PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Semestrální projekt, Petr Minařík, ČVUT FEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Semestrální projekt, Petr Minařík, ČVUT FEL"

Transkript

1 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Semestrální projekt, Petr Minařík, ČVUT FEL

2 OBSAH Úvod... 4 Údaje o firmě... 4 Osobní a profesní údaje... 4 Umístění provozovny... 4 Motivace k založení vlastní firmy... 5 Charakteristika subjektu... 5 Podmínky pro zahájení podnikání... 5 Právní forma... 5 Podmínky pro vydání živnostenského listu... 5 Žádost o živnostenský list a koncesní listinu... 6 Povinnosti podnikatele... 6 Organizační struktura... 6 Zaměstnanci... 6 Struktura podniku... 7 Otevírací doba... 8 Dodavatelé... 8 Charakteristika podnikatelského záměru... 8 Cíl projektu... 8 Předpoklady úspěšnosti projektu... 8 Lokalizační předpoklady Pardubického kraje... 8 Kultura a průmysl... 8 Doprava... 9 Zákazníci... 9 Konkurence... 9 Marketing... 9 Marketingový mix... 9 Produkt... 9 Cena Propagace Distribuce Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby projektu (SWOT analýza) Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby

3 Časový plán podnikání Časový plán Záměry a cíle Výhled do budoucna Ekonomické kalkulace Základní věcné předpoklady Osobní vklad Potřebný kapitál Zahajovací rozvaha Splácení hypotéky Mzdové náklady Náklady dle typu zaměstnance Režijní a odbytové náklady Tržby Meziroční hospodaření Slovo závěrem

4 ÚVOD Pro svou práci jsem si zvolil založení restauračního zařízení. Projekt chci realizovat ve městě Pardubice, jelikož toto město je v blízkosti mého trvalého bydliště a velmi dobře jej znám. Tudíž pro mne bude zjišťování potřebných informací pro tento projekt jednodušší. Myslím si, že by moje restaurace mohla mít v Pardubicích úspěch, jelikož Pardubice nedisponují mnoha kvalitními stravovacími podniky. Chtěl bych se specializovat na přípravu grilovaných pokrmů, které přilákají i náročnější klientelu. Zároveň se budu snažit vytvořit přijatelné ceny nabízených pokrmů, abych přilákal zákazníky z okolních stravovacích zařízení. ÚDAJE O FIRMĚ OSOBNÍ A PROFESNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: Restaurant u křižovatky Místo podnikání: Hlaváčova, Pardubice Předmět podnikání: Restaurační činnost Datum zahájení podnikání: Základní kapitál: Vlastní: Půjčka: ,- Kč ,- Kč Vlastník: Jméno a příjmení: Petr Minařík Bydliště: Veliny 26, Holice v Čechách Narozen: Momentálně student 3. ročníku bakalářské etapy ČVUT, fakulta elektrotechnická, obor web a multimedia. UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY 4

5 Provozovna bude umístněna na ulici Hlaváčova, což je okrajová část centra Pardubic. Zároveň se jedná o jedno z nejfrekventovanějších míst ve městě, které se nachází se v blízkosti jak vlakového tak autobusového nádraží. V místě jsou již nyní k dispozici parkovací plochy. MOTIVACE K ZALOŽENÍ VLASTNÍ FIRMY Motivací byla především potřeba určité samostatnosti a získání dlouhodobého finančního zabezpečení. Zároveň mě restaurační a hotelová zařízení vždy zajímali, především v poslední době, kdy jsem se pohyboval v tomto prostředí. CHARAKTERISTIKA SUBJEKTU Z podnikatelského hlediska se bude jednat o živnost poskytující služby PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ FORMA Budu podnikat jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění, které mi bude vydáno dle Zákona č. 455/1991Sb. o živnostenském podnikání. Mezi nejzákladnější podmínky, které musí splnit každý, kdo chce začít podnikat v restaurační činnosti, patří: Povolení Živnostenského úřadu Vydání Živnostenského listu Povolení místního/městského úřadu Povolení hygienické stanice Ohlášení finančnímu úřadu přidělení DIČ Zřízení běžného účtu u banky Přihlásit se jako plátce sociálního a zdravotního pojištění Ubytovací služby se řadí mezi živnosti koncesované, z hlediska předmětu podnikání je to živnost poskytující služby. Proto je podmínkou také odborná způsobilost. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU Věk minimálně 18 let 5

6 Bezúhonnost doložení výpisem z trestního rejstříku Způsobilost k právním úkonům ŽÁDOST O ŽIVNOSTENSKÝ LIST A KONCESNÍ LISTINU Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo Obchodní jméno Předmět a místo podnikání Provozovny Souhlas obce s umístěním provozovny U restaurační činnosti doklad o odborné způsobilosti (pro koncese) Výpis z rejstříku trestů POVINNOSTI PODNIKATELE Název firmy Sídlo firmy Otevírací doba Stanovení odpovědného vedoucího, který hovoří českým nebo slovenským jazykem Přihlášení zaměstnanců u zdravotní pojišťovny a na okresní správě sociálního zabezpečení Dodržování hygienických zásad Ochrana životního prostředí Odvádění dání (z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební, silniční) Vést účetnictví nebo daňovou evidenci Dodržování norem ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační forma a struktura se odvíjí od velikosti podniku. Restaurace bude malá, bude mít 8 zaměstnanců. Podle potřeby bude možné rozšiřovat či snižovat stav zaměstnanců. Všichni zaměstnanci musí být trestně bezúhonní v oboru, ve kterém budou zaměstnáni. ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci budou následující a musí splňovat následující požadavky. PROVOZNÍ VEDOUCÍ POŽADAVKY Znalost dvou světových jazyků Středoškolské vzdělání v oboru Organizační a komunikační schopnosti Příjemné a taktní vystupování, příjemný vzhled POVINNOSTI Odpovídá za provoz restaurace Odpovídá za technické a personální řízení Kontroluje dodržování předpisů a osobní bezpečnosti Spolupracuje s dodavateli Zabezpečuje maximální spokojenost zákazníků ŠÉFKUCHAŘ POŽADAVKY 6

7 Vyučení a praxe v oboru Organizační schopnosti Příjemné vystupování POVINNOSTI Znalost jednoho světového jazyka Dbá na čistotu a pořádek v kuchyni Připravuje jídla Odpovídá za celou oblast výroby pokrmů a nápojů KUCHAŘ POŽADAVKY Vyučení v oboru POVINNOSTI Dbá na čistotu a pořádek v kuchyni Připravuje pokrmy VRCHNÍ POŽADAVKY Vyučení v oboru Znalost jednoho světového jazyka Organizační schopnosti Komunikativní Příjemné a taktní vystupování, příjemný vzhled POVINNOSTI Správné servírování jídel Odpovídá za celou oblast restaurace SERVÍRKA, ČÍŠNÍK POŽADAVKY Znalost jednoho světového jazyka Vyučení v oboru Příjemné a taktní vystupování, příjemný vzhled POVINNOSTI Správné servírování jídel STRUKTURA PODNIKU Jídelna 20 stolů po 4 místech => 80 míst Bar 6 míst na baru Kuchyň Toalety 7

8 OTEVÍRACÍ DOBA Restaurace bude otevřena každý den a to v následujících časech: Ne - Čt: 11:00 23:00 Pá - So: 11:00 2:00 DODAVATELÉ Pro prvotřídní fungování restaurace je nutné zajistit kvalitní a důvěryhodné dodavatele. Ti budou restauraci pravidelně zásobovat jídlem, pitím a hygienickými potřebami. Dále je nutné zajištění pravidelného přívodu teplé vody, energie a plynu. Dodavatele si budu vybírat pečlivě. Budu se snažit zajistit si dodavatele z blízkého okolí. Nejdříve si pročtu reference o jejich službách a potom si vyberu ty nejlepší a nejdochvilnější, aby si moje restaurace vybudovala co nejlepší jméno na trhu. CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU CÍL PROJEKTU Cílem mého podnikání je vytvořit takový podnik, který bude prosperovat, bude konkurenceschopný, vytvoří si výbornou pozici na trhu a bude získávat klientelu jak z Pardubic, tak z okolních měst. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU Předpoklady z ekonomického i geografického hlediska lze rozdělit na několik aspektů. LOKALIZAČNÍ PŘEDPOKLADY PARDUBICKÉHO KRAJE POLOHA Město Pardubice se nachází v severo-západní části Východních Čech, je vzdálené přibližně 100km východně od Prahy, 20km jižně od Hradce Králové a 10km severně od Chrudimi. Rozprostírá se na obou březích řeky Labe. Tato poloha je velmi výhodná jak dopravně tak turisticky. Pardubický okres má relativně nízké výškové rozpětí. Převážná část území je součástí úrodné Polabské nížiny. Dominantou rovinaté krajiny Pardubicka je Kunětická hora (295 m.n.m.). KULTURA A PRŮMYSL Pardubice jsou kulturním, průmyslovým a ekonomickým centrem regionu, o tom svědčí i to, že se zde nachází celá řada významných kulturních zařízení divadla (Východočeské divadlo, Divadlo 29, Divadlo Exil), Východočeské muzeum, galerie (Východočeská galerie, Galerie Gong, Galerie FONS), Komorní filharmonie, hudební kluby (Žlutý pes, Ponorka), kulturní domy (Dukla, Dubina), kina a multikino CINESTAR s CINEMA CITY, které bylo otevřeno tento rok (prosinec 2008) v nákupním a zábavním středisku Afi Palace. Kulturním centrem města bychom mohli označit oblast zámku, Smetanova náměstí a Východočeského divadla, které se nacházejí v těsné blízkosti v samotném centru města. Obchodní centrum navazuje přímo na kulturní nákupním domem Grand, třídou Míru a již zmíněným Afi Palacem. V městě se nachází také vysoká škola, známá především díky chemické a dopravní fakultě. Průmyslovým centrem jsou okrajové části Pardubic, mezi nejznámější firmy patří bezesporu chemické továrny Paramo a Synthesia Explosia. 8

9 DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA Nově vznikla dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy. Pardubický kraj má dobré silniční propojení jednotlivých měst. V centru Pardubic je provozována městská hromadná doprava. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Železniční stanice Pardubice má celostátní význam. Pardubické nádraží je bezbariérové. LETECKÁ DOPRAVA V Pardubicích je mezinárodní letiště se smíšeným civilním a vojenským provozem zařazené do sítě pěti páteřních letišť ČR. Letiště by mělo být v blízké době projít rekonstrukcí a výstavbou nového terminálu. Tím by měla být značně navýšena jeho kapacita, především pro mezinárodní lety VODNÍ DOPRAVA V současné době je na Labi provozována výletní a restaurační loď Arnošt z Pardubic. Směrem po proudu je možné doplout do Srnojed, Valů a Přelouče; ve směru proti proudu je atraktivní průjezd plavební komorou a plavba s výhledem na Kunětickou horu směrem na Brozany a Kunětice. ZÁKAZNÍCI Mými zákazníky budou lidé, kteří budou mít zájem především o speciality a seriózní jednání. Samozřejmě nesmím zapomenout, že celý komplex bude maximálně vybavený a bude se snažit naplnit očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků. To se odrazí i na cenách v restauraci, proto se restaurace bude zaměřovat na střední a vyšší sociální vrstvy. KONKURENCE V oblasti Pardubic je sice velké množství stravovacích zařízení, ale pouze minimální počet restaurací podobného zaměření. Domnívám se proto, že v tomto konkurenčním prostředí budu úspěšný. Velkou výhodou bude jistě také umístění restaurace v centru Pardubic. MARKETING MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix je souhrn či spojení 4 základních marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů. Tento model byl vyvinut Neilem Bordenem kolem roku 1949, kdy začal poprvé používat toto slovní spojení. Marketingový mix, také čtyři P, reprezentuje strategickou pozici produktu na trhu pomocí 4 parametrů: (Wikipedia.cz) Výrobek (Product): uspokojuje potřeby zákazníka. Cena (Price): hodnota výrobku pro zákazníka. Propagace (Promotion): komunikace se zákazníkem o výrobku. Distribuce (Placement): přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi. PRODUKT 9

10 Mým produktem budou speciality, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Toho bych chtěl docílit na prvním místě kvalitou. CENA Moje cena bude odlišná od mého konkurenta, ale zároveň přijatelná pro zákazníka. Bude postavena tak, aby mi zajistila očekávaný zisk. V restauraci bude možno platit hotově nebo platebními kartami. PROPAGACE Aby mé podnikání bylo úspěšné, považuji reklamu a propagaci za nejdůležitější nástroj marketingového mixu. Budu se snažit umístit reklamu do místních inzertních novin, do Zlatých stránek a na veřejná místa. Chtěl bych využít i nejmodernějších komunikačních technologií, kterou je internet, k vytvoření vlastních internetových stránek, kde budu propagovat svoji restauraci. Takto přinesu informace o mé restauraci zákazníkům až domů. DISTRIBUCE Restaurace bude umístěna v centru města Pardubice na dobře viditelném místě. Většina turistů, přijíždějících do našeho města projíždí právě touto lokalitou a v tom vidím výhodu svého podniku. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY PROJEKTU (SWOT ANALÝZA) SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). S jeji pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. (Wikipedia.cz) SILNÉ STRÁNKY Výhodná geografická poloha Bohatá a zajímavá historie města Atraktivní městská památková rezervace, unikátní zámek, architektura 20. století a další památky Zajímavé cíle výletů v blízkosti města (Lázně Bohdaneč, Kunětická hora, atd.) Bohaté možnosti kulturního a společenského využití, významné muzeum Záměr oživit areál zámku a Přihrádek Tradice jezdeckého sportu Univerzita aktivní ve společenském životě Mezinárodní železniční koridor Mezinárodní letiště se stoupajícím počtem přepravených pasažérů Hustá síť MHD 10

11 Relativně nízká konkurence SLABÉ STRÁNKY Obecně turisticky neatraktivní krajina Tradiční image města jako znečištěné průmyslové oblasti Nevyužití potenciálu tradičních sportovních akcí pro cestovní ruch Nedostatek významných výstav, veletrhů a akcí kongresového typu Často kritizovaný informační a navigační systém ve městě Chybějící dálniční napojení Nedostatečná kapacita letiště pro odbavování pasažérů Kritizovaný systém cyklostezek Nevhodná skladba ubytovacích zařízení, nízká kvalita ubytovacích zařízení Nedostatek ubytovacích kapacit v době konání velkých sportovních akcí Problematická kvalita obsluhy v restauracích Krátká doba strávená návštěvníky ve městě PŘÍLEŽITOSTI Vývojové trendy na trhu cestovního ruchu (pokud na ně nabídka Pardubic dokáže reagovat) Rostoucí role internetu při získávání informací pro dovolenou a při rozhodování o cíli cesty Zvýšený zájem návštěvníků z EU15 o návštěvu nových zemí Evropské unie Rozvoj aktivit destinačního managementu v regionu Východní Čechy Existence Programu rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy Existence Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky HROZBY Vývojové trendy na trhu cestovního ruchu (pokud na ně nabídka Pardubic nedokáže reagovat) Náročnost procesů vedoucích k získání finančních prostředků z vnějších zdrojů Nedostatečná propagace mimopražských destinací cestovního ruchu ze strany CzechTourism Vysoká úroveň konkurence na trhu cestovního ruchu Zvýšení daně z přidané hodnoty pro ubytovací a další služby Nadměrné zvyšování nároků na provoz stravovacích zařízení ČASOVÝ PLÁN PODNIKÁNÍ ČASOVÝ PLÁN S realizací bych chtěl začít na jaře 2009, s dokončením stavby nejdéle v první polovině roku Zahájení provozu by tedy bylo nejdéle ZÁMĚRY A CÍLE V prvních pár letech bych chtěl ustálit pozici restaurace v prostředí, vstoupit do všeobecného povědomí. Prvním cílem bude uhrazení dluhů vzniklých za účelem stavby restaurace. VÝHLED DO BUDOUCNA V následujících letech, prokáže-li se podnik jako ziskový uvažuji nad rozšířením o poskytování ubytovacích služeb (pension) v tomto ohledu je v Pardubicích nabídka opět velmi limitovaná. 11

12 EKONOMICKÉ KALKULACE ZÁKLADNÍ VĚCNÉ PŘEDPOKLADY OSOBNÍ VKLAD Hotovost: Hypotéka: Celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč POTŘEBNÝ KAPITÁL Položka Jednotek Cena/jednotka Cena celkem Poznámka Nemovitosti Pozemek ,00 Kč ,00 Kč Budova ,00 Kč ,00 Kč Hrubá stavba Inženýrské sítě ,00 Kč ,00 Kč Interiér ,00 Kč ,00 Kč Obklady, malba Sociální zařízení ,00 Kč ,00 Kč Sociální zařízení restaurace - toalety pánské, dámské, zaměstnanci NIM Celkem ,00 Kč Vybavení 0,00 Kč Kuchyň 0,00 Kč Kuchyňská linka ,00 Kč ,00 Kč Sporák+trouba ,00 Kč ,00 Kč Dřez ,00 Kč ,00 Kč Nádobí ,00 Kč ,00 Kč Různé nádobí používané v kuchyni Myčka ,00 Kč ,00 Kč Lednice ,00 Kč ,00 Kč Mrazák ,00 Kč ,00 Kč Nábytek ,00 Kč ,00 Kč Skříňky, atd Gril ,00 Kč ,00 Kč 12

13 Jídelna Bar Sociální zařízení Kancelář Společné Celkem ,00 Kč 0,00 Kč Stůl ,00 Kč ,00 Kč Židle ,00 Kč ,00 Kč Příbory ,00 Kč ,00 Kč "Věci na stůl" ,00 Kč 3 000,00 Kč Pepřenky, slánky, držáky na ubrousky Celkem ,00 Kč 0,00 Kč Kávovar ,00 Kč ,00 Kč Sklo 50 50,00 Kč 2 500,00 Kč Různé sklenice Výčep ,00 Kč ,00 Kč Police ,00 Kč ,00 Kč Barové židle ,00 Kč 4 000,00 Kč Celkem ,00 Kč 0,00 Kč Vybavení ,00 Kč 3 000,00 Kč Dávkovače, držáky Celkem 3 000,00 Kč 0,00 Kč PC ,00 Kč ,00 Kč Včetně veškerého příslušenství Software ,00 Kč ,00 Kč Stůl ,00 Kč 5 000,00 Kč Komunikace ,00 Kč 5 000,00 Kč Telefon, modem Židle ,00 Kč 3 000,00 Kč Celkem ,00 Kč 0,00 Kč Osvětlení ,00 Kč ,00 Kč Věšáky 3 500,00 Kč 1 500,00 Kč Mobilní telefon ,00 Kč ,00 Kč Majitel a vedoucí pobočky Rezerva ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč 13

14 HIM Celkem ,00 Kč ,00 CELKEM Kč Odpisy nemovitého majetku 10 let. Odpisy movitého majetku 5 let ZAHAJOVACÍ ROZVAHA Aktiva Pasiva Budova ,00 Kč Základní kapitál ,00 Kč Ostatní HIM ,00 Kč Běžný účet ,00 Kč Hypotéka ,00 Kč Celkem ,00 Kč Celkem ,00 Kč SPLÁCENÍ HYPOTÉKY Hypotéka ve výši ,- Kč, při konstantní výší splátky, úroku 5% a době splácení 10 let. Anuita (měsíční splátky): 53032,75 Kč (ročně ,09,- Kč). Rok Počáteční stav Splátky Úrok Úmor Konečný stav ,00 Kč ,09 Kč ,01 Kč ,08 Kč ,92 Kč ,92 Kč ,09 Kč ,03 Kč ,06 Kč ,86 Kč ,86 Kč ,09 Kč ,14 Kč ,95 Kč ,91 Kč ,91 Kč ,09 Kč ,40 Kč ,69 Kč ,22 Kč ,22 Kč ,09 Kč ,16 Kč ,93 Kč ,28 Kč ,28 Kč ,09 Kč ,90 Kč ,19 Kč ,10 Kč ,10 Kč ,09 Kč ,14 Kč ,95 Kč ,15 Kč 14

15 ,15 Kč ,09 Kč ,23 Kč ,86 Kč ,29 Kč ,29 Kč ,09 Kč ,22 Kč ,87 Kč ,42 Kč ,42 Kč ,09 Kč ,68 Kč ,42 Kč - 0,00 Kč Celkem zaplaceno ,91 Kč MZDOVÉ NÁKLADY Vrchní Číšník Kuchař Šéfkuchař Vedoucí Uklizečka 2x 2x 2x 1x 1x 1x (zkrácený pracovní úvazek) NÁKLADY DLE TYPU ZAMĚSTNANCE Vzhledem k tomu, že náklady na zaměstnance se velmi často mění dle aktuální výše sociálního a zdravotního pojištění a daně, je počítáno s mírou 30%. Hrubá mzda Náklady na zaměstnance Počet Celkové náklady za měsíc Vrchní ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Číšník ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kuchař ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Šéfkuchař ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Vedoucí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Uklízečka(část. úvazek) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 CELKEM Kč ,00 Kč ,00 Kč REŽIJNÍ A ODBYTOVÉ NÁKLADY 15

16 Položka Elektrická energie Voda Telefon+mobil+internet Kancelářské potřeby Propagace Ostatní Celkem Cena 7 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč TRŽBY Oběd Večeře Průměrná cena Náklady-suroviny Počet Náklady Cena Počet Náklady Cena Polévka 25,00 Kč 15,00 Kč 1 15,00 Kč 25,00 Kč 0 - Kč - Kč Hlavní jídlo 100,00 Kč 70,00 Kč 1 70,00 Kč 110,00 Kč 1 70,00 Kč 100,00 Kč Dezert/salát 60,00 Kč 45,00 Kč 0 - Kč - Kč 1 45,00 Kč 60,00 Kč Pití 1 25,00 Kč 15,00 Kč 2 30,00 Kč 50,00 Kč 2 30,00 Kč 50,00 Kč Pití 2 60,00 Kč 40,00 Kč 0 - Kč - Kč 1 40,00 Kč 60,00 Kč Celkem 115,00 Kč 185,00 Kč 185,00 Kč 270,00 Kč Jídlo Počet Náklady Zisk Čistý zisk Poznámka Obědy ,00 Kč ,00 Kč 4 200,00 Kč Večeře ,00 Kč ,00 Kč 6 800,00 Kč Drobné jídlo ,00 Kč 2 200,00 Kč 700,00 Kč Počítáno průměrně 2:1 pivo:salát Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Tržby Náklady Zisk Zisk-náklady Denní ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Měsíční (30) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 16

17 Roční (12) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MEZIROČNÍ HOSPODAŘENÍ Meziroční růst platů: 7,00% Meziroční růst nákladů suroviny: 5,00% Meziroční navýšení cen: 7,00% Meziroční růst režijních a odbytových nákladů: 7,00% Diskontní sazba 10,00% Rok VÝSLEDOVKA TRŽBY Zisk z restaurace 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,25 Kč ,07 Kč Zisk celkem 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,25 Kč ,07 Kč NÁKLADY Náklady na zaměstnance ,00 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,69 Kč ,18 Kč Náklady materiál ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč Investice ,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč Odpisy (Nemovitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odpisy (Movitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Režijní a odbytové náklady ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,12 Kč Úrok z úvěru ,01 Kč ,03 Kč ,14 Kč ,40 Kč ,16 Kč Náklady celkem ,00 Kč ,01 Kč ,03 Kč ,86 Kč ,09 Kč ,66 Kč Zisk před zdaněním ,00 Kč ,99 Kč ,97 Kč ,74 Kč ,16 Kč ,41 Kč Daň z příjmu 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% Daň celkem - Kč ,59 Kč ,10 Kč ,92 Kč ,31 Kč ,46 Kč 17

18 Čistý zisk po zdanění ,00 Kč ,40 Kč ,87 Kč ,82 Kč ,85 Kč ,96 Kč Stav peněz na začátku období ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,27 Kč ,09 Kč ,94 Kč Stav peněz na konci období ,00 Kč ,40 Kč ,27 Kč ,09 Kč ,94 Kč ,89 Kč CASH FLOW Čistý zisk po zdanění ,40 Kč ,87 Kč ,82 Kč ,85 Kč ,96 Kč Úmor úvěru ,08 Kč ,06 Kč ,95 Kč ,69 Kč ,93 Kč Investice ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Odpisy (Nemovitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odpisy (Movitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Cash flow ,00 Kč ,32 Kč ,80 Kč ,87 Kč ,16 Kč ,02 Kč Diskontovaný cash flow ,00 Kč ,75 Kč ,49 Kč ,83 Kč ,45 Kč ,22 Kč 18

19 Rok VÝSLEDOVKA TRŽBY Zisk z restaurace ,94 Kč ,14 Kč ,47 Kč ,16 Kč ,54 Kč ,65 Kč Zisk celkem ,94 Kč ,14 Kč ,47 Kč ,16 Kč ,54 Kč ,65 Kč NÁKLADY Náklady na zaměstnance ,58 Kč ,11 Kč ,09 Kč ,34 Kč ,90 Kč ,28 Kč Náklady materiál ,61 Kč ,79 Kč ,73 Kč ,87 Kč ,26 Kč ,92 Kč Investice ,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč Odpisy (Nemovitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Odpisy (Movitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč Režijní a odbytové náklady ,24 Kč ,69 Kč ,71 Kč ,26 Kč ,83 Kč ,30 Kč Úrok z úvěru ,90 Kč ,14 Kč ,23 Kč ,22 Kč ,68 Kč - Kč Náklady celkem ,33 Kč ,73 Kč ,76 Kč ,68 Kč ,67 Kč ,50 Kč Zisk před zdaněním ,61 Kč ,41 Kč ,71 Kč ,48 Kč ,88 Kč ,15 Kč Daň z příjmu 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% Daň celkem ,23 Kč ,31 Kč ,46 Kč ,08 Kč ,99 Kč ,94 Kč Čistý zisk po zdanění ,38 Kč ,10 Kč ,25 Kč ,40 Kč ,88 Kč ,21 Kč Stav peněz na začátku období ,89 Kč ,28 Kč ,38 Kč ,63 Kč ,03 Kč ,91 Kč Stav peněz na konci období ,28 Kč ,38 Kč ,63 Kč ,03 Kč ,91 Kč ,12 Kč CASH FLOW Čistý zisk po zdanění ,38 Kč ,10 Kč ,25 Kč ,40 Kč ,88 Kč ,21 Kč Úmor úvěru ,19 Kč ,95 Kč ,86 Kč ,87 Kč ,42 Kč 0,00 Kč Investice ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Odpisy (Nemovitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 19

20 Odpisy (Movitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Cash flow ,80 Kč ,16 Kč ,39 Kč ,53 Kč ,47 Kč ,21 Kč Diskontovaný cash flow ,96 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,74 Kč ,12 Kč ,87 Kč NPV ,60 Kč IRR 75% Čistý zisk po zdanění Čistý zisk po zdanění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Cash flow Cash flow 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 20

21 SLOVO ZÁVĚREM V rámci sestavování tohoto projektu jsem si ověřil zdánlivě jednoduché principy a výpočty. Dle výpočtů lze soudit, že jsem pravděpodobně značně nadhodnotil denní zisky, nebo naopak podhodnotil náklady především by na takovouto restauraci asi bylo potřeba v budoucnu navyšovat počet zaměstnanců, což není zohledněno. Také nejsou zohledněny další nepředvídatelné okolnosti. Jako přílohu přikládám soubor v Excelu, ve kterém jsou všechny výpočty. 21

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1

Semestrální práce z XI6EPD. Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15. Zakladatelský projekt - Pekárna 1 ZAKLADATELSKÝ PROJEKT PEKÁRNA Semestrální práce z XI6EPD Autor: Daniel Tureček Datum odevzdání: 14.5.2007 Cvičení: Po 9:15 Zakladatelský projekt - Pekárna 1 Úvod Pekařské výrobky patří neodmyslitelně k

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU

Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. Jak na podnikání? VYPRACOVÁNÍ PODNIKATELSKÉHO

Více

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP)

DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) DOTAZNÍK BONITY KLIENTA (START-UP) Fyzická osoba (podnikatel) IDENTIFIKACE KLIENTA Název klienta (obchodní firma): Hlavní předmět podnikání = NACE (dle hlavního a rozhodujícího přemětu podnikání): IČO

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška

Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Jak založit vlastní živnost fyzické osoby? Ladislav Šiška Živnostenský zákon (zákon 455/1991 Sb., v platném znění) 2 Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní list pro téma III.2.9 Podnikání Praktický příklad na založení firmy VY_32_INOVACE_329_20

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 19. 3. 2015 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk...

Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět práce... 6 Anglický jazyk... 7 Německý jazyk... U Krbu 45/521, Praha 10 Malešice Školní rok: 2014/2015 Obor: 65-51-H/01 Kuchař číšník (ŠVP Číšník) Obsah Technika odbytu... 2 Odborný výcvik... 3 Nauka o nápojích a potravinách... 4 Ekonomika... 5 Svět

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva. Otázka: Živnostenské právo Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): marky = Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě,

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ekonomika podniku. Ekonomika podniku 1. hodina 5.10. 2009 Vliv právní normy na založení podniku Zakončeno písemkou zápočtem vše jen ze cvik Základní právní normy: Obchodní zákoník Živnostenský zákon Obchodní zákoník nabízí různé právní formy

Více

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU

PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU PŘÍPADOVÁ STUDIE HOSTINEC U STŘÍBRNÉHO KRUHU KROK ZA KROKEM NA CESTĚ OD NÁPADU K JEHO REALIZACI Příprava plánu realizace nápadu / plánu změny 1. Osobní cíle versus cíle zaměstnanecké / podnikatelské 2.

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE

ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE ZÁKLADNÍ REGISTRAČNÍ POVINNOSTI PODNIKATELŮ VŮČI FINANČNÍM ÚŘADŮM, OKRESNÍM SPRÁVÁM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ÚŘADŮM PRÁCE 1 Podnikatel fyzická osoba 1.1 Zahájení podnikatelské činnosti 1.1.1 Podnikatel

Více

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených

Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem (zákon č. 455/1991 Sb. v platném znění) provozování

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání

Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání Registrační číslo ÚP: SÚPM zřízená Úřad práce ČR krajská pobočka v: OSÚ S 15 Žádost o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání 113 zákona č. 435/2004 Sb., o

Více

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_19 Název materiálu: PODNIKÁNÍ DLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace charakterizuje žákům podnikání jednotlivců

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Žádost o koncesi pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo

Zhodnocení: Prezentace žáky zaujala. Vzhledem k tomu, že většina z nich už přemýšlí o realizaci svých plánů do budoucna, je pro ně toto učivo Cesta k zisku Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_12 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr. Helena Stejskalová

Více

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie

Střední odborné učiliště stravování a služeb Karlovy Vary Profilová část maturitní zkoušky v roce 2015 65-41-L/01 Gastronomie 65-41-L/01 Gastronomie 1. Praktická zkouška Prověřuje kompetence žáků získané v komplexu odborných gastronomických předmětů. Hlavním cílem zkoušky je evaluace získaných praktických dovedností a schopností

Více

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení řemeslné živnosti pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním

Více

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč

Písemná práce neplátce varianta A. Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Písemná práce neplátce varianta A Počáteční stavy 1. Pokladna 12.000,-- Kč 2. Banka 520.000,-- Kč Zapište: 1. FAP 1 za osobní auto 300.000,-- Kč 2. FAP 2 za materiál 36.000,-- Kč 3. FAV 1 za výrobky 78.000,--

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA

POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA 10JedRegFormFO2info.pdf ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel POKYNY K VYPLNĚNÍ JEDNOTNÉHO REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE FYZICKÁ OSOBA o) Vyplní osoba, které již bylo identifikační číslo přiděleno. p) Vyplní pouze

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 2 Platnost: od 1. 9. 2011 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jaro 2013 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Ekonomické

Více

Semestrální projekt z předmětu X36PMA

Semestrální projekt z předmětu X36PMA Semestrální projekt z předmětu X36PMA Autoři: Radim Roška (2/41), Jan Skalický (2/41) 6.12.2005 Projekt X16PMA, Roška, Skalický 1/6 1. část (Varianta A) Zakladatelský rozpočet společnosti Trpajzlik s.r.o.

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D.

Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. EUROPEAN CENTRE FOR ECOLOGY AND TOURISM Legislativa pro cestovní ruch na venkově Ing. Michal Burian, Ph.D. Základní legislativní rámec Zákon o ţivnostenském podnikání (ţivnostenský zákon) č. 455/1991 Sb.

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm na území České republiky (Česká fyzická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATEL Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM

Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM Střední škola služeb a cestovního ruchu Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf Praktická maturitní práce Z AL OŽENÍ FIRMY Z AB Ý VAJ Í C Í S E N ÁKUPEM A P R ODEJEM NÁBYTKU

Více

Úspěch se dá naplánovat

Úspěch se dá naplánovat Srdečně Vám blahopřejeme, že jste se odvážil udělat krok k vaší profesní samostatnosti. Pečlivou přípravou můžete ovlivnit velké množství rozhodujících faktorů, které pro Vás mají existenciální význam.

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2. prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.9 Podnikání Založení firmy VY_32_INOVACE_329_16 Ing. Alena Mojžíšová Orgány vykonávající živnostenskou správu Živnostenský

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi...

Obsah. Obsah... 1. Bankovnictví... 2. Cestovní ruch... 3. Marketing a management... 4. Matematika volitelná... 5. Podnikání v praxi... Obsah Obsah... 1 Bankovnictví... 2 Cestovní ruch... 3 Marketing a management... 4 Matematika volitelná... 5 Podnikání v praxi... 6 1 Bankovnictví pro studenty 3. a 4. ročníku obchodní akademie ve školním

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o.

PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA, spol. s r.o. R- 129/2013-Ř Rozhodnutí ředitelky školy o nabídce zkoušek profilová část maturitní zkoušky V souladu s ustanovením 79 ods. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska)

Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Ohlášení živnosti volné pro fyzické osoby s bydlištěm mimo území České republiky (Zahraniční fyzická osoba občan členského státu EU, EHP a Švýcarska) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná

Více

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby

Žádost o podnikatelský úvěr pro právnické osoby Raiffeisenbank a.s. Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ: 140 78, IČ 49240901, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále jen "banka") Identifikace zástupce RB

Více

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu

Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu Pilotní produkty cestovního ruchu měst Zlína, Luhačovic a Regionu Zlínsko, návrh strategického plánu a ustanovení destinačního managementu 3.4. CERTIFIKACE TIC - PŘÍLOHA Zadavatel: Statutární město Zlín

Více

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food!

Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Zapojte se do české sítě restaurací typu Fast Food! Angus Burger Organizátorem franchisového systému Angus Burger je česká společnost Angusrest, spol. s r.o. Počátky rodinné tradice majitelů společnosti

Více

SWOT analýza. Město Pardubice

SWOT analýza. Město Pardubice SWOT analýza Město Pardubice Zadavatel: Město Pardubice Zpracovatel: Berman Group Datum: říjen 2007 Úvod - 3 - Kritická oblast A Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly SWOT analýza Silné

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o.

Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice. Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Ekonomická krize a cestovní ruch v České republice Ing. Jaromír Beránek Mag Consulting, s.r.o. Kde se krize objevila? vznik krize v USA 1. zmínka o krizi: Alan Greenspan (bývalý předseda Fedu) duben 2008

Více

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti Registrační číslo Úřadu práce ČR: CHPM SVČ zřízení Pracoviště Úřadu práce ČR: S 15 Žádost o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti 75 zákona č.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Ing.Lenka Vlasáková 2 Ing.Lenka

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008

Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 TRAVEL, LEISURE AND TOURISM Postavení a význam cestovního ruchu v České republice Přínosy cestovního ruchu pro Českou republiku sledované období 2006-2008 červen 2010 prezentace 12.7.2010 ADVISORY Cíle

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk

1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk 1. 1. Způsoby placení hotovostní a bezhotovostní platební styk Klíčová slova Podnikání, Obchodní zákoník, Živnostenský zákon, fyzická osoba, právnická osoba, osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), podnikatel,

Více

Cestovní kanceláře a agentury

Cestovní kanceláře a agentury Cestovní kanceláře a agentury 5. Přednáška Management cestovního ruchu Ing. Ida Vajčnerová, Ph.D. CESTOVNÍ KANCELÁŘ -základní provozní jednotka CR Zprostředkování Organizování Zabezpečování sluţeb souvisejících

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE. společnosti. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice PŘEDPOKLADY DALŠÍHO VÝVOJE společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Pardubice 27. 3. 2014 1 1. OBSAH 1. Obsah... 2 2. Úvod...

Více

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí hypotečního úvěru pro fyzické osoby Údaje o klientovi: Klient č. 1 a 2 Klient číslo 1 Klient číslo 2 Titul, jméno a příjmení: Rodné číslo: Datum narození (má-li RČ bo známé) Státní příslušnost (u cizinců uveďte zemi) Trvalé bydliště: Korespondenční

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI

EKONOMIKA VETERINÁRNÍ ČINNOSTI EKONOMIKA VETERINÁRN RNÍ ČINNOSTI Garant předmp edmětu Doc. Vladimíra Pištěková, Ph.D. pistekovav@vfu.cz Podklady ke studiu: Podklady ke studiu: https://cit.vfu.cz/ekonomika/ PODNIKATELSKÝ ZÁMĚRZ Vlastnosti

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Jak mi může pomoci věrnostní program?

Jak mi může pomoci věrnostní program? Jak mi může pomoci věrnostní program? POSÍLENÍM VZTAHŮ SE ZÁKAZNÍKY Zavedení věrnostního programu je stávajícími zákazníky vnímáno jako krok vstřícnosti a ocenění ze strany Vás, obchodníka. PŘI ZÍSKÁVÁNÍ

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ

DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ DOTAZNÍK PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘ GENERALI POJIŠŤOVNA A.S. ALLIANZ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, A.S. ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S. UNIQA POJIŠŤOVNA, A.S. POJIŠŤOVNA ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. IPB

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat

Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Příloha č.1 Seznam vhodných míst v blízkosti hlavních hraničních přechodů, na nichž proběhne šetření dat Šetření proběhne na vhodných místech v blízkosti těchto silničních hraničních přechodů: Aš Břeclav

Více