Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy. ENVIROCONT s.r.o."

Transkript

1 Slaďování osobního a pracovního života a antidiskriminační opatření z pohledu malé firmy ENVIROCONT s.r.o. 1

2 I. Představení společnosti Historie 1998 založení 2005 změna právní formy podnikání na s.r.o. (ENVIROCONT s.r.o.) Produkty služby v oblasti podnikové ekologie dle právních požadavků ŽP: odpady, obaly, chemické látky/přípravky, voda, ovzduší, IPPC, havárie, ekologická újma integrované systémy řízení v oblastech: životního prostředí (EMS), energie (EnMS), kvality (QMS, ISO TS), bezpečnosti práce (OHSAS) Oblasti referencí: od automobilového průmyslu po textilní.. Filantropie podpora projektů zaměřených na ochranu ŽP 2

3 II. Slaďování osobního a pracovního života Společenská odpovědnost a rovné příležitosti jsou součástí firemní kultury naší společnosti s cílem slaďování rodinného a pracovního života zaměstnanců zajištění rovných příležitostí zaměstnanců společnost se zavazuje neakceptovat jakékoli diskriminační jednání napříč společností Jak vnímáme slaďování? slaďování rodinného a pracovního života znamená možnost zvolit si kdy, kde a jak bude zaměstnankyně/ zaměstnanec pracovat Jak vznikla v malé společnosti potřeba slaďování? motivace a péče o zaměstnance spokojenost zaměstnanců= kvalitně odvedená práce=spokojenost zákazníků 3

4 II. Slaďování osobního a pracovního života Struktura naší společnosti Celkem zaměstnanců 6 Z toho ženy 4 Z toho muži 2 Průměrný věk 41 let Nejmladší zaměstnanec 30 let Nejstarší zaměstnanec 58let Doba spolupráce ve společnosti max.13let Externí spolupracovníci po dobu 10 let a více 2 muži věk (60 a 74let) Cíl slaďování formalizace vnitřních postupů a personální politiky dle právních požadavků a systému EN ISO 9001 transparentnost pravidel diverzita programů slaďování Přidaná hodnota slaďování Individuální přístup a reakce na konkrétní potřeby zaměstnanců 4

5 II. Slaďování osobního a pracovního života Zavedené nástroje slaďování Pružná pracovní doba Home office Částečné pracovní úvazky Individuální rozvržení pracovní doby cílem je podpora rodičů pečujících o dítě, zaměstnanců pečujících o osobu blízkou či jiných skupin zaměstnanců Spolupráce během čerpání rodičovské dovolené cílem je umožnění pracovního zapojení rodičů čerpajících rodičovskou dovolenou Kombinace výše uvedeného dle aktuálních potřeb zaměstnanců Zavedené další zaměstnanecké benefity Dovolená nad rámec zákonné dovolené Sick day Příspěvky na školku po dobu čerpání RD Firemní vůz a mobilní telefon Penzijní a životní připojištění Studium jazyků a další odborný a osobní růst Placené pětidenní volno pro zaměstnance - otce po narození dítěte 5

6 II. Slaďování osobního a pracovního života Genderový audit rovných příležitostí a slaďování rodinného a pracovního života 06-10/2013 realizovaný Centrem komunitní práce v Ústí nad Labem Výňatky z rozhovory se zaměstnanci v rámci focus group: Mě lidi vždycky obviňují, že mám někde odposlech, když mluvím o svém zaměstnavateli. Jsem naprosto spokojená. Dělám z domova a dva dny v týdnu se snažím být v kanceláři, pracuje se mi tu líp než s dětmi za zády. Je to takový rodinný vztah než šéf a nařízený. Spokojenost se zaměstnavatelem? Na stupnici od 0 do 10 je to dvanáctka. Z pohledu příležitostí a možností, nesetkal jsem se situací, kdy bychom si nějak vzájemně nevyhověli. Všichni máme stejné možnosti, mohou souviset s jinými situacemi. Souvisí to i s charakterem práce, který máme. Jsme na sobě nezávislí, málokdy pracujeme ve dvojici společně, ale i kdyby tomu bylo jinak, tak by byla vstřícnost stejná. Každý máme firmy, o které se staráme, takže tu práci, kterou si musíme odvézt kontrolují se výsledky, ne kdy se udělají. (z rozhovoru se zaměstnancem) Chtěla jsem pracovat, nechtěla jsem, aby Andrea někoho přijímala, protože jsem měla strach, že pak nebude práce. Ale nakonec je to pro mě úleva. Andrea za mnou přišla, že tak jak to chcete, tak to bude, neměla jsem pocit, že bych měla strach o práci a nemít se kam vrátit Opravdu úžasný přístup. Bavily jsme se o krocích, které povedou k návratu možnost kombinace práce z domova a kanceláře. Žádný tlak, nic takového. 6

7 II. Slaďování osobního a pracovního života Lokální partnerství FORUM PRO RODINU společnost ENVIROCONT s.r.o. partnerem projektu příjemcem projektu je Centrem komunitní práce Ústí nad Labem projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Cíl projektu: je podpora prorodinné politiky v regionu Ústeckého kraje projekt zvyšuje povědomí o problematice slaďování rodinného a profesního života 7

8 III. Antidiskriminační opatření Antidiskriminční opatření v malé firmě formalizováno v Pracovním řádu společnosti Společnost ENVIROCONT s.r.o. respektuje rovné příležitosti mužů a žen a řídí se zásadou, podle níž je ženám a mužům poskytována za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty rovnocenná odměna. Závazek vedení k antidiskriminaci Vedení společnosti se zavazuje k zajištění práva na rovné zacházení pro všechny zaměstnance společnosti, pokud jde o pracovní podmínky, včetně odměňování za práci, odbornou přípravu a příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání. Vedení společnosti se zavazuje k absenci diskriminace z důvodu rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženského vyznání, víry či světového názoru. 8

9 IV. Závěr Přínosy slaďování z pohledu společnosti: spokojení zaměstnanci vysoká kvalita služeb výborná atmosféra na pracovišti otevřené sdělování vzájemných potřeb vzájemná důvěra stabilita společnosti vnímaná uvnitř i vně společnosti nízká fluktuace Naše cíle: podporovat a rozvíjet aktivity spojené se společenskou odpovědností podporovat projekty v oblasti ochrany životního prostředí 9

10 V. KONTAKT ENVIROCONT s.r.o. Na Popluží 821/ Ústí nad Labem Ing. Andrea Bednářová jednatelka společnosti Tel.: