Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009"

Transkript

1 Výrční zpráva činnsti škly 2008/ Základní údaje škle 1.1. škla Název: Základní škla Bernarda Blzana becně prspěšná splečnst Adresa: Šklní náměstí 199, Tábr Právní frma: Obecně prspěšná splečnst IČO: IZO: Statutární zástupce: ing. Jan Švarc předseda správní rady Mgr. Zdeněk Trska ředitel škly Správní rada: Vladislava Benešvá, ing. Jitka Freundvá, Martin Krejčí, Dagmar Sychrvá, ing. Pavel Šatný MBA, ing. Jsef Šindelka, Václav Vančura, Alena Wirthvá, Jan Kčvara Datum zařazení d sítě: Datum psledníh zařazení d sítě: zřizvatel Název: Nadační fnd Základní škla Bernarda Blzana Právní frma: Nadační fnd IČO: Statutární zástupce: ing. Pavel Šatný MBA předseda správní rady Betlémská 280, Tábr Správní rada: ing. Jan Švarc, ing. František Dědič, ing. Lubš Pasák MBA, Marek Všta, Ing. Milena Vtavvá 1.3. Údaje šklské radě Předseda šklské rady: Ing. Mgr. Oldřich Pecha Členvé šklské rady: Ing. Jitka Freundvá, Mgr. Jana Bzadžijevvá, Mgr. Bc. Šárka Marunkvá, Radka Nvákvá, Blanka Bartáčkvá, Mgr. Jana Nvákvá, Ing. Alena Suškvá, Marek Všta

2 1.4. sučásti škly Id. práv. sby IČO Název Id. zařízení zařízení Ulice Č.p. Míst PSČ Základní Šklní škla náměstí 199 Tábr Šklní družina Šklní náměstí 199 Tábr Šklní klub Šklní náměstí 199 Tábr Šklní jídelna výdejna Šklní náměstí 199 Tábr kapacita jedntlivých sučástí škly základní škla 225 žáků šklní družina 110 žáků šklní klub 70 žáků šklní jídelna výdejna 225 žáků 1.6. lkalizace a materiálně-technické pdmínky škly ZŠ Bernarda Blzana.p.s. se nachází v centru města Tábr, v budvě č.p. 199 na Šklním náměstí. Je pvažvána za šklu rdinnéh typu, prfiluje se výuku cizích jazyků a aplikací ICT. Budva je v dsahu městské hrmadné dpravy a zárveň v těsné blízksti klidvých zón histrickéh jádra. Je tak velmi atraktivní a dstupná pr rdičvsku veřejnst nejen z Tábra, ale i klí. Žáci škly jsu převážně z mikrreginu Tábrsk a klí. Územní kntext prjektu však nabývá širšíh rzměru v případě realizace dalších mezinárdních prjektů, kdy je škla jak multifunkční vzdělávací zařízení ideální základnu pr zahraniční partnery.

3 Na základě "Dhdy partnerské splupráci" mezi ZŠ Bernarda Blzana. p. s. a městem Tábr prběhl třetí rk mnitrvací fáze prjektu Multifunkční vzdělávací zařízení ZŠ Bernarda Blzana. p. s. Dhda byla schválena zastupitelstvem města Tábra dne V rámci tht prjektu, který byl následně pdpřen strukturálními fndy Evrpské unie, Ministerstvem pr místní rzvj a Jihčeským krajem byl vytvřen technické zázemí pr celé zařízení. Škla je prvzvatelem multifunkčníh zařízení, které dplňuje nabídku vzdělávacích a vlnčasvých aktivit dětí i dspělých a zárveň pskytuje zázemí pr výměnné pbyty žáků a studentů. Největší část dispzice budvy škly je věnvána 1. a 2. stupni základníh šklství. Její sučástí jsu dvě velmi dbře vybavené pčítačvé učebny, plyfunkční přednáškvý sál, který lze využít jak kinsál, žákvská knihvna, jídelna a tělcvična. V prstrách šklní budvy je integrvána cenvě přijatelná ubytvací kapacita pr mládež. Ve šklním rce 2008/2009 prbíhala 2. etapa prjektu Blzanva barevná škla, který škla pdala v rámci 2. výzvy Reginálníh peračníh prgramu NUTZ II. Jihzápad. Cílem tht prjektu je nejen mdernizace budvy škly a vybudvání nvých prstr určených pr realizaci ŠVP ZV Barevná škla, ale i zlepšení vybavení celé škly pr zkvalitnění prcesu vzdělávání. Knec šklníh rku 2008/2009 a prázdninvé měsíce byly ve znamení dknčení půdní vestavby, kde se vybudvaly dbrné učebny jazykvá, výtvarná, btanická labratř a keramická dílna. V suvislsti s tut realizací byla vytvřena chráněná únikvá cesta. Sučástí prjektu je i 15 subrů mvitéh majetku, z nichž 3 byly frmu ddávky realizvány v tét etapě. Tyt subry lze rzdělit na interiérvé vybavení a infrmační technlgie. Všechny plžky interiérvéh vybavení splňují funkční, estetické i bezpečnstní pžadavky šklníh prvzu. Mderní design, kvalita prvedení a správná ergnmie byly standardním hlediskem při výběru jedntlivých plžek. Jedná se zejména skříně, lavice, židle, lavičky, tabule, stly, nábytek a další šklní interiérvé vybavení. IC technlgie dpvídají aktuálním pžadavkům ŠVP zejména blastem jazykvéh vzdělávání a IT. Vybavení ICT Učebny, třídy, kabinety, Přípjná místa Pracvní stanice Pčítačvé učebny Kmenvé třídy 9 7 Odbrné učebny 8 7 Vlnčasvé prstry 3 2 Sekretariát 2 2 Sbrvny Vedení škly 4 4 Způsb zajištění přípjných míst v budvách škly: LAN 100 Mbit Způsb zajištění připjení k internetu: micrwawe 2 Mb/s. Způsb zajištění servervých služeb: MS Windws XP prfessinal klient, MS Windws 2003 prfessinal server, Symantec Klient Security Periferní zařízení Tiskárny 8 Dataprjektr 6 Smartbard 3 Vizualizér 1 Mikrskpy 7

4 2. Přehled brů základníh vzdělávání a vzdělávací prgramy 2.1. Přehled brů základníh vzdělávání C/001 Základní škla; studium denní 2.2. Vzdělávací prgramy Škla se prfilvala rzšířenu výuku jazyků a maximálním zapjváním IC technlgií d výuky a ppř. d vlnčasvých aktivit. Snahu zkušených učitelů byl, aby výuka byla zajímavá a rzvíjela kmpetence žáků k vyjádření vlastníh názru, prezentaci výsledků své práce a k vlastní zdpvědnsti. Výuka pdle ŠVP ZV Barevná škla prbíhala v 1., 2., 6., a 7. rčníku. V statních rčnících pkračval vzdělávací prgram s rzšířenu výuku živých jazyků, který byl schválen MŠMT a v rce 2006 p pětvném schválení MŠMT upraven pr plynulý přechd na nvý šklní vzdělávací prgram. Základní škla Bernarda Blzana.p.s. dále prhlubvala zaměření škly na rzšířenu výuku jazyků. Živé jazyky (němčina a angličtina) byly vyučvány ve skupinách maximálním pčtu třinácti žáků, který umžňuje individuální přístup. Členem pedaggickéh týmu byla i klegyně ze zahraničí, která vyučvala německý a anglický jazyk. Žáci byli cíleně připravváni ke zvládnutí jazykvých zkušek systémů Fit in Deutsch a YLET, na které v rámci celživtníh vzdělávání navazují zkušky Gethe institutu a The British cuncil. Završením výuky jazyků byly reciprční pbyty žáků. Již něklik let existují pevná partnerství se šklami v Rakusku (Freistadt) a Německu (Cham, Megesheim). Pkračvala partnerská splupráce se šklami ve Švédsku a Dánsku. Pedaggický tým ZŠ přijal návštěvu učitelů dánské partnerské škly. Kmunikačním prstředkem v těcht partnerství je anglický jazyk. Žáci 6., 7., a 8. třídy abslvvali reciprční pbyt ve splupráci se šklu ve Freistadtu spjené s výuku a prgramem. V rámci prjektu ACES naše škla přijala 10 maďarských a 10 chrvatských dětí, následně reciprčně vycestvali žáci naší škly d Maďarska a Chrvatska. Pr žáky 9. rčníku byla realizvána e-learningvá příprava k přijímacím zkuškám Učební plán - 3., 4., 5., 8., 9. rčník Rčník Rčník Předmět Celkem Celkem Český jazyk 6,5 7,5 7 6,5 6, ,5 4,5 17 Matematika 4 4 4,5 4, ,5 4,5 17 Prvuka 2 2 3, , Přírdvěda,vlastivěda ,5 7, Hudební výchva ,5 9, Výtvarná výchva ,5 9, Tělesná výchva Německý jazyk 1,5 2, cizí jazyk (anglický) Dějepis Zeměpis Přírdpis Chemie Fyzika Občanská výchva Rdinná výchva Celkem hdin týdně

5 2.4. ŠVP ZV Barevná škla 1., 2., 6. a 7. rčník Vzdělávací blasti Vzdělávací bry Časvá dtace v jedntlivých rčnících 1. stupeň 2. stupeň Český jazyk a literatura Cizí jazyk - angličtina Jazyk a jazykvá kmunikace Matematika a její aplikace Infrmační a kmunikační technlgie Člvěk a jeh svět Člvěk a splečnst Člvěk a přírda Dějepis Výchva k bčanství Fyzika Chemie Přírdpis Zeměpis Člvěk a kultura Hudební výchva Výtvarná výchva Člvěk a zdraví Výchva ke zdraví Tělesná výchva Člvěk a svět práce Dispnibilní časvá dtace Cizí jazyk - němčina Mezisučet hdin Pvinně vlitelný předmět rčník si vybírá vždy jeden, 9. rčník tři M Čj Ajk Njk ICT Pčet hdin v rčníku Pvinný pčet hdin na jedntlivých stupních Maximální mžný pčet hdin v rčníku Činnst šklní družiny a šklníh klubu Výchva dětí naší škly neknčí pvinnu výuku. Všem žákům byla věnvána péče také p vyučvání. Děti měly mžnst trávit čas ve šklním klubu, jenž jim byl k dispzici d 7:00 d 16:30 hdin. Náš prgram nabízel každému žáku na výběr mnh aktivit.

6 Nabídka kružků flétna cuntry tance clgging hry v němčině výtvarná dílna relax výtvarná dílna tvrba ftgrafický kružek vaření tanečně dramatický kružek římskkatlické nábženství starkatlické nábženství zdravtnický kružek dvedné ruce kytara míčvé hry bilgický kružek flrbal basketbal a dbíjená zdravtní tělesná výchva šachy tvůrčí psaní pčítačvé kružky základy prgramvání Dance aerbic šklní časpis ruština keramika Akce a aktivity Zážitky z prázdnin Sutěž nej ft z prázdnin Výtvarná sutěž na téma PRÁZDNINY Zeměpisná sutěž Šipkvaná Pmáháme přírdě Sběr kaštanů Exkurze d btanické zahrady Exkurze d mlýna Turnaj PEXESO Drakiáda Sběratelská burza Výtvarná sutěž na téma PŘÍRODA Bilgická sutěž Říše phádek Turnaj ČLOVĚČE, NEZLOB SE! Hrajeme si divadl Exkurze d divadla Výtvarná sutěž na téma POHÁDKA Literární sutěž PŘÍBĚH PODLE OBRÁZKŮ Čas Adventu a Vánc Mikulášské pečení perníčků Výtvarná sutěž na téma VÁNOCE Klubvá vánční dílna Návštěva vánční výstavy Vánční dpledne pr veřejnst Žijeme zdravě Hry na sněhu Beseda 1. pmci Exkurze Měšice Záchranná služba, hasiči Beseda na téma UMÍME SI POMÁHAT Turnaj splečenská hra ŽÍŽALY Chytřejší vyhrává Turnaj DÁMA Turnaj ve vybíjené Karneval AZ kvíz Hádankářská sutěž Pyžamvý den Hledáme talenty Pěvecká sutěž Taneční sutěž Sutěž ve hře na hudební nástrj Bleší trh Turnaj KVARTETO Sutěž ZNÁTE SVOJE UČITELE? Vítání jara Kuličkiáda Exkurze d hvězdárny Klubvá veliknční dílna Turnaj STOLNÍ FOTBAL Veliknční dpledne pr veřejnst Naše rdina Vystupení ke dni matek Sutěží celá rdina Výlet d neznáma Výtvarná sutěž na téma MOJE RODINA Turnaj STOLNÍ TENIS Lét vlá Dětský den Velká vdní sutěž Disktéka Velká šipkvaná Bbřík mlčení

7 3. Základní údaje pracvnících škly 3.1. Základní údaje pedaggických pracvnících škly Pedaggický sbr se skládá z ředitele, dvu zástupců pr první a druhý stupeň, 18 učitelů a 3 vychvatelek. Zástupce pr 1. stupeň zdpvídá krmě výchvně-vzdělávacíh prcesu za vlnčasvé aktivity škly (kružky, šklní družinu,šklní klub, mimšklní akce). Zástupce pr 2.stupeň zdpvídá krmě výchvně-vzdělávacíh prcesu za rganizaci celživtníh vzdělávání. Pedaggičtí pracvníci Zdeněk Trska Mgr. Markéta Maškvá, Mgr. Jana Nvákvá, Mgr. Pavlína Dvřákvá, Mgr. Jitka Macháčkvá, Mgr. Aleš Sekal, Mgr. Šárka Kučervá, Mgr., Bc. učitelství 1. stupně Aprbace pracvní zařazení Další funkce matematika - základy techniky učitelství 1. stupně ředitel zástupkyně ředitele pr 2. stupeň a celživtní vzdělávání Krdinátr ICT zástupkyně ředitele pr 1. stupeň a vlnčasvé aktivity preventista PO a BOZP český jazyk - výtvarná výchva učitelka kariérní výchvný pradce učitelství 1. stupně učitelka speciální pedagg a metdik prevence Tělesná výchva-zeměpis učitel Krdinátr EVVO Matematika - chemie učitelka krdinátr EVVO Marie Berkvá, Mgr. Vernika Benešvá, Mgr. Michaela Rysvá, Mgr. Zuzana Buriánkvá Anna Dembvscaia Zra Uhlířvá, Mgr. Lenka Kratchvílvá, Mgr. Pavla Šedivá, Mgr. Jana Kubelvá, Mgr. Kamila Cieślarvá, Mgr. Blanka Bartáčkvá Dana Jirků Michala Ryzkvá Radka Nvákvá učitelství 1. stupně - tělesná výchva matematika tělesná výchva český jazyk německý jazyk anglický jazyk anglický jazyk - výtvarná výchva - ruský jazyk německý jazyk - dějepis učitelství 1. stupně učitelství 1. stupně český jazyk bčanská výchva vychvatelství Student 5. Rčníku anglický jazyk německý jazyk vychvatelství vychvatelství učitelka učitelka učitelka, vychvatelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka učitelka, vychvatelka vychvatelka vychvatelka, učitelka vychvatelka vychvatelka

8 3.2. Údaje nepedaggických pracvnících jmén a příjmení Věra Michálkvá Alena Suškvá, Ing. Linda Pravdíkvá Vernika Hýblvá Jan Bárta, Ing. Kvářvá Jana Guckvá Marie Jiří Hertík Nepedaggičtí pracvníci pracvní zařazení sekretářka, prvzní manažerka prvzní manažerka, eknm sekretářka prvzní manažerka správce sítě veducí kuchařka kuchařka šklník 3.3. Údaje dalším vzdělávání pedaggických pracvníků (DVPP) a statních pracvníků škly Druh DVPP Šklící instituce Pčet zam. Pskytvání první pmci Ready2help 21 Fraus 1 Fraus 16 Fraus 2 Fraus 14 Mám na víc? A prč ne ZVaS 1 Zdravtní tělesná výchva 1 Netradiční hry v hdinách tělesné výchvy Descartes 2 Pdzimní dny envirnmentální výchvy, vzdělávání a světy CEGV Cassipeia 2 Jóga v hdině a antistresvá cvičení ve výuce Descartes 2 setkání členů Asciace cambridských škl (08) Cambridge day 2009 setkání členů Asciace cambridských škl (srpen 09) Cambridge University Press Cambridge University Press Cambridge University Press Netradiční vyučvání českéh jazyka a literatury- Hry s jazykem NIDV 3 C může škla udělat pr mimřádně nadanéh žáka? NIDV 2 Den tevřených dveří pr učitele němčiny Plyglt 1 Metdika vyučvání Nj na ZŠ - písně a hry ve výuce Nj Plyglt 1 Nemcenské pjištění 1 Mtivace hru ve vyučvání pr 1. stupeň ZŠ - Kperativní vyučvání NIDV 1 Rizikvé chvání dětí a mládeže NIDV 1 Hry pr zvládání agrasivity a neklidu Descartes

9 Nrmální je nekuřit ZVaS 1 Rzbr úlh MO-kateg. Z 5,6,7,8,9 ZVaS 2 Micrsft Office I. SPŠ strjní a stavební Tábr Šklský zákn a Zákn pedagg. pracvnících VCVS ČR 3 Šklení veducích zaměstnanců pžární chraně Kplexní služby v blasti PO Bezpečnst práce ve šklství ZVaS 1 Preliminary English Test - B1 University f Cambridge 2 Sleva na sciálním pjištění Zápis k pvinné šklní dcházce a další zařazvání žáků 4.1. Zápis k pvinné šklní dcházce Na základě vstupních phvrů byl zapsán 26 žáků d 1. třídy ve šklním rce 2009/ Odklad šklní dcházky Ředitel škly rzhdl dlžit šklní dcházku 10 dětem na základě dpručení Pedaggickpsychlgické pradny v Tábře a dbrnéh lékaře Údaje zařazvání žáků - 3 žákyně 7. rčníku úspěšně slžili zkušky a byli přijati na šestileté gymnázium v Sběslavi - 1 žákyně 7. rčníku byla přijata na šestileté francuzské gymnázium Pierra de Cubertina v Tábře - 1 žák 5. rčníku byl přijat na smileté gymnázium Pierra de Cubertina v Tábře - 3 žáci splnili předpklady k přijetí d 2., 4. a 7. rčníku ZŠ Bernarda Blzana - 2 žáci přestupili na jiné základní škly - 1 žák se přestěhval d jinéh města - 22 žáků 9. rčníku byl přijat na zvlené střední škly Střední škla Pčet abslventů Gymnázium Sběslav 1 Gymnázium Pierra de Cubertina 7 Tábrské sukrmé gymnázium 3 SŠ bchdu, služeb a řemesel 7 SOŠ spjů a infrmatiky 2 SOŠ - COP 2

10 5. Údaje výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled výsledcích vzdělávání žáků Suhrnná statistika tříd šklníh rku 2008/2009 třída pčet žáků z th snížená hdncení průměrný absence na žáka známka prspěch V P 5 N Ch mluv. nemluv. třídní učitel 1.A ,000 35,96 0 Mgr. Šedivá Pavla 2.A ,000 43,19 0 Mgr. Berkvá Marie 3.A ,034 43,92 0 Mgr. Macháčkvá Jitka 4.A ,055 41,98 0 Mgr. Nvákvá Jana 5.A ,339 41,84 0 Mgr. Dvřákvá Pavlína 6.A ,460 84,16 0 Mgr. Maškvá Markéta 7.A ,255 61,52 0 Mgr. Kratchvílvá Lenka 8.A ,545 74,68 0 Mgr. Uhlířvá Zra 9.A , ,63 0 Mgr,Cieslarvá Šárka Legenda: V prspěl s vyznamenáním P prspěl 5 neprspěl N - nehdncen 5.2. Mezinárdní zkušky Škla se zapjila d systému testvání YLET (The British Cuncil), kteréh se žáci účastnili ve třech jazykvých úrvních: Starters - 5 žáků Mvers - 4 žáků Flyers - 4 žáci 5.3. Testvání žáků v rámci splupráce se SCIO Ve šklním rce 2007/2008 prběhl testvání 7., 8. (testvání klíčvých kmpetencí) a 9. třídy (Čj, M, OSP. Nj, Aj) v rámci prjektu KEA (pravidelné sledvání výsledků žáků d 6. rčníku, všechny pdrbné výsledky jsu dstupné na ) Přehled výsledků:

11 Testvání žáků ve šklním rce 2008/2009 Testvání žáků 9. třídy Čj, M, Aj, Nj

12

13

14 Testvání žáků 7. a 8. třídy Aj, klíčvé kmpetence

15

16

17 P shrnutí všech dlžených výsledků lze říci, že znalsti a dvednsti žáků 7., 8. a 9. třídy naší škly převyšují průměrné ZŠ ve všech sledvaných blastech. Kmplexní zpráva sci zahrnuje některé další pdrbné výsledky, např. průměrná klasifikace, využití studijníh ptenciálu. Také tyt výsledky jsu pr šklu pzitivní Plán testvání na šklní rk 2009/2010 V letšním šklním rce pět bnvíme testvání žáků již d šesté. Získaná zpětná vazba prvnáním výsledků s výsledky statních základních škl je velmi důležitá pr věření kvality práce nás učitelů, pr argumentaci s rdiči a pr prezentaci na veřejnst. Každrčním pakváním testvání dětí d pčátku 2. stupně tak budeme sledvat jejich pkrky a získáme základ pr systematicku autevaluaci škly - výstupy služí pr vlastní hdncení škly pdle vyhlášky č. 15/2005 Sb. 6. třída - český jazyk, matematika, becné studijní předpklady testvání prbíhá d d 12. d 23. října a 8. třída - dílčí dvednsti klíčvých kmpetencí Trjice testů umžní prvěřit předpklady ke všem typům klíčvých kmpetencí pdle Rámcvéh vzdělávacíh prgramu (RVP) - kmpetence pracvní, kmpetence k učení, kmpetence k řešení prblému, kmpetence kmunikativní, kmpetence sciální a persnální, kmpetence bčanská. Každý test sleduje 2 různé klíčvé kmpetence. testvání prbíhá d 8. d 16. března třída - český jazyk, matematika, anglický a německý jazyk, becné studijní předpklady testvání bude prbíhat ve čtyřech dnech, a t d 16. d 20. listpadu Údaje integrvaných žácích: Prspěchvě slabším žákům a žákům s vyským pčtem zameškaných hdin byla věnvána individuální speciální pedaggická péče ve vyučvání i mim něj. Pěti integrvaným žákům se věnval dvakrát týdně speciální pedagg mim rámec základníh učebníh plánu v rámci reedukace. Sučástí standardní nabídky škly se stal pradenské centrum - speciální pedagg a výchvný pradce, kteří byli k dispzici žákům, rdičům i pedaggickému týmu Prevence sciálně-patlgických jevů Prevence sciálně patlgických jevů prbíhala v suladu se šklním vzdělávacím prgramem a jeh průřezvými tématy, minimálním preventivním prgramem a vlnčasvými aktivitami. Škla nabízela ve své aktivity i statním šklám i jedntlivým dětem v reginu (filmvé festivaly, splupráce s neziskvými rganizacemi).

18 6. Aktivity a prezentace škly na veřejnsti 6.1. Údaje významných mimšklních aktivitách Ve šklním rce 2008/2009 se škla zabývala celživtním vzděláváním v těcht základních blastech: jazykvá a sciální integrace. Škla zefektivnila přístup tábrské veřejnsti k širkpásmvému internetu a dále zkvalitnila nabídku nízkrzpčtvéh ubytvání pr děti a mládež. Cílem vzdělávání v jazykvé blasti je příprava na zkušky v systému The British cuncil a Gethe institutu. Byl tevřen celkem tři celrční kurzy v následujících úrvních: PET a FCE. Aktivity pdprující sciální integraci škla nabídla tábrské veřejnsti ve splupráci s becně prspěšnu splečnstí Cheirn-T. Vrchlem těcht aktivit byly dva filmvé festivaly přádané ve splupráci s nadací Člvěk v tísni při České televizi a Cheirnem-T.p.s. Festival s názvem Jeden svět mapval prstřednictvím dkumentárních filmů blast lidských práv ve světě. Pr velký zájem byl prdlužen z pěti na sm prmítacích dnů. Druhý filmvý festival utdrvých filmů byl určen tábrské veřejnsti. Ve splupráci s Gymnáziem Sběslav škla připravila pravidelné nedělní prmítání nízkrzpčtvých filmů pr mládež. Nedílnu sučástí sciální integrace je práce s dětmi a mládeží v rámci vlnčasvých aktivit, které škla nabízí prstřednictvím šklníh klubu. Průřezvým tématem výše zmíněných blastí se stala intenzivní splupráce s většinu tábrských neziskvých rganizací a subjektů pracujících s mládeží (např. Auritus Tříkrálvá sbírka), ale i seniry (např. G-centrum jazykvé kurzy). Klienty internet-klubu lze rzdělit d čtyř zájmvých skupin. Žáci ZŠ Bernarda Blzana, studenti tábrských středních škl, tábrská veřejnst a hsté ubytvaní v Multifunkčním vzdělávacím zařízení ZŠ Bernarda Blzana.p.s. Širkpásmvý internet byl dstupný denně d 16:30 d 18:30, v prázdninvých měsících d 18:00 d 20:00 hdin. Vytíženst ubytvací části škly se zvyšvala v sezónních měsících, cž dpvídá předpkladům. Třetí rk činnsti Multifunkčníh vzdělávacíh zařízení prběhl dle prgnózy zpracvané ve studii prveditelnsti Vzdělávací a další prjekty ve šklním rce 2008/09 Prjekt ACES Ve dnech března 2009 prběhla v Budapešti závěrečná knference druhéh rčníku prgramu ACES (Akademie středevrpských škl). V knkurenci 32 mezinárdních prjektů získal cenu publika prjekt Central Eurpean Yungsters fr the Old Traditins f Eurpe, na jehž realizaci se pdílela skupina žáků Základní škly Bernarda Blzana.p.s. v Tábře pd vedením Mgr. Zry Uhlířvé. Dalšími účastníky prjektu byly škly: Körösi Csma Sándr Általáns Iskla és Gimnázium v Budapešti (Maďarsk) a Osnvna škla Matije Gupca v Grnja Stubica (Chrvatsk). Žáci všech tří škl se zaměřili na slavy svátků a rdinných událstí. Různými způsby zkumali, jak se Vánce, Veliknce, maspust, narzeniny, svátek sv. Mikuláše a další svátky slaví v Čechách, Maďarsku a v Chrvatsku. Během výměnných pbytů vyzkušeli mnh aktivit přípravu nárdních jídel, hraní divadla, setí bilí, vyrábění maspustních masek a zdb, slavnstníh zdbení stlu, dtazvání se v rdinách. Na závěr žáci a učitelé vytvřili kuchařku s recepty tradičních jídel ve čtyřech jazycích (angličtině, češtině, chrvatštině a maďarštině), svátky a událsti zapsali d riginálníh kalendáře, ftgrafie, videa a prezentace shrnuli na CD. Také vytvřili webvé Prjekt byl pr učitele i žáky skvělu příležitstí ke zdknalení znalsti anglickéh jazyka, získání nvých přátel a zkušenstí. Hlavním přínsem prjektu je ale pznání, že tradiční svátky mají ve všech zemích pdbné křeny a pkud se nárdní zvyky a tradice liší, může nás jejich pznání bhatit. Zmíněné škly mají v plánu svu splupráci dále rzvíjet a svátky slavit splečně, prtže slavy nás nerzdělují, ale sbližují. Prjekt Recyklace - v rámci dtace města Tábr. Prjekt Dětský den na Čápáku v rámci dtace z Kulturníh fndu města Tábra

19 6.3. Účast žáků škly v sutěžích Okresní lympiády a sutěže Olympiáda v německém jazyce kategrie I.B 1. míst Olympiáda v německém jazyce kategrie I.B 3. míst Olympiáda v německém jazyce kategrie II.B 2. míst Olympiáda v anglickém jazyce kategrie I.B 3. míst Olympiáda v anglickém jazyce kategrie II.B 3. míst Olympiáda v anglickém jazyce kategrie II.B míst Olympiáda v matematice kategrie Z míst Pěvecká sutěž Jihčeský zvnek kategrie sól 3. míst Odpadvá lympiáda základních škl města Tábra 1. míst Sprtvní sutěže AŠSK KP JČ kraje SNB slalm kategrie IV. dívky 3. míst AŠSK sprtvní gymnastika družstv škly 1. míst AŠSK sprtvní gymnastika chlapci 2. míst AŠSK sprtvní gymnastika chlapci 3. míst AŠSK sprtvní gymnastika mladší žákyně 3. míst AŠSK sprtvní gymnastika (republikvé finále chlapci) 2. míst Jaga Oxygen Cup (flrbal krajské kl) chlapci 6. tř 3. míst 7. Údaje výsledcích inspekční činnsti prvedené Česku šklní inspekcí Závěr inspekční zprávy ČŠI z března 2009 Celkvě má škla ptřebné zdrje pr zajištění šklníh vzdělávacíh prgramu. Zapjení d prjektů a prgramů za účelem rzvje škly je příkladné. Prstřednictvím tevřené kmunikace, nastavených pravidel a funkčníh autevaluačníh systému se vedení škly daří uvádět d praxe kncepční záměry a cíle. Výraznu rli tu sehrává demkratický styl řízení, delegvání pravmcí na zástupkyně ředitele, učitele specialisty, třídní učitele a další pracvníky a důraz kladený na týmvu splupráci. T významně přispívá ke zttžnění se pracvníků s filsfií škly, s jejími cíli a kulturu. Řízení škly je příkladem dbré praxe. Škla má nadstandardní pdmínky pr svu činnst. Škla velmi dbře plní svji vzdělávací funkci. Průběh vzdělávání vykazuje výraznu převahu pzitiv. Vzdělávání směřuje ke klíčvým kmpetencím. Splupráce a výměna infrmací s partnery škly je cílena na zkvalitňvání pdmínek a průběhu vzdělávání. Dkládá tevřenst k pdnětům zvenčí a uplatňvání klientskéh zaměření škly (žák, rdič, zřizvatel, učitel, splečnst). Činnst škly je v suladu s rzhdnutím zařazení d rejstříku škl a šklských zařízení. Škla umžňuje rvnst v přístupu ke vzdělání. Šklní vzdělávací prgram je plně v suladu s dkumentem MŠMT pr základní vzdělávání. Škla vychvává a vzdělává žáky v duchu křesťanských a humanistických zásad. Vzdělávání prbíhá v suladu s platnými učebními dkumenty, žáci jsu vzděláváni v bezpečném prstředí. Kntakty se zahraničními šklami bhacují vzdělávání žáků. Finanční zdrje umžňují realizaci vzdělávacíh prgramu. Škle se dluhdbě daří získávat významné finanční prstředky a partnerské kntakty prstřednictvím grantů a rzmanitých prjektů, včetně mezinárdních. Dtace a prstředky z rzvjvých prgramů jsu využívány účelně. Vedení škly cíleně a prmyšleně naplňuje kncepci škly. Splu s pedaggickým sbrem vytváří silný tým, kterému se daří uvádět d praxe nvé strategie učení rzvíjející klíčvé kmpetence žáků. Škla je celkvě hdncena jak nadprůměrná, v mnha blastech je příkladem dbré praxe. 8. Hlavní údaje z rční účetní závěrky za rk 2008 v tis. Kč: Majetek v rce 2008 dšl k technickému zhdncení budvy v rámci prjektu Blzanva barevná škla ve výši 842 tis. Kč, nedknčená část technickéh zhdncení budvy v rámci téhž

20 prjektu dsáhla výše tis. Kč a bude uvedena d užívání p sknčení II. etapy prjektu v rce 2009, v rámci prjektu Blzanva barevná škla byly přízeny subry mvitých věcí v hdntě tis. Kč, jedná se zejména nábytek a IC technlgie Zdrje krytí vlastní jmění byl v rce 2008 navýšen přijatu investiční dtaci z ROP JZ na splufinancvání prjektu Blzanva barevná škla ve výši tis. Kč, dluhdbý bankvní úvěr, který škla čerpala d září 2008 byl pužit na předfinancvání nákladů spjených s realizací prjektu Blzanva barevná škla a jeh výše činila k tis. Kč Celkvé výnsy v tis. Kč Hlavní činnst prvzní dtace příspěvky bcí, šklné účelvé dtace 80 dtace ROP JZ 131 úrky 2 tržby za bědy 566 dary 211 dpisy 233 statní výnsy 763 Celkem hlavní činnst Dplňkvá činnst ubytvání 389 prnájem 60 vzdělávání 146 festival 38 Internet klub 22 Celkem dplňkvá činnst 655 Výnsy celkem Celkvé náklady v tis. Kč Hlavní činnst mzdy záknné dvdy, sciální náklady učební pmůcky 227 nájem budvy 267 energie 835 úklid 204

21 bědy 583 pbyty žáků 410 účetní dpisy 438 statní prvzní náklady Celkem hlavní činnst Dplňkvá činnst mzdy 269 záknné dvdy 47 statní prvzní náklady 281 Celkem dplňkvá činnst 597 Náklady celkem Hspdářský výsledek ,19 Kč Hspdaření v rámci dplňkvé činnsti sknčil za rk 2008 ziskem ve výši 58 tis. Kč. Hlavní činnst prvzvaná na neziskvém principu vykázala na knci účetníh bdbí celkvu ztrátu ve výši 222 tis. Kč. Ověření účetní závěrky a hspdaření za rk 2008 prvedla auditrská splečnst ECO ECONOMIC & COMMERCIAL OFFICE, s.r.., registrvaná pd číslem Osvědčení Kmry auditrů ČR: Náklady na vlastní činnst (správu) splečnsti nejsu vyčísleny. Správní rada zasedá zpravidla jedenkrát měsíčně, přičemž vznikají puze drbné režijní náklady (energie, kancelářské ptřeby) suvisející s rganizací zasedání. Rezervní fnd byl v průběhu rku pužit na krytí ztráty z rku 2007 ve výši ,53 Kč a k činil 0,- Kč. 9. Závěr Hlavní úkly plánu práce pr šklní rk 2008/2009 byly splněny. Pedaggický tým zahájil výuku pdle nvéh šklníh vzdělávacíh prgramu Barevná škla. Ve výchvně vzdělávací práci i v mimšklní činnsti byl dsažen velmi dbrých výsledků. V tét suvislsti je třeba vyzdvihnut týmvu práci celéh pedaggickéh týmu, kteru cenili nejen rdiče, ale i klegvé z partnerských škl v Německu, Rakusku, Dánsku a Švédsku. V Tábře, 30. září 2009 Mgr. Zdeněk Trska ředitel škly

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky!

Prezentace projektů Dalekohled a Společně do školky! Prezentace prjektů Dalekhled a Splečně d šklky! O prjektu Název: Dalekhled Reg. č. prjektu: CZ.1.07/1.2.31/02.0022 Příjemce: Člvěk v tísni,.p.s., reginální pbčka Plzeň Termín realizace: 03/2013-02/2015

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ...

Domov seniorů Stříbrné Terasy o.p.s., Havlíčkova 1395/30,586 01 Jihlava, -rocní zpráva. Zpráva o činnosti a hospodaření organizace v roce 2011 ... Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30,586 01 Jihlava, rcní zpráva Zpráva činnsti a hspdaření rganizace v rce 2011 '........ >:. \... 1 Dmv senirů Stříbrné Terasy.p.s., Havlíčkva 1395/30, 58601

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd

Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikovaných věd Záměr první fáze redesignu webu Fakulty aplikvaných věd Autři: M.Hrák, Ľ.Kváč, M.Václavíkvá (FAV-KIV-INI) Gesce: Ing. P.Brada, Ph.D. (KIV) květen 2005 P pdrbné analýze bsahu, funkčnsti a stavu sučasnéh

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Vyšší odborná škola sociálně právní Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/13 Vyšší dbrná škla sciálně právní Jasmínvá 3166/37a, 106 00 Praha 10 IČ 61385395 inf@vssp.cz, www.vssp.cz I. Základní údaje škle 1. Přesný název právnické sby:

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Nabídka služby DOZP 1. poskytnutí ubytování 2. poskytnutí stravy 3. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu Nabídka služby DOZP 1. pskytnutí ubytvání - ubytvání - úklid, praní a drbné pravy lžníh a sbníh prádla a šacení, žehlení Služba je pskytvána ve dvu střediscích. Středisk Rumburk 2 dmácnsti p 5 klientech,

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24

19. 2. 2015, koncertní sál ZUŠ Jaroslava Kvapila, Brno, tř. Kpt. Jaroše 24 PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE PROJEKTU Vzdělávání hudebně nadaných žáků a žáků se specielními ptřebami vzdělávání v ZUŠ Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.2.17/01.0012 splufinancvanéh z ESF a SR ČR 19.

Více

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011

Výroční zpráva obce Vysoká u Příbramě. za rok 2011 Obec Vyská u Příbramě Výrční zpráva bce Vyská u Příbramě za rk 2011 dle zákna č. 106/1999 Sb., svbdném přístupu k infrmacím Zpráva pskytvání infrmací za rk 2011 - Pskytvání infrmací pdle 18 zákna č. 106/1999

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise

Produktivní činnost vokální činnosti jednohlasý i vícehlasý zpěv, intonace, práce s rytmem, intonace v notovém zápise Hudební výchva Charakteristika vyučvacíh předmětu Předmět Hudební výchva vychází ze vzdělávacíh bsahu bru Hudební výchva a integrujícíh tématu Umělecká tvrba a kmunikace vzdělávací blasti Umění a kultura

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program GYMNÁZIUM KROMĚŘÍŽ Masarykv náměstí 496 767 01 Krměříž Minimální preventivní prgram pr šklní rk 2012 / 2013 Dkument zpracval: Šklní metdik prevence: Mgr. Michal Kříž Dkument schválila: Ředitelka škly:

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let včetně. Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a maximálně

Více

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007

Nabídka partnerství a propagačních služeb v rámci konference Fórum českého stavebnictví 2007 Nabídka partnerství a prpagačních služeb v rámci knference Fórum českéh stavebnictví 2007 Různé úrvně partnerství zahrnují různý rzsah pdpůrných akcí prstřednictvím mediálních partnerů, reklamy na knferenčních

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Pravidla programu SmartUp

Pravidla programu SmartUp Pravidla prgramu SmartUp Pr kh je prgram SmartUp? Pr všechny ve věku 15 26 let (včetně). Rzhdující je datum uknčení přijímání přihlášek dané výzvy. K tmut datu musí být všem členům týmu minimálně 15 a

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o.

IT Strategie a Standardy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu střední škola, s.r.o. IT Strategie a Standardy Akademie htelnictví a cestvníh ruchu střední škla, s.r.. Verze 2: Listpad 2014 Dkument služí k infrmvání zaměstnanců, studentů, týmu IT pdpry a dalších zúčastněných stran jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2008/2009 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

Informační audit teorie a praxe v České republice

Informační audit teorie a praxe v České republice Infrmační audit terie a praxe v České republice Očk Petr Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze petr.ck@ff.cuni.cz Michaela Dmbrvská Ústav infrmačních studií a knihvnictví FF UK v Praze michaela.dmbrvska@ff.cuni.cz

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA:

NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: NABÍDKA NA VEDENÍ ÚČETNICTVÍ ČI DAŇOVÉ EVIDENCE JE URČENA: 1.Právnickým sbám - Splečnstem s ručením mezeným či a.s. - Splečenstvím vlastníků bytů - Bytvým družstvům - Družstvům jiným než bytvým - Jiným

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Projekt SIPVZ. "Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS.

Projekt SIPVZ. Použití videokonferenčního systému ve výuce vybranných předmětů 7. prosince 2005 byla slavnostně otevřena učebna s VKS. Prjekt SIPVZ "Pužití videknferenčníh systému ve výuce vybranných předmětů" 7. prsince 2005 byla slavnstně tevřena učebna s VKS. Cíl prjektu: Cílem prjektu je vytvření hardwarvých a sftwarvých pdmínek pr

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková

Ing. Jana Pilátová. Ing. Jana Dlabačová. Ing. Miloslava Halusková Ing. Jana Pilátvá Půsbení ve Svazu prezidentka Svazu (2011 2015) předsedkyně Metdické rady Svazu pr pdnikatele členka Výbru pr tázky výknu účetní prfese šéfredaktrka časpisu Metdické aktuality Svazu dbrný

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název prjektu: Pdpra přírdvědnéh a technickéh vzdělávání v Mravskslezském kraji (NatTech MSK) Registrační čísl prjektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k prjektu Pdpra přírdvědnéh a technickéh

Více

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz

Sokolovská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz Sklvská 5, 289 22 Lysá nad Labem, 777 220 625; www.zngrants.cz OBSAH krektrské služby. 2 pskytvané slevy. 3 expresní příplatky. 3 ddací lhůty pr krektrské služby. 4 prjektvý management. 5 granty jedntlivé

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Zpracvala: Mgr. Lenka Michálkvá, krdinátra EVVO Vsetín 2012 1. Sučasný stav EVVO ve škle 1.1 Rzbr šklníh vzdělávacíh prgramu z phledu EVVO 1.1.1

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ POTŘEBA TECHNICKY VZDĚLANÝCH ABSOLVENTŮ VŠ/SŠ PRO DALŠÍ ROZVOJ VÍTKOVIC, PODPORA STŘEDNÍHO TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Ostrava 23.4. 2013 Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM

Více

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II)

STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) STUDIE SEKTORU NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V PARDUBICKÉM KRAJI (SVAZEK II) Zpracvaná v rámci prjektu SROP 3.3 Psílení kapacity místních a reginálních rgánů při plánvání a realizaci prgramů v pdmínkách

Více

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč.

p. uč. Alena Horklová p. uč. Jarmila Petrošová p. uč. Taťána Řehová p. uč. Ivana Tanušková p. řed. Libuše Klimundová p. uč. Vaše děti vzdělává 1. ddělení CIPÍSEK p. uč. Alena Hrklvá p. uč. Jarmila Petršvá 2. ddělení RÁKOSNÍČEK p. uč. Taťána Řehvá p. uč. Ivana Tanuškvá 3. ddělení KRTEČEK EK 4. ddělení KŘEMÍLEK p. uč. Jarmila

Více

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00.

Pozn.: Pokud nejsou dále uváděny výsledky hlasování, VR rozhodla jednomyslně. Jednání bylo zahájeno v 16:00. z 1. schůze Výknné rady ČSTS dne 4. 1. 2008 v Praze Přítmni: Barnat (PB), Bartůňkvá (EB), Nvtný (LN), Odstrčil (PO), Siegel (LS) Prgram jednání: 0. Kntrla úklů 0.1. Úkly prezidia 0.2. Úkly VR 0.3. Centrální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009

Komentář ke statistickému výkazu za rok 2009 Kmentář ke statistickému výkazu za rk 2009 Městská knihvna Ržnv pd Radhštěm, příspěvkvá rganizace (včetně pbček) Demgrafické údaje Obyvatelstv: Ržnv pd Radhštěm 2009 2008 2007 Pčet byvatel 17 121 17 196

Více

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1

Vzdělávání odborných pracovníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické školy Brno, Ibsenova 1 Vzdělávání dbrných pracvníků MŠ speciální, ZŠ speciální a Praktické škly Brn, Ibsenva 1 přádané IPPP ČR, Nvbrská 372, Praha 9 v rámci prjektu ESF Invace a věřvání ŠVP piltní škly Cíl: zvýšení dbrných kmpetencí

Více

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnostech Základní školy Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov ve školním roce 2010/2011 Výrční zpráva činnstech Základní škly Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv ve šklním rce 2010/2011 Část I. Základní charakteristika škly Název: Základní škla Vladimíra Menšíka Ivančice, kres -venkv

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání Základní škla Eden Praha 10, Vladivstcká 6/1035 Mtt : Se sprtem za vzděláním 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 1.1. Název šklníh vzdělávacíh prgramu...3 1.2. Údaje

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP

HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? VITKOVICE MACHNIERY GROUP HON NA OSOBNOSTI JAK ZÍSKAT DO FIRMY KVALITNÍ KVALIFIKOVANÉ LIDI? Ostrava 21.3. 2013 VITKOVICE MACHNIERY GROUP Martin LEHOCKÝ Persnální ředitel VITKOVICE a.s.. ŠPATNÉ ZPRÁVY NA PRACOVNÍM TRHU Více než

Více

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471

Základní škola Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55, 29471 Základní škla Benátky nad Jizeru Husv náměstí 55, 29471 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zřizvatel: Vedení škly: ředitel: zástupkyně: hspdářka: Měst Benátky nad Jizeru Mgr. Radek Dstál Mgr. Alena

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škla Třemšná, kres Plzeň-sever, příspěvkvá rganizace Americká 146, 330 11 Třemšná Šklní vzdělávací prgram šklní družiny 1. Identifikační údaje Šklní družina tvří se základní šklu jednu právnicku

Více

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST

VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST VY_32_INOVACE_2A03 INTERNETOVÁ BEZPEČNOST Cvičení 2: Internetvá bezpečnst Každý tým vytvří pmcí prgramu MS Wrd seznam alespň 10 rizik, která nám hrzí z internetu. Na závěr zpracujte suhrnný seznam za celu

Více

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku

Smlouva o poskytnutí péče o dítě předškolního věku Smluva pskytnutí péče dítě předšklníh věku (uzavřené pdle zákna č. 40/1964 Sb., ve znění pzdějších předpisů) Šklka Ježeček, s.r.., se sídlem Na Králvě 668/5, Praha Slivenec 154 00 IČ 24659215, DIČ CZ24659215

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky.

bezpečnostní politiku na interní LAN síti, NAC) a řešení komplexní bezpečnostní politiky. Výzva k předkládání prjektů č. 1 vyhlášená v suladu se Zásadami zastupitelstva kraje Vysčina č. 13/10 Pdprvané blasti (tituly): A. BEZPEČNOST ICT A ZÁLOHOVÁNÍ DAT B. VIRTUALIZACE Tématické členění na pdtituly:

Více

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010

Závěrečná zpráva PES. - důchodová reforma. Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 Závěrečná zpráva PES - důchdvá refrma Vladimír Bezděk Praha, Senát PSP ČR, 9.června 2010 1 Lcal knwledge. Glbal pwer. 1. PES: úkl a principy práce 2. Analýza dnešníh stavu 3. Vybrané suvislsti důchdvé

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s.

REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY. Případová studie. Implementace věrnostního programu s. REZERVACE24 S.R.O. PROVOZOVATEL SYSTÉMU RISORSA PRO VĚRNOSTNÍ PROGRAMY Případvá studie Implementace věrnstníh prgramu s.oliver www.risrsa.cz inf@risrsa.cz 11.11.2014 Úvd Splečnst s.oliver CZ s.r.. a s.oliver

Více

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál

ICT plán Základní školy a Mateřské školy Jindřichov, okres Bruntál ICT plán Základní škly a Mateřské škly Jindřichv, kres Bruntál Kntaktní údaje: Název škly: Základní škla a Mateřská škla Jindřichv, kres Bruntál Ulice: Jindřichv 457 PSČ, Míst: 793 83 Jindřichv tel: 554

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií

VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006. Pár základních parametrů, čísel a fotografií VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Pár základních parametrů, čísel a ftgrafií Městská knihvna Kutná Hra 1. 3. 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY KUTNÁ HORA 2006 Rzpis akcí rku 2006 leden

Více

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem

Metodika a harmonogram optimalizace škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem Metdika a harmngram ptimalizace škl a šklských zařízení zřizvaných Jihmravským krajem Přehled dsud realizvaných změn V průběhu rku 2001 převzal Jihmravský kraj zřizvatelské kmpetence k 278 šklským příspěvkvým

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL

ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL ZÁPIS ZASEDÁNÍ VVS POOL SCHŮZE VVS V PRAZE DNE 3. 3. 2015 PREZENCE PŘÍTOMNI ZA VV > Rbin Vladyka PŘÍTOMNI ZA KRK > VIA TELEFON > František Nejedl > Vernika Hubrtvá > Tmáš Vančura NEPŘÍTOMNI PROGRAM JEDNÁNÍ

Více

Cycle Transport Improvements

Cycle Transport Improvements Cycle Transprt Imprvements 4. dubna 2011 MANUÁL K CYKLOWEBU Del. N.: D.1.1 Versin: 1 Date: Prepared: Checked: Apprved: R.T. JMS MSH 2 / 16 Cycle Transprt Imprvements Obsah 1 Úvd... 4 2 Ppis webvé aplikace

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář)

OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hodinová dotace: 4 vyuč. hodiny na každý seminář) OBSAH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ (Hdinvá dtace: 4 vyuč. hdiny na každý seminář) PŘEHLED SEMINÁŘŮ: Oblast: Právní vzdělávání Pracvní práv v kntextu nvely bčanskéh zákníku. Přehled důležitých změn vyplývajících

Více

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1

o činnosti Základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení, Praha 6 Řepy, U Boroviček 1 Základní škla pr žáky se specifickými pruchami učení Praha 6 Řepy, U Brviček 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA činnsti Základní škly pr žáky se specifickými pruchami učení, Praha 6 Řepy, U Brviček 1 šklní rk 2013 / 2014

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Čj. ZŠ/ 178/09 Pravidla pr hdncení žáků Základní pkyny pr hdncení výsledků vzdělávání žáků hdncení průběhu a výsledků vzdělávání a chvání žáka musí být jednznačné, srvnatelné s předem stanvenými kritérii,

Více

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942

IČO: 48004529 Zahájení činnosti: 1. 9. 1965 Identifikátor práv.osoby: 600 135 942 Výrční zpráva škly 2012/2013 Základní škla U Lesa 713, 734 01 Karviná Ráj Základní data Sídl škly: U Lesa 713, 734 01 Karviná-Ráj Zřizvatel: Statutární měst Karviná Ředitel: Mgr.Tmas Vlachpuls Statutární

Více

P R A C O V N Í P L Á N

P R A C O V N Í P L Á N P R A C O V N Í P L Á N (přílha 1 k ŠVP pr šklní rk 2013/2014) šklní rk 2013 / 2014 Prjednán na pedaggické radě dne 27.8.2013.. I. Infrmace škle 1. Prvz mateřské škly: d 6.30 hd. d 16.00 hd. 2. Zřizvatel:

Více

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí.

Zajistit všem ve vzdělávání bezpečné prostředí. Strategie 2020 Ve strategii 2020 jsu stanveny tři průřezvé pririty. Jak materiál strategickéh charakteru je vyská míra becnsti nezbytná, přest je dkument pstižen frmulacemi, které jej znehdncují. Stanvení

Více

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz

Organizace školní knihovny. PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svkos.cz Organizace šklní knihvny PhDr. Marie Šedá MSVK Ostrava seda@svks.cz Osnva rganizační začlenění knihvny v rámci škly kncepce, plánvání a hdncení knihvny knihvní řád prstr, technika, estetika autmatizvané

Více

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD

ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakovice. Školní vzdělávací program ŠD ZŠ Dr. Edvarda Beneše nám. J. Berana 500, Praha 9 Čakvice Šklní vzdělávací prgram ŠD Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Knkrétní cíle vzdělávání... 3 3. Délka a časvý plán vzdělávání... 3 4. Frmy vzdělávání...

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ

KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ KARIÉROVÉ A PROFESNÍ PORADENSTVÍ V RYCHLE SE MĚNÍCÍM SVĚTĚ C G Infrmace pr vystavvatele Mezinárdní kngres k 90. výrčí prfesníh pradenství v českých zemích 3. 5. listpadu, 2010 Praha www.careerguidance2010.rg

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

Životopis Jakub Dušek

Životopis Jakub Dušek Živtpis Jakub Dušek Pslední aktualizace: 19.2.2015 Základní údaje Jmén Jakub Dušek Datum narzení 27.6.1980 Bydliště Dsažené vzdělání Jazyky Praha středšklské s maturitu čeština (rdný jazyk), angličtina

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola, Hevlín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škla a Mateřská škla, Hevlín, příspěvkvá rganizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTECH ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Část I. Základní charakteristika škly a. Základní škla a Mateřská škla,

Více