číslo 1 leden liskovec.cz e -mail: zdarma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "číslo 1 leden 2014 www.novy -liskovec.cz e -mail: liskacek@nliskovec.brno.cz zdarma"

Transkript

1 číslo 1 leden liskovec.cz e -mail: zdarma Z obsahu tohoto čísla: strana 1 a 4 Příprava na vstup dítěte do první třídy strana 2 Ze školství strana 3 a 4 Informace z radnice strana 5 Žijí mezi námi Z druhé strany ulice strana 6 a 7 Ze sportu strana 10 a 11 Tipy pro volný čas strana 14 Politické okénko Příprava na vstup dítěte do první třídy Po Novém roce půjdou rodiče s předškoláky k zápisu do 1. tříd. Jistě si kladou otázku, co by jejich děti měly před vstupem do školy umět. Není nutné, aby při zápisu četly, psaly nebo počítaly. Všechny tyto dovednosti získají během prvního školního roku. Výuka v 1. třídách probíhá formou her, tvořivého a činnostního učení. hry, umí počkat, až na něho dojde řada, umí se dohodnout. Je zvladatelný. Zvladatelnost souvisí s rozhodováním. Dítě, které si už v předškolním věku může samo rozhodnout mezi několika možnostmi (například volba hry, barva oblečení) se učí odpovědnosti, učí se komunikovat a rozhodovat. Dohoda s rodiči je obrazem zralosti dítěte. Znovu apelujeme na rodiče, neučte děti číst, psát a počítat, to je naučíme ve škole. Naučte je správné výslovnosti, samostatnosti, zodpovědnosti, komunikaci s dětmi i dospělými a pozornosti. Ve škole se tak vyhnou spoustě problémů a pamatujte, že vychováváme jen několik let, a když je promarníme a jen zpětně rozebíráme chyby, je náprava velmi těžká. Na všechny děti se moc těšíme. Za kolektiv učitelek prvních tříd ZŠ Kamínky Mgr. Milada Adamová Vzdělání umožňuje člověku zlobit se nad věcí ve všech koutech světa. Mark Twain Chtějí-li rodiče svému dítěti usnadnit vstup do první třídy, měli by se zaměřit na dodržování ranních rituálů pravidelné vstávání, chození na záchod a umývání si rukou. Na obvyklém místě by se měly děti nasnídat, uklidit po sobě nádobí, sami se obléknout, uklidit pyžamo a urovnat postel. Pořadí úkonů může být různé, záleží na zvyklostech rodiny, ale rituály by se měnit neměly. Jen tak si děti vypěstují návyky, které nevnímají jako zátěž, ale jako samozřejmost. Při nástupu do školy nejsou ráno stresovány. Dítě vstupující do 1. ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené. p Posouzení školní zralosti je obtížné, někdy je nutno ponechat rozhodnutí pedagogicko psychologické poradně. Posouzení připravenosti je záležitostí hlavně zápisu do 1. třídy. Její zjišťování je důležité ze dvou důvodů dá se usoudit na úroveň školní zralosti a také na úroveň péče rodičů o dítě. Rodiče nastávajících prvňáčků budou na schůzce po zápisu informováni o kritériích připravenosti jak by měli své dítě během zbývajícího půlroku na vstup do školy připravit. (pokračování na str. 4) Základní škola Brno, Svážná 9 Školní jídelna DJ, s. r. o. Vysoká škola obchodní a hotelová ŠKOLNÍ PLES 2014 Školák chce znát odpovědi na své otázky, vyslechne je celé, udrží pozornost, hledá souvislosti, chce logiku, nedá se odbýt. Vydrží hodinu pracovat u svého stolu, dokončí to, co začal. Hraje si sám i s dětmi, respektuje pravidla 28. února 2014 Začátek v hod. Jídelny ZŠ (vstup od kinosálu) K tanci a poslechu zahraje kapela Hamrla Boys Cena vstupenky 150/120 Kč Zajímavá tombola Občerstvení včetně míchaných nápojů zajištěno. Rezervace vstupenek do na tel. čísle nebo na

2 Vánoční jarmark na ZŠ Svážná LÍSKÁČEK 1/ ze školství Adventní čas je dobou radosti, zamyšlení čaj pro děti. Na stáncích bylo co okukovat k i naku- a obdarovávání. Proto je vánoční jarmark naší povat od přáníček, ozdobiček, perníčků, mýdel, školy oblíbenou akcí pro žáky i veřejnost. Jako svíček a svícnů, až po různé další drobnůstky. Nádherné koledy podtrhovaly příjemnou atmosféru každým rokem na začátku hosty přivítal ředitel školy Mgr. Petr Punčochář. Mateřská škola Vážka a její drobečci předvedli malé vánoční pásmo Již podruhé jsme pořádali charitativní akci blížících se Vánoc. a poté vystoupili žáci naši školy z prvního i druhého stupně. Mezi návštěvníky pobíhali přerostlí jarmarku, slavnostně vyvrcholila. Široká veřejnost Hračky pro dětskou nemocnici, která zde, na modří Šmoulové, v rybárně si mohl každý ulovit tak smysluplně přispěla hračkami, které vždy před svou rybku. Všude voněly bramboráky, klobásky, Vánocemi uvolňují místo pro ty nové a při tom řízečky, cukroví, vánoční punč, nechyběl ani teplý opět udělají radost někomu dalšímu. Děti naší školy znovu vyráběly stromečky na ambulance nemocnic pro ty, kteří nemají to štěstí trávit sváteční čas doma a musí navštívit v nemocnici pohotovostního lékaře. O úspěch vánočního jarmarku na Svážné se zasloužili nejen žáci, jako autoři výrobků nebo pomocníci, ale také všichni zaměstnanci školy. Děkujeme tímto vám všem, kteří jste si v předvánočním shonu našli chvilku a přišli podpořit snahu a šikovnost dětí nebo přispěli hračkami do sbírky. Dana Beranová a Hana Fialová Cesta k planetám Žáci 5. tříd ZŠ Kamínky se vydali se svými učiteli přírodovědy na fantastickou cestu vesmírem. Navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno a zamířili do nově vybudovaného multimediálního sálu digitária, kde byl pro ně připraven výukový program Cesta k planetám / Astronaut. Nejprve na 17metrové projekční ploše děti pozorovaly nejjasnější hvězdy, vyhledávaly nejnápadnější souhvězdí a ujasnily si vědomosti o Sluneční soustavě. Ve druhé části žáci nahlédli do astronautova těla, prožili s ním nácvik stavu beztíže, přetížení, zjistili, jaké je vesmír zrádné a nebezpečné místo a jak těžké je dobývání vesmíru. Tato naše výprava dětem odhalila mnoho z nejzajímavějších otázek a rozpoutala v mnohých touhu po novém a nepoznaném. PaedDr. Zdeňka Bučková

3 3 LÍSKÁČEK 1/2014 informace z radnice Zápisy ze ZMČ Vážení občané, rád bych Vás touto cestou upozornil na novou možnost jak získat informace ze zasedání Zastupitelstva městské části, a to stáhnout si audio záznam ze zastupitelstva z webových stránek městské části. Otázka video přenosu je v této chvíli významně omezená zákonem o ochraně osobních údajů a nezbytnými investicemi do videotechniky, které se mohou či nemusí zdát efektivní. V této chvíli přinášíme prozatím zvukový záznam, který si myslím, že dostatečně reprezentuje atmosféru na zasedání a pravdivě referuje o průběhu jednání. Záznam naleznete v sekci Zápisy ze ZMČ, a k jeho přehrání by měl postačit přiložený VCL media player. Za komisi informatiky Ing. Jan Privarčák, místostarosta TELEFONNÍ ČÍSLA NA ÚMČ Podatelna, sekretariát starostky Tajemnice Byty Finanční odbor Pokladna Stavební úřad Doprava Životní prostředí Investiční technik Právník Správa bytů a domů LÍSKÁČEK zpravodaj městské části Brno -Nový Lískovec -liskovec.cz Vydavatel: Rada MČ Nový Lískovec registrováno pod č. MK ČR E Vedoucí redaktor: PhDr. Kateřina Bačová, redakční rada: Ludmila Adlerová, Dana Beranová, Jiří Faber, Ing. Rostislav Košťál, Mgr. Milada Adamová a Ing. Michal Šípek Redakční rada si vyhrazuje právo výběru příspěvků. Otištěné příspěvky nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Vychází nákladem ks Grafická úprava: Oldřich Bartoš, počítačová sazba Tisk BRKO, s. r. o., Tuřanka 17 Adresa redakce: ÚMČ Nový Lískovec, Oblá 75a, Brno, fax: , příjem plošné inzerce tel.: , příjem textové inzerce nebo platby inzerátů Ceník inzerce na -liskovec.cz Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrky příspěvků do Lískáčku: do únorového 16. ledna 2014, do březnového 13. února Pravidla pro zasílání příspěvků do Lískáčku: Maximální rozsah příspěvků: 5000 znaků. Články musí odpovídat českému pravopisu a grafickým normám. K článku musí být připojen kontakt na autora pro možnost konzultace obsahových a jazykových korektur. Autorská korektura konečného znění článku pouze na vyžádání autora. Rychlé informace o blokovém čištění formou SMS Vážení občané, majitelé vozidel. Stále si lámeme hlavu, jak zlepšit informovanost o blokovém čištění tak, aby odtažených vozidel a nešťastných řidičů bylo co nejméně. Využíváme Lískáček, internet, dopravní značení, ale ani to vše nezabrání, aby se při každém blokovém čištění několik řidičů nedostalo do problémů. Kromě ztráty času jsou to také zbytečně zaplacené peníze, ze kterých ovšem městská část nic nemá, protože je inkasuje odtahová služba. Stížnosti odtažených ale následně řešíme hlavně u nás na úřadě. Proto je i naším zájmem, aby si řidiči nezapomínali v zóně blokového čištění svá vozidla. Díky postupnému zlevňování telefonních služeb se nyní stala velmi zajímavou možnost informovat občany o dění v obci formou SMS. Tuto službu městská část zavede od Pokud se zaregistrujete k odběru informativních SMS, dostanete den předem informaci o tom, na kterých ulicích se bude provádět blokové čistění a můžete si auto včas přeparkovat. Kromě informací o blokovém čištění si také můžete objednat informace o dalších významných událostech v městské části. Služba je pro vás zadarmo a registrace je velmi jednoduchá, nepotřebujeme znát ani vaše jméno, jen telefonní číslo. Zaregistrujte se a SMS do vašeho mobilu vám blokové čištění připomene! Ing. Jana Drápalová, starostka Jak se registrovat k odběru SMS? 1. možnost: Prostřednictvím webových stránek na adrese nliskovec.smsbrana.cz Bude vám doručena SMS s heslem k potvrzení registrace. Registrační údaje můžete kdykoliv změnit nebo registraci zrušit. 2. možnost: Můžete se také zaregistrovat osobně na Úřadu městské části, Oblá 75a, potřebujete pouze znát vaše telefonní číslo Silvestrovské petardy poškodily střechu nově opravené Mateřské školy Oblá Nepříjemné překvapení čekalo paní učitelky i děti z mateřské školy Oblá. Když po vánočních prázdninách přišly do školky, zjistily, že dešťová voda protekla do nově vymalovaných tříd a vytopila je. Přivolaná firma na střeše objevila propálené diry, které musela způsobit nějaká velmi silná silvestrovská pyrotechnika. S největší pravděpodobností ji tam hodil někdo z nejbližšího paneláku, Oblá Firma střechu ihned opravila, ale poničená malba musí nejprve vyschnout. Škoda přesahuje 20 tisíc korun, proto byla celá událost nahlášena i na polici ČR. Folie na střeše je velmi pevná a nehořlavá, podle odborníka nemohla takovou škodu způsobit běžně dostupná zábavní pyrotechnika a pokud by taková petarda dopadla na chodník, mohla by způsobit vážné zranění. Prosíme občany, pokud byste měli nějaké informace o této události, sdělte nám je. Zatímco střechu šlo opravit poměrně snadno, případná újma na zdraví se tak snadno nenapraví. Vaše starostka POZOR! POZOR! Zveme důchodce z Nového Lískovce do našeho Klubu seniorů. Scházíme se každé úterý ve středisku volného času Oblá 51c vždy od 14 do 16 hod. Přijďte se mezi nás pobavit, rádi Vás uvítáme. Spojení na vedoucí paní Fukanovou tel

4 LÍSKÁČEK 1/ informace z radnice Příprava na vstup dítěte do první třídy (dokončení ze str. 1) Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků bývá na základní škole Svážná vždy v květnu. Podrobné a konkrétní informace získají rodiče žáků 1. třídy v první polovině září od třídní učitelky. Dana Beranová, ZŠ Svážná Na metodickém portálu je vyvěšen doporučující materiál Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s názvem Desatero pro rodiče dětí předškolního věku, který přináší ucelený přehled základních dovedností, které má mít dítě před vstupem do základní školy. Na jeho vytvoření se podíleli odborníci na předškolní vzdělávání a předškolní pedagogové a podpořili ho i rodiče. Je zpracován velmi kvalitně a měl by se s ním seznámit každý rodič, který se zajímá o vzdělávání svého dítěte. Z názvu vyplývá, že dokument je rozdělen do deseti kapitol. Každá se věnuje jedné oblasti. V záhlaví je pojmenován požadavek, co by mělo dítě umět a dále jsou vyjmenovány podmínky pro splnění daného požadavku. Je stručný a srozumitelný pro každého. Rámcový vzdělávací program (RVP) je závazným dokumentem pro každou mateřskou školu. V jeho intencích si jednotlivé MŠ zpracovávají svůj Školní vzdělávací program, podle nějž pak výchova a vzdělávání probíhají. Děti, které navštěvují mateřské školy, by tedy měly být na vstup do základní školy připraveny. Není-li tomu tak, pak učitelky rodičům navrhují návštěvu odborníků v PPP. Důvodem k odkladu bývá nejčastěji sociální nezralost dítěte, problémy s výslovností a také zdravotní problémy. Zápis je ovšem povinný i pro děti, u nichž je předem zřejmé, že do základní školy v tomto roce nenastoupí. Zápisu se nemusí bát ani děti, ani rodiče. Zápisy probíhají hravou formou a převážná část dětí odchází nadšená a těší se na září. Ludmila Adlerová, místostarostka PRONÁJEM REKREAČNÍ CHALUPY v Jeseníkách v Branné. Levně, týden/objekt/12 osob. tel Rekonstrukce výtahu Albert Petra Křivky Vážený pane předsedo, obracím se na Vás ve věci nefunkčního výtahu u obchodního domu Albert na ulici Petra Křivky v Brně-Novém Lískovci. Výtah je vaše společnost povinna udržovat v provozu podle kolaudačního rozhodnutí z hodin denně. Výtah je pro seniory, maminky s kočárky i občany se sníženou pohyblivostí jedinou možností, jak se dostat z garáží do prodejny nebo do druhého patra, kde se nacházejí další obchody a služby. Poslední dobou je výtah často mimo provoz, opravy trvají týdny a poslední dobou se na nás obrací stále více občanů se stížnostmi na jeho nefunkčnost. Žádám vás o sdělení, jak Vaše společnost hodlá tuto situaci řešit a v jakém časovém horizontu bychom se mohli dočkat nápravy celé situace. Vaše vyjádření bychom rádi otiskli ve zpravodaji městské části, protože zajímá většinu občanů, kteří objekt navštěvují a jsou to především vaši zákazníci. Děkuji tedy za odpověď v co nejkratší době. Ing. Jana Drápalová, starostka Vážená paní starostko, na základě Vašeho dopisu ze dne Vám sdělujeme, že společnost Ahold Czech Republic, a. s. zvážila důkladně všechny okolnosti výtahu, o kterém se ve Vašem dopisu zmiňujete. Po prověření situace a zvážení všech okolností (výše nákladů na opravy, častost poruch atd.) Vám můžeme sdělit, že provedeme výměnu výtahu na prodejně Albert Brno Petra Křivky. Investice k novému výtahu bude schválena v nejbližších dnech a následně řešena smlouva o dílo na tento typ investice dodavatelské firmě, která bude výměnu výtahu realizovat. Termín výměny výtahu proběhne na rozhraní 1Q/2Q V současné době bylo stanoveno opatření, aby v případě poruchy stávajícího výtahu byla ihned informována opravárenská firma a to prostřednictvím naší prodejny nebo zákazníkem. Na stěně výtahu je uvedeno telefonní číslo k nahlášení poruchy. Za AHOLD Czech Republic, a. s. Pavel Huml, RE Director Tomáš Urbánek, Asset & Letting Manager Zápis do mateřských škol na školní rok 2014 / 2015 Zápis do většiny brněnských mateřských škol proběhne letos opět jednotně elektronicky. Od do budou mít rodiče možnost na stránce www. zapisdoms.brno.cz vstupovat do systému a vyhledávat v něm informace o jednotlivých mateřských školách, vyplnit a vytisknout si přihlášku. Kdo nemá možnost internetového připojení, vyzvedne si přihlášku osobně u ředitelky mateřské školy s rodným listem dítěte ve dnech: a od 10 do 12 hodin. Vyplněné přihlášky budou mateřské školy přijímat v termínu: od 12 do hodin a od 8 do 12 hodin. Rodiče se dostaví osobně se svým občanským průkazem a rodným listem dítěte. Ředitelky mateřských škol MČ Brno-Nový Lískovec První Poleskavský krojovaný ples První ročník Poleskavského krojovaného plesu, který pořádá novolískovecká chasa ve spolupráci s komisí pro kulturu RMČ, se uskuteční v sobotu 8. února 2014 v prostorách sokolovny a Okruh Pub na Rybnické 75. Zváni jsou nejen stárci z Nového Lískovce, Bohunic, Bosonoh a ze Starého Lískovce, tedy městských částí v údolí potoka Leskavy, ale i všichni příznivci brněnského folkloru. Ples bude zahájen Moravskou besedou v jedinečném podání chas jednotlivých městských částí. Taneční nácviky novolískovecké chasy probíhají každé pondělí od hod. v tanečním sále ZUŠ Františka Jílka na Čtvrtích 5 a rádi mezi námi uvítáme i nové taneční páry. Pokud máte zájem vyzkoušet si něco nového a reprezentovat svou městskou část v tradičním kroji, přijďte se podívat kterékoli pondělí na nácvik! Za chasu Anna Fridrichovská STUDIO RELAX KADEŘNICTVÍ NAD LÉKÁRNOU Oblá 75a, Brno-Nový Lískovec, Veronika Křivánková NABÍZÍME PŘÍZNIVÉ CENY TRENDY ÚČESŮ, PROFESIONÁLNÍ MODNÍ BARVENÍ KVALITNÍMI BARVAMI, PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ. OBJEDNÁVAT LZE NA TEL.:

5 5 LÍSKÁČEK 1/2014 ze života naší čtvrti Žijí mezi námi Stanislav Češka Stanislav Češka se narodil roku 1955 v Brně. Jeho rodiče sice žili v té době ve Šlapanicích u Brna, tam však nebyla (a dodnes není) porodnice. Ve Šlapanicích prožil svá dětská léta a vychodil základní školu, na kterou dodnes rád vzpomíná. ánáld Následovala l maturita na brněnském Gymnáziu ái Křenová a potom studia technické kybernetiky na elektrofakultě Vysokého učení technického v Brně. Po ukončení studií pracoval jako softwarový specialista. Po obvyklých literárních pokusech na škole (poezie, krátké povídky, texty písniček) napsal dvě série pohádek, z nichž část byla opakovaně odvysílána jako rozhlasové a televizní večerníčky. Má rád americkou detektivní školu a její autory, kterými jsou například Raymond Chandler, Ross Macdonald nebo Robert B. Parker. Podobný žánr mu v domácí detektivce chyběl. Z domácích autorů si nenechal ujít žádnou z detektivek Václava Erbena díky jeho šviháckému kapitánu Exnerovi. Ze současné literatury vyhledává detektivní příběhy slovenského policisty, píšícího pod pseudonymem Dominik Dán. V jeho případě se jedná o špičkové policejní romány, které se Stanislavu Češkovi líbí víc než třeba McBainovy příběhy z 87. revíru. Líbí se mu také švédské detektivky, příběhy komisaře Becka, autorů Sjöwallová-Wahlöö, neodolal rovněž trilogii Millennium Stiega Larssona. Přesto jeho vzory zůstávají zmínění autoři americké detektivní školy. Po určitém váhání, jestli bude schopen napsat detektivku, nakonec přivedl na svět svého soukromého detektiva Stanislava Berku. Na sérii jeho příběhů nyní pracuje a doufá, že ještě nějakou dobu pracovat bude. Berka je bývalý kriminalista, který v devadesátých letech opustil policii. Používá při svém pátrání často velmi neortodoxní metody a má jediný cíl pomoci svým klientům ke spravedlnosti. Berkovy případy jsou vždy, alespoň z části, spojené s Brnem, případně s Brněnskou přehradou. Autor sám svého svérázného detektiva charakterizuje jako tvrďáka s něžnou duší. K autorovým velkým koníčkům však patří také historie. Proto rozpracoval sérii historických detektivek nazvanou Zločiny na Velké Moravě, ve kterých se bude moci čtenář podívat do období mezi polovinou devátého a začátkem desátého století na Moravě tedy do doby Velkomoravské říše. První z těchto románů vydalo brněnské nakladatelství MOBA v lednu 2012, další dva příběhy vydalo v roce 2013, čtvrtý román této řady Případ nitravské mince vychází začátkem roku Postupně by celá série zachycující velkomoravskou historii ve dvou až pětiletých intervalech měla skončit na začátku desátého století rozpadem Velké Moravy. Každý příběh této série je a bude vystavěn kolem historicky doložené události. V každém příběhu je kladen maximální důraz na přesnost historických reálií v knize popsaných. Více jak pětadvacet let byla bydlištěm Stanislava Češky, podobně jako u jeho literárního hrdiny Stanislava Berky, brněnská čtvrt Bystrc. Nyní bydlí v Novém Lískovci, ale jeho detektiv Stanislav Berka se z Bystrce stěhovat nebude, neboť oba mají tuto čtvrt s přehradou, obklopenou krásnými lesy, stále moc rádi. Jiří Faber Z druhé strany ulice NEBOJME SE S MLADÝMI LIDMI BAVIT OTEVŘENĚ O SEXU Navazování intimních vztahů a první sexuální zaujali vlastní postoj. Nad těmito tématy se snažíme otevírat diskuzi se sdělením, že neexistuje zkušenosti k období dospívání neodmyslitelně patří. Není divu, že uživatelé naší sociální služby vnímají téma sexuálního chování jako velmi důležité abychom soudili nebo vychovávali. Naším cílem správný nebo špatný názor. Nejsme zde od toho, a aktuální. Přestože již často tyto zkušenosti mají, je předcházet situacím, které by mohly našim klientům komplikovat život nebo je ohrožovat na setkáváme se s tím, že nevědí důležité informace o metodách antikoncepce, rizicích pohlavně přenosných nemocí nebo legislativě. Preventivní aktivity vytváříme tak, aby byly pro zdraví. Většina mladistvých se o těchto tématech baví mladistvé zajímavé. Jedná se například o možnost pouze se svými vrstevníky a kamarády. Nebo dostat od nás zadarmo prezervativ nebo těhotenský test, když si s námi promluví o tématech týka- s námi, terénními sociálními pracovníky sdružení Ratolest Brno. S klienty mluvíme o sexu tak jako jících se sexuálního chování. Právě tyto předměty o všem - otevřeně a přirozeně. Snažíme se vyvracet mýty, které vznikají předáváním osobních zku- téma sexu a otevřeně si promluvit o čemkoli, co jsou jakýmsi lákadlem, které nám umožní otevřít šeností a osvědčených rad v partě mladých lidí. klienta zajímá. Pokud sám žádná témata nemá, Naše práce spočívá v předávání informací a poskytování poradenství v obtížných situacích, nikoli jí otázky, na které klienti odpovídají. Dalším pří- probíhá předání formou hry. Pracovníci pokláda- v propagaci vlastních názorů. Mladistvé naopak kladem mohou být křížovky nebo interaktivní hry podporujeme v tom, aby ke kontroverzním tématům, jako je např. interrupce nebo promiskuita, drobnou na toto téma, jejichž výherce má možnost získat výhru. Našimi klienty jsou ale také děti od 12 let, které sexuální život (podle zákona a společenské shody) teprve čeká. Bez ohledu na věk mají možnost zapojit se do všech aktivit na toto téma. Tento postup může být kontroverzní, ale domníváme se, že je lepší problémům předcházet raději dříve. Děti a mladí lidé, kteří se stávají klienty Ratolesti, pocházejí navíc mnohdy z prostředí, kde může častěji docházet k dřívějšímu začátku sexuálního života. Vzhledem k atraktivitě tohoto tématu je otvíráno poměrně často. Klienti klubu Likusák jsou různorodá skupina lidí. Zatímco někteří mají sexuálních zkušeností hodně, jiní ještě ne. Někteří jsou ve svém chování zodpovědnější než jiní a osobní názory se liší člověk od člověka. Naše praxe však ukazuje, že námi předávané informace si klienti pamatují a jsou ochotni s námi o takto intimních věcech otevřeně mluvit. Bc. Lukáš Kudláček, sociální pracovník klubu Likusák STOLAŘSKÉ A PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE HODINOVÝ MANŽEL řemeslnické práce laminátové a dřevěné plovoucí podlahy PVC, vinyl, koberce Mobil: renovace podlah

6 LÍSKÁČEK 1/ ze sportu Silvestrovský běh jubilejní Poslední sportovní akce roku 2013 v Novém Lískovci odstartovala přesně v 9 hodin 31. prosince za účasti rekordních 136 běžkyň a běžců všech věkových kategorií. Nejmladším atletem byl Mikuláš Hladký z Nového Lískovce (2012). Absolvoval celou trať dlouhou 175 metrů. Nejstarším závodníkem pak byl František Krejčí (1943). Tratě vedly sportovním areálem pod Plachtami, zázemí pro účastníky laskavě poskytla ZŠ Svážná. Teplota vzduchu byla několik stupňů nad nulou. Závodníky a diváky neodradil ani nepříjemný déšť. Silvestrovský běh není jen o přátelském setkání mnoha lidí. Především má velmi dobrou sportovní úroveň. Hlavní závod mužů byl vypsán na 10 km. Celkovým vítězem jubilejního 35. ročníku se stal olympionik Filip Ospalý před Jakubem Ambrosem a Danielem Orálkem. Kompletní výsledky, ale i fotogalerie najdete na stránkách AC Moravská Slavia Brno. Děkuji všem běžcům, rodičům a prarodičům, trenérům i divákům za krásné silvestrovské dopoledne. Doufám, že společně se všichni opět sejdeme 15. března na Běhu kolem Myslivny, což je další z tradičních běžeckých podniků pořádaných v Novém Lískovci. Propozice najdete na jiném místě tohoto čísla Lískáčku nebo také na Děkuji také týmu rozhodčích a pomocníků z pořádajícího klubu. Vězte, že bez jejich obětavé práce bychom na takové akce pro širokou sportovní veřejnost nemohli vůbec pomyslet. Závěrem dovolte, abych jménem atletů z AC Moravská Slavia Brno popřál do roku 2014 všem spoluobčanům Nového Lískovce pevné zdraví a přemnoho úspěchů nejen na sportovním poli. Jiří Proch, ředitel závodu Silvestrovský běh Jako každý rok jsem se poslední den roku 2013 zúčastnil pravidelné akce pořádané AC Moravská Slavie, a to Silvestrovského běhu. Startovalo se ve všech věkových kategoriích od rodičů s dětmi až po profesionály na m. Ozdobou tohoto závodu byl olympionik Filip Ospalý a významný ultramaratonec Dan Orálek. Součástí této akce je tzv. Lidový běh, jehož jsem se zúčastnil. Děkuji touto cestou nejen pořádající AC MS, ale taktéž ÚMČ Nový Lískovec, jejíž sportovní komise se podílela na zabezpečení této akce. Je potěšitelné, že tohoto Lidového běhu se zúčastňuje stále více lidí letošní rekord je 30. Ing. Vladimír Volavý Vánoční turnaj ve stolním tenisu Ve dnech 7. a proběhl již tradiční vánoční turnaj, který pořádala Komise pro mládež a sport MČ Nový Lískovec ve spolupráci s naším oddílem. Turnaj se odehrával v herně našeho klubu na Oblé 52 a proběhl za podpory MČ Nový Lískovec a paní starostky Ing. Jany Drápalové, oddíl SKST Nový Lískovec zajistil organizaci turnaje. Zápasů se jako vždy zúčastnili i zájemci z řad veřejnosti. V sobotu proběhly nejprve turnaje mladších a starších žáků, následně potom kategorie hráčů registrovaných u ČAST. V neděli přišly na řadu ženy a s nimi i muži neregistrovaní, tedy hráči z řad veřejnosti, poté byl odehrán turnaj smíšených čtyřher. Obzvláště zajímavý vývoj měla kategorie mladších žáků, kde o pořadí na prvních třech místech rozhodoval každý jednotlivý míček ze vzájemných zápasů. Další překvapení se zrodilo v kategorii smíšených čtyřher, kde se podařilo zvítězit nejmladší dvojici. Všichni hráči hráli s velkým nasazením a ti nejlepší si potom domů mohli odnést pohár a věcné ceny. Ani ostatní ale neodešli s prázdnou; i proto, že šlo o vánoční turnaj, obdržel každý aspoň drobnější ocenění, navíc po celou dobu turnaje bylo pro účastníky zajištěno občerstvení. Turnaje se zúčastnilo 53 hráčů a věříme, že všichni z nich si zahráli do sytosti. Nejstarším účastníkem turnaje byl tradičně náš dlouholetý člen pan Vilém Svoboda (nar. 1928), nejmladší hráčkou byla Maruška Vítkovičová (nar. 2005), taktéž členka našeho oddílu. Celkové výsledky turnaje: Mladší žáci: 1. Kateřina Šenková, 2. Lukáš Havránek, 3. Lukáš Krejčíř Starší žáci + junioři: 1. Michal Šenk, 2. Petr Dočekal, 3. Petr Ouroda Muži registrovaní: 1. Jan Staněk, 2. David Král, 3. Petr Dočekal Muži neregistrovaní: 1. Josef Žák, 2. Petr Pokorný, 3. Michal Zrůn Ženy: 1. Tereza Škňouřilová, 2. Kateřina Šenková, 3. Veronika Havránková Smíšená čtyřhra: 1. Kateřina Šenková + Lukáš Havránek, 2. Nikola Knedlíková + Petr Pokorný, 3. Jana Drápalová + Josef Žák Pokud máte zájem se zúčastnit turnaje ve stolním tenisu, zveme vás na Memoriál Františka Pospíšila, který bude pořádat Komise pro mládež a sport MČ Nový Lískovec na jaře Pro bližší informace sledujte vývěsky na zastávkách, nebo webové stránky klubu SKST Nový Lískovec - skstnl.blgz.cz. Za SKST Nový Lískovec Jan Staněk a Tomáš Holík AUTOSERVIS Závod zdokumentovali Magda a Petr Krejčovi!!!VAŠE VOZIDLO VYZVEDMEME U VÁS A OPRAVENÉ PŘIVEZEME NAZPĚT K VÁM!!! Svážná 27a Nový Lískovec mobil: tel.: Příprava vozu na STK + EM Provedení STK + EM Autoklempířské práce Kontrola elektroinstalace ZDARMA Autolakýrnické práce Autoelektrikářské práce Seřízení geometrie náprav Výměna olejů Mechanické práce Opravy a údržba klimatizací Prodej náhradních dílů do 24 hod. Před uzavřením zakázky po předložení tohoto inzerátu 6% sleva

7 7 LÍSKÁČEK 1/2014 ze sportu Úspěšní sportovci z Kamínek Třídu 4.A ZŠ Kamínky navštěvují žáci, kteří jsou úspěšní v různých sportovních soutěžích. Saly Aydin se stal absolutní vítězem na Mistrovství ČR Národních pohárů v disciplíně jyu ippon kumite v kategorii mladších žáků. Adéla Mášová obsadila na MS v Liberci 1. místo v latinských tancích. Karolína Macháčková je nejlepší ve šplhu na tyči v celém Brně. Blahopřejeme a přejeme další úspěchy. Mgr. A. Široká, ZŠ Kamínky Běh kolem Myslivny Pozor změna místa startu a šaten!!! Šatny budou na ZŠ Kamínky v Brně Novém Lískovci. Doprava z Mendlova náměstí trolejbusem č. 26 výstup na zastávce Koniklecová (přímo pod školou). Změny budou pouze v žákovských kategoriích, tratě na 5 a 10 km budou téměř beze změny s tím, že vybíhat budeme od ZŠ Kamínky a dobíhat na stejné místo, jinak je trať beze změn. Tratě: 400 m mladší přípravka, 800 m starší přípravka, m mladší žactvo, m starší žactvo, m ženy, junioři a dorost, m Hlavní závod muži a veteráni. Startovné 50 Kč nebo 60 Kč pro každého účastníka viz informace o registrační kartě. Časový rozvrh je pro všechny závody jednotný Prezentace: 8 hod., start: 9 hod. starší žactvo, 9.15 hod. mladší žactvo, 9.30 hod. přípravky (ostatní kategorie mladších přípravek budou dle pořadatele od 9.40 hod.), hod. Dky; Dci; Jky; Jři; Ž; ŽV start na 5 km, hod. M; MV1; MV2; MV3 start na 10 km. Vítězství ZŠ Svážná ve florbalu V uplynulých dnech se konal Novoměstský pohár turnaj základních škol města Brna ve florbalu. Novoměstského poháru se zúčastnilo 35 týmů. Po třech dnech napínavých utkání se naši žáci prvního stupně umístili na úctyhodném druhém místě. Chlapci hráli ve složení: Punčochář, Matějíček, Mandinec, Kimmel, Heide, Zemen, Máša a Hampl. Žákům děkujeme za příkladnou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů. Trenérka Eva Geryková y Vážení příznivci našeho Fitka Přejeme vám do nového roku hodně úspěchů. Doufáme, že nám zachováte přízeň i v roce Jako dárek pro vás přinášíme levné cvičení. Od do vám nabízíme 5 vstupů zdarma ke všem dvacetivstupovým permanentkám. Vstup do posilovny vás tedy stojí pouhých 40 Kč, lekce v pohybovém sále 38 Kč a Indoor cycling 72 Kč. Cvičíte tedy nejlevněji v Brně. Zakoupením rovněž podpoříte dobrou věc. Organizujeme cvičení pro děti z diagnostických ústavů s heslem ten kdo cvičí, nezlobí. Podpoříte tak smysluplné trávení volného času dětí. o.s.fitko Kameňák Boxeři ukončili první část sezony Posledním šestým kolem oblastní soutěže Jihomoravské oblasti ukončili boxeři první část sezony Pořadatelem byl dne 14. prosince BC Nový Lískovec za finančního přispění MČ na úhradu nákladů pronájmu sálu na Rybnické 75. Soutěže se zúčastnilo 58 boxerů z 16 oddílů a dle účastníků a diváků v přeplněném sále to bylo důstojné zakončení letošního roku. Potěšitelná byla účast severomoravských oddílů a borců z Bratislavy. Z domácího klubu se připravovalo na start 9 borců, z nichž tři nenastoupili pro nemoc a nenastoupil ani Hayk Arzumanian, který neměl v nejlehčí váze soupeře. Vítězní byli studenti Vít Brázda a Filip Guzma. Zejména výrazné bylo vítězství Víta Brázdy, který porazil TKO ve 2. kole soupeře s ruskými kořeny Dimitrova, nadějný student Masarykovy univerzity Filip Guzma svým bodovým vítězstvím potvrdil, že zájem o box na této škole neutuchá. V celkovém pořadí skončil BC Nový Lískovec po polovině soutěže na 5. místě. Samostatnou kapitolou byla utkání žen, v nichž nastoupilo 6 dvojic dosud nejvyšší počet v dosavadním průběhu oblastních soutěží. Nejvíce se líbilo utkání vítězné Tekelyové z Knokoutu Brno. Pořádání soutěže bylo velmi náročné pro členy klubu, neboť se sešly ve třech dnech tři akce, takže na přípravu ringu a závěrečný úklid zbývalo minimum času. Všem, kteří se na pořádání akce zúčastnili, patří velký dík. Kromě členů BC Nový Lískovec zvláště děkujeme panu Zdeňku Polákovi, předsedovi Brněnské asociace futsalu, která je majitelem objektu Rybnická 75 za umožnění pořádání akce a dále vedení a personálu restaurace Okruh Pub za rozšíření provozní doby, materiální pomoc a vzornou obsluhu po celou dobu trvání akce. Miroslav Kubánek, Jiří Faber Žaluzie Hanák Provádíme dodání, montáž a opravy žaluzií všech typů, sítě a dveře proti hmyzu. Zabýváme se i rekonstrukcí bytů, koupelen včetně malby, pokládky podlah. Milan Hanák, Svážná 19, Brno, tel.:

8 LÍSKÁČEK 1/ různé Ohlédnutí za časem vánočním Vánoční svátky jsou za námi, a věřím, že u většiny z nás proběhly především v kruhu rodinném. V tomto duchu se neslo i vánoční setkání v sokolovně na Rybnické ulici dne 15. prosince, konané za podpory komise pro kulturu. Hned v úvodu se objevil na pódiu klaun Čiko, jenž celým následujícím programem provázel. V první části vánočního koncertu vystoupil Cirkus s kouzelníky a žongléry z CVČ Lyska, dále následovaly žákyně tanečního oboru Základní umělecké školy Františka Jílka, která funguje již několik let v objektu na ulici Čtvrtě. Nechyběly děti z Mateřského centra Sedmikráska a tradiční téměř akrobatické vystoupení žáků Bezpečnostně právní akademie. Vánoční koncert svými koledami zakončili akordeonisté ze ZUŠ Františka Jílka. CVČ Lyska krom pěkného vystoupení představilo svoje výrobky formou jarmarku ve vstupní části sálu. Zde také nabízeli své služby a kalendáře akcí zástupci Klubu českých turistů. Na závěr se podávalo malé jakýmsi vánočním setkáním a věřím, že to takto vnímala většina účastníků a, že si podvečer patřičně užili. Ještě jednou tedy děkuji všem účinkujícím a samozřejmě organizátorům za velmi pěknou akci a chtěl bych touto cestou popřát hodně štěstí a hlavně zdraví do nadcházejícího roku pohoštění a bylo možno využít času a pohovořit s přáteli a popřát si navzájem hezké svátky. Po oficiální části programu jsme se vydali s ozdobami k vánoční borovici iiv parku TGM T. G. Masaryka. Společně s muzikanty jsme si zde zazpívali další z koled a děti ozdobami ověnčily uvedený strom. Celá akce byla spíše nežli koncertem Za pořadatele Ing. Privarčák, místostarosta Vše pro Vašeho čtyřkolového miláčka AUTOSERVIS PNEUSERVIS Za Vodojemem 42 Brno-Bosonohy Tel AUTOŠKOLA výcvik bez stresu a v pohodě Najdete nás v Novém Lískovci na ul. Oblá 35 (žluté domy pod Albertem) Info na: pro život Středisko Řehoře Mendla je největším junáckým střediskem v Jihomoravském kraji. Dva z oddílů našeho střediska sdružují z nemalé části členy s bydlištěm v MČ Brno-Nový Lískovec. V průběhu roku naše oddíly vyvíjí činnost převážně v družinách, které se schází pravidelně každý týden. Nejméně jednou za měsíc pak absolvují jednodenní výlet nebo víkendovou výpravu. Vyvrcholením celoroční oddílové činnosti jsou letní stanové tábory trvající zpravidla tři týdny. Středisko pořádá celou řadu pestrých akcí, z nichž některé se snažíme dělat pro veřejnost. Nejvýznamnější akcí našeho střediska v letošním roce bylo pořádání celostátního kola Svojsíkova závodu, které se účastnilo více než čtyři stovky účastníků. Snažíme se nabízet celou řadu pestrých akcí pro veřejnost, například pravidelné návštěvy seniorů v léčebně dlouhodobě nemocných, mikulášské besídky, africký večer a charitativní koncert v rámci sbírky Postavme školu v Africe, tradiční turistický pochod Z Brna do Brna. Během prosince přivážíme Betlémské světlo z Vídně a zajišťujeme následný rozvoz po ČR a předávání světla na kontaktních místech nebo přinesením do domácností. Během ledna nás budete mít možnost vidět v ulicích ve skautském kroji při charitativní akci Tříkrálová sbírka. Více o nás se můžete dozvědět na internetových adresách těchto oddílů nebo na webových stránkách Děkuji MČ Brno-Nový Lískovec za dlouhodobou podporu naší činnosti. Letošní rok nám bylo tímto způsobem umožněno pořídit sportovní vybavení pro děti. Petr Klaška

9 9 LÍSKÁČEK 1/2014 různé Střet generací? Do redakce dk jsme obdrželi bdžlivýsledky ýldk výkumu společnosti Datank mezi lidmi ve věku let a let, který se zaměřil na rozdíly v jejich názorech a chování ve vybraných životních situacích. A protože nám jeho závěry připadají zajímavé, možná i vám, našim čtenářům, pomohou pochopit některé důvody mezigeneračních střetů a vykročit do nového roku s větší shovívavostí. Koneckonců, co svět světem stojí, vždy si jedna generace o té druhé myslela, že jí nerozumí. Jenže zrychlení současného světaběhu klade mnohem větší nároky jak na tu starší, tak i na tu mladší generaci. Je zajímavé, že mladé i starší lidi sice spojují liberální postoje k manželství a rodinnému životu, jejich reálné chování se však často značně liší. Podíl mladých lidí, kteří mají konflikty se svými rodiči, se za posledních 30 let téměř zdvojnásobil. Mezi mladými se tak v současnosti konfliktům s rodiči vyhne jen asi každý desátý člověk. Možná trochu překvapivě se mladí a starší lidé příliš neliší, pokud jde o základní životní priority jako je dobrá práce, možnost rozvíjet své záliby, vybudovat si rodinné zázemí, nebo třeba v tom, jak přistupují k penězům. Rozdíly vidíme především v odlišném estetickém cítění, mladí lidé navíc tolik nedbají na své soukromí a také se u nich vytrácí národní hrdost. vysvětluje Ondřej Pivoňka, jeden z autorů výzkumu. V mnoha ohledech mají mladí a starší lidé odlišná očekávání. Pro 69 % mladých je důležité žít pestrým společenským životem, zatímco mezi staršími to považuje za důležité jen necelá polovina lidí. Mnohem větší význam přikládají výchově dětí a péči rodinu. Ve svém volném čase devět z deseti mladých pravidelně brouzdá na internetu, zatímco mezi staršími lidmi je to jen 71 %. Podobný podíl starších lidí pravidelně sleduje televizi nebo filmy, zatímco mezi mladými už televize příliš netáhne. Pravidelně ji sleduje už jen o málo víc než polovina mladých lidí (55 %). Další oblíbenou aktivitou mladých je sport (42 %), mezi staršími je přitom sportovců dvakrát méně (21 %). Více než polovina lidí ze starší generace se zase ve svém volném čase věnuje domácím pracím nebo práci na zahradě apod., zatímco mezi mladými je těch, kteří doma pravidelně pomáhají, jen necelých 40 %. Od kolika let je člověk starý? Výrazné rozdíly existují ve vnímání toho, do kdy je člověk ještě považován za mladého. Mladí lidé si pod výrazem starý člověk nejčastěji představí někoho ve věku let, zatímco starší lidé by podobné označení nejčastěji přisoudili lidem starším než 75 let. Vůbec nejvýrazněji se rozcházely názory obou generací na piercing a tetování. Piercing má v oblibě necelá polovina mladých, mezi staršími má k piercingu pozitivní vztah jen asi čtvrtina lidí. U většiny starších lidí naopak budí pohoršení, zatímco mezi mladými piercing vadí jen necelé třetině lidí. Tetování se zase líbí přibližně 68 % mladých, zatímco mezi staršími lidmi je to jen necelá polovina. dodává k tomu Ondřej Pivoňka z agentury Datank. Internet a zobrazování nahoty Obě generace se liší i vtom, do jaké míry považují internet za veřejný prostor. Více než polovina mladých nepovažuje stahování z internetu za nic nepřípustného, mezi staršími jsou naopak necelé dvě třetiny těch, kteří si myslí, že by mělo být stahování nějakým způsobem omezeno. Naprostá většina mladých lidí využívá sociální sítě, mezi staršími lidmi jsou to necelé tři čtvrtiny. Hlavní důvody využívání sociálních sítí jsou přitom podobné u obou skupin nejčastěji je to komunikace s přáteli, personalizované zpravodajství, tj. sledování zajímavých odkazů přátel nebo vyhledávání starých známých, spolužáků apod. Starší lidé jsou možná trochu překvapivě výrazně otevřenější k zobrazování nahoty na internetu i v jiných médiích. Ve vhodném provedení ji schvaluje 90 % z nich a jen necelé tři čtvrtiny mladých. Přitom až 57 % mladých a 52 % starších lidí si myslí, že nahoty je v médiích příliš. Staří Češi a mladí Evropané Až 70 % lidí ze starší generace cítí hrdost na to, že jsou Češi. Podobně se cítí ve vztahu k Evropě nebo konkrétnímu místu, ze kterého pocházejí. Mladí lidé jsou výrazně častěji hrdí na příslušnost k Evropě (80 %), naopak méně často cítí hrdost na to, že jsou Češi nebo obyvatelé konkrétního města nebo obce (60 %). Rozdíly v národnostním cítění se projevují i v rozdílné ochotě bojovat za vlast. V případě válečného konfliktu by byla ochota jít do boje necelá polovina mladých a více než polovina lidí ze starší generace. Za vlast by však stále byla ochotna bojovat většina českých mužů mezi mladými je to 54 % a mezi staršími by se zbraně chopilo dokonce 62 % mužů. Životní styl a mezilidské vztahy Jedním z důvodů toho, že mezi mladší a starší generací není v každodenním životě ještě více zásadních rozdílů, je nepochybně i to, že starší lidé se celkem snadno přizpůsobují rychlému tempu doby. Například v přístupu k nejnovějším technologiím má sice mladší generace jasně navrch, ale ta starší se jí i v tomto ohledu překvapivě často přibližuje. V jiných ohledech, jako je například zobrazování nahoty v médiích, je starší generace dokonce ještě otevřenější než ta mladší. Ve vztahu k alkoholu a dalším návykovým látkám jsou na tom obě generace celkem podobně. Mezi mladými i staršími lidmi je zhruba jedna desetina abstinentů a přibližně dvě třetiny nekuřáků. Mladí však dvakrát častěji popíjí i několikrát do týdne a mezi staršími ročníky je zase více každodenních kuřáků. Starší lidé mají v porovnání s mladšími nižší práh tolerance vůči pití alkoholu, kouření i k tzv. lehkým drogám, např. k marihuaně, jejíž kouření považuje za přijatelné každý třetí mladý člověk, ale jen jeden z pěti starších lidí. Uvolnění konvencí se u mladé generace projevuje i v dalších ohledech. Například přijít včas na pracovní schůzku považují za důležité jak mladí tak starší lidé. Ti se však na rozdíl od mladých mnohem častěji snaží se stejnou pečlivostí dorazit včas, i když se jedná setkání s přáteli nebo s někým z rodiny. Většina lidí ze starší generace se také snaží dodržet daného slova i za cenu komplikací, mezi mladými už je to však jen necelá polovina. Kvantitativní průzkum byl realizován společností Datank v průběhu července 2013 metodou elektronického dotazování (CAWI) na reprezentativním vzorku 1000 respondentů z celé ČR. Z tiskové zprávy společnosti Datank, vydané v prosinci 2013, upravila Kateřina Dubská Jiří Nový Opravy aut. praček a myček Tel PŘIVYDĚLEJTE SI Kč VE VOLNÉM ČASE A to na vedlejší nebo hlavní činnost s možností budování profesionální kariéry ve wellness oboru. Vedlejší činnost obnáší práci cca 3 hodiny denně. Zisk se pohybuje kolem 15 tisíc měsíčně. Hlavní činnost je práce na cca 6-8 hodin denně se ziskem i více jak 30 tisíc měsíčně. PRO BLIŽŠÍ INFO VOLEJTE TEL ELEKTRIKÁŘ, VODOINSTALATÉR HODINOVÝ MANŽEL Daniel Srnec, Oblá 35, Brno, tel.:

10 LÍSKÁČEK 1/ tipy pro volný čas STÁRCI & TJ SOKOL & KK RMČ NOVÝ LÍSKOVEC Vás srdečně zvou na Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T S K É Č Á S T I B R N O - N O V Ý L Í S K O V E C VÁS SRDEČNĚ ZVE NA v sobotu 15. března 2014 v sále Okruh Pub Rybnická 75. Předání cen a oficiální zahájení koštu v 19:00 hod, následovat bude volná degustace. Tradiční zabijačka od 9:00 hod na dvoře místní pálenice na Obecní ulici (pod hřištěm Okruh). K poslechu a tanci zahraje cimbálová muzika. Zájemci o přihlášení vzorků do soutěže nechť laskavě přihlásí svůj vzorek na jednom z následujících míst, příp. tel : p. Jaša, Zoubkova 4, stará zástavba, od hodin. p. Šindelka, Úpatní 50, stará zástavba, od hodin. p. Privarčák, Svážná 7, sídliště Kamenný vrch, od hodin. zde bude proveden zápis, soutěžící seznámen s pravidly a výhodami z přihlášení vzorku pro něho plynoucími. Objem vzorku je 0,5 L. Přihlášení je nutno uskutečnit nejpozději do pátku 7. března Na shledanou na výstavě se těší pořadatelé. 1.ÚNORA 2014 OD 20 HODIN V PROSTORÁCH OKRUH PUB RYBNICKÁ 75 V PROGRAMU VYSTOUPÍ ZUŠ FRANTIŠKA JÍLKA K tanci a poslechu hraje kapela HELAN BAND Bohatá tombola. Soutěž o nejhezčí masku. Předprodej vstupenek s místenkou cena 100Kč v úřední dny PO, ST 8-17h v ostatní dny po telefonické domluvě sekretariát ÚMČ Brno - Nový Lískovec. Poleskavský krojový ples Nový Lískovec MOSKVA STŘEDOBOD Pobočka Nový Lískovec, Oblá 75a tel , RUSKA Starý Lískovec 8. února 2014 sál resturace Okruh Pub (Rybnická 75) Oficiální zahájení plesu Moravskou besedou ve 20h. Vystoupí krojované chasy poleskavských mìstských èástí K poslechu a tanci hrají DM Vnorovjané a CM Bohonica Vstupné 80 Kè, s místenkou 100 Kè, krojovaní 50 Kè Bosonohy Bohunice Vydejme se okusit atmosféru země vodky a kaviáru. Společně se projdeme ulicemi největšího evropského města, kde se na každém kroku setkáme s pozůstatky velkolepé carské éry, sovětské minulosti i doposud živé ortodoxní víry místních obyvatel. S Kristýnou Kalmárovou se podíváme až na dno ruské duše, v níž se snoubí divokost Asie s kultivovaností Evropy / Partner akce: zasedací místnost ÚMČ Nový Lískovec Připraveno ve spolupráci s kulturní komisí RMČ Nový Lískovec. Statutární město Brno finančně podporuje Knihovnu Jiřího Mahena v Brně, příspěvkovou organizaci.

11 11 LÍSKÁČEK 1/2014 tipy pro volný čas Kluby v Lysce Obláček klub pro rodiče s dětmi. Program je rozdělen na tři části tvoření, cvičení a zpívání a rozvíjí motorické, pracovní, komunikativní, sociální a další dovednosti dětí od dvou let, spolupráce rodiče a dítěte, umožní setkávání rodičů a navazování přátelství. Do Obláčku můžete přijít v úterý a ve čtvrtek od 9.30 do 11 hod, a zaplatíte 50 Kč. SKA je určen především pro děti, které nechtějí pravidelně navštěvovat kroužek, ale přesto se chtějí bavit se svými kamarády, užít si společné chvíle a také se něčemu přiučit. Zde mohou najít obojí. Kvalifikovaní pedagogové připravují na každý klubový den program zaměřený na výtvarné techniky, sport, hudbu. K dispozici je fotbálek, počítač s internetem, sportovní vybavení, deskové hry, občerstvení. Klub je ideálním místem pro děti k trávení volného času v bezpečném prostředí s možností vzdělávání ve volném čase. DO SKA přijďte v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Šachový klub V tomto klubu se scházejí všichni milovníci šachu a deskových her. Nebojte se přijít a pod odborným vedením si zahrajte šachy nebo některou oblíbenou deskovou hru. Šachový klub se schází každý pátek od 17 hod. Klub na Koniklecové je určen pro děti z domu Koniklecová 5. Zde si děti mohou zahrát fotbálek, stolní hry a zúčastnit se různých aktivit podle svých zájmů. Tento klub je dětmi oblíbený a má velkou návštěvnost. Přijďte k nám do klubu strávit příjemné chvíle. Za kolektiv pracovníků Lydie Procházková Info: tel.: , www. luzanky.cz/lyska. Děkujeme za podporu MČ Nový Lískovec. Počítačové služby odvirování, instalace, servis PC rychlost, odbornost, dostupné ceny Tel.: Vážení rodiče, milé děti, příznivci Mateřského centra Sedmikráska, srdečně vás zdravíme v novém roce 2014 a těšíme se na setkání s vámi (nejen :-) v prostorech Mateřského centra Sedmikráska. Těší nás, že v dnešní uspěchané době se MC Sedmikráska stalo prostorem pro setkávání, sdílení a předávání rodičovských zkušeností, prostorem pro nastávající rodiče, rodiče s malými dětmi a v neposlední řadě i místem setkávání dospělých. Rádi bychom i v nastávajícím roce byli vašim Místem pro spokojenější rodiče a šťastnější děti! Kolektiv Mateřského centra Sedmikráska Brno, o. s. Pravidelný program Mateřského centra Sedmikráska Brno, o. s. Více o pravidelných a dalších aktivitách na: Zápisy do kurzů v MC Sedmikráska proběhnou od pondělí do pátku Veškeré aktivity 1. pololetí roku 2014 pak začínají po jarních prázdninách, tj. od Neváhejte a rezervujte si místo v kurzech již nyní!!! DOSPĚLÍ S DĚTMI: Kurz Baby masáží a základy aromaterapie (6 týdnů 6 měs.), Poupátka (sk. 3 6 měs., 6 měs. 1 rok), Hudební hrátky (sk měs., měs., od 24 měs.), Kvítka (sk. 1 2 r., 2 3 r. ). DĚTI: Logohrátky (3 5 let), Než půjdu do školy (5 7 let), Dramaťáček Dráček aneb cesty do pohádek (3 8 let), Sebeobrana pro děti (5 12 let).!pozor nově - English with puppy! (3 7 let) v tomto kurzu se děti hravou metodou seznámí s angličtinou. Hodinami nás bude doprovázet štěňátko Patch, které nám přinese mnoho zábavy a ponaučení. Společně si formou her a písniček osvojíme základy anglického jazyka a kultury anglických zemí. Určeno pro děti 3 7 let bez rodičů. V ceně je zahrnuta učebnice Here s Patch the Puppy a ostatní materiály. DOSPĚLÍ:!Pozor nově Sedmikrásná tvoření pro jemná stvoření! tvořivý kurz určen pro všechny ženy, které si chtějí odpočinout od každodenní rutiny života a zároveň si ve společnosti ostatních milých bytostí rády něco vytvoří. U dobré kávy či čaje se budeme zabývat háčkováním, pletením, šitím, vyrobíme si drobné šperky, látkové květiny a mnoho jiného! Psychologická poradna poradenství, konzultace v psychoterapii, psychologické, psychoterapeutické, psychodiagnostické služby. Jazykové kurzy: Angličtina pro dospělé s možností hlídání dětí, Němčina pro dospělé. Pohybové aktivity: Tai-chi, Jóga nejenom pro ženy. Relaxační aktivity: Meditačně-relaxační večery pro ženy. Informace o dalších aktivitách našich partnerů jako jsou např. jazykové kurzy, semináře, zumba, rodinné bohoslužby CB-Betanie, rodinné konstelace, individuální poradenství. naleznete na Prostory Mateřského centra Sedmikráska dále po domluvě nabízíme k rodinným oslavám a Vašim aktivitám, jako jsou např. semináře, přednášky apod.! Přihlášky a ostatní informace o všech akcích v MC Sedmikráska: Oblá 51, Brno nebo na: www. mcsedmikraskabrno.cz, tel.: Provoz MC Sedmikráska Brno, o. s. je dotován Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a městskou částí Brno-Nový Lískovec. Děkujeme. Stejně tak děkujeme za poskytnutí daru společnostem Cardion a Activa a za podporu formou poskytování účetního software společnosti Vema. Nejkrásnější svět dětská kavárna a studio volnočasových aktivit, Rybnická 46, Brno. V lednu 2014 budeme začínat již třetí rok, kdy Uvědomujeme si, že bez vás a vašeho času, který u nás trávíte by to fungovat nemohlo, proto mi pro vás a vaše děti chystáme kroužky, kurzy, divadla, karnevaly, oslavy, dětské dny a jiné akce, které věřte, že si vaší přízně nesmírně vážíme a ještě jednou za ni děkujeme. mají za úkol děti nejen něco naučit, ale především zprostředkovat chvíle radosti, štěstí a zábavy. Za Každý den u nás může být radostí pro nás i pro uplynulý rok 2013 velmi děkujeme všem návštěvníkům malým a velkým a všem přejeme krásný Těšíme se na viděnou. Tým nejkrásnějšího světa vás. nový rok plný pohody, zdraví a radosti. V roce u nás najdete již zaběhané kroužky jako je cvičení maminek s dětmi, stále oblíbenější montessori dílničky, úžasné tanečky princezen, výtvarné aktivity, logopedicky vedené kroužky, které jsou přínosem pro každé dítko. Nově chystáme kroužky vědecké, tvořivé pro slečny parádnice, více dětských zábavních odpolední a sobotních divadel. Po celou dobu našeho působení se snažíme stále zvyšovvat kvalitu služeb a uspokojovat potřeby každého návštěvníka. Čekají nás také změny v dětském koutku, opět přibudou nové hračky, nové vybavení pro výtvarné kroužky i cvičení. Na oslavy narozenin nabídneme doprovodné programy ve větší míře.

12 Projekt, BPA Brno Zdravotní cvičení a situační prevence pro seniory v DD Koniklecová Po roce jsme opět zavítali do Domova pro seniory Koniklecová. Naše třída 3.A z Bezpečnostně právní akademie v Brně se na setkání velmi těšila, protože pomáhat starším lidem nás baví a přináší nám všem radost. V letošním roce jsme se zaměřili na doporučení seniorům, jak se chránit před okradením, jak snižovat rizika přepadení, podvodu a dalších podobných situací. Současně jsme navázali na oblíbené cvičení a vhodné pohybové aktivity ypro seniory. Vše proběhlo v rámci projektu ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A SITUAČNÍ PREVENCE PRO SENI- ORY. Projekt je realizován za finanční podpory Ing. Jany Drápalové, starostky městské části Brno- -Nový Lískovec. Naše první návštěva ve školním roce 2013/14 proběhla už 8. října v rámci dne otevřených dveří, na kterém jsme pomáhali s organizací a komunikovali se zájemci o tento Domov. ZŠ Svážná na Veletrhu základních škol LÍSKÁČEK 1/ ze školství a otevřeli jsme také svůj stánek. Veletrh byl slavnostně zahájen zástupci Odboru školství města Brna a milým vystoupením dětí. O tom, že celá akce má své opodstatnění, svědčilo i množství návštěvníků, které se na veletrhu za dva dny vystřídalo. A pokud jsme rodičům v jejich rozhodování alespoň trošku pomohli, těší nás to a určitě se zúčastníme i příštího ročníku. Mgr. Ilona Čechová Druhá návštěva se uskutečnila 22. října v rámci akce Sportovní dopoledne '. Každý z nás zabezpečoval jedno sportovní stanoviště nebo pomáhal seniorům jak s chůzí, tak nemohoucím na vozíčku dopravit se na sportovní klání. Naším úkolem nebylo pouze dopomáhat seniorům v pohybu, ale také je plně podporovat v plnění nejrůznějších úkolů. Senioři byli velmi šikovní, jejich nadšení bylo nepopsatelné. Všichni projevovali spontánní radost a my s nimi. V duchu jsme obdivovali jejich schopnosti, chuť soutěžit a energii, kterou bychom jim mohli leckdy závidět. Každý senior za svou odvahu a píli dostal od nás sladké medaile. Další, a v tomto roce poslední návštěva, se uskutečnila 5. prosince již v předvánoční atmosféře. Před návštěvou jsme vyrobili pozvánky a osobně ějsme je seniorům v domově předávali. řdá Kdž Když velký den nastal, nemohli jsme se dočkat, až předvedeme, co jsme si pro naše přátele připravili. Doma jsme napekli cukroví a připravili drobné pohoštění. Nejprve byla pro seniory připravena prezentace Situační prevence, která spočívala v poučení seniorů o tom, jak se bránit v rizikových situacích a hlavně jakým způsobem jim předcházet. Pomohly nám příběhy skutečných lidí, které se opravdu staly. Po prezentaci následovalo zdravotní cvičení se seniory, kteří se jako obvykle moc snažili a byli velmi šikovní. Pro dobrou náladu nás přišli dokonce povzbudit Mikuláš, čert i anděl, což přispělo k příjemné adventní atmosféře a naladilo nás ke společenské komunikaci s odměnou pro všechny klienty domova. Setkání bylo velmi příjemné a radostné tváře seniorů nás v tom jen utvrzovaly. Už nyní se těšíme na další setkání a na příběhy seniorů, které jsou pro nás mnohdy poučné, ale i zábavné. Rádi bychom poděkovali za spolupráci vedení Domova pro seniory Koniklecová. Velký dík patří ale i našim vyučujícím, paní učitelce Mgr. Evě Hrobařové a panu učiteli Mgr. Romanu Grmelovi, kteří nás k těmto zajímavým, příjemným a užitečným setkáním přivedli. Kateřina Urbánková, Nikola Mudráková studentky 3. ročníku Bezpečnostně právní akademie v Brně. Máte doma šestileté dítě a rozhodujete se, na kterou školu ho dát? Najít inspiraci a usnadnit rozhodování pomáhá rodičům Veletrh základních škol. Letošní se konal ve dnech 21. a 22. listopadu 2013 v prostorách Centra volného času v Lužánkách. Přehlídka škol navazovala na neméně úspěš- ný loňský pátý ročník. Této akce se zúčastnilo skoro 40 základních škol. My ze ZŠ Brno, Svážná 9 jsme jako jediní prezentovali naši městskou část Svážná zpívá pod vánočním stromem V sobotu 7. prosince jsme se probudili do zasněženého Brna. Na toto adventní dopoledne měly děti ze Základní školy Brno, Svážná 9 jasný program a cíl rozezpívat náměstí Svobody. Opět po roce se aktivně podílely na programu Brněnských Vánoc. Koledníci ze 4.B s paní učitelkou Mgr. Jitkou Belžíkovou a druhostupňoví zpěváci se na toto vystoupení těšili a připravovali dlouho dopředu. Program zahájil Josef Kaplan ze 7.A svou famózní hrou na klávesy. Postupně se k němu přidávali kytaristé a flétnistky, kteří zpěváky perfektně doprovázeli. Zazněly známé i méně známé české koledy a písničky, anglická koleda v podání Terezy Beránkové z 9.A přitáhla pod pódium posluchače ze všech koutů náměstí. Vážení rodiče, příbuzní, přátelé i náhodní kolemjdoucí, děkuji, že jste přišli, že jste s námi zpívali, usmívali se a. zatleskali nám. Mgr. Ludmila Zetková

13 13 LÍSKÁČEK 1/2014 různé KUŘE NA HOUBÁCH A VÍNĚ Suroviny: 6 kuřecích stehen, 200 g hub, 200 g nakládaných cibulek, 6 plátků slaniny, 2 dl bílého vína, pepř, sůl, petrželka. Postup: maso opečeme na másle, podlijeme horkou vodou a pečeme. Občas podlijeme. Na slanině opečeme houby, cibulky podusíme ve šťávě z kuřete, přidáme víno a pepř a promícháme. Povrch kuřete obložíme hříbky a cibulkou. Posypeme petrželkou a podáváme s dušenou rýží. BABSKÉ RADY Alobal šetří energii. Když odmrazujete mrazničku, vymyjte ji na závěr octovou vodou. Nebudou se v ní držet pachy. Když bude suchá, vyložte šuplíky alobalem. Nejenže se tak rychle nepokryjí námrazou, ale zároveň lépe udrží chlad a můžete mrazák zapnout na nižší stupeň. Kuchyň bez výparů. Snadno a rychle se nepříjemných výparů a pachů zbavíte, když na plotně ponecháte chvíli povařit vodu s octem, do které přidáte lžičku skořice. Loupání česneku. Abyste si práci při loupání česneku usnadnili, dejte stroužky na chvíli do vařící vody. Potom už půjdou slupky dolů jedním pohybem. Jak na cibuli. Před krájením cibule si opláchněte a navlhčete prkénko. Tak vám éterické oleje nebudou tolik stoupat do očí. Používejte zásadně ostrý nůž. Jinak na něj budete muset tlačit a tím se opět uvolňují nepříjemné štiplavé složky. Rozpůlená cibule vydrží v lednici pět dní jako čerstvá, pokud místa řezu potřete máslem a zabalíte ji do alobalu. Aby nevyklíčila, dejte do nádoby, kde se skladuje, kousek chleba. Když cibuli smažíte, rychleji zhnědne, jestliže ji předem posypete trochou hladké mouky a navíc bude hezky křupat. Zdroj: Toprecepty.cz NOVINKY V KNIHOVNĚ J. Mahena Novinky pro dospělé: K. Le Billon: Francouzské děti jedí všechno E. Lowell: Nech minulost spát J. Nesbo: Levhart E. Urbaníková: Měj mě rád L. Ulickaja: Ženské lži Novinky pro děti: B. Allcroft, B: Tomáš a jeho přátelé N. Delvaux: Kamilka a medvídek Míša R. Gordon: Poslední cesta do Podzemí P. Gray: Kreslení manga M. Kolezsar: Horseland Žebříček pro dospělé: J. Nesbo: Sněhulák T. Boučková: Šíleně smutné povídky V. Vondruška: Msta písecké panny A. Akhtar: Americký derviš F. Sagan: Nádherná oblaka Žebříček pro děti: J. Kinney: Deník malého poseroutky Ch. Oxlade: Mašinka Tomáš Zlaté příběhy Čtyřlístku T. Brezina: Ostrov náhrobků C. Cernuschi: Maxi auta TEXTOVÁ INZERCE Textová inzerce je určena pouze pro občany z Nového Lískovce, je zdarma a je omezena počtem 100 znaků. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu. Hledám ke koupi garáž v lokalitě Nový Lískovec, PLATBA V HOTOVOSTI, prosím nabídněte. Tel.: Hledám ke koupi byt v Novém Lískovci. Tel.: Vyměním obecní byt 1+1 za 2+1 obecní na ulici Kamínky. Tel.: Kadeřnictví NERO OBCHODNÍ CENTRUM ALBERT, PETRA KŘIVKY, NOVÝ LÍSKOVEC KADEŘNICTVÍ DÁMSKÉ PÁNSKÉ DĚTSKÉ NAŠE KADEŘNICE VÁS OBSLOUŽÍ I BEZ OBJEDNÁNÍ, BEZ ČEKÁNÍ Otevřeno: pondělí pátek hod., sobota: hod. Kadeřnictví tel Formulář pro textovou inzerci Formulář na podání textové inzerce do Lískáčku. Formulář čitelně vyplňte a vhoďte do schránky Lískáčku na ÚMČ Brno -Nový Lískovec, Oblá 75a nebo jej odevzdejte v podatelně. Tato služba je pouze pro občany Nového Lískovce. Inzerát nesmí mít charakter komerčního inzerátu a měl by mít maximálně 100 znaků (za znak se považuje mezera i interpunkční znaménko) Kontaktní údaje (nebudou se zveřejňovat) jméno, adresa, telefon, e -mail a případné opakování:

14 LÍSKÁČEK 1/ politické okénko Upozorňujeme čtenáře, že příspěvky v rubrice Politické okénko neprošly jazykovou ani redakční korekturou. Vážení spoluobčané! V tomto svém příspěvku budu pokračovat v informacích o situaci v místním politickém dění v naší městské části. V zápise ze zasedání zastupitelstva naší městské části ze dne 30. října 2013 je v bodě 16) mimo jiné uvedena informace představitele místní organizace ČSSD a to následujícího znění : Požádal koaliční partnery na základě koaliční smlouvy o termín jednání, jelikož v místní organizaci ČSSD došlo ke změnám a je návrh na vystoupení z koalice. Pro tuto chvíli není důležité, jestli již avizované jednání proběhlo a z jakým výsledkem, důležitější jsou dvě věci. Jednak jaké že jsou to změny v místní organizaci a především, jaké důvody vedly k rozhodnutí o vystoupení z koalice. K první otázce se pochopitelně nemohu vyjadřovat, protože změny v rámci místní organizace.jsou vnitřní záležitostí tohoto subjektu a já nejsem jejich členem. Co však je podstatné, jsou to důvody, které k tomuto rozhodnutí vedly. Jestli se tyto důvody dozvíme, bude záležet na jednajících stranách zda je zveřejní či nikoliv. Co lze však již okomentovat, je otázka samotného vzniku koalice v naší městské části. Pro pořádek připomenu výsledky komunálních voleb v naší městské části, kdy do devatenácti členného zastupitelstva bylo zvoleno 10 zastupitelů za občanské sdružení Tři oříšky pro Lískovec, což znamená, že toto občanské sdružení má v našem zastupitelstvu nadpoloviční převahu a nemuselo se k prosazování svých zájmů spojovat již s žádným jiným volebním subjektem. Přesto vznikla v našem zastupitelstvu vcelku široká koalice, kdy k vítězným Třem oříškům pro Lískovec se přidaly politické strany ODS, TOP 09 a ČSSD. Nemám v úmyslu spekulovat o postavení vítězného občanského sdružení v rámci politického spektra, ale co je evidentní, je ta skutečnost, že ostatní koaliční partneři představují jak pravici, tak i levici. Tím je zaděláno na pochopitelné problémy. A proto si v souvislosti s uvedeným vystoupením z koalice pokládám otázku : Co pak se asi stalo? JUDr. Petr Všetečka V prosincovém čísle popsal ve svém příspěvku pan zastupitel Všetečka přestup dvou zastupitelů a jako obvykle položil na konci návodné otázky, tentokrát ohledně morálního hlediska těchto přeběhlíků a jejich vztahu k voličům. Pro lepší rozhodování, jak tyto přestupy vyhodnotit, přidám pár poznámek. První nejmenovaný zastupitel přestoupil z pravicové koaliční TOP 09 do pravicové koaliční ODS. Druhý přestoupivší zastupitel má zajímavější politickou dráhu. Do zastupitelstva se dostal jako nezávislý kandidát opozičního sdružení Občané Novému Lískovci. Po pár měsících se s tímto sdružením (nebo jeho ideami či jeho dalšími představiteli?) rozešel. Po dvou a půl letech si uvědomil, že jeho místo je v koaliční ČSSD, takže do ní vstoupil a následně se stal jedním z iniciátorů vystoupení této strany ze zdejší koalice. Svůj flexibilní postoj k demokracii předvedl také jako člen okrskové volební komise, kam se nechal nominovat za TOP 09. Tím se stalo, že v jedné okrskové volební komisi byli neoprávněně dva lidé za jednu politickou stranu, a to ČSSD. Zákon umožňuje politickým stranám nominovat do každé okrskové komise jednoho občana, to pan bakalář moc dobře věděl, proto před zmocněncem TOP 09 zatajil, že je členem ČSSD. Pravděpodobně vědomí početní převahy vedlo k nařčení jiné členky komise (za ODS), že nedovoleným způsobem propaguje volební stranu. Neměla na ramenou vlajku s logem, ani nezpívala propagační hity. Měla na ruce gumový náramek modré barvy, bez potisku, jaké se na ulici prodávají na dobročinné účely. Přesto byla přinucena tento náramek sundat. Nevezmu si příklad z pana Všetečky a nebudu klást žádné otázky. Myslím, že by byly zbytečné. Ludmila Adlerová, místostarostka, ODS Kdo rozbil koalici, aneb čí politickou metodou je lež a pomluva Bc. Josef Schmied byl do ZMČ zvolen za sdružení nezávislých kandidátů ONL. Již před volbami v roce 2010 mne varoval, že budou kritizovat mne i práci sdružení nezávislých kandidátů Tři oříšky. Řekla jsem mu tehdy: Klidně nás kritizujte, ale nelžete při tom. Asi tři měsíce po volbách se členové ONL mezi sebou rozhádali a pan Dzurja na zastupitelstvu oznámil, že pan Schmied už k nim nepatří. Bc. Schmied naopak vehementně tvrdil, že bude celé volební období reprezentovat to uskupení, za které byl zvolen, tedy ONL. A to v opozici. V červnu 2013 ovšem pan Schmied na zastupitelstvu oznámil, že vstoupil do ČSSD a hned začal usilovat o to, aby ČSSD vystoupila z koalice. Přitom za tři roky spolupráce ČSSD nikdy neupozornila na nějaký problém, například neplnění společného programového prohlášení. V listopadu ČSSD, už s Bc. Schmiedem ve vyjednávacím týmu, požádala o koaliční jednání a oznámila partnerům, že odchází do opozice. Pan Schmied opakovaně v Lískáčku zneužívá prostor v Politickém okénku, kde lže a záměrně manipuluje s fakty. Například letos v březnu napsal, cituji: Dalším místem je centrum našeho sídliště, stojí zde prodejna Albert. V roce 2002 chtěla tyto pozemky koupit firma Ahold a postavit novou prodejnu. Tehdejší opozice uspořádala velkou protestní akci, která ji vynesla v následujících volbách až do vedení městské části, ve které je dodnes. S firmou se pak následně dohodli a nový Albert byl postaven. Není to pravda, protože nová prodejna Ahold byla otevřena již dva měsíce před komunálními volbami v roce Kolaudační rozhodnutí má datum 19.září, volby byly v listopadu. Je to ovšem docela zákeřná manipulace s fakty, která navádí k tomu, aby se lidé domnívali, že Tři oříšky tehdy podrazily své voliče. A kdo si může tak dávnou událost pamatovat? Pana Schmieda jsem na to upozornila a vyzvala ho, aby se omluvil. Dodnes tak neučinil. Nechci spekulovat, proč si pan Schmied vybral pro svou další politickou kariéru právě ČSSD, do které vstoupil v době, kdy se očekávalo její přesvědčivé vítězství v předčasných volbách. Ale až po jeho vstupu začala naše novolískovecká ČSSD protestovat i proti projektům, které měla ve volebním programu a dosud podporovala. Uvidíme, jak to svým voličům před volbami vysvětlí. Jana Drápalová Darujte příležitost pokračuje V únoru pokračuje putovní fotografická výstava s názvem Darujte příležitost. Fotografie s životními příběhy lidí se zdravotním, nebo sociálním znevýhodněním, kterým se podařilo najít zaměstnání a stali se tak přínosem pro pracovní kolektiv budou od února 2014 vystaveny v Administrativním a školícím centru Jihomoravského kraje. Projekt Darujte příležitost odstartoval v září 2013 fotografickou výstavou, která probíhala od září 2013 na Malinovského náměstí v Brně. Součástí projektu Darujte příležitost byla i odborná konference, která se věnovala tématům spojených s oblastí zaměstnávání osob se zdravotním, nebo sociálním znevýhodněním, a která si kladla za cíl seznámení zaměstnavatelů, pracovníků náborových a personálních oddělení s možnostmi a přínosy zaměstnávání osob se znevýhodněním. Od února 2014 pokračuje projekt dál a to fotografickou výstavou, která bude probíhat od února 2014 v Administrativním a školícím centru Jihomoravského kraje. Výstava zobrazuje životní příběhy lidí se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Panely s fotografiemi jsou doplněny o doprovodné texty, které popisují mnohdy nelehkou cestu vedoucí k získání zaměstnání. Příběhy ukazují, že i lidé se znevýhodněním mohou být plnohodnotnou součástí pracovního kolektivu, pokud je jim darována příležitost, uvedl Jakub Purdjak, ředitel neziskové organizace AGAPO, v. o. s. AGAPO pomáhá najít lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním zaměstnání na otevřením trhu práce. Mezi služby AGAPA patří program Podporovaného zaměstnávání, Tranzitní program aneb ze školy do práce pro studenty posledních ročníků speciálních škol, služba Základního sociálního poradenství a Nácvik sociálních dovedností. Pro širokou veřejnost AGAPO organizuje motivačně-vzdělávací kurz JOB Klub, nebo kurz základního právního povědomí Právo pro celý život. Bezplatné konzultace v oblasti zaměstnávání lidí se znevýhodněním poskytuje i zaměstnavatelům. Nezisková organizace AGAPO nabízí své služby již od roku 2004 a v roce 2014 tak slaví 10 let od svého založení. AGAPO, v. o. s.

15 15 LÍSKÁČEK 1/2014 ze školství Adventní čas v MŠ Kamarád Adventní čas v naší školičce začal vystoupením kouzelníka. Při jeho kouzlech se nám všem tajil dech. Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší a kdo s tebou přišel sem? A přišli za námi do MŠ dva sněhuláci a s nimi i malý Mikulášek s čertíkem. Po vánoční pohádce o Narození Ježíška si děti zazpívaly koledy a od Mikuláška dostaly sladkou odměnu. A už tady bylo těšení: Těšíme se na Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Už už aby tady byly, aby se nám nezpozdily. Začaly se zdobit třídy, zpívat a poslouchat koledy a vůbec vše připravovat na Vánoce. 12. prosince se otevřely dveře celé MŠ a ve všech třídách se vyráběly dárečky a přáníčka. Rodiče i děti si užily opravdu příjemné sváteční odpoledne. Druhý den, v pátek si děti vyzkoušely vánoční zvyky a potom přišel Ježíšek. Všem dětem se rozzářila očka nad krásnými dárečky a po nadílce si všichni pochutnali na svátečním obědě a vlastnoručně upečeném cukroví. Pohodový rok 2014, co nejvíce zdraví a lásky Vám přejí děti a kolektiv MŠ Kamarád Prvňáčci ze ZŠ Kamínky sázeli stromečky V úterý dne 5. listopadu si každý žák ze třídy 1.C ZŠ Kamínky zasadil svůj stromeček dub. Výsadba stromků se uskutečnila v areálu školy, ve spolupráci se Sdružením pro ekologickou výchovu a ochranu přírody Rezekvítek. Všichni se moc těšíme, jak se budeme společně o své stromečky starat. Za třídu 1.C paní učitelka Lenka Brabcová NYNÍ NOVĚ VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ Jsme tu stále pro vás NOVÁ POHODA ČESKÁ VÝROBA JISTÁ KVALITA OTEVÍRACÍ DOBA: pondělí pátek 9 18 hod., sobota 9 12 hod. Jihlavská 26, Brno-Nový Lískovec, tel.: , tel./fax: MALBY 14 Kč/m 2, nátěry dveří 350 Kč/kus, tapetování, nátěry radiátorů, oken, fasád, nábytku, zednické práce aj. Tel.: , PLATBA HOTOVĚ = SLEVA 250 Kč! Brno- LÍSKOVEC a okolí VÝROBA NÁBYTKU PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA KUCHYNĚ, VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ A JINÉ JAROSLAV GAŇA Svážná 32, tel.: , mobil:

16 LÍSKÁČEK 1/ inzerce FANDÍME S VÁMI Balíčky služeb šité na míru NETBOX Televize + NETBOX Internet AŽ 117 TV PROGRAMŮ, SPOLEHLIVÝ INTERNET cena od 499 KČ* MĚSÍČNĚ S NETBOX TV Vám žádný gól neuteče: *Kampaňové ceny NETBOX Balíček platí do pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 12 nebo 24 měsíců. Více na EKOTEX s. r. o. Oblá 36, Brno-Kamenný Vrch Nabízíme Vám kompletní služby účetní kanceláře: Zpracování a vedení účetnictví jednoduché, podvojné, i pro neziskové organizace Vyhotovení daňových přiznání všech typů Vedení mzdové agendy Zpracování statistických výkazů Daňové poradenství a audity Tel , mobil , Objednávejte na telefonu nebo na Naši klienti platí jen poloviční doplatky Kde nás najdete Těšíme se na Vaši návštěvu!

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

!! Zápis :00-17:00 hod.

!! Zápis :00-17:00 hod. !! Zápis 2.5.2017 13:00-17:00 hod. Zápis do naší MŠ na školní rok 2017/18 se bude konat 2.5. 2017 od 13:00-17:00 hodin v budově MŠ Bílá. S sebou přineste vyplněnou Žádost o přijetí a Evidenční list s potvrzením

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016

TTC ELIZZA PRAHA. pořádá. Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva. ve stolním tenisu září 2016 TTC ELIZZA PRAHA klub stolního tenisu pořádá Bodovací turnaj dorostu a nejmladšího žactva ve stolním tenisu 10. 11. září 2016 Sportovní hala Jižního Města areál ZŠ Květnového vítězství 1554, 149 00 Praha

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin

budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin ZVEME VÁS NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 budova školy Martinovského ulice 153 6. 2. 2014 od 14 do 18 hodin 7. 2. 2014 od 14 do 17 hodin Více informací na www.1zsrako.cz a v brožuře Informace

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice

DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice DOMOV SENIORŮ Rybniční 1282, Strakonice Leden 2010 ŽIVOT U NÁS Vážení obyvatelé, právě se Vám dostává do ruky výtisk nultého vydání zpravodaje Život u nás Mé přání je, aby tento zpravodaj vycházel pravidelně

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA

Úvod: NOVOROČNÍ VYCHÁZKA Úvod: Vzhledem k velkému množství události, které proběhly na přelomu roku a naší snaze o maximální informovanost Vás občanů, jsme se rozhodli na počátku roku vydat mimořádné číslo informačního listu,

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou:

V pondělí 3. října 2016 Karel IV. očima dětí Výherci v kategorii jednotlivců jsou: Výherci v kategorii kolektivů jsou: V pondělí 3. října 2016 v 11 hodin proběhlo v Galerii výtvarného umění v Havlíčkově Brodě slavnostní vyhlášení výherců výtvarné soutěže Karel IV. očima dětí. A zároveň byla tak zahájena výstava k této

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Nadcházející události

Nadcházející události Červenec - Srpen 2016 Školní zpravodaj Úvodní slovo Vážení rodiče, učitelé a přátele Waldorfu, poslední víkend před zahájením školního roku se konal adaptační pobyt rodin budoucích prvňáčků. Jeho vyvrcholením

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 23. 1. od 19,30 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod.?. 1. od 16,30 hod. 27. 1. od

Více

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014

MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ Praha 6.-8.února 2014 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČR JUNIORŮ VE SQUASHI 2014 Jménem České Asociace Squashe si vás dovolujeme pozvat

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

6. Přihlášky a odhlášky:

6. Přihlášky a odhlášky: Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2015-2016 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji "J a r n í s b í r á n í"

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ. v sobotu 15. března 2014 od 14:00 hodin. o. s. Karabina a SK Zvole zvou všechny maškary na. Vyhlašuji J a r n í s b í r á n í Přijďte se podívat mezi nás. Pravidelné tréninky: oddíl Trénink Orientační běh Tomáš Hájek st 17-18.30, 18.45-20.15 Šachy Jana Straková út 17-19, pá 15-17 děti, ne 19-21 dospělí Wushu Tomáš Veselý út 16-19,

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013

3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 3. ročník BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC 2013 projekt zaštiťují Bc. Roman Onderka, MBA, primátor statutárního města Brna JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje projekt podporuje prof. Ing. Karel

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba

Určeno základním školám. Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz. Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba Určeno základním školám Kontaktní osoba Bc. Bodláková Lada 599 522 457 vietnamska.detske@kmo.cz Vietnamská 1541 708 00 Ostrava-Poruba KNIHOVNA MĚSTA OSTRAVY, příspěvková organizace POBOČKA VIETNAMSKÁ 1541,

Více

Plán akcí na rok 2016

Plán akcí na rok 2016 Plán akcí na rok 2016 4. 1. od 19,00-22,00 hod. 10. 1. od 10,00 hod. - prezentace od 9,30 hod. Hala ZŠ Jiráskova, BN 11. 1. od 19,00-22,00 hod. 20. 1. od 16,00 hod. 18. 1. od 19,00-22,00 hod. 25. 1. od

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové

Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Charakteristika sdružení Adresa: Občanské sdružení při Základní škole Jiráskovo

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Stiftelsen Solgløtt, org. nr

Stiftelsen Solgløtt, org. nr Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 20.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2015/16 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2015/16 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise

Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise Středočeský svaz stolního tenisu vypisuje Středočeskou Open Tour mládeže a juniorů ve stolním tenise 2016-2017 1. Řídící orgán: Soutěž řídí Středočeský svaz stolního tenisu (STSST) prostřednictvím své

Více

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015

Pozvánka na 17. ročník. Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 Pozvánka na 17. ročník Mezinárodní rychnovský šachový festival seniorů 15. 23. srpna 2015 1) Mistrovství ČR seniorů nad 50 let 2) Mistrovství ČR seniorů nad 60 let 3) Mistrovství ČR seniorů nad 70 let

Více

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku:

O Majáku Kontakty. Návštěvnost Centra Maják, aktuality, připravujeme... Služby Majáku: Vážení a milí, abyste věděli, co se na Majáku dělo a dít bude, připravili jsme pro Vás MAJÁKOVÝ ZPRAVODAJ za období LEDEN 2011 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009

Zpravodaj 1. Městyse Knínice u Boskovic 2009 Zpravodaj 1 Městyse Knínice u Boskovic 2009 informace úřadu městyse Odpad Odvoz domovního odpadu: 14. 1., 28. 1., 11. 2. Sběrný dvůr: 17. 1. 8.00 11.00 hod. Knihovna Úterý od 16.30 do 18.00 hodin. Zpráva

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové

13. února od 9 do 14 hodin (1 osoba za hodinu) v DC Dráček. Individuální rodinná poradna PhDr. Ilony Špaňhelové 1. února od 14 hodin na radnici Vítání občánků Opět slavnostně přivítáme čerstvě narozená Nehvizďátka. Chybět nebude krásné vystoupení žáků mateřské školy, paní fotografka Martina Venená, ani malý dárek

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Plán akcí na rok 2014

Plán akcí na rok 2014 Plán akcí na rok 2014 6. 1. od 19,00-22,00 hod. 13. 1. od 19,00 hod. 20. 1. od 19,00-22,00 hod. 29. 1. od 16,30 hod. 3. 2. od 19,00-22,00 hod. 10. 2. od 19,00 hod. 17. 2. od 19,00-22,00 hod. 24. 2. od

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. 27. 1.

Více

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5.

ZPRAVODAJ 2010/3. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Obsah: 1. Fotbalové dovednosti 2010 2. Florbalové dovednosti 2010 3. Hry Orla 2010 4. Tábor FICEP 2010 5. Orelská akademie Sestry a bratři, Toto číslo zpravodaje věnujeme pozvánkám na plánované sportovní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj

Noviny městyse. vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Prosinec 2015 Noviny městyse MĚSTYS LITULTOVICE vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj Vážení spoluobčané, před koncem roku je zvykem skládat účty, proto i já bych Vás chtěl krátce seznámit s

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena

Kurzy češtiny pro cizince. Otevřené kurzy bez registrace, přijďte rovnou na lekci! Typ kurzu Termín Den Čas Místo Cena Milí příznivci CIC, zde jsou novinky z Centra pro integraci cizinců, o.p.s., zaměřené na prázdninový režim. Kurzy češtiny pro cizince Kurzy češtiny budou probíhat i v létě ještě než si přečtete jejich

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec Mateřské školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: říjen-prosinec 2016 Mateřské školy Mateřská škola Přerov, Máchova 14 Halloween 2. listopadu 2016 16,00 hod. Dlabání dýní, noční

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová

třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Výroční zpráva, školní rok 2013 2014, 8. třída třídní učitelka: Bc. Kateřina Sedláčková, asistence: Bc. Šárka Klímová Tento školní rok byl pro osmáky velmi důležitý především v přípravě ročníkových prací.

Více

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015

DRŽOVICKÝ ZPRAVODAJ LIST č. 5 / 2015 LIST č. 5 / 2015 Ročník 10 Vážení spoluobčané, podzim, který byl letos opravdu příjemně teplý a krásně barevný, nás pomalu a jistě opouští. Doufáme, že jste stihli zazimovat své zahrádky a připravili se

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Plán akcí na rok 2017

Plán akcí na rok 2017 Plán akcí na rok 2017 2. 1. od 19,30-22,00 hod. 8. 1. od 9,30-12,30 hod. 9. 1. od 19,30-22,00 hod. 16. 1. od 19,30-22,00 hod. 20. 1. od 18,00 hod. 23. 1. od 19,30-22,00 hod. 25. 1. od 16,30 hod. Gymnázium

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC

GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC GOLFOVÉ NOVINKY Z BEŘOVIC občasník s informacemi o Beřovickém golfu Říjen 2015 Všechny čtenáře chceme hned v úvodu ujistit, že našim cílem je pouze a jen poskytnout z času na čas několik informací a novinek,

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim I, Resselovo náměstí čp.113 Výroční zpráva za rok 2014 Zpracoval : Ing.Milan Jiruška, ředitel o.p.s. e mail : domovsenioru1@chrudim.cz www.domovsenioruchrudim.cz

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Newsletter Gymnázia Thomase Manna

Newsletter Gymnázia Thomase Manna Newsletter Gymnázia Thomase Manna 2/2016 www.gtmskola.cz www.facebook.com/gtmskola Vážení rodiče, v dnešním newsletteru najdete výběr z našich aktivit z ledna 2016, důležité informace týkající se nejbližších

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více