EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT"

Transkript

1 Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky EKONOMIKA PRACOVNÍ SEŠIT

2

3 STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Ostrava-Poruba, Příčná 1108 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Název projektu: Zvyšování gramotnosti žáků inovací výuky odborných předmětů s efektivním využitím prostředků ICT pro vyšší konkurenceschopnost na trhu práce v Moravskoslezském kraji Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

4

5 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY Ekonomie a ekonomika... 6 Cvičení Potřeby, jejich členění a rozdílnost... 6 Cvičení 1.2, 1.3, 1.4, Statky Cvičení 1.6, Služby Cvičení 1.8, Spotřeba Cvičení Životní úroveň Cvičení VÝROBA A VÝROBNÍ FAKTORY Výroba Cvičení Výrobní faktory Cvičení 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, Výsledky výroby Cvičení HOSPODAŘENÍ A HOSPODÁŘSKÝ PROCES Hospodářský proces Cvičení Hospodaření a reprodukční proces Cvičení TRH A JEHO FUNGOVÁNÍ Pojem trh Cvičení Druhy trhu Cvičení Subjekty trhu Cvičení Nabídka Cvičení 4.4, 4.5, 4.6, Poptávka Cvičení 4.8, 4.9, 4.10, Tržní mechanismus a konkurence Cvičení 4.12, 4.13, ZBOŽÍ A CENA Zboží Cvičení 5.1 3

6 5.2 Cena Cvičení 5.2, 5.3, 5.4, ZAMĚSTNANCI Organizace práce na pracovišti, členění pracovníků Cvičení 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, Pracovně právní vztahy Cvičení 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, Škody na pracovišti Cvičení 6.15, 6.16, 6.17, PENÍZE Vývoj, funkce peněz a druhy peněz Cvičení 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, Hotovostní platební styk Cvičení Bezhotovostní platební styk, bankovní účet Cvičení 7.7, 7.8, 7.9, Platební styk v cizí měně Cvičení Inflace Cvičení 7.12, Služby peněžních ústavů Cvičení 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.18, 7.19, 7.20, 7.21, 7.22, ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Cvičení 8.1, 8.2, 8.3, STÁTNÍ ROZPOČET Cvičení 9.1, DAŇOVÁ SOUSTAVA Cvičení 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, POJIŠŤOVACÍ SOUSTAVA Cvičení 11.1, 11.2, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Cvičení 12.1, PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL Podnikání a podnikatel Cvičení Právní formy podnikání Cvičení 13.2., Živnosti Cvičení 13.4,

7 13.5 Obchodní společnosti Cvičení 13.6, 13.7, 13.8, Další formy podnikání Cvičení 13.10, 13.11, PODNIK, MAJETEK PODNIKU A HOSPODAŘENÍ PODNIKU Podnik 65 Cvičení 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, Jednání jménem podniku..66 Cvičení Dlouhodobý majetek podniku (DM) Cvičení 14.7, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12, 14.13, 14.14, 14.15, 14.16, 14.17, 14.18, 14.19, 14.20, 14.21, Oběžný majetek Cvičení 14.23, 14.24, 14.25, 14.26, 14.27, 14.28, Hospodaření podniku Cvičení 14.30, 14.31, 14.32, 14.33, 14.34, 14.35, 14.36,

8 1. ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY 1.1 EKONOMIE A EKONOMIKA CVIČENÍ 1.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Ekonomie a) je věda tedy ekonomická praxe b) není věda c) je věda tedy ekonomická teorie 2. Ekonomika a) je ekonomická praxe např. ekonomika podniku, rodiny, státu b) je věda tedy ekonomická praxe c) je věda tedy ekonomická teorie 3. Ekonomie se dělí na a) ekonomiku a ekonomii b) mikroekonomii a makroekonomii c) mikroekonomii a ekonomiku 4. Ekonomie a) nemá vztah k jiným vědám b) má vztah k vědě nazvané ekonomika c) má vztah k jiným vědám, např. psychologii, marketingu, sociologii 5. Ekonomie zkoumá a) přírodní proces b) hospodářský proces (výrobu, rozdělování, směnu, spotřebu) c) sociální proces 6. Mikroekonomie zkoumá a) chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností, firem apod.) b) fungování ekonomiky jako celku c) přírodní proces 7. Makroekonomie zkoumá a) obchodní proces b) chování jednotlivých ekonomických subjektů (domácností, firem apod.) c) fungování ekonomiky jako celku 1.2 POTŘEBY, JEJICH ČLENĚNÍ A ROZDÍLNOST CVIČENÍ 1.2 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Potřeba a) je dostatek, který člověk pociťuje a snaží se jej odstranit b) je nedostatek, který člověk pociťuje a snaží se jej odstranit c) je nedostatek, který člověk nepociťuje a nesnaží se jej odstranit 6

9 2. Potřeby členíme na a) movité a nemovité b) fyzické a právnické c) nezbytné a zbytné, hmotné a nehmotné, individuální a společenské 3. Potřeby nezbytné a) jsou podmínkou existence člověka, musí být uspokojeny na prvním místě b) usnadňují život, člověk bez nich může existovat c) neusnadňují život, člověk bez nich může existovat 4. Potřeby zbytné a) člověk bez nich nemůže existovat, jsou podmínkou existence člověka b) jsou potřeby jednotlivce, např. potřeba jídla c) člověk bez nich může existovat, ale usnadňují a zpříjemňují mu život 5. Potřeby hmotné jsou a) materiální, fyzické potřeba jíst, bydlet b) duševní potřeba jíst, bydlet c) duševní potřeba bezpečí, lásky, kultury 6. Potřeby nehmotné jsou a) duševní potřeba jíst, bydlet b) duševní potřeba bezpečí, lásky, kultury c) materiální, fyzické potřeba jíst, bydlet 7. Potřeby individuální jsou a) potřeby celé společnosti b) potřeby firem c) potřeby jednotlivce, např. potřeba koupit si nový svetr 8. Potřeby společenské jsou a) potřeby jednotlivce b) potřeby celé společnosti c) potřeby podnikatelů CVIČENÍ 1.3 Potřeby se liší u různých jednotlivců i u různých skupin obyvatelstva. Doplňte příklady rozdílnosti potřeb podle vzoru. Určitě si vzpomenete i na možnosti, které nebyly uvedeny v učebnici: 1. rozdílnost potřeb eskymáka a černocha (žijícího v Africe) 2. rozdílnost potřeb 3. rozdílnost potřeb 4. rozdílnost potřeb 5. rozdílnost potřeb Dle vzoru uveďte příklady potřeb, které jsou u vámi výše uvedených skupin či jednotlivců rozdílné: 1. eskymák nemá potřebu koupit si plavky, černoch má potřebu koupit si plavky

10 CVIČENÍ 1.4 Označte podle vzoru, o jaký druh potřeby se jedná: Druh potřeby Hmotné Nehmotné Individuální Společenské- Nezbytné Zbytné kolektivní Zastřešení tramvajových X X X zastávek Potřeba jedince sportovat Potřeba vlastnit mobilní telefon Potřeba rodiny bydlet Potřeba být milován Potřeba jedince uhasit žízeň Potřeba vlastnit značkové boty Potřeba zajistit rozvod plynu ve vesnici Potřeba jedince vidět hokejový zápas CVIČENÍ 1.5 Vyluštěním tajenek se dozvíte, čím jsou uspokojovány lidské potřeby: Chemický prvek na A v množném čísle. 2. Starý muž. 3. Ženské jméno na Ž. 4. Změna zdravého organizmu způsobená jedem. 5. Druh plodové zeleniny (slouží k nakládání, přípravě salátu i pleťové masky). 6. Svazek květin. 8

11 To, co se snažíme uspokojit. 2. Věci, na kterých spíme. 3. Pusa. 4. Květináč, který dáváme na okenní parapety. 5. Malinký nůž. 6. Maminka od mé maminky. 7. Zvyky. 8. Ten, kdo vyrábí. 8. 9

12 1.3 STATKY CVIČENÍ 1.6 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Statky jsou zpravidla a) služby b) různé věci, např. potraviny, knihy, automobily, oděvy c) všechny fyzické osoby 2. Statky dělíme na a) ekonomické (vzácné), volné, hmotné, nehmotné, spotřební a kapitálové b) osobní a věcné c) nevzácné a vázané 3. Statky ekonomické (vzácné) a) nabízí příroda, nevyrábějí se b) jsou statky, které jsou drahé c) jsou výsledkem hospodářské činnosti (doma upečené koláče, zboží určené k prodeji) 4. Statky volné a) nabízí příroda, nevyrábějí se (nerosty, vzduch, déšť) b) jsou statky, které jsou volně k prodeji c) jsou výsledkem hospodářské činnosti (doma upečené koláče, zboží určené k prodeji) 5. Statky hmotné a) nemají fyzickou podobu b) mají fyzickou podobu, např. znalosti, dovednosti, vlastnosti c) mají fyzickou podobu, např. jídlo, byt, oblečení 6. Statky nehmotné a) nemají fyzickou podobu, např. znalosti, dovednosti, vlastnosti b) mají fyzickou podobu, např. znalosti, dovednosti, vlastnosti c) mají fyzickou podobu, např. jídlo, byt, oblečení 7. Statky spotřební a) slouží k další výrobě, např. suroviny, materiál, stroje, zařízení b) slouží k další výrobě, např. potraviny, knihy, oblečení c) neslouží k dalšímu použití ve výrobě, jsou to spotřební předměty, např. potraviny, knihy, automobily 8. Statky kapitálové a) slouží k další výrobě, např. suroviny, materiál, stroje, zařízení b) neslouží k další výrobě, jsou to spotřební předměty c) slouží k další výrobě, např. potraviny, knihy, oblečení 10

13 CVIČENÍ 1.7 Označte podle vzoru, o jaký druh statku se jedná: Druh statku Hmotné Nehmotné Ekonomické (vzácné) Pekárenské výrobky Obráběcí stroj Volné Spotřební (nevýrobní) X X X Kapitálové (výrobní) Software Voda v potoce Počítač Znalosti a dovednosti Nerostné suroviny Mouka Mrazicí zařízení Balicí linka MP SLUŽBY CVIČENÍ 1.8 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Služby jsou a) cizí činnosti, které uspokojují lidské potřeby b) vlastní činnosti, které uspokojují lidské potřeby c) činnosti, které neuspokojují lidské potřeby 2. Služby dělíme na a) vlastní a cizí b) hmotné a nehmotné c) věcné, osobní, placené a neplacené 3. Služby věcné a) jsou věci b) slouží k navrácení původních funkcí a k údržbě věcí, např. praní, opravy c) se bezprostředně váží k člověku 11

14 4. Služby osobní a) se bezprostředně váží k člověku, např. služby zdravotní, školské, kulturní b) slouží k navrácení původních funkcí a k údržbě věcí, např. praní, opravy c) se bezprostředně neváží k člověku, např. služby zdravotní, školské 5. Služby placené a) jsou poskytovány bezplatně b) jsou poskytovány za úplatu, např. poradenská služba v obchodě c) jsou poskytovány za úplatu, např. čistírny a prádelny, výroba klíčů 6. Služby neplacené a) jsou poskytovány bezplatně, např. poradenská služba v obchodě b) jsou poskytovány za úplatu, např. dárkové balení, fotografování c) jsou poskytovány bezplatně, např. čistírny a prádelny, výroba klíčů 7. Veřejné statky a služby (veřejné osvětlení, vzdělávání ve státních školách) a) máme zadarmo, platí je stát b) platí je zaměstnavatel c) platí je stát z daní (tedy i tyto statky platíme, ale nepřímo) CVIČENÍ 1.9 Zařaďte níže uvedené služby mezi věcné, osobní, placené, neplacené a veřejné: Kadeřnické služby, opravy televizorů, fit centrum, poradenská služba v obchodě, hlídání dětí, oprava obuvi, chůze po vydlážděném chodníku, balení zboží v obchodě, kosmetické služby, zasklení oken, semafory na křižovatkách, pojišťovnictví, rekreační služby, malování bytu, bankovní služby, restaurační služby, získávání vzdělání ve státních školách, dopravní značky, ochutnávky potravin v obchodech, veřejné osvětlení. Služby věcné Služby osobní... Služby placené Služby neplacené Služby veřejné 1.5 SPOTŘEBA CVIČENÍ 1.10 Doplňte do textu níže uvedené pojmy (číslované od 1. po 8.) podle vzoru: Spotřeba je proces uspokojování potřeb (5). Mezi potřebami a spotřebou nebývá... Člověk může uspokojit své potřeby okamžitě nebo k uspokojení Rozsah a struktura spotřeby jsou omezeny Spotřeba lidí = konečných zákazníků se nazývá... Spotřebu výrobních prostředků ve výrobě označujeme jako Uspokojení potřeby jídla, pití je spotřeba.. Uspokojování potřeby vzdělání je spotřeba 12

15 1. potřeb nedojde vůbec 2. finančními možnostmi i výrobou 3. soulad 4. uspokojování potřeb 5. jednorázová 6. konečná 7. dlouhodobá 8. výrobní 1.6 ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ CVIČENÍ 1.11 Doplňte podle vzoru z níže uvedených možností konkrétní příklady ukazatelů životní úrovně obyvatelstva: Ukazatelé životní úrovně: 1. spotřeba hmotných statků a služeb kolik a jakého zboží se prodalo, spotřebovalo, kolik služeb bylo poskytnuto občanům 2. úroveň pracovních podmínek 3. úroveň bydlení 4. stav životního prostředí 5. zdravotní péče 6. kulturní úroveň obyvatelstva 7. délka a využití volného času... o počet bytů, velikost bytů, počet lidí bydlících v jednotlivých bytech, dostatečné množství obchodů, škol, kulturních zařízení, středisek služeb v okolí bytu aj., o počet obyvatel na 1 lékaře, úroveň zdravotní péče, vybavenost přístroji, o kolik a jakého zboží se prodalo, spotřebovalo, kolik služeb bylo poskytnuto občanům, o prodloužit volný čas můžeme zkrácením pracovní doby a zlepšením úrovně služeb (veřejné stravování, prádelny, čistírny, paní na úklid, hlídání dětí aj.), o bezpečnost práce, délka pracovní doby, hygiena pracovního prostředí, délka dovolené, o čistota ovzduší a vod, ochrana přírody, hlučnost prostředí, o počet kin, divadel, knihoven, ceny vstupenek. 13

16 2. VÝROBA A VÝROBNÍ FAKTORY 2.1 VÝROBA CVIČENÍ 2.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Výroba je a) uvědomělá činnost, při které člověk přetváří přírodu v potřeby b) uvědomělá činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a služby c) uvědomělá činnost, při které člověk nepřetváří přírodu ve statky a služby 2. K výrobě jsou potřebné a) obchodní faktory b) spotřební faktory c) výrobní faktory 3. Mezi výrobní faktory (výrobní činitele) patří a) práce, přírodní zdroje, kapitál, informace b) práce, nákup a prodej c) práce, výroba, kapitál 4. Výsledkem výroby jsou a) statky, výrobky, zboží b) výrobky a potřeby c) statky a služby 5. Výrobek slouží a) pouze k další výrobě b) k další výrobě (k výrobní spotřebě) nebo k přímému uspokojování potřeb (ke konečné spotřebě) c) pouze ke konečné spotřebě 6. Rozlišujeme dva typy výroby a) manuální a zbožní b) naturální a spotřební c) naturální a zbožní 7. Výsledky naturální výroby a) jsou spotřebovány samotným výrobcem (doma upečený chléb) b) jsou určeny pro směnu na trhu c) nejsou spotřebovány samotným výrobcem (doma upečený chléb) 8. Zbožní výroba a) neprodukuje výrobky pro směnu na trhu (mléko, chléb apod.) b) produkuje výrobky pro směnu na trhu (mléko, chléb apod.) c) je určena pro spotřebu samotným výrobcem (doma upečený chléb) 9. Zboží a) je služba určená ke směně b) je výrobek určený k další výrobě c) je výrobek určený ke směně 10. U zboží rozeznáváme a) užitnou a směnnou hodnotu b) užitnou a spotřební hodnotu c) hmotnou a nehmotnou hodnotu 14

17 2.2 VÝROBNÍ FAKTORY PRÁCE CVIČENÍ 2.2 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Práce je a) cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby b) cílevědomá lidská činnost vytvářející přírodní zdroje c) cílevědomá lidská činnost vytvářející kapitál 2. Pracovní síla je a) souhrn fyzických a duševních znalostí člověka konat práci b) souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci c) mechanická nebo tvůrčí 3. Pracovní sílu a) má každý člověk b) nemá každý člověk (např. nemocný člověk, děti) c) může mít každý člověk 4. Cenou práce je a) úrok b) pracovní vytížení c) mzda 5. Velikost mzdy je ovlivňována a) množstvím a kvalitou práce, kvalifikací, poptávkou po určitém druhu práce na trhu práce b) pouze množstvím a kvalitou práce c) pouze kvalifikací CVIČENÍ 2.3 Označte podle vzoru, o jaký druh práce se jedná: Druh práce Fyzická Duševní Mechanická Tvůrčí Rehabilitační pracovník Prodavač Řezník Aranžér Knihař Úředník Řidič autobusu Pokladní Kadeřnice X X X 15

18 Označte podle vzoru, o jaký druh práce se jedná: Druh práce Kvalifikovaná Nekvalifikovaná Produktivní Neproduktivní Rehabilitační pracovník Prodavač Kopáč Aranžér Knihař Úředník Uklízečka Manažér úseku v hypermarketu Pokladní Kadeřnice X X CVIČENÍ 2.4 Vyjmenujte všechny činnosti, které v rámci své práce vykonává prodavač:. Vyjmenujte všechny činnosti, které v rámci své práce vykonává pokladní:. CVIČENÍ 2.5 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Množství práce závisí na a) počtu osob b) délce prodejní doby c) počtu práceschopných osob, délce pracovní doby a intenzitě práce 2. Produktivita práce je a) je výkon, účinnost práce za určitý čas b) činnost pracovní síly c) dělba práce 3. Dělba práce je a) rozdělení výsledků práce mezi zaměstnance b) rozdělení pracovních činností mezi jednotlivce c) využití pracovní síly člověka 4. Specializace a) umožňuje omezení jednotlivce na určitý druh práce b) umožňuje zvládat různé druhy práce c) je jiný výraz pro kooperaci 5. Kooperace a) je jiný výraz pro specializaci b) je jiný výraz pro produktivitu práce c) je spolupráce při vytváření statků a služeb 16

19 6. Trh práce ovlivňuje a) pobídka pracovních sil b) nabídka pracovních sil a poptávka po pracovních silách c) dělba práce 7. Pokud pracovní síla není využita, vzniká nezaměstnanost a) dobrovolná a nedobrovolná b) vzácná a běžná c) žádoucí a nežádoucí PŘÍRODNÍ ZDROJE CVIČENÍ 2.6 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Přírodní zdroje a) nejsou dílem a darem přírody b) jsou dílem a darem přírody, kterou člověk využívá k uspokojování potřeb c) jsou dílem a darem přírody, kterou člověk nevyužívá k uspokojování potřeb 2. Mezi přírodní zdroje patří a) půda a kapitál b) půda a práce c) půda, přírodní bohatství a přírodní síly 3. Půda a) je využívána např. k zemědělské výrobě b) je využívána k výrobě statků c) není využívána např. k zemědělské výrobě 4. Mezi přírodní bohatství patří a) vyrobené statky b) měď, uhlí, dřevo, ropa c) půda 5. Mezi přírodní síly (energetické zdroje) patří a) měď, uhlí, dřevo, ropa b) přírodní zdroje c) slunce, voda, vzduch 6. Přírodní zdroje, se kterými musí společnost zacházet maximálně hospodárně, se nazývají a) neobnovitelné b) obnovitelné c) hospodárné 7. Přírodní zdroje a) nejsou omezené b) jsou omezené a vyčerpatelné c) nejsou vyčerpatelné 17

20 CVIČENÍ 2.7 Podle vzoru doplňte do tabulky, ve kterých výrobních činnostech jsou využívány jednotlivé přírodní zdroje: Přírodní zdroj Půda Drahé kovy zlato, stříbro, platina Drahé kameny diamant, rubín, safír Dřevo Výrobní činnost Zemědělská výroba, lesní výroba, stavebnictví Ropa Sluneční energie Voda Uhlí Železná ruda Písek KAPITÁL CVIČENÍ 2.8 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Finanční prostředky sloužící k nabývání majetku nazýváme a) potřeby b) kapitál c) práce 2. Kapitál vkládáme do hospodářského procesu, aby nám a) přinesl větší hodnoty, než jsme do něj vložili b) přinesl menší hodnoty, než jsme do něj vložili c) nepřinesl žádné hodnoty 3. Zdroje kapitálu mohou být a) pracovní b) kapitálové c) vlastní a cizí 4. Vlastní zdroje kapitálu a) jsme do podniku vložili my b) jsme si vypůjčili c) jsou přírodní zdroje 18

21 5. Cizí zdroje kapitálu a) jsme do podniku vložili my b) jsou přírodní zdroje c) jsme si vypůjčili 6. Cenami kapitálu jsou a) zisk a úrok b) nákupní cena c) prodejní cena 7. Hmotným kapitálem jsou a) peníze, cenné papíry, úvěry b) zisk a úrok c) všechny statky, které člověk používá k výrobě (např. stroje, suroviny, haly, dopravní prostředky aj.) 8. Finančním kapitálem jsou a) práce b) peníze, cenné papíry, úvěry c) všechny statky, které člověk používá ve výrobě (např. stroje, suroviny, haly, dopravní prostředky aj.) 9. Úrok je cena kapitálu a) kterou očekává vlastník při aktivním podnikání s tímto kapitálem b) vloženého do banky c) hmotného 10. Zisk je cena kapitálu a) vloženého do banky b) hmotného c) kterou očekává vlastník při aktivním podnikání s tímto kapitálem CVIČENÍ 2.9 Podle vzoru doplňte do tabulky, o který zdroj kapitálu se jedná: Druh kapitálu Vlastní Cizí Vklad soukromého vlastníka do podnikání X Bankovní úvěr Vklady společníků u společnosti s r.o. do podnikání Vklad státu do státního podniku Vklad členů družstev 19

22 CVIČENÍ 2.10 Podle vzoru doplňte do tabulky, o kterou formu kapitálu se jedná: Forma kapitálu Hmotný Finanční Stroje X Peníze v hotovosti Suroviny Budovy Cenné papíry Dopravní prostředky Peníze na bankovním účtu Sklady Bankovní úvěr 2.3 VÝSLEDKY VÝROBY CVIČENÍ 2.11 Vysvětlete pojmy: o Materiál o Polotovar o Nedokončený výrobek o Hotový výrobek o Zboží 20

23 3. HOSPODAŘENÍ A HOSPODÁŘSKÝ PROCES 3.1 HOSPODÁŘSKÝ PROCES CVIČENÍ 3.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Hospodářský proces je souhrn těchto činností a) výroby a rozdělování b) výroby a spotřeby c) výroby, rozdělování, směny a spotřeby 2. Výroba je činnost, při které a) člověk nepřetváří přírodu ve statky a služby b) člověk přetváří přírodu ve statky a služby c) člověk přetváří přírodu v potřeby 3. Rozdělování je fáze hospodářského procesu, kdy každý účastník výrobního procesu a) získává svou odměnu (např. zaměstnanec má nárok na mzdu) b) nezískává svou odměnu c) získává část vyrobených produktů 4. Každý, kdo získal peníze v procesu rozdělování, jich část musí odvést do státní pokladny ve formě daní, sociálního a zdravotního pojištění. Stát je pak převádí tam, kde jsou potřeba. Tomuto postupu říkáme a) rozdělování b) dělení c) přerozdělování 5. Směna je proces, ve kterém a) výrobci a obchodníci hledají odběratele (zákazníky) pro své výrobky (zboží) či služby b) zákazníci spotřebovávají výrobky, zboží a služby c) probíhá přerozdělování výrobků a služeb 6. Při spotřebě dochází a) k nákupu výrobků a služeb b) k uspokojování potřeb c) k prodeji výrobků a služeb 7. V praxi a) probíhá hospodářský proces přesně fázovitě oddělen b) neprobíhá hospodářský proces c) se jednotlivé fáze hospodářského procesu (výroba, rozdělování, směna a spotřeba) vzájemně prolínají, doplňují nebo na sebe navazují 8. Oblast, kde se uskutečňuje hospodářský proces, se nazývá a) hospodářství nebo také ekonomika b) ekonomie c) hospodárnost 21

24 3.2 HOSPODAŘENÍ A REPRODUKČNÍ PROCES CVIČENÍ 3.2 Pokuste se uvést příklady hospodárnosti v domácnostech: Používání úsporných světelných zdrojů, 22

25 4. TRH A JEHO FUNGOVÁNÍ 4.1 POJEM TRH CVIČENÍ 4.1 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Trh je místo, kde se střetává a) statek a služba určená ke směně na trhu b) nabídka s poptávkou a utváří se cena zboží c) nasycený a nenasycený trh 2. Na trhu dochází a) k prodeji a nákupu zboží a služeb za určité ceny v prostředí konkurence b) pouze k prodeji zboží a služeb c) pouze k nákupu zboží a služeb 4.2 DRUHY TRHU CVIČENÍ 4.2 Doplňte do tabulky členění trhu dle různých hledisek podle vzoru: Druh trhu Trh místní - regionální Trh výrobků a služeb Trh agregátní Trh světový Trh práce, přírodních zdrojů a kapitálu Trh dílčí Trh finanční Trh národní Hledisko územní X Hledisko předmětu směny Hledisko rozsahu (množství prodávaných druhů zboží) 23

26 4.3 SUBJEKTY TRHU CVIČENÍ 4.3 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Mezi subjekty trhu patří a) pouze domácnosti a stát b) pouze stát a firmy c) domácnosti, firmy a stát 2. Domácnosti přicházejí na trh a) pouze s cílem nakoupit statky a služby b) pouze jako prodávající výrobní faktory c) jako kupující statky a služby a prodávající výrobní faktory (práci, půdu a kapitál), které nabízejí podnikům, aby za získané důchody mohly nakupovat 3. Firmy na trhu vystupují a) jako prodávající zboží a služby a také jako kupující výrobní faktory, aby mohly dále vyrábět b) pouze jako prodávající výrobní faktory c) pouze jako nakupující zboží a služby 4. Cílem účasti firem na trhu a) je dosažení nabídky b) je dosažení zisku c) je dosažení ztráty 5. Stát vystupuje na trhu a) jako prodávající (prostřednictvím státních podniků) i jako kupující (prostřednictvím státních zakázek), má zájem také trh ovlivňovat b) pouze jako prodávající c) pouze jako kupující 4.4 NABÍDKA CVIČENÍ 4.4 Podle vzoru opravte chyby v textu: 1) Prodávající přicházejí na trh s určitým množstvím statků nebo služeb (zboží), které chtějí nakoupit za určitou cenu. Tyto statky a služby představují poptávku. Vzor opraveného textu: 1) Prodávající přicházejí na trh s určitým množstvím statků nebo služeb (zboží), které chtějí prodat za určitou cenu. Tyto statky a služby představují nabídku. Opravte: 2) Nabídka je množství určitého druhu zboží, které chtějí nakupující za určitou cenu vyrobit a nakoupit. 3) Čím je cena určitého zboží na trhu nižší, tím více výrobců přichází na trh a chce prodat své zboží, nabízené množství zboží roste. 24

27 4) Je-li cena na trhu vysoká, nabídka se snižuje, protože výrobci nemají zájem prodávat za tak nízkou cenu, nabízené množství zboží klesá. 5) Nižší množství vyrobeného a prodaného zboží zvyšuje podnikatelům tržby a tím i zisk. CVIČENÍ 4.5 Sestavte graf vývoje nabídky na základě údajů uvedených v tabulce: Cena zboží v Kč Nabízené množství v kg CVIČENÍ 4.6 Doplňte do tabulky příklady zvýšení a snížení nabídky, v závislosti na jednotlivých faktorech ovlivňujících nabídku, podle vzoru: Faktory ovlivňující nabídku Zvýšení nabídky Snížení nabídky Cena Zvyšování ceny zboží Snižování ceny zboží Náklady výroby a obchodu Změny vnějších podmínek podnikání 25

28 CVIČENÍ 4.7 Vysvětlete: 1. Nabídku agregátní Nabídku individuální Nabídku dílčí 4.5 POPTÁVKA CVIČENÍ 4.8 Podle vzoru opravte chyby v textu: 1) Kupující přicházejí na trh, aby prodali určité statky nebo služby (zboží). Jejich zájem o statky a služby představuje nabídka. Vzor opraveného textu: 1) Kupující přicházejí na trh, aby koupili určité statky nebo služby (zboží). Jejich zájem o statky a služby představuje poptávka. Opravte: 2) Poptávka je množství zboží, které chtějí prodávající při určité ceně koupit. 3) Kupující má opačný zájem než prodávající. Chce koupit zboží za co nejvyšší cenu. 4) Čím je cena nižší, tím více budeme o koupi daného zboží přemýšlet a naše poptávka bude menší, než kdyby cena tohoto zboží byla vysoká. 5) Roste-li cena zboží, poptávané množství stoupá. Sníží-li se cena zboží, poptávané množství klesá. 6) Sníží-li se cena zboží můžeme ho nahradit jiným, dražším. Najdeme tedy podobné zboží s podobnými vlastnostmi, tzv. substitut. CVIČENÍ 4.9 Sestavte graf vývoje poptávky na základě údajů uvedených v tabulce: Cena zboží v Kč Poptávané množství v kg

29 CVIČENÍ 4.10 Doplňte do tabulky příklady zvýšení a snížení poptávky, v závislosti na jednotlivých faktorech ovlivňujících poptávku, podle vzoru: Faktory ovlivňující poptávku Zvýšení poptávky Snížení poptávky Cena Snižování ceny zboží Zvyšování ceny zboží Demografické změny Změny velikosti důchodů CVIČENÍ 4.11 Vysvětlete: 1. Poptávku agregátní Poptávku individuální 3. Poptávku dílčí 4.6 TRŽNÍ MECHANISMUS A KONKURENCE CVIČENÍ 4.12 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Tržní mechanismus je založen na vzájemném ovlivňování a) nabídky, poptávky a ceny b) nabídky a ceny c) poptávky a ceny 2. Vysoká cena zboží vyvolává u spotřebitele a) zvýšenou chuť k nákupu b) sníženou chuť k nákupu c) sníženou chuť k prodeji 3. Nízká cena zboží vyvolává u spotřebitele a) malý zájem o nákup b) zvýšený zájem o nákup c) zvýšený zájem o prodej 4. Spotřebitel je ochoten zaplatit i vyšší cenu za zboží, jestliže uzná, že a) užitná hodnota neodpovídá výši ceny b) užitná hodnota odpovídá výši ceny c) nabídka převyšuje poptávku 5. Výrobce podniká především v těch oblastech, kde spotřebitel a) projeví snížený zájem o zboží b) projeví zvýšený zájem o zboží c) neprojeví zájem o zboží 27

30 6. Prodávající se snaží na trhu prodat a) co největší množství zboží za co nejnižší ceny b) co největší množství zboží za co nejvyšší ceny c) co nejmenší množství zboží za co nejvyšší ceny 7. Kupující se snaží na trhu koupit a) co největší množství zboží za co nejvyšší ceny b) co nejmenší množství zboží za co nejvyšší ceny c) co největší množství zboží za co nejnižší ceny 8. Prodávající a kupující mají tedy na trhu a) stejné zájmy b) protikladné zájmy c) podobné zájmy 9. Velikost nabídky a poptávky na trhu se a) nemění b) neustále mění a tím se mění i ceny zboží c) neustále mění, ceny zboží se nemění 10. Při určité ceně se nabídka a poptávka a) dostávají do rovnováhy, tuto cenu nazýváme nerovnovážnou b) nedostávají do rovnováhy c) dostávají do rovnováhy, tuto cenu nazýváme rovnovážnou CVIČENÍ 4.13 Zadání: Při ceně 100 Kč za 1 kg trvanlivého salámu bude nabízeno 50 kg a poptáváno 850 kg. Při ceně 150 Kč bude nabízeno 250 kg a poptáváno 700 kg. Při ceně 200 Kč bude nabízeno 500 kg a poptáváno 500 kg. Při ceně 250 Kč bude nabízeno 750 kg a poptáváno 350 kg. Při ceně 300 Kč bude nabízeno 900 kg a poptáváno 250 kg. Na základě výše uvedených údajů uveďte: a) rovnovážnou cenu 1 kg trvanlivého salámu.. b) kolik trvanlivého salámu se při této ceně prodá c) jaká nastane situace, jestliže budou prodávající nabízet trvanlivý salám za 150 Kč. d) jaká nastane situace, jestliže budou prodávající nabízet trvanlivý salám za 300 Kč. 28

31 CVIČENÍ 4.14 Vysvětlete pojem konkurence Popište formy konkurence: 1. Konkurence mezi nabídkou a poptávkou. 2. Konkurence na straně poptávky. 3. Konkurence na straně nabídky. 29

32 5. ZBOŽÍ A CENA 5.1 ZBOŽÍ CVIČENÍ 5.1 Vysvětlete pojem zboží. Popište dělení zboží z hlediska poptávky: Vysvětlete užitnou hodnotu zboží. Vysvětlete směnnou hodnotu zboží. 5.2 CENA CVIČENÍ 5.2 Doplňte podle vzoru z níže uvedených možností druhy tržních cen statků: Definice: Cena: 1. Vznikají na základě výsadního postavení jednoho či několika podniků f) monopolní 2. Slouží k obchodování na zahraničních trzích 3. Za tyto ceny nakupují kupující 4. Ceny, které bývají vymezeny státem 5. Ceny, které vznikají na základě soutěže více podniků, které si konkurují 6. Za tyto ceny prodávající nabízí své produkty na trhu 7. Slouží k obchodování na vnitřním trhu 8. Vytvářejí se působením trhu na základě nabídky a poptávky možnosti pro doplnění: a) ceny prodejní b) ceny nákupní c) ceny světové d) ceny domácí e) ceny konkurenční f) ceny monopolní g) ceny volné h) ceny regulované 30

33 CVIČENÍ 5.3 Vysvětlete jednotlivé druhy tržních cen u služeb: o obchodní marže o přepravné o jízdné o poštovné o telekomunikační poplatky... o vodné a stočné o nájemné CVIČENÍ 5.4 Vysvětlete níže uvedené vstupní evidenční ceny: o cena pořízení o cena pořizovací o reprodukční pořizovací cena o ocenění ve vlastních nákladech CVIČENÍ 5.5 Vysvětlete: o cenu práce o cenu peněz 31

34 6. ZAMĚSTNANCI 6.1 ORGANIZACE PRÁCE NA PRACOVIŠTI, ČLENĚNÍ PRACOVNÍKŮ CVIČENÍ 6.1 Vyjmenujte odborné znalosti, které musí mít pracovníci prodejny.. CVIČENÍ 6.2 Uveďte pracoviště, ve kterém vykonáváte odborný výcvik.. Napište o jakou formu prodeje se jedná. Popište dispoziční - prostorové členění prodejny (místnosti, úseky, sklady apod.)... Popište složení prodávaného sortimentu. CVIČENÍ 6.3 Uveďte příklady zaměstnanců (pracujících v prodejně, kde vykonáváte odborný výcvik) v následujícím členění: 1. Obchodně provozní pracovníci. 2. Dělníci 3. Technicko-hospodářští pracovníci. CVIČENÍ 6.4 Popište jak se projevují výkyvy ve frekvenci zákazníků v prodejně, kde vykonáváte odborný výcvik: 1. V rozmezí roku 2. Během týdne 3. V jednotlivých hodinách dne. CVIČENÍ 6.5 Je pravděpodobné, že žáci jedné třídy nemají odborný výcvik v jedné prodejně. Porovnejme tedy, jak se liší vaše odpovědi u cvičení 6.2, 6.3 a 6.4 v závislosti na provozovně, kde odborný výcvik vykonáváte. 32

35 6.2 PRACOVNĚ PRÁVNÍ VZTAHY CVIČENÍ 6.6 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli upravuje tato právní norma a) obchodní zákoník b) zákoník pro zaměstnance a zaměstnavatele c) zákoník práce 2. Třetím subjektem, který může vstupovat do vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli, jsou a) občanské organizace b) odborové organizace c) obchodní organizace 3. Zákoník práce je základní právní norma, kterou se musí řídit všichni a) zaměstnavatelé a zaměstnanci b) občané c) zaměstnavatelé a občané 4. Zákoník práce může být konkretizován v některých případech a) v obchodní smlouvě b) v kolektivní smlouvě c) v odborové smlouvě 5. Kolektivní smlouva je dohoda mezi a) vedením firmy a odborovou organizací b) zaměstnanci a zaměstnavatelem c) zaměstnanci a odborovou organizací 6. V kolektivní smlouvě lze sjednat a dohodnout podmínky, na kterých má zájem a) pouze vedení firmy b) pouze odborová organizace c) vedení firmy a odborová organizace, např. delší dovolená, zabezpečení stravování nebo stravenek do provozoven veřejného stravování apod. 7. Odborová organizace je a) sdružení zaměstnavatelů b) sdružení zaměstnavatelů a zaměstnanců c) dobrovolné sdružení zaměstnanců, kteří do ní vstoupili 8. Zaměstnavatelé jsou a) právnické nebo fyzické osoby b) firmy c) právnické nebo fyzické osoby, které zaměstnávají fyzické osoby v pracovně právních vztazích 9. Zaměstnanci jsou a) prodavači b) fyzické osoby, které jsou zaměstnány u zaměstnavatelů v pracovně právních vztazích c) právnické osoby, které jsou zaměstnány u zaměstnavatelů v pracovně právních vztazích 33

36 10. Způsobilost fyzické osoby vstupovat do pracovně právních vztahů jako zaměstnanec vzniká a) po ukončení povinné školní docházky b) dnem dosažení 18 let c) dnem dosažení 15 let a ukončením povinné školní docházky 11. Pracovně právní vztah může mít podobu a) dohody o pracovním výkonu b) dohody o pracovním poměru c) pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr 12. Dohoda o pracovní činnosti nesmí svým rozsahem převýšit v průměru polovinu a) stanovené měsíční pracovní doby b) stanovené týdenní pracovní doby (maximálně 20 hodin týdně) c) stanovené roční pracovní doby 13. U dohody o provedení práce a) nevzniká povinnost platit daň z příjmů b) nevzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění c) vzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění (u měsíční odměny vyšší než Kč) a povinnost platit daň z příjmů 14. U dohody o pracovní činnosti a) nevzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění b) vzniká povinnost platit sociální a zdravotní pojištění a povinnost platit daň příjmů c) nevzniká povinnost platit taň z příjmů 15. Dohoda o provedení práce může být uzavřena na maximální rozsah a) 100 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele b) 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele c) 150 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele VZNIK PRACOVNÍHO POMĚRU CVIČENÍ 6.7 Doplňte podle vzoru vznik pracovního poměru: Poslanci Zaměstnanci Ředitelé podniků Řídící pracovníci družstev Starostové obcí Uzavírají pracovní smlouvu se zaměstnavatelem Jsou voleni X Jsou jmenováni 34

37 CVIČENÍ 6.8 Vysvětlete sjednání pracovního poměru na dobu určitou a dobu neurčitou:.. CVIČENÍ 6.9 Podle vzoru opravte chyby v textu: 1) Zkušební doba vzniká automaticky ze zákona. Se zkušební dobou při vzniku pracovního poměru nemusí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Vzor opraveného textu: 1) Zkušební doba nevzniká automaticky ze zákona. Se zkušební dobou při vzniku pracovního poměru musí souhlasit zaměstnavatel i zaměstnanec. Opravte: 2) Je-li sjednána zkušební doba, musí být delší než tři měsíce. U vedoucích zaměstnanců musí být delší než šest měsíců. 3) Zkušební dobu lze platně sjednat zpětně poté, co již vznikl pracovní poměr nebo v jeho průběhu. 4) Sjednaná zkušební doba nemusí být písemně uvedena v pracovní smlouvě. 5) Pokud zaměstnanec onemocní v průběhu zkušební doby, prodlouží se jeho zkušební doba o prvních 7 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti. 6) V rámci sjednané zkušební doby neplatí možnost zrušení pracovního poměru jak zaměstnavatelem, tak i zaměstnancem PRACOVNÍ SMLOUVA CVIČENÍ 6.10 o Popište povinnosti zaměstnavatele před uzavřením pracovní smlouvy se zaměstnancem: o Vyjmenujte údaje, které musí dle zákoníku práce pracovní smlouva obsahovat: o O jakých údajích, které neobsahuje pracovní smlouva, musí zaměstnavatel zaměstnance písemně informovat: POVINNOSTI ZAMĚSTNANCE A ZAMĚSTNAVATELE CVIČENÍ 6.11 Doplňte povinnosti zaměstnance v rámci trvání pracovního poměru: o konat práci podle pokynů zaměstnavatele, o... o... 35

38 Doplňte povinnosti zaměstnavatele v rámci trvání pracovního poměru: o přidělovat zaměstnanci práci podle sjednané smlouvy, o.. o ZMĚNY PRACOVNÍHO POMĚRU CVIČENÍ 6.12 Do tabulky doplňte podle vzoru možnosti převedení zaměstnance na jinou práci než byla sjednána v pracovní smlouvě: Důvod převedení zaměstnance na jinou práci Odvrácení mimořádné události, živelné pohromy Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci bez jeho souhlasu X Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci pouze s jeho souhlasem Zaměstnavatel musí převést zaměstnance na jinou práci Z důvodu těhotenství Výpověď daná zaměstnanci pro neplnění předpokladů pro výkon sjednané práce (zaměstnanec podává neuspokojivé pracovní výsledky) Ze zdravotních důvodů (zaměstnanec dle lékařského posudku nesmí vykonávat dosavadní práci) Kojící zaměstnankyně Z důvodu prostoje nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy o Znáte jiné možnosti převedení zaměstnance na jinou práci než byla sjednána v pracovní smlouvě? o Může zaměstnavatel přeložit zaměstnance na jiné místo výkonu práce? o Může zaměstnavatel dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli? 36

39 6.2.5 UKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU CVIČENÍ Vyjmenujte jednotlivé způsoby ukončení pracovního poměru. 2. Popište jednotlivé způsoby ukončení pracovního poměru. 3. Popište dokumenty vydávané zaměstnanci při ukončení pracovního poměru PRACOVNÍ DOBA, PŘESTÁVKY V PRÁCI, PRÁCE PŘESČAS, V NOCI, DOVOLENÁ CVIČENÍ Vysvětlete pracovní dobu a uveďte maximální délku pracovní doby stanovenou zákoníkem práce. 2. Vysvětlete, kdy je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci přestávku v práci na jídlo a oddech. 3. Vysvětlete práci přesčas a popište, jak je zákoníkem práce přesčas limitována. 4. Vysvětlete práci v noci a uveďte, zda je tato práce pro některé zaměstnance zakázána. 5. Vysvětlete k čemu je určena dovolená zaměstnanců, co je předpokladem nároku na dovolenou, jaká je výměra (délka) dovolené v podnikatelské a nepodnikatelské sféře a kdo určuje dobu čerpání dovolené. 6.3 ŠKODY NA PRACOVIŠTI CVIČENÍ 6.15 Vyberte jednu správnou odpověď: 1. Škodou rozumíme a) snížení hodnoty majetku z důvodu poškození stroje, zařízení, odcizení zboží apod. b) zvýšení hodnoty majetku z důvodu poškození stroje, zařízení, odcizení zboží apod. c) změnu povahy majetku z důvodu poškození stroje, zařízení, odcizení zboží apod. 2. Škody dělíme na a) řádné a mimořádné b) periodické a průběžné c) zaviněné a nezaviněné 3. Povinnost předcházet škodám mají a) pouze zaměstnanci b) zaměstnanci i zaměstnavatelé c) pouze zaměstnavatelé 37

40 4. Dohodu o odpovědnosti za schodek na svěřených hodnotách mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může podepsat zaměstnanec, pokud dovrší a) 21 let b) 15 let c) 18 let 5. Náhradu škody u odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů musí pracovník provést a) ve výši zůstatkové ceny b) ve výši pořizovací ceny c) ve výši prodejní ceny 6. Odpovědnost za škodu na odložených věcech zaměstnanců se vztahuje na věci, které byly odloženy a) kdekoli na pracovišti b) pouze v trezoru c) na k tomu určeném místě nebo na místě, kde se obvykle ukládají CVIČENÍ 6.16 Doplňte věty: 1. Právní úprava odpovědnosti za škody je dána 2. Zjistí-li pracovník, že nemá vytvořeny potřebné pracovní podmínky, je povinen závadu nahlásit... zaměstnanci. 3. K ochraně svého majetku může zaměstnavatel provádět kontrolu věcí, které zaměstnanci... nebo z pracoviště. 4. Obecnou odpovědnost má každý zaměstnanec, který způsobí škodu zaměstnavateli zaviněným porušením. nebo v přímé souvislosti s jejich plněním. 38

41 CVIČENÍ 6.17 Křížovka O Í L Ž 1. Při individuální hmotné zodpovědnosti musí pracovník škodu nahradit v plné.. 2. Jednou z druhů škod nezaviněných je škoda vlivem. 3. Jednou z příčin škod zaviněných bývá někdy.. 4. Náhrada škody předepsaná zaměstnanci nesmí přesáhnout čtyř a půl násobek jeho průměrného výdělku u škody způsobené z.. 5. Povinností zaměstnanců při předcházení škodám je počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na. 39

42 7. PENÍZE 7.1 VÝVOJ, FUNKCE PENĚZ A DRUHY PENĚZ CVIČENÍ 7.1 Přiřaďte správný prostředek placení k jednotlivým historickým formám peněz: 1. barter a) platební karta 2. drahé kovy b) 1000 Kč 3. bankovky c) zlaťák 4. bezhotovostně d) husa CVIČENÍ 7.2 Zakroužkujte správnou odpověď: 1. Jsou v současnosti papírové peníze (bankovky) kryty zlatem? a) ano b) ne 2. Obsahují dnešní kovové peníze (mince) drahé kovy? a) ano b) ne 3. Mezi občany navzájem se nejvíce uplatňuje: a) placení složenkou b) bezhotovostní platební styk c) placení platební kartou d) placení bankovkami a mincemi e) placení šekem 4. Mezi podniky navzájem se nejvíce uplatňuje: a) placení složenkou b) bezhotovostní platební styk c) placení platební kartou d) placení bankovkami a mincemi e) placení šekem CVIČENÍ 7.3 Vyjmenujte (dle obrázku) osm ochranných prvků bankovek: 40