Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2. Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3"

Transkript

1 Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží str. 2 Městská knihovna vyhlašuje soutěž o Nejkrásnější báseň o lásce str. 5 číslo 3 > 11. února 2015 > informační čtrnáctideník zdarma > Blansko slaví 110 let od povýšení na město str. 3 Čas zabijaček a lidového veselí klepe na dveře str. 3 Rada města Blanska vydala programové prohlášení na další čtyřleté období Programové prohlášení Rady města Blanska na období vychází ze znalosti potřeb obyvatel města, opírá se o Strategický plán rozvoje města a zahrnuje podstatné body programů politických stran tvořících vládnoucí koalici. Navazuje na výsledky práce samosprávy z předchozích volebních období a jejím hlavním záměrem je vytvořit vhodnou koncepci rodinné politiky. Koalice v čele města se zavázala, že do konce měsíce ledna 2015 společně vytvoří aktuální programové prohlášení. To bylo také přijato a schváleno na 6. schůzi Rady města Blanska dne 27. ledna Termín, jenž byl koalicí deklarován, byl tudíž splněn. Programové prohlášení v plném znění je k dispozici na www. blansko.cz. Obecně lze konstatovat, že programové prohlášení Rady města Blanska na období je průnikem volebních programů koaličních stran. Jejich hlavním záměrem bylo vytvořit koncepci rodinné politiky a vůbec příznivých podmínek pro život obyvatel ve městě Blansku. Vychází ze znalosti potřeb obyvatel města a opírá se o Strategický plán, který se průběžně aktualizuje. Hlavním závazkem rady města je především udržení vyrovnaných rozpočtů po celé volební období a další využívání možností dotačních programů, a to ještě ve větší míře, než tomu bylo doposud. Samozřejmostí má být také maximální spolupráce s jednotlivými městskými částmi, důraz je zde kladen i na kooperaci s Okresní hospodářskou komorou. V sociální oblasti je zdůrazněna podpora stávajících služeb a zachování rozhodujícího vlivu na Nemocnici Blansko, jejímž cílem je v zájmu zřizovatele neustálé navyšování standardu kvality poskytované péče, o čemž svědčí opětovné získání akreditace kvality zdravotnických služeb. V oblasti rozvoje města jde o spojení několika významných investičních akcí. Z rekonstrukcí většího charakteru je třeba zmínit plánované propojení nám. Svobody se zámkem, které bude provedeno ještě v letošním roce. Důležitá je však i příprava revitalizace podzámčí a prostoru bývalé hasičky. V dopravě a infrastruktuře nás čeká rekonstrukce silnice II/374» pokračování na straně 2 3. února probíhal na blanenských školách zápis dětí do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2015/16. Na ZŠ T. G. M. stály fronty rodičů s budoucími prvňáčky již od 14 hodin. Podpořit je přišel i místostarosta Jiří Crha (druhý zprava). Foto: J. Franchi Blanenský web soutěží ve Zlatém erbu Do soutěže internetových stránek měst a obcí Zlatý erb byl letos přihlášen i web města Blanska. Blansko soutěží v kategoriích nejlepší stránky města a nejlepší elektronická služba. V kategorii turistických prezentací je také přihlášen web Přihlášeny byly dvě elektronické služby. První z nich je Online objednání na úřad. Objednání přes internet je navázané na vyvolávací systém na úřadě. Objednat se lze na agendy odboru vnitřních věcí, především registr vozidel nebo řidičů, evidenci obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady a další. Služba je hojně využívána, nejbližší dny bývají plně obsazené. Před letní sezonou pomáhá lidem, co si mohou naplánovat termín návštěvy oddělení cestovních dokladů předem, opravdu významně. Druhou je služba Otázky a odpovědi. Má historické kořeny v diskuzním fóru, které jí předcházelo a postupem času se proměnilo v tento formát dotazů občanů, na které odpovídají sami pracovníci městského úřadu. Na odpověď mají pověření pracovníci maximálně jeden měsíc. Služba je velmi populární, protože se zde řeší témata dotýkající se života ve městě i práce samotného úřadu. Pomáhá např. při oznámení nesvítícího světla, černé skládky nebo i radou jak postupovat při vyřizování určité záležitosti na úřadě. Valná většina dotazů je zodpovězena do několika dnů, nejpozději do týdne, ale najdou se i takové problémy, kterým je třeba se věnovat mnohem déle, a odpověď je pak zveřejněna až za výše zmíněný měsíc. Soutěž Zlatý erb (zlatyerb.cz) je dvoustupňová, což znamená, že se nejprve uskuteční krajské kolo, ze kterého postoupí vítězové v jednotlivých kategoriích do kola celostátního.» pokračování na straně 2 Perspektiva centrálního zásobování teplem v Blansku V rámci České republiky je na soustavy centrálního zásobování teplem (dále CZT) napojeno hlavně ve větších městech cca 1,5 milionu domácností, tedy asi 4,5 milionu obyvatel republiky. V drtivé většině měst CZT funguje. Má totiž své výhody, o kterých napíšeme někdy příště. Kogenerační jednotka v rekonstruované kotelně na sídlišti Sever (2003). Foto: S. Mrázek Jako zářné příklady jeho dobrého fungování lze uvést města Hradec Králové, Pardubice Chrudim, která jsou zásobována odpadním teplem z elektrárny Opatovice nebo Třebíč, kde se ve velké míře používá jako paliva biomasa. Výsledkem je pak to, že nedochází k odpojování odběratelů, ale naopak k jejich připojování k soustavě CZT. Je třeba poctivě přiznat, že existují také města, kde CZT příliš nefunguje (např. Jablonec nebo Liberec). V takovýchto a podobných případech je cena tepla ovlivňována v zásadě dvěma faktory, jejichž vliv se většinou sčítá: provozovatelé, potažmo majitelé, neinvestují do modernizace zařízení, to chátrá, ztrácí účinnost a provoz se stává neekonomickým. Když se k němu přidá druhý faktor, a to ten, že provozovatel uměle navyšuje náklady (typické je přeprodávání energií přes několik prostředníků), přitom se snaží o maximální zisk, problém je na světě: vysoká cena tepla. Ani jeden z uvedených faktorů není problémem na CZT v Blansku. Město má soustavu zrekonstruovanou, naše společnost se» pokračování na straně 2 Přípravy oslav výročí města Blanska v letech V letech 2015 a 2016 si Město Blansko připomene tři významná historická výročí. V roce 2015 to bude 110. výročí povýšení Blanska na město (1905) a 200. výročí úmrtí Karoliny Meineke na blanenském zámku (1815) a dále v roce 2016 to bude k 880. výročí první písemné zmínky o městě v Letopise kanovníka Vyšehradského (1136). K výše uvedeným blanenským výročím se ještě připojuje 50 let partnerství s italským Scandianem. Oslavy tohoto mezinárodního výročí začaly už loni na podzim v rámci akce Vítání sv. Martina a letos budou pokračovat dvěma recipročními akcemi v březnu ve Scandianu a v září v Blansku. V historii města se jedná o významná data, která by měla být vhodným způsobem připomenuta a využita k další propagaci města jako kulturního, společenského a sportovního centra regionu, k posílení pocitu sounáležitosti blanenských obyvatel s Blanskem a rozvoji cestovního ruchu ve městě. Co slavíme? Povýšení Blanska na město bylo stanoveno na 15. února Teprve s datem 22. března byl doručen z boskovického hejtmanství slavnému představenstvu města Blanska, k rukám velectěného purkmistra a továrníka Karla Ježka, tento přípis: Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo TELEVIZE BLANSKO ON-LINE Blanenská TV vysílá na internetu. Nala te si Blanenský video urnál na ráčilo Nejvyšším Rozhodnutím ze dne 15. února 1905 městys Blansko v politickém okresu Boskovickém na město nejmilostivěji povýšiti. Významnou událost připomíná v přízemí blanenské radnice na náměstí Svobody č. 32/3 ve zdi zasazená výrazná černá mramorová pamětní deska se zlaceným písmem. Více se o povýšení Blanska na město dočtete v článku Pavla Svobody na straně 3. V Blansku se před dvěma sty lety v lednu roku 1815 uzavřela pohnutá životní pouť Karoliny Meineke. Dáma, která se mohla stát anglickou královnou, se narodila roku 1768 v Hannoversku v rodině generála von Linsingen. Když se v roce 1790 seznámila s princem Williamem, vévodou z Clarence, synem anglického krále Jiřího III., netrvalo dlouho a oba se do sebe zamilovali. Karolina dokonce svolila k sňatku. Protože si však oba milenci byli vědomi nerovnosti svého rodového postavení, odehrála se svatba tajně 21. srpna 1791 v lesní kapli u Bad Pyrmontu. Královská rodina ale Karolinu odmítla mezi sebe přijmout. Příběh byl zfilmován v roce 2008 Studiem Audiovisual (http://www.blansko.cz/turistika/film-karolina-meineke). Na počest Karoliny Meineke byl v blízkosti kostela sv. Martina vybudován památník a rozárium ve tvaru iniciál jejího jména. První písemná zmínka o Blansku je zachycena v Letopise kanovníka Vyšehradského, pokračovatele Kosmova, a vztahuje se k zajímavé události roku 1136, kdy mezi olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a brněnským údělným knížetem Vratislavem probíhal ostrý majetkový a politický spor o právo vystavět v Blansku nový kostel. Město má pro oslavy v letech již schválené logo v několika grafických variantách, které po oba roky ponese Zpravodaj města Blanska, blanenský web a také veškeré akce, které budou» pokračování na straně 6

2 2 > číslo února 2015 Z usnesení z 6. schůze rady ze dne Rada schvaluje udělení výjimky z Obecně závazné vyhlášky Města Blansko č. 7/2005 o pořádání veřejných produkcí ve městě Blansku žadateli SDH okrsek Blansko na uspořádání akce Ples dobrovolných hasičů ve vnitřních prostorách Dělnického domu Blansko dne v době od 02:00 hodin do 03:00 hodin. Rada schvaluje vyřazení busty A. Skotáka (inv. č. 598) a busty J. Fučíka (inv. č. 457) z majetku města. Rada souhlasí s umístěním sídla spolku Smíšený pěvecký sbor Rastislav, Hybešova 457/5, Blansko, IČ: v budově Dvorská 2099/2, Blansko. Rada ruší usnesení č. 15 z 35. RM konané dne Rada nesouhlasí s darováním, ani odprodejem stolu na stolní tenis z KD Těchov. Rada schvaluje Akční plán sociálních služeb Blansko pro rok Rada schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti na úseku sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu svěřeném obecním úřa zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí mezi Městem Blansko a Obcí Olomučany od jejího uzavření do za roční úhradu nákladů ve výši Kč za podmínek vzorové smlouvy schválené Radou města Blanska na její 2. schůzi dne usnesením č. 28. Rada souhlasí se zadávací dokumentací pro výběrové řízení na zhotovitele díla v rámci projektu 22. výzvy Integrovaného operačního programu. Rada schvaluje veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků podle 46, 47, 48, 49 a 50 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů mezi Městem Blansko a Obcí Habrůvka od do za roční úhradu nákladů ve výši Kč. Rada souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem prostor sloužících k podnikání ve III. podlaží budovy polikliniky obor: psychiatrie za účelem poskytování zdravotních služeb, místnosti č. 3.44, 3.43, 3.42 a podíl na společných prostorách, a to o celkové výměře 38,73 m² v budově čp. 1596, postavené na pozemku p. č v obci k. ú. Blansko (budova Nemocnice Blansko na ul. Sadové 33). Rada souhlasí s odstraněním reklamního panelu umístěného na sloupu veřejného osvětlení na křižovatce ulice Sadové a ulice K. H. Máchy. Rada pověřuje k přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto y Zastupitelstva města Blanska: Ing. Lubomír Toufar, Jaroslav Jeřábek. Rada schvaluje užívání závěsného odznaku pro tyto y Zastupitelstva města Blanska: Ing. Lubomír Toufar a Jaroslav Jeřábek, a to při významných příležitostech a občanských obřadech. Rada bere na vědomí předloženou Celkovou koordinační situaci výstavby, číslo výkresu C3 stavby Blansko BD Nad Čertovkou. Rada schvaluje předloženou vzorovou Smlouvu o výpůjčce id. části zastavěného obecního pozemku v k. ú. Blansko, která bude uzavírána s vlastníky bytových jednotek v bytových domech původně ve vlastnictví SBD Macocha. Rada souhlasí se závazným návrhem smlouvy o dílo a hodnotícími kritérii nejnižší nabídková cena a termín realizace pro zakázku malého rozsahu Klepačov, Na Milíři rekonstrukce místní komunikace, dle materiálu k věci. Rada doporučuje k projednání a odsouhlasení v zastupitelstvu města výkup veřejného osvětlení na ul. J. Lady v Blansku maximálně za 15 % nákladů předpokládaných projektem zpracovaným ENERGETIKOU Boskovice spol. s r. o., tj. ve výši max Kč za veřejné osvětlení, za podmínek uvedených v materiálu k této věci, a to od investora Ing. Aleše Šamonila. Rada schvaluje provedení analýzy procesů, činností a hospodaření společností založených městem a ukládá společnostem zajistit provedení komplexního posouzení rozvojových možností a zajištění provozních činností dle požadavků města. Rada jmenuje do komisí rady následující y: Komise dopravní Ing. Eduard Vávra Bc. Emil Pernica, DiS. Miroslav Kopřiva Svitavská-průtah. V tomto volebním období vedení města hodlá také připravit projektovou a pozemkovou přípravu na přemostění řeky Svitavy na Staré Blansko. Jako velký problém ve městě koalice vnímá nedostatek parkovacích míst v nejvíce exponovaných místech, jakými jsou např. ul. Údolní u sportovního areálu. Nová parkovací místa vzniknou v příštím roce také nad nemocnicí, kde byl již nyní učiněn první významný krok, kterým je výkup pozemků v této lokalitě. Co se týká bezpečnosti, vedení města se chce zaměřit především Mgr. Pavel Souček Ing. Jan Nečas Pavel Šich Jiří Rybář Ing. Petr Hrazdíra Ing. Michal Mrázek Bc. Jiří Mrázek Antonín Fajman Emanuel Svěrák Mgr. Stanislav Sotolář Karel Vyskočil por. Ing. Jiří Tesař Komise pro investice a územní rozvoj Doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc. Ing. Miloš Polák Ing. David Otýpka Ing. Libor Pavlů Ing. Pavel Matuška Radim Zahradník Stanislav Navrkal Ing. Jaromil Richterjörk Ing. Hynek Grünwald Ing. Jan Pořízek Mgr. Radim Kakáč Ing. Arch. Monika Sirná Ing. Arch. Jiří Kouřil Komise pro občanské záležitosti PhDr. Jaroslava Králová Ing. Bc. Dana Křenková Marie Pokojová Hedvika Švecová Marie Exnerová Ludmila Fatrová Marta Gronová Zdenka Kostrejová Miloslava Kupková Alena Myslivečková Ing. Marie Odehnalová Alena Říčánková Jana Sedláčková Marie Trtílková Dobromila Vymazalová Marta Vykydalová Jaromíra Hynková Komise pro občanské aktivity Mgr. Ivo Polák Ing. Jiří Crha Rostislav Kubica Vítězslav Matuška Ing. Josef Moll Ing. Ivo Durník Mgr. Kateřina Habinová Petr Ježek Martin Jaglář Erika Vítová Komise bytová Jaroslav Pokladník Ivana Kučerová Pavel Langr Petra Kupková Petra Gottwaldová Milan Doskočil Komise sociální Jana Kratochvílová Mgr. Věra Veselá Alena Krausová Mgr. Lenka Dražilová Natálie Novotná Ivana Bojdová Bc. Tereza Kaldová MUDr. Jana Novotná Ing. František Hasoň MUDr. Jana Novosadová Jiří Kučera Mgr. Iveta Čípková Komise pro zájmové činnosti Ing. Ondřej Dyčka Iva Nečasová Lubomír Chlup st. Ivo Holas, DiS. Mgr. Tomáš Kryl Bc. Blanka Kostková MUDr. Jaroslava Pořízková Pavel Magda Mgr. Richard Kupka Komise kulturní Jaroslav Jeřábek Ing. Jiří Míšenský Ing. Luděk Skoták Radim Zahradník Lubomír Chlup ml. Miluše Vaisová Alena Krausová Mgr. Pavel Přikryl Mgr. Eva Nečasová Aleš Bláha Karel Fleischlinger dipl. hud. Komise sportovní Bc. Jakub Skoták Bc. Jiří Charvát, MSc, MBA Ing. Jan Nečas Dalimír Marek Pavel Voráč Karel Ťoupek Hynek Jarůšek Jiří Hasoň Radek Šinkora Dagmar Kuncová Komise pro školství a vzdělávání Mgr. Michal Souček Mgr. Petr Rychnovský Ing. Mojmír Horák Ing. Karel Sochor Mgr. Josef Půlkrábek Mgr. Tomáš Zachoval Ing. Jiří Míšenský PaedDr. Pavla Bojdová RNDr. Pavel Nezval Mgr. Simona Poláková Mgr. Eva Kadrmasová Mgr. Eva Gregorová Komise pro zahraniční styky Jana Franchi Ing. Jiří Škaroupka Karel Ťoupek Stanislav Hladík Ing. František Ladič Radek Šinkora Mgr. Marie Kučerová Mgr. Tereza Krupková Iva Grajcarová Komise pro životní prostředí Ing. Jiří Rydval Ing. Milan Vítek Mgr. Radka Sitarová Zdeněk Procházka Ing. Zdeněk Kunc Komise pro prevenci kriminality Mgr. Milan Daněk npor. Bc. Martin Dohnalík Mgr. Ludmila Sedláková por. Mgr. Petr Nečesánek Mgr. Zuzana Guričová Bc. Gabriela Vejrostová Mgr. Michaela Rašková Komise pro podporu cestovního ruchu Ing. Ivo Dobiášek Petra Kupková Iva Nečasová Mgr. Pavel Souček Pavel Šich Mgr. Karel Stloukal Lubomír Hlaváč Jana Magdová František Dvořák Rada schvaluje Programové prohlášení Rady města Blansko pro volební období Usnesení v plném znění jsou k dispozici na úřední desce umístěné před budovou MěÚ a na internetových stránkách města Blanska na modernizaci kamerového systému a klást větší důraz na kontrolu činnosti MP zejména při její práci s potíráním nešvarů, jakým je např. sprejerství nebo vandalství. Kromě jiného bude taktéž pokračovat v projektu BESIP formou soutěží, přednášek a dalších jiných populárních akcí na téma bezpečnost. Jedním ze zásadních bodů programového prohlášení je otázka, jež vzešla z nedávného referenda, a to zbourání hotelu Dukla. V současné době je vypracován harmonogram prací a intenzivně se pracuje na zadávací dokumentaci pro výběrové řízení. S tím úzce souvisí i podpora aktivit vedoucích k oživení centra města. Koalice ve svém programovém prohlášení vyjádřila také svou podporu záměru vybudování obchodního centra v oblasti skleníků, a tím pádem i záměr vybudovat kruhový objezd mezi skleníky a odbočkou ke Kauflandu. Dalším důležitým bodem tohoto dokumentu je vyhodnocení systému centrálního zásobování teplem a stanovení optimální varianty pro občany města. Samozřejmostí bude snaha koalice o pokračování v trendu snižování energetické náročnosti budov s maximálním využitím dotačních titulů. V oblasti sportu je třeba zmínit podporu města v otázce dofinancování projektu hřiště pro kopanou s umělým povrchem, plán budování systému páteřních cyklostezek v Blansku a jejich návaznosti na dálkovou síť, stejně tak i vytvoření místní sítě cyklostezek. Na základě dobrých zkušeností z loňska bude vedení města pokračovat v dalším rozvoji projektu pro předškoláky Děti sportují s námi, tentokrát se zaměřením na gymnastiku. V plánu je však také vybudování relaxační zóny pro seniory a rodiče s dětmi na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka nebo oživení Blanenský web soutěží ve Zlatém erbu Zvláštní cenou, která se uděluje na základě počtu zaslaných hlasů uživatelů webových stránek vztažených na jednoho obyvatele obce, je cena veřejnosti. Hlasovat pro stránky můžete na profilu města Blanska (http://mesta.obce.cz/zsu/ vyhledat-501.htm). Do pondělí do 16:00 hodin budou Vaše hlasy započítány do krajské ceny veřejnosti (pokud bude v kraji udělena), do čtvrtka do 16:00 hodin pak do celostátní ceny veřejnosti. V krajském kole mohou jednotlivé kraje vyhlásit vlastní snaží náklady minimalizovat jako příklad bych uvedl nákup paliva (plynu), který v ceně tepla představuje náklady téměř 70 %. Nakupujeme ho přímo z energetické burzy v Lipsku, a tím, troufám si tvrdit, dosahujeme solidních úspor. Jsem přesvědčen i o tom, že i instalace kogeneračních jednotek (dále KGJ) na některé kotelny CZT je dobrým projektem, jehož prospěch a přínos se naplno projeví od r. 2019, kdy KGJ spolu s modernizací technologie kotelen a teplovodních rozvodů budou odepsány, popř. splaceny, a tento synergický efekt způsobí, že cena tepla výrazně klesne, stane se konkurenceschopnou a srovnatelnou s ostatními způsoby vytápění. Máme k dispozici ekonomické propočty, kalkulaci ceny tepla, které můžeme kdykoliv předložit, jež dokazují, že cena tepla ze soustavy CZT v Blansku klesne od r pod 500 Kč/GJ včetně DPH! Jak je to možné? Je to dáno razantním snížením nákladů, kdy z kalkulace ceny tepla zmizí Rada města Blanska vydala programové prohlášení na další čtyřleté období rekreační oblasti Palava. V rámci rozvoje cestovního ruchu by koalice ráda využila spolupráce s MAS na společných projektech, počítá také s podporou vytvoření destinačního managementu pro rozvoj cestovního ruchu na Blanensku. Velkou výhodou města Blanska je, že má vypracovaný svůj územní plán, kterým se může řídit. V něm je zahrnuta mj. koncepce bydlení ve městě, z níž vyplývá, že bydlení v bytových domech se bude i nadále soustřeďovat v centrálních částech města, zatímco existuje předpoklad, že v městských částech speciální kategorii. Jihomoravský kraj přichystal pro toto kolo hodnocení webových stránek dobrovolných hasičů. Tu nejlepší z nich ocení. Krajská kola byla zahájena 2. února a jejich vítězové budou vyhlášeni na slavnostních ceremoniálech v březnu letošního roku. Web města Blanska soutěžil ve Zlatém erbu již v minulosti. V letech 2004 a 2005 obsadil v krajském kole 1. místo v kategorii nejlepší web, 3. místo za nejlepší elektronickou službu a získal také Cenu veřejnosti. V roce 2003 skončil v celostátním kole soutěže na 2. místě. red Perspektiva centrálního zásobování teplem v Blansku nájem technologie, odpisy kogeneračních jednotek a cenu tepla sníží i započtení výnosů z prodeje elektrické energie (dotace ceny). Dojde k tomu i přesto, že odběry tepla díky revitalizaci domů a teplému počasí klesají. Co z toho plyne? V žádném případě není třeba lámat nad centrálním zásobováním v Blansku hůl. I přes útoky různých spasitelů, kteří se denunciací CZT možná snaží realizovat svůj byznys na jeho úkor, je CZT životaschopné a připravené na další období svého provozu. Rád bych ocenil postoj města, jehož představitelé si uvědomují, že celá soustava CZT se stane jejich majetkem, a proto se už dnes připravují na její převzetí a další provozování. Naše společnost jako její současný provozovatel oceňuje tento postup a jsme připraveni být tomuto úsilí maximálně nápomocni, aby centrální zásobování teplem ještě dlouho poskytovalo blanenským občanům kvalitní služby. Svatopluk Nezval jednatel společnosti Zásobování teplem s. r. o. Nájemní smlouvy s městem o inflaci nepodraží Rada města Blanska na své 6. schůzi dne přijala usnesení, kterým rozhodla, že nájemné v uzavřených nájemních smlouvách s Městem Blansko na nájem pozemků, sloužících k podnikání, nebude pro rok 2015 zvyšováno o oficiální míru inflace, , 07:30 12:30 h Horní Lhota Náves od domů č. 7 a 130 po č. 77 a 110 včetně odbočujících ulic. vyhlášenou Českým statistickým úřadem za rok 2014, a to z důvodu její nízké hodnoty. Míra inflace za rok 2014 činí 0,4 %. Ing. Marek Štefan, vedoucí odboru odbor investičního a územního rozvoje Přerušení dodávky elektrické energie (bez záruky) , 07:30 15:00 h Hořice Dům č. p. 4 jižní část obce při silnici od Olešné po domy 22 a 14 včetně odbočujících místních komunikací , 07:30 15:00 h Hořice Chaty ev. č. 2 až 6, 17, 23, 30 za domy č.p bude převažovat výstavba individuálního bydlení, tedy výstavba rodinných domů. V Blansku je taková výstavba možná v oblasti Zborovců, přiměřeně velké možnosti výstavby domů tohoto typu existují dle územního plánu i v městských částech. S největší koncentrací průmyslu koalice počítá v průmyslové zóně, prioritou bude i nadále její plné obsazení. Vedení města se nebrání novým formám komunikace s občany. Novinkou v letošním roce by mělo být zavedení jednoduchého elektronického upozorňování na závady ve městě. red

3 11. února 2015 PODLAHÁŘSTVÍ Slezák montáž a broušení parket, plovoucích podlah, koberců a PVC včetně dodávky materiálu Tel V prosinci loňského roku byla dokončena tzv. třetí úplná aktualizace Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen ÚAP). Jedná se o ÚAP, které zjišťují a vyhodnocují stav a vývoj území. První ÚAP byly zpracovány v listopadu 2008 a povinnost zajišťovat pravidelné aktualizace vyplývá pro úřad územního plánování, kterým je Oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru stavební úřad MěÚ Blansko (ÚÚP), z ustanovení 28 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon), v platném znění. Společně s územními studiemi slouží jako podklad k pořizování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace, k jejich změně a pro rozhodování v území. Kromě zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území obsahují výčet hodnot území, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území Ztráty a nálezy Město Blansko oznamuje nález těchto ztracených či opuštěných věcí. Jejich vlastníci si je mohou vyzvednout na podatelně MěÚ Blansko, nám. Svobody 3 vždy v pondělí a ve středu od 8:00 do 16:00 hodin. různé klíče Třetí úplná aktualizace územně analytických podkladů je u konce (limity využití území), záměrů na provedení změn v území, vyhodnocení udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (rozbor udržitelného rozvoje území). V současné době jsou ÚAP zveřejněny ve formátu PDF na adrese odbor-stavebni-urad/uzemne- -analyticke-podklady a formou mapových služeb ÚUP na adrese odbor stavební úřad Kdy se vlastně slaví masopust, kterému se na Moravě říká fašank, fašinek nebo ostatky? Začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí o masopustním pondělí a úterý čtyřicet dní před Velikonocemi (letos připadá na 17. února). Tehdy chodí obcemi nebo městy průvod masek, který končí masopustní zábavou. Posledním dnem tohoto období je pak Popeleční středa, začátek půstu. Samotný název masopust se jeví jako matoucí, nejde totiž o období spojené s odříkáním si všeho dobrého, ale naopak s tradiční oslavou hojnosti před střídmějším postním časem předjaří. Obecně jde tedy o čas zabijaček a lidového veselí, který má již svou dlouholetou tradici v řadě míst v Čechách i na Moravě. Karnevalové masky putují po svém městě či obci a vybírají do košíku kořalku, vejce, slaninu, koblihy nebo tradiční Boží milosti. Ty jsou později společně konzumovány v hospodě během večerní zábavy. Ostatky mají svou tradici i na Blanensku. V posledních letech se konají především na Obůrce nebo na Těchově, i když s masopustním průvodem se můžete setkat i v Lažánkách nebo v Dolní Lhotě. Na Obůrce se karnevalového veselí pravidelně účastní až osmdesát masek. Letos místní masopust proběhne 14. února, sraz masek je ve 13:00 hodin na Verandě. číslo 3 < 3 Masopust: Čas zabijaček a lidového veselí klepe na dveře Ostatky v Dolní Lhotě se po dlouhou dobu nekonaly, až děvčata z místního hasičského sboru přišla před čtyřmi roky s nápadem tuto tradici znovu v Dolní Lhotě obnovit. Nápad se ujal, každý rok chodí kolem sedmdesáti masek. Ne jinak tomu bude i letos. Celá akce proběhne v sobotu 14. února 2015, sraz masek bude v restauraci U Filků před 13. hodinou. Celým průvodem doprovází masky flašinetář. Těchovští letos vyrazí taktéž 14. února od restaurace U Sluníček ve 12:00 hodin a vydají se směrem k hornímu konci obce. Jako téma si letos zvolili Z pohádky do pohádky. Celodenní námaha účastníků průvodu bude odměněna od 19:00 hodin v kulturním domě, kde proběhne tradiční pohoštění včetně tomboly. red Blansko slaví 110 let od povýšení na město V tomto roce si Blansko připomene 110. výročí svého povýšení na město, které se stalo mezníkem jeho politicko správních dějin počátku 20. století. Blansko se po celou dobu své více než 800leté existence vyvíjelo jako poměrně malá zemědělská obec na obou stranách Svitavy. Blansko v roce Foto: archiv autora Pamětní deska k povýšení Blanska na město v budově radnice na náměstí Svobody 3. Foto: S. Mrázek Lesy, kopce, řeky, skály, staré hrady, zámek, jeskyně, krápníky, lidé. Takovou tvář má Blansko. Blansko, říkají o tobě, že jsi někdy fádné. Nevěřím, snaží se pouze svést na tebe svoje kiksy. Vždyť vzápětí o tobě pějí i skládají básně. Pro mě jsi stále místem, kam se rád vracím. Jsi mým domovem. Máš moje srdce, nutíš mě přemýšlet, hledat tvořivé lidi a nebát se začínat stále znovu. První písemná zmínka o Blansku je zachycena v Letopise kanovníka Vyšehradského, pokračovatele Kosmova, a vztahuje se k zajímavé události roku 1136, kdy mezi olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem a brněnským údělným knížetem Vratislavem probíhal ostrý majetkový a politický spor o právo vystavět v Blansku nový kostel. Na základě historických pramenů je doloženo, že mělo v 16. století obecní samosprávu. V roce 1580 mu udělil tehdejší majitel Blanska Matyáš Žalkovský ze Žalkovic právo užívat statutu městečka a právo pečetit zeleným voskem. V Blansku a jeho okolí se velmi brzy oživila prehistorická a středověká tradice železářské výroby, jejíž vrchol nastal od konce 17. století založením blanenských železáren hrabaty z Gellhornu. Toto průmyslové odvětví přivedlo Blansko v 18. a zejména 19. století, za vlastnictví blanenského panství rodem Salm-Reifferscheid, do evropského povědomí. Pro vzrůstající rozvoj Blanska bylo důležité zřízení železniční trati Brno Česká Třebová, která zahájila provoz v roce Představitelé města měli v prvních letech 20. století eminentní zájem na dosažení městského statutu pro Blansko. Rozhodující měrou se o tuto záležitost zasloužil především tehdejší starosta města a významný podnikatel Karel Ježek spolu s dalšími výraznými osobnostmi, které ovlivňovaly a řídily politicko veřejný život Blanska té doby. O tom svědčí v přízemí blanenské radnice na náměstí Svobody č. 32/3 ve zdi zasazená výrazná černá mramorová pamětní deska se zlaceným písmem. Čteme na ní: Nejvyšším rozhodnutím ze dne 15. února 1905 byl městys Blansko povýšen na město, když byli starostou Karel Ježek, radními Zdeněk Klíma, Ant. Sedlák, Ed. Sobotka, Al. Štarha, dr. Rudolf Žák a y výboru: Arn. Dvořák, Vlad. Hassoň, Al. Hoffmann, Frant. Charvát, Rich. Ježek, Mart. Kala, Ant. Klíma, Vinc. Kotas, Mich. Kráčmar, Jan Marek, Flor. Martinek, Ad. Maška, dr. Hugo Minařík, Leop. Morávek, Vinc. Nejezchleb, Met. Vladík, Rud. Vodička, Frant. Vykydal. I když povýšení bylo stanoveno na 15. února 1905, teprve s datem 22. března byl doručen z boskovického hejtmanství slavnému představenstvu města Blanska, k rukám velectěného purkmistra a továrníka Karla Ježka, tento přípis: Jeho císařské a královské Apoštolské Veličenstvo ráčilo Nejvyšším Rozhodnutím ze dne 15. února 1905 městys Blansko v politickém okresu Boskovickém na město nejmilostivěji povýšiti. Oslavy povýšení byly stanoveny na sobotu a neděli 29. a 30. dubna V sobotu bylo město slavnostně osvětleno, konal se průvod s lampióny a pochodněmi. V neděli po budíčku se ubíral slavnostní průvod Blanskem před radnici, kde se uskutečnilo zasedání městské rady. Ta jmenovala čestné občany. Po zasedání se konal slavnostní oběd v hotelu Ježek (dnešní restaurace Punkva, Rožmitálova 40), kde pronesli slavnostní řeči starosta Karel Ježek a JUDr. Rudolf Žák. O dějinách města promluvil lékárník Josef Čech, autor prvních dějin Blanska, které vyšly právě k této slavnostní události. Zajímavým dokumentem, vzniklým u příležitosti povýšení Blanska na město, byl pamětní list, jehož autorem se stal JUDr. Rudolf Žák. Pozvaní hosté i ostatní návštěvníci oslav uvítali, že mohou využít od 1. března 1905 nově zřízené železniční zastávky Blansko město. Z nadšení nad povýšením Blanska na město se rozhodlo městské zastupitelstvo nejen urychleně dokončit stavbu silnice Blansko Dolní Lhota, ale postavit i silnici na Klepačov a silnici přes Těchov do Sloupu. Osídlení Blanska, které během staletí čelilo velkým změnám, zde přetrvalo až do dnešních dní. V druhé polovině 20. století muselo město se stále rostoucím počtem obyvatel ustoupit novému architektonickému řešení. Na svoji historii ale nezapomíná a snaží se ji přiblížit současným obyvatelům. Rozvoj města Blanska je tedy symbolickým mostem mezi historií a současností. Pavel Svoboda Galerie a antikvariát Jonáš Blansko Masopustní rej masek na Obůrce v loňském roce. Nemocnice Blansko obhájila jako jedno z mála lůžkových zařízení v kraji akreditaci kvality zdravotnických služeb 27. ledna převzala ředitelka Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíra Danihelková, MBA z rukou MUDr. Davida Marxe, Ph.D., ředitele Spojené akreditační komise, o.p.s. (dále jen SAK, o.p.s.), certifikát, jenž je dokladem o udělené akreditaci kvality zdravotnických služeb, kterou blanenská nemocnice obhájila jako jedna ze tří nemocnic v Jihomoravském kraji. Co obnáší úspěšné obhájení akreditace kvality zdravotnických služeb, objasnil Ing. Jiří Crha, první místostarosta: Jsem velice rád, že mohu být přítomen tomuto aktu, kdy bude naší nemocnici předán certifikát dokládající kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb. Nemocnice Blansko obhájila akreditaci z roku 2011 jako jedno ze tří podobných zařízení v kraji. Vedení města v žádném případě nechápe předání tohoto certifikátu jako čistě formální akt, jde o jasný důkaz skutečné kvality poskytovaných služeb. Zdravotnická zařízení totiž nemají poskytovat pouze kvalitní materiální zázemí, ale především pak kvalitní personál. Pacient, který do blanenské nemocnice přijde, může mít jistotu, že mu zde budou poskytnuty skutečně kvalitní zdravotnické služby, shrnul Crha, co tento certifikát vlastně znamená pro pacienty v praxi. Jaké jsou principy akreditace a co všechno musela Nemocnice Blansko k jejímu dosažení naplnit shrnul MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK, o. p. s.: Moderní medicína je velmi účinná, zachraňujeme lidi, které bychom ještě před dvaceti lety nezachránili. Existuje zde však určitá komplexnost a vysoká rizika těchto služeb. Proto jsou nastaveny systémy pravidelné externí inspekce, jejichž hlavním úkolem je prokázat, že dané zařízení vyhovuje aktuálním standar kvalitní a bezpečné zdravotní péče. V rámci tohoto procesu musí nemocnice prokázat shodu s více než dvěma sty jednotlivých indikátorů, které pokrývají celý pobyt pacienta v tomto zařízení, a to od jeho nástupu, až po jeho předání praktickému lékaři. Mezi vysoce rizikové procesy patří např. podávání léků, chirurgická, rehabilitační péče apod. Nevztahují se však pouze jen na procesy klinické, ale i na schopnost personálu zvládnout zátěžové situace, jakými jsou např. požár, napadení nebo i boj s nemocničními infekcemi. Nejedná se o formální vypracování desítek či stovek formulářů, ale o změnu Foto: archiv Ivo Durníka myšlení a chování lidí, což není vždy zrovna jednoduché. Ne snadno se s tímto faktem vyrovnávají velké fakultní nemocnice, o to větší úcta patří menším zdravotnickým zařízením, kterým se podařilo tento proces dotáhnout do úspěšného konce. V Blansku je to již podruhé, což svědčí nejen o vysoké kvalitě poskytované péče, ale především i o souznění všech zaměstnanců, dobrém managementu nemocnice a podpoře ze strany zřizovatele, uzavřel ředitel SAK, o. p. s. Tohoto opakovaně získaného certifikátu si nesmírně vážím, protože celý proces nastavovaní správnosti postupů není snadný, spíše naopak. Jde především o pochopeni základní filozofie, že totiž pacient, který vstupuje do nemocnice, se zde chce cítit bezpečně, vnímat, že zde funguje určitý systém, pořádek a že se ho ujme kvalitní personál. Nastavení tohoto procesu je složité, jeho udržení však ještě složitější. Poděkování patří SAK, o. p. s. za nesmírně korektní přístup, Městu Blansko jakožto zřizovateli, ale nejvíce všem zaměstnancům, bez kterých bychom tohoto výsledku nemohli dosáhnout, poděkovala na závěr ředitelka Nemocnice Blansko. Jana Franchi MUDr. David Marx, Ph.D. předává ředitelce Nemocnice Blansko MUDr. Vladimíře Danihelkové, MBA již druhý akreditační certifikát. Foto: S. Mrázek

4 4 > číslo února 2015 Kulturní a sportovní pozvánky Výstavy do , muzeum Nedokončená dálnice Vratislav Brno Vídeň Výstava ve spolupráci s Muzeem Boskovicka a panem Tomášem Jandou. do , Galerie Jonáš Vladimír Michálek Dřevořezby Výstava blanenského řezbáře představí ucelený přehled jeho tvorby za období Otevřeno je v úterý a ve čtvrtek od 9:00 do 17:00 hodin. Vstup zdarma v 18:00 h, knihovna Blanenská radnice Dokumentární výstava. Stěžejní příspěvek knihovny k oslavám povýšení Blanska na město. Vernisáž se uskuteční v 18:00 hodin v dětském oddělení knihovny , Galerie města Blanska Tomáš Polcar: ŠÍŘKA VÝŠKA HLOUBKA Tomáš Polcar patří do umělecké generace, která výrazně vystoupila koncem předchozího století. I přes klasický výraz sochařských a malířských technik je konceptualista, a jde mu o sdělení. Odtud se odvíjí jeho vztah k formě, ve které se nezabydluje, ale volí ji podle pocitu a potřeby. Viz pozvánka na výstavu na straně 5. Kurátorka: Lucie Šiklová. Vernisáž výstavy proběhne v 17:00 hodin v Galerii města Blanska. Kino Pokud není uvedeno jinak, filmy jsou uváděny v původním znění s českými titulky. Představení označená Filmový klub jsou přístupná i neům filmových klubů v 17:30 h, 20:00 h, kino PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI Studentka literatury Anastasia přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu Christiana Greye. Anastasia jeho přitažlivosti není schopná odolat. Ani Grey však není vůči téhle plaché dívce imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Pokud do nich Anastasia vstoupí, pozná pravého Christiana Greye. Na posteli určené jen pro vyvolené zároveň pozná pravou Anastasii své touhy, své vášně, svou živočišnost. USA / 124 minut v 15:00 h, kino VELKÁ ŠESTKA (2D) Velká šestka je emocemi nabité komediální dobrodružství o malém geniálním konstruktérovi robotů jménem Hiro Hamada, který se naučí využívat svůj talent. Film plný komiksové akce, humoru a emocí, jaké jsme si zvykli od Walt Disney Animation Studios očekávat. USA / 102 minut / přístupný / česká verze ve 20:00 h, kino MORTDECAI: GRANDIÓZNÍ PŘÍPAD V žonglování nikdy nevynikal a popravdě ho ani nikdy nezkoušel, teď ale bude muset vybalancovat partičku solidně naštvaných Rusů, britskou MI5, mezinárodní teroristy a také svoji manželku s nekřesťansky dlouhýma nohama. Charlie Mortdecai (Johnny Depp), světem protřelý obchodník s uměním a na částečný úvazek i podvodník, se zapojuje do honby za ukradeným obrazem. USA / 97 minut ve 20:00 h, kino NEZLOMNÝ Jako malý kluk byl Louis pěkný sígr, jeho výhodou bylo, že před následky svých činů dokázal skoro vždycky utéct. Toho si všiml jeho starší bratr Pete, kterého napadlo, že by běžecký talent mohl využít na závodní dráze. Dotáhl to až do amerického olympijského týmu na hry v Berlíně v roce Později, po havárii amerického bombardéru operujícího v jižním Pacifiku, se ocitl v japonském zajateckém táboře. Už tak těžké podmínky k životu se Louisovi ještě zhoršily, když se jeho věznitelé dozvěděli, že je to slavný sportovec. USA / 137 minut ve 20:00 h, kino (2D v původním znění s titulky) v 17:30 h, kino (2D v původním znění s titulky) ve 20:00 h, kino (3D v původním znění s titulky) JUPITER VYCHÁZÍ Když se pod noční oblohou narodila Jupiter Jones, znamení napovídala, že je předurčena k velkým činům. Nyní již dospělá Jupiter sní o hvězdách, ale probouzí se do chladné reality nekonečného sledu neúspěchů. Až když na Zemi dorazí Caine, geneticky upravený bývalý armádní lovec, jehož úkolem je Jupiter sledovat, začne si uvědomovat naplnění svého osudu její genetická výbava ji předurčuje jako dědičnou následnici královny vesmíru. USA / 128 minut v 15:00 h, kino (2D) v 17:30 h, kino (3D) SpongeBob ve filmu: Houba na suchu SpongeBob je mořská houba, která nosí kalhoty, bydlí v ananasu a dělá úžasné krabí hambáče u Křupavého kraba. Jeho dalším poznávacím znamením je, že ho milují děti na celém světě, protože je tělem i duší dobrodruh, který ke všemu přistupuje s humorem, někdy pořádně svérázným. Jak napovídá název, v tomhle filmu ho patrně humor přejde, protože se ocitne v pro něho naprosto šokujícím prostředí tedy na souši. USA / česká verze v 17:30 h, kino ve 20:00 h, kino KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA Kriminální komedie o tajných agentech organizace Kingsman, kteří nepotřebují mít na konci svých jmen žádné nuly. Počet jejích agentů je pevně daný a za každého, který odešel, nastoupí pečlivě vycvičený a otestovaný nováček. Gary Eggsy Price je obyčejným klukem vybaveným vysokým IQ, v pravou chvíli mu nabídne novou životní šanci jeden z agentů Kingsman superšpión Harry Hart. A protože se jedná nejen o vtipný, ale i napínavý film, potřebujeme pořádného hlavního padoucha. Je jím Richmond Valentine, miliardář a bojovník za ekologii zbavený iluzí. Velká Británie / 129 minut ve 20:00 h, kino Filmový klub VETŘELEC: Režisérský sestřih První část jedné z nejpopulárnějších ság v historii science fiction představuje americkou herečku Sigourney Weaver jako ženu ocelových nervů, předurčenou k boji proti nepřekonatelné bytosti z vesmíru. USA / Velká Británie / 119 minut v 17:30 h, kino ZVONILKA A TVOR NETVOR (3D) Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit dřív, než přivolá na jejich společný domov zkázu. USA / 76 minut / česká verze ve 20:00 h, kino ŽENA V ČERNÉM 2: ANDĚL SMRTI Skupina osmi školáků, evakuovaných za druhé světové války z Londýna, přijíždí v doprovodu ředitelky školy a mladé učitelky do téměř opuštěné odlehlé vísky Crythin Gifford. Jejich cílem je zchátralá rezidence Eel Marsh. Ve snaze ukrýt se tu před hrůzami války svou přítomností brzy znovu probudí k životu zlé síly, které tuto působivou osamělou budovu pronásledují po celá desetiletí. Velká Británie / 98 minut v 17:30 h, kino KOBRY A UŽOVKY Užovka (Matěj Hádek) je ztracený ve svém vlastním životě. Přesto, že je mu už skoro čtyřicet, nemá holku ani práci, přičemž cítí, že má poslední šanci sám se sebou něco udělat. Naskytne se mu šance, kterou nehodlá promarnit. ČR / 111 minut ve 20:00 h, kino PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI Studentka literatury Anastasia přišla vyzpovídat pro článek do studentského časopisu. Anastasia jeho přitažlivosti není schopná odolat. Ani Grey však není vůči téhle plaché dívce imunní a postupně ji začne otevírat dveře do své třinácté komnaty. Na posteli určené jen pro vyvolené pozná pravého Greye a zároveň pravou Anastasii své touhy, své vášně, svou živočišnost. USA / 124 minut v 15:00 h, kino ZVONILKA A TVOR NETVOR (2D) Veselá a talentovaná víla Chovatelka Fauna věří, že nelze soudit růži podle trní a že každý živý tvor je v jádru dobrý. A tak se spřátelí se záhadným tvorem, který je podle prastarých legend známý jako tvor Netvor. Zatímco Zvonilka a její vílí kamarádky nevědí, co si mají o záhadném zvířeti myslet, strážci Hvězdné roklinky, vílí Skauti, se rozhodnou magického tvora ulovit dřív, než přivolá na jejich společný domov zkázu. USA / 76 minut / česká verze. Další akce v 9:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Poznáváme svět hrátky se zvířátky Seznámení se s životem motýlů a také si jednoho vyrobíme, pro rodiče s dětmi od 1 roku ve 20:00 h, Dělnický Ples Nemocnice Blansko v 8:30 h, Mateřské centrum Paleček Bazárek jarního dětského oblečení 8:30 11:00 h. Více informací na ve 20:00 h, Dělnický XX. Rybářský bál K tanci a poslechu hraje hudební skupina PROROCK. Výborné občerstvení rybí speciality. Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky v 15:30 h, Dělnický Dětský karneval Rej masek, soutěže, hudba, tanec a také něco pro štěstí v 18:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Výtvarná dílna Malování na hedvábí Dílnu malování na hedvábí vede zkušená lektorka Květa Poláková. Každý si odnese šálu či šátek dvou velikostí, popř. jiný výrobek, který si sám ozdobí různými technikami malby na hedvábí. Na tuto dílnu je nutné se přihlásit předem na e- mail: v 19:00 h, Zámecká sýpka Blansko Řízená degustace Sonberk, Popice Prestižní vinařství Sonberk z Popic je jediným vinařstvím v ČR, které je držitelem mezinárodního ocenění Regional Trophy za Nejlepší bílé suché víno střední a východní Evropy. Rezervace na telefonu nebo na u: v 18:00 h, knihovna To nejlepší z Mozarta (F. Gulda, A. Nětregko, M. Kožená a další) Přednáška prof. PhDr. Miloše Štědroně, CSc., hudebního vědce a pedagoga Masarykovy univerzity v Brně v 9:00 h, zámecký park Zabijačkové hody Zabijačkové hody pro vás připraví Maspro Hodonín znáte z farmářských trhů. Můžete ochutnat nejen zabijačkové speciality, ale pochutnat si na svařáku, medovině a dalších dobrotách. Doprovodný program bude zveřejněn později ve 20:00 h, Dělnický Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko Hraje Medium. Bohatá tombola. Půlnoční překvapení. Hlad zažene unikátní hasičský guláš. Vstupenky v prodeji v Informační kanceláři Blanka nebo přímo na místě v 8:00 h, DDM Jarní fantazírování Prázdninový týden her s fantazií, poznávací soutěže a úkoly a také dva zážitkové výlety (science centrum a zábavní park Brno). Pro děti od 6 let. Kontakt: Uzávěrka přihlášek: v 9:00 h, knihovna Prázdninové Čtení na pokračování Již počtvrté vás rádi přivítáme v období jarních prázdnin v blanenské knihovně v rámci projektu Čtení na pokračování. Přihláška není nutná, jen prosíme, přijďte včas, ať nás potom nerušíte. Ve středu však nechoďte, protože je knihovna uzavřena! v 9:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Tvoříme z hlíny Přijďte si vyrobit krásné misky, zajímavé výrobky z hlíny diskusní skupina pro rodiče. Hlídání dětí zajištěno v 10:00 h, klub Ratolest, ul. Sladkovského 2b Pečujeme o své zdraví S lektorkou Martinou Hatlovou. Představí Vám šetrné přírodní produkty zlepšující imunitu celého těla pro děti i dospělé v 16:30 h, klub Ulita, B. Němcové 2A Setkávání pro rodiče s dětmi Setkávání pro rodiče s dětmi, ale i kohokoli jiného, povídání, muzicírování (bubny, tamburíny a další nástroje), tvoření dle aktuální nálady a chuti. Pod vedením Moniky Kubové. Čajovna je otevřena již od 15:30 h v 16:00 h, Dům zahrádkářů, Křižkovského 59 Současná Kuba a Latinská Amerika O změnách politických, sociálních a ekonomických, které nyní probíhají přednáší prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc. Vstup volný v 18:00 h PRINC HOMBURSKÝ zájezd do divadla Zájezd do Městského divadla v Brně na příběh mladého válečného hrdiny, snílka, který je zamilován do kurfiřtovy dcery Natálie a kurfiřt sám jejich lásce přeje. Jejich naprosté štěstí však ve chvíli pomine, když princ snící o Natálii při válečné poradě přeslechne nejvyšší rozkaz a při bitvě vede svůj oddíl do zakázaného útoku. Odjezd autobusu v pátek v 18:00 h od hotelu Dukla. Přihlášky přijímá Pavel Svoboda, Galerie Jonáš Blansko, mobil: , ve 20:00 h, Dělnický, Blansko-Klepačov Ples SDH Klepačov Tradiční Hasičský ples na Klepačově. Hraje skupina Pavla Kršky. Bohatá tombola zajištěna. Předprodej od 15:00 h v hasičské zbrojnici na Klepačově. Více info na Sport v 9:30 h, tělocvična obchodní akademie Volejbalový turnaj Další ze série volejbalových turnajů krajského přeboru starších žákyň za účasti týmů ASK Blansko, Volejbal Vyškov, Sokol Újezd a Vejrostova Brno. Koná se v tělocvičně obchodní akademie v 15:00 h, sportovní hala TJ ČKD, Údolní 10 Turnaj baseballistů do 9 let Turnaj mladých baseballistů za účasti domácí Olympie Blansko a dalších týmů z České republiky. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice v současné době hledá zaměstnance na pracovní pozici: Provozní elektrikář (-ka) Předpokládaný termín nástupu: nebo dle dohody Pracoviště: Blansko Požadavky: Minimálně střední odborné vzdělání s výučním listem (vyučen) v oboru elektrikář Platné osvědčení dle vyhl. 50/ 1978 Sb., minimálně 6 Praxe v elektro údržbě a montážích elektroinstalací Orientace v technické dokumentaci (návody, výkresy, schémata atd.) Dobré diagnostické schopnosti, technická zručnost, samostatnost, spolehlivost, dobrá pracovní morálka Řidičský průkaz B dobrý zdravotní stav práce ve výškách Znalost práce na PC výhodou Praxe v údržbě automatizovaných systémů výhodou Znalosti PLC systémů výhodou Náplň práce: Diagnostika a odstraňování poruch na elektrických zařízeních. Provádění plánované preventivní údržby elektrických zařízení. Provádění montáží, oprav a údržby elektroinstalací. Provádění montáží a následného oživení systémů MaR a ASŘ na vodárenských objektech. Podílí se na technickém vylepšování a provádění preventivních opatření proti vzniku poruch na vodárenských zařízeních. Nabízíme: Zajímavou práci v oboru vodovodů a kanalizací Možnost dalšího odborného vzdělávání Zázemí tradiční firmy Široký systém zaměstnaneckých benefitů a výhod Písemné žádosti společně se strukturovaným životopisem je nutné zaslat do na adresu: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Mgr. Jan Kaluža, 17. listopadu 14, Boskovice nebo em na: Bližší informace: tel.: Pavel Černý, vedoucí útvaru elektro

5 5 > číslo února 2015 sportovní pozvánky v 9:00 h, ASK Blansko Volejbalový turnaj v 10:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko TJ Sokol Mistřín 1. kuželkářská liga dorostu v 10:00 h, 12:45 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko Zlín, Přemyslovice 10:00 h KK Blansko KC Zlín, 1. kuželkářská liga žen 12:45 h KK Blansko TJ Sokol Přemyslovice, 2. kuželkářská liga mužů, sk. B v 10:00 h, 13:30 h, 16:00 h, herna stolního tenisu, Purkyňova ul. Stolní tenis 10:00 h muži C SK Kuřim, KS2 13:30 h ženy A - SKST Hodonín B, 1. liga 16:00 h muži A - Sokol Vracov, 2. liga v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS Blansko HK HK Kroměříž Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína v 9:30 h, ASK Blansko Šachy: ASK Sokol Rudice Z loňského přehledu výkonu státní správy Odboru životního prostředí Městského úřadu Blansko, který působí jako vodoprávní úřad pro správní obvod obce s rozšířenou působností Blansko (dále jen ORP Blansko ), je zřejmé, že likvidaci odpadních vod pomocí domovních čistíren (dále jen DČOV ) volí stále poměrně značný počet stavebníků. V roce 2014 vodoprávní úřad v rámci správního obvodu ORP Blansko vydal kolaudační souhlas na 50 a stavební povolení na 27 DČOV, záměr realizovat 27 DČOV pak byl stavebníky ohlášen v 9:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: Turnaj Českého poháru dorostu , ZŠ T. G. M. XI. Blanenský turnaj v GO Turnaj ve strategické deskové hře na Základní škole T. G. Masaryka. Registrace hráčů v sobotu 08:00 09:00 hodin. Přístupno i amatérské veřejnosti. Pro závodní špičku kvalifikace na mistrovství republiky. Podrobnosti na tel nebo na webu go.ulitablansko.cz v 18:00 h, zimní stadion Hokej: DYNAMITERS Blansko HK SK Minerva Boskovice Odložené utkání. Krajská liga mužů jižní Moravy a Zlína 2014 / v 18:00 h, kuželna TJ ČKD, Údolní 10 Kuželky: KK Blansko C KK Slovan Rosice C Jihomoravský krajský přebor 1. třídy, sk. sever v 8:30 h, kryté lázně Blanenská dvěstěpadesátka Náročný republikový závod vodních záchranářů. Likvidaci odpadních vod pomocí domovních čistíren volí stále poměrně značný počet stavebníků Největší zájem o zřízení DČOV projevili investoři v obcích Senetářov, Lipovec, Bukovina a Bukovinka. odbor životního prostředí Plesová sezona 2015 Plesová sezona v Blansku je svou nabídkou tradičně bohatá. Přinášíme přehled plesů v Blansku a částech města. Pokud pořádáte ples a není uvedený v přehledu níže, zadejte ho do formuláře pro přidání kulturních akcí. Rádi Vaši akci doplníme. 13. února 2015, 20:00 h, Dělnický Ples Nemocnice Blansko 14. února 2015, 20:00 h, Dělnický XX. rybářský bál K tanci a poslechu hraje hudební skupina PROROCK. Výborné občerstvení rybí speciality. Bohatá tombola, slosovatelné vstupenky. Cena vstupenky s místenkou 200 Kč. Předprodej vstupenek s místenkou v tabáku SLUNA na nám. Svobody. 21. února 2015, 20:00 h, Dělnický Ples dobrovolných hasičů okrsku Blansko Hraje Medium. Bohatá tombola. Půlnoční překvapení. Hlad zažene unikátní hasičský guláš. Vstupenky za 150 Kč v prodeji v Informační kanceláři Blanka nebo přímo na místě. 28. února 2015, h, Dělnický na Klepačově Ples SDH Klepačov K tanci a poslechu zahraje oblíbená Skupina Pavla Kršky. Bohatá tombola zajištěna. Předprodej vstupenek od 15:00 hodin v hasičské zbrojnici na Klepačově. Více info na 6. března 2015, 20:00 h, Dělnický Ples ZŠ T. G. M. 7. března 2015, 20:00 h, Dělnický Ples Futurum ZŠ Erbenova 20. března 2015, 20:00 h, Dělnický Ples Gymnázia Blansko Výzva občanům k výročí partnerství se Scandianem Město Blansko připravuje v letošním roce výstavu k 50. výročí partnerství s italským městem Scandiano. Výstava proběhne v měsíci březnu ve Scandianu a v září pak v Městské knihovně Blansko v rámci oslav vzájemného partnerství. Rádi bychom požádali občany, kteří mají doma fotografie, předměty či dokumenty, které se váží k tomuto období partnerství mezi Blanskem a Scandianem (tj. od roku 1965 do roku 2015), zda by byli ochotni zapůjčit je Městu Blansku pro prezentaci na této výstavě. Uvítali bychom například věci, které vypovídají o osobních vazbách v rámci vzájemných výměn mezi městy: osobní fotografie, jakékoliv trojrozměrné předměty, sportovní trofeje, pamětní listiny, novinové výstřižky nebo korespondenci, deníky apod. Veškeré fotografie a dokumenty budou naskenovány a budou vám obratem vráceny, zapůjčené předměty pak budou vráceny po skončení výstavy. Budeme rádi i za jakékoli vaše další podněty a postřehy, osobní vzpomínky či příběhy týkající se italského Scandiana. Pokud máte některé z fotografií či předmětů k dispozici, neváhejte prosím kontaktovat pracovníky Blanenské informační kanceláře Blanka se sídlem na ul. Rožmitálova 6, tel , a to do 28. února 2015, případně napište na odbor kancelář tajemníka řádková inzerce podnikatelská inzerce» ATIPO vestavěné skříně. Šatní skříně, předsíně, šatny, vše na míru. Tel , nemovitosti» Naléhavě hledáme ke koupi byt 3+1 nebo kk v Blansku. RK NE.» Autoškola Vacek výuka a výcvik pro skupiny A2 a B. Skupina B již od Kč. Smetanova 4, Blansko, cz, tel Tel soukromá inzerce» Městský klub důchodců Blansko hledá pro soubor Lipka klavíristu, který bude současně i sbormistrem tohoto literárně pěveckého souboru. Další informace sdělí paní Maulisová, tel , » Prodám manžel. dřevěnou postel borovice, součástí noční stolky, pevný, pružný ortopedický rošt, lůžko š cm. Velice Pozvání odjinud Černá Hora ve 13:00 h, kynologické cvičiště Psí ráj Coursing trénink pro začátečníky i pokročilé Akce pořádaná ve spolupráci s kynologickým cvičištěm Psí ráj v Černé Hoře. Informace na: Doubravice ve 20:00 h, kulturní 24. ples OV KSČM Blansko Hraje kapela Veselá trojka P. Kršky, bohatá tombola a občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek na OV v Blansku, Čapkova 6. Rezervace vstupenek na telefonu Vstupné: 100 Kč vč. místenky. Z Blanska je zajištěn autobus. Odjíždí v 18:50 hodin z nám. Republiky. Doprava je zajištěna i nazpět z Doubravice nad Svitavou do Blanska. Pořádají: OV KSČM Blansko, ZO KSČM Doubravice nad Svit. a Levicový klub žen Blansko. pěkná, zachovalá. Cena komplet Kč. Tel » Prodám harmoniku DELICIA MELODIA I: 80 basů (melodie: 4 registry, bas: 2 registry). Ve výborném stavu. Cena: Kč. Tel » Prodám tažnou tyč na dětské kolo Trailgator. Dále dvě výsuvné stavební kozy. Tel Jedovnice v 17:00 h, kino Ve škole je bomba! Autorské divadelní představení jedovnického souboru Vlastimil. Rájec-Jestřebí ve 20:00 h, sokolovna Rybářský bál v 19:30 h, obřadní síň Kytarový recitál Ireny Babáčkové Koncert KPH ve 20:00 h, sokolovna Ples gymnázia ve 20:00 h, sokolovna Ples SDH Rájec Obora v 17:00 h, knihovna Sylvie Vašinová: PRO RADOST Vernisáž výstavy v úterý v 17:00 h (Obecní úřad Obora). Výstava trvá do ŠÍŘKA VÝŠKA HLOUBKA Tomáš Polcar, obrazy a sochy Tomáš Polcar patří do umělecké generace, která výrazně vystoupila koncem předchozího století. Je to generace, která ještě zažila předlistopadovou atmosféru, ale dozrávala a naplno vykročila do svobodné doby a v rámci českých dějin umění představuje občerstvující vlnu naší výtvarné sféry. Vernisáž výstavy, jejíž kurátorkou je Lucie Šiklová, proběhne v sobotu 14. února 2015 v 17:00 hodin v budově galerie na ul. Dvorské. Výstavu je možné zhlédnout do 11. března Polcar prošel na Akademii výtvarných umění v Praze třemi osobitými ateliéry. U Huga Demartiniho si vypěstoval cit pro materiál a formu, u Aleše Veselého zaujetí obsahem, energiemi a proporcemi a u Milana Knížáka zaostření na komunikaci, reflexi, a myšlenku. I přes klasický výraz sochařských a malířských technik je konceptualista, a jde mu zásadně o sdělení. Odtud se odvíjí jeho vztah k formě, ve které se nezabydluje, ale volí ji podle pocitu a potřeby. Tři rozměry v názvu odkazují na prostor. Dimenze Tomáše Polcara však nejsou striktně vymezeny umístěním v trojosé soustavě: do šířky, vysoko, hluboko. Lyrické ve svém slovním vyjádření v sobě nesou rozměr navíc: přesah. Své existenciální a spirituální úvahy Tomáš Polcar, umělec konceptuálního uvažování, vyjadřuje čistě výtvarnými prostředky jako sochař a malíř. Tlumočí své hledačské úsilí z pomezí filosofie, spirituality a přírodních věd. Vzrušuje jej představa propojování materiálních a duchovních principů, je zaujatý vztahem mikrokosmu a makrokosmu. Odolává pokušení stát se expertem v navštěvovaných oborech a obezřetně se vyhýbá vizuálním quasi vědeckým výstupům. Ve svých asociacích zůstává důsledně malířský a sochařský. Jeho víra hledače ho ochraňuje od estetizace, neulpívá na již osvědčených kompozičních a výrazových postupech a v pravou chvíli je opouští a hledá nové. Tvorba Tomáše Polcara se vyvíjí v tematických cyklech. Možnosti cyklu objevil poté, co se odstěhoval z Prahy na venkov, do Slavětína nad Ohří v Českém středohoří. Ocitl se blízko přírodě, na dotek cyklického času s opakujícími se ročními obdobími. Opustil město, opustil své úspěšné anonymní mediální kampaně, opustil svůdná nová média. S plynutím času se stahuje ve svém myšlenkovém záběru postupně z vnějšího světa směrem dovnitř, k podstatě věcí a zároveň tak i sebe. Usebírá se. U tématu dlouhodobě přebývá. Není chrlič, jeho věci vznikají dlouho. Bez výjimky je tvoří sám, není typ konceptualisty zadavatele. Výstava v Blansku akcentuje z Polcarovy tvorby prostor a s ním spojenou představu krajiny. Cyklus Hnití plodí žití (2008) je prvním cyklem, který se vztahuje ke krajině a jejímu plynutí ve věčném koloběhu proměn. Vrcholem cyklu jsou velkoformátové monochromní obrazy, zachycující příchod bouře do kraje, její řádění a postupné odcházení do klidu. Cyklus Sóma ( ) inspirovala buňka včelího plástu. Zaměřuje se její tvar, jím tvořenou síť, vztahy části a celku, vznik a rozpadání, plnost a prázdnotu. S otázkou plnosti a prázdnoty se po zdánlivě konstruktivní vsuvce opět přibližuje ke krajině. Geometrickou neúprosnost oživuje na obraze vizuální hrou s prostupováním prostorů. Vytváří napětí mezi lyricky expresivními, v podstatě krajinnými pasážemi a geometricky formulovanou plochou čisté barvy. Nejnovější obrazy Rezonance přímo navazují na Sómu. Rezonančním tématem je šestiúhelník. Zprvu zde převažují geometrické kompozice, ale v závěru cyklu se opět dostává do prostoru symbolické krajiny. Na velkých formátech se přibližuje uvolněnému stylu z cyklu Hnití plodí žití. Geometrie ustupuje expresi, šestiúhelník se v abstraktních krajinách vynořuje jako záchytný prvek, mnohdy pouze v tušeném náznaku. Sochařskou tvorbu zastupuje munumentální kruhový objekt Kyklos (2013) z pohledového betonu a dosud nevystavené sochy, vycházející z cyklu Soma. Syrovost užitého materiálu a jeho lakonické zpracování spolu se znakovostí nabízející archetypální konotace. Prostor Tomáše Polcara se tak stává prostorem pro probouzení citlivosti a kladení si otázek, a vyvádí jak umělce samého, tak diváka z možného ohrožení současnou duševní letargií. Lucie Šiklová kurátorka výstavy V rámci Týdne společných modliteb vybrali peníze pro potřebné Ve dnech se konal v Blansku Týden společných modliteb, kterého se účastnili křesťané z různých společenství. Při těchto setkáních probíhala dobrovolná sbírka pro potřebné. Setkání probíhala v církvi Bratrské jednoty baptistů, Apoštolské církvi, v církvi římskokatolické, církvi Slovo života, církvi Básně libovolné formy v počtu maximálně tří kusů přijímá od 1. do 28. února 2015 oddělení pro dospělé čtenáře Městské knihovny Blansko, a to em poštou (MK Blansko, Rožmitálova 4, Adventistů sedmého dne, Československé církvi husitské, v církvi Křesťanské sbory a v kapli Senior centra. Výtěžek sbírky ze společných setkání činí Kč a byl stejně jako v minulém roce věnován ve prospěch potravinové pomoci pro matky s dětmi prostřednictvím terénních programů Charity Blansko. Josef Merta Městská knihovna vyhlašuje již pošesté soutěž o Nejkrásnější báseň o lásce Blansko, obálku označit heslem SVATOVALENTÝNSKÁ SOU- TĚŽ) nebo osobním doručením. Po skončení soutěže vybere odborná porota tři nejlepší básně, které budou zveřejněny na webu knihovny a jejich autoři odměněni knihou. SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, Brno, přijme pro realizaci dopravních a vodohospodářských staveb v Jihomoravském kraji zaměstnance: THP pracovník a) do oddělení přípravy výroby b) pro realizaci staveb (mistr, stavbyvedoucí) požadavky: SŠ, VŠ stavebního směru, ŘP sk. B, znalost práce na PC, praxe vítána stavební dělník požadavky: praxe v oboru (výstavba komunikací, kanalizací), ŘP sk. B, strojnický průkaz vítán strojník pro obsluhu silničních stavebních strojů (finišer, válec, nakladač) požadavky: praxe Nabízíme: zaměstnání u stabilní stavební společnosti dobré platové ohodnocení Kontakt pro zaslání životopisu: tel.:

6 ZAL > číslo února 2015 Interaktivní kurz trénování paměti a rozvoje myšlení pro seniory a jejich vnoučata se setkal s ohlasem Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy obdržela v roce 2014 finanční dotaci v rámci dotačního řízení Jihomoravského kraje zaměřeného na podporu prorodinné politiky v obcích. Díky této dotaci byl mj. pořádán interaktivní kurz pro seniory a jejich vnoučata v rámci projektu Babi, dědo, pojďme si spolu hrát a paměť trénovat. Kromě uvedeného kurzu byl díky dotačním prostředkům Jihomoravského kraje dovybaven Family point v budově Městského úřadu na nám. Republiky 1 a dále byly vytištěny letáky informující o prorodinných organizacích na Blanensku, které jsou volně dostupné na MěÚ nebo v Blanenské informační kanceláři Blanka. Kurz trénování paměti a rozvoje myšlení pro seniory a jejich vnoučata byl určen seniorům od 60 let a jejich vnoučatům či pravnoučatům ve věku 5 11 let. Kurz pod vedením certifikované trenérky paměti Mgr. Nikoly Frankové a psycholožek Mgr. Hany Pelčákové Kubecové a Mgr. Radky Šebelové proběhl V přátelské atmosféře se pravidelně scházela menší skupinka seniorů a jejich vnoučat. Foto: archiv Poradny v období září listopad 2014 celkem v pěti lekcích a pro účastníky byl bezplatný. Senioři se v kurzu dozvěděli informace o jednotlivých druzích paměti a dalších kognitivních funkcích (pozornost, soustředění, slovní zásoba, logické myšlení, vnímání apod.), naučili se využívat techniky a strategie pro lepší zapamatování v každodenním životě, např. jak si zapamatovat položky nákupu, aniž by si jej napsali, telefonní a jiná pro ně důležitá čísla, různé seznamy apod. V závěrečné lekci se účastníci dozvěděli, jak budovat rezervní mozkovou kapacitu a odnesli si pár tipů a triků pro lepší paměť. Část určená dětem byla tematicky spjata s částí pro seniory. Děti procvičovaly stejné druhy paměti a kognitivní funkce jako senioři, ale cvičení byla přizpůsobena jejich schopnostem. Pomocí her a cvičení byly zároveň podporovány sociální dovednosti dítěte v dětské skupině. Společně pak senioři s dětmi řešili úkoly zaměřené na různé druhy paměti. Tato cvičení byla vybrána s ohledem na vhodnost jak pro děti, tak pro seniory a podporovala jejich vzájemnou kooperaci. Kurz byl účastníky hodnocen kladně, oceňovali přínosnost kurzu pro každodenní život a hlavně si ověřili, že jejich paměť je stále funkční, když vědí, jak na to. Na závěr malá ukázka cvičení z kurzu, ve které si můžete i Vy prověřit svoje schopnosti. V následujících větách se pokuste najít ukryté názvy rostlin a hub: 1. Je slunečné jitro, celý den bude určitě pěkné počasí. 2. Ten hřebíček Anka zatloukla do zdi. 3. Přivezli škaredé počasí. 4. Trávila v pokoji nahoře celé dny. 5. Tak snadno jako základní školu absolvoval i gymnázium. 6. Takovou sochu, jako je sv. Václav, každý zná. 7. Jeli jsme na kole na vinobraní. 8. Pod bělavou slupkou se skrývalo tmavé jádro. Podrobné informace o službách poradny naleznete na internetové adrese cz/poradna. Telefonický kontakt na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je , odbor sociálních věcí Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku se připojuje k národnímu týdnu manželství Národní týden manželství je celorepubliková akce zaměřená na podporu manželství. Devátý ročník NTM proběhne ve dnech od února Týden manželství se věnuje tématu šťastného a spokojeného vztahu po celý život, tomu, co se dá pro šťastný vztah udělat. Mottem letošního ročníku v ČR je: Šťastně až do smrti? Není to jen pohádka? Jak mít vztah, který vydrží V době NTM probíhají zajímavé akce na podporu manželství v rodinných a mateřských centrech, neziskových organizacích, občanských sdruženích, obcích atd. Informace o připravovaných akcích v rámci NTM 2015 naleznete na Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Blansku tuto iniciativu podporuje a připojuje se k ní. V rámci NTM zde proběhne v pondělí od 08:00 13:00 hodin Den otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory poradny, získat informace týkající se její činnosti a odnést si tipy na zajímavou literaturu z oblasti partnerských vztahů. Podrobné informace o našich službách naleznete na internetové adrese Telefonický kontakt na Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy je , odbor sociálních věcí ve spolupráci s firmou MASPRO pořádá ZABIJAČKOVÉ HODY DOPROVODNÝ PROGRAM I horší výkon nakonec stačil na body Nejmladší tým basketbalistů klubu BBK Blansko, tedy hráči a hráčky do 11 let, mají za sebou bodově úspěšný vstup do roku Blanenští sice potvrdili roli favorita ve dvou zápasech na půdě BŠM Brno, ale herně zaostali za očekáváním. do oslav výročí zahrnuty. Výročím bude věnována také speciální sekce webu Výročí provází po celý rok významné akce kulturního i sportovního rázu. Jedná se jednak o stávající zavedené akce, které si již získaly mezi blanenskou veřejností a návštěvníky města oblibu, a jednak o další akce a sportovní podniky, které se ve městě v tomto období uskuteční zcela mimořádně. V první polovině roku 2015 mezi ně patří např. Sousedský bál, únorová výstava Radnice Blansko v knihovně, Zahájení turistické sezony (12. duben 2015), Mistrovství ČR v kulturistice anebo Cena města PROGRAMEM BUDE PROVÁZET NIKOLA ŠINDELÁŘOVÁ 9.00 h zahájení TRADIČNÍ BLANENSKÉ ZABIJAČKY 9.20 h KLAUN FÍLA a jeho žonglérská škola h zpěvačka JOHANA VÁVROVÁ h ŠMOULYMPIÁDA s Niki a Áňou h porcování vepře h BLANENSKÁ DECHOVKA MŮŽETE OCHUTNAT NEJEN ZABIJAČKOVÉ SPECIALITY, ALE I SVAŘÁK, MEDOVINU A DALŠÍ DOBROTY NAŠI PARTNEŘI: S domácím družstvem jsme sehráli dvě vyrovnaná utkání. Důvodů bylo několik. Svůj standard si bohužel zahráli pouze dva naši hráči Kuba Nečas a Zuzka Křížová. Celkově jsme se tentokrát potýkali s nedostatečném obsazováním útočících hráčů při vyhazování, špatném obranném doskakování a pomalém přechodu na útočnou polovinu hřiště, byl i přes výhry kritický trenér Antonín Zezula. Blanska v plavání. Další připravované akce vám včas ve Zpravodaji připomeneme, jak budou ve slavnostních letech 2015 a 2016 postupně přicházet. V rámci akce Zahájení turistické sezony v regionu Moravský kras a okolí bude slavnostně pokřtěna nová publikace s názvem Hrady blanenského okolí, která byla vydána právě ke 110. výročí povýšení Blanska na město. Kromě již zmíněné publikace je stále ještě v prodeji nástěnný kalendář na r věnovaný Karolině Meineke, k němuž přibudou další propagační předměty s motivem výročí. Všechny materiály bude možné zakoupit v Blanenské informační kanceláři Blanka. S KULTURNÍM PROGRAMEM SOBOTA od 9 do 15 hodin ZÁMECKÝ PARK BLANSKO Zabijačkové hody pro vás připraví MASPRO HODONÍN znáte z farmářských trhů Výsledky: SAM BŠM Brno : BBK Blansko 40:56 (16:31) SAM BŠM Brno : BBK Blansko 58:65 (22:37) Body celkem: Nečas 38, Křížová, Streitová a Ondřej Ševčík po 20, Berka 17, Špačková 4, Ondrová 2. kaj Přípravy oslav výročí města Blanska v letech Mezi významné plánované akce se také řadí letošní slavnostní odhalení pamětní plakety biskupa Jindřicha Zdíka u kostela sv. Martina, které proběhne v podzimních měsících. V současné době se jedná o účasti arcibiskupa Mons. Jana Graubnera na jejím odhalení. Některé z již tradičních akcí budou navíc uspořádány ve větším rozsahu (např. Muzika pro Karolínku nebo Vítání sv. Martina). Zvýšené náklady pokryje jednak rozpočet města, prostředky z krajských nebo i národních a evropských dotačních programů i dary od sponzorů. Kalendář akcí k výročí pořádaných v roce 2015 lze již nyní nalézt na red Tel.: BRNO BOSKOVICE BLANSKO BŘECLAV HODONÍN KROMĚŘÍŽ PROSTĚJOV UHERSKÉ HRADIŠTĚ VSETÍN VYŠKOV ZLÍN RD BLANSKO K JEDNÁNÍ Polořadový RD 5+1 s garáží a velkou slunnou zahradou. Vhodná k bydlení i podnikání centrum. BYT 2+KK BLANSKO K JEDNÁNÍ Byt 2+kk v OV, 50 m 2, moderně řešený s prostornou šatnou a zděnou koupelnou, bezbarierový. Zborovce. POPTÁVKA Pro konkrétní zájemce hledáme byty 2+1 a 3+1 v Blansku CENTRUM. Děkujeme. Tel.: CHATA BLANSKO Kč Nabízíme k prodeji zahradu s chatkou v Blansku. Dostupné MHD Blansko. CP 350 m 2. Více info v RK. RD PETROVICE Kč Polořadový RD 3+kk po vnitřní rekonstrukci s uzavřeným dvorem a zahradou. CP 426 m 2. NOVINKA. Najdete nás: Blansko, nám. Republiky 3, v budově KB, TEL Novela živnostenského zákona odstranila některé veřejně přístupné údaje živnostenského rejstříku Novela živnostenského zákona, účinná od 01. ledna 2015, změnila množství dat živnostenského rejstříku, která jsou veřejně přístupná. Cílem změny, tedy zneveřejnění některých dosud veřejně přístupných údajů vedených v živnostenském rejstříku, je zajistit větší ochranu soukromí osob a jejich osobních údajů zapisovaných do tohoto rejstříku. Veřejně přístupný živnostenský rejstřík se nachází na adrese Nově jsou mezi neveřejné údaje zařazeny údaje o bydlišti fyzických osob na území České republiky, údaje zahraničních fyzických osob o bydlišti na území jiného státu než Česká republika a údaje o místě pobytu zahraniční fyzické osoby na území České republiky. Neveřejnými údaji se stanou i jinak veřejně přístupné údaje, a to po uplynutí 4 let ode dne, kdy podnikateli zanikne poslední živnostenské oprávnění. Tyto znepřístupněné údaje budou opětovně zveřejněny v případě, že podnikateli opětovně vznikne živnostenské oprávnění. V této souvislosti upozorňujeme podnikatele, aby si zkontrolovali své údaje o sídle zapsané v živnostenském rejstříku, zdali odpovídají skutečnému stavu. Jedná se totiž o místo, kde podnikatel skutečně sídlí, na kterém ho zastihnou jeho obchodní partneři, zákazníci, úřady i veřejnost. Na adresu sídla doručují správní orgány písemnosti. V případě, že sídlo podnikatele, zapsané dosud v živnostenském rejstříku, již není aktuální, bylo provedeno jeho přemístění jinam, je třeba oznámit jeho změnu (oznámení změny podléhá uhrazení správního poplatku ve výši 100 Kč a lze je učinit na kterémkoliv živnostenském úřadě). Jednou z povinností podnikatele je mít sídlo řádně označeno. odbor obecní živnostenský úřad Vychází 2 měsíčně. V nákladu výtisků je dodáván zdarma do schránek domácností a fi rem v Blansku a jeho městských částech. Vydává KSMB, Hybešova 1, Blansko, tel , fax , IČ: Šéfredaktor Jaroslav Jeřábek, redaktor Stanislav Mrázek, redaktorka Jana Franchi, Registrační číslo MK E Nevyžádané příspěvky se nevracejí, za obsahovou správnost materiálů ručí autoři. Sazba Ideal studio Brno, tisk VLTAVA-LABE-PRESS, a. s. tiskárna Novotisk Olomouc. Přehled uzávěrek jednotlivých vydání na Tiskové chyby vyhrazeny.

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016

Město Blansko. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Město Blansko Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 k 01.01.2016 Strategický plán rozvoje města Blansko na léta 2013-2023 byl schválen Zastupitelstvem města Blansko na

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně ZÁŘÍ 2014 Městské infocentrum Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz SK Slavičín Vás srdečně

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár

Zasedání zastupitelstva obce Žďár Zasedání zastupitelstva obce Žďár Číslo: 4 Datum: 25. května 2015 Místo a čas jednání: na obecním úřadě ve Žďáru v 18,00 hodin. Přítomní zastupitelé obce: Mikulášek Patrik, Bc. Jan Novotný, Ladislav Novotný

Více

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice

USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice USNESENÍ z 16. schůze Rady města Lovosice (RM) dne 02.09.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Lovosice Přítomni: Ing. Milan Dian, Ph.D., Vladimír Šuma, Vladimír Hieke, Mgr. Libuše Tomanová, Ing.

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015

ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO ZÁPIS z 19/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 21. 5. 2015 Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Lukáš Fila, starosta Leopold Šrom, místostarosta

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ.

Obec Osek nad Bečvou. Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne v obřadní síni OÚ. Obec Osek nad Bečvou Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Osek nad Bečvou, konaného dne 19. 04. 2012 v obřadní síni OÚ. Usnesení zastupitelstva obce je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb.,o ochraně

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál

Usnesení. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou viz. písemný materiál Usnesení ze 30. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskuteční ve středu 21.10.2015 v 17:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení, schválení

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 12. září 2016 R 598/16 R 599/16 R 600/16 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města ke dni 12. 09. 2016, b) souhlasí

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice

P Ř E H L E D U S N E S E N Í. 330/14/ZM/2016 Zařazení bodů do programu 14. zasedání Zastupitelstva města Mohelnice Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 14. zasedání zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 15. 06.2016 o d 16:00 hodin v sále dom u kultury 329/14/ZM/2016 Určení ověřovatelů

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne S00RP00O98O7 Výpis usnesení z 29. schůze Rady města Břeclavi ze dne 27.1.2016 Rada města projednala: R/29/16/3 zápis ze své 28. schůze RM a nemá k tomu připomínky. Rada města schválila: R/29/16/2 schválila

Více

Městská knihovna Blansko

Městská knihovna Blansko Městská knihovna Blansko A. Zpráva o činnosti za rok 2015 Obsah: 1. Základní statistické údaje za rok 2015 2. Kulturní akce knihovny v roce 2015 3. Ostatní záležitosti v roce 2015 Základní statistické

Více

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice

Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne v budově Městského úřadu Dolní Kounice Zápis Ze 1. schůze Rady Města Dolní Kounice konané dne 8.1. 2014 v budově Městského úřadu Dolní Kounice Přítomní: Karel Zalaba starosta Bc. Martin Frei místostarosta Mgr. Oldřich Brabec radní Tomáš Zbořil

Více

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014

Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Z á p i s č. 25 ze zasedání zastupitelstva obce dne 25. 6. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011

Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Usnesení z jednání Rady města Neratovice č. 8 konané dne 4. května 2011 Program: 1. Zahájení, schválení programu 2. Kontrola usnesení, úkolů 3. RM/8/01/11 - Zápis z jednání komise prevence kriminality

Více

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2016. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2016 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 12. července 2016 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Bc. Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Bc. Radek Šenkýř

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 20. schůzi 11.01.2016 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 3. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 9. prosince 2014 od 17.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Jan Nosek, Ing. Jaroslav

Více

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014

Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Usnesení 74. schůze Rady městského obvodu Radvanice a Bartovice konané dne 29. ledna 2014 Rada městského obvodu Radvanice a Bartovice: Číslo Obsah usnesení 1787/74/14 schvaluje program 74. schůze rady

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 14/2016 z 13. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 06. 2016 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Informace k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje.

Informace k volbám do zastupitelstva Jihomoravského kraje. Zahájení školního roku 2012/13 str. 4 Vítání nových občánků str. 5 informační měsíčník zdarma ČÍSLO 9 ZÁŘÍ 2012 WWW.RAJECKO.CZ VYDALA: OBEC RÁJEČKO, NÁM. 1.MÁJE Č. 250, RÁJEČKO 679 02 TEL./FAX: 516 432

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 02.03.2009 Usnesení č. 177 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 23.02.2009. Usnesení č. 178 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na provedení

Více

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011

Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Jednání Rady Města Broumova č. 20 ze dne 29. června 2011 Přítomni: pan Milan Kotrnec, pan Kamil Slezák, pan Arnold Vodochodský, pan Pavel Fröde, pan Arnošt Obst, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Eva Blažková -

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města

Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od hodin v kanceláři starosty města Zápis z 15. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 2. července 2007 od 16.00 hodin v kanceláři starosty města Přítomno: Omluven: Zapisovatelka: 4 členové rady města + tajemnice úřadu Ing.

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 60. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 25.01.2017 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Muchova 267, Chlumec Usnesení č. 1/60R/2017 Schválení

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne č.j.: ST-0214/2015/Sed Zápis z 5. zasedání zastupitelstva města Strmilov konaného dne 02. 04. 2015 Místo konání: Městský úřad Strmilov Začátek: 18.00 hod. Zasedání řídil: střídavě starosta Jaromír Krátký

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 Rada města Slatiňany: USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 39/2012 konané dne 5. března 2012 554/39/2012/RMS schválila návrh programu 39. schůze rady města Slatiňany 555/39/2012/RMS schválila 2.

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ

USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ USNESENÍ ze zasedání Rady města č. 33/2016, které se konalo v pondělí dne 2. 5. 2016 v 15:30 hodin v zasedací místnosti MěÚ 1/33/2016-RM Rada města schvaluje program 33. zasedání s navrženým doplněním

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY

USNESENÍ ZE DNE ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY USNESENÍ ZE DNE 26. 4. 2010 ZE SCHŮZE RADY MĚSTA VALAŠSKÉ KLOBOUKY Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000

Více

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení:

Zápis č. 10. Přítomni dle prezenční listiny (12) Nesplněná nebo částečně splněná usnesení: Zápis č. 10 ze zasedání ZM ze dne 26. 10. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní síni radnice 1. patro Příští zasedání se bude konat 25. 11. 2015 od 18.00 hod., Mírové náměstí 145, v obřadní

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016.

Usnesení č.25/ Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. Usnesení č.25/2016 Rada města Konice dne 7.3.2016: 1. Rada města Konice schvaluje plán účetního odpisu majetku města Konice na rok 2016. 2. Rada města Konice schvaluje Roční plán pro provádění finančních

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 38. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 15. února 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková

Přítomni: 7 členů ZM Omluveni z jednání: paní MUDr. Eva Janurová, p. Ing. Josef Kantůrek,p. Vladimír Macháček ml., paní Hana Pánková Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2009 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 30. 7. 2009 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města

USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne v kanceláři starosty města USNESENÍ 19. schůze Rady města Humpolec konané dne 2. 11. 2011 v kanceláři starosty města 289/19/RM/2011 Kontrola plnění usnesení z 18. RM I. Rada města-bere na vědomí kontrolu plnění usnesení z 18. schůze

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 26. SRPNA 2015 R A D A MĚSTA NEJDKU 22. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, p. Cingroš Omluveni: Hosté: p. Mgr. Částka Zapisovatel: Ing. Vítek Rada města schvaluje

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 16/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 24.10.2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2.

Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI, CHRLICKÉ NÁM. 4, 643 00 BRNO Anonymizovaný dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ZÁPIS ze 76/VII. schůze Rady městské části Brno-Chrlice ze dne 1. 2. 2017 Přítomni dle

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 2. února 2015 R 55/15 R 56/15 Přehled plnění usnesení rady města souhlasí s prodloužením termínů splnění usnesení rady města č. R 93/14 ze dne 3. 2. 2014, R 244/14

Více

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne

Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne Zápis z 48. jednání Rady města Dobříše ze dne 29. 11. 2005 Přítomni: MUDr. Stanislav Holobrada, JUDr. Jaroslav Musil, Ing. Jiří Krotil, Josef Němec, Milan Tichý, PhDr. Jaromír Žák, Stanislav Valtr. a)

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 7. srpna 2012 R 419/12 R 420/12 R 421/12 Veřejnosprávní kontrola v přísp. organizaci ZŠ K. H. Máchy Doksy schvaluje protokol o provedené veřejnoprávní kontrole

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U Usnesení RM z 54. schůze ZÁPIS USNESENÍ 13. LEDNA 2017 R A D A M Ě S T A N E J D K U 54. SCHŮZE Přítomni: Ing. Lubomír Vítek, Jan Tóth, Ludmila Vocelková, Bc. Zdeněk Plas, Bc. Jaromír Trtík Omluveni: Hosté:

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, konaného dne 17. 12. 2012 v 18.00 hodin ve velkém sále úřadu městyse Přítomni: Ing. Martin Cetkovský, Jaroslav Zoubek, Miroslava Holasová, Ing.

Více

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010

Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Z á p i s č. 27 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12. 5. 2010 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015

Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Zápis č. 1 z jednání zastupitelstva obce Mezno ze dne 14. ledna 2015 Přítomni: Vobruba, Němečková, Pavlík, Šimek, Mikula, Mikulová, Kaňková, Doskočil Omluveni: Hosté: paní Kroupová, pan Pejša st., paní

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 27. července 2015 R 507/15 R 508/15 R 509/15 R 510/15 R 511/15 R 512/15 Přehled plnění usnesení rady města a) bere na vědomí přehled plnění usnesení rady města

Více

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod.

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 24. ledna 2013 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 16. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 23.03.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 256/16/RM/2015 Schválení programu 16. zasedání

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Střezimíř Místo konání: Střezimíř kancelář Obecního úřadu, Střezimíř čp. 110 Doba konání: 30. listopadu 2015 od 19:00 Přítomni: Miloš Jelínek, Milan Kratochvíl,

Více

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 5. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení z 9. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 6. října 2011 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 9/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733)

U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne (Usnesení č. 41/713 41/733) U S N E S E N Í ze 41. jednání Rady města Štramberka, konaného dne 13. 11. 2012 (Usnesení č. 41/713 41/733) Č. j. ST/2592/2012/51.2 Rada města Štramberka po projednání : Usnesení č. 41/713 Bere na vědomí

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 6/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 20.6.2013 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Lenka Brettlová, Ing. Petr Kollert,

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM

Usnesení. 1.1 Kontrola plnění usnesení Rady města Němčice nad Hanou Tisk 938/ /RM Usnesení z 65. zasedání Rady města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2014-2018, které se uskutečnilo v pondělí 19. 12. 2016 v 13:00 hodin v kanceláři starostky města Němčice nad Hanou 1. Zahájení,

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 50 konané dne 5. 11. 2012 Usnesení č. 368/12 RM pořízení územní studie na výstavbu průmyslové zóny v Brtnici. Usnesení č. 369/12 RM starostovi Stanislavu Jirků

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření

Více

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin

Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin Výpis ze zápisu z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Stařeč, konaného dne 18.9.2012, od 17:00 hodin 1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Starosta na základě prezenční listiny zkontroloval přítomnost členů

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 5. prosince 2016 R 792/16 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek schvaluje vnitřní směrnici č. 7/2016 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek v předloženém znění.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 21. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 13. října 2014 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: omluveni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: 3 členové rady města tajemnice

Více

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška

Mgr. Vlastimil Kubíček. Ing. Miroslav Bouška Město Králíky Přítomni členové rady města: Z části jednání omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 10 rady města konané 07.03.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Mgr. Vlastimil Kubíček, Ing. Ladislav

Více