Představují PROMĚNY JEDNOHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Představují PROMĚNY JEDNOHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE"

Transkript

1 Představují se PROMĚNY JEDNOHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍ PÉČE Od Ústavu sociální péče k Centru integrovaných služeb Martina Pokorná Několik desítek kilometrů od Prahy, ve Středočeském kraji, stojí budova bývalého mlýna. V moderní stavbě by ovšem dnes mlýn hledal asi jen málokdo. Stavení se nachází na okraji malé vísky, je obklopeno lesy a loukami. Je tu přímo božský klid a přesto se tady stále něco děje. Nikdy tu není prázdno a všude se nese hovor a smích obyvatel. Bývalý mlýn totiž dnes slouží jako Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy a muže. Od počátků do dnešní podoby Do roku 1977 mlýn patřil tehdejší Československé televizi a měl sloužit jako rekreační zařízení pro její zaměstnance. Ve zmíněném roce jej však bezúplatně převedla na Správu sociálních služeb hlavního města Prahy. Následovalo deset let bourání a budování, po kterých se mlýn v novém lesku měl stát rekreačním zařízením pro pražské školy, které by jezdily především na školy v přírodě. Přes veškerou snahu však takto koncipované zařízení zůstávalo naprosto nevyužito; proto se v roce 1988 zrodil nápad vybudovat zde týdenní stacionář pro mentálně postižené chlapce. Prvního září 1988 sem tedy nastoupilo čtrnáct chlapců ve věku 14 let. Tehdejší systém počítal s tím, že chlapci zůstanou ve stacionáři do svých 26 let a pak budou umístěni do některého domova důchodců. Nepočítalo se tedy s tím, že chovanci (tehdejší výraz) budou v zařízení žít dlouhodobě. O chlapce se staral především zdravotnický personál, který nad pedagogickým převažoval velmi výrazně. Péče se také v té době zaměřovala spíše na zdravotní stav, vzdělávání stálo na vzdáleném druhém místě. Zásadní změny přišly v roce 1991, kdy prvotné došlo k reorganizaci celého sociálního systému. Zanikla Správa sociálních služeb hlavního města Prahy. Vznikly ústavy s vlastní právní subjektivitou, rozpočtové organizace se svým vedením; naše zařízení dostalo název Ústav sociální péče. V témže roce byla kapacita ústavu zvýšena na 20 chlapců. Program, který byl v té době realizován, bychom mohli nazvat jako zdravotně výchovný. Objevila se myšlenka zřízení jakési třídy, kde by probíhalo vyučování. Třída skutečně v roce 1994 vznikla a vyučování probíhalo individuálně, dle potřeb a možností jednotlivých chovanců. Tato vzdělávací činnost nebyla posvěcena ministerstvem školství (v tom smyslu, že se vyučovalo, ale chovanci nechodili do školy jako instituce, tedy neplnili školní docház-

2 ku). Podotkněme, že chovanci byli v té době již ve věku, který neodpovídá věku školní docházky, takže můžeme o tomto kroku směle hovořit jako o záblesku současného moderního trendu ve vzdělávání (obecně - nejen pokud mluvíme o lidech s mentálním postižením), kterým je celoživotní vzdělávání. Vedle toho se chovanci spolu s personálem starali o chod celého areálu a podíleli se významně na současném vzhledu hlavní budovy i okolí. Vzhledem k intenzivnímu využití byla nezbytná kompletní rekonstrukce celého objektu. Především bylo přistavěno třetí patro s pokoji a tělocvičnou. Kapacita 20 chlapců zůstává ale i nadále beze změny a pobyt je stále možný pouze týdenní. K velkým změnám došlo ve složení zaměstnanců. Postupně začal převažovat pedagogický personál s nutným vzděláním. Jako pracovníci výchovy nastoupili lidé (především ženy) velmi tvořiví, kteří se nebáli zkoušet nové věci. V letech 1997 a 1998 byly postaveny keramická dílna s kruhem a pecí a domek, který slouží jako místo pro práci se sušenými květinami. V té době se začínalo uvažovat o možnosti celoročního pobytu a také o umístění děvčat do ústavu. V roce 1999 proto proběhla zatím poslední velká rekonstrukce, při které se částečně zmodernizovala jihovýchodní část budovy - kuchyně a pracovna vedoucího, a částečně vznikly zcela nové prostory - dvě moderní ložnice a samostatná koupelna a sociální zařízení pro dívky. Kapacita zařízení se tak zvýšila na dvacet osm klientů, což je horní hranice, která se nadále nebude zvedat. Vzhledem k prostorovým a finančním možnostem není realizovatelné, aby měl každý klient svůj vlastní pokoj. Přesto je vyvíjena veškerá snaha, aby bylo bydlení útulné, účelně ale přitom hezky zařízené, a aby spolu klienti bydlící v jednom pokoji vycházeli. Například kamarádi bydlí spolu a také dva bratři, kteří jsou klienty ústavu, mají společný pokoj. V roce 2001 do ústavu nastoupilo šest děvčat, všechna na celoroční pobyt. Někteří ze stávajících klientů přešli z týdenního pobytu na celoroční. V současnosti má ústav 28 klientů, 22 mužů a 6 žen, z toho celkem 15 klientů v celoročním pobytu. V blízké budoucnosti se počítá s postupným navýšením počtu celoročních klientů, a to z důvodů jednak ekonomických, tak i vzhledem k postupně se zhoršujícímu zdravotnímu stavu některých klientů, kteří stále více vyžadují soustavný zdravotnický dohled, případně přímo péči. V roce 2002 se ústav změnil z rozpočtové organizace na organizaci příspěvkovou v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí. Zřizovatelem zařízení je Magistrát hlavního města Prahy. Denní program Každý nový den je zahájen ne vždy vítaným budíčkem kolem púl osmé, po němž následuje oblékání a ranní hygiena. Někteří klienti tyto činnosti zvládají zcela samostatně, jiní potřebují asistenci zdravotní sestry nebo vychovatele. Velmi

3 oblíbenou ranní činností je společná snídaně ve velké jídelně. Za léta fungování ústavu se stal ze společné snídaně zvyk, příležitost pozdravit se, popovídat si, a nikoho by ani nenapadlo, že by to mělo být jinak. Klienti pomáhají při prostírání stolů, nalévání čaje, ale také při sklízení ze stolů a umývání a uklízení nádobí. Každý den je také nutné podle aktuální potřeby rozdělit úkoly na dopoledne, takže se po snídani obvykle rozhoří boj o to, kdo půjde pomáhat do kuchyně, do prádelny, s úklidem, na kom je řada pečovat o koně, který je miláčkem ústavu, kdo půjde zahradničit, komu se chce pracovat v keramické dílné a tak dál. Možností je mnoho. Klienti chodí cvičit do tělocvičny, pracují se suchými květinami, s kůží, zdobí hotovou keramiku speciálními barvami, mohou se podílet na úpravách okolí ústavu. Po dopolední práci je nutné opět prostřít jídelnu ke společnému obědu a po něm znovu vše sklidit ze stolů, nádobí umýt a uklidit. Doba po obědě je ve znamení odpoledního klidu. Klienti mohou být ve svých pokojích, mají možnost si číst nebo poslouchat rádio. Kolem třetí hodiny odpolední klienti svačí, na přání se vaří káva. Zbytek odpoledne je určen nenáročným činnostem jako jsou procházky po vesnici a okolí, v létě sbírání hub, výlety do blízkých i vzdálenějších měst nebo jen osobní zájmové činnosti klientů (malování, vyšívání, sledování televize, kulečník...). Někdy se zorganizuje pěší výlet do blízké restaurace na dobré jídlo, jindy se pořádá táborák spojený s opékáním špekáčků. Novinkou je hudební těleso, které utvořili klienti a hudebně nadaná vychovatelka. V repertoáru jsou písničky všech možných hudebních žánrů. Kapela disponuje moderním zvukovým vybavením a po právu sklízí slávu na všech svých vystoupeních. Klienti se také účastní prodejních akcí, kde jsou nabízeny jejich vlastní výrobky, pravidelně například velikonočních a vánočních trhů v Kolíně, několikrát i v Praze. Prodejní akce jsou chápány jednak jako propagace ústavu jako takového, jednak jako zprostředkování kontaktu lidí bez postižení a klientů ústavu. V neposlední řadě slouží vydělané peníze jako vítané přilepšení. Ti nejlepší soutěží na abilympiádách v Praze v disciplínách: práce s kůží, s keramickou hlínou, aranžování květin, příprava obloženého talíře, volná výtvarná technika a moderní tanec. S pohádkou O dvanácti měsíčkách" sklidili klienti úspěch v Mladé Boleslavi na festivalu divadelních skupin mentálně postižených Slunce svítí všem". Sportovně talentovaní klienti soutěží na speciálních olympiádách především v atletických disciplínách a také na sportovních trenažérech Concept II. Všichni klienti jsou v rámci svých možností samostatní a mohou spolurozhodovat o věcech, které se jich týkají. Za své peníze si mohou koupit co chtějí, například sladkosti, časopisy nebo kazety s hudbou, přičemž ale opět vstupuje do hry ona výchovná složka, kdy se klienti učí hospodařit s penězi.

4 Všemi zaměstnanci ústavu jsou klienti vedeni k soběstačnosti, důraz je kladen na jejich aktivitu a jejich pomoc při běžných každodenních činnostech. I v dospělosti jsou vedeni k učení nových věcí a k upevňování nově nabytých dovedností. Cílem je co nejvíce minimalizovat nudu a nicnedělání, vypěstovat pozitivní vztahy a komunikaci s ostatními a v neposlední řadě také naučit klienty vzájemné spolupráci. Spokojenost se současným stavem mohu dokumentovat rozhovorem vedeným s jedním z nich. Jako partnera pro rozhovor jsem zvolila Lukáše v prvé řadě proto, že se známe celých pět let, má ke mně důvěru, nestydí se ani nebojí přede mnou mluvit. Lukáš byl v ústavu přítomen i v den, kdy jsem ústav navštívila a především souhlasil s tím, že si se mnou popovídá. Vysvětlila jsem mu, proč jsem přijela, jak bude rozhovor probíhat; celý ho natočím na diktafon a pak přepíšu, nemusí mi odpovídat, pokud nebude chtít. Snažila jsem se o doslovný přepis, nespisovné výrazy jsou ponechány záměrné pro autenticitu. Lukáši, už jsme se dlouho neviděli, pověz mi, jak jsi se měl? Dobře. Slyšela jsem, že jste byli někde vystupovat. Jsme byli na Šternberku, jsme dělali šermíře (rytířské vystoupení, pozn.). A líbilo se vaše vystoupení? Bylo tam hodně lidí? Líbilo, no, líbilo, cizinci tam byli. Lukáši, ty máš bratra taky tady v ústavu, máš ještě nějaké sourozence? Mám, no, Aničku, Karolínu (ve skutečnosti to jsou neteře, pozn.), švagr dělá policajta. Anička je sestra? No. A kolik jí je? Je starší nebo mladší? Starší. A co dělá? Chodí do školy už. Už nebo ještě? Do jaké školy chodí? Do druhý třídy. Tak to je ještě malá, ne starší. Karolína je starší. To je taky sestra? (Směje se.) No, taky chodí do školy. A co z ní bude, až vyjde ze školy? Ta, no, jak se to říká, ta co furt nosí šaty, jak choděj po prknách...jako modelku, no. Už drží dietu, jí jenom kornflejky. Ale já je jím taky, ty je nejíš? Jím, ale jenom někdy doma. Doma? A bydlíte jenom s maminkou nebo i s tatínkem, mluvíš hodně o mamince, ale o tatínkovi moc ne. Tatínek umřel, loni, předloni umřel na infarkt. Měl tu, no mrtvici. Tak to se vám asi stýská, byla s ním legrace? No, byla s nim sranda, to jo. Vy bydlíte v Praze, bydlíte v bytě? Ne...no, v bytě. My máme předsíň, kuchyň, televizní halu a pokoje, jeden pokoj, v něm s bráchou jsme dva.

5 Tady v ústavu jste taky oba na jednom pokoji. Doma se hádáte stejně jako tady? Taky někdy jo, ale já ho mám furt rád. Lukáši, když jsi nebyl tady v ústavu, chodil jsi někam do školy? Chodil, v Praze. Víš kde, je škola, jak je Gottwaldova. Do pomocný školy jsem chodil. A jsi v ústavu od začátku, co funguje? No, už jsem tu dlouho, já si ještě pamatuju...(jmenuje klienty, kteří už v ústavu nejsou, ale všichni odešli před rokem či dvěma). Pan K. (současný vedoucí ústavu) tady už dělal pana vedoucího nebo ještě pana učitele? Učitele tu dělal a dělali jsme s nim, takový jak jsou ty nemocný děti, počítadla a počítali jsme. To nás tady bylo málo ještě. To tady ještě nebyly holky. Ale vy jste dělali nějaké úpravy kolem ústavu, že? No, tady nebyl rybník, taková džungle, stáj jsme museli postavit a tam co bydlí Jitka (zahradnická a aranžérská dílna, pozn.) tam byly prasata, to se muselo zbourat a tam jsme postavili domeček. To tady byl bagr, velkej bagr a náklaďáky. A jak se snášíte s bráchou na jednom pokoji teď, když jsi měl předtím pokoj jen pro sebe? Dobře, nám to klape dobře. Lukáši, vzpomeneš si, kteří kluci tu byli, když jsi sem nastoupil? Kuba, ten teda nebyl zlobívej, teďje strašně zlobívej, a Petr, ten uměl všechno, počty, psát, hokej hrál a teď neumí nic. Ten byl šikovnej. Ale holky tady nebyly vůbec, myslíš, že je to tu lepší s holkama, nebo to bylo lepší bez nich? Bez holek tady byl klid. Pořád jsme se smáli a bylo tady veselo. Teď už není veselo? No je, ale míň. A proč myslíš, že je tu míň veselo? Nevím, asi, asi stárneme všichni. A máme každej jiný plány. A jaké máš ty plány? Plány? No, B. mi furt volá (muž s mentálním postižením jezdící do ústavu na prázdniny, v Praze bydlí v chráněném bydlení). Chce, abych šel za ním, abych tady z toho odešel a šel za ním do bytu. Chce se mnou chodit do práce a tak. A bral bys to takhle? Chtěl bys odsud odejít a bydlet sám, chodit do práce? Napsal bych ředitelovi, dal jsem mu obálku mojí, máma chce taky. Nebojíš se trochu, jestli bys to zvládnul? Já vim, no. Máma to taky říká. A kdyby sis mohl vybrat, co bys chtěl dělat, třeba povolání. Já mám rád koně, Tak třeba statek, dělat u koní, tady se taky starám. Lukáši, co máš tady na ústavu nejraději? Tak nejradši mám Marka. S tím jsme kamarádi.

6 A s kým se tady vůbec nekamarádíš? Tedko se furt hádáme s Michalem. A Lukáši, myslíš, že jsi šťastný tady v ústavu? To víš, že jsem šťastnej, ale není to prosté ono, jak to bejvalo. Co by se mělo změnit, aby to bylo ono, cokoli, co bys změnil, abys byl šťastnější? Pan ředitel mi slíbil, až budeš bydlet s B., říkal, až s ním budeš bydlet a chodit do práce, ty hezky maluješ, říkal, uděláme dohodu, budu dělat asi školu malování, já maluju rád, tak si udělám školu asi, budu malovat obrazy. Ředitel říkal, tak uvidíme. A mamka tedy taky chce, abys bydlel sám? No, chce, ona se ptala, co chceš v životě dělat, říkala. Udělám školu a pak uvidím, co dál. Ale jsem tady, tak těžko udělám přijímačky. Já bych rád udělal školu, ale jsou moc těžký přijímačky. Já bych udělal i dvě školy. Dvě? Koňskou školu a pak to malířství. To mě naučil děda a táta, malovat. A jsi raději doma tady nebo doma v Praze? Doma v Praze, já mám mámu rád, můžu chodit s chlapama na pivo, na disko, oni mé vždycky zavolají, že jsme se dlouho neviděli, tady se chodí akorát do cukrárny, to je hrozný. (Klienti, kteří nemají omezení vyplývající z léků, které berou, mohou kdykoli pít pivo, zajít do hospody například po fotbalovém zápase apod., pozn.) Takže nemáš rád, když ti někdo říká, že teď se jde do lesa, teď jedeme na výlet atak? Jo, to mám rád, ale někam jít sám bych chtěl. Myslíš si, že se k tobě lidi chovají jinak, protože bydlíš tady v ústavu? No, teďko se nekoukají divně, ale někdy koukali a byli na mé takoví divný, jiný. A myslíš, že kdybychom šli spolu třeba do restaurace, že by se k tobě chovali jinak než ke mně? Tedko asi ne.teď jsem trochu zdravější, když jsem měl tu ruku. Ve škole se mi furt smáli. Protože máš nemocné ruce? No, mám nemocný ruce a že jsem takovej to, že neumím nic a takový ty věci. Myslíš, že se ti i teď někdo směje? Ne teď už ne. Už ne, no. A chodíš rád mezi lidi? No, chodi m no, ale na mě koukaj. A vadí ti to hodně, když se na tebe někdo kouká? Nevim, co myslej. Takže ti to vadí, protože nevíš, co si myslí, chtěl bys to vědět? Jednou když jsem chodil s Haničkou, jsme šli a oni tak koukali, a nevim. Chtěl bys třeba těm lidem něco říct, když na tebe koukají divně? Nevim co, aby nebyli takoví zlí, aby měli pochopení, že jsme taky lidi a ne takoví jako psi a nekoukali na nás divně, to nemůžu pochopit.

7 Chtěl bys být zdravý? No chtěl bych, jo, mít život s nejlepším kamarádem, jako s B., když tady byl o prázdninách, tak mi trošku pomoh. Jsme kecali a kecali a on mně dal duši, on se smál, já taky, takovej jinej kluk, no. Říkal tak co, pojď se mnou, co tady, tady sis to užil dost, tady to znáš. Budeš se mnou chodit do práce, budem lovit baby. On není tak nemocnej, jako kluci tady. Lukáši, vadí ti třeba, když ti sestřičky nebo my vychovatelky říkáme například, abys šel pomoct s mytím nádobí, abys něco nedělal nebo tak podobně? No, to mi vadí. Takže ti vadí, když si nemůžeš dělat úplně co bys chtěl. Ale je vás tu hodně a nemůžeme být s každým, když to jde, tak můžete dělat co chcete. Jo to jo, ale já myslel, že bude život jinej takovej. A jaký sis myslel, že bude? Že na mě budou koukat jako na normálního zdravého chlapa, nebo nevim. Když jsme šli do Evropy, tak to je takový, ty bohatý na nás koukaj jako nevim co, jako na psy nebo nevim jak. Já bysem chtěl bejt politik Dávám příklad, kdybych byl politik, tak dávám lidem volnost, důchodcům přidávám. Jsem chtěl lidem říct, ať koukaj na svět takovej, jakej je. Lidi na nás s bráchou koukaj, že jsme jiný, brácha špatně mluví (Lukášsám velice špatně artikuluje některé hlásky a spojení hlásek, pro cizího člověka je nesmírně obtížné mu porozumět). Tak na nás koukaj, nevim co myslej si. S mámou jedeme, s bráchou povídáme a furt koukaj na nás. Kdybych byl politik, tak udělám jinej svět. Když byli komunisti, tak to nebylo, auta kradený, babička jde nebo pošťák a někdo je okrade, to nebylo. A jaké jsou tvoje nejbližší plány ted? No, tak na jaře, v létě bych chtěl jít pryč, k B. Pan ředitel řek, tak my s tím něco uděláme. A nestýskalo by se ti po Doubravčanech? Stejskalo, to určitě jo, ale život jde dál. Stejskalo, ale kdybys byla tady jako já, dlouho s nima. Já jsem chtěl mít svůj život, postavit se na vlastní nohy, chodit do práce, vydělávat peníze normálně a to tady nejde. Současné trendy a plány do budoucna V současnosti probíhá mnoho změn. První v řadě je změna jména, cílem je odstranit slovo ústav. V roce 2004 vyzval Magistrát hlavního města Prahy ústav k tomu, aby si zvolil své nové jméno. V roce 2005 proto proběhla celoústavní anketa, při které bylo vybráno nové jméno. Jméno jako takové není podstatné, důležité je to, že součástí nového jména bylo slovo DOMOV. Domov jako místo, kde má každý svůj koutek, kam se může vždycky vracet, kde jsou milující lidé a kde je člověku zkrátka dobře. Jméno není podstatné. Proč? Vzápětí poté, co tato anketa proběhla a jméno bylo vybráno, magistrát je zamítl a nařídil, že se Ústav sociální péče má přejmenovat na Centrum integrovaných služeb.

8 Proč tedy stále hovořím o Ústavu sociální péče? Aby mohlo dojít ke změně jména (řeklo by se - banalita), musí se změnit každá úřední listina, která obsahuje původní název a na které stojí existence a chod ústavu, zřizovací listinou počínaje a razítky konče, nemluvě o smlouvách se zaměstnanci apod. Veškeré tyto změny musí provést zřizovatel zařízení, tedy Magistrát hlavního města Prahy. K definitivní změně názvu by mělo dojít v letošním roce. Vzhledem ke snižování finančních prostředků, které jsou příslušným ministerstvem každoročně přidělovány na provoz ústavu, vyvstává nutnost nalézt přijatelný zdroj peněz, které by pokryly ty náklady na provoz, které již nelze z přidělených prostředků uhradit. Jednou z možností jsou Strukturální fondy EU, jinou různé granty a projekty v rámci ČR. V plánu je momentálně zřízení mobilní pracovní skupiny, která by byla schopná provádět různé jednodušší stavební práce. Její součástí by byl odborný pracovník, vychovatel a dva klienti coby pomocné síly. Jiným plánem je pořízení mrazírenské dodávky, která by pro různé obchody a firmy prováděla rozvoz mražených výrobků. Klienti by zde působili jako závozníci. V pokročilé fázi realizace je i projekt chráněného bydlení. V blízké vsi probíhá rekonstrukce přízemního domku, kde by měl vzniknout domov pro čtyři klienty ústavu. Jsou vybráni čtyři muži, kteří by se nejdéle příští rok měli stát obyvateli nového domova. Neexistuje žádná překážka, která by případně bránila partnerskému soužití dvojic, ale v současné době v ústavu žádná taková dvojice není, proto se počítá s bydlením čtyř mužů. Z chráněného bydlení by klienti měli ve všední den dojíždět do ústavu, kde by měli zajištěnou práci. Zbytek času budou moci trávit dle vlastní chuti a nálady. Zpočátku bude v bydlení zajištěna stálá přítomnost výchovného pracovníka, která se bude postupné omezovat. Nelze předem stanovit přesný plán, podle slov vedení ústavu se budou hledat možnosti a hranice". Pokud se projekt chráněného bydlení skutečně podaří zrealizovat, bude to další krok ke zkvalitnění života obyvatel ústavu, další krok k jejich samostatnosti. Ty tam už jsou naštěstí doby, kdy byli lidé s mentálním postižením v ústavech izolováni od společnosti a jejich práva existovala pouze na papíře. V současnosti se snažíme je co možná nejvíce zapojit do každodenního života. V rámci svých možností se stávají samostatnými a začínají spolurozhodovat o všem, co se jich týká. Chodí do práce, do kina, ale i do hospody. Mohou už i bydlet sami a přestáváme se podivovat nad faktem, že tito lidé navazují i partnerské vztahy. Nejrůznější instituce a organizace dohlížejí na dodržování jejich práv a snaží se jim pomoci, aby i oni své životy naplnili hlubším smyslem. Nazírejme na tyto instituce jako na místa, kde se jejich zaměstnanci snaží vytvořit svým klientům domov.

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení Život s podporou Podpora samostatného bydlení Každý člověk má mít možnost žít život podle svých představ Bydlet tam kde chce a s tím, koho si vybral a je mu s ním dobře Co je služba Podpora samostatného

Více

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno

Asistenční služba sv. Rafaela Diecézní charita Brno Co to je osobní asistence? Diecézní charita Brno Příručka pro zájemce o službu osobní asistence OSOBNÍ ASISTENCE je služba, která pomáhá, když někdo potřebuje pomoc. Pomáhá každý den, pomáhá u člověka

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/

*Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Třída 1.Pš /6.,7.,8.,9.,/ *Celkem žáků -8 *Dívky 6 *Chlapci -2 *Seznam : Jana, Radek, Reneta, Nikola, Květa, Emil, Petra, Kristina *Paní učitelka Anna * * * *Renata je dobrá kámoška. *Má ráda pracovní

Více

Anketa pro žáky soubor otázek

Anketa pro žáky soubor otázek Anketa pro žáky soubor otázek Nabídka všech otázek nástroje pro základní školu MOTIVACE: Co je pro Tebe ve škole důležité? Co by Ti měla škola pomoci dosáhnout? naučit se co jvíce připravit se na přijímací

Více

Televizní expert. Michael Sodomka

Televizní expert. Michael Sodomka Televizní expert Michael Sodomka AKT I Scéna 1 Prázdná hospoda, pouze hospodský stojí za barem, vchází druhý muž, Karlík, míří za hospodským. Nazdar! Čau, Karliku. Moc plno tu teda nemáš. No nemám. Co

Více

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let

KIDSCREEN-52. Dotazník o zdraví pro děti a mládež. Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let KIDSCREEN-52 Dotazník o zdraví pro děti a mládež Verze pro děti a dospívající od 8 do 18 let Page 1 of 7 Dobrý den, Datum: Měsíc Rok Jak se ti daří? Jak se cítíš? Rádi bychom se to od tebe dozvěděli. Přečti

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2012 Rok 2012 se v Domově pro osoby se zdravotním postižení Severní Terasa dotýkal zejména dvou oblastí - jednou z nich

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Individuální plánování průběhu služby - chráněné bydlení Chráněné bydlení Sociální služba Cílem je, aby lidé s poruchou autistického spektra žili co nejběžnějším životem aby byli podle svých možností soběstační

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně

Výsledky hodnocení školy žáky 1. stupně Výsledky hodnocení školy žáky. stupně. Jsi kluk 0 holka 50. Do školy chodíš rád? ANO, vždy7 Většinou ANO8 Většinou NE NE, nikdy7. Každý ve tvé třídě má svého kamaráda ( kamarády)? ANO 66 NE. Máš na výběr

Více

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova

Stěhuji se. Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Stěhuji se Knížka, která má dětem pomoci připravit se na přechod do nového domova Vzkaz dětem Tato knížka je tvoje. Kresli a zapisuj si do ní vše, co tě napadne a na co se chceš zeptat. Vzkaz rodičům a

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností

Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností Vzdělávací kurz pro přípravu vůdčích osobností 20. dubna 2012 Břevnov, 18. března 2012 1 Třídění důležitého z pohledu člověka Co mědrží nad vodou, co mězajímá, posiluje, co bych chtěl/a Po ránu hrnek kávy

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Potřebujeme být mezi lidmi

Potřebujeme být mezi lidmi 9. konference Pracujeme společně Potřebujeme být mezi lidmi Ostrava 11. 11. 2014 Čtyřlístek centrum pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace Zřizovatel statutární město Ostrava

Více

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání

Někteří lidé ho charakterizují jako věčného kluka. Souhlasíš s nimi? A co z toho pro tebe vyplývalo? Teda kromě toho užívání Ale já jsem se chtěla o Jirkovi Hrzánovi dozvědět něco bližšího. Tak jsem o něm začala psát sama. No, sama jak se to vezme. Pročetla jsem dostupné materiály, ale především jsem na něj nechala vzpomínat

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek

Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb. Mám svůj plán. Jiří Sobek Příručka o individuálním plánování pro uživatele sociálních služeb Mám svůj plán Jiří Sobek Praha, 2012 Co je individuální plánování Každý člověk, který využívá sociální službu, má svůj individuální plán.

Více

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Hodnocení roku 2015 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Tak jako rok 2014 i rok 2015 byl pro všechny obyvatele i zaměstnance Domova pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa

Více

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI

1 NA CHALUPU, KAM NECHCI 1 NA CHALUPU, KAM NECHCI Za výzo jsem dostal od mámy a Richarda Nintendo. Chtěl jsem ho nechat doma, aby bylo jasný, že si mě za dárek, i když je suprovej, nemůžou koupit. Stejně to vymyslel on, mamka

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM

Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků. Veselé zoubky. přednáška společnosti drogerie DM Přednáška prvňáčkům 1.B o čištění zoubků Veselé zoubky přednáška společnosti drogerie DM Davídek z 1.B se nám svěřil, jak se mu líbila přednáška o čištění zoubků. Ptala jsem se ho, jestli se mu akce líbila.

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ

DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DOTAZNÍK K POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PODPORA SAMOSTATNÉHO BYDLENÍ DATUM PŘIJETÍ DOTAZNÍKU: ČÍSLO JEDNACÍ:. 1. OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE: Jméno a příjmení : Datum narození: Státní příslušnost: Trvalé bydliště:

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor.

Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. Pana školníka se ptali Martin Kubík a Jakub Gregor. 1. Máte rád svoje povolání? Proč? - pro svoji pestrost a i určitou volnost volby pořadí této práce - možnosti tvůrčí práce - a pod. 2. Jak dlouho děláte

Více

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ

Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ Radomír Hanzelka AGENTURA OSIRIS KNIHA DRUHÁ 1 Copyright Radomír Hanzelka, 2013 www.radomirhanzelka.cz Všechna práva vyhrazena Vytiskla a vydala: Nová Forma s.r.o. www.novaforma.cz Vydání první ISBN 2

Více

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124

KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 TLOSKOV KONTAKT: NAKLÁDALOVÁ ŠÁRKA, TELEFON: 317 740 124 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámek, vlevo za výtahem. Jsou zde 3 prostorné

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

Garance poskytovaných služeb v chráněném bydlení Berenika pro zájemce

Garance poskytovaných služeb v chráněném bydlení Berenika pro zájemce Garance poskytovaných služeb v chráněném bydlení Berenika pro zájemce Co mi chráněné bydlení nabízí V chráněném bydlení mohu bydlet, když: mi bylo 18 let mám nějaké postižení bydlím ve Vysokém Mýtě nebo

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče. Příloha č. 2 : Dotazník pro děti. Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 : Dotazník pro rodiče Příloha č. 2 : Dotazník pro děti Příloha č. 3 : Otázky k rozhovorům s dětmi Příloha č. 4 : Žádost o souhlas s vyplněním dotazníku Příloha č. 1 - Dotazník

Více

část sedmá Silvestrovský výlet

část sedmá Silvestrovský výlet část sedmá Silvestrovský výlet Poslední ministrantská schůzka přinesla ještě jedno překvapení. Štěpán přišel s nápadem, že by mohli vyjet společně na Silvestra na Vysočinu lyžovat. Společně ovšem znamenalo

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ

P R A C O V N Í L I S T Domácí mazlíčci. Domácí mazlíčci stupeň ZŠ 10 1. stupeň ZŠ PL-1 1. stupeň ZŠ 11 PL-2 Pes Kočka Morče Křeček Rybičky Želva Chameleon Králík Papoušek 12 1. stupeň ZŠ PL-3a Druh zvířete: Popis (věk, velikost, barva, tvar těla, dovednosti ) Potrava:

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

22. základní škola Plzeň

22. základní škola Plzeň 22. základní škola Plzeň Třída: 7. A Jméno: Lenka Hirmanová Datum:29. 11. 2008 1 Skoro každý měl ve školce stejný sen, co by chtěl dělat Jako malá jsem měla různé zájmy, i když některé se moc nezměnily.

Více

VOLNOČASOVÉ CENTRUM OPATOV

VOLNOČASOVÉ CENTRUM OPATOV VOLNOČASOVÉ CENTRUM OPATOV Mgr. Jana Kovářová 29. 2. 2012 Tento projekt vychází z průzkumu potřeb a zájmů obyvatel Opatova. Volnočasové centrum v mém pojetí má především: OSLOVIT širokou veřejnost pestrou

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2013 Začátek roku 2013 se nesl v duchu plánování rekonstrukce pavilonu A. Na tomto pavilonu je plánováno vybudovat dvě

Více

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí.

ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. ČERVEN Pátek Pro mě jsou letní prázdniny v podstatě tři měsíce výčitek svědomí. Jenom proto, že je hezky, každý čeká, že budete venku a skotačitˮ nebo tak něco. A když venku netrávíte každou vteřinu, hned

Více

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger

Příběhy našich sousedů. Božena Klusáková. Scénář k hlasové reportáži. Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Příběhy našich sousedů Božena Klusáková Scénář k hlasové reportáži Zpracovali: žáci z 9. A Tereza Záhrobská, Marie Součková, Daniel Bromberger Pedagogické vedení: Mgr. Radka Hodačová Škola: ZŠ Jana Ámose

Více

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY

VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY VSTUPNÍ DOTAZNÍK PRO ZÁJEMCE O POBYT A SOCIÁLNÍ SLUŽBY Zájemce Jméno a příjmení: Datum narození: Adresa: Telefon: Rodiče nebo zákonní zástupci Jméno a příjmení: Adresa: Zaměstnání: Telefon: Typ služby,

Více

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni.

To se opravdu muselo? No, tak chodili všichni až na jednu spolužačku, jejíž rodina měla hospodářství, jinak všichni. 1 Pro svůj projekt jsem si vybrala svoji maminku. Je jí 37 let, pochází z Podkrkonoší z malé vesničky Havlovice, kde od šesti do dvanácti let navštěvovala tamní mateřkou a základní školu. Ve dvanácti letech

Více

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková

22. Základní škola Plzeň. Až já budu velká. Třída: 7. B. Datum: 8. 12. 2008. Jméno: Kamila Šilhánková 22. Základní škola Plzeň Až já budu velká Třída: 7. B Datum: 8. 12. 2008 Jméno: Kamila Šilhánková V pěti letech jsem onemocněla zánětem ledvin a ležela jsem v nemocnici u svatého Jiří. Byla tam veliká

Více

Poslání, aneb proč tu jsme

Poslání, aneb proč tu jsme 1 Poslání, aneb proč tu jsme Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež usiluje o to, aby byli školáci a mladí lidé samostatní, znali svá práva a povinnosti, vyhýbali se drogám a kriminalitě, smysluplně trávili

Více

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou.

No, jednou jsem takhle poprvé snědla moc třešní a pak jsem to zapila vodou. 40.V Ý S T U P Eva, Bára (EVA s BÁROU stojí na lávce, hraje Bářin magnetofon) Mami, byla jsi taky někdy takhle zamilovaná? Nemyslím do táty, myslím úplně poprvé? První láska! Když jsi cítila, že je to

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

O pracovní rehabilitaci

O pracovní rehabilitaci ÚŘAD PRÁCE O pracovní rehabilitaci Těžké slovo: pracovní rehabilitace Když je člověk osobou se zdravotním postižením, mám právo na pracovní rehabilitaci. Pracovní rehabilitace je služba úřadu práce. Pomůže

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče

Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče Recenze klientů Lůžkového oddělení následné péče r. 2015 - Zdravotnický personál dělá vše pro to, aby pacient opět dostal chuť do života podle stávajících možností. - Dodržování doby návštěv. Ve 14 hod.

Více

VY_12_INOVACE_ČT_II/1.05

VY_12_INOVACE_ČT_II/1.05 Kód DUM : VY_12_INOVACE_ČT_II/1.05 Škola: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace Polenská 162 / 4, 588 12 Dobronín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3541 Název projektu: Inovace

Více

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium

3. Jakou školu navštěvuješ? a) základní školu b) osmileté gymnázium 20. Přílohy příloha č. 1 - Dotazník 1. Zaškrtni, jakého jsi pohlaví. a) žena b) muž 2. Zaškrtni, kolik je ti let. a) méně než 10 b) 10 let c) 11 let d)12 let e) 13 let f) 14 let g) 15 let a více 3. Jakou

Více

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON:

KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: TLOSKOV KONTAKT: NOVOTNÁ ALENA, TELEFON: 317 740 128 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek. Přístup je zcela bezbariérový (výtah).

Více

Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04

Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04 Moje rodina VY_12_INOVACE_PRV.123.04 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma:Moje rodina Podtéma:rodina, členové rodiny, život v rodině, svátky, narozeniny, bydlení udržování

Více

Co by chtěli změnit na Očku?

Co by chtěli změnit na Očku? Letos tvoří Očko 8. třída jsme velice kreativní a zábavní a doufáme, že se vám to bude líbit. A to jsme my: Kristýna Menšíková Hana Staniszová Lucie Válková Anna Šamajová Tereza Niemczyková Martina Berešová

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky

Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Plán výchovy a péče ve Veřejné dětské skupině Želvičky Vznik a provoz veřejné dětské skupiny Želvičky CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001664 Adresa zařízení: Karla Šebora 3, 250 01 Brandýs nad Labem Provozovatel:

Více

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto.

Chci vás obeznámit s našimi hospodářskými novinkami. Blíží se zima a před námi vyvstala nutnost udělat přístřešek pro auto. Drazí přátelé! Vážená ARCHO!! Jsem tomu velmi ráda, že my, resp. naše služba, máme tak skvělé přátele v Čechách! Jsme ohromně vděčni za vaše modlitby, za vaši pomoc pro nás! Naše děti jsou oblečeny, obuty,

Více

6. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Žádost o provedení pedagogického výzkumu na škole

6. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Žádost o provedení pedagogického výzkumu na škole 6. SEZNAM PŘÍLOH: Příloha č. 1 Žádost o provedení pedagogického výzkumu na škole Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Příloha č. 5 Informovaný souhlas rodičů Dotazník 1. společná část Dotazník pro žáky

Více

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 -

PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - PODROBNÉ VYHODNOCOVÁNÍ POTŘEB DĚTÍ Podpůrný nástroj pro pracovníky DÍTĚ V INSTITUCI - 1 - INFORMACE O UMÍSŤENÍ Popište, jak a kde probíhalo setkání s dítětem. Jak dlouho je dítě umístěno v zařízení., kde

Více

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení

DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení Podpora samostatného bydlení - dotazník 1 DOTAZNÍK ke zjištění schopnosti zvládat samostatné bydlení jméno a příjmení. datum narození. trvalé bydliště... Údaje uvedené v žádosti považuje MPS Louny za důvěrné

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející. 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné JÁ MOJE ŠKOLA vyhodnocení TŘÍDA 1.(odpovídalo 13 žáků) ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zakroužkujte odpověď: 1 ano/výborné 2 většinou ano/dobré 3 občas/ucházející VZTAH KE ŠKOLE 4 většinou ne /nezáživné 5 vůbec ne/nepříjemné

Více

3Jak. Mach a Šebestová. udělali z dědečka Tarzana

3Jak. Mach a Šebestová. udělali z dědečka Tarzana 24 3Jak Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana Jak a Mach a Šebestová udělali z dědečka Tarzana Jednou se babička chystala do nemocnice na kontrolu žlučníku a hned u snídaně povídá dědečkovi, oškrábej

Více

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina

Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice. Moje rodina Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice Moje rodina Jméno a příjmení: Michaela Želichovská Třída: 5. A Školní rok: 2014/2015 Garant / konzultant: Roman Kotlář ml. Datum odevzdání: 23.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

DOMOVNÍ ŘÁD DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TÝDENNÍ STACIONÁŘ

DOMOVNÍ ŘÁD DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TÝDENNÍ STACIONÁŘ DOMOVNÍ ŘÁD DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM TÝDENNÍ STACIONÁŘ Domovní řád jsou pravidla. Podle pravidel se chová klient i personál. V domově žijí lidé, kteří potřebují v životě pomáhat a radit.

Více

Dotazník - pro uživatele

Dotazník - pro uživatele Dotazník - pro uživatele Vážení uživatelé, připravili jsme pro Vás dotazník, abychom zjistili, zda plníme Veřejný závazek (poslání organizace, cíle organizace, zásady práce), který jsme si stanovili a

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

Camphill na soutoku Kdo jsme?

Camphill na soutoku Kdo jsme? Camphill na soutoku Kdo jsme? Jsme společenství žijící a pracující ve vsi České Kopisty, které pro ty, kteří by tady s námi chtěli bydlet a pracovat, poskytuje také komunitní chráněné bydlení a centrum

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ:

SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: SOCIÁLNĚ TERAPEUTICKÉ DÍLNY Domov pod hradem Žampach, IČ: 00854271 POPIS REALIZACE SLUŽBY (podle stavu k 01. 10. 2016) POSKYTOVATEL ADRESA SLUŽBY SOCIÁLNÍ SLUŽBA KAPACITA KONTAKT Domov pod hradem Žampach,

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36

meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_ indd :42:36 meander MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 3 06.09.2016 11:42:36 MEANDER_Maaičin_deníček_BLOK_06092016.indd 4 06.09.2016 11:42:36 MYSLÍŠ, ŽE SI MOJE KAMARÁDKY PŘEDSTAVUJÍ, ŽE SE MNOU MAJÍ SEX?

Více

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123

KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 TLOSKOV KONTAKT: ČAPKOVÁ LUDMILA, TELEFON: 317 740 123 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v přízemí hlavní budovy - Zámku. Prostory jsou zcela bezbariérové.

Více

Červenec prázdninový provoz

Červenec prázdninový provoz Červenec prázdninový provoz Začínají týdny zaslouženého odpočinku dovolená. Sluníčko vysílá hřejivé paprsky na všechny strany. Počasí vskutku odpovídá letnímu času. V SPR se vyhodnocují pololetní výsledky,

Více

Příloha D: Informovaný souhlas pro vedení dětského domova. Příloha E: Informovaný souhlas pro děti z dětského domova

Příloha D: Informovaný souhlas pro vedení dětského domova. Příloha E: Informovaný souhlas pro děti z dětského domova SEZNAM PŘÍLOH Příloha A: Zadání diplomové práce Příloha B: Schéma rozhovoru pomocí návodu Příloha C: Příklady realizovaných rozhovorů Příloha D: Informovaný souhlas pro vedení dětského domova Příloha E:

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017

ETICKÝ KOMPAS 2016/2017 Bylo to super! Skvělá lektorka, skvělé aktivity. Doporučuji. Velmi se mi líbily obě etické dílny. Přidala bych tam ještě nějaké hry. Paní Dana byla velmi sympatická a legrační. Nejvíce mě zaujaly Předsudky.

Více

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík

David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík David Vošický Jiří Nenáhlo Adam Borek Lukáš Kubík Taneční Asi všichni víte, co to jsou taneční. Málokdo ale ví, že chodíme na předtaneční. I když já osobně v této věci rozdíl nevidím. Jelikož ve čtvrtek

Více

Třebechovice pod Orebem

Třebechovice pod Orebem Třebechovice pod Orebem Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz Chci žít v místě, kde to znám poskytnout bydlení dospělým

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Přepis rozhovorů s klienty Steve a Insoo 4-6 září 1995 Praha

Přepis rozhovorů s klienty Steve a Insoo 4-6 září 1995 Praha Přepis rozhovorů s klienty Steve a Insoo 4-6 září 1995 Praha 1 Insoo a Vráťovi klienti, 4/9/95 P: Vy jste řekla něco velmi důležitého. A to bylo to, že kdybyste to měla udělat podle svého, že byste nikam

Více

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost

Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost Právo na život v komunitě je jednou z klíčových podmínek občanství. Chceme upozornit na důležitost občanství. Mnoho lidí toto právo nemá možnost naplnit. Politici, úředníci a často ani poskytovatelé sociálních

Více

Babička je už upravená, lehce nasnídaná a modlí se pod křížem a obrazem Panny Marie. Dobrý den, zdraví Mirka. Copak se stalo? diví se babička, že k

Babička je už upravená, lehce nasnídaná a modlí se pod křížem a obrazem Panny Marie. Dobrý den, zdraví Mirka. Copak se stalo? diví se babička, že k Záměna a změna Jsou dny, ve kterých je v nemocnici pohoda. Primář se usmívá, je samý vtip, srší průpovídkami. Dnešek však k takovým dnům ani zdaleka nepatří. Primář je hned od rána se vším nespokojený.

Více

Volný čas a sportování

Volný čas a sportování Volný čas a sportování Žáci 7. tříd ZŠ a 2. ročníků osmiletých gymnázií (2012) Tento dotazník je součástí výzkumu, který právě provádí studenti sociologie Fakulty sociálních věd UK v Praze. Zajímá nás,

Více