z nich. Jako partnera pro rozhovor jsem zvolila Lukáše v prvé řadě proto, že se známe celých pět let, má ke mně důvěru, nestydí se ani nebojí přede mnou mluvit. Lukáš byl v ústavu přítomen i v den, kdy jsem ústav navštívila a především souhlasil s tím, že si se mnou popovídá. Vysvětlila jsem mu, proč jsem přijela, jak bude rozhovor probíhat; celý ho natočím na diktafon a pak přepíšu, nemusí mi odpovídat, pokud nebude chtít. Snažila jsem se o doslovný přepis, nespisovné výrazy jsou ponechány záměrné pro autenticitu. Lukáši, už jsme se dlouho neviděli, pověz mi, jak jsi se měl? Dobře. Slyšela jsem, že jste byli někde vystupovat. Jsme byli na Šternberku, jsme dělali šermíře (rytířské vystoupení, pozn.). A líbilo se vaše vystoupení? Bylo tam hodně lidí? Líbilo, no, líbilo, cizinci tam byli. Lukáši, ty máš bratra taky tady v ústavu, máš ještě nějaké sourozence? Mám, no, Aničku, Karolínu (ve skutečnosti to jsou neteře, pozn.), švagr dělá policajta. Anička je sestra? No. A kolik jí je? Je starší nebo mladší? Starší. A co dělá? Chodí do školy už. Už nebo ještě? Do jaké školy chodí? Do druhý třídy. Tak to je ještě malá, ne starší. Karolína je starší. To je taky sestra? (Směje se.) No, taky chodí do školy. A co z ní bude, až vyjde ze školy? Ta, no, jak se to říká, ta co furt nosí šaty, jak choděj po prknách...jako modelku, no. Už drží dietu, jí jenom kornflejky. Ale já je jím taky, ty je nejíš? Jím, ale jenom někdy doma. Doma? A bydlíte jenom s maminkou nebo i s tatínkem, mluvíš hodně o mamince, ale o tatínkovi moc ne. Tatínek umřel, loni, předloni umřel na infarkt. Měl tu, no mrtvici. Tak to se vám asi stýská, byla s ním legrace? No, byla s nim sranda, to jo. Vy bydlíte v Praze, bydlíte v bytě? Ne...no, v bytě. My máme předsíň, kuchyň, televizní halu a pokoje, jeden pokoj, v něm s bráchou jsme dva.

5 Tady v ústavu jste taky oba na jednom pokoji. Doma se hádáte stejně jako tady? Taky někdy jo, ale já ho mám furt rád. Lukáši, když jsi nebyl tady v ústavu, chodil jsi někam do školy? Chodil, v Praze. Víš kde, je škola, jak je Gottwaldova. Do pomocný školy jsem chodil. A jsi v ústavu od začátku, co funguje? No, už jsem tu dlouho, já si ještě pamatuju...(jmenuje klienty, kteří už v ústavu nejsou, ale všichni odešli před rokem či dvěma). Pan K. (současný vedoucí ústavu) tady už dělal pana vedoucího nebo ještě pana učitele? Učitele tu dělal a dělali jsme s nim, takový jak jsou ty nemocný děti, počítadla a počítali jsme. To nás tady bylo málo ještě. To tady ještě nebyly holky. Ale vy jste dělali nějaké úpravy kolem ústavu, že? No, tady nebyl rybník, taková džungle, stáj jsme museli postavit a tam co bydlí Jitka (zahradnická a aranžérská dílna, pozn.) tam byly prasata, to se muselo zbourat a tam jsme postavili domeček. To tady byl bagr, velkej bagr a náklaďáky. A jak se snášíte s bráchou na jednom pokoji teď, když jsi měl předtím pokoj jen pro sebe? Dobře, nám to klape dobře. Lukáši, vzpomeneš si, kteří kluci tu byli, když jsi sem nastoupil? Kuba, ten teda nebyl zlobívej, teďje strašně zlobívej, a Petr, ten uměl všechno, počty, psát, hokej hrál a teď neumí nic. Ten byl šikovnej. Ale holky tady nebyly vůbec, myslíš, že je to tu lepší s holkama, nebo to bylo lepší bez nich? Bez holek tady byl klid. Pořád jsme se smáli a bylo tady veselo. Teď už není veselo? No je, ale míň. A proč myslíš, že je tu míň veselo? Nevím, asi, asi stárneme všichni. A máme každej jiný plány. A jaké máš ty plány? Plány? No, B. mi furt volá (muž s mentálním postižením jezdící do ústavu na prázdniny, v Praze bydlí v chráněném bydlení). Chce, abych šel za ním, abych tady z toho odešel a šel za ním do bytu. Chce se mnou chodit do práce a tak. A bral bys to takhle? Chtěl bys odsud odejít a bydlet sám, chodit do práce? Napsal bych ředitelovi, dal jsem mu obálku mojí, máma chce taky. Nebojíš se trochu, jestli bys to zvládnul? Já vim, no. Máma to taky říká. A kdyby sis mohl vybrat, co bys chtěl dělat, třeba povolání. Já mám rád koně, Tak třeba statek, dělat u koní, tady se taky starám. Lukáši, co máš tady na ústavu nejraději? Tak nejradši mám Marka. S tím jsme kamarádi.

6 A s kým se tady vůbec nekamarádíš? Tedko se furt hádáme s Michalem. A Lukáši, myslíš, že jsi šťastný tady v ústavu? To víš, že jsem šťastnej, ale není to prosté ono, jak to bejvalo. Co by se mělo změnit, aby to bylo ono, cokoli, co bys změnil, abys byl šťastnější? Pan ředitel mi slíbil, až budeš bydlet s B., říkal, až s ním budeš bydlet a chodit do práce, ty hezky maluješ, říkal, uděláme dohodu, budu dělat asi školu malování, já maluju rád, tak si udělám školu asi, budu malovat obrazy. Ředitel říkal, tak uvidíme. A mamka tedy taky chce, abys bydlel sám? No, chce, ona se ptala, co chceš v životě dělat, říkala. Udělám školu a pak uvidím, co dál. Ale jsem tady, tak těžko udělám přijímačky. Já bych rád udělal školu, ale jsou moc těžký přijímačky. Já bych udělal i dvě školy. Dvě? Koňskou školu a pak to malířství. To mě naučil děda a táta, malovat. A jsi raději doma tady nebo doma v Praze? Doma v Praze, já mám mámu rád, můžu chodit s chlapama na pivo, na disko, oni mé vždycky zavolají, že jsme se dlouho neviděli, tady se chodí akorát do cukrárny, to je hrozný. (Klienti, kteří nemají omezení vyplývající z léků, které berou, mohou kdykoli pít pivo, zajít do hospody například po fotbalovém zápase apod., pozn.) Takže nemáš rád, když ti někdo říká, že teď se jde do lesa, teď jedeme na výlet atak? Jo, to mám rád, ale někam jít sám bych chtěl. Myslíš si, že se k tobě lidi chovají jinak, protože bydlíš tady v ústavu? No, teďko se nekoukají divně, ale někdy koukali a byli na mé takoví divný, jiný. A myslíš, že kdybychom šli spolu třeba do restaurace, že by se k tobě chovali jinak než ke mně? Tedko asi ne.teď jsem trochu zdravější, když jsem měl tu ruku. Ve škole se mi furt smáli. Protože máš nemocné ruce? No, mám nemocný ruce a že jsem takovej to, že neumím nic a takový ty věci. Myslíš, že se ti i teď někdo směje? Ne teď už ne. Už ne, no. A chodíš rád mezi lidi? No, chodi m no, ale na mě koukaj. A vadí ti to hodně, když se na tebe někdo kouká? Nevim, co myslej. Takže ti to vadí, protože nevíš, co si myslí, chtěl bys to vědět? Jednou když jsem chodil s Haničkou, jsme šli a oni tak koukali, a nevim. Chtěl bys třeba těm lidem něco říct, když na tebe koukají divně? Nevim co, aby nebyli takoví zlí, aby měli pochopení, že jsme taky lidi a ne takoví jako psi a nekoukali na nás divně, to nemůžu pochopit.

7 Chtěl bys být zdravý? No chtěl bych, jo, mít život s nejlepším kamarádem, jako s B., když tady byl o prázdninách, tak mi trošku pomoh. Jsme kecali a kecali a on mně dal duši, on se smál, já taky, takovej jinej kluk, no. Říkal tak co, pojď se mnou, co tady, tady sis to užil dost, tady to znáš. Budeš se mnou chodit do práce, budem lovit baby. On není tak nemocnej, jako kluci tady. Lukáši, vadí ti třeba, když ti sestřičky nebo my vychovatelky říkáme například, abys šel pomoct s mytím nádobí, abys něco nedělal nebo tak podobně? No, to mi vadí. Takže ti vadí, když si nemůžeš dělat úplně co bys chtěl. Ale je vás tu hodně a nemůžeme být s každým, když to jde, tak můžete dělat co chcete. Jo to jo, ale já myslel, že bude život jinej takovej. A jaký sis myslel, že bude? Že na mě budou koukat jako na normálního zdravého chlapa, nebo nevim. Když jsme šli do Evropy, tak to je takový, ty bohatý na nás koukaj jako nevim co, jako na psy nebo nevim jak. Já bysem chtěl bejt politik Dávám příklad, kdybych byl politik, tak dávám lidem volnost, důchodcům přidávám. Jsem chtěl lidem říct, ať koukaj na svět takovej, jakej je. Lidi na nás s bráchou koukaj, že jsme jiný, brácha špatně mluví (Lukášsám velice špatně artikuluje některé hlásky a spojení hlásek, pro cizího člověka je nesmírně obtížné mu porozumět). Tak na nás koukaj, nevim co myslej si. S mámou jedeme, s bráchou povídáme a furt koukaj na nás. Kdybych byl politik, tak udělám jinej svět. Když byli komunisti, tak to nebylo, auta kradený, babička jde nebo pošťák a někdo je okrade, to nebylo. A jaké jsou tvoje nejbližší plány ted? No, tak na jaře, v létě bych chtěl jít pryč, k B. Pan ředitel řek, tak my s tím něco uděláme. A nestýskalo by se ti po Doubravčanech? Stejskalo, to určitě jo, ale život jde dál. Stejskalo, ale kdybys byla tady jako já, dlouho s nima. Já jsem chtěl mít svůj život, postavit se na vlastní nohy, chodit do práce, vydělávat peníze normálně a to tady nejde. Současné trendy a plány do budoucna V současnosti probíhá mnoho změn. První v řadě je změna jména, cílem je odstranit slovo ústav. V roce 2004 vyzval Magistrát hlavního města Prahy ústav k tomu, aby si zvolil své nové jméno. V roce 2005 proto proběhla celoústavní anketa, při které bylo vybráno nové jméno. Jméno jako takové není podstatné, důležité je to, že součástí nového jména bylo slovo DOMOV. Domov jako místo, kde má každý svůj koutek, kam se může vždycky vracet, kde jsou milující lidé a kde je člověku zkrátka dobře. Jméno není podstatné. Proč? Vzápětí poté, co tato anketa proběhla a jméno bylo vybráno, magistrát je zamítl a nařídil, že se Ústav sociální péče má přejmenovat na Centrum integrovaných služeb.

8 Proč tedy stále hovořím o Ústavu sociální péče? Aby mohlo dojít ke změně jména (řeklo by se - banalita), musí se změnit každá úřední listina, která obsahuje původní název a na které stojí existence a chod ústavu, zřizovací listinou počínaje a razítky konče, nemluvě o smlouvách se zaměstnanci apod. Veškeré tyto změny musí provést zřizovatel zařízení, tedy Magistrát hlavního města Prahy. K definitivní změně názvu by mělo dojít v letošním roce. Vzhledem ke snižování finančních prostředků, které jsou příslušným ministerstvem každoročně přidělovány na provoz ústavu, vyvstává nutnost nalézt přijatelný zdroj peněz, které by pokryly ty náklady na provoz, které již nelze z přidělených prostředků uhradit. Jednou z možností jsou Strukturální fondy EU, jinou různé granty a projekty v rámci ČR. V plánu je momentálně zřízení mobilní pracovní skupiny, která by byla schopná provádět různé jednodušší stavební práce. Její součástí by byl odborný pracovník, vychovatel a dva klienti coby pomocné síly. Jiným plánem je pořízení mrazírenské dodávky, která by pro různé obchody a firmy prováděla rozvoz mražených výrobků. Klienti by zde působili jako závozníci. V pokročilé fázi realizace je i projekt chráněného bydlení. V blízké vsi probíhá rekonstrukce přízemního domku, kde by měl vzniknout domov pro čtyři klienty ústavu. Jsou vybráni čtyři muži, kteří by se nejdéle příští rok měli stát obyvateli nového domova. Neexistuje žádná překážka, která by případně bránila partnerskému soužití dvojic, ale v současné době v ústavu žádná taková dvojice není, proto se počítá s bydlením čtyř mužů. Z chráněného bydlení by klienti měli ve všední den dojíždět do ústavu, kde by měli zajištěnou práci. Zbytek času budou moci trávit dle vlastní chuti a nálady. Zpočátku bude v bydlení zajištěna stálá přítomnost výchovného pracovníka, která se bude postupné omezovat. Nelze předem stanovit přesný plán, podle slov vedení ústavu se budou hledat možnosti a hranice". Pokud se projekt chráněného bydlení skutečně podaří zrealizovat, bude to další krok ke zkvalitnění života obyvatel ústavu, další krok k jejich samostatnosti. Ty tam už jsou naštěstí doby, kdy byli lidé s mentálním postižením v ústavech izolováni od společnosti a jejich práva existovala pouze na papíře. V současnosti se snažíme je co možná nejvíce zapojit do každodenního života. V rámci svých možností se stávají samostatnými a začínají spolurozhodovat o všem, co se jich týká. Chodí do práce, do kina, ale i do hospody. Mohou už i bydlet sami a přestáváme se podivovat nad faktem, že tito lidé navazují i partnerské vztahy. Nejrůznější instituce a organizace dohlížejí na dodržování jejich práv a snaží se jim pomoci, aby i oni své životy naplnili hlubším smyslem. Nazírejme na tyto instituce jako na místa, kde se jejich zaměstnanci snaží vytvořit svým klientům domov.