Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR"

Transkript

1 Zaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do jiných členských zemí Ing. Kateřina Joklová a RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR člen sítě Enterprise Europe Network Vinohradská 46, Praha 2 tel.: ,

2 Přehled druhů víz České krátkodobé vízum (letištní vízum, průjezdní vízum) pouze do vypršení platnosti Jednotné schengenské vízum typu A (letištní průjezdní vízum) pouze pro průchod neshengenskou tranzitní zónou na letišti pro jeden vstup (pouze 1 země); pro 2 vstupy (tranzit při cestě tam i zpět); pro více vstupů (více průjezdů, 3 měsíce)

3 Přehled druhů víz (pokr.) Jednotné schengenské vízum typu B (průjezdní vízum) tranzit přes území, max. 5 dní pro jeden vstup (doba průjezdu max. 5 dní, lze odložit odjezd o max. 7 dní); pro 2 vstupy (platnost = den odjezdu+max. 6 měsíců, doba průjezdu max. 5 dní); pro více vstupů (platnost = den odjezdu+max. 6 měsíců, doba průjezdu max. 5 dní)

4 Přehled druhů víz (pokr.) České krátkodobé vízum pouze do vypršení platnosti vstup, pobyt a cestování pouze po území ČR po dobu max. 90 dnů lze vydat jako jednovstupné či pro více vstupů Jednotné schengenské vízum typu C krátkodobé vízum pro pobyt max. 90 dnů během 6 měsíců ode dne 1. vstupu na území Schengenu

5 Přehled druhů víz (pokr.) jednovstupné doba platnosti ode dne odjezdu, lhůta=den odjezdu+délka pobytu+dodatečná lhůta 14 dnů délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů během 6 měsíců pro 2 a více vstupů doba platnosti ode dne odjezdu+max. 6 měsíců na základě předložených dokladů délka pobytu nesmí přesáhnout 90 dnů během 6 měsíců, délka pobytu je součtem všech délek pobytu Jednotné schengenské hromadné vízum

6 Přehled druhů víz (pokr.) Vízum s omezenou územní platností výjimečně pouze pro některé země Schengenu Dlouhodobé vízum typu D vízum k pobytu nad 90 dnů umožňuje vstup, pobyt a vycestování z území daného státu pouze (max. 5denní tranzit) přes území jiných států ve směru do ČR

7 Přehled druhů víz (pokr.) Dlouhodobé vízum typu D+C vízum k pobytu nad 90 dnů umožňuje pouze vstup a pobyt na území daného státu po dobu prvních 3 měsíců platnosti víza možné cestování po Schengenu poté stejně jako držitelé víza typu D, tj. v rámci max. 5denního tranzitu Velká většina víz se vydává pouze na zastupitelských úřadech mimo území Schengenu

8 Přehled typů povolení k pobytu pro občany 3 zemí Povolení k dlouhodobému pobytu pro cizince ze 3. zemí vydáváno cizineckou a pohraniční policií na území ČR, především pro cizince ze 3. zemí: v ČR pobývají na vízum k pobytu nad 90 dní hodlá dále pobývat po dobu delší než 1 rok trvá stejný účel pobytu zastupitelské úřady pouze za účelem studia na území ČR sloučení rodiny

9 Přehled typů povol. k pobytu pro občany 3 zemí (pokr.) Povolení k trvalému pobytu vydáváno cizineckou a pohraniční policií na území ČR pro cizince ze 3. zemí, není právní nárok 5 let nepřetržitého pobytu nenarušil závažným způsobem veřejný pořádek ČR nebo jiné země EU prokázal zajištění prostředků ve většině oblastí stejné postavení jako občan ČR, ale nemají volební právo, nesmějí pracovat v ozbrojených silách ap.

10 Zaměstnávání cizinců ze 3. zemí v ČR Zaměstnavatel zažádá o povolení získat zaměstnance ze zahraničí jedná se o volné pracovní místo, které nelze obsadit jinak úřad práce (ÚP), kde bude zaměstnávání vykonáváno na dobu určitou může zaměstnat cizince, kteří splňují určité podmínky

11 Zaměstnávání cizinců ze 3. zemí v ČR (pokr.) Podmínky pro zaměstnání cizince platné povolení k zaměstnání od úřadu práce podle místa výkonu práce (v některých případech pouze oznámení na příslušném ÚP) platné vízum k pobytu (dlouhodobý pobyt) za účelem zaměstnání delší doba nad 3 měsíce písemně uzavřená pracovní smlouva v souladu s povolením vydaným ÚP oznamovací povinnost obsazení pracovního místa, ukončení práce, vyslání (i do jiného místa v ČR nad 30 dnů)

12 Zaměstnávání cizinců ze 3. zemí v ČR (pokr.) Povolení k zaměstnání cizince o povolení žádá cizinec, ale může být zastoupen svým potenciálním zaměstnavatelem či jiným zástupcem na základě písemné plné moci správní poplatek 500,- Kč je nepřenosné, obsahuje identifikační údaje na dobu určitou pouze pro zaměstnavatele, který je uveden v povolení

13 Zaměstnávání cizinců ze 3. zemí v ČR (pokr.) V některých případech není třeba, aby cizinec měl povolení k zaměstnání, stačí pouze ohlášení na ÚP, např.: povolený trvalý pobyt udělen azyl či doplňková ochrana (příslušné oprávnění) akreditovaný v oblasti sdělovacích prostředků pedagogický, akademický, vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník (za určitých podmínek)

14 Zaměstnávání občanů EU Občané EU nepotřebují povolení k zaměstnání, zaměstnavatel je pouze musí nahlásit na příslušném úřadu práce stejné podmínky platí i pro občany nových členských zemí - Bulharska a Rumunska a jejich manžele (manželky) a děti to 21 let (nebo závislé na tomto občanovi) ČR může stanovit ochranná opatření v období max. 7 let

15 Agenturní zaměstnávání Uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání uzavření pracovního poměru dohoda o pracovní činnost nelze dohoda o provedení práce!!! agentura práce může svého zaměstnance dočasně přidělit k výkonu práce jen na základě písemné dohody o dočasném přidělení zaměstnance uzavřené s uživatelem dle zvláštního právního předpisu

16 Sociální zabezpečení osob migrujících v rámci EU Nařízení Rady 1478/71/EHS smyslem zajistit, aby migrující osoba neztratila nároky na sociální dávky z důvodu jiného občanství, bydliště nebo že nesplnila dobu pojištění nařízení Rady a EP 859/03/ES rozšíření i na občany 3. zemí v případě, že v jednom členském státě legálně bydlí a jeho situace není omezena na 1 členský stát (Dánsko neaplikuje) nařízení Rady 883/04/ES platný, ale neúčinný předpis, vstoupí v účinnost v roce

17 Soc. zabezpečení osob migrujících v rámci EU (pokr.) Principy koordinace 1. rovnost nakládání 2. aplikace právního řádu jediného státu 3. sčítání dob pojištění 4. zachování nabytých práv export pojištění Rozsah koordinace: pracovníci (zaměstnanci i OSVČ), studenti, pozůstalí, státní úředníci, přeshraniční a sezónní pracovníci, vyslané osoby, námořníci, pracovníci diplomatických misí...

18 Určování příslušnosti k právním předpisům Základní pravidlo pojištění ve státě výkonu činnosti osoba bydlící a pracující v jednom státě a pracující též ve druhém státě pojištěna v místě bydliště osoba bydlící v jednom státě a pracující pro cizí firmu ve dvou různých cizích státech pojištěna ve státě sídla firmy... osoba podnikající v ČR a pracující v jiném státě pojištěna ve 2 zemích - výjimka

19 Nové nařízení 883/04/ES Zavedení všeobecného principu asimilace faktů, tzn. posuzování skutečností, které nastaly v jiném státě, jakoby nastaly ve státě, o jehož předpisy se jedná na osobu se vztahují předpisy státu, od něhož pobírá jakoukoliv peněžitou dávku prodloužení základní doby na 24 měsíců nadále již nebude platit výjimka umožňující dvojí pojištění

20 Druhy dávek Dávky v nemoci a mateřství invalidita důchody pracovní úrazy a nemoci z povolání nezaměstnanost export do zahraničí osoba musí zůstat 4 týdny u ÚP, kde ztratila zaměstnání, potom si může hledat práci až 3 měsíce i v jiném státě EU, nelze opakovat během jednoho období nezaměstnanosti rodinné dávky

21 Zdravotní péče v jiné zemi EU Rozsah péče nutná péče vyslaní pracovníci, studenti, nezaměstnaní a jejich rodinní příslušníci lékařsky nezbytná péče přiměřená povaze nemoci a předpokládané době pobytu, nesmí jít o péči, za níž pacient vycestoval péče v plném rozsahu důchodci, přeshraniční pracovníci, pendleři a jejich rodinní příslušníci vyžádaná péče pojištěnci potřebují konkrétní ošetření v jiné zemi EU

22 Zdravotní péče v jiné zemi EU (pokr.) Rovnost zacházení za stejných podmínek a ve stejných cenách jako místní občané Ve zdravotnických zařízeních napojených na veřejný systém daného státu Náklady na převoz zpět nejsou obecně kryty Vyžádaná péče obecně se souhlasem pojišťovny, pro mimonemocniční péči lze nárok na úhradu uplatňovat i bez souhlasu, a to do výše tarifu v zemi pojištění (princip volného pohybu služeb)

23 Daňová problematika Smlouvy o zamezení dvojího zdanění nadřazeny národnímu právu stanovují pouze základní pravidla vždy se musí postupovat dle konkrétní smlouvy Daňový rezident ČR zdaňuje v ČR své celosvětové příjmy daňový nerezident ČR zdaňuje v ČR pouze příjmy ze zdrojů v ČR vždy se musí posoudit, kde osoba zdaňuje své celosvětové příjmy, v některém případě může být daňovým rezidentem dvou i více zemí

24 Zdanění příjmu zaměstnanců Příjmy zaměstnanců nerezidentů daněny obecně pouze v zemi původu (v zahraničí) pokud: jsou od zaměstnavatelů se sídlem či bydlištěm v zahraničí a časové období související s výkonem činnosti nepřesáhne 183 v kalendářním roce, nebo v 12 po sobě jdoucích měsících a příjmy nejdou k tíži stálé provozovny výjimka činnost umělců, sportovců daněna vždy v obou zemích

25 Vznik stálé provozovny (SP) Článek 5 smluv definice v jednotlivých smlouvách se liší trvalé zařízení pro podnikání, jehož prostřednictvím podnik zcela nebo zčásti vykonává svoji činnost u OSVČ bývá problém posoudit, např. pokud zakázky získal již v domovské zemi, obecně SP nevzniká staveniště trvající déle než 12 měsíců závislý zástupce jednající za podnik a mající plnou moc k uzavírání smluv někdy u novějších - zmíněno poskytovaní služeb

26 Vznik stálé provozovny (pokr.) Důsledky povinnost zaregistrovat stálou provozovnu u finančního úřadu povinnost podávat přiznání k dani z příjmů právnických osob plnit povinnosti zahraničního plátce daně obvykle zaregistrovat organizační složku zaregistrovat k zaměstnance k platbě daně ze závislé činnosti, pokud jde tato k tíži stálé provozovny

27 Vysílání pracovníků Zaměstnavatel oprávněn na základě předchozí dohody vyslat své zaměstnance aplikuje se směrnice 96/71/ES zákaz sociálního dumpingu max. délka pracovní doby min. délka doby odpočinku min. délka dovolené na zotavenou min. mzda, mzdové tarify, příplatky za práci přesčas bezpečnost práce, rovné zacházení, pracovní podmínky těhotných a kojících aplikuje se v případě, kdy podmínky v hostitelské zemi výhodnější než v zemi domovské výjimka pro první instalaci, kratší než 8 dnů

28 Minimální mzdy vyšší než v ČR Země Mzda ( ) Země Belgie 1283,91 Německo Dánsko Není Nizozemí Finsko Není Portugalsko Francie 1280,07 Rakousko Irsko 1499,33 Řecko Itálie Není Slovinsko Kypr 741,53 Španělsko Lucemb. 1570,28 Švédsko Malta 617,00 Spojené kr. Zdroj: Federation of European Employers, únor 2008 Mzda ( ) není 1217,80 426,00 Není, ,89 538,50 600,00 Není 1381,52

29 Vysílání pracovníků (pokr.) Dočasnost po omezené období, omezený počet zakázek, služba je poskytována i v zemi původu Podmínky I. Firma vyšle pracovníka na území jiného členského státu na vlastní účet a pod svým vedením na základě smlouvy uzavřené mezi podnikem pracovníky vysílajícím a stranou, pro kterou jsou služby určeny, činnou v tomto členském státě, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a II. pracovníkem (srovnej: školení apod.). Firma vyšle pracovníka do provozovny nebo podniku náležejícího ke skupině podniků na územíčlenského státu, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi vysílajícím podnikem a pracovníkem.

30 Vysílání pracovníků (pokr.) III. Podnik pro dočasnou práci či podnik poskytující pracovníky vyšle pracovníka do podniku, který jej využije, se sídlem nebo vykonávajícího činnost na území některého členského státu, jestliže po dobu vyslání existuje pracovní poměr mezi podnikem pro dočasnou práci či podnikem poskytujícím pracovníky na straně jedné a pracovníkem na straně druhé (např. vyslání pracovní agenturou na základě dohody o pracovní činnosti). Užitečný odkaz: tingofworkers_en.htm (co se rozumí vysláním, zvláštnosti pro pracovní agentury apod.)

31 Vysílání pracovníků (pokr.) Obecné principy: Při vyslání do 183 dnů z účetního či kalendářního roku a za splnění dalších podmínek (ne pobočka) se platí daň z příjmu zaměstnance pouze v zemi původu, při delším vyslání se platí i v hostitelské zemi, tuto částku si pak odečte z daňové povinnosti v ČR (tam si zahrne všechny příjmy), u firem záleží na vzniku stálé provozovny Při vyslání kratším než cca 1 rok zůstává osoba v systému sociálního pojištění země původu (formulář E 101, lze i pro souběh činností - montáže) Při prodloužení vyslání do 2 let lze žádat o prodloužení (E 102 nemusí být vyhověno)

32 Vysílání pracovníků (pokr.) Při delším vyslání se platí pojištění v hostitelské zemi (pouze ve výjimečných případech může i nadále platit v zemi původu) Při vysláních může vzniknout stálá provozovna povinnost platit daně z příjmů firmy i v hostitelské zemi liší se země od země seznam smluv: smlouvy samotné: Často vzniká povinnost platit DPH i v zemi vyslání Zpravidla se nevyžaduje uznávání kvalifikace

33 Podmínky vysílání Podmínky Formulář E101- omezená doba vyslání 12 měsíců (v budoucnu 24) a nesmí jít o nahrazení předchozího zaměstnance, lze žádat o prodloužení organická vazba k vysílajícímu zaměstnavateli i vyslání agenturou, pokud ta svoji činnost vykonává i v zemi původu vyslán může být zaměstnanec či OSVČ

34 Formulář E101 Formulář E101 (závazný pro instituce přijímajícího státu) v ČR vydává ČSSZ ověřování organické vazby na českého zaměstnavatele pracovní poměr musí trvat celou dobu vyslání a není uzavřen pracovní poměr se zahr. zaměstnavatelem zaměstnanec provádí práci pro vysílajícího zaměstnavatele a je jím odměňován právo ukončit prac. poměr se zaměstnancem má pouze vysílající zaměstnavatel, který má za něj odpovědnost

35 Výjimka Lze udělit výjimku z pravidel pro určení příslušnosti k právním předpisům na udělení není právní nárok doporučení přiklonit se k výjimce u nenahraditelných expertů typicky: dodatečné vyřešení chybně určené příslušnosti prodlouženo vyslání zachování původního pojištění v zájmu zaměstnance (ale ne z ohledu finanční výhodnosti)

36 Kroky před vysláním Formulář E 101 (možný souběh) Často je třeba nahlásit vyslání pracovníků vyplnění notifikačního formuláře a jeho zaslání na příslušný úřad ještě před zahájením prací: Rakousko, Lucembursko, Španělsko, Belgie, Francie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Kypr, Německo, Řecko, Finsko reprezentant ČR, Slovinsko nahlašuje přijímající podnik Evropský průkaz zdravotního pojištění, vhodné i komerční připojištění

37 Příklady notifikačních procedur Rumunsko: nahlášení na místním inspektorátu práce (Inspetoratul Teritorial de Munca), stačí nahlásit na místě. Předkládá se doklad o identitě, kopie smlouvy mezi českým a rumunským podnikem (ověřený překlad), kopie pracovní smlouvy (ověřený překlad) a dvě fotografie. Finsko: firma jmenuje odpovědného zástupce, který během vyslání a 2 roky po něm schraňuje dokumenty o identitě pracovníků, práci ve Finsku a dodržování tamějšího práva. Platí pro vyslání delší než 14 dní.

38 Příklady notifikačních procedur (pokr.) Maďarsko: notifikační procedura jen pro vybrané novéčlenské země,vyplnění formuláře na úřadu práce v místě výkonu práce nejpozději první den práce, předkládá se průkaz totožnosti přeložený do maďarštiny. Švýcarsko: notifikační procedura elektronicky předem, jak pro pracovníky, tak OSVČ. Rakousko: notifikace nejpozději v den vyslání, AMS může do 14 dnů vyzvat ke stažení vyslaných pracovníků.

39 Kroky na místě Při pobytech delších než 1 měsíc přihlášení na místní úřadovně policie Při pobytech delších než 3 měsíce žádost o povolení k pobytu (při splnění podmínek je na něj právní nárok) Při kumulovaném vyslání delším než 183 dnů během účetního roku (12 měsíců) nebo v případě vzniku stálé provozovny - registrace u daňového úřadu pro platbu daní z příjmu u vyslaných zaměstnanců Při prodloužení vyslání z důvodů, které nebyly předem známy formulář E 102 Dodržovat pravidla pro platbu DPH a daní ze zisku - vznik daňové povinnosti, hlídat vznik stálé provozovny

40 Přechodné období Rakousko (*), SRN (+) Odvětví Stavebnictví včetně souvisejících oborů (* +) Činnosti v rostlinné výrobě (*) Řezání, tvarování a konečná úprava kamene (*) Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů (*) Pátrací a ochranné činnosti (*) Čištění budov, zařízení a doprav. prostředků (* +) Ostatní činnosti související se zdravotní péčí (*) Sociální péče bez ubytování (*) Činnosti v oblasti dekorace interiérů (+) NACE kódy

41 Přechodné období Německo Týká se pouze vyslaných pracovníků, ale ne podnikatelů Vyslaní pracovníci musí mít pracovní povolení Nejvhodnější: přes MPO v rámci kontingentů (limity pro počet udělených pracovních povolení v daném časovém období) práce vykonávány na základě smlouvy o dílo mezi dvěma (stavebními) podnikatelskými subjekty mimo regiony s nezaměstnaností větší než 130 % průměrné nezaměstnanosti v Německu produktivita práce vyslaného pracovníka > 2700 /měsíc (3200 ve stavebnictví) kontroly provádí Finanzkontrolle Schwarzarbeit

42 Přechodné období Německo (pokr.) poplatek za povolení 200 /pracovní smlouvu + 75 / pracovníka a měsíc Žádosti posuzuje Licenční správa MPO Všechny dokumenty ke stažení na Při přidělení kontingentu Licenční správou se zašle smlouva o dílo s potřebnými doklady na Agentur für Arbeit do Frankfurtu nad Mohanem, ta vydává pracovní povolení Pracovní povolení na dobu trvání smlouvy o dílo, max. 3 roky Pouze nepostradatelní zaměstnanci V Německu příspěvek do Urlaubs- und Lohnausgleichkasse, srážková daň 15 %

43 Přechodné období Německo (pokr.) Na důkaz, že nedochází k sociálnímu dumpingu, je třeba mít následující doklady: doklady o začátku, konci a délce denní pracovní doby kopie pracovních smluv vyslaných pracovníků kopie mzdových výměrů doklady o vyplacených mzdách Další podmínky: platby na základě odvedeného díla pracovníky řídí vysílající podnik vysílající podnik nese veškeré podnikatelské riziko obvykle vlastní materiál vysílajícího podniku je zakázaná úzká spolupráce mezi německými a vyslanými pracovníky

44 Přechodné období Rakousko Neexistuje dvoustranná smlouva jako s Německem nejsou kontingenty O vydání povolení (povolení k vyslání, v podstatě pracovní povolení) žádá přijímající rakouský podnik u příslušné Arbeitsmarktservice maximálně na 4 měsíce k žádosti se přikládá doklad o plánované délce vyslání, doklad od vysílajícího podniku o příslušnosti pracovníků k tomuto podniku, o jejich sociálním pojištění, o výši a způsobu jejich odměňování poplatky 13 /žádost, 3,60 /příloha, 6,50 /vydání povolení

45 Přechodné období Rakousko (pokr.) Na vydání povolení není právní nárok Předmětem posouzení je především dodržení rakouských pracovně-právních předpisů, mzdových tarifů a předpisů týkajících se sociálního pojištění Může být uděleno, pokud se prokáže, že neexistuje žádná jiná firma, která by poskytovala stejné služby a přitom zaměstnávala rakouské občany či občany jiné země EU, přednost mají i např. občané ze třetích zemí s platným pracovním povolením Zásadně se nevydává pro stavební obory, nutno žádat o pracovní povolení (Beschäftigungsbewilligung) je třeba zkusit Při instalaci vlastních výrobků se zpravidla nevyžaduje

46 Entsendebewilligung vs. Entsendebestätigung Entsendebestätigung oznámení o vyslání pracovníků, pro služby bez přechodných období, nutno zaslat před vysláním, součástí oznámení je i potvrzení o sociálním a zdravotním pojištění a důkaz, že zaměstnanci budou odměňováni tak, aby to nenarušilo trh práce, rakouské úřady mohou do 14 dnů zrušit Entsendebewilligung povolení k vyslání, pro služby pokryté přechodným obdobím vyjma stavebnictví, bez něj nelze službu v Rakousku provádět Oba formuláře jsou k dispozici na stránkách Arbeitsmarktservice

47 Vysílání pracovníků občanů třetích zemí Složitá situace, nezpřehlednil ani vstup do schengenského prostoru Obecně platí, že bezproblémové vyslání u osob s trvalým pobytem (nepotřebují vízum ani pracovní povolení) U nerezidentů problém s dlouhodobým národním vízem (C+D), pohyb po Schengenu jen první tři měsíce, pracovní povolení Praxe nejednotná Podobné problémy u OSVČ, objevují se dokonce diskriminační požadavky jako nutnost pracovního povolení apod.

48 Příklad 1 Česká firma získá zakázku na dodání dvou prefabrikovaných dřevěných domků spojenou s montáží do Francie. Prefabrikované díly doveze na místo spolu se zaměstnanci firmy, kteří je za deset dní smontují. Zaměstnanci jsou nadále v pracovním poměru k české firmě, po návratu pokračují v činnosti v ČR.

49 Příklad 2 Občanka ČR získala zaměstnání v Rakousku a zároveň chtěla na území Rakouska dočasně působit na základěčeského ŽL. Kde bude platit sociální pojištění? Výjimka: sociální pojištění ze zaměstnání bude odvádět v Rakousku, pojištění z titulu podnikání na ŽL v ČR.

50 Příklad 3 Česká firma by chtěla do Španělska dodat luxusní nábytkovou stěnu. Dodávka je spojena s montáží vyslanými pracovníky. Bude trvat 3 dny. Může provést vyslání pracovníků? Co bude potřebovat? 1. Zakázka kratší než 8 dní, ne stavebnictví pro prvotní montáž výjimka z respektování minimální mzdy ve Španělsku. 2. Před vysláním je třeba opatřit formulář E101, Evropský průkaz zdravotního pojištění a nahlásit vyslání místně příslušnému inspektorátu práce (notifikace).

51 Příklad 3 (pokr.) 3. Nahlašuje se DIČ, identifikační údaje vysílající firmy, osobní údaje vyslaných pracovníků, odběratelská firma ve Španělsku, doba trvání zakázky a místo výkonu práce, popis činností. 4. Doporučuje se mít s sebou doklad o ohodnocení, k dispozici by měla být smlouva mezi španělským a českým subjektem (či objednávka), dále smlouva mezi pracovníky a mateřskou firmou dokladující zaměstnanecký poměr. 5. Na místě je třeba splnit ohlašovací povinnosti, dále při pobytech nad 183 dní (kumulativně) registrace k dani DPFO, případně vznik stálé provozovny. Nutnost hlídat pravidla pro registraci k platbě DPH. Dodržování pravidel hostitelské země podle směrnice 96/71/ES.

52 Příklad 4 Český hudebník (svobodné povolání) získal zakázku na sezónní hraní v italských hotelech. Italové mu kladou překážky a chtějí, aby se stal členem místní profesní asociace. Takový požadavek není pro volný pohyb služeb přípustný. Hudebníkovi se nakonec podařilo pomocí informací z Enterprise Europe Network přesvědčit, že může činnost vykonávat bez založení živnosti či jiné registrace.

53 Příklad 5 Česká pracovní agentura chce vyslat české stavební dělníky na práce v Nizozemí. Jsou nějaké specifické požadavky? Vysílání agenturami bývá přísněji hlídáno, například ČSSZ vydává formulář E101 pro činnost na základě dohody o pracovní činnosti až po jednom měsíci činnosti pro agenturu. Na dohody o provedení práce nelze. Pokud stojí na nizozemské straně firma, jsou další procedury klasické.

54 Příklad Německo 1 Polská firma vyhrála výběrovéřízení na stavbu radnice v Lipsku vypsané městem. Nakonec však narazila na problémy, které jí realizaci zakázky znemožnily. vyslání pracovníků do Německa není možné bez pracovních povolení pracovní povolení v rámci kontingentů jen pro oblasti s nezaměstnaností pod 130 % průměru Německa smlouva o dílo jen mezi 2 stavebními firmami Závěr: přechodné období zasahuje do práva firem účastnit se veřejných zakázek kdekoli v EU.

55 Příklad Německo 2 Česká firma chtěla dodat bazén z ČR do Německa soukromé osobě. Majitel ví o přechodných obdobích, chtěl nechat připravit terén (stavební práce) německou firmou a vyslat pracovníky pro elektroinstalaci a montáž filtrace. Neumožněno: elektroinstalace a montáž filtrace plus položení bazénu do upravené jámy vnímáno podle Bundesagentur für Arbeit jako stavební profese NACE 45, nelze využít kontingent smlouva firma + zákazník Závěr: Přechodné období zasahuje do volného pohybu zboží.

56 Příklad Německo 3 Česká stavební firma získala kontingent a vyslala pracovníky na stavbu do Německa. Finanzkontrolle Schwarzerbeit jí na místě udělila pokutu, neboť zjistila, že materiál z nákladního automobilu pomáhají vykládat Němci ze spolupracující firmy. Závěr: úzká spolupráce zakázána, česká firma jako subdodavatel!

57 Příklad Německo 4 Britská stavební firma chce vyslat zaměstnance Čechy na stavbu do Německa. Je třeba pracovní povolení? Ano, přechodná období jsou determinována občanstvím. Pro vysílání z Británie nelze využít kontingenty, je nutné žádat o individuální pracovní povolení u Bundesagentur für Arbeit. Závěr: Ještě složitější procedura než u kontingentů.

58 Příklad Rakousko 1 Česká firma chce dodat vlastní zahradní bazén do Rakouska, montáž elektroinstalace a filtrace mají provést vyslaní pracovníci. Může? Rakousko podle vyjádření AMS vnímá dodávku zboží spojenou s montáží jako aktivity mimo stavebnictví, a sice ve skupině Výroba plastových výrobků pro stavebnictví. Závěr: Instalace firmou vyrobeného bazénu umožněna (ne terénní práce), výklad NACE se dle států se může lišit.

59 Příklad Rakousko 2 Zaměstnanec působí u české firmy 3 měsíce. Může být vyslán do Rakouska? Podnik dostal zakázku na renovaci starého nábytku v rakouském hotelu. Pracovník může být podle rakouských pravidel vyslán, pokud pracoval pro firmu aspoň rok nebo má pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Pokud ano, je třeba vyslání nejprve oznámit na Arbeitsmarktservice.

60 Příklad Rakousko 3 Dceřiná firma rakouského koncernu založená podle českého práva chce vyslat Čechy - pracovníky stavebních oborů do Rakouska. Potřebuje rovněž pracovní povolení? Ano, skutečnost, že jde o dceřinou firmu, nepomůže. Navíc se pracovní povolení pro stavebnictví podle AMS nevydávají.

61 Děkujeme za pozornost Ing. Kateřina Joklová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR člen sítě Enterprise Europe Network Praha Vinohradská 46, Praha 2 tel.: , Dotazy prosím?

Přeshraniční poskytování služeb Ing. Eva Hrubešová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR. European Commission Enterprise and Industry

Přeshraniční poskytování služeb Ing. Eva Hrubešová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR. European Commission Enterprise and Industry Přeshraniční poskytování služeb Ing. Eva Hrubešová, RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR European Commission Enterprise and Industry Osnova I. Přeshraniční poskytování služeb II. III. IV.

Více

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v rámci EU

Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v rámci EU Vysílání pracovníků a přeshraniční poskytování služeb v rámci EU Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj České republiky - Euro Info Centrum Praha Vinohradská 46, 120 00

Více

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry

Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá. European Commission Enterprise and Industry Vysílání pracovníků do Německa a Rakouska po 1. 5. 2011 Jitka Ryšavá European Commission Enterprise and Industry Jednotný vnitřní trh Je dle Smlouvy o fungování EU (dříve Smlouvy o založení Evropských

Více

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce

Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Zaměstnávání zahraničních pracovníků z hlediska úřadu práce Mgr. Lenka Navrátilová, Petra Jandová, Úřad práce Brno-město Zaměstnávání cizích státních příslušníků ve vědě a výzkumu; 11.3.2010 1 TRH PRÁCE

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

Podnikání českých firem ve Francii

Podnikání českých firem ve Francii Podnikání českých firem ve Francii Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní podmínky Stálá provozovna

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU. Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová

VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU. Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová VOLNÝ POHYB PRACOVNÍCH SIL A SLUŽEB PŘES HRANICE V RÁMCI EU Z POHLEDU LEGISLATIVY ČR V KONTEXTU PRÁVA EU Passau, 2. 5. 2011 Radka Felgrová Přehled I. Vysílání pracovníků za hranice II. Přeshraniční poskytování

Více

Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, RNDr. Jitka Ryšavá

Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, RNDr. Jitka Ryšavá Přeshraniční poskytování služeb v EU Festival exportu, 27. 6. 2013 RNDr. Jitka Ryšavá Volný pohyb služeb Právo dodavatele z jednoho členského státu poskytovat služby zákazníkovi z jiné členské země. Zahrnuje

Více

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU

Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Eurocentrum Praha 21.4.2008 Sociální a zdravotní pojištění při práci v zemích EU Václav Janalík Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad CMU - styčný orgán ČR pro oblast zdravotní péče na

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR

Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Postup cizince při získávání zaměstnání v ČR Cizinec může na území ČR vykonávat práce za předpokladu, že má platné povolení k zaměstnání a platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání. Kdo je účastníkem

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

Více

VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO SCHENGENU. Informace pro občany třetích zemí. Přehled druhů víz: situace před a po

VSTUP ČESKÉ REPUBLIKY DO SCHENGENU. Informace pro občany třetích zemí. Přehled druhů víz: situace před a po TYP VÍZA CHARAKTERISTIKA VÍZA UKÁZKA PŘED 21.12.2007 PO 21.12.2007 Mohu s tímto vízem cestovat po zemích Schengenu? Kde bude možné o požádat? Bude možné prodloužit platnost vydaného víza? LETIŠTNÍ A PRŮJEZDNÍ

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu Europraca Sudety Pardubice, 17.12.2009 Koordinace sociálního zabezpečení migrujících osob v EU/EHP E formuláře Radka Vojtíšková Eures poradce Vnitřní

Více

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009

E U R E S. EURopean Employment Services. Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov 19.2.2009 E U R E S EURopean Employment Services 19.2.2009 Hana Pořízková, EURES poradce, Úřad práce Brno-venkov EURES Evropské služby zaměstnanosti Systém propojující veřejné služby zaměstnanostičlenských států

Více

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012

Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Zaměstnávání cizinců v ČR 31.3.2012 ACERT KONFERENCE BŘEZEN 2012 Úvod - legislativa Zákony upravující pobyt cizinců na území ČR: z.č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění; z.č. 262/2006 Sb.,

Více

24. září 2015. Lucie Rytířová

24. září 2015. Lucie Rytířová 24. září 2015 Lucie Rytířová Zaměstnání Vyslání Imigrační povinnosti Daňové povinnosti Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea, Japonsko,

Více

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání 5.1.2009 08:22 Zákon č. 18/2004 Sb. o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států EU a o změně

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení

Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Změny v legislativě EU v oblasti sociálního zabezpečení Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradca PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátska kancelária Konferencia Pracovné Právo 2010 13. apríl 2010 Radisson Blu

Více

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad

Zdravotní pojištění a poskytování. zdravotní péče při cestách po EU. Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Zdravotní pojištění a poskytování zdravotní péče při cestách po EU Zuzana Kneřová Centrum mezistátních úhrad Centrum mezistátních úhrad od 1.1. 2002 styčnou institucí (tzv. liaison body) pro oblast dávek

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko

Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko Rozšíření vnitřního trhu ES o Bulharsko a Rumunsko Mgr. Martin Líčeník Odbor vnitřního trhu a služeb EU Jak úspěšně exportovat do Bulharska a Rumunska (Exportní klub CzechTrade) Hotel International, Brno,

Více

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy

PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU. EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy PRÁCE V EU/EHP A ŠVÝCARSKU EVROPSKÉ SLUŽBY ZAMĚSTNANOSTI Jana Jeništová, EURES poradce Úřad práce hl. m. Prahy Cíl prezentace EURES, práce v EU/EHP, Švýcarsku Zdravotní a sociální pojištění při práci v

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE

11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE 11 ZAMĚSTNANEC, ZAMĚSTNAVATEL A ÚŘAD PRÁCE Cílem této kapitoly je vysvětlení, případně zopakování, základních principů z oblasti vztahů mezi zaměstnancem, zaměstnavatelem a úřady práce. Po prostudování

Více

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce.

Úřad, u kterého je potřeba Místně příslušný úřad práce. ČR Notifikační povinnost Právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou občané EU/EHP/Švýcarska nebo cizinci vysláni k výkonu práce, musí informovat úřad práce o jejich vyslání. Cizinci navíc (až na zákonné

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde

1993 se vztahuje volný pohyb na osoby (nejde Jednotný vnitřní trh- osoby Evropské soutěžní právo Michal Částek Volný pohyb osob Upraveno v čl. 39-42 SES+sekundární legislativa a rozsudky ESD Původně pohyb za účelem pracovní činnosti a za účelem podnikání

Více

Jste občanem Evropské unie

Jste občanem Evropské unie Jste občanem Evropské unie V Í T E J T E v L u c e m b u r s k u informační brožura vypracovaná ASTI (Organizace pro podporu zahraničních pracovníků) a jejími partnery O B S A H Budete pobývat v Lucembursku

Více

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY

CZ DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY DLOUHODOBÉ POBYTY POVINNÉ PODMÍNKY ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ DŮCHODOVÉ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ PRACOVNÍ POVOLENÍ ŽIVNOSTENSKÝ LIST S JAKÝMI ÚŘADY SE CIZINEC S DLOUHODOBÝM POBYTEM

Více

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011

ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH. Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 ZAHRANIČNÍ PRACOVNÍCI V PROJEKTECH Mgr. Viktória Bodnárová, Sychrov, 20.05.2011 EURAXESS Česká republika www.euraxess.cz Poskytujeme informace, poradenství a asistenci ohledně následujících témat: vstupní

Více

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )...

1.1 Příjmení ( 1a )... 1.2 Jméno Dřívější příjmení ( 1a ) Místo narození ( 2 )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 4 E 411 ( 1 ) ŽÁDOST O INFORMACE O NÁROKU NA RODINNÉ DÁVKY V ČLENSKÝCH STÁTECH, KDE RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI BYDLÍ Nařízení

Více

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )...

n Důchodce (soustava pro zaměstnané osoby) n Důchodce (soustava pro OSVČ) n Sirotek 1.1 Příjmení ( 1a )... ... ... ... 2.1 Příjmení ( 1a )... SPRÁVNÍ KOMISE PRO SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ MIGRUJÍCÍCH PRACOVNÍKŮ Viz instrukce str. 3 E 404 ( 1 ) LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ PRO ÚČELY PŘIZNÁNÍ RODINNÝCH DÁVEK Nařízení 1408/71: článek 73; článek 74; článek 77;

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

12. května 2015. Lucie Rytířová

12. května 2015. Lucie Rytířová 12. května 2015 Lucie Rytířová Sociální zabezpečení Daň z příjmů Zaměstnávání zahraničních pracovníků Vysílání pracovníků do zahraničí 2 3 EU / EHP / Švýcarsko Smluvní státy (např. USA, Kanada, Korea,

Více

Metodický pokyn č. 1/2011

Metodický pokyn č. 1/2011 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor rodiny a dávkových systémů Č. j.: 2011/4258-21 V Praze dne 17. ledna 2011 Vyřizuje: Mgr. Petr Beck, PaedDr. Petr Niederle Metodický pokyn č. 1/2011 k rozšíření

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21

Obsah 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 Obsah Ú vod...17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE...21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti se zaměřením na zdaňování cizin ců...21 1.2 Určení daňové rezidence v České republice...22

Více

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání

Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání Právní úprava uznávání odborné kvalifikace pro oblast živnostenského podnikání v České republice: Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné

Více

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu

Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Zaměstnávání cizinců na pozici lékařů, sester a pomocného zdravotnického personálu Mgr. Veronika Paseková oddělení právní podpory zaměstnanosti odbor trhu práce Ministerstvo práce a sociálních věcí Právní

Více

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se.

A. BELGIE - Neuplatňuje se. B. ČESKÁ REPUBLIKA - Neuplatňuje se. C. DÁNSKO - Neuplatňuje se. D. NĚMECKO- Neuplatňuje se. E. ESTONSKO - Neuplatňuje se. PŘÍLOHA II (Článek 1 (j) a (u) Nařízení) I. Zvláštní soustavy pro samostatně výdělečně činné osoby vyňaté z rozsahu působnosti Nařízení podle čtvrtého pododstavce článku 1 (j) A. BELGIE - Neuplatňuje se.

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010

Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 Kamila Jordanova, BIVŠ Praha a.s. právní administrativa v podnikatelské sféře Duben 2010 AGENTURNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Osnova práce: Obecná charakteristika pracovního práva Vymezení pojmu, právní

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY

KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY KVALIFIKAČNÍ PODMÍNKY PROGRAMU ERASMUS PRO STUDIJNÍ POBYTY Finanční prostředky určené na aktivitu mobilita studentů - studijní pobyty v rámci programu Erasmus budou použity v souladu s následujícími podmínkami.

Více

1) Evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Zaměstnávání cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců

1) Evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR Zaměstnávání cizích státních příslušníků v postavení zaměstnanců Údaje o zaměstnanosti cizinců na území České republiky vycházejí z evidence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) o vydaných platných povoleních k zaměstnání cizinců, vydaných zelených karet

Více

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku

Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému. Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Souhrn informací o nemeckém duchodovém systému Strucný prehled o otázkách, které zajímají Nemce v EU a príslušníky EU v Nemecku Zamestnanecké skupiny budoucích duchodcu Témer všichni zamestnanci jsou povinne

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům

Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Koordinace sociálního zabezpečení ve vztahu k migrujícím vědeckým a výzkumným pracovníkům Mgr. Vít Holubec Oddělení koordinace sociálního zabezpečení Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Obsah Co je

Více

Návrh projektu Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů

Návrh projektu Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů Návrh projektu Zrychlená procedura pro vnitropodnikově převáděné zaměstnance zahraničních investorů Návrh projektu je zpracován Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem vnitra, Ministerstvem

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2007 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014

Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK. Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Zaměstnávání cizinců v knihovnách případová studie SVK PK Konference knihovny současnosti 2014 Olomouc 09. 11. 09. 2014 Osnova Úvod Legislativa Statistiky Zaměstnavatel Zaměstnanec Osnova Rady, tipy, doporučení

Více

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ

SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ SPRÁVNÍ UJEDNÁNÍ K PROVÁDĚNÍ SMLOUVY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A REPUBLIKOU MAKEDONIE O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ Na základě článku 29 Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky PhDr. Kateřina Štěpánková Sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek Oddělení zahraniční zaměstnanosti 1 Obsah prezentace 1. MPSV a Úřad práce

Více

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011

NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 NĚMECKO-ČESKÝ TRH PRÁCE PO 1.5.2011 UP/EURES-ĆESKÁ REPUBLIKA Monitoruje trh práce v zahraničí i na celém území ČR, podle právních předpisů Evropské unie upravujících volný pohyb osob v rámci EU, v případech

Více

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr

Trvalý pobyt pro cizince na území Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince Čr CZ Trvalý pobyt pro cizince ČR Trvalý pobyt je pobytový status pro cizince, který splní zákonné podmínky. Může být umožněn na základě: Povolení k pobytu pro občany ze zemí

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376

Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Ministerstvo práce a sociálních věcí 128 01 Praha 2, Na Poříčním právu 1/376 Tiskopis žádosti o povolení zprostředkování zaměstnání bezplatně i za úhradu platný ode dne 1.1.2009 dle zákona č. 435/2004

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

Práce v Rakousku. Praktické postřehy a rady pro ty, co uvažují o práci v Rakousku

Práce v Rakousku. Praktické postřehy a rady pro ty, co uvažují o práci v Rakousku Rakousko je častým cílem Čechů pracujících v zahraničí, od 1. května 2011 pro nové země EU z r. 2004 (tedy včetně České republiky) skončilo přechodné období, kdy pro získání práce bylo v některých profesích

Více

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013

ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 ZMĚNY V DANÍCH OD ROKU 2013 Na tiskové konferenci, konané dne 18. března 2011, ministr financí Miroslav Kalousek představil reformu přímých daní a odvodů, která by měla tvořit třetí pilíř komplexní daňové

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost.

Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození.. Příjmení. Rodné číslo v ČR. Rodné příjmení... Státní příslušnost. Dotazník pro určení státu bydliště pro účely dávek státní sociální podpory dávek pomoci v hmotné nouzi dávek pro osoby se zdravotním postižením Muž/ Žena Datum narození Jméno/jména Místo a stát narození..

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu

Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Přílohy projektu Fast Track Proces vnitropodnikového převodu zaměstnance / lokalizace statutárního orgánu podle projektu Vnitropodnikový převod zaměstnance Společnost projedná s krajskou pobočkou ÚP podrobnosti

Více

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro pedagogy Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání

Podnikání v Německu. Zakládání podniku, podnikání Podnikání v Německu Svoboda podnikání = právo zahajovat a provozovat samostatnou výdělečnou činnost na území členského státu za stejných podmínek jako mají domácí podnikatelé. Právo na usazení, podnikání,

Více

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy

Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy Brigády a krátkodobé pracovněprávní vztahy JUDr. Jaroslav Stránský, Ph.D. Pracovní poměr na dobu určitou Doba určitá nesmí trvat déle, než 3 roky. Sjednání pracovního poměru na dobu určitou lze mezi týmiž

Více

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře

117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře 117/1995 Sb. ZÁKON ze dne 26. května 1995 o státní sociální podpoře (platí od 15. 81. 7. 2017 do 30. 914. 8. 2017) ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., v úplném

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ

Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Koordinace systémů sociálního zabezpečení v rámci EU z pohledu ČSSZ Liberec, 10.4.2012 Eva Knoblochová Metodik ČSSZ pracoviště Ústí nad Labem Lidéna prvním místě 1 Profil ČSSZ ČSSZ je největší a v rámci

Více

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS

Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS Monika Matysová Čl. 20 SFEU Čl. 21 SFEU Směrnice 2004/38 o právu občanů EU a jejích rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území ČS 1. Zavádí se občanství Unie. Každá osoba, která má

Více

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku?

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Mit ecoplus ins neue Europa Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Informace o pracovních možnostech pro zájemce z nových zemí EU www.ecointernational.at Powered by federal government

Více

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce

Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce Ustanovení nového odpovědného zástupce, ukončení výkonu funkce 4. Základní informace k životní situaci Živnostenský zákon umožňuje podnikateli provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce, který

Více

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601

EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 EVROPSKÁ SPOLEČENSTVÍ Viz. Pokyny na straně 3 Nařízení v oblasti sociálního zabezpečení ( 1 ) E 601 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÝŠE PŘÍJMU OBDRŽENÉHO V JINÉM ČLENSKÉM STÁTĚ, Ž JE KOMPETENTNÍ

Více

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti

1/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o zaměstnanosti 1/2012 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská

PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY. Mgr. Magdaléna Vyškovská PODNIKÁNÍ ČESKÝCH FIREM S OHLEDEM NA MEZINÁRODNÍ DAŇOVÉ ASPEKTY Mgr. Magdaléna Vyškovská Daňový poradce č. 2371 Obsah 1. Vztah smluv o zamezení dvojímu zdanění a zákona o dani z příjmů 2. Dělení na daňové

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2 Sbírka zákonů č. 1 / 2012 1 ZÁKON ze dne 9. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na

Více

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku?

Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Mit ecoplus ins neue Europa Co potřebujeme k tomu, abychom mohli pracovat v Rakousku? Informace o pracovních možnostech pro zájemce z nových zemí EU www.ecointernational.at Powered by federal government

Více

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha

Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Podnikání v EU Eurocentrum 20. 9. 2007 Ing. Kateřina Joklová RNDr. Jitka Ryšavá Centrum pro regionální rozvoj ČR Euro Info Centrum (EIC) Praha Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 Tel.: 221 580 294, 221 580

Více

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

8. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 8. funkční období 230 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 444 z 6. volebního období

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům

ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PRACOVNÍ PRÁVO ES ES není jen oblastí společného hospodářství (ekonomiky). Vzhledem k principům základních svobod, zejména svobody volného pohybu osob, byla již od začátku jasná

Více

Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie

Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie Příloha TZ Kam v zimě za prací? Do Evropy s EURESEM Praha 2. 2. 2010 Vyhledávače a souhrn základních informací k vybraným zemím Evropské unie Kde lze najít nabídky sezónních prací v zemích EU? Sezónní

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení 13SpolZadZamAZtele.pdf Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení

Více