Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115"

Transkript

1 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Pracovní právo - prezentace 3. ročník SAM_32_14_pracovní právo prezentace Mgr. Marie Šamanová Společenskovědní seminář Pracovní právo Žáci se naučí chápat pojem pracovního práva a pracovně právního vztahu, poznají ústavní záruky práva na práci a poznají základní zásady pracovního práva, pojmy zaměstnanec a zaměstnavatel Datum:

2 Pracovní právo Bělina M a kol.: Pracovní právo, 5. vydání, nakl. C.H.Beck, Praha, 2012 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění

3 Pracovní právo Právní odvětví, které upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli při výkonu závislé práce Soukromoprávní charakter dvoustranný právní vztah rovné postavení smluvní volnost Veřejnoprávní charakter nemožnost se odchýlit v neprospěch zaměstnance zaměstnanost, podpora v nezaměstnanosti, minimální mzda, nemocenské pojištění

4 Pracovněprávní vztah vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem individuální uzavírán mezi konkrétním zaměstnancem a zaměstnavatelem kolektivní uzavírá za zaměstnance subjekt, který zastupuje kolektiv zaměstnanců odbory forma: např. kolektivní smlouva

5 Prameny pracovního práva Ústava + LZPS zákoník práce mezinárodní smlouvy služební zákon neúčinný zákon o zaměstnanosti nařízení vlády platové třídy ve státní správě minimální mzda

6 Ústavní záruka práva na práci Ústava, Listina ZPS, Všeobecná deklarace LP zákaz nucených prací právo na spravedlivou odměnu za práci právo na stávku může být omezeno (armáda ) právo zvolit si svobodně zaměstnání právo obstarávat prostředky na živobytí prací právo na náležitou přípravu na povolání může být i právo na podporu v nezaměstnanosti

7 Základní zásady pracovního práva ochrana zaměstnance jako slabší strany výpověď jen ze zákonných důvodů rovné zacházení a zákaz diskriminace spravedlivá odměna za vykonanou práci povinnost zaměstnavatele vytvořit uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky povinnost zaměstnance vykonávat práci řádně, ve prospěch zaměstnavatele zvláštní ochrana dětí, žen, těhotných

8 Pracovněprávní poměr smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jehož obsahem jsou vzájemná práva a povinnosti vznik: pracovní smlouvou, jmenováním, volbou objektem je výkon závislé práce závislá práce: práce vykonávána ve vztahu nadřazenosti a podřazenosti, jménem zaměstnavatele, na jeho pokyn a odpovědnost, je za ni poskytována mzda, plat nebo jiná odměna na dobu určitou či neurčitou

9 Zaměstnanec fyzická osoba, která se zavázala k osobnímu výkonu závislé práce v pracovněprávním vztahu může jím být pouze osoba starší 15 let s ukončenou povinnou školní docházkou výjimky např. dětští sportovci, herci, umělci základní povinnost vykonávat práci dle pokynů zaměstnavatele a dodržovat další dohodnuté povinnosti nepoškozovat dobré jméno, zachovat mlčenlivost

10 právnická osoba Zaměstnavatel fyzická osoba starší 18 let (případně zplnoletněna soudem) s ukončenou povinnou školní docházkou základní povinnosti: vytvářet uspokojivé pracovní podmínky přidělovat práci zaměstnancům vyplácet mzdu, plat nebo jiné odměny

11 Pracovní smlouva dvoustranné právní jednání musí být písemná a uzavřena před započetím práce povinně obsahuje druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce obvykle obsahuje také výši mzdy či platu mzda v podnikatelské sféře plat v nepodnikatelské (státní) sféře

12 Délka pracovního poměru na dobu neurčitou na dobu určitou max. na tři roky max. dvakrát prodloužit (celkem tedy 9 let) pokud zaměstnanec pokračuje v práci s vědomím zaměstnavatele po uplynutí doby, má se za to, že jde o poměr uzavřený na dobu neurčitou