Představují PROMĚNY JEDNOHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představují PROMĚNY JEDNOHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE"

Transkript

1 Představují se PROMĚNY JEDNOHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE Od Ústavu sociální péče k Centru integrovaných služeb Martina Pokorná Několik desítek kilometrů od Prahy, ve Středočeském kraji, stojí budova bývalého mlýna. V moderní stavbě by ovšem dnes mlýn hledal asi jen málokdo. Stavení se nachází na okraji malé vísky, je obklopeno lesy a loukami. Je tu přímo božský klid a přesto se tady stále něco děje. Nikdy tu není prázdno a všude se nese hovor a smích obyvatel. Bývalý mlýn totiž dnes slouží jako Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy a muže. Od počátků do dnešní podoby Do roku 1977 mlýn patřil tehdejší Československé televizi a měl sloužit jako rekreační zařízení pro její zaměstnance. Ve zmíněném roce jej však bezúplatně převedla na Správu sociálních služeb hlavního města Prahy. Následovalo deset let bourání a budování, po kterých se mlýn v novém lesku měl stát rekreačním zařízením pro pražské školy, které by jezdily především na školy v přírodě. Přes veškerou snahu však takto koncipované zařízení zůstávalo naprosto nevyužito; proto se v roce 1988 zrodil nápad vybudovat zde týdenní stacionář pro mentálně postižené chlapce. Prvního září 1988 sem tedy nastoupilo čtrnáct chlapců ve věku 14 let. Tehdejší systém počítal s tím, že chlapci zůstanou ve stacionáři do svých 26 let a pak budou umístěni do některého domova důchodců. Nepočítalo se tedy s tím, že chovanci (tehdejší výraz) budou v zařízení žít dlouhodobě. O chlapce se staral především zdravotnický personál, který nad pedagogickým převažoval velmi výrazně. Péče se také v té době zaměřovala spíše na zdravotní stav, vzdělávání stálo na vzdáleném druhém místě. Zásadní změny přišly v roce 1991, kdy prvotné došlo k reorganizaci celého sociálního systému. Zanikla Správa sociálních služeb hlavního města Prahy. Vznikly ústavy s vlastní právní subjektivitou, rozpočtové organizace se svým vedením; naše zařízení dostalo název Ústav sociální péče. V témže roce byla kapacita ústavu zvýšena na 20 chlapců. Program, který byl v té době realizován, bychom mohli nazvat jako zdravotně výchovný. Objevila se myšlenka zřízení jakési třídy, kde by probíhalo vyučování. Třída skutečně v roce 1994 vznikla a vyučování probíhalo individuálně, dle potřeb a možností jednotlivých chovanců. Tato vzdělávací činnost nebyla posvěcena ministerstvem školství (v tom smyslu, že se vyučovalo, ale chovanci nechodili do školy jako instituce, tedy neplnili školní docház-

2 ku). Podotkněme, že chovanci byli v té době již ve věku, který neodpovídá věku školní docházky, takže můžeme o tomto kroku směle hovořit jako o záblesku současného moderního trendu ve vzdělávání (obecně - nejen pokud mluvíme o lidech s mentálním postižením), kterým je celoživotní vzdělávání. Vedle toho se chovanci spolu s personálem starali o chod celého areálu a podíleli se významně na současném vzhledu hlavní budovy i okolí. Vzhledem k intenzivnímu využití byla nezbytná kompletní rekonstrukce celého objektu. Především bylo přistavěno třetí patro s pokoji a tělocvičnou. Kapacita 20 chlapců zůstává ale i nadále beze změny a pobyt je stále možný pouze týdenní. K velkým změnám došlo ve složení zaměstnanců. Postupně začal převažovat pedagogický personál s nutným vzděláním. Jako pracovníci výchovy nastoupili lidé (především ženy) velmi tvořiví, kteří se nebáli zkoušet nové věci. V letech 1997 a 1998 byly postaveny keramická dílna s kruhem a pecí a domek, který slouží jako místo pro práci se sušenými květinami. V té době se začínalo uvažovat o možnosti celoročního pobytu a také o umístění děvčat do ústavu. V roce 1999 proto proběhla zatím poslední velká rekonstrukce, při které se částečně zmodernizovala jihovýchodní část budovy - kuchyně a pracovna vedoucího, a částečně vznikly zcela nové prostory - dvě moderní ložnice a samostatná koupelna a sociální zařízení pro dívky. Kapacita zařízení se tak zvýšila na dvacet osm klientů, což je horní hranice, která se nadále nebude zvedat. Vzhledem k prostorovým a finančním možnostem není realizovatelné, aby měl každý klient svůj vlastní pokoj. Přesto je vyvíjena veškerá snaha, aby bylo bydlení útulné, účelně ale přitom hezky zařízené, a aby spolu klienti bydlící v jednom pokoji vycházeli. Například kamarádi bydlí spolu a také dva bratři, kteří jsou klienty ústavu, mají společný pokoj. V roce 2001 do ústavu nastoupilo šest děvčat, všechna na celoroční pobyt. Někteří ze stávajících klientů přešli z týdenního pobytu na celoroční. V současnosti má ústav 28 klientů, 22 mužů a 6 žen, z toho celkem 15 klientů v celoročním pobytu. V blízké budoucnosti se počítá s postupným navýšením počtu celoročních klientů, a to z důvodů jednak ekonomických, tak i vzhledem k postupně se zhoršujícímu zdravotnímu stavu některých klientů, kteří stále více vyžadují soustavný zdravotnický dohled, případně přímo péči. V roce 2002 se ústav změnil z rozpočtové organizace na organizaci příspěvkovou v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Zřizovatelem zařízení je Magistrát hlavního města Prahy. Denní program Každý nový den je zahájen ne vždy vítaným budíčkem kolem púl osmé, po němž následuje oblékání a ranní hygiena. Někteří klienti tyto činnosti zvládají zcela samostatně, jiní potřebují asistenci zdravotní sestry nebo vychovatele. Velmi

3 oblíbenou ranní činností je společná snídaně ve velké jídelně. Za léta fungování ústavu se stal ze společné snídaně zvyk, příležitost pozdravit se, popovídat si, a nikoho by ani nenapadlo, že by to mělo být jinak. Klienti pomáhají při prostírání stolů, nalévání čaje, ale také při sklízení ze stolů a umývání a uklízení nádobí. Každý den je také nutné podle aktuální potřeby rozdělit úkoly na dopoledne, takže se po snídani obvykle rozhoří boj o to, kdo půjde pomáhat do kuchyně, do prádelny, s úklidem, na kom je řada pečovat o koně, který je miláčkem ústavu, kdo půjde zahradničit, komu se chce pracovat v keramické dílné a tak dál. Možností je mnoho. Klienti chodí cvičit do tělocvičny, pracují se suchými květinami, s kůží, zdobí hotovou keramiku speciálními barvami, mohou se podílet na úpravách okolí ústavu. Po dopolední práci je nutné opět prostřít jídelnu ke společnému obědu a po něm znovu vše sklidit ze stolů, nádobí umýt a uklidit. Doba po obědě je ve znamení odpoledního klidu. Klienti mohou být ve svých pokojích, mají možnost si číst nebo poslouchat rádio. Kolem třetí hodiny odpolední klienti svačí, na přání se vaří káva. Zbytek odpoledne je určen nenáročným činnostem jako jsou procházky po vesnici a okolí, v létě sbírání hub, výlety do blízkých i vzdálenějších měst nebo jen osobní zájmové činnosti klientů (malování, vyšívání, sledování televize, kulečník...). Někdy se zorganizuje pěší výlet do blízké restaurace na dobré jídlo, jindy se pořádá táborák spojený s opékáním špekáčků. Novinkou je hudební těleso, které utvořili klienti a hudebně nadaná vychovatelka. V repertoáru jsou písničky všech možných hudebních žánrů. Kapela disponuje moderním zvukovým vybavením a po právu sklízí slávu na všech svých vystoupeních. Klienti se také účastní prodejních akcí, kde jsou nabízeny jejich vlastní výrobky, pravidelně například velikonočních a vánočních trhů v Kolíně, několikrát i v Praze. Prodejní akce jsou chápány jednak jako propagace ústavu jako takového, jednak jako zprostředkování kontaktu lidí bez postižení a klientů ústavu. V neposlední řadě slouží vydělané peníze jako vítané přilepšení. Ti nejlepší soutěží na abilympiádách v Praze v disciplínách: práce s kůží, s keramickou hlínou, aranžování květin, příprava obloženého talíře, volná výtvarná technika a moderní tanec. S pohádkou O dvanácti měsíčkách" sklidili klienti úspěch v Mladé Boleslavi na festivalu divadelních skupin mentálně postižených Slunce svítí všem". Sportovně talentovaní klienti soutěží na speciálních olympiádách především v atletických disciplínách a také na sportovních trenažérech Concept II. Všichni klienti jsou v rámci svých možností samostatní a mohou spolurozhodovat o věcech, které se jich týkají. Za své peníze si mohou koupit co chtějí, například sladkosti, časopisy nebo kazety s hudbou, přičemž ale opět vstupuje do hry ona výchovná složka, kdy se klienti učí hospodařit s penězi.

4 Všemi zaměstnanci ústavu jsou klienti vedeni k soběstačnosti, důraz je kladen na jejich aktivitu a jejich pomoc při běžných každodenních činnostech. I v dospělosti jsou vedeni k učení nových věcí a k upevňování nově nabytých dovedností. Cílem je co nejvíce minimalizovat nudu a nicnedělání, vypěstovat pozitivní vztahy a komunikaci s ostatními a v neposlední řadě také naučit klienty vzájemné spolupráci. Spokojenost se současným stavem mohu dokumentovat rozhovorem vedeným s jedním z nich. Jako partnera pro rozhovor jsem zvolila Lukáše v prvé řadě proto, že se známe celých pět let, má ke mně důvěru, nestydí se ani nebojí přede mnou mluvit. Lukáš byl v ústavu přítomen i v den, kdy jsem ústav navštívila a především souhlasil s tím, že si se mnou popovídá. Vysvětlila jsem mu, proč jsem přijela, jak bude rozhovor probíhat; celý ho natočím na diktafon a pak přepíšu, nemusí mi odpovídat, pokud nebude chtít. Snažila jsem se o doslovný přepis, nespisovné výrazy jsou ponechány záměrné pro autenticitu. Lukáši, už jsme se dlouho neviděli, pověz mi, jak jsi se měl? Dobře. Slyšela jsem, že jste byli někde vystupovat. Jsme byli na Šternberku, jsme dělali šermíře (rytířské vystoupení, pozn.). A líbilo se vaše vystoupení? Bylo tam hodně lidí? Líbilo, no, líbilo, cizinci tam byli. Lukáši, ty máš bratra taky tady v ústavu, máš ještě nějaké sourozence? Mám, no, Aničku, Karolínu (ve skutečnosti to jsou neteře, pozn.), švagr dělá policajta. Anička je sestra? No. A kolik jí je? Je starší nebo mladší? Starší. A co dělá? Chodí do školy už. Už nebo ještě? Do jaké školy chodí? Do druhý třídy. Tak to je ještě malá, ne starší. Karolína je starší. To je taky sestra? (Směje se.) No, taky chodí do školy. A co z ní bude, až vyjde ze školy? Ta, no, jak se to říká, ta co furt nosí šaty, jak choděj po prknách...jako modelku, no. Už drží dietu, jí jenom kornflejky. Ale já je jím taky, ty je nejíš? Jím, ale jenom někdy doma. Doma? A bydlíte jenom s maminkou nebo i s tatínkem, mluvíš hodně o mamince, ale o tatínkovi moc ne. Tatínek umřel, loni, předloni umřel na infarkt. Měl tu, no mrtvici. Tak to se vám asi stýská, byla s ním legrace? No, byla s nim sranda, to jo. Vy bydlíte v Praze, bydlíte v bytě? Ne...no, v bytě. My máme předsíň, kuchyň, televizní halu a pokoje, jeden pokoj, v něm s bráchou jsme dva.

5 Tady v ústavu jste taky oba na jednom pokoji. Doma se hádáte stejně jako tady? Taky někdy jo, ale já ho mám furt rád. Lukáši, když jsi nebyl tady v ústavu, chodil jsi někam do školy? Chodil, v Praze. Víš kde, je škola, jak je Gottwaldova. Do pomocný školy jsem chodil. A jsi v ústavu od začátku, co funguje? No, už jsem tu dlouho, já si ještě pamatuju...(jmenuje klienty, kteří už v ústavu nejsou, ale všichni odešli před rokem či dvěma). Pan K. (současný vedoucí ústavu) tady už dělal pana vedoucího nebo ještě pana učitele? Učitele tu dělal a dělali jsme s nim, takový jak jsou ty nemocný děti, počítadla a počítali jsme. To nás tady bylo málo ještě. To tady ještě nebyly holky. Ale vy jste dělali nějaké úpravy kolem ústavu, že? No, tady nebyl rybník, taková džungle, stáj jsme museli postavit a tam co bydlí Jitka (zahradnická a aranžérská dílna, pozn.) tam byly prasata, to se muselo zbourat a tam jsme postavili domeček. To tady byl bagr, velkej bagr a náklaďáky. A jak se snášíte s bráchou na jednom pokoji teď, když jsi měl předtím pokoj jen pro sebe? Dobře, nám to klape dobře. Lukáši, vzpomeneš si, kteří kluci tu byli, když jsi sem nastoupil? Kuba, ten teda nebyl zlobívej, teďje strašně zlobívej, a Petr, ten uměl všechno, počty, psát, hokej hrál a teď neumí nic. Ten byl šikovnej. Ale holky tady nebyly vůbec, myslíš, že je to tu lepší s holkama, nebo to bylo lepší bez nich? Bez holek tady byl klid. Pořád jsme se smáli a bylo tady veselo. Teď už není veselo? No je, ale míň. A proč myslíš, že je tu míň veselo? Nevím, asi, asi stárneme všichni. A máme každej jiný plány. A jaké máš ty plány? Plány? No, B. mi furt volá (muž s mentálním postižením jezdící do ústavu na prázdniny, v Praze bydlí v chráněném bydlení). Chce, abych šel za ním, abych tady z toho odešel a šel za ním do bytu. Chce se mnou chodit do práce a tak. A bral bys to takhle? Chtěl bys odsud odejít a bydlet sám, chodit do práce? Napsal bych ředitelovi, dal jsem mu obálku mojí, máma chce taky. Nebojíš se trochu, jestli bys to zvládnul? Já vim, no. Máma to taky říká. A kdyby sis mohl vybrat, co bys chtěl dělat, třeba povolání. Já mám rád koně, Tak třeba statek, dělat u koní, tady se taky starám. Lukáši, co máš tady na ústavu nejraději? Tak nejradši mám Marka. S tím jsme kamarádi.

6 A s kým se tady vůbec nekamarádíš? Tedko se furt hádáme s Michalem. A Lukáši, myslíš, že jsi šťastný tady v ústavu? To víš, že jsem šťastnej, ale není to prosté ono, jak to bejvalo. Co by se mělo změnit, aby to bylo ono, cokoli, co bys změnil, abys byl šťastnější? Pan ředitel mi slíbil, až budeš bydlet s B., říkal, až s ním budeš bydlet a chodit do práce, ty hezky maluješ, říkal, uděláme dohodu, budu dělat asi školu malování, já maluju rád, tak si udělám školu asi, budu malovat obrazy. Ředitel říkal, tak uvidíme. A mamka tedy taky chce, abys bydlel sám? No, chce, ona se ptala, co chceš v životě dělat, říkala. Udělám školu a pak uvidím, co dál. Ale jsem tady, tak těžko udělám přijímačky. Já bych rád udělal školu, ale jsou moc těžký přijímačky. Já bych udělal i dvě školy. Dvě? Koňskou školu a pak to malířství. To mě naučil děda a táta, malovat. A jsi raději doma tady nebo doma v Praze? Doma v Praze, já mám mámu rád, můžu chodit s chlapama na pivo, na disko, oni mé vždycky zavolají, že jsme se dlouho neviděli, tady se chodí akorát do cukrárny, to je hrozný. (Klienti, kteří nemají omezení vyplývající z léků, které berou, mohou kdykoli pít pivo, zajít do hospody například po fotbalovém zápase apod., pozn.) Takže nemáš rád, když ti někdo říká, že teď se jde do lesa, teď jedeme na výlet atak? Jo, to mám rád, ale někam jít sám bych chtěl. Myslíš si, že se k tobě lidi chovají jinak, protože bydlíš tady v ústavu? No, teďko se nekoukají divně, ale někdy koukali a byli na mé takoví divný, jiný. A myslíš, že kdybychom šli spolu třeba do restaurace, že by se k tobě chovali jinak než ke mně? Tedko asi ne.teď jsem trochu zdravější, když jsem měl tu ruku. Ve škole se mi furt smáli. Protože máš nemocné ruce? No, mám nemocný ruce a že jsem takovej to, že neumím nic a takový ty věci. Myslíš, že se ti i teď někdo směje? Ne teď už ne. Už ne, no. A chodíš rád mezi lidi? No, chodi m no, ale na mě koukaj. A vadí ti to hodně, když se na tebe někdo kouká? Nevim, co myslej. Takže ti to vadí, protože nevíš, co si myslí, chtěl bys to vědět? Jednou když jsem chodil s Haničkou, jsme šli a oni tak koukali, a nevim. Chtěl bys třeba těm lidem něco říct, když na tebe koukají divně? Nevim co, aby nebyli takoví zlí, aby měli pochopení, že jsme taky lidi a ne takoví jako psi a nekoukali na nás divně, to nemůžu pochopit.

7 Chtěl bys být zdravý? No chtěl bych, jo, mít život s nejlepším kamarádem, jako s B., když tady byl o prázdninách, tak mi trošku pomoh. Jsme kecali a kecali a on mně dal duši, on se smál, já taky, takovej jinej kluk, no. Říkal tak co, pojď se mnou, co tady, tady sis to užil dost, tady to znáš. Budeš se mnou chodit do práce, budem lovit baby. On není tak nemocnej, jako kluci tady. Lukáši, vadí ti třeba, když ti sestřičky nebo my vychovatelky říkáme například, abys šel pomoct s mytím nádobí, abys něco nedělal nebo tak podobně? No, to mi vadí. Takže ti vadí, když si nemůžeš dělat úplně co bys chtěl. Ale je vás tu hodně a nemůžeme být s každým, když to jde, tak můžete dělat co chcete. Jo to jo, ale já myslel, že bude život jinej takovej. A jaký sis myslel, že bude? Že na mě budou koukat jako na normálního zdravého chlapa, nebo nevim. Když jsme šli do Evropy, tak to je takový, ty bohatý na nás koukaj jako nevim co, jako na psy nebo nevim jak. Já bysem chtěl bejt politik Dávám příklad, kdybych byl politik, tak dávám lidem volnost, důchodcům přidávám. Jsem chtěl lidem říct, ať koukaj na svět takovej, jakej je. Lidi na nás s bráchou koukaj, že jsme jiný, brácha špatně mluví (Lukášsám velice špatně artikuluje některé hlásky a spojení hlásek, pro cizího člověka je nesmírně obtížné mu porozumět). Tak na nás koukaj, nevim co myslej si. S mámou jedeme, s bráchou povídáme a furt koukaj na nás. Kdybych byl politik, tak udělám jinej svět. Když byli komunisti, tak to nebylo, auta kradený, babička jde nebo pošťák a někdo je okrade, to nebylo. A jaké jsou tvoje nejbližší plány ted? No, tak na jaře, v létě bych chtěl jít pryč, k B. Pan ředitel řek, tak my s tím něco uděláme. A nestýskalo by se ti po Doubravčanech? Stejskalo, to určitě jo, ale život jde dál. Stejskalo, ale kdybys byla tady jako já, dlouho s nima. Já jsem chtěl mít svůj život, postavit se na vlastní nohy, chodit do práce, vydělávat peníze normálně a to tady nejde. Současné trendy a plány do budoucna V současnosti probíhá mnoho změn. První v řadě je změna jména, cílem je odstranit slovo ústav. V roce 2004 vyzval Magistrát hlavního města Prahy ústav k tomu, aby si zvolil své nové jméno. V roce 2005 proto proběhla celoústavní anketa, při které bylo vybráno nové jméno. Jméno jako takové není podstatné, důležité je to, že součástí nového jména bylo slovo DOMOV. Domov jako místo, kde má každý svůj koutek, kam se může vždycky vracet, kde jsou milující lidé a kde je člověku zkrátka dobře. Jméno není podstatné. Proč? Vzápětí poté, co tato anketa proběhla a jméno bylo vybráno, magistrát je zamítl a nařídil, že se Ústav sociální péče má přejmenovat na Centrum integrovaných služeb.

8 Proč tedy stále hovořím o Ústavu sociální péče? Aby mohlo dojít ke změně jména (řeklo by se - banalita), musí se změnit každá úřední listina, která obsahuje původní název a na které stojí existence a chod ústavu, zřizovací listinou počínaje a razítky konče, nemluvě o smlouvách se zaměstnanci apod. Veškeré tyto změny musí provést zřizovatel zařízení, tedy Magistrát hlavního města Prahy. K definitivní změně názvu by mělo dojít v letošním roce. Vzhledem ke snižování finančních prostředků, které jsou příslušným ministerstvem každoročně přidělovány na provoz ústavu, vyvstává nutnost nalézt přijatelný zdroj peněz, které by pokryly ty náklady na provoz, které již nelze z přidělených prostředků uhradit. Jednou z možností jsou Strukturální fondy EU, jinou různé granty a projekty v rámci ČR. V plánu je momentálně zřízení mobilní pracovní skupiny, která by byla schopná provádět různé jednodušší stavební práce. Její součástí by byl odborný pracovník, vychovatel a dva klienti coby pomocné síly. Jiným plánem je pořízení mrazírenské dodávky, která by pro různé obchody a firmy prováděla rozvoz mražených výrobků. Klienti by zde působili jako závozníci. V pokročilé fázi realizace je i projekt chráněného bydlení. V blízké vsi probíhá rekonstrukce přízemního domku, kde by měl vzniknout domov pro čtyři klienty ústavu. Jsou vybráni čtyři muži, kteří by se nejdéle příští rok měli stát obyvateli nového domova. Neexistuje žádná překážka, která by případně bránila partnerskému soužití dvojic, ale v současné době v ústavu žádná taková dvojice není, proto se počítá s bydlením čtyř mužů. Z chráněného bydlení by klienti měli ve všední den dojíždět do ústavu, kde by měli zajištěnou práci. Zbytek času budou moci trávit dle vlastní chuti a nálady. Zpočátku bude v bydlení zajištěna stálá přítomnost výchovného pracovníka, která se bude postupné omezovat. Nelze předem stanovit přesný plán, podle slov vedení ústavu se budou hledat možnosti a hranice". Pokud se projekt chráněného bydlení skutečně podaří zrealizovat, bude to další krok ke zkvalitnění života obyvatel ústavu, další krok k jejich samostatnosti. Ty tam už jsou naštěstí doby, kdy byli lidé s mentálním postižením v ústavech izolováni od společnosti a jejich práva existovala pouze na papíře. V současnosti se snažíme je co možná nejvíce zapojit do každodenního života. V rámci svých možností se stávají samostatnými a začínají spolurozhodovat o všem, co se jich týká. Chodí do práce, do kina, ale i do hospody. Mohou už i bydlet sami a přestáváme se podivovat nad faktem, že tito lidé navazují i partnerské vztahy. Nejrůznější instituce a organizace dohlížejí na dodržování jejich práv a snaží se jim pomoci, aby i oni své životy naplnili hlubším smyslem. Nazírejme na tyto instituce jako na místa, kde se jejich zaměstnanci snaží vytvořit svým klientům domov.

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

Náš zpravodaj Květen 2015

Náš zpravodaj Květen 2015 Květen 2015 5. a poslední vydání Poslední úvodní slovo Nastal květen, ten básní proslulý máj a zároveň lásky čas... A my vám s malou lítostí na srdci oznamujeme, že vydání, které si právě pročítáte, je

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Individuální plánování průběhu služby - chráněné bydlení Chráněné bydlení Sociální služba Cílem je, aby lidé s poruchou autistického spektra žili co nejběžnějším životem aby byli podle svých možností soběstační

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem

Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pomocné nástroje pro vyhodnocování potřeb dítěte a komunikaci s dítětem Pracovní listy upravil a navrhl Jindřich Racek a kol. Obrázky

Více

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE

1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE Test 4 (lekce 10, 11, 12).../ze 100 bodů 1. Poslouchejte text. Zatrhněte, co je/není pravda. 8 bodů 1. Jana a Šárka plánujou, kam pojedou na dovolenou. ANO NE 2. Jana měla špatnou dovolenou. ANO NE 3.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová

Vyhodnocování potřeb dětí. Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Vyhodnocování potřeb dětí Benešov, 19. 10. 2012 Alena Svobodová Principy vyhodnocování Vyhodnocování je založeno na informacích/znalostech - vývoj dítěte, teorie citové vazby, podpůrné faktory, rizikové

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI

KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI KNIHA O PĚSTOUNSKÉ PÉČI PRO DĚTI Když nemůžeš zůstat doma se svou vlastní rodinou, je stát odpovědný za to, aby o Tebe bylo řádně postaráno a abys měl/a všechny věci, které potřebuješ ke svému životu.

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Malá knížka o Amálce

Malá knížka o Amálce Malá knížka o Amálce Ahoj, jmenuji se Amalthea, ale říkají mi Amálka. Jsem bájná koza, první pěstounka, která se starala o malého Dia, když se o něj nemohla postarat jeho vlastní maminka. Proto podle mne

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. vypracovala: Michaela Dastychová CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ vypracovala: Michaela Dastychová POSLÁNÍ CHB,, žít svobodným, samostatným a zodpovědným způsobem života v běžné společnosti. CHB DOLNÍ BOUSOV byt 2+1: Uţ. Vernerová Uţ. Kout interiér,

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014

SLOVANOVINY. žákovské práce. ze Slovanu 2013/2014 SLOVANOVINY žákovské práce ZŠ SLOVAN slaví 40. výročí ze Slovanu 2013/2014 Třetí číslo k oslavám ZŠ Slovan Pár řádků k zamyšlení..od patnáctileté žákyně naší školy Dětství a dospělost. Co bylo ve škole,

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety

Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Byli jsme v divadle ANEB Malá lekce z etikety Ve středu 20. listopadu 2013 navštívili žáci čtvrté až deváté třídy jesenické divadlo. Divadelní představení Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej v podání

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2010 Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, p. o., středisko Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa, Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, uspterasa@volny.cz,

Více

Den kdy se vrátí láska k nám

Den kdy se vrátí láska k nám Den kdy se vrátí láska k nám obsazení: Tereza Petra Göbelová Petra Tereza Agelová 1. scéna pohoda Proslov DJ karaoke party hard repertoár Podvod, Holky z naší školky, Pohoda, Den kdy se vrátí láska k nám

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

ROAD TO RESPONSIBILITY

ROAD TO RESPONSIBILITY ROAD TO RESPONSIBILITY Road to Responsibility, Inc. (RTR) je nestátní nezisková organizace, která pečuje přibližně o 1000 mentálně postižených klientů v jižní části státu Massachusetts v USA. RTR byla

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb

Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb Informace o poskytovaných službách v Domově pro seniory Vrbno 793 26 Vrbno pod Pradědem, Mnichov 262 Základní činnosti našich služeb 1. Poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního

Více

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY

ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY ZPRÁVA O DOTAZNÍKU PÉČE O SENIORY Jménem TDN si vážíme dotázaných, kteří se věnovali svůj čas vyplněním dotazníku buď formou osobního setkání v bytě či organizaci nebo elektronického dotazníku http://www.survio.com/survey/f/a8q3e2p9w4k0p2j9m

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-27. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-27 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 5 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Tloskov 1 Neveklov 257 56 SLUŽBA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Tloskov 1 Neveklov 257 56 CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Dle zákona č. 108/2006 Sb., 51 IČO: 640841 Zřizovatel: MPSV ČR fax Telefonní spojení: Spojovatelka: 317 740 111 Ředitel: 317 740 101 www.tloskov.cz

Více

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě.

PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE. Jméno Datum. 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. PŘEDLOŽKY, SPOJKY, ČÁSTICE A CITOSLOVCE Jméno Datum 1. Ke stolečku vymysli a dopiš předložky tak, aby byly na správném místě. 2. Vyhledej ve větách předložky a barevně je podtrhni. V rybníku se proháněli

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Slovesa- procvičování

Slovesa- procvičování VY_32_INOVACE_ČJL_558 Slovesa- procvičování Autor: Melanie Hozová Mgr. Použití: 6. 9. ročník Datum vypracování: 6.3. 2013 Datum pilotáže: 22.4.2012 Metodika: Pracovní list slouží k samostatné práci žáků.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013

Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP. Pardubice 2. prosince 2013 Vyhodnocování potřeb dětí umístěných v DOZP Pardubice 2. prosince 2013 Jak vyhodnocování potřeb a situace dítěte může ovlivňit pozitivní změny v jeho životě Vazba Rodina Zdraví Identita Vyhodnocování situace

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

část šestnáctá Střední vrstva

část šestnáctá Střední vrstva část šestnáctá Střední vrstva Na začátku května se letos hodně oteplilo. Do školy se chodilo v kraťasech a v tričku, což stejně při vyučování nepomohlo. Ve třídě bylo horko a dusno. A když paní učitelka

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Do jaké chodíš školy?

Do jaké chodíš školy? .Pohlaví Pohlaví Počet halsů Chlapec Dívka Pohlaví Zhodnocení: Snaha uchovat rovnováhu mezi pohlavím dotazovaných se nám víceméně podařila, i když mužská část populace je zastoupena o něco vyšším počtem

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli.

Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Základní škola Ořech a její KFOŠ Prázdniny utekly jako voda. Ještě poslední kraťoučké ohlédnutí za koncem roku minulého, to už jsme v červnu nestihli. Nebudeme se vracet ke všem červnových akcím, byly

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače.

Naučil jsem se počítač zapnout, spustit internet. Dařilo se mi všechno výborně. Naučil jsem se hledat obrázky a ukládat je do počítače. Celá dnešní hodina byla věnována evaluaci kurzu někteří klienti svá hodnocení nadiktovali, někteří je dokázali napsat sami většinou ve wordu, někteří zvládli i sami poslat emailem: Tito klienti svá hodnocení

Více

Sladký domov. (SWEET HOME) 13. číslo - červen 2012. Poznáváme svět ale doma je také krásně. Letem světem. Poznávat horkou černou afriku

Sladký domov. (SWEET HOME) 13. číslo - červen 2012. Poznáváme svět ale doma je také krásně. Letem světem. Poznávat horkou černou afriku Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov (SWEET HOME) 13. číslo - červen 2012 Poznáváme svět ale doma je také krásně Letem světem Poznávat horkou černou afriku

Více

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu

Dana Koucká. III. ročník. Waldorfské lyceum v Praze. říjen 2010. Zpráva o pobytu na zahraniční škole v Německu Dana Koucká III. ročník Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Stáž byla podpořena z prostředků programu OPPA Waldorfské lyceum v Praze říjen 2010 Zpráva o pobytu na zahraniční

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ

Dan Živna: CO S ODPADY Nikola Komínková CO S ODPADY Dan Živna KONEC SVĚTA Nikola Komínková SÁŇKOVÁNÍ Dan Živna: CO S ODPADY My doma také recyklujeme odpadky. Sbíráme sklo, papír a plasty. Až toho máme moc, tak to odneseme do sběrných nádob. Nádoby se jmenují: SKLO, PLASTY, PAPÍR. My doma ještě třídíme

Více

Dotazník pro děti a mládež - MěK Orlová

Dotazník pro děti a mládež - MěK Orlová 01. 04. 2015 06:56:41 Základní údaje Název výzkumu Dotazník pro děti a mládež - MěK Orlová Autor Knihovna Orlová Jazyk dotazníku Čeština Veřejná adresa dotazníku http://www.survio.com/survey/d/t0w9y2b7c8d7b6d0f

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Kde mohou pracovat lidé s postižením?

Kde mohou pracovat lidé s postižením? Kde mohou pracovat lidé s postižením? 30 Chráněné dílny Lidé s postižením pracují v chráněných dílnách. Většina lidí, kteří pracují v chráněných dílnách jsou lidé s postižením. V chráněné dílně ale také

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy INSTITUT DĚTÍ A MLÁDEŽE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy BAMBIRIÁDA 2004 (ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA) PRAHA, ČERVEN 2004 OBSAH Úvod 3 Anketa Vztahy v rodině, zájem rodičů o děti, hodnoty dětí 4 1. Vztahy

Více

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík

Vonásek k tabuli Milan Kocmánek & Leopold Králík 16 TÝDENÍK ZVLÁŠTNÍ VYDÁNÍ PROSINEC 2007 S šipkovanou se jděte vycpat, pane učiteli, my dneska hrajeme radši šikanovanou! To už je tenhle měsíc třetí poznámka. Tady asi pomůže jedině pořádný výprask. Kde

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Pomáhat lidem s postižením je normální.

Pomáhat lidem s postižením je normální. HELP KLUB, sdružení rodičů a přátel dětí s postižením Pomáhat lidem s postižením je normální. 2014 S úsměvem jde. Jestli jde, nebo jede, o to nejde. Tady jde o úsměv. Pokud budete mít náš kalendář ve své

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE OLOMOUC 13. - 18.7. 2015 Zasíláme doplňující informace o letním soustředění: Datum: od 13.7. 2015 (pondělí) do 18.7.2015 (sobota) Místo konání: Chata JUNIOR, Kunčice 14, Staré

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY

ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY ŠKOLNÍ KLUB - KROUŽKY Ve školním klubu budou opět organizovány nejen kroužky, ale bude i zajištěn dohled nad žáky 4. a 5. třídy (I. oddělení pí. uč. Lucie Špačková) a 2. stupně (II. oddělení pí. uč. Veronika

Více

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ

ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍVZDĚLÁVÁNÍ na období od 1. 3. 2013 do 31. 8. 2013 Mateřská škola Karviná Ráj U Mateřské školy 2/360 ŠKOLNÍ KURIKULUM PODPORY ZDRAVÍ,, Každý den trochu zpívej, tancuj

Více

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku

JANA HOCHMANNOVÁ. Román o krizi středního věku JANA HOCHMANNOVÁ Román o krizi středního věku 12 Novinka Přijíždím domů z práce a manžel sedí u kávy. Spokojeně popíjí nápoj a šibalsky se na mě dívá. Neříká nic, jen mě pozoruje. Nevím, co si o tom mám

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE?

ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? ASPERGERŮV SYNDROM CO TO JE? Brožura pro dospívající s Aspergerovým syndromem PhDr. Lucie Bělohlávková Dostal jsem diagnózu Aspergerův syndrom. V hlavě mi běží řada myšlenek a otázek... Je to některá z

Více

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 )

Monitorovací zpráva č.3 ( 1.6.2007 30.11.2007 ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA KROMĚŘÍŽE, příspěvková organizace Riegrovo náměstí 159, 767 24 KROMĚŘÍŽ IČO : 71 19 34 30, DIČ : CZ 71 19 34 30 Bankovní spojení : Komerční banka a.s. Kroměříž, číslo účtu : 35 73

Více