Události doma ta v cizině

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Události doma ta v cizině"

Transkript

1 Události doma ta v cizině

2 tf v ODE N k r Tento ~ok byl od počátku poznamenán 50. výročím Velké říjnové socialistické revoluce, k němuž směřovala řada závazlo' pracujících našich závod~. Zvolení de Gaulla. presidentem Francie, setkání komunistických stran v Karlových Varech, ozbrojený konflikt mezi zraelem a arabskými státy, světová výstava EXPO 67 v Montreálu, návštěva československého presidenta v Jugoslávii, nezdařený pokus krále o puč v ~ecku. a dopad americké sondjr na měsíční povrch byly hlavní politické události roku. K nim se dražilo ve sportu mistrovstv. světa v krasobruslení v nnsbrucku a ve vědě první transplantace srdce na světě.

3 Leden _.._- Blahopřejné'teleg~ mezi ČSSR a SSSR Novoroční projev presidenta repub~ Tradiční slavnost piodýrd na Pražském hradě V turnaji století porážka OSSR od Kanady 5:' ve Wilipegu tfmrtí architekta prof. Jaroslava Frágnera Jack Rub,., vrah úd.a;jného atentátníka na Kennedyho, zemřel ve vězení V turnaji století v Kanadě jsme porazili týln. SSSRB5:2 Ve v~ech krajích republiky záplava sněhu Podepsání doho~ s SSSR o dodávce obilí na letošní rok Pátráni po Hitlerově zástupci Bormanovi vede do Brazilie ČSSR v Kamdě porazila USA 8:2 Ustavení přípravné komise k uctění 10o.výroČí narozenin Petra Bezruče e echoslovák vyhrál kala.dskou soutěž na téma Člověk a jeho svět ČSSR na druhém místě za Kanadou v hokejovém turnaji století v Kanadě Celá Evropa pod sněhem. V tál11 sněhové kalamity Věra Čáslavská v anketě novin~' nejlepší sportovkyní roku Velké návaly turistfi na našich zasněžených horách Fotbalisté Sparty odletěli do Austrálie Armáda v Togu převzala státní moc Nový dánský velvyslanec v Praze upresiden~ Nad severočeskými horami ničivý sněhový orkán /14. ledna! Zimní pohodu vystřídaly sněhové bouře a vichr. Polomy na horách Neustálé aáškodn!cké či.n;y terorist6. v jižních Tjrolích První vitězstv:c Sparty v AucklSJ!ldu 5:0 Nová silniční pravidla 80 Zased.á.n:C v Bratislavě na pamě~ Karola SDddkeho Házellkáři OSSR mistry světa. V Mnichově proces s vrahy Anny Frankové Sníh a náledí ohrožuje dopravu na silnicích Změny ve vládě OSSR N ~ Podgorný byl slavnostně uvítán v l1ímě tfmrt:! nm-odn:! umě1.kyně Marie Majerové Schllzka presidenta de Ga11lla s britsjqm premiérem W'ilsonem Jednán:! o slavnění Labe až do Pardubic Mlad=! zemědělci na Hradě u presidenta Konference katolického duchovenstva v Bratislavě President Titi na ~štěvě v SSSR Zahájení celostátního sjezdul 1 odborář6. Smrt tří amerických kosmonauta v kabině Ap oll o 1 V Plzni Sknpftv loutkářský festival. 29. ledna zemětřesení v Oechách a na Moravě Cmrti zdámého filmového pracovníka Václava Wassermana Be'tkaní N. POdgorného s pape žem Pavlem V. Volby v Japonsku, O:!nské provokaee proti SSSR. Sparta vyhrála poslední zápas v Austrálii 7:0 V Lublani zahájení evropského m1strovstvi v krasobruslení t1lior Projev presidenta republiky na odborovém sjezdu v Praze Sedm. obětí lavinyv Tatrách Stoupání počtu násilných činft v republice

4 Počátek volební kampaně ve Francii Nepela v Lublani obhájil bronzovou. medaili v krasobruslenll Výstava čs. knihy v Bruselu Další dva turisté oběti Tater Zakonoení odborářského sjezdu v F,raze 'Ostrýnprotest sovětské vlády proti událostem v Cíně Světová výstava p. Picassa v Paf:!ži Sparta na zpáteční cestě z Auúrálie vyhrála v Singapuru 7:0 Porážka Svád:! v hokeji odessr v Praze 8:2... Hana. Mašková v Lublani stříbrnou medaili v krasobruslení Senátor Robert Kennedy u papeže Už 8. února vyhlášena na. našicu. řekách povodňová pohotovost Sovětské žen;y a děti ocuetěly Pekingu pro neustálé ohrožování Odvetný hokejový zápas se švédy skončil naším vítězstvim 7:1 A. Kosygin uvitán v Londýně ' - Zpráva 8tát. úřadu statistického o sjlnění lonského plánu. Povodně na českých a moravských řekách' Celostátni porada o zdravotnictvi Papežova mírová výzva k bojujícím stranám ve Vietnamu Pravidelná letecká linka Moskva-New York Projev J. Hendrycha na zasedáni 11v mt: Zasedání tlv mo o vztahu k mladé generaci Protest OSSR proti ohrožování čs. občaml v Cíně P ětidermí pracovní týden v SSSR Pátý sjezd ústřední rady družstev Projev A. Kosyg1na v a:nglické sněmovně Porada ministra Varšavské smlouvy Odlet prv.n:ích padesáti technika do Montreálu na přípravu naší exposice W. Brandt návštěvou v New Yorku Provolání l1v KSe K 50. výroči Rijnové revoluce l2.února velmi hezká zimní neděle Vládni delegace SSSR odletěla z Británie Nové zdravotní' zásady ve stravování školní mládež e Ethiop~ c:!sař návštěvou vewasbingtodu Ministr David zahájil jednání v Moskvě Zahájení volných. sobot na. školách Nový rakouský a marocký velvyslanec u presidenta Zahájení jednáni o odzbrojení v Ženevě ' :0 sleddý boj el1$rgeti.k:6, proti škodlivým exhalacím Velká vichřice nad západními OechaJi:d Slavnostní' setkání lidových milic na Hradě Setkání předsednictva Světové rady míru v Praze Prvni podařená transplantace ledviny v ~ašem státě Větrnáá smrš~ nad celou republikou /2'.unora,l V USA záhadné vraždy všech,.kteří byli nějak svědky atentátu na. Ke:rme~o Světová rada míru zasedá v Praze a jedná o Vietnamu Pražská Matějská pou~ byla. za slunečného poaasí -Ro-ry pod sněhem a množství 17ur1stft na horách Os. stranická a vládnímdelegace odjela do Polska Závěreané dny městce února ve znamen:! vyšších teplot.14 stupňa; Ve Vídni zaaalo mistrovství světa v krasobruslení Březen Tajemník 11V x:so KOuCký u Leonida Brežněva Jednání vlády' o rozmisúování absolvent1.' President republiky svolal parlament na duben

5 Varšava přivitala čs. stranickou a vládni delegaci Výroči desiti let očkováni proti obrně v OSER 1. března opět ničivá vichřice na horách Podepsáni čs.-polské smlouyy Kambodžský prince Norodom Sihánuk v Praze Dukla hrála v Amsterodamu s Ajaxem 1:1 Projev presidenta republiky k výroči varnsdorfské stávky Týden čs. filmu ve Vídni. Ondrej Nepela na mistrovstvi světa v krasobrusleni ve Vidni šestý Hana Mašková třetí na mistrovstv:ímsvěta V krasobrusleni ve Vídni. Příjezd polského Národního divadla 11:0 Prahy Letos už potřetí stav ohrožení na řekách 5. březen jarn:! počasí se sluncem v celých Oechách Volby ve Francii 5. března prv'lli kolol. eeskoslovensko na. Lipském veletrhu Oslav;y MD~ m Pražském hradě. Projev presid. republiky k delegaci žen Prodaná nevěsta v Londýně v čs. režii OSSR-Kanada v hokeji 2:4. Nové fo~ v odměňován:( v zemědělství Dukla v odvetném utkán:! porazila Ajax v Praze 2:1 Delegace NDR do OSS& Týden polských fij.mtl v Praze Filmov,ý festival krátkého filmu v Karlov,ých Varech ----Eř.edvolební projev Brežněv6Ý k zajiitěn:! bezpečnosti v Evropě Soutěž národních vybora na. počest ~íjnové revoluce Volby v Sovětském svazu 112.březnal 1'. březjja poslední sníh nad středními Oecbami Vítězstvt de Gaulla ve francouzských volbách Walter Ulbricht a Willi Stoph na návštěvě v OSSR Smlouva mezi POlskem a NDR Neustálé StupňOVání vál.ky ve Vietnamu Podepsání smlouvy o přátelstvi a spolupráci mezi Ossa a NDR Připravaplatové upravy učitel~ Volby vmaoarsku/l8.březn~ Ossa na. mistrovstvi světa v hokeji proti NDR ve Vidni 6:2 Na horách je sníh, ale v nižinách už je jaro OSSR-NDR v hokeji ve Vídni 6:0 Od 1. dubna úprava plátd zdravotnil.d'_ OSSR-USA v hokeji ve Vídni 8:,. President republiky na slavnostn:!m shromážděni k 60.výroči ěasop.slovácko Nové vyšetřováni smrti presidenta Kennedyho v NewOrleansu OSaR prohrálo nečekaně v hokeji na. mlstrovstv:l světa ve Vídni 1:3 Usneseni tlv ESO o řizeni odvětvi zemědělstv:l a výživy T.1mrtí Dárodního umělce Ant. Pelce OSSR-Kanada na světovém mstrovství ve Vídni 1:1 OSSR-Svéd.sko na mistrovství světa v hokeji 5:5 SSSR porazil ve finále Kanadu v hoke ji 2 :1. OSSR čtvrtí, Velká katastrofa tankové lodi při pobřeží ADglie Vyznamenání ke Dni učitel~ Zboření nárožních dome_ u musea Duben ďmrtí maršála Malinovského Katastrofa čs. vrtulníku u Lipna Tyden československé kultury a vědy ve Svédsku První dubnová neděle ve znamení sněhové přeháňky l1mrti akademika J. HeyrovskéhO, nositele Nobelovy ceny Kanada třetí

6 . Sovětská delegace KSSS na studijn:( cestě v Bratislavě Sirši hospodářská pravomoc Národnich výbord v oblasti investic a služeb ttmrti zasloužilého umělce, člena Národniho divadla Oldřiaba Kováře Národni shromážděni schválilo smlouvy OSSR s Polskem a NDR Zákon o ochraně ovzduši schválen v Nár. shrom. Nová francouzská vláda ustavena Druhá dubnová neděle velmi slunečná, ale na horách se stále lyžuje Lord Snowdon přijel do OSSR Rekonstrukce Karlova mostu v Praze A. Grečko ministrem národni obrany SSSR Dukla prohrála v Glasgově s Celticem L:3 Velký sesuv p6 Cly na Uherskohradištku. Společný výzkum vesmíru vědci všech socialistických státa Dr Emanuel Bosák novým předsedou OV OSTV Delegace T1V mo v NDR L6. dubna teplé jarn:( počasi V Berlině zahájen V. sjezd Jednotné socialistické strany Německa Projev Leonida Brežněva v Berlíne trmrti býv. německého kancléře Konráda Adenauera Projev tajem. OV KSC J. Hendrycha v Berlini Americká měsični laboratoř Surveyor' dopadla na Měsic Slavnostni večer v Praze na počest V..Lenina W. Ulbricht opět prvnim tajemnikem Jednotné socialist. strany Německa KOSmická 100. SojUZ!, v SSSR byla vypuštěna na oběžnou dráhu Vojenský převrat v 1ťeckU. Tragická Smrt kosmonauta V.M.Komarova při při stáni kosmické lodi Zahájeni konference kowldjstických stran. v Karlových Varech Nová vědecká rada ministerstva zdravotnictví Prohlášeni evropských komunistických stran v Karlových Varech Neustálé.nepokoje v Oině zaviněné rudými gardami Založeni ústavu pro vtzk.u.m veřejného,minění Slavnostní zahájeni světové výstavy hpo 67 v Montreálu Pocta nejlepšim pracovnikfun. Uděleni vyznamedáni a řád:a Zatýkáni pokrokových osob v ~ecku Kveten Tradiční shromáždění na Pražském hradě k l.máji. Projev J.enárta Rozhovor presidenta republiky v čs. televisi Zachráněni zasypaných haviř6. z dolu Orlová Velké májové oslavy v Praze Belgický zahraniční ministr v Praze Demonstrace řeckých příslušnildipřed řeckym vyslanectvím v Praze Nepálský král u pres~denta repub~ Amerika má už ve Vietnamu. přes p6m milionu vojáldi Usneseníl1V mo o směrech řešenímekonomické rovnováhy a životni úrovně V ~eeku opět zatčen Manolis Glezos Návštěva delegace Bejvyššího sovětu v Praze Boj proti LiuSao Ohim.u v Oině VýstaVa obraz6 sovět. malíře Gerasuova v Praze OSSR-Qhile.,tealu!,J':2 v tenise o Davis6.v pohár Týden otevřených dveřim Hradě Manifestace čs-sovětské družby v Fraze VzpomiDkovéslavnosti na 9.' květen 1945 v celé republice Start štafety přátelství a míru v Moskvě Zahájeni Závodu míru. ve Varšavě Zahájení Pražského jara za velmi sluhečného počasi talský ministr zahranicsí v Moskvě r -

7 Návštěva presidenta republik.y na československém dnu v Montreálu Mylné zprávy o zat!en:! Martina Bormanna Provokaee sudetoněmeckých revanšista v NSR President 0s. republ1k.y uvítán v kanadském městě ottavě Balet Velkého divadla SSSR v PL'aze Válečné napětí' na Blízkém východě Stupnované nálety USA navietmm Oslavy sedmistého výročí založení města Ostravy Projev presidenta republiky A. Novotného na Os. dnu v EXFO-67 v Ka:l'la.dě Státní rozpočet na rok 1967 v jednání Národního shromáždění J. Tito znovu zvolen jugoslávským presidentem President republ~ v Quebecu 60. narozemny národního umělce Jana Pivce, člena Národního divadla Návrat presidenta republiky z Kana~ Setkání pozdravných šta,tet na hranicích Výstava spotřebního zboží v Brně OSSR porazilo rsko v Du.bl1nuv kopané 2:0 Praha uvítala írá.nskího šacha Zahájení maturit na středních školách Velký požár závodu SUona v Plané n!luž. Syrská arabská republika vyhlásila blokádu zraele Obrovský požár obchodního domu v Bruselu. Přes tři sta mrtvých Napjatá situaee na Blízkém výchdě mezi ~ a zraelem Panovnik tránu v KarlovýCh Vareeh Prohlášení ministerstva zahran1číossr k událostem ve Vietnamu Vichřice na českými horami /26. května/ Vítězství Věry Oáslavské v gymnastice v Amsterodamu, pět zlatých medailí Př:Cjezd tureckých poslane15 do Prahy,. Mořeplavec Chichester obeplul na člunu zeměkouli První výstřely v Akabském zálivu mezi SAR a zraelem Oerven -~-=----_... _- Slavnostní zasedání Os. akademie věd k výročí ~íjnové revoluce Kosmonaut Leonov na návštěvě v Praze Utkání Sparta-Dukla v kopané dvě nula se stalo ostudou Město Ostrava obdrželo!ťád republiky Proj e presidenta republiky v Ostravě při jubilejních slavnostech nterview presidenta republiky v listu Tlmes President A. Novotný navštívil výstavu Brno 67 Zahájení V.sjezdu OSM 5. června v Praze Den družby' na Děvíně u Bratisla!l. Projev presidenta republiky na Davíně k družbě s SSSR Velký zájem o naši exposici v Montréálu Ozbrojený konfiikt mezi zraelem a arabskými státy Turecká delegace u presidenta republiky Závěr Pražského jara DeVátou Beethovenovou symfonii na Bertr~ce Prohlášení našeho ministerstva za.hran1eí ke konfliktu na Blízkém Východě Urychlené zasedání Rad;rbezpečnosti na ~ádost SSSR Lidické ženy u presidenta republuy Prudké boje na Sinaj ském poloostrově mezi zraelem a SAR Kosmonaut Leonov na sjezdu OSM Nový sovětský návrh v Radě bezpečnosti na zastavení nepřátelstvi Prohlášen! komunistických stran k situaci na Středním vychodě T. zv. kulturní revoluce v Oíně rozvrací hospodářský život riíny Zasedání výboru měst :na. pam.ěl:i 25. výroči vyhlazení Lidic Přerušeni diplomaticktch sty~ s zraelem Sparta ligovyuľdůstrem v kopané na r. 1967

8 Manifestace 80 tisíc občan6 ll. června v Lidicích 13. června přij ímací zkoušky lb. stře dni školy Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ~SSR a SSSR 13. června na horách sněžilo a na našem území chladno Rudé gardy v Oíně provokujj6 proti SSSR Volby do komisi lidové kontroly Vláda schválila volné soboty na školách Konference arabských stá~' v Kuvajtu Nová úprava v odměňování domovni~, ' Alexej Kos,ygin po sch~zce z de Gaullem v Paříži cestuje do New Yorku Odlet čs. vládní delegace do New Yorku l1spěch čs. pavilonu na UFO 67 v Montreálu Oína vyzkoušela vodíkovou bombu Oeskoslovenský týden v Ooventry Sovětská resoluce na Valném shromáždění OSN Projev předsedy' vlád;yj. Lenárta na Valném shromáždění OSN N. POdgOr\Yj v Káhiře u pres. Násira Setkání A. Kosyg1na s L. Johnsonem. Uveřejnění tezí k 50. výročí V:esR Projev presidenta. republiky na. setkání mládeže Sumavy v Sušici Předpovědi na horké letošní léto Smrště a vichřice v západní Evropě, u nás kolem 35 stupžn t \ Dánský mirdstr zahraničí v Praze Předseda vlády J. LeDárt v Montreálu Tajemník t1v KSO V. Koucký u presidenta SAR Jednání o národnich výborech v Národním shromáždění Václavské náměstí v Praze v totální rekonstrukci 28. červ:oa zničující bouře nad západočeskými chmelnicemi Tradiční slavnost mládeže na Hradě Sjezd československých spisovatelti /čtvrtýl Slavnostní zahájení plynovodu mezi Ossa a 'SSSR Oervenec Schválení státního závěrečného účtu v Národ. Shrom. Vyřazení absolvent6 VysBké školy politické s projevem pres. republiky První odjezdy dětí na prázdninové tábory Návštěva mima Marcela Marceua v OSSR Celostátní senání piollýrtl v Rovišti za 'časti presidenta republiky V Praze zahájen devátý světový kongres archite~ Nový mattarský velvyslanec v Praze Francouzští státníci uvítáni v MoSkvě Delegace francouzské komunistické strany v Praze V Praze zahájen celostátní sjezd čs. žen President republiky na dovolené v SSSR Rozhovory pres1d. Novotného s L. Brežněvem Maršál..Jakubovskij vrchním velitelem vojsk VaršaVské'smlouvy Robert Kenned;y v československém pavilonu v Montreálu Pátý mezinárodni filmový festival v Moskvě Na výstavě EXPO 67 už 20 miliont3 :cávštěvni.k:a Politický dobrodruh z Konga Moise Tshombe unesen do Alžíru Fronty před čs. pavilonem v Montreálu Porada stran a vlád socialistických zemí o podpoře 'arabským, zemím Tropická vedra v celé republice Zavedeni bezvisového styku mezi OSSR a NDR Zahájení libereckých veletrh'l'i Národníd1vadlo na zájezdu v Moskvě Ničivá bouře na jižní Moravě

9 Opět dva mrtvi nf Vysokých Tatrách Ne jlepši hokejista světa p'~vodem Slovák přiletěl do OSSR z Kanady Oinské provokace na sovětské hranici Velká horolezecká expedice do Pamíru Vzrtist chemické výrobl na Slovensku lvlezinárodni kurs lékať6_ o tbc v Praze Státni svátel Polské lidové republiky Ministr Grom;yko jed.dal v.novém Yorku Větrná smrš{; na Máchově jezeře Výstava dila francouzského sochaře Rodina na Staroměstské radnici Americká sonda Lunar Explorer ob:olá kolem Měsice. 23. července tropická neděle. /nočn:( teplota 23 stupň'6/ ~ivelni pohroma na Mlat1loboleslavsku. Zemětřeaeni v Turecku Letos neúroda hub V našem pavilonu na EXPO 67 už 4 miliony.dávštěvníkft Bouřlivá návštěva presidenta de Gaulla ~ ~ v Quebecu Státni svátek Kub,y Evropská premiéra výstavy L.N.Tolstého v Praze Pape ž Pavel V. na. návštěvě v Turecku Zpráva ministra V. Davida o jeddá.:ní Valného shromáždění OSN Občanská válka v africké Nigérii Předčasný návrat presidenta de Gaulla z Kana~ ProtestCSSR proti čínským provokaeim. Japonský státník navšt:cvil předsedu vlády OSSR Srpen -~..._.._--- Zpráva Státního statistic. úřadu o hospodařeni za l.pololeti Rasové :cepokoje v amerických městech Velké množství turista ze zahra.niči k nám Velká úroda meruněk á broskví Velká akce mezi horniky na pomoc les1.~.m po polomech Generá.lli oprava Karlova mostu v Praze Překrásné žňové počasi na územi celého státu Fotbalový šlechtic sir Sta.nley Matthews návštěvou v Praze Na.ustálé pumové útoky v jižnich Tjrolich Americká sonda Lunar Orbiter 5 fotografuje povrch Měsice Parné léto vylákalo množství lidi k řekám a na hory Velká katastrofa na jezeře v Rumunsku V Praze velký přiliv cizieh turist'6 Nedostatek ubytováni Nová mprava havarijn:(ho pojištěni Rozhodnuti o tom, že v Praze se-bude stavět metro 37. Jirá.sk.6.v Hronov byl zahájen Mezinárodni symposion o dětské mozkové obrně v Praze Adolf Hofmaister národním umělcem Prohlášeni čs. spisovatel-6 o emi~aci L. lňačka Náš pavilon v Monterálu měl už pat milion'~ návšt ěvnikd Jugoslávský president Tito jedná v Kahýře s presidentem Násirem Vnitfni politická krise voině se prohlubuje Konference evropských endokrinolog6 v Praze Pohran1čni incident na našich hranicich s Rakouskem

10 Mezinárodní sjezd astronomfl v Praze Počátek sklizně chmele a odjezd kolínských děti na chmel První bezvřetenová přádelna na světě zahájila u nás provoz Krásné suché počasí po celou dobu sepna Konference evropských endokrinologt~ v Karlových Varech Zvyšováni nízkých &'chode_ v Ossa Největší dalekohled u nás v provozu na hvězdárně v Ondřejově Počíná mdostatek vody v přehradách Přepadeni britského velvyslanectvi v Pekingu Vyšetřován! utonutí amerického občana ve Vltavě Os. diplomat přepaden v USA na ulici President republik;y v Martině na Slovensku Kolínská pěvkyně L. Dvořáková zpívá Bayreuthu Projev presidenta republiky v martinském amfiteátru Velmi horký sklonek měsíce srpna trmrtí českého neurologa prof. HeDnera Změna v organisaci školního roku. Zavedení jarních prázdnin l1mrtí národní umělkyně herečky otýlie Beníškové Návrhy na změny zákoda. o hospodaření s byty. V národn:cm shromážděn:!. se projednává zákon o l?raze VyvrchOleni oslav 100. lb.rozemn Petra Bezruče V~dce americkýchfašistft Rockwell zastřelen Zář i Meteorologové předpovídají pěkné záři Setkání presidenta republiky na Hradě s absolventy d~stojnickýeh škol t1mrtí lji Erenburga Konference arabských státft v chartúmu_ Ve Svédsku zavádějí pravostra.ndtprovoz v dopravě Maršál SSSR..Jakubovsk j u presidenta republiky v Praze Projev de Gaul1a v polském sejmu V podzimní.1ize kopané se ukazuje převaha slovenských klub'd nad Prahou POdvržeDý manifest čs. spisovatel-a uveřejněn v anglickém časopise Oficiální rozhovory mezi presidentem de Gaullem a polskou vládou Nota čs. midisterstva zahraničí Rakousku ve věci porušování čs.hranic Havárie čs. letadla v Kanadě. Slavnostní zahájeni prvniho úseku výstavby dálnice Rozhodnutí žádat o letni olympijské hry v Praze Mezinárodní kongres fonetických věd v Eraze Slavnostní zahájení brněnského veletrhu /9.9.1 'OslaV Dne horníldl /10.9./ Měsíční sonda. Surveyor /USA přistála na Měsici ;PF~sidenj repu'dliky AntTl\TovGtný'na přátelské mvšt-ěvě v Jugoslávii Přijez~uoastníkl' leteckého neštěstí v Kanadě do Prahy V Praze symposium muroontogeneticum Cesta presidenta de Gaullapo Polsku. Předseda kanadské poslanecké sněmovny ~oureux v Praze Porady mezi presidentem Titem a presid. NovotDým na Brianech v Jugosl. Vojenská dele~ace Jugoslávie v OSSR Oslavy 100. vyročí nardzení Petra Bezruoe l1mrtí Jana. Haruse, význaoného pracovníka KSC President Novotný na slavnostech ve Znojmě

11 10 Sebevražda maršála Amira v SAR Velká výstava díla Lva Nikl. Tolstého v Praze Zahájeni nu. zasedání Valného shromážděni OSN Dopis předsedy vlády NB spolkovému kancléři Kiesingerovi Uděleni čs. novinářských cen Neustálé kon:flikty mezi zraelem a SAR na Suezkém prflplavu Prodejní výstava čs. zboží v Londýně Oslav.r llnetisku ve všech městech, /24.9./ Symposium zahraničnich kinematografii v Praze Projev midi.stra V. Davida na zasedáni Valného shrom. OSN v Novém Yorku Zasedání 11V KSO..., Referát s.j.hendr,ycha na tlv KSO o vyloučeni některych cledfi Svazu splsov. Rozhodnutí Ďv xso o volbách v přištim roce V Praze založen Klub ~chodcft pro sprostředkováni práce pro d~chodce Velmi pěkné počasí na počátku října Oeská filharmonie koncertovala v Motreálu Ossa vítězí nad ŠpanělSkem v Praze 1: o Finská zdravotnieká organisace návštěvou v Eraze V celé republice zahájen Týden boje proti fašismu Největší přírustek hla~~ komunibtické strany ve Francii v říjnových vol. Zpráva ministra zaln>an. Václava Davida o zasedání val. shrom.yesn;,_ ránský princ návštvou ti presidenta republiky., Na hřebenech Krkonoš teplé letní počasí kolem osmého říhna Rampa Národnihomusea se nebude bourat Maaarská stranická a vládni delegace návštěvou v Praze Plenární zasedání 11V.KSC ' Besedy zástup~~-str~ s mládeží MaOarská delegace na návštěvě v Mladé Boleslavi Společné pr~ff.~ěen'! 'delegací OSSR a Maa,arské lid. republiky. Dosti velká 'urodg hub poczimu, Clanek presid. Novotného v moskevské Pravdě o' rozvoji ekonom~ Stupňováni války ve Vietnamu. OtitŤi děvčata se VYdala na pěší t1~ru do Anglie a' odtud do Mexika na olympijské hry v r Odhalení památníku bitvy na Volze ve Volgogradu Smrt kubánského revolucionáře Guevar.y v Bolivii Žádost CSSR na vydání váleč. zločince Nestora Holej;ky,- který je v USA Měkké přistání sovětské laboratoře na Venuši Družstvo gymnastek CSsR zvítězilo v Mexiku Pátý sjezd Svazu československých novinruň' NolTelovu cenu za literaturu na r dostal Guatemalec M.A.Asturias V polovině října teplota na šumavě l5 0 CVýstava Velká Morava zahájena po Athénách, Vi dni, Mohuči a Stockholmu v západ. Berlině CSSR v Madridě poražena 2: 1 ' Ceskoslovenská delegace vedená předsedou Lénartem uvítána v Paříži Zemřel pěvec Chodska skladatel Jindřich Jindřich Představitel světového zdravotnictvi dr.m.g.candau návštěvou v Praze

12 Osm student'l~ z Prahy se chystá na ce stu do Lambaréné v Africe Prof. dr.m.g.candau čestným. doktorem university v Praze Předseda čs. vlády J. Lénart u presidenta de Gaulla Mexický ministr výchovy informoval tisk v Praze o olympijských hráoh Dokončení třetí etapy ropovodu První automatické spojení dvou druživ Kosmos na oběžné dráze Slavnostní zasedání na Pražském bradě k výročí Velkého října Necnranická přehradl uváděna do provozu Oeskoslovenská delegace odletěla do Moskvy na oslavy~ Smlouva s francouz. firmou Renault o výrobu aut v licenci. Slavnostní zasedání v kremelském sjezdovém paláci. Projev L.Brežněva Ukončení plavby na Labi 6. listopadu. Velká mírová manifestace na Staroměstském náměstí 6. listope Projev vyslance Cervoněnka na Staroměst. náměstí. Velká vojenská přehlídka v Moskvě 7. listopadu. Os. delegace na cestě po Sovětském svazu Manifestace čs. rudoarinějc1~ k5o. výročí ~ Nizozemský ministr zahraničí Luns návštěvou v Praze Ničivá explose v kapslovně ve Vlašimi Zvyšování nízkých ch~ chod:t~ v OSSR Československá Alžběta Strkulová Dívka 67 je v soutěži lviss World na ěestém místě na světě. Slavnostní shromáždění člen' Os. akademie věd Kosmické těleso Suveyor 6 se pohybovalo na povrchu měsíce Trvání války ve Vietnamu. FrancOll.zský ministr pro kosmický výzkum na návštěvě v P.raze Devalvace libry v Británii. Konference ministrt' zdravotnictví socialistických zemí v Praze Zemřel herec Rudolf Deyl mladší Ministr zahraničí V. David v severských zemích OSSR poraženo nečekaně v kopané rskem 2:1 Nejlepším fotbalistou letoš. roku prohlášen Ján Geleta 11mrti dramatické UlJlělkyně Anduly Sedláčkové Jednání o upravě česko-rakouské hranice Osmdesát hodin sztrávili dva naši akvanauti pod vodou v kabině V Praze zasedá V. sjezd Svazu čs. invalid~ ViDahradské divadlo k 60. výročí založení dostalo rtád práce ZáplaVY v Lisabonu si vyžádaly l70 život'l~ OSSR podlahla v hokeji v Praze Svédm 5:1 Zahájení Dn6 kul tury RSFSR v Praze Městská rada v Grenoblu vydala výzvu na mirovýstav po dobu oljrmpij skýeh her Národní shromáždění projednává rozpočet Sparta porazila belgický Anderlecht v Praze}:2 -Slavia Praha na cestě kolem světa s Frant. Pláničkou

13 12. Schváleni ZákOD~ o volbách a o hl-avním městě První voda ze spoutané ~eli vky do nového koryta Nové zemětřesení v Jugoslávii Prosinec - Schválení zákona o sociálním zabezpečení ro1nikt~ Pragd' světová filatelistická výstava v!raze nmrtí nejslavnějšího českého ředitele cirkusu Karla Kludského V Jihoafrické unii provedena první transplantace srdce na člověku ~ecká armáda opoušti Kypr Nuselský most v Praze v polov±ně Výstavby Prvni příznaky opravdové zimy na Krkonoších. Sparta remizovala v Amsterodamu s Anderlechtem,:, a postupuje v Poháru evropských mist'1~ Vládní delegace SSSR v Praze. Sjezd čs. skladatel,' Praha kandiduje na olympij ské hry v r Vláda projedmla. návrh státního plánu na. F~ l~58t,)u Podepsání protokolu o výměně zbož'í mezi OSER a SSSR.Příjezd Leonida Brežněva do Prahy Zasedání,Russelova tribunálu v Roskilde o válce ve Vietnamu Velké nákupy ve všech městech o stříbrné neděli Velké lavinové neštěsti v Tatrách u Terryhochaty Slavnostni zasedání na počest podepsání cs.-sovětské smlouvy Katastrofálni zemětřesení v ndii V Praze výstava Pabla Picassa Pokus řeckého krále o převrat v rtecm Zavedení povinné maturi tni zkouš~ z dějepisu ~ecký král Konstantin uprchl do rtíma Věra Oáslavská prohlášena už po třetí sportovkyní roku Nezdařený puč alžírských d~stojníkt~ proti vládě Ministerský předseda Austrálie zahynul v moři Praha se zvětší připojením řa~ obcí. ZvýhOdnění sazby za spotřebu elektřiny Muž s transplantovaným srdcem zemřel po 18 dnech po operaci Mirová výzva papeže Pavla V. Po prvních prosincových vánicích přišla na vánoce obleva. Oeskoslovensko má na kobel. r ,3:;0.000 óbyva-tel

14

15 '.. -.,..,..~ Při soitání Udu v r měl kol:cnský okres obyvatel. Za 111 let, r. 1961, kdy bylo posledn:(,soítání lidu vzrostl po; oet obyvatel na okrese o 27 tisíc. Samotné město Kolín vzrostlo vice než,,5krát. Za 6,609 na 2'.475 v r Bejvětší poiet Obyvatel na měl okres Kolín při soítán:! lidu r. 19'0. V té době měl Kolín 19 tisíc obyvatel. Uvážíme-li, že asi před 'o lev mělo město Kolin a OeSký Brod dohromady ovj'vatel a v r stoupl tento počet na '0.,60, při ěemž se celkový počet na okrese snížilo lidí, znameá to, že se kolínský venkov vylidnilo 1'.199 ObyVatel. Ve sro'vllá. ll! ES r se počet venkovského Obyvatelstva za 50 let snížil už o l5.270 osob. Tento proces neustále pokračuje, neboi od r do letošního roku se pooet obyvatelstva na okrese snížil, ale pooet obyvatel města Kolína a Oeekáno Brodu vzrostl ' lidí. Od r se počet venkovského obyvatelstva na okrese snížil o vice než 18 tisíc osob. Pro Kolín má tato skutečnost ten význam, že sev l{ol:(ni neustále objevu;je nedostatek byt. Lidé, kteř:í dř:(ve do Kolína dojížděli za prae:c, ale bydleli na vedkově, se ve městě bua. zakoupili po zamfelych majitelieh dod1lcb, nebo dostali byty v závodll:ceh domech, nebo z!skali povolen:! ke stavbě rodinného d.omku. Místní obyvatelé tuto skute5nost často dosti těžce nesoa, protože ;Je mnoho mlad;feh lid! z města, kteř:c lusi bydlet s rodiči a nemohou dostat byty. Mnohdy se objevuje i ta nesnáz, že novi may jitelé rod.:i.mllch dolllka, kteří přišli z venkova, zařizují se jako :na venkově, stav:! na dvorku eh.l:cvky pro domácí zviřeetvo, což opět vede k výs.lq'tu myši. Okolí si na to práva. stěžuje.

16 -/ < u do nich nemohli nastěhovat, 28 žádostí z rozvedených manželství a 447 žádostí ostatních. Počet žádostí se sice proti minulému roku. snížil, ale bytový problém je v Kolíně stále živý. Hlavní problém je v tom, že státní investiční výstavba téměř zanikla. Největším problémem jsou vlastníci rodinných do~ a rozvedená. manželství. Do Kolína se zakupuje mnoho lidí z venkova. Koupí si domek, jehož majitel ani v Kolíně nebydli a v domku je nájemník. Toho se snaží dostat z domku ven, aby se tam. mohl nastěhovat. Vede to často k velmi nepříjemným >. situacím a sousedským vztahj~m. Rozvody, které v poslední době přibývají, komplikují řešení bytové otázky, protože rozvedení manželé jsou nu.ceni bydlet společně, doehá.zí k nee.hut Dým výstu~m a to vše narušuje výchovu dětí. Bytovou otázku zostřuje také demoliční plán. Pro rozšíření komunikací-, nebo pro havarijní stav je nutno zbourat některé objekty a tu je třeba pro obyvatele najít náhradní byty. Městský bytový podnik pec oval letos o 496 donn~ s 3194 byty. Počet spravovaných obje~~ se letos snížil, p»otože bylo do osobního vlastnictví prodáno 59 rodinn,ych domkt~ a jenom jeden činžovní $m byl převzat do správy. Hodnota obhospodařovaného majetku činí 326 milio~ korun. Na opravu. tohoto bytového fondu bylo za letošní. pololetí vynaloženo 1, korun. Na náměstí v č. 7 bylo znovllzřízeno.pa.loubí. Je to velm.i starý Cb~mLa práce byla proto technicky náročná, zvláště proto, ž~ se konala bez vystěhování nájemníkt~. Opraven byl d,'m c.22 na. rohu náměstí a Karlovy ulice, dále d1~m U věnce v Kutno-

17 V leto šn:!m roce byla uvedena do provozu. etapa obilního sila kromě toho váha. vjezd, vrátnice a část'vnitřní komunilm'ce. Sllo v Kolině je mohutná stavba a je zálabskoudom1nantoo.. Její červená světla, střechy která varují letadla,jsou zdaleka viditelná a se sila je velmi hezký pohled na Kolín. Opoža.uje se stále vtstavba městského vodovodu, která měla byt hotova už v minulém roce, ale subdodávky zclržuj! dokončení. Ulice v Olšinkách byla vybetonována. a proveden kanalisační sběrač, do něhož byly svededy domovni přípojky. Tato část Zála.bi získala celoročně sjízdnou vozovku, která je připravena i pro budoucí vjezd teplárdy'. Ve stavbě parovodu byla prováděna letos ~:( etapa.. Některé oásti dalš:!eh etap už byly provedeny. Nedostatečné plnění výstavby sídliště je zaviněno hlavně nedostatkem. pracovd:!~ zvláště tesa.řfl. Nábor pracovní.kfl nedosáhl toho úspěchu, jaký se předpokládal. Dobré výsledky přineslo vypsán:! cilových premií. V měsiei listopadu byly odevzd.ány posledni bytové jednotky určené k odevzdáni v tomto rolle a sice blok 119 s 84 bytov.fmj. jednotkami. Bloky č. 120 a 115 přecházejí STým dokoněenim do příštího roku Výstavba obvodové komunikace, kterou provádi stavební podd1k z Hradce Králové pokračuj e velm1 dobře a plán se překračuj e. SvépomocDá v.tstavba bytových jednotek měla 1 etos postup praci velmi dobrl, takže v letošn!m roce bylo kolaudováno 12 bytov;feh jednotek pro P.rl~mstav a 14 pro Kablo Kolín. /2 domy- po 7 byt.jedn./ Aby bylo m.ožno tyto jednotky vytápět, bylo nutná vybudovat výměníkovou stanici s trafostanicí a. topný kanál v RobálSověulici.

18 Významnou akc:l byla oprava fasády na domě č. 88 na námě st:l proti radnici. T:lm má celá západní strana nové fasády, což dává náměstí pěkdý vzhled, domy jsou předmětem zájmu náv~těvníkt1 města, kteř! je s oblibou fotografuj:l. Qp.roti loňskému roku stouply letos požadavky na demolice dam~ a asa:naei. V budoucnu se bude muset počítat s řadou havarijnich bytových p!pa~ a je vždy problémem naj:lt náhradni byty. V souvislosti s řešen:lm nadměrnosti b~ byla v 2. pololet! letošniho roku plánována burza na byty, ale nebyla uskutečnělla před vydán:lm novelisaee bytového zákona. Z eelkového počtu uchazeč~ o byt na konci letošního roku 665 žada'tel~, pouze 100 př!pad~ přichází v úvahu pro řešení bytové potřeby formou d.ru.žst&vní výstavby, Zbývající počet jsou sociální případy, rodinné domky a rozvedená manželství. Přes všeeh.dy tyto nedostatky bylo letos k 10. listopadu přiděleno celkem 69 by1;t1 a povoleno 25 směn. Z celkového je patrno, že bytová otázka jestál;f problém města, i když je to problém celostátn!.bytová komise je v obtízné situaci a st:lžnosti zaměstdávají neustále několik p.racovn~, poslanet'. Někdy jsou tyto stížnosti neoprávněné, vede to k řadě mrzutostí, zvláště tam, kde se jedná o notorické stěžovatele. Hi mimořádném zasedán! ONV byli za mimožádné zásluhy při budováni Středočeského kraje kolínští pracovníci dr Marie V:ltkOVá, ředitelka musea, J. Kučera, kontrolor Komunálních služeb a ředit Zemědělského nákupn:lho závodu v Kolině J.Dvořák.

19 domek. Brzy se k nim přidali dalši, a dnes by nikdo neřekl, že to byla před třiceti lety nehostinná pláň. Domky j sou velmi hezky upravená,. každý má zahrádlm, ulice jsou betonovanf! se zelellpi pásy a dnes tato otvrli patři k nejllezoim ve městě. S městem má dobrf! autobusové spojen! každých 20 minut, zřizuje se distribuoni s!~ a obyvatelé mají tak výh~ města i venkova. Fřed třiceti lety býval Kolin nejlépe osvětleným městem v republice. Ovšem dobou toto zařizení zastaralo a proto bylo nutno přikročit k rekonstrukci osvětleni, která je rozpootena na pět let lil na pět m:u1onfl korun. Urovkové osvětl eni bylo už z velké oásti nahrazeno vfbojkami a převisy nad ulicemi směřuj!cích k náměst! se nahrazuji výložniky, kterf! nesou osvětlovací tělesa. S rekonstrukci se zoalo v loňském roce a bude dokonoena do r Vyboj~ mají mnohem větši světelnou kapacitu a Kolinu se tim dostane m'stojného osvětlení. Na prostranství před plynárnou vedle dálnice na Brno vyroste ro r areál Okresn! správy spoj~ v Kolině nákladem 62 milioll5 korun. Ve čtvrtek 2.6. října se konalo za přítomnosti oficiálnich představitel' slavnostní zahájeni stavby kolinským Prl'mstavem. Kolin podle sdělen! ředitelky Krajské správy spoj'6 s. ~. Urbánkové nebyl vybrán náhodně t ale po pětiletém jednáni. Dominantu stavby bude tvořit 42 metre vysoký internát o l' podlažích pro 300 UČ~., lt tomu bude náležet hospodářské zázemí, závodní kucb;rně, školni uěeb)jt, tělocvična. a hřiště. Hlavni stavbou bude automatická telefonni ústředna. s pooáteční kapacitou. 10 tisic připojek, oimž dosavadní stav vzroste o osm tisíc. Dále tam budou skolní dílny,opravlly telekomunikaon!ch za.řizen:!,

20 garáže, speciáln:í dilny pro údržbu autoparlru.., mistnosti pro dalši provozy a bytové jednotk;r. Po projevech oficiáln:íeh činitel~ se zakousl buldozer do terénu. Kolin bude mít t:ímto represen 'tačni budovu, která spolu s vysokou budovou 4ednoty na křižovatce změni toto místo na velkoměstský ráz. li o z poč..! t _m ě s t ta. Rozpočet města, který předložil finanční odbor MěstNV pro Kolín na letošní rok: Návrh předlozen v lednu t.r. Klasifikace.příjm.f\ Rozpočet na r.1966 návrh na r.1967 a poplatky daně přij~ z funkčni činnosti Úhrn přimých příjme dotace z rozpočtu ONV Úhrn rozpočtových přijnn' , ', _... _..... _--~ ~ ~ ,1' ,0' ,07'.900 ~ , Klasifikace výda~ doprava školstvi a kul tura zdravotnictvi vnitřni správa sociálni zabez~ěčeni mi stni hospodářství Úbrn neinvestičn:!ch výdaj~ Oerpáni , , návrh rozpočtu , , , _.. ~.a-...,_.._ , , V návrhu nejsou promitnuty fi.nanění vztahy hospodářských organisaci, t.j. KolUUllálnich služeb, Městského bytového podniku, investice, generálni opravy a akce Z, která se hrad:! z fondu rezerv a vývoje. Z toho je počítáno na akci Z korun, na projekce gener. oprav , na věcné odměny a na odmě\y v soutěžích školni mládeže korun.

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná Datum vytvoření 19.9.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Už více než sto let hrají ochotníci ve Hvozdné divadlo. Způsob

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976

PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 PŘÍLOHA B 2 PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ PŘEDSEDNICTVA OKRESNÍHO VÝBORU KSČ 1966 1976 [1] [2] Zápis ze schůze byra (předsednictva) OV KSČ 12. 1. 1966 1966 A 98 1. Kádrové návrhy 2. Organizační záležitosti 3.

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0111. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY

LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! LEDEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! DAVIS CUP 1980 ATENTÁTY Finále Davisova poháru - v Praze 1980. Dokument zachycuje klíčové momenty vítězství Československa v čele s legendárním Ivanem Lendlem v prestižní tenisové

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: , IČ , DIČ:CZ

O B E C K O Š Í K Y Košíky 172. Tel.: ,  IČ , DIČ:CZ O B E C K O Š Í K Y 2006 Události obce 2006 V roce 2006 opět v naší obci proběhly volby do zastupitelstva. Byli zvoleni tito občané: starosta: místostarosta: členové zastupitelstva: Mgr. Jaroslav Šlechta

Více

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán

ROK 1977. Úvod. Správa obce. Obyvatelé. Hospodaření MNV. Výhledový plán ROK 1977 Úvod Partyzánská obec Prostřední Bečva má bohatou minulost. Její zrod se datuje první polovinou XVII. století (1635). Tvrdý život valašského lidu neubral nic na povaze a pracovitosti nynějších

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2248/04 V Praze dne 19. května 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 26. května 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP

VYCHÁZÍ 30. ČERVNA Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně z.s. VYCHÁZÍ 30. ČERVNA 2016 Předání čestného odznaku ASOCIACE Vojáci společně z. s. generálnímu řediteli VoZP Čestný odznak ASOCIACE Vojáci

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2242/04 V Praze dne 28. dubna 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 5. května 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky PROGRAM JEDNÁNÍ v týdnu od 2. do 6. května 2016 vydal tiskový odbor PONDĚLÍ 2. května 2016 Předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček přijme předsedu stálého

Více

Země živitelka 2011 České Budějovice

Země živitelka 2011 České Budějovice Země živitelka 2011 České Budějovice S koncem prázdnin se již po čtvrté NS MAS ČR účastnila 38. ročníku výstavy Země živitelka. V letošním roce se NS MAS ČR společně s Celostátní síti pro venkov (CSV),

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1980 III. volební období 108 Vládní návrh ZÁKON ze dne prosince 1980 o státním rozpočtu československé federace na rok 1981 Federální shromáždění

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925

Vlastimil Kybal. československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vlastimil Kybal československý vyslanec v Itálii 1920 1925 Vyslanec v Itálii 1920 1925 Diplomacie znamená být důstojnými představiteli svého národa u národa cizího a pokornými dělníky spojujícími oba národy

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009

M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons. Wikikonference, 5. prosince 2009 M. Langer: České fotografie v darech německých institucí pro Wikimedia Commons Wikikonference, 5. prosince 2009 Wikimedia Commons Společné úložiště svobodného multimediálního obsahu. Vše pod svobodnými

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

EVROPA PO REVOLUCI 1848

EVROPA PO REVOLUCI 1848 EVROPA PO REVOLUCI 1848 1 Velká Británie koloniální velmoc / Malta, Cejlon, Nový Zéland, Austrálie,Kanada, Egypt, Súdán, jižní Afrika, Indie = "perla britského impéria ", císařství, anglický král je indickým

Více

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let

Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let Zdraví, síla, krása. Český vysokoškolský sport oslavil 100 let 100 let trvání českého vysokoškolského sportu založeného v roce 1910 dr. Františkem Smotlachou dnes oslavila Česká asociace univerzitního

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za 1. polovinu roku 2016 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za 1. pol. roku 2016 dosáhly

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K

N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K N O V O S E D E L S K Ý S P I S E K Vážení přátelé, letní vydání Novosedelského spisku poskytuje informace z jednání zastupitelstva obce Novosedly nad Nežárkou v dubnu, květnu a červnu 2008. Ve druhé části

Více

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014

Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Gerasdorf První ročník 2012 7 červen - 8 červen 2014 Danube Challenge Cup Počet týmů: 74 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci

Více

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad.

Návod. Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 10 11 12 Návod Hra je určena pro dvojici žáků. Žáci si při ní opakují a rozšiřují své znalosti z novodobé historie naší vlasti. Mohou využít také odhad. Pravidla

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Československá novinářská cena

Československá novinářská cena ARCHIV KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY Československá novinářská cena (zřízena zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění č. 171/1964 Sb. ze dne 26. srpna 1964) SEZNAM NOSITELŮ podle matriky

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967

Katalog filmů. Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 Katalog filmů 1977 1980 1. Muziky, muziky 16mm, černobílé (dále jen čb), 10 min Dokumentární film o 5. Kmochově Kolínu celostátní přehlídce dechových orchestrů v r. 1967 2. Kde domov můj 16mm, čb, 7 min

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 938/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 938/0 Návrh poslanců Karla Raise, Petra Kořenka, Vlasty Bohdalové a Jiřího Miholy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb.,

Více

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc.

Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň. Název školy. Název projektu. Číslo materiálu 37. Mgr. Bc. Název školy Název projektu Odborná škola výroby a služeb, Plzeň, Vejprnická 56, 318 00 Plzeň Digitalizace výuky Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0977 Číslo šablony VY_32_inovace_ST37 Číslo materiálu 37

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Mnichovská dohoda 30.září 1938

Mnichovská dohoda 30.září 1938 Mnichovská dohoda 30.září 1938 XI 29 19:08 1 Opakování: podzim 1937 12.3.1938 jaro 1938 duben 1938 20.5.1938 podzim 1938 12.9.-13.9.1938 1. pokus anšlus Rakouska karlovarský sjezd SDP 2. pokus částečná

Více

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK

FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK FINÁLE VÝBĚRY OFS 2014 pásmo - východ ve dnech 13.-14. května 2014 HLUK Č A S O V Ý P R O G R A M Příjezd: v úterý 13.5 2013 nejpozději do 11:00 hod., hřiště TJ Spartak Hluk. V kabině bude připraveno,

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu

Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Škola ZŠ Třeboň, Sokolská 296, 379 01 Třeboň Autor Mgr. Anna Zabranská Číslo VY_62_INOVACE_6021 Název Světová hospodářská krize Téma hodiny Hospodářství mezi válkami Předmět Dějepis Ročník/y/ 9 Anotace

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy

EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy EVROPA BEZ BARIÉR Rada pro mezinárodní vztahy Rada pro mezinárodní vztahy vyhlásila u příležitosti Českého předsednictví EU již třetí studentský výtvarný projekt, tentokrát na téma Evropa bez bariér. Během

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2.

Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín. U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které se konalo dne 26.2. Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín Zastupitelstvo Městské části Praha Zličín dne 26.2.2014 Zastupitelstvo Městské části Praha-Zličín U S N E S E N Í Zastupitelstva Městské části Praha-Zličín které

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015

Kulturní instituce. Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby. IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Kulturní instituce Divadla, kina, kulturní střediska, kulturní instituty, spolky, kluby IS1 SŠJS Tábor 2014/2015 Divadla O Divadlo je výkonné čili múzické umění, při němž herci (případně zpěváci a tanečníci)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze v období leden-září 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 5,261.648 ze zahraničí: 4.537.495 (86,2 %) z tuzemska: 724.153 (13,8 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 305.352 osob

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-17_Studena_valka_a_zelezna_opona Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV

SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV Ročník 2009 SBÍRKA MEZINÁRODNÍCH SMLUV ČESKÁ REPUBLIKA Rejstřík 2009 Vydán dne 8. ledna 2010 Cena Kč 48, O B S A H : Částky 1 51 Moraviapress, a. s., Břeclav 2 A CHRONOLOGICKÝ REJSTŘÍK I. Chronologický

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 548/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 548/0 Návrh poslankyně Heleny Válkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,

Více

I. SPORT. Seznam událostí značného společenského významu v členských státech Rady Evropy: Země. Podrobnosti úpravy pouze letní hry

I. SPORT. Seznam událostí značného společenského významu v členských státech Rady Evropy: Země. Podrobnosti úpravy pouze letní hry Seznam událostí značného společenského významu v členských státech Rady Evropy: dle článku 9 Protokolu k Úmluvě o přeshraniční televizi (Rady Evropy); článku 3a směrnice o Televizi bez hranic (89/552 EEC),

Více

ORKÁN KIRILL. 18. a 19. ledna 2007

ORKÁN KIRILL. 18. a 19. ledna 2007 ORKÁN KIRILL 18. a 19. ledna 2007 Historie větrné kalamity přicházejí jednou za 10 let výskyt velkých kalamit v ČR 1929, 1955, 1967, 1976, 1984 a 1990 doposud největší kalamita 1984 padlo 12 mil m 3 dřeva

Více

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor

- revoluce urychlena krizí v Anglii, neúroda nedostatek brambor Otázka: Revoluční rok 1848 1849 Předmět: Dějepis Přidal(a): Pavla příčiny: - vliv průmyslové revoluce na politiku - rozvoj kapitalismu - odpor k vládě šlechta a přežitkům feudalismu - požadavek konstituce

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník.

10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. Rok 1947 10. ledna v důsledku přesídlení do Prahy resignoval p. Cnáb na členství v MNV a za něho byl povolán náhradník. 22. února ONV v Kamenici n. L. podal začátkem r. 1947 žádost, aby v. v. nemocnice

Více

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI

OBŘÍ LOUTKY V PLZNI OBŘÍ LOUTKY V PLZNI 28. 30. 8. 2015 VÝSLEDKY PRŮZKUMU OHLASŮ ÚČASTNÍKŮ Obří loutky Carros De Foc v ulicích Evropského hlavního města kultury 2015 Jako poctu tradici plzeňskému loutkářství, do které spadají

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY

ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY ! ČERVEN 2015 FILMOVÉ TIPY !! ZMATEK 68 ROZUM A VÍRA Snímek pojednává o obrodných společenských procesech, které se v Československu rozpoutaly během tzv. Pražského jara a také popisuje srpnovou intervenci

Více

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc

Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc Post bellum a Bolevecká základní škola, náměstí Odboje 18, Plzeň Příběhy našich sousedů Ing. Bohuslav Strejc školní rok 2013/2014 Zpracovala skupina pod vedením pana učitele Zdeňka Diviše se žáky Adame

Více

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK:

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník REDIZO: 600 150 585 NÁZEV: VY_52_INOVACE_37_Významný rok 1848 AUTOR: Mgr. Lenka Klíčová ROČNÍK: 5. DATUM: 5. 12. 2011 VZDĚL. OBOR, TÉMA: Člověk a jeho

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Vážení sportovní přátelé,

Vážení sportovní přátelé, Vážení sportovní přátelé, rád bych Vás přivítal u nás v Hradci Králové, již na 7. ročníku mezinárodního turnaje starších a mladších žáků v kopané O pohár primátora města Hradce Králové, který se koná každoročně

Více

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období. Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824, 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Pokyn ředitele

Více

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015

Česká centra. Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Česká centra Setkání ekonomických radů a tajemníků 22. června 2015 Agentura MZV pro prezentaci ČR v zahraničí Poslání: Efektivní zahraniční propagací posilovat a šířit dobré jméno ČR ve světě. Česká centra

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více