Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07"

Transkript

1 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

2 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti, regulace a právní prostředí v roce Obchodní politika a marketing 12 Normy ISO, Zákazníci, dohledové a kontaktní centrum 13 Zaměstnanecká politika a sociální program 14 Technologie a infrastruktura 16 Informační systémy 18 Investice 2007 a vybrané fi nanční ukazatele 20 Finanční část 21

3 Naším posláním je uspokojování veškerých telekomunikačních potřeb našich zákazníků, průběžná inovace komplexní nabídky služeb a neustálý tlak na rozvoj telekomunikačního trhu v České republice.

4 2/3 Profi l Společnost GTS NOVERA a.s. ( GTS Novera ) je celonárodní telekomunikační operátor, který poskytuje v garantované kvalitě komplexní portfolio hlasových, datových a internetových služeb. Vznikla v roce 2005 spojením dvou vedoucích alternativních telekomunikačních operátorů, GTS CZECH a.s. ( GTS CZECH ) a GTS NOVERA a.s. (dříve Aliatel a.s. Aliatel ), a patří do silného mezinárodního telekomunikačního uskupení GTS Central European Holding B.V. ( GTS CE ), které sdružuje přední telekomunikační operátory v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v České republice. Výroční zpráva 2007

5 společnosti V červenci roku 2006 úspěšně dokončila GTS Novera akvizici telekomunikačních operátorů působících na českém trhu společností Contactel s.r.o. ( Contactel ), Telenor Networks, s.r.o. ( Telenor Networks ) a NEXTRA Czech Republic s.r.o. ( Nextra ). Díky této akvizici se GTS Novera stala druhým největším operátorem v České republice, nabízejícím pevné telekomunikační služby. Svými produkty a službami se zaměřuje především na fi remní zákazníky z řad velkých podniků, středních a menších fi rem a živnostníků na celém území České republiky. Svá regionální zastoupení provozuje GTS Novera v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Liberci. GTS Novera disponuje špičkovými datovými centry v Praze, Brně a Ostravě, ve kterých nabízí zákazníkům umístění jejich serverů a technologií. Společnost GTS Novera je také dlouhodobým partnerem a dodavatelem telekomunikačních služeb v oblasti veřejné správy státní správy i místních samospráv. Díky silnému zázemí středoevropského telekomunikačního uskupení GTS CE, do kterého patří, je schopna aktivně nabízet své služby také na mezinárodní úrovni. Společnost GTS Novera je členem Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ( APVTS ) a svými obchodními aktivitami a spoluprací s Českým telekomunikačním úřadem významně přispívá k rozvoji plně konkurenčního prostředí českého telekomunikačního trhu. GTS NOVERA a.s.

6 4/5 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené kolegyně a kolegové, akcionáři a obchodní partneři, zákazníci a přátelé, dovolte mi, abych tuto výroční zprávu otevřel svým úvodním slovem. Společně se jejím prostřednictvím ohlížíme za rokem 2007 a rekapitulujeme události v naší společnosti. Na rozdíl od let minulých byl tento rok obdobím, v němž jsme se konečně mohli plně soustředit na práci, čerpat výhody z dokončených akvizic a zvyšovat tak výkonnost fi rmy bez nezbytných omezení, které přinesl několikaletý akviziční a transformační proces. Proto bych se nejprve rád zaměřil na poslední tři roky, během kterých se nám postupně podařilo úspěšně dokončit akvizici většiny významných telekomunikačních operátorů působících na českém a slovenském trhu společností Aliatel, Contactel, Telenor Networks a Nextra. Dovolte mi zde poděkovat všem zaměstnancům naší společnosti za nezměrné úsilí a odhodlání, se kterým tento náročný a dlouhotrvající akviziční, a poté transformační proces zvládli. Poděkovat našim akcionářům, bez jejichž podpory a pochopení bychom tento proces nikdy nemohli začít a ani dokončit. Můj dík patří také obchodním partnerům a v neposlední řadě i našim zákazníkům, kteří vnímali tyto převratné změny, jež nemají na českém telekomunikačním trhu obdoby, v naprosté většině s pochopením a s vyjádřením podpory. Výroční zpráva 2007

7 Uplynulý rok 2007 byl tedy první rokem, kdy jsme mohli začít naplno čerpat plody naší dlouhodobé akviziční a transformační práce. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že naše transformovaná a plně konsolidovaná společnost prošla tímto obdobím velmi úspěšně. Potvrdili jsme naši pozici druhého největšího celonárodního operátora pevných telekomunikačních linek v České republice a především na poli fi remní klientely a v oblasti veřejné správy jsme byli rovnocenným konkurentem dominantnímu operátorovi. A co víc výsledky naší tvrdé práce uplynulých let jsme tento rok dokázali aktivní obchodní činností proměnit v historicky nejlepší hospodářské výsledky naší společnosti! Vedle agresivní obchodní politiky a kvalitní zákaznické péče jsme kladli důraz především na rozvoj našeho produktového portfolia. Uvedli jsme na trh nové hlasové a datové produkty, které byly zaměřeny zejména na střední a menší fi remní a podnikatelský segment tedy segment, jež byl dosud ve značné míře ještě stále závislý na nabídce dominantního operátora. Dalším výrazným počinem je posun naší společnosti k systémové integraci, jež v sobě kombinuje telekomunikační a IT služby. Naše integrovaná řešení nacházejí stále větší uplatnění v oblasti státní správy a místní samosprávy. Příkladem může být řada metropolitních sítí zprovozněných naší společností v minulém roce. V úspěšné nabídce integrovaných služeb pro veřejný sektor a v poradenství při fi nancování ze zdrojů EU chceme pokračovat i v příštím roce. Zmíněná integrovaná řešení vycházejí z rozvoje VoIP technologie a z vývoje služeb na této platformě založených. Tomuto tématu věnujeme zvýšenou pozornost, protože v uvedené technologii vidíme budoucnost našich služeb nejen pro korporátní a veřejný sektor, ale také pro segment menších fi rem a živnostníků. Náročný proces přípravy sítě, optimalizace systémů a produktového vývoje vyvrcholí v tomto roce, kdy tyto služby nabídneme ve velkém našim zákazníkům. Rok 2007 byl ale nejen rokem výjimečných hospodářských výsledků a zvýšené pozornosti věnované novým technologiím. V prosinci došlo k očekávané změně vlastníka mateřské společnosti GTS Novery, telekomunikační skupiny GTS CE. Dosavadní vlastník skupiny, fi nanční holding GML Limited, prodal svůj 100% podíl konsorciu silných fi nančních investorů. V konsorciu jsou zastoupeny fondy z obou břehů Atlantiku a jejich dlouholetá působnost a zkušenost v telekomunikačním odvětví dává jasný signál, že podmínky pro další budování společnosti GTS Novera jsou a budou více než dobré. Na závěr děkuji ještě jednou všem našim akcionářům, zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci, podporu a důvěru ve společnost GTS Novera ve schopnosti a dovednosti nás, jejích zaměstnanců. V následujících řádcích se můžete ujistit, že to byla vaše trefa do černého. Přeji vám za všechny mé kolegyně a kolegy příjemné čtení. Milan Rusnák předseda představenstva GTS NOVERA a.s. GTS NOVERA a.s.

8 6/7 Hlavní události společnosti v roce 2007 LEDEN ( GTS Novera jako výhradní partner společnosti BT Infonet v České republice získala certifi kát kvality BT Infonet HelpDesk Certifi cate. Tento certifi kát potvrzuje vysokou úroveň zákaznického centra společnosti. ÚNOR ( Rok po provedení akvizic konkurenčních telekomunikačních operátorů Contactel, Nextra a Telenor Networks dokončila GTS Novera integraci získaných telekomunikačních sítí. Nová, rozšířená síť GTS Novera je jednou z největších v České republice a uživatelům telekomunikačních služeb nabízí široké možnosti koncového připojení, vysokou přenosovou kapacitu a garantovanou kvalitu služeb. BŘEZEN ( GTS Novera podepsala Rámcovou smlouvu na zajištění komunikační infrastruktury veřejné správy. Jde o významný krok v oblasti poskytování telekomunikačních řešení pro státní správu. Smlouva nahrazuje dosavadní Rámcovou smlouvu, podle které byl v této oblasti monopolním dodavatelem dominantní operátor. ( GTS Novera se poprvé umístila mezi 100 nejobdivovanějšími společnostmi v České republice. Žebříček Czech Top 100 je sestavován na základě hodnocení cca 500 manažerů působících v České republice. DUBEN ( GTS Novera razantně navýšila rychlosti internetového připojení na bázi technologie ADSL. Stávajícím zákazníkům byla rychlost navýšena bezplatně. ( GTS Novera představila svou strategii v oblasti státní správy a samosprávy. Speciální tým konzultantů GTS Novera subjektům státní správy a samosprávy nabízí nejen telekomunikační řešení, ale i související poradenství. To se týká především oblasti fi nancování telekomunikačních projektů dotacemi z fondů Evropské unie. KVĚTEN ( GTS Novera spustila zcela novou službu s názvem Novera duo expres. Služba navazuje na službu Novera komplet offi ce a svou nabídkou míří především na nejmenší fi rmy, živnostníky a domácí kanceláře. Jde o výhodnou kombinaci standardní telefonní služby s vysokorychlostním připojením k Internetu. ČERVEN ( GTS Novera přistoupila ke zrušení limitů přenesených dat, a to u služby kombinující hlasové a internetové připojení Novera duo expres. O pár dní později vyhlásila u služby vysokorychlostního připojení k Internetu Novera DSL tzv. datové prázdniny. V období od 1. července do 30. září nebyla vůči stávajícím i novým zákazníkům uplatňována jakákoliv objemová či rychlostní omezení. ( Došlo ke zprovoznění metropolitních sítí v Uherském Brodě a mikroregionu Bílovecko. Telekomunikační síť v obou případech propojuje jednotlivé instituce a subjekty místní správy a vytváří jednotný komunikační systém. Obyvatelům i návštěvníkům města nabízí prostřednictvím několika míst s veřejně přístupným Internetem jednodušší komunikaci s úřady. Zprovoznění obou sítí bylo dalším z řady projektů výstavby metropolitních sítí, které GTS Novera připravuje ve spolupráci se zástupci místních samospráv po celé České republice. Výroční zpráva 2007

9 ČERVENEC ( GTS Novera začala nabízet službu Novera Managed Offi ce, která je určena středním a menším fi rmám jako komplexní řešení bezpečnosti jejich připojení k Internetu. Služba Novera Managed Offi ce poskytuje všechny výhody outsourcovaného řešení zákazník získává vysokou úroveň bezpečnosti bez velkých investičních nákladů a za pravidelný měsíční poplatek. ( GTS Novera rozšířila dostupnost služby Novera duo expres určené pro nejmenší fi rmy, živnostníky a domácí kanceláře. Výhodná kombinace standardní telefonní služby s neomezeným vysokorychlostním připojením k Internetu se vedle Prahy, Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Ostravy, Pardubic a Plzně stala nově přístupná také zákazníkům v Karlových Varech, Jihlavě, Kolíně a Ústí nad Labem. SRPEN ( GTS Novera zveřejnila hospodářské výsledky. V prvním pololetí roku 2007 navázala na mimořádně úspěšný rok Během loňského roku úspěšně dokončila integraci konkurenčních operátorů Contactel, Telenor a Nextra. To se i přes náročnou transformaci pozitivně promítlo do hospodářských výsledků jak samotné společnosti GTS Novera, tak i mateřského středoevropského operátora GTS CE. ( Město Valašské Meziříčí spustilo nově vybudovanou metropolitní telekomunikační síť, jejíž provoz zajišťuje GTS Novera. Metropolitní síť slouží jak k propojení objektů místní správy a institucí, tak komerčním subjektům. Občanům města pak nabízí zejména vysokorychlostní Internet. ( Vedoucí středoevropský telekomunikační operátor GTS CE, jehož součástí je i GTS Novera, spustil unikátní regionální MPLS síť pro koncové fi remní zákazníky. Robustní síť pokrývá pět zemí v regionu (Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Českou republiku) a má centrální středisko síťového provozu v Praze. ZÁŘÍ ( GTS Novera prodloužila akční nabídky u služeb Novera duo expres a Novera Komplet Offi ce, určených pro střední a menší fi remní zákazníky. U služby Novera duo expres zároveň došlo k rozšíření její dostupnosti v Olomouci, Zlíně, Nymburku a Benešově, v Český Budějovicích, Pardubicích a Karlových Varech. ŘÍJEN ( GTS Novera s platností od 1. září zvýšila datové limity u svého vysokorychlostního připojení k Internetu prostřednictvím služby Novera DSL. Změna datového limitu byla provedena automaticky. U variant služby Novera DSL, u kterých nejsou datové limity aplikovány, se parametry nezměnily. LISTOPAD ( Středoevropský telekomunikační operátor GTS CE, jehož součástí je i GTS Novera, získal ocenění Best CEE Wholesale Provider Velkoobchodní nabídka společnosti byla oceněna jako nejlepší v regionu střední a východní Evropy. Ceny vyhlásil významný celosvětový telekomunikační časopis Capacity. Skupina GTS CE získala toto ocenění již podruhé naposledy v roce ( GTS Novera uvedla na trh službu Novera virtuální ústředna, která umožňuje fi rmám volat zdarma mezi jednotlivými pobočkami. Virtuální ústředna je plně outsourcované řešení vnitropodnikové komunikace s minimálními nároky na provoz a možností snadného ovládání přímo z běžně používaných kancelářských aplikací, určené pro střední a menší fi rmy. PROSINEC ( Na přelomu roku došlo ke změně vlastníka mateřské společnosti GTS Novery, telekomunikační skupiny GTS CE. Dosavadní vlastník, fi nanční holding GML Limited, prodal svůj 100% podíl konsorciu fi nančních investorů vedeném severoamerickými a evropskými fondy Columbia Capital, M/C Venture Partners a Innova Capital. GTS NOVERA a.s.

10 8/9 Hlavní činnost společnosti Rok 2007 znamenal pro GTS Novera další rozšiřování portfolia služeb a produktů, a to zejména v oblasti služeb s přidanou hodnotou. V průběhu roku došlo rovněž k rozšíření vlastní přístupové sítě, což umožňuje oslovit širší skupinu zákazníků. Vlastní přístupovou síť využívá mimo jiné i služba Novera duo expres, která byla představena v květnu Ta kombinuje standardní telefonní služby s vysokorychlostním připojením k Internetu a je určena pro malé firmy, živnostníky a domácí kanceláře. Novera duo expres nabízí výhodné hovorné a ADSL připojení o rychlosti až 8 Mbit/s. Zřízení služby je velmi snadné díky možnosti on-line objednání a využití samoinstalační sady. Po produktu Novera Komplet Offi ce se jedná již o druhou službu využívající vlastní přístupové infrastruktury. V roce 2008 bude skupina těchto služeb doplněna o další služby, a to zejména pro segment větších fi remních zákazníků. Velmi úspěšné bylo rovněž zavedení služby Novera Managed Offi ce. Jde o komplexní řešení internetové bezpečnosti chránící proti virům, útokům hackerů a dalším rizikům pro všechny typy připojení k síti Internet. Tato služba bezpečně odděluje síť LAN (WAN) od jiných sítí, zajišťuje spolehlivou ochranu před nežádoucími aktivitami na fi remních sítích přicházejících z jiných sítí nebo aktivitami směrovanými z vnitřní sítě do jiných sítí. Rychlost povoleného provozu se přitom nikterak nezpomaluje, ale naopak udržuje povolený provoz v rámci defi novaných pravidel na požadovaných rychlostech a zároveň chrání kritické informace. Služba Novera Managed Offi ce je koncipovaná jako doplňková služba ke službám Novera VPN a Novera Internet. Zákaznický komfort rozšířila aplikace Provozní statistiky, která patří do oblasti aplikací, určených pro dohled a správu IT a je primárně určena pro řešení a podporu oblasti tzv. Performance managementu. To znamená, že se jedná o aplikaci, která provádí sběr dat o stavu jednotlivých zařízení, jejich využití (paměť, procesor, rozhraní). Oblast performance managementu je určena jak pro sběr dat a jejich prezentaci v reálném čase, tak pro sběr dat a prezentaci trendů. Celkově rok 2007 znamenal doplňování portfolia klasických telekomunikačních služeb o služby z kategorie ICT (zejména outsourcing a managed services), což je trend, kterým směřují všichni moderní telekomunikační operátoři, a který kopíruje měnící se očekávání našich zákazníků. I v roce 2008 bude GTS Novera pokračovat tímto směrem. Výroční zpráva 2007

11 Statutární orgány Stav k DOZORČÍ RADA John Gerald Grace, člen dozorčí rady Tamas György Polgar, člen dozorčí rady Vladana Štefková, člen dozorčí rady PŘEDSTAVENSTVO Milan Rusnák, předseda představenstva Tomáš Budník, člen představenstva Eva Krátká, člen představenstva VEDENÍ SPOLEČNOSTI Milan Rusnák, generální ředitel a ředitel komerční divize Tomáš Budník, ředitel technické divize Miloš Mastník, ředitel divize produktů a strategie Zdeněk Rathauský, ředitel provozní divize Petr Štajner, ředitel divize velkoobchodu a vnějších vztahů Vladana Štefková*, ředitelka fi nanční divize * Vladanu Štefkovou nahradil ve funkci Peter Broster GTS NOVERA a.s.

12 10 /11 Vývoj společnosti, regulace a mezioperátorského prostředí v roce 2007 Z hlediska regulace byla pro rok 2007 rozhodující implementace nápravných opatření uložených na základě analýz provedených Českým telekomunikačním úřadem v předchozím období. Český telekomunikační úřad v průběhu roku 2007 oznámil provádění nové analýzy relevantního trhu č. 12 velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Významným krokem roku 2007 v rámci mezioperátorského prostředí bylo dokončení implementace dohody provozovatelů sítí v České republice o změně způsobu poskytování služeb se zvláštním tarifem s cílem zlepšit transparentnost poskytovaných služeb. V roce 2007 došlo v rámci spolupráce se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ( Telefónica O2 ) k dohodě o implementaci velkoobchodní služby přístupu účastníků GTS Novera k veřejně dostupné telefonní síti Telefónica O2, standardně nabízené v rámci EU pod názvem Wholesale Line Rental ( WLR ). Implementace této služby, plánovaná na první polovinu roku 2008, umožní účastníkům GTS Novera, využívajícím službu předvolby operátora ( CPS ), získat komplexní službu obsahující rovněž přístup k telefonní síti, který je pro tyto účastníky služby CPS dosud poskytován výhradně společností Telefónica O2. Výroční zpráva 2007

13 Rok 2007 přinesl společnosti GTS Novera nejlepší hospodářské výsledky v její historii. GTS NOVERA a.s.

14 12 /13 Obchodní politika a marketing Rok 2007 byl pro společnost GTS Novera jedním z obchodně nejúspěšnějších období. Nesl se ve znamení upevňování obchodně-marketingových pozic na trhu. O GTS Novera se dá hovořit jako o telekomunikačním operátorovi, který je jasnou volbou pro zákazníky z nejvyšších tržních segmentů, tedy zákazníky fi remní a korporátní. I nadále jsme pokračovali v rozšiřování naší sítě na bázi zpřístupnění místní sítě ( LLU ) a následném rozšiřování portfolia služeb založených na této platformě. Zlepšili jsme možnost on-line ověření dostupnosti služeb a usnadnili zadání poptávky našich služeb přes internetové stránky naší společnosti. Také díky těmto krokům se nám i nadále úspěšně dařilo nabízet zákazníkům naše produkty a služby a pokračovat tím v celkové konsolidaci a inovaci našeho produktového a zákaznického portfolia. Velké úsilí bylo věnováno dalšímu rozvoji individuálních zákaznických řešení. Tedy řešení, kdy zákazníkovi zajistíme kompletní dodávku telekomunikačních služeb včetně potřebného technologického zázemí. Toto je trend dalšího rozvoje telekomunikačních služeb a naše společnost patří jednoznačně mezi lídry na trhu v České republice, což mimo jiné dokazuje i naše umístění v žebříčku nejúspěšnějších fi rem České republiky Czech Top 100. Kromě domácích ocenění se můžeme pyšnit i mezinárodními úspěchy v rámci skupiny GTS Central European Holding B.V., jehož součástí je i GTS Novera. Ocenění jsme získali jako Best CEE Wholesale Provider. Velkoobchodní nabídka společnosti tak byla oceněna jako nejlepší v regionu střední a východní Evropy. Ceny vyhlásil významný celosvětový telekomunikační časopis Capacity. Skupina GTS CE získala toto ocenění již podruhé naposledy v roce Naše úspěchy na domácí i mezinárodní úrovni jsou potvrzením naší strategie nabízet kvalitní a moderní služby dle individuálních potřeb zákazníků s maximálním důrazem na jejich spokojenost. Výroční zpráva 2007

15 Normy ISO V roce 2007 společnost GTS Novera úspěšně obhájila při prvním kontrolním auditu platnost certifi kátu systému řízení jakosti ISO 9001:2000, jehož držitelem je již od roku 2000, a systému managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2005, který získala v roce Zákazníci, dohledové a kontaktní centrum Po úspěšném završení doznívající integrace na počátku roku 2007 jsme se maximálně soustředili na konkrétní vylepšení v oblasti poprodejní péče o naše zákazníky. Rozšířili jsme individuální péči o další významné klienty, spustili samoobslužný online systém pro podávání požadavků a zavedli možnost provádění změn v nastavení poskytovaných služeb a smluvních úprav na základě hlasového souhlasu zákazníků. Zahájili jsme proaktivní dohled nad funkčností služeb u významných zákazníků a přidali nový moderní kontaktní kanál aplikaci Chat s operátorem. Vzrůstající spokojenost zákazníků dokazuje i externí průzkum spokojenosti od společnosti TNS-AISA, ve kterém jsme z pohledu jak spokojenosti tak i loajality zákazníků dosáhli úrovně předních evropských telekomunikačních poskytovatelů. Spokojenost zákazníků jsme začali systematicky zjišťovat (a pojišťovat) i interně, a to v klíčových oblastech styku se zákazníkem technické podpory, instalace služeb a obchodních případů. Výhodou této zpětné vazby je její konkrétnost a promítání do osobního hodnocení zaměstnanců-řešitelů, jelikož je prováděna bezprostředně po ukončení reálných incidentů. Rok 2008 bude pokračováním zmíněného trendu v přípravě je aplikace pro statistiku provozu služeb, rozšíření jazykové vybavenosti kontaktního centra, zvyšování kompetence operátorů, prohlubování individuálního přístupu ke korporátním zákazníkům a také včasné zachycení nespokojenosti klienta jako prevence odlivu ke konkurenci. GTS NOVERA a.s.

16 14 /15 Zaměstnanecká politika a sociální program STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ A MZDY Počet zaměstnanců a organizační struktura odrážejí potřeby společnosti GTS Novera. Maximální důraz klademe na výběr kvalifi kovaných zaměstnanců, kteří jsou schopni naplňovat cíle společnosti. Nedílnou součástí pracovního postupu každého zaměstnance je další vzdělávání, rozvoj a odborný růst s cílem dosáhnout očekávaných odborných a morálních kvalit. Průměrný věk zaměstnanců společnosti činil k ,64 roku. Z pohledu vzdělanostní struktury byly v roce 2007 ve společnosti GTS Novera zaměstnány především osoby se středoškolským (60,5 %) a vysokoškolským (39 %) vzděláním. Vývoj mezd byl v roce 2007 v rovnováze s potřebami společnosti i zaměstnanců a reagoval na vývoj telekomunikačního trhu. Mzda je v současnosti tvořena kromě základní mzdy také pohyblivou motivační složkou, která odráží reálný výkon každého zaměstnance. Výše mzdy společně s dalšími benefi ty je účinně stanovována s ohledem na vnitřní spravedlnost a průzkumy trhu v oblasti informačních a telekomunikačních služeb. PÉČE O ZAMĚSTNANCE Péče o zdraví zaměstnance je v souladu s platnou legislativou systémově zajišťována. Velký prostor je v oblasti péče o zaměstnance věnován sportovním aktivitám, které napomáhají uvolnění od pracovní zátěže. Každý zaměstnanec společnosti GTS Novera má možnost využívat sportovních aktivit dle platného benefi tního systému. Všichni zaměstnanci společnosti GTS Novera mají nárok na nadstandardní vstupní a výstupní lékařskou prohlídku u společnosti COMFORT CARE, a.s. SPONZORING A DÁRCOVSTVÍ Společnost GTS Novera v roce 2007 sponzorovala několik kulturních akcí a fi nančně spolupracovala s vybranými institucemi a organizacemi. Zaměstnaneckou fi nanční sbírkou podpořila Dětský domov Racek a materiálním darem pak občanské sdružení Borůvka. V oblasti sportu se sponzorské aktivity již tradičně soustředily na podporu golfu. Výroční zpráva 2007

17 Počet zaměstnanců společnosti GTS Novera se v roce 2007 pohyboval okolo 730 lidí. GTS NOVERA a.s.

18 16 /17 V roce 2007 pokračovala integrace síťové infrastruktury a současně její optimalizace a migrace kapacit. V souvislosti s těmito akcemi byla navýšena kapacita jak národní páteřní DWDM a SDH sítě, tak byl proveden i upgrade lokálních a městských sítí. Technologie Rok 2007 byl ve znamení pokračování synergie hlasové sítě GTS Novera při zachování původního portfolia hlasových služeb a současně byl realizován projekt celkové optimalizace hlasové sítě včetně propojení s jinými národními operátory. Jako cílová platforma pro TDM služby byla zachována technologie EWSD (Siemens) s provedením rozsáhlé změny topologie a upgradu/sjednocení celé sítě na verzi V16. Na základě dohody se společností Telefónica O2 byly realizovány nové body propojení a jejich sloučení z původních třech propojovacích smluv do jediné. Původní body byly optimalizovány tak, aby kapacity ve všech bodech propojení odpovídaly provozním potřebám obou stran. Tím došlo k výrazné úspoře původních kapacit a paralelně s tím byla optimalizována stávající infrastruktura hlasové sítě. Prvky systému EWSD jsou rozmístěny do osmi lokalit v České republice tak, aby pokryly co největší koncentraci komerční sféry a populace a kopírovaly rozmístění tranzitních bodů Telefónica O2. Hlasová síť je propojena s 32 národními a 88 mezinárodními operátory. VoIP síť je provozována na platformách Nortel CS2000 a Comverse (Netcentrex). Gateways platformy Nortel kopírují rozmístění TDM sítě. Platforma Converse je centrálně umístěna v Praze. VoIP síť je propojena s 40 mezinárodními VoIP operátory. Rok 2008 bude ve znamení konsolidace VoIP platforem a výběru aplikační vrstvy pro řešení služeb VoIP a VAS ( Value Add Services ). V roce 2007 byla realizována výstavba nových DSLAMů UTS v celkem 92 lokalitách v ČR, a to zejména ve všech krajských městech a v Praze a tomu odpovídajícím způsobem rozšířena související páteřní síť. Paralelně s tím bylo zahájeno poskytování služeb (balíčků), které kombinuji jak ADSL o rychlosti až 8 Mbit/s, tak TDM hlasu HTS i BRI (ISDN). V roce 2008 budou hlasové služby rozšířeny i o ISDN PRI a VoIP. Výroční zpráva 2007

19 a infrastruktura V roce 2007 proběhla takřka úplná integrace dokumentačních systémů původních fi rem do jediného systému. Nejdůležitějším krokem byl upgrade systému NRM spojený se zásadní změnou datového modelu a přizpůsobení funkcionalit, což umožnilo kompletní migrace dat z původního sytému NIS v červenci a migraci liniových objektů z TISu v prosinci roku Nové moduly IE umožnily sjednocení evidence nájemních smluv, informací o přístupech, kontaktech a mapování netelekomunikačních zařízení na distribučních bodech a řízení oblasti číselných přídělů. Web reporting byl zaměřen na přizpůsobení formátu a struktury informací generovaných z NRM a IE tak, aby přímo podporoval aktivity klíčových uživatelů při provisionningu a trouble-shootingu. V roce 2008 bude dokončena migrace dat z TISu, sjednocena evidence radiových tras pomocí modulu IE-radio a hlavní úsilí bude zaměřeno na vytvoření jednotného prostředí pro evidenci okruhů v modulu IE-Circuit s vazbou na NRM současně s vyčištěním relevantních dat v obou těchto systémech. Rozvoj dokumentačních systémů bude především směřován k zajištění dokumentace sítě NGN. V roce 2007 byla zahájena implementace Umbrella Management Systému, pod který byly začleněny hlavní páteřní sítě a technologie a bylo realizováno propojení s NRM a všemi odpovídajícími dohledovými systémy (NMS). Koncem roku 2007 byl zahájen zkušební provoz, v jehož rámci probíhá optimalizace vlastního systému UMS i jeho vazeb zejména s NRM a NMS včetně jejich upgrade. V roce 2008 bude pod systém UMS zařazeno min. dalších 10 klíčových technologických systémů sítě společnosti. Tím se tento systém stane klíčovým z pohledu dohledu sítě a řešení případných poruch. GTS NOVERA a.s.

20 18 /19 Informační systémy V roce 2007 pokračovala konsolidace informačních systémů ( IS ) společností nakoupených v roce Využívajíce on-line datových můstků mezi CRM systémy, zajišťující integritu dat v nesourodých databázích, byl jako první zcela konsolidován CRM systém CLARIFY. Jeho role byla absorbována aplikacemi CRM Salwin a OCP. Entitní vazby úrovně služeb a propojení na produkty sjednoceného produktového katalogu byly dodány z konsolidovaného retail billingu Durian. V oblasti Interconnect billingů byla konsolidace úspěšně dokončena v 1. čtvrtletí roku Cílovým systémem se stal systém AWSB. Společně s ním došlo k propojení mediačních systémů s cílem postupně eliminovat mediace nakoupených společností. Z důvodů předstihu konsolidace informačních systémů před technologickou sítí započalo programování rozhraní z cílové mediace Mangis do nově nabytých Switched Voice a VoIP ústředen. V další fázi integračního procesu byl sloučen retail billingový systém fi rmy Nextra Hélios do osvědčeného billingu Durian Novera. Součástí této konsolidace byla řada úprav umožňujících billing a následnou fakturaci rozdílných produktů. V tu dobu již v názvu jednotné produktové portfolio začalo procházet jednou z mnoha fází reálného sjednocení. Z důvodů volby primární linie provisioningu produktů založených na technologii DSL bylo rozhodnuto o ponechání K2 systému. V produkční vrstvě a mezi cílovými a tímto systémem byla integrační platformou ANOA zajištěna on-line výměna stavových zpráv nezbytných pro ovlivnění billingu a centrální databáze technického nastavení služeb CSR. Informací z plně konsolidovaných CRM a Billing systémů začal využívat zcela nový datový sklad analyzovaný a programovaný vlastním týmem. Podařilo se bezproblémově nahradit a zjednodušit několik stovek reportů čerpající data ze systémů v tuto dobu zanikajících. Bylo rozhodnuto o dalším rozvoji DWH a nad jeho výstupy vznikly první portálové reporty nabízející komfort vázaný na roli uživatele. Jako další byly konsolidovány obchodní a provisioningové nástroje umožňující manuální management služeb/produktů v provozní větvi K2. Byly přesunuty do OCP a K2 byla zachována pouze jako automatizovaný service provisioningový nástroj vázaný na stále funkční technologie. Usilovně se začalo pracovat na konsolidaci ADSL a ISP platforem. V oblasti produktového rozvoje došlo k vytvoření několika balíčků plně automatizovaných služeb vybavených provisioningem s extranetovými a intranetovými uživatelskými, zákaznickými a partnerskými rozhraními. Na rozvoj služeb byl vyhrazen tým, průběžně posilovaný kolegy končícími integrační práce jim svěřených oblastí. Schopnost vyvíjet nové produkty nad konsolidovanými IS se tak v průběhu první poloviny roku skokově zvyšovala. Výroční zpráva 2007