Sbohem roku 2009 PF 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbohem roku 2009 PF 2010"

Transkript

1 2009 prosinec Sbohem roku 2009 PF 2010 Starý rok 2009 se v těchto dnech pomalu s námi všemi loučí. Zbývá ještě naplnění kouzelné adventního času a příchodu Vánoc se Silvestrem. A pak hurá. Je tu nový rok V něm Vám, čtenářům, přejeme jen všeho dobrého a zlé pryč. Ať Vás v jeho průběhu provázejí jen samé dobré zprávy. Město Harrachov, redakce HZ V tomto vydání přinášíme zápis z říjnového zasedání zastupitelstva, rozhovor s místostarostou Vodseďálkem, Adventní čas, sportovní dění a bilance Foto na titulní straně bylo pořízeno při mikulášském podvečeru (5.12.) v hotelu David, kde se sešlo nemálo harrachovských dětí se svými rodiči. Jak vidno, Mikuláš se svým nezbytným doprovodem dorazil a hodné děti obdaroval. Ty zlé nadobro skončily v pytli čerta Autorem snímku je Jarda Soukup.

2 Ze zasedání zastupitelů Veřejné zasedání zastupitelstva města Harrachova se konalo v Základní škole Harrachov dne , níže přinášíme výběr z přijatých usnesení k jednotlivým projednávaným bodům. Jako vždy s celou podobou zápisu se můžete seznámit na webových stránkách města (sekce Městský úřad) či do něho náhlédnout na sekretariátu radnice. Zde je také k dispozici příslušný zvukový záznam. Pronájem celnice, čp. 371 ZM schvaluje předloženou nájemní smlouvu na budovu čp. 371 s panem Vladislavem Větrovcem, IČO: , a pověřuje starostu města jejím podpisem. Návrh na doplnění usnesení podaný paní Krajčovičovou a panem Jakubcem: usnesení schválit s podmínkou, že bude do smlouvy doplněno: stav čističky, septiku a kanalizace nebude důvodem k ukončení smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem. Návrh byl přijat Spolufinancování rekonstrukce fotbalového hřiště Na rekonstrukci sportovišť je celkem potřeba částka ve výši 11,6 mil. Kč. Dotace z MŠMT činí 7 mil. Kč a zbytek je potřeba dofinancovat z vlastních zdrojů. Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov by dofinancovala částku 2,3 mil. Kč a město by do rekonstrukce vložilo stejnou částku jako Jiskra, tedy rovněž 2,3 mil. Kč. Nejedná se pouze o rekonstrukci fotbalového stadionu s umělou trávou III. generace, ale i o oplocení sportovišť, je zde i kurt na nohejbal, volejbal, tenis, předělají se šatny atd. K projednávanému bodu byla otevřena diskuze, které se zúčastnili zastupitelé p. Jakubec, pí Krajčovičová, Vacková, kteří vyslovili požadavek, aby do provozního řádu se zvýhodněným vstupem byli mimo současných subjektů ještě zařazeni: Horská služba, hasiči, dále aby tam měli přístup všichni občané Harrachova nebo všichni registrovaní v H-Bonus clubu. Paní Vacková navrhla zveřejnit a doplnit provozní řád a nechat ho schválit ZM. Pan Jakubec se dotazoval, co by bylo, kdyby TJ Jiskra zkrachovala a nový majitel by nechtěl smlouvu akceptovat, co kdyby TJ přišla o majetek. Usnesení ZM č. 26/A: ZM požaduje do předložených smluv zahrnout, že v případě zániku TJ Jiskra Harrachov přecházejí veškeré závazky na nového majitele či nástupce klubu, do smlouvy tuto podmínku zapracuje právník města. Usnesení ZM č. 26/B: ZM ukládá doplnit předložené smlouvy o subjekty Horská služba Harrachov a JSDH Harrachov. Usnesení ZM č. 26/C: ZM schvaluje předloženou Darovací smlouvu v částce ,-Kč s TJ Jiskra Harrachov, IČO: doplněnou o bod a) a bod b) a pověřuje starostu města jejím podpisem. Různé a) Kontrolní výbor Předsedkyně kontrolního výboru, paní Krajčovičová, požádala ZM rozšířit KV o pány Oldřicha Jakubce a Miloše Grünzeweiga. Usnesení nebylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. b) Příprava rozpočtu na rok 2010 Zastupitelstvo města bylo požádáno, aby v přípravě rozpočtu pro rok 2010 předkládalo úsporné návrhy. Informaci k přípravě rozpočtu vzalo ZM na vědomí. c) Informace o zimní údržbě Informaci k zimní údržbě, zejména k silnicím III. třídy v obci přednesl starosta města, p. Tomáš Ploc. Informaci vzalo ZM na vědomí. d) Komunikace Sachrův kopec Informaci k opravě komunikace sdělil starosta města, p. Tomáš Ploc. Uvedl, že tato komunikace byla pro město prioritou, proto se započalo s přeložkou vody a plynu, byl předpoklad, že na tuto komunikaci získáme dotaci, ale bohužel se tak nestalo. Tato komunikace je zařazena do dalších titulů ROP (regionální operační program) a uvidíme, jak to dopadne. Šance na získání dotace je pro příští rok velice reálná, nyní je potřeba cestu uvést do stavu, aby bylo možné ji používat v zimním období a provádět zde zimní údržbu. e) Multifunkční dům - Zastupitel p. Jakubec požádal ZM, aby pověřilo RM zadáním studie na multifunkční dům a dům služeb na sídlišti. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. V další diskusi se zastupitel p. Tondr vrátil ke kácení dřevin na sídlišti, vysvětlil jak a proč k tomu došlo a dále seznámil ZM i přítomné občany se zamýšlenou výsadbou dřevin nových. ZM vzalo informaci na vědomí. Zastupitel p. Soukup poděkoval za JSDH Harrachov zastupitelům, že v minulosti souhlasili s projektem Česko-Polské spolupráce, kdy naši hasiči z projektu získali čtyřkolku, která je při zásazích jednotky značně využívána. POZNÁMKA: H-Bonus club se ruší a jeho výhody přecházejí na vznikající Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Krátké zprávy Spoj Ústečák z části obnoven S platností od 1. listopadu 2009 zavádí ČSAD Semily na lince nové spoje č. 11, 12, 13 a 14, které nahrazují nedávno zrušenou linku v minulosti provozovanou Dopravním podnikem Ústí nad Labem. V pátek a v neděli pojede pár spojů z Ústí nad Labem do Vrchlabí a zpět do Ústí nad Labem, ostatní dny budou spoje provozovány v úseku Ústí nad Labem - Jablonec nad Nisou. Zástavka této linky zůstává v případě Harrachova nezměněna, tedy Na Mýtě. Nový přístup k panelákům V době kdy se řešil odprodej městských bytů na sídlišti Naplaveniny, vyvstal ze strany města závazek spočívající v opravě přístupové cesty s chodníky ke čtyřem dotčeným panelovým domům (č.p , , , ). Tomuto bylo dostáno v průběhu měsíce listopadu, kdy před uvedenými paneláky zmizely léty opotřebované chodníky a místo nich byl položen nový asfaltový koberec. Investici za téměř 1,2 mil Kč hradilo ze svých zdrojů město Harrachov. Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 2

3 Skibusem do Harrachova Na letošní zimu připravil Sportovní areál Harrachov a.s. ve spolupráci s ČSAD Semily novinku v podobě autobusových linek pro lyžaře, tzv. skibusů. Novou službu nabízí pro všechny zájemce o sjezdové lyžování zdarma. Každý si může vybrat výhodné nástupní místo z nabízených 5-ti linek Skibus Harrachov. (Hradec Králové, Jičín, Mladá Boleslav, Česká Lípa, Rumburk) Řidič prodá každému cestujícímu při nástupu do autobusu Skibus jízdenku pro lanovky a následně jej doveze až přímo k lanové dráze v Rýžovišti. Cestujícímu tím pádem odpadnou starosti s jízdou autem, parkováním a všechny náklady s tím spojené, navíc se může bez obav zahřát např. teplým punčem. Autobusy odjíždí zpět ze stejného místa. Více informací na H-bonus club přechází na Sdružení Na základě dosavadního vývoje situace sdělujeme ubytovatelům na území města Harrachova, že poskytování slev Harrachovského bonus clubu pro nadcházející sezónu bude probíhat stejným způsobem, jako dosud na základě smluv uzavřených s městem Harrachov. Další podmínkou ale je, aby ubytovatel byl členem nově vznikajícího občanského sdružení Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově (dále jen SCRH). Přihlášku do tohoto sdružení je možné obdržet v organizačně správním odboru (dále OSO) MěÚ Harrachov, případně v TiC Harrachov v budově městského úřadu. Do stanov SCRH je možné nahlédnout tamtéž, případně na webových stránkách města či TiC Stanovy jsou v definitivní verzi zaslané na MV ČR k registraci - nejsou vyloučeny drobné úpravy ministerstvem při registraci. V této souvislosti upozorňujeme na nutnost vrácení dosavadních vydaných průkazek HBC do OSO MěÚ Harrachov. V nadcházející sezóně bude sleva poskytnuta u pokladen areálu pouze na průkazky opatřené razítkem města. Olympijský Harrachov Na přelomu ledna a února ( ) bude Harrachov jedním z hostitelských středisek her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR, které se budou konat v Libereckém kraji. Tato vrcholná republiková soutěž reprezentantů z jednotlivých krajů v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň je projektem Českého olympijského výboru. V Harrachově se odbudou disciplíny ve skoku na lyžích a severské kombinaci. Více o akci na O dopravě i kompostérech rozhovor s místostarostou města Přemkem Vodseďálkem Pane místostarosto, v podzimních měsících se měl realizovat projekt zaměřený na instalaci měřičů rychlosti, můžete nás s tímto počinem podrobněji seznámit? Podařilo se nám za přispění účelové dotace Libereckého kraje instalovat dva informační měřiče rychlosti, a to na mezinárodní komunikaci I/10. Ty se instalují v těchto dnech (rozhovor byl pořízen dne pozn.red.), což přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce u hotelu Karolína a v prostoru u zastávky Sklárna. Je to však jenom začátek, neboť v příštím roce se budeme snažit vylepšit přechody pro chodce na této komunikaci, tedy jejich osvětlení, dále vybudování ostrůvků a zajištění návaznosti těchto přechodů na chodníky. Zároveň máme v úmyslu vybudovat na příjezdech do Harrachova od vnitrozemí i od Polska informační a navigační systém. Máme vytipováno osm míst pro umístění kamer, které budou sloužit pro potřeby města a Policie ČR při ochraně proti vandalismu, ochraně majetku obce a k monitorování dopravy ve městě. Samozřejmě vše bude závislé na získaných dotacích, které se v současné době snažíme pro tyto účely získat. V rámci těchto zmíněných opatření jsme zajistili také kompletní studii a rozpočet na městský (bezdrátový) rozhlas v Harrachově, tato aktivita se děje v rámci mikroregionu Tanvaldsko, což by mělo být doplňkem k výše zmíněným záměrům, hodně v tomto bude zaležet na rozhodnutí orgánů Libereckého kraje. Ve Vaší gesci je také záležitost zimní údržby. Má otázka zní, pokud nám nastane pravá zimní sezona, bude se nějak výrazně lišit plán zimní údržby místních komunikací oproti loňsku. Zimní údržba zůstává, kromě malých výjimek, v tom rozsahu jako v minulém roce. Zásadně se tedy její plán nemění. Chtěl bych touto cestou apelovat na místní občany a podnikatele, aby dbali na vyklízení chodníků a byli maximálně ukáznění při parkování svých motorových vozidel, tak aby to nekomplikovalo zimní údržbu. Nemusím zmiňovat, že nám nevhodně zaparkované vozy dělají nemálo problémů při zimní údržbě a netýká se to jen centra města. Jsou také nějaké novinky z oblasti likvidace odpadů? Ta pokud vím, patří mezi významné rozpočtové položky města. Máme naplánováno, že hned po novém roce bude mezi harrachovskou veřejnost distribuována anketa o zájmu ze strany majitelů rodinných domků, zda jsou ochotni třídit bio odpad (tzn. veškeré zbytky ze zahrady a kuchyně s výjimkou masa či tuků) a tím odstranit ze směsného odpadu významnou složku a aktivně se tak podílet na životním prostředí. Dále se budeme dotazovat, zda jsou dotyční ochotni dodržovat třídící kázeň, pokud jim město zapůjčí kompostér, který budou mít umístěný na některém z rohů své zahrady. Naše snaha zavést tento druh odpadové likvidace souvisí s tím, že v současné době je největším problémem právě bio odpad pokud se nachází v rámci směsného netříděného komunálního odpadu. Na základě výsledků ankety se rozhodneme, v jakém množství můžeme dané kompostéry objednat, směrodatné pro nás též bude, zda zainteresované domácnosti projeví ochotu se částečně finančně na nákupu tohoto zařízení podílet. Tedy, například že by daný kompostér získali za jednu čtvrtinu běžné prodejní ceny. Závěrem chci popřát všem občanům klidné prožití vánočních svátků a především správné vykročení do nového roku Děkuji za rozhovor. (ms) Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 3

4 Rozpis směn vyvážení odpadů (Marius Pedersen) v období vánočních svátků a Nového roku ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA Ranní=standartní svoz Ranní=standartní svoz Svoz páteční odpolední směny Odpolední=VOLNO Odpolední=čtvrteční svoz ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA Ranní=standartní svoz Ranní=VOLNO Ranní=páteční svoz Odpolední=VOLNO Odpolední=čtvrteční svoz Odpolední=páteční svoz Advent v Harrachově Je milou tradicí, že o první adventní neděli v podvečer se sejdou harrachovští občané a návštěvníci před budovou radnice, aby za doprovodu koled zpívaných dětmi z mateřské školky (sboreček Tralaláček pod vedením M. Horáčkové) a základní školy (sbor Andílci z Čerťáku vede L. Remerová) u svařeného vína shlédli slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tentokráte akce vyšla na neděli a je radostí vám sdělit, že v rámci tradičních dobrovolných příspěvků se při tomto vybralo úžasných 4.979,- Kč, ty jsou již rozděleny mezi oba hudební sbory. Pořadatelé (Město Harrachov, ELDO servis a Hotel Rýdl) děkují všem za hojnou účast. V průběhu akce byli také oceněni jednotliví dětští účastníci v rámci uskutečněné tvořivé a literární soutěže. Nejlépe hodnocená literární díla na téma básnička či povídka k vánocům uveřejňujeme níže. (ms foto- I. Zapletalík) Vánoce Mám ráda Vánoce, vlastně je miluji. Nevím jak vy, ale pro mě jsou kouzelné. Jsou to vůbec nejhezčí svátky v roce. Mě se líbí hlavně proto, že zažiji, a snad i vy, krásné okamžiky s rodinou a taky mnoho zábavy, např. vtipy, hry a tak dále. Pár dnů před Vánocemi přinese táta kapry. Ráda se na ně chodím koukat, ale! Má to i svoje nevýhody jako třeba: zaberou celou vanu, takže z toho vyplývá, že se nemůžeme mýt, to je pech. Taky mě baví péct cukroví, samozřejmě s mamkou. Aleluja, konečně jsou tady Vánoce. A abych nezapomněla, malá povídka na rozloučenou. Ahoj. Před pár lety nám táta vyvedl takovýto kousek. Na Štědrý den ráno vyrazil pro stromeček. Vrátil se dost pozdě odpoledne. To, co přinesl, přinesl ve velmi dobré náladě. Byl to vánoční stromek, jenže byl umělý, ozdobený velkými pestrými ozdobami, ovšem namísto vůně jehličí čpěl hospodským smradem. Půjčil si ho od Martina Sušiho na Discolandu. KONEC. Autor: Julie Petráková Vločka Vločka se snáší k zemi, je bílá, chladná a skrývá v sobě tajemství, která nejsou odhalena. Vločka patří k zimě i k Vánocům. Splyne se sněhem, má různé tvary. Kdo by jí neznal je to krásný úkaz. Je to klíč nejen k dětským srdcím, která se odemknou když jí spatří. SOUTĚŽE SE ZŮČASTNILI TITO: Veronika Kmoníčková, Ondřej Biemann, Michal a Petr Kašparovi, Julie Petráková, Monika Nykodémová (Autor - Nikodémová Monika 6. třída ZŠ) Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 4

5 Adventní projev starosty Milé děti, Vážení občané města, milí návštěvníci. před chvilkou si venku děti pouštěly draky, leckterý list ještě nestihnul opadnout a i když zimně laděná příroda v říjnu by mohla někomu připadat nepatřičně, do Harrachova se nám právě v říjnu přihnala pěkná sněhová nadílka. Už, už to vypadalo, že je načase chystat si lyžařskou a snowboardovou výzbroj, ale krátký podzim se chýlí pomalu ke svému konci, nadešla doba Adventu a po sněhu tu není ani památky. Tím víc je třeba dbát o pohodu a pomalu si připomenout vánoční atmosféru. Jsem velice rád, že jsme se tu po roce opět všichni sešli. Tak rychle to uteklo a již jsou opět před námi největší křesťanské svátky, kdy se lidé připravují na příchod Ježíška a Nového roku. Bohužel nás všechny zcela pohlcuje současný životní styl, nakupujeme ostošest a neúměrným shonem v přípravách na Vánoce se chováme tak, abychom měli v tento čas hlavně co nejvíce práce, starostí a stresů. Takže vážení, dnes jsme tu zcela na správném místě, protože tady si dnes užijeme adventní dobu bez zatěžujících podnětů, v klidu, míru a pohodě, s úsměvem a písničkami na rtech, o které se postarají naši nejmladší. A koho už ani láska nezahřeje, tomu zajisté pomůže vynikající svařáček, který pro nás připravil Hotel Rýdl. Přivítejme tedy i letos společně příchod Vánoc do našeho města a zažehněme spolu Vánoční světýlka, aby Ježíšek už z dálky viděl, kde se na něj těší. Loučím se s Vámi s přáním, aby naše domovy byly nejen o Vánocích prozářeny lidskostí, pohodou a láskou. Velice rád bych Vám také popřál mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím roce Jestli i letos nahlédnete do turistických novin Krkonošská sezóna, které jsme pro vás připravili na nadcházející zimní podvečery, věříme, že opět najdete zajímavé informace z horského a podhorského regionu, který je vám srdci blízký. Z obsahu připomínáme historický exkurs za zábavou na ledu jako je bruslení, ale také současnou talentovanou sportovkyni, která je součástí příběhu rychlobruslařského vzkříšení. V historii budeme dále pokračovat několika medailonky slavných německých krkonošských sportovců, citacemi z někdejších staničních knih, položených v horských hřebenových boudách a sloužících turistům k nevšedním zápiskům. Smutnou kapitolou naší historie je doba 2.světové války ve které se odehrává příběh Děvčat z pokoje 28, která v posledním desetiletí každoročně cestují do nejvyšších českých hor. Ohlédnutí za dobou minulou zakončíme mimořádným horolezeckým zážitkem při cestě za panenskou horou z Krkonoš do Himálaje, která se odehrála před třiceti lety. Současnou sílu hor a bezmeznou vášeň k nim připomínáme nejenom prostřednictvím zdejších skvělých lyžařských skiareálů a několika typy na příjemné výlety v upravených běžeckých trasách, ale také pozvánkou do jarních a letních Krkonoš. Očím pro potěchu a jazýčku pro radost připravili studenti hotelové školy Na poslední letní den byla naplánovaná společná akce pro rodiče a děti Loučení se sluníčkem. Nejprve nás žlutý vláček povozil kolem celého Harrachova a odvezl až na dojezd velkých skokanských můstků. Tam jsme si z kamínků složili veliká sluníčka a společně si zatancovali a zazpívali. Vláček nás pak odvezl zpátky ke školce. Tam již čekali rodiče dětí a též paní kuchařky s paní školnicí, které připravily občerstvení, a zapálili oheň. Děti si společně s rodiči opekly vuřty a pohrály si na zahradě MŠ. Akce se opravdu vydařila, hlavně také díky počasí, protože to vůbec nevypadalo, že se loučíme s létem a přichází podzim. Z kraje října, když nám ještě počasí přálo, jsme dělali dlouhé procházky do okolí MŠ. Druhý říjnový týden byl ve znamení Dny podzimu a další týden proběhla Drakiáda. Dne byla další společná akce a jejich rodiče Podzimní radovánky. Vyrábělo se z přírodních plodů, papíru, látky a každý si donesl domů Krkonošská sezóna pro vás Podzim v MŠ Kamínek Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 5 několik kulinářských receptů. Čtenářsky zajímavé jsou příběhy dvou nejslavnějších pochoutek z Podkrkonoší. Pár kostek cukru ve svém bloku nabízí Žacléřsko i Východní Krkonoše. Nejenom pro pamětníky jistě nebude nezajímavá dvoustrana z filmového prostředí. "Předkládáme místním čtenářům a návštěvníkům regionu jubilejní 10 číslo turistických novin, na kterém Svazek Krkonoše s partnery pracoval od letních měsíců. Projekt je otevřen nejen obcím, ale i podnikatelům v oblasti ubytování, stravování a dalších služeb cestovního ruchu," doplnil Michal Vávra, výkonný ředitel Krkonoš - svazku měst a obcí. Máte-li zájem si Krkonošskou sezonu přečíst a třeba i odpovědět na tři soutěžní otázky, v případě vašeho velkého štěstí při losování, odměněné velmi zajímavými cenami? Jsme rádi. Však ji pro vás rádi připravujeme. Vyzvedněte si ji, od 30. listopadu 2009 je na pultech v krkonošských informačních centrech (v případě Harrachova na TIC v budově radnice pozn. HZ). (dp) několik pěkných výtvorů. V rámci spolupráce se Základní školou jsme byli pozváni na divadelní loutkové představení a též jedno divadlo přijelo za námi do MŠ. Desátého listopadu děti ukončily plavecký výcvik v Jilemnickém bazénu, kde absolvovaly celkem deset lekcí. V čase od 9. do byl Barevný týden. Každý den byl ve znamení jiné barvy, paní kuchařky vymyslely barevný jídelníček a všichni chodili oblečeni podle určité barvy. Již se všichni těšíme na předvánoční období a na všechny akce, které nás čekají. Děkujeme všem, kteří naší Mateřské školce pomáhají: (pí Grízníková, p. J. Slavík, ADOS CZ, žlutý vláček) Kolektiv MŠ Kamínek Harrachov

6 INTERNETOVÁ FOTOSOUTĚŽ ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE Čtvrtý ročník fotosoutěže na téma krásná zákou a obyvatelé Krkonoš zná již svého vítěze, stala se jím Marta Duchoslavová a její poe cký snímek "při procházce lesem". Fotografie při procházce lesem je zdánlivě obyčejný záběr, ve kterém se však skrývá jistá poe ka klidného a krásného zákou. Vítězná fotogra a si odnesla nejnovější typ digitálního fotoaparátu Samsung NV9 Black MP3 a poskytla nám malý rozhovor, který hledejte v článcích na stránkách Všem ostatním děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchu v příš ch soutěžích na stránkách města Harrachova. Zvláštní poděkování patří Evě Veselé, která zvítězila v minulém ročníku a která i tentokrát oboha la fotogalerii o krásné snímky z přírody. Ve fotosoutěži, která byla uspořádána ve spolupráci s Hotelem OREA Vital Hotel Sklář**** se od letošního května do podzimu přihlásilo více jak 150 fotografií. Trvání soutěže: Zahájení Uzávěrka Soutěžních fotografií 154 Harrachovská pivnice u Krtka je po většinu času místem, kde si dávají dostaveníčko dospělí pánové či dámy, aby si u lahodného pivního moku probrali své všemožné starosti i radosti. Tato stylistika však neplatila o poslední listopadové sobotě dopoledne, kdy bylo možno v tomto podniku vidět pohyb podezřelého množství zástupců nejmladší generace. Toho času se zmíněné zařízení proměnilo na nekuřácký podnik a u stolů, kde normálně cinkají půllitry s pivním mokem, se naopak připíjelo dětským šampusem a jedly se sladkosti. Celé dopoledne tu patřilo dětem a jejich rodičům, pro které zde byla připravena akce (již cyklicky po čtvrté) Za sobem ke Krtkovi. Toto setkání bylo svoláváno hlavně po internetu v rámci moderní zábavy zvané Geocaching, což je zkráceně řečeno dobrodružství, hra pro všechny majitele GPS, spojující prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém světě. Dle dohody dorazila postava soba Tima (jenž pochází z Horního Podluží, kde je maskotem lyžařské školy Hanky Jurčkové) do Harrachova na desátou hodinu dopolední a převzala od přítomných dětí jimi nachystaná vánoční přání, která budou předána Ježíškovi. Aby dopoledne plné dětského řádění bylo pestřejší, připravili pro ně pořadatelé 100% výherní bohatou tombolu a ten komu přitom všem vyhládlo, si mohl poručit vyhlášený Krtkův guláš. Vzhledem k tomu, že všechny děti byly po celý rok hodné, je vysoce pravděpodobné, že se jim jejich vánoční přání předané sobu Timovi naplno vyplní. (ms) foto: M. Včelák Sob Tim u Krtka Mikulášská veselice v Harrachově Touto cestou bychom rádi poděkovali Čertovi, Mikulášovi a Andělovi za skvělé vystoupení, které se konalo v Pensionu 7. Show plná efektů, hereckých výkonů i překvapení zanechala ve všech dětech pocit, že by zlobit už nikdy neměly (v některých bohužel jenom na chvíli). Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou této akce, zejména Kátě a Petrovi Ulrichovým za to, že se nebáli vpustit do pensionu nejen Čerta, ale i spoustu dětí. Snad nás Mikuláš přístí rok na Pensionu 7 znovu navštíví, Anděl možná přijde taky a Čert si určitě přivede posilu. Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 6 Rodiče malých i větších nezbedů

7 Historické okénko Sto výročí smrti hraběte Harracha V dnešním historickém okénku bych Vám rád přiblížil významné jubileum jedné z největších osobností spojenou s historií Harrachova. Přesně před 100 lety, 12.prosince 1909 zemřel Jan Nepomuk František hrabě Harrach ( ). Jeho zásluhy a přínos pro náš kraj jsou známy. Za jeho panovnické doby dosáhla harrachovská sklárna největšího rozmachu a slávy, byly vybudovány komunikace spojující Harrachov s Rokytnicí i Tanvaldem i dále vedoucí do Polska, jeho zásluhou vznikla i Harrachova cesta vedoucí z Nového světa k hřebenům Krkonoš, rozvoje dosáhla i pila Janov, školství i další průmysl. Často navštěvoval hraběcí letohrádek, který zde vybudoval v roce 1840 jeho otec František Arnošt hrabě Harrach. V myslích obyvatel Harrachova zůstal jeho dlouhý český projev u příležitosti vysvěcení kaple sv. Alžběty 5.srpna V roce 2008, u příležitosti 180. výročí narození hraběte Harracha, vydala Správa KRNAP publikaci zachycující jeho život a zásluhy. Nechtěl bych zde opakovat vše, co je zde uvedeno. Za zajímavé považuji Vám přiblížit jak na Jana Harracha pohlížel vlastenecký časopis Světozor již v roce 1872, tedy zhruba v polovině jeho života (přepis v původním znění). Jan hrabě z Harrachu na Roravě a Pruggu, dědičný podkoní v Rakousích pod a nad Enží, cís.kr.komoří a major m.s., rytíř cís.rus.řádu sv.anny, majitel velkostatku Buchlovic a Želče, narozen 2.listopadu 1828 ve Vídni, jest prvorozený syn Františka Arnošta hraběte z Harrachu, nynějšího vladaře slavného domu Harrachovského. Za dob nepokojů r vstoupil do cís.král.armády a zúčastnil se více bitev svedených s Maďarskými povstalci. V té době r. 1849, byl přidělen zvláštnímu vyslanectvu, kteréž k ruskému cáru Mikuláši od cís.dvora Rakouského vypraveno bylo. Opustiv službu vojenskou r. 1855, pojal za choť Marii Markétu kněžnu Lobkovicovou, s níž žil ve velmi šťastném manželství, která mu ale po dlouhé trpné nemoci r.1870 zemřela, zachovavši po sobě dva syny a čtyrky dcerušky. Roku 1861 byl zvolen za předsedu jednoty hospodářské kraje Královéhradeckého a kraje Čáslavského. Téhož času byl vyšším rozkazem nucen vzdáti se místa předsednictví spolku pro vystavení národního divadla, o jehož zdar se byl rázně zasadil, přispěv také velkou částí peněžitou k fondu divadelnímu. Trvalou zásluhu získal si o vnitřní úpravu chrámu svatých apoštolů Cyrilla a Metoděje v Karlíně. Podařilo se mu velké sumy nasbírati, tak že mu hlavně děkovati jest, že mohl býti chrám tento roku 1863 na tisíciletou památku příchodu těchto svatých apoštolů do Čech vysvěcen. Rok před tím byl zvolen do správního výboru musea království Českého a brzo na to učiněn kurátorem Matice České. Jeho řízením byla správa fondu matičního opravena, který již na žádanou sumu zl. vzrostl. Roku 1865 zvolen byl jednohlasně za starostu okresního v Nechanicích. Při všech veřejných podnicích staví jej obyvatelstvo tamní krajiny vždy v čelo, n.př. byl zvolen na starostu školního výboru Stěžerského, za předsedu hedvábnického spolku v Hradci Králové, za předsedu včelařské jednoty v Chrudimi atd. Stejnou energií ujal se podniku založení české průmyslové školy ve Vídni, zavedl k účelu tomu po Čechách sbírky s výsledkem značným a kdyby bylo ministerstvo Hohenwartovo v úřadě setrvalo, byla by snad již letos tato škola do života vstoupila. Co obhájce a podporovatel zájmů českých ve Vídni jest hrabě Jan Harrach vůbec znám, proto byl také za předsedu Besedy slovanské ve Vídni, na místě zemřelého vlasteneckého hraběte Eugena Černína, aklamací zvolen. Ceníť on vysoko důležitosť Slovanstva ve Vídni a také důležitost Vídně pro Slovany Rakouské. Idea vzájemnosti slovanské nemá mezi českou šlechtou věrnějšího a horlivějšího zastánce nad něho. Vloni konal velkou cestu po Turecku a Rusku, aby se co možná osobně o poměrech Slovanů těchto zemí přesvědčil. Není divu, že muž tak šlechetných snah a vynikajícího působení již r.1860 při volbách do sněmu jmenován byl. Tenkráte však strana Auerspergova volbu jeho překazila. Až teprv když se velkostatkářstvo české spravedlivějšího zastoupení na sněmu domohlo, r.1865 byl zvolen a pak opět do sněmu r.1867 svolaného a rozpuštěného. Do zarovnávacího sněmu zvolili hraběte Harracha nejen velkostatkáři, nýbrž i města Jilemnice a Rokytnice, i zasednul co zástupce těchto měst do sněmu, čímž naší straně jeden hlas přirostl, jelikož by kromě něho německá Rokytnice nikoho jiného byla nevolila. St. Slavík Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 7

8 Forbes Cup po čtvrté V sobotu 14. listopadu 2009 se odehrál v tělocvičně základní školy v Harrachově již čtvrtý ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise FORBES CUP. Čtvrtého setkání s pingpongovým míčkem a pálkou za zelenými stoly se zúčastnilo letos 21 hráčů, kteří byli nalosováni do dvou základních skupin, z každé pak postupovali čtyři nejlepší do čtvrtfinále. Podruhé v krátkodobé historii FORBES CUPu se radoval z celkového vítězství Radim Gregor z Jablonce nad Nisou (vítěz turnaje v r. 2007), velkým překvapením však byl postarší pan Farkas z irského Dublinu, který skončil celkově třetí. Turnaj opět splnil svůj účel, v podzimní ponuré náladě zavítalo 21 hráčů zahrát si jen tak pinčes, dali si gulášek a každý udělal něco pro to svoje zdravíčko. Na závěrečné vyřazovací souboje se přišli podívat i harrachovský ex-starosta Václav Cajthaml, ale i bývalý ligový fotbalista Míla Kousal (tohoto času hrající 3. ligu v Mutěnicích na Moravě), který přišel podpořit své kamarády z fotbalu. Takže všechno klaplo a za rok se těším na viděnou, řekl pořadatel turnaje. Základní skupiny SKUPINA A: SKUPINA B: 1. Mach 10 vítězství - 0 proher 1. Gregor Radim 9 vítězství - 0 proher 2. Petráček Farkas Babiář Horáček Štikar mladší Petrák Nemeškal 4-6 (9:12) 5. Gregor Rostislav Soukup 4-6 (8:13) 6. Štikar starší Král 4-6 (8:14) 7. Černý Jaroslav Nevěčný Černý Tomáš Forvardský Jurik Suchomel Beran Flídr 2-8 (u rovnosti bodů o lepší umístnění ve skupině rozhodoval nejdříve vzájemný zápas, poté skóre) Výsledky závěrečných vyřazovacích soubojů: ČTVRTFINÁLE: Mach (Harrachov) - Petrák (Harrachov) :0 Ra.Gregor (Jablonec nad Nisou) - Štikar ml. (Harrachov).... 2:1 Horáček (Harrachov) - Petráček (Harrachov) :0 Farkas (Dublin/IRSKO) - Babiář (Harrachov) :0 SEMIFINÁLE: Horáček - M.Mach.. 2:0 Ra. Gregor - Farka.. 2:0 FINÁLE: Ra. Gregor - Horáček. 2:0 O 3. MÍSTO: Farkas - Mach.... 2:0 Velké poděkování pořadatelů patří letos pro: Městský Úřad, Základní škola, Hotel Rýdl, Kolja Dolenský (AUTO PAVEL.CZ), UG Tarantino a Čert, soukromý důchodce Václav Cajthaml, Sklárna Novosad a syn, Restaurace Dřevěnka, Hotel Karolína, deníky Bohemia, Dana Hadačová (BFV Hassia Bingen), PhDr. Vladimír Slobodzian a prodejna VŠE NA STOLNÍ TENIS (Mgr. Jan Hrnčiřík a Petr Korbel) Velkou štikou na turnaji mohl být Štikar mladší z Harrachova, který měl ve čtvrtfinále na lopatě pozdějšího vítěze Radima Gregora. Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 8 Velké překvapení turnaje p. Farkas z Irska, který si přišel zahrát jen tak, v košili, kalhotech, bez pálky Klobouk dolů před jeho výkonem!