Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Ⴧ卷 01

2

3 1. Y S Ě ᆷ受né území e ymezuje k d u r nice z ᆷ受ného území je zobr zen e ýkre e zákl dního členᆷ受ní území ᆷ受.1ᆷ受 l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受.

4 . Ⴧ卷 ĚS Ⴧ卷 Y Ⴧ卷 Ⴧ卷.1. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 zemní ᆷ受lán r dec rálo é y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro roz oj území u árního mᆷ受 k, by bylo ᆷ受o ilo áno jeho ᆷ受irozené ᆷ受o ení j ko ᆷ受rá ního cen r rálo éhr deckého kr je Če ké reᆷ受ubliky jednoho z jádro ých území r deckoᆷ受 rdubické lomer ce záro eᒇ嘗 byly chránᆷ受ny roz íjeny jeho kul urní, ᆷ受írodní ci iliz ční hodno y. bᆷ受 zemní ᆷ受lán r dec rálo é y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro oᆷ受 imální funo ání mul ifunkčního mᆷ受. y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro k li ní bydlení, ᆷ受ráci, ᆷ受rodukci rekre ci oby el mᆷ受 jeho okolí, ᆷ受ro ᆷ受ízni é ži o ní ᆷ受ro edí, ᆷ受ro ho ᆷ受odá ký roz oj ᆷ受ro oudržno ᆷ受olečen í oby el mᆷ受, y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro ochr nu roz oj rekre čního ho ᆷ受odá kého yuži í kr jiny ᆷ受ro do uᆷ受no ᆷ受roᆷ受ojení or ni mu mᆷ受. cᆷ受 zemní ᆷ受lán r dec rálo é y áí ᆷ受odmínky ᆷ受ro ý bu udrži elný roz oj území... Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷 hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷t elko á konceᆷ受ce roz oje mᆷ受 no uje zákl dní ᆷ受rinciᆷ受y roz oje území r dce rálo é je oen urb ni ickou konceᆷ受cí ᆷ受ᆷ受oᆷ受 nou bodᆷ受 ᆷ受, konceᆷ受cí eejné infr ruk ury ᆷ受ᆷ受oᆷ受 nou bodᆷ受 4ᆷ受 z hrnující konceᆷ受ci eejných ᆷ受ro r n í, konceᆷ受ci eejného yb ení, konceᆷ受ci doᆷ受r ní infr ruk ury konceᆷ受ci echnické infr ruk ury konceᆷ受cí u ᆷ受oádání kr jiny ᆷ受ᆷ受oᆷ受 nou bodᆷ受 5ᆷ受. ro y oení ᆷ受odmínek ᆷ受ro n ᆷ受lnᆷ受ní é o celko é konceᆷ受ce roz oje mᆷ受 e no ují y o ᆷ受ož d kyᒇ嘗..1. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷t Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é hráni mᆷ受 ké hi orické jádro če nᆷ受 území mᆷ受 ké ᆷ受 má ko é zᒇ嘗ny, z cho ᆷ受odobu ch r k eri ické ilue y mᆷ受 ýzn mnými domin n mi, z cho rchi ek onický ráz hi orického jádr roz íje ᆷ受odᆷ受oro obno u ᆷ受噧 odních forem ᆷ受olečen kých, kul urních obchodních k i i cílem roz oje ži ého ch r k eru hi orického jádr. hráni roz íje hl ní zá dy urb ni ické komᆷ受ozice mᆷ受 r dec rálo é, k eré no il zejmén rchi ek Jo ef Gočár, ᆷ受očí jící r diálnᆷ受 okružním y ému hl ních mᆷ受 kých komunik cí dále ᆷ受očí jící zejmén y ému mᆷ受 kých r diál, k eré m jí ᆷ受odobu mᆷ受 kých bul ár噧 ᆷ受ro oro ými dimenzemi ch r k eri ickými ᆷ受ro mᆷ受 o r dec rálo é j nᆷ受 defino nými komᆷ受ozičními o mi, umožᒇ嘗ujícími ᆷ受r噧hledy n domin n y ᆷ受 nor m u mᆷ受. hráni roz íje y ém ídelní zelenᆷ受, zejmén e formách ch r k eri ických ᆷ受ro eejná ᆷ受ro r n í r dci rálo é hráni roz íje zájemné ᆷ受rolínání r噧zných forem ruk ur zá by e zelení ídelní kr jinnou, ᆷ受ro oro é komᆷ受oziční uᆷ受o ání mᆷ受 do kr jiny kr jiny do mᆷ受.... Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧íჇ卷Ⴧ卷dჇ卷íჇ卷h hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷t Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é hráni roz íje ᆷ受írodní rekre ční yuži í ni y be rlice ᆷ受o ilo jejich kr jino ornou komᆷ受oziční funkci. hráni y ém ᆷ受ímᆷ受 kých le 噧, ᆷ受loch zelenᆷ受 odních ᆷ受loch roz íje jejich rekre ční yuži í. S bilizo, obno o rozšio ᆷ受írodᆷ受 blízké ᆷ受oro y lužních le 噧 r lé r ní ᆷ受oro y ni ách odních ok噧. S bilizo roz íje ýzn mné kr jinné komᆷ受oziční ᆷ受r ky, zejmén ᆷ受r ky y áející kon inui u mezi eejnými ᆷ受ro r n ími, ídelní zelení o e enou kr jinou, j kými j ou zejmén romo dí, leje, komᆷ受oziční kcen y, o y ᆷ受r噧hledy. hráni roz íje ymezený územní y ém ekoloické bili y. imᆷ受enᆷ受 chráni lok li y e bilnᆷ受 doloženým ý ky em chránᆷ受ných druh噧 ro lin ži očich噧. imᆷ受enᆷ受 chráni zemᆷ受dᆷ受l kou ᆷ受噧du ᆷ受o ilo její ᆷ受olyfunkční ýzn m d噧r zem n ekoloickou biliz ční funkci ᆷ受ro oro ᆷ受 komᆷ受oziční funkci obr zu kr jiny. e ᆷ受ek o ochr nné ᆷ受odmínky z láš ᆷ受 chránᆷ受ných území lok li ou y 噧

5 ..3. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 dჇ卷Ⴧ卷ší Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é refero ᆷ受riori u in enzi ního roz oje mᆷ受, k erá ᆷ受očí á zejmén in enzifik ci yuži í území rámci komᆷ受 k ního mᆷ受 ymezením ᆷ受e bo ých území dne nežádoucím zᆷ受噧 obem funkčního yuži í či nežádoucí formou ᆷ受ro oro é ruk ury. y áe ᆷ受edᆷ受okl dy ᆷ受ro re i liz ci ᆷ受olyfunkční yuží ání oᆷ受uš ᆷ受ných reál噧 ᆷ受loch ᆷ受 z. bro噧nfield ᆷ受r噧my lo ého, zemᆷ受dᆷ受l kého, ojen kého či jiného ᆷ受噧 oduᆷ受, uᆷ受edno ᒇ嘗o ho ᆷ受odárné yuží ání z ᆷ受ného území ᆷ受ed rozr噧 áním ídelní ruk ury do nez ᆷ受ného území. refero ou edᆷ受ní d lší ý by do domin n ních mᆷ受r噧 roz oje, k eré j ou ou edᆷ受ny zejmén do záᆷ受 dní, e erní jižní urb niz ční o y e zbách n no ᆷ受 n ržené mᆷ受 ké r diály ᆷ受 o á elená, o á r ž ká e iš ní bul árᆷ受. refero ᆷ受olycen rický roz oj r dce rálo é, k erý umožᒇ嘗uje ᆷ受odᆷ受oruje e噧i enci znik d lších lokálních cen er okr jo ých čá ech mᆷ受 ro nomᆷ受rným rozložením obč n ké yb eno i, obchodních k i i lužeb ᆷ受ímo ᆷ受ch o lokálních cen rech j nᆷ受 ymezenou hier rchií jejich ýzn mu. refero ᆷ受olyfunkční roz oj mᆷ受, ᆷ受očí jící zejmén e zájemném ᆷ受rolínání r噧zných zᆷ受噧 ob噧 yuži í, k eré j ou zájemnᆷ受 luči elné. e lizo ᆷ受ro iᆷ受o odᒇ嘗o é by oᆷ受 ení z účelem y oení ᆷ受odmínek ᆷ受ro yuži í roz ojo ých ᆷ受loch e á jícím záᆷ受l o ém území...ᖗ喧. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷y Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í loži y ém no ých mᆷ受 kých r diál ᆷ受odobᆷ受 mᆷ受 kých bul ár噧, k eré j ou mᆷ受ro ᆷ受 orien o ány k, že mᆷ受rem od cen r mᆷ受 mᆷ受ují ᆷ受odobᆷ受 urb niz čních o do hl ních roz ojo ých lok li mᆷ受rem k cen ru mᆷ受ují j kož o komᆷ受oziční o y do hl ních mᆷ受r噧 ᆷ受r噧hledu n domin n y ᆷ受 nor m u mᆷ受. loži ᆷ受rinciᆷ受 ry miz ce mᆷ受 kých bul ár噧 ulic e ze elnᆷ受 defino nými eejnými ᆷ受ro ory, j kými j ou ᆷ受e ážnᆷ受 námᆷ受 í, ᆷ受ro r n í ᆷ受 rky ymezenými ᆷ受ro oro ými z hy defino nými komᆷ受ozičními ᆷ受r ky. loži e í hr decký okruh ᆷ受odobᆷ受 mᆷ受 ké komunik ce ᆷ受e žujícím ch r k erem bul áru, ᆷ受rocházejícího čá ečnᆷ受 i olnou kr jinou, k erý je mᆷ受ro ᆷ受 eden k, že ᆷ受e ážné čá i é r y ymezuje nᆷ受jší okr j á jící i n rho né zá by roz ojo ých lok li ách. e í okruh je zámᆷ受rnᆷ受 ᆷ受erušen jihozáᆷ受 dním k dr n u území r dce rálo é mí ᆷ受, kde do ruk ury mᆷ受 z huje klín komᆷ受 k ní zelenᆷ受. roᆷ受oji á jící urb ni ickou ruk uru mᆷ受 roz ojo ým územím okolí hr deckého le iš ᆷ受 ýzn mnými b mi ᆷ受ro le eckou doᆷ受r u reálu mo ného le iš ᆷ受 ᆷ受omocí urb ni ických kr jinných komᆷ受ozičních o, izuálnᆷ受 ᆷ受o rzujících ýzn m ᆷ受olohu le iš ᆷ受. urb ni ické ruk ue mᆷ受 doᆷ受lᒇ嘗o roz íje ᆷ受ro oro é ᆷ受roᆷ受ojo cí ᆷ受r ky z jišᙗ囧ující ᆷ受ro uᆷ受no z ᆷ受ným územím i ᆷ受ro uᆷ受no do olné kr jiny, zejmén ᆷ受odobᆷ受 mí ních komunik cí, ᆷ受 áží, ᆷ受r噧chod噧, n dchod噧, ᆷ受odchod噧 ᆷ受roᆷ受ojení ᆷ受referujících kon inui u zejmén ᆷ受ᆷ受šího ᆷ受 r eru mᆷ受. y áe ᆷ受omocí ᆷ受ro oro ᆷ受komᆷ受ozičních urb ni ických reul i 噧 hier rchiz ci mᆷ受 kých komunik cí eejných ᆷ受ro r n í ch r k erem od celomᆷ受 kých domin n ních ᆷ受ro or噧 ž ᆷ受o lokální komorní ᆷ受ro ory...5. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ唇Ⴧ卷fჇ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y hráni roz íje á jící y ém eejné infr ruk ury. oz íje y ém ochr ny mᆷ受 ᆷ受ed ᆷ受o odnᆷ受mi d lšími škodli ými účinky od y oi ᆷ受odmínky ᆷ受ro re liz ci ᆷ受ro iᆷ受o odᒇ嘗o ých, re enčních, re i liz čních ᆷ受ro ierozních oᆷ受 ení nez ᆷ受ném i z ᆷ受ném území mᆷ受. z ᆷ受ných územích z i elných ᆷ受lochách y áe ᆷ受odmínky ᆷ受ro z držo ání, ko ání yuží ání dešᙗ囧o ých od j ko zdroje ody cílem zmírᒇ嘗o ání účinku ᆷ受o odní. ji i m 噧imální míe ho ᆷ受od ení dešᙗ囧o ými od mi ᆷ受ede ším z ᆷ受ném z i elném území, ᆷ受refero oddílnou k n liz ci, minim lizo ᆷ受odíl dešᙗ囧o ých od y ému od odnᆷ受ní ochráni území mᆷ受 od neᆷ受ízni ých účink噧 ne hodného od ádᆷ受ní dešᙗ囧o ých od, udržo ᆷ受irozený ᆷ受o enciál ᆷ受o rcho ých i ᆷ受odzemních od. ok li y, k eré nelze z echnických nebo ekonomicko ᆷ受ro ozních d噧 od噧 n ᆷ受oji n eejnou k n liz ční íᙗ囧, je nu né yb i odᆷ受o íd jícím z ízením n zneškodᒇ嘗o ání ᆷ受l ško ých odᆷ受 dních od. 5

6 ᆷ受r y odních ok噧 n rho, ᆷ受o olo re lizo e my lu ucelené re i liz ce íčních y ém噧. ji i roz oj odᆷ受 do ého ho ᆷ受odá í mᆷ受 oul du rozšiujícím e ᆷ受rá ním rámcem é o ᆷ受roblem ice, zejmén z ji i álé ᆷ受lochy ᆷ受ro komᆷ受o áren ký ᆷ受ro oz úᆷ受r u me k噧 če nᆷ受 možno i ídᆷ受ní druho ných uro in ᆷ受ᆷ受 ᆷ受ír, ᆷ受l y, d.ᆷ受. ᆷ受oji mᆷ受 o n dálnici 11 rychlo ní komunik ci 5 e no ených mimoúro ᒇ嘗o ých kižo kách ukleny lo iš ᆷ受. e lizo mᆷ受 ké komunik ce Se erní en Jižní ᆷ受ojk, k eré oí zákl d z ložení e ího hr deckého okruhu. S á jící edení doᆷ受r ní echnické infr ruk ury mezinárodního, reᆷ受ubliko ého n dmí ního ýzn mu ᆷ受o žo z bilizo né re ᆷ受ek o je. ji i do ečný ᆷ受rofil komunik ce ᆷ受lochách doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受e ážnᆷ受 ᆷ受ro obou mᆷ受rný ᆷ受ro oz mo oro ých ozidel, ᆷ受ro oz cykli 噧 chodc噧 ᆷ受ro or ᆷ受ro romo dí, ᆷ受ičemž koridory ᆷ受ro cykli y budou ešeny hl ním doᆷ受r ním ᆷ受ro oru. ji i z i elných ᆷ受lochách do ečnou ᆷ受ro uᆷ受no územím i ᆷ受ro uᆷ受no do olné kr jiny. i re liz ci doᆷ受r ní infr ruk ury linio ého ch r k eru u ni hr nice mᆷ受 kr jiny je nu né y oi odᆷ受o íd jící ᆷ受ro or ᆷ受ro ᆷ受ohyb chodc噧 ᆷ受rofilu komunik ce nebo oubᆷ受hu ní, ᆷ受íᆷ受 dnᆷ受 i kolmo n ni, bez b riéro ého efek u. hráni z ᆷ受né území ᆷ受ed ne i ními li y hluku z doᆷ受r y z ji i ochr nu z i elných ᆷ受loch ᆷ受ro bydlení ᆷ受ed hlukem, o ᆷ受omocí oᆷ受 ení, k erá ne i nᆷ受 neo li ní urb ni ické, ᆷ受ro oro ᆷ受 komᆷ受oziční rchi ek onické hodno y území. y oi ᆷ受odmínky ᆷ受ro roz oj yšší yuži í mᆷ受 ké hrom dné in ero né ᆷ受ímᆷ受 ké doᆷ受r y ochr nou ᆷ受referencí rolejbu 噧 ozidel hybridním elek rickým ᆷ受ohonem. yuží železniční íᙗ囧 ᆷ受ro z ložení y ému mᆷ受 ké ᆷ受ímᆷ受 ké kolejo é doᆷ受r y n ᆷ受rinciᆷ受u hybridních ozidel r m r in možno í ý by r diálních r í edených uliční úro ni, z ú ᆷ受ných do á jící železniční í ᆷ受. Budo hrom dná ᆷ受 rko cí z ízení ᆷ受ro oby ele mᆷ受 i jeho ná š ᆷ受 níky cílem u olni eejná ᆷ受ro r n í uliční ᆷ受ro ory od ᆷ受 rkujících ozidel ᆷ受ro jiné yuži í, no é zá bᆷ受 ᆷ受refero umi ᙗ囧o ání ᆷ受 rko cích od ných ání rámci objek u, budo y ém záchy ných ᆷ受 rko išᙗ囧 u uzl噧 z á ek hrom dné doᆷ受r y. yuží ᆷ受o enciál e噧i ujícího le iš ᆷ受 ci ilním ᆷ受ro ozem ᆷ受ro roz oj r噧zných forem ci ilní le ecké doᆷ受r y če nᆷ受 yuži í hodných územních ᆷ受odmínek ᆷ受ro roz oj ý ojo ých ýrobních k ᆷ受 ci ou i ejících le eckou doᆷ受r ou ýrobou. ji i územní ᆷ受odmínky ᆷ受ro yuži í čá i bý lého ojen kého reálu le iš ᆷ受 r dec rálo é ᆷ受ro reál národního cen r krizo é ᆷ受iᆷ受r eno i ᆷ受 ᆷ受 ýc ik ložek in ero ného záchr nného y ému, o ohledem n ou i lo i ýk jící e zejmén ešení echnické infr ruk ury y ol né ím o zámᆷ受rem...6. Ⴧ卷žჇ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷 syჇ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷gᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷- Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é sídჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷gჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ji i ᆷ受roᆷ受oji elno á jící no é komunik ční í ᆷ受 n území mᆷ受 r dce rálo é e á jícími no ými komunik cemi ᆷ受rocházejícími ᆷ受o území jiných ídelních ú r噧. ji i roz oj železniční doᆷ受r y umožni ᆷ受e h í ᆷ受 mᆷ受 ké ᆷ受ímᆷ受 ké železnice mezi územím r dce rálo é územím r decko rdubické ídelní lomer ce če nᆷ受 roz oje y ému ᆷ受e uᆷ受ních uzl噧 n d lší n zující formy doᆷ受r y. ji i kon inui u yuži í kr jiny ᆷ受ro olný č rekre ci, zejmén e ᆷ受oji o i budo áním ᆷ受roᆷ受ojo áním í ᆷ受 ᆷ受ᆷ受ších cykli ických r. ji i doᆷ受r ní ᆷ受ro oznᆷ受 echnické ná zno i území oho o reionu, yᆷ受lý jící z ᆷ受odmínky urb ni ického ᆷ受ro ozního roz oje le iš ᆷ受 r dci rálo é. 6

7 3. U B S 噧rb ni ická konceᆷ受ce no uje zákl dní ᆷ受rinciᆷ受y roz oje území r dce rálo é. y o ᆷ受rinciᆷ受y ᆷ受ímo ycházejí zejmén z ᆷ受ch o dokumen 噧ᒇ嘗 z í ᆷ受zného ná rhu, k erý zí k l 1. cenu ideo é urb ni ické ou ᆷ受ži ᆷ受 yᆷ受i o el ᆷ受 o r dec rálo é roce 010ᆷ受, jehož u orem je u or ké družení omáš yme álek rchi ec,.r.o. doc. n. rch. rik o ; ze dání územního ᆷ受lánu, k eré bylo ch áleno z uᆷ受i el em ᆷ受 r dce rálo é dne ejd噧leži ᆷ受jší ᆷ受rinciᆷ受y urb ni ické konceᆷ受ce ᆷ受očí jí zejmén ná ledujícímᒇ嘗 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷 hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷dy Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é, k eré no il rchi ek Jo ef Gočárᒇ嘗 r diálnᆷ受 okružní y ém hl ních mᆷ受 kých komunik cí; y ém mᆷ受 kých r diál ᆷ受odobᆷ受 mᆷ受 kých bul ár噧 ᆷ受ro oro ými dimenzemi ch r k eri ickými ᆷ受ro mᆷ受 o r dec rálo é j nᆷ受 defino nými komᆷ受ozičními o mi, umožᒇ嘗ujícími ᆷ受r噧hledy n domin n y ᆷ受 nor m u mᆷ受. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷í systéჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷dᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ů ᆷ受ro oro ých dimenzích ch r k eri ických ᆷ受ro r dec rálo é, k eré j ou mᆷ受ro ᆷ受 orien o ány k, že mᆷ受rem od cen r mᆷ受ují j kož o urb niz ční o y do hl ních roz ojo ých lok li mᆷ受rem k cen ru mᆷ受ují j kož o komᆷ受oziční o y do hl ních mᆷ受r噧 ᆷ受r噧hledu n domin n y ᆷ受 nor m u mᆷ受. Bul áry j ou ry mizo ány ze elnᆷ受 defino nými eejnými ᆷ受ro ory, j kými j ou ᆷ受e ážnᆷ受 námᆷ受 í ᆷ受 rky ymezenými ᆷ受ro oro ými z hy komᆷ受ozičními ᆷ受r ky. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷í dჇ卷Ⴧ卷šíhჇ卷 tᖗ喧Ⴧ卷tíhჇ卷 hჇ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 s Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷íჇ卷íჇ卷 Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷, k erý je mᆷ受ro ᆷ受 eden k, že ᆷ受e ážné čá i é r y ymezuje nᆷ受jší okr j zá by á jící i zá by roz ojo ých lok li ách. e í okruh je z ložen zámᆷ受rnᆷ受 ᆷ受ouze j ko ič r ᆷ受okruh, k erý y áí nenciální ᆷ受olokružní ᆷ受ojení e mᆷ受rech e ero ýchodních, e erozáᆷ受 dních jihozáᆷ受 dních ᆷ受ímými zb mi n nᆷ受jší n d zenou komunik ční íᙗ囧. en o ič r ᆷ受okruh je zámᆷ受rnᆷ受 ᆷ受erušen jihozáᆷ受 dním k dr n u území r dce rálo é mí ᆷ受, kde do ruk ury mᆷ受 z huje klín komᆷ受 k ní zelenᆷ受. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇ty ᆷ唇Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 sჇ卷Ⴧ卷თ嘇íჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷íჇ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 ᆷ唇Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇fᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í rámci komᆷ受 k ního mᆷ受 ymezením ᆷ受e bo ých území dne nežádoucím zᆷ受噧 obem funkčního yuži í či nežádoucí formou ᆷ受ro oro é ruk ury, dále ᆷ受očí jící defino ání d lšího územního roz oje okr jo ých čá ech e mᆷ受rech domin n ních urb niz čních o, ᆷ受i z cho ání ᆷ受rolínání zá by e zelení ídelní kr jinnou k, by ruk ur zá by mᆷ受 uᆷ受o l do kr jiny kr jin uᆷ受o l do mᆷ受. rozdíl od cen r mᆷ受 e díky omu o ᆷ受rinciᆷ受u zá b okr jo ých čá ech neᆷ受roᆷ受ojuje do kon inuální formy, nýbrž y áí éby né urb ni ické ú ry j nᆷ受 funkčnᆷ受, ᆷ受ro oro ᆷ受 komᆷ受ozičnᆷ受 defino nými lokálními cen ry. omin n ní mᆷ受ry roz oje j ou ou edᆷ受ny do záᆷ受 dní, e erní jižní urb niz ční o y e zbách n no ᆷ受 n ržené mᆷ受 ké r diály. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷íhჇ卷 fჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷თ嘇Ⴧ卷íhჇ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 sídჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ受ro rekre ci olný č oby el ᆷ受ojený ᆷ受ro oro ᆷ受komᆷ受ozičním ᆷ受roᆷ受ojením ýzn mných kr jinných ᆷ受r k噧, ídelní zelenᆷ受 ᆷ受ro oro é ruk ury zá by. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stᆷ唇 žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í sítᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᆷ受odél á jících či no ých r í lok liz cí no ých z á ek mí ech ᆷ受o enciálem zniku lokálních cen er, mí ech roz ojo ých urb niz čních o mí ech, umožᒇ嘗ujících znik ᆷ受ímých ᆷ受e uᆷ受ních zeb n rolejbu y u obu y mᆷ受 ké reionální in ero né doᆷ受r y če nᆷ受 záchy ných ᆷ受 rko išᙗ囧. en o ᆷ受rinciᆷ受 je ᆷ受ojený y oením y ému r mᆷ受 ké reionální kolejo é doᆷ受r y, in ero né do y ému mᆷ受 ké hrom dné doᆷ受r y, k erý je z ložen n yuži í hybridních kolejo ých ozidel ᆷ受ro oro ᆷ受, echnicky ᆷ受ro oznᆷ受 od ozených od r m jí zn. r m r inu, k eré j ou choᆷ受ny ᆷ受ro ozu ouč nᆷ受 j k n á jících železničních r ích, k n no ých r m jo ých r ích i uo ných ᆷ受ímo uliční úro ni, ᆷ受olu y áejících ᆷ受ro oro ou formu ᆷ受ch o mᆷ受 kých bul ár噧, zejmén e mᆷ受rech no ých mᆷ受 kých r diál. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇štᆷ唇 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ受ro r噧zné formy ci ilní le ecké doᆷ受r y ᆷ受ojený roz ojem n zujícího území j kož o no é ýzn mné mᆷ受 ké č r i, jejíž ᆷ受oloh odᆷ受o ídá mᆷ受ro é orien ci e erní urb niz ční o y. Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇-hᆷ唇stჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷hჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷-Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧íჇ卷Ⴧ卷dჇ卷íჇ卷h hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷t. 7

8 UჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ýše u edenými nej ýzn mnᆷ受jšími ᆷ受rinciᆷ受y je ᆷ受liko án do území ᆷ受omocíᒇ嘗 ymezení ᆷ受loch ᆷ受odle ýzn mu no ení ᆷ受odmínek jejich yuži í ᆷ受bod.1ᆷ受; ymezení ᆷ受loch rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í no ení ᆷ受odmínek jejich yuži í ᆷ受bod. ᆷ受; no ení ᆷ受olycen rického y ému mᆷ受 ᆷ受bod. ᆷ受; no ení konceᆷ受ce ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání ᆷ受bod.4ᆷ受; ymezení y ému ídelní zelenᆷ受 ᆷ受bod.5ᆷ受. 噧rb ni ická konceᆷ受ce je zobr zen l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 e ýkre e 噧rb ni ická konceᆷ受ce ᆷ受.. ᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 j ou zobr zeny e ýkre e zákl dního členᆷ受ní území ᆷ受.1ᆷ受, l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 ybr né ᆷ受lochy e ýkre ech onceᆷ受ce u ᆷ受oádání kr jiny ᆷ受.. ᆷ受, onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受 onceᆷ受ce echnické infr ruk ury ᆷ受..5ᆷ受. lochy ᆷ受odle ýzn mu e člení n ᒇ嘗 ᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy stჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é; bᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy ᆷ受lochy, kde e zejmén odehrá á no ý roz oj obce, j. kde dochází ke zmᆷ受nám yuži í územíᒇ嘗 cᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é 嘇 嘇; Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y 嘇 嘇; Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷ᆷ唇 嘇 嘇. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷y ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷íჇ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 嘇 嘇. odmínky ᆷ受ro ᆷ受lochy ᆷ受odle ýzn mu j ou no eny bodᆷ受 6.1, ᆷ受ro ᆷ受lochy koridory územních rezer bodᆷ受 9. ro umí ᆷ受ní edení doᆷ受r ní echnické infr ruk ury j ou ymezeny koridory. koridory j ou no eny bodᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy s Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷díჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ůsჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí odrobné ᆷ受odmínky ᆷ受ro j ou zobr zeny l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 ybr né ᆷ受lochy e ýkre ech onceᆷ受ce u ᆷ受oádání kr jiny ᆷ受.. ᆷ受, onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受 onceᆷ受ce echnické infr ruk ury ᆷ受..5ᆷ受. odmínky ᆷ受ro ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í j ou no eny bodᆷ受 6. j ou uᆷ受e nᆷ受ny íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受. lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í e člení n ᒇ嘗 ᆷ受 Y BY ᆷ受Bᆷ受; bᆷ受 Y S Š BY ᆧ垗S S ᆷ受S ᆷ受; cᆷ受 Y S Š BY S ᆷ受S ᆷ受; dᆷ受 Y BČ S YB Ř J ᆧ垗 S 噧 噧 ᆷ受 ᆷ受; eᆷ受 Y BČ S YB ᆧ垗 ᆧ垗 S Ř ᆷ受 Sᆷ受; fᆷ受 Y BČ S YB Č Ř Š ᆧ垗 S ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受 Y BČ S YB ŘB Y ᆷ受 ᆷ受; hᆷ受 Y Y S B 噧 ᆷ受 ᆷ受; iᆷ受 Y Y S B 噧 ᆷ受 ᆷ受; jᆷ受 Y S Y ᆷ受 ᆷ受; kᆷ受 Y ᆧ垗 BY S ᆷ受 ᆷ受; lᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 噧 Y S Č ᆷ受 Sᆷ受; mᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 噧 Y ៗ埗 Č ᆷ受 ៗ埗 ᆷ受 ᆷ受 ᆷ受; nᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 噧 Y ᆷ受 ᆷ受; oᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 噧 Y ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受ᆷ受 Y Ř J ᆧ垗 S S ᆷ受 ᆷ受; 8

9 qᆷ受 Y Ř J ᆧ垗 S S Ř J Ň ᆷ受 ᆷ受; rᆷ受 Y ᆧ垗 S 噧 ᆷ受 Sᆷ受; ᆷ受 Y ᆧ垗 Ř 噧 ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受 Y S ŘS ᆷ受 嘇ᆷ受; uᆷ受 Y ᆧ垗 ᆧ垗 S ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受 Y S ᆷ受 ᆷ受; 噧ᆷ受 Y Ř ᆷ受 ᆷ受; 噧ᆷ受 Y S Š S ᆧ垗 ᆷ受írodní, zemᆷ受dᆷ受l ké ᆷ受 SჇ卷Ⴧ卷ᆷ受; yᆷ受 Y S Š S ᆧ垗 ᆷ受or o ní ᆷ受 Ssᆷ受; zᆷ受 Y S ᆧ垗 ᆷ受 嘇ᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷yჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 systéჇ卷 Ⴧ卷ᆷ唇stჇ卷 ro ᆷ受olycen rický roz oj mᆷ受 ᆷ受ro z jiš ᆷ受ní k li ní do uᆷ受no i obč n ké infr ruk ury jedno li ých čá ech mᆷ受 je no en ᆷ受olycen rický y ém mᆷ受. olycen rický y ém mᆷ受 oíᒇ嘗 mᆷ受 ké cen rum; mᆷ受 ké bul áry; mᆷ受 ká ubcen r ; ᆷ受ímᆷ受 ká ubcen r. r ky ᆷ受olycen rického y ému mᆷ受 j ou zobr zeny e ýkre u 噧rb ni ická konceᆷ受ce ᆷ受.. ᆷ受 j ou yzn čeny hr nicí území ᆷ受mᆷ受 ké cen rumᆷ受, o ou roz ojo ého území ᆷ受mᆷ受 ké bul áryᆷ受, ᆷ受íᆷ受 dnᆷ受 bodem ᆷ受mᆷ受 ká ubcen r, ᆷ受ímᆷ受 ká ubcen r ᆷ受. S no ují e y o ᆷ受odmínky ᆷ受olycen rického y ému mᆷ受 ᒇ嘗 ᆷ受 bᆷ受 cᆷ受 dᆷ受 ᆷ受lochách Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷éhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 ᆷ受 ymezeného hr nicí územíᆷ受 ᆷ受riori nᆷ受 ou eჷ堇o ᆷ受ede ším by z ízení ᆷ受ro bydlení obč n ké yb ení n dmᆷ受 kého celomᆷ受 kého ýzn mu ᆷ受n ᆷ受íkl d d噧leži é ᆷ受oli ické, ᆷ受rá ní kul urní in i uceᆷ受. ᆷ受lochách ᆷ受odél Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ů ᆷ受riori nᆷ受 ou eჷ堇o by z ízení zejmén ᆷ受ro obč n ké yb ení celomᆷ受 kého mí ního ýzn mu ᆷ受odᆷ受orou in enzi ního yuži í eejného ᆷ受ro r n í mᆷ受 kého bul áru. ᆷ受lochách nejbližším okolí Ⴧ卷ᆷ唇stsჇ卷éhჇ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 ᆷ受riori nᆷ受 ou eჷ堇o zejmén by z ízení obč n kého yb ení mí ního ýzn mu loužící oby el噧m ᆷ受ilehlého území. y oi ýzn mné eejné ᆷ受ro r n í ᆷ受žiš i mᆷ受 kého ubcen r n ᆷ受ojením n hrom dnou doᆷ受r u. eejné ᆷ受ro r n í yb i eejnou zelení ᆷ受r ky ᆷ受ro ᆷ受ohyb ᆷ受oby ᆷ受ᆷ受ších ᆷ受drobná rchi ek ur, mobiliáᆷ受. o ᆷ受loch nejbližším okolí ymezeného ubcen r umí ᙗ囧o zejmén by in ero ným obč n kým yb ením ᆷ受ᆷ受ro obchod, lužby, r o ání ᆷ受od.ᆷ受, dále by obč n kého yb ení, k eré je eejnou infr ruk urou k eré je zá i lé n urči é docházko é zdáleno i ᆷ受n ᆷ受íkl d m e ké zákl dní školyᆷ受. ᆷ受lochách nejbližším okolí Ⴧ卷ᖗ喧íჇ卷ᆷ唇stsჇ卷éhჇ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 ᆷ受riori nᆷ受 ou eჷ堇o zejmén by z ízení obč n kého yb ení mí ního ýzn mu loužící oby el噧m ᆷ受ilehlého ídl ᆷ受obč n ká yb eno mu í bý e kl dbᆷ受, kdy ᆷ受o iluje obᆷ受 čno ídl jeho nezá i lo n cen ru mᆷ受 ᆷ受. y oi ýzn mné eejné ᆷ受ro r n í ᆷ受žiš i ᆷ受ímᆷ受 kého ubcen r n ᆷ受ojením n hrom dnou doᆷ受r u zbou n cen rum mᆷ受. eejné ᆷ受ro r n í yb i eejnou zelení ᆷ受r ky ᆷ受ro ᆷ受ohyb ᆷ受oby ᆷ受ᆷ受ších ᆷ受drobná rchi ek ur, mobiliáᆷ受. o ᆷ受loch nejbližším okolí ymezeného ubcen r umí ᙗ囧o zejmén by in ero ným obč n kým yb ením ᆷ受ᆷ受ro obchod, lužby, r o ání ᆷ受od.ᆷ受, z á ky hrom dné doᆷ受r y dále by obč n kého yb ení, k eré je eejnou infr ruk urou k eré je zá i lé n urči é docházko é zdáleno i ᆷ受n ᆷ受íkl d m e ké zákl dní školyᆷ受, k eré ou eliko í roz hem odᆷ受o íd jí eliko i ýzn mu ídl. ro roz ojo é ᆷ受lochy j ou ᆷ受odmínky ᆷ受olycen rického y ému mᆷ受 u edeny íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受. 9

10 3.ᖗ喧. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷í ro ochr nu roz íjení hodno území ᆷ受ᆷ受ede ším ci iliz čních, kul urních, urb ni ických rchi ek onickýchᆷ受 e j ko oučá urb ni ické konceᆷ受ce no uje konceᆷ受ce ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání, k erou oíᒇ嘗 ᆷ受 tyჇ卷 stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y, k erý je no en ᆷ受ro ybr né ᆷ受lochy bilizo né z ᆷ受ného území, ᆷ受lochy z i elné ᆷ受lochy ᆷ受e by; bᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷 嘇ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷st Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y, k erá je no en ᆷ受ro ybr né ᆷ受lochy bilizo né z ᆷ受ného území, ᆷ受lochy z i elné ᆷ受lochy ᆷ受e by; cᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷fᆷ唇Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷t Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇, k erý je no en ᆷ受ro ᆷ受lochy z i elné ᆷ受lochy ᆷ受e by; dᆷ受 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y 嘇 ýzn mná domin n ; okální domin n ; omᆷ受oziční kcen ; hránᆷ受ný ᆷ受ohled; hránᆷ受ný ᆷ受r噧hled. onceᆷ受ce ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání je zobr zen e ýkre e 噧rb ni ická konceᆷ受ce ᆷ受.. ᆷ受. ro ᆷ受lochy z i elné ᆷ受ro ᆷ受lochy ᆷ受e by je konceᆷ受ce ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání u eden ᆷ受íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受. odmínky ᆷ受ro oro ého u ᆷ受oádání j ou no eny bodᆷ受 SystéჇ卷 sídჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 ro z jiš ᆷ受ní k li ní zelenᆷ受 u ni ídl e no uje y ém ídelní zelenᆷ受. Sy ém ídelní zelenᆷ受 je ymezenᒇ嘗 ᆷ受 loch mi rozdílným zᆷ受噧 obem yuži íᒇ嘗 Y Ř J ᆧ垗 S S Ř J Ň ᆷ受 ᆷ受; Y ᆧ垗 S 噧 ᆷ受 Sᆷ受; Y ᆧ垗 Ř 噧 ᆷ受 ᆷ受 z ᆷ受ném území. lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í j ou zobr zeny l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 e ýkre e onceᆷ受ce u ᆷ受oádání kr jiny ᆷ受.. ᆷ受. bᆷ受 imo ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í y ém ídelní zelenᆷ受 oí zeleᒇ嘗, k erá je z hrnu do jiných funkčních ᆷ受loch, n ᆷ受.ᒇ嘗 z hr dy rodinných dom噧, ídliš ní zeleᒇ嘗, zeleᒇ嘗 e ni roblocích, zeleᒇ嘗 rámci ᆷ受loch obč n kého yb ení, hbi o ní zeleᒇ嘗, doᆷ受ro odná beho á zeleᒇ嘗 odních ok噧, uliční leje romo dí ᆷ受od. odmínky ᆷ受ro ochr nu roz oj ídelní zelenᆷ受 j ou no eny ᆷ受odmínk mi yuži í ᆷ受loch rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í bodᆷ受 6. j ou uᆷ受e nᆷ受ny íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受 ᆷ受odmínk mi onceᆷ受ce u ᆷ受oádání kr jiny u edenými bodᆷ受 5. 10

11 ᖗ喧. ᖇ圇 Ⴧ卷 F S U U Y Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ唇Ⴧ卷fჇ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y oíᒇ嘗 ᖗ喧.1. konceᆷ受ce eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受bod 4.1ᆷ受; konceᆷ受ce eejného obč n kého yb ení ᆷ受bod 4. ᆷ受; konceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受bod 4. ᆷ受; konceᆷ受ce echnické infr ruk ury ᆷ受bod 4.4ᆷ受. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷í onceᆷ受ce eejných ᆷ受ro r n í ymezuje ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受 ᆷ受 ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í eejná zeleᒇ嘗 ᆷ受 ᆷ受 ᆷ受ro z jiš ᆷ受ní ᆷ受ro uᆷ受no i mᆷ受, jeho ob luhy rekre ce oby el mᆷ受. láš ní d噧r z je nu no klá n úᆷ受r y eejných ᆷ受ro r n í zejmén územích yzn čených ᆷ受olycen rickým y émem mᆷ受 ᆷ受bod. ᆷ受. imo hl ní doᆷ受r ní hy je nu ná zejmén ᆷ受odᆷ受or jejich ᆷ受oby o ých funkcí. rámci roz ojo ých lok li budou územních udiích n zujících dokumen cích n rho ány do ečné ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受 minimálním roz hu ᆷ受odle 7, od. yhlášky 501/ 006 Sb.ᆷ受 ᆷ受ro ob luhu ešeného území doᆷ受r ní echnickou infr ruk urou, ro nᆷ受ž budou n rho án eejná ᆷ受ro r n í z účelem u ᆷ受okojení ᆷ受ohody bydlení oby el jedno li ých oby ných celk噧. ᖗ喧.. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷თ嘇Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷éhჇ卷 Ⴧ卷yჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í onceᆷ受ce eejného obč n kého yb ení ymezuje ᆷ受lochy obč n kého yb ení eejná infr ruk ur ᆷ受 ᆷ受 ᆷ受ro z jiš ᆷ受ní ro nomᆷ受rného rozmí ᆷ受ní ᆷ受imᆷ受ené do uᆷ受no i d噧leži ého obč n kého yb ení loužícímu eejnému zájmu. odmínky yuži í ᆷ受loch obč n kého yb ení eejné infr ruk ury j ou no eny bodᆷ受 6. j ou uᆷ受e nᆷ受ny íloze č.1 ᆷ受 bulk ᆷ受lochᆷ受. ᖗ喧.3. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᆷ唇Ⴧ卷fჇ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y onceᆷ受ci doᆷ受r ní infr ruk ury n území mᆷ受 oí konceᆷ受ceᒇ嘗 ilniční doᆷ受r y ᆷ受bod 4..1ᆷ受; eejné hrom dné doᆷ受r y ᆷ受bod 4.. ᆷ受; doᆷ受r y klidu ᆷ受bod 4.. ᆷ受; ᆷ受ᆷ受ší doᆷ受r y ᆷ受bod 4..4ᆷ受; cykli ické doᆷ受r y ᆷ受bod 4..5ᆷ受; železniční doᆷ受r y ᆷ受bod 4..6ᆷ受; le ecké doᆷ受r y ᆷ受bod 4..7ᆷ受; odní doᆷ受r y ᆷ受bod 4..8ᆷ受; ro z jiš ᆷ受ní ᆷ受odmínek doᆷ受r ní infr ruk ury e ymezujíᒇ嘗 ᆷ受 koridory ᆷ受ro edení doᆷ受r ní infr ruk ury; bᆷ受 ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži íᒇ嘗 ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury ilniční ᆷ受 Sᆷ受; ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury železniční ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury le ecké ᆷ受 ᆷ受; cᆷ受 ᆷ受ekry né ᆷ受r ky ᆷ受linio é bodo éᆷ受. Ⴧ卷Ⴧ卷stᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷ůჇ卷 Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷sჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy tჇ卷Ⴧ卷s Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷h dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᆷ唇Ⴧ卷fჇ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷íჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷dჇ卷Ⴧ卷tíჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇ty Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷éhჇ卷 ᖗ喧თ嘇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇ty Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷 s Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷íჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí sჇ卷Ⴧ卷sჇ卷díჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy s Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷díჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ůsჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷yჇ卷žᆷ唇tí. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ň tytჇ卷 თ嘇Ⴧ卷stᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷h Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷ů Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷íჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷íჇ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éhჇ卷 Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷sჇ卷díჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hy tyჇ卷Ⴧ卷 stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y. 11

12 ᖗ喧.3.1. Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Cíle a základní principy koncepce v oblasti silniční dopravy: ᆷ受ojení mᆷ受 n dálnic 11 rychlo ní ilnici 5 e no ených ukleny lo iš ᆷ受. cho ání hodné doᆷ受lnᆷ受ní r diálnᆷ受 okružního zákl dního komunik čního y ému mᆷ受. jiš ᆷ受ní doᆷ受r ního n ᆷ受ojení roz ojo ých ᆷ受e bo ých ᆷ受loch. ymí ᆷ受ní r nzi ní doᆷ受r y mimo cen rum mᆷ受 cílem odlehči. mᆷ受 ký okruh od n r噧 jící doᆷ受r y. y oení ᆷ受odmínek ᆷ受ro roz oj yšší yuži í mᆷ受 ké hrom dné in ero né ᆷ受ímᆷ受 ké doᆷ受r y. leᆷ受šení ži o ního ᆷ受ro edí ᆷ受odél doᆷ受r nᆷ受 ýzn mných komunik cí. ýšení bezᆷ受ečno i ᆷ受ro ozu oby el. ro z jiš ᆷ受ní ᆷ受odmínek ilniční doᆷ受r y e ymezujíᒇ嘗 ᆷ受 koridory ᆷ受ro edení doᆷ受r ní infr ruk ury; ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury ilniční ᆷ受 Sᆷ受; ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受 ᆷ受; bᆷ受 ᆷ受ekry né ᆷ受r ky ilniční doᆷ受r yᒇ嘗 komunik ce n dmᆷ受 kého ýzn mu dálnice; komunik ce n dmᆷ受 kého ýzn mu ilnice. ídy; komunik ce celomᆷ受 kého ýzn mu; komunik ce mᆷ受 kého ýzn mu; kižo k n komunik ci n dmᆷ受 kého ýzn mu ᆷ受dálniceᆷ受; kižo k n komunik ci n dmᆷ受 kého ýzn mu ᆷ受 ilnice. ídyᆷ受; kižo k n komunik ci celomᆷ受 kého ýzn mu. oridory ᆷ受ro edení doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury ilniční j ou zobr zeny l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受, e ýkre e onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受 j ou n íc zobr zeny ᆷ受ekry né ᆷ受r ky. Y Ů S Č ᆧ垗 S 噧 噧 Y 1 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 11 ᆷ受 01ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení dálnice 11 če nᆷ受 kižo ek n ᆷ受ojením n á jící ilniční íᙗ囧 šech ou i ejících objek 噧. Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í tჇ卷Ⴧ卷gჇ卷Ⴧ卷ty - Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷y sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇11 ᆷ受 0 ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受eložky ilnice /11 e erní nen y če nᆷ受 kižo ek n ᆷ受ojením n á jící i ýhledo ou ilniční íᙗ囧 šech ou i ejících objek 噧. 3 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇35 ᆷ受 04ᆷ受 koridor ᆷ受ro rozšíení ilnice / 5 n č yᆷ受ruh ú eku od lo iš ᆷ受 ᆷ受o n ᆷ受ojení n ilnici / 1 ᆷ受 ou níko u uliciᆷ受 če nᆷ受 kižo ek, nezby ných demolic šech ou i ejících objek 噧. ᖗ喧 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇žჇ卷í sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y ᆷ受 0 ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení jižní ᆷ受ojky ᆷ受roᆷ受ojující /11, / 7 / če nᆷ受 kižo ek n ᆷ受ojením n á jící i ýhledo ou ilniční íᙗ囧 šech ou i ejících objek 噧. 5 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷y sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇30ᖇ圇 ᆷ受 11ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受eložky ilnice če nᆷ受 kižo ek n ᆷ受ojením n á jící i ýhledo ou ilniční íᙗ囧 šech ou i ejících objek 噧. 6 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇 10 ᆷ受 1 ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení mᆷ受ro ᆷ受 šíko ᆷ受 uᆷ受r ené ilnice / če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇 ᖇ圇 ᆷ受 14ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení mᆷ受ro ᆷ受 šíko ᆷ受 uᆷ受r ené ilnice / 98 7 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇ᖇ圇 ᆷ受 15ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení mᆷ受ro ᆷ受 šíko ᆷ受 uᆷ受r ené / 997 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇 1 - ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷šsჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 16ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受koš ké r diály če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 1

13 10 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇štჇ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 18ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení mᆷ受 kého bul áru ú eku od konce ᆷ受koš ké r diály ᆷ受o n ᆷ受ojení n ilnici / 991 n jižním okr ji Sᆷ受rá čického ᆷ受í níku če nᆷ受 kižo ek, doᆷ受r ního ná uᆷ受ního ᆷ受ro oru le iš ᆷ受, y ému r m r in šech ou i ejících objek 噧. 11 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷é tᖗ喧ídy ᆷ受 7ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受á ení č yᆷ受ruho é komunik ce edením kolejo ého r m r inu jeho o e koridoru če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 1 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ受 5ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受á ení komunik ce ú eku od á jící ilnice /11 ᆷ受o kižo ku no ou ulicí Škodo kou edení d oukolejného, kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 13 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇žჇ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᆷ受 8ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ilniční ᆷ受ojky mezi á jící Bezhr d n ilnici / 7 ilnicí / 9810 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 1ᖗ喧 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y SჇ卷Ⴧ卷tᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 SჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y ᆷ受 45ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ilnice ᆷ受roᆷ受ojující Sl inu, ᆷ受eložku ilnice /11 ᆷ受 e erní nen uᆷ受, á jící ilnici /11 S inárky če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 15 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷é Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷dჇ卷ᆷ唇stí Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y ᆷ受 ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受eložky ydlino ké ulice n djezdem n d železniční r í č.0 0 r dec rálo é ýniš ᆷ受 n d rlicí če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 16 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇štᆷ唇 ᆷ受 4ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受eložky edmᆷ受ické ulice láckách n djezdem n d železniční r í č.0 1 r dec rálo é J romᆷ受 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. 1ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 FჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧stჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷é Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷dჇ卷ᆷ唇stí Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y ᆷ受 0ᆷ受 koridor ᆷ受íčné ᆷ受á ení komunik ce roz ojo ého území emeš áru ᆷ受očá kem Bezručo ᆷ受 ulici koncem n ᆷ受ojení n ulici. ჷ堇ir h če nᆷ受 kižo ky, ᆷ受odjezdu ᆷ受od železniční r í č. 0 1 rdubice r dec rálo é, n djezdu n d r í č. 0 0 hlumec n d idlinou r dec rálo é šech ou i ejících objek 噧. 1ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 ᘇ坷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 9ᆷ受 koridor ᆷ受ro edení ᆷ受á ení č yᆷ受ruho é komunik ce ᆷ受e bo ého území záᆷ受 dnᆷ受 od ž r dec rálo é hl ní nádr ží ᆷ受 á jící ᆷ受lochy ᆷ受 če nᆷ受 kižo ek šech ou i ejících objek 噧. o ᆷ受 n ržené ᆷ受ekry né ᆷ受r ky ilniční doᆷ受r yᒇ嘗 -01 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 11 koridoru ymezeném ᆷ受odle ᆷ受l ného územního rozhodnu í 噧 ukleny mimoúro ᒇ嘗o á kižo k dálnice 11 e ilnicí /11 n jihozáᆷ受 dním okr ji mᆷ受 n ᆷ受ojením n á jící ilniční íᙗ囧 če nᆷ受 y ol ných úᆷ受r ou i ejících objek 噧. 01. 噧 lo iš ᆷ受 mimoúro ᒇ嘗o á kižo k dálnice 11 rychlo ní ilnicí 5 ilnicí / 5 n e ero ýchodním okr ji mᆷ受 n ᆷ受ojením n á jící ilniční íᙗ囧 če nᆷ受 y ol ných úᆷ受r ou i ejících objek 噧. -0 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇11 - SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í tჇ卷Ⴧ卷gჇ卷Ⴧ卷tჇ卷 ᆷ受očá eční ú ek od okružní kižo ky u Č délky cc 1,800 km ᆷ受eáži e ilnicí / e mᆷ受ru n J romᆷ受, ze k eré e odklání n ýchod, ᆷ受rochází ᆷ受rolukou zá by lo išᙗ囧, lácky obchází e ernᆷ受, ᆷ受rochází reálem le iš ᆷ受 e ernᆷ受 od oucho jižnᆷ受 od ile ic, ᆷ受okr čuje mezi Sl inou Slez kým ᆷ受edmᆷ受 ím e ernᆷ受 od železniční r i č. 0 0 r dec rálo é ýniš ᆷ受 n d rlicí e mᆷ受ru n Blešno ebecho ice ᆷ受od rebem. Součá í ᆷ受eložky je ý b šech ou i ejících objek 噧. 0.1 kružní kižo k ilnic /11 / 5 úᆷ受r á jící okružní kižo ky u Č. 0. ižo k ᆷ受ed Č kižo k r e /11 / umožᒇ嘗ující ᆷ受iᆷ受ojení á jícího ᆷ受r噧my lo ého kl do cího reálu Č roz ojo é ᆷ受lochy ižo k e ilnicí / kižo k e á jící ilnicí / mí ᆷ受 odᆷ受ojení e erní nen y e mᆷ受ru n ýchod. 0.4 ižo k ᆷ受koše kižo k e erní nen y ᆷ受koš kou r diálou ᆷ受 ilnicí / 991 ᆷ受. 0.5 ižo k ile ice kižo k e erní nen y oucho kou r diálou ᆷ受 ilnicí / 997ᆷ受. 0.6 ižo k / 08 kižo k e erní nen y ᆷ受eložkou ilnice / ižo k kižo k mí ní komunik cí Sl in S inárky, k erá je záro eᒇ嘗 ᆷ受ojkou mezi e erní nen ou á jící ilnicí / Ⴧ卷ᆷ唇žჇ卷í sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇3ᖇ圇 z čá ek jižní ᆷ受ojky je okružní kižo ce Bláho k e ilnicí /11 dále je eden jižnᆷ受 od uklen ᆷ受ro oru mezi yᆷ受erno l čicemi, mimoúro ᒇ嘗o ᆷ受 n djezdem kíží rdubickou ulici železniční r ᙗ囧 č. 0 0 hlumec n d idlinou r dec rálo é ᆷ受okr čuje ýchodním mᆷ受rem e ernᆷ受 od S do kižo ky / 7. Součá í jižní ᆷ受ojky je ý b šech ou i ejících objek 噧. 1

14 0.1 kružní kižo k Bláho k okružní kižo k ilnic /11 ᆷ受z ᆷ受ojení z 噧 ukleny dálnice 11 /11 od lo iš ᆷ受 n d bemᆷ受 / 7 ᆷ受iᆷ受ojením reálu ič kého záchr nného boru roz ojo é ᆷ受lochy ižo k o á r ž ká mimoúro ᒇ嘗o á kižo k jižní ᆷ受ojky o ou r ž kou če nᆷ受 r m r inu. 0. ižo k r dubická mimoúro ᒇ嘗o á kižo k odᆷ受ojení jižní ᆷ受ojky ze á jící ilnice / 7. -0ᖗ喧 Ⴧ卷Ⴧ卷šíᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷í sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇35 ú eku mezi 噧 lo iš ᆷ受 ᆷ受 01. ᆷ受 á jící okružní kižo kou u Č ᆷ受 0.1ᆷ受 n č yᆷ受ruho ou mᆷ受ro ᆷ受 rozdᆷ受lenou ilnici če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. ú eku okružní kižo k u Č. mᆷ受 ký okruh ᆷ受n ᆷ受ojení n / 1ᆷ受 n nedᆷ受lený č yᆷ受ruh e oubᆷ受žnými ᆷ受ruhy ᆷ受ro cykli y ᆷ受ᆷ受ší če nᆷ受 nezby ných demolic šech ou i ejících objek 噧 ižo k ilnice / 5 ᆷ受 ou níko y uliceᆷ受 o ou áleneckou ᆷ受 1ᆷ受 ᆷ受eložkou / 991 ᆷ受 0ᆷ受. 04. ižo k ilnice / 5 no ou ulicí Škodo kou ᆷ受 9ᆷ受 ou níko ou ulicí ᆷ受ed n djezdem ᆷ受e e erní zhl í ž r dec rálo é hl ní nádr ží. -05 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇31 Ⴧ卷 ᖗ喧sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 FჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷í Ⴧ卷 BჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 tᖗ喧ídჇ卷Ⴧ卷 ební úᆷ受r y ilnice / 1 roz hu ou i ejícím ý bou kižo ky ile če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧 ižo k ile rozšíení kižo ky ilnic / 1, / 9810 r decké ulice. -06 U Bᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷d do b á jící 噧 ᆷ受ro n ᆷ受ojení Jižního ᆷ受roᆷ受ojení ᆷ受 8ᆷ受 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -0ᖇ圇 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 Bᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷d ᆷ受e b á jící ᆷ受r噧 ečné kižo ky, k erá je oučá í á jící 噧 Bezhr d, n okružní kižo ku če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -0ᖇ圇 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇11 Ⴧ卷 ᖇ圇30ᖇ圇 kižo k mí ᆷ受 odᆷ受ojení o é l d ké ᆷ受ᆷ受eložky ilnice / 08 11ᆷ受 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -0ᖇ圇 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇11 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 sჇ卷 sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í tჇ卷Ⴧ卷gჇ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 kižo k n /11 ᆷ受ro oru S inárek e ᆷ受ojkou mezi á jící ilnicí /11 její ᆷ受eložkou ᆷ受 e erní nen ouᆷ受 mí ní komunik cí ᆷ受iᆷ受ojující S in ry S inárky če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -10 SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ú ek mezi kižo k mi ᆷ受eložky /11 ᆷ受 0.7ᆷ受 á jící /11 e S inárkách ᆷ受 09ᆷ受 ᆷ受odjezdem železniční r i č. 0 0 ᆷ受železničním mo em r i č. 0ᆷ受 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -11 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇30ᖇ圇 ᆷ受eložk l d ké ulice e ú ecích. r ní ú ek z číná kižo kou e ilnicí /11 končí kižo ce iᆷ受o ou ulicí ᆷ受ed n djezdem ᆷ受e železniční r ᙗ囧 č. 0 0 r dec rálo é ýniš ᆷ受 n d rlicí. ruhý ú ek z číná e á jící kižo ce l d ké ulice ulicí ážní, ᆷ受rochází ᆷ受rolukou zá by kl diš ní obl i oucho ᆷ受okr čuje nez ᆷ受ným územím záᆷ受 dnᆷ受 od Sl iny, do á jící r y e n ᆷ受ojuje e ernᆷ受 n d Sl inou. Součá í ᆷ受eložky je ý b kižo ek šech ou i ejících objek 噧 ižo k / 08 e emᆷ受dᆷ受l kou ulicí kižo k o é l d ké e emᆷ受dᆷ受l kou ulicí. 11. ižo k / 08 iᆷ受o ou ulicí kižo k o é l d ké iᆷ受o ou ulicí ᆷ受ed n djezdem ᆷ受e železniční r ᙗ囧 č. 0 0 e z leᆷ受ením á jící l d ké ze mᆷ受ru od ul. Br í Š ef n噧. 11. ižo k / 08 l d kou ulicí kižo k e á jící l d kou ulicí ze mᆷ受ru od Sl iny ižo k / 08 o ou ážní kižo k ᆷ受eložky / 08 o ou ážní ižo k Sl in kižo k ᆷ受eložky ilnice / 08 e á jící / 08, / 081 mí ní komunik cí Sl in ile ice. -1 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇3 ᖗ喧 ᆷ受eložk u nohor ké ulice ú eku ukleny l čice n djezdem n d jižní ᆷ受ojkou če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. 1.1 ižo k u nohor ké ulice její ᆷ受ojky rdubickou o ou r ž kou. -13 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇 10 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷šsჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ú ek od kižo ky ile n. ᆷ受o kižo ku oudnič kou ulicí je in r iláno á komunik ce ú eku do kižo ky e Š efánko ou ulicí rozšíená n nedᆷ受lený č yᆷ受ruh. zující ú ek e mᆷ受ru n y okou n d bem e噧 r iláno ou d oukruho ou ilnicí. celé délce je oubᆷ受hu n ržen ezk ᆷ受ro ᆷ受olečný ᆷ受ro oz cykli 噧 chodc噧. Součá í úᆷ受r y r diály je ý b šech ou i ejících objek 噧, zejmén kižo ek n ᆷ受ojením n íᙗ囧 mí ních komunik cí echnické infr ruk ury. 1.1 ižo k / 9810 Benešo y ídy okružní kižo k ᆷ受iᆷ受ojující Benešo u ídu áchr nnou lužbu no ᆷ受 hl ní ᆷ受íjezd do ᆧ垗 kul ní nemocnice. 1. ižo k r deckou ulicí úᆷ受r y rozšíení á jící yko é kižo ky r deckou ulicí. 14

15 1. ižo k / 9810 no ou ᆷ受ojkou z r decké ulice ᆷ受 46ᆷ受 z dním jezdem do ᆧ垗 kul ní nemocnice. 1.4 ižo k úᆷ受r y á jící kižo ky / 9810 ul. Behách. 1.5 ižo k / 9810 Jižní ᆷ受ojky kižo k ebeš ké r diály Jižní ᆷ受ojky ᆷ受 8ᆷ受. 1.6 ižo k / 9810 e Š efániko ou ulicí úᆷ受r y á jící kižo ky e zbᆷ受 n rozšíení / 9810 n č yᆷ受ruh ᆷ受iᆷ受ojení chko y ulice. 1.7 ižo k ᆷ受e b á jící kižo ky / 9810 e S oján kou ulicí. 1.8 ižo k ᆷ受e b á jící yko é kižo ky / 9810 oudnič kou ulicí. -1ᖗ喧 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇 ᖇ圇 mᆷ受ro é šíko é úᆷ受r y ilnice n normo ou k eorii S 7,5/60 doᆷ受lnᆷ受ním oubᆷ受žného ᆷ受ruhu ᆷ受ro ᆷ受olečný ᆷ受ro oz cykli 噧 ᆷ受ᆷ受ších ú eku lšo ho hr nice mᆷ受. Součá í úᆷ受r y ilnice je ý b šech ou i ejících objek 噧. -15 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 o á r 1. ú eku oucho ké r diály k eorie S 9,5/70 oí ýchodní obch oucho, ᆷ受iᆷ受ojuje á jící ážní ulici o ou ážní n e erní nen u končí no é kižo ce / 997 mí ní komunik cí od ile ic. e. ú eku ile ice u ek j ou n rženy mᆷ受ro é šíko é úᆷ受r y ilnice n normo ou k eorii S 7,5/70 doᆷ受lnᆷ受ním oubᆷ受žného ᆷ受ruhu ᆷ受ro ᆷ受olečný ᆷ受ro oz cykli 噧 ᆷ受ᆷ受ších. Součá í r diály je ý b šech ou i ejících objek 噧, zejmén kižo ek n ᆷ受ojením n ilniční íᙗ囧 echnické infr ruk ury ižo k n z čá ku no é oucho ké r diály ážní ulicí. 15. ižo k oucho ké r diály o ou ážní ulicí. 15. ižo k no á kižo k / 997 mí ní komunik cí od ile ic. -16 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇1 ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷šsჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受eložk ilnice / 991 od á jící kižo ky obchodní zᒇ嘗ny e ernᆷ受 od. mᆷ受 kého okruhu no ým ᆷ受odjezdem ᆷ受od železniční r í č. 0 0 r dec rálo é ýniš ᆷ受 n d rlicí záᆷ受 dním obch em ᆷ受koš. onec obch u kižo ce e á jící / 991 ᆷ受ro oru mezi re ur cí 噧 le c噧 oby nými domy. eložk je n ržen obou r nnými ᆷ受ruhy ᆷ受ro ᆷ受olečný ᆷ受ro oz cykli 噧 ᆷ受ᆷ受ších doᆷ受ro odnou zelení. Součá í r diály je ý b šech ou i ejících objek 噧, zejmén kižo ek n ᆷ受ojením n ilniční íᙗ囧 echnické infr ruk ury ižo k z no ým ᆷ受odjezdem ᆷ受od železniční r í č. 0 0 j ko oučá eejného ᆷ受ro r n í n ᆷ受ojením á jících ulic J n Černého, Sᆷ受oilo ká ýchodní. 16. ižo k ᆷ受koš ké r diály mí ní komunik cí ᆷ受koše lácky. 16. ižo k n ᆷ受ojení ᆷ受eložky ᆷ受obch uᆷ受 do á jící ilnice / ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷íhჇ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷šíჇ卷h ložení obou mᆷ受rnᆷ受 ᆷ受ro ozo né koleje r m r inu do á jícího uličního ᆷ受rofilu ul. J n Černého. imo hl ní doᆷ受r ní ᆷ受ro or j ou umí ᆷ受ny ᆷ受ruhy ᆷ受ro cykli y ᆷ受ᆷ受ší. Součá í úᆷ受r y je ý b šech ou i ejících objek 噧. -1ᖇ圇 Ⴧ卷tᆷ唇štჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 e iš ní bul ár n zuje n obch ᆷ受koš kižo ce ᆷ受ro oru 噧 e c噧 ᆷ受 16. ᆷ受 z kižo kou ile ickou ulicí uᆷ受uje do ᆷ受ro oru le iš ᆷ受. onec bul áru je kižo ce e á jící / 991 ᆷ受 18. ᆷ受 jižnᆷ受 od Sᆷ受rá čického ᆷ受í níku. Součá í bul áru je ý b šech ou i ejících objek 噧, zejmén kižo ek n ᆷ受ojením n íᙗ囧 ilnic mí ních komunik cí echnické infr ruk ury ižo k ile ickou ulicí ᆷ受ro oru ᆷ受ed le iš ᆷ受m. 18. ižo k mí ᆷ受 odᆷ受ojení ᆷ受噧 odní r y / 991 z le iš ního bul áru. 18. ižo k le iš ního bul áru uᆷ受r enou á jící ilnicí / 991 ᆷ受 19ᆷ受 jižnᆷ受 od Sᆷ受rá čického ᆷ受í níku. -1ᖇ圇 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇ᖇ圇 ᆷ受eložk mᆷ受ro á šíko á úᆷ受r á jící ilnice n k eorii S 7,5/60 n djezdem n d e erní nen ou ᆷ受očá kem kižo ce 18. koncem kižo ce 18.. Součá í ᆷ受eložky je ý b šech ou i ejících objek 噧. - 0 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇 13 ᆷ受eložk eložk / 991 ú eku od ou níko y ulice ᆷ受 / 5ᆷ受 ᆷ受o n ᆷ受ojení do á jící r y ᆷ受ro oru mezi išᒇ嘗o ou ronko ou ulicí n djezdem n d železniční r í č. 041 r dec rálo é še ry. Součá í ᆷ受eložky je ý b kižo ky šech ou i ejících objek 噧. 0.1 ižo k ᆷ受eložky á jící / 991 lo iš ích n d bem. - 1 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇30ᖇ圇 šíko á úᆷ受r ilnice n k eorii S 9,5/60 doᆷ受lnᆷ受ním jedno r nného chodníku ú eku od / 98 7 n ᆷ受r ý beh rlice če nᆷ受 no ého mo u ᆷ受e rlici. Součá í úᆷ受r y j ou kižo ky n z čá ku konci ú eku ý b šech ou i ejících objek 噧. - Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇3 3 6 ᆷ受eložk ilnice oul du ᆷ受l ným územním rozhodnu ím n bu dálnice

16 - 3 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇3 ᖗ喧 36 šíko é úᆷ受r y á jící ilnice n normo é u ᆷ受oádání k eorie S 7,5/50, ý b jedno r nného oubᆷ受žného chodníku ᆷ受r噧jezdním ú eku h louᆷ受k mi če nᆷ受 ý by šech ou i ejících objek 噧..1 ižo k ilnice / 6 mí ní komunik ce S obodné ory h louᆷ受ky. - ᖗ喧 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇3 ᖗ喧 3ᖇ圇 ební úᆷ受r y ou i ející ý bou n djezdu n d dálnicí 11 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. - 5 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受ojnice á jící inice /11 e e erojižní o ou ᆷ受e bo ého území záᆷ受 dnᆷ受 od ž r dec rálo é. číná kižo ce e ilnicí /11, ᆷ受rochází e ernᆷ受 od á jící zá by uklen, jižnᆷ受 od ýrobního reálu ჷ堇.., zá bou mezi ulicemi mᆷ受elíko Škodo kou končí no ᆷ受 i uo né kižo ce r diálou emeš ár ul. Škodo kou. 5.1 ižo k ᆷ受e b á jící kižo ky n ilnici /11, z čá ek o é elené. 5. ižo k o é elené o é álenecké ulice. 5. ižo k o é elené á jící álenecké ulice. 5.4 ižo k o é elené mᆷ受elíko ou ulicí. 5.5 ižo k o é elené, no é Škodo kou o é r ž ké záᆷ受 dnᆷ受 od uklen kého ᆷ受odjezdu ᆷ受od železniční r í. - 6 Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷Ⴧ卷 tᖗ喧ídჇ卷 Ⴧ卷 ᖗ喧sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷d Ⴧ卷ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷éჇ卷 Ⴧ卷 ᘇ坷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷é 嘇 嘇 Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 mᆷ受ro é šíko é úᆷ受r y čá i r ž ké ídy če nᆷ受, no ého ᆷ受odjezdu ᆷ受od železniční r í č. 0 1 rdubice r dec rálo é, kižo ky orun šech ou i ejících objek 噧. 6.1 ižo k orun ᆷ受e b kižo ky orun n okružní kižo ku. - ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷Ⴧ卷 o ou o é r ž ké je ú ek zd oukolejnᆷ受né železniční r i č. 0 0 l čice r dec rálo é hl ní nádr ží yuži ý ᆷ受ro r m r in. čá ek o é r ž ké je kižo ce u nohor kou ulicí l čicích, konec kižo ce o ou elenou. Č yᆷ受ruho á mᆷ受ro ᆷ受 nerozdᆷ受lená komunik ce ᆷ受echází n mᆷ受ro ᆷ受 rozdᆷ受lenou e edo ým ᆷ受á em ᆷ受ro r m r in ᆷ受odélnými ᆷ受 rko cími ᆷ受ruhy kombin ci e zelení. šechny kižo ky r e j ou úro ᒇ嘗o é, oučá í ý by j ou šechny ou i ející objek y. 7.1 ižo k o é r ž ké lendo ou ulicí ᆷ受 60ᆷ受. 7. ižo k o é r ž ké o ou áleneckou ᆷ受 0ᆷ受. 7. ižo k o é r ž ké e ᆷ受ojkou Čer ený 噧r rdubická ulice ᆷ受 61ᆷ受. 7.4 ižo k o é r ž ké e ᆷ受ojkou n rdubickou ulici ᆷ受 65ᆷ受. 7.5 ižo k o é r ž ké e ᆷ受ojkou rdubická u nohor ká ᆷ受 6 ᆷ受. 7.6 ižo k o é r ž ké u nohor kou ulicí l čicích. - ᖇ圇 Ⴧ卷ᆷ唇žჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᆷ受ojk mezi á jící 噧 Bezhr d n ilnici / 7 e ilnicí / ᆷ受 ebeš kou r diálouᆷ受 n jižním okr ji mᆷ受 no ým mo em ᆷ受e be. čá ek ᆷ受roᆷ受ojení je ᆷ受e ᆷ受né 噧 Bezhr d ᆷ受 06ᆷ受, konec kižo ce e ilnicí / ᆷ受mimo hr nice mᆷ受 n k ru y oká n d bemᆷ受. Součá í ᆷ受roᆷ受ojení je ý b šech ou i ejících objek 噧. - ᖇ圇 Ⴧ卷 ᘇ坷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 no á záᆷ受 dní nen Škodo kou ᆷ受očá kem kižo ce o ou elenou, r diálou emeš ár r ž kou ídou koncem kižo ce ou níko ou ulicí ᆷ受 / 5ᆷ受. o á nen mᆷ受 ký bul ár je č yᆷ受ruho ou mᆷ受ro ᆷ受 nerozdᆷ受lenou komunik cí ᆷ受odélnými ᆷ受 rko cími ᆷ受ruhy kombin ci e zelení. ižo ky e á jícími i n rženými mí ními komunik cemi j ou úro ᒇ嘗o é. Součá í no é nen y j ou nezby né demolice ý b šech ou i ejících objek 噧. 9.1 ižo k no é Škodo kou ᆷ受očá kem or ké ulice. -30 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受roᆷ受ojení mᆷ受 kých čá í r ž ké ᆷ受edmᆷ受 í, emeš ár, ukleny S obodné ory. čá ek Bezručo ᆷ受 ulici, kížení železniční r i č. 0 1 rdubice r dec rálo é ᆷ受odjezdem, ná lednᆷ受 ᆷ受rochází n ᆷ受íč roz ojo ým územím emeš ár, n djezdem kíží železniční r ᙗ囧 č. 0 0 hlumec n d idlinou r dec rálo é n r ž kou ídu e n ᆷ受ojuje kižo ce blízko i nen kého námᆷ受 í. r噧chodem ᆷ受e á jící zá bu e n ᆷ受ojuje do ulice deᒇ嘗k ჷ堇ir h, ᆷ受okr čuje e erním mᆷ受rem končí kižo ce or kou ulicí. ižo ky e á jícími i n rženými mí ními komunik cemi j ou úro ᒇ嘗o é. Součá í by j ou šechny ou i ející objek y, zejmén kižo ky n ᆷ受ojením n íᙗ囧 mí ních komunik cí echnická infr ruk ur. 0.1 ižo k Čer ený 噧r emeš áru. 0. ižo k r ž kou ídou uklenách. 0. ižo k no ᆷ受 n rženou mí ní komunik cí e S obodných orech ᆷ受 41ᆷ受. 0.4 ižo k n ᆷ受ojení n or kou ulici ulicí e elce. -31 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷íჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受okr čo ání jihozáᆷ受 dního ᆷ受roᆷ受ojení r e ulice e elce re ᆷ受ek o áním okolní zá by, no é n ᆷ受ojení n ou níko u ulici ᆷ受 04. ᆷ受 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧, zejmén echnické infr ruk ury. 16

17 -3 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷žჇ卷í ᆷ受 r lelní komunik ce ke á jící ážní ulici je ᆷ受ojnice no é oucho ké r diály ᆷ受ᆷ受eložk / 997ᆷ受 ᆷ受eložky ilnice / 08 edená e ernᆷ受 od kl diš ní obl i oucho. čá ek o é ážní je e á jící kižo ce ile ické ulice ulice ubech n oucho ᆷ受, konec kižo ce ᆷ受eložkou ilnice / 08 n e ero ýchodním okr ji Slez kého ᆷ受edmᆷ受 í. Součá í o é ážní j ou šechny ou i ející objek y..1 ižo k ile ickou ulicí ulicí ubech n oucho ᆷ受. -33 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷 ydჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受eložk ydlino ké ulice z číná kižo ce á jící ydlino ké ulice ulice B. r in噧 n J ečním ᆷ受lácku ᆷ受okr čuje ᆷ受ibližnᆷ受 r e ulice 噧 ᆧ垗o ochemy, n djezdem kíží železniční r ᙗ囧 č. 0 0 r dec rálo é ýniš ᆷ受 n d rlicí, do á jící r y e n ᆷ受ojuje n jižním okr ji lácek. Součá í ᆷ受eložky j ou šechny ou i ející objek y..1 ižo k no á kižo k ᆷ受ro oru J ečního ᆷ受lácku.. ižo k mí ní komunik cí ᆷ受íjezdem k ozo ému deᆷ受u Č. -3ᖗ喧 SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇štᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷d Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受očá eční ú ek láckách r e á jící ydlino kou ulici, ze k eré e no ᆷ受 n ržené kižo ce e ernᆷ受 od zá by odklání n záᆷ受 d, n djezdem kíží železniční r ᙗ囧 č. 0 1 r dec rálo é J romᆷ受 n ýchodní r nᆷ受 lo išᙗ囧 n d bem e n ᆷ受ojuje do edmᆷ受ické ulice. S á jící edmᆷ受ická ulice e mí ᆷ受 ᆷ受ejezdu ᆷ受e železnici ᆷ受eruší. Součá í no é ᆷ受ojky j ou šechny ou i ející objek y. 4.1 ižo k no é ᆷ受ojky lácky lo iš ᆷ受 n d bem ydlino kou ulicí n e erním okr ji lácek. -35 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í ᖇ圇3ᖇ圇 Ⴧ卷 ᖇ圇 ᖇ圇ᖇ圇10 ᆷ受roᆷ受ojení je ᆷ受okr čo áním jižní ᆷ受ojky, z čá ek ú eku je e á jící ilnicí / 7 n šíno ᆷ受 ídᆷ受 ᆷ受 0. ᆷ受, konec n ᆷ受ojení n ilnici / ᆷ受 boro kou uliciᆷ受 n záᆷ受 dním okr ji ebše ᆷ受 1.5ᆷ受. Součá í ᆷ受roᆷ受ojení je ý b mo u ᆷ受e be jeho inund ci šech ou i ejících objek 噧. -36 BჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷šჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 tᖗ喧ídჇ卷 do b e erní čá i Benešo y ídy ᆷ受očá kem kižo ce omečko ou ulicí n ᆷ受ojením n boro kou ulici ᆷ受 ilnici / 98 10ᆷ受. Šíko é u ᆷ受oádání ᆷ受odle konceᆷ受ce reener ce á jící Benešo y ídy, d ouᆷ受ruho é u ᆷ受oádání ᆷ受odélnými ᆷ受 rko cími ᆷ受ruhy oubᆷ受žnými cykli ickými ᆷ受ruhy chodníky mimo hl ní doᆷ受r ní ᆷ受ro or. Součá í do by j ou šechny ou i ející objek y. 6.1 ižo k Benešo y ídy omečko y ulice. -3ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 šíko á úᆷ受r á jící or ké ulice ú eku od ᆷ受iᆷ受ojení o é álenecké ulice ᆷ受o á jící ilnici /11 doᆷ受lnᆷ受ním oubᆷ受žných ᆷ受ruh噧 ᆷ受ro ᆷ受odélné ᆷ受 rko ání, cykli y chodník噧 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -3ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 mᆷ受ro á šíko á úᆷ受r mí ní komunik ce ᆷ受ro ozem n ilnici k eorie S 7,5/60 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -3ᖇ圇 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 šჇ卷stჇ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é doᆷ受ro odná d ouᆷ受ruho á ilnice k rychlo ní ilnici 5 oice r dec rálo é edená oubᆷ受hu železniční r í č. 041 r dec rálo é Jičín. komunik ční y ém mᆷ受 e ᆷ受iᆷ受ojuje okružní kižo ce u Č ᆷ受 0.1ᆷ受. Součá í ý by doᆷ受ro odné ilnice j ou šechny ou i ející objek y. -ᖗ喧0 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 mᆷ受ro é šíko é úᆷ受r y á jící álenecké ulice jedno r nným ᆷ受odélným ᆷ受 rko cím ᆷ受ruhem jedno r nným chodníkem če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧 ižo k álenecké ulice r ž ké ídy uklenách. -ᖗ喧1 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 - Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷 z jišᙗ囧uje doᆷ受r ní n ᆷ受ojení roz ojo é ᆷ受lochy e S obodných orech n or kou, o ou áleneckou á jící áleneckou ulici. Součá í d ouᆷ受ruho é komunik ce ᆷ受odélnými ᆷ受 rko cími ᆷ受ruhy oubᆷ受žnými chodníky j ou šechny ou i ející objek y ižo k o á álenecká or ká n ᆷ受ojení n or kou ulici. -ᖗ喧 SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷é tᖗ喧ídy Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é ᆷ受roᆷ受ojení á jící r ž ké ídy o é elené n hr zující ᆷ受erušení á jící r ž ké ídy ᆷ受ed eejným ᆷ受ro r n ím záᆷ受 dnᆷ受 od uklen kého ᆷ受odjezdu če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -ᖗ喧3 SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 FჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧stჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷óჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受ojk e z čá kem kižo ce Junm no y edko y ulice je ᆷ受okr čo áním Junm nno y ulice, ᆷ受ro oru ᆷ受ed kižo kou jižní ᆷ受ojky / 7 e áčí k železniční r i č. 0 1, jižní ᆷ受ojku ᆷ受odchází ᆷ受od n djezdem n d železniční r í n ᆷ受ojuje e n á jící ob odo ou účelo ou komunik ci nákuᆷ受ní zᒇ嘗ny. Součá í ᆷ受ojky je ý b šech ou i ejících objek 噧, zejmén echnické infr ruk ury. 17

18 -ᖗ喧ᖗ喧 ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷tᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷šíჇ卷h úᆷ受r y ú eku ile ické ulice mezi le iš ním bul árem elkou ulicí n oucho ᆷ受 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. S á jící ulice e rozšíí o ᆷ受ruhy ᆷ受ro ᆷ受odélné ᆷ受 rko ání, cykli ické ᆷ受ruhy chodníky ᆷ受á y zelenᆷ受. -ᖗ喧5 Sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇თ嘇Ⴧ卷í sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 SჇ卷Ⴧ卷tᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 SჇ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y mᆷ受ro é šíko é úᆷ受r y á jící mí ní komunik ce n k eorii S 7,5/60 e mo ným ᆷ受ruhem ᆷ受ro ᆷ受olečný ᆷ受ro oz cykli 噧 ᆷ受ᆷ受ších če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -ᖗ喧6 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷 FჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ob lužná komunik ce edená ú eku mezi r deckou boro kou ulicí e ernᆷ受 od ebeš kého ᆷ受í níku, boro kou ulici kíží ᆷ受ro oru odbočky edlejšího ᆷ受z dníhoᆷ受 jezdu do ᆧ垗 kul ní nemocnice ᆷ受 1. ᆷ受 končí ᆷ受ed jezdem do nemocnice. Součá í ᆷ受roᆷ受ojení je ý b šech ou i ejících objek 噧 ižo k n r decké ulici no ým z ᆷ受ojením omečko y ulice. -ᖗ喧ᖇ圇 ᖗ喧ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷í FჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 no é ᆷ受iᆷ受ojení ᆧ垗 kul ní nemocnice z okružní kižo ky n / u áchr nné lužby ᆷ受 1.1ᆷ受 če nᆷ受 kižo ky ᆷ受ed jezdem do ᆧ垗 šech ou i ejících objek 噧 ižo k okružní kižo k ᆷ受ed hl ním jezdem do ᆧ垗 kul ní nemocnice n ᆷ受ojením z á ek hrom dných ráží ᆷ受 01ᆷ受. -ᖗ喧ᖇ圇 ᖗ喧ídჇ卷 Ⴧ卷S Ⴧ卷 ᖗ喧sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 ᆷ唇Ⴧ卷ᆷ唇šჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷stჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷í ební úᆷ受r y celého uličního ᆷ受ro oru no ým u ᆷ受oádáním ᆷ受e uᆷ受ního uzlu če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -ᖗ喧ᖇ圇 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷í Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dᆷ唇Ⴧ卷sჇ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 do oubᆷ受hu železniční r í č. 0 0 r dec rálo é ýniš ᆷ受 n d rlicí ᆷ受o mí ní komunik ci ociáno ice její r e n ᆷ受ojení n á jící ilnici /11 ᆷ受br í Š ef n噧ᆷ受 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -50 SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 sᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᖇ圇11 Ⴧ卷dhůჇ卷sჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受roᆷ受ojení e S inárkách n zující n ᆷ受roᆷ受ojení mezi e erní nen ou á jící ilnicí /11 ᆷ受 09 10ᆷ受 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -51 ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受eložk čá i chko y ulice ebši, če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧, e zbᆷ受 n n ržené ᆷ受e bo é území reálu ᆧ垗omei e z ᆷ受ojením do kižo ky e boro kou Š efániko ou ulicí ᆷ受 1.6ᆷ受. čá ek ᆷ受eložky je kižo ce chko y ulice ulice bi. -5 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 FჇ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 ᆷ受 omen kého ná erm nn ᆷ受 ᆷ受e b kižo ky u mᆷ受rnᆷ受ním jízdních ᆷ受ruh噧 doᆷ受lnᆷ受ním edení cykli ických ᆷ受ruh噧, ᆷ受echod噧 ᆷ受ro chodce z ᆷ受ojením do y ému ízených kižo ek SS, če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -53 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 U SჇ卷Ⴧ卷dჇ卷 ᆷ受Č. rmády, ý ká, 噧 líru, ez lo ᆷ受 ᆷ受e b ro ᆷ受 ne hodné kižo ky če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -5ᖗ喧 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 BჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷 ᆷ受e b kižo ky n. ᆷ受 kém okruhu ᆷ受ro z ýšení k ᆷ受 ci y zleᆷ受šení ᆷ受ro uᆷ受no i ᆷ受ro ᆷ受ᆷ受ší cykli y če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -55 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷žჇ卷í Ⴧ卷ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 ᖇ圇11 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受e b kižo ky če nᆷ受 n zujících ú ek噧 or ké ulice če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -56 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 tᖗ喧ídy Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷.Ⴧ卷 Ⴧ卷ůჇ卷ysჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷íთ嘇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷y Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受e b kižo ky e zbᆷ受 n reener ci uličního ᆷ受ro oru ídy rl če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -5ᖇ圇 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 tᖗ喧ídy Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷.Ⴧ卷 SჇ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 yჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷ží ᆷ受e b kižo ky u mᆷ受rnᆷ受ním doᆷ受r ních ᆷ受roud噧 ložením cykli ických ᆷ受ruh噧 če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -5ᖇ圇 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷sჇ卷 ᆷ受e b ro ᆷ受 ne yho ující kižo ky ulic r hách, áhon bčinách če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -5ᖇ圇 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷 Ⴧ卷dᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 yჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇stí ᆷ受e b kižo ky j ko oučá no ého u ᆷ受oádání námᆷ受 í če nᆷ受 šech ou i ejících objek 噧. -60 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷šíჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 tᖗ喧ídჇ卷 嘇 ᖇ圇3ᖇ圇 嘇 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 - ᆷ受e b kižo ky, doᆷ受lnᆷ受ní 4. r mene ᆷ受r噧 ečné kižo ky ᆷ受ro n ᆷ受ojení ᆷ受or o ního reálu n ᆷ受r ém behu be, doᆷ受lnᆷ受ní odbočo cích ᆷ受iᆷ受ojo cích ᆷ受ruh噧 n / 7. Součá í ᆷ受e by kižo ky j ou ᆷ受rodloužení ᆷ受odchodu ᆷ受ro ᆷ受ᆷ受ší šechny ou i ející objek y. -61 SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷ůჇ卷 - Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ob lužná komunik ce roz ojo é zᒇ嘗ny emeš ár chodníky ižo k ᆷ受ojky Čer ený 噧r rdubická. -6 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇 Ⴧ卷ůჇ卷 - mᆷ受ro é šíko é úᆷ受r y á jící mí ní komunik ce n ob lužnou komunik ci roz ojo é zᒇ嘗ny emeš ár ᆷ受odélnými ᆷ受 rko cími ᆷ受ruhy kombin ci e zelení. 18

19 -63 SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷sჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷Ⴧ卷 dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ob lužná komunik ce roz ojo é zᒇ嘗ny mezi jižní ᆷ受ojkou l čicemi ᆷ受 rko cími ᆷ受ruhy chodníky. 6.1 ižo k ᆷ受ojky e á jící rdubickou ulicí. -6ᖗ喧 ᖗ喧ᆷ唇žჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷tჇ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷é Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷ᆷ唇 ᆷ受iᆷ受ojením yᆷ受erno ᆷ受ojky z o é r ž ké ᆷ受 65ᆷ受. -65 SჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷ᆷ唇Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷žsჇ卷Ⴧ卷 - krá ké ᆷ受roᆷ受ojení jižní ᆷ受ojky o é r ž ké e á jícím yᆷ受erno i n rženými roz ojo ými ᆷ受loch mi mezi jižní ᆷ受ojkou l čicemi. ᖗ喧.3.. Ⴧ卷ᖗ喧Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 hჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷dჇ卷Ⴧ卷 dჇ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Cíle a základní principy koncepce v oblasti městské hromadné dopravy: ýšení, minimálnᆷ受 z cho ání, ᆷ受odílu eejné hrom dné doᆷ受r y dᆷ受lbᆷ受 ᆷ受eᆷ受r ní ᆷ受ráce. jiš ᆷ受ní možno i d lšího rozšio ání í ᆷ受 e zbᆷ受 n n ržený roz oj mᆷ受 z ýšení míry in er ce reionálními u obu o ými link mi. leᆷ受šení nedo ečného z ᆷ受ojení železniční doᆷ受r y do y ému mᆷ受 ké ᆷ受ímᆷ受 ké doᆷ受r y, z ýšení ᆷ受oč u z á ek doᆷ受r nᆷ受 urb ni icky r k i ních lok li ách n á jících r ích. y oení ᆷ受odmínek ᆷ受ro z ložení hybridního y ému možno í ý by r m jo ých r diál n ᆷ受ojených n železniční íᙗ囧 e ybr ných roz ojo ých mᆷ受rech. ení ᆷ受rodlužo ání jízdní doby n linkách, y oení ᆷ受odmínek ᆷ受ro ᆷ受referenci e ybr ných čá ech mᆷ受 oᆷ受ro i indi iduální doᆷ受r ᆷ受. ro z jiš ᆷ受ní ᆷ受odmínek eejné hrom dné doᆷ受r y e ymezujíᒇ嘗 ᆷ受 ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži íᒇ嘗 ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury ilniční ᆷ受 Sᆷ受; ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury železniční ᆷ受drážníᆷ受 ᆷ受 ᆷ受; ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受 ᆷ受; bᆷ受 ᆷ受ekry né ᆷ受r ky eejné doᆷ受r yᒇ嘗 r ᙗ囧 r m r in; rolejbu o á dráh ; erminál hrom dné doᆷ受r y; ᆷ受e uᆷ受ní uzel hrom dné doᆷ受r y; z á k r m r in. lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í j ou zobr zeny l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 e ýkre e onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受, ᆷ受ekry né ᆷ受r ky eejné hrom dné doᆷ受r y j ou zobr zeny e ýkre e onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受. ržené ᆷ受ekry né ᆷ受r ky konceᆷ受ce eejné hrom dné doᆷ受r yᒇ嘗 01 r ᙗ囧 rolejbu o é dráhy J n ryk. d rd Beneše l cho il dy oráko é; 0 eložk rolejbu o é dráhy ú eku Gočáro íd o á elená r ž ká íd ; 0 eložk rolejbu o é dráhy ul. rdubická ᆷ受u jižní ᆷ受ojkyᆷ受; 04 ᆷ受r rolejbu o é dráhy ul. Sokol ká ᆷ受u ile yᆷ受; r ᙗ囧 r m r in r e ᆷ受koš ké r diály če nᆷ受 z á ek; á k r m r in Sᆷ受oilo ká; á k r m r in S ré ᆷ受koše; 05. á k r m r in o é ᆷ受koše; 05.4 á k r m r in e iš ᆷ受; 06 r ᙗ囧 r m r in r e o é elené če nᆷ受 z á ek; 06.1 á k r m r in Škodo kou; 06. á k r m r in o á álenecká; 06. á k r m r in o á elená; 07 r ᙗ囧 r m r in r e o é r ž ké če nᆷ受 z á ek; á k r m r in ukleny; á k r m r in l čice. 19

20 ᖗ喧.3.3. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 Ⴧ卷 Ⴧ卷Ⴧ卷ᆷ唇dჇ卷 Cíle a základní principy koncepce v oblasti dopravy v klidu 噧 ᆷ受okojení ᆷ受o eby ᆷ受 rko ání od o ání ozidel e mᆷ受 ᆷ受 oul du e zá d mi udrži elného roz oje. 噧 olnᆷ受ní eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受ulice námᆷ受 íᆷ受 cen rální čá i mᆷ受 od ᆷ受 rkujících u omobil噧. yloučení ání ᆷ受 rko ání ozidel z jízdních ᆷ受ruh噧 doᆷ受r nᆷ受 ýzn mných komunik cí. Sy ém záchy ných ᆷ受 rko išᙗ囧 ჷ堇 ᆷ受z ᆷ受 rkuj jeჷ堇ᆷ受 n uᆷ受u hl ních mᆷ受 kých r diál do mᆷ受 zbou n. ymezení lok li ᆷ受ro od o ání nákl dních ozidel u ýzn mných doᆷ受r ních h噧. ymezení lok li ᆷ受ro ᆷ受 rko iš ᆷ受 ჷ堇G ᆷ受z ᆷ受 rkuj jdiᆷ受 zbou n ᆷ受ᆷ受ší r y. S no ení uᆷ受enᆷ受 u omobiliz ce ᆷ受ro ýᆷ受oče ᆷ受 rko cích ání ᆷ受odle ČS rojek o ání mí ních komunik cí. S no ení hr nice ch r k eru území,b, ohledem n uᆷ受eᒇ嘗 úro nᆷ受 jeho do uᆷ受no i ch r k er zá by. ro z jiš ᆷ受ní ᆷ受odmínek doᆷ受r y klidu e ymezujíᒇ嘗 ᆷ受 ᆷ受lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži íᒇ嘗 ᆷ受lochy doᆷ受r ní infr ruk ury ilniční ᆷ受 Sᆷ受; ᆷ受lochy eejných ᆷ受ro r n í ᆷ受 ᆷ受; bᆷ受 ᆷ受ekry né ᆷ受r ky doᆷ受r y kliduᒇ嘗 záchy né ᆷ受 rko iš ᆷ受; hrom dná ráž; od ná ᆷ受 rko cí ᆷ受loch ; zemní ᆷ受lán no uje hr nice ch r k eru území obce,b, ymezené n území mᆷ受, k eré yj dují k li u ob luhy území eejnou doᆷ受r ou ᆷ受ro no ení ᆷ受oč u od ných ᆷ受 rko cích ání ᆷ受ro n rho né by území. zᒇ嘗nách yᆷ受u ᆷ受 je eb ᆷ受refero umí ᆷ受ní ᆷ受 ý buᆷ受 íceᆷ受odl žních ᆷ受 rko cích z ízení lok li ách yho ující docházko ou zdáleno í k hl ním cíl噧m i ᆷ受ro reziden y. Jejich celko á k ᆷ受 ci mu í umožni čá ečné u olnᆷ受ní uličních ᆷ受ro or噧 od ᆷ受 rkujících ozidel ᆷ受ro jejich jiné funkční yuži í. zᒇ嘗nách yᆷ受u Bᆷ受 je jednozn čnou ᆷ受referencí umí ᆷ受ní íceᆷ受odl žních ᆷ受 rko cích z ízení ᆷ受ᆷ受 rko cích dom噧ᆷ受 bezᆷ受ro ední blízko i cíle ᆷ受n ᆷ受. hl ní jezd do ᆧ垗 kul ní nemocniceᆷ受 do ečnou rezer ou k ᆷ受 ci y oᆷ受ro i ouč nému defici u ᆷ受 rko cích ání. zᒇ嘗nách yᆷ受u ᆷ受 je eb ᆷ受refero umí ᆷ受ní ᆷ受 rko cích z ízení ᆷ受ᆷ受 rko cí ᆷ受lochy i ᆷ受 rko cí domyᆷ受 ᆷ受ede ším e zbᆷ受 n ᆷ受o eby reziden 噧 če nᆷ受 možno i yuži í n zující, krá ká docházko á zdáleno není rozhodující ᆷ受odmínkou. lochy rozdílným zᆷ受噧 obem yuži í j ou zobr zeny l ním ýkre e ᆷ受..1ᆷ受 e ýkre e onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受, ᆷ受ekry né ᆷ受r ky doᆷ受r y klidu j ou zobr zeny e ýkre e onceᆷ受ce doᆷ受r ní infr ruk ury ᆷ受..4ᆷ受. o ᆷ受 n ržené ᆷ受ekry né ᆷ受r ky doᆷ受r y kliduᒇ嘗 01 rom dná ráž ᆧ垗 kul ní nemocnice; 0 rom dná ráž 噧ni erzi ; 0 rom dná ráž ᆷ受ᆷ受 rko cí ᆷ受loch ᆷ受 ៗ埗ižko k árn ; 04 rom dná ráž G yero k árn ; 05 rom dná ráž r噧my lo á ulice; 06 rom dná ráž ádr žní ulice; 07 rom dná ráž 噧 ; 08 rom dná ráž. d rd Beneše 噧 ulice J n ryk ; 09 rom dná ráž Brnᆷ受n ká 噧 od ámečkem, ýjezd ᆷ受e J n ryk ; 0

Ⴧ卷 20 2 . Y S Ě ᆷ受né území e ymezuje k d u 5. 4. 20 2. r nice z ᆷ受ného území je zobr zen e ýkre e zákl dního členᆷ受ní území ᆷ受. ᆷ受 l ním ýkre e ᆷ受.2. ᆷ受. 2. Ⴧ卷 ĚS Ⴧ卷 Y Ⴧ卷 Ⴧ卷 2.. Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷Ⴧ卷 ᆷ受 zemní

Více

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS

SOUHRN KLÍČOVÁ SLOVA TITLE ABSTRACT KEYWORDS ᆷ厇 í ř ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ů ᆷ厇 ř í ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᘗ吇 ᘗ吇 ᘗ吇ř ᘗ吇 ᘗ吇 řᆷ厇 ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇ᘗ吇 ůᆷ厇 ᘗ吇ᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 í ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 哇 ᆷ厇 ᆷ厇 1ᘗ吇8ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇 ᆷ厇 říᆷ厇 ᆷ厇ᆷ厇 ᘗ吇 ᆷ厇 ᆷ厇ᘗ吇 ᆷ厇 í. ᆷ厇ᆷ厇 ᆷ厇 ᘗ吇

Více

៧劧ití GDL nih ny ýr b ů ៧劧៧劧L៧劧៧劧 r r ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧r៧劧hi៧劧៧劧D ៧劧r៧劧៧劧 ៧劧៧劧៧劧 ៧劧 yᘗ呷ᘗ呷í: ៧劧៧劧 Inst៧劧l៧劧៧劧៧劧 nih ny 2៧劧 ៧劧 l ní stř៧劧ᘗ呷ní៧劧h ៧劧n ᘗ呷៧劧 n tli ᆷ哷 n៧劧b s៧劧st៧劧 ៧劧h 3៧劧 P ៧劧ití r s ᆷ哷tl 4៧劧 ៧劧 l

Více

pro fyzické osoby 厇 mě 厇 厇 厇ě៧叧 é ru é úč ៧叧 ៗ呗ir Zř ě៧叧 é úč u r ៗ呗 Zř ě៧叧 é úč u ៗ呗 厇厇 ៧叧 uៗ呗 厇 ě៧叧 m ru m úč 厇m ៗ呗 ៗ呗 厇 r ៗ呗 ៗ呗 厇 r rៗ呗m i 厇 r ៗ呗ៗ呗 u厇 ៗ呗 ៗ呗ěm ៗ呗 厇 ៗ呗 ៗ呗 ჷ唷 r厇 ៗ呗 Čៗ呗ჷ唷 ៗ呗 ៗ呗 厇厇 厇 厇

Více

Roto CAD 2011 NÁVOD K OVLÁDÁNÍ (ArchiCAD 11 / ArchiCAD SE 2008 a novější verze) Červen 2011 l:+ 6 4 66 x:+ 6 4 6 c @g ://www c ჷ吇 Š T áv vlá á í g m R CAD 2 A c CAD / A c CAD SE 2 8 věჷ吇ᘗ喷í v z ჷ吇 v l

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

თ剧ísle nalezne e: Zla é r un, Ⴧ勇lánek Česთ剧é enთ剧თ剧rთ剧, Rep r áž თ剧esთ剧 თ剧raníთ剧 ele rთ剧 თ剧raთ剧eთ剧, ReჇ勇enჇ勇e Zelenთ剧თ剧 თ剧auთ剧 e se თ剧reslთ剧 თ剧an asთ剧 sთ剧ᆷ号 თ剧თ剧 Kel sთ剧é თ剧r nთ剧თ剧თ剧თ剧 K zí příᆷ号ᆷ号თ剧თ剧

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

ů č ý ř á ř ě á ý č š áš é á Žá é š ě ě č ý ě ě é č č č č ř á ý á áš ě ů ě ý ř č ř é č ě ř Ú Ř Á Í Ů č Ý Á č Í Á Ř Ě Ě Ý Í ť Í Á É Ě Í Ě ŠÍ Ř Ů Á Á Ů Ř Ě Á Ý Č É ý ůž ě ě é á ů á ě ý á á ů á č ú ě ý ů

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

Ý é ř á ě á č é í ř ě ší í é í í ó ř á í ý č é á í č í ř ě í ů í í ě í á š áží í ň í í á ý ž ě ší á é á č é ěšéá é č á ě ú í ř é č ý ň ě é ý ž é í í í á é á é í é ž ě í ř á í č é ý é í á á ý ó í á é íř

Více

ÁŠ Š Í É áš Š í é č á ó é á ší ě é š ů ě ě é í é á ž ď ě ů ží ě á í é ě é ě é é č í ž é ý ů ň č í ř ýš í ří í ž í á ů á á ů ď á ý í é á á í á í ě é í ř ž ě ě ě í ř ř ěž ž ě ě ž Š í é ř ž ž ď é č ř š ý

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Adaptive Security Appl ian ce ( ASA) Cisco ASA Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) je bezpečnostní produkt s širokým využitím. V jediné m zař ízení integ ruje f unkce f irew allu, VP N a I P S a antivirovou

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ý á ó íž á ýř č Č á ě č ř ú é ě é é ó ý ž ý ďúč ý á ě ý ž í ó ě ě š á áš í ý í ř á é á š á ó ě čí č ě á í ž á á Ž š á ě ž ř á č é š ě é ě ř ř š ší É š ěž ý ří ý ř š ý š ý ěý š ý ý ý ž č ř č ó ř ě í ř í

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A.

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU KATOV A. Textová část územního plánu B. Grafická část územního plánu ě 匷 匷 匷 匷 ᖗ咷 j ě ěš ᖗ咷 ᖗ咷 匷 匷 ᖗ咷 C. Textová část odůvodnění územního plánu D. Grafická část odůvodnění územního

Více

ÍS Č ÍS Č Č S Č S ᖗ咷í etušᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 eᖗ咷ᖗ咷 ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷íᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷 Sᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷tuᖗ咷teᖗ咷ᖗ咷tᖗ咷eᖗ咷 ᖗ咷ᖗ咷ᖗ咷e ᖗ咷e OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ANALITICKÁ

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

ᆷ勗 a pa. č. ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 a ᆷ勗ᆷ勗ᆷ勗 ᆷ南, p. č. ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南,ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南 p ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南,ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南ᆷ南ᆷ南, ᆷ南 ᆷ南, ᆷ南ᆷ南ᆷ南 ᆷ南ᆷ南 ᆷ南 ᆷ南p ᒇ咷 p j ᆷ南 ᆷ南 D ᆷ南ᆷ南 p p l Z p.p j ᆷ南 ᆷ南 g. ᆷ南 l N ᆷ南, Čᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᒇ咷 ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᆷ南ᒇ咷ᆷ南ᆷ南

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

S t r a n a : 1 / 1 3 1 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O F I R M Ě.............................................................................................................................. 3 2 U R Č E N

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Ú š šť ž Č Č Č Ž ž š š ž ž š š ď ď Č š š ž š š š Ú š š š š ď š š ď ž š š ď š ů ď ď š Í Ž ů ů ů ů ů š š Ú Í Í ť š š š š ž ů š š š š Ž ž ďš š š Íš Ž š Č š ž Ý ď š Ž š ď ť ž É š š Í š Ž š Č ž ď š Ň ž š óó

Více

á š Ý á ČŠ á ř á á ř š á ř šš é é á á š ý á ě š ř ů á á ě ě š ř ů á ř Íé á ě ě ě Íý á ů ě ě š Ť ů á á ř é á řá á ý ř á š ř á š ř ě á Ř ň ř ř ž é š ř ě ř á ž áí ř ů á ý š á š ý ř ř ý ó ó á ř š Í á ř ď šš

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

ě ě ě ň Ž ů ě ř ř É ě ě ď ů ě ě š Ěž ř Ť ňň Á Á É Á ř Č š š ú ď ř ú ě š ř ř ú ř ě ěš ž ě ř ú ř ů Ě ď ř š ě ě ř ů ě š š ú ů ě ě ů ě ě ů ů ř ů ů ř ř ú ř řž ř řž ř řž ř ž ř ř ě ř Ý š ř š ě ř ů š ř Š ž Ň Ú

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Č É Č Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Í Š ŘÁ É ÁŘ É É Ú Í š ř ř Č é Č Č ř ř ý š š ů ý š š ř ů é Č Ř ý Č ý Ž é Ž ř Č ň š é ý ů ř ň úř Č ý ň é ř é é ň Č ř Ž ň ú Č é ř Ž ň ú ů ý Č ř Ž š ý Ž ý ř ů Ž ž ý š ý ý é é é ý š š

Více

Š í ú ň ě ší í žá í ř í ý Íí á í á žá í ě á í á žé ě ě í ř ů á á žá í ě í Í í ý á í á ž ý ý á ě í ý ě ší á ň ě í í Žá ř í í á á á í í ě ž í ů á á á éž á Ť ě Žá ř í í á ý řá á í éží á ě í í ížá í ř í í

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU ZÁPIS. 5/2007 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12. zá í 2007 v sále Hasi ské zbrojnice v Teplicích nad Be vou P ítomni: Ladislav Táborský

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

Í é čá í á ř í á ó ř é ď ň í á é č é ř á í á á á í í á á á á ď á é č á ó ů č á í ů č é é í Í é ů é ř í í ů í ď é ř é é í é í é é é á č é á á á é í ů í é á é Á Í Š Í É é á é í íčí ů Í ů é á á í ř é á é

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II. 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích... Obsah Ú vod... 9 ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ... II 1. Historický ex k u rs do vývoje právní úpravy obchodního práva v českých zem ích...13 2. Podnik (závod) d. 1.1. e t d. I. f... 22 2.1 P o

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

š ý ě á úář Ú á ď š ř ú á ěž ý ář é ě ě ý ú á é ž á é š ě ď é š ě ý ě ř š é ď ůž ř š ů ě á ě Š ú Č á ý ě ě ř á á ů á é ě ř Š ě ř é á ř á š Č Š ý ář é é á á á ů ář ý é á ý ě á á ř úř á á á á á úř ř á á

Více

Á Í Č Í Ž ž Í Č Č Í Í Í Ž ú Ť Č Á Á Ž ó Č ú Ž Á Í Í Ž š ů ď š Ž ů ú ž ý ň ý š Ó ů ů ý Ž š Č ů š ž ň Ž Í ú š Ž ý ů š ň ů ť ú Ž ň šť Ž ů ý ň ý ý Š š ů ó Ž ý š ť ů ý ž Í Á Í Ž Č Á Š š ý ů ž ž šť Í Ťž ý ůž

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

ý ě ý ů ň Á á Ř á ý ě ý ů ň Ú ř á ě Č ů ůž ě ě ť ČÍ Á Ž Í Í ě é é ČÍ Ů Ž Ň é č é ó ř ňš é á ú é é é ž ž á č ř ň čá á á é ě á á é š č é é ě ř ř Č é ý á č é é ý é č é ář ů ý ů ř á š Ž á Ž ř ý ý č ý Ž č ň

Více

á ř é á ů ň Š á Š ě Š ř ř á á á á Ť é á ů á Ť ř é ě š ř ý ů áš á ř é á á á é ř á ř á ú á é á á ú á é á ú á é ý ů á ý ů á ú á ú é ř ě é ř á ý ě á ř á ý ůě é ř á ť é á ě á á ú é á á ě ě ů á á Š Ť á ěř á

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Š Ý š ý š ší í š á Ž ů č š č í í í ě ý š á í íč í í Ž í í čí í ě ěž ů Ž í í á í Ž á ě á Ž á č ý ý ý Ž á ě č í í ě áš í ě ý ů á č ý ě ě í ě í č á í í ě š ě ší Ží í á ší í áší á Ž č á Ž š í Ž í ů ů š í ž

Více

ů Ž íúř Ú í Ú Í Ě Ú í ť í ě í í ř Ř Á ÁŠ ě í ň ř ě í ě ší ř ů ž š ú í ě í ú ř š í í úř Ú Č ří ě é í ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř ř í ř ř Č í ž ň Ů é ě í í ú í ů é ě Ň Ý Ě í š ú í šť í úř ů ří í í ř í Ř ó úř ú

Více

Ř Ý ý ó ý ý žó ý é ó ó é é ž ý ó ó é ó ó é ů ú ř ř é ý ř ó ž ý ý ř Š ó ó é ř Š ó é ý ó ó ý é ý Č ů ř ú Č é ř ú Č é ó é ř ý ž ň é ý é ř ó é ž é ř ž Ú Ž ř ů úř ž ó ý ů ů ó ů ý ž ů é ů Ý ý ó ó ó ý ů ý žó

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519

Záv re ný ú et obce. finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 Záv re ný ú et obce ty koly finan ní hospoda ení obce ty koly v roce 2014 O: 00508519 ( 17 zákona. 250/2000 Sb., o rozpo tových pravidlech územních rozpo, ve zn ní platných p edpis ) Údaje o obci : Adresa

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

á í ó é ří č á í ý í ú ň ť í Ú ě Ú č Í íč ý Ž ží á ří ř áří é í ý á í ě á ě ý ů č ř ě č ž é í íí á ě ý í ů í í íí ř ě ř č ě ý í š í é íč ě ř ě é č ě ř ě č í í ř á í í ů Í š é í í é í ř á í š é á í í á

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

á á á ř á á š á á ě Ž é ř ř Ž ř ř ř ř š ř á ě ř ů Ž ě š ř ř řá é é š ř ř ě á Ž ú Ž á á ě ý ř Ž á řá é é ě ř řá ů ě ř á á ý á ř Ž á ř á š ě á á é ú á ě ě ř ú á ě á ů á ř ě á ř é á ě ěž á á ářů ů ě áš ě

Více

ě č ří č á ě íč á á í ř ý á é í š Ú í í ú á ř ý é é í ž š á ď í í ř á ě ý ě ě ší í á ž í á í čí ř ý á á é í ď í á ý ř á á ř ý é é í š č ě á ů ě ů ří á ý é íč í í á ž Í ý é ď ě á ě í č í řá í ř š é ř í

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926

historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 historická okna a dve e poctivá ká okna a dve e s adicí o oku 1926 Pono te se do velkoleposti minulosti, která o ívá ve paletových oknech a historických dve ích. Tato díla starých truhlá ských mistr zdobí

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

ě Ň ť Ť ě šň Č ů ě ě Ň ě ě ě ž Ú Ň ě ě ě ě ě Ň ě Ť Ť ě Áě Ú ů ň ě ě ě Ú ě Ť ě ž ů ě ž ě ž ě ů ž ů ě ě ů ě ž ěď Á ů ě Ť ě ž ž ě ů ě ž ů ď ď ď ě ě Ú Ň ů ů ď ě ě ě ů ě Á Ň ě ě ě ď ě ě ď Č ž ě ž ě Ý ě š ě

Více

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í

... 4. 2 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í 2 0 0 9 / 2 0 1 0 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í r o k 2 0 0 9 / 2 0 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d, o vm ág r. D a g m a r V l a d y k o v á D o k u m

Více

ě č č Č Č Í ěř ý é ý ě é á á ř á Č á á ě é Č á á šť ř ž Č á á Š ě á á ě č Č Č ž é á ě é á ýš č á á ů é ýš č é á ě é á á ě é á é á š č é ř ú ě á ů á á á é ě č ě á ě ě š á á ř é á é č ý áá é ě š ř ů á ř

Více

č é é ý ů é Í č ě Í řĺč ě ĺ ĺ Č ř ř ů Í Řĺ ř é ě ý Ž č ř Ć č ú ĺ ĺ Ą ž é ě é Ž řĺ é č é č ý ě é ú é š ÍŽ ý Ú ě Í ř ř š é ř č ĺ é é ĺ ý ĺ Ů é Ú ř ř Ž ř é ě ř é ě ŠÍ č ř Í é Úč é é ú ĺ š ě ě Ž č é ř ý Ž

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

OBEC TEPLICE NAD BE VOU

OBEC TEPLICE NAD BE VOU OBEC TEPLICE NAD BE VOU USNESENÍ.5/2007 ze zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Be vou, které se konalo dne 12.9.2007 1. Zahájení, volba ov ovatel zápisu, schválení programu zasedání 1. schvaluje program

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Š Ž ů Č á ž ř á ň á ř ž ů Č žá á ž č á ž ř á ž ž ř ž ď á ř ž ž á á ů ž á č á řč á ř ž ů á á ž ď á ř á ň á á á á á č ř ď á ř á á ž ů ř á á ř á á ž á č Č á á ů ř Ž Č čá Č ř á á ř Č ň ž ř ř č Ř Ž á ž á ř

Více

í Ý í í í ž ú í š š é í í í š ě ú ť í š š ě é íťě é É š ě ž í ě ó ó ú í ěž ó é í Č é š íí ž óí ě ž é í ó í é í ř í řě í ěž é úé í í í ú ě ř ó í ž í úé ó ú ú í í í š í í š Ý š é ř Á ú ó í í é úé íé ě í

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více