Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix"

Transkript

1 Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix 1

2 ÚVOD Co je Všeobecná primární prevence? Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Zohledňuje se pouze věkové složení, případně specifika daná např. sociálními nebo jinými faktory. Patří sem programy pro větší počet osob (třída či menší sociální skupina). Všeobecná prevence, je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika. Cílem této příručky je vám představit nabídku programů primární všeobecné prevence Phénix. V tomto dokumentu se dozvíte hned na začátku velice stručně, jak program koncepčně vypadá. Dále pak je představena tabulka, kde je možno zvolit program dle věku a potřeb žáků, které téma je oslovuje. Následně je dokument dělen podle žáků prvního a druhého stupně a dále pak dle témat Vztahy, Návykové látky, Nelegální drogy, Virtuální svět a Partnerství. Z tohoto dokumentu se dozvíte cíle programů, časovou dotaci a použité metody v daném programu. Na závěr příručky je popsán postup při objednávce našich programů. Tento dokument též obsahuje přílohy, které je dobré mít pročtené před realizací programu. 2

3 STĚŽEJNÍ INFORMACE O PROJEKTU PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX Poskytovatel Název organizace: Portus Prachatice o.p.s. Adresa: IČO: , Název projektu: Primární prevence Phénix Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kolingerová Tel Web: Zařízení primární prevence PHÉNIX funguje pro Vás a Vaše žáky již od roku Roku 2007 byl jako první projekt zřizovaný nestátní neziskovou organizací v jižních Čechách oceněn pro své profesionální služby Certifikátem odborné způsobilosti pro poskytování specifické primární prevence v rámci školní docházky a v roce 2011 jej znovu úspěšně obhájil. Ve školním roce 2014 poskytl své služby 21 školám, prošel 125 tříd a oslovil 2318 žáků a studentů různého věku. V této důležité činnosti chceme pokračovat, a proto Vás prostřednictvím této nabídky vyzýváme a těšíme se na další spolupráci! Program je dostupný bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. Odmítáme pouze zakázky, na které nám nestačí kompetence. Objednávky, které nejsme schopni z hlediska vytíženosti týmu uspokojit jsou řazeny do pořadníku, který se řídí pravidlem: Kdo dřív přijde O co se snažíme? Snažíme se prostřednictvím interaktivních programů snížit výskyt rizikového chování u populace žáků ve školských zařízeních. 3

4 O koho nám jde především? (osoby ve formativním věku, u kterých chceme předejít uživatelskému chování) žáci základních škol Nabízíme dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti, a to jak pro školy jako objednavatele, tak pro žáky jakož to účastníky programu. Kromě interaktivních programů poskytujeme i internetové poradenství, které je přístupné komukoli, kdo projeví zájem nebo potřebu o radu. Kontakt na nás, který předáváme žákům na konci každého programu, je 4

5 KDE SE POTKÁME? Program je součástí širšího systému preventivních programů realizovaných poskytovatelem, případně je realizován jako samostatný program. Je součástí celkového místního a regionálního systému preventivního působení. Program bere v úvahu místní specifika. Provozní doba: školní rok - program je realizován ve školním prostředí v době vyučování, po dohodě se školním metodikem tak, aby nebyla narušena výuka a školní docházka Pracoviště: Velké nám. 14, , Prachatice technické a organizační zázemí projektu, pracovníků jednotlivé školy ZŠ, ZŠp realizace programu 5

6 NÁSTIN PROGRAMU a) Úvod Úvod, jak již název sám napovídá, je na začátku každé programu. Hlavním úkolem úvodu je seznámení lektorů se třídou a navození nezbytné uvolněné atmosféry pro následující aktivity. Dále se žáci v úvodu dozvídají základní informace o následujících hodinách. 1. Představení lektorů a projektu 2. Očekávání 3. Reálné nastínění dnešního bloku 4. Pravidla 5. Jmenovky + seznámení 5. Putovní předmět b) Aktivačně motivační hry c) Stěžejní metody d) Závěr Na konci každého bloku následuje závěr. Hlavním úkolem závěru je zhodnotit předchozí tři či čtyři hodiny, jak z pohledu formy a obsahu, tak především z pohledu přínosu pro žáky. Žáci také dostávají informace o možnostech ového kontaktu s pracovníky. Pokud byly vloženy do Phénixácké bedny dotazy či vzkazy, tak je s nimi na konci pracováno. 6

7 Téma NABÍDKA PROGRAMŮ Všeobecné primární prevence pro základní školy Vyuč. Program hodin Ročník Vztahy Jsem opatrný a mám se rád Závislosti Spokojené zdravé já bez cigaret a bez alkoholu Závislosti Svobodo, odejdi? cigarety a alkohol Vztahy Škádlení nebo šikana? Kyberšikana,,Online domorodci Kyberšikana Bezpečně po vlnách i po drátě Vyuč. Téma Program hodin Ročník Závislosti Co mohu potkat za rohem závislosti Vztahy Vztahy, kreativita, tolerance Vztahy Můj směr Vztahy Nezavírejme oči - šikana Vztahy Sex faktor Závislosti Dovolte, abych se představila Marihuana! Závislosti Běh na krátkou trať - drogy

8 Ceník primární prevence Program v Prachaticích 250 Kč za vyučovací hodinu Program v ORP Prachatice 300 Kč za vyučovací hodinu Program mimo prachatický region 500 Kč za vyučovací hodinu + 5 Kč za každý kilometr dojezdu Při objednávce komplexního programu pro vaši školu nebo zařízení se s vámi rádi domluvíme na možné slevě. 8

9 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ JSEM OPATRNÝ MÁM SE RÁD! Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Posílit spokojenost, zdravého vědomí sebe a sebeúcty každého z nás, v tomto vidí Phénix cestu k poznání a pozitivní ocenění sebe samého. Tento program se zaměřuje na sebepoznávání a vnímání vlastního já versus okolí. Odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i když se zprvu může zdát, že je vše v pořádku Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hry Ať jsme v obraze - Práce s pomůckami (bezpečně s rizikovými předměty) Aktivačně motivační hry Rekapitulace důležitých čísel Modelové situace - Co mohu potkat? Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů Výstup: V průběhu programu bude s žáky sestaven přehled možných nebezpečí, se kterými se mohou setkat. Ten si mohou následně vyvěsit ve třídě. Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 9

10 SPOKOJENÉ ZDRAVÉ JÁ BEZ CIGARET A BEZ ALKOHOLU Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Program je zaměřen na zdravý styl života. Upozornění na látky, které zdraví žáků mohou ovlivňovat a zároveň poukázat na možnosti jak se negativním vlivům vyvarovat. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma. Aktivačně motivační hra Zdravé zvířátko Aktivačně motivační hra Metoda: Návštěva, která může mé zdraví ovlivnit Modelové situace - Způsoby odmítání ukázky Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 10

11 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ SVOBODO, ODEJDI? CIGARETY A ALKOHOL Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Na základě pozitivního vztahu sám k sobě oddálit prvotní experimentace následného zneužívání legálních drog jako je alkohol a cigarety. Důležitým aspektem programu je přenést zodpovědnost za vlastní jednání na žáky. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, modelové situace (nácvik odmítání) Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hra Aktivita: Kdo jsem? Aktivačně motivační hra Metoda: Látky, které se ozvou, když sebeláska odpočívá! Způsoby odmítání - ukázky Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu Výstup Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 11

12 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ ŠKÁDLENÍ NEBO ŠIKANA? Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program si klade za cíl posílení tzv. zdravého jádra v kolektivu. Dále se žáci dozvědí základní informace o projevech násilí a agresi mezi vrstevníky. Mají možnost uvědomit si rozdíl mezi škádlením a šikanou, který je zřejmý. Nalézají s pomocí lektora nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hra Aktivita Aktéři procesu Metoda,,Odmítnutý Metoda,,Ochranka Metoda Ano x Ne Tmelící aktivita: Potlesk Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, dotazník Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 12

13 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ ONLINE DOMORODCI Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Zmapování ohrožení rizikového užívání virtuálního světa. Pojmenovat i problematiku online prostředí a dát prostor uvědomit si, co mi virtuální svět dává a co naopak nenabízí. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, reflexe Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hra Aktivita Jak trávím volný čas? Aktivačně motivační hra Pojmy z kybersvěta Aktivita: Najdeš rozdíl? Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 13

14 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ BEZPEČNĚ PO VLNÁCH I PO DRÁTĚ Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Program je zaměřen na rizika spojená s užíváním internetu. Lektoři s dětmi probírají úskalí, související s bezpečností a ochranou soukromí ve virtuálním světě. Uvědomění si různých forem kyberšikany, aby nevědomě nedocházelo ke kyberšikany Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, názorná prezentace virtuálního setkání na Internetu!!! Pro realizaci tohoto programu je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hra Základní pojmy z kybersvěta Aktivačně motivační hra Aktivita,,Poznáš kyberšikanu a další nebezpečí ve virtuálním světě? Hlavní metoda prezentace - Víš, kdo je na druhé straně? (Cílem je prakticky poukázat na rizika sociálních sítí a komunikačních kanálů. Též se probírají formy předcházení, pomoci a řešení problémů z oblasti kybersvěta.) Aktivačně motivační hra Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění zpětnovazebného dotazníku Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 14

15 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ CO MOHU POTKAT ZA ROHEM ZÁVISLOSTI Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program je zaměřen na prožitkovou zkušenost žáků, předpokládá se, že žáci mají minimální znalosti o problematice, cílem není informovat, ale hravou formou posílit své vědomí a ukázat na rizika závislostí, které způsobují návykové látky Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Vše k drogám - Základní rozdělení drog Aktivita Umělci Spisovatelé, herci, sochaři Aktivačně motivační hra Sebereflektivní metoda,,smlouva Prostor pro dotazy, vyplnění dotazníků, předání kontaktů Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 15

16 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ VZTAHY, KREATIVITA, TOLERENCE Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Podpořit kolektivního ducha třídy. Uvědomění si sám sebe jako jedinečnou součást kolektivu. Žákům je dán prostor pro nahlédnutí do svého osobního života a prezentování těchto poznatků. Je diskutováno nad tématy rovnocenného jednání, síly vlastního sebepojetí a očekávání společnosti. Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané Kdo má klíč? Jak lidé komunikují? Antonyma v páru Rytíř a jejich znamení Odmítnutý x přijatý Co máme společného? Tzv. hladící technika Dobíjení baterek Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby, 16

17 MŮJ SMĚR Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program si reflektivní a sebereflektivní formou klade za cíl sebepoznávání, pozitivní sebeprezentaci a objevení projevů autonomního jednání. Cílem programu je nechat žákům objevit zdroje, tak aby v náročných životních situacích neměli potřebu volit nějaký způsob rizikového chování, ale opřeli se o vlastní prameny síly. Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané Aktivačně motivační hra Halló efekt Já za 10 let Masky role Strom plný ovoce Tzv. hladící technika - Tlapka Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby, 17

18 NEZAVÍREJME OČI - ŠIKANA Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program rozšiřuje a upevňuje dovednosti, znalosti a postoje získané v programu Škádlení nebo šikana. To znamená, že si klade za cíl posílit vědomí sebe jako součást kolektivu a být si vědom své síly a porozumění, proč mají lidé potřebu ubližovat a jaké jsou možnosti bránit se šikaně. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, reflexe Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktéři procesu- zopakování -Diskuze na téma šikana a kde hledat pomoc Metoda,,Kdo má klíč? (podpora spolupráce, empatie) Aktivačně motivační hra Metoda,,Jak se cítím já? Metoda,,Odmítnutý x přijatý Metoda,,Jak lidé komunikují Metoda,,Upletená síť Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 18

19 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ SEX FAKTOR Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Během programu mají žáci možnost si uvědomit, co je pro ně důležité v partnerských vztazích, informace možných rizik sexu, především rizika spojené s nákazou pohlavně přenosných chorob, ale zároveň jim pomoci získat praktické informace o sexu jako takovém. Formy práce: Skupinová práce, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Ideální Partner Aktivačně motivační hra Aktivita Já už to vím Aktivačně motivační hra Metoda,,Nejen zábava (riziko pohlavně přenosných chorob),,ochrana - správné a bezpečné navlékání kondomu, ukázka jiných antikoncepcí Prostor na dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětných vazeb 19

20 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ DOVOLTE, ABYCH SE PŘEDSTAVILA Marihuana! Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída ZŠ Cíl programu: V dnešní hektické a pro mladé lidi velmi nečitelné době (zdůrazňovaná práva, nezřetelně definované hranice, morální rozpory norem) je marihuana velmi častým a neméně dostupným prostředkem k oproštění se od běžného životního standardu a zároveň možností být jednoduše in. Cílem celého bloku je mapovat vědomosti žáků na základě těchto vědomostí je seznámit s reálnými následky užívání marihuany. Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Metoda - Vše o marihuaně Metoda,,Soud (téma se týká bezpečnosti drogy) diskuze Aktivačně motivační hra Metoda,,Závislost (uvědomění si možností pomoci závislému) Metoda,,Ulička pravdy (uvědomění si vlastních možností) Blok asertivity odmítací metody Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 20

21 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ BĚH NA KRÁTKOU TRAŤ - DROGY Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program navazuje na program Co mohu potkat za rohem závislosti, vychází z předpokladu, že již žáci mají povědomí o závislostech, že vědí, co mohou působit a jak se jim bránit. Tento program si více klade za cíl informovat žáky o drogách jako celku, a to pro ně zajímavou a přijatelnou formou. A to s cílem: zprostředkování základních informací, zmapování zkušenosti s drogou a informací o drogách, sociálního zázemí, školního klimatu a případného trávení volného času, dosažení alespoň odložení prvotního kontaktu s drogou do vyššího věku, snižování nebo zastavení experimentování s návykovými látkami a předcházení tak různým zdravotním komplikacím včetně závislostí, osvojování si žádoucích sociálních dovedností, předávání reálných informací o hrozícím nebezpečí. Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Metoda,,Kufr plný osobností a informací (Vše k drogám- skupinová práce) Aktivizačně motivační metoda Ukázka napodobenin drog a diskuze Sebezkušenostní metoda - Kariéra toxikomana Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 21

22 Stručný návod jak Vámi zvolený program objednat: Jste nový? (Pokud ne, pro vás je určen list následující) - Kontaktujte nás prosím em: nebo na telefon , kde s vámi realizátor projektu domluví postup spolupráce. - Pokud jste našimi novými klienty, realizátor projektu si s vámi dojedná schůzku, kde vyslechne vaši zakázku a bude se informovat o tzv. atmosféře a poselství vaší školy, aby odpovídajícím způsobem mohl tým PP Phénix reagovat na vaši objednávku. - Následně vám zašleme Dohodu o realizaci programu, kde si zaznamenáte objednávku, realizátor projektu PP Phénix vás v průběhu roku bude kontaktovat a nabídne termíny vhodné pro realizaci programu. - Po dohodnutí termínu prosíme o vyplnění vstupního dotazníku zájemcem o program (nejlépe třídním učitelem). Tento dotazník je k naleznutí na našich stránkách: (Na vyžádání lze zaslat i poštou společně s Dohodou o realizaci programu) - Program je realizována ve školní třídě k dispozici tabule, prostor pro vytvoření komunitního kruhu (u kyberšikany nutno zajistit další technické zázemí) - Programů se smí účastnit max žáků, min. 10 (v případě malotřídních škol individuální domluva) - program je realizován vždy jen pro 1 třídu, v případě malotřídních škol respektujeme rozdělení dětí do tříd dle běžné výuky - Po programu je lektory vypracován pro školu rámcový výstup a jsou zpracovány zpětnovazebné dotazníky...více informací naleznete ve smlouvě, která je ke stažení zde: TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!!! 22

23 My už se známe? - Kontaktujte nás prosím dokonce srpna em: nebo na telefon , my vám zašleme Dohodu o realizaci programu, který budeme s vyplněnou objednávkou očekávat do 15. září. - Realizátor projektu PP Phénix vás v průběhu roku bude kontaktovat a nabídne termíny vhodné pro realizaci programu - Po dohodnutí termínu prosíme o vyplnění vstupního dotazníku zájemcem o program (nejlépe třídním učitelem). Tento dotazník je k naleznutí na našich stránkách: (Na vyžádání lze zaslat i poštou společně s Dohodou o realizaci programu) - Program je realizována ve školní třídě k dispozici tabule, prostor pro vytvoření komunitního kruhu (u kyberšikany nutno zajistit další technické zázemí) - Programů se smí účastnit max žáků, min. 10 (v případě malotřídních škol individuální domluva) - program je realizován vždy jen pro 1 třídu, v případě malotřídních škol respektujeme rozdělení dětí do tříd dle běžné výuky - Po programu je lektory vypracován pro školu rámcový výstup a jsou zpracovány zpětnovazebné dotazníky...více informací naleznete ve smlouvě, která je ke stažení zde: TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!!! 23

24 Přílohy Dopis třídním učitelům Dobrý den vážená paní třídní učitelko, vážený pane třídní učiteli, vzhledem k zodpovědnému přístupu vašeho školního metodika prevence (ŠMP) k problematice rizikového chování absolvuje Vaše třída program primární prevence, jež bude realizován certifikovaným zařízením, Primární prevencí Phénix a jež plně koresponduje s minimálním preventivním programem vaší školy. Co se bude dít? Program je zpravidla realizován dvojicí zkušených lektorů (v mimořádné situaci může být realizována jen jedním lektorem) a bude probíhat interaktivní formou. Tedy takovou formou, kdy žáci nejen pasivně sedí a poslouchají, ale sami se aktivně zapojují do průběhu programu. Ať již jste si zvolili tří, či čtyř hodinový program na libovolné téma, budou mít Vaši žáci možnost kromě stručné teorie, poodhalit roušku daného tématu pomocí interaktivních her a metod, při nichž se lektoři snaží provádět žáky daným tématem s cílem nasměrování k hledání vlastního úsudku a názoru společensky žádoucím směrem. Než do třídy vstoupíme, je nutné, abychom byli ve vzájemné komunikaci a abyste nám vyplnili tzv. Dotazník pro zájemce o program. V elektronické podobě ho naleznete na našich stránkách či Vám ho přepošle Váš školní metodik prevence. Veškeré dotazy rádi zodpovíme na adrese Mohu se zúčastnit? Vaše přítomnost na programu a aktivní přístup jsou samozřejmě více než žádoucí. Lektoři jsou ale ti, kteří přebírají vedení programu, nastavují jinou atmosféru ve třídě než při běžném vyučování a tudíž je třeba nastavit i poněkud jiná pravidla než při vyučování, kdy je lídrem vyučující kantor. Konkrétně jde o tato opatření a úpravy: Třídní učitel je přítomen během celého bloku programu, není střídán v průběhu programu jinými vyučujícími, zastoupit ho může školní metodik prevence. Vstup jiných osob během programu je vždy s lektory předem konzultován (např. fotograf) a citlivě ošetřen tak, aby tento vstup nevhodně nenarušil chod programu. V případě potřeby je možné se sejít s TU ještě před realizovaným programem a probrat potřebné. Je žádoucí, aby byl učitel během programu aktivní, ale spíše ve formě pozorovatele, který se může zapojovat do společných aktivit či k tomu určených metod (dle dohody s lektorem). Nestrhává ale při tom pozornost na sebe, ve smyslu vedení třídy. Veškeré kázeňské i organizační záležitosti přebírá v průběhu programu lektor. Pouze ve výjimečných či krizových okamžicích, kdy je pedagog přímo za žáky zodpovědný, (viz. občanský a trestní zákoník, zákoník práce a jednotlivé zákony vztahující se k odpovědnosti pedagogů za žáky, interní školní předpisy), přebírá pedagog zpět vedení. Přítomný kantor má také svou cedulku se jménem a funguje jako účastník programu, tzn. že např. sedí při úvodu také v kruhu, nikdy ne v zádech žákům. Pedagog se zdrží jakéhokoli glosování lektorů i žáků v průběhu programu, své výtky či připomínky může vyjádřit ve chvíli, kdy k tomu dostane prostor. Pedagog se snaží o neposuzující a neodsuzující postoj vůči žákům, má možnost se dívat na své žáky jinýma očima, než je běžně zvyklý, být se svými žáky na určitou dobu spíše jako člověk než pedagog, který je vede. Žáci lektorům tykají, ale pedagogovi stále vykají, toto je ošetřeno úvodními pravidly v kruhu. A co dál..? Po programu bychom poprosili vás o zpětnou vazbu. Prosíme vás zajít na náš web, kde je odkaz na hodnotící dotazník pro třídní učitele. Děkujeme Po programu obdrží Váš školní metodik primární prevence naši zpětnou vazbu- zprávu o průběhu programu (tzv. výstup). Po programu dostávají žáci kontakt ( ), na kterém nás mohou kdykoli (i anonymně) kontaktovat se svými dotazy či žádostmi o pomoc. I pedagogové se mohou kdykoli na lektory písemně obrátit. Kdokoli pak může využít našich internetových stránek- zde je například kontaktní sociální a zdravotní síť, která se může v případě problému hodit. Uvádíme zde i odkazy na mnohé užitečné internetové stránky vztahující se k zásadním tématům oblasti prevence. 24

25 Etický kodex 1. Etické zásady obecně 1.1 Programy primární prevence Phénix jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v etickém kodexu Práv pacientů. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí. 1.2 Člen týmu programů Phénix ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. 1.3 Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem. 1.4 Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob. 1.5 Člen týmu primárně preventivních programů Phénix usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají Standardům odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků. 1.6 Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností. 1.7 Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy. 2. Etické zásady ve vztahu ke klientům 2.1 Člen týmu Primární prevence Phénix respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví. 2.2 Člen týmu Primární prevence Phénix jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů. 2.3 Člen týmu Primární prevence Phénix pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace (např. ke studijním aj. účelům-kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce), vždy garantuje anonymitu osobních údajů. 2.4 Člen týmu Primární prevence Phénix je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v Portus Prachatice, o.p.s. a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení. 2.5 Člen týmu Primární prevence Phénix hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů. 25

26 2.6 Člen týmu Primární prevence Phénix se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí. 3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli 3.1 Člen týmu Primární prevence Phénix plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli. 3.2 Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem. 3.3 Člen týmu Primární prevence Phénix se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb. 4. Etické zásady kolegiality 4.1 Člen týmu Primární prevence Phénix respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby. 4.2 Člen týmu Primární prevence Phénix respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem. 4.3 Člen týmu Primární prevence Phénix je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče. 4.4 Člen týmu Primární prevence Phénix upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby. 5. Etické zásady odbornosti a povolání 5.1 Člen týmu Primární prevence Phénix dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby. 5.2 Člen týmu Primární prevence Phénix se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy. 5.3 Člen týmu Primární prevence Phénix je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy. 5.4 Člen týmu Primární prevence Phénix dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení. 5.5 Členů týmu Primární prevence Phénix se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR. 26

27 6. Postupy při řešení etických problémů 6.1 Závažné i méně závažné etické problémy řeší tým Primární prevence Phénix v rámci supervize, intervize nebo pracovních porad. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká. 6.2 Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu Primární prevence Phénix nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů. 6.3 Pokud člen týmu Primární prevence Phénix nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci supervize, má možnost se obrátit na ředitele nebo správní radu. Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti, atd.) a objednatele (žadatele), ty, kteří program objednávají (škola či jiné zařízení). Klienti (objednatelé i účastníci) jsou informováni o svých právech a povinnostech během uzavírání kontraktu a při zahajování programu. Práva a povinnosti klienta jsou písemně zpracovány a předávány klientovi jako součást kontraktu. Dále jsou ve srozumitelné, písemné i ústní formě předávány účastníkům při zahajování programu. Práva klientů (účastník) 1. Klient má právo na dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti. 2. Klient má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv. 3. Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost. 4. Klient má právo na jedinečnost, anonymitu, soukromí, důvěrnost a respekt ze strany lektorů. 5. Klient má právo na podpůrné prostředí bez drog, bez násilí a jiného rizikového chování. 6. Klienti mají právo během programů na rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha. 7. Klienti mají právo svobodně vyjadřovat své názory, které se jej dotýkají, přičemž se názorům klienta věnuje patřičná pozornost odpovídající jeho věku. 8. Klient má právo na profesionální práci prováděnou odborníky. 9. Klient má právo na podání stížnosti pedagogům nebo přímo naší organizaci. 10. Klient (nebo zákonný zástupce) má písemné právo, kterým lektory zbaví mlčenlivosti (výjimku tvoří ohlašovací povinnost). 11. Klient má právo na dostupné informace a poradenství při řešení osobního problému. 12. Klient má právo na včasnou informovanost o realizaci programu Primární prevence Phénix (dále jen PP Phénix). 27

28 13. Klient má právo být seznámen v úvodu s lektory, obsahem programu, metodami práce, délkou trvání programu, posláním a cíli programu, s formou, kterou sdělujeme informace pedagogům a se svými právy. 14. Klient má právo na možnost ukončení své účasti v programu bez jakýchkoli sankcí, učitel mu stanoví jiné místo pobytu během programu. 15. Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků. Povinnosti klientů (účastníků) 1. Klienti jsou povinni dodržovat předem dohodnutá pravidla programu. 2. V místě konání programu je zakázána manipulace s návykovými látkami. 3. V místě konání programu je zakázáno násilné chování. 4. V místě konání programu je zakázáno ničení nebo zcizování majetku. Pravidla programu Budeme si tykat? Co si uvaříme, to si sníme Pravidlo stop Rušení tiché pošty Mluvíme za sebe Postoje a názory druhých nekomentujeme Vaše nápady? Práva klientů (objednatel) 1. Klient má právo na dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti. 2. Klient má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv. 3. Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost. 4. Klient má právo na individuální přístup, anonymitu, soukromí, důvěrnost a respekt ze strany týmu PP Phénix. 5. Klient má právo být seznámen s vedením, uchováváním a zabezpečením jeho osobní dokumentace, na vyžádání má právo nahlédnout do osobní dokumentace. 6. Osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby Primární prevence Phénix, ostatním odborným zařízením mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem. 7. Klient má právo na informace o službách Primární prevence a pravidlech poskytování odborné péče. 8. Klient má právo na podání stížnosti, dle postupu uvedeného v kontraktu. V případě neplnění předem dohodnutých podmínek, nedodržení termínu, obsahu, délky programu, v případě neprofesionální či neetické práce lektorů aj. postup viz níže 9. Klient má právo být zařazen na čekací listinu-pořadník pro realizaci primární prevence Phénix, pokud není realizátorem vyhlášen,,stop stav, respektive pokud není pořadník na letošní i příští školní rok již zaplněn. (Pořadník na příští rok je vždy pouze orientační, neboť je dán grantovým pokrytím. V tomto případě doporučíme klientovi jinou organizaci realizující primární prevenci.) 10. Program respektuje podmínky školy nebo školského zařízení (personální, věcné, materiální apod.). 11. Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků. 28

29 12. Klient má právo na změnu, zrušení či ukončení programu dle podmínek, které stanovuje Dohoda o realizaci programu. Povinnosti klientů (objednatel) Dodržovat smluvní podmínky dané Dohodou o realizaci. Klienti jsou povinni platit úhradu za sjednaný program v domluvené výši Pro bezpečné a kvalitní zajištění realizace programu je objednatel (tedy škola, nebo jiné školské zařízení) povinen zajistit minimálně: o o o o o o o o o o Konkrétní domluvenou zakázku, která je vždy písemná. Je ústně vyjednána se zástupci školy a je zapisována. Vždy obsahuje cíle, strukturu daných aktivit, jejich rozsah, časový rámec realizace, cílovou skupinu, způsob a formu zhodnocení programu, výstupy, finanční podmínky, způsob ukončení aktivit, jejich zhodnocení, dále obsahuje obecné vymezení. Dostatečnou informovanost pedagogů i žáků o uskutečnění preventivního bloku. Samostatnou místnost, kde bude zajištěn nerušený průběh preventivního bloku (totéž platí i opačně, protože některé techniky využívané při práci s dětmi a mládeží mohou být hlučnější). Povinnost zajistit informovanost klienta účastníka o jeho právech a povinnostech Vyplnit Dotazník před programem Na vyžádání poskytnout lektorům k nahlédnutí min. preventivní program Seznámit žáky s názvem a cílem programu Při účasti pedagoga na programu se aktivně zapojit do celého programu, nezasahovat do práce lektorů Respektovat právo na anonymitu žáků Předem informovat žáky o programu název, délka apod. 29

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky

1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etický kodex sociálních pracovníků České republiky 1. Etické zásady 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ)

NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) NABÍDKA PROGRAMŮ PRO ŽÁKY A STUDENTY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (VŠEOBECNÁ NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ) Primární prevence PHÉNIX 1 Obsah NABÍDKA PREVENTIVNÍCH PROGRAMŮ (TABULKOVÝ PŘEHLED)...

Více

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady

ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY. 1. Etické zásady ETICKÝ KODEX SOCIÁLNÍCH PRACOVNÍKŮ ČESKÉ REPUBLIKY 1. Etické zásady 1. 1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na

Více

Pečovatelská služba města Jílového

Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba města Jílového Pečovatelská služba Jílové Zřizovatel: Vedoucí územně samosprávného celku: Miroslav Kalvas Adresa zřizovatele Městský úřad Jílové Mírové náměstí 280 407 01 Jílové Ičo:00261408

Více

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy

Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Kodex práv a povinností klientů programu Primární prevence pro mateřské školy Tato Práva a povinnosti sestávají z těchto obsahových částí: Preambule 1. Všeobecná Práva a povinnosti klientů 2. Specifická

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

ETICKÝ KODEX. I. Základní ustanovení. II. Etické zásady ve vztahu ke klientům ETICKÝ KODEX I. Základní ustanovení Účelem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování organizace vůči klientům poskytované služby. Všichni zaměstnanci dbají na dodržování lidských práv a svobod

Více

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence

Koncepce programů prima rní prevence. Komplexní program prima rní prevence Koncepce programů prima rní prevence Komplexní program prima rní prevence Komplexní program primární prevence je projekt, který usiluje o předcházení, zmírnění či zastavení rozvoje rizikového chování,

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ HELPPES CENTRA VÝCVIKU PSŮ PRO POSTIŽENÉ o.s. HELPPES Centrum výcviku psů pro postižené o. s. Mikovcova 9/531,120 00, Praha 2 mobil: 603/769 864 IČ: 26550105 DIČ: CZ26550105 Číslo účtu: 175188017/0300 www.helppes.cz info@helppes.cz Všechna práva vyhrazena

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE

ETICKÝ KODEX ORGANIZACE ETICKÝ KODEX ORGANIZACE Proxima Sociale o. p. s. Rakovského 3138 143 00 Praha 12 Modřany tel. /fax: 277 007 280 Zapsána v Rejstříku obecně prospěšných společností, Městský soud v Praze, oddíl O, vložka

Více

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE ETICKÝ KODEX DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE Etický kodex stanoví základní standardy chování a přístupy zaměstnanců organizace k zájemcům o sociální službu, ke klientům služby i k jejich příbuzným, ke

Více

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení

Etická výchova. Charakteristika vzdělávacího oboru. Časové vymezení. Organizační vymezení 2. st. Charakteristika vzdělávacího oboru na II. stupni navazuje na učivo a očekávané výstupy I. stupně. Prolíná celou škálou vzdělávacích oblastí. Nejvíce koresponduje se vzdělávacími obsahy Člověk a

Více

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5

Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod. Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9 Praha 6 strana 1/5 Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domov pro seniory Elišky Purkyňové, Cvičebná 2447/9, 160 00 Praha 6, ičo: 70875316 Zřizovací listina MHMP schválena usnesením ZHMP č. 6/25 ze dne 28.4.2011 Etický kodex

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice

Etický kodex. Domova pro seniory Kaplice Etický kodex Domova pro seniory Kaplice Obsah Článek 1 Úvodní ustanoven...3 Článek 2 Obecné zásady...3 Článek 3 Pravidla etického chování zaměstnanců...3 Článek 4 Závěrečná ustanovení...4 Příloha č. 1.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem

Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny. Techniky práce se skupinou dětí, práce s třídním kolektivem Kurz pro realizátory primární prevence rizikového chování u dětí podrobné rozvržení seminářů Setkání I. 29.-30.5.2009 Pátek 10,00-11,00 11,15 12,45 12,45 14,00 14,00 16,00 16,15 18,15 18,30 19,00 Hodiny

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

Sociální rehabilitace Veřejný závazek

Sociální rehabilitace Veřejný závazek Sociální rehabilitace Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú.. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT:

Více

Analýza posunu školy

Analýza posunu školy DFHOV SOS Analýza posunu školy Tato zpráva zobrazuje, nakolik se názory respondentů k jednotlivým otázkám během opakovaného dotazníkového šetření v oblasti klimatu změnily. Zaznamenána je změna četnosti

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost

Zásady podnikání a dodržování lidských práv. 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost Zásady podnikání a dodržování lidských práv 1 Úvod 2 Závazek 3 Prosazování 4 Platnost BP 2013 Kanadské ropné písky 1. Úvod Dodáváme energii celému světu. Hledáme, rozvíjíme a vyrábíme základní zdroje energie.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Etický kodex. zaměstnanců Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvkové organizace

Etický kodex. zaměstnanců Podkrušnohorských domovů sociálních služeb Dubí Teplice, příspěvkové organizace Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí - Teplice, příspěvková organizace Na Výšině 494, 417 01 Dubí Tel. 417 571 102 IČO 63787849 pdss@pdss.cz Ročník: 2013 V Dubí 1. ledna 2013 Směrnice č. 1 v návaznosti

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

Název zařízení: PRIMÁRNÍ PREVENCE vedoucí: Bc. Jarmila Liščáková adresa: Mládežnická 229, Třebíč

Název zařízení: PRIMÁRNÍ PREVENCE vedoucí: Bc. Jarmila Liščáková adresa: Mládežnická 229, Třebíč telefon: 73 529 33 OBLASTNÍ CHARITA TŘEBÍČ, PRIMÁRNÍ PREVENCE Středisko PRIMÁRNÍ PREVENCE realizuje preventivní programy na školách již více než 20 let. Posláním je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních

PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Koncepce programů primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních PorCeTa, o.p.s. Speciálně pedagogické poradenské a vzdělávací centrum Smetanova 1284, 390 02 Tábor

Více

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů.

Společnost AB Facility se zavazuje vycházet ve všech činnostech ze svých firemních hodnot, etického kodexu a dodržování právních principů. ETICKÝ KODEX Etický kodex společnosti AB Facility a.s (dále jen společnost AB Facility ) reprezentuje stanovisko přístupu společnosti AB Facility k chování, korektnímu přístupu, profesionálnímu jednání

Více

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže.

Prosociální výchova. je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova Prosociální výchova je mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj prosociálního chování dětí a mládeže. Prosociální výchova se pod názvem etická výchova vyučuje jako volitelný, ale povinný

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Město Horní Jiřetín STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ OBSAH 1. ÚVOD 2. STANDARD Č. 7 PREVENCE 3. STANDARD Č. 8 PŘIJETÍ OZNÁMENÍ, POSOUZENÍ NALÉHAVOSTI A PŘIDĚLENÍ PŘÍPADU 4. STANDARD Č. 9

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

Internetové poradenství na www.iporadna.cz

Internetové poradenství na www.iporadna.cz Internetové poradenství na www.iporadna.cz Andrea Rakušanová Pavel Veselský o.s. InternetPoradna.cz struktura prezentace 1. představení organizace a projektu IP 2. původ a filosofie IP 3. současný stav

Více

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti

Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex jako cesta ke ctnosti Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073 Etika a ctnosti v pomáhajících profesích I. Profesní etika a kodex

Více

Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku. Výchovné styly. Pestrost stimulů. Synaptický přenos (dopaminový efekt)

Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku. Výchovné styly. Pestrost stimulů. Synaptický přenos (dopaminový efekt) Dispozice k závislostem poselství předškolních dětí Nový pohled na kořeny a vývoj závislosti Obecně mozek Neurobiologický korelát Regulační neurony k prožívání slasti, (blaha,souladu,štěstí) a jejich opaku

Více

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice

NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice NEBOJÍM SE ŘÍKAT NE! Mateřská škola Klubíčko Grusova 448 Pardubice ZÁMĚRY PROJEKTU: Dlouhodobě zakotvit celou problematiku do školního vzdělávacího programu. Zkoordinovat související činnosti a aktivity

Více

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ Metodika CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.3.1 AUTODIAGNOSTICKÁ

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ETICKÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ETICKÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Etická výchova žáka vede k navázání a udržování uspokojivých vztahů, vytvoření si pravdivé představy o sobě samém,

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence

Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Platnost: od 1. 1. 2013 Směrnice č.: LX OA - 001 (R1) Standard č. 1: Cíle a způsoby poskytování osobní asistence Obsah směrnice: I. Veřejný závazek II. Ochrana před předsudky a možné negativní hodnocení

Více

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách:

Veřejný závazek. Cíle služeb sociální péče jsou definované zákonem č. 108 / 2006 Sb. O sociálních službách: Příloha č. 4 Veřejný závazek Veřejný závazek Domova Příbor (dále jen Domov ) upravuje poslání, cíle, zásady poskytované služby a vymezuje okruh osob, kterým je služba určena. Veřejný závazek má uživatelům

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR

ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR 5.10.2 ETICKÁ VÝCHOVA DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBOR Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru tvoří následující témata: 1. Mezilidské vztahy a komunikace. 2. Důstojnost lidské osoby. Pozitivní hodnocení sebe.

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Příručka pro uživatele www.mpsv.cz www.esfcr.cz Tato publikace vznikla v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí Systém kvality v sociálních službách" a

Více

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie

Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Metodika Programu pro pěstounské rodiny Slezské diakonie Program pro pěstounské rodiny Slezské diakonie jako Pověřená osoba v oblasti náhradní rodinné péče má zpracovanou METODIKU - funkční systém vnitřních

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Etická výchova Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 40. DOPLŇKOVÝ VZDĚLÁVACÍ OBOR

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO PĚSTOUNY Vzdělávání bude realizováno při počtu 12 a více zájemců. Maximální počet je 16 účastníků. Jeden vzdělávací modul je 8 vzdělávacích hodin. Vzdělávání bude probíhat v prostorách

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Vím, co smím a musím?

Vím, co smím a musím? Vím, co smím a musím? Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany téže mince. Václav Havel Celoroční školní projekt Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Sláva Cingelová Dítě, které je milováno, je schopno lásky

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců v resortu MPSV ČR

ETICKÝ KODEX zaměstnanců v resortu MPSV ČR ETICKÝ KODEX zaměstnanců v resortu MPSV ČR Určení dokumentu: Raná péče Platnost: od 1. 9. 2012 (plně nahrazuje původní verzi Etického kodexu z 1. 6. 2012) Určení dokumentu.všichni zaměstnanci Revize: dle

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS

Evropská akce v oblasti drog (EAD) Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS Evropská akce v oblasti drog (EAD) ACTION ON DRU Evropská komise Generální ředitelství pro spravedlnost, svobodu a bezpečnost EUROPEAN ACTION ON DRUGS European Action Víte, že? Asi 12 milionů osob v EU

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony PODNIKATELSKÝ PLÁN Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na ředitele

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví

Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Duševní hygiena a supervize ve zdravotnictví Zdravotní sestra a její pracovní náplň Ideální sestra je vysoce vzdělanou profesionálkou, která zvládá s přehledem a spolehlivě náročné situace a problémy,

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII.

Etická výchova II.st KOMUNIKACE. Tématický celek. Učivo. Vyučovací předmět/ročník. Uvedení do předmětu,pantomima,slovo, Kamarád DV/VIII. Etická výchova II.st KOMUNIKACE otevřená komunikace úrovně komunikace, zásady verbální komunikace, komunikační chyby, dialog, komunikace ve ztížených podmínkách KD,6. a 7.roč. Verbální kom.,společenské

Více

pro školní rok 2015/16

pro školní rok 2015/16 Nabídka primárně preventivních programů pro školní rok 2015/16 Centrum prevence v Brně - Společnost Podané ruce o.p.s. 20 let předcházíme pádům Kontakt objednávka programů Margareta Hvižďová - koordinátorka

Více

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PREZENTACE ZPRACOVANÝCH DAT Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY NA GYMNÁZIU VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Na co můžeme být hrdí Kde žáci a rodiče vidí naše silné stránky Kde máme prostor na zlepšení Na co nás žáci

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Interní předpis NCBI č. 1

Interní předpis NCBI č. 1 Interní předpis NCBI č. 1 Cíle a způsoby poskytování služby Online Helpline Obsah strana 1. Poslání služby Online Helpline 2 1.1. Cílová skupina 2 1.2. Provozní doba 3 1.3. Činnosti poskytované služby

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: odborné sociální poradenství, identifikátor: 6895063 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním služby Odborného sociálního

Více

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex

Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Organizační směrnice č.1/2007/r2013 Etický kodex Platná pro občanské sdružení Péče o duševní zdraví region Pardubice a jeho samostatnou organizační jednotku Péče o duševní zdraví středisko Výměník Vypracoval:

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více