XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY"

Transkript

1 Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové pořádají Hotel Pod Věží Velké náměstí 165 Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium Československé armády 300 Penzion u Jana Velké náměstí 137 XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY Nové Adalbertinum Velké náměstí března 2010, Hradec Králové PROGRAM SYMPOZIUM LÉKAŘŮ Kongresové centrum Nové Adalbertinum SYMPOZIUM SESTER Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertium

2 PLATBY Platby registračního poplatku, ubytování, obědů a vstupenky na společenský večer pro doprovodnou osobu proveďte prosím nejpozději do na účet firmy BOS. org s. r. o.: UniCredit Bank Czech Republic a. s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: /2700 IČ: konstantní symbol: 0308 DIČ: CZ variabilní symbol: lékaři , sestry Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. STORNO POPLATKY Registrační poplatky při Vaší neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatky za sympozium nevracíme. Stravování a společenský večer storno po termínu poplatky za stravování a společenský večer nevracíme. Ubytování storno poplatky 21 dní před akcí 30 %, 14 dní před akcí 60 %, 7 dní před akcí 100 % z ceny ubytování. Vrácení poplatků administrativní poplatek 100, Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. Storno musí být nahlášeno písemně (e mailem, faxem) na firmu BOS. org s. r. o., zpětně Vám potvrdíme přijetí storna. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE, KORESPONDENCE Přihlášku k účasti zašlete prosím co nejdříve, nejpozději do 1. března na adresu: BOS. org s. r. o., Kekulova 615/38, Ústí nad Labem telefon: , faxem na číslo: e mailem: congress.cz Registrace je možná i po Program, přihlášky on line naleznete na internetových stránkách congress.cz Potvrzujeme přijetí přihlášky zaslané e mailem a přihlášky on line na congress.cz. V ostatních případech Vás budeme informovat pouze, nebudeme li moci Vašemu požadavku vyhovět.

3 XIV. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ A HEPATOLOGICKÉ DNY března 2010 Kongresové centrum Nové Adalbertinum a Kulturní a vzdělávací společnost Adalbertinum POŘADATELÉ Lékařská fakulta UK v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové ORGANIZAČNÍ VÝBOR prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. doc. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. prof. MUDr. Alexander Ferko, Ph.D. prof. MUDr. Jan Lata, CSc. prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. prim. MUDr. Ondřej Urban, Ph.D. prim. MUDr. Petr Vítek prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Ludmila Pavlatová ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem INFORMACE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ BOS. org s. r. o. tel.: , Kekulova 615/38 fax: Ústí nad Labem e mail: congress.cz KREDITNÍ BODY Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání účastníci obdrží certifikát o účasti. Dle vyhlášky č. 321/2008 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

4 ODBORNÝ PROGRAM 12. března 2010 pátek Sál: Velký sál Nového Adalbertina LÉKAŘI hodin Registrace hodin Slavnostní zahájení hodin Dopolední odborný program hodin Oběd hodin Odpolední odborný program Slavnostní zahájení Odborný program blok I. Dyspepsie nemoc nebo syndrom? J. Lata (Brno) hodin hodin Změny výskytu vředové choroby, refluxní ezofagitidy a funkční dyspepsie ve vztahu ke změnám prevalence infekce Helicobacter pylori v české populaci a u studovaných chorob. Sledování v průběhu 18 let. 20 min. B. Fixa, O. Komárková, Z. Nožička (Hradec Králové) Možnosti konzervativní léčby achalázie jícnu R. Kroupa, J. Dolina, A. Hep, V.A. Válek, J. Mrázová, I. Novotný (Brno) Push PEG systémem Freka Pexact: první zkušenosti T. Fejfar, V. Jirkovský, D. Kohoutová, S. Rejchrt (Hradec Králové) Přestávka Odborný program blok II. Antibiotická profylaxe v digestivní endoskopii D. Zimandlová, S. Rejchrt (Hradec Králové) Diagnostika a léčba periampulárních perforací při ERCP vlastní zkušenosti P. Vítek, J. Chalupa, I. Kajzrlíková, I. Kulík, J. Pastrňák, A. Hájek, M. Chrostek (Frýdek Místek) Dvojbalonová enteroskopie a hyperamylazémie M. Kopáčová, I. Tachecí, S. Rejchrt, J. Bureš (Hradec Králové) Komplikace koloskopie S. Rejchrt, M. Kopáčová, J. Cyrany, J. Bureš (Hradec Králové) Kolonoskopie.cz roční zkušenosti s provozováním gastroenterologického webu P. Vítek (Frýdek Místek) 10 min hodin hodin 10 min.

5 Přestávka Odborný program blok III. Screening kolorektálního karcinomu v České republice co je nového? Š. Suchánek, P. Frič, M. Zavoral (Praha) Pilovité léze tračníku I. Tachecí, A. Ryška, M. Kopáčová, J. Bureš (Hradec Králové) EUS staging pomocí vysokofrekvenčních minisond ovlivňuje strategii léčby povrchových kolorektálních neoplázií O. Urban, M. Kliment, P. Fojtík, P. Falt, J. Orhalmi, M. Čegan (Ostrava) hodin hodin Eosinofilní gastroenteritida jako vzácná příčina ascitu I. Kajzrlíková, P. Vítek, J. Štěrba, V. Hořava ml., J. Chalupa (Frýdek Místek, Brno) Efekt erytromycinu na myoelektrickou aktivitu žaludku u experimentálního prasete J. E. Varayil, S. M. Ali, I. Tachecí, J. Květina, M. Kopáčová, M. Kuneš, S. Rejchrt, J. Bureš (Hradec Králové) Oběd Odborný program blok IV. Možnosti hodnocení aktivity idiopatických střevních zánětů ve vztahu k slizničnímu zhojení T. Douda, J. Bureš (Hradec Králové) Jsou idiopatické střevní záněty prokoagulačním stavem? D. Kohoutová, M. Pecka, J. Cyrany, J. Malý, J. Bureš (Hradec Králové) Kožní komplikace léčby protilátkami proti TNF alfa u nemocných s idiopatickými střevními záněty T. Vaňásek, J. Bartoňová, M. Volfová, J. Nožička (Hradec Králové) Využití enterální výživy v léčbě Crohnovy nemoci M. Dastych, V. Zbořil, L. Prokopová, M. Šenkyřík (Brno) Přestávka Odborný program blok V. Hemochromatóza J. Horák (Praha) Wilsonova choroba R. Brůha (Praha) Farmakoterapie krvácení při portální hypertenzi V. Šafka, T. Fejfar, V. Jirkovský, P. Hůlek (Hradec Králové) hodin hodin hodin hodin

6 Transjugulární intrahepatální portosystémová spojka (TIPS) u dětí A. Krajina, O. Renc, O. Pozler, P. Hůlek (Hradec Králové) Přestávka Odborný program blok VI. Stanovení prognózy nemocných s jaterní cirhózou T. Fejfar, V. Jirkovský, V. Šafka, P. Hůlek (Hradec Králové) Jaterní encefalopatie M. Hůlková (Hradec Králové) Malnutrice u pokročilé jaterní cirhózy S. M. Ali, J. E. Varayil, P. Hůlek, J. Bureš (Hradec Králové) Ambulantní péče o nemocné s jaterní cirhózou V. Jirkovský, T. Fejfar, V. Šafka, P. Hůlek (Hradec Králové) Závěr odborného programu prvního dne Diskusní fórum na téma Biologická léčba hodin hodin hodin hodin ODBORNÝ PROGRAM SESTRY 12. března 2010 pátek Sál: Velký sál Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti Adalbertinum hodin Registrace hodin Slavnostní zahájení hodin Dopolední odborný program hodin Oběd hodin Odpolední odborný program Představení endoskopického centra FN Brno Bohunice J. Popelínská, P. Absolonová, A. Kubíková, R. Slavíková, M. Jechoutová (FN Bohunice, Brno) Příprava pacienta před gastroskopickým vyšetřením P. Absolonová (FN Bohunice, Brno) Potřeby pacientů se zaměřením na zažívací trakt P. Absolonová (FN Bohunice, Brno) Endoskopická léčba Zenkerova divertiklu S. Cvejnová, Ž. Hošková, M. Kopáčová (FN Hradec Králové)

7 Extrakce cizích těles z GIT E. Janků, J. Hanušová, M. Štursová, I. Tachecí (FN Hradec Králové) Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) pohled endoskopické sestry V. Hodková, E. Drozdová, T. Fejfar (FN Hradec Králové) PEG komplikace P. Absolonová (FN Bohunice, Brno) NOTES: cholecystektomie H. Kubecová (IKEM Praha) Cholangiogenní sepse po ERCP kasuistika S. Lankašová (FN Hradec Králové) Asistence při endosonografickém vyšetření M. Zapletalová, A. Dvořáková, R. Repák (FN Hradec Králové) Dvojbalónová enteroskopie vyšetření tenkého střeva E. Vrchotová, H. Medková, M. Kopáčová (FN Hradec Králové) Biodegradabilní stenty L. Pavlatová, M. Křížová, S. Rejchrt (FN Hradec Králové) Úloha sestry při endoskopickém ošetření hemoroidů P. Vošoustová (Gastroenterologická ambulance, Hradec Králové) Mentální anorexie štíhlost, která může zabíjet M. Dvořáková, A. Marečáková (VFN Praha) Sestry jsou srdečně zvány k účasti na odpoledním odborném programu lékařů. Diskusní fórum na téma Biologická léčba hodin ODBORNÝ PROGRAM 13. března 2010 sobota Sál: Velký sál Nového Adalbertina LÉKAŘI hodin Registrace hodin Dopolední odborný program hodin Zakončení XIV. Hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnů hodin Oběd Odborný program blok VII hodin Workshop: Epidemiologie Helicobacter pylori v České republice

8 Úvod J. Bureš, B. Seifert (Hradec Králové, Praha) Studie prevalence Helicobacter pylori 2000 a její přínos z pohledu české gastroenterologie M. Kopáčová (Hradec Králové) Studie prevalence Helicobacter pylori 2000 a její přínos z pohledu praktického lékaře B. Seifert (Praha) Aktuální pohled na infekci Helicobacter pylori J. Bureš (Hradec Králové) Nová epidemiologická studie Helicobacter pylori v České republice v roce 2010 J. Bureš, M. Kopáčová, I. Koupil, B. Seifert, J. Holčík, S. Rejchrt (Hradec Králové, Stockholm, Praha, Brno) Nová studie a možné klinické přístupy k infekci Helicobacter pylori v ordinaci praktického lékaře J. Vojtíšková, B. Seifert (Praha) Diskuse a závěr Přestávka Odborný program blok VIII. Seznámení s novým PET/CT pracovištěm ve Fakultní nemocnici Hradec Králové J. Doležal (Hradec Králové) Difúzní velkobuněčný B lymfom jako neobvyklá komplikace celiakie P. Sopirjaková, M. Kopáčová, M. Podhola, M. Hlista, J. Bártová, S. Rejchrt, J. Bureš (Hradec Králové, Trenčín) Intraduktální papilární mucinózní neoplázie R. Repák, S. Rejchrt (Hradec Králové) Laparoskopická resekce pankreatu indikace a operační technika F. Čečka, A. Ferko, B. Jon, Z. Šubrt (Hradec Králové) Význam somatostatinu a jeho derivátů v prevenci pankreatické píštěle při operacích pankreatu F. Čečka, B. Jon, A. Ferko, Z. Šubrt (Hradec Králové) Přestávka Odborný program blok IX hodin hodin hodin hodin

9 Akutní pankreatitida, minerály a tekutiny: sekvestrace vs. retence J. Bureš, J. Bártová, M. Kopáčová, S. Rejchrt (Hradec Králové) ERCP u akutní biliární pankreatitidy S. Rejchrt (Hradec Králové) Zakončení XIV. Hradeckých gastroenterologických a hepatologických dnů Oběd 30 min. 30 min hodin hodin Partner diskusního fóra na téma Biologická léčba ORGANIZAČNÍ INFORMACE TERMÍN KONÁNÍ března 2010 MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU Sympozium lékařů Kongresové centrum Nového Adalbertina, Velké náměstí 32, Hradec Králové Sympozium sester Hradecká kulturní a vzdělávací společnost Adalbertinum, Třída ČSA 300, Hradec Králové INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ K aktivní prezentaci bude k dispozici projekce datovým projektorem z PC (CD, DVD). Přednášky prezentované přes PC je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB FlashDisku (použití Vašeho počítače při projekci není možné). PREZENTACE: MS PowerPoint (*.ppt Prezentace,*.pps Předvádění PowerPoint). VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) přineste si vlastní codec. SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe). DOPROVODNÁ VÝSTAVA Součástí sympozia bude doprovodná výstava firem, nabízejících farmaceutické výrobky a zdravotnickou techniku.

10 PARKOVÁNÍ Neplacené Zimní stadion, ulice Komenského, cca 7 min. chůze od budovy Adalbertina parkoviště u Malšovického fotbalového stadionu, ulice Malšovická, cca 20 min. chůze od budov Adalbertina a Nového Adalbertina nebo trolejbus č. 7 Placené Velké náměstí (parkovací automaty) Gajerovy kasárna, Třída ČSA, cca 2 min. chůze od budovy Adalbertina a 7 min. chůze od budovy Nového Adalbertina Krajský úřad, cca 5 min. chůze od budov Adalbertina a Nového Adalbertina Eliščino nábřeží, cca 10 min. chůze od budovy Adalbertina a od budoby Nového Adalbertina REGISTRAČNÍ POPLATEK Lékař 350, Kč Jednodenní poplatek lékař 200, Kč Sestra, student 200, Kč Po termínu , Kč Účastníci obdrží u registrace sborník přednášek. SPOLEČENSKÝ PROGRAM diskusní fórum na téma Biologická léčba 12. března 2010 restaurant DURAN, hodin Informace ke společenskému večeru budou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte u registrace. Registrovaný účastník obdrží jednu objednanou vstupenku za poplatek. Objednávku účasti na společenském večeru vyznačte v přihlášce. Registrovaný účastník 200, Kč Doprovodná osoba 500, Kč STRAVOVÁNÍ Obědy si můžete objednat ve formuláři Závazná přihláška, nebo během registrace do hod. dne O přestávkách bude podávána káva a malé občerstvení. Oběd dne , Kč Oběd dne , Kč Uvedené registrační poplatky, společenský večer a stravování jsou včetně DPH 20 %. UBYTOVÁNÍ jednolůžkový pokoj dvoulůžkový pokoj třílůžkový pokoj čtyřlůžkový pokoj apartmán 1 lůžko/1 noc 1 lůžko/1 noc 1 lůžko/1 noc 1 lůžko/1 noc dvoulůžkový/1 noc Hotel Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32 1) 1350, Kč 840, Kč 730, Kč Hotel Pod Věží, Velké náměstí 165 2) 1400, Kč 1090, Kč 2620, Kč Penzion u Jana, Velké náměstí 137 1) 1200, Kč 800, Kč 650, Kč 600, Kč 1) Možnost ubytování na dvě noci ( ) 2) Možnost ubytování na jednu noc ( ) Cena ubytování je uvedena včetně snídaně a DPH 10 %.