Společenská odpovědnost firem 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenská odpovědnost firem 2009"

Transkript

1 Společenská odpovědnost firem 2009 a Na čem stavět Perspektivy zaměstnanců Zprávy pro vedení Výzkum provedený společností Krauthammer ve spolupráci s Rotterdamskou školou managementu, Erasmovou univerzitou v Rotterdamu a Amsterdamskou univerzitou. living performance

2 Souhrnný přehled Řezník, sládek ani pekař nám nedají potraviny z vlastní dobré vůle. Prodají nám je pro svůj vlastní zisk. Nedělají nic pro nás, ale pro sebe. Nemluvíme s nimi o tom, co potřebujeme my, mluvíme o tom, co z toho získají oni. Adam Smith, The Wealth of Nations,

3 Společenská odpovědnost firem Večeře se chystá. (Nebo ne?) Humoristka Irma Bombeck se jednou přiznala, že aby ujistila hladovou rodinu, že se chystá večeře, dala na oko do trouby péct cibuli. Společenská odpovědnost firem se takové večeři do jisté míry podobá. Všechny náznaky svědčí o její přítomnosti. Každá mezinárodní společnost, která má úctu sama k sobě, má svůj stůl prostřený. Tento průzkum se zabývá 16 oblastmi realizace společenské odpovědnosti firem. To je samozřejmě dobrá zpráva pro všechny, kteří se tak, jak to má být, starají o lidi, planetu a zisk,. Příjemná vůně napovídá, že večeře už se chystá. Je tomu ale skutečně tak? Společnost Krauthammer v tomto výzkumu, který vypracovali odborníci z Amsterdamské univerzity a Erasmovy univerzity v Rotterdamu, nahlíží pod pokličku společenské odpovědnosti firem, a to z hlediska zaměstnanců. Co zaměstnanci očekávají od zásad společenské firemní odpovědnosti, kterými se řídí jejich podnik? Do jaké míry se taková očekávání vyplní? Kolik toho zaměstnanci vědí o snahách organizace? Jakým způsobem se o nich dozvídají? Jaký vliv mohou mít zásady společenské odpovědnosti firem na rozhodnutí nových uchazečů nastoupit do společnosti? Do jaké míry jsou lidé motivováni k účasti? Jak dalece důvěřují motivům své organizace? V mnoha případech zjišťujeme, že k večeři je více než jen cibule. Pro mnohé je to však stále dobrý základ. Způsob, jakým kuchyně komunikuje se strávníky, není důležitý pouze pro vlastní posouzení, ale často v takovém posouzení selhává. Co je společenská odpovědnost firem? Podobně jako různé přístupy k pozvolnému vaření lze společenskou odpovědnost firem definovat několika způsoby. Všechny spojuje pojem zapojení do ekonomicky udržitelných podnikových aktivit, které přesahují rámec zákonných požadavků. Sociální odpovědnost firmy se stává její společenskou odpovědností; společnosti usilují o rozšíření své společenské odpovědnosti za hranice vlastní organizace či odvětví, ideálně ve spolupráci s průmyslovými organizacemi, nevládními organizacemi a vládou. Míra rozšíření Iniciativu UNCG (United Nations Global Compact) založil generální tajemník Organizace spojených národů Kofi Annan v roce Iniciativa spojuje společnosti, úřady OSN, odborové organizace a veřejnost v podpoře deseti principů, které se týkají lidských práv, práce, životního prostředí a korupce. V současné době je členem UNCG více než 4000 organizací z více než 100 zemí, které se k dodržování principů UNCG a jejich začlenění do svého jednání. V roce % společností z žebříčku Fortune Global 100 publikovalo zprávu o společenské odpovědnosti firmy přinášející informace o jejich ekonomických, environmentálních a sociálních výsledcích. 1 Něco se bezpochyby chystá. Ale z jakého důvodu? 3

4 Šest důvodů, proč je společenská odpovědnost pro firmy nezbytností 1 Spotřebitelé, klienti a investoři ji požadují. Pozorovatelé hlásí, že se nákupy přesunují k výrobkům a službám, jejichž dodavatelské řetězce takovému kritériu vyhovují (Economist Intelligence Unit předpokládá, že v souvislosti s dlouhodobým zvyšováním příjmů spotřebitelé budou stále více klást důraz na sociální podporu, trvalou udržitelnost a zdroje, zejména na bohatších rozvinutějších trzích 2 ). Společnosti budou stále více vyhledávat partnery, jejichž realizace společenské odpovědnosti odpovídá jejich vlastním snahám. Odhalíme postoje zaměstnanců k sadě důležitých ukazatelů souvisejících s tím, jak společnosti doplňují své zdroje. Respondenti tohoto průzkumu jsou potenciální spotřebitelé nebo uchazeči o zaměstnání proto jejich názory berte vážně! 2 Společenská odpovědnost firmy vytváří hodnotu značky. Jednání firmy, které neodpovídá sociálnímu očekávání, poškozuje, či dokonce ničí image značky mezi zainteresovanými osobami, které mají dostatek prostředků na nákup značkových výrobků a služeb, tvrdí výzkumníci. 3 A my se proto ptáme, zda zaměstnanci důvěřují motivům svých zaměstnavatelů. Jsou iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti firem motivovány kvantitativními kritérii nebo hlubším morálním přesvědčením? 3 Společenská odpovědnost firmy dokáže přitáhnout a udržet talentované pracovníky. Mnozí tvrdí, že společenská odpovědnost firmy může kladně ovlivnit nábor a udržení zaměstnanců s vysokým osobním potenciálem, zejména u osob, které nově vstupují na pracovní trh. Dobrá praxe může optimalizovat pracovní podmínky a u zaměstnanců může podpořit rozvoj osobní společenské odpovědnosti. V publikaci Corporate Social Responsibility a necessity not a choice 4 (Sociální odpovědnost firmy není volbou, ale nezbytností) účetní Grant Thornton identifikuje nábor a udržení talentovaných pracovníků jako hlavní důvod, proč by soukromé společnosti měly jednat podle zásad společenské odpovědnosti. Podíváme se, do jaké míry zaměstnanci připisují svou motivaci nastoupit do své společnosti, a zůstat u ní, její vnitřní politice v oblasti společenské odpovědnosti. 4 Společenská odpovědnost firem má finanční smysl. Metaanalýza odhalila souvislost mezi sociálním výkonem firem (CSP) a jejich finančními výsledky (CFP). 5 Podle dalšího tvrzení se takový přístup organizacím může vyplatit, přičemž náklady na společenskou odpovědnost firem mohou být minimální. 6 Zejména ve smyslu úspory zdrojů je vylepšení neúsporných postupů zjevně výhodné pro zde uvedené hledisko i tři perspektivy zmíněné výše (lidi, planetu, zisk). 5 Společenská odpovědnost firem je klíčem k řešení krize. Zdrojem mnoha současných problémů je zaměření na finanční stimuly pro spotřebitele i firmy, nedostatek regulace na celé řadě trhů a všeobecný krátkozraký přístup. Důležitou roli při jejich odstraňování budou hrát dlouhodoběji zaměřené přístupy k společenské odpovědnosti firem, které vezmou v úvahu všechny důležité aktéry. 6 Sociální odpovědnost firmy tedy představuje její schopnost pokračovat ve své činnosti. Jak proaktivně jsou společnosti z tohoto hlediska vnímány? Spokojí se pouze s tím, co od nich vyžaduje zákon? (Takže jejich aktivity technicky nespadají do kategorie sociální odpovědnosti firem?) Nebo jsou průkopníky v zavádění standardů a jednají podle zásad společenské odpovědnosti firem? Náš výzkumný tým promítá 16 konkrétních a pozorovatelných postupů do čtyř úrovní proaktivního jednání. 4

5 Přibližně 50 % společností je hodnoceno funkčně či příkladně a Devět hlavních zjištění přibližně 50 % je značně pod normou. 1 Zaměstnanci to dělají pro sebe a všímají si okolí. Když jsou lidé doma, aktivně jednají podle zásad osobní společenské odpovědnosti (PSR). Nejčastějším příkladem je třídění odpadu, které praktikuje 65 % lidí. A lidé mají stále napilno i v kuchyni. 73 % lidí kupuje potraviny proto, že je právě jejich sezóna, 53 % proto, že pocházejí z místního zdroje. Pouze 13 % respondentů si záměrně vybírá bezmasé potraviny. 33 % si však vybírá produkty fair trade nebo biovýrobky. Pouze 18 % volí potraviny dopravené s ohledem na životní prostředí nebo využívají ekologickou elektrickou energii. 35 % dotazovaných nicméně formálně přispívá neziskovým organizacím. A zastánci osobní společenské odpovědnosti jsou obzvláště kritičtí ke společenské odpovědnosti firem. 2 Sklenice napůl prázdná a napůl plná. Firemní výkon se liší. V přibližně 50 % případů lze výkon firmy označit za funkční nebo příkladný. Ve zbývajících 50 % případů však nikoli. Společnosti jsou nejpříkladnější v oblasti lidských zdrojů (zaměstnání, nábor a udržení zaměstnanců) a to celých 39 % z nich. V případě Země však jde jen o 21 %. A pouze 23 %, jedná-li se o užitek. 3 Větší požadavky. Ve všech oblastech lidí, Země i užitku existují značné rozdíly mezi tím, co zaměstnanci hledají a jaká je jejich zkušenost. Méně zkušení (a tedy mladší?) zaměstnanci projevují největší nespokojenost. Velikost společnosti či její mezinárodní status mají jen nepatrný vliv na úroveň spokojenosti. 4 Co opravdu chci Největší důraz na dokonalost je kladen v lidské dimenzi. Požadováno je zejména školení (96 % je očekává systematicky s externími školiteli) a spravedlivé pracovní dohody (79 % zaměstnanců by si přálo všeobecnou kolektivní pracovní dohodu, která poskytuje prostor pro individuální řešení ). Druhým nejčastějším požadavkem je ohled na Zemi. 60 % lidí si přeje, aby jejich společnost jednala podle přesvědčení, že ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek, a přijímala související odpovědnost, a aby brala v úvahu také užitek: 59 % si přeje, aby jednala podle přesvědčení, že dlouhodobá konkurenční výhoda závisí na efektivním využívání prostředků. Poslední tři postupy jednání pracovní dohoda, integrovaná ekonomie/ekologie a efektivní využívání prostředků také odrážejí největší rozdíly v jednotlivých dimenzích 5 Lidé na prvním místě rodina. V lidské dimenzi jsme ve vztahu k interním závazkům (zaměstnání, nábor a udržení zaměstnanců) zaznamenali, že 39 % společností lze označit za příkladné. Zejména v nabídce školení. V externích závazcích (pracovní podmínky v hodnotovém řetězci, dobrovolná práce zaměstnanců, úplatky, filantropie) bohužel pouze 17 % dosahuje uspokojivé úrovně, a 39 % je nevyhovujících. Navzdory publicitě, které se dostává nečistým postupům dodavatelských řetězců, 14 % z nich stále vybírá zdroje produktů účelově pouze na základě cen a stavu, aniž by uvážili pracovní poměry, a 23 % nemá žádné formální zásady proti úplatkům. 6 Planeta Země prázdné řeči? Pouze 21 % zaměstnanců věří, že jejich společnost je příkladná 27 % hlásí nezpůsobilé jednání. 80 % žádá opatření pro úsporu energie a omezení produkce skleníkových plynů, případně technologická řešení nebo v ideálním případě spolupráci s neziskovými organizacemi. Pouze 34 % uvedlo, že má s podobnými opatřeními zkušenost. Jak jsme viděli, největší rozdíl je v zodpovědné realizaci přesvědčení, že ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek. 60 % lidí to očekává, ale pouze 26 % takovou zkušenost opravdu má. 7 Užitek má svou cenu. Při posuzování užitku v oblasti společenské odpovědnosti je 23 % společností hodnoceno jako příkladné. 32 % z nich ovšem zaměstnanci hodnotí neuspokojivě. 8 To není důvod, proč jsem si tě vzal(a). Zjistili jsme, že společenská odpovědnost firmy hraje při náboru a udržení zaměstnanců jen malou roli. 91 % zaměstnanců nicméně požaduje spravedlivé mzdy pro všechny včetně nejvyšších platů a společné strategie pro vývoj kompetencí realizované společně s odbory. Většina (51 %) chce druhý způsob jednání, který přesahuje prostou finanční odměnu. Jeden z těchto druhů jednání je uváděn v 50 % případů, což je zajímavé vzhledem k publicitě týkající se vyplácení odměn nedostatečně výkonným finančním vedoucím pracovníkům. Pokud je snaha o udržení zaměstnanců ve firemní agendě nejdůležitější, pak se to nijak neprojevuje. A mladší talentovaní pracovníci jsou vůči takovým skutečnostem rozhodně vnímavější 9 Společenská odpovědnost firem = PR (a nic jiného)? Zjevně ne 34 % zaměstnanců věří, že hlavním důvodem, proč jejich společnost investuje do společenské odpovědnosti jsou upřímně zastávané hodnoty a principy. 5

6 Stručný přehled zjištění Lidé, Země a užitek 4 úrovně firemního výkonu Náš výzkum zkoumal přání a zkušenosti zaměstnanců ohledně postupů společenské odpovědnosti firem v 16 oblastech týkajících se Země, užitku a lidí. Hodnocení probíhalo na čtyřech úrovních pomocí následující škály. Získali jsme následující výsledky: Devět nejžádanějších postupů a rozdíly oproti skutečnosti Tyto postupy požadovalo více než 50 % zaměstnanců a všechny projevují nedostatky. U tří z nich (označené červeně) jsou rozpory se skutečností nejvýraznější z celého průzkumu. (Povšimněte si, že pro bezpečnostní zásady a kancelář bez papírů zaměstnanci zvolili postup úrovně 3 ). Dvojí poselství nejžádanějších postupů a nejméně uspokojivého výkonu může organizacím pomoci nasměrovat své úsilí. 6

7 Více podrobností pro jednotlivé oblasti Lidé Zaměstnání, nábor a udržení. Záležitosti týkající se tzv. lidských zdrojů školení a rozvoj, pracovní podmínky, kariérní příležitosti a kolektivní vyjednávání. Celkem 39 % společností je hodnoceno jako příkladné, co se týče podmínek pro lidské zdroje (nejlepší výkon napříč spektrem společenské odpovědnosti firem). 24 % je naproti tomu značně pasivních. Společnosti dosahují nejlepších výsledků v oblasti školení a rozvoje zaměstnanců. 80 % zaměstnanců považuje své zaměstnavatele za příkladné. V ostatních třech kategoriích jsou výsledky výrazně horší. Největší deficit leží v kolektivním vyjednávání. Téměř 80 % zaměstnanců požaduje všeobecnou kolektivní pracovní dohodu, která poskytuje prostor pro individuální řešení a méně než 40 % takovou skutečně získá. Navzdory publicitě, které se dostává nečistým praktikám dodavatelských řetězců, 14 % z nich stále vybírá zdroje produktů účelově pouze na základě ceny a stavu, aniž by uvážily pracovní poměry. 23 % z nich nemá žádné formální zásady proti úplatkům. Externí závazky Pracovní podmínky, dobrovolnická práce zaměstnanců, úplatky a korupce, filantropie. Celkem 39 % společností dosahuje neuspokojivých výsledků v oblasti externích pracovních sil. Pouze 17 % je hodnoceno příkladně. Zaměstnanci se poměrně jednomyslně shodli na dobrých postupech v oblasti lidských zdrojů (viz výše). Méně ale již v souvislosti s externími sociálními záležitostmi. Příkladnost nepochybně spatřují pouze v pracovních podmínkách v hodnotovém řetězci a méně ve filantropii. Zaměříme-li se podrobněji na uspokojivé jednání nebo jednání úrovně 4, zaměstnanci jsou nejvíce nespokojeni s pracovními podmínkami v hodnotovém řetězci. 47 % zaměstnanců se domnívá, že jejich společnost má vlastní zásady etického jednání, a vytváří tak etické standardy a pravidla jednání platná mezinárodně nebo pro dané odvětví. To však splňuje pouze 23 % společností. Země Ekologie, úspora energie a vody, používání papíru a likvidace odpadu. Pouze 21 % zaměstnanců považuje svou firmu za příkladnou. 27 % ji hodnotí neuspokojivě. V environmentálních záležitostech zaměstnanci hodnotí své organizace očividně jako nejméně aktivní. Značný počet zaměstnanců nicméně chce vidět konkrétní výsledky. Většina se domnívá, že by jejich organizace měla dělat alespoň to, co dělá, nebo více. Zaměříme-li se blíže na příkladné jednání nebo jednání úrovně 4, největší rozdíl mezi skutečným a očekávaným jednáním nacházíme ve způsobu, jakým společnosti realizují přesvědčení, že ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek, a přijímají za ně odpovědnost. To očekává 60 % lidí, ale pouze 26 % má takovou zkušenost. 80 procent zaměstnanců si přeje, aby jejich společnosti přijaly opatření na úsporu energie a omezení produkce skleníkových plynů, jakož i technologická řešení, v ideálním případě by měly spolupracovat s neziskovými organizacemi. Pouze 34 % o tom skutečně informuje. Užitek Udržení zaměstnanců, inovace, pověst, efektivní využívání prostředků. 23 % společnosti dosahuje příkladného hodnocení při vytváření užitku. 32 % je hodnoceno neuspokojivě. Zaměříme-li se blíže na příkladné jednání nebo jednání úrovně 4, největší rozdíl mezi skutečností a očekáváním nacházíme v tom, jak společnosti realizují přesvědčení, že dlouhodobá konkurenční výhoda závisí na efektivním využívání prostředků. 59% lidí to očekává, ale pouze 24% takovou zkušenost opravdu má. 80 % zaměstnanců je přesvědčeno o tom, že inovace společnosti by se měly zaměřit alespoň na redukci odpadu a jednodušší recyklování. V ideálním případě by měla probíhat otevřená spolupráce s dodavateli a zákazníky zaměřená na trvalé udržitelné inovace. Pouze 38 % společností jedné z úrovní dosahuje. A konečně 91 % zaměstnanců požaduje spravedlivé mzdy pro všechny včetně nejvyšších platů a společné 7

8 strategie pro vývoj kompetencí realizované společně s odbory. Jedna či druhá zásada je uváděna ve 49 % případů. Většina (51%) požaduje druhý způsob jednání, který přesahuje pouhé finanční hledisko. Pokud je snaha o udržení zaměstnanců ve firemní agendě nejdůležitější, pak se to neprojevuje. A mladší talentovaní pracovníci jsou vůči tomu rozhodně vnímavější Souvislosti společenské odpovědnosti firem Souvislosti mezi zásadami společenské odpovědnosti firem, náborem a udržením talentovaných pracovníků: Ačkoli společenská odpovědnost hraje podle tohoto výzkumu při náboru a udržení talentovaných pracovníků pouze malou roli, zaměstnanci se shodují na tom, že aktivity jejich podniku v oblasti společenské odpovědnosti jsou důležité pro zákazníky a akcionáře, a že oni jako zaměstnanci pomáhají propagovat kladnou image společnosti. Povědomí, informace, motivace: Lidé většinou mají základní představu o hlavních zásadách své společnosti v oblasti společenské odpovědnosti, ale většinou neznají podrobnosti ani jejich původ. Zodpovědné je hlavně vedení firmy a externí komunikační materiály. Na nižší úrovni je již energie vyprchává a linioví manažeři jsou relativně nečinní. Motivy pro investování: 34 % tvrdí, že hlavním důvodem investování jejich společnosti do společenské odpovědnosti jsou upřímně zastávané hodnoty a principy, následuje shoda se zákonnými požadavky. Kdyby strategii společenské odpovědnosti navrhovali zaměstnanci, položili by důraz na pracovní podmínky. Hlubší pohled Společenská odpovědnost firem starosti mladých? Méně zkušení zaměstnanci jsou s výsledky společnosti méně spokojení. Pouze velké ryby? Co se týče lidí a Země, lidé, kteří pracují pro větší společnosti mají vyšší očekávání. Úroveň spokojenosti zaměstnanců s výsledky vlastní společnosti nicméně nesouvisí s velikostí společnosti. Dělejte to stejně jako já, prosím. Zaměstnanci, kteří jednají podle zásad osobní odpovědnosti, mají bližší vztah ke svým zaměstnavatelům a také na ně kladou vyšší nároky. Organizační občanství zářící světlo? Podílením se na společenské odpovědnosti firmy získávají zaměstnanci o postupech širší povědomí, což zvyšuje míru jejich spokojenosti. Čím více vím, tím lépe to vypadá. Informovanost o společenské odpovědnosti firmy také zvyšuje spokojenost zaměstnanců. Společenská odpovědnost firem na jaké planetě to žijete? Úroveň spokojenosti zaměstnanců s postupy jejich firmy v oblasti společenské odpovědnosti se v jednotlivých regionech výrazně liší, a to zejména v záležitostech týkající se Země. Výrobci = lepší společenská odpovědnost firmy. Výrobci jsou svými zaměstnanci v oblasti společenské odpovědnosti firem vnímáni lépe než ostatní sektory a jejich zaměstnanci také mají vyšší standardy. 8

9 Hlavní závěry, zprávy pro vedení Pomáhejte druhým pomáhat. Vaši zaměstnanci jsou zaneprázdnění osobní společenskou odpovědností. Jak snadno se vám daří zajistit, že se jí řídí i v práci? Například že vytrvale a viditelně všechny inspirují k tomu, aby šetřili energií tím, že sami zhasínají světlo a vypínají počítače? Nebo používáním recyklovaného papíru či fair trade potravin? Umožňujete zaměstnancům třídit kancelářský odpad? (Efektivní využívání prostředků je výrazným faktorem v jednání zaměstnanců a celá řada opatření má ekonomický i morální přínos.) Jak zaměstnance zahrnujete do navrhování zásad? Jaké monitorovací a odměňovací systémy používáte? Takové maličkosti mohou napomoci přeměnit pracoviště tak, aby zaměstnancům nebránilo v jednání podle zásad osobní sociální odpovědnosti, ale přirozeným a motivujícím způsobem jim v tom napomáhalo. Podpora realizace osobní sociální odpovědnosti zaměstnanců také posiluje jejich občanství v organizaci umožňuje jim lépe identifikovat dostupné příležitosti, které mohou zlepšit stav pracoviště. Výzkum ukazuje 7, že se tím zvyšuje výkon zaměstnanců v dalších důležitých oblastech, což je pro organizaci přínosné. Zkontrolujte své výsledky v oblasti společenské odpovědnosti firmy a přijměte potřebná opatření. Vaši zaměstnanci mohou být velmi nespokojení. V této souvislosti existují dvě hypotézy: Vědí, co neděláte. Pokud zavedete opatření, co se dozvědí vaši zaměstnanci? Budete-li je informovat, budou se pravděpodobně cítit spokojeněji. Snažte se zjistit, co vaši zaměstnanci vědí a co si myslí. Výzkum úrovně informovanosti a spokojenosti poskytuje jasný výchozí bod. Průhlednost ve sdílení výsledků, a to jak kladných, tak záporných, představuje vynikající základ pro budování důvěry. Budujte a tvořte. Prvků vyprávění se ve vnitrofiremní komunikaci využívá nedostatečně. Oživíte-li abstraktní pojmy, dosáhnete silného účinku. Pomozte zaměstnancům identifikovat poselství a najít zajímavé stránky. Nevěnujte pozornost pouze externím sdělením, která se týkají společenské odpovědnosti firmy, ale také interní komunikaci. Aktivujte interní síť na všech úrovních. Informace přicházejí shora. Splňují linioví manažeři svou úlohu při dosahování společenské odpovědnosti firmy? Další silný důkaz nasvědčuje tomu, že zaměstnanci nejvíce pečují spíše o vztah ke svým manažerům než k organizaci jako celku. Vědí, co neděláte. Můžete udělat více? A jak? Podrobné informace najdete v úplné zprávě. Tento výzkum spíše než prázdné směrnice poskytuje zastáncům společenské odpovědnosti firem konkrétní sadu ukazatelů pro postupy související s každou úrovní výkonu. Vyzýváme vás k tomu, abyste zjistili svou úroveň a stanovili si cíle pro změnu. Začněte s lidskou dimenzí. Charita začíná doma. A stejně může i společenská odpovědnost firem. Pokud nemáte dostatečné zásady, prozkoumejte příležitosti související s interními lidskou dimenzí společenské odpovědnosti firem (zaměstnání, nábor a udržení zaměstnanců). Získané poznatky použijte jako odrazový můstek do dalších dimenzí. Nakonec přehodnoťte svá kritéria - společenská odpovědnost firmy vás potřebuje! Pokud se vaše organizace nepovažuje za kandidáta na společenskou odpovědnost firmy, protože není ve správném sektoru (např. servisní organizace) nebo je organizací typu PME, zamyslete se znovu. Podrobnější informace k rozlišení mezi neaktivním/reaktivním/aktivním/proaktivním: viz R. van Tulder a A. van der Zwart (2006): International Business-Society Management: linking corporate responsibility and globalization, Londýn: Routledge. Podrobnější informace ke čtyřúrovňovému pojetí viz hodnocení 4LS, Krauthammer Observatory 2008, (www.krauthammer.com) a Quel Manager êtes-vous? D.Eppling, L.Magnien, Editions d Organisation (2005). Nyní přejděte k úplně zprávě, ve které se dozvíte o konkrétních úrovních jednání v 16 oblastech, který se týkají lidí, Země a užitku. 9

10 Zdroje 1 Understanding and developing strategic corporate social responsibility, Peter A. Heslin, Jenna D. Ochoa, 2008 Elsevier Inc. 2 World food, beverages and tobacco outlook 2008, Economist Intelligence Unit 3 Strategic corporate social responsibility as global brand insurance, William B. Werther, Jr., and David Chandler 2008 Elsevier Inc. 4 Corporate Social Responsibility: a necessity not a choice. International Business Report 2008 Grant Thornton 5 Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis, Marc Orlitzky, Frank L. Schmidt, Sara L. Rynes 2005 SAGE Publications 6 Corporate social performance, corporate financial performance, and organisation size: A meta-analysis, Wu, M.L Journal of American Academy of Business 7 Business Psychology and Organisational Behaviour, Eugene McKenna, 2006, Psychology Press, O autorech Společnost Krauthammer zajišťuje vedení a školení založené na konzultacích posiluje konkurenční přednosti svých zákazníků prostřednictvím příkladného jednání a jeho dopadu, kde jednání je definováno jako pozorovatelná činnost. Naším cílem je odhalit to nejlepší v zaměstnancích, vedoucích pracovnících, manažerech, obchodnících a jednatelích našich zákazníků. Společnost Krauthammer byla založena v roce V současné době zaměstnává 160 konzultantů, kteří pracují ve 24 kancelářích v Evropě, Asii, Tichomoří, Spojených státech a Jižní Americe. Působíme v 51 zemích a komunikujeme v 15 jazycích. Naše portfolio zahrnuje zavedenou klientelu sahající od malých ambiciózních společnosti po celou řadu největších evropských nadnárodních společností. Steffi Gande, vedoucí výzkumu společnosti Krauthammer, vedoucí tohoto výzkumného projektu a autor komentářů. Dr. Fabienne Fortanier pracuje jako Assistant Professor na University of Amsterdam Business School (ABS). Zaměřuje se na strategie velkých mezinárodních podnikatelských subjektů a vliv jejich investic na růst ekonomiky hostitelských zemí a jejich trvalý rozvoj. Professor Rob van Tulder je profesorem International Business-Society Managementu na Erasmus University Rotterdam/Rotterdam School of Management. Specializuje se na evropské trhy, mezinárodní společnosti, hightech průmysl, Společenskou Odpovědnost Firem, automobilový průmysl, standardizace, systémová řešení, menší průmyslové země (sociální státy) a Evropské Komunity/Sdružené politiky. Další informace Chcete-li se připojit ke skupině Vision Research Group a zúčastnit se jejích výzkumů, zaregistrujte se (zdarma) k odběru našich zpráv, které publikujeme třikrát ročně. Pokud jste se již zaregistrovali v našem seznamu příjemců, můžete změnit své podrobné údaje. Máte zájem o vice informací? Zajímáte se zúčastnit se vlastního výzkumu? Prosím kontaktujte Steffi Gande , Více se o nás dozvíte na stránce: 10

11 Krauthammer Belgique/België (+32) (0) Magyarország (+36) Beijing (+86) /36 Nederland (+31) (0) Česka republika (+420) Polska (+48) (0) Deutschland (+49) (0) Slovensko (+421) (0) España (+34) Madrid: Barcelona : France (+33) Paris : (0) Aix: (0) Lille: (0) Lyon: (0) Nantes: (0) Strasbourg: (0) Suisse/Schweiz (+41) Genève: (0) Zürich: (0) Sverige (+46) (0) Hong Kong (+852) United Kingdom (+44) (0) Italia (+39) USA (+1) Krauthammer Services NV Greensquare 5C Lambroekstraat 1831 Diegem Belgium Tel