VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI"

Transkript

1 VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 13. Pracovní témata k zaměstnání v EU Mgr. Zuzana Válková

2 JAK ZAČÍT? Pokud jste se rozhodli pracovat v zahraničí, konkrétně v nějaké zemi Evropské unie, měli byste si zjistit potřebné informace. Právo pracovat v zemích EU má každý občan České republiky. Volný pohyb pracovních sil platí v celém Evropském hospodářském prostoru. V případě zájmu o práci v zahraničí navštivte webové stránky EURES nebo EURES poradce, který působí na každém Úřadu práce ČR.

3 DŮLEŽITÁ TÉMATA OHLEDNĚ PRÁCE V EU 1. Evropské formuláře 2. Pracovní poměr 3. Mzdy 4. Ztráta zaměstnání 5. Zdanění příjmů 6. Důchod 7. Rodina

4 1. EVROPSKÉ FORMULÁŘE Patří mezi důležité doklady spojené s pohybem pracovníků Slouží ke vzájemné komunikaci institucí v jednotlivých zemích Mají jednotný formát, jsou k dispozici ve všech oficiálních jazycích EU Nevystavují se automaticky, žádá o ně pracovník nebo instituce Před odjezdem se vždy informujte, jaké formuláře sebou potřebujete (např.: příslušnost k právním předpisům a zdravotní pojištění, sociální a důchodové pojištěním, pro účely zaměstnanosti a nezaměstnanosti, na rodinné dávky).

5 2. PRACOVNÍ POMĚR Vzniká na základě uzavření pracovní smlouvy Pracovní smlouva uzavřená mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, se řídí obvykle právem státu, ve kterém je pracovník zaměstnán a ve kterém také sídlí zaměstnavatel Písemná pracovní smlouva obsahuje: osobní údaje začátek pracovního poměru pracovní zařazení zaměstnance místo výkonu práce pracovní dobu (týdenní, v hodinách) délku zkušební doby výpovědní lhůtu mzdu a způsob její úhrady kolektivní smlouvu (jestliže se na zaměstnance vztahuje)

6 3. MZDY - OBECNĚ Mnozí zájemci o práci v zahraničí si zemi vybírají podle tamní výše mzdy Liší se však nejen mzdy, ale i povinné odvody a životní náklady obyvatel Nikdy se proto neorientujte podle průměrné mzdy ve zvoleném státě. Mnohdy se k její výši nepřiblíží ani tamní pracovníci. Výše mzdy závisí na vaši profesi, praxi, kvalifikaci, jazykových schopnostech. Nižší mzdu budete dostávat ve zkušební době nebo během zaškolování. Pokud jste nekvalifikovaní, budete se pohybovat okolo minimální mzdy.

7 3. MZDY MINIMÁLNÍ MZDA Výše minimální mzdy ve vybraných zemích v přepočtu na Kč. Byl použit kurz 1 euro = 25 Kč. Lucembursko, Irsko ( Kč/měsíc) Nizozemí, Francie, Belgie (cca Kč/měsíc) Rakousko ( Kč/měsíc) Velká Británie (1 000 liber = Kč/měsíc) Řecko, Malta, Španělsko (cca euro, tj Kč/měsíc)

8 3. MZDY ODVODY POJISTNÉHO V každé zemi se platí z hrubé mzdy odvody na sociální a zdravotní pojištění a daň z příjmu. Výše a způsob placení se v jednotlivých zemích může lišit Informace o odvodech ze mzdy v zemích EU naleznete na: Životní náklady: V zemích EU bývají zpravidla vyšší než v ČR (vysoké jsou v severských státech) Podrobné informace naleznete na: v sekci Život & práce

9 4. ZTRÁTA ZAMĚSTNÁNÍ Ztráta zaměstnání v jiné členské zemi EU může způsobit, že se český občan ocitne v nelehké životní situaci. Nezaměstnanost lze řešit již v zahraničí, protože na české občany se vztahuje právo EU. K vyplácení dávek v nezaměstnanosti je příslušný stát, ve kterém byl občan naposledy zaměstnán. Žádat a přijímat podporu v nezaměstnanosti ve dvou státech současně je protiprávní.

10 5. ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Daň z příjmu se platí v tom členském státě, ve kterém zaměstnanec žije. Při nástupu do zaměstnání se pracovník přihlašuje na zahraničním finančním úřadu. Dokladem je přidělení osobního daňového čísla V případě zaměstnání ze závislé činnosti v zahraničí platí zálohy na daň v zemi svého zaměstnání. Povinnost platit daň z příjmu mají rezidenti a nerezidenti.

11 KDO JE REZIDENT A NEREZIDENT? Rezidenti: Osoby, které mají na území členského státu bydliště (stálý byt, nemusí se jednat o trvalý pobyt!) Pokud se jedná o cizince, musí se v místě bydliště zdržovat více než 183 dnů, tzn. větší část poloviny roku) Rezident má daňovou povinnost vztahující se na celosvětové příjmy Nerezidenti: Nemají v zemi ve které pracují nebo se dlouhodobě zdržují bydliště. V případě, že dosahuje výdělku, je jeho příjem zdaňován v zemi, ve které k výdělku došlo Daňová povinnost nerezidenta se vztahuje pouze na příjmy získané na území daného státu.

12 6. DŮCHOD Právní úprava důchodového pojištění v jednotlivých zemích není jednotná Mnohdy jsou pravidla pro migrující osoby nevýhodná, proto se koordinují různými právními nařízeními Doby pojištění se tak sčítají (roky i měsíce v různých zemích) Připočítává se i doba, před vstupem ČR do EU Starobní důchod je vyplácen bez srážek do jakéhokoli členského státu, kde důchodce bydlí, bez ohledu na to, která země důchod vyplácí. Více informací na: nebo

13 7. RODINA - OBECNĚ Zaměstnání v jiné členské zemi přináší nové výzvy v životě pracovníka a má dopad na celou rodinu Po stránce právní, sociální i zdravotní jsou rodinní příslušníci migrujících pracovníků ochraňováni právem EU Právní předpisy pamatují na rodinné dávky, dávky v mateřství a celkově na zdravotní i sociální pojištění. Pracující členové rodiny mají nárok na rodinné dávky, které stanovuje legislativa země, kde pracují, pro své rodinné příslušníky bez ohledu na zemi, kde bydlí.

14 7. RODINA PRÁVA RODIČŮ Ve všech zemích EU mají rodiče právo na: Rodičovskou dovolenou v délce minimálně tří měsíců z důvodu narození nebo adopce dítěte Volno z naléhavých rodinných důvodů (nemoc, nehody).

15 1. portal.mpsv.cz POUŽITÁ LITERATURA:

16 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST!!!