PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH"

Transkript

1 PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN A MLADISTVÝCH Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_PRA0113.docx Autor Ing. Adam Skovajsa Datum Stupeň atypvzdělávání Střední odborné vzdělávání Odvětví / Vzdělávací oblast -- dle RVP.cz -- Vzdělávací obor -- Obchodní akademie / Informační technologie -- Tematická oblast -- doplnit dle názvu sady -- Druh učebního materiálu Výukový materiál Cílová skupina Žák, let Anotace a popis způsobu použití ve výuce Obsahem výukového materiálu je popis pracovních podmínek žen, těhotných žen, matek a mladistvých. Výukový materiál je podkladem pro práci žáků v rámci aktivačně-motivačních metod. Vybavení, pomůcky Klíčová slova MS Office, ASPI Ženy, těhotné ženy, mladistvý zaměstnanec Číslo projektu Název šablony CZ.1.07/1.5.00/ III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZLÍNSKÝ KRAJ

2 ÚVOD Obsahem prezentace je popis pracovních podmínek žen a mladistvých. Učivo je obsahově provázáno na předmětem Ekonomika. Cílem prezentace je žákům přiblížit obsahovou náplň zákoníku práce, která se věnuje této oblasti. Žáci tím získají lepší orientaci v další důležité oblasti pracovněprávních vztahů.

3 ROZDĚLENÍ OBLASTÍ pracovní podmínky pracovní podmínky žen pracovní podmínky těhotných žen a matek pracovní podmínky mladistvých

4 PRACOVNÍ PODMÍNKY ŽEN Právní úprava v 149 a 150 Zaměstnavatelé jsou povinni zřizovat, udržovat a zlepšovat hygienická a jiná zařízení pro ženy. Ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol, s výjimkou žen, které vykonávají: odpovědné a řídící funkce a nekonají přitom manuální práci, zdravotnické a sociální služby, provozní praxi při studiu, práce nikoli manuální, které je nutno občas konat pod zemí, zejména práce spojené s dozorčí, kontrolní nebo studijní činností.

5 PRACOVNÍ PODMÍNKY TĚHOTNÝCH ŽEN A MATEK Ženy nesmějí být též zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou práce a pracoviště, které jsou zakázány ženám, které kojí, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu. Těhotnáženanesmíbýtzaměstnávána též pracemi, které podle lékařského posudku ohrožují její těhotenství ze zdravotních příčin tkvících v její osobě. To platí obdobně oženě, která kojí a matce do konce devátého měsíce po porodu. Těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen se svým souhlasem; přeložit ji může zaměstnavatel jen na jejich žádost. Výpovědí může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr stěhotnou zaměstnankyní a se zaměstnankyní trvale pečující o dítě mladší než tři roky jen zcela výjimečně. Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám žen pečujících o děti. Požádá-li žena pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotnáženaokratšípracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody ( 86); přitom zaměstnavatel postupuje v součinnosti s příslušným odborovým orgánem.

6 MATEŘSKÁ A RODIČOVSKÁ DOVOLENÁ Mateřská dovolená V souvislosti s porodem a péčí o narozené dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu 37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, nejdříve však od počátku osmého týdne před tímto dnem. Rodičovská dovolená Prohloubení péče odítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni azaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let. Mateřskou a rodičovskou dovolenou jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

7 PRACOVNÍ PODMÍNKY MLADISTVÝCH Zaměstnavatelé jsou povinni vytvářet příznivé podmínky pro všestranný rozvoj tělesných a duševních schopností mladistvých zaměstnanců též zvláštní úpravou jejich pracovních podmínek. Při řešení důležitých otázek týkajících se mladistvých zaměstnavatelé úzce spolupracují s rodiči mladistvých. K uzavření pracovní smlouvy je zaměstnavatel povinen si vyžádat vyjádření zákonného zástupce, jde-li o mladistvého zaměstnance. Výpověď daná mladistvému zaměstnanci i okamžité zrušení pracovního poměru s mladistvým zaměstnancem ze strany zaměstnavatele musí být dány na vědomí též jeho zákonnému zástupci. Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. Zaměstnavatel nesmí mladistvé zaměstnávat prací přesčas a prací v noci.

8 PRÁCE PRO MLADISTVÉ ZAKAZANÉ Mladiství nesmějí být zaměstnáváni: pracemi pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů aštol, pracemi, které se zřetelem k anatomickým, fyziologickým a psychickým zvláštnostem v tomto věku jsou pro ně nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé jejich zdraví, pracemi, při nichž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při jejichž výkonu by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob.

9 OTÁZKY A ÚKOLY 1) Jak musí zaměstnanec postupovat při výkonu práce s ženami, těhotnými ženami a matkami? 2) Které práce nesmí mladistvý zaměstnanec vykonávat? 3) Vyjmenujte příklady zemí, kde dochází ke zneužívání práce mladistvých, případně dětí.

10 POUŽITÉ ZDROJE 1) Literatura: Pracovní podmínky žen, těhotných žen, matek a mladistvých. Dostupné z: Péče o zaměstnance. Dostupné z: 2) Obrazový materiál: Free Clipart of Beethoveo Ganson. [cit ]. Dostupné z: