Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly 2008/ Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst IČO: IZO: Statutární zástupce: ing. Jan Švarc předseda správní rady Mgr. Zdeněk Trska ředitel škly Správní rada: Vladislava Benešvá, ing. Jitka Freundvá, Martin Krejčí, Dagmar Sychrvá, ing. Pavel Šatný MBA, ing. Jsef Šindelka, Václav Vančura, Alena Wirthvá, Jan Kčvara Datum zařazení d sítě: Datum psledníh zařazení d sítě: zřizvatel Název: Nadační fnd Základní škla Bernarda Blzana Právní frma: Nadační fnd IČO: Statutární zástupce: ing. Pavel Šatný MBA předseda správní rady Betlémská 280, Tábr Správní rada: ing. Jan Švarc, ing. František Dědič, ing. Lubš Pasák MBA, Marek Všta, Ing. Milena Vtavvá 1.3. Údaje šklské radě Předseda šklské rady: Ing. Mgr. Oldřich Pecha Členvé šklské rady: Ing. Jitka Freundvá, Mgr. Jana Bzadžijevvá, Mgr. Bc. Šárka Marunkvá, Radka Nvákvá, Blanka Bartáčkvá, Mgr. Jana Nvákvá, Ing. Alena Suškvá, Marek Všta

2 1.4. sučásti škly Id. práv. sby IČO Název Id. zařízení zařízení Ulice Č.p. Míst PSČ Základní Šklní škla náměstí 199 Tábr Šklní družina Šklní náměstí 199 Tábr Šklní klub Šklní náměstí 199 Tábr Šklní jídelna výdejna Šklní náměstí 199 Tábr kapacita jedntlivých sučástí škly základní škla 225 žáků šklní družina 110 žáků šklní klub 70 žáků šklní jídelna výdejna 225 žáků 1.6. lkalizace a materiálně-technické pdmínky škly ZŠ Bernarda Blzana.p.s. se nachází v centru města Tábr, v budvě č.p. 199 na Šklním náměstí. Je pvažvána za šklu rdinnéh typu, prfiluje se výuku cizích jazyků a aplikací ICT. Budva je v dsahu městské hrmadné dpravy a zárveň v těsné blízksti klidvých zón histrickéh jádra. Je tak velmi atraktivní a dstupná pr rdičvsku veřejnst nejen z Tábra, ale i klí. Žáci škly jsu převážně z mikrreginu Tábrsk a klí. Územní kntext prjektu však nabývá širšíh rzměru v případě realizace dalších mezinárdních prjektů, kdy je škla jak multifunkční vzdělávací zařízení ideální základnu pr zahraniční partnery.

3 Na základě "Dhdy partnerské splupráci" mezi ZŠ Bernarda Blzana. p. s. a městem Tábr prběhl třetí rk mnitrvací fáze prjektu Multifunkční vzdělávací zařízení ZŠ Bernarda Blzana. p. s. Dhda byla schválena zastupitelstvem města Tábra dne V rámci tht prjektu, který byl následně pdpřen strukturálními fndy Evrpské unie, Ministerstvem pr místní rzvj a Jihčeským krajem byl vytvřen technické zázemí pr celé zařízení. Škla je prvzvatelem multifunkčníh zařízení, které dplňuje nabídku vzdělávacích a vlnčasvých aktivit dětí i dspělých a zárveň pskytuje zázemí pr výměnné pbyty žáků a studentů. Největší část dispzice budvy škly je věnvána 1. a 2. stupni základníh šklství. Její sučástí jsu dvě velmi dbře vybavené pčítačvé učebny, plyfunkční přednáškvý sál, který lze využít jak kinsál, žákvská knihvna, jídelna a tělcvična. V prstrách šklní budvy je integrvána cenvě přijatelná ubytvací kapacita pr mládež. Ve šklním rce 2008/2009 prbíhala 2. etapa prjektu Blzanva barevná škla, který škla pdala v rámci 2. výzvy Reginálníh peračníh prgramu NUTZ II. Jihzápad. Cílem tht prjektu je nejen mdernizace budvy škly a vybudvání nvých prstr určených pr realizaci ŠVP ZV Barevná škla, ale i zlepšení vybavení celé škly pr zkvalitnění prcesu vzdělávání. Knec šklníh rku 2008/2009 a prázdninvé měsíce byly ve znamení dknčení půdní vestavby, kde se vybudvaly dbrné učebny jazykvá, výtvarná, btanická labratř a keramická dílna. V suvislsti s tut realizací byla vytvřena chráněná únikvá cesta. Sučástí prjektu je i 15 subrů mvitéh majetku, z nichž 3 byly frmu ddávky realizvány v tét etapě. Tyt subry lze rzdělit na interiérvé vybavení a infrmační technlgie. Všechny plžky interiérvéh vybavení splňují funkční, estetické i bezpečnstní pžadavky šklníh prvzu. Mderní design, kvalita prvedení a správná ergnmie byly standardním hlediskem při výběru jedntlivých plžek. Jedná se zejména skříně, lavice, židle, lavičky, tabule, stly, nábytek a další šklní interiérvé vybavení. IC technlgie dpvídají aktuálním pžadavkům ŠVP zejména blastem jazykvéh vzdělávání a IT. Vybavení ICT Učebny, třídy, kabinety, Přípjná místa Pracvní stanice Pčítačvé učebny Kmenvé třídy 9 7 Odbrné učebny 8 7 Vlnčasvé prstry 3 2 Sekretariát 2 2 Sbrvny Vedení škly 4 4 Způsb zajištění přípjných míst v budvách škly: LAN 100 Mbit Způsb zajištění připjení k internetu: micrwawe 2 Mb/s. Způsb zajištění servervých služeb: MS Windws XP prfessinal klient, MS Windws 2003 prfessinal server, Symantec Klient Security Periferní zařízení Tiskárny 8 Dataprjektr 6 Smartbard 3 Vizualizér 1 Mikrskpy 7

4 2. Přehled brů základníh vzdělávání a vzdělávací prgramy 2.1. Přehled brů základníh vzdělávání C/001 Základní škla; studium denní 2.2. Vzdělávací prgramy Škla se prfilvala rzšířenu výuku jazyků a maximálním zapjváním IC technlgií d výuky a ppř. d vlnčasvých aktivit. Snahu zkušených učitelů byl, aby výuka byla zajímavá a rzvíjela kmpetence žáků k vyjádření vlastníh názru, prezentaci výsledků své práce a k vlastní zdpvědnsti. Výuka pdle ŠVP ZV Barevná škla prbíhala v 1., 2., 6., a 7. rčníku. V statních rčnících pkračval vzdělávací prgram s rzšířenu výuku živých jazyků, který byl schválen MŠMT a v rce 2006 p pětvném schválení MŠMT upraven pr plynulý přechd na nvý šklní vzdělávací prgram. Základní škla Bernarda Blzana.p.s. dále prhlubvala zaměření škly na rzšířenu výuku jazyků. Živé jazyky (němčina a angličtina) byly vyučvány ve skupinách maximálním pčtu třinácti žáků, který umžňuje individuální přístup. Členem pedaggickéh týmu byla i klegyně ze zahraničí, která vyučvala německý a anglický jazyk. Žáci byli cíleně připravváni ke zvládnutí jazykvých zkušek systémů Fit in Deutsch a YLET, na které v rámci celživtníh vzdělávání navazují zkušky Gethe institutu a The British cuncil. Završením výuky jazyků byly reciprční pbyty žáků. Již něklik let existují pevná partnerství se šklami v Rakusku (Freistadt) a Německu (Cham, Megesheim). Pkračvala partnerská splupráce se šklami ve Švédsku a Dánsku. Pedaggický tým ZŠ přijal návštěvu učitelů dánské partnerské škly. Kmunikačním prstředkem v těcht partnerství je anglický jazyk. Žáci 6., 7., a 8. třídy abslvvali reciprční pbyt ve splupráci se šklu ve Freistadtu spjené s výuku a prgramem. V rámci prjektu ACES naše škla přijala 10 maďarských a 10 chrvatských dětí, následně reciprčně vycestvali žáci naší škly d Maďarska a Chrvatska. Pr žáky 9. rčníku byla realizvána e-learningvá příprava k přijímacím zkuškám Učební plán - 3., 4., 5., 8., 9. rčník Rčník Rčník Předmět Celkem Celkem Český jazyk 6,5 7,5 7 6,5 6, ,5 4,5 17 Matematika 4 4 4,5 4, ,5 4,5 17 Prvuka 2 2 3, , Přírdvěda,vlastivěda ,5 7, Hudební výchva ,5 9, Výtvarná výchva ,5 9, Tělesná výchva Německý jazyk 1,5 2, cizí jazyk (anglický) Dějepis Zeměpis Přírdpis Chemie Fyzika Občanská výchva Rdinná výchva Celkem hdin týdně

5 2.4. ŠVP ZV Barevná škla 1., 2., 6. a 7. rčník Vzdělávací blasti Vzdělávací bry Časvá dtace v jedntlivých rčnících 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Jazyk a jazykvá kmunikace Matematika a její aplikace Infrmační a kmunikační technlgie Člvěk a jeh svět Člvěk a splečnst Člvěk a přírda Dějepis Výchva k bčanství Fyzika Chemie Přírdpis Zeměpis Člvěk a kultura Hudební výchva Výtvarná výchva Člvěk a zdraví Výchva ke zdraví Tělesná výchva Člvěk a svět práce Dispnibilní časvá dtace Cizí jazyk - němčina Mezisučet hdin Pvinně vlitelný předmět rčník si vybírá vždy jeden, 9. rčník tři M Čj Ajk Njk ICT Pčet hdin v rčníku Pvinný pčet hdin na jedntlivých stupních Maximální mžný pčet hdin v rčníku Činnst šklní družiny a šklníh klubu Výchva dětí naší škly neknčí pvinnu výuku. Všem žákům byla věnvána péče také p vyučvání. Děti měly mžnst trávit čas ve šklním klubu, jenž jim byl k dispzici d 7:00 d 16:30 hdin. Náš prgram nabízel každému žáku na výběr mnh aktivit.

6 Nabídka kružků flétna cuntry tance clgging hry v němčině výtvarná dílna relax výtvarná dílna tvrba ftgrafický kružek vaření tanečně dramatický kružek římskkatlické nábženství starkatlické nábženství zdravtnický kružek dvedné ruce kytara míčvé hry bilgický kružek flrbal basketbal a dbíjená zdravtní tělesná výchva šachy tvůrčí psaní pčítačvé kružky základy prgramvání Dance aerbic šklní časpis ruština keramika Akce a aktivity Zážitky z prázdnin Sutěž nej ft z prázdnin Výtvarná sutěž na téma PRÁZDNINY Zeměpisná sutěž Šipkvaná Pmáháme přírdě Sběr kaštanů Exkurze d btanické zahrady Exkurze d mlýna Turnaj PEXESO Drakiáda Sběratelská burza Výtvarná sutěž na téma PŘÍRODA Bilgická sutěž Říše phádek Turnaj ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Hrajeme si divadl Exkurze d divadla Výtvarná sutěž na téma POHÁDKA Literární sutěž PŘÍBĚH PODLE OBRÁZKŮ Čas Adventu a Vánc Mikulášské pečení perníčků Výtvarná sutěž na téma VÁNOCE Klubvá vánční dílna Návštěva vánční výstavy Vánční dpledne pr veřejnst Žijeme zdravě Hry na sněhu Beseda 1. pmci Exkurze Měšice Záchranná služba, hasiči Beseda na téma UMÍME SI POMÁHAT Turnaj splečenská hra ŽÍŽALY Chytřejší vyhrává Turnaj DÁMA Turnaj ve vybíjené Karneval AZ kvíz Hádankářská sutěž Pyžamvý den Hledáme talenty Pěvecká sutěž Taneční sutěž Sutěž ve hře na hudební nástrj Bleší trh Turnaj KVARTETO Sutěž ZNÁTE SVOJE UČITELE? Vítání jara Kuličkiáda Exkurze d hvězdárny Klubvá veliknční dílna Turnaj STOLNÍ FOTBAL Veliknční dpledne pr veřejnst Naše rdina Vystupení ke dni matek Sutěží celá rdina Výlet d neznáma Výtvarná sutěž na téma MOJE RODINA Turnaj STOLNÍ TENIS Lét vlá Dětský den Velká vdní sutěž Disktéka Velká šipkvaná Bbřík mlčení

7 3. Základní údaje pracvnících škly 3.1. Základní údaje pedaggických pracvnících škly Pedaggický sbr se skládá z ředitele, dvu zástupců pr první a druhý stupeň, 18 učitelů a 3 vychvatelek. Zástupce pr 1. stupeň zdpvídá krmě výchvně-vzdělávacíh prcesu za vlnčasvé aktivity škly (kružky, šklní družinu,šklní klub, mimšklní akce). Zástupce pr 2.stupeň zdpvídá krmě výchvně-vzdělávacíh prcesu za rganizaci celživtníh vzdělávání. Pedaggičtí pracvníci Zdeněk Trska Mgr. Markéta Maškvá, Mgr. Jana Nvákvá, Mgr. Pavlína Dvřákvá, Mgr. Jitka Macháčkvá, Mgr. Aleš Sekal, Mgr. Šárka Kučervá, Mgr., Bc. učitelství 1. stupně Aprbace pracvní zařazení Další funkce matematika - základy techniky učitelství 1. stupně ředitel zástupkyně ředitele pr 2. stupeň a celživtní vzdělávání Krdinátr ICT zástupkyně ředitele pr 1. stupeň a vlnčasvé aktivity preventista PO a BOZP český jazyk - výtvarná výchva učitelka kariérní výchvný pradce učitelství 1. stupně učitelka speciální pedagg a metdik prevence Tělesná výchva-zeměpis učitel Krdinátr EVVO Matematika - chemie učitelka krdinátr EVVO Marie Berkvá, Mgr. Vernika Benešvá, Mgr. Michaela Rysvá, Mgr. Zuzana Buriánkvá Anna Dembvscaia Zra Uhlířvá, Mgr. Lenka Kratchvílvá, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Jana Kubelvá, Mgr. Kamila Cieślarvá, Mgr. Blanka Bartáčkvá Dana Jirků Michala Ryzkvá Radka Nvákvá učitelství 1. stupně - tělesná výchva matematika tělesná výchva český jazyk německý jazyk anglický jazyk anglický jazyk - výtvarná výchva - ruský jazyk německý jazyk - dějepis učitelství 1. stupně učitelství 1. stupně český jazyk bčanská výchva vychvatelství Student 5. Rčníku anglický jazyk německý jazyk vychvatelství vychvatelství učitelka učitelka učitelka, vychvatelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka, vychvatelka vychvatelka vychvatelka, učitelka vychvatelka vychvatelka

8 3.2. Údaje nepedaggických pracvnících jmén a příjmení Věra Michálkvá Alena Suškvá, Ing. Linda Pravdíkvá Vernika Hýblvá Jan Bárta, Ing. Kvářvá Jana Guckvá Marie Jiří Hertík Nepedaggičtí pracvníci pracvní zařazení sekretářka, prvzní manažerka prvzní manažerka, eknm sekretářka prvzní manažerka správce sítě veducí kuchařka kuchařka šklník 3.3. Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků (DVPP) a statních pracvníků škly Druh DVPP Šklící instituce Pčet zam. Pskytvání první pmci Ready2help 21 Fraus 1 Fraus 16 Fraus 2 Fraus 14 Mám na víc? A prč ne ZVaS 1 Zdravtní tělesná výchva 1 Netradiční hry v hdinách tělesné výchvy Descartes 2 Pdzimní dny envirnmentální výchvy, vzdělávání a světy CEGV Cassipeia 2 Jóga v hdině a antistresvá cvičení ve výuce Descartes 2 setkání členů Asciace cambridských škl (08) Cambridge day 2009 setkání členů Asciace cambridských škl (srpen 09) Cambridge University Press Cambridge University Press Cambridge University Press Netradiční vyučvání českéh jazyka a literatury- Hry s jazykem NIDV 3 C může škla udělat pr mimřádně nadanéh žáka? NIDV 2 Den tevřených dveří pr učitele němčiny Plyglt 1 Metdika vyučvání Nj na ZŠ - písně a hry ve výuce Nj Plyglt 1 Nemcenské pjištění 1 Mtivace hru ve vyučvání pr 1. stupeň ZŠ - Kperativní vyučvání NIDV 1 Rizikvé chvání dětí a mládeže NIDV 1 Hry pr zvládání agrasivity a neklidu Descartes

9 Nrmální je nekuřit ZVaS 1 Rzbr úlh MO-kateg. Z 5,6,7,8,9 ZVaS 2 Micrsft Office I. SPŠ strjní a stavební Tábr Šklský zákn a Zákn pedagg. pracvnících VCVS ČR 3 Šklení veducích zaměstnanců pžární chraně Kplexní služby v blasti PO Bezpečnst práce ve šklství ZVaS 1 Preliminary English Test - B1 University f Cambridge 2 Sleva na sciálním pjištění Zápis k pvinné šklní dcházce a další zařazvání žáků 4.1. Zápis k pvinné šklní dcházce Na základě vstupních phvrů byl zapsán 26 žáků d 1. třídy ve šklním rce 2009/ Odklad šklní dcházky Ředitel škly rzhdl dlžit šklní dcházku 10 dětem na základě dpručení Pedaggickpsychlgické pradny v Tábře a dbrnéh lékaře Údaje zařazvání žáků - 3 žákyně 7. rčníku úspěšně slžili zkušky a byli přijati na šestileté gymnázium v Sběslavi - 1 žákyně 7. rčníku byla přijata na šestileté francuzské gymnázium Pierra de Cubertina v Tábře - 1 žák 5. rčníku byl přijat na smileté gymnázium Pierra de Cubertina v Tábře - 3 žáci splnili předpklady k přijetí d 2., 4. a 7. rčníku ZŠ Bernarda Blzana - 2 žáci přestupili na jiné základní škly - 1 žák se přestěhval d jinéh města - 22 žáků 9. rčníku byl přijat na zvlené střední škly Střední škla Pčet abslventů Gymnázium Sběslav 1 Gymnázium Pierra de Cubertina 7 Tábrské sukrmé gymnázium 3 SŠ bchdu, služeb a řemesel 7 SOŠ spjů a infrmatiky 2 SOŠ - COP 2

10 5. Údaje výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled výsledcích vzdělávání žáků Suhrnná statistika tříd šklníh rku 2008/2009 třída pčet žáků z th snížená hdncení průměrný absence na žáka známka prspěch V P 5 N Ch mluv. nemluv. třídní učitel 1.A ,000 35,96 0 Mgr. Šedivá Pavla 2.A ,000 43,19 0 Mgr. Berkvá Marie 3.A ,034 43,92 0 Mgr. Macháčkvá Jitka 4.A ,055 41,98 0 Mgr. Nvákvá Jana 5.A ,339 41,84 0 Mgr. Dvřákvá Pavlína 6.A ,460 84,16 0 Mgr. Maškvá Markéta 7.A ,255 61,52 0 Mgr. Kratchvílvá Lenka 8.A ,545 74,68 0 Mgr. Uhlířvá Zra 9.A , ,63 0 Mgr,Cieslarvá Šárka Legenda: V prspěl s vyznamenáním P prspěl 5 neprspěl N - nehdncen 5.2. Mezinárdní zkušky Škla se zapjila d systému testvání YLET (The British Cuncil), kteréh se žáci účastnili ve třech jazykvých úrvních: Starters - 5 žáků Mvers - 4 žáků Flyers - 4 žáci 5.3. Testvání žáků v rámci splupráce se SCIO Ve šklním rce 2007/2008 prběhl testvání 7., 8. (testvání klíčvých kmpetencí) a 9. třídy (Čj, M, OSP. Nj, Aj) v rámci prjektu KEA (pravidelné sledvání výsledků žáků d 6. rčníku, všechny pdrbné výsledky jsu dstupné na ) Přehled výsledků:

11 Testvání žáků ve šklním rce 2008/2009 Testvání žáků 9. třídy Čj, M, Aj, Nj

12

13

14 Testvání žáků 7. a 8. třídy Aj, klíčvé kmpetence

15

16

17 P shrnutí všech dlžených výsledků lze říci, že znalsti a dvednsti žáků 7., 8. a 9. třídy naší škly převyšují průměrné ZŠ ve všech sledvaných blastech. Kmplexní zpráva sci zahrnuje některé další pdrbné výsledky, např. průměrná klasifikace, využití studijníh ptenciálu. Také tyt výsledky jsu pr šklu pzitivní Plán testvání na šklní rk 2009/2010 V letšním šklním rce pět bnvíme testvání žáků již d šesté. Získaná zpětná vazba prvnáním výsledků s výsledky statních základních škl je velmi důležitá pr věření kvality práce nás učitelů, pr argumentaci s rdiči a pr prezentaci na veřejnst. Každrčním pakváním testvání dětí d pčátku 2. stupně tak budeme sledvat jejich pkrky a získáme základ pr systematicku autevaluaci škly - výstupy služí pr vlastní hdncení škly pdle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 6. třída - český jazyk, matematika, becné studijní předpklady testvání prbíhá d d 12. d 23. října a 8. třída - dílčí dvednsti klíčvých kmpetencí Trjice testů umžní prvěřit předpklady ke všem typům klíčvých kmpetencí pdle Rámcvéh vzdělávacíh prgramu (RVP) - kmpetence pracvní, kmpetence k učení, kmpetence k řešení prblému, kmpetence kmunikativní, kmpetence sciální a persnální, kmpetence bčanská. Každý test sleduje 2 různé klíčvé kmpetence. testvání prbíhá d 8. d 16. března třída - český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk, becné studijní předpklady testvání bude prbíhat ve čtyřech dnech, a t d 16. d 20. listpadu Údaje integrvaných žácích: Prspěchvě slabším žákům a žákům s vyským pčtem zameškaných hdin byla věnvána individuální speciální pedaggická péče ve vyučvání i mim něj. Pěti integrvaným žákům se věnval dvakrát týdně speciální pedagg mim rámec základníh učebníh plánu v rámci reedukace. Sučástí standardní nabídky škly se stal pradenské centrum - speciální pedagg a výchvný pradce, kteří byli k dispzici žákům, rdičům i pedaggickému týmu Prevence sciálně-patlgických jevů Prevence sciálně patlgických jevů prbíhala v suladu se šklním vzdělávacím prgramem a jeh průřezvými tématy, minimálním preventivním prgramem a vlnčasvými aktivitami. Škla nabízela ve své aktivity i statním šklám i jedntlivým dětem v reginu (filmvé festivaly, splupráce s neziskvými rganizacemi).

18 6. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti 6.1. Údaje významných mimšklních aktivitách Ve šklním rce 2008/2009 se škla zabývala celživtním vzděláváním v těcht základních blastech: jazykvá a sciální integrace. Škla zefektivnila přístup tábrské veřejnsti k širkpásmvému internetu a dále zkvalitnila nabídku nízkrzpčtvéh ubytvání pr děti a mládež. Cílem vzdělávání v jazykvé blasti je příprava na zkušky v systému The British cuncil a Gethe institutu. Byl tevřen celkem tři celrční kurzy v následujících úrvních: PET a FCE. Aktivity pdprující sciální integraci škla nabídla tábrské veřejnsti ve splupráci s becně prspěšnu splečnstí Cheirn-T. Vrchlem těcht aktivit byly dva filmvé festivaly přádané ve splupráci s nadací Člvěk v tísni při České televizi a Cheirnem-T.p.s. Festival s názvem Jeden svět mapval prstřednictvím dkumentárních filmů blast lidských práv ve světě. Pr velký zájem byl prdlužen z pěti na sm prmítacích dnů. Druhý filmvý festival utdrvých filmů byl určen tábrské veřejnsti. Ve splupráci s Gymnáziem Sběslav škla připravila pravidelné nedělní prmítání nízkrzpčtvých filmů pr mládež. Nedílnu sučástí sciální integrace je práce s dětmi a mládeží v rámci vlnčasvých aktivit, které škla nabízí prstřednictvím šklníh klubu. Průřezvým tématem výše zmíněných blastí se stala intenzivní splupráce s většinu tábrských neziskvých rganizací a subjektů pracujících s mládeží (např. Auritus Tříkrálvá sbírka), ale i seniry (např. G-centrum jazykvé kurzy). Klienty internet-klubu lze rzdělit d čtyř zájmvých skupin. Žáci ZŠ Bernarda Blzana, studenti tábrských středních škl, tábrská veřejnst a hsté ubytvaní v Multifunkčním vzdělávacím zařízení ZŠ Bernarda Blzana.p.s. Širkpásmvý internet byl dstupný denně d 16:30 d 18:30, v prázdninvých měsících d 18:00 d 20:00 hdin. Vytíženst ubytvací části škly se zvyšvala v sezónních měsících, cž dpvídá předpkladům. Třetí rk činnsti Multifunkčníh vzdělávacíh zařízení prběhl dle prgnózy zpracvané ve studii prveditelnsti Vzdělávací a další prjekty ve šklním rce 2008/09 Prjekt ACES Ve dnech března 2009 prběhla v Budapešti závěrečná knference druhéh rčníku prgramu ACES (Akademie středevrpských škl). V knkurenci 32 mezinárdních prjektů získal cenu publika prjekt Central Eurpean Yungsters fr the Old Traditins f Eurpe, na jehž realizaci se pdílela skupina žáků Základní škly Bernarda Blzana.p.s. v Tábře pd vedením Mgr. Zry Uhlířvé. Dalšími účastníky prjektu byly škly: Körösi Csma Sándr Általáns Iskla és Gimnázium v Budapešti (Maďarsk) a Osnvna škla Matije Gupca v Grnja Stubica (Chrvatsk). Žáci všech tří škl se zaměřili na slavy svátků a rdinných událstí. Různými způsby zkumali, jak se Vánce, Veliknce, maspust, narzeniny, svátek sv. Mikuláše a další svátky slaví v Čechách, Maďarsku a v Chrvatsku. Během výměnných pbytů vyzkušeli mnh aktivit přípravu nárdních jídel, hraní divadla, setí bilí, vyrábění maspustních masek a zdb, slavnstníh zdbení stlu, dtazvání se v rdinách. Na závěr žáci a učitelé vytvřili kuchařku s recepty tradičních jídel ve čtyřech jazycích (angličtině, češtině, chrvatštině a maďarštině), svátky a událsti zapsali d riginálníh kalendáře, ftgrafie, videa a prezentace shrnuli na CD. Také vytvřili webvé Prjekt byl pr učitele i žáky skvělu příležitstí ke zdknalení znalsti anglickéh jazyka, získání nvých přátel a zkušenstí. Hlavním přínsem prjektu je ale pznání, že tradiční svátky mají ve všech zemích pdbné křeny a pkud se nárdní zvyky a tradice liší, může nás jejich pznání bhatit. Zmíněné škly mají v plánu svu splupráci dále rzvíjet a svátky slavit splečně, prtže slavy nás nerzdělují, ale sbližují. Prjekt Recyklace - v rámci dtace města Tábr. Prjekt Dětský den na Čápáku v rámci dtace z Kulturníh fndu města Tábra

19 6.3. Účast žáků škly v sutěžích Okresní lympiády a sutěže Olympiáda v německém jazyce kategrie I.B 1. míst Olympiáda v německém jazyce kategrie I.B 3. míst Olympiáda v německém jazyce kategrie II.B 2. míst Olympiáda v anglickém jazyce kategrie I.B 3. míst Olympiáda v anglickém jazyce kategrie II.B 3. míst Olympiáda v anglickém jazyce kategrie II.B míst Olympiáda v matematice kategrie Z míst Pěvecká sutěž Jihčeský zvnek kategrie sól 3. míst Odpadvá lympiáda základních škl města Tábra 1. míst Sprtvní sutěže AŠSK KP JČ kraje SNB slalm kategrie IV. dívky 3. míst AŠSK sprtvní gymnastika družstv škly 1. míst AŠSK sprtvní gymnastika chlapci 2. míst AŠSK sprtvní gymnastika chlapci 3. míst AŠSK sprtvní gymnastika mladší žákyně 3. míst AŠSK sprtvní gymnastika (republikvé finále chlapci) 2. míst Jaga Oxygen Cup (flrbal krajské kl) chlapci 6. tř 3. míst 7. Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí Závěr inspekční zprávy ČŠI z března 2009 Celkvě má škla ptřebné zdrje pr zajištění šklníh vzdělávacíh prgramu. Zapjení d prjektů a prgramů za účelem rzvje škly je příkladné. Prstřednictvím tevřené kmunikace, nastavených pravidel a funkčníh autevaluačníh systému se vedení škly daří uvádět d praxe kncepční záměry a cíle. Výraznu rli tu sehrává demkratický styl řízení, delegvání pravmcí na zástupkyně ředitele, učitele specialisty, třídní učitele a další pracvníky a důraz kladený na týmvu splupráci. T významně přispívá ke zttžnění se pracvníků s filsfií škly, s jejími cíli a kulturu. Řízení škly je příkladem dbré praxe. Škla má nadstandardní pdmínky pr svu činnst. Škla velmi dbře plní svji vzdělávací funkci. Průběh vzdělávání vykazuje výraznu převahu pzitiv. Vzdělávání směřuje ke klíčvým kmpetencím. Splupráce a výměna infrmací s partnery škly je cílena na zkvalitňvání pdmínek a průběhu vzdělávání. Dkládá tevřenst k pdnětům zvenčí a uplatňvání klientskéh zaměření škly (žák, rdič, zřizvatel, učitel, splečnst). Činnst škly je v suladu s rzhdnutím zařazení d rejstříku škl a šklských zařízení. Škla umžňuje rvnst v přístupu ke vzdělání. Šklní vzdělávací prgram je plně v suladu s dkumentem MŠMT pr základní vzdělávání. Škla vychvává a vzdělává žáky v duchu křesťanských a humanistických zásad. Vzdělávání prbíhá v suladu s platnými učebními dkumenty, žáci jsu vzděláváni v bezpečném prstředí. Kntakty se zahraničními šklami bhacují vzdělávání žáků. Finanční zdrje umžňují realizaci vzdělávacíh prgramu. Škle se dluhdbě daří získávat významné finanční prstředky a partnerské kntakty prstřednictvím grantů a rzmanitých prjektů, včetně mezinárdních. Dtace a prstředky z rzvjvých prgramů jsu využívány účelně. Vedení škly cíleně a prmyšleně naplňuje kncepci škly. Splu s pedaggickým sbrem vytváří silný tým, kterému se daří uvádět d praxe nvé strategie učení rzvíjející klíčvé kmpetence žáků. Škla je celkvě hdncena jak nadprůměrná, v mnha blastech je příkladem dbré praxe. 8. Hlavní údaje z rční účetní závěrky za rk 2008 v tis. Kč: Majetek v rce 2008 dšl k technickému zhdncení budvy v rámci prjektu Blzanva barevná škla ve výši 842 tis. Kč, nedknčená část technickéh zhdncení budvy v rámci téhž

20 prjektu dsáhla výše tis. Kč a bude uvedena d užívání p sknčení II. etapy prjektu v rce 2009, v rámci prjektu Blzanva barevná škla byly přízeny subry mvitých věcí v hdntě tis. Kč, jedná se zejména nábytek a IC technlgie Zdrje krytí vlastní jmění byl v rce 2008 navýšen přijatu investiční dtaci z ROP JZ na splufinancvání prjektu Blzanva barevná škla ve výši tis. Kč, dluhdbý bankvní úvěr, který škla čerpala d září 2008 byl pužit na předfinancvání nákladů spjených s realizací prjektu Blzanva barevná škla a jeh výše činila k tis. Kč Celkvé výnsy v tis. Kč Hlavní činnst prvzní dtace příspěvky bcí, šklné účelvé dtace 80 dtace ROP JZ 131 úrky 2 tržby za bědy 566 dary 211 dpisy 233 statní výnsy 763 Celkem hlavní činnst Dplňkvá činnst ubytvání 389 prnájem 60 vzdělávání 146 festival 38 Internet klub 22 Celkem dplňkvá činnst 655 Výnsy celkem Celkvé náklady v tis. Kč Hlavní činnst mzdy záknné dvdy, sciální náklady učební pmůcky 227 nájem budvy 267 energie 835 úklid 204

21 bědy 583 pbyty žáků 410 účetní dpisy 438 statní prvzní náklady Celkem hlavní činnst Dplňkvá činnst mzdy 269 záknné dvdy 47 statní prvzní náklady 281 Celkem dplňkvá činnst 597 Náklady celkem Hspdářský výsledek ,19 Kč Hspdaření v rámci dplňkvé činnsti sknčil za rk 2008 ziskem ve výši 58 tis. Kč. Hlavní činnst prvzvaná na neziskvém principu vykázala na knci účetníh bdbí celkvu ztrátu ve výši 222 tis. Kč. Ověření účetní závěrky a hspdaření za rk 2008 prvedla auditrská splečnst ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.., registrvaná pd číslem Osvědčení Kmry auditrů ČR: Náklady na vlastní činnst (správu) splečnsti nejsu vyčísleny. Správní rada zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž vznikají puze drbné režijní náklady (energie, kancelářské ptřeby) suvisející s rganizací zasedání. Rezervní fnd byl v průběhu rku pužit na krytí ztráty z rku 2007 ve výši ,53 Kč a k činil 0,- Kč. 9. Závěr Hlavní úkly plánu práce pr šklní rk 2008/2009 byly splněny. Pedaggický tým zahájil výuku pdle nvéh šklníh vzdělávacíh prgramu Barevná škla. Ve výchvně vzdělávací práci i v mimšklní činnsti byl dsažen velmi dbrých výsledků. V tét suvislsti je třeba vyzdvihnut týmvu práci celéh pedaggickéh týmu, kteru cenili nejen rdiče, ale i klegvé z partnerských škl v Německu, Rakusku, Dánsku a Švédsku. V Tábře, 30. září 2009 Mgr. Zdeněk Trska ředitel škly

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA Základní škla a mateřská škla, Blížkvice, kr. Znjm příspěvkvá rganizace OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.. 2 2. CHARAKTERISTIKA ŠD. 3 3. CHARAKTERISTIKA

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty.

Studentská Agora. - Proběhne 6 krajských kol debatní soutěže pod dozorem poroty. Studentská Agra Studentská Agra je škla kultivvané diskuze pr středšklské studenty. Jeh sučástí jsu šklení debatních dvednstí a studentská debatní sutěž. Prjekt se snaží zlepšit debatní prstředí v ČR a

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010

Řízení kvality, kontroling, rizika. Branislav Lacko Martina Polčáková. Kateřina Hrazdilová Bočková - konzultantka 6. 12. 2010 Sylabus mdulu G: Řízení kvality, kntrling, rizika Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Branislav Lack Martina Plčákvá Kateřina Hrazdilvá Bčkvá - knzultantka 6. 12. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

Zpravodaj projektu PREGNET

Zpravodaj projektu PREGNET Zpravdaj prjektu PREGNET Úvdní slv Přibližně každý desátý bčan České republiky (ČR) se ptýká se zdravtním pstižením, které mu v různé míře kmplikuje vstup neb dluhdbé udržení se na pracvním trhu. Od rku

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Výrční zpráva činnsti škly 2007/2008 1. Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, 390 01 Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst

Více

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011

Školní vzdělávací program mateřské školy Paskov pro školní rok 2010-2011 Mateřská škla Paskv, příspěvkvá rganizace, Místecká 758, 739 21 Paskv Mezinárdní prgram předšklníh vzdělávání prjekt Z a č í t s p l u Šklní vzdělávací prgram mateřské škly Paskv pr šklní rk 2010-2011

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 23. 2. 2014 Zápis z valné hrmady TJ Skl Mheln dne 23. 2. 2014 SOKOL / 2014 / Valná hrmada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2014... 2 1.1 Zahájení, přivítání hstů... 2 1.2 Vlba předsednictva, návrhvé,

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář)

MINIBANKA PROJEKTŮ. (Materiály pro malý seminář) MINIBANKA PROJEKTŮ (Materiály pr malý seminář) SEZNAM PROJEKTŮ 1) 2) 3) Putvání medvídka kl světa Dětská encyklpedie dmácích zvířat Škla bez hranic 1. st. 4) 5) 6) Škla pdprující zdraví Změny klimatu můžeme

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice

Politologie. Stát a národ. Stát: Národ: Národnostní složení státu: Teorie vzniku státu: Novodobé tvoření státu: = věda o politice Plitlgie = věda plitice plis měst lgs věda iks rdina přelm 19./20. stletí - pjem 1949 - samstatná vědní disciplína vyučvaná na univerzitě prvpčátky už v Antice Stát a nárd Stát: - území - st. aparát -

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Společnost pro hudební výchovu ČR

Společnost pro hudební výchovu ČR Splečnst pr hudební výchvu ČR POZVÁNKA na 27. rčník Letní dílny hudební výchvy 13. 20. srpna 2016 ZŠ Jungmannvy sady, Tyršva 93, Mělník Kurz je akreditván Splečnstí pr hudební výchvu České republiky, IČ:22758917

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi

Role metodika v procesu zavádění a ověřování standardů kvality v praxi Rle metdika v prcesu zavádění a věřvání standardů kvality v praxi Standardizace rgánu sciálně-právní chrany dětí na Městském úřadu v Třinci 20.05.2015 Standard kvality Standard nrma, kritérium, becně uznávaný

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

Školní rok 2015 / 2016

Školní rok 2015 / 2016 P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2015/2016) Šklní rk 2015 / 2016 Prjednán na pedaggické radě dne 28.8.2015.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4)

PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) PŘEHLED PROJEKTŮ INICIATIVY SPOLEČENSTVÍ EQUAL (AKTUALIZACE PROJEKTŮ Z VÝZVY Č.4) ÚROVEŇ 2 ZLEPŠOVÁNÍ ZAMĚSTNATELNOSTI: Zlepšvání přístupu a návratu na trh práce pr sby btížně integrvatelné; http://www.equalcr.cz/clanek.php?lg=1&id=682

Více

2014/2015. Zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže Karlovy Vary

2014/2015. Zpráva o činnosti Domu dětí a mládeže Karlovy Vary 2014/2015 Zpráva činnsti Dmu dětí a mládeže Karlvy Vary Obsah Obsah... 1 a) Základní údaje ŠZ... 2 b) Přehled činnstí... 2 c) Rámcvý ppis persnálníh zabezpečení činnsti... 3 Stálí zaměstnanci... 3 Externí

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání

SDRUŽENÍ NERATOV,o.s. Sociální podnikání SDRUŽENÍ NERATOV,.s. Sciální pdnikání HK 22.10.2015 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. Sdružení Neratv,.s. byl zalžen v rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa s pmcí handicapvaných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015

Materiál pro jednání P ČOS. Cíle P ČOS 2015 20. P ČOS 20. únra 2015 MATERIÁL Č. 20-06-03 Materiál pr jednání P ČOS Předkládá: Tmáš Kučera, člen P ČOS Cíle P ČOS Na 15. jednání P ČOS jsme věnvali dsti času hvru a v závěru i práci na cílech pr P ČOS

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010

AAA AUTO Group zveřejnila své neauditované konsolidované. hospodářské výsledky za první čtvrtletí roku 2010 AAA AUTO Grup zveřejnila své neauditvané knslidvané hspdářské výsledky za první čtvrtletí rku 2010 Praha / Budapešť, 31. května 2010 Dle hspdářských výsledků za první čtvrtletí rku 2010, které splečnst

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy

Obsah Základní údaje o škole Koncepční záměry školy (současný stav a výhled) Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Výrční zpráva činnsti ve šklním rce 2012/2013 Základní škla a Mateřské škla Kácv, kres Kutná Hra 1 Obsah 1. Základní údaje škle 1.1. Název a adresa, zřizvatel, právní frma, IČO, DIČ, vedení škly, 4 kntakty,

Více

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Stanovisko k dokumentu Řešení dalšího postupu územně ekologických limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách ze srpna 2015 Svaz průmyslu a dpravy České republiky Cnfederatin f Industry f the Czech Republic Stanvisk k dkumentu Řešení dalšíh pstupu územně eklgických limitů těžby hnědéh uhlí v severních Čechách ze srpna 2015

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro Středočeský kraj Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr Středčeský kraj Praha 8. září 2015 Č. j. MV-108490-9/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní službu

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva

A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ. Závěrečná zpráva A 3-3 METODICKÝ RÁMEC PRO HODNOCENÍ PROGRAMŮ VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Závěrečná zpráva 7. červen 2011 Tat analýza byla vypracvána v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy a pdklady pr realizaci a aktualizaci

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření

MMB2016000000622. Název: Návrh na poskytnutí dotací na Městsky program prevence kriminality v Brně na rok 2016 - návrh rozpočtového opatření MMB2016000000622 Rada města Brna Z7/19. zasedání Zastupitelstva města Brna knané dne 21. června 2016 ZM7/1435 Název: Návrh na pskytnutí dtací na Městsky prgram prevence kriminality v Brně na rk 2016 -

Více

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze

Výroční zpráva. Diakonie ČCE Středisko křesťanské. pomoci v Praze Výrční zpráva Diaknie ČCE Středisk křesťanské pmci v Praze v rce 2010 1 2 OBSAH: Slv úvdem Kd jsme Histrie v datech Zaměstnanci a dbrvlníci Naše služby Krizvá pmc SOS centrum Služby následné péče Dbrduš

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 29. 09. 2013 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Jan Janata JAJ > Jarslav Hřeňvský HOJ > Jarslav Javůrek JAV > Rbin Vladyka VLR > Daniel Pkrývka POD > Dávid Erös ERD

Více

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. Míst: Úřad pr technicku nrmalizaci, metrlgii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, Praha 1, knferenční sál Kaplan Datu a čas: Pátek,

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006

Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listopadu 2006 Z Á P I S Z 1. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15. listpadu 2006 Míst knání: Městský úřad Slaný Čas knání: 15. listpadu 2006 Přítmni: Omluveni: RNDr. Iv Rubík, Ing. Petr Klačkvský, p. Jarslav Hlžek, p.

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dtační a grantvé příležitsti verze 4/2016 Pzn.: 1. Dkument je aktualizván v měsíčním intervalu k 10. dni danéh měsíce. 2. Nvě vlžené či aktualizvané dtační příležitsti prti minulé verzi jsu zvýrazněny

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie

Školní vzdělávací program. Obchodní akademie Šklní vzdělávací prgram Obchdní akademie 63-41-M/02 Platnst ŠVP d 01. 09. 2014 Č.J. VOS-OA-JBC/A/363/2014 Schválen šklsku radu: 18. 6. 2014 Schválen pedaggicku radu: 24. 6. 2014 Obsah 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Koncepce Smart Administration města Mohelnice

Koncepce Smart Administration města Mohelnice Mtt: Smart Administratrin = měkké metdy + tvrdá data Kncepce Smart Administratin města Mhelnice Draft 1.0, 25.1.2010 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. VYMEZENÍ SMART ADMINISTRATION... 3 3. SMART ADMINISTRATION

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX005YN8I* UOHSX005YN8I ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S166/2014/VZ-10181/2014/521/HKu Brn 15. května 2014 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA

DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ R E Z I D E N Č N Í M Í S T A. METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA DOTAČNÍ PROGRAM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - R E Z I D E N Č N Í M Í S T A METODIKA část 1 PRO ŽADATELE O DOTACI ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA REZIDENČNÍ MÍSTO LÉKAŘSKÉ OBORY PROJEKT č. 1 (dtace na specializační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL

PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PEXESO UŽIVATELSKÝ MANUÁL Obsah 1. ÚVOD DO HRY 3 1.1. Histrie hry 3 1.2. Pravidla hry 3 1.3. Pčítačvá verze hry 3 2. INSTALACE HRY 4 2.1. Instalace z disku CD-ROM 4 2.2. Instalace hry stažené z internetu

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ

Pokyny pro autory OBECNÉ POŽADAVKY NA ÚPRAVU RUKOPISŮ Pkyny pr autry Časpis Sudní lékařství zalžený v r. 1956 je ficiální tiskvina České splečnsti sudníh lékařství a sudní txiklgie ČLS JEP. P devíti letech samstatné existence, v r. 1965 byl slučen s tehdy

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 -

MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 - 12 - ČÍSLO ÚČTU A INTERNETOVÉ STRÁNKY FIRMY ADEVA, DODÁVAJÍCÍ OBĚDY NA DRUHÝ STUPEŇ, KAM JE TŘEBA ZASLAT MINIMÁLNĚ 200,- Kč, ABY SI DĚTI MOHLI NA PONDĚLÍ OBJEDNAT OBĚD: www.adeva.cz č. ú.:1243116379/0800 SVAČINY

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016

Soutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2015/2016 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016 Pdmínky sutěže Odbr SMT 2.10.2015 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2015/2016 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2015/2016

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL

DeepBurner Free 1.9. Testování uživatelského rozhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011. Testování uživatelských rozhraní 2011 ČVUT FEL Testvání uživatelských rzhraní 2011 DeepBurner Free 1.9 Testvání uživatelskéh rzhraní s uživateli Deliverable B1 TUR 2011 Daniel Mikeš Tmáš Pastýřík Ondřej Pánek Jiří Šebek Testvání uživatelských rzhraní

Více

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín

2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, profesory a absolventy Gymnázia Olomouc-Hejčín 2. Kulatý stůl aneb veřejná debata mezi vedením, studenty, prfesry a abslventy Gymnázia Olmuc-Hejčín Datum: 23.6.2012 Čas: 14:30 16:30 Míst: BUHV1, Gymnázium Olmuc-Hejčín, Tmkva 45 Prgram: 1. Úvdní slv

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014

Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2013/2014 Š K O L N Í R O K 2 0 1 3 / 2 0 1 4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2013/2014 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

Aktuální provozní řád

Aktuální provozní řád Aktuální prvzní řád SPOLEK PŘÁTEL PLAVÁNÍ A SAUNOVÁNÍ, z.s., Jesenice www.vdnideti.cz Suhlas s tímt prvzním řádem je pdmínku pr účast v kurzu a rdiče jej stvrzují vyplněním a desláním přihlášky (Prvzní

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více