Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj. města Cvikova. Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března 2007. Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč. Vážení spoluobčané,"

Transkript

1 Zpravodaj města Cvikova Zpravodaj květen 2007 města Cvikova Ročník 35 KVĚTEN 2007 Cena 5 Kč Vážení spoluobčané, jistě si většina z vás všimla toho, že došlo k přestěhování prodejny Teta z objektu bývalé Obuvi Zlín, údajně z důvodu nevyhovujícího stavu objektu. Hned se začaly množit dohady o tom, že je objekt v havarijním stavu a že by mohl ohrožovat své okolí. Mimo to jde také o dům v centru města, který historicky patří k náměstí. Proto by určitě nebylo dobré, kdyby se dostal do takového stavu, jako například hotel Sever. Celou záležitostí se začala zabývat městská rada a byl jsem pověřen zkontaktovat majitele tohoto domu s tím, že požadujeme prověření statiky a celkového stavu této budovy a zároveň žádáme o sdělení, jaké další záměry s tímto objektem firma má. Již koncem roku 2003 jsem kontaktoval dřívějšího majitele s tím, že by o tuto budovu mělo město zájem. Bohužel nedošlo k žádné dohodě, mimo jiné i proto, že ještě nebyly dořešeny majetkové vztahy k této budově. Věřím, že nový majitel mi odpoví a že vás budu moci informovat o budoucnosti tohoto výrazného domu našeho náměstí. Dále bych se chtěl vrátit ke svému článku z minulého vydání Zpravodaje. V něm jsem se zmiňoval o pokračující rekonstrukci školy v parku. Hlavní prací je rekonstrukce nebo lépe řečeno položení umělých povrchů na školním hřišti. Řada občanů města se zajímala o to, proč se povrchy na tomto hřišti ničí. Je to tedy z tohoto důvodu. Určitě není nezajímavá informace, že na tuto rekonstrukci včetně dokončení podlah na chodbách hlavní školní budovy, získalo město státní účelovou dotaci ve výši 15 mil. Kč. Celá akce by měla vyjít na ,- Kč. Všem přeji příjemné prožití asi nejhezčího měsíce v roce a pozor na jarní sluníčko. Mgr. Ivo Čeřovský starosta města Drogerie TETA se přestěhovala do prostorů bývalé Agrobanky. Jistě jste si všimli, že na cvikovském náměstí probíhají úpravy parkových ploch. Město se tak vrací k několik let starému návrhu úpravy zeleně. Plochy budou zatravněny a osázeny vzrostlými javory - prostě ještě více zeleně na cvikovském náměstí... Informace z jednání Rady města Cvikov 7. schůze dne 27.března /07 Kalvárie pozemky, objekty ve vlastnictví města, zapsáno jako kulturní památka. Rada projednala potřebu základní údržby - nátěr a oprava laviček a zábradlí, vyčištění areálu, pravidelné sekání trávy - bude projednáno se SMC. Otázka stavu kaple a jednotlivých zastavení projednat s firmou Obnova památek památky Severních Čech p. Školou o možnosti zpracování projektu a žádosti o dotaci. Otázka prořezání stromů projedná referent životního prostředí. (5 pro, 2 nepřítomni) 88/07 Prodej č.p. 256 Nábřežní ulice Cvikov II otevírání obálek. Došla 1 nabídka č.j. MUC 878/2007 zájemce Milan Hoky, stavební firma Šluknovská 2878 Česká Lípa. Vzhledem k tomu, že nabídka nesplňovala podmínky zadání v ceně objektu, rada zamítá žádost.(5 pro 2 nepřítomni) 89/07 Doplnění komisí rady města a) rada jmenuje p. Jiřího Tichého členem komise rozvoje b) rada jmenuje p. Pavlínu Cyrusovou členkou sboru pro občanské záležitosti (5 pro 2 nepřítomni) 90/07 Schvaluje Domovní řád Domu s pečovatelskou službou Cvikov včetně změny čl. 6 - jednosměnný provoz do , dvousměnný provoz od (6 pro, 1 nepřítomen) 91/07 Souhlasí s pověřením p. Pavlíny Cyrusové k řízení služebního vozidla v souvislosti s výkonem pečovatelské služby. (6 pro, 1 nepřítomen) 93/07 Bere na vědomí informaci o možnosti získání dotace na fotbalové hřiště potřeba zpracování projektu (sedlová střecha, kuchyň, jídelna, okna), spoluúčast města na projekt 50 tis. (Pokračování na stránce 2) 1

2 (Pokračování ze stránky 1) Kč, z dotace 145 tis. Kč. Na příštím jednání rady bude předložena smlouva s nabídkou na zpracování od Ing. Kubáta za smluvní cenu. (6 pro, 1 nepřítomen) 94/07 Rekonstrukce objektu sokolovny - rada souhlasí s provedením poptávkového řízení na zpracování projektu (6 pro, 1 nepřítomen) 95/07 Souhlasí s nabídkou firmy Consulting s.r.o Dr. Hendrych na vymáhání pohledávek města (4 % z uhrazených částek). Rada ukládá starostovi města sepsat mandátní smlouvu na vymáhání stávajících 17 pokut uložených Městskou policií a 9 pohledávek na nájemném u bytů města. Podle úspěšnosti vymáhání těchto pohledávek bude předložen radě a ZM návrh na uzavření smlouvy uvedenou firmou na vymáhání veškerých pohledávek města. (6 pro, 1 nepřítomen). 96/07 Souhlasí s umístěním informačního ukazatele okamžité rychlosti automobilů v místě u bývalého pivovaru na základě bezplatného zapůjčení měřící techniky do Rada doporučuje ZM zakoupení uvedeného zařízení ukazatele okamžité rychlosti typu GEM CDU 2605 Light za nabízenou cenu 49 tis. Kč bez DPH. (5 pro, 2 nepřítomni). 97/07 Doporučuje ZM prodej části pozemku p.č. 1261/14 v lokalitě ulice Československé armády, k.ú. Cvikov, na výstavbu rodinného domu p. Vítězslavu Neumannovi, Rumburských hrdinů 745, Nový Bor. (odstoupení od koupě pozemku p. Žemličky). (5 pro, 2 nepřítomni) 98/07 Souhlasí s uzavřením Mateřské školy Sídliště v době a Mateřské školy Jiráskova v době od do (5 pro 2 nepřítomni) 101/07 Souhlasí se zadáním vypracování realizační dokumentace světleného přechodu pro chodce u autobusového nádraží a synchronizace s ostatními světelnými signalizačními přechody ve Cvikově firmě Signalbau HUBER CZ s.r.o, Pod Višňovskou 1661/37 Praha 4 za částku ,- Kč včetně DPH dle nabídky Přechod pro chodce na silnici I/13 u autobusového nádraží Cvikov. Termín (5 pro, 2 nepřítomni) 102/07 Schválila grafický návrh na turistickou známku města Cvikova výběr návrhu p. Beránka ml.. (5 pro 2 nepřítomni) Dále rada projednala a - vzala na vědomí informaci o akcích Svazu protifašistických bojovníků ve Cvikově - 6. května 2007 k památníku v parku Cesta svobody, 11. listopadu 2007 na Kalvárii Křížová cesta Den válečných veteránů - odkládá na příští zasedání posouzení otázky dalšího prodeje objektu č. p. 256 Nábřežní ul. (5 pro, 2 nepřítomni) - bere na vědomí ukončení podnájemní smlouvy mezi Lucií Máslikovou a nájemcem Evou Páleníkovou - bere na vědomí oznámení České pošty o změně pracovní doby pošty ve Cvikově od následovně: , odkládá nabídku na převod pozemků od Státního statku Bílý Kostel po projednání v komisi rozvoje JUDr. Jaroslav Švehla místostarosta města Mgr. Ivo Čeřovský starosta města ZŠ a MŠ Bohumila Hynka Cvikov informuje Beseda s Ivou Procházkovou Anna Límová, III. B: Byla tu Iva Procházková. S Ivou Procházkovou jsme měli možnost se setkat v Kulturním domě. Povídali jsme si o knížkách, které napsala a v kolika letech je začala psát. Kousek z knihy Kryštofe, neblbni a slez dolů nám přečetla. Mohli jsme si také přinést památník, aby se nám do něho podepsala. Když četla, hned jsem chtěla tu knihu doma mít a sama přečíst. Bylo to moc pěkné. A jsem ráda, že jsme se s ní mohli právě v Kulturním domě setkat. Linda Fialová, III.A: Dne jsme byli se třídou v Kulturním domě. Byla tam známá spisovatelka Iva Procházková, která nám četla její knihu. Vyprávěla nám, co se jí přihodilo, když byla ještě dítě. Říkala nám, že když byla sama doma, myslela si, že její pes je zloděj. Pavlína Vítová, III. A: S Ivou Procházkovou jsme se zasmáli i poučili. Bylo to v kulturním domě. Byli tam i obě dvě paní knihovnice. Iva Procházková je asi docela slavná spisovatelka. Četla nám z knížky, která se jmenovala Kryštofe, neblbni a slez dolů. Knížka byla o klukovi, který se pohádal s kamarádem a ten jeho kamarád měl křečka. A tomu Kryštofovi to bylo líto, že jemu tomu kamarádovi Alešovi přivezl tatínek křečka. Ale Kryštofův tatínek odjel a už se nevrátí. Kryštof o tom nechce mluvit. Iva Procházková se mi podepsala do památníku. Líbí se mi její podpis. Podepsala šikmo. Podpis šikmo se mi líbí. Všem, co chtěli její podpis, se podepsala. Iva Procházková zkoumá dvě sestry jednu starší a jednu mladší. Má maminku učitelku a tatínka asi spisovatele. Její první kniha byla Komu chybí kolečko? Iva Procházková snila o bratrovi. Tak když o něm snila, tak to napsala do její první knihy. Byla tam ona a ten její bratr, kterého si vymyslela. 2

3 Veletrh dětské knihy v Liberci Denisa Mlázovská, V. A: V pátek jsme jeli do Liberce, na Veletrh knih. Celý komplex se skládal ze dvou budov, které nesly označení I, E. V obou budovách bylo něco zajímavého. Měli jsme možnost si koupit několik knih nebo se zúčastnit různých soutěží. Paní učitelka nám dala rozchod a v půl dvanácté jsme se měli sejit uprostřed areálu, potom jsme se společně přesunuli do botanické zahrady, kde se nám moc líbilo. Lukáš Špak, V. A: V pátek jsme jeli se školou do Liberce. Prodávali zde různé knihy a probíhaly i soutěže. Koupil jsem si knihu DESET TISÍC od M. C. Forda. Je to historický román o tažení Řeků proti Persii. Potom jsme šli do Botanické zahrady. Bylo v ní mnoho zajímavých exotických rostlin a krásný vodopád, který vypadal jako opravdový. Páteční výlet se mi moc líbil. Eva Kuhnová, V. A: V pátek 30. března jsme jeli na veletrh dětské knihy. Byly tam různé soutěže, akce, disciplíny, hlavolamy a hlavně knížky BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA V měsíci březnu uspořádala Mgr. Jiřina Endtová biologickou olympiádu pro žáky ročníku. Olympiády se zúčastnilo celkem 34 žáků. VÝSLEDKY Kat třída kat třída 1. Michal Machač 6.A 1. Sandra Berdarová 2. Ondra Jakub 7.B 2. Veronika Leschingerová ( všichni 9.C ) 3. Eliška Šicová 6.A 3. Nikola Draškovičová O. Jakub, E. Šicová, M. Machač, N. Draškovičová, S. Berdarová, V. Leschingerová VELIKONOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU Velikonoční turnaj se uskutečnil v sokolovně a pořádal ho Mgr. B.Jakobi a Mgr. M.Novotný. Turnaje se zúčastnilo celkem 30 hráčů ve třech kategoriích. kategorie dívek: 1. Gabriela Svobodová - 9.A 2. Nikola Petrusová - 7.B 3. Klára Madarászová - 7.B (zábavné, poučné, pro malé děti atd.). Moc se mi tam líbily soutěže a hlavolamy. Koupila jsem si hlavně poučné knížky, protože bych chtěla jít na gymnázium, časopis, hrníček a vyráběla jsem různé věci. Byla tam zábava, ale bylo tam drahé občerstvení. Chodili jsme po skupinách. Adam Máslík, V. A: V pátek jsme jeli do Liberce na knižní veletrh. Byla to tam moc pěkné. Šel jsem tam na soutěž s korálkama. Potom jsem si tam koupil Pravidla českého pravopisu. Udělal jsem si pirátskou vlajku. Potom jsme šli do Botanické zahrady. Také to tam bylo pěkné. Byly tam rybičky, korálové útesy, masožravé kytky. Těším se zase, až tam pojedeme. Výše popsané akce pak završila již druhá Noc s Andersenem, kterou uspořádali pro své žáky pedagogové z malé školy. S přípravou soutěží, besedy nebo chatování jim pomáhali i pan školník s paní uklízečkou, vyučující hudební výchovy z velké školy J. Walter přišel s kytarou rozezpívat všechny zúčastněné a pan V. Chalupníček opět pobavit postavou oslavovaného autora pohádek. Jestli se děti ve škole alespoň jakžtakž prospaly, se možná dozvíte příště. kategorie mladších žáků: 1. František Adlt - 6.A 2. David Vrabec 6.B 3. Michal Vrána 5.B kategorie starších žáků: 1. Jan Šmíd 8.B 2. Jaroslav Kuhn 8.B 3. Jan Hanuš 8.A Velké úsilí při turnaji prokázala N. Petrusová ze 7.B, která obsadila celkově 2. místo. zleva: D. Vrabec, K. Madarászová, G. Svobodová, J. Hanuš, J. Šmíd, J. Kuhn, vpředu zleva: F. Adlt, M. Vrána VELIKONOČNÍ VÝZDOBA Ve středu 4.4. vyhlásila ŠŽS soutěž ve velikonoční výzdobě tříd. Velice příjemně nás překvapila účast žáků 9.tříd., kteří do soutěže přispěli zajímavými nápady.výzdobu hodnotili zástupci ŠŽS, kteří rozhodli o tomto pořadí na předních místech: 1.místo 9.C 144 bodů, 2.místo 5.A 123 bodů, 3.místo 7.B 106 bodů 7. B. 5.B. 3

4 MATEMATICKÝ KLOKAN 16.3 se naše škola zapojila do mezinárodní soutěže KLO- KAN Žáci zde mohli uplatnit své matematické vědomosti a dovednosti ve čtyřech kategoriích. Do soutěže se zapojilo 143 žáků. kategorie: 2.-3.třída zúčastnilo se 20 žáků 1. Radek Stůj 3.B 53 bodů 2. Daniela Funková 3.A 46 bodů 3. Miroslav Černý 3.A 44 bodů kategorie: 4.-5.třída zúčastnilo se 44 žáků 1. Jakub Salavec 4.B 75 bodů 2. Eduard Greb 5.B 88 bodů 3. Marek Adamka 5.B 91 bodů kategorie: 6.-7.třída zúčastnilo se 41 žáků 1. Michal Šťastný 6.A 52 bodů 2. Veronika Červinková 7.B 46 bodů 3. Ondřej Jakub 7.B 45 bodů kategorie: 8.-9.třída zúčastnilo se 38 žáků 1. Veronika Leschingerová 9.C 74 bodů 2. Vlastimil Zelenka 9.C 63 bodů 3. Pavel Hübner 8.B 56 bodů FLORBALOVÁ LIGA Tabulka po odehrání základní části Pořadí a název týmu Skóre Body 1.FC LOUISVILE 52: FC BŽ 66: FC Ohniví piráti 51: Popeláři binec 38: Bílí černoši žabinec 59: JZD Záře 24: Shadows 26: Rychlá střela 23: Chupa chups 20: Cvikovští panteři 17: HC Bohnice 18: Popeláři 14: Puma 3:581 pozn. prvních 8 týmů postoupilo do play off, jehož výsledky přineseme v dalším čísle zpravodaje Mgr. Miroslav Novotný ZŘŠ STŘÍPKY Z KNIHOVNY novinky, zajímavosti, informace Ještě jednou náš Cvikov výstava Cvikov známý neznámý I. V květnu navazujeme na úspěšnou besedu o Cvikově výstavou dobových pohledů a fotografií našeho města, kterou připravili studenti David Podolák a Miroslav Rejzek. Výstava bude umístěna v prostorách Městské knihovny a můžete ji navštívit od 7.5. do během výpůjčních hodin. Zahrádky se probudily čtěte. Z novinek zahrádkářské literatury : htttp://knihovna.cvikov.cz Šuchmanová,I. - Suchomilné trvalky. Příručka s návody pro pěstování a barevným obrazovým doprovodem. Sekerka,P. - Stínomilné trvalky. Další šikovná příručka s množstvím barevných fotografií. Haarpaintner,A. - Voňavá zahrada. Chcete, aby vaše zahrádka byla nejen pestře barevná, ale aby i krásně voněla? Pak nahlédněte do této knížky plné vůní. Schulz,B. - Ovocné dřeviny.návod jak vychovat a tvarovat ovocné stromy, aby dobře rostly a bohatě plodily. Pavloušek,P. - Pěstování révy vinné v zahradách. Návod k pěstování, ochraně proti škůdcům i přehled nejvhodnějších odrůd. I v této publikaci najdete bohatý obrazový doprovod. Veser,J. - Choroby a škůdci rostlin. Na detailních fotografiích se se naučíte rozpoznat, který škůdce či choroba trápí vaše rostlinky a současně se dozvíte, jak je ochránit. Dugas,D. - Zdravý život s babiččinými bylinkami. V knížce najdete nejen podrobný popis a barevnou fotografii konkrétní byliny, ale také informaci na jakou nemoc se používá a jak z ní získat léčebný přípravek čaj, nálev, víno,obklad a podobně. Ohlédnutí - Navštívil nás astrolog Milan Gelnar - S dětmi si povídala spisovatelka Iva Procházková - O Cvikově s Jaroslavem Kluchem Jaro na plné obrátky a mnoho potěšení na zahrádce. Přeje L.Sýkorová 4

5 CVIKOVÁČEK-ČSA 195, Cvikov tel.+fax: http: //www.ddm.cvikov.cz ve spolupráci s dalšími organizacemi našeho města pořádáme celoměstské oslavy Dne dětí. Datum akce : Pátek Sobota Místo akce : lesní prostor v okolí Cvikova, loutková scéna, areál kynologického klubu Noční pochod : v pátek Sraz všech zájemců (1.až 4.třída) je ve u Cvikováčku. Konec akce do hod. DOZOR ZAJIŠTĚN!!! Zájemci od 5.třídy mají sraz ve u Sokolovny. Návrat z akce je cca ve hod. DOZOR ZAJIŠTĚN!!! Informace na tel Loutková scéna : sobota Pohádka pro děti. Začátek v 9.00 hodin Závody na kolech : sobota od hod. v prostoru kynologického areálu. Zábavné odpoledne : sobota Začátek akce ve hod. Soutěže a atrakce o ceny, ukázky z činnosti zájmových organizací, prodejní stánky. Upozornění : Každé dítě obdrží při příchodu do kynologického areálu lístek na vuřta, kterého si vyzvedne u ohniště, kde si ho zároveň bude moci opéct. Občerstvení : V areálu bude možno zakoupit občerstvení. Pořadatelé věří, že se k oslavám připojí i podnikatelé a poskytnou finanční prostředky nebo sladkosti a drobné ceny do soutěží. Se všemi se těšíme na setkání při oslavách MDD. Za pořadatele Václav Macela Datum akce : Sobota Místo akce : Kynologický areál Prezentace : Od hodin Start 1.kategorie : v hodin Konec akce : Nejpozději ve hodin Ceny : Pro první tři závodníky v každé kategorii budou drobné ceny Kategorie : 1/ kategorie ročník 2001 a mladší 2/ kategorie ročník / kategorie ročník / kategorie ročník / kategorie ročník Vážení rodiče přijďte své děti povzbudit!!! V prostoru závodu je možno zakoupit občerstvení. Václav Macela Město Cvikov a Cvikováček Cvikov oddíl stolního tenisu pořádají Turnaj ve stolním tenisu v rámci Sportovních dní Cvikova Datum akce : neděle Místo akce : Sokolovna Cvikov Prezentace : 8,00 8,30 hodin Kategorie : A/ Muži, B/ Ženy bez rozdílu věku Možnost startu : Turnaje se mohou zúčastnit registrovaní i neregistrovaní hráči Systém soutěže : První kolo se hraje ve skupinách. Do vyřazovacího pavouka postupuje 16 mužů a 8 žen. Soutěž čtyřher se může uskutečnit na přání hráčů, ale nebude hodnocena. Startovné : 50,- Kč Hodnocení : první tři v každé kategorii obdrží dárkový balíček Pravidla : Podle pravidel stolního tenisu.na turnaji lze použít pálky s neschválenými potahy. Míčky : STIGA *** Občerstvení : Po celou dobu turnaje bude v Sokolovně otevřen bufet s možností nákupu občerstvení. Různé : Každý hráč hraje na vlastní riziko, vědom si svého zdravotního stavu Václav Macela ředitel turnaje Zdeněk Růžička hlavní rozhodčí 5

6 Dům dětí a mládeže Cvikováček oddíl stolního tenisu CVIKOVÁČEK-ČSA 195, Cvikov tel.+fax: http: //www.ddm.cvikov.cz Nabídka letních táborů 2007 pořádá TURNAJ MLÁDEŽE O POHÁR STAROSTY CVIKOVA DATUM TURNAJE : sobota MÍSTO TURNAJE : Sokolovna Cvikov ČASOVÝ POŘAD : 7,45 8,30 prezentace 8,30 9,00 losování 9,00 zahájení turnaje KATEGORIE : A/ mladší žáci B/ mladší žákyně C/ starší žáci D/ starší žákyně E/ dorostenci F/ dorostenky STARTOVNÉ : jednotný vklad 30,- za hráče SYSTÉM : hraje se kombinací systému skupinového a vylučovacího. Dle časových možností se bude hrát čtyřhra a útěcha. PŘEDPIS : Hraje se podle Pravidel stolního tenisu, Soutěžního řádu stolního tenisu a jeho platných doplňků a ustanovení tohoto předpisu. Hraje se míčky STIGA*** Václav Macela ředitel DDM Cvikováček Český zahrádkářský svaz základní organizace Cvikov Komenského Cvikov Pozvánka Zdeněk Růžička hlavní rozhodčí na Výroční členskou schůzi Českého svazu zahrádkářů, základní organizace Cvikov, která se bude konat v sobotu dne 19. května 2007 v Kulturním domě Cvikov, začátek v hodin. Program: Zahájení Zpráva o činnosti za uplynulé období Zpráva o hospodaření a revizní zpráva Návrh činnosti pro další období Různé Schválení usnesení Závěr S pozdravem Ivo Škola, v.r. předseda ZO ČZS Cvikov 1/ ITALIE Palmová riviéra Martinsicuro TERMÍN : CENA : 6.000,- 2/ CHORVATSKO Zadarská riviera Zadar kemp Borik TERMÍN : CENA : 6.600,- dítě 7.000,- dospělí 3/ ITALIE Gargáno San Menaio TERMÍN : CENA : 7.200,- 4/ ITALIE Conerská riviera NUMANA TERMÍN : CENA : 5.900,- 5/ LT LUŽICKÉ HORY Cvikov chaty + budova TERMÍN : CENA : 3.300,- 6/ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR Cvikov TERMÍN : CENA : 2.300,- 7/ LETNÍ TÁBOR Cvikovsko TERMÍN : CENA : 2.850,- 8/ SOUSTŘEDĚNÍ stolního tenisu a atletiky Lomnice nad Popelkou TERMÍN : CENA : 2.500,- KONTAKT A INFORMACE K TÁBORUM Dům dětí a mládeže Cvikováček, ČSLA 195/I, CVIKOV, tel.+ fax: nebo OMLUVA V minulém Zpravodaji jsme Vás informovali o průběhu školního kola v recitaci. V I. kategorii první třídy došlo k záměně jména recitátorky, která se umístila na druhém místě mylně bylo uvedeno jméno Hrubešová Marie správně je Hrubišová Marie. Pro úplnost opět otiskujeme správné znění výsledků na prvních místech a tím vyjadřujeme naši omluvu. Petr F o l t ý n člen redakční rady Školní kolo v recitaci Ve středu proběhlo na škole v Nerudově ulici školní kolo v recitaci. Tak jako každý rok, tak i letos se žáci na tuto soutěž pečlivě připravovali. V každé třídě proběhlo nejdříve třídní kolo a tři nejlepší recitátoři postoupili do kola školního. Celkem se školního kola zúčastnilo 31 žáků. Soutěžili ve třech kategoriích. I. kategorie první třídy 1. místo Klimešová Eliška 2. místo Hrubišová Marie Šrédlová Tereza 6

7 Cvikovské miniaturky Jak se prodávalo u pultu Malé městečko a pultový prodej potravin, to jde tak nějak dohromady. Je nutno si odstát malou frontu jako daň za pospolitost, nu a potom se od prodavačky dozvíte, že ta vajíčka jsou o p r a v d u čerstvá (jen taktak že nedodají, že slepička ještě kdáká), že dnes dostali zvlášť dobré olejovky a cukr krystal bude po neděli. V poklidu stojíte, čekáte až na vás dojde řada, na chvílečku se vzdálíte udýchanému a upachtěnému běhu světa kdepak se vám to v supermarketu podaří? I já zašla na nákup, ale bylo mi od samého začátku tak nějak nejisto, něco jsem zapomněla, ale co? Zákazník přede mnou dokončuje nákup, brzičko přijdu na řadu já se svými požadavky v tom ve mně hrklo jak ve švarcvaldkách: peníze mám, lístek s výpisem položek taky, ale brýle, brýle leží doma. Nebo jinde, ale ne v mé kabelce. A už je tu dotaz, co si dneska budu přát. Inu přála bych si, přála, jen kdybych věděla, co vše jsem si vypsala na papírek.i rozmáchla jsem se, co nejdál předpažila s papírkem v prstech v marné snaze dohlédnout to, co s brýlemi blízko a bez námahy. Mladičké prodavačce zatančili v očkách smíchoví rarášci, koukla se na mne, s laskavým dovolíte vzala z mých prstů lístek a s profesionální rychlostí vysázela na pult položky seznamu tvaroh, máslo, mouku, rohlíky, však to znáte. Vrátila mi lístek, znovu se zlehýnka usmála: Ale poslední dvě položky nemohu sloužit. Lituji! Bodejť by mohla, seznam byl zakončen oblek z čistírny a manžel-narozky-nezapomenout. Opravdu se stalo. Janinka Svaz tělesně postižených občanů pořádal zájezd do Kravařské Vísecké rychty na ukázku velikonočních zvyků a řemesel. Sobota den krásný, slunečný, obloha vymetená jarním březovým pometlem. Ve 12,30 hod. odjíždí ze Cvikova autobus pana Josefa Chlupa s 30 účastníky zájezdu Svazu tělesně postižených do Kravařské - Vísecké rychty, kde probíhal den zaměřený na Velikonoční svátky. Cestou v České Lípě přistoupilo 6 členů stejné organizace z Jablonného v Podještědí. Skvěle byl vymyšlen vstup do rychty. Kdo přinesl malovanou kraslici, měl vstup zdarma. Ostatní platili 20 Kč. Paní Naďa Mrnková, předsedkyně Svazu, měla celou akci perfektně zorganizovanou už od pozvánek, takže víc jak polovina účastníků měla svá dílka sebou. Ve starobylé budově v patře probíhala ukázka řemesel. Pletení pomlázek, malování perníčků, drátkování, paličkování, výroba figurek ze šustí. V přízemí probíhal kulturní program. Žačky ze Základní školy Žandov předváděly taneční vystoupení v krojích a jejich spolužáci hráli na dobové hudební nástroje. Byla slyšet harmonika, housle, kytara, flétna. Celé bravurně nacvičené vystoupení bylo v duchu oslav Velikonoc. Po nich přišel mezi diváky se svými znalostmi o těchto křesťanských svátcích spisovatel pan Vondruška se svojí ženou, též spisovatelkou. Zhruba třičtvrtěhodinové, vtipně podané vyprávění bylo velmi poutavé. Zkrátka každý si mohl najít to své, co se mu líbilo, či co se chtěl kdo o velikonočních zvycích dozvědět. Nebo alespoň posedět před chalupou u dobré klobásy nebo kafíčka. Cestou zpět jel autobus přes Sloup, kde byla dohodnuta procházka od zdejší samoobsluhy k restauračnímu zařízení pod hradem U Studničků. V půli procházkové trati stála památná lípa. Deset lidiček ji obejmulo, tak je mohutná. Tak jako celý výlet i tento výkon byl zdokumentován fotografií. Pokochání se zrakem jarními sloupskými zahrádkami a konečná v příjemném občerstvovacím stánku. Každý si dal nějaké menu dle svého gusta a chuti. Byl probrán celý den, spřádaly se plány další. Po hodince hezkého posezení a přátelského popovídání odvezl autobus s hodným panem řidičem účastníky výpravy zpět do Cvikova. Slunce se pomalu schylovalo k západu, spokojeno se svojí aktivitou. I členové tělesně postižení občané určitě byli spokojeni s krásně prožitým odpolednem, které jistojistě přispělo ke stmelení kolektivu v této organizaci. Členové STP ze Cvikova se na tomto zájezdu zúčastnili soutěže o nejhezčí kraslici. První místo obsadila Nikola Růžičková ze Sosnové, ale naše dámy se také neztratily. Čtvrté místo obsadila paní Mislerová, páté místo Eva Tesárková a sedmé místo Irena Madarászová. Zdeněk N i g r i n 7

8 Dne 30. května 2007 vzpomeneme 1. výročí, kdy nás opustil náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán a švagr pan Jan Mareš ze Cvikova. S láskou a úctou vzpomínají manželka, děti s rodinami, vnoučata, pravnoučata a ostatní příbuzní a známí. V neznámý svět odešla jsi spát, zaplakal každý, kdo Tě měl rád. Roky plynou jak tiché řeky proud, jen bolest trvá a nedá se zapomenout. Dne 12. května 2007 vzpomeneme 10. výročí úmrtí naší maminky paní Anny Vorlíčkové ze Cvikova. Na její lásku a obětavost stále vzpomínají dcery Anna, Zdena a Eva s rodinami. Děkuji Městskému úřadu ve Cvikově a Sboru pro občanské záležitosti za milé blahopřání k narozeninám, velice mě potěšila gratulace i osobní návštěva. Srdečné díky! Ing. Jana A l b e r o v á Cvikov V měsíci květnu 2007 oslaví svá významná jubilea tito občané : Hanus Jan Cvikov 80 let Hrušková Zdeňka Cvikov 80 let Janko Karel Cvikov 82 let Koštelová Anna Cvikov 83 let Kramperová Růžena Cvikov 86 let Marešová Růžena Cvikov 85 let Podoláková Marie Cvikov 83 let Všem jubilantů přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v dalších letech. Za SPOZ Marta S t u d n i č n á Hvězdičkám na nebi svou bolest žalujem, kytičku vzpomínek na hrob Ti darujem. Dne 8. května 2007 vzpomeneme 3. výročí úmrtí našeho bratra pana Jiřího Vorlíčka ze Cvikova. Stále vzpomínají sestry Anna, Zdena a Eva s rodinami. Děkuji touto cestou Sboru pro občanské záležitosti při Městském úřadu ve Cvikově za upřímná přání a milý dárek k mým 86. narozeninám. Jiřina E x n e r o v á Cvikov V úterý 22. května se pořádá zájezd pro důchodce na zámek Duchcov, navštívíme porcelánku v Dubí s možností nákupu a součástí zájezdu je i prohlídka města Teplic. Cena zájezdu je 50,- Kč. Odjezd ze Sídliště je v 6.30 hodin a z náměstí v 7.00 hodin. Přihlášky přijímá na Městském úřadu ve Cvikově pí. Šafrová. Marta S t u d n i č n á předsedkyně SPOZ Základní škola a Mateřská škola Bohumila Hynka Cvikov Sad 5. května 130/I, Cvikov pořádá Oslavy 100. výročí otevření školní budovy v Sadu 5. května Den otevřených dveří proběhne od 10,00 hodin, kulturní program začíná v 16 hodin. Srdečně zveme všechny zájemce z řad veřejnosti, bývalé i současné zaměstnance a žáky školy Mgr. Petr Jonáš, ředitel školy 8

9 EKOPORADNA ORSEJ při Společnosti pro Lužické hory Akce pořádané minulý měsíc: Za zdravou výživou cestou záživnou Orsejácké putování do Pekla Pro všechny, kteří mají zájem se zabývat změnou svého životního stylu nebo pro ty, kteří si nevědí rady s dietami nebo jojo efektem měla ekoporadna ORSEJ při Společnosti při Lužických horách připravenou ve čtvrtek dne přednášku nazvanou: Za zdravou výživou cestou záživnou v rámci stejnojmenné kampaně. Přednášku nám odlektorovala Mudr. Truhlářová, vedoucí oddělení veřejného zdravotnictví v Krajské hygienické stanice se sídlem v Liberci. Opravdu jsme se dozvěděli mnoho zajímavého z toho oboru. Například,že Zdravý životní styl zahrnuje: -plnohodnotnou výživu - dostatek tekutin -přiměřenou pohybovou aktivitu - zvládání životních situací a prevence stresu - nekouření a odstranění dalších nezdravých návyků Další zajímavosti: voda v naší oblasti pochází ze čtvrtohor a je výborné kvality a není nejmenšího důvodu kupovat si vodu v pet lahvích - sycená voda je pro lidský org. nevhodná, neboť způsobuje překyselení žaludku a podporuje tvorbu tukových buněk Definice Světové zdravotnické organizace: Zdraví je stav fyzické, psychické a sociální pohody člověka. A toto motto, by si měl člověk uvědomit, dokud je zdravý. Jarní síla bylin aneb setkání s bylinkářem Pavlem Váňou Ve čtvrteční podvečer dne jsme přivítali v Jablonném v Podještědí v ekoporadně ORSEJ při Společnosti pro Lužické hory uznávaného bylinkáře pana Pavla Váňu. Jednalo se již o druhé setkání, při kterém většina přítomných žasla při zjištění, že není byliny, která by nedokázala pomoci na nějaký neduh.dozvěděli jsme se, že i velice vážné nemoci se dají, samozřejmě pod kontrolou lékařů, léčit bylinami, ať už se jedná o cukrovku, nebo o cysty na plicích u nenarozeného dítěte, ale i leukémii nebo svalové ochabnutí pohybového ústrojí. Je jisté, že tyto léčby nejsou krátkodobé a jsou i náročné na přípravu bylin. O tom, že pan Váňa má opravdu dobré výsledky nás ujistili mnozí návštěvníci, kteří mu přišli poděkovat, že jim pomohl k uzdravení a ke zkvalitnění života. Pro veliký zájem o toto téma, jsme se s bylinkářem Váňou domluvili, že v září se u nás ekoporadně ORSEJ v Jablonném v Podještědí uskuteční výstava léčivých bylin a spojená s jeho přednáškou. Pokud jste nemohli naši besedu s tímto předním bylinkářem navštívit nyní, můžete si to naplánovat na září. Bližší informace najdete na nebo a v denním tisku. V SOBOTU DNE SE EKOPORADNA ORSEJ při Společnosti pro Lužické hory vypravila do Pekla. A nešlo se do ledajakého pekla. Vydali jsme se do Pekla nacházejícího se mezi obcí Zahrádky a městem Česká Lípa. Tato unikátní lokalita byla roku 1967 vyhlášena chráněným územím. Je asi 4 km dlouhé a cesta jím vede podél Robečského potoka. Cestu lemují vysoké pískovcové skály, které místy tvoří svislé stěny. Toto údolí je velice malebné a známé především hojným výskytem jarní květeny bledulí, petrklíčů a ďáblíků. I cestu s námi podnikli ďáblíci, kteří nejen soutěžili ve znalostech o jarních kytičkách, ale vyřádili se i při příznačně nazvané hře - čertovi ocásky. Nejmladší ďáblici, která s námi tuto cestu podnikala, někdy i po čtyřech bylo necelých 18 měsíců. Zážitkem pro děti i dospělé bylo setkání s rybářem, který líčil jaké úlovky lze v místním potoce chytit. Kapr, kterého tam zrovna ulovil měřil 68 cm. Všichni přítomní se shodli, že počasí nám maximálně přálo a krásně jsme strávili sobotní den. A myslím, že to určitě nebyla poslední vycházka do Pekla, neboť přítomní, kteří se chtějí zúčastnit naší fotosoutěže nazvané Po stopách Lužické ho kamene tam objevili mnoho inspirací. Akce připravované na květen : sobota Návštěva Zoo Liberec včetně stanice pro handicap.zvířata. Odjezd v 9.00 z autob.zastávky Zdislavy z Lemb. v Jablonném v Podještědí. Je lépe si místo v autobusu rezervovat na tel.č Doprava zdarma Po stopách Lužického kamene- uzavírka fotosoutěže Po stopách Lužického kamene vyhlášení a zveřejnění vítěze fotosoutěže Za zvířátky do přírody návštěva stanice pro handicap.živočichy v Hradčanech u Mimoně, spojená s krátkým výletem v přír. rezervaci Hradčany. Sraz v 9.00 na aut.zastávce Zdislavy z Lemberka v Jablonném v Podj. Doprava zdarma místo v autob. si raději rezervujte na tel Případné změny týkající se akcí sledujte na vývěsce ekoporadny ORSEJ, umístěné mezi Rosínou a Quellem a na plakátech, které jsou vždy vyvěseny před akcí. Pro zájemce, kteří chtějí být pravidelně informováni před každou akcí mailem, stačí poslat svůj mail na fotografie a komentáře k jednotlivým akcím pořádaným nejen naší poradnou, ale i ostatními ORSEJÁKY naleznete na Pro všechny, kteří ještě nevědí, kde se naše ekoporadna nachází Zdislavy z Lemberka 335, Jablonné v Podještědí / bývalý Lovecký zámeček též pionýrák!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Na všechny akce jste srdečně zváni, neváhejte a přijďte!! S. Čejpová koordinátor ekoporadny ORSEJ Společnost pro Lužické hory 9

10 Historie Trávníka Místní část Trávník leží na jižnim svahu Trávnického vrchu (568 m n.m.) ve vzdálenosti 3,5 km od Cvikova. Na počátku století měla obec 83 domů. V období po r po odsunu německého obyvatelstva - bylo cca 25 domů zlikvidováno. V r byl v Trávníku vybudován spádový vodovod. Po vykácení vysokého lesa nad prameništěm na svahu Trávnického roku na začátku 80. let 20. století se začal v letních měsících projevovat nedostatek vody. Protože v té době prováděný průzkum vodních zdrojů v souvislosti s těžbou uranu kolem Hamru objevil silný zdroj u silničky do sousední vesnice Naděje, bylo v r provedeno napojení tohoto nového zdroje přes elektrické čerpadlo na původní vodovodní rozvod. Ozdobou obce je vila, nazývaná Zámeček, vybudovaná obchodním radou Fr. Schierem v r s výraznou věží a krásnou zahradou i s bazénem. Majitel měl za Rakouska- Uherska velkoobchod s vínem a v té době postavil i honosný dům na Staroměstském náměstí v Praze (roh Pařížské ulice). Po r budova sloužila jako ubytovna učňů pro cvikovskou továrnu Severka. Během této doby zahrada značně zpustla. Nyní je z renovovaného objektu penzion s restaurací a postupně se i jeho pozemek vylepšuje. Obec má kapli sv. Rodiny z r. 1802, kde se ještě v devadesátých letech jednou za týden konávaly mše. Silnice od Cvikova byla postavena v letech a v r byla vybudována i odbočka do zmíněné vesnice Naděje. V r dostala silnice od Cvikova až do sousedních Mařenic nový asfaltový povrch (ovšem na části ještě chybí konečná vrstva). Škola byla založena v r v tehdejším domě č. 37. Nová budova k tomuto účelu byla vybudována v r (dům č dřevěný dům za Trávnickou kapličkou). Od r byla škola dvoutřídní. Nová škola u cesty do Naděje (společná pro Trávník i Naději) byla vystavena v letech (zrušena byla v padesátých letech, pak sloužila jako rekreační budova pro Vodohospodářskou správu z Litoměřic a nyní po přestavbě je z ní restaurace a penzion U Naděje). V kronikách je poprvé obec uváděna v r pod jménem Kratzhart. Patřila tehdy do panství pánů z Dubé. Později se jméno obce změnilo na Glasert. Jde o zřejmý náznak sklářské činnosti. Řada zachovaných lidových domků má ovšem jasné tkalcovské uspořádání se zadním oknem v rohu. Na konci obce u silnice ke Cvikovu (na výjezdu cesty z horní části Trávníka) je Mariánský sloup z r. 1761, zřízený J. Knoblochem. Sloup byl v r obnoven. Oprava sloupu byla zaplacena z prostředků Městského úřadu ve Cvikově a z grantu Nadace Občanského fóra, který obdržela Římskokatolická farnost Cvikov. V zatáčkách směrem ke Cvikovu je u silnice další kříž, připomínající vraždu sedláka Köhlera z Trávníka. Lesy kolem obce byly vždy plné zvěře. Na ochranu před nimi vybudoval na severním okraji obce na svahu Trávnického vrchu sedlák Knespel (dům č. 13 Knespel býval i starostou) kamennou zeď dlouhou 380 m (zeď je dnes pobořená). V nejvyšším bodě byla ve zdi mezera, nazývaná Knesplovou branou. Z tohoto místa je dodnes nádherný rozhled, zvláště při zapadajícím slunci. Na tomto místě byl zřízen v r dřevěný kříž. V minulých dobách byl poničen a nedávno péčí skautů obnoven (i když ve zmenšeném provedení). Druhý takový kříž byl kdysi u kapličky u silnice do Mařenic. Za prusko-rakouských válek prošla 1. srpna 1778 Trávníkem pruská armáda v počtu asi vojáků. I za pruskorakouské války v r prošly Trávníkem pruské průzkumné jednotky, které 4. července 1866 rekvírovaly potraviny pro tábor vojska u Mařenic. Na jih od Trávníka je Zelený vrch (585 m), na jeho svazích existovaly dvě vyhlídkové restaurace (Friedrich-Schiller-Warte a Švýcarský dům). Severnější Friedrich-Schiller-Warte byla vybudována v r cvikovským spolkem turistů na tzv. Uhlířské skále (byly zde milíře na dřevěné uhlí) a původně se jmenovala Köhlerstein. V r ( ) byla do skály zasazena železná pamětní deska na počest Friedricha Schillera a restaurace byla přejmenována. Po druhé světové válce objekt zanikl. Na jejím místě (u zmíněné desky) je dnes lavička s pěkným výhledem. Hospoda u hlavní silnice "prosperovala" hlavně z rekreantů přes léto, ale někdy po r zanikla. Z budovy byla zřízena výrobní strojírenská provozovna družstva invalidů INVA. Od r je z ní sklářský provoz, subdodavatel skleněných dílů pro automobilový průmysl. Firma Bohemia Optik s.r.o. patří dnes německému koncernu DOCTER OPTICS GmbH, nástupci firmy Zeiss Jena. Bývalá pole na jižním okraji Trávníka se změnila kolem r na pastviny, kde se celoročně na volné ploše ekologicky zdravě chová skot. Změny V Trávníku se zachoval původní hřbitov, ale některé hroby zmizely a jiné byly převzaty novými osadníky a označeny novými náhrobními kameny, někdy i při zachování původního označení na zdivu hrobky (např. Familie Schier). Hřbitov v Naději nebyl po válce udržován, zarůstal, hroby se propadaly, vybavení kaple (např. máry) sloužily k trochu drsné zábavě místní omladiny. V r nebo 1969 byl tento hřbitov zřejmě z rozhodnutí tehdejšího cvikovského Národního výboru zplanýrován s využitím těžké techniky sovětské armády. Dnes je na jeho místě březový háj se stopami po původních hrobech. Kaple v Naději byla rovněž poničena a nakonec stavbu před úplným zničením zachránil jeden z Pražáků, který si ji po odsvěcení pronajal od katolické církve a zřídil z ní rekreační bydliště. V kraji byl až do druhé světové války dosti rozsáhlý drobný průmysl. V Mařeničkách a Hamru byly pily (kde se vyrábělo stavební a palivové dřevo a dřevěné šindele), na Horní Světlé se připomíná výroba kuličkových počítadel pro školy (takže zde byla výroba, která předcházela dnešní domácí počítače!). Byly zde truhlárny, výroba zrcadel, kameniva, vápenky. Ve Cvikově byl i pivovar (ten skončil někdy v šedesátých letech). Na Cvikovsku se i po válce udržela domácí výroba papírových květin. Po válce se oblast změnila na zemědělskou (v Trávníku se například chovaly husy a slepice a i když objekt již desítky let neexistuje, je stále svah nad silnicí nazýván Slepičárnou (Pokračování na stránce 11) 10

11 (Pokračování ze stránky 10) zde totiž slepičárna stála) a s výjimkou Cvikova drobné provozovny zanikly. Ve Cvikově se udržela výroba tiskařských strojů (Grafostroj, Adast), nábytku (Interier) a textilu (Severka). Bohužel tyto podniky v podstatě zanikly při privatizaci po r V současné době si pozornost zaslouží výroba skleněných dílů pro automobily v Trávníku nebo ekologický chov dobytka tamtéž. Také stavebnictví prosperuje, obnovují se a modernizují chalupy, takže se v oblasti dobře uchytila řada stavebních firem a prodejen stavebnin. Budoucností oblasti je turistika. Již jsem zmiňoval dva penzióny v Trávníku, ale obnovených penziónů je v okolí víc. Pro turistiku je ovšem nejvýznamnější aktivita v Heřmanicích. Zde podnikatel Vávra v devadesátých letech vybudoval stáje pro koně se sousedním hotelem a restaurací, tzv. ranč Malevil. Zájemci o ježdění na koních se zde mohli jak učit jízdě tak pokročilejší mohli za doprovodu podnikat celodenní výlety na koních. Postupně se aktivity podnikatele Vávry rozšiřovaly nejprve vybudoval 9 jamkové golfiště, které bylo před několika málo lety rozšířeno na regulérní 18 jamkové spolu se cvičnou loukou. Dnes je běžné, že i ve všední den je na malevilském parkovišti několik desítek aut a na golfišti je čilý ruch. Jak jezdívali Pražáci na chalupy Po odsunu německého obyvatelstva ze Cvikovska již v r některé chalupy začaly sloužit pro středostavovské Pražáky jako rekreační. V r je ve Trávníku evidováno 13 chalup jako rekreačních a některé z těchto chalup jsou od té doby dodnes v držení stejných rodin. V té době se s ohledem na problematickou dopravní dostupnost ještě nejezdilo na chalupy na víkendy, ale na celé léto. Někteří pamětníci vzpomínají, že ze zdravotních důvodů pobývali v Trávníku od jara do podzimu a chodili zde i do malotřídní školy, dnešního penziónu U Naděje. Další nárůst rekreace nastal na přelomu padesátých a šedesátých let, kdy původní osídlenci ve velké míře prodávali své chalupy na rekreaci a stěhovali se do bytovek ve Cvikově. V té době se již začalo jezdit i na víkendy mládež jezdila na motorkách, ti starší měli zorganizovanou dopravu tzv. rekreačkou autobusem, který v sobotu (a od r už v pátek) vyjížděl od budovy Elektrických podniků v Praze - Bubnech a vysazoval rekreanty od Svoru až po Krompach, kde končil. Řidič zde měl zajištěný nocleh a v neděli k večeru zase rekreanty nabíral při cestě zpět do Prahy. Za komunistů se pochopitelně nedala taková věc organizovat jen tak. Proto rekreanti založili družstvo zahrádkářů (jedinou činnosti byla organizace dopravy) a jednatel družstva přes týden přijímal přihlášky na víkendovou jízdu a organizoval zasedací pořádek. Touto činnosti se dlouhá léta zabývali dnes již zesnulí pánové Hnitka a Řežábek. Těch několik Pražáků, kteří byli zaměstnáni na dráze, zase využívali levné režijní jízdenky a jezdili vlakem. Jelo se rychlíkem z Prahy do Mladé Boleslavi nebo Bakova, tam se přesedlo na zrychlený vlak do České Lípy, který odtud pokračoval jako osobní až do Rumburka. Ve Svoru se přesedalo na lokálku do Cvikova a odtud se chodilo pěšky. O lokálce Svor Cvikov Jablonné v Podještědí pár slov. Úsek ze Svoru do Cvikova byl otevřen 1. srpna (podle některých pramenů 1. září) r Další kus tratě do Jablonného byl otevřen V šedesátých letech bylo možno podvečer při jízdě do Cvikova z motoráčku 131 sledovat na krajích lesů stáda srnek. Osobní doprava na této trati byla zastavena v květnu 1973 a trať byla zcela zrušena v květnu Kolejový svršek byl snesen, mosty demontovány a tak dnes jen těleso dráhy na řadě míst v terénu připomíná tuto zaniklou železnici. V éře Spartaků a Trabantů pak ti, kteří se zmohli na poukaz na auto nebo vyčekali tehdejší pořadníky, brali do svých aut sousedy. Aby to bylo možno organizovat, zavedla si mladší generace čtvrteční schůzky v jedné pražské hospodě, kde se vždy domluvilo, kdo jede a koho může vzít do auta. Schůzky začaly někdy v r a jejich tradici zachovává několik tradicionalistů dodnes. Malebná Naděje Asi 1 km severně od Trávníku leží v krásném údolním kotli Lužických hor, tvořeným od severu Suchým vrchem a Volským kopcem, od jihu Liščím pahrbkem a od západu Havraními skalami a Milštejnem, vesnička Naděje (název je překladem původního německého Hoffnung). Jako ves je uváděna od r Na kraji vesnice u cesty ke zřícenině hradu Milštejna býval hostinec.v létě sloužil hostinec turistům, jdoucím na Milštejn, a v zimě sáňkařům. Pověstný zde byl tzv. pokecaný koláč Klekselkuchen, pečený ve chlebové peci, který měl na povrchu kromě žmolenky kaňky z ovocných džemů, malin a jahod. V r byla v Naději vybudována kaple sv. Anny Samotřetí (matky P. Marie), renovovaná v r. 1868, kdy dostala nový oltář. Na místě zvonu, zrekvirovaného v první světové válce, byl zavěšen a vysvěcen nový zvon. Na svátek Všech svatých v r dostala kaple syenitovou desku se jmény padlých v 1. světové válce. Jméno sv. Anna Samotřetí je pojmenování pro ve středověku oblíbené zobrazení či sochu sv. Anny s Pannou Marií a malým Ježíškem. Kaple byla po druhé světové válce značně poškozena a po odsvěcení slouží pro rekreační účely. Na jižním okraji čtyřvrcholového Suchého vrchu prý býval krásný rozhled z jednoho z vrcholů - skalního Knížecího sedátka (639 m n.m.). Dnes rozhledu brání staré buky. I další tři vrcholky Suchého vrchu umožňovaly daleký výhled - Žulový směrem na Luž (zde výhled zůstal zachován), Andriesenova kupka do Hamerského údolí a Ledový kámen na sever k Pěnkavčímu vrchu. Na severním svahu Suchého vrchu je jediná ledová jeskyně v Čechách, ale o té někdy jindy. Jihozápadně od Naděje jsou malebné Havraní skály (jiný název je Křížová věž, krátce Křížek) se železným křížem, zřízeným v r Na konci minulého století zde každou noc svítila lucerna, kterou tam denně rozsvěcel Joseph Weiss alias Tlustý Seppl z Naděje. Před druhou světovou válkou byla lucerna rozsvěcena již jen na Velikonoce. V sedmdesátých letech zrezavělý kříž upadl, ale péčí jedné rodiny pražských rekreantů byl obnoven. Vylézt na Křížek patřilo donedávna k doložení odvahy všech kluků z Trávníka. Ti odvážnější si pak ke kovovému křížku přivázali horolezecké lano a na převislé straně slaňovali. Sepsal pan Zdeněk Procházka Trávník u Cvikova 11

12 Konec března a velikonoce v Drnovci Dnešní můj příspěvek bude bez dlouhého povídání, jelikož fotografie vystihují báječnou atmosféru na akcích pořádaných v naší obci. 31.března se konal rozpustilý pyžamový rej, při kterém vytvořilo dobrou náladu nejenom množství hostů v nočních úborech, ale i hudebníci - pan Turza se svým kolegou. Velikonoční víkend poskytl občanům možnost předvedení a jízdy v novém voze značky Roomster.Také dobré pohoštění /kolena vařená, pečená či uzená/ ve vkusně vyzdobené Drnovecké hospůdce přispělo k velikonoční atmosféře - všimněte si, máme nová okna a vstupní dveře! No, a pondělí? To vypadalo tak, jako v jiných částech města...mládenci se snažili ve vesnici nasbírat velký počet pentlí, abychom měli na výzdobu májky. Jak dopadli kolem poledne, to již autor fotografií ing. Drahoňovský raději nezachytil. Prostě - bylo veselo... Mgr. Drahoňovská Miroslava SKST Cvikov informuje stolní tenis SKST Cvikov dokráčel až do krajského přeboru!!! Oddíl stolního tenisu SKST Cvikov pořádá v tělocvičně ZŠ a MŠ Cvikov v ulici Sad 5. května Jarní turnaj dvojic ve stolním tenise Datum konání: sobota, 5.května 2007 Čas zahájení: 9,00 hodin Prezentace: do 8,45 hodin nebo předem na tel. č Startovné : děti do 16-ti let zdarma, ostatní 50,- Kč Turnaj je pořádán ve spolupráci s Městským úřadem Cvikov a je začleněn do Sportovních dnů Cvikova. Každý účastník musí mít vhodnou sálovou obuv a každý hraje na vlastní nebezpečí. Hraje se systémem dvě dvouhry a čtyřhra. Upozornění: Turnaje se mohou zúčastnit neregistrovaní a stolní tenisté hrající maximálně okresní přebor bez rozdílu věku (plus pozvaní hráči). Vchod do tělocvičny je dvorem školy od Autocentra Zahrádka Upozornění: Turnaje se mohou zúčastnit neregistrovaní a stolní tenisté Informace: telefon č Pořadatelé: Fišera Milan, Grančič Ivan Náš oddíl SKST Cvikov vybojoval pro naše město krajskou soutěž mužů ve stolním tenisu. Po suverénním vítězství v nejvyšší okresní soutěži nastoupili naši hráči v kvalifikaci do KP II proti vítězi Libereckého okresu, a to mužstvu SKST Liberec I. První zápas se hrál v Liberci, odveta potom na naší žhavé půdě v tělocvičně ZŠ Cvikov. V obou těchto náročných zápasech podal celý náš tým výborný výkon a podařilo se mu zcela jasně soupeře porazit a vybojovat tak kýžený postup. Výsledky kvalifikace: SKST Liberec I SKST Cvikov A 6-12 SKST Cvikov A - SKST Liberec I 13-5 Naše sestava : Fišera Milan, Hübsch Otto Bárta Roman, Červenka Bohumil Tímto jsme se přímo probojovali do krajského přeboru, kde nás čekají v příští sezóně náročné zápasy. Těšíme se v celé budoucí sezóně na Vaší podporu, o všech utkáních budeme včas informovat. Za vedení SKST Cvikov Fišera Milan Redakční rada Zpravodaje se připojuje k blahopřání za pěkný úspěch našich stolních tenistů, kteří tak dobře reprezentují naše město Cvikov. 12

13 Stolní tenis výsledky TOP 6 Datum konání - neděle v sokolovně Cvikov Počet účastníků 21 Systém soutěže skupinový Hlavní rozhodčí Lubor Studecký Kategorie mladší žákyně : 1. Nikola Petrusová Cvikov 2. Klára Madarazsová Cvikov 3. Martina Reichertová Česká Lípa 6. Andrea Kameníková Cvikov Kategorie mladší žáci: 1. Dominik Hovorka Nový Bor 2. Jan Lepšík Nový Bor 3. Matyáš Krpata Nový Bor Kategorie starší žáci: 1. Jaroslav Tomek Cvikov 2. Jaroslav Kuhn - Cvikov 3. Ondřej Bičiště Česká Lípa Kategorie dorostenky: 1. Gabriela Svobodová Cvikov 2. Michaela Rudolfová Cvikov 3. Markéta Kůželová Cvikov Kategorie dorostenci: 1. Tomáš Sedláček Česká Lípa 2. Václav Lokajíček Nový Bor Celkový bodový stav okresních bodovacích turnajů ve stolním tenisu po 6 turnajích Kategorie mladší žákyně: 1. Nikola Petrusová Cvikov 90 b. 2. Jarkovská Eliška Jablonné v Podještědí 70 b. 3. Klára Madarazsová Cvikov 62,5 b. 4. Andrea Kameníková Cvikov 27,5 b. Kategorie - mladší žáci: 1. Dominik Hovorka Nový Bor 135 b. 2. Jan Lepšík Nový Bor 130 b. 3. Matyáš Krpata Nový Bor 90 b. Kategorie - starší žáci: 1. Jaroslav Tomek Cvikov 115 b. 2. Jaroslav Kuhn - Cvikov 110 b. 3. Kryštof Horník Nový Bor 75 b. Kategorie dorostenky: 1. Gabriela Svobodová Cvikov 75 b. 2. Michaela Rudolfová Cvikov 62,5 b. 3. Markéta Kůželová Cvikov 50 b. Kategorie dorostenci: 1. Tomáš Sedláček Česká Lípa 30 b. 2.Adam Kohoutek Jablonné v Podještědí 25 b. 3. Václav Lokajíček Nový Bor 20 b. Opět po roce Tak jsme se opět po roce sešli na 2. ročníku PINGPONGCAPU v Sokolovně. Akce proběhla 31. března za účasti 15 žen a 27 mužů. Boje byly nelítostné a o překvapení nebyla nouze. Pánové Jan Tenk a Zdeněk Růžička to měli dobře organizačně zvládnuté a tím měl turnaj rychlý spád, za což jim všichni moc děkujeme. Když k tomu přidáme svačinku Pavla Neckaře, guláš Tomáše Kavana, pitný režim Lenky Zahrádkové a hudební produkci manželů Vrabcových, tak nám vlastně nic nechybělo. Za to jim všem patří velký dík. A jak to dopadlo? Lonští vítězové svá první místa neobhájili, a tak pořadí bylo následující : Muži : 1. Čeřovský Ivoš, 2. Vrabec Petr, 3. Bouda Tomáš Ženy : 1. Šťastná Vlaďka, 2. Houžvičková Monika, 3. Jakobi Šárka Ale ve skutečnosti zvítězili všichni, kteří se turnaje zúčastnili a místo vysedávání po hospůdkách udělali něco pro své zdraví. Za sebe chci všem poděkovat a těším se za rok na shledanou. V. V a n č u r a TOUR DE MEDVĚD 2007 Možná to byly pouze řeči u piva, obyčejné tlachání či provokace, nicméně v restauraci u Medvěda se zrodil rozumný nápad. Nebudeme pouze sedět u stolu, ale rozdáme si to i na poli sportovním. Tak se i stalo, a dne 7. dubna byl od retardéru u Sokolovny odstartován cyklistický závod Tour de Medvěd Startem byla pověřena osoba nejpovolanější Martin Posselt. Rozdělení kategorií bylo dáno věkem. V kategorii 60 byl účastníkem Honza Týma. Jeho trasa vedla přes Lindavu, Svitavu a Zákupy do České Lípy. Celkem 24,7 km a čas 47 min. V kategorii 50 byl účastníkem Štěpán. Jeho trasa vedla přes Sloup a Pihel do České Lípy. Celkem 15,7 km a čas 40 min. V kategorii 40 byl účastníkem Ivan Kos. Jeho trasa vedla přes Nový Bor, Skalici a Dolní Libchavu do České Lípy. Celkem 23,5 km a čas 45 min. Všichni aktéři měli své doprovodné vozidlo a zdárně ve zdraví dorazili do cíle k parkovišti u českolipské nemocnice. Není důležité kdo měl nejrychlejší čas. Zvítězili všichni tři. Pro velký úspěch se plánují další sportovní akce. Martin P o s s e l t Cvikov 13

14 Řádky z atletiky Dne 1. dubna 2007 se konal v Jablonném v Podještědí 6. ročník Běhu městem v rámci Okresní běžecké ligy. 189 účastníků se sešlo na náměstí, kde byl start i cíl. Nejúspěšnější byl Radek Stůj. který vystoupil na bednu za 3. místo ve své kategorii. Ve stejné kategorii skončil Jirka Fanta na pěkném čtvrtém místě. V mladších žácích doběhl na 4. místě Josef Tancoš, 6. místo místo obsadil Jirka Vandlíček, 8. místo Patrik Tancoš a na desátém místě doběhl Jan Zetek. Ve starších žácích získal body za 4. místo Jarda Til. V dívkách si velmi dobře vedla Káťa Kotrčová na 6. místě a 12. místo si vybojovala Jana Čapková ve starších dívkách. Další díl Okresní běžecké ligy se konal 14. dubna v Prysku, kde nenašel přemožitele Jarda Til a vyhrál v kategorii starších žáků. Na bednu se vešel i Josef Tancoš za 3. místo v mladších žácích. Další závod se běží 8. května v Kamenickém Šenově. Ve středu 18. dubna uspořádal OA v Jablonném v Podještědí mítink v hodu diskem, vrhu koulí a skoku do výšky. Z našeho oddílu se ho zúčastnily Lucka Vrabcová a Tereza Pokorná. Ve velmi studeném odpoledni si děvčata vedla velmi dobře. Tereza Pokorná nestačila v disku pouze na Lucku Vaníčkovou a skončila na druhém místě v osobním rekordu 38,42 m. Čtvrté místo Lucky Vrabcové také potěšilo. Ve vrhu koulí startovala Tereza Pokorná v kategorii žen a 4kg koulí vrhla 12,14 m, což ji přineslo 3. místo. Lucka Vrabcová vyhrála dorostenky, když 3kg kouli poslala do vzdálenosti 9,87 m. Václav L i b i c h vedoucí OA Cvikov SPORTOVNÍ DNY CVIKOVA 2007 Rybářská soutěž sobota 5. května od 6.00 hodin na rybníku Veselák Organizátoři : P. Houžvička Soutěž hasičů o pohár města sobota 5. května od 8.00 hodin na náměstí Cvikov Organizátoři : Ouzký Turnaj ve stolním tenisu ZŠ Cvikov, tělocvična, sobota 5. května od 9.00 hodin Organizátoři : Milan Fišera, SKST Cvikov pro neregistrované do okresního přeboru Stolní tenis neděle 13. května od 9.00 hodin v sokolovně OPEN turnaj Organizátoři : Macela, DDM Turnaj v kopané žáků středa 16. května ve hod. na hřišti TJ Jiskra Cvikov Organizátoři : Novotný, Bobelák (branky!!) Nohejbal trojic sobota 19. května od 9.00 hodin na hřišti u sokolovny Organizátoři : Foltýn, Hanuš, Jakobi Volejbal smíšených družstev sobota 26. května od 9.00 hodin na hřišti u sokolovny Organizátoři : Kocman, Hanuš, Foltýn Turistický výlet noční pochod, pátek 1. června hodin Organizátoři : DDM Kdy a kam na kopanou? Cvikovská kopaná zápasy našich mužstev 3. května hod. Cvikov st. žáci Mimoň 5. května hod. Cvikov dorost Mimoň 5. května hod. Krásná Studánka Cvikov A 5. května hod. Pertoltice Cvikov B 12. května hod. Cvikov A Staré Splavy 13. května hod. Jablonné v Podještědí Cvikov dorost Stolní tenis žáků a dorostu o pohár starosty města sobota 2. června od 9.00 hodin v sokolovně Organizátoři : DDM Oslavy Dne dětí sobota 2. června (závod horských kol) zábavný program vše v areálu kynologického cvičiště Organizátoři : DDM Vybíjená žákyň 5.-7.třídy průběžně v červnu v tělocvičně ZŠ Organizátoři : ZŠ Kynologická soutěž června od 9.00 hodin na kynologickém cvičišti Organizátoři : Studničný Tenisový turnaj čtyřhry sobota 16. června od 8.00 hodin na tenisových kurtech Organizátoři : Čeřovský, Novotný Míčový sedmiboj dvojic sobota 23. června od 9.00 v sokolovně Organizátoři : Čeřovský, Novotný Plážový volejbal trojic sobota 1. září od 9.00 hodin na školním hřišti Organizátoři : Čeřovský, Kocman Lehká atletika mládeže září-říjen na školním hřišti Organizátoři : Novotný, Jakobi 13. května hod. Cvikov B Ralsko 19. května hod. Cvikov dorost Doksy; 19. května hod. Kravaře Cvikov A 20. května hod. Sosnová Cvikov B 26. května hod. Cvikov A Heřmanice 27. května hod. Cvikov B Dubnice B 2. června hod. Cvikov dorost Frýdlant 2. června hod. Doksy Cvikov A 3. června hod. Doksy B Cvikov B Tučně vytištěno domácí zápasy Sportu zdar a fotbalu zvlášť! 14

15 PaedDr. Vladimír Červenka, nyní bytem v Hradci Králové, zaslal Redakční radě města Cvikova, coby bývalý učitel ve Cvikově, poměrně rozsáhlý příspěvek Cvikov očima vzpomínek, který budeme pravidelně uveřejňovat v našem Zpravodaji na pokračování. Materiál je velice zajímavý, a to nejen pro starší občany města Cvikova. Budeme jej uvádět v přesné podobě tak, jak nám byl předán. Navíc je zcela příhodný ke stému výročí otevření naší základní školy v r Jaroslav Kluch a Petr Foltýn redakční rada Jsou různé názory na to, kde má člověk svůj domov. Někdo ho považuje za místo, kde bydlí a jiný tam, kde se narodil. Ti, kteří splňují obě tyto podmínky jsou na tom zpravidla nejlépe. Zůstává ovšem otázka, co se považuje za domov. Není výjimkou, že si člověk říká na některém, pro něj významném, příjemném místě, " tady jsem doma ". Mohou to být jak města, vsi, nebo krajiny či příroda. Pro pocit domova nejsou pro některé lidi zanedbatelné ani vzpomínky na jakékoliv místo, kde prožili něco významného. To je můj případ. Vše co budete číst, jsou dnešní vzpomínky, oživované tehdejšími fotografiemi, nebo mými články v novinách. Deník jsem si nepsal. Je všeobecně známo a nakonec i zkušenostmi potvrzeno, že starší člověk si snadněji vybavuje dřívější události než to, co se stalo včera. Vzhledem k tomu, že by některá jména mohla být dávána do souvislostí se stejnými jmény tehdejších nebo i nynějších osobností, prohlašuji, jak v takovýchto případech to bývá zvykem či pravidlem, že se o ně nejedná, ale jde o podobnost čistě náhodnou. Pokud však někdo chce se vidět v zrcadle své minulosti, nelze mu to zakázat. Chci vás všechny ujistit, že při psaní těchto vzpomínek jsem je vážil na lékárnických vahách, jako to dělal při tvorbě prášků svého času pan magistr Zuleger a posléze i pan magistr Milan Starý v jejich lékárně. Není snad období v mých dnešních 79 letech, abych si nepřipomněl svůj jen šestiletý pobyt ve Cvikově, který se odehrál již před půlstoletím. Stále si pokládám otázku, proč se tak relativně krátký čas tak hluboce vryl do mé paměti. Stále si vybavují tehdy proběhlé události, ačkoliv mnohé pozdější jsou již pod hlubokým příkrovem zapomnění. Není vyloučeno, že právě ono hledání " domova ", který jsem chtěl ve Cvikově najít, zapříčinilo tuto skutečnost. Nenašel jsem ho tam, ačkoliv jsem se mnoho snažil, jak snad vyplyne z některých následných sdělení. Dříve byl Cvikov spatřen, než navštíven Se Cvikovem jsem se seznámil již v roce Tehdy jsem ovšem nevěděl, že ono město, ležící možno říci v malebné kotlině a spatřené z hory Ortel, se jmenuje Cvikov a bude mně v roce 1951 osudem nabídnuto k tomu, abych se v něm pokusil získat domov. Z občanského hlediska, které navazovalo na odborné demografické i geografické studie jsem si uvědomoval, že z toho místa, kde já zvažuji po svém předchozím několikerém stěhování najít svůj nový domov, muselo zhruba před pěti roky odejít mnoho německých rodin. Byly vysídleny po druhé světové válce na základě Postupimských dohod a zákonů. Něco obdobného se stalo v obraceném gardu i naší rodině, jak se o tom ještě zmíním. Vzhledem k tomuto odsunu německých obyvatel bylo možno se aspoň teoreticky domnívat, že nebude těžko najít v těchto oblastech bydlení. Později se ukázalo, jak jsem se mýlil. Do dneška jsem si nedokázal přesvědčivě vysvětlit, čím to bylo v mém konkrétním případě způsobeno. Nebo snad ano? Z mých rodných Košic na východním Slovensku, to zpřesňuji pro skutečnost, poněvadž třeba jen na speciální mapě Benešova u Prahy, je také uvedeno sídlo z názvem Košice, musel jsem v roce 1938 s rodiči utéci před Maďary a posléze i před Slováky. Azyl jsme našli v Poděbradech u rodičů maminky, zatím co rodiče tatínka utíkali před Němci z Mostecka. A nyní, proč jsem se narodil v Košicích. Otec se v první světové válce stal příslušníkem Československého vojska na Rusi, jak se také nazývali čeští legionáři v Rusku. Po návratu vykonával službu výpravčího na železniční stanici ve Štrbě. Tam se seznámil s mou budoucí maminkou, která jako učitelka jela o prázdninách do Vysokých Tater. Od roku 1948 jsme pak tři roky bydleli na okraji Prahy, abychom se posléze vrátili zase do Poděbrad. V těch letech jsem o letních prázdninách jezdil jako vedoucí na tábory sokolského žactva a dorostu do Sloupu v Čechách. Tato práce nebyla vůbec finančně horována. Dokonce byla po komunistickém únorovém puči potrestána. Na podzim roku 1948 jsem byl novým vedením poděbradského Sokola vyloučen z poděbradské sokolské jednoty. Nevěděl jsem o tom, poněvadž jsem již studoval a bydlel v Praze. Můj otec však v Poděbradech provedl odvolání, ve kterém argumentoval hlavně tím, že mým přičiněním byl zachráněn život žákovi Knytlovi, který na sokolském táboře ve Sloupu v Čechách onemocněl tetanem a pouze moje rychlá reakce zamezila tomu nejhoršímu. Ostatně tato činnost mě motivovala ke mému budoucímu kantorskému povolání. Při našich turistických výšlapech do okolí Sloupu jsme se dostali také na Ortel. Celá tato oblast je z geomorfologického hlediska velmi pozoruhodná. Stýká se zde severočeská křídová tabule s Lužickými horami a Českým středohořím / svorová vyvřelina Klíč /. Toto výjimečné seskupení rozdílných povrchových útvarů dalo vzniknout velmi krásným, malebným scenériím. Nebyl jsem proto moc nešťastný ze svého nevolnického osudu, kterému byli v té době vystaveni všichni absolventi vysokých škol, kteří museli nastoupit ne tam, kam by chtěli, poněvadž tam měli zajištěné bydlení a kde pro ně bylo i místo, ale, jak se tehdy říkalo, museli " do neznámého pohraničí ". Někdo tomu říká osud, někdo náhoda, jiný zase samozřejmost, já zase osudovost, když mně přišla umístěnka na okres Nový Bor a město Cvikov. Užasl jsem. To je přece to malebně vyhlížející městečko, spatřované tenkráte z Ortele. Tak tady začnu svůj kantorský život a snad najdu také i domov po přestálých předchozích peripetiích. Pokračování příště Probíhá oprava mostu na silnici1/13. Pro porovnání fotografie z roku 1940, kdy stavba mostu začala... 15

16 Kancelář Městského klubu kultury (i záznamník), fax: , mobil: Předprodej vstupenek: pondělky a středy od 14 hodin na MěÚ u Pavly Kovalevové 3. května od 10 hodin Salonek MKK Veřejné dražby 9. května (středa) od 19 hodin Sál Městského klubu kultury Vstupné 80 Kč Radim Zenkl (USA) nejlepší hráč světa na mandolínu ( ) společně s písničkářem Jaroslavem Samsonem Lenkem V jedinečném představení DUO TRUBADOURS Hrají výběr z díla J.S.Lenka, světový repertoár R.Zenkla a zároveň přednesou irské balady pro irskou píšťalu a klasickou kytaru. V ČR se uskuteční pouhých deset představení. 10. května od 17 hodin Sál Městského klubu kultury Tradiční setkání důchodců 19. května od hodin Sál Městského klubu kultury Členská schůze zahrádkářů 30. května od 16 hodin Sál Městského klubu kultury Absolventský koncert žáků ZUŠ CENÍK inzerce ve Cvikovském zpravodaji od března 2007: celá strana A4 400,- Kč půl strany A4 200,- Kč čtvrt strany A4 100,- Kč osmina strany A4-50,- Kč K požadovanému textu Vašeho inzerátu je třeba také dát jméno, adresu, telefon, případně Vaše IČ a DIČ. Poděkování a přání ve společenské rubrice jsou ZDARMA! Platbu za uveřejnění inzerátu ve Zpravodaji je možné provádět fakturačně, případně v hotovosti v pokladně Městského úřadu Cvikov II. patro, pí. Svačinová. Vyžadujeme platbu za Vaše inzeráty nejpozději do 14 dnů od uveřejnění ve Zpravodaji! Fotografie, které jste poskytli ke zveřejnění ve Zpravodaji si vyzvedněte u paní Mackové v přízemí MěÚ Zpravodaj města Cvikova - vychází jedenkrát měsíčně - ročník 35., cena 5 Kč, náklad 800 kusů - vydává Městský úřad ve Cvikově. Vydávání povoleno Okresním úřadem v České Lípě č.j Uzávěrka vždy 20. v měsíci. Příspěvky možno předat na podatelně MěÚ Cvikov, nebo poslat em : Řídí redakční rada: Jaroslav Kluch - předseda, členové: Jiřina Baláková, Petr Foltýn, Martina Hübnerová, Pavla Kovalevová, Jana Nigrinová, Zdeněk Nigrin, PhDr. Ludmila Sýkorová DTP a tisk : C-PRINT H.Hauser, Cvikov - telefon, fax, záznamník

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013

TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK 30. O4. 2013-1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA SUCHOHRDLY U MIROSLAVI VYDÁVAJÍ ŽÁKOVSKÝ ČASOPIS TULIPÁNEK Jaro v ZŠ a MŠ Suchohrdly u Miroslavi 2013 Chtěli jsme Vás informovat,

Více

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně

Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA www.ceskesvycarsko.cz Informační zpravodaj květen II. 2015 Veletrh cestovního ruchu v Trenčíně Ve dnech 15. 16. května proběhl ve slovenském Trenčíně

Více

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk.

Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012. stále po zelené značče ke křižovatce v sedle Křížový Buk. Pozvánka na turistický víkend do krásné skalní oblasti 3. - 5. 2. 2012 Jedná se o tradiční setkání turistů a přátel přírody v oblasti Šluknovského výběžku. Připraveny jsou pro Vás denní a noční výlety

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE

POUTNÍ MÍSTO PANNY MARIE VE SKÁLE Městys Spálov Městys Spálov leží v oblasti přírodního parku Oderské vrchy na hranici krajů Moravskoslezského a Olomouckého. Z Ostravy i Olomouce se k nám dostanete pohodlně za necelou hodinku a rázem se

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída

Napsal Roman Jaroš, VIII. třída Naše poslední společné dobrodružství začalo v pondělí 2. června. Vlakem a posléze autobusem jsme dojeli do Roztok u Křivoklátu a odtud pokračovali pěšky ke známé chatě Emílovně. Ta byla cílovým místem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016 TTC ELIZZA PRAHA klub stolního tenisu pořádá Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva ve stolním tenisu 10. 11. září 2016 Sportovní hala Jižního Města areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha

Více

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma

číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Zpravodaj obce Zahnašovice číslo 2 duben 2015 www.zahnasovice.cz zdarma Krásné ȷarní dny Co nového se plánuȷe v letošním roce v obc? V těchto dnech obec obdržela vyjádření Povodí Moravy k manipulačnímu

Více

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení.

Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení. Klub českých turistů ve Šluknově ze SEVERNÍHO KRÁLOVSTVÍ organizuje pro rodiny s dětmi VI.ročník celoročního turistického soutěžení Táta, máma a já Vyberte si aktivity z doporučeného přehledu turistických

Více

BULLETIN # 2 CZ. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor orienteering

BULLETIN # 2 CZ. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 5. - 9. 8. 2015 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí: Petr Karvánek

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel.

15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 15.6. jsme byli na výletě. Celý nám propršel, ale stejně to bylo fajn. Hrad Pernštejn náš útok vydržel. 3.6. Vyhráli jsme :-)) Jako odměnu jsme dostali nanukové dorty :-))) 1.červen Dnešek byl dnem, kdy

Více

Daniela Zábojníková a Patrik Bída

Daniela Zábojníková a Patrik Bída Staronový král a nová královna V loňském roce se ve spolupráci Šachového oddílu Kunovice a obou kunovických škol uskutečnil první ročník turnaje nazvaného O šachového krále a královnu Kunovických škol.

Více

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84

Domanínský zpravodaj červen - červenec 2013, číslo 84 červen - červenec 2013, číslo 84 OBSAH: Informace z jednání zastupitelstva obce... 1 Informace z obecního úřadu... 1 Příspěvky od občanů... 2 Víte, že... 3 Kultura a sport... 8 Informace z jednání zastupitelstva

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ČERVEN 2017 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz Diaklub Slavičín

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2003

V Ř E S K O V Á K květen 2003 V Ř E S K O V Á K květen 2003 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,začínáte číst již páté číslo našeho Vřeskováka. Když říkám našeho mám na mysli to, že spousta vás vítá vydávání tohoto listu ( záporné odezvy

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘICE SOCRATES - COMENIUS - OLYMPISM KVÍZ O BYSTŘICI 2005 ZŠ BYSTŘICE 848 739 95 Bystřice WWW.bystrice.cz/skola CZECH REPUBLIC zs@bystrice.cz BYSTŘICE POČET OBYVATEL 5 078 HISTORIE Obec

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015. JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2015 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 17. října a neděle 18. října 2015 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317

Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ o Pořadatel: Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 o Datum konání: 22.5.- 26.5. 2016 o Místo

Více

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři,

ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015. Vážení občané, vážení čtenáři, ZPRAVODAJ OBECNÍHO ÚŘADU SUCHODOL 3/2015 Vážení občané, vážení čtenáři, v tomto vydání zpravodaje se ve svém příspěvku budu snažit o podání informací za období třetího čtvrtletí. V období prázdnin, byla

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry

Obecní úřad Bystřec. a KČT Malá Haná Velké Opatovice. pořádají. 15. ročník. turistického pochodu a cykloturistiky. Bystřecké kilometry Obecní úřad Bystřec a KČT Malá Haná Velké Opatovice pořádají 15. ročník turistického pochodu a cykloturistiky Bystřecké kilometry Datum konání: 8. srpna 2015 Start a cíl pochodu: Hostinec u Špičáků koupaliště

Více

Mokrovratský zpravodaj

Mokrovratský zpravodaj číslo 7 červenec 2015 Mokrovratský zpravodaj Měsíčník pro Mokrovraty, Pouště a okolí Vážení spoluobčané, budeme rádi, pokud si i v létě najdete chvilku na Mokrovratský zpravodaj. Mnozí jistě relaxujete

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy.

V letošním roce uplynulo 40 let od premiéry slavné pohádky. Přijďte proto prožít den s Popelkou do Švihova. Připravili jsme pro vás hned dvě trasy. V ydejte se s námi barevnou podzimní přírodou po místech, kde se na Švihovsku natáčela před čtyřiceti lety oblíbená pohádka Tři oříšky pro Popelku. Poznáte místa, kde Popelka se svojí sestrou Dorou a zlou

Více

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala

Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala Mistrovství České republiky superseniorek a superveteránů ve volejbalu pro rok 2016 JINDŘICHŮV HRADEC Městská sportovní hala sobota 15. října a neděle 16. října 2016 Mistrovství České republiky superseniorek

Více

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011

NAŠE VESNICE ČERVENEC A SRPEN 2011 NAŠE VESNICE MĚSÍČNÍ ZPRAVODAJ OBČANŮ A PŘÁTEL PĚNČÍNA ČERVENEC A SRPEN 2011 Před námi jsou dva měsíce prázdnin a čas dovolených, Vám všem přejeme hezké léto, dětem prázdniny se spoustou sluníčka a koupání,

Více

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA

1) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KORID LK, spol. s r.o. Koordinátor veřejné dopravy Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 V Liberci dne 28.11 2016 ZMĚNY JÍZDNÍCH ŘÁDŮ 12/2016 Českolipsko: SEZNAM ZMĚN PLATNÝCH OD NEDĚLE 11.

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2016 2017 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha

TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha TURNAJ VÝBĚRY OFS - U 12 pásmo - západ ve dnech 19. - 20. května 2015 sportovní areál SK Motorlet Praha Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 19. 5. 2015 nejpozději do 11:00 hod., stadion SK Motorlet

Více

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering

BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013. Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013. orienteering orienteering BULLETIN # 2 CZ 24.-28.7.2013 Mezinárodní 5-denní závody v orientačním běhu Nový Bor 24. - 28. 7. 2013 POŘADATEL: sportovní klub OK Jiskra Nový Bor ředitel závodu : Tomáš Vácha hlavní rozhodčí:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách

Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Den čtvrtý neděle 21. června 2015 Sloup v Čechách Ráno jsme se opět probudili do neslunečného dne. Dnešní den jsme potřebovali, aby nám počasí přálo a tak jsme poustevníkovi na hrad vzkázali, ať pošle

Více

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís.

Zpráva o činnosti v roce Ruku v ruce, o. s. IČ: , tel./fax: , čís. Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. Zpráva o činnosti v roce 2014 Vypracovala: Mgr. Monika Nováková Finanční část

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA BŘEZEN 2017 ŠKOLNÍ PLES V pátek 3. března se konal v Kodymově národním domě v Opočně stužkovací ples naší školy, kde byli

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Lipová. Přípravka pro předškoláky: strana 1. okres Prostějov, příspěvková organizace strana 1 Přípravka pro předškoláky: Přípravka pro předškoláky v lipovské základní škole letos proběhla třikrát, naposled 10. 5. 2016. Předškoláci procvičili grafomotoriku, matematické i jazykové dovednosti,

Více

-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- č. 2 / květen 2007 Vážení spoluobčané Jarní sluníčko protkalo svými paprsky i naši obec a my bychom Vám chtěli popřát krásné a spokojené dny. členové Zastupitelstva obce U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVA

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA

07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA Blzecký občasník 07 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V neděli 20.9.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo poukázání částky 14 688,- Kč Dobrovolnému svazku obcí Blanicko Otavského regionu za

Více

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu.

T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí. V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu. T.J. Sokol Klášterec nad Orlicí V nové sezoně zveme všechny příznivce sportu a pohybu www.sokolklasterec.cz Seznam oddílů: lyžování, atletika florbal stolní tenis (žactvo) badminton volejbal aerobik +

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013

Číslo 3. Ročník III. Březen 2013 Redakční rada: Jan Matoušek, Jakub Matoušek, Adéla Šímová, Aneta Camrdová, Barbora Primaková, Kristýna Horáková, Simona Miláčková, Tomáš Matějíček, Michal Vlach Školní ilustrovaný magazín III. základní

Více

Soutěže v průběhu školního roku

Soutěže v průběhu školního roku Soutěže v průběhu školního roku ZŠ považuje podporu a rozvíjení nadání, a to ve společenskovědních, přírodních a technických předmětech, sportovních soutěžích, za jednu ze svých hlavních priorit. Tomu

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu

Košetický zpravodaj. košetických. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu. stromu Košetický zpravodaj číslo 58 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu Na první adventní neděli 3. prosince připravujeme od 16 hodin Slavnostní rozsvícení vánočního stromu před místním kostelem. Srdečně zveme

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci

Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Z kulturních a společenských akcí na Vrablovci Příloha č. 3 kroniky obce Ludgeřovice za rok 2009 Vítání jara na Vrablovci Bylo to v pátek 24. dubna 2009 v sále místní hospody, pořádal Klub důchodců Vrablovec.

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev

34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, Regionálním přeborem žákovských družstev Výkonný výbor Regionálního svazu stolního tenisu Kutná Hora vypisuje 34. ročník REGIONÁLNÍHO POHÁRU žáků pro sezónu 2016/2017, který je zároveň Regionálním přeborem žákovských družstev A. Všeobecná ustanovení:

Více

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov

U S N E S E N Í. ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne od hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov U S N E S E N Í ze 4. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 18.3.2002 od 15.30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: ing. Louda, Hruška, Mgr. Orel, Šprinc, PaedDr. Štoček,

Více

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009

Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Přihláška na 24. konferenci České herpetologické společnosti 6. - 8. 11. 2009 Další, již 24. konference ČHS se uskuteční 6. 8. 11. 2009 v obci Dolní Lomná Ubytování a popis místa: Rekreační středisko se

Více

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015

Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Finálový turnaj o přeborníka mladších žáků OFS Vsetín sezóny 2014/2015 Termín: sobota 20.6.2015 Místo konání: Účastníci: fotbalové hřiště TJ Sokol Podlesí TJ Sokol Podlesí FC Lhota u Vsetína TJ Sokol Hošťálková

Více

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E

POKYNY. Společné informace. Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719N, 17 15'48.289E POKYNY Společné informace Pořadatel: Magnus Orienteering (ASU) Datum: 16. 18. srpna 2013 Centrum + kemp: Nová Ves lyžařský areál SKP Olomouc, GPS: 49 59'25.719"N, 17 15'48.289"E Funkcionáři: ředitel závodu

Více

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV

TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV TJ AŠ MLADÁ BOLESLAV ODDÍL STOLNÍHO TENISU ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE ze dne 22.5.2015 1. Vyhodnocení sezóny 2014/2015 1.1. Výsledky soutěží družstev mužů a žen - Konečné umístění družstev: Družstvo Soutěž

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014

ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 ŘECKÉ OLYMPIJSKÉ HRY WALDORFSKÝCH ŠKOL PARDUBICE 2014 V letošním školním roce se naše ZŠW Pardubice s podporou Magistrátu města Pardubic stala organizátorem tradičních olympijských her pro žáky pátých

Více

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015

PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 PŘEHLED SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V MĚSTĚ ALBRECHTICÍCH PRO ROK 2015 LEDEN Novoroční výšlap chata Anna rozhledna Čtvrtek 1. ledna 2015 Pátek 9. ledna 2015, Indoor golf GCMA Zimní turnaj v patování 1.kolo Sobota

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD

KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD KOMPLEXNÍ ROZBOR ČINNOSTI MĚSTSKÉ KNIHOVNY VYŠŠÍ BROD ROK 2007 V tomto roce pracovala knihovnice p. Ouředníková na zkrácený úvazek, poté, co ji v tomto ohledu zaměstnavatel vyhověl. I přes zkrácený úvazek,

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

Jaroměř Josefov 13. duben 2013

Jaroměř Josefov 13. duben 2013 PŘEBOR ČESKÉ OBCE SOKOLSKÉ V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 PŘEBOR KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2013 ZÁVOD ISCAREX CUP 2013 Jaroměř Josefov 13. duben 2013 Pořadatel : TJ Sokol Jaroměř atletický oddíl

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

Příměšťák "Jaro v Majáku"

Příměšťák Jaro v Majáku Příměšťák "Jaro v Majáku" První tři dny jarních prázdnin proběhl v pobočce Maják příměstský tábor. Jaro v Majáku - tak se jmenoval letošní příměstský jarní tábor konaný na pobočce Maják. V průběhu tábora

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8

Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Krátký fotbalový zpravodaj č. 8 Vážení sportovní přátelé, zima už se pomalu chýlí ke konci. Opět tedy nastává čas pro druhou část fotbalové sezóny 2011/2012. Všechna naše mužstva už od ledna započala s

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 9. 11. - 15. 11. 2013 Opravené Šimkovy sady v Hradci Králové jsou již otevřené veřejnosti. Ač ještě zbývají dvě kolaudace, lidé se již mohou parkem bezpečně procházet. Sady

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více