Místní Informační Zpravodaj

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Místní Informační Zpravodaj"

Transkript

1 Místní Informační Zpravodaj ČTRNÁCTIDENÍK 3. dubna 2014 náklad 300 ks CENA 8,- Vydává: Město Vejprty Tylova 870/6, Vejprty tel.: ČÍSLO VEJPRTY BÄRENSTEIN LÉKÁRNA U SPASITELE široký sortiment léků veškeré lékárenské služby individuální příprava léčiv vitamíny a minerály léčebná kosmetika doplňky stravy, léčivé čaje Otevírací doba Po - Pá So tel./fax: B. Němcové 7, Vejprty Uzávěrka příštího čísla pátek TEL SOS Policie ČR , Hasiči - 150, , Rychlá záchranná služba TEL SOS V tomto čísle najdete: * Nový samosběrný vůz * Zahájení rekonstrukcí * Nový nábytek do školky * Údržba zeleně * Volby do Europarlamentu * Bohoslužby o Velikonocích strana 1

2 Konec zimního období Vážení občané, letošní zima je velice pravděpodobně za námi. Proto budou během měsíce dubna opět uvedeny do letního provozu všechny tři fontány. Jedná se o vodní parter na náměstí T. G. M., o vodní kaskádu na Kostelním náměstí a vodotrysk na Souměstí. MěÚ Zahájení rekonstrukcí Vážení občané, v letošním roce bude pokračovat výstavba bezbariérového centra města ve druhé etapě. Bezbariérově budou upraveny chodníky podél Moskevské ulice, a to od křižovatky na křížku po budovu bývalé hudebky. Významnou součástí této rekonstrukce bude i stabilizace přilehlého svahu, což zabrání jeho dalšímu sesuvu, a vybudování nového veřejného osvětlení. Projekt budou realizovat Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice. Náklady jsou rozpočtované ve výši téměř 3,5 mil. Kč. Příspěvek 2,241 mil. Kč uhradí Státní fond dopravní infrastruktury, zbytek zaplatí město Vejprty. Dalším projektem, který bude v letošním roce realizován, je rekonstrukce ulice Maxima Gorkého. Tato akce zahrnuje položení nového povrchu vozovky, včetně zpevněné plochy ve vnitrobloku č.p. 981 a vybudování nového veřejného osvětlení. Celkové náklady 2,150 mil. Kč včetně DPH budou opět částečně hrazeny z dotace, a to ve výši 1,581 mil. Kč. Zhotovitelem budou rovněž Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice. MěÚ MIZ VEJPRTY Nový samosběrný vůz Vážení občané, během měsíce března byl uveden do provozu nový zametací vůz, který je v majetku Služeb města Vejprty. Je to komunální technika Multicar M 27 s rychlovýměnnou samosběrnou zametací nástavbou určenou na úklid komunikací. Pořizovací cena tohoto vozu činila ,- Kč včetně DPH. Tato částka byla uhrazena z 90 % dotací z Evropské unie, kterou zpracoval příslušný odbor Městského úřadu Vejprty. Zbývajících 10 % zaplatily Služby města Vejprty z vlastního rozpočtu. Pracovníci SmV s pomocí nové techniky během krátké doby vyčistily většinu komunikací ve správě města s dobrým výsledkem. MěÚ Květinová výzdoba ve Vejprtech Vážení občané, s radostí vám sdělujeme, že vejprtská patriotka a dlouholetá dopisovatelka Místního informačního zpravodaje, paní Marie Ela převzala péči o květinovou výzdobu na veřejných prostranstvých našeho města. Že se nejedná o práci lehkou, potvrdí každý, kdo někdy vyplel větší záhon. Prosíme proto všechny občany, aby k její práci přistupovali s úctou a neničili to, co má být potěšením pro nás všechny. Děkujeme MěÚ Regionální čtrnáctideník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, Vejprty Kontaktní osoba: Kratochvíl Petr, Tel.: , Periodický tisk územního samosprávného celku. Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel neručí za obsah inzerce. Tisk: Akord s.r.o., Chomutov. strana 2

3 Nový dětský nábytek do školky V průběhu loňského a letošního školního roku jsme v mateřské škole přistoupili k výměně původního nábytku za nový. Ten původní sloužil dětem již několik desítek let a mnohdy to na něm bylo znát. Obměna nábytku se týká jak skříněk a regálků v nejrůznějších barevných kombinacích, tak i stolečků a židliček. Rádi bychom touto cestou poděkovali firmě SETJA Vejprty a panu Ing. Jaroslavu Šetekovi. Díky opakované ochotě a štědrosti jsme mohli zmiňovanou obměnu nábytku zrealizovat. Firma SETJA nám nejenom přispěla finančním darem na nákup nábytku, ale část vybavení tříd nám podle našich požadavků také vyrobila. Děti tak mohou trávit svůj čas a pracovat nejenom v esteticky příjemnějším prostředí, ale nový nábytek také vyhovuje věkovému složení dětí jednotlivých tříd. Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vejprty Údržba městské zeleně VOLBY do Evropského parlamentu V letošním roce u nás proběhnou dvoje volby a to do Evropského parlamentu a na podzim do zastupitelstev obcí. Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 23. a 24. května Tímto chci upozornit voliče, kteří spadají do našeho správního obvodu a jsou občany jiného členského státu EU, aby si na MěÚ Vejprty, matrika přišli podat žádost o zapsání do seznamu voličů pro tyto volby. Občané České republiky, kteří nemohou z různých důvodu volit ve svém správním obvodu si mohou již nyní podat žádost o vydání voličského průkazu. A.Třečková Bohoslužby ve Svatém týdnu a o Velikonocích ve vejprtské farnosti Květná (pašijová) neděle Památka na slavný vjezd Kristův do Jeruzaléma Mše svatá se svěcením ratolestí Vejprty: 9.30 pondělí Svatého týdne Vejprty: 8.30 středa Svatého týdne Vejprty mše svatá Zelený čtvrtek Památka Poslední večeře Páně Vejprty: mše svatá adorace do Velký pátek Den přísného postu - Památka umučení Páně Vejprty: adorace korunka k Božímu milosrdenství a litanie o umučení Páně Vejprty: Velkopáteční obřady Bílá sobota Vejprty: adorace u Božího hrobu: Vejprty: Velikonoční vigilie Pracovníci Služeb města Vejprty věnují v současné době mnoho času vyřezáváním náletových dřevin na pozemcích našeho města. Jedná se o pozemky sousedící s ulicemi Husova, Jiráskova, Přísečnická a jiné. Toto vyřezávání je třeba ukončit dříve, než dojde k založení nových hnízd a tím k zničení budoucí generace volně žijícího ptactva. Získaná dřevní hmota bude naštěpkována a použita k ekologickému vytápění budovy SmV. MěÚ FOTOGRAFOVÁNÍ V ATELIÉRU rodinné foto, děti, skupinové foto svatební foto, foto na ŘP a pod. Vše po dohodě na tel.č.: strana 3 Velikonoční neděle Slavnost Zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista Kovářská: 9.30 Vejprty: Velikonoční pondělí Vejprty: 9.30 Kominictví a revize Pavel Kudrna Most tel mob

4 Jak zahájit jaro? Udělejte si výlet. Město Kadaň vás zve na zábavnou soutěžní hru družstev, která proběhne v rámci oslav narozenin Maxipsa Fíka, Mistrovství světa ve skoku pro něco Další ročník vypukne 31. května 2014 od 10 hod. A kde? Samozřejmě na Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani. Pokud se chcete zapojit do bojů, potřebné propozice a dokumenty najdete na adrese Nový autoservis v ulici B. Němcové K. Straňák Provozní doba: Po Pá hod. So, Ne na zavolání: tel Čeká na nás prý slunečný začátek jara, kdy se teploty budou šplhat až ke dvaceti stupňům Celsia. Tak proč zůstávat doma? Máme pro vás několik tipů, kde se můžete dobře pobavit. Zajeďte si do Prahy do Dinosauria - V polovině března byla v Praze na Výstavišti zahájena unikátní expozice Dinosaurium, která představuje část jedné z největších světových sbírek pravých koster a zkamenělin dinosaurů. Výstava nabízí více než padesát exponátů, kterým dominují až téměř 300 miliónů let staré skelety a fosílie zapůjčené z moskevského Borisiakova paleontologického institutu ruské akademie věd, jehož více než dvousetčlennému týmu vědců se během letitého výzkumu pravěkých živočichů podařilo z jejich ostatků shromáždit jednu z nejucelenějších kolekcí na světě. Čeští návštěvníci uvidí tuto sbírku navíc v podobě, v jaké byla vytvořena a předvedena zatím pouze ve Švédsku - ve velmi působivé panoramatické prohlídce (360 ). představuje blíže Dinosaurium za pořadatele Beyond Entertainment Štěpán Janeček, který se podílel také na realizaci mimořádně úspěšné loňské výstavy Tutanchamon. Expozice potrvá do 29.června. Otevírá se Jezeří - Poprvé v letošním roce se můžete jít podívat na zámek Jezeří. V sobotu tam začala turistická sezóna. V dubnu je potom otevřeno o víkendech a na Velikonoční pondělí, od 10 hodin do 17 hodin. Zámek Jezeří je známý kvůli své ohrožené existenci v souvislosti s těžbou uhlí v nedalekém lomu ČSA. Ke konci devadesátých let minulého století ale byly zahájeny rekonstrukční práce, které vzhledem k velikosti objektu a omezeným prostředkům probíhají až do současnosti a s výhledem do daleké budoucnosti. Máte rádi Hřensko? - Vzhledem k neobvykle teplému počasí posledních dnů tam zajistili v předstihu víkendový provoz v Edmundově soutěsce už od soboty 29. března. Klasický sezónní provoz v obou Soutěskách bude zahájen jako obvykle na Velikonoce, tj. 18. dubna. V Edmundově soutěsce poslední loď jezdí směr Hřensko v 18 hod. a směr Mezná v 17,30 hod. Dospělí tam platí 80 korun, děti, důchodci a psi polovinu. Vydejte se na vodní nádrž Fláje, je to kulturní památka - Jestli bude skutečně slunečno a teplo, jděte se projít po hrázi flájské přehrady. Ta byla postavena v letech Účelem vodního díla Fláje je zásobovat pitnou vodou oblast severočeské hnědouhelné pánve. Jeho další funkce jsou zajištění minimálního průtoku a snížení povodňového průtoku na Flájském potoce a částečná ochrana před povodněmi území pod hrází. Je součástí vodohospodářské soustavy v oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Přehrada je díky své unikátní konstrukci zařazena mezi kulturní památky České republiky. Ochranné vodní pásmo I. stupně platí okolo celé vodní plochy nádrže s přísným zákazem vstupu. KY Fláje MěKaSS děkuje za bezplatnou opravu pneu. strana 4

5 Krásné Krušné hory Krušné hory, pohled z Kovářské k Oberwiesenthalu...Foto: Marie Ela Krušné hory ještě před pěti lety byla zapomenutá krajina. Člověk šel celý den nekonečnými cestami mezi krušnohorskými lesy a nepotkal ani živáčka. Dnes je tomu jinak. Mnohé se změnilo k nepoznání. Stojí za to navštívit pohraniční město Vejprty, Měděnec, Kovářskou, Kryštofovy Hamry, Boží Dar...tady se lidem podařilo za několik let vybudovat a dokončit úžasné projekty, které lákají k návštěvě. Přestože letošní zima byla téměř bez sněhu a v únoru to vypadalo spíš jako na jaře, návštěvníky počasí neovlivnilo. Vyměnili lyže za kola a hurá do hor. Jen cestou od Vejprt k Černému Potoku jsem potkala dvě velké skupiny cyklistů a v jindy tichých Kryštofových Hamrech mne vítal veselý křik a smích dětí. Kde se jich najednou tolik tady vzalo? Zahrada penzionu Dudýnek byla plná dětí. Tedy jdu se na ně podívat. Vždy mám takový pěkný pocit, když vidím rozesmáté šťastné děti. Přichází paní ve svítivé zelené vestě. Paní kurátorka Jana Miková Foto: Marie Ela Paní kurátorka Jana Miková vypráví: Tak to jsou naše děti ze znevýhodněného prostředí ve věku 5-13 let z Prahy 8. Máme štěstí, že nás podporuje a pobyt hradí náš ˇÚMČ Praha 8. Štěstí také v tom, že nás přijal pan majitel penzionu Dudýnek JUDr. Jaroš. Já pracuji na sociálním odboru Prahy 8. Navíc mě s dětmi pomáhají vedoucí, kteří všichni jsou příslušníky Policie ČR Praha. Zaměstnanci penzionu se o nás dobře starají. Děti jsou zde v bezpečí a mají vše potřebné.tímto vám všem velmi děkujeme. Představte si, že pocházím z Jirkova a touto šťastnou náhodou jsem se vrátila po 40 ti letech do Kryštofových Hamrů. Jsem velice překvapená, jak je tady krásně. Vůbec nám nevadí, že není sníh. Tolik zajímavostí je tady i v okolí. Nádherné lesy, opravená stavení a všude čisto. Rádi bychom se podívali také do Vejprt, k sousedům do Německa a prošli Ježíkovu cestu na Božím Daru. K tomu však potřebujeme autobus. Snad se nám podaří dopravu zajistit příště, až sem opět pojedeme. Je tady opravdu krásně a není to z Prahy daleko Těšíme se do Krušných hor. Plná zahrada rozesmátých dětí v Kryštofových Hamrech. Říkáme si Osmičkoví kamarádi a stali jsme se adoptivními rodiči Kalouse ušatého v Zoo parku v Chomutově. Foto: Marie Ela Snad by stálo za to spojit se s Pobočkou Naděje Vejprty. Při společných výletech či akcích, děti získají nové kamarády a spoustu dobrých zážitků, dovedností a zkušeností. Ve Vejprtech všichni učitelé, učitelky a vychovatelé to s dětmi skvěle umí. Marie Ela strana 5 PODĚKOVÁNÍ Za celý tým Naděje ve Vejprtech bych chtěla poděkovat klientům DSZP Kavkaz a Husova a jejich doprovodu, kteří nám pomohli se stěhováním pobočky ve dnech a Daniela Helešicová sociální pracovnice Naděje Prodej slepiček Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann hnědý, Tetra hnědá a Dominant - žíhaný, černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: týdnů. Cena ,- Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky pouze našeho chovu! Prodej se uskuteční: v úterý 29. dubna 2014 Kovářská, u kostela hod. Vejprty, u autobus. nádraží hod. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek cena Kč/ks Případné bližší informace: Po - Pá hod, tel.: , ,

6 KAM ZA KULTUROU CHOMUTOV Městské divadlo V neděli 30. března od hodin Nedělní pohádka: O princezně, Luciášovi a makových buchtách Pohádka vypráví o princezně, která by se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi a o tom, co se všechno stane, když se spolu setkají. Vstupné 60,- Kč Domácí koutek miniatur ve Waschleithe Od Vás zveme na malou prohlídku Krušných hor, kde můžete obdivovat miniaturní památky a kulturní poklady našeho domova, pečlivě vyrobeny originály v měřítku 1:40 o rozloze 3000 m 2 a zhruba 90 modelů. Kostely, hrady, zámky, školy, přehrada nebo skokanský můstek v Oberwiesenthale, to vše si můžete prohlédnout za hezkého počasí příjemnou procházkou v lese. Zde je ke vzhlédnutí originál a miniatura. Hřebíkárna V sobotu 5. dubna od hodin Koncert: Trio Vladimír Merta, Jan Hrubý & Ondřej Fencl Vystoupení jedné z legend české písničkářské a folkové scény Vladimíra Merty, muže mnoha tváří a neuvěřitelné hudební potence již od sedmdesátých let minulého století. Vstupné předprodej 200,- Kč, na místě 230,- Kč Městské divadlo Ve středu 9. dubna od hodin Divadelní představení: Mafie a city Přiznat svému nejlepšímu příteli, že je milencem jeho dcery, je delikátní záležitostí. Hrají: Josef Laufer, Lukáš Langmajer,Veronika Nová a Karel Zima Vstupné 290,- Kč Hřebíkárna V sobotu 26. dubna od hodin Koncert: Robert Křesťan a Druhá Tráva + hosté Vstupné předprodej 250,- Kč, na místě 280,- Kč Městské divadlo V neděli 27. dubna od hodin Nedělní pohádka: Obušku z pytle ven! Vstupné 60,- Kč KADAŇ KZ ORFEUM V sobotu 29. března od hodin Country bál Vstupné 80,- Kč KD Střelnice V neděli 6. dubna od hodin Nedělní pohádka: Ententýky Vstupné 30,- Kč KZ ORFEUM V sobotu 12. dubna od hodin. Koncert: MANDRAGE Vstupné:250,- Kč v předprodeji na místě 300,- Kč Vstupné: dospělí 3,- děti 2,- Adresa: Talstrasse 23, Beierfeld OT Waschleithe Více informací naleznete na nebo ve Společném centru Vejprty Bärenstein Otevírací doba: denně od 9:00 18:00 hodin. Modely jsou umístěny v lese, není vhodné pro vozíčkáře! Cesta autem trvá 30 minut, 30 km, z Vejprt se vydáte po B 95 směr Cunersdorf B 101 a v Bockgutweg odbočíte na Waschleithe a jste na místě, vystupte z auta a projděte o lese plných miniatur!!! Walter Zapf autor knihy,,die Petermühle Vás zve na čtení dne od 18:30 hodin do,,společného centra Vejprty Bärenstein. Čtení knihy je pouze v německém jazyce. Vstup je jako vždy volný!!! PŘIPRAVUJEME PRO DĚTI STŘEDA velký sál MěKaSS hod. BROUK PYTLÍK pohádka o tom, co se stane, když chce nešika Brouk Pytlík zastoupit na paloučku svého kamaráda - mistra práce všeho druhu - Ferdu Mravence. Zveme i maminky na mateřské vstupné zdarma. KZ ORFEUM V pátek 25. dubna od hodin. Koncert: DAN BÁRTA Po pěti letech přichází Dan Bárta & Illustratosphere s novým albem! Maratonika Vstupné:250,- Kč v předprodeji na místě 300,- Kč strana 6

7 SLEVOVÝ KUPÓN NA PŘEZUTÍ PNEUMATIK 10% 10% SLEVA 10% Rozpis mistrovských utkání Jaro /5/2014 sobota 10.00hod Vejprty ml. žáci - Postoloprty 4/5/2014 sobota 14:15hod Vejprty+Kovářská dorost - Citoliby 4/5/2014 sobota 16:30 hod Vejprty A - Vilémov 4/13/2014 neděle 10:00hod Klášterec-Vejprty ml. žáci odjezd 8:30hod 4/12/2014 sobota 10:30hod Kryry-Vejprty+Kovářská dorost odjezd 9:00hod 4/12/2014 sobota 16:30hod Droužkovice-Vejprty A odjezd 15:00hod 4/19/2014 sobota 10:30hod Dobroměřice-Vejprty ml. žáci odjezd 9:00hod 4/19/2014 sobota 14:45hod Vejprty+Kovářská dor. - Podbořany 4/19/2014 sobota 17:00 hod Vejprty - Málkov 4/26/2014 sobota 10:00hod Vejprty ml. žáci - Kovářská 4/26/2014 sobota 10.00hod 1SK Jirkov-Vejprty+Kovářskást. Žáci odjezd 8:30hod 4/26/2014 sobota 10:00hod Černčice-Vejprty+Kovářská dorost odjezd 8:30hod 4/26/2014 sobota 17:00hod Rašovice-Vejprty A odjezd 16.00hod 5/3/2014 sobota 14:00hod SK Černčice-Vejprty ml. Žáci odjezd 12:00hod 5/3/2014 sobota 10:00hod Vilémov-Vejprty+Kovářská st. Žáci odjezd 8.30hod 5/3/2014 sobota 14:45hod Vejprty+Kovářská dorost - Postoloprty 5/3/2014 sobota 17:00hod Vejprty A- Mikulovice 5/8/2014 čtvrtek 17.00hod Vejprty ml. žáci - Březno 5/11/2014 neděle 15:00hod AFK Loko Chomutov Vejprty ml. Žáci odjezd 13:30hod 5/11/2014 neděle 10:00hod Vejprty+Kovářská st. Žáci- Perštejn hřiště Kovářská 5/10/2014 sobota 10.30hod Strupčice- Vejprty+Kovářská dorost odjezd 9:00hod 5/10/2014 sobota 17:00hod 1SK Jirkov-Vejprty A odjezd 15:45hod 5/17/2014 sobota 10:00hod Vejprty ml. žáci- Radonice 5/18/2014 neděle 10.00hod Vejprty+Kovářská st. žáci -1SK Jirkov hřiště Kovářská 5/17/2014 sobota 14.45hod Vejprty+Kovářská dorost- Klášterec 5/17/2014 sobota 17:00hod Vejprty- SKP Kadaň Olympiáda v německém jazyce Dne se uskutečnila v Klášterci nad Ohří okresní olympiáda v německém jazyce. Naši školu reprezentovali žáci Mike Sturm, Denisa Kroková, Nela Gottwaldová a Nicol Kühnlová. První část olympiády byla tvořena poslechovou částí a vyplněním testu. Ve druhé části soutěžící popisovali obrázek a prezentovali určité téma. V kategorii I.A se na krásném 1. místě umístil Mike Sturm a Denisa Kroková na velmi pěkném 5. místě. V kategorii II.A jsme obsadili první místo, které získala Nela Gottwaldová a s tím i postup do krajského kola v Ústí nad Labem, které se konalo Druhé místo získala Nicol Kühnlová. V krajském kole předvedli soutěžící schopnost porozumět psanému textu, reagovat na dotazy a konverzovat v německém jazyce. V silné konkurenci soutěžících ze základních škol a víceletých- -gymnázií obsadila Nela Gottwaldová třetí místo. Všem žákům děkujeme za reprezentaci školy a přejeme další úspěchy. Poděkování patří také všem vyučujícím, kteří žáky na olympiádu v německém jazyce připravovali. Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vejprty strana 7 inzerce KY UHELNÉ SKLADY VEJPRTY NOVĚ NABÍZÍME PYTLOVANÉ BRIKETY PYTLOVANÉ UHLÍ Mostecké uhlí ořech 1 ořech 2 kostka Ledvické uhlí ořech 1 ořech 2 kostka polský kostkoořech německé brikety SKLÁDÁNÍ DOPRAVNÍKEM DÁLE NABÍZÍME PÍSKY 1t = 600,- ŠTĚRKY 1t = 600,- KRAJINY 3 000,- OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.: OD 7:00 DO 14:30 HOD p. Košata - NEPŘETRŽITĚ Uhelné sklady Stanislav Kudláček Chomutov uhlí mostecké: ořech 1, ořech 2, kostka, brikety uhlí bílinské: ořech 2 Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem Poskytujeme také dopravu. písky, drtě, štěrky... Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství. Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA!!! Telefon: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 SVATEBNÍ FOTO rodinné foto, děti, skupinové foto foto v ateliéru, foto na ŘP a pod. Vše po dohodě na tel.č.:

8 Mistrovství České republiky ve stolním tenisu Mistrovství republiky dospělých a juniorů pro rok 2014 se konalo v Plzni, v hale Lokomotivy na Slovanech a to ve dnech V obou kategoriích si vybojovala právo účasti i Martina Štiková. V juniorkách se soutěžilo pouze v jednotlivcích. Martina se probojovala mezi posledních 16, kde však smolným losem narazila na jednu z favoritek Adámkovou (která nakonec skončila na 2. místě), se kterou prohrála po velice vyrovnaném boji 4:2 (-9,8,3,8,-9,8). I tak je však 9. místo pěkným úspěchem. V kategorii žen je prvních 16 z celostátního žebříčku nasazeno přímo do hlavní soutěže, MIZ VEJPRTY ostatních 64 bojuje nejprve ve skupinách a potom vylučovacím způsobem o zbývajících 8 míst. Takže se jedná o velice náročný způsob kvalifikace. Martina ve své skupině porazila nejprve Kozákovou 3:1 a potom i Tenglovou 3:0. Jako vítězka skupiny se pak utkala o postupové místo s Mergenthalovou, kterou vyřadila ve vyrovnaném zápase 3:2 (9,-6,-8,5,8). Tím se kvalifikovala do hlavní soutěže mezi nejlepších 24 hráček. O další postup se utkala se svojí dřívější spoluhráčkou z Litoměřic Ságlovou. Zvítězila větší strana 8 zkušenost Ságlové a Martina prohrála po vyrovnaných setech 4:0 ( ). V soutěži tak obsadila krásné 17. místo. Ve smíšené čtyřhře se probojovala se svým partnerem Jahodou (Liberec) do druhého kola, kde byli vyřazeni loňskými mistry republiky (Matelová, Obešlo). Obsadili tak 9. místo. Nejvíce se Martině tradičně dařilo ve čtyřhře, kde si po delší době opět zahrála s Tamarou Tomanovou. Po celý turnaj podávaly vynikající výkon. Mezi osmi nejlepšími dvojicemi jim los postavil do cesty reprezentantky Harabaszovou a Mikulcovou, které v současné době pravidelně nastupují za SKST Hodonín v Evropské lize. Po překrásném boji, kdy v průběhu zápasu už prohrávaly 0:2, dokázaly Martina s Tamarou zápas otočit a zvítězit 3:2 (-5,-7,4,8,9). Tím získaly bronzové medaile a právo bojovat v nedělním finálovém dni o další možný úspěch. Tam se jim v boji o stříbrnou medaili, postavil do cesty další hodonínský pár Kapounová, Kmeťová. Zápas měl podobný průběh, opět jsme prohrávali 0:2, ale v posledním pátém setu už se zápas otočit nepodařilo a prohrály 3:2 (7,5,-5,-8,6). I tak však patří oběma velký dík za jejich výkon. Bronzová medaile je zatím největším úspěchem a první medailí z mistrovství republiky dospělých. ST AUTOSERVIS ANTONÍN POCHYLA Potoční 6, Vejprty, , % 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Po předložení tohoto kuponu v Autoservisu Pochyla Vám bude poskytnuta sleva ve výši 10% z ceny za přezutí pneumatik. Kupon platí jednorázově do 30. dubna 2014