DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc"

Transkript

1 *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: (linka 214) Oprávněná úřední osoba: Kalup Vladislav Ing. Skopalová Jitka JUDr. K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu ust. 54 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle ust. 7 odst. 1 zákona o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) v souladu s ust. 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), po provedeném kolaudačním řízení podle ust. 76 a následujících zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 7 odst. 2 zákona, v souladu se zněním ust. 190 odst. 5) stavebního zákona p o v o l u j e u ž í v á n í stavby dráhy: ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Zábřeh Krasíkov Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, zastoupený Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc Stavba je členěna na uvedené stavební objekty a provozní soubory, umístěné na pozemcích: PROVOZNÍ SOUBORY Zabezpečovací zařízení PS žst. Zábřeh na Moravě, SZZ a místní kabelizace p.č.: 3953/2, 3953/3, 3953/4, 3953/5, 5493/2, 5479, 5489, 3079/1, 3957, 3955, 5508/25, 3953/6, 5487/2, 5483/1, 5493/4, 5504/4, 5468, 3164, 5455/6, 5455/13, 5455/16, 3953/1, (350/2), (354/2), /355/2), (356/2) PS žst. Zábřeh na Moravě, úvazka AB do Lukavice p.č.: 5493/1, 3953/2, 3953/3, 3953/4, 5493/4, 5455/13, 5455/6, 3164, 3953/5, 3953/6, PS Zábřeh Hoštejn, TZZ p.č.: 5492/1, 5492/3, 5493/4, (568/101), EN(1328/102) v k.ú: Zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh p.č v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.. 795/1, 629/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 719/2, 722/3, 650/1, 713/3, 657, 722/4, 732/1, 643/3, 643/1, 112/2, 67/3, 546/5, 711/4, 650/2, 74/7, (1/1), 546/6, 643/33, 643/32, 74/6, 720/5, 669/3, 643/27, 643/28, 650/4, 650/9, 650/11 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 506/18, 506/10, 506/11, 506/12, 506/13, 473/11, 495/1, 506/14, 506/15 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 2603/9, 2285/6, 2285/7, 2287/6, 2285/3, (2266/1), P(2268), (2264/1), (2265/1) v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina PS žst. Hoštejn, SZZ p.č.: 646/1, (1/1), v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh - 1 -

2 p.č.: 404/1, 404/2, 404/3, st.95, 115/2, 396/2, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2881/5, v k.ú.: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 795/3, 795/1, 629/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 2603/2, 2225/3, 2603/4, 2603/5, P(2268), (2266/1), (2265/1), (2264/1), st.169/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina PS Hoštejn Krasíkov, TZZ p.č.: 2123, 2881/1, P(2881/1), P(2120/7), 2886/1, P(2830/4), P(2088/2), P(2087/3), 2901/2, 2288/1, 2236/3, 2874/3, 2433/2, 2437/3, 2438/22881/5, 2288/13, 2874/22, 2874/23, 2874/24 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č /5, 2145/2, 2603/1, 2156/2, 2603/3, 2603/4, 2615/2, 2580/3, st.169/1, (2225) v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 404/2, 404/1, 404/3, 141, 373/1, 142/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Sdělovací zařízení PS Zábřeh Krasíkov, úpravy kabelů SPT Telecom p.č.:2874/5, 2291/5, P(2292), k.ú: Tatenice, obec:tatenice p.č.: 711/1 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh PS Zábřeh Krasíkov, traťový rádiový systém p.č.:5492/1, 5468, 3084, v p.č.:650/8, v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.:st.192, v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2120/17, v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice PS Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace p.č.:3953/2,3953/3,3953/4,3953/5,5493/2,5479,5489,5468,3079/1,3957,3955, 5508/25, PS žst. Zábřeh na Moravě, rozhlas p.č.:5493/4, PS Žst. Zábřeh na Moravě, sdělovací zařízení p.č.:5468, 3084, PS Žst. Zábřeh na Moravě, EPS p.č.:5468, 3084, PS Žst. Zábřeh na Moravě, informační zařízení p.č.: 5468, 3084, 5493/4, PS Žst. Zábřeh na Moravě ITZ p.č.: 5468, 3084, PS Žst. Zábřeh na Moravě, přesun a úpravy zařízení SDH p.č.: 5468, 3084, PS Zábřeh Hoštejn, traťový kabel p.č.: 5492/1, 5492/3, 5184/2, 5493/4, p.č.: 619, k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.: 506/3, 506/4, 506/5, 506/18, 506/10, 473/11, 495/1, 506/11, 506/12, 506/13, 506/14, 506/15, k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 722/3, 719/2, 713/3, 646/1, 110/2, 650/1, 643/1, 732/1, (3), 564/2, 644/3, (1/1), 564/5, 722/4, 711/4, 112/2, 74/7, 67/3, 564/6, 650/2, 669/3, 583/11, 720/5, 650/4, 74/6, 643/27, 643/28, 650/9, 650/2, v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 2603/9, P(2268), (2266/1), 2265/1, 2264/1, k.ú:hynčina, obec: Hynčina p.č.: 795/1, 629/1, k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.. 404/1, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn PS Zábřeh Hoštejn, optický kabel p.č.: 5494/1, 5184/2, 5493/4, PS Zábřeh Hoštejn, úpravy kabelu DK + TKK ČD p.č.: 650/10, 575/1, 580/2, 63/2, 643/6, 583/4, 575/1, v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 88/1, 88/2, 88/3, k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 5492/1, 2949/5, 5492/2, 1710, EN(1328/102), v k.ú: Zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh p.č.: 358/6, k.ú: Nemile, obec: Nemile - 2 -

3 PS PS PS PS PS PS Tatenice, PS PS Žst. Hoštejn, sdělovací zařízení p.č.. 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Žst. Hoštejn, EPS p.č.. 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Žst.Hoštejn, EZS p.č.. 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Žst. Hoštejn, ITZ p.č.. 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn Krasíkov, traťový kabel p.č.: 2881/1, 2123, 2308/4, 2120/5, 2088/4, 2886/1, P(2830/4), 2874/3, 2881/5, 2901/2, 2874/5, 2433/2, 2437/3, 2120/14, 2120/19, 2438/2, 2120/22, 2291/5, 2236/6, 2288/14, 2288/5 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2135/1, 2603/1, 2145/1, 2156/2, 2603/3, 2603/4, 2615/2, 2580/3, (2225), st.169/1,, v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 404/2, 404/1, st.141, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn Krasíkov, optický kabel p.č.: 2881/1, 2123, 2236/6, 2120/19, 2088/4, 2886/1, P(2830/4), 2874/3, 2881/5, 2901/2, 2433/2, 2433/3, P(2120/7), 2120/15, 2438/2, 2120/22, 2120/14, 2291/5, 2874/22, 2288/13, 2288/14, 2288/5, 2874/23, 2874/24, 2288/1, 2437/3 v k.ú: obec: Tatenice p.č.: 2135/5, 2603/1, 2145/2, 2156/2, 2603/4, 2615/2, 2580/3, st.169/1, 2225/3, 2603/3 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 404/2, 404/1, st.141, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn Krasíkov, úpravy kabelu DK + TKK ČD p.č.: 2120/22, 2120/19, 2120/14, 2881/5, (2087/2), 2872/2, 2120/17, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2859/9, P(2088/2), P(2120/1), P2118/1), P(2088/1), P(2087/2) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Úpravy ZOK ČD-T p.č.: 5493/1, 5492/1, 5493/4 v k.ú.: Zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh p.č.: 506/18, 506/15, 506/14, 506/13, 506/12, 506/11, 506/8, 506/4, 506/3, 146/4 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 564/6, 564/5, 722/4, 722/3, 720/5, 719/2, 732/4, 643/3, 711/4, 713/3, 643/33, 643/32, 643/31, 583/11, 112/2, 110/2, 74/7, 67/3, 650/7, 650/1, 650/2, 650/4, 646/1 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č /9, 2156/2, 2145/1, 2145/2, 2135/5, 2603/5, 2594/2, 2603/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.. 404/4 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2881/1, 2291/5, 2874/22, 2874/23, 2305/4, 2874/3, 2875/1, 2308/4, 2288/1, 2288/13, 2288/5, 2236/6, 2236/3, 2120/18, 2120/19, 2120/14, 2881/7, 2120/7 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice PS Zábřeh Hoštejn, zast. Lupěné, rozhlas p.č..619 k.ú: Nemile, obec: Nemile PS Žst. Hoštejn, rozhlas p.č.: 404/1, 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2603/4, 2603/5, (2225), k.ú: Hynčina, obec: Hynčina PS Doplnění ITZ Šumperk p.č. st. 659 v k.ú. Šumperk - budova č.p. 464 (výpravní budova železniční stanice Šumperk) Silnoproudá technologie PS ŽST Zábřeh na Moravě, napájecí silnoproudé rozvody p.č.: 5468, 3084, 5483/1 PS ŽST Zábřeh na Moravě, rozvaděč zajištěné sítě p.č.: 5468, 3084 PS ŽST Zábřeh na Moravě, měnič DAK pro nap.zab.zařízení p.č.: 5493/4-3 -

4 PS PS PS PS PS PS PS PS PS ŽST Zábřeh na Moravě, dozbrojení vozu 6 kv p.č.: 5483/1 MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy v R 110 kv p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy v R 22kV p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpr.usměrňov. soustrojí p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy rozváděče 3 kv p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy vlastní spotřeby p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW. úpravy vnějšího uzemnění p.č.: 2241/1, 2241/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 628/2, 628/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov ŽST Hoštejn,provozní rozvod silnoproudu p.č.: 404/3, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn ŽST Hoštejn, rozvaděč zajištěné sítě p.č.: 404/3, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Dispečerská řídící technika PS ŽST Zábřeh na Moravě, DŘT p.č.: 5468, 5483/1 PS ŽST Zábřeh na Moravě, DŘT pro vůz 6kV p.č.: 5468, 5483/1 PS ŽST Hoštejn, DŘT p.č.: 404/3, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn PS MR Hoštejn, doplnění DŘT p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú:hynčina, obec: Hynčina PS MR Hoštejn, místní řídící systém (MŘS) p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú:hynčina, obec: Hynčina PS ŘS Přerov, doplnění DŘT p.č. 1036/7 v k.ú. Přerov (budova č.p. 1204) PS M0R Červenka, zesílení okruhů DŘT p.č k.ú. Červenka PS MR Grygov, zesílení okruhů DŘT p.č k.ú. Grygov PS ŽST Zábřeh na Moravě samoobslužná zdvihací zařízení p.č.: 5468, 5493/4 STAVEBNÍ OBJEKTY Železniční svršek a spodek SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční spodek p.č.: 5493/1, 5483/1, 2894/3, 5492/1, 3511/2, 5468, 5493/2, (1328/1), (357/2), (356/2), (355/2), 1400/1), 2903/2, 3953/2, 3953/3, 3953/4, 5493/4, 5504/2, 5504/3, 5504/5, EN(1328/101), (1321/25), (1960/3), 3953/5, 3953/6, 5455/6, 5455/13, 1685, EN(1328/102), (568/101), SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční svršek p.č.: 5493/1, 5483/1, 5492/1, 2903/2, 5493/4, EN(1328/102), (568/101) SO Zábřeh - Hoštejn, železniční spodek p.č.: 5492/1, 5184/2, 5492/3, EN(1328/103), (1931/1), 5184/1 p.č.: 619, 358/1, 358/3, 358/4, 358/5, 320/3, 588/3, 320/2 v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.: 657, 722/3, 719/2, 110/2, 713/3, 722/4, 583/1, 63/2, 722/1, 722/5, 732/1, 732/4, 62/2, 646/1, 650/1, 650/2, 711/4, 720/5, 112/2, 74/7, 67/3, 669/4, 669/3, 27/4, - 4 -

5 SO SO SO SO SO SO SO /9, 583/10, 643/35, 643/27, 643/28, 74/6, 643/32, 643/33, 27/3, 27/4, 650/9, 583/11, 62/3, 63/3, 63/5, 722/5, 732/4, (28), 59/3, 63/2, (63/1), (68), 70, 74/1, 106/2, 110, 112/1, 62/1, 62/2, 63/4, P(564/1), 563/3, 583/2, 583/3, 583/4, 590, 643/3, 643/4, 70/1, 70/2, 70/3, 74/7, 106/6, 110/1, 643/5, 643/6, 650, 669/1, (666), (667), (669), 711/1, 713, 719, 564/5, 564/6, 583/5, 583/9, 583/10, 583/6,583/7, 583/8, 720/1, 722, 732/1, st.81, 590/2, 643/31, 643/32643/34, 643/29, 643/30, 643/26, 643/27, 643/28, 643/35, 643/24, 643/25, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/9, 650/10, 669/3, 669/4, 669/5, 711/3, 711/4, 713/1, 713/2, 713/3, 719/1, 719/2, 720/4, 750/5, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 732/3, st.82, st.83 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 146/4, 506/18, 506/10, 506/11, 117, 473/5, 473/11, 495/1, 506/12, 506/13, 506/14, 506/15 v k.ú: Lupěné, obec: nemile p.č.: 2225/5, 2285/5, 2285/6, 2285/7, 2285/3, 2603/9, 2603/8, 2287/4, 2287/5, 2287/6, 2287/7, 2135/6, 2135/7, 2135/8, 2145/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.. 795/3, 795/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Zábřeh - Hoštejn, železniční svršek p.č.: 5492/1, 5492/3 p.č.: 619 v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.: 506/18, 506/10, 506/11, 146/4, 495/1, 473/11, 506/12, 506/13, 506/14, 506/15 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 2603/9, 2603/8, 2285/6, 2285/7, 2287/4, 2287/5, 2287/7 v k.ú: Hynčina, obec:hynčina p.č.: 646/1, 722/3, 719/2, 713/3, 110/2, 650/1, 650/2, 722/4, 711/4, 74/7, 67/3, 112/2, 720/5, 650/4, 650/9, 74/6, 583/9, 583/10, 583/11, 643/35 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 795/3, 795/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn ŽST Hoštejn, železniční spodek p.č.: 404/1, 373/1, 110/1, 408, 408/1, 408/2, 141, 142/1, 141/2, 373/5, 404/5, 404/6 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/3, 2225/4, 2603/4, 2603/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, sanace skalního zářezu p.č.: 2603/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, železniční svršek p.č.: 404/1, 373/1, 110/1, 408, 408/1, 408/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn - Krasíkov, železniční spodek p.č.: 404/1, 404/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2288/1, 2288/14, 2288/13, 2288/5, P(2282/1), P(2429/1), P(2430), 42/4, 2236/6, 2277/10, 2277/9, 2229/2, st.169/1, P(2088/4), P(2296), 2277/10, 2288/14, 2881/5 2433/2, 2437/3, 2438/2, 2881/1, 2859/9, P(2443/1), P(2438/1), 2120/1, 2888/7 2120/18, 2123, 2901/2, P(2881/1), P(2118/5), 2120/35, 2120/16, 2120/19, 2120/23, 2120/15, 2225/3, 2225/4, 2291/5, 2830/8, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2874/22, 2874/23, 2874/24, 2438/4, 2305/5, 2859/9, 2433/3, 2433/4, 2443/5, 2437/4, 2860/9, 2872/3 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2603/3, 2603/1, 2145/5, 2135/5, 2156/2, 2225/5, 2135/6, 2135/7, 2135/8, 2145/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Hoštejn - Krasíkov, železniční svršek p.č.: 404/1, 404/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č /5, 2888/1, 2874/22, 2433/2, 42/4, 2236/6, 2288/7, 2437/3, 2438/2, 2288/1, 2288/14, 2277/10, 2277/9, 2120/18, 2120/19, 2120/16, 2291/5, P(2088/4), P(2118/5), 2120/35, 2288/13, 2288/5, 2830/8, 2874/23, 2881/ /24, 2859/9 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č /3, 2603/1, 2145/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Zábřeh - Krasíkov, vystroj trati p.č.: 404/1, 404/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2288/1, 2288/14, 2288/13, 2288/5, P(2282/1), P(2429/1), P(2430), 42/4, 2236/6, - 5 -

6 2277/10, 2277/9, 2229/2, st.169/1, P(2088/4), P(2296), 2277/10, 2288/14, 2881/5 2433/2, 2437/3, 2438/2, 2881/1, 2859/9, P(2443/1), P(2438/1), 2120/1, 2888/7 2120/18, 2123, 2901/2, P(2881/1), P(2118/5), 2120/35, 2120/16, 2120/19, 2120/23, 2120/15, 2225/3, 2225/4, 2291/5, 2830/8, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2874/22, 2874/23, 2874/24, 2438/4, 2305/5, 2859/9, 2433/3, 2433/4, 2443/5, 2437/4, 2860/9, 2872/3 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2603/3, 2603/1, 2145/5, 2135/5, 2156/2, 2225/5, 2135/6, 2135/7, 2135/8, 2145/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Nástupiště, přejezdy, rampy SO ŽST Zábřeh na Moravě, úprava rampy u kol. č. 8 p.č.: 5493/4, 5481 SO ŽST Zábřeh na Moravě, ostrovní nástupiště p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, přejezdy pro vozíky p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, informační zařízení pro cestující p.č.: 5493/4 SO Zábřeh Hoštejn, zast.lupěné, nástupištní přístřešky p.č.: 619 v k.ú: Nemile, obec: Nemile SO Zábřeh - Hoštejn, zast.lupěné, nást.a přístupové chodníky p.č.: 619, 320/3, 588/3, 588/7, 317, 17/2, 320/5, 588/10 v k.ú: Nemile, obec: Nemile SO ŽST Hoštejn, nástupiště p.č.: 404/1, 373/1 v k.ú:hoštejn, obec: Hoštejn SO ŽST Hoštejn informační zařízení pro cestujcící p.č.: 404/1, 373/1, 110/1, 408, 408/1, 408/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Mosty, propustky a zdi SO ŽST Zábřeh na Moravě, návěstní krakorec v km 41,128 p.č.: 5493/1 SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční most v km 40,286 p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční most v km 39,914 p.č.: 5493/4, 5481 SO ŽST Zábřeh na Moravě, návěstní krakorec v km 39,881 p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, propustek v km 39,425 p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, opěrná zeď v km 39,042-39,232 p.č.: 5493/4, 5504/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, návěstní krakorec v km 39,115 p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční most - podchod v km 39,730 p.č.: 5468, 5493/4 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 38,879 p.č.: 5493/4, 5492/1, 2840, 2973, (5688/101), (1328/102), 5492/2, 1685 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 38,437 p.č.: 5492/1 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 37,977 p.č.: 5493/3 SO Zábřeh - Hoštejn, železničnímost km 37,295 p.č.: 5493/3, (1959/1), (1622), 5254, 5244, SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 37,046 p.č.: 5493/3 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 36,354 p.č.: 619, 617/2 v k.ú: Nemile, obec: Nemile - 6 -

7 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 36,084 p.č.: 619, 588/1, 320/2, 320/3, 588/3 v k.ú: Nemile, obec: Nemile SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 35,274 p.č.: 146/4, 506/3, 495/1 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 643/1, 564/3 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 34,706 p.č.: 722/4, 722/3, 722/1, 732/1, 564/2, 643/3, 722/7, 732/5, 732/6 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 34,281 p.č.: 643/32, 713/3, 583/11, 112/2, 643/3, 583/3, 643/37, 643/38, 643/31, 650/8 v k.ú: Hněvkov, obec: Hněvkov SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 33,796 p.č.: 67/3, 583/9, 583/10, 643/35, 643/27, 643/28 v k.ú: Hněvkov, obec: Hněvkov SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 33,399 p.č.: 650/1, 63/5, 583/11 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, opěrná zeď v km 33,446-33,541 p.č.: 650/1, 583/11, 643/24, 643/25 v k.ú: Hněvkov, obec: Hněvkov SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 32,304 p.č.: 795/1, 793/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1, 110/4, 398/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 35,884 p.č.: 496 vk.ú: Lupěné, obec: Nemile SO ŽST Hoštejn, železniční most v km 31,919 p.č.: 404/1, 115/2, 396/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 20603/6, 2584/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, návěstní lávka v km 31,940 p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO ŽST Hoštejn, železniční most v km 31,056 p.č.: 404/1, 406, 134/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO ŽST Hoštejn, opěrné zdi pod nástupišti p.č.: 404/1, 141, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 30,154 p.č.: 2881/5, 2540/1, 2540/2, 2872/2, 2860/8, 2541 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, žel. most v km 29,426 p.č.: 2881/5, P(2520/1), P(2520/2) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 29,119 p.č.: 2881/5, P(2477/1), 2876/2, 2860/2, P(2478) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2603/1, 2595/1, 2595/2, P(2221), P(2195/1), 2577/4 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 28,602 p.č.: 2145/2, 2156/2, 2603/1, 2615/2, 2149, 2615/6 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO Hoštejn - Krasíkov, propustek v km 28,113 p.č.: 2881/1, 2874/5, 2291/5, P(2292), 2859/1 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 27,916 p.č.: 2874/5, 2291/5, 2305/5 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 27,340 p.č.: 2236/3, 2120/22, 2120/18, 2874/3, (2236), 2236/7 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, zárubní zeď v km 26,982-27,200 p.č.: 2881/1, 2856/1 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 26,944 p.č.: 2881/1, 2227/2, 2123, 2874/3, 2856/1, 2856/6 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, zárubní zeď v km 26,613-26,672 p.č.: 2881/1 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 26,544 p.č.:2881/1, 2234/1, 2234/2, (2235) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, zárubní zeď v km 26,590-26,

8 p.č.: 2881/1, 2830/8, (2235) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 28,320 p.č.:2881/1, 2875/1, P(2443/1), P(2445), P(2444) v k.ú:tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2135/5, 2603/1, 2135/3, 2594/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO Hoštejn - Krasíkov, zárubní zeď v km 27,694-27,731 p.č.: 2288/1, 2236/6, 2288/5, 2242/4, 2288/13 v k.ú.: Tatenice, obec: Tatenice Pozemní objekty, kabelovody SO ŽST Zábřeh na Moravě, nová budova SZZ p.č.: 5468/4, 3084/8 SO ŽST Zábřeh na Moravě, zpevněné plochy p.č.: 5468, 5493/4, 5481v k.ú:zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh SO ŽST Zábřeh na Moravě, přístřešek u výpravní budovy p.č.: 5468 SO ŽST Zábřeh na Moravě, přístřešky na ostrovních nástupištích p.č.: 5493/4 v k.ú: Zábřeh an Moravě, obec: Zábřeh SO ŽST Zábřeh na Moravě, kabelovod p.č.: 5493/4, 5468 SO ŽST Zábřeh na Moravě, oplocení PM p.č.: 5483/1 v k.ú.: Zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh SO ŽST Hoštejn, stavební úpravy stáv. výpravní budovy p.č.: 404/3, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO ŽST Hoštejn, nástupištní přístřešky p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO MR Hoštejn, stavební úpravy v měnírně p.č.: st.208, st.209, st.210 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO MR Hoštejn, úpravy stání venk. transformátorů 110/23 kv p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, kabelovod p.č.: 404/1, 139/3, 1395, 373/1, 141, 142/1 v k.ú:hoštejn, obec: Hoštejn SO MR Hoštejn, oplocení PM p.č.: 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Protihlukové stěny a opatření SO ŽST Zábřeh na Moravě, protihlukové stěny p.č.: 5493/4, 5493/2, 2840 SO Zábřeh - Hoštejn, protihlukové stěny p.č.: 619 v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.. 719/2, 722/3, 74/7, 711/4, 112/2, 74/6, 110/2, 720/5 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO ŽST Hoštejn, protihlukové stěny p.č.: 404/1, 406 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Hoštejn - Krasíkov, protihlukové stěny p.č.: 2881/5, 2541, v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 404/2, 404/1, 156/3, 158/1,156/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštějn p.č.: 2603/3 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Trakční vedení a ukolejnění SO ŽST Zábřeh na Moravě, úpravy TV p.č.: 5493/1, 5493/4, 5484, 5485, 5493/2, 5489, 3957, 5455/13, 5483/1 SO ŽST Zábřeh n.m, koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení p.č.: 2493/4, 5468, 5483/1, 3957 SO ŽST Zábřeh na Moravě, připojení PTM na TV p.č.: 5493/1, 5493/4, 5483/1 SO ŽST Zábřeh na Moravě, připojení měniče na TV p.č.: 5493/4-8 -

9 SO SO SO SO SO SO SO SO SO Zábřeh - Hoštejn, úpravy TV p.č.: 5492/1, 2894/3, 2903/2, 5492/3, 5493/4, 5505/4 p.č.: 619 v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.: 506/18, 117, 506/15, 506/14, 506/13, 506/12, 506/11, 473/11, 506/4, 506/3, 146/4 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 657, 732/3, 722/4, 722/3, 719/2, 711/4, 713/3, 643/31, 643/32, 63/5, 646/1, 650/2, 112/2, 110/2, 74/7, 74/6, 643/33, 583/11, 720/5, 650/9, 62/2, 62/3, 63/3 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 2603/8, 2603/9, 2287/5, 2287/6, 2287/7 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 795/3 v k.ú:kosov, obec: Kosov Zábřeh - Hoštejn, koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení p.č.: 506/18, 506/15, 506/14, 506/13, 506/12, 506/11,506/8, 506/4, 506/3, 146/4 v k.ú: Zábřeh an Moravě, obec: Zábřeh p.č.: 564/4, 564/5, 722/4, 722/3, 720/5, 762/4, 643/3, 719/2, 711/4, 713/3, 643/33, 643/32, 643/31, 583/11, 112/2, 110/2, 74/4, 67/3, 650/8, 650/1, 650/2, 650/4, 646/1 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 2603/9 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, úpravy TV p.č.: 2603/8, 2225/3, 2603/4, 2603/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 795/1 v kú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn ŽST Hoštejn, koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení p.č.: 404/4 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn TM Hoštejn, připojení měnírny na trakční vedení p.č.: 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina TM Hoštejn, úprava zpětného vedení p.č.: 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 112/2, 404/1, 112/3 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, připojení měniče na TV p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn - Krasíkov, úpravy TV p.č.: 404/1, 404/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2603/3, 2156/2, 2145/2, 2135/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2881/5, 2881/1, 2438/2, 2437/3, 2859/1, 2438/1, P(2120/7), 2420/2, 2291/5, 2874/5, 2881/7, 2830/8, 2305/4, 2120/22, 2120/18, 2120/14, 2120/16, 2120/19 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Hoštejn - Krasíkov, koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení p.č.: 2603/9, 2156/2, 2145/1, 2145/2, 2603/5, 2594/2, 2135/5, 2603/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 404/4 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2881/1, 2291/5, 2274/22, 2874/23, 2875/1, 2874/3, 2305/4, 2308/4, 2288/1, 2288/13, 2288/5, 2236/6, 2236/3, 2120/18, 2120/19, 2120/14, 2881/7, 2120/7 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Silnoproudé rozvody a zařízení SO ŽST Zábřeh na Moravě, zajištění stáv. kabelu 6,0 kv p.č.: 5493/4, 5483/1, 5484, 5485, 5486, 3535/7, (568/5), (561/1), 5451, 2804, 5479, 5493/2 SO ŽST Zábřeh na Moravě, venkovní osvětlení p.č.: 3511/2, 5484, 5485, 5479, 5468, 3957, 5455/13, 5455/6, 3154, 5455/16, 3535/7, 3511/1, 5493/4, 5483/1, 5481, 5493/2, 3955, 3953/1, (350/2), (354/2), (355/2), (356/2) v k.ú: Zábřeh an Moravě, obec: Zábřeh SO ŽST Zábřeh na Moravě, venkovní kabelové rozvody nn p.č.: 5493/4, 5483/1, 5481, 5485, 5468, 3957, 5455/13, 5455/6, 3164, 5455/16, 3535/7, 3511/1, 5479, 5489 SO ŽST Zábřeh na Moravě, dálkové ovládání úsekových odpojovačů - 9 -

10 p.č.: 5493/1, 5493/4, 3957, 3164, 5455/6, 5455/13, 5455/16, 3957 SO ŽST Zábřeh na Moravě, elektrický ohřev výhybek p.č.: 5493/4, 5479, 5468, 3957, 3154, 5455/6, 5455/13, 5455/16, 3957 SO ŽST Zábřeh na Moravě, úpravy vo p.č.: 5492/1, 5493/4, 5451, 5452/1, (568/5), (568/4), 5492/2, EN(1328/101) SO ŽST Zábřeh na Moravě, uzemnění PM p.č.: 5493/4, 5483/1, (524/4), 5454/3 SO ŽST Zábřeh na Moravě, přípojka 22 kv pro PM p.č.: 5493/4, 5483/1, 5455/13, 3326/2, 3333, 3332, 3334, 3331, 3317, 3326/2 SO ŽST Zábřeh,rekonstrukce stožárové TS 22,0/0,4 kv (ČD) p.č.: 5493/4 SO Zábřeh - Hoštejn, zajištění stáv. kabelu 6 kv p.č.: 711/4, 650/10, 711/3, 27/2, (28), 63/2, 643/6, 61/3, 643/21, (643/5), (666), 62/1, 583 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 107, 119, 121, 473/11, 152, 126/1 v k.ú: Lupěné, obec: Lupěné p.č.: 2285/3, (2284/1), (2286/1), (2287/1) v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO Zábřeh - Hoštejn, náhradní napájení traťových objektů p.č.: 5492/1, 5493/4, (568/101), EN(1328/102), 643/3 p.č.. 564/5, 722/4, 722/3, 719/2, 711/4, 713/3, 643/32, 112/2, 110/2, 74/7, 74/6, 67/3, 669/3, 669/4, 650/1, 648/1, 720/5, 643/27, 643/28, 650/9, 650/4, 650/2 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č /9, 2603/8 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.. 795/3 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Zábřeh Hoštejn, zast.lupěné, venkovní osvětlení p.č.: 619, 588/7, 320/3, 325/1, (318) v k.ú: Nemile, obec: Nemile SO Zábřeh - Hoštejn, osvětlení tunelů, přípojky nn p.č.: 732/3, 564/6, 564/5, P(564/1), 564/1, 732/1, 643/13 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, přeložka kabelu vedení nn km 32,360-32,800 p.č.: 646/2, (3), 583/1 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.. (2277), (2276), (2262/1), (2262/2), (2260), 2585, 2597/1, 2280/1, 2584/1, P(2250) v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, elektrický ohřev výhybek p.č.: 404/1, 404/3 v k,ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/4, 2603/4 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, venkovní osvětlení p.č.: 404/1, 404/3, 134/5 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/4, 2225/3, 2603/5, 2603/4 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, venkovní kabelové rozvody nn p.č.: 112/2, 404/1, 404/3 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2241/1, st.208, st.210, 2225/4, 2603/4, 2225/3 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, dálkové ovládání úsekových odpojovačů p.č.: 404/1, 404/3 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/4, 2225/3, 2603/4 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO TM Hoštejn, dálkové ovládání úsekových odpojovačů p.č.: 2603/8, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: hynčina p.č.: 112/2, 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 795/1 v k.ú:kosov, obec: Kosov SO ŽST Hoštejn, přeložka mimodrážních kabelů nn p.č.: 404/1, 134/5, 132/1, 139/2, 373/1, 134/2, 373/2, 139/3 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn

11 SO SO SO SO SO SO Komunikace SO TM Hoštejn, úprava rozvodu nn + vo p.č.: 2241/1, st.210 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina TM Hoštejn, přípojka 22 kv pro PM p.č.: 2241/1, st.210 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, nová stožárová TS 22,0/0,4 kv (ČD) p.č.: 404/1, 404/3 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn - Krasíkov, zajištění stáv. kabelu 6 kv p.č.: 404/1, 406, 132/1, 134/2, 134/1, 145 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2615/2, 2594/2, 2156/2, 2145/2, 2135/5, 2615/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2881/5, 2881/1, 2291/5, 2541, 2540/1, 2860/6, P(2444), P(2442/2), 2875/2, P(2291/4), P(2445), P(2120/1), P(2118/1) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Hoštejn - Krasíkov, náhradní napájení traťových objektů p.č.: 404/1, 404/2, st.95, 373/1, 141, 157/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/3, 2225/4, 2603/3, 2603/1, 2603/4, 2233/1, 2603/10, 169/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2881/5, 2881/1, 2438/2, 2437/3, 2859/1, 2433/2, 2874/22, 2874/23, 2291/5, 2305/4, 2308/4, 2288/1, 2288/13 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Hoštejn - Krasíkov, osvětlení tunelu, přípojka nn p.č.: 2603/1, 2149 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2881/1, 2438/2, 2437/3, 2433/3, 2874/3, 2874/22, 2874/23, 2291/5, 2305/4, 2308/4, 2288/13, 2288/5, 2236/6, 2120/18, 2236/3, 2859/9, 2288/1 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Zábřeh - Hoštejn, přeložka polní cesty v Hněvkově p.č.: 722/4, 722/3, 719/2, 720/5, 711/4, 720/1, 722/1, 643/3 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, úprava cesty a kom.pod mostem v km 38,877 p.č.: 5492/1, P(1316), (1928), EN(1328/102), (568/101), 2973, (1929), (566/2), EN(1324/101), P(1323/1), 2950/13 SO SO SO ŽST Hoštejn, úprava místní komunikace k MDZ p.č.: 134/5, 404/1, 406, 142/1, 373/1, 139/3, 139/2, 141v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Zpevnění stáv. místních komunikací a polních cest p.č.: 2120/22, 2120/18, 2120/16, 2123, 2120/19, 2120/14, 2120/15, 2881/1, P(2881/1) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Přístupové komunikace k tunelům p.č.: 506/18, 506/9, 506/10, 506/11, 506/3, 506/12, 506/13, 506/14, 506/15, 473/11, 506/4, 506/5, 146/4, 506/19, 506/20, 506/21, 506/22, 506/23 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 564/7, 564/8, 650/1, 732/1, 643/3, 643/4, 583/3, 112/1, 70/1, 643/39, 643/40, 583/9, 112/1, 112/4, 106/2, 106/7 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 2135/2, 2135/3, 2081/7, (2612), 2140, 2594/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2438/3, 2433/2, 2420/2, 2420/3, P(2031/3), P(2031/2), 2856/1, 2420/4, 2420/5, 2305/4, 2438P/2, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2308/4, 2901/2, 2277/9, 2288/1, 2288/13, 2120/22, 2120/18, 2881/1, 2120/24, 2305/3, P(2296), 2292/1, P(2292), 2305/7, 2292/9, 2292/10 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Kanalizace, voda, plyn SO ŽST Zábřeh na Moravě, splašková kanalizace p.č.: 5493/4, 5479, 5468, 3082, 3092, 3143/8, 5455/15, 3080/1 (dříve st.49 k.ú. Ráječek) SO ŽST Zábřeh na Moravě, vodovodní přípojka p.č.: 5468, 5493/4, 5455/15 SO ŽST Zábřeh na Moravě, dešťová kanalizace p.č.: 5493/4, 5484, 5455/1, 3082, 3080/1 (dříve st. 49 k.ú. Ráječek), 5455/15, 5455/10, 3092, 3143/6 (dříve p.č. 246/101 k.ú. Ráječek), 5505/2, 3085, 5455/8, 3143/8, 3243/6, 5505/2-11 -

12 SO ŽST Zábřeh na Moravě, přípojky plynovodu p.č.: 5468, 5455/15, 5455/1, 3085 SO Zábřeh-Hoštejn, suchovody k Hněvkovským tunelům p.č.: 74/7, 67/3, 650/1, 564/5, 732/3, 583/4, P(564/1), 643/1, 74/6, 564/6 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.. 146/4, 506/3, 495/1 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile SO Zábřeh-Hoštejn, přeložka vodovodu k obyt. domu č.p. 63 p.č.: 711/4, 711/1, 711/3 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO ŽST Hoštejn, kanalizace p.č.: 404/1, 132/1, 142/1, 406, 134/2, 373/2, 134/4 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Hoštejn - Krasíkov, suchovod k tunelu Malá Huba p.č.: 2288/5, 2236/6, 2120/18, 2236/3 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Rekultivace SO Tunely SO SO SO Rekultivace opuštěných úseků tratě p.č.: 2881/1, 2291/5, 2874/22,2874/23, 2874/4, 2901/1, 2856/2, 2874/24 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Zábřeh - Hoštejn, tunel Hněvkovský I p.č.: 74/7, 67/3, 650/1, 643/27, 643/28, 74/6 v k.ú: Hněvkov, obec: Hněvkov Zábřeh - Hoštejn, tunel Hněvkovský II p.č.: 564/5, 632/3, 564/6, P(564/1) v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh Hoštejn - Krasíkov, tunel Malá Huba p.č.: 2236/6, 2288/5, 2242/4, 2288/13, (2236), 2236/7, 2288/1, 2236/7, 2277/4, 2277/11 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Užívání stavby se povoluje za těchto podmínek 1. Trvalý provoz se povoluje traťovou rychlostí pro klasické soupravy v koleji č. 1 v km 26,450 30,128 do 130 km/hod., v km 30,128 31,517 do 110 km/hod., v km 31,517-31,892 do 100 km/hod., v km 31,892-34,463 do 120 km/hod., v km 34,463-35,560 do 150 km/hod., v km 35,560-38,253 do 160 km/hod., v km 38,253-41,086 do 115 km/hod. Pro soupravy s naklápěcími skříněmi v koleji č. 1 v km 26,450-27,184 do 150 km/hod., v km 27,184 41,086 do 160 km/hod. Pro klasické soupravy v koleji č. 2 v km 26,450 30,128 do 130 km/hod., v km 30,128-31,312 do 110 km/hod., v km 31,312-31,892 do 100 km/hod., v km 31,892-34,463 do 120 km/hod., v km 34,463-35,560 do 150 km/hod., v km 35,560-38,253 do160 km/hod., v km 38-41,086 do 115 km/hod. Pro soupravy s naklápěcími skříněmi v koleji č. 2 v km 26,450-27,184 do 150 km/hod., v km 27,184 41,086 do 160 km/hod. 2. Třída zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 160 km/hod, prostorová průchodnost UIC- GC na podkladě ČSN pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. 3. Stavba bude užívána a provozována podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem, provozních řádů a bezpečnostních předpisů, které se na tuto stavbu vztahují. Při užívání musí být zabezpečeny zájmy ochrany životního prostředí. 4. Při užívání musí být zajištěno provádění pravidelných prohlídek a měření staveb dráhy dle ust. 26 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technická řád drah, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky. 5. Změny v provozování drážní dopravy, které by ve svých důsledcích zvyšovaly účinky hluku a vibrací na okolí a riziko pro obyvatelstvo, je třeba předem řešit návrhem protihlukových a protivibračních opatření k ochraně obyvatelstva před nadměrným hlukem a vibracemi, v souladu s platnou legislativou. Účastníci řízení podle ust. 78 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

13 stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, zastoupený Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh Obec Nemile, Zábřeh Obec Kosov, Kosov Obec Tatenice, Tatenice Obec Hynčina, Hynčina a další účastníci řízení, kterým se kolaudační rozhodnutí oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. O d ů v o d n ě n í Stavebník podela dne návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí č.j. SSO-U /2007/Nov. Drážní úřad oznámil stavebníkovi dopisem č.j /02-DÚ/Ds ze dne podle 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí na 60 dnů, protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, v němž bude v souladu s ust. 144 správního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou. Dne obdržel Drážní úřad oznámení stavebníka č.j.: SSO-U /2007/Nov ze dne o poruše trakčního vedení v žel.stanici Zábřeh dne , v jejímž důsledku vznikl požár v dopravní kanceláři, kterým byly zničeny nebo poškozeny již dokončené části stavby (rozvaděče ovládání elektrického ohřevu výhybek, úsekových odpojovačů, osvětlení zastávky a tunelů a centrálního ovládání osvětlení, rozvaděče pro napájení technologické budovy, ovládání dálkové řídící techniky včetně poškození kabelů, popraskání oken a dveří v DK, poničení podlahy a vybavení interiéru). Protože tato zařízení nevykazovala parametry stavby dle projektové dokumentace projednané ve stavebním řízení a stavebního povolení, stavbu nebylo možno řádně užívat. Drážní úřad přerušil usnesením č.j / DÚ/Ds ze dne kolaudační řízení a vyzval žadatele výzvou č.j /02-DÚ/Ds k doložení dokladů o odstranění závad bránících kolaudačnímu řízení. Žadateli tím poskytl přiměřenou lhůtu k doplnění podkladů pro rozhodnutí. Po doplnění dokladů o odstranění následků havárie dne a žádosti o pokračování kolaudačního řízení Drážní úřad pokračoval v kolaudačním řízení. Pokračování kolaudačního řízení oznámil Drážní úřad účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy veřejnou vyhláškou č.j /02-DÚ/Ds-Vyhl.K ze dne Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách po dobu zákonem stanovenou. Současně Drážní úřad nařídil k projednávané věci místní šetření na místě samém, které se konalo dne v železniční stanici Zábřeh na Moravě. Z místního šetření byl pořízen protokol. Při místním šetření byly bvla vzneseny námitky ke kolaudaci stavby z důvodu negativního působení bludných proudů na úložná zařízení od obce Hoštejn, města Zábřeh a občanů obce Hoštejn a Hněvkov. Usnesením č.j / Ds ze dne Drážní úřad řízení přerušil a vyzval stavebníka k doplnění dokladů o tom, že vlivem stavby nedošlo ke zvýšení úrovně hladiny bludných proudů. Z tohoto důvodu stavebník požádal o změnu stavby před dokončením k provedení úprav k odstranění vlivu bludných proudů z trakčního vedení na úložná zařízení v k.ú. Hněvkov a Hoštejn. Změna stavby byla povolena dne Dne byly doplněny doklady o provedení opatření k odstranění vlivu bludných proudů, kterými bylo vyhověno námitkám, podaným při místním šetření dne , a podána žádost č.j. SSO-U2-2004/2010/Maj o obnovení kolaudačního řízení. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace projednané ve stavebním řízení a v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Stavební povolení vydal Drážní úřad rozhodnutími: - I. Stavba souboru staveb Zábřeh na Moravě provizorní odb. Lupěné č.j / DÚ/Ds ze dne II. Stavba souboru staveb provizorní odb. Lupěné žst. Hoštejn č.j / DÚ/Ds ze dne III. Stavba souboru staveb Hoštejn Popelák č.j / DÚ/Ds ze dne IV. Stavba souboru staveb Popelák Tatenice č.j / DÚ/Ds ze dne

14 Ke kolaudačnímu řízení předložil stavebník tyto doklady: - vyhodnocení zkušebního provozu stavby č.j. 1696/2008 z (České dráhy a.s., SDC Pardubice), č.j. 4300/2007 z vyhodnocení zkušebního provozu ze dne (České dráhy a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)- plnou moc pana Novotného Pavla č: 1857 pro jednání s Drážním úřadem - seznam PS a SO s určením jejich poloh na parcelách v jednotlivých katastrálních územích - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje souhlas s kolaudací č.j. H555M2SU0195/ z (podmínka souhalsu byla splněna) - Krajská hygienická stanice Pardubického kraje závazné stanovisko č.j. 1321/08/HOK-UO/210 z souhlas s kolaudací - zpráva o sjízdnosti trakčního vedení č.j. TÚČD 3747/2006 z , protokol o měření TV č. 04/06- TÚČD v 1. a 2. koleji (vyhovuje pro jízdy jednotek řady 680), protokol o měření trakčního vedení č. 10/06-TÚČD z v 1. a 2. koleji v km 30,750 41,086 - doklad o nakládání s odpadem ze stavby z (ŽSD a.s.) - zápisy o odevzdání a převzetí jednotlivých SO a PS - geodetické zaměření stavby včetně geometrických plánů Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene číslo /2004 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene číslo /2004 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene na části pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene na části pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 326-7/2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 327-8/2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 151-9/2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení skutečného stavu číslo /

15 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení skutečného stavu číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení skutečného stavu číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení prvků polohopisu číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo 533-3/2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo 145-4/2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo 146-5/2007 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 147-7/2007 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 148-8/2007 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 153-9/2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozenmku, vyznačení budovy číslo /2009 (budova SZZ Zábřeh) - protokol o zkoušce š Měřební hluku z železniční dopravy provedené ve dnech prohlášení stavebníka o splnění podmínky záchranného archeologického výzkumu - průkazy způsobilosti Určených technických zařízení a tabulka SO a PS s vydanými průkazy způsobilosti UTZ - doklady o vrácení pozemků cizích vlastníků, použitých k výstavbě - výstupní sestavy z jízd měřícího vozu pro železniční svršek a spodek - hodnocení GPK z protokol o předání souborného zpracování geodetické dokumentace včetně digitální formy č.j. 201/308/08 z vyjádření obcí o úklidu pozemků, odvozu odpadu a úprav komunikací po stavbě - opatření v žst. Zábřeh na Moravě pro zajištění přístupu osob s omezenoui schopností pohybu a orientace na ostrovní nástupuiště úpři poruše výtahu - kolaudační rozhodnutí jiných správních orgánů pro tyto PS a SO: - SO Zábřeh Hoštejn, úprava silnice III/31535 (u obou portálů Hněvkov II) kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. dopravy pod č.j.: Dopr.10808/2006/Ti ze dne SO Hoštejn Krasíkov, úprava komunikace pod mostem v km 28,602 kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. dopravy pod č.j.: Dopr.10045/2006/Ti ze dne (nabytí právní moci dne ) - SO žst. Hoštejn, přeložka obecního vodovodu kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odbor správní pod č.j.: Voda 1123/R-60/2006-Ju-231/2 ze dne SO žst. Zábřeh na Mor., úprava kabel. vedení 22 kv (SME) - SO Záb.-Hoš., úpr.venk.vedení vn 22 kv v km 34,358 (SME) - SO Záb.-Hoš., přel.venk.vedení nn u rybníka Hněvkov - SO žst. Zábřeh na Mor., úprava vedení nn v km 38,560 - SO Záb.-Hoš., přel.venk.vedení nn v km 34,375 (SME) - SO Žst. Hoštejn, přeložka kabelu nn (SME) - SO Hoštejn - Krasíkov, přeložka kabelu nn v km 28,600 - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, stavební úřad pod č.j.: Výst.2745/330/04/Ju ze dne (nabylo právní moci ) - SO Přeložka a rekultivace Hněvkovského rybníka

16 - SO Zábřeh-Hoštejn, odpadní potrubí z Hněvkovského rybníku - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. ŽP pod č.j.: Voda 1999/R- 81/2005-Ju-231/2 ze dne SO ŽST Zábřeh na Moravě, dešťová kanalizace - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. ŽP pod č.j.: Voda 1331/R- 67/2005-Ju-231/2 ze dne SO ŽST Zábřeh na Moravě, silniční nadjezd ev. č SO ŽST Zábřeh, úprava komunikace III/31519 na sil. nadjezdu - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. dopravy pod č.j.: Dopr.426/05/St ze dne SO ŽST Zábřeh na Moravě, přípojky plynovodu - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, stavební úřad pod č.j.: Výst.2641/330/04/Ju ze dne (nabylo právní moci ) - SO Zábřeh Hoštejn, přeložka místní komunikace u opěrné zdi - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, oddělení dopravy pod č.j.: 2007/1047/DO-MUZB-7 ze dne Při postupném uvádění jednotlivých částí stavby stavby do zkušebního porovozu byly doloženy tyto doklady: - protokoly o měření výšek nástupištních hran od TK a vzdáleností od os kolejí - měření prostorové průchodnost a GPK, BK - výsledky měření únosností zemní pláně - závěrové tabulky staničních zabezpečovací zařízení a protokoly o situování návěstidel - zápisy o komplexním vyzkoušení zabezpečovacího zařízení - protokoly o měření intenzity osvětlení železničních prostranství - výsledky rozborů pitné vody - osvědčení o stavu komínů - atesty použitých požárních uzávěrů - osvědčení o oprávnění firem k montážím protipožárních zařízení - zápisy o zkouškách rozvodů požární vody - zápisy o zkouškách kanalizací a rozvodů vody V průběhu stavby Drážní úřad povolil změnu stavby před dokončením těmito rozhodnutími: a) č.j / DÚ/Ds ze dne Změna spočívající ve způsobu napájení zab. zař. v žst Hoštejn a ve změnách uspořádání a technického řešení a technologie v TNS Hoštjen, včetně stavebních úprav, změna umístění trakčních transformátorů a transformátorů vlastní spotřeby, zrušení venkovních stání a jejich zastřešení. Výše uvedená změna se dotkla následujících PS a SO: PS ŽST Hoštejn, měnič DAK pro napájení zabezpeč. zařízení nebylo realizováno SO ŽST Hoštejn, připojení měniče na TV - nebylo realizováno Ke změně technického řešení došlo u těchto PS a SO: PS MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy v R 22kV, SO ŽST Hoštejn, venkovní kabelové rozvody nn, SO TM Hoštejn, úprava rozvodu nn + vo, SO TM Hoštejn, přípojka 22 kv pro PM, SO MR Hoštejn, stavební úpravy v měnírně b) č.j / DÚ/Ds ze dne Změna spočívá ve využití opuštěného tělesa tratě mezi žel. zastávkou Lupěné a žst. Hoštejn, v ose traťové koleje č. 2, kde bude zřízena cyklostezka. Nové řešení využívá části stávajícího zemního tělesa dráhy v dotčeném úseku, včetně částí 3 mostních konstrukcí, potřebných pro vybudování cyklostezky. Tato změna byla vyvolána dodatečným požadavkem Městského úřadu Zábřeh pro zřízení cyklostezky, který vydal pro její stavbu Územní rozhodnutí spis.zn.: Výst.621/328.1/06/Žák, které nabylo právní moci dne Změna se dotkla SO Rekultivace opuštěných úseků tratě a SO Demolice mostních objektů na opuštěných úsecích tratí, které byly přepracovány

17 c) č.j / DÚ/Ds Změna spočívá v řešení přístupu na nástupiště v žst. Hoštejn v případě mimořádné situace, kdy vlivem rozvodněné řeky Moravské Sázavy dochází k zaplavení podchodu pod žel. mostem, který slouží jako příchod k nástupišti u k.č.1 a č. 2. Vybudováním rampy na nástupiště u k.č. 2 ve směru Česká Třebová z úrovně přilehlé komunikace (ALBA s.r.o.) a přechodem přes vlečkovou kolej je umožněn přístup cestujících mimo zátopové území. Mimořádná situace v dopravě, vlaky budou zajíždět pouze k nástupišti u k.č.2, je projednána se žst. Zábřeh. Změna se dotkla SO ŽST Hoštejn, žel. most v km 31,056, který byl doplněn o povodňovou rampu Zkušební provoz stavby byl povolován rozhodnutími Drážního úřadu vydávanými postupně v závislosti na uvádění jednotlivých ucelených částí stavby do provozu. Zkušební provoz prokázal, že stavba je schopna trvalého užívání. Okruh účastníků řízení byl stanoven v soualdu s ust. 78 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Kromě stavebníka, obcí, v jejíchž územním obvodu se stavba nachází, jsou to další účastníci řízení, kterým se kolaudační rozhodnutí oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Vzhledem ke kladnému výsledku kolaudačního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavba byla pravomocně povolena do , tj. před nabytím účinnosti nového stavebního zákona 190 odst. 5) zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, proto bylo kolaudační řízení vedeno v souladu s ust. 190 odst. 5) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění, podle zákona č. 50/1976 Sb. Poučení o odvolání Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů následujících po dni doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc. Odvolacím orgánem je Ministerstvo dopravy České republiky, Nábřeží L. Svobody 12, Praha Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každá účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. ( Postup pro podání odvolání je upraven v ust. 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). otisk úředního razítka Ing. Miroslav Dvořák vedoucí oblasti Olomouc

18 Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 1. Městský úřad, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 2. Městský úřad, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 3. Obecní úřad, Tatenice 4. Obecní úřad, Hynčina 5. Obecní úřad, Kosov 6. Obecní úřad Nemile, Nemile 7. Obecní úřad, Hoštejn Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: razítko, podpis Seznam použitých zkratek: PS Provozní soubory SO Stavební objekty SZZ Staniční zabezpečovací zařízení TZZ Traťové zabezpečovací zařízení AB Automatické traťové zabezpečovací zařízení ITZ Integrované telekomunikační zařízení TK Traťový kabel DK Dálkový kabel SDH Synchronní digitální hyierarchie přenosové zařízení dat EPS Elektrická požární signalizace EZS Elektronická zabezpečovací signalizace TS Trafostanice DŘT Dálková řídící technika ŘS Řídící stanoviště MR Měnírna napětí TM Trakční měnírna napětí PM Pojízdná měnírna napětí TV Trakční vedení ZOK Závěsný optický kabel UIC Union Internationale de Chemine de fer (mezinárodní železniční unie) UIC-GC Kinematický obrys pro železniční vozidla UTZ Určená technická zařízení GPK Geometrická poloha koleje BK Bezstyková kolej

19 Rozdělovník: Účastníci řízení 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha zastoupen: Správa železniční dopravní cesty s., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 2. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh 3. Obec Nemile, Zábřeh 4. Obec Kosov, Kosov 5. Obec Tatenice, Tatenice 6. Obec Hynčina, Zábřeh 7. Obec Hoštejn, Zábřeh a ostatní účastníci řízení, kterým je rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou Dotčené orgány státní správy: 1. Městský úřad,stavební úřad, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 2. Městský úřad, odbor výstavby, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 3. Městský úřad, referát ŽP, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 4.Městský úřad, referát ŽP, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 5.Městský úřad, odbor dopravy, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 6.Městský úřad, odbor dopravy, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 7.Městský úřad, odbor kultury, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 8.Městský úřad, odbor kultury, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 9.Obecní úřad, Tatenice 10.Obecní úřad, Hynčina 11.Obecní úřad, Kosov 12.Obecní úřad Nemile, Nemile 13.Obecní úřad, Hoštejn 14.Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Šumperk, Lidická 56, Šumperk 15. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ÚP Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí 16. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO SEVER, Nemocniční 7, Šumperk 17. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí 18. Policie České republiky Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje, Dopravní inspektorát, Šumperk 19. Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 20. Obvodní báňský úřad, Cejl 13, Brno 21. Obvodní báňský úřad, Lomní 357, Trutnov

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC

NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC *CRDUX000LRKP* CRDUX000LRKP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce, oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0112/09-9/Ty V Brně dne 15. května 2009 Č. j.: DUCR-21991/09/Ty 602668981 Oprávněná úřední

Více

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ

D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ D R Á Ž N Í Ú Ř A D Sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova 11 301 36 PLZEŇ Čj.: 30-1259a/08-DÚ/Sg Plzeň 16. dubna 2009 Oprávněná úřední osoba: Ing. Karel Souček, tel. 972 524 098-linka 228 mobil: 602 669

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00912bs* CRDUX00912BS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-14/Vs V Olomouci dne 14. září 2015 Č. j.: DUCR-53720/15/Vs Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux008v9qz* CRDUX008V9QZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0386/15-6/Vs V Olomouci dne 4. srpna 2015 Č. j.: DUCR-44691/15/Vs Telefon: +420 972

Více

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad

OZNÁMENÍ. MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/147008/2012 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

*CRDUX001H634* CRDUX001H634

*CRDUX001H634* CRDUX001H634 *CRDUX001H634* CRDUX001H634 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0035/10-5/Km V Olomouci dne 11. března 2010 Č. j.: DUCR-12678/10/Km Telefon: 602668934

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003tyun* CRDUX003TYUN DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0627/11-10/Tm V Olomouci dne 16. ledna 2012 Č. j.: DUCR-2266/12/Tm Telefon: +4209727 41315

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux00a5312* CRDUX00A5312 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0220/16-11/Kk V Olomouci dne 8. června 2016 Č. j.: DUCR-35996/16/Kk Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0087ugy* CRDUX0087UGY DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-2/Kr V Praze dne 17. února 2015 Č. j.: DUCR-8781/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux002w3pr* CRDUX002W3PR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0199/11-7/To V Olomouci dne 10. května 2011 Č. j.: DUCR-21234/11/To Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux0076dta* CRDUX0076DTA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0009/14-11/Kr V Praze dne 15. května 2014 Č. j.: DUCR-28000/14/Kr Telefon: +420 972 241

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *crdux008mga3* CRDUX008MGA3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0266/15-5/Km V Olomouci dne 2. června 2015 Č. j.: DUCR-31370/15/Km Telefon: +420 972 741

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux00275hi* CRDUX00275HI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 772 58 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0333/10-9/To V Olomouci dne 12. října 2010 Č. j.: DUCR-50840/10/To Telefon: +4209727

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0059btj* CRDUX0059BTJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0500/12-10/Ck V Praze dne 14. ledna 2013 Č. j.: DUCR-2327/13/Ck Telefon: +420 972 241

Více

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD

*CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD *CRDUX000X5MD* CRDUX000X5MD DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0406/09-11/Ds V Olomouci dne 23.září 2009 Č. j.: DUCR-43185/09/Ds Telefon:

Více

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7

*CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 *CRDUX000T6P7* CRDUX000T6P7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0341/09-8/Su V Praze dne 5.8.2009 Č. j.: DUCR-35717/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux0091ye5* CRDUX0091YE5 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-13/Kr V Praze dne 22. září 2015 Č. j.: DUCR-54972/15/Kr Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha. Revitalizace trati Pardubice - Ždírec nad Doubravou *crdux0087evz* CRDUX0087EVZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0087/15-3/Hm V Praze dne 11. února 2015 Č. j.: DUCR-8063/15/Hm Telefon: 602 378 117

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux0087j5m* CRDUX0087J5M Sp. Zn.: ML-SDL0428/14-13/Kx V Plzni dne 12. února 2015 Č. j.: DUCR-8237/15/Kx Telefon: 972524098 (linka

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ sekce stavební, oblast Plzeň *crdux006qqje* CRDUX006QQJE Sp. Zn.: ML-SDL0006/13-9/Vd V Plzni dne 28. února 2014 Č. j.: DUCR-11422/14/Vd Telefon: +420 972 524 098

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ P L A T N O S T I S T A V E B N Í H O P O V O L E N Í *crdux00c69j3* CRDUX00C69J3 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-22/Kr V Praze dne 2. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-63042/17/Kr Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux005ddtp* CRDUX005DDTP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0052/13-6/Sj V Olomouci dne 14. února 2013 Č. j.: DUCR-8017/13/Sj Telefon: +420 972 741

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ *CRDUX00CFZJS* CRDUX00CFZJS DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0559/17-5/Dk V Olomouci dne 10. ledna 2018 Č. j.: DUCR-1813/18/Dk Telefon: +420

Více

Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Postup č Dle stavebních postupů Zahájení stavby 096 dny 4 096 dny 4 0 dny 79 dny 04 4-0 5-0a přpr práce, opěry, kabelová lávka, kabelovod, základy TS 79

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc. ROZHODNUTí .2.11. rlo 13 501 JfalťJJ'lq 0. ~..,i.4 _ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOV A 1, OLOMOUC, stavební sekce-oblast Olomouc 1111I11~~III~IIIIIIIIIIII!~lIllllIlllIlIlllllllIlmllmll~11 CRDUX006DYPP 779 00 OLOMOUC Sp. Zn.:

Více

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í

D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c R O Z H O D N U T Í D R Á Ž N Í ÚŘAD s e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, N e r u d o v a 1, 7 7 2 5 8 O l o m o u c Spis: MO-SDO 0374/10/Sc V Brně dne 13.9.2010 Č.j.: DUCR-44629/10/Sc Telefon: 602 686 783

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU Odbor výstavby a životního prostředí Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 494 509 111, fax: 494 534 440, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz Rychnov nad Kněžnou,

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ O ODSTRANĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU D r á ž n í ú ř a d sekce stavební oblast Praha Wilsonova 80 121 06 Praha 2 č.j. 10-1642/05-O-DÚ/Vv V Praze dne 4. 4. 2006 Vyřizuje: Ing. Miloslav Vlasák tel.: 602 668 810 O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux001v7xp* CRDUX001V7XP DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0389/10-5/Co V Praze dne 1. července 2010 Č. j.: DUCR-33612/10/Co Telefon: +420 724

Více

ROZHODNUTÍ. podle 15 vodního zákona a 129 odst. 3 a 115 stavebního zákona k části stavby vodního díla: Odkanalizování obce Poteč

ROZHODNUTÍ. podle 15 vodního zákona a 129 odst. 3 a 115 stavebního zákona k části stavby vodního díla: Odkanalizování obce Poteč 1 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VAŠE ZNAČKA: ZE DNE: 8.8.2013 PID DOKUMENTU: MUVKX001E2G9 Č. J.: MUVK/19250/2013 VYŘIZUJE: Ing. Pavla Fuksová TELEFON: 577 311 101 DATUM: 31.10.2013 POČET STRAN: 5 Obec Poteč

Více

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU CRDUX0046WVQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0224/12-5/De V Olomouci dne 7. června 2012 Č. j.: DUCR-19599/12/De Telefon: +4209727 41315 (linka 214)

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux004ryz7* CRDUX004RYZ7 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0348/12-28/To V Olomouci dne 11. září 2012 Č. j.: DUCR-48520/12/To Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Územní rozhodnutí. Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK3401/2013-VŽPD/Bo Kojetín, dne 14. června 2013 Spis č.: 543/2013 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova

R O Z H O D N U T Í. Kabely DPMB-ul. Kounicova, úsek Šumavská Zahradníkova *crdux003v1ek* CRDUX003V1EK DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0906/11-5/Os V Olomouci dne 15. února 2012 Č. j.: DUCR-3729/12/Os Telefon: +4209727 41315 (linka 220) Oprávněná

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc x*crdux0084j7f* CRDUX0084J7F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0661/14-11/Km V Olomouci dne 21. ledna 2015 Č. j.: DUCR-3905/15/Km Telefon: +420 972

Více

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín.

R O Z H O D N U T Í. s t a v e b n í p o v o l e n í. pro stavbu dráhy : : Optimalizace trati Bystřice nad Olší Český Těšín. Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova 1 772 58 Olomouc ---------------------------------------- Čj. došlého dokumentu: 5288/08 Čj.: 20-0265/07-13359-DÚ/Km V Olomouci dne 26.1.2009 Oprávněná

Více

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411

Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Obecní úřad Zbraslavice, stavební úřad náměstí 7, 285 21 Zbraslavice tel./fax 327591411 Č.j: 125/2012-3.Výst Zbraslavice, dne: 19.10.2012 Vyřizuje: Jan Jursík E-mail: stavebni@obeczbraslavice.cz Telefon:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux007sl3e* CRDUX007SL3E DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0526/14-8/Vb V Olomouci dne 22. října 2014 Č. j.: DUCR-61414/14/Vb Telefon: +420 972 741

Více

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U

O z n á m e n í. zahájení stavebního řízení V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U D R Á Ž N Í Čj.: 30-1256/07-DÚ/Vr-2 Oprávněná úřední osoba: ing.vrchlavský, tel. 602 669 174 (tel+fax 972 524 098) E-mail: vrchlavsky@du-praha.cz počet listů = 3 sekce stavební, oblast Plzeň Škroupova

Více

WILSONOVA 300/8, PRAHA

WILSONOVA 300/8, PRAHA *crdux00ajzfu* CRDUX00AJZFU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0561/16-4/Ka V Praze dne 26. října 2016 Č. j.: DUCR-58209/16/Ka Telefon: +420 972

Více

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Odbor stavební a životního prostředí stavební úřad VÁŠ DOPIS ZN.: 6540/2012-SS OLC-U1 ZE DNE: 15.10.2012 ČÍSLO JEDNACÍ: MMK/004307/2014 SPISOVÁ ZNAČKA: MMK/127733/2012 OSŽP/Va Správa

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha R O Z H O D N U T Í *crdux0024wb6* CRDUX0024WB6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0590/10-4/Hm V Praze dne 22. září 2010 Č. j.: DUCR-47535/10/Hm Telefon: 602 378 117

Více

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ

MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ MODERNIZACE ÚSEKU PŘEROV-ČESKÁ TŘEBOVÁ Modernizace traťového úseku Přerov (mimo) Olomouc (mimo) - Celková délka stavby: 17,385 km Termín realizace první části - Zahájení stavby: 04/2004 - Ukončení stavby:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux009cnri* CRDUX009CNRI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15-8/Sj V Olomouci dne 1. prosince 2015 Č. j.: DUCR-71642/15/Sj Telefon: +420

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: SÚ/547/11/Po Mnichovice : 3.6.2011 Vyřizuje: Podholová Marta telefon: 323 666 317 V E Ř E J N Á

Více

IIIDOIDIIIOIIIO! CRDUX006UIAR. DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

IIIDOIDIIIOIIIO! CRDUX006UIAR. DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU IIIDOIDIIIOIIIO! CRDUX006UIAR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1,77900 OLOMOUC sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0018/14-29/Bk V Olomouci dne 21. února 2014 Č.j.:DUCR-10508/14/Bk Telefon: +420 972 741 315 (linka 214)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: MeUKM/063980,063981/2014/05/153/OZP/Vo V Kroměříži 11.11.2014 Č.j. : MeUKM/072415/2014 Oprávněná

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 08.04.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: MUCL/21369/2013/Pro

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux008szw6* CRDUX008SZW6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0159/15-5/Kr V Praze dne 28. července 2015 Č. j.: DUCR-43411/15/Kr Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux00389bq* CRDUX00389BQ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0370/11-7/Sj V Olomouci dne 10. srpna 2011 Č. j.: DUCR-37942/11/Sj Telefon: +4209727 41315

Více

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc

. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc *CRDUX000RU1L* CRDUX000RU1L. D R Á Ž N Í Ú Ř A D, S e k c e s t a v e b n í, o b l a s t O l o m o u c, Nerudova1, 772 58 Olomouc Sp. Zn.: DUCR-33225/09/Kf/Kf V Brně dne 16. července 2009 Č. j.: DUCR-33225/09/Kf

Více

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou

Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j: Výst.125/2008/sle/330-6 - 5. Bakov nad Jizerou, dne: 27.3.2008 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení

Veřejná vyhláška. Oznámení pokračování stavebního řízení *CRDUX00DSC2G* CRDUX00DSC2G DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0481/18/Sj V Olomouci dne 17.12.2018 Č. j.: DUCR-73462/18/Sj Telefon: +420 972 741

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í A S T A V E B N Í P O V O L E N Í o d b o r v ý s t a v b y Kupkovo náměstí 247, 517 73 Opočno tel.: 494 669 628, fax: 494 668 338 e mail: stavebni@mu.opocno.cz Č.j.: MUO 789/2012/OV/DŠ/2 20. června 2012 Spisový znak: 253 Skartační znak:

Více

'Rekonstrukce žst. Jaroměř

'Rekonstrukce žst. Jaroměř *CRDUX00C9G20* CRDUX00C9G20 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. zn.: MP-SDP0519/17-7/Bj V Praze dne 28. listopadu 2017 Č. j.: DUCR-68586/17/Bj Telefon:

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2400/11-2280/2011-381/PJ Rousínov, dne 22. května 2011 Oprávněná úřední

Více

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2

Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Úřad městské části města Brna Brno Líšeň Odbor územního rozvoje a výstavby 628 00 BRNO, Jírova 2 Spisová značka: STP/05322/2012/POM Číslo jednací: MCLISEN 09861/2012/2700/POM Oprávněná úřední osoba: Gita

Více

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - ROZHODNUTÍ Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Čj.: KUOK 63070/2016 Olomouc 20. 6. 2016 SpZn: KÚOK/51893/2016/OŽPZ/7265 vyřizuje: Mgr. Vojtěch Cvek

Více

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek 16. 10. 2013 OZP 1931/2013 Jan. nad Sázavou

Mgr. Bc. Miroslav Janoušek 16. 10. 2013 OZP 1931/2013 Jan. nad Sázavou KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor životního prostředí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava Dle rozdělovníku : Váš dopis značky/ze Číslo jednací Vyřizuje/telefon

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Odbor životního prostředí Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno Č. j.: JMK 24292/2016 Sp. zn.: S JMK 161623/2015 OŽP/Dah Vyřizuje/linka Bc. Hana Daňková/2292 Brno 16.02.2016

Více

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S7469/2008OÚPSŘ-328/Fi-7 6.6.2008 Vyřizuje: Filgasová VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Vsetín, odbor územního

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í Městský úřad, odbor výstavby a ŽP Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Č.j:Výst. 522/2012/sle/328/7-4. Bakov nad Jizerou, dne: 25.4.2012 Vyřizuje: Anna Šlechtová E-mail: slechtova@bakovnj.cz Telefon:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 195/2012 Zn. sp.: BATE 2365/2011 Batelov dne 3.2.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA stavební sekce-oblast Praha *crdux001rxc0* CRDUX001RXC0 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0393/10-2/Su V Praze dne 4. června 2010 Č. j.: DUCR-28578/10/Su Telefon: 602668956 Oprávněná

Více

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ

O Z N Á M E N Í Z A H Á J E N Í S T A V E B N Í H O ŘÍZENÍ *crdux0093hvd* CRDUX0093HVD DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 1. října 2015 Sp. Zn.: DUCR-57318/15/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210) Č. j.:

Více

Umístění stavby: Popis stavby:

Umístění stavby: Popis stavby: *crdux0060h82* CRDUX0060H82 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0162/13-20/Km V Olomouci dne 23. července 2013 Č. j.: DUCR-40145/13/Km Telefon: 602668934

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 832, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Rousínov, dne 15. srpna 2011 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pukowietz, e-mail.:

Více

Rozhodnutí Stavební povolení

Rozhodnutí Stavební povolení Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 PO BOX 9, 110 15 Praha 1 Č. j.: V E Ř E J N Á V Y H L ÁŠ K A Rozhodnutí Stavební povolení Stavebník, Ředitelství silnic

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19230/ZP/2014-Čr 07.11.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Městský úřad Březnice Stavební úřad

Městský úřad Březnice Stavební úřad Městský úřad Březnice Stavební úřad Náměstí 11, 262 72 Březnice Číslo jednací: Spisová zn.: Vyřizuje: Telefon: 03487/2011/SÚ 04964/2011/SÚ Michaela Braunová 318 403 170 Březnice dne 19.9.2011 ROZHODNUTÍ

Více

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í

Veřejná vyhláška. O z n á m e n í o z a h á j e n í s t a v e b n í h o ř í z e n í Drážní úřad sekce stavební, oblast Olomouc Nerudova l, 772 58 Olomouc Č.j. došlého dokumentu: 796/08 Č.j.:21-5037/08-DÚ/Kf V Brně dne 3. března 2008 Oprávněná úřední osoba: Košulič Rudolf Telefon : 602

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00b1l8k* CRDUX00B1L8K DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0727/16-5/Vb V Olomouci dne 12. ledna 2017 Č. j.: DUCR-2702/17/Vb Telefon: +420 972

Více

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí

Veřejná vyhláška. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor dopravy 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01NJ4GE* Čj: MSK 77363/2016 Sp. zn.: DSH/8567/2015/Jan 330 V10 Vyřizuje: Ing. Patrik Janota Odbor: Odbor dopravy Telefon:

Více

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Městský úřad Kojetín Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Č.j.: MK7584/2010-VŽPD/Bo Kojetín, dne 11. října 2010 Spis č.: 1353/2010 Vyřizuje: Jana Bosáková

Více

NERUDOVA 1, OLOMOUC

NERUDOVA 1, OLOMOUC *crdux00bf4r6* CRDUX00BF4R6 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0104/17-3/Vb V Olomouci dne 19. dubna 2017 Č. j.: DUCR-22922/17/Vb Telefon: +420

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, Praha 5 IČO: , DIČ CZ odbor Stavební úřad OZNÁMENÍ MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI náměstí 14. října 4, 150 22 Praha 5 IČO: 00063631, DIČ CZ00063631 *MC05X00NHFHE* MC05X00NHFHE odbor Stavební úřad Spis. zn.: MC05/OSU/20358/2018/Šev/Sm.5018/1 Archiv:

Více

*CRDUX000UW5K* CRDUX000UW5K

*CRDUX000UW5K* CRDUX000UW5K *CRDUX000UW5K* CRDUX000UW5K DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA stavební sekce-oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0437/09-9/Su V Praze dne 8.9.2009 Č. j.: DUCR-38770/09/Su Telefon: 602668956 Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou)

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 90/2011. (doručováno veřejnou vyhláškou) Magistrát města Přerova STAVEBNÍ ÚŘAD Bratrská 34, 750 11 Přerov 2 tel.: 581 268 111, fax: 581 268 279 Spis zn.: 2011/045630/SÚ/Pí Přerov, dne 23.5.2011 Č.j.: Vyřizuje: Telefon: E-mail: MMPr/073807/2011/Pí

Více

Městský úřad Jindřichův Hradec

Městský úřad Jindřichův Hradec Městský úřad Jindřichův Hradec odbor výstavby a územního plánování Klášterská 135/II, 377 22 Jindřichův Hradec telefon : 384 351 111 fax : 384 361 503 mail : vup@jh.cz Spis.zn.: VÚP/6255/2010/HÁ V Jindřichově

Více

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí

Městský úřad Klatovy. Odbor životního prostředí Městský úřad Klatovy Odbor životního prostředí Spisová zn.: ZN/ŽP/617/15 Číslo jednací: ŽP/6420/15/Šp Vyřizuje: Ing. Špačková Tel.: 376 347 383 E-mail: lspackova@mukt.cz Datum: 11. 9. 2015 Povolení k vodním

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00box2r* CRDUX00BOX2R DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - územní odbor Praha V Praze dne 27. června 2017 Sp. zn.: MP-SDP0980/16-8/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště,

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště, Naše zn.: spis: opr.úřed.os.: tel.: MUUH-OD/34085/2015/ Zap 64192015 Ing. Dana

Více

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I

(dále jen vlastník ) (dále jen stavebník ) Čl. I Smlouva o právu provedení stavby č.: kterou ve smyslu ust. 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a

Více

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek

O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ SEZNÁMENÍ S PODKLADY. Silnice I/48 Rychaltice Frýdek-Místek MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148 738 22 Frýdek-Místek *MMFMX003A469* VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: Č. J.: MMFM 69185/2010 SP. ZN. MMFM_S 1719/2010/ODaSH/Oti

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ BOR stavební úřad a úřad územního plánování nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor, tel. 487 712 311, fax 487 726 160, e-mail: mpruckova@novy-bor.cz SPIS. ZN.: SU/259/2011-12286/PO/Pr Č.J.: MUNO

Více

*CRDUX000YD4Y* CRDUX000YD4Y

*CRDUX000YD4Y* CRDUX000YD4Y *CRDUX000YD4Y* CRDUX000YD4Y DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0269/09-7/Km V Olomouci dne 2. října 2009 Č. j.: DUCR-45540/09/Km Telefon: 602668934 Oprávněná

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad M Ě S T S K Ý Ú Ř A D M N I C H O V I C E - stavební úřad 251 64 Mnichovice Masarykovo nám. č.p. 83 Č.j.: Spis. Zn.: Vyřizuje: MUMN/4258/2012/podm SÚ/3305/2012/Po Podholová Marta telefon: 323 666 317 Mnichovice

Více

Zpracovatel: Spisový znak: Skartační znak: /iz. rozdělovník. Naše značka (č. j.) 55/ZP/2014-Čr

Zpracovatel: Spisový znak: Skartační znak: /iz. rozdělovník. Naše značka (č. j.) 55/ZP/2014-Čr y^. Pij; DXVJ30P/:kPN.ť MĚSTO OPOČNO Zpracovatel: Došlo dne: 02. 2014 krajský úřad Královéhradeckého kraje ČJ M'0 Átt/*C } M/OV6j Počet listu Přílohy: / J ( J ' l-mci Spisový znak: Jj'3 Skartační znak:

Více

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ ÚŘAD MĚSTYSE BATELOVA STAVEBNÍ ÚŘAD 588 51 Batelov, Nám.Míru 148, tel.:567 314 108, e-mail: stavebni@batelov.eu Č.j.: BATE 726/2012 Zn. sp.: BATE 505/2012 Batelov dne 4.6.2012 úřední hodiny: PO, ST 8:00-17:00;

Více

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE

Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE České dráhy, a.s. Regionální centrum provozu Ústí nad Labem Staniční řád železniční stanice HORNÍ POLICE Dokument je uložen v elektronické podobě. Podepsaný originál tištěného dokumentu je řízeným dokumentem

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O U K O N Č E N Í D O K A Z O V Á N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A O Z N Á M E N Í O U K O N Č E N Í D O K A Z O V Á N Í *CRDUX00EF4DP* CRDUX00EF4DP DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. zn.: MO-SDO0439/18-9/Nv V Olomouci dne 29. května 2019 Č. j.: DUCR-28707/19/Nv Telefon: +420

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis. zn.: OVÚP/3928/12/My V Klatovech, dne : 24.9.2012 Č.j.: OVÚP/6640/12/My

Více

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011

Pasohlávky 32 Pasohlávky 32 691 22 PASOHLÁVKY 691 22 PASOHLÁVKY ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 42/2011 Městský úřad Pohořelice Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Město Pohořelice reg. ČSÚ odd. Břeclav, 24.11.1990, čj. 224/4378 *mupox0032buw* MUPOX0032BUW Vaše zn.: ze

Více