Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011"

Transkript

1 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží březen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné období předchozího roku = 100 Tab. 2 Index cen zemědělství - průměr roku 2005 = 100 Tab. 3 Index cen průmyslových výrobců za potravinářské výrobky podle CZ - CPA Tab. 4 Index cen průmyslových výrobců za sekce, subsekce a oddíly podle CZ - CPA Tab. 5 Indexy spotřebitelských cen v roce 2010 Tab. 6 Porovnání prům. spotřebit. cen, cen zeměd. výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč Tab. 7 Průměrné ceny zemědělských výrobců v Kč Tab. 8 Průměrné ceny zemědělských výrobců podle krajů v Kč Tab. 9 Průměrné ceny průmyslových výrobců v Kč Tab. 10 Průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží v Kč Grafická část Graf 1 Vývoj indexů cen Graf 2 Indexy cen potravin Graf 3 Indexy cen masa a masných výrobků Graf 4 Indexy cen mléka a mléčných výrobků Graf 5 Průměrné ceny: rostlinná výroba Graf 6 Průměrné ceny: živočišná výroba

2 METODICKÉ VYSVĚTLIVKY Publikace umožňuje srovnání indexů cen zemědělských a průmyslových výrobců a indexů spotřebitelských cen. U indexů cen průmyslových výrobců a indexů spotřebitelských cen se jedná o srovnání indexů cen výrobků průmyslu potravin a pochutin a cen potravinářského zboží na vnitřním trhu. Ceny zemědělských výrobců jsou zjišťovány státním statistickým výkazem Ceny Zem Pro indexové sledování cen je vybráno 95 rozhodujících zemědělských výrobků, u většiny živočišných výrobků jsou určeny jakostní třídy u dané komodity. Ve výběru je zahrnuto 62 rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny a 33 živočišných výrobků. Dále bylo rozšířeno sledování cen o dalších 29 reprezentantů mimo jiné i s cílem vytvoření databáze nutné pro možné rozšíření indexového zpracování. Jejich ceny do výpočtu indexů nevstupují. Ceny se sledují v měsíční periodicitě bez daně z přidané hodnoty. Ceny průmyslových výrobců jsou sledovány ve státním statistickém výkazu Ceny Prům 1-12 ve vybraných podnicích. Od ledna 2009 se přešlo na sledování podle klasifikace CZ CPA, která nahradila doposud publikovanou SKP. Do výběru je zahrnuto kolem výrobků, patřících do průmyslové výroby. Ceny za Potravinářské výrobky, nápoje a tabákové výrobky zastupuje kolem 1080 výrobků reprezentantů. Spotřebitelské ceny jednotlivých druhů zboží a služeb jsou sledovány ve vybraných prodejnách a provozovnách služeb pracovníky oblastních orgánů ČSÚ. Pro zjišťování cen je vybráno 721 reprezentantů, z toho za potraviny a nealkoholické nápoje 164 výrobků. Informace o cenách jsou využívány pro výpočet indexu spotřebitelských cen zboží a služeb ve stanovených spotřebních koších (indexních schématech). V publikaci jsou kromě indexů cen uváděny průměrné ceny zemědělských výrobků (za Českou republiku i podle oblastí), průměrné spotřebitelské ceny vybraných druhů zboží a ceny vybraných výrobků potravinářského průmyslu (průmyslových výrobců). V průběhu roku 2004 byla provedena revize průměrných cen průmyslových výrobců. Cílem bylo odstranění orientačního charakteru publikovaných průměrů. Byla provedena aktualizace souboru výrobků a výrobců, zajištění reprezentativnosti z hlediska současné struktury tržeb a zejména zavedení výpočtu váženého aritmetického průměru. Aktualizace váhového schématu je prováděna na podkladě tržeb v tuzemsku vždy v lednu. Tabulka " Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč " umožňuje rychlé porovnání cen srovnatelných výrobků ve sledovaných cenových okruzích v příslušném i.

3 KOMENTÁŘ Ceny výrobců v zemědělství se za březen 2011 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku zvýšily o 31,0 %; přitom byl vykázán nárůst cen rostlinných výrobků včetně ovoce a zeleniny o 56,1 %. Ceny živočišných výrobků byly vyšší o 6,4 %. Ceny rostlinných výrobků ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku v březnu 2011 významně ovlivnil růst cen obilovin o 72,1 % a brambor o 116,9 %. U zeleniny bylo vykázáno zvýšení cen o 6,4 % a ovoce vykázalo zvýšení cen o 27,3 %. V živočišné výrobě, ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku, ceny všech sledovaných druhů jatečního skotu vykázaly vzestup o 3,8 %. K poklesu cen došlo u jalovic jatečních o 0,4 % a u prasat jatečních o 0,6 %. Zvýšení cen bylo vykázáno u býků jatečních o 5,3 %, u krav jatečních o 2,1 %, u telat jatečních o 0,3 % a u mléka o 15,3 %. U potravinářské pšenice byla průměrná cena v březnu Kč/t a proti březnu roku 2010 se zvýšila o Kč/t, cena krmné pšenice se proti stejnému období loňského roku zvýšila o Kč/t a dosáhla v březnu 2011 výše Kč/t. V březnu 2011 průměrná cena jatečních býků v živém tř. j. SEU dosáhla výše Kč/t (ve stejném i předchozího roku Kč/t), u telat jatečních tř. j. SEU v živém dosáhla výše Kč/t (ve stejném i předchozího roku Kč/t) a u jatečních prasat v živém tř. j. SEU průměrná cena dosáhla Kč/t (ve stejném i předchozího roku Kč/t). V březnu 2011 byla průměrná cena mléka Q. jakosti Kč/tis.l a proti stejnému i předchozího roku se zvýšila o Kč/tis.l. Ceny výrobců potravin a pochutin od začátku roku proti stejnému období předchozího roku vykázaly nárůst o 7,7 %. Ceny stouply u mléčných výrobků o 6,0 %, u zprac. a konzerv. ryb, korýšů a měkkýšů o 2,3 %, u zprac. a konzerv. ovoce, zeleniny o 5,1 %,, u rostl. a živočiš. olejů a tuků o 28,1 %, u mlýnských a škrobárenských výrobků a škrobů o 37,1 % a u pekářských výrobků a těstovin o 8,4 %. Naopak pokles byl vykázán u zprac. a konzerv. masa a masných výrobků o 0,7 % Zvýšení spotřebitelských cen potravinářského zboží ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku je 3,8 %. K vzestupu cen došlo u masa o 0,3 %, u brambor o 62,1 %, u olejů a tuků o 16,5 %, u ovoce o 8,1 %, u zeleniny o 1,1 % a u pekárenských výrobků, obilovin o 6,7 %. K poklesu cen došlo u ryb o 1,2 %. Významnější rozdíl mezi vývojem cen výrobců potravin a pochutin a spotřebitelských cen potravinářského zboží je u olejů a tuků o 28,1 %, proti vykázanému růstu spotřebitelských cen o 16,5 %).

4 Index cen zemědělství Kód Stejné období předchozího roku = 100 Rok 2010 Rok 2011 průměr od průměr poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Zemědělská výroba celkem 95,5 98,8 97,3 99,4 108,8 116,4 121,1 123,4 123,6 105,4 123,0 129,7 131,0 127,8 127,8 Zemědělská výroba celkem bez ryb 95,5 98,7 97,3 99,4 108,8 116,4 121,1 123,4 123,7 105,4 123,0 129,7 131,0 127,8 127,8 Zemědělská výroba (bez ovoce a zeleniny) 95,5 98,9 97,2 98,7 107,9 115,9 120,5 122,8 123,1 104,6 122,2 129,9 131,6 128,0 128,0 Rostlinná výroba 89,2 94,8 91,9 94,5 111,5 126,0 134,7 139,0 139,4 106,3 138,2 153,1 156,1 149,0 149,0 Rostlinná výroba (bez ovoce a zeleniny) 89,0 95,0 91,6 92,9 109,9 125,2 134,2 138,2 139,6 105,0 137,8 155,0 159,3 150,7 150,7 Obiloviny 89,7 91,0 92,2 93,7 110,9 133,7 143,1 148,5 154,6 108,4 158,3 172,1 178,9 169,8 169,8 Pšenice 92,9 92,1 93,5 95,7 124,8 148,5 154,8 161,0 163,4 115,4 167,0 185,7 193,5 182,2 182, Pšenice potravinářská 90,6 90,8 91,5 94,2 121,4 156,6 167,1 174,4 174,6 117,5 181,1 193,1 203,5 192,6 192, Pšenice krmná 95,0 93,5 95,4 96,9 127,8 141,1 143,1 148,8 152,9 113,6 154,6 179,0 184,4 172,8 172,8 Ječmen 81,7 86,3 87,7 89,5 94,2 110,8 117,2 122,8 133,2 94,7 137,1 148,4 150,2 145,3 145, Ječmen sladovnický 77,9 84,2 87,2 85,5 83,7 100,7 107,9 114,3 124,3 88,6 126,8 137,7 136,5 133,7 133, Ječmen potravinářský 89,6 81,0 78,8 94,9 109,4 128,7 138,9 117,5 168,7 104,1 145,3 111,7 140,7 130,8 130, Ječmen krmný 88,7 90,7 89,1 96,9 115,2 129,1 132,9 139,1 147,6 106,3 155,2 169,1 175,0 166,5 166,5 Oves 82,3 83,7 81,0 86,8 96,3 113,4 122,8 124,2 139,9 94,2 143,2 143,9 160,1 149,3 149, Oves potravinářský 72,4 70,9 76,4 67,4 104,9 142,7 162,4 188,9 221,5 96,2 151,2 172,1 162,7 162,4 162, Oves krmný 82,9 84,5 81,2 88,1 95,9 112,1 121,1 121,3 135,9 94,1 143,0 142,4 159,8 148,5 148,5 Kukuřice 100,5 102,9 101,4 98,8 93,5 126,9 160,4 166,6 168,0 117,2 171,0 168,1 176,4 171,9 171, Kukuřice krmná 100,5 102,9 101,4 98,8 93,5 126,9 160,4 166,6 168,0 117,2 171,0 168,1 176,4 171,9 171,9 Žito 88,8 83,9 88,6 81,8 105,8 132,3 164,0 166,2 186,8 107,8 191,4 196,5 244,6 210,9 210, Žito potravinářské 88,8 83,9 88,6 81,8 105,8 132,3 164,0 166,2 186,8 107,8 191,4 196,5 244,6 210,9 210,9 Průmyslové plodiny 91,2 104,4 90,1 92,6 105,6 107,8 116,6 117,7 112,0 99,3 108,3 128,2 123,9 119,8 119,8 Olejniny celkem 97,4 102,4 96,5 99,2 104,5 123,7 142,9 140,7 137,2 107,3 153,6 164,2 160,2 159,4 159,4 Olejniny základní 99,9 103,1 99,0 106,2 110,9 122,0 136,1 137,6 133,9 108,2 153,5 167,3 162,4 161,1 161, Semeno řepky olejné 99,9 104,4 99,6 105,3 118,4 125,0 134,6 137,2 131,5 108,9 151,6 166,1 162,8 160,3 160, Semeno slunečnice 100,0 90,8 92,5 116,6 63,6 96,1 156,1 141,2 168,0 100,9 179,3 183,5 157,9 172,5 172,5 Ostatní olejniny 80,5 96,9 79,8 60,8 69,8 134,6 185,1 158,5 158,3 101,9 153,8 142,8 143,7 146,7 146, Semeno máku 99,9 104,4 88,9 71,0 74,6 141,1 205,6 183,9 171,6 114,0 175,8 174,7 162,2 170,9 170, Semeno lnu pro technické zpracování 79,4 79,2 74,1 74,8 65,3 71,3 77,0 55,6 86,7 74,9 94,5 93,5 97,4 95,2 95, Semeno hořčice bílé a černé 39,8 78,7 58,7 34,2 58,8 118,2 107,1 68,0 106,2 66,9 70,7 46,5 66,0 59,6 59,6 Proteinové plodiny 67,4 68,1 64,2 86,1 87,1 120,3 106,0 128,9 127,6 83,5 133,5 114,5 121,5 122,8 122,8 Hrách 67,4 68,1 64,2 86,1 87,1 120,3 106,0 128,9 127,6 83,5 133,5 114,5 121,5 122,8 122, Hrách krmný 69,8 72,8 59,8 93,9 102,4 120,8 131,5 133,6 126,9 83,3 116,4 137,3 151,9 134,9 134, Hrách jedlý 66,8 66,8 65,7 84,7 84,7 120,2 98,4 127,6 127,8 83,6 138,9 108,1 112,9 119,2 119,2 Cukrovka 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 91,4 88,6 91,4 95,4 92,9 98,1 79,9 79,9 86,0 86, Cukrovka technická 93,5 93,5 93,5 93,5 93,5 91,4 88,6 91,4 95,4 92,9 98,1 79,9 79,9 86,0 86,0 Ostatní prům. plodiny 80,1 132,0 77,6 80,0 128,8 80,9 76,5 80,3 55,6 88,1 35,0 73,0 66,8 54,1 54,1 Textilní plodiny 45,2 45,2 45,2 45,2 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 50,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Stonky lnu odsem.rosené 45,2 45,2 45,2 45,2 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 50,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Chmel 80,2 132,6 77,8 80,2 129,2 81,1 76,6 80,5 55,5 88,3 34,9 73,0 66,6 54,0 54, Chmel sušený 80,2 132,6 77,8 80,2 129,2 81,1 76,6 80,5 55,5 88,3 34,9 73,0 66,6 54,0 54,0 Brambory (včetně sadby) 69,5 75,9 89,7 85,8 119,1 148,6 159,3 168,9 187,6 105,3 165,7 178,8 216,9 186,2 186,2 Konzumní brambory 92,1 104,9 109,4 109,0 133,4 160,8 172,2 190,4 212,3 126,5 204,3 224,3 216,8 215,1 215, Konzumní brambory 92,1 104,9 109,4 109,0 133,4 160,8 172,2 190,4 212,3 126,5 204,3 224,3 216,8 215,1 215,1 Ostatní brambory 36,1 36,1 36,1 36,1 47,5 111,3 115,3 102,2 124,9 60,4 93,0 103,8 217,4 126,2 126, Brambory průmyslové 36,1 36,1 36,1 36,1 47,5 111,3 115,3 102,2 124,9 60,4 93,0 103,8 217,4 126,2 126,2 za III. čtvrtletí TAB. 1 za IV. čtvrtletí

5 Index cen zemědělství Kód Stejné období předchozího roku = 100 Rok 2010 Rok 2011 průměr od průměr poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Víno 118,7 124,6 123,5 126,8 123,2 122,4 115,7 121,6 102,0 120,2 99,9 101,1 102,2 101,1 101,1 Vinné hrozny moštové 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 183,5 128,4 140,7 103,4 153,1 103,4 103,4 103,4 103,4 103, Čerstvé vinné hrozny 166,1 166,1 166,1 166,1 166,1 183,5 128,4 140,7 103,4 153,1 103,4 103,4 103,4 103,4 103,4 Víno jakostní 94,9 102,9 101,0 105,2 100,6 96,1 106,4 108,2 100,9 101,3 97,0 99,2 101,3 99,1 99, Víno bílé (sudové) 97,7 104,9 100,0 105,1 102,6 95,2 111,1 114,2 100,0 102,3 95,1 105,4 97,7 99,2 99, Víno červené (sudové) 90,7 100,0 102,4 105,1 97,6 97,6 100,0 100,0 102,5 99,7 100,0 91,3 107,4 99,2 99,2 Ovoce a zelenina 92,4 92,3 97,9 124,9 140,8 139,1 141,9 153,4 136,3 129,2 145,7 126,4 115,6 127,1 127,1 Zelenina a květiny 108,9 91,9 96,7 143,7 162,7 154,7 136,2 136,3 150,3 131,7 160,9 129,5 106,4 126,0 126,0 Čerstvá zelenina 108,9 91,9 96,7 143,7 162,7 154,7 136,2 136,3 150,3 131,7 160,9 129,5 106,4 126,0 126,0 Květák 123,8 137,4 136,4 98,4 147,6 116,3 129, Květák 123,8 137,4 136,4 98,4 147,6 116,3 129,5 Rajčata 80,0 120,9 154,8 165,2 177,8 148,8 159,8 159,4 118, Rajčata 80,0 120,9 154,8 165,2 177,8 148,8 159,8 159,4 118,3 Ostatní zelenina 108,9 122,6 75,2 139,0 164,7 156,5 134,4 133,4 150,2 136,1 160,9 129,5 106,4 126,0 126,0 Zelí 112,8 87,8 162,7 208,9 170,5 130,7 142,2 153,4 153,9 174,3 112,5 125,1 134,1 134, Zelí bílé hlávkové 112,8 87,8 162,9 211,5 169,8 130,0 145,4 156,1 153,8 179,5 105,1 144,8 139,9 139, Zelí červené hlávkové 161,1 177,0 174,2 141,0 121,4 127,5 153,3 162,5 152,2 92,8 120,6 120,6 Salát 104,8 161,7 172,9 147,7 123,5 136,6 98,0 114,3 133,3 100,7 100,7 100, Salát hlávkový 104,8 161,7 172,9 147,7 123,5 136,6 98,0 114,3 133,3 100,7 100,7 100,7 Špenát 104,5 99,4 100,0 101, Špenát listový 104,5 99,4 100,0 101,3 Okurky 91,0 131,1 101,4 102,8 97,6 98,3 133,4 131,1 105,6 102,1 102,1 102, Okurky salátové 91,0 131,1 101,4 102,8 97,6 98,3 133,4 131,1 105,6 102,1 102,1 102, Okurky nakládačky 98,8 98,8 Mrkev 173,1 19,7 85,1 140,0 134,3 133,8 111,9 122,9 139,7 116,7 112,2 102,9 109,2 109, Mrkev 173,1 19,7 85,1 140,0 134,3 133,8 111,9 122,9 139,7 116,7 112,2 102,9 109,2 109,2 Cibule 168,9 149,9 30,3 133,4 150,4 167,8 127,8 120,2 154,2 130,0 177,7 127,6 90,9 119,7 119, Cibule kuchyńská 168,9 149,9 30,3 133,4 150,4 167,8 127,8 120,2 154,2 130,0 177,7 127,6 90,9 119,7 119,7 Ostatní zelenina: ostatní 139,2 93,3 122,5 136,7 142,6 144,8 145,0 138,8 130,0 136,8 161,2 154,5 138,8 153,3 153, Kapusta hlávková 118,8 148,4 143,7 150,8 137,7 130,8 107,0 136,8 215,9 147,7 205,3 205, Žampiony 97,5 98,7 98,2 98,0 104,7 98,0 96,5 94,0 98,2 98,7 97,9 100,0 96,9 98,2 98, Pór 118,2 122,6 128,9 122, Paprika zeleninová 75,8 133,3 135,4 125,8 154,7 137,2 144,0 132, Celer 167,7 169,2 144,9 149,9 152,0 160,3 146,2 164,2 164,9 150,0 160,8 160, Česnek 103,5 103,8 98,5 100,1 101, Kedlubny 109,9 125,0 109,2 96,8 146,8 92,4 112, Ředkvičky 110,0 99,0 124,5 104, Petržel 157,9 352,9 117,6 102,8 100,0 100,0 172,6 120,4 117,2 119,0 119,0 Ovoce 78,6 92,7 99,0 109,5 124,3 124,7 148,1 172,5 125,5 127,0 132,5 123,2 127,3 128,3 128,3 Čerstvé ovoce 78,6 92,7 99,0 109,5 124,3 124,7 148,1 172,5 125,5 127,0 132,5 123,2 127,3 128,3 128,3 Jablka konzumní 78,6 92,7 86,1 81,4 100,6 106,1 131,1 124,0 119,9 110,3 132,5 123,2 127,3 128,3 128, Jablka konzumní 78,6 92,7 86,1 81,4 100,6 106,1 131,1 124,0 119,9 110,3 132,5 123,2 127,3 128,3 128,3 Hrušky konzumní 87,2 108,7 100,9 175,0 164,1 139, Hrušky 87,2 108,7 100,9 175,0 164,1 139,9 Broskve 100,0 134,7 136,8 130, Broskve 100,0 134,7 136,8 130,0 Ostatní ovoce 119,0 111,5 135,6 174,6 182,7 282,3 243,2 171,4 Třešně 150,0 105,3 114, Třešně 150,0 105,3 114,5 Švestky 120,5 143,4 130, Švestky 120,5 143,4 130,1 za III. čtvrtletí TAB. 1 za IV. čtvrtletí

6 Index cen zemědělství Kód Stejné období předchozího roku = 100 Rok 2010 Rok 2011 průměr od průměr poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Jahody 110,5 109,6 110, Jahody zahradní tříděné 110,5 109,6 110,5 Ostatní ovoce:ostatní 113,7 139,5 182,1 182,9 284,7 243,2 181, Jablka průmyslová 87,5 182,1 182,9 284,7 243,2 205, Rybíz černý 100,0 100, Rybíz červený a bílý 89,1 114,0 105, Meruňky 119,0 164,2 136,2 Ořechy a suché ovoce 108,6 111,4 110, Ořechy vlašské suché 108,6 111,4 110,1 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky 102,5 103,0 103,3 104,9 105,9 107,1 108,3 108,9 108,6 104,4 107,5 106,9 106,4 106,9 106,9 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky bez ryb 102,5 102,9 103,3 105,0 106,0 107,1 108,3 109,0 108,6 104,2 107,5 106,9 106,3 106,9 106,9 Hosp. zvířata 92,1 92,2 92,5 94,5 95,3 95,2 96,7 98,5 99,9 95,0 99,9 102,0 102,4 101,5 101,5 Skot 97,9 97,6 97,9 98,1 99,8 100,3 101,3 102,3 101,6 99,2 102,7 104,4 103,8 103,7 103,7 Jatečný skot bez telat 97,7 97,5 97,9 98,3 100,1 100,6 101,5 102,7 101,7 99,3 103,0 104,5 103,8 103,8 103,8 Býci jateční 98,9 99,3 99,1 99,6 101,7 101,9 102,8 103,2 103,6 100,5 104,7 105,5 105,3 105,2 105,2 Býci jateční tř.j. EUROP v živém 98,4 98,4 98,5 99,3 101,8 101,7 102,5 103,3 103,5 100,3 105,1 105,9 105,5 105,5 105, Býci jateční tř.j. SEU v živém 96,2 96,6 98,0 98,7 99,8 99,8 101,9 104,0 104,5 99,2 107,7 107,3 105,8 106,9 106, Býci jateční tř.j. ROP v živém 102,3 101,3 99,2 100,1 104,9 104,8 103,5 102,5 102,1 102,1 101,2 103,6 105,2 103,3 103,3 Býci jateční tř.j. EUROP v JUT 100,8 103,5 101,9 100,9 101,7 102,3 103,7 102,0 103,7 101,7 103,3 104,4 104,3 104,1 104, Býci jateční tř.j. SEU v JUT 99,5 102,8 101,9 100,6 102,7 102,5 104,2 102,2 104,9 101,8 105,4 104,7 102,2 104,0 104, Býci jateční tř.j. ROP v JUT 103,0 104,4 102,0 101,5 100,5 102,1 102,7 101,9 101,8 101,6 100,1 104,1 107,6 103,9 103,9 Jalovice 95,1 93,8 96,5 97,2 100,9 99,4 100,2 102,7 101,7 98,2 102,8 102,3 99,6 101,5 101,5 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v živém 98,6 96,1 99,1 98,4 101,7 101,4 99,4 103,1 101,4 100,0 103,2 101,9 100,7 101,9 101, Jalovice jatečné tř.j. SEU v živém 99,0 97,8 98,3 97,6 99,4 100,1 99,7 101,7 98,6 99,5 101,7 100,9 100,6 101,1 101, Jalovice jatečné tř.j. ROP v živém 98,2 93,7 100,2 99,4 105,1 103,3 99,0 105,1 105,5 100,4 105,2 103,3 100,8 103,0 103,0 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v JUT 88,6 89,3 91,6 95,0 99,4 95,0 101,9 101,7 102,2 94,8 102,0 103,2 97,3 100,8 100, Jalovice jatečné tř.j. SEU v JUT 86,2 86,7 89,3 94,5 105,6 96,5 107,1 100,5 102,8 95,1 98,3 101,6 98,6 99,5 99, Jalovice jatečné tř.j. ROP v JUT 91,9 93,1 95,1 95,5 91,7 93,1 94,8 103,1 101,5 94,3 107,0 105,4 95,7 102,7 102,7 Krávy 95,9 95,0 96,0 96,2 97,2 98,7 99,4 101,7 98,6 97,3 99,6 103,2 102,1 101,6 101,6 Krávy tř.j. EUROP v živém 97,3 96,8 96,6 97,9 97,8 101,4 100,8 105,4 100,8 98,8 99,8 103,6 102,9 102,1 102, Krávy jatečné tř.j. SEU v živém 96,6 95,5 97,1 96,3 98,1 99,9 100,0 103,2 101,3 98,2 102,6 103,9 101,1 102,5 102, Krávy jatečné tř.j. ROP v živém 97,8 97,4 96,4 98,8 97,6 102,2 101,2 106,5 100,7 99,1 98,3 103,5 103,8 101,8 101,8 Krávy EUROP v JUT 93,5 91,6 94,7 93,1 96,2 94,1 96,9 95,5 94,7 94,4 99,5 102,5 100,6 100,8 100, Krávy jatečné tř.j. SEU v JUT 93,1 89,8 94,3 93,6 94,7 92,7 96,3 95,0 91,7 93,2 98,3 101,9 103,5 101,2 101, Krávy jatečné tř.j. ROP v JUT 93,8 93,7 95,1 92,7 97,8 95,5 97,7 96,0 97,7 95,7 100,5 102,8 97,9 100,3 100,3 Telata 104,1 97,8 96,5 89,8 86,3 84,6 92,6 93,3 92,6 95,7 92,8 99,8 100,3 97,5 97,5 Telata jateční savá tř.j.europživém 104,1 97,8 96,5 89,8 86,3 84,6 92,6 93,3 92,6 95,7 92,8 99,8 100,3 97,5 97, Telata jateční savá tř.j. SEU v živém 111,2 106,8 102,7 98,9 98,8 99,3 96,8 97,9 98,3 105,9 97,4 96,7 94,9 96,3 96, Telata jateční savá tř.j. ROP v živém 98,9 91,0 91,5 82,8 77,1 73,7 89,3 89,9 88,2 88,2 88,9 102,5 105,5 98,7 98,7 Prasata a selata 87,6 87,0 87,9 91,4 91,7 91,7 93,0 96,1 97,5 91,3 97,4 99,0 98,8 98,3 98,3 Prasata 87,5 87,0 87,7 91,1 91,6 91,5 93,4 96,0 97,5 91,2 97,5 99,0 99,4 98,7 98,7 Prasata jatečná tř.j. EUROP v živém 88,2 87,2 87,3 90,7 91,3 91,3 93,3 95,3 96,3 91,2 96,9 98,8 97,8 97,8 97, Prasata jatečná tř.j. SEU v živém 86,8 85,9 87,8 91,7 91,7 91,3 93,5 96,7 97,1 91,0 98,2 99,8 100,7 99,5 99, Prasata jatečná tř.j. ROP v živém 93,5 92,2 85,8 87,2 90,2 91,3 92,8 90,8 94,2 92,1 92,8 95,6 88,2 92,2 92,2 Prasata jatečná EUROP v JUT 86,1 86,4 88,5 91,6 91,9 91,8 93,7 97,2 99,4 91,1 98,7 99,6 102,4 100,2 100, Prasata jatečná tř.j. SEU v JUT 85,4 85,8 89,1 91,1 91,4 91,1 92,8 96,8 99,4 90,7 98,5 100,4 103,0 100,6 100, Prasata jatečná tř.j. ROP v JUT 88,3 88,4 86,0 93,1 94,0 94,1 97,1 98,8 99,2 92,9 99,5 96,7 99,6 98,6 98,6 Selata 91,2 88,5 92,0 97,4 94,6 96,3 85,8 95,9 98,0 93,4 93,7 98,5 90,4 94,1 94, Odstavená selata v živém 91,2 88,5 92,0 97,4 94,6 96,3 85,8 95,9 98,0 93,4 93,7 98,5 90,4 94,1 94,1 za III. čtvrtletí TAB. 1 za IV. čtvrtletí

7 Index cen zemědělství Kód Stejné období předchozího roku = 100 Rok 2010 Rok 2011 průměr od průměr poč. roku od poč. roku za I. čtvrtletí za II. čtvrtletí Ovce a jehňata 104,7 107,0 107,0 75,9 75,9 58,6 69,0 41,7 119,3 95,0 60,6 46,9 74,2 59,7 59,7 Jehňata 103,2 105,5 105,5 75,2 75,2 58,3 69,8 41,7 119,5 94,7 61,1 47,5 75,9 60,6 60, Jehňata jat.výkrm v živém 103,2 105,5 105,5 75,2 75,2 58,3 69,8 41,7 119,5 94,7 61,1 47,5 75,9 60,6 60,6 Ovce 146,2 146,2 146,2 106,0 106,0 72,5 41,3 41,3 103,2 106,1 41,3 27,5 27,5 32,1 32, Ovce,berani,skopci jateční v živém 146,2 146,2 146,2 106,0 106,0 72,5 41,3 41,3 103,2 106,1 41,3 27,5 27,5 32,1 32,1 Drůbež 94,8 96,7 96,2 97,7 99,1 98,6 100,4 101,5 102,2 98,2 102,8 105,8 107,0 105,2 105,2 Kuřata 95,6 97,6 96,8 98,3 99,2 99,2 100,7 102,1 102,1 98,7 103,2 106,7 107,5 105,8 105, Kuřata jatečná I.tř.j. 95,6 97,6 96,8 98,3 99,2 99,2 100,7 102,1 102,1 98,7 103,2 106,7 107,5 105,8 105,8 Ostatní drůbež 88,8 89,5 90,7 92,6 96,8 93,5 97,1 96,4 103,0 94,2 99,7 98,8 103,7 100,7 100, Slepice jatečné v živém 112,6 103,6 124,5 123,3 187,6 100,6 100,6 144,8 144,8 127,9 147,6 58,3 82,3 96,0 96, Krůty brojlerové v živém 85,8 88,5 89,1 91,5 94,2 93,3 97,6 94,5 102,5 92,7 97,7 102,4 105,9 101,8 101, Kachny jatečné v živém 98,3 90,8 89,6 89,6 89,6 92,9 92,9 92,9 92,9 93,1 94,5 92,9 100,0 95,8 95,8 Ostatní zvířata 97,2 100,1 100,4 99,3 96,8 100,5 98,3 96,5 98,0 97,6 102,9 115,9 116,2 111,4 111,4 Králíci 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 100,0 100,0 100,0 100,0 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100, Králíci jateční v živém 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 100,0 100,0 100,0 100,0 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Ryby 97,0 100,0 100,3 99,2 96,7 100,5 98,2 96,4 97,9 97,6 102,9 116,2 116,4 111,5 111, Kapr tř. I. v živém 97,0 100,0 100,3 99,2 96,7 100,5 98,2 96,4 97,9 97,6 102,9 116,2 116,4 111,5 111,5 Živočišné výrobky 115,7 116,5 117,5 118,7 119,9 122,7 122,9 121,1 118,1 115,8 115,7 112,0 110,2 112,6 112,6 Mléko 116,3 118,8 121,3 122,9 125,0 126,7 126,9 126,8 123,8 118,6 120,7 117,2 115,3 117,8 117, Mléko kravské Q.tř.j. 116,3 118,8 121,3 122,9 125,0 126,7 126,9 126,8 123,8 118,6 120,7 117,2 115,3 117,8 117,8 Vejce 109,9 99,2 89,4 88,2 82,5 92,3 92,3 81,8 78,0 94,5 77,7 72,1 72,6 74,1 74, Vejce slepičí konzumní netříděná 104,7 93,4 97,1 99,4 88,0 91,7 93,6 90,5 89,1 98,5 86,4 79,3 78,6 81,5 81, Vejce slepičí konzumní tříděná 110,0 99,3 89,2 88,0 82,3 92,3 92,2 81,6 77,8 94,4 77,5 72,0 72,6 74,0 74, Vejce slepičí násadová 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97,9 97,9 99,2 100,0 99,3 101,2 106,3 89,4 98,8 98,8 Ostatní živočišné výr. 257,8 257,8 159,6 159,6 159,6 175,0 175,0 175,0 175,0 195,8 109,7 109,7 109,7 109,7 109, Med včelí 257,8 257,8 159,6 159,6 159,6 175,0 175,0 175,0 175,0 195,8 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 za III. čtvrtletí TAB. 1 za IV. čtvrtletí

8 Index cen zemědělství TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Rok 2010 Rok 2011 Kód akt. e průměr klouzavý v průměr od od poč. za I. za II. za III. za IV. průměr za poč. roku roku čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 03/11 Zemědělská výroba celkem 1000, ,0 96,7 99,6 100,1 103,1 106,7 109,2 111,1 112,6 101,8 116,7 122,7 125,5 121,7 121,7 113,6 Zemědělská výroba celkem bez ryb 998, ,0 96,6 99,6 100,1 103,1 106,7 109,2 111,1 112,7 101,8 116,7 122,7 125,5 121,7 121,7 113,6 Zemědělská výroba (bez ovoce a zeleniny) 969, ,8 96,7 99,4 99,9 102,6 106,7 109,2 111,0 112,3 101,5 116,0 122,5 125,4 121,3 121,3 113,3 Rostlinná výroba 458, ,1 104,8 110,3 109,6 116,3 123,7 128,6 132,3 135,1 114,5 143,2 156,0 161,4 153,6 153,6 120,9 Rostlinná výroba (bez ovoce a zeleniny) 427, ,3 105,5 110,8 109,8 116,1 124,8 129,9 133,5 136,0 114,9 143,6 157,8 163,8 155,1 155,1 120,7 Obiloviny 227, ,7 102,6 103,6 105,4 116,3 133,6 142,1 146,6 152,3 117,7 158,5 177,1 186,2 173,9 173,9 129,1 Pšenice 124, ,9 104,0 107,2 110,1 128,8 148,4 154,5 158,4 162,7 124,2 169,5 194,2 203,0 188,9 188,9 137, Pšenice potravinářská 61, ,7 99,4 102,3 106,1 124,7 153,5 164,1 165,9 169,2 123,5 175,3 192,1 204,1 190,5 190,5 142, Pšenice krmná 63, ,9 108,5 112,0 114,0 132,7 143,5 145,1 151,2 156,3 124,9 163,9 196,2 201,9 187,3 187,3 133,2 Ječmen 70, ,9 98,3 94,9 94,7 97,6 109,5 118,3 126,0 132,0 105,9 136,7 148,3 154,0 146,3 146,3 112, Ječmen sladovnický 44, ,7 98,3 93,2 92,9 92,4 102,4 110,4 121,5 125,4 103,1 128,2 136,6 140,7 135,2 135,2 104, Ječmen potravinářský 1, ,2 90,9 93,8 94,2 95,4 110,0 124,2 117,0 157,1 111,5 133,8 145,6 157,9 145,8 145,8 114, Ječmen krmný 25, ,9 98,8 97,9 97,9 106,6 121,7 131,6 134,2 142,3 110,7 151,6 168,6 176,9 165,7 165,7 126,4 Oves 3, ,4 105,3 106,0 107,8 100,0 111,1 124,0 130,3 133,9 111,4 140,8 151,8 170,8 154,5 154,5 112, Oves potravinářský 0, ,2 99,7 99,8 93,5 104,4 112,2 132,5 158,3 190,5 115,6 133,4 173,1 166,6 157,7 157,7 123, Oves krmný 3, ,5 105,6 106,3 108,6 99,7 111,1 123,5 128,7 130,7 111,1 141,3 150,7 171,0 154,3 154,3 111,8 Kukuřice 22, ,2 109,2 112,1 113,5 110,4 129,4 146,8 145,6 152,5 119,1 163,1 174,1 185,6 174,3 174,3 133, Kukuřice krmná 22, ,2 109,2 112,1 113,5 110,4 129,4 146,8 145,6 152,5 119,1 163,1 174,1 185,6 174,3 174,3 133,9 Žito 5, ,5 97,3 97,5 99,9 112,1 140,6 160,9 162,0 191,1 121,0 182,2 191,6 236,8 203,5 203,5 140, Žito potravinářské 5, ,5 97,3 97,5 99,9 112,1 140,6 160,9 162,0 191,1 121,0 182,2 191,6 236,8 203,5 203,5 140,6 Průmyslové plodiny 162, ,2 109,2 105,6 107,1 107,8 104,1 107,2 109,8 107,2 105,8 117,5 125,6 125,5 122,9 122,9 107,4 Olejniny celkem 79, ,0 121,1 123,1 118,6 121,9 131,7 147,2 147,6 148,5 126,6 168,5 188,8 187,7 181,7 181,7 125,9 Olejniny základní 65, ,3 129,9 132,9 129,4 131,3 135,3 145,1 147,6 150,8 132,6 176,7 202,6 202,8 194,0 194,0 127, Semeno řepky olejné 59, ,2 131,7 135,8 131,5 133,7 137,2 147,3 150,4 152,8 134,8 179,7 206,1 206,1 197,3 197,3 127, Semeno slunečnice 6, ,4 112,8 105,5 108,6 108,6 116,4 124,4 120,9 131,9 110,9 148,6 169,0 171,5 163,0 163,0 121,1 Ostatní olejniny 13, ,8 78,3 75,4 65,9 75,6 114,1 157,5 147,7 137,4 97,7 128,1 121,2 113,5 120,9 120,9 119, Semeno máku 11, ,0 68,7 65,1 60,2 63,3 110,2 161,6 154,5 138,5 92,3 131,5 125,6 116,8 124,6 124,6 137, Semeno lnu pro technické zpracování 0, ,7 105,5 98,7 99,6 87,0 77,0 83,2 60,1 91,6 93,3 99,8 97,2 98,7 98,6 98,6 78, Semeno hořčice bílé a černé 1, ,0 154,6 159,6 105,8 181,9 161,3 145,2 115,7 142,5 146,6 107,1 90,2 88,7 95,3 95,3 64,5 Proteinové plodiny 4, ,6 130,7 127,0 152,6 152,4 146,3 113,8 143,0 145,8 131,6 144,0 136,1 136,4 138,8 138,8 96,0 Hrách 4, ,6 130,7 127,0 152,6 152,4 146,3 113,8 143,0 145,8 131,6 144,0 136,1 136,4 138,8 138,8 96, Hrách krmný 1, ,4 124,2 116,4 102,5 101,9 125,4 134,5 138,8 136,0 118,0 128,2 147,5 157,7 144,5 144,5 103, Hrách jedlý 3, ,7 132,7 130,4 168,3 168,3 152,9 107,3 144,3 148,9 135,9 148,9 132,4 129,8 137,0 137,0 94,1 Cukrovka 54, ,3 62,3 62,3 62,3 62,3 63,5 57,7 59,3 61,8 61,7 61,1 49,8 49,8 53,6 53,6 91, Cukrovka technická 54, ,3 62,3 62,3 62,3 62,3 63,5 57,7 59,3 61,8 61,7 61,1 49,8 49,8 53,6 53,6 91,1 Ostatní prům. plodiny 24, ,6 170,2 140,4 160,6 155,1 97,4 85,9 92,8 66,7 131,3 72,5 86,3 89,4 82,7 82,7 78,3 Textilní plodiny 0, ,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 60, Stonky lnu odsem.rosené 0, ,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 60,0 Chmel 24, ,0 173,0 142,7 163,3 157,7 98,9 87,2 94,2 67,6 133,4 73,5 87,6 90,7 83,9 83,9 78, Chmel sušený 24, ,0 173,0 142,7 163,3 157,7 98,9 87,2 94,2 67,6 133,4 73,5 87,6 90,7 83,9 83,9 78,4 Brambory (včetně sadby) 28, ,1 107,8 199,2 161,9 164,9 180,1 170,5 173,0 180,1 147,4 185,9 204,7 220,4 203,7 203,7 128,7 Konzumní brambory 20, ,6 122,2 251,9 199,0 218,7 208,2 202,3 209,2 207,6 170,7 212,3 226,8 235,9 225,0 225,0 151, Konzumní brambory 20, ,6 122,2 251,9 199,0 218,7 208,2 202,3 209,2 207,6 170,7 212,3 226,8 235,9 225,0 225,0 151,8 Ostatní brambory 8, ,3 73,3 73,3 73,3 36,7 113,0 94,7 86,4 114,7 91,8 122,8 152,1 183,3 152,7 152,7 74, Brambory průmyslové 8, ,3 73,3 73,3 73,3 36,7 113,0 94,7 86,4 114,7 91,8 122,8 152,1 183,3 152,7 152,7 74,2

9 Index cen zemědělství TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Rok 2010 Rok 2011 Kód akt. e průměr klouzavý v průměr od od poč. za I. za II. za III. za IV. průměr za poč. roku roku čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 03/11 Víno 9, ,0 104,7 103,1 103,1 103,1 99,3 102,5 103,6 105,2 103,0 103,0 103,5 106,2 104,2 104,2 114,1 Vinné hrozny moštové 4, ,8 102,8 102,8 102,8 102,8 96,5 103,4 105,8 106,3 102,9 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 134, Čerstvé vinné hrozny 4, ,8 102,8 102,8 102,8 102,8 96,5 103,4 105,8 106,3 102,9 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 134,0 Víno jakostní 4, ,3 106,3 103,3 103,3 103,3 101,7 101,7 101,7 104,2 103,1 100,2 101,2 106,2 102,5 102,5 101, Víno bílé (sudové) 2, ,5 109,6 104,5 104,5 104,5 101,9 101,9 101,9 104,5 103,6 99,4 99,4 104,5 101,1 101,1 102, Víno červené (sudové) 1, ,5 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 101,4 103,9 102,2 101,4 103,9 108,9 104,7 104,7 99,4 Ovoce a zelenina 30, ,9 94,6 103,6 106,7 119,5 107,7 110,0 115,2 122,8 108,8 138,4 130,2 128,4 132,7 132,7 123,4 Zelenina a květiny 14, ,6 93,7 91,5 114,1 123,0 118,8 114,0 111,6 120,4 111,4 146,4 140,0 137,3 140,9 140,9 128,8 Čerstvá zelenina 14, ,6 93,7 91,5 114,1 123,0 118,8 114,0 111,6 120,4 111,4 146,4 140,0 137,3 140,9 140,9 Květák 121,1 136,9 133,3 114,8 143,5 127,4 131, Květák 121,1 136,9 133,3 114,8 143,5 127,4 131,6 Rajčata 90,7 80,4 84,5 73,2 86,6 96,9 87,9 88,6 85, Rajčata 90,7 80,4 84,5 73,2 86,6 96,9 87,9 88,6 85,4 Ostatní zelenina 14, ,6 99,2 106,3 141,6 137,7 125,7 115,6 116,1 122,1 120,2 146,4 140,0 137,3 140,9 140,9 Zelí 4, ,8 124,5 155,1 147,1 117,5 102,2 114,3 124,4 118,2 143,8 128,2 128,0 132,9 132, Zelí bílé hlávkové 3, ,8 124,5 156,4 146,8 115,1 102,3 115,7 126,6 118,0 141,3 124,1 130,0 131,8 131, Zelí červené hlávkové 1, ,6 151,2 135,2 100,4 104,3 103,8 119,7 150,5 146,1 123,1 136,2 136,2 Salát 100,5 88,3 97,5 73,1 80,3 85,9 73,1 85,3 87,2 82,2 82,2 82, Salát hlávkový 100,5 88,3 97,5 73,1 80,3 85,9 73,1 85,3 87,2 82,2 82,2 82,2 Špenát 90,7 86,3 86,8 87, Špenát listový 90,7 86,3 86,8 87,9 Okurky 105,8 111,7 79,1 69,9 73,6 69,2 90,6 96,5 95,4 127,0 127,0 127, Okurky salátové 105,8 111,7 79,1 69,9 73,4 69,2 90,6 96,5 95,4 127,0 127,0 127, Okurky nakládačky 140,0 140,0 Mrkev 2, ,6 132,1 89,9 123,3 113,6 104,5 92,2 127,7 114,7 154,2 154,2 154,2 154,2 154, Mrkev 2, ,6 132,1 89,9 123,3 113,6 104,5 92,2 127,7 114,7 154,2 154,2 154,2 154,2 154,2 Cibule 4, ,7 74,8 222,1 192,5 161,4 164,1 133,0 138,8 122,1 142,0 150,0 131,2 148,7 145,3 145, Cibule kuchyńská 4, ,7 74,8 222,1 192,5 161,4 164,1 133,0 138,8 122,1 142,0 150,0 131,2 148,7 145,3 145,3 Ostatní zelenina: ostatní 3, ,8 89,8 127,2 150,9 126,6 130,9 135,6 114,8 111,9 126,1 139,8 162,8 163,2 153,1 153, Kapusta hlávková 0, ,1 139,8 128,5 113,4 109,3 115,5 91,6 117,0 129,1 115,8 127,5 127, Žampiony 0, ,7 98,0 96,8 96,9 103,1 96,9 96,8 96,8 96,9 97,9 96,8 98,3 94,8 96,5 96, Pór 97,6 101,3 108,9 101, Paprika zeleninová 162,2 233,6 174,3 104,0 120,5 114,6 116,8 120, Celer 1, ,6 260,4 171,6 142,0 112,0 111,7 136,1 153,9 175,6 186,4 170,8 170, Česnek 140,8 140,8 136,0 138,3 139, Kedlubny 68,7 78,1 75,0 72,6 87,5 75,0 75, Ředkvičky 91,1 78,7 91,1 83, Petržel 0, ,1 484,6 161,5 149,4 141,3 137,3 224,9 149,4 145,4 147,7 147,7 Ovoce 15, ,0 95,4 115,0 99,8 116,3 97,3 106,3 118,5 124,9 106,4 130,8 121,0 120,0 125,1 125,1 118,5 Čerstvé ovoce 15, ,0 95,4 115,0 99,8 116,3 97,3 106,3 118,5 124,9 106,4 130,8 121,0 120,0 125,1 125,1 Jablka konzumní 15, ,0 95,4 101,7 106,6 129,2 112,1 120,9 119,5 124,5 110,5 130,8 121,0 120,0 125,1 125, Jablka konzumní 15, ,0 95,4 101,7 106,6 129,2 112,1 120,9 119,5 124,5 110,5 130,8 121,0 120,0 125,1 125,1 Hrušky konzumní 110,0 125,6 103,5 116,9 125,4 117, Hrušky 110,0 125,6 103,5 116,9 125,4 117,5 Broskve 93,8 112,1 94,0 109, Broskve 93,8 112,1 94,0 109,6 Ostatní ovoce 135,0 99,9 112,7 79,8 90,8 117,7 131,1 99,4 Třešně 143,4 103,0 111, Třešně 143,4 103,0 111,4 Švestky 96,5 87,5 92, Švestky 96,5 87,5 92,1

10 Index cen zemědělství Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Rok 2010 Rok 2011 Kód akt. e v průměr od od poč. za I poč. roku roku čtvrtletí Jahody 132,1 120,6 131, Jahody zahradní tříděné 132,1 120,6 131,9 Ostatní ovoce:ostatní 98,9 116,9 78,5 90,7 117,6 131,1 98, Jablka průmyslová 62,8 78,5 90,7 117,6 131,1 95, Rybíz černý 79,3 79, Rybíz červený a bílý 94,2 162,9 134, Meruňky 100,1 110,2 104,5 Ořechy a suché ovoce 126,9 130,2 128, Ořechy vlašské suché 126,9 130,2 128,7 průměr za II. čtvrtletí za III. čtvrtletí za IV. čtvrtletí TAB. 2 klouzavý průměr za 03/11 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky 541, ,9 89,8 90,5 92,1 91,9 92,3 92,8 93,2 93,6 91,0 94,2 94,5 95,1 94,6 94,6 106,1 Hospodářská zvířata a živočišné výrobky bez ryb 539, ,9 89,7 90,4 92,1 91,9 92,3 92,8 93,2 93,6 90,9 94,1 94,5 95,0 94,5 94,5 106,1 Hosp. zvířata 272, ,2 89,3 91,0 93,6 93,5 92,7 91,8 90,6 90,2 90,9 90,2 91,0 91,2 90,8 90,8 96,6 Skot 59, ,8 95,8 96,4 95,8 95,4 95,4 95,3 96,1 96,2 95,8 97,3 99,6 100,1 99,0 99,0 100,6 Jatečný skot bez telat 57, ,8 95,9 96,6 95,9 95,6 95,6 95,5 96,2 96,2 95,9 97,5 99,8 100,3 99,2 99,2 100,7 Býci jateční 34, ,2 97,8 97,9 96,9 96,6 96,6 96,5 96,8 97,9 97,0 99,6 101,8 102,6 101,3 101,3 102,1 Býci jateční tř.j. EUROP v živém 28, ,9 96,4 96,8 95,8 95,8 95,6 95,2 96,0 97,1 96,0 99,0 100,9 101,7 100,5 100,5 101, Býci jateční tř.j. SEU v živém 17, ,4 96,6 96,8 95,5 95,4 95,2 95,1 96,3 97,9 96,1 101,1 103,0 102,8 102,3 102,3 101, Býci jateční tř.j. ROP v živém 10, ,3 96,1 96,7 96,1 96,3 96,3 95,4 95,6 95,8 95,7 95,7 97,7 100,0 97,8 97,8 102,5 Býci jateční tř.j. EUROP v JUT 6, ,5 103,9 102,8 101,6 100,4 100,9 101,9 100,1 101,5 101,6 102,3 105,9 106,4 104,9 104,9 102, Býci jateční tř.j. SEU v JUT 3, ,0 103,9 103,7 102,3 101,8 101,1 102,4 100,9 102,2 102,2 104,0 106,9 105,3 105,4 105,4 102, Býci jateční tř.j. ROP v JUT 2, ,9 103,8 101,4 100,6 98,4 100,5 101,1 98,9 100,4 100,7 99,6 104,4 108,1 104,0 104,0 102,7 Jalovice 3, ,8 97,7 98,5 98,0 99,9 96,8 97,5 97,9 97,8 97,9 99,9 98,8 98,5 99,1 99,1 99,3 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v živém 2, ,1 97,0 97,6 98,2 99,7 98,6 97,6 98,3 98,1 98,2 100,6 99,7 100,3 100,2 100,2 100, Jalovice jatečné tř.j. SEU v živém 1, ,7 99,8 97,8 99,0 101,2 98,3 98,6 99,9 98,6 99,4 100,8 100,9 101,6 101,1 101,1 99, Jalovice jatečné tř.j. ROP v živém 0, ,0 93,2 97,3 97,1 97,6 99,0 96,2 96,1 97,4 96,5 100,3 98,0 98,5 98,9 98,9 101,5 Jalovice jatečné tř.j. EUROP v JUT 1, ,2 99,2 100,5 97,8 100,4 93,1 97,3 97,1 97,3 97,3 98,5 97,0 94,8 96,8 96,8 97, Jalovice jatečné tř.j. SEU v JUT 0, ,3 100,8 103,9 98,8 104,2 94,7 102,9 95,7 97,9 99,1 97,0 96,3 98,5 97,3 97,3 96, Jalovice jatečné tř.j. ROP v JUT 0, ,0 97,0 96,1 96,4 95,4 91,1 90,0 98,9 96,5 94,9 100,4 98,0 90,0 96,1 96,1 97,2 Krávy 19, ,2 92,3 93,9 93,9 93,0 93,6 93,3 94,9 93,1 93,7 93,2 96,5 96,6 95,4 95,4 98,6 Krávy tř.j. EUROP v živém 12, ,8 91,9 93,2 93,5 91,3 93,3 92,4 93,8 92,6 93,1 93,3 97,0 96,7 95,7 95,7 100, Krávy jatečné tř.j. SEU v živém 4, ,9 95,1 95,7 96,3 96,5 95,9 95,3 95,9 94,2 95,5 96,1 97,8 97,9 97,3 97,3 99, Krávy jatečné tř.j. ROP v živém 8, ,8 90,2 92,0 92,2 88,8 92,0 91,0 92,8 91,9 91,9 91,9 96,6 96,0 94,8 94,8 100,3 Krávy EUROP v JUT 6, ,0 93,1 95,1 94,5 96,2 94,1 95,0 96,9 93,9 94,7 93,1 95,6 96,4 95,0 95,0 96, Krávy jatečné tř.j. SEU v JUT 3, ,6 94,5 95,2 95,7 96,3 93,9 96,8 98,2 94,2 95,3 94,1 96,6 96,5 95,7 95,7 95, Krávy jatečné tř.j. ROP v JUT 3, ,4 91,8 95,0 93,4 96,1 94,3 93,2 95,6 93,6 94,1 92,1 94,5 96,3 94,3 94,3 96,7 Telata 1, ,2 90,2 90,2 90,0 87,5 85,7 90,3 93,1 92,1 90,9 88,8 90,5 91,6 90,3 90,3 94,0 Telata jateční savá tř.j.europživém 1, ,2 90,2 90,2 90,0 87,5 85,7 90,3 93,1 92,1 90,9 88,8 90,5 91,6 90,3 90,3 94, Telata jateční savá tř.j. SEU v živém 0, ,3 89,6 89,0 90,4 89,5 89,7 87,1 86,9 88,3 89,4 88,3 87,5 87,3 87,7 87,7 99, Telata jateční savá tř.j. ROP v živém 0, ,7 90,8 91,3 89,7 85,8 82,0 93,2 98,8 95,6 92,3 89,2 93,2 95,6 92,7 92,7 89,4 Prasata a selata 136, ,7 83,0 86,1 91,3 90,7 89,2 86,7 83,9 82,6 85,5 82,5 81,9 81,1 81,8 81,8 93,0 Prasata 130, ,5 82,8 85,7 90,8 90,3 88,8 86,9 83,7 82,4 85,2 82,5 81,8 81,3 81,9 81,9 93,0 Prasata jatečná tř.j. EUROP v živém 86, ,9 82,9 84,9 90,0 90,1 88,6 86,5 83,4 81,6 85,1 82,5 82,0 80,8 81,8 81,8 92, Prasata jatečná tř.j. SEU v živém 68, ,2 81,8 85,3 90,6 89,8 87,9 85,9 82,8 81,0 84,3 82,0 81,3 81,2 81,5 81,5 93, Prasata jatečná tř.j. ROP v živém 18, ,1 87,1 83,8 87,8 91,4 91,2 88,8 85,7 83,9 88,2 84,4 84,4 79,5 82,8 82,8 91,1 Prasata jatečná EUROP v JUT 44, ,6 82,4 87,3 92,2 90,5 89,1 87,6 84,3 83,8 85,4 82,5 81,4 82,1 82,0 82,0 93, Prasata jatečná tř.j. SEU v JUT 35, ,8 82,0 87,9 91,6 89,8 88,0 85,9 82,9 82,8 84,6 81,5 81,0 81,9 81,5 81,5 93, Prasata jatečná tř.j. ROP v JUT 8, ,4 84,0 84,9 94,2 93,3 93,3 94,3 89,9 87,9 88,5 86,8 83,1 82,8 84,2 84,2 94,4 Selata 6, ,6 89,1 94,2 101,9 99,7 98,8 83,2 86,5 87,1 90,6 81,6 83,5 78,9 81,3 81,3 93, Odstavená selata v živém 6, ,6 89,1 94,2 101,9 99,7 98,8 83,2 86,5 87,1 90,6 81,6 83,5 78,9 81,3 81,3 93,5

11 Index cen zemědělství TAB. 2 Průměr roku 2005 = 100 Stálé váhy Rok 2010 Rok 2011 Kód akt. e průměr klouzavý v průměr od od poč. za I. za II. za III. za IV. průměr za poč. roku roku čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí čtvrtletí 03/11 Ovce a jehňata 0, ,3 115,3 115,3 113,8 113,8 116,0 136,6 102,8 136,6 132,1 111,8 86,6 112,0 103,5 103,5 72,3 Jehňata 0, ,7 112,7 112,7 112,7 112,7 115,0 137,7 103,1 137,7 131,1 112,3 87,2 113,3 104,3 104,3 72, Jehňata jat.výkrm v živém 0, ,7 112,7 112,7 112,7 112,7 115,0 137,7 103,1 137,7 131,1 112,3 87,2 113,3 104,3 104,3 72,2 Ovce 0, ,6 219,6 219,6 159,2 159,2 159,2 90,6 90,6 90,6 172,3 90,6 60,4 60,4 70,5 70,5 75, Ovce,berani,skopci jateční v živém 0, ,6 219,6 219,6 159,2 159,2 159,2 90,6 90,6 90,6 172,3 90,6 60,4 60,4 70,5 70,5 75,1 Drůbež 73, ,7 95,2 95,1 95,8 96,8 96,7 97,6 98,4 98,7 96,3 98,3 100,7 102,1 100,4 100,4 100,2 Kuřata 66, ,6 95,3 95,1 95,8 96,8 97,0 97,9 98,5 98,2 96,2 97,8 101,0 102,4 100,4 100,4 100, Kuřata jatečná I.tř.j. 66, ,6 95,3 95,1 95,8 96,8 97,0 97,9 98,5 98,2 96,2 97,8 101,0 102,4 100,4 100,4 100,7 Ostatní drůbež 7, ,3 94,4 95,2 95,8 95,9 93,8 94,9 97,4 103,0 97,1 102,6 98,1 99,9 100,2 100,2 95, Slepice jatečné v živém 0, ,9 151,4 165,3 175,3 199,2 106,8 106,8 201,9 201,9 164,4 233,7 93,0 131,2 152,6 152,6 117, Krůty brojlerové v živém 6, ,5 92,7 93,0 93,4 92,6 93,6 94,9 94,3 101,1 95,1 99,4 99,4 99,5 99,4 99,4 95, Kachny jatečné v živém 1, ,1 91,3 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 91,8 93,5 91,8 91,8 95,3 93,0 93,0 93,0 Ostatní zvířata 1, ,4 104,0 101,8 102,5 99,0 101,2 97,8 93,6 98,5 98,1 102,9 103,7 107,1 104,6 104,6 101,6 Králíci 0, ,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 102, Králíci jateční v živém 0, ,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 102,6 Ryby 1, ,1 103,8 101,6 102,3 98,8 101,0 97,5 93,2 98,2 97,9 102,7 103,5 107,0 104,4 104,4 101, Kapr tř. I. v živém 1, ,1 103,8 101,6 102,3 98,8 101,0 97,5 93,2 98,2 97,9 102,7 103,5 107,0 104,4 104,4 101,6 Živočišné výrobky 269, ,7 90,2 90,0 90,6 90,3 91,9 93,9 95,8 97,0 91,1 98,2 98,1 99,0 98,4 98,4 117,4 Mléko 247, ,9 87,9 88,8 89,5 89,9 91,1 92,8 95,2 96,8 89,2 98,5 98,6 99,3 98,8 98,8 121, Mléko kravské Q.tř.j. 247, ,9 87,9 88,8 89,5 89,9 91,1 92,8 95,2 96,8 89,2 98,5 98,6 99,3 98,8 98,8 121,7 Vejce 21, ,3 115,8 102,4 102,4 93,8 99,9 105,5 101,6 98,6 110,9 93,9 91,6 95,0 93,5 93,5 86, Vejce slepičí konzumní netříděná 0, ,1 129,2 126,0 118,2 115,3 113,4 117,7 114,8 115,0 124,5 119,3 103,7 107,7 110,2 110,2 90, Vejce slepičí konzumní tříděná 21, ,3 115,7 102,0 102,2 93,4 99,7 105,3 101,4 98,3 110,7 93,5 91,4 94,9 93,3 93,3 85, Vejce slepičí násadová 0, ,2 111,2 111,2 111,2 111,2 110,0 110,0 119,5 119,5 112,1 113,8 113,6 99,4 108,9 108,9 99,3 Ostatní živočišné výr. 0, ,7 163,7 163,7 163,7 163,7 179,5 179,5 179,5 179,5 169,0 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 155, Med včelí 0, ,7 163,7 163,7 163,7 163,7 179,5 179,5 179,5 179,5 169,0 179,5 179,5 179,5 179,5 179,5 155,3

12 INDEX CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ ZA POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY PODLE CZ-CPA Kód Rok 2011 stejné období předch. roku = 100 prosinec 2005 = 100 průměr od počátku roku TAB. 3 průměr od počátku roku * Ú H R N 104,6 105,4 106,3 105,4 112,3 112,9 114,0 113,1 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 104,5 105,6 106,7 105,6 107,0 107,7 109,0 107,9 CA POTR.VÝR., NÁPOJE,TABÁK.VÝR. 103,3 105,0 105,9 104,7 109,5 110,0 110,6 110,0 CA 10 POTRAVIN.VÝROBKY 104,8 106,2 107,7 106,2 108,8 109,3 110,3 109,5 CA 101 KONZERV.MASO A MASNÉ VÝROBKY 98,7 98,5 99,3 98,8 95,4 93,8 94,1 94,4 CA 102 ZPRAC. A KONZERV.RYBY,KORÝŠI A MĚKKÝŠI 100,6 100,5 102,3 101,1 101,0 101,0 101,0 101,0 CA 103 UPRAV. A KONZERV.OVOCE A ZELENINA 103,4 104,7 105,1 104,4 111,2 113,6 114,1 113,0 CA 104 ROSTL. A ŽIVOČIŠ. OLEJE A TUKY 122,3 122,5 128,1 124,3 132,2 134,4 140,6 135,7 CA 105 MLÉČNÉ VÝROBKY 104,1 105,5 106,0 105,2 109,3 109,7 109,9 109,6 CA 106 MLÝNSKÉ A ŠKROB.VÝROBKY A ŠKROBY 123,8 134,9 137,1 131,8 131,8 140,7 141,3 137,9 CA 107 PEKAŘSKÉ VÝR. A TĚSTOVINY 106,3 107,5 108,4 107,4 119,5 119,4 118,9 119,3 CA 1071 CHLÉB;PEKAŘ. A CUKRÁŘ.VÝR.ČERSTVÉ 106,6 108,0 109,3 108,0 119,6 119,6 119,0 119,4 CA 108 OSTATNÍ POTRAVINY 99,7 101,0 101,8 100,8 99,6 101,0 102,0 100,9 CA 1081 CUKR 97,6 100,7 104,6 100,9 72,7 75,2 77,1 75,0 CA 109 PRŮMYSLOVÁ KRMIVA 112,4 114,4 119,7 115,5 122,2 124,0 129,3 125,2 CA 11 NÁPOJE 98,1 98,8 98,8 98,6 112,0 111,3 110,8 111,4 CA 110 NÁPOJE 98,1 98,8 98,8 98,6 112,0 111,3 110,8 111,4

13 INDEX CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ ZA SEKCE, SUBSEKCE A ODDÍLY PODLE CZ-CPA Kód Rok 2011 stejné období předch. roku = 100 prosinec 2005 = 100 průměr od počátku roku TAB. 4 průměr od počátku roku * Ú H R N 104,6 105,4 106,3 105,4 112,3 112,9 114,0 113,1 B TĚŽBA NEROSTNÝCH SUROVIN 109,6 109,2 109,6 109,5 130,3 130,2 131,0 130,5 B 05 UHLÍ A LIGNIT 112,2 112,3 111,9 112,1 140,1 140,1 140,1 140,1 B 06 SUROVÁ ROPA A ZEMNÍ PLYN 122,8 118,0 124,8 121,9 128,4 126,5 135,4 130,1 B 08 OSTATNÍ NEROSTNÉ SUROVINY 100,2 99,8 100,5 100,2 108,9 108,8 109,1 108,9 C VÝROBKY ZPRAC.PRŮMYSLU 104,5 105,6 106,7 105,6 107,0 107,7 109,0 107,9 CA POTR.VÝR.,NÁPOJE,TABÁK.VÝR. 103,3 105,0 105,9 104,7 109,5 110,0 110,6 110,0 CA 10 POTRAVIN.VÝROBKY 104,8 106,2 107,7 106,2 108,8 109,3 110,3 109,5 CA 11 NÁPOJE 98,1 98,8 98,8 98,6 112,0 111,3 110,8 111,4 CB TEXTIL,ODĚVY,USEŇ A PODOB.VÝR. 103,6 104,1 105,7 104,5 103,5 104,1 105,5 104,4 CB 13 TEXTIL 105,7 106,6 108,6 107,0 104,3 105,3 107,0 105,5 CB 14 ODĚVY 99,7 99,6 100,4 99,9 100,5 100,4 101,2 100,7 CB 15 USEŇ A PODOB.VÝROBKY 101,7 101,4 102,6 101,9 106,3 106,5 107,7 106,8 CC DŘEVO A VÝR.ZE DŘEVA,PAPÍR,TISK 102,4 103,3 104,4 103,4 100,4 101,5 102,2 101,4 CC 16 DŘEVO A DŘEV. A KORK.VÝR. 106,0 108,1 109,2 107,8 105,8 108,4 109,2 107,8 CC 17 PAPÍR A VÝR. Z PAPÍRU 106,2 105,8 106,0 106,0 101,0 101,0 101,8 101,3 CC 18 TISKAŘ. A NAHR.SLUŽBY 92,4 92,6 94,5 93,2 91,4 91,3 91,8 91,5 CD KOKS A RAF. ROPNÉ PRODUKTY 126,5 125,1 125,8 125,8 129,3 129,4 139,0 132,6 CD 19 KOKS A RAF. ROPNÉ PRODUKTY 126,5 125,1 125,8 125,8 129,3 129,4 139,0 132,6 CE CHEMICKÉ LÁTKY A CHEM.VÝR. 109,9 113,3 114,1 112,4 128,9 133,9 135,8 132,9 CE 20 CHEMICKÉ LÁTKY A CHEM.VÝR. 109,9 113,3 114,1 112,4 128,9 133,9 135,8 132,9 CF ZÁKL.FARMACEUT.VÝR. A FARM.PŘÍPR. 100,8 101,9 102,7 101,8 107,0 108,0 108,1 107,7 CF 21 ZÁKL.FARMACEUT.VÝR. A FARM.PŘÍPR. 100,8 101,9 102,7 101,8 107,0 108,0 108,1 107,7 CG PRYŽ. A PLAST.VÝR.,OST.NEKOV.MIN.VÝR. 99,2 100,6 101,5 100,4 99,3 100,1 100,2 99,9 CG 22 PRYŽOVÉ A PLAST.VÝROBKY 100,3 102,4 103,8 102,1 94,2 95,7 96,4 95,4

14 INDEX CEN PRŮMYSLOVÝCH VÝROBCŮ ZA SEKCE, SUBSEKCE A ODDÍLY PODLE CZ-CPA TAB. 4 Kód Rok 2011 stejné období předch. roku = 100 prosinec 2005 = 100 průměr od průměr od počátku roku počátku roku CG 23 OST.NEKOVOVÉ MINER.VÝR. 98,1 99,0 99,4 98,8 104,7 104,8 104,3 104,6 CH OBECNÉ KOVY,KOVODĚL.VÝR. 110,1 112,4 113,8 112,1 109,2 110,2 111,9 110,4 CH 24 OBECNÉ KOVY 119,1 121,8 124,2 121,7 112,0 112,9 116,1 113,7 CH 25 KOVODĚL.VÝR.,KROMĚ STROJŮ A ZAŘ. 100,8 103,0 103,1 102,3 105,8 107,1 107,1 106,7 CI POČÍTAČE,ELEKTRON.A OPT.PŘÍSTR.A ZAŘ. 96,9 96,6 97,2 96,9 92,5 92,3 92,3 92,4 CI 26 POČÍTAČE,ELEKTRON.A OPT.PŘÍSTR.A ZAŘ. 96,9 96,6 97,2 96,9 92,5 92,3 92,3 92,4 CJ ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 103,2 102,1 101,4 102,2 108,5 108,1 107,6 108,1 CJ 27 ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ 103,2 102,1 101,4 102,2 108,5 108,1 107,6 108,1 CK STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N. 99,1 99,3 99,9 99,4 105,9 106,0 106,3 106,1 CK 28 STROJE A ZAŘÍZENÍ J.N. 99,1 99,3 99,9 99,4 105,9 106,0 106,3 106,1 CL MOTOR.VOZ.,PŘÍVĚSY A NÁVĚSY,OST.DOPR.PR. 96,2 96,0 97,6 96,6 85,9 85,5 85,9 85,8 CL 29 MOTOR.VOZIDLA,PŘÍVĚSY A NÁVĚSY 95,9 95,7 97,5 96,3 84,6 84,2 84,6 84,5 CL 30 OSTATNÍ DOPRAVNÍ PROSTŘ. A ZAŘÍZ. 99,6 99,6 99,4 99,6 107,9 107,8 107,6 107,8 CM NÁBYTEK,OST.VÝR.ZPRAC.PRŮM. 101,5 101,6 101,6 101,5 115,6 115,8 115,9 115,8 CM 31 NÁBYTEK 100,4 100,3 100,8 100,5 105,8 105,7 106,1 105,9 CM 32 OST.VÝR.ZPRAC.PRŮM. 100,6 100,6 100,7 100,6 108,7 108,8 108,9 108,8 CM 33 OPR. A INSTAL. STROJŮ A ZAŘ. 102,1 102,3 102,2 102,2 121,3 121,7 121,7 121,6 D ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZACE 103,9 103,9 103,9 103,9 142,1 142,1 142,1 142,1 D 35 ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZACE 103,9 103,9 103,9 103,9 142,1 142,1 142,1 142,1 E ROZVOD VODY; KANALIZACE 106,0 105,9 105,9 105,9 135,0 135,0 135,0 135,0 E 36 PŘÍR.VODA,ÚPRAVA A ROZVOD VODY 106,0 105,9 105,9 105,9 135,0 135,0 135,0 135,0

15 INDEXY SPOTŘEBITELSKÝCH CEN V ROCE 2011 TAB. 5 Stejné období předchozího roku = 100 Průměr roku 2005 = 100 COICOP průměr od průměr od počátku počátku roku roku 0 ÚHRN 101,7 101,8 101,7 101,7 116,3 116,4 116,5 116,4 01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 104,3 104,2 103,7 104,1 114,9 115,3 115,6 115,3 011 POTRAVINY 104,6 104,7 103,8 104,4 115,4 115,9 116,1 115, PEKÁRENSKÉ VÝROBKY; OBILOVINY 106,7 105,7 106,7 106,4 126,6 127,3 127,8 127, MASO 99,0 100,1 100,3 99,8 102,6 103,1 103,1 102, RYBY 100,1 99,1 98,8 99,3 112,1 111,1 110,9 111, MLÉKO, SÝRY A VEJCE 103,3 103,4 104,7 103,8 114,1 114,0 114,9 114, OLEJE A TUKY 114,0 113,9 116,5 114,8 126,0 124,8 126,2 125, OVOCE 113,6 115,2 108,1 112,3 117,1 115,1 110,5 114, ZELENINA 112,7 110,0 101,1 107,6 135,1 140,2 142,2 139, BRAMBORY 158,2 164,1 162,1 161,5 215,0 236,6 244,8 232, CUKR, MARMELÁDA, MED, ČOKOLÁDA, CUKROVINKY A CUKRÁŘSKÉ VÝROBKY 100,8 100,8 101,0 100,9 110,7 110,0 110,4 110,4 012 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 100,5 100,4 102,8 101,2 109,4 109,5 111,4 110,1 02 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, TABÁK 103,5 104,0 103,9 103,8 139,1 140,0 139,6 139,6 021 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE 102,4 102,9 102,6 102,6 115,2 116,4 115,5 115,7 022 TABÁK 104,4 105,0 105,2 104,9 162,0 162,5 162,8 162,4 03 ODÍVÁNÍ A OBUV 96,5 96,3 97,0 96,6 84,7 84,0 85,3 84,7 04 BYDLENÍ, VODA, ENERGIE, PALIVA 102,7 102,4 102,4 102,5 134,8 134,7 134,8 134,8 05 BYTOVÉ VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI, OPRAVY 98,9 98,7 98,9 98,8 97,2 96,9 97,0 97,0 06 ZDRAVÍ 103,9 103,7 103,9 103,8 146,6 147,1 147,7 147,1 07 DOPRAVA 102,1 102,8 102,8 102,6 102,5 102,5 103,3 102,8 08 POŠTY A TELEKOMUNIKACE 98,7 98,8 98,8 98,7 96,5 96,5 96,5 96,5 09 REKREACE A KULTURA 98,3 98,0 97,9 98,1 98,7 99,0 98,0 98,6 10 VZDĚLÁVÁNÍ 102,1 102,2 102,2 102,2 115,2 115,4 115,4 115,3 11 STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ 101,5 101,4 101,2 101,4 119,3 119,2 119,3 119,3 12 OSTATNÍ ZBOŽÍ A SLUŽBY 101,3 101,3 101,1 101,2 113,4 113,3 113,1 113,3

16 Porovnání průměrných spotřebitelských cen, cen zemědělských výrobců a průmyslových výrobců u vybraných druhů v Kč Měrná jednotka TAB. 6 Měsíc/rok Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Býci jateční tř.j. EU v živém Z kg 39,23 39,69 40,36 41,70 42,45 42,39 Býci jateční tř.j. EU v JUT Z kg 76,43 75,36 76,28 77,69 79,83 78,64 Hovězí maso zadní bez kosti P kg 141,95 142,15 144,80 147,13 145,20 144,36 Hovězí maso zadní bez kosti S kg 173,53 173,63 175,27 177,78 178,49 177,94 Prasata jatečná tř.j. EU v živém Z kg 27,72 26,73 26,15 26,47 26,24 26,21 Prasata jatečná tř.j. EU v JUT Z kg 35,61 34,39 34,35 33,79 33,60 20,31 Vepřová pečeně s kostí P kg 71,18 72,14 71,97 73,36 71,48 72,40 Vepřová pečeně s kostí S kg 100,09 100,99 97,14 98,70 98,66 97,74 Vepřová kýta bez kosti P kg 72,22 72,06 71,94 73,44 70,96 71,84 Vepřová kýta bez kosti S kg 102,84 104,04 102,37 102,73 102,69 101,79 Kuřata jatečná I.tř.j. Z kg 20,74 20,87 20,81 20,72 21,40 21,68 Kuře kuchané i.tř. P kg 40,02 38,27 39,53 40,73 40,57 40,13 Kuřata kuchaná celá S kg 58,30 58,56 58,63 56,98 56,57 56,95 Mléko kravské Q.tř.j. Z l 7,65 7,84 7,98 8,11 8,12 8,18 Mléko polotučné P l 12,43 12,56 12,42 12,47 12,49 12,58 Mléko polotučné pasterované S l 16,81 16,62 16,17 16,67 16,62 17,53 Máslo čerstvé P kg 98,88 99,78 99,94 98,21 99,03 99,24 Máslo čerstvé S kg 133,13 134,88 134,38 133,64 134,64 134,14 Eidamská cihla P kg 91,43 92,20 92,39 91,37 92,68 93,27 Eidamská cihla S kg 123,02 122,75 122,63 121,03 122,29 114,67 Vejce slepičí konzumní tříděná Z ks 1,55 1,50 1,45 1,38 1,35 1,40 Vejce slepičí čerstvá S ks 2,19 2,22 2,14 2,17 2,17 2,23 Pšenice potravinářská Z kg 4,51 4,56 4,65 4,82 5,28 5,61 Pšeničná mouka hladká 00 extra P kg 6,27 7,18 7,74 8,24 8,67 9,06 Pšeničná mouka chlebová P kg 6,02 6,43 6,56 6,85 7,52 7,64 Pšeničná mouka hladká S kg 8,88 10,03 10,37 10,71 11,24 11,24 Brambory pozdní konzumní(bez sadby Z kg 5,71 5,91 5,86 6,00 6,40 6,66 Konzumní brambory S kg 13,55 13,86 15,58 15,67 17,24 17,90 Brambory rané (bez sadby) Z kg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Jablka konzumní S kg 25,53 26,48 27,76 28,69 29,09 29,00 Jablka konzumní Z kg 9,42 9,31 9,70 10,19 9,43 9,35 Z = ceny výrobců zemědělských výrobků P = ceny průmyslových výrobců S = spotřebitelské ceny Do průměrných spotřebitelských cen (S) jsou zahrnuty tuzemské i dovozové ceny.

17 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ ROSTLINNÉ VÝROBKY Měrná jednotka TAB. 7 Rok 2010 Rok Pšenice potravinářská t Pšenice krmná t Ječmen sladovnický t Ječmen potravinářský t Ječmen krmný t Žito potravinářské t Žitovec (tritikale) t 4175 Oves potravinářský t Oves krmný t Kukuřice krmná t Hrách jedlý t Hrách krmný t Semeno řepky olejné t Semeno máku t Semeno slunečnice t Semeno lnu pro technické zpracování t Semeno hořčice bílé a černé t Cukrovka technická t Brambory pozdní konzumní(bez sadby) t Brambory průmyslové t 2075 Sadba brambor t Víno bílé (sudové) l Víno červené (sudové) l žampiony t

18 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ OVOCE Měrná jednotka TAB. 7 Rok 2010 Rok Jablka konzumní t Jablka průmyslová t Hrušky t ZELENINA Celer bez natě t Zelí bílé hlávkové t Zelí červené hlávkové t Cibule suchá t ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY Býci jateční tř.j. SEU v živém t Býci jateční tř.j. ROP v živém t Býci jateční tř.j. SEU v JUT t Býci jateční tř.j. ROP v JUT t Jalovice jatečné tř.j. SEU v živém t Jalovice jatečné tř.j. ROP v živém t Jalovice jatečné tř.j. SEU v JUT t Jalovice jatečné tř.j. ROP v JUT t Krávy jatečné tř.j. SEU v živém t Krávy jatečné tř.j. ROP v živém t Krávy jatečné tř.j. SEU v JUT t Krávy jatečné tř.j. ROP v JUT t

19 CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V KČ TAB. 7 Rok 2010 Rok 2011 Měrná jednotka Telata jateční savá tř.j. SEU v živém t Telata jateční savá tř.j. ROP v živém t Prasata jatečná tř.j. SEU v živém t Prasata jatečná tř.j. ROP v živém t Prasata jatečná tř.j. SEU v JUT t Prasata jatečná tř.j. ROP v JUT t Jehňata jat.výkrm v živém t Mléko kravské Q.tř.j. tis. l Kuřata jatečná I.tř.j. t Krůty brojlerové v živém t Kachny jatečné v živém t Vejce slepičí konzumní netříděná tis. ks Vejce slepičí konzumní tříděná tis. ks Odstavená selata v živém t Kapr tř. I. v živém t Pstruh v živém t Seno 1. jakost (telecí) t Seno 2. Jakost t 1242 Mladý skot jalovice kg Mladý skot býčci (masných plemen) kg 58 Mladý skot býčci (ostatní) kg Chovné jalovice ks Vysokobřezí jalovice ks Sláma stelivová t 680

20 PRŮMĚRNÉ CENY ZEMĚDĚLSKÝCH VÝROBCŮ PODLE KRAJŮ V KČ TAB. 8 Měsíc/rok N Á Z E V M J Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Pšenice potravinářská T Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Pšenice krmná T Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj 3325 Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží říjen 2011 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Index cen zemědělství - stejné

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží leden 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží srpen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží květen 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2014

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2014 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží duben 2014 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží září 2015

Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží září 2015 Indexy cen zemědělských výrobců, průmyslových výrobců a indexy spotřebitelských cen potravinářského zboží září 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Tabulková část Tab. 1 Indexy cen zemědělských výrobců

Více

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky)

NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) 2011 NÁKLADY A VÝNOSY VYBRANÝCH ROSTLINNÝCH A ŽIVOČIŠNÝCH VÝROBKŮ (konečné výsledky) Tabulková část Tab. A1/01 Tab. A1/02 Tab. A1/03 Tab. A1/04 Tab. A1/05 Tab. A1/06 Tab. A1/07 Tab. A1/08 Tab. A1/09 Tab.

Více

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010

Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Ústav zemědělské ekonomiky a informací Analýza agrárního zahraničního obchodu ČR v letech 2009 a 2010 Zpracovaly: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová, CSc. Předání dat z ČSÚ do databáze MZe: 9. 2.

Více

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006

ANALYTICKÉ INFORMACE ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 2006 ZEMĚDĚLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI V ROCE 26 Výměra zemědělské půdy V roce 26 byla výměra zemědělské půdy v Pardubickém kraji 231,9 tis. ha, z čehož 78,5 % zaujímala orná půda a 21,1 % trvalé travní porosty.

Více

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ

VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ 26. 7. VÝVOJ OSEVNÍCH PLOCH A PRVNÍ ODHAD SKLIZNĚ Informace o očekávané sklizni polních plodin zveřejňuje Český statistický úřad každoročně v první polovině července. Podkladem pro výpočet jsou osevní

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ, MYSLIVOST A LESNICTVÍ 01 PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ A MYSLIVOSTI; SOUVISEJÍCÍ PRÁCE 01.1 Produkty rostlinné výroby, zelinářství, zahradnictví a sadařství 01.11 Obiloviny a jiné kulturní plodiny

Více

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg)

Tab. 2a: Ceny zemědělských výrobců brambor v roce 2013 (v EUR/100 kg) Tab. 1a: Průměrné měsíční ceny zemědělských výrobců vybraných zemí v roce 2012 a 2013 (v EUR/100 kg) Komodita Země Pramen Jednotka Rok červenec srpen září říjen listopad prosinec ČR 12 /100 kg 2013 21,80

Více

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014

Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014 16. 1. 215 Vývoj indexů cen výrobců ve 4. čtvrtletí 214 a v roce 214 Ceny zemědělských výrobců se ve 4. čtvrtletí 214 oproti 3. čtvrtletí 214 snížily o 5,4 % a ceny průmyslových výrobců o 1,4 %. Ceny stavebních

Více

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty

3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty 3 Zbožová struktura zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými produkty Zahraniční obchod se zemědělskými a potravinářskými produkty si téměř po celé období 2005 až udržoval (až na nevýznamné

Více

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012

Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 Výsledky agrárního zahraničního obchodu ČR v lednu až září 2012 TÚ 14 (4224) Výstup č. 4 Odpovědný řešitel: Spoluřešitelé: Ing. Karina Pohlová Ing. Karla Trdlicová CSc. Praha, listopad 2012 Metodické poznámky

Více

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET?

CO JSME SNĚDLI ZA 61 LET? CO JSME SNĚDLI ZA 6 LET? Průměrný obyvatel České republiky spotřeboval za období let až celkem 7 35 obilovin v hodnotě mouky, z toho 4 rýže. Z mlýnských a pekárenských výrobků spotřeboval 3 76 chleba.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 373 Jméno autora Mgr. Michaela Vejšická Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 15.1.2012 Ročník, pro který je DUM určen 2. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

ROSTLINY Ovoce a zelenina

ROSTLINY Ovoce a zelenina Pořadové číslo a název projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2671 "Učení nás baví" ROSTLINY Ovoce a zelenina Škola Základní škola praktická, Liberecká 31, Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace Autor Mgr.Jitka

Více

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup

Leden 2015. týden 5.1. až 11.1. pečené kuře, bramborová kaše, salát z čínského zelí, sirup rohlík, jogurt, sirup týden 5.1. až 11.1. pondělí 5.1.2015 čočka na kyselo, vejce, pečené vdolky, okurek, čaj chléb, medové máslo, ovoce, sirup úterý 6.1.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj polévka franfurtská

Více

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách)

Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2008 a 2007 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok Pšenice - kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2008 24,18 24,46 24,58 24,77 24,99 25,61 26,09 26,47

Více

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2.

Nařízení/ rozhodnutí. Číslo kvóty. Platnost do Poznámky, platné období. Skupina zemí 32/2000 9999-99-99 16.6.15 14.2.16, 16.6.16 14.2. Typ Kódy zboží (KN, 09.0006 Sledi 1011 Nepreferenční 0302 41 00, 0303 51 00, 0304 59 50, 0304 59 90 10, 0304 99 23 09.0007 Treska, solená, sušená nebo ve slaném 1011 Nepreferenční 0305 51 10 10, nálevu

Více

PRAGUE CENTRE HOTELS

PRAGUE CENTRE HOTELS Předkrmy 100 120g Obložený talířek 65 Kč (3druhy uzeniny, 3 druhy sýra, máslo, okurka) 7,10,12 101 120g Caprese 115 Kč (rajče, mozzarella, bazalka, olivový olej) 102 100g Bagetka plněná kuřecím masem 85

Více

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci

Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Společná zemědělská politika Dobrovolná podpora vázaná na produkci Jak již zaznělo v předchozích článcích, od roku 2015 dozná podoba I. pilíře Společné zemědělské politiky, tedy přímých plateb, značných

Více

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu

KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ. MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu KONZUMACE SODÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU A KUCHYŇSKÉ SOLI NAPŘÍČ NAŠÍ POPULACÍ MUDr. P.Tláskal, CSc., Mgr.T.Vrábelová FN Motol, Společnost pro výživu STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ

Více

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj

Leden 2012. týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj týden 3.1. až 8.1. úterý 3.1.2012 Přesnídávka: chléb, játrová pomazánka, okurek, čaj polévka gulášová jablkový závin, bílá káva toustový chléb, máslo, šunka, paprika, sirup středa 4.1.2012 Přesnídávka:

Více

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená

Zdravá výživa & tipy na svačiny. Pavlína Skrčená Zdravá výživa & tipy na svačiny Pavlína Skrčená Zdravá výživa - Neznamená úplnou změnu vašeho stravování - Přidáním zdravějších surovin do jídelníčku Dodržovat: pitný režim pravidelně se stravovat a nepřejídat

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici

Nitrátová směrnice. v roce 2012. Novinky v nitrátové směrnici Nitrátová směrnice v roce 2012 Novinky v nitrátové směrnici 110 100 90 80 (v kg č.ž. na 1 ha využité z.p. podle ČSÚ: cca 3,5 mil. ha v roce 2011) Minerální hnojiva N P2O5 K2O 70 60 50 40 30 Statková hnojiva

Více

Závazný obsah smlouvy

Závazný obsah smlouvy SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ STRAVOVÁNÍ uzavřená podle 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "smlouva") Smluvní strany: Objednatel: Domov pro seniory Chodov sídlo: Donovalská 2222/31

Více

Říjen 2014. týden 1.10. až 5.10. středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko

Říjen 2014. týden 1.10. až 5.10. středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko středa 1.10.2014 Přesnídávka: kukuřičné lupínky, mléko polévka fazolová Říjen 2014 týden 1.10. až 5.10. kuřecí játra na cibulce, rýže, moučník, čaj toustový chléb, tvarohová pomazánka, paprika, sirup čtvrtek

Více

Duben 2015. týden 1.4. až 5.4.

Duben 2015. týden 1.4. až 5.4. středa 1.4.2015 Přesnídávka: loupáky, kakao 1, 3, 7 Duben 2015 týden 1.4. až 5.4. Polévka: polévka hrachová s bramborem 1, 9 špagety po milánsku, koktejl, čaj 1, 3, 7 Svačina: toustový chléb, tvarohová

Více

Přesnídáv. chléb, pomazánka drožďová se šunkou, paprika - zelenina příloha, káva bílá, čaj obsahuje alergeny: 01,03,07

Přesnídáv. chléb, pomazánka drožďová se šunkou, paprika - zelenina příloha, káva bílá, čaj obsahuje alergeny: 01,03,07 Pondělí 1.2.2016 Přesnídáv. houska ks, pomazánka falešný humr, okurka - zelenina příloha, čaj,09,10 Polévka polévka hovězí s rýží a hráškem Oběd 1 omáčka rajská, těstoviny - příloha,09 Svačina ovocná přesnídávka,

Více

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST

Kód SKP N á z e v HS/CN G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST G OBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL, VÝROBKŮ PRO OSOBNÍ POTŘEBU A PŘEVÁŽNĚ PRO DOMÁCNOST 50 OBCHOD, OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL; MALOOBCHODNÍ PRODEJ POHONNÝCH HMOT Poznámka: Do tohoto oddílu

Více

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva

Září 2012. týden 3.9. až 9.9. pátek 7.9.2012 Přesnídávka: celozrnný chléb, pomazánkové máslo, zelenina, bílá káva týden 3.9. až 9.9. pondělí 3.9.2012 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, mléko polévka bramborová čočka na kyselo, vejce, chléb, okurek, sirup chléb, medové máslo, ovoce, čaj úterý 4.9.2012 Přesnídávka:

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 2. 11. 2015 - pondělí ALERGENY přesnídávka rohlík s perlou, strouhaný sýr mléčný koktejl 1,7 polévka krupicová s vejci 1,3,9 vepřový plátek, hrachová kaše, chléb, kyselý okurek voda, mléko 1,6,7,9 svačina

Více

Služby a gastronomie Praktická hra

Služby a gastronomie Praktická hra Služby a gastronomie Praktická hra Vystřihni si jednotlivé recepty a se spolužáky vyber jednotlivé suroviny, které jsou potřeba k uvaření konkrétních receptů. Nápovědu máš vždy na zadní straně receptu.

Více

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku

SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku SZIF informuje o vývoji cen jednotlivých komodit za první pololetí letošního roku Praha 1.8. 2011 - Jedna z důležitých činností, kterou SZIF zajišťuje, a která vyplývá z Evropské legislativy, je zpracování

Více

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 10. 2015 DO 15. 11. 2015

JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 10. 2015 DO 15. 11. 2015 JÍDELNÍ LÍSTEK NA OBDOBÍ OD 26. 10. 2015 DO 15. 11. 2015 Den Snídaně Přesnídávka Oběd Svačina Večeře Druhá večeře Krůtí ragů se žampiony (1, 7), Rýže dušená, Salát, Čaj 3, 7), Paštika (1, 6), Máslo, Ovocný

Více

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD SPOTŘEBA POTRAVIN Jiří Hrbek Tisková konference,. prosince 21, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 1, 1 2 Praha 1 www.czso.cz Spotřeba potravin v ČR v dlouhodobém srovnání 2 Celková spotřeba

Více

Září 2014. týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao

Září 2014. týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao týden 1.9. až 7.9. pondělí 1.9.2014 Přesnídávka: celozrnné pečivo, máslo, kakao polévka krupicová špenát, vejce, brambory, sirup chléb, máslo, džem, ovoce, čaj úterý 2.9.2014 Přesnídávka: chléb, sýrová

Více

Přehled oddílů klasifikace

Přehled oddílů klasifikace Přehled oddílů klasifikace 01 Potraviny a nealkoholické nápoje 02 Alkoholické nápoje, tabák a narkotika 03 Odívání a obuv 04 Bydlení, voda, energie, paliva 05 Bytové vybavení, zařízení domácnosti; opravy

Více

Předkrmy. Dětská jídla

Předkrmy. Dětská jídla Předkrmy 454 150g Omeleta se šunkou a sýrem 90 Kč Vejce, šunka, sýr Eidam, okurka (A3, A7) 453 50g 2 topinky (na sucho) s kuřecí směsí a sýrem 95 Kč Kuřecí prsa, broskve, eidam, česnek ( A7) 458 100g Minitataráček

Více

Přesnídáv. Pomanzánka drožďová, chléb, bílá káva (obsahuje al. : 07, 03, 01) Oběd

Přesnídáv. Pomanzánka drožďová, chléb, bílá káva (obsahuje al. : 07, 03, 01) Oběd Pondělí 4.1.2016 Přesnídáv. Pomanzánka drožďová, chléb, bílá káva (obsahuje al. : 07, 03, 01) Úterý 5.1.2016 Polévka jáhlová. Čočka na kyselo, vejce, chléb. ZŠ Musli tyčinka, mléko (obsahuje al. : 09,

Více

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce

*) Z důvodu ukončení činnosti ZMP, jsou data dočasně nedostupná Průměrné měsíční ceny předchozího měsíce Tab. 1: Ceny zemědělských výrobců v RV v roce 2009 a 2008 (v národních měnách) Komodita Země Jednotka Pramen Rok 5.7. Pšenice -vysoce kvalitní SRN EUR/100kg 1) 2009 12,448 12,407 12,311 12,273 * * * *

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Chlebíčky. Kód Název Složení Cena Bez DPH Cena s DPH Max. doba trvanlivosti. okurka, vejce, kapie, petržel. kapie, petržel. anglická slanina, petržel

Chlebíčky. Kód Název Složení Cena Bez DPH Cena s DPH Max. doba trvanlivosti. okurka, vejce, kapie, petržel. kapie, petržel. anglická slanina, petržel Chlebíčky 1 S paprikášem veka, paprikáš, rama, okurka, vejce, kapie, 2 Se selským salámem veka, francouzský salát, selský salám, okurka, vejce, kapie, 3 Se šunkou veka, fr. salát, šunka, okurka, vejce,

Více

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5.

Květen 2015. týden 4.5. až 10.5. týden 4.5. až 10.5. pondělí 4.5.2015 Přesnídávka: celozrnné rohlíky, pomazánkové máslo, jablko 1, 3, 7 polévka z rybího filé 4, 9 těstoviny s kuřecím masem, džus1, 7, 9 Svačina: chléb, medové máslo, ovocný

Více

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST?

JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? JAK NA POTRAVINOVOU SOBĚSTAČNOST? ALENA SUCHÁNKOVÁ www.permanet.cz 21. 10. 2015, Ekologický institut Veronica, Brno PERMAKULTURA JAKO ZPŮSOB ŽIVOTA - ZDRAVÍ, JÍDLO, BYDLENÍ, VÝCHOVA 1990 - ÚPLNÝ KURZ PERMAKULTURNÍHO

Více

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Komenského 17/10 789 83 Loštice. < školní jídelna >

Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace Komenského 17/10 789 83 Loštice. < školní jídelna > 1. 10. 2015 - čtvrtek ALERGENY přesnídávka chléb, sloní papáníčko mléčný nápoj 1,3,7,10 polévka drožďová 1,3,7,9 čočka na kyselo, vařené vejce, kyselý okurek, chléb džus, voda, mléko 1,3 svačina finský

Více

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána

kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly 1 musí být zcela získána L 344/34 PŘÍLOHA II SEZNAM OPRACOVÁNÍ NEBO ZPRACOVÁNÍ, KTERÁ MUSÍ BÝT PROVEDENA NA NEPŮVODNÍCH MATERIÁLECH, ABY ZPRACOVANÝ PRODUKT MOHL ZÍSKAT STATUS PŮVODU kapitola 1 Živá zvířata Všechna zvířata kapitoly

Více

J Í D E L N Í L Í S T E K 3.10. - 7.10.2011

J Í D E L N Í L Í S T E K 3.10. - 7.10.2011 Škola Kavčí hory - Mateřská škola,základní škola a Střední odborná škola služeb K Sídlišti 840 Praha 4 3.10. - 7.10.2011 PONDĚLÍ chléb polévka gulášová rohlík pomazánka jahodové knedlíky jogurt z tuňáka

Více

mléčná se strouháním (A: 03,07,09,51) kuřecí čína, brambory, minerálka, (A: 03,09,51) veka s ramou, rajče, mléko (A: 07,51)

mléčná se strouháním (A: 03,07,09,51) kuřecí čína, brambory, minerálka, (A: 03,09,51) veka s ramou, rajče, mléko (A: 07,51) Pondělí 4.1.2016 Přesnídávka rybí pomazánka, veka. mléko, jablko (A: 04,07,51) Úterý 5.1.2016 čočková s uzeným masem (A: 09,51) špagety se sýrovou omáčkou, čaj, mandarinka (A: 07,09,51) vajíčková pomazánka,

Více

Červen 2015. týden 1.6. až 7.6.

Červen 2015. týden 1.6. až 7.6. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2015 chléb s tvarohovou pom., och. mléko (obsahuje alergeny*: 1a, b, c, 3, Polévka: rajčatová s bulgurem (obsahuje alergeny*: 1a, 9) gordon blue z tresky, brambor. kaše,

Více

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE

POTRAVINOVÉ INTOLERANCE ELISA POTRAVINOVÉ INTOLERANCE IMUNOANALYTICKÉ SOUPRAVY KE STANOVENÍ SPECIFICKÝCH PROTILÁTEK TŘÍDY Ig G A Ig G 4 Standardní formáty (20, 24 a 88 antigenů) Individuální profil - výběr z více než 400 dostupných

Více

Září 2015. týden 1.9. až 6.9.

Září 2015. týden 1.9. až 6.9. týden 1.9. až 6.9. úterý 1.9.2015 Přesnídávka: chléb, sýrová pomazánka, okurek, čaj 1, 7 Polévka: polévka masová s těstovinami 1, 3, 9 rýžový nákyp, mléko 1, 3, 7 Svačina: chléb, játrová pomazánka, rajče,

Více

Kalorické tabulky potravin

Kalorické tabulky potravin BMI, Body Mass Index - jednoduchým výpočtem zjistíte, jak jste na tom s vaší váhou. BMI = hmotnost (kg) / výška (m) 2 BMI je však pouhým statistickým nástrojem, u konkrétních osob se může klinický stav

Více

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana

30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911. Ostatní cukrovinky. Jogurt. Jiné fermentované (kysané) nebo acidofilní mléko a smetana 30.10.2008 CS Úřední věstník Evropské unie L 289/II/1911 PŘÍLOHA XII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky vyloučené z kumulace podle článku 4 (*) ZPRACOVANÉ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY Jogurt

Více

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové!

Jídla připravil a dobrou chuť Vám přeje personál školní jídelny pod vedením vedoucí kuchařky Ivany Gottwaldové! 1. 9. 2015 - úterý ALERGENY přesnídávka chléb, tuňáková pomazánka mléko 1,4,7 polévka drožďová 1,3,7,9 vepřové maso v mrkvi, vařené brambory voda se sirupem, voda 1,7,9 svačina chléb s perlou, cherry rajče

Více

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková

Úvod do potravinářské legislativy. Označování potravin. Kamila Míková Úvod do potravinářské legislativy Označování potravin Kamila Míková Označování potravin Upravuje Zákon o potravinách č.110/97 Sb.a Vyhláška č. 113/2005 Sb. - Potraviny balené výrobcem - Potraviny balené

Více

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů

Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Příloha č. 1 Podporované CZ-NACE dle oprávněných žadatelů Oprávněný žadatel: Odbor implementace fondů EU MPSV ČR Sekce C Zpracovatelský průmysl 25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě

Více

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2014 COM(2014) 157 final ANNEX 4 PART 2/2 PŘÍLOHA PŘÍLOHA IV Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jeijich členskými

Více

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS)

DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) INFORMACE PRO ŽADATELE - SZP 2016 DOBROVOLNÉ PODPORY VÁZANÉ NA PRODUKCI (VCS) V Praze dne 4. března 2016 V rámci Jednotné žádosti pro rok 2016 je možné žádat o dotaci na 12 dotačních opatření, která podporují

Více

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti

A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A. Vybrané neobtěžující a nerušící činnosti A.3. Zpracovatelský průmysl (Pouze pokud se nejedná živnosti provozované průmyslovým způsobem) Podskupina A.3.1 Výroba ovocných a zeleninových nápojů Výroba

Více

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu:

Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem. Odvolání na legislativu: Označování alergenů je legislativně stanoveno na datum od 13.12.2014 v souladu s potravinovým právem Odvolání na legislativu: EU 2000/13 do 13.12.2014 a pak nahrazena 1169/2011 EU článek 21 ČR Vyhláška

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010. pátek 2.4.2010. Velikonoční prázdniny. Velikonoční prázdniny týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 pátek 2.4.2010 Velikonoční prázdniny Velikonoční prázdniny změna jídelníčku vyhrazena Strana 1 http://www.zspribram.cz pondělí 5.4.2010 Duben 2010 týden 5.4. až 11.4.

Více

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík

Duben 2010. týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík týden 1.4. až 4.4. čtvrtek 1.4.2010 Polévka: vločková kuře na paprice, houskový knedlík pátek 2.4.2010 Polévka: bramborová s hráškem lečo s masem, brambor, tvarohová tyčinka změna jídelníčku vyhrazena

Více

2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024

2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ. na zasedání konaném. v úterý. 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024 2007-2008 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 10. července 2007 P6_TA-PROV(2007)07-10 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE 393.024 OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P6_TA-PROV(2007)0291 Protokol k dohodě o přidružení ES-Alžírsko

Více

2 mražené zboží. Pizza jako z pizzerie... Kdo neochutná neuvěří! 57,20. 65,78 s DPH. Hawai tomatový základ, polotuhý sýr, šunka, ananas, oregáno

2 mražené zboží. Pizza jako z pizzerie... Kdo neochutná neuvěří! 57,20. 65,78 s DPH. Hawai tomatový základ, polotuhý sýr, šunka, ananas, oregáno 2 mražené zboží Ručně dělaná, mražená pizza Della Casa Ø28cm Ideální občerstvení do barů, kaváren, heren, sportovišť a jiných zařízení bez vybavené kuchyně. Při objednání 40Ks, zapůjčení pece na rozpékání

Více

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny

Červen 2009. týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny týden 1.6. až 7.6. pondělí 1.6.2009 Polévka: drůbková hrachová kaše, opékaný šunkový párek, okurek, chléb, muffiny úterý 2.6.2009 Polévka: brokolicová španělský ptáček, dušená rýže středa 3.6.2009 Polévka:

Více

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY

ZÁKLADNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKTY L 289/II/1924 CS Úřední věstník Evropské unie 30.10.2008 PŘÍLOHA XIII protokolu I Produkty pocházející z Jihoafrické republiky, na které se ustanovení o kumulaci podle článku 4 vztahují po 31. prosinci

Více

mražené zboží 54,90 72,90 37,90 74,90 106,90 39,90 142,90 45,90 73,90 121,90 88,90 84,90 89,90 149,90 53,90 245,90 63,14 86,14 s DPH 83,84 s DPH

mražené zboží 54,90 72,90 37,90 74,90 106,90 39,90 142,90 45,90 73,90 121,90 88,90 84,90 89,90 149,90 53,90 245,90 63,14 86,14 s DPH 83,84 s DPH 2 mražené zboží 74,90 86,14 72,90 83,84 37,90 43,59 54,90 63,14 KUŘECÍ STEHENNÍ STEAK bez kůže, balení 2 kg KUŘECÍ STEHENNÍ STEAK s kůží, balení 2 kg KUŘE BD 700-900 g, grill, cca 1 KUŘECÍ STEHNA 180 /

Více

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002,

VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, VYHLÁŠKA č. 243/2002 Sb. ze dne 31. května 2002, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele Ministerstvo zemědělství

Více

Nutriční rizika chudoby PHDR. HANA PAZLAROVÁ, PH.D.

Nutriční rizika chudoby PHDR. HANA PAZLAROVÁ, PH.D. Nutriční rizika chudoby PHDR. HANA PAZLAROVÁ, PH.D. Termíny Pozor, změna oproti IS! 5.4. 19.4. 26.4. 3.5. 17.5. Vždy 14.30 17.30 Struktura setkání Teoretická část přednáška a seminář k tématu Praktická

Více

1 ks Chleba se škvarkovým sádlem a cibulí 18 Kč. 100 g Sýr Eidam, máslo 36 Kč. 1 ks Utopenec 25 Kč. 1 ks Táferenská topinka 34 Kč. 100g Hemenex 45 Kč

1 ks Chleba se škvarkovým sádlem a cibulí 18 Kč. 100 g Sýr Eidam, máslo 36 Kč. 1 ks Utopenec 25 Kč. 1 ks Táferenská topinka 34 Kč. 100g Hemenex 45 Kč Studené předkrmy: 1 ks Nakládaný plněný hermelín 55 Kč 1 ks Chleba se škvarkovým sádlem a cibulí 18 Kč 100 g Sýr Eidam, máslo 36 Kč 1 ks Utopenec 25 Kč 115 g Tresčí játra 65 Kč 200 g Tlačenka s octem a

Více

SMĚSI KOŘENÍ - SLOŽENÍ, POUŽITÍ

SMĚSI KOŘENÍ - SLOŽENÍ, POUŽITÍ Adžika SMĚSI KOŘENÍ - SLOŽENÍ, POUŽITÍ druh koření složení použití paprika, koriandr, kopr list, kari, pískavice (řecké seno), celer list, petžel list, sůl 12% alergen - celer; zeleninové pokrmy, mletá

Více

Jezte 5-6x denně, po 2-3 hodinách Nemlsejte mezi jídly Jako druhou večeři lze přidat zeleninu, zeleninový salát, atd

Jezte 5-6x denně, po 2-3 hodinách Nemlsejte mezi jídly Jako druhou večeři lze přidat zeleninu, zeleninový salát, atd Jídelníček Pro to, aby člověk snižoval svou váhu, je potřeba snížit energetický příjem potravin a zvýšit energetický výdej pohybem. Optimální je snížit energetický příjem na cca 5000 kj za den (u žen).

Více

Předkrmy. Pro pacholátka

Předkrmy. Pro pacholátka Předkrmy 450 200g Hemenex 75 Kč 3 vejce, šunka, okurka chléb 452 3 Ks Jemné párky 38 Kč Hořčice, křen 451 1 Ks Pikantní klobása 49 Kč Hořčice, křeník, okurka, chléb 705 150g Utopenec v hořčičné omáčce,

Více

A. Podporované ekonomické činnosti

A. Podporované ekonomické činnosti Příloha č. 2: CZ NACE A. Podporované ekonomické činnosti Oddíl Skupina Název SEKCE B - TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ 08 Ostatní těžba a dobývání 08.1 Dobývání kamene, písků a jílů 08.11 Dobývání kamene pro výtvarné

Více

POLÉVKA POLÉVKA POLÉVKA. Polévka bramborová Polévka bramborová Polévka bramborová. Vepřová plec pečená, Vepřová plec pečená, Vepřová plec pečená,

POLÉVKA POLÉVKA POLÉVKA. Polévka bramborová Polévka bramborová Polévka bramborová. Vepřová plec pečená, Vepřová plec pečená, Vepřová plec pečená, PÁTEK ČTVRTEK STŘEDA ÚTERÝ PONDĚLÍ VYPLŇTE VAŠE JMÉNO A ADRESU: JÍDELNÍ LÍSTEK Den Oběd RACIONÁLNÍ Dieta DIABETICKÁ Dieta ŠETŘÍCÍ 9.2. bramborová bramborová bramborová Vepřová plec pečená, Vepřová plec

Více

DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90

DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90 DODATEK K PROGRAMOVÉMU PRŮVODCI TR90 Následující stránky Vás vybaví informacemi, které Vám pomohou úspěšně si zvolit správnou stravu za účelem získání kontroly nad svým životem i vzhledem. Tento dodatek

Více

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem. PŘÍLOHA III b) Srbské celní koncese na zemědělské primární produkty pocházející ze Společenství

Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem. PŘÍLOHA III b) Srbské celní koncese na zemědělské primární produkty pocházející ze Společenství Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi EU a Srbskem PŘÍLOHA III b) Srbské celní koncese na zemědělské primární produkty pocházející ze Společenství uvedené v čl. 27 odst. 2 písm. b) Cla (valorická a/nebo

Více

Obložená mísa 150 g 55 Kč

Obložená mísa 150 g 55 Kč Jídelní lístek Předkrmy Obložená mísa 150 g 55 Kč (šunka, klobása, sýr eidam, niva, hermelín, okurka, máslo) Krevetový coctail s majonézou 100 g 65 Kč Bramboráčky se zelím 4 ks 40 Kč Toasty s tuňákem a

Více

Jídelní lístek. polévka zeleninová se sýrovým kapáním. hovězí pečeně na česneku, bramborové knedlíky s cizrnou

Jídelní lístek. polévka zeleninová se sýrovým kapáním. hovězí pečeně na česneku, bramborové knedlíky s cizrnou Po 22.4. přesnídáv. pomazánka liptovská, chléb, bílá káva, ovoce, zelenina, polévka zeleninová se sýrovým kapáním hovězí pečeně na česneku, bramborové knedlíky s cizrnou vepřové v mrkvi, rozpeky vločkové

Více

Polévka Polévka z míchaných luštěnin (A: 01,01a) Oběd 1 Drůbeží nudličky se smetanovou omáčkou, Těstoviny příloha (A: 01,01a,03,07)

Polévka Polévka z míchaných luštěnin (A: 01,01a) Oběd 1 Drůbeží nudličky se smetanovou omáčkou, Těstoviny příloha (A: 01,01a,03,07) Pondělí 1.2.2016 Polévka Polévka zeleninová s bulgurem (A: 01) Oběd 1 Vepřové výpečky, Kapusta dušená, Brambory (A: 01,01a) Doplněk Čaj se sirupem, Káva bílá caro, Ovoce (A: 07) Úterý 2.2.2016 Polévka

Více

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015

Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Dobrovolná podpora vázaná na produkci z e l e n i n y od roku 2015 Vícesložkovost přímých plateb 2 Sektorové obálky Citlivé sektory Brambory na výrobu škrobu Chmel Ovoce Zelenina Konzumní brambory Cukrová

Více

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae)

Otázka: Dvouděložné rostliny. Předmět: Biologie. Přidal(a): Jarys. Dvouděložné rostliny. ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Otázka: Dvouděložné rostliny Předmět: Biologie Přidal(a): Jarys Dvouděložné rostliny ČELEĎ: ŠÁCHOLANOVITÉ (Magnoliaceae) Jsou to dřeviny, patří k vývojově nejstarším, v pletivech mají jedovaté látky, květní

Více

gastro platnost 1. - 30. 4. 2015 Vepřová pečeně b.k. očištěná chlazená Jehněčí rolovaná plec Rostlinný fritovací olej Apetol Majonéza Catering box

gastro platnost 1. - 30. 4. 2015 Vepřová pečeně b.k. očištěná chlazená Jehněčí rolovaná plec Rostlinný fritovací olej Apetol Majonéza Catering box 4 platnost 1. - 30. 4. 2015 Vepřová pečeně b.k. očištěná chlazená s DPH 120 64 104 90 pečeně bez kosti, kůže, tuku a řetízku, cca 3 kg Rostlinný fritovací olej Apetol 1x10 l s DPH 309 35 269 výhodné BALENÍ

Více

Základní nabídka cateringu

Základní nabídka cateringu Nabídka jednotného menu sortiment a ceny platné od 10 osob Menu 3 chody á 195 CZK A) Tradiční bramboračka se sušenými houbami 150g Moravský vrabec s listovým špenátem a bramborovými knedlíky Domácí ovocný

Více

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O

S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU 57 S K O T, H O V Ě Z Í M A S O VÝVOJ KOMODITY SKOT A HOVĚZÍ MASO NA ČESKÉM TRHU V průběhu celého roku 2005 se i nadále měnilo složení stáda skotu, nejen

Více

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství

Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015. Ministerstvo zemědělství Reformovaná Společná zemědělská politika od roku 2015 Ministerstvo zemědělství Obsah prezentace 1) Reforma v I. pilíři - přímé platby nové prvky od roku 2015 stav legislativních příprav k předpisům ČR

Více

Lycée Français de Prague Menu

Lycée Français de Prague Menu 04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 Krémová tomatová polévka s těstovinami Zeleninová polévka s pórkem a vejcem Čočková polévka Květáková polévka s vejcem Česká bramborová polévka loupaná rajčata, česnek, celer,

Více

Den zdraví Víme, co jíme

Den zdraví Víme, co jíme Den zdraví Víme, co jíme I. Návrh projektu Název: Víme, co jíme Autoři: Jana Lažová, Jana Lamačová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, KS, 5. ročník Realizace: 2. ročník Typ projektu: podle organizace vícepředmětový

Více

Firma: Jelínek a syn, s.r.o. IČ: 28606302 Doprava zdarma nad 999 kč

Firma: Jelínek a syn, s.r.o. IČ: 28606302 Doprava zdarma nad 999 kč www.profikoreni.cz Nabídka 8.12.2015 koření a kořenících směsí Internetový prodej na eshopu Firma: Jelínek a syn, s.r.o. IČ: 28606302 Doprava zdarma nad 999 kč Slevy pro firmy Balení Doprava od 35,- Kč

Více

Modrá Linie. Valeriánka EXTRA 1 kg. bez glut. bez glut. 188,- 488,- DATEL. Bramborové těsto SPECIÁL 10 kg cena za 1 kg. Čočka velkozrnná 500 g

Modrá Linie. Valeriánka EXTRA 1 kg. bez glut. bez glut. 188,- 488,- DATEL. Bramborové těsto SPECIÁL 10 kg cena za 1 kg. Čočka velkozrnná 500 g VELKOOBCHOD POTRAVIN Čaj NATURAL jablko se skořicí 40 x 50 g CZ 181 06 ES Čaj NATURAL tropico 40 x 50 g Čaj NATURAL višeň 40 x 50 g Modrá Linie CENOVÁ NABÍDKA PLATÍ: OD 1. 2. DO 28. 2. 2013 Mix nápojů

Více

K A T A R Í N A S K Y B O V Á

K A T A R Í N A S K Y B O V Á K A T A R Í N A S K Y B O V Á Potraviny jako aktivátory, stabilizátory a inhibitory Fresh diet jsou klíčem k úspěchu při hubnutí obsah Úvod 9 Jak vznikla Fresh diet 12 Fresh portrét 14 3 základní pravidla

Více

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice

A) Rostliny pro užitek: Jabloň, hrušeň, jeřáb - plodem malvice Prir2-III-30 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Anotace: Materiál slouží jako pomůcka k probíranému tématu - tř. dvouděložné rostliny (7. ročník) třída: Dvouděložné rostliny čeleď: Pryskyřníkovité

Více

Jídelní lístek Jídelna Vesmír

Jídelní lístek Jídelna Vesmír Jídelní lístek Jídelna Vesmír Od 2.4. - 30. 4. 2012 Veškerá gramáž masa v syrovém stavu: 100g (normální strava), 150g (výběr) změna jídelního lístku vyhrazena jídla slouží k okamžité spotřebě / konzumaci

Více

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9

Den Polévka 1.jídlo 2.jídlo Dieta č 2 1,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 1,3,7 1,9 9. brambory 1,3,9 1,3 1 1,4,7 1,3,7,9 1,3,7,9 1,3,7 1,3,7,9 1 1,3,7 1 1,3,9 3.8. Vepřová pečeně na houbách, Buchtičky s krémem Pečené kuře, bramborová kaše 4.8. 5.8. 6.8. 7.8. 8.8. 9.8. 1,7,9 1 1,3,7 1 Krupicová 1,3,9 1,3,7 1,9 9 1,3,9 1,3 1 1,4,7 Zeleninová s vejci,9 1,3,7 1,3,7,9

Více

zš plánická, klatovy - březen 2015

zš plánická, klatovy - březen 2015 zš plánická, klatovy - březen 2015 8. 9. 2015 Výběrový Profil jídelny Pondělí 2. 3. 2015 masový krém dukátové buchtičky s krémem smažený obalovaný květák, brambory, tatarská omáčka salát těstovinový s

Více

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10.

Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Pondělí 28.9. Úterý 29.9. Středa 30.9. Čtvrtek 1.10. Pátek 2.10. Hl. jídlo Státní svátek Rybí - al. 1.1, 4, 9 Hl. jídlo Sekaná al. 1.1, 3, 7 Bramborová kaše - al. 7, zel. salát Hrášková - al. 1.1, 7 Hl.

Více