Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha. ve spolupráci"

Transkript

1 Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze pořádají XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ března 2007 DNY Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové Sympozium lékařů Sympozium sester

2 XI. HRADECKÉ GASTROENTEROLOGICKÉ DNY března 2007 Kongresové centrum ALDIS Hradec Králové POŘADATELÉ Lékařská fakulta UK Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Subkatedra gastroenterologie IPVZ Praha ve spolupráci s Ústavem všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze ORGANIZAČNÍ VÝBOR Prof. MUDr. Jan Bureš, CSc. Doc. MUDr. Stanislav Rejchrt, Ph.D. Prim. MUDr. Marcela Kopáčová, Ph.D. Doc. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. Prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc. Prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc. Ludmila Pavlatová POD ZÁŠTITOU hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Pavla Bradíka ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem INFORMACE A KONTAKTNÍ SPOJENÍ BOS. org, s. r. o. Tel.: , Kekulova 615/38 Fax: Ústí nad Labem KREDITNÍ BODY LÉKAŘI: účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením s uvedeným počtem kreditů dle stavovského předpisu č. 16 ČLK. SESTRY: účastníci obdrží potvrzení o účasti s kreditním hodnocením dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. SPONZOR OBČERSTVENÍ

3 ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI 16. března 2007 pátek Sál: MALÝ SÁL hodin Registrace hodin Slavnostní zahájení hodin Dopolední odborný program Racionální diagnostika karcinomu pankreatu. V. Procházka, R. Havlík, A. Špániková (Olomouc) Hilové stenózy žlučových cest: strategie stanovení diagnózy a terapeutického postupu. Z. Papík (Hradec Králové) Současné možnosti chirurgické léčby malignit hepatopankreatické oblasti. M. Ryska (Praha) Endoskopie nebo operace (reoperace)? Vlastní zkušenosti. J. Černoch (Ostrava-Poruba) Endoskopická léčba refluxní choroby jícnu: efektní nebo efektivní? J. Špičák (Praha) Časný karcinom žaludku: nemáme nebo neznáme? O. Urban, P. Fojtík, M. Kliment, D. Janík, A. Albín, P. Vítek, J. Chalupa (Ostrava, Frýdek-Místek) Konfokální laserová endomikroskopie. První zkušenosti v České republice. M. Kopáčová, S. Rejchrt, V. Tyčová, I. Tachecí, A. Ryška, J. Bureš (Hradec Králové) Jaké jsou v současnosti reálné indikace endoskopické submukózní disekce v našich podmínkách? P. Vítek, O. Urban, J. Chalupa, P. Řeha, J. Platoš, J. Kuchař, P. Fojtík, V. Mrózek (Frýdek-Místek, Ostrava) Dvojbalonová enteroskopie. Analýza prvních 50 vyšetření. M. Kopáčová, S. Rejchrt, I. Tachecí, J. Bureš (Hradec Králové)

4 Komplikace ERCP a jejich prevence. S. Rejchrt (Hradec Králové) Magnetické zobrazování endoskopu. J. Cyrany (Hradec Králové) hodin Přestávka oběd hodin Odpolední odborný program Eradikace infekce Helicobacter pylori v prevenci karcinomu žaludku: kontroverzní téma trvá. J. Bureš, M. Kopáčová, S. Rejchrt (Hradec Králové) Závažné komplikace imunosupresní léčby thiopuriny u pacientů s idiopatickými střevními záněty. Popis čtyř případů. M. Lukáš, M. Bortlík, A. Novotný, E. Meissnerová (Praha) Familiární adenomatózní polypóza: kolektomie je začátek? J. Cyrany (Hradec Králové) Detekce ektopické žaludeční sliznice pomocí scintigrafie s 99m-Tc-pertechnátem sodným u pacientů s krvácením do trávicího ústrojí. Retrospektivní studie. J. Doležal, J. Vižďa, J. Bureš (Hradec Králové) 3. WORKSHOP KAPSLOVÉ ENDOSKOPIE A ONEMOCNĚNÍ TENKÉHO STŘEVA Nádory tenkého střeva optikou kapslové endoskopie. P. Drastich (Praha) Diagnostika nádorů tenkého střeva z pohledu rentgenologa. V. Válek (Brno) Nádory tenkého střeva pohled patologa. V. Tyčová, A. Ryška (Hradec Králové) Enteroskopie a familární polypózy: existuje optimální přístup? I. Tachecí (Hradec Králové) Chirurgická léčba familiárních polypóz. R. Sequens (Praha)

5 Lymfomy tenkého střeva z pohledu hematologa. D. Belada (Hradec Králové) Nádorové komplikace celiakie. A. Novotný (Praha) VARIA Kapslová endoskopie v dětském věku. P. Dědek, I. Tachecí, O. Pozler (Hradec Králové) Může kapslovou endoskopii hodnotit endoskopická sestra? T. Douda, S. Cvejnová, L. Pavlatová, I. Tachecí, S. Rejchrt, J. Bureš (Hradec Králové) Minimální standardní terminologie v kapslové endoskopii. S. Rejchrt (Hradec Králové) ODBORNÝ PROGRAM SESTRY 16. března 2007 pátek Sál: LABSKÝ SÁL hodin Registrace SEKCE ENDOSKOPICKÝCH SESTER hodin Odborný program Endoskopická slizniční resekce. V. Hodková, M. Kopáčová (Hradec Králové) Jak pracovat s novým EZ klipovačem. H. Kubů (Praha) Dvojbalónová enteroskopie. E. Vrchotová, M. Kopáčová (Hradec Králové) Kapslová endoskopie odečítaná a vyhodnocená endoskopickou sestrou. S. Cvejnová, I. Tachecí (Hradec Králové) DISKUSE 24 hodinová pohotovostní endoskopická služba. Historie a naše zkušenosti ve FN Olomouc. L. Pracná (Olomouc)

6 Konfokální laserová endomikroskopie. L. Pavlatová, S. Rejchrt (Hradec Králové) Expandibilní metalické stenty jícnu. K. Valášková, T. Fejfar (Hradec Králové) Aktuální otázky práce endoskopických sester hodin Společenský večer ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘI 17. března 2007 sobota Sál: MALÝ SÁL hodin Registrace hodin Odborný program Přirozený vývoj jaterní cirhózy. P. Hůlek (Hradec Králové) Hypersekretorní haplotyp genového clusteru interleukinu 1: rizikový faktor alkoholické cirhózy jater. J. Petrášek, S. Režnáková, J. Hubáček, F. Stickel, J. Šperl, P. Trunečka, J. Špičák, M. Jirsa (Praha) Význam plasmaexpanze u nemocných s jaterní cirhózou. J. Lata (Brno) Hepatorenální syndrom. T. Fejfar (Hradec Králové) Hepatopulmonální syndrom a portopulmonální hypertenze. V. Šafka (Hradec Králové) Budd-Chiariho syndrom u nemocné s primární polycytémií. J. Gregar, I. Tozzi, V. Procházka, I. Viklerová, A. Hluší (Olomouc) Dysfunkce TIPS. V. Jirkovský (Hradec Králové) Současný stav léčby chronických virových hepatitid. M. Volfová (Hradec Králové)

7 Indikace a výsledky transplantace jater pro chronickou hepatitidu B. S. Fraňková, P. Trunečka (Praha) Transplantace jater v IKEM. Onkologické souvislosti. P. Poulová, M. Adamec, M. Oliverius, J. Šperl, S. Fraňková, J. Špičák, P. Trunečka (Praha) SEMINÁŘ PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A GASTROENTEROLOGŮ V programu semináře bude využito hlasovací zařízení v auditoriu. 70 min. Refluxní choroba jícnu Montrealský konsensus Reflexe z primární péče B. Seifert (Praha) Reflexe klinického gastroenterologa. A. Hep (Brno) Mezioborové kasuistiky z gastroenterologie. J. Vojtíšková (Praha), B. Seifert (Praha), A. Hep (Brno), J. Bureš (Hradec Králové) hodin Ukončení odborného programu, oběd Abbott Laboratories, s. r. o. APOTEX (ČR) spol. s r. o. ASP CZECH s. r. o. Berlin-Chemie a. s., obchodní zastoupení BIOMEDICA s. r. o. Biotika Bohemia spol. s r. o. BTL Zdravotnická technika, a. s. DAKOCYTOMATION s. r. o. Dialab, spol. s r. o. EUROMEDICAL s. r. o. EWOPHARMA s. r. o. Ferring Léčiva a. s. FUJINON (Europe) GmbH VYSTAVOVATELÉ INLAB MEDICAL s. r. o. Johnson&Johnson s. r. o. KlinLab spol. s r. o. Krewel Meuselbach Krka, zastoupení pro ČR MEDIMPORT spol. s r. o. Medinet, spol. s r. o. OLYMPUS C&S spol. s r. o. Pliva Lachema Diagnostika s. r. o. PRO.MED.CS Praha a. s. Rougier s. r. o. S&D Pharma CZ spol. s r. o. Swiss Pharma s. r. o. Zentiva CZ, s. r. o.

8 TERMÍN KONÁNÍ března 2007 ORGANIZAČNÍ INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ ODBORNÉHO PROGRAMU Kongresové centrum ALDIS, Eliščino nábřeží 375, Hradec Králové INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ K aktivní prezentaci bude k dispozici projekce datovým projektorem z PC (CD, DVD). Přednášky prezentované přes PC je nezbytné předat na CD, DVD nebo USB FlashDisku (použití Vašeho počítače při projekci není možné). PREZENTACE: MS PowerPoint (*.ppt Prezentace, *.pps Předvádění PowerPoint) VIDEO SOUBORY: Windows Media Player (*.mpeg MPEG Movie, *.avi Video for Windows, *.wmv Windows Media Video File) přineste si vlastní codec SAMOSPUSTITELNÉ SOUBORY: Macromedia Flash Player apod. (*.exe) DOPROVODNÁ VÝSTAVA Součástí sympozia bude doprovodná výstava firem nabízejících farmaceutické výrobky, zdravotnickou techniku. PARKOVÁNÍ Parkoviště u kongresového centra ALDIS je zdarma. REGISTRAČNÍ POPLATEK Lékař 300,- Kč Jednodenní poplatek lékař 200,- Kč Sestra, student 200,- Kč Po termínu ,- Kč Účastníci obdrží u registrace sborník přednášek. SPOLEČENSKÝ PROGRAM 16. března 2007 restaurant DURAN hodin Informace ke společenskému večeru budou uvedeny v pozvánce, kterou obdržíte u registrace. Registrovaný účastník obdrží jednu objednanou vstupenku za poplatek. Objednávku k účasti na společenském večeru vyznačte v přihlášce. Registrovaný účastník 50,- Kč Doprovodná osoba 500,- Kč STRAVOVÁNÍ Obědy si můžete objednat ve formuláři závazná přihláška, nebo během registrace do hod., dne O přestávkách bude podávána káva a malé občerstvení. Oběd dne ,- Kč Oběd dne ,- Kč (Uvedené registrační poplatky, společenský večer a stravování jsou včetně DPH 19 %.)

9 UBYTOVÁNÍ V HRADCI KRÁLOVÉ jednolůžkový pokoj dvojlůžkový pokoj apartmán/1 noc 1 lůžko/1 noc 1 lůžko/1 noc Amber Hotel Černigov 2000,- Kč 1150,- Kč Riegrovo náměstí 1494 Pension Nové Adalbertinum 900,- Kč 700,- Kč Velké náměstí 32 Pension Holata 1000,- Kč 750,- Kč 1800,- Kč (dvolůžkový) K Labi 627 Hotel Garni 480,- Kč 730,- Kč (jednolůžkový) Na Kotli lůžko 540,- Kč (dvolůžkový) Cena ubytování je uvedena včetně snídaně a DPH 5 %. 1 lůžko 490,- Kč (třílůžkový) PLATBY Platby registračního poplatku, ubytování, obědů a vstupenky na společenský večer pro doprovodnou osobu proveďte prosím nejpozději do na účet firmy BOS. org, s. r. o.: Živnostenská banka a. s., pobočka Ústí nad Labem číslo účtu: /0400 konstantní symbol: 0308 variabilní symbol: IČO: , DIČ: CZ Firma BOS. org, s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733 Doklad o zaplacení předložte na požádání u registrace, zde Vám bude předán daňový doklad. Registrace je možná i po STORNO POPLATKY Registrační poplatky při Vaší neúčasti nebo zrušení přihlášky po uzávěrce poplatky za sympozium nevracíme. Stravování a společenský večer storno po termínu poplatky za stravování a společenský večer nevracíme. Ubytování storno po termínu poplatek za ubytování nevracíme. Vrácení poplatků administrativní poplatek 100,- Kč Vám bude odečten od Vámi zaplacené platby, která Vám bude vrácena zpět na Váš účet. Storno musí být nahlášeno písemně ( em, faxem) na firmu BOS. org, s. r. o., zpětně Vám potvrdíme přijetí storna. PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE, KORESPONDENCE Přihlášku k účasti zašlete prosím co nejdříve, nejpozději do 10. března 2007 na adresu: BOS. org, s. r. o., tel.: , Kekulova 615/38, Ústí nad Labem faxem na číslo: em: Registrace je možná i po Program, přihlášky on-line najdete na internetových stránkách Potvrzujeme přijetí přihlášky zaslané em a přihlášky on-line na V ostatních případech Vás budeme informovat, pouze nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

10 Amber Hotel Černigov Riegrovo nám Kongresové centrum ALDIS Eliščino nábřeží 375 Pension Nové Adalbertinum Velké náměstí 32 Hotel Garni Na Kotli 1147 Pension Holata K Labi 627