Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07"

Transkript

1 Výroční zpráva GTS NOVERA a.s. 07

2 Obsah Profi l společnosti 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Hlavní události společnosti v roce Hlavní činnost společnosti 8 Statutární orgány 9 Vývoj společnosti, regulace a právní prostředí v roce Obchodní politika a marketing 12 Normy ISO, Zákazníci, dohledové a kontaktní centrum 13 Zaměstnanecká politika a sociální program 14 Technologie a infrastruktura 16 Informační systémy 18 Investice 2007 a vybrané fi nanční ukazatele 20 Finanční část 21

3 Naším posláním je uspokojování veškerých telekomunikačních potřeb našich zákazníků, průběžná inovace komplexní nabídky služeb a neustálý tlak na rozvoj telekomunikačního trhu v České republice.

4 2/3 Profi l Společnost GTS NOVERA a.s. ( GTS Novera ) je celonárodní telekomunikační operátor, který poskytuje v garantované kvalitě komplexní portfolio hlasových, datových a internetových služeb. Vznikla v roce 2005 spojením dvou vedoucích alternativních telekomunikačních operátorů, GTS CZECH a.s. ( GTS CZECH ) a GTS NOVERA a.s. (dříve Aliatel a.s. Aliatel ), a patří do silného mezinárodního telekomunikačního uskupení GTS Central European Holding B.V. ( GTS CE ), které sdružuje přední telekomunikační operátory v Polsku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a v České republice. Výroční zpráva 2007

5 společnosti V červenci roku 2006 úspěšně dokončila GTS Novera akvizici telekomunikačních operátorů působících na českém trhu společností Contactel s.r.o. ( Contactel ), Telenor Networks, s.r.o. ( Telenor Networks ) a NEXTRA Czech Republic s.r.o. ( Nextra ). Díky této akvizici se GTS Novera stala druhým největším operátorem v České republice, nabízejícím pevné telekomunikační služby. Svými produkty a službami se zaměřuje především na fi remní zákazníky z řad velkých podniků, středních a menších fi rem a živnostníků na celém území České republiky. Svá regionální zastoupení provozuje GTS Novera v Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Liberci. GTS Novera disponuje špičkovými datovými centry v Praze, Brně a Ostravě, ve kterých nabízí zákazníkům umístění jejich serverů a technologií. Společnost GTS Novera je také dlouhodobým partnerem a dodavatelem telekomunikačních služeb v oblasti veřejné správy státní správy i místních samospráv. Díky silnému zázemí středoevropského telekomunikačního uskupení GTS CE, do kterého patří, je schopna aktivně nabízet své služby také na mezinárodní úrovni. Společnost GTS Novera je členem Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí ( APVTS ) a svými obchodními aktivitami a spoluprací s Českým telekomunikačním úřadem významně přispívá k rozvoji plně konkurenčního prostředí českého telekomunikačního trhu. GTS NOVERA a.s.

6 4/5 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážené kolegyně a kolegové, akcionáři a obchodní partneři, zákazníci a přátelé, dovolte mi, abych tuto výroční zprávu otevřel svým úvodním slovem. Společně se jejím prostřednictvím ohlížíme za rokem 2007 a rekapitulujeme události v naší společnosti. Na rozdíl od let minulých byl tento rok obdobím, v němž jsme se konečně mohli plně soustředit na práci, čerpat výhody z dokončených akvizic a zvyšovat tak výkonnost fi rmy bez nezbytných omezení, které přinesl několikaletý akviziční a transformační proces. Proto bych se nejprve rád zaměřil na poslední tři roky, během kterých se nám postupně podařilo úspěšně dokončit akvizici většiny významných telekomunikačních operátorů působících na českém a slovenském trhu společností Aliatel, Contactel, Telenor Networks a Nextra. Dovolte mi zde poděkovat všem zaměstnancům naší společnosti za nezměrné úsilí a odhodlání, se kterým tento náročný a dlouhotrvající akviziční, a poté transformační proces zvládli. Poděkovat našim akcionářům, bez jejichž podpory a pochopení bychom tento proces nikdy nemohli začít a ani dokončit. Můj dík patří také obchodním partnerům a v neposlední řadě i našim zákazníkům, kteří vnímali tyto převratné změny, jež nemají na českém telekomunikačním trhu obdoby, v naprosté většině s pochopením a s vyjádřením podpory. Výroční zpráva 2007

7 Uplynulý rok 2007 byl tedy první rokem, kdy jsme mohli začít naplno čerpat plody naší dlouhodobé akviziční a transformační práce. Jsem velice rád, že mohu konstatovat, že naše transformovaná a plně konsolidovaná společnost prošla tímto obdobím velmi úspěšně. Potvrdili jsme naši pozici druhého největšího celonárodního operátora pevných telekomunikačních linek v České republice a především na poli fi remní klientely a v oblasti veřejné správy jsme byli rovnocenným konkurentem dominantnímu operátorovi. A co víc výsledky naší tvrdé práce uplynulých let jsme tento rok dokázali aktivní obchodní činností proměnit v historicky nejlepší hospodářské výsledky naší společnosti! Vedle agresivní obchodní politiky a kvalitní zákaznické péče jsme kladli důraz především na rozvoj našeho produktového portfolia. Uvedli jsme na trh nové hlasové a datové produkty, které byly zaměřeny zejména na střední a menší fi remní a podnikatelský segment tedy segment, jež byl dosud ve značné míře ještě stále závislý na nabídce dominantního operátora. Dalším výrazným počinem je posun naší společnosti k systémové integraci, jež v sobě kombinuje telekomunikační a IT služby. Naše integrovaná řešení nacházejí stále větší uplatnění v oblasti státní správy a místní samosprávy. Příkladem může být řada metropolitních sítí zprovozněných naší společností v minulém roce. V úspěšné nabídce integrovaných služeb pro veřejný sektor a v poradenství při fi nancování ze zdrojů EU chceme pokračovat i v příštím roce. Zmíněná integrovaná řešení vycházejí z rozvoje VoIP technologie a z vývoje služeb na této platformě založených. Tomuto tématu věnujeme zvýšenou pozornost, protože v uvedené technologii vidíme budoucnost našich služeb nejen pro korporátní a veřejný sektor, ale také pro segment menších fi rem a živnostníků. Náročný proces přípravy sítě, optimalizace systémů a produktového vývoje vyvrcholí v tomto roce, kdy tyto služby nabídneme ve velkém našim zákazníkům. Rok 2007 byl ale nejen rokem výjimečných hospodářských výsledků a zvýšené pozornosti věnované novým technologiím. V prosinci došlo k očekávané změně vlastníka mateřské společnosti GTS Novery, telekomunikační skupiny GTS CE. Dosavadní vlastník skupiny, fi nanční holding GML Limited, prodal svůj 100% podíl konsorciu silných fi nančních investorů. V konsorciu jsou zastoupeny fondy z obou břehů Atlantiku a jejich dlouholetá působnost a zkušenost v telekomunikačním odvětví dává jasný signál, že podmínky pro další budování společnosti GTS Novera jsou a budou více než dobré. Na závěr děkuji ještě jednou všem našim akcionářům, zákazníkům a obchodním partnerům za spolupráci, podporu a důvěru ve společnost GTS Novera ve schopnosti a dovednosti nás, jejích zaměstnanců. V následujících řádcích se můžete ujistit, že to byla vaše trefa do černého. Přeji vám za všechny mé kolegyně a kolegy příjemné čtení. Milan Rusnák předseda představenstva GTS NOVERA a.s. GTS NOVERA a.s.

8 6/7 Hlavní události společnosti v roce 2007 LEDEN ( GTS Novera jako výhradní partner společnosti BT Infonet v České republice získala certifi kát kvality BT Infonet HelpDesk Certifi cate. Tento certifi kát potvrzuje vysokou úroveň zákaznického centra společnosti. ÚNOR ( Rok po provedení akvizic konkurenčních telekomunikačních operátorů Contactel, Nextra a Telenor Networks dokončila GTS Novera integraci získaných telekomunikačních sítí. Nová, rozšířená síť GTS Novera je jednou z největších v České republice a uživatelům telekomunikačních služeb nabízí široké možnosti koncového připojení, vysokou přenosovou kapacitu a garantovanou kvalitu služeb. BŘEZEN ( GTS Novera podepsala Rámcovou smlouvu na zajištění komunikační infrastruktury veřejné správy. Jde o významný krok v oblasti poskytování telekomunikačních řešení pro státní správu. Smlouva nahrazuje dosavadní Rámcovou smlouvu, podle které byl v této oblasti monopolním dodavatelem dominantní operátor. ( GTS Novera se poprvé umístila mezi 100 nejobdivovanějšími společnostmi v České republice. Žebříček Czech Top 100 je sestavován na základě hodnocení cca 500 manažerů působících v České republice. DUBEN ( GTS Novera razantně navýšila rychlosti internetového připojení na bázi technologie ADSL. Stávajícím zákazníkům byla rychlost navýšena bezplatně. ( GTS Novera představila svou strategii v oblasti státní správy a samosprávy. Speciální tým konzultantů GTS Novera subjektům státní správy a samosprávy nabízí nejen telekomunikační řešení, ale i související poradenství. To se týká především oblasti fi nancování telekomunikačních projektů dotacemi z fondů Evropské unie. KVĚTEN ( GTS Novera spustila zcela novou službu s názvem Novera duo expres. Služba navazuje na službu Novera komplet offi ce a svou nabídkou míří především na nejmenší fi rmy, živnostníky a domácí kanceláře. Jde o výhodnou kombinaci standardní telefonní služby s vysokorychlostním připojením k Internetu. ČERVEN ( GTS Novera přistoupila ke zrušení limitů přenesených dat, a to u služby kombinující hlasové a internetové připojení Novera duo expres. O pár dní později vyhlásila u služby vysokorychlostního připojení k Internetu Novera DSL tzv. datové prázdniny. V období od 1. července do 30. září nebyla vůči stávajícím i novým zákazníkům uplatňována jakákoliv objemová či rychlostní omezení. ( Došlo ke zprovoznění metropolitních sítí v Uherském Brodě a mikroregionu Bílovecko. Telekomunikační síť v obou případech propojuje jednotlivé instituce a subjekty místní správy a vytváří jednotný komunikační systém. Obyvatelům i návštěvníkům města nabízí prostřednictvím několika míst s veřejně přístupným Internetem jednodušší komunikaci s úřady. Zprovoznění obou sítí bylo dalším z řady projektů výstavby metropolitních sítí, které GTS Novera připravuje ve spolupráci se zástupci místních samospráv po celé České republice. Výroční zpráva 2007

9 ČERVENEC ( GTS Novera začala nabízet službu Novera Managed Offi ce, která je určena středním a menším fi rmám jako komplexní řešení bezpečnosti jejich připojení k Internetu. Služba Novera Managed Offi ce poskytuje všechny výhody outsourcovaného řešení zákazník získává vysokou úroveň bezpečnosti bez velkých investičních nákladů a za pravidelný měsíční poplatek. ( GTS Novera rozšířila dostupnost služby Novera duo expres určené pro nejmenší fi rmy, živnostníky a domácí kanceláře. Výhodná kombinace standardní telefonní služby s neomezeným vysokorychlostním připojením k Internetu se vedle Prahy, Brna, Českých Budějovic, Hradce Králové, Liberce, Ostravy, Pardubic a Plzně stala nově přístupná také zákazníkům v Karlových Varech, Jihlavě, Kolíně a Ústí nad Labem. SRPEN ( GTS Novera zveřejnila hospodářské výsledky. V prvním pololetí roku 2007 navázala na mimořádně úspěšný rok Během loňského roku úspěšně dokončila integraci konkurenčních operátorů Contactel, Telenor a Nextra. To se i přes náročnou transformaci pozitivně promítlo do hospodářských výsledků jak samotné společnosti GTS Novera, tak i mateřského středoevropského operátora GTS CE. ( Město Valašské Meziříčí spustilo nově vybudovanou metropolitní telekomunikační síť, jejíž provoz zajišťuje GTS Novera. Metropolitní síť slouží jak k propojení objektů místní správy a institucí, tak komerčním subjektům. Občanům města pak nabízí zejména vysokorychlostní Internet. ( Vedoucí středoevropský telekomunikační operátor GTS CE, jehož součástí je i GTS Novera, spustil unikátní regionální MPLS síť pro koncové fi remní zákazníky. Robustní síť pokrývá pět zemí v regionu (Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Českou republiku) a má centrální středisko síťového provozu v Praze. ZÁŘÍ ( GTS Novera prodloužila akční nabídky u služeb Novera duo expres a Novera Komplet Offi ce, určených pro střední a menší fi remní zákazníky. U služby Novera duo expres zároveň došlo k rozšíření její dostupnosti v Olomouci, Zlíně, Nymburku a Benešově, v Český Budějovicích, Pardubicích a Karlových Varech. ŘÍJEN ( GTS Novera s platností od 1. září zvýšila datové limity u svého vysokorychlostního připojení k Internetu prostřednictvím služby Novera DSL. Změna datového limitu byla provedena automaticky. U variant služby Novera DSL, u kterých nejsou datové limity aplikovány, se parametry nezměnily. LISTOPAD ( Středoevropský telekomunikační operátor GTS CE, jehož součástí je i GTS Novera, získal ocenění Best CEE Wholesale Provider Velkoobchodní nabídka společnosti byla oceněna jako nejlepší v regionu střední a východní Evropy. Ceny vyhlásil významný celosvětový telekomunikační časopis Capacity. Skupina GTS CE získala toto ocenění již podruhé naposledy v roce ( GTS Novera uvedla na trh službu Novera virtuální ústředna, která umožňuje fi rmám volat zdarma mezi jednotlivými pobočkami. Virtuální ústředna je plně outsourcované řešení vnitropodnikové komunikace s minimálními nároky na provoz a možností snadného ovládání přímo z běžně používaných kancelářských aplikací, určené pro střední a menší fi rmy. PROSINEC ( Na přelomu roku došlo ke změně vlastníka mateřské společnosti GTS Novery, telekomunikační skupiny GTS CE. Dosavadní vlastník, fi nanční holding GML Limited, prodal svůj 100% podíl konsorciu fi nančních investorů vedeném severoamerickými a evropskými fondy Columbia Capital, M/C Venture Partners a Innova Capital. GTS NOVERA a.s.

10 8/9 Hlavní činnost společnosti Rok 2007 znamenal pro GTS Novera další rozšiřování portfolia služeb a produktů, a to zejména v oblasti služeb s přidanou hodnotou. V průběhu roku došlo rovněž k rozšíření vlastní přístupové sítě, což umožňuje oslovit širší skupinu zákazníků. Vlastní přístupovou síť využívá mimo jiné i služba Novera duo expres, která byla představena v květnu Ta kombinuje standardní telefonní služby s vysokorychlostním připojením k Internetu a je určena pro malé firmy, živnostníky a domácí kanceláře. Novera duo expres nabízí výhodné hovorné a ADSL připojení o rychlosti až 8 Mbit/s. Zřízení služby je velmi snadné díky možnosti on-line objednání a využití samoinstalační sady. Po produktu Novera Komplet Offi ce se jedná již o druhou službu využívající vlastní přístupové infrastruktury. V roce 2008 bude skupina těchto služeb doplněna o další služby, a to zejména pro segment větších fi remních zákazníků. Velmi úspěšné bylo rovněž zavedení služby Novera Managed Offi ce. Jde o komplexní řešení internetové bezpečnosti chránící proti virům, útokům hackerů a dalším rizikům pro všechny typy připojení k síti Internet. Tato služba bezpečně odděluje síť LAN (WAN) od jiných sítí, zajišťuje spolehlivou ochranu před nežádoucími aktivitami na fi remních sítích přicházejících z jiných sítí nebo aktivitami směrovanými z vnitřní sítě do jiných sítí. Rychlost povoleného provozu se přitom nikterak nezpomaluje, ale naopak udržuje povolený provoz v rámci defi novaných pravidel na požadovaných rychlostech a zároveň chrání kritické informace. Služba Novera Managed Offi ce je koncipovaná jako doplňková služba ke službám Novera VPN a Novera Internet. Zákaznický komfort rozšířila aplikace Provozní statistiky, která patří do oblasti aplikací, určených pro dohled a správu IT a je primárně určena pro řešení a podporu oblasti tzv. Performance managementu. To znamená, že se jedná o aplikaci, která provádí sběr dat o stavu jednotlivých zařízení, jejich využití (paměť, procesor, rozhraní). Oblast performance managementu je určena jak pro sběr dat a jejich prezentaci v reálném čase, tak pro sběr dat a prezentaci trendů. Celkově rok 2007 znamenal doplňování portfolia klasických telekomunikačních služeb o služby z kategorie ICT (zejména outsourcing a managed services), což je trend, kterým směřují všichni moderní telekomunikační operátoři, a který kopíruje měnící se očekávání našich zákazníků. I v roce 2008 bude GTS Novera pokračovat tímto směrem. Výroční zpráva 2007

11 Statutární orgány Stav k DOZORČÍ RADA John Gerald Grace, člen dozorčí rady Tamas György Polgar, člen dozorčí rady Vladana Štefková, člen dozorčí rady PŘEDSTAVENSTVO Milan Rusnák, předseda představenstva Tomáš Budník, člen představenstva Eva Krátká, člen představenstva VEDENÍ SPOLEČNOSTI Milan Rusnák, generální ředitel a ředitel komerční divize Tomáš Budník, ředitel technické divize Miloš Mastník, ředitel divize produktů a strategie Zdeněk Rathauský, ředitel provozní divize Petr Štajner, ředitel divize velkoobchodu a vnějších vztahů Vladana Štefková*, ředitelka fi nanční divize * Vladanu Štefkovou nahradil ve funkci Peter Broster GTS NOVERA a.s.

12 10 /11 Vývoj společnosti, regulace a mezioperátorského prostředí v roce 2007 Z hlediska regulace byla pro rok 2007 rozhodující implementace nápravných opatření uložených na základě analýz provedených Českým telekomunikačním úřadem v předchozím období. Český telekomunikační úřad v průběhu roku 2007 oznámil provádění nové analýzy relevantního trhu č. 12 velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Významným krokem roku 2007 v rámci mezioperátorského prostředí bylo dokončení implementace dohody provozovatelů sítí v České republice o změně způsobu poskytování služeb se zvláštním tarifem s cílem zlepšit transparentnost poskytovaných služeb. V roce 2007 došlo v rámci spolupráce se společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ( Telefónica O2 ) k dohodě o implementaci velkoobchodní služby přístupu účastníků GTS Novera k veřejně dostupné telefonní síti Telefónica O2, standardně nabízené v rámci EU pod názvem Wholesale Line Rental ( WLR ). Implementace této služby, plánovaná na první polovinu roku 2008, umožní účastníkům GTS Novera, využívajícím službu předvolby operátora ( CPS ), získat komplexní službu obsahující rovněž přístup k telefonní síti, který je pro tyto účastníky služby CPS dosud poskytován výhradně společností Telefónica O2. Výroční zpráva 2007

13 Rok 2007 přinesl společnosti GTS Novera nejlepší hospodářské výsledky v její historii. GTS NOVERA a.s.

14 12 /13 Obchodní politika a marketing Rok 2007 byl pro společnost GTS Novera jedním z obchodně nejúspěšnějších období. Nesl se ve znamení upevňování obchodně-marketingových pozic na trhu. O GTS Novera se dá hovořit jako o telekomunikačním operátorovi, který je jasnou volbou pro zákazníky z nejvyšších tržních segmentů, tedy zákazníky fi remní a korporátní. I nadále jsme pokračovali v rozšiřování naší sítě na bázi zpřístupnění místní sítě ( LLU ) a následném rozšiřování portfolia služeb založených na této platformě. Zlepšili jsme možnost on-line ověření dostupnosti služeb a usnadnili zadání poptávky našich služeb přes internetové stránky naší společnosti. Také díky těmto krokům se nám i nadále úspěšně dařilo nabízet zákazníkům naše produkty a služby a pokračovat tím v celkové konsolidaci a inovaci našeho produktového a zákaznického portfolia. Velké úsilí bylo věnováno dalšímu rozvoji individuálních zákaznických řešení. Tedy řešení, kdy zákazníkovi zajistíme kompletní dodávku telekomunikačních služeb včetně potřebného technologického zázemí. Toto je trend dalšího rozvoje telekomunikačních služeb a naše společnost patří jednoznačně mezi lídry na trhu v České republice, což mimo jiné dokazuje i naše umístění v žebříčku nejúspěšnějších fi rem České republiky Czech Top 100. Kromě domácích ocenění se můžeme pyšnit i mezinárodními úspěchy v rámci skupiny GTS Central European Holding B.V., jehož součástí je i GTS Novera. Ocenění jsme získali jako Best CEE Wholesale Provider. Velkoobchodní nabídka společnosti tak byla oceněna jako nejlepší v regionu střední a východní Evropy. Ceny vyhlásil významný celosvětový telekomunikační časopis Capacity. Skupina GTS CE získala toto ocenění již podruhé naposledy v roce Naše úspěchy na domácí i mezinárodní úrovni jsou potvrzením naší strategie nabízet kvalitní a moderní služby dle individuálních potřeb zákazníků s maximálním důrazem na jejich spokojenost. Výroční zpráva 2007

15 Normy ISO V roce 2007 společnost GTS Novera úspěšně obhájila při prvním kontrolním auditu platnost certifi kátu systému řízení jakosti ISO 9001:2000, jehož držitelem je již od roku 2000, a systému managementu bezpečnosti informací ISO/IEC 27001:2005, který získala v roce Zákazníci, dohledové a kontaktní centrum Po úspěšném završení doznívající integrace na počátku roku 2007 jsme se maximálně soustředili na konkrétní vylepšení v oblasti poprodejní péče o naše zákazníky. Rozšířili jsme individuální péči o další významné klienty, spustili samoobslužný online systém pro podávání požadavků a zavedli možnost provádění změn v nastavení poskytovaných služeb a smluvních úprav na základě hlasového souhlasu zákazníků. Zahájili jsme proaktivní dohled nad funkčností služeb u významných zákazníků a přidali nový moderní kontaktní kanál aplikaci Chat s operátorem. Vzrůstající spokojenost zákazníků dokazuje i externí průzkum spokojenosti od společnosti TNS-AISA, ve kterém jsme z pohledu jak spokojenosti tak i loajality zákazníků dosáhli úrovně předních evropských telekomunikačních poskytovatelů. Spokojenost zákazníků jsme začali systematicky zjišťovat (a pojišťovat) i interně, a to v klíčových oblastech styku se zákazníkem technické podpory, instalace služeb a obchodních případů. Výhodou této zpětné vazby je její konkrétnost a promítání do osobního hodnocení zaměstnanců-řešitelů, jelikož je prováděna bezprostředně po ukončení reálných incidentů. Rok 2008 bude pokračováním zmíněného trendu v přípravě je aplikace pro statistiku provozu služeb, rozšíření jazykové vybavenosti kontaktního centra, zvyšování kompetence operátorů, prohlubování individuálního přístupu ke korporátním zákazníkům a také včasné zachycení nespokojenosti klienta jako prevence odlivu ke konkurenci. GTS NOVERA a.s.

16 14 /15 Zaměstnanecká politika a sociální program STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ A MZDY Počet zaměstnanců a organizační struktura odrážejí potřeby společnosti GTS Novera. Maximální důraz klademe na výběr kvalifi kovaných zaměstnanců, kteří jsou schopni naplňovat cíle společnosti. Nedílnou součástí pracovního postupu každého zaměstnance je další vzdělávání, rozvoj a odborný růst s cílem dosáhnout očekávaných odborných a morálních kvalit. Průměrný věk zaměstnanců společnosti činil k ,64 roku. Z pohledu vzdělanostní struktury byly v roce 2007 ve společnosti GTS Novera zaměstnány především osoby se středoškolským (60,5 %) a vysokoškolským (39 %) vzděláním. Vývoj mezd byl v roce 2007 v rovnováze s potřebami společnosti i zaměstnanců a reagoval na vývoj telekomunikačního trhu. Mzda je v současnosti tvořena kromě základní mzdy také pohyblivou motivační složkou, která odráží reálný výkon každého zaměstnance. Výše mzdy společně s dalšími benefi ty je účinně stanovována s ohledem na vnitřní spravedlnost a průzkumy trhu v oblasti informačních a telekomunikačních služeb. PÉČE O ZAMĚSTNANCE Péče o zdraví zaměstnance je v souladu s platnou legislativou systémově zajišťována. Velký prostor je v oblasti péče o zaměstnance věnován sportovním aktivitám, které napomáhají uvolnění od pracovní zátěže. Každý zaměstnanec společnosti GTS Novera má možnost využívat sportovních aktivit dle platného benefi tního systému. Všichni zaměstnanci společnosti GTS Novera mají nárok na nadstandardní vstupní a výstupní lékařskou prohlídku u společnosti COMFORT CARE, a.s. SPONZORING A DÁRCOVSTVÍ Společnost GTS Novera v roce 2007 sponzorovala několik kulturních akcí a fi nančně spolupracovala s vybranými institucemi a organizacemi. Zaměstnaneckou fi nanční sbírkou podpořila Dětský domov Racek a materiálním darem pak občanské sdružení Borůvka. V oblasti sportu se sponzorské aktivity již tradičně soustředily na podporu golfu. Výroční zpráva 2007

17 Počet zaměstnanců společnosti GTS Novera se v roce 2007 pohyboval okolo 730 lidí. GTS NOVERA a.s.

18 16 /17 V roce 2007 pokračovala integrace síťové infrastruktury a současně její optimalizace a migrace kapacit. V souvislosti s těmito akcemi byla navýšena kapacita jak národní páteřní DWDM a SDH sítě, tak byl proveden i upgrade lokálních a městských sítí. Technologie Rok 2007 byl ve znamení pokračování synergie hlasové sítě GTS Novera při zachování původního portfolia hlasových služeb a současně byl realizován projekt celkové optimalizace hlasové sítě včetně propojení s jinými národními operátory. Jako cílová platforma pro TDM služby byla zachována technologie EWSD (Siemens) s provedením rozsáhlé změny topologie a upgradu/sjednocení celé sítě na verzi V16. Na základě dohody se společností Telefónica O2 byly realizovány nové body propojení a jejich sloučení z původních třech propojovacích smluv do jediné. Původní body byly optimalizovány tak, aby kapacity ve všech bodech propojení odpovídaly provozním potřebám obou stran. Tím došlo k výrazné úspoře původních kapacit a paralelně s tím byla optimalizována stávající infrastruktura hlasové sítě. Prvky systému EWSD jsou rozmístěny do osmi lokalit v České republice tak, aby pokryly co největší koncentraci komerční sféry a populace a kopírovaly rozmístění tranzitních bodů Telefónica O2. Hlasová síť je propojena s 32 národními a 88 mezinárodními operátory. VoIP síť je provozována na platformách Nortel CS2000 a Comverse (Netcentrex). Gateways platformy Nortel kopírují rozmístění TDM sítě. Platforma Converse je centrálně umístěna v Praze. VoIP síť je propojena s 40 mezinárodními VoIP operátory. Rok 2008 bude ve znamení konsolidace VoIP platforem a výběru aplikační vrstvy pro řešení služeb VoIP a VAS ( Value Add Services ). V roce 2007 byla realizována výstavba nových DSLAMů UTS v celkem 92 lokalitách v ČR, a to zejména ve všech krajských městech a v Praze a tomu odpovídajícím způsobem rozšířena související páteřní síť. Paralelně s tím bylo zahájeno poskytování služeb (balíčků), které kombinuji jak ADSL o rychlosti až 8 Mbit/s, tak TDM hlasu HTS i BRI (ISDN). V roce 2008 budou hlasové služby rozšířeny i o ISDN PRI a VoIP. Výroční zpráva 2007

19 a infrastruktura V roce 2007 proběhla takřka úplná integrace dokumentačních systémů původních fi rem do jediného systému. Nejdůležitějším krokem byl upgrade systému NRM spojený se zásadní změnou datového modelu a přizpůsobení funkcionalit, což umožnilo kompletní migrace dat z původního sytému NIS v červenci a migraci liniových objektů z TISu v prosinci roku Nové moduly IE umožnily sjednocení evidence nájemních smluv, informací o přístupech, kontaktech a mapování netelekomunikačních zařízení na distribučních bodech a řízení oblasti číselných přídělů. Web reporting byl zaměřen na přizpůsobení formátu a struktury informací generovaných z NRM a IE tak, aby přímo podporoval aktivity klíčových uživatelů při provisionningu a trouble-shootingu. V roce 2008 bude dokončena migrace dat z TISu, sjednocena evidence radiových tras pomocí modulu IE-radio a hlavní úsilí bude zaměřeno na vytvoření jednotného prostředí pro evidenci okruhů v modulu IE-Circuit s vazbou na NRM současně s vyčištěním relevantních dat v obou těchto systémech. Rozvoj dokumentačních systémů bude především směřován k zajištění dokumentace sítě NGN. V roce 2007 byla zahájena implementace Umbrella Management Systému, pod který byly začleněny hlavní páteřní sítě a technologie a bylo realizováno propojení s NRM a všemi odpovídajícími dohledovými systémy (NMS). Koncem roku 2007 byl zahájen zkušební provoz, v jehož rámci probíhá optimalizace vlastního systému UMS i jeho vazeb zejména s NRM a NMS včetně jejich upgrade. V roce 2008 bude pod systém UMS zařazeno min. dalších 10 klíčových technologických systémů sítě společnosti. Tím se tento systém stane klíčovým z pohledu dohledu sítě a řešení případných poruch. GTS NOVERA a.s.

20 18 /19 Informační systémy V roce 2007 pokračovala konsolidace informačních systémů ( IS ) společností nakoupených v roce Využívajíce on-line datových můstků mezi CRM systémy, zajišťující integritu dat v nesourodých databázích, byl jako první zcela konsolidován CRM systém CLARIFY. Jeho role byla absorbována aplikacemi CRM Salwin a OCP. Entitní vazby úrovně služeb a propojení na produkty sjednoceného produktového katalogu byly dodány z konsolidovaného retail billingu Durian. V oblasti Interconnect billingů byla konsolidace úspěšně dokončena v 1. čtvrtletí roku Cílovým systémem se stal systém AWSB. Společně s ním došlo k propojení mediačních systémů s cílem postupně eliminovat mediace nakoupených společností. Z důvodů předstihu konsolidace informačních systémů před technologickou sítí započalo programování rozhraní z cílové mediace Mangis do nově nabytých Switched Voice a VoIP ústředen. V další fázi integračního procesu byl sloučen retail billingový systém fi rmy Nextra Hélios do osvědčeného billingu Durian Novera. Součástí této konsolidace byla řada úprav umožňujících billing a následnou fakturaci rozdílných produktů. V tu dobu již v názvu jednotné produktové portfolio začalo procházet jednou z mnoha fází reálného sjednocení. Z důvodů volby primární linie provisioningu produktů založených na technologii DSL bylo rozhodnuto o ponechání K2 systému. V produkční vrstvě a mezi cílovými a tímto systémem byla integrační platformou ANOA zajištěna on-line výměna stavových zpráv nezbytných pro ovlivnění billingu a centrální databáze technického nastavení služeb CSR. Informací z plně konsolidovaných CRM a Billing systémů začal využívat zcela nový datový sklad analyzovaný a programovaný vlastním týmem. Podařilo se bezproblémově nahradit a zjednodušit několik stovek reportů čerpající data ze systémů v tuto dobu zanikajících. Bylo rozhodnuto o dalším rozvoji DWH a nad jeho výstupy vznikly první portálové reporty nabízející komfort vázaný na roli uživatele. Jako další byly konsolidovány obchodní a provisioningové nástroje umožňující manuální management služeb/produktů v provozní větvi K2. Byly přesunuty do OCP a K2 byla zachována pouze jako automatizovaný service provisioningový nástroj vázaný na stále funkční technologie. Usilovně se začalo pracovat na konsolidaci ADSL a ISP platforem. V oblasti produktového rozvoje došlo k vytvoření několika balíčků plně automatizovaných služeb vybavených provisioningem s extranetovými a intranetovými uživatelskými, zákaznickými a partnerskými rozhraními. Na rozvoj služeb byl vyhrazen tým, průběžně posilovaný kolegy končícími integrační práce jim svěřených oblastí. Schopnost vyvíjet nové produkty nad konsolidovanými IS se tak v průběhu první poloviny roku skokově zvyšovala. Výroční zpráva 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období

Rozvaha - Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období Rozvaha Aktiva v plném rozsahu v tis. Kč za období 2002 2007 AKTIVA Účet: 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Aktiva celkem 3731 3838 3735 3810 4626 5107 Pohledávky za upsané jmění Stálá aktiva 1549 1549 1549

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 se sídlem Kutná Hora, Karlov, Hrnčířská 193 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 výtah Březen 2012 Obsah Obsah...2 Zpráva auditora...3 1. Příjemce zprávy...3 2. Základní údaje ověřovaného subjektu...3 3. Údaje auditora...4

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459, Horní Staré Město 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1015 IČ 558567

Více

ROZVAHA ve plném rozsahu

ROZVAHA ve plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve plném rozsahu XY Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více