Společenská odpovědnost firem 2009

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenská odpovědnost firem 2009"

Transkript

1 Společenská odpovědnost firem 2009 a Na čem stavět Perspektivy zaměstnanců Zprávy pro vedení Výzkum provedený společností Krauthammer ve spolupráci s Rotterdamskou školou managementu, Erasmovou univerzitou v Rotterdamu a Amsterdamskou univerzitou. living performance

2 Souhrnný přehled Řezník, sládek ani pekař nám nedají potraviny z vlastní dobré vůle. Prodají nám je pro svůj vlastní zisk. Nedělají nic pro nás, ale pro sebe. Nemluvíme s nimi o tom, co potřebujeme my, mluvíme o tom, co z toho získají oni. Adam Smith, The Wealth of Nations,

3 Společenská odpovědnost firem Večeře se chystá. (Nebo ne?) Humoristka Irma Bombeck se jednou přiznala, že aby ujistila hladovou rodinu, že se chystá večeře, dala na oko do trouby péct cibuli. Společenská odpovědnost firem se takové večeři do jisté míry podobá. Všechny náznaky svědčí o její přítomnosti. Každá mezinárodní společnost, která má úctu sama k sobě, má svůj stůl prostřený. Tento průzkum se zabývá 16 oblastmi realizace společenské odpovědnosti firem. To je samozřejmě dobrá zpráva pro všechny, kteří se tak, jak to má být, starají o lidi, planetu a zisk,. Příjemná vůně napovídá, že večeře už se chystá. Je tomu ale skutečně tak? Společnost Krauthammer v tomto výzkumu, který vypracovali odborníci z Amsterdamské univerzity a Erasmovy univerzity v Rotterdamu, nahlíží pod pokličku společenské odpovědnosti firem, a to z hlediska zaměstnanců. Co zaměstnanci očekávají od zásad společenské firemní odpovědnosti, kterými se řídí jejich podnik? Do jaké míry se taková očekávání vyplní? Kolik toho zaměstnanci vědí o snahách organizace? Jakým způsobem se o nich dozvídají? Jaký vliv mohou mít zásady společenské odpovědnosti firem na rozhodnutí nových uchazečů nastoupit do společnosti? Do jaké míry jsou lidé motivováni k účasti? Jak dalece důvěřují motivům své organizace? V mnoha případech zjišťujeme, že k večeři je více než jen cibule. Pro mnohé je to však stále dobrý základ. Způsob, jakým kuchyně komunikuje se strávníky, není důležitý pouze pro vlastní posouzení, ale často v takovém posouzení selhává. Co je společenská odpovědnost firem? Podobně jako různé přístupy k pozvolnému vaření lze společenskou odpovědnost firem definovat několika způsoby. Všechny spojuje pojem zapojení do ekonomicky udržitelných podnikových aktivit, které přesahují rámec zákonných požadavků. Sociální odpovědnost firmy se stává její společenskou odpovědností; společnosti usilují o rozšíření své společenské odpovědnosti za hranice vlastní organizace či odvětví, ideálně ve spolupráci s průmyslovými organizacemi, nevládními organizacemi a vládou. Míra rozšíření Iniciativu UNCG (United Nations Global Compact) založil generální tajemník Organizace spojených národů Kofi Annan v roce Iniciativa spojuje společnosti, úřady OSN, odborové organizace a veřejnost v podpoře deseti principů, které se týkají lidských práv, práce, životního prostředí a korupce. V současné době je členem UNCG více než 4000 organizací z více než 100 zemí, které se k dodržování principů UNCG a jejich začlenění do svého jednání. V roce % společností z žebříčku Fortune Global 100 publikovalo zprávu o společenské odpovědnosti firmy přinášející informace o jejich ekonomických, environmentálních a sociálních výsledcích. 1 Něco se bezpochyby chystá. Ale z jakého důvodu? 3

4 Šest důvodů, proč je společenská odpovědnost pro firmy nezbytností 1 Spotřebitelé, klienti a investoři ji požadují. Pozorovatelé hlásí, že se nákupy přesunují k výrobkům a službám, jejichž dodavatelské řetězce takovému kritériu vyhovují (Economist Intelligence Unit předpokládá, že v souvislosti s dlouhodobým zvyšováním příjmů spotřebitelé budou stále více klást důraz na sociální podporu, trvalou udržitelnost a zdroje, zejména na bohatších rozvinutějších trzích 2 ). Společnosti budou stále více vyhledávat partnery, jejichž realizace společenské odpovědnosti odpovídá jejich vlastním snahám. Odhalíme postoje zaměstnanců k sadě důležitých ukazatelů souvisejících s tím, jak společnosti doplňují své zdroje. Respondenti tohoto průzkumu jsou potenciální spotřebitelé nebo uchazeči o zaměstnání proto jejich názory berte vážně! 2 Společenská odpovědnost firmy vytváří hodnotu značky. Jednání firmy, které neodpovídá sociálnímu očekávání, poškozuje, či dokonce ničí image značky mezi zainteresovanými osobami, které mají dostatek prostředků na nákup značkových výrobků a služeb, tvrdí výzkumníci. 3 A my se proto ptáme, zda zaměstnanci důvěřují motivům svých zaměstnavatelů. Jsou iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti firem motivovány kvantitativními kritérii nebo hlubším morálním přesvědčením? 3 Společenská odpovědnost firmy dokáže přitáhnout a udržet talentované pracovníky. Mnozí tvrdí, že společenská odpovědnost firmy může kladně ovlivnit nábor a udržení zaměstnanců s vysokým osobním potenciálem, zejména u osob, které nově vstupují na pracovní trh. Dobrá praxe může optimalizovat pracovní podmínky a u zaměstnanců může podpořit rozvoj osobní společenské odpovědnosti. V publikaci Corporate Social Responsibility a necessity not a choice 4 (Sociální odpovědnost firmy není volbou, ale nezbytností) účetní Grant Thornton identifikuje nábor a udržení talentovaných pracovníků jako hlavní důvod, proč by soukromé společnosti měly jednat podle zásad společenské odpovědnosti. Podíváme se, do jaké míry zaměstnanci připisují svou motivaci nastoupit do své společnosti, a zůstat u ní, její vnitřní politice v oblasti společenské odpovědnosti. 4 Společenská odpovědnost firem má finanční smysl. Metaanalýza odhalila souvislost mezi sociálním výkonem firem (CSP) a jejich finančními výsledky (CFP). 5 Podle dalšího tvrzení se takový přístup organizacím může vyplatit, přičemž náklady na společenskou odpovědnost firem mohou být minimální. 6 Zejména ve smyslu úspory zdrojů je vylepšení neúsporných postupů zjevně výhodné pro zde uvedené hledisko i tři perspektivy zmíněné výše (lidi, planetu, zisk). 5 Společenská odpovědnost firem je klíčem k řešení krize. Zdrojem mnoha současných problémů je zaměření na finanční stimuly pro spotřebitele i firmy, nedostatek regulace na celé řadě trhů a všeobecný krátkozraký přístup. Důležitou roli při jejich odstraňování budou hrát dlouhodoběji zaměřené přístupy k společenské odpovědnosti firem, které vezmou v úvahu všechny důležité aktéry. 6 Sociální odpovědnost firmy tedy představuje její schopnost pokračovat ve své činnosti. Jak proaktivně jsou společnosti z tohoto hlediska vnímány? Spokojí se pouze s tím, co od nich vyžaduje zákon? (Takže jejich aktivity technicky nespadají do kategorie sociální odpovědnosti firem?) Nebo jsou průkopníky v zavádění standardů a jednají podle zásad společenské odpovědnosti firem? Náš výzkumný tým promítá 16 konkrétních a pozorovatelných postupů do čtyř úrovní proaktivního jednání. 4

5 Přibližně 50 % společností je hodnoceno funkčně či příkladně a Devět hlavních zjištění přibližně 50 % je značně pod normou. 1 Zaměstnanci to dělají pro sebe a všímají si okolí. Když jsou lidé doma, aktivně jednají podle zásad osobní společenské odpovědnosti (PSR). Nejčastějším příkladem je třídění odpadu, které praktikuje 65 % lidí. A lidé mají stále napilno i v kuchyni. 73 % lidí kupuje potraviny proto, že je právě jejich sezóna, 53 % proto, že pocházejí z místního zdroje. Pouze 13 % respondentů si záměrně vybírá bezmasé potraviny. 33 % si však vybírá produkty fair trade nebo biovýrobky. Pouze 18 % volí potraviny dopravené s ohledem na životní prostředí nebo využívají ekologickou elektrickou energii. 35 % dotazovaných nicméně formálně přispívá neziskovým organizacím. A zastánci osobní společenské odpovědnosti jsou obzvláště kritičtí ke společenské odpovědnosti firem. 2 Sklenice napůl prázdná a napůl plná. Firemní výkon se liší. V přibližně 50 % případů lze výkon firmy označit za funkční nebo příkladný. Ve zbývajících 50 % případů však nikoli. Společnosti jsou nejpříkladnější v oblasti lidských zdrojů (zaměstnání, nábor a udržení zaměstnanců) a to celých 39 % z nich. V případě Země však jde jen o 21 %. A pouze 23 %, jedná-li se o užitek. 3 Větší požadavky. Ve všech oblastech lidí, Země i užitku existují značné rozdíly mezi tím, co zaměstnanci hledají a jaká je jejich zkušenost. Méně zkušení (a tedy mladší?) zaměstnanci projevují největší nespokojenost. Velikost společnosti či její mezinárodní status mají jen nepatrný vliv na úroveň spokojenosti. 4 Co opravdu chci Největší důraz na dokonalost je kladen v lidské dimenzi. Požadováno je zejména školení (96 % je očekává systematicky s externími školiteli) a spravedlivé pracovní dohody (79 % zaměstnanců by si přálo všeobecnou kolektivní pracovní dohodu, která poskytuje prostor pro individuální řešení ). Druhým nejčastějším požadavkem je ohled na Zemi. 60 % lidí si přeje, aby jejich společnost jednala podle přesvědčení, že ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek, a přijímala související odpovědnost, a aby brala v úvahu také užitek: 59 % si přeje, aby jednala podle přesvědčení, že dlouhodobá konkurenční výhoda závisí na efektivním využívání prostředků. Poslední tři postupy jednání pracovní dohoda, integrovaná ekonomie/ekologie a efektivní využívání prostředků také odrážejí největší rozdíly v jednotlivých dimenzích 5 Lidé na prvním místě rodina. V lidské dimenzi jsme ve vztahu k interním závazkům (zaměstnání, nábor a udržení zaměstnanců) zaznamenali, že 39 % společností lze označit za příkladné. Zejména v nabídce školení. V externích závazcích (pracovní podmínky v hodnotovém řetězci, dobrovolná práce zaměstnanců, úplatky, filantropie) bohužel pouze 17 % dosahuje uspokojivé úrovně, a 39 % je nevyhovujících. Navzdory publicitě, které se dostává nečistým postupům dodavatelských řetězců, 14 % z nich stále vybírá zdroje produktů účelově pouze na základě cen a stavu, aniž by uvážili pracovní poměry, a 23 % nemá žádné formální zásady proti úplatkům. 6 Planeta Země prázdné řeči? Pouze 21 % zaměstnanců věří, že jejich společnost je příkladná 27 % hlásí nezpůsobilé jednání. 80 % žádá opatření pro úsporu energie a omezení produkce skleníkových plynů, případně technologická řešení nebo v ideálním případě spolupráci s neziskovými organizacemi. Pouze 34 % uvedlo, že má s podobnými opatřeními zkušenost. Jak jsme viděli, největší rozdíl je v zodpovědné realizaci přesvědčení, že ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek. 60 % lidí to očekává, ale pouze 26 % takovou zkušenost opravdu má. 7 Užitek má svou cenu. Při posuzování užitku v oblasti společenské odpovědnosti je 23 % společností hodnoceno jako příkladné. 32 % z nich ovšem zaměstnanci hodnotí neuspokojivě. 8 To není důvod, proč jsem si tě vzal(a). Zjistili jsme, že společenská odpovědnost firmy hraje při náboru a udržení zaměstnanců jen malou roli. 91 % zaměstnanců nicméně požaduje spravedlivé mzdy pro všechny včetně nejvyšších platů a společné strategie pro vývoj kompetencí realizované společně s odbory. Většina (51 %) chce druhý způsob jednání, který přesahuje prostou finanční odměnu. Jeden z těchto druhů jednání je uváděn v 50 % případů, což je zajímavé vzhledem k publicitě týkající se vyplácení odměn nedostatečně výkonným finančním vedoucím pracovníkům. Pokud je snaha o udržení zaměstnanců ve firemní agendě nejdůležitější, pak se to nijak neprojevuje. A mladší talentovaní pracovníci jsou vůči takovým skutečnostem rozhodně vnímavější 9 Společenská odpovědnost firem = PR (a nic jiného)? Zjevně ne 34 % zaměstnanců věří, že hlavním důvodem, proč jejich společnost investuje do společenské odpovědnosti jsou upřímně zastávané hodnoty a principy. 5

6 Stručný přehled zjištění Lidé, Země a užitek 4 úrovně firemního výkonu Náš výzkum zkoumal přání a zkušenosti zaměstnanců ohledně postupů společenské odpovědnosti firem v 16 oblastech týkajících se Země, užitku a lidí. Hodnocení probíhalo na čtyřech úrovních pomocí následující škály. Získali jsme následující výsledky: Devět nejžádanějších postupů a rozdíly oproti skutečnosti Tyto postupy požadovalo více než 50 % zaměstnanců a všechny projevují nedostatky. U tří z nich (označené červeně) jsou rozpory se skutečností nejvýraznější z celého průzkumu. (Povšimněte si, že pro bezpečnostní zásady a kancelář bez papírů zaměstnanci zvolili postup úrovně 3 ). Dvojí poselství nejžádanějších postupů a nejméně uspokojivého výkonu může organizacím pomoci nasměrovat své úsilí. 6

7 Více podrobností pro jednotlivé oblasti Lidé Zaměstnání, nábor a udržení. Záležitosti týkající se tzv. lidských zdrojů školení a rozvoj, pracovní podmínky, kariérní příležitosti a kolektivní vyjednávání. Celkem 39 % společností je hodnoceno jako příkladné, co se týče podmínek pro lidské zdroje (nejlepší výkon napříč spektrem společenské odpovědnosti firem). 24 % je naproti tomu značně pasivních. Společnosti dosahují nejlepších výsledků v oblasti školení a rozvoje zaměstnanců. 80 % zaměstnanců považuje své zaměstnavatele za příkladné. V ostatních třech kategoriích jsou výsledky výrazně horší. Největší deficit leží v kolektivním vyjednávání. Téměř 80 % zaměstnanců požaduje všeobecnou kolektivní pracovní dohodu, která poskytuje prostor pro individuální řešení a méně než 40 % takovou skutečně získá. Navzdory publicitě, které se dostává nečistým praktikám dodavatelských řetězců, 14 % z nich stále vybírá zdroje produktů účelově pouze na základě ceny a stavu, aniž by uvážily pracovní poměry. 23 % z nich nemá žádné formální zásady proti úplatkům. Externí závazky Pracovní podmínky, dobrovolnická práce zaměstnanců, úplatky a korupce, filantropie. Celkem 39 % společností dosahuje neuspokojivých výsledků v oblasti externích pracovních sil. Pouze 17 % je hodnoceno příkladně. Zaměstnanci se poměrně jednomyslně shodli na dobrých postupech v oblasti lidských zdrojů (viz výše). Méně ale již v souvislosti s externími sociálními záležitostmi. Příkladnost nepochybně spatřují pouze v pracovních podmínkách v hodnotovém řetězci a méně ve filantropii. Zaměříme-li se podrobněji na uspokojivé jednání nebo jednání úrovně 4, zaměstnanci jsou nejvíce nespokojeni s pracovními podmínkami v hodnotovém řetězci. 47 % zaměstnanců se domnívá, že jejich společnost má vlastní zásady etického jednání, a vytváří tak etické standardy a pravidla jednání platná mezinárodně nebo pro dané odvětví. To však splňuje pouze 23 % společností. Země Ekologie, úspora energie a vody, používání papíru a likvidace odpadu. Pouze 21 % zaměstnanců považuje svou firmu za příkladnou. 27 % ji hodnotí neuspokojivě. V environmentálních záležitostech zaměstnanci hodnotí své organizace očividně jako nejméně aktivní. Značný počet zaměstnanců nicméně chce vidět konkrétní výsledky. Většina se domnívá, že by jejich organizace měla dělat alespoň to, co dělá, nebo více. Zaměříme-li se blíže na příkladné jednání nebo jednání úrovně 4, největší rozdíl mezi skutečným a očekávaným jednáním nacházíme ve způsobu, jakým společnosti realizují přesvědčení, že ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek, a přijímají za ně odpovědnost. To očekává 60 % lidí, ale pouze 26 % má takovou zkušenost. 80 procent zaměstnanců si přeje, aby jejich společnosti přijaly opatření na úsporu energie a omezení produkce skleníkových plynů, jakož i technologická řešení, v ideálním případě by měly spolupracovat s neziskovými organizacemi. Pouze 34 % o tom skutečně informuje. Užitek Udržení zaměstnanců, inovace, pověst, efektivní využívání prostředků. 23 % společnosti dosahuje příkladného hodnocení při vytváření užitku. 32 % je hodnoceno neuspokojivě. Zaměříme-li se blíže na příkladné jednání nebo jednání úrovně 4, největší rozdíl mezi skutečností a očekáváním nacházíme v tom, jak společnosti realizují přesvědčení, že dlouhodobá konkurenční výhoda závisí na efektivním využívání prostředků. 59% lidí to očekává, ale pouze 24% takovou zkušenost opravdu má. 80 % zaměstnanců je přesvědčeno o tom, že inovace společnosti by se měly zaměřit alespoň na redukci odpadu a jednodušší recyklování. V ideálním případě by měla probíhat otevřená spolupráce s dodavateli a zákazníky zaměřená na trvalé udržitelné inovace. Pouze 38 % společností jedné z úrovní dosahuje. A konečně 91 % zaměstnanců požaduje spravedlivé mzdy pro všechny včetně nejvyšších platů a společné 7

8 strategie pro vývoj kompetencí realizované společně s odbory. Jedna či druhá zásada je uváděna ve 49 % případů. Většina (51%) požaduje druhý způsob jednání, který přesahuje pouhé finanční hledisko. Pokud je snaha o udržení zaměstnanců ve firemní agendě nejdůležitější, pak se to neprojevuje. A mladší talentovaní pracovníci jsou vůči tomu rozhodně vnímavější Souvislosti společenské odpovědnosti firem Souvislosti mezi zásadami společenské odpovědnosti firem, náborem a udržením talentovaných pracovníků: Ačkoli společenská odpovědnost hraje podle tohoto výzkumu při náboru a udržení talentovaných pracovníků pouze malou roli, zaměstnanci se shodují na tom, že aktivity jejich podniku v oblasti společenské odpovědnosti jsou důležité pro zákazníky a akcionáře, a že oni jako zaměstnanci pomáhají propagovat kladnou image společnosti. Povědomí, informace, motivace: Lidé většinou mají základní představu o hlavních zásadách své společnosti v oblasti společenské odpovědnosti, ale většinou neznají podrobnosti ani jejich původ. Zodpovědné je hlavně vedení firmy a externí komunikační materiály. Na nižší úrovni je již energie vyprchává a linioví manažeři jsou relativně nečinní. Motivy pro investování: 34 % tvrdí, že hlavním důvodem investování jejich společnosti do společenské odpovědnosti jsou upřímně zastávané hodnoty a principy, následuje shoda se zákonnými požadavky. Kdyby strategii společenské odpovědnosti navrhovali zaměstnanci, položili by důraz na pracovní podmínky. Hlubší pohled Společenská odpovědnost firem starosti mladých? Méně zkušení zaměstnanci jsou s výsledky společnosti méně spokojení. Pouze velké ryby? Co se týče lidí a Země, lidé, kteří pracují pro větší společnosti mají vyšší očekávání. Úroveň spokojenosti zaměstnanců s výsledky vlastní společnosti nicméně nesouvisí s velikostí společnosti. Dělejte to stejně jako já, prosím. Zaměstnanci, kteří jednají podle zásad osobní odpovědnosti, mají bližší vztah ke svým zaměstnavatelům a také na ně kladou vyšší nároky. Organizační občanství zářící světlo? Podílením se na společenské odpovědnosti firmy získávají zaměstnanci o postupech širší povědomí, což zvyšuje míru jejich spokojenosti. Čím více vím, tím lépe to vypadá. Informovanost o společenské odpovědnosti firmy také zvyšuje spokojenost zaměstnanců. Společenská odpovědnost firem na jaké planetě to žijete? Úroveň spokojenosti zaměstnanců s postupy jejich firmy v oblasti společenské odpovědnosti se v jednotlivých regionech výrazně liší, a to zejména v záležitostech týkající se Země. Výrobci = lepší společenská odpovědnost firmy. Výrobci jsou svými zaměstnanci v oblasti společenské odpovědnosti firem vnímáni lépe než ostatní sektory a jejich zaměstnanci také mají vyšší standardy. 8

9 Hlavní závěry, zprávy pro vedení Pomáhejte druhým pomáhat. Vaši zaměstnanci jsou zaneprázdnění osobní společenskou odpovědností. Jak snadno se vám daří zajistit, že se jí řídí i v práci? Například že vytrvale a viditelně všechny inspirují k tomu, aby šetřili energií tím, že sami zhasínají světlo a vypínají počítače? Nebo používáním recyklovaného papíru či fair trade potravin? Umožňujete zaměstnancům třídit kancelářský odpad? (Efektivní využívání prostředků je výrazným faktorem v jednání zaměstnanců a celá řada opatření má ekonomický i morální přínos.) Jak zaměstnance zahrnujete do navrhování zásad? Jaké monitorovací a odměňovací systémy používáte? Takové maličkosti mohou napomoci přeměnit pracoviště tak, aby zaměstnancům nebránilo v jednání podle zásad osobní sociální odpovědnosti, ale přirozeným a motivujícím způsobem jim v tom napomáhalo. Podpora realizace osobní sociální odpovědnosti zaměstnanců také posiluje jejich občanství v organizaci umožňuje jim lépe identifikovat dostupné příležitosti, které mohou zlepšit stav pracoviště. Výzkum ukazuje 7, že se tím zvyšuje výkon zaměstnanců v dalších důležitých oblastech, což je pro organizaci přínosné. Zkontrolujte své výsledky v oblasti společenské odpovědnosti firmy a přijměte potřebná opatření. Vaši zaměstnanci mohou být velmi nespokojení. V této souvislosti existují dvě hypotézy: Vědí, co neděláte. Pokud zavedete opatření, co se dozvědí vaši zaměstnanci? Budete-li je informovat, budou se pravděpodobně cítit spokojeněji. Snažte se zjistit, co vaši zaměstnanci vědí a co si myslí. Výzkum úrovně informovanosti a spokojenosti poskytuje jasný výchozí bod. Průhlednost ve sdílení výsledků, a to jak kladných, tak záporných, představuje vynikající základ pro budování důvěry. Budujte a tvořte. Prvků vyprávění se ve vnitrofiremní komunikaci využívá nedostatečně. Oživíte-li abstraktní pojmy, dosáhnete silného účinku. Pomozte zaměstnancům identifikovat poselství a najít zajímavé stránky. Nevěnujte pozornost pouze externím sdělením, která se týkají společenské odpovědnosti firmy, ale také interní komunikaci. Aktivujte interní síť na všech úrovních. Informace přicházejí shora. Splňují linioví manažeři svou úlohu při dosahování společenské odpovědnosti firmy? Další silný důkaz nasvědčuje tomu, že zaměstnanci nejvíce pečují spíše o vztah ke svým manažerům než k organizaci jako celku. Vědí, co neděláte. Můžete udělat více? A jak? Podrobné informace najdete v úplné zprávě. Tento výzkum spíše než prázdné směrnice poskytuje zastáncům společenské odpovědnosti firem konkrétní sadu ukazatelů pro postupy související s každou úrovní výkonu. Vyzýváme vás k tomu, abyste zjistili svou úroveň a stanovili si cíle pro změnu. Začněte s lidskou dimenzí. Charita začíná doma. A stejně může i společenská odpovědnost firem. Pokud nemáte dostatečné zásady, prozkoumejte příležitosti související s interními lidskou dimenzí společenské odpovědnosti firem (zaměstnání, nábor a udržení zaměstnanců). Získané poznatky použijte jako odrazový můstek do dalších dimenzí. Nakonec přehodnoťte svá kritéria - společenská odpovědnost firmy vás potřebuje! Pokud se vaše organizace nepovažuje za kandidáta na společenskou odpovědnost firmy, protože není ve správném sektoru (např. servisní organizace) nebo je organizací typu PME, zamyslete se znovu. Podrobnější informace k rozlišení mezi neaktivním/reaktivním/aktivním/proaktivním: viz R. van Tulder a A. van der Zwart (2006): International Business-Society Management: linking corporate responsibility and globalization, Londýn: Routledge. Podrobnější informace ke čtyřúrovňovému pojetí viz hodnocení 4LS, Krauthammer Observatory 2008, (www.krauthammer.com) a Quel Manager êtes-vous? D.Eppling, L.Magnien, Editions d Organisation (2005). Nyní přejděte k úplně zprávě, ve které se dozvíte o konkrétních úrovních jednání v 16 oblastech, který se týkají lidí, Země a užitku. 9

10 Zdroje 1 Understanding and developing strategic corporate social responsibility, Peter A. Heslin, Jenna D. Ochoa, 2008 Elsevier Inc. 2 World food, beverages and tobacco outlook 2008, Economist Intelligence Unit 3 Strategic corporate social responsibility as global brand insurance, William B. Werther, Jr., and David Chandler 2008 Elsevier Inc. 4 Corporate Social Responsibility: a necessity not a choice. International Business Report 2008 Grant Thornton 5 Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis, Marc Orlitzky, Frank L. Schmidt, Sara L. Rynes 2005 SAGE Publications 6 Corporate social performance, corporate financial performance, and organisation size: A meta-analysis, Wu, M.L Journal of American Academy of Business 7 Business Psychology and Organisational Behaviour, Eugene McKenna, 2006, Psychology Press, O autorech Společnost Krauthammer zajišťuje vedení a školení založené na konzultacích posiluje konkurenční přednosti svých zákazníků prostřednictvím příkladného jednání a jeho dopadu, kde jednání je definováno jako pozorovatelná činnost. Naším cílem je odhalit to nejlepší v zaměstnancích, vedoucích pracovnících, manažerech, obchodnících a jednatelích našich zákazníků. Společnost Krauthammer byla založena v roce V současné době zaměstnává 160 konzultantů, kteří pracují ve 24 kancelářích v Evropě, Asii, Tichomoří, Spojených státech a Jižní Americe. Působíme v 51 zemích a komunikujeme v 15 jazycích. Naše portfolio zahrnuje zavedenou klientelu sahající od malých ambiciózních společnosti po celou řadu největších evropských nadnárodních společností. Steffi Gande, vedoucí výzkumu společnosti Krauthammer, vedoucí tohoto výzkumného projektu a autor komentářů. Dr. Fabienne Fortanier pracuje jako Assistant Professor na University of Amsterdam Business School (ABS). Zaměřuje se na strategie velkých mezinárodních podnikatelských subjektů a vliv jejich investic na růst ekonomiky hostitelských zemí a jejich trvalý rozvoj. Professor Rob van Tulder je profesorem International Business-Society Managementu na Erasmus University Rotterdam/Rotterdam School of Management. Specializuje se na evropské trhy, mezinárodní společnosti, hightech průmysl, Společenskou Odpovědnost Firem, automobilový průmysl, standardizace, systémová řešení, menší průmyslové země (sociální státy) a Evropské Komunity/Sdružené politiky. Další informace Chcete-li se připojit ke skupině Vision Research Group a zúčastnit se jejích výzkumů, zaregistrujte se (zdarma) k odběru našich zpráv, které publikujeme třikrát ročně. Pokud jste se již zaregistrovali v našem seznamu příjemců, můžete změnit své podrobné údaje. Máte zájem o vice informací? Zajímáte se zúčastnit se vlastního výzkumu? Prosím kontaktujte Steffi Gande , Více se o nás dozvíte na stránce: 10

11 Krauthammer Belgique/België (+32) (0) Magyarország (+36) Beijing (+86) /36 Nederland (+31) (0) Česka republika (+420) Polska (+48) (0) Deutschland (+49) (0) Slovensko (+421) (0) España (+34) Madrid: Barcelona : France (+33) Paris : (0) Aix: (0) Lille: (0) Lyon: (0) Nantes: (0) Strasbourg: (0) Suisse/Schweiz (+41) Genève: (0) Zürich: (0) Sverige (+46) (0) Hong Kong (+852) United Kingdom (+44) (0) Italia (+39) USA (+1) Krauthammer Services NV Greensquare 5C Lambroekstraat 1831 Diegem Belgium Tel

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013

Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 Průzkum PRÁCE NA DÁLKU 2013 v ČR 708 respondentů, leden duben 2013 I přes prokazatelné přínosy neumí firmy v ČR pracovat na dálku chybí jim k tomu podmínky i dovednosti! www.pracenadalku.cz 1 ZÁKLADNÍ

Více

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina

Digitální Česko? Jak moc digitální? Ladislav Chrudina Digitální Česko? Jak moc digitální? Evropou obchází strašidlo, strašidlo digitálního rozdělení. Digital divide rozdělení obyvatelstva (společnosti), lze definovat ve třech vrstvách : podle přístupu k digitálním

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost!

Poradenství pro snižování nákladů. Vaše úspory jsou naše starost! Poradenství pro snižování nákladů Vaše úspory jsou naše starost! KDO JSME EZ Trade Center pomáhá firmám SNÍŽIT provozní NÁKLADY, čímž jim umožňuje dosáhnout VÝZNAMNÝCH ÚSPOR, které se odráží v NÁRŮSTU

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje Základní údaje Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Subjekt veřejného sektoru: Sídlo: Kategorie: (*nehodící se škrtá) a) obec s rozšířenou působností nebo obec s pověřeným obecním úřadem

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava

Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina. Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Společenská odpovědnost středních a velkých firem v sociální oblasti v Kraji Vysočina Mgr. Daniel Hanzl, SVOŠ sociální Jihlava Definice společenské odpovědnosti firem I Společenská odpovědnost firem je

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

Krauthammer International

Krauthammer International living performance Současné trendy v analýze vzdělávacích potřeb Richard DOBEŠ, Krauthammer International Managing Partner Central Europe richard_dobes@krauthammer.com Krauthammer International Založena

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11.

Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. Společenská odpovědnost naše cesta rozvoje (kde jsme a kam jdeme) 2. ročník Konference společenské odpovědnosti ve veřejné správě 18. 11. 2014 Nechte se inspirovat konceptem společenské odpovědnosti: Proč?

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty

Servis rohoží. Etalon vzhledu a čistoty Servis rohoží Etalon vzhledu a čistoty Silný a kompetentní profesionální servis textilií Lindström je finská společnost založená v roce 1848. Díky průběžné a dlouhodobé vývojové práci se naše společnost

Více

Strategie řešení multikulturality na VŠE

Strategie řešení multikulturality na VŠE Strategie řešení multikulturality na VŠE Výzkumná otázka Jaká je připravenost studentů FMV na práci v multikulturním týmu v závislosti na tom, absolvovali-li výměnný pobyt, zahraniční stáž, předmět zaměřený

Více

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales

Na úplný úvod. kdo jsme a proč jsme dva. Marketing. Sales Zvyšování loajality zaměstnanců jako předpoklad lepšího vztahu se zákazníky Praha 30. 9. 2009 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Marketing Sales 2 Na úplný úvod kdo jsme a proč jsme dva Ženský pohled

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing

Výklad pojmů. Kapitola 1 DEF. 1.1 Outsourcing. Outsourcing Pro pochopení textu publikace je důležité sjednocení terminologie popisované problematiky. Kapitola výklad pojmů je proto jakýmsi glosářem k tématu outsourcingu. Vedle definování pojmů jako outsourcing,

Více

Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na

Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na Zjednodušení programů Zvyšování přidané hodnoty a pákového efektu, eliminace zdvojování a roztříštěnosti Zjednodušení účasti Rozšíření účasti na programech EU Zvýšení konkurenceschopnosti v důsledku podpory

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE

ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ KAMENY VIZE Návrhy strategických směrů 1 Duben 2016 STAVEBNÍ KAMENY VIZE OSTRAVY 2030 Stavební kameny vize pro Ostravu 2030 jsou prohlášení, která popisují ideální stav, k němuž chce

Více

David Kaprál 14.8.2014

David Kaprál 14.8.2014 David Kaprál 14.8.2014 Proč výzkum? Cíle výzkumu: barometr očekávání firem (makro/mikro-prostředí) aktuální nálada vývoj v čase od r. 2011 identifikovat metriku a faktory úspěšnosti firem v čase od r.

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Co by mělo HR přinést do byznysu Vnímání přidané hodnoty HR manažerů očima jejich hlavních zákazníků. O průzkumu... 20 otázek 30 generálních ředitelů a ředitelek > 100 milionů obratu ročně > 100 zaměstnanců

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Formulář sebehodnocení

Formulář sebehodnocení Příloha č.2: Roční hodnocení Formulář sebehodnocení Prostor pro Váš růst Informace pro zaměstnance: Roční hodnocení zaměstnanců je velmi důležité. Je to jedinečná příležitost k dialogu o vykonané práci

Více

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce)

Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Mezinárodní projekt Stárnoucí pracovní síla (Ageing Workforce) Partneři projektu Skupina zaměstnavatelských svazů Slovinska (ZDS), Chorvatska (HUP), Maďarska (MGYOSZ), Rakouska (IV), Slovenska (RÚZ) a

Více

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci

Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Tisková zpráva 26. února 2014 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com Lidé ve střední a východní Evropě usilují o vyrovnanou finanční bilanci Nejvýraznějšímu

Více

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU

POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU 2 3 POMŮŽEME VÁM VYUŽÍT NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI ZALOŽENÉ NA TALENTECH PRO ROZVOJ VAŠEHO BYZNYSU ManpowerGroup je světovým lídrem v poskytování inovativních služeb a řešení na míru, které pokrývají životní cyklus

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

1 Tzv. WEL Nexus je koncept, který prosazují evropské rozvojové think-tanky, jako je britský ODI či německý DIE. Je zmíněn např. v European Report on Development 2012, viz. např.: http://www.erdreport.eu/erd/report_2011/documents/presentation-09072012.pdf.

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR)

Úloha marketingu v řízení podniku. Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Úloha marketingu v řízení podniku Metody, nástroje a prostředky řízených vztahů s veřejností (PR) Nástroje a prostředky uskutečňování vztahů s veřejností Přímá marketingová komunikace snadnější získávání

Více

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě

Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě Podpora zdraví v malých a středních podnicích u nás a ve světě MUDr. Jarmila Vavřinová Státní zdravotní ústav Centrum pracovního lékařství SZÚ červen 2007 Obsah sdělení 1. Charakteristika MSP 2. Strategie

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Příspěvek konference IKI 2012 17-01-2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy

Více

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7

Obsah. Předmluva...iii. Řekli o autorovi a knize... vii. Úvod... 1 KAPITOLA 1... 3. Kvalitativní přístup k vedení lidí... 7 Obsah Předmluva................................................iii Řekli o autorovi a knize.................................... vii Úvod..................................................... 1 KAPITOLA

Více

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb

III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Hlavní oblasti hodnocení činnosti škol a školských A: Rovnost příležitostí ke vzdělávání B: Vedení školy/školského III. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb Kritéria

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci.

Pravidla obsažená v Kodexu zároveň ctí směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Deklaraci MOP o základních zásadách a právech při práci. Kodex jednání Kodex jednání Skupiny Husqvarna vychází ze zásad úmluvy OSN Global Compact, které mají sladit podnikání s lidskými právy, zájmy zaměstnanců, s péčí o životní prostředí a s protikorupčními

Více

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích

Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích Rozvoj lidských zdrojů v informačních institucích ÚISK FF UK PhDr. Zuzana Šidlichovská Konference EFI, 25/04/2012 Obsah příspěvku Moderní trendy personálního řízení Pracovní prostředí Formy pracovních

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU SLADĚNÍ RODINNÉHO A PROFESNÍHO ŽIVOTA ŽEN PŮSOBÍCÍCH VE VĚDĚ A VÝZKUMU Citované výsledky vycházejí ze tří výzkumných akcí uskutečněných STEM v rámci projektu "Postavení žen ve vědě a výzkumu" spolufinancovaného

Více

Jak uskutečnit své plány

Jak uskutečnit své plány Jak uskutečnit své plány Vypravte se s námi za penězi PARTNER VE SVĚTĚ DOTACÍ Nenechte si ujít příležitost získat dostupný kapitál. Granty, zvýhodněné úvěry a další nástroje Vám otevřou nové perspektivy

Více

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií

ISO 50001 Systém managementu hospodaření s energií Systém managementu hospodaření s energií Snižte náklady na energii a získejte konkurenční výhodu. TÜV SÜD Přehled 1 Skupina TÜV SÜD 2 Řešení služeb v oblasti managementu 3 Přehled 4 Integrace se systémy

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

V. Soustředění Metody související s udržitelným rozvojem Základy projektového řízení. Ing. Pavel Kajml

V. Soustředění Metody související s udržitelným rozvojem Základy projektového řízení. Ing. Pavel Kajml V. Soustředění Metody související s udržitelným rozvojem Základy projektového řízení Ing. Pavel Kajml Cíl veřejné správy dělat správné věci správně Udržitelný rozvoj Definice: Trvale udržitelný rozvoj

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP

Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% HDP Vydal: Auditor SK s. r. o., člen sítě UHY International Většina zemí Eurozóny bojuje s průměrným daňovým zatížením téměř 44% V zemích G8 se pouze Rusko pohybuje pod 20 % Nejrychleji rostoucí země nemají

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT

VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT VÝSTUP Z WORKSHOPU KARLOVARSKÝ INOVAČNÍ SVĚT Karlovy Vary 29. 4. 2010 1 Konference Karlovarský inovační svět, Karlovarský kraj 29. 4. 2010 se v Krajské knihovně Karlovarského kraje uskutečnila konference

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT

Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT MBI, Management byznys informatiky Vytváření důvěry manažerů byznysu a IT reflexe v modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, FIT, ČVUT MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Vytváření

Více

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Tomáš Macků Research & Communication Director CR, SR 29. 11. 2012 Firma chce úspěšně a odpovědně podnikat TRH - EKONOMIKA Etika,

Více

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem

Vzdělávací semináře pro HR management a management firem ůl na půl: rovné příležitosti žen a mužů Vzdělávací semináře pro HR management a management firem Mgr. Kateřina Machovcová Projekt Půl na půl: rovné příležitosti žen a mužů je ispolufinancován Evropským

Více