Společenská odpovědnost firem 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společenská odpovědnost firem 2009"

Transkript

1 Společenská odpovědnost firem 2009 a Na čem stavět Perspektivy zaměstnanců Zprávy pro vedení Výzkum provedený společností Krauthammer ve spolupráci s Rotterdamskou školou managementu, Erasmovou univerzitou v Rotterdamu a Amsterdamskou univerzitou. living performance

2 Souhrnný přehled Řezník, sládek ani pekař nám nedají potraviny z vlastní dobré vůle. Prodají nám je pro svůj vlastní zisk. Nedělají nic pro nás, ale pro sebe. Nemluvíme s nimi o tom, co potřebujeme my, mluvíme o tom, co z toho získají oni. Adam Smith, The Wealth of Nations,

3 Společenská odpovědnost firem Večeře se chystá. (Nebo ne?) Humoristka Irma Bombeck se jednou přiznala, že aby ujistila hladovou rodinu, že se chystá večeře, dala na oko do trouby péct cibuli. Společenská odpovědnost firem se takové večeři do jisté míry podobá. Všechny náznaky svědčí o její přítomnosti. Každá mezinárodní společnost, která má úctu sama k sobě, má svůj stůl prostřený. Tento průzkum se zabývá 16 oblastmi realizace společenské odpovědnosti firem. To je samozřejmě dobrá zpráva pro všechny, kteří se tak, jak to má být, starají o lidi, planetu a zisk,. Příjemná vůně napovídá, že večeře už se chystá. Je tomu ale skutečně tak? Společnost Krauthammer v tomto výzkumu, který vypracovali odborníci z Amsterdamské univerzity a Erasmovy univerzity v Rotterdamu, nahlíží pod pokličku společenské odpovědnosti firem, a to z hlediska zaměstnanců. Co zaměstnanci očekávají od zásad společenské firemní odpovědnosti, kterými se řídí jejich podnik? Do jaké míry se taková očekávání vyplní? Kolik toho zaměstnanci vědí o snahách organizace? Jakým způsobem se o nich dozvídají? Jaký vliv mohou mít zásady společenské odpovědnosti firem na rozhodnutí nových uchazečů nastoupit do společnosti? Do jaké míry jsou lidé motivováni k účasti? Jak dalece důvěřují motivům své organizace? V mnoha případech zjišťujeme, že k večeři je více než jen cibule. Pro mnohé je to však stále dobrý základ. Způsob, jakým kuchyně komunikuje se strávníky, není důležitý pouze pro vlastní posouzení, ale často v takovém posouzení selhává. Co je společenská odpovědnost firem? Podobně jako různé přístupy k pozvolnému vaření lze společenskou odpovědnost firem definovat několika způsoby. Všechny spojuje pojem zapojení do ekonomicky udržitelných podnikových aktivit, které přesahují rámec zákonných požadavků. Sociální odpovědnost firmy se stává její společenskou odpovědností; společnosti usilují o rozšíření své společenské odpovědnosti za hranice vlastní organizace či odvětví, ideálně ve spolupráci s průmyslovými organizacemi, nevládními organizacemi a vládou. Míra rozšíření Iniciativu UNCG (United Nations Global Compact) založil generální tajemník Organizace spojených národů Kofi Annan v roce Iniciativa spojuje společnosti, úřady OSN, odborové organizace a veřejnost v podpoře deseti principů, které se týkají lidských práv, práce, životního prostředí a korupce. V současné době je členem UNCG více než 4000 organizací z více než 100 zemí, které se k dodržování principů UNCG a jejich začlenění do svého jednání. V roce % společností z žebříčku Fortune Global 100 publikovalo zprávu o společenské odpovědnosti firmy přinášející informace o jejich ekonomických, environmentálních a sociálních výsledcích. 1 Něco se bezpochyby chystá. Ale z jakého důvodu? 3

4 Šest důvodů, proč je společenská odpovědnost pro firmy nezbytností 1 Spotřebitelé, klienti a investoři ji požadují. Pozorovatelé hlásí, že se nákupy přesunují k výrobkům a službám, jejichž dodavatelské řetězce takovému kritériu vyhovují (Economist Intelligence Unit předpokládá, že v souvislosti s dlouhodobým zvyšováním příjmů spotřebitelé budou stále více klást důraz na sociální podporu, trvalou udržitelnost a zdroje, zejména na bohatších rozvinutějších trzích 2 ). Společnosti budou stále více vyhledávat partnery, jejichž realizace společenské odpovědnosti odpovídá jejich vlastním snahám. Odhalíme postoje zaměstnanců k sadě důležitých ukazatelů souvisejících s tím, jak společnosti doplňují své zdroje. Respondenti tohoto průzkumu jsou potenciální spotřebitelé nebo uchazeči o zaměstnání proto jejich názory berte vážně! 2 Společenská odpovědnost firmy vytváří hodnotu značky. Jednání firmy, které neodpovídá sociálnímu očekávání, poškozuje, či dokonce ničí image značky mezi zainteresovanými osobami, které mají dostatek prostředků na nákup značkových výrobků a služeb, tvrdí výzkumníci. 3 A my se proto ptáme, zda zaměstnanci důvěřují motivům svých zaměstnavatelů. Jsou iniciativy v oblasti společenské odpovědnosti firem motivovány kvantitativními kritérii nebo hlubším morálním přesvědčením? 3 Společenská odpovědnost firmy dokáže přitáhnout a udržet talentované pracovníky. Mnozí tvrdí, že společenská odpovědnost firmy může kladně ovlivnit nábor a udržení zaměstnanců s vysokým osobním potenciálem, zejména u osob, které nově vstupují na pracovní trh. Dobrá praxe může optimalizovat pracovní podmínky a u zaměstnanců může podpořit rozvoj osobní společenské odpovědnosti. V publikaci Corporate Social Responsibility a necessity not a choice 4 (Sociální odpovědnost firmy není volbou, ale nezbytností) účetní Grant Thornton identifikuje nábor a udržení talentovaných pracovníků jako hlavní důvod, proč by soukromé společnosti měly jednat podle zásad společenské odpovědnosti. Podíváme se, do jaké míry zaměstnanci připisují svou motivaci nastoupit do své společnosti, a zůstat u ní, její vnitřní politice v oblasti společenské odpovědnosti. 4 Společenská odpovědnost firem má finanční smysl. Metaanalýza odhalila souvislost mezi sociálním výkonem firem (CSP) a jejich finančními výsledky (CFP). 5 Podle dalšího tvrzení se takový přístup organizacím může vyplatit, přičemž náklady na společenskou odpovědnost firem mohou být minimální. 6 Zejména ve smyslu úspory zdrojů je vylepšení neúsporných postupů zjevně výhodné pro zde uvedené hledisko i tři perspektivy zmíněné výše (lidi, planetu, zisk). 5 Společenská odpovědnost firem je klíčem k řešení krize. Zdrojem mnoha současných problémů je zaměření na finanční stimuly pro spotřebitele i firmy, nedostatek regulace na celé řadě trhů a všeobecný krátkozraký přístup. Důležitou roli při jejich odstraňování budou hrát dlouhodoběji zaměřené přístupy k společenské odpovědnosti firem, které vezmou v úvahu všechny důležité aktéry. 6 Sociální odpovědnost firmy tedy představuje její schopnost pokračovat ve své činnosti. Jak proaktivně jsou společnosti z tohoto hlediska vnímány? Spokojí se pouze s tím, co od nich vyžaduje zákon? (Takže jejich aktivity technicky nespadají do kategorie sociální odpovědnosti firem?) Nebo jsou průkopníky v zavádění standardů a jednají podle zásad společenské odpovědnosti firem? Náš výzkumný tým promítá 16 konkrétních a pozorovatelných postupů do čtyř úrovní proaktivního jednání. 4

5 Přibližně 50 % společností je hodnoceno funkčně či příkladně a Devět hlavních zjištění přibližně 50 % je značně pod normou. 1 Zaměstnanci to dělají pro sebe a všímají si okolí. Když jsou lidé doma, aktivně jednají podle zásad osobní společenské odpovědnosti (PSR). Nejčastějším příkladem je třídění odpadu, které praktikuje 65 % lidí. A lidé mají stále napilno i v kuchyni. 73 % lidí kupuje potraviny proto, že je právě jejich sezóna, 53 % proto, že pocházejí z místního zdroje. Pouze 13 % respondentů si záměrně vybírá bezmasé potraviny. 33 % si však vybírá produkty fair trade nebo biovýrobky. Pouze 18 % volí potraviny dopravené s ohledem na životní prostředí nebo využívají ekologickou elektrickou energii. 35 % dotazovaných nicméně formálně přispívá neziskovým organizacím. A zastánci osobní společenské odpovědnosti jsou obzvláště kritičtí ke společenské odpovědnosti firem. 2 Sklenice napůl prázdná a napůl plná. Firemní výkon se liší. V přibližně 50 % případů lze výkon firmy označit za funkční nebo příkladný. Ve zbývajících 50 % případů však nikoli. Společnosti jsou nejpříkladnější v oblasti lidských zdrojů (zaměstnání, nábor a udržení zaměstnanců) a to celých 39 % z nich. V případě Země však jde jen o 21 %. A pouze 23 %, jedná-li se o užitek. 3 Větší požadavky. Ve všech oblastech lidí, Země i užitku existují značné rozdíly mezi tím, co zaměstnanci hledají a jaká je jejich zkušenost. Méně zkušení (a tedy mladší?) zaměstnanci projevují největší nespokojenost. Velikost společnosti či její mezinárodní status mají jen nepatrný vliv na úroveň spokojenosti. 4 Co opravdu chci Největší důraz na dokonalost je kladen v lidské dimenzi. Požadováno je zejména školení (96 % je očekává systematicky s externími školiteli) a spravedlivé pracovní dohody (79 % zaměstnanců by si přálo všeobecnou kolektivní pracovní dohodu, která poskytuje prostor pro individuální řešení ). Druhým nejčastějším požadavkem je ohled na Zemi. 60 % lidí si přeje, aby jejich společnost jednala podle přesvědčení, že ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek, a přijímala související odpovědnost, a aby brala v úvahu také užitek: 59 % si přeje, aby jednala podle přesvědčení, že dlouhodobá konkurenční výhoda závisí na efektivním využívání prostředků. Poslední tři postupy jednání pracovní dohoda, integrovaná ekonomie/ekologie a efektivní využívání prostředků také odrážejí největší rozdíly v jednotlivých dimenzích 5 Lidé na prvním místě rodina. V lidské dimenzi jsme ve vztahu k interním závazkům (zaměstnání, nábor a udržení zaměstnanců) zaznamenali, že 39 % společností lze označit za příkladné. Zejména v nabídce školení. V externích závazcích (pracovní podmínky v hodnotovém řetězci, dobrovolná práce zaměstnanců, úplatky, filantropie) bohužel pouze 17 % dosahuje uspokojivé úrovně, a 39 % je nevyhovujících. Navzdory publicitě, které se dostává nečistým postupům dodavatelských řetězců, 14 % z nich stále vybírá zdroje produktů účelově pouze na základě cen a stavu, aniž by uvážili pracovní poměry, a 23 % nemá žádné formální zásady proti úplatkům. 6 Planeta Země prázdné řeči? Pouze 21 % zaměstnanců věří, že jejich společnost je příkladná 27 % hlásí nezpůsobilé jednání. 80 % žádá opatření pro úsporu energie a omezení produkce skleníkových plynů, případně technologická řešení nebo v ideálním případě spolupráci s neziskovými organizacemi. Pouze 34 % uvedlo, že má s podobnými opatřeními zkušenost. Jak jsme viděli, největší rozdíl je v zodpovědné realizaci přesvědčení, že ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek. 60 % lidí to očekává, ale pouze 26 % takovou zkušenost opravdu má. 7 Užitek má svou cenu. Při posuzování užitku v oblasti společenské odpovědnosti je 23 % společností hodnoceno jako příkladné. 32 % z nich ovšem zaměstnanci hodnotí neuspokojivě. 8 To není důvod, proč jsem si tě vzal(a). Zjistili jsme, že společenská odpovědnost firmy hraje při náboru a udržení zaměstnanců jen malou roli. 91 % zaměstnanců nicméně požaduje spravedlivé mzdy pro všechny včetně nejvyšších platů a společné strategie pro vývoj kompetencí realizované společně s odbory. Většina (51 %) chce druhý způsob jednání, který přesahuje prostou finanční odměnu. Jeden z těchto druhů jednání je uváděn v 50 % případů, což je zajímavé vzhledem k publicitě týkající se vyplácení odměn nedostatečně výkonným finančním vedoucím pracovníkům. Pokud je snaha o udržení zaměstnanců ve firemní agendě nejdůležitější, pak se to nijak neprojevuje. A mladší talentovaní pracovníci jsou vůči takovým skutečnostem rozhodně vnímavější 9 Společenská odpovědnost firem = PR (a nic jiného)? Zjevně ne 34 % zaměstnanců věří, že hlavním důvodem, proč jejich společnost investuje do společenské odpovědnosti jsou upřímně zastávané hodnoty a principy. 5

6 Stručný přehled zjištění Lidé, Země a užitek 4 úrovně firemního výkonu Náš výzkum zkoumal přání a zkušenosti zaměstnanců ohledně postupů společenské odpovědnosti firem v 16 oblastech týkajících se Země, užitku a lidí. Hodnocení probíhalo na čtyřech úrovních pomocí následující škály. Získali jsme následující výsledky: Devět nejžádanějších postupů a rozdíly oproti skutečnosti Tyto postupy požadovalo více než 50 % zaměstnanců a všechny projevují nedostatky. U tří z nich (označené červeně) jsou rozpory se skutečností nejvýraznější z celého průzkumu. (Povšimněte si, že pro bezpečnostní zásady a kancelář bez papírů zaměstnanci zvolili postup úrovně 3 ). Dvojí poselství nejžádanějších postupů a nejméně uspokojivého výkonu může organizacím pomoci nasměrovat své úsilí. 6

7 Více podrobností pro jednotlivé oblasti Lidé Zaměstnání, nábor a udržení. Záležitosti týkající se tzv. lidských zdrojů školení a rozvoj, pracovní podmínky, kariérní příležitosti a kolektivní vyjednávání. Celkem 39 % společností je hodnoceno jako příkladné, co se týče podmínek pro lidské zdroje (nejlepší výkon napříč spektrem společenské odpovědnosti firem). 24 % je naproti tomu značně pasivních. Společnosti dosahují nejlepších výsledků v oblasti školení a rozvoje zaměstnanců. 80 % zaměstnanců považuje své zaměstnavatele za příkladné. V ostatních třech kategoriích jsou výsledky výrazně horší. Největší deficit leží v kolektivním vyjednávání. Téměř 80 % zaměstnanců požaduje všeobecnou kolektivní pracovní dohodu, která poskytuje prostor pro individuální řešení a méně než 40 % takovou skutečně získá. Navzdory publicitě, které se dostává nečistým praktikám dodavatelských řetězců, 14 % z nich stále vybírá zdroje produktů účelově pouze na základě ceny a stavu, aniž by uvážily pracovní poměry. 23 % z nich nemá žádné formální zásady proti úplatkům. Externí závazky Pracovní podmínky, dobrovolnická práce zaměstnanců, úplatky a korupce, filantropie. Celkem 39 % společností dosahuje neuspokojivých výsledků v oblasti externích pracovních sil. Pouze 17 % je hodnoceno příkladně. Zaměstnanci se poměrně jednomyslně shodli na dobrých postupech v oblasti lidských zdrojů (viz výše). Méně ale již v souvislosti s externími sociálními záležitostmi. Příkladnost nepochybně spatřují pouze v pracovních podmínkách v hodnotovém řetězci a méně ve filantropii. Zaměříme-li se podrobněji na uspokojivé jednání nebo jednání úrovně 4, zaměstnanci jsou nejvíce nespokojeni s pracovními podmínkami v hodnotovém řetězci. 47 % zaměstnanců se domnívá, že jejich společnost má vlastní zásady etického jednání, a vytváří tak etické standardy a pravidla jednání platná mezinárodně nebo pro dané odvětví. To však splňuje pouze 23 % společností. Země Ekologie, úspora energie a vody, používání papíru a likvidace odpadu. Pouze 21 % zaměstnanců považuje svou firmu za příkladnou. 27 % ji hodnotí neuspokojivě. V environmentálních záležitostech zaměstnanci hodnotí své organizace očividně jako nejméně aktivní. Značný počet zaměstnanců nicméně chce vidět konkrétní výsledky. Většina se domnívá, že by jejich organizace měla dělat alespoň to, co dělá, nebo více. Zaměříme-li se blíže na příkladné jednání nebo jednání úrovně 4, největší rozdíl mezi skutečným a očekávaným jednáním nacházíme ve způsobu, jakým společnosti realizují přesvědčení, že ekonomie a ekologie tvoří neoddělitelný celek, a přijímají za ně odpovědnost. To očekává 60 % lidí, ale pouze 26 % má takovou zkušenost. 80 procent zaměstnanců si přeje, aby jejich společnosti přijaly opatření na úsporu energie a omezení produkce skleníkových plynů, jakož i technologická řešení, v ideálním případě by měly spolupracovat s neziskovými organizacemi. Pouze 34 % o tom skutečně informuje. Užitek Udržení zaměstnanců, inovace, pověst, efektivní využívání prostředků. 23 % společnosti dosahuje příkladného hodnocení při vytváření užitku. 32 % je hodnoceno neuspokojivě. Zaměříme-li se blíže na příkladné jednání nebo jednání úrovně 4, největší rozdíl mezi skutečností a očekáváním nacházíme v tom, jak společnosti realizují přesvědčení, že dlouhodobá konkurenční výhoda závisí na efektivním využívání prostředků. 59% lidí to očekává, ale pouze 24% takovou zkušenost opravdu má. 80 % zaměstnanců je přesvědčeno o tom, že inovace společnosti by se měly zaměřit alespoň na redukci odpadu a jednodušší recyklování. V ideálním případě by měla probíhat otevřená spolupráce s dodavateli a zákazníky zaměřená na trvalé udržitelné inovace. Pouze 38 % společností jedné z úrovní dosahuje. A konečně 91 % zaměstnanců požaduje spravedlivé mzdy pro všechny včetně nejvyšších platů a společné 7

8 strategie pro vývoj kompetencí realizované společně s odbory. Jedna či druhá zásada je uváděna ve 49 % případů. Většina (51%) požaduje druhý způsob jednání, který přesahuje pouhé finanční hledisko. Pokud je snaha o udržení zaměstnanců ve firemní agendě nejdůležitější, pak se to neprojevuje. A mladší talentovaní pracovníci jsou vůči tomu rozhodně vnímavější Souvislosti společenské odpovědnosti firem Souvislosti mezi zásadami společenské odpovědnosti firem, náborem a udržením talentovaných pracovníků: Ačkoli společenská odpovědnost hraje podle tohoto výzkumu při náboru a udržení talentovaných pracovníků pouze malou roli, zaměstnanci se shodují na tom, že aktivity jejich podniku v oblasti společenské odpovědnosti jsou důležité pro zákazníky a akcionáře, a že oni jako zaměstnanci pomáhají propagovat kladnou image společnosti. Povědomí, informace, motivace: Lidé většinou mají základní představu o hlavních zásadách své společnosti v oblasti společenské odpovědnosti, ale většinou neznají podrobnosti ani jejich původ. Zodpovědné je hlavně vedení firmy a externí komunikační materiály. Na nižší úrovni je již energie vyprchává a linioví manažeři jsou relativně nečinní. Motivy pro investování: 34 % tvrdí, že hlavním důvodem investování jejich společnosti do společenské odpovědnosti jsou upřímně zastávané hodnoty a principy, následuje shoda se zákonnými požadavky. Kdyby strategii společenské odpovědnosti navrhovali zaměstnanci, položili by důraz na pracovní podmínky. Hlubší pohled Společenská odpovědnost firem starosti mladých? Méně zkušení zaměstnanci jsou s výsledky společnosti méně spokojení. Pouze velké ryby? Co se týče lidí a Země, lidé, kteří pracují pro větší společnosti mají vyšší očekávání. Úroveň spokojenosti zaměstnanců s výsledky vlastní společnosti nicméně nesouvisí s velikostí společnosti. Dělejte to stejně jako já, prosím. Zaměstnanci, kteří jednají podle zásad osobní odpovědnosti, mají bližší vztah ke svým zaměstnavatelům a také na ně kladou vyšší nároky. Organizační občanství zářící světlo? Podílením se na společenské odpovědnosti firmy získávají zaměstnanci o postupech širší povědomí, což zvyšuje míru jejich spokojenosti. Čím více vím, tím lépe to vypadá. Informovanost o společenské odpovědnosti firmy také zvyšuje spokojenost zaměstnanců. Společenská odpovědnost firem na jaké planetě to žijete? Úroveň spokojenosti zaměstnanců s postupy jejich firmy v oblasti společenské odpovědnosti se v jednotlivých regionech výrazně liší, a to zejména v záležitostech týkající se Země. Výrobci = lepší společenská odpovědnost firmy. Výrobci jsou svými zaměstnanci v oblasti společenské odpovědnosti firem vnímáni lépe než ostatní sektory a jejich zaměstnanci také mají vyšší standardy. 8

9 Hlavní závěry, zprávy pro vedení Pomáhejte druhým pomáhat. Vaši zaměstnanci jsou zaneprázdnění osobní společenskou odpovědností. Jak snadno se vám daří zajistit, že se jí řídí i v práci? Například že vytrvale a viditelně všechny inspirují k tomu, aby šetřili energií tím, že sami zhasínají světlo a vypínají počítače? Nebo používáním recyklovaného papíru či fair trade potravin? Umožňujete zaměstnancům třídit kancelářský odpad? (Efektivní využívání prostředků je výrazným faktorem v jednání zaměstnanců a celá řada opatření má ekonomický i morální přínos.) Jak zaměstnance zahrnujete do navrhování zásad? Jaké monitorovací a odměňovací systémy používáte? Takové maličkosti mohou napomoci přeměnit pracoviště tak, aby zaměstnancům nebránilo v jednání podle zásad osobní sociální odpovědnosti, ale přirozeným a motivujícím způsobem jim v tom napomáhalo. Podpora realizace osobní sociální odpovědnosti zaměstnanců také posiluje jejich občanství v organizaci umožňuje jim lépe identifikovat dostupné příležitosti, které mohou zlepšit stav pracoviště. Výzkum ukazuje 7, že se tím zvyšuje výkon zaměstnanců v dalších důležitých oblastech, což je pro organizaci přínosné. Zkontrolujte své výsledky v oblasti společenské odpovědnosti firmy a přijměte potřebná opatření. Vaši zaměstnanci mohou být velmi nespokojení. V této souvislosti existují dvě hypotézy: Vědí, co neděláte. Pokud zavedete opatření, co se dozvědí vaši zaměstnanci? Budete-li je informovat, budou se pravděpodobně cítit spokojeněji. Snažte se zjistit, co vaši zaměstnanci vědí a co si myslí. Výzkum úrovně informovanosti a spokojenosti poskytuje jasný výchozí bod. Průhlednost ve sdílení výsledků, a to jak kladných, tak záporných, představuje vynikající základ pro budování důvěry. Budujte a tvořte. Prvků vyprávění se ve vnitrofiremní komunikaci využívá nedostatečně. Oživíte-li abstraktní pojmy, dosáhnete silného účinku. Pomozte zaměstnancům identifikovat poselství a najít zajímavé stránky. Nevěnujte pozornost pouze externím sdělením, která se týkají společenské odpovědnosti firmy, ale také interní komunikaci. Aktivujte interní síť na všech úrovních. Informace přicházejí shora. Splňují linioví manažeři svou úlohu při dosahování společenské odpovědnosti firmy? Další silný důkaz nasvědčuje tomu, že zaměstnanci nejvíce pečují spíše o vztah ke svým manažerům než k organizaci jako celku. Vědí, co neděláte. Můžete udělat více? A jak? Podrobné informace najdete v úplné zprávě. Tento výzkum spíše než prázdné směrnice poskytuje zastáncům společenské odpovědnosti firem konkrétní sadu ukazatelů pro postupy související s každou úrovní výkonu. Vyzýváme vás k tomu, abyste zjistili svou úroveň a stanovili si cíle pro změnu. Začněte s lidskou dimenzí. Charita začíná doma. A stejně může i společenská odpovědnost firem. Pokud nemáte dostatečné zásady, prozkoumejte příležitosti související s interními lidskou dimenzí společenské odpovědnosti firem (zaměstnání, nábor a udržení zaměstnanců). Získané poznatky použijte jako odrazový můstek do dalších dimenzí. Nakonec přehodnoťte svá kritéria - společenská odpovědnost firmy vás potřebuje! Pokud se vaše organizace nepovažuje za kandidáta na společenskou odpovědnost firmy, protože není ve správném sektoru (např. servisní organizace) nebo je organizací typu PME, zamyslete se znovu. Podrobnější informace k rozlišení mezi neaktivním/reaktivním/aktivním/proaktivním: viz R. van Tulder a A. van der Zwart (2006): International Business-Society Management: linking corporate responsibility and globalization, Londýn: Routledge. Podrobnější informace ke čtyřúrovňovému pojetí viz hodnocení 4LS, Krauthammer Observatory 2008, (www.krauthammer.com) a Quel Manager êtes-vous? D.Eppling, L.Magnien, Editions d Organisation (2005). Nyní přejděte k úplně zprávě, ve které se dozvíte o konkrétních úrovních jednání v 16 oblastech, který se týkají lidí, Země a užitku. 9

10 Zdroje 1 Understanding and developing strategic corporate social responsibility, Peter A. Heslin, Jenna D. Ochoa, 2008 Elsevier Inc. 2 World food, beverages and tobacco outlook 2008, Economist Intelligence Unit 3 Strategic corporate social responsibility as global brand insurance, William B. Werther, Jr., and David Chandler 2008 Elsevier Inc. 4 Corporate Social Responsibility: a necessity not a choice. International Business Report 2008 Grant Thornton 5 Corporate Social and Financial Performance: A Meta-analysis, Marc Orlitzky, Frank L. Schmidt, Sara L. Rynes 2005 SAGE Publications 6 Corporate social performance, corporate financial performance, and organisation size: A meta-analysis, Wu, M.L Journal of American Academy of Business 7 Business Psychology and Organisational Behaviour, Eugene McKenna, 2006, Psychology Press, O autorech Společnost Krauthammer zajišťuje vedení a školení založené na konzultacích posiluje konkurenční přednosti svých zákazníků prostřednictvím příkladného jednání a jeho dopadu, kde jednání je definováno jako pozorovatelná činnost. Naším cílem je odhalit to nejlepší v zaměstnancích, vedoucích pracovnících, manažerech, obchodnících a jednatelích našich zákazníků. Společnost Krauthammer byla založena v roce V současné době zaměstnává 160 konzultantů, kteří pracují ve 24 kancelářích v Evropě, Asii, Tichomoří, Spojených státech a Jižní Americe. Působíme v 51 zemích a komunikujeme v 15 jazycích. Naše portfolio zahrnuje zavedenou klientelu sahající od malých ambiciózních společnosti po celou řadu největších evropských nadnárodních společností. Steffi Gande, vedoucí výzkumu společnosti Krauthammer, vedoucí tohoto výzkumného projektu a autor komentářů. Dr. Fabienne Fortanier pracuje jako Assistant Professor na University of Amsterdam Business School (ABS). Zaměřuje se na strategie velkých mezinárodních podnikatelských subjektů a vliv jejich investic na růst ekonomiky hostitelských zemí a jejich trvalý rozvoj. Professor Rob van Tulder je profesorem International Business-Society Managementu na Erasmus University Rotterdam/Rotterdam School of Management. Specializuje se na evropské trhy, mezinárodní společnosti, hightech průmysl, Společenskou Odpovědnost Firem, automobilový průmysl, standardizace, systémová řešení, menší průmyslové země (sociální státy) a Evropské Komunity/Sdružené politiky. Další informace Chcete-li se připojit ke skupině Vision Research Group a zúčastnit se jejích výzkumů, zaregistrujte se (zdarma) k odběru našich zpráv, které publikujeme třikrát ročně. Pokud jste se již zaregistrovali v našem seznamu příjemců, můžete změnit své podrobné údaje. Máte zájem o vice informací? Zajímáte se zúčastnit se vlastního výzkumu? Prosím kontaktujte Steffi Gande , Více se o nás dozvíte na stránce: 10

11 Krauthammer Belgique/België (+32) (0) Magyarország (+36) Beijing (+86) /36 Nederland (+31) (0) Česka republika (+420) Polska (+48) (0) Deutschland (+49) (0) Slovensko (+421) (0) España (+34) Madrid: Barcelona : France (+33) Paris : (0) Aix: (0) Lille: (0) Lyon: (0) Nantes: (0) Strasbourg: (0) Suisse/Schweiz (+41) Genève: (0) Zürich: (0) Sverige (+46) (0) Hong Kong (+852) United Kingdom (+44) (0) Italia (+39) USA (+1) Krauthammer Services NV Greensquare 5C Lambroekstraat 1831 Diegem Belgium Tel

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe

Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů. Milan Novák, CEO Grafton Europe Situace na pracovním trhu, demografický vývoj a nejnovější trendy v hledání talentů Milan Novák, CEO Grafton Europe Globální perspektiva Klíčové vlivy na pracovní trh: Globalizace Demografie Vývoj technologií

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013

Vedení lidí v praxi. Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci. PER Personální management. Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Vedení lidí v praxi PER Personální management Kratochvílová Soňa 3.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH ÚVOD... 3 1. Výběr správných pracovníků... 3 2. Spolupráce a poslušnost podřízených...

Více

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko

Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko Politika kvality Nestlé Česko a Slovensko KVALITA JE ZÁKLADEM NAŠÍ FIRMY JAKO PŘEDNÍ POTRAVINÁŘSKÉ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA VÝŽIVU A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Nestlé Česko a Slovensko usiluje o vytváření dlouhodobě

Více

Společenská odpovědnost organizací (CSR)

Společenská odpovědnost organizací (CSR) Společenská odpovědnost organizací () Role státu v oblasti společenské odpovědnosti Ing. Hana Šimková, Ing. Lucie Součková Co je společenská odpovědnost organizací? 2. polovina 20. století Corporate Social

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003

EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 EVROPSKÉ DOBROVOLNICKÉ CENTRUM (CEV) MANIFEST EVROPSKÉHO DOBROVOLNICTVÍ 2003 PROČ JE DOBROVOLNICTVÍ DŮLEŽITÉ? Fakta: > Miliony občanů po celé Evropě jsou zapojeny do dobrovolnictví bu prostřednictvím organizace

Více

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR

Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Jaké jsou názory a postoje populace ČR k tématům udržitelného rozvoje a CSR Tomáš Macků Research & Communication Director CR, SR 29. 11. 2012 Firma chce úspěšně a odpovědně podnikat TRH - EKONOMIKA Etika,

Více

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz

Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska. Putnova@fbm.vutbr.cz Společenská odpovědnost podnikání teoretická východiska Putnova@fbm.vutbr.cz Literatura BOHATÁ,M.: Uplatnění etického přístupu v teorii firmy. Diskusní materiál č.70., CERGE EI, Praha 1995 BOHATÁ, M. Základy

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva

CSR programy firem v ČR. Závěrečná zpráva CSR programy firem v ČR Závěrečná zpráva Pro PR Konektor zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 20.4.2015 Upozornění Informace obsažené v této prezentaci jsou vlastnictvím agentury PR.Konektor

Více

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi?

Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Co si o své budoucnosti myslí mladí Češi? Výsledky nejrozsáhlejšího průzkumu generace Y Financial Times a Telefónica Praha, 20. června 2013 Metodologie Region / Země Severní Amerika Latinská Amerika Západní

Více

Krauthammer International

Krauthammer International living performance Současné trendy v analýze vzdělávacích potřeb Richard DOBEŠ, Krauthammer International Managing Partner Central Europe richard_dobes@krauthammer.com Krauthammer International Založena

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE

P R O FIL U NICO RN CO LLEGE P R O FIL U NICO RN CO LLEGE 2 013 VZDĚLÁNÍ UNICORN COLLEGE JE VAŠE OSOBNÍ KONKURENČNÍ VÝHODA Unicorn College je renomovaná soukromá vysoká škola, která nabízí kvalitní vysokoškolské vzdělání v oblasti

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace.

Návrh závěrů uvedených v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Na tomto znění se dohodly všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (27.04) (OR. en) 9057/11 CULT 27 EDUC 80 SOC 347 COMPET 149 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č.

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník

Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Psychodiagnostika Hogan a 360 dotazník Na svých pozicích řešíte množství situací a vztahů, které jsou pro vás náročnější než jiné a pravděpodobně si kladete otázku proč. Jednou z možností, jak na tuto

Více

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIREM

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIREM SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉ CHOVÁNÍ FIREM Ing. Klára Nesvadbová 1 A BSTRAKT Článek pojednává o tématu společenské odpovědnosti firem neboli Corporate Social Responsibility (CSR), která v podnikání přebírá stále

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 00327/11/CS WP 180 Stanovisko č. 9/2011 k revidovanému návrhu odvětví na rámec pro posuzování dopadů aplikací RFID na soukromí a ochranu údajů

Více

Evropské ceny za správnou praxi

Evropské ceny za správnou praxi Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště Partnerství při prevenci rizik www.healthy-workplaces.eu VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ NOMINACÍ Evropské

Více

Hodnocení zaměstnance.

Hodnocení zaměstnance. Jedličkův ústav, příspěvková organizace Lužická 920/7, 460 01 Liberec 1 Staré Město Hodnocení zaměstnance. Platnost od: 01. 08. 2011 Standard č. 10 a I. Základní ustanovení. Zaměstnanci Jedličkova ústavu

Více

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA

Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Daňová jistota v České republice Průzkum Deloitte v rámci regionu EMEA Září 2012 Obsah Představení průzkumu Jedná se v pořadí o 2. průzkum (1. proběhl před dvěma lety) Zkušenosti velkých firem s daněmi

Více

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008)

Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) Celková strategie hodnocení programu iniciativy EQUAL v České republice (pro období 2004-2008) 1. Základní aspekty Obsah: 2. Monitoring a evaluace 3. Hodnocení implementace 4. Hodnocení principů Programu

Více

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014

HR controlling. Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 HR controlling Ing. Jan Duba HRDA 26.9.2014 Anotace Zkušenosti s nastavováním systému měření výkonu pracovních skupin a jednotlivců Jak zavést živý controlling pro řízení firmy? Anotace Interim HR manažer

Více

Projekt Age management

Projekt Age management Projekt Age management OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradecký kraj CZ.1.07/3.2.10/03.0003 člen AIVD ČR Age Management věkový management představuje řízení zohledňující věk a schopnosti zaměstnanců

Více

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů

Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Manažerské shrnutí výsledků analýzy jednotlivých strategických dokumentů Z genderové analýzy vyplynulo hodnocení souhlasu resp. nesouhlasu () jednotlivých genderových skupin se stanovenými cíly jednotlivých

Více

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011

Základy interní komunikace. 31.ledna 2011 Základy interní komunikace 31.ledna 2011 CO TO JE INTERNÍ KOMUNIKACE Interní komunikace se zabývá formálním i neformálním předáváním informací uvnitř organizace. Jejím cílem není pouhé zprostředkování

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví: studie opřeshraniční spolupráci vpříhraničním regionu Dolní Rakousko Jihočeský kraj

Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví: studie opřeshraniční spolupráci vpříhraničním regionu Dolní Rakousko Jihočeský kraj Přeshraniční kooperace ve zdravotnictví: studie opřeshraniční spolupráci vpříhraničním regionu Dolní Rakousko Jihočeský kraj Ao.Univ.Prof. Dr. August Österle Hospodářská univerzita Vídeň [Wirtschaftsuniversität

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 1. Úvodem Cenu hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2013 vyhlašují: Rada Plzeňského kraje Asociace společensky odpovědných firem Regionální hospodářská komora

Více

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé

Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé Výsledky průzkumu o vedoucích pracovnících: zahraniční regionální ředitelé 1. Odkud pochází Vaši zahraniční generální ředitelé/regionální ředitelé? 42% zahraničních regionálních ředitelů pochází ze západní

Více

Stínování manažerů Manager Shadowing Program

Stínování manažerů Manager Shadowing Program Stínování manažerů Manager Shadowing Program Kvalita Quality 2009 20. května 2009 DTO CZ, s.r.o. Ostrava Tomáš Nejedlo Co vás zajímá (nebo by mělo) Proč stínování organizujeme? Co program zahrnuje? Jak

Více

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka

Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Výzkumné otázky v kontextu RM regionu Jesenicka Mgr. Ondřej Slach Worshop k projektu Jesenicko 4. 12. 2008 Ostrava Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Ostravská univerzita 1. Problém správného/optimálního

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 7 VÝZNAM DOBROVOLNICTVÍ Čas ke studiu: 1 hodina Cíl: Po prostudování této podkapitoly poznáte význam

Více

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti

Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Evropské inovační partnerství v oblasti zemědělské produktivity a udržitelnosti Ministerstvo zemědělství 27.listopadu 2014 Program rozvoje venkova 2014-2020 spolufinancován z Evropského zemědělského fondu

Více

Naše zásady podnikání

Naše zásady podnikání Chceme být úspěšnou a důvěryhodnou společností Naše zásady podnikání Proto děláme věci jednoduše s důrazem na smysluplnost, osobní odpovědnost každého z nás a férový přístup. Abychom dosáhli tohoto cíle,

Více

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily

Dream job personální agentura zaměřená na hospitality & gastronomy Sny jsou od toho, aby se plnily V Praze, 25. 6. 2013 Vážená paní, vážený pane, ještě jednou děkujeme za Vaši účast ve výzkumu na téma Řízení lidí se zaměřením na osobnost zaměstnance, který probíhal od března do začátku června tohoto

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Národní zpráva 2008. Česká Republika. 4. dubna 2008

Národní zpráva 2008. Česká Republika. 4. dubna 2008 Národní zpráva 2008 Česká Republika 4. dubna 2008 Kontext a cíle ARVAL zahájil výzkum Corporate Vehicle Observatory v roce 2003 a každý rok zveřejňuje výsledky této trackingové studie, kterou realizuje

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ

ING Bank N.V. Česká republika. [Media Kit] W. I N GBANK.CZ 2014 ING Bank N.V. Česká republika [Media Kit] W W W.IN W. I N GBANK.CZ GBANK.CZ Obsah 1. Skupina ING 2 2. ING v České republice 2 3. ING Bank v České republice 3 4. Organizační struktura 4 5. Společenská

Více

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Pozice Asociace nestátních neziskových organizací Zelený kruh Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta Duben 2012 Doporučení... 2 Popis problémové situace... 3 1. Návaznost na významné strategie a

Více

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů.

Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. O SPOLEČNOSTI Specializujeme se na strategické plánování, evaluace, vývoj a realizaci projektů. Principem naší práce je systematický, celistvý přístup k příležitostem a řešení problémů v kontextu dlouhodobého

Více

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011)

Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Průzkum využívání alternativních forem práce ve firmách působících na českém trhu práce (2011) Hlavními cíli výzkumu bylo zjistit rozsah využívání alternativních forem práce ve firmách na českém trhu.

Více

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR

PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR PO NÁS POTOPA? Roman Giebisch Národní knihovna ČR Řízení lidských zdrojů (HR management) je jednou z klíčových součástí managementu každé instituce. Zaměstnanci pro knihovnu představují stejný potenciál

Více

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců I. Základní informace o projektu Název projektu: Systém interního lektorství jako nedílná součást komplexního systému rozvoje a vzdělávání zaměstnanců Firma: Statutární město Hradec Králové Československé

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011

Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu. 12. září 2011 Grant Thornton významně rozšiřuje přítomnost na českém trhu 12. září 2011 Grant Thornton ve světě a naše cíle Grant Thornton poskytuje komplexní služby v oblasti auditu, účetnictví, daňového poradenství

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI

ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Příloha 4 k Usnesení vlády České republiky číslo 458 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI Vědomí potřeby jakosti nejen v produktivní sféře, ale ve všech oblastech života společnosti vzrůstalo počátkem devadesátých let

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Úvodní slova generálního ředitele

Úvodní slova generálního ředitele Úvodní slova generálního ředitele Reputace naší skupiny společností a důvěra našich současných a budoucích zákazníků, zaměstnanců, akcionářů, subdodavatelů a ostatních zainteresovaných stran je rozhodujícím

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace

Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Tisková zpráva Praha, 20. března 2013 Společnost Henkel mapuje míru šetrného chování spotřebitelů k životnímu prostředí Český spotřebitel považuje udržitelné produkty za drahé a chybí mu informace Češi

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design

Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice. Brand / Business / Design Výzkum aktuálních trendů HR marketingu v České republice Brand / Business / Design O výzkumu Voblasti budování značek zaměstnavatelů a HR marketingu je k dispozici mnoho zahraničních výzkumů. Ty jsou nám

Více

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace

HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ. Obecná prezentace HAYS CZECH REPUBLIC POSILUJEME VAŠI SPOLEČNOST NAŠÍ ODBORNOSTÍ Obecná prezentace JSME PŘEDNÍM SVĚTOVÝM ODBORNÍKEM NA NÁBOR KOMPETENTNÍCH, PROFESIONÁLNÍCH A KVALIFIKOVANÝCH ZAMĚSTNANCŮ Presenter's name

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE POLITIKA KOREKTNÍ A SPRÁVNÉ KOMUNIKACE Tato politika je určena k tomu, aby pomáhala zaměstnancům a dalším osobám, které jednají jménem společnosti

Více

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které

chemikálií Organizace spojených národů (OSN). Jedná se o mezinárodní standardy, které ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Tyto otázky a odpovědi vám pomohou připravit se na první dotazy, které vám zákazníci položí ohledně změn v označování výrobků Castrol podle GHS v roce 2014 a 2015. GHS OTÁZKA: Co to

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE

VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE VÝZNAM KOMPETENCÍ PRO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE HANA KRBCOVÁ ředitelka divize personalistika ČEZ, a. s., viceprezidentka People Management Fora Kompetence pro život, Konírna Poslanecké sněmovny

Více

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti

Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti 1. Výsledky průzkumu č. 1 AMSP ČR Názory podnikatelů na moderní metody řízení společnosti Zadání průzkumu Průzkum se zaměřil na tři hlavní oblasti: 1) Hodnocení konkurenceschopnosti českých firem a bariér

Více

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů.

Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Schindler Navigator Book Stanovení cílů společnosti Schindler a určení správného směru a strategie, vedoucí k úspěchu na trhu výtahů a eskalátorů. Jürgen Tinggren Náš závazek Vážení kolegové, Miguel A.

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219

Controlling je většinou podřízen přímo CFO resp. exekutivnímu vedení. n=219 Agenda 0 Hlavní závěry controllingového panelu 2012 1 Údaje ke studii 2 Plánování 3 Reporting / řízení / analýza / kontrola 4 Role a organizace controllingu 5 Softwarová podpora v controllingu 6 Zhodnocení

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum.

Training centrum. Managing v praxi. Kvalitní kurz manažerské přípravy. Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. 4 2010 Training centrum Kvalitní kurz manažerské přípravy Managing v praxi Tibusant faccaep ediorrores. Liquis es nistis dolupta tionseque laccum. Editorial Vážení kolegové, v tomto čísle časopisu Manažer

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO

Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Výsledky průzkumu PMF 2015 Přidaná hodnota HR očima HR manažerů a CEO Jana Havlíčková, Preciosa, a.s.; členka představenstva PMF Kateřina Maršíková, Ekonomická fakulta, TUL Síla HR, Praha, Slovanský dům,

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách?

KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? KONFERENCE pro praxi v podnikání: Jak vytvořit strategii v malých, středních a rodinných firmách? Registrujte se na prakticky zaměřenou KONFERENCI pro podnikatele, majitele a manažery malých a středních

Více

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR

Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR 29. Výsledky průzkumu č. 29 AMSP ČR Čerpání EU dotací AMSP ČR ve spolupráci s Komerční bankou zorganizovala výzkum zaměřený na čerpání EU dotací mezi malými a středními podniky a municipalitami. Tento

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více