Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix"

Transkript

1 Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix 1

2 ÚVOD Co je Všeobecná primární prevence? Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové skupiny. Zohledňuje se pouze věkové složení, případně specifika daná např. sociálními nebo jinými faktory. Patří sem programy pro větší počet osob (třída či menší sociální skupina). Všeobecná prevence, je zaměřena na širší populaci, aniž by byl dříve zjišťován rozsah problému nebo rizika. Cílem této příručky je vám představit nabídku programů primární všeobecné prevence Phénix. V tomto dokumentu se dozvíte hned na začátku velice stručně, jak program koncepčně vypadá. Dále pak je představena tabulka, kde je možno zvolit program dle věku a potřeb žáků, které téma je oslovuje. Následně je dokument dělen podle žáků prvního a druhého stupně a dále pak dle témat Vztahy, Návykové látky, Nelegální drogy, Virtuální svět a Partnerství. Z tohoto dokumentu se dozvíte cíle programů, časovou dotaci a použité metody v daném programu. Na závěr příručky je popsán postup při objednávce našich programů. Tento dokument též obsahuje přílohy, které je dobré mít pročtené před realizací programu. 2

3 STĚŽEJNÍ INFORMACE O PROJEKTU PRIMÁRNÍ PREVENCE PHÉNIX Poskytovatel Název organizace: Portus Prachatice o.p.s. Adresa: IČO: , Název projektu: Primární prevence Phénix Kontaktní osoba: Mgr. Hana Kolingerová Tel Web: Zařízení primární prevence PHÉNIX funguje pro Vás a Vaše žáky již od roku Roku 2007 byl jako první projekt zřizovaný nestátní neziskovou organizací v jižních Čechách oceněn pro své profesionální služby Certifikátem odborné způsobilosti pro poskytování specifické primární prevence v rámci školní docházky a v roce 2011 jej znovu úspěšně obhájil. Ve školním roce 2014 poskytl své služby 21 školám, prošel 125 tříd a oslovil 2318 žáků a studentů různého věku. V této důležité činnosti chceme pokračovat, a proto Vás prostřednictvím této nabídky vyzýváme a těšíme se na další spolupráci! Program je dostupný bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav (včetně HIV pozitivity) a socioekonomické možnosti. Odmítáme pouze zakázky, na které nám nestačí kompetence. Objednávky, které nejsme schopni z hlediska vytíženosti týmu uspokojit jsou řazeny do pořadníku, který se řídí pravidlem: Kdo dřív přijde O co se snažíme? Snažíme se prostřednictvím interaktivních programů snížit výskyt rizikového chování u populace žáků ve školských zařízeních. 3

4 O koho nám jde především? (osoby ve formativním věku, u kterých chceme předejít uživatelskému chování) žáci základních škol Nabízíme dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti, a to jak pro školy jako objednavatele, tak pro žáky jakož to účastníky programu. Kromě interaktivních programů poskytujeme i internetové poradenství, které je přístupné komukoli, kdo projeví zájem nebo potřebu o radu. Kontakt na nás, který předáváme žákům na konci každého programu, je 4

5 KDE SE POTKÁME? Program je součástí širšího systému preventivních programů realizovaných poskytovatelem, případně je realizován jako samostatný program. Je součástí celkového místního a regionálního systému preventivního působení. Program bere v úvahu místní specifika. Provozní doba: školní rok - program je realizován ve školním prostředí v době vyučování, po dohodě se školním metodikem tak, aby nebyla narušena výuka a školní docházka Pracoviště: Velké nám. 14, , Prachatice technické a organizační zázemí projektu, pracovníků jednotlivé školy ZŠ, ZŠp realizace programu 5

6 NÁSTIN PROGRAMU a) Úvod Úvod, jak již název sám napovídá, je na začátku každé programu. Hlavním úkolem úvodu je seznámení lektorů se třídou a navození nezbytné uvolněné atmosféry pro následující aktivity. Dále se žáci v úvodu dozvídají základní informace o následujících hodinách. 1. Představení lektorů a projektu 2. Očekávání 3. Reálné nastínění dnešního bloku 4. Pravidla 5. Jmenovky + seznámení 5. Putovní předmět b) Aktivačně motivační hry c) Stěžejní metody d) Závěr Na konci každého bloku následuje závěr. Hlavním úkolem závěru je zhodnotit předchozí tři či čtyři hodiny, jak z pohledu formy a obsahu, tak především z pohledu přínosu pro žáky. Žáci také dostávají informace o možnostech ového kontaktu s pracovníky. Pokud byly vloženy do Phénixácké bedny dotazy či vzkazy, tak je s nimi na konci pracováno. 6

7 Téma NABÍDKA PROGRAMŮ Všeobecné primární prevence pro základní školy Vyuč. Program hodin Ročník Vztahy Jsem opatrný a mám se rád Závislosti Spokojené zdravé já bez cigaret a bez alkoholu Závislosti Svobodo, odejdi? cigarety a alkohol Vztahy Škádlení nebo šikana? Kyberšikana,,Online domorodci Kyberšikana Bezpečně po vlnách i po drátě Vyuč. Téma Program hodin Ročník Závislosti Co mohu potkat za rohem závislosti Vztahy Vztahy, kreativita, tolerance Vztahy Můj směr Vztahy Nezavírejme oči - šikana Vztahy Sex faktor Závislosti Dovolte, abych se představila Marihuana! Závislosti Běh na krátkou trať - drogy

8 Ceník primární prevence Program v Prachaticích 250 Kč za vyučovací hodinu Program v ORP Prachatice 300 Kč za vyučovací hodinu Program mimo prachatický region 500 Kč za vyučovací hodinu + 5 Kč za každý kilometr dojezdu Při objednávce komplexního programu pro vaši školu nebo zařízení se s vámi rádi domluvíme na možné slevě. 8

9 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ JSEM OPATRNÝ MÁM SE RÁD! Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Posílit spokojenost, zdravého vědomí sebe a sebeúcty každého z nás, v tomto vidí Phénix cestu k poznání a pozitivní ocenění sebe samého. Tento program se zaměřuje na sebepoznávání a vnímání vlastního já versus okolí. Odhadnout nebezpečnou situaci v běžném životě, i když se zprvu může zdát, že je vše v pořádku Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hry Ať jsme v obraze - Práce s pomůckami (bezpečně s rizikovými předměty) Aktivačně motivační hry Rekapitulace důležitých čísel Modelové situace - Co mohu potkat? Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů Výstup: V průběhu programu bude s žáky sestaven přehled možných nebezpečí, se kterými se mohou setkat. Ten si mohou následně vyvěsit ve třídě. Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 9

10 SPOKOJENÉ ZDRAVÉ JÁ BEZ CIGARET A BEZ ALKOHOLU Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Program je zaměřen na zdravý styl života. Upozornění na látky, které zdraví žáků mohou ovlivňovat a zároveň poukázat na možnosti jak se negativním vlivům vyvarovat. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, názorné ukázky v podobě fotografií Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma. Aktivačně motivační hra Zdravé zvířátko Aktivačně motivační hra Metoda: Návštěva, která může mé zdraví ovlivnit Modelové situace - Způsoby odmítání ukázky Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 10

11 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ SVOBODO, ODEJDI? CIGARETY A ALKOHOL Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Na základě pozitivního vztahu sám k sobě oddálit prvotní experimentace následného zneužívání legálních drog jako je alkohol a cigarety. Důležitým aspektem programu je přenést zodpovědnost za vlastní jednání na žáky. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, modelové situace (nácvik odmítání) Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hra Aktivita: Kdo jsem? Aktivačně motivační hra Metoda: Látky, které se ozvou, když sebeláska odpočívá! Způsoby odmítání - ukázky Předání kontaktů a uvedení možností, kam se obrátit pro pomoc a radu Výstup Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 11

12 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ ŠKÁDLENÍ NEBO ŠIKANA? Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program si klade za cíl posílení tzv. zdravého jádra v kolektivu. Dále se žáci dozvědí základní informace o projevech násilí a agresi mezi vrstevníky. Mají možnost uvědomit si rozdíl mezi škádlením a šikanou, který je zřejmý. Nalézají s pomocí lektora nejrůznější možnosti obrany a pomoci. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hra Aktivita Aktéři procesu Metoda,,Odmítnutý Metoda,,Ochranka Metoda Ano x Ne Tmelící aktivita: Potlesk Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, dotazník Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 12

13 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ ONLINE DOMORODCI Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Zmapování ohrožení rizikového užívání virtuálního světa. Pojmenovat i problematiku online prostředí a dát prostor uvědomit si, co mi virtuální svět dává a co naopak nenabízí. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, reflexe Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hra Aktivita Jak trávím volný čas? Aktivačně motivační hra Pojmy z kybersvěta Aktivita: Najdeš rozdíl? Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 13

14 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ BEZPEČNĚ PO VLNÁCH I PO DRÁTĚ Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Program je zaměřen na rizika spojená s užíváním internetu. Lektoři s dětmi probírají úskalí, související s bezpečností a ochranou soukromí ve virtuálním světě. Uvědomění si různých forem kyberšikany, aby nevědomě nedocházelo ke kyberšikany Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, názorná prezentace virtuálního setkání na Internetu!!! Pro realizaci tohoto programu je zapotřebí zajistit přístup k počítači a dataprojektoru, nebo interaktivní tabuli (SMART Board, ACTIV Board). Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktivačně motivační hra Základní pojmy z kybersvěta Aktivačně motivační hra Aktivita,,Poznáš kyberšikanu a další nebezpečí ve virtuálním světě? Hlavní metoda prezentace - Víš, kdo je na druhé straně? (Cílem je prakticky poukázat na rizika sociálních sítí a komunikačních kanálů. Též se probírají formy předcházení, pomoci a řešení problémů z oblasti kybersvěta.) Aktivačně motivační hra Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění zpětnovazebného dotazníku Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 14

15 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ CO MOHU POTKAT ZA ROHEM ZÁVISLOSTI Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program je zaměřen na prožitkovou zkušenost žáků, předpokládá se, že žáci mají minimální znalosti o problematice, cílem není informovat, ale hravou formou posílit své vědomí a ukázat na rizika závislostí, které způsobují návykové látky Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Vše k drogám - Základní rozdělení drog Aktivita Umělci Spisovatelé, herci, sochaři Aktivačně motivační hra Sebereflektivní metoda,,smlouva Prostor pro dotazy, vyplnění dotazníků, předání kontaktů Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 15

16 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ VZTAHY, KREATIVITA, TOLERENCE Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Podpořit kolektivního ducha třídy. Uvědomění si sám sebe jako jedinečnou součást kolektivu. Žákům je dán prostor pro nahlédnutí do svého osobního života a prezentování těchto poznatků. Je diskutováno nad tématy rovnocenného jednání, síly vlastního sebepojetí a očekávání společnosti. Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané Kdo má klíč? Jak lidé komunikují? Antonyma v páru Rytíř a jejich znamení Odmítnutý x přijatý Co máme společného? Tzv. hladící technika Dobíjení baterek Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby, 16

17 MŮJ SMĚR Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program si reflektivní a sebereflektivní formou klade za cíl sebepoznávání, pozitivní sebeprezentaci a objevení projevů autonomního jednání. Cílem programu je nechat žákům objevit zdroje, tak aby v náročných životních situacích neměli potřebu volit nějaký způsob rizikového chování, ale opřeli se o vlastní prameny síly. Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané Aktivačně motivační hra Halló efekt Já za 10 let Masky role Strom plný ovoce Tzv. hladící technika - Tlapka Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby, 17

18 NEZAVÍREJME OČI - ŠIKANA Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program rozšiřuje a upevňuje dovednosti, znalosti a postoje získané v programu Škádlení nebo šikana. To znamená, že si klade za cíl posílit vědomí sebe jako součást kolektivu a být si vědom své síly a porozumění, proč mají lidé potřebu ubližovat a jaké jsou možnosti bránit se šikaně. Formy práce: Skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze, reflexe Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Aktéři procesu- zopakování -Diskuze na téma šikana a kde hledat pomoc Metoda,,Kdo má klíč? (podpora spolupráce, empatie) Aktivačně motivační hra Metoda,,Jak se cítím já? Metoda,,Odmítnutý x přijatý Metoda,,Jak lidé komunikují Metoda,,Upletená síť Prostor pro dotazy žáků a předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení dotazníků 18

19 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ SEX FAKTOR Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Během programu mají žáci možnost si uvědomit, co je pro ně důležité v partnerských vztazích, informace možných rizik sexu, především rizika spojené s nákazou pohlavně přenosných chorob, ale zároveň jim pomoci získat praktické informace o sexu jako takovém. Formy práce: Skupinová práce, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Ideální Partner Aktivačně motivační hra Aktivita Já už to vím Aktivačně motivační hra Metoda,,Nejen zábava (riziko pohlavně přenosných chorob),,ochrana - správné a bezpečné navlékání kondomu, ukázka jiných antikoncepcí Prostor na dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětných vazeb 19

20 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ DOVOLTE, ABYCH SE PŘEDSTAVILA Marihuana! Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída ZŠ Cíl programu: V dnešní hektické a pro mladé lidi velmi nečitelné době (zdůrazňovaná práva, nezřetelně definované hranice, morální rozpory norem) je marihuana velmi častým a neméně dostupným prostředkem k oproštění se od běžného životního standardu a zároveň možností být jednoduše in. Cílem celého bloku je mapovat vědomosti žáků na základě těchto vědomostí je seznámit s reálnými následky užívání marihuany. Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (tři vyučovací hodiny - 3 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Metoda - Vše o marihuaně Metoda,,Soud (téma se týká bezpečnosti drogy) diskuze Aktivačně motivační hra Metoda,,Závislost (uvědomění si možností pomoci závislému) Metoda,,Ulička pravdy (uvědomění si vlastních možností) Blok asertivity odmítací metody Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 20

21 PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ PRO 2. STUPEŇ ZŠ BĚH NA KRÁTKOU TRAŤ - DROGY Realizátor zařízení: Mgr. Hana Kolingerová tel: Cílová supina: třída Cíl programu: Tento program navazuje na program Co mohu potkat za rohem závislosti, vychází z předpokladu, že již žáci mají povědomí o závislostech, že vědí, co mohou působit a jak se jim bránit. Tento program si více klade za cíl informovat žáky o drogách jako celku, a to pro ně zajímavou a přijatelnou formou. A to s cílem: zprostředkování základních informací, zmapování zkušenosti s drogou a informací o drogách, sociálního zázemí, školního klimatu a případného trávení volného času, dosažení alespoň odložení prvotního kontaktu s drogou do vyššího věku, snižování nebo zastavení experimentování s návykovými látkami a předcházení tak různým zdravotním komplikacím včetně závislostí, osvojování si žádoucích sociálních dovedností, předávání reálných informací o hrozícím nebezpečí. Formy práce: Interaktivní metody, u nichž jsou sami žáci hlavními aktéry celého bloku- skupinová práce, divadelní etuda celé třídy, aktivačně motivační hry, praktická cvičení, diskuze Rozsah programu: (čtyři vyučovací hodiny - 4 x 45 minut) Přivítání a představení lektorů, posazení žáků do kruhu a položení úvodní otázky na dané téma Metoda,,Kufr plný osobností a informací (Vše k drogám- skupinová práce) Aktivizačně motivační metoda Ukázka napodobenin drog a diskuze Sebezkušenostní metoda - Kariéra toxikomana Prostor pro dotazy žáků, předání kontaktů, vyplnění dotazníků Výstup: Zpětnovazebné hodnocení programu a lektorů, vyhodnocení zpětné vazby 21

22 Stručný návod jak Vámi zvolený program objednat: Jste nový? (Pokud ne, pro vás je určen list následující) - Kontaktujte nás prosím em: nebo na telefon , kde s vámi realizátor projektu domluví postup spolupráce. - Pokud jste našimi novými klienty, realizátor projektu si s vámi dojedná schůzku, kde vyslechne vaši zakázku a bude se informovat o tzv. atmosféře a poselství vaší školy, aby odpovídajícím způsobem mohl tým PP Phénix reagovat na vaši objednávku. - Následně vám zašleme Dohodu o realizaci programu, kde si zaznamenáte objednávku, realizátor projektu PP Phénix vás v průběhu roku bude kontaktovat a nabídne termíny vhodné pro realizaci programu. - Po dohodnutí termínu prosíme o vyplnění vstupního dotazníku zájemcem o program (nejlépe třídním učitelem). Tento dotazník je k naleznutí na našich stránkách: (Na vyžádání lze zaslat i poštou společně s Dohodou o realizaci programu) - Program je realizována ve školní třídě k dispozici tabule, prostor pro vytvoření komunitního kruhu (u kyberšikany nutno zajistit další technické zázemí) - Programů se smí účastnit max žáků, min. 10 (v případě malotřídních škol individuální domluva) - program je realizován vždy jen pro 1 třídu, v případě malotřídních škol respektujeme rozdělení dětí do tříd dle běžné výuky - Po programu je lektory vypracován pro školu rámcový výstup a jsou zpracovány zpětnovazebné dotazníky...více informací naleznete ve smlouvě, která je ke stažení zde: TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!!! 22

23 My už se známe? - Kontaktujte nás prosím dokonce srpna em: nebo na telefon , my vám zašleme Dohodu o realizaci programu, který budeme s vyplněnou objednávkou očekávat do 15. září. - Realizátor projektu PP Phénix vás v průběhu roku bude kontaktovat a nabídne termíny vhodné pro realizaci programu - Po dohodnutí termínu prosíme o vyplnění vstupního dotazníku zájemcem o program (nejlépe třídním učitelem). Tento dotazník je k naleznutí na našich stránkách: (Na vyžádání lze zaslat i poštou společně s Dohodou o realizaci programu) - Program je realizována ve školní třídě k dispozici tabule, prostor pro vytvoření komunitního kruhu (u kyberšikany nutno zajistit další technické zázemí) - Programů se smí účastnit max žáků, min. 10 (v případě malotřídních škol individuální domluva) - program je realizován vždy jen pro 1 třídu, v případě malotřídních škol respektujeme rozdělení dětí do tříd dle běžné výuky - Po programu je lektory vypracován pro školu rámcový výstup a jsou zpracovány zpětnovazebné dotazníky...více informací naleznete ve smlouvě, která je ke stažení zde: TĚŠÍME SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI!!! 23

24 Přílohy Dopis třídním učitelům Dobrý den vážená paní třídní učitelko, vážený pane třídní učiteli, vzhledem k zodpovědnému přístupu vašeho školního metodika prevence (ŠMP) k problematice rizikového chování absolvuje Vaše třída program primární prevence, jež bude realizován certifikovaným zařízením, Primární prevencí Phénix a jež plně koresponduje s minimálním preventivním programem vaší školy. Co se bude dít? Program je zpravidla realizován dvojicí zkušených lektorů (v mimořádné situaci může být realizována jen jedním lektorem) a bude probíhat interaktivní formou. Tedy takovou formou, kdy žáci nejen pasivně sedí a poslouchají, ale sami se aktivně zapojují do průběhu programu. Ať již jste si zvolili tří, či čtyř hodinový program na libovolné téma, budou mít Vaši žáci možnost kromě stručné teorie, poodhalit roušku daného tématu pomocí interaktivních her a metod, při nichž se lektoři snaží provádět žáky daným tématem s cílem nasměrování k hledání vlastního úsudku a názoru společensky žádoucím směrem. Než do třídy vstoupíme, je nutné, abychom byli ve vzájemné komunikaci a abyste nám vyplnili tzv. Dotazník pro zájemce o program. V elektronické podobě ho naleznete na našich stránkách či Vám ho přepošle Váš školní metodik prevence. Veškeré dotazy rádi zodpovíme na adrese Mohu se zúčastnit? Vaše přítomnost na programu a aktivní přístup jsou samozřejmě více než žádoucí. Lektoři jsou ale ti, kteří přebírají vedení programu, nastavují jinou atmosféru ve třídě než při běžném vyučování a tudíž je třeba nastavit i poněkud jiná pravidla než při vyučování, kdy je lídrem vyučující kantor. Konkrétně jde o tato opatření a úpravy: Třídní učitel je přítomen během celého bloku programu, není střídán v průběhu programu jinými vyučujícími, zastoupit ho může školní metodik prevence. Vstup jiných osob během programu je vždy s lektory předem konzultován (např. fotograf) a citlivě ošetřen tak, aby tento vstup nevhodně nenarušil chod programu. V případě potřeby je možné se sejít s TU ještě před realizovaným programem a probrat potřebné. Je žádoucí, aby byl učitel během programu aktivní, ale spíše ve formě pozorovatele, který se může zapojovat do společných aktivit či k tomu určených metod (dle dohody s lektorem). Nestrhává ale při tom pozornost na sebe, ve smyslu vedení třídy. Veškeré kázeňské i organizační záležitosti přebírá v průběhu programu lektor. Pouze ve výjimečných či krizových okamžicích, kdy je pedagog přímo za žáky zodpovědný, (viz. občanský a trestní zákoník, zákoník práce a jednotlivé zákony vztahující se k odpovědnosti pedagogů za žáky, interní školní předpisy), přebírá pedagog zpět vedení. Přítomný kantor má také svou cedulku se jménem a funguje jako účastník programu, tzn. že např. sedí při úvodu také v kruhu, nikdy ne v zádech žákům. Pedagog se zdrží jakéhokoli glosování lektorů i žáků v průběhu programu, své výtky či připomínky může vyjádřit ve chvíli, kdy k tomu dostane prostor. Pedagog se snaží o neposuzující a neodsuzující postoj vůči žákům, má možnost se dívat na své žáky jinýma očima, než je běžně zvyklý, být se svými žáky na určitou dobu spíše jako člověk než pedagog, který je vede. Žáci lektorům tykají, ale pedagogovi stále vykají, toto je ošetřeno úvodními pravidly v kruhu. A co dál..? Po programu bychom poprosili vás o zpětnou vazbu. Prosíme vás zajít na náš web, kde je odkaz na hodnotící dotazník pro třídní učitele. Děkujeme Po programu obdrží Váš školní metodik primární prevence naši zpětnou vazbu- zprávu o průběhu programu (tzv. výstup). Po programu dostávají žáci kontakt ( ), na kterém nás mohou kdykoli (i anonymně) kontaktovat se svými dotazy či žádostmi o pomoc. I pedagogové se mohou kdykoli na lektory písemně obrátit. Kdokoli pak může využít našich internetových stránek- zde je například kontaktní sociální a zdravotní síť, která se může v případě problému hodit. Uvádíme zde i odkazy na mnohé užitečné internetové stránky vztahující se k zásadním tématům oblasti prevence. 24

25 Etický kodex 1. Etické zásady obecně 1.1 Programy primární prevence Phénix jsou založeny na hodnotách demokracie a lidských práv, které jsou vyjádřeny v Chartě lidských práv Spojených národů, v Úmluvě o právech dítěte a v etickém kodexu Práv pacientů. Dále se řídí zákony tohoto státu, které se od uvedených kodexů odvíjejí. 1.2 Člen týmu programů Phénix ctí jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, mateřský jazyk, věk, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení a bez ohledu na to, jak se podílí na životě celé společnosti. 1.3 Mezi základní hodnoty řadíme práva jedinců na soukromí, důvěrnost, sebeurčení a autonomii. Tyto principy se uplatňují v přístupu ke klientům a musí být v souladu nejen s profesionálními povinnostmi, ale i se zákonem. 1.4 Právo každého jedince na seberealizaci je zpochybnitelné, pokud dochází k omezení takového práva u druhých osob. 1.5 Člen týmu primárně preventivních programů Phénix usiluje o zajištění vysoké odborné úrovně, přičemž poskytuje pouze ty služby, které odpovídají Standardům odborné způsobilosti poskytovatelů programů primární prevence a individuálním kompetencím jednotlivých pracovníků. 1.6 Součástí etického přístupu je dobrá vůle pomáhat na základě znalostí, dovedností a zkušeností jednotlivcům, skupinám a komunitám při jejich rozvoji a při řešení konfliktů se společností. 1.7 Profesionální odpovědnost má prioritu před osobními zájmy. 2. Etické zásady ve vztahu ke klientům 2.1 Člen týmu Primární prevence Phénix respektuje klienta jako rovnocenného partnera se všemi občanskými právy a povinnostmi, včetně jeho zodpovědnosti za své zdraví. 2.2 Člen týmu Primární prevence Phénix jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva klientů. 2.3 Člen týmu Primární prevence Phénix pomáhá se stejným úsilím a bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům. Chrání klientova práva na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Data a informace požaduje s ohledem na potřebnost při zajištění služeb, které mají být klientovi poskytnuty a informuje jej o jejich potřebnosti a použití. Žádnou informaci o klientovi neposkytuje bez jeho souhlasu. Pokud použije získané informace (např. ke studijním aj. účelům-kazuistiky, statistické zpracování, zprávy pro instituce), vždy garantuje anonymitu osobních údajů. 2.4 Člen týmu Primární prevence Phénix je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl v souvislosti se svým působením v Portus Prachatice, o.p.s. a které se vztahují ke klientům. Této povinnosti jej může zbavit pouze klient nebo jeho zákonný zástupce písemným prohlášením. I v tomto případě je však pracovník povinen zvážit zachování mlčenlivosti, pokud je to v zájmu klienta. Tím nejsou dotčena příslušná ustanovení trestního řádu a povinnost vypovídat před orgány činnými v trestním řízení. 2.5 Člen týmu Primární prevence Phénix hledá možnosti jak zainteresovat klienty do řešení jejich problémů. 25

26 2.6 Člen týmu Primární prevence Phénix se musí snažit zajistit, udržet a rozvíjet svou profesionální kompetenci, která obsahuje i supervizi, uvědomovat si a zachovávat hranice vlastních kompetencí. 3. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli 3.1 Člen týmu Primární prevence Phénix plní odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazků svému zaměstnavateli. 3.2 Zaměstnavatel vytváří takové podmínky, které umožňují členům pracovního týmu závazky přijmout a uplatňovat je v souhlasu s tímto kodexem. 3.3 Člen týmu Primární prevence Phénix se snaží ovlivňovat pracovní postupy s ohledem na co nejvyšší úroveň služeb. 4. Etické zásady kolegiality 4.1 Člen týmu Primární prevence Phénix respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů a ostatních odborných pracovníků. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu poskytované služby. 4.2 Člen týmu Primární prevence Phénix respektuje rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů a ostatních odborníků. Připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem. 4.3 Člen týmu Primární prevence Phénix je povinen konstruktivně spolupracovat s těmi kolegy a odborníky, kteří jsou následně v kontaktu se stejnými klienty. Předává-li klienta do péče kolegovi nebo jinému odborníkovi, pak jej, po vydání klientova písemného souhlasu, může informovat o dosavadním průběhu péče. 4.4 Člen týmu Primární prevence Phénix upřednostňuje týmovou spolupráci před separací a individuálním pojetím služby. 5. Etické zásady odbornosti a povolání 5.1 Člen týmu Primární prevence Phénix dbá na udržování a zvyšování prestiže daného typu služby. 5.2 Člen týmu Primární prevence Phénix se snaží o zvyšování odborné úrovně své práce a brání tomu, aby odbornou práci prováděl nekvalifikovaný pracovník nebo bez patřičného vzdělání a průpravy. 5.3 Člen týmu Primární prevence Phénix je zodpovědný za celoživotní vzdělávání a výcvik, což je základní předpoklad pro udržení stanoveného standardu služeb a schopnosti řešit etické problémy. 5.4 Člen týmu Primární prevence Phénix dodržuje určenou pracovní dobu s ohledem na případy, které vyžadují neodkladné řešení. 5.5 Členů týmu Primární prevence Phénix se týká ohlašovací povinnost pouze v případech určených zákonem ČR. 26

27 6. Postupy při řešení etických problémů 6.1 Závažné i méně závažné etické problémy řeší tým Primární prevence Phénix v rámci supervize, intervize nebo pracovních porad. Každý člen týmu má mít možnost diskutovat a analyzovat tyto problémy ve spolupráci se všemi stranami, kterých se problém týká. 6.2 Úkolem supervize je mj. napomáhat řešit etické problémy, které se jednotlivcům a týmu Primární prevence Phénix nedaří řešit z vlastních lidských a odborných zdrojů. 6.3 Pokud člen týmu Primární prevence Phénix nemá možnost řešit uspokojivým způsobem etické problémy v týmu a v rámci supervize, má možnost se obrátit na ředitele nebo správní radu. Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti, atd.) a objednatele (žadatele), ty, kteří program objednávají (škola či jiné zařízení). Klienti (objednatelé i účastníci) jsou informováni o svých právech a povinnostech během uzavírání kontraktu a při zahajování programu. Práva a povinnosti klienta jsou písemně zpracovány a předávány klientovi jako součást kontraktu. Dále jsou ve srozumitelné, písemné i ústní formě předávány účastníkům při zahajování programu. Práva klientů (účastník) 1. Klient má právo na dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti. 2. Klient má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv. 3. Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost. 4. Klient má právo na jedinečnost, anonymitu, soukromí, důvěrnost a respekt ze strany lektorů. 5. Klient má právo na podpůrné prostředí bez drog, bez násilí a jiného rizikového chování. 6. Klienti mají právo během programů na rozvoj sociálního, duchovního a mravního blaha. 7. Klienti mají právo svobodně vyjadřovat své názory, které se jej dotýkají, přičemž se názorům klienta věnuje patřičná pozornost odpovídající jeho věku. 8. Klient má právo na profesionální práci prováděnou odborníky. 9. Klient má právo na podání stížnosti pedagogům nebo přímo naší organizaci. 10. Klient (nebo zákonný zástupce) má písemné právo, kterým lektory zbaví mlčenlivosti (výjimku tvoří ohlašovací povinnost). 11. Klient má právo na dostupné informace a poradenství při řešení osobního problému. 12. Klient má právo na včasnou informovanost o realizaci programu Primární prevence Phénix (dále jen PP Phénix). 27

28 13. Klient má právo být seznámen v úvodu s lektory, obsahem programu, metodami práce, délkou trvání programu, posláním a cíli programu, s formou, kterou sdělujeme informace pedagogům a se svými právy. 14. Klient má právo na možnost ukončení své účasti v programu bez jakýchkoli sankcí, učitel mu stanoví jiné místo pobytu během programu. 15. Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků. Povinnosti klientů (účastníků) 1. Klienti jsou povinni dodržovat předem dohodnutá pravidla programu. 2. V místě konání programu je zakázána manipulace s návykovými látkami. 3. V místě konání programu je zakázáno násilné chování. 4. V místě konání programu je zakázáno ničení nebo zcizování majetku. Pravidla programu Budeme si tykat? Co si uvaříme, to si sníme Pravidlo stop Rušení tiché pošty Mluvíme za sebe Postoje a názory druhých nekomentujeme Vaše nápady? Práva klientů (objednatel) 1. Klient má právo na dostupnost programů a rovný přístup, a to bez ohledu na pohlaví, věk, původ, rasu, národnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, sexuální orientaci a socioekonomické možnosti. 2. Klient má právo na ochranu své důstojnosti a lidských práv. 3. Klient má právo být přijímán jako autonomní a odpovědná bytost. 4. Klient má právo na individuální přístup, anonymitu, soukromí, důvěrnost a respekt ze strany týmu PP Phénix. 5. Klient má právo být seznámen s vedením, uchováváním a zabezpečením jeho osobní dokumentace, na vyžádání má právo nahlédnout do osobní dokumentace. 6. Osobní údaje klienta slouží pouze pro vnitřní potřeby Primární prevence Phénix, ostatním odborným zařízením mohou být poskytnuty pouze s písemným souhlasem. 7. Klient má právo na informace o službách Primární prevence a pravidlech poskytování odborné péče. 8. Klient má právo na podání stížnosti, dle postupu uvedeného v kontraktu. V případě neplnění předem dohodnutých podmínek, nedodržení termínu, obsahu, délky programu, v případě neprofesionální či neetické práce lektorů aj. postup viz níže 9. Klient má právo být zařazen na čekací listinu-pořadník pro realizaci primární prevence Phénix, pokud není realizátorem vyhlášen,,stop stav, respektive pokud není pořadník na letošní i příští školní rok již zaplněn. (Pořadník na příští rok je vždy pouze orientační, neboť je dán grantovým pokrytím. V tomto případě doporučíme klientovi jinou organizaci realizující primární prevenci.) 10. Program respektuje podmínky školy nebo školského zařízení (personální, věcné, materiální apod.). 11. Uplatněním těchto práv nesmí být porušena práva ostatních klientů a pracovníků. 28

29 12. Klient má právo na změnu, zrušení či ukončení programu dle podmínek, které stanovuje Dohoda o realizaci programu. Povinnosti klientů (objednatel) Dodržovat smluvní podmínky dané Dohodou o realizaci. Klienti jsou povinni platit úhradu za sjednaný program v domluvené výši Pro bezpečné a kvalitní zajištění realizace programu je objednatel (tedy škola, nebo jiné školské zařízení) povinen zajistit minimálně: o o o o o o o o o o Konkrétní domluvenou zakázku, která je vždy písemná. Je ústně vyjednána se zástupci školy a je zapisována. Vždy obsahuje cíle, strukturu daných aktivit, jejich rozsah, časový rámec realizace, cílovou skupinu, způsob a formu zhodnocení programu, výstupy, finanční podmínky, způsob ukončení aktivit, jejich zhodnocení, dále obsahuje obecné vymezení. Dostatečnou informovanost pedagogů i žáků o uskutečnění preventivního bloku. Samostatnou místnost, kde bude zajištěn nerušený průběh preventivního bloku (totéž platí i opačně, protože některé techniky využívané při práci s dětmi a mládeží mohou být hlučnější). Povinnost zajistit informovanost klienta účastníka o jeho právech a povinnostech Vyplnit Dotazník před programem Na vyžádání poskytnout lektorům k nahlédnutí min. preventivní program Seznámit žáky s názvem a cílem programu Při účasti pedagoga na programu se aktivně zapojit do celého programu, nezasahovat do práce lektorů Respektovat právo na anonymitu žáků Předem informovat žáky o programu název, délka apod. 29

Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix

Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix Nabídka programů Primární všeobecné prevence Phénix 1 ÚVOD Co je Všeobecná primární prevence? Všeobecná primární prevence je zaměřena na běžnou populaci dětí a mládeže bez rozdělování na méně či více rizikové

Více

Profesní etika pracovníků Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Plzenecká 13, 326 00 Plzeň IČ 25232142

Profesní etika pracovníků Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Plzenecká 13, 326 00 Plzeň IČ 25232142 Profesní etika pracovníků Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Plzenecká 13, 326 00 Plzeň IČ 25232142 Etický kodex stanovuje zásady chování a jednání zaměstnanců CPPT, o.p.s. zařazených do jednotlivých

Více

Kodex práv a povinností klientů

Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Kodex práv a povinností klientů Klient v primární prevenci Phénix V primární prevenci rozlišuje klienty na účastníky, tedy ty, kteří se zúčastňují programu (žáci, studenti,

Více

OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX. 1 Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00

OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX. 1 Rizika internetu a komunikačních technologií, Na Hradbách 1922/15, Ostrava 702 00 OPERAČNÍ MANUÁL ORGANIZACE ČÁST 3 ETICKÝ KODEX 1 OBSAH 3. Etický kodex... 3 3.1 VÝZNAM ETICKÉHO KODEXU... 3 3.2 OBECNÁ USTANOVENÍ ETICKÉHO KODEXU... 3 3.3 ETICKÝ KODEX CENTRA PRIMÁRNÍ PREVENCE... 4 3.4

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Etický kodex pracovníků

Etický kodex pracovníků Etický kodex pracovníků REMEDIA PLUS o.p.s. terénní služby REMEDIA PLUS, o.p.s. Všichni pracovníci, kteří chtějí pracovat v sociálních službách, jsou trestně a morálně bezúhonní. Trestní bezúhonnost prokazují

Více

Koncepce programu Primární prevence

Koncepce programu Primární prevence Koncepce programu Primární prevence Název organizace: Proxima Sociale o.p.s. Název programu: Primární prevence Adresa: Rakovského 3138, Praha 4, Modřany 143 00 Tel/fax: Vedoucí programu: David Holý: tel.:

Více

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova

Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova Město Adamov Městský úřad v Adamově Pod Horkou 2 679 04 Adamov Etický kodex pracovníků Pečovatelské služby města Adamova vnitřní předpis č. 5/2012 Článek 1 Základní ustanovení 1.1. Pracovníci pečovatelské

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020

Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Preventivní program Základní školy a mateřské školy Hovorčovice, p.o. (základní škola) na období 2015-2020 Primární prevence rizikového chování žáků Obsah Východiska a cíle... 1 Charakteristika žáků 1.stupně...

Více

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27. Školní řád. I. Preambule. II. Pracovníci školy Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 Školní řád Školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití ve škole, práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců,

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE. Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE Nabídka pro základní školy DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím

Více

KONCEPCE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (PŠPP) PREVALIS DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY (DPPPPK)

KONCEPCE PROGRAMŮ ŠKOLSKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (PŠPP) PREVALIS DLOUHODOBÝ PROGRAM PRIMÁRNÍ PREVENCE A PREVENCE KRIMINALITY (DPPPPK) 1.1 Telefon: +420 777 763 579 E-mail: prevalis@prevalis.org, info@zdravi21.org www.prevalis.org, www.zdravi21.org, www.dnyprevence.cz, www.izdravi.info Instituce akreditovaná MŠMT v režimu DVPP pod č.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy

ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy ŠKOLNÍ ŘÁD základní školy Vypracoval: Schválil: kolektiv pedagogických pracovníků Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne: 25. 08. 2015 Školní řád nabývá platnosti dne: 25.

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056

Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor: 5235056 Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Více

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká

Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Příloha A Mentální retardace Neuropsychický vývoj Lehká Středně těžká Těžká Hluboká Omezený, opožděný Omezený, výrazně opožděný Celkově omezený Výrazně omezený Somatická postižení Poruchy motoriky Ojedinělá

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex

Česká asociace pro analytickou psychologii. se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno. Etický kodex Česká asociace pro analytickou psychologii se sídlem Dykova 26, 636 00 Brno Etický kodex 1. Preambule 1.1. Tento etický kodex slouží ke stanovení základních etických pravidel upravujících chování terapeutů,

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINA - důležitý výchovný partner rodiny a školy - plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí

Více

66-53-H/01 Operátor skladování

66-53-H/01 Operátor skladování 66-53-H/01 Operátor skladování 3. Kompetence absolventa Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na

Více

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny

Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Školní vzdělávací program ŠD Školní družina pro všechny Základní škola a mateřská škola Ludgeřovice, příspěvková organizace Markvartovická

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ

ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ ROZVOJOVÝ PROGRAM PRO VEDOUCÍ PRACOVNÍKY A PEDAGOGY MŠ REALIZAČNÍ MANUÁL Hlavním tématem programu je osobnostní a sociální rozvoj vedoucích pracovníků a pedagogů (především mateřských škol), kteří po absolvování

Více

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PhDr. Pavel Letý konference Mladiství a návykové látky možnosti pomoci v Moravskoslezském kraji Ostrava 15. 9. 2015 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE Aktivity

Více

STANDARDY KVALITY POVĚŘENÉ OSOBY. Zkrácená verze na webové stránky. Leden 2016. Barevný svět dětí, z. s. Pod Nuselskými schody 3 Praha 2, 120 00

STANDARDY KVALITY POVĚŘENÉ OSOBY. Zkrácená verze na webové stránky. Leden 2016. Barevný svět dětí, z. s. Pod Nuselskými schody 3 Praha 2, 120 00 STANDARDY KVALITY POVĚŘENÉ OSOBY Zkrácená verze na webové stránky Leden 2016 Barevný svět dětí, z. s. Pod Nuselskými schody 3 Praha 2, 120 00 ÚVOD 4 OBSAH POJMY A ZKRATKY... 5 STANDARD Č. 1: CÍLE A ZPŮSOBY

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dům dětí a mládeže, Bílovec, Tovární 188, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Charakteristika a cíle vzdělávacího programu 4. Formy

Více

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání

1 Profil absolventa. 1.1 Identifikační údaje. 1.2 Uplatnění absolventa v praxi. 1.3 Očekávané výsledky ve vzdělávání 1 Profil absolventa 1.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: 1.2 Uplatnění absolventa v praxi Pedagogika pro

Více

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167

Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 12000 Praha 2 Sociální služba: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, identifikátor:6651167 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním nízkoprahového zařízení

Více

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců,

Zaměstnanec je při výkonu služby povinen dodržovat práva skupin a jednotlivců, ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DS Strana: 1/6 Změna: 0 Etický kodex zaměstnanců DS Wágnerka Tento etický kodex byl napsán z důvodu ujednocení náhledu na standardy chování všech zaměstnanců Domova pro seniory

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

ŠKOLNÍ ŘÁD. 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků ŠKOLNÍ ŘÁD Obsah Čl. 1 Úvod Čl. 2 Práva a povinnosti žáků 2.1. Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.2 Další práva žáků 2.3 Povinnosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků 2.4 Povinnosti

Více

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání Jméno a Příjmení lektora Etická výchova, o.p.s. datum Při styku s lidmi jsem pochopil, že jim nedokáži pomoci, jestliže nebudu sám sebou.

Více

Profil absolventa školního vzdělávacího programu

Profil absolventa školního vzdělávacího programu Pekař Profil absolventa školního vzdělávacího programu Název školy: Střední škola potravinářství a služeb Pardubice Adresa školy: Zřizovatel: nám. Republiky 116, 531 14 Pardubice Pardubický kraj Název

Více

Školní vzdělávací program ve školní družině

Školní vzdělávací program ve školní družině Školní vzdělávací program ve školní družině Identifikační údaje Adresa: Základní škola a Mateřská škola Dobrovice Komenského 46, 294 41 Dobrovice příspěvková organizace Ředitelka školy: Ing. Jana Čejková

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Sociální činnost Most 75-41-M/01, Sociální činnost

Více

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví

Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období ročník: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 3. období 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. respektuje přijatá

Více

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava

STANDARD č.10 Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Pečovatelská služba OASA Opava Pečovatelská služba OASA Opava Provozovatel: Sídlo: Raduň, Poštovní 239, 74761, IČ 26839857, Spisová značka: O 181 vedená u rejstříkového soudu v Ostravě Číslo registrované sociální služby: 3941485 Standard

Více

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek

Metodika. Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Půjčovna kompenzačních pomůcek Metodika o poskytování služeb v zařízení: Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené, Vydáno: 14.července 2011 Správce: Bohdana Březinová, DiS. Počet stran: 10 Vydal: Mgr. Miroslav Adámek Počet

Více

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642

Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž Husova 642 768 21 Kvasice Školní řád Platnost dokumentu: od 1. září 2014 Vydal: Mgr. Ladislav Škrabal ředitel školy Schváleno pedagogickou radou: 27. srpna 2015,

Více

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz

Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Středisko volného času DOMEČEK HOŘOVICE Větrná 869, Hořovice, 268 01 IČO:75085071,tel:311 512 223 www.domecekhorovice.cz Školní vzdělávací program Platný od 1.9.2013 Je vydán na základě zákona č.561/2004

Více

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s.

ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKŮ Lata, o.s. Etický kodex byl vytvořen s cílem stanovit základní pravidla jednání pracovníků organizace v oblastech vztahu s uživatelem sociální služby, vztahu k dobrovolníkovi, mezi

Více

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1.

Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno. Etický kodex sociálních pracovníků. 1. Ústav sociální péče pro zrakově postižené v Brně-Chrlicích,Chrlické nám.2,643 00 Brno Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady 1.1. Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských

Více

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1

Interní předpis 1: Dětské krizové centrum, o.s. 1 Obsah Obsah... 1 1. Poslání služby telefonické krizové pomoci Dětského krizového centra, o. s. v Praze... 2 1.1. Cílová skupina... 2 1.2. Provozní doba... 3 1.3. Činnosti poskytované služby... 4 1.4. Rozsah

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2015-2016 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 257941039 Základní škola Charlotty Masarykové,

Více

Školní řád 2010-2011. Obsah

Školní řád 2010-2011. Obsah Školní řád 2010-2011 Obsah Obsah... 1 Zásady a cíle vzdělávání... 2 Organizace a průběh vyššího odborného vzdělání... 3 Práva studenta... 5 Školní docházka a povinnosti studentů... 7 Ukončování vyššího

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ A JEHO KONCEPCE Základní škola Hostivař Kozinova 1000, Praha 10, 102 00, Tel. 271 750 630 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) je zřízeno k zajištění a realizaci výchovně

Více

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení

Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4. Žákovská knížka. Jméno a příjmení Škola pro život ve 21. století, Základní škola a mateřská škola Brno, Kotlářská 4 Žákovská knížka Jméno a příjmení Třída O mně Jmenuji se........................................... Chodím do třídy......................................

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HRANICE HUSOVA 414, 351 24 HRANICE Identifikátor školy: 600 066 398 ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ROK 2015/2016-1 - ZŠ Hranice, okres Cheb stanovuje svým školním řádem pravidla chování a jednání po

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

Reference, hodnocení služeb Madio

Reference, hodnocení služeb Madio Reference, hodnocení služeb Madio MADIO z.s. je akreditovanou vzdělávací institucí, nabízí velké množství kvalitních služeb v oboru vzdělávání a prevence rizikového chování u dětí a mládeže v mateřských,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŢINU ZŠ ŢENKLAVA Máme rádi pohyb nuda je nám cizí Zpracovala Radmila Ţigová Obsah 1. Identifikační údaje o školní druţině 3 2. Charakteristika školní druţiny 3 3.

Více

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ. versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY. Jana Sladká Ševčíková

INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ. versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY. Jana Sladká Ševčíková INTERNETOVÉ PORADENSTVÍ versus STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB/INSPEKCE KVALITY Jana Sladká Ševčíková Internetové poradenství Specifický nástroj komunikace mezi klientem a poradcem Cca 15 let dynamicky

Více

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel.

FOKUS OPAVA. občanské sdružení. Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice PROVOZNÍ ŘÁD. Následná péče. Vávrovická 70/77, 747 07 Opava, tel. PROVOZNÍ ŘÁD Následná péče Tímto předpisem se ruší všechny dříve vydané verze tohoto předpisu. Platnost od: 21.3.2011 Podpis statutárního zástupce: PhDr. Ivana Strossová ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SLUŢBY

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Název služby 37 Působnost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Horšovský Týn, Littrowa 122 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBOR: ŠVP s účinností od 1. 9. 2015 pro výuku žáků třídy: 1. P ve šk. r. 2015-2016 2. P ve šk. r.

Více

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe

Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Profesionální kompetence ověřované v průběhu praxe Obor: Rehabilitační psychosociální péče o postižené děti, dospělé a staré osoby (navazující magisterské studium) Milé studentky, milí studenti, na následujících

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY NÁZEV ŽADATELE: DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj osobní asistence Osobní asistence Girasole

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Denní stacionář - Veřejný závazek

Denní stacionář - Veřejný závazek Denní stacionář - Veřejný závazek Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. ČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX

Více

1. modul: Vedení lidí

1. modul: Vedení lidí 1. modul: Vedení lidí Datum: 15.-16.1.2015 v Praze Co se dnes očekává od manažera? Jak stanovovat cíle podle metody SMART a Balanced Scorecard? Jaké jsou čtyři základní pravidla komunikace pro manažera?

Více

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty.

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty. UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Odborná praxe na Katedře sociální práce FSE UJEP Ústí n. L. příručka pro studenty Radka Michelová Tato příručka vznikla v rámci realizace projektu INUL Inovace

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace MOTTO: PLNÉ ÚLY, SPOUSTA HER, DO DRUŽINY ZAVÍTEJ! IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP

ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP ŠKOLNÍ PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ příloha č. 1 k MPP Mgr. Hana Pražanová, ředitelka školy Vypracoval: Mgr. Eva Pipková, zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Jarmila Vodičková, školní metodik prevence Schválil:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Vyjádření Klubu psychotroniky a UFO k myšlence založit jednotnou organizaci osob, zabývajících se alternativní medicínou

Vyjádření Klubu psychotroniky a UFO k myšlence založit jednotnou organizaci osob, zabývajících se alternativní medicínou Klub psychotroniky a UFO Sdružení badatelů v psychotronice Borská ul. č. 19, (Hotel Victoria), Plzeň, CZ 320 22 e-mail : kpufo@kpufo.cz * http://www.kpufo.cz sbp@kpufo.cz * http://www.psychotronika.cz

Více

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy

Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY. Mgr. Radim Vetchý, ředitel školy Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: ZŠspecLa 146/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 03. 09.

Více

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko

Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko. VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko Město Blansko pečovatelská služba nám. Republiky 1, 678 01 Blansko VNITŘNÍ PRAVIDLA pro poskytování Pečovatelské služby Města Blansko čl. I. Úvodní ustanovení Tato vnitřní pravidla upravují poskytování

Více

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570

POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSKYTOVATEL SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Člověk v tísni, o.p.s. Šafaříkova 24 120 00 Praha 2 Sociální služba: terénní programy, identifikátor: 9100570 POSLÁNÍ SLUŽBY Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež,

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení jsou přizpůsobeny věkovým skupinám dětí. Zaměřuje

Více

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2011/2012 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s.

Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. Politika řízení lidských zdrojů společnosti COM PLUS CZ a.s. V návaznosti na kodexy společnosti COM PLUS CZ, a.s. (dále jen CP CZ) vyhlašuje představenstvo společnosti Politiku řízení lidských zdrojů společnosti

Více

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte 9. Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte Kritérium standardu 9a Při jednání s klientem dodržuje orgán sociálně-právní ochrany základní principy výkonu sociálně-právní ochrany zejména:

Více

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PODLE TYPU PREVENCE ZŠ -

Více

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.

MAP Železnobrodsko. Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ ŠKOLY. registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0. MAP Železnobrodsko Místní akční plán vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod pro mateřské a základní školy na roky 2016 2020 Vyhodnocení dotazníkového šetření MŠMT - ZÁKLADNÍ

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Garant programu (metodik) Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Všemi smysly, rozumem a srdcem

Všemi smysly, rozumem a srdcem Základní škola sv. Augustina ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY ADEODATUS Všemi smysly, rozumem a srdcem Motto: Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích

Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích Školní vzdělávací program pro školní družinu při Základní škole a Mateřské škole v Rosovicích č. j. 105/2015 Vypracovala: Lada Kumherová 1. I. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Rosovice

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně

Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Zkrácený Školní řád Základní školy a Praktické školy Gabriely Pelechové v Dolní Poustevně Pedagogičtí pracovníci přicházejí na jednotlivá pracoviště školy nejdéle v 7,30 h. Žáci přicházejí nejdříve v 7,40

Více

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby

2. 1. Ve vztahu k uživateli sociální služby Etický kodex občanských poradců Občanské poradny Jihlava Etický kodex občanských poradců vychází ze Základní listiny práv a svobod, Etického kodexu sociálních pracovníků české republiky a kodexu přijatého

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Metha, z.ú.. Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách

Metha, z.ú.. Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách Metha, z.ú.. Komplexní řešení výskytu rizikového chování ve školách P Ř Í K L A D Y D O B R É P R A X E S P O L U P R Á C E N N O, S O R G Á N Y S P O D A Š K O L A M I Z A S O U Č I N N O S T I R O D

Více

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE

DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE DLOUHODOBÝ PROGRAM ŠKOLSKÉ VŠEOBECNÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE HRAVĚ O PREVENCI Program naplňuje výstupy stanovené Rámcovým vzdělávacím programem. Formy působení

Více

ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015

ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 ZPRAVODAJ KVĚTEN 2015 r e a l i z u j e m e Zůstaňme spolu - motivačně aktivizační program pro děti s těžkým zdravotním postižením a jejich rodiny Celkové náklady projektu: 1 143 610 Kč Výše grantu: 996

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: TECHNICKÁ ANGLIČTINA (TAJ) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 32 (1 hodina týdně) Platnost: 1.

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více