PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Semestrální projekt, Petr Minařík, ČVUT FEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. Semestrální projekt, Petr Minařík, ČVUT FEL"

Transkript

1 PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR Semestrální projekt, Petr Minařík, ČVUT FEL

2 OBSAH Úvod... 4 Údaje o firmě... 4 Osobní a profesní údaje... 4 Umístění provozovny... 4 Motivace k založení vlastní firmy... 5 Charakteristika subjektu... 5 Podmínky pro zahájení podnikání... 5 Právní forma... 5 Podmínky pro vydání živnostenského listu... 5 Žádost o živnostenský list a koncesní listinu... 6 Povinnosti podnikatele... 6 Organizační struktura... 6 Zaměstnanci... 6 Struktura podniku... 7 Otevírací doba... 8 Dodavatelé... 8 Charakteristika podnikatelského záměru... 8 Cíl projektu... 8 Předpoklady úspěšnosti projektu... 8 Lokalizační předpoklady Pardubického kraje... 8 Kultura a průmysl... 8 Doprava... 9 Zákazníci... 9 Konkurence... 9 Marketing... 9 Marketingový mix... 9 Produkt... 9 Cena Propagace Distribuce Silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby projektu (SWOT analýza) Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby

3 Časový plán podnikání Časový plán Záměry a cíle Výhled do budoucna Ekonomické kalkulace Základní věcné předpoklady Osobní vklad Potřebný kapitál Zahajovací rozvaha Splácení hypotéky Mzdové náklady Náklady dle typu zaměstnance Režijní a odbytové náklady Tržby Meziroční hospodaření Slovo závěrem

4 ÚVOD Pro svou práci jsem si zvolil založení restauračního zařízení. Projekt chci realizovat ve městě Pardubice, jelikož toto město je v blízkosti mého trvalého bydliště a velmi dobře jej znám. Tudíž pro mne bude zjišťování potřebných informací pro tento projekt jednodušší. Myslím si, že by moje restaurace mohla mít v Pardubicích úspěch, jelikož Pardubice nedisponují mnoha kvalitními stravovacími podniky. Chtěl bych se specializovat na přípravu grilovaných pokrmů, které přilákají i náročnější klientelu. Zároveň se budu snažit vytvořit přijatelné ceny nabízených pokrmů, abych přilákal zákazníky z okolních stravovacích zařízení. ÚDAJE O FIRMĚ OSOBNÍ A PROFESNÍ ÚDAJE Obchodní jméno: Restaurant u křižovatky Místo podnikání: Hlaváčova, Pardubice Předmět podnikání: Restaurační činnost Datum zahájení podnikání: Základní kapitál: Vlastní: Půjčka: ,- Kč ,- Kč Vlastník: Jméno a příjmení: Petr Minařík Bydliště: Veliny 26, Holice v Čechách Narozen: Momentálně student 3. ročníku bakalářské etapy ČVUT, fakulta elektrotechnická, obor web a multimedia. UMÍSTĚNÍ PROVOZOVNY 4

5 Provozovna bude umístněna na ulici Hlaváčova, což je okrajová část centra Pardubic. Zároveň se jedná o jedno z nejfrekventovanějších míst ve městě, které se nachází se v blízkosti jak vlakového tak autobusového nádraží. V místě jsou již nyní k dispozici parkovací plochy. MOTIVACE K ZALOŽENÍ VLASTNÍ FIRMY Motivací byla především potřeba určité samostatnosti a získání dlouhodobého finančního zabezpečení. Zároveň mě restaurační a hotelová zařízení vždy zajímali, především v poslední době, kdy jsem se pohyboval v tomto prostředí. CHARAKTERISTIKA SUBJEKTU Z podnikatelského hlediska se bude jednat o živnost poskytující služby PODMÍNKY PRO ZAHÁJENÍ PODNIKÁNÍ PRÁVNÍ FORMA Budu podnikat jako fyzická osoba na základě živnostenského oprávnění, které mi bude vydáno dle Zákona č. 455/1991Sb. o živnostenském podnikání. Mezi nejzákladnější podmínky, které musí splnit každý, kdo chce začít podnikat v restaurační činnosti, patří: Povolení Živnostenského úřadu Vydání Živnostenského listu Povolení místního/městského úřadu Povolení hygienické stanice Ohlášení finančnímu úřadu přidělení DIČ Zřízení běžného účtu u banky Přihlásit se jako plátce sociálního a zdravotního pojištění Ubytovací služby se řadí mezi živnosti koncesované, z hlediska předmětu podnikání je to živnost poskytující služby. Proto je podmínkou také odborná způsobilost. PODMÍNKY PRO VYDÁNÍ ŽIVNOSTENSKÉHO LISTU Věk minimálně 18 let 5

6 Bezúhonnost doložení výpisem z trestního rejstříku Způsobilost k právním úkonům ŽÁDOST O ŽIVNOSTENSKÝ LIST A KONCESNÍ LISTINU Jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo Obchodní jméno Předmět a místo podnikání Provozovny Souhlas obce s umístěním provozovny U restaurační činnosti doklad o odborné způsobilosti (pro koncese) Výpis z rejstříku trestů POVINNOSTI PODNIKATELE Název firmy Sídlo firmy Otevírací doba Stanovení odpovědného vedoucího, který hovoří českým nebo slovenským jazykem Přihlášení zaměstnanců u zdravotní pojišťovny a na okresní správě sociálního zabezpečení Dodržování hygienických zásad Ochrana životního prostředí Odvádění dání (z příjmů, daň z přidané hodnoty, spotřební, silniční) Vést účetnictví nebo daňovou evidenci Dodržování norem ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Organizační forma a struktura se odvíjí od velikosti podniku. Restaurace bude malá, bude mít 8 zaměstnanců. Podle potřeby bude možné rozšiřovat či snižovat stav zaměstnanců. Všichni zaměstnanci musí být trestně bezúhonní v oboru, ve kterém budou zaměstnáni. ZAMĚSTNANCI Zaměstnanci budou následující a musí splňovat následující požadavky. PROVOZNÍ VEDOUCÍ POŽADAVKY Znalost dvou světových jazyků Středoškolské vzdělání v oboru Organizační a komunikační schopnosti Příjemné a taktní vystupování, příjemný vzhled POVINNOSTI Odpovídá za provoz restaurace Odpovídá za technické a personální řízení Kontroluje dodržování předpisů a osobní bezpečnosti Spolupracuje s dodavateli Zabezpečuje maximální spokojenost zákazníků ŠÉFKUCHAŘ POŽADAVKY 6

7 Vyučení a praxe v oboru Organizační schopnosti Příjemné vystupování POVINNOSTI Znalost jednoho světového jazyka Dbá na čistotu a pořádek v kuchyni Připravuje jídla Odpovídá za celou oblast výroby pokrmů a nápojů KUCHAŘ POŽADAVKY Vyučení v oboru POVINNOSTI Dbá na čistotu a pořádek v kuchyni Připravuje pokrmy VRCHNÍ POŽADAVKY Vyučení v oboru Znalost jednoho světového jazyka Organizační schopnosti Komunikativní Příjemné a taktní vystupování, příjemný vzhled POVINNOSTI Správné servírování jídel Odpovídá za celou oblast restaurace SERVÍRKA, ČÍŠNÍK POŽADAVKY Znalost jednoho světového jazyka Vyučení v oboru Příjemné a taktní vystupování, příjemný vzhled POVINNOSTI Správné servírování jídel STRUKTURA PODNIKU Jídelna 20 stolů po 4 místech => 80 míst Bar 6 míst na baru Kuchyň Toalety 7

8 OTEVÍRACÍ DOBA Restaurace bude otevřena každý den a to v následujících časech: Ne - Čt: 11:00 23:00 Pá - So: 11:00 2:00 DODAVATELÉ Pro prvotřídní fungování restaurace je nutné zajistit kvalitní a důvěryhodné dodavatele. Ti budou restauraci pravidelně zásobovat jídlem, pitím a hygienickými potřebami. Dále je nutné zajištění pravidelného přívodu teplé vody, energie a plynu. Dodavatele si budu vybírat pečlivě. Budu se snažit zajistit si dodavatele z blízkého okolí. Nejdříve si pročtu reference o jejich službách a potom si vyberu ty nejlepší a nejdochvilnější, aby si moje restaurace vybudovala co nejlepší jméno na trhu. CHARAKTERISTIKA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU CÍL PROJEKTU Cílem mého podnikání je vytvořit takový podnik, který bude prosperovat, bude konkurenceschopný, vytvoří si výbornou pozici na trhu a bude získávat klientelu jak z Pardubic, tak z okolních měst. PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNOSTI PROJEKTU Předpoklady z ekonomického i geografického hlediska lze rozdělit na několik aspektů. LOKALIZAČNÍ PŘEDPOKLADY PARDUBICKÉHO KRAJE POLOHA Město Pardubice se nachází v severo-západní části Východních Čech, je vzdálené přibližně 100km východně od Prahy, 20km jižně od Hradce Králové a 10km severně od Chrudimi. Rozprostírá se na obou březích řeky Labe. Tato poloha je velmi výhodná jak dopravně tak turisticky. Pardubický okres má relativně nízké výškové rozpětí. Převážná část území je součástí úrodné Polabské nížiny. Dominantou rovinaté krajiny Pardubicka je Kunětická hora (295 m.n.m.). KULTURA A PRŮMYSL Pardubice jsou kulturním, průmyslovým a ekonomickým centrem regionu, o tom svědčí i to, že se zde nachází celá řada významných kulturních zařízení divadla (Východočeské divadlo, Divadlo 29, Divadlo Exil), Východočeské muzeum, galerie (Východočeská galerie, Galerie Gong, Galerie FONS), Komorní filharmonie, hudební kluby (Žlutý pes, Ponorka), kulturní domy (Dukla, Dubina), kina a multikino CINESTAR s CINEMA CITY, které bylo otevřeno tento rok (prosinec 2008) v nákupním a zábavním středisku Afi Palace. Kulturním centrem města bychom mohli označit oblast zámku, Smetanova náměstí a Východočeského divadla, které se nacházejí v těsné blízkosti v samotném centru města. Obchodní centrum navazuje přímo na kulturní nákupním domem Grand, třídou Míru a již zmíněným Afi Palacem. V městě se nachází také vysoká škola, známá především díky chemické a dopravní fakultě. Průmyslovým centrem jsou okrajové části Pardubic, mezi nejznámější firmy patří bezesporu chemické továrny Paramo a Synthesia Explosia. 8

9 DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA Nově vznikla dálnice D11 z Hradce Králové do Prahy. Pardubický kraj má dobré silniční propojení jednotlivých měst. V centru Pardubic je provozována městská hromadná doprava. ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Železniční stanice Pardubice má celostátní význam. Pardubické nádraží je bezbariérové. LETECKÁ DOPRAVA V Pardubicích je mezinárodní letiště se smíšeným civilním a vojenským provozem zařazené do sítě pěti páteřních letišť ČR. Letiště by mělo být v blízké době projít rekonstrukcí a výstavbou nového terminálu. Tím by měla být značně navýšena jeho kapacita, především pro mezinárodní lety VODNÍ DOPRAVA V současné době je na Labi provozována výletní a restaurační loď Arnošt z Pardubic. Směrem po proudu je možné doplout do Srnojed, Valů a Přelouče; ve směru proti proudu je atraktivní průjezd plavební komorou a plavba s výhledem na Kunětickou horu směrem na Brozany a Kunětice. ZÁKAZNÍCI Mými zákazníky budou lidé, kteří budou mít zájem především o speciality a seriózní jednání. Samozřejmě nesmím zapomenout, že celý komplex bude maximálně vybavený a bude se snažit naplnit očekávání i těch nejnáročnějších zákazníků. To se odrazí i na cenách v restauraci, proto se restaurace bude zaměřovat na střední a vyšší sociální vrstvy. KONKURENCE V oblasti Pardubic je sice velké množství stravovacích zařízení, ale pouze minimální počet restaurací podobného zaměření. Domnívám se proto, že v tomto konkurenčním prostředí budu úspěšný. Velkou výhodou bude jistě také umístění restaurace v centru Pardubic. MARKETING MARKETINGOVÝ MIX Marketingový mix je souhrn či spojení 4 základních marketingových nástrojů, které firma používá k tomu, aby usilovala o dosažení svých cílů. Tento model byl vyvinut Neilem Bordenem kolem roku 1949, kdy začal poprvé používat toto slovní spojení. Marketingový mix, také čtyři P, reprezentuje strategickou pozici produktu na trhu pomocí 4 parametrů: (Wikipedia.cz) Výrobek (Product): uspokojuje potřeby zákazníka. Cena (Price): hodnota výrobku pro zákazníka. Propagace (Promotion): komunikace se zákazníkem o výrobku. Distribuce (Placement): přemístění výrobku od výrobce k zákazníkovi. PRODUKT 9

10 Mým produktem budou speciality, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Toho bych chtěl docílit na prvním místě kvalitou. CENA Moje cena bude odlišná od mého konkurenta, ale zároveň přijatelná pro zákazníka. Bude postavena tak, aby mi zajistila očekávaný zisk. V restauraci bude možno platit hotově nebo platebními kartami. PROPAGACE Aby mé podnikání bylo úspěšné, považuji reklamu a propagaci za nejdůležitější nástroj marketingového mixu. Budu se snažit umístit reklamu do místních inzertních novin, do Zlatých stránek a na veřejná místa. Chtěl bych využít i nejmodernějších komunikačních technologií, kterou je internet, k vytvoření vlastních internetových stránek, kde budu propagovat svoji restauraci. Takto přinesu informace o mé restauraci zákazníkům až domů. DISTRIBUCE Restaurace bude umístěna v centru města Pardubice na dobře viditelném místě. Většina turistů, přijíždějících do našeho města projíždí právě touto lokalitou a v tom vidím výhodu svého podniku. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY, PŘÍLEŽITOSTI A HROZBY PROJEKTU (SWOT ANALÝZA) SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. Jedná se o metodu analýzy užívanou především v marketingu, ale také např. při analýze a tvorbě politik (policy analysis). S jeji pomocí je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti. Tato analýza byla vyvinuta Albertem Humphreym, který vedl v 60. a 70. letech výzkumný projekt na Stanfordově univerzitě, při němž byla využita data od 500 nejvýznamnějších amerických společností. Základ metody spočívá v klasifikaci a ohodnocení jednotlivých faktorů, které jsou rozděleny do 4 výše uvedených základních skupin. Vzájemnou interakcí faktorů silných a slabých stránek na jedné straně vůči příležitostem a nebezpečím na straně druhé lze získat nové kvalitativní informace, které charakterizují a hodnotí úroveň jejich vzájemného střetu. (Wikipedia.cz) SILNÉ STRÁNKY Výhodná geografická poloha Bohatá a zajímavá historie města Atraktivní městská památková rezervace, unikátní zámek, architektura 20. století a další památky Zajímavé cíle výletů v blízkosti města (Lázně Bohdaneč, Kunětická hora, atd.) Bohaté možnosti kulturního a společenského využití, významné muzeum Záměr oživit areál zámku a Přihrádek Tradice jezdeckého sportu Univerzita aktivní ve společenském životě Mezinárodní železniční koridor Mezinárodní letiště se stoupajícím počtem přepravených pasažérů Hustá síť MHD 10

11 Relativně nízká konkurence SLABÉ STRÁNKY Obecně turisticky neatraktivní krajina Tradiční image města jako znečištěné průmyslové oblasti Nevyužití potenciálu tradičních sportovních akcí pro cestovní ruch Nedostatek významných výstav, veletrhů a akcí kongresového typu Často kritizovaný informační a navigační systém ve městě Chybějící dálniční napojení Nedostatečná kapacita letiště pro odbavování pasažérů Kritizovaný systém cyklostezek Nevhodná skladba ubytovacích zařízení, nízká kvalita ubytovacích zařízení Nedostatek ubytovacích kapacit v době konání velkých sportovních akcí Problematická kvalita obsluhy v restauracích Krátká doba strávená návštěvníky ve městě PŘÍLEŽITOSTI Vývojové trendy na trhu cestovního ruchu (pokud na ně nabídka Pardubic dokáže reagovat) Rostoucí role internetu při získávání informací pro dovolenou a při rozhodování o cíli cesty Zvýšený zájem návštěvníků z EU15 o návštěvu nových zemí Evropské unie Rozvoj aktivit destinačního managementu v regionu Východní Čechy Existence Programu rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Východní Čechy Existence Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení České republiky HROZBY Vývojové trendy na trhu cestovního ruchu (pokud na ně nabídka Pardubic nedokáže reagovat) Náročnost procesů vedoucích k získání finančních prostředků z vnějších zdrojů Nedostatečná propagace mimopražských destinací cestovního ruchu ze strany CzechTourism Vysoká úroveň konkurence na trhu cestovního ruchu Zvýšení daně z přidané hodnoty pro ubytovací a další služby Nadměrné zvyšování nároků na provoz stravovacích zařízení ČASOVÝ PLÁN PODNIKÁNÍ ČASOVÝ PLÁN S realizací bych chtěl začít na jaře 2009, s dokončením stavby nejdéle v první polovině roku Zahájení provozu by tedy bylo nejdéle ZÁMĚRY A CÍLE V prvních pár letech bych chtěl ustálit pozici restaurace v prostředí, vstoupit do všeobecného povědomí. Prvním cílem bude uhrazení dluhů vzniklých za účelem stavby restaurace. VÝHLED DO BUDOUCNA V následujících letech, prokáže-li se podnik jako ziskový uvažuji nad rozšířením o poskytování ubytovacích služeb (pension) v tomto ohledu je v Pardubicích nabídka opět velmi limitovaná. 11

12 EKONOMICKÉ KALKULACE ZÁKLADNÍ VĚCNÉ PŘEDPOKLADY OSOBNÍ VKLAD Hotovost: Hypotéka: Celkem: ,- Kč ,- Kč ,- Kč POTŘEBNÝ KAPITÁL Položka Jednotek Cena/jednotka Cena celkem Poznámka Nemovitosti Pozemek ,00 Kč ,00 Kč Budova ,00 Kč ,00 Kč Hrubá stavba Inženýrské sítě ,00 Kč ,00 Kč Interiér ,00 Kč ,00 Kč Obklady, malba Sociální zařízení ,00 Kč ,00 Kč Sociální zařízení restaurace - toalety pánské, dámské, zaměstnanci NIM Celkem ,00 Kč Vybavení 0,00 Kč Kuchyň 0,00 Kč Kuchyňská linka ,00 Kč ,00 Kč Sporák+trouba ,00 Kč ,00 Kč Dřez ,00 Kč ,00 Kč Nádobí ,00 Kč ,00 Kč Různé nádobí používané v kuchyni Myčka ,00 Kč ,00 Kč Lednice ,00 Kč ,00 Kč Mrazák ,00 Kč ,00 Kč Nábytek ,00 Kč ,00 Kč Skříňky, atd Gril ,00 Kč ,00 Kč 12

13 Jídelna Bar Sociální zařízení Kancelář Společné Celkem ,00 Kč 0,00 Kč Stůl ,00 Kč ,00 Kč Židle ,00 Kč ,00 Kč Příbory ,00 Kč ,00 Kč "Věci na stůl" ,00 Kč 3 000,00 Kč Pepřenky, slánky, držáky na ubrousky Celkem ,00 Kč 0,00 Kč Kávovar ,00 Kč ,00 Kč Sklo 50 50,00 Kč 2 500,00 Kč Různé sklenice Výčep ,00 Kč ,00 Kč Police ,00 Kč ,00 Kč Barové židle ,00 Kč 4 000,00 Kč Celkem ,00 Kč 0,00 Kč Vybavení ,00 Kč 3 000,00 Kč Dávkovače, držáky Celkem 3 000,00 Kč 0,00 Kč PC ,00 Kč ,00 Kč Včetně veškerého příslušenství Software ,00 Kč ,00 Kč Stůl ,00 Kč 5 000,00 Kč Komunikace ,00 Kč 5 000,00 Kč Telefon, modem Židle ,00 Kč 3 000,00 Kč Celkem ,00 Kč 0,00 Kč Osvětlení ,00 Kč ,00 Kč Věšáky 3 500,00 Kč 1 500,00 Kč Mobilní telefon ,00 Kč ,00 Kč Majitel a vedoucí pobočky Rezerva ,00 Kč ,00 Kč Celkem ,00 Kč 13

14 HIM Celkem ,00 Kč ,00 CELKEM Kč Odpisy nemovitého majetku 10 let. Odpisy movitého majetku 5 let ZAHAJOVACÍ ROZVAHA Aktiva Pasiva Budova ,00 Kč Základní kapitál ,00 Kč Ostatní HIM ,00 Kč Běžný účet ,00 Kč Hypotéka ,00 Kč Celkem ,00 Kč Celkem ,00 Kč SPLÁCENÍ HYPOTÉKY Hypotéka ve výši ,- Kč, při konstantní výší splátky, úroku 5% a době splácení 10 let. Anuita (měsíční splátky): 53032,75 Kč (ročně ,09,- Kč). Rok Počáteční stav Splátky Úrok Úmor Konečný stav ,00 Kč ,09 Kč ,01 Kč ,08 Kč ,92 Kč ,92 Kč ,09 Kč ,03 Kč ,06 Kč ,86 Kč ,86 Kč ,09 Kč ,14 Kč ,95 Kč ,91 Kč ,91 Kč ,09 Kč ,40 Kč ,69 Kč ,22 Kč ,22 Kč ,09 Kč ,16 Kč ,93 Kč ,28 Kč ,28 Kč ,09 Kč ,90 Kč ,19 Kč ,10 Kč ,10 Kč ,09 Kč ,14 Kč ,95 Kč ,15 Kč 14

15 ,15 Kč ,09 Kč ,23 Kč ,86 Kč ,29 Kč ,29 Kč ,09 Kč ,22 Kč ,87 Kč ,42 Kč ,42 Kč ,09 Kč ,68 Kč ,42 Kč - 0,00 Kč Celkem zaplaceno ,91 Kč MZDOVÉ NÁKLADY Vrchní Číšník Kuchař Šéfkuchař Vedoucí Uklizečka 2x 2x 2x 1x 1x 1x (zkrácený pracovní úvazek) NÁKLADY DLE TYPU ZAMĚSTNANCE Vzhledem k tomu, že náklady na zaměstnance se velmi často mění dle aktuální výše sociálního a zdravotního pojištění a daně, je počítáno s mírou 30%. Hrubá mzda Náklady na zaměstnance Počet Celkové náklady za měsíc Vrchní ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Číšník ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Kuchař ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Šéfkuchař ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Vedoucí ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Uklízečka(část. úvazek) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 CELKEM Kč ,00 Kč ,00 Kč REŽIJNÍ A ODBYTOVÉ NÁKLADY 15

16 Položka Elektrická energie Voda Telefon+mobil+internet Kancelářské potřeby Propagace Ostatní Celkem Cena 7 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč TRŽBY Oběd Večeře Průměrná cena Náklady-suroviny Počet Náklady Cena Počet Náklady Cena Polévka 25,00 Kč 15,00 Kč 1 15,00 Kč 25,00 Kč 0 - Kč - Kč Hlavní jídlo 100,00 Kč 70,00 Kč 1 70,00 Kč 110,00 Kč 1 70,00 Kč 100,00 Kč Dezert/salát 60,00 Kč 45,00 Kč 0 - Kč - Kč 1 45,00 Kč 60,00 Kč Pití 1 25,00 Kč 15,00 Kč 2 30,00 Kč 50,00 Kč 2 30,00 Kč 50,00 Kč Pití 2 60,00 Kč 40,00 Kč 0 - Kč - Kč 1 40,00 Kč 60,00 Kč Celkem 115,00 Kč 185,00 Kč 185,00 Kč 270,00 Kč Jídlo Počet Náklady Zisk Čistý zisk Poznámka Obědy ,00 Kč ,00 Kč 4 200,00 Kč Večeře ,00 Kč ,00 Kč 6 800,00 Kč Drobné jídlo ,00 Kč 2 200,00 Kč 700,00 Kč Počítáno průměrně 2:1 pivo:salát Celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Tržby Náklady Zisk Zisk-náklady Denní ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Měsíční (30) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 16

17 Roční (12) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč MEZIROČNÍ HOSPODAŘENÍ Meziroční růst platů: 7,00% Meziroční růst nákladů suroviny: 5,00% Meziroční navýšení cen: 7,00% Meziroční růst režijních a odbytových nákladů: 7,00% Diskontní sazba 10,00% Rok VÝSLEDOVKA TRŽBY Zisk z restaurace 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,25 Kč ,07 Kč Zisk celkem 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,25 Kč ,07 Kč NÁKLADY Náklady na zaměstnance ,00 Kč ,00 Kč ,92 Kč ,69 Kč ,18 Kč Náklady materiál ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,20 Kč Investice ,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč Odpisy (Nemovitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odpisy (Movitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Režijní a odbytové náklady ,00 Kč ,00 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,12 Kč Úrok z úvěru ,01 Kč ,03 Kč ,14 Kč ,40 Kč ,16 Kč Náklady celkem ,00 Kč ,01 Kč ,03 Kč ,86 Kč ,09 Kč ,66 Kč Zisk před zdaněním ,00 Kč ,99 Kč ,97 Kč ,74 Kč ,16 Kč ,41 Kč Daň z příjmu 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% Daň celkem - Kč ,59 Kč ,10 Kč ,92 Kč ,31 Kč ,46 Kč 17

18 Čistý zisk po zdanění ,00 Kč ,40 Kč ,87 Kč ,82 Kč ,85 Kč ,96 Kč Stav peněz na začátku období ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,27 Kč ,09 Kč ,94 Kč Stav peněz na konci období ,00 Kč ,40 Kč ,27 Kč ,09 Kč ,94 Kč ,89 Kč CASH FLOW Čistý zisk po zdanění ,40 Kč ,87 Kč ,82 Kč ,85 Kč ,96 Kč Úmor úvěru ,08 Kč ,06 Kč ,95 Kč ,69 Kč ,93 Kč Investice ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Odpisy (Nemovitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Odpisy (Movitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Cash flow ,00 Kč ,32 Kč ,80 Kč ,87 Kč ,16 Kč ,02 Kč Diskontovaný cash flow ,00 Kč ,75 Kč ,49 Kč ,83 Kč ,45 Kč ,22 Kč 18

19 Rok VÝSLEDOVKA TRŽBY Zisk z restaurace ,94 Kč ,14 Kč ,47 Kč ,16 Kč ,54 Kč ,65 Kč Zisk celkem ,94 Kč ,14 Kč ,47 Kč ,16 Kč ,54 Kč ,65 Kč NÁKLADY Náklady na zaměstnance ,58 Kč ,11 Kč ,09 Kč ,34 Kč ,90 Kč ,28 Kč Náklady materiál ,61 Kč ,79 Kč ,73 Kč ,87 Kč ,26 Kč ,92 Kč Investice ,00 Kč - Kč - Kč - Kč - Kč - Kč Odpisy (Nemovitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Odpisy (Movitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč Režijní a odbytové náklady ,24 Kč ,69 Kč ,71 Kč ,26 Kč ,83 Kč ,30 Kč Úrok z úvěru ,90 Kč ,14 Kč ,23 Kč ,22 Kč ,68 Kč - Kč Náklady celkem ,33 Kč ,73 Kč ,76 Kč ,68 Kč ,67 Kč ,50 Kč Zisk před zdaněním ,61 Kč ,41 Kč ,71 Kč ,48 Kč ,88 Kč ,15 Kč Daň z příjmu 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% 21,00% Daň celkem ,23 Kč ,31 Kč ,46 Kč ,08 Kč ,99 Kč ,94 Kč Čistý zisk po zdanění ,38 Kč ,10 Kč ,25 Kč ,40 Kč ,88 Kč ,21 Kč Stav peněz na začátku období ,89 Kč ,28 Kč ,38 Kč ,63 Kč ,03 Kč ,91 Kč Stav peněz na konci období ,28 Kč ,38 Kč ,63 Kč ,03 Kč ,91 Kč ,12 Kč CASH FLOW Čistý zisk po zdanění ,38 Kč ,10 Kč ,25 Kč ,40 Kč ,88 Kč ,21 Kč Úmor úvěru ,19 Kč ,95 Kč ,86 Kč ,87 Kč ,42 Kč 0,00 Kč Investice ,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Odpisy (Nemovitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč 19

20 Odpisy (Movitý) ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 0,00 Kč Cash flow ,80 Kč ,16 Kč ,39 Kč ,53 Kč ,47 Kč ,21 Kč Diskontovaný cash flow ,96 Kč ,10 Kč ,00 Kč ,74 Kč ,12 Kč ,87 Kč NPV ,60 Kč IRR 75% Čistý zisk po zdanění Čistý zisk po zdanění ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Cash flow Cash flow 0,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 20

21 SLOVO ZÁVĚREM V rámci sestavování tohoto projektu jsem si ověřil zdánlivě jednoduché principy a výpočty. Dle výpočtů lze soudit, že jsem pravděpodobně značně nadhodnotil denní zisky, nebo naopak podhodnotil náklady především by na takovouto restauraci asi bylo potřeba v budoucnu navyšovat počet zaměstnanců, což není zohledněno. Také nejsou zohledněny další nepředvídatelné okolnosti. Jako přílohu přikládám soubor v Excelu, ve kterém jsou všechny výpočty. 21