Sbohem roku 2009 PF 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sbohem roku 2009 PF 2010"

Transkript

1 2009 prosinec Sbohem roku 2009 PF 2010 Starý rok 2009 se v těchto dnech pomalu s námi všemi loučí. Zbývá ještě naplnění kouzelné adventního času a příchodu Vánoc se Silvestrem. A pak hurá. Je tu nový rok V něm Vám, čtenářům, přejeme jen všeho dobrého a zlé pryč. Ať Vás v jeho průběhu provázejí jen samé dobré zprávy. Město Harrachov, redakce HZ V tomto vydání přinášíme zápis z říjnového zasedání zastupitelstva, rozhovor s místostarostou Vodseďálkem, Adventní čas, sportovní dění a bilance Foto na titulní straně bylo pořízeno při mikulášském podvečeru (5.12.) v hotelu David, kde se sešlo nemálo harrachovských dětí se svými rodiči. Jak vidno, Mikuláš se svým nezbytným doprovodem dorazil a hodné děti obdaroval. Ty zlé nadobro skončily v pytli čerta Autorem snímku je Jarda Soukup.

2 Ze zasedání zastupitelů Veřejné zasedání zastupitelstva města Harrachova se konalo v Základní škole Harrachov dne , níže přinášíme výběr z přijatých usnesení k jednotlivým projednávaným bodům. Jako vždy s celou podobou zápisu se můžete seznámit na webových stránkách města (sekce Městský úřad) či do něho náhlédnout na sekretariátu radnice. Zde je také k dispozici příslušný zvukový záznam. Pronájem celnice, čp. 371 ZM schvaluje předloženou nájemní smlouvu na budovu čp. 371 s panem Vladislavem Větrovcem, IČO: , a pověřuje starostu města jejím podpisem. Návrh na doplnění usnesení podaný paní Krajčovičovou a panem Jakubcem: usnesení schválit s podmínkou, že bude do smlouvy doplněno: stav čističky, septiku a kanalizace nebude důvodem k ukončení smlouvy mezi nájemcem a pronajímatelem. Návrh byl přijat Spolufinancování rekonstrukce fotbalového hřiště Na rekonstrukci sportovišť je celkem potřeba částka ve výši 11,6 mil. Kč. Dotace z MŠMT činí 7 mil. Kč a zbytek je potřeba dofinancovat z vlastních zdrojů. Tělovýchovná jednota Jiskra Harrachov by dofinancovala částku 2,3 mil. Kč a město by do rekonstrukce vložilo stejnou částku jako Jiskra, tedy rovněž 2,3 mil. Kč. Nejedná se pouze o rekonstrukci fotbalového stadionu s umělou trávou III. generace, ale i o oplocení sportovišť, je zde i kurt na nohejbal, volejbal, tenis, předělají se šatny atd. K projednávanému bodu byla otevřena diskuze, které se zúčastnili zastupitelé p. Jakubec, pí Krajčovičová, Vacková, kteří vyslovili požadavek, aby do provozního řádu se zvýhodněným vstupem byli mimo současných subjektů ještě zařazeni: Horská služba, hasiči, dále aby tam měli přístup všichni občané Harrachova nebo všichni registrovaní v H-Bonus clubu. Paní Vacková navrhla zveřejnit a doplnit provozní řád a nechat ho schválit ZM. Pan Jakubec se dotazoval, co by bylo, kdyby TJ Jiskra zkrachovala a nový majitel by nechtěl smlouvu akceptovat, co kdyby TJ přišla o majetek. Usnesení ZM č. 26/A: ZM požaduje do předložených smluv zahrnout, že v případě zániku TJ Jiskra Harrachov přecházejí veškeré závazky na nového majitele či nástupce klubu, do smlouvy tuto podmínku zapracuje právník města. Usnesení ZM č. 26/B: ZM ukládá doplnit předložené smlouvy o subjekty Horská služba Harrachov a JSDH Harrachov. Usnesení ZM č. 26/C: ZM schvaluje předloženou Darovací smlouvu v částce ,-Kč s TJ Jiskra Harrachov, IČO: doplněnou o bod a) a bod b) a pověřuje starostu města jejím podpisem. Různé a) Kontrolní výbor Předsedkyně kontrolního výboru, paní Krajčovičová, požádala ZM rozšířit KV o pány Oldřicha Jakubce a Miloše Grünzeweiga. Usnesení nebylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. b) Příprava rozpočtu na rok 2010 Zastupitelstvo města bylo požádáno, aby v přípravě rozpočtu pro rok 2010 předkládalo úsporné návrhy. Informaci k přípravě rozpočtu vzalo ZM na vědomí. c) Informace o zimní údržbě Informaci k zimní údržbě, zejména k silnicím III. třídy v obci přednesl starosta města, p. Tomáš Ploc. Informaci vzalo ZM na vědomí. d) Komunikace Sachrův kopec Informaci k opravě komunikace sdělil starosta města, p. Tomáš Ploc. Uvedl, že tato komunikace byla pro město prioritou, proto se započalo s přeložkou vody a plynu, byl předpoklad, že na tuto komunikaci získáme dotaci, ale bohužel se tak nestalo. Tato komunikace je zařazena do dalších titulů ROP (regionální operační program) a uvidíme, jak to dopadne. Šance na získání dotace je pro příští rok velice reálná, nyní je potřeba cestu uvést do stavu, aby bylo možné ji používat v zimním období a provádět zde zimní údržbu. e) Multifunkční dům - Zastupitel p. Jakubec požádal ZM, aby pověřilo RM zadáním studie na multifunkční dům a dům služeb na sídlišti. Usnesení bylo přijato nadpoloviční většinou hlasů všech členů ZM. V další diskusi se zastupitel p. Tondr vrátil ke kácení dřevin na sídlišti, vysvětlil jak a proč k tomu došlo a dále seznámil ZM i přítomné občany se zamýšlenou výsadbou dřevin nových. ZM vzalo informaci na vědomí. Zastupitel p. Soukup poděkoval za JSDH Harrachov zastupitelům, že v minulosti souhlasili s projektem Česko-Polské spolupráce, kdy naši hasiči z projektu získali čtyřkolku, která je při zásazích jednotky značně využívána. POZNÁMKA: H-Bonus club se ruší a jeho výhody přecházejí na vznikající Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Krátké zprávy Spoj Ústečák z části obnoven S platností od 1. listopadu 2009 zavádí ČSAD Semily na lince nové spoje č. 11, 12, 13 a 14, které nahrazují nedávno zrušenou linku v minulosti provozovanou Dopravním podnikem Ústí nad Labem. V pátek a v neděli pojede pár spojů z Ústí nad Labem do Vrchlabí a zpět do Ústí nad Labem, ostatní dny budou spoje provozovány v úseku Ústí nad Labem - Jablonec nad Nisou. Zástavka této linky zůstává v případě Harrachova nezměněna, tedy Na Mýtě. Nový přístup k panelákům V době kdy se řešil odprodej městských bytů na sídlišti Naplaveniny, vyvstal ze strany města závazek spočívající v opravě přístupové cesty s chodníky ke čtyřem dotčeným panelovým domům (č.p , , , ). Tomuto bylo dostáno v průběhu měsíce listopadu, kdy před uvedenými paneláky zmizely léty opotřebované chodníky a místo nich byl položen nový asfaltový koberec. Investici za téměř 1,2 mil Kč hradilo ze svých zdrojů město Harrachov. Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 2

3 Skibusem do Harrachova Na letošní zimu připravil Sportovní areál Harrachov a.s. ve spolupráci s ČSAD Semily novinku v podobě autobusových linek pro lyžaře, tzv. skibusů. Novou službu nabízí pro všechny zájemce o sjezdové lyžování zdarma. Každý si může vybrat výhodné nástupní místo z nabízených 5-ti linek Skibus Harrachov. (Hradec Králové, Jičín, Mladá Boleslav, Česká Lípa, Rumburk) Řidič prodá každému cestujícímu při nástupu do autobusu Skibus jízdenku pro lanovky a následně jej doveze až přímo k lanové dráze v Rýžovišti. Cestujícímu tím pádem odpadnou starosti s jízdou autem, parkováním a všechny náklady s tím spojené, navíc se může bez obav zahřát např. teplým punčem. Autobusy odjíždí zpět ze stejného místa. Více informací na H-bonus club přechází na Sdružení Na základě dosavadního vývoje situace sdělujeme ubytovatelům na území města Harrachova, že poskytování slev Harrachovského bonus clubu pro nadcházející sezónu bude probíhat stejným způsobem, jako dosud na základě smluv uzavřených s městem Harrachov. Další podmínkou ale je, aby ubytovatel byl členem nově vznikajícího občanského sdružení Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu v Harrachově (dále jen SCRH). Přihlášku do tohoto sdružení je možné obdržet v organizačně správním odboru (dále OSO) MěÚ Harrachov, případně v TiC Harrachov v budově městského úřadu. Do stanov SCRH je možné nahlédnout tamtéž, případně na webových stránkách města či TiC Stanovy jsou v definitivní verzi zaslané na MV ČR k registraci - nejsou vyloučeny drobné úpravy ministerstvem při registraci. V této souvislosti upozorňujeme na nutnost vrácení dosavadních vydaných průkazek HBC do OSO MěÚ Harrachov. V nadcházející sezóně bude sleva poskytnuta u pokladen areálu pouze na průkazky opatřené razítkem města. Olympijský Harrachov Na přelomu ledna a února ( ) bude Harrachov jedním z hostitelských středisek her IV. zimní olympiády dětí a mládeže ČR, které se budou konat v Libereckém kraji. Tato vrcholná republiková soutěž reprezentantů z jednotlivých krajů v kategoriích mladších a starších žáků a žákyň je projektem Českého olympijského výboru. V Harrachově se odbudou disciplíny ve skoku na lyžích a severské kombinaci. Více o akci na O dopravě i kompostérech rozhovor s místostarostou města Přemkem Vodseďálkem Pane místostarosto, v podzimních měsících se měl realizovat projekt zaměřený na instalaci měřičů rychlosti, můžete nás s tímto počinem podrobněji seznámit? Podařilo se nám za přispění účelové dotace Libereckého kraje instalovat dva informační měřiče rychlosti, a to na mezinárodní komunikaci I/10. Ty se instalují v těchto dnech (rozhovor byl pořízen dne pozn.red.), což přispěje ke zvýšení bezpečnosti provozu na křižovatce u hotelu Karolína a v prostoru u zastávky Sklárna. Je to však jenom začátek, neboť v příštím roce se budeme snažit vylepšit přechody pro chodce na této komunikaci, tedy jejich osvětlení, dále vybudování ostrůvků a zajištění návaznosti těchto přechodů na chodníky. Zároveň máme v úmyslu vybudovat na příjezdech do Harrachova od vnitrozemí i od Polska informační a navigační systém. Máme vytipováno osm míst pro umístění kamer, které budou sloužit pro potřeby města a Policie ČR při ochraně proti vandalismu, ochraně majetku obce a k monitorování dopravy ve městě. Samozřejmě vše bude závislé na získaných dotacích, které se v současné době snažíme pro tyto účely získat. V rámci těchto zmíněných opatření jsme zajistili také kompletní studii a rozpočet na městský (bezdrátový) rozhlas v Harrachově, tato aktivita se děje v rámci mikroregionu Tanvaldsko, což by mělo být doplňkem k výše zmíněným záměrům, hodně v tomto bude zaležet na rozhodnutí orgánů Libereckého kraje. Ve Vaší gesci je také záležitost zimní údržby. Má otázka zní, pokud nám nastane pravá zimní sezona, bude se nějak výrazně lišit plán zimní údržby místních komunikací oproti loňsku. Zimní údržba zůstává, kromě malých výjimek, v tom rozsahu jako v minulém roce. Zásadně se tedy její plán nemění. Chtěl bych touto cestou apelovat na místní občany a podnikatele, aby dbali na vyklízení chodníků a byli maximálně ukáznění při parkování svých motorových vozidel, tak aby to nekomplikovalo zimní údržbu. Nemusím zmiňovat, že nám nevhodně zaparkované vozy dělají nemálo problémů při zimní údržbě a netýká se to jen centra města. Jsou také nějaké novinky z oblasti likvidace odpadů? Ta pokud vím, patří mezi významné rozpočtové položky města. Máme naplánováno, že hned po novém roce bude mezi harrachovskou veřejnost distribuována anketa o zájmu ze strany majitelů rodinných domků, zda jsou ochotni třídit bio odpad (tzn. veškeré zbytky ze zahrady a kuchyně s výjimkou masa či tuků) a tím odstranit ze směsného odpadu významnou složku a aktivně se tak podílet na životním prostředí. Dále se budeme dotazovat, zda jsou dotyční ochotni dodržovat třídící kázeň, pokud jim město zapůjčí kompostér, který budou mít umístěný na některém z rohů své zahrady. Naše snaha zavést tento druh odpadové likvidace souvisí s tím, že v současné době je největším problémem právě bio odpad pokud se nachází v rámci směsného netříděného komunálního odpadu. Na základě výsledků ankety se rozhodneme, v jakém množství můžeme dané kompostéry objednat, směrodatné pro nás též bude, zda zainteresované domácnosti projeví ochotu se částečně finančně na nákupu tohoto zařízení podílet. Tedy, například že by daný kompostér získali za jednu čtvrtinu běžné prodejní ceny. Závěrem chci popřát všem občanům klidné prožití vánočních svátků a především správné vykročení do nového roku Děkuji za rozhovor. (ms) Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 3

4 Rozpis směn vyvážení odpadů (Marius Pedersen) v období vánočních svátků a Nového roku ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA Ranní=standartní svoz Ranní=standartní svoz Svoz páteční odpolední směny Odpolední=VOLNO Odpolední=čtvrteční svoz ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA Ranní=standartní svoz Ranní=VOLNO Ranní=páteční svoz Odpolední=VOLNO Odpolední=čtvrteční svoz Odpolední=páteční svoz Advent v Harrachově Je milou tradicí, že o první adventní neděli v podvečer se sejdou harrachovští občané a návštěvníci před budovou radnice, aby za doprovodu koled zpívaných dětmi z mateřské školky (sboreček Tralaláček pod vedením M. Horáčkové) a základní školy (sbor Andílci z Čerťáku vede L. Remerová) u svařeného vína shlédli slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Tentokráte akce vyšla na neděli a je radostí vám sdělit, že v rámci tradičních dobrovolných příspěvků se při tomto vybralo úžasných 4.979,- Kč, ty jsou již rozděleny mezi oba hudební sbory. Pořadatelé (Město Harrachov, ELDO servis a Hotel Rýdl) děkují všem za hojnou účast. V průběhu akce byli také oceněni jednotliví dětští účastníci v rámci uskutečněné tvořivé a literární soutěže. Nejlépe hodnocená literární díla na téma básnička či povídka k vánocům uveřejňujeme níže. (ms foto- I. Zapletalík) Vánoce Mám ráda Vánoce, vlastně je miluji. Nevím jak vy, ale pro mě jsou kouzelné. Jsou to vůbec nejhezčí svátky v roce. Mě se líbí hlavně proto, že zažiji, a snad i vy, krásné okamžiky s rodinou a taky mnoho zábavy, např. vtipy, hry a tak dále. Pár dnů před Vánocemi přinese táta kapry. Ráda se na ně chodím koukat, ale! Má to i svoje nevýhody jako třeba: zaberou celou vanu, takže z toho vyplývá, že se nemůžeme mýt, to je pech. Taky mě baví péct cukroví, samozřejmě s mamkou. Aleluja, konečně jsou tady Vánoce. A abych nezapomněla, malá povídka na rozloučenou. Ahoj. Před pár lety nám táta vyvedl takovýto kousek. Na Štědrý den ráno vyrazil pro stromeček. Vrátil se dost pozdě odpoledne. To, co přinesl, přinesl ve velmi dobré náladě. Byl to vánoční stromek, jenže byl umělý, ozdobený velkými pestrými ozdobami, ovšem namísto vůně jehličí čpěl hospodským smradem. Půjčil si ho od Martina Sušiho na Discolandu. KONEC. Autor: Julie Petráková Vločka Vločka se snáší k zemi, je bílá, chladná a skrývá v sobě tajemství, která nejsou odhalena. Vločka patří k zimě i k Vánocům. Splyne se sněhem, má různé tvary. Kdo by jí neznal je to krásný úkaz. Je to klíč nejen k dětským srdcím, která se odemknou když jí spatří. SOUTĚŽE SE ZŮČASTNILI TITO: Veronika Kmoníčková, Ondřej Biemann, Michal a Petr Kašparovi, Julie Petráková, Monika Nykodémová (Autor - Nikodémová Monika 6. třída ZŠ) Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 4

5 Adventní projev starosty Milé děti, Vážení občané města, milí návštěvníci. před chvilkou si venku děti pouštěly draky, leckterý list ještě nestihnul opadnout a i když zimně laděná příroda v říjnu by mohla někomu připadat nepatřičně, do Harrachova se nám právě v říjnu přihnala pěkná sněhová nadílka. Už, už to vypadalo, že je načase chystat si lyžařskou a snowboardovou výzbroj, ale krátký podzim se chýlí pomalu ke svému konci, nadešla doba Adventu a po sněhu tu není ani památky. Tím víc je třeba dbát o pohodu a pomalu si připomenout vánoční atmosféru. Jsem velice rád, že jsme se tu po roce opět všichni sešli. Tak rychle to uteklo a již jsou opět před námi největší křesťanské svátky, kdy se lidé připravují na příchod Ježíška a Nového roku. Bohužel nás všechny zcela pohlcuje současný životní styl, nakupujeme ostošest a neúměrným shonem v přípravách na Vánoce se chováme tak, abychom měli v tento čas hlavně co nejvíce práce, starostí a stresů. Takže vážení, dnes jsme tu zcela na správném místě, protože tady si dnes užijeme adventní dobu bez zatěžujících podnětů, v klidu, míru a pohodě, s úsměvem a písničkami na rtech, o které se postarají naši nejmladší. A koho už ani láska nezahřeje, tomu zajisté pomůže vynikající svařáček, který pro nás připravil Hotel Rýdl. Přivítejme tedy i letos společně příchod Vánoc do našeho města a zažehněme spolu Vánoční světýlka, aby Ježíšek už z dálky viděl, kde se na něj těší. Loučím se s Vámi s přáním, aby naše domovy byly nejen o Vánocích prozářeny lidskostí, pohodou a láskou. Velice rád bych Vám také popřál mnoho štěstí a zdraví v nadcházejícím roce Jestli i letos nahlédnete do turistických novin Krkonošská sezóna, které jsme pro vás připravili na nadcházející zimní podvečery, věříme, že opět najdete zajímavé informace z horského a podhorského regionu, který je vám srdci blízký. Z obsahu připomínáme historický exkurs za zábavou na ledu jako je bruslení, ale také současnou talentovanou sportovkyni, která je součástí příběhu rychlobruslařského vzkříšení. V historii budeme dále pokračovat několika medailonky slavných německých krkonošských sportovců, citacemi z někdejších staničních knih, položených v horských hřebenových boudách a sloužících turistům k nevšedním zápiskům. Smutnou kapitolou naší historie je doba 2.světové války ve které se odehrává příběh Děvčat z pokoje 28, která v posledním desetiletí každoročně cestují do nejvyšších českých hor. Ohlédnutí za dobou minulou zakončíme mimořádným horolezeckým zážitkem při cestě za panenskou horou z Krkonoš do Himálaje, která se odehrála před třiceti lety. Současnou sílu hor a bezmeznou vášeň k nim připomínáme nejenom prostřednictvím zdejších skvělých lyžařských skiareálů a několika typy na příjemné výlety v upravených běžeckých trasách, ale také pozvánkou do jarních a letních Krkonoš. Očím pro potěchu a jazýčku pro radost připravili studenti hotelové školy Na poslední letní den byla naplánovaná společná akce pro rodiče a děti Loučení se sluníčkem. Nejprve nás žlutý vláček povozil kolem celého Harrachova a odvezl až na dojezd velkých skokanských můstků. Tam jsme si z kamínků složili veliká sluníčka a společně si zatancovali a zazpívali. Vláček nás pak odvezl zpátky ke školce. Tam již čekali rodiče dětí a též paní kuchařky s paní školnicí, které připravily občerstvení, a zapálili oheň. Děti si společně s rodiči opekly vuřty a pohrály si na zahradě MŠ. Akce se opravdu vydařila, hlavně také díky počasí, protože to vůbec nevypadalo, že se loučíme s létem a přichází podzim. Z kraje října, když nám ještě počasí přálo, jsme dělali dlouhé procházky do okolí MŠ. Druhý říjnový týden byl ve znamení Dny podzimu a další týden proběhla Drakiáda. Dne byla další společná akce a jejich rodiče Podzimní radovánky. Vyrábělo se z přírodních plodů, papíru, látky a každý si donesl domů Krkonošská sezóna pro vás Podzim v MŠ Kamínek Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 5 několik kulinářských receptů. Čtenářsky zajímavé jsou příběhy dvou nejslavnějších pochoutek z Podkrkonoší. Pár kostek cukru ve svém bloku nabízí Žacléřsko i Východní Krkonoše. Nejenom pro pamětníky jistě nebude nezajímavá dvoustrana z filmového prostředí. "Předkládáme místním čtenářům a návštěvníkům regionu jubilejní 10 číslo turistických novin, na kterém Svazek Krkonoše s partnery pracoval od letních měsíců. Projekt je otevřen nejen obcím, ale i podnikatelům v oblasti ubytování, stravování a dalších služeb cestovního ruchu," doplnil Michal Vávra, výkonný ředitel Krkonoš - svazku měst a obcí. Máte-li zájem si Krkonošskou sezonu přečíst a třeba i odpovědět na tři soutěžní otázky, v případě vašeho velkého štěstí při losování, odměněné velmi zajímavými cenami? Jsme rádi. Však ji pro vás rádi připravujeme. Vyzvedněte si ji, od 30. listopadu 2009 je na pultech v krkonošských informačních centrech (v případě Harrachova na TIC v budově radnice pozn. HZ). (dp) několik pěkných výtvorů. V rámci spolupráce se Základní školou jsme byli pozváni na divadelní loutkové představení a též jedno divadlo přijelo za námi do MŠ. Desátého listopadu děti ukončily plavecký výcvik v Jilemnickém bazénu, kde absolvovaly celkem deset lekcí. V čase od 9. do byl Barevný týden. Každý den byl ve znamení jiné barvy, paní kuchařky vymyslely barevný jídelníček a všichni chodili oblečeni podle určité barvy. Již se všichni těšíme na předvánoční období a na všechny akce, které nás čekají. Děkujeme všem, kteří naší Mateřské školce pomáhají: (pí Grízníková, p. J. Slavík, ADOS CZ, žlutý vláček) Kolektiv MŠ Kamínek Harrachov

6 INTERNETOVÁ FOTOSOUTĚŽ ZNÁ SVÉHO VÍTĚZE Čtvrtý ročník fotosoutěže na téma krásná zákou a obyvatelé Krkonoš zná již svého vítěze, stala se jím Marta Duchoslavová a její poe cký snímek "při procházce lesem". Fotografie při procházce lesem je zdánlivě obyčejný záběr, ve kterém se však skrývá jistá poe ka klidného a krásného zákou. Vítězná fotogra a si odnesla nejnovější typ digitálního fotoaparátu Samsung NV9 Black MP3 a poskytla nám malý rozhovor, který hledejte v článcích na stránkách Všem ostatním děkujeme za účast a přejeme hodně úspěchu v příš ch soutěžích na stránkách města Harrachova. Zvláštní poděkování patří Evě Veselé, která zvítězila v minulém ročníku a která i tentokrát oboha la fotogalerii o krásné snímky z přírody. Ve fotosoutěži, která byla uspořádána ve spolupráci s Hotelem OREA Vital Hotel Sklář**** se od letošního května do podzimu přihlásilo více jak 150 fotografií. Trvání soutěže: Zahájení Uzávěrka Soutěžních fotografií 154 Harrachovská pivnice u Krtka je po většinu času místem, kde si dávají dostaveníčko dospělí pánové či dámy, aby si u lahodného pivního moku probrali své všemožné starosti i radosti. Tato stylistika však neplatila o poslední listopadové sobotě dopoledne, kdy bylo možno v tomto podniku vidět pohyb podezřelého množství zástupců nejmladší generace. Toho času se zmíněné zařízení proměnilo na nekuřácký podnik a u stolů, kde normálně cinkají půllitry s pivním mokem, se naopak připíjelo dětským šampusem a jedly se sladkosti. Celé dopoledne tu patřilo dětem a jejich rodičům, pro které zde byla připravena akce (již cyklicky po čtvrté) Za sobem ke Krtkovi. Toto setkání bylo svoláváno hlavně po internetu v rámci moderní zábavy zvané Geocaching, což je zkráceně řečeno dobrodružství, hra pro všechny majitele GPS, spojující prostřednictvím internetu tisíce lidí po celém světě. Dle dohody dorazila postava soba Tima (jenž pochází z Horního Podluží, kde je maskotem lyžařské školy Hanky Jurčkové) do Harrachova na desátou hodinu dopolední a převzala od přítomných dětí jimi nachystaná vánoční přání, která budou předána Ježíškovi. Aby dopoledne plné dětského řádění bylo pestřejší, připravili pro ně pořadatelé 100% výherní bohatou tombolu a ten komu přitom všem vyhládlo, si mohl poručit vyhlášený Krtkův guláš. Vzhledem k tomu, že všechny děti byly po celý rok hodné, je vysoce pravděpodobné, že se jim jejich vánoční přání předané sobu Timovi naplno vyplní. (ms) foto: M. Včelák Sob Tim u Krtka Mikulášská veselice v Harrachově Touto cestou bychom rádi poděkovali Čertovi, Mikulášovi a Andělovi za skvělé vystoupení, které se konalo v Pensionu 7. Show plná efektů, hereckých výkonů i překvapení zanechala ve všech dětech pocit, že by zlobit už nikdy neměly (v některých bohužel jenom na chvíli). Děkujeme všem, kteří pomáhali s přípravou této akce, zejména Kátě a Petrovi Ulrichovým za to, že se nebáli vpustit do pensionu nejen Čerta, ale i spoustu dětí. Snad nás Mikuláš přístí rok na Pensionu 7 znovu navštíví, Anděl možná přijde taky a Čert si určitě přivede posilu. Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 6 Rodiče malých i větších nezbedů

7 Historické okénko Sto výročí smrti hraběte Harracha V dnešním historickém okénku bych Vám rád přiblížil významné jubileum jedné z největších osobností spojenou s historií Harrachova. Přesně před 100 lety, 12.prosince 1909 zemřel Jan Nepomuk František hrabě Harrach ( ). Jeho zásluhy a přínos pro náš kraj jsou známy. Za jeho panovnické doby dosáhla harrachovská sklárna největšího rozmachu a slávy, byly vybudovány komunikace spojující Harrachov s Rokytnicí i Tanvaldem i dále vedoucí do Polska, jeho zásluhou vznikla i Harrachova cesta vedoucí z Nového světa k hřebenům Krkonoš, rozvoje dosáhla i pila Janov, školství i další průmysl. Často navštěvoval hraběcí letohrádek, který zde vybudoval v roce 1840 jeho otec František Arnošt hrabě Harrach. V myslích obyvatel Harrachova zůstal jeho dlouhý český projev u příležitosti vysvěcení kaple sv. Alžběty 5.srpna V roce 2008, u příležitosti 180. výročí narození hraběte Harracha, vydala Správa KRNAP publikaci zachycující jeho život a zásluhy. Nechtěl bych zde opakovat vše, co je zde uvedeno. Za zajímavé považuji Vám přiblížit jak na Jana Harracha pohlížel vlastenecký časopis Světozor již v roce 1872, tedy zhruba v polovině jeho života (přepis v původním znění). Jan hrabě z Harrachu na Roravě a Pruggu, dědičný podkoní v Rakousích pod a nad Enží, cís.kr.komoří a major m.s., rytíř cís.rus.řádu sv.anny, majitel velkostatku Buchlovic a Želče, narozen 2.listopadu 1828 ve Vídni, jest prvorozený syn Františka Arnošta hraběte z Harrachu, nynějšího vladaře slavného domu Harrachovského. Za dob nepokojů r vstoupil do cís.král.armády a zúčastnil se více bitev svedených s Maďarskými povstalci. V té době r. 1849, byl přidělen zvláštnímu vyslanectvu, kteréž k ruskému cáru Mikuláši od cís.dvora Rakouského vypraveno bylo. Opustiv službu vojenskou r. 1855, pojal za choť Marii Markétu kněžnu Lobkovicovou, s níž žil ve velmi šťastném manželství, která mu ale po dlouhé trpné nemoci r.1870 zemřela, zachovavši po sobě dva syny a čtyrky dcerušky. Roku 1861 byl zvolen za předsedu jednoty hospodářské kraje Královéhradeckého a kraje Čáslavského. Téhož času byl vyšším rozkazem nucen vzdáti se místa předsednictví spolku pro vystavení národního divadla, o jehož zdar se byl rázně zasadil, přispěv také velkou částí peněžitou k fondu divadelnímu. Trvalou zásluhu získal si o vnitřní úpravu chrámu svatých apoštolů Cyrilla a Metoděje v Karlíně. Podařilo se mu velké sumy nasbírati, tak že mu hlavně děkovati jest, že mohl býti chrám tento roku 1863 na tisíciletou památku příchodu těchto svatých apoštolů do Čech vysvěcen. Rok před tím byl zvolen do správního výboru musea království Českého a brzo na to učiněn kurátorem Matice České. Jeho řízením byla správa fondu matičního opravena, který již na žádanou sumu zl. vzrostl. Roku 1865 zvolen byl jednohlasně za starostu okresního v Nechanicích. Při všech veřejných podnicích staví jej obyvatelstvo tamní krajiny vždy v čelo, n.př. byl zvolen na starostu školního výboru Stěžerského, za předsedu hedvábnického spolku v Hradci Králové, za předsedu včelařské jednoty v Chrudimi atd. Stejnou energií ujal se podniku založení české průmyslové školy ve Vídni, zavedl k účelu tomu po Čechách sbírky s výsledkem značným a kdyby bylo ministerstvo Hohenwartovo v úřadě setrvalo, byla by snad již letos tato škola do života vstoupila. Co obhájce a podporovatel zájmů českých ve Vídni jest hrabě Jan Harrach vůbec znám, proto byl také za předsedu Besedy slovanské ve Vídni, na místě zemřelého vlasteneckého hraběte Eugena Černína, aklamací zvolen. Ceníť on vysoko důležitosť Slovanstva ve Vídni a také důležitost Vídně pro Slovany Rakouské. Idea vzájemnosti slovanské nemá mezi českou šlechtou věrnějšího a horlivějšího zastánce nad něho. Vloni konal velkou cestu po Turecku a Rusku, aby se co možná osobně o poměrech Slovanů těchto zemí přesvědčil. Není divu, že muž tak šlechetných snah a vynikajícího působení již r.1860 při volbách do sněmu jmenován byl. Tenkráte však strana Auerspergova volbu jeho překazila. Až teprv když se velkostatkářstvo české spravedlivějšího zastoupení na sněmu domohlo, r.1865 byl zvolen a pak opět do sněmu r.1867 svolaného a rozpuštěného. Do zarovnávacího sněmu zvolili hraběte Harracha nejen velkostatkáři, nýbrž i města Jilemnice a Rokytnice, i zasednul co zástupce těchto měst do sněmu, čímž naší straně jeden hlas přirostl, jelikož by kromě něho německá Rokytnice nikoho jiného byla nevolila. St. Slavík Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 7

8 Forbes Cup po čtvrté V sobotu 14. listopadu 2009 se odehrál v tělocvičně základní školy v Harrachově již čtvrtý ročník turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenise FORBES CUP. Čtvrtého setkání s pingpongovým míčkem a pálkou za zelenými stoly se zúčastnilo letos 21 hráčů, kteří byli nalosováni do dvou základních skupin, z každé pak postupovali čtyři nejlepší do čtvrtfinále. Podruhé v krátkodobé historii FORBES CUPu se radoval z celkového vítězství Radim Gregor z Jablonce nad Nisou (vítěz turnaje v r. 2007), velkým překvapením však byl postarší pan Farkas z irského Dublinu, který skončil celkově třetí. Turnaj opět splnil svůj účel, v podzimní ponuré náladě zavítalo 21 hráčů zahrát si jen tak pinčes, dali si gulášek a každý udělal něco pro to svoje zdravíčko. Na závěrečné vyřazovací souboje se přišli podívat i harrachovský ex-starosta Václav Cajthaml, ale i bývalý ligový fotbalista Míla Kousal (tohoto času hrající 3. ligu v Mutěnicích na Moravě), který přišel podpořit své kamarády z fotbalu. Takže všechno klaplo a za rok se těším na viděnou, řekl pořadatel turnaje. Základní skupiny SKUPINA A: SKUPINA B: 1. Mach 10 vítězství - 0 proher 1. Gregor Radim 9 vítězství - 0 proher 2. Petráček Farkas Babiář Horáček Štikar mladší Petrák Nemeškal 4-6 (9:12) 5. Gregor Rostislav Soukup 4-6 (8:13) 6. Štikar starší Král 4-6 (8:14) 7. Černý Jaroslav Nevěčný Černý Tomáš Forvardský Jurik Suchomel Beran Flídr 2-8 (u rovnosti bodů o lepší umístnění ve skupině rozhodoval nejdříve vzájemný zápas, poté skóre) Výsledky závěrečných vyřazovacích soubojů: ČTVRTFINÁLE: Mach (Harrachov) - Petrák (Harrachov) :0 Ra.Gregor (Jablonec nad Nisou) - Štikar ml. (Harrachov).... 2:1 Horáček (Harrachov) - Petráček (Harrachov) :0 Farkas (Dublin/IRSKO) - Babiář (Harrachov) :0 SEMIFINÁLE: Horáček - M.Mach.. 2:0 Ra. Gregor - Farka.. 2:0 FINÁLE: Ra. Gregor - Horáček. 2:0 O 3. MÍSTO: Farkas - Mach.... 2:0 Velké poděkování pořadatelů patří letos pro: Městský Úřad, Základní škola, Hotel Rýdl, Kolja Dolenský (AUTO PAVEL.CZ), UG Tarantino a Čert, soukromý důchodce Václav Cajthaml, Sklárna Novosad a syn, Restaurace Dřevěnka, Hotel Karolína, deníky Bohemia, Dana Hadačová (BFV Hassia Bingen), PhDr. Vladimír Slobodzian a prodejna VŠE NA STOLNÍ TENIS (Mgr. Jan Hrnčiřík a Petr Korbel) Velkou štikou na turnaji mohl být Štikar mladší z Harrachova, který měl ve čtvrtfinále na lopatě pozdějšího vítěze Radima Gregora. Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 8 Velké překvapení turnaje p. Farkas z Irska, který si přišel zahrát jen tak, v košili, kalhotech, bez pálky Klobouk dolů před jeho výkonem!

9 Korespondent HZ Radim Gregor (pořadatel tradičních turnajů Forbes Cup) pořídil exkluzivní rozhovor s aktuálně nejlepší českou stolní teniskou Danou Hadačovou, která získala cenný bronzový kov na letošním ME v německém Stuttgartu. Zkrácenou verzi povídání o tomto úspěchu i plánech do budoucna otiskujeme na spodních řádcích. Věřím v medaili z Londýna Tak předem Ti chci pogratulovat k bronzové medaili ve družstvech a má první otázka směřuje k tomu, jestli se spíš ve Stuttgartu nehrálo mistrovství Číny? Prý také budou nová ostřejší pravidla pro Číňanky, které chtějí hrát v Evropě za národní mužstva? Faktem je, že naturalizované Číňanky jsou dnes již ve spoustě evropských reprezentací. Ve finále družstev ME hraje Polsko (dvě Číňanky) proti Holandsku (dvě Číňanky), mistryní Evropy je Číňanka s německým státním občanstvím. Je však zajímavé, že naturalizované Číňanky se prosazují více než muži. Když se podíváte na mužský evropský žebříček, tak jich najdete v první třicítce jen pár. U žen tvoří snad až polovinu. Konfrontace s nimi není na škodu, byť o nejužší světovou špičku se v žádném případě nejedná, ale podívejme se na věc také z druhé stránky: V těch zemích, kde mají naturalizované hráčky z Číny, až na výjimky (Schall, Stefanova) nerostou domácí hráčky světové úrovně. Najdi nějakou mimo zmíněné dvě v první padesátce evropských hráček. Hledal bys marně. Nicméně to je problém zemí, kterých se to týká, náš ne. Kam řadíš bronzovou medaili ve družstvech, výš než svoje účinkování ve dvouhře? Je to porovnatelné vůbec? Jsou to dvě rozdílné soutěže. Každá má své kouzlo i atmosféru. Samozřejmě medaile pro mě znamená mnoho a řadím ji spolu s účastí na OH ke svým největším úspěchům v dosavadní kariéře. Postup mezi 16 nejlepších Evropanek je prozatím jeden z mých největších individuálních úspěchů, ale beru ho jako potvrzení kvalitní přípravy a tréninku, tak i práce celého týmu v projektu DH 2012, který je směřován k OH 2012 v Londýně. Co je to projekt DH 2012? Chtěla bych medaili z dvouhry z OH v Londýně. Nevěříš? Já ano! O projektu se dozvíš víc na Na závěr pro čtenáře Harrachovského zpravodaje, byla jsi někdy v Krkonoších a máš na ně nějakou vzpomínku? V Krkonoších jsem bohužel nikdy nebyla, blbé, co? Ale do Krkonoš se určitě chci přijet podívat! Letos poprvé na Forbes Cupu rozjíždíme turnaj dětí do 10 let, už máme přihlášené i holky, co jim můžeme vzkázat od Tebe???? Je důležité, aby holky měly ze stolního tenisu radost. Aby se radovaly pokaždé když půjdou na trénink, na turnaj, na zápas. Aby braly každou prohru jako motivaci k další výhře a nikdy se nevzdávaly. Bojovaly do konce každého míčku, setu, zápasu! Profil Dany Hadačové Datum a místo narození: v Hodoníně Výška: 174 cm Aktuální pozice na světovém žebříčku: 129. místo Aktuální pozice na českém žebříčku: 1. místo Největší úspěchy v kategorii juniorů: účast na dvou turnajích TOP 12 (turnaj dvanácti nejlepších Evropanek) vítězka mezinárodního turnaje ve Slovinsku 2000 Největší úspěchy v kategorii seniorů: účast na Olympijských hrách v Pekingu bronzová medaile v soutěži družstev z Mistrovství Evropy 2009 Postup mezi 16 nejlepších Evropanek na Mistrovství Evropy 2009 mistryně České republiky 2008,vicemistryně České republiky 2009 nejlepší hráčka 2. německé ligy 2008/2009 postup s klubem Hassia Bingen do 1.německé ligy Realizační tým: Milan Šimáček - manager a tvůrce projektu DH2012 Alice Roubalová - sportovní manažerka Helena Suková - mentální kouč MUDr. Luboš Ptáček - doktor Vladimír Hric - fyzioterapeut Petr Pecha - kondiční trenér Dosavadní kluby: SKST ČSAD Hodonín, STK Vlašim, TJ Ferrum Frýdlant/Ostravicí, START Horní Suchá, Homberger TS (GER), Hannover 96 (GER) Současný klub: BFV Hassia Bingen (GER) (RG) foto staženo ze stránek hadacova.com Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 9

10 HARRACHOV JE VÍTĚZEM TIPSPORT CUPU 2009 LUČANY /1/ FK JISKRA HARRACHOV /0/ Do druhého finále ( ) nastoupila FKJH s náskokem tří branek z prvního utkání a chtěla hrát defenzivní fotbal a hrozit z brejků. Lučany opět posíleny o několik hráčů z "A" týmu (i když to byl pohár okresní a rezervních týmů, holt to někteří nechápou) převzaly taktovku utkání a ukázaly hostům, že nemá cenu čekat. Harrachovští hrozili z brejků, ale bohužel se jim nepodařilo ani jeden proměnit. Přišel trest ve 30. minutě, když po rozehraném přímém kopu domácí vstřelili vedoucí branku. Poté několika zákroky podržel hosty brankář Hefert!! Těsně před poločasem se prodral do vápna Veselý a jeden ze tří hráčů okolo něj ho fauloval a rozhodčí Linhart nařídil penaltu. Ta se odložila o 5 minut než byl ošetřen domácí brankář a když přišel čas vstřelit vyrovnávající branku, ta však nebyla proměněna a do kabin se šlo za výsledku 1:0 pro domácí Lučany. Druhá půle začala tak jak skončila. Ve 47. min. Radek Barbořák podkluzuje a domácí útočník se řítí sám do velkého vápna, ale cestu mu zkříží kapitán Horáček a sudí Linhart nařizuje penaltu pro domácí. Míč na značku PK si postavil Maňák a proměňuje 2:0. Lučany zatlačily opět Jiskru, ale výborně fungující trojice Hefert, Horáček a Grossberger odolávala tlaku a už nepustili domácí k ničemu. V 70. min Grossberger vyvezl balón až před velké vápno domácích a po dlouhém přemlouvání ho posunul Veselému do strany a ten i když chtěl centrovat, tak mu balón na mokrém trávníku sklouznul, a tím překvapil brankáře domácích. O pár minut později rozjeli harrachovští další gólovou akci, na jejímž konci byl kanonýr Chlup, zkušeně přehazuje domácího brankáře, i když se snažil jeden z domácích obránců balon vykopnout z brankové čáry tak si ho zavěsil do šibenice. A poslední branka padla po nádherné akci, když si Petr "Policajt" pohrál s velmi zkušeným Němečkem, kterého posadil na zadek a pak připravil lahůdku opět pro našeho střelce Pedyho a dovršil obrat na 2:3 pro FKJH. Harrachov se tak stal vítězem OKRESNÍHO POHÁRU TIPSPORT CUPU 2009 a má možnost nastoupit v předkole ONDRÁŠOVKA CUPU a dále vyhrála dvě sady dresů. Děkujeme všem hráčům za bojovné výkony ve všech střetnutí v poháru a všem fanouškům za podporu a trenérům za to že mají tak pevné nervy a nedávají znát své emoce při zápasech. (z webu FKJH, foto: M. Michálko) Mladí fotbalisté jsou podzimním mistrem Harrachovský parní váleček napodobil své fotbalové vzory z A týmu a po velmi úspěšném podzimu se v polovině sezóny usadil na prvním místě v okresním poháru mladších přípravek AL- FEX Cup. Pěkné výsledky místní kopané podtrhli i starší kolegové našich nadějí, kteří na jediném podzimním turnaji své věkové kategorie EMBA Cup skončili druzí. Harrachovský fotbal se tak po zásluze stal jedním z hlavních témat valné hromady jabloneckého okresního svazu, které se zúčastnil i šéf tuzemského fotbalu Ivan Hašek. Po dobrých zkušenostech z jarních zápasů jsme po prázdninách opět vytáhli do boje s dvěma týmy: mikrožáky (ročník 2001) a minižáky (ročník 1999). Většina dětí vstupovala již do své třetí sezóny a můžeme směle konstatovat, že důraz na dlouhodobý vývoj hráčů i na úkor okamžitých výsledků v předchozích letech se pozitivně odrazil v kvalitních výkonech obou družstev. Zjednodušeně řečeno: kluci nejenom vyhrávali, ale především hráli oku lahodící fotbal, který není v jejich věku a na této úrovni vždy samozřejmostí. Za předváděnou týmovou hru si tak nejednou vyslechli zasloužené uznání od diváků i soupeřových trenérů. V konkurenci 17 týmů jsme se celkově zúčastnili pěti turnajů, z nichž jsme se třikrát vraceli jako vítězové a dvakrát se stříbrnými medailemi. V dalším rozletu nás přibrzdila říjnová nepřízeň počasí a s ní spojené příděly sněhu, které vedly ke zrušení několika klání, což se dotklo zejména minižáků. Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 10

11 Podzimní statistika (sezóna 2009/2010) Počet Skóre Body Zápasů Vítězství Remíz Porážek :8 71 Porazit nás dokázali pouze hráči Jablonce nad Jizerou, kterým jsme v přátelském utkání podlehli na jejich hřišti 0:1, když se na nás projevila určitá nerozehranost, neboť jsme k tomuto zápasu nastoupili ještě před zahájením podzimních tréninků. Druhou porážku rovněž 0:1 jsme po dobrém výkonu trochu nešťastně utrpěli od spojeného družstva minižáků Velké Hamry Desná, které se neplánovaně zúčastnilo jediného turnaje v této věkové kategorii s týmem, jehož osu tvořili hráči mající zkušenosti již z krajské soutěže mladších žáků. Dlužno dodat, že pokud by na tento turnaj nedojeli, tak by zde i naše starší přípravka obsadila první místo. Dalším kladným faktorem letošního podzimu je vyrovnanost celého oddílu. I když se mezi jednotlivými kluky pochopitelně vyskytují určité rozdíly v jejich kvalitách i fyzických schopnostech, je příjemným zjištěním variabilita a zastupitelnost hráčů. I při absenci některého z lepších fotbalistů tak můžeme bez obav nasadit do utkání další děti, které dokážou bez problémů obstát. Skutečným problémem se tak pro trenéry stává spíše rozhodnutí koho na utkání z kapacitních důvodů nevzít. Proto jsme Okresní fotbalový svaz požádali o zvýšení počtu hráčů v utkání o jednoho a i když nám zhuštění prostoru na hřiště paradoxně spíše ublížilo, neboť nahrává relativně slabším týmům, tak celkový efekt zapojení více dětí do zápasů jednoznačně převýšil negativa. Nejlepší střelci Láďa Horáček.. 35 gólů Tomáš Holík gólů David Nguyen gólů Marek Michálko.. 14 gólů Radek Rýdl gólů V současné době se v harrachovské fotbalové líhni klube na svět 23 talentů s ročníky narození v obdobích 1999 až Bohužel jsme stejně jako v loňské sezóně museli z kapacitních i věkových důvodů omezit účast dětí narozených v roce Dva z nich Honzu Vytrvala a Frantu Holíka se nám alespoň podařilo umístit na roční hostování do Jablonečka do týmu mladších žáků. Je obrovská škoda, že už druhým rokem se nám nedaří dále využít stárnoucí děti v místních mládežnických oddílech a oni tak ve většině případů s fotbalem bohužel definitivně končí Snad se do budoucna povede s tímto problémem lépe vypořádat. Na druhou stranu jsme získali další tři pětileté bažanty, kteří tak alespoň částečně zalepili díru po zmíněných odchodech starších dětí. Na závěr bych ještě rád zmínil i individuální úspěchy našich dětí: po jarním úspěšném vystoupení Tomáše Holíka a Ondry Michálka v dresu okresní fotbalové reprezentace ročníku 2002 se na podzim do nominace ročníku 1998 probojovali i již vzpomínaní Honza Vytrval a Franta Holík. NAŠI SPONZOŘI manželé Nguyenovi Blue Caffé EMBA, spol. s r.o. Láďa Horáček Chtěl bych na tomto místě poděkovat našim sponzorům i dalším partnerům a dále pak Petrovi Davidovi a Robinovi Farskému, kteří pomáhají s tréninky a přispívají tak k jejich dobré úrovni i hladké organizaci. Všichni si této podpory velmi vážíme a zároveň doufáme, že kluci budou moci v jarní části soutěže předvést své výkony i doma v Harrachově na krásném novém hřišti. (M. Michálko) Zprávy z úseku běhu V neděli 25. října v Huntířově byla ukončena série přespolních běhů Libereckého kraje pro rok Celkem jsme se zúčastnili dvanácti závodů, šest z nich bylo zařazeno do krajského poháru. Zde také proběhlo slavnostní vyhlášení tohoto poháru, a to všech věkových kategoriích. Z našich závodníků na stupně vítězů vystoupili a pohár obdrželi: Ročník 2001 Medalová Karolína (2.místo), Petráková Julie (3.místo), Ročník 2000 Dostalíková Stela (3.místo), Ročník 1997 Háčková Kristýna (3.místo). Oddíl Ski klub Harrachov se 22. zúčastněných oddílů umístil na čtvrtém místě. Již 19. října po sněhové nadílce nám sportovní areál upravil běžecký stadion, celý týden jsme ho využívali a najezdili tak první sněhové kilometry. I přípravka si to vyzkoušela, někteří měli na nohách poprvé běžky. Letos je přípravka početná, neboť čítá devatenáct členů a tak to bude v zimě pěkná mela. Pokud by se našel zdatný pomocník pro trenéra, budu velmi rád. Čeká nás celkem dvacet závodů v rámci Libereckého kraje. Z části MČR staršího žactva v Deštném v Orlických horách a na šumavském Zadově zároveň republikové finále HNKN. Mladší dorostenky kromě a poháru a MČR absolvují závody na Zadově, v Jilemnici, na Božím Daru, v Novém Městě na Moravě a na Pradědu. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří nám fandili a budou tak činit dále, též sponzorům, rodičům, kteří se podíleli na dopravě na závody, jmenovitě panu Dostalíkovi, Benešovi, Medalovi, Moravcovi a dalším. Penzionu Krakonoš (Benešovi), který sponzorsky opatřil pro děcka trika s nápisem Ski klub Harrachov Běh na lyžích. Též panu Svobodovi, jenž nám poskytl sponzorsky finanční částku deset tisíc korun. Umístění v poháru KSK LK Ročník 2001 Medalová Karolína (2.místo), Petráková Julie (3.), Haasová Valentýna (19.), Ročník 2000 Dostalíková Stela (3.), Pospíšilová Gabriela (10.), Ročník 1999 Svobodová Eliška (17.), Moravec Zdeněk (9.), Bulíček Jakub (17.) Ročník 1998 Moravcová Natálie (7.), Schönherr (7.) Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 11

12 Ročník 1997 Háčková Kristýna (3.), Krčková Eliška (11.), Haasová Martina (15.), Balcarová Denisa (18.), Soldátová Veronika (21.), Ročník 1996 Moravcová Bára (4.) Ročník 1995 Puskarčíková Anna (6.), Benešová Alena (10.) PF 2010 Harrachovští lyžaři běžci přejí všem Harrachovákům, všem hostům našeho horského městečka, partnerům, fandům a milovníkům bílé stopy pohodové prožití vánočních svátků a v roce 2010 pevné zdraví, hodně úspěchů a dobrou mázu po celý následující rok! I děti, které se nemohly věkem zúčastnit poháru, na svých závodech na sebe i oddíl upozornily. Svobodová Agáta všechny závody vyhrála, Benešová Nela, Moravec Matěj se několikrát probojovali na stupně vítězů. Berková Simona, Balcarová Katka byly vždy do desátého místa. Současný stav úseku činí 31 členů (19 přípravka, 10 žactvo, 2 dorostenky). Za úsek běhu Venca Malé vánoční vyznání Již dlouho mi leží na srdci vyznání, které je věnováno tomuto času naděje a také všem lidem dobré vůle: Žiji v tomto čase, stejně jako vy a hlavou se mi honí otázka: Co čeká na nás, na děti? Snad lidé dají rozum dohromady a srdce přizvou na pomoc, snad skončí války, vraždy, drogy, snad radovat se budem moct. Snad najdem proti rakovině lék, proti AIDS i proti stárnutí a začnem nový krásný věk. Tolik si přeji, aby láska spojila znovu celý svět, ať každý v srdci skromnost chová, ať přestanem si závidět. Ať lidé mají chléb a práci, a kéž lidský život zbytečně se neutrácí, ať maminky chtějí mít znovu děti, a otcové je přestanou zabíjeti. Ať dědečkové, babičky, dožijí život s vnoučaty, ať nečekají svoje drahé v domovech důchodců - za vraty. Ať ptáci, voda, člověk, vzduch jsou spjaty v jednom spřežení, ať v tomto čase začne opět nový, krásný život na Zemi Kéž by tento čas již nastal, třeba letos o vánocích. P. Ivo Kvapil Vánoční pořad Bohoslužeb Čtvrtek 24. Prosince Štědrý den Půlnoční 22:00 Harrachov O. Václav Pátek 25. Prosince Slavnost Narození Ježíše Krista 10:30 Harrachov p. Ivo Sobota 26. Prosince - Svátek Sv. Štěpána 10:30 Harrachov O.Václav Neděle 27. Prosince - Svátek Sv. rodiny 10:30 Harrachov p. Ivo Slavnost Matky Boží Panny Marie 10:30 Harrachov p. Ivo Následující dny jsou Bohoslužby podle programu AHOJ maminky s dětmi od 0 do 7 let! Přijďte mezi nás do tělocvičny ZŠ Harrachov každé pondělí od 15,30 do 17,00 hod. Poplatek za maminku s dítětem činí 250,- Kč/rok. Přijďte se podívat, první hodina je nezávazná a je ZDARMA. Nezapomeňte přezůvky! Informace Renata Konvalinková Káťa Ulrichová ARTEMISA s.r.o. velkosklad nápojů Nově otevřena pobočka v Harrachově za výhodné ceny nabízí: Lihoviny, Víno (láhve-stáčené), Sekt (také dětský), Pivo (láhvové-sudové-nealko), Nealkoholické nápoje, Cigarety, Káva-čaj, Čokoláda-cukrovinky, Chips-Arašídy, Ostatní prodej AKČNÍ CENY NA VYBRANÉ ZBOŽÍ. NÁKUP PŘÍMO DO AUTA. Otevřeno: denně 8-20 hod, Harrachov 112 (Tipsport), Tel.: , Mobil: Těšíme se na vaši návštěvu! Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 12

13 Z redakční pošty Reakce a článek k zamyšlení Vážení redaktoři Harrachovského Zpravodaje, dovolte mi reagovat na několik Vašich článků a zpráv uveřejněných ve Zpravodaji za poslední rok. Jsem jeden z majitelů apartmánu v Harrachově, v mém případě na Sachrově kopci, a i když si ve Vašich očích přitížím, tak navíc jsem ještě Pražák. Apartmá mám koupeno již skoro třetím rokem a od té doby do Harrachova pravidelně a poměrně často dojíždím. Píši Vám z toho důvodu, že mě Vaše články a některé poznámky ve Vašich příspěvcích uráží. Poprvé jsem si toho všimnul už koncem roku 2008, kdy jste uveřejnili anketu, jak se žije lidem v Harrachově a co jim na životě v Harrachově nejvíce vadí. Organizátor této ankety si dovolil jako jednu z předepsaných odpovědí uvést i odpověď: vadí mi Pražáci a ostatní zbohatlíci, kteří v Harrachově perou špinavé peníze. Anketa byla zveřejněna ve Zpravodaji a dodnes visí na internetu. Už tenkrát jsem chtěl reagovat a stěžovat si na zastupitelstvu města. Nicméně jsem to přešel. Slouží ke cti Harrachovským, že tuto odpověď nezaškrtnul nikdo ze zúčastněných. Od té doby snad není jediné číslo Zpravodaje, kde byste se byť malou poznámkou o majitele apartmánů (= ve Vašem podání Pražáci a ostatní zbohatlíci), nějak neotřeli. Myslím, že se majitelé apartmánů pro Vás stali zaklínadlem a příčinou všeho špatného v Harrachově. Ono je to ostatně pro místní lepší alibi, než si přiznat, za co všechno si můžou sami a co nedokázali díky vlastní neschopnosti. Tak jsem se v průběhu letošního roku z čísel Zpravodaje dále dozvěděl, že pokles vytíženosti místních hotelů a penzionů zapříčinili majitelé apartmánů, protože turisté jezdí k nim a ne do hotelů, že zde děláme jen nepořádek, protože nakoupíme zboží cestou z Prahy a v Harrachově necháme jen odpadky, že těmito nákupy nepodporujeme místní obchodníky, a nakonec v posledním čísle jsem se dozvěděl z článku Z Krkonoš si turisté dělají skládku, že za igelitové tašky plné odpadků hozené do příkopu při výjezdu z Harrachova mohou nejspíš majitelé apartmánů. To už byla pro mě poslední kapka. Připojuji proto několik poznámek pozorovatele, který do Harrachova dojíždí, ale trvale zde nežije: O odpadkách snad nemá cenu se zmiňovat. To byl výkřik pana Drahného ze Správy KRNAP asi ze tmy. Všechny apartmánové domy v Harrachově mají své velkokapacitní kontejnery, které bohatě pokrývají jejich potřebu. Není tedy sebemenší důvod, abychom vyhazovali pokradmu igelitové tašky s odpadky do příkopu nebo na jiná místa v Harrachově. Ostatně, kdybyste si dali tu práci a na inkriminovaných místech Harrachova si v neděli odpoledne počkali, tak bude vědět hned a přesně, kdo tam ty odpadky vyhazuje. Asi byste byli překvapeni. O tom, že naopak naše velkokapacitní kontejnery, které platíme my, využívají místní lidé, místní podnikatelé a stavební firmy pro svůj vlastní odpad se velkoryse rozepisovat nebudu. Myšlenku o ohrožení místních ubytovacích kapacit kvůli apartmánům v Harrachově lze vyvrátit velmi snadno. Kdybychom tady neměli vlastní apartmány, tak do Harrachova pravděpodobně nikdy, případně tak často nepřijedeme. Sám jsem do Harrachova jezdíval během zimy často asi tak před dvaceti lety. Od té doby se tady bohužel prakticky nic nezměnilo (až na světlé výjimky). Majitelé penziónů příp. penziónů, které mají tu drzost se nazývat hotel (nebudu jmenovat, abych neurážel), neinvestovali do ubytování za posledních dvacet let snad ani korunu. Některé z nich vypadají tak, že bych tam neubytoval ani svého nepřítele. Takže já spíše pociťuji problém, kam ubytovat své známé, které sem pozvu třeba na víkend nebo na vánoce. Ano, máte pravdu, že převážnou část zboží, které si dovezu do Harrachova, nakoupím po cestě. Sice ne v Praze, ale většinou využiji jako poslední záchranu supermarkety v Tanvaldu. Přitom bych velice rád nakoupil až v Harrachově. Za prvé z toho důvodu, že je to pro mě příjemnější, za druhé dodržuji jako podnikatel heslo vydělej a nech vydělat. Takže bych místní obchodníky podpořil rád. Máte však dojem, že lze v Harrachově něco smysluplného nakoupit? O výstavbě supermarketu Norma diskutujete už roky. Lze tady koupit nějaké domácí potřeby, o elektronice nemluvě? Je zde nějaké železářství? Kde koupím v Harrachově třeba obyčejnou žárovku? A potraviny jsou kapitolou samy o sobě. Té jediné místní jednotě říkám důvěrně U snědeného krámu. Když jsem se jich naivně zeptal v sobotu ráno na nějaké maso, tak madam za pultem mlátila smíchy hlavou o mrazící pult. Alespoň že nějaké potraviny se dají koupit u místních asijských obchodníků, kteří jsou Vám ovšem, jak jsem zjistil z jiného článku Zpravodaje, také trnem v oku. Na závěr obecnou poznámku k místním podnikatelům. Ano, Pražáci a majitelé apartmánů místním lidem vadí. Místo, aby se zeptali, proč si na to ti Pražáci umějí vydělat, tak je jednodušší si to zdůvodnit tím, že to jsou zbohatlíci, kteří si zde perou špinavé prachy. Tohle alibi je přeci jednodušší, než se zamyslet nad tím, jak si na to mohu vydělat i já sám. Sám jsem spolumajitelem firmy o více než 60 lidech. A jako podnikatel nedokážu pochopit přístup těch několika podnikatelů, kteří v Harrachově působí. Za uplynulý rok jsem v Harrachově nechal několik desítek tisíc korun (nejvíce za lanovky, v prodejnách skla, v pivovaru, v pivních lázních, ve welnessech, v restauracích). A nechal bych tady peněz i více, kdyby byla příležitost. Nepochopím, proč si musím žaluziáře přivézt z Rychnova, bezpečnostní dveře objednat v Jablonci, schopné elektrikáře a zedníka si přivézt dokonce až z Prahy. Jako podnikatel se chopím každé dobré zakázky, která se mi naskytne. A udělám ji i za cenu toho, že nejdu z práce domů ve čtyři, ale obvykle v Praze pracujeme do sedmi osmi hodin večer, o víkendech nemluvě. Proto nepochopím ignoraci místních podnikatelů, kteří nejen nejsou schopni zakázku udělat, ale ani ji přijmout. Už přes rok a půl prosím o něco místního truhláře, který není schopen ani zvednout telefon nebo odpovědět na mail. Totéž se týká úklidové firmy, která dokonce svoje služby inzeruje ve Vašem Zpravodaji neodpovídá mi na žádost o úklid apartmá už měsíc a přes 3 mailové urgence. A mohl bych pokračovat, ale asi je to zbytečné. Ty problémy jsou v mentalitě lidí, nikoliv v apartmánech a jejích majitelích. Ty jste si našli jen jako náhražku pro všechno, co je v Harrachově špatně, a nemuseli jste si zamést před vlastním prahem. V Harrachově, dne 1. listopadu 2009 Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 13 Ladislav Dědeček majitel apartmá

14 Nové knihy a DVD v Městské knihovně Historický román Gulland S. Milenka Slunce Česká próza Nekula M. Otec Brabcová E. Momentálně mladá Kubátová T. Nášup Reiner M. Lucka, Maceška a já Braunová P. Kalvárie Kohout P. Cizinec a Krásná paní Kubátová T. Dlouhán odnaproti Novela Šrámková J. Hruškadóttir Historická romance Miller L. Něžný rytíř Lékařské romány McClure K. Bezedná propast Taylor P. Doktore, fofrem, jde o život! Ironický román Cave N. Smrt Zajdy Munroa Romány pro ženy Müller R. Nelítostné slunce Wickhamová M. Koktejl pro tři Napínavé romány Berry S. Rasputinovo proroctví Jackson L. Zlý úmysl Fieldingová J. V pavučině vztahů Společenský román Coelho P. Vítěz je sám Skutečný příběh Lukowiak K. Vojákova píseň Thriller Kellerman J. Kosti Zpěvník Klus T. Já, písničkář Autobiografické romány Simpson J. Vábivé ticho Austin P. Něco na bolest Životopisy Kosatík P. Jan Masaryk pravdivý příběh Kosatík P. Manželky prezidentů Edice Tajemství Wimmer M. Proroctví Mayů Hausdorf H. Nadpřirozené schopnosti zvířat a rostlin Rétyi A. Tajemství egyptských pyramid Fosarová G. Chyby v Matrix Záhady Karlík M. UFO na Slovensku Romány pro dívky Wilsonová J. Pusinka Abedi I. Šepot. Příručka pro děti Petrovič J. Škola Knihy pro děti Steklač V. Dvojčata v akci Šípková H. Dobrodružství v zemi fantazie Němeček J. Nádherné příběhy Čtyřlístku Drijverová M. Ježíš a jeho příběh Dvořák J. Minimax a mravenec Antoš I. Můj svět a pohádka Zweigová S. Pes hledá člověka Čapková B. Jak jsem dostal ségru Pospíšilová Z. Školní strašidlo Komiks pro děti Foglar J. Rychlé šípy Kniha pro malé děti Jak Saro vyprávěl příběh DVD Bathory (historické drama) Monstra vs. vetřelci (animovaný) Doba ledová 3 Úsvit dinosaurů (animovaný) Normal (thriller) Tel.: MĚSTSKÉ KINO JAS Tanvald DOLBY STEREO 3D - CINEMA Program na Prosinec 2009 středa od 19 h Americký katastrofický film Rolanda Emmericha. Mayský kalendář končí , co tedy bude potom? V hlavních rolích John Cusack, Amanda Peet a Woody Harrelson. Vstupné: 80, 83, 85 Kč. Přístupné od 12 let. (t ŠÚ 158) pátek od 17 h., sobota od 17 h., úterý od 17 h. Vánoční koleda 3D Americký rodinný vánoční příběh podle knihy Ch.Dickense. Jak tři Duchové Vánoc otevřou oči a srdce starému lakomci. V hlavní roli Jim Carrey. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. České znění. Vstupné: 130 Kč. Mládeži přístupný. (ČV 96). úterý od 19 h., středa od 19 h. sobota od 19 h. Avatar 3D Americký akční sci-fi film Jamese Camerona. Co se stane, když vědci vytvoří hybrida z lidské a mimozemské DNA. V hlavní roli Sigourney Weaver. Jedinečný vizuální trojrozměrný zážitek s 3D brýlemi v digitální kvalitě. Vstupné: 130 Kč. Přístupné od 12 let. (t ŠÚ 166). Vstupné zahrnuje zákonný příplatek 1 Kč do Státního fondu kinematografie. DALŠÍ KULTURNÍ AKCE V MĚSTSKÉM KINĚ JAS TANVALD : ČT 19,30 h. ZUZANA STIRSKÁ a sbor GO- SPEL TIME Vánoční koncert známé zpěvačky a jejího sboru. Na programu mnoho známých vánočních písní z domova i ze zahraničí. Jejich vánoční koncerty jsou velmi úspěšné a žádané, vystupují např. i jako hosté dne na vánočním charitativním koncertu s patronací p. Livie Klausové, dne pořádali dva adventní koncerty v divadle Semafor, které byli zcela vyprodány. Dne zazpívají v kostele sv. Salvátora v Praze s hostem Josefem Fouskem. Vice na webu : Vstupné : 150, 130, 110 Kč. Předprodej v pokladně kina před každým představením. DALŠÍ AKCE: 7. a Pravidelné PRODEJNÍ TRHY na centrálním parkovišti ZÁJEZD DO JELENÍ GORY Odjezd v 8 hodin z centrálního parkoviště. Cena 110 Kč ZÁJEZD DO BAUTZENU na adventní trhy Odjezd v 8 hodin z centrálního parkoviště. Cena 200 Kč. PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2010 : h. SPORTOVNÍ HALA VÝŠINA Velký reprezentační ples města Tanvaldu K poslechu a tanci zahraje Orchestr Vladimíra Janského z Liberce. Předprodej vstupenek v kulturní kanceláři od

15 PRODEJ Prodám úplně novou ultrazvukovou čističku, dokonale a šetrně vyčistí šperky, brýle, zubní protézy, hodinky a podobné drobné předměty. Český návod, jen 490 Kč. Tel.: PRODEJ Prodám PB bombu 10kg včetně náplně za 650,-Kč + varná deska zdarma. Dále nabízím k prodeji držák na klasickou TV, úhlopříčka cm, za cenu 600,- Kč. Tel.: Prodám byt v Tanvaldu, Na Výšině, 3+1 (75 m²), po celkové rekonstrukci, po rekonstrukci,nová kuchyň na míru i s aut. pračkou, koupelna, plovoucí podlahy, Tel.číslo: , Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, 2 ks bílé a hnědé, částečně prosklené, PC 7 a 15 tis. Kč, nyní 4800 Kč a 8800 Kč. Dále různá plastová okna. Vše nové, přebytky ze stavby. Přivezu zdarma. Tel.: KOUPĚ Koupím garáž v Harrachově, tel.: KOUPÍM DRUŽSTEVNÍ BYT: zadlužený, s exekucí, nebo s jinou právní vadou Koupím rodinný dům nebo chalupu v Harrachově. Kontakt:tel , PRONÁJMY NEMOVITOSTÍ - nabídka Pronajmu garáž v Harrachově, u autokempu, dlouhodobě. Tel.: Pronajmu byt 1+1 kompletně zařízený včetně spotřebičů v Dolním Kořenově u lanového centra. Info. tel Prodám byt v Harrachově, střed města, klidné místo, ve zděném domě, vlastní plynové topení. Číslo tel , po 18. hodině. Pronajmu garsonku v Liberci. Vhodné pro studenta. Informace na tel. čísle: Pronájem prostor o rozloze 64m² k podnikání v č.p.112 (u hotelu Karolína). Tel: inzerce Pronajmu zařízený byt 3+1 (68 m/ 2 ) v Harrachově v blízkosti autobusové zastávky Sklárna, nejraději rodině a dlouhodobě. Tel. po 18. hodině SKP Harrachov nabízí do pronájmu objekt pro stánkový prodej na hraničním přechodu v Harrachově. Pronájem možný ihned! Informace na tel.čísle: Pronajmu plně vybavenou chatku, nejlépe na sezónní ubytování (pro zaměstnance), 2-4 osoby od prosince Tel.: Pronájmy nemovitostí poptávka Hledám pronájem menšího bytu, dlouhodobě, Tel.: NABÍDKA SLUŽEB Nabízíme mandlování prádla na penzionu Milada v Harrachově, cena za kg 20 Kč. Telefon: NABÍDKA PRÁCE Na zimní sezónu přijmeme: paní na mytí nádobí, pokojskou Kontakt: Hotel Lovecká Mumlava, tel: RŮZNÉ- ztráta fotoaparátu Dne se v časných ranních hodinách ztratil německému návštěvníku Harrachova fotoaparát zn. LUMEX FZ 18 s příslušenstvím. Stalo se tak v prodejně potravin naproti České spořitelně. Nešťastný majitel, alespoň prosí o možné vrácení paměťové karty (obsahuje velké množství foto), když ne celého aparátu. Děkujeme. Kontaktní adresa: Falk Richter, Wilsdruffe Ring 31, Dresden, tel: Telefon: Harrachovský zpravodaj 2009/prosinec 15 Společenská kronika V této rubrice jsou zveřejňováni ti jubilanti, kteří v letošním roce oslaví kulaté nebo půlkulaté výročí svého narození, a to počínaje šedesátkou a více. U osob nad osmdesát let pak zveřejňujeme každý rok. Ti z Vás, kteří si nepřejete, aby Vaše maličkost byla ve společenské kronice zmíněna, sdělte, prosím, svůj požadavek redaktorovi Martinu Soukupovi na telefonní číslo Měsíc prosinec 2009 Konvalinka Zdeněk.. 60 let Kašťák Karel let Kučerová Marie let Mejsnar Jan let Zemánková Antonie.. 83 let Miklóšová Helena let Psota Jiří let Rázlová Ludmila let Novotný Josef let Konvalinková Anna let Rait Karel let Cvrčková Věra let Vaněk Antonín let Rydval Karel let Blahopřejeme MÍSTO PRO VAŠÍ INZERCI

16 Internetové stránky Vašeho hotelu, pensionu nebo apartmánů ZDARMA Nabízíme vytvoření internetové presentace Vašeho hotelu, pensionu nebo apartmánů ZDARMA. Jedná se o jednotný program, který umožňuje velice snadné vytvoření internetových stránek a jejich následnou administraci. Design je unifikovaný a je možnost výběru ze tří variant. Jedinou podmínkou je presentace na informačním portálu Při registraci obdržíte ZDARMA: 1) Internetové stránky 2) Administrační program 3) Základní optimalizaci Vašich stránek pro vyhledávače (Google, Seznam, Yahoo..) Jedinou podmínkou užívání webu ZDARMA, je presentace daného objektu na informačním portálu Více informací: Web Zdarma je součástí informačního portálu Provozovatel: Robert Schäfer, Harrachov 162, Mobil: * S K I B U S * idol Harrachov,FIT FUN-Harrachov,centrum-Harrachov,žel.st./ -Kořenov,žel.st. Platí od do Přepravu zajišt uje : ČSAD Semily, a.s.,na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel , , fax ZÓNA km Tč od př Harrachov,hotel FIT-FUN Harrachov,Sport hotel Harrachov,aut.nádr Harrachov,u Ducha hor Harrachov,centrum Harrachov,sklárna Harrachov,škola Harrachov,Nový Svět,u Motejlků Harrachov,Nový Svět,Na mýtě Kořenov,odb Kořenov,Martinské údolí Kořenov,žel.st Harrachov,Hábův most Harrachov,Diana Harrachov,žel.st jede v pracovních dnech 6 jede v sobotu jede v neděli a ve státem uznané svátky 69 jede od do , nejede jede od do Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené ČSAD Semily,a.s. (zveřejněny na Všechny spoje vyčkají příjezdu vlaků nejvýše 10 minut. Alle Verbindungen warten auf die Ankunft der Züge höchstens 10 min. spoj jede po jiné trase přestup na vlak př od isybus Harrachovský zpravodaj vydává Město Harrachov. Redakční radu řídí Josef Bartoš. Příspěvky, či inzerci zasílejte na adresu redaktora Martina Soukupa cz, Tel. : ) nebo zanechávejte v podatelně Městského úřadu. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Uzávěrka příštího čísla je Evidenční číslo MK ČR E Sazba a tisk SURA s.r.o.

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé,

Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012. Vážení fotbaloví přátelé, Ústí nad Labem-Klíše, dne 12.8. 2012 Vážení fotbaloví přátelé, dovolte mi vás jménem fotbalového klubu FK Ústí nad Labem a.s. pozvat na další setkání série turnajů Partners Cup, kde hlavní cenou bude opět

Více

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína

XXI. ročníku mezinárodního turnaje. JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Vážení sportovní přátelé, dovolte, abychom Vás jménem FK Jablonec, z.s. přivítali XXI. ročníku mezinárodního turnaje JUNIOR NORTH CUP a VI. ročníku Memoriálu Josefa Kubína Tento turnaj se v České republice

Více

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová

OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová OHLEDNUTÍ ZA AKCÍ 10 DNÍ FLORBALU 2014 Zimní stadion, Č. Třebová Již 7. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohli pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Během celého týdne

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída

PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída PROSINEC 2012 Pohádka o Vánocích Jiří Kovář 9.třída V jedné malé chaloupce žila babička dědeček a jeden malý kluk jménem Toník. Blížily se Vánoce a Toník byl čím dál víc nedočkavý, až do té doby když k

Více

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové

Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové Kongresové Centrum Aldis Hradec Králové www.karaterec.com Ing. Jiří Boček / Prezident Českého svazu karate Vážené dámy a pánové, je pro mne velkou ctí pozvat vás na 13. ročník největší soutěže karate v

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002)

Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci: (hráči narozeni 1998-2002) Mladší žáci nedokázali na jaře vylepšit své postavení z podzimu tabulky a zůstali na jedenáctém místě tabulky, když jaro mělo skoro stejný průběh jako podzim, dokážeme

Více

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů)

S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) S centrum Cup 2013 2014 (6 týmů) Propozice Sportovní klub Benešov ve spolupráci s S trio Benešov a S centrum Benešov pořádají mládežnické turnaje v minikopané přípravek na UMT 4. generace Benešov S centrum

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR,

AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, AŠSK ČR, FAČR, MŠMT ČR, McDonald s ČR 18.ročník McDonald s Cup 2014/15 PROPOZICE krajského finále Královéhradeckého kraje Jičín 21.květen 2015 PROPOZICE krajského finále18.ročníku McDonald scup Pořadatel:

Více

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku.

Účast na první kole 1. Goalballové ligy dospělých v sezóně 2013 2014. Po prvním kole náš tým se dvěma výhrami a dvěma porážkami drží druhou příčku. GOALBALL 1. Období leden až červen 2013 pravidelné tréninky každé úterý od 18 do 19 hodin na Základní škole genpor. Františka Peřiny v Praze na tento pronájem nám přispěla Nadace Českého rozhlasu účast

Více

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP

Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006. pořádaného. OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice. 5. ročník: BYŠKOVICE CUP Propozice FOTBALOVÉHO TURNAJE mladších přípravek pro ročník 2006 pořádaného OS Tygříci - FK Neratovice-Byškovice 5. ročník: BYŠKOVICE CUP 06.06.2015 Pořadatel : Termín : 6. června 2015 Čas : 09:00 14:15

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů.

Support Cup 2012. Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Support Cup 2012 Přejděte z hlediště zahrát si na hřiště a reprezentujte svůj klub v konkurenci ostatních ligových fanklubů. Popis: Turnaj Support Cup, je první turnaj svého druhu v České republice. Pozvánku

Více

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10

Fotbalový klub SK FS Junior Teplice. pořádá. I. ročník fotbalového turnaje přípravek. pro hráče věkové kategorie U 10 Fotbalový klub SK FS Junior Teplice pořádá UMBRO CUP 2010 I. ročník fotbalového turnaje přípravek pro hráče věkové kategorie U 10 generálním sponzorem turnaje je firma UMBRO CZ, s.r.o. zastoupená firmou

Více

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě

LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě LITERÁRNÍ VÝCHOVA ve 4. třídě Hodiny čtení ve 4. třídě nejsou jen tréninkem a zdokonalováním se v technice čtení. Většina dětí už je výbornými čtenáři, jejich přednes je velmi kvalitní. A že si pamatujeme,

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Příbramský pohár 2014 U12

Příbramský pohár 2014 U12 Fotbalový turnaj mladších žáků Příbramský pohár 2014 U12 TERMÍN TURNAJE: Čtvrtek 8.5.2014 Časový rozpis: 8.00-8:30 hod. prezence (u později zahajovaných zápasů stačí být ½ hod před prvním zápasem), 9:00

Více

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky

LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008. Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ. Asociace školních sportovních klubů České republiky Republikové finále AŠSK ČR ve stolním tenise ZŠ LITOMYŠL 7.12.-9.12.2008 Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 Propozice republikového finále AŠSK ČR ve stolním tenisu základních škol Litomyšl 7.12.-9.12.2008

Více

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS

Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS Mistrovství ČR družstev mládeže 2013 JUNIOR TOUR O POHÁR PREZIDENTA ČTS A. Všeobecná ustanovení ROZPIS FINÁLOVÉ ČÁSTI SOUTĚŽE 1. Řídící orgán Sportovně technický úsek sekretariátu ČTS Leoš Fiala, Ing.

Více

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001

HC DUKLA JIHLAVA. propozice turnaje v ledním hokeji. MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník. Ročníky nar. 2000 / 2001 HC DUKLA JIHLAVA propozice turnaje v ledním hokeji MEMORIÁL JAROSLAVA PITNERA VI. ročník Ročníky nar. 2000 / 2001 Turnaj pořádán ve spolupráci s Krajským svazem ČSLH Legendární trenér Jaroslav Pitner Legendární

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA

HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA HOKEJOVÉ KLUBY HC LEDEČ N.S. A HC SVĚTLÁ N.S. pořádají 3. ročník dvoudenního hokejového turnaje mladších a starších žáků HOKEJOVÝ POHÁR JOSEFA VAŠÍČKA Získal Stanley Cup, vyhrál mistrovství světa dospělých

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají

LIBEREC HANDBALL. ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON. a za podpory Města Liberec. pořádají LIBEREC HANDBALL ve spolupráci s partnerem turnaje CENTRUM BABYLON a za podpory Města Liberec pořádají 14. ROČNÍK TRADIČNÍHO TURNAJE PRO MINIŽÁKOVSKOU KATEGORII LIBEREC, 20.6. 22.6.2014 TURNAJOVÝ BULLETIN

Více

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon

Fotbal Atletika Vybíjená Přehazovaná Streetball In-line biatlon 20.000 dětí 10.000 sportovců 70 základních škol 6 sportovních disciplín 80 rozhodčích 5 sportovních týdnů Slavnostní losování států 8 kvalifikačních dnů 1 velký finálový DEN Mediální podpora projektu Fotbal

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE

Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Coca-Cola Školský pohár VŠEOBECNÉ INFORMACE Název soutěže: Coca-Cola Školský pohár Vyhlašovatel a organizátor: Coca-Cola Services n.v. Partneři soutěže: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České

Více

SKP Slovan Moravská Třebová

SKP Slovan Moravská Třebová SKP Slovan Moravská Třebová pořádá 08. 02. 2014 turnaj starší přípravky ročníku 2004 a mladších Pořadatel: SKP Slovan Moravská Třebová Termín: 08. 02. 2014 Startovné: Místo: Hrací plocha: 1.500,- Kč (na

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi.

Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník turnaje v Březiněvsi. TJ Březiněves, oddíl kopané pořádá v neděli 30. srpna 2015 6. ročník Memoriálu Bohumila Hejny v kategorii mladší přípravka r. 2008 a mladší Vážení trenéři, hráči, rodiče, srdečně Vás zveme na 6. ročník

Více

O pohár starosty města Modřice

O pohár starosty města Modřice Pozvánka na XIV. ročník mezinárodního turnaje mladších žáků (roč. 2002) O pohár starosty města Modřice srpna 2014 na hřišti v Modřicích www.turnaj-modrice.cz POZVÁNKA Organizační výbor zve všechny hráče,

Více

O pohár FK Meteor Praha VIII

O pohár FK Meteor Praha VIII FK METEOR PRH VIII pořádá dne 17. 11. 2010 fotbalový turnaj v minikopané roč. nar.2001 a ml. O pohár FK Meteor Praha VIII Propozice a organizační pokyny I. Základní informace: 1.1 Datum: 17.listopadu 2010

Více

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14

SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 SOUTĚŽE MLÁDEŽE DO 12 let sezóna 2013/14 1. Věkové hranice U6 mini 1.7. 2007 a mladší U8 benjamínci 1.7. 2005 a mladší U10 přípravka 1.7. 2003 a mladší U12 mladší žactvo 1.7.2001 a mladší Od podzimu 2014

Více

X I. B R N O C U P 2 0 1 2

X I. B R N O C U P 2 0 1 2 I N T E R N A T I O N A L P O L I C E A S S O C I A T I O N S E K C E Č E S K É R E P U B L I K Y ÚZEMNÍ SKUPINA 201 BRNO X I. B R N O C U P 2 0 1 2 v s á l o v é k o p a n é B R N O, Č E S K Á R E P U

Více

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny!

Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00. Sladký domov. 25. číslo léto 2015. Hurá na prázdniny! Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9, 190 00 Sladký domov 25. číslo léto 2015 Hurá na prázdniny! 1 Slovo úvodem Rok se s rokem sešel a už se zase blíží obávaná doba vysvědčení

Více

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016

Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 Středočeský krajský volejbalový svaz http://stc.cvf.cz e-mail: stc-vol@seznam.cz Rozpis krajského přeboru v minivolejbale pro soutěžní období 2015 2016 modrý, červený a žlutý volejbal chlapců, dívek a

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA

Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Kropáčkův memoriál 22. 23. 8. 2015 Ústí nad Labem POZVÁNKA Vážení sportovní přátelé, Tímto si Vás oficielně dovolujeme pozvat na jubilejní 40. ročník Kropáčkova Memoriálu, turnaj mladších žáků v ledním

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013

Mistrovství ČR neslyšících sportovců v alpském lyžování a ve snowboardu (SNB) pro rok 2013 Sportovní klub SKIVELO neslyšících Olomouc Jungmannova 25, 77200 Olomouc telefon: 777 959 722, sms: 777 854 328 E-mail: skivelodeaf@gmail.com, www.skivelo.olnet.cz Číslo účtu: FIO banka Olomouc 2700148152/2010

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA HC ZNOJEMŠTÍ ORLI MLÁDEŽ ZA SEZONU 2011-2012 VÁŽENÍ PŘÁTELÉ ZNOJEMSKÉHO MLÁDEŽNICKÉHO HOKEJE Dovoluji si Vám předložit 1. výroční zprávu hokejového klubu HC Znojemští orli mládež za sezonu

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Talířová na Nížkově 35. ročník

Talířová na Nížkově 35. ročník Talířová na Nížkově 35. ročník Termín konání: 19. září 2015 Hrací louka u rybníka (jako minulý rok) Časový harmonogram: Termín konání: 19. září 2015 Příjezd: většina přijede již 18. září večer Začátek

Více

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012

FK Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Jablonec OS v rámci projektu Jablonec 2012 pořádá v sobotu 8.12.2012 Mikulášský halový fotbalový turnaj pro hráče narozené 1.1.2003 a mladší Účastníci turnaje: BAUMIT Jablonec A,B,C, FC Slovan Liberec,,

Více

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001

EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 TURNAJ PŘÍPRAVEK ROČNÍKU 2001 EDEN, 20.6.2009 HISTORIE 1.ROČNÍK 1. Ročník turnaje, pořádaný pod názvem Před branami Edenu, proběhl 19.října 2008 za účasti 16 týmů. Přivítali jsme malé fotbalisty

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í

Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í Č e s k á a s o c i a c e s t o l n í h o t e n i s u a s p o l e č n o s t R C S p o r t p o ř á d a j í turnaj top12 mužů a žen 6. 7. prosince 2011 Kongresový sál Park Hotelu Plzeň 6. 12. od 10:00 zápasy

Více

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník prosinec 2011. Prosinec. Současná tvář hotelu Pod Zvičinou

Brusnický zpravodaj. Dolno - Ve zpravodaji naleznete: obecní měsíčník prosinec 2011. Prosinec. Současná tvář hotelu Pod Zvičinou Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník prosinec 2011 Současná tvář hotelu Pod Zvičinou Současná podoba hotelu Zdroj: archiv hotelu V posledním čísle našeho zpravodaje jsme psali

Více

A. Všeobecná ustanovení

A. Všeobecná ustanovení A. Všeobecná ustanovení 1. Pořadatel kvalifikace: ONDRÁŠOVKA a.s., FAČR, SKFS Petr Lacina manažer sportovních projektů Telefon: 725 800 114 e-mail: ondrasovkalacina@seznam.cz, ondrasovkalacina@email.cz

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009

MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL. pořádá. Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MČR 9. TŘÍD V LEDNÍM HOKEJI OSTRAVA 3.-5.4.2009 HC VÍTKOVICE STEEL pořádá Mistrovství České republiky9. tříd v lednímhokeji pro sezónu 2008/2009 MFH Ostrava-Vítkovice 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Pořádající

Více

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ

McDONALD S CUP - turnaj v minifotbalu ZŠ Největší fotbalový turnaj pro žáky základních škol, několikanásobně oceněný UEFA jako nejlepší projekt grassroots. Ve dvou věkových kategoriích do turnaje každoročně nastupuje téměř 85 tisíc chlapců a

Více

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE

BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE BRNĚĚNSKÝ SVAZ MALÉ KOPANÉ (BSMK) NABÍDKA SPOLUPRÁCE Základní informace o soutěžích Brněnského svazu malé kopané Co jsou soutěže Brněnského svazu malé kopané? amatérské soutěže malé kopané hrané na celém

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS

Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS Reklamní nabídka HOKEJBALOVÝ KLUB SVÍTKOV STARS P edstavení klubu Vážení zástupci obchodních společností, hokejbalový klub Svítkov Stars si Vás dovoluje oslovit s reklamní nabídkou na podporu našeho oddílu.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová

10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová 10 DNÍ FLORBALU 2013 Zimní stadion, Č. Třebová Již 6. ročníkem 10 dní florbalu v České Třebové se mohou pyšnit organizátoři z florbalového klubu FbK Orlicko Třebovsko. Letošních 10 dní se spojilo s oslavami

Více

OLMA Národní finále mladších minižákyň

OLMA Národní finále mladších minižákyň INFORMAČNÍ BULLETIN OLMA Národní finále mladších minižákyň pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Bc. Lubomíra France Úvodní slovo Vážení hosté, účastníci, diváci, dovolte mi tímto Vás přivítat

Více

Děti a tety z našeho Domova:

Děti a tety z našeho Domova: Všichni jsme prožívali vánoční svátky se svými blízkými, ať už doma nebo na našem Domově. Mnozí z vás o svých Vánocích napsali a namalovali hezké příspěvky: Děti a tety z našeho Domova: Na Štědrý den se

Více

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011

Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 Tréninkový plán jarního kola soustředění v termínu 10-13.2 2011 10.2 2011 do 9:00 příjezd a ubytování 9:30 18:00 trénink 11.2 2011 9:00 18:00 trénink 12.2 2011 9:00-18:00 trénink 13.2 2011 9:00-15:00 trénink

Více

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015

Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Open přebor HZS ČR a mistrovství ČHSF v obřím slalomu skiareál KAMENEC Jablonec nad Jizerou 25. - 26.1. 2015 Pořádá: SK Hasiči Praha a GŘ HZS ČR + HZS hl.m. Prahy + Snowhill a.s. + ČHSF Open přebor HZS

Více

Dej bůh štěstí tomu domu

Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu Dej bůh štěstí tomu domu, my zpíváme, víme komu. Malému děťátku, Kristu Jezulátku, dnes v Betlémě narozenému. On rozdává štědrovničky, jabka, hrušky i trojníčky. Za naše zpívání,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ

STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ STŘÍPKY Z HALOVÉHO PĚTIBOJE OVOV NA ZŠ FRANTIŠKOVY LÁZNĚ (postřehy žáků mediální výchovy) p. uč.. Křesťanová Disciplíny: kliky, lehsedy, trojskok, hod, švihadlo Čestný host: Eliška Krupnová bronzová mistryně

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

36. ročník Turnajů šachových nadějí

36. ročník Turnajů šachových nadějí Gens una sumus 36. ročník Turnajů šachových nadějí pořádaných Beskydskou šachovou školou z. s. Termín konání: 2. 6. 4. 2015 Místo konání: Národní dům ve Frýdku-Místku Turnaje šachových nadějí Šachy - hra

Více

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství.

Zápis. ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 10. 3. 2015 od 19.30 hodin v místním pohostinství. Program: 1. Zpráva starosty 2. Rozpočtový výhled na roky 2016 a 2017 3. Partnerská

Více

Informační občasník Mateřské školy Ročov

Informační občasník Mateřské školy Ročov Informační občasník Mateřské školy Ročov č. 1 září 2014 Přivítání všech dětí v MŠ proběhlo 1. 9. 2014. Na děti ve školce čekalo malé překvapení. Třídní seznam dětí i se značkami najdete na nástěnce v šatně

Více

Pohár města Česká Lípa

Pohár města Česká Lípa HOKEJOVÝ CLUB ČESKÁ LÍPA O.S. www.hcceskalipa.cz Hokejový turnaj 2015 Pohár města Česká Lípa 10. 12. 4. 2015 3 - denní turnaj pro děti narozené r. 2004 a mladší Hokejový turnaj 2015 - Česká Lípa - r. 2004

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní sítě Zdravých

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

SPONZOŘI O P A T O V I C E

SPONZOŘI O P A T O V I C E SPONZOŘI O P A T O V I C E Svaz lyžařů České republiky úsek běžeckých disciplín a Lyžařský klub Veřovice ČESKÝ POHÁR V BĚHU NA LYŽÍCH RKZ DOROST 2008 ČÁST I. 5. 6. ledna 2008 Veřovice 3 I. Základní informace:

Více

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10

Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Lyžařský zájezd žáků ZŠ Olešská, Praha 10 Místo:chata HORSKÝ HOTEL, ČERNÁ HORA, JANSKÉ LÁZNĚ Termín: 22. 29. 1. 2011 Odjezd: sobota 22. 1. v 13.00 h, od ZŠ (sraz v 12.20 h) Příjezd: sobota 29. 1. v 11.30

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně

Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Turistická chata ve Špindlerově Mlýně Nově zrekonstruovaná Turistická chata ve Špindlerově Mlýně nabízí velmi levné a stylové ubytování v srdci lyžařského areálu Svatý Petr. Cena od 150,-Kč na osobu. -

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015

Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015 Otvírací turnaj Starobrno Univerzitní ligy Jarní část 2015,,Ukaž svou sílu. Propozice turnaje TERMÍN: 28.2.2015 MÍSTO: Venkovní hřiště TJ Sokol Brno 1, Kounicova 20, 602 00, Brno, Česká Republika HARMONOGRAM

Více

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh

KLADSKÉHO POMEZÍ. Bulletin. Místo pro náš příběh Bulletin vychází 6. ledna 2014 číslo 4/2013 KLADSKÉHO POMEZÍ Místo pro náš příběh Poslední čtvrtletí roku proběhlo ve znamení příprav a plánů na další období. Mimo realizaci dvou velkých projektů Toulavý

Více

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost

Cesta do Zagarola Tomáš Přerost Cesta do Zagarola Město Zagarolo, které je partnerským městem obce Nelahozeves, pozvalo zastupitele naší obce a ţáky nelahozeveské školy na návštěvu. Zastupitelé zde byli na oficiální návštěvě. Ţáci byli

Více

KRONIKA PROSINEC 2014

KRONIKA PROSINEC 2014 KRONIKA PROSINEC 2014 ADVENTNÍ ČAS Adventní čas jsme rozžali symbolickým rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Krásný věnec nám věnovala paní Šoupalová, děkujeme. MIKULÁŠ PŘIŠEL K NÁM S napětím

Více