Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "http://usneseni.mmhk.cz/rt_ext/part_ressug/search/fulltext_max_right.php?app=rm&cy..."

Transkript

1 Page 1 of 5 Fulltextové prohledávání usnesení Rady města Hradec Králové hledaný text civitas spojka společně s hledaný text 2 rok všechny zasedání všechna klíčové sloveso nezadané b b plnění odstavce plnění usnesení číslovat výskyt číslo zasedání b pododstavec nalezeného celý odstavec římská celé usnesení bez formuláře plnění usn. nmlkji nmlkj nmlkj hledej hledej Výsledek fulltextového vyhledáváníza všechny roky ve všech zasedáních Počet vyhovujících záznamů: 10 ke dni 0 v 12:35 hod. č. číslo usn. text (části) usnesení usn. RM/2010/1220 II. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města schválit zařazení předložených projektů do Seznamu dílčích projektů IPRM HK "Centrum města = pól růstu a rozvoje města": 1. Univerzita Karlova - Lékařská fakulta v Hradci Králové: Příprava a zapojení VaV týmu HEPIN a studentů LF v Hradci Králové do mezinárodního výzkumu portální hypertenze 1 2 RM/2010/950 III. 2. Univerzita Hradec Králové: Sportovní management blíže praxi, SMAŽ 3. Civitas per Populi o.s., Střelecká 574/13, Hradec Králové: Podpora uplatnění absolventů vysokých škol na trhu práce v oblasti rozvoje města a regionů v prostředí nevládní neziskové organizace 4. Nadace Východočeská onkologie - Klinika onkologie a radioterapie FN HK: Edukační program v oblasti klinických studií prováděných na onkologických nemocných 5. Lektora, s.r.o., Kateřinská 1526/7, Praha 2: Odbornými znalostmi k pracovnímu uplatnění ve východních Čechách 6. Univerzita Hradec Králové: Centrum pro komparativní studia mimoevropských oblastí n e poskytnutí finančního příspěvku z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů na péči o životní prostředí města a ekologické projekty pro následující žadatele: 1. CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, Hradec Králové, IČ: , na projekt: a) Příručka klimatické adaptace pro Hradec Králové - příklad pro občany, ve výši b) Zpracování prezentační zprávy o životním prostředí pro Hradec Králové, ve výši GALACIE, Milady Horákové 1074, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČ: , na projekt: a) Greening our Faith, ve výši b) Příroda před tabulí / pro školní rok 2010/2011, ve výši c) EU eko-značení Kytka, ve výši TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ, Na Brně 362/15, Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČ: , na projekt Zlepšení stavu vyhrazené zeleně pokračování, ve výši zbývající finanční částky z fondu na podporu veřejně 33 %

2 Page 2 of RM/2010/854 I. RM/2010/663 II. prospěšných projektů na péči o životní prostředí města a ekologické projekty pronájem nebytových prostor v ul. Střelecká čp. 748, o celkové ploše 172 m 2, občanskému sdružení CIVITAS PER POPULI, Střelecká čp. 574/13, Hradec Králové, IČ: , zastoupené předsedkyní doc. Ing. arch. Vladimírou Šilhánkovou, Ph.D, za cenu 25 /m2/rok bez DPH, na dobu neurčitou poskytnutí finančních příspěvků z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů na péči o životní prostředí města a ekologické projekty pro následující žadatele: 1. Mateřská škola, základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o., Nerudova 1180, Hradec Králové, IČ: , na projekt - Ekologie pro školku, ve výši Milan Valenta, Cihlářská 80/19, Hradec Králové - Svobodné Dvory, IČ: , na projekt Čištění příbřežních oblastí vodních ploch potápěči, ve výši Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1, Hradec Králové, IČ: , na projekt: a) Den Země, ve výši b) Terénní kurz Běleč, ve výši Miroslav Dusík, Jungmannova 1438/33, Hradec Králové - Pražské Předměstí, IČ: , na projekt Podpora hnízdění dutinových ptáků a netopýrů údržba budek, ve výši Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové - Svobodné Dvory, Spojovací 66, Hradec Králové - Svobodné Dvory, IČ: , na projekt Kouzelná bylinková zahrádka, ve výši Východočeská regionální pobočka Společnost pro trvale udržitelný život (STUŽ), Milady Horákové 269, Hradec Králové, IČ: , na projekt: a) Ekofilm k Evropskému týdnu mobility, sedmý ročník, ve výši b) Dvě aktuální osvětové akce pro širokou veřejnost v Hradci Králové 2010, ve výši Městské lesy Hradec Králové a.s., Přemyslova čp. 219, Hradec Králové, IČ: , na projekt: a) Řízení složení rybí obsádky rybníků a retenčních nádrží přírodě blízkým způsobem, ve výši b) Výroba a instalace besídkových krmítek a přikrmování ptáků v období nouze, ve výši CIVITAS PER POPULI, Střelecká 574/13, Hradec Králové, IČ: , na projekt Popularizace pro Zvláště chráněná území v Hradci Králové a okolí, ve výši ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, MO HRADEC KRÁLOVÉ, Přímská 364/1, Hradec Králové Malšovice, IČ: , na projekt Obnova složení rybí obsádky rekonstruovaných rybníků, ve výši Myslivecké sdružení "HRADEČAN", Bohdanečská 133, Hradec Králové - Svobodné Dvory, IČ: , na projekt Odstranění odpadů z pozemků města k.ú. Sv.Dvory, ve výši GALACIE, Milady Horákové 1074, Hradec Králové, IČ: , na projekt - Podpora loga Ekologicky šetrný výrobek, ve výši

3 Page 3 of RM/2010/335 III. RM/2009/1456 III. RM/2009/856 I. RM/2009/442 III. 12. Základní škola, Hradec Králové, Habrmanova 130, Hradec Králové, IČ: , na projekt Příroda v rukách člověka lidské ruce v přírodě, ve výši s poskytnutím finančního příspěvku z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů žadateli: Civitas per populi, Střelecká 574, Hradec Králové, IČ , ve výši na výstavu současné tvorby architektů působících v Hradci Králové "Salon hradeckých architektů" 1. s poskytnutím finančního příspěvku z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro Civitas per Populi, Střelecká 574/13, Hradec Králové, IČ , ve výši na projekt "4. procházkový okruh města Hradec Králové - současná architektura města", projekt zahrnuje grafický a věcný návrh informačních panelů a jejich výrobu 2. se změnou usnesení zastupitelstva města ZM/2009/1547 ze dne v bodě II. / 2. poskytnutí finančních příspěvků z fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro Komitét pro udržování památek z války roku 1866, Eliščino nábřeží 465/7, Hradec Králové, IČ , ve výši na projekt "Popularizace bojiště z bitvy roku 1866" s prodejem budovy čp. 274 na stp. č. 381/1 a prodejem stp. č. 381/1 o výměře 2096 m 2 v k. ú. Hradec Králové s podmínkou uzavření smlouvy do 2 měsíců uchazečům v pořadí: 1. Hotelové střední odborné škole, Gymnáziu, Střednímu odbornému učilišti služeb, IČ : , Flesarova 49, Třebechovice pod Orebem, za celkovou cenu Občanskému sdružení CIVITAS PER POPULI, IČ: , Střelecká 574/13, Hradec Králové, za symbolickou cenu 1 3. společnosti MediHome s.r.o., IČ: , Československé armády 543, Hradec Králové, za celkovou cenu s poskytnutím příspěvků následujícím subjektům: 1. dům K. H. Máchy Společenství vlastníků jednotek K. H. Máchy 592, Hradec Králové, IČ: , K. H. Máchy 592, Hradec Králové, dům V Lipkách >******* dům K. H. Máchy Společenství vlastníků jednotek K. H. Máchy 604, Hradec Králové, IČ: , K. H. Máchy 604, Hradec Králové, dům Švehlova >******* dům Československé armády Galeria Grand s. r. o., IČ: , Československé armády 295, Hradec Králové, dům Eliščino nábřeží >******* dům Opletalova >******* dům Pospíšilova >******* obřadní síň na židovském hřbitově - Za hřbitovem 127, Židovská obec v Praze, IČ: , Maisnerova 250/18, Praha 1 Josefov, dům Komenského >******* dům Špitálská 183, 192, restaurování vstupního portálu -

4 Page 4 of RM/2008/1309 II. RM/2006/688 III. Špitálská s. r. o., IČ: , Špitálská 183, Hradec Králové, dům Tomkova 181, Špitálská 182, >******* dům Buzulucká Společenství vlastníků jednotek Buzulucká 786, IČ: , Hradec Králové, dům Na Hradě 90 - Biskupství královéhradecké, IČ: , Velké náměstí 35, Hradec Králové, kostel sv. Antonína Nový Hradec Králové - Římskokatolická farnost Hradec Králové - Nový Hradec Králové, IČ: , Svatováclavské náměstí 97/18, Hradec Králové 8, dům Hradební Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí, IČ: , Wonkova 442/24, Hradec Králové, kostel a fara Českobratrské církve evangelické Nezvalova Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradci Králové, IČ: , Nezvalova 529/1, Hradec Králové, dům Masarykovo náměstí >******* dům Švehlova >******* publikace "Hradecké ulice a náměstí" - Civitas per Populi, IČ: , Střelecká 574/13, Hradec Králové, publikace "Starý Hradec Králové dům od domu" - Jiří Blahuš - AXA, IČ: , E. Beneše 1561, Hradec Králové, dům Československé armády 275 (městský podíl pro Program Regenerace MPR a MPZ) - GRANDPAL s. r. o., IČ: , Československé armády 275, Hradec Králové, dům Zieglerova 230 (městský podíl pro Program Regenerace MPR a MPZ) - Biskupství královéhradecké, IČ: , Velké náměstí 35, Hradec Králové, poskytnutí finančních příspěvků z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů pro následující organizace: 1. Civitas per Populi, Střelecká 574/13, Hradec Králové, IČ , na projekt - Výzkum, management a ochrana PR Zbytka (lokalita Natura 2000) v praxi, ve výši ,- 2. Občanské sdružení GALACIE, Milady Horákové 1074, Hradec Králové, IČ , na projekt - Mediální EVVO VIII., ve výši ,- 3. DANETA, svépomocné sdružení rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, Nerudova 1180, Hradec Králové, IČ , na projekt - Chráníme životní prostředí, ve výši ,- 4. Český rybářský svaz, Místní organizace Hradec Králové, Přímská 364, Hradec Králové, IČ , na projekt - Změna složení rybí obsádky odbahněných rybníků a nádrží, ve výši ,- s poskytnutím finančních příspěvků z Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů následujícím subjektům: 1. Město pro lidi, občanské sdružení, Horova 36, Hradec Králové, IČ , ve výši ,- 2. RNDr. František Skopec, CSc. - Nucleus HK, s.r.o., Divišova 95 %

5 Page 5 of /5, Hradec Králové, IČ , ve výši ,- 3. Hradecká kulturní a vzdělávací společnosti, s.r.o., Československé armády 300, Hradec Králové, IČ , ve výši ,- 4. Lukáš Taneček - Propagcentrum, f.o., Šafaříkova 688/16, Hradec Králové, IČ , ve výši ,- 5. Civitas per Populi, Fakulta architektury VUT, Poříčí 5, Brnostřed, IČ , ve výši ,- počet nalezených záznamů : 10 Aplikace "e-usnesení a úkoly volených orgánů" je univerzální nástroj pro správu zejména usnesení, program ů jednání či zápisů z porad s kontrolou plnění úkolů All Rights Reserved to T-MAPY spol. s r.o. and Karel Havlíček