Přivítali jsme rok Všechno závisí na rozpočtu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přivítali jsme rok 2000. Všechno závisí na rozpočtu"

Transkript

1 ČTRNÁCTIDENÍK ČÍSLO 1 ROČNÍK X 13. LEDNA 2000 CENA 4 Kč Země nezhasla Ačkoliv problém Y2K nedopřával klidné spaní odborné i laické veřejnosti po celý minulý rok, úderem prvé vteřiny magického roku 2000 svět v důsledku popletených počítačů nezkolaboval a nezhasl. Až na malé výjimky probíhalo vítání Nového roku na celé zeměkouli spořádaně a organizovaně v hodinových intervalech podle časových pásem. Když jej oslavovali nejzápadněji na ostrovech Samoa, bylo už ztichlé rožnovské náměstí uklizeno. V ten první novoroční den se spousta čiperů pohybovala na trase mezi Pustevnami a Radhoštěm, obzvláště krásně toho dne vysněžené. O půlnoci sice rožnovské náměstí pohaslo, ale jen po dobu ohňostroje. Tak jsme rozjásaně a s trochou nálady vstoupili do roku plného očekávání, ale také plného změn. Jsou nové ceny za elektřinu, plyn a další. Také je opět upraveno poštovné, samozřejmě už tradičně směrem nahoru. Úderem dvanácté jsme se rázem octli v kraji Zlín, a ať tato přeorientace z Ostravska na Zlínsko dopadne jakkoliv, jedno je jisté, i zde zůstáváme jen okrajovým regionem. V Rusku v poslední den starého roku odstoupil z prezidentského křesla Boris Jelcin. A papež Jan Pavel II. tradičně žehnal všem blízkým i vzdáleným. Městská policie a hasiči měli během silvestrovských oslav pohotovost, ale nic mimořádného se nepřihodilo. Stoletý kaštan před Štefankou umřel už na Silvestra dopoledne, kašna na náměstí byla sice zakryta, ale desky nápor nevydržely, kašna ano. Soukromý ohňostroj se držel v normě relativně nízkých škod a ten oficiální proběhl podle pravidel. Ráno prvního dne Nového roku, na obloze dosud jiskřily hvězdy, bylo třeba z náměstí zamést už jen drobné papírky. Jen na zídce bufetu zůstal sedět nějaký mladík, který nebyl sto odnést ztěžklou hlavu domů. Zatím co rok 2000 nenechal málem nikoho klidným, před 100 lety naši předkové příchod roku 1900 nijak zvlášť neslavili. Země Koruny české usilovaly o svéprávnost v rámci Rakousko - Uherska. Lidé se radovali z technického pokroku. To, co dnes s odstupem sta let s trochou závisti považujeme za období romantické a plné dobrodružství, měli tehdejší lidé za všední každodennost bez zvláštního důvodu k veselí. Na rozdíl od r s roztříštěnou a víceméně skupinově izolovanou populací, visí nad současnými 6 miliardami obyvatel planety Země obava z totální globalizace. Pouze Čína s 1,2 miliardami obyvatel se jí prozatím vymyká. Zatím co převážně křesťané (asi 1,7 miliard) a další vyznavači roku 2000 jeho nástup dílem vítali bujarým veselím, případně obavami z katastrof a zániku světa, nejméně poloviny světa se magický rok 2000 netýkal. Vyznavači Islámu byli právě uprostřed roku 1421, asi 4 miliony Židů už žijí v r. 5761, kdežto 866 milionů Indů vstoupilo do roku Překvapivým bylo také zjištění, že v naší vyspělé a kulturní zemi víc než polovina obyvatel neví, ve kterém století a tisíciletí se právě nachází a domnívá se, že prvými vteřinami roku 2000 vstoupila zároveň do 3. tisíciletí. To ve skutečnosti začne až prvou vteřinou 1. ledna Šťastný a veselý i magický rok sbprvní sloupek Internetové informace o Rožnově p. R. naleznete na adrese Zcela zaplněné Masarykovo náměstí, bujará atmosféra, spousta sklenic šampaňského, rámus od petard - tak nějak vypadala poslední noc roku 1999 v Rožnově. Přání PhDr. Jaroslava Štiky a JUDr. Jaroslava Kubína orámovala poslední okamžiky uplynulého roku a potom už pan farář Bobčík přivítal rok Následoval ohromný společný přípitek a lidi se měli rádi. Českou hymnu krásně zazpívala Eva Porubová a s ní jsme zpívali všichni. Podnikatelský ohňostroj pak trošku zklidnil atmosféru, aby následovala diskotéka, při níž se vyřádili hlavně mladí. Snad všichni jsme si v tu chvíli přáli, abychom byli zdraví, aby se nám vždy a všude dařilo, aby naše rodiny byly spokojené a všude aby byl klid a mír. A toto také přejeme všem lidem dobré vůle na celém světě. -vp- Vzpomínka na básníka Před rokem odešel z tohoto světa valašský básník Ladislav Nezdařil. Pro ty, kteří ho měli rádi a kteří se rádi ponoří do veršů Horních chlapců, připravila Městská kulturní agentura vzpomínkový pořad, ve kterém vystoupí Tomáš Kočko a orchestr, recitátor a moderátor Miroslav Kovářík. Tento pořad se uskuteční v pátek 28. ledna v restauraci Harcovna od hodin. Zároveň bude v tento den odhalena pamětní deska na básníkově domě v Tylovících u křížku. Přijďte si zavzpomínat na člověka, pro kterého byl náš kraj vším a který ho opěvoval tak, jak nikdo jiný. -vp- Přivítali jsme rok 2000 Všechno závisí na rozpočtu Perspektiva rozvoje města v r je podmíněna schválením rozpočtu. Víme, že bude nižší, než v minulém roce, řekl místostarosta V. Mikušek. To bude mít dopad na investiční akce. Nechceme brát žádný úvěr a budeme se snažit vyjít z toho, co máme. Především se jedná o investiční akce: dokončení kanalizace a chodníku na Kramolišově a plynofikace Horních Pasek. V jarním období bude zahájena rekonstrukce městského parku, na kterou je poskytnuta státní dotace ve výši 1,7 mil. Kč. Jedná se také o rekonstrukci Sušáku. Je to záležitost Valašského muzea, ale chceme se na ní podílet, řekla místostarostka J. Maleňáková. Sušák by měl sloužit nejen potřebám samotného muzea (zázemí pro soubory, prostor pro vystoupení, úschovna batohů pro turisty), ale mělo by zde být vytvořeno kulturní zázemí města se stálou výstavní síní, městským muzeem a umístěním MKA. Určité prostředky pro rekonstrukci Sušáku je možné v rámci přeshraniční Letitý kaštan padl Dne mezi 6 a 9 hodinou ranní spadl v blízkosti Společenského domu letitý strom kaštan. Toho dne panovalo klidné počasí, větve nebyly zatíženy sněhem, jen sněhový poprašek na nich ležel. Na úrovni země byl kmen ztěřelý, kořeny zůstaly v zemi, strom se na patě ulomil a vyvrátil. Štěstí, že směrem na přístupový chodník ke Štefance, místo na frekventovanou cestu Lázeňské ulice, že tudy právě nikdo neprocházel. Už v 9 hodin byli u stromu pracovníci Pavel Tomášek, Jan Zavadil, Jiří Šimek od technických služeb firmy Tesum Sušil s motorovou pilou a kontejnerem. Stoprocentně uhynul stářím, řekli. Kmen je celý prohnilý, větve až po vršek. Nefoukal vítr, ani sníh nebyl. Prakticky sám padl. Dřevo je znehodnocené, nedá se nijak využít, jedině do kotelny. Kmen měl nad zemí průměr 80 cm, obvod 2,5 m. V dutinách větví byla ptačí hnízda. Pracovníci nejprve uvolnili chodník ke Společenskému domu, pak odstranili zbytek. I když se jim kmen při velkém průměru řezal problematicky, do 15 hodin byl strom kompletně odstraněný. Prastarý kaštan určitě pamatoval minulé století, kdy kolem něj korzovali lázeňští hosté. Stejné časy zřejmě pamatuje i další přibližně stejně starý kaštan, který roste v chodníku v těsné blízkosti křižovatky. Také od něj možná hrozí podobné nebezpečí nečekaného pádu, o to větší, že je prakticky v kontaktu s frekventovanou komunikací. Jistě by stálo za úvahu preventivně prověřit jeho zdravotní stav. spolupráce se Slovenskou republikou získat i z prostředků EU. Pokud totiž bude Sušák sloužit jako kulturní stánek města, pak by se v něm měla prezentovat také slovenská kultura družebního okresu Považská Bystrica, dodal V. Mikušek. V letošním roce by měl být také schválen územní plán, který v podstatě vylučuje severní obchvat a prioritu klade Jihozápadnímu obchvatu. J - Z obchvat je státní investiční akce a zahájení jeho výstavby souvisí na schválení státního rozpočtu v jehož jedné kapitole pro dopravu je zahrnut, vysvětlil V. Mikušek. Připravenost je vysoká. V minulém roce od města stát vykoupil podstatnou část pozemků a dokončuje se projekt rondelu křižovatky u Janíka. Z naší strany jsme pro realizaci obchvatu udělali maximum. Jednou z naléhavých akcí je rekonstrukce jídelny ZŠ Pod Skalkou v celkové výši kolem 15 mil. Kč. Jídelna slouží od začátku výstavby školy koncem 60. let, řekla J. Maleňáková. Za celou dobu se kromě některých oprav do ní neinvestovalo a v současné době nevyhovuje jak množství strávníků, tak z hygienických důvodů. Problém je, že rekonstrukci nelze provádět po etapách, ale musí se uskutečnit najednou, takže i prostředky musí být připraveny v celé výši. Chceme požádat o finanční podporu Ministerstvo školství. Otevřenou záležitostí zůstává budova Štefania, kterou v současnosti využívá ZUŠ a je v majetku Školského úřadu, kterému byla předána do užívání po dobu rekonstrukce hlavní budovy. Ta má být dokončena v letošním roce a Štefanka by se ve značně neutěšeném stavu měla vrátit do majetku města. To ale záleží na rozhodnutí Ministerstva školství v jehož majetku Štefanka prozatím je. Za celou dobu nebyla budova opravena a v tomto stavu zřejmě bude zdobit frekventované místo v jinak úpravném městě i v příštím tisíciletí. Správa CHKO Beskydy má nového vedoucího. Stal se jím Mgr. František Jaskula z Vidče, který nastoupil do funkce 3. ledna tohoto roku. Jeho zástupcem bude bývalý vedoucí Ing. Milan Škrott. - red - Mikroregion perspektivní Počátkem prosince proběhla na MěÚ v Rožnově p. R. schůzka zástupců mikroregionu Rožnovsko. Hlavním bodem byla konzultace předloženého pracovního materiálu Strategický plán rozvoje mikroregionu. Agentura pro regionální rozvoj v Olomouci zpracovala oblast infrastruktury, přeshraniční spolupráci, životní prostředí a rozvoj podnikání. Sféru cestovního ruchu zpracovala Regionální agentura ve Zlíně. Protože podklady vycházely z různých zdrojů bylo je potřeba aktualizovat a konzultovat s účastníky, řekl zástupce starosty RNDr. Václav Mikušek. Cílem jednání bylo upřesnit skutečnosti, ze kterých se vycházelo. Připomínky členů mikroregionu budou do rozvojového materiálu zaneseny. Upravený koncept zpracovatelé opět předloží buď k dalšímu doplnění nebo k odsouhlasení. Cílem bylo, aby Strategický plán rozvoje mikroregionu Rožnovsko byl do Vánoc hotov. Diskuse byla konstruktivní, dodal V. Mikušek. Navrhovatelé projednali s představiteli každé obce zvlášť záležitosti aktuální a ty, které mají určitou prioritu. Jde o to aby projekt byl součástí celkové vize regionu. My jsme s tou spoluprací zatím velice spokojeni a myslím, že bude mít v konečné podobě svou hodnotu. Existence Strategického plánu je důležitá i pro získání dotací z EU na rozvoj mikroregionu. Kaštan, který pamatoval slávu klimatických lázní. DNES V ČÍSLE Nová šance pro někdejší Stalinku (str. 2) Harmonie těla i duše (str. 2) Otevřeme své oči (str. 2) Diskusní fórum (str. 3) Z matriky města (str. 3) Pozorování počasí v roce 1999 (str. 3) Jací jsme, jak máme rádi své město (str. 4) Poslední den ve službě (str. 4) Osobnost Rožnova všech dob (str. 4) Po stopách výtvarné kultury (str. 5) Jak se tak dívám okolo sebe (str 5) Zdraví je stav ducha (str. 5) Kulturní servis (str. 6) Kam za sportem (str. 8) Rožnovským hokejistům se daří (str. 8) Amnestie pro neplatiče nájemného Zprávy pro naše čtenáře Opět jsme pro vás připravili možnost předplatit si vaše nejoblíbenější noviny na celý rok Vzhledem k neustálému zvyšování poštovného to však bude trošku komplikovanější. Cena předplatného SR na celý rok je 100,- Kč. Čtenáři z Rožnova, Valašského Meziříčí a Vsetína zaplatí navíc ještě 50,- Kč poštovného, tudíž celková částka činí 150,- Kč. Čtenáři z jiných měst či vesnic zaplatí za poštovné 225,- Kč, neboť jsme nuceni za každé číslo SR zaplatit 9,- Kč poštovného. Proto předplatné pro tyto čtenáře činí 325,- Kč. Naše noviny je možné zaplatit hotově v redakci SR nebo peněžní poukázkou typu C. V případě zájmu o vystavení faktury pak prosíme, aby jste se informovali na tel. čísle Předplatné Spektra je nutné zaplatit do 10. února Vaše redakce SRve formě prominutí poplatků z prodlení Městské zastupitelstvo Rožnova pod Radhoštěm se na svém VIII. řádném zasedání dne rozhodlo: dát možnost nájemcům městských bytů zaplatit dlužné nájemné bez poplatků z prodlení. Výše uvedená amnestie se vztahuje na všechny dlužníky, kteří zaplatí své celkové dlužné nájemné do a také na ty, kteří tak již učinili ve 4. čtvrtletí r Amnestie se týká pouze dlužného nájemného, které vzniklo do Podrobnosti vám sdělíme na bytovém oddělení Městského úřadu, tel Ing. Helena Lačíková, vedoucí bytového oddělení

2 STRANA 2 ZPRAVODAJSTVÍ SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2000 Za pěkného počasí je lyžování na Soláni jako ve švýcarských Alpách Už 38 let je Soláň během zimního období oblíbeným místem příznivců sjezdového lyžování. Areál vznikl v r z popudu několika nadšenců. Předchůdcem moderní chaty Soláňky a prvním útočištěm za nepříznivého počasí byla chatička pařezovka. Areál byl postupně vybaven šesti na svou dobu poměrně dokonalými špagátkovými vleky, ty dosloužily až v r. 1996, kdy byly nahrazeny moderními. V současnosti máme v provozu 3 moderní vleky s celkovou kapacitou kolem 2000 osob za hodinu, řekl vedoucí areálu Luďa Borák. V příštím roce postavíme čtvrtý, který bude v případě oteplení v nížinách zabezpečovat provoz lyžařů ve vrcholových partiích od 700 do 840 metrů. Letošní sněhové podmínky nemají chybu. Listopadový sníh vytvořil kvalitní podklad a dalších 30 čísel nového kvalitního sněhu je na všech svazích uhlazeno rolbou. Nápor lyžařů, i kdyby hned od září bylo metr kvalitního Tak to bylo Skleněné plechy budovy ožily vystříhovánkami vánočních motivů, jehličí jiskřilo lametami, věnečky zdobené barevnými zvonečky nás vítaly při vstupu do společenské místnosti Domova - pensionu důchodců a v čele v plné kráse zářil vánoční stromeček. Jak bylo útulno, jaká vánoční pohoda dýchala z té krásy, která podtrhala hudební blahopřání určené našim prosincovým jubilantům. Do tohoto nevšedního prostředí zazněly čisté hlasy dívčího souboru JAVORNÍK z Chvalčova. Valašské kroje, koledy, průpovídky, sólová vystoupení, to vše probíhalo před našima očima. Společné zazpívání vánoční písně bylo tečkou za milým programem našich hostů. Skromné pohoštění, výměna dárků - tím skončilo desáté vystoupení JAVORNÍKU s vánočním programem. Kolik práce se zdravotně postiženými, tolik i radosti. Marie Holubová Poděkování Obyvatelé Domova - pensionu důchodců v Rožnově p. R. spolu s vedením a výborem obyvatel vyslovují tímto upřímný dík žákům a učitelům ZUŠ za provedení III. adventního koncertu 12. prosince Obyvatelům města srdečně děkujeme za finanční dary, které nám umožnily zakoupit pro naše zdravotnické vybavení glukometr. Přejeme všem spouobčanům v novém roce 2000 hodně zdraví, radostných chvil ze života a duševní pohody. Vedoucí ústavu Michal Jakšík Rožnovští filatelisté Pravidelné výměnné schůzky klubu filatelistů se konají ve čtvrtek, každý sudý týden, od 17 hodin v Domě dětí a mládeže v Rožnově p. R., Chodská ul. č. 534 (cca 200 m vlevo od světelné křitovatky směrem na Valašské Meziříčí). V prvé polovině roku 2000 se budou schůzky konat v těchto termínech: 20. ledna, 3. a 17. února, 2., 16. a 30. března, 13. a 27. dubna, 11. a 25. května, 8. a 22. června Na schůzky je zajištěn bohatý výběr známek celého světa, půjčují se katalogy a odborná filatelistická literatura, probíhá výměna známek mezi členy a pořádají se diskuse o filatelistické problematice. Výbor upozorňuje všechny členy klubu, že se novinky českých známek vydávají pouze na těchto schůzkách! Objednané novinky je nutno pravidelně odebírat (nejméně jednou za 4 týdny)! Podrobnější informace o činnosti klubu filatelistů jsou uveřejňovány na vývěsní skříňce na poště Rožnov pod Radhoštěm 1. Na schůzkách jsou vítáni hlavně školáci a studenti, pro které je zajištěno odborné vedení včetně poradenské služby. Schůze výboru klubu se konají každou první schůzku v měsíci od 16. hod 30 min. Účast všech členů výboru na těchto schůzích je nutná. Výbor klubu filatelistů při DDM sněhu, tradičně začíná od 25. prosince. Ve špičce máme na svahu až 600 lyžařů. Poskytujeme také ubytování v chatě Soláňce, ta je vyprodána až do konce března, především pro školní lyžařské kurzy. Také koncem jara jsou nasmlouvány nějaké pobyty. Léto zatím obsazené není. Asi se projevuje to, že lidé peněz moc nemají. V minulosti měl oddíl sjezdového lyžování, provozovaný pod hlavičkou TJ Rožnov pod Radhoštěm, závodní družstva všech věkových kategorií. Lyžaři úspěšně bojovali na svazích v celé republice a dokonce i ve světovém poháru. Po roce 1990 zavládlo období umrtvení, nejistoty, nejasností a určitého tápání. To v současnosti skončilo a někdejší závodníci se vracejí na domovský svah, tentokrát v roli rodičů se svými ratolestmi. Se závodním lyžováním začínají na Soláni od předžáků a žákovských kategorií. Kvalifikovanými trenéry jsou zdejší odchovanci a úspěšní závodníci K napsání tohoto názoru mě nutí rozhořčení nad nedávným činem příslušníků hnutí skinheads v Českých Budějovicích ( ). Jde o napadení restaurace těmito fašizujícími mladíky, ve které místní Romové pořádali poklidnou oslavu. Nebyla to žádná hospodská rvačka, ale ideologický útok s cílem zranit či zabít skupinu obyvatel, kteří se liší tím, že mají snědší pleť. Píšu to v době, kdy policie postoupila ve vyšetřování a obvinila další skiny za násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci (nejen z výtržnictví) a proto se zdržím předčasné kritiky policie. Nestačí ale obvinit deset těchto holohlavých bílých Čechů ze sedmdesátičlenné bandy, Mgr. Petr Pokorný, šéftrenér rožnovských sjezdařů. Otevřeme své oči (skinheads a násilí) ani jako v minulosti čtyři ze třicetičlenné bandy v případě vraždy Tibora Danihela v Písku (byla to vražda a řeku označí za vraha pouze hlupák). Pokud bude stát (soudy, policie, my všichni) opět lhostejný k tomuto násilí, navrhoval bych Romům z Českých Budějovic požádat policii o zvýšenou osobní ochranu. Všech, opakuji všech budějovických Romů. Nejsem sice právník, ale doufám, že na zvýšenou ochranu má právo každý český občan a tito Romové Češi jsou, na což tak rádi zapomínáme. Co mě k této radě Romům vede? Jestliže je programově napadána skupina lidí za rasu či přesvědčení, můžou se tito lidé domáhat ochrany v demokratickém státě. Je v České republice ještě demokracie, že? Tuto otázku jsem položil záměrně, neboť jsem se vrátil ze západní Evropy a skiny jsem viděl i tam. Na Západě ovšem policie s nimi nesympatizuje tak otevřeně, veřejnost je vyloženě proti (mámy a tátové se účastní protifašistických mítinků) a od soudů se skini za takový útok se zlou potážou. U nás je situace opačná. Skinhead (až se vyblbne) se často objeví v policejní uniformě, naši rodičové (z velké části) nemají čas ani chuť přijít říct: Stop rasismu! a od soudů si skini odnášejí podmínky za vraždy. Skinheadi si rádi jezdí pro rady ke Nová šance pro někdejší Stalinku Objekt bývalého rekreačního střediska Dolu Heřmanice v Rožnově p. R. na Horních Pasekách, v minulosti známý také jako Stalinka, se ukázalo neekonomické přebudovat jako balneo - rehabilitační a rekreační lázeňský dům. Hrubá stavba za posledních několik let velmi utrpěla a značně poničený skelet čtyřpodlažního objektu je nyní v konkursní podstatě. Urbanistické řešení objektu podle ing. arch. Romana Kuby, autorizovaného Letecký pohled na Radhošť. Mgr. Eva Daehnová a Mgr. Petr Pokorný. Předžáků a žáků máme celkem 25. Podmínky na Soláni jsou letos pro trénink na sněhu ideální. V závěru roku jsme byli na sněhu 10 hodin týdně, během prázdnin prakticky každý den, od nového roku třikrát týdně, řekl šéftrenér Petr Pokorný. S žáky chceme absolvovat všechny krajské závody a pokud se probojují dál, pak i republikové závody. U předžáků se chceme přednostně věnovat tréninku, takže se zúčastníme jen asi čtyř závodů v oblasti Beskyd, jedním z nich bude tradiční Vločka ze Soláně v březnu ve zdejším areálu. Pomáhají i rodiče, především zabezpečují výjezdy dětí vlastními vozy na tréninky a na závody. Bez rodičů by to samozřejmě nešlo. V minulosti se na Soláni trénovalo a báječně lyžovalo i večer při umělém osvětlení. Světla na stožárech zůstala, ale prozatím nejsou finance na jejich rozsvícení. architekta Atelieru Simona architektonického a designerského studia, projekce, inženýrská činnost, interiér z Ostravy - Mariánských Hor vychází z podmínek dané lokality s přihlédnutím k velmi atraktivní krajině v okolí. Podle architektova záměru by měl být objekt během příštího roku přebudován na 35 luxusních jedno až třípokojových bytů v ceně za metr čtvereční od do Kč. Umístění objektu v atraktivním okolí nabízí celoroční rekreační a sportovní vyžití. Jeho vybavení pak vnitřní bazén, saunu, konferenční místnost, individuální měření energií, vytápění z centrální plynové kotelny, sklep pro každý byt, parková stání přímo v objektu a celoroční údržbu a ostrahu objektu. Byt lze získat splátkami, hypotečním úvěrem nebo úvěrem ze stavebního spoření. Podle záměru by se s adaptací skeletu mělo začít v červnu a práce by měly být uzavřeny v prosinci r Jubilejní zimní výstup na Radhošť V pořadí již 25. zimní výstup na Radhošť se uskutečnil v posledním roce tohoto tisíciletí 8. ledna magického roku V cíli na chatě Horské služby očekávali účastníka. Byl jím Antonín Krhůtek (nar. 1966) z Dolní Bečvy, který vystoupil na Radhošť i s oběma syny (10 a 12 let) a poslední roky absolvuje zimní výstupy na Radhošť pravidelně. Od pořadatelů obdržel sponzorský dar (zimní čepice s výšivkou roku 2000, čelenka a ponožky), věnovaný a. s. Loana Rožnov p. R. Novoroční a později zimní výstupy na Radhošť se letos konaly už po pětadvacáté. Začátky byly po všech stránkách drsnější, řekl Emil Pjatkan, který v r tradici zimních výstupů na Radhošť zakládal. Zimy byly tvrdší a mrazy větší. Všechno záviselo na práci dobrovolníků. Za příznivých podmínek si tak každoročně přijdou na své lyžaři i pěší, protože zimní příroda je pohádka. Organizátorem zimních výstupů je Jan Kubáček. Radhošť jako cíl zimních výstupů je dobrý vrchol, řekl. Jednak se ho mohou zúčastnit lyžaři i pěšáci a protože je odřezaný od civilizace, každý musí nějaký ten kilometr zdolat a udělat tak něco pro sebe z hlediska fyzické i duševní kondice. Letos zdolalo vrchol Radhoště 444 turistů a celkový počet všech 25 ročníků tak dosáhl čísla Harmonie těla i duše V posilovně se nehubne, ale opracovává tělo, tvrdí cvičitelka Eleonora Maléřová z DDM v Rožnově p. R. Dům dětí a mládeže v Rožnově p. R. provozuje v 9 klubech 127 zájmových útvarů, které navštěvuje 1413 členů. DDM zaměstnává 7 pedagogů a 1 ekonomku, 42 externích vedoucích a 14 dobrovolných pracovníků. Pod střechou DDM je doma estetika, přírodověda, Hobby klub, Klub Sluníčko, Klub tvořivých dovedností, Sport a technika, Pohybové studiu, Středisko ekologické výchovy a Středisko Klíček pro děti se speciálními potřebami. Pořádají také letní tábory, letos pro 270 účastníků, a kromě dalšího také výjezdy do České republiky i do zahraničí. O pohybové studio Duha pečuje Eleonora Maléřová, která cvičení nejrůznějšího druhu praktikuje už přes 22 let. Od počátku působím v různých druzích pohybových aktivit, řekla Eleonora Maléřová. Posledních 5 let se starám o pohybové aktivity netaneční, sem spadá i posilovna. Více než 10 základních posilovacích zařízení je v majetku DDM, jejich využití je určeno pro všechny zájemce, kteří si chtějí dát trochu dokupy své tělíčko a zároveň s harmonií těla dosáhnout i harmonie duše. Jsou to stroje pro simulaci běhání, veslování, chůze, běhu na lyžích, posilování břišního svalstva, vyrovnávání zádových svalů. Jsou určeny i těm, kteří chtějí provozovat kulturistiku. V posilovně lze v podstatě protáhnout každý sval a udržet dobrou fyzickou kondici. Kromě veřejnosti navštěvují posilovnu lyžaři a jiní sportovci, ale také taneční soubory. Někteří zájemci navštěvují posilovnu pravidelně. O každém si vedu evidenci. U začínajících doporučím nářadí podle jeho zdravotní dispozice. Ne každý cvik může každému vyhovovat, ale lze ho nahradit jiným, který určitou svalovou partii také rozvíjí. Také platí, že do posilovny se nechodí hubnout, ale opracovávat a formovat tělo. Posilování zlepšuje především fyzičku, ale člověk je pak na tom dobře i psychicky. Vlastní posilovna je využita asi z 50 procent, ale celý DDM, jehož zřizovatelem je Školský úřad Vsetín, málem praská ve švech. Eleonora Maléřová. svým západním kolegům a budějovický útok to jen potvrzuje. Pánové soudci, policisté, občané. Zkuste se podívat, jak se naši sousedé dívají na toto násilí a jak ho trestají. Kolik lidí ještě bude muset být zbitých či zavražděných těmito primitivy? V samotném Rožnově zatím žádná fašistická demonstrace neproběhla (opomenu Sládkova předvolební setkání). Chci věřit, že radní by takovou ani nepovolili. Nicméně i v Rožnově skini jsou (jejich rodiče, učitelé či spolužáci to vědí nejlépe) a někteří lidé zažil,i jak chutná jejich bílá síla a smysl pro spravedlnost. Pro spravedlnost taky bílou, jak jinak. Pavel Tregl I tak se někdy vyjádřili... Zapsáno při různých jednáních městského zastupitelstva nebo bytové komise Jsou to starosti, týkající se psí problematiky... Dým byl černější, jak pan starosta v saku... My bychom s tím neměli žádné starosti, protože je tam záchod... Já za ty 3 miliony letos zalepím enem díry, dál neudělám nic... Znáte ho někdo?... Znám... to je všivák... Musíme s tím něco udělat, vždyť nám ty problémy s 1059 přerostou přes hlavu... Co to máš za složku?... Materiál do bytové komise.. Ty si tak poctivá, že já kvůli tobě nemožu spať! Každý strategický plán je poplatný své době... Já se za ekologa nepovažuji, i když mi někdo tu nálepku dal... Ona dva pozemky zcelí do jakéhosi logického celku... Když za sebú dojdete 10 m, je to vzácnější, než když si hážete přes plot ty zdechlé psy... Navrhuji, aby po dnešním jednání se celá bytová komise nechala pojistit... Přistihli jste mne při lži, omlouvám se... Po hodině jednání: Moc jsme toho neudělali, alespoň jsme si popovídali... Já bych ty ekology pozavíral... Zapsala: H. Polášková

3 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2000 U S N E S E N Í 8. řádného zasedání Městského zastupitelstva v Rožnově p. R., konaného dne Městské zastupitelstvo schvaluje ve smyslu 36, odst. 1, písm. b), zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, rozpočtová opatření v částce ,- Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu města na rok 1999, dle důvodové zprávy. 2. Městské zastupitelstvo schvaluje ve smyslu 36, odst. 1, písm. b), zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, zásady rozpočtového provizoria do doby schválení rozpočtu města na rok Městské zastupitelstvo schvaluje ve smyslu 36a, odst. 1, písm. d), zákona č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších změn a doplňků, půjčky z Fondu rozvoje bydlení města Rožnova p.r. žadatelům, dle důvodové zprávy. Městské zastupitelstvo schvaluje ve smyslu 36a, odst. 1, písm. a), zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, 4. prodej části městského pozemku p.č. 2575/8 - zahrada o výměře cca 60 m 2 v k.ú. Rožnov p.r. ve prospěch manželů Jana a Marty Kubáčkových, bytem 5. května 1343, Rožnov p.r., dle důvodové 5. prodej části pozemku PK p.č. 541 o výměře 1216 m 2 v k.ú. Rožnov p.r. v k.ú. Rožnov p.r. ve prospěch manželů Milana a Ing. Dagmar Smékalových, bytem Valašská Bystřice 405, dle důvodové Obecně závazná vyhláška číslo 7/99 o spádových obvodech základních škol na území města pro školní rok 2000/2001 Městské zastupitelstvo Rožnova pod Radhoštěm po schválení na svém zasedání dne 20. října 1999 v souladu s ustanovením 14, písm. n, 36, odst. 1, písm. f zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění a v souladu s ustanovením 14, odst. 1 zákona číslo 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, v platném znění, vydalo obecně závaznou vyhlášku o spádových obvodech základních škol pro školní rok 2000/2001. Článek 1 - spádové obvody ZŠ ZŠ Záhumení Boženy Němcové, Chobot, Jiřího Wolkera, Julia Fučíka, Kramolišov, Masarykovo náměstí, Nerudova, Palackého, Partyzánská, Tylovice, Čechova, Uhliska, Náměstí Míru, Sokolská, Zátiší, Sluneční, Hážovice, Bayerova, Dolní dráhy, Horečky ZŠ Videčská Bučiska, Meziříčská, Průkopnická, Revoluční, Tyršovo nábřeží, Videčská, Nádražní, Chodská, Pivovarská, Pionýrská, Na zahradách, Lázeňská, Zemědělská, 1. máje (po překročení kapacit ZŠ Pod Skalkou) ZŠ Koryčanské Paseky Borová, Moravská, Oděská, Sevastopolská, Svazarmovská, Valašská, část Jaroňkova, část Kulturní, část Vítězná, Travinářská (po překročení kapacit ZŠ Pod Skalkou) ZŠ Pod Skalkou 1. máje, Beskydská, Družstevní, Bezručova, Dolní Paseky, Dr. Milady Horákové, Horní Paseky, Letenská, Nábřeží Dukelských hrdinů, Sladské, Slezská, Travinářská, Čs. armády, Pod Kozincem, Pod hrází, Hradišťko, část 5. května, část Vítězná, část Kulturní, část Jaroňkova, Javornická, Lesní, Pletařská, 6. prodej městského pozemku p.č. 973/3 - orná půda o výměře 382 m 2 v k.ú. Rožnov p.r. ve prospěch Josefa Bartoně, bytem Partyzánská 1099, Rožnov p.r., dle důvodové 7. prodej části městského pozemku p.č. 1040/5 o výměře cca 250 m 2 v k.ú. Rožnov p.r. ve prospěch společnosti Energoaqua, a.s., se sídlem 1. máje 1000, Rožnov p.r., dle důvodové 8. prodej pozemků stav. p.č. 713 o výměře 253 m 2 včetně na něm situovaného objektu čp. 506 a části p.č o výměře cca 900 m 2 včetně na něm situovaných garáží, vše v k.ú. Rožnov p.r. ke komerčnímu využití, dle důvodové 9. odkoupení části pozemku p.č. stav. 2830/4 o výměře 469 m 2 v k.ú. Rožnov p.r. o jeho vlastníka a jejího nabytí do majetku města Rožnov p.r., dle důvodové Městské zastupitelstvo schvaluje ve smyslu 36a, odst. 1, písm. a), zákona č. 367/1990 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků, 10. prodej pozemků p.č. 1326/1 - ost. plocha, manipul. plocha o výměře 6428 m2, p.č. 1326/2 - ost. plocha, staveniště o výměře 1045 m 2, p.č. 1326/4 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1096 m 2 a p.č ost. plocha, komunikace o výměře 621 m 2, vše v k.ú. Rožnov p.r. ve prospěch společnosti Komerční domy Rožnov, s.r.o., se síd- ZPRÁVY A INFORMACE Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU STRANA 3 Pod strání, Frenštátská, Ostravská, Karlova, Rekreační, Příčná, Hřbitovní, Obránců míru, Zahradní, Pod Skalkou, Písečná ZŠ 5. května Horská, Láz, Dubková, část 5. května, část Kulturní, část Jaroňkova, část Vítězná Privátní Základní škola SEDMIKRÁSKA Protože Město Rožnov pod Radhoštěm není zřizovatelem této ZŠ není její spádový obvod stanoven. Článek 2 - účinnost Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti od 1. ledna Mgr. Jarmila Maleňáková zástupce starosty města JUDr. Jaroslav Kubín, starosta města lem 1. máje 1000, Rožnov p.r., dle důvodové 11. snížení kupní ceny skladovacích boxů, umístěných na st. parcelách č. 1966/6-1966/12 - občanské vybavenosti u domů čp na ulici 1. máje v Rožnově p.r. vlastníkům bytů v těchto domech o 50 %, tj. na kupní cenu ve výši ,- Kč, dle důvodové zprávy. 12. Městské zastupitelstvo schvaluje snížení kupní ceny bytu č. 39 a č. 40 v domě čp na ulici Borová v Rožnově p.r. současným nájemcům o 10% a to z důvodu zaplísněnosti, kterou není možné trvale odstranit, dle důvodové zprávy. 13. Městské zastupitelstvo schvaluje vyhlášení časově omezené amnestie na penále za dlužné nájemné za podmínek obsažených v důvodové zprávě. Zveřejnění podmínek a vedení příslušné agendy se ukládá bytovému oddělení městského úřadu. Amnestie se vztahuje na občany uvedené v přiloženém seznamu dlužníků ke dni 15.,12.,1999 a platí i pro ty, kteří zaplatili dlužné nájemné ve 4. čtvrtletí tj. od Amnestie končí dnem Městské zastupitelstvo schvaluje dosavadní postup při realizaci bezpečnostního monitorovacího systému a schvaluje jeho dofinancování z prostředků rozpočtu roku 2000 ve výši ,- Kč, dle důvodové zprávy. RNDr. Václav Mikušek zástupce starosty JUDr. Jaroslav Kubín, starosta města Odvoz odpadů v I. čtvrtletí leden, únor, březen Omlouváme se čtenářům Spektra Rožnovska, že informace o odvozu odpadů v l. čtvrtletí 2000 přichází poněkud opožděně. Stalo se tak proto, že poslední předvánoční číslo vyšlo mimo běžný termín a tato informace se tam prostě nevešla. Věříme ale, že většina občanů už ví, jak postupovat při zajišťování odvozu odpadů. Vzhledem k tomu, že v posledních dvou letech došlo k výraznému zvýšení cen pohonných hmot, zvýšily se také náklady na odvoz odpadů. Bylo proto nutné stanovit nové ceny za svoz komunálního odpadu, které jsou platné od 1.,1.m2000. Cena je stanovena takto: Cena za svoz nádoby 110 l - 30,- Kč. Cena za jednotlivý svoz - pytel s logem firmy - 37,- Kč. Cena za svoz nádoby 1100 l - 140,- K.č diskusní fórum Člověk a život Známky na popelnice pro 1. čtvrtletí 2000 jsou v prodeji od Zelená známka - svoz 1x za 7 dnů 3. 1., , , , , 7. 2., , , , 6. 3., , , svozů za 390,- Kč Červená známka - svoz 1x za 14 dnů , , 7.2., , 6. 3., svozů za 180,- Kč Žlutá známka - svoz 1x za měsíc (1. pondělí v měsíci) 3. 1., 7. 2., svozy za 90,- Kč V Rožnově p. R., , MěÚ - ORŽP (Všetulová) Vždy, když jsem procházel kolem Rosavy, mé oko libě spočinulo na krásném, převislém, strukturou zajímavém stromě, jehož růst se odehrával na rohu vedle lékárny. Ač nejsem architekt, myslím si, že tento strom nenarušoval ráz krajiny okolo, spíše ji svými neobyčejnými a přitažlivými tvary oživoval a tvořil její nedílnou součást. Pod jeho bohatou korunou našel sluncem sužovaný tatínek, čekající na mámu před obchodem, příjemný stín, blaženě pokuřujíc svoji cigaretku v oáze klidu, zatímco jeho malý človíček právě zažíval vzrušující dobrodružství proplétáním se mezi větvemi a klouzáním se po plynule prohnutém zdravém kmenu, čerpajíc z něj spoustu energie, kterou strom jen zářil. A tímto je možno dojít k důvodu, proč ono stvoření již není mezi námi. Ano hyzdil svět svou pobuřující vitalitou, svou tváří rozzářenou v širokém úsměvu, mávajíc soužijícím bytostem svými dlouhými pažemi a volajíc - jsem šťastný!. Tak zpupnou drzost stvoření zvané člověk neunese, jelikož se denně potýká s brutální realitou, která mu neustále hází všemožné klacky pod jeho unavené nohy. Jak si vůbec tento tvor může dovolit usmívat se, když nám všem z každodenního života vůbec do smíchu není, neustále nám mrzne úsměv na rtech... a on se směje, on žije. Hej Ty strome veselý! Staň se zachmuřeným, nebo nedožiješ rána! Nedožil. A proto pozdvihněme pily a sekery, a vyražme do boje proti dalším takovým hyzdičům, vždyť stromů si vyrobíme z betonu kolik chceme, na to přece nepotřebujeme nějakou přírodu. Martin Hrstka INFORMACE Pozorování počasí v prosinci průměrná teplota -0,002 C - teplota minimální -17,0 C - teplota maximální 10,2 C - tepelná zátěž 6,56 C - průměrná relativní vlhkost 69,9 % - směr větru: S ,30% SV ,38% V ,45% JV ,23% J ,08% JZ ,15% Z ,88% SZ ,83% klid ,71% - rychlost větru: 1-4 B t.j. 0,3-7,9 ms -1 - množství srážek: 69,4 mm /téměř 130 % dlouhodobého prosincového průměru/ - počet jasných dní 3 - počet oblačných dní 23 - počet dní, kdy maximální teplota nepřekročila bod mrazu 7 - počet dní, kdy průměrná teplota nebyla nad bodem mrazu 14 - minimální teplota -17 C byla naměřena minimální průměrná teplota -10,6 C byla naměřena (nejchladnější den) - maximální teplota 10,2 C byla naměřena maximální průměrná teplota 7,7 C byla naměřena rovněž (nejteplejší den) Sňatky občanů Rožnova p. R. v prosinci Peter Martin Aulitzky + Petra Křepelková Naši jubilanti 70 let Miluše Bumbalová Marta Hlucháňová Jiří Ondrušák Jarmila Vlachynská Ludmila Mitášová Věra Hlucháňová Jaroslav Mončka Vincenc Ševčík Ludmila Mrozovská Vladimír Mikel Josef Ekmajer 75 let Milada Zůbková Drahomíra Mrkvicová Antonín Matula Karel Mirvald Jarmila Skýbová Marie Vašinová Ludmila Malinovská Marie Dohnalová Hildegarda Halatová Slavomír Sedláček Miloš Plandor Alois Furch Zdeňka Křepelková Milada Mikundová Jaroslava Vinovská 80 let Eliška Bartáková Marie Ondráčková Pozorování počasí Měření prašného spadu v prosinci Jižní město 0,75 gm Masarykovo náměstí 2,17 gm ulice Čechova 3,28 gm Sladské 1,11 gm ulice Beskydská 0,94 gm MŠ 1. ;máj 0,96 gm ulice Oděská 1,19 gm Zuberská 1,26 gm -2 Poznámka: Prašný spad je množství prachu v gramech, spadlého na plochu 1m 2 za 30 dní. Hygienická norma připouští prašný spad 12,5 gm -2, ve vnitřním lázeňském území je přísnější, připouští prašný spad 5 gm -2. Pozorování počasí v roce průměrná roční teplota 8,87 C - teplota minimální -17,0 C - teplota maximální 33,0 C - průměrná roční relativní vlhkost 66 % - směr větru: S ,19% SV ,00% V ,11% JV ,99% J ,38% JZ ,45% Z ,61% SZ ,65% klid ,62% - rychlost větru: 1-8 B, t.j. 0,3-20,7 ms -1 - množství srážek: 963,1 mm (asi 106% dlouhodobého průměru) Nejteplejší měsíc byl červenec s průměrnou teplotou 19,22 C. Nejvyšší teplota 33 0 C byla naměřena rovněž v červenci. Nejchladnější měsíc byl únor s průměrnou teplotou -1,73 C. Nejnižší teplota -17,0 C byla naměřena v únoru a v prosinci. Nejvíce srážek spadlo v měsíci červnu (201,6 mm). - počet jasných dnů 63 - počet oblačných dnů počet bouřek 25 Měření prašného spadu v roce 1999 (průměrný prašný spad v gm -2 za 30 dní) 1. Jižní město 2,56 gm Masarykovo náměstí 8,39 gm ulice Čechova 4,95 gm Sladské 2,23 gm ulice Beskydská 2,46 gm MŠ 1.máj 2,11 gm ulice Oděská 1,77 gm ulice Zuberská 2,40 gm -2 V Rožnově p.r., dne , MěÚ - ORŽP (Všetulová) Informace z matriky města Marie Poláchová František Ondryáš Celestina Fojtášková Jindřiška Bartošková Marie Seidlová Medard Solanský Anežka Včelná Lubomír Kučera 85 let Františka Vašutová Josef Frank Anna Taterová 92 let Marie Kotulánová 94 let Anna Bolcková 95 let Karel Kašlík Noví občánci Martin Dobeš Petra Lovecká Barbora Koláčková Daniela Trčková Zemřelí obyvatelé Daniel Veselovec, 73 let Anna Kopřivová, 89 let Ladislav Mozola, 57 let Stanislav Paško, 53 let Anna Mizerová, 83 let Melanie Molitorová, 80 let Jaromír Fojtášek, 59 let František Ferda, 85 let Vladimír Petřek, 53 let Zápis dětí do I. postupného ročníku Pro školní rok 2000/2001 budou k zápisu do I. postupného ročníku základních škol pozvány děti s trvalým bydlištěm v Rožnově p. R. a narozené v období od do Ve shodě s obecně závaznou vyhláškou města Rožnova p. R. budou děti pozvány k zápisu do stanovené spádové školy podle místa trvalého bydliště. Tímto však není dotčeno právo rodičů zvolit jinou než spádovou školu. Rozhodnutí o přijetí dítěte je v pravomoci ředitele příslušné základní školy, který přihlíží zejména ke kapacitním možnostem školy a jejich efektivnímu využití. Ředitelé rožnovských základních škol se dohodli na jednotném termínu zápisu, který se tak uskuteční 2. a 3. února 2000 od do hodin. K této dohodě se připojila i privátní základní škola Sedmikráska. Ředitelé základních škol zajistí, aby pozvánky k zápisu byly rozeslány do 20. ledna RNDr. Jaroslav Klimek, ved. SO MěÚ Rožnov p. R.

4 STRANA 4 PUBLICISTIKA SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2000 Vyhlášení výsledků ankety Osobnost Rožnova všech dob Anketa Osobnost všech dob - kdo se v průběhu věků nejvíce a nejvýznamněji zasloužil o město Rožnov pod Radhoštěm i přes některé výhrady byla pozitivní především v tom, že připomněla významné osobnosti tohoto města a jejich činy, kterými se tak či onak o město zasloužili. Tak jako image České republiky svorně vedle sebe ve světě vytvářejí sportovci Zátopek, Čáslavská, básník Seifert, spisovatel K. Čapek, vědec Heyrovský, filozof a politik T. G. Masaryk a další, tak také image Rožnova pod Radhoštěm vytvářejí lidé celého spektra společenských činností. Takto anketu pochopila drtivá většina ze 134 Rožnovanů, kteří 140 jménům přidělili celkem 1692 hlasů a rozhodli tak o konečném pořadí. Vlastně na prvním místě by měli být učitelé, vychovatelé v družinách - všichni zaměstnanci škol i mateřských a jeslí, stojí pravdivá připomínka v dovětku jednoho anketního lístku, neboť velkou mírou právě školy a vzdělání z nás udělají to, co z nás nakonec je. Ale přesněji by na prvním místě ankety měli být Odcházím s pocitem, že jsem pro město něco udělal, řekl odstupující ředitel Městské policie v Rožnově pod Radhoštěm Josef Krause. Poslední den ve starém roce 1999 byl zároveň posledním dnem služby Josefa Krause, dnes už bývalého ředitele Městské policie v Rožnově pod Radhoštěm. V této funkci působil plných 5 let. V začátcích existence Městské policie se dokonce uvažovalo o zrušení této nové a neodzkoušené složky, ale pod J. Krause dostala svůj rozměr a dosáhla pro město určité nepostradatelnosti. Bylo potřeba strážníky přezbrojit vyhovujícími zbraněmi, vybavit náležitou výstrojí, každý absolvoval kurz sebeobrany a důkladně se vycvičil ve střelbě. Josef Krause byl otcem myšlenky prevence kriminality, kamerového zabezpečovacího systému, zabezpečil kostel Všech Svatých a plánoval zřízení pultu centrální ochrany. Byla to služba dost náročná a cítím se být unavený, řekl Josef Krause v poslední den své služby. Těch pět let považuji za užitečné. Nebyl to promarněný čas, i když ne vždy se podařilo všechny plány realizovat. Původně jsem chtěl dotáhnout do konce kamerový Poslední den ve službě systém, scházely k tomu tři čtyři měsíce. Škoda. Byla to mravenčí práce, probděl jsem při tom spoustu nocí. Ale odcházím s pocitem, že jsem pro město něco udělal, že jsem městskou policii dovedl na určitou úroveň. Je potřeba říct, že bez dobrého kolektivu strážníků, bez jejich ochoty spolupracovat by toho nebylo možné dosáhnout, takže chci také jim poděkovat. I když zde končím, opravdu jsem v životě litoval jen toho, když jsem odcházel od lítání. Jaký cíl máte před sebou teď? Spolupracuji se Správou CHKO Josef Krause, bývalý ředitel Městské policie. všichni, kterým není jejich město lhostejné a udělali pro ně alespoň něco pozitivního. A proč vlastně anketa o osobnosti Rožnova, když se... s hloupými anketami roztrhl pytel... a rozumný člověk ji pošle do odpadkového koše..., jak stojí na jednom ze dvou lístků těch, kteří nepochopili? Stojíme na přelomu tisíciletí a je velmi pravděpodobné, že přelom dalšího století, natož tisíciletí, si nikdo ze současníků připomínat nebude. Tak proč se jednou za sto či tisíc let neohlédnout, neposoudit je, nevzdat tento symbolický hold těm, kteří pro město něco udělali? Výsledek ankety: Osobností všech dob a tím, kdo se o město Rožnov pod Radhoštěm v průběhu věků nejvíce zasloužil, se stal Bohumír Jaroněk ( ), malíř a grafik, zakladatel českého barevného dřevorytu, r založil Valašské muzeum v přírodě. Na dalších místech se umístili: 2. Kubín Jaroslav, současný starosta Rožnova p. R., za jeho úřadování byla provedena generální rekonstrukce náměstí, bylo zvelebeno město a neprodleně provedeny nápravy škod po katastrofální povodni z července Alois Jaroněk ( ), malíř a keramik, založil v Rožnově gobelínovou a keramickou dílnu, tvořil zejména dekorativní nástěnné talíře, porcelánové vázy aj. S bratrem Bohumírem založil Valašské muzeum v přírodě. 4. Čeněk Janík, od r druhý starosta města, jeho přičiněním vystavěn léčební dům a pěkná školní budova. 5. Jurajda Michal, zvolen prvým starostou města, vzdělaný a uvědomělý občan, od r poslanec zemského sněmu, neohrožený vlastenec. 6. Kulišťák Miloš ( ), národopisný pracovník, stál u kolébky prvního Valašského roku (1925), připravoval programy, zveleboval Valašské muzeum v přírodě, duchovní otec souboru Radhošť, kresebně zachytil valašskou architekturu na Rožnovsku, vydal Veselé kúsky strýca Metúda. 7. Vencl Emanuel, poslanec, čestný občan většiny valašských obcí, učitel na hospodářské škole; otevřel dvoutřídní Zimní hospodářskou školu a Beskydy v ochraně přírody. Mám odznak, průkaz, mám svůj okrsek od Čartáku po Valašskou Bystřici a Rožnov. Jako strážce přírody působím už 10 let. Ostatně právě v přírodě čerpám ztracenou sílu. Určitě máte své životní heslo... Vždycky jsem měl smysl pro čest. Nesnáším, když mi někdo lže. Lež, to je pro mne hrozné. A jako voják a policista mám smysl pro pořádek. Co byste popřál novému šéfovi Městské policie do jeho práce? Aby ta práce šla stále dopředu, aby se nezastavila. Novému šéfovi, a vůbec všem na Rožnovsku, méně dopravních přestupků, méně vandalismu, méně kriminality. Je na místě poděkovat také Josefu Krausovi za vykonanou práci. Městská policie pod jeho vedením nebyla jen městským koloritem, ale výkonnou složkou v oblasti bezpečnosti i její prevence. Strážníky Městské policie lze vidět v kteroukoliv denní i noční dobu a prakticky na kterémkoliv místě města. Bez účasti Městské policie si dnes už málem nedokážeme představit pořádání velkých akcí, kterých je v Rožnově pod Radhoštěm během roku velmi mnoho. Rožnovka tažená parní lokomotivou Po dva dny prosincového jarmarku v Rožnově pod Radhoštěm parní lokomotiva jezdila na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. Parní vlak jezdil po oba dva dny přesně podle jízdního řádu. Zájem o svezení byl. Pěkné bylo i podívání na obrovskou a krásnou lokomotivu, když v oblacích páry šibovala po nádraží a pak i se zapřaženými vagóny projížděla rožnovským údolím. Lokomotivu, vyrobenou r v závodech V. I. Lenina v Plzni, opravili a udržují v provozu členové Parního spolku z lokomotivního depa Olomouc. Strojvedoucím je Miroslav Svozil (1943), vyučil se jako zámečník pro opravu parních lokomotiv a vagónů a jako strojvedoucí ještě na párách, po elektrifikaci drah přešel na elektrické lokomotivy a když přišly dieselelektrické Parní lokomotiva na rožnovském nádraží. lokomotivy, doplnil si zkoušky a jezdil na nich. Ta pára mi také zůstala, říká strojvedoucí M. Svozil. A protože parních strojvedoucích už moc není, jezdím při různých příležitostech i s touto parní lokomotivou. Lokomotiva (byly vyrobeny jen dva kusy) celých 25 let chátrala v depozitu v Čelákovicích. Její sestra skončila v Polance ve šrotu. Opravovali jsme ji tři roky po šichtě, řekl strojvedoucí M. Svozil. Kotel nám dělaly České Velenice, ale spodek, oplášťování, boudu, výdřevu a podobně, všechno jsme dělali sami po šichtě ve svém vlastním volnu. Po různých zkouškách kotlových, tlakových, požárních a dalších jsme obdrželi certifikát, že můžeme s lokomotivou jezdit a vozit s ní cestující veřejnost. Vody je v tendru 16 kubíků, 13 kubíků černého uhlí představuje asi 5 tun. Tlak v kotli se udržuje na atmosférách. Dvoučlenná posádka má v kabině nezaměnitelné místo, napravo strojvedoucí, pomocník strojvedoucího (dříve topič) vlevo. Přikládat se musí podle toho, jestli se jede po rovině nebo po spádu, vychází to co 5 nebo 10 minut. Práce na parní lokomotivě je pořádně perná a nesrovnatelná s prací na elektrických a dieselových lokomotivách, kde je mnohem větší pohodlí a teplo. Na páře je kabina otevřená. Strojvedoucího trápí revma v lokti od toho, jak má ruku pořád z okna ven, a chronická rýma. Vyjíždíme asi dvanáctkrát do roka na 3 i 4 dny, když jsou jarmarky, nebo si nás vyžádají cestovní kanceláře, doplnil M. Svozil. I do Rakouska, Maďarska. Jezdili jsme ve Vídni i Budapešti. Týden mezi Chomutovem a Karlovými Vary, byly tam jen parní lokomotivy. Lokomotiva má barvy a označení tak jak vyjela z továrny, včetně symbolu Závodu V. I. Lenina, i s rudou hvězdou. Velkou rudou hvězdu z čela sice vozíme, ale jen v kabině, abychom neprovokovali, nasazujeme ji jen v Rakousku, kde to z určité nostalgie vyžadují. Budoucnost historických lokomotiv je nejistá. Ani železnice se celkově nejeví moc optimisticky. Zatím co v západních zemích je hlavní těžiště osobní přepravy postaveno právě na dopravě pomocí železnice, u nás bude provozu zřejmě i nadále ubývat. Protože když továrny nic nevyrobí, tak dráha nic nepřepraví. A ubývá také cestující veřejnosti, lidé jezdí spíš auty a autobusy, je to pro ně lepší, levnější a výhodnější. stal se jejím ředitelem. Zasloužil se o zvelebení lukařství, pastvinářství, pícninářství, ovocnářství a lesnictví. 8. Kramoliš Čeněk ( ), spisovatel, autor čtyř desítek knih dějepisných a historických, románů, pedagogických pojednání. Značnou část svého díla věnoval svému městu Rožnovu p. R.; zpracoval Kroniku města Rožnova a knižně zaznamenal historii Rožnova i okolních osad. 9. Nezdařil Ladislav ( ), básník a literární vědec, kromě literárních děl upoutal pozornost básnickou sbírkou Horní chlapci, napsanou v lidovém nářečí, oceněnou k výročí 700 let Rožnova; dosud nejlepší básnická sbírka o starém Rožnovu. 10. Štika Jaroslav, etnograf, ředitel Valašského muzea v přírodě ( ), viceprezident Svazu evropských muzeí v přírodě. Vydal etnografická díla týkající se Moravy, Moravské Valašsko, vznik a vývoj. Lidová strava na Valašsku a Československá muzea v přírodě. Pod jeho vedením zaznamenalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově nebývalý rozmach. 11. Podešva František ( ), malíř. Většina jeho výtvarných prací jsou figurální kompozice Valachů, jejichž postavy jsou zasazeny do krajiny, jeho tvorba je zaplněna drsným lyrismem a úsilím o vystižení milovaného kraje. 12. Majer Luděk, malíř a grafik, věnuje se malbě, grafice, monumentální tvorbě, knižní ilustraci, zachytil ve svých obrazech mizející Valašsko, je rovněž autorem moderně pojatých obrazů. 13. Jahn Metoděj ( ), spisovatel, v r ředitel školy v Rožnově p. R.; z jeho románů je nejznámější Selský práh. Během letošního magického roku 2000 bude jistě následovat mnoho dalších anket. I když možná specializovaných podle jednotlivých profesí, všechny mají jeden cíl: připomenout ty, kteří se významnou měrou zasloužili o společnost, ať už jako sportovci, vědci, umělci, politici... Kromě připomínky jejich činů je to i svědectví o paměti společnosti, která nezapomíná na svou minulost a s nadějí vzhlíží k budoucnosti. Jací jsme, jak máme rádi své město, jak se nám v něm žije a co bychom chtěli zlepšit Na tyto otázky odpověděl sociologický průzkum, provedený Společností Augur Consulting s. r. o. v listopadu až prosinci Průzkum byl realizován na reprezentativním vzorku 550 respondentů. Jeho výsledek je sociologicky relevantní a lze jej s 95% pravděpodobností vztáhnout na všechny obyvatele města Rožnova p. R. starších 18ti let. Otázky ve čtyřech základních skupinách mapovaly vztah obyvatel k městu a jejich názory na jeho rozvoj, kvalitu životních podmínek, bezpečnost a další. Odpovědi v podstatě vypovídají o tom, jaký máme ke svému městu vztah a jak se nám v něm žije. Více než dvě třetiny respondentů (68,9%) se v Rožnově p. R. cítí spokojeně, nejčastěji to jsou lidé se základním vzděláním a vyučení, lidé přes 60 let a spíš ženy, než muži. Více než tři čtvrtiny (78,6%) dotázaných odpovědělo, že chce zůstat v Rožnově natrvalo, nejčastěji mladí lidé a středoškoláci. Na otázku, které jsou nejdůležitější zdroje informací pro občany, označila čtvrtina dotázaných (25,2%) za hlavní zdroj informací o dění ve městě známé, přátele a sousedy. Za druhý nejdůležitější zdroj informací (21,3%) pak noviny Spektrum Rožnovska, které čtou především mladí lidé. Pro redakci je dobrým znamením, že Spektrum Rožnovska čte pravidelně celkem 66,8% respondentů a s jejich úrovní je spokojeno více než tři čtvrtiny (77,5%) dotázaných. I tak se čtenáři domnívají, že by tyto noviny měly věnovat více prostoru místním informacím, informacím z MěÚ a kultuře před sportem a inzercí. V pořadí dalšími zdroji informací jsou členové rodiny (13,8%), regionální noviny Naše Valašsko (11,3%), spolupracovníci (7,10%), dobře ínformovaní lidé a lidé z restaurace (po 3,90%). Vysílání místní kabelové televize sleduje pravidelně 13,40% a příležitostně 35,40% respondentů, kdežto 51,3% dotázaných odpovědělo, že ji nesleduje vůbec. U kabelu jsou požadovány především místní informace, pak inzerce, kultura, informace z MěÚ a sport. Na otázku, jaké jsou nejzávažnější problémy města, označili respondenti pořadí: kriminalita (11,99%), nezaměstnanost (10.60%), nadměrná automobilová doprava (8,90%), třídění a odvoz odpadu (6,50%), Rómové (5,70%), stavba dálničního obchvatu a zimní údržba komunikací (4,50%). Se zvyšujícím se vzděláním roste počet těch, kteří považují za nejzávažnější problém nezaměstnanost, kdežto nejmladší a nejstarší věková struktura kriminalitu. Tomu by se měly přizpůsobit investice, které by měly především podporovat tvorbu pracovních míst a zajistit bezpečnost občanů, před ochranou životního prostředí a zdravotnickými službami. Na otázku profesní perspektivy odpovědělo optimisticky jen 9,60% a spíše optimisticky 20,40% respondentů (u obou skupin převažují vysokoškoláci), 30,80% je optimistických tak napůl, kdežto úplně pesimistických 12,50% (převažuje věková skupina let). Spíš optimisticky pohled na pracovní perspektivu mají muži před ženami. Z dotázaných se téměř dvě třetiny (61,2%) domnívá, že v Rožnově p. R. je nedostatek pracovních příležitostí pro ty občany, kteří chtějí pracovat a absenci pracovních míst pociťují především vysokoškoláci. Zajímavý je názor na spojení Rožnova p. R. s okolními městy a obcemi: 45,7% respondentů je považuje za dostačující, kdežto přibližně stejná skupina dotázaných (41,2%) za nedostačující. S čistotou města, při porovnání s okolními městy a obcemi, je spokojeno 69,8% respondentů a celých 45,0% z nich se domnívá, že je Rožnov p. R. dokonce čistší. Na dotaz ohledně služeb a obchodní sítě odpověděli dotázaní, že nejvíce ve městě schází holičství a opravna obuvi. Pak obchod značkových oděvů pro děti a starší, hudebniny a železářství. S využitím volného času a kulturní nabídkou je spokojena více než polovina obyvatel (51,4%), přesto postrádají především divadlo (58,4% dotázaných) a koncerty (17,40%). Pokud jde o sportovní vyžití více než tři čtvrtiny (76,10%) odpověděla, že je ho celkem dostatek; čtvrtina nespokojených spíš neví, jaký druh sportovního vyžití v Rožnově chybí. Z kulturních aktivit nejvíce schází besedy, dětské kroužky, ekologické aktivity. Zajímavou otázkou byla spokojenost občanů s prací Městského úřadu, kladně odpověděla více než třetina (38,5%), a tak napůl je spokojeno 26,7% dotázaných. Nespokojeni jsou nejvíce lidé ve věku let, vysokoškoláci, spíš muži než ženy. Zlepšení činnosti MěÚ by pomohla větší ochota úředníků, výměna zastupitelstva, častější setkání s občany, více úředních hodin, rychlejší rozhodování a více mladých pracovníků. Pokračování v příštím čísle SR.

5 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2000 PUBLICISTIKA A KULTURA STRANA 5 Poslední koncert ve Viganticích... Hned po svém vzniku v roce 1994 začala Městská kulturní agentura s pořádáním rockových koncertů, nebo chcete-li bigbítů. Protože v Rožnově pro takovouto hudbu nebyl žádný vhodný prostor (populární Kamenec byl prodán soukromé firmě), převzala MK agentura pomyslný štafetový kolík od agentury Kvas Ivoše Butora a začala s pořádáním koncertů v sále restaurace Tatra v pět kilometrů vzdálených Viganticích. V průběhu let se zde vystřídaly desítky slavných i začínajících kapel, proběhlo několik festivalů hudby a divadla a chlapsky nutno přiznat, že se i vypily hektolitry piva a vykouřily tisícovky cigaret všelijakých druhů. Nepamatuji si, že by za ta léta došlo k výraznějším problémům (kromě vyhozených pojistek či ojedinělého konfliktu s opilým štamgastem). Ve Viganticích vládla většinou vlídná atmosféra... A protože dál mě napadají samé nostalgické myšlenky, zkrátím to: do Vigantic pomalu přestávali jezdit lidi, a proto byla prosincová přehlídka Ein Kessel Buntes zdejší poslední akcí - bigbíty se od ledna stěhují na rožnovskou Harcovnu. Procházka kuchařskými archivy... a do nového roku zvesela. A pohádkově! Dnes s KUCHAŘKOU KAČERA DONALDA od WALTA DIS- NEYE. Když byl můj syn malý, přemluvil mě, abych ji koupila. Moc toho sice podle ní neuvařil, jak sliboval, ale pravda je, že se odmalička ke sporáku bere, a to je moc dobře. Recepty jsou v této knížečce psány opravdu pečlivým způsobem pro děti. Na budíku je nakreslena doba přípravy (v tomto případě 60 minut), počet námořnických čepiček označuje stupeň obtížnosti (tentokrát nejvyšší = 3). Každý recept má svůj minipříběh: GUSTOVY RÝŽOVÉ HODY Gusta vyhrál v loterii, a tak pozval Daisy a její neteře na rýžové hody. Co je potřeba pro 4 osoby: 1/2 kg libového vepřového, 3 pórky, 1 zelená paprika, 3 lžíce oleje, 2 lžíce sójové omáčky, 1/2 l vody, 1 bujón, 250 g sterilovaného hrášku, 1 lžička soli, 1/2 lžičky pepře, 250 g klíčků ze sójových bobů. Příloha: 1 balíček rýže, 1/2 lžičky soli, 2 banány, 4 lžíce rozinek, 35 g kokosové moučky. Pracovní postup: 1. Maso nakrájíme na tenké proužky 4-5 cm dlouhé. 2. Pórek opláchneme a nakrájíme na kolečka. 3. Opláchneme papriku, odstraníme jadřince a nakrájíme na proužky. 4. V kastrolku rozpálíme olej a za stálého míchání na něm maso opečeme. 5. Přidáme pórek, papriku, sójovou omáčku, vodu a masox. 6. Jídlo přikryté pokličkou necháme vařit 40 minut na slabém plameni. Pět minut před koncem přidáme hrášek, sůl a pepř. Sójové klíčky necháme nakonec trochu ohřát, ale nevaříme je. 7. Když se jídlo vaří už asi 15 minut, začínáme připravovat rýži. Držíme se přitom přesně návodu na obalu. Uvařenou rýži scedíme přes síto, rychle ji propláchneme studenou vodou, dáme do předehřáté mísy a vmícháme do ní rozinky, kokos a banány na kolečka. -ev- ZDRAVÍ JE STAV DUCHA - anketa na přelomu věků Oslovili jsme všechny, kteří nám v loňském roce přispívali do rubriky ZDRAVÍ JE STAV DUCHA. Dnes si přečtěte první odpovědi na otázku: Dotýká se nějak i vás všeobecné bilancování spojené s koncem tisíciletí? Co vám přinášela jednička na začátku letopočtu a co očekáváte od dvojky: a) vy osobně b) v souvislosti s lidstvem jako celkem? PAVEL VALA - masér, odzemkář V mém životě čísla nikdy nehrála příliš významnou roli. Každý z nás je příslušníkem nějaké politické strany, duchovního směru, některého státu, světadílu a celé planety, která je součástí naší sluneční soustavy a celého nekonečného vesmíru. Každý člověk je tedy veledůležitou součástí tohoto obrovského celku a nikdo z nás přesně neví, jak je lidstvo ve Ještě než napadl sníh, potkala jsem na ulici člověka. Pohled na něj mě pobavil - stál opřený o koště, vedle sebe kolečka plná listí a dlouze se díval nahoru na strom, jakoby čekal, až spadnou i ty poslední listy. Obrázek jako z poetického akvarelu. Nebo z černobílé grotesky... Na ulici se dají potkat všelijaké postavičky. Jednou mladičká cikánka v džínách a svetru se zmuchlaným svatebním závojem na věnečku pošouplém do čela jako voják lodičku, podruhé třeba dvě rozevláté a rozchechtané dívenky, kterým v husté chumelenici poskakují nad hlavami nafukovací balonky. Bizarnosti vyčnívající z šedivého davu bývají mile úsměvné... Lidová tvořivost nezná hranic. Například obrovskou sfingu pečlivě vypracovanou ze sněhu bych u silnice na malé vesnici nečekala... A Paĺo Hammel na svém valašském koncertě zpívá mimo jiné třeba: keď telo s telom súhlasí, modlitba pre dva hlasy, velmi nás iné nespraví, než láska na zlé časy som vták do smutných počasí, som s tebou, keď si ďaleko a keď blízko, tak naopak... najhorší je, keď človek cíti, že je všetko v riti, hľadá útechu v dievčatách a pití, a naviac zjistí, že nemá peniaze a úplně najhorší je, keď zjistí, že sa mu nechce (že už nemože)... (Půl)rock na Harcovně V období ledna až června 2000 se v restauraci Harcovna uskuteční koncerty těchto kapel: sobota 29. ledna - Zuby nehty sobota 26. února - Psí vojáci pátek 31. března - Sing Sing sobota 29. dubna - Álom, Ĺudová hudba J. Šuka Bartoša čtvrtek 18. května - Pluto pátek 23. června - Už jsme doma Začátky všech koncertů budou ve hodin. Komu se nabídka líbí, může si koupit permanentku na všech šest koncertů za 360 Kč (tj. 60 Kč na koncert). Vstupné na jednotlivých koncertech pak bude 80 Kč. Permanentky jsou přenosné, může jich tedy využít kdokoliv. V prodeji budou od 17. ledna v Městské kulturní agentuře a na prvních dvou koncertech. -MiK- Po stopách výtvarné kultury Moravy a Slezska Ve třech moravských městech Brně, Olomouci a Opavě probíhá od října 1999 do 27. února 2000 výstava výtvarné kultury Moravy a Slezska Od gotiky k renesanci Tím vrcholí významná etapa badatelské práce na náročném výzkumném projektu, započatém v r. 1996, sběr materiálu malířské a sochařské povahy gotického umění na Moravě a ve Slezsku. Veřejnosti je předkládáno několik stovek exponátů od deskové malby, knižního malířství, plastiky, až po umělecké řemeslo (zlatnictví, sklo, textil, keramika, nábytek, zbraně). Za poznáním středověkého umění navštívili studenti Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm, pod vedením učitelky paní Marie Chlebovské, všechny tři uvedené výstavy. Cílem bylo poznání gotického umění, vyústěním pak vlastní výtvarné práce podle předloh plastik i obrazových. V Brně je výstava velmi rozsáhlá a velmi krásná řekla učitelka ZUŠ paní Marie Chlebovská. Tam se mi podařilo zajistit sádrový odlitek Brněnské Madony z kláštera Klarisek, pořízený někdy v 50. letech, originál se zachovalou polychromií je zhruba z r Druhý sádrový odlitek představuje Madonu Hodslavickou, její kopie je v kostelíku ve Valašském muzeu. Podle nich a také podle obrazových předloh tvoří studenti své práce. Až do návštěvy galerií jsme hovořili o gotice jen obecně a reprodukce, jako názorná pomůcka, mají k dokonalosti originálu daleko. Možnost vidět gotické skutečnosti staré. Proto ani dvojce nepřisuzuji žádný zvláštní význam. Vývoj lidstva vidím jako postupné dění na základě přijatých a vyhodnocených informací, převedených do praxe s následky, jenž odpovídají tomu, do jaké míry byla tato informace v souladu s přírodními zákony, jenž fungují a fungovat budou bez ohledu na to, jaká vládnoucí strana právě je u moci. Každá tato etapa, ať už byla jakákoli, má rozhodně obrovský význam v hledání odpovědi na otázku kdo jsme, kam směřujeme a co je cílem našeho snažení. Na závěr chci říct, že jsem stále optimista a věřím v dobro lidí a taky že pravda a láska zvítězí. RADEK NOVÁK - feng šuej Letopočet není stanovený náhodně. Změna letopočtu je v přechodu na jinou vibraci číselné hodnoty. Tzn. když přechází na tisíciletí začínající dvojkou, začínají působit jiné vztahy. Zatímco minulé tisíciletí mělo bohatou koncentraci jedniček a v závěru hlavně devítek, což způsobovalo expanzi energie do prostoru, roztříštěnost a nekoncentrovanost, u letopočtu začínajícího dvojkou se energie stává klidnější, je orientovaná na sociální cítění a zvyšuje odpovědnost jednotlivců vůči celku. Novorozenci, kteří se narodili už jsou jiní, jsou už touto dvojkovou vibrací ovlivněni. Nic není náhoda. Na konci tisíciletí se zhušťuje, koncentruje celé tisíciletí do posledních let, a pak nastává ta hranice. Pocítíme to postupně, až v následujících měsících. Na tyto nastávající změny, kterých bude spousta, je proto potřeba se tělesně a duševně připravit. U toho, kdo v energetické soustavě nerezonuje se zákony vesmíru, přírody, umění zblízka a v reálu s patřičnou atmosférou dalo studentům mnohem víc. Díla středověkých mistrů je nejen zaujala, dalo by se říct, že jimi byli fascinováni. Přistoupit k samostatné práci si samozřejmě vyžádalo určitý čas. Gotika je pro studenty dosti vzdálená, bylo třeba přiblížit jim náboženskou tématiku, seznámit je s kompozicí ikonografie, stylizací, zjednodušením a symboly, aby jim bylo gotické umění středověku srozumitelné. Vše nakonec vyústilo v samostatné studijní práce, které až do konce ledna 2000 prezentujeme jako ucelenou výstavu na chodbách školy. Zájezdu do Brna, Olomouce a Opavy se zúčastnilo 45 studentů, ti navíc zhlédli v Ostravě Porubě i sklářskou výstavu, která pro ně byla rovněž poučná. Jednou ze studentek je Petra Mazáčová, která podle obrazové předlohy malovala kopii Gotické Madony z Mostu z r Návštěva galerií na mne udělala velký dojem. Je v těch středověkých dílech dokonalost, která je v současnosti dost nezvyklá, řekla Petra Mazáčová, studentka sklářské školy ve Valašském Meziříčí. Je pro mne dost obtížné namalovat gotickou Madonu. Dříve jsem se věnovala zátiší, malovala jsem antické hlavy a podobně. Gotická Madona je pro mě nové a nepříliš snadné téma. Výstava Gotické Madony, téměř třiceti obrazů žáků Marie Chlebovské na chodbách Základní umělecké školy v Rožnově p. R., potrvá až do 30. ledna Jak se tak (zase) dívám okolo sebe... Zdá se mi bezvadné, že pan Zákopčaník se nevzdal svého Slunce v duši ani po všech mediálních výpadech, satirických až nechutných útocích. Zdá se mi bezvadné, že pan prezident Havel považoval za důležité i přes všechna zpochybovňání zopakovat při listopadových oslavách zásadní myšlenku: Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí... Vyplnili jste si - alespoň jen tak pro sebe - anketu osobností města Rožnova p. R.? Není to náhodou špatné, když vás taková anketa přinutí zamyslet se, kdo se podle vás v historii i současnosti zasloužil o rozvoj města... Jeden známý říká: Nenávidím rádia. Televizi ne, tu si můžu pustit a vypnout, kdy chci. Rádia si mě ale najdou snad všude kam vlezu a vyrvat ze zdi je tam nemůžu. A bohužel patřím asi zrovna k té menšině, které se hudba, kterou tam vyřvávají hrubě nelíbí. A za tuhle větu mám toho kluka hrubě ráda... Ušila jsem si polštářek z pohankových slupek. Na rozdíl od teleshopingových za několik stovek vyšel asi tak na 50 korun. Na jeho rachtajícím přesýpavém skupenství se spí skvostně. Tuhle mě při jednom vánočním usínání napadlo, že spávám na pohance a bavlně, ležím na vlně a přikrytá jsem peřím - no a pak, že dnešní člověk nežije zdravě a v náruči přírody... Taky dělíte televizní pořady na ty, u kterých se kradmo díváte na hodiny a přejete si, aby ještě neskončily a na ty, u kterých byste si přáli mít ovladač, abyste ho v hluchých místech mohli posunout dál??? Jaký je váš nejsilnější zážitek z přelomu věků? Pro mě to byla možnost tu a tam nakouknout do čtyřiadvacetihodinového přenosu ze Silvestrů po celé zeměkouli. A nejvíc mě zdaleka nedostaly bombastické ohňostroje na Temži, šampáňo na Time square, lávy vodky Poslední Vigantice - Playback Revival a famózní kytarista a zpěvák Kečup. nechce s nimi být v jednotě, dochází k určitým deformacím, nemocem, nehodám, smůlám a neštěstím. Energie neškodí záměrně, způsobujeme si to sami. Je třeba, aby lidé začali změny v sobě provádět okamžitě - ne odkládat je za týden, až někdy atd... Okamžitě a v každodenním životě, počínaje změnou vztahů k lidem, složením stravy, zaměřením se na vnímání veškerých energetických vibrací kolem nás. Jak už jsem řekl, dvojka na začátku letopočtu nás tlačí k vnímání celku, jehož je každý člověk součástí. Změny, které nás v letošním roce čekají, budou velké. A i když budou k lepšímu, přečasto budou zároveň velmi bolestivé. Procentuelně to vychází, že lidé budou těmito změnami spíš trpět... Poslouchal jsem letos novoroční projev pana prezidenta, ve kterém spoustu těchto věcí předznamenal... -ev Grafika s touto tématikou také slouží jako originální PF 2000 ZUŠ výtvarného oboru v Rožnově p. R. Gotická Madona roudnická, kopie Kamila Rýparová, 12 let. na Krasnoj ploščadi atd. Ale muzika, tanečky, zpěvy a rytmy ze vzdálených ostrovů a pevnin. Spontánnost projevu národností, které mají s civilizací co nejméně společného. Byly to etno-pecky větší než koncerty zahraničních hostů na strážnických festivalech. A tak se těším, jestli alespoň jednu z těchto perel uvidíme letos i na některém z mnoha plánovaných festivalů v Rožnově p. R... Ještě jednou k televizi - kterou člověk přes vánoční a novoroční volna většinou sleduje o něco víc než jindy. Největší zážitek ze všech viděných pohádek: film pražského studia PÁN HRADU s Lukášem Vaculíkem v jedné z hlavních rolí. Nádherně výtvarně působící dílko v širokoúhlém rámu, v teplém okrově žlutém tónu, s moderním výtvarným zpracováním kostýmů, všechno vkusné stylově čisté. Jak důležité jsou takové pohádky pro působení na děti, pro které jsou především určeny. Ale jak říkám, pohladil i dospěláka... Tolik diskutovaný novoroční projev prezidenta jsem bohužel nestihla, ale o nic menší silou na mne působila osobnost jiná v dokumentu Stále okouzlující a stále okouzlená Květa Fialová. Úžasná žena - mnohými zatracovaná, mnohými milovaná. Můj muž komentoval film slovy: S tou žít, to musí být teda radost! a její muž se na obrazovce místy tvářil podobně... Asi je to osud takových osobností - oč víc rozdávají na všechny strany, o to složitější to mají s nejbližšími doma. Neznáte to i z méně vzdáleného okolí než z televize, či z vlastního případu? S těmi doma trávíte nejvíc času a ne pouze vzácné povznášející sváteční chvíle, nejvíc o vás vědí, vzájemně jste si odhalení až na dřeň, a proto je v této nahotě největší možnost trýznivě se zraňovat... -ev-

6 STRANA 6 KULTURNÍ SERVIS SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2000 MĚSTSKÁ KULTURNÍ AGENTURA 1. máje 1009, tel Do 14. února - otevřeno úterý - pátek hodin, sobota - neděle hodin - Galerie MK ROMAN ŠAFRÁNEK: OBRAZY Pátek 14. ledna hodin - Městská knihovna JAN TRASVER - TENSEGRITA Starobylá technika mexických šamanů ke zvýšení vitality, zdraví a vědomí člověka, o které píše ve svých knihách Carlos Cadtaneda. Středa 19. ledna - dopoledne - kino Panorama KŘESADLO Pohádka pro I. stupeň ZŠ. Středa 19. ledna hodin - I. valašský hostinský pivovar KAREL HAŠLER: PODSKALÁK Představení divadelního souboru Chaos z Valašské Bystřice. Pátek 21. ledna hodin - I. valašský hostinský pivovar RETROPLES K tanci hraje opět Rock - and - roll band Marcela Woodmana a cimbálová muzika Polajka. Pátek 28. ledna - dopoledne - kino Panorama BESEDA O ALKOHOLISMU Pořad pro 9. ročník ZŠ a SŠ. Pátek 28. ledna hodin - restaurace Harcovna VZPOMÍNKA NA BASNÍKA Vzpomínkový pořad o básníku Ladislavu Nezdařilovi. Sobota 29. ledna hodin - restaurace Harcovna (PŮL)ROCK NA HARCOVNĚ ZUBY NEHTY Koncert (původně) dívčí pražské kapely. Po vystoupení rocková tancovačka. Uvádí Punťa a Tihis. TKLUB Zemědělská 592, tel Pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek hodin hodin KAVÁRNA - BAR Jediný nekuřácký večerní bar v Rožnově p. R. a okolí. Množství míchaných nápojů, nízké ceny, pružná zavírací doba baru, na soboty možno dohodnout rodinné oslavy nebo srazy abiturientů. Každé pondělí, středu a pátek hodin TANEČNÍ HITY Uvádí: Zbyňa, Michal, Pepa a Tonda, Greby. Čtvrtek 13. ledna hodin RATAMAHATTA Uvádí: Čuba. Uslyšíte: death, doom, black, trash, grind, gothic, heavy... Čtvrtek 25. ledna hodin KLUB CESTOVATELŮ DÁL NEŽ K PROTINOŽCŮM ZA PŘÍRODOU NOVÉ KALEDONIE Povídat budou obdivovatel přírody Ing. Jiří Kovařík a botanik Ing. Pavel Lustig. VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ Palackého 147, tel Provozní doba Valašského muzea v přírodě DŘEVĚNÉ MĚSTEČKO 2. ledna až 31. března hodin, v pondělí zavřeno VALAŠSKÁ DĚDINA Otevřena od 13. května MLÝNSKÁ DOLINA Otevřena od 1. května DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE Chodská 534, tel Do 28. ledna hodin (mimo soboty a neděle) - DDM VÁNOCE NA VALAŠSKU Výstava výtvarných prací. Čtvrtek 13. ledna hodin - hala SZTŠ TURNAJ ŽÁKYŇ V BASKETBALE Středa 19. ledna hodin - ZŠ 5. května TANEČNÍ AEROBIK II. Výuka krokových variací pro děti, ŠK, veřejnost. Sobota 29. ledna hodin - DDM DEN PRO MODERNÍ ŽENU Do přírody na běžkách. Sobota 29. ledna hodin - DDM DOBRODRUŽSTVÍ NEJEN ZIMNÍ Hry svázané s poznáváním vlastního životního prostředí. KLUB SENIORŮ Místní organizace Svazu důchodců ČR a pobočka Centra soc. pomoci a služeb SD ČR, 1. máje 1009, tel Středa 19. ledna hodin - I. valašský hostinský pivovar PODSKALÁK Představení amatérského divadelního souboru CHAOS z Valašské Bystřice. Akce pořádaná Městskou kulturní agenturou. Čtvrtek 20. ledna - odjezd v hodin z autobus. nádraží do Domu umění ve Zlíně na operetní koncert F. LEHÁR: ZEMĚ ÚSMĚVŮ Uzávěrka přihlášek je do 14. ledna. Středa 26. ledna - odjezd v 9.00 hodin z autobusové nádraží POZNÁVACÍ ZÁJEZD Návštěva muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, prohlídka baziliky p. Marie, stálá galerie - Langův dům, návštěva u mentálně postižené mládeže. První pořad v rámci akce - Vzdělávání třetího věku. Na rok 2000 jsme připravili akci: VZDĚLÁVÁNÍ TŘETÍHO VĚKU - výuka anglického nebo německého jazyka - odborné zdravotní přednášky - historie spojená s přehlídkou objektů - literárně hudební odpoledne - základní školení na počítači - kurs šití a pletení - internetové výukové školení Bližší informace v kanceláři KS. CENTRUM SOCIÁLNÍ POMOCI Pondělí 10. ledna a dále každé pondělí a hodin - tělocvična Zemědělské školy na Travinářské ulici REHABILITAČNÍ A JÓGOVÉ CVIČENÍ Pondělí 17. ledna hodin - kancelář KS SVĚŘTE SVÉ ZDRAVÍ PŘÍRODĚ Člověk dnešní doby má právo být zdravý... Ze široké nabídky vitamínů a kosmetiky odborně poradí p. Světla Michková. Pravidelně každý čtvrtek od hodin KRYTÝ BAZÉN - rehabilitační plavání Každé pondělky vždy od hodin v kanceláři č Dům podnikatelů MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU Nabádáme vás, vážení senioři, abyste si pravidelně, alespoň jednou týdně zkontrolovali, jaký máte krevní tlak. Uvádí se, že každý pátý dospělý člověk má vysoký krevní tlak a často o tom vůbec neví. U nás máte výbornou příležitost - je to služba pro vás - zdarma a bez čekání. Pedikúra do domu - zájemci se mohou objednat na tel. čísle u p. Martiny HLAVÁČOVÉ. Důchodcům - členům KS je poskytnuta 50 % sleva. Masáže - vám odborně provede p. Jana FIEDLEROVÁ, objednat se můžete na tel. čísle MĚSTSKÁ KNIHOVNA Bezručova 519, tel Úterý 18. ledna hodin - Galerie MK ŠKOLA FENG-ŠUEJ Cyklus přednášek a kurzů Radomíra Nováka k harmonizaci prostředí. Do 30. ledna - otevřeno denně dle otevírací doby MK - chodby MK SVĚTSKÉ KOSTELY V ČECHÁCH Výstava fotografií kostelů s jiným než církevním využíváním. Leden 2000 KDE NEKONČÍ SVĚT Literární, výtvarná a dramatická soutěž pro děti v rámci celorepublikového programu. SDRUŽENÍ PŘÁTEL ZUŠ Pionýrská 20, tel , Do 31. ledna - otevřeno v pracovní dny od 8.00 do hodin - ZUŠ VÁNOČNÍ VÝSTAVA Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ. Pondělí 17. ledna hodin - sál ZUŠ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ Pátek 28. ledna hodin - sál ZUŠ KONCERT DECHOVÉHO ORCHESTRU ZUŠ Vystoupí orchestr, který pod vedením dirigenta Václava Krpelíka zvítězil v roce 1999 ve své kategorii v celostátní soutěži ZUŠ. KINO PANORAMA Bezručova 838, tel Ve čtvrtek jen v hodin FILMOVÝ KLUB PRO STŘEDOŠKOLÁKY Muriel se vdává. Vstup pouze pro členy FKM a FK. Délka filmu je 105 minut. Od středy do neděle jen v hodin MODRÝ BLESK Akční komedie o zloději, který si musel hrát na policajta. Co může být horšího než se nechat chytit při činu? Schovat diamant za dvacet milionů na policejní stanici! Režie: Les Mayfield. Film je s titulky. Mládeži přístupný. Vstupné 49,- Kč. Délka filmu je 93 minut. Od čtvrtku do neděle jen ve hodin AFÉRA THOMASE CROWNA Pierce Brosman a Rene Russoová v hlavních rolích americké kriminální komedie. Milionáři kradou s noblesou! Režie: John McTierman. Film je s titulky. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 45,- Kč. Délka filmu je 110 minut. Od pondělí do středy vždy v a ve hodin KUŘE MELANCHOLIK Nový český film natočený podle prózy Josefa K. Šlejhara. Dramatický příběh očima malého hrdiny. Režie: Jaroslav Brabec. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 45,- Kč. Délka filmu je 117 minut. Ve čtvrtek jen v hodin FILMOVÝ KLUB Tak daleko, tak blízko. Vstup jen pro členy FK. Od pátku do neděle vždy v a ve hodin MAX A KEVIN Americký film natočený podle stejnojmeného románu Rodmana Philbricka je napínavou podívanou o klukovských dobrodružstvích. V dospělé roli matky je Sharon Stoneová. Režie: Peter Chelson. Mluveno česky. Mládeži přístupný od 6 let. Vstupné 40,- Kč. Délka filmu je 100 minut. Od pondělí do středy vždy v a ve hodin NÁVRAT IDIOTA Lehce mrazivá úspěšná česká komedie režiséra Saši Gedeona. První dojmy z prvních lásek. Mládeži do 12 let nevhodný. Vstupné 47,- Kč. Délka filmu je 99 minut. Od čtvrtku do pondělí vždy v a ve hodin VIKINGOVÉ Antonio Banderas a Omar Sharif v hlavních rolích výpravného historického velkofilmu. Krajinou Vikingů se šíří přízračný nepřítel. Třináct bojovníků se rozhodne se zlem bojovat. Režie: John McTierman. Film je s titulky. Mládeži do 15 let nevhodný. Vstupné 50,- Kč. Délka filmu je 114 minut. FILMY PRO DĚTI V sobotu a v neděli v hodin KRÁL A SKŘÍTEK Pestrá skládanka českých pohádek pro nejmenší děti. Vstupné 10,- Kč. Délka filmu je 66 minut. V sobotu a v neděli v hodin O HLOUPÉM PECIVÁLOVI Šest příběhů za světa dětských snů a fantazie. Vstupmé 10,- Kč. Délka filmu je 64 minut. Společenské akce v Rožnově p. R. I. VALAŠSKÝ HOSTINSKÝ PIVOVAR 14. ledna Reprezentační ples Valašského muzea 15. ledna Ples KDU-ČSL 16. ledna Dětský maškarní ples - Sedmikráska 21. ledna Retroples 22. ledna Valašský bál - Radhošť 29. ledna Ples ČSAD 4. února Ples Gymnázia 12. února Ples SPŠE 18. února Ples SZTŠ 19. února Papučový bál - Javořina RESTAURACE PÍSEČNÁ 15. ledna Maškarní discoples 22. ledna Ples ve stylu jižanského rocku 29. ledna Ples ZŠ 5. května Valašský soubor písní a tanců BESKYD ZUBŘÍ Vás srdečně zve na VALAŠSKÝ BÁL v Klubu - Zubří dne 15. ledna 2000 od hodin K tanci a poslechu hrají cimbálové muziky Beskyd. Vstupné 40,- Kč. Krojovaní 25,- Kč. Místenka 20,- Kč. Přednáška Mé rozhodnutí odjet do Mexika uzrálo jaksi samovolně, ve chvíli, kdy jsem se seznámil prostřednictvím knih Carlose Castanedy s toltéckým popisem světa a potažmo s kulturami starobylého Mexika. A jak už to bývá, když člověk následuje hlas svého srdce, osud mi pak přivedl do cesty ty správné lidi a situace, které mi napomohly přípravu malé výpravy za oceán zrealizovat. A tak jsem jednoho zářijového dne roku 1998 usedl do letadla na lince Praha - Los Angeles a ocitl se tak před branami neznáma, očekávaje s pokorou příchod věcí příštích... Měl jsem v plánu navštívit několik skupin Tensegrity cvičících v Los Angeles a okolí a něco málo se od nich pro svoji další práci v této oblasti přiučit. Kromě toho se v době mého příjezdu konal mezinárodní seminář a workshop Tensegrity, čili systému speciálních cviků mexických čarodějů, který z temnot rituálních tajností vynesl na světlo světa Carlos Castaneda, a tak jsem se zúčastnil i tohoto kurzu. Jan Trasver Vyprávění Jana Trasvera si můžete poslechnout v pátek 14. ledna od hodin v Městské knihovně. Divadlo Divadelní soubor Chaos z Valašské Bystřice sehraje 19. ledna od hodin v I. valašském hostinském pivovaru starou českou lidovou hru se zpěvy Podskalák v režii Ludmily Bolfové. Hra se zaměřením na lásku k domovu je plná krásných písní Karla Hašlera, z nichž již mnohé zlidověly. Hudební úprava Hašlerových písní Vilém Černík. Miroslav Donutil 11. února 2000 vystoupí v kině Panorama v hodin s pořadem Ptejte se mně na co chcete, na co chci vám odpovím známý herec Miroslav Donutil. Cena vstupenky v předprodeji je 200,- Kč, na místě 220,- Kč. Předprodej proběhne od 24. ledna v Městské kulturní agentuře, knihkupectví Plejáda a kině Panorama. SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Vás srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ BÁL, který pro Vás pořádá v restauraci Harcovna v sobotu 15. ledna 2000 od hodin. BOHATÁ TOMBOLA K tanci hraje Duo Dominika. Vstupné 30,- Kč. Kruh přátel hudby V 15. sezoně (leden - prosinec 2000) Kruhu přátel hudby při Městské kulturní agentuře v Rožnově p. R. vystoupí tato hudební tělesa a sólisté. Martin Kasík (klavír) Sonatori - Peter Brock (flétna), Evžen Gattay (violoncello), Berthold Fritz (klavír), Německo Velikonoční koncert - Linha singers, Praha Bena Havlů (xylofon), Praha Jaroslav Svěcený (housle), Marie Synková (klavír) Janáčkovo kvarteto - (M. Vacek - housle, V. Zavadilík - housle, L. Kyselák - viola, B. Vybíral - violoncello), Brno Z. Rzounková (lesní roh), Brno Vánoční koncert - Musica Bohemica, Praha Nabízíme vám výraznou slevu jednotlivých koncertů při zakoupení permanentní vstupenky KPH. Cena této vstupenky (osm koncertů) je 250,- Kč pro důchodce a studenty a 350,- Kč pro ostatní členy, zakoupit si ji můžete v Městské kulturní agentuře, 1. máje 1009, tel nebo přímo na koncertech KPH.

7 SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2000 Prodej a servis praček, sušiček a myček Zapojení a odvoz do 100 km zdarma Při placení v hotovosti slevy Splátkový prodej 20% sleva na pozáruční opravy výrobků u nás zakoupených Prodej stáčených jarů 22 Kč, aviváže 22 Kč, mýdla 28 Kč a okeny 16 Kč (ceny za 1 litr) Levné dětské jednorázové kalhotky Vykupujeme staré pračky na protiúčet Levné prací prášky otevírací doba: po - pá so PO & PO - Kulturní 1775 ( u Finančního úřadu), Rožnov p. R. tel. (0651) Láz INZERCE distibutor produktů společností Eurotel a Radiomobil Otevírá novou prodejnu mobilních telefonů a jejich příslušenství na ulici: Meziříčská 2304, Rožnov p.r. tel.: Další specializace: Zářivky Žárovky Výbojky Fotobaterie Hodinové baterie Kalkulátorové baterie Baterie NiCd a NiMh Nab. alkalické baterie Nab. průmysl. baterie Baterie do telefonů Středoškolský klub při Střední průmyslové škole elektrotechnické v Rožnově a vedení školy zvou všechny přátele dobré zábavy na III. SPOLEČENSKÝ PLES ABSOLVENTŮ ŠKOLY, který se koná v prostorách 1. valašského pivovaru dne 12. února 2000 od hodin. Hraje skupina CIMBAL CLASSIC a disco. Účinkují: J. Kryl, P. Nos, Železný Zekon aj. Informace na tel , M A L Ý OZNAMOVATEL PRODEJ KOUPĚ ZAMĚSTNÁNÍ RŮZNÉ STRANA 7 Prodám pračku MIM ROMO, zachovalá, málo používaná, dále 2 keramické formy:vánočku a javorový list, nové nepoužité. Cena dohodou. Tel Prodám pračku MINI ROMO komb., zachovalá, málo používaná. Cena dle dohody. Přivezu. Tel Prodám růžový porcelán a porcelán cibulák. Tel Koupím staré pohlednice do roku 1955, kus 5,- Kč až 100,- Kč. Dále drobné svaté obrázky, mince, bankovky a vyznamenání. Tel Koupím garáž v Rožnově. Platím hotově. Tel Koupím dětský stoleček kombinovaný se stoličkou. Tel BYTY Nabízím pronájem prodejny na ul. Videčská o ploše 75 m 2, přízemí, parkoviště, ihned volná. Cena dohodou. Tel , Pronajmu 3+1 v osobním vlastnictví od v Rožnově na ul. 5. května. Prodám stůl mahagon lakovaný. Míry 110x75 cm. Tel PODOS Rožnov, s. r. o. nabízí k pronájmu prostory vhodné ke zřízení kanceláře v Domě podnikatelů. Výhodná poloha v těsné blízkosti areálu Tesla, čerpací stanice Parama a marketu Mana. Informace na tel , p. Trčka a p. Bitalová. Přijmu práci - psaní textů na počítači. Tel Kdo daruje použité pohlednice odsouzené k vyhození - stejně tak různé potrhané korálky - dřevo, perleť, flitry - pro paní na vozíčku k šití krabiček. Tel Nátěry střech, fasád, bednění, rýn a svodů. Práce ve výškách. Tel , 0603/ K výměně sháním pohlednice celé ČR i cizí - poštou, dále kdo daruje nebo jinak nabídne staré pohlednice JČ a Prahy z let 1880 až 1960? Dana Nováková, Lásenice 15, Hledám ženu nebo dívku, která má zájem chovat včely. 5 km od Rožnova. Adresa v redakci. Prosím nálezce celozlaté náušnice, kterou jsem ztratila ve čtvrtek na trase Loana - Lávka - 1. valašský host. pivovar - Záhumení - Elektroprojekta o podání zprávy na tel dopoledne. Zn. nálezce odměním! Elektroopravna Zajíček Pavel: změna tel. čísla na tel. číslo Dnes již skutečně příležitost pro každého! VLASTNÍ REKLAMNÍ WWW STRÁNKA VELIKOSTI A4 NA REGIONÁLNÍM VYHLEDÁVACÍM SERVERU již za 100,- Kč měsíčně Internetovou prezentaci s vlastní www adresou, vhodnou na vizitky, prospekty, firemní dokumenty apod., Vám z Vašich podkladů - jako barevné fotografie, loga či jiné obrázky, včetně textů - zhotovíme a v Internetu zveřejníme. Tato nabídka zahrnuje automatické zařazení internetové adresy Vaší reklamy do databáze Regionálního adresáře. VLASTNÍ WWW ADRESA - PRAKTICKÁ A DNES JIŽ I NEZBYTNÁ SLUŽBA ZÁKAZNÍKŮM PCentrum spol. s r.o., Bučiska 617, P.O.Box Rožnov pod Radhoštěm, tel./fax

8 STRANA 8 Čtenáři Spektra Rožnovska se ani v letošní zimní sezoně o ledním hokeji v našem městě zatím příliš mnoho nedozvěděli a tak bychom to chtěli napravit. Všechny hokejové týmy HC Rožnov p. R. (a není jich málo) od přípravky až po muže, hrály v minulých letech regionální soutěže. Příkladná je určitě práce s mládeží. Ta přinesla ovoce v letošní sezoně, neboť se družstva 6. a 7. třídy, 8. a 9. třídy probojovala do žákovské ligy. Že se v Rožnově rodí dobří hokejisté, potvrzují i muži, kteří při třetím startu v regionálním přeboru I. třídy přivítali rok 2000 překvapivě na 1. místě tabulky. Nic na tom nemění ani jejich dvě poslední prohry. Na příčiny jsme se zeptali dlouholetého trenéra Pavla Jakeše: Čím to je, že se družstvu mužů zatím tak daří? Musím se vrátit do roku 1997 na podzim, kdy jsme tuto soutěž začali hrát. Naším prvním cílem bylo bojovat o udržení. To se nám povedlo. V dalším ročníku regionálního přeboru I. třídy jsme chtěli hrát o střed tabulky. Na domácím ledě jsme porazili všechny co hráli o přední místa a v soutěži jsme se zabydleli. V letošní sezoně jsme dokázali zkušenosti zúročit. Dlouholetá výchova mladých hokejistů se nám začíná vyplácet. Kostra tohoto družstva už spolu totiž hraje od žáků. Důležité rovněž je, že většina hráčů i při svém zaměstnání u hokeje zůstala. Vytvořila se docela dobrá parta, která táhne za jeden provaz. Máte v mužstvu i nějaké posily? Během tří let co hrajeme tuto soutěž, jsme doplnili kádr o bývalé hráče Vsetína, ale zůstal jen Weintritt. Pro letošek se nám podařilo zajistit hráče Jurajdu, který hrál ve Vsetíně, ale je naším kmenovým hokejistou a z Poruby se vrátil Kunčický. Dáváme příležitost také některým našim juniorům. Ukazuje se, že při určitém stupni trénovanosti a vhodném doplnění družstva jsme schopni hrát o špici. Kromě Weintritta a Víchy, který už před časem přišel z Uherského Hradiště, hrajeme pouze s vlastními odchovanci. Na začátku roku, který začíná dvojkou jste na čele. Bylo snadné se tam dostat? To v žádném případě. Těžký zápas byl s Krnovem, loňským vítězem. Hráli jsme BADMINTON rožnovská děvčata kralují krajským turnajům Teprve třináctiletá rožnovská hráčka Pavla Janošová v letošní sezoně zatím bezkonkurenčně kraluje severomoravskému badmintonu v žákovských i juniorských kategoriích. Zúčastnila se zatím dvou krajských turnajů v kategorii do 15 a jednoho v kategorii do 17 let. Ani v jednom z nich neochutnala hořkost porážky v žádné z disciplín, k čemuž jí v párových disciplínách napomáhali mezi patnáctiletými Lenka Zbončáková a Jan Kucherko z Orlové a mezi sedmnáctiletými další rožnovská hráčka Petra Divínová. Pavla se však umí prosadit také na republikové úrovni. Ani přechod do vyšší kategorie nezabránil jejímu vynikajícímu druhému místu ve dvouhře, které potvrdila semifinálovou účastí v párových disciplínách na celorepublikovém turnaji patnáctiletých v Liberci. Rožnovský badmintonový klub má však v záloze neméně šikovnou patnáctiletou Petru Divínovou, která Pavle velmi úspěšně pomáhá vytvářet image neporazitelnosti rožnovského dívčího badmintonu. Na krajském turnaji v Tovačově, jehož se Pavla nemohla zúčastnit, ji plnohodnotně nahradila a získala prvenství ve všech disciplínách, pro trenéry o to radostnější, že jí k tomu ve čtyřhře i smíšené čtyřhře napomáhali rožnovští spoluhráči Veronika Janošová a Aleš Kubín. Trenéři doufají, že tyto úspěchy budou motivovat k většímu tréninkovému úsilí také další hráče, kteří se přes veškerou snahu zatím nemohou prosadit a že si i naši nejlepší budou uvědomovat nutnost systematické přípravy na vrchol sezóny. Moravcová Rožnovským hokejistům se letos daří ho v pořadí jako druhý, nebyli jsme rozehraní. Prohrávali jsme, ale nerozhodný, konečný výsledek si myslím, že odpovídá průběhu hry. Také v úvodním utkání se Studénkou jsme díky malé rozehranosti prohrávali, ale od 2. třetiny jsme byli jasně lepší. Odveta se nám už tolik nepovedla. Obtížný byl také zápas 9. kola s Kozlovicemi. I ten jsme nakonec úspěšně zvládli. Hráli jsme jej po dvoutýdenní přestávce, zaviněné odstoupením Frenštátu a Českého Těšína z rozlosované soutěže. Regionální přebor I. třídy máme dobře rozehraný. Postavení v tabulce však budeme muset potvrdit na hřištích soupeřů. Hrajeme ještě ve Valašském Meziříčí a v posledním kole v Kozlovicích, doma nás čeká Svinov, Horní Benešov a ČSAD Ostrava. Jaké umístění by podle vás slušelo mužům po skončení soutěže? Našim úkolem je zkusit regionální přebor I. třídy vyhrát a postoupit do kvalifikace. Klást si nižší cíl, když máme soutěž tak dobře rozehranou, by nebylo správné. Co byste ještě řekl na závěr? Chybí nám větší sponzor. Na finančním zabezpečení se podílejí i samotní hráči. A docela se jim to daří. Výbor klubu zajistil kvalitní tréninkové podmínky a autobusy k utkáním venku. Před sezonou dostali naši hokejisté novou sadu dresů. Obdivuji hlavně starší hráče, kteří mají náročná zaměstnání, jak k hokeji přistupují. Musí mu obětovat část svého soukromí, poctivě trénují. Přál bych si, aby se našel sponzor, který by naše snahy o postup do vyšší soutěže podpořil. Rožnovští hokejisté si to zaslouží. Předvádějí opravdu dobré výkony. Úplně nakonec bych chtěl poděkovat našim příznivcům, kteří jsou nám dlouho věrni. V naší soutěži jinde tolik diváků nebývá. Výsledky hokejistů v regionálním přeboru I. třídy. HC Rožnov p. R. - Studénka 8 : 3, HC Rožnov p. R. - Krnov 2 : 2, Jelínek Svinov - HC Rožnov p. R. 2 : 6, Horní Benešov - HC Rožnov p. R. 2 : 7, HC Rožnov p. R. - Valašské Meziříčí 7 : 1, ČSAD Ostrava - HC Rožnov p. R. 2 : 12 HC Rožnov p. R. - Kozlovice 6 : 4 (4:2, 0:0, 2:2) Při utkání 9. kola, před vánočními SPORT SPEKTRUM ROŽNOVSKA 1/2000 svátky jsme byli u toho. Domácí hokejisté nezačali zrovna nejlépe a v 8. minutě, po chybné rozehrávce v obraně, umožnili soupeři, aby se Růžičkou ujal vedení. Ještě v téže minutě se však projevila soudržnost domácího mužstva. Po skrumáži před brankou hostů a chytré přihrávce kapitána Vlacha vyrovnal Pečiva. Tentýž hráč mohl ve 12. minutě opět skórovat, ale na brankáře Kozlovic nevyzrál. Hosté trestali z rychlého útoku o dvě minuty později. Grigárek uvolnil Dočkala a bylo to 1:2. To však v 1. třetině nebylo všechno. Domácí obdivuhodně zabojovali a otočili výsledek. V 17. minutě, v době kdy končila přesilovka Rožnova, přihrál Vícha Dostálovi a ten podruhé vyrovnal. V 19. minutě, po přihrávce Vlacha se dostal k puku Kunčický a střelou zápěstím, po ledě poslal domácí poprvé do vedení na 3:2. Ještě neutichl jásot diváků a po rychlé akci Šrámka zvýšil domácí Kubíček na 4:2. Závěrečný nápor Kozlovic přestáli rožnovští bez pohromy. 2. třetina už nebyla tak pěkná. Hrálo se oboustranně dost nepřesně, hráči často zahřívali trestnou lavici, Petráš z Kozlovic dokonce 10 minut. Šance Kubíčka a Fabiána zůstaly nevyužity a že se ani soupeř netrefil, na tom má velkou zásluhu brankář Mizera, který ve druhé části zápasu rožnovský celek zjevně podržel. 3. třetinu začali lépe domácí hráči. Proti brankáři Veselému však třikrát neuspěli. Teprve ve 49. minutě se po přihrávce Křivy trefil Vlach a pátou brankou družstvo uklidnil. Hosté to však nezabalili a už o minutu později, po rychlé kombinační akci na jeden dotek snížil Kolařík. Třetí branka dostala Kozlovice do obrátek a když v 54. minutě využili nekoncentrovanosti rožnovských hráčů, kteří reklamovali faul a upravili na 5:4, nevypadalo to vůbec dobře. Ve stejné minutě však brankář Kozlovic, v nouzi vyhodil puk za mantinel a byl vyloučen. Domácí přesilovku proměnili v šestou branku. Vítězství pojistil kdo jiný, než kapitán rožnovského týmu Ondra Vlach. Závěr zápasu byl trochu ještě dramatický. V 59. minutě neproměnil Kunčický a z protiútoku se zaskvěl Mizera. Sestava Rožnova: Mizera, Malík - Weintritt, Křiva, Šotek, Štůsek, Zahradník, Matuš - Dostál, Vícha, Kubíček - Kunčický, Jurajda, Vlach - Drábek, Pečiva, Fiedler - Fabián, Šrámek a z juniorky bratři Novotní a Poruba. Trenér Jakeš po utkání: Dnes se naši hráči potýkali sami se sebou. Ve 2. třetině jsme přestali trochu bruslit, byli jsme vylučováni a nemohli jsme se dostat do tempa. Ještě, že nás podržel brankář Mizera. Zdá se, že nám čtrnáctidenní pauza moc neprospěla. Studénka - HC Rožnov p. R. 9 : 5 (5:2, 2:0, 2:3) Blíže k utkání trenér Rožnova Pavel Jakeš: Soupeř má velmi dobrý celek, který ještě posílil. Doma zdolal i Krnov. Jeho hráči byli rychlejší a dravější. O vánoční přestávce se na nás dokázali připravit. Brankově jim vyšla už I. třetina, o výsledku rozhodli ve druhé. Ve třetí jsme hru vyrovnali. Náš soupeř pod dojmem náskoku trochu polevil, přesto nám ještě dva góly dal. Náš hráč Fabián korigoval stav na 8:3, a Jurajda dvěma brankami dokonce upravil na 8:5. Poslední slovo však měli domácí pět minut před koncem. Krnov - HC Rožnov p. R. 8 : 4 (3:1, 3:1, 2:2) Podrobněji Pavel Jakeš: 10 minut se nám dařilo dodržet naši taktiku se zabezpečeným středním pásmem, zajištěnou obranou a snahou o rychlý protiútok. Ten se nám povedl v 9. minutě a vedli jsme 1:0. Branku vstřelil Fabián. Bohužel to bylo z naší strany v I. třetině vše. Mezi 11. a 16. minutou domácí otočili výsledek. Přispělo k tomu i časté vylučování našich. Desetiminutová absence Weintritta ze stejných důvodů byla pro náš tým velmi citelná. Ve II. třetině pokračoval Krnov v nátlakové hře a rozhodčí vylučovali naše hráče. Do 26. minuty jsme stále hráli v oslabení. Úbytek sil se projevil na dalších brankách v naší síti ve 28. a 32. minutě. Po pátém gólu vystřídal Mizeru Hnilica a taky ten ještě jednou inkasoval. Teprve těsně před sirénou, ve 40. minutě vstřelil naši druhou branku Dostál. Ve III. třetině jsme se snažili aspoň upravit výsledek a to se povedlo. I když jsme ještě dva góly dostali, dokázali jsme zpřesnit hru a třináct minut jsme soupeře příliš ke hře nepustili. Naše branky dali Jurajda na 6:3 a Kantor na 7:4. Gólovou tečku udělali domácí těsně před koncem. V dalším kole nás doma čeká Svinov, který v minulém kole překvapivě porazil Krnov na jeho ledě. Věřím, že rožnovští příznivci přijdou naše mužstvo povzbudit. Budeme to potřebovat. Jiří Piska Vánoční turnaj ve stolním tenise Dne proběhl v Sokolovně TJ Rožnov již 10. ročník Vánočního turnaje mužů ve stolním tenise. Turnaj se hrál na 5 stolech a zúčastnilo se ho bezmála čtyřicítka hráčů z celé Moravy. Pořadatelům z místního oddílu stolního tenisu se přihlásilo hned 7 hráčů z nejlepší dvacítky stolních tenistů v naší republice. Milým překvapením byl start p. Mgr. Dariusze Kluszczynského z polského Zloczewa, který je vedoucím speciální sportovní školy se zaměřením na stolní tenis. Hrálo se ve třech soutěžích a to v hlavních soutěžích - dvouhře mužů a dvoučlenných družstvech mužů (bez omezení) a ve vedlejší soutěži, kde mohli startovat hráči, kteří nebyli úspěšní hned v prvním kole hlavní soutěže. V hlavní soutěži mohli přítomni diváci vidět spoustu pěkných utkání, kdy zejména semifinálové boje mezi hráči startující v zahraniční německé lize a hráči SKST Havířov, který je účastníkem Supeligy st. tenisu, zvedaly diváky ze židlí. Nakonec byli hráči Číhák (1. místo) a Janásek z Havířova úspěšnější a nedovolili Cecavovi s Braunem (v zahraničí) obhájit první a druhé místo z loňského ročníku. Podobná situace se opakovala i v soutěži družstev, kde opět Tomáš Janásek, tentokrát s Karlem Karáskem (Robot Mokré Lazce) nedovolili stanout na stupních vítězů loňské vítězné dvojici Cecavovi s Braunem. Ve vedlejší soutěži (17 hráčů) se nejvíce dařilo Tomicovi z VP Frýdek- Místek. V boji o 3. místo porazil rožnovský odchovanec Martin Koleček, který je již druhým rokem ve středisku mládeže ve VP Frýdku-Místku, právě svého současného oddílové kolegu Pavla Vlčka. Celý náročný program zvládla komise rozhodčích v čele s Jardou Ryboněm. Vánoční turnaj stolních tenistů v Rožnově opět ukázal, že má své pevné zastoupení ve sportovním kalendáři a svým velmi kvalitním hráčským obsazením je přehlídkou moderního stolního tenisu, která nemá na Valašsku obdobu. Jistě k tomuto značnou mírou příspívají i velmi hodnotné věcné ceny, které poskytly firmy ARC Impex Frýdek-Místek, DEZADATA a DCP z Val. Meziříčí, které sponzorovaly hlavní soutěž - družstva mužů, dále pak Tesla Television (hlavní sponzor dvouhry mužů), Petr Poruba - drogerie, Libor Urban - drogerie, YPROS - Sport, Leoš Kořínek - potraviny Večerka, pan Zapletal z OD Láz a pan Dorotík ze Zapos Rožnov, kterým tímto oddíl stolního tenisu upřímně děkuje a nejen jim, ale i všem příznivcům stolního tenisu přeje úspěšný a zdravý Nový rok PeM- Rožnovské judo opět vítězně Vsetínský oddíl JUDO pořádal Vánoční turnaj mládeže. V konkurenci cca 150 závodníků, kteří se sjeli do místní SOKOLOVNY, se zástupci našeho oddílu neztratili a potvrdili, že je třeba s nimi na tatami vážně počítat. Stálost své formy potvrdil Tomáš Žitník ziskem 1. místa ve váhové kategorii do 30,5 kg. Ve váhové kategorii do 48 kg se prosadil Tadeáš Kotrba, který své soupeře přesvědčivě pořážel před časovým limitem a získal tak 1. místo. Ve váhové kategorii do 29 kg zastavil vítězné tažení Ondřeje Millera až domácí šampión Radek Melichařík, a tak se musel náš bojovník smířit s jen 2. místem. To, že jméno Solanský nemusí být spojováno v této rodině jen s během na lyžích, potvrzuje vnuk Matěj, který se na svých druhých závodech podruhé vrací s diplomem, tentokrát za 2. místo ve váze do 27 kg. Výkony, které roztleskaly a zvedaly ze židlí všechny přihlížející, předváděl Martin Lejba. Jedno kratičké zaváhaní na tatami a nepřesný výrok rozhodčího měly za následek to, že si Martin odvezl diplom za 3. místo ve váze do 33,5 kg. Na svůj první turnaj nastupoval na vsetínském tatami Miroslav Špinka, kterého krajský přeborník Vlastimil Šoukal z domácího oddílu a nedostatek zkušeností nepustili výš, než na 3. místo v kategorii do 41 kg. Přesto mohl být se svými výkony spokojen. Jedinou dívenkou našeho oddílu na tomto turnaji byla Lenka Holubová, která však nemohla své síly změřit se svými stejně starými soupeřkami. Byla nucena tedy soupeřit se svými chlapeckými protějšky (v kategorii mláďat lze tyto kategorie slučovat), což bylo příčinou umístění na nepopulárním 4. místě ve váze 37 kg. Umístění na stupních vítězů se očekávalo od Luboše Tomáška a především pak od Václava Bolcka v kategorii mladší žáci. Veškeré naše naděje však překazily prodomácké výkony rozhodčích na tatami tak okaté, že donutily vedoucího oddílu k protestům tak temperamentním, že si vysloužil napomenutí hlavního rozhodčího. -V. G.- KAM ZA SPORTEM FOTBAL FC ROŽNOV Neděle hala SPŠE Koryčanské Paseky 8.00 ml. žáci Turnaj žáků narozených v r Neděle hala SPŠE Koryčanské Paseky 8.00 ml. žáci Turnaj žáků narozených v r LEDNÍ HOKEJ Sobota zimní stadion Bučiska 9.30 žáci HC Rožnov p. R. - Orlová, regionální liga 4. a 5. třída - nástavbová část junioři HC Rožnov p. R. - Papíroví draci Šumperk, regionální přebor I. třídy kolo. Neděle zimní stadion Bučiska 9.30 žáci HC Rožnov p. R. - Orlová, žákovská liga 6. a 7. třída kolo muži HC Rožnov p. R - Jelínek Vítkovice-Svinov, regionální přebor I. třídy kolo. Středa zimní stadion Bučiska junioři HC Rožnov p. R. - Kopřivnice, regionální přebor I. třídy kolo. Neděle zimní stadion Bučiska 9.30 žáci HC Rožnov p. R - Havířov, žákovská liga 6. a 7. třída kolo muži HC Rožnov p. R - Horní Benešov, regionální přebor I. třídy kolo. Středa zimní stadion Bučiska žáci HC Rožnov p. R - Zlín, žákovská liga 8. a 9. třída kolo VOLEJBAL Sobota hala SZeŠ 9.00 a st. dorostenky TJ MA- XIS Rožnov p. R. - DDM Brno, liga st. dorostenek a 20. kolo a ženy TJ MAXIS Rožnov p. R. - Štramberk, národní liga a 20. kolo. STOLNÍ TENIS Neděle Sokolovna 8,00 muži TJ Rožnov p. R. C - TJ Rožnov B, okresní přebor kolo. TJ Rožnov p. R. D - Vsetín E, okresní přebor kolo. Neděle Sokolovna 8,00 muži TJ Rožnov p. R. B - TJ Rožnov p. R. D, okresní přebor kolo. TJ Rožnov p. R. E - TJ Rožnov p. R. C, okresní přebor kolo. Mladší žáci FC Rožnov p. R. Naši mladší žáci pokračují v kvalitních výkonech, které předváděli v podzimní části župního přeboru. Na přelomu roku se zúčastnili tří turnajů, které vesměs vyhráli Vánoční turnaj Zubří Pořadí: 1. FC Rožnov, 2. FC Vsetín, 3. Podlesí. Ve finále naši hoši porazili FC Vsetín 3:2. V turnaji nasbírali celkem 16 bodů a nastříleli soupeřům 15 branek při třech obdržených. Střelci branek: Drda 6, Melichařík 4, Bartoň 3, Karban T. 1, Karban J Vánoční turnaj Rožnov p. R. Opět vítězství v turnaji před Podlesím. Navíc třetí místo obsadila druhá polovina kádru hrající pod označením Rožnov B. A čtvrtí zkončili Rožnovští benjamínci. Turnaje se zúčastnilo 8 týmů. O branky našich družstev se rozdělili: Karban J. 3, Juřica 2, Vašek T. 1, Skotnica 1, Drda 2, Slovák 1, Karban T. 1, Melichařík Novoroční turnaj Zubří Při účasti čtyř týmů, FC Vsetín, TJ Valašské Meziříčí, Podlesí a FC Rožnov se hrálo systémem každý s každým dvoukolově. Konečné pořadí: 1. FC Rožnov, 2. FC Vsetín, 3. Valašské Meziříčí a 4. Podlesí. Z 18 možných bodů nasbírali Rožnováci 16 bodů při skóre 11:2. Branky stříleli: Šrámek 4, Melichařík, Drda 2, Pospěch 1, Juřica 1. Na těchto výborných výsledcích se pod vedením trenérů Mičkala a Vaška podíleli brankáři Pavelka a Levý, v poli pak tito hráči: Drápala, Karban J. a T., Vašek T. Pospěch, Slovák, Bartoň Ra. a Ro., Šrámek, Drda, Melichařík, Zabloudil, Boruta, Juřica, Mizera, Skotnica, Dvorský, Basel. Nezbývá než chlapcům poděkovat a popřát jim další úspěchy v roce 2000 v dresu FC Rožnov p. R. -rv- SPEKTRUM ROŽNOVSKA - čtrnáctideník. Vydává Městská kulturní agentura Rožnov p. R. Adresa redakce: Dům podnikatelů - Spektrum, 1. máje 1009, Rožnov p. R., tel.: , tel./fax: 0651/603349, šéfredaktor PhDr. Vladimír Pitron. Grafická úprava a sazba: MK agentura - Aleš Žanta. Tiskne GRAFIA NOVA, Rožnov pod Radhoštěm. Rozšiřují kameloti a stánky s tiskem, informace o předplatném v redakci. Číslo registrace u Okresního úřadu Vsetín - VS 002/1991. Podávání novinovýchzásilek povoleno Oblastní správou pošt v Ostravě č.j.: 2927/92-P/1 ze dne Reklamy a inzeráty přijímá redakce. Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. Uveřejněné materiály nemusí nutně vyjadřovat stanovisko redakce. Služba v redakci denně od 8.00 do hodin. Číslo odevzdáno k tisku 2000.

Rožnov pod Radhoštěm seznam ulic s čísly popisnými

Rožnov pod Radhoštěm seznam ulic s čísly popisnými seznam ulic s čísly popisnými Název obce Název ulice Čísla domů 1. máje 472, 571, 763, 777, 823, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 863, 864, 865, 991, 992, 993, 994, 995, 1000,

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí

USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí USNESENÍ z 5. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. ledna 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice na Masarykově náměstí UR01/5/2015 Schválení programu 5. schůze Rady města Uničova

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_11

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin

47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin 47/12/2013- RO U Příloha k usnesení ze 47. zasedání rady obce konané dne 2. 12. 2013 v kanceláři starosty obce v 17 hodin Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení)

V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) V Ý P I S Z E Z Á P I S U (usnesení) z 59. řádného zasedání Rady města Rožnov pod Radhoštěm, konané dne 2. prosince 2016 Usnesení jsou upravena s ohledem na ochranu osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města

Program rozvoje města Nový Bor. ANKETA určena obyvatelům města Program rozvoje města Nový Bor ANKETA určena obyvatelům města Vážení obyvatelé našeho města, dovolte nám, abychom se na Vás obrátili s prosbou o pomoc. Město připravuje zpracování zásadní rozvojové koncepce

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce

24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne v 17. hodin v kanceláři starosty obce 24/05/2012- RO U Příloha k usnesení z 24. zasedání rady obce konané dne 2. 5. 2012 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období konaného dne ve výstavní síni MÚ Krupka U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města ve volebním období 2014 2018 konaného dne 18.02.2015 ve výstavní síni MÚ Krupka Přítomno:20 Nepřítomno: 1 Z toho omluveno: 1 Zasedání zastupitelstva města

Více

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2012 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva kontrolního

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 15. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 24. července 2007 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb pro souběh voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů města Kopřivnice podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

V Ý P I S U S N E S EN Í

V Ý P I S U S N E S EN Í V Ý P I S U S N E S EN Í ze zasedání Zastupitelstva obce Bílovice nad Svitavou konaného dne15. 12. 2016, zápis č. 11/2014-2018 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce

58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo v 17. hodin v kanceláři starosty obce 58/07/2014- RO U Příloha k usnesení z 58. zasedání rady obce, které se konalo 7. 7. 2014 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí

Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí Název obce, za kterou vyplňuji dotazník: Kvalita života, vzhled obcí a životní prostředí 1) Ve vztahu k obci, kde žijete, pracujete, případně podnikáte, se považujete za: spokojeného občana za člověka,

Více

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 10/06/2016- ZO U Příloha k usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13.6.2016 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Zpráva KV 2. Zpráva

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov

Zastupitelstvo obce Dolní Žandov Usnesení č. Z 1/2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Dolní Žandov č. 1/2014, které se uskutečnilo dne 27.02.2014 od 17.00 hod. na přísálí kulturního domu v Dolním Žandově. Usnesení č. 1/01/2014

Více

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska

Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Výsledky ankety pro obyvatele Železnorudska Projekt: Rozvoj udržitelného strategického plánování a procesního řízení v Železné Rudě Reg. číslo: CZ.1.04/4.1.01/89.00104 Únor 2014 Anketa pro obyvatele otázky

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích

1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích 1 ROZKAZ vedoucí oddělení vzdělávání ze dne 12. ledna 2015 k Policejnímu mistrovství České republiky 2015 v běhu na lyžích Podle čl. 9 písm. a) pokynu policejního prezidenta č. 27/2014, k organizaci a

Více

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK

Investice. Co letos plánují skiareály. Metro rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK Investice. Co letos plánují skiareály Metro - 11.4.2017 rubrika: Finance - strana: 10 - autor: ČTK 5 Na české hory dorazilo v zimě o pětinu víc lyžařů než v předchozí sezoně ČRo Radiožurnál - 10.4.2017

Více

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče

Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Výsledky dotazníkového šetření 2013 dotazník pro rodiče Zákonní zástupci žáků naší školy byli vyzváni k vyplnění anonymních dotazníků, týkajících se vztahů (v souvislosti se školou), výchovy a vzdělání,

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství M Ě S T O S E M II L Y OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2008 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Semily se na svém zasedání dne 22. května 2008 usnesením č.

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ

Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ IČ Oddíl mladých hasičů SDH Varnsdorf Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Husova 552, Varnsdorf, PSČ 40747 IČ 66102391 O nás Náplní činnosti mladých hasičů při SDH Varnsdorf je vzdělávání dětí nejen v

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3.

- 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. - 1 - STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD PETŘKOVICE U S N E S E N Í 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU PETŘKOVICE ZE DNE 17.3. 2016 (usnesení č. 79/7 91/7) 79/7 Zastupitelstvo městského obvodu

Více

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 19. zasedání rady obce konané dne v 16. hodin v kanceláři starosty obce 19/12/2015- RO-U Příloha k usnesení z 19. zasedání rady obce konané dne 7. 12. 2015 v 16. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle

Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Cejle č. 20/2016 konaného dne 30.5.2016 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Cejle Přítomni: Omluveni: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatelé: Pavlína

Více

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV k zabezpečení místních záležitostí. veřejného pořádku při provozování hostinských. Platný.

Město Frenštát pod Radhoštěm. OZV k zabezpečení místních záležitostí. veřejného pořádku při provozování hostinských. Platný. Město Frenštát pod Radhoštěm Identifikace dokumentu OZV-2017-05 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při provozování hostinských činností Stav dokumentu Platný Evidenční údaje Název předpisu

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4

I. Organizační část I.1 Základní údaje o klubu I.2 Organizační struktura klubu... 4 Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 1 Obsah I. Organizační část... 3 I.1 Základní údaje o klubu... 3 I.2 Organizační struktura klubu... 4 I.3 Činnost v roce 2015... 6 I.3.1 Obecně k činnosti klubu...

Více

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015

E-názor Výsledky 1. vlny. Kamenice nad Lipou Podzim 2015 E-názor Výsledky 1. vlny Kamenice nad Lipou Podzim 2015 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického

Více

3500/ /00/01-001/00/R,

3500/ /00/01-001/00/R, U S N E S E N Í z 16. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 8. června 2011, v 14:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Zastupitelstva

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011

Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 3. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 24. března 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne

Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne Z Á P I S č. 8/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Hajany dne 23. 10. 2016 Přítomni: M. Bláha, V. Kuchta, G. Šafaříková, M. Zíka, Z. Jestřábová Omluveni: Přítomno 5 členi z 5 členů zastupitelstva obce,

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 11. schůze Rady města Český Brod konané dne 10.4.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, p. Jeník, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný p. Brom - tajemník MěÚ Hosté: JUDr. Marková, Omluveni:

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období

Vyhodnocení dotazníkového šetření. v rámci komunitně vedeného místního rozvoje. pro programové období MAS 21, o.p.s, Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe, IČ: 26 40 83 09, www.mas21.cz Příloha č. 2 Vyhodnocení dotazníkového šetření v rámci komunitně vedeného místního rozvoje pro programové období 2014-2020

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin

z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin 11/07/2015- RO U Příloha k usnesení z 11. zasedání rady obce konané dne 13.7.2015 v kanceláři starosty obce v 17.hodin Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 6/03/20105- RO U Příloha k usnesení z 6. zasedání rady obce konané dne 2.3.2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni : Bc. Pavel Mana, Ing. Petr Bohušík, Ing. Martin Solanský, pan Petr Vojkůvka,

Více

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H

ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK 10 12/2011 ANEB. Obecní úřad Chodouň. Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. O B S A H Pod Studeným vesnička, v malém údolí.. 10 12/2011 ZPRÁVIČKY Z CHODOUNĚ ANEB CHODOUŇSKÝ ČTVRTLETNÍK O B S A H 1. SPOLEČENSKÁ RUBRIKA 1.1. Narodili se 1.2. Narozeniny oslaví 1.3. Zemřeli 2. INFORMACE OÚ

Více

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň.

z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. U S N E S E N Í z 6. zasedání Zastupitelstva obce Dobrá, konaného dne 18. 6. 2003 v budově Obecního úřadu Dobrá obřadní síň. 1. ZAHÁJENÍ 1.1. s ch v a l u j e po změně programu, program 6. zasedání Zastupitelstva

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í

M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í M ě s t o D u c h c o v U S N E S E N Í z 97. schůze Rady města Duchcova, která se uskutečnila dne 25.5.2010 od 8.00 hodin v kanceláři tajemnice Městského úřadu Duchcov Přítomno: 7 Nepřítomno: 0 Z toho

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne v hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Javorník, konaného dne 15.12.2016 v 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Počet přítomných: 9 Hosté: 2 Program:

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková

Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM. p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková, p.mištíková Zastupitelstva města, které se konalo 1/10 Zápis ze 17. zasedání Finančního výboru ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina p. Horáková, p. Šimoník p.peterková, p.weiss, p.veindlová,p.žižková,

Více

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce.

Zpravodaj. * Zastupitelé byli opět seznámeni s obsahem jednacího řádu podle kterého se řídí jednání zastupitelstva obce. Zpravodaj č. 11/ 2010 R A D Ě T I C E LISTOPAD I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce 9. listopadu se konalo ustavující

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Č.j.: MUVS-S 5551/2009/OÚPSŘ-328/Va- 29.6.2009 Vyřizuje: Valentová Věra VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A NAŘÍZENÍ

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265

U S N E S E N Í. Usn. č. R 485/10-11 Rada města po projednání bere na vědomí Zprávu o hospodaření Města Kojetína k , dle tisku R/265 U S N E S E N Í z 25. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 26. října 2011, ve 14:00 hodin, v klubovně Domu dětí a mládeže Kojetín, Svatopluka Čecha 586, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více