Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR"

Transkript

1 Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR člen sítě Enterprise Europe Network Vinohradská 46, Praha 2 tel.: ,

2 Přehled druhů víz České krátkodobé vízum (letištní vízum, průjezdní vízum) pouze do vypršení platnosti Jednotné schengenské vízum typu A (letištní průjezdní vízum) pouze pro průchod neshengenskou tranzitní zónou na letišti pro jeden vstup (pouze 1 země); pro 2 vstupy (tranzit při cestě tam i zpět); pro více vstupů (více průjezdů, 3 měsíce)

3 Přehled druhů víz (pokr.) Jednotné schengenské vízum typu B (průjezdní vízum) tranzit přes území, max. 5 dní pro jeden vstup (doba průjezdu max. 5 dní, lze odložit odjezd o max. 7 dní); pro 2 vstupy (platnost = den odjezdu+max. 6 měsíců, doba průjezdu max. 5 dní); pro více vstupů (platnost = den odjezdu+max. 6 měsíců, doba průjezdu max. 5 dní)

4 Přehled druhů víz (pokr.) České krátkodobé vízum pouze do vypršení platnosti vstup, pobyt a cestování pouze po území ČR po dobu max. 90 dnů lze vydat jako jednovstupné či pro více vstupů Jednotné schengenské vízum typu C krátkodobé vízum pro pobyt max. 90 dnů během 6 měsíců ode dne 1. vstupu na území Schengenu

5 Přehled druhů víz (pokr.) jednovstupné doba platnosti ode dne odjezdu, lhůta=den odjezdu+délka pobytu+dodatečná lhůta 14 dnů délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů během 6 měsíců pro 2 a více vstupů doba platnosti ode dne odjezdu+max. 6 měsíců na základě předložených dokladů délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů během 6 měsíců, délka pobytu je součtem všech délek pobytu Jednotné schengenské hromadné vízum

6 Přehled druhů víz (pokr.) Vízum s omezenou územní platností výjimečně pouze pro některé země Schengenu Dlouhodobé vízum typu D vízum k pobytu nad 90 dnů umožňuje vstup, pobyt a vycestování z území daného státu pouze (max. 5denní tranzit) přes území jiných států ve směru do ČR

7 Přehled druhů víz (pokr.) Dlouhodobé vízum typu D+C vízum k pobytu nad 90 dnů umožňuje pouze vstup a pobyt na území daného státu po dobu prvních 3 měsíců platnosti víza možné cestování po Schengenu poté stejně jako držitelé víza typu D, tj. v rámci max. 5denního tranzitu Velká většina víz se vydává pouze na zastupitelských úřadech mimo území Schengenu

8 Přehled typů povolení k pobytu pro občany 3 zemí Povolení k dlouhodobému pobytu pro cizince ze 3. zemí vydáváno cizineckou a pohraniční policií na území ČR, především pro cizince ze 3. zemí: v ČR pobývají na vízum k pobytu nad 90 dní hodlá dále pobývat po dobu delší než 1 rok trvá stejný účel pobytu zastupitelské úřady pouze za účelem studia na území ČR sloučení rodiny

9 Přehled typů povol. k pobytu pro občany 3 zemí (pokr.) Povolení k trvalému pobytu vydáváno cizineckou a pohraniční policií na území ČR pro cizince ze 3. zemí, není právní nárok 5 let nepřetržitého pobytu nenarušil závažným způsobem veřejný pořádek ČR nebo jiné země EU prokázal zajištění prostředků ve většině oblastí stejné postavení jako občan ČR, ale nemají volební právo, nesmějí pracovat v ozbrojených silách ap.

10 Zaměstnávání cizinců ze 3. zemí v ČR Zaměstnavatel zažádá o povolení získat zaměstnance ze zahraničí jedná se o volné pracovní místo, které nelze obsadit jinak úřad práce (ÚP), kde bude zaměstnávání vykonáváno na dobu určitou může zaměstnat cizince, kteří splňují určité podmínky

11 Zaměstnávání cizinců ze 3. zemí v ČR (pokr.) Podmínky pro zaměstnání cizince platné povolení k zaměstnání od úřadu práce podle místa výkonu práce (v některých případech pouze oznámení na příslušném ÚP) platné vízum k pobytu (dlouhodobý pobyt) za účelem zaměstnání delší doba nad 3 měsíce písemně uzavřená pracovní smlouva v souladu s povolením vydaným ÚP oznamovací povinnost obsazení pracovního místa, ukončení práce, vyslání (i do jiného místa v ČR nad 30 dnů)

12 Zaměstnávání cizinců ze 3. zemí v ČR (pokr.) Povolení k zaměstnání cizince o povolení žádá cizinec, ale může být zastoupen svým potenciálním zaměstnavatelem či jiným zástupcem na základě písemné plné moci správní poplatek 500,- Kč je nepřenosné, obsahuje identifikační údaje na dobu určitou pouze pro zaměstnavatele, který je uveden v povolení

13 Zaměstnávání cizinců ze 3. zemí v ČR (pokr.) V některých případech není třeba, aby cizinec měl povolení k zaměstnání, stačí pouze ohlášení na ÚP, např.: povolený trvalý pobyt udělen azyl či doplňková ochrana (příslušné oprávnění) akreditovaný v oblasti sdělovacích prostředků pedagogický, akademický, vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník (za určitých podmínek)

14 Zaměstnávání občanů EU Občané EU nepotřebují povolení k zaměstnání, zaměstnavatel je pouze musí nahlásit na příslušném úřadu práce stejné podmínky platí i pro občany nových členských zemí - Bulharska a Rumunska a jejich manžele (manželky) a děti to 21 let (nebo závislé na tomto občanovi) ČR může stanovit ochranná opatření v období max. 7 let

15 Agenturní zaměstnávání Uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání uzavření pracovního poměru dohoda o pracovní činnost nelze dohoda o provedení práce!!! agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem dle zvláštního právního předpisu

16 Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU Nařízení Rady 1478/71/EHS smyslem zajistit, aby migrující osoba neztratila nároky na sociální dávky z důvodu jiného občanství, bydliště nebo že nesplnila dobu pojištění nařízení Rady a EP 859/03/ES rozšíření i na občany 3. zemí v případě, že v jednom členském státě legálně bydlí a jeho situace není omezena na 1 členský stát (Dánsko neaplikuje) nařízení Rady 883/04/ES platný, ale neúčinný předpis, vstoupí v účinnost v roce

17 Soc. zabezpečení osob migrujících v rámci EU (pokr.) Principy koordinace 1. rovnost nakládání 2. aplikace právního řádu jediného státu 3. sčítání dob pojištění 4. zachování nabytých práv export pojištění Rozsah koordinace: pracovníci (zaměstnanci i OSVČ), studenti, pozůstalí, státní úředníci, přeshraniční a sezónní pracovníci, vyslané osoby, námořníci, pracovníci diplomatických misí...

18 Určování příslušnosti k právním předpisům Základní pravidlo pojištění ve státě výkonu činnosti osoba bydlící a pracující v jednom státě a pracující též ve druhém státě pojištěna v místě bydliště osoba bydlící v jednom státě a pracující pro cizí firmu ve dvou různých cizích státech pojištěna ve státě sídla firmy... osoba podnikající v ČR a pracující v jiném státě pojištěna ve 2 zemích - výjimka

19 Nové nařízení 883/04/ES Zavedení všeobecného principu asimilace faktů, tzn. posuzování skutečností, které nastaly v jiném státě, jakoby nastaly ve státě, o jehož předpisy se jedná na osobu se vztahují předpisy státu, od něhož pobírá jakoukoliv peněžitou dávku prodloužení základní doby na 24 měsíců nadále již nebude platit výjimka umožňující dvojí pojištění

20 Druhy dávek Dávky v nemoci a mateřství invalidita důchody pracovní úrazy a nemoci z povolání nezaměstnanost export do zahraničí osoba musí zůstat 4 týdny u ÚP, kde ztratila zaměstnání, potom si může hledat práci až 3 měsíce i v jiném státě EU, nelze opakovat během jednoho období nezaměstnanosti rodinné dávky

21 Zdravotní péče v jiné zemi EU Rozsah péče nutná péče vyslaní pracovníci, studenti, nezaměstnaní a jejich rodinní příslušníci lékařsky nezbytná péče přiměřená povaze nemoci a předpokládané době pobytu, nesmí jít o péči, za níž pacient vycestoval péče v plném rozsahu důchodci, přeshraniční pracovníci, pendleři a jejich rodinní příslušníci vyžádaná péče pojištěnci potřebují konkrétní ošetření v jiné zemi EU

22 Zdravotní péče v jiné zemi EU (pokr.) Rovnost zacházení za stejných podmínek a ve stejných cenách jako místní občané Ve zdravotnických zařízeních napojených na veřejný systém daného státu Náklady na převoz zpět nejsou obecně kryty Vyžádaná péče obecně se souhlasem pojišťovny, pro mimonemocniční péči lze nárok na úhradu uplatňovat i bez souhlasu, a to do výše tarifu v zemi pojištění (princip volného pohybu služeb)

23 Daňová problematika Smlouvy o zamezení dvojího zdanění nadřazeny národnímu právu stanovují pouze základní pravidla vždy se musí postupovat dle konkrétní smlouvy Daňový rezident ČR zdaňuje v ČR své celosvětové příjmy daňový nerezident ČR zdaňuje v ČR pouze příjmy ze zdrojů v ČR vždy se musí posoudit, kde osoba zdaňuje své celosvětové příjmy, v některém případě může být daňovým rezidentem dvou i více zemí

24 Zdanění příjmu zaměstnanců Příjmy zaměstnanců nerezidentů daněny obecně pouze v zemi původu (v zahraničí) pokud: jsou od zaměstnavatelů se sídlem či bydlištěm v zahraničí a časové období související s výkonem činnosti nepřesáhne 183 v kalendářním roce, nebo v 12 po sobě jdoucích měsících a příjmy nejdou k tíži stálé provozovny výjimka činnost umělců, sportovců daněna vždy v obou zemích

25 Vznik stálé provozovny (SP) Článek 5 smluv definice v jednotlivých smlouvách se liší trvalé zařízení pro podnikání, jehož prostřednictvím podnik zcela nebo zčásti vykonává svoji činnost u OSVČ bývá problém posoudit, např. pokud zakázky získal již v domovské zemi, obecně SP nevzniká staveniště trvající déle než 12 měsíců závislý zástupce jednající za podnik a mající plnou moc k uzavírání smluv někdy u novějších - zmíněno poskytovaní služeb

26 Vznik stálé provozovny (pokr.) Důsledky povinnost zaregistrovat stálou provozovnu u finančního úřadu povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob plnit povinnosti zahraničního plátce daně obvykle zaregistrovat organizační složku zaregistrovat k zaměstnance k platbě daně ze závislé činnosti, pokud jde tato k tíži stálé provozovny

27 Vysílání pracovníků Zaměstnavatel oprávněn na základě předchozí dohody vyslat své zaměstnance aplikuje se směrnice 96/71/ES zákaz sociálního dumpingu max. délka pracovní doby min. délka doby odpočinku min. délka dovolené na zotavenou min. mzda, mzdové tarify, příplatky za práci přesčas bezpečnost práce, rovné zacházení, pracovní podmínky těhotných a kojících aplikuje se v případě, kdy podmínky v hostitelské zemi výhodnější než v zemi domovské výjimka pro první instalaci, kratší než 8 dnů

28 Minimální mzdy vyšší než v ČR Země Mzda ( ) Země Belgie 1283,91 Německo Dánsko Není Nizozemí Finsko Není Portugalsko Francie 1280,07 Rakousko Irsko 1499,33 Řecko Itálie Není Slovinsko Kypr 741,53 Španělsko Lucemb. 1570,28 Švédsko Malta 617,00 Spojené kr. Zdroj: Federation of European Employers, únor 2008 Mzda ( ) není 1217,80 426,00 Není, ,89 538,50 600,00 Není 1381,52

29 Vysílání pracovníků (pokr.) Dočasnost po omezené období, omezený počet zakázek, služba je poskytována i v zemi původu Podmínky I. Firma vyšle pracovníka na území jiného členského státu na vlastní účet a pod svým vedením na základě smlouvy uzavřené mezi podnikem pracovníky vysílajícím a stranou, pro kterou jsou služby určeny, činnou v tomto členském státě, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a II. pracovníkem (srovnej: školení apod.). Firma vyšle pracovníka do provozovny nebo podniku náležejícího ke skupině podniků na územíčlenského státu, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem.

30 Vysílání pracovníků (pokr.) III. Podnik pro dočasnou práci či podnik poskytující pracovníky vyšle pracovníka do podniku, který jej využije, se sídlem nebo vykonávajícího činnost na území některého členského státu, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi podnikem pro dočasnou práci či podnikem poskytujícím pracovníky na straně jedné a pracovníkem na straně druhé (např. vyslání pracovní agenturou na základě dohody o pracovní činnosti). Užitečný odkaz: tingofworkers_en.htm (co se rozumí vysláním, zvláštnosti pro pracovní agentury apod.)

31 Vysílání pracovníků (pokr.) Obecné principy: Při vyslání do 183 dnů z účetního či kalendářního roku a za splnění dalších podmínek (ne pobočka) se platí daň z příjmu zaměstnance pouze v zemi původu, při delším vyslání se platí i v hostitelské zemi, tuto částku si pak odečte z daňové povinnosti v ČR (tam si zahrne všechny příjmy), u firem záleží na vzniku stálé provozovny Při vyslání kratším než cca 1 rok zůstává osoba v systému sociálního pojištění země původu (formulář E 101, lze i pro souběh činností - montáže) Při prodloužení vyslání do 2 let lze žádat o prodloužení (E 102 nemusí být vyhověno)

32 Vysílání pracovníků (pokr.) Při delším vyslání se platí pojištění v hostitelské zemi (pouze ve výjimečných případech může i nadále platit v zemi původu) Při vysláních může vzniknout stálá provozovna povinnost platit daně z příjmů firmy i v hostitelské zemi liší se země od země seznam smluv: smlouvy samotné: Často vzniká povinnost platit DPH i v zemi vyslání Zpravidla se nevyžaduje uznávání kvalifikace

33 Podmínky vysílání Podmínky Formulář E101- omezená doba vyslání 12 měsíců (v budoucnu 24) a nesmí jít o nahrazení předchozího zaměstnance, lze žádat o prodloužení organická vazba k vysílajícímu zaměstnavateli i vyslání agenturou, pokud ta svoji činnost vykonává i v zemi původu vyslán může být zaměstnanec či OSVČ

34 Formulář E101 Formulář E101 (závazný pro instituce přijímajícího státu) v ČR vydává ČSSZ ověřování organické vazby na českého zaměstnavatele pracovní poměr musí trvat celou dobu vyslání a není uzavřen pracovní poměr se zahr. zaměstnavatelem zaměstnanec provádí práci pro vysílajícího zaměstnavatele a je jím odměňován právo ukončit prac. poměr se zaměstnancem má pouze vysílající zaměstnavatel, který má za něj odpovědnost

35 Výjimka Lze udělit výjimku z pravidel pro určení příslušnosti k právním předpisům na udělení není právní nárok doporučení přiklonit se k výjimce u nenahraditelných expertů typicky: dodatečné vyřešení chybně určené příslušnosti prodlouženo vyslání zachování původního pojištění v zájmu zaměstnance (ale ne z ohledu finanční výhodnosti)

36 Kroky před vysláním Formulář E 101 (možný souběh) Často je třeba nahlásit vyslání pracovníků vyplnění notifikačního formuláře a jeho zaslání na příslušný úřad ještě před zahájením prací: Rakousko, Lucembursko, Španělsko, Belgie, Francie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Kypr, Německo, Řecko, Finsko reprezentant ČR, Slovinsko nahlašuje přijímající podnik Evropský průkaz zdravotního pojištění, vhodné i komerční připojištění

37 Příklady notifikačních procedur Rumunsko: nahlášení na místním inspektorátu práce (Inspetoratul Teritorial de Munca), stačí nahlásit na místě. Předkládá se doklad o identitě, kopie smlouvy mezi českým a rumunským podnikem (ověřený překlad), kopie pracovní smlouvy (ověřený překlad) a dvě fotografie. Finsko: firma jmenuje odpovědného zástupce, který během vyslání a 2 roky po něm schraňuje dokumenty o identitě pracovníků, práci ve Finsku a dodržování tamějšího práva. Platí pro vyslání delší než 14 dní.

38 Příklady notifikačních procedur (pokr.) Maďarsko: notifikační procedura jen pro vybrané novéčlenské země,vyplnění formuláře na úřadu práce v místě výkonu práce nejpozději první den práce, předkládá se průkaz totožnosti přeložený do maďarštiny. Švýcarsko: notifikační procedura elektronicky předem, jak pro pracovníky, tak OSVČ. Rakousko: notifikace nejpozději v den vyslání, AMS může do 14 dnů vyzvat ke stažení vyslaných pracovníků.

39 Kroky na místě Při pobytech delších než 1 měsíc přihlášení na místní úřadovně policie Při pobytech delších než 3 měsíce žádost o povolení k pobytu (při splnění podmínek je na něj právní nárok) Při kumulovaném vyslání delším než 183 dnů během účetního roku (12 měsíců) nebo v případě vzniku stálé provozovny - registrace u daňového úřadu pro platbu daní z příjmu u vyslaných zaměstnanců Při prodloužení vyslání z důvodů, které nebyly předem známy formulář E 102 Dodržovat pravidla pro platbu DPH a daní ze zisku - vznik daňové povinnosti, hlídat vznik stálé provozovny

40 Přechodné období Rakousko (*), SRN (+) Odvětví Stavebnictví včetně souvisejících oborů (* +) Činnosti v rostlinné výrobě (*) Řezání, tvarování a konečná úprava kamene (*) Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (*) Pátrací a ochranné činnosti (*) Čištění budov, zařízení a doprav. prostředků (* +) Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (*) Sociální péče bez ubytování (*) Činnosti v oblasti dekorace interiérů (+) NACE kódy

41 Přechodné období Německo Týká se pouze vyslaných pracovníků, ale ne podnikatelů Vyslaní pracovníci musí mít pracovní povolení Nejvhodnější: přes MPO v rámci kontingentů (limity pro počet udělených pracovních povolení v daném časovém období) práce vykonávány na základě smlouvy o dílo mezi dvěma (stavebními) podnikatelskými subjekty mimo regiony s nezaměstnaností větší než 130 % průměrné nezaměstnanosti v Německu produktivita práce vyslaného pracovníka > 2700 /měsíc (3200 ve stavebnictví) kontroly provádí Finanzkontrolle Schwarzarbeit

42 Přechodné období Německo (pokr.) poplatek za povolení 200 /pracovní smlouvu + 75 / pracovníka a měsíc Žádosti posuzuje Licenční správa MPO Všechny dokumenty ke stažení na Při přidělení kontingentu Licenční správou se zašle smlouva o dílo s potřebnými doklady na Agentur für Arbeit do Frankfurtu nad Mohanem, ta vydává pracovní povolení Pracovní povolení na dobu trvání smlouvy o dílo, max. 3 roky Pouze nepostradatelní zaměstnanci V Německu příspěvek do Urlaubs- und Lohnausgleichkasse, srážková daň 15 %

43 Přechodné období Německo (pokr.) Na důkaz, že nedochází k sociálnímu dumpingu, je třeba mít následující doklady: doklady o začátku, konci a délce denní pracovní doby kopie pracovních smluv vyslaných pracovníků kopie mzdových výměrů doklady o vyplacených mzdách Další podmínky: platby na základě odvedeného díla pracovníky řídí vysílající podnik vysílající podnik nese veškeré podnikatelské riziko obvykle vlastní materiál vysílajícího podniku je zakázaná úzká spolupráce mezi německými a vyslanými pracovníky

44 Přechodné období Rakousko Neexistuje dvoustranná smlouva jako s Německem nejsou kontingenty O vydání povolení (povolení k vyslání, v podstatě pracovní povolení) žádá přijímající rakouský podnik u příslušné Arbeitsmarktservice maximálně na 4 měsíce k žádosti se přikládá doklad o plánované délce vyslání, doklad od vysílajícího podniku o příslušnosti pracovníků k tomuto podniku, o jejich sociálním pojištění, o výši a způsobu jejich odměňování poplatky 13 /žádost, 3,60 /příloha, 6,50 /vydání povolení

45 Přechodné období Rakousko (pokr.) Na vydání povolení není právní nárok Předmětem posouzení je především dodržení rakouských pracovně-právních předpisů, mzdových tarifů a předpisů týkajících se sociálního pojištění Může být uděleno, pokud se prokáže, že neexistuje žádná jiná firma, která by poskytovala stejné služby a přitom zaměstnávala rakouské občany či občany jiné země EU, přednost mají i např. občané ze třetích zemí s platným pracovním povolením Zásadně se nevydává pro stavební obory, nutno žádat o pracovní povolení (Beschäftigungsbewilligung) je třeba zkusit Při instalaci vlastních výrobků se zpravidla nevyžaduje

46 Entsendebewilligung vs. Entsendebestätigung Entsendebestätigung oznámení o vyslání pracovníků, pro služby bez přechodných období, nutno zaslat před vysláním, součástí oznámení je i potvrzení o sociálním a zdravotním pojištění a důkaz, že zaměstnanci budou odměňováni tak, aby to nenarušilo trh práce, rakouské úřady mohou do 14 dnů zrušit Entsendebewilligung povolení k vyslání, pro služby pokryté přechodným obdobím vyjma stavebnictví, bez něj nelze službu v Rakousku provádět Oba formuláře jsou k dispozici na stránkách Arbeitsmarktservice

47 Vysílání pracovníků občanů třetích zemí Složitá situace, nezpřehlednil ani vstup do schengenského prostoru Obecně platí, že bezproblémové vyslání u osob s trvalým pobytem (nepotřebují vízum ani pracovní povolení) U nerezidentů problém s dlouhodobým národním vízem (C+D), pohyb po Schengenu jen první tři měsíce, pracovní povolení Praxe nejednotná Podobné problémy u OSVČ, objevují se dokonce diskriminační požadavky jako nutnost pracovního povolení apod.

48 Příklad 1 Česká firma získá zakázku na dodání dvou prefabrikovaných dřevěných domků spojenou s montáží do Francie. Prefabrikované díly doveze na místo spolu se zaměstnanci firmy, kteří je za deset dní smontují. Zaměstnanci jsou nadále v pracovním poměru k české firmě, po návratu pokračují v činnosti v ČR.

49 Příklad 2 Občanka ČR získala zaměstnání v Rakousku a zároveň chtěla na území Rakouska dočasně působit na základěčeského ŽL. Kde bude platit sociální pojištění? Výjimka: sociální pojištění ze zaměstnání bude odvádět v Rakousku, pojištění z titulu podnikání na ŽL v ČR.

50 Příklad 3 Česká firma by chtěla do Španělska dodat luxusní nábytkovou stěnu. Dodávka je spojena s montáží vyslanými pracovníky. Bude trvat 3 dny. Může provést vyslání pracovníků? Co bude potřebovat? 1. Zakázka kratší než 8 dní, ne stavebnictví pro prvotní montáž výjimka z respektování minimální mzdy ve Španělsku. 2. Před vysláním je třeba opatřit formulář E101, Evropský průkaz zdravotního pojištění a nahlásit vyslání místně příslušnému inspektorátu práce (notifikace).

51 Příklad 3 (pokr.) 3. Nahlašuje se DIČ, identifikační údaje vysílající firmy, osobní údaje vyslaných pracovníků, odběratelská firma ve Španělsku, doba trvání zakázky a místo výkonu práce, popis činností. 4. Doporučuje se mít s sebou doklad o ohodnocení, k dispozici by měla být smlouva mezi španělským a českým subjektem (či objednávka), dále smlouva mezi pracovníky a mateřskou firmou dokladující zaměstnanecký poměr. 5. Na místě je třeba splnit ohlašovací povinnosti, dále při pobytech nad 183 dní (kumulativně) registrace k dani DPFO, případně vznik stálé provozovny. Nutnost hlídat pravidla pro registraci k platbě DPH. Dodržování pravidel hostitelské země podle směrnice 96/71/ES.

52 Příklad 4 Český hudebník (svobodné povolání) získal zakázku na sezónní hraní v italských hotelech. Italové mu kladou překážky a chtějí, aby se stal členem místní profesní asociace. Takový požadavek není pro volný pohyb služeb přípustný. Hudebníkovi se nakonec podařilo pomocí informací z Enterprise Europe Network přesvědčit, že může činnost vykonávat bez založení živnosti či jiné registrace.

53 Příklad 5 Česká pracovní agentura chce vyslat české stavební dělníky na práce v Nizozemí. Jsou nějaké specifické požadavky? Vysílání agenturami bývá přísněji hlídáno, například ČSSZ vydává formulář E101 pro činnost na základě dohody o pracovní činnosti až po jednom měsíci činnosti pro agenturu. Na dohody o provedení práce nelze. Pokud stojí na nizozemské straně firma, jsou další procedury klasické.

54 Příklad Německo 1 Polská firma vyhrála výběrovéřízení na stavbu radnice v Lipsku vypsané městem. Nakonec však narazila na problémy, které jí realizaci zakázky znemožnily. vyslání pracovníků do Německa není možné bez pracovních povolení pracovní povolení v rámci kontingentů jen pro oblasti s nezaměstnaností pod 130 % průměru Německa smlouva o dílo jen mezi 2 stavebními firmami Závěr: přechodné období zasahuje do práva firem účastnit se veřejných zakázek kdekoli v EU.

55 Příklad Německo 2 Česká firma chtěla dodat bazén z ČR do Německa soukromé osobě. Majitel ví o přechodných obdobích, chtěl nechat připravit terén (stavební práce) německou firmou a vyslat pracovníky pro elektroinstalaci a montáž filtrace. Neumožněno: elektroinstalace a montáž filtrace plus položení bazénu do upravené jámy vnímáno podle Bundesagentur für Arbeit jako stavební profese NACE 45, nelze využít kontingent smlouva firma + zákazník Závěr: Přechodné období zasahuje do volného pohybu zboží.

56 Příklad Německo 3 Česká stavební firma získala kontingent a vyslala pracovníky na stavbu do Německa. Finanzkontrolle Schwarzerbeit jí na místě udělila pokutu, neboť zjistila, že materiál z nákladního automobilu pomáhají vykládat Němci ze spolupracující firmy. Závěr: úzká spolupráce zakázána, česká firma jako subdodavatel!

57 Příklad Německo 4 Britská stavební firma chce vyslat zaměstnance Čechy na stavbu do Německa. Je třeba pracovní povolení? Ano, přechodná období jsou determinována občanstvím. Pro vysílání z Británie nelze využít kontingenty, je nutné žádat o individuální pracovní povolení u Bundesagentur für Arbeit. Závěr: Ještě složitější procedura než u kontingentů.

58 Příklad Rakousko 1 Česká firma chce dodat vlastní zahradní bazén do Rakouska, montáž elektroinstalace a filtrace mají provést vyslaní pracovníci. Může? Rakousko podle vyjádření AMS vnímá dodávku zboží spojenou s montáží jako aktivity mimo stavebnictví, a sice ve skupině Výroba plastových výrobků pro stavebnictví. Závěr: Instalace firmou vyrobeného bazénu umožněna (ne terénní práce), výklad NACE se dle států se může lišit.

59 Příklad Rakousko 2 Zaměstnanec působí u české firmy 3 měsíce. Může být vyslán do Rakouska? Podnik dostal zakázku na renovaci starého nábytku v rakouském hotelu. Pracovník může být podle rakouských pravidel vyslán, pokud pracoval pro firmu aspoň rok nebo má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Pokud ano, je třeba vyslání nejprve oznámit na Arbeitsmarktservice.

60 Příklad Rakousko 3 Dceřiná firma rakouského koncernu založená podle českého práva chce vyslat Čechy - pracovníky stavebních oborů do Rakouska. Potřebuje rovněž pracovní povolení? Ano, skutečnost, že jde o dceřinou firmu, nepomůže. Navíc se pracovní povolení pro stavebnictví podle AMS nevydávají.

61 Děkujeme za pozornost Ing. Kateřina Joklová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR člen sítě Enterprise Europe Network Praha Vinohradská 46, Praha 2 tel.: , Dotazy prosím?