DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 772 58 OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc"

Transkript

1 *crdux001u3n8* CRDUX001U3N8 DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0296/10-2/Kp V Olomouci dne 22. června 2010 Č. j.: DUCR-31775/10/Kp Telefon: (linka 214) Oprávněná úřední osoba: Kalup Vladislav Ing. Skopalová Jitka JUDr. K O L A U D A Č N Í R O Z H O D N U T Í Drážní úřad jako drážní správní úřad ve smyslu ust. 54 zákona č.266/1994 Sb., o dráhách a současně jako speciální stavební úřad pro stavby drah a stavby na dráze podle ust. 7 odst. 1 zákona o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon ) v souladu s ust. 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ), po provedeném kolaudačním řízení podle ust. 76 a následujících zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ust. 7 odst. 2 zákona, v souladu se zněním ust. 190 odst. 5) stavebního zákona p o v o l u j e u ž í v á n í stavby dráhy: ČD DDC, Optimalizace traťového úseku Zábřeh Krasíkov Stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, zastoupený Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc Stavba je členěna na uvedené stavební objekty a provozní soubory, umístěné na pozemcích: PROVOZNÍ SOUBORY Zabezpečovací zařízení PS žst. Zábřeh na Moravě, SZZ a místní kabelizace p.č.: 3953/2, 3953/3, 3953/4, 3953/5, 5493/2, 5479, 5489, 3079/1, 3957, 3955, 5508/25, 3953/6, 5487/2, 5483/1, 5493/4, 5504/4, 5468, 3164, 5455/6, 5455/13, 5455/16, 3953/1, (350/2), (354/2), /355/2), (356/2) PS žst. Zábřeh na Moravě, úvazka AB do Lukavice p.č.: 5493/1, 3953/2, 3953/3, 3953/4, 5493/4, 5455/13, 5455/6, 3164, 3953/5, 3953/6, PS Zábřeh Hoštejn, TZZ p.č.: 5492/1, 5492/3, 5493/4, (568/101), EN(1328/102) v k.ú: Zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh p.č v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.. 795/1, 629/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 719/2, 722/3, 650/1, 713/3, 657, 722/4, 732/1, 643/3, 643/1, 112/2, 67/3, 546/5, 711/4, 650/2, 74/7, (1/1), 546/6, 643/33, 643/32, 74/6, 720/5, 669/3, 643/27, 643/28, 650/4, 650/9, 650/11 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 506/18, 506/10, 506/11, 506/12, 506/13, 473/11, 495/1, 506/14, 506/15 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 2603/9, 2285/6, 2285/7, 2287/6, 2285/3, (2266/1), P(2268), (2264/1), (2265/1) v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina PS žst. Hoštejn, SZZ p.č.: 646/1, (1/1), v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh - 1 -

2 p.č.: 404/1, 404/2, 404/3, st.95, 115/2, 396/2, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2881/5, v k.ú.: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 795/3, 795/1, 629/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 2603/2, 2225/3, 2603/4, 2603/5, P(2268), (2266/1), (2265/1), (2264/1), st.169/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina PS Hoštejn Krasíkov, TZZ p.č.: 2123, 2881/1, P(2881/1), P(2120/7), 2886/1, P(2830/4), P(2088/2), P(2087/3), 2901/2, 2288/1, 2236/3, 2874/3, 2433/2, 2437/3, 2438/22881/5, 2288/13, 2874/22, 2874/23, 2874/24 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č /5, 2145/2, 2603/1, 2156/2, 2603/3, 2603/4, 2615/2, 2580/3, st.169/1, (2225) v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 404/2, 404/1, 404/3, 141, 373/1, 142/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Sdělovací zařízení PS Zábřeh Krasíkov, úpravy kabelů SPT Telecom p.č.:2874/5, 2291/5, P(2292), k.ú: Tatenice, obec:tatenice p.č.: 711/1 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh PS Zábřeh Krasíkov, traťový rádiový systém p.č.:5492/1, 5468, 3084, v p.č.:650/8, v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.:st.192, v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2120/17, v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice PS Žst. Zábřeh na Moravě, místní kabelizace p.č.:3953/2,3953/3,3953/4,3953/5,5493/2,5479,5489,5468,3079/1,3957,3955, 5508/25, PS žst. Zábřeh na Moravě, rozhlas p.č.:5493/4, PS Žst. Zábřeh na Moravě, sdělovací zařízení p.č.:5468, 3084, PS Žst. Zábřeh na Moravě, EPS p.č.:5468, 3084, PS Žst. Zábřeh na Moravě, informační zařízení p.č.: 5468, 3084, 5493/4, PS Žst. Zábřeh na Moravě ITZ p.č.: 5468, 3084, PS Žst. Zábřeh na Moravě, přesun a úpravy zařízení SDH p.č.: 5468, 3084, PS Zábřeh Hoštejn, traťový kabel p.č.: 5492/1, 5492/3, 5184/2, 5493/4, p.č.: 619, k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.: 506/3, 506/4, 506/5, 506/18, 506/10, 473/11, 495/1, 506/11, 506/12, 506/13, 506/14, 506/15, k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 722/3, 719/2, 713/3, 646/1, 110/2, 650/1, 643/1, 732/1, (3), 564/2, 644/3, (1/1), 564/5, 722/4, 711/4, 112/2, 74/7, 67/3, 564/6, 650/2, 669/3, 583/11, 720/5, 650/4, 74/6, 643/27, 643/28, 650/9, 650/2, v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 2603/9, P(2268), (2266/1), 2265/1, 2264/1, k.ú:hynčina, obec: Hynčina p.č.: 795/1, 629/1, k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.. 404/1, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn PS Zábřeh Hoštejn, optický kabel p.č.: 5494/1, 5184/2, 5493/4, PS Zábřeh Hoštejn, úpravy kabelu DK + TKK ČD p.č.: 650/10, 575/1, 580/2, 63/2, 643/6, 583/4, 575/1, v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 88/1, 88/2, 88/3, k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 5492/1, 2949/5, 5492/2, 1710, EN(1328/102), v k.ú: Zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh p.č.: 358/6, k.ú: Nemile, obec: Nemile - 2 -

3 PS PS PS PS PS PS Tatenice, PS PS Žst. Hoštejn, sdělovací zařízení p.č.. 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Žst. Hoštejn, EPS p.č.. 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Žst.Hoštejn, EZS p.č.. 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Žst. Hoštejn, ITZ p.č.. 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn Krasíkov, traťový kabel p.č.: 2881/1, 2123, 2308/4, 2120/5, 2088/4, 2886/1, P(2830/4), 2874/3, 2881/5, 2901/2, 2874/5, 2433/2, 2437/3, 2120/14, 2120/19, 2438/2, 2120/22, 2291/5, 2236/6, 2288/14, 2288/5 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2135/1, 2603/1, 2145/1, 2156/2, 2603/3, 2603/4, 2615/2, 2580/3, (2225), st.169/1,, v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 404/2, 404/1, st.141, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn Krasíkov, optický kabel p.č.: 2881/1, 2123, 2236/6, 2120/19, 2088/4, 2886/1, P(2830/4), 2874/3, 2881/5, 2901/2, 2433/2, 2433/3, P(2120/7), 2120/15, 2438/2, 2120/22, 2120/14, 2291/5, 2874/22, 2288/13, 2288/14, 2288/5, 2874/23, 2874/24, 2288/1, 2437/3 v k.ú: obec: Tatenice p.č.: 2135/5, 2603/1, 2145/2, 2156/2, 2603/4, 2615/2, 2580/3, st.169/1, 2225/3, 2603/3 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 404/2, 404/1, st.141, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn Krasíkov, úpravy kabelu DK + TKK ČD p.č.: 2120/22, 2120/19, 2120/14, 2881/5, (2087/2), 2872/2, 2120/17, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2859/9, P(2088/2), P(2120/1), P2118/1), P(2088/1), P(2087/2) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Úpravy ZOK ČD-T p.č.: 5493/1, 5492/1, 5493/4 v k.ú.: Zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh p.č.: 506/18, 506/15, 506/14, 506/13, 506/12, 506/11, 506/8, 506/4, 506/3, 146/4 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 564/6, 564/5, 722/4, 722/3, 720/5, 719/2, 732/4, 643/3, 711/4, 713/3, 643/33, 643/32, 643/31, 583/11, 112/2, 110/2, 74/7, 67/3, 650/7, 650/1, 650/2, 650/4, 646/1 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č /9, 2156/2, 2145/1, 2145/2, 2135/5, 2603/5, 2594/2, 2603/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.. 404/4 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2881/1, 2291/5, 2874/22, 2874/23, 2305/4, 2874/3, 2875/1, 2308/4, 2288/1, 2288/13, 2288/5, 2236/6, 2236/3, 2120/18, 2120/19, 2120/14, 2881/7, 2120/7 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice PS Zábřeh Hoštejn, zast. Lupěné, rozhlas p.č..619 k.ú: Nemile, obec: Nemile PS Žst. Hoštejn, rozhlas p.č.: 404/1, 404/3, st.95, k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2603/4, 2603/5, (2225), k.ú: Hynčina, obec: Hynčina PS Doplnění ITZ Šumperk p.č. st. 659 v k.ú. Šumperk - budova č.p. 464 (výpravní budova železniční stanice Šumperk) Silnoproudá technologie PS ŽST Zábřeh na Moravě, napájecí silnoproudé rozvody p.č.: 5468, 3084, 5483/1 PS ŽST Zábřeh na Moravě, rozvaděč zajištěné sítě p.č.: 5468, 3084 PS ŽST Zábřeh na Moravě, měnič DAK pro nap.zab.zařízení p.č.: 5493/4-3 -

4 PS PS PS PS PS PS PS PS PS ŽST Zábřeh na Moravě, dozbrojení vozu 6 kv p.č.: 5483/1 MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy v R 110 kv p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy v R 22kV p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpr.usměrňov. soustrojí p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy rozváděče 3 kv p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy vlastní spotřeby p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW. úpravy vnějšího uzemnění p.č.: 2241/1, 2241/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 628/2, 628/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov ŽST Hoštejn,provozní rozvod silnoproudu p.č.: 404/3, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn ŽST Hoštejn, rozvaděč zajištěné sítě p.č.: 404/3, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Dispečerská řídící technika PS ŽST Zábřeh na Moravě, DŘT p.č.: 5468, 5483/1 PS ŽST Zábřeh na Moravě, DŘT pro vůz 6kV p.č.: 5468, 5483/1 PS ŽST Hoštejn, DŘT p.č.: 404/3, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn PS MR Hoštejn, doplnění DŘT p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú:hynčina, obec: Hynčina PS MR Hoštejn, místní řídící systém (MŘS) p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú:hynčina, obec: Hynčina PS ŘS Přerov, doplnění DŘT p.č. 1036/7 v k.ú. Přerov (budova č.p. 1204) PS M0R Červenka, zesílení okruhů DŘT p.č k.ú. Červenka PS MR Grygov, zesílení okruhů DŘT p.č k.ú. Grygov PS ŽST Zábřeh na Moravě samoobslužná zdvihací zařízení p.č.: 5468, 5493/4 STAVEBNÍ OBJEKTY Železniční svršek a spodek SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční spodek p.č.: 5493/1, 5483/1, 2894/3, 5492/1, 3511/2, 5468, 5493/2, (1328/1), (357/2), (356/2), (355/2), 1400/1), 2903/2, 3953/2, 3953/3, 3953/4, 5493/4, 5504/2, 5504/3, 5504/5, EN(1328/101), (1321/25), (1960/3), 3953/5, 3953/6, 5455/6, 5455/13, 1685, EN(1328/102), (568/101), SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční svršek p.č.: 5493/1, 5483/1, 5492/1, 2903/2, 5493/4, EN(1328/102), (568/101) SO Zábřeh - Hoštejn, železniční spodek p.č.: 5492/1, 5184/2, 5492/3, EN(1328/103), (1931/1), 5184/1 p.č.: 619, 358/1, 358/3, 358/4, 358/5, 320/3, 588/3, 320/2 v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.: 657, 722/3, 719/2, 110/2, 713/3, 722/4, 583/1, 63/2, 722/1, 722/5, 732/1, 732/4, 62/2, 646/1, 650/1, 650/2, 711/4, 720/5, 112/2, 74/7, 67/3, 669/4, 669/3, 27/4, - 4 -

5 SO SO SO SO SO SO SO /9, 583/10, 643/35, 643/27, 643/28, 74/6, 643/32, 643/33, 27/3, 27/4, 650/9, 583/11, 62/3, 63/3, 63/5, 722/5, 732/4, (28), 59/3, 63/2, (63/1), (68), 70, 74/1, 106/2, 110, 112/1, 62/1, 62/2, 63/4, P(564/1), 563/3, 583/2, 583/3, 583/4, 590, 643/3, 643/4, 70/1, 70/2, 70/3, 74/7, 106/6, 110/1, 643/5, 643/6, 650, 669/1, (666), (667), (669), 711/1, 713, 719, 564/5, 564/6, 583/5, 583/9, 583/10, 583/6,583/7, 583/8, 720/1, 722, 732/1, st.81, 590/2, 643/31, 643/32643/34, 643/29, 643/30, 643/26, 643/27, 643/28, 643/35, 643/24, 643/25, 650/1, 650/2, 650/3, 650/4, 650/5, 650/6, 650/7, 650/8, 650/9, 650/10, 669/3, 669/4, 669/5, 711/3, 711/4, 713/1, 713/2, 713/3, 719/1, 719/2, 720/4, 750/5, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 732/3, st.82, st.83 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 146/4, 506/18, 506/10, 506/11, 117, 473/5, 473/11, 495/1, 506/12, 506/13, 506/14, 506/15 v k.ú: Lupěné, obec: nemile p.č.: 2225/5, 2285/5, 2285/6, 2285/7, 2285/3, 2603/9, 2603/8, 2287/4, 2287/5, 2287/6, 2287/7, 2135/6, 2135/7, 2135/8, 2145/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.. 795/3, 795/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Zábřeh - Hoštejn, železniční svršek p.č.: 5492/1, 5492/3 p.č.: 619 v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.: 506/18, 506/10, 506/11, 146/4, 495/1, 473/11, 506/12, 506/13, 506/14, 506/15 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 2603/9, 2603/8, 2285/6, 2285/7, 2287/4, 2287/5, 2287/7 v k.ú: Hynčina, obec:hynčina p.č.: 646/1, 722/3, 719/2, 713/3, 110/2, 650/1, 650/2, 722/4, 711/4, 74/7, 67/3, 112/2, 720/5, 650/4, 650/9, 74/6, 583/9, 583/10, 583/11, 643/35 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 795/3, 795/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn ŽST Hoštejn, železniční spodek p.č.: 404/1, 373/1, 110/1, 408, 408/1, 408/2, 141, 142/1, 141/2, 373/5, 404/5, 404/6 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/3, 2225/4, 2603/4, 2603/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, sanace skalního zářezu p.č.: 2603/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, železniční svršek p.č.: 404/1, 373/1, 110/1, 408, 408/1, 408/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn - Krasíkov, železniční spodek p.č.: 404/1, 404/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2288/1, 2288/14, 2288/13, 2288/5, P(2282/1), P(2429/1), P(2430), 42/4, 2236/6, 2277/10, 2277/9, 2229/2, st.169/1, P(2088/4), P(2296), 2277/10, 2288/14, 2881/5 2433/2, 2437/3, 2438/2, 2881/1, 2859/9, P(2443/1), P(2438/1), 2120/1, 2888/7 2120/18, 2123, 2901/2, P(2881/1), P(2118/5), 2120/35, 2120/16, 2120/19, 2120/23, 2120/15, 2225/3, 2225/4, 2291/5, 2830/8, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2874/22, 2874/23, 2874/24, 2438/4, 2305/5, 2859/9, 2433/3, 2433/4, 2443/5, 2437/4, 2860/9, 2872/3 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2603/3, 2603/1, 2145/5, 2135/5, 2156/2, 2225/5, 2135/6, 2135/7, 2135/8, 2145/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Hoštejn - Krasíkov, železniční svršek p.č.: 404/1, 404/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č /5, 2888/1, 2874/22, 2433/2, 42/4, 2236/6, 2288/7, 2437/3, 2438/2, 2288/1, 2288/14, 2277/10, 2277/9, 2120/18, 2120/19, 2120/16, 2291/5, P(2088/4), P(2118/5), 2120/35, 2288/13, 2288/5, 2830/8, 2874/23, 2881/ /24, 2859/9 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č /3, 2603/1, 2145/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Zábřeh - Krasíkov, vystroj trati p.č.: 404/1, 404/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2288/1, 2288/14, 2288/13, 2288/5, P(2282/1), P(2429/1), P(2430), 42/4, 2236/6, - 5 -

6 2277/10, 2277/9, 2229/2, st.169/1, P(2088/4), P(2296), 2277/10, 2288/14, 2881/5 2433/2, 2437/3, 2438/2, 2881/1, 2859/9, P(2443/1), P(2438/1), 2120/1, 2888/7 2120/18, 2123, 2901/2, P(2881/1), P(2118/5), 2120/35, 2120/16, 2120/19, 2120/23, 2120/15, 2225/3, 2225/4, 2291/5, 2830/8, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2874/22, 2874/23, 2874/24, 2438/4, 2305/5, 2859/9, 2433/3, 2433/4, 2443/5, 2437/4, 2860/9, 2872/3 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2603/3, 2603/1, 2145/5, 2135/5, 2156/2, 2225/5, 2135/6, 2135/7, 2135/8, 2145/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Nástupiště, přejezdy, rampy SO ŽST Zábřeh na Moravě, úprava rampy u kol. č. 8 p.č.: 5493/4, 5481 SO ŽST Zábřeh na Moravě, ostrovní nástupiště p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, přejezdy pro vozíky p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, informační zařízení pro cestující p.č.: 5493/4 SO Zábřeh Hoštejn, zast.lupěné, nástupištní přístřešky p.č.: 619 v k.ú: Nemile, obec: Nemile SO Zábřeh - Hoštejn, zast.lupěné, nást.a přístupové chodníky p.č.: 619, 320/3, 588/3, 588/7, 317, 17/2, 320/5, 588/10 v k.ú: Nemile, obec: Nemile SO ŽST Hoštejn, nástupiště p.č.: 404/1, 373/1 v k.ú:hoštejn, obec: Hoštejn SO ŽST Hoštejn informační zařízení pro cestujcící p.č.: 404/1, 373/1, 110/1, 408, 408/1, 408/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Mosty, propustky a zdi SO ŽST Zábřeh na Moravě, návěstní krakorec v km 41,128 p.č.: 5493/1 SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční most v km 40,286 p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční most v km 39,914 p.č.: 5493/4, 5481 SO ŽST Zábřeh na Moravě, návěstní krakorec v km 39,881 p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, propustek v km 39,425 p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, opěrná zeď v km 39,042-39,232 p.č.: 5493/4, 5504/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, návěstní krakorec v km 39,115 p.č.: 5493/4 SO ŽST Zábřeh na Moravě, železniční most - podchod v km 39,730 p.č.: 5468, 5493/4 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 38,879 p.č.: 5493/4, 5492/1, 2840, 2973, (5688/101), (1328/102), 5492/2, 1685 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 38,437 p.č.: 5492/1 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 37,977 p.č.: 5493/3 SO Zábřeh - Hoštejn, železničnímost km 37,295 p.č.: 5493/3, (1959/1), (1622), 5254, 5244, SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 37,046 p.č.: 5493/3 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 36,354 p.č.: 619, 617/2 v k.ú: Nemile, obec: Nemile - 6 -

7 SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 36,084 p.č.: 619, 588/1, 320/2, 320/3, 588/3 v k.ú: Nemile, obec: Nemile SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 35,274 p.č.: 146/4, 506/3, 495/1 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 643/1, 564/3 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most km 34,706 p.č.: 722/4, 722/3, 722/1, 732/1, 564/2, 643/3, 722/7, 732/5, 732/6 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 34,281 p.č.: 643/32, 713/3, 583/11, 112/2, 643/3, 583/3, 643/37, 643/38, 643/31, 650/8 v k.ú: Hněvkov, obec: Hněvkov SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 33,796 p.č.: 67/3, 583/9, 583/10, 643/35, 643/27, 643/28 v k.ú: Hněvkov, obec: Hněvkov SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 33,399 p.č.: 650/1, 63/5, 583/11 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, opěrná zeď v km 33,446-33,541 p.č.: 650/1, 583/11, 643/24, 643/25 v k.ú: Hněvkov, obec: Hněvkov SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 32,304 p.č.: 795/1, 793/1 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1, 110/4, 398/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Zábřeh - Hoštejn, železniční most v km 35,884 p.č.: 496 vk.ú: Lupěné, obec: Nemile SO ŽST Hoštejn, železniční most v km 31,919 p.č.: 404/1, 115/2, 396/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 20603/6, 2584/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, návěstní lávka v km 31,940 p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO ŽST Hoštejn, železniční most v km 31,056 p.č.: 404/1, 406, 134/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO ŽST Hoštejn, opěrné zdi pod nástupišti p.č.: 404/1, 141, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 30,154 p.č.: 2881/5, 2540/1, 2540/2, 2872/2, 2860/8, 2541 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, žel. most v km 29,426 p.č.: 2881/5, P(2520/1), P(2520/2) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 29,119 p.č.: 2881/5, P(2477/1), 2876/2, 2860/2, P(2478) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2603/1, 2595/1, 2595/2, P(2221), P(2195/1), 2577/4 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 28,602 p.č.: 2145/2, 2156/2, 2603/1, 2615/2, 2149, 2615/6 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO Hoštejn - Krasíkov, propustek v km 28,113 p.č.: 2881/1, 2874/5, 2291/5, P(2292), 2859/1 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 27,916 p.č.: 2874/5, 2291/5, 2305/5 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 27,340 p.č.: 2236/3, 2120/22, 2120/18, 2874/3, (2236), 2236/7 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, zárubní zeď v km 26,982-27,200 p.č.: 2881/1, 2856/1 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 26,944 p.č.: 2881/1, 2227/2, 2123, 2874/3, 2856/1, 2856/6 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, zárubní zeď v km 26,613-26,672 p.č.: 2881/1 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 26,544 p.č.:2881/1, 2234/1, 2234/2, (2235) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, zárubní zeď v km 26,590-26,

8 p.č.: 2881/1, 2830/8, (2235) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice SO Hoštejn - Krasíkov, železniční most v km 28,320 p.č.:2881/1, 2875/1, P(2443/1), P(2445), P(2444) v k.ú:tatenice, obec: Tatenice p.č.: 2135/5, 2603/1, 2135/3, 2594/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO Hoštejn - Krasíkov, zárubní zeď v km 27,694-27,731 p.č.: 2288/1, 2236/6, 2288/5, 2242/4, 2288/13 v k.ú.: Tatenice, obec: Tatenice Pozemní objekty, kabelovody SO ŽST Zábřeh na Moravě, nová budova SZZ p.č.: 5468/4, 3084/8 SO ŽST Zábřeh na Moravě, zpevněné plochy p.č.: 5468, 5493/4, 5481v k.ú:zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh SO ŽST Zábřeh na Moravě, přístřešek u výpravní budovy p.č.: 5468 SO ŽST Zábřeh na Moravě, přístřešky na ostrovních nástupištích p.č.: 5493/4 v k.ú: Zábřeh an Moravě, obec: Zábřeh SO ŽST Zábřeh na Moravě, kabelovod p.č.: 5493/4, 5468 SO ŽST Zábřeh na Moravě, oplocení PM p.č.: 5483/1 v k.ú.: Zábřeh na Moravě, obec: Zábřeh SO ŽST Hoštejn, stavební úpravy stáv. výpravní budovy p.č.: 404/3, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO ŽST Hoštejn, nástupištní přístřešky p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO MR Hoštejn, stavební úpravy v měnírně p.č.: st.208, st.209, st.210 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO MR Hoštejn, úpravy stání venk. transformátorů 110/23 kv p.č.: st.208, st.209, st.210, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, kabelovod p.č.: 404/1, 139/3, 1395, 373/1, 141, 142/1 v k.ú:hoštejn, obec: Hoštejn SO MR Hoštejn, oplocení PM p.č.: 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Protihlukové stěny a opatření SO ŽST Zábřeh na Moravě, protihlukové stěny p.č.: 5493/4, 5493/2, 2840 SO Zábřeh - Hoštejn, protihlukové stěny p.č.: 619 v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.. 719/2, 722/3, 74/7, 711/4, 112/2, 74/6, 110/2, 720/5 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO ŽST Hoštejn, protihlukové stěny p.č.: 404/1, 406 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Hoštejn - Krasíkov, protihlukové stěny p.č.: 2881/5, 2541, v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice p.č.: 404/2, 404/1, 156/3, 158/1,156/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštějn p.č.: 2603/3 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina Trakční vedení a ukolejnění SO ŽST Zábřeh na Moravě, úpravy TV p.č.: 5493/1, 5493/4, 5484, 5485, 5493/2, 5489, 3957, 5455/13, 5483/1 SO ŽST Zábřeh n.m, koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení p.č.: 2493/4, 5468, 5483/1, 3957 SO ŽST Zábřeh na Moravě, připojení PTM na TV p.č.: 5493/1, 5493/4, 5483/1 SO ŽST Zábřeh na Moravě, připojení měniče na TV p.č.: 5493/4-8 -

9 SO SO SO SO SO SO SO SO SO Zábřeh - Hoštejn, úpravy TV p.č.: 5492/1, 2894/3, 2903/2, 5492/3, 5493/4, 5505/4 p.č.: 619 v k.ú: Nemile, obec: Nemile p.č.: 506/18, 117, 506/15, 506/14, 506/13, 506/12, 506/11, 473/11, 506/4, 506/3, 146/4 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 657, 732/3, 722/4, 722/3, 719/2, 711/4, 713/3, 643/31, 643/32, 63/5, 646/1, 650/2, 112/2, 110/2, 74/7, 74/6, 643/33, 583/11, 720/5, 650/9, 62/2, 62/3, 63/3 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 2603/8, 2603/9, 2287/5, 2287/6, 2287/7 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 795/3 v k.ú:kosov, obec: Kosov Zábřeh - Hoštejn, koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení p.č.: 506/18, 506/15, 506/14, 506/13, 506/12, 506/11,506/8, 506/4, 506/3, 146/4 v k.ú: Zábřeh an Moravě, obec: Zábřeh p.č.: 564/4, 564/5, 722/4, 722/3, 720/5, 762/4, 643/3, 719/2, 711/4, 713/3, 643/33, 643/32, 643/31, 583/11, 112/2, 110/2, 74/4, 67/3, 650/8, 650/1, 650/2, 650/4, 646/1 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 2603/9 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, úpravy TV p.č.: 2603/8, 2225/3, 2603/4, 2603/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 795/1 v kú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1, 373/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn ŽST Hoštejn, koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení p.č.: 404/4 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn TM Hoštejn, připojení měnírny na trakční vedení p.č.: 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina TM Hoštejn, úprava zpětného vedení p.č.: 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 112/2, 404/1, 112/3 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, připojení měniče na TV p.č.: 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn - Krasíkov, úpravy TV p.č.: 404/1, 404/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2603/3, 2156/2, 2145/2, 2135/5 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2881/5, 2881/1, 2438/2, 2437/3, 2859/1, 2438/1, P(2120/7), 2420/2, 2291/5, 2874/5, 2881/7, 2830/8, 2305/4, 2120/22, 2120/18, 2120/14, 2120/16, 2120/19 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Hoštejn - Krasíkov, koordinační schéma ukolejnění a trakčního propojení p.č.: 2603/9, 2156/2, 2145/1, 2145/2, 2603/5, 2594/2, 2135/5, 2603/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 404/4 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2881/1, 2291/5, 2274/22, 2874/23, 2875/1, 2874/3, 2305/4, 2308/4, 2288/1, 2288/13, 2288/5, 2236/6, 2236/3, 2120/18, 2120/19, 2120/14, 2881/7, 2120/7 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Silnoproudé rozvody a zařízení SO ŽST Zábřeh na Moravě, zajištění stáv. kabelu 6,0 kv p.č.: 5493/4, 5483/1, 5484, 5485, 5486, 3535/7, (568/5), (561/1), 5451, 2804, 5479, 5493/2 SO ŽST Zábřeh na Moravě, venkovní osvětlení p.č.: 3511/2, 5484, 5485, 5479, 5468, 3957, 5455/13, 5455/6, 3154, 5455/16, 3535/7, 3511/1, 5493/4, 5483/1, 5481, 5493/2, 3955, 3953/1, (350/2), (354/2), (355/2), (356/2) v k.ú: Zábřeh an Moravě, obec: Zábřeh SO ŽST Zábřeh na Moravě, venkovní kabelové rozvody nn p.č.: 5493/4, 5483/1, 5481, 5485, 5468, 3957, 5455/13, 5455/6, 3164, 5455/16, 3535/7, 3511/1, 5479, 5489 SO ŽST Zábřeh na Moravě, dálkové ovládání úsekových odpojovačů - 9 -

10 p.č.: 5493/1, 5493/4, 3957, 3164, 5455/6, 5455/13, 5455/16, 3957 SO ŽST Zábřeh na Moravě, elektrický ohřev výhybek p.č.: 5493/4, 5479, 5468, 3957, 3154, 5455/6, 5455/13, 5455/16, 3957 SO ŽST Zábřeh na Moravě, úpravy vo p.č.: 5492/1, 5493/4, 5451, 5452/1, (568/5), (568/4), 5492/2, EN(1328/101) SO ŽST Zábřeh na Moravě, uzemnění PM p.č.: 5493/4, 5483/1, (524/4), 5454/3 SO ŽST Zábřeh na Moravě, přípojka 22 kv pro PM p.č.: 5493/4, 5483/1, 5455/13, 3326/2, 3333, 3332, 3334, 3331, 3317, 3326/2 SO ŽST Zábřeh,rekonstrukce stožárové TS 22,0/0,4 kv (ČD) p.č.: 5493/4 SO Zábřeh - Hoštejn, zajištění stáv. kabelu 6 kv p.č.: 711/4, 650/10, 711/3, 27/2, (28), 63/2, 643/6, 61/3, 643/21, (643/5), (666), 62/1, 583 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 107, 119, 121, 473/11, 152, 126/1 v k.ú: Lupěné, obec: Lupěné p.č.: 2285/3, (2284/1), (2286/1), (2287/1) v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO Zábřeh - Hoštejn, náhradní napájení traťových objektů p.č.: 5492/1, 5493/4, (568/101), EN(1328/102), 643/3 p.č.. 564/5, 722/4, 722/3, 719/2, 711/4, 713/3, 643/32, 112/2, 110/2, 74/7, 74/6, 67/3, 669/3, 669/4, 650/1, 648/1, 720/5, 643/27, 643/28, 650/9, 650/4, 650/2 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č /9, 2603/8 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.. 795/3 v k.ú: Kosov, obec: Kosov p.č.: 404/1, st.95 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Zábřeh Hoštejn, zast.lupěné, venkovní osvětlení p.č.: 619, 588/7, 320/3, 325/1, (318) v k.ú: Nemile, obec: Nemile SO Zábřeh - Hoštejn, osvětlení tunelů, přípojky nn p.č.: 732/3, 564/6, 564/5, P(564/1), 564/1, 732/1, 643/13 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, přeložka kabelu vedení nn km 32,360-32,800 p.č.: 646/2, (3), 583/1 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.. (2277), (2276), (2262/1), (2262/2), (2260), 2585, 2597/1, 2280/1, 2584/1, P(2250) v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, elektrický ohřev výhybek p.č.: 404/1, 404/3 v k,ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/4, 2603/4 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, venkovní osvětlení p.č.: 404/1, 404/3, 134/5 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/4, 2225/3, 2603/5, 2603/4 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, venkovní kabelové rozvody nn p.č.: 112/2, 404/1, 404/3 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2241/1, st.208, st.210, 2225/4, 2603/4, 2225/3 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO ŽST Hoštejn, dálkové ovládání úsekových odpojovačů p.č.: 404/1, 404/3 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/4, 2225/3, 2603/4 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina SO TM Hoštejn, dálkové ovládání úsekových odpojovačů p.č.: 2603/8, 2241/1 v k.ú: Hynčina, obec: hynčina p.č.: 112/2, 404/1 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 795/1 v k.ú:kosov, obec: Kosov SO ŽST Hoštejn, přeložka mimodrážních kabelů nn p.č.: 404/1, 134/5, 132/1, 139/2, 373/1, 134/2, 373/2, 139/3 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn

11 SO SO SO SO SO SO Komunikace SO TM Hoštejn, úprava rozvodu nn + vo p.č.: 2241/1, st.210 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina TM Hoštejn, přípojka 22 kv pro PM p.č.: 2241/1, st.210 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina ŽST Hoštejn, nová stožárová TS 22,0/0,4 kv (ČD) p.č.: 404/1, 404/3 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Hoštejn - Krasíkov, zajištění stáv. kabelu 6 kv p.č.: 404/1, 406, 132/1, 134/2, 134/1, 145 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2615/2, 2594/2, 2156/2, 2145/2, 2135/5, 2615/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2881/5, 2881/1, 2291/5, 2541, 2540/1, 2860/6, P(2444), P(2442/2), 2875/2, P(2291/4), P(2445), P(2120/1), P(2118/1) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Hoštejn - Krasíkov, náhradní napájení traťových objektů p.č.: 404/1, 404/2, st.95, 373/1, 141, 157/2 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn p.č.: 2225/3, 2225/4, 2603/3, 2603/1, 2603/4, 2233/1, 2603/10, 169/1 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2881/5, 2881/1, 2438/2, 2437/3, 2859/1, 2433/2, 2874/22, 2874/23, 2291/5, 2305/4, 2308/4, 2288/1, 2288/13 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Hoštejn - Krasíkov, osvětlení tunelu, přípojka nn p.č.: 2603/1, 2149 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2881/1, 2438/2, 2437/3, 2433/3, 2874/3, 2874/22, 2874/23, 2291/5, 2305/4, 2308/4, 2288/13, 2288/5, 2236/6, 2120/18, 2236/3, 2859/9, 2288/1 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Zábřeh - Hoštejn, přeložka polní cesty v Hněvkově p.č.: 722/4, 722/3, 719/2, 720/5, 711/4, 720/1, 722/1, 643/3 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO Zábřeh - Hoštejn, úprava cesty a kom.pod mostem v km 38,877 p.č.: 5492/1, P(1316), (1928), EN(1328/102), (568/101), 2973, (1929), (566/2), EN(1324/101), P(1323/1), 2950/13 SO SO SO ŽST Hoštejn, úprava místní komunikace k MDZ p.č.: 134/5, 404/1, 406, 142/1, 373/1, 139/3, 139/2, 141v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn Zpevnění stáv. místních komunikací a polních cest p.č.: 2120/22, 2120/18, 2120/16, 2123, 2120/19, 2120/14, 2120/15, 2881/1, P(2881/1) v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Přístupové komunikace k tunelům p.č.: 506/18, 506/9, 506/10, 506/11, 506/3, 506/12, 506/13, 506/14, 506/15, 473/11, 506/4, 506/5, 146/4, 506/19, 506/20, 506/21, 506/22, 506/23 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile p.č.: 564/7, 564/8, 650/1, 732/1, 643/3, 643/4, 583/3, 112/1, 70/1, 643/39, 643/40, 583/9, 112/1, 112/4, 106/2, 106/7 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.: 2135/2, 2135/3, 2081/7, (2612), 2140, 2594/2 v k.ú: Hynčina, obec: Hynčina p.č.: 2438/3, 2433/2, 2420/2, 2420/3, P(2031/3), P(2031/2), 2856/1, 2420/4, 2420/5, 2305/4, 2438P/2, 2292/3, 2292/4, 2292/5, 2308/4, 2901/2, 2277/9, 2288/1, 2288/13, 2120/22, 2120/18, 2881/1, 2120/24, 2305/3, P(2296), 2292/1, P(2292), 2305/7, 2292/9, 2292/10 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Kanalizace, voda, plyn SO ŽST Zábřeh na Moravě, splašková kanalizace p.č.: 5493/4, 5479, 5468, 3082, 3092, 3143/8, 5455/15, 3080/1 (dříve st.49 k.ú. Ráječek) SO ŽST Zábřeh na Moravě, vodovodní přípojka p.č.: 5468, 5493/4, 5455/15 SO ŽST Zábřeh na Moravě, dešťová kanalizace p.č.: 5493/4, 5484, 5455/1, 3082, 3080/1 (dříve st. 49 k.ú. Ráječek), 5455/15, 5455/10, 3092, 3143/6 (dříve p.č. 246/101 k.ú. Ráječek), 5505/2, 3085, 5455/8, 3143/8, 3243/6, 5505/2-11 -

12 SO ŽST Zábřeh na Moravě, přípojky plynovodu p.č.: 5468, 5455/15, 5455/1, 3085 SO Zábřeh-Hoštejn, suchovody k Hněvkovským tunelům p.č.: 74/7, 67/3, 650/1, 564/5, 732/3, 583/4, P(564/1), 643/1, 74/6, 564/6 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh p.č.. 146/4, 506/3, 495/1 v k.ú: Lupěné, obec: Nemile SO Zábřeh-Hoštejn, přeložka vodovodu k obyt. domu č.p. 63 p.č.: 711/4, 711/1, 711/3 v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh SO ŽST Hoštejn, kanalizace p.č.: 404/1, 132/1, 142/1, 406, 134/2, 373/2, 134/4 v k.ú: Hoštejn, obec: Hoštejn SO Hoštejn - Krasíkov, suchovod k tunelu Malá Huba p.č.: 2288/5, 2236/6, 2120/18, 2236/3 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Rekultivace SO Tunely SO SO SO Rekultivace opuštěných úseků tratě p.č.: 2881/1, 2291/5, 2874/22,2874/23, 2874/4, 2901/1, 2856/2, 2874/24 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Zábřeh - Hoštejn, tunel Hněvkovský I p.č.: 74/7, 67/3, 650/1, 643/27, 643/28, 74/6 v k.ú: Hněvkov, obec: Hněvkov Zábřeh - Hoštejn, tunel Hněvkovský II p.č.: 564/5, 632/3, 564/6, P(564/1) v k.ú: Hněvkov, obec: Zábřeh Hoštejn - Krasíkov, tunel Malá Huba p.č.: 2236/6, 2288/5, 2242/4, 2288/13, (2236), 2236/7, 2288/1, 2236/7, 2277/4, 2277/11 v k.ú: Tatenice, obec: Tatenice Užívání stavby se povoluje za těchto podmínek 1. Trvalý provoz se povoluje traťovou rychlostí pro klasické soupravy v koleji č. 1 v km 26,450 30,128 do 130 km/hod., v km 30,128 31,517 do 110 km/hod., v km 31,517-31,892 do 100 km/hod., v km 31,892-34,463 do 120 km/hod., v km 34,463-35,560 do 150 km/hod., v km 35,560-38,253 do 160 km/hod., v km 38,253-41,086 do 115 km/hod. Pro soupravy s naklápěcími skříněmi v koleji č. 1 v km 26,450-27,184 do 150 km/hod., v km 27,184 41,086 do 160 km/hod. Pro klasické soupravy v koleji č. 2 v km 26,450 30,128 do 130 km/hod., v km 30,128-31,312 do 110 km/hod., v km 31,312-31,892 do 100 km/hod., v km 31,892-34,463 do 120 km/hod., v km 34,463-35,560 do 150 km/hod., v km 35,560-38,253 do160 km/hod., v km 38-41,086 do 115 km/hod. Pro soupravy s naklápěcími skříněmi v koleji č. 2 v km 26,450-27,184 do 150 km/hod., v km 27,184 41,086 do 160 km/hod. 2. Třída zatížení D4 UIC pro úroveň traťové rychlosti 160 km/hod, prostorová průchodnost UIC- GC na podkladě ČSN pro provoz jednotek s naklápěcími skříněmi. 3. Stavba bude užívána a provozována podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem, provozních řádů a bezpečnostních předpisů, které se na tuto stavbu vztahují. Při užívání musí být zabezpečeny zájmy ochrany životního prostředí. 4. Při užívání musí být zajištěno provádění pravidelných prohlídek a měření staveb dráhy dle ust. 26 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technická řád drah, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu přílohy č. 1 vyhlášky. 5. Změny v provozování drážní dopravy, které by ve svých důsledcích zvyšovaly účinky hluku a vibrací na okolí a riziko pro obyvatelstvo, je třeba předem řešit návrhem protihlukových a protivibračních opatření k ochraně obyvatelstva před nadměrným hlukem a vibracemi, v souladu s platnou legislativou. Účastníci řízení podle ust. 78 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:

13 stavebník: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha, zastoupený Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh Obec Nemile, Zábřeh Obec Kosov, Kosov Obec Tatenice, Tatenice Obec Hynčina, Hynčina a další účastníci řízení, kterým se kolaudační rozhodnutí oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. O d ů v o d n ě n í Stavebník podela dne návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí č.j. SSO-U /2007/Nov. Drážní úřad oznámil stavebníkovi dopisem č.j /02-DÚ/Ds ze dne podle 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád ), prodloužení lhůty k vydání rozhodnutí na 60 dnů, protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, v němž bude v souladu s ust. 144 správního řádu, doručováno veřejnou vyhláškou. Dne obdržel Drážní úřad oznámení stavebníka č.j.: SSO-U /2007/Nov ze dne o poruše trakčního vedení v žel.stanici Zábřeh dne , v jejímž důsledku vznikl požár v dopravní kanceláři, kterým byly zničeny nebo poškozeny již dokončené části stavby (rozvaděče ovládání elektrického ohřevu výhybek, úsekových odpojovačů, osvětlení zastávky a tunelů a centrálního ovládání osvětlení, rozvaděče pro napájení technologické budovy, ovládání dálkové řídící techniky včetně poškození kabelů, popraskání oken a dveří v DK, poničení podlahy a vybavení interiéru). Protože tato zařízení nevykazovala parametry stavby dle projektové dokumentace projednané ve stavebním řízení a stavebního povolení, stavbu nebylo možno řádně užívat. Drážní úřad přerušil usnesením č.j / DÚ/Ds ze dne kolaudační řízení a vyzval žadatele výzvou č.j /02-DÚ/Ds k doložení dokladů o odstranění závad bránících kolaudačnímu řízení. Žadateli tím poskytl přiměřenou lhůtu k doplnění podkladů pro rozhodnutí. Po doplnění dokladů o odstranění následků havárie dne a žádosti o pokračování kolaudačního řízení Drážní úřad pokračoval v kolaudačním řízení. Pokračování kolaudačního řízení oznámil Drážní úřad účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy veřejnou vyhláškou č.j /02-DÚ/Ds-Vyhl.K ze dne Veřejná vyhláška byla vyvěšena na úředních deskách po dobu zákonem stanovenou. Současně Drážní úřad nařídil k projednávané věci místní šetření na místě samém, které se konalo dne v železniční stanici Zábřeh na Moravě. Z místního šetření byl pořízen protokol. Při místním šetření byly bvla vzneseny námitky ke kolaudaci stavby z důvodu negativního působení bludných proudů na úložná zařízení od obce Hoštejn, města Zábřeh a občanů obce Hoštejn a Hněvkov. Usnesením č.j / Ds ze dne Drážní úřad řízení přerušil a vyzval stavebníka k doplnění dokladů o tom, že vlivem stavby nedošlo ke zvýšení úrovně hladiny bludných proudů. Z tohoto důvodu stavebník požádal o změnu stavby před dokončením k provedení úprav k odstranění vlivu bludných proudů z trakčního vedení na úložná zařízení v k.ú. Hněvkov a Hoštejn. Změna stavby byla povolena dne Dne byly doplněny doklady o provedení opatření k odstranění vlivu bludných proudů, kterými bylo vyhověno námitkám, podaným při místním šetření dne , a podána žádost č.j. SSO-U2-2004/2010/Maj o obnovení kolaudačního řízení. Stavba byla provedena podle projektové dokumentace projednané ve stavebním řízení a v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením. Stavební povolení vydal Drážní úřad rozhodnutími: - I. Stavba souboru staveb Zábřeh na Moravě provizorní odb. Lupěné č.j / DÚ/Ds ze dne II. Stavba souboru staveb provizorní odb. Lupěné žst. Hoštejn č.j / DÚ/Ds ze dne III. Stavba souboru staveb Hoštejn Popelák č.j / DÚ/Ds ze dne IV. Stavba souboru staveb Popelák Tatenice č.j / DÚ/Ds ze dne

14 Ke kolaudačnímu řízení předložil stavebník tyto doklady: - vyhodnocení zkušebního provozu stavby č.j. 1696/2008 z (České dráhy a.s., SDC Pardubice), č.j. 4300/2007 z vyhodnocení zkušebního provozu ze dne (České dráhy a.s., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace)- plnou moc pana Novotného Pavla č: 1857 pro jednání s Drážním úřadem - seznam PS a SO s určením jejich poloh na parcelách v jednotlivých katastrálních územích - Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje souhlas s kolaudací č.j. H555M2SU0195/ z (podmínka souhalsu byla splněna) - Krajská hygienická stanice Pardubického kraje závazné stanovisko č.j. 1321/08/HOK-UO/210 z souhlas s kolaudací - zpráva o sjízdnosti trakčního vedení č.j. TÚČD 3747/2006 z , protokol o měření TV č. 04/06- TÚČD v 1. a 2. koleji (vyhovuje pro jízdy jednotek řady 680), protokol o měření trakčního vedení č. 10/06-TÚČD z v 1. a 2. koleji v km 30,750 41,086 - doklad o nakládání s odpadem ze stavby z (ŽSD a.s.) - zápisy o odevzdání a převzetí jednotlivých SO a PS - geodetické zaměření stavby včetně geometrických plánů Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2002 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene číslo /2004 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene číslo /2004 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene na části pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene na části pozemku číslo /2004 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2005 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 326-7/2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 327-8/2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 151-9/2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení skutečného stavu číslo /

15 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení skutečného stavu číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku a vyznačení skutečného stavu číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení prvků polohopisu číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2006 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2006 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo 533-3/2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo 145-4/2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo 146-5/2007 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 147-7/2007 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 148-8/2007 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo 153-9/2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozemku číslo /2007 Geometrický plán pro rozdělení pozenmku, vyznačení budovy číslo /2009 (budova SZZ Zábřeh) - protokol o zkoušce š Měřební hluku z železniční dopravy provedené ve dnech prohlášení stavebníka o splnění podmínky záchranného archeologického výzkumu - průkazy způsobilosti Určených technických zařízení a tabulka SO a PS s vydanými průkazy způsobilosti UTZ - doklady o vrácení pozemků cizích vlastníků, použitých k výstavbě - výstupní sestavy z jízd měřícího vozu pro železniční svršek a spodek - hodnocení GPK z protokol o předání souborného zpracování geodetické dokumentace včetně digitální formy č.j. 201/308/08 z vyjádření obcí o úklidu pozemků, odvozu odpadu a úprav komunikací po stavbě - opatření v žst. Zábřeh na Moravě pro zajištění přístupu osob s omezenoui schopností pohybu a orientace na ostrovní nástupuiště úpři poruše výtahu - kolaudační rozhodnutí jiných správních orgánů pro tyto PS a SO: - SO Zábřeh Hoštejn, úprava silnice III/31535 (u obou portálů Hněvkov II) kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. dopravy pod č.j.: Dopr.10808/2006/Ti ze dne SO Hoštejn Krasíkov, úprava komunikace pod mostem v km 28,602 kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. dopravy pod č.j.: Dopr.10045/2006/Ti ze dne (nabytí právní moci dne ) - SO žst. Hoštejn, přeložka obecního vodovodu kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odbor správní pod č.j.: Voda 1123/R-60/2006-Ju-231/2 ze dne SO žst. Zábřeh na Mor., úprava kabel. vedení 22 kv (SME) - SO Záb.-Hoš., úpr.venk.vedení vn 22 kv v km 34,358 (SME) - SO Záb.-Hoš., přel.venk.vedení nn u rybníka Hněvkov - SO žst. Zábřeh na Mor., úprava vedení nn v km 38,560 - SO Záb.-Hoš., přel.venk.vedení nn v km 34,375 (SME) - SO Žst. Hoštejn, přeložka kabelu nn (SME) - SO Hoštejn - Krasíkov, přeložka kabelu nn v km 28,600 - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, stavební úřad pod č.j.: Výst.2745/330/04/Ju ze dne (nabylo právní moci ) - SO Přeložka a rekultivace Hněvkovského rybníka

16 - SO Zábřeh-Hoštejn, odpadní potrubí z Hněvkovského rybníku - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. ŽP pod č.j.: Voda 1999/R- 81/2005-Ju-231/2 ze dne SO ŽST Zábřeh na Moravě, dešťová kanalizace - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. ŽP pod č.j.: Voda 1331/R- 67/2005-Ju-231/2 ze dne SO ŽST Zábřeh na Moravě, silniční nadjezd ev. č SO ŽST Zábřeh, úprava komunikace III/31519 na sil. nadjezdu - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, odd. dopravy pod č.j.: Dopr.426/05/St ze dne SO ŽST Zábřeh na Moravě, přípojky plynovodu - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, stavební úřad pod č.j.: Výst.2641/330/04/Ju ze dne (nabylo právní moci ) - SO Zábřeh Hoštejn, přeložka místní komunikace u opěrné zdi - kolaudační rozhodnutí vydané Městským úřadem Zábřeh, oddělení dopravy pod č.j.: 2007/1047/DO-MUZB-7 ze dne Při postupném uvádění jednotlivých částí stavby stavby do zkušebního porovozu byly doloženy tyto doklady: - protokoly o měření výšek nástupištních hran od TK a vzdáleností od os kolejí - měření prostorové průchodnost a GPK, BK - výsledky měření únosností zemní pláně - závěrové tabulky staničních zabezpečovací zařízení a protokoly o situování návěstidel - zápisy o komplexním vyzkoušení zabezpečovacího zařízení - protokoly o měření intenzity osvětlení železničních prostranství - výsledky rozborů pitné vody - osvědčení o stavu komínů - atesty použitých požárních uzávěrů - osvědčení o oprávnění firem k montážím protipožárních zařízení - zápisy o zkouškách rozvodů požární vody - zápisy o zkouškách kanalizací a rozvodů vody V průběhu stavby Drážní úřad povolil změnu stavby před dokončením těmito rozhodnutími: a) č.j / DÚ/Ds ze dne Změna spočívající ve způsobu napájení zab. zař. v žst Hoštejn a ve změnách uspořádání a technického řešení a technologie v TNS Hoštjen, včetně stavebních úprav, změna umístění trakčních transformátorů a transformátorů vlastní spotřeby, zrušení venkovních stání a jejich zastřešení. Výše uvedená změna se dotkla následujících PS a SO: PS ŽST Hoštejn, měnič DAK pro napájení zabezpeč. zařízení nebylo realizováno SO ŽST Hoštejn, připojení měniče na TV - nebylo realizováno Ke změně technického řešení došlo u těchto PS a SO: PS MR Hoštejn, zvýšení výkonu na 15 MW, úpravy v R 22kV, SO ŽST Hoštejn, venkovní kabelové rozvody nn, SO TM Hoštejn, úprava rozvodu nn + vo, SO TM Hoštejn, přípojka 22 kv pro PM, SO MR Hoštejn, stavební úpravy v měnírně b) č.j / DÚ/Ds ze dne Změna spočívá ve využití opuštěného tělesa tratě mezi žel. zastávkou Lupěné a žst. Hoštejn, v ose traťové koleje č. 2, kde bude zřízena cyklostezka. Nové řešení využívá části stávajícího zemního tělesa dráhy v dotčeném úseku, včetně částí 3 mostních konstrukcí, potřebných pro vybudování cyklostezky. Tato změna byla vyvolána dodatečným požadavkem Městského úřadu Zábřeh pro zřízení cyklostezky, který vydal pro její stavbu Územní rozhodnutí spis.zn.: Výst.621/328.1/06/Žák, které nabylo právní moci dne Změna se dotkla SO Rekultivace opuštěných úseků tratě a SO Demolice mostních objektů na opuštěných úsecích tratí, které byly přepracovány

17 c) č.j / DÚ/Ds Změna spočívá v řešení přístupu na nástupiště v žst. Hoštejn v případě mimořádné situace, kdy vlivem rozvodněné řeky Moravské Sázavy dochází k zaplavení podchodu pod žel. mostem, který slouží jako příchod k nástupišti u k.č.1 a č. 2. Vybudováním rampy na nástupiště u k.č. 2 ve směru Česká Třebová z úrovně přilehlé komunikace (ALBA s.r.o.) a přechodem přes vlečkovou kolej je umožněn přístup cestujících mimo zátopové území. Mimořádná situace v dopravě, vlaky budou zajíždět pouze k nástupišti u k.č.2, je projednána se žst. Zábřeh. Změna se dotkla SO ŽST Hoštejn, žel. most v km 31,056, který byl doplněn o povodňovou rampu Zkušební provoz stavby byl povolován rozhodnutími Drážního úřadu vydávanými postupně v závislosti na uvádění jednotlivých ucelených částí stavby do provozu. Zkušební provoz prokázal, že stavba je schopna trvalého užívání. Okruh účastníků řízení byl stanoven v soualdu s ust. 78 zákona č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Kromě stavebníka, obcí, v jejíchž územním obvodu se stavba nachází, jsou to další účastníci řízení, kterým se kolaudační rozhodnutí oznamuje doručením veřejnou vyhláškou. Vzhledem ke kladnému výsledku kolaudačního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Stavba byla pravomocně povolena do , tj. před nabytím účinnosti nového stavebního zákona 190 odst. 5) zák.č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, proto bylo kolaudační řízení vedeno v souladu s ust. 190 odst. 5) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění, podle zákona č. 50/1976 Sb. Poučení o odvolání Toto rozhodnutí bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení. Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce Drážního úřadu. Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo podat odvolání do 15 dnů následujících po dni doručení tohoto rozhodnutí podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc. Odvolacím orgánem je Ministerstvo dopravy České republiky, Nábřeží L. Svobody 12, Praha Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každá účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. ( Postup pro podání odvolání je upraven v ust. 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). otisk úředního razítka Ing. Miroslav Dvořák vedoucí oblasti Olomouc

18 Toto rozhodnutí se doručuje k vyvěšení takto: 1. Městský úřad, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 2. Městský úřad, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 3. Obecní úřad, Tatenice 4. Obecní úřad, Hynčina 5. Obecní úřad, Kosov 6. Obecní úřad Nemile, Nemile 7. Obecní úřad, Hoštejn Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: razítko, podpis Seznam použitých zkratek: PS Provozní soubory SO Stavební objekty SZZ Staniční zabezpečovací zařízení TZZ Traťové zabezpečovací zařízení AB Automatické traťové zabezpečovací zařízení ITZ Integrované telekomunikační zařízení TK Traťový kabel DK Dálkový kabel SDH Synchronní digitální hyierarchie přenosové zařízení dat EPS Elektrická požární signalizace EZS Elektronická zabezpečovací signalizace TS Trafostanice DŘT Dálková řídící technika ŘS Řídící stanoviště MR Měnírna napětí TM Trakční měnírna napětí PM Pojízdná měnírna napětí TV Trakční vedení ZOK Závěsný optický kabel UIC Union Internationale de Chemine de fer (mezinárodní železniční unie) UIC-GC Kinematický obrys pro železniční vozidla UTZ Určená technická zařízení GPK Geometrická poloha koleje BK Bezstyková kolej

19 Rozdělovník: Účastníci řízení 1. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha zastoupen: Správa železniční dopravní cesty s., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, Olomouc 2. Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 6, Zábřeh 3. Obec Nemile, Zábřeh 4. Obec Kosov, Kosov 5. Obec Tatenice, Tatenice 6. Obec Hynčina, Zábřeh 7. Obec Hoštejn, Zábřeh a ostatní účastníci řízení, kterým je rozhodnutí oznamováno veřejnou vyhláškou Dotčené orgány státní správy: 1. Městský úřad,stavební úřad, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 2. Městský úřad, odbor výstavby, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 3. Městský úřad, referát ŽP, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 4.Městský úřad, referát ŽP, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 5.Městský úřad, odbor dopravy, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 6.Městský úřad, odbor dopravy, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 7.Městský úřad, odbor kultury, Masarykovo nám.č.6, Zábřeh 8.Městský úřad, odbor kultury, nám.j.marků 5/1, Lanškroun 9.Obecní úřad, Tatenice 10.Obecní úřad, Hynčina 11.Obecní úřad, Kosov 12.Obecní úřad Nemile, Nemile 13.Obecní úřad, Hoštejn 14.Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Územní pracoviště Šumperk, Lidická 56, Šumperk 15. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, ÚP Ústí nad Orlicí, Smetanova 1390, Ústí nad Orlicí 16. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO SEVER, Nemocniční 7, Šumperk 17. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Ústí nad Orlicí, Hylváty 5, Ústí nad Orlicí 18. Policie České republiky Krajské ředitelství Policie Severomoravského kraje, Dopravní inspektorát, Šumperk 19. Policie ČR, Krajské ředitelství Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, Ústí nad Orlicí 20. Obvodní báňský úřad, Cejl 13, Brno 21. Obvodní báňský úřad, Lomní 357, Trutnov

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc *CRDUX006NVQJ* CRDUX006NVQJ DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC stavební sekce - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0442/13-37/Km V Olomouci dne 8. ledna 2014 Č. j.: DUCR-1033/14/Km Telefon: 972741315,

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux0040xya* CRDUX0040XYA DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0396/11-7/Ck V Praze dne 27. února 2012 Č. j.: DUCR-11543/12/Ck Telefon: +4209722 41843

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha *crdux008sz37* CRDUX008SZ37 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební, územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0275/15-7/Ce V Praze dne 20. července 2015 Č. j.: DUCR-41468/15/Ce Telefon: 602

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha

DOKUMENTACE EIA. Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský, hl.město Praha DOKUMENTACE EIA podle 8 zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 zákona pro záměr Optimalizace železniční trati Lysá n.l. - Praha Vysočany, 2.stavba kraj Středočeský,

Více

*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F

*CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F *CRDUX0018G3F* CRDUX0018G3F DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 77258 OLOMOUC, 77258 OLOMOUC oblast Olomouc sekce stavební Sp. Zn.: MO-SDO0508/09-16/Ds V Olomouci dne 5. ledna 2010 Č. j.: DUCR-371/10/Ds Telefon:

Více

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov

Trať Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov Revitalizace trati Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008cxwc* CRDUX008CXWC Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-4/Bj V Praze dne 31. března 2015 Č. j.: DUCR-16601/15/Bj Telefon:+420 972 241

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E L Á K O V I C E odbor výstavby 250 88 Čelákovice, náměstí 5.května 1, Tel.: 326 929 132-136 Spis.zn.: MUC/04359/2012/L Čelákovice, dne 11.10.2012 Č.j.: MUC/10546/2012 Vyřizuje:

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha *crdux0085cyo* CRDUX0085CYO DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0781/14-7/Lh V Praze dne 23. ledna 2015 Č. j.: DUCR-5077/15/Lh Telefon: +420 602 686

Více

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s.

PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. PREZENTACE společnosti PDV RAILWAY a.s. Jan Franz člen představenstva PDV RAILWAY a.s. 1 Kontaktní údaje na společnost PDV RAILWAY a.s. Sídlo společnosti Kontakty: PDV RAILWAY a.s. Blahoslavova 937/62

Více

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ

Magistrát města České Budějovice OZNÁMENÍ Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í ú ř a d n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.

ŽD PD. Provozování dráhy Železnice Desná. Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7. ŽD PD Provozování dráhy Železnice Desná Vnitřní předpis provozovatele dráhy dle 22 čl. 1 b zákona 266/1994 Sb. Účinnost od 1.7.2012 Vypracoval / dne: Karel Mičunek / 25.4.2012 Podpis: Schválil / dne: Ing.

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc *crdux003sgnh* CRDUX003SGNH DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební - oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0801/11/Sj V Olomouci dne 10. ledna 2012 Č. j.: DUCR-556/12/Sj Telefon: +4209727 41315

Více

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12

V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 V EŘEJNÁ V Y H L Á Š K A O B E C N Í ÚŘAD BÍLOVICE odbor výstavby a územního plánování Bílovice 70, PSČ 687 12 Č.j.: 175/2008/U Bílovice, dne 23.6.2008 Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Ing. Marcela Uherková

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc *crdux008vzti* CRDUX008VZTI DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC sekce stavební - územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0258/15-12/Eh V Olomouci dne 13. srpna 2015 Č. j.: DUCR-45951/15/Eh Telefon:

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1

České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 České dráhy, a.s. Nábřeží L. Svobody 1222 110 15 Praha 1 Zapsány v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B., vložka 8039 IČ: 70994226 DIČ: CZ70994226 oznamují prodej níže uvedených nemovitostí

Více

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí

Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Optimalizace trati Lysá nad Labem Praha-Vysočany, 2. stavba Dokumentace k územnímu rozhodnutí Investor: SŽDC, s. o. Projektant: SUDOP PRAHA a.s. Seznámení se SŽDC, s. o. a ČD, a.s. Správa železniční dopravní

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc *crdux008isuf* CRDUX008ISUF DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, OLOMOUC, 779 00 OLOMOUC stavební sekce-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0097/15-12/Eh V Olomouci dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-25520/15/Eh Telefon: +420

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ stavební sekce - oblast Plzeň

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ stavební sekce - oblast Plzeň DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ stavební sekce - oblast Plzeň *crdux005nixk* CRDUX005NIXK Sp. zn.: ML-SDL0115/13/Jz V Plzni dne 25. dubna 2013 Č. j.: DUCR-21881/13/Jz Telefon: +420 972 524 098

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á 1 / 18 *crdux005qmt9* CRDUX005QMT9 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA sekce stavební - oblast Praha V Praze dne 7. června 2013 Sp. Zn.: MP-SDP0174/13-13/Vv Telefon: +420 972 241 843 (linka 210)

Více

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR

ŽELEZNIČNÍ KORIDORY. a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR Stavební správa západ Sokolovská 278/1955 190 00 PRAHA 9 ŽELEZNIČNÍ KORIDORY a významné železniční stavby v Plzeňském kraji pro ekologickou dopravu ČR pracoviště Plzeň Sušická 25 304 88 Plzeň Ing. Pavel

Více

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad

Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Městský úřad Litoměřice Stavební úřad Pekařská 2, 412 01 Litoměřice SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SU/0069125/13/Be 0022315/15/SÚ/LBe ing. Bezděka 416916138 libor.bezdeka@litomerice.cz DATUM:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC STAVEBNÍ ÚŘAD Štrossova 44, Pardubice 53021 Sp. zn.: SÚ 73368/2014/Neu Č.j.: MmP 17157/2015 Pardubice, dne 7.4.2015 Vyřizuje: Neuvirtová A., tel.:+420466859175 oprávněná úřední

Více

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice

III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice III. Základní parametry zadávacích podmínek veřejné zakázky Optimalizace tratě Praha Bubeneč Praha Holešovice 1. Předmět veřejné zakázky 2. Důvod veřejné zakázky 3. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech Studentská 328/64 Karlovy Vary Obec Velichov Velichov 13 Ostrov Spisový znak: 328.3

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice,

Provozní středisko VAS a.s. Ivančice, ** M Ě S T S K Ý Ú Ř A D I V A N Č I C E Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice odbor regionálního rozvoje Č.j.: S-MI 19238/2015-SÚ-Ho-4 Vyřizuje: František Horák Tel: 546 419 462 E.mail: horakf@muiv.cz

Více

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663

Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 Obecní úřad Tršice, stavební úřad 783 57 Tršice č.50 su.trsice@seznam.cz Tel./fax: 585 750 663 V Tršicích dne 24. 5. 2013 Č.j.: ObÚ/Trš/SÚ/419/2013-Ka Oprávněná úřední osoba pro vyřízení k podpisu: Ing.

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha *crdux00901ah* CRDUX00901AH DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0736/14-9/Kr V Praze dne 10. září 2015 Č. j.: DUCR-52006/15/Kr Telefon: +420 972

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.

MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD. odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax. MĚSTSKÝ ÚŘAD LETOHRAD odbor výstavby a životního prostředí Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad, Tel.: 465 676 420, Fax.: 465 621 215 Č. j.: 108/2013/2300/11 Č.sp. 5620/2012/2300/11 V Letohradě dne 7.1.2013

Více

Obec S O K O L N I C E

Obec S O K O L N I C E Obec S O K O L N I C E Komenského 435, PSČ 664 52 Ing. Miloš Vránek Slanisko 716 664 52 Sokolnice Vaše značka Naše značka Vyřizuje Sokolnice 08/2012-KS-934 Životský 17.08.2012 ROZHODNUTÍ Obec Sokolnice

Více

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic

MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012. Varianta kolem Blovic MODERNIZACE TRATĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ 2012 Varianta kolem Blovic 1.1 CHARAKTERISTIKA STÁVAJÍCÍHO STAVU Celý úsek České Budějovice Plzeň je zařazen do kategorie celostátních drah. Není součástí dohod

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte.

Nabídka zaměstnání. Velmi nás potěší, pokud se rozhodnete zvážit naši nabídku a naší společnost oslovíte. PROJEKT servis spol. s r. o. Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 Hloubětín tel.: 281 090 860, fax : 281 866 004 www.projekt-servis.cz, email : firma@projekt-servis.cz Dobrý den, Nabídka zaměstnání dovolujeme

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha *crdux008xj58* CRDUX008XJ58 DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 stavební sekce - územní odbor Praha Sp. Zn.: MP-SDP0014/15-13/Lh V Praze dne 20. srpna 2015 Č. j.: DUCR-48225/15/Lh Telefon: +420

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE. NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j. MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: Ing. František Adam / 381 201 917 3.3.2011 MUMV1725/2011/výst/Ad

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19760/ZP/2014 - Po 17.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem

Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stéblová Opatovice nad Labem Dokumentace o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/01 Sb. ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Modernizace trati Hradec Králové Pardubice Chrudim 1. stavba zdvoukolejnění úseku

Více

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město

MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA Odbor: stavební a silniční správní úřad Svornosti 2/86, 736 01 Havířov - Město VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ZNAČKA SPISU: SSSÚ/93284/Pl/2012 ČÍSLO JEDNACÍ: SSSÚ/93284/2012-4 POČET LISTŮ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek

Zápis. z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Zápis z 20. jednání rady města, které se konalo v pondělí 21.12.2009 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Omluven: Radimír Tomášek Program jednání: 1. Žádost o zajištění zdravotní péče v odbornosti

Více

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo)

České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4. N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) České dráhy Obchodně provozní ředitelství B r n o Č.j.: Nl / l0l - 48/ 2000 SROV B S E Š I T 4 N e d a k o n i c e (mimo) - B ř e c l a v (mimo) Platí od 20.3.2000 2 České dráhy Nálepka čís. 1 Obchodně

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail

Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Viz. rozdělovník. Vyřizuje linka e-mail Krajský úřad Královéhradeckého kraje Viz. rozdělovník Váš dopis ze dne Vaše značka (č. j.) Naše značka (č. j.) Hradec Králové 19230/ZP/2014-Čr 04.12.2014 Odbor oddělení Vyřizuje linka e-mail Odbor životního

Více

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA

Městský úřad Uherské Hradiště VYHLASKA Městský úřad Uherské Hradiště Masarykovo nám. ě.p, 19,68670 Uherské Hradiště stavební odbor Zn.: MUUH-S0/1896/2012/Bu Spis: 804/2012/UR 4 Uherské Hradiště: 4. května 2012 Oprávněná úřední osoba: Ing. Pavel

Více

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ODBOR DOPRAVY, KOUNICOVA 67, 601 67 BRNO Číslo jednací Spisová značka Vyřizuje/tel. Brno dne MMB/00446154/2014 5400/MMB/00446154/2014 Ing. Iveta Jahnová 2015-04-17 Zn.: 11/10-Z/Jaiv 542 174 215 VEŘEJNÁ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE POD HOSTÝNEM ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Č. J.: MUBPH 11221/2014-25 Oprávněná úřední osoba: Mgr. Silvie Řičánková Ing. Milan Oslzla TEL./FAX: 573501953/955 E-MAIL: ricankova@mubph.cz

Více

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves:

Program 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves: Zápis z 55. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 31. 12. 2012 v 15,00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Hosté Marek Košut Eva Gréeová Pavel Šrámek Jaroslav

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD KROMĚŘÍŽ Odbor životního prostředí - VODOPRÁVNÍ ÚŘAD 767 01 Kroměříž, Velké náměstí 115 Sp.zn.: Č.j.: Oprávněná úřední osoba: Telefon.: E-mail: Vedoucí oddělení: MeUKM/039859/2014/02/OZP/Vo

Více

Městský úřad Lysá nad Labem

Městský úřad Lysá nad Labem Městský úřad Lysá nad Labem S t a v e b n í ú ř a d Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem Spis. zn.: SÚ/34127/2011/Čí Lysá nad Labem, dne 10.10.2011 Č.j.: SÚ/44425/11/Čí Vyřizuje: E-mail: Ing. Jiřina

Více

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad

O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad O B E C N Í Ú Ř A D S T Ř E L I C E stavební úřad nám. Svobody 1, 664 47 Střelice SPIS. ZN.: STAV/3805/2011/Ka Č. J.: 4721/2011 - SU VYŘIZUJE: Ing. Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAIL: stavebni@streliceubrna.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č.j.: Vyřizuje: LB-3005/2013-STU-VL Lámr, úřední osoba Datum: 11.9.2013 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Výroková část: Stavební úřad Městského úřadu v Lázních Bělohradě, jako stavební úřad

Více

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA.

ROZHODNUTÍ. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Městský úřad Uničov Masarykovo náměstí č. 1, 783 91 Uničov Odbor výstavby a úřad územního plánování NAŠE Č.J.: 12320/VS/RO/Št/12 MUUV 3872/2013 v Uničově dne 18.4.2013 Výroková část: ROZHODNUTÍ VEŘEJNÁ

Více

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje:

V souvislosti s tímto omezením jsme jako dopravce nuceni přistoupit k zavedení náhradní autobusové dopravy za vlakové spoje: Váš dopis čj. Ze dne Dle rozdělovníku -zasláno elektronicky- Naše čj. 574/2015-ROC OLC Datum 7. 7. 2015 Vyřizuje Pavel Salvet T: 972 740 524, MT: 725 547 158 E: salvet@gr.cd.cz Informace k výluce Vážená

Více

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty

C.1.4 INVESTIČNÍ A UDRŽOVACÍ NÁKLADY. Územní studie prověření variant Křenovické spojky. 2.etapa, Návrhová část. Technická část - Severní varianty Objednatel: Souprava: Zhotovitel: Projekt: Jihomoravský kraj Žerotínovo náměstí 3/5 601 82 Brno IKP Consulting Engineers, s.r.o. Jankovcova 1037/49, Classic 7 budova C, CZ-170 00 Praha 7 tel: +420 255

Více

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49

RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Ing. Karel Chudárek Ředitel Správa Zlín RYCHLOSTNÍ SILNICE R49 Návrh rychlostní silnice R49 v silniční síti ČR, SR v kontextu systému evropských tahů www.rsd.cz ROZDĚLENÍ RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE R49 [1]

Více

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o.

Dopravní fórum Praha. Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. Dopravní fórum Praha Ing. Jiří Martínek Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy SŽDC s. o. 5. 1. 2012 Reorganizace SŽDC od 1. 1. 2012 Organizační jednotka Původní počet organizačních jednotek Počet org. jednotek

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Odbor výstavby O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor výstavby Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Spis č.: OV/6110/2014/Ši V Třebíči dne 23.04.2014 Č.j.: OV 30617/14

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha *crdux008exfz* CRDUX008EXFZ DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2 sekce stavební, oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0094/15-11/Kr V Praze dne 24. dubna 2015 Č. j.: DUCR-19582/15/Kr Telefon: +420 972 241

Více

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012 ŽPZE-EG ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Dle rozdělovníku datum vyřizuje číslo jednací spisová značka 21. prosince 2012 Ing. Eva Gregušová KUZL 72419/2012 KUSP 72419/2012

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ M Ě S T S K Ý Ú Ř A D H O R A Ž Ď O V I C E Odbor výstavby a územního plánování Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice tel.: 376 547 543, fax: 376 547 529, e-mail: panuskova@muhorazdovice.cz Váš dopis č.j.

Více

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015.

Dálnice D11. Osičky Hradec Králové stavba 1105-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) H61. informační leták, stav k 04/2015. D Dálnice Osičky stavba 05-2 (nedokončená část km 88,30 90,76) informační leták, stav k 04/2015 Dálnice D stavba 05-2 Osièky nedokonèená èást (km 88,30 km 90,76) infografika D-05-2-Osicky-HK-130406b stavba

Více

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1

RO č. 71 2010 09-30 strana č.1 Přehled přijatých usnesení z 71. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 30. 9. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 71 2013 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 70.schůze rady ze

Více

Výhled investic SŽDC

Výhled investic SŽDC Výhled investic SŽDC Železniční dopravní cesta 2014 8. 10. 4.2014 Celková alokace OPD (obě prioritní osy v mld. Kč) Stav čerpání OPD 1 (stav ke 28. 2. 2014) 68,7 70,0 60,0 39,7 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0

Více

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ Příloha č. 2 k vyhlášce č. 526/2006 Sb. Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Strakonice, odbor dopravy Ulice: Velké náměstí 2 PSČ, obec: 386 01, Strakonice V... dne...... Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk ROZHODNUTÍ Městský úřad Vimperk Odbor výstavby a územního plánování Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: VÚP 4927/2012-Jan VUP 22625/12 JAN 4927/2012 - Jan Marie Janoušková 388

Více

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný

JŘ 2005/2006. Břeclav. Poznámky (TO, směrovky, odchylky, aj.): 919,2 km Zpracoval: Martin Konečný A RIC BDs RIC 3x B RIC 2x B 244 RIC Provozní jednotka: Brno Oběh celkem: 2x A RIC 2x BDs RIC 6x B RIC 4x B 244 RIC GŘ Praha Domovská stanice: Číslo oběhu: EWP 3218 Platí do: 9.XII.2006 Bohumín 2. 5:15

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny

Zápis. z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Zápis z 5. jednání rady města, které se konalo v pondělí 7. dubna 2008 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1) Protokol o kontrole výkonu samostatné působnosti města. 2) Oznámení

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška

Viz rozdělovník: ROZHODNUTÍ. Veřejná vyhláška Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa

Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Stavební úřad Náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne 10.07.2013 Spisová značka: Č. j. dokumentu: Ev. č. dokumentu: Vyřizuje: Telefon: 487 881 203

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Obecní úřad Dolany, odbor výstavby - stavební úřad 783 16 Dolany u Olomouce Č.j. SSP/62/10/Ve v Dolanech 9.3.2010 Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování : M. Večeřová Tel. 585396242 Fax: 585396404

Více

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU OBECNÍ ÚŘAD KYSELKA STAVEBNÍ ÚŘAD Se sídlem: Kyselka 118, 362 72 Kyselka Spisový znak: 330 Archiv.znak: V/ 5 Váš dopis zn.: Naše značka: Výst. 155/10 Kyselka dne : 25.10.2010 ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380 Spis.zn.: OVÚP/303/13/Ka V Klatovech dne : 22.3.2013 Č.j.: OVÚP/1910/13/Ka Vyřizuje: I.Kamenová Tel.: 376 347 323 ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY odbor výstavby a územního plánování náměstí Míru 62/I,

Více

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

V e ř e j n á v y h l á š k a OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JAROMĚŘ odbor dopravy a silničního hospodářství Náměstí ČSA č.p. 18, 551 33 Jaroměř -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1

Obsah složky: 2. Přílohy Seznam příloh: Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo - Přepeře, krok 2 1 Brownfields Libereckého kraje, Zemědělské družstvo Přepeře, krok 2 1 Obsah složky: 1. Tabulka zjištěných informací: Identifikace lokality Regionální informace Vazba na ÚPD Vlastnické vztahy Limity a omezení

Více

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 14-2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 15. 12. 2010 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: 055157/2010 ST2/Zim MMHK/118085/2010 Petr Zima 495707884 petr.zima@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU DATUM: 28.6.2010 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD MLADÁ VOŽICE S T A V E B N Í Ú Ř A D ŽIŽKOVO NÁMĚSTÍ č.p. 80, 391 43 MLADÁ VOŽICE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA MLADÁ VOŽICE Č.j.: MUMV792/2011/výst/Ad Ing. František Adam / 381 201 917 21.6.2011

Více

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha G. Plán investic výběr. od do od do

SŽDC Prohlášení o dráze celostátní a regionální platné pro jízdní řád 2015 - Příloha G. Plán investic výběr. od do od do Příloha G Plán investic výběr Název investiční akce / stavebních 07/2014 06/2016 Optimalizace trati Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží - I. část - žst. Praha Hostivař Přestavba stanice pomalá jízda

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha

DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha *crdux008f5vu* CRDUX008F5VU DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 121 06 PRAHA 2 sekce stavební - oblast Praha Sp. Zn.: MP-SDP0180/15-7/Bj V Praze dne 11. května 2015 Č. j.: DUCR-19978/15/Bj Telefon: +420 972

Více

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ.

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 10.9.2007 od 18.00 hod na OÚ. Přítomno: 9 od 18.40 hod přítomen p. Pazderka Řídící zasedání: Ing. Vl. Kožený Návrhová komise: p. Šindelář, p. Mrkvička,

Více

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže

Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže Příloha č. 1 výzvy (Příloha č. 1 smlouvy o dílo) Specifikace prací a rozsah díla Městský stadion Česká Lípa montovaná skladová hala vč. garáže 1. Předmět díla Předmětem veřejné zakázky je výstavba ocelového

Více

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY

PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY PROTIHLUKOVÉ STĚNY A KONSTRUKCE PRO DOPRAVNÍ STAVBY Noviny pod Ralskem 142 tel.: 00420 487 844 140 info@aerolux.cz 471 24 Mimoň fax: 00420 487 844 117 www.aerolux.cz Česká Republika AEROLUX s.r.o. je česká

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ČÍSLO JEDNACÍ: SPIS. ZNAČKA: VYŘIZUJE: TELEFON: 317 754 196 E-MAIL: DATUM: 04.05.2015 MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV Masarykovo náměstí 100 256 01 Benešov VOD.231-29395/2015 (MUBN/29395/2015) OVH/829/2011/VOB/VEL

Více