Události doma ta v cizině

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Události doma ta v cizině"

Transkript

1 Události doma ta v cizině

2 tf v ODE N k r Tento ~ok byl od počátku poznamenán 50. výročím Velké říjnové socialistické revoluce, k němuž směřovala řada závazlo' pracujících našich závod~. Zvolení de Gaulla. presidentem Francie, setkání komunistických stran v Karlových Varech, ozbrojený konflikt mezi zraelem a arabskými státy, světová výstava EXPO 67 v Montreálu, návštěva československého presidenta v Jugoslávii, nezdařený pokus krále o puč v ~ecku. a dopad americké sondjr na měsíční povrch byly hlavní politické události roku. K nim se dražilo ve sportu mistrovstv. světa v krasobruslení v nnsbrucku a ve vědě první transplantace srdce na světě.

3 Leden _.._- Blahopřejné'teleg~ mezi ČSSR a SSSR Novoroční projev presidenta repub~ Tradiční slavnost piodýrd na Pražském hradě V turnaji století porážka OSSR od Kanady 5:' ve Wilipegu tfmrtí architekta prof. Jaroslava Frágnera Jack Rub,., vrah úd.a;jného atentátníka na Kennedyho, zemřel ve vězení V turnaji století v Kanadě jsme porazili týln. SSSRB5:2 Ve v~ech krajích republiky záplava sněhu Podepsání doho~ s SSSR o dodávce obilí na letošní rok Pátráni po Hitlerově zástupci Bormanovi vede do Brazilie ČSSR v Kamdě porazila USA 8:2 Ustavení přípravné komise k uctění 10o.výroČí narozenin Petra Bezruče e echoslovák vyhrál kala.dskou soutěž na téma Člověk a jeho svět ČSSR na druhém místě za Kanadou v hokejovém turnaji století v Kanadě Celá Evropa pod sněhem. V tál11 sněhové kalamity Věra Čáslavská v anketě novin~' nejlepší sportovkyní roku Velké návaly turistfi na našich zasněžených horách Fotbalisté Sparty odletěli do Austrálie Armáda v Togu převzala státní moc Nový dánský velvyslanec v Praze upresiden~ Nad severočeskými horami ničivý sněhový orkán /14. ledna! Zimní pohodu vystřídaly sněhové bouře a vichr. Polomy na horách Neustálé aáškodn!cké či.n;y terorist6. v jižních Tjrolích První vitězstv:c Sparty v AucklSJ!ldu 5:0 Nová silniční pravidla 80 Zased.á.n:C v Bratislavě na pamě~ Karola SDddkeho Házellkáři OSSR mistry světa. V Mnichově proces s vrahy Anny Frankové Sníh a náledí ohrožuje dopravu na silnicích Změny ve vládě OSSR N ~ Podgorný byl slavnostně uvítán v l1ímě tfmrt:! nm-odn:! umě1.kyně Marie Majerové Schllzka presidenta de Ga11lla s britsjqm premiérem W'ilsonem Jednán:! o slavnění Labe až do Pardubic Mlad=! zemědělci na Hradě u presidenta Konference katolického duchovenstva v Bratislavě President Titi na ~štěvě v SSSR Zahájení celostátního sjezdul 1 odborář6. Smrt tří amerických kosmonauta v kabině Ap oll o 1 V Plzni Sknpftv loutkářský festival. 29. ledna zemětřesení v Oechách a na Moravě Cmrti zdámého filmového pracovníka Václava Wassermana Be'tkaní N. POdgorného s pape žem Pavlem V. Volby v Japonsku, O:!nské provokaee proti SSSR. Sparta vyhrála poslední zápas v Austrálii 7:0 V Lublani zahájení evropského m1strovstvi v krasobruslení t1lior Projev presidenta republiky na odborovém sjezdu v Praze Sedm. obětí lavinyv Tatrách Stoupání počtu násilných činft v republice

4 Počátek volební kampaně ve Francii Nepela v Lublani obhájil bronzovou. medaili v krasobruslenll Výstava čs. knihy v Bruselu Další dva turisté oběti Tater Zakonoení odborářského sjezdu v F,raze 'Ostrýnprotest sovětské vlády proti událostem v Cíně Světová výstava p. Picassa v Paf:!ži Sparta na zpáteční cestě z Auúrálie vyhrála v Singapuru 7:0 Porážka Svád:! v hokeji odessr v Praze 8:2... Hana. Mašková v Lublani stříbrnou medaili v krasobruslení Senátor Robert Kennedy u papeže Už 8. února vyhlášena na. našicu. řekách povodňová pohotovost Sovětské žen;y a děti ocuetěly Pekingu pro neustálé ohrožování Odvetný hokejový zápas se švédy skončil naším vítězstvim 7:1 A. Kosygin uvitán v Londýně ' - Zpráva 8tát. úřadu statistického o sjlnění lonského plánu. Povodně na českých a moravských řekách' Celostátni porada o zdravotnictvi Papežova mírová výzva k bojujícím stranám ve Vietnamu Pravidelná letecká linka Moskva-New York Projev J. Hendrycha na zasedáni 11v mt: Zasedání tlv mo o vztahu k mladé generaci Protest OSSR proti ohrožování čs. občaml v Cíně P ětidermí pracovní týden v SSSR Pátý sjezd ústřední rady družstev Projev A. Kosyg1na v a:nglické sněmovně Porada ministra Varšavské smlouvy Odlet prv.n:ích padesáti technika do Montreálu na přípravu naší exposice W. Brandt návštěvou v New Yorku Provolání l1v KSe K 50. výroči Rijnové revoluce l2.února velmi hezká zimní neděle Vládni delegace SSSR odletěla z Británie Nové zdravotní' zásady ve stravování školní mládež e Ethiop~ c:!sař návštěvou vewasbingtodu Ministr David zahájil jednání v Moskvě Zahájení volných. sobot na. školách Nový rakouský a marocký velvyslanec u presidenta Zahájení jednáni o odzbrojení v Ženevě ' :0 sleddý boj el1$rgeti.k:6, proti škodlivým exhalacím Velká vichřice nad západními OechaJi:d Slavnostní' setkání lidových milic na Hradě Setkání předsednictva Světové rady míru v Praze Prvni podařená transplantace ledviny v ~ašem státě Větrnáá smrš~ nad celou republikou /2'.unora,l V USA záhadné vraždy všech,.kteří byli nějak svědky atentátu na. Ke:rme~o Světová rada míru zasedá v Praze a jedná o Vietnamu Pražská Matějská pou~ byla. za slunečného poaasí -Ro-ry pod sněhem a množství 17ur1stft na horách Os. stranická a vládnímdelegace odjela do Polska Závěreané dny městce února ve znamen:! vyšších teplot.14 stupňa; Ve Vídni zaaalo mistrovství světa v krasobruslení Březen Tajemník 11V x:so KOuCký u Leonida Brežněva Jednání vlády' o rozmisúování absolvent1.' President republiky svolal parlament na duben

5 Varšava přivitala čs. stranickou a vládni delegaci Výroči desiti let očkováni proti obrně v OSER 1. března opět ničivá vichřice na horách Podepsáni čs.-polské smlouyy Kambodžský prince Norodom Sihánuk v Praze Dukla hrála v Amsterodamu s Ajaxem 1:1 Projev presidenta republiky k výroči varnsdorfské stávky Týden čs. filmu ve Vídni. Ondrej Nepela na mistrovstvi světa v krasobrusleni ve Vidni šestý Hana Mašková třetí na mistrovstv:ímsvěta V krasobrusleni ve Vídni. Příjezd polského Národního divadla 11:0 Prahy Letos už potřetí stav ohrožení na řekách 5. březen jarn:! počasí se sluncem v celých Oechách Volby ve Francii 5. března prv'lli kolol. eeskoslovensko na. Lipském veletrhu Oslav;y MD~ m Pražském hradě. Projev presid. republiky k delegaci žen Prodaná nevěsta v Londýně v čs. režii OSSR-Kanada v hokeji 2:4. Nové fo~ v odměňován:( v zemědělství Dukla v odvetném utkán:! porazila Ajax v Praze 2:1 Delegace NDR do OSS& Týden polských fij.mtl v Praze Filmov,ý festival krátkého filmu v Karlov,ých Varech ----Eř.edvolební projev Brežněv6Ý k zajiitěn:! bezpečnosti v Evropě Soutěž národních vybora na. počest ~íjnové revoluce Volby v Sovětském svazu 112.březnal 1'. březjja poslední sníh nad středními Oecbami Vítězstvt de Gaulla ve francouzských volbách Walter Ulbricht a Willi Stoph na návštěvě v OSSR Smlouva mezi POlskem a NDR Neustálé StupňOVání vál.ky ve Vietnamu Podepsání smlouvy o přátelstvi a spolupráci mezi Ossa a NDR Připravaplatové upravy učitel~ Volby vmaoarsku/l8.březn~ Ossa na. mistrovstvi světa v hokeji proti NDR ve Vidni 6:2 Na horách je sníh, ale v nižinách už je jaro OSSR-NDR v hokeji ve Vídni 6:0 Od 1. dubna úprava plátd zdravotnil.d'_ OSSR-USA v hokeji ve Vídni 8:,. President republiky na slavnostn:!m shromážděni k 60.výroči ěasop.slovácko Nové vyšetřováni smrti presidenta Kennedyho v NewOrleansu OSaR prohrálo nečekaně v hokeji na. mlstrovstv:l světa ve Vídni 1:3 Usneseni tlv ESO o řizeni odvětvi zemědělstv:l a výživy T.1mrtí Dárodního umělce Ant. Pelce OSSR-Kanada na světovém mstrovství ve Vídni 1:1 OSSR-Svéd.sko na mistrovství světa v hokeji 5:5 SSSR porazil ve finále Kanadu v hoke ji 2 :1. OSSR čtvrtí, Velká katastrofa tankové lodi při pobřeží ADglie Vyznamenání ke Dni učitel~ Zboření nárožních dome_ u musea Duben ďmrtí maršála Malinovského Katastrofa čs. vrtulníku u Lipna Tyden československé kultury a vědy ve Svédsku První dubnová neděle ve znamení sněhové přeháňky l1mrti akademika J. HeyrovskéhO, nositele Nobelovy ceny Kanada třetí

6 . Sovětská delegace KSSS na studijn:( cestě v Bratislavě Sirši hospodářská pravomoc Národnich výbord v oblasti investic a služeb ttmrti zasloužilého umělce, člena Národniho divadla Oldřiaba Kováře Národni shromážděni schválilo smlouvy OSSR s Polskem a NDR Zákon o ochraně ovzduši schválen v Nár. shrom. Nová francouzská vláda ustavena Druhá dubnová neděle velmi slunečná, ale na horách se stále lyžuje Lord Snowdon přijel do OSSR Rekonstrukce Karlova mostu v Praze A. Grečko ministrem národni obrany SSSR Dukla prohrála v Glasgově s Celticem L:3 Velký sesuv p6 Cly na Uherskohradištku. Společný výzkum vesmíru vědci všech socialistických státa Dr Emanuel Bosák novým předsedou OV OSTV Delegace T1V mo v NDR L6. dubna teplé jarn:( počasi V Berlině zahájen V. sjezd Jednotné socialistické strany Německa Projev Leonida Brežněva v Berlíne trmrti býv. německého kancléře Konráda Adenauera Projev tajem. OV KSC J. Hendrycha v Berlini Americká měsični laboratoř Surveyor' dopadla na Měsic Slavnostni večer v Praze na počest V..Lenina W. Ulbricht opět prvnim tajemnikem Jednotné socialist. strany Německa KOSmická 100. SojUZ!, v SSSR byla vypuštěna na oběžnou dráhu Vojenský převrat v 1ťeckU. Tragická Smrt kosmonauta V.M.Komarova při při stáni kosmické lodi Zahájeni konference kowldjstických stran. v Karlových Varech Nová vědecká rada ministerstva zdravotnictví Prohlášeni evropských komunistických stran v Karlových Varech Neustálé.nepokoje v Oině zaviněné rudými gardami Založeni ústavu pro vtzk.u.m veřejného,minění Slavnostní zahájeni světové výstavy hpo 67 v Montreálu Pocta nejlepšim pracovnikfun. Uděleni vyznamedáni a řád:a Zatýkáni pokrokových osob v ~ecku Kveten Tradiční shromáždění na Pražském hradě k l.máji. Projev J.enárta Rozhovor presidenta republiky v čs. televisi Zachráněni zasypaných haviř6. z dolu Orlová Velké májové oslavy v Praze Belgický zahraniční ministr v Praze Demonstrace řeckých příslušnildipřed řeckym vyslanectvím v Praze Nepálský král u pres~denta repub~ Amerika má už ve Vietnamu. přes p6m milionu vojáldi Usneseníl1V mo o směrech řešenímekonomické rovnováhy a životni úrovně V ~eeku opět zatčen Manolis Glezos Návštěva delegace Bejvyššího sovětu v Praze Boj proti LiuSao Ohim.u v Oině VýstaVa obraz6 sovět. malíře Gerasuova v Praze OSSR-Qhile.,tealu!,J':2 v tenise o Davis6.v pohár Týden otevřených dveřim Hradě Manifestace čs-sovětské družby v Fraze VzpomiDkovéslavnosti na 9.' květen 1945 v celé republice Start štafety přátelství a míru v Moskvě Zahájeni Závodu míru. ve Varšavě Zahájení Pražského jara za velmi sluhečného počasi talský ministr zahranicsí v Moskvě r -

7 Návštěva presidenta republik.y na československém dnu v Montreálu Mylné zprávy o zat!en:! Martina Bormanna Provokaee sudetoněmeckých revanšista v NSR President 0s. republ1k.y uvítán v kanadském městě ottavě Balet Velkého divadla SSSR v PL'aze Válečné napětí' na Blízkém východě Stupnované nálety USA navietmm Oslavy sedmistého výročí založení města Ostravy Projev presidenta republiky A. Novotného na Os. dnu v EXFO-67 v Ka:l'la.dě Státní rozpočet na rok 1967 v jednání Národního shromáždění J. Tito znovu zvolen jugoslávským presidentem President republ~ v Quebecu 60. narozemny národního umělce Jana Pivce, člena Národního divadla Návrat presidenta republiky z Kana~ Setkání pozdravných šta,tet na hranicích Výstava spotřebního zboží v Brně OSSR porazilo rsko v Du.bl1nuv kopané 2:0 Praha uvítala írá.nskího šacha Zahájení maturit na středních školách Velký požár závodu SUona v Plané n!luž. Syrská arabská republika vyhlásila blokádu zraele Obrovský požár obchodního domu v Bruselu. Přes tři sta mrtvých Napjatá situaee na Blízkém výchdě mezi ~ a zraelem Panovnik tránu v KarlovýCh Vareeh Prohlášení ministerstva zahran1číossr k událostem ve Vietnamu Vichřice na českými horami /26. května/ Vítězství Věry Oáslavské v gymnastice v Amsterodamu, pět zlatých medailí Př:Cjezd tureckých poslane15 do Prahy,. Mořeplavec Chichester obeplul na člunu zeměkouli První výstřely v Akabském zálivu mezi SAR a zraelem Oerven -~-=----_... _- Slavnostní zasedání Os. akademie věd k výročí ~íjnové revoluce Kosmonaut Leonov na návštěvě v Praze Utkání Sparta-Dukla v kopané dvě nula se stalo ostudou Město Ostrava obdrželo!ťád republiky Proj e presidenta republiky v Ostravě při jubilejních slavnostech nterview presidenta republiky v listu Tlmes President A. Novotný navštívil výstavu Brno 67 Zahájení V.sjezdu OSM 5. června v Praze Den družby' na Děvíně u Bratisla!l. Projev presidenta republiky na Davíně k družbě s SSSR Velký zájem o naši exposici v Montréálu Ozbrojený konfiikt mezi zraelem a arabskými státy Turecká delegace u presidenta republiky Závěr Pražského jara DeVátou Beethovenovou symfonii na Bertr~ce Prohlášení našeho ministerstva za.hran1eí ke konfliktu na Blízkém Východě Urychlené zasedání Rad;rbezpečnosti na ~ádost SSSR Lidické ženy u presidenta republuy Prudké boje na Sinaj ském poloostrově mezi zraelem a SAR Kosmonaut Leonov na sjezdu OSM Nový sovětský návrh v Radě bezpečnosti na zastavení nepřátelstvi Prohlášen! komunistických stran k situaci na Středním vychodě T. zv. kulturní revoluce v Oíně rozvrací hospodářský život riíny Zasedání výboru měst :na. pam.ěl:i 25. výroči vyhlazení Lidic Přerušeni diplomaticktch sty~ s zraelem Sparta ligovyuľdůstrem v kopané na r. 1967

8 Manifestace 80 tisíc občan6 ll. června v Lidicích 13. června přij ímací zkoušky lb. stře dni školy Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi ~SSR a SSSR 13. června na horách sněžilo a na našem území chladno Rudé gardy v Oíně provokujj6 proti SSSR Volby do komisi lidové kontroly Vláda schválila volné soboty na školách Konference arabských stá~' v Kuvajtu Nová úprava v odměňování domovni~, ' Alexej Kos,ygin po sch~zce z de Gaullem v Paříži cestuje do New Yorku Odlet čs. vládní delegace do New Yorku l1spěch čs. pavilonu na UFO 67 v Montreálu Oína vyzkoušela vodíkovou bombu Oeskoslovenský týden v Ooventry Sovětská resoluce na Valném shromáždění OSN Projev předsedy' vlád;yj. Lenárta na Valném shromáždění OSN N. POdgOr\Yj v Káhiře u pres. Násira Setkání A. Kosyg1na s L. Johnsonem. Uveřejnění tezí k 50. výročí V:esR Projev presidenta. republiky na. setkání mládeže Sumavy v Sušici Předpovědi na horké letošní léto Smrště a vichřice v západní Evropě, u nás kolem 35 stupžn t \ Dánský mirdstr zahraničí v Praze Předseda vlády J. LeDárt v Montreálu Tajemník t1v KSO V. Koucký u presidenta SAR Jednání o národnich výborech v Národním shromáždění Václavské náměstí v Praze v totální rekonstrukci 28. červ:oa zničující bouře nad západočeskými chmelnicemi Tradiční slavnost mládeže na Hradě Sjezd československých spisovatelti /čtvrtýl Slavnostní zahájení plynovodu mezi Ossa a 'SSSR Oervenec Schválení státního závěrečného účtu v Národ. Shrom. Vyřazení absolvent6 VysBké školy politické s projevem pres. republiky První odjezdy dětí na prázdninové tábory Návštěva mima Marcela Marceua v OSSR Celostátní senání piollýrtl v Rovišti za 'časti presidenta republiky V Praze zahájen devátý světový kongres archite~ Nový mattarský velvyslanec v Praze Francouzští státníci uvítáni v MoSkvě Delegace francouzské komunistické strany v Praze V Praze zahájen celostátní sjezd čs. žen President republiky na dovolené v SSSR Rozhovory pres1d. Novotného s L. Brežněvem Maršál..Jakubovskij vrchním velitelem vojsk VaršaVské'smlouvy Robert Kenned;y v československém pavilonu v Montreálu Pátý mezinárodni filmový festival v Moskvě Na výstavě EXPO 67 už 20 miliont3 :cávštěvni.k:a Politický dobrodruh z Konga Moise Tshombe unesen do Alžíru Fronty před čs. pavilonem v Montreálu Porada stran a vlád socialistických zemí o podpoře 'arabským, zemím Tropická vedra v celé republice Zavedeni bezvisového styku mezi OSSR a NDR Zahájení libereckých veletrh'l'i Národníd1vadlo na zájezdu v Moskvě Ničivá bouře na jižní Moravě

9 Opět dva mrtvi nf Vysokých Tatrách Ne jlepši hokejista světa p'~vodem Slovák přiletěl do OSSR z Kanady Oinské provokace na sovětské hranici Velká horolezecká expedice do Pamíru Vzrtist chemické výrobl na Slovensku lvlezinárodni kurs lékať6_ o tbc v Praze Státni svátel Polské lidové republiky Ministr Grom;yko jed.dal v.novém Yorku Větrná smrš{; na Máchově jezeře Výstava dila francouzského sochaře Rodina na Staroměstské radnici Americká sonda Lunar Explorer ob:olá kolem Měsice. 23. července tropická neděle. /nočn:( teplota 23 stupň'6/ ~ivelni pohroma na Mlat1loboleslavsku. Zemětřeaeni v Turecku Letos neúroda hub V našem pavilonu na EXPO 67 už 4 miliony.dávštěvníkft Bouřlivá návštěva presidenta de Gaulla ~ ~ v Quebecu Státni svátek Kub,y Evropská premiéra výstavy L.N.Tolstého v Praze Pape ž Pavel V. na. návštěvě v Turecku Zpráva ministra V. Davida o jeddá.:ní Valného shromáždění OSN Občanská válka v africké Nigérii Předčasný návrat presidenta de Gaulla z Kana~ ProtestCSSR proti čínským provokaeim. Japonský státník navšt:cvil předsedu vlády OSSR Srpen -~..._.._--- Zpráva Státního statistic. úřadu o hospodařeni za l.pololeti Rasové :cepokoje v amerických městech Velké množství turista ze zahra.niči k nám Velká úroda meruněk á broskví Velká akce mezi horniky na pomoc les1.~.m po polomech Generá.lli oprava Karlova mostu v Praze Překrásné žňové počasi na územi celého státu Fotbalový šlechtic sir Sta.nley Matthews návštěvou v Praze Na.ustálé pumové útoky v jižnich Tjrolich Americká sonda Lunar Orbiter 5 fotografuje povrch Měsice Parné léto vylákalo množství lidi k řekám a na hory Velká katastrofa na jezeře v Rumunsku V Praze velký přiliv cizieh turist'6 Nedostatek ubytováni Nová mprava havarijn:(ho pojištěni Rozhodnuti o tom, že v Praze se-bude stavět metro 37. Jirá.sk.6.v Hronov byl zahájen Mezinárodni symposion o dětské mozkové obrně v Praze Adolf Hofmaister národním umělcem Prohlášeni čs. spisovatel-6 o emi~aci L. lňačka Náš pavilon v Monterálu měl už pat milion'~ návšt ěvnikd Jugoslávský president Tito jedná v Kahýře s presidentem Násirem Vnitfni politická krise voině se prohlubuje Konference evropských endokrinolog6 v Praze Pohran1čni incident na našich hranicich s Rakouskem

10 Mezinárodní sjezd astronomfl v Praze Počátek sklizně chmele a odjezd kolínských děti na chmel První bezvřetenová přádelna na světě zahájila u nás provoz Krásné suché počasí po celou dobu sepna Konference evropských endokrinologt~ v Karlových Varech Zvyšováni nízkých &'chode_ v Ossa Největší dalekohled u nás v provozu na hvězdárně v Ondřejově Počíná mdostatek vody v přehradách Přepadeni britského velvyslanectvi v Pekingu Vyšetřován! utonutí amerického občana ve Vltavě Os. diplomat přepaden v USA na ulici President republik;y v Martině na Slovensku Kolínská pěvkyně L. Dvořáková zpívá Bayreuthu Projev presidenta republiky v martinském amfiteátru Velmi horký sklonek měsíce srpna trmrtí českého neurologa prof. HeDnera Změna v organisaci školního roku. Zavedení jarních prázdnin l1mrtí národní umělkyně herečky otýlie Beníškové Návrhy na změny zákoda. o hospodaření s byty. V národn:cm shromážděn:!. se projednává zákon o l?raze VyvrchOleni oslav 100. lb.rozemn Petra Bezruče V~dce americkýchfašistft Rockwell zastřelen Zář i Meteorologové předpovídají pěkné záři Setkání presidenta republiky na Hradě s absolventy d~stojnickýeh škol t1mrtí lji Erenburga Konference arabských státft v chartúmu_ Ve Svédsku zavádějí pravostra.ndtprovoz v dopravě Maršál SSSR..Jakubovsk j u presidenta republiky v Praze Projev de Gaul1a v polském sejmu V podzimní.1ize kopané se ukazuje převaha slovenských klub'd nad Prahou POdvržeDý manifest čs. spisovatel-a uveřejněn v anglickém časopise Oficiální rozhovory mezi presidentem de Gaullem a polskou vládou Nota čs. midisterstva zahraničí Rakousku ve věci porušování čs.hranic Havárie čs. letadla v Kanadě. Slavnostní zahájeni prvniho úseku výstavby dálnice Rozhodnutí žádat o letni olympijské hry v Praze Mezinárodní kongres fonetických věd v Eraze Slavnostní zahájení brněnského veletrhu /9.9.1 'OslaV Dne horníldl /10.9./ Měsíční sonda. Surveyor /USA přistála na Měsici ;PF~sidenj repu'dliky AntTl\TovGtný'na přátelské mvšt-ěvě v Jugoslávii Přijez~uoastníkl' leteckého neštěstí v Kanadě do Prahy V Praze symposium muroontogeneticum Cesta presidenta de Gaullapo Polsku. Předseda kanadské poslanecké sněmovny ~oureux v Praze Porady mezi presidentem Titem a presid. NovotDým na Brianech v Jugosl. Vojenská dele~ace Jugoslávie v OSSR Oslavy 100. vyročí nardzení Petra Bezruoe l1mrtí Jana. Haruse, význaoného pracovníka KSC President Novotný na slavnostech ve Znojmě

11 10 Sebevražda maršála Amira v SAR Velká výstava díla Lva Nikl. Tolstého v Praze Zahájeni nu. zasedání Valného shromážděni OSN Dopis předsedy vlády NB spolkovému kancléři Kiesingerovi Uděleni čs. novinářských cen Neustálé kon:flikty mezi zraelem a SAR na Suezkém prflplavu Prodejní výstava čs. zboží v Londýně Oslav.r llnetisku ve všech městech, /24.9./ Symposium zahraničnich kinematografii v Praze Projev midi.stra V. Davida na zasedáni Valného shrom. OSN v Novém Yorku Zasedání 11V KSO..., Referát s.j.hendr,ycha na tlv KSO o vyloučeni některych cledfi Svazu splsov. Rozhodnutí Ďv xso o volbách v přištim roce V Praze založen Klub ~chodcft pro sprostředkováni práce pro d~chodce Velmi pěkné počasí na počátku října Oeská filharmonie koncertovala v Motreálu Ossa vítězí nad ŠpanělSkem v Praze 1: o Finská zdravotnieká organisace návštěvou v Eraze V celé republice zahájen Týden boje proti fašismu Největší přírustek hla~~ komunibtické strany ve Francii v říjnových vol. Zpráva ministra zaln>an. Václava Davida o zasedání val. shrom.yesn;,_ ránský princ návštvou ti presidenta republiky., Na hřebenech Krkonoš teplé letní počasí kolem osmého říhna Rampa Národnihomusea se nebude bourat Maaarská stranická a vládni delegace návštěvou v Praze Plenární zasedání 11V.KSC ' Besedy zástup~~-str~ s mládeží MaOarská delegace na návštěvě v Mladé Boleslavi Společné pr~ff.~ěen'! 'delegací OSSR a Maa,arské lid. republiky. Dosti velká 'urodg hub poczimu, Clanek presid. Novotného v moskevské Pravdě o' rozvoji ekonom~ Stupňováni války ve Vietnamu. OtitŤi děvčata se VYdala na pěší t1~ru do Anglie a' odtud do Mexika na olympijské hry v r Odhalení památníku bitvy na Volze ve Volgogradu Smrt kubánského revolucionáře Guevar.y v Bolivii Žádost CSSR na vydání váleč. zločince Nestora Holej;ky,- který je v USA Měkké přistání sovětské laboratoře na Venuši Družstvo gymnastek CSsR zvítězilo v Mexiku Pátý sjezd Svazu československých novinruň' NolTelovu cenu za literaturu na r dostal Guatemalec M.A.Asturias V polovině října teplota na šumavě l5 0 CVýstava Velká Morava zahájena po Athénách, Vi dni, Mohuči a Stockholmu v západ. Berlině CSSR v Madridě poražena 2: 1 ' Ceskoslovenská delegace vedená předsedou Lénartem uvítána v Paříži Zemřel pěvec Chodska skladatel Jindřich Jindřich Představitel světového zdravotnictvi dr.m.g.candau návštěvou v Praze

12 Osm student'l~ z Prahy se chystá na ce stu do Lambaréné v Africe Prof. dr.m.g.candau čestným. doktorem university v Praze Předseda čs. vlády J. Lénart u presidenta de Gaulla Mexický ministr výchovy informoval tisk v Praze o olympijských hráoh Dokončení třetí etapy ropovodu První automatické spojení dvou druživ Kosmos na oběžné dráze Slavnostní zasedání na Pražském bradě k výročí Velkého října Necnranická přehradl uváděna do provozu Oeskoslovenská delegace odletěla do Moskvy na oslavy~ Smlouva s francouz. firmou Renault o výrobu aut v licenci. Slavnostní zasedání v kremelském sjezdovém paláci. Projev L.Brežněva Ukončení plavby na Labi 6. listopadu. Velká mírová manifestace na Staroměstském náměstí 6. listope Projev vyslance Cervoněnka na Staroměst. náměstí. Velká vojenská přehlídka v Moskvě 7. listopadu. Os. delegace na cestě po Sovětském svazu Manifestace čs. rudoarinějc1~ k5o. výročí ~ Nizozemský ministr zahraničí Luns návštěvou v Praze Ničivá explose v kapslovně ve Vlašimi Zvyšování nízkých ch~ chod:t~ v OSSR Československá Alžběta Strkulová Dívka 67 je v soutěži lviss World na ěestém místě na světě. Slavnostní shromáždění člen' Os. akademie věd Kosmické těleso Suveyor 6 se pohybovalo na povrchu měsíce Trvání války ve Vietnamu. FrancOll.zský ministr pro kosmický výzkum na návštěvě v P.raze Devalvace libry v Británii. Konference ministrt' zdravotnictví socialistických zemí v Praze Zemřel herec Rudolf Deyl mladší Ministr zahraničí V. David v severských zemích OSSR poraženo nečekaně v kopané rskem 2:1 Nejlepším fotbalistou letoš. roku prohlášen Ján Geleta 11mrti dramatické UlJlělkyně Anduly Sedláčkové Jednání o upravě česko-rakouské hranice Osmdesát hodin sztrávili dva naši akvanauti pod vodou v kabině V Praze zasedá V. sjezd Svazu čs. invalid~ ViDahradské divadlo k 60. výročí založení dostalo rtád práce ZáplaVY v Lisabonu si vyžádaly l70 život'l~ OSSR podlahla v hokeji v Praze Svédm 5:1 Zahájení Dn6 kul tury RSFSR v Praze Městská rada v Grenoblu vydala výzvu na mirovýstav po dobu oljrmpij skýeh her Národní shromáždění projednává rozpočet Sparta porazila belgický Anderlecht v Praze}:2 -Slavia Praha na cestě kolem světa s Frant. Pláničkou

13 12. Schváleni ZákOD~ o volbách a o hl-avním městě První voda ze spoutané ~eli vky do nového koryta Nové zemětřesení v Jugoslávii Prosinec - Schválení zákona o sociálním zabezpečení ro1nikt~ Pragd' světová filatelistická výstava v!raze nmrtí nejslavnějšího českého ředitele cirkusu Karla Kludského V Jihoafrické unii provedena první transplantace srdce na člověku ~ecká armáda opoušti Kypr Nuselský most v Praze v polov±ně Výstavby Prvni příznaky opravdové zimy na Krkonoších. Sparta remizovala v Amsterodamu s Anderlechtem,:, a postupuje v Poháru evropských mist'1~ Vládní delegace SSSR v Praze. Sjezd čs. skladatel,' Praha kandiduje na olympij ské hry v r Vláda projedmla. návrh státního plánu na. F~ l~58t,)u Podepsání protokolu o výměně zbož'í mezi OSER a SSSR.Příjezd Leonida Brežněva do Prahy Zasedání,Russelova tribunálu v Roskilde o válce ve Vietnamu Velké nákupy ve všech městech o stříbrné neděli Velké lavinové neštěsti v Tatrách u Terryhochaty Slavnostni zasedání na počest podepsání cs.-sovětské smlouvy Katastrofálni zemětřesení v ndii V Praze výstava Pabla Picassa Pokus řeckého krále o převrat v rtecm Zavedení povinné maturi tni zkouš~ z dějepisu ~ecký král Konstantin uprchl do rtíma Věra Oáslavská prohlášena už po třetí sportovkyní roku Nezdařený puč alžírských d~stojníkt~ proti vládě Ministerský předseda Austrálie zahynul v moři Praha se zvětší připojením řa~ obcí. ZvýhOdnění sazby za spotřebu elektřiny Muž s transplantovaným srdcem zemřel po 18 dnech po operaci Mirová výzva papeže Pavla V. Po prvních prosincových vánicích přišla na vánoce obleva. Oeskoslovensko má na kobel. r ,3:;0.000 óbyva-tel

14

15 '.. -.,..,..~ Při soitání Udu v r měl kol:cnský okres obyvatel. Za 111 let, r. 1961, kdy bylo posledn:(,soítání lidu vzrostl po; oet obyvatel na okrese o 27 tisíc. Samotné město Kolín vzrostlo vice než,,5krát. Za 6,609 na 2'.475 v r Bejvětší poiet Obyvatel na měl okres Kolín při soítán:! lidu r. 19'0. V té době měl Kolín 19 tisíc obyvatel. Uvážíme-li, že asi před 'o lev mělo město Kolin a OeSký Brod dohromady ovj'vatel a v r stoupl tento počet na '0.,60, při ěemž se celkový počet na okrese snížilo lidí, znameá to, že se kolínský venkov vylidnilo 1'.199 ObyVatel. Ve sro'vllá. ll! ES r se počet venkovského Obyvatelstva za 50 let snížil už o l5.270 osob. Tento proces neustále pokračuje, neboi od r do letošního roku se pooet obyvatelstva na okrese snížil, ale pooet obyvatel města Kolína a Oeekáno Brodu vzrostl ' lidí. Od r se počet venkovského obyvatelstva na okrese snížil o vice než 18 tisíc osob. Pro Kolín má tato skutečnost ten význam, že sev l{ol:(ni neustále objevu;je nedostatek byt. Lidé, kteř:í dř:(ve do Kolína dojížděli za prae:c, ale bydleli na vedkově, se ve městě bua. zakoupili po zamfelych majitelieh dod1lcb, nebo dostali byty v závodll:ceh domech, nebo z!skali povolen:! ke stavbě rodinného d.omku. Místní obyvatelé tuto skute5nost často dosti těžce nesoa, protože ;Je mnoho mlad;feh lid! z města, kteř:c lusi bydlet s rodiči a nemohou dostat byty. Mnohdy se objevuje i ta nesnáz, že novi may jitelé rod.:i.mllch dolllka, kteří přišli z venkova, zařizují se jako :na venkově, stav:! na dvorku eh.l:cvky pro domácí zviřeetvo, což opět vede k výs.lq'tu myši. Okolí si na to práva. stěžuje.

16 -/ < u do nich nemohli nastěhovat, 28 žádostí z rozvedených manželství a 447 žádostí ostatních. Počet žádostí se sice proti minulému roku. snížil, ale bytový problém je v Kolíně stále živý. Hlavní problém je v tom, že státní investiční výstavba téměř zanikla. Největším problémem jsou vlastníci rodinných do~ a rozvedená. manželství. Do Kolína se zakupuje mnoho lidí z venkova. Koupí si domek, jehož majitel ani v Kolíně nebydli a v domku je nájemník. Toho se snaží dostat z domku ven, aby se tam. mohl nastěhovat. Vede to často k velmi nepříjemným >. situacím a sousedským vztahj~m. Rozvody, které v poslední době přibývají, komplikují řešení bytové otázky, protože rozvedení manželé jsou nu.ceni bydlet společně, doehá.zí k nee.hut Dým výstu~m a to vše narušuje výchovu dětí. Bytovou otázku zostřuje také demoliční plán. Pro rozšíření komunikací-, nebo pro havarijní stav je nutno zbourat některé objekty a tu je třeba pro obyvatele najít náhradní byty. Městský bytový podnik pec oval letos o 496 donn~ s 3194 byty. Počet spravovaných obje~~ se letos snížil, p»otože bylo do osobního vlastnictví prodáno 59 rodinn,ych domkt~ a jenom jeden činžovní $m byl převzat do správy. Hodnota obhospodařovaného majetku činí 326 milio~ korun. Na opravu. tohoto bytového fondu bylo za letošní. pololetí vynaloženo 1, korun. Na náměstí v č. 7 bylo znovllzřízeno.pa.loubí. Je to velm.i starý Cb~mLa práce byla proto technicky náročná, zvláště proto, ž~ se konala bez vystěhování nájemníkt~. Opraven byl d,'m c.22 na. rohu náměstí a Karlovy ulice, dále d1~m U věnce v Kutno-

17 V leto šn:!m roce byla uvedena do provozu. etapa obilního sila kromě toho váha. vjezd, vrátnice a část'vnitřní komunilm'ce. Sllo v Kolině je mohutná stavba a je zálabskoudom1nantoo.. Její červená světla, střechy která varují letadla,jsou zdaleka viditelná a se sila je velmi hezký pohled na Kolín. Opoža.uje se stále vtstavba městského vodovodu, která měla byt hotova už v minulém roce, ale subdodávky zclržuj! dokončení. Ulice v Olšinkách byla vybetonována. a proveden kanalisační sběrač, do něhož byly svededy domovni přípojky. Tato část Zála.bi získala celoročně sjízdnou vozovku, která je připravena i pro budoucí vjezd teplárdy'. Ve stavbě parovodu byla prováděna letos ~:( etapa.. Některé oásti dalš:!eh etap už byly provedeny. Nedostatečné plnění výstavby sídliště je zaviněno hlavně nedostatkem. pracovd:!~ zvláště tesa.řfl. Nábor pracovní.kfl nedosáhl toho úspěchu, jaký se předpokládal. Dobré výsledky přineslo vypsán:! cilových premií. V měsiei listopadu byly odevzd.ány posledni bytové jednotky určené k odevzdáni v tomto rolle a sice blok 119 s 84 bytov.fmj. jednotkami. Bloky č. 120 a 115 přecházejí STým dokoněenim do příštího roku Výstavba obvodové komunikace, kterou provádi stavební podd1k z Hradce Králové pokračuj e velm1 dobře a plán se překračuj e. SvépomocDá v.tstavba bytových jednotek měla 1 etos postup praci velmi dobrl, takže v letošn!m roce bylo kolaudováno 12 bytov;feh jednotek pro P.rl~mstav a 14 pro Kablo Kolín. /2 domy- po 7 byt.jedn./ Aby bylo m.ožno tyto jednotky vytápět, bylo nutná vybudovat výměníkovou stanici s trafostanicí a. topný kanál v RobálSověulici.